Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia"

Transkriptio

1 Toimialaraporttisarja Terveyspalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

2 Terveyspalvelut Toimialaraportti 2/2006 Vesa Ekroos Ismo Partanen

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2006 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Vesa Ekroos, terveydenhuollon asiantuntija Ismo Partanen, kehittämispäällikkö Julkaisuaika Maaliskuu 2006 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Terveyspalvelut Tiivistelmä Toimialaraportti käsittelee TOL toimialaluokituksen mukaisen terveyspalvelut -toimialan (TOL 851) yrityssektoria. Toimiala koostuu neljästä pääryhmästä: sairaalapalvelut (TOL 8511), lääkäripalvelut (TOL 8512), hammashoito (TOL 8513) ja muut terveydenhuoltopalvelut (TOL 8514). Toimialaraportin tavoitteena on kuvata toimialan kehityksen lähihistoriaa ja nykyhetkeä sekä antaa arvioita ja ennusteita tulevaisuudesta. Raportin tarkoituksena on palvella terveyspalvelualan yrityksiä sekä erilaisia yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita, jotka pyrkivät tukemaan toimialan kehitystä. Terveyspalvelujen tuottajat voidaan jakaa kolmeen tuottajatahoon: julkinen sektori, järjestöt ja yritykset. Vuoden 2004 kokonaistuotannosta, joka oli noin 8,5 miljardia euroa, tuottivat kunnat 75 prosenttia, järjestöt 6 prosenttia ja yritykset 19 prosenttia. Yrityssektorin suurimmat alatoimialat olivat toimipaikkojen ja henkilöstön määrällä sekä liikevaihdolla mitattuna lääkäripalvelut, hammashoito ja fysioterapia. Vuoden 2004 tilastotietojen perusteella terveyspalveluyrityksiä oli kappaletta. Alan toimipaikkoja oli kappaletta ja ne työllistivät yhteensä henkilöä. Toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto, noin 1,6 miljardia euroa, kasvoi noin 6 prosentilla vuonna Terveyspalvelujen toimintaympäristö ja palvelurakenteet muuttuvat ja kehittyvät merkittävästi jo lähivuosina. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla uudistetaan palvelurakenteita, kehitetään toimialan markkinoita, lisätään palvelutuotannon tehokkuutta ja ratkaistaan eri toimijoiden valta- ja vastuusuhteet hyvinvointipalvelujen kokonaisuudessa. Tulevaisuuden haasteisiin ei pystytä vastaamaan ilman yritystoiminnan ja palvelumarkkinoiden kehittämistä ja hyödyntämistä. Yritysten rooli palvelujen tuottajana tulee kasvamaan merkittävästi. Taitava markkinoiden hyödyntäminen ja kilpailun lisääminen terveyspalvelujen tuotannossa tehostavat kaikkien tuottajien, niin julkisten kuin yksityisten, toimintaa. Vain tuotannollisen toiminnan kilpailukyvystä huolehtimalla voimme turvata palvelujen riittävän saatavuuden ja laadun. Mahdollisuus kehittyä ja kasvaa kotimarkkinoilla luo suomalaisille terveyspalveluyrityksille edellytyksiä toimia kansainvälisillä markkinoilla. Suomalainen korkea koulutustaso ja osaaminen terveyspalveluiden alalla on mahdollista hyödyntää palvelujen vientinä. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Annukka Lehtonen, puh. (09) Asiasanat Yritysten tuottamat terveyspalvelut: sairaalapalvelut, lääkäripalvelut, hammashoito, fysikaalinen hoito ISSN Kokonaissivumäärä 61 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN X Hinta Kustantaja Edita Publishing Oy

5

6 Sisällysluettelo 0 Saatteeksi Tiivistelmä Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan kuvaus ja rajaus Toimialan kehitys Yritykset ja toimipaikat Toimialan kymmenen suurinta yritystä Yritysmäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys ja työllisyystilanne Yksityiset terveyspalveluyritykset te-keskuksittain Markkinoiden kehitys ja rahoitusrakenne Markkinoiden kehitys Terveydenhuollon rahoitusrakenne Yksityisten terveyspalvelujen rakenne Yritysten toimintatapa Sairaalapalvelut Lääkäripalvelut Hammashoito Fysioterapia Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Investoinnit Investoinnit ja tuotekehityspanostukset Taloudellinen katsaus Yksityisen terveydenhuollon taloudelliset tunnusluvut Talouden tunnusluvut/toimialan kymmenen suurinta yritystä Talouden tunnusluvut toimialoittain... 36

7 8 Toimialan keskeiset menestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet Toimialan keskeiset menestystekijät ja yritysten vahvuudet Toimialan keskeiset ongelmat ja yritysten heikkoudet Keskeiset kehittämistarpeet Lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia Palvelurakenteen sekä lainsäädännön kehitys- ja uudistamishankkeita Kuntien palvelurakenteen uudistaminen Hankintalain uudistaminen Hoitoon pääsyn turvaamista koskeva lainsäädäntö Lakisääteisten työ- ja liikennevakuutuspotilaiden hoitoa koskeva lainsäädäntö Potilastietojen siirto saumattomassa palveluketjussa Sähköisten potilasasiakirjojen kansallinen kehittäminen ja arkistointi Kansaneläkelaitoksen, muiden vakuutuslaitosten ja yksityisten palvelutuottajayritysten tiedonhallintayhteistyö Kehittämisalueita ja toimenpiteitä Uuden yritystoiminnan perustaminen Innovaatiot Koulutus sekä työvoiman saatavuus Kansainvälistyminen Yrittäjien lähiajan suhdanneodotukset Tulevaisuusvisiointia Toimialan rahoitusrakenteen ja menojen kehitys tulevaisuudessa Johtopäätökset visioinnista Yhteenvetoanalyysi (swot) Lähteet... 61

8 7 0 Saatteeksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmällä on edelleen edessään runsaasti haasteita. Koulutus- ja elintason noustessa sekä terveystiedon määrän kasvaessa kansalaisten odotukset myös hyvinvointipalveluita kohtaan kasvavat. Väestön ikääntyminen lisää palvelujen tarvetta ja kasvattaa samalla kuntien menopaineita. Terveydenhuollon kokonaiskustannusten arvioidaan kasvavan noin 4,0 prosenttia vuodessa aikavälillä Terveydenhuollon bkt-osuus nousee nykyisestä noin 7 prosentista kahdeksaan (Kansallinen terveydenhuoltoprojekti). Kasvavien palvelutarpeiden tyydyttäminen ja resurssien niukkuus luovat väistämättä haasteita nykyiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Muutospaineet luovat tarvetta uusille vaihtoehdoille ja tehokkaammille ratkaisuille, joihin myös terveydenhuollon palveluyrittäjyys lukeutuu. Tämän raportin tarkoituksena on palvella terveyspalvelualan yrityksiä sekä erilaisia yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita, jotka pyrkivät tukemaan toimialan kehitystä. Toimialaraportin tavoitteena on kuvata toimialan lähihistoriaa ja nykyhetkeä sekä antaa arvioita ja ennusteita tulevaisuudesta. Tarkastelun kohteena ovat yksityiset terveyspalveluyritykset (TOL 851), jotka tuottivat noin 19 prosenttia toimialan kokonaistuotannosta vuonna Toimialan yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli lähes 1,6 miljardia euroa. Liikevaihdon arvioidaan lähivuosina kasvavan ripeämmin kuin Suomen kansantalous keskimäärin. Terveyspalvelumarkkinoiden kehittymisen myötä yksityisesti tuotettujen terveyspalvelujen osuus ja merkitys tulee kasvamaan entisestään. Yritysten toimintaedellytysten ja -ympäristön kehittäminen turvaa terveen kilpailun markkinoilla ja mahdollistaa siten markkinoiden hyödyntämisen palvelujen tuotannossa. Raportin laatimisessa on hyödynnetty kauppa- ja teollisuusministeriön Toimiala Online -tietokantaa, josta on käytetty erityisesti Tilastokeskuksen, Työministeriön ja Suomen Asiakastieto Oy:n toimittamia tilastoaineistoja. Tässä raportissa on hyödynnetty myös toimialan yritysten ja sairaanhoitopiirien julkaisemia vuosikertomuksia. Raportin laatimisessa on lisäksi analysoitu kauppa- ja teollisuusministeriön Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät tutkimuksen tuloksia, jotka pohjautuvat yritysten omiin nykytilan ja tulevaisuuden arvioihin. Edellä mainitun aineiston tiedot on kerätty puhelinhaastatteluna kaikkiaan 4000:lta eri toimialan pk-yritykseltä. Tässä raportissa tarkasteltavaa terveyspalvelualaa (TOL 851) edusti tutkimuksessa 111 yritystä. Haastattelutiedon keruusta vastasi KTM:n toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Edellä kuvattuja tilasto- ja haastatteluaineistoja on tulkittu tämän raportin tekijöiden toimesta, joten kaikki kannanotot, näkemykset ja arviot toimialan kehittymisestä ovat allekirjoittaneiden vastuulla. Tässä yhteydessä haluamme lausua kiitoksemme kaikille niille henkilöille, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa tämän raportin syntymiseen. Haluamme kiittää kauppa- ja teollisuusministeriötä raportin tilaamisesta. Erityisesti haluamme kiittää ministeriön yhteyshenkilöä, neuvotteleva virkamies Annukka Lehtosta, saumattomasta yhteistyöstä raportin

9 8 valmistelussa. Toivomme, että tämä raportti antaa virikkeitä alan yrityksille niiden kehittäessä toimintaansa sekä palvelee toimialan kehittämisestä kiinnostuneita. Helsingissä Vesa Ekroos Ismo Partanen

10 9 1 Tiivistelmä Terveyspalvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen on perinteisesti valtaosaltaan tapahtunut julkisen sektorin toimesta. Vuoden 1993 valtionosuusuudistus määritteli entistä selkeämmin terveyspalvelujen järjestämisen kuntien tehtäväksi. Lain mukaan kunnat voivat toteuttaa järjestämisvastuunsa joko tuottamalla palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostamalla ne yrityksiltä tai kolmannen sektorin tuottajilta. Kunnilla on palvelutuotannossa kuitenkin edelleen neloisrooli, jossa järjestäjä, rahoittaja, tuottaja ja tilaaja toimivat samassa organisaatiossa. Tämä on johtanut julkisen sektorin oman tuotannon kasvattamiseen, vaikka se ei aina olisikaan ollut kustannustehokkain tai laadukkain tapa palvelujen järjestämiseksi. Käytännössä kuntien ja kuntayhtymien hankintojen osuus yksityisiltä terveyspalveluntuottajilta on ollut vielä varsin vähäistä vain noin 2 prosenttia terveyspalvelujen kokonaismenoista. Näin siitäkin huolimatta, että kunnat ovat viime vuosina jonkin verran lisänneet ostopalveluja tietyillä toimialoilla ja -alueilla. Suomen hallitus käynnisti keväällä 2005 kunta- ja palvelurakenneuudistus- hankkeen. Sen tavoitteena on julkisen palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen ja palvelujen saatavuuden turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa. Hankkeen tarkoituksena on selkiyttää julkisen sektorin eri toimijoiden roolit palvelujen järjestäjänä, rahoittajana ja tuottajana. Terveydenhuollon palveluntuottajien kokonaisvolyymin oli vuonna 2004 noin 8,5 miljardia euroa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2004 lähes 1,6 miljardia euroa. Terveyspalveluja tuottavia yrityksiä oli vuonna 2004 yhteensä kappaletta ja näillä toimipaikkoja yhteensä kappaletta. Yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu on ollut vuonna 2004 noin 6 prosenttia. Suurinta kasvu on ollut hammashoidossa, lääkäripalveluissa ja fysioterapiapalveluissa. Hoitoon pääsyn turvaamiseen liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan maaliskuussa Lainmuutosten vaikutus on näkynyt muun muassa julkisen sektorin leikkausjonojen lyhenemisenä sekä vastaanotolle pääsyn nopeutumisena. Yksityisten palveluntuottajien kapasiteettia voitaisiin kuitenkin hyödyntää vielä huomattavasti enemmän, jotta lain säätämät odotusajat tutkimuksiin ja hoitoihin toteutuisivat. Sairausvakuutuksen korvaamien lääkärin vastaanotto-, tutkimus- ja hoitokustannusten taso on jo vuosia laskenut lain alkuperäisestä 60 prosentin tavoitetasosta. Korvaustason nostamiseksi vastaamaan todellisia kustannuksia on Kelan toimesta tehty aloitteita useita kertoja. Lakisääteisten liikenne- ja työtapaturmapotilaiden hoidon täyskustannusvastaavuus astui voimaan vuoden 2005 alusta. Tämä sekä myös vapaaehtoisten sairausvakuutusten lisääntyminen laajentavat yksityisten terveyspalveluyritysten markkinoita. Hankintalainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Lakiuudistus tuo mukanaan selkeyttä julkisen sektorin ostopalvelutoimintaan. Tämä tulee vaikuttamaan myönteisesti

11 10 toimivien markkinoiden kehittymiseen ja tätä kautta myös yksityisten yritysten toimintamahdollisuuksiin. Sähköistä kansallista potilastietojärjestelmää ollaan parhaillaan kehittämässä. Tämä järjestelmä tulee olemaan erittäin tärkeä myös yksityiselle sektorille sen toteuttaessa kasvavaa rooliaan osana koko suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Terveydenhuollon yrittäjäkoulutuksessa ja -valmennuksessa olisi painotettava kustannusja investointilaskentaa, tuotteistamista, hinnoittelua, markkinointitaitoja sekä laatutyötä. Terveysalan ammatillisessa koulutuksessa olisi huomioitava nykyistä selkeämmin yritystoiminnan vaatimukset. Kuntien kilpailuttamien hankintojen yleistyessä tarvitaan tuottajien ja ostajien yhteiset määritykset siitä, mitä palveluja ja millä ehdoilla ollaan ostamassa ja myymässä. Kuntien hankintaosaamista ja tuottajien myyntiosaamista tuleekin kehittää. Palvelutuotannon kansainvälistymisen edellytysten parantuessa myös suomalaisilla palveluntuottajilla on entistä enemmän mahdollisuuksia toimintansa laajentamiseen muun muassa EU-alueelle. Toisaalta terveydenhuoltopalvelujen kotimaisille markkinoille on tulossa ulkomaisia palveluntuottajayrityksiä sekä ulkomaista pääomaa. Terveyspalveluyritysten lukumäärä lisääntyy ja alalle muodostuu nykyistä monipuolisempi yritysrakenne. Tarjontaa ohjautuu kasvaville markkinasegmenteille, kuten erikoissairaanhoitoon ja kuntoutukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö lisääntyy ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon rooli korostuu. Teknologiset innovaatiot tuovat uusia ratkaisuja hoitokäytäntöihin sekä logistisiin sovellutuksiin. Uusien innovaatioiden sekä tietotekniikan hyödyntäminen tukevat muun muassa saumattomia hoitoketjuja, kotona selviytymistä, omaehtoisen hoidon kehitystä sekä etädiagnosointia ja -hoitoa. Työympäristössä tulisi puolestaan kiinnittää entistä enemmän huomiota henkilökunnan työmotivaatioon, sillä tulevaisuudessa työolosuhteista muodostuu nykyistä tärkeämpi keino kilpailtaessa osaavasta työvoimasta. Julkisia ja yksityisiä voimavaroja yhdistäviä uusia toimintatapoja ja -malleja sekä markkinaehtoisia uusia ratkaisuja on jo kehitetty ja osittain käyttöönotettukin, mutta jatkossa niiden hyödyntäminen tulisi olla merkittävästi nykyistä laajempaa. Näitä uusia toimintamalleja kokeiltaessa ja käyttöönotettaessa tulee huolehtia siitä, ettei toimenpiteillä heikennetä asiakkaan asemaa, tuottajien tasapuolista mahdollisuuksia toimia markkinoilla eikä palvelumarkkinoiden kehittymistä. Viranomaistehtävät sekä palvelujen järjestämisja valvontavastuu säilyvät edelleen julkisella sektorilla. Markkinaehtoisia toimintatapoja hyödynnettäessä asiakkaiden todellinen valinnanvapaus tulee korostumaan. Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä on pystyttävä siirtymään vallitsevasta laitoskeskeisyydestä ja tuotanto-orientoituneesta palvelutuotannosta asiakaskeskeisyyteen ja kuluttajaohjaukseen. Asiakaslähtöisyyden lisääntyminen luo kilpailua, jossa palveluntarjoajien menestyminen on sidoksissa tuottajien kykyyn huomioida asiakkaan tarpeet. Tämän toimintatavan hyödyntäminen edellyttää myös asiakkaiden kohdennetun ostovoiman parantamista esimerkiksi palvelusetelien tai vakuutusten avulla.

12 11 2 Toimialan määrittely ja sisältö 2.1 Toimialan kuvaus ja rajaus Terveyspalvelut koostuvat neljästä pääryhmästä tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2002) mukaan. Nämä neljä pääryhmää ovat sairaalapalvelut (TOL 8511), lääkäripalvelut (TOL 8512), hammashoito (TOL 8513) ja muut terveydenhuoltopalvelut (TOL 8514). Muut terveydenhuoltopalvelut (TOL 8514) jakautuu lisäksi neljään alaryhmään alla kuvatun mukaisesti. TOL 8511 Sairaalapalvelut TOL 8512 Lääkäripalvelut TOL 8513 Hammashoito TOL 8514 Muut terveydenhuoltopalvelut (erittely alla TOL ) TOL Fysikaalinen hoito TOL Laboratoriotutkimukset TOL Kuvantamistutkimukset TOL Sairaankuljetuspalvelut TOL Muu terveyspalvelu (TOL sisältää mm. kuntohoitajat, lymfaterapeutit, puheterapeutit sekä terveydenhuollon konsultit) Terveyspalvelujen tuottajat voidaan jakaa kolmeen tuottajatahoon, jotka ovat 1) julkisen sektorin tuottajat, 2) yksityiset yritykset ja ammatinharjoittajat sekä 3) säätiöt, järjestöt ja muut ns. yleishyödylliset tuottajat. Tässä toimialaraportissa yksityisellä tuotannolla tarkoitetaan yksityisen pääoman ehdoin tapahtuvaa, yritystoimintana harjoitettua terveyspalvelujen tuotantoa. Yleishyödyllisestä yhdistys- ja säätiötoiminnasta käytetään nimitystä kolmas sektori. Terveyspalvelujen tuotannon arvo vuonna 2004 oli noin 8,5 miljardia euroa. Julkisen sektorin osuus toimialan kokonaistuotannosta oli vuonna 2004 noin 75 prosenttia (6,4 miljardia euroa). Yritykset tuottivat noin 19 prosenttia (1,6 miljardia euroa) terveyspalvelujen kokonaismäärästä ja kolmas sektori noin kuusi prosenttia (0,5 miljardia euroa). Palvelutuotannon kokonaismäärään sisältyivät tällöin yllä mainitut toimialaluokat. Yleistäen voidaan sanoa, että joka viides palvelutapahtuma oli yritysten tuottama. Seuraavassa taulukossa on kuvattu terveysalan yritysten jakautumista toimialaryhmittäin ja näiden keskeisiä tunnuslukuja. Taulukossa on mukana myös toimialan ammatinharjoittajat. Tilastointikriteerinä on käytetty yrityksen pääasiallista toimialaa, joka aiheuttaa joiltain osin tilastollista tulkinnanvaraa. Esimerkiksi ensisijaisesti lääkäripalveluja tuottava yritys saattaa tuottaa merkittävän osan myös muita terveydenhuoltopalveluja, jotka kirjautuvat tässä tilastossa lääkäripalvelujen sarakkeeseen. Osa lääkäripalveluja myyvistä yrityksistä ei näy näissä tilastoissa, koska ne ovat luokiteltu työvoiman vuokrausta tarjoaviksi yrityksiksi. Näitä yrityksiä on tällä hetkellä kuusi kappaletta.

13 12 Taulukko 1. Toimialan keskeisiä tunnuslukuja vuonna 2004 TOL 851 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT YHTEENSÄ Yritykset kpl Henkilöstö hlö Liikevaihto euroa TOL 8511 SAIRAALAPALVELUT Yritykset 21 kpl Henkilöstö 840 hlö Liikevaihto euroa TOL 8512 LÄÄKÄRIPALVELUT Yritykset kpl Henkilöstö hlö Liikevaihto euroa TOL 8513 HAMMASHOITO Yritykset kpl Henkilöstö hlö Liikevaihto euroa TOL 8514 MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT: TOL FYSIOTERAPIA Yritykset kpl Henkilöstö hlö Liikevaihto euroa TOL LABORATORIOTUTKIMUKSET Yritykset 75 kpl Henkilöstö 405 hlö Liikevaihto euroa TOL KUVANTAMISTUTKIMUKSET Yritykset 49 kpl Henkilöstö 139 hlö Liikevaihto euroa TOL SAIRAANKULJETUSPALVELUT Yritykset 201 kpl Henkilöstö hlö Liikevaihto euroa TOL MUU TERVEYSPALVELU (sis. lääkärin suosittelemat muut terveyspalvelut kuten mm. kuntohoitajat, lymfaterapeutit, puheterapeutit, akupunktion antajat sekä terveydenhuollon konsultit) Yritykset Henkilöstö Liikevaihto kpl hlö euroa Lähde: Tilastokeskus, yritysrekisteri

14 13 3 Toimialan kehitys 3.1 Yritykset ja toimipaikat Terveyspalvelualan yrityksiä oli Suomessa vuonna 2004 yhteensä Toimialan yritysmäärä on kasvanut viimeisen kahdeksan vuoden ajan vuotta 1999 lukuun ottamatta. Toimialan liikevaihto ja henkilökuntamäärä ovat kuitenkin kasvaneet koko tarkastelujakson ajan. Kpl Milj. euroa Yritykset Liikevaihto milj. eur Lähde: Tilastokeskus, yrit.rek. Kuva 1. Terveyspalveluyritysten lukumäärä ja liikevaihto Kuvion palkit kuvaavat yritysten lukumäärän kehitystä (kuvion vasemmanpuolinen skaala-asteikko) ja viivakaavio liikevaihdon kehitystä (kuvion oikeanpuolinen skaala-asteikko) vuosina Seuraavassa taulukossa on kuvattu terveysalan yritykset, henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain. Eniten yrityksiä oli lääkäripalveluja ja vähiten sairaalapalveluja tarjoavalla toimialalla. Terveyspalvelut työllistivät vuonna 2004 yhteensä henkilöä, joista lähes 39 prosenttia (7 647 henkilöä) työskenteli lääkäripalvelujen parissa. Yritysmäärään on laskettu mukaan ammatinharjoittajana terveyspalveluja tuottavat, joita oli vuonna 2004 arviomme mukaan noin

15 14 Taulukko 2. Yritykset ja henkilökuntamäärät toimialoittain 2004 TOL Toimiala Yritykset Henkilöstö Liikevaihto (1 000 ) 8511 Sairaalapalvelut Lääkäripalvelut Hammashoito Fysioterapia Laboratoriotutkimukset Kuvantamistutkimukset Sairaankuljetuspalvelut Muu terveyspalvelu Terveyspalvelut yhteensä Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, yrit.rek. Yksityiset terveyspalvelut on pienyritysvaltainen toimiala. Tämä käy osin ilmi seuraavasta taulukosta, jossa terveyspalveluyritysten toimipaikkoja on luokiteltu henkilöstön määrään perustuvan jaottelun mukaisesti. Valtaosa (lähes 98 %) toimipaikoista oli pieniä, alle kymmenen työntekijän yrityksiä. Yli 10 henkilöä työllistäviä toimipaikkoja oli 258 kappaletta, joka vastaa noin kahden prosentin osuutta kaikista terveyspalveluyritysten toimipaikoista. Yli 50 henkeä työllistäviä toimipaikkoja terveyspalvelualoilla oli vain 29 kappaletta ja yli 250 henkeä työllistäviä vain yksi. Ammatinharjoittajien määrä, noin 8 500, selittää osaltaan mikroyritysten suuren osuuden. Taulukko 3. Toimipaikat henkilöstön kokoluokan mukaan kokoluokat alle yli 250 yhteensä toimipaikat toimipaikat toimipaikat toimipaikat toimipaikat toimipaikat toimipaikat suhteelliset osuudet ,93 1,83 0,23 0,01 100,00 Lähde:Toimiala Online, Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri 3.2 Toimialan kymmenen suurinta yritystä Seuraavassa taulukossa on listattu Suomen kymmenen suurinta terveydenhuoltoalan yritystä henkilöstömäärän mukaiseen suuruusjärjestykseen vuonna Alan kymmenen suurimman yrityksen joukossa on hyvin erilaisilla periaatteilla ja toiminta-ajatuksilla toimivia terveydenhuoltoalan yrityksiä. Yritykset toimivat paitsi perinteisillä lääkäriasema-

16 15 ja yksityissairaalatoimialoilla myös työterveys- ja laboratoriopalveluja tuottavina yrityksinä sekä lääkäri- ja hammaslääkärivastaanottojen yhteisenä hallinto- markkinointi- ja hankintaorganisaationa sekä vastaanottotulojen tuloutuskanavana. Yritysten omistajina ovat joko yksityiset henkilöt, kuten esimerkiksi lääkärit, pääomasijoittajat, säätiöt ja kunnat. Taulukko 4. Suurimmat yritykset henkilöstömäärien mukaan vuonna 2004 (vrt. jäljempänä liikevaihdon mukainen jaottelu, taulukko 14) Yritys (konserni) 1 Medivire 2 Plusterveys 3 Mehiläinen 4 Suomen Terveystalo 5 Helsingin Lääkärikeskus ja laboratoriot 6 Lääkäriasema Pulssi 7 Rokuan kuntoutus 8 Medix 9 Tampereen Lääkärikeskus 10 Dextra Munkkivuoren Lääkärikeskus Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, yritysrekisteri 3.3 Yritysmäärän kehitys Markkinoiden kehitys 1990-luvun lopulta alkaen näkyy alan yritysmäärän vuosittaisena nettolisäyksenä. Yritysrekisterin perusteella vuosien terveyspalveluyritysten nettolisäys oli kappaletta, eli 50 prosenttia. Tässä luvussa yritysten kehitysmääriä on esitetty aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastointia hyödyntäen. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastoinnissa ovat mukana vain yritykset, jolloin alalle tyypillisten itsenäisten ammatinharjoittajien suuri joukko ei näy tilastoinnissa. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettolisäysten perusteella voidaan täten tehdä päätelmiä vain yritystyyppisen liiketoiminnan nettolisäyksistä. Todellisuudessa terveyspalveluyritysten nettolisäys on siis itsenäisten ammatinharjoittajien tilastointiperusteista johtuen ollut suurempaa kuin seuraavissa taulukoissa esitetään (vrt. kuva 1). Alla olevassa kuviossa on esitetty aloittainen, lopettaneiden ja konkurssiin haettujen yritysten määrät vuosina Vain vuonna 2002 aloittaneiden yritysten määrä oli pienempi kuin lopettaneiden. Tarkasteluaikana alan konkurssien määrä on vaihdellut 7 ja 18 välillä vuodessa. Vuonna 2004 konkurssiin haettujen terveyspalveluyritysten määrä oli 7 kappaletta, joka on viisi konkurssia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Terveyspalvelualan konkurssit ovat kaikkien toimialojen konkursseihin nähden harvinaisia. Konkurssiin päättyvien yritysten osuus yrityskannasta on terveyspalvelualalla pienempi (0,06 %) kuin kaikilla aloilla keskimäärin (1,0 %).

17 16 Kpl Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Konkurssit Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, yritysrekisteri Kuva 2. Aloittaneet, lopettaneet ja konkurssiin haetut yritykset v Henkilöstömäärän kehitys ja työllisyystilanne Terveyspalveluyritysten henkilökuntamäärä on kasvanut vuosien aikana melko tasaisesti. Tasaisen loivasta kasvusta huolimatta henkilökunnan ikääntyminen ja palvelujen kasvava kysyntä antavat aihetta varautua myös työvoimapulaan. Henkilöä Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, yrit.rek. Kuva 3. Terveyspalveluyritysten henkilöstömäärän kehitys

18 17 Taulukko 5. Yksityissektorin henkilökunnan määrän kehitys Henkilökunnan määrä Verrattuna 12 kk tilanteeseen Seuraavan 12 kk kuluttua Suurempi Yhtä suuri Pienempi Suurempi Yhtä suuri Pienempi Lääkäripalvelut 26 % 70 % 4 % 23 % 77 % 0 % Hammashoito 23 % 74 % 3 % 25 % 75 % 0 % Fysikaalinen hoito 37 % 43 % 20 % 49 % 51 % 0 % Muut terveydenhuoltopalvelut 25 % 75 % 0 % 35 % 65 % 0 % Pk-yritykset yhteensä 21 % 68 % 11 % 20 % 74 % 6 % Lähde: KTM, Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät tutkimus Yrittäjien omien arvioiden mukaan terveyspalveluyritysten henkilökuntamäärä on kehittynyt toiminnan kasvuun nähden lähimmän vuoden aikana suotuisasti. Henkilökuntamäärä on vuoden aikana lisääntynyt joka neljännessä kyselyyn vastanneessa lääkäripalveluyrityksessä sekä muita terveydenhuoltopalveluja tarjoavassa yrityksessä. Terveysalan henkilökuntamäärän kehitys on viimeisen vuoden aikana ollut parempi kuin maamme pk-yrityksillä keskimäärin. Odotukset seuraavalle 12 kuukaudelle näyttävät samanlaisilta kuin edellisen vuoden kehitys. Fysikaalista hoitoa tarjoavista yrityksistä lähes joka toinen uskoo henkilökuntamääränsä kasvavan seuraavan vuoden aikana. Alla olevassa kuvassa on esitetty terveyspalvelualojen valtakunnallista työttömyystilannetta muutamien ammattiryhmien osalta vuosina Jokaisen vuoden työttömien määrä kuvaa vuoden viimeisen päivän tilannetta. Henkilöä Yleislääkärit Sairaanhoitaja Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja Hammaslääkäri Erikoishammaslääkäri Hammashoitaja Erikoislääkärit Erikoissairaanhoitaja Lääkintävoimistelija Erikoishammaslääkäri Erikoishammashoitaja Lähde: Työministeriö Kuva 4. Terveysalan työttömiä työnhakijoita alaryhmittäin vuosina

19 18 Työttömyys viimeisen kymmenen vuoden jaksolla on valtakunnallisesti ollut suurinta sairaanhoitajien ja erikoissairaanhoitajien ammattiryhmissä. Erityisesti 1990-luvun alun lamavuodet ja sen mukanaan tuomat säästötoimet moninkertaistivat alan työttömien määrän. Yleisen työmarkkinatilanteen parantuessa 1990-luvun lopulla myös terveydenhuoltoalan työttömien määrä on kääntynyt selvään laskuun. Yleisen työmarkkinatilanteen lisäksi alan työttömyyden laskuun vaikuttivat erityisesti lisääntynyt terveydenhuoltopalvelujen kysyntä sekä hoitohenkilökunnan eläköityminen. Terveydenhuoltoalan työttömyydessä on suuria alueellisia eroja, jotka eivät käy ilmi edellisestä kuviosta. Lääkäripulasta ovat kärsineet erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomi. Terveyskeskuslääkäreiden saatavuudessa on ollut vaikeuksia lähes koko maassa. Vaikka Suomessa on nykyään lääkäreitä enemmän kuin koskaan (Lääkärikyselyn 2005 mukaan työikäisiä lääkäreitä oli Suomessa vuonna ), ei lääkäreiden työllisyystilanteen uskota heikentyvän vielä vuosiin. Hoitajien osalta ennustettua työvoimapulaa on osittain helpotettavissa nopeilla koulutusmäärien lisäyksillä, mutta lääkärisaatavuuden osalta koulutusviive on pidempi. Työvoimapulan lääkkeiksi on koulutuksen lisäksi ehdotettu mm. työnjaon muutoksia ammattiryhmien välillä, jolloin hoitajien työnkuvaa laajennettaisiin nykyisestä (kts. Kansallinen terveydenhuoltoprojekti, Myös sairaanhoitajien muuntokoulutus lääkäreiksi on käynnistetty. Muuntokoulutuksen laajentaminen myös hoitohenkilöstön eri ammattiryhmien välillä voisi helpottaa työvoiman saatavuutta. Tällöin esimerkiksi perus- ja lähihoitajista voitaisiin kouluttaa sairaanhoitajia. Työvoimapula on synnyttänyt myös uuden liiketoiminta-alueen, ns. keikkalääkäritoiminnan. Lääkäreiden ja hoitohenkilöstön vuokrauksesta on tullut yhä laajenevaa liiketoimintaa. Lääkäri- ja hoitohenkilöstön vuokraustoimintaa harjoittavat yritykset ovat viime aikoina laajentaneet toimintaansa siten, että ne ovat tarjouskilpailujen jälkeen ottaneet hoitaakseen myös kokonaisten terveyskeskusten tai niiden osien toiminnan kaikkine velvoitteineen. Nämä yritystoiminnan luvut eivät vielä näy tämän toimialaraportin luvuissa. Seuraavasta kuvasta voidaan päätellä, että toimialalla on vielä työvoimareserviä erityisesti perushoitajien ja sairaala-apulaisten joukossa. Heidän työttömyys on jopa lisääntynyt vuodesta 2003, kun taas sairaanhoitajien ja erikoissairaanhoitajien yhteenlaskettu työttömien määrä on laskenut noin 550:llä. Selityksenä tälle on suuntaus, jossa perushoitajien virkoja on muutettu sairaanhoitajien viroiksi. Perushoitajien muuntokouluttaminen lähija sairaanhoitajiksi parantaisi heidän työllistymistään.

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö ELY-keskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus Lapin liitto

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

Edelläkävijä ihmisen eduksi

Edelläkävijä ihmisen eduksi Edelläkävijä ihmisen eduksi 2006 Vuosikertomus Vuosikertomus 2006 2 Tietoja sijoittajille Yhtiökokous Oyj:n yhtiökokous pidetään toukokuun 28. päivänä 2007. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Sosiaalipalvelut Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2010 Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita Terveyspalveluseteli toimii Kuusamossa Kumppanuudella innovaatioita Eduskuntavaalit 2011:

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

LPY. Turvataan terveyspalvelut. Hallitusohjelma. Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön

LPY. Turvataan terveyspalvelut. Hallitusohjelma. Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2011 Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön Yksityis-HUS erikoista elinkeinopolitiikkaa Palveluseteleistä hyviä kokemuksia Turvataan

Lisätiedot

TUTKIMUS JA KEHITYS YLIVIESKA Reeta Limingoja KUNTIEN SOSIAALIPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASSA Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 31.10.2005 TIIVISTELMÄ Hyvinvointiyrittäjyyden tarvetta

Lisätiedot

LPY. Kunnallisvaaleissa. Lääkäripalvelut ja kuntien talous. Palveluseteli yllätti positiivisesti. HUS:n malli laajenemassa

LPY. Kunnallisvaaleissa. Lääkäripalvelut ja kuntien talous. Palveluseteli yllätti positiivisesti. HUS:n malli laajenemassa LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2012 Palveluseteli yllätti positiivisesti Lääkäripalvelut ja kuntien talous HUS:n malli laajenemassa Asiakkaille vapaus valita Kuntalaisten terveyspalvelut Kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Kuntien hankinnat Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 Alkusanat

Lisätiedot