-liike on ihmisen muotoinen. Nyt tarvitaan toivoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-liike on ihmisen muotoinen. Nyt tarvitaan toivoa"

Transkriptio

1 -liike on ihmisen muotoinen Nyt tarvitaan toivoa

2 3 13 Setlementtiliitto P r e s i d e n t t i T a r j a H a l o s e n k u v a s i E m i l B o b y r e v [ pääkirjoitus ] Suomen arvot testataan arjessa Nyt tarvitaan toivoa Presidentti Tarja Halonen uskoo muutoksen mahdollisuuteen Eurooppalainen yhteistyö tiivistyy IFS:n seminaari Brysselissä [ liikkeessä ] Modernia kansalaisuutta luomassa Kolumnistina Matti Cantell Kohti omia ja yhteisiä tarinoita Celebrating HerStory kokosi nuoria eri maista Rajoja haastavaa Nuorisotyön neuvottelupäiviä vietettiin Lahdessa Tavoitteena välittävä verkosto Setlementti Naapurin seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke [ tässä ja nyt ] Aerobikkia Morogorossa Perusopetusta ja maaseudun oppimisolosuhteiden kehittämistä Setlementtiliiton kehitysyhteistyöhankkeet Tansaniassa Itä-Pasilan asukkaat nousevat estradille Kalliolan setlementin yhteistyöhanke itäpasilalaisten ja Helsingin Kaupunginteatterin kanssa [ keskeltä kenttää ] "Hei, mulle kuuluu hyvää" Nuotta-valmennusta Nuorisokeskus Syötteen mahtavissa maisemissa [setlementtiliike] Suomen Setlementtiliitto on sosiaali- ja sivistystyötä tekevä kansalaisjärjestö. Setlementtiliikkeen muodostavat Setlementtiliitto osakeyhtiöineen sekä sen jäsenyhdistykset. Setlementtityö Suomessa tehtävä setlementtityö on osa kansainvälisen verkoston toimintaa. Setlementtityö käynnistyi kaupunkisosiaalityön kehittämishankkeena Lontoossa 1880-luvulla, jolloin köyhien ihmisten asuinalueilla käynnistettiin sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen tähtääviä uusia työmuotoja. Suomessa setlementtityö alkoi vuonna Ensimmäinen Lontoon mallin mukainen setlementtitalo perustettiin Helsingin Kallioon. Setlementtiarvot Setlementtiliikkeen sosiaalieettiset perusarvot nousevat tahdosta rakentaa oikeudenmukaista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa. Keskeistä on lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys ja erilaisten ihmisten välinen yhteistyö. Eri tavoin ajattelevia ja uskovia ihmisiä yhdistää setlementeissä halu toimia varsinkin heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Monikulttuuriset yhteisöt mahdollistavat arvostavan kohtaamisen. Setlementtiliiton toimialajohtajat Asumisen palvelut. Anu Haapanen, Kansalaisvaikuttaminen. Piia Puurunen, ( saakka). Lapsi- ja nuorisotyö. Otto Pasma, Monikulttuurinen työ. Matti Cantell, Seniori-ja vanhustyö. Opintotoiminta. Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, Vaikeat elämäntilanteet ja kriisityö. Pentti Lemmetyinen, Setlementtiyhtiöt Setlementtiliiton yhtiöihin kuuluvat sosiaalista asuntotuotantoa harjoittava S-Asunnot Oy, Senioriasumisoikeus Oy ja päihdekuntoutujille tarkoitettu Oskelakoti Oy. Suomalaisen Työn Liitto myönsi yhtiöille yhteiskunnallisen yrityksen arvon vuonna Juttuvinkit tervetulleita osoitteeseen S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

3 [pääkirjoitus] S e t l e m e n t t i - l e h t i on suomalaisen setlementtiliikkeen lehti, jota julkaisee Suomen Setlementtiliitto. O s o i t e Setlementti-lehti Läntinen Brahenkatu 2 (4.krs) Helsinki V a s t a a v a p ä ä t o i m i t t a j a Pentti Lemmetyinen p T o i m i t u s s i h t e e r i Helena Hyvärinen p M u u t o i m i t u s k u n t a Jaana Kymäläinen, Pirkko Ruuskanen-Parrukoski T i l a u k s e t, o s o i t t e e n m u u t o k s e t Olga Annala p U l k o a s u j a t a i t t o Jaakko Bashmakov p P a i n o Nykypaino Oy, Helsinki, 2013 ISSN Suomen arvot testataan arjessa Kokoomusnuoret ovat tulleet hiljattain ulos omalla tavoiteohjelmallaan. Sen mukaan Suomessa köyhät pannaan kyykkyyn kunnolla, pakolaisuutta ei suvaita, kehitysyhteistyötä ei tehdä, yllyttäminen kansanryhmää kohtaan ei olisi rikos ja mopojen enimmäisnopeuden pitäisi olla 60 km tunnissa. Mistä kummasta tämä kertoo ajassamme? Ainakin siitä, että poliittisen värittömyyden aika on ohi. Puolueiden ohjelmilla on nyt väliä. Populistinen ja erilaisia kansanryhmiä kosiskeleva politiikka on saanut rauhassa muhia maassa, jossa kansalaiset eivät ole osanneet tehdä eroa puolueiden välillä. Nyt ollaan tilanteessa, jossa arvolähtöisten yhteisöjen on noustava eturintamaan. Kyse ei ole vain siitä, että puolueet tai niiden nuorisoyhdistykset suoltavat poliittista jargoniaan. Nyt kirjoitetaan piirtoja kansakuntamme isoon kuvaan. Onko Suomi avoin, ihmisoikeuksia kunnioittava, yhdenvertainen, demokraattinen ja kansalaisiaan arvostava yhteiskunta? Näiden arvojen testaus tapahtuu paikallisessa arjessa. Setlementtiliitto on Suomessa 50 paikkakunnalla tehtävän setlementtityön keskusjärjestö. Sen olemassaolon oikeutus liittyy perustehtävään eli kansalaisyhteiskunnan rakenteiden suojelemiseen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tuleva vuosi on liikkeemme strategian kirjoittamisen aikaa. Noina vuosina tullaan kirjoittamaan myös eurooppalaisen hyvinvointiyhteiskunnan strategiaa. Suomalaisella setlementtiliikkeellä on kaikki mahdollisuudet olla tämän kehityksen kärkikumppaneita. Kesäkuussa Brysselissä EU:n ytimessä ollut eurooppalaisen setlementtityön seminaaripäivä tuotti lopputulemanaan, että setlementtiliike tahtoo olla tuottamassa todellista lisäarvoa yhteiskunnassa. Puolueisiin sitoutunut yhteiskuntapolitiikka on etenkin pulaan joutuneilla alueilla kulkenut tiensä päähän. Nyt meiltä kysytään totista sitoutuneisuutta perustehtäväämme. Paikallisesti, valtakunnallisesti ja ehdottomasti myös kansainvälisesti. Tähän uskoen, tähän kannustaen P e n t t i L e m m e t y i n e n P ä ä s i h t e e r i s e t l e m e n t t i l i i t t o 3 S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

4 Nyt S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

5 tarvitaan t e k s t i h e l e n a h y v ä r i n e n toivoa Kansainvälisen setlementtiliikkeen IFS:n arvoseminaarissa Brysselissä puhunut presidentti Tarja Halonen on sitä mieltä, ettei Eurooppa selviä ahdinkonsa yli ilman setlementtien apua. Hänestä setlementtien tehtävä on herättää nyt yhteiskunnallista keskustelua. k u v a t e m i l b o b y r e v Bryssel Presidentti Tarja Halonen halusi, että kuvassa näkyy Kallion kirkko. Hän palasi takaisin kirkon jäseneksi, mutta vasta presidenttikautensa päätyttyä, jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä. Ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa on pidetty hyvinä aikoina itsestään selvinä niin meillä Suomessa kuin EU:ssa. Tämä jäi presidentti Tarja Halosen mieleen päällimmäisenä arvoseminaarista, jonka Kansainvälinen Setlementtiliitto IFS järjesti Brysselissä kesäkuun alussa. EU itse on pitänyt kuitenkin usein enemmän talouden, kaupan ja materian puolta. Inhimilliset arvot ovat jääneet selvästi vähemmälle. Ihmisoikeusasiat unohtuvat, koska EU-tuomioistuimella ei ole niissä ensisijaista päätösvaltaa. Suomalaisille EU on merkinnyt toivoa paremmasta, mutta Suomi unohti unioniin mennessään, että kaikki alleviivaavat niitä asioita, joihin niillä on valta, presidentti Halonen sanoo. Halosen mielestä eurooppalaisesta demokratiasta on pidettävä kiinni ja korjattava virheet ei leimaamalla kansakuntia, vaan näkemällä, miten systeemi, jolle EU rakennettiin, toimii. Oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja demokratian pitää lyödä läpi taloudesta. Tämä koskee yritysten lisäksi jokaisen yksityisen ihmisen taloutta ja tarkoittaa tyytymistä kohtuuteen, säälliseen elämään. On hyvä muistaa, että sellaista aikaa, että teen vain sitä, mikä on kivaa, ei ole ollut, eikä koskaan tule. Halosen mukaan Eurooppa ja Suomi ovat tällä hetkellä tilanteessa, jossa tarvitaan toivoa enemmän kuin mitään muuta. Eurooppalaisen setlementtiliikkeen tehtävä on tarjota kansalaisille välineitä osallisuuden kehittämiseen. Kansalaisten pitää saada nyt äänensä laajasti kuuluviin, sillä yhteiskunnan toimivuuden perusta on ihmisissä. Suomalaisten äänestyskäyttäytyminen kuitenkin osoittaa, etteivät ihmiset luota siihen, että heitä kuunnellaan. Halonen muistuttaa, että muutos on aina mahdollinen, ja että äänestys toimii. Demokraattisen järjestelmän ansiosta voimme äänestää ja voimme osoittaa epäkohdista myös mieltä. Sen sijaan väkivalta, jota on käytetty joissakin maissa, on aina väärä valinta. Kehittäkää taloutta, mutta arvoilla Suomi sulattelee parhaillaan uutista Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myymisestä Microsoftille. Taloutemme tulevaisuus on muutenkin suuri kysymysmerkki, ja ihmiset joutuvat elämään epävarmuudessa, kuten monin paikoin Euroopassa. Halosen mielestä ei kannata kovasti miettiä, mikä talouselämässämme meni missäkin vaiheessa pieleen. Hyvä yritys on ollut kaikilla, hän toteaa. Halosen viesti talouselämän vaikuttajille on, että kehittäkää nyt sitä taloutta, mutta arvoilla. Esimerkiksi lasten päivähoidon, lasten kerhojen ja korttelikerhojen merkitystä pitäisi mai- 5 >>> S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

6 .toivoa 6 Setlementtiliiton pari vuotta sitten käynnistyneessä Uusi paikallisuus -hankkeessa pyritään edistämään presidentti Tarja Halosen peräänkuuluttamaa kansalaisten osallisuutta omaa lähiympäristöään koskevissa asioissa. Lähidemokratian kehittäminen on erityisen tärkeää nyt, kun kunnat ovat kasvamassa. Kansalaisten ja yhteiskunnan suhteen pitää perustua vuorovaikutukseen. Tätä ajatusta on kuitenkin vaikea saada läpi, jos on tottunut ajattelemaan itseään yhteiskunnan asiakkaana, Halonen sanoo. Sama vuorovaikutus koskee Halosesta myös perheitä. Lasta ei pitäisi totuttaa siihen, että hän on aina saamapuolella. Perinteinen oikea tapa on, että lapsikin osallistuu ja kantaa vastuuta, eikä vain ihmettele, miksi kukaan ei siivoo mun huonetta. Globaaliin ajatteluun kuuluu, että työ on osa ihmisen arvokkuutta. Se on edelleen käypä perinne Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Siihen pitäisi kasvattaa lapset meilläkin edelleen pienestä pitäen. >>> nostaa nykyistä enemmän. Näissä toiminnoissa ei pidä säästää, sillä niillä on ollut ihmisille suuri merkitys erityisesti elämän kipukohdissa, kuten työttömyyden aikana, Halonen sanoo. Halosen mielestä pitäisi kertoa huonojen uutisten vastapainoksi myös kaikesta hyvästä, mitä on olemassa ihmisten tukemiseksi. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee tukitoimet, joita järjestöt ovat kehittäneet työttömien itsetunnon säilyttämiseksi. Inhimilliseen arvokkuuteen kuuluu halu olla osa yhteiskuntaa. Kun ihmiset säilyttävät itsekunnioituksensa ja kykynsä toimia, heillä säilyy tunne, että kyllä minä tästä vielä selviän ja voin tehdä yhtä sun toista. Pahinta on, jos ihminen jää S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

7 yksin ja lamaantuu, Halonen sanoo. Huolta on pidettävä myös niistä ihmisistä, jotka ovat menettäneet elämänsä hallinnan. Kalliolan setlementin huumehoitoon erikoistunut Kiskon klinikka ajettiin alas, ja alkoholistien hoidon tilanne on päästetty yhtä huonoksi. Tarjolla olisi ollut palveluja, mutta kunnilla ei ollut riittävästi halua sijoittaa tämän yhteiskunnan epäkohdan poistamiseen ja ihmisten auttamiseen. Se on ollut erittäin lyhytnäköistä. Menestystekijät palvelupuolella Halosen mielestä Suomen tulevaisuuden menestystekijät löytyvät tällä hetkellä palvelupuolelta. Hyvinvointimaat ovat kiinnostuneita siitä, miten olemme järjestäneet opetuksen ja terveyden- ja vanhustenhuollon, ja meillä olisi paljon vietävää. Ongelmana kuitenkin on, ettei palveluja ole osattu tuotteistaa meillä kuten ei muissakaan Pohjoismaissa. On hienoa, että annamme neuvoja siitä, miten asioita tehdään, mutta voisimme myös viedä tätä osaamista, Halonen sanoo. Pohjoismaisten toimijoiden kannattaa puhaltaa asiassa yhteiseen hiileen ja katsoa, miten tällaista palvelumallia voidaan tuotteistaa ja viedä. Asiaa pitää katsoa myös yhteiskunnan kannalta niin, ettei siitä tule pelkkää kaupallista toimintaa, jonka amerikkalaiset hallitsevat. He tietävät, mistä ottaa rahat, mutta meidän pitäisi kehittää kansanmalli. Kestävän kehityksen kannalta kokeilemisen arvoinen saattaisi Halosen mielestä olla myös pohjoismaissa yleinen yhteiskuntamalli. Siitä kehitetyllä kansanmallilla olisi valtavat markkinat muun muassa Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, missä ollaan kiinnostuneita kestävästä kehityksestä, Halonen sanoo. Yrittämistä pitää tukea Kestävän kehityksen saarnamiehenä tunnettu Halonen pitää tärkeänä, että Suomessa synnytetään uusia työpaikkoja, jotka voivat olla esimerkiksi yhteisön tarpeista nousevia paikallisia pienyrityksiä. Yritys on aina yhdistelmä kokemusta, innovaatiota ja uutta tietoa. On sanottu, että yrityksessä pitäisi olla mukana aina joku, joka on läpikäynyt konkurssin. Tällainen ihminen tietää, että kyllä asiat tästä järjestyvät. Sen lisäksi mukana pitäisi olla uusia työntekijöitä, joilla on kerrottavana uusia keinoja, koska vanhat keinot johtivat konkurssiin, Halonen sanoo. Halosen mukaan Eurooppalaisuus on kulttuurien rikkautta. Olemme eri maista ja meillä on erilaiset kulttuurit. Yksi suomalaisuuteen kuuluva hieno piirre on, että suomalainen tekee, minkä lupaa. Ennen mies maansa myy kuin syö sanansa. Presidentti Tarja Halonen ihmisiä pitää tukea nyt tavalla, joka kannustaa yrittämään. Samalla on puututtava järjestelmiin, jotka tukkivat yritteliäisyyden. Ihminen ja rotta ovat siitä fiksuja, että ne löytävät sokkelosta juuston. Me olemme eläneet huomattavasti vaikeammissakin olosuhteissa kuin mitä meillä on tällä hetkellä taloudellisesti ja poliittisesti. Vaikka ihmiset ovat löytäneet aina jonkun keinon selvitä, meidän ei pitäisi tehdä tällaisia rottakokeita ja katsoa, kuinka huonossa järjestelmässä ihminen selviää, Halonen sanoo. Erityistä tukea tarvitsevat tällä hetkellä oman onnensa varaan jätetyt nuoret, joiden työttömyyttä Halonen pitää kaksinkertaisena tuhlauksena: ensin koulutamme nuoret kalliisti, ja sen jälkeen jätämme heidät ilman työtä ja toivoa paremmasta. On hienoa, että nuorisotyöttömyyteen on ryhdytty kiinnittämään huomiota, mutta se pitää tehdä kestävällä tavalla eikä tempuilla. Hyväksi ideaksi osoittautuneen nuorisotakuun pitää liittyä tulevaisuuteen ja antaa pontta jatko-opiskeluihin tai työelämään. Tulevaisuuteen tähtäävä tekeminen on Halosesta eri asia kuin että tässä me nyt jotakin askarrellaan. Työ syntyy siitä, että teet jotakin, jonka toinen haluaa, ja josta hän tai joku toinen on valmis maksamaan. Siksi pitäisi järjestyä mahdollisimman pian sellaista tekemistä, joka saa aikuisen ihmisen kokemaan, että hänen tekemisellään on oikeasti arvoa. Bryssel 7 S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

8 Eurooppalainen yhteistyö tiivistyy S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

9 Kansainvälinen setlementtijärjestö IFS toteutti kesäkuun alussa Brysselissä seminaarin, jonka tarkoituksena on tehdä setlementtityön luonnetta tutuksi ja vahvistaa järjestön asemaa eurooppalaisena toimijana. Suomen Setlementtiliiton pääsihteerin Pentti Lemmetyisen mukaan Brysselin kokoontumisen tärkein tavoite oli antaa vauhtia pyrkimykselle perustaa yhteinen eurooppalainen setlementtiorganisaatio. Setlementtityötä tehdään 13 Euroopan maassa, mutta tähän asti yhteinen elin on puuttunut. IFS Europe valmistelee asiaa edelleen. Tarkoitus on jättää alkavalle rahoituskaudelle projektia koskeva hakemus, jossa on mukana kuusi eurooppalaista setlementtiliittoa ja niiden ympärille rakentuvat kehittämisyhteisöt, kertoo seminaarissa IFS:n edustajana puhunut Lemmetyinen. Yksi seminaarille asetetuista tavoitteista oli kertoa eri maiden setlementtiliittojen halusta ilmoittautua palvelukseen kansalaisyhteiskunnan rakentajina. Olen tyytyväinen, että saimme solmittua kontakteja, ja että keskustelu aiheesta kanssamme jatkuu. Näin varmistamme, että meidät huomataan ja noteerataan, ja presidentti Tarja Halonen on luvannut auttaa meitä tässä. Setlementtiliiton viestintäpäällikön Jaana Kymäläisen mukaan yleisö esitti aktiivisesti kysymyksiä, ja eri maiden setlementit saivat konkreettisia vastauksia oman toimintansa kehittämiseen. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen emännöimään seminaariin osallistui eurooppalaisen setlementtiväen lisäksi eri maiden europarlamentaarikkoja ja muutama suomalainenkin meppi. Ranskasta paikalla oli lähes 30 osallistujaa. Maassa toimiva setlementtiliike on laaja. Paikallisyhdistyksiä on noin 1300, Kymäläinen kertoo. Seminaarissa sanottua IFS:n varapuheenjohtaja Renate Wilkening: Nuoriso on Euroopan kriisimaissa tiukilla. Saksa ja Ranska ovat tarjonneet näille nuorille työpaikkoja, mikä on hyvä asia, mutta ei kriisimaalle itselleen. Näiden maiden olisi löydettävä keinot pitää kyvykäs ja energinen nuorisonsa kotimaassaan. Ratkaisun täytyy syntyä maiden hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja EU:n välillä. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen: Tämän päivän yhteiskunnassa ihmisistä tulee helposti kahden luokan kansalaisia. Päätöksenteossa sivuutetaan heikoimmat, esimerkiksi työttömät, alkoholistit ja muistisairaat. Demokratia on huikea eurooppalainen arvo. Sitä olisi vaikea saavuttaa, jos se keksittäisiin vasta nyt. Meidän on pidettävä kiinni eurooppalaisesta demokratiasta. On taisteltava niitä voimia vastaan, jotka heikentävät sitä, kuten on jo tapahtunut joissakin Euroopan maissa. Suomen Setlementtiliiton pääsihteeri Pentti Lemmetyinen: Setlementtiliike on saanut kaksi Nobelin rauhanpalkintoa, vuosina 1931 ja Euroopan Unioni sai rauhanpalkinnon vuonna Setlementtiliike näkee Euroopan Unionin sen vaikeuksista huolimatta organisaationa, jolla on mahdollisuus toimia rauhan ja demokratian edistäjänä. Setlementtiliikkeen tavoitteena on saada aikaan sosiaalinen reformi ja jalkauttaa eurooppalaiset arvot ihmisten arkeen. Se ei synny pelkästään ylhäältä päin lakeja säätämällä, vaan vahvistamalla paikallisyhteisöjä ja tarjoamalla kansalaisille väyliä vaikuttamiseen. Bryssel 9 S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

10

11 [liikkeessä] Modernia kansalaisuutta muovaamassa Ruotsalaisten kaupunkien laitamilla käynnistyi toukokuussa dramaattinen tapahtumaketju. Levottomuudet alkoivat kiistanalaisesta tilanteesta Husbyssä. Tämän jälkeen hulinoitiin railakkaasti myös muissa tukholmalaislähiöissä sekä useiden muiden suurten kaupunkien esikaupungeissa. Mellakointi velloi asuinalueilla sekä mediassa. Lähiöiden muuttuminen taistelutantereiksi ja yhteisöissä aiheutuneet tuhot herättivät monia kysymyksiä. Eihän tässä pitänyt näin käydä! Alkulaukauksen koko sopalle tarjosi poliisin pidätystilanteessa ampuman asukkaan menehtyminen Husbyssä. Tätä traagista tapahtumaa käytettiin osaselityksenä asuinalueella alkaneille levottomuuksille. Levottomuuksien aikana poliiseja, palomiehiä ja ambulanssihenkilökuntaa häirittiin eri tavoin muun muassa heittämällä kivillä. Poliisien sanottiin nimitelleen alueen nuoria loukkaavasti. Joidenkin paikallisten hulinoitsijoiden motiiveiksi arveltiin jännityksen hakua ja turhautuneisuutta. Mellakoitsijoita veikkailtiin myös taparikollisiksi. On kiistelty siitä, onko kyseessä maahanmuuttoon, integraatioon vai sosiaalisiin ongelmiin liittyvät kysymykset. Tilanteen arvioinnissa on erittäin vahvasti kaikunut suhtautuminen maahanmuuttoon. Asioiden kärjistäminen maahanmuuttokysymykseksi on yksiulotteista ja leimaavaa. Pahimmillaan kyse on ollut pahantahtoisesta toisten loukkaamisesta ja ohipuhumisesta, mikä ei ole lisännyt yhteisen ymmärryksen kehittymistä eikä vuoropuhelua. Tältä Husbyn levottomuuksista käyty suomalainenkin keskustelu ajoittain kuulosti. Asioiden luonnehtiminen tyhjentävästi maahanmuuttajia koskeviksi integraatiokysymyksiksi on rajoittunutta. Ruotsin lähiömellakoissa, kuten monissa muissa kysymyksissä maahanmuutto on vain yksi osatekijä kokonaisuudessa. On tärkeää asettaa maahanmuutto oikeisiin yhteyksiinsä niin, että sekä maahanmuutto että kotoutuminen nähdään osana yhteiskunnallista kokonaiskehitystä. Kyseessä on yksi politiikkalohko muiden joukossa. Maahanmuutto ei selitä kaikkea eikä ole kaikkeen syyllinen. Husbyn tapahtumat sivusivat kuitenkin selkeästi etnisiä identiteettejä, kansalaisuutta sekä osallisuutta ja niihin liittyviä käsityksiä. Suhteellinen köyhyys on lisääntynyt ruotsalaisessa kansankodissa vuodesta 1995 lähtien nopeammin kuin muissa OECD-maissa Myös heikentyvät Pisa-tulokset ovat sitä todellisuutta, jossa konfliktit tapahtuivat. Ne eivät anna oikeutusta tai kattavaa selitystä väkivallalle, mutta tällaisia tekijöitä ei voida sulkea pois merkityksettöminä. Ruotsalaisessa yhteiskunnassa on tuettu ja tutkittu paljon integraatiokysymyksiä. Katsojan näkökannasta riippuen tulokset ovat olleet joko huolestuttavia ja varoittavia tai innostavia ja kokeilemisen arvoisia. Suomessa maahanmuuttohallinto ja -keskustelu on seurannut Ruotsin tapahtumia ja siitä seuranneita toimenpiteitä. Ruotsin hallituksen monissa raporteissa on tunnistettu rakenteellista syrjintää yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen analyysi tunnistaa etuoikeuksien, syrjinnän ja vastuiden monisyisen kudelman, jossa myös koko väestöllä on oma vastuu suotuisan yhteiskunnallisen kehityksen toteutumisessa. Mitä näistä tapahtumista voimme ottaa opiksi? Setlementtiliikkeen tulee olla mukana muovaamassa sekä sanoin että teoin muuttuvan yhteiskunnan jäsenyyttä ja kansalaisuuden muotoutumista. Tämä uusi ja muotoutumassa oleva demokraattinen ja moderni kansalaisuus ei voine perustua yhteen tiukkaan kansalliseen tai kielelliseen muottiin, vaan sitä tulisi määrittää ja ruokkia monimuotoiset kokemukset osallisuudesta oman ja lähiyhteisön elämään vaikuttamisessa. Ulkopuolisuuden, eriarvoisuuden ja arvottomuuden tunteet ovat parasta polttoainetta lähiöiden ja muiden asuinalueiden roihuille. Setlementtien perinteet ja nykypäivä velvoittavat vaihtoehtojen tarjoamiseen tällaiselle kehitykselle. Tahtoa, osaamista ja kykyä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja uuden paikallisuuden rakentamiselle varmasti löytyy. Matti Cantell Monikulttuurisen työn toimialajohtaja Suomen Setlementtiliitto 11 S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

12 t e k s t i H e t a M u l a r i k u v a t H e t a M u l a r i Yhteiskaraokea, rummuttamista, supersankareita, keskusteluja muun muassa eri sukupolvien sotakokemuksista. Nuoret naiset Suomesta, Espanjasta ja Virosta kohtasivat elämyksellisessä Celebrating HerStory -ryhmätapaamisessa kesällä Turun saaristossa. 12 Kohti omia ja yhteisiä tarinoita Heinäkuussa juhlistettiin naiseutta ja yhdessäoloa, kun Celebrating HerStory -tapaaminen kokosi yhteen 24 nuorta naista ja yhdeksän ohjaajaa viikon ajaksi. Ryhmätapaamisen osallistujien ikäjakauma oli vuoteen. Tapaaminen sai rahoitusta Euroopan komission Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmasta. Ryhmätapaaminen oli vuonna 2010 käynnistetyn kansainvälisen naisten verkoston Mimmi- Netin yhteistyön hedelmä. Verkoston kantavia suomalaisia voimia ovat Jyvälän Setlementti ry:n Oiva ja Ilona -toiminnassa työskentelevä Sonja Puolakka sekä Heljä Pitkänen Auralan Kerhokeskus ry:n Turun Tyttöjen Talolta. Ulkomaiset kumppanit, espanjalainen järjestö Asociación Cultural En Construcción ja virolainen nuorisojärjestö Eesti Erinoorsootöö Ühing noor, löydettiin leirille MimmiNetin kontaktien kautta. Kansainvälisen ryhmäprosessin anti oli ryhmätapaamisessa valtava, kuvailee Puolakka. Tavoitimme yhteisiä elämyksiä ja suoraa vuorovaikutusta, joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Kenen tarinaa ja historiaa? Entä mistä tapaamisen nimi, HerStory? Nimessä on läsnä yhtä aikaa sekä yksilöllinen voimaantuminen että naisten historia omat ja yhteiset tarinat. Leirin teemat vaihtelivat kehollisuudesta elämänmuutoksiin sekä mediasta feminismin merkityksiin. Tärkeäksi teemaksi viikon aikana muodostuivat erot ja yhtäläisyydet naisten kokemuksissa ja historiassa eri maissa ja kulttuureissa. Esimerkiksi sota-ajan merkitykset isoäitien, äitien ja tyttärien elämässä herättivät osallistujissa monia ajatuksia. Vieraina koetut asiat tulevat kohtaamisissa lähelle. Kun viettää viikon tiiviissä ryhmässä ja kokee yhteyttä toisiin, käsittelee samalla aiempia vierauden ja pelon tunteita uudelleen. Myös omaa kulttuuria alkaa nähdä eri tavalla, ja oppii kyseenalaistamaan itsestään selvinä pitämiään asioita, Puolakka pohtii. >>> S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

13 S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n Turun saaristo

14 ..omia ja yhteisiä tarinoita... >>> Vahvaa me-henkeä ja suuria elämyksiä Millaisia elämyksiä ja oivalluksia kansainväliset ryhmätapaamiset voivat tarjota osallistujille ja ohjaajille? Puolakan mieleen ovat erityisesti painuneet yhteiset illanvietot, joissa laulua, tanssia ja kokemusten vaihtoa olisi riittänyt aamuun saakka. Yksilön tasolla tällaiset kohtaamiset voivat merkitä erilaisuuden pelon yli pääsemistä, rohkaistumista ja toimintamahdollisuuksien laajenemista. Esimerkiksi uutisointia osaa usein lukea eri tavalla, kun tuntee jonkin henkilön kyseisestä maasta, Puolakka kertoo. Puolakka korostaa, että Euroopan Unionin jäseninä olemme yhteisen asian äärellä, ja yhteiskunnan ja yksilön taso sekoittuvat ja kietoutuvat toisiinsa. Monelle tytölle oli arvokasta huomata, että muualla Euroopassa on nuoria naisia, jotka ajattelevat samalla tavalla ja kohtaavat samoja haasteita ja mahdollisuuksia omassa elämässään, hän toteaa. Ryhmätapaamisessa nuoret naiset haastattelivat toisiaan vahvuuksistaan ja erityisyyksistään niistä asioista, joita he arvostavat eniten. Inka, 23 itsepäinen tyttö Suomesta Kuten sekä Inka että hänen äitinsä sanovat, Inka on aina itsepäinen. Se on hänen vahvuutensa, kun hän haluaa saavuttaa jotain tai tehdä jotakin vaikkapa ihmisoikeuksien hyväksi. Hän on myös määrätietoinen viemään päätökseen aloittamansa asiat, vaikkakin se riippuu siitä, kuinka tärkeitä nämä asiat ovat hänelle. Alba, 18 & Marta, 17 auttavaiset tytöt Espanjasta 14 He ovat samantyylisiä; molemmat haluavat kuunnella ihmisiä, joilla on ongelmia, ja he auttavat ratkaisujen löytämisessä. Kuten Marta sanoo, hän on ystävilleen äiti, koska ystävät tulevat usein hänen luokseen kysymään apua ja mielipiteitä. Alba auttaa muita avautumaan ja löytämään erilaisia tapoja ratkaista ongelmia. Tiina, 29 Tiina on kotoisin Virosta ja lahjakas kirjallisuudessa Hän pitää kirjoittamisesta, ja se inspiroi häntä. Kirjoittaminen tulee häneltä luonnostaan eikä vaadi paljoakaan vaivaa. Hän on suunnitellut kirjoittavansa kirjan tulevaisuudessa, ja hän kerää ideoita kirjaa varten S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

15 Youth in Action Euroopan Komission Nuorisotoimintaohjelma Rahoitusta voivat hakea voittoa tavoittelemattomat nuorten kanssa toimivat tahot (kunnat, järjestöt, vapaat nuorten ryhmät). Ryhmätapaamiset Nuorten ryhmätapaaminen on hanke, jossa kahdesta tai useammasta maasta tulevalle nuorisoryhmälle annetaan mahdollisuus keskustella ja oppia erilaisista aiheista ja samalla tutustua toistensa maihin ja kulttuureihin. Kesto 6-21 päivää Vähintään 16 nuorta + ohjaajat (sama määrä joka maasta) Osallistujat: vuotiaita ja ohjelmamaassa laillisesti asuvia (korkeintaan 20% osallistujista voi olla vuotiaita) Turun saaristo Avustusta voi hakea matkustukseen, projektitukeen, muita heikommassa olevien erityiskuluihin sekä suunnittelutapaamisten järjestämiseen ennen varsinaista projektia. Suomessa Youth in Action -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Lisää tietoa Youth in Action -ohjelmasta täältä: youth_in_action 15 S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

16 Rajoja haastavaa Nuorisotyön neuvottelupäiviä vietettiin tänä vuonna elokuun puolivälissä Lahdessa Harjulan Setlementissä. Neuvottelupäivät järjestetään vuosittain, ja ne kokoavat yhteen valtakunnallisesti eri setlementeissä työskenteleviä lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä. Tänäkin vuonna osallistujia saapui Lahteen aina Rovaniemeltä ja Kemijärveltä saakka. vuonna neuvottelupäivät ovat ainutlaatuinen tilaisuus tuoda eri toimialoja yhteen, totesi lapsi- ja nuorisotyön toimialajohtaja Otto Pasma tervehdyspuheenvuorossaan. -Tänä Päivät järjestettiin yhteistyössä lapsi- ja nuorisotyön, monikulttuurisen ja kansalaistoiminnan toimialojen kesken. Ensimmäisenä päivänä keskityttiin nuorten osallisuuden ja toisena päivänä monikulttuurisuuden kysymyksiin. Päivien pääpuhujat olivat YTT Riikka Korkiamäki Tampereen yliopiston Porin yksiköstä ja YTT Anne-Mari Souto Joensuun yliopistosta. Kaveria ei jätetä Osallisuus-aiheisen päivän ensimmäisessä alustuksessa pureuduttiin osallisuuteen nuorten vertaisyhteisöissä. Riikka Korkiamäki haastoi kuulijat miettimään, mitä osallisuus tarkoittaa ja miten siitä puhutaan. Käsitettä käytetään julkisessa keskustelussa paljon, usein muotisanan tavoin itsestäänselvyytenä ja kyseenalaistamatta. Huomio kiinnittyy harvoin siihen, miten nuoret itse mieltävät osallisuuden, Korkiamäki pohti. Korkiamäki on tarkastellut osallisuutta nuorten vertaissuhteissa tuoreessa sosiaalityön väitöstutkimuksessaan Kaveria ei jätetä. Millaisia osallisuusympäristöjä nuorten ystävyyssuhteet ja kaveriporukat muodostavat? Nuorten omissa vertaissuhteissa muodostuu eri tasoista osallisuutta läheisistä ystävyyssuhteista etäisempiin kaveruuksiin. Nuoret ovat usein taitavia sukkuloijia, jotka siirtyvät eri porukoiden välillä tilanteesta riippuen. Näiden kaverisuhteiden merkitys jää aikuisilta usein huomaamatta, sillä tutkijat ja ammattilaiset keskittyvät enimmäkseen yhteisöihin, joissa aikuiset ovat läsnä, Korkiamäki korosti. Nuorten ystävyyksistä puhuttaessa huomio kiinnittyy usein S e t l e m e n t t i - l i i k e o n i h m i s e n m u o t o i n e n

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito

yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito -liike on ihmisen muotoinen 2 2011 yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito välittäminen vastuullisuus inhimillisyys 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kuuntelemisen ja konsensuksen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Osallistaminen. Asunnottomuus Sukupuolisensitiivisyys Vastuullinen vanheneminen Vastuuttava tukeminen Oma Kalaämpäri

-liike on ihmisen muotoinen. Osallistaminen. Asunnottomuus Sukupuolisensitiivisyys Vastuullinen vanheneminen Vastuuttava tukeminen Oma Kalaämpäri -liike on ihmisen muotoinen 3 2012 Osallistaminen Asunnottomuus Sukupuolisensitiivisyys Vastuullinen vanheneminen Vastuuttava tukeminen Oma Kalaämpäri 3 12 Setlementtiliitto 2 3 4 10 12 14 15 18 21 24

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere -liike on ihmisen muotoinen Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere 1 2013 1 13 Setlementtiliitto 3 4 8 11 14 15 18 20 23 26 28 [ pääkirjoitus ] Elämää kannattelevat voimat yhteen

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Poikien Talo Uusi paikallisuus. Viittakiven henki Vanhuus rokkaa Vuoden Isä

-liike on ihmisen muotoinen. Poikien Talo Uusi paikallisuus. Viittakiven henki Vanhuus rokkaa Vuoden Isä -liike on ihmisen muotoinen 4 2011 Poikien Talo Uusi paikallisuus Viittakiven henki Vanhuus rokkaa Vuoden Isä 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Positiivisen kansannousun merkkejä 4 8 11 12 14 16

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Kehitysyhteistyö nyt. Mjemat vievät Afrikkaan suomalaista osaamista

-liike on ihmisen muotoinen. Kehitysyhteistyö nyt. Mjemat vievät Afrikkaan suomalaista osaamista -liike on ihmisen muotoinen 2 2010 Kehitysyhteistyö nyt Mjemat vievät Afrikkaan suomalaista osaamista 2 10 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kenen käsissä on muutos? 4 8 9 12 16 19 20 21 24 27 Kehitysyhteistyö

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla -liike on ihmisen muotoinen 2 2012 Asukasisännöinti Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla 3 4 8 12 13 14 18 22 24 [ pääkirjoitus ] Inhimillisyys

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa Setlementti 2 2 0 1 5 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa s i s Ä l T ö 2 2 0 1 5 04

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Suomen Setlementtiliitto ry S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Valokuvat: Emil Bobyrev, Alejandro Lorenzo, Matti Rajala,

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti

-liike on ihmisen muotoinen. yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti -liike on ihmisen muotoinen 1 2010 yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti 1 10 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Yhteiskuntavastuuta kantamassa

Lisätiedot

Rajoja ylittävää vuoropuhelua. Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot Oy

Rajoja ylittävää vuoropuhelua. Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot Oy Setlementti 3 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Rajoja ylittävää vuoropuhelua Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot

Lisätiedot

************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012

************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012 ************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012 Pääkirjoitus s. 2 Vapaaehtoistyö Tansaniassa s. 3 Diasporassa asuvat tansanialaiset mukaan kehityshankkeisiin s.

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus Rokkaa. Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus Rokkaa. Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona -liike on ihmisen muotoinen 1 2012 Vanhuus Rokkaa Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona 2 4 7 9 10 14 17 18 20 24 26 27 32 Elinikäisen oppimisen puolestapuhuja

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Ilaimuna Sanugo Kanicon kylästä Malista on mukana naisten ryhmässä, jossa hän opettelee tekemään parempilaatuista pyykkisaippuaa

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Tulevaisuutta rakentamaan! Sisällys Pääkirjoitus: Tulevaisuutta rakentamaan varautuminen vanhuuden vuosiin...3 Kolumni: Keskiarvoinko kohti tulevaa?...4

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli: 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

KIITÄMME LUKIJOITA, NÄHDÄÄN NETISSÄ!

KIITÄMME LUKIJOITA, NÄHDÄÄN NETISSÄ! PARI & PERHE VÄESTÖLIITTO KIITÄMME LUKIJOITA, NÄHDÄÄN NETISSÄ! { 4/2014: PERHEET JA TULEVAISUUS} SÄÄSTÖT KURITTAVAT KOULUJA TOMMI LAITIO - NUORTEN PUOLESTAPUHUJA PITKÄ MATKA ÄIDIKSI SEITKYTLUKU EI MENE

Lisätiedot

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Torstai 17.10.2013 aamupäivä, puheenjohtajana Satu Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelupäivien avaussanat Vantaan kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Maahanmuuttajat. mukaan yhteiskuntaan. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 4 2010 irtonumero 7,50 e. Lapsen etu vankilassa

Maahanmuuttajat. mukaan yhteiskuntaan. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 4 2010 irtonumero 7,50 e. Lapsen etu vankilassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 4 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Tuija Palosaari, Tornio Juho Saari: Yksinäisyys ei ole yksityisasia Lapsen etu vankilassa Sosiaalityön

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Kaunista kevättä! MAARA KOSONEN. näkijänä aitiopaikalla. Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT

Kaunista kevättä! MAARA KOSONEN. näkijänä aitiopaikalla. Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT MAALISKUU 2 0 1 5 1 MAARA KOSONEN näkijänä aitiopaikalla Kaunista kevättä! Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN LIITTO KIRKON

Lisätiedot