KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet"

Transkriptio

1 KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

2 Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne Työnantajan ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusliikenteen aikataulu Ilmoitusliikenteen aloittaminen Ilmoitusvälineet Ilmoituksissa käytettävät koodit Ilmoitettavat palvelussuhteet Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluvat Palvelussuhdeilmoituksen tiedot Palvelussuhdeilmoitukset Vuosiansioilmoituksen tiedot Virheilmoitusten korjaaminen Raportit Web-palvelussuhderekisteristä ansioiden tarkistamiseen Palvelussuhteen kuluessa tapahtuvat muutokset Erityistä ilmoitusliikenteessä Sairaudesta johtuva ansionmenetys Palvelussuhteen keskeytykset LEL- ja TaEL-ammateissa toimivat Tilintarkastajat Vaalityöntekijät Rekisterin ohjekirjeet Vakuuttamisen oikaisu Palvelussuhderekisterin yhteystiedot Kirkkohallituksen yleiskirjeet Kevan yleiskirjeet... 21

3 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne Palvelussuhderekisteriin ilmoitetaan KiEL:n alaiset palvelussuhteet ja ansiot. Keva huolehtii tämän ilmoitusliikenteen ohjeiden antamisesta. 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työntekijän eläketurvan järjestämiseksi ja eläkelaissa säädettyjen muiden tehtävien toimeenpanemiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot (KiEL 261/ :n mukaan). Eläkelaitoksella on oikeus antaa määräyksiä työnantajille siitä, milloin ja missä muodossa tiedot ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin. 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu Palvelussuhteista ilmoitetaan alkamiset, päättymiset ja ansiot seuraavasti: Ilmoitusliikenteen aikataulu Jakso 1: Alkamiset ja päättymiset viimeistään Jakso 2: Alkamiset ja päättymiset viimeistään Jakso 3: Alkamiset ja päättymiset viimeistään Jakso 4: Jatkuvien palvelussuhteiden edellisvuoden ansiot viimeistään Päättymisilmoituksessa on aina oltava mukana myös ansiot. Korjaukset Rekisteröinnistä syntyneiden virheilmoitusten korjaukset tehdään kahden viikon kuluessa Webpalvelussuhderekisteriohjelmalla tai palauttamalla virheilmoitukset korjattuna Kevaan. 1.3 Ilmoitusliikenteen aloittaminen Väestörekisterikeskus on antanut jokaiselle KiEL -työnantajalle oman nelinumeroisen työnantajakoodin. Koodi on pakollinen tieto kaikissa ilmoituksissa. 2

4 Ilmoita yhteystiedot Ilmoitusliikenteen sujuvaa hoitamista varten Keva tarvitsee tiedot henkilöstä, joka on päävastuussa eläkkeitä varten kerättävistä palvelussuhde- ja palkkatietojen ilmoittamisesta ja oikeellisuudesta. Yhteydenottoja varten Kevan rekisteriin tarvitaan vastuuhenkilön (esim. talouspäällikkö tai palkanlaskija) nimi, ammattinimike, osoitetiedot, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen Yhteystietojen muutokset voi ilmoittaa samaan sähköpostiosoitteeseen mainiten uudesta vastuuhenkilöstä edellä kerrotut tiedot. Ilmoita toimipaikkatiedot Mikäli esimerkiksi uuteen seurakuntayhtymään on sovittu Kirkon keskusrahaston kanssa perustettavaksi eri seurakunnista useita toimipaikkoja, ilmoita sovitut nelinumeroiset toimipaikkatunnukset (-koodit) ja niiden nimet Kevan rekisteriyksikköön. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen Toimipaikkatunnusten käyttö palvelussuhdeilmoituksissa ei ole pakollista ja ne ovat käytössä yleensä vain isommissa seurakuntayhtymissä. Tee palvelussuhteiden alkamisilmoitukset Palvelussuhteen alkamispäivä ei voi olla aiempi kuin KiEL -työnantajan alkamispäivä, esimerkiksi uuden seurakuntayhtymän alkamispäivä. Uuden seurakunnan tai seurakuntayhtymän palvelussuhteiden alkamisilmoitukset tehdään normaalien kolmannesvuosi-ilmoitusten mukana. 1.4 Ilmoitusvälineet Suurin osa tiedoista tulee palvelussuhderekisteriin konekielisessä muodossa, joten ilmoittaminen edellyttää oman atk-järjestelmän tuntemista. Koneellisesta ilmoittamisesta on sovittava erikseen Kevan ja Aditro Oy:n kanssa. Palvelussuhdeilmoitukset tehdään edelleen Personec linkki-ohjelman kautta tai yksittäiset ilmoitukset Web-palvelussuhderekisteri-yhteydellä. Personec linkki Personec linkki on Aditro Oy:n tarjoama palvelu. Sen avulla voidaan ilmoittaa palvelussuhdeilmoituksia kuluvalta ja edellisvuodelta. Ilmoitustiedot kootaan 3

5 palkanlaskentaohjelmasta neljänä eri kautena. Ilmoituksia muodostuu alkaneista ja päättyneistä palvelussuhteista sekä jatkuvien palvelussuhteiden edellisen vuoden ansioista. Personec linkin käyttöönotto edellyttää Aditro Oy:n kanssa tehtyä sopimusta. Personec linkin käyttöönotosta ilmoitetaan myös Kevaan täyttämällä oheinen sopimuslomake ja palauttamalla se osoitteeseen Keva, Rekisteriyksikkö, PL 425, Helsinki. Web-palvelussuhderekisteröinti (KiEL) Web-palvelussuhderekisteröinti toimii Kirkko-verkon intranetissä, jonne on pääsy kaikilla kirkon työnantajilla. Web-palvelussuhderekisteröinnin kautta voi tehdä kaikkia palvelussuhteisiin liittyviä muutoksia ja korjauksia ja lähettää uusia palvelussuhdetietoja ja tulostaa raportteja. Kirjautuminen ohjelmaan tapahtuu osoitteessa: josta valitaan Palvelussuhde/Eläkkeet/Web-palvelussuhderekisteröinti Jos KiEL -työnantajalla ei ole vielä oikeuksia Web-palvelussuhderekisteröintiin, käyttäjätunnuksen hakemuslomakkeen voi tulostaa Web-palvelussuhderekisteröinnistä sivulta Web- palvelussuhderekisteröintijärjestelmän kirjautuminen klikkaamalla kohdasta Avaa Käyttäjätunnuslomake. Lomake täytetään ja lähetetään osoitteeseen: Keva, Rekisteriyksikkö, PL 425, Helsinki Käyttöoikeuden saa tarvittaessa myös päättyneen seurakunnan tietoihin. Käyttäjä ei voi rekisteriohjelmalla tallentaa omia palvelussuhdetietojaan. Tiedot ilmoittaa joko joku muu käyttäjä tai ilmoitus tehdään paperilla esim. palkkajärjestelmän atk-tulosteella. Käyttöohjeet löydät Kevan kotisivuilta viereisestä linkistä. Lomake Lomakkeissa on oltava päiväys, allekirjoitus ja KiEL -työnantajan leima. Jos lomakkeita on paljon, vastaavat tiedot voi antaa lähetteessä. Lomake löytyy Kevan kotisivulta kohdasta Lomakkeet Lomakkeet työnantajille. 1.5 Ilmoituksissa käytettävät koodit Rekisteri-ilmoitusten koodit Palvelussuhteen laatu- eli lajikoodit ovat seuraavat: V = virkasuhde T = työsuhde L = luottamustoimi K = konsultti/toimeksianto 4

6 Yksilöintitunnus Samana päivänä alkaneilla virka- ja työsuhteilla on oltava aina eri yksilöintitunnus. Vain siten pystytään erottamaan työntekijän mahdolliset samanaikaiset palvelussuhteet toisistaan ja ansiot menevät oikeaan virka- tai työsuhteeseen. Yksilöintitunnus tulee tällöin alkamispäivän jälkeen. Koneellisissa ilmoituksissa käytetään aina yksilöintitunnusta. Atk-järjestelmästä riippuen käytetään alkamispäivän tarkentimina kirjaimia tai numeroita. Palvelussuhteen päättymissyyt Työnantajan ilmoittaessa palvelussuhteen päättymisestä, on myös päättymissyy ilmoitettava. Päättymissyy merkitään seuraavasti: 1 = eronnut tai kuollut 2 = siirtynyt osa-aikaeläkkeelle 3 = siirtynyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 = työnantajan vaihtuminen Ammattinimike- eli tehtäväkoodit Työntekijän virka- tai työsuhteen pääasiallinen ammatti- eli tehtävänimike on ilmoitettava nelinumeroisella tehtäväkoodilla. Avoimessa palvelussuhteessa uusi nimike korvaa entisen (= menee rekisterissä entisen päälle). Luottamustoimen ammattinimikkeenä käytetään aina tehtäväkoodia 4246 (luottamustoimi). Konsultti/toimeksiannon ammattinimikkeenä voidaan käyttää tehtävän mukaista ammattinimikettä tai tehtäväkoodia 3382 (konsultti/toimeksianto). Ammattinimikkeet eli tehtäväkoodit ovat samat kuin Pesti-tilastossa, joka toimitetaan Kirkon työmarkkinalaitokselle. Kirkon työmarkkinalaitos perustaa tarvittaessa uudet ammattinimikkeet. 1.6 Ilmoitettavat palvelussuhteet Kirkon keskusrahaston palvelussuhderekisteriin ilmoitetaan kaikki kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluvien henkilöiden palvelussuhteet. Tietoja käytetään jokaisen kirkon työntekijän henkilökohtaisen eläketurvan hoitamista varten ja laissa säädettyjen muiden tehtävien hoitamista varten. KiEL:n piiriin kuuluvat palvelussuhteet ilmoitetaan Kirkon keskusrahaston palvelussuhderekisteriin riippumatta niiden kestosta tai ansioiden määrästä. Ilmoitus tehdään vuotiaista työntekijöistä. Näistä maksetaan myös eläkemaksu. 5

7 Ilmoitus- ja vakuuttamisvelvollisuus alkaa henkilön 18 iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 iän täyttämiskuukauden loppuun. Tänä aikana ansaituista ansioista kertyy työntekijälle eläkettä. 1.7 Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluvat Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluu henkilö joka on: 1) Palvelussuhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, sen seurakuntaan tai seurakuntayhtymään 2) Tehnyt toimeksianto- tai konsulttisopimuksen 1 kohdassa tarkoitetun työnantajan kanssa eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön nimissä alkaen 3) 1. kohdassa tarkoitetun työnantajan luottamushenkilö alkaen. Luottamushenkilölle eläkettä karttuu ansionmenetysten korvauksista ja määräajalta maksetuista erillisistä palkkioista. Ei kuitenkaan kokouspalkkioista. 4) Yhdistyksen, muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa pappina tai lehtorina ja jolle tuomiokapituli on antanut oikeuden toimia ko. tehtävässä, edellyttäen, että mainittu yhtymä on tehnyt hänestä eläkesopimuksen Kirkon keskusrahaston kanssa. 5) Diakonissalaitoksessa päätoimenaan opetustehtävää hoitava diakonissa edellyttäen, että diakonissalaitos on tehnyt hänestä eläkesopimuksen Kirkon keskusrahaston kanssa. 6) Kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön palveluksessa tai työssä ulkosuomalaisten keskuudessa muun evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan palveluksessa taikka toimii tai on toiminut vähintään kahdeksan vuotta lähetystyössä ulkomailla, eikä EY:n sosiaaliturva-asetuksesta tai Suomea sitovista kansainvälisistä sosiaaliturvasopimuksista muuta johdu ja vakuuttamisesta on tehty eläkesopimus Kirkon keskusrahaston kanssa. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin kuuluvat virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt Mikä katsotaan virka- ja työsuhteeksi? Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltijoita ovat niiden palvelukseen virkasuhteeseen ja työntekijöitä niiden palvelukseen työsopimussuhteeseen otetut henkilöt. Työsuhde ja työsopimuslain sitovuus Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsuhdekäsitettä. Jos sopimussuhde täyttää työsuhteen tunnusmerkit, ei voida sopia eläkelaitosta sitovasti työn tekemisestä toimeksiantosuhteessa. Jos työnteon tosiasialliset olosuhteet eivät vastaa sovittua, eläkelaitos voi jälkikäteen tulkita oikeussuhteen työsuhteeksi, jossa maksetusta palkasta työnantaja on velvollinen suorittamaan KiEL:n mukaisen maksun ja josta henkilöllä aikanaan on oikeus KiEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Ensisijaisesti työn tilaajan on tiedettävä, onko työn suorittaja otettu työsuhteeseen vai toimiiko hän itsenäisenä yrittäjänä. Suositeltavaa on, että kaikista työsuorituksista tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Lisäksi siinä tulee olla maininta siitä, kuka hoitaa eläketurvan. Työsuhteen tunnusmerkit Epäselvissä tapauksissa, joissa kirjallista sopimusta ei ole tai siinä ei ole sovittu em. asioista, joudutaan ratkaisu tekemään työsuhteen yleisten tunnusmerkkien avulla. 6

8 Henkilö on työsuhteessa, kun hän tekee sopimuksen perusteella työtä toiselle vastiketta vastaan toisen johdon ja valvonnan alaisena (työnantajan direktio-oikeus). Vuoden 2005 alusta lähtien henkilöt, jotka toimimatta yrittäjänä ovat tehneet työnantajan kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen Toimeksianto- ja konsulttisopimukset lähtien Kirkon keskusrahaston palvelussuhderekisteriin on tullut työ- ja virkasuhteiden lisäksi ilmoittaa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn perusteella toimivat henkilöt, jotka eivät harjoita toimintaansa yhtiön (osake-, kommandiitti- tai avoin yhtiö) tai muun yhteisön nimissä ja joilla ei ole toimintaansa varten yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta tai vanhaa eläketurvakeskuksen myöntävää vapautusta YEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta. Vapautus YEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta koskee ainoastaan ennen vuotta 1961 syntyneitä henkilöitä eikä uusia vapautuksia ole myönnetty enää vuoden 2002 jälkeen. Palkkion maksajan tulee maksaessaan palkkiota toimeksiantosuhteen perusteella selvittää, onko palkkion saajalla voimassa oleva YEL:n mukainen vakuutus. Palkkion saajan tulee käytännössä esittää jäljennös YEL-vakuutuskirjasta, jotta eläkemaksuja maksetusta palkkioista ei perittäisi. Jos henkilön yritystoiminta on niin vähäistä (yrittäjätoiminnasta saatu työtulo on vähemmän kuin YELvakuuttamisen alaraja), ettei henkilöllä tämän vuoksi ole velvollisuutta vakuuttaa yritystoimintaansa YEL:n mukaan, kuuluu tällöinkin maksetusta palkkiosta periä KiEL 3 3 momentin perusteella eläkemaksut ja ilmoittaa työskentely palvelussuhderekisteriin. Jos yrittäjänä toiminut henkilö on jo YEL:n mukaisella vanhuuseläkkeellä eikä hänen enää uutta työtä tehdessään tarvitse ottaa sille YEL - vakuutusta, ilmoitetaan toimeksiantosuhde myös tällöin 68 ikävuoden täyttämiskuukauden loppuun asti KiEL:n piiriin. Katso ohjeet myös Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 6/2010. Jos yrittäjän palvelussuhde ilmoitetaan KiEL:n piiriin, pitää ilmoituksessa olla työn tehneen henkilön nimi ja henkilötunnus. Ilmoitusta ei voi tehdä Y-tunnuksella eikä toiminimellä. Jos toimeksisaaja kuuluu maatalousyrittäjien eläkelain piiriin (voimassa oleva MYEL-vakuutus) ja toimeksianto kuuluu maatalouden toimialaan, toiminta jää KiEL:n ulkopuolelle. Seuraavien esimerkkien kohdalla on usein kyseessä toimeksiantosuhde, mutta myös työsuhde on mahdollinen: konsultti kääntäjä graafinen suunnittelija ulkopuolinen luennoitsija tilintarkastaja pianonvirittäjä auraus- ja lanaustyöt erotuomari työharjoittelussa olevalle henkilölle maksettava vastike, kun harjoittelija ei ole työsuhteessa 7

9 erityisasiantuntija työnohjaaja terapeutti Luentopalkkiot Luentopalkkiot kertaluontoisista luennoista ja esitelmistä ovat olleet eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota alkaen. Luentopalkkioista omille työntekijöille ja viranhaltijoille sekä ulkopuolisille luennoitsijoille peritään eläkemaksut ja palvelussuhde ilmoitetaan rekisteriin. KiEL-työnantajan palveluksessa olevien luentopalkkiot voidaan ilmoittaa joko erillisenä palvelussuhteena tai työ- tai virkasuhteen ansioina. Ulkopuolisten luennoitsijoiden kertaluennot ilmoitetaan omina palvelussuhteinaan. Palvelussuhteen laji: omille työntekijöille maksetut luentopalkkiot virkasuhde (V), työsuhde (T) ulkopuolisille maksetut palkkiot luennoista toimeksiantosuhde (K) Esimerkkejä tilanteista, jolloin ei muodostu toimeksiantosuhdetta: Yrittäjien eläkelaki (YEL) Henkilö saattaa olla velvollinen järjestämään itselleen yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen eläketurvan, jos hän tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. YEL:n mukaan on vakuutettava liikkeen- tai ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva enemmistöosakas. Työskentely yrityksessä on YEL:n piiriin kuulumisen edellytys. YEL-vakuutus pitää ottaa, jos: yrittäjä on vuotias eikä hän ole siirtynyt työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle. yritystoiminta kestänyt vähintään neljä kuukautta keskimääräinen työtulo ylittää YEL -vakuuttamisen alarajan yrittäjä ei kuulu saman toiminnan perusteella minkään muun eläkelain piiriin. Eläketurvakeskuksen osoite on Eläketurvakeskus ja puh Luottamushenkilöt palvelussuhteen laatu eli laji L, ammattinimike 4246 Luottamushenkilöitä ovat: kirkkovaltuuston valtuutetut kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet kirkon johtokuntien, toimikuntien ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet luottamushenkilötilintarkastajat vuodesta 2005 vuoden 2011 alkuun asti Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi: käräjäoikeuden lautamiehet työpaikan luottamusmiehet viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä toimielimessä 8

10 KiEL-eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta alkaen: määräajalta maksetut palkkiot, esim. kuukausi- tai vuosipalkkiot ansionmenetyskorvaukset Kokouspalkkiot eivät oikeuta KiEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Kerho- ja leiriohjaajat ja rippileirien isoset Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös niin sanotusta harrastusluontoisesta toiminnasta maksettuja palkkioita, kerhon- tai leirinohjaajia sekä rippileirien isosena toimivia. Näille henkilöille maksetut palkkiot tulee ilmoittaa alkaen palvelussuhderekisteriin 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien. Ilmoitusvelvollisuus koskee nimenomaan työansioita. Jos henkilölle maksetaan ainoastaan kustannusten korvauksia, ei näitä tule ilmoittaa palvelussuhderekisteriin eikä niiden perusteella kartu KiEL:n mukaista eläkettä. (Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2010) 9

11 2 Palvelussuhdeilmoituksen tiedot KiEL-työnantajat tekevät palvelussuhdeilmoitukset kolmannesvuosittain ja vuosiansioilmoitukset kerran vuodessa. 2.1 Palvelussuhdeilmoitukset Tiedot ilmoitetaan kolmannesvuosittain. Palvelussuhderekisteriin rekisteröidään työntekijöiden virkaja työsuhteiden alkamis- ja päättymisajat sekä ansiot. Vuoden 2005 alusta alkaen rekisteröidään samat tiedot myös niistä kirkon ja seurakunnan luottamushenkilöistä, joille maksetaan ansionmenetyskorvausta tai kuukausi- tai vuosipalkkioita. Samoin 2005 alkaen rekisteröidään myös konsultti- ja toimeksiantosopimukset. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös alkaen kerho- tai leirinohjaajia sekä rippileirien isosena toimivia 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien. KiEL-työnantaja KiEL-työnantaja on pakollinen tunnistetieto. Se on Väestörekisterikeskuksen antama nelinumeroinen kooditunnus. Ilmoittajatunnus Ilmoittajatunnus eli atk-järjestelmä on pakollinen tieto koneellisissa aineistoissa. Ilmoittajatunnuksesta on sovittava Kirkon keskusrahaston kanssa. Sallitut arvot ovat: STA = Status INT = Intime FOR = Fortime WSP = Liksa REG = Regime POP = Populus Toimipaikka Toimipaikka on työntekijän työskentelyseurakunta tai virasto, jota vastaa toimipaikkatunnus. Toimipaikkatunnus ei ole pakollinen tieto palvelussuhdeilmoituksella. Se on käytössä yleensä vain isommissa seurakuntayhtymissä. Toimipaikkatunnus on 4 -merkkinen numeerinen kooditunnus. Toimipaikkatunnukset tulee sopia Kirkon keskusrahaston kanssa, mikäli niitä halutaan käyttää ilmoitusliikenteessä. Rekisteröintiperuste Rekisteröintiperuste eli lakitieto on 1 = KiEL Tietoa ei tarvitse antaa vaan se päivittyy rekisteriin automaattisesti palvelussuhdetietoja ilmoitettaessa. Henkilötiedot Henkilötiedot ilmoitetaan Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaisesti. 10

12 Jos henkilöllä ei ole virallista henkilötunnusta, hänen tietonsa ilmoitetaan paperimuodossa Kevaan. Paperista, esim. palkkajärjestelmän atk-tulosteesta tulee näkyä henkilön etunimet, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli ja palvelussuhteen tiedot. KiEL-työnantajat eivät edelleenkään saa käyttää ilmoitusliikenteessä itse laskemiaan henkilötunnuksia. Palvelussuhteen alkamispäivä Palvelussuhteen alkamispäivä ilmoitetaan kahdeksalla numerolla, esim tai Webissä ja lomakkeissa muodossa Yksilöintitunnus Yksilöintitunnusta käytetään erottamaan samana päivänä alkaneita eri palvelussuhteita palvelussuhteita toisistaan, esim A tai Webissä ja lomakkeissa muodossa A B tai Webissä ja lomakkeissa muodossa B Atk-järjestelmästä riippuen käytetään alkamispäivän yksilöintitunnuksina joko kirjaimia tai numeroita. Koneellisissa ilmoituksissa käytetään aina yksilöintitunnusta. Ilmoitusliikenteessä käytettävä palvelussuhteen alkamispäivämäärä voi poiketa todellisesta palvelussuhteen alkamispäivämäärästä (ei ole aina seurakuntaan/tehtävään tulopäivä). Näitä tapauksia ovat esim: järjestelmänvaihdos eläketurvan siirto (esim. LEL > KiEL) virkamääräyksen päivämäärä (esim. määräaikainen > vakituinen) Palvelussuhteen päättymispäivä Palvelussuhteen päättymispäivä ilmoitetaan kahdeksalla numerolla, esim tai Webissä ja lomakkeissa muodossa KiEL-työnantajan ilmoittaessa palvelussuhteen päättymisestä, on myös päättymissyy ilmoitettava. Päättymissyy merkitään seuraavasti: 1 = eronnut tai kuollut 2 = siirtynyt osa-aikaeläkkeelle 3 = siirtynyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 = työnantajan vaihtuminen Henkilön jäädessä osa-aikaeläkkeelle työnantajan tulee päättää palvelussuhde osa-aikaeläkkeen alkamista edeltävään päivään ja avata uusi palvelussuhde samasta päivästä kuin osa-aikaeläke alkaa. Päättyminen ansioineen ja uuden palvelussuhteen alkaminen on ilmoitettava kirkon palvelussuhderekisteriin. Päättymissyy on 2. Henkilön siirtyessä osa-aikatyöhön sen johdosta, että hänelle on myönnetty sairauden vuoksi osatyökyvyttömyyseläke, työnantajan tulee päättää palvelussuhde ja avata uusi palvelussuhde osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamispäivästä. Päättyminen ansioineen ja uuden palvelussuhteen alkaminen on ilmoitettava kirkon palvelussuhderekisteriin. Päättymissyy on 3. HUOM: Palvelussuhteen päättymisilmoitus on tehtävä aina myös silloin, kun henkilön palvelus päättyy hänen työkyvyttömyys-eläkkeelle siirtymisensä johdosta. Päättymissyy on 1. 11

13 Jos henkilö on irtisanoutunut jäädäkseen vanhuuseläkkeelle, tulee päättymisilmoitus tehdä välittömästi, koska vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on palvelussuhteen päättyminen. Päättymissyy on 1. Viimeisen vuoden ansiot ilmoitetaan kuitenkin vasta kun lopulliset ansiot ovat selvillä. Jos työntekijä kuolee työsuhteen kestäessä, palvelussuhde ilmoitetaan päättyneeksi kuolinpäivään. Päättymissyy on 1. Työnantajan on tehtävä päättymisilmoitus kirkon palvelussuhderekisteriin myös silloin, kun työntekijän palvelussuhde jatkuu edelleen hänen täytettyään 68 vuotta. Palvelus päätetään henkilön 68 vuoden iän täyttämiskuukauden viimeiseen päivään. Päättymisilmoitus tulee tehdä aina heti, koska työntekijällä on 68 -vuotiaana mahdollisuus hakea eläkettä siihen asti maksetuista ansioista. Päättymissyy on 1. Päättymissyy 4 ilmoitetaan siinä tapauksessa, kun työnantaja (seurakunta) lakkautetaan vuoden lopussa ja ko. henkilön työsuhde päättyy lakkautettavalla työnantajalla mutta jatkuu välittömästi (=seuraavana päivänä) toisella KiEL-työnantajalla. Seurakuntien lakkauttamis- ja yhdistymistapauksissa työnantajan tulee selvittää työntekijän työnteon välitön jatkuminen ja käyttää oikeata päättymissyytä. Päättymissyytä 4 voidaan käyttää silloinkin kun työntekijä vaihtaa toiselta KiEL-työnantajalta toiselle KiEL-työnantajalle ja päättymisilmoituksen tekevä työnantaja tietää, että ko. henkilön työsuhde jatkuu välittömästi toisella KiEL-työnantajalla. Uudella työnantajalla on kuitenkin aina velvollisuus tehdä palvelussuhteen alkamisilmoitus normaalisti. Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle ennen 68 -vuoden ikää mutta jatkaa senkin jälkeen töitä, palvelussuhde päätetään eläkkeelle jääntiä edeltävään päivään päättymissyyllä 1. Seuraavasta päivästä perustetaan uusi palvelussuhde, jos työskentely jatkuu välittömästi. Palvelussuhdetiedot ilmoitetaan päättymishetken mukaisina. Päättymisilmoituksella ilmoitettavat ansiotiedot Päättymisilmoituksella ilmoitetaan lisäksi päättymisvuoden ansiot päättymispäivään asti. Työeläkelakeja sovellettaessa on lähtökohtana, että ansion katsotaan kohdistuvan sille kalenterivuodelle, jona se maksetaan. Maksuperiaate on pääsääntö. Jos palkka maksetaan samana kalenterivuotena kuin työ on tehty, voidaan ansiot aina kohdistaa palvelussuhteille. Joskus kuitenkin käy niin, että työ tehdään jonakin kalenterivuonna ja palkka maksetaan vasta seuraavana kalenterivuonna eikä työntekijä ole enää palvelussuhteessa ko. työnantajaan. Rekisteristeknisistä syistä johtuen kuitenkin jokaiselle palvelussuhteelle täytyy kohdentaa ansioita. Tällöin menetellään seuraavalla tavalla: Jos työnantaja ei ole maksanut työntekijälle työn tekemisen vuonna palkkaa, vaikka palvelussuhde on ollut voimassa, ilmoitetaan ansioiden määräksi 0. Kun palkka sitten maksetaan seuraavana kalenterivuonna, merkitään palkanmaksupäivä (1 pvä) palvelussuhteeksi ja ilmoitetaan palkka sille päivälle. Esimerkki: Palvelussuhde on ollut voimassa eikä ko. vuonna ole ehditty maksaa henkilölle palkkaa. Palvelussuhteen päättymisilmoituksessa ansioiden määräksi ilmoitetaan 0. Kun palkka sitten maksetaan esim , ilmoitetaan palvelussuhteeksi tämä palkanmaksupäivä 12

14 (alkamispäivä päättymispäivä ) ja palkan määräksi esim ,00 eli sen palkan määrä, joka silloin työntekijälle maksetaan. Tämä menettely koskee vuotta 2005 ja sen jälkeistä aikaa. Eläketurvan kannalta palvelussuhdeajoilla ei enää ole samaa merkitystä kuin ennen, koska vuodesta 2005 alkaen kunkin henkilön eläkkeen määrä lasketaan vain hänen kalenterivuosittain saamansa ansion perusteella. Ammatti- eli tehtävänimike Työntekijän virka- tai työsuhteen pääasiallinen ammatti- eli tehtävänimike on ilmoitettava nelinumeroisella tehtäväkoodilla. Avoimessa palvelussuhteessa uusi nimike korvaa entisen (= menee rekisterissä entisen päälle). Luottamustoimen ammattinimikkeenä käytetään aina tehtäväkoodia 4246 (luottamustoimi). Konsultti/toimeksiannon ammattinimikkeenä voidaan käyttää tehtävän mukaista ammattinimikettä tai tehtäväkoodia 3382 (konsultti/toimeksianto). Ammattinimikkeet eli tehtäväkoodit ovat samat kuin Pesti-tilastossa, joka toimitetaan Kirkon työmarkkinalaitokselle. Kirkon työmarkkinalaitos perustaa tarvittaessa uudet ammattinimikkeet. Palvelussuhteen laatu eli laji V = virkasuhde T = työsuhde L = luottamustoimi K = konsultti/toimeksianto 2.2 Vuosiansioilmoituksen tiedot Jatkuvassa palvelussuhteessa olevan henkilön edellisen kalenterivuoden ansiot ilmoitetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Ansiot ilmoitetaan kalenterivuosittain lomarahoineen ja lomakorvauksineen, jos sellaisia on maksettu. Jos palvelusuhde jatkuu eikä työntekijälle ole koko vuonna maksettu ansioita, työnantaja ilmoittaa ansioiden määräksi 0 euroa. Jokaiselle palvelusvuodelle on siis ilmoitettava ansiot. Vuosiansioita ei voi ilmoittaa ennen Jos vuosiansiot ilmoitetaan jo kuluvan vuoden joulukuussa, ne menevät virheellisiksi, koska kyseinen vuosiansiovuosi ei ole vielä kulunut loppuun asti. Henkilön ansiot ilmoitetaan vuositasolla palvelussuhteittain. Jos henkilöllä on ollut alkuvuonna palvelussuhde, joka on päättynyt kesken vuotta, ei sen päättymisilmoituksella olleita ansioita ilmoiteta enää vuosiansioilmoituksella uudelleen. Vuosiansioilmoituksella ilmoitetaan vuodenvaihteen yli jatkuvan KiEL-palvelussuhteen vuosiansiot luontoisetuineen. 13

15 Ilmoitettavat tiedot KiEL-työnantaja henkilön nimi ja henkilötunnus alkamispäivä ja yksilöintitunnus palvelussuhteen laatu eli laji ammatti- eli tehtävänimike ansiovuosi ja vuosiansiot ansioita ei erotella palkkatekijöittäin Luottamushenkilöiden vuosiansioissa ilmoitetaan vain määräajalta maksetut palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset. Käytettävät palvelussuhteen laatu- eli lajikoodit V = virkasuhde T = työsuhde L = luottamustoimi K = konsultti/toimeksianto Esimerkkejä ansioista, jotka ilmoitetaan rekisteriin: palkka tai muu vastike, joka on maksettu korvauksena työstä, ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin maksuvuoden mukaan toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella maksetut palkkiot lukien luento- ja esitelmäpalkkiot lukien luottamushenkilöiden kuukausi- tai vuosipalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset lukien lukien kaikki luontoisedut verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan (asunto max. 150 neliömetriä). Vuoden 2004 loppuun asti ilmoitettiin luontoiseduista vain asuntoetu. lomaraha ja lomakorvaus (myös työsuhteen päättyessä) lukien harrastusluontoisesta toiminnasta kerhon- tai leiriohjaajille ja rippileirien isosille maksetut palkkiot, jotka on ansaittu 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien (ei kuitenkaan pelkkiä kustannusten korvauksia) työajan lyhennyksestä maksettava korvaus erilaisten kulukorvausten verollinen osuus tulospalkkiot toimituspalkkiot ns. jouluraha tai 13.kuukauden palkka ay-luottamusmiestoimesta maksettu palkkio tai ansionmenetyskorvaus työsuojelupäällikölle/ -valtuutetulle maksetut palkkiot Katso myös Kirkkohallituksen yleiskirjeet 32/2004 ja 6/

16 Esimerkkejä ansioista, joita ei ilmoiteta rekisteriin: kokouspalkkiot veroton päiväraha tai muu veroton kustannusten korvaus työnantajalta saatu henkilökuntaetu korkoetu palvelussuhteen perusteella saadusta lainasta vahingonkorvaus palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksettu eroraha, kultainen kädenpuristus tms. irtisanomisajan palkka, jos palvelusuhde päättyy lomautukseen ja henkilö ei palaa työhön irtisanomisajaksi erilaisten kustannusten korvausten veroton osuus (esim. matkakorvaukset, työkalukorvaus, pukuraha, muuttoraha, ruuhkalisä) tekijänoikeuskorvaukset käräjäoikeuden lautamiehille maksetut palkkiot/ansionmenetyskorvaukset todistajapalkkiot ansiot jotka on ansaittu ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 18 vuotta eikä ansioita, jotka on ansaittu työntekijän 68 vuoden iän täyttämiskuukauden jälkeen 2.3 Virheilmoitusten korjaaminen Rekisteröinnissä syntyneiden virheilmoitusten korjaukset palautetaan Kevan rekisteriyksikköön 2 viikon kuluessa. Seurakunnat voivat korjata tiedot myös Web-palvelussuhderekisterin kautta. Tällöin virheilmoituksia ei tarvitse palauttaa Kevaan. Kun korjattava tai puuttuva tieto huomataan myöhemmin (esim. rekisteriotteelta tai raportilta): virhe ansioissa o ilmoita korjatut palvelussuhdekohtaiset ansiot (EI pelkkää erotussummaa) maksuvuoden mukaan vuosiansiot puuttuvat o ilmoita puuttuvat palvelussuhdekohtaiset vuosiansiot maksuvuoden mukaan o ellei palvelussuhteen voimassaoloaikana ole jonakin vuonna maksettu vuosiansioita, ilmoita kuitenkin ansiovuosi ja ansioiden määräksi 0 euroa aiheettomat vuosiansiot o jos rekisteriin on ilmoitettu vuosiansiot esim. väärälle henkilölle tai palvelussuhteelle, lähetä selvitys poistettavista vuosiansioista ja palvelussuhteista ja tarkista, että kaikki eläkkeeseen oikeuttavat ansiot on rekisteröity oikeille henkilöille ja palvelussuhteille o Huom! Webin kautta ansioita korjattaessa ja ilmoitettaessa ansiot päivittyvät vain, jos sekä Palkka- eli ansiotieto- että Palvelussuhdetietonäyttöjen alalaidassa painetaan sekä Tallenna- että Hyväksy painikkeita. 15

17 virhe palvelussuhdetiedoissa o tee tarvittavat korjaukset palvelussuhdetietoihin Web-palvelussuhderekisterin kautta tai ilmoita korjattavat tiedot lomakkeella Kevan rekisteriyksikköön o jos palvelussuhde on rekisteröity väärälle henkilölle tai väärällä palvelussuhteen alkamispäivällä, tee palvelussuhteesta poistoilmoitus lomakkeella ja ilmoita palvelussuhde oikeilla tiedoilla rekisteriin o rekisteröidyn palvelussuhteen poisto tulee tehdä lomakkeella. Liitä mukaan selvitys siitä, miksi palvelussuhde pitää poistaa rekisteristä. o seurakunnat voivat tehdä palvelussuhteen poiston myös Web-palvelussuhderekisterin kautta. Lisää tällöin poistoilmoituksen huomautuskohtaan miksi palvelussuhde halutaan poistaa rekisteristä. o kun lisäät tai poistat ansioita rekisterissä niin tarkista myös, että ilmoitetut palvelussuhteet vastaavat muuttunutta tilannetta 2.4 Raportit Web-palvelussuhderekisteristä ansioiden tarkistamiseen Web-palvelussuhderekisterin raporttien avulla seurakunnat voivat tarkistaa, täsmäävätkö rekisteriin ilmoitetut edellisen vuoden ansiot sen summan kanssa, mistä KiEL -työnantaja on maksanut palkkaperusteista eläkemaksua. Voit tulostaa webistä raportin sen vuoden vuosiansioista, joista haluat tarkistaa, ovatko tiedot päivittyneet oikein. Raporttivaihtoehto on viitonen Useamman henkilön palvelussuhdetiedot kerralla, vain halutun vuoden palkkatiedot ja siihen kannattaa laittaa henkilöt kohtaan Yläraja tulee olla sen verran iso, että seurakunnan kaikki kyseisen vuoden työntekijät tulevat mukaan raportille. Ansioiden korjaukset/lisäykset tehdään Web -palvelussuhderekisteriin henkilön tietoihin palvelussuhdekohtaisesti. Web-palvelussuhderekisterin raporttien päivittyminen Sekä koneellisesti että Web-palvelussuhderekisterin kautta onnistuneesti ilmoitetut ansiot ja palvelussuhdetiedot näkyvät Web-palvelussuhderekisterin raporteilla vasta päivitystä seuraavana päivänä. 2.5 Palvelussuhteen kuluessa tapahtuvat muutokset Sisäinen siirto Jos KiEL -työnantajalla on käytössä useita toimipaikkoja ja henkilön palvelussuhde siirtyy toimipaikasta toiselle, käytetään päättymissyytä 1. Henkilöllä alkaa päättymispäivää seuraavasta päivästä samalla KiEL -työnantajalla uusi palvelussuhde. Samoin voidaan toimia, jos henkilö siirtyy tehtävästä toiseen eri nimikkeellä vaikka katko ja uusi palvelussuhde ei olekaan siinä tapauksessa pakollinen. 16

18 Palkkaohjelman vaihdos Kun KiEL -työnantaja vaihtaa palkanlaskentajärjestelmää, asiasta ilmoitetaan Kevan rekisteriyksikköön. Pääsääntöisesti palvelussuhteet päätetään syyllä 1 ja aloitetaan uudet palvelussuhteet uuden palkkaohjelman käyttöönottopäivästä. Jos vanhalla ja uudella palkkaohjelmalla on käytössä eri alkamispäivien yksilöintitunnukset, eikä palvelussuhteita päätetä, syntyy joka rekisteröintiajossa rinnakkaisia palvelussuhteita, joita joudutaan yhä uudelleen poistamaan. Palkanlaskentajärjestelmän vaihtuessa, tarkista pistokokein, että kaikki tiedot ovat siirtyneet oikein eläkelaitokselle Seurakuntaliitokset Seurakuntaliitoksista on ilmoitettava Kevan rekisteriyksikköön seuraavat tiedot: mitkä seurakunnat lakkaavat ja milloin mihin seurakuntaan/seurakuntayhtymään henkilöt siirtyvät mikä on uuden seurakunnan/seurakuntayhtymän nimi ja alkamispäivä perustetaanko liitoksen yhteydessä kokonaan uusi seurakunta/seurakuntayhtymä. Väestörekisterikeskus antaa uudelle seurakunnalle KiEL -työnantajakoodin. Jos seurakunnan toiminta siirtyy toiselle seurakunnalle/seurakuntayhtymälle ja henkilöt siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä, palvelussuhteet päätetään lakkautettavassa seurakunnassa päättymissyyllä 4 = työnantajan vaihtuminen. Uusi seurakunta/seurakuntayhtymä tekee uudet palvelussuhdeilmoitukset uudella alkamispäivällä. Jos osa lakkautettavan seurakunnan henkilöistä ei siirry uuteen seurakuntaan/seurakuntayhtymään, heidän palvelussuhteensa päätetään syyllä 1 = eronnut. Ilmoitusliikenteen hoitaminen siirtyy palvelukeskukseen Ilmoitusliikenteen hoitamisen siirtymisestä palvelukeskukseen on ilmoitettava Kevan rekisteriyksikköön. Täten saadaan Kevan rekistereihin KiEL -työnantajan yhteystiedot ajan tasalle. Seurakunta/seurakuntayhtymä päättää palvelussuhteet siirtohetkeen syyllä 1 ja palvelukeskus tekee uudet palvelussuhteet sillä alkamispäivällä, josta lukien se alkaa hoitamaan ilmoitusliikenteen. 17

19 3 Erityistä ilmoitusliikenteessä 3.1 Sairaudesta johtuva ansionmenetys jälkeistä aikaa koskevissa ilmoituksissa ei sairaudesta johtuvia ansionmenetyksiä saa enää lainkaan ilmoittaa palvelussuhderekisteriin. 3.2 Palvelussuhteen keskeytykset jälkeistä aikaa koskevissa ilmoituksissa ei saa ilmoittaa enää palvelussuhteen keskeytystietoja. 3.3 LEL- ja TaEL-ammateissa toimivat Vuoden 2007 alusta lukien KiEL:in piirin kuuluvat myös ne kirkon ja seurakuntien työntekijät, jotka aikaisemmin rekisteröitiin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL) piiriin. LEL ja TaEL kumottiin Tilintarkastajat alkaen vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen (Kirkkohallituksen yleiskirje 35/2010). Tällöin seurakuntien tilintarkastajat eivät yleensä kuulu KiEL:n piiriin (vaan YEL:n tai TyEL:n piiriin). Mikäli ammattitilintarkastaja harjoittaa tilintarkastusta yksityisenä ammatinharjoittajana toiminimellä eikä hänellä ole YEL-vakuutusta tätä toimintaa varten, kuuluu toiminta KiEL:n piiriin ja se ilmoitetaan KiEL -palvelussuhderekisteriin toimeksiantosuhteena (Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2010). Aiemmin seurakuntien tilintarkastajat olivat luottamushenkilötilintarkastajia, jotka rinnastettiin luottamushenkilöihin. Täten heidänkin KiEL -eläketurvansa alkoi aikaisintaan He kuuluivat KiEL:n piiriin, jos luottamustoimeen valinnut toimielin oli myös päättänyt palkkion suuruuden. 18

20 3.5 Vaalityöntekijät Vaalilautakunnat ja -toimikunnat Jäsenet ovat luottamushenkilöitä, jotka ilmoitetaan rekisteriin luottamushenkilöistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Eläkkeeseen oikeuttavat vain määräajalta maksetut palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset (ei kokouspalkkiot). Vaaliavustajat/vaalitoimitsijat Jos henkilöllä on jo KiEL -palvelussuhde, vaaliavustajan/vaalitoimitsijan palkkiot voi sisällyttää varsinaisen KiEL -palvelussuhteen ansioihin (ei kokouspalkkioita). Jos henkilöllä ei ole muuta KiEL -palvelussuhdetta, vaaliavustajan/vaalitoimitsijan palvelussuhde ilmoitetaan erillisenä työsuhteena. 19

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2

Lisätiedot

Ilmoitusliikenteen ohjeet

Ilmoitusliikenteen ohjeet Ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2 1.3 Ilmoitusvälineet... 3 1.4

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004 MUUTOKSIA 1.1.2005 ALKAEN KIEL-ELÄKEMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISEEN Vuoden 2005 alusta tulee voimaan useita muutoksia KIEL-eläkemaksujen määräytymisessä. Muutoksia

Lisätiedot

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne... 3 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen... 3 1.2

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Ohje 1 (8) TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 Ohje 2 (8) 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen Versio 3.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL 1 (12) Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta 1.1.2017

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt 1 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA 1.6.2017 Hyväksytty: Kvalt 22.05.2017 8 Muutos: Kvalt 18.12.2017 63 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI- MEN

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen ansaintajärjestelmään JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen ansaintajärjestelmään JuEL Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen ansaintajärjestelmään JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta. Ohjeet Lisätietoja palvelussuhde-

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun:

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun: 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas Vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet, vuonna 2014 tai aikaisemmin maksetut palkat Pensions-Alandia tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat TyEL-vuosi-ilmoitusopas Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat 2 Veritas Eläkevakuutus tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain työntekijöiden työsuhde- ja

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana

Maaseutuyrittäjä työnantajana Maaseutuyrittäjä työnantajana Työsuhteiset henkilöt (TyEL) Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhde määritellään työsopimuksen tunnusmerkistön

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset 1.1.2018 lukien. 1 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kunnanhallituksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR)

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 1 (45) Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 2013 Valtiotyönantajat ja yliopistot sekä seuraavat erityisryhmät: Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, pohjoismaiset

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 1.12.2008 279 Valtuusto 16.12.2008 73 2 UTAJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Sipoon kunnan hallintosääntö V OSA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 18 Luku Palkkiosääntö 157 Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Luottamustointen palkkiosääntö Hyväksytty kaupunginvaltuustossa LUOTTAMUSTOINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.5.2012 Tulee voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisalue Kunnan luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta korvaus

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta 1.1.2017 alkaen Lisätietoja

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 13.11.2008 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2009 1. Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot