KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET"

Transkriptio

1 KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET Kysy ennen kuin kaivat: soita Jos kuitenkin osuit kaapeliin, avojohtoon tai puu kaatui johdon päälle, ota yhteys JE-Siirto Oy:n käyttökeskukseen p Hätätilanteissa soita 112 Tämä ohje koskee ensisijaisesti Jyväskylän Energia Oy:n / JE-Siirto Oy:n verkkoja sekä Jyväskylän kaupungin omistamien ulkovalaistuksen ja liikennevalojen verkkoja. Muiden verkkojen osalta tulee aina noudattaa verkon omistajan mahdollisia omia ohjeistuksia.

2 Sisällysluettelo Jyväskylän alueella olevat sähköja televerkon omistajat... 4 Suunnittelu... 7 Työssä noudatettavat yleiset ohjeet ja määräykset Katselmus Kaapeleiden merkitseminen Kaapeleiden kaivuetäisyydet Valvonta Kaapeleiden käsittely Jos osut maakaapeliin Vaurion dokumentointi Työskentely voimajohtojen lähellä Johtojen turvaetäisyydet Jos osut ilmajohtoon Puunkaato ilmajohtojen lähellä Toiminta sähköonnettomuuksissa Kaapelivaurion dokumentointikaavake TURVALLISUUS Kun työskennellään paikoissa, joiden lähellä on sähkökaapeleita, telekaapeleita tai avojohtoja, tulee turvallisuusasioiden olla hallinnassa. Työhön on valmistauduttava huolellisesti, ja jokaisen työmaalla työskentelevän on otettava huomioon sähkö- ja teleturvallisuuteen vaikuttavat asiat. Työn turvallisuuden huomiointi kuuluu ammattitaitoon - turvallisuus on tärkeintä. Rakentaminen elää muutosvaihetta, jossa kilpailu on lisääntynyt ja aikataulut saattavat olla kireitä. Urakoitsijat saattavat tulla kaukaa, joten työkohteet ja niillä toimivat henkilöt ovat vieraita. Lisäksi esimiesten työnkuvan muutokset ovat johtaneet siihen, että osa vastuista on siirtynyt kentälle. Turvallisuus on asennejuttu. Sen on oltava osa tuloksellista tekemistä. Kilpailutilanne ja kiire eivät saa johtaa välinpitämättömyyteen. Sähköturvallisuuden lisäksi maakaapeliverkon rakentamiseen liittyvät työn laatuvaatimukset, kaapeleiden oikea käsittely, suojaukset ja varotoimenpiteet, liikenteen ohjaus, ympäristövaikutukset sekä työmaan järjestely ja jälkien siistiminen. On hyvä tiedostaa, että urakoitsija toimii usein myös tilaajan käyntikorttina, ja huonosta työnlaadusta tai tekemättömyydestä seuraa yleensä reklamaatio tilaajalle. 2

3 TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö ja telekommunikaatio ovat välttämätön osa arkipäiväämme. Sähköä ja teleinformaatiota siirtyy ilmojen halki ja maan uumenissa. Ilmajohdot ja maakaapelit on aina huomioitava jo työn suunnittelussa, mutta erityisesti työn toteutuksessa - aivan jokaisessa paikassa ja jokaisena hetkenä. Yleinen sähköturvallisuus perustuu sähköturvallisuuslakiin, sähköturvallisuusstandardiin, suurjännitelaitteistojen sähköturvallisuuteen, kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen sähköalan töistä ja sähkölaitteistojen haltijoiden ja sähkötyötä tekevien omiin ohjeisiin. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta /205 määrää mm. sen, että ennen kaivutyön aloittamista on varmistauduttava paikalla olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnista. Viestintämarkkinalaki (111 Telekaapeleita vaarantava työ) edellyttää ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön tai muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä, että työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Lisäksi on huomioitava sähkölain 9. luvun 63. Rangaistus sellaisesta sähkölaitteistojen tai voimalaitosten vahingoittamisesta taikka sellaisesta sähköntuotantotai jakelutoimintaan puuttumisesta, josta aiheutuu vakava vaara energianhuollolle tai muulle yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle, säädetään rikoslain 34 luvussa. Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja turvalliset toimintatavat. Kaapeleiden varomisohjeita ovat velvollisia noudattamaan kaikki, jotka suorittavat kaivutöitä Jyväskylän kaupungin alueella. SELVITÄ ENNEN KUIN TOIMIT Tietoja saa soittamalla numeroon Puhelun yhdistyessä valitse 3 (Johtokarttapalvelu). Kaikissa suunnittelu-, rakentamis-, tutkimus- ja paalutustöissä tulee selvittää alueen johtotiedot. Tämä tarkoittaa rakentamisalueen maanalaisten johtojen sekä ilmajohtojen sijainnin ja laadun selvittämisen ennen työhön ryhtymistä, jotta kaivutyöt sujuisivat vahingoitta ja ilman turhia käyttökatkoksia. JOHTOKARTTA INTERNETISSÄ LATAA JOHTOKARTTA PUHELIMEESI Johtokarttoja on mahdollista selata älypuhelimella, kun lataa sovelluskaupasta ArcGIS-sovelluksen ja asentaa sen puhelimelleen. Sovellus on ilmainen ja sen löytää helposti, kun kirjoittaa kaupan hakutoiminnossa hakusanaksi valmistajan nimen esri. 3

4 JYVÄSKYLÄN ALUEEN SÄHKÖVERKKOJEN OMISTAJAT Jyväskylän Energia Oy / JE-Siirto Oy Elenia Oy Järvi-Suomen Energia Oy Jyväskylän kaupunki: katujen ja puistojen ulkovalaistus sekä liikennevalot ELY-keskus Puolustusvoimat Myös monet muut yhtiöt tai yhteisöt omistavat maakaapeleita ja putkistoja, joista ne antavat kaivutöitä varten omat ohjeensa. TELEVERKKOJEN OMISTAJAT TeliaSonera, Elisa, Sonera, TDC. Näiden kaikkien sijaintitietopalvelut: Johtotieto Oy, puh Soneran kaapelivikatilanteet: Verkkovalvonta, puh. (02) Elisa: Tekninen tuki, puh Huomaathan, että tässä ohjeessa televerkot on käsitelty vain viitteellisesti. Lisätietoja niistä saa teleoperaattoreiden asiakaspalvelusta: tai puhelin: (TeliaSonera, Elisa, DNA) Jyväskylän Energia Oy:n sijaintikartalla on esitettynä oheiset verkkomme: 110 kv maakaapelit ja ilmajohdot (aina haettava risteämislupa) 20 kv eli keskijännitekaapelit ja ilmajohdot 0,4 kv eli pienjännitekaapelit ja ilmajohdot Ohjauskaapelit (valokuitu ja kupari) Suojaputket ja maadoitukset Kaukolämpöjohdot Vesiverkot (talous-, jäte- ja hulevesi) Sekä Jyväskylän kaupunki / liikenne- ja viheralueet (LIIVI) omistamat verkot koko Jyväskylän kaupungin alueella: Ulkovalaistuskaapelit ja ilmajohdot Liikennevalokaapeleita Suojaputket ja maadoitukset Hulevesiverkot Sulanapitojärjestelmät Jyväskylän keskusta-alueella Seuraavilla sivuilla ovat kartat Jyväskylän Energia Oy:n sähköverkon rajoista sekä Sähkön jakeluverkon haltijoiden aluerajat koko Jyväskylän alueella. 4

5 Jyväskylän Energia Oy:n sähköverkon rajat (hallinnoi JE-Siirto Oy). 5

6 Sähkön jakeluverkon haltijoiden aluerajat 6

7 SUUNNITTELU Sähkön vaaratekijät on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Selvitä sähkö- ja telejohtimien reitit sekä muut maanalaiset putket tulevan työmaan lähistöllä ja sen vaikutuspiirissä. Huomio myös etäisyydet jännitteisistä osista ja varmista työkoneiden maadoitukset ja työhön osallistuvien henkilöiden ammattitaito. JOHTOSUUNNITTELU Suunnitteluvaiheessa tulee huolehtia siitä, että kaikki hankkeessa tarvittavat luvat on haettu ja saatu ennen työhön ryhtymistä. Suunnittelussa on otettava huomioon standardit, lupien ja sopimusten vaatimukset, tilaajan ohjeistukset, sijoituspaikkaluvat, sijoitus- ja risteämisluvat, tulevaisuuteen varautuminen ja rakentamiskohteen ja -ajankohdan olosuhteet. Kaapeleita omistavien yhtiöiden on johtojen asennussuunnittelussa vältettävä johtojen hajasijoittelua ja otettava suunnittelussa huomioon jo olemassa olevat rakenteet. Sähkön vaaratekijät on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. 7

8 RAKENNUTTAJAN SUUNNITTELU Suunnitelman laatijan on selvitettävä kaapeleiden sijainti ja laatu. Uusien rakenteiden on mahdollisuuksien mukaan väistettävä kaapeleita, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Kaapeleihin verrattavia kohteita ovat myös kv:n (kilovoltin) pylväsrakenteet ja niihin liittyvät maadoitusjohdot. Näistä saa tietoja johtojen omistajalta. Omistajia saattavat olla energiayhtiöt, teleyhtiöt, ELY (liikenne- ja rautatieverkot) sekä muut yksityiset toimijat. Ota tarvittaessa yhteys Jyväskylän Energian verkkopalveluihin (puh ), jotta voit varmistua työskentelyohjeiden tai puunkaatoavun saannista. Sijoituspaikkalupa haetaan Jyväskylän kaupungilta Sijoituspaikkalupa on Jyväskylän kaupungin myöntämä lupa, jota haetaan, kun kyseessä on laitteen, johdon, routaeristeen tai muun vastaavan rakenteen pysyvä sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle. Kaupunki voi asettaa ehtoja luvan myöntämisen yhteydessä. Vapaamuotoiseen sijoituspaikkalupahakemukseen on liitettävä suunnitelmakartta, jonka pohjana on oltava ajantasainen kunnan pohjakartta, mittakaava 1:500. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan. Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti. Sijoittamispaikkaluvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja. Sijoituspaikkalupaa haetaan Liikenne- ja viheralueiden vastuualueelta. Lupa on maksuton. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamista. Hakijan tulee varautua noin kahden viikon käsittelyaikaan, joka loma-aikaan voi olla pitempi. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupunki Palvelupiste Hannikainen PL 233 (käyntiosoite Hannikaisenkatu 17) Jyväskylä Jäljennös luvasta tulee liittää katutyöilmoitukseen. Katutyöilmoituksen voi jättää myös yhdessä sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa. Sijoituspaikkalupaa voi hakea myös sähköisesti. Sijoituslupa haetaan verkon omistajalta Kun rakenteita suunnitellaan asennettavaksi kv avojohtojen tai 110 kv kaapeleiden läheisyyteen ( < 10 m), on rakenteiden sijoituksesta kysyttävä aina lupa avojohdon tai kaapelin omistajalta. Sijoituslupa koskee rakenteiden sijoittamista avojohtojen tai kaapelin suuntaisesti tai niihin risteävästi. Lupa on aina haettava ennen rakenteen asennuksen lopullisia suunnitelmia ja luvan ehdot on otettava suunnittelussa ja rakenteen toteutuksessa huomioon. Fingridin Voimajohdon läheisyyteen suunnitellun hankkeen lupia ja lausuntoja varten tarvitaan: 1. Kartta, johon on merkitty aiotun hankkeen ja voimajohdon sijainti. 2. Asemapiirros, jossa on esitetty hankkeen tarkka sijainti voimajohtoon nähden. 3. Hakijan nimi ja osoite sekä puhelinnumero, josta voimme tarvittaessa saada lisätietoja. Lausuntopyyntö lähetetään osoitteeseen: Fingrid Oyj Risteämälausunnot PL Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: Jyväskylän Energia Oy:n omistamien 110 kv avojohtojen tai 110 kv kaapeleiden läheisyyteen suunniteltu rakenteiden toteutus vaatii sijoitusluvan, jota haetaan JE-Siirto Oy:n käyttöpäälliköltä, puh Lupahakemukseen on liitettävä toteutusaikataulu, toteutettavan rakenteen tiedot, alustava sijoitus sekä kaapelin tai avojohdon sijainti. Rakenteen sijoitus voidaan myös evätä avojohdon tai kaapelin läheisyydessä, mikäli rakennetta ei ole turvallista sijoittaa niiden läheisyyteen. Rakenteen toteutuksen yhteydessä on noudatettava luvan ehtoja. Avojohdon tai 110 kv kaapelin jännitteettömäksi kytkennästä on sovittava JE-Siirto Oy:n käyttöpäällikön kanssa kolme kuukautta ennen rakenteen toteutusta. Rakentajan velvollisuutena on pitää oma henkilökuntansa tietoisena kaapelinvaromisohjeista. Kaikki työntekijät ja erityisesti työkoneiden kuljettajat on ohjeistettava. Rakennuttajan on saatettava varomisohjeet myös mahdollisesti käytettävien konsulttien tietoon. 8

9 Risteämiskohdissa pyritään asentamaan telekaapelit päällimmäisiksi. TYÖN SUUNNITTELU Työmaan vastaavan mestarin on otettava hyvissä ajoin ennen kaivutyöhön ryhtymistä yhteys alueella olevista kaapeleista niiden omistajayhtiöihin. Kun kaivaminen tapahtuu kv avojohtojen tai 110 kv kaapeleiden läheisyyteen, on aina kysyttävä ohjeistusta johtojen omistajalta. Noudata turvaetäisyyksiä ja huomioi erityistilanteet. Ohjeista kaikki työntekijät, erityisesti työkoneiden kuljettajat. Maakaapelin käsittely, kaivantoon sijoittaminen ja peittäminen ovat ammattitaitoa vaativaa sähkötyötä. Varmista työkoneiden maadoitukset sekä työmaa-alueen kytkentöjen oikeellisuus. Ennen kuin aloitat kaivutyön yksityisellä alueella, ota yhteys alueen omistajaan tai isännöitsijään, jotta saat selville mahdollisten yksityisten johtojen sijainnit. TYÖTURVALLISUUSTOIMET TYÖRYHMÄÄN KUULUVILLE Työryhmän nimetyn työnaikaista sähköturvallisuutta valvovan henkilön lisäksi on jokaisen työryhmän jäsenen omalta osaltaan varmistuttava omasta ja muiden turvallisuudesta työn aikana. Turvallinen työskentely edellyttää kaikilta mm. seuraavaa: Mahdollisten vaaratekijöiden ennakoivan huomioimisen. Ulkopuolisten kuten kone- ja aliurakoitsijoiden perehdytyksen työkohteeseen. Turvallisten kulkuteiden käytön. Turvaetäisyyksien huomioimisen jännitteisiin osiin huomioiden korkeat taakat, rakennustarvikkeiden säilytykset, pitkät työtarvikkeet ja nostotyöt. Valvonta, porttien ja ovien lukitukset sekä työn keskeytyessä ulkopuolisten pääsyn estäminen sähkötiloihin. Jännitteettömyyden varmistaminen ennen kuin työtä tauon tai keskeytyksen jälkeen jatketaan. Turvallisten työmenetelmien ja henkilökohtaisten suojaimien käytön. Toisten varoittaminen, jos oma työ aiheuttaa muille vaaraa. Ilmoitus havaituista turvallisuutta vaarantavista tekijöistä muille työkohteessa oleville henkilöille ja esimiehelle. Huolehtiminen omalta osaltaan siitä, että työvälineet, turvallisuusvälineet ja työmaan olosuhteet pysyvät turvallisina koko työn ajan ja mahdollisuuksien mukaan poistettava turvallisuutta vaarantavat tekijät. 9

10 TYÖSSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Ohjeet kunnalle katualueen kaivantotöiden järjestämisestä ja valvonnasta, Jokirinta Jussi et al. (toim.) ISBN Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02, KT ISBN Kaapelikaivantotyöt. Yleinen työselostus 99, Suomen Kuntaliitto ISBN Energiateollisuus. Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 45 kv RK 1 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet 1998, Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 16 ISBN Vesistöalituksissa vesilain 587/2011 vaatimukset Järjestyslaki KATSELMUS Ennen suurehkojen ja runsaasti kaapeleita sisältävien työmaiden aloitusta on työmaalla järjestettävä katselmus, jossa selvitetään kaapeleiden sijainti, käsittelytavat, konekaivamisen etäisyydet ja muut vaadittavat menettelyt. Katselmukseen osallistuvat kaikki kaapeleita omistavien yhtiöiden edustajat sekä maankaivutöistä vastaava ja työmaalla käytettävän kaivinkoneen kuljettaja. Katselmuksen kutsuu koolle työmaan vastaava mestari. Kohteen kaikki mahdolliset kaapelit tulee turvallisuussyistä ennen kaivutöiden aloitusta tehdä jännitteettömiksi. JOHTOKARTTA Työkohteesta voidaan tilata tai noutaa Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän Energia Oy:n omistamien johtojen ja kaapeleiden johtokartat Jyväskylän Energian palvelupisteestä Kivääritehtaalta. Aukioloajat: ma pe klo Johtokartta puhelinsovelluksena Johtokarttoja on mahdollista selata älypuhelimella. Selaus onnistuu, kun lataa sovelluskaupasta ArcGIS-sovelluksen ja asentaa sen puhelimelleen. Ilmaisen sovelluksen tekijä on Esri. Sovelluksen löytyy helposti, kun kirjoittaa kaupan hakutoiminnossa hakusanaksi esri. Kun sovellus on ladattu: 1. Avaa sovellus ArcGIS. 2. Kirjoita kohtaan Find Maps (Suurennuslasi) esim. Jyväskylä. 3. Klikkaa: Hae 4. Klikkaa Jyväskylän Energia Oy:n johtokarttaa. 5. Johtotiedot tulevat näkyviin, kun zoomaat karttanäkymää lähemmäksi. 6. Taustakartan voi vaihtaa myös ilmakuvakartaksi. Johtokartan haku internet-selaimella 1. Valitse osoite: arcgis.com/home/index.html 2. Kohtaan Find Map valitse: Jyväskylä. 3. Klikkaa Jyväskylän Energia Oy:n johtokartan logoa. 10

11 KAAPELEIDEN MERKITSEMINEN Olosuhteissa, joissa on syytä varmistaa kaapeleiden paikat peilaamalla, suoritetaan kaapeleiden näyttö. KAAPELI- MERKINTÖJEN VÄRIT Kaapelit merkitään maastoon maalamalla. Värit ovat: Jyväskylän Energia Liikennevalo kaapeli Ulkovalaistus kaapeli Elisa Telia Sonera Elenia Liikennevirasto / tieverkko Liikennevirasto / rataverkko keltainen keltainen keltainen punainen punainen keltainen keltainen oranssi Huomaathan, että kaapelin kourun tai suojaputken väri ei aina kerro, mistä johdosta on kyse. Kaapelinäytön tilanneen työmaan vastaavan mestarin tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla, kun kaapelinäyttö suoritetaan. KAAPELEIDEN NÄYTTÖ Jyväskylän Energia Oy:n kaapelien näyttöpalvelu on maksuton, mutta mikäli merkintöjä joudutaan uusimaan, kaapelin omistajalla on oikeus laskuttaa uusintanäytöstä. Rakentajan on säilytettävä saamansa kaapeleiden sijaintitiedot ja merkinnät niin pitkään kuin niitä tarvitaan. Kaapelinäytön tilanneen työmaan vastaavan mestarin tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla, kun kaapelinäyttö suoritetaan. 11

12 KAAPELEIDEN KAIVUETÄISYYDET Selvitä kaivualueen maakaapeleiden omistajat. Hanki ajan tasalla oleva kaapelikartta tai tilaa näyttö. Tee kaapeleiden lähestyminen ja esiin kaivaminen aina käsikaivuna. Älä siirrä kaapeleita omatoimisesti. KONEELLINEN KAIVAMINEN Konekaivua ei saa ulottaa 1,5:tä metriä lähemmäksi merkittyjä kaapelireittejä ilman seuraavia toimenpiteitä: VALVONTA Kaapeleiden oikeasta, omistajayhtiön ohjeiden mukaisesta käsittelystä vastaa kohteen vastaava mestari. Kaapeleita omistava yhtiö voi tapauskohtaisesti veloittaa työmaata asiantuntija-avusta. Asiantuntija tulee kutsua paikalle hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Valvojan käytön tarpeesta sovitaan työmaakohtaisesti kaapeliverkon omistajan edustajan kanssa. Ennen konekaivua on kaivettava kaapelit näkyviin lapiokaivulla: kaapelien paikka, syvyys ja suunta on varmistettava lapiokaivulla tarpeellisiksi katsottavista paikoista. Kaapelien sijainnin varmistuksen jälkeen konekaivuetäisyys kaapeleiden sivuilta ja päältä on 20 cm. Kynsikauhan käyttö on ehdottomasti kielletty. Konekaivussa lähestyminen on suoritettava kaivukauhalla. Mikäli kaapelinäytössä on osoitettu kaapeleiden tarkka paikka, voi konekaivun ulottaa paikalla sovittuun etäisyyteen. Tarkkuus ilmoitetaan näyttäjän merkinnällä näyttökartassa. Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita tai kaapelin sijainti poikkeaa kartalla näkyvästä paikasta, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Jyväskylän Energialle tai kaapelien omistajalle ja pyytää ohjeita. Työkonemaadoitus Työkone, jolla voi ulottua jännitetyöalueelle, maadoitetaan maasulkuvirran kestävällä välineellä. Työmaadoitus yhdistetään maadoitusverkkoon tai maadoitustankoon. Työkonemaadoituksella ohjataan sähkö kulkemaan työmaadoituksen kautta maahan koneen mahdollisesti koskettaessa jännitteisiin osiin. Tällä toimenpiteellä suojataan koneen lähellä työskenteleviä henkilöitä vaarallisilta jännitteiltä. Työmaadoitus on kiinnitettävä työkoneeseen luotettavasti. Ota huomioon maaperän ominaisuudet Kivisessä maassa on kivien siirtymisriskin vuoksi suurennettava konekaivuetäisyyttä. Maakiilakonetta käytettäessä on oltava erittäin huolellinen ja varottava, ettei kiila ole työskenneltäessä suunnattuna kaapeleita kohti. Kaapeleiden läheisyydessä routaisen maan murtamiseen käytetään vain sulatusmenetelmää. 12

13 Jännitteisten kaapelien käsittelyn, esimerkiksi kaapeleiden siirron, suojauksen ja työaikaisen tuennan suorittaa kaapelin omistaja tai hänen valtuuttamansa urakoitsija. KAAPELEIDEN KÄSITTELY Kaapeleiden käsittelyyn ja siirtämiseen vaaditaan verkonhaltijan lupa. Myös kaapeleiden kourujen ja suojaputkien käsittelyyn tai siirtoon tulee pyytää lupa. Kaapeleiden oikea käsittely edellyttää seuraavaa: Koekuoppien kaivajat suorittavat työnsä varoen. Konekaivussa noudatetaan ohje-etäisyyksiä. Esille kaivetut kaapelit suojataan ja tuetaan annettujen ohjeiden mukaan huolellisesti. Sähkökaapelit pyritään kytkemään jännitteettömiksi. Kaapeleita eivät siirtele muut kuin niiden omistaja tai omistajan valtuuttama urakoitsija. Kaapeleiden alusta tiivistetään hyvin erityisesti putkien suilla. Kaapelille annettua taivutussädettä ei aliteta. Kaapelin vetorasitus minimoidaan. Kaapelin alle tai päälle ei jätetä kiveä. Kaapelit ja tarvittaessa niiden suojakourutus / putkitus tarkastetaan ennen peittämistä. Kaapelin siirtäjä tilaa kartoituksen omistajayhtiöltä hyvissä ajoin ennen peittämistä. Kartoituksen yhteydessä varmennetaan kaapeleiden asianmukainen sijoitus. 13

14 KAAPELEIDEN PEITTOSYVYYDET Kaapeleiden normaali asennussyvyys on cm, (työohjeen mukainen asennussyvyys on vähintään 70 cm), mutta asennussyvyyksissä voi olla paljon paikallista vaihtelua, joka johtuu esimerkiksi kaapeleiden alla olevista rakenteista, kalliosta ja kaapelien risteämisistä sekä mahdollisista jälkeenpäin tehdyistä maansiirroista (maan lisäyksistä tai leikkauksista). KAAPELEIDEN SUOJAUS Kaapelit on suojattu pääsääntöisesti muoviputkella tai muovisella tai betonisella kourulla, mutta ne voivat olla asennettuna myös maanvaraisesti ilman minkäänlaista erillistä suojausta. Huomaathan, että kaapelin merkkinauhaa ei ole kaikissa kaivannoissa. Siksi kaivua ei voi kuvitella turvalliseksi merkkinauhan näkyviin tuloon asti. 14

15 JOS OSUT MAAKAAPELIIN Vahingon sattuessa kaapelin vauriokohdan luota on poistuttava välittömästi. Vaikka vauriohetkellä sähkö katkeaisi, se saattaa kytkeytyä automaattisesti takaisin 1 5 minuutin kuluessa. Automaattinen kytkentä voi toistua useita kertoja peräkkäin. On myös mahdollista, ettei jännite katkea, vaan vaurioitunut kaapeli jää jännitteelliseksi. Ilmoita kaapelin vauriosta kaapelin omistajalle. Lisävahinkojen estämiseksi on vaurioituneen kaapelin läheisyyteen jätettävä vartio, kunnes omistajan edustaja saapuu paikalle. SÄHKÖKAAPELIT Maassa työskentelevä: Poistu välittömästi kaapelin vauriokohdasta tasajalkaa hyppien tai loikkien siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Näin vältät askeljännitteen muodostumisen. Kaapelin pintavauriot Kaivurin kuljettaja: Siirrä kaivinkoneen kauha pois kaivannosta. Varmista, etteivät sivulliset pääse lähelle kaivantoa. Jos konetta ei voi siirtää ja joudut poistumaan koneesta, irrota otteesi koneesta ennen kuin jalkasi osuu maahan ja liiku maassa hyppien tai juosten siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Älä koskaan koske vaurioituneeseen kaapeliin. Älä koskaan luota jännitteen katkeamiseen. Ilmoitus Ilmoita Jyväskylän Energia Oy:lle, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut tai vaikka kaapelin vaippaan olisi tullut vain vähäinen repeämä, painauma tai vääntyminen. Pienikin naarmu tai painauma saattaa aiheuttaa kaapelissa myöhemmin suuren vaurion. Ole siis vastuullinen ja ilmoita kaikista vaurioista. Maadoitusjohtimien ja tyhjien suojaputkien vauriot Maadoitusjohtimiin on suhtauduttava samalla tavalla kuin kaapeleihin: niiden katkeamiset on ehdottomasti ilmoitettava. Jyväskylän Energia korjaa oman verkkonsa maadoitusvauriot veloituksetta. Kuvissa on pintavaurion saaneita kaapeleita, joista on aina ilmoitettava kaapelin omistajalle. 15

16 TELEKAAPELIT Älä koskettele kuitukaapelia Jos vaurio on tullut kuitukaapeliin, rikkoutuneesta kuidusta saattaa irrota kuitukappaleita, joita on hyvin vaikea havaita ja jotka menevät helposti ihon läpi. Vaurioituneen kuidun päähän ei saa katsoa Kuitukaapelissa kulkeva valo on peräisin laserista tai vastaavasta lähteestä. Kaapelin sädettä ei missään olosuhteissa saa päästää suuntautumaan silmään. Älä luota jännitteen katkeamiseen Myös kuparikaapeleissa on huomattavia jännitteitä. Jännitteen katkeamiseen vikatilanteessa ei voi luottaa. Siksi johtoon on syytä suhtautua kuten sähkökaapeliin. Mahdollisista vaurioista ilmoitetaan aina kaapelin omistajalle telekaapelin rikosta teleyhtiölle. Vähäiseltäkin tuntuva vaurio kaapelissa tai rakenteessa (esim. painauma, mutka tai pintaerityksen repeämä kaapelivaipassa) tulee aina ilmoittaa, vaikka siitä ei seuraisikaan välitöntä häiriötä. Sama koskee suojaputkia yms. teleoperaattorille kuuluvia rakenteita. Vaurioitettuja kaapeleita tai rakenteita ei saa peittää ennen teleoperaattorin edustajan tarkastuskäyntiä. Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä on siitä heti kaivannon auki ollessa ilmoitettava operaattorille: Telia Sonera, puh. (02) Elisa, puh (Asiakastuki), (Tekninen tuki, vikailmoitukset) DNA, puh (Vikatiedot) VASTUU Työmaa on vastuussa kaapelivauriosta myös työmaan päättymisen jälkeen, jos on todettavissa, ettei tässä esitettyjä ohjeita ole noudatettu. Työmaan vastuuseen liittyy myös välillisten kustannusten korvaus. Nopea yhteydenotto pienentää sähkönjakelun tai tietoliikenteen keskeytymisestä sekä korjaustyöstä aiheutuvia kustannuksia. Vauriot korjataan niiden aiheuttajan kustannuksella, vaikka vaurio ilmenisi myöhemmin. Sähköyhtiöt ja teleoperaattorit laskuttavat mahdolliset vahingot suoraan kaivutyön suorittaneelta yritykseltä tai henkilöltä. 16

17 VAURION DOKUMENTOINTI Jyväskylän Energian sijaintipalvelu käy mittaamassa kaapelivaurion korjauksessa tehdyt kaapelijatkot ja mahdolliset kaapeleiden siirrot. Työ tulee tilata erikseen Jyväskylän Energian sijaintipalvelusta. Jyväskylän Energian sijaintipalvelu: kaapelien, kaukolämmön ja vesihuoltoverkoston kartoitukset Sähkö: Kaukolämpö: Vesi: / Osapuolet tekevät vauriotilanteesta tarvittaessa kirjallisen selvityksen yhdessä. Jyväskylän Energia Oy:llä on vaurion dokumentointia varten lomake, jonka osapuolet täyttävät tapahtumapaikalla. Lomake löytyy myös tämän esitteen lopusta. 17

18 TYÖSKENTELY VOIMAJOHTOJEN LÄHELLÄ Suurjännitejohtoja (voimajohdot) ovat yli 36 kv:n johdot. Suurjänniteverkko on sähkönsiirron runkoverkko, joiden nimellisjännite on Suomessa kv. Suurjännitejohdoista kv:n avojohtoja käytetään mm. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin valtakunnallisessa voimansiirtoverkossa. Jyväskylän Energia Oy:n alueellisessa voimansiirtoverkossa on 110 kv:n avojohtoja sekä 110 kv:n maakaapeleita. Keskijännitejohtoja ovat 1 35 kv:n johdot. Keskijänniteverkko siirtää sähkön suurjänniteverkosta pienjänniteverkkoon johtaville jakelumuuntamoille. Keskijännitejohdoista yleisintä 20 kv:n avojohtoa tai 20 kv:n PAS-johtoa (päällystetty avojohto) käytetään pääasiassa jakeluyhtiöiden verkoissa paikalliseen voimansiirtoon sähköasemien ja kuluttajamuuntajien välillä. Pienjännitejohtoja ovat jännitteeltään enintään 1000 voltin johdot (kv = kilovoltti = 1000 volttia). Pienjänniteverkot vastaavat lopullisesta sähkön levityksestä pienkuluttajille ja jännite on muutettu volttiin. Katujen, teiden ja lenkkipolkujen valaistusverkoissa käytetään pääasiassa 0,4 kv:n (400 volttia) avojohtoa. Fingridin 400 kv:n avojohto 18

19 JOHTOJEN TUNNISTAMINEN Johtojen tunnistuksessa käytetään seuraavia viitteellisiä tuntomerkkejä. Jollet kuitenkaan ole sähköalan ammattilainen, varmista aina etukäteen asiantuntijalta, millaisten johtojen läheisyydessä olet työtäsi aloittamassa ja mitä kohteessa tulee ottaa huomioon kv:n avojohdot kv:n avojohdoissa on tavallisesti 3 vaihejohdinta tai johdinparia sekä 1 2 ukkosjohdinta, jotka sijaitsevat varsinaisten jännitejohtojen yläpuolella. Johtojen pystysuorat etäisyydet maasta tai tiestä vaihtelevat jännitteen suuruuden mukaisesti metreinä (m): 110 kv:n johdon etäisyys maasta on noin 6 m ja tiestä n. 7 m. 220 kv:n johdon etäisyys maasta on noin 6,5 m ja tiestä n. 7,5 m. 400 kv:n johdon etäisyys maasta on noin 8 m ja tiestä n. 9 m. 110 kv:n avojohto kaksijalkaisissa harustetuissa pylväissä ja sen molemmilla puolilla 20 kv:n avojohtolinjat kv:n johdot voi tunnistaa myös pylväiden ulkonäöstä. Pylväät ovat usein kaksijalkaisia portin muotoisia pylväitä, jotka on tuettu harusvaijereilla. Kaupunkialueella voi olla myös vapaasti seisovia yksijalkaisia palkkipylväitä tai kuvan mukaisia ristikko- tai U-palkkipylväitä. 19

20 20 kv:n avojohto 20 kv:n avojohdot rakentuvat kolmesta paljaasta metallisesta vaihejohtimesta, jotka voivat olla pylväässä rinnakkain tai siten, että keskimmäinen johdin on muita ylempänä. Johtimet voivat sijaita pylväässä myös toistensa päällä. Johtimet on kiinnitetty orressa oleviin eristimiin. Pylväät ovat useimmiten puuta ja joskus samassa pylväässä saattaa olla katuvalo ja/tai jokin muu pienjännitejohdin. Johdon etäisyys maasta on yleensä vähintään noin 5 metriä ja tiestä noin 6 metriä. Turvaetäisyys virtajohtimiin on johdon alla 2 ja sivulla 3 metriä. PAS-johto, päällystetty avojohto Päällystetyillä avojohdoilla tarkoitetaan metallivaipattomia, muovipäällysteisiä ilmajohtoja eli PAS-johtoja. 0,4 kv:n riippukierrejohto (AMKA) AMKA-johto on ns. riippukierrejohto, jossa mustalla muovilla eristetyt vaihejohtimet on kierretty kannatusköytenä toimivan paljaan metalliköyden ympärille. Johto on ripustettu puupylväisiin kiinnitettyjen kannattimien varaan. Johtoa käytetään pääasiassa katujen, teiden ja lenkkipolkujen tms. valaistusverkoissa. Johdon korkeus maasta on yleensä vähintään 4 metriä ja tiestä 5,5 metriä. Pienjännitteisten riippukierrejohtojen varoetäisyys sekä sivuilla että alla on vähintään 0,5 metriä. Ilmajohtoihin kohdistuvia tapaturmia sattuu eniten 20 kv:n johdoilla, koska niitä on hyvin paljon. Ne sijaitsevat usein lähellä asutusta, eikä niitä huomaa yhtä helposti kuin isoja siirtolinjoja. Kuvassa on 20 kv:n avolinja sijoitettuna haruksella tuettuun puupylvääseen katuvalovalaisimen ja 1 kv:n päällystetyn (AMKA) johdon kanssa. 20 kv PAS-johto on päällystetty riippukierrejohto Riippujohdot eli 20 kv:n päällystetyt ilmajohdot voivat olla pylväässä selvästi lähempänä toisiaan kuin tavalliset 20 kv:n avojohtimet tai kuten ylläolevassa kuvassa, 20 kv on riippukierrejohtona. PAS-johtoihin pätevät silti samat varoetäisyydet kuin muihinkin 20 kv:n johtoihin. Turvaetäisyys päällystettyihin virtajohtimiin on 1,5 metriä. 20

21 JOHTOJEN TURVAETÄISYYDET VAROETÄISYYS ILMAJOHTOIHIN Työskenneltäessä ilmajohtojen läheisyydessä, on noudatettava tässä oppaassa mainittuja turvaetäisyyksiä. On hyvä tietää, että sähköiskun voi saada, vaikka ei koskisi voimajohtoon, koska sähkö voi hypätä ilmavälin yli. Ilmavälin pituus riippuu johdon jännitteestä ja jossain määrin sääoloista: Suurempi jännite saa aikaan pidemmän hypyn. Myös se tiedetään, että kostealla säällä sähköhyppy saattaa olla pitempi kuin kuivalla ilmalla. Etäisyyden arviointi Ilmajohtojen varoetäisyydet Jännite Varoetäisyys metreinä (m) avojohto päällystetty alla sivulla riippujohto 0,4 kv 2 2 0,5 20 kv 2 3 1,5 110 kv kv kv JOS OSUT ILMAJOHTOON Ajoneuvon sisätiloissa olet aluksi turvassa. Yritä ajaa työkone irti sähköjohdosta. Jos työkone kuitenkin syttyy tuleen tai renkaat savuavat, hyppää työkoneesta ulos tasajalkaa. Turva-alue alkaa vasta noin 20 metrin päästä onnettomuuspaikasta. Älä kosketa työkonetta ja maata yhtä aikaa. Poistu työkoneen läheisyydestä tasajalkaa hyppien tai loikkien niin, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Näin vältät askeljännitteen muodostumisen. Varmista onnettomuuspaikan vartiointi. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan, puh (JE-Siirto Oy valvomo). Ota yhteys silloinkin, kun johdin ei ole näkyvästi vaurioitunut. 21

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

Raivaajan käsikirja Fingrid Oyj 01/2012 1

Raivaajan käsikirja Fingrid Oyj 01/2012 1 Raivaajan käsikirja Fingrid Oyj 01/2012 1 Raivaajan käsikirjan käyttäjälle Tähän kirjaan on koottu ohjeita ja opastusta johtoaukeiden raivaustyötä tekeville. Kirjassa on lisäksi yleistietoa voimajohdoista

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Naapurina voimajohto

Naapurina voimajohto Naapurina voimajohto Sisällys Fingrid lyhyesti 2 3 Fingrid lyhyesti 4 Pysytään hyvissä väleissä Fingridillä käyttöoikeus johtoalueisiin Maanomistajalle korvaus johtoalueen käytöstä Jykevä mutta hyödyllinen

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 04 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Liikenneviraston ohjeita 4/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Arto Nieminen ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 Helsinki 2006 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 ISBN 952-445-135-2 (nid.) ISBN 952-445-136-0 (pdf) ISSN 1455-1204 Kannen ulkoasu: Proinno Design

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2

KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2 TARJOUSPYYNTÖ LISÄKIRJE 15.5.2014 1(1) KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2 Tarjouspyynnön lisäkirje 2 Tämä lisäkirje koskee

Lisätiedot

Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille

Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille Tervetuloa työskentelemään kantaverkon kehittämiseksi! Fingrid vastaa kantaverkon eli sähkönsiirron selkärangan toimivuudesta. Huolehdimme, että Suomi

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyöt ja sähkölinjat. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyöt ja sähkölinjat. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluhallinto Tampere 2005 Teksti: Hannu Tapola Kannen kuva: Hannu Tapola Piirrokset: Paavo Simola Ulkoasu: Aino Myllyluoma ISSN 1456-257X

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot