Sisällysluettelo. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012 3"

Transkriptio

1 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

2 Sisällysluettelo KNX-taloautomaatio 4 Energiatehokkuus on osa vastuullista arkea 6 Energiatehokkuusluokat 8 Kytkinyksikkö energianmittauksella 10 Järjestelmän rakenne 12 Impressivo-asennuskalustesarja 14 Busch-triton-asennuskalustesarja 16 Busch-priOn-asennuskalustesarja 17 Busch-ComfortTouch-ohjauspaneeli 22 Esimerkkiratkaisuja liikerakentamisessa Neuvotteluhuone 26 Hotellihuone 28 Aula ja ravintola 30 Kauppakeskus 31 Opetustilat 32 Toimistohuone 34 Savunpoisto 35 Merkinantotuotteet KNX-järjestelmässä 36 KNX-taloautomaatio omakotitalossa 38 Tuotteet Virtalähteet 42 Tiedonsiirto 43 Huoneautomaatio 45 Vastaanottimet 50 Kytkinyksiköt 55 Verhomoottoriohjaimet 59 Valonsäätimet ja tunnistimet 63 Lämmitys ja jäähdytys 70 Logiikkayksiköt ja kellokytkimet 72 Ohjauspaneelit 73 Asennuskalusteet 74 Busch-priOn 75 Busch-triton 78 Impressivo 79 Peitelevyt ja tarvikkeet 81 Carat 83 Axcent 84 Ryhmäkeskukset ja Dataryhmäkeskukset 90 Piirikaaviot 91 Hakemisto 95 KNX on hyväksytty seuraavien standardien mukaisesti European Standard (CENELEC EN and CEN EN ) International Standard (ISO/IEC ) Chinese Standard (GB/Z 20965) US Standard (ANSI/ASHRAE 135) KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

3 KNX-taloautomaatio KNX on väyläpohjainen järjestelmä, jossa sähkötoimiset laitteet kommunikoivat itsenäisesti ilman keskustietokonetta. Toimilaitteet yhdistetään parikaapelilla toisiinsa, josta ne saavat myös samalla käyttöjännitteensä. Kaikki keskeiset laitevalmistajat Euroopassa ovat mukana valmistamassa ja kehittämässä tuotteita ja ovat KNX-yhdistyksen jäseniä. Kaikki toimilaitteet ovat sertifioituja ja eri laitevalmistajien tuotteet ovat näin ollen yhteensopivia ja vaihtokelpoisia. KNX-taloautomaatio on laitevalmistajista riippumaton standardi, joka on määritelty standardissa ISO/IEC (14543). KNX-taloautomaatiota käytetään automaattisiin ohjauksiin erilaisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, liikekeskuksissa, uimahalleissa, kouluissa ja myös omakotitaloissa. Toimilaitteet kuten painonapit, liiketunnistimet, läsnäoloanturit sekä huonetermostaatit lähettävät sanomia väylälle. Vastaanottajat kuten rele- tai säädinyksiköt puolestaan ohjaavat valaistuksen päälle ja huolehtivat huoneen lämmityksestä ja jäähdytyksestä. KNX-taloautomaatio tuo rakennukseen muunneltavuutta, joustavuutta ja energiansäästöä. Kaikki tarpeeton kulutus voidaan kytkeä pois mukavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Ohjelmoinnin ja käyttöönoton tekee sähköurakoitsija käyttäen ETS-ohjelmointityökalua. KNX-taloautomaation toimintoja ovat mm. Valaistusryhmien ohjaus päälle/pois, säätö ja tilanneohjaukset Tarpeettoman kulutuksen vähentäminen läsnäoloanturien ja liiketunnistimien avulla Verhomoottorien ja markiisien ohjaus ajan ja ulkoisten olosuhteiden mukaan, esim. auringonhäikäisy tai lämpösäteily Huoneiden lämmitys/jäähdytyslaitteiden ohjaus Päivänvalon hyväksikäyttö energian säästössä Keskitetyt ohjaukset ovat toteutettavissa aikaohjelmalla erilaisiin tiloihin kuten käytäville, auloihin ym. Visualisointi ja liitynnät kiinteistöautomaation valvomoihin ovat myös mahdollisia 4 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

4 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

5 Energiatehokkuus on osa vastuullista arkea Rakennusten kokonaisenergiakulutus on Suomessa 40 prosenttia koko kulutuksesta ja vastaa 30 prosentista maan kasvihuonepäästöistä. Rakennusautomaation avulla kyetään leikkaamaan tarpeetonta energiankulutusta mukavuudesta tinkimättä. Älykäs automaatio ohjaa, säätää ja valvoo rakennusten kaikkia toimintoja. EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta kasvatetaan 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta nostetaan 20 prosentilla. Suomen osalta uusiutuvan energian käytön tavoite on 38 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Perinteinen verkko ei kykene kantamaan kasvavaa ja entistä monimuotoisempaa kuormaa. Sen on tehtävä työ älykkäämmin. Kasvihuonepäästöjen tärkeimmät torjujat ovat energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Vaikka energiankäyttö tulevaisuudessa laskee, sähkön osuus kokonaisuudesta kasvaa, sillä energiatehokkuutta parannettaessa tarvitaan sähköä. 6 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

6 Hallintorakennuksen elinkaarikustannukset Suurten hallinto-, teollisuus- ja liikekiinteistöjen neljä avainsanaa ovat luotettavuus, käyttömukavuus, energiansäästö ja elinkaarikustannukset. Ilman hyvin hoidettua ja toimivaa kiinteistön ohjausjärjestelmää ne eivät kuitenkaan täysimääräisesti toteudu. Nykyisin kiinnitetään takaisinmaksun ohella entistä enemmän huomiota elinkaarikustannuksiin. Tällä tarkoitetaan investointikustannusten ja rakennuksen elinkaaren aikana syntyvien kaikkien kustannusten summaa. Käyttökustannukset ovat elinkaarikustannuksista valtaosa; esimerkiksi euron rakennusautomaatioinvestoinnilla suureen toimistorakennukseen saavutetaan 20 vuodessa säästöä 3,5 miljoonaa euroa. Investoinnin tuotto on 30 prosenttia. Lisäksi käyttömukavuus paranee. Investointikustannukset: Lisäys 0,5 milj. euroa Käyttökustannusten säästö: 20 vuoden kuluttua: 3,5 milj. euroa Suuren hallintorakennuksen in vestoin tikustannus on 14 milj.. Vuotuiset käyttökustannukset ovat 2 milj.. Elinkaarikustannukset 20 vuoden käyttöaikana ovat: 14 milj x 2 milj. = 54 milj.. Jos tässä hallintorakennuksessa voidaan suuruisella lisäinvestoinnilla saavuttaa käyttökustannusten osalta 10% säästö, niin elinkaarikustannuksiksi saadaan. (14 + 0,5) milj x (2 milj. 10 %) = 14,5 milj x 1,8 milj. = 50,5 milj.. Tämä merkitsee, että lisäinvestoinnilla saavutetaan 3,5 milj. suuruinen elinkaarikustannusten säästö. Hallintorakennuksen elinkaarikustannukset Energiansäästömahdollisuudet asunnoissa ja rakennuksissa Ylempi ja alempi arvo tutkimuksen tuloksista Energian säästöpotentiaali % % 14% Yksilöllinen huonesäätö 17% 9% 7% Lämmityksen automatisointi 32% 25% Aurinkosuojauksen automatisointi 58% Päivänvalon hyväksikäyttö valaistuksessa 45% 20% Ilmastoinnin automatisointi Energiatehokkuus on: Vastuullista resurssien käyttöä ja ilmastonsuojelua Kustannustehokkuus tarkoittaa merkittäviä säästömahdollisuuksia asunto- ja liikerakennuksissa Lyhyemmät takaisinmaksuajat Lisääntynyt mukavuus asuin- ja työympäristössä Lähde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.v. (ZVE) KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

7 Eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaiset energia tehokkuusluokat SFS-EN-standardi käsittelee rakennuksen automaatiota ja sen vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen. Automaation vaikutus voidaan arvioida yksityiskohtaisilla laskelmilla ja simuloinneilla. Automaation vaikutusta voidaan arvioida myös soveltamalla suhteellisen yksikertaista kerroinmenetelmää. Standardin esittämä kerroinmenetelmä perustuu energiatehokkuuteen vaikuttavien automaatiotoimintojen arviointiin. Standardi EN määrittelee rakennuksille neljä energiatehokkuusluokkaa. Standardi antaa yhden tavan arvioida automaation kannattavuutta ja vaikutusta rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Todellinen energiatehokkuus saadaan vasta mittaamalla, toteamalla ja toiminnan jälkeen. 8 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

8 Seuraavassa esitetään kolmen rakennustyyypin energiankäytön erot, kun käytetään tehokkuusluokkia A, B ja D. Vertailuarvoina käytetään kunkin rakennustyypin tehokkuusluokkaa C. Käyttämällä esimerkiksi luokkaa A, 30 % lämmitysenergiaa voidaan säästää toimistoissa. Automaation vaikutuksen arviointi kerroinmenetelmällä Energialuokat, SFS-EN Säästömahdollisuudet lämmitysenergiassa Säästömahdollisuudet sähkönkulutuksessa A Erittäin energiatehokas rakennusautomaatio ja liityntä kiinteistövalvomoon Toimisto Koulu Hotelli Toimisto Koulu Hotelli 0,70 0,80 0,68 0,87 0,86 0,90 B Edistynyt rakennusautomaatio, osittainen liityntä kiinteistövalvomoon 0,80 0,88 0,85 0,93 0,93 0,95 C Vakiotasoinen rakennusautomaatio D Tehoton rakennusautomaatio, manuaalinen ohjaus 1,51 1,20 1,31 1,10 1,07 1,07 Rakennuksen automaation toiminnot ja jako luokituksiin energiatehokkuuden mukaan (ote taulukosta 1 SFS-EN 15232:2007 [D]) A B C Lämmitys/jäähdytys Ilmanvaihto/huonesäätö Valaistus Aurinkosuojaus Rakennusautomaation valvomo vaatimuksena, huonekohtainen säätö tarpeen mukaan (käyttö, ilmanlaatu jne.) Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Lämmityksen ja jäähdytyksen automaattinen ohjaus Automaattinen huonekohtainen säätö, rakennusautomaation integrointi valvomoon Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Osittainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän integrointi Automaattinen huonekohtainen ohjaus ja säätö termostaattiventtiileillä Tarpeen mukainen tai ulkolämpötilan mukaan ohjautuva Osittainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän integrointi Ilmanvaihdon säätö huonetasolla läsnäolon tai tarpeen mukaan Huone- tai poistoilman kosteuden säätö Huonekohtainen ilmastoinnin säätö aikaohjelmilla Ilmanvaihdon säätö asetusarvojen ja ulkolämpötilan mukaan Ilmankosteuden säätö Ilmastoinnin huonekohtainen säätö aikaohjelmilla Ilmanvaihdon säätö asetusarvojen mukaan Ilmankosteuden osittainen hallinta Valaistuksen ohjaus ja säätö luonnon valon määrän mukaan Kytkentä päälle/pois läsnäolotunnistimen avulla Valaistuksen ohjaus ja säätö luonnon valon määrän mukaan Kytkentä päälle/pois läsnäolotunnistimen avulla Valaistuksen voimakkuuden manuaalinen säätö/himmennys Kytkentä päälle/pois manuaalisesti Aurinkosuojauksen integrointi läsnäolon, lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon kanssa Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö ja automaattinen ohjaus Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö ja yksinkertainen automaattinen ohjaus D Keskitetty rakennusautomaatio tai ei automaattista säätöä Keskitetty lämmityksen ohjaus Ei lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien integrointia Ilmastoinnin huonekohtainen manuaalinen säätö tai ei säätöä Kiinteä ilmanvaihto Ei ilmankosteuden hallintaa Manuaalinen kytkentä päälle/ pois Kaihtimien ja markiisien sähkötoiminen käyttö, manuaalinen ohjaus KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

9 Mittaa energiankulutusta reaaliaikaisesti Kytkinyksikkö energianmittauksella Kytkinyksikkö energianmittauksella SE/S mahdollistaa siihen liitettyjen laitteiden sähkökulutuksen mittauksen rakennuksessa. Tulevaisuuden tekniikkaa edustavien älykkäiden Smart Grid -sähköverkkojen myötä myös rakennusten sähköasennuksiin kohdistuu uusia haasteita. Jotta voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja samanaikaisesti yhdistää kuluttajat kuormien tasaukseen, rakennusten sähkölaitteita on kytkettävä päälle/pois erilaisten ulkoisten signaalien, kuten ajan, kulutushuippujen tai vastaavien tekijöiden mukaan. Kytkinyksikkö mittaa aktiivisen energiankulutuksen kunkin kytkentälähdön osalta. Lisäksi se mahdollistaa kaikkien kolmen lähdön kokonaiskulutuksen seurannan. Kaikkien mittarien arvot voidaan lähettää jaksoittain, pyynnöstä, tai kun tapahtuu käynnistys tai pysäytys joko ajan, käyttöjakson tai määritetyn kulutusrajan täyttymisen perusteella. Lisäksi määritetty lähtö voidaan kytkeä pois päältä pysäytyksen yhteydessä. Kunkin kanavan aktiivinen teho, virta ja jännite sekä muut sähköiset arvot (näennäisteho, tehokerroin ja taajuus) voidaan mitata. Mitattuja arvoja voidaan seurata ja lähettää KNX:n avulla. Arvoja voidaan valvoa ja ohjata raja-arvojen mukaisesti. Jos asetettu kynnys ylitetään tai alitetaan, voidaan lähettää varoitus tai ohjata kuormia hallitusti. KNX-taloautomaatiolla on mahdollista tehdä yksinkertaisen kuormanhallintatoiminto, jonka avulla voidaan liittää yhteen enintään kymmenen kytkinyksikköä energianmittauksella (10 x 3 x 16 A). 10 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

10 1 Kuorma 1 Kuorma 2 Kuorma 3 Kytkinyksikkö energianmittauksella SE/S Aktiivinen energiankulutus Kuorma 3 Aktiivinen energiankulutus Yhteensä KNX Manuaalinen kytkin Kulutuksen seuranta 2 Mittari Lähtö A Nollattava mittari Mittari 2 Lähtö B Nollattava mittari 2 Mittari 3 Lähtö C Nollattava mittari Mittari, yhteensä Nollattava mittari, yhteensä KÄYNNISTYS Nollattava mittari Päälle/pois ohjaus PYSÄYTYS Aika Raja kwh Kesto min Käyttökohteet Aktiivisen kulutuksen mittaus Sähköisten arvojen seuranta Kuormituksen hallinta kuormanohjauksen avulla Kytkinyksikkö, kolme kanavaa Edut Rakennusten energiankulutuksen havainnointi ja visualisointi Energiatehokkuuden parantaminen Kuormien älykäs ohjaus Tuote Kytkinyksikkö SE/S KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

11 Järjestelmän rakenne KNX-järjestelmä muodostuu linjoista, jossa virtalähde (640 ma) syöttää 24 VDC käyttöjännitteen toimilaitteille. Yhteen linjaan voidaan liittää 64 toimilaitetta ja jokaisen laitteen ottama virta täytyy standardin ISO/IEC (14543) mukaan olla alle 10 ma. Linjoja voi yhdessä alueessa olla enintään 15 kpl ja alueita samoin 15 kpl. Kaapeloinnissa voidaan käyttää ns. väylä-, tähti-, tai puurakennetta, mutta ei rengasta. Kaikki toimilaitteet saavat ohjelmoinnissa yksilöllisen osoitteen ja ne voidaan myös uudelleenohjelmoida esim. rakennuksen toisessa osassa. Ohjelmoinnissa käytetään ryhmäosoitteita yhdistämään toimilaitteiden ohjaukset toisiinsa. Virtalähteen ja etäisimmän laitteen välinen etäisyys / linja Kahden toimilaitteen välinen maksimietäisyys / linja Kaapeleiden (Klma 4x0,8+0,8) yhteispituus / linja Ohjelmointityökaluna käytetään ETS-ohjelmaa ja liitynnässä väylään on mahdollista käyttää USB- tai IP-gatewayta. ETS-ohjelmassa valitaan toimilaitteet, tehdään linkitykset sekä asetetaan parametriasettelut. Lopputuloksena saadaan projektitietokanta laitelistauksineen ja asetusarvoineen. Suunnittelussa käytettävät maksimipituudet linjaa kohti ovat: 350 m 700 m 1000 m LK/S 4.1 SV/S LINJA 1 ALUE 1 LK/S AGM-204 SV/S DG/S 8.1 SV/S Klma 40,8+0,8 LINJA / DG/S Linjajakokaavio 12 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

12 Esimerkki liikerakennuksen järjestelmäkaaviosta VALVOMO OPC-SERVER + OPC-CLIENT KERROSJAKAMO DJK CAT 6 IP= IPR/S 2.1 EIB LAN SV/S BACKBONE - LINJA (0) LK/S 4.1 LK/S 4.1 LK/S 4.1 SV/S SV/S SV/S ALUE 1 ALUE 2 ALUE 3 LK/S SV/S LINJA 1 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 1 LINJA 1 LINJA PIR DALIx8 LINJA 0 LINJA xx 6197/ LK/S 4.1 SV/S LINJA 2 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 2 LINJA KERROS 1 PIR DALIx xx 6197/ LK/S 4.1 SV/S LINJA 3 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 3 LINJA 3 LK/S SV/S LINJA 4 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 4 LINJA 4 4 KERROS LK/S 4.1 SV/S LINJA 5 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 5 LINJA 5 LK/S SV/S LINJA 6 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 6 LINJA 6 3 KERROS LK/S SV/S LINJA 7 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 7 LINJA 7 LK/S 4.1 SV/S LINJA 8 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 8 LINJA 8 2 KERROS LK/S 4.1 SV/S LINJA 9 LK/S 4.1 SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 9 LINJA 9 LK/S SV/S LINJA 10 LK/S SV/S LK/S 4.1 SV/S LINJA 10 LINJA 10 1 KERROS TALO A TALO B TALO C Klma 40,8+0,8 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

13 Impressivo on monipuolinen kalustesarja Impressivo-sarja sisältää kaikki rakentamisessa tarvittavat sähkötekniset toiminnot: kytkimet, pistorasiat, tele- ja datatuotteet sekä kellokytkimet, säätimet, termostaatit, liiketunnistimet ja merkinantotuotteet sekä KNX-väylätuotteet saman designin alla. Impressivo-tuotteilla voi sähköistää unelmien kodin ja vaativimmatkin liikerakennukset huippumodernilla tekniikalla tai perinteiseen tapaan. Impressivo-sarjan avulla saa uudis- ja peruskorjauskohteisiin tyylikkään ilmeen ja yhtenäisen kokonaisuuden ilman kompromisseja, koska Impressivo-tuotteita voi asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin sekä uppoon että pintaan. Valkoinen (RAL 9016) Alumiini (RAL 9006) Harmaa (RAL 7012) Antrasiitti (RAL 7021) Teräs axcent Studiovalkoinen (RAL 9016) Vihreä (RAL 6032) Keltainen (RAL 1018) Sininen (RAL 5002) Punainen (RAL 3020) Musta (RAL 9005) Carat Kulta Pronssi Ruostumaton teräs Kromi Vaalea lasi Musta lasi 14 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

14 Impressivo-painonapit uudistuvat Väyläpohjaosat Vanha väyläpohjaosa 6108U poistuu tuotevalikoimasta. Tavallisen 1- ja 2-osaisen painonapin tai kytkimen liittäminen KNX-järjestelmään tapahtuu tuotteilla 6108/ ja 6108/ U 6108/ / KNX-järjestelmän normaali asennustapa käyttäen peruspohjaosaa 6120U-102 ja 6120/12 muuttuu niin, että uusi käytettävä tuote on 6120/ / Impressivo-painikkeet Vanhat Impressivo-sarjan painikkeet uudistuvat. Uusissa painikkeissa on kahdet LED-indikoinnit per toiminto, jolloin voidaan esimerkiksi kahta eri säädinryhmää ohjata yhdellä rivillä. Lisäksi kaikkiin painikkeisiin saadaan tilanneohjaus. Väyläpohjaosana käytetään 6120/ Ohjelmointityökaluna käytetään Powertool-ohjelmistoa. 6125/02-XX 6126/02-XX 6127/02-XX 6124/01-XX ja 6128/01-XX 6129/01-XX 6122/02-XX 6122/01-XX KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

15 Busch-triton -painonapit Myös vanhat Busch-triton -painikkeet uudistuvat. Uusissa tuotteissa kaikkiin painikkeisiin saadaan tilanneohjaus. Väyläpohjaosa on mukana tuotteessa. Ohjelmointityökaluna käytetään ETS-ohjelmistoa. 6320/10-XX 6320/30-XX 6320/38-XX 6320/50-XX 6320/58-XX Busch-triton in asennus tehdään ilman erillistä väyläpohjaosaa. 16 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

16 Innovatiivinen kalustesarja ja teräs. -kalustesarja on informatiivinen ja kaunis muotoilultaan. Sarjassa on neljä eri väriä; musta, maitolasi, valkoinen 3 osainen yhdistelmä mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen yhdistelmä maitolasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen yhdistelmä valkoisella muovilla, päätykappaleet mustalla lasilla 3 osainen yhdistelmä terästä, päätykappaleet terästä Näytön voi ohjelmoida jokaiseen kohteeseen yksilöllisesti. Näytöllä voi säätää lämpötilaa, himmentää valoja tai käynnistää ennalta ohjelmoituja tilanteita. Värikonseptin ja kuvakkeiden avulla uusikin käyttäjä löytää eri toiminnot helposti. Sininen Harmaa Musta -kalustesarjan toiminnallisuusvaihtoehdot ovat monipuolisia, koska kalustesarja on modulaarinen ja mahdollistaa näin ollen eri värien yhdistämisen. 2 osainen yhdistelmä mustalla lasilla, päätykappaleet terästä Kiertonuppisäädin mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 3 osainen painiketaulu mustalla lasilla, päätykappaleet terästä 1 osainen painiketaulu mustalla lasilla, päätykappaleet terästä KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

17 uusi tapa ohjelmoida TFT-näyttö menunäppäin minisd-kortti kortinlukija kiertonuppi, mm. perustoiminto USB-kaapeli USB-kaapeli ohjelmointilaite in ohjelmointi tapahtuu samalla tavalla kuin KNX-toimilaitteiden ohjelmointi ETS-ohjelman avulla. Ohjelmointilaitetta voidaan käyttää nopeuttamaan latautumisaikaa, jolloin ei tarvita USB-kaapelia. Tiedot voidaan myös ladata minisd-kortille, josta valitaan laitekohtaisesti ohjelma, joka ladataan ko. tilan laitteeseen. Käyttöliittymäkonsepti -kalustesarja ja -ohjauspaneelissa on värikoodaus, joka helpottaa ja selkeyttää toimintojen valintaa. Valaistuksen väri on keltainen, kuten aurinko Verhomoottoriohjauksen väri on sininen, kuten taivas Sisäilmaston väri on oranssi, edustaen lämpöä Tilanneohjauksen väri on punainen, edustaen yksilöllisyyttä 18 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

18 -TFT-näytön toiminnallisuus -kalusteissa on painiketauluja, kiertonuppisäädin sekä TFT-näyttö. Kun ihminen lähestyy näyttöä tai koskee kiertonuppisäätimeen, perustoiminto ilmestyy näyttöön. Perustoiminto tarkoittaa huonekohtaisesti sitä tilannetta, minkä käyttäjä on halunnut valita vakiotilanteeksi esimerkiksi valaistuksen osalta. Periaatteessa mikä tahansa valon säätäminen, verhojen ohjaaminen tai tilanne, joka on tallennettu laitteeseen, voi olla perustoiminto. Kun menunäppäintä painetaan, aukeaa näytön toiminnallisuusikkuna, jossa on mahdollisuus kahdeksaan erilaiseen toimintoon. Kääntämällä kiertonuppisäädintä/kytkintä käyttäjä saa näytölle haluamansa toiminnon. Samalla näytölle tulee teksti kertomaan, mistä toiminnosta on kyse. Valitsemalla haluttu toiminto, saadaan auki valikko, josta voidaan valita 15 eri alatoimintoa. Toiminnon valinta tapahtuu painamalla kytkintä. Huom. 1 Jos näyttö on näytönsäästäjä- tai stand-by-tilassa, perusnäyttö tulee näkyviin, kun ohjauspaneelia lähestytään (läsnäolotunnistimen avulla, erillisosa) tai jos kiertonuppisäädintä/ kytkintä koskettaa. Toiminnallisuusvalikko tulee näkyviin vain, jos menukytkintä painetaan. Huom. 2 Näyttöön voi tulla myös viestejä kuten Vesivuotohälytys. Jos menukytkintä painetaan tai laitteessa on useita viestejä jonossa, näytetään nämä viestit ennen kuin toiminnallisuusvalikko tulee näkyviin. Valaistus Valaistus Verhot Hälytys Tilanneohjaukset Lämmitys KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

19 Modulaarinen konsepti Painonappeja ja päätykappaleita voidaan yhdistää aluslevyihin aina 3-osaiseen yhdistelmään asti. Tyyppi Aluslevy Aluslevy Aluslevy 1-osainen 2-osainen 3-osainen Yläpäätykappale IR-vastaanottimella Yläpäätykappale osainen painonappi osainen painonappi Kiertonuppisäädin TFT-värinäyttö Liiketunnistin Yläpäätykappale termostaatilla Alapäätykappale lämpötilan näytöllä Alapäätykappale Väyläpohjaosa 6120/ Väyläpohjaosa TFT-näytölle 6120/13 Virtalähde TFT-näytölle CP-D24/ Erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia Yläpäätykappale 1-osainen aluslevy 3,5 TFT-värinäyttö Väyläpohjaosa 6120/ Ohjelmointilaite LCD-näyttö termos - taatilla IR-vastaanottimella ja lähestymiskytkimellä Kiertonuppisäädin MiniSD-kortti Symbolit valoille, lämpötiloille, tilanneja verho-ohjauksille 2-osainen aluslevy 3-osainen painonappi Väyläpohjaosa TFTnäytölle 6120/ Virtalähde TFTnäytölle Alapäätykappale Alapäätykappale huonetermostaatilla 3-osainen aluslevy 1-osainen paino nappi Liiketunnistin -sarjassa on väyläpohjaosia, aluslevyjä, painonappeja ja päätykappaleita. Lisäksi on symboleita, joilla helpotetaan toimintojen tunnistamista. Jos halutaan käyttää TFT-värinäyttöä, on valittava vähintään 2-osainen aluslevy. 20 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

20 Valitse oikea väyläpohjaosa Jokaisen -yhdistelmän alle tarvitaan yksi väyläpohjaosa. Yksiosaiselle aluslevylle riittää normaali väyläpohjaosa (6120/ ). 2-osaiselle tai 3-osaiselle aluslevylle tarvitaan aina väyläpohjaosa 6120/13-500, johon tarvitaan lisäksi erillinen virtalähde CP-D24/2.5. HUOM! Uusien väyläpohjaosien kanssa normaali KNX-topologia ei enää toimi. Laske määrät oheisesta taulukosta. Käytä Klma 4 x 0,8 x 0,8 -kaapelia ja kytke kaikki parit. Väyläpohjaosa 6120/ Maksimimäärä -osia KNX-linjaa kohti TFT-näyttöjen Yhdistelmien kokonais- Kokonaismäärä määrä linjaa määrä (TFT-näyttö / kohti 1- tai 3-osainen paino- väyläpohjaosaa nappi) per linja Laite 1 Laite 2 Laite 32 Virtalähde SV/S TFT-näytölle ja yhdistelmille, joissa on 2- tai 3 aluslevyä Laite 1 Laite 2 Laite 60 Virtalähde SV/S Lisävirtalähde 24 VDC, CP-D24/2.5 Yhdistelmien määrä, kts taulukko KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

21 Ohjauspaneeli -ohjauspaneelissa yhdistyy toiminnallisuus, informaatio ja design. Sillä voidaan ohjata kaikkia kodin toimintoja yhdestä paikasta. Ohjauspaneeli sopii yksityiskotien lisäksi erilaisiin julkisiin tiloihin, kuten toimistoihin, ravintoloihin, kauppoihin tai vastaanottotiloihin. Läsnäolosimulointi ja hälytysnäyttösivu luovat turvallisuutta. Halutut sähköpostit voidaan lukea ohjauspaneelilta eikä siihen tarvita erillistä tietokonetta. Nettiyhteys onnistuu LANin tai WLANin kautta ilman ylimääräistä kaapelointia. Ohjauspaneeli on 9 -värinäyttö, jossa käytetään 16:9 kuvakokoa. Video LAN-yhteyden kautta voidaan tietokoneen hakemistosta hakea videoita, joita voi katsoa ja kuunnella ohjauspaneelin kautta. MP3-soitin LAN-yhteyden, minisd-kortin tai USBmuistitikun kautta voidaan soittaa musiikkia ohjauspaneelin kautta. MP3-kappaleita voidaan toistaa laitteen omalta kaiuttimelta tai normaalin stereojärjestelmän kautta. Feed reader/rss-syötteet Uutispalvelu tarjoaa käyttäjälle viimeisimmät uutiset internetin kautta tiivistettyinä, esim. sääpalvelu, liikennetiedotteet, viimeisimmät uutiset, pörssitiedotteet, jne. 22 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

22 Ohjauspaneelin multimediatoiminnot Perinteisten KNX-taloautomaatioväylän toimintojen lisäksi -ohjauspaneelissa on mukana LAN- tai WLAN-yhteensopivuus. Laitetta voi käyttää reitittimenä LAN- ja KNX-verkon välillä. Laajakaista-asetuksien määritykset voidaan asentaa staattisiksi tai DHCP-serverin kautta. -ohjauspaneeli voidaan liittää LANtai WLAN-verkkoon, jolloin se toimii ilman normaalia väyläliityntää. Jos ohjauspaneeli liitetään suoraan väylään, tarvitaan siihen erillinen väyläliityntäosa 6186UP. Paneelissa on lisäksi audioulostulo, USB-käyttöliittymä sekä korttipaikka minisd-kortille. Kameramoduuli 8136/ voidaan lisätä Busch-Comfort- Touch-ohjauspaneeliin. MP3-soitin LAN SD-kortti USB-yhteys minisd-kortti reititin USB-tikku USB-kaapeli kortinlukija KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

23 Useita helppokäyttöisiä toimintoja on ohjauspaneeli, jolla voidaan hallita talon kaikkia laitteita. Näin se korvaa yksittäiset ajastimet, logiikkamoduulit ja termostaatit. -ohjauspaneeli koostuu kolmesta eritasoisesta toimintaikkunasta. Tavoitteena on, että käyttäjälle muodostuu selkeä ja kokonaisvaltainen kuva talon toiminnoista. Aloitussivu voidaan rakentaa käyttäen talon pohjapiirustusta esimerkiksi kerroksittain. Toinen vaihtoehto on luoda pääsivu, jossa on tilanneohjaukset ja tärkeimmät taloa koskevat valikot. Aloitussivulta pääsee järjestelmään sisään ja siihen ohjelmoidaan tärkeimmät toiminnot. Käyttämällä alasvetovalikkoa päästään helposti toimintosivuille koskien yksittäisiä huoneita ja niihin ohjelmoituja toimintoja. Sovellussivuilla voidaan esimerkiksi säätää yksittäisen huonetermostaatin asetusarvoja. Jokaisella sivulla näkyy ikkunan alalaidassa aloitussivun Startsymboli ( ), jonka kautta pääsee aina aloitussivulle. Painikkeen vieressä on rivi, johon voidaan kerätä taloa koskevia pikatoimintoja, esimerkiksi sähköposti, multimedia tai hälytyssivu. Integroidut toiminnot merkitsevät paitsi mukavuutta myös turvallisuutta ja taloudellisuutta. Ohjauspaneelin etuja ovat mm. läsnäolosimulointi, LAN- ja WLAN-käyttöliittymät sekä monimuotoisten tilanteiden tallennusmahdollisuus ja multimediatoiminnot. Loppukäyttäjä käynnistää toiminnot yksinkertaisesti painonapin avulla ja pystyy tekemään ja muuttamaan toimintoja itse, jos siihen on tarvetta. Ohjauspaneelin kielivalikot Ohjauspaneelin kielivalinta on helppoa. Paneeliin saa ohjelmoitua 255 eri kieltä. Uuden kielen ohjelmointi tarvitsee käännöstaulukon. Järjestelmän kieleksi voidaan valita 19 eri kieltä. Aloitussivu talon pohjapiirustuksella Aloitussivulle voidaan luoda myös pohjapiirustus, josta voidaan avata suoraan halutun huoneen toimintosivu. Laitteeseen voidaan tallentaa enintään kuusi erilaista pohjapiirustusta esimerkiksi kerroksittain. Perinteinen aloitussivu Aloitussivulle kerätään talon yleisimmät toiminnot. Näytön toiminnot voidaan järjestää ruudukkoon, johon saa 4 x 4 elementtiä. Aloitussivulla voidaan myös näyttää sähköposti tai uutispalvelu (RSS-syötteet). Toimintosivut Toimintosivuilla hallitaan huoneiden toimintoja. Tällä sivulla näkyy suoraan väylässä olevien laitteiden toimintatila ja voit myös ohjata suoraan kyseistä ryhmää tai tilannetta. Myös näyttönäppäimet voidaan järjestää ruudukkoon, johon saa 4 x 4 elementtiä. Lisäksi voidaan kahteen alasivuun tallentaa yhteensä 36 toimintoa huonetta kohti. Nämä alasivut saa näkyviin käyttämällä vaihtonäppäintä. Tällöin alasivuilla näkyy kunkin toiminnon nykytila. Toimintosivut valokuvalla Kuvien avulla käyttäjä näkee, mitkä toiminnot huoneessa on käytössä. Toimintoja voi käynnistää suoraan käyttämällä toimintokuvia. Toimintoikonin paikka kuvassa on sovitettava 3x4 ruudukkoon. Ohjelma antaa mahdollisuuden tallentaa 5 toimintosivua lisää, jotta kaikki erilaiset toiminnot on mahdollista saada huoneesta näkyville. Sovellussivut Nämä sivut näyttävät kaikki sovellukset, jotka voidaan aktivoida, esimerkiksi huoneen lämpötilan näyttö tai MP3-soittimen ohjaustoiminnot. 24 KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

24 Ääniviestit: Tällä toiminnolla on mahdollista jättää ääniviestejä ja kuunnella niitä. Ohjauspaneelissa on sisäänrakennettu mikrofoni. Kun toimintoa halutaan käyttää, näyttöön tulee osoitelista, josta käyttäjä valitsee vastaanottajan. Laitteessa on 100 tallennuspaikkaa, joihin kuhunkin voi äänittää 60 sekunnin viestin. Uudet viestit on merkitty symbolilla, jolloin ne on helppo tunnistaa. Huoneen lämpötilan säätö Eri huoneiden lämpötilaa pystytään säätämään keskitetysti ohjauspaneelista. Tätä varten tarvitaan tieto kunkin huoneen lämpötilasta. Näytöllä voidaan ohjata sekä lämmityksen että jäähdytyksen asetusarvoja sekä, mikäli huoneessa on puhallinkonvektori, säätää sen nopeutta. Näytöltä näkee myös huoneen lämpötilan, sekä onko lämmitys tai jäähdytys päällä. Ajan ja päivän näyttö Näytössä on aina oikea aika ja päivämäärä. Kesä- ja talviajan muutos tapahtuu automaattisesti. Graafiset viestit Ohjausnäyttöön voi kirjoittaa tekstejä tai tehdä piirroksia joko kynällä tai sormella näyttöruutuun. Kun graafisia viestejä haetaan, näyttää ruutu kaikki viestit eri vastaanottajille, jolloin käyttäjä hakee valikosta omat viestinsä. Jos ruudussa on lukemattomia viestejä, on viestissä symboli, mikä kertoo, että viesti on vielä lukematta. Viestit voi halutessa suojata salasanalla. Tilanneohjaukset Tilanneohjauksia voidaan tehdä tarpeen mukaan ja ne saadaan helposti ohjauspaneelista esiin. Myöhemmin, kun tilanne on tallennettu laitteeseen, voi käyttäjä niitä itse muuttaa. Ohjauspaneeliin voidaan tallentaa kaikkiaan 64 erilaista tilannetta. Tilanneohjausten lisäksi on mahdollista tallentaa toistuvia tilanteita, asettaa taukoja eri tilanteiden välille, ja toistuvat tilanteet voi keskeyttää tai perua. Viikko-ohjelma Viikottain toistuvat toiminnot voidaan järjestää valikkoon haluttuun järjestykseen. Nämä viikkotoiminnot on ohjelmoitava ETSohjelmalla. Sen jälkeen käyttäjä voi muuttaa niitä itse. Viikko-ohjelmaan voidaan tehdä voimassaoloasetuksia, esim. koulujen lomaajat, jolloin viikkokellon asetukset eivät ole käytössä. Näin viikkokellon ohjelmia voidaan aktivoida ja ottaa pois käytöstä automaattisesti tiettyinä aikoina. Näitä aktivointijaksoja voidaan määrittää enintään 8 erilaista per viikko-ohjelma. Salasanan käyttö Ohjauspaneeliin voidaan perustaa erilaisia käyttäjäryhmiä, joista jokaiseen voidaan määrittää oma salasana. Tällä voidaan suojata esimerkiksi hälytys- tai videosovelluksia tai vaikka verhomoottoreiden ohjauksia. Jokaiselle sivulle voidaan asettaa salasana. Laitteeseen saa 8 eritasoista käyttäjäryhmää. Läsnäolosimulointi Läsnäolosimulointi tekee talosta asutun, vaikka kukaan ei ole kotona ja pitää näin kutsumattomat vieraat loitolla. Enintään 20 erilaista toimintoa voidaan ryhmittää ja määrittää minuutilleen ja tallentaa laitteeseen. Näin esimerkiksi valot syttyvät ja verhot liiikkuvat päivittäin haluttaessa eri aikoina viikon jokaisena päivänä simuloiden asukkaiden viikkorutiineja. Virhetoiminnot ja hälytykset Näyttöön on mahdollista ohjelmoida turvallisuustoimintoja, kuten virheilmoituksia ja hälytyksiä. Ohjauspaneeliin voidaan valita kolme eritasoista infoviestiä: informaatio, varoitus tai hälytys. Viestin saapumisesta kertoo joko äänimerkki, sähköposti tai näyttöön tuleva viesti. Hälytyssivu Hälytysivulle voidaan kerätä 8 eri valvottua silmukkaa, enintään 30 viestiä. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo

YLELLISTÄ MUKAVUUTTA KOTIISI EIB/KNX-taloautomaatio

YLELLISTÄ MUKAVUUTTA KOTIISI EIB/KNX-taloautomaatio YLELLISTÄ MUKAVUUTTA KOTIISI EIB/KNX-taloautomaatio 1 Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Haluatko mukavamman elämän? liiketunnistimet sytyttävät valot autotalliin, tuulikaappiin ja keittiöön saapuessasi kotiin saat

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012

KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2012 Ota yhteyttä ABB Oy, Asennustuotteet Porvoon Sisäkehä 2 PL 16 06101 Porvoo Puhelin: 010 22 11 Faksi: 010 22 54255 www.abb.fi/asennustuotteet WAIM31/12.2011/Pro Image/Hämeen Kirjapaino Oy KNX-taloautomaatio

Lisätiedot

Sisällysluettelo. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2010 3

Sisällysluettelo. KNX-taloautomaatio Tuoteluettelo 2010 3 KNXtaloautomaatio Tuoteluettelo 2010 Sisällysluettelo KNXtaloautomaatio 4 Järjestelmän rakenne 6 BuschpriOn asennuskalustesarja 8 BuschComfortTouch ohjauspaneeli 14 Esimerkkiratkaisuja liikerakentamisessa

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

EIB/KNX -taloautomaatio 2008

EIB/KNX -taloautomaatio 2008 EIB/KX -taloautomaatio 008 Building Technology Ensto Busch-Jaeger Oy Ensto sähköistäjänä Ensto on sähköjärjestelmien ja sähkötarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

UUDEN SUKUPOLVEN VÄYLÄOHJATUT TOIMILAITTEET TALOAUTOMAATIOON Kytkinyksiköt, binäärivastaanottimet ja verhomoottoriohjaimet Busch-Installationsbus EIB

UUDEN SUKUPOLVEN VÄYLÄOHJATUT TOIMILAITTEET TALOAUTOMAATIOON Kytkinyksiköt, binäärivastaanottimet ja verhomoottoriohjaimet Busch-Installationsbus EIB UUDEN SUKUPOLVEN VÄYLÄOHJATUT TOIMILAITTEET TALOAUTOMAATIOON Kytkinyksiköt, binäärivastaanottimet ja verhomoottoriohjaimet Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen asumisen edistäjänä. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Kiinteistö- ja rakennusfoorumin media-aamiainen 6.9.2012

Lisätiedot

OHJAUSPANEELI TOIMIVUUS JA MUOTOILU TASAPAINOSSA. Busch-Installationsbus EIB

OHJAUSPANEELI TOIMIVUUS JA MUOTOILU TASAPAINOSSA. Busch-Installationsbus EIB OHJAUSPANEELI TOIMIVUUS JA MUOTOILU TASAPAINOSSA Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 1 Sisällys Toimivuus ja muotoilu tasapainossa 2 Monitoiminen ohjauspaneeli 4 Toimintovalikoima tuo mukavuutta

Lisätiedot

BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO

BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO KUINKA ÄLYKÄS SINUN KOTISI ON? Toisille koti merkitsee lepoa ja rauhaa arjen kiireistä, toisille viihtymistä ystävien, perheen tai harrastusten parissa. Tarpeemme vaihtelevat,

Lisätiedot

Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome

Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome ABB-Welcome Omakotitalon ovipuhelinjärjestelmä Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa. Laadukkaalla videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turvallisuus.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Copyright Eledux Oy, kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLLYSLUETTELO. Copyright Eledux Oy, kaikki oikeudet pidätetään. SISÄLLYSLUETTELO 1. EBUS-JÄRJESTELMÄ 3 2. KÄYTTÖOHJE 4 2.1 VALAISTUKSEN OHJAUS 4 2.1.1 Yksittäisten valaistusryhmien ohjaus 4 2.1.2 Tilannevalojen valinta EBUS-kytkimellä 4 2.1.3 Tilannevalojen ohjelmointi

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Tuoteluettelo 2014. ABB i-bus KNX-taloautomaatio. Joustava ohjausjärjestelmä rakennuksiin

Tuoteluettelo 2014. ABB i-bus KNX-taloautomaatio. Joustava ohjausjärjestelmä rakennuksiin Tuoteluettelo 201 ABB i-bus KNX-taloautomaatio Joustava ohjausjärjestelmä rakennuksiin Sisällysluettelo ABB i-bus KNX-taloautomaatio Järjestelmän rakenne Sovellusesimerkit Tuotteet Teknisiä tietoja Hakemisto

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS 2015 Kaikki kodin sähkötoiminnot yhdessä järjestelmässä VALVONTA AUTOTALLIN OVET VERHO-OHJAUS OHJAUSJÄRJESTELMÄ ENERGIANKULUTUS LÄMMITYS VALAISTUS

Lisätiedot

Modernia tekniikkaa asumiseen

Modernia tekniikkaa asumiseen Modernia tekniikkaa asumiseen kuva: BEMI Automation Maailmanlaajuinen talo- ja rakennusautomaatiostandardi Mikä on KNX? Lyhenne KNX tarkoittaa liitettävyyttä, kytkettävyyttä ja yhteensopivuutta. Ne ovat

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus KNX-taloautomaatio

Rakennusten energiatehokkuus KNX-taloautomaatio Rakennusten energiatehokkuus KNX-taloautomaatio 2 2CDC 500 060 M0201 Taloudellisesti ja ekologisesti tärkeää Kymmenien prosenttien energiakustannussäästöjä Rakennusten energiatehokkuuden optimonnilla tarkoitetaan:

Lisätiedot

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje ApplyLight SLC-16 Asennusohje 1 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN ASENTAMISTA Keskusyksikkö toimii suojajännitteellä. Tarkista muuntajan yhteensopivuus (Max 15VAC, suositeltava jännite 12VAC, vähintään 16VA). Keskusyksikössä

Lisätiedot

DELTA. Kytkimet ja pistorasiat

DELTA. Kytkimet ja pistorasiat Kytkimet ja pistorasiat DELTA DELTA isystem Rungot Kerma Toiminto Kerma 1 KYTKIN 6 KYTKIN 7 KYTKIN 1 PAINIKE 1 KYTKIN 6 KYTKIN 7 KYTKIN 1 PAINIKE 5 KYTKIN 6 + 6 KYTKIN 5 + 5 PAINIKE 5 KYTKIN 5 + 5 PAINIKE

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Strömfors IHC -kodinohjausjärjestelmä. Suunnitteluopas rakentajalle

Strömfors IHC -kodinohjausjärjestelmä. Suunnitteluopas rakentajalle Strömfors IHC -kodinohjausjärjestelmä Suunnitteluopas rakentajalle Nykyaikaiseen kotiin kuuluu olennaisena osana ajanmukainen sähköistysratkaisu. Strömfors IHC on kodinohjausjärjestelmä, joka perinteisten

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Connect

Tuoteluettelo. Connect 08 Tuoteluettelo Connect 2 Sisällys Johdottomat kytkimet 5 Liitäntäyksiköt 10 Ohjauskeskukset 12 Tarvikkeet 13 Connect Langattomaan kodinohjaukseen Connect on helppo ja moderni tapa ohjata langattomasti

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen SUUNNITTELIJAN OPAS Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen 3 Esivalmisteltu asennusjärjestelmä Asennusjärjestelmä on kehitetty helpottamaan asennustyötä ja vastaamaan nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksia.

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen

Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen Artic on arjessa mukana. Strömfors Artic on luotettava ja kattava sähkökalustesarja, joka sisältää kaikki kodin sähköistämisessä tarvittavat tuotteet.

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Kodin sähköjärjestelmän asennusohje

Kodin sähköjärjestelmän asennusohje Kodin sähköjärjestelmän asennusohje SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOMAT-TALOAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 3 2. TALOMAT-OHJAUSKESKUS 4 3. TALOMAT-JÄRJESTELMÄKAAVIO 5 4. TALOMAT-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT 6 5.1 M95-JAKOKESKUS

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Harri Liukku, ABB Oy, NSS asiantuntijaseminaari 2015 KNX ja valaistuksen ohjaus

Harri Liukku, ABB Oy, NSS asiantuntijaseminaari 2015 KNX ja valaistuksen ohjaus Harri Liukku, ABB Oy, 23.4.2015 NSS asiantuntijaseminaari 2015 KNX ja valaistuksen ohjaus Esityksen sisältö ABB Suomessa ABB:n tuotetarjoama liikerakentamiseen Case-esimerkkejä toteutetuista kohteista

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

ARGUS läsnäolotunnistimet. Energiatehokkaaseen valaistuksen ohjaukseen

ARGUS läsnäolotunnistimet. Energiatehokkaaseen valaistuksen ohjaukseen ARGUS läsnäolotunnistimet Energiatehokkaaseen valaistuksen ohjaukseen Energian käyttö voi lisääntyä dramaattisesti seuraavien 20 vuoden aikana Energiaa säästävien tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä on voimakkaassa

Lisätiedot

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka -

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka - Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen - Älykäs, hallittu talotekniikka - Agenda Mistä on kyse? Hyödyt Älykäs talotekniikan ohjaus käytännössä Miksi HomeSoft? Tekninen ratkaisu

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet

Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet Toiminnallisuutta, turvallisuutta ja mukavuutta kotiin KNX-taloautomaatio ja asennuskalusteet Hyvin suunniteltu sähköistys parantaa kotisi viihtyisyyttä. Nykyaikaisen kodin sähkötekniikalta vaaditaan

Lisätiedot

Jussi ja IMPRESSIVO RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen

Jussi ja IMPRESSIVO RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen Jussi ja IMPRESSIVO RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen 2 WAIM57012014 ABB RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen 2014 RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen Sisällysluettelo Langattomat ohjausratkaisut 5/24

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Artic Decor Modernia muotoilua ja varmaa toimivuutta.

Artic Decor Modernia muotoilua ja varmaa toimivuutta. Artic Decor Modernia muotoilua ja varmaa toimivuutta. Puhdasta skandinaavista muotoilua. Artic Decor -sähköasennuskalusteiden linjakkaan kaunis muotoilu on saanut innoituksensa pohjolan luonnosta. Kalusteiden

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

ValenaTM. laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN. www.klinkmann.com

ValenaTM. laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN. www.klinkmann.com ValenaTM laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN Täydellinen valinta tämän päivän asennuksin Asiakkaiden vaatimukset kasvavat samaan tahtiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan 300-900 W Sähkölämmitys 8 mallia Thermoplus Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan Käyttökohteet Thermoplus asennetaan ikkunan yläpuolelle, jossa se estää tehokkaasti

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

Talomat-järjestelmän sähkösuunnittelu

Talomat-järjestelmän sähkösuunnittelu Talomat-järjestelmän sähkösuunnittelu Sähkösuunnittelun vaiheet Tarjouksen laskenta pistekuvien perusteella. Pistekuvat ja niiden hyväksyttäminen Johdotuskuvat I/O-listan ja ohjelman teko johdotuskuvien

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Oskar Järnefelt - Aluemyyntipäälllikkö, Järjestelmätuotteet. ABB Oy Wiring Accessories Asennustuotteet ja KNXtaloautomaatio

Oskar Järnefelt - Aluemyyntipäälllikkö, Järjestelmätuotteet. ABB Oy Wiring Accessories Asennustuotteet ja KNXtaloautomaatio Oskar Järnefelt - Aluemyyntipäälllikkö, Järjestelmätuotteet ABB Oy Wiring Accessories Asennustuotteet ja KNXtaloautomaatio ABB on johtava sähkö- ja automaatioteknologiayhtymä Markkinajohtaja tärkeimmillä

Lisätiedot

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut Vakioratkaisut kiinteistöjen toimintojen ohjaukseen Tehokas energianhallinta Schneider KNX -vakioratkaisujen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

TALOMAT BASIC. Asennus- ja käyttöohje. Control Intelligence Oy

TALOMAT BASIC. Asennus- ja käyttöohje. Control Intelligence Oy TALOMAT BASIC Asennus- ja käyttöohje Control Intelligence Oy TALOMAT BASIC 3 ASENNUSOHJE 4 Johdotus 5 Kytkentäkaavio 6 Talomat -kytkimen kytkentä 7 KÄYTTÖOHJE 8 Yksittäiset valoryhmät 8 Valaistustilat

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Strömfors IHC. Älykäs sähkönohjausjärjestelmä. Turvallisempi, mukavampi ja taloudellisempi koti

Strömfors IHC. Älykäs sähkönohjausjärjestelmä. Turvallisempi, mukavampi ja taloudellisempi koti Strömfors IHC Älykäs sähkönohjausjärjestelmä Turvallisempi, mukavampi ja taloudellisempi koti 2 Strömfors IHC Useita hyviä syitä hankkia Strömfors IHC Strömfors IHC - Intelligent House Control - on älykäs,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään

KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään Turvallisuus Nuku hyvin. Matkusta huoletta. KNX valvoo. Tarkkaavainen verkosto KNX on aina valppaana, olit sitten nukkumassa tai matkoilla. Älykäs kotiautomaatioverkosto

Lisätiedot

Tutustu Daisy-soittimeen!

Tutustu Daisy-soittimeen! Tutustu Daisy-soittimeen! Daisy-julkaisut Äänikirjat, -lehdet, oppaat, tiedotteet Äänen lisäksi kuvia, piirroksia, taulukoita Tiedostot MP3-muotoisia Jakelu CD-levyillä tai verkon kautta Daisy-julkaisuja

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Picture by: Matti Kolho. 40 vuotta valonohjausta

Picture by: Matti Kolho. 40 vuotta valonohjausta Picture by: Matti Kolho 40 vuotta valonohjausta Energiansäästö Tunnelman luominen Efektivalaistus Helppokäyttöisyys Turvallisuus Valonohjauksen tarpeet Hehkulamppu Yleisin lampputyyppi Helpoin säätää Voidaan

Lisätiedot

Vakio. ominaisuudet ja kytkentäohjeet

Vakio. ominaisuudet ja kytkentäohjeet Vakio ominaisuudet ja kytkentäohjeet SISÄLTÖ Sisältö... 2 TALOMAT... 3 Talomat Vakio... 4 Valaistuksen ohjaus... 7 Yksittäiset valoryhmät... 7 Valaistustilat... 7 Valaistustilojen ohjelmointi... 8 Johdotus...

Lisätiedot

Himmennys Ajastus Ohjelmointi

Himmennys Ajastus Ohjelmointi 4 / 2012 28 SLO-Tuoteryhmä Nykyaikaista kodinhallintaa 4/2012 Himmennys Ajastus Ohjelmointi Uusilla kodinhallinta ratkaisuilla voit hallita monia eri sovelluksia: valaistuksen, markiisien, valkokankaiden

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin R20 Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin Kasvavan käyttäjämäärän siirtyessä käyttämän uusiutuvia energianmuotoja, kiertovesilämmityksestä tulee entistä suositumpi järjestelmä energiatehokkaaseen

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi DVC/0 DC/0 DVC/0 ME DC/0 ME DPF AL DPF NF DPF ME Ohjelmointi 00/0-0-0 THANGRAM, SISÄLLYSLUETTELO:. TEKNISET TIEDOT. Säädöt ja ledien Signalointi. Käyttö virtalähteen kanssa.. Kytkentäesimerkkejä. Liittimien

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

ELIT IHC -ohjauskeskukset Helpoin ratkaisu nykyaikaisen pientalon sähköistykseen.

ELIT IHC -ohjauskeskukset Helpoin ratkaisu nykyaikaisen pientalon sähköistykseen. ELIT IHC -ohjauskeskukset Helpoin ratkaisu nykyaikaisen pientalon sähköistykseen. ELIT IHC helpoin ratkaisu nykyaikaisen pientalon sähköistykseen Pientalon rakentajat vaativat tänä päivänä sähköistykseltä

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot