WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R"

Transkriptio

1 WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Käyttäjän opas Lämpöpumpun ohjausyksikkö vakio-, korotetun- ja korkeanlämpötilan lämpöpumpuille lämmitys- ja jäähdytyskäytössä Tilausnro: FD 8705

2

3 FI Kielen valinta NO Språkinnstilling Pidä MENUE-painiketta alhaalla muutaman sekunnin ajan Trykk på MENUE-tasten, og hold den inne i noen sekunder. Etsi valikkokohta 1 Asetukset nuolipainikkeiden ( ja ) avulla ja vahvista painamalla ENTER ( ) Velg menypunkt 1 Innstillinger med piltastene ( og ) og bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ) Valitse alivalikkokohta Kieli nuolipainikkeiden ( ja ) avulla ja vahvista painamalla ENTER ( ), kunnes osoitin siirtyy asetusarvoon Velg undermenypunktet Språk med piltastene ( og ) og bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ), til markøren hopper til innstillingsverdien. Valitse haluamasi kieli nuolipainikkeiden ( ja ) avulla Still inn språket du ønsker med piltastene ( og ) Vahvista kielen valinta painamalla ENTER ( asetus painamalla ESC. ) tai hylkää Bekreft det valgte språket med ENTER-tasten ( forkast det med ESC-tasten. ) eller

4

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä..FIN-2 2 Lämpöpumpun ohjausyksikkö.fin-2 3 Lyhyt käyttöohje FIN Toimintatilan valitseminen. FIN Asetusten muutosten vahvistaminen (Enter-painike).. FIN Asetukset ja käyttötiedot FIN-3 4 KäyttöFIN-4 5 Toimintatilat..FIN-5 6 Lämmityskäytön sovittaminen.fin-5 7 Käyttöveden kuumennus.fin Käyttöveden kuumennuksen estoajat. FIN Lämpösterilointi (legionella). FIN-6 8 Valikon rakenne.fin Asetukset.. FIN Käyttötiedot FIN Historia. FIN-12 9 NäyttöilmoituksetFIN Normaalit käyttötilat FIN Häiriöilmoitukset.. FIN-15 FIN-1

6 1 1 Yleistä Asennus, käyttö ja huolto neuvotaan Asennus ja käyttöohjeet oppaassa. Ainoastaan asiantuntija saa asentaa ja korjata tämän laitteen. Asiantuntemattomasti suoritetut korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia vaaroja laitteen käyttäjälle. Voimassa olevat säännöt määräävät, että asennus- ja käyttöohjeet on pidettävä aina saatavilla ja annettava laitetta huoltavalle asiantuntijalle tutustumista varten. Sen vuoksi pyydämme asunnon vaihdon yhteydessä jättämään ohjeet seuraavalle vuokraajalle tai omistajalle. Laitetta ei saa kytkeä, jos siinä on havaittavissa vaurioita. Ota silloin yhteyttä toimittajaan. Myöhempien vahinkojen välttämiseksi pidä huoli, että laitteen yhteydessä käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Noudata ympäristön kannalta tärkeitä vaatimuksia käyttöaineiden ja laiteosien kierrätyksen, uudelleenkäytön ja jätehuollon osalta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Määräykset ja turvallisuusohjeet! Ainoastaan valtuutettu asentaja saa suorittaa säätötöitä laitteen sisällä. Lämpöpumpun ohjausyksikköä saa käyttää ainoastaan kuivissa tiloissa, joiden lämpötila on 035 ºC. Laitteen osiin ei saa muodostua kondenssivettä. Lämpöpumpun jäätymiseneston ylläpitäminen edellyttää, että ohjausyksikkö on jatkuvasti päällä ja virtaus lämpöpumpun läpi ei katkea. 2 Lämpöpumpun ohjausyksikkö Lämpöpumpun ohjausyksikkö ohjaa lämpöpumpun toimintaa oli lämpöpumppu ilma-vesi, maa-vesi tai vesi-vesi tyyppiä. Se ohjaa lämmitysjärjestelmää myös tapauksissa joissa on useampi kuin yksi lämmönkehitin ja valvoo kylmäpiirin varolaitteita. Yksikkö on joko sisäänrakennettu lämpöpumpun koteloon tai toimitetaan lämpöpumpun mukana seinäasennusta varten. Se ohjaa sekä lämmönjakoa (radiaattorit, lattiapiirit ja kiertopumput) että lämmön tuotantoa. Toimintojen yhteenveto 6 helppokäyttöistä painiketta Suuri, havainnollinen, valaistu nestekidenäyttö, joka näyttää käyttötilat ja huoltoilmoitukset. Täyttää sähköntuotantoyhtiöiden vaatimukset Dynaaminen, lämpöpumppulaitteiston kokoonpanon mukainen valikko Liitäntä etäkäyttöasemaa varten, jossa on samanlainen valikko-ohjaus Lämmityskäytön paluulämpötilan mukainen ohjaus ulkolämpötilan, säädettävän vakioarvon tai huoneen lämpötilan mukaan. Jopa 3 lämmityspiirin ohjaus Ensisijaisuuskytkentä jäähdytys etusijalla käyttöveden kuumennus etusijalla lämmitys etusijalla uima-allas 2. lämmönkehittimen ohjaus (öljy- tai kaasukattila tai uppokuumennin) Sekoittimen ohjaus toista lämmönkehitintä varten (öljy-, kaasu-, kiinteän polttoaineen kattila regeneroiva (uusiutuvaa energiaa käyttävä) lämmönkehitin Erikoisohjelma toiselle lämmönkehittimelle vähimmäiskäyntiajan (öljykattila) tai vähimmäislatausajan (keskusvaraaja) takaamiseksi Sähkövastuksen ohjaus käyttöveden järjestelmälliseen jälkilämmitykseen säädettävillä ajastuksilla tai lämpösterilointiin Jopa viiden kiertopumpun ohjaus tarpeen mukaan Sulatuksen hallinta vähentää sulatukseen tarvittavaa energiaa joustavien, automaattisesti muuttuvien sulatusvälien avulla. Kompressorien ohjaus käyttää niitä tasapuolisesti, jos lämpöpumpussa on kaksi kompressoria Käyntituntilaskuri kompressorin, kiertopumppujen, toisen lämmönkehittimen ja laippalämmityksen osalta Painikelukko, lapsilukko Hälytysmuisti, joka säilyttää päivämäärät ja ajat PC-liitäntä lämpöpumppujen parametrien esittämiseksi tietokoneen avulla Automaattinen ohjelma laastin järjestelmällistä kuivaamista varten käynnistys- ja päättymisaikojen tallennuksella FIN-2

7 Lyhyt käyttöohje Lyhyt käyttöohje 3.1 Toimintatilan valitseminen Valitse haluamasi toimintatila painamalla toistuvasti MODUSpainiketta (teksti-ilmoitus) Kun uusi toimintatila on valittu, astuu se 10 sekunnin viiveellä voimaan (näytön symboli vaihtuu). Jäähdytys Kesä Automatiikka Loma Juhla Laitteisto toimii jäähdytyskäytössä. Vain käyttö- ja uima-allasveden lämmitys. Jäänesto on toiminnassa. Ohjelmoidut lämpötilan nostot ja laskut toteutuvat automaattisesti. Lämpötilan alentaminen ja käyttöveden kuumennuksen esto säädettävän aikajakson osalta. Lämmitysominaiskäyrien ohjelmoitu alentaminen jätetään huomioimatta. 2. Lämmönkehitin Lämpöpumpun toiminta estetty. Lämmöntuotanto toimii toisen lämmönkehittimen kautta. 3.2 Asetusten muutosten vahvistaminen (Enter-painike) Pidä MENUE-painiketta alhaalla muutaman sekunnin ajan Siirry haluamaasi valikkokohtaan nuolipainikkeiden ( ja ) avulla. Vahvista valintasi painamalla ENTER ( ) Siirry haluamaasi alavalikkokohtaan nuolipainikkeiden ( ja ) avulla. Paina ENTER ( ), kunnes osoitin on siirtynyt haluttuun asetusarvoon. Muuta asetusarvoa nuolipainikkeiden ( ja ) avulla, kunnes haluttu lukema on saavutettu. Vahvista arvon muuttaminen painamalla ENTER ( ) tai kumoa muutokset painamalla ESC. 3.3 Asetukset ja käyttötiedot Valikko laitteistoparametrien muuttamista varten (ks. luvussa 8 sivulla 7). Dynaamiset valikot estävät tarpeettomien asetusten näkymisen. Kellonaika Kellonajan asettaminen ja automaattisen talvi-kesäajan vaihtumisen aktivointi Tila Erilaisia käyttötiloihin liittyviä asetuksia (vrt. luvussa 3.2 sivulla 3) Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 1:n asetukset Lämmityspiiri 2 Lämmityspiiri 2:n asetukset Lämmityspiiri 3 Lämmityspiiri 3:n asetukset Jäähdytys Jäähdytyskäytön asetukset Käyttövesi Käyttöveden kuumennuksen asetukset uima-allas Uima-altaan veden lämmityksen asetukset Päivämäärä Päivämäärän asettaminen (tarpeellinen ainoastaan karkausvuosina) Kieli Halutun valikkokielen valinta asetukset tehdään valikossa lämmityspiiri 2 / lämmityspiiri 3. Käyttöveden kuumennus (ks. luvussa 7 sivulla 6) Valikkokohdassa Asetukset - käyttövesi voidaan asettaa käyttöveden lämpötilan lisäksi myös estoaika käyttöveden kuumentamiselle, sen siirtämiseksi esim. yöaikaan. Sen lisäksi on olemassa mahdollisuus käyttöveden ajoitettua jälkilämmitystä varten sähkövastuksen avulla. Käyttötiedot-valikko (ks. luvussa 8.2 sivulla 10) Antureiden mittausarvojen näyttö. Historia-valikko (ks. luvussa 8.3 sivulla 12) Käyntiaikojen ja tallennettujen tietojen (kuten häiriöiden) näyttö. Näytön ilmoitukset (ks. luvussa 9 sivulla 13) Lämpöpumppulaitteiston ajankohtaisen toiminnan näyttö Häiriöilmoitukset: (ESC-painike vilkkuu) - Lämpöpumppuhäiriö Viittaa lämpöpumpun vikaan. Ota yhteyttä huoltoon. Lämmityksen ominaiskäyrät (ks. luvussa 6 sivulla 5) Lämmityksen ominaiskäyrä on sovellettavissa käyttäjän lämpötilatoivomusten mukaan päänäytössä olevien lämpimämpi/ kylmempi-painikkeiden avulla. Painike / nostaa tai laskee lämpötilaa. Toisen ja kolmannen lämmityspiirin osalta nämä - Laitteistohäiriö Viittaa laitteistossa olevaan vikaan tai vääriin asetuksiin. Ota yhteys paikalliseen asentajaan. - Oikosulku tai katkos On mahdollista, että anturissa on oikosulku tai katkos. Ota yhteys paikalliseen asentajaan. FIN-3

8 4 4 Käyttö Lämpöpumpun ohjausyksikön hallinta tapahtuu 6:n painikkeen avulla: Esc, Modus, Menue,,,. Näihin painikkeisiin on sijoitettu erilaiset toiminnot senhetkisen näytön mukaan (vakio tai valikko). Lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston käyttötila ilmoitetaan tekstin muodossa 4 x 20 merkin nestekidenäytössä (ks. luvussa 9 sivulla 13). On valittavana 6 eri käyttötilaa: Jäähdytys, kesä, auto, loma, juhla, 2. lämmönkehitin. Valikossa on kolme päätasoa: Asetukset, käyttötiedot ja historia. (ks. luvussa 6 sivulla 5). Kuva 4.1: Vakionestekidenäyttö, päänäyttö ja käyttöpainikkeet HUOMAA Kontrasti: Näytön kontrasti on säädettävissä. Painetaan painikkeita MENUE ja ( ) yhtä aikaa, kunnes oikea asetus on saatu. Painamalla samaan aikaan painiketta ( ) kontrasti paranee, painamalla ( ) kontrasti vähenee. HUOMAA Painikelukko, lapsilukko Kun haluat estää lämpöpumpun ohjausyksikön asetusten tahattoman muuttamisten paina n. 5 sekunnin ajan ESC, kunnes näyttöön ilmestyy painikelukko-ilmoitus. Tee samalla tavalla, kun haluat kumota painikelukon. Painike Vakionäyttö (kuva 4.1 sivulla 4) Asetusten muutosten vahvistaminen (luvussa 8 sivulla 7) ESC Painikelukko päälle tai pois päältä Poistuminen valikosta ja siirtyminen päänäyttöön Häiriöilmoitus ja häiriön kuittaaminen Poistuminen alavalikosta Poistuminen parametrin asetuksista muutokset hylkäämällä Modus Toimintatilan valitseminen (ks. luvussa 5 sivulla 5) Ei toimintaa Menue Siirtyminen valikkoon Ei toimintaa Lämmityskäyrän siirtäminen alaspäin (kylmemmäksi) Saman tason valikkokohteiden vieritys alaspäin Asetusarvon alentaminen Lämmityskäyrän siirtäminen ylöspäin (kuumemmaksi) Saman tason valikkokohteiden vieritys ylöspäin Asetusarvon nostaminen Ei toimintaa Asetusarvon valitseminen vastaavassa valikkokohdassa Poistuminen parametrin asetuksista hyväksymällä muutokset Siirtyminen alavalikkoon Taul. 4.1: Käyttöpainikkeiden toiminnot FIN-4

9 Toimintatilat 6 5 Toimintatilat Modus-painikkeen avulla voidaan valita 6 eri toimintatilaa. Toimintatilan vaihtamisessa on viive. Jokainen näppäinpainallus muuttaa toimintatilaa alla esitetyssä järjestyksessä. HUOMAA Lämpöpumpun käytön esto Toimintatilassa 2. lämmönkehitin lämpöpumpun käyttö on estetty, lämmitys ja käyttöveden kuumennus tapahtuu sähköllä, jos taloudessa ei ole toista lämmönkehitintä, muutoin toisella lämmönkehittimellä. JÄÄHDYTYS Valittavissa vain, mikäli laitteistoon on kytketty jäähdytyksen ohjausyksikkö (katso Asennus ja käyttöönotto) KESÄ Laitteisto toimii jäähdytyskäytössä, tietyt ohjaustoiminnot astuvat voimaan. Tämä toimintatila on valittavissa ainoastaan siinä tapauksessa, että lämpöpumpun ohjausyksikköön on kytketty jäähdytyksen ohjausyksikkö ja jäähdytystoiminto on valittuna kokoonpanotiedoissa. KESÄ-toimintatilassa lämpöpumppua käytetään ainoastaan käyttöveden ja uima-allasveden lämmitykseen. Huonelämmitys on pois päältä. (Jäänesto on toiminnassa.) AUTOMATIIKKA LOMA (Säästökäyttö) JUHLA (Päiväkäyttö) 2. lämmönkehitin (2.LK) Lämpöpumppu toimii automaattisesti. Ohjelmoidut lämpötilan nostot ja laskut sekä lämmityksen ja käyttöveden kuumennuksen estoajat toteutuvat automaattisesti. Käyttöveden kuumennus, huonelämmitys ja uima-allasveden lämmitys käynnistyvät ohjelmoidussa järjestyksessä. Lämpöpumppu ja toinen lämmönkehitin kytkeytyvät päälle ja pois päältä tarpeen mukaan. LOMA-toimintatilan aikana astuvat voimaan lämmityksen ominaiskäyrien lasku sekä käyttöveden kuumennuksen esto. Tässä toimintatilassa kumpikaan toiminto ei noudata ohjelmoituja ajastuksia, ainoastaan arvojen alennuksen. LOMA-toimintatilan kesto asetetaan valikossa 1 Asetukset tila lomatila. Kun tämä aika on kulunut loppuun, siirtyy laitteisto takaisin automatiikkatilaan. JUHLA-toimintatilan aikana lämmitysominaiskäyrien ohjelmoitu alentaminen jätetään huomioimatta. JUHLA-toimintatilan kesto asetetaan valikossa 1 Asetukset tila juhlatila. Kun tämä aika on kulunut loppuun, siirtyy laitteisto takaisin automatiikka-tilaan. Tässä toimintatilassa lämpöpumppu on pois päältä ja koko lämmöntuotto tapahtuu toisen lämmönkehittimen (2.LK) avulla. Pelkästään sähköllä toimivissa laitteistoissa tämä on uppokuumennin, ulkopuolisia lämmönlähteitä käyttävissä laitteistoissa öljy- tai kaasulämmitys. Ajastukset sekä lämmityskäyrien asetukset pysyvät voimassa. 6 Lämmityskäytön sovittaminen Käyttöönoton yhteydessä suoritetaan lämmityksen ominaiskäyrän sovittaminen paikallisten ja rakennuksellisten olosuhteiden mukaan. Lämmityksen ominaiskäyrä on säädettävissä käyttäjän lämpötilatoivomusten mukaan päänäytössä olevien lämpimämpi/kylmempi-nuolipainikkeiden avulla. Painike nostaa lämpötilaa, jolloin alarivin pylväs liikkuu oikealle. Painike alentaa lämpötilaa, jolloin alarivin pylväs liikkuu vasemmalle. Toisen ja kolmannen lämmityspiirin osalta nämä asetukset tehdään valikossa lämmityspiiri 2 / lämmityspiiri 3. Ohjelmoituja lämmityskäyriä voidaan nostaa tai alentaa ajastuksien avulla. Esimerkiksi öisin huonosti eristetyissä rakennuksissa voidaan alentaa lämmityskäyrää tai nostamalla sitä ennen sammutusaikaa välttää sen, että lämmityspinnat jäähtyvät liikaa. Mikäli käyrän nosto ja lasku menevät päällekkäin, saa nosto etusijan. HUOMAA Energian tehokas käyttö Jotta lämpöpumppulämmitysjärjestelmän energiankäyttö olisi tehokasta, tulisi lämpöpumpulla tuotetun lämpötilatason olla mahdollisimman matala. Hyvin eristetyissä taloissa tuottaa tasainen lämmitys ilman laskuaikoja yleensä pienempiä energiakustannuksia, koska silloin vältetään korkeiden virtauslämpötilojen tehohuippuja, mutta saavutetaan sama mukavuustaso matalammilla lämpötiloilla. Sammutusaikoja voidaan kompensoida nostamalla lämpötilaa n. 1 tunti ennen sammutusajan alkua. FIN-5

10 7 7 Käyttöveden kuumennus Lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää automaattisesti suurimman mahdollisen käyttöveden lämpötilan lämpöpumpun käytön aikana. Valikkokohdassa Asetukset käyttövesi käyttöveden oletuslämpötila voidaan asettaa käyttöveden lämpötila. Käyttöveden lämpötila - LP-maksimi Saavuttaakseen mahdollisimman suuren lämpöpumppuosuuden käyttöveden kuumennuksen osalta ohjausyksikkö määrittää automaattisesti lämpöpumppukäytön suurimman saavutettavissa olevan käyttöveden lämpötilan senhetkisen lämmönlähteen lämpötilan perusteella. Mitä matalampi on lämmönlähteen lämpötila (esim. ulkolämpötila, keruupiirin lämpötila) sitä suurempi on saavutettavissa oleva käyttöveden lämpötila. Käyttövesivaraaja ilman laippalämmitintä Mikäli asetettu käyttöveden oletuslämpötila ylittää suurimman saavutettavissa olevan käyttöveden lämpötilan lämpöpumppukäytössä, päättyy käyttöveden kuumennus LPmaksimilämpötilan kohdalla. Käyttövesivaraaja laippalämmittimen kanssa Mikäli asetettu käyttöveden oletuslämpötila ylittää suurimman saavutettavissa olevan käyttöveden lämpötilan lämpöpumppukäytössä, päättyy lämpöpumpun käyttö käyttöveden kuumennuksessa LP-maksimilämpötilan kohdalla ja käytetään laippalämmitintä halutun käyttöveden lämpötilan saavuttamiseksi. HUOMAA Lisälämmitys laippalämmittimen kanssa Laitteistoissa, joissa on laippalämmitin, voidaan käyttövettä kuumentaa korkeammille lämpötiloille kuin pelkällä lämpöpumpulla on mahdollista. Seuraava käyttöveden kuumennus käynnistyy vasta, kun lämpötila laskee LP-maksimilämpötilan alle, jotta peruslämmitys voi tapahtua lämpöpumpulla. 7.1 Käyttöveden kuumennuksen estoajat Valikkokohdassa Asetukset - käyttövesi - kuumennusesto voidaan ohjelmoida käyttöveden lämpötilan lisäksi myös estoajat käyttöveden kuumentamisen osalta. Estoaikoina käyttövettä ei lämmitetä. Mikäli käyttövesivaraaja on riittävän suuri, kannattaa siirtää kuumennukset tai jälkilämmitykset halvemman yösähkön aikaan. 7.2 Lämpösterilointi (legionella) Valikkokohdassa Asetukset käyttövesi lämpösterilointi on mahdollista ohjelmoida lämpösterilointi tapahtuvaksi jopa 85 asteen lämpötilassa, jos laitteistossa on toinen lämmönkehitin tai jos käyttövesivaraajassa on sisäänrakennettu sähkövastus. Lämpösterilointi voi tapahtua jokaisena viikonpäivänä ohjelmoituna ajankohtana. FIN-6

11 Valikon rakenne Valikon rakenne 8.1 Asetukset Kaikki käyttäjän asetukset tehdään valikkokohdassa Asetukset. Seuraavan taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa on esitetty valikkojen rakenne ja selitysten vieressä vastaavat asetusalueet. Lihavoidut arvot ovat tehdasasetuksia. Asetukset-valikkoon voidaan siirtyä painamalla MENUE-painiketta n. 5 sekunnin ajan vahvista Asetukset-valikkokohdan valinnat painamalla ENTER. HUOMAA Dynaamiset valikot Seuraavassa osassa selitetään koko valikko. Käyttöönoton yhteydessä sovitetaan kaikki säätötoiminnot ja valikon rakenne käsillä olevalle laitteistolle. Näiden asetusten mukaisesti tarpeettomat valikkokohdat jäävät piiloon. Esimerkki: Käyttöveden kuumennukseen liittyviä asetuksia voidaan tehdä vain, mikäli kokoonpanotietojen valikkokohdassa Käyttöveden kuumennus on valittu kyllä. Lyhenteet: 2.LK Toinen lämmönkehitin (esim. lämmityskattila) lkm lukumäärä lpt lämpötila Laitteistokohtaiset parametrit Asetusalue Valikko kellonajan asettamista varten Tässä voidaan asettaa kesä/ talviajan automaattinen vaihto. Kansainvälinen 24 tunnin näyttö Toimintatilojen asetustaso Lämmityspiiri 1:n asetukset Toimintatilan valitseminen Toimintatilan muutos onnistuu myös suoraan tila-painikkeen avulla. Juhlatilan kesto tunteina Kun asetettu aika on kulunut, siirtyy laitteisto automaattisesti takaisin automatiikkatilaan Lomatilan kesto vuorokausina Kun asetettu aika on kulunut, siirtyy laitteisto automaattisesti takaisin automatiikkatilaan Oletetun huonelämpötilan asetus kun huonelämpötilan säätö on valittu Lämmityspiiri 1:n ominaiskäyrän laskemisen asetukset Asetetaan ajat, joissa ensimmäisen lämmityspiirin lämpötilan alennuksen on määrä toteutua. Asetetaan lämpötila-arvo, jolla ensimmäisen lämmityspiirin ominaiskäyrän tulisi alentua. Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan laskemisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan alennukset astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. Lämmityspiiri 1:n ominaiskäyrän nostamisen asetukset. Asetetaan ajat, joissa ensimmäisen lämmityspiirin lämpötilan noston on määrä toteutua. Kesä Auto Juhla Loma 2.LK Jäähdytys ,0 C 20,0 C 30,0 C 00:00 23:59 0K 19K N Z1 Z2 J 00:00 23:59 FIN-7

12 8.1 Laitteistokohtaiset parametrit Asetusalue Asetetaan lämpötila-arvo, jolla ensimmäisen lämmityspiirin ominaiskäyrän tulisi nousta. 0K 19K Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan nostamisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan nostot astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. Lämmityspiirin 2/3 asetukset Toisen ja kolmannen lämmityspiirin asetetun lämmityskäyrän rinnakkainen siirto. Yksi nuolinäppäinten painallus siirtää lämmityskäyrää 1 asteen verran ylöspäin (lämpimämpään suuntaan) tai alaspäin (kylmempään suuntaan). Lämmityspiirin 2/3 ominaiskäyrän lämpötilan laskemisen asetukset Asetetaan ajat, joissa toisen ja kolmannen lämmityspiirin lämpötilan alennuksen on määrä toteutua. Asetetaan lämpötila-arvo, jolla toisen ja kolmannen lämmityspiirin ominaiskäyrän tulisi alentua. Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan laskemisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan alennukset astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. Lämmityspiirin 2/3 ominaiskäyrän nostamisen asetukset. N Z1 Z2 J Pylväs 00:00 23:59 0K 19K Asetetaan ajat, joissa toisen ja kolmannen lämmityspiirin lämpötilan noston on määrä toteutua. 00:00 23:59 Asetetaan lämpötila-arvo, jolla toisen ja kolmannen lämmityspiirin ominaiskäyrän tulisi nousta. 0K 19K Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, N Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan nostamisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan nostot astuvat Z1 Z2 voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. J Jäähdytyskäytön asetukset Halutun paluuveden oletuslämpötilan asetus valitulla dynaamisella jäähdytyksellä 10 C 15 C 30 C Halutun huoneen oletuslämpötilan säätäminen hiljaisella jäähdytyksellä. Tosiarvo mitataan huoneen 1-huoneyksikön kohdalta C 20.0 C 30.0 C Käyttöveden kuumennuksen asetukset Käyttöveden halutun lämpötilan asettaminen 30 C 45 C 85 C Käyttöveden kuumennuksen eston ajastaminen Ohjelmoidaan ajat, joilla käyttöveden kuumennus on estetty. 00:00 23:59 N Z1 Z2 J FIN-8

13 Valikon rakenne 8.1 Laitteistokohtaiset parametrit Asetusalue Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan laskemisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan alennukset astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. Lämpösteriloinnin aikana käyttövesi lämmitetään kerran haluttuun lämpötilaan asti. Toiminto päättyy, kun asetettu lämpötila on saavutettu tai viimeistään neljän tunnin kuluttua. Lämpösteriloinnin käynnistysajan asetus 00:00 23:59 Asetetaan lämpötila, joka halutaan saavuttaa lämpösteriloinnin 60 C avulla. 65 C 85 C Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, halutaan N käynnistää lämpösterilointi asetetulla ajankohdalla. J Asetus Reset "Kyllä" palauttaa lämpöpumppukäytön maksimaaliset Ei käyttövesilämpötilat arvoon 65 ºC. Asetusarvo palautuu itses- tään "Ei"-muotoon. Kyllä Uima-allasveden lämmityksen asetukset Uima-allasveden lämmityksen eston ajastaminen Ohjelmoidaan ajat, joilla uima-altaan veden lämmitys on estetty. 00:00 23:59 Jokaisen viikonpäivän osalta voidaan valita erikseen, onko Aika 1, N Aika 2, ei mikään aika tai molemmat ajat voimassa lämpötilan laskemisen kannalta. Vuorokauden ylittävät lämpötilan alennukset Z1 Z2 astuvat voimaan tai päättyvät kunkin vuorokauden vaihdon yhteydessä. J Päivämäärän, vuoden, päivän, kuukauden ja viikonpäivän asetukset. Valikkokieli voidaan valita alla olevista kielistä. DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND PORTUGUES POLSKY SVENSKA SLOVENSKO ESPANOL CESKY SUOMI N Z1 Z2 J FIN-9

14 Käyttötiedot Kaikki ajankohtaiset käyttötiedot näkyvät valikkokohdasta Käyttötiedot. Käyttötiedot-valikkoon voidaan siirtyä painamalla MENUE-painiketta n. 5 sekunnin ajan siirtymällä nuolipainikkeiden avulla kohtaan Käyttötiedot ja vahvistamalla painamalla ENTER. Laitteiston kokoonpanosta riippuen valikossa Käyttötiedot esiintyvät seuraavat tiedot: Antureiden ja laitteistoparametrien näyttö Näyttö Ulkolämpötilaa käytetään paluuveden oletuslämpötilan laskemista Aina varten sekä jäänesto- ja sulatustoimintoja varten. Lämmityspiiri 1:n paluuveden lasketun oletuslämpötilan näyttö. Anturin mittaaman Lpiiri 1:n paluuveden lämpötilan näyttö. Tämä lämpötila on 1. lämmityspiirin ohjaussuure. Ei puhtaasti hiljaisella jäähdytyksellä, jossa käänteinen LP Aina Anturin mittaaman menoveden lämpötilan näyttö. Tätä lämpötilaa käytetään jäänesto- ja sulatustoimintoja varten. Ilmalämpöpumppu tai anturi kytkettynä Lpiiri 2:n lasketun paluuveden oletuslämpötilan näyttö. Lpiiri 2 Lämmityskäyttö Tässä näkyy pienin mahdollinen lämpötila hiljaisella jäähdytyksellä, se saadaan laskemalla kastepiste + kastepisteen etäisyys. Anturin mittaaman Lpiiri 2:n lämpötilan näyttö. Tämä lämpötila on mm. Lpiiri 2:n ohjaussuure. Jäähdytyskäyttö puhtaasti hiljainen jäähdytys, käänteinen LP tai Lpiiri 2 Lpiiri 2 tai jäähdytyskäyttö hiljaisella jäähdytyksellä, jossa käänteinen LP Lpiiri 3:n lasketun paluuveden oletuslämpötilan näyttö. Lpiiri 3 Lämmityskäyttö Anturin mittaaman Lpiiri 3:n lämpötilan näyttö. Tämä lämpötila on Lpiiri 3 Lpiiri 3:n ohjaussuure. Lämmityskäyttö Ilmoittaa, onko olemassa lämmitysvaatimus. Voi olla, että lämpöpumppu ei käykään, vaikka vaatimus on olemassa (esim. sähköyhtiön estoajan vuoksi). Käynnissä olevasta huuhteluajasta ilmoittaa "Lämmitysjärjestelmän huuhtelu". Lämpöpumpun esto, kun varaajassa on riittävän korkeita lämpötiloja, ilmoitetaan Lisälämmöllä regeneroiva. Ilmoittaa, mitä lämmönkehittimiä voi käyttää lämmitysvaatimusta varten. 1: enint. 1 kompressori, 2: enint. 2 kompressoria, 3: enint. 2 kompressoria ja toinen lämmönkehitin Anturi sulatuksen lopun määrittämiseksi sulatettaessa kuumalla kaasulla. Lisälämmöllä regeneroivien laitteistojen varaajan mitatun lämpötilan näyttö. Jäähdytyksen aikana mitattu paluulämpötila, mitattu lämmönvaihtimen tulon kohdalla. Jäähdytyksen aikana mitattu virtauslämpötila, mitattu lämmönvaihtimen menon kohdalla. vähint. 1 lämmityspiiri Lämmityskäyttö Ilmalämpöpumppu, jossa sulatus kuumalla kaasulla kaksivalenssinen regeneroiva passiivinen jäähdytystoiminto Jäähdytyskäyttö jäähdytystoiminto passiivinen FIN-10

15 Valikon rakenne 8.2 Antureiden ja laitteistoparametrien näyttö Näyttö Kylmän jääneston anturin mittaaman lämpötilan näyttö. Tätä lämpötilaa käytetään käyttörajojen varmistamiseksi jäähdytyskäytössä. LP käänteinen Jäähdytyskäyttö Asetetun huoneoletuslämpötilan näyttö hiljaisella jäähdytyksellä. Jäähdytystoiminto Hiljainen jäähdytys Jäähdytyskäyttö Mitatun huonelämpötilan näyttö siinä huoneessa, johon huoneyksikkö 1 on asennettu. Tämä lämpötila on hiljaisen jäähdytyksen ohjaussuure. Jäähdytystoiminto Hiljainen jäähdytys tai Huoneohjaus Mitatun huonekosteuden näyttö siinä huoneessa, johon huoneyksikkö 1 on asennettu. Tätä arvoa käytetään kastepisteen laskemi- Hiljainen Jäähdytystoiminto sessa hiljaisella jäähdytyksellä. jäähdytys Mitatun huonelämpötilan näyttö siinä huoneessa, johon huoneyksikkö 2 on asennettu. Tätä arvoa käytetään kastepisteen laskemiseen hiljaisella jäähdytyksellä. Jäähdytystoiminto Hiljainen jäähdytys 2 huoneyksikkö Mitatun huonekosteuden näyttö siinä huoneessa, johon huoneyksikkö 2 on asennettu. Tätä arvoa käytetään kastepisteen laskemi- Hiljainen Jäähdytystoiminto seen hiljaisella jäähdytyksellä. Jäähdytys 2 huoneyksikkö Ilmoittaa, onko olemassa jäähdytysvaatimus. Jäähdytystoiminto Jäähdytyskäyttö Käyttöveden oletuslämpötilan näyttö. Käyttövesi Anturi Käyttöveden lämpötilan mitattu näyttö. Tämä lämpötila on käyttöveden kuumennuksen ohjaussuure. Ilmoittaa, onko olemassa käyttövesivaatimus. Voi olla, että lämpöpumppu ei käykään, vaikka uima-allas vaatimus on olemassa (esim. sähköyhtiön estoajan vuoksi). Lämpöpumpun esto, kun varaajassa on riittävän korkeita lämpötiloja, ilmoitetaan Kaksivalenssinen - regeneroiva. Ilmoittaa, onko olemassa uima-allasvesivaatimus. Voi olla, että lämpöpumppu ei käykään, vaikka uima-allas vaatimus on olemassa (esim. sähköyhtiön estoajan vuoksi). Lämpöpumpun esto, kun varaajassa on riittävän korkeita lämpötiloja, ilmoitetaan Kaksivalenssinen - regeneroiva. Lämmönlähteen menon tai lämpöpumpun kylmäpiirin kohdalla mitatun lämpötilan näyttö. Tätä lämpötilaa käytetään alemman käyttörajan varmistamiseksi. Näyttää koodausvastuksen kautta tunnistetun lämpöpumpun tyypin. Ilmoittaa lämmityksen ohjausyksikön ohjelmistoversion, Boot- ja Bios-version sekä voimassa olevan verkko-osoitteen. Käyttövesi Anturi Käyttövesi Uima-allas Maa-vesi tai vesivesilämpöpumppu sisäänrakennetulla ohjauksella Aina aina Ilmoittaa jäähdytyksen ohjausyksikön ohjelmistoversion, Boot- ja Bios-version sekä voimassa olevan verkko-osoitteen. Ilmoittaa, onko verkossa jäähdytyksen ohjausyksikkö ja toimiiko verkko oikein (Verkko ok.). Jäähdytystoiminto Jäähdytystoiminto HUOMAA Lämmitysvaatimus Mikäli paluuveden asetettu oletuslämpötila» vähennettynä hystereesi paluulämpötila on on arvoltaan korkeampi kuin ajankohtainen mitattu paluuveden lämpötila, on olemassa lämmitysvaatimus. Käyttöveden lämpötilan näytöstä näkyy, millä lämmönkehittimillä käyttöveden lämmitysvaatimusta käsitellään. FIN-11

16 8.3 Kuva 8.1: Käyttöveden lämpötilan näyttö 8.3 Historia Valikossa Historia saadaan selville kompressorien, kiertopumppujen ja muiden lämpöpumppulämmitysjärjestelmän komponenttien käyntiajat. Historia-valikkoon voidaan siirtyä painamalla MENUE-painiketta n. 5 sekunnin ajan siirtymällä nuolinäppäimien avulla kohtaan Historia ja vahvistamalla painamalla ENTER. Laitteiston kokoonpanosta riippuen on käytettävissä seuraavat arvot: Käyntiaikojen ja tallennettujen tietojen näyttö Näyttö Kompressori 1:n kokonaiskäyntiaika. Aina Kompressori 2:n kokonaiskäyntiaika. 2-kompressori 2-lämmönkehittimen kokonaiskäyntiaika. Lämpöpumpulla tai ilman Keruunesteen tai kaivon kiertopumpun kokonaiskäyntiaika. Tämä käyntiaika on kompressorien käyntiaikoja suurempi, koska siinä on mukana pumpun esi- ja jälkikäyntiajat. Puhaltimen kokonaiskäyntiaika. Tämä käyntiaika on kompressorien käyntiaikoja pienempi, koska siinä ei ole mukana sulatusaikoja (joiden aikana puhallin ei käy). Lämmönkiertopumpun kokonaiskäyntiaika. Kompressorin kokonaiskäyntiaika jäähdytyskäytössä. Käyttöveden kiertopumpun kokonaiskäyntiaika. Uima-allasveden kiertopumpun kokonaiskäyntiaika. Käyttöveden sähkövastuksen käyttöaika. Viimeksi esiintyneen häiriön tiedot, jossa päivämäärä, kellonaika ja syy. Toiseksi edellisen häiriön tiedot, jossa päivämäärä, kellonaika ja syy. Alkulämmityksen viimeksi kokonaan suorittaman ohjelman alku- ja lopputiedot. Laastin kuivauksen viimeksi kokonaan suorittaman ohjelman alkuja lopputiedot. Maa-vesi t. vesivesi lämpöpumppu Ilma-vesi LP Aina LP käänteinen Käyttövesi Uima-allas Käyttövesi Anturi Uppokuumennin Aina Aina Aina Aina FIN-12

17 Näyttöilmoitukset Näyttöilmoitukset Lämpöpumppulaitteiston tila näkyy suoraan nestekidenäytöstä. 9.1 Normaalit käyttötilat Näytetään normaalit käyttötilat ja sellaiset, jotka johtuvat sähköyhtiöstä tai lämpöpumpun turvatoiminnoista. Näytössä näkyvät ainoastaan laitteiston kokoonpanon ja lämpöpumpputyypin mukaiset ilmoitukset. Lämpöpumppu ei käy, koska lämmitysvaatimusta ei ole. Lämpöpumppu on lämmityskäytössä. Lämpöpumppu käy aktiivijäähdytyksellä. Lämpöpumppu käy käyttöveden kuumennuksella ja lämmittää käyttövesivaraajaa. Lämpöpumppu käy ja lämmittää uima-altaan vettä. Lämpöpumppu ja 2. lämmönkehitin käyvät lämmityskäytössä. Lämpöpumppu ja 2. lämmönkehitin käyvät ja lämmittävät uima-altaan vettä. Lämpöpumppu ja 2. lämmönkehitin käyvät käyttöveden kuumennuskäytössä ja lämmittävät käyttövesivaraajaa. Lämpöpumppu käynnistyy vähimmäispysähdysajan kuluttua ja alkaa sen jälkeen vastata lämmitysvaatimukseen. Vähimmäispysähdysaika suojaa lämpöpumppua. Se saattaa kestää jopa 5 minuuttia. Lämpöpumppu käynnistyy kytkentäjakson eston jälkeen ja alkaa sen jälkeen vastata lämmitysvaatimukseen. Kytkentäjakson esto on sähköyhtiön vaatimus ja saattaa kestää jopa 20 minuuttia. Tunnissa sallitaan enintään kolme päällekytkentää. Lämpöpumppu käynnistyy verkon päällekytkentäkuormitusviiveen jälkeen ja alkaa sen jälkeen vastata lämmitysvaatimukseen. Päällekytkentäkuormitusviive on sähköyhtiön vaatimus jännitteen paluun tai kunnallispalvelun eston jälkeen ja saattaa kestää jopa 200 sekuntia. Lämpöpumppu käynnistyy kunnallispalvelun eston päätyttyä. Kunnallispalvelun esto on sähköyhtiön ehto ja kestää yhtiöstä riippuen jopa kaksi tuntia. Aktivointi tai deaktivointi tapahtuu sähköyhtiön kautta. Lämpöpumppu on pois päältä ulkoisella estosignaalilla ID4-tulolla. Lämpöpumppu käynnistyy keruuliuospumpun esikäynnin jälkeen, joka voi kestää jopa kolme minuuttia. (Turvatoiminto). Lämpöpumppu pysähtyy, kun matalapaineen raja-arvo on saavutettu. Lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti. Toinen lämmönkehitin (2.LK) huolehtii lämmöntuotosta, kunnes lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti. Lämpöpumppu pysähtyy, kun matalapaineen raja-arvo on saavutettu. Lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti. Toinen lämmönkehitin (2.LK) huolehtii lämmöntuotosta, kunnes lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti. Lämpöpumppu pysähtyy, kun alempi käyntiraja on saavutettu. Lämpöpumppu käynnistyy jälleen automaattisesti, kun lämmönlähteen lämpötila on noussut riittävästi (turvatoiminto). Lämpöpumppu pysähtyy korkeapainerajan saavuttamisen takia ja käynnistyy jälleen automaattisesti (korkeapaineturvaohjelma). Lämpöpumppu on estetty. Eston syy ilmoitetaan seuraavien lyhenteiden avulla: AT: ulkolämpötila on alle -25 C (tai -15 C) tai yli 35 C. BA: Valitussa käyttötavassa kaksivalenssinen vaihtoehtoinen on ulkolämpötila pienempi kuin 2 LK:n lämpötilaraja. 2. lämmönkehitin on vapautettu. BR: Valitussa käyttötavassa kaksivalenssinen regeneroiva on varaajan lämpötila riittävän korkea, niin että se voi huolehtia olemassa olevista vaatimuksista (lämmitys, käyttövesi tai uima-allas). RL: Todellinen paluuvirtauksen lämpötila on sallittua raja-arvoa suurempi. WW: Käyttöveden jälkilämmitys 2. lämmönkehittimen avulla on käytössä. SK: Erikoistoiminto-valikossa on päällä järjestelmäohjaus, joka päättyy automaattisesti vuorokauden kuluttua. EVS: Kunnallispalvelun esto on päällä tai silta A1 (ID3-X2) ei ole asennettu. ABT: Sulatuksen mittauksessa ei havaittu tavallista menoveden lämpötilan laskua sulatuksen aikana (sulatuksen mittauksen erikoistoiminto). FIN-13

18 9.1 Lämpöpumppu on pois päältä, koska toimintatila 2. lämmönkehitin (2.LK) on valittu. Lämmöntuotto toimii 2. lämmönkehittimen avulla. Ennen höyrystimen sulatuksen käynnistämistä tapahtuu lämmitysveden virtausnopeuden valvonta. Ainoastaan ilma-vesi-lämpöpumpuille. Toimenpide kestää enintään neljä minuuttia. Lämpöpumppu sulattaa höyrystintä. Toimenpide kestää enintään kahdeksan minuuttia. Suurin menoveden lämpötila on ylitetty. Lämpötilan laskemisen jälkeen lämpöpumppu käynnistyy itsestään (vain maa-vesi lämpöpumppu). Kytkeytyessä jäähdytyksen käyttötilaan ja takaisin noudatetaan viiden minuutin viivettä. Sen aikana lämpöpumppu on pois päältä. Kylmänkehitin ei voi toimia tarpeesta huolimatta, koska jäänesto on aktivoitu. Tämä olotila päättyy aikanaan itsestään. Kylmänkehitin ei voi toimia tarpeesta huolimatta, koska senhetkinen virtauksen lämpötila on käyttörajan alapuolella. Tämä olotila päättyy aikanaan itsestään. Kylmänkehitin ei voi toimia tarpeesta huolimatta, koska kastepisteen tarkkailulaite huoneessa on aktivoitunut. Tämä olotila päättyy aikanaan itsestään. Kylmänkehitin ei voi toimia tarpeesta huolimatta, koska huoneyksikön anturiarvoista laskettu kastepiste on alitettu. Tämä olotila päättyy aikanaan itsestään. Passiivinen jäähdytys on käynnissä, lämpöpumpulle ei ole vaatimuksia. FIN-14

19 Näyttöilmoitukset Häiriöilmoitukset Näytön häiriöilmoitukset on jaettu kolmeen ryhmään: Lämpöpumppuhäiriöihin Laitteistohäiriöihin ja Anturivirheisiin Huoltopalveluun on otettava yhteys, mikäli on annettu lämpöpumppuhäiriö (LP-häiriö). Huoltoa varten tulee ilmoittaa käyttötiedoissa näkyvä ohjelmistoversio sekä vikailmoitus. Kun vian syy on poistettu, on häiriö kuitattava painamalla ESC. Seuraavat ilmoitukset voivat ilmestyä näyttöön. Lämpöpumppuhäiriö viittaa lämpöpumpussa olevaan vikaan. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. Nopea ja tarkka vianmääritys edellyttää häiriöilmoituksen (näytössä olevan tekstin), lämpöpumpun tyyppitietojen (tyyppikilpi) ja lämpöpumpun ohjausyksikön ohjelmistoversion (käyttötiedot) ilmoittamista. Laitteiston tyypistä riippuen seuraavat lämpöpumppuhäiriöt voivat ilmestyä näyttöön: Matalapaine kuuman kaasun termostaatti jäänesto Kompressorin kuormitus Laitteistohäiriö viittaa lämpöpumppulaitteistossa olevaan vikaan tai väärään asetukseen. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. Nopea ja tarkka vianmääritys edellyttää häiriöilmoituksen, lämpöpumpun tyyppitietojen ja lämpöpumpun ohjausyksikön ohjelmistoversion ilmoittamista. Laitteiston tyypistä riippuen seuraavat laitteistohäiriöt voivat ilmestyä näyttöön: Keruuliuospumpun moottorisuoja Kaivon virtausnopeus korkea paine Lämpötilaero Laitteistohäiriö voi johtua siitä että anturissa on oikosulku tai katkos. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. Nopea ja tarkka vianmääritys edellyttää häiriöilmoituksen, lämpöpumpun tyyppitietojen ja lämpöpumpun ohjausyksikön ohjelmistoversion ilmoittamista. Seuraavat anturit voivat olla rikki, laitteistotyypistä riippuen: Paluuvesianturi Jäätymissuojan anturi Menovesianturi virtausanturi Lämmityspiirin 2/3 anturi ulkoanturi Ilmoitus voi tulla vain silloin, kun hiljainen jäähdytys on päällä. Sen syy voi olla jokin näistä: Huoneyksikön anturissa on oikosulku tai katkos Kytkettyjen huoneyksikköjen lukumäärä ei täsmää valittujen huoneyksiköiden oletusmäärän kanssa. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. HUOMAA Laitteistohäiriö Laitteistoissa ilman lisälämmitystä asetetaan minimaalinen paluuveden ohjelämpötila (jäätymisvaaran vuoksi) lämpöpumppu- tai laitteistohäiriön tapahtuessa. Kun vaihdetaan manuaalisesti käyttötilaan 2. lämmönkehitin, tapahtuu rakennuksen lämmitys pelkästään sähkövastuksen avulla. FIN-15

20 Takuuehdot ja asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät lämpöpumpun asennus- ja käyttöohjeista. Oikeudet erehdyksiin ja muutoksiin pidätetään.

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER FI KÄYTTÖOHJE LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET

Lisätiedot

Lämpöpumpun käyttöohje

Lämpöpumpun käyttöohje Lämpöpumpun käyttöohje Junior ECO Junior GT CUBE RE Versio: 2016-05-25 Oilon Lä mpo pumpun kä ytto ohje Junior ECO Junior GT CUBE RE Automatiikan osalta tämä käyttöohje pätee, käyttöpäätettä lukuun ottamatta,

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Lämpöpumpun ohjausyksikkö

Lämpöpumpun ohjausyksikkö Lämpöpumpun ohjausyksikkö Asentajan opas Suomi Lämpöpumpun ohjausyksikkö Tilausnro: 452114.66.85 FD 9009 J08< nstellung der Sprache MENUE-Taste für einige Sekunden gedrückt halten Auswahl des Menüpunktes

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje B3144 Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje CE1B3144_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot