Sisällysluettelo. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012 3"

Transkriptio

1 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

2 Sisällysluettelo KNX-taloautomaatio 4 Energiatehokkuus on osa vastuullista arkea 6 Energiatehokkuusluokat 8 Kytkinyksikkö energianmittauksella 10 Järjestelmän rakenne 12 Impressivo-asennuskalustesarja 14 Busch-triton-asennuskalustesarja 16 Busch-priOn-asennuskalustesarja 17 Busch-ComfortTouch-ohjauspaneeli 22 Esimerkkiratkaisuja liikerakentamisessa Neuvotteluhuone 26 Hotellihuone 28 Aula ja ravintola 30 Kauppakeskus 31 Opetustilat 32 Toimistohuone 34 Savunpoisto 35 Merkinantotuotteet KNX-järjestelmässä 36 KNX-taloautomaatio omakotitalossa 38 Tuotteet Virtalähteet 42 Tiedonsiirto 43 Huoneautomaatio 45 Vastaanottimet 50 Kytkinyksiköt 55 Verhomoottoriohjaimet 59 Valonsäätimet ja tunnistimet 63 Lämmitys ja jäähdytys 70 Logiikkayksiköt ja kellokytkimet 72 Ohjauspaneelit 73 Asennuskalusteet 74 Busch-priOn 75 Busch-triton 78 Impressivo 79 Peitelevyt ja tarvikkeet 81 Carat 83 Axcent 84 Ryhmäkeskukset ja Dataryhmäkeskukset 90 Piirikaaviot 91 Hakemisto 95 KNX on hyväksytty seuraavien standardien mukaisesti European Standard (CENELEC EN and CEN EN ) International Standard (ISO/IEC ) Chinese Standard (GB/Z 20965) US Standard (ANSI/ASHRAE 135) KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

3 KNX-taloautomaatio KNX on väyläpohjainen järjestelmä, jossa sähkötoimiset laitteet kommunikoivat itsenäisesti ilman keskustietokonetta. Toimilaitteet yhdistetään parikaapelilla toisiinsa, josta ne saavat myös samalla käyttöjännitteensä. Kaikki keskeiset laitevalmistajat Euroopassa ovat mukana valmistamassa ja kehittämässä tuotteita ja ovat KNX-yhdistyksen jäseniä. Kaikki toimilaitteet ovat sertifioituja ja eri laitevalmistajien tuotteet ovat näin ollen yhteensopivia ja vaihtokelpoisia. KNX-taloautomaatio on laitevalmistajista riippumaton standardi, joka on määritelty standardissa ISO/IEC (14543). KNX-taloautomaatiota käytetään automaattisiin ohjauksiin erilaisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, liikekeskuksissa, uimahalleissa, kouluissa ja myös omakotitaloissa. Toimilaitteet kuten painonapit, liiketunnistimet, läsnäoloanturit sekä huonetermostaatit lähettävät sanomia väylälle. Vastaanottajat kuten rele- tai säädinyksiköt puolestaan ohjaavat valaistuksen päälle ja huolehtivat huoneen lämmityksestä ja jäähdytyksestä. KNX-taloautomaatio tuo rakennukseen muunneltavuutta, joustavuutta ja energiansäästöä. Kaikki tarpeeton kulutus voidaan kytkeä pois mukavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Ohjelmoinnin ja käyttöönoton tekee sähköurakoitsija käyttäen ETS-ohjelmointityökalua. KNX-taloautomaation toimintoja ovat mm. Valaistusryhmien ohjaus päälle/pois, säätö ja tilanneohjaukset Tarpeettoman kulutuksen vähentäminen läsnäoloanturien ja liiketunnistimien avulla Verhomoottorien ja markiisien ohjaus ajan ja ulkoisten olosuhteiden mukaan, esim. auringonhäikäisy tai lämpösäteily Huoneiden lämmitys/jäähdytyslaitteiden ohjaus Päivänvalon hyväksikäyttö energian säästössä Keskitetyt ohjaukset ovat toteutettavissa aikaohjelmalla erilaisiin tiloihin kuten käytäville, auloihin ym. Visualisointi ja liitynnät kiinteistöautomaation valvomoihin ovat myös mahdollisia 4 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

4 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

5 Energiatehokkuus on osa vastuullista arkea Rakennusten kokonaisenergiakulutus on Suomessa 40 prosenttia koko kulutuksesta ja vastaa 30 prosentista maan kasvihuonepäästöistä. Rakennusautomaation avulla kyetään leikkaamaan tarpeetonta energiankulutusta mukavuudesta tinkimättä. Älykäs automaatio ohjaa, säätää ja valvoo rakennusten kaikkia toimintoja. EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta kasvatetaan 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta nostetaan 20 prosentilla. Suomen osalta uusiutuvan energian käytön tavoite on 38 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Perinteinen verkko ei kykene kantamaan kasvavaa ja entistä monimuotoisempaa kuormaa. Sen on tehtävä työ älykkäämmin. Kasvihuonepäästöjen tärkeimmät torjujat ovat energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Vaikka energiankäyttö tulevaisuudessa laskee, sähkön osuus kokonaisuudesta kasvaa, sillä energiatehokkuutta parannettaessa tarvitaan sähköä. 6 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

6 Hallintorakennuksen elinkaarikustannukset Suurten hallinto-, teollisuus- ja liikekiinteistöjen neljä avainsanaa ovat luotettavuus, käyttömukavuus, energiansäästö ja elinkaarikustannukset. Ilman hyvin hoidettua ja toimivaa kiinteistön ohjausjärjestelmää ne eivät kuitenkaan täysimääräisesti toteudu. Nykyisin kiinnitetään takaisinmaksun ohella entistä enemmän huomiota elinkaarikustannuksiin. Tällä tarkoitetaan investointikustannusten ja rakennuksen elinkaaren aikana syntyvien kaikkien kustannusten summaa. Käyttökustannukset ovat elinkaarikustannuksista valtaosa; esimerkiksi euron rakennusautomaatioinvestoinnilla suureen toimistorakennukseen saavutetaan 20 vuodessa säästöä 3,5 miljoonaa euroa. Investoinnin tuotto on 30 prosenttia. Lisäksi käyttömukavuus paranee. Investointikustannukset: Lisäys 0,5 milj. euroa Käyttökustannusten säästö: 20 vuoden kuluttua: 3,5 milj. euroa Suuren hallintorakennuksen in vestoin tikustannus on 14 milj.. Vuotuiset käyttökustannukset ovat 2 milj.. Elinkaarikustannukset 20 vuoden käyttöaikana ovat: 14 milj x 2 milj. = 54 milj.. Jos tässä hallintorakennuksessa voidaan suuruisella lisäinvestoinnilla saavuttaa käyttökustannusten osalta 10% säästö, niin elinkaarikustannuksiksi saadaan. (14 + 0,5) milj x (2 milj. 10 %) = 14,5 milj x 1,8 milj. = 50,5 milj.. Tämä merkitsee, että lisäinvestoinnilla saavutetaan 3,5 milj. suuruinen elinkaarikustannusten säästö. Hallintorakennuksen elinkaarikustannukset Energiansäästömahdollisuudet asunnoissa ja rakennuksissa Ylempi ja alempi arvo tutkimuksen tuloksista Energian säästöpotentiaali % % 14% Yksilöllinen huonesäätö 17% 9% 7% Lämmityksen automatisointi 32% 25% Aurinkosuojauksen automatisointi 58% Päivänvalon hyväksikäyttö valaistuksessa 45% 20% Ilmastoinnin automatisointi Energiatehokkuus on: Vastuullista resurssien käyttöä ja ilmastonsuojelua Kustannustehokkuus tarkoittaa merkittäviä säästömahdollisuuksia asunto- ja liikerakennuksissa Lyhyemmät takaisinmaksuajat Lisääntynyt mukavuus asuin- ja työympäristössä Lähde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.v. (ZVE) KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

7 Eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaiset energia tehokkuusluokat SFS-EN-standardi käsittelee rakennuksen automaatiota ja sen vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen. Automaation vaikutus voidaan arvioida yksityiskohtaisilla laskelmilla ja simuloinneilla. Automaation vaikutusta voidaan arvioida myös soveltamalla suhteellisen yksikertaista kerroinmenetelmää. Standardin esittämä kerroinmenetelmä perustuu energiatehokkuuteen vaikuttavien automaatiotoimintojen arviointiin. Standardi EN määrittelee rakennuksille neljä energiatehokkuusluokkaa. Standardi antaa yhden tavan arvioida automaation kannattavuutta ja vaikutusta rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Todellinen energiatehokkuus saadaan vasta mittaamalla, toteamalla ja toiminnan jälkeen. 8 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

8 Seuraavassa esitetään kolmen rakennustyyypin energiankäytön erot, kun käytetään tehokkuusluokkia A, B ja D. Vertailuarvoina käytetään kunkin rakennustyypin tehokkuusluokkaa C. Käyttämällä esimerkiksi luokkaa A, 30 % lämmitysenergiaa voidaan säästää toimistoissa. Automaation vaikutuksen arviointi kerroinmenetelmällä Energialuokat, SFS-EN Säästömahdollisuudet lämmitysenergiassa Säästömahdollisuudet sähkönkulutuksessa A Erittäin energiatehokas rakennusautomaatio ja liityntä kiinteistövalvomoon Toimisto Koulu Hotelli Toimisto Koulu Hotelli 0,70 0,80 0,68 0,87 0,86 0,90 B Edistynyt rakennusautomaatio, osittainen liityntä kiinteistövalvomoon 0,80 0,88 0,85 0,93 0,93 0,95 C Vakiotasoinen rakennusautomaatio D Tehoton rakennusautomaatio, manuaalinen ohjaus 1,51 1,20 1,31 1,10 1,07 1,07 Rakennuksen automaation toiminnot ja jako luokituksiin energiatehokkuuden mukaan (ote taulukosta 1 SFS-EN 15232:2007 [D]) A B C Lämmitys/jäähdytys Ilmanvaihto/huonesäätö Valaistus Aurinkosuojaus Rakennusautomaation valvomo vaatimuksena, huonekohtainen säätö tarpeen mukaan (käyttö, ilmanlaatu jne.) Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Lämmityksen ja jäähdytyksen automaattinen ohjaus Automaattinen huonekohtainen säätö, rakennusautomaation integrointi valvomoon Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Osittainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän integrointi Automaattinen huonekohtainen ohjaus ja säätö termostaattiventtiileillä Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Osittainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän integrointi Ilmanvaihdon säätö huonetasolla läsnäolon tai tarpeen mukaan Huone- tai poistoilman kosteuden säätö Huonekohtainen ilmastoinnin säätö aikaohjelmilla Ilmanvaihdon säätö asetusarvojen ja ulkolämpötilan mukaan Ilmankosteuden säätö Ilmastoinnin huonekohtainen säätö aikaohjelmilla Ilmanvaihdon säätö asetusarvojen mukaan Ilmankosteuden osittainen hallinta Valaistuksen ohjaus ja säätö luonnon valon määrän mukaan Kytkentä päälle/pois läsnäolotunnistimen avulla Valaistuksen ohjaus ja säätö luonnon valon määrän mukaan Kytkentä päälle/pois läsnäolotunnistimen avulla Valaistuksen voimakkuuden manuaalinen säätö/himmennys Kytkentä päälle/pois manuaalisesti Aurinkosuojauksen integrointi läsnäolon, lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon kanssa Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö ja automaattinen ohjaus Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö ja yksinkertainen automaattinen ohjaus D Keskitetty rakennusautomaatio tai ei automaattista säätöä Keskitetty lämmityksen ohjaus Ei lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien integrointia Ilmastoinnin huonekohtainen manuaalinen säätö tai ei säätöä Kiinteä ilmanvaihto Ei ilmankosteuden hallintaa Manuaalinen kytkentä päälle/ pois Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö, manuaalinen ohjaus KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

9 Mittaa energiankulutusta reaaliaikaisesti Kytkinyksikkö energianmittauksella Kytkinyksikkö energianmittauksella SE/S mahdollistaa siihen liitettyjen laitteiden sähkökulutuksen mittauksen rakennuksessa. Tulevaisuuden tekniikkaa edustavien älykkäiden Smart Grid -sähköverkkojen myötä myös rakennusten sähköasennuksiin kohdistuu uusia haasteita. Jotta voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja samanaikaisesti yhdistää kuluttajat kuormien tasaukseen, rakennusten sähkölaitteita on kytkettävä päälle/pois erilaisten ulkoisten signaalien, kuten ajan, kulutushuippujen tai vastaavien tekijöiden mukaan. Kytkinyksikkö mittaa aktiivisen energiankulutuksen kunkin kytkentälähdön osalta. Lisäksi se mahdollistaa kaikkien kolmen lähdön kokonaiskulutuksen seurannan. Kaikkien mittarien arvot voidaan lähettää jaksoittain, pyynnöstä, tai kun tapahtuu käynnistys tai pysäytys joko ajan, käyttöjakson tai määritetyn kulutusrajan täyttymisen perusteella. Lisäksi määritetty lähtö voidaan kytkeä pois päältä pysäytyksen yhteydessä. Kunkin kanavan aktiivinen teho, virta ja jännite sekä muut sähköiset arvot (näennäisteho, tehokerroin ja taajuus) voidaan mitata. Mitattuja arvoja voidaan seurata ja lähettää KNX:n avulla. Arvoja voidaan valvoa ja ohjata raja-arvojen mukaisesti. Jos asetettu kynnys ylitetään tai alitetaan, voidaan lähettää varoitus tai ohjata kuormia hallitusti. KNX-taloautomaatiolla on mahdollista tehdä yksinkertaisen kuormanhallintatoiminto, jonka avulla voidaan liittää yhteen enintään kymmenen kytkinyksikköä energianmittauksella (10 x 3 x 16 A). 10 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

10 1 Kuorma 1 Kuorma 2 Kuorma 3 Kytkinyksikkö energianmittauksella SE/S Aktiivinen energiankulutus Kuorma 3 Aktiivinen energiankulutus Yhteensä KNX Manuaalinen kytkin Kulutuksen seuranta 2 Mittari Lähtö A Nollattava mittari Mittari 2 Lähtö B Nollattava mittari 2 Mittari 3 Lähtö C Nollattava mittari Mittari, yhteensä Nollattava mittari, yhteensä KÄYNNISTYS Nollattava mittari Päälle/pois ohjaus PYSÄYTYS Aika Raja kwh Kesto min Käyttökohteet Aktiivisen kulutuksen mittaus Sähköisten arvojen seuranta Kuormituksen hallinta kuormanohjauksen avulla Kytkinyksikkö, kolme kanavaa Edut Rakennusten energiankulutuksen havainnointi ja visualisointi Energiatehokkuuden parantaminen Kuormien älykäs ohjaus Tuote Kytkinyksikkö SE/S KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

11 Järjestelmän rakenne KNX-järjestelmä muodostuu linjoista, jossa virtalähde (640 ma) syöttää 24 VDC käyttöjännitteen toimilaitteille. Yhteen linjaan voidaan liittää 64 toimilaitetta ja jokaisen laitteen ottama virta täytyy standardin ISO/IEC (14543) mukaan olla alle 10 ma. Linjoja voi yhdessä alueessa olla enintään 15 kpl ja alueita samoin 15 kpl. Kaapeloinnissa voidaan käyttää ns. väylä-, tähti-, tai puurakennetta, mutta ei rengasta. Kaikki toimilaitteet saavat ohjelmoinnissa yksilöllisen osoitteen ja ne voidaan myös uudelleenohjelmoida esim. rakennuksen toisessa osassa. Ohjelmoinnissa käytetään ryhmäosoitteita yhdistämään toimilaitteiden ohjaukset toisiinsa. Virtalähteen ja etäisimmän laitteen välinen etäisyys / linja Kahden toimilaitteen välinen maksimietäisyys / linja Kaapeleiden (Klma 4x0,8+0,8) yhteispituus / linja Ohjelmointityökaluna käytetään ETS-ohjelmaa ja liitynnässä väylään on mahdollista käyttää USB- tai IP-gatewayta. ETS-ohjelmassa valitaan toimilaitteet, tehdään linkitykset sekä asetetaan parametriasettelut. Lopputuloksena saadaan projektitietokanta laitelistauksineen ja asetusarvoineen. Suunnittelussa käytettävät maksimipituudet linjaa kohti ovat: 350 m 700 m 1000 m LK/S 4.1 SV/S LINJA 1 ALUE 1 LK/S AGM-204 SV/S DG/S 8.1 SV/S Klma 40,8+0,8 LINJA / DG/S Linjajakokaavio 12 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

12 Esimerkki liikerakennuksen järjestelmäkaaviosta VALVOMO OPC-SERVER + OPC-CLIENT KERROSJAKAMO DJK CAT 6 IP= IPR/S 2.1 EIB LAN SV/S BACKBONE - LINJA (0) LK/S 4.1 LK/S 4.1 LK/S 4.1 SV/S SV/S SV/S ALUE 1 ALUE 2 ALUE 3 LK/S SV/S LINJA 1 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 1 LINJA 1 LINJA PIR DALIx8 LINJA 0 LINJA xx 6197/ LK/S 4.1 SV/S LINJA 2 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 2 LINJA KERROS 1 PIR DALIx xx 6197/ LK/S 4.1 SV/S LINJA 3 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 3 LINJA 3 LK/S SV/S LINJA 4 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 4 LINJA 4 4 KERROS LK/S 4.1 SV/S LINJA 5 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 5 LINJA 5 LK/S SV/S LINJA 6 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 6 LINJA 6 3 KERROS LK/S SV/S LINJA 7 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 7 LINJA 7 LK/S 4.1 SV/S LINJA 8 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 8 LINJA 8 2 KERROS LK/S 4.1 SV/S LINJA 9 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 9 LINJA 9 LK/S SV/S LINJA 10 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 10 LINJA 10 1 KERROS TALO A TALO B TALO C Klma 40,8+0,8 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

13 Impressivo on monipuolinen kalustesarja Impressivo-sarja sisältää kaikki rakentamisessa tarvittavat sähkötekniset toiminnot: kytkimet, pistorasiat, tele- ja datatuotteet sekä kellokytkimet, säätimet, termostaatit, liiketunnistimet ja merkinantotuotteet sekä KNX-väylätuotteet saman designin alla. Impressivo-tuotteilla voi sähköistää unelmien kodin ja vaativimmatkin liikerakennukset huippumodernilla tekniikalla tai perinteiseen tapaan. Impressivo-sarjan avulla saa uudis- ja peruskorjauskohteisiin tyylikkään ilmeen ja yhtenäisen kokonaisuuden ilman kompromisseja, koska Impressivo-tuotteita voi asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin sekä uppoon että pintaan. Valkoinen (RAL 9016) Alumiini (RAL 9006) Harmaa (RAL 7012) Antrasiitti (RAL 7021) Teräs axcent Studiovalkoinen (RAL 9016) Vihreä (RAL 6032) Keltainen (RAL 1018) Sininen (RAL 5002) Punainen (RAL 3020) Musta (RAL 9005) Carat Kulta Pronssi Ruostumaton teräs Kromi Vaalea lasi Musta lasi 14 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

14 Impressivo-painonapit uudistuvat Väyläpohjaosat Vanha väyläpohjaosa 6108U poistuu tuotevalikoimasta. Tavallisen 1- ja 2-osaisen painonapin tai kytkimen liittäminen KNX-järjestelmään tapahtuu tuotteilla 6108/ ja 6108/ U 6108/ / KNX-järjestelmän normaali asennustapa käyttäen peruspohjaosaa 6120U-102 ja 6120/12 muuttuu niin, että uusi käytettävä tuote on 6120/ / Impressivo-painikkeet Vanhat Impressivo-sarjan painikkeet uudistuvat. Uusissa painikkeissa on kahdet LED-indikoinnit per toiminto, jolloin voidaan esimerkiksi kahta eri säädinryhmää ohjata yhdellä rivillä. Lisäksi kaikkiin painikkeisiin saadaan tilanneohjaus. Väyläpohjaosana käytetään 6120/ Ohjelmointityökaluna käytetään Powertool-ohjelmistoa. 6125/02-XX 6126/02-XX 6127/02-XX 6124/01-XX ja 6128/01-XX 6129/01-XX 6122/02-XX 6122/01-XX KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

15 Busch-triton -painonapit Myös vanhat Busch-triton -painikkeet uudistuvat. Uusissa tuotteissa kaikkiin painikkeisiin saadaan tilanneohjaus. Väyläpohjaosa on mukana tuotteessa. Ohjelmointityökaluna käytetään ETS-ohjelmistoa. 6320/10-XX 6320/30-XX 6320/38-XX 6320/50-XX 6320/58-XX Busch-triton in asennus tehdään ilman erillistä väyläpohjaosaa. 16 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

16 Innovatiivinen kalustesarja ja teräs. -kalustesarja on informatiivinen ja kaunis muotoilultaan. Sarjassa on neljä eri väriä; musta, maitolasi, valkoinen 3 osainen yhdistelmä mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen yhdistelmä maitolasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen yhdistelmä valkoisella muovilla, päätykappaleet mustalla lasilla 3 osainen yhdistelmä terästä, päätykappaleet terästä Näytön voi ohjelmoida jokaiseen kohteeseen yksilöllisesti. Näytöllä voi säätää lämpötilaa, himmentää valoja tai käynnistää ennalta ohjelmoituja tilanteita. Värikonseptin ja kuvakkeiden avulla uusikin käyttäjä löytää eri toiminnot helposti. Sininen Harmaa Musta -kalustesarjan toiminnallisuusvaihtoehdot ovat monipuolisia, koska kalustesarja on modulaarinen ja mahdollistaa näin ollen eri värien yhdistämisen. 2 osainen yhdistelmä mustalla lasilla, päätykappaleet terästä Kiertonuppisäädin mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen painiketaulu mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 1 osainen painiketaulu mustalla lasilla, päätykappaleet terästä KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

17 uusi tapa ohjelmoida TFT-näyttö menunäppäin minisd-kortti kortinlukija kiertonuppi, mm. perustoiminto USB-kaapeli USB-kaapeli ohjelmointilaite in ohjelmointi tapahtuu samalla tavalla kuin KNX-toimilaitteiden ohjelmointi ETS-ohjelman avulla. Ohjelmointilaitetta voidaan käyttää nopeuttamaan latautumisaikaa, jolloin ei tarvita USB-kaapelia. Tiedot voidaan myös ladata minisd-kortille, josta valitaan laitekohtaisesti ohjelma, joka ladataan ko. tilan laitteeseen. Käyttöliittymäkonsepti -kalustesarja ja -ohjauspaneelissa on värikoodaus, joka helpottaa ja selkeyttää toimintojen valintaa. Valaistuksen väri on keltainen, kuten aurinko Verhomoottoriohjauksen väri on sininen, kuten taivas Sisäilmaston väri on oranssi, edustaen lämpöä Tilanneohjauksen väri on punainen, edustaen yksilöllisyyttä 18 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

18 -TFT-näytön toiminnallisuus -kalusteissa on painiketauluja, kiertonuppisäädin sekä TFT-näyttö. Kun ihminen lähestyy näyttöä tai koskee kiertonuppisäätimeen, perustoiminto ilmestyy näyttöön. Perustoiminto tarkoittaa huonekohtaisesti sitä tilannetta, minkä käyttäjä on halunnut valita vakiotilanteeksi esimerkiksi valaistuksen osalta. Periaatteessa mikä tahansa valon säätäminen, verhojen ohjaaminen tai tilanne, joka on tallennettu laitteeseen, voi olla perustoiminto. Kun menunäppäintä painetaan, aukeaa näytön toiminnallisuusikkuna, jossa on mahdollisuus kahdeksaan erilaiseen toimintoon. Kääntämällä kiertonuppisäädintä/kytkintä käyttäjä saa näytölle haluamansa toiminnon. Samalla näytölle tulee teksti kertomaan, mistä toiminnosta on kyse. Valitsemalla haluttu toiminto, saadaan auki valikko, josta voidaan valita 15 eri alatoimintoa. Toiminnon valinta tapahtuu painamalla kytkintä. Huom. 1 Jos näyttö on näytönsäästäjä- tai stand-by-tilassa, perusnäyttö tulee näkyviin, kun ohjauspaneelia lähestytään (läsnäolotunnistimen avulla, erillisosa) tai jos kiertonuppisäädintä/ kytkintä koskettaa. Toiminnallisuusvalikko tulee näkyviin vain, jos menukytkintä painetaan. Huom. 2 Näyttöön voi tulla myös viestejä kuten Vesivuotohälytys. Jos menukytkintä painetaan tai laitteessa on useita viestejä jonossa, näytetään nämä viestit ennen kuin toiminnallisuusvalikko tulee näkyviin. Valaistus Valaistus Verhot Hälytys Tilanneohjaukset Lämmitys KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

19 Modulaarinen konsepti Painonappeja ja päätykappaleita voidaan yhdistää aluslevyihin aina 3-osaiseen yhdistelmään asti. Tyyppi Aluslevy Aluslevy Aluslevy 1-osainen 2-osainen 3-osainen Yläpäätykappale IR-vastaanottimella Yläpäätykappale osainen painonappi osainen painonappi Kiertonuppisäädin TFT-värinäyttö Liiketunnistin Yläpäätykappale termostaatilla Alapäätykappale lämpötilan näytöllä Alapäätykappale Väyläpohjaosa 6120/ Väyläpohjaosa TFT-näytölle 6120/13 Virtalähde TFT-näytölle CP-D24/ Erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia Yläpäätykappale 1-osainen aluslevy 3,5 TFT-värinäyttö Väyläpohjaosa 6120/ Ohjelmointilaite LCD-näyttö termos - taatilla IR-vastaanottimella ja lähestymiskytkimellä Kiertonuppisäädin MiniSD-kortti Symbolit valoille, lämpötiloille, tilanneja verho-ohjauksille 2-osainen aluslevy 3-osainen painonappi Väyläpohjaosa TFTnäytölle 6120/ Virtalähde TFTnäytölle Alapäätykappale Alapäätykappale huonetermostaatilla 3-osainen aluslevy 1-osainen paino nappi Liiketunnistin -sarjassa on väyläpohjaosia, aluslevyjä, painonappeja ja päätykappaleita. Lisäksi on symboleita, joilla helpotetaan toimintojen tunnistamista. Jos halutaan käyttää TFT-värinäyttöä, on valittava vähintään 2-osainen aluslevy. 20 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

20 Valitse oikea väyläpohjaosa Jokaisen -yhdistelmän alle tarvitaan yksi väyläpohjaosa. Yksiosaiselle aluslevylle riittää normaali väyläpohjaosa (6120/ ). 2-osaiselle tai 3-osaiselle aluslevylle tarvitaan aina väyläpohjaosa 6120/13-500, johon tarvitaan lisäksi erillinen virtalähde CP-D24/2.5. HUOM! Uusien väyläpohjaosien kanssa normaali KNX-topologia ei enää toimi. Laske määrät oheisesta taulukosta. Käytä Klma 4 x 0,8 x 0,8 -kaapelia ja kytke kaikki parit. Väyläpohjaosa 6120/ Maksimimäärä -osia KNX-linjaa kohti TFT-näyttöjen Yhdistelmien kokonais- Kokonaismäärä määrä linjaa määrä (TFT-näyttö / kohti 1- tai 3-osainen paino- väyläpohjaosaa nappi) per linja Laite 1 Laite 2 Laite 32 Virtalähde SV/S TFT-näytölle ja yhdistelmille, joissa on 2- tai 3 aluslevyä Laite 1 Laite 2 Laite 60 Virtalähde SV/S Lisävirtalähde 24 VDC, CP-D24/2.5 Yhdistelmien määrä, kts taulukko KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

21 Ohjauspaneeli -ohjauspaneelissa yhdistyy toiminnallisuus, informaatio ja design. Sillä voidaan ohjata kaikkia kodin toimintoja yhdestä paikasta. Ohjauspaneeli sopii yksityiskotien lisäksi erilaisiin julkisiin tiloihin, kuten toimistoihin, ravintoloihin, kauppoihin tai vastaanottotiloihin. Läsnäolosimulointi ja hälytysnäyttösivu luovat turvallisuutta. Halutut sähköpostit voidaan lukea ohjauspaneelilta eikä siihen tarvita erillistä tietokonetta. Nettiyhteys onnistuu LANin tai WLANin kautta ilman ylimääräistä kaapelointia. Ohjauspaneeli on 9 -värinäyttö, jossa käytetään 16:9 kuvakokoa. Video LAN-yhteyden kautta voidaan tietokoneen hakemistosta hakea videoita, joita voi katsoa ja kuunnella ohjauspaneelin kautta. MP3-soitin LAN-yhteyden, minisd-kortin tai USBmuistitikun kautta voidaan soittaa musiikkia ohjauspaneelin kautta. MP3-kappaleita voidaan toistaa laitteen omalta kaiuttimelta tai normaalin stereojärjestelmän kautta. Feed reader/rss-syötteet Uutispalvelu tarjoaa käyttäjälle viimeisimmät uutiset internetin kautta tiivistettyinä, esim. sääpalvelu, liikennetiedotteet, viimeisimmät uutiset, pörssitiedotteet, jne. 22 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

22 Ohjauspaneelin multimediatoiminnot Perinteisten KNX-taloautomaatioväylän toimintojen lisäksi -ohjauspaneelissa on mukana LAN- tai WLAN-yhteensopivuus. Laitetta voi käyttää reitittimenä LAN- ja KNX-verkon välillä. Laajakaista-asetuksien määritykset voidaan asentaa staattisiksi tai DHCP-serverin kautta. -ohjauspaneeli voidaan liittää LANtai WLAN-verkkoon, jolloin se toimii ilman normaalia väyläliityntää. Jos ohjauspaneeli liitetään suoraan väylään, tarvitaan siihen erillinen väyläliityntäosa 6186UP. Paneelissa on lisäksi audioulostulo, USB-käyttöliittymä sekä korttipaikka minisd-kortille. Kameramoduuli 8136/ voidaan lisätä Busch-Comfort- Touch-ohjauspaneeliin. MP3-soitin LAN SD-kortti USB-yhteys minisd-kortti reititin USB-tikku USB-kaapeli kortinlukija KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

23 Useita helppokäyttöisiä toimintoja on ohjauspaneeli, jolla voidaan hallita talon kaikkia laitteita. Näin se korvaa yksittäiset ajastimet, logiikkamoduulit ja termostaatit. -ohjauspaneeli koostuu kolmesta eritasoisesta toimintaikkunasta. Tavoitteena on, että käyttäjälle muodostuu selkeä ja kokonaisvaltainen kuva talon toiminnoista. Aloitussivu voidaan rakentaa käyttäen talon pohjapiirustusta esimerkiksi kerroksittain. Toinen vaihtoehto on luoda pääsivu, jossa on tilanneohjaukset ja tärkeimmät taloa koskevat valikot. Aloitussivulta pääsee järjestelmään sisään ja siihen ohjelmoidaan tärkeimmät toiminnot. Käyttämällä alasvetovalikkoa päästään helposti toimintosivuille koskien yksittäisiä huoneita ja niihin ohjelmoituja toimintoja. Sovellussivuilla voidaan esimerkiksi säätää yksittäisen huonetermostaatin asetusarvoja. Jokaisella sivulla näkyy ikkunan alalaidassa aloitussivun Startsymboli ( ), jonka kautta pääsee aina aloitussivulle. Painikkeen vieressä on rivi, johon voidaan kerätä taloa koskevia pikatoimintoja, esimerkiksi sähköposti, multimedia tai hälytyssivu. Integroidut toiminnot merkitsevät paitsi mukavuutta myös turvallisuutta ja taloudellisuutta. Ohjauspaneelin etuja ovat mm. läsnäolosimulointi, LAN- ja WLAN-käyttöliittymät sekä monimuotoisten tilanteiden tallennusmahdollisuus ja multimediatoiminnot. Loppukäyttäjä käynnistää toiminnot yksinkertaisesti painonapin avulla ja pystyy tekemään ja muuttamaan toimintoja itse, jos siihen on tarvetta. Ohjauspaneelin kielivalikot Ohjauspaneelin kielivalinta on helppoa. Paneeliin saa ohjelmoitua 255 eri kieltä. Uuden kielen ohjelmointi tarvitsee käännöstaulukon. Järjestelmän kieleksi voidaan valita 19 eri kieltä. Aloitussivu talon pohjapiirustuksella Aloitussivulle voidaan luoda myös pohjapiirustus, josta voidaan avata suoraan halutun huoneen toimintosivu. Laitteeseen voidaan tallentaa enintään kuusi erilaista pohjapiirustusta esimerkiksi kerroksittain. Perinteinen aloitussivu Aloitussivulle kerätään talon yleisimmät toiminnot. Näytön toiminnot voidaan järjestää ruudukkoon, johon saa 4 x 4 elementtiä. Aloitussivulla voidaan myös näyttää sähköposti tai uutispalvelu (RSS-syötteet). Toimintosivut Toimintosivuilla hallitaan huoneiden toimintoja. Tällä sivulla näkyy suoraan väylässä olevien laitteiden toimintatila ja voit myös ohjata suoraan kyseistä ryhmää tai tilannetta. Myös näyttönäppäimet voidaan järjestää ruudukkoon, johon saa 4 x 4 elementtiä. Lisäksi voidaan kahteen alasivuun tallentaa yhteensä 36 toimintoa huonetta kohti. Nämä alasivut saa näkyviin käyttämällä vaihtonäppäintä. Tällöin alasivuilla näkyy kunkin toiminnon nykytila. Toimintosivut valokuvalla Kuvien avulla käyttäjä näkee, mitkä toiminnot huoneessa on käytössä. Toimintoja voi käynnistää suoraan käyttämällä toimintokuvia. Toimintoikonin paikka kuvassa on sovitettava 3x4 ruudukkoon. Ohjelma antaa mahdollisuuden tallentaa 5 toimintosivua lisää, jotta kaikki erilaiset toiminnot on mahdollista saada huoneesta näkyville. Sovellussivut Nämä sivut näyttävät kaikki sovellukset, jotka voidaan aktivoida, esimerkiksi huoneen lämpötilan näyttö tai MP3-soittimen ohjaustoiminnot. 24 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

24 Ääniviestit: Tällä toiminnolla on mahdollista jättää ääniviestejä ja kuunnella niitä. Ohjauspaneelissa on sisäänrakennettu mikrofoni. Kun toimintoa halutaan käyttää, näyttöön tulee osoitelista, josta käyttäjä valitsee vastaanottajan. Laitteessa on 100 tallennuspaikkaa, joihin kuhunkin voi äänittää 60 sekunnin viestin. Uudet viestit on merkitty symbolilla, jolloin ne on helppo tunnistaa. Huoneen lämpötilan säätö Eri huoneiden lämpötilaa pystytään säätämään keskitetysti ohjauspaneelista. Tätä varten tarvitaan tieto kunkin huoneen lämpötilasta. Näytöllä voidaan ohjata sekä lämmityksen että jäähdytyksen asetusarvoja sekä, mikäli huoneessa on puhallinkonvektori, säätää sen nopeutta. Näytöltä näkee myös huoneen lämpötilan, sekä onko lämmitys tai jäähdytys päällä. Ajan ja päivän näyttö Näytössä on aina oikea aika ja päivämäärä. Kesä- ja talviajan muutos tapahtuu automaattisesti. Graafiset viestit Ohjausnäyttöön voi kirjoittaa tekstejä tai tehdä piirroksia joko kynällä tai sormella näyttöruutuun. Kun graafisia viestejä haetaan, näyttää ruutu kaikki viestit eri vastaanottajille, jolloin käyttäjä hakee valikosta omat viestinsä. Jos ruudussa on lukemattomia viestejä, on viestissä symboli, mikä kertoo, että viesti on vielä lukematta. Viestit voi halutessa suojata salasanalla. Tilanneohjaukset Tilanneohjauksia voidaan tehdä tarpeen mukaan ja ne saadaan helposti ohjauspaneelista esiin. Myöhemmin, kun tilanne on tallennettu laitteeseen, voi käyttäjä niitä itse muuttaa. Ohjauspaneeliin voidaan tallentaa kaikkiaan 64 erilaista tilannetta. Tilanneohjausten lisäksi on mahdollista tallentaa toistuvia tilanteita, asettaa taukoja eri tilanteiden välille, ja toistuvat tilanteet voi keskeyttää tai perua. Viikko-ohjelma Viikottain toistuvat toiminnot voidaan järjestää valikkoon haluttuun järjestykseen. Nämä viikkotoiminnot on ohjelmoitava ETSohjelmalla. Sen jälkeen käyttäjä voi muuttaa niitä itse. Viikko-ohjelmaan voidaan tehdä voimassaoloasetuksia, esim. koulujen lomaajat, jolloin viikkokellon asetukset eivät ole käytössä. Näin viikkokellon ohjelmia voidaan aktivoida ja ottaa pois käytöstä automaattisesti tiettyinä aikoina. Näitä aktivointijaksoja voidaan määrittää enintään 8 erilaista per viikko-ohjelma. Salasanan käyttö Ohjauspaneeliin voidaan perustaa erilaisia käyttäjäryhmiä, joista jokaiseen voidaan määrittää oma salasana. Tällä voidaan suojata esimerkiksi hälytys- tai videosovelluksia tai vaikka verhomoottoreiden ohjauksia. Jokaiselle sivulle voidaan asettaa salasana. Laitteeseen saa 8 eritasoista käyttäjäryhmää. Läsnäolosimulointi Läsnäolosimulointi tekee talosta asutun, vaikka kukaan ei ole kotona ja pitää näin kutsumattomat vieraat loitolla. Enintään 20 erilaista toimintoa voidaan ryhmittää ja määrittää minuutilleen ja tallentaa laitteeseen. Näin esimerkiksi valot syttyvät ja verhot liiikkuvat päivittäin haluttaessa eri aikoina viikon jokaisena päivänä simuloiden asukkaiden viikkorutiineja. Virhetoiminnot ja hälytykset Näyttöön on mahdollista ohjelmoida turvallisuustoimintoja, kuten virheilmoituksia ja hälytyksiä. Ohjauspaneeliin voidaan valita kolme eritasoista infoviestiä: informaatio, varoitus tai hälytys. Viestin saapumisesta kertoo joko äänimerkki, sähköposti tai näyttöön tuleva viesti. Hälytyssivu Hälytysivulle voidaan kerätä 8 eri valvottua silmukkaa, enintään 30 viestiä. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen

Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen Artic on arjessa mukana. Strömfors Artic on luotettava ja kattava sähkökalustesarja, joka sisältää kaikki kodin sähköistämisessä tarvittavat tuotteet.

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

Jussi ja IMPRESSIVO RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen

Jussi ja IMPRESSIVO RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen Jussi ja IMPRESSIVO RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen 2 WAIM57012014 ABB RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen 2014 RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen Sisällysluettelo Langattomat ohjausratkaisut 5/24

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään

KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään Turvallisuus Nuku hyvin. Matkusta huoletta. KNX valvoo. Tarkkaavainen verkosto KNX on aina valppaana, olit sitten nukkumassa tai matkoilla. Älykäs kotiautomaatioverkosto

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Himmennys Ajastus Ohjelmointi

Himmennys Ajastus Ohjelmointi 4 / 2012 28 SLO-Tuoteryhmä Nykyaikaista kodinhallintaa 4/2012 Himmennys Ajastus Ohjelmointi Uusilla kodinhallinta ratkaisuilla voit hallita monia eri sovelluksia: valaistuksen, markiisien, valkokankaiden

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET 20.06.2012 2(7) 1. YLEISTÄ Tavoitteena on saada valaistus toimimaan luotettavasti alueellisesti yhtaikaisella mutta tarvittaessa porrastettavalla

Lisätiedot

TUNNISTIMET.

TUNNISTIMET. TUNNISTIMET www.gycom.fi Theben tunnistinvalikoima Oikea tunnistin oikeaan kohteeseen. Valinta ei ole aina helppo. Olemme koonneet ohjeet helpottamaan oikean tunnistimen valintaa. Liiketunnistimet Liiketunnistimia

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Talomat järjestelmän ASENNUSOHJE

Talomat järjestelmän ASENNUSOHJE Talomat järjestelmän ASENNUSOHJE TALOMAT TM 3 KAAPELOINTI 9 12V valaistus 10 230V valaistus 12 Kytkimet 12 Laitteet 13 Havainnekuvat 14 KYTKENTÄ 16 Kytkentäkaaviot 16 Kytkentäkartta 24 Versio 28.12.2016

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset.

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset. N94, Rev..0, 5..07, K.H. Käyttöohje ELKO Wireless on johdoton valaistuksen ohjausjärjestelmä. Sen tuotteet kommunikoivat radiosignaaleilla, myös seinien läpi, joten näköyhteyttä tuotteiden välillä ei vaadita.

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot