Ovet auki unelmille! Löydä tulevaisuutesi opistossa! Tervetuloa opiskelemaan ja viihtymään!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ovet auki unelmille! Löydä tulevaisuutesi opistossa! Tervetuloa opiskelemaan ja viihtymään!"

Transkriptio

1

2 Ovet auki unelmille! Opintolinjoilta voit hakea vauhtia yliopisto-opintoihin ja nauttia ilmaisun ilosta. Opiskelun kautta saat edellytyksiä sekä jatko-opintoihin että työelämään. Opintolinjoilla opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Etelä-Pohjanmaan Opisto on yksi Suomen suurimpia kansanopistoja. Opistomme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Hyödynnä laaja opintotarjontamme ja vietä itsesi näköinen kansanopistovuosi! Tervetuloa opiskelemaan ja viihtymään! Löydä tulevaisuutesi opistossa! 2

3 OPINTOLINJAT Suuntana yliopisto-opinnot Lääketiede...4 Luonnontieteet... 4 Terveyskasvatus...5 Liikuntatiede... 5 Kasvatustiede...6 Psykologia... 6 Oikeustiede... 7 Englannin kieli... 7 Vapaa yliopisto-opintojen linja... 7 tahtona taide Kirjoittaminen ja suomen kieli... 8 Tanssitaide... 8 Teatteritaide 1 ja Maskeeraus... 9 Rytmimusiikki Suomen kielen ja kulttuurin opinnot Fria finska studielinjen...11 Maakari-maahanmuuttajakoulutus 1 ja PERUSOPETUS Kymppiluokka...11 AMMATILLINEN KOULUTUS Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Ammatillinen lisäkoulutus MUU OPETUS JA PALVELUT Avoimen yliopiston opinnot...13 Lyhytkurssit Vapaa-aika...13 Asuminen Ruokailu- ja opintokustannukset Opintotuki Opiskelijaksi hakeminen Lisätietoja Opiston sijainti Opiston arvot ovat Oppiminen, Vuorovaikutus ja Innostus. Opisto on opiskelijalle ovi itsensä löytämiseen, kehittämiseen ja sivistämiseen. Opisto avaa myös ovia jatko-opintoihin ja työelämään. 3

4 OPINTOLINJAT SUUNTANA YLIOPISTO- OPINNOT Lääketiede Tähtäimessä lääketieteen opinnot? Tai haaveiletko eläinlääkärin tai hammaslääkärin työstä? Lääketieteen opintolinjalla opiskellaan lukion fysiikan, kemian ja biologian kurssit. Lisäksi valmentaudut pääsykokeen aineistoosuuteen ja saat opastusta tekstin analysoinnissa ja pääsykokeen vastaustekniikassa. Opistossamme on tarjottu valmennusta lääketieteeseen jo vuodesta 1995 lähtien. Luonnontieteet Luonnontieteiden opintolinjalla opiskellaan biologiaa, fysiikkaa, matematiikkaa ja kemiaa. Suuri osa opinnoista on avoimen yliopiston opintoja, joten ne voi myöhemmin hyväksilukea yliopistotutkintoon. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston avoimien yliopistojen kanssa. Luonnontieteiden lisäksi opintolinjalla voi suuntautua maa- ja metsätaloustieteiden tai tekniikan yliopisto-opintoihin. 4

5 Terveyskasvatus Terveys- tai sosiaalialalle! Opinnoissa valmistaudutaan syksyn AMK:n ja toisen asteen pääsykokeisiin sekä opiskellaan ammatillisia aineita (esim. EA1 ja EA2). Voit myös suorittaa terveystieteiden opintoja avoimessa yliopistossa. Opintojen aikana haet ja vahvistat omaa ammatillista suuntautumistasi ja jatko-opintomahdollisuuksiasi. Voit opiskella joko syyslukukauden tai koko lukuvuoden ajan. Liikuntatiede Liikunta-alan jatko-opintoihin suuntaavalla linjalla opiskelet muun muassa liikuntatieteellisiä avoimen yliopiston opintoja, kehität opiskelutaitojasi sekä valmentaudut liikunnan korkeakouluopintojen pääsykokeisiin. Niiden vaativiin liikuntakokeisiin tähdätään liikunnanopetuksella, jota on noin puolet viikko-ohjelmassa. Se järjestetään Ilmajoki-hallilla, virkistysuimala Poreessa ja Kuortaneen urheiluopistolla. Lukuvuoden aikana saat laajan tietämyksen eri liikuntalajeista ja lisäksi opintopisteitä yliopisto-opintoja varten. 5

6 Kasvatustiede Opintoihin sisältyy valintasi mukaan joko kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Lisäksi valmentaudut yliopiston pääsykokeisiin VAKAVA-aineiston pohjalta. Työelämäjaksolla saat kokemuksia opettajan työstä tai muusta sinua kiinnostavasta kasvatusalan työtehtävästä. Psykologia Psykologia tutuksi! Kehitä ja vahvista ammatillista suuntautumistasi ja psykologian alan tuntemustasi. Opintoihin sisältyy muun muassa psykologian perusopinnot Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Keväällä ohjelma painottuu yliopiston pääsykokeisiin valmentautumiseen. 6

7 Oikeustiede Haaveiletko juristin ammatista? Lukuvuoden aikana kehityt oikeustieteellisessä ajattelussa, opit oikeudenalojen perusteita sekä opiskelu- ja vastaustekniikkaa. Lisäksi saat hyvät valmiudet pääsykokeissa menestymiseen. Opintolinjalla suoritetaan oikeustieteellisiä opintoja Turun, Lapin ja Helsingin (Vaasan) yliopistojen opintovaatimusten mukaisesti. Hae meille! Englannin kieli Kieltenopettajaksi, tulkiksi tai kääntäjäksi? Opintoihin kuuluvat muun muassa englannin kielen perusopinnot, jotka suoritetaan Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Lisäksi saat valmennusta yliopistojen pääsykokeisiin. Kevään 2016 aikana järjestetään myös opintomatka Englantiin. Suoritettuasi englannin kielen perusopinnot hyvin arvosanoin, voit hakea Vaasan yliopistoon ilman pääsykoetta avoimen yliopiston väylähaun kautta keväällä Vapaa yliopistoopintojen linja Hyödynnä laaja avoimen yliopiston tarjontamme ja tule opiskelemaan valitsemiasi avoimen yliopiston opintoja päätoimisesti. Opintojen alussa sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka koostuu avoimen yliopiston opinnoista sekä muista opiskelua tukevista oppiaineista. Valittavanasi on avoimen yliopiston opintoja kuudesta eri yliopistosta. Opintolinjalla on mahdollisuus tutkintotavoitteiseen opiskeluun avoimessa yliopistossa. Lisäksi voit saavuttaa väylähakukelpoisuuden yliopistojen opiskelijoiden erillisvalinnassa. 7

8 TAHTONA TAIDE 8 Kirjoittaminen ja suomen kieli Opintolinjalla harjoitellaan erilaisia kirjoittamisen tapoja ja tutustutaan monipuolisesti kirjallisuuteen. Voit valita painopisteeksi kirjoittamisen, suomen kielen tai kirjallisuuden sekä suorittaa näistä aineista avoimen yliopiston opintoja. Halutessasi voit tehdä useampivuotisen tutkintotavoitteisen opiskelusuunnitelman tai keskittyä oman kirjallisen ilmaisusi kehittämiseen. Kaikki humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkintoon sisältyvät opinnot suorittanut opiskelija voi hakea maturiteetin ja kandidaatin tutkinnon suoritusoikeutta Jyväskylän yliopistolta. Opinnoissa voi hankkia myös väylähakukelpoisuuden. Tanssitaide Vietä vuosi tanssin, kehonhuollon ja tanssinohjauksen parissa! Opiskeluun kuuluu muun muassa tanssiteknisiä opintoja, produktiotyöskentelyä, tanssin didaktiikkaa sekä ohjausharjoittelua. Opetuksessa painottuvat oma kehontuntemus sekä oman persoonallisen liikekielen ja ilmaisun kehittäminen. Saat vankan tiedollisen ja taidollisen pohjan tanssin ammatilliseen jatkokoulutukseen.

9 Teatteritaide 1 ja Teatteritaiteen opintolinja 1 perehdyttää sinut monipuolisesti ilmaisun eri osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön, tanssiin, teatteritietoon, teatterikirjoittamiseen, esitystyöskentelyyn, soveltavaan teatteriin ja näyttämöestetiikkaan. Teatteritaiteen opintolinja 2:lla syvennyt itse valitsemasi näkökulman mukaan ohjaamiseen, kirjoittamiseen tai näyttelijäntyöhön. Ilmaisun iloa! Maskeeraus Haluaisitko luoda elävää taidetta? Opetus kattaa teatterin, tanssin ja elokuvamaailman maskeerauksen sekä kauneus- ja muotialan meikkiopetuksen. Lisäksi paneudutaan eri aikakausien tyyleihin ja kurkistetaan tarpeiston valmistamisen saloihin. Opintoihin sisältyy produktiotyöskentelyä. 9

10 Suunta ja siivet opistosta! Rytmimusiikki Ota haltuun rytmimusiikin eri genret, mm. rock-, soul-, funk-, iskelmäja jazzmusiikki. Saat valmiuksia joko omaan musiikilliseen työhön tai ammatillisiin jatko-opintoihin rytmimusiikin alalla sekä edellytyksiä musiikin elinikäiselle itsenäiselle harrastamiselle. Koulutukseen valituilta edellytetään yhtyesoittoon vaadittavaa soitto- tai laulutaitoa. 10

11 SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPINNOT PERUSOPETUS Fria finska studielinjen Kombinera effektiva studier med praktisk språkinlärning. Välj fritt de ämnen du ska studera vid sidan av finska språket. Du studerar hela tiden på finska men får stödande undervisning i finska språket på din egen nivå. Du har gott om möjligheter att kombinera finskstudierna med kurser ur våra andra studielinjer. Maakarimaahanmuuttajakoulutus 1 ja Maakari 1 -opintolinjalla (alkeisryhmä) opitaan suomen kielen alkeet ja perusteet sekä kehitetään kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. Maakari 2 (jatkoryhmä) syventää peruskieliopin osaamista sekä tekstin ja puheen ymmärtämistä. Molemmilla opintolinjoilla keskitytään sekä suomen kieleen että kulttuuriin ja oman ammattialan löytymiseen. Kymppiluokka Kymppiluokalla voit korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja. Kymppiluokka on tarkoitettu nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Maahanmuuttajanuorille kymppiluokka tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa suomen kielen taitoa sekä jatkoopintovalmiuksia. Kymppiluokalla on myös tilaisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään. 11

12 AMMATILLINEN KOULUTUS Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja työskentelee eri-ikäisten ihmisten parissa, esimerkiksi nuorisotiloissa, kouluissa ja iltapäiväkerhoissa, järjestöissä, lastensuojelun yksiköissä ja erilaissa projekteissa. Tutkinto antaa ammatillisen pätevyyden ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinnon suorittaminen kestää maksimissaan kolme vuotta. Tutkintoon voi kouluttautua myös oppisopimuksella. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Lukuvuosi : Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Ohjaajuus Ohjaus eri toimintaympäristöissä Ohjauksen menetelmät - kulttuuriohjaus - liikunnanohjaus - luonto- ja elämystoiminta - nuorten tieto- ja neuvontapalvelut - media- ja verkko-ohjaus - teknisten ja kädentaitojen ohjaaminen Ikääntyvien ohjaus Lastensuojelun erikoistumisopinnot Monikulttuurisen toiminnan ohjaus Nuorten sosiaalinen vahvistaminen Palveluiden tuottaminen yhteiset tutkinnon osat, 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 12 Pääsyvaatimukset Hakuaika Opiskelukustannukset Peruskoulun tai lukion oppimäärä Kevään toisen asteen yhteishaku. Hakuajan jälkeen voit kysyä mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja opistosta. Voit hakea opiskelemaan suorahaussa, jos sinulla on aiempi ammatillinen perustutkinto, jokin muu perusopetuksen jälkeen suoritettu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen hakemusten perusteella. Ruokailu, opinto-ohjelman mukainen opiskelu sekä asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia.

13 Ammatillinen lisäkoulutus Opistolla järjestetään myös ammatillista lisäkoulutusta, johon kuuluvat muun muassa erilaiset näyttötutkintoina suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. MUU OPETUS JA PALVELUT Avoimen yliopiston opinnot Sinulla on mahdollisuus opiskella avoimen yliopiston opintoja myös sivutoimisesti tai muiden opintojesi rinnalla. Päätoimisesti opistossa opiskelevien avoimen yliopiston opinnot sisältyvät opiskelijan opintomaksuun opintojen alussa tehdyn opiskelusuunnitelman mukaisesti. Valittavanasi on monipuolinen valikoima kieli- ja viestintäopintoja, yksittäisiä opintojaksoja sekä perusja aineopintokokonaisuuksia kuuden eri yliopiston tarjonnasta. Opinnot suoritetaan Helsingin, Jyväskylän, Itä- Suomen, Lapin, Turun tai Vaasan yliopistojen opintovaatimusten mukaisesti. Avoimen yliopiston opintoja on mahdollista opiskella myös tutkintotavoitteisesti kohti kandidaatin tutkintoa. Katso tarkempi esittely opintotarjonnastamme sekä tutkintotavoitteisesta opiskelusta netistä: Lyhytkurssit Opistolla järjestetään ympäri vuoden lyhytkursseja suosituista aiheista. Opiston omat päätoimiset opiskelijat pääsevät kursseille puoleen hintaan. Tutustu lyhytkursseihin netissä: Vapaa-aika Opisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikuntaharrastuksiin ja vapaa-aikaan. Opiskelijat voivat käyttää ilmaiseksi esimerkiksi opiston kuntosalia ja liikuntasalia. Myös musiikkiharrastuksille löytyy omat tilat. Opiston arki-illoissa on läsnä opistoohjaaja järjestäen muun muassa palloilua, toimintapajoja ja elokuvailtoja. Harrastustoiminnan ohjaamisen lisäksi opisto-ohjaaja toimii opiskelijoiden tukena asumiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Asuminen Opisto tarjoaa opiskelijalle kodin edulliseen hintaan opistovuoden ajaksi. Opiston pihapiirissä on noin 150 asuntolapaikkaa, joista pääosa on kahden hengen huoneissa. Opistolla on myös yhden hengen huoneita. Huoneet ovat valmiiksi kalustettuja. Asuminen maksaa kahden hengen huoneessa /kk asunnosta riippuen. Asuntomaksu kattaa asumisen opistolla maanantaista perjantaihin. Viikonlopuksi opistolle jääviltä opiskelijoilta peritään erillinen asuntomaksu. Opistolla asumiseen saat 88,87 /kk asumislisää Kelalta (ks. lisätietoja Opistolla asuminen on sopiva sekoitus yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä. 13

14 Ruokailu- ja opintokustannukset Opiston ravintola Katajanmarja tunnetaan maittavista aterioistaan. Voit nauttia edullisen ja monipuolisen aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja päivällisen. Tarjolla on aina myös kasvisvaihtoehto. Täysihoitoruokailuun sisältyy ma-to: aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen, pe: aamupala ja lounas. Valitsemasi ruokailuvaihtoehto on voimassa myös viikonloppuna, jos opiston oma ravintola on auki. Kuukausittain maksettava opintomaksu muodostuu valintasi mukaan joko opetuksesta ja ruokailuista tai pelkästään opetuksesta. Valitessasi ruokailut opintomaksun yhteyteen säästät ruokailukustannuksissa. Opintokustannukset opetus ja täysihoitoruokailu 435 /kk opetus ja lounas 350 /kk opetus 275 /kk 14

15 Hae mennessä! Opintotuki Opintolinjoilla opiskelu oikeuttaa toisen asteen opintotukeen. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahan suuruus on maksimissaan 249,21 /kk ja asumislisä opistolla asumiseen 88,87 /kk. Valtion takaamaa opintolainaa on mahdollista saada opintoihin maksimissaan 400 /kk. Lisää tietoa saat tai Kelan toimistoista. Opintotuki opintoraha max. 249,21 /kk asumislisä max. 88,87 /kk valtion takaama opintolaina max. 400 /kk Yhteensä max. 738,08 /kk Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuesta saat lisätietoa Koulutusrahastosta tai työvoimatoimistoista. Opiskelijaksi hakeminen Opiskelijapaikat täytetään hakemusten perusteella. Hakuaika opintolinjoille päättyy (poikkeuksena kymppiluokka, lääketieteen opintolinja sekä tanssi- ja teatteritaiteen opintolinjat). Kymppiluokan hakuaika Lääketieteen opintolinjalle hakuaika päättyy Tanssi- ja teatteritaiteen opintolinjoille kevään hakuaika päättyy , ja soveltuvuuskoe järjestetään Mahdollinen täydennyshaku tanssi- ja teatteritaiteen opintolinjoille päättyy Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan hakemusten perusteella. Opiskelijavalintoja tehdään viikoittain, joten saat tiedon valinnasta nopeasti (poikkeuksena koulutukset, joihin järjestetään soveltuvuuskoe). Ottamalla opiskelupaikan vastaan kansanopistossa et menetä yhteishakukelpoisuutta toisen asteen haussa tai korkeakouluhaussa. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa tai tulosta netistä paperinen hakulomake. Jäljennökset opiskelu- ja työtodistuksista toimitetaan opistolle postitse tai sähköpostitse. Hakuajan jälkeen kysy mahdollisia peruutuspaikkoja! Uusien opiskelukaverien ja mukavan asuinympäristön myötä opiskeluvuodestasi Ilmajoella tulee ainutkertainen, ikimuistettava kokemus! Lisätietoja Tarkempia tietoja opintojen sisällöistä tai vaikkapa asumisesta ja ruokailusta saat toimistostamme puh. (06) tai sivuiltamme 15

16 Opiston sijainti Seinäjoelle Vaasaan SHELL Koskenkorva Etelä-Pohjanmaan Opisto ILMAJOENTIE (tie n:o 7000) Kyrönjoki Opistontie n. 1 km KANTATIE 67 Ilmajoen keskusta Liikennevaloristeys VALTATIE 3 Tampereelle Välimatkoja: Helsinkiin Ouluun Jyväskylään Tampereelle Vaasaan Seinäjoelle Ilmajoen keskustaan n. 360 km n. 340 km n. 218 km n. 180 km n. 70 km n. 21 km n. 5 km Oikeudet esitteen tietojen muutoksiin pidätetään. Opistontie 111 Puh. (06) Ilmajoki

Opintolinjat 2013 2014

Opintolinjat 2013 2014 Opintolinjat 2013 2014 Unelmia kohti! Opintolinjoilta voit hakea vauhtia yliopisto-opintoihin tai nauttia ilmaisun ilosta Kulttuuriopistossa. Opiskelun kautta saat edellytyksiä työelämään ja jatko-opintoihin

Lisätiedot

WWW.JOUTSENONOPISTO.FI

WWW.JOUTSENONOPISTO.FI WWW.JOUTSENONOPISTO.FI Joutsenon Opisto on sitoutumaton oppilaitos, jossa voit opiskella valitsemallasi linjalla ja suorittaa avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksia. Opintolinjamme ovat: kuvataiteen

Lisätiedot

opintolinjat 2013-2014

opintolinjat 2013-2014 opintolinjat 2013-2014 www.joutsenonopisto.fi Tervetuloa Joutsenon Opistoon Joutsenon Opisto on sitoutumaton aikuisoppilaitos, jossa on englannin kielilinja historian linja japanin kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

opintolinjat 2012-2013

opintolinjat 2012-2013 opintolinjat 2012-2013 www.joutsenonopisto.fi Tervetuloa Joutsenon Opistoon Joutsenon Opisto on sitoutumaton aikuisoppilaitos, jossa on englannin kielilinja historian linja japanin kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi. Koulutukset 2014 15

Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi. Koulutukset 2014 15 Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi Koulutukset 2014 15 Opistolla on AVOIMET OVET 22.1.2014 klo 12 16. Tervetuloa tutustumaan koulutuksiimme! 2 Opiskelua ja elämää Turun kristillinen opisto on

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016

OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016 2015-2016 OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016 Valmentaudu AMKiin ja yliopistoon Kulttuuriin Mediaan Yliopistoon Journalismiin Tieteisiin Musiikkiin www.heo.fi Täytä hakemuksesi netissä Vuoden

Lisätiedot

Keski-pohjanmaan opisto

Keski-pohjanmaan opisto Keski-pohjanmaan opisto OPISTO ON SEIKKAILU Keski-Pohjanmaan opisto sijaitsee Kokkolassa Kälviän kylällä.koulutuspalvelut koostuvat sekä ammatillisista että vapaatarjoitteisista opintotarjonnasta. Tarjolla

Lisätiedot

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Toimitus: Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala Taitto:

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Länsi-Suomi 2 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Toisen asteen koulutuksen valintaopas peruskoulun päättäville ja heidän vanhemmilleen Yhteishaun tärkeät päivämäärät 2012 Helmikuu 27.2. 16.3.2012

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi Opiskele Kansanopistossa opinnot 2013-2014 folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo-

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013

Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013 Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013 OSAA JA JALOSTA TAIDOT LAAJASALOSTA KOULUTUSOHJELMA VIESTINNÄN KOULUTUS: CROSSMEDIATOIMITTAJA, LEHTITOIMITTAJA, RADIOTOIMITTAJA,

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Etelä-Suomi 2 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot