JHL:n teesit eduskuntavaaleihin 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHL:n teesit eduskuntavaaleihin 2015"

Transkriptio

1

2

3 JHL:n teesit eduskuntavaaleihin 2015 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

4 4 Hyvinvointi omissa käsissä

5 Julkiset palvelut Hyvät ja kattavat julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan eheänä ja turvallisena. Ne ovat kilpailukykyisen Suomen selkäranka. Ne tukevat elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Kun turvaverkko on kunnossa, uskalletaan olla rohkeita, ottaa riskejä ja tähytä uuteen. Puheet jähmeästä ja kalliista julkisesta sektorista ovat vailla pohjaa. Kansainväliset vertailut osoittavat, että suomalainen julkinen sektori on erittäin tehokas ja tuottava. Niin terveydenhuolto, koulutus kuin hallintokin: tulosta tulee hyvällä hinta-laatusuhteella. Kilpailukyvyn edistämisessä Suomen julkinen hallinto on Euroopan paras, kertoo EU:n komission tuore raportti. Meille on vuosikymmenien työllä rakennettu hyvät julkiset palvelut. Tämä hyvä voidaan tuhota nopeasti, mutta sen uudelleen rakentaminen kestää kauan. Äkkileikkausten jäljet näkyisivät pitkään, erityisesti lapsissa ja nuorissa. Julkiset palvelut työllistävät noin puoli miljoonaa suomalaista. Ne myös tukevat kaikkien, etenkin naisten mahdollisuuksia osallistua työelämään. Julkiset palvelut ovat julkista taloutta. Ne kustannetaan veroeuroilla. Ne ovat kansalaisia, eivät bisnestä varten. Siksi palvelujärjestelmääkään ei pidä rakentaa markkinoita varten. Julkisten palvelujen alasajo ja markkinoille siirtäminen on lopetettava. Ne pitää tuottaa laatu ja vastuu kärjessä, ei halvin hinta mielessä. Jo nyt kunnissa on palautettu palveluja omaksi tuotannoksi, koska ulkoistettujen palvelujen laatu ja hinta ovat pettäneet odotukset. Julkiset palvelut pitää tuottaa julkisesti, pääosin kunnan, kuntayhtymien tai valtion omana työnä. Se on läpinäkyvin ja luotettavin tapa. Ja ajan mittaan taloudellisin. Verorahat pysyvät paremmin kotimaassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus ovat hyvinvoinnin ja ongelmien ennaltaehkäisyn perustaa. Osaava, terve ja hyvinvoiva kansa saa aikaan maailmanluokan tuotteita ja palveluja, joille löytyy kysyntää epävakaan talouden oloissakin. Siksi jokaiselle taataan mahdollisuus lähipalveluihin palveluja saa tasa-arvoisesti riippumatta siitä, missä kunnassa tai kaupunginosassa asuu joukkoliikenne on eri puolilla maata riittävää, sujuvaa ja kohtuuhintaista sosiaali- ja terveyspalvelut limittyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi ja eheiksi palveluketjuiksi palvelutuotanto pidetään kuntien ja kuntayhtymien omana työnä, tarvittaessa järjestöjen ja yritysten palveluilla täydentäen kuntien kumppaneina hoiva-, hoito- ja varhaiskasvatuspalveluja verorahoilla hoitavien yritysten voitontavoittelua rajoitetaan osakeyhtiölakia muutetaan niin, että kunnat voivat liikesalaisuutta estämättä seurata, miten yritykset käyttävät julkista rahaa palveluja tuottaessaan hankintalaissa annetaan kunnille oikeus sulkea kilpailutuksesta pois sellaiset yritykset, jotka eivät maksa veroja Suomeen eivätkä noudata suomalaisia työehtoja palvelut tuotetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla Hyvinvointi omissa käsissä 5

6 Verotus Verotuksen päätehtävä on julkisten palvelujen rahoittaminen sekä tuloerojen tasaaminen. Verotus on säädettävä tasolle, jolla tämä tehtävä toteutuu. Paras verojärjestelmä on yksinkertainen ja läpinäkyvä. Se kohtelee kansalaisia ja yrityksiä yhdenvertaisesti. Jos ei kohtele, veronmaksumoraali heikkenee ja yhteisten palvelujen rahoituspohja rapautuu. Veronkierrolle on saatava loppu. EU ei ole onnistunut tasapainottamaan taloutta kovalla menokurilla ja leikkauspolitiikalla. Ei se onnistu Suomessakaan. Viisaampaa on etsiä yhdessä tehokkaat välineet verokilpailun, veronkierron ja harmaan talouden torjuntaan. Veroparatiiseihin uitetut rahat tarvitaan täällä. Yritysten vero- ja kustannuskuormaa on viime vuosina pudotettu määrätietoisesti. Se tie on nyt käyty. Painopiste on siirrettävä palvelujen turvaamiseen, sillä ne luovat edellytyksiä ihmisten pärjäämiselle ja talouskasvulle. Palveluja tuottavat kunnat, joten niiden verotulopohjaa on vahvistettava. Muuten kansalaisten itse maksamat kustannukset nousevat. Se eriarvoistaa suomalaisia. Viime vuosina on kasvatettu tulonsiirtoja, mukaan lukien yritystuet. Tulonsiirrot ovat kuin antaisi nälkäiselle kalan. On parempi antaa onki: palveluja. Siksi veroratkaisuilla ehkäistään tuloerojen kasvua veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu estetään verolainsäädäntöä uudistamalla harmaa talous puretaan päivänvaloon veropohjaa yksinkertaistetaan ja laajennetaan erilaisia vähennyksiä karsimalla maa- ja metsätalousmaa pannaan verolle varallisuusveron palauttaminen selvitetään kunnille osoitetaan osa pääomatuloverosta sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset jaetaan tasaisesti kuntien ja sitä kautta kansalaisten kesken jos kunnille annetaan uusia tehtäviä, valtio korvaa niiden kustannukset kokonaan 6 Hyvinvointi omissa käsissä

7 Hyvinvointi omissa käsissä 7

8 8 Hyvinvointi omissa käsissä

9 Työelämä Suomi elää työstä, kaikenlaisesta työstä. On tunnistettava ja tunnustettava, että kaikki työ on tarpeellista ja arvokasta. Ja että kaikki työntekijät ansaitsevat hyvät työolot ja oikeudenmukaisen kohtelun, ammatista, sukupuolesta, iästä, taustasta ja työsuhteen muodosta riippumatta. Kaikesta työstä on myös saatava elämiseen riittävä toimeentulo, niin töissä ollessa, työttömyysjaksolla kuin eläkkeelläkin. Työelämän laatu näkyy vahvasti työn tuloksissa. Laadun tärkein tae on se, että on riittävästi osaavia työntekijöitä, johtaminen on kunnossa ja työt organisoidaan järkevästi. Suomalaista työelämää on kehitetty sopimalla: hallituksen, työntekijöiden ja työnantajien kolmikantaisella yhteistyöllä. Se on luottamusta, joka on tuonut menestystä ja auttanut luovimaan talouden karikoissa selvemmille vesille. Kun talousnäkymät ovat hankalat, on entistäkin tärkeämpää jatkaa kolmikantaista yhteistyötä. Työelämän murroksissa onnistumisen avainsanat ovat työrauha ja työntekijöiden tasavertainen kohtelu. Tarvitaan yhteistoimintaa, palvelussuhdeturvaa, työehtojen harmonisointia, ammattihierarkioiden madaltamista sekä ammatillisen osaamisen kehittämistä. Lukuisissa kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa on kosteusvaurioita. Lapset, nuoret, potilaat ja työntekijät altistuvat homesairauksille. Vaurioituneet rakennukset pitää korjata. Sairastuneita ja oireilevia on tuettava ja heidän oikeusturvansa taattava. Julkisella sektorilla työntekijät joutuvat venymään muun muassa kuntaliitosten ja uusien, laajojen sote-alueiden vuoksi. Yhä suurempi osa työntekijöistä on ikääntyneitä. Eläkeuudistus takaa, että heitä on jatkossa aina enemmän. Työssä jaksamista tukevat toimet ovat entistäkin tärkeämpiä. Jatkuvat hallinto- ja palvelurakenneuudistukset rasittavat kohtuuttomasti niin kunnissa kuin valtiollakin, ja perustehtävien hoito kärsii. Nyt pitää panna perustehtävät kuntoon ja antaa ihmisille työrauha. Siksi työelämää uudistetaan kolmikantaisella yhteistyöllä valtion ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaohjelmaa jatketaan sukupuolesta johtuvien palkkaerojen hävittämiseksi sote- ja muissa rakenneuudistuksissa varataan rahat palkkojen harmonisointiin, jotta palkkauksellinen yhdenvertaisuus toteutuu pätkä-, vuokra- ja silpputyötä tekevien sekä itsensä työllistäjien asemaa parannetaan nollasopimukset ja alipalkkaus kielletään ammattiliitoille säädetään joukkokanneoikeus työttömyysturvan ja eläketurvan rahoitus varmistetaan ikääntyminen otetaan vakavasti; mahdollisuuksia työn keventämiseen ja muokkaamiseen lisätään henkilöstön perehdyttämisestä uusiin työtehtäviin ja erityisesti uuden teknologian käyttöön huolehditaan paljon nykyistä paremmin palveluja ja työtapoja kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa kunnissa työnantajat ja työntekijät jatkavat määrätietoisesti työn ja palvelujen kehittämistä työelämän kehittämiseen annetaan riittävästi tukirahoitusta työelämän laatua nostetaan panostamalla työhyvinvointiin ja työkyvyn tukemiseen työuran kaikissa vaiheissa työpaikkojen työsuojelupäälliköille säädetään velvollisuus kouluttautua Hyvinvointi omissa käsissä 9

10 Turvallisuus Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä maita. Vertailuissa on mitattu sosiaalista yhtenäisyyttä, turvallisuutta, suvaitsevuutta, korruption vähäisyyttä ja hallinnon tehokkuutta. Tällaisena maana meidän tulee myös pysyä. Vakaana ja turvallisena sekä ihmisille että yrityksille. Parasta turvallisuuspolitiikka on vaalia yhteiskunnan eheyttä. On viisaampaa ehkäistä ongelmia ennalta kuin korjata vaurioita. Hyvät sote-, koulutus-, kulttuuri-, turvallisuus- ja viranomaispalvelut vähentävät syrjäytymistä, turvattomuutta ja yhteiskunnan kyynistymistä. Turvallisemmassa Suomessa uskalletaan välittää enemmän. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ei onnistu vapaaehtoisvoimin. Kyläpoliisit tai yksityinen vartiointi ei voi korvata viranomaistyötä. Sosiaalista eheyttä, kriminaalipolitiikkaa tai rajojen turvallisuutta ei voi hoitaa budjettinäkökulmasta. Hyvä, korruptoitumaton hallinto on iso voimavara ja keskeinen turvallisuus- ja kilpailutekijä. Ja olennainen osa jokaisen oikeusturvaa. Siksi julkisten palvelujen resurssit mitoitetaan niin, että Suomi pysyy maailman vähiten korruptoituneiden ja kilpailukykyisimpien maiden joukossa perustetaan verovajeohjelma, jossa määritellään poliisi-, tulli-, vero- ja rajaturvallisuusviranomaisten työnjako harmaan talouden, työvoiman väärinkäytön ja veronkierron kitkemisessä, ja taataan ohjelmalle riittävä rahoitus julkista valtaa sisältävät, kansalaisten oikeusturvaan keskeisesti vaikuttavat toiminnot ovat viranomaistyötä, jota ei ulkoisteta palo- ja pelastustoimen ja turvallisuussektorin henkilöstömäärä ja toimintamahdollisuudet pidetään riittävällä ja vakaalla tasolla turvallisuusalan henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen ja työuran jatkamiseen luodaan oma valtakunnallinen toimenpideohjelma turvallisuutta työelämässä lisätään takaamalla työsuojeluvalvonnalle riittävät resurssit ja vähentämällä työelämän riskejä 10 Hyvinvointi omissa käsissä

11 Hyvinvointi omissa käsissä 11

12 omissakäsissä.fi Äänestä eduskuntavaaleissa sunnuntaina ehdokasta, joka puolustaa julkisia palveluja. Ennakkoäänestys on kotimaassa ja ulkomailla

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI. TYÖTÄ OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA. Sosialidemokraatit tavoittelevat yhteiskuntaa, jota luonnehtii oikeudenmukaisuus, ihmisten

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 20.5.2015, liite 2 Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Linkit Keskusta: http://www.keskusta.fi/suomeksi/politiikka/vastaukset-15-kysymykseen

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä

Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä 13.5.2014 Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä Vapaaehtoistoiminnan merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Kansalaisareena ry:n tekemässä kyselyssä tiedusteltiin EU-vaaliehdokkailta näkemyksiä

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Talouspoliittinen ohjelma Hallituksen esitys liittokokoukselle 24.10.2009

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma Talouspoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.11.2009 1 Talouspolitiikan lähtökohdat ViNOn talouspolitiikan tavoitteena on ihmisten onnellinen elämä luonnon itseisarvoa kunnioittaen. Talouden

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Esittelyssä. eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat

Esittelyssä. eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat EDUSKUNTAVAALIT 2015 Liitossa Esittelyssä 2015 LAPPI 2 eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat 37 lääkäriehdokasta kertoo vaali teemansa ja keskeiset tavoitteensa eduskuntatyössä. Ehdokkaat esitellään vaalipiireittäin

Lisätiedot

Tasa-arvoa yli rajojen

Tasa-arvoa yli rajojen SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN 14. LIITTOKOKOUKSEN TAUSTA-ASIAKIRJA TYÖSTÄ JA TASA-ARVOSTA Tasa-arvoa yli rajojen Contents 1. PAREMPI SUOMI KAIKILLE...2 Yhdenkin työttömyys perheessä on yhteinen murhe

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Suomi paremmaksi investointikohteeksi

Suomi paremmaksi investointikohteeksi Suomi paremmaksi investointikohteeksi 2 2012 Helmikuu 2012 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 015o Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Suomi paremmaksi investointikohteeksi 1 Suomi

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva

EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva 1 Suomi on tällä hetkellä vakavassa tilan-teessa. Mikään entinen ei ole itsestään selvää. Kansalaisten mahdollisuudet elättää itsensä työllään ovat heikentyneet,

Lisätiedot

Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015

Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015 Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015 Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme yksilöön, joka osaa ja tahtoo ottaa

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Vaaliteema 2012. Hei vaan kaikille,

Vaaliteema 2012. Hei vaan kaikille, Vaaliteema 2012 Hei vaan kaikille, nimeni on Belle Selene Xia (ehdokasnumero: 713) ja olen Perussuomalaisten ehdokkaana tämän vuoden kunnallisvaaleissa. Uskon vahvaan talouteen ja haluan olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi?

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? polemia Yrjö Hakanen Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro Yrjö Hakanen Markkinoiden vai

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot