KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET"

Transkriptio

1 KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET Kysy ennen kuin kaivat: soita Jos kuitenkin osuit kaapeliin, avojohtoon tai puu kaatui johdon päälle, ota yhteys JE-Siirto Oy:n käyttökeskukseen p Hätätilanteissa soita 112 Tämä ohje koskee ensisijaisesti Jyväskylän Energia Oy:n / JE-Siirto Oy:n verkkoja sekä Jyväskylän kaupungin omistamien ulkovalaistuksen ja liikennevalojen verkkoja. Muiden verkkojen osalta tulee aina noudattaa verkon omistajan mahdollisia omia ohjeistuksia.

2 Sisällysluettelo Jyväskylän alueella olevat sähköja televerkon omistajat... 4 Suunnittelu... 7 Työssä noudatettavat yleiset ohjeet ja määräykset Katselmus Kaapeleiden merkitseminen Kaapeleiden kaivuetäisyydet Valvonta Kaapeleiden käsittely Jos osut maakaapeliin Vaurion dokumentointi Työskentely voimajohtojen lähellä Johtojen turvaetäisyydet Jos osut ilmajohtoon Puunkaato ilmajohtojen lähellä Toiminta sähköonnettomuuksissa Kaapelivaurion dokumentointikaavake TURVALLISUUS Kun työskennellään paikoissa, joiden lähellä on sähkökaapeleita, telekaapeleita tai avojohtoja, tulee turvallisuusasioiden olla hallinnassa. Työhön on valmistauduttava huolellisesti, ja jokaisen työmaalla työskentelevän on otettava huomioon sähkö- ja teleturvallisuuteen vaikuttavat asiat. Työn turvallisuuden huomiointi kuuluu ammattitaitoon - turvallisuus on tärkeintä. Rakentaminen elää muutosvaihetta, jossa kilpailu on lisääntynyt ja aikataulut saattavat olla kireitä. Urakoitsijat saattavat tulla kaukaa, joten työkohteet ja niillä toimivat henkilöt ovat vieraita. Lisäksi esimiesten työnkuvan muutokset ovat johtaneet siihen, että osa vastuista on siirtynyt kentälle. Turvallisuus on asennejuttu. Sen on oltava osa tuloksellista tekemistä. Kilpailutilanne ja kiire eivät saa johtaa välinpitämättömyyteen. Sähköturvallisuuden lisäksi maakaapeliverkon rakentamiseen liittyvät työn laatuvaatimukset, kaapeleiden oikea käsittely, suojaukset ja varotoimenpiteet, liikenteen ohjaus, ympäristövaikutukset sekä työmaan järjestely ja jälkien siistiminen. On hyvä tiedostaa, että urakoitsija toimii usein myös tilaajan käyntikorttina, ja huonosta työnlaadusta tai tekemättömyydestä seuraa yleensä reklamaatio tilaajalle. 2

3 TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö ja telekommunikaatio ovat välttämätön osa arkipäiväämme. Sähköä ja teleinformaatiota siirtyy ilmojen halki ja maan uumenissa. Ilmajohdot ja maakaapelit on aina huomioitava jo työn suunnittelussa, mutta erityisesti työn toteutuksessa - aivan jokaisessa paikassa ja jokaisena hetkenä. Yleinen sähköturvallisuus perustuu sähköturvallisuuslakiin, sähköturvallisuusstandardiin, suurjännitelaitteistojen sähköturvallisuuteen, kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen sähköalan töistä ja sähkölaitteistojen haltijoiden ja sähkötyötä tekevien omiin ohjeisiin. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta /205 määrää mm. sen, että ennen kaivutyön aloittamista on varmistauduttava paikalla olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnista. Viestintämarkkinalaki (111 Telekaapeleita vaarantava työ) edellyttää ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön tai muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä, että työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Lisäksi on huomioitava sähkölain 9. luvun 63. Rangaistus sellaisesta sähkölaitteistojen tai voimalaitosten vahingoittamisesta taikka sellaisesta sähköntuotantotai jakelutoimintaan puuttumisesta, josta aiheutuu vakava vaara energianhuollolle tai muulle yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle, säädetään rikoslain 34 luvussa. Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja turvalliset toimintatavat. Kaapeleiden varomisohjeita ovat velvollisia noudattamaan kaikki, jotka suorittavat kaivutöitä Jyväskylän kaupungin alueella. SELVITÄ ENNEN KUIN TOIMIT Tietoja saa soittamalla numeroon Puhelun yhdistyessä valitse 3 (Johtokarttapalvelu). Kaikissa suunnittelu-, rakentamis-, tutkimus- ja paalutustöissä tulee selvittää alueen johtotiedot. Tämä tarkoittaa rakentamisalueen maanalaisten johtojen sekä ilmajohtojen sijainnin ja laadun selvittämisen ennen työhön ryhtymistä, jotta kaivutyöt sujuisivat vahingoitta ja ilman turhia käyttökatkoksia. JOHTOKARTTA INTERNETISSÄ LATAA JOHTOKARTTA PUHELIMEESI Johtokarttoja on mahdollista selata älypuhelimella, kun lataa sovelluskaupasta ArcGIS-sovelluksen ja asentaa sen puhelimelleen. Sovellus on ilmainen ja sen löytää helposti, kun kirjoittaa kaupan hakutoiminnossa hakusanaksi valmistajan nimen esri. 3

4 JYVÄSKYLÄN ALUEEN SÄHKÖVERKKOJEN OMISTAJAT Jyväskylän Energia Oy / JE-Siirto Oy Elenia Oy Järvi-Suomen Energia Oy Jyväskylän kaupunki: katujen ja puistojen ulkovalaistus sekä liikennevalot ELY-keskus Puolustusvoimat Myös monet muut yhtiöt tai yhteisöt omistavat maakaapeleita ja putkistoja, joista ne antavat kaivutöitä varten omat ohjeensa. TELEVERKKOJEN OMISTAJAT TeliaSonera, Elisa, Sonera, TDC. Näiden kaikkien sijaintitietopalvelut: Johtotieto Oy, puh Soneran kaapelivikatilanteet: Verkkovalvonta, puh. (02) Elisa: Tekninen tuki, puh Huomaathan, että tässä ohjeessa televerkot on käsitelty vain viitteellisesti. Lisätietoja niistä saa teleoperaattoreiden asiakaspalvelusta: tai puhelin: (TeliaSonera, Elisa, DNA) Jyväskylän Energia Oy:n sijaintikartalla on esitettynä oheiset verkkomme: 110 kv maakaapelit ja ilmajohdot (aina haettava risteämislupa) 20 kv eli keskijännitekaapelit ja ilmajohdot 0,4 kv eli pienjännitekaapelit ja ilmajohdot Ohjauskaapelit (valokuitu ja kupari) Suojaputket ja maadoitukset Kaukolämpöjohdot Vesiverkot (talous-, jäte- ja hulevesi) Sekä Jyväskylän kaupunki / liikenne- ja viheralueet (LIIVI) omistamat verkot koko Jyväskylän kaupungin alueella: Ulkovalaistuskaapelit ja ilmajohdot Liikennevalokaapeleita Suojaputket ja maadoitukset Hulevesiverkot Sulanapitojärjestelmät Jyväskylän keskusta-alueella Seuraavilla sivuilla ovat kartat Jyväskylän Energia Oy:n sähköverkon rajoista sekä Sähkön jakeluverkon haltijoiden aluerajat koko Jyväskylän alueella. 4

5 Jyväskylän Energia Oy:n sähköverkon rajat (hallinnoi JE-Siirto Oy). 5

6 Sähkön jakeluverkon haltijoiden aluerajat 6

7 SUUNNITTELU Sähkön vaaratekijät on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Selvitä sähkö- ja telejohtimien reitit sekä muut maanalaiset putket tulevan työmaan lähistöllä ja sen vaikutuspiirissä. Huomio myös etäisyydet jännitteisistä osista ja varmista työkoneiden maadoitukset ja työhön osallistuvien henkilöiden ammattitaito. JOHTOSUUNNITTELU Suunnitteluvaiheessa tulee huolehtia siitä, että kaikki hankkeessa tarvittavat luvat on haettu ja saatu ennen työhön ryhtymistä. Suunnittelussa on otettava huomioon standardit, lupien ja sopimusten vaatimukset, tilaajan ohjeistukset, sijoituspaikkaluvat, sijoitus- ja risteämisluvat, tulevaisuuteen varautuminen ja rakentamiskohteen ja -ajankohdan olosuhteet. Kaapeleita omistavien yhtiöiden on johtojen asennussuunnittelussa vältettävä johtojen hajasijoittelua ja otettava suunnittelussa huomioon jo olemassa olevat rakenteet. Sähkön vaaratekijät on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. 7

8 RAKENNUTTAJAN SUUNNITTELU Suunnitelman laatijan on selvitettävä kaapeleiden sijainti ja laatu. Uusien rakenteiden on mahdollisuuksien mukaan väistettävä kaapeleita, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Kaapeleihin verrattavia kohteita ovat myös kv:n (kilovoltin) pylväsrakenteet ja niihin liittyvät maadoitusjohdot. Näistä saa tietoja johtojen omistajalta. Omistajia saattavat olla energiayhtiöt, teleyhtiöt, ELY (liikenne- ja rautatieverkot) sekä muut yksityiset toimijat. Ota tarvittaessa yhteys Jyväskylän Energian verkkopalveluihin (puh ), jotta voit varmistua työskentelyohjeiden tai puunkaatoavun saannista. Sijoituspaikkalupa haetaan Jyväskylän kaupungilta Sijoituspaikkalupa on Jyväskylän kaupungin myöntämä lupa, jota haetaan, kun kyseessä on laitteen, johdon, routaeristeen tai muun vastaavan rakenteen pysyvä sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle. Kaupunki voi asettaa ehtoja luvan myöntämisen yhteydessä. Vapaamuotoiseen sijoituspaikkalupahakemukseen on liitettävä suunnitelmakartta, jonka pohjana on oltava ajantasainen kunnan pohjakartta, mittakaava 1:500. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan. Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti. Sijoittamispaikkaluvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja. Sijoituspaikkalupaa haetaan Liikenne- ja viheralueiden vastuualueelta. Lupa on maksuton. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamista. Hakijan tulee varautua noin kahden viikon käsittelyaikaan, joka loma-aikaan voi olla pitempi. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupunki Palvelupiste Hannikainen PL 233 (käyntiosoite Hannikaisenkatu 17) Jyväskylä Jäljennös luvasta tulee liittää katutyöilmoitukseen. Katutyöilmoituksen voi jättää myös yhdessä sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa. Sijoituspaikkalupaa voi hakea myös sähköisesti. Sijoituslupa haetaan verkon omistajalta Kun rakenteita suunnitellaan asennettavaksi kv avojohtojen tai 110 kv kaapeleiden läheisyyteen ( < 10 m), on rakenteiden sijoituksesta kysyttävä aina lupa avojohdon tai kaapelin omistajalta. Sijoituslupa koskee rakenteiden sijoittamista avojohtojen tai kaapelin suuntaisesti tai niihin risteävästi. Lupa on aina haettava ennen rakenteen asennuksen lopullisia suunnitelmia ja luvan ehdot on otettava suunnittelussa ja rakenteen toteutuksessa huomioon. Fingridin Voimajohdon läheisyyteen suunnitellun hankkeen lupia ja lausuntoja varten tarvitaan: 1. Kartta, johon on merkitty aiotun hankkeen ja voimajohdon sijainti. 2. Asemapiirros, jossa on esitetty hankkeen tarkka sijainti voimajohtoon nähden. 3. Hakijan nimi ja osoite sekä puhelinnumero, josta voimme tarvittaessa saada lisätietoja. Lausuntopyyntö lähetetään osoitteeseen: Fingrid Oyj Risteämälausunnot PL Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: Jyväskylän Energia Oy:n omistamien 110 kv avojohtojen tai 110 kv kaapeleiden läheisyyteen suunniteltu rakenteiden toteutus vaatii sijoitusluvan, jota haetaan JE-Siirto Oy:n käyttöpäälliköltä, puh Lupahakemukseen on liitettävä toteutusaikataulu, toteutettavan rakenteen tiedot, alustava sijoitus sekä kaapelin tai avojohdon sijainti. Rakenteen sijoitus voidaan myös evätä avojohdon tai kaapelin läheisyydessä, mikäli rakennetta ei ole turvallista sijoittaa niiden läheisyyteen. Rakenteen toteutuksen yhteydessä on noudatettava luvan ehtoja. Avojohdon tai 110 kv kaapelin jännitteettömäksi kytkennästä on sovittava JE-Siirto Oy:n käyttöpäällikön kanssa kolme kuukautta ennen rakenteen toteutusta. Rakentajan velvollisuutena on pitää oma henkilökuntansa tietoisena kaapelinvaromisohjeista. Kaikki työntekijät ja erityisesti työkoneiden kuljettajat on ohjeistettava. Rakennuttajan on saatettava varomisohjeet myös mahdollisesti käytettävien konsulttien tietoon. 8

9 Risteämiskohdissa pyritään asentamaan telekaapelit päällimmäisiksi. TYÖN SUUNNITTELU Työmaan vastaavan mestarin on otettava hyvissä ajoin ennen kaivutyöhön ryhtymistä yhteys alueella olevista kaapeleista niiden omistajayhtiöihin. Kun kaivaminen tapahtuu kv avojohtojen tai 110 kv kaapeleiden läheisyyteen, on aina kysyttävä ohjeistusta johtojen omistajalta. Noudata turvaetäisyyksiä ja huomioi erityistilanteet. Ohjeista kaikki työntekijät, erityisesti työkoneiden kuljettajat. Maakaapelin käsittely, kaivantoon sijoittaminen ja peittäminen ovat ammattitaitoa vaativaa sähkötyötä. Varmista työkoneiden maadoitukset sekä työmaa-alueen kytkentöjen oikeellisuus. Ennen kuin aloitat kaivutyön yksityisellä alueella, ota yhteys alueen omistajaan tai isännöitsijään, jotta saat selville mahdollisten yksityisten johtojen sijainnit. TYÖTURVALLISUUSTOIMET TYÖRYHMÄÄN KUULUVILLE Työryhmän nimetyn työnaikaista sähköturvallisuutta valvovan henkilön lisäksi on jokaisen työryhmän jäsenen omalta osaltaan varmistuttava omasta ja muiden turvallisuudesta työn aikana. Turvallinen työskentely edellyttää kaikilta mm. seuraavaa: Mahdollisten vaaratekijöiden ennakoivan huomioimisen. Ulkopuolisten kuten kone- ja aliurakoitsijoiden perehdytyksen työkohteeseen. Turvallisten kulkuteiden käytön. Turvaetäisyyksien huomioimisen jännitteisiin osiin huomioiden korkeat taakat, rakennustarvikkeiden säilytykset, pitkät työtarvikkeet ja nostotyöt. Valvonta, porttien ja ovien lukitukset sekä työn keskeytyessä ulkopuolisten pääsyn estäminen sähkötiloihin. Jännitteettömyyden varmistaminen ennen kuin työtä tauon tai keskeytyksen jälkeen jatketaan. Turvallisten työmenetelmien ja henkilökohtaisten suojaimien käytön. Toisten varoittaminen, jos oma työ aiheuttaa muille vaaraa. Ilmoitus havaituista turvallisuutta vaarantavista tekijöistä muille työkohteessa oleville henkilöille ja esimiehelle. Huolehtiminen omalta osaltaan siitä, että työvälineet, turvallisuusvälineet ja työmaan olosuhteet pysyvät turvallisina koko työn ajan ja mahdollisuuksien mukaan poistettava turvallisuutta vaarantavat tekijät. 9

10 TYÖSSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Ohjeet kunnalle katualueen kaivantotöiden järjestämisestä ja valvonnasta, Jokirinta Jussi et al. (toim.) ISBN Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02, KT ISBN Kaapelikaivantotyöt. Yleinen työselostus 99, Suomen Kuntaliitto ISBN Energiateollisuus. Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 45 kv RK 1 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet 1998, Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 16 ISBN Vesistöalituksissa vesilain 587/2011 vaatimukset Järjestyslaki KATSELMUS Ennen suurehkojen ja runsaasti kaapeleita sisältävien työmaiden aloitusta on työmaalla järjestettävä katselmus, jossa selvitetään kaapeleiden sijainti, käsittelytavat, konekaivamisen etäisyydet ja muut vaadittavat menettelyt. Katselmukseen osallistuvat kaikki kaapeleita omistavien yhtiöiden edustajat sekä maankaivutöistä vastaava ja työmaalla käytettävän kaivinkoneen kuljettaja. Katselmuksen kutsuu koolle työmaan vastaava mestari. Kohteen kaikki mahdolliset kaapelit tulee turvallisuussyistä ennen kaivutöiden aloitusta tehdä jännitteettömiksi. JOHTOKARTTA Työkohteesta voidaan tilata tai noutaa Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän Energia Oy:n omistamien johtojen ja kaapeleiden johtokartat Jyväskylän Energian palvelupisteestä Kivääritehtaalta. Aukioloajat: ma pe klo Johtokartta puhelinsovelluksena Johtokarttoja on mahdollista selata älypuhelimella. Selaus onnistuu, kun lataa sovelluskaupasta ArcGIS-sovelluksen ja asentaa sen puhelimelleen. Ilmaisen sovelluksen tekijä on Esri. Sovelluksen löytyy helposti, kun kirjoittaa kaupan hakutoiminnossa hakusanaksi esri. Kun sovellus on ladattu: 1. Avaa sovellus ArcGIS. 2. Kirjoita kohtaan Find Maps (Suurennuslasi) esim. Jyväskylä. 3. Klikkaa: Hae 4. Klikkaa Jyväskylän Energia Oy:n johtokarttaa. 5. Johtotiedot tulevat näkyviin, kun zoomaat karttanäkymää lähemmäksi. 6. Taustakartan voi vaihtaa myös ilmakuvakartaksi. Johtokartan haku internet-selaimella 1. Valitse osoite: arcgis.com/home/index.html 2. Kohtaan Find Map valitse: Jyväskylä. 3. Klikkaa Jyväskylän Energia Oy:n johtokartan logoa. 10

11 KAAPELEIDEN MERKITSEMINEN Olosuhteissa, joissa on syytä varmistaa kaapeleiden paikat peilaamalla, suoritetaan kaapeleiden näyttö. KAAPELI- MERKINTÖJEN VÄRIT Kaapelit merkitään maastoon maalamalla. Värit ovat: Jyväskylän Energia Liikennevalo kaapeli Ulkovalaistus kaapeli Elisa Telia Sonera Elenia Liikennevirasto / tieverkko Liikennevirasto / rataverkko keltainen keltainen keltainen punainen punainen keltainen keltainen oranssi Huomaathan, että kaapelin kourun tai suojaputken väri ei aina kerro, mistä johdosta on kyse. Kaapelinäytön tilanneen työmaan vastaavan mestarin tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla, kun kaapelinäyttö suoritetaan. KAAPELEIDEN NÄYTTÖ Jyväskylän Energia Oy:n kaapelien näyttöpalvelu on maksuton, mutta mikäli merkintöjä joudutaan uusimaan, kaapelin omistajalla on oikeus laskuttaa uusintanäytöstä. Rakentajan on säilytettävä saamansa kaapeleiden sijaintitiedot ja merkinnät niin pitkään kuin niitä tarvitaan. Kaapelinäytön tilanneen työmaan vastaavan mestarin tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla, kun kaapelinäyttö suoritetaan. 11

12 KAAPELEIDEN KAIVUETÄISYYDET Selvitä kaivualueen maakaapeleiden omistajat. Hanki ajan tasalla oleva kaapelikartta tai tilaa näyttö. Tee kaapeleiden lähestyminen ja esiin kaivaminen aina käsikaivuna. Älä siirrä kaapeleita omatoimisesti. KONEELLINEN KAIVAMINEN Konekaivua ei saa ulottaa 1,5:tä metriä lähemmäksi merkittyjä kaapelireittejä ilman seuraavia toimenpiteitä: VALVONTA Kaapeleiden oikeasta, omistajayhtiön ohjeiden mukaisesta käsittelystä vastaa kohteen vastaava mestari. Kaapeleita omistava yhtiö voi tapauskohtaisesti veloittaa työmaata asiantuntija-avusta. Asiantuntija tulee kutsua paikalle hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Valvojan käytön tarpeesta sovitaan työmaakohtaisesti kaapeliverkon omistajan edustajan kanssa. Ennen konekaivua on kaivettava kaapelit näkyviin lapiokaivulla: kaapelien paikka, syvyys ja suunta on varmistettava lapiokaivulla tarpeellisiksi katsottavista paikoista. Kaapelien sijainnin varmistuksen jälkeen konekaivuetäisyys kaapeleiden sivuilta ja päältä on 20 cm. Kynsikauhan käyttö on ehdottomasti kielletty. Konekaivussa lähestyminen on suoritettava kaivukauhalla. Mikäli kaapelinäytössä on osoitettu kaapeleiden tarkka paikka, voi konekaivun ulottaa paikalla sovittuun etäisyyteen. Tarkkuus ilmoitetaan näyttäjän merkinnällä näyttökartassa. Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita tai kaapelin sijainti poikkeaa kartalla näkyvästä paikasta, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Jyväskylän Energialle tai kaapelien omistajalle ja pyytää ohjeita. Työkonemaadoitus Työkone, jolla voi ulottua jännitetyöalueelle, maadoitetaan maasulkuvirran kestävällä välineellä. Työmaadoitus yhdistetään maadoitusverkkoon tai maadoitustankoon. Työkonemaadoituksella ohjataan sähkö kulkemaan työmaadoituksen kautta maahan koneen mahdollisesti koskettaessa jännitteisiin osiin. Tällä toimenpiteellä suojataan koneen lähellä työskenteleviä henkilöitä vaarallisilta jännitteiltä. Työmaadoitus on kiinnitettävä työkoneeseen luotettavasti. Ota huomioon maaperän ominaisuudet Kivisessä maassa on kivien siirtymisriskin vuoksi suurennettava konekaivuetäisyyttä. Maakiilakonetta käytettäessä on oltava erittäin huolellinen ja varottava, ettei kiila ole työskenneltäessä suunnattuna kaapeleita kohti. Kaapeleiden läheisyydessä routaisen maan murtamiseen käytetään vain sulatusmenetelmää. 12

13 Jännitteisten kaapelien käsittelyn, esimerkiksi kaapeleiden siirron, suojauksen ja työaikaisen tuennan suorittaa kaapelin omistaja tai hänen valtuuttamansa urakoitsija. KAAPELEIDEN KÄSITTELY Kaapeleiden käsittelyyn ja siirtämiseen vaaditaan verkonhaltijan lupa. Myös kaapeleiden kourujen ja suojaputkien käsittelyyn tai siirtoon tulee pyytää lupa. Kaapeleiden oikea käsittely edellyttää seuraavaa: Koekuoppien kaivajat suorittavat työnsä varoen. Konekaivussa noudatetaan ohje-etäisyyksiä. Esille kaivetut kaapelit suojataan ja tuetaan annettujen ohjeiden mukaan huolellisesti. Sähkökaapelit pyritään kytkemään jännitteettömiksi. Kaapeleita eivät siirtele muut kuin niiden omistaja tai omistajan valtuuttama urakoitsija. Kaapeleiden alusta tiivistetään hyvin erityisesti putkien suilla. Kaapelille annettua taivutussädettä ei aliteta. Kaapelin vetorasitus minimoidaan. Kaapelin alle tai päälle ei jätetä kiveä. Kaapelit ja tarvittaessa niiden suojakourutus / putkitus tarkastetaan ennen peittämistä. Kaapelin siirtäjä tilaa kartoituksen omistajayhtiöltä hyvissä ajoin ennen peittämistä. Kartoituksen yhteydessä varmennetaan kaapeleiden asianmukainen sijoitus. 13

14 KAAPELEIDEN PEITTOSYVYYDET Kaapeleiden normaali asennussyvyys on cm, (työohjeen mukainen asennussyvyys on vähintään 70 cm), mutta asennussyvyyksissä voi olla paljon paikallista vaihtelua, joka johtuu esimerkiksi kaapeleiden alla olevista rakenteista, kalliosta ja kaapelien risteämisistä sekä mahdollisista jälkeenpäin tehdyistä maansiirroista (maan lisäyksistä tai leikkauksista). KAAPELEIDEN SUOJAUS Kaapelit on suojattu pääsääntöisesti muoviputkella tai muovisella tai betonisella kourulla, mutta ne voivat olla asennettuna myös maanvaraisesti ilman minkäänlaista erillistä suojausta. Huomaathan, että kaapelin merkkinauhaa ei ole kaikissa kaivannoissa. Siksi kaivua ei voi kuvitella turvalliseksi merkkinauhan näkyviin tuloon asti. 14

15 JOS OSUT MAAKAAPELIIN Vahingon sattuessa kaapelin vauriokohdan luota on poistuttava välittömästi. Vaikka vauriohetkellä sähkö katkeaisi, se saattaa kytkeytyä automaattisesti takaisin 1 5 minuutin kuluessa. Automaattinen kytkentä voi toistua useita kertoja peräkkäin. On myös mahdollista, ettei jännite katkea, vaan vaurioitunut kaapeli jää jännitteelliseksi. Ilmoita kaapelin vauriosta kaapelin omistajalle. Lisävahinkojen estämiseksi on vaurioituneen kaapelin läheisyyteen jätettävä vartio, kunnes omistajan edustaja saapuu paikalle. SÄHKÖKAAPELIT Maassa työskentelevä: Poistu välittömästi kaapelin vauriokohdasta tasajalkaa hyppien tai loikkien siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Näin vältät askeljännitteen muodostumisen. Kaapelin pintavauriot Kaivurin kuljettaja: Siirrä kaivinkoneen kauha pois kaivannosta. Varmista, etteivät sivulliset pääse lähelle kaivantoa. Jos konetta ei voi siirtää ja joudut poistumaan koneesta, irrota otteesi koneesta ennen kuin jalkasi osuu maahan ja liiku maassa hyppien tai juosten siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Älä koskaan koske vaurioituneeseen kaapeliin. Älä koskaan luota jännitteen katkeamiseen. Ilmoitus Ilmoita Jyväskylän Energia Oy:lle, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut tai vaikka kaapelin vaippaan olisi tullut vain vähäinen repeämä, painauma tai vääntyminen. Pienikin naarmu tai painauma saattaa aiheuttaa kaapelissa myöhemmin suuren vaurion. Ole siis vastuullinen ja ilmoita kaikista vaurioista. Maadoitusjohtimien ja tyhjien suojaputkien vauriot Maadoitusjohtimiin on suhtauduttava samalla tavalla kuin kaapeleihin: niiden katkeamiset on ehdottomasti ilmoitettava. Jyväskylän Energia korjaa oman verkkonsa maadoitusvauriot veloituksetta. Kuvissa on pintavaurion saaneita kaapeleita, joista on aina ilmoitettava kaapelin omistajalle. 15

16 TELEKAAPELIT Älä koskettele kuitukaapelia Jos vaurio on tullut kuitukaapeliin, rikkoutuneesta kuidusta saattaa irrota kuitukappaleita, joita on hyvin vaikea havaita ja jotka menevät helposti ihon läpi. Vaurioituneen kuidun päähän ei saa katsoa Kuitukaapelissa kulkeva valo on peräisin laserista tai vastaavasta lähteestä. Kaapelin sädettä ei missään olosuhteissa saa päästää suuntautumaan silmään. Älä luota jännitteen katkeamiseen Myös kuparikaapeleissa on huomattavia jännitteitä. Jännitteen katkeamiseen vikatilanteessa ei voi luottaa. Siksi johtoon on syytä suhtautua kuten sähkökaapeliin. Mahdollisista vaurioista ilmoitetaan aina kaapelin omistajalle telekaapelin rikosta teleyhtiölle. Vähäiseltäkin tuntuva vaurio kaapelissa tai rakenteessa (esim. painauma, mutka tai pintaerityksen repeämä kaapelivaipassa) tulee aina ilmoittaa, vaikka siitä ei seuraisikaan välitöntä häiriötä. Sama koskee suojaputkia yms. teleoperaattorille kuuluvia rakenteita. Vaurioitettuja kaapeleita tai rakenteita ei saa peittää ennen teleoperaattorin edustajan tarkastuskäyntiä. Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä on siitä heti kaivannon auki ollessa ilmoitettava operaattorille: Telia Sonera, puh. (02) Elisa, puh (Asiakastuki), (Tekninen tuki, vikailmoitukset) DNA, puh (Vikatiedot) VASTUU Työmaa on vastuussa kaapelivauriosta myös työmaan päättymisen jälkeen, jos on todettavissa, ettei tässä esitettyjä ohjeita ole noudatettu. Työmaan vastuuseen liittyy myös välillisten kustannusten korvaus. Nopea yhteydenotto pienentää sähkönjakelun tai tietoliikenteen keskeytymisestä sekä korjaustyöstä aiheutuvia kustannuksia. Vauriot korjataan niiden aiheuttajan kustannuksella, vaikka vaurio ilmenisi myöhemmin. Sähköyhtiöt ja teleoperaattorit laskuttavat mahdolliset vahingot suoraan kaivutyön suorittaneelta yritykseltä tai henkilöltä. 16

17 VAURION DOKUMENTOINTI Jyväskylän Energian sijaintipalvelu käy mittaamassa kaapelivaurion korjauksessa tehdyt kaapelijatkot ja mahdolliset kaapeleiden siirrot. Työ tulee tilata erikseen Jyväskylän Energian sijaintipalvelusta. Jyväskylän Energian sijaintipalvelu: kaapelien, kaukolämmön ja vesihuoltoverkoston kartoitukset Sähkö: Kaukolämpö: Vesi: / Osapuolet tekevät vauriotilanteesta tarvittaessa kirjallisen selvityksen yhdessä. Jyväskylän Energia Oy:llä on vaurion dokumentointia varten lomake, jonka osapuolet täyttävät tapahtumapaikalla. Lomake löytyy myös tämän esitteen lopusta. 17

18 TYÖSKENTELY VOIMAJOHTOJEN LÄHELLÄ Suurjännitejohtoja (voimajohdot) ovat yli 36 kv:n johdot. Suurjänniteverkko on sähkönsiirron runkoverkko, joiden nimellisjännite on Suomessa kv. Suurjännitejohdoista kv:n avojohtoja käytetään mm. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin valtakunnallisessa voimansiirtoverkossa. Jyväskylän Energia Oy:n alueellisessa voimansiirtoverkossa on 110 kv:n avojohtoja sekä 110 kv:n maakaapeleita. Keskijännitejohtoja ovat 1 35 kv:n johdot. Keskijänniteverkko siirtää sähkön suurjänniteverkosta pienjänniteverkkoon johtaville jakelumuuntamoille. Keskijännitejohdoista yleisintä 20 kv:n avojohtoa tai 20 kv:n PAS-johtoa (päällystetty avojohto) käytetään pääasiassa jakeluyhtiöiden verkoissa paikalliseen voimansiirtoon sähköasemien ja kuluttajamuuntajien välillä. Pienjännitejohtoja ovat jännitteeltään enintään 1000 voltin johdot (kv = kilovoltti = 1000 volttia). Pienjänniteverkot vastaavat lopullisesta sähkön levityksestä pienkuluttajille ja jännite on muutettu volttiin. Katujen, teiden ja lenkkipolkujen valaistusverkoissa käytetään pääasiassa 0,4 kv:n (400 volttia) avojohtoa. Fingridin 400 kv:n avojohto 18

19 JOHTOJEN TUNNISTAMINEN Johtojen tunnistuksessa käytetään seuraavia viitteellisiä tuntomerkkejä. Jollet kuitenkaan ole sähköalan ammattilainen, varmista aina etukäteen asiantuntijalta, millaisten johtojen läheisyydessä olet työtäsi aloittamassa ja mitä kohteessa tulee ottaa huomioon kv:n avojohdot kv:n avojohdoissa on tavallisesti 3 vaihejohdinta tai johdinparia sekä 1 2 ukkosjohdinta, jotka sijaitsevat varsinaisten jännitejohtojen yläpuolella. Johtojen pystysuorat etäisyydet maasta tai tiestä vaihtelevat jännitteen suuruuden mukaisesti metreinä (m): 110 kv:n johdon etäisyys maasta on noin 6 m ja tiestä n. 7 m. 220 kv:n johdon etäisyys maasta on noin 6,5 m ja tiestä n. 7,5 m. 400 kv:n johdon etäisyys maasta on noin 8 m ja tiestä n. 9 m. 110 kv:n avojohto kaksijalkaisissa harustetuissa pylväissä ja sen molemmilla puolilla 20 kv:n avojohtolinjat kv:n johdot voi tunnistaa myös pylväiden ulkonäöstä. Pylväät ovat usein kaksijalkaisia portin muotoisia pylväitä, jotka on tuettu harusvaijereilla. Kaupunkialueella voi olla myös vapaasti seisovia yksijalkaisia palkkipylväitä tai kuvan mukaisia ristikko- tai U-palkkipylväitä. 19

20 20 kv:n avojohto 20 kv:n avojohdot rakentuvat kolmesta paljaasta metallisesta vaihejohtimesta, jotka voivat olla pylväässä rinnakkain tai siten, että keskimmäinen johdin on muita ylempänä. Johtimet voivat sijaita pylväässä myös toistensa päällä. Johtimet on kiinnitetty orressa oleviin eristimiin. Pylväät ovat useimmiten puuta ja joskus samassa pylväässä saattaa olla katuvalo ja/tai jokin muu pienjännitejohdin. Johdon etäisyys maasta on yleensä vähintään noin 5 metriä ja tiestä noin 6 metriä. Turvaetäisyys virtajohtimiin on johdon alla 2 ja sivulla 3 metriä. PAS-johto, päällystetty avojohto Päällystetyillä avojohdoilla tarkoitetaan metallivaipattomia, muovipäällysteisiä ilmajohtoja eli PAS-johtoja. 0,4 kv:n riippukierrejohto (AMKA) AMKA-johto on ns. riippukierrejohto, jossa mustalla muovilla eristetyt vaihejohtimet on kierretty kannatusköytenä toimivan paljaan metalliköyden ympärille. Johto on ripustettu puupylväisiin kiinnitettyjen kannattimien varaan. Johtoa käytetään pääasiassa katujen, teiden ja lenkkipolkujen tms. valaistusverkoissa. Johdon korkeus maasta on yleensä vähintään 4 metriä ja tiestä 5,5 metriä. Pienjännitteisten riippukierrejohtojen varoetäisyys sekä sivuilla että alla on vähintään 0,5 metriä. Ilmajohtoihin kohdistuvia tapaturmia sattuu eniten 20 kv:n johdoilla, koska niitä on hyvin paljon. Ne sijaitsevat usein lähellä asutusta, eikä niitä huomaa yhtä helposti kuin isoja siirtolinjoja. Kuvassa on 20 kv:n avolinja sijoitettuna haruksella tuettuun puupylvääseen katuvalovalaisimen ja 1 kv:n päällystetyn (AMKA) johdon kanssa. 20 kv PAS-johto on päällystetty riippukierrejohto Riippujohdot eli 20 kv:n päällystetyt ilmajohdot voivat olla pylväässä selvästi lähempänä toisiaan kuin tavalliset 20 kv:n avojohtimet tai kuten ylläolevassa kuvassa, 20 kv on riippukierrejohtona. PAS-johtoihin pätevät silti samat varoetäisyydet kuin muihinkin 20 kv:n johtoihin. Turvaetäisyys päällystettyihin virtajohtimiin on 1,5 metriä. 20

21 JOHTOJEN TURVAETÄISYYDET VAROETÄISYYS ILMAJOHTOIHIN Työskenneltäessä ilmajohtojen läheisyydessä, on noudatettava tässä oppaassa mainittuja turvaetäisyyksiä. On hyvä tietää, että sähköiskun voi saada, vaikka ei koskisi voimajohtoon, koska sähkö voi hypätä ilmavälin yli. Ilmavälin pituus riippuu johdon jännitteestä ja jossain määrin sääoloista: Suurempi jännite saa aikaan pidemmän hypyn. Myös se tiedetään, että kostealla säällä sähköhyppy saattaa olla pitempi kuin kuivalla ilmalla. Etäisyyden arviointi Ilmajohtojen varoetäisyydet Jännite Varoetäisyys metreinä (m) avojohto päällystetty alla sivulla riippujohto 0,4 kv 2 2 0,5 20 kv 2 3 1,5 110 kv kv kv JOS OSUT ILMAJOHTOON Ajoneuvon sisätiloissa olet aluksi turvassa. Yritä ajaa työkone irti sähköjohdosta. Jos työkone kuitenkin syttyy tuleen tai renkaat savuavat, hyppää työkoneesta ulos tasajalkaa. Turva-alue alkaa vasta noin 20 metrin päästä onnettomuuspaikasta. Älä kosketa työkonetta ja maata yhtä aikaa. Poistu työkoneen läheisyydestä tasajalkaa hyppien tai loikkien niin, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Näin vältät askeljännitteen muodostumisen. Varmista onnettomuuspaikan vartiointi. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan, puh (JE-Siirto Oy valvomo). Ota yhteys silloinkin, kun johdin ei ole näkyvästi vaurioitunut. 21

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä Esittelijän nimi SISÄLTÖ 1. Tausta ja tavoitteet 2. Sähköverkon rakenteet 3. Vaaratilanteiden läpikäynti 4. Henkilövahingon sattuessa 5. Yhteenveto 1. TAUSTA

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

VARO ILMAJOHTOJA TURVATEKNIIKAN KESKUS

VARO ILMAJOHTOJA TURVATEKNIIKAN KESKUS VARO ILMAJOHTOJA TURVATEKNIIKAN KESKUS ENNAKOI TURVALLISUUS Vuosittain on sattunut vakavia sähkötapaturmia, kun kuorma-auton lava tai nosturi, pumppuauton puomi, tai metsätraktorin kuormain on osunut ilmajohtoon.

Lisätiedot

Ennakoi turvallisuus. Tämä esite sisältää työmaiden turvallisuussuunnittelussa ja työmailla työskentelyssä tarvittavat perustiedot ilmajohtojen

Ennakoi turvallisuus. Tämä esite sisältää työmaiden turvallisuussuunnittelussa ja työmailla työskentelyssä tarvittavat perustiedot ilmajohtojen VARO ILMAJOHTOJA Ennakoi turvallisuus Vuosittain on sattunut vakavia sähkötapaturmia, kun kuorma-auton lava tai nosturi, pumppuauton puomi tai metsätraktorin kuormain on osunut ilmajohtoon. Johtoon ei

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä ja erilaisia yhteiskunnan

Lisätiedot

Ennakoi turvallisuus

Ennakoi turvallisuus VARO ILMAJOHTOJA 2 Ennakoi turvallisuus Vuosittain on sattunut vakavia sähkötapaturmia, kun kuorma-auton lava tai nosturi, pumppuauton puomi tai metsätraktorin kuormain on osunut ilmajohtoon. Johtoon ei

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Työmailla sähkölinjojen läheisyydessä on vakava sähköiskun vaara. Varmista työmaan ympäristön ja kuljetusreitin turvallisuus etukäteen*.

Lisätiedot

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta.

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. 1.9.2011 HSa OHJEITA KAIVAJILLE 1. Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta kaupungin johtokarttapalvelusta. Kartta saa olla enintään 2 viikkoa vanha. 2.

Lisätiedot

KAIVUTYÖT SÄHKÖKAAPELIEN LÄHEISYYDESSÄ 1 YLEISTÄ

KAIVUTYÖT SÄHKÖKAAPELIEN LÄHEISYYDESSÄ 1 YLEISTÄ laati: JP pvm: 16.12.2015 hyv: PS pvm: 16.12.2015 versio: 1.0 sivu 1/5 KAIVUTYÖT SÄHKÖKAAPELIEN LÄHEISYYDESSÄ 1 YLEISTÄ Vahinkojen välttäminen sekä turvallinen työskentely edellyttää perehtymistä kaivettavaan

Lisätiedot

JOHTOKARTAN AVAINLEHTI

JOHTOKARTAN AVAINLEHTI Päivitetty 17.01.2014 Sivu 1/8 JKA JOHTOKARTAN AVAINLEHTI JOHDOILLA TARKOITETAAN TÄSSÄ YHTEYDESSÄ MAANALAISIA JOHTOJA, PUTKIA, KAAPELEITA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITTEITA JA RAKENTEITA. MAANALAISIIN JOH-

Lisätiedot

Kaivuvalvonnasta on pyydettäessä mahdollisuus saada myös kaapeleiden merkkaus maastoon. Toimitus aika on 2 päivää tilauksesta.

Kaivuvalvonnasta on pyydettäessä mahdollisuus saada myös kaapeleiden merkkaus maastoon. Toimitus aika on 2 päivää tilauksesta. KAIVUTYÖOHJE 1(5) 1 Yleistä Tampereen Sähkölaitos-yhtiöiden sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite- ja pienjännitemaakaapeleita, ulkovalaistus- ja ohjauskaapeleita

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys

Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys R e u n a p u i d e n k ä s i t t e l y vo i m a j o h t o a l u e i l l a Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys Fingrid vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähkönsä

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

TYÖSKENTELYSTÄ MAAKAAPELEIDEN SEKÄ ILMAJOHTOVERKKOJEN LÄHEISYYDESSÄ TOIMINTAOHJE

TYÖSKENTELYSTÄ MAAKAAPELEIDEN SEKÄ ILMAJOHTOVERKKOJEN LÄHEISYYDESSÄ TOIMINTAOHJE TYÖSKENTELYSTÄ MAAKAAPELEIDEN SEKÄ ILMAJOHTOVERKKOJEN LÄHEISYYDESSÄ TOIMINTAOHJE Risto Pirinen 16.3.2017 OULUN SEUDUN SÄHKÖ VERKKOPALVELUT OY TOIMINTAOHJE TEHOPULATILANTEISIIN Sisällys 1. YLEISTÄ... 2

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

KAIVUTYÖT MAAKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ

KAIVUTYÖT MAAKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ 1(5) KAIVUTYÖT MAAKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ 1 Yleistä Yhteiskunnan riippuvuus sähkönjakelun luotettavuudesta kasvaa koko ajan. Vakka-Suomen Voima Oy (VSV) korostaa varovaisuutta ja tämän ohjeen noudattamista

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden läheisyydessä

Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden läheisyydessä Toimintaohje 1/7 Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden läheisyydessä 1. Kaapelin varominen Kaivutöissä ei kannata koskaan luottaa omaan muistiin tai onneen. Sähkökaapelin vaurioittaminen ei ole mikään

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN Ohje sijoitusluvan hakemiseen sekä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle 1. TEE SIJOITUSLUPAHAKEMUS Liitteet: suunnitelmakartta,

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot 1. Yleistä Työskentely sähköjohtojen ja -kaapeleiden parissa ja läheisyydessä on tavanomaista rakennustyömaalla. Työssä on tunnistettava, että ilma- ja maajohdot aiheuttavat

Lisätiedot

KARTTAOTE KL s. 1/8 PAPERIKOKO A :32:23. Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) TM35FIN:

KARTTAOTE KL s. 1/8 PAPERIKOKO A :32:23. Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) TM35FIN: KARTTAOTE KL751879 s. 1/8 Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) Mittakaava 1:6000 TM35FIN: 273850.52 6962178.61 Kaivupaikka: Varikontie 2, 60800 Ilmajoki, Suomi Kaivaja: Jari Alatalo, Ilmajoen

Lisätiedot

Kaivun syvyys metreinä maanpinnasta: Toivottu näyttöaika: Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) TM35FIN:

Kaivun syvyys metreinä maanpinnasta: Toivottu näyttöaika: Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) TM35FIN: KARTTAOTE KL706376 s. 1/8 Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) Mittakaava 1:8000 TM35FIN: 273041.75 6963445.76 Kaivupaikka: Pappilantie 13, 60800 Ilmajoki, Suomi Kaivaja: Harri Valtari, Ilmajoen

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Helen Sähköverkko Oy:n ohje kaivuvaurioiden ehkäisemiseksi

Helen Sähköverkko Oy:n ohje kaivuvaurioiden ehkäisemiseksi Helen Sähköverkko Oy:n ohje kaivuvaurioiden ehkäisemiseksi 1.11.2016 KAIVUTYÖT SÄHKÖKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ 1 Yleistä Yhteiskunnan riippuvuus sähkön luotettavasta saatavuudesta kasvaa jatkuvasti. Helsingin

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJE 1(6)

KAIVUTYÖOHJE 1(6) KAIVUTYÖOHJE 1(6) 1 Yleistä Tampereen Sähkölaitos-yhtiöiden sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite- ja pienjännitemaakaapeleita, ulkovalaistus- ja ohjauskaapeleita

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyö ja sähkölinjat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyö ja sähkölinjat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Metsätyö ja sähkölinjat SOSIAALI- JA TERVEYSMINSTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2002 ISBN 952-00-1145-5 ISSN 1456-257X Hermes, Tampere 2002 YLEISTÄ KUVA 2. SUURJÄNNITE 6-45

Lisätiedot

Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva - Uusnivala vierelle pylväsvälillä 67-68

Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva - Uusnivala vierelle pylväsvälillä 67-68 LAUSUNTO 1 (3) Maankäyttö ja ympäristö / Heidi Oja 22.4.2015 AE-1 893-8-13 Kokkolan kaupunki Minna Torppa minna.torppa@kokkolaji Lausuntopyyntö 16.4.2015, RN:o 272-421-3-79 Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

1. LAUSUNTOPYYNNÖT TOIMITTAESSA VOIMAJOHTOJEN LÄHEISYYDESSÄ

1. LAUSUNTOPYYNNÖT TOIMITTAESSA VOIMAJOHTOJEN LÄHEISYYDESSÄ 1 / 8 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tässä ohjeessa määritellään ne periaatteet, joita noudatetaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy (LEV) ja Lappeenrannan Lämpövoiman (LAVO) suurjännitteisen

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus 27.3.2015 klo 9 15.30 Wetterin auditorio 1 Miia Metsäalho 26.3.2015 LUPA-ASIAT LUPATYYPIT SIJOITTAMISSOPIMUS KATULUPA TAPAHTUMALUPA 3 Sijoittaminen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2

KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2 TARJOUSPYYNTÖ LISÄKIRJE 15.5.2014 1(1) KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2 Tarjouspyynnön lisäkirje 2 Tämä lisäkirje koskee

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden sekä ilmajohtoverkon läheisyydessä

Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden sekä ilmajohtoverkon läheisyydessä Toimintaohje 1/10 Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden sekä ilmajohtoverkon läheisyydessä Tämä ohje on tehty kattamaan työskentelyä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n verkkoalueella. Uuden Oulun

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyöt ja sähkölinjat. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyöt ja sähkölinjat. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluhallinto Tampere 2005 Teksti: Hannu Tapola Kannen kuva: Hannu Tapola Piirrokset: Paavo Simola Ulkoasu: Aino Myllyluoma ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kunnan

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille. Paikallista palvelua

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille. Paikallista palvelua Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan tai Sipoon alueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden järjestelyssä

Lisätiedot

Seutuverkkopäivät 29.-30.10.2014 Vaasa. Ari Silfverberg ja Max Isaksson

Seutuverkkopäivät 29.-30.10.2014 Vaasa. Ari Silfverberg ja Max Isaksson Seutuverkkopäivät 29.-30.10.2014 Vaasa Ari Silfverberg ja Max Isaksson Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö Vastaamme koko sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnassa. Pidämme verkon kunnossa ja rakennamme

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Työsuojeluhallinto. Metsätyöt ja sähkölinjat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Työsuojeluhallinto. Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Työsuojeluhallinto Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluhallinto Tampere 2011 Teksti: Piirrokset: Ulkoasu: Hannu

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan tai Sipoon alueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden järjestelyssä

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- JA KAASUJOHDOT, YLEINEN OHJE ( )

KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- JA KAASUJOHDOT, YLEINEN OHJE ( ) KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- JA KAASUJOHDOT, YLEINEN OHJE (3 115-1) Luotu 8.6.2017 Korvaa ohjeen 1.11.2015 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ

TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ 1 Yleistä 2 Lomakkeet 3 Sijoituslupa 4 Katulupa Janakkalan kunta TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ Kaduilla ja

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Pidetään huolta linjoista

Pidetään huolta linjoista Pidetään huolta linjoista 2 Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

PYLVÄSTYÖ OSA 4. Pylväästä pelastaminen

PYLVÄSTYÖ OSA 4. Pylväästä pelastaminen PYLVÄSTYÖ OSA 4 Pylväästä pelastaminen Alustus Pylvästyöskentely on väärin toteutettuna erittäin vaarallista. Tavallisimmin vaaratilanteita aiheuttavat huonokuntoiset pylväät, pylvästyövarusteiden virheellinen

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähkötyöturvallisuuskoulutus Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Sähköjohtojen kunnossapito ja tuhopuiden raivaus

Sähköjohtojen kunnossapito ja tuhopuiden raivaus Sähköjohtojen kunnossapito ja tuhopuiden raivaus 17.1.2013 Pekka Miettinen Ehtaa energiaa Savon Voima Oyj on energiapalveluja tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö. Yli 210 miljoonan euron liikevaihdolla

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI

TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI 17.1.2017 MULTISILLAN KOULUN ALUE YMPÄRISTÖINEEN: UUSI ASUINKORTTELI JA PÄIVÄKOTI. Asemakaava nro 8647. Diaarinumero: TRE: 6202/10.02.01/2016 PALAUTEKOOSTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET. Ahti Soikkeli 30.3.2012

LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET. Ahti Soikkeli 30.3.2012 LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET Ahti Soikkeli 30.3.2012 SUUNNITTELUVAIHE ON TÄRKEÄ Aluksi on selvitettävä, miten suurta lämpötehoa verkon tulee siirtää nyt ja onko laajennustarvetta näköpiirissä Jos

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille Suosituksen taustaa Viestintämarkkinalainsäädäntö sekä maankäyttö- ja rakennuslaki oikeuttavat sijoittamaan yhdyskuntateknisiksi

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014 Tonttijohtojen kaivutyöt Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 Verkostopituudet Espoo Helsinki Vantaan Kauniainen Yhteensä Vesijohdot 925 1191 748 39 2903 Jäte-/sekavesiviemärit

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 1 (7) ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Luvan käsittely 3 1.3 Valvontamaksun peruste

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3

1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 3 SÄHKÖRATAMÄÄRÄYKSIÄ... 4 3.1 Jännitteiset rakenteet... 4 3.2 Työskentelyalue... 4 3.3 Sähköturvallisuuden

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 17.11.2015 Tonttijohtojen kaivutyöt

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 17.11.2015 Tonttijohtojen kaivutyöt ISÄNNÖITSIJÄ INFO 17.11.2015 Tonttijohtojen kaivutyöt Jani Ojala, Vesihuolto/Verkko-osasto 18.11.2015 Verkostopituudet Espoo Helsinki Vantaan Kauniainen Yhteensä Vesijohdot 925 1191 748 39 2903 Jäte-/sekavesiviemärit

Lisätiedot