LIITE 1 YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT RADION PALKKIOT 1.4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN 1.5.2010 PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT RADION PALKKIOT 1.4."

Transkriptio

1 alkaen 1(8) YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT RADION PALKKIOT ALKAEN I OHJAAJAT 1. Tätä radio-ohjaajaliitettä sovelletaan jälkeen tehtyihin työsopimuksiin. Sitä ennen tehtyihin työsopimuksiin sovelletaan aiempia oikeus- ja korvausmääräyksiä. Ohjaajien palkkio määräytyy kuunnelmatyypeittäin seuraavasti: 1.1 Vaativa kuunnelma (ns. taidekuunnelma) Vaativan kuunnelman tuotantorakenne on ns. teostuotanto. Vaativa kuunnelma edellyttää kaikissa tuotannon vaiheissa perusteellisuutta. Vaativa kuunnelma perustuu monitasoiseen, kirjallisesti ja draamallisesti laadukkaaseen käsikirjoitukseen, joka voi olla alkuperäiskuunnelma, näytelmä- tai muu sovitus tai dramatisointi. Vaativa kuunnelma edellyttää monimuotoisen, ilmaisullisesti rikkaan äänellisen toteutuksen. Ohjaajalta vaativa kuunnelma edellyttää runsaasti ennakkosuunnittelua sekä mahdollisesti kokeiluja ja harjoituksia. Tuotantopäiviä vähintään 10 Valmis kesto noin minuuttia 1.2 Kuunnelma (ns. käyttökuunnelma) Käyttökuunnelman tuotantorakenne on ns. kevyttuotanto. Käyttökuunnelman tuotanto noudattaa käytännössä testattuja, sujuvia tuotantotapoja. Käyttökuunnelma perustuu omassa lajityypissään laadukkaaseen käsikirjoitukseen tai muuhun ohjelmakonseptiin tai suunnitelmaan, esimerkiksi improvisaatioon. Käyttökuunnelma edellyttää toimivan äänellisen toteutuksen. Ohjaajalta käyttökuunnelma vaatii jonkin verran, vähän tai ei lainkaan ennakkosuunnittelua. Tuotantopäiviä vähintään 3 Valmis kesto noin minuuttia 1.3 Päättyvä taidekuunnelmasarja Päättyvän taidekuunnelmasarjan tuotantorakenne on ns. teostuotannon ja sarjamuotoisen, kevennetyn tuotannon yhdistelmä. Sarjamuotoisuus otetaan huomioon vähentävänä tekijänä tuotantotapaa ja päiväpalkkiota määritettäessä. 1.4 Käyttökuunnelmasarja Käyttökuunnelmasarjan tuotantorakenne on ns. kevyttuotanto. Sarjamuotoisuus otetaan huomioon vähentävänä tekijänä tuotantotapaa ja päiväpalkkiota määritettäessä.

2 alkaen 2(8) 2. Palkkio Päiväpalkkio Päiväpalkkio sisältää kuunnelman vaatiman suunnittelutyön. Päiväpalkkion määrittämisessä otetaan huomioon kuunnelman tyyppi ja sen vaatima suunnittelutyö ja ohjaajan henkilökohtainen ammattitaito alkaen a/tuotantopäivä ja a / 1/2 tuotantopäivä alkaen a/tuotantopäivä ja a / 1/2 tuotantopäivä Päiväpalkkio sisältää voimaan tulleen ns. digi-sopimuksen sisältämät uusintoja kompensoivat korotukset ( % ja %). Päiväpalkkioita korotetaan seuraavan kerran Ylen ns. yleisen linjan mukaisella yleiskorotuksella Tuotantopäivä Tuotantopäivän pituus on 8 tuntia ja puolipäivän 4 tuntia. Tuotantopäivällä tarkoitetaan ohjaajan äänisuunnittelun ennakkotyöhön, äänitystyöhön, koostamiseen, versiointiin, harjoituksiin, tuotantopalavereihin ja ilmaisukokeiluihin käyttämää aikaa. Kuunnelman tai sarjan vaatimat tuotantopäivät sovitaan ohjaajan kanssa aina etukäteen. Tuotantopäivät eivät sisällä ennakkosuunnittelua kuten käsikirjoitukseen perehtyminen, näyttelijöiden kiinnittäminen ja ohjauksen suunnittelu. Tuotantopäivät ja päiväpalkkio sovitaan ohjaajan kanssa etukäteen. Kahdesta ensimmäisestä kuunnelmaohjauksesta vähennetään 25 % tämän sopimuksen mukaisesti määräytyvästä palkkiosta. 3. Kokeilut Mikäli kuunnelma on kokeiluluontoinen, esim. tunnin lähetys, joka sisältää usean ohjaajan yksittäisiä lyhytkuunnelmia, palkkio sovitaan etukäteen erikseen ohjaajan kanssa. 4. Raportointi Pöytäkirjamerkintä: Yle raportoi TEMElle vuosittain tuotantokohtaisesti free-ohjaajien kanssa sovitut tuotantopäivät ja palkkiot. 5. Oikeudet (radio-ohjaajat) Ns. Näyttelijät-sopimuksen sopimusosan kirjauksista poiketen YLE:n oikeudet ovat edellä määriteltyä palkkiota vastaan seuraavat: 1. Kuunnelmien rajoittamattomat radio- ja televisio-oikeudet kotimaassa ja ulkomailla.

3 alkaen 3(8) Pöytäkirjamerkintä: Todettiin, että osapuolten välillä on voimassa myös Tekijänoikeussopimus 2 ( ). 2. YLE:n Internet-oikeudet kuunnelmiin ovat seuraavat: a. Kuunnelmien rajoittamaton välittäminen yleisölle yle.fi sivuilla sekä muilla YLEn hallinnoimilla sivuilla langallisissa ja langattomissa internet- ja muissa tietoverkoissa, mikä sisältää muun muassa on demand streaming ja on demand downloading (esim. podcasting) oikeudet. b. YLE luovuttaa kuunnelmia ulkomaisille internet-sivuille ainoastaan ulkomaisiin myynteihin, vaihtoihin tai kansainvälisiin yhteistuotantoihin liittyen ao. radio- tai tvyhtiöiden tai EBU:n / Pohjoisvision internet-sivuille. c. Lyhyet näytteet (max. 6 min.) YouTuben YLE Tube- tai vastaavilla sivuilla. d. Ohjaajan hyväksymiä osia kuunnelmista voidaan luovuttaa YLEn ulkopuolisille sosiaalisen median tahoille, Ylen hallinnoimien tilien sisältötuotteeksi. esim. Facebook, My space ja vastaavat sivustot. Sivuja päivitetään YLEn toimeksiannosta. e. Kuunnelmia voidaan luovuttaa sosiaalisen median osallistujien toimesta muokattavaksi YLEn internet-palveluissa, YLEn määrittelemillä materiaaleilla ja työkaluilla. Osallistujalla on lupa ja mahdollisuus, julkaista palvelussa valmistamiaan ohjelmatuotteita YLEn hallinnoimilla verkkoalustoilla ja e- kohdan mukaisissa YLEn hallinnoimissa sosiaalisen median palveluissa. Muokattavaksi tarjoaminen edellyttää, että ko. ohjaaja on etukäteen antanut siihen suostumuksensa ja että tämän sopimuksen kirjauksia kunnioitetaan. Kun kuunnelmia tarjotaan muokattavaksi/julkaistavaksi, muistutetaan muokkaajia lain ja sen tarkoittamien moraalisten oikeuksien kunnioittamisen tärkeydestä. f. Kuunnelmia voidaan tarjota kiinnostuneiden muokattavaksi ko. kuunnelman hengessä julkaistavaksi muokkaajan haluamalla verkkosivulla ei-kaupallisesti. Muokattavaksi voidaan tarjota vain erityisesti sitä varten suunniteltuja osia kuunnelmista rajattuna kokonaisuutena. Muokattavaksi tarjoaminen edellyttää, että ko. ohjaaja on etukäteen antanut siihen suostumuksensa ja että tämän sopimuksen kirjauksia kunnioitetaan. Kun kuunnelmia tarjotaan muokattavaksi/julkaistavaksi, muistutetaan muokkaajia lain ja sen tarkoittamien moraalisten oikeuksien kunnioittamisen tärkeydestä.

4 alkaen 4(8) Tämä f-kohta on kokeiluluontoinen ja se voidaan jommankumman osapuolen toimesta kirjallisesti irtisanoa päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Kuunnelmien kaupalliseen käyttöön sovelletaan Tekijänoikeussopimus 2:n (1998) rojaltimääräyksiä. YLE:n tallennemyynti voidaan toteuttaa myös internetjakeluna tai muutoin sähköisesti. Kaupallinen myynti voidaan toteuttaa siten, että kuunnelma on downloadattavissa omalle koneelle. Työsopimuksen peruuttaminen (4 1) Työkerran peruuttaminen (4 2) Jos sovittuun työn alkamispäivään on aikaa vähemmän kuin 1 kk, maksetaan ohjaajalle 30 % ohjaustyön palkkiosta. Jos Yleisradio ohjaajasta riippumattomasta syystä peruuttaa sovitun työkerran vähemmän kuin kolme vuorokautta ennen työkerran alkamista, ohjaajalle suoritetaan peruutetulta ajalta 28,67 a tunnilta, mikäli kysymyksessä ei ole yhteisestä sopimuksesta tehty työaikajärjestely. Samoin jos varattua työkertaa ei ohjaajasta riippumattomasta syystä käytetä kokonaan, maksetaan palkkio siltä ajalta, joksi hänet oli työsuoritusta varten varattu. Päivittäinen työaika ja ylityö (7 ) Yö-, ja pyhätyö (8 ) Matkustaminen (9 3) Sovellettaessa 7 ja 8 :ää on ohjaajan tuntipalkkio 28,67 a. Mikäli Yleisradion järjestämiin päivittäisiin yhteiskuljetuksiin käytetty aika on korkeintaan 2 tuntia, maksetaan ohjaajalle 28,67 a /tunti. Tämän ajan ylittävältä osalta matka katsotaan työmatkaksi. Kotimatkaa ei lueta työajaksi. Kotimatkaksi katsotaan ohjaajan kotipaikkakunnalta tuottavan toimituksen vakinaiselle kotipaikkakunnalle tapahtuva matka. Ulkomaisista matkoista tulee sopia kussakin tapauksessa erikseen. Teatterinäytelmien taltiointi (11 1 mom.) Sovitaan erikseen Uusittu sopimus (16 ) Sovitaan erikseen. Esiintymis- ja palkkiorajoitus (17 3) Sovitaan erikseen.

5 alkaen 5(8) II NÄYTTELIJÄT Pohjamaksu 66,59 Rivimaksu 1,66 Kuitenkin 50 riviin asti 82,74 Työpalkkio/tunti 22,83 Tietyn roolin osalta yhtiö voi maksaa näyttelijälle roolin edellyttämän erityisen pätevyyden ja/tai sen erityisen vaativuuden perusteella yllä mainittuun roolipalkkioon 5-20 %:n lisäpalkkion, jota harkittaessa on otettava huomioon tehtävän laatu, vaativuus ja vastuullisuus sekä näyttelijän taito, kyky ja kokemus. Rivi on 60 kirjainpaikkaa, alle 10 kirjaimen lisärivejä ei oteta huomioon. Runorivi on yksi säe. Laulurivi on 3 laulettua tahtia. Työtuntien vähimmäismäärä 2 t/työkerta. Sarjaohjelmat (15 ) Itsenäisistä, omaotsikkoisista sarjakuunnelmista lasketaan palkkiot kultakin osalta erikseen, kuitenkin vähintään pienin tämän sopimuksen mukainen palkkio. Muista kuin edellä mainituista sarjaohjelmista lasketaan palkkiot samoin kultakin osalta erikseen, kuitenkin vähintään 80 % pienimmästä tämän sopimuksen mukaisesta palkkiosta. Mikäli sarjaohjelmissa taiteilijan työtunnit eivät ole selvästi jaettavissa osille, ne jaetaan osien rivien suhteessa. Työsopimuksen peruuttaminen (4 1) Jos sovittuun työn alkamispäivään on aikaa vähemmän kuin 10 vrk, maksetaan näyttelijälle 70 % pohja- ja rivimaksun summasta. Rivimaksu lasketaan vähintään 50 riviltä. Jos ohjelman tuotanto lopetetaan sen jo alettua, maksetaan näyttelijälle tariffin mukaiset palkkiot tehdystä työstä ottaen myös huomioon mitä työkerran peruuttamisesta on sovittu, kuitenkin vähintään pienin tämän sopimuksen mukainen palkkio. Työkerran peruuttaminen (4 2)

6 alkaen 6(8) Jos Yleisradio taiteilijasta riippumattomasta syystä peruuttaa sovitun työkerran vähemmän kuin kolme vuorokautta ennen työkerran alkamista, taiteilijalle suoritetaan peruutetulta ajalta tämän sopimuksen mukainen työpalkkio, mikäli kysymyksessä ei ole yhteisestä sopimuksesta tehty työaikajärjestely. Samoin jos varattua työkertaa ei taiteilijasta riippumattomasta syystä käytetä kokonaan, maksetaan palkkio siltä ajalta, joksi hänet oli työsuoritusta varten varattu. Teatterinäytelmien taltiointi (11 ) Näyttelijälle maksetaan 70 % pohja- ja rivimaksun summasta. Rivimaksu lasketaan vähintään 50 rivistä. Lisäksi maksetaan radioesitystä varten tehdyistä työtunneista työpalkkiot. Uusittu sopimus (16 ) III OOPPERALAULAJAT 1 Peruspalkkio ooppera- ja operettitehtävistä Näyttelijälle maksetaan 50 rivin rivimaksu ja työpalkkiot. pitkä lyhyt A-rooli 1079,99 834,97 B-rooli 760,24 592,42 C-rooli 514,60 358,96 Työpalkkio tunnilta 19,02 a (yhden työkerran minimiaika 2 t) Uuden produktion lisä on 50 % peruspalkkiosta. 2 Solistitehtävät 2.A Sooloesiintymiset minuuttia ork. solisti I lk 976, ,16 II lk 759,01 790,88 Uudesta produktiosta maksetaan 25 %:n lisä yllä mainittuihin palkkioihin. Tehtävien luokituksesta sovitaan kulloinkin erikseen Yleisradion ja Suomen Kansallisoopperan solistikunnan edustajan kanssa.

7 alkaen 7(8) 2.B.1 Yli 20 minuutin sooloesiintymiset yli 20 min. 15 %:n korotus em. palkkioihin yli 30 " 50 %:n " yli 40 " 80 %:n " 2.B.2 Alle 10 minuutin sooloesiintymiset 90 % em. palkkioista 2.C Julkiset konsertit 1 Radio-orkesterin sinfoniakonsertit päätehtävä 1 968,44 keskisuuret tehtävät 1 090,72 pienet tehtävät 767,07 2 RSO:n muut tai vastaavat konsertit 3 Näyttämö ja lavaesitysten taltioiminen IV LUENTA JA LAUSUNTA a) Lausunta, lähinnä lyriikka päätehtävä 1 090,72 pienet tehtävät 767,07 Näyttämö- ja lavaesitysten taltioimisesta maksetaan taiteilijoille 75 % tämän sopimuksen mukaisista peruspalkkioista minuuttia 248,61 kultakin seuraavalta minuutilta 17,04 Taltioitu lausuntaohjelma voidaan ensilähetyksessä jakaa osiin ainoastaan samassa ohjelmassa tai ohjelmasarjassa ja on ao. taiteilijan saatava jakamisesta tieto. Uusinnat lasketaan aina vähintään vähimmäispalkkion mukaan.

8 alkaen 8(8) b) Luenta, lähinnä kaunokirjallinen proosa ja jatkoluenta 1-15 minuuttia 219,52 kultakin seuraavalta minuutilta 10,72 Yli tunnin kestävästä jatkoluennasta sovitaan erikseen. Jos samaan työkertaan sisältyy sekä a)- että b)-kohdan mukaista työsuoritusta, lasketaan vähimmäispalkkio a)-kohdan mukaan ja 10 minuutin ylimenevältä ajalta ao. työn edellyttämän kohdan mukaan. * * * Matkatuntikorvaus (Sopimuksen 21 ) 12,47 a

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

AUDIOTYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN

AUDIOTYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN AUDIOTYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN 1.1.2014 1(4) Tekstimuutokset voimassa 1.1.2014 lukien. Palkkiot voimassa 1.5.2014 alkaen (poikkeus kohta 9). Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot