RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille"

Transkriptio

1 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

2 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

3 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin taustajärjestöt: Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry Kiinteistöpalvelut ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennustietosäätiö RTS Suomen Isännöintiliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viherympäristöliitto ry Tekijät: Ossi Kähönen ja Ville Wartiovaara Julkaisija: Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy, Graafinen suunnittelu ja taitto: Logopolis graphic design kannen kuva: Gorilla Tuomas Marttila Isbn (pdf) Marraskuu 2011, versio 1.0

4 Sisältö Lukijalle...5 Yritykset tiedostavat harmaan talouden riskit Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa...9 Tilaajan velvoitteet määritetään tilaajavastuulaissa...10 Tilaajan on pyydettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset...11 Tilaaja voi tehdä sopimuksen myös ilman selvityksiä tietyin ehdoin...12 Tilaajavastuu.fi-palvelu helpottaa tilaajavastuulain mukaisten selvitysten saamista...13 Rakennuttajan on huolehdittava kuvallisten henkilötunnisteiden käytöstä työmaalla...13 Kulkulupa työmaalle edellyttää kirjaamista kulkulupaluetteloon...14 Rakentamispalveluissa arvonlisäveron maksaa ostaja...14 Urakoitsijan on suositeltavaa ilmoittaa verottajalle tiedot urakoistaan...15 Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on mahdollista hylätä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset...16 Tilaaja voi joutua vastaamaan aliurakoitsijoiden työntekijöiden palkoista Ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat mukana suomalaisessa rakentamisessa...19 Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot on saatava myös ulkomaisilta yrityksiltä Lähetetty työntekijä on ulkomaisen aliurakoitsijan tai työvoiman vuokrausyrityksen palveluksessa Ulkomaisella työntekijällä on oltava työnteko-oikeus Suomessa...22 Ulkomaisen työntekijän verotus määräytyy useasta seikasta...23

5 3 Viitteitä harmaasta taloudesta voi havaita urakan eri vaiheissa...25 Tilaajavastuulain tarkastuksissa löytyy edelleen puutteita Harmaata taloutta voi torjua urakan kaikissa vaiheissa...27 Selvitä tarjousta antavan yrityksen taustat ja ammattitaito...27 Selvitä taustoja vielä tarkemmin ennen urakkasopimuksen kirjoittamista Muista valvoa työn etenemistä ja laatua rakentamisvaiheessa Harmaaseen talouteen liittyy useita rikosnimikkeitä Harmaan talouden torjuntaan kehitetään uusia keinoja Kiinteistö- ja rakentamisala on aktiivisesti mukana harmaan talouden torjunnassa Rakennusalan työntekijöiden veronumero merkitään henkilötunnisteeseen Ilmoitusvelvollisuus urakkasummista ja työntekijöistä laajenee...37 Tilaajavastuulakia uudistetaan Talousrikollisuus ja harmaa talous vaikuttavat koko yhteiskuntaan...39 Talousrikollisuus on piilorikollisuutta...40 Harmaa talous on osa talousrikollisuutta...40 Rakennusala on oiva kohde harmaalle taloudelle...41 Tietoa kannattaa hankkia lisää... 43

6 Lukijalle Tämä opas on syntynyt kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajien toivomuksesta. Se on tarkoitettu niin rakennuttajille, taloyhtiöil le, isännöitsijöille kuin pääurakoitsijoillekin mutta myös muille palveluiden tilaajille. Oppaan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan harmaata taloutta ja siihen liittyvää talousrikollisuutta. Tilaajavastuulain periaatteet ja selvitysvelvollisuudet koskevat sekä kiinteistö- että rakentamispalvelujen ostoa. Oppaassa kerrotaan, millaisia lakisääteisiä velvoitteita tilaajalla on sopimuskumppaneidensa taustan tarkistamiseksi. Se sisältää myös käytännön tietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmenemismuodoista. Tarjolla on lisäksi vinkkejä siihen, millaisiin seikkoihin tilaajan pitäisi kiinnittää huomiota sopimuskumppaneita valitessaan, jotta tilaajat eivät tahallisesti tai tietämättään edistäisi rikollista toimintaa. Harmaan talouden yrittäjiä ei ole ilman harmaan työn tilaajia. Pelkkä viranomaisvalvonta ei riitä ongelmien kitkemiseksi. Pysyvien ja positiivisten muutosten saavuttamiseksi tarvitaan myös tilaajien valveutuneisuutta sekä vastuullista ja säntillistä toimintaa. Rikollinen toiminta vaarantaa koko yhteiskuntaa ja heikentää ihmisten turvallisuudentunnetta. Talousrikollisuus ei poikkea tästä, joten sitä pitää torjua kaikin keinoin. Harmaasta taloudesta arvioidaan aiheutuvan yhteiskunnalle vuosittain 2,5 3,5 miljardin euron (vuosi 2008) kokonaisveromenetykset. Bruttokansantuotteesta se on vajaa 10 prosenttia. Tämä on melkoinen lisärasite rehellisille veronmaksajille. Se myös vaikuttaa yhteiskunnan kansalaisille tarjoamiin palveluihin. Pimeästi työskentelevät työntekijät menettävät eläketurvansa sekä toimivat lukijalle 5

7 ilman asianmukaisia työehtoja tai vakuutuksia. Harmaan työn tilaajilla on myös huomattavia aikataulullisia ja laadullisia riskejä. Talousrikollisuus aiheuttaa yhteiskunnalle myös muita kuin taloudellisia ongelmia: Yritysten kilpailutilanne vääristyy. Veromoraali heikkenee. Elinkeinonharjoittajiin, valvontaviranomaisiin ja koko viranomaisprosessiin kohdistuu painostusta ja uhkailua. Vakava monialarikollisuus yleistyy. Kansainvälisen rikollisuuden uhka kasvaa. Työntekijät voivat joutua painostuksen kohteeksi ja työskentelemään alalla noudatettavia työehtoja huonommissa olosuhteissa. Jopa ihmiskauppaa esiintyy. Yhteiskuntamoraali ja luottamus yhteiskuntaan heikkenevät. Yritykset tiedostavat harmaan talouden riskit Yrityshaastattelut (haastattelut: J. Marttinen) osoittavat, että yrityksillä on kasvava halu torjua harmaata taloutta lisäämällä yhteistyötä muun muassa viranomaisten kanssa. Yritykset tiedostavat, että niillä on sekä taloudellisia että imagollisia riskejä valitessaan sopimuskumppaneita. Taloudellisia riskejä syntyy esimerkiksi, jos valitaan yhteistyökumppaniksi yrityksiä, joita ei ole asianmukaisesti rekisteröity tai jos arvonlisäveron vähennysoikeus on epäselvää eri palveluiden osalta. Epäselvissä tapauksissa tilaajalle voi vielä langeta jälkikäteen veroja ja eläkkeitä maksettavaksi. Imagolliset riskit realisoituvat, jos tilaaja joutuu selittämään sopimuskumppanin taustalta löytyneitä epäilyttäviä yhteyksiä, epäselviä taustatietoja tai sopimuskumppanin kykyä selviytyä sovitusta urakasta. Järjestäytynyt rikollisuus on myös löytänyt hämärän aliurakoinnin mahdollisuudet. Houkuttimena ovat nopeat liikevoitot, mutta myös matala kiinnijäämisriski. Järjestäytyneen rikollisuuden myötä mukaan on tullut vakavaa ammattimaista rikollisuutta. Ammattiri- 6 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

8 kolliset ovat muun muassa järjestäneet tilaajille kestitsemistä, jossa tarjottujen palveluiden tarkoituksena on saattaa tilaajayrityksen edustajat kiitollisuuden velkaan tai kiristämisen kohteiksi. Lisäksi ammattimaisilla rikollisryhmillä on useita rakennusalalla toimivia peitefirmoja, joilla pestään rikollista rahaa. Rikolliset saattavat myös uhkailla viranomaisia, jotta nämä eivät puuttuisi heidän toimintaansa. Toivomme, että tämä opas toimii käytännön ohjaajana ja sen avulla tilaajat voivat tunnistaa talousrikollisuuden tunnusmerkit ja osaltaan toimia harmaan talouden ehkäisemiseksi. Opas perustuu useisiin henkilöhaastatteluihin. Kiitämme seuraavia henkilöitä asiaan paneutumisesta: Lars Albäck, Suomen Tilaajavastuu Oy Kaj-Erik Björkqvist ja Jaakko Christensen, Keskusrikospoliisi Mikko Hietaranta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Markku Hirvonen, Harmaa Hirvi Oy, ent. Virken projektipäällikkö Tuomo Karvonen ja Pekka Muinonen, Verohallitus Janne Marttinen ja Erja Virta, Harmaan talouden selvitys yksikkö Kirsi Palviainen, Tapio Kari ja Ville Wartiovaara, Rakennus teollisuus RT ry Juhani Pulkkinen, Helsingin Kihlakunnan Ulosottovirasto Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry Helsingissä Tekijät lukijalle 7

9 Tilaaja: harmaan talouden torjumiseksi tee ainakin seuraavat toimenpiteet: Vaadi urakoitsijalta tilaajanvastuulain edellyttämät paperit. Tarkista ne ja tee niistä johtopäätökset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Talleta paperit vaadituksi ajaksi. Tarkista, että ulkomaisten työntekijöiden työluvat ovat kunnossa. Edellytä kuvallisten henkilötunnisteiden käyttöä omilta työntekijöiltäsi ja alihankkijoiltasi. Tarkista, että ulkomaisella yrityksellä, jolla ei ole liikepaikkaa Suomessa, on lain edellyttämä edustaja Suomessa. Rakentamisessa pitää noudattaa toimintatapoja, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tilaajalla on valvonnassa erityinen velvollisuus. Muista nämä, kun teet sopimuksia tilaajana: Aliurakoinnin tarkoitus ei ole hankkia pelkästään taloudellista etua, vaan erityisosaamista ja/tai lisäresursseja. Aliurakoita ei suositella ketjutettavaksi liian moneen tasoon. Tilaajan ja urakoitsijan pitää sitoutua urakkasopimukseen ja sen liitteiden velvoitteiden hoitamiseen. Tarkista kaupparekisteriotteesta, kenellä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Tarkista myös allekirjoittajien henkilöllisyys. Kaikki henkilöt pitää perehdyttää työmaalla työskentelyyn. Kaikilla työmaalla työskentelevillä työntekijöillä pitää olla kuvallinen henkilötunniste. Työmaalla olevilla pitää olla voimassaoleva kulkulupa, ja heidät tulee olla merkitty kulkulupaluetteloon. Työntekijöille pitää maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Veroviranomaisille on hyvä ilmoittaa kolmen kuukauden välein työmailta urakoitsija- ja työntekijätiedot, mutta ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut pitää ilmoittaa kuukausittain. 8 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

10 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 19

11 Tilaajan velvoitteet määritetään tilaajavastuulaissa Tilaajavastuulaki kattaa tilaajat, jotka käyttävät vuokratyövoimaa tai työntekijöitä alihankintasopimuksen mukaisiin työtehtäviin tai kuljetuksiin. Rakentamisessa laki koskee niin tilaajina toimivia kuin kaikkiin sopimusketjussa ja yhteisellä työpaikalla olevia tilaajia: rakennuttajaa, pää-, sivu- ja aliurakoitsijaa tai muuta tilaajatahoa, joka tilaa toiselta yritykseltä työsuorituksen tai vuokraa siltä työvoimaa. Tilaajavastuulakia sovelletaan sekä kotimaisiin että ulkomaisiin alihankkijoihin, työvoimaa vuokraaviin yrityksiin ja julkisoikeudellisiin yhteisöihin. Toimimalla tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla torjut harmaata taloutta ja varmistat sopimusten noudattamisen. Lisäksi edistät yritysten tasavertaista kilpailua luot yrityksille edellytykset täyttää sopimuspuolina ja työnantajana lakisääteiset velvoitteensa opit tuntemaan sopimuskumppaneitasi ja niiden taustoja. 10 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

12 Tilaajan on pyydettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen alihankintasopimukseen perustuvasta työstä tai vuokratyöntekijän käytöstä, on tilaajan pyydettävä sopimusosapuolelta ja tämän on annettava tilaajalle seuraavat tiedot: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin 2) kaupparekisteriote 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitykset voidaan toimittaa tilaajalle sopimuksen tekemisen jälkeen, kuitenkin ennen töiden aloittamista, jos urakkasopimuksessa on tätä varten purkava ehto. Mikäli toimitetut selvitykset eivät ole lainmukaiset, mahdollistaa purkava ehto sopimuksen purkamisen. Selvitykset saavat olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja. Mikäli tilaaja tekee uuden sopimuksen saman osapuolen kanssa 12 kuukauden kuluessa, tilaajalla on velvollisuus pyytää uudet selvitykset vain, jos hänellä on syytä epäillä olosuhteiden muuttuneen. Jos sopimus kestää yli 12 kuukautta, on tilaajan pyydettävä sopimuskumppaniltaan vero- ja eläketodistukset 12 kuukauden välein. Tarkistetut tiedot pitää tallentaa kahdeksi vuodeksi työn päätymisen jälkeen. 1 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 11

13 Tilaajalle voidaan määrätä euron suuruinen laiminlyöntimaksu, jos tilaaja laiminlyö selvitysvelvollisuuden tekee sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa tekee sopimuksen käsittäen, että osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimusosapuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan. Laiminlyöntimaksun määrääminen ei edellytä aiheutunutta vahinkoa. Tilaaja voi myös hyväksyä muun kuin viranomaisen antaman selvityksen, jos sen on antanut yleisesti luotettava arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällaisia tahoja ovat muun muassa Suomen Tilaajavastuu Oy (www.tilaajavastuu.fi) ja RALA ry (www.rala.fi). Tilaaja voi tehdä sopimuksen myös ilman selvityksiä tietyin ehdoin Tilaajan ei tarvitse pyytää sopimuskumppaniltaan selvityksiä, jos tilaajalla on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Tällainen luottamuksen syy voi olla joku seuraavista: Sopimusosapuoli on valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, Kansaneläkelaitos tai Suomen Pankki, julkinen osakeyhtiö, valtion liikelaitos ym. Sopimusosapuolen toiminta on vakiintunutta. Tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta. Muu vastaava syy. Tilaajan ei tarvitse myöskään pyytää selvityksiä, jos vuokratun työntekijän työskentely kestää yhteensä enintään 10 työpäivää alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle euroa. 12 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

14 Taloudellisten riskien välttämiseksi tilaajan on aina järkevä tarkistaa tilaajavastuutiedot, vaikkei laki sitä edellyttäisikään. Työsuojeluviranomaiset (AVI) valvovat aktiivisesti tilaajavastuulain noudattamista. Työsuojeluviranomaisilla on pyynnöstä oikeus saada tilaajalta nähtäväkseen tilaajavastuulain määrittelemät asiakirjat ja tarvittaessa jäljennökset niistä. Tilaajavastuu.fi-palvelu helpottaa tilaajavastuulain mukaisten selvitysten saamista Luotettava Kumppani -ohjelma noutaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eri rekistereistä ja pitää ne ajan tasalla. Luotettava kumppani -ohjelman valtakirjasopimuksen voi täyttää verkossa Tilaaja voi rekisteröityä maksuttomaan Raportit-palveluun, josta hän saa tarvitsemansa tilaajavastuulain mukaiset tiedot yhdestä paikasta ja luotettavasti. Valvoja-palvelu seuraa tilaajan puolesta esimerkiksi työmaalla työskentelevien yritysten tilaajavastuulain mukaisia tietoja. Tilaaja saa tiedon havaituista ongelmista välittömästi sähköpostiinsa. Lisätietoja tilaajavastuulaista on muun muassa seuravilla sivuilla: tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2011/03/tilaajavastuuesite %202011%20paino.pdf Rakennuttajan on huolehdittava kuvallisten henkilötunnisteiden käytöstä työmaalla Työturvallisuuslain mukaan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Kukin urakoitsija hankkii henkilökortit työntekijöilleen ja ilmoittaa heidät kohteen päätoteuttajalle. 1 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 13

15 Kuvallisesta henkilötunnisteesta on käytävä ilmi työntekijän nimi työnantajan nimi tai se, onko henkilö itsenäinen työnsuorittaja. Itsenäisen työnsuorittajan kortissa näkyy toiminimi tai vastaava. Kulkulupa työmaalle edellyttää kirjaamista kulkulupaluetteloon Rakennuskohteen päätoteuttajan on tiedettävä, keitä työmaalla työskentelee. Henkilöt ja heidän palkanmaksajansa tulee kirjata kulkulupaluetteloon, minkä jälkeen työntekijöille annetaan kulkulupa työmaalle. Työmaan kulkulupaluettelosta pitää löytyä seuraavat tiedot: rakennustyömaan nimi pääurakoitsijan nimi ja valvoja/vastaava mestari rakennuttajan nimi ja yhteyshenkilö työntekijästä seuraavat tiedot: kulkulupanumero, nimi, syntymäaika, kotikunta, ulkomaisen työntekijän työntekooikeuden peruste, työnantaja, yritystunnus, milloin kulkulupa alkaa ja päättyy sekä milloin kulkulupa on palautettu. Suositeltavaa on, että työnantaja hankkii jokaiselle työntekijälleen kuvallisen tunnisteen, jota voidaan käyttää myös sähköisenä kulkulupana niillä työmailla, joilla on käytössä sähköinen kulunvalvonta. Kun työntekijä siirtyy työmaalle, jolla ei ole sähköistä kulunvalvontaa, kuvallinen kortti toimii pelkkänä lain vaatimana kuvallisena henkilötunnisteena. Rakentamispalveluissa arvonlisäveron maksaa ostaja Rakennusalan käännetty arvolisäverovelvollisuus otettiin käyttöön Tässä järjestelmässä arvonlisäveron maksaa myy- 14 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

16 jän sijasta ostaja, joka voi myös vähentää ilmoittamansa veron. Rakentamispalvelu on määritelty arvonlisäverolain 31 :n 3 momentissa. Rakentamispalvelua ovat kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja korjaustyö sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, jos palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Rakentamispalveluiden ostaja voi olla myös niin sanottu välimies, joka myy edelleen rakentamispalvelua edellä mainitulle elinkeinonharjoittajalle. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta arvonlisäverolain 31 :n 3 momentin 2 kohdan mukaisiin palveluihin, kuten suunnitteluun, valvontaan ja muuhun niihin verrattaviin palveluihin tai jos rakentamispalvelua ostaa yksityishenkilö. Käännetystä arvonlisäverosta saa lisätietoa seuraavilta sivuilta: Urakoitsijan on suositeltavaa ilmoittaa verottajalle tiedot urakoistaan Urakoitsijailmoitusten tekeminen perustuu tilaajia ja urakoitsijoita edustavien järjestöjen väliseen sopimukseen, jonka kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöt allekirjoittivat viimeksi Sopimuksen allekirjoittajat suosittavat, että kaikki rakennusalan urakkasopimuksessa tilaajina toimivat ilmoittavat verohallinnolle tiedot solmimistaan urakkasopimuksista. 1 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 15

17 Ilmoitukset lähetään neljännesvuosittain kaikista samalta urakoitsijalta tilatuista töistä, joiden yhteismäärä on vähintään euroa/neljännesvuosi. Työn tilaaja ilmoittaa verohallinnolle seuraavat tiedot: urakoitsijan nimi, y-tunnus ja osoite vastuuhenkilön nimi (ulkomaisista yrityksistä myös edustaja Suomessa) työmaan nimi urakointilaji urakkahinta (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma) urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta. Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on mahdollista hylätä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset Hankintalaki antaa mahdollisuuden, mutta ei velvoita alihintaisen urakan hylkäämiseen. Hankintalain mukaan (63 ) hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. Hankintalaki tai sen esityöt 1 eivät anna selkeää vastausta sille, mitä tarkoitetaan poikkeuksellisen alhaisella tarjouksella. Harmaan talouden torjunnan kannalta yleensä ajatellaan, että urakkahinta saattaa olla alihintainen erityisesti, jos sillä ei voida maksaa edes työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja veroja. Hankintalain lisäksi julkisen hankintayksikön kannattaa kuitenkin pohtia alihintaisen urakan hyväksymistä myös esimerkiksi 1 Hankintalain esitöiden mukaan (HE 50/2006 vp s. 107) poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien, kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. 16 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

18 tilaajanvastuulain näkökulmasta. Lain 7 :n mukaan tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu (ks. s. 12), jos hän on tehnyt urakkasopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan. Laiminlyöntimaksu voidaan kohdistaa myös julkiseen hankintayksikköön. Tilaaja: menettele näin, jos tarjous vaikuttaa alihintaiselta: 1. Pyydä urakoitsijalta selvitys tarjouksen perusteista. Voit pyytää tietoja esimerkiksi hankinnan toteuttamista koskevista ehdoista, hankinnan toteuttamispaikan työsuojelusta sekä työoloja koskevien velvoitteiden noudattamisesta. Käytännössä voit pyytää urakoitsijalta selvityksen siitä, kuinka tarjotulla urakkahinnalla on mahdollista suorittaa tarjottu työ ja maksaa työntekijöille palkat ja hoitaa muut yhteiskunnalliset velvoitteet. Aseta selvityksen antamiselle määräaika. 2. Tarkista saatu selvitys sen selvittämiseksi, voidaanko summalla hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet. Rakennusalan työehtosopimukset löytyvät osoitteesta www. finlex.fi. Työehtosopimuksista saat tietoa palkkaluokista. Lisäksi pakollisia kuluja ovat erilaiset sotu-maksut. Palkka tulee kertoa luvulla 1,7, jotta saadaan selville oikea työntekijää kohden maksetun palkan ja sivukulujen määrä. 3. Tee johtopäätökset ja toimi niiden mukaisesti. Mikäli tarjottu hinta on alihintainen, voit hylätä tarjouksen. Mikäli olet epävarma tulkinnasta, ole yhteydessä yksikkösi mahdollisiin lakimiehiin tai harkitse, tarvitsetko ulkopuolista konsultointiapua asiassa. Voit myös olla yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton ylläpitämään julkisten hankintojen neuvontayksikköön. Neuvontayksikkö ei anna lausuntoja, tarkista asiakirjojen oikeellisuutta tai laadi tarjouspyyntöjä, valituskirjelmiä ja vastineita, mutta se vastaa yksittäisiin hankintalain soveltamiseen liittyviin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta. Neuvontayksikön yhteystiedot ovat sivuilla www. hankinnat.fi. 1 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 17

19 Tilaaja voi joutua vastaamaan aliurakoitsijan työntekijöiden palkoista Rakennusalan työehtosopimuksen liitteenä olevan niin sanotun UTS-sopimuksen 4. kohdan mukaan tilaaja vastaa viime kädessä siitä, että aliurakoitsijan tai -hankkijan työntekijän tilaajan työmaalla ansaitsema palkka, lomakorvaus ja mahdolliset urakan pohjarahat tulevat maksetuiksi. Tilaaja vastaa vain sellaisista saatavista, joista työntekijä tai luottamusmies ilmoittaa tilaajalle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä kalenteripäivänä sen jälkeen kun saatava työehtosopimuksen mukaan olisi tullut työntekijälle maksaa. Tilaaja: Tutustu tilaajavastuulain vaatimiin asiakirjoihin huolellisesti. Paneudu asiakirjojen sisältöön yksityiskohtaisesti ja käytä mahdollisuuksien mukaan sähköisiä raportteja (ks. s. 13) väärentämisen estämiseksi. Vaadi toimitettavaksi puuttuvat asiakirjat, älä luota annettuihin lupauksiin. Älä hyväksy minkäänlaista uhkailua. Mikäli joudut uhkailujen kohteeksi, ilmoita välittömästi poliisille. 18 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

20 Ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat mukana suomalaisessa rakentamisessa 219

21 Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot on saatava myös ulkomaisilta yrityksiltä Tilaajan on saatava ulkomaalaisista yrityksistä tilaajavastuulain edellyttämät samat tiedot kuin suomalaisista yrityksistä (ks. s. 11) ulkomaalaisen yrityksen oman sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella. Jos yritys on rekisteröinyt sivuliikkeen Suomeen, tulee selvitykset antaa samalla myös suomalaisesta rekisteristä ja viranomaisilta. EU/ETA-maasta tulevien työntekijöiden osalta edellytetään voimassaolevaa todistusta sosiaaliturvasta ennen työn aloittamista (A1/E101-todistus). Se vastaa suomalaisilta yrityksiltä vaadittavaa todistusta eläkevakuutuksen ottamisesta ja TyEl-todistusta. Mikäli yrityksellä ei ole esittää A1/E101-todistusta työskentelemään tulevista työntekijöistä, tulee työntekijälle ottaa tapaturmavakuutus Suomesta. Lähetetty työntekijä on ulkomaisen aliurakoitsijan tai työvoiman vuokrausyrityksen palveluksessa Lähetetty työntekijä työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa. Toiseen valtioon sijoittautunut työnantajana toimiva yritys lähettää hänet työsuhteen kestäessä rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen. Lähettäminen voi perustua suomalaisen ja ulkomaalaisen yrityksen väliseen urakkasopimukseen tai työvoiman vuokraussopimukseen. Ulkomailta Suomeen työntekijöitä lähettä- 20 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

22 Ulkomainen välitysfirma veti välistä Ulkomainen rakennusyritys V Oy antoi erittäin edullisen tarjouksen keskikokoisesta urakasta. Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten perusteella yrityksessä tai sen toiminnassa ei ilmennyt häiriöitä, joten tilaaja hyväksyi urakkatarjouksen. Urakan loppupuolella V Oy:n alihankkijayritykset ottivat yhteyttä rakennuttajaan ja kertoivat, etteivät ne olleet saaneet maksusuorituksia V Oy:ltä useaan kuukauteen. Selvityksissä kävi ilmi, että alihankkijoilla oli enemmän saatavia kuin koko urakan alkuperäinen arvo oli yhteensä. V Oy:llä ei ollut omia työntekijöitä työmaalla: se oli myynyt urakan eteenpäin aliurakoitsijoille ja jättänyt maksamatta alihankkijoilleen suoritetuista töistä. Kun työntekijät jäivät ilman palkkoja, he poistuivat työmaalta ja urakka jouduttiin teettämään loppuun toisella urakoitsijalla. Alkuperäinen urakoitsija oli poistunut maasta, eikä siihen saatu enää yhteyttä. Ohje: Ulkomaisista yrityksistä on haastava selvittää taustatietoja. Riskit kasvavat, kun urakkasopimus solmitaan yrityksen kanssa, josta ei ole selvitetty luotettavalla tavalla taustatietoja. Riskien realisoituessa urakan hinta voi moninkertaistua alkuperäisestä. Kun tehdään sopimus ulkomaisen urakoitsijan kanssa, on syytä kirjata sopimukseen rajoituksia ketjutuksesta siten, että mahdolliset aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla. Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa taustaselvityspalveluja virolaisista yrityksistä. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa koko Baltiaa kattavaksi toiminnaksi. Lisäksi suomalaiset luottotietoyhtiöt tarjoavat yritystietoja ulkomaalaisista yrityksistä. vän yrityksen tulee nimetä edustajansa Suomessa, jos yrityksellä ei ole liikepaikkaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen lähettämien työntekijöiden osalta sovelletaan käytännössä samoja työehtoja, kuten yleissitovaa työehtosopimusta, kuin suomalaisiin työntekijöihin. Lähetettyjen työntekijöiden osalta on huomioitava, että heille tulee maksaa työehtosopimuksen mukaisesti päivärahaa. Lähettävän yrityksen tulee hoitaa ne kustannukset, jotka aiheutuvat työntekijän lähettämisestä ulkomaille, eikä niitä voi vähentää palkasta. 2 Ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat mukana suomalaisessa rakentamisessa 21

23 Suomalaiseen yritykseen palkattu ulkomaalainen on Suomessa työskennellessään samassa asemassa kuin suomalainen työntekijä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava työnteko-oikeus Suomessa Pääurakoitsijan on tiedettävä työmaalla olevien ulkomaalaisten työskentelyoikeuden peruste ja säilytettävä tiedot työmaalla toimivista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeuden perusteistaan. Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse lupaa Suomessa työskentelyyn. EU/ETA-maan kansalainen ei tarvitse työlupaa Suomessa työskentelyyn. EU/ETA-maan kansalaisen tulee kuitenkin rekisteröidä oleskelunsa Suomessa paikallispoliisille kolmen kuukauden sisällä maahantulon jälkeen. Muun kuin EU/ETA-maan niin sanotun kolmannen maan kansalaisen työskentelyoikeuden perusteena on voimassa oleva työntekijän oleskelulupa. Luvan tulee olla voimassa, kun työntekijä aloittaa työskentelyn. Oleskelulupa on merkitty passiin. EU-maasta työskentelemään tulevalle henkilölle voi olla myönnetty passi, vaikkei hänellä olisikaan kyseisen maan kansalaisuutta. Tällöin puhutaan niin sanotusta harmaapassilaisesta henkilöstä. Tällaisia tapauksia ilmenee erityisesti Virossa asuvien, ilman maan kansalaisuutta olevien henkilöiden kohdalla. Niin sanotun harmaan passin pystyy erottamaan normaalista passista siten, että kansalaisuuden kohdalla lukee XXX tai undefined. Tällaisen henkilön työnteon edellytyksenä on työntekijän oleskelulupa. Henkilö, jolla on työskentelyoikeus toisessa EU-maassa, voi työskennellä Suomessa tilapäisessä alihankintatyössä väliaikaisesti kuuden kuukauden aikana kolmen kuukauden ajan, ennen kuin hänen on haettava Suomessa työntekijän oleskelulupaa, jos työskentelyoikeus on voimassa Suomessa tapahtuvan työskentelyn ajan. Tämä poikkeus koskee vain EU-maasta lähetettyjä työntekijöitä. Mikäli työnteon alusta lähtien on jo tiedossa, että työskentely jatkuu pidempään kuin kolme kuukautta, tulee työntekijän oleskelulupaa hakea jo ennen töiden alkua. 22 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

24 Kun tilaaja tekee sopimuksen työn vuokrausyrityksen kanssa, työn teettäjä ilmoittaa verottajalle yrityksen, jolta se vuokraa työvoimaa. Työn teettäjä toimittaa verohallinnolle ulkomaisen yrityksen ja sen mahdollisen edustajan yksilöinti- tai yhteystiedot sekä tiedon yrityksen toimialasta. Ulkomaisen työntekijän verotus määräytyy useasta seikasta Ulkomaalaisen työntekijän verotuksen peruste määräytyy työntekijän statuksen ja lähettäjämaan sekä työskentelyajan perusteella (ks. kuva 1, s. 24). Verotuksen määräytymiseen vaikuttaa myös työntekijän lähettävän yrityksen rekisteröityminen Suomessa sekä se, onko yritykselle muodostunut kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan syntymisen aikaraja määräytyy maiden kanssa solmitusta verosopimuksesta. Se vaihtelee sen perusteella, onko kyse tuloverotuksesta vai arvonlisäverotuksesta. Ennakkoperintärekisteröinti ei ole ulkomaisille yrityksille pakollista, mutta kuitenkin suotavaa. Rakennustyön perusteella maksettavasta työkorvauksesta voidaan jättää lähdevero perimättä ainoastaan, jos ulkomainen yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai se esittää lähdeverokortin, jossa on muu määräys. Ks. tarkemmin ulkomaisesta työvoimasta Rakennusteollisuus RT:n, Rakennusliiton ja Ammattiliitto Pron Ulkomaalaisoppaasta (ks. 2 Ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat mukana suomalaisessa rakentamisessa 23

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 07.03.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 24.9.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta Lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuminen

Harmaan talouden torjuminen Harmaan talouden torjuminen 11.11.2015 Harmaan talouden torjuminen 11.11.2015 6 Harmaa talous on osa talousrikollisuutta Talousrikollisuus = taloudelliseen hyötyyn tähtääviä rangaistavia tekoja, jotka

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

SYYSSEMINAARI 2011. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara 7.10.2011

SYYSSEMINAARI 2011. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara 7.10.2011 SYYSSEMINAARI 2011 Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara 7.10.2011 RT:n malli pimeän työn estämiseksi ja työn laadun ylläpitämiseksi Verohallinto Työmaalle pääsy Sopimuksen teko Alalle pääsy Ilmoitettava

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Suomen Tilaajavastuu Oy Aspida Oy perustettiin vuonna 2006, joka muuttui Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi vuonna 2010. Enemmistöosakkaiksi 2010 perustettuun yhtiöön tulivat Rakentamisen Laatu RALA ry ja Sähkö-

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Ulkomainen työvoima rakennusalalla Ulkomainen työvoima rakennusalalla 22.10.2012 VT, KTM Esityksen sisältö Ulkomaisen työvoiman käytön ongelmia Luvaton työvoima Alipalkkaus Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva Käteinen palkanmaksu

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ, sähkötöiden puitesopimukset Pyydämme tarjoustanne toimialaanne koskevissa sähköasennustöistä vuoden 2012 aikana Orimattilan kaupungin tilapalvelun

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

Laki työntekijöiden lähettämisestä

Laki työntekijöiden lähettämisestä Laki työntekijöiden lähettämisestä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Verkkolomakkeen täyttöohje 1(6) Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Lähettävällä yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa ennen työn aloittamista työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 :n mukaiset

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 18.9.2012 Tilaajan muistilista: 1. Halvin ei ole aina kokonais kustannuksiltaan

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA 1 OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA Kaupunginhallituksen hyväksymä marraskuun 17 p:nä 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 2 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Urakka- ja henkilöraportoinnit Päivitetty 07/2017 Movenium Oy www.movenium.com Rakentamisen tiedonantovelvollisuus veroviranomaiselle Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalalla

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Aula- ja turvallisuuspalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET

HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET 1 (8) HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET 1. EHTOJEN SISÄLTYMINEN SOPIMUKSEEN Tässä asiakirjassa määritellyt oikeudet ja velvollisuudet sisältyvät olennaisena osana osapuolten väliseen rakennuttamista

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot