TuoTTeen elinkaaren. hallinta PlM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TuoTTeen elinkaaren. hallinta PlM"

Transkriptio

1 T ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite TuoTTeen elinkaaren Syyskuu 2008 hallinta PlM L O G Y P E O P E C H N O L E P R O C E S S NykyaikaiNeN PLM-järjesteLMä joustaa yritysten tarpeiden MukaaN Yhtenäisen tietojärjestelmän ideana on kattaa eri toimijat yrityksen sisällä ja laajentua ottamaan mukaan yrityksen kaikki intressiryhmät. Sivu 4 elinkaaren aikainen tieto yhdenmukaistuu Tämä voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sivu 4 suunnittelun suhde tiedonhallintaan Nykypäivän yrityksen on päästävä hyödyntämään tuotteen suunnitteluvaiheessa syntyvää tietoa niin nopeasti kuin mahdollista. Sivu 8 PLM - järjestelmän käyttöönotto on yhteinen Projekti Hyvä pohjatyö on edellytys palveluntarjoajan ja asiakkaan menestyksekkäälle yhteistyölle. Sivu 9 digitaalinen valmistus on olennainen osa tuotteen elinkaaren hallintaa Tuotetta voidaan optimoida jo suunnittelun aikana, jolloin isojenkin muutosten tekeminen on vielä halpaa. Sivu 10 Making Sense of PLM

2 2 plm ilmoitusliite ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE O GY PE PL TECHNO L TUOTTEEN ELINKAAREN HALLINTA PLM O E Tunnetko tuotteesi elinkaaren? Syyskuu 2008 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI PR OCESS NYKYAIKAINEN PLM-JÄRJESTELMÄ JOUSTAA YRITYSTEN TARPEIDEN MUKAAN. KOKONAISVALTAISEN TIEDONHALLINNAN TUOMA HYÖTY EI RIIPU ENÄÄ YRITYKSEN KOOSTA. DIGITAALINEN VALMISTUS ON OLENNAINEN OSA TUOTTEEN ELINKAAREN HALLINTAA. Yhtenäisen tietojärjestelmän ideana on kattaa eri toimijat yrityksen sisällä ja laajentua ottamaan mukaan yrityksen kaikki intressiryhmät. Sivu 4 Nykypäivän yrityksen on päästävä hyödyntämään tuotteen suunnitteluvaiheessa syntyvää tietoa niin nopeasti kuin mahdollista. Sivu 8 Tuotetta voidaan optimoida jo suunnittelun aikana, jolloin isojenkin muutosten tekeminen on vielä halpaa Sivu 10 ILMASSA HALUKKUUTTA NOUSTA TUOTETIEDON HALLINNASSA SEURAAVALLE TASOLLE. Toimivalla järjestelmällä eroon sirpaloituneesta tiedosta. Sivu 9 SUUNNITTELUN SUHDE TIEDONHALLINTAAN Suuri osa kustannuksista SIVUT 8-9 lukitaan jo suunnitteluvaiheessa Sivu 8 Making Sense of PLM Kirjoittaja Antti Sääksvuori on tuotteiden ja palveluiden 9OUR 0,- PARTNER IN.ORDICS s WWW ECONOCAP COM s elinkaaren hallintaan erikoistunut asiantuntija. Hän on Jokin aika sitten erään suuryrityksen johtaja sanoi minulle: Enemmän kuin mitään muuta haluaisin tehdä faktaan perustuvia päätöksiä tuotteideni kohdalla. Emme tiedä mitä tuotteita meiltä puuttuu, mitä pitää kehittää edelleen ja ennen kaikkea - mitä tuotteita pitäisi poistaa kokonaan. Laadukkaan informaation saaminen tuotteiden elinkaaren ohjaukseen on usein vaikeaa. Tämä johtuu puutteista tuotehallinnan perusmärityksissä, tuotteen elinkaari ja sen vaiheet ovat tuntemattomia käsitteitä. Ei ole prosesseja, ei dataa, eikä työkaluja. Yrityksissä on kehitetty tuotannon tehokkuutta, tarkennettu asiakkuusmalleja ja valmennettu myyjiä, mutta kuitenkaan ei tiedetä, ovatko tuotettavat ja myytävät tuotteet oikeita tai onko tuotesalkku optimaalinen. Tuotteen elinkaaren hallinnassa, PLM:ssä (Product Lifecycle Management), on kyse juuri tästä, yrityksen tarkkaan suunnitellusta viitekehyksestä tuotteiden hallitsemiseksi ja johtamiseksi koko elinkaaren ajan ideasta arkistoon. kirjoittanut mm. kirjan Product Lifecycle Management. PLM On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMEsTyy KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ TAvOITTAEn LuKIJAA. Tuloksekas ja kilpailukykyinen liiketoiminta perustuu lähes aina kolmeen asiaan: tuotteisiin, asiakkuuksiin ja tuotantokoneistoon. Näistä kolmesta tuotteiden johtaminen on usein kaikista heikoimmalla tasolla. Mitä paremmin yritykset kykenevät hallitsemaan yksittäisiä tuotteita ja niiden elinkaarta, sitä paremmin yritykset voivat vastata markkinoiden ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja toimimaan kannattavasti. Panostamalla tuotteen elinkaaren hallintaan yrityksillä on käytettävissään suuri potentiaali kehittää toimintaansa ja kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Huolella laadittu tuotteen elinkaarimalli, tuotehallintaprosessit ja nykyaikaisten PLM-järjestelmien tarjoama tuki mahdollistavat tuote- ja palveluliiketoiminnan ohjaamisen, laadukkaaseen faktainformaatioon perustuvat hallitut elinkaaripäätökset sekä strategisen tuotesuunnittelun ohjaamisen. KAnnEn KuvA: ECOnOCAP GROuP Tuotteen elinkaaren hallinnan puutteisiin liit- tyy läheisesti toinen ongelma - tuoteportfolion linkittäminen liiketoimintastrategiaan. Yritykset uudistavat liiketoimintastrategiansa säännöllisesti. Usein strategiaprosessin tuloksena on kasvustrategia, joka määrittää yritystason strategiset tavoitteet ja toimenpiteet lähivuosille kasvun aikaansaamiseksi. Kuitenkin tästä strategiamäärityksestä puuttuu kytkentä tuote- tai palveluportfolioon. Yrityksen tulisi kyetä vastaamaan strategiassaan kysymyksiin: Millä tuotteilla teemme kasvun? Pitäisikö jotain tuotteita lopettaa, jotta muut tuotteet kasvavat nopeammin? Entä mitä kokonaan uutta pitäisi kehittää? Tämä strategiaongelma aiheutuu tuotehallinnan puutteellisista prosesseista, määrityksistä ja heikosta ohjausinformaation laadusta. Kun tuotteiston elinkaarta ei kyetä hallitsemaan, on linkin aikaansaaminen liiketoimintastrategian ja tuoteportfolion välille hankalaa eikä strategialla ole edellytyksiä toteutua. sisältö Pääkirjoitus... 2 nykyaikainen PlM-järjestelmä joustaa yrityksen tarpeiden mukaan... 4 Tuotetiedon yhdenmukaistaminen voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia... 4 rocla Oyj, PlM-asiakas jo lähes 10 vuoden ajan... 6 PlM tulevaisuus ja tämän hetken markkinatilanne... 7 PlM-hypetys on vaihtunut todelliseen tarpeeseen... 8 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Pietari Korhonen, PäiväLehdeN ulottuvuus ja ammattilehden keskittyneisyys TOIMITTAJAT: Jussi Tiihonen, Daniela Persson TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ GeneVe hongkong riika BrATislAVA TAITTO: Editor Helsinki Oy, suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LIsÄTIETOJA suomi MEDIAPLAnET Oy:n TEEMALEHDIsTÄ: Aslak de silva, Menestyvä PlM-toimittaja tarjoaa vision... 9 digitaalinen valmistus on olennainen osa PlM-järjestelmää...10 PlM tiedonhallintaa eri toimialojen tarpeisiin... 11

3 ILMOITUSLIITE PLM 3 Kuinka aloittaa elinkaaren hallinta: Ohjelmistojen elinkaaren hallinta Elinkaaren hallinta antaa tuottavuusetujen lisäksi hyvän näkyvyyden ohjelmistokehitykseen, koordinointi paranee. 1. Määritä liiketoiminnalliset tavoitteet elinkaaren hallinnalle 2. Selvitä nykytila ohjelmistokehityksen ja -kyvykkyyksien osalta kevyen arvioinnin voi tehdä arviointityökalulla osoitteessa 3. Suunnittele pilot-käyttö 4. Toteuta pilot-projekti 5. Arvioi tulokset 6. Tee korjaustoiminpiteet ja suunnittele jatko 7. Toteuta laaja käyttöönotto Lisätietoja: - Tuotteen elinkaaren hallintaa on alunperin pidetty perinteisen teollisuuden toimintatapana ja käsitteenä. Perinteisissä tuotteissahan tuotteen käyttö, kuluminen, huolto ja käytöstä poisto ovat liiketoiminnan kannalta tärkeitä tapahtumia. Samaa elinkaaren hallinnan käsitettä on myös käytetty ohjelmistojen kehityksessä siitä huolimatta, että ohjelmisto ei kulu käytössä, sitä ei tarvitse huoltaa samalla tavalla kuin fyysisiä laitteita, eikä käytöstä poistuva ohjelmisto aiheuta jäteongelmaa. Ohjelmiston elinkaaren hallinta on tehokas tapa tehostaa ohjelmistokehitystä ja parantaa sen laatua, toteaa Softability Oy:n laatupäällikkö Tero Vuorenmaa Ohjelmistojen elinkaaren hallinta tarkoittaa sitä, että ohjelmistokehityksessä otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon koko ohjelmiston elinkaaren ajan vaatimukset ja että ohjelmistoa huolletaan tehokkaasti koko elinkaarensa ajan. Koska ohjelmistot poikkeavat monessa suhteessa fyysisistä tuotteista, myös elinkaaren hallinta on ohjelmistojen osalta erilaista. Lähes kaikki yritykset ovat entistä enemmän riippuvaisia ohjelmistoista. Ne muodostavat suuren osan siitä lisäarvosta, jonka yritys tarjoaa asiakkailleen. Ohjelmistot ovat olennainen osa nykyaikaisen yrityksen toimintaa. Ohjelmistokehityksen volyymi on kasvanut voimakkaasti ja kasvun myötä ohjelmistokehityksen ongelmat ovat myös nousseet monen yrityksen johdon agendalle. Tilastojen mukaan ohjelmistoprojekteista vain 30 % onnistuu täyttämään liiketoiminnalliset tavoitteet ja vaatimukset. Useimmissa projekteissa, noin 70 %:ssa, ei täysin onnistuta toteuttamaan kaavailtuja toiminnallisuuksia alkuperäisessä aikataulussa ja suunnitelluin kustannuksin. Ohjelmistokehityksen tehokkuutta ja onnistumisastetta voidaan tehostaa elinkaaren hallinnan keinoin. Viime viikolla julkistettu ohjelmistoyrittäjien ja Microsoftin yhteisen kasvufoorumin loppuraportti osoittaa selkeästi ohjelmistojen merkityksen kasvun ja kriittisyyden kaikilla toimialoilla. Ohjelmistokehitys on koko Suomen kannalta merkittävä kasvun ja hyvinvoinnin tukijalka. Käytännössä ohjelmiston elinkaaren hallinta tarkoittaa esimerkiksi ohjelmiston ylläpidon tarpeiden huomiointia, jatkokehitysmahdollisuuksien ennakointia, ohjelmiston virheiden korjaustoimenpiteiden huomiointia ja integrointitarpeisiin valmistautumista. Tekniikat, joilla edellä mainittuja asioita tehdään perustuvat osittain perinteisiin ja tuttuihin ohjelmistokehityksen hyviin käytäntöihin ja tekniikoihin. Hieman kärjistetysti voidaan sanoa, että ohjelmiston elinkaarenhallinta on kattokäsite, jonka alle on kerätty joukko vanhoja ja uusia tekniikoita, joiden avulla huolehditaan ohjelmiston laadusta ja kehityksestä uudesta näkökulmasta tarkasteltuna. Siis siten, että fokus on tasapainoisesti koko elinkaaressa, ei pelkästään seuraavan releasen ominaisuuksissa ja aikataulussa. Ohjelmistoalan kilpailutilanne sekä kvartaalitalouden paineet ohjaavat tällä hetkellä ohjelmistokehitystä vahvasti lyhyen tähtäyksen tavoitteiden optimointiin. Tärkeintä on saada meneillään oleva versio valmiiksi ja markkinoille hinnalla millä hyvänsä. Tällöin ollaan usein valmiita uhraamaan ohjelmistosta pitkän tähtäimen ominaisuuksia. Lyhyellä tähtäimellä tavoitteet on saavutettu, mutta ohjelmistoa laajennettaessa työ on monin verroin vaikeampaa ja kalliimpaa. Tätä ilmiötä korostaa osittain myös ohjelmistoalalla yleistyneet menetelmät, jotka ohjaavat ohjelmistokehitystä konkreettisten ja usein lyhyen tähtäimen asiakastarpeiden mukaan. Niin sanotut ketterät menetelmät korostavat juuri tätä lyhyen tähtäimen näkökulmaa. Elinkaarenhallinta tarjoaa tärkeän keinon ohjata ohjelmistokehitystyötä siten, että yritys tekee tietoisia päätöksiä siitä, kuinka paljon painoa pannaan sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteille. Lopputuloksena toteutus saattaa edelleen olla hyvin nopea, mutta yritys on myös toinen niistä kustannuksista ja haitoista, jotka valittu toimintatapa aiheuttaa. Kehitystyön aikainen elinkaaren hallinta perustuu usein modernien työkalujen käyttöönottoon. Microsoftin Visual Studio Team System (VSTS) tuoteperhe tarjoaa useita työkaluja ohjelmiston elinkaarinäkökulmien huomiointiin, kuten vaatimusten hallinnan, testauksen ja versionhallinnan tehokkaaseen toteuttamiseen. VSTS:ssä on näiden lisäksi myös ryhmätyötä, tehtävien koordinointia ja tehtävien seurantaa tukevia ominaisuuksia. Työkalun käyttöönoton myötä kehitystiimi pystyy hoitamaan työnjaon tehokkaasti ja nopeasti. Osa työtehtävistä voidaan myös automatisoida ja kriittisiin työtehtäviin voidaan ohjelmoida varmistuksia. Asiat hoituvat nopeasti eivätkä ne unohdu. VSTS:n käytöllä saadaankin aikaan merkittävä lisäetu kehitystyön ohjauksen ja johtamisen avuksi. Lähes kaikki työ ja tulokset dokumentoituvat automaattisesti, jolloin työn seuranta on tarkkaa, edistymisen mittareita voidaan seurata reaaliaikaisesti ja prosessi on hyvin dokumentoitu. Tällöin esimerkiksi laatustandardien ja viranomaisvaatimusten todentaminen tulee erittäin helpoksi. Elinkaarihallinnan käyttöönotossa ensiaskelten ottaminen on helppoa. Yritys voi valita rajatun joukon tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla päästään selkeästi eteenpäin. Merkittävät hyödyt toteutuvat kuitenkin vasta, kun tekniikat on otettu kokonaisvaltaisesti käyttöön. Tämä tarkoittaa prosessien, toimintatapojen, työkalujen ja menetelmien uudistamista. Usein tämä tarkoittaa myös uuden toimintakulttuurin luomista. Softabilityn kehitysjohtaja Jyrki Kontio ja laatupäällikkö Tero Vuorenmaa ovat olleet mukana useissa elinkaarenhallinnan kokonaisjärjestelmän määrittely- ja toteutushankkeessa. Vuorenmaan mukaan käytännön työssä on hyvin tärkeää huolehtia toimintatapojen muutoksesta tiimitasolla. Kun kehittäjät saavat paikallista tukea alkuvaiheen ongelmissa, uuden toimintatavan käyttöönotto nopeutuu merkittävästi. Softabilityn palvelukokonai- suuteen kuuluukin sparrausapu, joka tukee järjestelmän käyttöönottoa. Kontio on toiminut aiemmin professorina Teknillisessä korkeakoulussa. Hänen mukaansa Visual Studio Team System edustaa ohjelmistokehityksen työkalujen uutta sukupolvea, jossa henkilökohtaiset tuottavuustyökalut on yhdistetty ryhmätyötä ja hajautettua työtä tukeviin ominaisuuksiin. Elinkaarenhallinta ja Microsoftin VSTS:n kaltaiset työkalut tarjoavat mahdollisuuden harpata ohjelmistokehityksessä suoraan uudelle tuottavuustasolle. Tämä trendi on maailmalla vahva ja johtavat yritykset ovat tässä pitkällä, toteaa Kontio. Elinkaarenhallinnan käyttöönotto on haastava projekti, joka vaatii yritykseltä panostuksia ja suunnitelmallista lähestymistapaa. Se vaatii myös monipuolisen osaamisen, sillä tehokas käyttöönotto vaatii sekä työkalujen että ohjelmistokehitystekniikoiden laajan ja syvällisen tuntemuksen. Parhaimmillaan elinkaarenhallinnassa tulisi ottaa huomioon myös yrityksen liiketoiminnan asettavat vaatimukset, jolloin liiketoiminnallisten tarpeiden ymmärtäminen ja niiden soveltaminen ohjelmistokehitykseen on erittäin tärkeää. Tehokkaalla elinkaarenhallinnalla yritys voi saada merkittävää ja pitkäjänteistä kilpailuetua itselleen Microsoft ja Softability järjestävät T&K- ja yritysjohdolle tarkoitetun seminaarin Ohjelmistojen elinkaaren hallinta liiketoiminnan ehdoin klo 8:00 9:45 Hotelli Kämpissa. Tilaisuus on rajattu 20 osallistujalle ja siihen voi ilmoittautua osoitteessa fi/almseminaari Case: Predisys Oy Predisys Oy kehittää laadunohjauksen ja tuotantoanalytiikan ohjelmistoja mm. elektroniikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Laadunhallinnan ammattilaisena Predisysille on tärkeää, että omat tuotteet ovat laadukkaita. Predisysin tuotteet räätälöidään varsin usein asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja näiden elinikä on pitkä. Ohjelmiston elinkaaren hallinta valittiin tästä syystä yhdeksi Predisysin kehitystoimenpiteeksi. Lisäksi lääketeollisuuden viranomaisvaatimukset asettavat tiukat vaatimukset laadun varmistukselle myös ohjelmistoja tarjoaville yrityksille ja siksi yhteistyökumppaniksi valittiin Softability Oy. Tavoitteena oli määrittää ja jalkauttaa toimintatavat, joiden avulla ohjelmistokehitysprojektit saadaan paremmin hallintaan, toiminta joustavaksi ja edistymisen seuranta paremmaksi. Hanke lähti käyntiin toukokuussa 2007 organisaation nykytila-analyysillä joka myös antoi hyvän lähtökohdan tuotteen elinkaarenhallinnan kyvykkyyden kehitykselle. Tuloksena tärkeimmät kehityskohteet saatiin tunnistettua: projektin hallinta, riskienhallinta ja ohjelmistoversioidenhallinta. Käytännön ratkaisuna Predisys määritti ohjelmistokehityksen timityöskentelyn prosessit uudelleen, loi projektiin liittyvien töiden seurantaa parantavan kulttuurin ja tehosti ohjelmistokehitykseen liittyviä menetelmiä sekä sovitti näiden tueksi Microsoft Visual Studio Team Systemin tuotekehitystiimilleen. Predisysin toimitusjohtaja Ari Pihlajaveden mukaan toimintatapojen muutos saatiin määriteltyä ja jalkautettua tehokkaasti, sillä Softability Oy:n elinkaarenhallinnan palvelu auttoi asettamaan kehittymistavoitteet jokaista innostavaksi, sekä nopeutti uusien toimintatapojen suunnittelua. Jo elokuussa 2007 ohjelmistojen virheiden määrä ennen testausta pieneni. Softabilityn kehittämien toimintatapojen ja Visual Studio Team Systemin avulla myös projektien hallinta helpottui tehokkaan projektiohjauksen ja seurannan ansiosta. Softability Oy Ratastie Vantaa puh

4 4 PLM ILMOITUSLIITE Nykyaikainen PLM-järjestelmä joustaa yrityksen tarpeiden mukaan Kuva: K. Savolainen Kiristyvä kilpailu ja yritysten globaali verkostoituminen luovat uudenlaisia haasteita tuotetiedon hallinnalle. Tiedon jakaminen kumppaniverkoston kesken vaatii jatkuvaa ajan tasalla olemista sekä kokonaisuuksien hallintaa. PLM-järjestelmä on tapa hallita tuotteen elinkaarta kokonaisvaltaisella tasolla. Teksti: Jussi Tiihonen Yrityksillä on jatkuva paine saada tuotteensa markkinoille laadukkaina, mutta mahdollisimman nopeasti ja pienin kustannuksin. Nykyaikaista liiketoimintaa hallitseva verkostoituminen saattaa usein jopa vaikeuttaa tätä, kun yrityksen oikea käsi ei tiedäkään, mitä vasen tekee. - Kun tuotekehittely, alihankkijat ja valmistus ovat hajaantuneet ympäri maailmaa, on eri tahot kyettävä jäsentämään siten, että toiminnasta saadaan kannattavaa. On syntynyt tarve uudenlaisille ratkaisuille, kertoo Mauri Sitolahti Econocap Groupista. PLM-järjestelmien eräänä johtoajatuksena on integraatio. Yhtenäisen tietojärjestelmän ideana on kattaa eri toimijat yrityksen sisällä ja laajentua ottamaan mukaan yrityksen kaikki intressiryhmät, globaalille tasolle saakka. PLM:n edeltäjien, PDM(Product Data Management)- järjestelmien, kompastuskiveksi onkin muodostunut tiedon jakaminen. - Nykyisessä tilanteessa yrityksille syntyy ongelmia siitä, että lähdetään täyttämään jonkun tietyn toimijan tarpeita erilaisilla pisteratkaisuilla. Aika on ajanut työryhmätason PDM-järjestelmien ohi. Ne hoitavat oman, pienen nurkkansa kuntoon, mutta tieto ei ehkä välitykään muulle organisaatiolle millään järkevällä tavalla. Tietoa ei tällöin päästä hyödyntämään. PLM:n merkitys on siinä, että se on kokoava ja yhteentuova järjestelmä, luonnehtii Timo Aho, joka vastaa Econocap Groupin Enterprise-liiketoiminnasta. Uudenlaisia toimintatapoja Verkostoitunut maailma ei pysy aloillaan. Yritykset kasvavat ja niiden alihankkijat ja asiakassuhteet vaihtuvat jatkuvasti. Mukautuuko PLM ennakoimattomiinkin muutoksiin, vai täytyykö yrityksen varautua tietojärjestelmiensä säännölliseen uusimiseen? - Ohjelmistojen kehityssuunta on ollut viime vuosina kohti kasvavaa joustavuutta ja muutoksenhallintaa. Varsinkin internet on luonut erittäin hyvän mahdollisuuden tällaiseen kehitykseen, Sitolahti toteaa. - Suuri osa vanhemmista järjestelmistä on client-pohjaisia. Ne tarvitsevat asennuksia ja integrointia loppukäyttäjäpäässä. Nykypäivän järjestelmät ovat enemmän ja enemmän web-pohjaisia. Ei tarvita kuin internet-selain ollakseen yhteydessä verkostoonsa. Yritys voi esimerkiksi antaa käyttöoikeuden toimittajalleen, ja tämä saa verkosta tarvittavan tuotetiedon liittyäkseen prosessiin mukaan. Ohjelmapäivitykset ja esimerkiksi alihankkijasuhteiden muutokset voidaan kirjata järjestelmään välittömästi, jatkaa Aho. Tietojärjestelmän käyttöönotto saattaa myös muuttaa yrityksen toimintatapoja. Kokonaisuuksia hahmottava järjestelmä voi paljastaa yrityksen toiminnassa sokeita pisteitä, jotka kaipaavat kehittämistä. Tiettyyn toimintamalliin juuttumista on joskus vaikea välttää. - PLM-järjestelmän hankkiminen on yritykselle hyvä paikka käydä läpi ja optimoida omat prosessinsa. Varsinkaan pk-sektorilla ei tätä ole aina tehty. Kilpailun kiristyminen on johtanut siihen, että haasteet ovat samat riippumatta siitä, onko pieni toimija tai iso, globaali yritys, toteaa Sitolahti. Ydinprosessien hahmottaminen Product Lifecycle Management (PLM) Not Just Another Enterprise Application Manufacturers understand PLM:n käyttöönotto voi tarkoittaa yrityksen today s complexities tietojärjestelmien of product kohdalla isoakin remonttia. Perustiedonhallinnan development. osalta lähdetään From global usein supply täysin puhtaalta pöydältä ja mahdolliset laitteistohankinnat chains and distributed kasvattavat manufacturing laskua. Many enterprise solutions such as ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), and SCM (Supply Chain Management) focus on optimizing the flow of physical products and transactional information. These applications work best for processes that involve doing the same thing, the same way, over and over again. The fact is, they are poorly suited for the kind of rapid iteration and innovation neccessary for successful product development. Järjestelmän lopullinen käyttöönotto voi to increasing kestää useita pressures kuukausia. from - Vaikka PLM:n käyttöönotto on iso customers projekti, and ei liiketoiminnan partners, product tarvitse pysähtyä sen aikana, pikemminkin development päinvastoin. is more Lähtökohta challenging nykyaikaisen PLM:n käyttöönotossa on Instead, product developers need flexible solutions that adeptly support the many interdependent processes required to bring winning products to market. From planning to support, across all applicable departments, and throughout the entire supply chain, PLM offers the solution. By working with complete digital product representations, teams can quickly experiment, make changes, run what - if scenarios, refine designs, and more. By providing all stakeholders with se, and että riskier ensin paikannetaan than ever. individualized views of content, digital products can be complete, compelling, and yrityksen stable all before the expensive physical process of manufacturing ever begins. rajatut ydinprosessit, joissa on eniten toimintaa kerralla, ja yritys saa nopeasti ka. Lyhimmillään se on kuukauden kehittämismahdollisuuksia. Ydinprosesseihin keskittymällä järjestelmän takaisinmaksua investoinnilleen. Yksittäisen prosessin implementointi luokkaa. Samalla PLM:n tuoma hyöty näkyy konkreettisesti. Sen voi las- ei tarvitse haukata yrityksen koko ei sitten olekaan niin valtava urak- kea euroissa, Aho muistuttaa. PLM is most effective when it takes a comprehensive view of critical product Management Sales & Mktg. Engineering Sourcing Manufacturing Logistics development processes, end-to-end, and across all organizations. Product Development Processes Planning Concept System Demonstration Development Proposal Response Program Management New Product Introduction Requirements Capture & Management Concept Development System Design Detailed Design Design Outsourcing Portfolio Management Regulatory Compliance Quality Management Production & Deployment Change and Configuration Management Variant Design and Generation Verification & Validation Component & Supplier Management Advanced Sourcing Manufacturing Process Management Tooling & Factory Equipment Design Manufacturing Outsourcing Technical Publications Service Program Management Product Marketing Publications Operations & Support Equipment Management Performance Analysis Tuotetiedon yhdenmukaistaminen voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia PLM-tietostandardien merkitys tuotteen elinkaaren aikaisen tiedon yhdenmukaistajana kasvaa jatkuvasti. Teksti: Jussi Tiihonen Standardisointiprosessi ei kuitenkaan välttämättä onnistu, ellei se tukeudu laajasti ymmärretyn PLM:n kahteen ydinajatukseen. Toisaalta on kyettävä ajattelemaan tuotetukea kokonaisuutena, ketjuna ideasta aina kierrä- tykseen saakka. Lisäksi yrityksessä on pyrittävä aitoon verkostolähtöisyyteen - yksittäinen yritys hallitsee vain osan tuotteen elinkaaritiedosta. Vasta nämä tekijät yhdessä luovat raamit ja edellytykset ratkaista tuotetiedon yhteensopivuuden haasteita. Yritysten eräs keskeisin tiedonhallinnan ongelma on tiedon sirpaloituminen. Eri toimijoilla on omat tietojärjestelmänsä, ja tietoa siirretään eri tavoin ja eri muodoissa. Tällöin tieto ei välttämättä tavoita oikeaa osoitettaan, ainakaan tehokkaasti hyödynnettävässä muodossa. Lisäksi tietoa saattaa yksinkertaisesti hävitä. - Suomessa on suuria eroja eri verkostojen tuotetiedon hallinnan kypsyystasoissa, siis valmiudessa tarkastella tuotteen koko elinkaarta. PLMosaaminen ja ymmärrys liiketoiminnalle on monin paikoin vielä alkuvaiheessa. Usein ollaan vielä kiinni dokumenttipohjaisissa ajattelussa. Esimerkiksi tuotesuunnittelun malleja joudutaan muuttamaan pdf-tiedostoiksi, joista katoaa tuotteen kannalta tärkeää rakennetietoa. Tämä tieto on ratkaisevaa tarkasteltaessa tuotteen elinkaarta kokonaisuutena. Tällöin tuotteeseen liittyvän tiedon muutoshallinta on haavoittuvaista ja laatuongelmia esiintyy runsaasti, muistuttaa Leo Torvikoski Eurostep Oy:stä. Torvikosken mukaan Suomessa on havaittavissa selkeää halukkuutta nousta tuotetiedonhallinnassa seuraavalle tasolle, elinkaarimallipohjaisiin PLM-järjestelmiin. Tällöin voidaan ottaa yhden järjestelmän puitteissa huomioon niin tuotteen kehittely ja huollettavuus eri käyttöympäristöissä kuin asiakkaalle toimitettu tuoteyksilökin, unohtamatta sen huoltoa ja modernisointia. - Tekesin käynnistämä Digitaalinen tuoteprosessi ohjelma auttaa varmasti suomalaisia yrityksiä tässä yleisemmässä pyrkimyksessä. Tiedon yhdenmukaistuminen ja siirtyminen mallipohjaisiin järjestelmiin ei ainoastaan tehosta jo olemassa olevaa liiketoimintaa, se voi luoda myös uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi tuotteen elinkaaren After Sales vaiheeseen on jo syntynyt uusia toimintatapoja, kun tuotetiedon yhteensopivuuden ansiosta ylläpito voidaan ottaa kokonaisuutena hallintaan, Torvikoski toteaa.

5 ILMOITUSLIITE PLM 5 Yrityskaupasta lisää palveluntarjontaa asiakkaille Addnode ilmoitti heinäkuussa ostavansa suomalaisen PLM-ratkaisujen toimittajan Ravalik Oy:n. Kaupan seurauksena Addnoden tytäryhtiön Technian osaamisalue laajenee entisestään. PLM-ratkaisujen toimittajana Technia on Pohjoismaiden suurin ja kaupan myötä yhä isompi tekijä myös globaalilla tasolla. PLM-järjestelmien kysyntä kasvaa Suomessa ja maailmalla jatkuvasti, kun kiristyvä kilpailu pakottaa yritykset miettimään uudelleen organisaatioitaan ja tuotetiedon hallintaa. Yhdessä Ravalikin osaamisen kanssa Technia vastaa tähän haasteeseen. - Asiakkaiden kannalta tämä tarkoittaa lisää palveluntarjontaa, kun voimme entistä paremmin tarjota yhden luukun palvelua kaikenkokoisille yrityksille, toteaa Technia Oy:n Suomen johtaja Juhani Jantunen. Technian tuotemerkki on vahva ja se on hyvämaineinen PLM-ratkaisujen tuottaja. Ravalik on perustettu vuonna 1989, ja siitä lähtien toimittanut yli 500 menestyksekästä projektia, joten senkin tietotaito PLM-järjestelmissä on ensiluokkaista. Kumpikin käyttää IT-ratkaisuissaan pääasiallisesti Dassault Systemsin ohjelmistoja ja itse kehitettyjä komponentteja. Odotamme liiketoiminnan kehittämistä yhteistyössä Technian kanssa. Technian vahva asema Pohjoismaissa avaa meille runsaasti mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita ja laajentaa tuotevalikoimaamme. Ravalikin vankka kokemus suunnittelujärjestelmistä sekä PK-teollisuuden tiedonhallintaratkaisuista tukee puolestaan Technian organisaatiota. Odotamme innolla tulevaisuutta ja sen myötä avautuvia uusia mahdollisuuksia, sanoo Mikko Viertola, Ravalik Oy:n toimitusjohtaja. Yrityskaupan myötä Technian nimellä kulkevasta organisaatiosta tulee alan suurin toimija Suomessa. Ravalikin oston jälkeen Technialla on kaikkiaan 200 työntekijää Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Ravalik vahvistaa henkilöstönsä ja asiakaskuntansa avulla Technian markkina-asemaa, ja Technia voi puolestaan isona yrityksenä varmistaa jatkuvan kasvun ja entistä laajemman tuotevalikoiman Ravalikin jo olemassaolevalle asiakaskunnalle, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kahden yrityksen lisäksi kaupan voittajiin kuuluu myös asiakas. - Kaupan jälkeen on asiakkailta tullut ainoastaan positiivista palautetta, toteavat Jantunen ja Viertola kuin yhdestä suusta. Cannondale Kuinka parhaiten päästä täältä......tänne? Tuotteen elinkaaren hallintaratkaisuidemme (PLM) avulla voidaan tuotteen tietoa ja sen vaatimia prosesseja suunnitella ja hallita tuotteen koko elinkaaren aikana ideasta valmistukseen ja edelleen käyttöönottoon sekä kunnossapitoon mahdollistaen uusien ideoiden ja tuotteiden tuomisen markkinoille ennätysajassa laadukkaina ja kokonaisedullisina. Ota yhteyttä meihin, jotta voimme yhdessä arvioida miten ratkaisumme voisi hyödyntää parhaiten teidän yritystänne. Palveluksessanne: POWERED BY TECHNIA Technia.com, Delfoi.com, Tel Ravalik.fi,

6 6 PLM ILMOITUSLIITE Rocla Oyj, PLM-asiakas jo lähes 10 vuoden ajan Kuva: Rocla Uusinta innovaatiota, kiitos PLM:n : Roclan automaattinen varastotrukki Teksti: Daniela Persson - Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaarenaikaisia ylläpitopalveluita ja tietovirtoja. Näin suomalainen logistiikkayritys Rocla Oyj kuvailee toimintaansa kotisivuillaan. Puhutaan tuotteen elinkaaresta ja uusista innovaatioista, kuten automaattitrukeista. PLM-ohjelma on tänä päivänä tärkeä instrumentti tuotteenhallinnassa ja merkittävä osa yrityksen toimintaa. - Meillä on sellainen massaräätälöity tuotefilosofia, kertoo Roclan Asiakasprojektit liiketoimintayksikön johtaja Anselmi Immonen. Roclan tuotteet ovat teknisesti haastavia, tuotevariaatioita on tuhansia ja tuotteita valmistetaan vain tilauksesta. Hyvä esimerkki PLM:n merkityksestä meille on vaikkapa se, kun lanseerasimme ensimmäisen automaattisen varastotrukin. Se ei olisi onnistunut ilman PLM-ratkaisua. Pelkästään insinöörien ruutupaperin tai CAD-järjestelmän avulla emme olisi pystyneet luomaan sitä tuotetta, jatkaa Immonen. PLM - tuotteen parhaaksi Roclalla on käytössä Modultekin, suomalaisen ohjelmistotoimiston, PLM-ohjelmisto. Modultek on toiminut lähes 20 vuotta tuotetiedonhallinnan alalla. Yhteistyö Roclan kanssa alkoi lähes kymmenen vuotta sitten, samoihin aikoihin kun ensimmäiset PLM-järjestelmät kehitettiin. - Aikaisin vuonna 1999 aloimme kartoittaa tuotehallintajärjestelmäämme. Ei ollut kuitenkaan kyse mistään PLM-buumista, vaan lähdimme tuotekehityksen tarpeesta. Tuotenimikkeitä oli paljon ja niiden hallitseminen vaikeaa. PLM oli tässä suureksi avuksi, muistelee Immonen. Eläköön tuote! Elinkaarensa aikana tuote käy läpi eri vaiheita: suunnittelusta aina käytöstä poistoon. PLM- järjestelmään voi kerätä näiltä vaiheilta kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot tietokantaan, josta on hyötyä koko yritykselle. - PLM on olennainen osa yrityksen IT- infrastruktuuria, sanoo Immonen. - Meillä se ainakin tulee olemaan keskeinen järjestelmä yrityksessä. PLM-ratkaisun avulla voidaan hyödyntää valtavasti asioita kuten nimikkeenhallintaa, dokumentaation hallintaa ja tuotteen rakenteenhallintaa. PLM on meillä paikkansa lunastanut

7 ilmoitusliite plm 7 PLM tulevaisuus ja tämän hetken markkinatilanne ensimmäiset investoinnit PlM:ään on tehty jo yli 15 vuotta sitten. lähes kaikki suuryritykset ovat tutkineet PlM:n tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, mutta kaikki eivät ole investoineet kyseiseen teknologiaan. Joka tapauksessa 2000-luvulle tultaessa investoinnit PlMalueelle ovat lisääntyneet merkittävästi. Pk-sektori on investoinut vähemmän kuin suuryritykset. Yksi merkittävä syy tähän on se, että alkuaikojen hankkeet olivat mittavia ja kalliita. Nämä kokemukset ovat tehneet pk-yritykset varovaiseksi hankkeiden aloittamisen suhteen. Toisaalta isojen yritysten yhä jatkuvat ulkoistukset lisäävät paineita pk-sektorilla. Tehokas toimiminen yritysverkostossa tulee edellyttämään panostuksia digitaaliseen tuotetiedonhallintaan. Potentiaalia investoinneille löytyy, sillä vain neljännes toteutuksista tänään on sellaisia, joissa yhteydet partnereille on avattu Yleisesti voidaan todeta, että useat PLM-toteutukset on rakennettu tukemaan jotakin tiettyä liiketoiminnan osa-aluetta, esimerkiksi tuotekehitystä. Kokonaisvaltaisia tuotteen elinkaarenhallinnan ratkaisuja on toteutuksista vain vähäinen määrä. Tämä tarkoittaa, että yritykset, jotka ovat investoineet PLM-teknologiaan, tulevat jatkossa laajentamaan ratkaisuaan uusille alueille. Tutkimusten valossa suurin osa johtavista yrityksistä, jotka jo hyödyntävät PLM:ää, tulevat lisäämään investointeja seuraavan 12 kuukauden aikana. Potentiaalia PLM-investoinneille löytyy sekä prosessin alkupäästä eli innovoinnin ja konfiguraatioiden hallinnassa että jälkimarkkinoiden tukemisessa. Myös valmistuksen aikaisten tuotetietojen hallintaan ollaan panostamassa. Hajautetun tuotekehitysosaamisen hallinta tulee myös tulevaisuudessa lisäämään paineita PLM-investoinneille. Tietojärjestelmien on tuettava mallia, jossa tuotekehityshenkilöt sijaitsevat maantieteellisesti hajallaan. 3D-kokoonpanojen kytkeminen yrityslaajuiseen tuotteen elinkaarenhallinnan ratkaisuun, on selvä kehityskohde yrityksissä. Suunnittelun ja valmistuksen eriyttäminen on teollisuudessa meneillään oleva kehitystrendi. Kun suunnittelu ja valmistus eivät enää toimikaan saman katon alla, niin tietojen välitys ja muutostenhallinta edellyttävät täysin uudenlaista systemaattisuutta. Tähän PLM-ratkaisut purevat hyvin. Yksi haaste PLM-investoinneille on se, että yritysten järjestelmäkartat ja roolit ovat osittain määrittelemättä. Tästä johtuen PLM:n roolia yrityksen tuoteinformaation selkärankana ei ole saatu riittävästi mallinnettua. Kun tähän ei ole kyetty, on yritysjohdon päätöksenteko tehty liian vaikeaksi. Yritysjohdon suhtautuminen on kuitenkin muuttunut positiivisempaan suuntaan ja teknologian mahdollisuuksiin uskotaan. Tärkeää olisi kyetä rakentamaan hallittavia, ymmärrettäviä ja kustannustehokkaita projekteja, jotka voidaan esittää yritysjohdolle päätettäväksi. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna auto- ja lentokonetehtaat ovat olleet PLM-alueen pioneeriyrityksiä. Suomessa pioneeriyritykset löytyvät konepaja- ja elektroniikkateollisuudesta, joilla alueilla toimii maailmanluokan menestyviä yrityksiä. Nämä yritykset ovat investoineet menestyksellisesti PLM-teknologiaan jo useamman vuoden ajan. Lääketeollisuus on kehittänyt PLMratkaisuja FDA-määräysten ja hyväksyntöjen hallitsemiseksi. Rakennusteollisuudessa on jo pitkään tavoiteltu yhteistä tuotemallia. Suomen rakennusteollisuus on tuotemallinnuksessa maailman mittakaavassa mitattuna kärkisijoilla. Rakennusten elinkaarenhallinta on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Prosessiteollisuudessa kunnossapitoratkaisut kehittyvät ja hoitavat osittain PLM-aluetta. Tällä alueella onkin tarvetta roolien tarkentamiseen. Vaateteollisuuden kiinnostus on lisääntynyt selvästi. Tältä alueelta löytyy jo hyviä toteutusratkaisuja Suomestakin. Tiedonhallinnan merkitys liiketoiminnalle lisääntyy koko ajan. Yhä useamman yrityksen liiketoiminta on riippuvainen käytettävissä olevasta tiedosta. Tämä lisää tietomääriä ja tuo koko ajan lisäpaineita tiedonhallinnalle. Tietomäärien lähes räjähdysmäinen kasvu on hallittavissa ainoastaan kehittyneillä tietojärjestelmillä, joista PLM-järjestelmät muodostavat yhden merkittävän kokonaisuuden.. Useat suuryritykset ovat investoineet suuria summia jo viime vuosikymmeneltä alkaen tuotteen elinkaarenaikaisen tiedon hallintaan - eli omaan kilpailukykyynsä kansainvälisillä markkinoilla. Myös pienemmät, kehityksen kärkeen tähtäävät yritykset ovat viimeaikoina heränneet PlM-ajatteluun ja tuotteen elinkaarenaikaisen tiedon hallinnan voidaankin hyvällä syyllä väittää nousevan merkittäväksi kilpailutekijäksi näiden yritysten menestymiselle tulevaisuudessa. Tarjoamme asiakkaillemme kattavan palvelukokonaisuuden järjestelmien kartoitutus- ja määritysvaiheeseen, käyttöönottoon ja koulutukseen sekä käytönaikaisen tuen ja ylläpidon järjestämiseksi. Vahvuutenamme on monipuolinen kokemus erilaisista teollisuusyritysten järjestelmistä ja toimialakohtaisista erityispiirteistä. kokemuksemme ja riippumattomuutemme ansiosta voimme mää- Viime aikojen yrityskaupat ja fuusiot ovat muokanneet PLM-ratkaisuja tarjoavaa yrityskenttää. Dassault Systemes on ostanut MatrixOnen, Siemens UGS:n ja Oracle Agilen. Maailmanlaajuiset toimittajat ovat näin yhä suurempia. Yrityskaupat ovat myös johtaneet siihen, että perinteisesti pelkästään PLM-alueella toimivat johtavat yritykset ovat nyt osana sellaisia toimijoita, joilla on myös ratkaisuja joko CAD- tai ERP-alueelle. Keskittyminen näkyy myös Suomessa, josta viimeisimpänä esimerkkinä on Technian päätös ostaa kotimainen Ravalik Oy. MatrixOne-tuote on menestynyt jo aiemmin myös Suomessa. Siemensin ja Oraclen myötä Teamcenter ja Agile ovat jo selvästi lisänneet markkinaosuuttaan Suomessa. Tilanne markkinoilla on mielenkiintoinen, sillä suomalaisen Modultek Oy:n Aton on PLM-järjestelmien markkinajohtaja Suomessa käyttäjämäärillä mitattuna. Kenttä on kuitenkin hajanainen ja merkittäviä käyttäjämääriä löytyy yli kymmeneltä eri toimittajalta. Kirjoittaja: Jukka kallioinen CAD/CAM-yhdistyksen pj rittää ja toimittaa aina asiakkaan tarpeeseen parhaiten soveltuvan järjestelmän. Palveluidemme toteuttamisessa työskentelemme tiiviisti ja aktiivisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. lisäksi käytämme hyväksemme laajaa asiantuntija ja yhteistyöverkostoamme, jolla varmistamme parhaan ratkaisun toteuttamisen kullekin asiakkaallemme. kehitysprojektit asiakkaan kanssa lähtevät käyntiin asiakkaan järjestelmä- ja menetelmätarpeiden kartoituksesta yhdessä asiakkaan kanssa. käyttöönottoon liittyen järjestämme räätälöidyt koulutukset käyttäjille sekä avustamme asiakasta oikeiden hankintojen tekemisessä. käyttöönoton jälkeen tarjoamme asiakkaillemme kattavan järjestelmän tuki ja ylläpitopalveluiden kokonaisuuden, jolloin asiakas voi keskittyä omaan ydintoimintaan. PlM - asiakasyrityksiämme ovat mm. Medisize Oy, Gritech Oy ja Perlos Oyj. Lisätietoa Kuvassa vasemmalta JAMAplan Oy:n perustajajäsenet Arto Tuovinen, Marko Juvonen ja Jani Manninen.

8 8 PLM ILMOITUSLIITE Kuva: nicholas belton PLM-hypetys on vaihtunut todelliseen tarpeeseen Nykypäivän yrityksen on päästävä hyödyntämään tuotteen suunnitteluvaiheessa syntyvää tietoa niin nopeasti kuin mahdollista. Kokonaisvaltaisen tiedonhallinan tuoma hyöty ei enää riipu yrityksen koosta. Teksti: Jussi Tiihonen Verkostoituneessa yritysmaailmassa suunnittelu on yhä harvemmin irrallaan yrityksen muista toiminnoista. Koko organisaatio hyötyy, jos kaikki osapuolet pystyvät seuraamaan suunnitteluprosessin kulkua, vaikka niillä ei olisikaan tietotaitoa itse suunnittelujärjestelmien käytössä. PLM-järjestelmät tuovat suunnittelun vahvemmin mukaan tuotteen koko elinkaaren hallintaan. - Suunnittelun osuus on tuotteen elinkaaren tärkein. Joskus jopa 90 prosenttia informaatiosta syntyy juuri suunnitteluvaiheessa. On selvää, että tämän tiedon pitää olla hyödynnettävissä parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tästä on syntynyt tarve integroida esimerkiksi CAD:it laajempaan kokonaisuuteen, selittää Senior Project Manager Mikko Ojala BCC Oy:stä. Suunnittelun nivominen kiinni yrityksen muihin prosesseihin ei kuitenkaan tarkoita itse suunnittelujärjestelmien rajua uusimista. - Suunnittelujärjestelmät tuottavat jo korkeatasoista dataa. Kun esimerkiksi 3d-mallit kytketään laajempaan elinkaaren hallintaan, voidaan kaikille toimijoille jakaa sopivasti supistettua visuaalista tietoa, esimerkiksi katselutiedostoja, ikään kuin kaupan päälle. Suunnittelijan kannalta tämä on pieni lisä, mutta muu organisaatio hyötyy valtavasti, huomauttaa BCC:n Development Manager Matti Kerätär. Kerättären ja Ojalan mukaan PLMjärjestelmien tulevaisuus onkin useiden, pienten järjestelmien keskustelussa, ei yhdessä, järeässä ratkaisussa. Yhden järjestelmän malli ei jousta tarpeeksi esimerkiksi tilanteessa, jossa suunnittelu ulkoistetaan toiselle puolen maailmaa. Pk-sektorin herääminen Pk-sektorilla on usein koettu suuret, kaiken kattavat tiedonhallintajärjestelmät raskaina ja liiallisina verrattuna sektorin tarpeisiin. Samalla kuitenkin tarve tiedonhallinnalle ja tuotteen elinkaaren laajalle hahmottamiselle on aivan yhtä ajankohtainen kuin suurissakin yrityksissä. Mitä paremmin yritys tajuaa omat prosessinsa, sitä kiinnostavammaksi muuttuu niiden kokonaisvaltainen hallinta. - Pk-sektori on heräämässä PLMjärjestelmien tuomaan hyötyyn. Syitä tähän ovat järkevän kokoisten järjestelmien tulo markkinoille ja käyttömukavuuden parantuminen. Nykyään on saatavilla helppokäyttöisiä järjestelmiä, jotka joustavat nopeasti muuttuvassa ja verkostoituvassa maailmassa. Etätyö tai ulkoistamiset eivät enää vaadi jatkuvaa järjestelmäremonttia. Kun PLM:ää ympäröivä hypetys on vähitellen kadonnut, on tilalle tullut tarve ja aito kiinnostus tuotteen elinkaaren hallintaan, kertoo Kerätär. - Asennemuutoksesta kertoo jotakin se, että monet yritykset ovat valmiita muuttamaan omia prosessejaan, jotta ne saisivat itselleen parhaan mahdollisen out of the box -järjestelmäratkaisun. Yritysten tiedonhallintaa ei enää yritetä ratkaista kotikutoisilla keinoilla, vaan tilataan asiantuntevuutta sieltä, missä sitä on. Esimerkiksi suunnittelujärjestelmän ostaja arvostaa toimittajan suunnittelukokemusta, ei niinkään ohjelmointipuolta. Järjestelmien helppokäyttöisyyden ja järkeistämisen taustalla on kuitenkin pyrkimys mahdollisimman hyvän tuotteen tekemiseen, muistuttaa Ojala. Tuoteprosessin kokonaishallinta ratkaiseva kilpailutekijä Tekesin viisivuotisessa Digitaalisessa tuoteprosessi-ohjelmassa hyödynnetään eri toimialojen veturiyritysten kuten Valtra Oy Ab:n pitkäaikaista tuotetiedon hallintakokemusta ja hankitaan uutta tietämystä suomalaisten yritysten käyttöön. Valtrassa tuotekehityksen järjestelmistä ja hallinnosta vastaava Petteri Piippo. Teksti: Päivi Remes Tekesin tänä vuonna käynnistyneen ohjelman tavoitteina on pyrkiä vahvistamaan eri kokoisten suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä, kasvumahdollisuuksia sekä niiden koko elinkaarenaikaiseen tuotehallintaan liittyvää osaamista. Tuotetiedon hallinnalla (PDM) tarkoitetaan ohjelmistoympäristöä, jolla hallitaan keskitetysti yrityksen tuotteisiin liittyvää tietoa ja tiedostoja. PDM on osa tuotteen elinkaaren hallintaa. Suomalainen Valtra Oy Ab kuuluu AGCO-yhtymään, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneita ammattimaisille viljelijöille toimittava yritys. Sen liikevaihto oli viime vuonna 6,8 miljardia US dollaria, mistä 155 miljoonaa käytettiin tuotekehitykseen, pääasiassa uusien traktoreiden kehittämiseksi. - Mahdollistaaksemme tehokkaan massaräätälöinnin olemme satsanneet tosissamme PDM:ään jo reilut kymmenen vuotta, sanoo Tekesin Digitaalisen tuoteprosessin ohjausryhmän jäsenenä toimiva Valtrassa tuotekehityksen järjestelmistä ja hallinnosta vastaava Petteri Piippo. Piippo oli mukana myös valmistelemassa Tekesin ohjelmaa. den elinkaaripalvelut on toteutettava kilpailijoita nopeammin, notkeammin, innovatiivisemmin ja tehokkaammin, Piippo sanoo. Ei pyörää uudestaan keksimään Maailman johtavissa auto- ja lentokonealan yrityksissä on massiivisia digitaalisia tuotetiedonhallintajärjestelmiä. - Pyrimmekin tutkimaan, mitkä valmiista toimivista ratkaisuista sopisivat meille Suomeen ja mitkä osat taas kannattaa rakentaa meille sopiviksi, jotta ne aidosti hyödyttävät myös pk-sektorin yrityksiä. - Työkalujen tulee palvella yritysten ja työntekijöiden tarpeita eikä päinvastoin, Piippo muistuttaa ja jatkaa: - Oleellista on, että ajantasainen, oi- Kiristyvässä globaalissa kilpailussa suomalaiset eivät tunnetusti pysty kilpailemaan palkkakustannuksilla vaan korkeatasoisella osaamisella ja tuottavuudella - ja myös asiakaskeskeisellä tuotekehityksellä. - Tuotekehitys, tuotanto ja tuotteikea tieto on saatavissa ajasta ja sijainnista riippumatta yhdestä paikasta ja sen avulla voidaan tukea eri toimintojen ja koko verkoston yhteistyötä. Varsinkin, kun kehitetään uutta tai parannetaan vanhaa verkostojen hallussa oleva tieto on kullanarvoista. Uudistumis- ja jalostuskykyä kehitettävä Eri markkinoilla oleviin erilaisiin tarpeisiin on kyettävä vastaamaan yhä nopeammin. Asiakkaita, toimitettuja tuotteita ja niiden käyttöä koskevan tiedon hyödyntäminen ja jalostaminen muodostuvat yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi. - Kiristyvä kilpailu edellyttää, että on löydettävä yhä nopeammin tehokkaat kokonaispaketit, joissa yhdistyvät oikeat, juuri kyseiselle markkinalle ominaiset ratkaisut sopivalla hinnalla. Lisäksi pitää pystyä nopeasti uudistamaan tarjontaansa aina asiakaspalautteesta asti. Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuukin, miten tuottavasti koko yhteistyöverkko toimii, Piippo pohtii. - Digitaalinen tuoteprosessi ohjelma tavoittelee liiketoimintalähtöistä kilpailukyvyn ja osaamisen kehittämistä. Se vastaa globaalin kilpailun ja toimintojen maantieteellisen hajautumisen, hajautettujen järjestelmien sekä verkostoissa tehtävän yhteistyön asettamiin toimintaympäristön haasteisiin, kiteyttää ohjelman päällikkö Kari Penttinen Tekesistä. Lisätietoja ohjelmasta:

9 ILMOITUSLIITE PLM 9 Menestyvä PLM-toimittaja tarjoaa vision Kuva: Jussi Tiihonen PLM-järjestelmän käyttöönotto ei useinkaan tarkoita pelkkää ohjelmiston hankkimista ja asentamista. Niin palveluntarjoajan kuin asiakkaankin on osattava tulla toimeen keskenään tehdä yhteistä projektia. Teksti: Jussi Tiihonen Yrityksen tietojärjestelmien muuttamien on usein sen verran raskas prosessi, että se on viisasta tehdä vaiheittain. Kuten kaikessa, hyvä pohjatyö on onnistuneen projektin ratkaisevin tekijä, ja usein se tehdään - ehkä yllättäenkin - järjestelmäriippumattomasti. - On mentävä yrityksen liiketoiminnan ehdoilla. PLM-järjestelmän käyttöönottoa suunniteltaessa on oltava kykyä luoda asiakkaan ja toimittajan yhteinen visio, joka on pisimmillään vietynä jo vaiheittainen käyttöönottosuunnitelma, investointeineen kaikkineen. Tässä asiakkaan on tuotava oma liiketoimintaosaamisensa pöytään. Mitä liiketoiminnalta odotetaan? Mihin suuntaan koko ala on menossa? Minkälaisia haasteita siellä on? Vasta näin voidaan tarkastella, kuinka PLM voi todella hyödyttää yritystä, kertoo toimitusjohtaja Tapio Juurakko Ideal Product Data Oy:stä. Kun yrityksen tarpeet on kartoitettu, voidaan niitä alkaa yhdistää PLMjärjestelmän teknisiin mahdollisuuksiin. Nykyään toimittajalta vaaditaan kykyä räätälöidä asiakkaalle oma tapa käyttää järjestelmää. Painotus on konfiguroinnissa, ei niinkään koodaamisessa. - Tämä määrittelyvaihe on ratkaiseva koko urakan kannalta. Projektin loppupäässä on toki omat haasteensa, mutta ne ylitetään jo paljon helpommin, jos pohjatyö on tehty huolellisesti, myös asiakkaan puolelta. Asiakas on hankkimassa kokonaisuutta, ja toimittajalla on oltava vastuu tästä kokonaisuudesta. Jos järjestelmän toimittajalla ei ole tarjota projektin alkuvaiheeseen juuri mitään, olisin asiakkaana huolissani, toteaa Juurakko. Historian aiheuttamaa sekaannusta PLM -nimikkeen alla tarjotaan toisistaan hyvinkin poikkeavia ratkaisuja. On kyseessä sitten PLM tai PDM, on saman termin alla nähtävissä useita järjestelmäsukupolvia, joiden välillä on isojakin eroja. Vielä 1990-luvun puolessavälissä PDM-järjestelmät rakennettiin lähtöruudusta saakka yksittäisen yrityksen tarpeisiin. Seuraava sukupolvi alkoi jalostaa tätä toimintatapaa, kertoo Juurakko. - Toimittajat, jotka olivat tuottaneet PDM-ratkaisuja useille yrityksille, alkoivat koota yleisimpiä ratkaisujaan pakettijärjestelmiksi. Seuraavaksi tulivat kaupalliset järjestelmät, jotka joustavat asiakkaan tarpeisiin nähden. Nykyään toimintamalli on enemmän ja enemmän moduloitu. Kokeneet järjestelmäntuottajat osaavat kartoittaa yrityksen ensisijaiset tarpeet. Niistä muodostuu kivijalka (PLM-platform), jonka päälle muu järjestelmä rakentuu. Jokaisen sukupolven järjestelmäratkaisuja löytyy nimikkeen PLM alta, vaikka läheskään kaikki eivät toteuta sen perusajatuksia. - PLM on käsitteenä hiukan kulunut jo nyt, kun sitä aletaan vasta todella ottaa käyttöön. Puhutaan PLM:stä, mutta ei korosteta sitä, että sen on tuotava parempaa tehokkuutta esimerkiksi myös suunnitteluun, Juurakko huokaa. Tulevaisuuden suuntaviivat PLM-järjestelmillä on historiansa, eivätkä nykyisetkään järjestelmät ole tuotteen elinkaaren hallinnan viimeinen sana. Mitä tekijöitä PLM:n seuraava sukupolvi painottaa? - Tulevaisuuden järjestelmien avaintekijä on visuaalisuus ja helppokäyttöisyys. Tietoa käsitellään enemmän ja enemmän kuvallisessa muodossa, jolloin organisaation eri osat pystyvät kommunikoimaan tuotteesta mielekkäästi jo sen suunnitteluvaiheesta lähtien. Toinen selkeä trendi on lisätä käyttömukavuutta siirtymällä hyödyntämään jo olemassa olevia käyttöliittymiä. Käyttäjän kannalta järjestelmien raja hämärtyy, kun PLM toimii taustalla, mutta ruudulla näkyykin tuttu ja turvallinen sähköpostiohjelma, muotoilee Juurakko.

10 10 PLM ILMOITUSLIITE Digitaalinen valmistus on olennainen osa PLM-järjestelmää Kuva: NOKIA Digitaalisen valmistuksen avulla tuotetta voi optimoida jo suunnittelun aikana, jolloin isojenkin muutosten tekeminen on vielä halpaa. Teksti: Jussi Tiihonen PLM-järjestelmät ovat vastanneet tuotteen elinkaaren kokonaisvaltaisen hallinnan haasteeseen. Kun yritys voi jo tuotteen suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon sen valmistettavuuden, ylläpidon ja työkalujen vaatimukset sekä itse tuotantoprosessin, alenevat kustannukset ja tuote saadaan markkinoille nopeammin ja laadukkaampana. Digitaalinen valmistus on tärkeässä asemassa tässä kehityksessä. - Digitaalinen valmistus merkitsee koko tuotannolle samaa kuin perinteiset suunnittelujärjestelmät itse tuotteelle, tiivistää Raimo Puro, Delfoi Oy:n CEO. Digitaalisen valmistuksen avaintekijä on simulointi. Se on kuitenkin ymmärrettävä laajassa mielessä. Digitaalisen valmistuksen avulla simulaatioita voidaan tehdä tuotteen elinkaaren jokaiselle prosessille, aina kustannusrakenteisiin saakka. Kun simulaatiot tehdään suunnitteluvaiheessa, ei ikäviä yllätyksiäkään pääse sattumaan niin paljon. - Kenellä on nykyliiketoiminnassa aikaa prototyyppien valmistukseen, saati sitten testituotannon käynnistämiseen? Perinteiseen kokeillaan, mitataan ja korjataan ajattelutapaan ei ole enää varaa, koska muutosluuppi on siinä todella pitkä ja kallis. Sitäpaitsi prototyypit eivät enää yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi Toyotalla simuloidut mallit tuovat ongelmia esille 30 prosenttia enemmän kuin prototyypit, Puro huomauttaa. Suuri syy digitaalisen valmistuksen kehittymiselle on kilpailun vuoksi kiristyvät aikataulut. - Autoteollisuudessa puhutaan jo 10 kuukauden autosta, missä suunnittelun aloituksesta tuotannon aloittamiseen kuluu siis alle vuosi. Lyhyt aika tarkoittaa nopeampaa markkinareagointia, minkä avulla on taas pystytty nostamaan markkinaosuuksia, Puro kertoo. Maailmalla ja Suomessa Maailmalla digitaalisella valmistuksella on jo monin paikoin ratkaiseva osa yritysten suunnittelutoiminnassa ja laajemmin ottaen PLM-järjestelmissä. Suomi mielletään uusien sovellusten käyttöönoton eturintamaan, mutta digitaalinen valmistus on meillä vielä lapsenkengissä. - Meillä on muutama edelläkävijäyritys, kuten Nokia ja Metso, mutta valitettava totuus on, että valmistuksen huomioiminen tai kustannuslaskenta suunnitteluvaiheessa on usein vielä pelkkää puuhastelua, Puro toteaa. - Ilman kokonaisvaltaista järjestelmää suunnitelijat saattavat käytännössä päättää yrityksen tuotteen ja näin ollen myös tuotannon kustannusrakenteen lähes silmät ummessa. Jos itse kustannuslaskenta tehdään vasta ERP-vaiheessa, siis oikeastaan kun tuote on jo tehty, on yrityksellä todellakin parantamisen varaa. Puron mukaan Suomessa ollaan kyllä heräämässä digitaalisen valmistamisen tuomiin mahdollisuuksiin, mutta järjestelmien käyttöönotto vaatii toimintatapojen muutosta, kun tiedonkulku paranee ja turhista prosesseista päästään eroon. - Toimintaa saadaan tehostettua, jos esimerkiksi laadunmittaaminen voidaan tehdä jo valmistusvaiheessa. Mutta yrityksen hyvistä, toimivistakaan prosesseista ei saada kaikkea irti ilman kunnon tiedonhallintajärjestelmää, kun projektienvälinen oppiminen tai dokumentointi hidastavat tuotteen kehittämistä. Tässä suhteessa suomalaiset yritykset ovat melko reaktiivisia, kun olisi pyrittävä aitoon muutokseen. On uskallettava tehdä myös ratkaisuja, joita kilpailijoilla ei jo ole. PLM-järjestelmä vastaa tuotehallinnan haasteisiin Yrityksillä on yhä suurempi tarve pystyä käsittelemään tuotetietoa ja prosessejaan kokonaisvaltaisesti. Logican PLM-järjestelmä hallitsee tuotteen elinkaarta kokonaisuutena. Nykypäivän yritysmaailmassa tiedonhallinta on noussut entistä tärkeämpään asemaan. Laajamittainen verkostoituminen ja kiristyvä kilpailu asettaa yrityksen tietopääoman hallinnalle haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kehittyneitä ja joustavia tietojärjestelmiä. Tuotteenhallinnan täytyy alkaa jo tuotteen syntyhetkellä. Logican PLM-ratkaisut laajentavat hallittavaa tuotetietoa sekä tuotteen elinkaaren alusta että lopusta. Ne tuovat selkeyttä ja tehokkuutta yhä verkostoituvamman tuotetiedon hallinnan haasteisiin. Tiedonhallinta alkaa ideasta Tuotteen elinkaari alkaa tuoteideasta. Jo tällöin alkaa tarve tehokkaalle tuotetiedon hyödyntämiselle. Kun edellisen sukupolven PDM-järjestelmät keskittyvät pitkälti tuotekehityksen ja tuotannon väliseen informaation kulkuun, Logican tarjoamat ratkaisut mahdollistavat kehittyneen tiedonhallinnan jo tuoteportfolion valinnan tasolla. Tämä mahdollistaa resurssien kohdistamisen mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteen kustannuksiin ja kannattavuuteen vaikuttaa jo elinkaaren varhaisimmissa vaiheissa tehdyt ratkaisut. Nykyaikaisen PLM-ratkaisun avulla on mahdollista ottaa heti huomioon ja hallita tuotteen koko elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia, aina tuotteen hävittämiseen saakka. Kun yritys voi kehittyneellä PLM-järjestelmällä panostaa heti tuotteen elinkaaren alkuun, vähenevät epävarmuustekijät myös myöhemmän kehityksen osalta. Samalla avautuu näkymä tuotteen kannattavuuteen ja kohderyhmään. Näin tuote on mahdollista tuoda oikeille markkinoille, oikeilla ominaisuuksilla, oikeaan aikaan. PLM tukee asiakkaan prosesseja Jokaisen yrityksen menestys on riippuvainen sen tarjoamista tuotteista, ja hyvän PLM-ratkaisunkin on tuettava asiakkaan omia liiketoimintaprosesseja. Siksi Logica luo yhdessä asiakkaan kanssa vision siitä, mitkä ovat yrityksen eri prosessien ja tuotehallinnan haasteet. Yrityksen on tärkeää kontrolloida, missä osassa organisaatiota syntyy minkäkinlaista tuotetietoa, kuka tätä tietoa käyttää, ja kulkeeko tieto eri osapuolten välillä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja parhaassa mahdollisessa muodossa. Logica tarjoaa monipuolisia ratkaisuja yrityksen avainprosessien hallintaan. Sen tuotehallintapalvelut kattavat PLM-projektin suunnittelun, ohjelmistoratkaisut, koulutuksen ja ylläpidon. Uuden sukupolven PLM-järjestelmällä voidaan yhä tehokkaammin määritellä ja valita jokaiseen prosessiin parhaiten soveltuvat menetelmät ja työkalut. Eräs Logican osaamisalue on kehittyneissä, prosessien suorituskykyä mittaavissa ratkaisuissa, jotka osaltaan lisäävät tuotetiedon kokonaisvaltaista hallintaa ja liiketoimintaprosessien tehokkuutta. Tuotteen elinkaaren kokonaisvaltainen hallinta on yksi ratkaisevimmista tekijöistä yrityksen menestymisen kannalta. Logicalla on tarjota vankka kokemus PLM-järjestelmien rakentamisesta sekä syvällinen asiantuntemus eri toimialojen toiminnasta ja markkinoiden kehittymisestä. Lisätietoja antaa I Sami Isoherranen I I I

11 ILMOITUSLIITE PLM 11 PLM tiedonhallintaa eri toimialojen tarpeisiin PLM (Product Lifecycle Management) on käsite, joka pitää sisällään tuotteen neljä vaihetta: kehityksen, valmistuksen, käytön ja lopettamisen. Tuotteen ns. elinkaarta voi hallita PLM-hallintaohjelmistojen avulla ja näin yritykset voivat nopeammin saada tuotteensa markkinoille ja samalla mahdollisesti vähentää tuotantokustannuksia. Teksti: Daniela Persson Tuotteiden elinkaarella on entistä suurempi merkitys kestävän ja menestyvän tuotteen luomisessa. PLM -ohjelmistot ovat saaneet jatkuvasti enemmän jalansijaa Suomessakin. VTI Technologies on allekirjoittanut sopimuksen Technian kanssa, joka on Euroopan johtava tuotteiden elinkaarihallintaohjelmistojen toimittaja. PLM-ohjelmiston avulla VTI voi tallentaa yhteen tietokantaan anturituotteisiinsa liittyvää tietoa, jota käytetään koko organisaatiossa, aina tuotekehityksestä valmistukseen. Vaatimukset ovat asiakkaiden puolelta tiukat. Silloin on tärkeää, että meillä on oikea väline, jonka avulla asiakkaan tarvitsema tuotetieto löytyy nopeasti, luotettavasti ja yhdestä paikasta. Tiedon on oltava ajan tasalla. Tarvittaessa on päästävä käsiksi tiedon versiohistoriaan, selittää VTI:n Business Process and Applications Manager, Lauri Laitinen. Yhteistyötä Technian kanssa PLM-toimittaja Technialla on jo Nokian kaltaisia maailmanluokan PLM-asiakkaita Suomessa. VTI:ssä ohjelma ei vielä ole täydessä tuotantokäytössä, mutta käyttöönotto viekin aikansa. Se on laaja projekti, se koskettaa montaa osa-aluetta ja käyttäjäkunta on laaja. Tärkeitä kysymyksiä ovat myös, miten käytämme hyväksi uusia järjestelmään valmiiksi sisään rakennettuja prosesseja, muutetaanko omaa toimintatapaa vai ruvetaanko muokkaamaan ohjelmistoa? Välillä uuden ohjelman soveltaminen nykyisiin käytäntöihin on haastavaa, sanoo Laitinen. Monen eri alan tuotantoa VTI:n suunnittelemat ja valmistamat anturit mittaavat kiihtyvyyttä, liikettä, iskua, tärinää, kaltevuutta ja painetta olivat ne sitten elintärkeitä laitteita kuten sydäntahdistimet tai autonosat. Yrityksen sovellukset tulevat jatkuvaan käyttöön ja tärkeää on silloin niiden kestävyys. Meillä on asiakkaita niin autoteollisuuden kuin lääketieteen piirissä. Laatuvaatimukset ovat tiukat ja asiakkailta tulee vaatimuksia tuotteen elinkaaren aikaiselle dokumentoinnille. PLM:n avulla voimme sen tehdä. Visuaalinen tuotteen suunnittelu ja hallinta kaikille on seuraavan sukupolven toimintamalli nykypäivän ja tulevaisuuden suunnittelun ja tiedonhallinnan haasteisiin, joka saadaan NX ja Teamcenter järjestelmien synergialla. NX on markkinoiden uudenaikaisin ja täysin integroitu 3D CAD/CAM/CAE-ohjelmisto. Teamcenter on maailman eniten käytetty tuotetiedonhallintajärjestelmä, jolla on yli 4 miljoonaa käyttäjää. Visuaalinen tuotteen suunnittelu- ja hallintaympäristö vastaa tämän päivän suomalaisen valmistavan teollisuuden liiketoimintahaasteisiin. Kuinka saada enemmän irti tuotannosta? Kuinka tehostaa raakaaineiden käyttöä? Kuinka kasvattaa yleistä kannattavuutta? Kuinka ylläpitää joustavuutta kilpailuetuna? Ota yhteyttä, niin kerromme kuinka seuraavan sukupolven toimintamalli tehostaa yrityksenne kannattavuutta! Siemens PLM Softwaren tuotteiden edustaja Suomessa jo 15 vuoden yhteistyökokemuksella: Ideal Product Data Oy Jaakonkatu 2, VANTAA Hermiankatu 1B, Hermia 12, TAMPERE Puhelin: LUO Suunnittele Autodesk Inventor -ohjelmistolla tarkka digitaalinen prototyyppi, joka sisältää myös kaikki sähkökomponentit. VARMENNA Simuloi tosielämän suoritusta ennen kuin valmistat kalliin fyysisen prototyypin. TOTEUTA Markkinoi tuotettasi fotorealististen visualisointien avulla jo ennen valmistusta. MITEN DIGITAALINEN PROTOTYPOINTI SAI HTC:N LATTIAHIOMAKONEEN NOPEAMMIN TOSITOIMIIN. Autodesk, Autodesk Inventor ja Inventor ovat Autodesk Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tuotemerkit, tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille. Autodesk pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muutoksia tuotevalikoimaan ja teknisiin tietoihin eikä vastaa dokumentissa mahdollisesti esiintyvistä paino- tai graafi sista virheistä Autodesk, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

12 12 PLM ILMOITUSLIITE Making Sense of PLM PTC:n PLM järjestelmä optimoi, tehostaa ja tukee yrityksen liiketoimintaprosessien hallintaa verkottuneessa toimintaympäristössä. Yhtenäinen PLM järjestelmä antaa yrityksellesi parhaat edellytykset päästä ideasta laadukkaaseen lopputulokseen nopeammin ja kustannustehokkaammin. Preferred Parts Approved Vendors Feasibility Feedback Tooling Designs Work Instructions NC Programs Supplier Distributed Mfg. Procurement Manufacturing Requirements Design Feedback BOM Changes Models Drawings Simulations Engineering Service Custom Configurations Field Notices: Customer Concerns Failure Reports User Service Manuals Marketing Sales Design Partner Customers Concepts Requirements Proposals Customer Requirements Market Requirements Brochures, Data Sheets Your PLM partner in Nordics Content and process management software Dynamic publishing software Engineering calculations software Integrated 3D CAD/CAM/CAE software

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Nina Perta, Senior quality consultant Knowit Oy Elina Varteva, QA Specialist Knowit Oy Copyright Knowit Oy 2014 Nina Perta

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet LADEC:n Kohti teollista internetiä -tilaisuus 3.3.2015 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille Juho Seppälä Digia Oyj 19.5.2017 AGENDA Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille 1. Digia pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT

Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT For Industry -skenaariot Miten tehdä menestyksekästä liiketoimintaa suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Ketterämpi Sonera Matka on alkanut!

Ketterämpi Sonera Matka on alkanut! Ketterämpi Sonera Matka on alkanut! Muutamme maailmaa Asiakkaidemme ehdoilla Anne Rahkonen New Generation Telco Agenda Sonera tänään Matkalla muutokseen Digitalisaation ytimessä Globaali verkko maailma

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. 3D-raportti 2016

3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. 3D-raportti 2016 3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä 3D-raportti 2016 Suomessa on viime vuosien aikana kiinnostuttu todenteolla 3D-tulostamisesta, kun yritykset ovat havainneet sen tuomat

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

SUSEtoberfest TERVETULOA

SUSEtoberfest TERVETULOA 1 SUSEtoberfest TERVETULOA #SUSEtoberfest SUSE silmäyksellä 5 Missä SUSE johtaa 6 SUSE strategia 7 Entä sitten Suomessa? Koulutus Teknologia-osaaminen Edustus Twitter Suomi SUSENews Yhteystiedot Materiaalit

Lisätiedot

Tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta verkostoitumisen ja tuotekehityksen tukena

Tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta verkostoitumisen ja tuotekehityksen tukena Leanver yritysseminaari 30.5.2006 Tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta verkostoitumisen ja tuotekehityksen tukena Nykytilakartoituksen pääasiallisia tietolähteitä Laajat tieteelliset tietokannat

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Liideri livenä Tampereella 4.6.2014 Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Tampereen Puhelin Oy on vuonna 2003 perustettu tietoliikenne-

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Johtaja Robert Blumberg 1. Autoteollisuus ja markkinat 2. Valmet Automotive muuttuvassa ympäristössä

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus Anthony Gyursanszky CEO Endero 2 ICT- PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN ICT-palveluntarjoajan toimintaympäristö ja vaatimukset

Lisätiedot

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu Sales Director, Scandinavia & Germany kimmo.ruottu@pemamek.com www.pemamek.com 16.9.2014 Pemamek Oy Johtava yritys hitsausautomaatioratkaisuissa,

Lisätiedot

Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa. Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information

Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa. Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information Etteplan Oyj Yksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyrityksistä

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

Suomen haasteet ja mahdollisuudet

Suomen haasteet ja mahdollisuudet Suomen haasteet ja mahdollisuudet Placeholder for optional product photo (Delete box if not used) Ympäristömittaus ja monitorointiala kansalliseksi kehitystyöksi Kutsuseminaari Vantaalla Heurekassa 29.1.2007

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka VIITEKEHYS 2 HUS-LOGISTIIKKA LUKUINA Liikevaihto 190 milj. euroa Henkilöstö 260 Tuotevalikoima > 55 000 nimikettä

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot