Sisällysluettelo. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012 3"

Transkriptio

1 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

2 Sisällysluettelo KNX-taloautomaatio 4 Energiatehokkuus on osa vastuullista arkea 6 Energiatehokkuusluokat 8 Kytkinyksikkö energianmittauksella 10 Järjestelmän rakenne 12 Impressivo-asennuskalustesarja 14 Busch-triton-asennuskalustesarja 16 Busch-priOn-asennuskalustesarja 17 Busch-ComfortTouch-ohjauspaneeli 22 Esimerkkiratkaisuja liikerakentamisessa Neuvotteluhuone 26 Hotellihuone 28 Aula ja ravintola 30 Kauppakeskus 31 Opetustilat 32 Toimistohuone 34 Savunpoisto 35 Merkinantotuotteet KNX-järjestelmässä 36 KNX-taloautomaatio omakotitalossa 38 Tuotteet Virtalähteet 42 Tiedonsiirto 43 Huoneautomaatio 45 Vastaanottimet 50 Kytkinyksiköt 55 Verhomoottoriohjaimet 59 Valonsäätimet ja tunnistimet 63 Lämmitys ja jäähdytys 70 Logiikkayksiköt ja kellokytkimet 72 Ohjauspaneelit 73 Asennuskalusteet 74 Busch-priOn 75 Busch-triton 78 Impressivo 79 Peitelevyt ja tarvikkeet 81 Carat 83 Axcent 84 Ryhmäkeskukset ja Dataryhmäkeskukset 90 Piirikaaviot 91 Hakemisto 95 KNX on hyväksytty seuraavien standardien mukaisesti European Standard (CENELEC EN and CEN EN ) International Standard (ISO/IEC ) Chinese Standard (GB/Z 20965) US Standard (ANSI/ASHRAE 135) KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

3 KNX-taloautomaatio KNX on väyläpohjainen järjestelmä, jossa sähkötoimiset laitteet kommunikoivat itsenäisesti ilman keskustietokonetta. Toimilaitteet yhdistetään parikaapelilla toisiinsa, josta ne saavat myös samalla käyttöjännitteensä. Kaikki keskeiset laitevalmistajat Euroopassa ovat mukana valmistamassa ja kehittämässä tuotteita ja ovat KNX-yhdistyksen jäseniä. Kaikki toimilaitteet ovat sertifioituja ja eri laitevalmistajien tuotteet ovat näin ollen yhteensopivia ja vaihtokelpoisia. KNX-taloautomaatio on laitevalmistajista riippumaton standardi, joka on määritelty standardissa ISO/IEC (14543). KNX-taloautomaatiota käytetään automaattisiin ohjauksiin erilaisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, liikekeskuksissa, uimahalleissa, kouluissa ja myös omakotitaloissa. Toimilaitteet kuten painonapit, liiketunnistimet, läsnäoloanturit sekä huonetermostaatit lähettävät sanomia väylälle. Vastaanottajat kuten rele- tai säädinyksiköt puolestaan ohjaavat valaistuksen päälle ja huolehtivat huoneen lämmityksestä ja jäähdytyksestä. KNX-taloautomaatio tuo rakennukseen muunneltavuutta, joustavuutta ja energiansäästöä. Kaikki tarpeeton kulutus voidaan kytkeä pois mukavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Ohjelmoinnin ja käyttöönoton tekee sähköurakoitsija käyttäen ETS-ohjelmointityökalua. KNX-taloautomaation toimintoja ovat mm. Valaistusryhmien ohjaus päälle/pois, säätö ja tilanneohjaukset Tarpeettoman kulutuksen vähentäminen läsnäoloanturien ja liiketunnistimien avulla Verhomoottorien ja markiisien ohjaus ajan ja ulkoisten olosuhteiden mukaan, esim. auringonhäikäisy tai lämpösäteily Huoneiden lämmitys/jäähdytyslaitteiden ohjaus Päivänvalon hyväksikäyttö energian säästössä Keskitetyt ohjaukset ovat toteutettavissa aikaohjelmalla erilaisiin tiloihin kuten käytäville, auloihin ym. Visualisointi ja liitynnät kiinteistöautomaation valvomoihin ovat myös mahdollisia 4 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

4 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

5 Energiatehokkuus on osa vastuullista arkea Rakennusten kokonaisenergiakulutus on Suomessa 40 prosenttia koko kulutuksesta ja vastaa 30 prosentista maan kasvihuonepäästöistä. Rakennusautomaation avulla kyetään leikkaamaan tarpeetonta energiankulutusta mukavuudesta tinkimättä. Älykäs automaatio ohjaa, säätää ja valvoo rakennusten kaikkia toimintoja. EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta kasvatetaan 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta nostetaan 20 prosentilla. Suomen osalta uusiutuvan energian käytön tavoite on 38 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Perinteinen verkko ei kykene kantamaan kasvavaa ja entistä monimuotoisempaa kuormaa. Sen on tehtävä työ älykkäämmin. Kasvihuonepäästöjen tärkeimmät torjujat ovat energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Vaikka energiankäyttö tulevaisuudessa laskee, sähkön osuus kokonaisuudesta kasvaa, sillä energiatehokkuutta parannettaessa tarvitaan sähköä. 6 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

6 Hallintorakennuksen elinkaarikustannukset Suurten hallinto-, teollisuus- ja liikekiinteistöjen neljä avainsanaa ovat luotettavuus, käyttömukavuus, energiansäästö ja elinkaarikustannukset. Ilman hyvin hoidettua ja toimivaa kiinteistön ohjausjärjestelmää ne eivät kuitenkaan täysimääräisesti toteudu. Nykyisin kiinnitetään takaisinmaksun ohella entistä enemmän huomiota elinkaarikustannuksiin. Tällä tarkoitetaan investointikustannusten ja rakennuksen elinkaaren aikana syntyvien kaikkien kustannusten summaa. Käyttökustannukset ovat elinkaarikustannuksista valtaosa; esimerkiksi euron rakennusautomaatioinvestoinnilla suureen toimistorakennukseen saavutetaan 20 vuodessa säästöä 3,5 miljoonaa euroa. Investoinnin tuotto on 30 prosenttia. Lisäksi käyttömukavuus paranee. Investointikustannukset: Lisäys 0,5 milj. euroa Käyttökustannusten säästö: 20 vuoden kuluttua: 3,5 milj. euroa Suuren hallintorakennuksen in vestoin tikustannus on 14 milj.. Vuotuiset käyttökustannukset ovat 2 milj.. Elinkaarikustannukset 20 vuoden käyttöaikana ovat: 14 milj x 2 milj. = 54 milj.. Jos tässä hallintorakennuksessa voidaan suuruisella lisäinvestoinnilla saavuttaa käyttökustannusten osalta 10% säästö, niin elinkaarikustannuksiksi saadaan. (14 + 0,5) milj x (2 milj. 10 %) = 14,5 milj x 1,8 milj. = 50,5 milj.. Tämä merkitsee, että lisäinvestoinnilla saavutetaan 3,5 milj. suuruinen elinkaarikustannusten säästö. Hallintorakennuksen elinkaarikustannukset Energiansäästömahdollisuudet asunnoissa ja rakennuksissa Ylempi ja alempi arvo tutkimuksen tuloksista Energian säästöpotentiaali % % 14% Yksilöllinen huonesäätö 17% 9% 7% Lämmityksen automatisointi 32% 25% Aurinkosuojauksen automatisointi 58% Päivänvalon hyväksikäyttö valaistuksessa 45% 20% Ilmastoinnin automatisointi Energiatehokkuus on: Vastuullista resurssien käyttöä ja ilmastonsuojelua Kustannustehokkuus tarkoittaa merkittäviä säästömahdollisuuksia asunto- ja liikerakennuksissa Lyhyemmät takaisinmaksuajat Lisääntynyt mukavuus asuin- ja työympäristössä Lähde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.v. (ZVE) KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

7 Eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaiset energia tehokkuusluokat SFS-EN-standardi käsittelee rakennuksen automaatiota ja sen vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen. Automaation vaikutus voidaan arvioida yksityiskohtaisilla laskelmilla ja simuloinneilla. Automaation vaikutusta voidaan arvioida myös soveltamalla suhteellisen yksikertaista kerroinmenetelmää. Standardin esittämä kerroinmenetelmä perustuu energiatehokkuuteen vaikuttavien automaatiotoimintojen arviointiin. Standardi EN määrittelee rakennuksille neljä energiatehokkuusluokkaa. Standardi antaa yhden tavan arvioida automaation kannattavuutta ja vaikutusta rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Todellinen energiatehokkuus saadaan vasta mittaamalla, toteamalla ja toiminnan jälkeen. 8 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

8 Seuraavassa esitetään kolmen rakennustyyypin energiankäytön erot, kun käytetään tehokkuusluokkia A, B ja D. Vertailuarvoina käytetään kunkin rakennustyypin tehokkuusluokkaa C. Käyttämällä esimerkiksi luokkaa A, 30 % lämmitysenergiaa voidaan säästää toimistoissa. Automaation vaikutuksen arviointi kerroinmenetelmällä Energialuokat, SFS-EN Säästömahdollisuudet lämmitysenergiassa Säästömahdollisuudet sähkönkulutuksessa A Erittäin energiatehokas rakennusautomaatio ja liityntä kiinteistövalvomoon Toimisto Koulu Hotelli Toimisto Koulu Hotelli 0,70 0,80 0,68 0,87 0,86 0,90 B Edistynyt rakennusautomaatio, osittainen liityntä kiinteistövalvomoon 0,80 0,88 0,85 0,93 0,93 0,95 C Vakiotasoinen rakennusautomaatio D Tehoton rakennusautomaatio, manuaalinen ohjaus 1,51 1,20 1,31 1,10 1,07 1,07 Rakennuksen automaation toiminnot ja jako luokituksiin energiatehokkuuden mukaan (ote taulukosta 1 SFS-EN 15232:2007 [D]) A B C Lämmitys/jäähdytys Ilmanvaihto/huonesäätö Valaistus Aurinkosuojaus Rakennusautomaation valvomo vaatimuksena, huonekohtainen säätö tarpeen mukaan (käyttö, ilmanlaatu jne.) Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Lämmityksen ja jäähdytyksen automaattinen ohjaus Automaattinen huonekohtainen säätö, rakennusautomaation integrointi valvomoon Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Osittainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän integrointi Automaattinen huonekohtainen ohjaus ja säätö termostaattiventtiileillä Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Osittainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän integrointi Ilmanvaihdon säätö huonetasolla läsnäolon tai tarpeen mukaan Huone- tai poistoilman kosteuden säätö Huonekohtainen ilmastoinnin säätö aikaohjelmilla Ilmanvaihdon säätö asetusarvojen ja ulkolämpötilan mukaan Ilmankosteuden säätö Ilmastoinnin huonekohtainen säätö aikaohjelmilla Ilmanvaihdon säätö asetusarvojen mukaan Ilmankosteuden osittainen hallinta Valaistuksen ohjaus ja säätö luonnon valon määrän mukaan Kytkentä päälle/pois läsnäolotunnistimen avulla Valaistuksen ohjaus ja säätö luonnon valon määrän mukaan Kytkentä päälle/pois läsnäolotunnistimen avulla Valaistuksen voimakkuuden manuaalinen säätö/himmennys Kytkentä päälle/pois manuaalisesti Aurinkosuojauksen integrointi läsnäolon, lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon kanssa Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö ja automaattinen ohjaus Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö ja yksinkertainen automaattinen ohjaus D Keskitetty rakennusautomaatio tai ei automaattista säätöä Keskitetty lämmityksen ohjaus Ei lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien integrointia Ilmastoinnin huonekohtainen manuaalinen säätö tai ei säätöä Kiinteä ilmanvaihto Ei ilmankosteuden hallintaa Manuaalinen kytkentä päälle/ pois Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö, manuaalinen ohjaus KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

9 Mittaa energiankulutusta reaaliaikaisesti Kytkinyksikkö energianmittauksella Kytkinyksikkö energianmittauksella SE/S mahdollistaa siihen liitettyjen laitteiden sähkökulutuksen mittauksen rakennuksessa. Tulevaisuuden tekniikkaa edustavien älykkäiden Smart Grid -sähköverkkojen myötä myös rakennusten sähköasennuksiin kohdistuu uusia haasteita. Jotta voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja samanaikaisesti yhdistää kuluttajat kuormien tasaukseen, rakennusten sähkölaitteita on kytkettävä päälle/pois erilaisten ulkoisten signaalien, kuten ajan, kulutushuippujen tai vastaavien tekijöiden mukaan. Kytkinyksikkö mittaa aktiivisen energiankulutuksen kunkin kytkentälähdön osalta. Lisäksi se mahdollistaa kaikkien kolmen lähdön kokonaiskulutuksen seurannan. Kaikkien mittarien arvot voidaan lähettää jaksoittain, pyynnöstä, tai kun tapahtuu käynnistys tai pysäytys joko ajan, käyttöjakson tai määritetyn kulutusrajan täyttymisen perusteella. Lisäksi määritetty lähtö voidaan kytkeä pois päältä pysäytyksen yhteydessä. Kunkin kanavan aktiivinen teho, virta ja jännite sekä muut sähköiset arvot (näennäisteho, tehokerroin ja taajuus) voidaan mitata. Mitattuja arvoja voidaan seurata ja lähettää KNX:n avulla. Arvoja voidaan valvoa ja ohjata raja-arvojen mukaisesti. Jos asetettu kynnys ylitetään tai alitetaan, voidaan lähettää varoitus tai ohjata kuormia hallitusti. KNX-taloautomaatiolla on mahdollista tehdä yksinkertaisen kuormanhallintatoiminto, jonka avulla voidaan liittää yhteen enintään kymmenen kytkinyksikköä energianmittauksella (10 x 3 x 16 A). 10 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

10 1 Kuorma 1 Kuorma 2 Kuorma 3 Kytkinyksikkö energianmittauksella SE/S Aktiivinen energiankulutus Kuorma 3 Aktiivinen energiankulutus Yhteensä KNX Manuaalinen kytkin Kulutuksen seuranta 2 Mittari Lähtö A Nollattava mittari Mittari 2 Lähtö B Nollattava mittari 2 Mittari 3 Lähtö C Nollattava mittari Mittari, yhteensä Nollattava mittari, yhteensä KÄYNNISTYS Nollattava mittari Päälle/pois ohjaus PYSÄYTYS Aika Raja kwh Kesto min Käyttökohteet Aktiivisen kulutuksen mittaus Sähköisten arvojen seuranta Kuormituksen hallinta kuormanohjauksen avulla Kytkinyksikkö, kolme kanavaa Edut Rakennusten energiankulutuksen havainnointi ja visualisointi Energiatehokkuuden parantaminen Kuormien älykäs ohjaus Tuote Kytkinyksikkö SE/S KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

11 Järjestelmän rakenne KNX-järjestelmä muodostuu linjoista, jossa virtalähde (640 ma) syöttää 24 VDC käyttöjännitteen toimilaitteille. Yhteen linjaan voidaan liittää 64 toimilaitetta ja jokaisen laitteen ottama virta täytyy standardin ISO/IEC (14543) mukaan olla alle 10 ma. Linjoja voi yhdessä alueessa olla enintään 15 kpl ja alueita samoin 15 kpl. Kaapeloinnissa voidaan käyttää ns. väylä-, tähti-, tai puurakennetta, mutta ei rengasta. Kaikki toimilaitteet saavat ohjelmoinnissa yksilöllisen osoitteen ja ne voidaan myös uudelleenohjelmoida esim. rakennuksen toisessa osassa. Ohjelmoinnissa käytetään ryhmäosoitteita yhdistämään toimilaitteiden ohjaukset toisiinsa. Virtalähteen ja etäisimmän laitteen välinen etäisyys / linja Kahden toimilaitteen välinen maksimietäisyys / linja Kaapeleiden (Klma 4x0,8+0,8) yhteispituus / linja Ohjelmointityökaluna käytetään ETS-ohjelmaa ja liitynnässä väylään on mahdollista käyttää USB- tai IP-gatewayta. ETS-ohjelmassa valitaan toimilaitteet, tehdään linkitykset sekä asetetaan parametriasettelut. Lopputuloksena saadaan projektitietokanta laitelistauksineen ja asetusarvoineen. Suunnittelussa käytettävät maksimipituudet linjaa kohti ovat: 350 m 700 m 1000 m LK/S 4.1 SV/S LINJA 1 ALUE 1 LK/S AGM-204 SV/S DG/S 8.1 SV/S Klma 40,8+0,8 LINJA / DG/S Linjajakokaavio 12 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

12 Esimerkki liikerakennuksen järjestelmäkaaviosta VALVOMO OPC-SERVER + OPC-CLIENT KERROSJAKAMO DJK CAT 6 IP= IPR/S 2.1 EIB LAN SV/S BACKBONE - LINJA (0) LK/S 4.1 LK/S 4.1 LK/S 4.1 SV/S SV/S SV/S ALUE 1 ALUE 2 ALUE 3 LK/S SV/S LINJA 1 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 1 LINJA 1 LINJA PIR DALIx8 LINJA 0 LINJA xx 6197/ LK/S 4.1 SV/S LINJA 2 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 2 LINJA KERROS 1 PIR DALIx xx 6197/ LK/S 4.1 SV/S LINJA 3 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 3 LINJA 3 LK/S SV/S LINJA 4 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 4 LINJA 4 4 KERROS LK/S 4.1 SV/S LINJA 5 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 5 LINJA 5 LK/S SV/S LINJA 6 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 6 LINJA 6 3 KERROS LK/S SV/S LINJA 7 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 7 LINJA 7 LK/S 4.1 SV/S LINJA 8 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 8 LINJA 8 2 KERROS LK/S 4.1 SV/S LINJA 9 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 9 LINJA 9 LK/S SV/S LINJA 10 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 10 LINJA 10 1 KERROS TALO A TALO B TALO C Klma 40,8+0,8 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

13 Impressivo on monipuolinen kalustesarja Impressivo-sarja sisältää kaikki rakentamisessa tarvittavat sähkötekniset toiminnot: kytkimet, pistorasiat, tele- ja datatuotteet sekä kellokytkimet, säätimet, termostaatit, liiketunnistimet ja merkinantotuotteet sekä KNX-väylätuotteet saman designin alla. Impressivo-tuotteilla voi sähköistää unelmien kodin ja vaativimmatkin liikerakennukset huippumodernilla tekniikalla tai perinteiseen tapaan. Impressivo-sarjan avulla saa uudis- ja peruskorjauskohteisiin tyylikkään ilmeen ja yhtenäisen kokonaisuuden ilman kompromisseja, koska Impressivo-tuotteita voi asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin sekä uppoon että pintaan. Valkoinen (RAL 9016) Alumiini (RAL 9006) Harmaa (RAL 7012) Antrasiitti (RAL 7021) Teräs axcent Studiovalkoinen (RAL 9016) Vihreä (RAL 6032) Keltainen (RAL 1018) Sininen (RAL 5002) Punainen (RAL 3020) Musta (RAL 9005) Carat Kulta Pronssi Ruostumaton teräs Kromi Vaalea lasi Musta lasi 14 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

14 Impressivo-painonapit uudistuvat Väyläpohjaosat Vanha väyläpohjaosa 6108U poistuu tuotevalikoimasta. Tavallisen 1- ja 2-osaisen painonapin tai kytkimen liittäminen KNX-järjestelmään tapahtuu tuotteilla 6108/ ja 6108/ U 6108/ / KNX-järjestelmän normaali asennustapa käyttäen peruspohjaosaa 6120U-102 ja 6120/12 muuttuu niin, että uusi käytettävä tuote on 6120/ / Impressivo-painikkeet Vanhat Impressivo-sarjan painikkeet uudistuvat. Uusissa painikkeissa on kahdet LED-indikoinnit per toiminto, jolloin voidaan esimerkiksi kahta eri säädinryhmää ohjata yhdellä rivillä. Lisäksi kaikkiin painikkeisiin saadaan tilanneohjaus. Väyläpohjaosana käytetään 6120/ Ohjelmointityökaluna käytetään Powertool-ohjelmistoa. 6125/02-XX 6126/02-XX 6127/02-XX 6124/01-XX ja 6128/01-XX 6129/01-XX 6122/02-XX 6122/01-XX KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

15 Busch-triton -painonapit Myös vanhat Busch-triton -painikkeet uudistuvat. Uusissa tuotteissa kaikkiin painikkeisiin saadaan tilanneohjaus. Väyläpohjaosa on mukana tuotteessa. Ohjelmointityökaluna käytetään ETS-ohjelmistoa. 6320/10-XX 6320/30-XX 6320/38-XX 6320/50-XX 6320/58-XX Busch-triton in asennus tehdään ilman erillistä väyläpohjaosaa. 16 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

16 Innovatiivinen kalustesarja ja teräs. -kalustesarja on informatiivinen ja kaunis muotoilultaan. Sarjassa on neljä eri väriä; musta, maitolasi, valkoinen 3 osainen yhdistelmä mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen yhdistelmä maitolasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen yhdistelmä valkoisella muovilla, päätykappaleet mustalla lasilla 3 osainen yhdistelmä terästä, päätykappaleet terästä Näytön voi ohjelmoida jokaiseen kohteeseen yksilöllisesti. Näytöllä voi säätää lämpötilaa, himmentää valoja tai käynnistää ennalta ohjelmoituja tilanteita. Värikonseptin ja kuvakkeiden avulla uusikin käyttäjä löytää eri toiminnot helposti. Sininen Harmaa Musta -kalustesarjan toiminnallisuusvaihtoehdot ovat monipuolisia, koska kalustesarja on modulaarinen ja mahdollistaa näin ollen eri värien yhdistämisen. 2 osainen yhdistelmä mustalla lasilla, päätykappaleet terästä Kiertonuppisäädin mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen painiketaulu mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 1 osainen painiketaulu mustalla lasilla, päätykappaleet terästä KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

17 uusi tapa ohjelmoida TFT-näyttö menunäppäin minisd-kortti kortinlukija kiertonuppi, mm. perustoiminto USB-kaapeli USB-kaapeli ohjelmointilaite in ohjelmointi tapahtuu samalla tavalla kuin KNX-toimilaitteiden ohjelmointi ETS-ohjelman avulla. Ohjelmointilaitetta voidaan käyttää nopeuttamaan latautumisaikaa, jolloin ei tarvita USB-kaapelia. Tiedot voidaan myös ladata minisd-kortille, josta valitaan laitekohtaisesti ohjelma, joka ladataan ko. tilan laitteeseen. Käyttöliittymäkonsepti -kalustesarja ja -ohjauspaneelissa on värikoodaus, joka helpottaa ja selkeyttää toimintojen valintaa. Valaistuksen väri on keltainen, kuten aurinko Verhomoottoriohjauksen väri on sininen, kuten taivas Sisäilmaston väri on oranssi, edustaen lämpöä Tilanneohjauksen väri on punainen, edustaen yksilöllisyyttä 18 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

18 -TFT-näytön toiminnallisuus -kalusteissa on painiketauluja, kiertonuppisäädin sekä TFT-näyttö. Kun ihminen lähestyy näyttöä tai koskee kiertonuppisäätimeen, perustoiminto ilmestyy näyttöön. Perustoiminto tarkoittaa huonekohtaisesti sitä tilannetta, minkä käyttäjä on halunnut valita vakiotilanteeksi esimerkiksi valaistuksen osalta. Periaatteessa mikä tahansa valon säätäminen, verhojen ohjaaminen tai tilanne, joka on tallennettu laitteeseen, voi olla perustoiminto. Kun menunäppäintä painetaan, aukeaa näytön toiminnallisuusikkuna, jossa on mahdollisuus kahdeksaan erilaiseen toimintoon. Kääntämällä kiertonuppisäädintä/kytkintä käyttäjä saa näytölle haluamansa toiminnon. Samalla näytölle tulee teksti kertomaan, mistä toiminnosta on kyse. Valitsemalla haluttu toiminto, saadaan auki valikko, josta voidaan valita 15 eri alatoimintoa. Toiminnon valinta tapahtuu painamalla kytkintä. Huom. 1 Jos näyttö on näytönsäästäjä- tai stand-by-tilassa, perusnäyttö tulee näkyviin, kun ohjauspaneelia lähestytään (läsnäolotunnistimen avulla, erillisosa) tai jos kiertonuppisäädintä/ kytkintä koskettaa. Toiminnallisuusvalikko tulee näkyviin vain, jos menukytkintä painetaan. Huom. 2 Näyttöön voi tulla myös viestejä kuten Vesivuotohälytys. Jos menukytkintä painetaan tai laitteessa on useita viestejä jonossa, näytetään nämä viestit ennen kuin toiminnallisuusvalikko tulee näkyviin. Valaistus Valaistus Verhot Hälytys Tilanneohjaukset Lämmitys KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

19 Modulaarinen konsepti Painonappeja ja päätykappaleita voidaan yhdistää aluslevyihin aina 3-osaiseen yhdistelmään asti. Tyyppi Aluslevy Aluslevy Aluslevy 1-osainen 2-osainen 3-osainen Yläpäätykappale IR-vastaanottimella Yläpäätykappale osainen painonappi osainen painonappi Kiertonuppisäädin TFT-värinäyttö Liiketunnistin Yläpäätykappale termostaatilla Alapäätykappale lämpötilan näytöllä Alapäätykappale Väyläpohjaosa 6120/ Väyläpohjaosa TFT-näytölle 6120/13 Virtalähde TFT-näytölle CP-D24/ Erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia Yläpäätykappale 1-osainen aluslevy 3,5 TFT-värinäyttö Väyläpohjaosa 6120/ Ohjelmointilaite LCD-näyttö termos - taatilla IR-vastaanottimella ja lähestymiskytkimellä Kiertonuppisäädin MiniSD-kortti Symbolit valoille, lämpötiloille, tilanneja verho-ohjauksille 2-osainen aluslevy 3-osainen painonappi Väyläpohjaosa TFTnäytölle 6120/ Virtalähde TFTnäytölle Alapäätykappale Alapäätykappale huonetermostaatilla 3-osainen aluslevy 1-osainen paino nappi Liiketunnistin -sarjassa on väyläpohjaosia, aluslevyjä, painonappeja ja päätykappaleita. Lisäksi on symboleita, joilla helpotetaan toimintojen tunnistamista. Jos halutaan käyttää TFT-värinäyttöä, on valittava vähintään 2-osainen aluslevy. 20 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

20 Valitse oikea väyläpohjaosa Jokaisen -yhdistelmän alle tarvitaan yksi väyläpohjaosa. Yksiosaiselle aluslevylle riittää normaali väyläpohjaosa (6120/ ). 2-osaiselle tai 3-osaiselle aluslevylle tarvitaan aina väyläpohjaosa 6120/13-500, johon tarvitaan lisäksi erillinen virtalähde CP-D24/2.5. HUOM! Uusien väyläpohjaosien kanssa normaali KNX-topologia ei enää toimi. Laske määrät oheisesta taulukosta. Käytä Klma 4 x 0,8 x 0,8 -kaapelia ja kytke kaikki parit. Väyläpohjaosa 6120/ Maksimimäärä -osia KNX-linjaa kohti TFT-näyttöjen Yhdistelmien kokonais- Kokonaismäärä määrä linjaa määrä (TFT-näyttö / kohti 1- tai 3-osainen paino- väyläpohjaosaa nappi) per linja Laite 1 Laite 2 Laite 32 Virtalähde SV/S TFT-näytölle ja yhdistelmille, joissa on 2- tai 3 aluslevyä Laite 1 Laite 2 Laite 60 Virtalähde SV/S Lisävirtalähde 24 VDC, CP-D24/2.5 Yhdistelmien määrä, kts taulukko KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

21 Ohjauspaneeli -ohjauspaneelissa yhdistyy toiminnallisuus, informaatio ja design. Sillä voidaan ohjata kaikkia kodin toimintoja yhdestä paikasta. Ohjauspaneeli sopii yksityiskotien lisäksi erilaisiin julkisiin tiloihin, kuten toimistoihin, ravintoloihin, kauppoihin tai vastaanottotiloihin. Läsnäolosimulointi ja hälytysnäyttösivu luovat turvallisuutta. Halutut sähköpostit voidaan lukea ohjauspaneelilta eikä siihen tarvita erillistä tietokonetta. Nettiyhteys onnistuu LANin tai WLANin kautta ilman ylimääräistä kaapelointia. Ohjauspaneeli on 9 -värinäyttö, jossa käytetään 16:9 kuvakokoa. Video LAN-yhteyden kautta voidaan tietokoneen hakemistosta hakea videoita, joita voi katsoa ja kuunnella ohjauspaneelin kautta. MP3-soitin LAN-yhteyden, minisd-kortin tai USBmuistitikun kautta voidaan soittaa musiikkia ohjauspaneelin kautta. MP3-kappaleita voidaan toistaa laitteen omalta kaiuttimelta tai normaalin stereojärjestelmän kautta. Feed reader/rss-syötteet Uutispalvelu tarjoaa käyttäjälle viimeisimmät uutiset internetin kautta tiivistettyinä, esim. sääpalvelu, liikennetiedotteet, viimeisimmät uutiset, pörssitiedotteet, jne. 22 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

22 Ohjauspaneelin multimediatoiminnot Perinteisten KNX-taloautomaatioväylän toimintojen lisäksi -ohjauspaneelissa on mukana LAN- tai WLAN-yhteensopivuus. Laitetta voi käyttää reitittimenä LAN- ja KNX-verkon välillä. Laajakaista-asetuksien määritykset voidaan asentaa staattisiksi tai DHCP-serverin kautta. -ohjauspaneeli voidaan liittää LANtai WLAN-verkkoon, jolloin se toimii ilman normaalia väyläliityntää. Jos ohjauspaneeli liitetään suoraan väylään, tarvitaan siihen erillinen väyläliityntäosa 6186UP. Paneelissa on lisäksi audioulostulo, USB-käyttöliittymä sekä korttipaikka minisd-kortille. Kameramoduuli 8136/ voidaan lisätä Busch-Comfort- Touch-ohjauspaneeliin. MP3-soitin LAN SD-kortti USB-yhteys minisd-kortti reititin USB-tikku USB-kaapeli kortinlukija KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

23 Useita helppokäyttöisiä toimintoja on ohjauspaneeli, jolla voidaan hallita talon kaikkia laitteita. Näin se korvaa yksittäiset ajastimet, logiikkamoduulit ja termostaatit. -ohjauspaneeli koostuu kolmesta eritasoisesta toimintaikkunasta. Tavoitteena on, että käyttäjälle muodostuu selkeä ja kokonaisvaltainen kuva talon toiminnoista. Aloitussivu voidaan rakentaa käyttäen talon pohjapiirustusta esimerkiksi kerroksittain. Toinen vaihtoehto on luoda pääsivu, jossa on tilanneohjaukset ja tärkeimmät taloa koskevat valikot. Aloitussivulta pääsee järjestelmään sisään ja siihen ohjelmoidaan tärkeimmät toiminnot. Käyttämällä alasvetovalikkoa päästään helposti toimintosivuille koskien yksittäisiä huoneita ja niihin ohjelmoituja toimintoja. Sovellussivuilla voidaan esimerkiksi säätää yksittäisen huonetermostaatin asetusarvoja. Jokaisella sivulla näkyy ikkunan alalaidassa aloitussivun Startsymboli ( ), jonka kautta pääsee aina aloitussivulle. Painikkeen vieressä on rivi, johon voidaan kerätä taloa koskevia pikatoimintoja, esimerkiksi sähköposti, multimedia tai hälytyssivu. Integroidut toiminnot merkitsevät paitsi mukavuutta myös turvallisuutta ja taloudellisuutta. Ohjauspaneelin etuja ovat mm. läsnäolosimulointi, LAN- ja WLAN-käyttöliittymät sekä monimuotoisten tilanteiden tallennusmahdollisuus ja multimediatoiminnot. Loppukäyttäjä käynnistää toiminnot yksinkertaisesti painonapin avulla ja pystyy tekemään ja muuttamaan toimintoja itse, jos siihen on tarvetta. Ohjauspaneelin kielivalikot Ohjauspaneelin kielivalinta on helppoa. Paneeliin saa ohjelmoitua 255 eri kieltä. Uuden kielen ohjelmointi tarvitsee käännöstaulukon. Järjestelmän kieleksi voidaan valita 19 eri kieltä. Aloitussivu talon pohjapiirustuksella Aloitussivulle voidaan luoda myös pohjapiirustus, josta voidaan avata suoraan halutun huoneen toimintosivu. Laitteeseen voidaan tallentaa enintään kuusi erilaista pohjapiirustusta esimerkiksi kerroksittain. Perinteinen aloitussivu Aloitussivulle kerätään talon yleisimmät toiminnot. Näytön toiminnot voidaan järjestää ruudukkoon, johon saa 4 x 4 elementtiä. Aloitussivulla voidaan myös näyttää sähköposti tai uutispalvelu (RSS-syötteet). Toimintosivut Toimintosivuilla hallitaan huoneiden toimintoja. Tällä sivulla näkyy suoraan väylässä olevien laitteiden toimintatila ja voit myös ohjata suoraan kyseistä ryhmää tai tilannetta. Myös näyttönäppäimet voidaan järjestää ruudukkoon, johon saa 4 x 4 elementtiä. Lisäksi voidaan kahteen alasivuun tallentaa yhteensä 36 toimintoa huonetta kohti. Nämä alasivut saa näkyviin käyttämällä vaihtonäppäintä. Tällöin alasivuilla näkyy kunkin toiminnon nykytila. Toimintosivut valokuvalla Kuvien avulla käyttäjä näkee, mitkä toiminnot huoneessa on käytössä. Toimintoja voi käynnistää suoraan käyttämällä toimintokuvia. Toimintoikonin paikka kuvassa on sovitettava 3x4 ruudukkoon. Ohjelma antaa mahdollisuuden tallentaa 5 toimintosivua lisää, jotta kaikki erilaiset toiminnot on mahdollista saada huoneesta näkyville. Sovellussivut Nämä sivut näyttävät kaikki sovellukset, jotka voidaan aktivoida, esimerkiksi huoneen lämpötilan näyttö tai MP3-soittimen ohjaustoiminnot. 24 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

24 Ääniviestit: Tällä toiminnolla on mahdollista jättää ääniviestejä ja kuunnella niitä. Ohjauspaneelissa on sisäänrakennettu mikrofoni. Kun toimintoa halutaan käyttää, näyttöön tulee osoitelista, josta käyttäjä valitsee vastaanottajan. Laitteessa on 100 tallennuspaikkaa, joihin kuhunkin voi äänittää 60 sekunnin viestin. Uudet viestit on merkitty symbolilla, jolloin ne on helppo tunnistaa. Huoneen lämpötilan säätö Eri huoneiden lämpötilaa pystytään säätämään keskitetysti ohjauspaneelista. Tätä varten tarvitaan tieto kunkin huoneen lämpötilasta. Näytöllä voidaan ohjata sekä lämmityksen että jäähdytyksen asetusarvoja sekä, mikäli huoneessa on puhallinkonvektori, säätää sen nopeutta. Näytöltä näkee myös huoneen lämpötilan, sekä onko lämmitys tai jäähdytys päällä. Ajan ja päivän näyttö Näytössä on aina oikea aika ja päivämäärä. Kesä- ja talviajan muutos tapahtuu automaattisesti. Graafiset viestit Ohjausnäyttöön voi kirjoittaa tekstejä tai tehdä piirroksia joko kynällä tai sormella näyttöruutuun. Kun graafisia viestejä haetaan, näyttää ruutu kaikki viestit eri vastaanottajille, jolloin käyttäjä hakee valikosta omat viestinsä. Jos ruudussa on lukemattomia viestejä, on viestissä symboli, mikä kertoo, että viesti on vielä lukematta. Viestit voi halutessa suojata salasanalla. Tilanneohjaukset Tilanneohjauksia voidaan tehdä tarpeen mukaan ja ne saadaan helposti ohjauspaneelista esiin. Myöhemmin, kun tilanne on tallennettu laitteeseen, voi käyttäjä niitä itse muuttaa. Ohjauspaneeliin voidaan tallentaa kaikkiaan 64 erilaista tilannetta. Tilanneohjausten lisäksi on mahdollista tallentaa toistuvia tilanteita, asettaa taukoja eri tilanteiden välille, ja toistuvat tilanteet voi keskeyttää tai perua. Viikko-ohjelma Viikottain toistuvat toiminnot voidaan järjestää valikkoon haluttuun järjestykseen. Nämä viikkotoiminnot on ohjelmoitava ETSohjelmalla. Sen jälkeen käyttäjä voi muuttaa niitä itse. Viikko-ohjelmaan voidaan tehdä voimassaoloasetuksia, esim. koulujen lomaajat, jolloin viikkokellon asetukset eivät ole käytössä. Näin viikkokellon ohjelmia voidaan aktivoida ja ottaa pois käytöstä automaattisesti tiettyinä aikoina. Näitä aktivointijaksoja voidaan määrittää enintään 8 erilaista per viikko-ohjelma. Salasanan käyttö Ohjauspaneeliin voidaan perustaa erilaisia käyttäjäryhmiä, joista jokaiseen voidaan määrittää oma salasana. Tällä voidaan suojata esimerkiksi hälytys- tai videosovelluksia tai vaikka verhomoottoreiden ohjauksia. Jokaiselle sivulle voidaan asettaa salasana. Laitteeseen saa 8 eritasoista käyttäjäryhmää. Läsnäolosimulointi Läsnäolosimulointi tekee talosta asutun, vaikka kukaan ei ole kotona ja pitää näin kutsumattomat vieraat loitolla. Enintään 20 erilaista toimintoa voidaan ryhmittää ja määrittää minuutilleen ja tallentaa laitteeseen. Näin esimerkiksi valot syttyvät ja verhot liiikkuvat päivittäin haluttaessa eri aikoina viikon jokaisena päivänä simuloiden asukkaiden viikkorutiineja. Virhetoiminnot ja hälytykset Näyttöön on mahdollista ohjelmoida turvallisuustoimintoja, kuten virheilmoituksia ja hälytyksiä. Ohjauspaneeliin voidaan valita kolme eritasoista infoviestiä: informaatio, varoitus tai hälytys. Viestin saapumisesta kertoo joko äänimerkki, sähköposti tai näyttöön tuleva viesti. Hälytyssivu Hälytysivulle voidaan kerätä 8 eri valvottua silmukkaa, enintään 30 viestiä. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

Tuoteluettelo 2014. ABB i-bus KNX-taloautomaatio. Joustava ohjausjärjestelmä rakennuksiin

Tuoteluettelo 2014. ABB i-bus KNX-taloautomaatio. Joustava ohjausjärjestelmä rakennuksiin Tuoteluettelo 201 ABB i-bus KNX-taloautomaatio Joustava ohjausjärjestelmä rakennuksiin Sisällysluettelo ABB i-bus KNX-taloautomaatio Järjestelmän rakenne Sovellusesimerkit Tuotteet Teknisiä tietoja Hakemisto

Lisätiedot

Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet

Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet Hyvin suunniteltu sähköistys parantaa kotisi viihtyisyyttä. Nykyaikaisen kodin sähkötekniikalta vaaditaan

Lisätiedot

Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet

Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet Hyvin suunniteltu sähköistys parantaa kotisi viihtyisyyttä. Nykyaikaisen kodin sähkötekniikalta vaaditaan

Lisätiedot

KNX. Kiinteistöautomaatioratkaisuja kaikenlaisiin rakennuksiin

KNX. Kiinteistöautomaatioratkaisuja kaikenlaisiin rakennuksiin KNX Kiinteistöautomaatioratkaisuja kaikenlaisiin rakennuksiin 1 Uudenaikainen rakennus vähentää automaattisesti valaistusta ja lämmitystä huoneissa, joita ei käytetä. Se sytyttää valot henkilön astuessa

Lisätiedot

KNX-taloautomaatio Järjestelmäopas

KNX-taloautomaatio Järjestelmäopas KNX-taloautomaatio Järjestelmäopas KNX-Järjestelmäopas Inhaltsverzeichnis Sisällysluettelo KNX-taloautomaatio 2 Mitä KNX-taloautomaatio tarkoittaa? 4 KNX-taloautomaation edut 6 Mihin KNX-taloautomaatiota

Lisätiedot

LFV Arlanda Kuva: Daniel Asplund

LFV Arlanda Kuva: Daniel Asplund valaistus Building Technology FV Arlanda Kuva: Daniel Asplund 1 Enstolta ratkaisut KOdin JA iikerakennuksen sähköistämiseen Enston ratkaisuvalikoimasta löytyvät tuotteet ja järjestelmät kodin ja liikerakennuksen

Lisätiedot

HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE. Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE

HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE. Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE EKE BUILDING TECHNOLOGY SYSTEMS EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo 200043-G (2014-04a) Ebts-kodinhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa!

Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Toukokuu Helmikuu 2008 2008 Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! 2 Toukokuu 2008 Ajankohtaista Riittävätkö perheiden rahat rakentamisessa?

Lisätiedot

Elektroniikkatuotteet. Tuoteluettelo 2015

Elektroniikkatuotteet. Tuoteluettelo 2015 Elektroniikkatuotteet Tuoteluettelo 2015 Valonsäätimet sivu 6 iike- ja läsnäolotunnistimet sivu 18 Termostaatit sivu 34 Ajastimet sivu 38 angaton Connect sivu 40 Acti9 elektroniikkatuotteet sivu 52 Elektroniikkatuotteet

Lisätiedot

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE. EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE. EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE Smarthome by EKE EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo 200043-I (2014-25b) Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 Ebts on erinomainen valinta

Lisätiedot

Tulevaisuuden talo tämän päivän päätöksellä. Ensto Hybriditalon helppoa energiatehokkuutta.

Tulevaisuuden talo tämän päivän päätöksellä. Ensto Hybriditalon helppoa energiatehokkuutta. Sähköala SÄHKÖALA 3/2011 Erikoisnumero sähköistyksistä kodinrakentajille ja remontoijille Koti Sähkömiestä metsästämässä Helpon remontin salaisuudet Ajankohtaista kodin viihdejärjestelmistä www.sahkoala.fi

Lisätiedot

OHJELMA LEHDISTÖMATERIAALI. LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon

OHJELMA LEHDISTÖMATERIAALI. LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon OHJELMA 11.30 11.40 Risto Linturi; Älytalo nyt. Pioneerikokemuksia älytalossa asumisesta 11.40 11.50 Pasi Typpö; Pientalorakentamisen

Lisätiedot

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Sisällysluettelo Älykäs KNX-taloautomaatio 3 Näe kiinteistösi mahdollisuudet 5 Mitä KNX-taloautomaation ohjaus tarkoittaa 7 Tavanomaisen ja älykkään ratkaisun

Lisätiedot

Kiinteistö autömaatiö ja kysynna n jöustö

Kiinteistö autömaatiö ja kysynna n jöustö Kiinteistö autömaatiö ja kysynna n jöustö Kiinteistöautomaation tulevaisuuden mahdollisuuksia kysynnän joustossa selvitettiin opinnäytetyössä: - Heikki Eskelinen, Kysynnän jousto : Kiinteistöautomaatiojärjestelmät

Lisätiedot

Keskusjärjestelmät. volta 60 moduulia 4. Yhdistelmäylijännitesuojat SPA 6. Uudet kontaktorit ja releet 7. Johtokanavat + Toimistojakelu

Keskusjärjestelmät. volta 60 moduulia 4. Yhdistelmäylijännitesuojat SPA 6. Uudet kontaktorit ja releet 7. Johtokanavat + Toimistojakelu uutuudet 2014 Keskusjärjestelmät volta 60 moduulia 4 Yhdistelmäylijännitesuojat SPA 6 Uudet kontaktorit ja releet 7 Johtokanavat + Toimistojakelu Halogeenittomat johtokanavat 8 BRP-johtokanavat mustana

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Kotiautomaatiojärjestelmien käytettävyys ja soveltuvuus STOK

Kotiautomaatiojärjestelmien käytettävyys ja soveltuvuus STOK Kotiautomaatiojärjestelmien käytettävyys ja soveltuvuus Anne Korhonen TTS tutkimus Petri Kukkonen TKK elektroniikan laitos STOK Porvoo 2009 Anne Korhonen, Petri Kukkonen ja STOK Sähköisen talotekniikan

Lisätiedot

LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU

LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU Jarmo Rantala Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Helmikuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13.

Helmikuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13. GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13. Bosch GBH 2-23 REA poravasara pölynpoistolla. Sivu 24. Uudistunut Sylproofteollisuusvalaisinmallisto. Sivu 19. ELKO Wireless johdoton valaistuksenohjausjärjestelmä.

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1 HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1 20.10.2010 2 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja RAKENNUSAUTOMAATION MATALAENERGIARAKENTAMISOHJEET

Lisätiedot

Syyskuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Tässä numerossa mm.:

Syyskuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Tässä numerossa mm.: Tässä numerossa mm.: Steinel Impulser 868 MHZ langaton valaisinten ohjausjärjestelmä s. 3 GREE KFRS-9 Ilmavesilämpöpumppu vesikiertoiseen lämmitykseen s. 6 Kaukosäädä mökki astetta paremmaksi Sähkölämmityksen

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin.

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin. AMP979 Sähköistä osaamista 2012-2013 Lämmitys Valaistus Turvallisuus Sähkö yhdistää Suomen suurin on myös Suomen paikallisin Lue lisää: www.elfin.fi Elfin tuo koteihin lämpöä, valoa ja turvallisuutta lähes

Lisätiedot

hyvätratkaisuthelpottavatarkipäivää

hyvätratkaisuthelpottavatarkipäivää 2 Asuntoautomaatio on teknologia sinun tarpeitasi varten. smart-house on innovatiivisten ratkaisujen maailma, joka helpottaa arkipäivääsi ja tarjoaa perheellesi miellyttävän sisäympäristön. smart-housen

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

Kiinteistöautomaatio KNX-väyläohjaustuotteet

Kiinteistöautomaatio KNX-väyläohjaustuotteet Kiinteistöautomaatio KNX-väyläohjaustuotteet Kiinteistöautomaatio tebis KNX radio Kiinteistöautomaatio tebis KNX ETS Kiinteistöautomaatio tebis KNX kallysto Peitelevyt design kallysto.pur Peitelevyt design

Lisätiedot

Valinnat. Nro 12013. SLO:n tuoteuutuuslehti

Valinnat. Nro 12013. SLO:n tuoteuutuuslehti Valinnat Nro 12013 SLO:n tuoteuutuuslehti Ajankohtaista SLO:ssa Uusi SLO-portaali tarjoaa sähköammattilaisen tarvitsemat tuotteet yhdestä paikasta SLO-ONLINEn avulla sähköalan ammattilaiset tilaavat sähkö-,

Lisätiedot