TuoTTeen elinkaaren. hallinta PlM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TuoTTeen elinkaaren. hallinta PlM"

Transkriptio

1 T ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite TuoTTeen elinkaaren Syyskuu 2008 hallinta PlM L O G Y P E O P E C H N O L E P R O C E S S NykyaikaiNeN PLM-järjesteLMä joustaa yritysten tarpeiden MukaaN Yhtenäisen tietojärjestelmän ideana on kattaa eri toimijat yrityksen sisällä ja laajentua ottamaan mukaan yrityksen kaikki intressiryhmät. Sivu 4 elinkaaren aikainen tieto yhdenmukaistuu Tämä voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sivu 4 suunnittelun suhde tiedonhallintaan Nykypäivän yrityksen on päästävä hyödyntämään tuotteen suunnitteluvaiheessa syntyvää tietoa niin nopeasti kuin mahdollista. Sivu 8 PLM - järjestelmän käyttöönotto on yhteinen Projekti Hyvä pohjatyö on edellytys palveluntarjoajan ja asiakkaan menestyksekkäälle yhteistyölle. Sivu 9 digitaalinen valmistus on olennainen osa tuotteen elinkaaren hallintaa Tuotetta voidaan optimoida jo suunnittelun aikana, jolloin isojenkin muutosten tekeminen on vielä halpaa. Sivu 10 Making Sense of PLM

2 2 plm ilmoitusliite ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE O GY PE PL TECHNO L TUOTTEEN ELINKAAREN HALLINTA PLM O E Tunnetko tuotteesi elinkaaren? Syyskuu 2008 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI PR OCESS NYKYAIKAINEN PLM-JÄRJESTELMÄ JOUSTAA YRITYSTEN TARPEIDEN MUKAAN. KOKONAISVALTAISEN TIEDONHALLINNAN TUOMA HYÖTY EI RIIPU ENÄÄ YRITYKSEN KOOSTA. DIGITAALINEN VALMISTUS ON OLENNAINEN OSA TUOTTEEN ELINKAAREN HALLINTAA. Yhtenäisen tietojärjestelmän ideana on kattaa eri toimijat yrityksen sisällä ja laajentua ottamaan mukaan yrityksen kaikki intressiryhmät. Sivu 4 Nykypäivän yrityksen on päästävä hyödyntämään tuotteen suunnitteluvaiheessa syntyvää tietoa niin nopeasti kuin mahdollista. Sivu 8 Tuotetta voidaan optimoida jo suunnittelun aikana, jolloin isojenkin muutosten tekeminen on vielä halpaa Sivu 10 ILMASSA HALUKKUUTTA NOUSTA TUOTETIEDON HALLINNASSA SEURAAVALLE TASOLLE. Toimivalla järjestelmällä eroon sirpaloituneesta tiedosta. Sivu 9 SUUNNITTELUN SUHDE TIEDONHALLINTAAN Suuri osa kustannuksista SIVUT 8-9 lukitaan jo suunnitteluvaiheessa Sivu 8 Making Sense of PLM Kirjoittaja Antti Sääksvuori on tuotteiden ja palveluiden 9OUR 0,- PARTNER IN.ORDICS s WWW ECONOCAP COM s elinkaaren hallintaan erikoistunut asiantuntija. Hän on Jokin aika sitten erään suuryrityksen johtaja sanoi minulle: Enemmän kuin mitään muuta haluaisin tehdä faktaan perustuvia päätöksiä tuotteideni kohdalla. Emme tiedä mitä tuotteita meiltä puuttuu, mitä pitää kehittää edelleen ja ennen kaikkea - mitä tuotteita pitäisi poistaa kokonaan. Laadukkaan informaation saaminen tuotteiden elinkaaren ohjaukseen on usein vaikeaa. Tämä johtuu puutteista tuotehallinnan perusmärityksissä, tuotteen elinkaari ja sen vaiheet ovat tuntemattomia käsitteitä. Ei ole prosesseja, ei dataa, eikä työkaluja. Yrityksissä on kehitetty tuotannon tehokkuutta, tarkennettu asiakkuusmalleja ja valmennettu myyjiä, mutta kuitenkaan ei tiedetä, ovatko tuotettavat ja myytävät tuotteet oikeita tai onko tuotesalkku optimaalinen. Tuotteen elinkaaren hallinnassa, PLM:ssä (Product Lifecycle Management), on kyse juuri tästä, yrityksen tarkkaan suunnitellusta viitekehyksestä tuotteiden hallitsemiseksi ja johtamiseksi koko elinkaaren ajan ideasta arkistoon. kirjoittanut mm. kirjan Product Lifecycle Management. PLM On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMEsTyy KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ TAvOITTAEn LuKIJAA. Tuloksekas ja kilpailukykyinen liiketoiminta perustuu lähes aina kolmeen asiaan: tuotteisiin, asiakkuuksiin ja tuotantokoneistoon. Näistä kolmesta tuotteiden johtaminen on usein kaikista heikoimmalla tasolla. Mitä paremmin yritykset kykenevät hallitsemaan yksittäisiä tuotteita ja niiden elinkaarta, sitä paremmin yritykset voivat vastata markkinoiden ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja toimimaan kannattavasti. Panostamalla tuotteen elinkaaren hallintaan yrityksillä on käytettävissään suuri potentiaali kehittää toimintaansa ja kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Huolella laadittu tuotteen elinkaarimalli, tuotehallintaprosessit ja nykyaikaisten PLM-järjestelmien tarjoama tuki mahdollistavat tuote- ja palveluliiketoiminnan ohjaamisen, laadukkaaseen faktainformaatioon perustuvat hallitut elinkaaripäätökset sekä strategisen tuotesuunnittelun ohjaamisen. KAnnEn KuvA: ECOnOCAP GROuP Tuotteen elinkaaren hallinnan puutteisiin liit- tyy läheisesti toinen ongelma - tuoteportfolion linkittäminen liiketoimintastrategiaan. Yritykset uudistavat liiketoimintastrategiansa säännöllisesti. Usein strategiaprosessin tuloksena on kasvustrategia, joka määrittää yritystason strategiset tavoitteet ja toimenpiteet lähivuosille kasvun aikaansaamiseksi. Kuitenkin tästä strategiamäärityksestä puuttuu kytkentä tuote- tai palveluportfolioon. Yrityksen tulisi kyetä vastaamaan strategiassaan kysymyksiin: Millä tuotteilla teemme kasvun? Pitäisikö jotain tuotteita lopettaa, jotta muut tuotteet kasvavat nopeammin? Entä mitä kokonaan uutta pitäisi kehittää? Tämä strategiaongelma aiheutuu tuotehallinnan puutteellisista prosesseista, määrityksistä ja heikosta ohjausinformaation laadusta. Kun tuotteiston elinkaarta ei kyetä hallitsemaan, on linkin aikaansaaminen liiketoimintastrategian ja tuoteportfolion välille hankalaa eikä strategialla ole edellytyksiä toteutua. sisältö Pääkirjoitus... 2 nykyaikainen PlM-järjestelmä joustaa yrityksen tarpeiden mukaan... 4 Tuotetiedon yhdenmukaistaminen voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia... 4 rocla Oyj, PlM-asiakas jo lähes 10 vuoden ajan... 6 PlM tulevaisuus ja tämän hetken markkinatilanne... 7 PlM-hypetys on vaihtunut todelliseen tarpeeseen... 8 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Pietari Korhonen, PäiväLehdeN ulottuvuus ja ammattilehden keskittyneisyys TOIMITTAJAT: Jussi Tiihonen, Daniela Persson TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ GeneVe hongkong riika BrATislAVA TAITTO: Editor Helsinki Oy, suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LIsÄTIETOJA suomi MEDIAPLAnET Oy:n TEEMALEHDIsTÄ: Aslak de silva, Menestyvä PlM-toimittaja tarjoaa vision... 9 digitaalinen valmistus on olennainen osa PlM-järjestelmää...10 PlM tiedonhallintaa eri toimialojen tarpeisiin... 11

3 ILMOITUSLIITE PLM 3 Kuinka aloittaa elinkaaren hallinta: Ohjelmistojen elinkaaren hallinta Elinkaaren hallinta antaa tuottavuusetujen lisäksi hyvän näkyvyyden ohjelmistokehitykseen, koordinointi paranee. 1. Määritä liiketoiminnalliset tavoitteet elinkaaren hallinnalle 2. Selvitä nykytila ohjelmistokehityksen ja -kyvykkyyksien osalta kevyen arvioinnin voi tehdä arviointityökalulla osoitteessa 3. Suunnittele pilot-käyttö 4. Toteuta pilot-projekti 5. Arvioi tulokset 6. Tee korjaustoiminpiteet ja suunnittele jatko 7. Toteuta laaja käyttöönotto Lisätietoja: - Tuotteen elinkaaren hallintaa on alunperin pidetty perinteisen teollisuuden toimintatapana ja käsitteenä. Perinteisissä tuotteissahan tuotteen käyttö, kuluminen, huolto ja käytöstä poisto ovat liiketoiminnan kannalta tärkeitä tapahtumia. Samaa elinkaaren hallinnan käsitettä on myös käytetty ohjelmistojen kehityksessä siitä huolimatta, että ohjelmisto ei kulu käytössä, sitä ei tarvitse huoltaa samalla tavalla kuin fyysisiä laitteita, eikä käytöstä poistuva ohjelmisto aiheuta jäteongelmaa. Ohjelmiston elinkaaren hallinta on tehokas tapa tehostaa ohjelmistokehitystä ja parantaa sen laatua, toteaa Softability Oy:n laatupäällikkö Tero Vuorenmaa Ohjelmistojen elinkaaren hallinta tarkoittaa sitä, että ohjelmistokehityksessä otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon koko ohjelmiston elinkaaren ajan vaatimukset ja että ohjelmistoa huolletaan tehokkaasti koko elinkaarensa ajan. Koska ohjelmistot poikkeavat monessa suhteessa fyysisistä tuotteista, myös elinkaaren hallinta on ohjelmistojen osalta erilaista. Lähes kaikki yritykset ovat entistä enemmän riippuvaisia ohjelmistoista. Ne muodostavat suuren osan siitä lisäarvosta, jonka yritys tarjoaa asiakkailleen. Ohjelmistot ovat olennainen osa nykyaikaisen yrityksen toimintaa. Ohjelmistokehityksen volyymi on kasvanut voimakkaasti ja kasvun myötä ohjelmistokehityksen ongelmat ovat myös nousseet monen yrityksen johdon agendalle. Tilastojen mukaan ohjelmistoprojekteista vain 30 % onnistuu täyttämään liiketoiminnalliset tavoitteet ja vaatimukset. Useimmissa projekteissa, noin 70 %:ssa, ei täysin onnistuta toteuttamaan kaavailtuja toiminnallisuuksia alkuperäisessä aikataulussa ja suunnitelluin kustannuksin. Ohjelmistokehityksen tehokkuutta ja onnistumisastetta voidaan tehostaa elinkaaren hallinnan keinoin. Viime viikolla julkistettu ohjelmistoyrittäjien ja Microsoftin yhteisen kasvufoorumin loppuraportti osoittaa selkeästi ohjelmistojen merkityksen kasvun ja kriittisyyden kaikilla toimialoilla. Ohjelmistokehitys on koko Suomen kannalta merkittävä kasvun ja hyvinvoinnin tukijalka. Käytännössä ohjelmiston elinkaaren hallinta tarkoittaa esimerkiksi ohjelmiston ylläpidon tarpeiden huomiointia, jatkokehitysmahdollisuuksien ennakointia, ohjelmiston virheiden korjaustoimenpiteiden huomiointia ja integrointitarpeisiin valmistautumista. Tekniikat, joilla edellä mainittuja asioita tehdään perustuvat osittain perinteisiin ja tuttuihin ohjelmistokehityksen hyviin käytäntöihin ja tekniikoihin. Hieman kärjistetysti voidaan sanoa, että ohjelmiston elinkaarenhallinta on kattokäsite, jonka alle on kerätty joukko vanhoja ja uusia tekniikoita, joiden avulla huolehditaan ohjelmiston laadusta ja kehityksestä uudesta näkökulmasta tarkasteltuna. Siis siten, että fokus on tasapainoisesti koko elinkaaressa, ei pelkästään seuraavan releasen ominaisuuksissa ja aikataulussa. Ohjelmistoalan kilpailutilanne sekä kvartaalitalouden paineet ohjaavat tällä hetkellä ohjelmistokehitystä vahvasti lyhyen tähtäyksen tavoitteiden optimointiin. Tärkeintä on saada meneillään oleva versio valmiiksi ja markkinoille hinnalla millä hyvänsä. Tällöin ollaan usein valmiita uhraamaan ohjelmistosta pitkän tähtäimen ominaisuuksia. Lyhyellä tähtäimellä tavoitteet on saavutettu, mutta ohjelmistoa laajennettaessa työ on monin verroin vaikeampaa ja kalliimpaa. Tätä ilmiötä korostaa osittain myös ohjelmistoalalla yleistyneet menetelmät, jotka ohjaavat ohjelmistokehitystä konkreettisten ja usein lyhyen tähtäimen asiakastarpeiden mukaan. Niin sanotut ketterät menetelmät korostavat juuri tätä lyhyen tähtäimen näkökulmaa. Elinkaarenhallinta tarjoaa tärkeän keinon ohjata ohjelmistokehitystyötä siten, että yritys tekee tietoisia päätöksiä siitä, kuinka paljon painoa pannaan sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteille. Lopputuloksena toteutus saattaa edelleen olla hyvin nopea, mutta yritys on myös toinen niistä kustannuksista ja haitoista, jotka valittu toimintatapa aiheuttaa. Kehitystyön aikainen elinkaaren hallinta perustuu usein modernien työkalujen käyttöönottoon. Microsoftin Visual Studio Team System (VSTS) tuoteperhe tarjoaa useita työkaluja ohjelmiston elinkaarinäkökulmien huomiointiin, kuten vaatimusten hallinnan, testauksen ja versionhallinnan tehokkaaseen toteuttamiseen. VSTS:ssä on näiden lisäksi myös ryhmätyötä, tehtävien koordinointia ja tehtävien seurantaa tukevia ominaisuuksia. Työkalun käyttöönoton myötä kehitystiimi pystyy hoitamaan työnjaon tehokkaasti ja nopeasti. Osa työtehtävistä voidaan myös automatisoida ja kriittisiin työtehtäviin voidaan ohjelmoida varmistuksia. Asiat hoituvat nopeasti eivätkä ne unohdu. VSTS:n käytöllä saadaankin aikaan merkittävä lisäetu kehitystyön ohjauksen ja johtamisen avuksi. Lähes kaikki työ ja tulokset dokumentoituvat automaattisesti, jolloin työn seuranta on tarkkaa, edistymisen mittareita voidaan seurata reaaliaikaisesti ja prosessi on hyvin dokumentoitu. Tällöin esimerkiksi laatustandardien ja viranomaisvaatimusten todentaminen tulee erittäin helpoksi. Elinkaarihallinnan käyttöönotossa ensiaskelten ottaminen on helppoa. Yritys voi valita rajatun joukon tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla päästään selkeästi eteenpäin. Merkittävät hyödyt toteutuvat kuitenkin vasta, kun tekniikat on otettu kokonaisvaltaisesti käyttöön. Tämä tarkoittaa prosessien, toimintatapojen, työkalujen ja menetelmien uudistamista. Usein tämä tarkoittaa myös uuden toimintakulttuurin luomista. Softabilityn kehitysjohtaja Jyrki Kontio ja laatupäällikkö Tero Vuorenmaa ovat olleet mukana useissa elinkaarenhallinnan kokonaisjärjestelmän määrittely- ja toteutushankkeessa. Vuorenmaan mukaan käytännön työssä on hyvin tärkeää huolehtia toimintatapojen muutoksesta tiimitasolla. Kun kehittäjät saavat paikallista tukea alkuvaiheen ongelmissa, uuden toimintatavan käyttöönotto nopeutuu merkittävästi. Softabilityn palvelukokonai- suuteen kuuluukin sparrausapu, joka tukee järjestelmän käyttöönottoa. Kontio on toiminut aiemmin professorina Teknillisessä korkeakoulussa. Hänen mukaansa Visual Studio Team System edustaa ohjelmistokehityksen työkalujen uutta sukupolvea, jossa henkilökohtaiset tuottavuustyökalut on yhdistetty ryhmätyötä ja hajautettua työtä tukeviin ominaisuuksiin. Elinkaarenhallinta ja Microsoftin VSTS:n kaltaiset työkalut tarjoavat mahdollisuuden harpata ohjelmistokehityksessä suoraan uudelle tuottavuustasolle. Tämä trendi on maailmalla vahva ja johtavat yritykset ovat tässä pitkällä, toteaa Kontio. Elinkaarenhallinnan käyttöönotto on haastava projekti, joka vaatii yritykseltä panostuksia ja suunnitelmallista lähestymistapaa. Se vaatii myös monipuolisen osaamisen, sillä tehokas käyttöönotto vaatii sekä työkalujen että ohjelmistokehitystekniikoiden laajan ja syvällisen tuntemuksen. Parhaimmillaan elinkaarenhallinnassa tulisi ottaa huomioon myös yrityksen liiketoiminnan asettavat vaatimukset, jolloin liiketoiminnallisten tarpeiden ymmärtäminen ja niiden soveltaminen ohjelmistokehitykseen on erittäin tärkeää. Tehokkaalla elinkaarenhallinnalla yritys voi saada merkittävää ja pitkäjänteistä kilpailuetua itselleen Microsoft ja Softability järjestävät T&K- ja yritysjohdolle tarkoitetun seminaarin Ohjelmistojen elinkaaren hallinta liiketoiminnan ehdoin klo 8:00 9:45 Hotelli Kämpissa. Tilaisuus on rajattu 20 osallistujalle ja siihen voi ilmoittautua osoitteessa fi/almseminaari Case: Predisys Oy Predisys Oy kehittää laadunohjauksen ja tuotantoanalytiikan ohjelmistoja mm. elektroniikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Laadunhallinnan ammattilaisena Predisysille on tärkeää, että omat tuotteet ovat laadukkaita. Predisysin tuotteet räätälöidään varsin usein asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja näiden elinikä on pitkä. Ohjelmiston elinkaaren hallinta valittiin tästä syystä yhdeksi Predisysin kehitystoimenpiteeksi. Lisäksi lääketeollisuuden viranomaisvaatimukset asettavat tiukat vaatimukset laadun varmistukselle myös ohjelmistoja tarjoaville yrityksille ja siksi yhteistyökumppaniksi valittiin Softability Oy. Tavoitteena oli määrittää ja jalkauttaa toimintatavat, joiden avulla ohjelmistokehitysprojektit saadaan paremmin hallintaan, toiminta joustavaksi ja edistymisen seuranta paremmaksi. Hanke lähti käyntiin toukokuussa 2007 organisaation nykytila-analyysillä joka myös antoi hyvän lähtökohdan tuotteen elinkaarenhallinnan kyvykkyyden kehitykselle. Tuloksena tärkeimmät kehityskohteet saatiin tunnistettua: projektin hallinta, riskienhallinta ja ohjelmistoversioidenhallinta. Käytännön ratkaisuna Predisys määritti ohjelmistokehityksen timityöskentelyn prosessit uudelleen, loi projektiin liittyvien töiden seurantaa parantavan kulttuurin ja tehosti ohjelmistokehitykseen liittyviä menetelmiä sekä sovitti näiden tueksi Microsoft Visual Studio Team Systemin tuotekehitystiimilleen. Predisysin toimitusjohtaja Ari Pihlajaveden mukaan toimintatapojen muutos saatiin määriteltyä ja jalkautettua tehokkaasti, sillä Softability Oy:n elinkaarenhallinnan palvelu auttoi asettamaan kehittymistavoitteet jokaista innostavaksi, sekä nopeutti uusien toimintatapojen suunnittelua. Jo elokuussa 2007 ohjelmistojen virheiden määrä ennen testausta pieneni. Softabilityn kehittämien toimintatapojen ja Visual Studio Team Systemin avulla myös projektien hallinta helpottui tehokkaan projektiohjauksen ja seurannan ansiosta. Softability Oy Ratastie Vantaa puh

4 4 PLM ILMOITUSLIITE Nykyaikainen PLM-järjestelmä joustaa yrityksen tarpeiden mukaan Kuva: K. Savolainen Kiristyvä kilpailu ja yritysten globaali verkostoituminen luovat uudenlaisia haasteita tuotetiedon hallinnalle. Tiedon jakaminen kumppaniverkoston kesken vaatii jatkuvaa ajan tasalla olemista sekä kokonaisuuksien hallintaa. PLM-järjestelmä on tapa hallita tuotteen elinkaarta kokonaisvaltaisella tasolla. Teksti: Jussi Tiihonen Yrityksillä on jatkuva paine saada tuotteensa markkinoille laadukkaina, mutta mahdollisimman nopeasti ja pienin kustannuksin. Nykyaikaista liiketoimintaa hallitseva verkostoituminen saattaa usein jopa vaikeuttaa tätä, kun yrityksen oikea käsi ei tiedäkään, mitä vasen tekee. - Kun tuotekehittely, alihankkijat ja valmistus ovat hajaantuneet ympäri maailmaa, on eri tahot kyettävä jäsentämään siten, että toiminnasta saadaan kannattavaa. On syntynyt tarve uudenlaisille ratkaisuille, kertoo Mauri Sitolahti Econocap Groupista. PLM-järjestelmien eräänä johtoajatuksena on integraatio. Yhtenäisen tietojärjestelmän ideana on kattaa eri toimijat yrityksen sisällä ja laajentua ottamaan mukaan yrityksen kaikki intressiryhmät, globaalille tasolle saakka. PLM:n edeltäjien, PDM(Product Data Management)- järjestelmien, kompastuskiveksi onkin muodostunut tiedon jakaminen. - Nykyisessä tilanteessa yrityksille syntyy ongelmia siitä, että lähdetään täyttämään jonkun tietyn toimijan tarpeita erilaisilla pisteratkaisuilla. Aika on ajanut työryhmätason PDM-järjestelmien ohi. Ne hoitavat oman, pienen nurkkansa kuntoon, mutta tieto ei ehkä välitykään muulle organisaatiolle millään järkevällä tavalla. Tietoa ei tällöin päästä hyödyntämään. PLM:n merkitys on siinä, että se on kokoava ja yhteentuova järjestelmä, luonnehtii Timo Aho, joka vastaa Econocap Groupin Enterprise-liiketoiminnasta. Uudenlaisia toimintatapoja Verkostoitunut maailma ei pysy aloillaan. Yritykset kasvavat ja niiden alihankkijat ja asiakassuhteet vaihtuvat jatkuvasti. Mukautuuko PLM ennakoimattomiinkin muutoksiin, vai täytyykö yrityksen varautua tietojärjestelmiensä säännölliseen uusimiseen? - Ohjelmistojen kehityssuunta on ollut viime vuosina kohti kasvavaa joustavuutta ja muutoksenhallintaa. Varsinkin internet on luonut erittäin hyvän mahdollisuuden tällaiseen kehitykseen, Sitolahti toteaa. - Suuri osa vanhemmista järjestelmistä on client-pohjaisia. Ne tarvitsevat asennuksia ja integrointia loppukäyttäjäpäässä. Nykypäivän järjestelmät ovat enemmän ja enemmän web-pohjaisia. Ei tarvita kuin internet-selain ollakseen yhteydessä verkostoonsa. Yritys voi esimerkiksi antaa käyttöoikeuden toimittajalleen, ja tämä saa verkosta tarvittavan tuotetiedon liittyäkseen prosessiin mukaan. Ohjelmapäivitykset ja esimerkiksi alihankkijasuhteiden muutokset voidaan kirjata järjestelmään välittömästi, jatkaa Aho. Tietojärjestelmän käyttöönotto saattaa myös muuttaa yrityksen toimintatapoja. Kokonaisuuksia hahmottava järjestelmä voi paljastaa yrityksen toiminnassa sokeita pisteitä, jotka kaipaavat kehittämistä. Tiettyyn toimintamalliin juuttumista on joskus vaikea välttää. - PLM-järjestelmän hankkiminen on yritykselle hyvä paikka käydä läpi ja optimoida omat prosessinsa. Varsinkaan pk-sektorilla ei tätä ole aina tehty. Kilpailun kiristyminen on johtanut siihen, että haasteet ovat samat riippumatta siitä, onko pieni toimija tai iso, globaali yritys, toteaa Sitolahti. Ydinprosessien hahmottaminen Product Lifecycle Management (PLM) Not Just Another Enterprise Application Manufacturers understand PLM:n käyttöönotto voi tarkoittaa yrityksen today s complexities tietojärjestelmien of product kohdalla isoakin remonttia. Perustiedonhallinnan development. osalta lähdetään From global usein supply täysin puhtaalta pöydältä ja mahdolliset laitteistohankinnat chains and distributed kasvattavat manufacturing laskua. Many enterprise solutions such as ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), and SCM (Supply Chain Management) focus on optimizing the flow of physical products and transactional information. These applications work best for processes that involve doing the same thing, the same way, over and over again. The fact is, they are poorly suited for the kind of rapid iteration and innovation neccessary for successful product development. Järjestelmän lopullinen käyttöönotto voi to increasing kestää useita pressures kuukausia. from - Vaikka PLM:n käyttöönotto on iso customers projekti, and ei liiketoiminnan partners, product tarvitse pysähtyä sen aikana, pikemminkin development päinvastoin. is more Lähtökohta challenging nykyaikaisen PLM:n käyttöönotossa on Instead, product developers need flexible solutions that adeptly support the many interdependent processes required to bring winning products to market. From planning to support, across all applicable departments, and throughout the entire supply chain, PLM offers the solution. By working with complete digital product representations, teams can quickly experiment, make changes, run what - if scenarios, refine designs, and more. By providing all stakeholders with se, and että riskier ensin paikannetaan than ever. individualized views of content, digital products can be complete, compelling, and yrityksen stable all before the expensive physical process of manufacturing ever begins. rajatut ydinprosessit, joissa on eniten toimintaa kerralla, ja yritys saa nopeasti ka. Lyhimmillään se on kuukauden kehittämismahdollisuuksia. Ydinprosesseihin keskittymällä järjestelmän takaisinmaksua investoinnilleen. Yksittäisen prosessin implementointi luokkaa. Samalla PLM:n tuoma hyöty näkyy konkreettisesti. Sen voi las- ei tarvitse haukata yrityksen koko ei sitten olekaan niin valtava urak- kea euroissa, Aho muistuttaa. PLM is most effective when it takes a comprehensive view of critical product Management Sales & Mktg. Engineering Sourcing Manufacturing Logistics development processes, end-to-end, and across all organizations. Product Development Processes Planning Concept System Demonstration Development Proposal Response Program Management New Product Introduction Requirements Capture & Management Concept Development System Design Detailed Design Design Outsourcing Portfolio Management Regulatory Compliance Quality Management Production & Deployment Change and Configuration Management Variant Design and Generation Verification & Validation Component & Supplier Management Advanced Sourcing Manufacturing Process Management Tooling & Factory Equipment Design Manufacturing Outsourcing Technical Publications Service Program Management Product Marketing Publications Operations & Support Equipment Management Performance Analysis Tuotetiedon yhdenmukaistaminen voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia PLM-tietostandardien merkitys tuotteen elinkaaren aikaisen tiedon yhdenmukaistajana kasvaa jatkuvasti. Teksti: Jussi Tiihonen Standardisointiprosessi ei kuitenkaan välttämättä onnistu, ellei se tukeudu laajasti ymmärretyn PLM:n kahteen ydinajatukseen. Toisaalta on kyettävä ajattelemaan tuotetukea kokonaisuutena, ketjuna ideasta aina kierrä- tykseen saakka. Lisäksi yrityksessä on pyrittävä aitoon verkostolähtöisyyteen - yksittäinen yritys hallitsee vain osan tuotteen elinkaaritiedosta. Vasta nämä tekijät yhdessä luovat raamit ja edellytykset ratkaista tuotetiedon yhteensopivuuden haasteita. Yritysten eräs keskeisin tiedonhallinnan ongelma on tiedon sirpaloituminen. Eri toimijoilla on omat tietojärjestelmänsä, ja tietoa siirretään eri tavoin ja eri muodoissa. Tällöin tieto ei välttämättä tavoita oikeaa osoitettaan, ainakaan tehokkaasti hyödynnettävässä muodossa. Lisäksi tietoa saattaa yksinkertaisesti hävitä. - Suomessa on suuria eroja eri verkostojen tuotetiedon hallinnan kypsyystasoissa, siis valmiudessa tarkastella tuotteen koko elinkaarta. PLMosaaminen ja ymmärrys liiketoiminnalle on monin paikoin vielä alkuvaiheessa. Usein ollaan vielä kiinni dokumenttipohjaisissa ajattelussa. Esimerkiksi tuotesuunnittelun malleja joudutaan muuttamaan pdf-tiedostoiksi, joista katoaa tuotteen kannalta tärkeää rakennetietoa. Tämä tieto on ratkaisevaa tarkasteltaessa tuotteen elinkaarta kokonaisuutena. Tällöin tuotteeseen liittyvän tiedon muutoshallinta on haavoittuvaista ja laatuongelmia esiintyy runsaasti, muistuttaa Leo Torvikoski Eurostep Oy:stä. Torvikosken mukaan Suomessa on havaittavissa selkeää halukkuutta nousta tuotetiedonhallinnassa seuraavalle tasolle, elinkaarimallipohjaisiin PLM-järjestelmiin. Tällöin voidaan ottaa yhden järjestelmän puitteissa huomioon niin tuotteen kehittely ja huollettavuus eri käyttöympäristöissä kuin asiakkaalle toimitettu tuoteyksilökin, unohtamatta sen huoltoa ja modernisointia. - Tekesin käynnistämä Digitaalinen tuoteprosessi ohjelma auttaa varmasti suomalaisia yrityksiä tässä yleisemmässä pyrkimyksessä. Tiedon yhdenmukaistuminen ja siirtyminen mallipohjaisiin järjestelmiin ei ainoastaan tehosta jo olemassa olevaa liiketoimintaa, se voi luoda myös uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi tuotteen elinkaaren After Sales vaiheeseen on jo syntynyt uusia toimintatapoja, kun tuotetiedon yhteensopivuuden ansiosta ylläpito voidaan ottaa kokonaisuutena hallintaan, Torvikoski toteaa.

5 ILMOITUSLIITE PLM 5 Yrityskaupasta lisää palveluntarjontaa asiakkaille Addnode ilmoitti heinäkuussa ostavansa suomalaisen PLM-ratkaisujen toimittajan Ravalik Oy:n. Kaupan seurauksena Addnoden tytäryhtiön Technian osaamisalue laajenee entisestään. PLM-ratkaisujen toimittajana Technia on Pohjoismaiden suurin ja kaupan myötä yhä isompi tekijä myös globaalilla tasolla. PLM-järjestelmien kysyntä kasvaa Suomessa ja maailmalla jatkuvasti, kun kiristyvä kilpailu pakottaa yritykset miettimään uudelleen organisaatioitaan ja tuotetiedon hallintaa. Yhdessä Ravalikin osaamisen kanssa Technia vastaa tähän haasteeseen. - Asiakkaiden kannalta tämä tarkoittaa lisää palveluntarjontaa, kun voimme entistä paremmin tarjota yhden luukun palvelua kaikenkokoisille yrityksille, toteaa Technia Oy:n Suomen johtaja Juhani Jantunen. Technian tuotemerkki on vahva ja se on hyvämaineinen PLM-ratkaisujen tuottaja. Ravalik on perustettu vuonna 1989, ja siitä lähtien toimittanut yli 500 menestyksekästä projektia, joten senkin tietotaito PLM-järjestelmissä on ensiluokkaista. Kumpikin käyttää IT-ratkaisuissaan pääasiallisesti Dassault Systemsin ohjelmistoja ja itse kehitettyjä komponentteja. Odotamme liiketoiminnan kehittämistä yhteistyössä Technian kanssa. Technian vahva asema Pohjoismaissa avaa meille runsaasti mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita ja laajentaa tuotevalikoimaamme. Ravalikin vankka kokemus suunnittelujärjestelmistä sekä PK-teollisuuden tiedonhallintaratkaisuista tukee puolestaan Technian organisaatiota. Odotamme innolla tulevaisuutta ja sen myötä avautuvia uusia mahdollisuuksia, sanoo Mikko Viertola, Ravalik Oy:n toimitusjohtaja. Yrityskaupan myötä Technian nimellä kulkevasta organisaatiosta tulee alan suurin toimija Suomessa. Ravalikin oston jälkeen Technialla on kaikkiaan 200 työntekijää Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Ravalik vahvistaa henkilöstönsä ja asiakaskuntansa avulla Technian markkina-asemaa, ja Technia voi puolestaan isona yrityksenä varmistaa jatkuvan kasvun ja entistä laajemman tuotevalikoiman Ravalikin jo olemassaolevalle asiakaskunnalle, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kahden yrityksen lisäksi kaupan voittajiin kuuluu myös asiakas. - Kaupan jälkeen on asiakkailta tullut ainoastaan positiivista palautetta, toteavat Jantunen ja Viertola kuin yhdestä suusta. Cannondale Kuinka parhaiten päästä täältä......tänne? Tuotteen elinkaaren hallintaratkaisuidemme (PLM) avulla voidaan tuotteen tietoa ja sen vaatimia prosesseja suunnitella ja hallita tuotteen koko elinkaaren aikana ideasta valmistukseen ja edelleen käyttöönottoon sekä kunnossapitoon mahdollistaen uusien ideoiden ja tuotteiden tuomisen markkinoille ennätysajassa laadukkaina ja kokonaisedullisina. Ota yhteyttä meihin, jotta voimme yhdessä arvioida miten ratkaisumme voisi hyödyntää parhaiten teidän yritystänne. Palveluksessanne: POWERED BY TECHNIA Technia.com, Delfoi.com, Tel Ravalik.fi,

6 6 PLM ILMOITUSLIITE Rocla Oyj, PLM-asiakas jo lähes 10 vuoden ajan Kuva: Rocla Uusinta innovaatiota, kiitos PLM:n : Roclan automaattinen varastotrukki Teksti: Daniela Persson - Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaarenaikaisia ylläpitopalveluita ja tietovirtoja. Näin suomalainen logistiikkayritys Rocla Oyj kuvailee toimintaansa kotisivuillaan. Puhutaan tuotteen elinkaaresta ja uusista innovaatioista, kuten automaattitrukeista. PLM-ohjelma on tänä päivänä tärkeä instrumentti tuotteenhallinnassa ja merkittävä osa yrityksen toimintaa. - Meillä on sellainen massaräätälöity tuotefilosofia, kertoo Roclan Asiakasprojektit liiketoimintayksikön johtaja Anselmi Immonen. Roclan tuotteet ovat teknisesti haastavia, tuotevariaatioita on tuhansia ja tuotteita valmistetaan vain tilauksesta. Hyvä esimerkki PLM:n merkityksestä meille on vaikkapa se, kun lanseerasimme ensimmäisen automaattisen varastotrukin. Se ei olisi onnistunut ilman PLM-ratkaisua. Pelkästään insinöörien ruutupaperin tai CAD-järjestelmän avulla emme olisi pystyneet luomaan sitä tuotetta, jatkaa Immonen. PLM - tuotteen parhaaksi Roclalla on käytössä Modultekin, suomalaisen ohjelmistotoimiston, PLM-ohjelmisto. Modultek on toiminut lähes 20 vuotta tuotetiedonhallinnan alalla. Yhteistyö Roclan kanssa alkoi lähes kymmenen vuotta sitten, samoihin aikoihin kun ensimmäiset PLM-järjestelmät kehitettiin. - Aikaisin vuonna 1999 aloimme kartoittaa tuotehallintajärjestelmäämme. Ei ollut kuitenkaan kyse mistään PLM-buumista, vaan lähdimme tuotekehityksen tarpeesta. Tuotenimikkeitä oli paljon ja niiden hallitseminen vaikeaa. PLM oli tässä suureksi avuksi, muistelee Immonen. Eläköön tuote! Elinkaarensa aikana tuote käy läpi eri vaiheita: suunnittelusta aina käytöstä poistoon. PLM- järjestelmään voi kerätä näiltä vaiheilta kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot tietokantaan, josta on hyötyä koko yritykselle. - PLM on olennainen osa yrityksen IT- infrastruktuuria, sanoo Immonen. - Meillä se ainakin tulee olemaan keskeinen järjestelmä yrityksessä. PLM-ratkaisun avulla voidaan hyödyntää valtavasti asioita kuten nimikkeenhallintaa, dokumentaation hallintaa ja tuotteen rakenteenhallintaa. PLM on meillä paikkansa lunastanut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat arkkitehtuuriaan liiketoimintalähtöisesti

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT Helmikuu 2008 Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY

PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa. ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)?

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)? Jouluinen kilpailu Etsi lehdestä kaikki tähdet! (tätä sivua ei lasketa) Oikein löytäneiden kesken arvotaan 1kpl Timo Lehtimäen kirjaa Ohjelmistoprojektit käytännössä: ohjeita ohjelmistoprojektien johtamiseen

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

PASI SAINE INNOVAATIOJOHTAMISEN HAASTEET OHJELMISTOTUOTTEEN HALLINNASSA

PASI SAINE INNOVAATIOJOHTAMISEN HAASTEET OHJELMISTOTUOTTEEN HALLINNASSA PASI SAINE INNOVAATIOJOHTAMISEN HAASTEET OHJELMISTOTUOTTEEN HALLINNASSA Diplomityö Tarkastaja: Prof. Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot