ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE"

Transkriptio

1 TIEMIES PardiaNYT-lehden intek ry:n järjestöliite 1/2006 Järjestöesittely ja koulutus pääaiheena InTek ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE Tammikuun loppupuolella, työpäivän jälkeen kokoontui Ravintola Königiin joukko Tieliikelaitoksen johdon ja InTek ry:n edustajia keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Samalla InTek esitteli hivenen TAJ:n ajasta uudistunutta organisaatiotaan. Paikalle oli kutsuttu myös RKL:n edustaja esittämään näkemyksiä infra-alan teknisen koulutuksen nykypuutteista ja mahdollisista korjaavista toimista. Tilaisuudessa toimitusjohtaja, rakennusneuvos Timo Nieminen RKL /AMK:sta esitti yrityspuolen huolen työnjohtoosaamisen häviämisestä teknikkokoulutuksen loputtua amk-koulutusuudistuksen myötä. Varsinkin yrityspuolella on vahva halu saada teknikko-/rakennusmestaritaso uudestaan koulutusohjelmaan, mutta asia on vielä lobbausvaiheessa. Virallisesti asiaa tutkii ja valmistelee opetusministeri Kalliomäen asettama työryhmä, jonka pitäisi saada esitys asiantilan korjaamisesta valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. InTek ry:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi esitteli järjestön organisaatiorakennetta. Samalla hän esitteli yleisesti Pardialaista järjestökenttää ja sen järjestäytymistä. Pääluottamusmies Kimmo Laaksola esitteli ajankohtaisia asioita luottamusmiesrintamalta. Tämän jälkeen virisikin vilkas keskustelu edellä olleista aiheista. Varsinkin rekrytointitarve ammattiin ja kenttätyöhön sitoutuneesta esimiestasosta puhututti paikalla olijoita. Toimitusjohtaja Heikki Koivisto valotti Tieliikelaitoksen tulevaisuuden haasteita ja näkemyksiä vision/srategian suunnasta. Hän kertoi myös viime vuoden tuloksesta. Koiviston puheenvuoron jälkeen iltaa jatkettiin ruokailun ja vapaamman, pääosin päivän aiheisiin liittyvän keskustelun merkeissä. Tieliikelaitoksen johtoa edustivat tässä erinomaisen hyödylliseksi koetussa tilaisuudessa toimitusjohtajan lisäksi yrityssuunnittelupäällikkö Lauri Merikallio, henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen ja kenttäorganisaation puolelta Etelä-Suomen palveluryhmän uusi johtaja Jukka Yliherva. InTek ry:stä tilaisuudessa olivat läsnä puheenjohtajan ja Pardialaisten pääluottamusmiehen lisäksi varapuheenjohtaja Jari Lievonen ja koulutusvastaava Pentti Rosenberg. Timo Niemisellä oli ilmeestä poiketen vakavaa asiaa teknisen koulutuksen ongelmista Puheenjohtaja Salolammi ja InTek Tieliikelaitoksen johtoa Ravintola Königin perinteikkäässä ympäristössä InTek ry:n edustajat (Laaksola kameran toisella puolen) 1

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry on virallisesti aloittanut toimintansa. Tieliikelaitoksessa toimivien Pardialaisten järjestöjen yhteistyön tiivistäminen on tulevan aikakauden tärkeä tavoite. Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry on saanut patentti ja rekisterihallituksen hyväksynnän järjestönsä nimenmuutoshakemukseen Olemme jo ottaneet uuden nimen käyttöömme asteittain ja Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry on siirretty tältä osin historiaan. Vuoden vaihteessa muuttui myös alueyhdistyksellinen organisaatio, kun TAJ:n Länsi-Suomen ammattiyhdistys ry lakkautettiin ja jäsenet liittyivät Tieliikelaitoksen Etelä-Suomen ammattiyhdistys ry:n. Kaikkien kolmen alueellisten paikallisyhdistysten nimet tullaan muuttamaan InTek-pohjaisiksi tämän kevään kuluessa. Kaikille alueyhdistyksille on jaettu uusi jäsenesite, josta löytyvät tärkeimmät jäsenasiat ja järjestön kontaktitiedot. Esite tullaan jatkossakin päivittämään muutosten myötä. Kevään aikana avattavat nettisivut tulevat myös palvelemaan tiedon jakamisessa ja vaikuttavat osaltaan myös Tiemies-liitteen tekemiseen. Alustavasti on suunniteltu, että nykymuotoisena PardiaNyt lehden välissä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä liitteemme ilmestyisi tänä vuona kolme kertaa (n:ot 1,3 ja 4). Järjestömme sähköpostiosoite on myös saamassa Intek-tunnuksen lähiaikoina. Tieliikelaitoksen Pardialaisten järjestöjen (Tie-Ura, TiTo, VMT ja InTek) puheenjohtajat ovat viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa ehtineet kokoontua pohtimaan yhteistyön merkitystä ja sen tiivistämistä. Ryhmä toimii samalla myös luottamusmiesverkoston tukiryhmänä ja neuvottelijoiden apuna tavoitteiden asettelussa ja neuvottelutuloksen hyväksymisessä. Uusi YT-sopimus näki päivänvalon vuoden lopussa ja nyt on aika nimittää jäsenet neuvottelukuntiin ja työsuojelutoimikuntiin. Toimihenkilöillä on myös oikeus saada palveluryhmiin työsuojeluvaltuutettu, ja tätä oikeutta on syytä käyttää eli täyttää paikat oikeilla vaaleilla tai ns. sopuvaaleilla. Luottamusmiessopimus uusittiin ja siihen saatiin tehtyä muutamia tarkennuksia ja täydennyksiä. Uuden sopimuksen mukainen Pardialaisten luottamusmiesverkosto on luotu ja aloittanut toimikautensa lukien. Viime vuoden lopussa ollut pääluottamus- ja varapääluottamusmiehen toimikauden loppuminen ja uuteen kauteen ehdokkaiksi haluavien osalta ei tuonut asetelmiin muutosta. Kimmo Laaksola jatkaa Pardialaisten pääluottamusmiehenä ja Pirkko Toivanen varapääluottamusmiehenä seuraavan nelivuotiskauden lukien. Tieliikelaitoksen yhtiöittämisasia tuli loppuvuodesta esille talon sisältä. Johdon pyynnöstä allekirjoittanut yhdessä Pardialaisen pääluottamusmiehen kanssa teki. kirjelmän (mukana tässä liitteessä), johon listasimme ne asiat, joita me pidämme tärkeinä yhtiömuotoon menemisessä. Toivotan kaikille jäsenillemme menestystä työssä ja niissä toimikunnissa sekä luottamustehtävissä, joihin teidät on nimetty. Ottakaa aktiivinen ja keskusteleva rooli, jotta työyhteisömme toimisi hyvin. Teuvo Salolammi Tieliikelaitoksen pardialaisia (pääluottamusmiehen tukiryhmä) koolla Pasilassa

3 LAAKSOLAN PALSTA Alkuvuosi on sopimustoiminnan kannalta ollut hiljaista aikaa. Seuraavan kerran sopimuksista neuvotellaan muutoinkin vasta vuonna 2007, kun nykyinen sopimus päättyy syyskuun 30. päivänä. Meillä on kuitenkin käytössä jatkuvan neuvottelun menettely, joten jos sopimusten korjaamiseen on tarvetta, voimme kyllä neuvotella muulloinkin. Tästä on osoituksena esimerkiksi viime vuoden lopulla uusittu yt-sopimus. Sattumaako? Itä-Suomen yhdistyksen johtokunta kokoontui Jyväskylässä. Paikalla myös Kimmo Laaksola YLITYÖT JA KOKONAISPALKKAUS Ylitöiden määrästä on taas noussut pientä keskustelua. Kokonaispalkkauksessa olevien osalta on heidän henkilökohtaisessa sopimuksessaan kerrottu ylitöiden määrä, joka kokonaispalkalla kuuluu tehdä. Hoidon osalta sopimuksissa ovat vuoden ylityöt ja muissa sopimuksissa kuukautiset keskimääräiset ylityöt kokonaispalkkauksen ajalta. Kenenkään ei tarvitse tehdä enempää ylitöitä kuin sopimuksessa on sovittu. Jos ylitöitä kuitenkin tulee enemmän, on niiden korvaamisesta sovittava esimiehen kanssa. Sopiminen todella tarkoittaa sopimista, ei esimiehen sanelua. Liitän tähän suoran lainauksen muistutukseksi meidän kokonaispalkkasopimuksestamme: Jos ohjeelliset ylityömäärät ylittyvät tai uhkaavat ylittyä, esimies ja projektipäällikkö tai projektivastaava sopivat siitä, mihin toimenpiteisiin työmäärän suhteen tulee ryhtyä. Tällöin tulee selvittää työn organisointi ja töiden priorisointi, henkilöjärjestelyt sekä onko mahdollista järjestää ylityömäärien tasoittamiseksi vapaata. Tässä sopimisessa voidaan sopia myös lisäylitöiden maksamisesta aivan normaalisti. Ylitöiden kokonaismäärä on kuitenkin 250 tuntia vuodessa, mitä ei saa missään tapauksessa ylittää. Työnantaja voi anoa luottamusmieheltä 80 tuntia ylitysoikeutta tähän 250 tunnin kokonaismäärään. Tämän 80 tunnin ylitysoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan saa olla luottamusmiehelle mikään automaatio, vaan jokainen työnantajan anomus ja sen tarpeellisuus on tutkittava erikseen. Joissakin töissä esiintyy jatkuvasti jonkin verran ylitöitä ja se on aivan luonnollista. Kuitenkaan ei ole tarkoituksenmukaista tehdä jatkuvasti suuria määriä ylitöitä missään tehtävässä. Meillä kaikilla on muutakin elämää kuin töissä käyminen. TYÖAIKAPANKKI Työaikapankki on mainio vaihtoehto ylitöihin, jos tarvetta ylitöihin esiintyy vain ajoittain. Työaikapankkiin voidaan sopia tehtäväksi tunteja silloin, kun on tarvetta pidentää päivää ja hiljaisena aikana pidetään työaikapankista vapaata. Tarkemmat ohjeet työaikapankista löytyvät sopimuksesta. Myös ylitöitä voi siirtää työaikapankkiin joko prosenttitunteina tai siten, että sinne siirretään perustunnit ja korotusosa maksetaan rahana heti. Työaikapankin käyttämisestä pitää vain aina muistaa sopia esimiehen kanssa. Työaikapankkisopimuksen liitteenä on olemassa valmis lomake työaikapankin käytöstä sopimiseen. JYVÄSKYLÄN YHTIÖ Jyväskylässä Tieliikelaitos ja Jyväskylän kaupunki valmistelevat yhteisen yrityksen perustamista. Mahdollinen tuleva yhtiö toimisi Tieliikelaitoksen tytäryhtiönä ja sen toimialana olisi kaikki nykyisen Jyväskylän palveluyksikön tekemät työt lisättynä kaupungin tarjoamilla työmahdollisuuksilla. Asiasta valmistellaan parhaillaan myös sopimusta kummankin osapuolen henkilöstöjärjestöjen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. LUOTTAMUSMIESPÄIVÄT Luottamusmiespäivät järjestetään tänä vuonna luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja yhdistysten puheenjohtajille Oulun Eedenissä. Siellä käymme läpi taas ajankohtaisia asioita ja sopimusten uudistamistarpeita sekä kuulemme Tieliikelaitoksen johdon terveisiä luottamusmiehille. Päiville on alustavasti lupautunut osallistumaan myös Pardian uusi puheenjohtaja Antti Palola. 3

4 TIELIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN Tieliikelaitoksen yhtiöittämisestä on puhuttu koko sen synnyttämisen ja olemassaolon ajan. Etenkin kilpailijat ovat sitä vaatineet ja samalla myös Tieliikelaitoksen pilkkomista osiin. Järjestömme InTek ry. on ottanut yhtiöittämiseen varovaisen myönteisen kannan. Toimitusjohtaja Heikki Koivisto lähestyi vuoden 2005 lopulla puheenjohtaja Teuvo Salolammia yhtiöittämisasiassa pyytäen kannanottoa asiasta. Asiasta on keskusteltu aikanaan TAJ:n hallituksessa, joten asian valmistelun ja vastineen laativat yhteistyössä Salolammi ja pääluottamusmies Kimmo Laaksola. Koivistolle osoitetussa kannanotossa osakeyhtiömalliin otettiin myönteinen kanta, jos henkilöstöä koskevista eduista sovitaan etukäteen. Kannanotto kokonaisuudessaan oli seuraava: 60 vuotta MERKKIPÄIVIÄ Arvo Piippo Unto Kiimalainen Ismo Pynnönen Antti Niemeläinen Seppo Kovalainen Reijo Tuppurainen Heikki Valkonen Lauri Koskelo Juhani Lintala Tauno Murtonen Jukka Hakkarainen Pertti Huhta Tauno Suhonen Raimo Olli Raimo Rautio Urpo Tolonen Mauno Syrjämäki Osmo Viljanen Osmo Huhtaniska Sven Wideroos Matti Karjalainen 50 vuotta Pertti Partanen Kari Melto Reijo Parviainen Hannu Hukkanen Jukka Rauhala Jorma Rauhala Seppo Mäntykallio Hannu Kantola Hemmo Ruoho Heikki Mäki Raimo Joona Antti Pirttijoki Esko Voutilainen Tom Eliasson Kari Hyppänen Arto Ojala Pertti Mulari Pekka Vanhamaa Jari Kivenmäki Jorma Kuvaja Nykytilanteessa olemme valmiit tukemaan Tieliikelaitoksen yhtiöittämistä jos sovimme ennen sitä seuraavista asioista: Yhtiöittäminen tulee tehdä noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Palkansaajajärjestö Pardia on yhtenä järjestönä tekemässä toimihenkilöiden työehtosopimusta tulevassa yhtiössä. Eläkkeiden tason säilyminen on varmistettava vanhoilla työtekijöillä. Vuosilomista sovitaan, että jos yhtiössä aloitetaan neuvottelut loma-aikojen lyhentämisestä korvataan lomien lyheneminen täysimääräisenä palkoissa. Työterveyshuollon taso säilytetään nykyisellä tasolla. Toimistotyöaika säilytetään nykyisellään tai jos sen pidentämisestä neuvotellaan, niin pidennys korvataan täysimääräisenä palkoissa. Lisäksi olemme sitä mieltä, että yhtiöittäminen tulisi tehdä yhtenä kokonaisuutena. Teuvo Salolammi InTek ry Puheenjohtaja Kimmo Laaksola Pardia ry Pääluottamusmies Ajan henki INTEK RY. JA TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE ONNITTELEVAT! Mikäli joku ei halua merkkipäiväänsä julkaistavaksi tässä yhteydessä, ilmoittakoon siitä hyvissä ajoin ennen h-hetkeä Tiemiehen toimitukselle. 4

5 INTEK RY:N TOIMIHENKILÖT 2006 HALLITUS Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Teuvo Salolammi puheenjohtaja Pohjoinen Lintuvaarantie 22, ESPOO Timo Krigsman sihteeri Terriniementie 136, PAKAA Etelä-Suomi Pentti Rosenberg jäsen Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Seppo Sinisalo jäsen Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Itä-Suomi Jari Lievonen varapj./jäsen Asematie 6 as.1, KANGASNIEMI Kristiina Kuosmanen jäsen Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Pohjois-Suomi Jouko Vuorinen jäsen Kaamoskuja 2 F 34, ROVANIEMI Eero Kemppainen jäsen Urpiaisentie 35 B 3, OULU Asiamiehet Timo Krigsman Terriniementie 136, PAKAA Jouko Kauppinen Koivulehdontie 16 as.1, PALOKKA Vilho Rauhala Lahenrannantie 46, MUONIO LIITON TOIMIHENKILÖT Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin InTek:n toimisto Timo Krigsman tsto pääll/liittosiht. Terriniementie 136, PAKAA Seija Honkakuru tsto hoitaja Tierakennusmestari- lehden toimituskunta Rauno Toivola päätoimittaja Riikiläntie 10, LIETO Eila Markus toimitussihteeri Kauppalank. 12 B 15, HYVINKÄÄ Matti Murtojärvi ilmoituspäällikkö Koivuharjuntie 4, RUOVESI Pentti Rosenberg jäsen Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Raija Kreutzer jäsen Karjakontie 38, TAMPERE Tiemies-liite Teuvo Salolammi päätoimittaja Pohjoinen Lintuvaarantie 22, ESPOO Eero Kemppainen toimittaja Urpiaisentie 35 B 3, OULU Tilintarkastajat Sirpa Eriksson varsinainen Mannerheimintie 20 B, HELSINKI Heidi Vierros vara Mannerheimintie 20 B, HELSINKI Tapani Mannila varsinainen Paukkutie 4, TERVAKOSKI Pekka Grönroos vara Kittiläntie 52, HAARAJOKI

6 YHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖT Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Etelä-Suomi Pentti Rosenberg puheenjohtaja Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Seppo Sinisalo varapj. Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Irma Lehto jäsen Messukatu 50 as.1, PORI Sini Kukkola jäsen Ristiveräjänkatu 33, NOKIA Raimo Aaltonen jäsen Kaaritie 6, RIIHIKOSKI Erkki Karjalainen jäsen Laitakatu 14, VIIALA Esa Kaalikoski jäsen Aurinkomäentie 9, HELSINKI Pentti Kärhä sihteeri/rah.hoitaja Viestitie 36 E, VANTAA Itä-Suomi Jari Lievonen puheenjohtaja Asematie 6 as.1, KANGASNIEMI Jouko Kauppinen varapj. Koivulehdontie 16 as. 1, PALOKKA Juha Räsänen jäsen Rämeharjuntie 7, SAVONLINNA Matti Eskelinen jäsen Koulutie 7, KINKOMAA Markku Heiskanen jäsen Notkokatu 1 C as 16, LAPPEENRANTA Jyrki Haajanen jäsen Parkkalinniementie 5, SAVONLINNA Pertti Kylliäinen jäsen Lammenpolku 36, VALKEALA Kristiina Kuosmanen sihteeri Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Juha Putkinen rah.hoitaja Myllärintie 1, MIKKELI Pohjois-Suomi Jouko Vuorinen puheenjohtaja Kaamoskuja 2 F 34, ROVANIEMI Seppo Rikala varapj. Nevakuja 2, ÄHTÄRI Seppo J. Heikkinen jäsen Honkirämeentie 33,87400 KAJAANI Kari Kärki jäsen Vanamokatu 4 D 7, ROVANIEMI Jarmo Malmi jäsen Lottelundinkehä 6 A, KOKKOLA Eero Kemppainen sihteeri Urpiaisentie 35 B 3, OULU Eila Tikkanen rah.hoitaja Saunalantie 4, UTAJÄRVI TIELIIKELAITOKSEN PARDIALAISET LUOTTAMUSMIEHET Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Kimmo Laaksola pääluottamusmies Harjutie 10, MASKU Pirkko Toivanen varapääluott.mies Visakuja 2 C 8, KUOPIO Pääkonttori Riitta Virtanen luottamusmies Patasenmäentie 28, RIIHIMÄKI Virpi Heikkinen varaluottamusmies Rajakyläntie 40 B, VANTAA Valtakunnallinen erikoisrakentaminen Ermo Koho luottamusmies Niemeläntie 1-3 A 1, ROVANIEMI Seppo Sinisalo varaluottamusmies Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Etelä-Suomen alue Esa Kreutzer luottamusmies Karjakontie 38, TAMPERE Jarmo Suhonen varaluottamusmies Konalantie 18 A 14, HELSINKI Kauko Girs luottamusmies Mertatie 3, NAKKILA Raimo Aaltonen varaluottamusmies Kaaritie 6, RIIHIKOSKI Pentti Kärhä luottamusmies Viestitie 36 E, VANTAA Sakari Pääkkölä varaluottamusmies Kilpikuja 4, ORIMATTILA

7 Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Itä-Suomen alue Pirkko Toivanen luottamusmies Visakuja 2 C 8, KUOPIO Timo Toppinen varaluottamusmies Karpalopolku 19, KUOPIO Markku Heiskanen luottamusmies Notkokatu 1 C as 16, 53850LAPPEENRANTA Jyrki Haajanen varaluottamusmies Parkkalinniementie 5, SAVONLINNA Jan Viilos luottamusmies Sahara 6, JYVÄSKYLÄ Jouko Kauppinen varaluottamusmies Koivulehdontie 16 as.1, PALOKKA Pohjois-Suomen alue Pekka Kaisanlahti luottamusmies Valtakatu 2 C 2, ROVANIEMI Vilho Rauhala varaluottamusmies Lahenrannantie 46, MUONIO Seppo J. Heikkinen luottamusmies Honkirämeentie 33, KAJAANI Esa Tapani Leinonen varaluottamusmies Likolahdentie 4 A, PALTAMO Seppo Rikala luottamusmies Nevakuja 2, ÄHTÄRI Esa Mäki-Lohiluoma varaluottamusmies Luomantie 82, LOHILUOMA Päällyste- ja ympäristöpalvelut Kai Mattila luottamusmies Alanurmontie 53, LAPUA Olli-Pekka Luume varaluottamusmies Nummenselkä 16 B 5, NUMMELA Konsultointi Pääkonttori, suunnittelupalvelut Helsinki, Turku, Tampere, Kouvola, Jyväskylä Matti Vuolamo luottamusmies Jumpuritie 4 A 2, KAARINA Irma Lehto varaluottamusmies Messukatu 50 as.1, PORI Suunnittelupalvelut Vaasa, Kuopio, Oulu, Rovaniemi Kari Kärki luottamusmies Vanamokatu 4 D 7, ROVANIEMI Kristiina Kuosmanen varaluottamusmies Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Geopalvelut Toni Pohjolainen luottamusmies Jokipalstatie 25 C 7, KLAUKKALA Jorma Rantalankila varaluottamusmies Sakarinkatu 3 B 5, HELSINKI Paikkatietopalvelut Pauli Korpelainen luottamusmies Laaksokatu 17, MIKKELI Matti Laitinen varaluottamusmies Vasamakatu 7 F, KERAVA Tieto-ja asiantuntijapalvelut Juhani Sulonen luottamusmies Konalantie 18 A 14, HELSINKI Reima Huhtala varaluottamusmies Peippotie 11 F 25, YLIVIESKA Muut palveluryhmät Kimmo Laaksola luottamusmies Harjutie 10, MASKU Pirkko Toivanen valaluottamusmies Visakuja 2 C 8, KUOPIO

8 MATKALLA MAAILMALLA Joukko TAJ:n Länsi-Suomen yhdistyksen jäseniä jatkoi vuoden 2005 lopulla kaukomatkailuperinnettään. Tällä kertaa pariviikkoinen matka suuntautui Karibian lämpöön, Kuubaan ja Bahamalle. Reissusta saatiin Tiemies-toimitukseen Timo T. Niemen laatima matkakertomus valokuvineen. VAROITUS: Kirjoitus saattaa aiheuttaa kaukokaipuuta! Matkalle kohti Karibian lämpöä lähdimme 21. marraskuuta Helsingistä, josta suuntasimme ensin Pariisiin, missä katselimme nähtävyyksiä ja vietimme ensimmäisen yön. Aamulla julkiset kulkuneuvot olivat lakossa, mutta pääsimme hyvissä ajoin siirtymään Pariisiin kentälle ja odottelemaan Air Francen lentoa kohti Havannaa. Havanna Laskeuduttuamme Havannaan, noin kymmenen tunnin lennon jälkeen, oli jo päivä kääntynyt iltaan, mutta auringon lämpö ei ollut hävinnyt minnekään. Matkalla hotellille kiinnitimme mm. huomiota yleiseen pimeyteen, sillä katuvaloja ei juurikaan ollut. Havannassa oloaikanamme kiertelimme suurimman osan aikaa tutkien vanhaa kaupunkia samalla nauttien Karibian auringosta/lämmöstä (n ) hyvän ruoan ja juoman kanssa. Totesimme, että Havanna on valtava museo, jonka autokanta suurimmalta osin oli Chevrolet vm

9 yli 50 vuotta vanhaa ja rakennukset huomattavasti sitäkin vanhempia. Palvelut toimivat kuitenkin hyvin ja ihmiset olivat hyvin ystävällisiä. Bahama, Nassau Aurinko paistoi edelleen mennessämme uuteen provinssiin, Nassaulle. Matkalla kohti hotelliamme, Paradise Island, huomasimme saapuvamme amerikkalaiseen paratiisiin. Kaikki oli suurta ja mahtavaa, Karibian meren risteilijöitä sataman täydeltä! Herätessämme aamulla katselimme hotellihuoneemme parvekkeelta kuinka palmut huojuivat kevyesti tuulessa ja Atlantin aallot pyyhkivät valkoista hiekkarantaa. Nautimme bahamalaisesta vieraanvaraisuudesta sekä hotellimme palveluista ja auringosta. Matkamme jatkui vielä takaisin Kuubaan, jossa yövyimme jo tutussa hotellissa yhden yön ennen kuin lähdimme Kuuban kiertomatkalle kohti Trinidadia. Trinidad Lähdimme nyt neljän päivän kiertueelle omalla pikkubussilla oppaamme Leilan ja kuskimme pastorin kanssa. Tämä opasjuttu olikin hyvä vaihtoehto, koska tienviittoja ei ollut. Matkamme suuntautui ensin Guaman-krokotiilifarmin kautta Sikojen lahdelle, jossa tutustuimme taistelumuseoon. Ruokailimme Cienfugosin kaupungissa yksityisravintolassa, jonka jälkeen jatkoimme Trinidadiin. Kiertomat- Hot. Atlantis, uima-altaissa 11 milj. galllonaa vettä. Veijo, the crocodile-man 9

10 kasta oli takana n. 450 km. Trinidadissa hotellimme sijaisi Anconin niemimaalla, Karibian meren rannalla. Täältä kävimme vielä tutustumassa sokerimyllyjen laaksoon sekä vuorilla olevaan Topes de Collantesin vesiputouksiin, jossa kävimme myös uimassa. Lomamatkamme loppuajan vietimme rannalla. Nautimme auringosta sekä virvokkeista, joita hotellin rannekkeilla sai rannalle kiitettävästi. Matkan loppu alkoi häämöttää ja jätimme hyvästit Karibianmerelle. Lähdimme aamulla kohti Havannaa ja pysähdyimme Santa Clarassa tutustumassa Che Guevaran muistomerkkiin ja mausoleumiin. Noin 30 tunnin kuluttua lähdöstä Karibian meren rannalta olimme takaisin lu- misessa kotisuomessa parahiksi valmistautumaan itsenäisyyspäivän viettoon. Kiitokset vielä kaikille matkaajille, tehtiin hieno matka, mistä riittää muisteltavaa. Timo Ryhmä Trinidadissa, sokerimyllyjen laaksossa 10

11 Yhdistyskuulumisia ITÄ-SUOMI MARJAN LÄK- SIÄISIÄ VIETETTIIN KUO- PIOSSA Intek ry:n varapuheenjohtajalla Jari Lievosella oli mieleinen, mutta samalla hiukan haikea tehtävä viime joulukuussa Päivärannan toimistolla. Hänen piti saattaa pitkäaikainen työkaveri ja ystävä Marja Bäck uudelle työuralle. Marja oli valittu joulukuun alussa tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin tiemestariksi. Jari muisteli Marjan työuraa joka alkoi rakennusmestarina vuonna 1986 silloisessa Tie ja vesirakennuslaitoksen Kuopion tiepiirissä rakennustoimialalla. Hän oli työskennellyt alkuvuosina työkohdemestarina ja siirtynyt työnsuunnittelun kautta isojen rakennusprojektien toiminnansuunnittelijaksi. Suurimmat projektit Marjalla ovat Vt 5 Etelän ja Lännen yhdistykset yhdistyivät Vuoden 2006 alusta lännen 110 jäsentä siirtyivät Etelä-Suomen yhdistyksen jäseniksi. Etelän yhdistyksessä oli ennestään 70 jäsentä. Saimme yhden uuden jäsenen, joten jäsenmäärämme on nyt 181. Yhdistyneen alueen uusi johtokunta ja toimihenkilöt: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Raimo Aaltonen Kimmo Laaksola Pentti Rosenberg Timo Niemi Erkki Karjalainen Matti Saarinen Sini Kukkola Esa Kreutzer Irma Lehto Veijo Wallin Seppo Sinisalo Markku Lehtinen Esa Kaalikoski Keimo Komulainen. Puheenjohtaja: Pentti Rosenberg Varapuheenjohtaja: Seppo Sinisalo Sihteeri/taloudenhoitaja: Pentti Kärhä Tilintarkastajat: Kauko Girs ja Reino Nieminen Varatilintarkastajat: Pekka Jyräkoski ja Matts Backman. Yhdistyksen kevätkokous pidetään Hämeenlinnassa Kokouksessa käsitellään mm. yhdistyksen nimen ja sääntöjen muutos. Pentti Rosenberg ETELÄ-SUOMI Haikeus paistaa Jarin kasvoilta jäähyväispuheen aikana. Mutta lohutusta Marjalle: Nyt kun sie olet asiakkaan edustaja niin ei ainakaan lahjuspullot tule jatkossa pienenemään Pitkälahti Jynkkä ja Vt 5 Hiltulanlahti- Pitkälahti moottoritietyömaat sekä Vt 17 Jännevirta Vartialan KVU- pilottiprojekti. Hän ehti toimia rakennusprojekteilla kaikkiaan yli kymmenen vuotta. Seuraavien vuosien aikana Marja oli toiminut suunnittelijana tielaitoksen konsultoinnissa erilaisissa liikenneturvallisuus-, ja kunnossapidon seurantaprojekteissa sekä lukuisissa erillisissä kehittämisprojekteissa. Tieliikelaitoksen ajan hän on toiminut suunnittelijana ja mittauspäällikkönä tiestö ja asiantuntijapalveluissa Konsultoinnissa. Eritysosaamisesta ainakin Jarille oli jäänyt mieleen korkeatasoisten liikenteenohjaussuunnitelmien tuottaminen eri projekteille. Jari totesi, että Marjalla on lähes kahdenkymmenen vuoden jälkeen edessä taas uudet haasteet kun hän siirtyy kunnossapitoon ja vielä tiemestarin vaativaan työhön. - Kuitenkin sinä olet aina ollut menestyjä ja tulet onnistumaan myös uudessa tehtävässäsi ja eikä se varmaan jää myös viimeiseksi, ennusteli Jari. Ne tekijät, miksi Marja on sitten menestynyt niin työssä kuin yhdistystoiminnassakin hyvin on, että hänellä on aina ollut oikea asenne ja suhtautuminen tehtäviin sekä työkavereihin. Hänen mahtava luonteensa ja toisten huomioon ottaminen on ollut hänen vahvuutensa. Tällaisesta pitkäjänteisestä toiminnasta ja oikeasta asenteesta on hyvä esimerkki se, kun hän kouluttautui insinööriksi työ ohella ja valmistui juuri vuonna Se on vaatinut kovan panostuksen ja siitäkin hän selvisi hyvin. Jari Lievosella oli kunnia luovuttaa InTek ry:n nimissä liiton ensimmäinen Ukkomestari-patsas Marjalle. - Olet ollut esimerkillinen rakennusmestari ja olet omalla toiminnallasi edesauttanut ja ylläpitänyt rakennusmestarien ammattikunnan arvostusta ja mainetta. Olet jaksanut panostaa vapaa-aikanasi yhdistystoimintaan täällä paikallisyhdistyksissä sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävissä ja olit edustamassa meitä Tieliikelaitoksen ensimmäisessä hallituksessa. Oikein suuret kiitokset sinulle tästä toiminnasta ja menestystä haastaviin tehtäviin, Lievonen päätti patsaan luovutuspuheensa. Jari Lievonen Toimihenkilövalintoja Yhdistyksen syyskokouksessa valittu johtokunta kokoontui marraskuun lopulla mm. järjestäytymistä varten. Toimihenkilövalinnat pysyivät ennallaan, eli varapuheenjohtajana jatkaa Seppo Rikala, sihteerinä Eero Kemppainen ja rahastonhoitajana Eila Tikkanen. Joulukuussa toteutetussa luottamusmiesvalinnoissa ei tapahtunut muutoksia pohjoisen osalta, joten aiemmin tointa hoitaneet saivat neljän vuoden jatkopestin. Tarkemmat henkilölistat ovat toisaalla tässä lehdessä. Eero Kemppainen POHJOIS-SUOMI 11

12 INFRA-ALAN TOIMI-HENKILÖLIITTO InTek ry. InTek ry. on Tieliikelaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhdistysten liitto. Se valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten ammatillisia, sosiaalisia, oikeudellisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja. TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi , , Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL HELSINKI Toimipiste: Pasila, ER Tehtävänimike: Työsuojelupäällikkö Työpuhelin: , , Sähköp. Liittosihteeri Timo Krigsman Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL HELSINKI Toimipiste: Pasila, Pääkonttori Tehtävänimike: Tietohallintopäällikkö Työpuhelin: , Sähköp. Toimittaja: Toimituksen osoite: Osoiteasiat: Taitto: Eero Kemppainen Eero Kemppainen Urpiaisentie 35 B OULU InTek ry Seija Honkakuru Ratamestarinkatu HELSINKI Forssan Kirjapaino Oy Varapuheenjohtaja Jari Lievonen Työosoite: Savo-Karjalan palveluyksikkö PL KUOPIO Tehtävänimike: Projektipäällikkö Työpuhelin: ( ) Sähköp. Toimistonhoitaja Seija Honkakuru Osoite: Ratamestarinkatu HELSINKI Puhelin Sähköp. Kirjapaino: Forssan Kirjapaino Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät InTek ry:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Seuraava Tiemies ilmestyy PardiaNyt-lehden 3/2006 liitteenä Pääluottamusmies (Tieliikelaitoksen PARDIAlaiset toimihenkilöt) Kimmo Laaksola Osoite: Harjutie MASKU Työpuhelin: ( ) Sähköp. Järjestö- ja jäsenasiat internetissä:

TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe)

TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe) INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe) Hallituksen kertomus vuoden 2007 toiminnasta 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA... 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2008 nettiversio 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2008 - Tupo kausi 1.10.2007 28.2.2010 Kertomusvuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 nettiversio 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2009 - Tupo kausi 1.3.2008 28.2.2010 Kertomusvuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu Netti- 3/2008 INTEK:N TOIMINNANSUUNNITTELUSEMINAARI VUOSAARESSA InTek ry:n, Destian pardialaisella pääluottamusmiehellä vahvistettu hallitus kokoontui 30.-31.8. vuosittaiseen toiminnansuunnitteluseminaariinsa

Lisätiedot

1/2008. InTek ry:n hallituksen kokoonpano ja erityistehtävät v. 2008

1/2008. InTek ry:n hallituksen kokoonpano ja erityistehtävät v. 2008 Netti- 1/2008 INTEK:N HALLITUS JÄRJESTÄYTYI Helsingissä, syksyn 2007 liittokokouksen jälkeen tammikuussa ensimmäisen kerran kokoontunut InTek:n hallitus sopi keskinäisestä työnjaostaan. Kun hallituksen

Lisätiedot

INTEKIN EDUSTAJAKOKOUS PÄÄTTI JÄSENMAKSUN ALENTAMISESTA

INTEKIN EDUSTAJAKOKOUS PÄÄTTI JÄSENMAKSUN ALENTAMISESTA TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 3/2006 INTEKIN EDUSTAJAKOKOUS PÄÄTTI JÄSENMAKSUN ALENTAMISESTA Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen edustajakokouksensa 11.11.2006

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta Varsinainen osuuskuntakokous 26.5.2007 Pursijärven vesiosuuskunta Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;--------------------------------------------------------

; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;-------------------------------------------------------- ; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;-------------------------------------------------------- Hanski Matti 66 Reinikainen Hannu 58 Seppänen Markku 32 Siekkinen Jarmo 28 Miettinen Heikki 28 Tikkanen

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

TIEMIES. Miten meillä Tieliikelaitoksessa menee. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 1/2004. Henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen

TIEMIES. Miten meillä Tieliikelaitoksessa menee. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 1/2004. Henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 1/2004 Henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen Miten meillä Tieliikelaitoksessa menee Tieliikelaitoksen henkilöstön työoloista ja hyvinvoinnista minut herätti kirjoittamaan

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Pilkki 1 / 8 AKT Pilkkikilpailut : :00 Joukkue saalis Sukunimi Etunimi Osasto Sarja Joukkue Saalis paino paino

Pilkki 1 / 8 AKT Pilkkikilpailut : :00 Joukkue saalis Sukunimi Etunimi Osasto Sarja Joukkue Saalis paino paino Pilkki 1 / 8 Härkönen Kyösti 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet yli 55 v 002 / 1 Ohvo Yrjö 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet yli 55 v 002 / 1 Peltonen Seppo 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen 18.9. 2014 Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Aiheet Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yhteisten vesialueiden

Lisätiedot

10000m Tulos Sija Helena Rantakari N ,95 1 Raimo Hartonen M ,68 10 Kauko Kuningas M ,35 5

10000m Tulos Sija Helena Rantakari N ,95 1 Raimo Hartonen M ,68 10 Kauko Kuningas M ,35 5 100m Tulos Sija Vesa Lappalainen M55 14.67 28 Varpu Holmberg N70 20.06 15 Terhi Kokkonen N65 15.53 3 Raimo Koskela M55 12.83 5 Pauli Rantala M55 14.21 20 Tuula Siekkinen N55 16.13 12 200m Tulos Sija Jan

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot