TURVALLISUUS & JÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUS & JÄRJESTYS"

Transkriptio

1 Täydentäviä tietoja SSG TYÖPASSI URAKOITSIJOILLE Esitteen numero: TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Määräyksiä työntekijöille, urakoitsijoille ja vieraille SCA OBBOLA AB:ssä SUOMENKIELINEN Ilmoita tulipalosta tai onnettomuudesta numeroon 112 Ilmoita tuotantopäällikölle puh

2 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuustietoa vieraille 3 Työympäristöpolitiikka 4 Ympäristö- ja energiapolitiikka 5 Jätteiden lähdelajittelu 6 Hygieniavyöhykkeet/Yhteensovitusvastuu 6-7 Yhteensovitettu työsuojeluvastuu urakointityössä 8-9 Sähkölaitteet/Kemikaalit/Hitsaus 9 Sulku- ja palautusohjeet 9 Työympäristömääräykset/Tärkeitä työrutiineja Obbolassa Tärkeitä työrutiineja Obbolassa jatk./evakuointihälytys 15 Prosessin erityisvaarat Vaaralliset aineet Ensiapu onnettomuustapauksissa 20 Palontorjunta Tarkistuslista tulitöihin 23 Oma riskiarviointi 24 Muistiinpanot 25 Laitoksen kartta Puh.nrot/Työajat 28 2

3 TURVALLISUUSTIEDOT Vieraiden on oman turvallisuutensa vuoksi pidettävä vierailun aikana kypärää rakennustyömailla ja paikoissa, joissa harjoitetaan projektitoimintaa. Korjausseisokkien aikana kypärä on pakollinen. Puhdistamossa ja SP2:ssa on jatkuva kypäräpakko. Joillakin alueilla äänitaso voi olla korkea, mistä syystä on käytettävä kuulonsuojaimia. Tupakointikielto on voimassa kaikkialla lukuun ottamatta tupakointiin erityisesti varattuja tiloja. Tupakointikielto on voimassa myös keräyspaperivaraston, valmistuotevaraston ja öljylaiturin alueella sekä muilla ATEX-luokitelluilla alueilla. Vyöhykeluokitellut alueet, jotka voivat olla räjähdysvaarallisia. Vierailijat eivät saa oleskella näillä alueilla ilman lupaa. Teollisuusalueella ja myös tehdastilojen sisällä käytetään kuljetuksiin trukkeja tai muita ajoneuvoja. Huomioi tämä ja muista, että kuljettajan näkyvyys on usein rajallinen. Joihinkin tiloihin on asennettu kaasuhälyttimet, jotka varoittavat mahdollisesta vuodosta. Hälytyksen sattuessa (punainen vilkkuva valo sekä nouseva ja laskeva äänimerkki) on tila evakuoitava välittömästi. Hätäpoistumistiet tulipalon, kaasu- tai muun vaaran uhatessa on merkitty tällä symbolilla. Matkapuhelimet ovat sallittuja muualla paitsi ATEX-luokitelluilla vyöhykkeillä, joilla niitä ei saa käyttää. (Ex-luokiteltuja matkapuhelimia saa käyttää.) Matkapuhelimia on käytettävä varoen myös ohjauskaappien, sähkölaitteiden kuten antureiden, vahtien ym. läheisyydessä. Säteilylähteitä on asennettu mittauksia varten. Noudata kylttejä ja sulkuohjeita. Vierailijat eivät saa oleskella hygieniavyöhykkeellä käytön aikana. Hygieniavyöhykkeen läpi on kuljettava suojatietä. 3

4 TYÖYMPÄRISTÖPOLITIIKKA SCA Obbolan on oltava turvallinen ja stimuloiva työpaikka Turvallinen Jokaisen työntekijän on voitava työskennellä yrityksessä ilman, että työ aiheuttaisi hänelle vammoja tai haittoja. Tekemällä jatkuvia parannuksia meidän on ehkäistävä sairastumista ja luotava työympäristö, joka täyttää tai ylittää voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset. Stimuloiva Työpaikalle on oltava tunnusomaista suuri kunnioitus ja luottamus yksilöä kohtaan ja hyvä yksilöiden, tehtävien ja osastojen välinen yhteistyö. Kaikenlainen syrjintä on estettävä. Jokaisella yksilöllä on oltava hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työtilanteeseensa ja kehittää sitä. 4

5 YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA Voidaksemme luoda edellytykset pitkäaikaiselle kestävälle toiminnalle meillä on oltava kokonaisnäkemys toiminnan ympäristövaikutuksista ja energiankäytöstä, ja meidän on pyrittävä jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen: On työskenneltävä tavoitejohtamiskonseptin mukaisesti Tavaroiden ja palvelujen toimittajien on täytettävä ympäristö- ja energiavaatimuksemme On valmistettava ympäristövaatimuksiin sovitettuja tuotteita, jotka perustuvat uudistuville raaka-aineille ja jotka voidaan kierrättää Tuotantolaitosten on oltava mahdollisimman energiatehokkaita, ja käytettävän energian on perustuttava mahdollisimman suurelta osin biopolttoaineisiin Päästöt on mahdollisuuksien mukaan rajoitettava syntypaikalleen tehokkailla prosessiratkaisuilla. Jos päästöjä ei tästä huolimatta voida rajoittaa riittävässä laajuudessa, on käytettävä ulkoisia puhdistusmenetelmiä Jätteet on mahdollisimman suurelta osin palautettava kiertoon ja niiden energia hyödynnettävä On täytettävä tai ylitettävä ympäristö- ja energia-alueella voimassa olevat lait, määräykset ja ehdot Ympäristö- ja energiaselvitysten on oltava avoimia ja työntekijöiden, asiakkaiden, viranomaisten ja suuren yleisön saatavilla 5

6 JÄTTEIDEN LÄHDELAJITTELU Jätteet on lajiteltava merkittyihin astioihin seuraavasti: Paperit, joissa vahaa, öljyä, rasvaa, etikettejä. Likaantuneet kuidut, laudat (maks. 50 cm), PALAVA imeytysaineet, muovi, solumuovi, kumi, BRÄNNtervapaperi, kirjekuoret jne. BART Likaantumaton paperi, kartonki ja lehdet Kaikentyyppinen metalliromu (musta, valkoinen, kaapelit jne.) Eristeet, lasi, betoni, tiili jne. Ongelmajätteet Jäteöljy, öljynsuodattimet, liuotejätteet, maali- ja lakkajätteet, laboratoriojätteet, loisteputket ja elohopealamput, paristot, hydrauliletkut, muut. HYGIENIAVYÖHYKKEET METALLI KERÄYS- PAPERI RETUR- PAPPER METALL EI PALAVA EJ BRÄNN- BART Työskentelemme GMP-ohjeiden mukaisesti. Se tarkoittaa, että pakkauksemme eivät saa saastuttaa elintarvikkeita. Elintarvikepakkaukset voidaan valmistaa tuottamastamme paperista. Olemme laatineet luettelon sallituista raaka-aineista ja kemikaaleista, mutta olemme muodostaneet myös hygieniavyöhykkeen, jota koskevat erikoismääräykset. Vierailijat eivät saa oleskella hygieniavyöhykkeellä käytön aikana. Kunnossapitotöissä on noudatettava annettuja määräyksiä sekä yleisiä ja erityisiä ohjeita. Hygieniavyöhyke on merkitty maalilla, merkeillä ja kilvillä. Alueella on suojatie; sitä on käytettävä hygieniavyöhykkeen kautta kuljettaessa. 6

7 Pääsääntö Hygieniavyöhykkeille ja hygieniavaatimusten piiriin kuuluviin varusteisiin ei saa päästä mitään, mikä voi aiheuttaa vahinkoa tuotannolle ja asiakkaalle. Fyysiset vaarat hiukkaset, esim. lasi/kovamuovi sekä metallit. Lasi-/kovamuoviesineet pidettävä mahdollisuuksien mukaan vyöhykkeiden ulkopuolella, käytettävä turvallisia silmälaseja, kyniä, matkapuhelimia jne., palateräveitsiä vain käyttölaboratoriossa, rullauskoneen terät tarkastetaan aina vuoroa vaihdettaessa, vaihto tarvittaessa. Kemialliset vaarat öljy-, rasva- ym. roiskeet Roiskeet poistettava välittömästi, työvaatteet ja kengät pidettävä puhtaina. Mikrobiologiset vaarat Ruokaa ja juomaa ei saa tuoda vyöhykkeille, puhtaat työvaatteet ja kengät, hyvä henkilökohtainen hygienia, ilmoitettava, jos tiloissa havaitaan lintuja tai rottia. Dokumentoitavat hygieniakierrokset tehdään viikoittain. Puutteet korjataan välittömästi. YLEINEN YHTEENSOVITUSVASTUU Ruotsin työympäristölain AML:n 3. luvun 7 :ssä sekä Ruotsin työsuojeluhallituksen asetuskokoelmassa AFS 1999:3 on yhteensovitusvastuuta koskevat määräykset. Yhteensovitusvastuun tarkoitus on suunnittelun yhteensovittaminen niin, että siinä otetaan huomioon kaikkien osapuolien suunnitelmat ja ratkaisut niin, etteivät ne mene ajallisesti tai paikallisesti päällekkäin tai aiheuta terveyshaittoja tai onnettomuuksia. Jos esimerkiksi aikatauluissa tulee viivästymisiä, on niistä informoitava yhteensovitusvastaavaa. Obbolassa yhteensovitusvastuun alaiset työt on jaettu paperitehtaassa, massatehtaassa, rakennustyöympäristössä sekä ohjaus/ ristikytkentätiloissa tehtäviin töihin. Työtehtävät on jaettu vahvistettujen määräysten mukaisesti. Poikkeamat on raportoitava ko. yhteensovitusvastaavalle. Obbolan yhteensovitusvastaavien yhteystiedot ovat nähtävissä Toimintajärjestelmässä. 7

8 YHTEENSOVITETTU TYÖSUOJELUVASTUU KOSKIEN LAKEJA JA VELVOLLISUUKSIA URAKOINTITÖISSÄ Yhteensovitusvastuu on Tilaajalla. Osapuolen, jolla ei ole yhteensovitusvastuuta, on noudatettava yhteensovituksesta vastaavan henkilön ohjeita. Urakoitsijalla on työnantajavastuu henkilöstöstään ja mahdollisten alihankkijoidensa henkilöstöstä (henkilösuojaimet, tarvittava koulutus ym). Urakoitsija nimeää vastaavan työnjohtajan. Työnjohtajalla on työnjohtovastuu työsuojelukysymyksissä sekä työn suorittamisesta. Vastaavana työnjohtajana voi toimia nk. johtava asentaja. Tilaaja, tai Tilaajan nimeämä työnjohtajamme, ja Urakoitsijan työnjohtaja käyvät yhdessä läpi tehtävän edellytykset. Tarvittaessa käydään työpaikalla. SÄHKÖTYÖT Päältäkytkentä (ennen työtä) Sähkötöissä Tilaajan, tai Tilaajan nimeämän työnjohtajamme on itse kytkettävä päältä laitoksen osa, suljettava/lukittava, järjestettävä maadoitus ja oikosulku määräyksien edellyttämällä tavalla. Sen jälkeen on Urakoitsijan työnjohtajan toimitettava työtodistus, että edellä mainittuihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Urakoitsijan työnjohtaja osallistuu mahdollisiin katkaisuihin, jotka tehdään, ennen kuin työ voidaan aloittaa. Työskennellessään sähköverkosta irrotetussa laitoksen osassa on Urakoitsijan henkilöstön itse varmistettava, että laitoksen osa, jossa työ tehdään, on jännitteetön, varustettu kylteillä ja tarvittaessa maadoitettu vahvavirtamääräysten mukaisesti. 8 Päällekytkentä (työn jälkeen) Tässä tarkoitettua laitoksen osaa ei saa kytkeä päälle, ennen kuin päällekytkennästä vastaava henkilö on saanut käyttötodistuksen Urakoitsijalta.

9 Työ lähellä jännitettä: (<1kV 300 mm, 6/10 kv 1150 mm) Urakoitsijan henkilöstö vastaa siitä, että tarvittaviin toimiin on ryhdytty. Kaikki toimenpiteet, esim. suojaukset, relesuojien tai tilapäisten valokaarivahtien käytöstä poisto on selostettava työtodistuksessa. Jännitetyö: Jännitetyö on kielletty Vahvavirtamääräykset: Kaikki työ on tehtävä Ruotsin sähkölainsäädännön mukaisesti. SÄHKÖLAITTEET Sähkölaitteet saa liittää vain vikavirtakytkimellä varustettuihin pistorasioihin. Jos vikavirtakytkin puuttuu, on erillinen kytkin liitettävä laitteen ja pistorasian väliin. KEMIKAALIT Ainoastaan SCA Obbolan kemikaalirekisterissä olevia, ts. kemikaaliryhmän hyväksymiä, kemikaaleja saa käyttää. Muut kemikaalit on ilmoitettava yhteyshenkilön välityksellä kemikaaliryhmälle vähintään kuukautta ennen suunniteltua työtä. HITSAUS Hitsaus on tehtävä EN288-3:n mukaisesti. Toimittajan on oltava sertifioitu SFS-EN ISO :2005 mukaisesti. Hitsaajilla on automaattihitsauksessa oltava EN287:n ja EN1418:n mukainen hyväksyntä. Hitsausluvat on toimitettava Obbolan hitsausvastaavalle hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. SULKU- JA PALAUTUSOHJEET Kaikille ammattiryhmille on voimassa: Ettei mitään työtä saa aloittaa, ennen kuin käyttövastaava on antanut siihen luvan ja allekirjoittanut prosessilaitteiden sulkuohjeesta kohdan Prosessilaitteet suljettu ohjeen mukaisesti. Pulpperissa, altaissa ja säiliöissä tehtävien töiden turvallisuusmääräystä on noudatettava. Kun työhön sisältyy turvakytkimettömille koneille tai säteilylähteille annettujen ohjeiden mukainen suojaus, on katkaisumääräykseen kiinnitettävä punainen tai vastaavasti keltainen katkaisulappu. Sekä katkaisumääräys että kyseinen katkaisulappu on tällöin allekirjoitettava. 9

10 TYÖYMPÄRISTÖMÄÄRÄYKSET/TÄRKEÄT TYÖRUTIINIT OBBOLASSA Kaikkien täällä työskentelevien on kannettava vastuunsa työsuojelusta ja turvallisuudesta noudattamalla työympäristölakeja ja paikallisia työympäristömääräyksiä. 1. Ilmoitusvelvollisuus (kaikki) Kaikkien vierailijoiden/urakoitsijoiden on ilmoittauduttava vastaanottoon. Toimistoajan ulkopuolella tehtävistä vierailuista/ kiertokäynneistä on aina ilmoitettava vuorossa olevalle tuotantopäällikölle. Kunnossapitotyössä on kunnossapitohenkilöstön aina otettava yhteys valvomossa olevaan käyttöhenkilöön ennen työtä ja työn jälkeen. Kaikkien soodakattilan ja uusiokuitualueella oleskelevien on aina tehtävä ilmoitus oleskelustaan alueella. 2. Alkoholi- ja huumekielto (kaikki) Alkoholin tai muiden riippuvuutta aiheuttavien päihteiden nauttiminen on kielletty työpaikalla. Työpaikalle ei saa tulla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Juopumusraja on sama kuin liikenteessä. 3. Tupakointikielto (kaikki) Tupakointikielto on voimassa kaikkialla lukuun ottamatta tupakointiin erityisesti varattuja tiloja. Tupakointikielto on voimassa myös keräyspaperivaraston, valmistuotevaraston ja öljylaiturin alueella sekä muilla ATEX-luokitelluilla alueilla. 10

11 4. Ajoneuvot & pysäköinti (kaikki) Pysäköintiin on käytettävä osoitettua paikkaa. Yhteyshenkilö myöntää erityisluvan pysäköintiin tehdasalueen sisälle (autopassi). Alueelle tuleva on velvollinen kehotettaessa sallimaan kuormatilojen ja laukkujen tarkastuksen alueelta poistuttaessa. Yritys irtisanoutuu kaikesta taloudellisesta vastuusta vahingosta, joka on tapahtunut ilman lupaa porttien sisäpuolelle tuodulle ajoneuvolle. Tehdasalueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Mopedeja ja polkupyöriä koskevat yleiset liikennesäännöt ulkona tehdasalueella. 5. Suojakypärä (kaikki) Suojakypärää on käytettävä. Kypäräpakko on voimassa suunnitelluissa/suunnittelemattomissa kunnossapitoseisokeissa ja rakennusprojekteissa. Puhdistamossa ja SP2:ssa on jatkuva kypäräpakko. 6. Suojaimet (kaikki) Ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia on käytettävä. 7. Vaaratilanteet & onnettomuudet (kaikki) Vaaratilanteet ja onnettomuudet on raportoitava SCA Obbolan yhteensovitusvastaavalle. Jos tapahtuu onnettomuus, Sinun on tiedettävä, mitä on tehtävä. Ota selville, missä paarit ja ensiaputarvikkeet ovat ja miten ambulanssi ja sairaanhoitohenkilöstö kutsutaan paikalle. 11

12 8. Eristys-Suojalaitteet-Kiinnitys Putoava Materiaali (kaikki) Eristetylle alueelle ei saa mennä. Eristyksen puutteista on raportoitava välittömästi eristyksestä vastaavalle/yhteyshenkilölle. Jos suojalaitteita, osa kulkusillasta tai vastaavasta on purettava työtä varten, on tämä merkittävä selvästi. Materiaalia ei ehdottomasti saa säilyttää telineillä, katolla tai muilla korkeilla paikoilla kiinnittämättä sitä niin, ettei se pääse putoamaan. 9. Katkaisu-/sulkumääräykset (kaikki) Katkaisu- ja sulkumääräyksiä on noudatettava. SCA Obbolan henkilöstö hoitaa sulut; esim. virran katkaisun, venttiilien sulkemisen tai putkien tyhjentämisen. Osaston on oltava täysin turvallinen, mistä syystä konevarusteet on myös koekäynnistettävä ennen niille tehtäviä töitä. SCA Obbolan käyttöhenkilöstö varustaa suojakatkaisimet valkoisella suojalukolla ja kaikkien ammattiryhmien urakoitsija mukaan lukien on varustettava katkaisimet omilla lukoillaan, ja urakoitsijan lukossa on oltava yrityksen nimi. 10. Telinerakennukset (kaikki) Pystytettyihin rakennustelineisiin ei saa tehdä muutoksia. Työhön käytettävien telineiden on täytettävä voimassa olevat määräykset. Tilaajan toimittamaa telinettä ei saa muuttaa eikä siirtää. Rakennustelineelle, jota ei ole merkitty valmiiksi (vihreä kyltti), ei saa käyttää. 12

13 11. Työnjohto ym. (urakoitsija) Urakoitsija nimeää työnjohtajan, jonka on toimittava vastaavana työnjohtajana ja yhteyshenkilönä. Jos työkunnan työntekijöiden määrä on vähintään 10 henkilöä, on työnjohtajan oltava kuukausipalkkaisen työnjohtajan tai mestarin. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisesta järjestelystä. Esimiehen on myös vastattava ryhmän työaikakirjanpidosta, järjestyksestä jne. Yhteyshenkilöllä on oltava valtuudet tehdä Urakoitsijaa sitovia päätöksiä sellaisissa teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät työn suorittamiseen. Urakoitsijan on toimitettava henkilökunnalle tarvittavat työkalut niin, että Tilaajan työtehtävät voidaan suorittaa. 12. Työvaatteet, vaatekaapit & avaimet (urakoitsija) Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikkien työntekijöiden työvaatteisiin on selvästi merkitty yrityksen nimi. Tilaaja toimittaa vaatekaapit ja avaimet. Palauttamatta jääneistä avaimista ja kulkutunnisteista veloitetaan Urakoitsijalta 500 SEK. 13. Lait & velvollisuudet (urakoitsija) Urakoitsija lähettää riskiarvioinnin SCA Obbolalle ennen työn aloittamista. Urakoitsija on velvollinen soveltamaan Ruotsin työmarkkinoilla lakeihin, määräyksiin ja työehtosopimuksiin perustuvia voimassa olevia velvollisuuksia omiin ja alihankkijoiden työntekijöihin. 13

14 14. Materiaalit & varusteet (urakoitsija) Tilaaja ei vastaa Urakoitsijalle kuuluvien materiaalien, työkalujen tai muiden varusteiden, eikä myöskään henkilökohtaisen omaisuuden ja arvoesineiden varkauksista. 15. Puhtaanapito (urakoitsija) Urakoitsija vastaa siivouksesta ja puhtaanapidosta niissä paikoissa tehdasalueella, joilla Urakoitsija tekee työtä, sekä muissa tiloissa, jotka Tilaaja toimittaa (esim. pukuhuoneet ja ruokasalit). Urakoitsijaa voidaan veloittaa suorittamatta jääneestä siivouksesta. 16. Salassapito (urakoitsija) Urakoitsija on velvollinen noudattamaan tietojen paljastamisesta voimassa olevia määräyksiä riippumatta siitä, tapahtuuko se suullisesti tai luovuttamalla yleinen asiakirja, tai jollakin muulla tavalla. 17. Suojelukierros (urakoitsija) Urakoitsijan vastaavan yhteyshenkilön on osallistuttava mahdollisiin suojelukierroksiin. 14

15 TÄRKEITÄ TYÖRUTIINEJA OBBOLASSA Tarkasta hätäpoistumistiet. Evakuointihälytys Evakuointihälytys annetaan punaisella vilkkuvalla valolla sekä nousevalla ja laskevalla äänimerkillä. Tarkasta ennen työn aloittamista, missä hätä-/silmäsuihkut ovat. Pystytettyihin rakennustelineisiin ei saa tehdä muutoksia. Säiliöissä tehtävissä töissä on aina oltava mukana vähintään kaksi henkilöä (yhden on vartioitava säiliön ulkopuolella). Silmä-/hätäsuihkujen sekä hätäpoistumisteiden eteen ei saa laittaa esteitä! Onnettomuustapauksessa: Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Ilmoita paikka: SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Sairaanhoitoneuvonta: soita

16 PROSESSIN ERITYISVAARAT Prosessissa käytetään ja muodostuu kemiallisia aineita. Tämä on huomioitava tietyillä osastoilla työskenneltäessä sekä putkijohtoja, säiliöitä tai vastaavia käsiteltäessä. Lipeää esiintyy kaikkialla tehtaassa. Se on emäksistä ja syövyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Rikkihappoa käytetään hartsikeittämö, SP2:ssa ja syöttöveden valmistuksessa. Se on voimakkaasti syövyttävää. Sammuttamatonta kalkkia valmistetaan ja käytetään kaustisointilaitoksessa ja meesan poltossa. Kosteuden kanssa tekemisiin joutuessaan se on voimakkaasti syövyttävää ja lämpöä kehittävää. Kalkkipölyn hengittäminen on vaarallista. Rikkivetyä voi esiintyä keittämössä/kuidutuksessa, haihdutuksessa, meesassa, kaustisoinnissa ja soodakattilassa. Tukahduttavaa kaasua, jonka hengittäminen on hengenvaarallista. Tiloihin on asennettu hälyttimet. Fosforihappoa esiintyy biologisessa puhdistuslaitoksessamme. Se on voimakkaasti syövyttävää. Raakatärpättiä esiintyy keittämössä ja tärpättilaitos. Voi aiheuttaa huimausta. Räjähdysvaara. Hiilidioksidia käytetään paperitehtaassa ja massan pesussa. Voi aiheuttaa huimausta ja pahoinvointia. 16

17 PROSESSIN ERITYISVAARAT Prosessissa käytetään ja muodostuu kemiallisia aineita. Tämä on huomioitava tietyillä osastoilla työskenneltäessä sekä putkijohtoja, säiliöitä tai vastaavia käsiteltäessä. Säteilylähteitä on asennettu mittauksia varten. Noudata kylttejä ja sulkuohjeita. Ennen säiliöissä, putkijohdoissa jne. tehtäviä töitä on aina otettava selvää, aiheuttaako niissä normaalisti oleva aine erityisiä vaaroja. Kaasumittaus on tehtävä sulkuohjeen mukaisesti. Työhön ATEX-luokitelluilla alueilla vaaditaan erityinen työlupa. ATEX-luokitellut vyöhykeet on mainittu Toimintajärjestelmän kohdassa Riskienhallinta/vaaralliset alueet, ja ne on lisäksi merkitty kyseisille alueille. Tarkastettava ennen työn aloittamista: - kaasu? - lipeä? - höyry? - happo? - kuuma vesi? - käyttöhenkilöstöön oltu yhteydessä? - omaa suojalukkoa käytetty? 17

18 VAARALLISET AINEET Aine Kaava Triviaalinimi Esiintymisalue Natrium- NaOH Natronlipeä, Kuorimo, kaustisointilaitos, SP2:ssa hydroksidi lipeä paperikone Valkolipeä NaOH+Na2S Keittolipeä Keittämö, haihduttamo, meesa, kaustisoinnissa Mustalipeä Viherlipeä Heikkolipeä, polttolipeä Keittämö, haihduttamo, SP2:ssa Kaustisointilaitos, SP2:ssa Sammuttamaton kalkki CaO Kalkki Kaustisointilaitos, meesa Rikkihappo H2SO4 Hartiskeittämö, SP2:ssa, syöttöveden valmistus Raakatärpätti Tärpätti Keittämö, tärpättilaitos Fosforihappo H3PO4 Biologinen puhdistuslaitos Hiilidioksidi CO2 Paperitehdas, massan pesu KAASU Rikkivety H2S Vetysulfidi Koko massatehdas 18

19 i- Vaarat ja oireet Syöpymisvammat Akuutit toimenpiteet Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Pahoinvointi, räjähdysvaara Voimakkaasti syövyttävää Huimaus ja pahoinvointi Hengityksen lamaantuminen Raikas ilma Suihkutus vedellä, jos ainetta on joutunut iholle. Raikasta ilmaa, jos ainetta on hengitetty Raikas ilma Raikas ilma ja sydän-keuhko -elvytys 19

20 20 ENSIAPU YM. ONNETTOMUUKSISSA Ensiapu jos hengitys ja verenkierto ovat lakanneet toimimasta. Anna sydän-keuhko -elvytystä. Tajuton mutta hengittää aseta vakaaseen kylkiasentoon. Älä jätä henkilöä yksin. Suuri verenvuoto yritä tyrehdyttää vuoto painamalla yhteen haavan reunoja. Pidä vahingoittunut ruumiinosa korkealla (ei koske päävammaa). Sido haava puristussiteellä. Ehkäise shokki pidä loukkaantunut lämpimänä, mieluiten makuulla jalat ylhäällä. Kemikaalia joutunut silmään huuhtele välittömästi vedellä vähintään 15 minuuttia tai kunnes sairaanhoitohenkilöstö voi ottaa potilaan hoitoonsa. Syöpymisvamma huuhtele välittömästi vedellä vähintään 15 minuuttia tai kunnes sairaanhoitohenkilöstö voi ottaa potilaan hoitoonsa. Palovamma - käytä palovammasidettä tai huuhtele vedellä vähintään 15 min. Hakeudu lääkärin hoitoon. Sähkövahinko älä koskaan kosketa jännitteelliseen osaan juuttuneeseen henkilöön ilman apuvälineitä. Jos et pysty välittömästi katkaisemaan jännitettä, sinun on yritettävä vetää henkilö irti kuivan vaatekappaleen, köyden tai muun sähköä johtamattoman materiaalin avulla. Jos jännitteelliseen osaan on koskettu, on AINA otettava yhteys sairaanhoitoon, vaikka onnettomuus ei vaikuttaisi vakavalta. Kaasuvahinko siirrä vahingoittunut nopeasti raittiiseen ilmaan (mieluiten lämmitettyyn sisätilaan). Poista kaasun saastuttamat vaatteet. Löysää vaatteita kaulalta ja vyötäröltä. Pidä henkilö lämpimänä esimerkiksi huovan avulla. Tajuissaan oleva kaasun vahingoittama henkilö pidetään liikkumattomana puolittain istuvassa asennossa. Älä jätä vahingoittunutta yksin. Valvo tajutonta. Varmista, että hengitystiet ovat esteettömät. Jos hengitys on lakannut, anna sydän-keuhko-elvytystä. ÄLÄ KOSKAAN anna vahingoittuneen henkilön ajaa itse lääkärintarkastukseen. Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Ilmoita paikka: SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola. Sairaanhoitoneuvonta: soita 1177

21 PALONTORJUNTA Yleistä Kyseisen työpaikan palontorjuntamääräykset on selvitettävä SCA Obbolan ja urakoitsijan välillä. Ennen työn aloittamista sinun on varmistettava, että kaikissa töissä ovat saatavilla tarvittava käsisammutin ja että osaat käyttää sitä. Järjestys Tulipalojen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää, että työpaikalla vallitsee hyvä järjestys. Jätteet, materiaalijäänteet, kääreet ja muu palava materiaali on pikimmiten poistettava rakennuksesta. Jäteöljyt tai kemikaalijäänteet on poistettava välittömästi. Tulityöt Tulitöillä tarkoitetaan hitsausta, leikkausta, juottamista, kuivausta/lämmitystä liekillä tai kuumailmalla, työtä hiomalaikalla sekä muita töitä, jotka aiheuttavat avotulen, pinnan kuumumista tai kipinöintiä. Kaikkiin tulitöihin kiinteiden verstaiden ulkopuolella vaaditaan tulityölupa. Sen saat yhteyshenkilösi/palontorjuntavastaavan avulla. Luokitelluille alueille ja tietyille muille alueille, joilla tulipalon vaara on suuri, vaaditaan Obbolan palontorjunta- ja turvallisuusvastaavan ja pelastuspalvelun myöntämä lupa. 21

22 PALONTORJUNTA Palovartija Kyseisen urakoitsijan vastuulla on huolehtia, että valvonta tapahtuu palontorjuntavastaavan tulityöluvassa ilmoittamilla tavoilla. Koulutusvaatimus Kaikilla tulitöitä tekevillä on oltava SBF:n pätevyyskoulutus tai vastaava, ja heidän on pystyttävä esittämään voimassa oleva todistus pätevyydestään. Palo-osastointi Joissakin töissä on tulipaloa rajoittavia palo-osastoja rikottava. Nämä on välittömästi tiivistettävä tilapäisesti esim. mineraalivillalla. Kaapeleita ja letkuja ei saa vetää niin, että palo-ovia ei voida sulkea. Kaasupullot Tehtaan sisällä käytettävien kaasupullojen on oltava hitsausvaunussa. Muulloin kuin työaikana on kaasupullot säilytettävä niille osoitetussa paikassa (merkityissä paikoissa portin/oven lähettyvillä). Tyhjät kaasupullot on kuljetettava välittömästi pois. 22

23 TARKISTUSLISTA TULITÖIHIN Tulitöillä tarkoitetaan hitsausta tai leikkausta kaasulla tai sähköllä, kipinöitä muodostavien työkalujen, kuumailmapistoolin tai avotulen käyttöä. Tarkasta ennen työtä, että 1. Tulityölupa on myönnetty 2. Työpaikka on siivottu 3. Lähellä oleva syttyvä materiaali on siirretty pois tai suojattu 4. Halkeamat ja reiät on tiivistetty tai suojattu 5. Työpaikka on, jos mahdollista, kasteltu vedellä 6. Työpaikalla on oikeantyyppiset sammutusvarusteet 7. Hitsausvarusteet ovat virheettömät, ja kaasuhitsauksen osalta myös, että niissä on takatulisuoja ja sulkuventtiili ja että saatavilla on suojakäsineet 8. Mahdollinen automaattinen palohälytin on kytketty pois päältä 9. Tiedät pelastuspalvelun hälytysnumeron Tarkasta työn aikana, että 1. Suojaus ja kastelu ovat riittävät paikoissa, jonne putoaa hitsauskipinöitä ja hehkuvaa terästä Tarkasta työn jälkeen, että 1. Palovaaraa ei ole (katsele ja haistele) 2. Mahdollinen automaattinen palohälytin on kytketty päälle 3. Jälkivalvonta on järjestetty. Selvitä yhteyshenkilösi kautta, kuinka kauan sinun pitää valvoa työpaikalla. Tulipalotilanteessa 1. Pelasta ensin henkilöt, jotka ovat välittömässä vaarassa. 2. Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Varoita vaara-alueella olevia 4. Yritä, jos mahdollista, sammuttaa palo saatavilla olevilla sammutusmateriaaleilla 23

24 OMA RISKIARVIOINTI AJATTELE 30 sekuntia, ennen kuin aloitat työn: STOP MITEN minun pitää tehdä työ? MIKÄ voi mennä pieleen? MIHIN TOIMIIN minun täytyy ryhtyä estääkseni onnettomuuden? MITÄ minun pitää tehdä, jos jotain odottamatonta tapahtuu? Raportoi kaikki riskit ja vaaratilanteet! 24

25 Yhteyshenkilö: Puhelin: Muistiinpanot 25

26 26

27 27

28 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA Ambulanssi 112 Palokunta 112 Puhelinvaihde, sisäpuhelut 99 Puhelinvaihde, ulkopuhelut Työterveyssairaanhoitaja ( ) Työsuojeluvaltuutettu ( ) Työsuojeluinsinööri/ ( ) palontorjuntavastaava Paloaseman hoitaja ( ) Henkilöstöravintola ( ) Uumajan taksi Uumajan lentokenttä (Umeå Airport) TYÖAJAT Vastaanotto miehitetty: 06:30-16:15 Päivätyöaika: 06:30-10:30 ja 11:15-15:30 Toimistoaika: 07:30-11:45 ja 12:30-16:15 Urakoitsijoiden ja konsulttien on mahdollisuuksien mukaan noudatettava Tilaajan työaikoja. Aukioloajat SCAluten Arkipäivisin: La-su: Suljettu

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Täydentäviä tietoja SSG TYÖPASSI URAKOITSIJOILLE Esitteen numero: 12.2006 TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Määräyksiä työntekijöille, urakoitsijoille ja vieraille SCA OBBOLA AB:ssä SUOMENKIELINEN 11.2013 Photo:

Lisätiedot

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA SSG TYÖPASSI URAKOITSIJOILLE ESITTEEN NUMERO: 12.2006 SUOMENKIELINEN TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Määräyksiä työntekijöille, urakoitsijoille ja vieraille SCA OBBOLA AB:ssä Ilmoita tulipalosta

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt

Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt Tarkoitus Tässä asiakirjassa kuvataan Sucros Oy:n Säkylän tehtaan henkilökohtaisten suojainten käyttöä ohjaavat käytännöt. Käytännöt perustuvat Nordzuckerin antamaan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Työympäristö- ja ympäristötietoa alihankkijoille

Työympäristö- ja ympäristötietoa alihankkijoille Södra Cell Värö Työympäristö- ja ympäristötietoa alihankkijoille Vaihe 1 SSG Entré Vaihe 2 Työ Johdanto SCV Vaihe 3 Lisätietoa työstäsi Tietoja työympäristöstä ja ympäristöstä Södra Cell Värö Luomme henkilökohtaiseen

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen ABB Oy Jukka Peltola April 29, 2015 Slide 1 ABB Vaasassa globaali liiketoiminta Liikevaihto yli 700 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla Tärkeä tuoteturvallisuus Tämä esite on tarkoitettu koko Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaan henkilöstölle,

Lisätiedot

METALL MIX TUOTEKUVAUS

METALL MIX TUOTEKUVAUS METALL MIX TUOTEKUVAUS Erikoisluja korjausaine metallien, keraamien ym. korjaukseen. METALLMIX sopii hyvin vaurioituneiden metalliosien korjaukseen, naarmujen peittämiseen, virheporauksien paikkaamiseen

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 17.9.2015 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 8 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS Työturvallisuuslaki, pelastustoimilaki ja kemikaalilaki

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006

Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS

SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS Kylmägalvanointi antaa erittäin tiiviin sinkkipinnoitteen, joka estää korroosion syntymistä. Sinkkikerros syntyy kemiallisesti metallipintaan. Sen kuivumisaika on lyhyt ja tarttumiskyky

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tulityökurssi

Tulevaisuuden Tulityökurssi Tulevaisuuden Tulityökurssi 1 Tulityöt 2014-2024 Vuorovaikutteinen osittain, kouluttaja ei aktiivisesti opeta, vaan johtaa keskustelua, pohdintoja Koulutettavat jaetaan heti rooleihin istuttamalla koulutettavat

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN O-RENGAS-/SILIKONIRASVA Päivämäärä: 4.3.2010 1. Tuotteen ja yrityksen nimi TUOTE: Tubman O-rengas-/silikonirasva, valkoinen peltituubi, 6 tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino Listro

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino Listro Sivu 1/5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Jauhe eri väreissä. Kauppanimi: Tierrafino Finish. Tuotetyyppi: Savipohjainen stuccolaasti sisätiloihin. Käyttö: Ammatti-

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa Pelastussuunnitelma 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Maakuntaviestin toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

MULTISPRAY TUOTEKUVAUS

MULTISPRAY TUOTEKUVAUS MULTISPRAY TUOTEKUVAUS MULTISPRAY-suihke on korkealuokkainen yleistuote: se poistaa kosteutta, voitelee, irrottaa ruostetta, irrottaa kiinni juuttuneita osia, puhdistaa, suojaa sekä estää korroosiota.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

WOODSTICK. Väri puunvärinen Lämpötila-alue +149 C Kovuus 70 shore D Kovettumisaika 25 min

WOODSTICK. Väri puunvärinen Lämpötila-alue +149 C Kovuus 70 shore D Kovettumisaika 25 min WOODSTICK TUOTEKUVAUS WOODSTICK on kutistumaton korjausmateriaali puun korjaamiseen. Tuote yhtyy puun kanssa ja kovettumisen jälkeen se voidaan työstää, porata, hioa, viilata, maalata jne. WOODSTICK soveltuu

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 1250 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

BETONG STICK TUOTEKUVAUS

BETONG STICK TUOTEKUVAUS BETONG STICK TUOTEKUVAUS BETONG STICK on nopeasti kovettuva korjausmateriaali, jolla saavutetaan lujat ja kestävät betonin, kiven, laastin, tiilen jne. halkeamien ja vaurioiden korjaukset. BETONG STICK

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Tehtaan työturvallisuus- pakka

Tehtaan työturvallisuus- pakka Tehtaan työturvallisuus- pakka 1 D. Työsuojeluvastuut Työturvallisuuslain mukaan työsuojelusta vastaa työnantaja tai työnantajan sijainen - eli esimies, jonka tärkeimmät velvoitteet ovat: valvontavelvoite

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot