WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R"

Transkriptio

1 WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Käyttäjän opas Lämpöpumpun ohjausyksikkö vakio-, korotetun- ja korkeanlämpötilan lämpöpumpuille lämmitys- ja jäähdytyskäytössä Tilausnro: FD 8705

2

3 FI Kielen valinta NO Språkinnstilling Pidä MENUE-painiketta alhaalla muutaman sekunnin ajan Trykk på MENUE-tasten, og hold den inne i noen sekunder. Etsi valikkokohta 1 Asetukset nuolipainikkeiden ( ja ) avulla ja vahvista painamalla ENTER ( ) Velg menypunkt 1 Innstillinger med piltastene ( og ) og bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ) Valitse alivalikkokohta Kieli nuolipainikkeiden ( ja ) avulla ja vahvista painamalla ENTER ( ), kunnes osoitin siirtyy asetusarvoon Velg undermenypunktet Språk med piltastene ( og ) og bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ), til markøren hopper til innstillingsverdien. Valitse haluamasi kieli nuolipainikkeiden ( ja ) avulla Still inn språket du ønsker med piltastene ( og ) Vahvista kielen valinta painamalla ENTER ( asetus painamalla ESC. ) tai hylkää Bekreft det valgte språket med ENTER-tasten ( forkast det med ESC-tasten. ) eller

4

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä..FIN-2 2 Lämpöpumpun ohjausyksikkö.fin-2 3 Lyhyt käyttöohje FIN Toimintatilan valitseminen. FIN Asetusten muutosten vahvistaminen (Enter-painike).. FIN Asetukset ja käyttötiedot FIN-3 4 KäyttöFIN-4 5 Toimintatilat..FIN-5 6 Lämmityskäytön sovittaminen.fin-5 7 Käyttöveden kuumennus.fin Käyttöveden kuumennuksen estoajat. FIN Lämpösterilointi (legionella). FIN-6 8 Valikon rakenne.fin Asetukset.. FIN Käyttötiedot FIN Historia. FIN-12 9 NäyttöilmoituksetFIN Normaalit käyttötilat FIN Häiriöilmoitukset.. FIN-15 FIN-1

6 1 1 Yleistä Asennus, käyttö ja huolto neuvotaan Asennus ja käyttöohjeet oppaassa. Ainoastaan asiantuntija saa asentaa ja korjata tämän laitteen. Asiantuntemattomasti suoritetut korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia vaaroja laitteen käyttäjälle. Voimassa olevat säännöt määräävät, että asennus- ja käyttöohjeet on pidettävä aina saatavilla ja annettava laitetta huoltavalle asiantuntijalle tutustumista varten. Sen vuoksi pyydämme asunnon vaihdon yhteydessä jättämään ohjeet seuraavalle vuokraajalle tai omistajalle. Laitetta ei saa kytkeä, jos siinä on havaittavissa vaurioita. Ota silloin yhteyttä toimittajaan. Myöhempien vahinkojen välttämiseksi pidä huoli, että laitteen yhteydessä käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Noudata ympäristön kannalta tärkeitä vaatimuksia käyttöaineiden ja laiteosien kierrätyksen, uudelleenkäytön ja jätehuollon osalta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Määräykset ja turvallisuusohjeet! Ainoastaan valtuutettu asentaja saa suorittaa säätötöitä laitteen sisällä. Lämpöpumpun ohjausyksikköä saa käyttää ainoastaan kuivissa tiloissa, joiden lämpötila on 035 ºC. Laitteen osiin ei saa muodostua kondenssivettä. Lämpöpumpun jäätymiseneston ylläpitäminen edellyttää, että ohjausyksikkö on jatkuvasti päällä ja virtaus lämpöpumpun läpi ei katkea. 2 Lämpöpumpun ohjausyksikkö Lämpöpumpun ohjausyksikkö ohjaa lämpöpumpun toimintaa oli lämpöpumppu ilma-vesi, maa-vesi tai vesi-vesi tyyppiä. Se ohjaa lämmitysjärjestelmää myös tapauksissa joissa on useampi kuin yksi lämmönkehitin ja valvoo kylmäpiirin varolaitteita. Yksikkö on joko sisäänrakennettu lämpöpumpun koteloon tai toimitetaan lämpöpumpun mukana seinäasennusta varten. Se ohjaa sekä lämmönjakoa (radiaattorit, lattiapiirit ja kiertopumput) että lämmön tuotantoa. Toimintojen yhteenveto 6 helppokäyttöistä painiketta Suuri, havainnollinen, valaistu nestekidenäyttö, joka näyttää käyttötilat ja huoltoilmoitukset. Täyttää sähköntuotantoyhtiöiden vaatimukset Dynaaminen, lämpöpumppulaitteiston kokoonpanon mukainen valikko Liitäntä etäkäyttöasemaa varten, jossa on samanlainen valikko-ohjaus Lämmityskäytön paluulämpötilan mukainen ohjaus ulkolämpötilan, säädettävän vakioarvon tai huoneen lämpötilan mukaan. Jopa 3 lämmityspiirin ohjaus Ensisijaisuuskytkentä jäähdytys etusijalla käyttöveden kuumennus etusijalla lämmitys etusijalla uima-allas 2. lämmönkehittimen ohjaus (öljy- tai kaasukattila tai uppokuumennin) Sekoittimen ohjaus toista lämmönkehitintä varten (öljy-, kaasu-, kiinteän polttoaineen kattila regeneroiva (uusiutuvaa energiaa käyttävä) lämmönkehitin Erikoisohjelma toiselle lämmönkehittimelle vähimmäiskäyntiajan (öljykattila) tai vähimmäislatausajan (keskusvaraaja) takaamiseksi Sähkövastuksen ohjaus käyttöveden järjestelmälliseen jälkilämmitykseen säädettävillä ajastuksilla tai lämpösterilointiin Jopa viiden kiertopumpun ohjaus tarpeen mukaan Sulatuksen hallinta vähentää sulatukseen tarvittavaa energiaa joustavien, automaattisesti muuttuvien sulatusvälien avulla. Kompressorien ohjaus käyttää niitä tasapuolisesti, jos lämpöpumpussa on kaksi kompressoria Käyntituntilaskuri kompressorin, kiertopumppujen, toisen lämmönkehittimen ja laippalämmityksen osalta Painikelukko, lapsilukko Hälytysmuisti, joka säilyttää päivämäärät ja ajat PC-liitäntä lämpöpumppujen parametrien esittämiseksi tietokoneen avulla Automaattinen ohjelma laastin järjestelmällistä kuivaamista varten käynnistys- ja päättymisaikojen tallennuksella FIN-2

7 Lyhyt käyttöohje Lyhyt käyttöohje 3.1 Toimintatilan valitseminen Valitse haluamasi toimintatila painamalla toistuvasti MODUSpainiketta (teksti-ilmoitus) Kun uusi toimintatila on valittu, astuu se 10 sekunnin viiveellä voimaan (näytön symboli vaihtuu). Jäähdytys Kesä Automatiikka Loma Juhla Laitteisto toimii jäähdytyskäytössä. Vain käyttö- ja uima-allasveden lämmitys. Jäänesto on toiminnassa. Ohjelmoidut lämpötilan nostot ja laskut toteutuvat automaattisesti. Lämpötilan alentaminen ja käyttöveden kuumennuksen esto säädettävän aikajakson osalta. Lämmitysominaiskäyrien ohjelmoitu alentaminen jätetään huomioimatta. 2. Lämmönkehitin Lämpöpumpun toiminta estetty. Lämmöntuotanto toimii toisen lämmönkehittimen kautta. 3.2 Asetusten muutosten vahvistaminen (Enter-painike) Pidä MENUE-painiketta alhaalla muutaman sekunnin ajan Siirry haluamaasi valikkokohtaan nuolipainikkeiden ( ja ) avulla. Vahvista valintasi painamalla ENTER ( ) Siirry haluamaasi alavalikkokohtaan nuolipainikkeiden ( ja ) avulla. Paina ENTER ( ), kunnes osoitin on siirtynyt haluttuun asetusarvoon. Muuta asetusarvoa nuolipainikkeiden ( ja ) avulla, kunnes haluttu lukema on saavutettu. Vahvista arvon muuttaminen painamalla ENTER ( ) tai kumoa muutokset painamalla ESC. 3.3 Asetukset ja käyttötiedot Valikko laitteistoparametrien muuttamista varten (ks. luvussa 8 sivulla 7). Dynaamiset valikot estävät tarpeettomien asetusten näkymisen. Kellonaika Kellonajan asettaminen ja automaattisen talvi-kesäajan vaihtumisen aktivointi Tila Erilaisia käyttötiloihin liittyviä asetuksia (vrt. luvussa 3.2 sivulla 3) Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 1:n asetukset Lämmityspiiri 2 Lämmityspiiri 2:n asetukset Lämmityspiiri 3 Lämmityspiiri 3:n asetukset Jäähdytys Jäähdytyskäytön asetukset Käyttövesi Käyttöveden kuumennuksen asetukset uima-allas Uima-altaan veden lämmityksen asetukset Päivämäärä Päivämäärän asettaminen (tarpeellinen ainoastaan karkausvuosina) Kieli Halutun valikkokielen valinta asetukset tehdään valikossa lämmityspiiri 2 / lämmityspiiri 3. Käyttöveden kuumennus (ks. luvussa 7 sivulla 6) Valikkokohdassa Asetukset - käyttövesi voidaan asettaa käyttöveden lämpötilan lisäksi myös estoaika käyttöveden kuumentamiselle, sen siirtämiseksi esim. yöaikaan. Sen lisäksi on olemassa mahdollisuus käyttöveden ajoitettua jälkilämmitystä varten sähkövastuksen avulla. Käyttötiedot-valikko (ks. luvussa 8.2 sivulla 10) Antureiden mittausarvojen näyttö. Historia-valikko (ks. luvussa 8.3 sivulla 12) Käyntiaikojen ja tallennettujen tietojen (kuten häiriöiden) näyttö. Näytön ilmoitukset (ks. luvussa 9 sivulla 13) Lämpöpumppulaitteiston ajankohtaisen toiminnan näyttö Häiriöilmoitukset: (ESC-painike vilkkuu) - Lämpöpumppuhäiriö Viittaa lämpöpumpun vikaan. Ota yhteyttä huoltoon. Lämmityksen ominaiskäyrät (ks. luvussa 6 sivulla 5) Lämmityksen ominaiskäyrä on sovellettavissa käyttäjän lämpötilatoivomusten mukaan päänäytössä olevien lämpimämpi/ kylmempi-painikkeiden avulla. Painike / nostaa tai laskee lämpötilaa. Toisen ja kolmannen lämmityspiirin osalta nämä - Laitteistohäiriö Viittaa laitteistossa olevaan vikaan tai vääriin asetuksiin. Ota yhteys paikalliseen asentajaan. - Oikosulku tai katkos On mahdollista, että anturissa on oikosulku tai katkos. Ota yhteys paikalliseen asentajaan. FIN-3

8 4 4 Käyttö Lämpöpumpun ohjausyksikön hallinta tapahtuu 6:n painikkeen avulla: Esc, Modus, Menue,,,. Näihin painikkeisiin on sijoitettu erilaiset toiminnot senhetkisen näytön mukaan (vakio tai valikko). Lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston käyttötila ilmoitetaan tekstin muodossa 4 x 20 merkin nestekidenäytössä (ks. luvussa 9 sivulla 13). On valittavana 6 eri käyttötilaa: Jäähdytys, kesä, auto, loma, juhla, 2. lämmönkehitin. Valikossa on kolme päätasoa: Asetukset, käyttötiedot ja historia. (ks. luvussa 6 sivulla 5). Kuva 4.1: Vakionestekidenäyttö, päänäyttö ja käyttöpainikkeet HUOMAA Kontrasti: Näytön kontrasti on säädettävissä. Painetaan painikkeita MENUE ja ( ) yhtä aikaa, kunnes oikea asetus on saatu. Painamalla samaan aikaan painiketta ( ) kontrasti paranee, painamalla ( ) kontrasti vähenee. HUOMAA Painikelukko, lapsilukko Kun haluat estää lämpöpumpun ohjausyksikön asetusten tahattoman muuttamisten paina n. 5 sekunnin ajan ESC, kunnes näyttöön ilmestyy painikelukko-ilmoitus. Tee samalla tavalla, kun haluat kumota painikelukon. Painike Vakionäyttö (kuva 4.1 sivulla 4) Asetusten muutosten vahvistaminen (luvussa 8 sivulla 7) ESC Painikelukko päälle tai pois päältä Poistuminen valikosta ja siirtyminen päänäyttöön Häiriöilmoitus ja häiriön kuittaaminen Poistuminen alavalikosta Poistuminen parametrin asetuksista muutokset hylkäämällä Modus Toimintatilan valitseminen (ks. luvussa 5 sivulla 5) Ei toimintaa Menue Siirtyminen valikkoon Ei toimintaa Lämmityskäyrän siirtäminen alaspäin (kylmemmäksi) Saman tason valikkokohteiden vieritys alaspäin Asetusarvon alentaminen Lämmityskäyrän siirtäminen ylöspäin (kuumemmaksi) Saman tason valikkokohteiden vieritys ylöspäin Asetusarvon nostaminen Ei toimintaa Asetusarvon valitseminen vastaavassa valikkokohdassa Poistuminen parametrin asetuksista hyväksymällä muutokset Siirtyminen alavalikkoon Taul. 4.1: Käyttöpainikkeiden toiminnot FIN-4

9 Toimintatilat 6 5 Toimintatilat Modus-painikkeen avulla voidaan valita 6 eri toimintatilaa. Toimintatilan vaihtamisessa on viive. Jokainen näppäinpainallus muuttaa toimintatilaa alla esitetyssä järjestyksessä. HUOMAA Lämpöpumpun käytön esto Toimintatilassa 2. lämmönkehitin lämpöpumpun käyttö on estetty, lämmitys ja käyttöveden kuumennus tapahtuu sähköllä, jos taloudessa ei ole toista lämmönkehitintä, muutoin toisella lämmönkehittimellä. JÄÄHDYTYS Valittavissa vain, mikäli laitteistoon on kytketty jäähdytyksen ohjausyksikkö (katso Asennus ja käyttöönotto) KESÄ Laitteisto toimii jäähdytyskäytössä, tietyt ohjaustoiminnot astuvat voimaan. Tämä toimintatila on valittavissa ainoastaan siinä tapauksessa, että lämpöpumpun ohjausyksikköön on kytketty jäähdytyksen ohjausyksikkö ja jäähdytystoiminto on valittuna kokoonpanotiedoissa. KESÄ-toimintatilassa lämpöpumppua käytetään ainoastaan käyttöveden ja uima-allasveden lämmitykseen. Huonelämmitys on pois päältä. (Jäänesto on toiminnassa.) AUTOMATIIKKA LOMA (Säästökäyttö) JUHLA (Päiväkäyttö) 2. lämmönkehitin (2.LK) Lämpöpumppu toimii automaattisesti. Ohjelmoidut lämpötilan nostot ja laskut sekä lämmityksen ja käyttöveden kuumennuksen estoajat toteutuvat automaattisesti. Käyttöveden kuumennus, huonelämmitys ja uima-allasveden lämmitys käynnistyvät ohjelmoidussa järjestyksessä. Lämpöpumppu ja toinen lämmönkehitin kytkeytyvät päälle ja pois päältä tarpeen mukaan. LOMA-toimintatilan aikana astuvat voimaan lämmityksen ominaiskäyrien lasku sekä käyttöveden kuumennuksen esto. Tässä toimintatilassa kumpikaan toiminto ei noudata ohjelmoituja ajastuksia, ainoastaan arvojen alennuksen. LOMA-toimintatilan kesto asetetaan valikossa 1 Asetukset tila lomatila. Kun tämä aika on kulunut loppuun, siirtyy laitteisto takaisin automatiikkatilaan. JUHLA-toimintatilan aikana lämmitysominaiskäyrien ohjelmoitu alentaminen jätetään huomioimatta. JUHLA-toimintatilan kesto asetetaan valikossa 1 Asetukset tila juhlatila. Kun tämä aika on kulunut loppuun, siirtyy laitteisto takaisin automatiikka-tilaan. Tässä toimintatilassa lämpöpumppu on pois päältä ja koko lämmöntuotto tapahtuu toisen lämmönkehittimen (2.LK) avulla. Pelkästään sähköllä toimivissa laitteistoissa tämä on uppokuumennin, ulkopuolisia lämmönlähteitä käyttävissä laitteistoissa öljy- tai kaasulämmitys. Ajastukset sekä lämmityskäyrien asetukset pysyvät voimassa. 6 Lämmityskäytön sovittaminen Käyttöönoton yhteydessä suoritetaan lämmityksen ominaiskäyrän sovittaminen paikallisten ja rakennuksellisten olosuhteiden mukaan. Lämmityksen ominaiskäyrä on säädettävissä käyttäjän lämpötilatoivomusten mukaan päänäytössä olevien lämpimämpi/kylmempi-nuolipainikkeiden avulla. Painike nostaa lämpötilaa, jolloin alarivin pylväs liikkuu oikealle. Painike alentaa lämpötilaa, jolloin alarivin pylväs liikkuu vasemmalle. Toisen ja kolmannen lämmityspiirin osalta nämä asetukset tehdään valikossa lämmityspiiri 2 / lämmityspiiri 3. Ohjelmoituja lämmityskäyriä voidaan nostaa tai alentaa ajastuksien avulla. Esimerkiksi öisin huonosti eristetyissä rakennuksissa voidaan alentaa lämmityskäyrää tai nostamalla sitä ennen sammutusaikaa välttää sen, että lämmityspinnat jäähtyvät liikaa. Mikäli käyrän nosto ja lasku menevät päällekkäin, saa nosto etusijan. HUOMAA Energian tehokas käyttö Jotta lämpöpumppulämmitysjärjestelmän energiankäyttö olisi tehokasta, tulisi lämpöpumpulla tuotetun lämpötilatason olla mahdollisimman matala. Hyvin eristetyissä taloissa tuottaa tasainen lämmitys ilman laskuaikoja yleensä pienempiä energiakustannuksia, koska silloin vältetään korkeiden virtauslämpötilojen tehohuippuja, mutta saavutetaan sama mukavuustaso matalammilla lämpötiloilla. Sammutusaikoja voidaan kompensoida nostamalla lämpötilaa n. 1 tunti ennen sammutusajan alkua. FIN-5

10 7 7 Käyttöveden kuumennus Lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää automaattisesti suurimman mahdollisen käyttöveden lämpötilan lämpöpumpun käytön aikana. Valikkokohdassa Asetukset käyttövesi käyttöveden oletuslämpötila voidaan asettaa käyttöveden lämpötila. Käyttöveden lämpötila - LP-maksimi Saavuttaakseen mahdollisimman suuren lämpöpumppuosuuden käyttöveden kuumennuksen osalta ohjausyksikkö määrittää automaattisesti lämpöpumppukäytön suurimman saavutettavissa olevan käyttöveden lämpötilan senhetkisen lämmönlähteen lämpötilan perusteella. Mitä matalampi on lämmönlähteen lämpötila (esim. ulkolämpötila, keruupiirin lämpötila) sitä suurempi on saavutettavissa oleva käyttöveden lämpötila. Käyttövesivaraaja ilman laippalämmitintä Mikäli asetettu käyttöveden oletuslämpötila ylittää suurimman saavutettavissa olevan käyttöveden lämpötilan lämpöpumppukäytössä, päättyy käyttöveden kuumennus LPmaksimilämpötilan kohdalla. Käyttövesivaraaja laippalämmittimen kanssa Mikäli asetettu käyttöveden oletuslämpötila ylittää suurimman saavutettavissa olevan käyttöveden lämpötilan lämpöpumppukäytössä, päättyy lämpöpumpun käyttö käyttöveden kuumennuksessa LP-maksimilämpötilan kohdalla ja käytetään laippalämmitintä halutun käyttöveden lämpötilan saavuttamiseksi. HUOMAA Lisälämmitys laippalämmittimen kanssa Laitteistoissa, joissa on laippalämmitin, voidaan käyttövettä kuumentaa korkeammille lämpötiloille kuin pelkällä lämpöpumpulla on mahdollista. Seuraava käyttöveden kuumennus käynnistyy vasta, kun lämpötila laskee LP-maksimilämpötilan alle, jotta peruslämmitys voi tapahtua lämpöpumpulla. 7.1 Käyttöveden kuumennuksen estoajat Valikkokohdassa Asetukset - käyttövesi - kuumennusesto voidaan ohjelmoida käyttöveden lämpötilan lisäksi myös estoajat käyttöveden kuumentamisen osalta. Estoaikoina käyttövettä ei lämmitetä. Mikäli käyttövesivaraaja on riittävän suuri, kannattaa siirtää kuumennukset tai jälkilämmitykset halvemman yösähkön aikaan. 7.2 Lämpösterilointi (legionella) Valikkokohdassa Asetukset käyttövesi lämpösterilointi on mahdollista ohjelmoida lämpösterilointi tapahtuvaksi jopa 85 asteen lämpötilassa, jos laitteistossa on toinen lämmönkehitin tai jos käyttövesivaraajassa on sisäänrakennettu sähkövastus. Lämpösterilointi voi tapahtua jokaisena viikonpäivänä ohjelmoituna ajankohtana. FIN-6

11 Valikon rakenne Valikon rakenne 8.1 Asetukset Kaikki käyttäjän asetukset tehdään valikkokohdassa Asetukset. Seuraavan taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa on esitetty valikkojen rakenne ja selitysten vieressä vastaavat asetusalueet. Lihavoidut arvot ovat tehdasasetuksia. Asetukset-valikkoon voidaan siirtyä painamalla MENUE-painiketta n. 5 sekunnin ajan vahvista Asetukset-valikkokohdan valinnat painamalla ENTER. HUOMAA Dynaamiset valikot Seuraavassa osassa selitetään koko valikko. Käyttöönoton yhteydessä sovitetaan kaikki säätötoiminnot ja valikon rakenne käsillä olevalle laitteistolle. Näiden asetusten mukaisesti tarpeettomat valikkokohdat jäävät piiloon. Esimerkki: Käyttöveden kuumennukseen liittyviä asetuksia voidaan tehdä vain, mikäli kokoonpanotietojen valikkokohdassa Käyttöveden kuumennus on valittu kyllä. Lyhenteet: 2.LK Toinen lämmönkehitin (esim. lämmityskattila) lkm lukumäärä lpt lämpötila Laitteistokohtaiset parametrit Asetusalue Valikko kellonajan asettamista varten Tässä voidaan asettaa kesä/ talviajan automaattinen vaihto. Kansainvälinen 24 tunnin näyttö Toimintatilojen asetustaso Lämmityspiiri 1:n asetukset Toimintatilan valitseminen Toimintatilan muutos onnistuu myös suoraan tila-painikkeen avulla. Juhlatilan kesto tunteina Kun asetettu aika on kulunut, siirtyy laitteisto automaattisesti takaisin automatiikkatilaan Lomatilan kesto vuorokausina Kun asetettu aika on kulunut, siirtyy laitteisto automaattisesti takaisin automatiikkatilaan Oletetun huonelämpötilan asetus kun huonelämpötilan säätö on valittu Lämmityspiiri 1:n ominaiskäyrän laskemisen asetukset Asetetaan ajat, joissa ensimmäisen lämmityspiirin lämpötilan alennuksen on määrä toteutua. Asetetaan lämpötila-arvo, jolla ensimmäisen lämmityspiirin ominaiskäyrän tulisi alentua. Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan laskemisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan alennukset astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. Lämmityspiiri 1:n ominaiskäyrän nostamisen asetukset. Asetetaan ajat, joissa ensimmäisen lämmityspiirin lämpötilan noston on määrä toteutua. Kesä Auto Juhla Loma 2.LK Jäähdytys ,0 C 20,0 C 30,0 C 00:00 23:59 0K 19K N Z1 Z2 J 00:00 23:59 FIN-7

12 8.1 Laitteistokohtaiset parametrit Asetusalue Asetetaan lämpötila-arvo, jolla ensimmäisen lämmityspiirin ominaiskäyrän tulisi nousta. 0K 19K Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan nostamisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan nostot astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. Lämmityspiirin 2/3 asetukset Toisen ja kolmannen lämmityspiirin asetetun lämmityskäyrän rinnakkainen siirto. Yksi nuolinäppäinten painallus siirtää lämmityskäyrää 1 asteen verran ylöspäin (lämpimämpään suuntaan) tai alaspäin (kylmempään suuntaan). Lämmityspiirin 2/3 ominaiskäyrän lämpötilan laskemisen asetukset Asetetaan ajat, joissa toisen ja kolmannen lämmityspiirin lämpötilan alennuksen on määrä toteutua. Asetetaan lämpötila-arvo, jolla toisen ja kolmannen lämmityspiirin ominaiskäyrän tulisi alentua. Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan laskemisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan alennukset astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. Lämmityspiirin 2/3 ominaiskäyrän nostamisen asetukset. N Z1 Z2 J Pylväs 00:00 23:59 0K 19K Asetetaan ajat, joissa toisen ja kolmannen lämmityspiirin lämpötilan noston on määrä toteutua. 00:00 23:59 Asetetaan lämpötila-arvo, jolla toisen ja kolmannen lämmityspiirin ominaiskäyrän tulisi nousta. 0K 19K Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, N Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan nostamisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan nostot astuvat Z1 Z2 voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. J Jäähdytyskäytön asetukset Halutun paluuveden oletuslämpötilan asetus valitulla dynaamisella jäähdytyksellä 10 C 15 C 30 C Halutun huoneen oletuslämpötilan säätäminen hiljaisella jäähdytyksellä. Tosiarvo mitataan huoneen 1-huoneyksikön kohdalta C 20.0 C 30.0 C Käyttöveden kuumennuksen asetukset Käyttöveden halutun lämpötilan asettaminen 30 C 45 C 85 C Käyttöveden kuumennuksen eston ajastaminen Ohjelmoidaan ajat, joilla käyttöveden kuumennus on estetty. 00:00 23:59 N Z1 Z2 J FIN-8

13 Valikon rakenne 8.1 Laitteistokohtaiset parametrit Asetusalue Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan laskemisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan alennukset astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. Lämpösteriloinnin aikana käyttövesi lämmitetään kerran haluttuun lämpötilaan asti. Toiminto päättyy, kun asetettu lämpötila on saavutettu tai viimeistään neljän tunnin kuluttua. Lämpösteriloinnin käynnistysajan asetus 00:00 23:59 Asetetaan lämpötila, joka halutaan saavuttaa lämpösteriloinnin 60 C avulla. 65 C 85 C Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, halutaan N käynnistää lämpösterilointi asetetulla ajankohdalla. J Asetus Reset "Kyllä" palauttaa lämpöpumppukäytön maksimaaliset Ei käyttövesilämpötilat arvoon 65 ºC. Asetusarvo palautuu itses- tään "Ei"-muotoon. Kyllä Uima-allasveden lämmityksen asetukset Uima-allasveden lämmityksen eston ajastaminen Ohjelmoidaan ajat, joilla uima-altaan veden lämmitys on estetty. 00:00 23:59 Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, N Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan laskemisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan alennukset Z1 Z2 astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. J Päivämäärän, vuoden, päivän, kuukauden ja viikonpäivän asetukset. Valikkokieli voidaan valita alla olevista kielistä. DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND PORTUGUES POLSKY SVENSKA SLOVENSKO ESPANOL CESKY SUOMI N Z1 Z2 J FIN-9

14 Käyttötiedot Kaikki ajankohtaiset käyttötiedot näkyvät valikkokohdasta Käyttötiedot. Käyttötiedot-valikkoon voidaan siirtyä painamalla MENUE-painiketta n. 5 sekunnin ajan siirtymällä nuolipainikkeiden avulla kohtaan Käyttötiedot ja vahvistamalla painamalla ENTER. Laitteiston kokoonpanosta riippuen valikossa Käyttötiedot esiintyvät seuraavat tiedot: Antureiden ja laitteistoparametrien näyttö Näyttö Ulkolämpötilaa käytetään paluuveden oletuslämpötilan laskemista Aina varten sekä jäänesto- ja sulatustoimintoja varten. Lämmityspiiri 1:n paluuveden lasketun oletuslämpötilan näyttö. Anturin mittaaman Lpiiri 1:n paluuveden lämpötilan näyttö. Tämä lämpötila on 1. lämmityspiirin ohjaussuure. Ei puhtaasti hiljaisella jäähdytyksellä, jossa käänteinen LP Aina Anturin mittaaman menoveden lämpötilan näyttö. Tätä lämpötilaa käytetään jäänesto- ja sulatustoimintoja varten. Ilmalämpöpumppu tai anturi kytkettynä Lpiiri 2:n lasketun paluuveden oletuslämpötilan näyttö. Lpiiri 2 Lämmityskäyttö Tässä näkyy pienin mahdollinen lämpötila hiljaisella jäähdytyksellä, se saadaan laskemalla kastepiste + kastepisteen etäisyys. Anturin mittaaman Lpiiri 2:n lämpötilan näyttö. Tämä lämpötila on mm. Lpiiri 2:n ohjaussuure. Jäähdytyskäyttö puhtaasti hiljainen jäähdytys, käänteinen LP tai Lpiiri 2 Lpiiri 2 tai jäähdytyskäyttö hiljaisella jäähdytyksellä, jossa käänteinen LP Lpiiri 3:n lasketun paluuveden oletuslämpötilan näyttö. Lpiiri 3 Lämmityskäyttö Anturin mittaaman Lpiiri 3:n lämpötilan näyttö. Tämä lämpötila on Lpiiri 3 Lpiiri 3:n ohjaussuure. Lämmityskäyttö Ilmoittaa, onko olemassa lämmitysvaatimus. Voi olla, että lämpöpumppu ei käykään, vaikka vaatimus on olemassa (esim. sähköyhtiön estoajan vuoksi). Käynnissä olevasta huuhteluajasta ilmoittaa "Lämmitysjärjestelmän huuhtelu". Lämpöpumpun esto, kun varaajassa on riittävän korkeita lämpötiloja, ilmoitetaan Lisälämmöllä regeneroiva. Ilmoittaa, mitä lämmönkehittimiä voi käyttää lämmitysvaatimusta varten. 1: enint. 1 kompressori, 2: enint. 2 kompressoria, 3: enint. 2 kompressoria ja toinen lämmönkehitin Anturi sulatuksen lopun määrittämiseksi sulatettaessa kuumalla kaasulla. Lisälämmöllä regeneroivien laitteistojen varaajan mitatun lämpötilan näyttö. Jäähdytyksen aikana mitattu paluulämpötila, mitattu lämmönvaihtimen tulon kohdalla. Jäähdytyksen aikana mitattu virtauslämpötila, mitattu lämmönvaihtimen menon kohdalla. vähint. 1 lämmityspiiri Lämmityskäyttö Ilmalämpöpumppu, jossa sulatus kuumalla kaasulla kaksivalenssinen regeneroiva passiivinen jäähdytystoiminto Jäähdytyskäyttö jäähdytystoiminto passiivinen FIN-10

15 Valikon rakenne 8.2 Antureiden ja laitteistoparametrien näyttö Näyttö Kylmän jääneston anturin mittaaman lämpötilan näyttö. Tätä lämpötilaa käytetään käyttörajojen varmistamiseksi jäähdytyskäytössä. LP käänteinen Jäähdytyskäyttö Asetetun huoneoletuslämpötilan näyttö hiljaisella jäähdytyksellä. Jäähdytystoiminto Hiljainen jäähdytys Jäähdytyskäyttö Mitatun huonelämpötilan näyttö siinä huoneessa, johon huoneyksikkö 1 on asennettu. Tämä lämpötila on hiljaisen jäähdytyksen ohjaussuure. Jäähdytystoiminto Hiljainen jäähdytys tai Huoneohjaus Mitatun huonekosteuden näyttö siinä huoneessa, johon huoneyksikkö 1 on asennettu. Tätä arvoa käytetään kastepisteen laskemi- Hiljainen Jäähdytystoiminto sessa hiljaisella jäähdytyksellä. jäähdytys Mitatun huonelämpötilan näyttö siinä huoneessa, johon huoneyksikkö 2 on asennettu. Tätä arvoa käytetään kastepisteen laskemiseen hiljaisella jäähdytyksellä. Jäähdytystoiminto Hiljainen jäähdytys 2 huoneyksikkö Mitatun huonekosteuden näyttö siinä huoneessa, johon huoneyksikkö 2 on asennettu. Tätä arvoa käytetään kastepisteen laskemi- Hiljainen Jäähdytystoiminto seen hiljaisella jäähdytyksellä. Jäähdytys 2 huoneyksikkö Ilmoittaa, onko olemassa jäähdytysvaatimus. Jäähdytystoiminto Jäähdytyskäyttö Käyttöveden oletuslämpötilan näyttö. Käyttövesi Anturi Käyttöveden lämpötilan mitattu näyttö. Tämä lämpötila on käyttöveden kuumennuksen ohjaussuure. Ilmoittaa, onko olemassa käyttövesivaatimus. Voi olla, että lämpöpumppu ei käykään, vaikka uima-allas vaatimus on olemassa (esim. sähköyhtiön estoajan vuoksi). Lämpöpumpun esto, kun varaajassa on riittävän korkeita lämpötiloja, ilmoitetaan Kaksivalenssinen - regeneroiva. Ilmoittaa, onko olemassa uima-allasvesivaatimus. Voi olla, että lämpöpumppu ei käykään, vaikka uima-allas vaatimus on olemassa (esim. sähköyhtiön estoajan vuoksi). Lämpöpumpun esto, kun varaajassa on riittävän korkeita lämpötiloja, ilmoitetaan Kaksivalenssinen - regeneroiva. Lämmönlähteen menon tai lämpöpumpun kylmäpiirin kohdalla mitatun lämpötilan näyttö. Tätä lämpötilaa käytetään alemman käyttörajan varmistamiseksi. Näyttää koodausvastuksen kautta tunnistetun lämpöpumpun tyypin. Ilmoittaa lämmityksen ohjausyksikön ohjelmistoversion, Boot- ja Bios-version sekä voimassa olevan verkko-osoitteen. Käyttövesi Anturi Käyttövesi Uima-allas Maa-vesi tai vesivesilämpöpumppu sisäänrakennetulla ohjauksella Aina aina Ilmoittaa jäähdytyksen ohjausyksikön ohjelmistoversion, Boot- ja Bios-version sekä voimassa olevan verkko-osoitteen. Ilmoittaa, onko verkossa jäähdytyksen ohjausyksikkö ja toimiiko verkko oikein (Verkko ok.). Jäähdytystoiminto Jäähdytystoiminto HUOMAA Lämmitysvaatimus Mikäli paluuveden asetettu oletuslämpötila» vähennettynä hystereesi paluulämpötila on on arvoltaan korkeampi kuin ajankohtainen mitattu paluuveden lämpötila, on olemassa lämmitysvaatimus. Käyttöveden lämpötilan näytöstä näkyy, millä lämmönkehittimillä käyttöveden lämmitysvaatimusta käsitellään. FIN-11

16 8.3 Kuva 8.1: Käyttöveden lämpötilan näyttö 8.3 Historia Valikossa Historia saadaan selville kompressorien, kiertopumppujen ja muiden lämpöpumppulämmitysjärjestelmän komponenttien käyntiajat. Historia-valikkoon voidaan siirtyä painamalla MENUE-painiketta n. 5 sekunnin ajan siirtymällä nuolinäppäimien avulla kohtaan Historia ja vahvistamalla painamalla ENTER. Laitteiston kokoonpanosta riippuen on käytettävissä seuraavat arvot: Käyntiaikojen ja tallennettujen tietojen näyttö Näyttö Kompressori 1:n kokonaiskäyntiaika. Aina Kompressori 2:n kokonaiskäyntiaika. 2-kompressori 2-lämmönkehittimen kokonaiskäyntiaika. Lämpöpumpulla tai ilman Keruunesteen tai kaivon kiertopumpun kokonaiskäyntiaika. Tämä käyntiaika on kompressorien käyntiaikoja suurempi, koska siinä on mukana pumpun esi- ja jälkikäyntiajat. Puhaltimen kokonaiskäyntiaika. Tämä käyntiaika on kompressorien käyntiaikoja pienempi, koska siinä ei ole mukana sulatusaikoja (joiden aikana puhallin ei käy). Lämmönkiertopumpun kokonaiskäyntiaika. Kompressorin kokonaiskäyntiaika jäähdytyskäytössä. Käyttöveden kiertopumpun kokonaiskäyntiaika. Uima-allasveden kiertopumpun kokonaiskäyntiaika. Käyttöveden sähkövastuksen käyttöaika. Viimeksi esiintyneen häiriön tiedot, jossa päivämäärä, kellonaika ja syy. Toiseksi edellisen häiriön tiedot, jossa päivämäärä, kellonaika ja syy. Alkulämmityksen viimeksi kokonaan suorittaman ohjelman alku- ja lopputiedot. Laastin kuivauksen viimeksi kokonaan suorittaman ohjelman alkuja lopputiedot. Maa-vesi t. vesivesi lämpöpumppu Ilma-vesi LP Aina LP käänteinen Käyttövesi Uima-allas Käyttövesi Anturi Uppokuumennin Aina Aina Aina Aina FIN-12

17 Näyttöilmoitukset Näyttöilmoitukset Lämpöpumppulaitteiston tila näkyy suoraan nestekidenäytöstä. 9.1 Normaalit käyttötilat Näytetään normaalit käyttötilat ja sellaiset, jotka johtuvat sähköyhtiöstä tai lämpöpumpun turvatoiminnoista. Näytössä näkyvät ainoastaan laitteiston kokoonpanon ja lämpöpumpputyypin mukaiset ilmoitukset. Lämpöpumppu ei käy, koska lämmitysvaatimusta ei ole. Lämpöpumppu on lämmityskäytössä. Lämpöpumppu käy aktiivijäähdytyksellä. Lämpöpumppu käy käyttöveden kuumennuksella ja lämmittää käyttövesivaraajaa. Lämpöpumppu käy ja lämmittää uima-altaan vettä. Lämpöpumppu ja 2. lämmönkehitin käyvät lämmityskäytössä. Lämpöpumppu ja 2. lämmönkehitin käyvät ja lämmittävät uima-altaan vettä. Lämpöpumppu ja 2. lämmönkehitin käyvät käyttöveden kuumennuskäytössä ja lämmittävät käyttövesivaraajaa. Lämpöpumppu käynnistyy vähimmäispysähdysajan kuluttua ja alkaa sen jälkeen vastata lämmitysvaatimukseen. Vähimmäispysähdysaika suojaa lämpöpumppua. Se saattaa kestää jopa 5 minuuttia. Lämpöpumppu käynnistyy kytkentäjakson eston jälkeen ja alkaa sen jälkeen vastata lämmitysvaatimukseen. Kytkentäjakson esto on sähköyhtiön vaatimus ja saattaa kestää jopa 20 minuuttia. Tunnissa sallitaan enintään kolme päällekytkentää. Lämpöpumppu käynnistyy verkon päällekytkentäkuormitusviiveen jälkeen ja alkaa sen jälkeen vastata lämmitysvaatimukseen. Päällekytkentäkuormitusviive on sähköyhtiön vaatimus jännitteen paluun tai kunnallispalvelun eston jälkeen ja saattaa kestää jopa 200 sekuntia. Lämpöpumppu käynnistyy kunnallispalvelun eston päätyttyä. Kunnallispalvelun esto on sähköyhtiön ehto ja kestää yhtiöstä riippuen jopa kaksi tuntia. Aktivointi tai deaktivointi tapahtuu sähköyhtiön kautta. Lämpöpumppu on pois päältä ulkoisella estosignaalilla ID4-tulolla. Lämpöpumppu käynnistyy keruuliuospumpun esikäynnin jälkeen, joka voi kestää jopa kolme minuuttia. (Turvatoiminto). Lämpöpumppu pysähtyy, kun matalapaineen raja-arvo on saavutettu. Lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti. Toinen lämmönkehitin (2.LK) huolehtii lämmöntuotosta, kunnes lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti. Lämpöpumppu pysähtyy, kun matalapaineen raja-arvo on saavutettu. Lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti. Toinen lämmönkehitin (2.LK) huolehtii lämmöntuotosta, kunnes lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti. Lämpöpumppu pysähtyy, kun alempi käyntiraja on saavutettu. Lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti, kun lämmönlähteen lämpötila on noussut riittävästi (turvatoiminto). Lämpöpumppu pysähtyy korkeapainerajan saavuttamisen takia ja käynnistyy jälleen automaattisesti (korkeapaineturvaohjelma). Lämpöpumppu on estetty. Eston syy ilmoitetaan seuraavien lyhenteiden avulla: AT: ulkolämpötila on alle -25 C (tai -15 C) tai yli 35 C. BA: Valitussa käyttötavassa kaksivalenssinen vaihtoehtoinen on ulkolämpötila pienempi kuin 2 LK:n lämpötilaraja. 2. lämmönkehitin on vapautettu. BR: Valitussa käyttötavassa kaksivalenssinen regeneroiva on varaajan lämpötila riittävän korkea, niin että se voi huolehtia olemassa olevista vaatimuksista (lämmitys, käyttövesi tai uima-allas). RL: Todellinen paluuvirtauksen lämpötila on sallittua raja-arvoa suurempi. WW: Käyttöveden jälkilämmitys 2. lämmönkehittimen avulla on käytössä. SK: Erikoistoiminto-valikossa on päällä järjestelmäohjaus, joka päättyy automaattisesti vuorokauden kuluttua. EVS: Kunnallispalvelun esto on päällä tai silta A1 (ID3-X2) ei ole asennettu. ABT: Sulatuksen mittauksessa ei havaittu tavallista menoveden lämpötilan laskua sulatuksen aikana (sulatuksen mittauksen erikoistoiminto). FIN-13

18 9.1 Lämpöpumppu on pois päältä, koska toimintatila 2. lämmönkehitin (2.LK) on valittu. Lämmöntuotto toimii 2. lämmönkehittimen avulla. Ennen höyrystimen sulatuksen käynnistämistä tapahtuu lämmitysveden virtausnopeuden valvonta. Ainoastaan ilma-vesi-lämpöpumpuille. Toimenpide kestää enintään neljä minuuttia. Lämpöpumppu sulattaa höyrystintä. Toimenpide kestää enintään kahdeksan minuuttia. Suurin menoveden lämpötila on ylitetty. Lämpötilan laskemisen jälkeen lämpöpumppu käynnistyy itsestään (vain maa-vesi lämpöpumppu). Kytkeytyessä jäähdytyksen käyttötilaan ja takaisin noudatetaan viiden minuutin viivettä. Sen aikana lämpöpumppu on pois päältä. Kylmänkehitin ei voi toimia tarpeesta huolimatta, koska jäänesto on aktivoitu. Tämä olotila päättyy aikanaan itsestään. Kylmänkehitin ei voi toimia tarpeesta huolimatta, koska senhetkinen virtauksen lämpötila on käyttörajan alapuolella. Tämä olotila päättyy aikanaan itsestään. Kylmänkehitin ei voi toimia tarpeesta huolimatta, koska kastepisteen tarkkailulaite huoneessa on aktivoitunut. Tämä olotila päättyy aikanaan itsestään. Kylmänkehitin ei voi toimia tarpeesta huolimatta, koska huoneyksikön anturiarvoista laskettu kastepiste on alitettu. Tämä olotila päättyy aikanaan itsestään. Passiivinen jäähdytys on käynnissä, lämpöpumpulle ei ole vaatimuksia. FIN-14

19 Näyttöilmoitukset Häiriöilmoitukset Näytön häiriöilmoitukset on jaettu kolmeen ryhmään: Lämpöpumppuhäiriöihin Laitteistohäiriöihin ja Anturivirheisiin Huoltopalveluun on otettava yhteys, mikäli on annettu lämpöpumppuhäiriö (LP-häiriö). Huoltoa varten tulee ilmoittaa käyttötiedoissa näkyvä ohjelmistoversio sekä vikailmoitus. Kun vian syy on poistettu, on häiriö kuitattava painamalla ESC. Seuraavat ilmoitukset voivat ilmestyä näyttöön. Lämpöpumppuhäiriö viittaa lämpöpumpussa olevaan vikaan. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. Nopea ja tarkka vianmääritys edellyttää häiriöilmoituksen (näytössä olevan tekstin), lämpöpumpun tyyppitietojen (tyyppikilpi) ja lämpöpumpun ohjausyksikön ohjelmistoversion (käyttötiedot) ilmoittamista. Laitteiston tyypistä riippuen seuraavat lämpöpumppuhäiriöt voivat ilmestyä näyttöön: Matalapaine kuuman kaasun termostaatti jäänesto Kompressorin kuormitus Laitteistohäiriö viittaa lämpöpumppulaitteistossa olevaan vikaan tai väärään asetukseen. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. Nopea ja tarkka vianmääritys edellyttää häiriöilmoituksen, lämpöpumpun tyyppitietojen ja lämpöpumpun ohjausyksikön ohjelmistoversion ilmoittamista. Laitteiston tyypistä riippuen seuraavat laitteistohäiriöt voivat ilmestyä näyttöön: Keruuliuospumpun moottorisuoja Kaivon virtausnopeus korkea paine Lämpötilaero Laitteistohäiriö voi johtua siitä että anturissa on oikosulku tai katkos. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. Nopea ja tarkka vianmääritys edellyttää häiriöilmoituksen, lämpöpumpun tyyppitietojen ja lämpöpumpun ohjausyksikön ohjelmistoversion ilmoittamista. Seuraavat anturit voivat olla rikki, laitteistotyypistä riippuen: Paluuvesianturi Jäätymissuojan anturi Menovesianturi virtausanturi Lämmityspiirin 2/3 anturi ulkoanturi Ilmoitus voi tulla vain silloin, kun hiljainen jäähdytys on päällä. Sen syy voi olla jokin näistä: Huoneyksikön anturissa on oikosulku tai katkos Kytkettyjen huoneyksikköjen lukumäärä ei täsmää valittujen huoneyksiköiden oletusmäärän kanssa. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. HUOMAA Laitteistohäiriö Laitteistoissa ilman lisälämmitystä asetetaan minimaalinen paluuveden ohjelämpötila (jäätymisvaaran vuoksi) lämpöpumppu- tai laitteistohäiriön tapahtuessa. Kun vaihdetaan manuaalisesti käyttötilaan 2. lämmönkehitin, tapahtuu rakennuksen lämmitys pelkästään sähkövastuksen avulla. FIN-15

20 Takuuehdot ja asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät lämpöpumpun asennus- ja käyttöohjeista. Oikeudet erehdyksiin ja muutoksiin pidätetään.

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Suomi WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R asentajalle WPM 2007 - Norm NTC-2 / NTC-10 (Anturi) WPM 2006 - Norm NTC-2 / Norm NTC-2 (Anturi) Lämpöpumpun ohjausyksikkö

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

CALLIDUS. Luxtronik 2.0. Lämpöpumpun ohjain. Käyttöohje. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

CALLIDUS. Luxtronik 2.0. Lämpöpumpun ohjain. Käyttöohje. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Käyttöohje FI CALLIDUS Luxtronik 2.0 Lämpöpumpun ohjain Käyttö Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa ohjaimen käsittelystä. Se on erottamaton osa

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW geotherm NO; FI; PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm Lämpöpumppu VWS/VWW FI Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä... 3 Tyyppikilpi...3 1 Dokumentteja koskevia ohjeita... 3 1.1 Asiakirjojen säilyttäminen...3

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031692 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot