TURVALLISUUS & JÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUS & JÄRJESTYS"

Transkriptio

1 Täydentäviä tietoja SSG TYÖPASSI URAKOITSIJOILLE Esitteen numero: TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Määräyksiä työntekijöille, urakoitsijoille ja vieraille SCA OBBOLA AB:ssä SUOMENKIELINEN Ilmoita tulipalosta tai onnettomuudesta numeroon 112 Ilmoita tuotantopäällikölle puh

2 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuustietoa vieraille 3 Työympäristöpolitiikka 4 Ympäristö- ja energiapolitiikka 5 Jätteiden lähdelajittelu 6 Hygieniavyöhykkeet/Yhteensovitusvastuu 6-7 Yhteensovitettu työsuojeluvastuu urakointityössä 8-9 Sähkölaitteet/Kemikaalit/Hitsaus 9 Sulku- ja palautusohjeet 9 Työympäristömääräykset/Tärkeitä työrutiineja Obbolassa Tärkeitä työrutiineja Obbolassa jatk./evakuointihälytys 15 Prosessin erityisvaarat Vaaralliset aineet Ensiapu onnettomuustapauksissa 20 Palontorjunta Tarkistuslista tulitöihin 23 Oma riskiarviointi 24 Muistiinpanot 25 Laitoksen kartta Puh.nrot/Työajat 28 2

3 TURVALLISUUSTIEDOT Vieraiden on oman turvallisuutensa vuoksi pidettävä vierailun aikana kypärää rakennustyömailla ja paikoissa, joissa harjoitetaan projektitoimintaa. Korjausseisokkien aikana kypärä on pakollinen. Puhdistamossa ja SP2:ssa on jatkuva kypäräpakko. Joillakin alueilla äänitaso voi olla korkea, mistä syystä on käytettävä kuulonsuojaimia. Tupakointikielto on voimassa kaikkialla lukuun ottamatta tupakointiin erityisesti varattuja tiloja. Tupakointikielto on voimassa myös keräyspaperivaraston, valmistuotevaraston ja öljylaiturin alueella sekä muilla ATEX-luokitelluilla alueilla. Vyöhykeluokitellut alueet, jotka voivat olla räjähdysvaarallisia. Vierailijat eivät saa oleskella näillä alueilla ilman lupaa. Teollisuusalueella ja myös tehdastilojen sisällä käytetään kuljetuksiin trukkeja tai muita ajoneuvoja. Huomioi tämä ja muista, että kuljettajan näkyvyys on usein rajallinen. Joihinkin tiloihin on asennettu kaasuhälyttimet, jotka varoittavat mahdollisesta vuodosta. Hälytyksen sattuessa (punainen vilkkuva valo sekä nouseva ja laskeva äänimerkki) on tila evakuoitava välittömästi. Hätäpoistumistiet tulipalon, kaasu- tai muun vaaran uhatessa on merkitty tällä symbolilla. Matkapuhelimet ovat sallittuja muualla paitsi ATEX-luokitelluilla vyöhykkeillä, joilla niitä ei saa käyttää. (Ex-luokiteltuja matkapuhelimia saa käyttää.) Matkapuhelimia on käytettävä varoen myös ohjauskaappien, sähkölaitteiden kuten antureiden, vahtien ym. läheisyydessä. Säteilylähteitä on asennettu mittauksia varten. Noudata kylttejä ja sulkuohjeita. Vierailijat eivät saa oleskella hygieniavyöhykkeellä käytön aikana. Hygieniavyöhykkeen läpi on kuljettava suojatietä. 3

4 TYÖYMPÄRISTÖPOLITIIKKA SCA Obbolan on oltava turvallinen ja stimuloiva työpaikka Turvallinen Jokaisen työntekijän on voitava työskennellä yrityksessä ilman, että työ aiheuttaisi hänelle vammoja tai haittoja. Tekemällä jatkuvia parannuksia meidän on ehkäistävä sairastumista ja luotava työympäristö, joka täyttää tai ylittää voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset. Stimuloiva Työpaikalle on oltava tunnusomaista suuri kunnioitus ja luottamus yksilöä kohtaan ja hyvä yksilöiden, tehtävien ja osastojen välinen yhteistyö. Kaikenlainen syrjintä on estettävä. Jokaisella yksilöllä on oltava hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työtilanteeseensa ja kehittää sitä. 4

5 YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA Voidaksemme luoda edellytykset pitkäaikaiselle kestävälle toiminnalle meillä on oltava kokonaisnäkemys toiminnan ympäristövaikutuksista ja energiankäytöstä, ja meidän on pyrittävä jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen: On työskenneltävä tavoitejohtamiskonseptin mukaisesti Tavaroiden ja palvelujen toimittajien on täytettävä ympäristö- ja energiavaatimuksemme On valmistettava ympäristövaatimuksiin sovitettuja tuotteita, jotka perustuvat uudistuville raaka-aineille ja jotka voidaan kierrättää Tuotantolaitosten on oltava mahdollisimman energiatehokkaita, ja käytettävän energian on perustuttava mahdollisimman suurelta osin biopolttoaineisiin Päästöt on mahdollisuuksien mukaan rajoitettava syntypaikalleen tehokkailla prosessiratkaisuilla. Jos päästöjä ei tästä huolimatta voida rajoittaa riittävässä laajuudessa, on käytettävä ulkoisia puhdistusmenetelmiä Jätteet on mahdollisimman suurelta osin palautettava kiertoon ja niiden energia hyödynnettävä On täytettävä tai ylitettävä ympäristö- ja energia-alueella voimassa olevat lait, määräykset ja ehdot Ympäristö- ja energiaselvitysten on oltava avoimia ja työntekijöiden, asiakkaiden, viranomaisten ja suuren yleisön saatavilla 5

6 JÄTTEIDEN LÄHDELAJITTELU Jätteet on lajiteltava merkittyihin astioihin seuraavasti: Paperit, joissa vahaa, öljyä, rasvaa, etikettejä. Likaantuneet kuidut, laudat (maks. 50 cm), PALAVA imeytysaineet, muovi, solumuovi, kumi, BRÄNNtervapaperi, kirjekuoret jne. BART Likaantumaton paperi, kartonki ja lehdet Kaikentyyppinen metalliromu (musta, valkoinen, kaapelit jne.) Eristeet, lasi, betoni, tiili jne. Ongelmajätteet Jäteöljy, öljynsuodattimet, liuotejätteet, maali- ja lakkajätteet, laboratoriojätteet, loisteputket ja elohopealamput, paristot, hydrauliletkut, muut. HYGIENIAVYÖHYKKEET METALLI KERÄYS- PAPERI RETUR- PAPPER METALL EI PALAVA EJ BRÄNN- BART Työskentelemme GMP-ohjeiden mukaisesti. Se tarkoittaa, että pakkauksemme eivät saa saastuttaa elintarvikkeita. Elintarvikepakkaukset voidaan valmistaa tuottamastamme paperista. Olemme laatineet luettelon sallituista raaka-aineista ja kemikaaleista, mutta olemme muodostaneet myös hygieniavyöhykkeen, jota koskevat erikoismääräykset. Vierailijat eivät saa oleskella hygieniavyöhykkeellä käytön aikana. Kunnossapitotöissä on noudatettava annettuja määräyksiä sekä yleisiä ja erityisiä ohjeita. Hygieniavyöhyke on merkitty maalilla, merkeillä ja kilvillä. Alueella on suojatie; sitä on käytettävä hygieniavyöhykkeen kautta kuljettaessa. 6

7 Pääsääntö Hygieniavyöhykkeille ja hygieniavaatimusten piiriin kuuluviin varusteisiin ei saa päästä mitään, mikä voi aiheuttaa vahinkoa tuotannolle ja asiakkaalle. Fyysiset vaarat hiukkaset, esim. lasi/kovamuovi sekä metallit. Lasi-/kovamuoviesineet pidettävä mahdollisuuksien mukaan vyöhykkeiden ulkopuolella, käytettävä turvallisia silmälaseja, kyniä, matkapuhelimia jne., palateräveitsiä vain käyttölaboratoriossa, rullauskoneen terät tarkastetaan aina vuoroa vaihdettaessa, vaihto tarvittaessa. Kemialliset vaarat öljy-, rasva- ym. roiskeet Roiskeet poistettava välittömästi, työvaatteet ja kengät pidettävä puhtaina. Mikrobiologiset vaarat Ruokaa ja juomaa ei saa tuoda vyöhykkeille, puhtaat työvaatteet ja kengät, hyvä henkilökohtainen hygienia, ilmoitettava, jos tiloissa havaitaan lintuja tai rottia. Dokumentoitavat hygieniakierrokset tehdään viikoittain. Puutteet korjataan välittömästi. YLEINEN YHTEENSOVITUSVASTUU Ruotsin työympäristölain AML:n 3. luvun 7 :ssä sekä Ruotsin työsuojeluhallituksen asetuskokoelmassa AFS 1999:3 on yhteensovitusvastuuta koskevat määräykset. Yhteensovitusvastuun tarkoitus on suunnittelun yhteensovittaminen niin, että siinä otetaan huomioon kaikkien osapuolien suunnitelmat ja ratkaisut niin, etteivät ne mene ajallisesti tai paikallisesti päällekkäin tai aiheuta terveyshaittoja tai onnettomuuksia. Jos esimerkiksi aikatauluissa tulee viivästymisiä, on niistä informoitava yhteensovitusvastaavaa. Obbolassa yhteensovitusvastuun alaiset työt on jaettu paperitehtaassa, massatehtaassa, rakennustyöympäristössä sekä ohjaus/ ristikytkentätiloissa tehtäviin töihin. Työtehtävät on jaettu vahvistettujen määräysten mukaisesti. Poikkeamat on raportoitava ko. yhteensovitusvastaavalle. Obbolan yhteensovitusvastaavien yhteystiedot ovat nähtävissä Toimintajärjestelmässä. 7

8 YHTEENSOVITETTU TYÖSUOJELUVASTUU KOSKIEN LAKEJA JA VELVOLLISUUKSIA URAKOINTITÖISSÄ Yhteensovitusvastuu on Tilaajalla. Osapuolen, jolla ei ole yhteensovitusvastuuta, on noudatettava yhteensovituksesta vastaavan henkilön ohjeita. Urakoitsijalla on työnantajavastuu henkilöstöstään ja mahdollisten alihankkijoidensa henkilöstöstä (henkilösuojaimet, tarvittava koulutus ym). Urakoitsija nimeää vastaavan työnjohtajan. Työnjohtajalla on työnjohtovastuu työsuojelukysymyksissä sekä työn suorittamisesta. Vastaavana työnjohtajana voi toimia nk. johtava asentaja. Tilaaja, tai Tilaajan nimeämä työnjohtajamme, ja Urakoitsijan työnjohtaja käyvät yhdessä läpi tehtävän edellytykset. Tarvittaessa käydään työpaikalla. SÄHKÖTYÖT Päältäkytkentä (ennen työtä) Sähkötöissä Tilaajan, tai Tilaajan nimeämän työnjohtajamme on itse kytkettävä päältä laitoksen osa, suljettava/lukittava, järjestettävä maadoitus ja oikosulku määräyksien edellyttämällä tavalla. Sen jälkeen on Urakoitsijan työnjohtajan toimitettava työtodistus, että edellä mainittuihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Urakoitsijan työnjohtaja osallistuu mahdollisiin katkaisuihin, jotka tehdään, ennen kuin työ voidaan aloittaa. Työskennellessään sähköverkosta irrotetussa laitoksen osassa on Urakoitsijan henkilöstön itse varmistettava, että laitoksen osa, jossa työ tehdään, on jännitteetön, varustettu kylteillä ja tarvittaessa maadoitettu vahvavirtamääräysten mukaisesti. 8 Päällekytkentä (työn jälkeen) Tässä tarkoitettua laitoksen osaa ei saa kytkeä päälle, ennen kuin päällekytkennästä vastaava henkilö on saanut käyttötodistuksen Urakoitsijalta.

9 Työ lähellä jännitettä: (<1kV 300 mm, 6/10 kv 1150 mm) Urakoitsijan henkilöstö vastaa siitä, että tarvittaviin toimiin on ryhdytty. Kaikki toimenpiteet, esim. suojaukset, relesuojien tai tilapäisten valokaarivahtien käytöstä poisto on selostettava työtodistuksessa. Jännitetyö: Jännitetyö on kielletty Vahvavirtamääräykset: Kaikki työ on tehtävä Ruotsin sähkölainsäädännön mukaisesti. SÄHKÖLAITTEET Sähkölaitteet saa liittää vain vikavirtakytkimellä varustettuihin pistorasioihin. Jos vikavirtakytkin puuttuu, on erillinen kytkin liitettävä laitteen ja pistorasian väliin. KEMIKAALIT Ainoastaan SCA Obbolan kemikaalirekisterissä olevia, ts. kemikaaliryhmän hyväksymiä, kemikaaleja saa käyttää. Muut kemikaalit on ilmoitettava yhteyshenkilön välityksellä kemikaaliryhmälle vähintään kuukautta ennen suunniteltua työtä. HITSAUS Hitsaus on tehtävä EN288-3:n mukaisesti. Toimittajan on oltava sertifioitu SFS-EN ISO :2005 mukaisesti. Hitsaajilla on automaattihitsauksessa oltava EN287:n ja EN1418:n mukainen hyväksyntä. Hitsausluvat on toimitettava Obbolan hitsausvastaavalle hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. SULKU- JA PALAUTUSOHJEET Kaikille ammattiryhmille on voimassa: Ettei mitään työtä saa aloittaa, ennen kuin käyttövastaava on antanut siihen luvan ja allekirjoittanut prosessilaitteiden sulkuohjeesta kohdan Prosessilaitteet suljettu ohjeen mukaisesti. Pulpperissa, altaissa ja säiliöissä tehtävien töiden turvallisuusmääräystä on noudatettava. Kun työhön sisältyy turvakytkimettömille koneille tai säteilylähteille annettujen ohjeiden mukainen suojaus, on katkaisumääräykseen kiinnitettävä punainen tai vastaavasti keltainen katkaisulappu. Sekä katkaisumääräys että kyseinen katkaisulappu on tällöin allekirjoitettava. 9

10 TYÖYMPÄRISTÖMÄÄRÄYKSET/TÄRKEÄT TYÖRUTIINIT OBBOLASSA Kaikkien täällä työskentelevien on kannettava vastuunsa työsuojelusta ja turvallisuudesta noudattamalla työympäristölakeja ja paikallisia työympäristömääräyksiä. 1. Ilmoitusvelvollisuus (kaikki) Kaikkien vierailijoiden/urakoitsijoiden on ilmoittauduttava vastaanottoon. Toimistoajan ulkopuolella tehtävistä vierailuista/ kiertokäynneistä on aina ilmoitettava vuorossa olevalle tuotantopäällikölle. Kunnossapitotyössä on kunnossapitohenkilöstön aina otettava yhteys valvomossa olevaan käyttöhenkilöön ennen työtä ja työn jälkeen. Kaikkien soodakattilan ja uusiokuitualueella oleskelevien on aina tehtävä ilmoitus oleskelustaan alueella. 2. Alkoholi- ja huumekielto (kaikki) Alkoholin tai muiden riippuvuutta aiheuttavien päihteiden nauttiminen on kielletty työpaikalla. Työpaikalle ei saa tulla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Juopumusraja on sama kuin liikenteessä. 3. Tupakointikielto (kaikki) Tupakointikielto on voimassa kaikkialla lukuun ottamatta tupakointiin erityisesti varattuja tiloja. Tupakointikielto on voimassa myös keräyspaperivaraston, valmistuotevaraston ja öljylaiturin alueella sekä muilla ATEX-luokitelluilla alueilla. 10

11 4. Ajoneuvot & pysäköinti (kaikki) Pysäköintiin on käytettävä osoitettua paikkaa. Yhteyshenkilö myöntää erityisluvan pysäköintiin tehdasalueen sisälle (autopassi). Alueelle tuleva on velvollinen kehotettaessa sallimaan kuormatilojen ja laukkujen tarkastuksen alueelta poistuttaessa. Yritys irtisanoutuu kaikesta taloudellisesta vastuusta vahingosta, joka on tapahtunut ilman lupaa porttien sisäpuolelle tuodulle ajoneuvolle. Tehdasalueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Mopedeja ja polkupyöriä koskevat yleiset liikennesäännöt ulkona tehdasalueella. 5. Suojakypärä (kaikki) Suojakypärää on käytettävä. Kypäräpakko on voimassa suunnitelluissa/suunnittelemattomissa kunnossapitoseisokeissa ja rakennusprojekteissa. Puhdistamossa ja SP2:ssa on jatkuva kypäräpakko. 6. Suojaimet (kaikki) Ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia on käytettävä. 7. Vaaratilanteet & onnettomuudet (kaikki) Vaaratilanteet ja onnettomuudet on raportoitava SCA Obbolan yhteensovitusvastaavalle. Jos tapahtuu onnettomuus, Sinun on tiedettävä, mitä on tehtävä. Ota selville, missä paarit ja ensiaputarvikkeet ovat ja miten ambulanssi ja sairaanhoitohenkilöstö kutsutaan paikalle. 11

12 8. Eristys-Suojalaitteet-Kiinnitys Putoava Materiaali (kaikki) Eristetylle alueelle ei saa mennä. Eristyksen puutteista on raportoitava välittömästi eristyksestä vastaavalle/yhteyshenkilölle. Jos suojalaitteita, osa kulkusillasta tai vastaavasta on purettava työtä varten, on tämä merkittävä selvästi. Materiaalia ei ehdottomasti saa säilyttää telineillä, katolla tai muilla korkeilla paikoilla kiinnittämättä sitä niin, ettei se pääse putoamaan. 9. Katkaisu-/sulkumääräykset (kaikki) Katkaisu- ja sulkumääräyksiä on noudatettava. SCA Obbolan henkilöstö hoitaa sulut; esim. virran katkaisun, venttiilien sulkemisen tai putkien tyhjentämisen. Osaston on oltava täysin turvallinen, mistä syystä konevarusteet on myös koekäynnistettävä ennen niille tehtäviä töitä. SCA Obbolan käyttöhenkilöstö varustaa suojakatkaisimet valkoisella suojalukolla ja kaikkien ammattiryhmien urakoitsija mukaan lukien on varustettava katkaisimet omilla lukoillaan, ja urakoitsijan lukossa on oltava yrityksen nimi. 10. Telinerakennukset (kaikki) Pystytettyihin rakennustelineisiin ei saa tehdä muutoksia. Työhön käytettävien telineiden on täytettävä voimassa olevat määräykset. Tilaajan toimittamaa telinettä ei saa muuttaa eikä siirtää. Rakennustelineelle, jota ei ole merkitty valmiiksi (vihreä kyltti), ei saa käyttää. 12

13 11. Työnjohto ym. (urakoitsija) Urakoitsija nimeää työnjohtajan, jonka on toimittava vastaavana työnjohtajana ja yhteyshenkilönä. Jos työkunnan työntekijöiden määrä on vähintään 10 henkilöä, on työnjohtajan oltava kuukausipalkkaisen työnjohtajan tai mestarin. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisesta järjestelystä. Esimiehen on myös vastattava ryhmän työaikakirjanpidosta, järjestyksestä jne. Yhteyshenkilöllä on oltava valtuudet tehdä Urakoitsijaa sitovia päätöksiä sellaisissa teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät työn suorittamiseen. Urakoitsijan on toimitettava henkilökunnalle tarvittavat työkalut niin, että Tilaajan työtehtävät voidaan suorittaa. 12. Työvaatteet, vaatekaapit & avaimet (urakoitsija) Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikkien työntekijöiden työvaatteisiin on selvästi merkitty yrityksen nimi. Tilaaja toimittaa vaatekaapit ja avaimet. Palauttamatta jääneistä avaimista ja kulkutunnisteista veloitetaan Urakoitsijalta 500 SEK. 13. Lait & velvollisuudet (urakoitsija) Urakoitsija lähettää riskiarvioinnin SCA Obbolalle ennen työn aloittamista. Urakoitsija on velvollinen soveltamaan Ruotsin työmarkkinoilla lakeihin, määräyksiin ja työehtosopimuksiin perustuvia voimassa olevia velvollisuuksia omiin ja alihankkijoiden työntekijöihin. 13

14 14. Materiaalit & varusteet (urakoitsija) Tilaaja ei vastaa Urakoitsijalle kuuluvien materiaalien, työkalujen tai muiden varusteiden, eikä myöskään henkilökohtaisen omaisuuden ja arvoesineiden varkauksista. 15. Puhtaanapito (urakoitsija) Urakoitsija vastaa siivouksesta ja puhtaanapidosta niissä paikoissa tehdasalueella, joilla Urakoitsija tekee työtä, sekä muissa tiloissa, jotka Tilaaja toimittaa (esim. pukuhuoneet ja ruokasalit). Urakoitsijaa voidaan veloittaa suorittamatta jääneestä siivouksesta. 16. Salassapito (urakoitsija) Urakoitsija on velvollinen noudattamaan tietojen paljastamisesta voimassa olevia määräyksiä riippumatta siitä, tapahtuuko se suullisesti tai luovuttamalla yleinen asiakirja, tai jollakin muulla tavalla. 17. Suojelukierros (urakoitsija) Urakoitsijan vastaavan yhteyshenkilön on osallistuttava mahdollisiin suojelukierroksiin. 14

15 TÄRKEITÄ TYÖRUTIINEJA OBBOLASSA Tarkasta hätäpoistumistiet. Evakuointihälytys Evakuointihälytys annetaan punaisella vilkkuvalla valolla sekä nousevalla ja laskevalla äänimerkillä. Tarkasta ennen työn aloittamista, missä hätä-/silmäsuihkut ovat. Pystytettyihin rakennustelineisiin ei saa tehdä muutoksia. Säiliöissä tehtävissä töissä on aina oltava mukana vähintään kaksi henkilöä (yhden on vartioitava säiliön ulkopuolella). Silmä-/hätäsuihkujen sekä hätäpoistumisteiden eteen ei saa laittaa esteitä! Onnettomuustapauksessa: Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Ilmoita paikka: SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Sairaanhoitoneuvonta: soita

16 PROSESSIN ERITYISVAARAT Prosessissa käytetään ja muodostuu kemiallisia aineita. Tämä on huomioitava tietyillä osastoilla työskenneltäessä sekä putkijohtoja, säiliöitä tai vastaavia käsiteltäessä. Lipeää esiintyy kaikkialla tehtaassa. Se on emäksistä ja syövyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Rikkihappoa käytetään hartsikeittämö, SP2:ssa ja syöttöveden valmistuksessa. Se on voimakkaasti syövyttävää. Sammuttamatonta kalkkia valmistetaan ja käytetään kaustisointilaitoksessa ja meesan poltossa. Kosteuden kanssa tekemisiin joutuessaan se on voimakkaasti syövyttävää ja lämpöä kehittävää. Kalkkipölyn hengittäminen on vaarallista. Rikkivetyä voi esiintyä keittämössä/kuidutuksessa, haihdutuksessa, meesassa, kaustisoinnissa ja soodakattilassa. Tukahduttavaa kaasua, jonka hengittäminen on hengenvaarallista. Tiloihin on asennettu hälyttimet. Fosforihappoa esiintyy biologisessa puhdistuslaitoksessamme. Se on voimakkaasti syövyttävää. Raakatärpättiä esiintyy keittämössä ja tärpättilaitos. Voi aiheuttaa huimausta. Räjähdysvaara. Hiilidioksidia käytetään paperitehtaassa ja massan pesussa. Voi aiheuttaa huimausta ja pahoinvointia. 16

17 PROSESSIN ERITYISVAARAT Prosessissa käytetään ja muodostuu kemiallisia aineita. Tämä on huomioitava tietyillä osastoilla työskenneltäessä sekä putkijohtoja, säiliöitä tai vastaavia käsiteltäessä. Säteilylähteitä on asennettu mittauksia varten. Noudata kylttejä ja sulkuohjeita. Ennen säiliöissä, putkijohdoissa jne. tehtäviä töitä on aina otettava selvää, aiheuttaako niissä normaalisti oleva aine erityisiä vaaroja. Kaasumittaus on tehtävä sulkuohjeen mukaisesti. Työhön ATEX-luokitelluilla alueilla vaaditaan erityinen työlupa. ATEX-luokitellut vyöhykeet on mainittu Toimintajärjestelmän kohdassa Riskienhallinta/vaaralliset alueet, ja ne on lisäksi merkitty kyseisille alueille. Tarkastettava ennen työn aloittamista: - kaasu? - lipeä? - höyry? - happo? - kuuma vesi? - käyttöhenkilöstöön oltu yhteydessä? - omaa suojalukkoa käytetty? 17

18 VAARALLISET AINEET Aine Kaava Triviaalinimi Esiintymisalue Natrium- NaOH Natronlipeä, Kuorimo, kaustisointilaitos, SP2:ssa hydroksidi lipeä paperikone Valkolipeä NaOH+Na2S Keittolipeä Keittämö, haihduttamo, meesa, kaustisoinnissa Mustalipeä Viherlipeä Heikkolipeä, polttolipeä Keittämö, haihduttamo, SP2:ssa Kaustisointilaitos, SP2:ssa Sammuttamaton kalkki CaO Kalkki Kaustisointilaitos, meesa Rikkihappo H2SO4 Hartiskeittämö, SP2:ssa, syöttöveden valmistus Raakatärpätti Tärpätti Keittämö, tärpättilaitos Fosforihappo H3PO4 Biologinen puhdistuslaitos Hiilidioksidi CO2 Paperitehdas, massan pesu KAASU Rikkivety H2S Vetysulfidi Koko massatehdas 18

19 i- Vaarat ja oireet Syöpymisvammat Akuutit toimenpiteet Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Pahoinvointi, räjähdysvaara Voimakkaasti syövyttävää Huimaus ja pahoinvointi Hengityksen lamaantuminen Raikas ilma Suihkutus vedellä, jos ainetta on joutunut iholle. Raikasta ilmaa, jos ainetta on hengitetty Raikas ilma Raikas ilma ja sydän-keuhko -elvytys 19

20 20 ENSIAPU YM. ONNETTOMUUKSISSA Ensiapu jos hengitys ja verenkierto ovat lakanneet toimimasta. Anna sydän-keuhko -elvytystä. Tajuton mutta hengittää aseta vakaaseen kylkiasentoon. Älä jätä henkilöä yksin. Suuri verenvuoto yritä tyrehdyttää vuoto painamalla yhteen haavan reunoja. Pidä vahingoittunut ruumiinosa korkealla (ei koske päävammaa). Sido haava puristussiteellä. Ehkäise shokki pidä loukkaantunut lämpimänä, mieluiten makuulla jalat ylhäällä. Kemikaalia joutunut silmään huuhtele välittömästi vedellä vähintään 15 minuuttia tai kunnes sairaanhoitohenkilöstö voi ottaa potilaan hoitoonsa. Syöpymisvamma huuhtele välittömästi vedellä vähintään 15 minuuttia tai kunnes sairaanhoitohenkilöstö voi ottaa potilaan hoitoonsa. Palovamma - käytä palovammasidettä tai huuhtele vedellä vähintään 15 min. Hakeudu lääkärin hoitoon. Sähkövahinko älä koskaan kosketa jännitteelliseen osaan juuttuneeseen henkilöön ilman apuvälineitä. Jos et pysty välittömästi katkaisemaan jännitettä, sinun on yritettävä vetää henkilö irti kuivan vaatekappaleen, köyden tai muun sähköä johtamattoman materiaalin avulla. Jos jännitteelliseen osaan on koskettu, on AINA otettava yhteys sairaanhoitoon, vaikka onnettomuus ei vaikuttaisi vakavalta. Kaasuvahinko siirrä vahingoittunut nopeasti raittiiseen ilmaan (mieluiten lämmitettyyn sisätilaan). Poista kaasun saastuttamat vaatteet. Löysää vaatteita kaulalta ja vyötäröltä. Pidä henkilö lämpimänä esimerkiksi huovan avulla. Tajuissaan oleva kaasun vahingoittama henkilö pidetään liikkumattomana puolittain istuvassa asennossa. Älä jätä vahingoittunutta yksin. Valvo tajutonta. Varmista, että hengitystiet ovat esteettömät. Jos hengitys on lakannut, anna sydän-keuhko-elvytystä. ÄLÄ KOSKAAN anna vahingoittuneen henkilön ajaa itse lääkärintarkastukseen. Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Ilmoita paikka: SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola. Sairaanhoitoneuvonta: soita 1177

21 PALONTORJUNTA Yleistä Kyseisen työpaikan palontorjuntamääräykset on selvitettävä SCA Obbolan ja urakoitsijan välillä. Ennen työn aloittamista sinun on varmistettava, että kaikissa töissä ovat saatavilla tarvittava käsisammutin ja että osaat käyttää sitä. Järjestys Tulipalojen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää, että työpaikalla vallitsee hyvä järjestys. Jätteet, materiaalijäänteet, kääreet ja muu palava materiaali on pikimmiten poistettava rakennuksesta. Jäteöljyt tai kemikaalijäänteet on poistettava välittömästi. Tulityöt Tulitöillä tarkoitetaan hitsausta, leikkausta, juottamista, kuivausta/lämmitystä liekillä tai kuumailmalla, työtä hiomalaikalla sekä muita töitä, jotka aiheuttavat avotulen, pinnan kuumumista tai kipinöintiä. Kaikkiin tulitöihin kiinteiden verstaiden ulkopuolella vaaditaan tulityölupa. Sen saat yhteyshenkilösi/palontorjuntavastaavan avulla. Luokitelluille alueille ja tietyille muille alueille, joilla tulipalon vaara on suuri, vaaditaan Obbolan palontorjunta- ja turvallisuusvastaavan ja pelastuspalvelun myöntämä lupa. 21

22 PALONTORJUNTA Palovartija Kyseisen urakoitsijan vastuulla on huolehtia, että valvonta tapahtuu palontorjuntavastaavan tulityöluvassa ilmoittamilla tavoilla. Koulutusvaatimus Kaikilla tulitöitä tekevillä on oltava SBF:n pätevyyskoulutus tai vastaava, ja heidän on pystyttävä esittämään voimassa oleva todistus pätevyydestään. Palo-osastointi Joissakin töissä on tulipaloa rajoittavia palo-osastoja rikottava. Nämä on välittömästi tiivistettävä tilapäisesti esim. mineraalivillalla. Kaapeleita ja letkuja ei saa vetää niin, että palo-ovia ei voida sulkea. Kaasupullot Tehtaan sisällä käytettävien kaasupullojen on oltava hitsausvaunussa. Muulloin kuin työaikana on kaasupullot säilytettävä niille osoitetussa paikassa (merkityissä paikoissa portin/oven lähettyvillä). Tyhjät kaasupullot on kuljetettava välittömästi pois. 22

23 TARKISTUSLISTA TULITÖIHIN Tulitöillä tarkoitetaan hitsausta tai leikkausta kaasulla tai sähköllä, kipinöitä muodostavien työkalujen, kuumailmapistoolin tai avotulen käyttöä. Tarkasta ennen työtä, että 1. Tulityölupa on myönnetty 2. Työpaikka on siivottu 3. Lähellä oleva syttyvä materiaali on siirretty pois tai suojattu 4. Halkeamat ja reiät on tiivistetty tai suojattu 5. Työpaikka on, jos mahdollista, kasteltu vedellä 6. Työpaikalla on oikeantyyppiset sammutusvarusteet 7. Hitsausvarusteet ovat virheettömät, ja kaasuhitsauksen osalta myös, että niissä on takatulisuoja ja sulkuventtiili ja että saatavilla on suojakäsineet 8. Mahdollinen automaattinen palohälytin on kytketty pois päältä 9. Tiedät pelastuspalvelun hälytysnumeron Tarkasta työn aikana, että 1. Suojaus ja kastelu ovat riittävät paikoissa, jonne putoaa hitsauskipinöitä ja hehkuvaa terästä Tarkasta työn jälkeen, että 1. Palovaaraa ei ole (katsele ja haistele) 2. Mahdollinen automaattinen palohälytin on kytketty päälle 3. Jälkivalvonta on järjestetty. Selvitä yhteyshenkilösi kautta, kuinka kauan sinun pitää valvoa työpaikalla. Tulipalotilanteessa 1. Pelasta ensin henkilöt, jotka ovat välittömässä vaarassa. 2. Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Varoita vaara-alueella olevia 4. Yritä, jos mahdollista, sammuttaa palo saatavilla olevilla sammutusmateriaaleilla 23

24 OMA RISKIARVIOINTI AJATTELE 30 sekuntia, ennen kuin aloitat työn: STOP MITEN minun pitää tehdä työ? MIKÄ voi mennä pieleen? MIHIN TOIMIIN minun täytyy ryhtyä estääkseni onnettomuuden? MITÄ minun pitää tehdä, jos jotain odottamatonta tapahtuu? Raportoi kaikki riskit ja vaaratilanteet! 24

25 Yhteyshenkilö: Puhelin: Muistiinpanot 25

26 26

27 27

28 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA Ambulanssi 112 Palokunta 112 Puhelinvaihde, sisäpuhelut 99 Puhelinvaihde, ulkopuhelut Työterveyssairaanhoitaja ( ) Työsuojeluvaltuutettu ( ) Työsuojeluinsinööri/ ( ) palontorjuntavastaava Paloaseman hoitaja ( ) Henkilöstöravintola ( ) Uumajan taksi Uumajan lentokenttä (Umeå Airport) TYÖAJAT Vastaanotto miehitetty: 06:30-16:15 Päivätyöaika: 06:30-10:30 ja 11:15-15:30 Toimistoaika: 07:30-11:45 ja 12:30-16:15 Urakoitsijoiden ja konsulttien on mahdollisuuksien mukaan noudatettava Tilaajan työaikoja. Aukioloajat SCAluten Arkipäivisin: La-su: Suljettu

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA SSG TYÖPASSI URAKOITSIJOILLE ESITTEEN NUMERO: 12.2006 SUOMENKIELINEN TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Määräyksiä työntekijöille, urakoitsijoille ja vieraille SCA OBBOLA AB:ssä Ilmoita tulipalosta

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006

Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino Listro

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino Listro Sivu 1/5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Jauhe eri väreissä. Kauppanimi: Tierrafino Finish. Tuotetyyppi: Savipohjainen stuccolaasti sisätiloihin. Käyttö: Ammatti-

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 1250 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN O-RENGAS-/SILIKONIRASVA Päivämäärä: 4.3.2010 1. Tuotteen ja yrityksen nimi TUOTE: Tubman O-rengas-/silikonirasva, valkoinen peltituubi, 6 tai

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka 151 87 Södertälje Maa Sweden Sähköposti safety_data_sheet@scania.com

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmä 9-2

Ohjausjärjestelmä 9-2 KÄYTTÖOHJE Ohjausjärjestelmä 9-2 Versio 201602 Tuotenro 9000042 Alkuperäinen käyttöohje Ohjausjärjestelmä 9-2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Ympäristö... 4 2 Turvallisuusmääräykset...4

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

PENOSIL Premium All Weather Sealant

PENOSIL Premium All Weather Sealant Päiväys: 30.08.06 Versio no.: 1 Muutospäivä: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala 10 13619

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Käyttöalue: Kosteussulku Yritys: Säljtema AB Osoite: Låsbomsgatan 14 Postinumero/toimipaikka:

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 740917.1 Kauppanimi Buffer AE (1000 ml) 1 x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 630384 2. 0. 1 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: polymeerikorjausmenetelmä

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

MOLYSLIP FMG. Väri Valkoinen Lämpötila-alue -40 - +200 C

MOLYSLIP FMG. Väri Valkoinen Lämpötila-alue -40 - +200 C MOLYSLIP FMG TUOTEKUVAUS Vettä ja korkeita lämpötiloja kestävä, sulamaton rasva. Antaa pitkäaikaisen voitelun. Suojaa elintarviketuotannossa käytettävien koneiden osia ja laitteita. Sopii erittäin hyvin

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982 Tarkistus 04.12.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 301023 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot