RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille"

Transkriptio

1 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

2 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

3 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin taustajärjestöt: Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry Kiinteistöpalvelut ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennustietosäätiö RTS Suomen Isännöintiliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viherympäristöliitto ry Tekijät: Ossi Kähönen ja Ville Wartiovaara Julkaisija: Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy, Graafinen suunnittelu ja taitto: Logopolis graphic design kannen kuva: Gorilla Tuomas Marttila Isbn (pdf) Marraskuu 2011, versio 1.0

4 Sisältö Lukijalle...5 Yritykset tiedostavat harmaan talouden riskit Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa...9 Tilaajan velvoitteet määritetään tilaajavastuulaissa...10 Tilaajan on pyydettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset...11 Tilaaja voi tehdä sopimuksen myös ilman selvityksiä tietyin ehdoin...12 Tilaajavastuu.fi-palvelu helpottaa tilaajavastuulain mukaisten selvitysten saamista...13 Rakennuttajan on huolehdittava kuvallisten henkilötunnisteiden käytöstä työmaalla...13 Kulkulupa työmaalle edellyttää kirjaamista kulkulupaluetteloon...14 Rakentamispalveluissa arvonlisäveron maksaa ostaja...14 Urakoitsijan on suositeltavaa ilmoittaa verottajalle tiedot urakoistaan...15 Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on mahdollista hylätä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset...16 Tilaaja voi joutua vastaamaan aliurakoitsijoiden työntekijöiden palkoista Ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat mukana suomalaisessa rakentamisessa...19 Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot on saatava myös ulkomaisilta yrityksiltä Lähetetty työntekijä on ulkomaisen aliurakoitsijan tai työvoiman vuokrausyrityksen palveluksessa Ulkomaisella työntekijällä on oltava työnteko-oikeus Suomessa...22 Ulkomaisen työntekijän verotus määräytyy useasta seikasta...23

5 3 Viitteitä harmaasta taloudesta voi havaita urakan eri vaiheissa...25 Tilaajavastuulain tarkastuksissa löytyy edelleen puutteita Harmaata taloutta voi torjua urakan kaikissa vaiheissa...27 Selvitä tarjousta antavan yrityksen taustat ja ammattitaito...27 Selvitä taustoja vielä tarkemmin ennen urakkasopimuksen kirjoittamista Muista valvoa työn etenemistä ja laatua rakentamisvaiheessa Harmaaseen talouteen liittyy useita rikosnimikkeitä Harmaan talouden torjuntaan kehitetään uusia keinoja Kiinteistö- ja rakentamisala on aktiivisesti mukana harmaan talouden torjunnassa Rakennusalan työntekijöiden veronumero merkitään henkilötunnisteeseen Ilmoitusvelvollisuus urakkasummista ja työntekijöistä laajenee...37 Tilaajavastuulakia uudistetaan Talousrikollisuus ja harmaa talous vaikuttavat koko yhteiskuntaan...39 Talousrikollisuus on piilorikollisuutta...40 Harmaa talous on osa talousrikollisuutta...40 Rakennusala on oiva kohde harmaalle taloudelle...41 Tietoa kannattaa hankkia lisää... 43

6 Lukijalle Tämä opas on syntynyt kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajien toivomuksesta. Se on tarkoitettu niin rakennuttajille, taloyhtiöil le, isännöitsijöille kuin pääurakoitsijoillekin mutta myös muille palveluiden tilaajille. Oppaan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan harmaata taloutta ja siihen liittyvää talousrikollisuutta. Tilaajavastuulain periaatteet ja selvitysvelvollisuudet koskevat sekä kiinteistö- että rakentamispalvelujen ostoa. Oppaassa kerrotaan, millaisia lakisääteisiä velvoitteita tilaajalla on sopimuskumppaneidensa taustan tarkistamiseksi. Se sisältää myös käytännön tietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmenemismuodoista. Tarjolla on lisäksi vinkkejä siihen, millaisiin seikkoihin tilaajan pitäisi kiinnittää huomiota sopimuskumppaneita valitessaan, jotta tilaajat eivät tahallisesti tai tietämättään edistäisi rikollista toimintaa. Harmaan talouden yrittäjiä ei ole ilman harmaan työn tilaajia. Pelkkä viranomaisvalvonta ei riitä ongelmien kitkemiseksi. Pysyvien ja positiivisten muutosten saavuttamiseksi tarvitaan myös tilaajien valveutuneisuutta sekä vastuullista ja säntillistä toimintaa. Rikollinen toiminta vaarantaa koko yhteiskuntaa ja heikentää ihmisten turvallisuudentunnetta. Talousrikollisuus ei poikkea tästä, joten sitä pitää torjua kaikin keinoin. Harmaasta taloudesta arvioidaan aiheutuvan yhteiskunnalle vuosittain 2,5 3,5 miljardin euron (vuosi 2008) kokonaisveromenetykset. Bruttokansantuotteesta se on vajaa 10 prosenttia. Tämä on melkoinen lisärasite rehellisille veronmaksajille. Se myös vaikuttaa yhteiskunnan kansalaisille tarjoamiin palveluihin. Pimeästi työskentelevät työntekijät menettävät eläketurvansa sekä toimivat lukijalle 5

7 ilman asianmukaisia työehtoja tai vakuutuksia. Harmaan työn tilaajilla on myös huomattavia aikataulullisia ja laadullisia riskejä. Talousrikollisuus aiheuttaa yhteiskunnalle myös muita kuin taloudellisia ongelmia: Yritysten kilpailutilanne vääristyy. Veromoraali heikkenee. Elinkeinonharjoittajiin, valvontaviranomaisiin ja koko viranomaisprosessiin kohdistuu painostusta ja uhkailua. Vakava monialarikollisuus yleistyy. Kansainvälisen rikollisuuden uhka kasvaa. Työntekijät voivat joutua painostuksen kohteeksi ja työskentelemään alalla noudatettavia työehtoja huonommissa olosuhteissa. Jopa ihmiskauppaa esiintyy. Yhteiskuntamoraali ja luottamus yhteiskuntaan heikkenevät. Yritykset tiedostavat harmaan talouden riskit Yrityshaastattelut (haastattelut: J. Marttinen) osoittavat, että yrityksillä on kasvava halu torjua harmaata taloutta lisäämällä yhteistyötä muun muassa viranomaisten kanssa. Yritykset tiedostavat, että niillä on sekä taloudellisia että imagollisia riskejä valitessaan sopimuskumppaneita. Taloudellisia riskejä syntyy esimerkiksi, jos valitaan yhteistyökumppaniksi yrityksiä, joita ei ole asianmukaisesti rekisteröity tai jos arvonlisäveron vähennysoikeus on epäselvää eri palveluiden osalta. Epäselvissä tapauksissa tilaajalle voi vielä langeta jälkikäteen veroja ja eläkkeitä maksettavaksi. Imagolliset riskit realisoituvat, jos tilaaja joutuu selittämään sopimuskumppanin taustalta löytyneitä epäilyttäviä yhteyksiä, epäselviä taustatietoja tai sopimuskumppanin kykyä selviytyä sovitusta urakasta. Järjestäytynyt rikollisuus on myös löytänyt hämärän aliurakoinnin mahdollisuudet. Houkuttimena ovat nopeat liikevoitot, mutta myös matala kiinnijäämisriski. Järjestäytyneen rikollisuuden myötä mukaan on tullut vakavaa ammattimaista rikollisuutta. Ammattiri- 6 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

8 kolliset ovat muun muassa järjestäneet tilaajille kestitsemistä, jossa tarjottujen palveluiden tarkoituksena on saattaa tilaajayrityksen edustajat kiitollisuuden velkaan tai kiristämisen kohteiksi. Lisäksi ammattimaisilla rikollisryhmillä on useita rakennusalalla toimivia peitefirmoja, joilla pestään rikollista rahaa. Rikolliset saattavat myös uhkailla viranomaisia, jotta nämä eivät puuttuisi heidän toimintaansa. Toivomme, että tämä opas toimii käytännön ohjaajana ja sen avulla tilaajat voivat tunnistaa talousrikollisuuden tunnusmerkit ja osaltaan toimia harmaan talouden ehkäisemiseksi. Opas perustuu useisiin henkilöhaastatteluihin. Kiitämme seuraavia henkilöitä asiaan paneutumisesta: Lars Albäck, Suomen Tilaajavastuu Oy Kaj-Erik Björkqvist ja Jaakko Christensen, Keskusrikospoliisi Mikko Hietaranta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Markku Hirvonen, Harmaa Hirvi Oy, ent. Virken projektipäällikkö Tuomo Karvonen ja Pekka Muinonen, Verohallitus Janne Marttinen ja Erja Virta, Harmaan talouden selvitys yksikkö Kirsi Palviainen, Tapio Kari ja Ville Wartiovaara, Rakennus teollisuus RT ry Juhani Pulkkinen, Helsingin Kihlakunnan Ulosottovirasto Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry Helsingissä Tekijät lukijalle 7

9 Tilaaja: harmaan talouden torjumiseksi tee ainakin seuraavat toimenpiteet: Vaadi urakoitsijalta tilaajanvastuulain edellyttämät paperit. Tarkista ne ja tee niistä johtopäätökset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Talleta paperit vaadituksi ajaksi. Tarkista, että ulkomaisten työntekijöiden työluvat ovat kunnossa. Edellytä kuvallisten henkilötunnisteiden käyttöä omilta työntekijöiltäsi ja alihankkijoiltasi. Tarkista, että ulkomaisella yrityksellä, jolla ei ole liikepaikkaa Suomessa, on lain edellyttämä edustaja Suomessa. Rakentamisessa pitää noudattaa toimintatapoja, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tilaajalla on valvonnassa erityinen velvollisuus. Muista nämä, kun teet sopimuksia tilaajana: Aliurakoinnin tarkoitus ei ole hankkia pelkästään taloudellista etua, vaan erityisosaamista ja/tai lisäresursseja. Aliurakoita ei suositella ketjutettavaksi liian moneen tasoon. Tilaajan ja urakoitsijan pitää sitoutua urakkasopimukseen ja sen liitteiden velvoitteiden hoitamiseen. Tarkista kaupparekisteriotteesta, kenellä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Tarkista myös allekirjoittajien henkilöllisyys. Kaikki henkilöt pitää perehdyttää työmaalla työskentelyyn. Kaikilla työmaalla työskentelevillä työntekijöillä pitää olla kuvallinen henkilötunniste. Työmaalla olevilla pitää olla voimassaoleva kulkulupa, ja heidät tulee olla merkitty kulkulupaluetteloon. Työntekijöille pitää maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Veroviranomaisille on hyvä ilmoittaa kolmen kuukauden välein työmailta urakoitsija- ja työntekijätiedot, mutta ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut pitää ilmoittaa kuukausittain. 8 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

10 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 19

11 Tilaajan velvoitteet määritetään tilaajavastuulaissa Tilaajavastuulaki kattaa tilaajat, jotka käyttävät vuokratyövoimaa tai työntekijöitä alihankintasopimuksen mukaisiin työtehtäviin tai kuljetuksiin. Rakentamisessa laki koskee niin tilaajina toimivia kuin kaikkiin sopimusketjussa ja yhteisellä työpaikalla olevia tilaajia: rakennuttajaa, pää-, sivu- ja aliurakoitsijaa tai muuta tilaajatahoa, joka tilaa toiselta yritykseltä työsuorituksen tai vuokraa siltä työvoimaa. Tilaajavastuulakia sovelletaan sekä kotimaisiin että ulkomaisiin alihankkijoihin, työvoimaa vuokraaviin yrityksiin ja julkisoikeudellisiin yhteisöihin. Toimimalla tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla torjut harmaata taloutta ja varmistat sopimusten noudattamisen. Lisäksi edistät yritysten tasavertaista kilpailua luot yrityksille edellytykset täyttää sopimuspuolina ja työnantajana lakisääteiset velvoitteensa opit tuntemaan sopimuskumppaneitasi ja niiden taustoja. 10 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

12 Tilaajan on pyydettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen alihankintasopimukseen perustuvasta työstä tai vuokratyöntekijän käytöstä, on tilaajan pyydettävä sopimusosapuolelta ja tämän on annettava tilaajalle seuraavat tiedot: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin 2) kaupparekisteriote 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitykset voidaan toimittaa tilaajalle sopimuksen tekemisen jälkeen, kuitenkin ennen töiden aloittamista, jos urakkasopimuksessa on tätä varten purkava ehto. Mikäli toimitetut selvitykset eivät ole lainmukaiset, mahdollistaa purkava ehto sopimuksen purkamisen. Selvitykset saavat olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja. Mikäli tilaaja tekee uuden sopimuksen saman osapuolen kanssa 12 kuukauden kuluessa, tilaajalla on velvollisuus pyytää uudet selvitykset vain, jos hänellä on syytä epäillä olosuhteiden muuttuneen. Jos sopimus kestää yli 12 kuukautta, on tilaajan pyydettävä sopimuskumppaniltaan vero- ja eläketodistukset 12 kuukauden välein. Tarkistetut tiedot pitää tallentaa kahdeksi vuodeksi työn päätymisen jälkeen. 1 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 11

13 Tilaajalle voidaan määrätä euron suuruinen laiminlyöntimaksu, jos tilaaja laiminlyö selvitysvelvollisuuden tekee sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa tekee sopimuksen käsittäen, että osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimusosapuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan. Laiminlyöntimaksun määrääminen ei edellytä aiheutunutta vahinkoa. Tilaaja voi myös hyväksyä muun kuin viranomaisen antaman selvityksen, jos sen on antanut yleisesti luotettava arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällaisia tahoja ovat muun muassa Suomen Tilaajavastuu Oy (www.tilaajavastuu.fi) ja RALA ry (www.rala.fi). Tilaaja voi tehdä sopimuksen myös ilman selvityksiä tietyin ehdoin Tilaajan ei tarvitse pyytää sopimuskumppaniltaan selvityksiä, jos tilaajalla on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Tällainen luottamuksen syy voi olla joku seuraavista: Sopimusosapuoli on valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, Kansaneläkelaitos tai Suomen Pankki, julkinen osakeyhtiö, valtion liikelaitos ym. Sopimusosapuolen toiminta on vakiintunutta. Tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta. Muu vastaava syy. Tilaajan ei tarvitse myöskään pyytää selvityksiä, jos vuokratun työntekijän työskentely kestää yhteensä enintään 10 työpäivää alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle euroa. 12 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

14 Taloudellisten riskien välttämiseksi tilaajan on aina järkevä tarkistaa tilaajavastuutiedot, vaikkei laki sitä edellyttäisikään. Työsuojeluviranomaiset (AVI) valvovat aktiivisesti tilaajavastuulain noudattamista. Työsuojeluviranomaisilla on pyynnöstä oikeus saada tilaajalta nähtäväkseen tilaajavastuulain määrittelemät asiakirjat ja tarvittaessa jäljennökset niistä. Tilaajavastuu.fi-palvelu helpottaa tilaajavastuulain mukaisten selvitysten saamista Luotettava Kumppani -ohjelma noutaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eri rekistereistä ja pitää ne ajan tasalla. Luotettava kumppani -ohjelman valtakirjasopimuksen voi täyttää verkossa Tilaaja voi rekisteröityä maksuttomaan Raportit-palveluun, josta hän saa tarvitsemansa tilaajavastuulain mukaiset tiedot yhdestä paikasta ja luotettavasti. Valvoja-palvelu seuraa tilaajan puolesta esimerkiksi työmaalla työskentelevien yritysten tilaajavastuulain mukaisia tietoja. Tilaaja saa tiedon havaituista ongelmista välittömästi sähköpostiinsa. Lisätietoja tilaajavastuulaista on muun muassa seuravilla sivuilla: tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2011/03/tilaajavastuuesite %202011%20paino.pdf Rakennuttajan on huolehdittava kuvallisten henkilötunnisteiden käytöstä työmaalla Työturvallisuuslain mukaan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Kukin urakoitsija hankkii henkilökortit työntekijöilleen ja ilmoittaa heidät kohteen päätoteuttajalle. 1 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 13

15 Kuvallisesta henkilötunnisteesta on käytävä ilmi työntekijän nimi työnantajan nimi tai se, onko henkilö itsenäinen työnsuorittaja. Itsenäisen työnsuorittajan kortissa näkyy toiminimi tai vastaava. Kulkulupa työmaalle edellyttää kirjaamista kulkulupaluetteloon Rakennuskohteen päätoteuttajan on tiedettävä, keitä työmaalla työskentelee. Henkilöt ja heidän palkanmaksajansa tulee kirjata kulkulupaluetteloon, minkä jälkeen työntekijöille annetaan kulkulupa työmaalle. Työmaan kulkulupaluettelosta pitää löytyä seuraavat tiedot: rakennustyömaan nimi pääurakoitsijan nimi ja valvoja/vastaava mestari rakennuttajan nimi ja yhteyshenkilö työntekijästä seuraavat tiedot: kulkulupanumero, nimi, syntymäaika, kotikunta, ulkomaisen työntekijän työntekooikeuden peruste, työnantaja, yritystunnus, milloin kulkulupa alkaa ja päättyy sekä milloin kulkulupa on palautettu. Suositeltavaa on, että työnantaja hankkii jokaiselle työntekijälleen kuvallisen tunnisteen, jota voidaan käyttää myös sähköisenä kulkulupana niillä työmailla, joilla on käytössä sähköinen kulunvalvonta. Kun työntekijä siirtyy työmaalle, jolla ei ole sähköistä kulunvalvontaa, kuvallinen kortti toimii pelkkänä lain vaatimana kuvallisena henkilötunnisteena. Rakentamispalveluissa arvonlisäveron maksaa ostaja Rakennusalan käännetty arvolisäverovelvollisuus otettiin käyttöön Tässä järjestelmässä arvonlisäveron maksaa myy- 14 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

16 jän sijasta ostaja, joka voi myös vähentää ilmoittamansa veron. Rakentamispalvelu on määritelty arvonlisäverolain 31 :n 3 momentissa. Rakentamispalvelua ovat kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja korjaustyö sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, jos palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Rakentamispalveluiden ostaja voi olla myös niin sanottu välimies, joka myy edelleen rakentamispalvelua edellä mainitulle elinkeinonharjoittajalle. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta arvonlisäverolain 31 :n 3 momentin 2 kohdan mukaisiin palveluihin, kuten suunnitteluun, valvontaan ja muuhun niihin verrattaviin palveluihin tai jos rakentamispalvelua ostaa yksityishenkilö. Käännetystä arvonlisäverosta saa lisätietoa seuraavilta sivuilta: Urakoitsijan on suositeltavaa ilmoittaa verottajalle tiedot urakoistaan Urakoitsijailmoitusten tekeminen perustuu tilaajia ja urakoitsijoita edustavien järjestöjen väliseen sopimukseen, jonka kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöt allekirjoittivat viimeksi Sopimuksen allekirjoittajat suosittavat, että kaikki rakennusalan urakkasopimuksessa tilaajina toimivat ilmoittavat verohallinnolle tiedot solmimistaan urakkasopimuksista. 1 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 15

17 Ilmoitukset lähetään neljännesvuosittain kaikista samalta urakoitsijalta tilatuista töistä, joiden yhteismäärä on vähintään euroa/neljännesvuosi. Työn tilaaja ilmoittaa verohallinnolle seuraavat tiedot: urakoitsijan nimi, y-tunnus ja osoite vastuuhenkilön nimi (ulkomaisista yrityksistä myös edustaja Suomessa) työmaan nimi urakointilaji urakkahinta (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma) urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta. Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on mahdollista hylätä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset Hankintalaki antaa mahdollisuuden, mutta ei velvoita alihintaisen urakan hylkäämiseen. Hankintalain mukaan (63 ) hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. Hankintalaki tai sen esityöt 1 eivät anna selkeää vastausta sille, mitä tarkoitetaan poikkeuksellisen alhaisella tarjouksella. Harmaan talouden torjunnan kannalta yleensä ajatellaan, että urakkahinta saattaa olla alihintainen erityisesti, jos sillä ei voida maksaa edes työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja veroja. Hankintalain lisäksi julkisen hankintayksikön kannattaa kuitenkin pohtia alihintaisen urakan hyväksymistä myös esimerkiksi 1 Hankintalain esitöiden mukaan (HE 50/2006 vp s. 107) poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien, kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. 16 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

18 tilaajanvastuulain näkökulmasta. Lain 7 :n mukaan tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu (ks. s. 12), jos hän on tehnyt urakkasopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan. Laiminlyöntimaksu voidaan kohdistaa myös julkiseen hankintayksikköön. Tilaaja: menettele näin, jos tarjous vaikuttaa alihintaiselta: 1. Pyydä urakoitsijalta selvitys tarjouksen perusteista. Voit pyytää tietoja esimerkiksi hankinnan toteuttamista koskevista ehdoista, hankinnan toteuttamispaikan työsuojelusta sekä työoloja koskevien velvoitteiden noudattamisesta. Käytännössä voit pyytää urakoitsijalta selvityksen siitä, kuinka tarjotulla urakkahinnalla on mahdollista suorittaa tarjottu työ ja maksaa työntekijöille palkat ja hoitaa muut yhteiskunnalliset velvoitteet. Aseta selvityksen antamiselle määräaika. 2. Tarkista saatu selvitys sen selvittämiseksi, voidaanko summalla hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet. Rakennusalan työehtosopimukset löytyvät osoitteesta www. finlex.fi. Työehtosopimuksista saat tietoa palkkaluokista. Lisäksi pakollisia kuluja ovat erilaiset sotu-maksut. Palkka tulee kertoa luvulla 1,7, jotta saadaan selville oikea työntekijää kohden maksetun palkan ja sivukulujen määrä. 3. Tee johtopäätökset ja toimi niiden mukaisesti. Mikäli tarjottu hinta on alihintainen, voit hylätä tarjouksen. Mikäli olet epävarma tulkinnasta, ole yhteydessä yksikkösi mahdollisiin lakimiehiin tai harkitse, tarvitsetko ulkopuolista konsultointiapua asiassa. Voit myös olla yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton ylläpitämään julkisten hankintojen neuvontayksikköön. Neuvontayksikkö ei anna lausuntoja, tarkista asiakirjojen oikeellisuutta tai laadi tarjouspyyntöjä, valituskirjelmiä ja vastineita, mutta se vastaa yksittäisiin hankintalain soveltamiseen liittyviin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta. Neuvontayksikön yhteystiedot ovat sivuilla www. hankinnat.fi. 1 Tilaajalla on useita velvoitteita rakennusurakassa 17

19 Tilaaja voi joutua vastaamaan aliurakoitsijan työntekijöiden palkoista Rakennusalan työehtosopimuksen liitteenä olevan niin sanotun UTS-sopimuksen 4. kohdan mukaan tilaaja vastaa viime kädessä siitä, että aliurakoitsijan tai -hankkijan työntekijän tilaajan työmaalla ansaitsema palkka, lomakorvaus ja mahdolliset urakan pohjarahat tulevat maksetuiksi. Tilaaja vastaa vain sellaisista saatavista, joista työntekijä tai luottamusmies ilmoittaa tilaajalle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä kalenteripäivänä sen jälkeen kun saatava työehtosopimuksen mukaan olisi tullut työntekijälle maksaa. Tilaaja: Tutustu tilaajavastuulain vaatimiin asiakirjoihin huolellisesti. Paneudu asiakirjojen sisältöön yksityiskohtaisesti ja käytä mahdollisuuksien mukaan sähköisiä raportteja (ks. s. 13) väärentämisen estämiseksi. Vaadi toimitettavaksi puuttuvat asiakirjat, älä luota annettuihin lupauksiin. Älä hyväksy minkäänlaista uhkailua. Mikäli joudut uhkailujen kohteeksi, ilmoita välittömästi poliisille. 18 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

20 Ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat mukana suomalaisessa rakentamisessa 219

21 Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot on saatava myös ulkomaisilta yrityksiltä Tilaajan on saatava ulkomaalaisista yrityksistä tilaajavastuulain edellyttämät samat tiedot kuin suomalaisista yrityksistä (ks. s. 11) ulkomaalaisen yrityksen oman sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella. Jos yritys on rekisteröinyt sivuliikkeen Suomeen, tulee selvitykset antaa samalla myös suomalaisesta rekisteristä ja viranomaisilta. EU/ETA-maasta tulevien työntekijöiden osalta edellytetään voimassaolevaa todistusta sosiaaliturvasta ennen työn aloittamista (A1/E101-todistus). Se vastaa suomalaisilta yrityksiltä vaadittavaa todistusta eläkevakuutuksen ottamisesta ja TyEl-todistusta. Mikäli yrityksellä ei ole esittää A1/E101-todistusta työskentelemään tulevista työntekijöistä, tulee työntekijälle ottaa tapaturmavakuutus Suomesta. Lähetetty työntekijä on ulkomaisen aliurakoitsijan tai työvoiman vuokrausyrityksen palveluksessa Lähetetty työntekijä työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa. Toiseen valtioon sijoittautunut työnantajana toimiva yritys lähettää hänet työsuhteen kestäessä rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen. Lähettäminen voi perustua suomalaisen ja ulkomaalaisen yrityksen väliseen urakkasopimukseen tai työvoiman vuokraussopimukseen. Ulkomailta Suomeen työntekijöitä lähettä- 20 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

22 Ulkomainen välitysfirma veti välistä Ulkomainen rakennusyritys V Oy antoi erittäin edullisen tarjouksen keskikokoisesta urakasta. Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten perusteella yrityksessä tai sen toiminnassa ei ilmennyt häiriöitä, joten tilaaja hyväksyi urakkatarjouksen. Urakan loppupuolella V Oy:n alihankkijayritykset ottivat yhteyttä rakennuttajaan ja kertoivat, etteivät ne olleet saaneet maksusuorituksia V Oy:ltä useaan kuukauteen. Selvityksissä kävi ilmi, että alihankkijoilla oli enemmän saatavia kuin koko urakan alkuperäinen arvo oli yhteensä. V Oy:llä ei ollut omia työntekijöitä työmaalla: se oli myynyt urakan eteenpäin aliurakoitsijoille ja jättänyt maksamatta alihankkijoilleen suoritetuista töistä. Kun työntekijät jäivät ilman palkkoja, he poistuivat työmaalta ja urakka jouduttiin teettämään loppuun toisella urakoitsijalla. Alkuperäinen urakoitsija oli poistunut maasta, eikä siihen saatu enää yhteyttä. Ohje: Ulkomaisista yrityksistä on haastava selvittää taustatietoja. Riskit kasvavat, kun urakkasopimus solmitaan yrityksen kanssa, josta ei ole selvitetty luotettavalla tavalla taustatietoja. Riskien realisoituessa urakan hinta voi moninkertaistua alkuperäisestä. Kun tehdään sopimus ulkomaisen urakoitsijan kanssa, on syytä kirjata sopimukseen rajoituksia ketjutuksesta siten, että mahdolliset aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla. Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa taustaselvityspalveluja virolaisista yrityksistä. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa koko Baltiaa kattavaksi toiminnaksi. Lisäksi suomalaiset luottotietoyhtiöt tarjoavat yritystietoja ulkomaalaisista yrityksistä. vän yrityksen tulee nimetä edustajansa Suomessa, jos yrityksellä ei ole liikepaikkaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen lähettämien työntekijöiden osalta sovelletaan käytännössä samoja työehtoja, kuten yleissitovaa työehtosopimusta, kuin suomalaisiin työntekijöihin. Lähetettyjen työntekijöiden osalta on huomioitava, että heille tulee maksaa työehtosopimuksen mukaisesti päivärahaa. Lähettävän yrityksen tulee hoitaa ne kustannukset, jotka aiheutuvat työntekijän lähettämisestä ulkomaille, eikä niitä voi vähentää palkasta. 2 Ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat mukana suomalaisessa rakentamisessa 21

23 Suomalaiseen yritykseen palkattu ulkomaalainen on Suomessa työskennellessään samassa asemassa kuin suomalainen työntekijä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava työnteko-oikeus Suomessa Pääurakoitsijan on tiedettävä työmaalla olevien ulkomaalaisten työskentelyoikeuden peruste ja säilytettävä tiedot työmaalla toimivista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeuden perusteistaan. Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse lupaa Suomessa työskentelyyn. EU/ETA-maan kansalainen ei tarvitse työlupaa Suomessa työskentelyyn. EU/ETA-maan kansalaisen tulee kuitenkin rekisteröidä oleskelunsa Suomessa paikallispoliisille kolmen kuukauden sisällä maahantulon jälkeen. Muun kuin EU/ETA-maan niin sanotun kolmannen maan kansalaisen työskentelyoikeuden perusteena on voimassa oleva työntekijän oleskelulupa. Luvan tulee olla voimassa, kun työntekijä aloittaa työskentelyn. Oleskelulupa on merkitty passiin. EU-maasta työskentelemään tulevalle henkilölle voi olla myönnetty passi, vaikkei hänellä olisikaan kyseisen maan kansalaisuutta. Tällöin puhutaan niin sanotusta harmaapassilaisesta henkilöstä. Tällaisia tapauksia ilmenee erityisesti Virossa asuvien, ilman maan kansalaisuutta olevien henkilöiden kohdalla. Niin sanotun harmaan passin pystyy erottamaan normaalista passista siten, että kansalaisuuden kohdalla lukee XXX tai undefined. Tällaisen henkilön työnteon edellytyksenä on työntekijän oleskelulupa. Henkilö, jolla on työskentelyoikeus toisessa EU-maassa, voi työskennellä Suomessa tilapäisessä alihankintatyössä väliaikaisesti kuuden kuukauden aikana kolmen kuukauden ajan, ennen kuin hänen on haettava Suomessa työntekijän oleskelulupaa, jos työskentelyoikeus on voimassa Suomessa tapahtuvan työskentelyn ajan. Tämä poikkeus koskee vain EU-maasta lähetettyjä työntekijöitä. Mikäli työnteon alusta lähtien on jo tiedossa, että työskentely jatkuu pidempään kuin kolme kuukautta, tulee työntekijän oleskelulupaa hakea jo ennen töiden alkua. 22 RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan

24 Kun tilaaja tekee sopimuksen työn vuokrausyrityksen kanssa, työn teettäjä ilmoittaa verottajalle yrityksen, jolta se vuokraa työvoimaa. Työn teettäjä toimittaa verohallinnolle ulkomaisen yrityksen ja sen mahdollisen edustajan yksilöinti- tai yhteystiedot sekä tiedon yrityksen toimialasta. Ulkomaisen työntekijän verotus määräytyy useasta seikasta Ulkomaalaisen työntekijän verotuksen peruste määräytyy työntekijän statuksen ja lähettäjämaan sekä työskentelyajan perusteella (ks. kuva 1, s. 24). Verotuksen määräytymiseen vaikuttaa myös työntekijän lähettävän yrityksen rekisteröityminen Suomessa sekä se, onko yritykselle muodostunut kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan syntymisen aikaraja määräytyy maiden kanssa solmitusta verosopimuksesta. Se vaihtelee sen perusteella, onko kyse tuloverotuksesta vai arvonlisäverotuksesta. Ennakkoperintärekisteröinti ei ole ulkomaisille yrityksille pakollista, mutta kuitenkin suotavaa. Rakennustyön perusteella maksettavasta työkorvauksesta voidaan jättää lähdevero perimättä ainoastaan, jos ulkomainen yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai se esittää lähdeverokortin, jossa on muu määräys. Ks. tarkemmin ulkomaisesta työvoimasta Rakennusteollisuus RT:n, Rakennusliiton ja Ammattiliitto Pron Ulkomaalaisoppaasta (ks. 2 Ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat mukana suomalaisessa rakentamisessa 23

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA 1 OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA Kaupunginhallituksen hyväksymä marraskuun 17 p:nä 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 2 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SIIVOUSPALVELUJEN TARJOUSPYYNNÖN LIITE NUMERO 5 1 (12) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Siivouspalvelut (Hämeenlinnan Asunnot Oy) Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta SATOssa

Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa 2016 1(12) Sisällys 1 Miksi tätä tarvitaan? 3 2 Missä ja milloin käytetään? 3 3 Asiakirjojen arkistointi 4 4 Tilaajavastuulaki 4 5 Työturvallisuus

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Euran Yritystilit Oy

YRITTÄJÄILTA Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Euran Yritystilit Oy YRITTÄJÄILTA 16.11.2016 Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Tilaajavastuulain tarkoitus - Hallituksen esitys: Turvaa nykyistä paremmin työntekijöiden tasavertaisuuden ja sovittujen työehtojen noudattamisen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO ToTi 47665 / Rautakauppa-alan tuotteiden hankinta (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia : 7 Kelvollisia tarjouksia : 7 Ryhmien yhteiset kriteerit Ab /Rautia

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot