TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT"

Transkriptio

1 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Työtä tulevaisuuden haasteiden parissa Vuonna 2004 työryhmät ja yksittäiset työntekijät askartelivat tulevaisuuden haasteiden parissa. Kasvatusasiain johtokunta asetti 14/ työryhmän selvittämään partiolaisten aloitetta partioyhdyshenkilön viran perustamisesta kasvatusasiain keskukseen. Työryhmään nimettiin Hannu Hurme, Jaana Jaakola, Kaisa Rantala, Marja Ruusu, Jenni Takala ja Tom Broberg. Käytännössä työhön kuitenkin osallistuivat vain Hurme, Jaakola, Ruusu ja Takala. Vuoden aikana työryhmä hankki taustatietoa siitä, miten partion asema on hoidettu valtakunnallisesti ja mitkä ovat toisaalta kirkkoherrojen toisaalta lippukuntien edustajien käsitykset siitä mikä on partion nykyinen asema Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja miten sitä tulisi tulevaisuudessa kehittää. Vuoden päättyessä työryhmän työ oli vielä kesken. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 182/ toimikunnan valmistelemaan nuorisotyön työalajohtajuutta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä, sihteeriksi kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme ja jäseniksi yhtymän lakimies Mia Fager, Mikaelinseurakunnan nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen ja Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisopappi Jussi Laine. Vuoden aikana toimikunta pohti erilaisia ratkaisumalleja nuorisotyön työalavastuun ja tehtävien jakamisesta ja yhteensovittamisesta nuorisotyönohjaajan ja nuorisopapin kesken. Vuoden päättyessä myös tämän toimikunnan työ oli vielä kesken. Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota myös leirityön turvallisuuskysymyksiin. Valtakunnallisissa ja hiippakunnallisissa keskusteluissa todettiin, että selkeitä ohjeita ei ole olemassa. KirVESTESiin sisältyvä maininta leirin ohjelma ja turvallisuusvastuusta määrittelee vain vastuusta maksettavan korvauksen mutta ei lainkaan sen sisältöä. Määritelmää vastuun sisällöstä ei löydy myöskään kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä tai rippikoulun ohjesäännöstä (RKS 2001). Erityisnuorisotyönohjaaja Rauno Räty suunnitteli vuoden aikana leiritoiminnan turvallisuuskoulutusjärjestelmää, jossa kaikille leiritoimintaan osallistuville annettaisiin määrätty peruskoulutus ja jota työntekijät sitten voisivat oman harrastuneisuutensa perusteella täydentää erilaisiin erityistaitoihin, kuten kiipeilyyn, melontaan tai retkeilyyn. Suunnitelman laatiminen osoittautui kuitenkin ennakoitua monimutkaisemmaksi tehtäväksi, jonka johdosta myös tämä työ oli vuoden päättyessä vielä kesken.

2 2. Laki iltapäivätoiminnasta astui voimaan 2 Laki iltapäivätoiminnasta astui voimaan Lain mukaan kunnat voivat päättää osallistumisestaan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Kyseessä ei siis ole alle kouluikäisten päivähoidon kaltainen subjektiivinen oikeus, vaan valinnainen mahdollisuus. Mikäli kunta päättää lähteä toimintaan mukaan, maksetaan lain mukaan valtionosuutta enintään kolmen tunnin pituisista kerhoista, jolloin kerho voi asiakkaalle maksaa enintään 60 euroa kuukaudessa. Kolmen tunnin ylittävältä osuudelta toiminnan hinnoittelu on vapaa. Toimintaa koordinoi kunta, mutta toimintaa tuottavat kunnan itsensä lisäksi myös muut, kolmannen sektorin ja kirkon toimijat. Tavoitteena on mahdollisimman monipuolisen toimintaverkoston aikaansaaminen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä neuvotteli läpi vuoden siitä, miten seurakuntien perinteinen iltapäivätoiminta voitaisiin liittää osaksi lain edellyttämää kuntavetoista toimintaa. Neuvottelut nostivat esiin monia käytännön ongelmia ryhmien muodostamisesta kerhojen kestoon, hinnoitteluun, vapaapaikkakäytäntöön ja laskutukseen. Vaikka vuoden päättyessä näkemykset olivatkin jo varsin lähellä toisiaan, ei varsinaisia sopimuksia vielä onnistuttu tekemään. Varsinkin Kaarinan osalta käytiin tämän johdosta lehtien palstoilla keskustelua iltapäivätoiminnan eri suuruisista maksuista seurakunnan pitämien kerhojen maksun oltua 83 euroa kuukaudessa. Käytännössä samasta palvelusta kuitenkin maksettiin sama hinta. Seurakunta tosin ei tuottanut kaupungin tapaan kolmen tunnin kerhoja, vaan ainoastaan koko iltapäivän mittaisia. Myös kaupungin kerhoissa koko iltapäivän kestäneiden kerhojen hintakatto oli samaiset 83 euroa. 3. Vuoden 2006 neuvottelupäivien valmistelu käynnistyi Kirkkohallitus oli esittänyt, että Turku järjestäisi kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät vuonna Yhteinen kirkkoneuvosto päättikin 85/ että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä osallistuu päivien järjestämiseen ja nimesi päivien järjestelytoimikuntaan kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen ja nuorisosihteeri Marja Ruusun. Virkapaketin yhteydessä 49/ kirkkovaltuusto päätti, että päivien järjestelyihin saadaan ajalle palkata 52% projektityöntekijä. Vuoden aikana käytiin kirkkohallituksen ja arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa alustavia neuvotteluja päivien ohjelmasta ja ohjelmapaikoista. Päivät päätettiin pitää Turun ydinkeskustan alueella siten, että keskeisinä ohjelmapaikkoina tulevat toimimaan Turun Tuomiokirkko, Eerikinkatu 3, konserttitalo ja Kino Palatsi. Vuodenvaihteessa oli tapahtuman majoitustilat ja ohjelmapaikat ja eräät ohjelmansuorittajat varattu. 4. Turun Konservatorion kanssa käynnistettiin yhteistyö Yhteistyö Turun Konservatorion kanssa käynnistettiin vauvamuskarin merkeissä syksyllä Konservatorion osoittama opettaja takaa toiminnan laadun ja jatkuvuuden. Alustavia keskusteluja käytiin myös muista yhteistyön muodoista, mutta niiden osalta päätettiin asiaan palata kunhan kokemuksia muskariyhteistyöstä on ehtinyt kertyä. 5. Maksuvapautustyöryhmä esitys otettiin koekäyttöön Kasvatusasiain johtokunta päätti 11/ perustaa maksuvapautuksia käsittele

3 3 vän työryhmän, johon nimettiin diakoniasihteeri Mervi Salin Inkinen, diakoniatyöntekijä Sari Leppälä, johtokunnan jäsen Hilkka Helena Katainen ja varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpää. Työryhmän tehtävänä oli löytää yhdenmukaiset periaatteet maksuvapautusten myöntämiselle. Työryhmä esitti työnsä tulokset johtokunnalle 118/ Merkittävin ehdotus koski avustuksen hakemisen prosessia. Työryhmä esitti, että maksuvapautustyöryhmälle tehtävät anomukset täyttäisivät yhteistyössä anoja ja kyseisen paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijä. Näin avustusta anovaan perheeseen saadaan suora kontakti ja perhettä voidaan päivä ja iltapäiväkerhoavustusten lisäksi auttaa kokonaisvaltaisesti. Maksuvapautustyöryhmän esitys päätettiin ottaa koekäyttöön ajalle edellyttäen, että diakoniatyöntekijät omalta osaltaan ovat valmiita kokeiluun osallistumaan. Diakoniapuolen myönteinen kannanotto saatiinkin myöhemmin syksyllä. 6. Partiolaisten informaationsaantiin kiinnitettiin huomiota Kasvatusasiain keskuksen ja seurakunnallisten partiolippukuntien tapaamisissa tuotiin lippukuntien taholta toistuvasti esiin informaatio ongelmat. Joko tieto ei tullut perille lainkaan tai sitten se ohjautui väärälle henkilölle. Informaation kulun parantamiseksi päätettiin hankkia lippukuntien käyttöön partiointra, jossa olevien lippukuntakohtaisten tietojen päivittämisestä vastaavat lippukunnat itse ja johon kaikilla lippukunnilla on lukuoikeudet. Osoitetietojen lisäksi sivustoon liitettiin myös uutispalsta, jonka välityksellä lippukuntia voidaan informoida ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Partiointran tuotti kaarinalainen Viestintä Harju OY ja siellä partiomaailman hyvin tunteva Juha Nappu. Partiointran osoite on Lukemaan sivuja pääsee tunnuksella luku ja salasanalla luku Heinänokan löytäjän Metsäpolku ja laavu avattiin yleisölle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristödiplomin hengessä Heinänokan leirikeskukseen suunniteltu luontopolku löytäjän Metsäpolku ja laavu avattiin yleisölle syksyllä. Erilaisen, meditatiivisen luontopolun ideoinnista vastasi Hannu Repo. Polku ja laavu saivat käyttäjien taholta erittäin myönteisen vastaanoton. 8. Aurakadun koulun osoittaminen nuorisotyön käyttöön ei toteutunut Neuvottelut Turun kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä Aurakadun vanhan koulun muokkaamisesta nuorisotyön käyttöön eivät edenneet. Vuoden päättyessä näytti ilmeiseltä, että hanke suunnitellussa muodossa tulee kariutumaan. Koska Turku ei vastannut hankkeesta lähetettyyn viralliseen kyselyyn, ryhtyi seurakuntayhtymä etsimään talolle uutta käyttöä. Mikäli rakennus säilyy yhtymän hallussa, on edelleenkin mahdollista, että osa siitä voitaisiin osoittaa yhtymän oman nuorisotyön käyttöön. 9. Yhteistyökuviot jatkuivat hyväksi koetulla tavalla Paikallisseurakuntien lapsi ja nuorisotyöntekijöiden yhteiset Zoo kokoukset jatkuivat, samoin kuin pyhäkouluvastaavien, varhaisnuorisotyöntekijöiden, varttuneiden nuorisotyöntekijöiden ja rippikouluvastaavien erilliset työalakokoukset. Yhteistyötä Turun ja Kaarinan kaupunkien kanssa jatkettiin ennen muuta iltapäiväkerhotoiminnan ja erityisnuorisotyön saralla. Yhteistyötä Turun NMKY:n kanssa jatkettiin varsinkin Heinänokan leirikeskuksen osalta.

4 4 10. Kymppisynttärit täyttivät 20 vuotta Maailmanhistorian ensimmäiset kymppisynttärit pidettiin Turussa Synttärien 20 vuotisjuhla järjestettiin Tuomiokirkossa pidetyn jumalanpalveluksen jälkeen lapset siirtyivät kulkueena konserttitalolle, jonne hauskaa juhlaa oli saapunut seuraamaan myös juhlien isä, Timo Sjöman, Raumalta. Kymppisynttärit ovat vuosien mittaan saavuttaneet vakiintuneen ja arvostetun aseman 10 vuotiaiden ja heidän perheidensä elämässä. Juhlasynttärit ylittivät myös uutiskynnyksen, sillä MTV3 näytti niistä katkelman loppukevennyksessään. Juhlavuoden kunniaksi haluttiin kaikille halukkaille tarjota mahdollisuus myös Kunstenniemessä kesäkuussa pidetylle 10 leirille osallistumiseen. Niinpä perinteisen yhden leirin sijasta pidettiin tällä kerralla kaksi leiriä, joka mahdollisti osallistumisen entisen 180 lapsen sijaan peräti 300 lapselle. HENKILÖSTÖ Kanslisti Janette Korvenpäälle myönnettiin hoitovapaata ajalle ja hänen tehtäviensä hoitoa jatkoi jo hänen äitiyslomasijaisenaan toiminut Mirva Lehtikankare. Opiskelijapastori Terhi Törmälle myönnettiin hoitovapaata ajalle ja hänen sijaisekseen palkattiin pastori Atte Airaksinen. Avoinna olleisiin keittäjän toimiin palkattiin Mira Reilimo (Heinänokka) ja Satu Vuori (Kunstenniemi). Sinapin kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen Ruoho jäi äitiyslomalle ja hänen sijaisekseen ajalle palkattiin Päivi Raikaslehto. Varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpäälle myönnettiin palkatonta virkavapaata ajalle Vainionpään sijaiseksi nimettiin lapsityönohjaaja Kaisa Rantala ja Rantalan sijaiseksi lastenohjaaja Päivi Isonokari, jonka tehtäviä toimistoon tuli hoitamaan lastenohjaaja Anu Anttila. Päivi Isonokarin tultua valituksi Imatran seurakunnan lapsityönohjaajaksi, palkattiin hänen sijaisekseen lastentarhanopettaja Kristiina Kesälä. Seurakuntien puhallinorkesterin johtaja Urpo Laaksonen jätti tehtävänsä ja hänen tilalleen palkattiin Rami Koskinen, jonka palkkaus ja työnkuva samalla tarkistettiin. Lastenohjaajista äitiyslomilla olivat Marika Tohka sijaisenaan Maija Pursiainen ja Marjaana Honka sijaisenaan Hanna Honkanen. Lastenohjaajista eläkkeelle siirtyivät Arja Lindholm, Leena Ryles ja Anita Aaltonen. Uusiksi määräaikaisiksi lastenohjaajiksi palkattiin Sanna Santanen, Marina Liski, Tiina Milan ja Essi Kiikko. ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa vuodelle 2004 kasvatusasiain keskuksen toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: Lapsityön kehittäminen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa siten, että avointen ja perhekerhojen lisäksi paikallisseurakuntien toiveet voidaan enenevässä määrin huomioida myös päivä ja iltapäiväkerhotyön suunnittelussa. Lastenohjaajien integrointia paikallisseurakuntiin pyritään lisäämään entisestään. Toimintaa suunniteltaessa seurataan aktiivisesti yhteiskunnassa käytävää keskustelua lasten iltapäivätoiminnan tulevaisuuden suuntaviivoista ja pohditaan mahdollisuuksia osallistua iltapäivätoiminnan toteuttamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa mikäli iltapäivätoiminta muuttuu subjektiiviseksi oikeudeksi.

5 5 Lapsityön asemaa pohdittiin perusteellisesti hallinto ja virkarakennetoimikunnassa. Työmuoto päätettiin säilyttää selektiivinä, mutta samalla edellytettiin tiiviimpää keskustelua työn muodoista paikallisseurakuntien kanssa. Näitä keskusteluja on käyty, mutta mitään suuria muutoksia ei toimintaan toistaiseksi ole tehty. Laki iltapäivätoiminnasta astui voimaan Loppuvuoden aikana on kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa käyty keskustelua lain soveltamisesta käytäntöön. Tämä keskustelu on vielä kesken. Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön perinteisten työmuotojen tukeminen ja koordinointi, suurten ikäkausitapahtumien kehittäminen ja järjestäminen. Erityistä huomiota suunnataan vuonna 2004 kahdennenkymmenennen kerran toteutettavan Täyskymppi tapahtuman järjestelyihin. Perinteisten työmuotojen tukemista ja koordinointia on pohdittu nuorisotyön työalajohtajuutta pohtivassa toimikunnassa. Työ on vielä kesken. Suurina ikäkausitapahtumina on järjestetty 10 leiri, joka kaikkien halukkaiden mukaan pääsemiseksi vuonna 2004 ensimmäistä kertaa toteutettiin kahtena peräkkäisenä leirinä, Villi Tusina leiri kuudesluokkalaisille ja TSYI viikonloppuleiri isoskurssilaisille. Erityisryhmien rippikoulunkäymisen mahdollistaminen perustamalla kasvatusasiain keskukseen rippikouluteologin virka. Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön kehittäminen perinteisestä isoiskoulutuksesta monialaisemmaksi seurakuntakouluksi. Hallinto ja virkarakennetoimikunta käsitteli kysymystä erityisten oppijoiden rippikouluista ja totesi työmuodon olevan selkeästi selektiivisen. Mikäli tehtävää varten perustetaan rippikouluteologin virka on sen luonnollinen paikka kasvatusasiain keskus. Päätökset mahdollisen viran perustamisesta siirtyivät kuitenkin vuodelle Isoiskoulutuksen kehittäminen seurakuntakouluksi ei edennyt. Erityisnuorisotyön kehittäminen. Toisaalta kehitetään Saappaan toimintaa vastaamaan yhä paremmin tämän ajan haasteita. Toisaalta pyritään yhdessä paikallisseurakuntien kanssa kehittämään seikkailutoimintaa ja luomaan yhtymän leiri, retki, ja seikkailutoiminnan turvaohjeisto ja siihen liittyvä koulutusjärjestelmä. Työ Saappaan toiminnan kehittämiseksi ei edennyt. Turvaohjeistoa ja siihen liittyvää koulutusjärjestelmää kehitettiin, mutta työ osoittautui odotettua monimutkaisemmaksi ja oli vuoden päättyessä vielä kesken. Leirikeskustoiminnan kehittäminen leiritoiminnan kehittämistoimikunnan raportin mukaisesti. Erityistä huomiota suunnataan vuonna 2004 Sinapin uuden leirikeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja Houtskarin eräleirialueen toimivuuteen. Kunstenniemen leirikirkon rakentaminen käynnistetään, jonka jälkeen kaikille leirialueille on saatu niille kauan toivotut kappelit. Sinapin leirikeskuksen toiminta on käynnistynyt toivotulla tavalla. Houtskarin eräleirialueella on täydennetty leirirakennelmia. Kunstenniemen leirikirkon rakentamisen aloittaminen siirtyi vuodelle 2005.

6 6 Luontoarvojen huomioiminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöstrategian mukaan. Lapsityössä pidetään ohjelmistoissa esillä luontoarvoja. Leirialueita pyritään kehittämään monipuolisesti toimintaa palveleviksi ja samalla luonnon kanssa tasapainossa oleviksi keskuksiksi. Heinänokan leirikeskukseen valmistui syksyllä meditatiivinen luontopolku ja kiinteä laavu. HUOMIOITA TILASTOISTA Tilastot eivät sisällä mitään suuria yllätyksiä. Eräitä kehityslinjoja niistä kuitenkin kannattaa nostaa esiin. Lapsityö Lapsityön tilastot ovat pääosin noudatelleet edellisistä vuosista tuttua linjaa. Pyhäkoulun kohdalla on vuoteen 2003 verrattuna tapahtunut melkoinen notkahdus, ryhmien määrä on vähentynyt kahdellakymmenelläkahdeksalla (28). Vuonna 2004 ryhmiä oli 54, kun niitä vuotta aiemmin oli 82. Samalla pyhäkoululaisten määrä on laskenut peräti seitsemälläsadalla (700). Vuonna 2004 pyhäkouluihin osallistui 924 lasta, kun heitä vuotta aiemmin oli Toisaalta on huomattava, että vuosi 2003 oli erityisen hyvä vuosi. Itse asiassa vuoden 2004 luvut olivat melko lähellä vuoden 1999 lukuja, jolloin ryhmiä oli 58 ja osallistujia Joka tapauksessa vuonna 2004 tapahtunut muutos on niin huomattava, että kehitystä tulee lähivuosien aikana seurata erityisen huolellisesti. Päiväkerhotoiminnassa osallistujamäärä on edelleen ollut laskussa. Vuoden 2003 päättyessä kerhoihin osallistui yhteensä 767 lasta. Vastaava luku oli laskenut viidelläkymmenelläseitsemällä 710 lapseen. Vuoden päättyessä ryhmiä oli toiminnassa 39 kun niitä vuotta aiemmin oli neljä enemmän, eli 43. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta jatkui vuonna 2004 samassa laajuudessa, kuin edellisenäkin vuonna. Ryhmien määrä pysyi viitenätoista (15). Toisaalta on huomattava, että osallistujamäärä kasvoi noin yhden ryhmän verran, eli viidellätoista (15) lapsella. (2004: 337, 2003: 322). Avoimet päiväkerhot ja perhekerhot ovat viimeisten vuosien aikana nousseet hyvin merkittäväksi seurakunnallisen lapsi ja perhetyön toimintamuodoksi. Toiminta näyttäisi edelleenkin olevan kasvussa, joskin voimakkaimman kasvun aika lienee takana päin. Avoimiin päiväkerhoihin osallistui vuonna henkeä (vuonna ). Perhekerhoissa osanottajamäärä kasvoi vuoden :stä vuoden :een. Kesätoiminnan osalta tilastoluvut näyttävät melko vakiintuneilta: Kesäkerhojen suosio on ollut tasaisessa, mutta varsin hitaassa kasvussa. Vuonna 2004 osallistujia oli kaikkiaan 249, vuonna , vuonna ja vuonna Edellisten vuosien päiväleirien tilalla kokeiltiin eka ja tokaluokkalaisten kesäleiriä. Leiri pidettiin ja sille osallistui yhteensä 28 lasta, 8 tyttöä ja 20 poikaa. Perheretkiä tehtiin kolme, Korkeasaareen, Kuhankuonolle ja Kunstenniemen Ristniemeen. Yhteensä retkille osallistui 132 henkeä. Suosituin

7 7 retkikohde oli Korkeasaari (83), Kuhankuonolla oli mukana 28 ja Kunstenniemessä 21 henkeä. Vuonna 2003 tehtiin 2 retkeä jolloin osallistujia oli yhteensä 67. Vuonna 2002 retkiä tehtiin 3 ja osallistujia oli yhteensä 107. Vuonna 2001, jolloin retkiä tehtiin 2 oli osallistujia 88. Tuomiokirkossa järjestettyjen hartaustilaisuuksien osallistujamäärä oli laskussa. Niihin osallistui yhteensä 942 henkeä, kun vuonna 2003 osallistujia oli ja vuonna Osittain kävijämäärien laskuun saattoi vaikuttaa säiltään kovin huono kesä. Ruotsalaisella seurakuntatalolla järjestettyä lastenhoitopalvelua käytti hyväkseen 8 tyttöä ja 5 poikaa, yhteensä 13 lasta. Läsnäolopäiviä näille kertyi yhteensä 25. Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyön kerhojen määrä väheni kymmenellä, mutta osanottajamäärä vain kahdellakymmenelläkahdeksalla. Yhteensä yhtymän alueella toimiviin 133 (2003:143) kerhoon osallistui 1659 (2003:1687) lasta. Keskimäärin jokaiseen kerhoon siis osallistuu noin 12 lasta. Kerholaisista noin 1/3 on poikia ja 2/3 tyttöjä. Saman kaltainen rakenne löytyy myös partiotoiminnasta, jossa poikia on noin 35 %. Oleellinen kysymys on: Miten pojat voitaisiin entistä laajemmin saada mukaan seurakunnan toimintaan? Nuorisotyö Varttuneiden nuorten toimintaan osallistui viidessäkymmenessäkolmessa (53) ryhmässä yhteensä nuorta. Partiolippukuntia oli kaksikymmentäseitsemän (27) ja näissä yhteensä jäsentä. Partiolaisten määrä nousi vuoden aikana noin kahdellasadalla (2003: 3079, 2004: 3280). Partioalukset tekivät purjehduskauden aikana 213 purjehdusta, purjehdusvuorokausia oli 388 ja osallistujia yhteensä 1.715, joka merkitsee 8,1 osanottajan keskimäärää purjehdusta kohti. Jossain määrin ihmetystä herättää se, että samalla kun venekalustoa on viime vuosien aikana uusittu ja suurennettu, on purjehdusvuorokausien määrä (2002: 429, 2003: 417, 2004: 388) ja purjehdusten osanottajamäärä ollut laskussa ( 2002: 2423, 2003: 1789). Käytännössä tämä merkitsee noin 2,5 henkilön vähennystä purjehdusta kohti. Rippikoulutyö Rippikoulun suoritti vuonna 2004 yhteensä 1631 nuorta, joista rippikouluikäluokkaan kuuluvia 1563 ja yli 18 vuotiaita yksityisrippikoulun käyneitä 68. Vuoden 2003 ikäluokkaan (1970) verrattuna vuoden 2004 ikäluokka (1888) oli 82 nuorta pienempi. Huolimatta kirkkoon kuulumisen melkoisesta laskusta (vuonna 2001 ikäluokasta 89 % kuului kirkkoon, vuonna 2004 vain 83 % laskua on siis muutamassa vuodessa ollut peräti 6 %) on rippikouluun osallistuminen pysynyt huomattavan korkeana: koko ikäluokasta rippikoulun suoritti 83 % (vuonna %, vuonna % ja vuonna %) ja kirkkoon kuuluvista 96 % (vuonna %, vuonna % ja vuonna %). Rippikoulun käyneistä käytännössä kaikki, eli 93,5 % valitsi leirivaihtoehdon. Tilastojen perusteella rippikoulu ja varsinkin rippikoululeiri muodostaa seurakuntien parhaan mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti nuorten käsityksiin kirkosta ja sen uskosta. Kirkon elinehto on, että rippikoulusta pidetään tulevaisuudessa hyvää huolta.

8 8 Isoiskoulutukseen on viime vuosien aikana osallistunut noin 43 % rippikoulun käyneistä ja näistä noin 60 % on myöhemmin osallistunut isosina rippikoululeirien toimintaan. Isoistoiminnasta on sanottu, että se on kirkkomme suurin nuorisoliike. Tulevaisuudessa onkin syytä erityisesti pohtia sitä, miten tämä seurakuntaan myönteisesti suhtautuva nuorten joukko saadaan pidettyä aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa heidän siirtyessä nuorten aikuisten ryhmään. Leiritoiminta käyttöpäivää Yhtymän leirikeskusten käyttö on edelleen ollut kasvussa. Kun vuonna 2003 käyttöpäiviä oli yhteensä , oli niitä vuonna Lisäystä oli lähes 13% eli päivää. Syynä kasvuun oli ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa käytössä ollut Sinapin uusi leirikeskus, jossa käyttöpäiviä oli yhteensä 8.469, kasvua vuoteen 2003, jolloin talo oli käytössä vain neljä kuukautta, oli käyttöpäivää. Heinänokassa kasvua oli käyttöpäivää. Kunstenniemi sen sijaan joutui tyytymään lievään laskuun, vähennystä 792 käyttöpäivää. 44,4 % käyttöaste Sinapin käyttöaste (yöpymisten suhde teoreettiseen maksimiin) on pysytellyt erittäin korkeana, ollen 62,7 prosenttia (syys joulukuussa ,7 prosenttia). Leirikeskusten keskimääräinen käyttöaste on vuodesta 2000 noussut 12,7 % ollen nyt 44,4 % (vuonna ,7 %). Kun otetaan huomioon varsinkin nuorisotoiminnan sesonkiluonteisuus, voidaan lukuja pitää erittäin hyvinä. Parhaaseen käyttöasteeseen vuonna 2004 ylsi siis uusi Sinappi, seuraavina olivat Eriksgården (48,1%), Kunstenpää (44,1%), Mänty (43,1%), Kallio (41,9%) ja Kunstenkari (40,1%). Heikoin käyttöaste oli Ristniemessä (18,5%) joka ainakin osittain selittyy sillä, että maja suljettiin välittömästi leirikesän jälkeen alkaneen laajennusremontin vuoksi ateriaa Leirikeskuksissa tarjottiin vuonna 2004 yhteensä ateriaa. Nousua vuodesta 2003 oli ateriaa (11,5%) ja vuodesta atriaa (23,6%). Kasvatusasiain keskuksen teologien suorittamat kirkolliset toimitukset vuonna 2004 Rippikouluja 7. Kasteita 36. Avioliittoon vihkimisiä 26. Hautauksia HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 1.1. KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Vuosille valittuun johtokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: Jäsenet Kiesiläinen Kari, koulunjohtaja, puheenjohtaja Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja, varapuheenjohtaja Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Katainen Hilkka Helena, lapsi ja perhetyön kouluttaja Pätsi Toni, pastori

9 9 Torppa Mirkka, opettaja Varajäsenet Laitinen Aila, terveydenhoitaja Valo Laukkanen Kaarina, opettaja Kirkkoneuvoston edustajana toimi opetusneuvos Seppo Isotalo. Johtokunta kokoontui vuoden 2004 aikana kaikkiaan 8 kertaa. Pykäliä kertyi 182. Johtokunta kokoontui 2.6. Heinänokan leirikeskuksessa, SOS lapsikylässä Kaarinassa ja jouluaterian merkeissä Kupittaan paviljongissa Kasvatusasiain johtokunnan keskeiset päätökset vuonna 2004: HENKILÖSTÖ 8 päätettiin lastenohjaaja Marika Tohkan äitiyslomasijaiseksi ajalle valita lastenohjaaja Maija Pursiainen 11 puollettiin erityisnuorisotyönohjaaja Leena Lähteen sivutoimilupaa 12 puollettiin erityisnuorisotyönohjaaja Rauno Rädyn sivutoimilupaa 28 merkittiin tietoon saatetuksi, että määräaikaiseen työsuhteeseen oli otettu lastenohjaajat Jaana Heinonen, Hanna Honkanen, Anna Maarit Pesola. Näiden lisäksi toimivat sijaisina tarvittaessa opiskelijat Anette Kaukonen, Maria Kulmala, Alina Kulo ja lastenohjaaja Niina Nurmela 50 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kanslisti Janette Korvenpään hoitovapaasijaiseksi ajalle nimitettäisiin Mirva Lehtikankare. 53 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle keittäjän toimeen valittavaksi Mira Reilimo 65 päätettiin lastenohjaaja Marjaana Hongan äitiyslomasijaiseksi ajalle ottaa lastenohjaaja Hanna Honkanen 86 päätettiin lastenohjaaja Arja Lindholmille myöntää ero vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 88 päätettiin palkata lastenohjaaja Jaana Heinonen työsopimussuhteiseksi lastenohjaajaksi alkaen 89 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että opiskelijapastori Terhi Törmän viransijaiseksi ajalle valittaisiin teologian maisteri Atte Airaksinen 90 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Sinapin kurssikeskuksen hoitajan Elina Lahtonen Ruohon äitiyslomasijaiseksi ajalle valittaisiin Päivi Raikaslehto. 92 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että opiskelija ja kansainvälisen työn pastori Mia Wittaniemen palkkaus tarkistetaan alkaen palkkaluokasta H35 palkkaluokkaan H36 ja että päätoimisesti oppilaitostyössä toimivien teologien virkanimikkeet muutetaan KirVESTES:n hinnoitteluryhmän A01 mukaisiksi oppilaitosteologin ja oppilaitos ja kansainvälisen työn teologin viroiksi 102 merkittiin tietoon saatetuksi, että määräaikaiseen työsuhteeseen syyskaudeksi 2004 on palkattu lastenohjaajat Armi Holmsten Kaakkurivaara, Anne Maarit Pesola ja Johanna Yllikäinen sekä että näiden lisäksi hoitavat sijaisuuksia tarvittaessa opiskelija Anette Kaukonen ja lastenohjaaja Niina Nurmela 106 päätettiin yhteiselle kirkkoneuvostolle puoltaa varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpään virkavapautta ajalle

10 10 sekä esittää että hänen sijaisekseen nimitetään lapsityönohjaaja Kaisa Rantala ja hänen sijaisekseen lastenohjaaja Päivi Isonokari 119 merkittiin tietoon saatetuksi lastenohjaaja Leena Rylesin siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle alkaen 120 päätettiin palkata lastenohjaaja Armi Holmsten Kaakurivaara työsopimussuhteiseksi lastenohjaajaksi alkaen 121 merkittiin tietoon saatetuksi lastenohjaaja Sanna Santasen palkkaaminen määräaikaiseksi lastenohjaajaksi ajalle merkittiin tietoon saatetuksi lastenohjaaja Marina Liskin ottaminen oppisopiumuksella määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Sinikotkien ja seurakuntien puhallinorkesterin johtajan Rami Koskisen työehdot 159 päätettiin myöntää lastenohjaaja Anita Aaltoselle ero alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 161 merkittiin tiedoksi Tiina Milanin ottaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle hoitamaan lastenohjaajien sijaisuuksia 162 merkittiin tiedoksi Essi Kiikon ottaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle hoitamaan lastenohjaajien sijaisuuksia 163 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle keittäjän toimeen valittavaksi Satu Vuori 167 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Terhi Törmän hoitovapaan muuttuessa äitiysvapaaksi hänen sijaisensa Atte Airaksisen työsuhdetta jatkettaisiin ajalle TOIMINTA 14 asetettiin työryhmä valmistelemaan seurakunnallisten partiolippukuntien aloitetta partiotyöstä vastaavan työntekijän palkkaamiseksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään 15 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle BIEN toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle kesätyöntekijöiden työehdot vuodelle päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivien ottamista Turkuun vuonna hyväksyttiin yhteiselle kirkkoneuvostolle toimitettavaksi kasvatusasiain keskuksen toimintakertomus vuodelta päätettiin esittää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lapsityön hinnasto kesälle päätettiin esittää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi sopimus yhteistyöstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun NMKY:n kesken vuosille päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle toimikunnan perustamista määrittelemään nuorisotyön työalajohtajuutta 69 otettiin periaatteessa myönteinen kanta partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry:n esitykseen koulutusaluksen vaihtamisesta, mutta ei päätetty esittää määrärahaa vielä vuoden 2005 talousarvioon 76 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle projektityöntekijän palkkaamista kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyjä varten 103 päätettiin ottaa koekäyttöön vuoden 2005 loppuun saakka lapsi

11 11 työn valmisteilla oleva tarvikkeiden uusi hankintajärjestelmä 104 päätettiin käynnistää yhteistyö Turun Konservatorion kanssa 109 päätettiin hylätä partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry:n esitys koulutusaluksen uusimisesta vuonna päätettiin hyväksyä kasvatusasiain keskuksen talousarvioehdotus vuodelle päätettiin ottaa koekäyttöön maksuvapautustyöryhmän esitys edellyttäen, että diakoniatyöntekijät ovat valmiita kokeiluun osallistumaan 140 päätettiin esittää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi Kaarinan kaupungin kanssa neuvoteltu ostopalvelusopimus iltapäivätoiminnan järjestämisestä Kaarinassa 141 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaisi esittelyn mukaisen lausunnon Kaarinan lapsipoliittisesta ohjelmasta 2010" 158 merkittiin tiedoksi lapsityön uusi strategia ja tämän hetkinen työnjako 1.2. HENKILÖSTÖ Kasvatusasiain keskuksen työntekijät Kasvatustoimen johtaja Hurme Hannu Toimisto Lapsityö Grönqvist Johanna, kanslisti Korvenpää Janette, kanslisti, äitiyslomalla ja hoitovapaalla Lehtikankare Mirva, kanslistin sijainen Rautiainen Tarja, kanslisti Toimisto: Anttila Anu, lastenohjaaja, toimistolla alkaen Isonokari Päivi, lastenohjaaja, lapsityönohjaajan sijainen alkaen Rantala Kaisa, lapsityönohjaaja, kokonaisvastuu lapsityöstä 1.10 alkaen Salminen Sirpa, lastenohjaaja Vainionpää Leena, varhaiskasvatuksen pastori, virkavapaalla alkaen Lastenohjaajat: Aaltonen Anita (eläkkeelle alkaen) Aava Kirsi Anttila Anu Backman Pia Eriksson Seija Cederkvist Kirsi Fager Naomi Halme Liisa Hirvonen Saila Laakso Marjaana Hyytinen Heidi Jalonen Mirjami Jokinen Sari (työvapaalla) Kaarto Tuulikki Kallio Anna Leena

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2007 toimintaa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuoden 2009 aikana työskenneltiin monien merkittävien uudistusten

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Arjen kristillisyys toteutuu läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1 4.9.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 4.9.2013 kello 17.35 18.55 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y 120 vuotta V u o s i k e r t o m u s

S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y 120 vuotta V u o s i k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa 120 vuotta 08 V u o s i k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys 1

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7 Sisällysluettelo JUHLAVUODEN SATOA 3 I Väestömuutokset 5 II Seurakunnallinen toiminta 6 Yleinen seurakuntatyö 6 Lapsi- ja perhetyö 14 NuoRisoTYÖ 20 AIKUISTYÖ 25 DIAKONIA- JA YHTEISKUNTATYÖ

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot