ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE"

Transkriptio

1 TIEMIES PardiaNYT-lehden intek ry:n järjestöliite 1/2006 Järjestöesittely ja koulutus pääaiheena InTek ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE Tammikuun loppupuolella, työpäivän jälkeen kokoontui Ravintola Königiin joukko Tieliikelaitoksen johdon ja InTek ry:n edustajia keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Samalla InTek esitteli hivenen TAJ:n ajasta uudistunutta organisaatiotaan. Paikalle oli kutsuttu myös RKL:n edustaja esittämään näkemyksiä infra-alan teknisen koulutuksen nykypuutteista ja mahdollisista korjaavista toimista. Tilaisuudessa toimitusjohtaja, rakennusneuvos Timo Nieminen RKL /AMK:sta esitti yrityspuolen huolen työnjohtoosaamisen häviämisestä teknikkokoulutuksen loputtua amk-koulutusuudistuksen myötä. Varsinkin yrityspuolella on vahva halu saada teknikko-/rakennusmestaritaso uudestaan koulutusohjelmaan, mutta asia on vielä lobbausvaiheessa. Virallisesti asiaa tutkii ja valmistelee opetusministeri Kalliomäen asettama työryhmä, jonka pitäisi saada esitys asiantilan korjaamisesta valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. InTek ry:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi esitteli järjestön organisaatiorakennetta. Samalla hän esitteli yleisesti Pardialaista järjestökenttää ja sen järjestäytymistä. Pääluottamusmies Kimmo Laaksola esitteli ajankohtaisia asioita luottamusmiesrintamalta. Tämän jälkeen virisikin vilkas keskustelu edellä olleista aiheista. Varsinkin rekrytointitarve ammattiin ja kenttätyöhön sitoutuneesta esimiestasosta puhututti paikalla olijoita. Toimitusjohtaja Heikki Koivisto valotti Tieliikelaitoksen tulevaisuuden haasteita ja näkemyksiä vision/srategian suunnasta. Hän kertoi myös viime vuoden tuloksesta. Koiviston puheenvuoron jälkeen iltaa jatkettiin ruokailun ja vapaamman, pääosin päivän aiheisiin liittyvän keskustelun merkeissä. Tieliikelaitoksen johtoa edustivat tässä erinomaisen hyödylliseksi koetussa tilaisuudessa toimitusjohtajan lisäksi yrityssuunnittelupäällikkö Lauri Merikallio, henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen ja kenttäorganisaation puolelta Etelä-Suomen palveluryhmän uusi johtaja Jukka Yliherva. InTek ry:stä tilaisuudessa olivat läsnä puheenjohtajan ja Pardialaisten pääluottamusmiehen lisäksi varapuheenjohtaja Jari Lievonen ja koulutusvastaava Pentti Rosenberg. Timo Niemisellä oli ilmeestä poiketen vakavaa asiaa teknisen koulutuksen ongelmista Puheenjohtaja Salolammi ja InTek Tieliikelaitoksen johtoa Ravintola Königin perinteikkäässä ympäristössä InTek ry:n edustajat (Laaksola kameran toisella puolen) 1

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry on virallisesti aloittanut toimintansa. Tieliikelaitoksessa toimivien Pardialaisten järjestöjen yhteistyön tiivistäminen on tulevan aikakauden tärkeä tavoite. Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry on saanut patentti ja rekisterihallituksen hyväksynnän järjestönsä nimenmuutoshakemukseen Olemme jo ottaneet uuden nimen käyttöömme asteittain ja Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry on siirretty tältä osin historiaan. Vuoden vaihteessa muuttui myös alueyhdistyksellinen organisaatio, kun TAJ:n Länsi-Suomen ammattiyhdistys ry lakkautettiin ja jäsenet liittyivät Tieliikelaitoksen Etelä-Suomen ammattiyhdistys ry:n. Kaikkien kolmen alueellisten paikallisyhdistysten nimet tullaan muuttamaan InTek-pohjaisiksi tämän kevään kuluessa. Kaikille alueyhdistyksille on jaettu uusi jäsenesite, josta löytyvät tärkeimmät jäsenasiat ja järjestön kontaktitiedot. Esite tullaan jatkossakin päivittämään muutosten myötä. Kevään aikana avattavat nettisivut tulevat myös palvelemaan tiedon jakamisessa ja vaikuttavat osaltaan myös Tiemies-liitteen tekemiseen. Alustavasti on suunniteltu, että nykymuotoisena PardiaNyt lehden välissä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä liitteemme ilmestyisi tänä vuona kolme kertaa (n:ot 1,3 ja 4). Järjestömme sähköpostiosoite on myös saamassa Intek-tunnuksen lähiaikoina. Tieliikelaitoksen Pardialaisten järjestöjen (Tie-Ura, TiTo, VMT ja InTek) puheenjohtajat ovat viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa ehtineet kokoontua pohtimaan yhteistyön merkitystä ja sen tiivistämistä. Ryhmä toimii samalla myös luottamusmiesverkoston tukiryhmänä ja neuvottelijoiden apuna tavoitteiden asettelussa ja neuvottelutuloksen hyväksymisessä. Uusi YT-sopimus näki päivänvalon vuoden lopussa ja nyt on aika nimittää jäsenet neuvottelukuntiin ja työsuojelutoimikuntiin. Toimihenkilöillä on myös oikeus saada palveluryhmiin työsuojeluvaltuutettu, ja tätä oikeutta on syytä käyttää eli täyttää paikat oikeilla vaaleilla tai ns. sopuvaaleilla. Luottamusmiessopimus uusittiin ja siihen saatiin tehtyä muutamia tarkennuksia ja täydennyksiä. Uuden sopimuksen mukainen Pardialaisten luottamusmiesverkosto on luotu ja aloittanut toimikautensa lukien. Viime vuoden lopussa ollut pääluottamus- ja varapääluottamusmiehen toimikauden loppuminen ja uuteen kauteen ehdokkaiksi haluavien osalta ei tuonut asetelmiin muutosta. Kimmo Laaksola jatkaa Pardialaisten pääluottamusmiehenä ja Pirkko Toivanen varapääluottamusmiehenä seuraavan nelivuotiskauden lukien. Tieliikelaitoksen yhtiöittämisasia tuli loppuvuodesta esille talon sisältä. Johdon pyynnöstä allekirjoittanut yhdessä Pardialaisen pääluottamusmiehen kanssa teki. kirjelmän (mukana tässä liitteessä), johon listasimme ne asiat, joita me pidämme tärkeinä yhtiömuotoon menemisessä. Toivotan kaikille jäsenillemme menestystä työssä ja niissä toimikunnissa sekä luottamustehtävissä, joihin teidät on nimetty. Ottakaa aktiivinen ja keskusteleva rooli, jotta työyhteisömme toimisi hyvin. Teuvo Salolammi Tieliikelaitoksen pardialaisia (pääluottamusmiehen tukiryhmä) koolla Pasilassa

3 LAAKSOLAN PALSTA Alkuvuosi on sopimustoiminnan kannalta ollut hiljaista aikaa. Seuraavan kerran sopimuksista neuvotellaan muutoinkin vasta vuonna 2007, kun nykyinen sopimus päättyy syyskuun 30. päivänä. Meillä on kuitenkin käytössä jatkuvan neuvottelun menettely, joten jos sopimusten korjaamiseen on tarvetta, voimme kyllä neuvotella muulloinkin. Tästä on osoituksena esimerkiksi viime vuoden lopulla uusittu yt-sopimus. Sattumaako? Itä-Suomen yhdistyksen johtokunta kokoontui Jyväskylässä. Paikalla myös Kimmo Laaksola YLITYÖT JA KOKONAISPALKKAUS Ylitöiden määrästä on taas noussut pientä keskustelua. Kokonaispalkkauksessa olevien osalta on heidän henkilökohtaisessa sopimuksessaan kerrottu ylitöiden määrä, joka kokonaispalkalla kuuluu tehdä. Hoidon osalta sopimuksissa ovat vuoden ylityöt ja muissa sopimuksissa kuukautiset keskimääräiset ylityöt kokonaispalkkauksen ajalta. Kenenkään ei tarvitse tehdä enempää ylitöitä kuin sopimuksessa on sovittu. Jos ylitöitä kuitenkin tulee enemmän, on niiden korvaamisesta sovittava esimiehen kanssa. Sopiminen todella tarkoittaa sopimista, ei esimiehen sanelua. Liitän tähän suoran lainauksen muistutukseksi meidän kokonaispalkkasopimuksestamme: Jos ohjeelliset ylityömäärät ylittyvät tai uhkaavat ylittyä, esimies ja projektipäällikkö tai projektivastaava sopivat siitä, mihin toimenpiteisiin työmäärän suhteen tulee ryhtyä. Tällöin tulee selvittää työn organisointi ja töiden priorisointi, henkilöjärjestelyt sekä onko mahdollista järjestää ylityömäärien tasoittamiseksi vapaata. Tässä sopimisessa voidaan sopia myös lisäylitöiden maksamisesta aivan normaalisti. Ylitöiden kokonaismäärä on kuitenkin 250 tuntia vuodessa, mitä ei saa missään tapauksessa ylittää. Työnantaja voi anoa luottamusmieheltä 80 tuntia ylitysoikeutta tähän 250 tunnin kokonaismäärään. Tämän 80 tunnin ylitysoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan saa olla luottamusmiehelle mikään automaatio, vaan jokainen työnantajan anomus ja sen tarpeellisuus on tutkittava erikseen. Joissakin töissä esiintyy jatkuvasti jonkin verran ylitöitä ja se on aivan luonnollista. Kuitenkaan ei ole tarkoituksenmukaista tehdä jatkuvasti suuria määriä ylitöitä missään tehtävässä. Meillä kaikilla on muutakin elämää kuin töissä käyminen. TYÖAIKAPANKKI Työaikapankki on mainio vaihtoehto ylitöihin, jos tarvetta ylitöihin esiintyy vain ajoittain. Työaikapankkiin voidaan sopia tehtäväksi tunteja silloin, kun on tarvetta pidentää päivää ja hiljaisena aikana pidetään työaikapankista vapaata. Tarkemmat ohjeet työaikapankista löytyvät sopimuksesta. Myös ylitöitä voi siirtää työaikapankkiin joko prosenttitunteina tai siten, että sinne siirretään perustunnit ja korotusosa maksetaan rahana heti. Työaikapankin käyttämisestä pitää vain aina muistaa sopia esimiehen kanssa. Työaikapankkisopimuksen liitteenä on olemassa valmis lomake työaikapankin käytöstä sopimiseen. JYVÄSKYLÄN YHTIÖ Jyväskylässä Tieliikelaitos ja Jyväskylän kaupunki valmistelevat yhteisen yrityksen perustamista. Mahdollinen tuleva yhtiö toimisi Tieliikelaitoksen tytäryhtiönä ja sen toimialana olisi kaikki nykyisen Jyväskylän palveluyksikön tekemät työt lisättynä kaupungin tarjoamilla työmahdollisuuksilla. Asiasta valmistellaan parhaillaan myös sopimusta kummankin osapuolen henkilöstöjärjestöjen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. LUOTTAMUSMIESPÄIVÄT Luottamusmiespäivät järjestetään tänä vuonna luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja yhdistysten puheenjohtajille Oulun Eedenissä. Siellä käymme läpi taas ajankohtaisia asioita ja sopimusten uudistamistarpeita sekä kuulemme Tieliikelaitoksen johdon terveisiä luottamusmiehille. Päiville on alustavasti lupautunut osallistumaan myös Pardian uusi puheenjohtaja Antti Palola. 3

4 TIELIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN Tieliikelaitoksen yhtiöittämisestä on puhuttu koko sen synnyttämisen ja olemassaolon ajan. Etenkin kilpailijat ovat sitä vaatineet ja samalla myös Tieliikelaitoksen pilkkomista osiin. Järjestömme InTek ry. on ottanut yhtiöittämiseen varovaisen myönteisen kannan. Toimitusjohtaja Heikki Koivisto lähestyi vuoden 2005 lopulla puheenjohtaja Teuvo Salolammia yhtiöittämisasiassa pyytäen kannanottoa asiasta. Asiasta on keskusteltu aikanaan TAJ:n hallituksessa, joten asian valmistelun ja vastineen laativat yhteistyössä Salolammi ja pääluottamusmies Kimmo Laaksola. Koivistolle osoitetussa kannanotossa osakeyhtiömalliin otettiin myönteinen kanta, jos henkilöstöä koskevista eduista sovitaan etukäteen. Kannanotto kokonaisuudessaan oli seuraava: 60 vuotta MERKKIPÄIVIÄ Arvo Piippo Unto Kiimalainen Ismo Pynnönen Antti Niemeläinen Seppo Kovalainen Reijo Tuppurainen Heikki Valkonen Lauri Koskelo Juhani Lintala Tauno Murtonen Jukka Hakkarainen Pertti Huhta Tauno Suhonen Raimo Olli Raimo Rautio Urpo Tolonen Mauno Syrjämäki Osmo Viljanen Osmo Huhtaniska Sven Wideroos Matti Karjalainen 50 vuotta Pertti Partanen Kari Melto Reijo Parviainen Hannu Hukkanen Jukka Rauhala Jorma Rauhala Seppo Mäntykallio Hannu Kantola Hemmo Ruoho Heikki Mäki Raimo Joona Antti Pirttijoki Esko Voutilainen Tom Eliasson Kari Hyppänen Arto Ojala Pertti Mulari Pekka Vanhamaa Jari Kivenmäki Jorma Kuvaja Nykytilanteessa olemme valmiit tukemaan Tieliikelaitoksen yhtiöittämistä jos sovimme ennen sitä seuraavista asioista: Yhtiöittäminen tulee tehdä noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Palkansaajajärjestö Pardia on yhtenä järjestönä tekemässä toimihenkilöiden työehtosopimusta tulevassa yhtiössä. Eläkkeiden tason säilyminen on varmistettava vanhoilla työtekijöillä. Vuosilomista sovitaan, että jos yhtiössä aloitetaan neuvottelut loma-aikojen lyhentämisestä korvataan lomien lyheneminen täysimääräisenä palkoissa. Työterveyshuollon taso säilytetään nykyisellä tasolla. Toimistotyöaika säilytetään nykyisellään tai jos sen pidentämisestä neuvotellaan, niin pidennys korvataan täysimääräisenä palkoissa. Lisäksi olemme sitä mieltä, että yhtiöittäminen tulisi tehdä yhtenä kokonaisuutena. Teuvo Salolammi InTek ry Puheenjohtaja Kimmo Laaksola Pardia ry Pääluottamusmies Ajan henki INTEK RY. JA TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE ONNITTELEVAT! Mikäli joku ei halua merkkipäiväänsä julkaistavaksi tässä yhteydessä, ilmoittakoon siitä hyvissä ajoin ennen h-hetkeä Tiemiehen toimitukselle. 4

5 INTEK RY:N TOIMIHENKILÖT 2006 HALLITUS Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Teuvo Salolammi puheenjohtaja Pohjoinen Lintuvaarantie 22, ESPOO Timo Krigsman sihteeri Terriniementie 136, PAKAA Etelä-Suomi Pentti Rosenberg jäsen Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Seppo Sinisalo jäsen Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Itä-Suomi Jari Lievonen varapj./jäsen Asematie 6 as.1, KANGASNIEMI Kristiina Kuosmanen jäsen Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Pohjois-Suomi Jouko Vuorinen jäsen Kaamoskuja 2 F 34, ROVANIEMI Eero Kemppainen jäsen Urpiaisentie 35 B 3, OULU Asiamiehet Timo Krigsman Terriniementie 136, PAKAA Jouko Kauppinen Koivulehdontie 16 as.1, PALOKKA Vilho Rauhala Lahenrannantie 46, MUONIO LIITON TOIMIHENKILÖT Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin InTek:n toimisto Timo Krigsman tsto pääll/liittosiht. Terriniementie 136, PAKAA Seija Honkakuru tsto hoitaja Tierakennusmestari- lehden toimituskunta Rauno Toivola päätoimittaja Riikiläntie 10, LIETO Eila Markus toimitussihteeri Kauppalank. 12 B 15, HYVINKÄÄ Matti Murtojärvi ilmoituspäällikkö Koivuharjuntie 4, RUOVESI Pentti Rosenberg jäsen Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Raija Kreutzer jäsen Karjakontie 38, TAMPERE Tiemies-liite Teuvo Salolammi päätoimittaja Pohjoinen Lintuvaarantie 22, ESPOO Eero Kemppainen toimittaja Urpiaisentie 35 B 3, OULU Tilintarkastajat Sirpa Eriksson varsinainen Mannerheimintie 20 B, HELSINKI Heidi Vierros vara Mannerheimintie 20 B, HELSINKI Tapani Mannila varsinainen Paukkutie 4, TERVAKOSKI Pekka Grönroos vara Kittiläntie 52, HAARAJOKI

6 YHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖT Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Etelä-Suomi Pentti Rosenberg puheenjohtaja Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Seppo Sinisalo varapj. Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Irma Lehto jäsen Messukatu 50 as.1, PORI Sini Kukkola jäsen Ristiveräjänkatu 33, NOKIA Raimo Aaltonen jäsen Kaaritie 6, RIIHIKOSKI Erkki Karjalainen jäsen Laitakatu 14, VIIALA Esa Kaalikoski jäsen Aurinkomäentie 9, HELSINKI Pentti Kärhä sihteeri/rah.hoitaja Viestitie 36 E, VANTAA Itä-Suomi Jari Lievonen puheenjohtaja Asematie 6 as.1, KANGASNIEMI Jouko Kauppinen varapj. Koivulehdontie 16 as. 1, PALOKKA Juha Räsänen jäsen Rämeharjuntie 7, SAVONLINNA Matti Eskelinen jäsen Koulutie 7, KINKOMAA Markku Heiskanen jäsen Notkokatu 1 C as 16, LAPPEENRANTA Jyrki Haajanen jäsen Parkkalinniementie 5, SAVONLINNA Pertti Kylliäinen jäsen Lammenpolku 36, VALKEALA Kristiina Kuosmanen sihteeri Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Juha Putkinen rah.hoitaja Myllärintie 1, MIKKELI Pohjois-Suomi Jouko Vuorinen puheenjohtaja Kaamoskuja 2 F 34, ROVANIEMI Seppo Rikala varapj. Nevakuja 2, ÄHTÄRI Seppo J. Heikkinen jäsen Honkirämeentie 33,87400 KAJAANI Kari Kärki jäsen Vanamokatu 4 D 7, ROVANIEMI Jarmo Malmi jäsen Lottelundinkehä 6 A, KOKKOLA Eero Kemppainen sihteeri Urpiaisentie 35 B 3, OULU Eila Tikkanen rah.hoitaja Saunalantie 4, UTAJÄRVI TIELIIKELAITOKSEN PARDIALAISET LUOTTAMUSMIEHET Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Kimmo Laaksola pääluottamusmies Harjutie 10, MASKU Pirkko Toivanen varapääluott.mies Visakuja 2 C 8, KUOPIO Pääkonttori Riitta Virtanen luottamusmies Patasenmäentie 28, RIIHIMÄKI Virpi Heikkinen varaluottamusmies Rajakyläntie 40 B, VANTAA Valtakunnallinen erikoisrakentaminen Ermo Koho luottamusmies Niemeläntie 1-3 A 1, ROVANIEMI Seppo Sinisalo varaluottamusmies Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Etelä-Suomen alue Esa Kreutzer luottamusmies Karjakontie 38, TAMPERE Jarmo Suhonen varaluottamusmies Konalantie 18 A 14, HELSINKI Kauko Girs luottamusmies Mertatie 3, NAKKILA Raimo Aaltonen varaluottamusmies Kaaritie 6, RIIHIKOSKI Pentti Kärhä luottamusmies Viestitie 36 E, VANTAA Sakari Pääkkölä varaluottamusmies Kilpikuja 4, ORIMATTILA

7 Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Itä-Suomen alue Pirkko Toivanen luottamusmies Visakuja 2 C 8, KUOPIO Timo Toppinen varaluottamusmies Karpalopolku 19, KUOPIO Markku Heiskanen luottamusmies Notkokatu 1 C as 16, 53850LAPPEENRANTA Jyrki Haajanen varaluottamusmies Parkkalinniementie 5, SAVONLINNA Jan Viilos luottamusmies Sahara 6, JYVÄSKYLÄ Jouko Kauppinen varaluottamusmies Koivulehdontie 16 as.1, PALOKKA Pohjois-Suomen alue Pekka Kaisanlahti luottamusmies Valtakatu 2 C 2, ROVANIEMI Vilho Rauhala varaluottamusmies Lahenrannantie 46, MUONIO Seppo J. Heikkinen luottamusmies Honkirämeentie 33, KAJAANI Esa Tapani Leinonen varaluottamusmies Likolahdentie 4 A, PALTAMO Seppo Rikala luottamusmies Nevakuja 2, ÄHTÄRI Esa Mäki-Lohiluoma varaluottamusmies Luomantie 82, LOHILUOMA Päällyste- ja ympäristöpalvelut Kai Mattila luottamusmies Alanurmontie 53, LAPUA Olli-Pekka Luume varaluottamusmies Nummenselkä 16 B 5, NUMMELA Konsultointi Pääkonttori, suunnittelupalvelut Helsinki, Turku, Tampere, Kouvola, Jyväskylä Matti Vuolamo luottamusmies Jumpuritie 4 A 2, KAARINA Irma Lehto varaluottamusmies Messukatu 50 as.1, PORI Suunnittelupalvelut Vaasa, Kuopio, Oulu, Rovaniemi Kari Kärki luottamusmies Vanamokatu 4 D 7, ROVANIEMI Kristiina Kuosmanen varaluottamusmies Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Geopalvelut Toni Pohjolainen luottamusmies Jokipalstatie 25 C 7, KLAUKKALA Jorma Rantalankila varaluottamusmies Sakarinkatu 3 B 5, HELSINKI Paikkatietopalvelut Pauli Korpelainen luottamusmies Laaksokatu 17, MIKKELI Matti Laitinen varaluottamusmies Vasamakatu 7 F, KERAVA Tieto-ja asiantuntijapalvelut Juhani Sulonen luottamusmies Konalantie 18 A 14, HELSINKI Reima Huhtala varaluottamusmies Peippotie 11 F 25, YLIVIESKA Muut palveluryhmät Kimmo Laaksola luottamusmies Harjutie 10, MASKU Pirkko Toivanen valaluottamusmies Visakuja 2 C 8, KUOPIO

8 MATKALLA MAAILMALLA Joukko TAJ:n Länsi-Suomen yhdistyksen jäseniä jatkoi vuoden 2005 lopulla kaukomatkailuperinnettään. Tällä kertaa pariviikkoinen matka suuntautui Karibian lämpöön, Kuubaan ja Bahamalle. Reissusta saatiin Tiemies-toimitukseen Timo T. Niemen laatima matkakertomus valokuvineen. VAROITUS: Kirjoitus saattaa aiheuttaa kaukokaipuuta! Matkalle kohti Karibian lämpöä lähdimme 21. marraskuuta Helsingistä, josta suuntasimme ensin Pariisiin, missä katselimme nähtävyyksiä ja vietimme ensimmäisen yön. Aamulla julkiset kulkuneuvot olivat lakossa, mutta pääsimme hyvissä ajoin siirtymään Pariisiin kentälle ja odottelemaan Air Francen lentoa kohti Havannaa. Havanna Laskeuduttuamme Havannaan, noin kymmenen tunnin lennon jälkeen, oli jo päivä kääntynyt iltaan, mutta auringon lämpö ei ollut hävinnyt minnekään. Matkalla hotellille kiinnitimme mm. huomiota yleiseen pimeyteen, sillä katuvaloja ei juurikaan ollut. Havannassa oloaikanamme kiertelimme suurimman osan aikaa tutkien vanhaa kaupunkia samalla nauttien Karibian auringosta/lämmöstä (n ) hyvän ruoan ja juoman kanssa. Totesimme, että Havanna on valtava museo, jonka autokanta suurimmalta osin oli Chevrolet vm

9 yli 50 vuotta vanhaa ja rakennukset huomattavasti sitäkin vanhempia. Palvelut toimivat kuitenkin hyvin ja ihmiset olivat hyvin ystävällisiä. Bahama, Nassau Aurinko paistoi edelleen mennessämme uuteen provinssiin, Nassaulle. Matkalla kohti hotelliamme, Paradise Island, huomasimme saapuvamme amerikkalaiseen paratiisiin. Kaikki oli suurta ja mahtavaa, Karibian meren risteilijöitä sataman täydeltä! Herätessämme aamulla katselimme hotellihuoneemme parvekkeelta kuinka palmut huojuivat kevyesti tuulessa ja Atlantin aallot pyyhkivät valkoista hiekkarantaa. Nautimme bahamalaisesta vieraanvaraisuudesta sekä hotellimme palveluista ja auringosta. Matkamme jatkui vielä takaisin Kuubaan, jossa yövyimme jo tutussa hotellissa yhden yön ennen kuin lähdimme Kuuban kiertomatkalle kohti Trinidadia. Trinidad Lähdimme nyt neljän päivän kiertueelle omalla pikkubussilla oppaamme Leilan ja kuskimme pastorin kanssa. Tämä opasjuttu olikin hyvä vaihtoehto, koska tienviittoja ei ollut. Matkamme suuntautui ensin Guaman-krokotiilifarmin kautta Sikojen lahdelle, jossa tutustuimme taistelumuseoon. Ruokailimme Cienfugosin kaupungissa yksityisravintolassa, jonka jälkeen jatkoimme Trinidadiin. Kiertomat- Hot. Atlantis, uima-altaissa 11 milj. galllonaa vettä. Veijo, the crocodile-man 9

10 kasta oli takana n. 450 km. Trinidadissa hotellimme sijaisi Anconin niemimaalla, Karibian meren rannalla. Täältä kävimme vielä tutustumassa sokerimyllyjen laaksoon sekä vuorilla olevaan Topes de Collantesin vesiputouksiin, jossa kävimme myös uimassa. Lomamatkamme loppuajan vietimme rannalla. Nautimme auringosta sekä virvokkeista, joita hotellin rannekkeilla sai rannalle kiitettävästi. Matkan loppu alkoi häämöttää ja jätimme hyvästit Karibianmerelle. Lähdimme aamulla kohti Havannaa ja pysähdyimme Santa Clarassa tutustumassa Che Guevaran muistomerkkiin ja mausoleumiin. Noin 30 tunnin kuluttua lähdöstä Karibian meren rannalta olimme takaisin lu- misessa kotisuomessa parahiksi valmistautumaan itsenäisyyspäivän viettoon. Kiitokset vielä kaikille matkaajille, tehtiin hieno matka, mistä riittää muisteltavaa. Timo Ryhmä Trinidadissa, sokerimyllyjen laaksossa 10

11 Yhdistyskuulumisia ITÄ-SUOMI MARJAN LÄK- SIÄISIÄ VIETETTIIN KUO- PIOSSA Intek ry:n varapuheenjohtajalla Jari Lievosella oli mieleinen, mutta samalla hiukan haikea tehtävä viime joulukuussa Päivärannan toimistolla. Hänen piti saattaa pitkäaikainen työkaveri ja ystävä Marja Bäck uudelle työuralle. Marja oli valittu joulukuun alussa tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin tiemestariksi. Jari muisteli Marjan työuraa joka alkoi rakennusmestarina vuonna 1986 silloisessa Tie ja vesirakennuslaitoksen Kuopion tiepiirissä rakennustoimialalla. Hän oli työskennellyt alkuvuosina työkohdemestarina ja siirtynyt työnsuunnittelun kautta isojen rakennusprojektien toiminnansuunnittelijaksi. Suurimmat projektit Marjalla ovat Vt 5 Etelän ja Lännen yhdistykset yhdistyivät Vuoden 2006 alusta lännen 110 jäsentä siirtyivät Etelä-Suomen yhdistyksen jäseniksi. Etelän yhdistyksessä oli ennestään 70 jäsentä. Saimme yhden uuden jäsenen, joten jäsenmäärämme on nyt 181. Yhdistyneen alueen uusi johtokunta ja toimihenkilöt: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Raimo Aaltonen Kimmo Laaksola Pentti Rosenberg Timo Niemi Erkki Karjalainen Matti Saarinen Sini Kukkola Esa Kreutzer Irma Lehto Veijo Wallin Seppo Sinisalo Markku Lehtinen Esa Kaalikoski Keimo Komulainen. Puheenjohtaja: Pentti Rosenberg Varapuheenjohtaja: Seppo Sinisalo Sihteeri/taloudenhoitaja: Pentti Kärhä Tilintarkastajat: Kauko Girs ja Reino Nieminen Varatilintarkastajat: Pekka Jyräkoski ja Matts Backman. Yhdistyksen kevätkokous pidetään Hämeenlinnassa Kokouksessa käsitellään mm. yhdistyksen nimen ja sääntöjen muutos. Pentti Rosenberg ETELÄ-SUOMI Haikeus paistaa Jarin kasvoilta jäähyväispuheen aikana. Mutta lohutusta Marjalle: Nyt kun sie olet asiakkaan edustaja niin ei ainakaan lahjuspullot tule jatkossa pienenemään Pitkälahti Jynkkä ja Vt 5 Hiltulanlahti- Pitkälahti moottoritietyömaat sekä Vt 17 Jännevirta Vartialan KVU- pilottiprojekti. Hän ehti toimia rakennusprojekteilla kaikkiaan yli kymmenen vuotta. Seuraavien vuosien aikana Marja oli toiminut suunnittelijana tielaitoksen konsultoinnissa erilaisissa liikenneturvallisuus-, ja kunnossapidon seurantaprojekteissa sekä lukuisissa erillisissä kehittämisprojekteissa. Tieliikelaitoksen ajan hän on toiminut suunnittelijana ja mittauspäällikkönä tiestö ja asiantuntijapalveluissa Konsultoinnissa. Eritysosaamisesta ainakin Jarille oli jäänyt mieleen korkeatasoisten liikenteenohjaussuunnitelmien tuottaminen eri projekteille. Jari totesi, että Marjalla on lähes kahdenkymmenen vuoden jälkeen edessä taas uudet haasteet kun hän siirtyy kunnossapitoon ja vielä tiemestarin vaativaan työhön. - Kuitenkin sinä olet aina ollut menestyjä ja tulet onnistumaan myös uudessa tehtävässäsi ja eikä se varmaan jää myös viimeiseksi, ennusteli Jari. Ne tekijät, miksi Marja on sitten menestynyt niin työssä kuin yhdistystoiminnassakin hyvin on, että hänellä on aina ollut oikea asenne ja suhtautuminen tehtäviin sekä työkavereihin. Hänen mahtava luonteensa ja toisten huomioon ottaminen on ollut hänen vahvuutensa. Tällaisesta pitkäjänteisestä toiminnasta ja oikeasta asenteesta on hyvä esimerkki se, kun hän kouluttautui insinööriksi työ ohella ja valmistui juuri vuonna Se on vaatinut kovan panostuksen ja siitäkin hän selvisi hyvin. Jari Lievosella oli kunnia luovuttaa InTek ry:n nimissä liiton ensimmäinen Ukkomestari-patsas Marjalle. - Olet ollut esimerkillinen rakennusmestari ja olet omalla toiminnallasi edesauttanut ja ylläpitänyt rakennusmestarien ammattikunnan arvostusta ja mainetta. Olet jaksanut panostaa vapaa-aikanasi yhdistystoimintaan täällä paikallisyhdistyksissä sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävissä ja olit edustamassa meitä Tieliikelaitoksen ensimmäisessä hallituksessa. Oikein suuret kiitokset sinulle tästä toiminnasta ja menestystä haastaviin tehtäviin, Lievonen päätti patsaan luovutuspuheensa. Jari Lievonen Toimihenkilövalintoja Yhdistyksen syyskokouksessa valittu johtokunta kokoontui marraskuun lopulla mm. järjestäytymistä varten. Toimihenkilövalinnat pysyivät ennallaan, eli varapuheenjohtajana jatkaa Seppo Rikala, sihteerinä Eero Kemppainen ja rahastonhoitajana Eila Tikkanen. Joulukuussa toteutetussa luottamusmiesvalinnoissa ei tapahtunut muutoksia pohjoisen osalta, joten aiemmin tointa hoitaneet saivat neljän vuoden jatkopestin. Tarkemmat henkilölistat ovat toisaalla tässä lehdessä. Eero Kemppainen POHJOIS-SUOMI 11

12 INFRA-ALAN TOIMI-HENKILÖLIITTO InTek ry. InTek ry. on Tieliikelaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhdistysten liitto. Se valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten ammatillisia, sosiaalisia, oikeudellisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja. TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi , , Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL HELSINKI Toimipiste: Pasila, ER Tehtävänimike: Työsuojelupäällikkö Työpuhelin: , , Sähköp. Liittosihteeri Timo Krigsman Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL HELSINKI Toimipiste: Pasila, Pääkonttori Tehtävänimike: Tietohallintopäällikkö Työpuhelin: , Sähköp. Toimittaja: Toimituksen osoite: Osoiteasiat: Taitto: Eero Kemppainen Eero Kemppainen Urpiaisentie 35 B OULU InTek ry Seija Honkakuru Ratamestarinkatu HELSINKI Forssan Kirjapaino Oy Varapuheenjohtaja Jari Lievonen Työosoite: Savo-Karjalan palveluyksikkö PL KUOPIO Tehtävänimike: Projektipäällikkö Työpuhelin: ( ) Sähköp. Toimistonhoitaja Seija Honkakuru Osoite: Ratamestarinkatu HELSINKI Puhelin Sähköp. Kirjapaino: Forssan Kirjapaino Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät InTek ry:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Seuraava Tiemies ilmestyy PardiaNyt-lehden 3/2006 liitteenä Pääluottamusmies (Tieliikelaitoksen PARDIAlaiset toimihenkilöt) Kimmo Laaksola Osoite: Harjutie MASKU Työpuhelin: ( ) Sähköp. Järjestö- ja jäsenasiat internetissä:

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

TIEMIES. Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005

TIEMIES. Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005 Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa Perinteisille, Tieliikelaitoksen Pardialaisten luottamusmiespäiville 10-11.5.2005, tällä kertaa Naantalin Kylpylässä,

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa lokakuun puolivälissä

Lisätiedot

JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN

JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2006 InTek:n hallitus esittää: JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN InTek ry:n laajennettu hallitus kokoontui 2.-3.9. toiminnansuunnitteluseminaariin

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu Netti- 3/2008 INTEK:N TOIMINNANSUUNNITTELUSEMINAARI VUOSAARESSA InTek ry:n, Destian pardialaisella pääluottamusmiehellä vahvistettu hallitus kokoontui 30.-31.8. vuosittaiseen toiminnansuunnitteluseminaariinsa

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU

TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU TIEMIES PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008 InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen edustaja- sekä ylimääräisen liittokokouksensa Tikkurilassa,

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2005 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta Puheenjohtajan palsta: Vuosikokouksen avauspuhe Arvon naiset, hyvät herrat, kaikki te ihanat ihmiset, tervetuloa viettämään

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2003 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta Puheenjohtajan palsta Palkkausjärjestelmä Suomen Autokatsastus Oy:ssa palkkausjärjestelmän nykymuotoinen kehitystyö aloitettiin

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

KUNTIEN. Rauhallista Joulun aikaa! Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry JÄSENLEHTI JOULUKUU 2008

KUNTIEN. Rauhallista Joulun aikaa! Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry JÄSENLEHTI JOULUKUU 2008 KUNTIEN Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry JÄSENLEHTI JOULUKUU 2008 Rauhallista Joulun aikaa! KRI ry:n hallinto ja yhteystiedot 2009 Puheenjohtaja Markku Järvenpää Lautasillantie 22 41710 RUTALAHTI

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Autokatsastajat 2/2012

Autokatsastajat 2/2012 Autokatsastajat 2/2012 Puheenjohtaja 2/2012 29. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6 20780 KAARINA GSM 0400 324

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

2/2007. Jäsenmatka Latviaan

2/2007. Jäsenmatka Latviaan Autokatsastajat 2/2007 Jäsenmatka Latviaan Kolumni SOPIMUKSESTA ON MONEKSI 2/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2008

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2008 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2008 Puheenjohtajalta Henkilöstöedustajana Nordean hallituksessa Seniorit, juniorit ja kaikki siltä väliltä LUIT AIVAN OIKEIN. Nordea Unioni Suomen puheenjohtaja istuu

Lisätiedot

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI KALIKKA1/2011 YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry Sisällysluettelo TOIMITUS

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

RVL. Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena. sivu 6

RVL. Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena. sivu 6 Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 3 2013 Pääkonttorin osasto lakkautetaan sivu 8 Työsuojelun yhteistoimintasopimus

Lisätiedot

2/2006. Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn. Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä

2/2006. Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn. Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä Autokatsastajat 2/2006 Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä Kolumni Autokatsastus tuo turvaa tiellä 2/2006 23. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

Veroväki Opinto- ja järjestöpäiville

Veroväki Opinto- ja järjestöpäiville Veroväki Verovirkailijain Liiton jäsenlehti Opinto- ja järjestöpäiville kokoontui lähes 900 jäsentä s.5 2/2009 Erityisvalvonnan Verotarkastajat ry perustettiin Helsingissä s.13 1 P Ä Ä K I R J O I T U

Lisätiedot

Autokatsastajat. Jäsenmatka 2/2013

Autokatsastajat. Jäsenmatka 2/2013 Autokatsastajat Jäsenmatka 2/2013 Puheenjohtaja Hyvät Autokatsastajat AK ry:n jäsenet 2/2013 30. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt

Lisätiedot

Autokatsastajat 2/2011

Autokatsastajat 2/2011 Autokatsastajat 2/2011 Puheenjohtaja Hyvät Autokatsastajat AK ry:n jäsenet 2/2011 28. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu

Lisätiedot