TURVALLISUUS & JÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUS & JÄRJESTYS"

Transkriptio

1 Täydentäviä tietoja SSG TYÖPASSI URAKOITSIJOILLE Esitteen numero: TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Määräyksiä työntekijöille, urakoitsijoille ja vieraille SCA OBBOLA AB:ssä SUOMENKIELINEN Ilmoita tulipalosta tai onnettomuudesta numeroon 112 Ilmoita tuotantopäällikölle puh

2 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuustietoa vieraille 3 Työympäristöpolitiikka 4 Ympäristö- ja energiapolitiikka 5 Jätteiden lähdelajittelu 6 Hygieniavyöhykkeet/Yhteensovitusvastuu 6-7 Yhteensovitettu työsuojeluvastuu urakointityössä 8-9 Sähkölaitteet/Kemikaalit/Hitsaus 9 Sulku- ja palautusohjeet 9 Työympäristömääräykset/Tärkeitä työrutiineja Obbolassa Tärkeitä työrutiineja Obbolassa jatk./evakuointihälytys 15 Prosessin erityisvaarat Vaaralliset aineet Ensiapu onnettomuustapauksissa 20 Palontorjunta Tarkistuslista tulitöihin 23 Oma riskiarviointi 24 Muistiinpanot 25 Laitoksen kartta Puh.nrot/Työajat 28 2

3 TURVALLISUUSTIEDOT Vieraiden on oman turvallisuutensa vuoksi pidettävä vierailun aikana kypärää rakennustyömailla ja paikoissa, joissa harjoitetaan projektitoimintaa. Korjausseisokkien aikana kypärä on pakollinen. Puhdistamossa ja SP2:ssa on jatkuva kypäräpakko. Joillakin alueilla äänitaso voi olla korkea, mistä syystä on käytettävä kuulonsuojaimia. Tupakointikielto on voimassa kaikkialla lukuun ottamatta tupakointiin erityisesti varattuja tiloja. Tupakointikielto on voimassa myös keräyspaperivaraston, valmistuotevaraston ja öljylaiturin alueella sekä muilla ATEX-luokitelluilla alueilla. Vyöhykeluokitellut alueet, jotka voivat olla räjähdysvaarallisia. Vierailijat eivät saa oleskella näillä alueilla ilman lupaa. Teollisuusalueella ja myös tehdastilojen sisällä käytetään kuljetuksiin trukkeja tai muita ajoneuvoja. Huomioi tämä ja muista, että kuljettajan näkyvyys on usein rajallinen. Joihinkin tiloihin on asennettu kaasuhälyttimet, jotka varoittavat mahdollisesta vuodosta. Hälytyksen sattuessa (punainen vilkkuva valo sekä nouseva ja laskeva äänimerkki) on tila evakuoitava välittömästi. Hätäpoistumistiet tulipalon, kaasu- tai muun vaaran uhatessa on merkitty tällä symbolilla. Matkapuhelimet ovat sallittuja muualla paitsi ATEX-luokitelluilla vyöhykkeillä, joilla niitä ei saa käyttää. (Ex-luokiteltuja matkapuhelimia saa käyttää.) Matkapuhelimia on käytettävä varoen myös ohjauskaappien, sähkölaitteiden kuten antureiden, vahtien ym. läheisyydessä. Säteilylähteitä on asennettu mittauksia varten. Noudata kylttejä ja sulkuohjeita. Vierailijat eivät saa oleskella hygieniavyöhykkeellä käytön aikana. Hygieniavyöhykkeen läpi on kuljettava suojatietä. 3

4 TYÖYMPÄRISTÖPOLITIIKKA SCA Obbolan on oltava turvallinen ja stimuloiva työpaikka Turvallinen Jokaisen työntekijän on voitava työskennellä yrityksessä ilman, että työ aiheuttaisi hänelle vammoja tai haittoja. Tekemällä jatkuvia parannuksia meidän on ehkäistävä sairastumista ja luotava työympäristö, joka täyttää tai ylittää voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset. Stimuloiva Työpaikalle on oltava tunnusomaista suuri kunnioitus ja luottamus yksilöä kohtaan ja hyvä yksilöiden, tehtävien ja osastojen välinen yhteistyö. Kaikenlainen syrjintä on estettävä. Jokaisella yksilöllä on oltava hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työtilanteeseensa ja kehittää sitä. 4

5 YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA Voidaksemme luoda edellytykset pitkäaikaiselle kestävälle toiminnalle meillä on oltava kokonaisnäkemys toiminnan ympäristövaikutuksista ja energiankäytöstä, ja meidän on pyrittävä jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen: On työskenneltävä tavoitejohtamiskonseptin mukaisesti Tavaroiden ja palvelujen toimittajien on täytettävä ympäristö- ja energiavaatimuksemme On valmistettava ympäristövaatimuksiin sovitettuja tuotteita, jotka perustuvat uudistuville raaka-aineille ja jotka voidaan kierrättää Tuotantolaitosten on oltava mahdollisimman energiatehokkaita, ja käytettävän energian on perustuttava mahdollisimman suurelta osin biopolttoaineisiin Päästöt on mahdollisuuksien mukaan rajoitettava syntypaikalleen tehokkailla prosessiratkaisuilla. Jos päästöjä ei tästä huolimatta voida rajoittaa riittävässä laajuudessa, on käytettävä ulkoisia puhdistusmenetelmiä Jätteet on mahdollisimman suurelta osin palautettava kiertoon ja niiden energia hyödynnettävä On täytettävä tai ylitettävä ympäristö- ja energia-alueella voimassa olevat lait, määräykset ja ehdot Ympäristö- ja energiaselvitysten on oltava avoimia ja työntekijöiden, asiakkaiden, viranomaisten ja suuren yleisön saatavilla 5

6 JÄTTEIDEN LÄHDELAJITTELU Jätteet on lajiteltava merkittyihin astioihin seuraavasti: Paperit, joissa vahaa, öljyä, rasvaa, etikettejä. Likaantuneet kuidut, laudat (maks. 50 cm), PALAVA imeytysaineet, muovi, solumuovi, kumi, BRÄNNtervapaperi, kirjekuoret jne. BART Likaantumaton paperi, kartonki ja lehdet Kaikentyyppinen metalliromu (musta, valkoinen, kaapelit jne.) Eristeet, lasi, betoni, tiili jne. Ongelmajätteet Jäteöljy, öljynsuodattimet, liuotejätteet, maali- ja lakkajätteet, laboratoriojätteet, loisteputket ja elohopealamput, paristot, hydrauliletkut, muut. HYGIENIAVYÖHYKKEET METALLI KERÄYS- PAPERI RETUR- PAPPER METALL EI PALAVA EJ BRÄNN- BART Työskentelemme GMP-ohjeiden mukaisesti. Se tarkoittaa, että pakkauksemme eivät saa saastuttaa elintarvikkeita. Elintarvikepakkaukset voidaan valmistaa tuottamastamme paperista. Olemme laatineet luettelon sallituista raaka-aineista ja kemikaaleista, mutta olemme muodostaneet myös hygieniavyöhykkeen, jota koskevat erikoismääräykset. Vierailijat eivät saa oleskella hygieniavyöhykkeellä käytön aikana. Kunnossapitotöissä on noudatettava annettuja määräyksiä sekä yleisiä ja erityisiä ohjeita. Hygieniavyöhyke on merkitty maalilla, merkeillä ja kilvillä. Alueella on suojatie; sitä on käytettävä hygieniavyöhykkeen kautta kuljettaessa. 6

7 Pääsääntö Hygieniavyöhykkeille ja hygieniavaatimusten piiriin kuuluviin varusteisiin ei saa päästä mitään, mikä voi aiheuttaa vahinkoa tuotannolle ja asiakkaalle. Fyysiset vaarat hiukkaset, esim. lasi/kovamuovi sekä metallit. Lasi-/kovamuoviesineet pidettävä mahdollisuuksien mukaan vyöhykkeiden ulkopuolella, käytettävä turvallisia silmälaseja, kyniä, matkapuhelimia jne., palateräveitsiä vain käyttölaboratoriossa, rullauskoneen terät tarkastetaan aina vuoroa vaihdettaessa, vaihto tarvittaessa. Kemialliset vaarat öljy-, rasva- ym. roiskeet Roiskeet poistettava välittömästi, työvaatteet ja kengät pidettävä puhtaina. Mikrobiologiset vaarat Ruokaa ja juomaa ei saa tuoda vyöhykkeille, puhtaat työvaatteet ja kengät, hyvä henkilökohtainen hygienia, ilmoitettava, jos tiloissa havaitaan lintuja tai rottia. Dokumentoitavat hygieniakierrokset tehdään viikoittain. Puutteet korjataan välittömästi. YLEINEN YHTEENSOVITUSVASTUU Ruotsin työympäristölain AML:n 3. luvun 7 :ssä sekä Ruotsin työsuojeluhallituksen asetuskokoelmassa AFS 1999:3 on yhteensovitusvastuuta koskevat määräykset. Yhteensovitusvastuun tarkoitus on suunnittelun yhteensovittaminen niin, että siinä otetaan huomioon kaikkien osapuolien suunnitelmat ja ratkaisut niin, etteivät ne mene ajallisesti tai paikallisesti päällekkäin tai aiheuta terveyshaittoja tai onnettomuuksia. Jos esimerkiksi aikatauluissa tulee viivästymisiä, on niistä informoitava yhteensovitusvastaavaa. Obbolassa yhteensovitusvastuun alaiset työt on jaettu paperitehtaassa, massatehtaassa, rakennustyöympäristössä sekä ohjaus/ ristikytkentätiloissa tehtäviin töihin. Työtehtävät on jaettu vahvistettujen määräysten mukaisesti. Poikkeamat on raportoitava ko. yhteensovitusvastaavalle. Obbolan yhteensovitusvastaavien yhteystiedot ovat nähtävissä Toimintajärjestelmässä. 7

8 YHTEENSOVITETTU TYÖSUOJELUVASTUU KOSKIEN LAKEJA JA VELVOLLISUUKSIA URAKOINTITÖISSÄ Yhteensovitusvastuu on Tilaajalla. Osapuolen, jolla ei ole yhteensovitusvastuuta, on noudatettava yhteensovituksesta vastaavan henkilön ohjeita. Urakoitsijalla on työnantajavastuu henkilöstöstään ja mahdollisten alihankkijoidensa henkilöstöstä (henkilösuojaimet, tarvittava koulutus ym). Urakoitsija nimeää vastaavan työnjohtajan. Työnjohtajalla on työnjohtovastuu työsuojelukysymyksissä sekä työn suorittamisesta. Vastaavana työnjohtajana voi toimia nk. johtava asentaja. Tilaaja, tai Tilaajan nimeämä työnjohtajamme, ja Urakoitsijan työnjohtaja käyvät yhdessä läpi tehtävän edellytykset. Tarvittaessa käydään työpaikalla. SÄHKÖTYÖT Päältäkytkentä (ennen työtä) Sähkötöissä Tilaajan, tai Tilaajan nimeämän työnjohtajamme on itse kytkettävä päältä laitoksen osa, suljettava/lukittava, järjestettävä maadoitus ja oikosulku määräyksien edellyttämällä tavalla. Sen jälkeen on Urakoitsijan työnjohtajan toimitettava työtodistus, että edellä mainittuihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Urakoitsijan työnjohtaja osallistuu mahdollisiin katkaisuihin, jotka tehdään, ennen kuin työ voidaan aloittaa. Työskennellessään sähköverkosta irrotetussa laitoksen osassa on Urakoitsijan henkilöstön itse varmistettava, että laitoksen osa, jossa työ tehdään, on jännitteetön, varustettu kylteillä ja tarvittaessa maadoitettu vahvavirtamääräysten mukaisesti. 8 Päällekytkentä (työn jälkeen) Tässä tarkoitettua laitoksen osaa ei saa kytkeä päälle, ennen kuin päällekytkennästä vastaava henkilö on saanut käyttötodistuksen Urakoitsijalta.

9 Työ lähellä jännitettä: (<1kV 300 mm, 6/10 kv 1150 mm) Urakoitsijan henkilöstö vastaa siitä, että tarvittaviin toimiin on ryhdytty. Kaikki toimenpiteet, esim. suojaukset, relesuojien tai tilapäisten valokaarivahtien käytöstä poisto on selostettava työtodistuksessa. Jännitetyö: Jännitetyö on kielletty Vahvavirtamääräykset: Kaikki työ on tehtävä Ruotsin sähkölainsäädännön mukaisesti. SÄHKÖLAITTEET Sähkölaitteet saa liittää vain vikavirtakytkimellä varustettuihin pistorasioihin. Jos vikavirtakytkin puuttuu, on erillinen kytkin liitettävä laitteen ja pistorasian väliin. KEMIKAALIT Ainoastaan SCA Obbolan kemikaalirekisterissä olevia, ts. kemikaaliryhmän hyväksymiä, kemikaaleja saa käyttää. Muut kemikaalit on ilmoitettava yhteyshenkilön välityksellä kemikaaliryhmälle vähintään kuukautta ennen suunniteltua työtä. HITSAUS Hitsaus on tehtävä EN288-3:n mukaisesti. Toimittajan on oltava sertifioitu SFS-EN ISO :2005 mukaisesti. Hitsaajilla on automaattihitsauksessa oltava EN287:n ja EN1418:n mukainen hyväksyntä. Hitsausluvat on toimitettava Obbolan hitsausvastaavalle hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. SULKU- JA PALAUTUSOHJEET Kaikille ammattiryhmille on voimassa: Ettei mitään työtä saa aloittaa, ennen kuin käyttövastaava on antanut siihen luvan ja allekirjoittanut prosessilaitteiden sulkuohjeesta kohdan Prosessilaitteet suljettu ohjeen mukaisesti. Pulpperissa, altaissa ja säiliöissä tehtävien töiden turvallisuusmääräystä on noudatettava. Kun työhön sisältyy turvakytkimettömille koneille tai säteilylähteille annettujen ohjeiden mukainen suojaus, on katkaisumääräykseen kiinnitettävä punainen tai vastaavasti keltainen katkaisulappu. Sekä katkaisumääräys että kyseinen katkaisulappu on tällöin allekirjoitettava. 9

10 TYÖYMPÄRISTÖMÄÄRÄYKSET/TÄRKEÄT TYÖRUTIINIT OBBOLASSA Kaikkien täällä työskentelevien on kannettava vastuunsa työsuojelusta ja turvallisuudesta noudattamalla työympäristölakeja ja paikallisia työympäristömääräyksiä. 1. Ilmoitusvelvollisuus (kaikki) Kaikkien vierailijoiden/urakoitsijoiden on ilmoittauduttava vastaanottoon. Toimistoajan ulkopuolella tehtävistä vierailuista/ kiertokäynneistä on aina ilmoitettava vuorossa olevalle tuotantopäällikölle. Kunnossapitotyössä on kunnossapitohenkilöstön aina otettava yhteys valvomossa olevaan käyttöhenkilöön ennen työtä ja työn jälkeen. Kaikkien soodakattilan ja uusiokuitualueella oleskelevien on aina tehtävä ilmoitus oleskelustaan alueella. 2. Alkoholi- ja huumekielto (kaikki) Alkoholin tai muiden riippuvuutta aiheuttavien päihteiden nauttiminen on kielletty työpaikalla. Työpaikalle ei saa tulla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Juopumusraja on sama kuin liikenteessä. 3. Tupakointikielto (kaikki) Tupakointikielto on voimassa kaikkialla lukuun ottamatta tupakointiin erityisesti varattuja tiloja. Tupakointikielto on voimassa myös keräyspaperivaraston, valmistuotevaraston ja öljylaiturin alueella sekä muilla ATEX-luokitelluilla alueilla. 10

11 4. Ajoneuvot & pysäköinti (kaikki) Pysäköintiin on käytettävä osoitettua paikkaa. Yhteyshenkilö myöntää erityisluvan pysäköintiin tehdasalueen sisälle (autopassi). Alueelle tuleva on velvollinen kehotettaessa sallimaan kuormatilojen ja laukkujen tarkastuksen alueelta poistuttaessa. Yritys irtisanoutuu kaikesta taloudellisesta vastuusta vahingosta, joka on tapahtunut ilman lupaa porttien sisäpuolelle tuodulle ajoneuvolle. Tehdasalueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Mopedeja ja polkupyöriä koskevat yleiset liikennesäännöt ulkona tehdasalueella. 5. Suojakypärä (kaikki) Suojakypärää on käytettävä. Kypäräpakko on voimassa suunnitelluissa/suunnittelemattomissa kunnossapitoseisokeissa ja rakennusprojekteissa. Puhdistamossa ja SP2:ssa on jatkuva kypäräpakko. 6. Suojaimet (kaikki) Ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia on käytettävä. 7. Vaaratilanteet & onnettomuudet (kaikki) Vaaratilanteet ja onnettomuudet on raportoitava SCA Obbolan yhteensovitusvastaavalle. Jos tapahtuu onnettomuus, Sinun on tiedettävä, mitä on tehtävä. Ota selville, missä paarit ja ensiaputarvikkeet ovat ja miten ambulanssi ja sairaanhoitohenkilöstö kutsutaan paikalle. 11

12 8. Eristys-Suojalaitteet-Kiinnitys Putoava Materiaali (kaikki) Eristetylle alueelle ei saa mennä. Eristyksen puutteista on raportoitava välittömästi eristyksestä vastaavalle/yhteyshenkilölle. Jos suojalaitteita, osa kulkusillasta tai vastaavasta on purettava työtä varten, on tämä merkittävä selvästi. Materiaalia ei ehdottomasti saa säilyttää telineillä, katolla tai muilla korkeilla paikoilla kiinnittämättä sitä niin, ettei se pääse putoamaan. 9. Katkaisu-/sulkumääräykset (kaikki) Katkaisu- ja sulkumääräyksiä on noudatettava. SCA Obbolan henkilöstö hoitaa sulut; esim. virran katkaisun, venttiilien sulkemisen tai putkien tyhjentämisen. Osaston on oltava täysin turvallinen, mistä syystä konevarusteet on myös koekäynnistettävä ennen niille tehtäviä töitä. SCA Obbolan käyttöhenkilöstö varustaa suojakatkaisimet valkoisella suojalukolla ja kaikkien ammattiryhmien urakoitsija mukaan lukien on varustettava katkaisimet omilla lukoillaan, ja urakoitsijan lukossa on oltava yrityksen nimi. 10. Telinerakennukset (kaikki) Pystytettyihin rakennustelineisiin ei saa tehdä muutoksia. Työhön käytettävien telineiden on täytettävä voimassa olevat määräykset. Tilaajan toimittamaa telinettä ei saa muuttaa eikä siirtää. Rakennustelineelle, jota ei ole merkitty valmiiksi (vihreä kyltti), ei saa käyttää. 12

13 11. Työnjohto ym. (urakoitsija) Urakoitsija nimeää työnjohtajan, jonka on toimittava vastaavana työnjohtajana ja yhteyshenkilönä. Jos työkunnan työntekijöiden määrä on vähintään 10 henkilöä, on työnjohtajan oltava kuukausipalkkaisen työnjohtajan tai mestarin. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisesta järjestelystä. Esimiehen on myös vastattava ryhmän työaikakirjanpidosta, järjestyksestä jne. Yhteyshenkilöllä on oltava valtuudet tehdä Urakoitsijaa sitovia päätöksiä sellaisissa teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät työn suorittamiseen. Urakoitsijan on toimitettava henkilökunnalle tarvittavat työkalut niin, että Tilaajan työtehtävät voidaan suorittaa. 12. Työvaatteet, vaatekaapit & avaimet (urakoitsija) Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikkien työntekijöiden työvaatteisiin on selvästi merkitty yrityksen nimi. Tilaaja toimittaa vaatekaapit ja avaimet. Palauttamatta jääneistä avaimista ja kulkutunnisteista veloitetaan Urakoitsijalta 500 SEK. 13. Lait & velvollisuudet (urakoitsija) Urakoitsija lähettää riskiarvioinnin SCA Obbolalle ennen työn aloittamista. Urakoitsija on velvollinen soveltamaan Ruotsin työmarkkinoilla lakeihin, määräyksiin ja työehtosopimuksiin perustuvia voimassa olevia velvollisuuksia omiin ja alihankkijoiden työntekijöihin. 13

14 14. Materiaalit & varusteet (urakoitsija) Tilaaja ei vastaa Urakoitsijalle kuuluvien materiaalien, työkalujen tai muiden varusteiden, eikä myöskään henkilökohtaisen omaisuuden ja arvoesineiden varkauksista. 15. Puhtaanapito (urakoitsija) Urakoitsija vastaa siivouksesta ja puhtaanapidosta niissä paikoissa tehdasalueella, joilla Urakoitsija tekee työtä, sekä muissa tiloissa, jotka Tilaaja toimittaa (esim. pukuhuoneet ja ruokasalit). Urakoitsijaa voidaan veloittaa suorittamatta jääneestä siivouksesta. 16. Salassapito (urakoitsija) Urakoitsija on velvollinen noudattamaan tietojen paljastamisesta voimassa olevia määräyksiä riippumatta siitä, tapahtuuko se suullisesti tai luovuttamalla yleinen asiakirja, tai jollakin muulla tavalla. 17. Suojelukierros (urakoitsija) Urakoitsijan vastaavan yhteyshenkilön on osallistuttava mahdollisiin suojelukierroksiin. 14

15 TÄRKEITÄ TYÖRUTIINEJA OBBOLASSA Tarkasta hätäpoistumistiet. Evakuointihälytys Evakuointihälytys annetaan punaisella vilkkuvalla valolla sekä nousevalla ja laskevalla äänimerkillä. Tarkasta ennen työn aloittamista, missä hätä-/silmäsuihkut ovat. Pystytettyihin rakennustelineisiin ei saa tehdä muutoksia. Säiliöissä tehtävissä töissä on aina oltava mukana vähintään kaksi henkilöä (yhden on vartioitava säiliön ulkopuolella). Silmä-/hätäsuihkujen sekä hätäpoistumisteiden eteen ei saa laittaa esteitä! Onnettomuustapauksessa: Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Ilmoita paikka: SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Sairaanhoitoneuvonta: soita

16 PROSESSIN ERITYISVAARAT Prosessissa käytetään ja muodostuu kemiallisia aineita. Tämä on huomioitava tietyillä osastoilla työskenneltäessä sekä putkijohtoja, säiliöitä tai vastaavia käsiteltäessä. Lipeää esiintyy kaikkialla tehtaassa. Se on emäksistä ja syövyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Rikkihappoa käytetään hartsikeittämö, SP2:ssa ja syöttöveden valmistuksessa. Se on voimakkaasti syövyttävää. Sammuttamatonta kalkkia valmistetaan ja käytetään kaustisointilaitoksessa ja meesan poltossa. Kosteuden kanssa tekemisiin joutuessaan se on voimakkaasti syövyttävää ja lämpöä kehittävää. Kalkkipölyn hengittäminen on vaarallista. Rikkivetyä voi esiintyä keittämössä/kuidutuksessa, haihdutuksessa, meesassa, kaustisoinnissa ja soodakattilassa. Tukahduttavaa kaasua, jonka hengittäminen on hengenvaarallista. Tiloihin on asennettu hälyttimet. Fosforihappoa esiintyy biologisessa puhdistuslaitoksessamme. Se on voimakkaasti syövyttävää. Raakatärpättiä esiintyy keittämössä ja tärpättilaitos. Voi aiheuttaa huimausta. Räjähdysvaara. Hiilidioksidia käytetään paperitehtaassa ja massan pesussa. Voi aiheuttaa huimausta ja pahoinvointia. 16

17 PROSESSIN ERITYISVAARAT Prosessissa käytetään ja muodostuu kemiallisia aineita. Tämä on huomioitava tietyillä osastoilla työskenneltäessä sekä putkijohtoja, säiliöitä tai vastaavia käsiteltäessä. Säteilylähteitä on asennettu mittauksia varten. Noudata kylttejä ja sulkuohjeita. Ennen säiliöissä, putkijohdoissa jne. tehtäviä töitä on aina otettava selvää, aiheuttaako niissä normaalisti oleva aine erityisiä vaaroja. Kaasumittaus on tehtävä sulkuohjeen mukaisesti. Työhön ATEX-luokitelluilla alueilla vaaditaan erityinen työlupa. ATEX-luokitellut vyöhykeet on mainittu Toimintajärjestelmän kohdassa Riskienhallinta/vaaralliset alueet, ja ne on lisäksi merkitty kyseisille alueille. Tarkastettava ennen työn aloittamista: - kaasu? - lipeä? - höyry? - happo? - kuuma vesi? - käyttöhenkilöstöön oltu yhteydessä? - omaa suojalukkoa käytetty? 17

18 VAARALLISET AINEET Aine Kaava Triviaalinimi Esiintymisalue Natrium- NaOH Natronlipeä, Kuorimo, kaustisointilaitos, SP2:ssa hydroksidi lipeä paperikone Valkolipeä NaOH+Na2S Keittolipeä Keittämö, haihduttamo, meesa, kaustisoinnissa Mustalipeä Viherlipeä Heikkolipeä, polttolipeä Keittämö, haihduttamo, SP2:ssa Kaustisointilaitos, SP2:ssa Sammuttamaton kalkki CaO Kalkki Kaustisointilaitos, meesa Rikkihappo H2SO4 Hartiskeittämö, SP2:ssa, syöttöveden valmistus Raakatärpätti Tärpätti Keittämö, tärpättilaitos Fosforihappo H3PO4 Biologinen puhdistuslaitos Hiilidioksidi CO2 Paperitehdas, massan pesu KAASU Rikkivety H2S Vetysulfidi Koko massatehdas 18

19 i- Vaarat ja oireet Syöpymisvammat Akuutit toimenpiteet Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Syöpymisvammat Suihkutus vedellä vähintään 15 min Pahoinvointi, räjähdysvaara Voimakkaasti syövyttävää Huimaus ja pahoinvointi Hengityksen lamaantuminen Raikas ilma Suihkutus vedellä, jos ainetta on joutunut iholle. Raikasta ilmaa, jos ainetta on hengitetty Raikas ilma Raikas ilma ja sydän-keuhko -elvytys 19

20 20 ENSIAPU YM. ONNETTOMUUKSISSA Ensiapu jos hengitys ja verenkierto ovat lakanneet toimimasta. Anna sydän-keuhko -elvytystä. Tajuton mutta hengittää aseta vakaaseen kylkiasentoon. Älä jätä henkilöä yksin. Suuri verenvuoto yritä tyrehdyttää vuoto painamalla yhteen haavan reunoja. Pidä vahingoittunut ruumiinosa korkealla (ei koske päävammaa). Sido haava puristussiteellä. Ehkäise shokki pidä loukkaantunut lämpimänä, mieluiten makuulla jalat ylhäällä. Kemikaalia joutunut silmään huuhtele välittömästi vedellä vähintään 15 minuuttia tai kunnes sairaanhoitohenkilöstö voi ottaa potilaan hoitoonsa. Syöpymisvamma huuhtele välittömästi vedellä vähintään 15 minuuttia tai kunnes sairaanhoitohenkilöstö voi ottaa potilaan hoitoonsa. Palovamma - käytä palovammasidettä tai huuhtele vedellä vähintään 15 min. Hakeudu lääkärin hoitoon. Sähkövahinko älä koskaan kosketa jännitteelliseen osaan juuttuneeseen henkilöön ilman apuvälineitä. Jos et pysty välittömästi katkaisemaan jännitettä, sinun on yritettävä vetää henkilö irti kuivan vaatekappaleen, köyden tai muun sähköä johtamattoman materiaalin avulla. Jos jännitteelliseen osaan on koskettu, on AINA otettava yhteys sairaanhoitoon, vaikka onnettomuus ei vaikuttaisi vakavalta. Kaasuvahinko siirrä vahingoittunut nopeasti raittiiseen ilmaan (mieluiten lämmitettyyn sisätilaan). Poista kaasun saastuttamat vaatteet. Löysää vaatteita kaulalta ja vyötäröltä. Pidä henkilö lämpimänä esimerkiksi huovan avulla. Tajuissaan oleva kaasun vahingoittama henkilö pidetään liikkumattomana puolittain istuvassa asennossa. Älä jätä vahingoittunutta yksin. Valvo tajutonta. Varmista, että hengitystiet ovat esteettömät. Jos hengitys on lakannut, anna sydän-keuhko-elvytystä. ÄLÄ KOSKAAN anna vahingoittuneen henkilön ajaa itse lääkärintarkastukseen. Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Ilmoita paikka: SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola. Sairaanhoitoneuvonta: soita 1177

21 PALONTORJUNTA Yleistä Kyseisen työpaikan palontorjuntamääräykset on selvitettävä SCA Obbolan ja urakoitsijan välillä. Ennen työn aloittamista sinun on varmistettava, että kaikissa töissä ovat saatavilla tarvittava käsisammutin ja että osaat käyttää sitä. Järjestys Tulipalojen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää, että työpaikalla vallitsee hyvä järjestys. Jätteet, materiaalijäänteet, kääreet ja muu palava materiaali on pikimmiten poistettava rakennuksesta. Jäteöljyt tai kemikaalijäänteet on poistettava välittömästi. Tulityöt Tulitöillä tarkoitetaan hitsausta, leikkausta, juottamista, kuivausta/lämmitystä liekillä tai kuumailmalla, työtä hiomalaikalla sekä muita töitä, jotka aiheuttavat avotulen, pinnan kuumumista tai kipinöintiä. Kaikkiin tulitöihin kiinteiden verstaiden ulkopuolella vaaditaan tulityölupa. Sen saat yhteyshenkilösi/palontorjuntavastaavan avulla. Luokitelluille alueille ja tietyille muille alueille, joilla tulipalon vaara on suuri, vaaditaan Obbolan palontorjunta- ja turvallisuusvastaavan ja pelastuspalvelun myöntämä lupa. 21

22 PALONTORJUNTA Palovartija Kyseisen urakoitsijan vastuulla on huolehtia, että valvonta tapahtuu palontorjuntavastaavan tulityöluvassa ilmoittamilla tavoilla. Koulutusvaatimus Kaikilla tulitöitä tekevillä on oltava SBF:n pätevyyskoulutus tai vastaava, ja heidän on pystyttävä esittämään voimassa oleva todistus pätevyydestään. Palo-osastointi Joissakin töissä on tulipaloa rajoittavia palo-osastoja rikottava. Nämä on välittömästi tiivistettävä tilapäisesti esim. mineraalivillalla. Kaapeleita ja letkuja ei saa vetää niin, että palo-ovia ei voida sulkea. Kaasupullot Tehtaan sisällä käytettävien kaasupullojen on oltava hitsausvaunussa. Muulloin kuin työaikana on kaasupullot säilytettävä niille osoitetussa paikassa (merkityissä paikoissa portin/oven lähettyvillä). Tyhjät kaasupullot on kuljetettava välittömästi pois. 22

23 TARKISTUSLISTA TULITÖIHIN Tulitöillä tarkoitetaan hitsausta tai leikkausta kaasulla tai sähköllä, kipinöitä muodostavien työkalujen, kuumailmapistoolin tai avotulen käyttöä. Tarkasta ennen työtä, että 1. Tulityölupa on myönnetty 2. Työpaikka on siivottu 3. Lähellä oleva syttyvä materiaali on siirretty pois tai suojattu 4. Halkeamat ja reiät on tiivistetty tai suojattu 5. Työpaikka on, jos mahdollista, kasteltu vedellä 6. Työpaikalla on oikeantyyppiset sammutusvarusteet 7. Hitsausvarusteet ovat virheettömät, ja kaasuhitsauksen osalta myös, että niissä on takatulisuoja ja sulkuventtiili ja että saatavilla on suojakäsineet 8. Mahdollinen automaattinen palohälytin on kytketty pois päältä 9. Tiedät pelastuspalvelun hälytysnumeron Tarkasta työn aikana, että 1. Suojaus ja kastelu ovat riittävät paikoissa, jonne putoaa hitsauskipinöitä ja hehkuvaa terästä Tarkasta työn jälkeen, että 1. Palovaaraa ei ole (katsele ja haistele) 2. Mahdollinen automaattinen palohälytin on kytketty päälle 3. Jälkivalvonta on järjestetty. Selvitä yhteyshenkilösi kautta, kuinka kauan sinun pitää valvoa työpaikalla. Tulipalotilanteessa 1. Pelasta ensin henkilöt, jotka ovat välittömässä vaarassa. 2. Hälytä SOS: soita 112 Ilmoita tuotantopäällikölle: Varoita vaara-alueella olevia 4. Yritä, jos mahdollista, sammuttaa palo saatavilla olevilla sammutusmateriaaleilla 23

24 OMA RISKIARVIOINTI AJATTELE 30 sekuntia, ennen kuin aloitat työn: STOP MITEN minun pitää tehdä työ? MIKÄ voi mennä pieleen? MIHIN TOIMIIN minun täytyy ryhtyä estääkseni onnettomuuden? MITÄ minun pitää tehdä, jos jotain odottamatonta tapahtuu? Raportoi kaikki riskit ja vaaratilanteet! 24

25 Yhteyshenkilö: Puhelin: Muistiinpanot 25

26 26

27 27

28 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA Ambulanssi 112 Palokunta 112 Puhelinvaihde, sisäpuhelut 99 Puhelinvaihde, ulkopuhelut Työterveyssairaanhoitaja ( ) Työsuojeluvaltuutettu ( ) Työsuojeluinsinööri/ ( ) palontorjuntavastaava Paloaseman hoitaja ( ) Henkilöstöravintola ( ) Uumajan taksi Uumajan lentokenttä (Umeå Airport) TYÖAJAT Vastaanotto miehitetty: 06:30-16:15 Päivätyöaika: 06:30-10:30 ja 11:15-15:30 Toimistoaika: 07:30-11:45 ja 12:30-16:15 Urakoitsijoiden ja konsulttien on mahdollisuuksien mukaan noudatettava Tilaajan työaikoja. Aukioloajat SCAluten Arkipäivisin: La-su: Suljettu

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset...

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

5. painos. Ohjeita URAKOITSIJOILLE Fors Tehtaalla

5. painos. Ohjeita URAKOITSIJOILLE Fors Tehtaalla 5. painos Ohjeita URAKOITSIJOILLE Fors Tehtaalla Määräysten laiminlyöminen Jos urakoitsija toistuvasti tai karkeasti laiminlyö Fors Brukin antamia määräyksiä, voi Fors Bruk kieltäytyä jatkamasta työsuhdetta

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 1 Työmaan työturvallisuus- ja ympäristöliite 0 YLEISTÄ Tämä työturvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot