ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE"

Transkriptio

1 TIEMIES PardiaNYT-lehden intek ry:n järjestöliite 1/2006 Järjestöesittely ja koulutus pääaiheena InTek ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE Tammikuun loppupuolella, työpäivän jälkeen kokoontui Ravintola Königiin joukko Tieliikelaitoksen johdon ja InTek ry:n edustajia keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Samalla InTek esitteli hivenen TAJ:n ajasta uudistunutta organisaatiotaan. Paikalle oli kutsuttu myös RKL:n edustaja esittämään näkemyksiä infra-alan teknisen koulutuksen nykypuutteista ja mahdollisista korjaavista toimista. Tilaisuudessa toimitusjohtaja, rakennusneuvos Timo Nieminen RKL /AMK:sta esitti yrityspuolen huolen työnjohtoosaamisen häviämisestä teknikkokoulutuksen loputtua amk-koulutusuudistuksen myötä. Varsinkin yrityspuolella on vahva halu saada teknikko-/rakennusmestaritaso uudestaan koulutusohjelmaan, mutta asia on vielä lobbausvaiheessa. Virallisesti asiaa tutkii ja valmistelee opetusministeri Kalliomäen asettama työryhmä, jonka pitäisi saada esitys asiantilan korjaamisesta valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. InTek ry:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi esitteli järjestön organisaatiorakennetta. Samalla hän esitteli yleisesti Pardialaista järjestökenttää ja sen järjestäytymistä. Pääluottamusmies Kimmo Laaksola esitteli ajankohtaisia asioita luottamusmiesrintamalta. Tämän jälkeen virisikin vilkas keskustelu edellä olleista aiheista. Varsinkin rekrytointitarve ammattiin ja kenttätyöhön sitoutuneesta esimiestasosta puhututti paikalla olijoita. Toimitusjohtaja Heikki Koivisto valotti Tieliikelaitoksen tulevaisuuden haasteita ja näkemyksiä vision/srategian suunnasta. Hän kertoi myös viime vuoden tuloksesta. Koiviston puheenvuoron jälkeen iltaa jatkettiin ruokailun ja vapaamman, pääosin päivän aiheisiin liittyvän keskustelun merkeissä. Tieliikelaitoksen johtoa edustivat tässä erinomaisen hyödylliseksi koetussa tilaisuudessa toimitusjohtajan lisäksi yrityssuunnittelupäällikkö Lauri Merikallio, henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen ja kenttäorganisaation puolelta Etelä-Suomen palveluryhmän uusi johtaja Jukka Yliherva. InTek ry:stä tilaisuudessa olivat läsnä puheenjohtajan ja Pardialaisten pääluottamusmiehen lisäksi varapuheenjohtaja Jari Lievonen ja koulutusvastaava Pentti Rosenberg. Timo Niemisellä oli ilmeestä poiketen vakavaa asiaa teknisen koulutuksen ongelmista Puheenjohtaja Salolammi ja InTek Tieliikelaitoksen johtoa Ravintola Königin perinteikkäässä ympäristössä InTek ry:n edustajat (Laaksola kameran toisella puolen) 1

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry on virallisesti aloittanut toimintansa. Tieliikelaitoksessa toimivien Pardialaisten järjestöjen yhteistyön tiivistäminen on tulevan aikakauden tärkeä tavoite. Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry on saanut patentti ja rekisterihallituksen hyväksynnän järjestönsä nimenmuutoshakemukseen Olemme jo ottaneet uuden nimen käyttöömme asteittain ja Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry on siirretty tältä osin historiaan. Vuoden vaihteessa muuttui myös alueyhdistyksellinen organisaatio, kun TAJ:n Länsi-Suomen ammattiyhdistys ry lakkautettiin ja jäsenet liittyivät Tieliikelaitoksen Etelä-Suomen ammattiyhdistys ry:n. Kaikkien kolmen alueellisten paikallisyhdistysten nimet tullaan muuttamaan InTek-pohjaisiksi tämän kevään kuluessa. Kaikille alueyhdistyksille on jaettu uusi jäsenesite, josta löytyvät tärkeimmät jäsenasiat ja järjestön kontaktitiedot. Esite tullaan jatkossakin päivittämään muutosten myötä. Kevään aikana avattavat nettisivut tulevat myös palvelemaan tiedon jakamisessa ja vaikuttavat osaltaan myös Tiemies-liitteen tekemiseen. Alustavasti on suunniteltu, että nykymuotoisena PardiaNyt lehden välissä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä liitteemme ilmestyisi tänä vuona kolme kertaa (n:ot 1,3 ja 4). Järjestömme sähköpostiosoite on myös saamassa Intek-tunnuksen lähiaikoina. Tieliikelaitoksen Pardialaisten järjestöjen (Tie-Ura, TiTo, VMT ja InTek) puheenjohtajat ovat viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa ehtineet kokoontua pohtimaan yhteistyön merkitystä ja sen tiivistämistä. Ryhmä toimii samalla myös luottamusmiesverkoston tukiryhmänä ja neuvottelijoiden apuna tavoitteiden asettelussa ja neuvottelutuloksen hyväksymisessä. Uusi YT-sopimus näki päivänvalon vuoden lopussa ja nyt on aika nimittää jäsenet neuvottelukuntiin ja työsuojelutoimikuntiin. Toimihenkilöillä on myös oikeus saada palveluryhmiin työsuojeluvaltuutettu, ja tätä oikeutta on syytä käyttää eli täyttää paikat oikeilla vaaleilla tai ns. sopuvaaleilla. Luottamusmiessopimus uusittiin ja siihen saatiin tehtyä muutamia tarkennuksia ja täydennyksiä. Uuden sopimuksen mukainen Pardialaisten luottamusmiesverkosto on luotu ja aloittanut toimikautensa lukien. Viime vuoden lopussa ollut pääluottamus- ja varapääluottamusmiehen toimikauden loppuminen ja uuteen kauteen ehdokkaiksi haluavien osalta ei tuonut asetelmiin muutosta. Kimmo Laaksola jatkaa Pardialaisten pääluottamusmiehenä ja Pirkko Toivanen varapääluottamusmiehenä seuraavan nelivuotiskauden lukien. Tieliikelaitoksen yhtiöittämisasia tuli loppuvuodesta esille talon sisältä. Johdon pyynnöstä allekirjoittanut yhdessä Pardialaisen pääluottamusmiehen kanssa teki. kirjelmän (mukana tässä liitteessä), johon listasimme ne asiat, joita me pidämme tärkeinä yhtiömuotoon menemisessä. Toivotan kaikille jäsenillemme menestystä työssä ja niissä toimikunnissa sekä luottamustehtävissä, joihin teidät on nimetty. Ottakaa aktiivinen ja keskusteleva rooli, jotta työyhteisömme toimisi hyvin. Teuvo Salolammi Tieliikelaitoksen pardialaisia (pääluottamusmiehen tukiryhmä) koolla Pasilassa

3 LAAKSOLAN PALSTA Alkuvuosi on sopimustoiminnan kannalta ollut hiljaista aikaa. Seuraavan kerran sopimuksista neuvotellaan muutoinkin vasta vuonna 2007, kun nykyinen sopimus päättyy syyskuun 30. päivänä. Meillä on kuitenkin käytössä jatkuvan neuvottelun menettely, joten jos sopimusten korjaamiseen on tarvetta, voimme kyllä neuvotella muulloinkin. Tästä on osoituksena esimerkiksi viime vuoden lopulla uusittu yt-sopimus. Sattumaako? Itä-Suomen yhdistyksen johtokunta kokoontui Jyväskylässä. Paikalla myös Kimmo Laaksola YLITYÖT JA KOKONAISPALKKAUS Ylitöiden määrästä on taas noussut pientä keskustelua. Kokonaispalkkauksessa olevien osalta on heidän henkilökohtaisessa sopimuksessaan kerrottu ylitöiden määrä, joka kokonaispalkalla kuuluu tehdä. Hoidon osalta sopimuksissa ovat vuoden ylityöt ja muissa sopimuksissa kuukautiset keskimääräiset ylityöt kokonaispalkkauksen ajalta. Kenenkään ei tarvitse tehdä enempää ylitöitä kuin sopimuksessa on sovittu. Jos ylitöitä kuitenkin tulee enemmän, on niiden korvaamisesta sovittava esimiehen kanssa. Sopiminen todella tarkoittaa sopimista, ei esimiehen sanelua. Liitän tähän suoran lainauksen muistutukseksi meidän kokonaispalkkasopimuksestamme: Jos ohjeelliset ylityömäärät ylittyvät tai uhkaavat ylittyä, esimies ja projektipäällikkö tai projektivastaava sopivat siitä, mihin toimenpiteisiin työmäärän suhteen tulee ryhtyä. Tällöin tulee selvittää työn organisointi ja töiden priorisointi, henkilöjärjestelyt sekä onko mahdollista järjestää ylityömäärien tasoittamiseksi vapaata. Tässä sopimisessa voidaan sopia myös lisäylitöiden maksamisesta aivan normaalisti. Ylitöiden kokonaismäärä on kuitenkin 250 tuntia vuodessa, mitä ei saa missään tapauksessa ylittää. Työnantaja voi anoa luottamusmieheltä 80 tuntia ylitysoikeutta tähän 250 tunnin kokonaismäärään. Tämän 80 tunnin ylitysoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan saa olla luottamusmiehelle mikään automaatio, vaan jokainen työnantajan anomus ja sen tarpeellisuus on tutkittava erikseen. Joissakin töissä esiintyy jatkuvasti jonkin verran ylitöitä ja se on aivan luonnollista. Kuitenkaan ei ole tarkoituksenmukaista tehdä jatkuvasti suuria määriä ylitöitä missään tehtävässä. Meillä kaikilla on muutakin elämää kuin töissä käyminen. TYÖAIKAPANKKI Työaikapankki on mainio vaihtoehto ylitöihin, jos tarvetta ylitöihin esiintyy vain ajoittain. Työaikapankkiin voidaan sopia tehtäväksi tunteja silloin, kun on tarvetta pidentää päivää ja hiljaisena aikana pidetään työaikapankista vapaata. Tarkemmat ohjeet työaikapankista löytyvät sopimuksesta. Myös ylitöitä voi siirtää työaikapankkiin joko prosenttitunteina tai siten, että sinne siirretään perustunnit ja korotusosa maksetaan rahana heti. Työaikapankin käyttämisestä pitää vain aina muistaa sopia esimiehen kanssa. Työaikapankkisopimuksen liitteenä on olemassa valmis lomake työaikapankin käytöstä sopimiseen. JYVÄSKYLÄN YHTIÖ Jyväskylässä Tieliikelaitos ja Jyväskylän kaupunki valmistelevat yhteisen yrityksen perustamista. Mahdollinen tuleva yhtiö toimisi Tieliikelaitoksen tytäryhtiönä ja sen toimialana olisi kaikki nykyisen Jyväskylän palveluyksikön tekemät työt lisättynä kaupungin tarjoamilla työmahdollisuuksilla. Asiasta valmistellaan parhaillaan myös sopimusta kummankin osapuolen henkilöstöjärjestöjen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. LUOTTAMUSMIESPÄIVÄT Luottamusmiespäivät järjestetään tänä vuonna luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja yhdistysten puheenjohtajille Oulun Eedenissä. Siellä käymme läpi taas ajankohtaisia asioita ja sopimusten uudistamistarpeita sekä kuulemme Tieliikelaitoksen johdon terveisiä luottamusmiehille. Päiville on alustavasti lupautunut osallistumaan myös Pardian uusi puheenjohtaja Antti Palola. 3

4 TIELIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN Tieliikelaitoksen yhtiöittämisestä on puhuttu koko sen synnyttämisen ja olemassaolon ajan. Etenkin kilpailijat ovat sitä vaatineet ja samalla myös Tieliikelaitoksen pilkkomista osiin. Järjestömme InTek ry. on ottanut yhtiöittämiseen varovaisen myönteisen kannan. Toimitusjohtaja Heikki Koivisto lähestyi vuoden 2005 lopulla puheenjohtaja Teuvo Salolammia yhtiöittämisasiassa pyytäen kannanottoa asiasta. Asiasta on keskusteltu aikanaan TAJ:n hallituksessa, joten asian valmistelun ja vastineen laativat yhteistyössä Salolammi ja pääluottamusmies Kimmo Laaksola. Koivistolle osoitetussa kannanotossa osakeyhtiömalliin otettiin myönteinen kanta, jos henkilöstöä koskevista eduista sovitaan etukäteen. Kannanotto kokonaisuudessaan oli seuraava: 60 vuotta MERKKIPÄIVIÄ Arvo Piippo Unto Kiimalainen Ismo Pynnönen Antti Niemeläinen Seppo Kovalainen Reijo Tuppurainen Heikki Valkonen Lauri Koskelo Juhani Lintala Tauno Murtonen Jukka Hakkarainen Pertti Huhta Tauno Suhonen Raimo Olli Raimo Rautio Urpo Tolonen Mauno Syrjämäki Osmo Viljanen Osmo Huhtaniska Sven Wideroos Matti Karjalainen 50 vuotta Pertti Partanen Kari Melto Reijo Parviainen Hannu Hukkanen Jukka Rauhala Jorma Rauhala Seppo Mäntykallio Hannu Kantola Hemmo Ruoho Heikki Mäki Raimo Joona Antti Pirttijoki Esko Voutilainen Tom Eliasson Kari Hyppänen Arto Ojala Pertti Mulari Pekka Vanhamaa Jari Kivenmäki Jorma Kuvaja Nykytilanteessa olemme valmiit tukemaan Tieliikelaitoksen yhtiöittämistä jos sovimme ennen sitä seuraavista asioista: Yhtiöittäminen tulee tehdä noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Palkansaajajärjestö Pardia on yhtenä järjestönä tekemässä toimihenkilöiden työehtosopimusta tulevassa yhtiössä. Eläkkeiden tason säilyminen on varmistettava vanhoilla työtekijöillä. Vuosilomista sovitaan, että jos yhtiössä aloitetaan neuvottelut loma-aikojen lyhentämisestä korvataan lomien lyheneminen täysimääräisenä palkoissa. Työterveyshuollon taso säilytetään nykyisellä tasolla. Toimistotyöaika säilytetään nykyisellään tai jos sen pidentämisestä neuvotellaan, niin pidennys korvataan täysimääräisenä palkoissa. Lisäksi olemme sitä mieltä, että yhtiöittäminen tulisi tehdä yhtenä kokonaisuutena. Teuvo Salolammi InTek ry Puheenjohtaja Kimmo Laaksola Pardia ry Pääluottamusmies Ajan henki INTEK RY. JA TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE ONNITTELEVAT! Mikäli joku ei halua merkkipäiväänsä julkaistavaksi tässä yhteydessä, ilmoittakoon siitä hyvissä ajoin ennen h-hetkeä Tiemiehen toimitukselle. 4

5 INTEK RY:N TOIMIHENKILÖT 2006 HALLITUS Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Teuvo Salolammi puheenjohtaja Pohjoinen Lintuvaarantie 22, ESPOO Timo Krigsman sihteeri Terriniementie 136, PAKAA Etelä-Suomi Pentti Rosenberg jäsen Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Seppo Sinisalo jäsen Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Itä-Suomi Jari Lievonen varapj./jäsen Asematie 6 as.1, KANGASNIEMI Kristiina Kuosmanen jäsen Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Pohjois-Suomi Jouko Vuorinen jäsen Kaamoskuja 2 F 34, ROVANIEMI Eero Kemppainen jäsen Urpiaisentie 35 B 3, OULU Asiamiehet Timo Krigsman Terriniementie 136, PAKAA Jouko Kauppinen Koivulehdontie 16 as.1, PALOKKA Vilho Rauhala Lahenrannantie 46, MUONIO LIITON TOIMIHENKILÖT Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin InTek:n toimisto Timo Krigsman tsto pääll/liittosiht. Terriniementie 136, PAKAA Seija Honkakuru tsto hoitaja Tierakennusmestari- lehden toimituskunta Rauno Toivola päätoimittaja Riikiläntie 10, LIETO Eila Markus toimitussihteeri Kauppalank. 12 B 15, HYVINKÄÄ Matti Murtojärvi ilmoituspäällikkö Koivuharjuntie 4, RUOVESI Pentti Rosenberg jäsen Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Raija Kreutzer jäsen Karjakontie 38, TAMPERE Tiemies-liite Teuvo Salolammi päätoimittaja Pohjoinen Lintuvaarantie 22, ESPOO Eero Kemppainen toimittaja Urpiaisentie 35 B 3, OULU Tilintarkastajat Sirpa Eriksson varsinainen Mannerheimintie 20 B, HELSINKI Heidi Vierros vara Mannerheimintie 20 B, HELSINKI Tapani Mannila varsinainen Paukkutie 4, TERVAKOSKI Pekka Grönroos vara Kittiläntie 52, HAARAJOKI

6 YHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖT Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Etelä-Suomi Pentti Rosenberg puheenjohtaja Ihanamäenkatu 12, KANKAANPÄÄ Seppo Sinisalo varapj. Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Irma Lehto jäsen Messukatu 50 as.1, PORI Sini Kukkola jäsen Ristiveräjänkatu 33, NOKIA Raimo Aaltonen jäsen Kaaritie 6, RIIHIKOSKI Erkki Karjalainen jäsen Laitakatu 14, VIIALA Esa Kaalikoski jäsen Aurinkomäentie 9, HELSINKI Pentti Kärhä sihteeri/rah.hoitaja Viestitie 36 E, VANTAA Itä-Suomi Jari Lievonen puheenjohtaja Asematie 6 as.1, KANGASNIEMI Jouko Kauppinen varapj. Koivulehdontie 16 as. 1, PALOKKA Juha Räsänen jäsen Rämeharjuntie 7, SAVONLINNA Matti Eskelinen jäsen Koulutie 7, KINKOMAA Markku Heiskanen jäsen Notkokatu 1 C as 16, LAPPEENRANTA Jyrki Haajanen jäsen Parkkalinniementie 5, SAVONLINNA Pertti Kylliäinen jäsen Lammenpolku 36, VALKEALA Kristiina Kuosmanen sihteeri Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Juha Putkinen rah.hoitaja Myllärintie 1, MIKKELI Pohjois-Suomi Jouko Vuorinen puheenjohtaja Kaamoskuja 2 F 34, ROVANIEMI Seppo Rikala varapj. Nevakuja 2, ÄHTÄRI Seppo J. Heikkinen jäsen Honkirämeentie 33,87400 KAJAANI Kari Kärki jäsen Vanamokatu 4 D 7, ROVANIEMI Jarmo Malmi jäsen Lottelundinkehä 6 A, KOKKOLA Eero Kemppainen sihteeri Urpiaisentie 35 B 3, OULU Eila Tikkanen rah.hoitaja Saunalantie 4, UTAJÄRVI TIELIIKELAITOKSEN PARDIALAISET LUOTTAMUSMIEHET Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Kimmo Laaksola pääluottamusmies Harjutie 10, MASKU Pirkko Toivanen varapääluott.mies Visakuja 2 C 8, KUOPIO Pääkonttori Riitta Virtanen luottamusmies Patasenmäentie 28, RIIHIMÄKI Virpi Heikkinen varaluottamusmies Rajakyläntie 40 B, VANTAA Valtakunnallinen erikoisrakentaminen Ermo Koho luottamusmies Niemeläntie 1-3 A 1, ROVANIEMI Seppo Sinisalo varaluottamusmies Pirttimäentie 233, RAJAMÄKI Etelä-Suomen alue Esa Kreutzer luottamusmies Karjakontie 38, TAMPERE Jarmo Suhonen varaluottamusmies Konalantie 18 A 14, HELSINKI Kauko Girs luottamusmies Mertatie 3, NAKKILA Raimo Aaltonen varaluottamusmies Kaaritie 6, RIIHIKOSKI Pentti Kärhä luottamusmies Viestitie 36 E, VANTAA Sakari Pääkkölä varaluottamusmies Kilpikuja 4, ORIMATTILA

7 Nimi Tehtävä Kotiosoite Matkapuhelin Itä-Suomen alue Pirkko Toivanen luottamusmies Visakuja 2 C 8, KUOPIO Timo Toppinen varaluottamusmies Karpalopolku 19, KUOPIO Markku Heiskanen luottamusmies Notkokatu 1 C as 16, 53850LAPPEENRANTA Jyrki Haajanen varaluottamusmies Parkkalinniementie 5, SAVONLINNA Jan Viilos luottamusmies Sahara 6, JYVÄSKYLÄ Jouko Kauppinen varaluottamusmies Koivulehdontie 16 as.1, PALOKKA Pohjois-Suomen alue Pekka Kaisanlahti luottamusmies Valtakatu 2 C 2, ROVANIEMI Vilho Rauhala varaluottamusmies Lahenrannantie 46, MUONIO Seppo J. Heikkinen luottamusmies Honkirämeentie 33, KAJAANI Esa Tapani Leinonen varaluottamusmies Likolahdentie 4 A, PALTAMO Seppo Rikala luottamusmies Nevakuja 2, ÄHTÄRI Esa Mäki-Lohiluoma varaluottamusmies Luomantie 82, LOHILUOMA Päällyste- ja ympäristöpalvelut Kai Mattila luottamusmies Alanurmontie 53, LAPUA Olli-Pekka Luume varaluottamusmies Nummenselkä 16 B 5, NUMMELA Konsultointi Pääkonttori, suunnittelupalvelut Helsinki, Turku, Tampere, Kouvola, Jyväskylä Matti Vuolamo luottamusmies Jumpuritie 4 A 2, KAARINA Irma Lehto varaluottamusmies Messukatu 50 as.1, PORI Suunnittelupalvelut Vaasa, Kuopio, Oulu, Rovaniemi Kari Kärki luottamusmies Vanamokatu 4 D 7, ROVANIEMI Kristiina Kuosmanen varaluottamusmies Siiviläkuja 1 B 5, KUOPIO Geopalvelut Toni Pohjolainen luottamusmies Jokipalstatie 25 C 7, KLAUKKALA Jorma Rantalankila varaluottamusmies Sakarinkatu 3 B 5, HELSINKI Paikkatietopalvelut Pauli Korpelainen luottamusmies Laaksokatu 17, MIKKELI Matti Laitinen varaluottamusmies Vasamakatu 7 F, KERAVA Tieto-ja asiantuntijapalvelut Juhani Sulonen luottamusmies Konalantie 18 A 14, HELSINKI Reima Huhtala varaluottamusmies Peippotie 11 F 25, YLIVIESKA Muut palveluryhmät Kimmo Laaksola luottamusmies Harjutie 10, MASKU Pirkko Toivanen valaluottamusmies Visakuja 2 C 8, KUOPIO

8 MATKALLA MAAILMALLA Joukko TAJ:n Länsi-Suomen yhdistyksen jäseniä jatkoi vuoden 2005 lopulla kaukomatkailuperinnettään. Tällä kertaa pariviikkoinen matka suuntautui Karibian lämpöön, Kuubaan ja Bahamalle. Reissusta saatiin Tiemies-toimitukseen Timo T. Niemen laatima matkakertomus valokuvineen. VAROITUS: Kirjoitus saattaa aiheuttaa kaukokaipuuta! Matkalle kohti Karibian lämpöä lähdimme 21. marraskuuta Helsingistä, josta suuntasimme ensin Pariisiin, missä katselimme nähtävyyksiä ja vietimme ensimmäisen yön. Aamulla julkiset kulkuneuvot olivat lakossa, mutta pääsimme hyvissä ajoin siirtymään Pariisiin kentälle ja odottelemaan Air Francen lentoa kohti Havannaa. Havanna Laskeuduttuamme Havannaan, noin kymmenen tunnin lennon jälkeen, oli jo päivä kääntynyt iltaan, mutta auringon lämpö ei ollut hävinnyt minnekään. Matkalla hotellille kiinnitimme mm. huomiota yleiseen pimeyteen, sillä katuvaloja ei juurikaan ollut. Havannassa oloaikanamme kiertelimme suurimman osan aikaa tutkien vanhaa kaupunkia samalla nauttien Karibian auringosta/lämmöstä (n ) hyvän ruoan ja juoman kanssa. Totesimme, että Havanna on valtava museo, jonka autokanta suurimmalta osin oli Chevrolet vm

9 yli 50 vuotta vanhaa ja rakennukset huomattavasti sitäkin vanhempia. Palvelut toimivat kuitenkin hyvin ja ihmiset olivat hyvin ystävällisiä. Bahama, Nassau Aurinko paistoi edelleen mennessämme uuteen provinssiin, Nassaulle. Matkalla kohti hotelliamme, Paradise Island, huomasimme saapuvamme amerikkalaiseen paratiisiin. Kaikki oli suurta ja mahtavaa, Karibian meren risteilijöitä sataman täydeltä! Herätessämme aamulla katselimme hotellihuoneemme parvekkeelta kuinka palmut huojuivat kevyesti tuulessa ja Atlantin aallot pyyhkivät valkoista hiekkarantaa. Nautimme bahamalaisesta vieraanvaraisuudesta sekä hotellimme palveluista ja auringosta. Matkamme jatkui vielä takaisin Kuubaan, jossa yövyimme jo tutussa hotellissa yhden yön ennen kuin lähdimme Kuuban kiertomatkalle kohti Trinidadia. Trinidad Lähdimme nyt neljän päivän kiertueelle omalla pikkubussilla oppaamme Leilan ja kuskimme pastorin kanssa. Tämä opasjuttu olikin hyvä vaihtoehto, koska tienviittoja ei ollut. Matkamme suuntautui ensin Guaman-krokotiilifarmin kautta Sikojen lahdelle, jossa tutustuimme taistelumuseoon. Ruokailimme Cienfugosin kaupungissa yksityisravintolassa, jonka jälkeen jatkoimme Trinidadiin. Kiertomat- Hot. Atlantis, uima-altaissa 11 milj. galllonaa vettä. Veijo, the crocodile-man 9

10 kasta oli takana n. 450 km. Trinidadissa hotellimme sijaisi Anconin niemimaalla, Karibian meren rannalla. Täältä kävimme vielä tutustumassa sokerimyllyjen laaksoon sekä vuorilla olevaan Topes de Collantesin vesiputouksiin, jossa kävimme myös uimassa. Lomamatkamme loppuajan vietimme rannalla. Nautimme auringosta sekä virvokkeista, joita hotellin rannekkeilla sai rannalle kiitettävästi. Matkan loppu alkoi häämöttää ja jätimme hyvästit Karibianmerelle. Lähdimme aamulla kohti Havannaa ja pysähdyimme Santa Clarassa tutustumassa Che Guevaran muistomerkkiin ja mausoleumiin. Noin 30 tunnin kuluttua lähdöstä Karibian meren rannalta olimme takaisin lu- misessa kotisuomessa parahiksi valmistautumaan itsenäisyyspäivän viettoon. Kiitokset vielä kaikille matkaajille, tehtiin hieno matka, mistä riittää muisteltavaa. Timo Ryhmä Trinidadissa, sokerimyllyjen laaksossa 10

11 Yhdistyskuulumisia ITÄ-SUOMI MARJAN LÄK- SIÄISIÄ VIETETTIIN KUO- PIOSSA Intek ry:n varapuheenjohtajalla Jari Lievosella oli mieleinen, mutta samalla hiukan haikea tehtävä viime joulukuussa Päivärannan toimistolla. Hänen piti saattaa pitkäaikainen työkaveri ja ystävä Marja Bäck uudelle työuralle. Marja oli valittu joulukuun alussa tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin tiemestariksi. Jari muisteli Marjan työuraa joka alkoi rakennusmestarina vuonna 1986 silloisessa Tie ja vesirakennuslaitoksen Kuopion tiepiirissä rakennustoimialalla. Hän oli työskennellyt alkuvuosina työkohdemestarina ja siirtynyt työnsuunnittelun kautta isojen rakennusprojektien toiminnansuunnittelijaksi. Suurimmat projektit Marjalla ovat Vt 5 Etelän ja Lännen yhdistykset yhdistyivät Vuoden 2006 alusta lännen 110 jäsentä siirtyivät Etelä-Suomen yhdistyksen jäseniksi. Etelän yhdistyksessä oli ennestään 70 jäsentä. Saimme yhden uuden jäsenen, joten jäsenmäärämme on nyt 181. Yhdistyneen alueen uusi johtokunta ja toimihenkilöt: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Raimo Aaltonen Kimmo Laaksola Pentti Rosenberg Timo Niemi Erkki Karjalainen Matti Saarinen Sini Kukkola Esa Kreutzer Irma Lehto Veijo Wallin Seppo Sinisalo Markku Lehtinen Esa Kaalikoski Keimo Komulainen. Puheenjohtaja: Pentti Rosenberg Varapuheenjohtaja: Seppo Sinisalo Sihteeri/taloudenhoitaja: Pentti Kärhä Tilintarkastajat: Kauko Girs ja Reino Nieminen Varatilintarkastajat: Pekka Jyräkoski ja Matts Backman. Yhdistyksen kevätkokous pidetään Hämeenlinnassa Kokouksessa käsitellään mm. yhdistyksen nimen ja sääntöjen muutos. Pentti Rosenberg ETELÄ-SUOMI Haikeus paistaa Jarin kasvoilta jäähyväispuheen aikana. Mutta lohutusta Marjalle: Nyt kun sie olet asiakkaan edustaja niin ei ainakaan lahjuspullot tule jatkossa pienenemään Pitkälahti Jynkkä ja Vt 5 Hiltulanlahti- Pitkälahti moottoritietyömaat sekä Vt 17 Jännevirta Vartialan KVU- pilottiprojekti. Hän ehti toimia rakennusprojekteilla kaikkiaan yli kymmenen vuotta. Seuraavien vuosien aikana Marja oli toiminut suunnittelijana tielaitoksen konsultoinnissa erilaisissa liikenneturvallisuus-, ja kunnossapidon seurantaprojekteissa sekä lukuisissa erillisissä kehittämisprojekteissa. Tieliikelaitoksen ajan hän on toiminut suunnittelijana ja mittauspäällikkönä tiestö ja asiantuntijapalveluissa Konsultoinnissa. Eritysosaamisesta ainakin Jarille oli jäänyt mieleen korkeatasoisten liikenteenohjaussuunnitelmien tuottaminen eri projekteille. Jari totesi, että Marjalla on lähes kahdenkymmenen vuoden jälkeen edessä taas uudet haasteet kun hän siirtyy kunnossapitoon ja vielä tiemestarin vaativaan työhön. - Kuitenkin sinä olet aina ollut menestyjä ja tulet onnistumaan myös uudessa tehtävässäsi ja eikä se varmaan jää myös viimeiseksi, ennusteli Jari. Ne tekijät, miksi Marja on sitten menestynyt niin työssä kuin yhdistystoiminnassakin hyvin on, että hänellä on aina ollut oikea asenne ja suhtautuminen tehtäviin sekä työkavereihin. Hänen mahtava luonteensa ja toisten huomioon ottaminen on ollut hänen vahvuutensa. Tällaisesta pitkäjänteisestä toiminnasta ja oikeasta asenteesta on hyvä esimerkki se, kun hän kouluttautui insinööriksi työ ohella ja valmistui juuri vuonna Se on vaatinut kovan panostuksen ja siitäkin hän selvisi hyvin. Jari Lievosella oli kunnia luovuttaa InTek ry:n nimissä liiton ensimmäinen Ukkomestari-patsas Marjalle. - Olet ollut esimerkillinen rakennusmestari ja olet omalla toiminnallasi edesauttanut ja ylläpitänyt rakennusmestarien ammattikunnan arvostusta ja mainetta. Olet jaksanut panostaa vapaa-aikanasi yhdistystoimintaan täällä paikallisyhdistyksissä sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävissä ja olit edustamassa meitä Tieliikelaitoksen ensimmäisessä hallituksessa. Oikein suuret kiitokset sinulle tästä toiminnasta ja menestystä haastaviin tehtäviin, Lievonen päätti patsaan luovutuspuheensa. Jari Lievonen Toimihenkilövalintoja Yhdistyksen syyskokouksessa valittu johtokunta kokoontui marraskuun lopulla mm. järjestäytymistä varten. Toimihenkilövalinnat pysyivät ennallaan, eli varapuheenjohtajana jatkaa Seppo Rikala, sihteerinä Eero Kemppainen ja rahastonhoitajana Eila Tikkanen. Joulukuussa toteutetussa luottamusmiesvalinnoissa ei tapahtunut muutoksia pohjoisen osalta, joten aiemmin tointa hoitaneet saivat neljän vuoden jatkopestin. Tarkemmat henkilölistat ovat toisaalla tässä lehdessä. Eero Kemppainen POHJOIS-SUOMI 11

12 INFRA-ALAN TOIMI-HENKILÖLIITTO InTek ry. InTek ry. on Tieliikelaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhdistysten liitto. Se valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten ammatillisia, sosiaalisia, oikeudellisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja. TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi , , Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL HELSINKI Toimipiste: Pasila, ER Tehtävänimike: Työsuojelupäällikkö Työpuhelin: , , Sähköp. Liittosihteeri Timo Krigsman Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL HELSINKI Toimipiste: Pasila, Pääkonttori Tehtävänimike: Tietohallintopäällikkö Työpuhelin: , Sähköp. Toimittaja: Toimituksen osoite: Osoiteasiat: Taitto: Eero Kemppainen Eero Kemppainen Urpiaisentie 35 B OULU InTek ry Seija Honkakuru Ratamestarinkatu HELSINKI Forssan Kirjapaino Oy Varapuheenjohtaja Jari Lievonen Työosoite: Savo-Karjalan palveluyksikkö PL KUOPIO Tehtävänimike: Projektipäällikkö Työpuhelin: ( ) Sähköp. Toimistonhoitaja Seija Honkakuru Osoite: Ratamestarinkatu HELSINKI Puhelin Sähköp. Kirjapaino: Forssan Kirjapaino Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät InTek ry:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Seuraava Tiemies ilmestyy PardiaNyt-lehden 3/2006 liitteenä Pääluottamusmies (Tieliikelaitoksen PARDIAlaiset toimihenkilöt) Kimmo Laaksola Osoite: Harjutie MASKU Työpuhelin: ( ) Sähköp. Järjestö- ja jäsenasiat internetissä:

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;--------------------------------------------------------

; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;-------------------------------------------------------- ; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;-------------------------------------------------------- Hanski Matti 66 Reinikainen Hannu 58 Seppänen Markku 32 Siekkinen Jarmo 28 Miettinen Heikki 28 Tikkanen

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry Julkaisija: Piiritoimisto Osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 MÄNTSÄLÄ Puhelin: 019 6871 300 E-Mail:

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht.

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. Pohjanmaa Cup 2014 Kokonaistilanne Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. 1 4 Noukkala Mika Ähtäri ÄUK 47 22 43 55 49 38 30 262,0 2 36 Harju Toni Peräseinäjoki

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 Aika perjantai 24.05.2013 klo 9 10.38. Paikka AMI-säätiö, kokoustila Idea, Valimotie 8, Pitäjänmäki, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo Karkola

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta 15.12.2017 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 1/2017 PÖYTÄKIRJA Aika 25.01.2017 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55 Evijärvi 07.06.2014 Kisassa 62 venekuntaa Suurin kala hauki 9215 g, Mika Mäenpään venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 6530 g pist: 6530 24 Palomäki Tomi Pohjo Pertti ja Markku 48280

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht.

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. Pohjanmaa Cup 2014 Kokonaistilanne Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. 1 4 Noukkala Mika Ähtäri ÄUK 47 22 43 55 49 38 46 35 275,0 2 36 Harju Toni

Lisätiedot

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet:

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet: SM-lohipilkki 20.3.2016 Pirttilahdella Osallistujia oli 560 Pakkasta oli aamulla kymmenisen astetta, mutta päiväksi lämpeni -2 asteeseen Kaloja nousi yhteensä 175,796 kg Nuoret: 1 Hirvonen Niilo Outokumpu

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI Turku 10m Liikkuvamaali, sarja N45 1. Tiina Aalto SMY 74 80 154 82 74 156 310 10m Liikkuvamaali, sarja N65 1. Kaija Häyrinen KAMS 83 83 166 63 52 115 281 10m Liikkuvamaali, sarja Y45 1. Markku Jetsonen

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot