TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT"

Transkriptio

1 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Työtä tulevaisuuden haasteiden parissa Vuonna 2004 työryhmät ja yksittäiset työntekijät askartelivat tulevaisuuden haasteiden parissa. Kasvatusasiain johtokunta asetti 14/ työryhmän selvittämään partiolaisten aloitetta partioyhdyshenkilön viran perustamisesta kasvatusasiain keskukseen. Työryhmään nimettiin Hannu Hurme, Jaana Jaakola, Kaisa Rantala, Marja Ruusu, Jenni Takala ja Tom Broberg. Käytännössä työhön kuitenkin osallistuivat vain Hurme, Jaakola, Ruusu ja Takala. Vuoden aikana työryhmä hankki taustatietoa siitä, miten partion asema on hoidettu valtakunnallisesti ja mitkä ovat toisaalta kirkkoherrojen toisaalta lippukuntien edustajien käsitykset siitä mikä on partion nykyinen asema Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja miten sitä tulisi tulevaisuudessa kehittää. Vuoden päättyessä työryhmän työ oli vielä kesken. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 182/ toimikunnan valmistelemaan nuorisotyön työalajohtajuutta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä, sihteeriksi kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme ja jäseniksi yhtymän lakimies Mia Fager, Mikaelinseurakunnan nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen ja Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisopappi Jussi Laine. Vuoden aikana toimikunta pohti erilaisia ratkaisumalleja nuorisotyön työalavastuun ja tehtävien jakamisesta ja yhteensovittamisesta nuorisotyönohjaajan ja nuorisopapin kesken. Vuoden päättyessä myös tämän toimikunnan työ oli vielä kesken. Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota myös leirityön turvallisuuskysymyksiin. Valtakunnallisissa ja hiippakunnallisissa keskusteluissa todettiin, että selkeitä ohjeita ei ole olemassa. KirVESTESiin sisältyvä maininta leirin ohjelma ja turvallisuusvastuusta määrittelee vain vastuusta maksettavan korvauksen mutta ei lainkaan sen sisältöä. Määritelmää vastuun sisällöstä ei löydy myöskään kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä tai rippikoulun ohjesäännöstä (RKS 2001). Erityisnuorisotyönohjaaja Rauno Räty suunnitteli vuoden aikana leiritoiminnan turvallisuuskoulutusjärjestelmää, jossa kaikille leiritoimintaan osallistuville annettaisiin määrätty peruskoulutus ja jota työntekijät sitten voisivat oman harrastuneisuutensa perusteella täydentää erilaisiin erityistaitoihin, kuten kiipeilyyn, melontaan tai retkeilyyn. Suunnitelman laatiminen osoittautui kuitenkin ennakoitua monimutkaisemmaksi tehtäväksi, jonka johdosta myös tämä työ oli vuoden päättyessä vielä kesken.

2 2. Laki iltapäivätoiminnasta astui voimaan 2 Laki iltapäivätoiminnasta astui voimaan Lain mukaan kunnat voivat päättää osallistumisestaan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Kyseessä ei siis ole alle kouluikäisten päivähoidon kaltainen subjektiivinen oikeus, vaan valinnainen mahdollisuus. Mikäli kunta päättää lähteä toimintaan mukaan, maksetaan lain mukaan valtionosuutta enintään kolmen tunnin pituisista kerhoista, jolloin kerho voi asiakkaalle maksaa enintään 60 euroa kuukaudessa. Kolmen tunnin ylittävältä osuudelta toiminnan hinnoittelu on vapaa. Toimintaa koordinoi kunta, mutta toimintaa tuottavat kunnan itsensä lisäksi myös muut, kolmannen sektorin ja kirkon toimijat. Tavoitteena on mahdollisimman monipuolisen toimintaverkoston aikaansaaminen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä neuvotteli läpi vuoden siitä, miten seurakuntien perinteinen iltapäivätoiminta voitaisiin liittää osaksi lain edellyttämää kuntavetoista toimintaa. Neuvottelut nostivat esiin monia käytännön ongelmia ryhmien muodostamisesta kerhojen kestoon, hinnoitteluun, vapaapaikkakäytäntöön ja laskutukseen. Vaikka vuoden päättyessä näkemykset olivatkin jo varsin lähellä toisiaan, ei varsinaisia sopimuksia vielä onnistuttu tekemään. Varsinkin Kaarinan osalta käytiin tämän johdosta lehtien palstoilla keskustelua iltapäivätoiminnan eri suuruisista maksuista seurakunnan pitämien kerhojen maksun oltua 83 euroa kuukaudessa. Käytännössä samasta palvelusta kuitenkin maksettiin sama hinta. Seurakunta tosin ei tuottanut kaupungin tapaan kolmen tunnin kerhoja, vaan ainoastaan koko iltapäivän mittaisia. Myös kaupungin kerhoissa koko iltapäivän kestäneiden kerhojen hintakatto oli samaiset 83 euroa. 3. Vuoden 2006 neuvottelupäivien valmistelu käynnistyi Kirkkohallitus oli esittänyt, että Turku järjestäisi kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät vuonna Yhteinen kirkkoneuvosto päättikin 85/ että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä osallistuu päivien järjestämiseen ja nimesi päivien järjestelytoimikuntaan kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen ja nuorisosihteeri Marja Ruusun. Virkapaketin yhteydessä 49/ kirkkovaltuusto päätti, että päivien järjestelyihin saadaan ajalle palkata 52% projektityöntekijä. Vuoden aikana käytiin kirkkohallituksen ja arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa alustavia neuvotteluja päivien ohjelmasta ja ohjelmapaikoista. Päivät päätettiin pitää Turun ydinkeskustan alueella siten, että keskeisinä ohjelmapaikkoina tulevat toimimaan Turun Tuomiokirkko, Eerikinkatu 3, konserttitalo ja Kino Palatsi. Vuodenvaihteessa oli tapahtuman majoitustilat ja ohjelmapaikat ja eräät ohjelmansuorittajat varattu. 4. Turun Konservatorion kanssa käynnistettiin yhteistyö Yhteistyö Turun Konservatorion kanssa käynnistettiin vauvamuskarin merkeissä syksyllä Konservatorion osoittama opettaja takaa toiminnan laadun ja jatkuvuuden. Alustavia keskusteluja käytiin myös muista yhteistyön muodoista, mutta niiden osalta päätettiin asiaan palata kunhan kokemuksia muskariyhteistyöstä on ehtinyt kertyä. 5. Maksuvapautustyöryhmä esitys otettiin koekäyttöön Kasvatusasiain johtokunta päätti 11/ perustaa maksuvapautuksia käsittele

3 3 vän työryhmän, johon nimettiin diakoniasihteeri Mervi Salin Inkinen, diakoniatyöntekijä Sari Leppälä, johtokunnan jäsen Hilkka Helena Katainen ja varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpää. Työryhmän tehtävänä oli löytää yhdenmukaiset periaatteet maksuvapautusten myöntämiselle. Työryhmä esitti työnsä tulokset johtokunnalle 118/ Merkittävin ehdotus koski avustuksen hakemisen prosessia. Työryhmä esitti, että maksuvapautustyöryhmälle tehtävät anomukset täyttäisivät yhteistyössä anoja ja kyseisen paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijä. Näin avustusta anovaan perheeseen saadaan suora kontakti ja perhettä voidaan päivä ja iltapäiväkerhoavustusten lisäksi auttaa kokonaisvaltaisesti. Maksuvapautustyöryhmän esitys päätettiin ottaa koekäyttöön ajalle edellyttäen, että diakoniatyöntekijät omalta osaltaan ovat valmiita kokeiluun osallistumaan. Diakoniapuolen myönteinen kannanotto saatiinkin myöhemmin syksyllä. 6. Partiolaisten informaationsaantiin kiinnitettiin huomiota Kasvatusasiain keskuksen ja seurakunnallisten partiolippukuntien tapaamisissa tuotiin lippukuntien taholta toistuvasti esiin informaatio ongelmat. Joko tieto ei tullut perille lainkaan tai sitten se ohjautui väärälle henkilölle. Informaation kulun parantamiseksi päätettiin hankkia lippukuntien käyttöön partiointra, jossa olevien lippukuntakohtaisten tietojen päivittämisestä vastaavat lippukunnat itse ja johon kaikilla lippukunnilla on lukuoikeudet. Osoitetietojen lisäksi sivustoon liitettiin myös uutispalsta, jonka välityksellä lippukuntia voidaan informoida ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Partiointran tuotti kaarinalainen Viestintä Harju OY ja siellä partiomaailman hyvin tunteva Juha Nappu. Partiointran osoite on Lukemaan sivuja pääsee tunnuksella luku ja salasanalla luku Heinänokan löytäjän Metsäpolku ja laavu avattiin yleisölle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristödiplomin hengessä Heinänokan leirikeskukseen suunniteltu luontopolku löytäjän Metsäpolku ja laavu avattiin yleisölle syksyllä. Erilaisen, meditatiivisen luontopolun ideoinnista vastasi Hannu Repo. Polku ja laavu saivat käyttäjien taholta erittäin myönteisen vastaanoton. 8. Aurakadun koulun osoittaminen nuorisotyön käyttöön ei toteutunut Neuvottelut Turun kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä Aurakadun vanhan koulun muokkaamisesta nuorisotyön käyttöön eivät edenneet. Vuoden päättyessä näytti ilmeiseltä, että hanke suunnitellussa muodossa tulee kariutumaan. Koska Turku ei vastannut hankkeesta lähetettyyn viralliseen kyselyyn, ryhtyi seurakuntayhtymä etsimään talolle uutta käyttöä. Mikäli rakennus säilyy yhtymän hallussa, on edelleenkin mahdollista, että osa siitä voitaisiin osoittaa yhtymän oman nuorisotyön käyttöön. 9. Yhteistyökuviot jatkuivat hyväksi koetulla tavalla Paikallisseurakuntien lapsi ja nuorisotyöntekijöiden yhteiset Zoo kokoukset jatkuivat, samoin kuin pyhäkouluvastaavien, varhaisnuorisotyöntekijöiden, varttuneiden nuorisotyöntekijöiden ja rippikouluvastaavien erilliset työalakokoukset. Yhteistyötä Turun ja Kaarinan kaupunkien kanssa jatkettiin ennen muuta iltapäiväkerhotoiminnan ja erityisnuorisotyön saralla. Yhteistyötä Turun NMKY:n kanssa jatkettiin varsinkin Heinänokan leirikeskuksen osalta.

4 4 10. Kymppisynttärit täyttivät 20 vuotta Maailmanhistorian ensimmäiset kymppisynttärit pidettiin Turussa Synttärien 20 vuotisjuhla järjestettiin Tuomiokirkossa pidetyn jumalanpalveluksen jälkeen lapset siirtyivät kulkueena konserttitalolle, jonne hauskaa juhlaa oli saapunut seuraamaan myös juhlien isä, Timo Sjöman, Raumalta. Kymppisynttärit ovat vuosien mittaan saavuttaneet vakiintuneen ja arvostetun aseman 10 vuotiaiden ja heidän perheidensä elämässä. Juhlasynttärit ylittivät myös uutiskynnyksen, sillä MTV3 näytti niistä katkelman loppukevennyksessään. Juhlavuoden kunniaksi haluttiin kaikille halukkaille tarjota mahdollisuus myös Kunstenniemessä kesäkuussa pidetylle 10 leirille osallistumiseen. Niinpä perinteisen yhden leirin sijasta pidettiin tällä kerralla kaksi leiriä, joka mahdollisti osallistumisen entisen 180 lapsen sijaan peräti 300 lapselle. HENKILÖSTÖ Kanslisti Janette Korvenpäälle myönnettiin hoitovapaata ajalle ja hänen tehtäviensä hoitoa jatkoi jo hänen äitiyslomasijaisenaan toiminut Mirva Lehtikankare. Opiskelijapastori Terhi Törmälle myönnettiin hoitovapaata ajalle ja hänen sijaisekseen palkattiin pastori Atte Airaksinen. Avoinna olleisiin keittäjän toimiin palkattiin Mira Reilimo (Heinänokka) ja Satu Vuori (Kunstenniemi). Sinapin kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen Ruoho jäi äitiyslomalle ja hänen sijaisekseen ajalle palkattiin Päivi Raikaslehto. Varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpäälle myönnettiin palkatonta virkavapaata ajalle Vainionpään sijaiseksi nimettiin lapsityönohjaaja Kaisa Rantala ja Rantalan sijaiseksi lastenohjaaja Päivi Isonokari, jonka tehtäviä toimistoon tuli hoitamaan lastenohjaaja Anu Anttila. Päivi Isonokarin tultua valituksi Imatran seurakunnan lapsityönohjaajaksi, palkattiin hänen sijaisekseen lastentarhanopettaja Kristiina Kesälä. Seurakuntien puhallinorkesterin johtaja Urpo Laaksonen jätti tehtävänsä ja hänen tilalleen palkattiin Rami Koskinen, jonka palkkaus ja työnkuva samalla tarkistettiin. Lastenohjaajista äitiyslomilla olivat Marika Tohka sijaisenaan Maija Pursiainen ja Marjaana Honka sijaisenaan Hanna Honkanen. Lastenohjaajista eläkkeelle siirtyivät Arja Lindholm, Leena Ryles ja Anita Aaltonen. Uusiksi määräaikaisiksi lastenohjaajiksi palkattiin Sanna Santanen, Marina Liski, Tiina Milan ja Essi Kiikko. ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa vuodelle 2004 kasvatusasiain keskuksen toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: Lapsityön kehittäminen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa siten, että avointen ja perhekerhojen lisäksi paikallisseurakuntien toiveet voidaan enenevässä määrin huomioida myös päivä ja iltapäiväkerhotyön suunnittelussa. Lastenohjaajien integrointia paikallisseurakuntiin pyritään lisäämään entisestään. Toimintaa suunniteltaessa seurataan aktiivisesti yhteiskunnassa käytävää keskustelua lasten iltapäivätoiminnan tulevaisuuden suuntaviivoista ja pohditaan mahdollisuuksia osallistua iltapäivätoiminnan toteuttamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa mikäli iltapäivätoiminta muuttuu subjektiiviseksi oikeudeksi.

5 5 Lapsityön asemaa pohdittiin perusteellisesti hallinto ja virkarakennetoimikunnassa. Työmuoto päätettiin säilyttää selektiivinä, mutta samalla edellytettiin tiiviimpää keskustelua työn muodoista paikallisseurakuntien kanssa. Näitä keskusteluja on käyty, mutta mitään suuria muutoksia ei toimintaan toistaiseksi ole tehty. Laki iltapäivätoiminnasta astui voimaan Loppuvuoden aikana on kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa käyty keskustelua lain soveltamisesta käytäntöön. Tämä keskustelu on vielä kesken. Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön perinteisten työmuotojen tukeminen ja koordinointi, suurten ikäkausitapahtumien kehittäminen ja järjestäminen. Erityistä huomiota suunnataan vuonna 2004 kahdennenkymmenennen kerran toteutettavan Täyskymppi tapahtuman järjestelyihin. Perinteisten työmuotojen tukemista ja koordinointia on pohdittu nuorisotyön työalajohtajuutta pohtivassa toimikunnassa. Työ on vielä kesken. Suurina ikäkausitapahtumina on järjestetty 10 leiri, joka kaikkien halukkaiden mukaan pääsemiseksi vuonna 2004 ensimmäistä kertaa toteutettiin kahtena peräkkäisenä leirinä, Villi Tusina leiri kuudesluokkalaisille ja TSYI viikonloppuleiri isoskurssilaisille. Erityisryhmien rippikoulunkäymisen mahdollistaminen perustamalla kasvatusasiain keskukseen rippikouluteologin virka. Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön kehittäminen perinteisestä isoiskoulutuksesta monialaisemmaksi seurakuntakouluksi. Hallinto ja virkarakennetoimikunta käsitteli kysymystä erityisten oppijoiden rippikouluista ja totesi työmuodon olevan selkeästi selektiivisen. Mikäli tehtävää varten perustetaan rippikouluteologin virka on sen luonnollinen paikka kasvatusasiain keskus. Päätökset mahdollisen viran perustamisesta siirtyivät kuitenkin vuodelle Isoiskoulutuksen kehittäminen seurakuntakouluksi ei edennyt. Erityisnuorisotyön kehittäminen. Toisaalta kehitetään Saappaan toimintaa vastaamaan yhä paremmin tämän ajan haasteita. Toisaalta pyritään yhdessä paikallisseurakuntien kanssa kehittämään seikkailutoimintaa ja luomaan yhtymän leiri, retki, ja seikkailutoiminnan turvaohjeisto ja siihen liittyvä koulutusjärjestelmä. Työ Saappaan toiminnan kehittämiseksi ei edennyt. Turvaohjeistoa ja siihen liittyvää koulutusjärjestelmää kehitettiin, mutta työ osoittautui odotettua monimutkaisemmaksi ja oli vuoden päättyessä vielä kesken. Leirikeskustoiminnan kehittäminen leiritoiminnan kehittämistoimikunnan raportin mukaisesti. Erityistä huomiota suunnataan vuonna 2004 Sinapin uuden leirikeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja Houtskarin eräleirialueen toimivuuteen. Kunstenniemen leirikirkon rakentaminen käynnistetään, jonka jälkeen kaikille leirialueille on saatu niille kauan toivotut kappelit. Sinapin leirikeskuksen toiminta on käynnistynyt toivotulla tavalla. Houtskarin eräleirialueella on täydennetty leirirakennelmia. Kunstenniemen leirikirkon rakentamisen aloittaminen siirtyi vuodelle 2005.

6 6 Luontoarvojen huomioiminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöstrategian mukaan. Lapsityössä pidetään ohjelmistoissa esillä luontoarvoja. Leirialueita pyritään kehittämään monipuolisesti toimintaa palveleviksi ja samalla luonnon kanssa tasapainossa oleviksi keskuksiksi. Heinänokan leirikeskukseen valmistui syksyllä meditatiivinen luontopolku ja kiinteä laavu. HUOMIOITA TILASTOISTA Tilastot eivät sisällä mitään suuria yllätyksiä. Eräitä kehityslinjoja niistä kuitenkin kannattaa nostaa esiin. Lapsityö Lapsityön tilastot ovat pääosin noudatelleet edellisistä vuosista tuttua linjaa. Pyhäkoulun kohdalla on vuoteen 2003 verrattuna tapahtunut melkoinen notkahdus, ryhmien määrä on vähentynyt kahdellakymmenelläkahdeksalla (28). Vuonna 2004 ryhmiä oli 54, kun niitä vuotta aiemmin oli 82. Samalla pyhäkoululaisten määrä on laskenut peräti seitsemälläsadalla (700). Vuonna 2004 pyhäkouluihin osallistui 924 lasta, kun heitä vuotta aiemmin oli Toisaalta on huomattava, että vuosi 2003 oli erityisen hyvä vuosi. Itse asiassa vuoden 2004 luvut olivat melko lähellä vuoden 1999 lukuja, jolloin ryhmiä oli 58 ja osallistujia Joka tapauksessa vuonna 2004 tapahtunut muutos on niin huomattava, että kehitystä tulee lähivuosien aikana seurata erityisen huolellisesti. Päiväkerhotoiminnassa osallistujamäärä on edelleen ollut laskussa. Vuoden 2003 päättyessä kerhoihin osallistui yhteensä 767 lasta. Vastaava luku oli laskenut viidelläkymmenelläseitsemällä 710 lapseen. Vuoden päättyessä ryhmiä oli toiminnassa 39 kun niitä vuotta aiemmin oli neljä enemmän, eli 43. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta jatkui vuonna 2004 samassa laajuudessa, kuin edellisenäkin vuonna. Ryhmien määrä pysyi viitenätoista (15). Toisaalta on huomattava, että osallistujamäärä kasvoi noin yhden ryhmän verran, eli viidellätoista (15) lapsella. (2004: 337, 2003: 322). Avoimet päiväkerhot ja perhekerhot ovat viimeisten vuosien aikana nousseet hyvin merkittäväksi seurakunnallisen lapsi ja perhetyön toimintamuodoksi. Toiminta näyttäisi edelleenkin olevan kasvussa, joskin voimakkaimman kasvun aika lienee takana päin. Avoimiin päiväkerhoihin osallistui vuonna henkeä (vuonna ). Perhekerhoissa osanottajamäärä kasvoi vuoden :stä vuoden :een. Kesätoiminnan osalta tilastoluvut näyttävät melko vakiintuneilta: Kesäkerhojen suosio on ollut tasaisessa, mutta varsin hitaassa kasvussa. Vuonna 2004 osallistujia oli kaikkiaan 249, vuonna , vuonna ja vuonna Edellisten vuosien päiväleirien tilalla kokeiltiin eka ja tokaluokkalaisten kesäleiriä. Leiri pidettiin ja sille osallistui yhteensä 28 lasta, 8 tyttöä ja 20 poikaa. Perheretkiä tehtiin kolme, Korkeasaareen, Kuhankuonolle ja Kunstenniemen Ristniemeen. Yhteensä retkille osallistui 132 henkeä. Suosituin

7 7 retkikohde oli Korkeasaari (83), Kuhankuonolla oli mukana 28 ja Kunstenniemessä 21 henkeä. Vuonna 2003 tehtiin 2 retkeä jolloin osallistujia oli yhteensä 67. Vuonna 2002 retkiä tehtiin 3 ja osallistujia oli yhteensä 107. Vuonna 2001, jolloin retkiä tehtiin 2 oli osallistujia 88. Tuomiokirkossa järjestettyjen hartaustilaisuuksien osallistujamäärä oli laskussa. Niihin osallistui yhteensä 942 henkeä, kun vuonna 2003 osallistujia oli ja vuonna Osittain kävijämäärien laskuun saattoi vaikuttaa säiltään kovin huono kesä. Ruotsalaisella seurakuntatalolla järjestettyä lastenhoitopalvelua käytti hyväkseen 8 tyttöä ja 5 poikaa, yhteensä 13 lasta. Läsnäolopäiviä näille kertyi yhteensä 25. Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyön kerhojen määrä väheni kymmenellä, mutta osanottajamäärä vain kahdellakymmenelläkahdeksalla. Yhteensä yhtymän alueella toimiviin 133 (2003:143) kerhoon osallistui 1659 (2003:1687) lasta. Keskimäärin jokaiseen kerhoon siis osallistuu noin 12 lasta. Kerholaisista noin 1/3 on poikia ja 2/3 tyttöjä. Saman kaltainen rakenne löytyy myös partiotoiminnasta, jossa poikia on noin 35 %. Oleellinen kysymys on: Miten pojat voitaisiin entistä laajemmin saada mukaan seurakunnan toimintaan? Nuorisotyö Varttuneiden nuorten toimintaan osallistui viidessäkymmenessäkolmessa (53) ryhmässä yhteensä nuorta. Partiolippukuntia oli kaksikymmentäseitsemän (27) ja näissä yhteensä jäsentä. Partiolaisten määrä nousi vuoden aikana noin kahdellasadalla (2003: 3079, 2004: 3280). Partioalukset tekivät purjehduskauden aikana 213 purjehdusta, purjehdusvuorokausia oli 388 ja osallistujia yhteensä 1.715, joka merkitsee 8,1 osanottajan keskimäärää purjehdusta kohti. Jossain määrin ihmetystä herättää se, että samalla kun venekalustoa on viime vuosien aikana uusittu ja suurennettu, on purjehdusvuorokausien määrä (2002: 429, 2003: 417, 2004: 388) ja purjehdusten osanottajamäärä ollut laskussa ( 2002: 2423, 2003: 1789). Käytännössä tämä merkitsee noin 2,5 henkilön vähennystä purjehdusta kohti. Rippikoulutyö Rippikoulun suoritti vuonna 2004 yhteensä 1631 nuorta, joista rippikouluikäluokkaan kuuluvia 1563 ja yli 18 vuotiaita yksityisrippikoulun käyneitä 68. Vuoden 2003 ikäluokkaan (1970) verrattuna vuoden 2004 ikäluokka (1888) oli 82 nuorta pienempi. Huolimatta kirkkoon kuulumisen melkoisesta laskusta (vuonna 2001 ikäluokasta 89 % kuului kirkkoon, vuonna 2004 vain 83 % laskua on siis muutamassa vuodessa ollut peräti 6 %) on rippikouluun osallistuminen pysynyt huomattavan korkeana: koko ikäluokasta rippikoulun suoritti 83 % (vuonna %, vuonna % ja vuonna %) ja kirkkoon kuuluvista 96 % (vuonna %, vuonna % ja vuonna %). Rippikoulun käyneistä käytännössä kaikki, eli 93,5 % valitsi leirivaihtoehdon. Tilastojen perusteella rippikoulu ja varsinkin rippikoululeiri muodostaa seurakuntien parhaan mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti nuorten käsityksiin kirkosta ja sen uskosta. Kirkon elinehto on, että rippikoulusta pidetään tulevaisuudessa hyvää huolta.

8 8 Isoiskoulutukseen on viime vuosien aikana osallistunut noin 43 % rippikoulun käyneistä ja näistä noin 60 % on myöhemmin osallistunut isosina rippikoululeirien toimintaan. Isoistoiminnasta on sanottu, että se on kirkkomme suurin nuorisoliike. Tulevaisuudessa onkin syytä erityisesti pohtia sitä, miten tämä seurakuntaan myönteisesti suhtautuva nuorten joukko saadaan pidettyä aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa heidän siirtyessä nuorten aikuisten ryhmään. Leiritoiminta käyttöpäivää Yhtymän leirikeskusten käyttö on edelleen ollut kasvussa. Kun vuonna 2003 käyttöpäiviä oli yhteensä , oli niitä vuonna Lisäystä oli lähes 13% eli päivää. Syynä kasvuun oli ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa käytössä ollut Sinapin uusi leirikeskus, jossa käyttöpäiviä oli yhteensä 8.469, kasvua vuoteen 2003, jolloin talo oli käytössä vain neljä kuukautta, oli käyttöpäivää. Heinänokassa kasvua oli käyttöpäivää. Kunstenniemi sen sijaan joutui tyytymään lievään laskuun, vähennystä 792 käyttöpäivää. 44,4 % käyttöaste Sinapin käyttöaste (yöpymisten suhde teoreettiseen maksimiin) on pysytellyt erittäin korkeana, ollen 62,7 prosenttia (syys joulukuussa ,7 prosenttia). Leirikeskusten keskimääräinen käyttöaste on vuodesta 2000 noussut 12,7 % ollen nyt 44,4 % (vuonna ,7 %). Kun otetaan huomioon varsinkin nuorisotoiminnan sesonkiluonteisuus, voidaan lukuja pitää erittäin hyvinä. Parhaaseen käyttöasteeseen vuonna 2004 ylsi siis uusi Sinappi, seuraavina olivat Eriksgården (48,1%), Kunstenpää (44,1%), Mänty (43,1%), Kallio (41,9%) ja Kunstenkari (40,1%). Heikoin käyttöaste oli Ristniemessä (18,5%) joka ainakin osittain selittyy sillä, että maja suljettiin välittömästi leirikesän jälkeen alkaneen laajennusremontin vuoksi ateriaa Leirikeskuksissa tarjottiin vuonna 2004 yhteensä ateriaa. Nousua vuodesta 2003 oli ateriaa (11,5%) ja vuodesta atriaa (23,6%). Kasvatusasiain keskuksen teologien suorittamat kirkolliset toimitukset vuonna 2004 Rippikouluja 7. Kasteita 36. Avioliittoon vihkimisiä 26. Hautauksia HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 1.1. KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Vuosille valittuun johtokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: Jäsenet Kiesiläinen Kari, koulunjohtaja, puheenjohtaja Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja, varapuheenjohtaja Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Katainen Hilkka Helena, lapsi ja perhetyön kouluttaja Pätsi Toni, pastori

9 9 Torppa Mirkka, opettaja Varajäsenet Laitinen Aila, terveydenhoitaja Valo Laukkanen Kaarina, opettaja Kirkkoneuvoston edustajana toimi opetusneuvos Seppo Isotalo. Johtokunta kokoontui vuoden 2004 aikana kaikkiaan 8 kertaa. Pykäliä kertyi 182. Johtokunta kokoontui 2.6. Heinänokan leirikeskuksessa, SOS lapsikylässä Kaarinassa ja jouluaterian merkeissä Kupittaan paviljongissa Kasvatusasiain johtokunnan keskeiset päätökset vuonna 2004: HENKILÖSTÖ 8 päätettiin lastenohjaaja Marika Tohkan äitiyslomasijaiseksi ajalle valita lastenohjaaja Maija Pursiainen 11 puollettiin erityisnuorisotyönohjaaja Leena Lähteen sivutoimilupaa 12 puollettiin erityisnuorisotyönohjaaja Rauno Rädyn sivutoimilupaa 28 merkittiin tietoon saatetuksi, että määräaikaiseen työsuhteeseen oli otettu lastenohjaajat Jaana Heinonen, Hanna Honkanen, Anna Maarit Pesola. Näiden lisäksi toimivat sijaisina tarvittaessa opiskelijat Anette Kaukonen, Maria Kulmala, Alina Kulo ja lastenohjaaja Niina Nurmela 50 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kanslisti Janette Korvenpään hoitovapaasijaiseksi ajalle nimitettäisiin Mirva Lehtikankare. 53 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle keittäjän toimeen valittavaksi Mira Reilimo 65 päätettiin lastenohjaaja Marjaana Hongan äitiyslomasijaiseksi ajalle ottaa lastenohjaaja Hanna Honkanen 86 päätettiin lastenohjaaja Arja Lindholmille myöntää ero vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 88 päätettiin palkata lastenohjaaja Jaana Heinonen työsopimussuhteiseksi lastenohjaajaksi alkaen 89 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että opiskelijapastori Terhi Törmän viransijaiseksi ajalle valittaisiin teologian maisteri Atte Airaksinen 90 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Sinapin kurssikeskuksen hoitajan Elina Lahtonen Ruohon äitiyslomasijaiseksi ajalle valittaisiin Päivi Raikaslehto. 92 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että opiskelija ja kansainvälisen työn pastori Mia Wittaniemen palkkaus tarkistetaan alkaen palkkaluokasta H35 palkkaluokkaan H36 ja että päätoimisesti oppilaitostyössä toimivien teologien virkanimikkeet muutetaan KirVESTES:n hinnoitteluryhmän A01 mukaisiksi oppilaitosteologin ja oppilaitos ja kansainvälisen työn teologin viroiksi 102 merkittiin tietoon saatetuksi, että määräaikaiseen työsuhteeseen syyskaudeksi 2004 on palkattu lastenohjaajat Armi Holmsten Kaakkurivaara, Anne Maarit Pesola ja Johanna Yllikäinen sekä että näiden lisäksi hoitavat sijaisuuksia tarvittaessa opiskelija Anette Kaukonen ja lastenohjaaja Niina Nurmela 106 päätettiin yhteiselle kirkkoneuvostolle puoltaa varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpään virkavapautta ajalle

10 10 sekä esittää että hänen sijaisekseen nimitetään lapsityönohjaaja Kaisa Rantala ja hänen sijaisekseen lastenohjaaja Päivi Isonokari 119 merkittiin tietoon saatetuksi lastenohjaaja Leena Rylesin siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle alkaen 120 päätettiin palkata lastenohjaaja Armi Holmsten Kaakurivaara työsopimussuhteiseksi lastenohjaajaksi alkaen 121 merkittiin tietoon saatetuksi lastenohjaaja Sanna Santasen palkkaaminen määräaikaiseksi lastenohjaajaksi ajalle merkittiin tietoon saatetuksi lastenohjaaja Marina Liskin ottaminen oppisopiumuksella määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Sinikotkien ja seurakuntien puhallinorkesterin johtajan Rami Koskisen työehdot 159 päätettiin myöntää lastenohjaaja Anita Aaltoselle ero alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 161 merkittiin tiedoksi Tiina Milanin ottaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle hoitamaan lastenohjaajien sijaisuuksia 162 merkittiin tiedoksi Essi Kiikon ottaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle hoitamaan lastenohjaajien sijaisuuksia 163 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle keittäjän toimeen valittavaksi Satu Vuori 167 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Terhi Törmän hoitovapaan muuttuessa äitiysvapaaksi hänen sijaisensa Atte Airaksisen työsuhdetta jatkettaisiin ajalle TOIMINTA 14 asetettiin työryhmä valmistelemaan seurakunnallisten partiolippukuntien aloitetta partiotyöstä vastaavan työntekijän palkkaamiseksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään 15 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle BIEN toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle kesätyöntekijöiden työehdot vuodelle päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivien ottamista Turkuun vuonna hyväksyttiin yhteiselle kirkkoneuvostolle toimitettavaksi kasvatusasiain keskuksen toimintakertomus vuodelta päätettiin esittää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lapsityön hinnasto kesälle päätettiin esittää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi sopimus yhteistyöstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun NMKY:n kesken vuosille päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle toimikunnan perustamista määrittelemään nuorisotyön työalajohtajuutta 69 otettiin periaatteessa myönteinen kanta partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry:n esitykseen koulutusaluksen vaihtamisesta, mutta ei päätetty esittää määrärahaa vielä vuoden 2005 talousarvioon 76 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle projektityöntekijän palkkaamista kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyjä varten 103 päätettiin ottaa koekäyttöön vuoden 2005 loppuun saakka lapsi

11 11 työn valmisteilla oleva tarvikkeiden uusi hankintajärjestelmä 104 päätettiin käynnistää yhteistyö Turun Konservatorion kanssa 109 päätettiin hylätä partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry:n esitys koulutusaluksen uusimisesta vuonna päätettiin hyväksyä kasvatusasiain keskuksen talousarvioehdotus vuodelle päätettiin ottaa koekäyttöön maksuvapautustyöryhmän esitys edellyttäen, että diakoniatyöntekijät ovat valmiita kokeiluun osallistumaan 140 päätettiin esittää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi Kaarinan kaupungin kanssa neuvoteltu ostopalvelusopimus iltapäivätoiminnan järjestämisestä Kaarinassa 141 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaisi esittelyn mukaisen lausunnon Kaarinan lapsipoliittisesta ohjelmasta 2010" 158 merkittiin tiedoksi lapsityön uusi strategia ja tämän hetkinen työnjako 1.2. HENKILÖSTÖ Kasvatusasiain keskuksen työntekijät Kasvatustoimen johtaja Hurme Hannu Toimisto Lapsityö Grönqvist Johanna, kanslisti Korvenpää Janette, kanslisti, äitiyslomalla ja hoitovapaalla Lehtikankare Mirva, kanslistin sijainen Rautiainen Tarja, kanslisti Toimisto: Anttila Anu, lastenohjaaja, toimistolla alkaen Isonokari Päivi, lastenohjaaja, lapsityönohjaajan sijainen alkaen Rantala Kaisa, lapsityönohjaaja, kokonaisvastuu lapsityöstä 1.10 alkaen Salminen Sirpa, lastenohjaaja Vainionpää Leena, varhaiskasvatuksen pastori, virkavapaalla alkaen Lastenohjaajat: Aaltonen Anita (eläkkeelle alkaen) Aava Kirsi Anttila Anu Backman Pia Eriksson Seija Cederkvist Kirsi Fager Naomi Halme Liisa Hirvonen Saila Laakso Marjaana Hyytinen Heidi Jalonen Mirjami Jokinen Sari (työvapaalla) Kaarto Tuulikki Kallio Anna Leena

12 12 Kolkkala Terhi Korhonen Katriina Koski Katri Koskinen Kirsi Kulmala Maija Kuusikoski Tuire Kyynäräinen Heidi Laukkanen Anneli Laurila Marja Liisa Lindholm Arja (eläkkeelle alkaen) Lindstedt Tiina Merilä Koskinen Tea Metsämäki Hanna Mäkitalo Seija Nieminen Tiina Rantala Helena Rautjärvi Joronen Maija Rissanen Eeva Liisa Ryles Leena (eläkkeelle alkaen ) Salminen Sirpa Selin Sirkka Sjögren Ansa Suvanto Eija Terävä Ritva Tohka Marika Toivonen Niina Tuominen Pia Urho Hilkka Valanne Heli Vesa Anja Vesterinen Pirkko Vähä Vahe Kaija Väätäinen Merja Määräaikaiset: Asikainen Minna Honkanen Hanna Kaukonen Anette Kiikko Essi Liski Marina Niemi Mira Nurmela Niina Milan Tiina Pesola Anne Maarit Pursianen Maija Santanen Sanna Yllikäinen Johanna Nuorisotyö Rissanen Erkki, nuorisosihteeri Ruusu Marja, nuorisosihteeri Erityisnuorisotyö Lähde Leena, erityisnuorisotyönohjaaja Räty Rauno, erityisnuorisotyönohjaaja

13 13 Puhallinorkesteri Laaksonen Urpo, asti Koskinen Rami, 1.8. alkaen Oppilaitos ja kansainvälinen työ Airaksinen Atte, ammattioppilaitospastorin sijainen 1.8. alkaen Gustavson Peter, oppilaitospastori Törmä Terhi, ammattioppilaitospastori, hoitovapaalla 1.8. alkaen Wittaniemi Mia, oppilaitos ja kansainvälisen työn pastori Leirikeskukset Kurssikeskuksen hoitajat: Arhi Sahlsten Hanna, Kunstenniemen kurssikeskuksen hoitaja Kallio Samuli, Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja Lahtonen Ruoho Elina, Sinapin kurssikeskuksen hoitaja, äitiyslomalla 2.8. alkaen Raikaslehto Päivi, Sinapin kurssikeskuksen hoitajan sijainen 2.8. alkaen Kesätyöntekijät Keittäjät: Grönberg Leena Heikonen Heidi Honka Raili Koppinen Erik Kosme Tanja Lindholm Tapio Reilimo Mira Suovanen Kaisa Vartiainen Arja Riitta Leirityössä: Aarnio Anni, opiskelija (luokanopettaja) Ahonen Heli, teologian opiskelija Antola Tuomas, teologian opiskelija Ekosaari Heidi, nuorisotyönohjaaja/sosionomiopiskelija Heinonen Minna, opiskelija (luokanopettaja/erityisopettaja) Hopiavuori Heidi, opiskelija (nuorisotyö, Kaarinan sosiaalialan oppilaitos) Hyyryläinen Antti, opiskelija (musiikkitiede) Kevätsalo Hanna Leena, teologian opiskelija Kilpeläinen Niina, sosionomi kirkon nuorisotyönohjaaja, teologian opiskelija Lillrank Vera, opiskelija Lindroos Ville, yo Liukkonen Pauliina, sosionomi diakoni opiskelija Mattila Elina, yo Mutta Mari, kouluavustaja, opiskelija (kasvatustiede) Pikkarainen Anne, opiskelija (lastenohjaaja) Portin Fredrik, teologian opiskelija Rauvola Jussi, yo Saarinen Villiam, opiskelija (tekninen työ) Salo Reettakaisa, teologian opiskelija Sorva Mari, teologian opiskelija

14 14 Takkinen Tytti, opiskelija (Kaarinan sosiaalialan oppilaitos) Tuppurainen Heidi, opiskelija (fysioterapia) Keittiötyössä leirikeskuksissa: Kunstenniemi: Keittäjänä: Sula Katja, hotelli ja ravintolaesimies Hakala Leena, sosionomi amk Sulin Mia, ravintolakokki Keittiöapulaisena: Romppainen Minna, catering alan perustutkinto Lehtinen Jaakko, opiskelija Mäkinen Kati, restonomi Lindvall Emmi, opiskelija Keränen Anneli, yo sihteeri Heinänokka: Keittäjänä: Ruohola Antti, suurtalouskokki Linnavuori Jari, suurtalouskokki Keittiöapulaisena: Lindberg Risto, suurtalouskokki Puolakanaho Kati, ravintolakokki Joensuu Hanna, suurtalouskokki Rautio Outi, ravintolakokki Sinappi Keittäjänä: Mustonen Mia, ravintolakokki Akkanen Tuija, suurtaloustyöntekijä 2 ASIAKASPALVELU JA AV MATERIAALILAINAAMO Kasvatusasiain keskus on jakanut tietoutta seurakuntien lapsi ja nuorisotyöstä sekä julkaisemalla tiedotteita että henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa. Kasvatusasiain keskus on hankkinut ja välittänyt seurakuntien toimintamuodoille, päiväkodeille, kouluille ja järjestöille AV materiaalia. Uusia kirjoja hankittiin vuoden aikana 83, musiikkia 11, videoita 3, kansioita 2 sekä cd rom levyjä 2.

15 15 3 VERKOSTOITUMINEN KASVATUSASIAIN KESKUKSEN ULKOINEN YHTEISTYÖVERKOSTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisten yhteyksien lisäksi kasvatusasiain keskuksella on oheisen taulukon mukaisesti laajaa ulkoista yhteistyötä eri tahojen kanssa. YHTEISTYÖTAHO TYÖNTEKIJÄ YHTEISTYÖMUOTO AEW yhtiöt (yksityinen sairaankuljetus) Leena Lähde Operaatio Turku päivystys Ruis Rock päivystys Ammattikorkeakoulun ja ammattioppilaitosten oppilaanohjaajat, terveydenhoitajat ja koulupsykologi Atte Airaksinen Oppilashuolto Anglikaaninen kirkko Suomessa Mia Wittaniemi Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset Arkipelag musiikkiopisto Hannu Hurme Hallituksen jäsen Bass&Helen Erkki Rissanen Konsertit ja esiintymiset BIEN, itämeren maiden nuorten yhteistyöhanke Evankeliset opiskelijat (EO) Mia Wittaniemi Peter Gustavson Ambassador Hiljaisuuden Ystävät ry Atte Airaksinen Hiljaisuuden kappeli Hätäkeskus Leena Lähde Operaatio Turku päivystys International Evangelical Church (Helsinki) ja muut kansainväliset seurakunnat International School, Turun kansainvälinen koulu Mia Wittaniemi Mia Wittaniemi Kansainväliset kirkkopäivät Koulujumalanpalvelukset Johanniitat ry Leena Lähde Down by the Laituri päivystys Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Operaatio Turku päivystys Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Kaarinan kaupunki Kansan Raamattuseuran opiskelijatyö (KRS) Kansanlähetyksen opiskelijatyö (KL) Hannu Hurme Leena Vainionpää Kaisa Rantala Peter Gustavson Mia Wittaniemi Atte Airaksinen Peter Gustavson Iltapäiväkerhotoiminnassa mukana olevien koulujen johtajat Kaupungin eri viranomaistahot Kaupungin nuorisotyön viranhaltijat Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Koulujen terveydenhoitajat ja kuraattorit: koulutus ja virkistäytymispäivä Päivähoito osaston kanssa on pidetty neuvotteluyhteyttä JuuretOn projekti Keikkula, virkistys ja koulutuskeskus Marja Ruusu leirijärjestelyt KiddyCare lastentarha Mia Wittaniemi Kirkon ulkomaanapu Erkki Rissanen Kouluprojekti Ruandasta Kirkon Koulutuskeskus Erkki Rissanen Rippikoulun jatkokoulutus kaikille halukkaille rippikoulujen vetäjille yhtymässä Kirkon Lapsityön teologit ry Leena Vainionpää Hallituksen puheenjohtaja

16 KKN Korkeakoulujen tiedekuntien opintosihteerit sekä opinto ohjaajat Kristillinen opisto 16 Hannu Hurme Leena Vainionpää Sirpa Salminen Peter Gustavson Mia Wittaniemi Hannu Hurme Leena Vainionpää Kaisa Rantala Päivi Isonokari Sirpa Salminen Neuvottelupäivät Turussa 2006 valmistelutr. Lastenohjaajakoulutus KLNN työryhmä Tutorkoulutus Konsultointi Koulutus Lastenohjaajaopiskelijoiden harjoittelujen suorittamiset, näyttökokeet, kansainvälisyyskasvatus ja muut yhteiset projektit Kulttuurikeskus, Turku Päivi Isonokari Lastenkulttuurin neuvottelukunta Kumbe Erkki Rissanen Isoskoulutus/ esiintymistaitokoulutusta nuorille Kuva Paijula Hannu Hurme Valokuvauspalvelut L S Mielentervseura ry, Jangsteri projekti Leena Vainiopää Lastenjuhla Lastensuojelun Keskusliitto Hannu Hurme Harava projekti Lausteen perhekuntoutuskeskus Hannu Hurme Laitoksen pappi Lazarus Leena Lähde Operaatio Turku päivystys Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Lounais Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiiKu) Hannu Hurme Kaisa Rantala Lounais Suomen 4H piiri Erkki Rissanen Nuorten Akatemia Mikko Rindell Oy Hannu Hurme Marja Ruusu Yhteistyöprojektit Varsinais Suomen iltapäivätoiminnan koordinaattorit Leirikuljetukset Minemakers Erkki Rissanen Työntekijöitten esiintymistaitokoulutus MLL Erkki Rissanen Nuorten Akatemia Naantalin kaupunki Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Naantalin poliisi Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Naantalin seurakunta, vapaaehtoiset Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Naantalin SPR Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Nordea, Hämeenkatu Hannu Hurme Jouluhartaus Nuorisojohtajat (valtakunnallinen) Hannu Hurme Jäsen Nuorten Keskus Erkki Rissanen Aktion for life koulutusta nuorille/ isoskoulutus Pappisliitto Hannu Hurme Valtuuston jäsen Pelastakaa Lapset RY Erkki Rissanen Nuorisotyön yhteistyön suunnittelu ja ideointi perheitten tukemisessa Poliisi Hannu Hurme Leena Lähde Huumetyö Neuvottelut poliisijohdon kanssa Operaatio Turku päivystys Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Porin kaupungin nuorisotyö Leena Lähde Uusien saapaslaisten koulutus Porin srk yhtymä Leena Lähde Uusien saapaslaisten koulutus PTK:n Varsinais Suomen piiri Marja Ruusu Varhaisnuorisotyö Hiippakunnallinen kerhonohjaajapäivä Puolustusvoimat Hannu Hurme Yhteistyö sotilaspappien kanssa Radio Majakka Hannu Hurme Toivo 2000 ohjelma

17 17 Radio Dei Erkki Rissanen Yhteistyöprojektit Palatsissa Rauman srk:n erityisnuorisotyö Leena Lähde Uusien saapaslaisten koulutus Rippikouluvastaavat (valtakunnallinen) Seurakuntien Viran ja Toimenhaltijain Liitto r.y. Seurakuntien Lapsityön Keskus Hannu Hurme Leena Vainionpää Sirpa Salminen Leena Vainionpää Kaisa Rantala Jäsen liiton puheenjohtaja Lastenohjaajien koulutus SPR:n Turun yksikön vapaaehtoiset Leena Lähde Operaatio Turku päivystys SPR:n turvatalo Leena Lähde Operaatio Turku päivystys Ruis Rock päivystys Saapas päivystys SPR Erkki Rissanen Nuorten Akatemia SPR:n humanitaarisen oikeuden ryhmä Mia Wittaniemi Ryhmän jäsen Suomen Kuntaliitto Hannu Hurme Harava projekti Suomen Palloliitto, Turun piiri Hannu Hurme Erkki Rissanen Rippikoulujärjestelyt Suomen Lähetysseura Marja Ruusu Täyskymppioperaatio Suomen ev.lut. Kansanlähetys Leena Vainionpää Kaisa Rantala Sirpa Salminen KL päivien 2003 lastenkanavan suunnittelu ja toteutus SVTL ry:n Sirpa Salminen Toiminut liiton puheenjohtajana sekä luottamustehtävissä ammattijärjestötoiminnassa Taitaja 2005 projektitoimisto Atte Airaksinen Taitaja 2005 tapahtuma, ammatillisen osaamisen Suomen mestaruus kisat Terapia Erkki Rissanen Konsertit ja esiintymiset The Rain Erkki Rissanen Konsertit ja esiintymiset Tiepalvelu Leena Lähde Operaatio Turku päivystys Turun Ammatti instituutin opiskelijasihteeri Atte Airaksinen Tutor koulutus, aloittavien leirit, koulutalo projektit Turun Ammatti instituutin oppilaskunta Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys TUKKO ry Turun Arkkihiippakunta Atte Airaksinen Atte Airaksinen Kalle Elonheimo Hannu Hurme Leena Vainionpää Marja Ruusu Rippikoulukonsulttitoiminta Lasten laulujuhla El Salvador ystävyyskirkkotoimikunta Hiippakuntakokous Hiippakunnallinen kerhonohjaajapäivä Turun ev.lut. opiskelijalähetys (OPKO) Turun Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta (TuKY) Turun Yliopiston Ylioppilaskunta (TYY) Turun Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (TYKY) Turun kristillisten seurakuntien johtavat työntekijät Turun NMKY Peter Gustavson Peter Gustavson Peter Gustavson Mia Wittaniemi Peter Gustavson Mia Wittaniemi Hannu Hurme Hannu Hurme Marja Ruusu Erkki Rissanen Neuvottelut Leiritoiminnan järjestelyt Rippikoulutyö ja muu yhteistyö Turun NMKY:n urheilijat Yhteistyöprojektit

18 Turun kaupunki 18 Hannu Hurme Leena Vainionpää Kaisa Rantala Leena Lähde Rauno Räty Down by the Laituri päivystys Iltapäiväkerhotoiminnan ohjausryhmä. Kaupungin nuorisotyön viranhaltijat Kaupungin eri viranomaistahot Maahanmuuttajatyöryhmä Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Operaatio Turku päivystys Päivähoito osaston kanssa on pidetty neuvotteluyhteyttä Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Turun seudun meripelastus Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Operaatio Turku päivystys Turun Yliopisto, opettajakoulutuslaitos (Markku Virtanen) Leena Vainionpää Aine ja luokanopettajien tutustumiskäynnit kasvatusasiain keskuksessa TYKS Erkki Rissanen Isoiskoulutus/ ensiapu ja ennaltaehkäisevää toimintaa (päihteet) TYKSLAB Hannu Hurme Hallituksen jäsen Uudenkaupungin srk:n nuorisotyö Leena Lähde EA koulutus Saapaslaisille Uusien Saapaslaisten koulutus V S Liitto Hannu Hurme Valtuuston jäsen V S Partiopiiri Hannu Hurme Marja Ruusu Erkki Rissanen Partion tukisäätiön jäsen Partioyhdyshenkilö Nuorten akatemia Varsinais Suomen nuorisoseurat Erkki Rissanen Nuorten Akatemia Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö (YTHS) Åbo Akademis Studentkår (Kåren) Åbo ev.lut. Studentmission Åbo svenska diakoniförening Peter Gustavson Peter Gustavson Peter Gustavson Peter Gustavson 4 TUTKIMUSTOIMINTA Kuluneen vuoden aikana ei kasvatusasiain keskuksen toimeksiannosta suoritettu tutkimustoimintaa. 5 KOULUTUS, KONFERENSSIT JA TYÖMATKAT Työntekijä Tapahtuma Toimisto

19 19 Hannu Hurme Johanna Grönqvist Mirva Lehtikankare Tarja Rautiainen Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät, Lahti Kouluttajana rippikoulukoulutuksessa, Turku Tukholma Turku Arkkihiippakunnan rippikoulukonsulttien palautekokous, Tallinna KLNN, Pori Pappisliiton valtuusto, Tikkurila (Vantaa) Nuorisojohtajat, Helsinki Isokaripäivien jumalanpalvelus, Isokari (Uusikaupunki) Yhtävyysseurakuntavierailu, Göteborg Rippikoulukonsulttien kokous, Säkylä Johtoryhmän vierailu Tampereen yhtymään, Tampere Rippikoulun päivitysseminaari, Yyteri (Pori) Rippikoulun päivitysseminaari, Sinappi (Turku) Leirikeskushenkilökunnan opintomatka, Säkylän varuskunta, Isokarin majakka (U:ki) Synodaalikokous, Naantali Kirkkoneuvoston opintomatka Sveitsiin (Geneve, Zermatt) Leiritoimintaseminaari, Turku Maarianhamina Turku Valtakunnallinen nuorisotyövastaavien tapaaminen, Sinappi Kirkkoherrainkokouksen opintomatka Pyhään Mariaan ja Kelttoon, Pietari Nuorisojohtajat, Tampere Papiston päivät, Jyväskylä Päiväkummun leirikeskuksen (SLS) konsultointi, Päiväkumpu Toimistohenkilöiden teemapäivät, Turku Leirikeskushenkilökunnan opintomatka, Säkylän varuskunta, Isokarin majakka (U:ki) Internetkotisivujen päivityskoulutus, toimitalo Leiritoimintaseminaari, Turku Maarianhamina Turku Varausohjelmakoulutus, toimitalo Leirikeskushenkilökunnan opintomatka, Säkylän varuskunta, Isokarin majakka (U:ki) Internetkotisivujen päivityskoulutus, toimitalo Leiritoimintaseminaari, Turku Maarianhamina Turku Varausohjelmakoulutus, toimitalo Toimistohenkilöiden teemapäivät, Turku Internetkotisivujen päivityskoulutus, toimitalo Lapsityö Kaisa Rantala ja Leena Vainionpää Päivi Isonokari Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät, Lahti Koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan seminaari, lääninhallitus, Turku VASU päivä, kirkkohallitus, Helsinki Päivähoidon uskontokasvatuksen mentorikoulutus, Järvenpää Lastenohjaajien oma koulutuspäivä, Sinappi KLNN, Pori Lapsityönohjaajien koulutus ja neuvottelupäivät, Espoo Suuret yhtymät, neuvottelukokous, SLK, Helsinki Vuosiaiheseminaari, Arkkihiipakunta, Ikaalinen Monimuotoinen perhe, Kirkkopalvelut, SRK yhtymä, Turku Aamu ja iltapäivätoiminnan perusteet seminaari, Helsinki Kirkon lapsi ja nuorisotyön painopiste työryhmä, Kirkkohallitus, Helsinki Kirkon lapsi ja nuorisotyön painopiste työryhmä, Kirkkohallitus, Helsinki Kirkon lapsi ja nuorisotyön painopiste työryhmä, Kirkkohallitus, Helsinki Kirkon lapsi ja nuorisotyön painopiste työryhmä, Kirkkohallitus, Helsinki Kirkon lapsi ja nuorisotyön painopiste työryhmä, Kirkkohallitus, Helsinki Kirkon työalajohtamisen kurssi, Kirkkohallitus, Helsinki Päivähoidon uskontokasvatuksen mentorikoulutus, Järvenpää Perheen kanssa symbosium, Kirkkohallitus, Espoo Kirkon lapsi ja nuoriostyön neuvottelupäivät Lappeenrannan valmistelukokous, Kirkkohallitus, Helsinki Kirkon lapsityöntekijät ry:n hallitus, Korso Lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät, Lahti Kirkon lapsityön teologien neuvottelupäivät Arkkihiippakunnan rippikoulukonsulttien palautekokous, Tallinna KLNN, Pori SLK, Hki ECCE konferenssi, Bryssel Kirkon varhaiskasvatuksen erikoistumisopintojen seurantaryhmä Järvenpää Monimuotoinen perhe, VM Anne Mari Laukkanen, Turku Esimurrosikäiset sosiaalipsykologi/perheneuvoja, Turku Parisuhde vuosien kuluessa sosiaalipsykologi/perheneuvoja, Turku Päiväkerhotyön koulutus ja neuvottelupäivä; Varhaisen puuttumisen päivä, Turku Perheen kanssa symposium, Espoo, Kirkkohallituksen toiminnalliset yksiköt Musiikkimatka lapsen joulumaailmaan, Jyväskylä Godly Play raamatunkerronta, Turku Leikkiseminaari leikin monet kasvot, Turku Sirpa Salminen

20 20 Anu Anttila Monimuotoinen perhe, Turku Varhaisen puutumisen päivä, päiväkerhotyön koulutus ja neuvottelupäivä, Turku Lastenohjaajat: kaikki Lastenohjaajien oma koulutuspäivä, Sinappi Lapsityön strategia koulutus, Professori Niina Nummela, Pallivaha Lapsityön strategia koulutus, Professori Niina Nummela, Pallivaha Lapsen seksuaalisuus, Raisa Cassiatore, Väestöliitto, Pallivaha Rukoushelmet, Anne Hölländer, Porvoon hiippakunta, Pallivaha Eeva Liisa Rissanen Toimiva perhe ohjaaja koulutus Helsinki (osa 1.) Kirsi Cederkvist, Heidi Hyytinen, Maija Kulmala, Niina Toivonen Lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät, Lappeenranta. Anja Vesa Godly Play, raamatun kerrontakurssi, Järvenpää Liisa Halme, Tiina Lindstedt Anneli Laukkanen, Kirsi Koskinen Perhetyön virikekurssi; Musiikki ja leikki, Järvenpää Perhetyön virikekurssi; Sadut ja lorut, Järvenpää Pia Tuominen 9.2., Lapsen tunnetaidot tunnemuksu koulutus, Turku Mirjami Jalonen Tunnetaidot ja vuorovaikutus, Helsinki Pia Backman, Anu Anttila, Eija Suvanto Päiväkerhotyön koulutus ja neuvottelupäivä, Turku Nuorisotyö Marja Ruusu Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät, Lahti Varhaisnuorisotyön teemapäivä, Naantali Lapsi ja nuorisotyön teemaseminaari, Ikaalinen Ruokamessut, Hki,Messukeskus Erkki Rissanen Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät, Lahti Erityisnuorisotyö Leena Lähde Rauno Räty Lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät, Lahti Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät, Espoo Saapasohjaajien neuvottelupäivät, Kiuruvesi Lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Lahti. Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät Espoo. Hiippakunnallinen erityisnuorisotyön tapaaminen Rauma. Saapas ohjaajien neuvottelupäivät Kiuruvesi. Oppilaitos ja kansainvälinen työ Atte Airaksinen Peter Gustavson Terhi Törmä Post traumaattisen stressin oireiden tunnistaminen, TAI:n oppilashuoltoryhmä,tku Oppilaitostyön neuvottelupäivät, Otaniemi, Espoo Arkkihiippakunnan Synodaalikokous, Naantali Uuden kirkollisten toimitusten kirjan koulutus, Turun kristillinen opisto Täydennyskoulutuspäivä, Helsinki Nyyti r.y.:n 20 vuotisjuhlaseminaari, Helsinki Täydennyskoulutuspäivä, Helsinki Taitaja kilpailut, Seinäjoki Oppilaitostyön erityiskoulutus, Helsinki

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Kasvatusasiain keskuksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2008 VUODEN 2008 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2008 merkittävimmät

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2007 toimintaa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Yhteinen kirkkovaltuusto

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ilpo Lahdenkauppi Kertoi Turun NMKY:n Harvan leirikeskuksen remonteista ja käytöstä vuodella 2008 sekä jakoi kokouksen osanottajille infopaketit.

Ilpo Lahdenkauppi Kertoi Turun NMKY:n Harvan leirikeskuksen remonteista ja käytöstä vuodella 2008 sekä jakoi kokouksen osanottajille infopaketit. NUORISOTYÖN JOHTORYHMÄN (NUJO) KOKOUS 5/2008 Aika torstai 24.4.2008 kello 09.30 11.30 Paikka Heinänokan leirikeskus Läsnä Heikki Arikka kasvatusasiain keskus Pekka Rautiainen kasvatusasiain keskus Marja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05

31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05 31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05 Läsnäolevat jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Lemberg Raija lähti klo 19.55

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1 29.10.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.10.2014 kello 16.02-16.55 Paikka Kirkkoherrojen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, VI kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuoden 2009 aikana työskenneltiin monien merkittävien uudistusten

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

Esityslista kokous 2/2016 15 23 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2016 sivu 1 (7)

Esityslista kokous 2/2016 15 23 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2016 sivu 1 (7) Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2016 sivu 1 (7) Aika keskiviikko 17.2.2016 kello 17.30 - kahvitarjoilu klo 17.00 - kokous klo 17.30 Huom! Kokouksen jälkeen pidetään iltakoulu, jossa esitellään viimeisimmät

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1 28.1.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 28.1.2015 kello 17.30-18.27 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Hietakallionkatu 7, PL 5 53851 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126513, FAX 05 6126506 Aika Tiistai 17.2.2009 klo 17.00 18.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 7.5.2015 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 7.5.2015 kello 18 20.18 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 18.4.2013 klo 18.45 20.28 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012 Kokousaika 4.12.2012 klo 18.00 19.26 Kokouspaikka Porvoossa, Wanha Laamanni, Vuorikatu 17 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistuneena 42 :n käsittelyn

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2013 Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 13.04.2015 klo 17:30-19:45 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1 Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Arjen kristillisyys toteutuu läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

23.4.2014 Kokous 3/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, sali 2, 23.4.2014 klo 18-19.15

23.4.2014 Kokous 3/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, sali 2, 23.4.2014 klo 18-19.15 23.4.2014 Kokous 3/2014 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, sali 2, 23.4.2014 klo 18-19.15 Läsnäolevat jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari Hickey Hanna-Leena Miettinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Hietakallionkatu 7, PL 5 53851 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 501, FAX 05 4772 653 Aika Tiistai 17.4.2012 klo 18.00 19.52 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO 4.2.2013. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Honkala Sanna-Mari jäsen

PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO 4.2.2013. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2013 Aika: maanantai 4.2.2013 klo 18-- 19.14 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.2.2014 klo 16.00 16.16 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun sali Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 3.2.2015 kello 17.30-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011 Kokousaika: ma 12.12.2011 klo 18 (jouluateria klo 17.30 alkaen) Paikka: Ravintola Port (Rahtarinkatu 1) Läsnä: Mäkelä Jussi, puheenjohtaja Anttila Maria,

Lisätiedot

SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS RY:N VUOSIKERTOMUS

SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS RY:N VUOSIKERTOMUS Vuosikko SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS RY:N VUOSIKERTOMUS 2012 LIITE Työryhmiä Koulutustoiminta (tilastot) Tilinpäätös Tilintarkastuskertomus 2 Vuosikko Työryhmiä vuonna 2012 LEHDET, MUUT

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pannula Simo jäsen, poistui kokouksesta klo 19.00 Rantakaulio Anne jäsen, poistui kokouksesta klo 18.30

Pannula Simo jäsen, poistui kokouksesta klo 19.00 Rantakaulio Anne jäsen, poistui kokouksesta klo 18.30 LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 07.05.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta Jäsenet: Lehto Ari puheenjohtaja Ek Terhi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen

3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 3 / 2012 Aika Paikka 3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen Kauppakeskus Isossa Omenassa, kahvi klo 17.30. Ison Omenan seurakuntatilat

Lisätiedot

27 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat.

27 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 17.9.2008 klo 17.00 18.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: Pöytäkirja Esityslista 3/2008 Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari.

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: TI 30.9.2014 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Jäsenet: Esa Anttila jäsen Marja Flinck jäsen Taina

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011 Kokousaika 25.1.2011 klo 18.00-20.57 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 04.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija Hämäläinen

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: ma 16.3.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4

Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 7/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4 Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Läsnä Verhonkatu 25 27 kokoustila Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius- Kähkönen Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 19.4.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Kokousaika: Tiistai 24.4.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot