Porin kaupungin henkilöstölehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2012"

Transkriptio

1 Porin kaupungin henkilöstölehti Ajankohtaista Teema Kaupunginosat Laki yhteistoiminnasta tärkeä. Pori syrjäytymistä vastaan. Saaristo, helmi Porin kruunussa. s. 3 s. 6-8 s. 13

2 2 Pääkirjoitus On aika rummuttaa myönteisiä asioita! Porilaiseen mentaliteettiin liittyy kielteisten asioiden ylikorostaminen ja myönteisten vähättely. Hyvätkin asiat esitetään usein negaatioiden kautta. Porilainen ymmärtää paikallisen kielen koukerot toisin kuin ulkopuoliset. Rikomme nyt porilaista etikettiä ja etenemme positiivinen kärki edellä. Porin asema on kehittynyt hyvään suuntaan viime vuosina. Myönteiset asiat jäävät kuitenkin edelleen liian usein kielteisten asioiden varjoon. Haluamme nostaa tikun nokkaan kolme esimerkkiä, jotka ovat irrallisia paloja isossa palapelissä, mutta joiden merkitys heijastuu myönteisesti useaan asiaan. Ensimmäinen esimerkki liittyy työllisyyskehitykseen. Satakunnan Ely-keskus on julkaissut 1980-luvulta alkaen kuukausittain tilastoja alueiden työllisyyskehityksestä. Heinäkuun lopun tilastot olivat poikkeukselliset niin Satakunnan kuin Porin kannalta. Satakunnan työttömyysaste oli neljänneksi alhaisin kaikkien alueiden joukossa, ja ensimmäisen kerran alhaisempi kuin Varsinais-Suomessa. Kehitys tulee vielä selkeämmin esiin Porin kohdalla. Porin työttömyysasteen ero 20 suurimpaan kaupunkiin oli enää vain 1,1 %-yksikköä. Pahimmillaan ero oli yli 10 %-yksikköä 1990-luvulla ja noin 5 %-yksikköä vielä 2000-luvun alussa. Kyse on valtavasta muutoksesta aikaisempaan kehitykseen verrattuna. Porin työttömyysaste on jo alhaisempi kuin esimerkiksi Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä tai Lahdessa. Toinen esimerkki liittyy väestökehitykseen. Porissa asui asukasta kesäkuun lopussa vuonna Asukasluku on noussut yhtäjaksoisesti vuoden 2005 jälkeen. Väkiluvun kääntyminen nousuun ja muuttovoitot ovat Porin henkisen ilmapiirin ja tulevaisuususkon kannalta isompia asioita kuin Porin kehitystarina sisältää onnellisen draaman ainekset. osaamme ehkä edes ajatella. Pori on saanut muuttovoittoa nuorista, opiskelijoista ja maahanmuuttajista noin henkilöä vuoden 2005 jälkeen. Siis samoista ryhmistä, joista tuli aikaisemmin suurimmat muuttotappiot. Pori on saanut kahden viime vuoden aikana enemmän muuttovoittoa kuin kertaakaan vuoden 1974 jälkeen. Kolmas esimerkki liittyy elinkeinopolitiikkaan. Porin seudun elinkeino- ja toimialarakenne on monipuolistunut pitkän rakennemuutoksen seurauksena. Teollinen perusta on tänä päivänä vahva, uusiutunut ja kilpailukykyinen. Neljä viidestä uudesta työpaikasta syntyy kuitenkin pk-yrityksiin. Tämä unohtuu usein julkisuudessa, joka korostaa yksittäisten suuryritysten sijoittumispäätöksiä. Kunnan verotulo- ja työllisyyskehityksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka hyvin alueella toimivat ja aloittavat pk-yritykset pärjäävät. Suuryrityksiä tarvitaan, mutta pkyritysten menestyminen on alueen hyvinvoinnin perusta. Porissa aloittaa jo joka vuosi noin sata yritystä enemmän kuin lopettaa toimintansa. Pori haluaa panostaa määrätietoisesti yritysten toimintaedellytyksiin. Tästä on osoituksena mm. kaupungin, Satakunnan kauppakamarin sekä Porin ja Satakunnan yrittäjät ry:n välinen elinkeinotiimi ja tulevaisuuden haasteet kestävän elinkeino-organisaation rakentaminen. Porin kehitystarina sisältää onnellisen draaman ainekset: jatkuvasta kasvusta syvään rakennemuutokseen ja jälleen uudelleennousuun 2000-luvulla. Porin nousun taustalla on useita tekijöitä, jotka perustuvat oikeisiin ja määrätietoisiin valintoihin. Positiivisia asioita kannattaa rummuttaa aina kun siihen on aihetta: nyt on! Timo Aro Tomi Lähteenmäki Hei isä, minä olen täällä maailman toisella puolen. Kiva kun ilmoitit. Me vanhemmat kun olemme huolissamme lapsistamme. Olisipa niin kaikkien lasten kohdalla. Silloin täyttyisi yksi ehto lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Lopusta jo erilaiset yhteiskunnan turvaverkot ehkä kykenisivät huolehtimaan. Valitettavasti on vanhempia, joiden huolenpito jää kesken. Ei se aina ole omassa kädessä. Erilaiset sairaudet, sosiaalinen syrjäytyminen, työttömyys ja vielä monet muutkin syyt saattavat johtaa lapsista ja nuorista huolehtimisen epäonnistumiseen. Silloin yhteiskunnan turvaverkkoja pitää tiivistää. Meillä on hieno neuvolajärjestelmä. Sieltä siirrytään koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Matkalla apuna voivat olla lastensuojelu, perheneuvolat ja tietenkin koulu. Koulu viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Koululle tuntuu kuuluvan nykyisin kaikesta huolehtiminen. Opettajat ovat opetustehtävänsä ohella kasvattajia ja auttavat oppimisvaikeuksien kohdatessa. Opettajat eivät voi vastata sosiaalisesta ja terveydellisestä huolenpidosta. Heidän pitää kyllä olla ketjussa mukana, sen yksi osa. Jos lapsia palautetaan terveydenhuollosta kouluun toteamuksella, ettei voida auttaa, niin tuntuu siltä, että turvaverkoissa toimii vastuun siirtämisen politiikka. Moniammatillisessa yhteistyössä jokaisen pitää tuntea ammatillinen vastuunsa. Eikä koulun pidä olla se viimeinen klinikka. Nelikymmenvuotias peruskoulu on jo olemassaolollaan keskeisessä osassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakentamisessa. Ainaisista koulukiusaamispuheista huolimatta koulu on monelle päivän turvallisin paikka. Eikä kiusaaminen koulusta poistu ennenkuin se poistuu yhteiskunnasta. Kiusaamista ei koulussa opita. Onneksi kouluilla on käytettävissä pieni määrä sosiaalista ja psykologista osaamista. Koulukuraattoreja ja koulupsykologeja on kovin vähän. Oppilashuollon verkoston tärkeänä osana heitä tarvitaan. Työn tulisi kohdistua ennaltaehkäisevään varhaiseen tunnistamiseen sekä oppimisvaikeuksien voittamiseen. Verkostoon kuraattoreiden ja psykologien lisäksi tarvitaan kuitenkin riittävästi sosiaalipuolen ja terveydenhoidon osaamista, jonka järjestäminen kuuluu terveydenhuollolle. Koulun tehtävä on opettaa ja kasvattaa. Onko Pori tulevina vuosina vanhemmuutta tukeva lasten ja nuorten kaupunki? Sen ratkaisee heistä huolehtivien verkostojen vahvuus. Jari Leinonen

3 Henkilöstöasioita Yhteistoimintalaki on tarkoitettu noudatettavaksi Yhteistoiminta voidaan määritellä toimintavaksi jolla työyhteisön asioita hoidetaan. Sen perustana on keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Kunta-alalla on oma yt-laki Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan Sen piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Laki korvasi yleissopimuksen yhteistoiminnasta. Yt-laki on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämiselle kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Jokaisessa kunnassa on lisäksi oltava yhteistoimintaelin. Myötätuulen viikko-ohjelma: Maanantai Niska-hartia-selkäryhmä Nuorisotalo/peilisali klo Kuntosali, naiset ja miehet Keskustan uimahalli, kuntosali klo Vesivoimistelu, naiset ja miehet Keskustan uimahalli, iso allas radat 7 ja 8 klo Tiistai Kahvakuula, Tekniikkaryhmä, jossa hiotaan tarkemmin tekniikkaa ja perehdytään liikkeiden oikeaan suoritukseen. Nuorisotalon peilisali klo Keskiviikko Kahvakuula Tempoltaan kovempi tasoinen ja sopii kokeneemmille harrastajille. Nuorisotalon isosali klo Torstai Lattari-tanssi Nuorisotalon alasali klo Ryhmät ovat maksuttomia. Ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumisia. Ryhmiin osallistuvien henkilöiden tulee olla Porin kaupungin palveluksessa. Yhteistoiminta toteutuu välittömässä vuorovaikutuksessa työntekijän ja esimiehen kesken silloin, kun asia koskee yhtä työntekijää työpaikoilla esim. työpaikkakokouksissa yhteistyötoimikunnissa käsitellään henkilöstöä laajasti tai yleisesti koskevia yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Kyllin hyvä työyhteisö Mitkä asiat on käsiteltävä yhteistoiminnassa? Yt-laissa on määritelty yhteistoiminnan vähimmäistaso. Yhteistoimintamenettelyssä on ainakin käsiteltävä asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvia irtisanomisia, lomauttamisia ja osa-aikaistamisia. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta. Työnantajan tulee ennen kuin hän ratkaisee edellä tarkoitetun asian neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee Teksti Helena Metsälä Sovittaa yhteen yksilön kyvyt ja työn vaatimukset. Iloitsee, kun työssä onnistutaan tukee kun on vaikeuksia. Kunnioittaa erilaista osaamista ja erilaisia vahvuuksia. Antaa kaksisuuntaista ja rehellistä palautetta, joka perustuu tosiasioihin Antaa mahdollisuuden tehdä työn niin hyvin kuin osaa ja kehittyä siinä. Pystyy käsittelemään ristiriitoja ei halvaannu pienistä kahakoista. Antaa tilaa yhdessä olemiselle ja jakamiselle työn lomassa. Tunnustaa ihmisen rajallisuuden hyväksyy, ettei kukaan ole aina hyvässä terässä. On turvallinen. Suomen Mielenterveysseura Tiedustelut: Porin kaupungin vapaa-aikavirasto Hannele Wallin, puh Kuntosalit ajalla : Oma osuus Energy Puls Wellness Center, Herralahdenraitti 1 8,00 Friitala Sport Center, Tehtaantie 1, Ulvila 4,00 FysioCenter Mikael, Mikonkatu ,00 Joogasali, Valtakatu 4 4,00 Kunnon Fiilis, Kalevanpuisto 54 5,00 LadyLine, ei kertakäyntejä, vain jäsenyys, Eteläpuisto 9 4,00 Piukat Paikat, Itsenäisyydenkatu 42 3,50 Porihalli, Paanakedonkatu 18 4,00 Porin Kuntokeskus, Sampsantie 8 4,00 Seniori Center, Isolinnankatu 22 4,00 Wellness Friski, Karjalankatu 16 Rauma 10,00 Kun tulet salille, esitä henkilökuntakorttisi kassalla ja merkitse tietosi kansioon. Yhdeltä henkilöltä tuettu määrä on 2 kertaa viikossa tai 8 kertaa kuukaudessa. Uimahallit Porin uimahallien sisäänpääsymaksusta sekä Merikarvian, Kankaanpään ja Ulvilan uimahallikäynneistä saa alennusta henkilökuntakorttia näyttämällä 1 /käyntikerta. Avantouinti alkaen Yyterin leirintäalue / saunarakennus, käyntikerta 2,00. Tiistai klo Kulttuuriedut Alennuksen osuus pääsylipusta: Luontotalo Arkki, 2 Pori Sinfonietta, 3 Porin taidemuseo, 2 Porin Teatteri, 3 Rauman kaupunginteatteri, 2 Rosenlew-museo, 2 Satakunnan Museo, 2 Uudistuva työyhteisö -kilpailu 2012 Vielä ehtii mukaan! Mikäli työyhteisösi toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti, niin sillä on kaikki edellytykset pärjätä Uudistuva työyhteisö kilpailussa, joka on parasta aikaa käynnissä. Palkintona on 1000 euroa, käytettäväksi esimerkiksi työyhteisösi tyhy-päivän kustannuksiin. Kilpailuun osallistuminen hoituu täyttämällä hakemuslomake, joka löytyy Patarummusta, henkilöstöpalvelut -valikosta. Kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä parantamaan työnsä tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. Mittelössä menestymisen avainsanoja ovat osallistuvuus, innovatiivisuus, vaikuttavuus ja yleistettävyys. Hakemus tulee toimittaa henkilöstöpalveluihin mennessä. Voittajasta päättää kaupunkitason yhteistyötoimikunta, joka valitsee tunnustuspalkinnon saajan vuoden viimeisessä kokouksessaan. Hakuprosessista ja palkinnosta voi kysellä Riitta Saariselta henkilöstöpalveluista. Teksti Tarja Tiilimäki Kuva Kristiina Seppä Myötätuuliohjelma löytyy myös Patarummusta Myötätuuliterveisin Heidi Suominen, puh

4 4 Henkilöstöasioita Henkilöstökoulutus syksyllä 2012 Tietotekniikkaa ja esimiestaitoja Uusi koulutusopas on ilmestynyt. Tämän syksyn erityishaasteena on vastaaminen tietotekniikan koulutustarpeisiin. Onhan kaupunki ottamassa laajamittaisesti käyttöön Windows 7-käyttöjärjestelmän ja Office 2010-ohjelmistopaketin. Toisena osaamisen kehittämisen haasteena on talous- ja henkilöstöhallinnon perusteiden hyvä hallinta sekä työterveyshuollon palveluiden käyttö. Esimiehille on suunnitteilla kaupungin omiin ohjeisiin ja käytäntöihin pohjautuva laaja valmennuspaketti. Uusille esimiehille vuodesta 2005 toteutettu perehdyttämiskoulutus Esimiestaitojen perusteet sisältää samoja elementtejä. Uusien taloushallintajärjestelmien koulutusta järjestetään keväällä 2013 Taloustuki Kuntapalvelujen ja talouspalvelujen toimesta. Kustannussäästöjä hankintaosaamisella Sisäistä koulutusta lisäämällä halutaan kehittää myös hankintaosaamista. Kaupungin hankintaohjeita noudatetaan valtaosin hyvin suurten hankintojen osalta, mutta erillishankintojen hankintamenettelyjä on tarpeen tehostaa ja saada aikaan kustannussäästöjä. Tilauskoulutukset täydentävät tarjontaa Syksyn aikana järjestettävissä koulutuksissa perehdytään julkisten hankintojen hankintaprosessiin sekä tarjousten arviointiin, valintaan ja päätöksentekoon. Lisäksi tutustutaan sähköiseen kilpailutusjärjestelmään. Syksyn hankintakoulutukset sisältää kolme peruskoulutusta hankintojen pelisäännöistä sekä kolme jatkokoulutusta hankintojen kilpailuttamisesta. Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on kehittää henkilöstön tiedollisia, taidollisia, sosiaalisia ja asenteellisia valmiuksia hoitaa tehtäviään. Koulutuksella halutaan edistää moniosaamisen kehittymistä ja osaamisen jakamisen käytäntöjä sekä tukea työyhteisöjen toimivuutta, henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jatkamista, toteaa kehittämisasiantuntija Riitta Saarinen. Henkilöstöpalvelut suunnittelee ja toteuttaa koulutus- ja kehittämistoimintaa yhteistyössä johdon ja henkilöstön edustajien kanssa. Sisäistä koulutusta järjestetään muun muassa johtajuuden ja esimiestyön, hallinto- ja talousasioiden, tietotekniikan, viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä työhyvinvoinnin teemoista. Koulutusoppaan tilauskoulutuksia voidaan myös räätälöidä työyhteisöjen toiveiden ja tarpeiden pohjalta, Saarinen muistuttaa. Uusi ilmoittautumisjärjestelmä Koulutusohjelma löytyy Patarummusta henkilöstöpalveluiden sivustolta sekä hallintokuntiin jaettavista koulutusoppaista ja esitteistä. Koulutuksiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköisesti. Tänä syksynä on otettu käyttöön Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmä, joka mm. näyttää, paljonko koulutuksessa on paikkoja jäljellä. Järjestelmä lähettää automaattisesti vahvistuksen ilmoittautujan sähköpostiin. Seuraa koulutusilmoittelua ja käytä hyväksesi työnantajan tarjoamat kehittymismahdollisuudet. Ilmoittaudu ajoissa niin varmistat paikkasi! Teksti Kalle Aaltonen Kuva Kristiina Seppä Turvallisesti verkossa ilman riskejä Porin kaupungin tietoturvan ylläpidosta vastaa IT-palvelut. Yksikkö huolehtii muun muassa siitä, että tietoturvallisuuden perusasennukset ovat kunnossa. Huolimatta siitä, että IT-palvelut hoitaa keskitetysti esimerkiksi työkoneesi virustorjunnan, niin jokainen on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei omalla toiminnallaan aiheuta tietoturvariskejä. Internetin käyttö ei ole ongelmatonta. Jokaisen on syytä harkita tarkkaan ennen kuin siirtää luottamuksellista tietoa internetin tai sähköpostin välityksellä kaupungin sisäisen verkon ulkopuolelle. On lähes mahdotonta tietää mitä reittiä tiedot kulkevat ja miten monessa kohdassa sanomat voidaan kaapata tai muuttaa. Tiimipostin käyttö kaupungin palvelimen sisällä on turvallista. Ongelmia saattaa syntyä lähinnä siitä, että sähköposti menee inhimillisen erehdyksen vuoksi vahingossa henkilölle, jolle viesti ei ollut tarkoitettu, selventää käyttöpäällikkö Tommi Virhiä ITpalveluista. Työsähköpostin käyttämistä henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen Virhiä ei suosittele. Netti on väärällään ilmaisia sähköpostipalvelimia, joten on turhan rasittaa työpostia mainospostilla tai muilla varsinaisen työn hoitamiseen kuulumattomilla viesteillä, vaikkei siihen sinällään tietoturvariskiä sisältyisikään. Puhumattakaan siitä, että roskapostin sekaan saattaa hukkua myös tuiki tärkeitä työhön liittyviä viestejä. Teksti Tarja Tiilimäki Tiedon säilömisestä lisäkustannuksia Tallettavan ja varmuuskopioitavan materiaalin määrä kasvaa koko ajan. Näin ollen kaupungin tietojenkäsittelykapasiteettia joudutaan myös jatkuvasti kasvattamaan. Henkilökohtaisen materiaalin säilöminen työpaikan järjestelmiin, sähköpostiin tai työaseman verkkolevylle aiheuttaa Tommi Virhiän mukaan kaupungille lisäkustannuksia. Kaupungin tietojärjestelmään ostettu lisäkapasiteetti maksaa moninkertaisesti, jos sitä vertaa omalle kotikoneelle hankitun lisätilan kustannuksiin. Hintaa nostaa kalliimpi teknologia, varmistukset, varmuuskopioinnit, laitteiden 24/7 ylläpitokustannukset. Tämä työtehtäviin liittymätön yksityisaineisto käsitellään joka tapauksessa aivan turhaan samalla tavalla kuin työaineisto eli se Lue lisää tietoturvasta Patarummusta. Kuva Kristiina Seppä esimerkiksi varmuuskopioidaan säännöllisesti ja kopiota säilytetään pitkiä aikoja. Virhiän mukaan voidaan täysin perustellusti puhua tietojenkäsittelykapasiteetin varastamisesta. Kun kaupungin kapasiteettia on yksityiskäytössä, niin lystin maksaa työnantaja eli viime kädessä porilainen veronmaksaja, muistuttaa Virhiä. Teksti Tarja Tiilimäki

5 Ylös, ulos ja lenkille! Lisää työhyvinvointia liikkumalla Toiko kesä ylimääräisiä kiloja vyötärölle vai onko muuten vaan vetämätön olo? Jos vastasit kyllä, niin nyt on ilmeisesti korkea aika aloittaa liikuntaharrastus. Mielekäs, säännöllinen ja riittävän monipuolinen liikuntaharrastus ehkäisee koko joukon kremppoja, joilla on tapana heikentää työ- ja toimintakykyä. Säännöllisen liikunta vähentää sairauspoissaoloja, parantaa työkykyä, auttaa hallitsemaan työstressiä sekä vaikuttaa positiivisesti työsuoritukseen ja -kykyyn. Lisäksi liikunta parantaa itsetuntoa ja sillä on positiivinen vaikutus myös elämänhallintaan. Hyvä fyysinen kunto parantaa myös psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja luo kestävän pohjan kokonaisvaltaiselle työkykytoiminnalle. Itseä niskasta kiinni Tunnettu tosiasia on, että kunnostaan on jokainen vastuussa ihan itse. Työpaikka ja työterveyshuolto voivat tukea liikuntaa, mutta sohvalta ei kukaan tule repimään. Motivaatio ja liikunnan mielekkyys on löydyttävä itsestä. Hyvää kuntoa ja toimintakykyä ei voi varastoida, niitä on ylläpidettävä jatkuvasti. Kunto rapistuu yllättävän nopeasti: kestävyyskunto ja lihasvoimat heikkenevät jopa 20 prosenttia viikon vuodelevon aikana, mutta kunnon palauttaminen kestää monin verroin kauemmin. Parempi vähän kuin ei ollenkaan Kuormittavuudeltaan kohtalaista kestävyysliikuntaa tulisi harrastaa vähintään kolmena päivänä viikossa. Lisäksi terveen aikuisväestön eli vuotiaiden viikkoon tulisi sisällyttää myös lihaskuntoa ja nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää liikuntaa. Helppoja liikuntamuotoja ovat sellaiset lajit, joita voi harrastaa ilman erityistä osaamista tai välineitä, kuten kävely, juoksu, pyöräily ja uinti. Näiden etuna on myös se, että niitä voi tehdä yksin ja silloin kun itselle parhaiten sopii. Ryhmäliikunnan etuna on, porukassa tekemisen riemun lisäksi, tuki ja ohjaus lajin tekniikasta. Teksti Tarja Tiilimäki Lähde Työterveyslaitos Olennaista on kuitenkin muistaa, että vähäinenkin liikunta on parempi kuin ei liikuntaa ollenkaan. Kuva UKK-instituutti 2 t 30 min viikossa 2 kertaa viikossa Esimerkiksi päivittäinen 30 minuutin työmatkaliikunta riittää kattamaan terveysliikunnan vähimmäisvaatimukset. Työmatkat voi taittaa pyörällä tai kävellen, auton sijaan, ainakin osan matkaa. Liikuntaa tulee harrastettua ihan huomaamattaan päivän mittaan, esimerkiksi käyttämällä portaita hissin asemesta. Säännöllinen liikunta vähentää sairauspoissaoloja kohentaa työkykyä työstressin hallinta paranee itsetunto ja elämänhallinta paranevat vähentää unettomuutta elämänlaatu paranee 1 t 15 min viikossa Hiljaa hyvä tulee - aloita kuntoilu harkiten Liikuntaharrastusta käynnistelevän tavallisin sudenkuoppa on liian rankka aloitus. Kun ensimmäiselle juoksulenkille ampaistaan heti himovaihde päällä, niin seurauksena on kipeytyneet lihakset ja nivelet, eivätkä rasitusmurtumatkaan ole harvinaisia. Pahimmassa tapauksessa lenkkipolulta lähdetään jalat edellä. Liikuntaa aloitellessa on otettava huomioon realistisesti oma lähtötaso, eikä muistella miten on jaksanut esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten. Kehoa pitää kuunnella ja lisätä rasitusta ja kertoja vähitellen. Kehon pitää myös antaa palautua, muistuttaa työfysioterapeutti Helena Haula Satakunnan Työterveyspalveluista. Kuntoa ei kohenneta hetkessä. Liikuntamotivaatiota voi lisätä asettamalla itselleen selkeä tavoite, realistisia välietappeja unohtamatta. Päämääräksi voi asettaa vaikka asun, johon haluaa mahtua tai että ensi keväänä jaksaisi töiden jälkeen muutakin kuin maata sohvalla. Laihdutustavoitteiden saavuttamiseksi on syytä kiinnittää huomiota myös ruokavalioon. Haula muistuttaa, että mikäli oman liikuntaohjelman tekeminen tuntuu vaikealta, niin kannattaa pyytää apua ammattilaiselta. Tässäkin tapauksessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Teksti Tarja Tiilimäki Kuva Kristiina Seppä

6 6 Koulut ongelman keskiössä Kiire ja suuret luokkakoot ajavat nuoren ahtaalle. Suurin osa suomalaisista jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen. Osa ei kuitenkaan siihen pysty tai ole kiinnostunut. Porin peruskoulut ovat avainasemassa, kun puhutaan nuorten sosiaalisesta vahvistamisesta sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisystä. Itä-Porin yhtenäiskoulun rehtori Toni Ranteen mukaan mitään yhteistä ohjeistusta ei Porin kouluille ole aiheesta annettu. Sen sijaan Itä-Porin yhtenäiskoulu tukeutuu viisiportaiseen sapluunaan, jonka avulla tapauksiin voidaan puuttua jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda taloon tasa-arvoinen ilmapiiri, sisältäen oppilaat, opettajat sekä vanhemmat. Ketään ei nosteta jalustalle mutta ketään ei myöskään poljeta. Ainainen kiire Pohtiessaan syitä nuorten syrjäytymiseen, Ranne tuo esiin muutokset yhteiskunnassa sekä arjessa. Kiire näkyy kouluissa ja kodeissa. Enää ei ehditä asettumaan, olemaan ja keskustelemaan. Ajan antaminen lapsille ja nuorille vähenee, kun vanhemmat juoksevat töiden ja muiden asioiden perässä. Jotta opettajilla olisi kouluissa aikaa jokaiselle oppilaalle, tarvitaan riittävän pienet opetusryhmät. Valtio on myöntänyt tukea opetusryhmien pienentämiseen ja Porissa koulutoimi on kohdistanut kunnalle varatun rahan suoraan kouluille. Itä-Porin yhtenäiskoulun opetusryhmien keskimääräinen koko on tämän johdosta noin 20, kun vielä pari vuotta sitten esimerkiksi yläluokilla oppilaita oli lähes 30. Kiusaaminen kuriin Yhtenäiskoulun ympäristössä isot ja pienet oppilaat kohtaavat toisensa päivittäin. Tästä syystä on tärkeää, että kaikilla on turvallinen oppimisympäristö ja kiusaamistapauksiin puututaan välittömästi. Koulun tukipalvelutiimi kokoontuu viikoittain. Siellä käsitellään myös laajempia kiusaamistapauksia ja niiden epäilyjä. Näin niihin voidaan puuttua moniammatillisesti jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Monesti myös oppilaat tuovat vinkkejä opettajille tai kuraattorille kiusaamisesta. Nykyään on paljon perheitä, joiden vanhemmilla on tarve saada koko ajan jotain aikaiseksi. Samalla oletetaan, että lapset olisivat omatoimisia ja pärjäisivät pienestä saakka yksin, mikä on täysin käsittämätöntä. Kuraattorina Kaasinen lähestyy syrjäytymisongelmaa eri suunnalta ja yksi tärkeimmistä tehtävistä on rakentaa moniammatillinen verkosto tukea tarvitsevan oppilaan ympärille. Myös luvattomiin poissaoloihin ja levottomaan käytökseen puuttuminen kuuluvat Kaasisen työhön. Jos luvattomia poissaoloja alkaa kertyä, pyydän oppilasta puheilleni ja yritämme yhdessä oppilaan, perheen ja oppilashuollollisten toimenpiteiden avulla selvittää ongelman. Poissaolot ovat iso syy, miksi koulutuksesta myöhemmin syrjäydytään. Kiusattu vetäytyy usein pois ryhmistä, mutta myös jatkuvat poissaolot ovat tunnusomainen piirre. Sähköisen seurantajärjestelmän avulla myös vanhemmat voivat valvoa lastensa poissaoloja reaaliajassa. Puhumisen tärkeys Kaasisen mukaan harva nuori tulee omatoimisesti puhumaan. Usein oppilaat pyydetään kuraattorin juttusille opettajan tai vanhemman vihjeestä. Välttämätön yhteistyö Pelkkä valvonta ei riitä. Ranne pitää yhteistyötä kotien kanssa elintärkeänä. Luottamuksen rakennuttua oppilas ryhtyy avautumaan ongelmistaan, jotka eivät vielä tässä vaiheessa välttämättä ole kovinkaan suuria. Yhteistyö ei ole pelkkää lappujen lähettelyä, vaan meillä on säännölliset vanhempaintapaamiset. Puhelinsoitolla tai sähköpostilla on helppo hoitaa arkisia asioita, mutta kasvotusten pääsee kertomaan vaikeampiakin asioita. Syrjäytyminen ei aina ole kiusaamisen tulosta. Opiskelupaikkaa vaille jäävän huoli on yhtä suuri. Koulujen kymppiluokat tarjoavat mahdollisuuden jatkamaan ja korottamaan numeroita. Oli tapaus mikä hyvänsä, Ranne myöntää, että aihe on vakava ja ajankohtainen. Tytöt puhuvat enemmän, kun taas yleensä pojat vastaavat muutamalla sanalla, mutta ottavat silti puhetta yhtälailla vastaan. Koulu on Kaasisen mukaan sukupuolesta riippumatta se paikka, jossa on mahdollisuus ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen. Oppilaan sosiaalinen vahvistaminen kouluarjessa on syrjäytymisen kokonaisvaltaista ehkäisemistä, mitä kouluissa tehdään päivittäin. Teksti Kalle Aaltonen Kuva Heli Koskela Väliinputoajat ovat tässä maassa huolestuttava ryhmä. Poissaoloihin puuttuminen Koulukuraattori Hanna Kaasinen allekirjoittaa Ranteen mietteet nykykiireestä. Osassa perheistä näkyy myös erilaiset sosiaaliset ongelmat ja sosiaalisen tukiverkoston puuttuminen. Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut ovatkin tärkeässä roolissa perheiden tukemisessa. Ranteen viisi teesiä: 1. Tasa-arvoinen ja kaikkia kunnioittava ilmapiiri 2. Sopivan kokoiset opetusryhmät 3. Hyvä ja riittävä oppilashuoltotyö 4. Välitön puuttuminen kiusaamistapauksiin ja jo niiden epäilyihin 5. Todellinen yhteistyö kotien kanssa

7 Nyt on oikea aika! Asenteet alkoholiin remontoitava Kysyimme nuorilta alkoholista Karhunpalvelus tutki lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaiden alkoholitottumuksia. Alla on 42 opiskelijan otannan tulokset. Kyselyyn vastasi 32 tyttöä ja 10 poikaa. Käytät alkoholia: Viikoittain: 1 (2,4 %) Muutaman kerran kuukaudessa: 15 (35,7 %) Muutaman kerran vuodessa: 21 (50 %) En juo alkoholia: 5 (11,9 %) Mistä saat / onko sinulle tarjottu alkoholia: Kaverit: 36 (85,7 %) Vanhemmat/sukulaiset: 8 (19 %) Tuntemattomat: 1 (2,4 %) Onnistuin ostamaan kaupasta: 1 (2,4 %) En ole hankkinut / minulle ei ole tarjottu alkoholia: 3 (7,1 %) Kuinka paljon juot alkoholia yleensä kerralla: Humaltumiseen asti: 13 (31 %) Yhden tai muutaman annoksen: 15 (35,7 %) Vaihtelevasti edelliset vaihtoehdot: 9 (21,4 %) En juo alkoholia: 5 (11,9 %) Nuorten kommentteja suhteestaan alkoholiin: En juo, koska minusta on paljon parempiakin tapoja viettää kavereiden kanssa aikaa. Se on huono. Se ei ole hyvää. Juon joskus, kun olen jossain juhlissa. Käytän alkoholia, mutta mielestäni kohtuullisesti, enkä humaltumiseen saakka. Kaukosuhde Juoppo Se on hyvä, koska osaan käyttäytyä asiallisesti, vaikka joisin. Inhoan ihmisiä, jotka vetävät kännin. Siinä ei ole järkeä. Joskus otan vähän, kun haluan olla vapaampi. Hankala Silloin tällöin räpäytän kännin. Rakkaus Yhä nuoremmat lapset käyttävät alkoholia. Ehkäisevä päihdetyö tulee koko ajan tärkeämmäksi. Vastaiskuna nuorten asenteille Porin perusturva-alue omaksui maaliskuusta alkaen käytännön, jossa jokainen päihteiden käytöstä kiinni jäävä alaikäinen joutuu puhutteluun. Aikaisemmin nuoret ovat saaneet sosiaalityöntekijältä tai poliisilta ilmoituksen kotiin. Lisäksi poliisi on voinut antaa sakot. Nyt nuoret joutuvat kuitenkin itse pohtimaan suhdettaan alkoholiin Valomerkki-keskustelussa. Pakka-hankkeen alaiseen työryhmään on koulutettu 14 ammattilaista eri kaupungin toimipisteistä. Jokaisen ryhmäläisen työajasta on varattu kaksi tuntia viikossa keskusteluille. Pääosin jäsenet ovat perusturvasta, mutta myös vapaaaikatoimelta on yksi ja työpajalta kaksi työntekijää mukana. Aikaisemmin kaikki tapaukset olisivat menneet lastensuojeluun, vaikka valtaosa ei vaadi niin isoja toimenpiteitä. Järjestelmämme on halvempi ja koneistoltaan kevyempi, toiminnan koordinaattori Sari Ilvonen toteaa. Vanhempien osallistuminen tärkeää Valomerkki-keskusteluun osallistuvat nuoren ja työntekijän lisäksi lapsen vanhemmat. On tärkeää, että vanhemmat ovat mukana. Yksi keskustelu ei tilannetta pelasta, mutta se voi tuoda asian kotona esille. Usein vanhemmat ovatkin olleet keskustelun jälkeen tyytyväisiä. Heille on paljastunut monta asiaa, josta he eivät ole olleet tietoisia, Ilvonen kertoo. Aina vanhemmat eivät lähde innolla mukaan. Ilvonen on törmännyt tapauksiin, jossa vanhemmat ovat ilmoittaneet tulevansa vain poliisin hakiessa. Mikäli vanhempia ei saada mukaan, asiasta lähetetään palautetta lastensuojeluun. Monet nuorista on melko vaisuja keskusteluissa, mutta toiset puhuvat avoimesti. Yleensä he ovat puolustuskannalla. Valtaosa on toiminut keskusteluissa asiallisesti. Keskustelun jälkeen työntekijä pohtii, viedäänkö asia eteenpäin lastensuojeluun tai ohjataanko nuori mahdollisesti eteenpäin esimerkiksi koulukuraattorille tai harrastetoimintaan. Nuorelle voidaan tarjota myös Omin jaloin -keskustelua, jossa tämän tilannetta kartoitetaan laajemmin. Elokuun loppupuoleen mennessä valomerkillä on ollut 54 asiakasta, joista kaksi on osallistunut jatkokeskusteluun. Emme ole pakottaneet nuoria Omin jaloin -keskusteluun, ellei sitten pyyntö ole tullut lastensuojelulta. Todellisuudessa jatkokeskustelua on tarjottu useammalle, mutta keskustelusta on vaikea saada hyötyä, mikäli nuori ei ole yhteistyöhaluinen, Ilvonen harmittelee. Pois toimistosta nuorten keskuuteen Vuonna 2011 aloitettiin nuorisopäivystys, joka toimii joka toinen perjantai. Kesällä ja erikoistapauksissa, kuten koulun päättäjäisten yhteydessä päivystystä järjestetään muulloinkin. Mietimme, miksi ammattilaiset nököttävät toimistossa odottamassa nuorten hakevan apua. Päätimme jalkautua heidän keskuuteensa, Ilvonen kertoo. Nuorisopäivystys on ollut muun muassa Tikkulan ABC-asemalla, jonka nuoret ovat ottaneet illanviettopaikakseen. Kyse ei ole ketjun suosimisesta, vaan tarpeesta. Nykyään myös ABC:n työntekijät osaavat kohdata nuoret paremmin ja rohkeammin. Kesällä päivystyksellä on talvea enemmän töitä. Tämän vuoden sääolosuhteet ovat kuitenkin ehkäisseet massakokoontumisia. Keskustelut ja nuorisopäivystys ovat osa Pakka-hanketta, joka tekee monipuolisesti myös muuta ehkäisevää päihdetyötä. Hanke saa Kaste-rahoitusta vuoden 2013 lokakuuhun. Hankkeen toiminta on koettu hyväksi. Olisi hyvä, jos se vakinaistattiin, Ilvonen rummuttaa toiminnan puolesta. Teksti Kristiina Seppä Kuva Kalle Aaltonen

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita.

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita. 1 2008 Henkilöstöasioita Ylös, ulos ja lenkille Porin kaupungin Terve!- hyvinvointikampanja haastaa kaikki työntekijät liikkumaan ja huolehtimaan itsestään. Hyvä fyysinen kunto ja työkaverit auttavat jaksamaan

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2011 Porin taidemuseo 30 vuotta Työn ääniä Framilla Maailman ympäristötaiteen huiput Suomen ensimmäisen nykytaiteen museon juhlavuoden näyttelyssä. s. 9 Puhdas vesi ei

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 4 2010

Porin kaupungin henkilöstölehti 4 2010 Porin kaupungin henkilöstölehti 4 2010 Strategiavalmistelu etenee Työn ääniä 50. Porin Päivän juhla Pori 2016 kaupunkistrategia. Henkilöstöstrategia. Palvelustrategia. Mitä palveluita? Millä tavalla? Ja

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle 5 2009 2 Pääkirjoitus Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja Riian uusi kaupunginjohtaja Nils Ušakovs löivät marraskuisessa tapaamisessaan kättä päälle jo

Lisätiedot

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 www.pori.fi/karhunpalvelus Pori haluaa työllistää s. 4-5 Sijaiset tekstiviesteillä! s. 7 Toiminnalliset muutokset etenevät s. 8 2 Pääkirjoitus Lisää työpaikkoja Poriin!

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

PARI & PERHE VÄESTÖLIITTO ELÄMÄ KANTAA! { 2/2014: IHANA, RAASTAVA NUORUUS } PARI & PERHE 2/2014 / IHANA, RAASTAVA NUORUUS

PARI & PERHE VÄESTÖLIITTO ELÄMÄ KANTAA! { 2/2014: IHANA, RAASTAVA NUORUUS } PARI & PERHE 2/2014 / IHANA, RAASTAVA NUORUUS VÄESTÖLIITTO PARI & PERHE ELÄMÄ KANTAA! { 2/2014: IHANA, RAASTAVA NUORUUS } PÄÄKIRJOITUS KUVA TERO PAJUKALLIO Ritva Åberg VÄESTÖLIITTO Pari&Perhe-lehti 2 Nuoret elämässä eteenpäin vaikka välillä koheltaen

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2012

Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2012 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2012 Työhyvinvointi Työn ääniä Juuret Porissa Työhyvinvointi on puhtaasti joukkuelaji, jossa vain hyvällä yhteistyöllä on mahdollisuus saavuttaa tuloksia. s. 3-4 Neuvolakäynti

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

pärjääjä Poika, josta tuli Osallistu kilpailuun! tttdigi.fi TTT-lehti myös verkossa: KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA?

pärjääjä Poika, josta tuli Osallistu kilpailuun! tttdigi.fi TTT-lehti myös verkossa: KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA? KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? Osallistu kilpailuun! NRO 2/2014 10 TYÖHYVINVOINNIN ERIKOISLEHTI www.tttdigi.fi MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA? TARVITAAN AIKAA KASVAA HYVÄKSI POMOKSI UUTISANKKURI RUTISTAA

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon

Sairaalasielunhoidon Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 2 2012 Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkaa Sairaalasielunhoidon viisi vuosikymmentä Hiljaisen tiedon välittäjät SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA s. 8. SUOMIMIES JÄLLEEN LIIKKEELLÄ s. 13. MIELI ON TÄRKEÄ TYÖKALU s. 18

TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA s. 8. SUOMIMIES JÄLLEEN LIIKKEELLÄ s. 13. MIELI ON TÄRKEÄ TYÖKALU s. 18 LEHTI ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 2 2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA s. 8 SUOMIMIES JÄLLEEN LIIKKEELLÄ s. 13 MIELI ON TÄRKEÄ TYÖKALU s. 18 NÄYTTELIJÄ SARI SIIKANDER: Olen oppinut löytämään omia hetkiä.

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot