VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ"

Transkriptio

1

2

3 Tekes Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon prosessit ja logistiikka Tepro II Valtakunnallinen sairaaloiden kiinteistökannan kehittämishanke VALSAI VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ case Kymenlaakso Fredrik Eklund Erkki Vauramo Antti Autio Hennu Kjisik HEMA Instituutti Teknillinen korkeakoulu

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ Teknillisen korkeakoulun terveydenhuollon tutkimuksesta Lähteistä Visiosta Yhteenveto UUDEN VUOSITUHANNEN ALKU Eurooppa vanhenee Muutos on edessä Palveluprosessien kehittyminen Uusi mittarointi ja uudet ohjausjärjestelmät Ruotsin lähihoitomalli Sairaalarakennus kehittyy Alankomaissa Ydinsairaalakonsepti Yhteenveto SUURI IKÄLUOKKA JA SUOMEN PALVELUJÄRJESTELMÄ Tulevaisuuden raporteista Eliniänodote, henkilöresurssit ja BKT-osuus Alueelliset erot eliniän odotteessa ja kuolleisuudessa Suomi eläköityy Eläkkeet ovat pienet myös tulevaisuudessa Ensin työvoimapula, sitten vanhuspalvelujen tarpeen kasvu Yhteenveto ERIKOISSAIRAANHOITO SELVIÄÄ TUOTTAVUUDEN NOSTOLLA Rakennemuutos mahdollisuus tuottavuuden nostoon Konservatiivinen päiväsairaala Leikkaustoimenpiteiden määrä riittää myös tulevaisuudessa Päiväkirurgiassa on kasvunvaraa Avosairaanhoidon tuottavuutta voidaan lisätä Päivystys keskittää akuuttihoitoa Vastaanottoprosessien uusiminen esimerkki innovaatiosta Laboratorioissa on runsaasti piiloresursseja Terveydenhuollon sisäinen työ käyttämätön voimavara Yhteenveto UUSITTAVA VANHUSPALVELUJÄRJESTELMÄ Suomi- OECD:n laitostavin maa Potilas- ja asiakaslaskennan tuloksia Nykytilanne vanhuslaitoksissa -- Kymenlaakson esimerkki Ahdas terveyskeskussairaala huonontaa kuntoa Sairaaloista vanhusten palvelukeskuksiin Oppia Ruotsista irti vanhentuneesta hoitojärjestelmästä Alankomaiden strategia Tarvitaan tilojen laatuvaatimukset Tarvitaan uusi vanhusrakennuskanta Tarvitaan uusi linjaus Sosiaali- ja terveysministeriöltä Yhteenveto RAKENNETULLE YMPÄRISTÖLLE UUDET VAATIMUKSET Sairaalarakennuksen kehittyminen Kompaktin yleissairaalarakennuksen voittokulku Vastareaktio ja postmodernismi Tulevaisuuden kestävyys ( Future Proofing ) Kaupunkimetafora

6 6.6 Public Private Partnership (PPP) / Private Finance Initiative (PFI) Yleisten arkkitehtuuritrendien vaikutus Evidence-based design / healing environment Näyttöön perustuvat tila- ja toimintaratkaisut Sairaalarakennuksen elinkaari Sairaalan uudistaminen korjausrakentamisen kautta Suunnitteluprosessin kehitys - tarvitaan Master planning -ajattelua Yhteenveto KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI JA TULEVAISUUDEN ONGELMAT Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ongelmat Palvelujärjestelmän kuvaus Palvelujärjestelmän taloudellinen analyysi Demografiset ennusteet ja vaikutukset verotuloihin Palvelujärjestelmän talouskuvaus Palvelujärjestelmän talousennusteet Yhteenveto VISIO UUDESTA ALUEELLISESTA PALVELUVERKOSTA Future health -verkkomalli Erittäin erikoistunut hoito 10 % resursseista Erikoissairaanhoito 40 % resursseista Uudistuva perushoito 50 % resursseista Tulevaisuudessa yhden organisaation palvelumatriisi Kokonaan uusi tapa tuottaa palveluja? Yhteenveto VISIO VANHUSTEN PALVELURAKENTEESTA Miten selvitään suuren ikäluokan vanhenemisesta Vuositason kustannustarkastelu Rakennemuutokseen tarvittavat investoinnit ja taloudellinen vaikutus Tuloksen merkitys investointi kuoleutuu nopeasti Yhteenveto VISIO ALUEELLISESTA TAUDINHALLINNASTA Taudin alueellinen kokonaishallinta Kustannusten hallinta alueellisella tasolla taudin elinkaariajattelu Kroonisten ongelmien kustannusten hallinta Uuteen kustannusnäkemykseen Yhteenveto HALLINTO ON MODERNISOITAVA Taloudellisen ajattelun ja laskentajärjestelmien uudistaminen on välttämätöntä Tarvitaan uusi taloussuunnitteluote Tietotekniikan investointien tuottavuus- onko sitä? Ostettavat palvelut uusi kumppanuus Tarvitaan uusi taloudellinen ajattelu Yhteenveto VISIOSTA UUTEEN RAKENTEESEEN Visio Kymenlaakson terveys- ja sosiaalipalvelujen muutoksen välttämättömyydestä Uusi palvelu- ja kustannusrakenne Tarvittavat investoinnit Kymenlaakson selviämispolku LÄHTEET

7 KUVALUETTELO Kuva 1 Eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien toiminta-alue [II] Kuva 2 Resurssit ja väestön terveys muutos tavoitteissa ongelma resurssien kohdentamisessa (II) Kuva 3 Terveydenhuollon kolmas ikä prioriteetin oikea kohdentaminen [II] Kuva 4 Kapasiteettimallista kokonaisjärjestelmämalliin (II) Kuva 5 Järjestelmäuudistus kokonaissysteemin tehokkuus saavutetaan uudella tasapainolla (II) Kuva 6 Palvelutarvematriisi [II] Kuva 7 Kroonisen hoidon strategia (II) Kuva 8 Skånen visio ja resurssijako Kuva 9 Hollannin uusi yleissairaalamalli Kuva 10 Hoidon alueellinen hallinta, eri osapuolten rooli ja uudistaminen Kuva 11 Future hospital -kilpailun voittajaehdotus ydinsairaalasta Kuva 12 Ennusteita Suoman hoiva- ja hoitopalveluiden menojen kehityksestä (kustannusten % -osuus bruttokansantuotteesta) [VI] Kuva 13 Eliniänodote OECD-maissa vuonna 2003 [XVIII] Kuva 14 Molempien sukupuolien eliniänodote vs. työntekijää per 1000 asukasta [XVIII] Kuva 15 Työntekijää per 1000 asukasta vs. terveydenhuollon BKT-osuus [XVIII] Kuva 16 Terveydenhuollon työntekijät 1000 asukasta kohti vs. terveydenhuollon BKT-osuus [XVIII] Kuva 17 Suomalaiset miehet: eliniänodote ja yli 60-vuotiaiden miesten kuolleisuus Kuva 18 Suomalaiset naiset: eliniänodote ja yli 60-vuotiaiden naisten kuolleisuus Kuva 19 Suomen väestöennuste [XVII] Kuva 20 Suomen väestöjakauma ikäryhmittäin Kuva 21 Ikäryhmien kasvuvauhti Kuva 22 Ikäryhmien suhteet ( eläköitysmissuhde ja huoltosuhde ) Kuva 23 Kaikkien Suomessa asuvien eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma [XXVI] Kuva 24 Kunta-alan eläkepoistuma työkyvyttömyyseläkkeelle (vihreä) ja vanhuseläkkeelle (sininen) Kuva 25 Henkilöstöpula uudistuksen käynnistäjänä ja uuden rakenteen mahdollisuutena Kuva 26 Osaamiskeskusmalli (Kainuun malli) sovellettuna Kymenlaaksoon Kuva 27 Toimenpiteelliset hoitojaksot ikäryhmittäin 2003 vs [XXVI] Kuva 28 OECD:n leikkausindikaatiot [XIX] Kuva 29 TK- lääkärikäynnit ja niiden peittävyys 1000 asukasta kohti Kuva 30 Terveyskeskuslääkärikäynnit ja sairausvakuutuksen korvaamat lääkärikäynnit 1000 asukasta kohti Kuva 31 Henkilötunnit per 1000 asukasta ja henkilötunnit per saapunut potilas kansainvälinen vertailu. [Future Health 2006] Kuva 32 Keskimääräinen pään haava potilaan odotusaika päivystysyksikössä ja henkilötunnit per 1000 asukasta kansainvälinen vertailu [Future Health 2006 ] Kuva 33 OECD Health Data: pitkäaikaishoidon sairaansijoja 1000 yli 65-vuotiasta kohti 2004 [XVIII] Kuva 34 Terveyskeskusten ja sosiaalihuollon osuudet kaikista yli 75-vuotiaiden hoitopäivistä [Sotka] Kuva 35 Kahden vanhuksen koti neljäksi vuodeksi Helsingissä Kuva 36 Vanhuksen koti Pohjois-Karjalassa 16m 2, omat kalusteet puuttuvat Kuva 37 Vanhuspalvelujen integrointi palvelukeskusjärjestelmässä Kuva 38 Amerikkalainen esimerkki asumissoluihin ja yhteistiloihin jaetusta palvelukeskuskonseptista Kuva 39 Hollantilainen 6 hengen solu aputiloineen Kuva 40 Sairaalarakennusten elinkaari Kuva 41 Sairaanhoitopiirien nykyiset taloudelliset ja hallinnolliset suhteet [IV] Kuva 42 Palvelutuottajat järjestelmässä vuoden 2004 lopussa (n. 400 toimijaa) [XVI] Kuva 43 Henkilökunta palvelujärjestelmässä vuoden 2004 lopussa (n. 8,100 henkilöä) [XIV] Kuva 44 Sairaanhoitopiirien henkilöstövertailu vuoden 2004 lopussa [XIV] Kuva 45 Kymenlaakson koko väestön, veroa maksavan väestön ja verotulojen kehitys (nimellisarvoina) Kuva 46 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kustannukset 2005 erikoisaloittain Kuva 47 Kymenlaakson koti-, vanhusten laitos-, hammashuolto- ja perusterveydenhuolto- kustannukset Kuva 48 Kymenlaakson kuntakohtainen kustannusmuutos per palvelumuoto

8 Kuva 49 Palvelujärjestelmän rahoitus ja tuloslaskelmaennusteet 2005PF E Kuva 50 Palvelujärjestelmän kassavirtaennusteet 2005PF E Kuva 51 Palvelujärjestelmän tase-ennusteet 2005PF E Kuva 52 Kymenlaakson palvelujärjestelmän omistusrakenne kunnittain Kuva 53 Väestömuutokseen perustuva kustannuskehitys 2005PF-2035E (nimellisarvoina) Kuva 54 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin palvelurakenne [II] Kuva 55 Asiakkaat eri palvelumuodoissa vuonna 2005 hoitojakson pituuden mukaan Kuva 56 Eri laitosmuotoihin sidottu pääoma Suomessa vuoden 2005 lopussa Kuva 57 Kustannusmuutos palvelumuotokohtaisesti kohdeasiakkaiden uudelleenjärjestelyssä [MEUR] Kuva 58 Kohdeasiakkaiden sidottu pääoma ja järjestelmäuudistusten vaikutus [MEUR] Kuva 59 Kolmas aikakausi sydän- ja verisuonitautien hallinta Kuva 60 Aivoverisuonitautien kuolleisuus Suomessa [ ]. Karttaan on merkitty paperitehtaat Kuva 61 Aivoverisuonitautien kuolleisuusriski Kymenlaaksossa [ ] Kuva 62 Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden vuodeosastokustannukset Kuva 63 Sepelvaltimotautipotilaiden vuodeosastokustannukset Kuva 64 Kymenlaakson aivoverenkiertohäiriöpotilaiden määrä ja heidän aikaisempi palvelujen käyttö samoilla diagnooseilla Kuva 65 Kymenlaakson sepelvaltimotautipotilaiden määrä ja heidän aikaisempi palvelujen käyttö samoilla diagnooseilla Kuva 66 Kymenlaakson vuoden 2005 aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoitopäivät ja heidän aikaisemmat hoitopäivät samoilla diagnooseilla Kuva 67 Kymenlaakson vuoden 2005 sepelvaltimotautipotilaiden hoitopäivät ja heidän aikaisemmat hoitopäivät samoilla diagnooseilla Kuva 68 Kymenlaaksolaisten aivoverenkiertohäiriö- ja sepelvaltimotautipotilaiden ( ) arvioitu hoitopäivien määrä samoilla diagnooseilla perustuen historialliseen palvelujen käyttöön Kuva 69 Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden arvioitu vuodeosastohoidon kustannusjakauma vuosille perustuen historialliseen palvelujen käyttöön Kuva 70 Sepelvaltimotautipotilaiden arvioitu vuodeosastohoidon kustannusjakauma vuosille perustuen historialliseen palvelujen käyttöön Kuva 71 Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden vuodeosastokustannusjakauma Kuva 72 Sepelvaltimotautipotilaiden vuodeosastokustannusjakauma Kuva 73 Aivoverenkiertohäiriö- ja sepelvaltimotautipotilaiden palvelujen käyttö Kymenlaakson alueella Kuva 74 Aivoverenkiertohäiriö- ja sepelvaltimotautipotilaiden arvioitu resurssitarve Kymenlaakson alueella vuoden 2015 menneessä

9 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin väestönkehitys Taulukko 2 Päiväkirurgian % osuus kaikista leikkauksista sairaanhoitopiireittäin Taulukko 3 Terveyskeskuksen lääkärikontaktien peittävyys Taulukko 4 Suomen laitosrakenne vuonna Taulukko 5 Laitosten asiakkaiden hoitoisuusluokitus (asiakkaiden määrä, akkumuloidut hoitopäivät ja keskimääräisen hoitojakson pituus) [XXVIII] Taulukko 6 Laitoksissa olon syy (asiakkaiden määrä, akkumuloidut hoitopäivät ja keskimääräisen hoitojakson pituus) [XXVIII] Taulukko 7 Henkilökunnan käsitys oikeasta hoitopaikasta, luvut potilaita [XXVIII] Taulukko 8 Tulosyyn mukainen hoitopäiväresurssien käyttö potilaslaskennan mukaan [XXVIII] Taulukko 9 Palvelujärjestelmän pro forma tuloslaskelma Taulukko 10 Palvelujärjestelmän pro forma tase ja kassavirta Taulukko 11 Palvelujärjestelmän tuloslaskelmaennusteet 2005P F- 2035E Taulukko 12 Palvelujärjestelmän kassavirta- ja tase-ennusteet 2005PF E Taulukko 13 Palvelujärjestelmän tarvittava rahoitus riippuen siitä, miten suuri osuus väestömuutokseen perustuvasta kustannuskasvusta toteutuu Taulukko 14 Ulkoisen rahoituksen tarve riippuen palvelujärjestelmän osuudesta kuntien verotuloista ja vuosittaisten palvelujärjestelmään kohdistettujen valtionosuuksien suuruudesta Taulukko 14 Ulkoisen rahoituksen tarve riippuen ulkoisen rahoituksen korkotasosta Taulukko 16 Rakennemuutoksen investointilaskelman taustaoletukset Taulukko 17 Rakennemuutoksen investointilaskelma (10 vuotta) Taulukko 18 Rakennemuutoksen investointilaskelma (30 vuotta)

10 1 VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ 1.1 Teknillisen korkeakoulun terveydenhuollon tutkimuksesta Teknilliseen korkeakouluun muodostettiin HEMA ryhmä yhdistämällä BIT-tutkimuskeskuksen (Business Innovations Technology) ja Soteran (Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti) resursseja yhteisiin projekteihin. Seuraava terveydenhuollon järjestelmien kehittämistä koskeva visio perustuu HEMA-ryhmän tutkimustyön tuloksiin vuosilta , jolloin osana Finnwell-ohjelmaa on toteutettu useita tutkimushankkeita. Näistä mainittakoon Terveydenhuollon prosessit ja logistiikka (TEPRO) I ja II, TKK:n Laskennallisen tekniikan laboratorion projekti Terveydenhuollon prosessien hallinnan uudet analyysimenetelmät (TERANA) sekä Työterveyslaitoksen koordinoima VALSAI-projekti, jonka visio-osuutta tämä raportti palvelee. Erikseen on mainittava vuosina toteutettu INTERREG3C: Network for Future Regional Health Care -projekti, jonka Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja HUSin yhteinen organisaatio Technomedicum koordinoi. Siihen osallistui kaikkiaan yhdeksän maata: Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Ruotsi, Saksa, Suomi koordinaattorina, Tanska ja Viro sekä 20 eri instituuttia. Näkemys edustaa vahvaa Pohjoismaista ja Baltian alueen osaamista. Projektit ovat kukin olleet menestyksellisiä, ja niiden tuloksia on käytetty seuraavassa raportissa. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on ollut mukana TEPRO I ja II -projekteissa, siksi se on valittu esimerkkipiiriksi. Sairaanhoitopiirin tilanne on vaikea, koska väki vanhenee, vähenee, veronmaksukyky laskee sekä teollisuus alueella taantuu. INTERREG-projektin kuluessa syntyi yhteistyö European Health Property Network (EuHPN) organisaation kanssa. Organisaatio on intressiorganisaatio, jossa taustaorganisaationa on mm. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö, eurooppalaisia yliopistoja ja kehityskeskuksia yhteensä 17 eri maasta. Tämän organisaation tehtäviin kuuluu resurssinäkökohdista käsin arvioida terveydenhuollon toimivuutta ja sinne investoitujen pääomien tuottavuutta. Organisaation työhön osallistuu myös WHO sekä Euroopan Kehityspankki. INTERREG-projektin ja EuHPN:n yhteistyö on jatkunut TEPRO II-projektin aikana, ja EuHPN:n kanssa on tarkoitus nyt jatkaa VALSAI- projektin kuluessa. Raportissa on neljä kirjoittajaa. Fredrik Eklund on vastannut Kymenlaakson visiosta ja talousanalyyseistä. Erkki Vauramo on kirjoittanut kansainvälisen osuuden ja osallistunut vision muodostamiseen. Antti Autio ja Hennu Kjisik vastaavat raportin arkkitehtuuria koskevasta osasta. Kokonaisuuden luomiseen ovat kaikki kirjoittajat osallistuneet. 1.2 Lähteistä Seuraava raportti perustuu aineistoihin, jotka on saatu Suomessa Stakesista hoitoilmoitusrekisteristä ja terveydenhuollon työntekijöitä koskevista rekistereistä, väestöennusteen ja kuntatietojen osalta Tilastokeskuksesta. Muista tilastolähteistä keskeisin on OECD:n Health Data. Visiossa on vahva kansainvälinen näkemys taustalla. Network for Future Regional Health Care projektin raportit, jotka ovat nyt ilmestyneet ja saatavina sekä verkkojulkaisuina (www.futurehealth.fi) että Helsingin yliopiston painamina. Raporttisarja käsittää neljä osaa: Future 7

11 Visions of Health Care, Transforming Health Care Organizations, New Concepts New Environments ja Implementations of Future Health Care Visions. HEMAlla on ollut käytettävissään runsaasti EuHPN:n toimittamaa aineistoa, joista tuorein on EU:n komission sisäisen valmisteluseminaarin, Seminar on Health Investment (Bryssel ), materiaali. EuHPN:n, Euroopan Investointipankin ja WHO:n toimesta ollaan arvioimassa palvelujärjestelmien resurssienkäytön tehokkuutta. Tavoitteena on julkaista raportti European Observatory - sarjassa. Teknillisen korkeakoulun aineistoa on osittain julkaistu Teknillisen korkeakoulun 1 ja INTERREGprojektin www-sivustoilla. 1.3 Visiosta Visio on sanakirjassa paitsi tulevaisuuden näkymä myös harhanäky. Sen jänneväli on riittävän pitkä kattamaan kehityksen 2-3 sukupolvea eteenpäin. Siksi harhanäky voi usein olla totta. Toisaalta, kun terveydenhuollon rakennusprojekti on helposti 5-7 vuotta edellyttää visio noin 20 vuoden jänneväliä. Toisaalta rakennusten elinkaari on noin 40 vuotta ja lääkkeen kehityksen vastaava aika 10 vuotta, joten aivan vierasta ei pitkäjänteinen ajattelu ole. Visio ei ole koskaan tarkka, mutta uusimalla se ajoittain se on kuitenkin työkalu, jolla pystytään ennakoimaan todennäköisiä tapahtumia, vaikka ne eivät sitten myöhemmässä vaiheessa juuri sellaisina toteutuisikaan. Visiolla on lähes aina seuraava rakenne: Kuvataan nykytila ja sen ongelmat Huomioidaan megatrendit Määritellään tavoitetila Esitetään toiminnot, joilla tavoitetilaan päästään Tunnistetaan kehittämiskohteet Laaditaan kartta ja aikataulu Tämä rakenne on myös tässä raportissa taustalla, joskaan sitä ei noudateta orjallisesti. Lähtökohtana on Suomen olemassa oleva palvelurakenne, väestömuutos ja suomalaisten veronmaksukyky. Palvelurakenteen muutostarpeen oletetaan tulevan väestön ikärakenteen muutoksesta ja siihen liittyvästä veronmaksukyvyn muutoksesta. Muita olettamuksia on toki olemassa, esimerkiksi voimakas maahanmuutto, mutta ne on tarvittaessa myöhemmin helppo huomioida, kun jotain konkreettista tiedetään. Visio on laajan kehittämisohjelman perustyö. Sillä määritellään kehityksen suunta ja haluttu lopputulos. Näkökulma noudattaa EuHPN:n eurooppalaista kokonaisnäkemystä. Tarkastelu kattaa erikoissairaanhoidon, perushoidon ja sosiaalipuolen vanhusten laitospalvelut. Näkökulma on palvelurakenteellinen, eikä hoidon sisältöön tässä yhteydessä puututa. Visio muistuttaa tutkimustyötä analyyttisuudellaan, mutta poikkeaa siitä heuristisen otteen vuoksi. Kun tutkimustyössä pyritään selvittämään asia tarkasti, riittää visioinnissa suunnan oivaltaminen, kuten palvelujen rakennemuutoksen välttämätön suunta ilman tarkkaa kehittämissuunnitelmaa. 1 8

12 Tavoitteena on tehdä visio siitä, miksi ja miten sairaanhoitopiirit joutuvat uusimaan palvelujärjestelmiään. Vision tarkoituksena on käynnistää kehityskeskustelu Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä ja myös VALSAI-projektiin osallistuvissa sairaanhoitopiireissä. Lähtökohdat ovat näissä kuitenkin erilaisia, joten tulokset eivät ole sellaisenaan suoraan sovellettavia. Tarkastelun jänneväliksi valittiin vuodet ; 2005 koska tilastoja on saatavissa ja 2035, koska suuren ikäluokan elämä päätyy ja palvelutarve on huipussaan. Reunaehdoksi asetettiin lisäksi vain väestön ikärakenteen palvelujärjestelmään kohdistuvan vaikutuksen tarkastelu. Kaikki spekulaatiot uusista hoitomuodoista ja lääkkeistä jätettiin pois. Eli nykyiset 60-vuotiaat sairastavat samoja tauteja ja elävät suunnilleen yhtä pitkään kuin aikaisemmat vastaavat sukupolvet. Tätä tukee myös käytettävissä olevat kliinikkolääkäreiden näkemykset (www.futurehealth.fi). Tarkastelun kohteeksi valitussa Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä tulee esille samanaikaisesti sekä työssä käyvän aikuisväestön pieneneminen eräissä ikäluokissa lähes 20 prosentilla ja samanaikaisesti yli 75-vuotiaiden vanhusten määrän kasvaminen yli 80 prosentilla (taulukko 1). Taulukko 1 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin väestönkehitys KYMENLAAKSON SH-PIIRI, VÄESTÖ / , , , , , , , , , ,75 Yhteensä , ,86 Kerroin 1 1,13 1,60 1,86 Seuraava raportti lähtee Tepro I ja II -projektien näkökulmasta; lähtökohtina ovat prosessit, ja logistiikka. Näitä tarkastellaan makronäkökulmasta ja kolmenkymmenen vuoden aikajänteellä Esiin nousee kolmio: prosessit rakennukset resurssit. Resursseilla ymmärretään sekä henkilökuntaa että rahoitusta. Rakentamisen merkitys on aliarvioitu ja siksi se on korostetusti mukana. Toiminnan muuttumisen osalta käytetään hyväksi Network for Future Regional Health Care -projektin tuloksia. Tarkastelusta rajautuu pois moni mielenkiintoinen ja tärkeä hoitotapahtumiin liittyvä näkökulma tai henkilökunnan tuleva työnjako. Niillä on kuitenkin ikääntymisprosessiin verrattuna marginaalinen merkitys. Koska kyseessä on keskusteludokumentti, lähdeviittauksista mukana ovat vain oleellisimmat. Voidaan pitää todennäköisenä, että vuoteen 2030 mennessä, jolloin suuri ikäluokka on hoidon tarpeessa, palvelujärjestelmät ovat kehittyneet siten, ettei enää ole hallinnollisia rajoja kuten tänä päivänä. Siksi palvelujärjestelmää on käsitelty lähinnä prosessien kannalta ottamatta huomioon nykyisten palvelujärjestelmien hallinnollisia tai rahoitusjärjestelmien asettamia reunaehtoja. Taustalla on siis noin asukkaan alue, jossa on niukkenevat resurssit ja ikääntyvä väestö. 9

13 1.4 Yhteenveto Vision avulla voidaan nähdä alueellisella tasolla terveydenhuollon suuret kehityslinjat sekä suunnitella palvelujärjestelmä vastaamaan tulevaisuuden tehtäviin. Tavoitteena on yhden esimerkkisairaanhoitopiirin kautta löytää keinot selvitä suuren ikäluokan vanhenemisesta. Visiossa tarkastellaan vain ikärakenteen vaikutusta, koska uusien hoitomenetelmien läpimurroista ei ole konkreetista näyttöä Koska ongelmat ovat Suomen sairaanhoitopiireille sekä muulle Euroopalle samat, pyritään hyödyntämään kansainvälistä näkökulmaa. 10

14 2 UUDEN VUOSITUHANNEN ALKU 2.1 Eurooppa vanhenee Ongelmat Euroopassa ovat samankaltaiset: väestö vanhenee, hoidon mahdollisuudet kasvavat ja rahoitus vaikeutuu. Terveydenhuollon palvelujärjestelmät ovat voineet jatkuvasti kasvaa, mutta nyt taloudelliset rajat ovat tulleet vastaan. Toisaalta terveydenhuoltojärjestelmien tilanne ei voi koskaan olla staattinen. Tietämys kasvaa, rahoitusraamit muuttuvat ja menetelmät kehittyvät. Siksi järjestelmien on sopeuduttava jatkuvaan muutokseen. Toisen maailmansodan jälkeinen suurten ikäluokkien vanheneminen on kaikille Euroopan valtioille yhteinen ongelma. Ratkaisutkin ovat samansuuntaisia. Olennaista ratkaisuissa on, että 50-luvulla syntynyt palvelujärjestelmä, joka perustui pitkälti Maailman Terveysjärjestön 3-portaiseen malliin: perushoito, erikoissairaanhoito, erityisen vaikeiden tapauksien hoito yliopistosairaaloissa ei enää toimi, vaan tilalle on kehitettävä uusia palveluverkkoon perustuvia toimintatapoja. Vuonna 2050 kolmannes Euroopan väestöstä on yli 65-vuotiaita. Vuosisadan jälkipuoliskolla on useissa Euroopan maissa jo ryhdytty vanhushoidon radikaaliin muuttamiseen. Yksistään odotettavissa olevien sydänkohtausten kasvun määrä 2½-kertaiseksi seuraavan 25 vuoden kuluessa tulee vaatimaan aivan erilaisen hoitojärjestelmän. Seuraavan vuoden aikana ihmisten rappiotaudit, kuten sokeritauti, aivohalvaus, aivoverisuonitauti ja sydänongelmat saavuttavat epidemian tason. Tähän ei liity pelkästään ongelmia vanhusten olosuhteissa, vaan myös työikäisen väestön kannalta. He ovat terveydenhuollon työntekijöitä, omaisia ja veronmaksajia. Tulevaisuuteen liittyy myös voimakkaasti riski epätasa-arvoisesta palvelujen käytöstä ja palveluihin pääsystä. Yleinen keskeinen lähtökohta on resurssien rajallisuus. Terveydenhuolto tarvitsee sekä rahaa että käsiä ja aivoja. Kun tarkastelemme terveydenhuoltojärjestelmien ominaisuuksia, voidaan todeta, että käsien ja aivojen määrä vaihtelee vähemmän kuin rahan määrä. Taustatekijänä on mm. vaihteleva palkkataso. Vaikka yhteiskunta ympärillä muuttuu, terveydenhuoltojärjestelmä kehittyy omien pelisääntöjensä mukaan. Hoitoperiaatteet ovat kansainvälisiä ja kehittyvät rajoista piittaamatta. 2.2 Muutos on edessä Tulevaisuuden terveydenhuollon palvelujärjestelmä joutuu vastaamaan sekä Euroopassa että Suomessa ikääntymisongelmiin. Järjestelmä tulee muuttumaan ja olemaan varsin monimuotoinen riippuen paikallisista olosuhteista ja lähtökohdista. Lähtökohtana ovat koko palvelujärjestelmän prosessit sekä niiden aiheuttamat muutospaineet järjestelmälle. Tilannetta kuvaa hyvin kuva 1, jossa nähdään eurooppalaisen terveydenhuollon järjestelmien toiminta-alue. Järjestelmät tasapainoilevat terveydenhuollon kustannusten ja palvelujärjestelmiin kohdistuvien toiveiden välillä. Odotukset ovat aina suuremmat sekä käyttäjillä että henkilökunnalla kuin mitä taloudelliset realiteetit antavat myöten. 11

15 Odotukset Kustannukset Toiminta-alue Poliittiset tavoitteet Sosiaaliset tarpeet Taloudelliset rajat Epästabiili - sosiaalisesti Epästabiili - taloudellisesti Kuva 1 Eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien toiminta-alue [II] Palvelujärjestelmissä ei ole yhtä totuutta. Järjestelmiä ei voida pakottaa tiettyyn toimintaa kuvaavaan lukuun. Siksi jokaisella toiminnalla on jokin alue, jonka sisällä toiminnan on tapahduttava. Kokonaisuus muodostuu erilaisten osapalvelujen summasta. Kun kokonaisuudella on aina kustannuskatto ja yleensä hyvin toimiva osa-alue käyttää enemmän resursseja, merkitsee se myös resurssien niukkuutta jollakin toisella alueella. Alueen palvelujen muodostaman kokonaisuuden ominaisuudet ja toimintatapa ovat yleensä tuntemattomia. Niitä selvitetään tässä raportissa. Kun kehitys on jatkuva, niin organisaatiot, tilat kuin järjestelmätkin ovat jatkuvasti muutostilassa. Näin kuuluukin olla. Viime vuosisadan loppupuolella somaattisten potilaiden vuodeosastohoito on vähentynyt dramaattisesti. Vielä suuremmat muutokset ovat olleet geriatristen potilaiden hoidossa. Euroopassa on suljettu 1970-luvun alusta lähtien noin kolmannes sairaansijoista ja ne on korvattu erilaisilla palvelu- ja tukiasumisjärjestelyillä. Palvelujärjestelmät ovat alueellisesti integroitumassa. Joulukuussa pidetyssä Euroopan Unionin komission (EU Seminar on Health Investement ) terveydenhuollon rahoituksen valmistelukokouksessa on katsottu terveydenhuollon kehitystä viimeisten vuosikymmenien aikana. 100 kuolema akuutti krooninen väestö hyvinvointi sairaus vanhus 0 Terveydenhuollon muuttuvat prioriteetit Hoitoprosessien uudelleenmäärittely itse maksettavaksi tai luksukseksi? 0 ikä 100 Kuva 2 Resurssit ja väestön terveys muutos tavoitteissa ongelma resurssien kohdentamisessa (II) 12

16 Euroopassa perinteinen terveydenhuollon palvelurakenne, avohoito-sairaalahoito, on vahvasti muuttumassa. Teknologian kehittyminen ja väestörakenteen muutos tulee muuttamaan myös palvelujärjestelmää. Palvelujärjestelmän rakenne muuttuu yksittäisten sairaaloiden muodostamista tauteja parantavista linnoituksista alueen väestön terveydentilaa parantavaksi toiminnaksi. Tarpeet luokitellaan kolmeen tasoon: väestön akuutti hoito, kroonisten tautien hallinta ja vanhuuden hoivan tarve. Tämä tulee vaatimaan myös rahoituksen uudelleen kohdentamista. Keskeinen näkemys on pelkistetty kuvaan 2. EU:n komission valmistelussa uskotaan palvelujen tuotantotapojen muutokseen. Tällöin keskeiseksi tulee yhteisö- ja elintavat ja niiden muuttaminen terveempään suuntaan. Hoidon ja hoivan erottaminen sekä monitautisten hallinta tulee olemaan myös palvelujärjestelmän uudistamisen painopistealueita. Ensi vuosikymmenellä painopiste siirtyy tautien hallintaan [Kuva 3]. Tautien alueellinen ilmeneminen ja sen erilaisuus vaatii alueellista tai jopa pienalueellista terveyspolitiikkaa. Toisaalta täsmälääkitykselle asetetaan suuria toiveita. Päivystys & elvytys Avohoito Yhteisö Elintavat Integroidut palveluverkot Tautien kohdistettu hallinta Monitautisuus Hoito Sairaala Sairaala Hoiva Tervydenhuolto Akuuttihoito Kroonisten tautien hallinta Vanhusten hoito Kuva 3 Terveydenhuollon kolmas ikä prioriteetin oikea kohdentaminen [II] Tulevaisuusraporteissa uskotaan, että vuonna 2015 palveluverkot toimivat sekarahoitteisina ja kumppanuusperiaatteella. Tällöin strategiset tavoitteet ja yhteistyökuviot muuttuvat. Tilaajatuottajamalli katoaa. Tilalle tulevat rahoitussopimukset ja kumppanuusverkot. Huolimatta biotekniikan valtavasta kehittämis- ja tutkimuspanoksesta, voidaan vain rajoitetusti tuloksia odottaa välisenä aikana. Edelleen uskotaan, että biolääketieteen kehittämien keinojen avulla pystytään pääsemään tarkemmin taudin hallintaan. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että uudet lääkkeet ja geenitekniikka parantaisivat seuraavan 10 vuoden aikana rajallisia potilasryhmiä. Heidän määränsä on kaikista hoidettavista ehkä 2 3 %. Laajemmat uudistukset ja paranemiset tulevat tapahtumaan suuren ikäluokan poistumisen jälkeen. 13

17 Ennaltaehkäisystä odotetaan merkittävää tekijää terveydenhuollon ongelmien ratkaisijana. Tautien on todettu ryvästyvän pienalueille alueellisiksi keskittymiksi. Ennaltaehkäisy ja alueellinen taudin hallinta edellyttää tarkempia analyyseja sairastavuudesta ja kuolemisesta. Tulevaisuudessa keskeiseksi tulee eliniänodotteessa olevat alueelliset erot ja hallinnollisten järjestelmien rajoihin liittyvät kuolleisuuserot. Laskentamenetelmiäkin on vielä kehitettävä. Vaikka seuraavassa joissakin yhteyksissä optimistisesti kohdistetaan toiveita ennaltaehkäisyyn, on muistettava, että nyt 60-vuotias suuri ikäluokka tulee sairastamaan samoja tauteja kuin edelliset sukupolvet. Olisi kovin optimistista olettaa, että heidän terveyspalvelujen tarpeensa poikkeaisi merkittävästi nykyisestä terveyspalvelujen käytöstä. Vuosituhannen vaihteessa päiväkirurgiatyyppiset noninvasiiviset järjestelmät ovat korvanneet vanhoja hoitojaksoja ja leikkaustoimenpiteitä. Näiden yksiköiden toiminnallinen vaatimus on kuitenkin tarkkaan harkittu potilasprosessi ja hoitotapahtuman tarkka kontrolli. Terveydenhoito on koko viime vuosisadan jatkanut erikoistumistaan, koska lääketieteellinen tutkimus tuottaa jatkuvasti uusia tuloksia. Kehitys tulee edelleen jatkumaan, mutta enää ei voida terveydenhuoltojärjestelmää eriyttää siten, että jokaisella erikoisalalla olisi oma osastonsa. Palvelujärjestelmä etsiikin nykyisin integroituja ratkaisuja, joissa eri alojen spesialistit ovat samassa organisaatiossa saman ongelman ympärillä. Esimerkiksi kardiologia ja sydänkirurgia ovat useissa organisaatioissa irtoamassa omaksi sydänyksiköksi. 2.3 Palveluprosessien kehittyminen Euroopan nykyinen järjestelmä on useissa maissa hajanainen. Jokainen palvelutuotantoyksikkö toimii omaehtoisesti omalla budjetilla. Kun yksiköt optimoivat omat budjettinsa, ei kokonaistehokkuutta välttämättä saavuteta. Tulevaisuuden eurooppalaisen järjestelmän uskotaan olevan modulaarinen. Sen yksikköinä ovat koti, perushoito, lähisairaala, akuuttisairaala, kuntoutus ja asuminen. Näillä kaikilla on yhtenäinen hallinto tai kiinteä yhteistoiminta. Henkilöpalveluja tarvitessaan potilas kulkee tämän järjestelmän sisällä saaden tarvitsemansa palvelun. Organisaatioiden rajapinnat muodostavat potilaan hoidon kannalta esteitä. Keskeisenä tavoitteena on purkaa eri palvelutuottajien väliset palomuurit, joiden läpi neuvotellaan potilas erilaisilla lähetejärjestelmillä. Tämä synnyttää jonoja. Kun palvelut keskitetään alueellisesti tai verkotetaan sopimuksin, vältetään päällekkäisyydet. Alueella tulee investoinnit keskittää, jotta saataisiin muodostettua toimiva kokonaisuus. Siten voidaan rakentaa koko palvelujärjestelmä: akuuttihoito ja siihen liittyvät välittömät kuntoutuspalvelut, perushoito ja pitkäaikaishoito asumisineen yhtenäiseksi palvelujärjestelmäksi. Sisäinen uudelleenorganisointi on välttämätön ja merkittävin uudistamisen voimavara. Muutos on käynnissä, kuten uudet ahkerasti käytetyt käsitteet hoitoprosessi, hoitopolku ja palveluverkko kuvaavat. Muutos edellyttää myös rahoitusjärjestelmän uudistusta. Tavoitteena on kehittää uusi järjestelmä, jossa nykyisen kapasiteettimallin asemasta rahoitetaan hoitoprosessit ja koko hoitopolku yhdellä lääketieteellisellä hoitopäätöksellä. Tämä johtaa uusiin rakenteisiin, joissa yleissairaalasta kehittyy sairaala sairaalassa konseptilla uusia yksiköitä, kuten tekonivelsairaala Coxa tai Pirkanmaan sydänkeskus Tampereen yliopistosairaalassa. 14

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

12 Uudistettu vanhushuolto - Malliksi muille Eakate uuendatud hooldus ja ravi - Eeskujuks teistele

12 Uudistettu vanhushuolto - Malliksi muille Eakate uuendatud hooldus ja ravi - Eeskujuks teistele 12 Uudistettu vanhushuolto - Malliksi muille Eakate uuendatud hooldus ja ravi - Eeskujuks teistele UUDISTETTU VANHUSHUOLTO - MALLIKSI MUILLE EAKATE UUENDATUD HOOLDUS JA RAVI EESKUJUKS TEISTELE Culminatum

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Finnwell-ohjelma TAPPO-projekti 2009 17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Antti Alho Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Sara Viitala Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon alueellisten

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010)

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010) Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010) Jukka Juvonen, ylilääkäri 1 Tausta Vaikka terveydenhuollon kustannukset ovat Suomessa nousseet jatkuvasti,

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot

Raaseporin terveyskeskus

Raaseporin terveyskeskus Raaseporin terveyskeskus yhdessä yksi on enemmän Esitys Länsi-Uudenmaan alueen seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi 18.12.2002 Outi Elonheimo LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Hankoniemen kärjessä

Lisätiedot

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario Heinäkuu 2013 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos SOTERA Instituutti Maria Klemetz,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Antton Rönnholm. hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus

Antton Rönnholm. hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus 2010 1 Antton Rönnholm hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus Antton Rönnholm hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus SISÄLTÖ Monikanavainen rahoitusjärjestelmä 4 Rahoituksen kestävyys 4 Eri rahoituslähteitä

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

SAIRAAT ELÄMÄT. Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti. Markus Leikola

SAIRAAT ELÄMÄT. Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti. Markus Leikola SAIRAAT ELÄMÄT Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti Markus Leikola Markus Leikola ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka:

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas

Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Yhteistä ja yksityistä varautumista vanhusten hoivan tulevaisuus Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Yhteistä

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Internet-pohjaisten omahoidon tukijärjestelmien arviointi VTT Teknologian tutkimuksen ryhmä Annele

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

Kirjoittajat. Jari Forsström

Kirjoittajat. Jari Forsström Helmikuu 2012 Alkusanat Terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyy runsaasti odotuksia lähivuosina. Sähköisen potilastiedon käsittelyn, tiedonsiirron ja erilaisten työtä helpottavien päätöksentukiominaisuuksien

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä

Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2009:1 Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä Arja Peiponen HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot