KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet"

Transkriptio

1 KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

2 Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne Työnantajan ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusliikenteen aikataulu Ilmoitusliikenteen aloittaminen Ilmoitusvälineet Ilmoituksissa käytettävät koodit Ilmoitettavat palvelussuhteet Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluvat Palvelussuhdeilmoituksen tiedot Palvelussuhdeilmoitukset Vuosiansioilmoituksen tiedot Virheilmoitusten korjaaminen Raportit Web-palvelussuhderekisteristä ansioiden tarkistamiseen Palvelussuhteen kuluessa tapahtuvat muutokset Erityistä ilmoitusliikenteessä Sairaudesta johtuva ansionmenetys Palvelussuhteen keskeytykset LEL- ja TaEL-ammateissa toimivat Tilintarkastajat Vaalityöntekijät Rekisterin ohjekirjeet Vakuuttamisen oikaisu Palvelussuhderekisterin yhteystiedot Kirkkohallituksen yleiskirjeet Kevan yleiskirjeet... 21

3 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne Palvelussuhderekisteriin ilmoitetaan KiEL:n alaiset palvelussuhteet ja ansiot. Keva huolehtii tämän ilmoitusliikenteen ohjeiden antamisesta. 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työntekijän eläketurvan järjestämiseksi ja eläkelaissa säädettyjen muiden tehtävien toimeenpanemiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot (KiEL 261/ :n mukaan). Eläkelaitoksella on oikeus antaa määräyksiä työnantajille siitä, milloin ja missä muodossa tiedot ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin. 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu Palvelussuhteista ilmoitetaan alkamiset, päättymiset ja ansiot seuraavasti: Ilmoitusliikenteen aikataulu Jakso 1: Alkamiset ja päättymiset viimeistään Jakso 2: Alkamiset ja päättymiset viimeistään Jakso 3: Alkamiset ja päättymiset viimeistään Jakso 4: Jatkuvien palvelussuhteiden edellisvuoden ansiot viimeistään Päättymisilmoituksessa on aina oltava mukana myös ansiot. Korjaukset Rekisteröinnistä syntyneiden virheilmoitusten korjaukset tehdään kahden viikon kuluessa Webpalvelussuhderekisteriohjelmalla tai palauttamalla virheilmoitukset korjattuna Kevaan. 1.3 Ilmoitusliikenteen aloittaminen Väestörekisterikeskus on antanut jokaiselle KiEL -työnantajalle oman nelinumeroisen työnantajakoodin. Koodi on pakollinen tieto kaikissa ilmoituksissa. 2

4 Ilmoita yhteystiedot Ilmoitusliikenteen sujuvaa hoitamista varten Keva tarvitsee tiedot henkilöstä, joka on päävastuussa eläkkeitä varten kerättävistä palvelussuhde- ja palkkatietojen ilmoittamisesta ja oikeellisuudesta. Yhteydenottoja varten Kevan rekisteriin tarvitaan vastuuhenkilön (esim. talouspäällikkö tai palkanlaskija) nimi, ammattinimike, osoitetiedot, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen Yhteystietojen muutokset voi ilmoittaa samaan sähköpostiosoitteeseen mainiten uudesta vastuuhenkilöstä edellä kerrotut tiedot. Ilmoita toimipaikkatiedot Mikäli esimerkiksi uuteen seurakuntayhtymään on sovittu Kirkon keskusrahaston kanssa perustettavaksi eri seurakunnista useita toimipaikkoja, ilmoita sovitut nelinumeroiset toimipaikkatunnukset (-koodit) ja niiden nimet Kevan rekisteriyksikköön. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen Toimipaikkatunnusten käyttö palvelussuhdeilmoituksissa ei ole pakollista ja ne ovat käytössä yleensä vain isommissa seurakuntayhtymissä. Tee palvelussuhteiden alkamisilmoitukset Palvelussuhteen alkamispäivä ei voi olla aiempi kuin KiEL -työnantajan alkamispäivä, esimerkiksi uuden seurakuntayhtymän alkamispäivä. Uuden seurakunnan tai seurakuntayhtymän palvelussuhteiden alkamisilmoitukset tehdään normaalien kolmannesvuosi-ilmoitusten mukana. 1.4 Ilmoitusvälineet Suurin osa tiedoista tulee palvelussuhderekisteriin konekielisessä muodossa, joten ilmoittaminen edellyttää oman atk-järjestelmän tuntemista. Koneellisesta ilmoittamisesta on sovittava erikseen Kevan ja Aditro Oy:n kanssa. Palvelussuhdeilmoitukset tehdään edelleen Personec linkki-ohjelman kautta tai yksittäiset ilmoitukset Web-palvelussuhderekisteri-yhteydellä. Personec linkki Personec linkki on Aditro Oy:n tarjoama palvelu. Sen avulla voidaan ilmoittaa palvelussuhdeilmoituksia kuluvalta ja edellisvuodelta. Ilmoitustiedot kootaan 3

5 palkanlaskentaohjelmasta neljänä eri kautena. Ilmoituksia muodostuu alkaneista ja päättyneistä palvelussuhteista sekä jatkuvien palvelussuhteiden edellisen vuoden ansioista. Personec linkin käyttöönotto edellyttää Aditro Oy:n kanssa tehtyä sopimusta. Personec linkin käyttöönotosta ilmoitetaan myös Kevaan täyttämällä oheinen sopimuslomake ja palauttamalla se osoitteeseen Keva, Rekisteriyksikkö, PL 425, Helsinki. Web-palvelussuhderekisteröinti (KiEL) Web-palvelussuhderekisteröinti toimii Kirkko-verkon intranetissä, jonne on pääsy kaikilla kirkon työnantajilla. Web-palvelussuhderekisteröinnin kautta voi tehdä kaikkia palvelussuhteisiin liittyviä muutoksia ja korjauksia ja lähettää uusia palvelussuhdetietoja ja tulostaa raportteja. Kirjautuminen ohjelmaan tapahtuu osoitteessa: josta valitaan Palvelussuhde/Eläkkeet/Web-palvelussuhderekisteröinti Jos KiEL -työnantajalla ei ole vielä oikeuksia Web-palvelussuhderekisteröintiin, käyttäjätunnuksen hakemuslomakkeen voi tulostaa Web-palvelussuhderekisteröinnistä sivulta Web- palvelussuhderekisteröintijärjestelmän kirjautuminen klikkaamalla kohdasta Avaa Käyttäjätunnuslomake. Lomake täytetään ja lähetetään osoitteeseen: Keva, Rekisteriyksikkö, PL 425, Helsinki Käyttöoikeuden saa tarvittaessa myös päättyneen seurakunnan tietoihin. Käyttäjä ei voi rekisteriohjelmalla tallentaa omia palvelussuhdetietojaan. Tiedot ilmoittaa joko joku muu käyttäjä tai ilmoitus tehdään paperilla esim. palkkajärjestelmän atk-tulosteella. Käyttöohjeet löydät Kevan kotisivuilta viereisestä linkistä. Lomake Lomakkeissa on oltava päiväys, allekirjoitus ja KiEL -työnantajan leima. Jos lomakkeita on paljon, vastaavat tiedot voi antaa lähetteessä. Lomake löytyy Kevan kotisivulta kohdasta Lomakkeet Lomakkeet työnantajille. 1.5 Ilmoituksissa käytettävät koodit Rekisteri-ilmoitusten koodit Palvelussuhteen laatu- eli lajikoodit ovat seuraavat: V = virkasuhde T = työsuhde L = luottamustoimi K = konsultti/toimeksianto 4

6 Yksilöintitunnus Samana päivänä alkaneilla virka- ja työsuhteilla on oltava aina eri yksilöintitunnus. Vain siten pystytään erottamaan työntekijän mahdolliset samanaikaiset palvelussuhteet toisistaan ja ansiot menevät oikeaan virka- tai työsuhteeseen. Yksilöintitunnus tulee tällöin alkamispäivän jälkeen. Koneellisissa ilmoituksissa käytetään aina yksilöintitunnusta. Atk-järjestelmästä riippuen käytetään alkamispäivän tarkentimina kirjaimia tai numeroita. Palvelussuhteen päättymissyyt Työnantajan ilmoittaessa palvelussuhteen päättymisestä, on myös päättymissyy ilmoitettava. Päättymissyy merkitään seuraavasti: 1 = eronnut tai kuollut 2 = siirtynyt osa-aikaeläkkeelle 3 = siirtynyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 = työnantajan vaihtuminen Ammattinimike- eli tehtäväkoodit Työntekijän virka- tai työsuhteen pääasiallinen ammatti- eli tehtävänimike on ilmoitettava nelinumeroisella tehtäväkoodilla. Avoimessa palvelussuhteessa uusi nimike korvaa entisen (= menee rekisterissä entisen päälle). Luottamustoimen ammattinimikkeenä käytetään aina tehtäväkoodia 4246 (luottamustoimi). Konsultti/toimeksiannon ammattinimikkeenä voidaan käyttää tehtävän mukaista ammattinimikettä tai tehtäväkoodia 3382 (konsultti/toimeksianto). Ammattinimikkeet eli tehtäväkoodit ovat samat kuin Pesti-tilastossa, joka toimitetaan Kirkon työmarkkinalaitokselle. Kirkon työmarkkinalaitos perustaa tarvittaessa uudet ammattinimikkeet. 1.6 Ilmoitettavat palvelussuhteet Kirkon keskusrahaston palvelussuhderekisteriin ilmoitetaan kaikki kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluvien henkilöiden palvelussuhteet. Tietoja käytetään jokaisen kirkon työntekijän henkilökohtaisen eläketurvan hoitamista varten ja laissa säädettyjen muiden tehtävien hoitamista varten. KiEL:n piiriin kuuluvat palvelussuhteet ilmoitetaan Kirkon keskusrahaston palvelussuhderekisteriin riippumatta niiden kestosta tai ansioiden määrästä. Ilmoitus tehdään vuotiaista työntekijöistä. Näistä maksetaan myös eläkemaksu. 5

7 Ilmoitus- ja vakuuttamisvelvollisuus alkaa henkilön 18 iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 iän täyttämiskuukauden loppuun. Tänä aikana ansaituista ansioista kertyy työntekijälle eläkettä. 1.7 Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluvat Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluu henkilö joka on: 1) Palvelussuhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, sen seurakuntaan tai seurakuntayhtymään 2) Tehnyt toimeksianto- tai konsulttisopimuksen 1 kohdassa tarkoitetun työnantajan kanssa eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön nimissä alkaen 3) 1. kohdassa tarkoitetun työnantajan luottamushenkilö alkaen. Luottamushenkilölle eläkettä karttuu ansionmenetysten korvauksista ja määräajalta maksetuista erillisistä palkkioista. Ei kuitenkaan kokouspalkkioista. 4) Yhdistyksen, muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa pappina tai lehtorina ja jolle tuomiokapituli on antanut oikeuden toimia ko. tehtävässä, edellyttäen, että mainittu yhtymä on tehnyt hänestä eläkesopimuksen Kirkon keskusrahaston kanssa. 5) Diakonissalaitoksessa päätoimenaan opetustehtävää hoitava diakonissa edellyttäen, että diakonissalaitos on tehnyt hänestä eläkesopimuksen Kirkon keskusrahaston kanssa. 6) Kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön palveluksessa tai työssä ulkosuomalaisten keskuudessa muun evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan palveluksessa taikka toimii tai on toiminut vähintään kahdeksan vuotta lähetystyössä ulkomailla, eikä EY:n sosiaaliturva-asetuksesta tai Suomea sitovista kansainvälisistä sosiaaliturvasopimuksista muuta johdu ja vakuuttamisesta on tehty eläkesopimus Kirkon keskusrahaston kanssa. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluvat virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt Mikä katsotaan virka- ja työsuhteeksi? Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltijoita ovat niiden palvelukseen virkasuhteeseen ja työntekijöitä niiden palvelukseen työsopimussuhteeseen otetut henkilöt. Työsuhde ja työsopimuslain sitovuus Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsuhdekäsitettä. Jos sopimussuhde täyttää työsuhteen tunnusmerkit, ei voida sopia eläkelaitosta sitovasti työn tekemisestä toimeksiantosuhteessa. Jos työnteon tosiasialliset olosuhteet eivät vastaa sovittua, eläkelaitos voi jälkikäteen tulkita oikeussuhteen työsuhteeksi, jossa maksetusta palkasta työnantaja on velvollinen suorittamaan KiEL:n mukaisen maksun ja josta henkilöllä aikanaan on oikeus KiEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Ensisijaisesti työn tilaajan on tiedettävä, onko työn suorittaja otettu työsuhteeseen vai toimiiko hän itsenäisenä yrittäjänä. Suositeltavaa on, että kaikista työsuorituksista tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Lisäksi siinä tulee olla maininta siitä, kuka hoitaa eläketurvan. Työsuhteen tunnusmerkit Epäselvissä tapauksissa, joissa kirjallista sopimusta ei ole tai siinä ei ole sovittu em. asioista, joudutaan ratkaisu tekemään työsuhteen yleisten tunnusmerkkien avulla. 6

8 Henkilö on työsuhteessa, kun hän tekee sopimuksen perusteella työtä toiselle vastiketta vastaan toisen johdon ja valvonnan alaisena (työnantajan direktio-oikeus). Vuoden 2005 alusta lähtien henkilöt, jotka toimimatta yrittäjänä ovat tehneet työnantajan kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen Toimeksianto- ja konsulttisopimukset lähtien Kirkon keskusrahaston palvelussuhderekisteriin on tullut työ- ja virkasuhteiden lisäksi ilmoittaa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn perusteella toimivat henkilöt, jotka eivät harjoita toimintaansa yhtiön (osake-, kommandiitti- tai avoin yhtiö) tai muun yhteisön nimissä ja joilla ei ole toimintaansa varten yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta tai vanhaa eläketurvakeskuksen myöntävää vapautusta YEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta. Vapautus YEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta koskee ainoastaan ennen vuotta 1961 syntyneitä henkilöitä eikä uusia vapautuksia ole myönnetty enää vuoden 2002 jälkeen. Palkkion maksajan tulee maksaessaan palkkiota toimeksiantosuhteen perusteella selvittää, onko palkkion saajalla voimassa oleva YEL:n mukainen vakuutus. Palkkion saajan tulee käytännössä esittää jäljennös YEL-vakuutuskirjasta, jotta eläkemaksuja maksetusta palkkioista ei perittäisi. Jos henkilön yritystoiminta on niin vähäistä (yrittäjätoiminnasta saatu työtulo on vähemmän kuin YELvakuuttamisen alaraja), ettei henkilöllä tämän vuoksi ole velvollisuutta vakuuttaa yritystoimintaansa YEL:n mukaan, kuuluu tällöinkin maksetusta palkkiosta periä KiEL 3 3 momentin perusteella eläkemaksut ja ilmoittaa työskentely palvelussuhderekisteriin. Jos yrittäjänä toiminut henkilö on jo YEL:n mukaisella vanhuuseläkkeellä eikä hänen enää uutta työtä tehdessään tarvitse ottaa sille YEL - vakuutusta, ilmoitetaan toimeksiantosuhde myös tällöin 68 ikävuoden täyttämiskuukauden loppuun asti KiEL:n piiriin. Katso ohjeet myös Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 6/2010. Jos yrittäjän palvelussuhde ilmoitetaan KiEL:n piiriin, pitää ilmoituksessa olla työn tehneen henkilön nimi ja henkilötunnus. Ilmoitusta ei voi tehdä Y-tunnuksella eikä toiminimellä. Jos toimeksisaaja kuuluu maatalousyrittäjien eläkelain piiriin (voimassa oleva MYEL-vakuutus) ja toimeksianto kuuluu maatalouden toimialaan, toiminta jää KiEL:n ulkopuolelle. Seuraavien esimerkkien kohdalla on usein kyseessä toimeksiantosuhde, mutta myös työsuhde on mahdollinen: konsultti kääntäjä graafinen suunnittelija ulkopuolinen luennoitsija tilintarkastaja pianonvirittäjä auraus- ja lanaustyöt erotuomari työharjoittelussa olevalle henkilölle maksettava vastike, kun harjoittelija ei ole työsuhteessa 7

9 erityisasiantuntija työnohjaaja terapeutti Luentopalkkiot Luentopalkkiot kertaluontoisista luennoista ja esitelmistä ovat olleet eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota alkaen. Luentopalkkioista omille työntekijöille ja viranhaltijoille sekä ulkopuolisille luennoitsijoille peritään eläkemaksut ja palvelussuhde ilmoitetaan rekisteriin. KiEL-työnantajan palveluksessa olevien luentopalkkiot voidaan ilmoittaa joko erillisenä palvelussuhteena tai työ- tai virkasuhteen ansioina. Ulkopuolisten luennoitsijoiden kertaluennot ilmoitetaan omina palvelussuhteinaan. Palvelussuhteen laji: omille työntekijöille maksetut luentopalkkiot virkasuhde (V), työsuhde (T) ulkopuolisille maksetut palkkiot luennoista toimeksiantosuhde (K) Esimerkkejä tilanteista, jolloin ei muodostu toimeksiantosuhdetta: Yrittäjien eläkelaki (YEL) Henkilö saattaa olla velvollinen järjestämään itselleen yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen eläketurvan, jos hän tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. YEL:n mukaan on vakuutettava liikkeen- tai ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva enemmistöosakas. Työskentely yrityksessä on YEL:n piiriin kuulumisen edellytys. YEL-vakuutus pitää ottaa, jos: yrittäjä on vuotias eikä hän ole siirtynyt työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle. yritystoiminta kestänyt vähintään neljä kuukautta keskimääräinen työtulo ylittää YEL -vakuuttamisen alarajan yrittäjä ei kuulu saman toiminnan perusteella minkään muun eläkelain piiriin. Eläketurvakeskuksen osoite on Eläketurvakeskus ja puh Luottamushenkilöt palvelussuhteen laatu eli laji L, ammattinimike 4246 Luottamushenkilöitä ovat: kirkkovaltuuston valtuutetut kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet kirkon johtokuntien, toimikuntien ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet luottamushenkilötilintarkastajat vuodesta 2005 vuoden 2011 alkuun asti Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi: käräjäoikeuden lautamiehet työpaikan luottamusmiehet viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä toimielimessä 8

10 KiEL-eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta alkaen: määräajalta maksetut palkkiot, esim. kuukausi- tai vuosipalkkiot ansionmenetyskorvaukset Kokouspalkkiot eivät oikeuta KiEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Kerho- ja leiriohjaajat ja rippileirien isoset Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös niin sanotusta harrastusluontoisesta toiminnasta maksettuja palkkioita, kerhon- tai leirinohjaajia sekä rippileirien isosena toimivia. Näille henkilöille maksetut palkkiot tulee ilmoittaa alkaen palvelussuhderekisteriin 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien. Ilmoitusvelvollisuus koskee nimenomaan työansioita. Jos henkilölle maksetaan ainoastaan kustannusten korvauksia, ei näitä tule ilmoittaa palvelussuhderekisteriin eikä niiden perusteella kartu KiEL:n mukaista eläkettä. (Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2010) 9

11 2 Palvelussuhdeilmoituksen tiedot KiEL-työnantajat tekevät palvelussuhdeilmoitukset kolmannesvuosittain ja vuosiansioilmoitukset kerran vuodessa. 2.1 Palvelussuhdeilmoitukset Tiedot ilmoitetaan kolmannesvuosittain. Palvelussuhderekisteriin rekisteröidään työntekijöiden virkaja työsuhteiden alkamis- ja päättymisajat sekä ansiot. Vuoden 2005 alusta alkaen rekisteröidään samat tiedot myös niistä kirkon ja seurakunnan luottamushenkilöistä, joille maksetaan ansionmenetyskorvausta tai kuukausi- tai vuosipalkkioita. Samoin 2005 alkaen rekisteröidään myös konsultti- ja toimeksiantosopimukset. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös alkaen kerho- tai leirinohjaajia sekä rippileirien isosena toimivia 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien. KiEL-työnantaja KiEL-työnantaja on pakollinen tunnistetieto. Se on Väestörekisterikeskuksen antama nelinumeroinen kooditunnus. Ilmoittajatunnus Ilmoittajatunnus eli atk-järjestelmä on pakollinen tieto koneellisissa aineistoissa. Ilmoittajatunnuksesta on sovittava Kirkon keskusrahaston kanssa. Sallitut arvot ovat: STA = Status INT = Intime FOR = Fortime WSP = Liksa REG = Regime POP = Populus Toimipaikka Toimipaikka on työntekijän työskentelyseurakunta tai virasto, jota vastaa toimipaikkatunnus. Toimipaikkatunnus ei ole pakollinen tieto palvelussuhdeilmoituksella. Se on käytössä yleensä vain isommissa seurakuntayhtymissä. Toimipaikkatunnus on 4 -merkkinen numeerinen kooditunnus. Toimipaikkatunnukset tulee sopia Kirkon keskusrahaston kanssa, mikäli niitä halutaan käyttää ilmoitusliikenteessä. Rekisteröintiperuste Rekisteröintiperuste eli lakitieto on 1 = KiEL Tietoa ei tarvitse antaa vaan se päivittyy rekisteriin automaattisesti palvelussuhdetietoja ilmoitettaessa. Henkilötiedot Henkilötiedot ilmoitetaan Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaisesti. 10

12 Jos henkilöllä ei ole virallista henkilötunnusta, hänen tietonsa ilmoitetaan paperimuodossa Kevaan. Paperista, esim. palkkajärjestelmän atk-tulosteesta tulee näkyä henkilön etunimet, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli ja palvelussuhteen tiedot. KiEL-työnantajat eivät edelleenkään saa käyttää ilmoitusliikenteessä itse laskemiaan henkilötunnuksia. Palvelussuhteen alkamispäivä Palvelussuhteen alkamispäivä ilmoitetaan kahdeksalla numerolla, esim tai Webissä ja lomakkeissa muodossa Yksilöintitunnus Yksilöintitunnusta käytetään erottamaan samana päivänä alkaneita eri palvelussuhteita palvelussuhteita toisistaan, esim A tai Webissä ja lomakkeissa muodossa A B tai Webissä ja lomakkeissa muodossa B Atk-järjestelmästä riippuen käytetään alkamispäivän yksilöintitunnuksina joko kirjaimia tai numeroita. Koneellisissa ilmoituksissa käytetään aina yksilöintitunnusta. Ilmoitusliikenteessä käytettävä palvelussuhteen alkamispäivämäärä voi poiketa todellisesta palvelussuhteen alkamispäivämäärästä (ei ole aina seurakuntaan/tehtävään tulopäivä). Näitä tapauksia ovat esim: järjestelmänvaihdos eläketurvan siirto (esim. LEL > KiEL) virkamääräyksen päivämäärä (esim. määräaikainen > vakituinen) Palvelussuhteen päättymispäivä Palvelussuhteen päättymispäivä ilmoitetaan kahdeksalla numerolla, esim tai Webissä ja lomakkeissa muodossa KiEL-työnantajan ilmoittaessa palvelussuhteen päättymisestä, on myös päättymissyy ilmoitettava. Päättymissyy merkitään seuraavasti: 1 = eronnut tai kuollut 2 = siirtynyt osa-aikaeläkkeelle 3 = siirtynyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 = työnantajan vaihtuminen Henkilön jäädessä osa-aikaeläkkeelle työnantajan tulee päättää palvelussuhde osa-aikaeläkkeen alkamista edeltävään päivään ja avata uusi palvelussuhde samasta päivästä kuin osa-aikaeläke alkaa. Päättyminen ansioineen ja uuden palvelussuhteen alkaminen on ilmoitettava kirkon palvelussuhderekisteriin. Päättymissyy on 2. Henkilön siirtyessä osa-aikatyöhön sen johdosta, että hänelle on myönnetty sairauden vuoksi osatyökyvyttömyyseläke, työnantajan tulee päättää palvelussuhde ja avata uusi palvelussuhde osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamispäivästä. Päättyminen ansioineen ja uuden palvelussuhteen alkaminen on ilmoitettava kirkon palvelussuhderekisteriin. Päättymissyy on 3. HUOM: Palvelussuhteen päättymisilmoitus on tehtävä aina myös silloin, kun henkilön palvelus päättyy hänen työkyvyttömyys-eläkkeelle siirtymisensä johdosta. Päättymissyy on 1. 11

13 Jos henkilö on irtisanoutunut jäädäkseen vanhuuseläkkeelle, tulee päättymisilmoitus tehdä välittömästi, koska vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on palvelussuhteen päättyminen. Päättymissyy on 1. Viimeisen vuoden ansiot ilmoitetaan kuitenkin vasta kun lopulliset ansiot ovat selvillä. Jos työntekijä kuolee työsuhteen kestäessä, palvelussuhde ilmoitetaan päättyneeksi kuolinpäivään. Päättymissyy on 1. Työnantajan on tehtävä päättymisilmoitus kirkon palvelussuhderekisteriin myös silloin, kun työntekijän palvelussuhde jatkuu edelleen hänen täytettyään 68 vuotta. Palvelus päätetään henkilön 68 vuoden iän täyttämiskuukauden viimeiseen päivään. Päättymisilmoitus tulee tehdä aina heti, koska työntekijällä on 68 -vuotiaana mahdollisuus hakea eläkettä siihen asti maksetuista ansioista. Päättymissyy on 1. Päättymissyy 4 ilmoitetaan siinä tapauksessa, kun työnantaja (seurakunta) lakkautetaan vuoden lopussa ja ko. henkilön työsuhde päättyy lakkautettavalla työnantajalla mutta jatkuu välittömästi (=seuraavana päivänä) toisella KiEL-työnantajalla. Seurakuntien lakkauttamis- ja yhdistymistapauksissa työnantajan tulee selvittää työntekijän työnteon välitön jatkuminen ja käyttää oikeata päättymissyytä. Päättymissyytä 4 voidaan käyttää silloinkin kun työntekijä vaihtaa toiselta KiEL-työnantajalta toiselle KiEL-työnantajalle ja päättymisilmoituksen tekevä työnantaja tietää, että ko. henkilön työsuhde jatkuu välittömästi toisella KiEL-työnantajalla. Uudella työnantajalla on kuitenkin aina velvollisuus tehdä palvelussuhteen alkamisilmoitus normaalisti. Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle ennen 68 -vuoden ikää mutta jatkaa senkin jälkeen töitä, palvelussuhde päätetään eläkkeelle jääntiä edeltävään päivään päättymissyyllä 1. Seuraavasta päivästä perustetaan uusi palvelussuhde, jos työskentely jatkuu välittömästi. Palvelussuhdetiedot ilmoitetaan päättymishetken mukaisina. Päättymisilmoituksella ilmoitettavat ansiotiedot Päättymisilmoituksella ilmoitetaan lisäksi päättymisvuoden ansiot päättymispäivään asti. Työeläkelakeja sovellettaessa on lähtökohtana, että ansion katsotaan kohdistuvan sille kalenterivuodelle, jona se maksetaan. Maksuperiaate on pääsääntö. Jos palkka maksetaan samana kalenterivuotena kuin työ on tehty, voidaan ansiot aina kohdistaa palvelussuhteille. Joskus kuitenkin käy niin, että työ tehdään jonakin kalenterivuonna ja palkka maksetaan vasta seuraavana kalenterivuonna eikä työntekijä ole enää palvelussuhteessa ko. työnantajaan. Rekisteristeknisistä syistä johtuen kuitenkin jokaiselle palvelussuhteelle täytyy kohdentaa ansioita. Tällöin menetellään seuraavalla tavalla: Jos työnantaja ei ole maksanut työntekijälle työn tekemisen vuonna palkkaa, vaikka palvelussuhde on ollut voimassa, ilmoitetaan ansioiden määräksi 0. Kun palkka sitten maksetaan seuraavana kalenterivuonna, merkitään palkanmaksupäivä (1 pvä) palvelussuhteeksi ja ilmoitetaan palkka sille päivälle. Esimerkki: Palvelussuhde on ollut voimassa eikä ko. vuonna ole ehditty maksaa henkilölle palkkaa. Palvelussuhteen päättymisilmoituksessa ansioiden määräksi ilmoitetaan 0. Kun palkka sitten maksetaan esim , ilmoitetaan palvelussuhteeksi tämä palkanmaksupäivä 12

14 (alkamispäivä päättymispäivä ) ja palkan määräksi esim ,00 eli sen palkan määrä, joka silloin työntekijälle maksetaan. Tämä menettely koskee vuotta 2005 ja sen jälkeistä aikaa. Eläketurvan kannalta palvelussuhdeajoilla ei enää ole samaa merkitystä kuin ennen, koska vuodesta 2005 alkaen kunkin henkilön eläkkeen määrä lasketaan vain hänen kalenterivuosittain saamansa ansion perusteella. Ammatti- eli tehtävänimike Työntekijän virka- tai työsuhteen pääasiallinen ammatti- eli tehtävänimike on ilmoitettava nelinumeroisella tehtäväkoodilla. Avoimessa palvelussuhteessa uusi nimike korvaa entisen (= menee rekisterissä entisen päälle). Luottamustoimen ammattinimikkeenä käytetään aina tehtäväkoodia 4246 (luottamustoimi). Konsultti/toimeksiannon ammattinimikkeenä voidaan käyttää tehtävän mukaista ammattinimikettä tai tehtäväkoodia 3382 (konsultti/toimeksianto). Ammattinimikkeet eli tehtäväkoodit ovat samat kuin Pesti-tilastossa, joka toimitetaan Kirkon työmarkkinalaitokselle. Kirkon työmarkkinalaitos perustaa tarvittaessa uudet ammattinimikkeet. Palvelussuhteen laatu eli laji V = virkasuhde T = työsuhde L = luottamustoimi K = konsultti/toimeksianto 2.2 Vuosiansioilmoituksen tiedot Jatkuvassa palvelussuhteessa olevan henkilön edellisen kalenterivuoden ansiot ilmoitetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Ansiot ilmoitetaan kalenterivuosittain lomarahoineen ja lomakorvauksineen, jos sellaisia on maksettu. Jos palvelusuhde jatkuu eikä työntekijälle ole koko vuonna maksettu ansioita, työnantaja ilmoittaa ansioiden määräksi 0 euroa. Jokaiselle palvelusvuodelle on siis ilmoitettava ansiot. Vuosiansioita ei voi ilmoittaa ennen Jos vuosiansiot ilmoitetaan jo kuluvan vuoden joulukuussa, ne menevät virheellisiksi, koska kyseinen vuosiansiovuosi ei ole vielä kulunut loppuun asti. Henkilön ansiot ilmoitetaan vuositasolla palvelussuhteittain. Jos henkilöllä on ollut alkuvuonna palvelussuhde, joka on päättynyt kesken vuotta, ei sen päättymisilmoituksella olleita ansioita ilmoiteta enää vuosiansioilmoituksella uudelleen. Vuosiansioilmoituksella ilmoitetaan vuodenvaihteen yli jatkuvan KiEL-palvelussuhteen vuosiansiot luontoisetuineen. 13

15 Ilmoitettavat tiedot KiEL-työnantaja henkilön nimi ja henkilötunnus alkamispäivä ja yksilöintitunnus palvelussuhteen laatu eli laji ammatti- eli tehtävänimike ansiovuosi ja vuosiansiot ansioita ei erotella palkkatekijöittäin Luottamushenkilöiden vuosiansioissa ilmoitetaan vain määräajalta maksetut palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset. Käytettävät palvelussuhteen laatu- eli lajikoodit V = virkasuhde T = työsuhde L = luottamustoimi K = konsultti/toimeksianto Esimerkkejä ansioista, jotka ilmoitetaan rekisteriin: palkka tai muu vastike, joka on maksettu korvauksena työstä, ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin maksuvuoden mukaan toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella maksetut palkkiot lukien luento- ja esitelmäpalkkiot lukien luottamushenkilöiden kuukausi- tai vuosipalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset lukien lukien kaikki luontoisedut verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan (asunto max. 150 neliömetriä). Vuoden 2004 loppuun asti ilmoitettiin luontoiseduista vain asuntoetu. lomaraha ja lomakorvaus (myös työsuhteen päättyessä) lukien harrastusluontoisesta toiminnasta kerhon- tai leiriohjaajille ja rippileirien isosille maksetut palkkiot, jotka on ansaittu 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien (ei kuitenkaan pelkkiä kustannusten korvauksia) työajan lyhennyksestä maksettava korvaus erilaisten kulukorvausten verollinen osuus tulospalkkiot toimituspalkkiot ns. jouluraha tai 13.kuukauden palkka ay-luottamusmiestoimesta maksettu palkkio tai ansionmenetyskorvaus työsuojelupäällikölle/ -valtuutetulle maksetut palkkiot Katso myös Kirkkohallituksen yleiskirjeet 32/2004 ja 6/

16 Esimerkkejä ansioista, joita ei ilmoiteta rekisteriin: kokouspalkkiot veroton päiväraha tai muu veroton kustannusten korvaus työnantajalta saatu henkilökuntaetu korkoetu palvelussuhteen perusteella saadusta lainasta vahingonkorvaus palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksettu eroraha, kultainen kädenpuristus tms. irtisanomisajan palkka, jos palvelusuhde päättyy lomautukseen ja henkilö ei palaa työhön irtisanomisajaksi erilaisten kustannusten korvausten veroton osuus (esim. matkakorvaukset, työkalukorvaus, pukuraha, muuttoraha, ruuhkalisä) tekijänoikeuskorvaukset käräjäoikeuden lautamiehille maksetut palkkiot/ansionmenetyskorvaukset todistajapalkkiot ansiot jotka on ansaittu ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 18 vuotta eikä ansioita, jotka on ansaittu työntekijän 68 vuoden iän täyttämiskuukauden jälkeen 2.3 Virheilmoitusten korjaaminen Rekisteröinnissä syntyneiden virheilmoitusten korjaukset palautetaan Kevan rekisteriyksikköön 2 viikon kuluessa. Seurakunnat voivat korjata tiedot myös Web-palvelussuhderekisterin kautta. Tällöin virheilmoituksia ei tarvitse palauttaa Kevaan. Kun korjattava tai puuttuva tieto huomataan myöhemmin (esim. rekisteriotteelta tai raportilta): virhe ansioissa o ilmoita korjatut palvelussuhdekohtaiset ansiot (EI pelkkää erotussummaa) maksuvuoden mukaan vuosiansiot puuttuvat o ilmoita puuttuvat palvelussuhdekohtaiset vuosiansiot maksuvuoden mukaan o ellei palvelussuhteen voimassaoloaikana ole jonakin vuonna maksettu vuosiansioita, ilmoita kuitenkin ansiovuosi ja ansioiden määräksi 0 euroa aiheettomat vuosiansiot o jos rekisteriin on ilmoitettu vuosiansiot esim. väärälle henkilölle tai palvelussuhteelle, lähetä selvitys poistettavista vuosiansioista ja palvelussuhteista ja tarkista, että kaikki eläkkeeseen oikeuttavat ansiot on rekisteröity oikeille henkilöille ja palvelussuhteille o Huom! Webin kautta ansioita korjattaessa ja ilmoitettaessa ansiot päivittyvät vain, jos sekä Palkka- eli ansiotieto- että Palvelussuhdetietonäyttöjen alalaidassa painetaan sekä Tallenna- että Hyväksy painikkeita. 15

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne... 3 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen... 3 1.2

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004 MUUTOKSIA 1.1.2005 ALKAEN KIEL-ELÄKEMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISEEN Vuoden 2005 alusta tulee voimaan useita muutoksia KIEL-eläkemaksujen määräytymisessä. Muutoksia

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

HE 5/2008 vp. eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty. kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

HE 5/2008 vp. eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty. kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. HE 5/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki, joka korvaisi nykyisen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2006 Versio 2. päivitetty pp.10.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 4 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 5 Pakollinen

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20) SONET Eläkeilmoitukset TYEL 2014 CGI 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS... 3 1.1 Eläkelakitiedot... 3 1.1.1 Vakuutustiedot... 5 1.2 Palkansaajan tiedot... 5 1.3 Ansioerittely... 7 2 TYEL-ILMOITUKSET...

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot