SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2003 Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Hallituksen toimintakertomus Vuosi lyhyesti Konsernirakenne Liikevaihto ja tulos Tilauskanta Tutkimus- ja kehitysmenot Investoinnit Kannattavuus Tase ja rahoitus IAS/IFRS-raportointi Yhtiökokous Valtuutukset Osakepääoma Osakevaihto Osakkeet ja omistussuhteet Sisäpiiriasiat Henkilöstö Näkymät Voitonjakoehdotus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilintarkastuskertomus

2 Konsernin rakenne SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET -liiketoimintaalueella konserni on Euroopan johtava kosketinkiskovalmistaja. Tavoitteena on vahvistaa edelleen asemia Euroopassa sekä pyrkiä merkittäväksi kosketinkiskotoimittajaksi myös Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pyrimme myös vahvistamaan asemaamme OEMtoimittajana kaikilla markkina-alueillamme. Liiketoiminta-alue pyrkii edelleen vahvistamaan asemiaan kaapelitietuotteiden merkittävänä toimittajana toimisto- ja liiketilarakentamisessa kotimaassa ja lähialueilla. KOMPONENTIT-liiketoiminta-alueen Espoon tehdas suunnittelee ja valmistaa jäähdyttimiä sekä asiakasräätälöityjä alumiinikomponentteja valikoidulle asiakaskunnalle. Pyrkimyksenä on luoda valikoitujen asiakkaiden kanssa tiiviitä kumppanuussuhteita päämääränä päästä integroiduksi osaksi asiakkaan valmistusketjua. Espoon tehtaan visiona on kuulua Euroopan johtaviin jäähdytinvalmistajiin ja edustaa maailmanluokan huipputasoa omalla osaamisalueellaan. KOMPONENTIT-liiketoiminta-alueen Nivalan tehtaan tavoitteena on laajentua kansainvälisesti toimivaksi tunnustetuksi vaativien hienomekaanisten alumiinikomponenttien toimittajaksi tietoliikenneteollisuudelle.

3 PROFIILIT-liiketoiminta-alueella painopisteenä on saavutettujen vahvojen asemien edelleen lujittaminen Suomessa ja lähialueilla niin räätälöityjen asiakasprofiilien kuin omina merkkituotteinaan markkinoitavien rakennusjärjestelmäprofiilien toimittajana. Profiileilla on myös tärkeä rooli muiden liiketoiminta-alueiden raaka-ainetoimittajana ja syvällisen metallurgisen alumiinituntemuksen osaamiskeskuksena.

4 Toimitusjohtajan katsaus Nordic Aluminiumin vuosi 2003 oli vaikea. Liikevaihto laski edellisvuodesta 6,5 % päätyen 73,05 milj. euroon. Kannattavuutta kyettiin kuitenkin parantamaan tehdyillä kustannussäästötoimenpiteillä. Tilikauden voitto koheni 2,6 milj. euroon, kun edellisvuonna jäätiin 1,03 milj. euroon. Investoinnit pysyivät liikevaihtoon nähden alhaisella tasolla. Yrityksen omistussuhteissa tapahtui merkittävä muutos, kun Stig Lival-Lindström ja OY Lival AB kasvattivat yhteenlaskettua osuuttaan osakkeista ja äänistä 65,82 %:iin. Samalla vaihtui myös yhtiön hallitus ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin Robert Paajanen alkaen. Yrityksessä on käynnistynyt tuottavuuden parantamiseen ja markkinoinnin aktivoimiseen tähtäävä, prosessimaiseen toimintaan perustuva organisaatiouudistus. Tämä uudistus tulee sisältämään kustannuksia säästäviä toimenpiteitä ja investointeja automaatioasteen nostamiseksi. Muutos tulee kuluvan vuoden aikana sitomaan yrityksen resursseja, mutta se luo perustan yhtiön kannattavalle ja dynaamiselle kehitykselle. Yrityksen asiakassuhteet ovat hyvässä kunnossa. Niiden edelleen kehittämiseen sekä uusien jakeluteiden avaamiseen Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä tullaan panostamaan. Markkinatilanne on hieman piristynyt kotimaassa ja Euroopan viennissä. Yritys odottaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla. Kirkkonummella maaliskuussa 2004, Robert Paajanen, toimitusjohtaja

5 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Toiminnan laajuus Liikevaihto, M 73,05 78,12 86,45 90,84 70,54 Muutos, % -6,5-9,6-4,8 28,8 15,1 Viennin ja ulkomaantoim.osuus liikev. % 38,2 37,9 34,6 31,9 32,6 Tuotekehitysmenot, M 1,37 1,68 1,77 1,73 1,59 % liikevaihdosta 1,9 2,2 2,0 1,9 2,3 Bruttoinvestoinnit, M 1,33 1,91 7,80 8,81 15,97 % liikevaihdosta 1,8 2,4 9,0 9,7 22,6 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö, M 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 Tilauskanta, M 4,29 4,96 5,47 7,42 5,98 Kannattavuus Liikevoitto, M 3,90 2,48 2,89 6,99 6,01 % liikevaihdosta 5,3 3,2 3,3 7,7 8,5 Voitto ennen satunnaisia eriä, M 3,58 1,48 2,32 6,37 5,70 % liikevaihdosta 4,9 1,9 2,7 7,0 8,1 Voitto ennen veroja, M 3,58 1,48 2,32 6,37 5,70 Tilikauden voitto, M 2,60 1,03 1,76 4,55 3,85 % liikevaihdosta 3,6 1,3 2,0 5,0 5,5 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,2 4,9 8,5 24,7 24,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 13,5 7,3 8,5 21,3 23,4 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, 0,56 0,22 0,38 0,98 0,83 Tilikauden voitto/osake, 0,56 0,22 0,38 0,98 0,83 Nimellisosinko/osake, *0,60 0,60 0,13 0,34 0,29 Osinkosuhde, % *106,3 268,0 34,2 34,6 34,2 Efektiivinen osinkotuotto, % *6,8 9,2 2,0 4,3 2,7 Omapääoma/osake, 4,39 4,49 4,45 4,40 3,71 P/E-luku 15,7 29,0 17,4 8,2 12,6

6 Kurssitiedot Tilikauden alin, 5,80 6,00 5,82 7,32 4,50 Tilikauden ylin, 8,84 8,50 10,00 13,00 10,55 Tilikauden keskikurssi, 8,19 7,75 9,29 11,24 7,75 Viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi, 8,54 6,48 6,78 8,00 10,37 Osakekannan markkina-arvo, M 40,8 30,0 30,6 36,9 48,5 Muut osaketiedot Nimellisarvo, /osake 1,28 1,28 1,28 1,28 1,26 Verotusarvo, /osake 5,920 4,410 4,760 5,425 7,350 Osakkeiden vaihto, milj. kpl 2,1 0,2 0,6 0,3 2,2 Osingonjako, M *2,8 2,8 0,6 1,6 1,3 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Current ratio) 1,4 1,3 1,1 1,0 1,2 Investointien omarahoitusaste, % Omavaraisuusaste, % 50,5 46,1 40,0 35,9 34,4 Korollinen vieras pääoma, M 6,82 10,34 16,41 14,68 16,16 Velkaantumisaste, % 13,9 40,2 76,1 51,8 61,8 Taseen loppusumma, M 40,11 45,03 51,45 56,73 49,82 * hallituksen ehdotus kokoontuvalle yhtiökokoukselle Tunnusluvut on laskettu kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti.

7 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Tulos ennen satunnaisia eriä: Saadaan suoraan tuloslaskelmakaavasta Tilikauden verot: Tuloslaskelman välittömät verot + - satunnaisten erien verovaikutus Tilikauden voitto: Tulos ennen veroja./. tuloslaskelman välittömät verot Oman pääoman tuottoprosentti (ROE): Tulos ennen satunnaisia eriä./. tilikauden verot Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä (kunkin kuukauden lopun arvojen keskiarvolla) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI): Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma./. korottomat velat (kunkin kuukauden lopun arvojen keskiarvolla) x 100 x 100 Maksuvalmius (Current ratio): Vaihto- ja rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Investointien omarahoitusaste: Rahoituslaskelman mukainen tulorahoitus Bruttoinvestoinnit Omavaraisuusaste: Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä Taseen loppusumma./. saadut ennakot Velkaantumisaste Korolliset velat kauden lopussa./. rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa Oma pääoma kauden lopussa x 100 x 100 x 100

8 NORDIC ALUMINIUM -KONSERNI OSAKEKOHTAISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA SELVITYKSET Tulos/osake: Tulos ennen satunnaisia eriä./. tilikauden verot Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä vuoden aikana Tilikauden voitto/osake: Tulos ennen veroja./. tuloslaskelman välittömät verot Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä vuoden aikana Nimellisosinko/osake: Yhtiökokouksen vahvistama osinko osakelajeittain Osinkosuhde: Osakeantikorjattu osinko/osake Tulos/osake x 100 Efektiivinen osinkotuotto: Osakeantikorjattu osinko/osake Osakeantikorjattu pörssikurssi (Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi) x 100 Oma pääoma/osake: Taseen oma pääoma Osakkeiden osakeantikorjattu laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä P/E - luku: Osakeantikorjattu pörssikurssi Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo: Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi (Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi)

9 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Vuosi lyhyesti Profiilit-liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni hieman kotimaan kysynnän hiljenemisen myötä, mutta yksikön kannattavuus säilyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Sähkötekniset tuotteet -liiketoimintayksikössä kysyntä kotimaassa hiljeni edellisvuodesta. Sen sijaan viennissä kyettiin kasvattamaan erityisesti kosketinkiskojen markkinoita. Liiketoiminnan kannattavuus parani merkittävästi tehtyjen rationalisoimistoimenpiteiden johdosta. Komponenttiliiketoiminnan liikevaihto pieneni hieman johtuen Yhdysvaltain kysynnän hiljenemisestä. Kotimaan kysyntä sen sijaan piristyi merkittävästi erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Konsernirakenne Nordic Aluminium Oyj:n emoyhtiö on Oy Lival Ab. Nordic Aluminium -konsernin muodostavat Kirkkonummella, Espoossa ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB Ruotsissa, Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa ja kauden aikana Viroon perustettu Baltian ja Venäjän myyntikonttori Nordic Aluminium OÜ. Konsernin liiketoiminnot jakautuvat kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Sähkötekniset tuotteet, Komponentit ja Profiilit. Liikevaihto ja tulos Nordic Aluminium -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2003 yhteensä 73,05 MEUR verrattuna edellisvuoden 78,12 MEUR:oon. Toimintaa tehostamalla kyettiin kuitenkin parantamaan yrityksen kannattavuutta. Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 38,2 %, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 37,9 %. Suurimmat vientimarkkinat vuonna 2003 olivat Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka. Liikevaihto henkilöä kohden säilyi ennallaan ollen 0,18 MEUR. Konsernin liikevoitto oli 3,90 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 2,48 MEUR. Tilauskanta Nordic Aluminium -konsernin tilauskanta vuoden 2003 päättyessä oli 4,29 MEUR (2002: 4,96 MEUR). Tilauskanta oli normaalitasolla johtuen alalle tyypillisistä hyvin lyhyistä tilaus- ja toimitusajoista. Tutkimus- ja kehitysmenot Nordic Aluminiumin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2003 olivat 1,37 MEUR (2002: 1,68 MEUR), mikä vastaa 1,9 % liikevaihdosta (2,2 %). Investoinnit Bruttoinvestoinnit vuonna 2003 olivat 1,33 MEUR (2002: 1,91 MEUR), ja ne kohdistuivat koneiden ja kaluston uusimiseen.

10 Kannattavuus Nordic Aluminium -konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2003 oli 13,5 % (2002: 7,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 13,2 % (2002: 4,9 %). Tulos osaketta kohden oli 0,56 euroa (0,22 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 4,39 euroa (4,49 euroa). Tase ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden 2003 päättyessä 40,11 MEUR (2002: 45,03 MEUR). Taseen pieneneminen johtui toisaalta investointien vähäisyydestä ja alhaisemmasta vaihto-omaisuuden tasosta, ja toisaalta korollisten velkojen alenemisesta. Liiketoiminnan kassavirta oli 9,91 MEUR (2002: 9,56 MEUR). Vuoden päättyessä Nordic Aluminium -konsernin omavaraisuusaste oli 50,5 % (2002: 46,1 %), korolliset velat 6,82 MEUR (10,34 MEUR) ja velkaantumisaste 13,9 % (40,2 %). IAS/IFRS-raportointi Nordic Aluminium Oyj julkaisee ensimmäisen IAS/IFRS-säännösten mukaan laaditun tilinpäätöksen vuodelta Valmistelutyö uusien säännösten mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön on aloitettu tilikauden aikana ja toteutetaan laaditun suunnitelman mukaan. Yhtiökokous Nordic Aluminium Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Vuoden 2002 osingoksi vahvistettiin 0,60 euroa osaketta kohden (0,13 euroa) eli yhteensä 2,77 milj. euroa. Yhtiökokous valitsi Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Pekka Böökin, Antti Lagerroosin, Pertti Laineen ja Stig Lival-Lindströmin. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Böökin. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisön ja KHT Petteri Olavi Guttormin sekä varatilintarkastajaksi KHT Timo Antero Tuokon. Nordic Aluminium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi kokouksessaan yhtiön hallituksen jäseniksi Stig Lival-Lindströmin, Robert Paajasen ja Eric Westerlundin. Hallitus valitsi samalla päivämäärällä puheenjohtajakseen Stig Lival-Lindströmin. Hallitus valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi ins., emba Robert Paajasen alkaen ja irtisanoi toimitusjohtaja Vesa Siitarin johtajasopimuksen. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Tomi Englundin ja KHT Lars Winbergin sekä varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, KHT-Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg. Valtuutukset Hallituksella ei ole voimassaolevia valtuutuksia yhtiön osakepääoman nostamiseksi, omien osakkeiden lunastamiseksi tai vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optiolainojen ottamiseksi. Osakepääoma Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden nimellisarvo on 1,28 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä tilikauden 2003 päättyessä oli Rekisteröity osakepääoma on ,96 euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus. Nordic Aluminium Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta Nordic Aluminiumin vuoden 1998 optiolainaan liittyvät optio-oikeudet 1-4 ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Optiotodistusten yhteenlaskettu määrä on kpl. Kullakin optiotodistuksella voi merkitä yhden Nordic Aluminium Oyj:n osakkeen porrastetusti Vuoden 2003

11 päättyessä merkintähinta oli 9,32 euroa. Optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita. Osakevaihto Nordic Aluminium Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuoden 2003 aikana pörssikaupassa yhteensä kpl, mikä vastaa 45,3 % (2002: 5,4 %) yhtiön koko osakekannasta. Vuoden ylin noteeraus oli 8,84 euroa ja vuoden alin 5,80 euroa. Keskikurssi oli 8,19 euroa. Vuoden viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi oli 8,54 euroa. Osakkeet ja omistussuhteet Lokakuun 6. päivänä Nordic Aluminium ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Stig Lival-Lindströmin enemmistöomistuksessa oleva Oy Lival Ab oli nostanut omistusosuutensa yli puoleen Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Stig Lival-Lindströmin ja Oy Lival Ab:n yhteenlaskettu osuus osakkeista ja äänistä nousi 65,82 %:iin. Lokakuun 6. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon myös siitä, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma- Sammon omistusosuus Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20). Varma-Sammon omistusosuus osakepääomasta ja äänimäärästä on kpl, 5,42 prosenttia. Ja edelleen lokakuun 6. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Pertti Laine ja hänen määräysvallassaan oleva Veikko Laine Oy ovat irrottautuneet kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta ja niiden omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Joulukuun 19. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola on irrottautunut kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta myymällä aiemmat omistuksensa osakekaupoilla. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Vuoden aikana Nordic Aluminium Oyj:n omistuksessa ei tapahtunut muita merkittäviä muutoksia. Tilikauden 2003 päättyessä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistus jakautui seuraavasti: Suurimmat osakkeenomistajat Omistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänivallasta % Oy Lival Ab ,2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ,4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,0 Placeringsfonden Aktia Capital ,0 Lival-Lindström, Stig ,6 Fim Fenno Sijoitusrahasto ,0 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken AB (hall.) ,9 OP-Suomi Kasvu Sijoitusrahasto ,3 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ,8 Teknologiateollisuus ,7 Muut ,1 Yhteensä ,0 Hallintarekisteröityjen osakkeiden määrä vuoden 2003 päättyessä oli , mikä vastaa 2,33 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Osakkeenomistajien kokonaismäärä vuoden lopussa oli 717.

12 Omistusjakauma sektoreittain Osakkeiden lukumäärä Osuus % Yritykset ,14 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,92 Julkisyhteisöt ,72 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,57 Kotitaloudet ,48 Ulkomaat ,17 Yhteensä ,0 Omistusjakauma osakkeiden määrän mukaan Osakkeiden määrä Omistajat, lkm % Osakkeiden lukumäärä % , , , , , , , , , , , ,24 Yhteensä , ,0 Sisäpiiriasiat Nordic Aluminium noudattaa toiminnassaan Helsingin Pörssin suosittelemia sisäpiiriohjeita. Henkilöstö Vuonna 2003 Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 407 henkilöä. Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 435 henkilöä. Kysynnän heikentymisen myötä on henkilöstön määrää sopeutettu vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tilikauden 2003 päättyessä konsernin palveluksessa oli 387 henkilöä verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 423 henkilöön. Näkymät Markkinatilanne on hieman piristynyt kotimaassa ja Euroopan viennissä. Yritys odottaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla.

13 Yrityksessä on käynnistynyt tuottavuuden parantamiseen ja markkinoinnin aktivoimiseen tähtäävä, prosessimaiseen toimintaan perustuva organisaatiouudistus. Tämä uudistus tulee sisältämään kustannuksia säästäviä toimenpiteitä ja investointeja automaatioasteen nostamiseksi. Muutos tulee kuluvan vuoden aikana sitomaan yrityksen resursseja, mutta se luo perustan yhtiön kannattavalle ja dynaamiselle kehitykselle. Voitonjakoehdotus Konsernin voittovarat ovat konsernitaseen mukaan ,78 euroa ja jakokelpoiset varat ,99 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto on ,67 euroa, jonka jälkeen emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat ,29 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä ,20 euroa, ja että loput ,09 euroa jätetään taseen voittovaroihin. Helsingissä Stig Lival-Lindström puheenjohtaja Robert Paajanen Eric Westerlund

14 Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite Liikevaihto 4 73,05 78,12 69,04 73,57 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -0,55-0,61-0,49-0,51 Liiketoiminnan muut tuotot 0,03 0,19 0,18 0,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 31,27 34,31 30,65 33,59 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,06 0,17 0,06 0,21 Ulkopuoliset palvelut 5 4,91 5,69 3,95 4,28 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6 13,10 13,94 12,54 13,37 Henkilösivukulut 6 2,99 4,01 2,87 3,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 9 6,60 6,63 6,60 6,57 Liiketoiminnan muut kulut 9,72 10,46 8,79 9,32 Liiketoiminnan kulut yhteensä 68,64 75,21 65,47 71,22 LIIKEVOITTO 3,90 2,48 3,27 2,20 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 7 0,06 0,05 0,09 0,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7-0,38-1,05-0,69-1,29 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -0,32-1,00-0,61-1,19 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3,58 1,48 2,66 1,00 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 9 0,00 0,00 1,23 0,91

15 VOITTO ENNEN VEROJA 3,58 1,48 3,89 1,91 Tuloverot 8-1,18-0,62-1,16-0,57 Laskennallisen verovelan muutos 8 0,21 0,17 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 2,60 1,03 2,73 1,34

16 Tase VASTAAVAA KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 10 0,54 0,75 0,54 0,75 Liikearvo 10 0,08 0,19 0,81 1,64 Konserniliikearvo 10 0,50 0,68 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 10 2,25 2,67 0,50 0,68 Ennakkomaksut 10 0,00 0,03 0,00 0,03 Yhteensä 3,37 4,31 1,85 3,10 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 11 0,30 0,35 0,30 0,35 Koneet ja kalusto 11 16,97 21,38 16,07 20,05 Muut aineelliset hyödykkeet 11 0,17 0,21 0,17 0,21 Keskeneräiset hankinnat 11 0,19 0,02 0,19 0,02 Yhteensä 17,63 21,96 16,73 20,62 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 12,13 0,00 0,00 0,62 0,61 Muut osakkeet ja osuudet 12 0,02 0,02 0,02 0,02 Yhteensä 0,02 0,02 0,64 0,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1,36 1,42 1,16 1,22 Keskeneräiset tuotteet 2,53 3,07 2,44 2,92 Valmiit tuotteet/tavarat 2,55 2,55 2,53 2,54 Yhteensä 6,44 7,04 6,13 6,68 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 1,86 1,58

17 Muut saamiset 0,12 0,17 0,12 0,17 Laskennallinen verosaaminen 18 0,19 0,24 0,00 0,00 Yhteensä 0,31 0,42 1,98 1,75 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 7,95 8,63 6,67 7,48 Ennakkomaksut 0,02 0,00 0,02 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 0,00 0,00 0,75 0,97 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,03 0,00 0,03 Siirtosaamiset 15 0,30 0,53 0,20 0,35 Laskennallinen verosaaminen 18 0,07 0,09 0,00 0,00 Yhteensä 8,34 9,29 7,64 8,83 Rahat ja pankkisaamiset 4,01 2,00 3,41 1,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ 40,11 45,03 38,38 42,73 VASTATTAVAA KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite Osakepääoma 16 5,91 5,91 5,91 5,91 Ylikurssirahasto 16 2,06 2,06 2,06 2,06 Edellisten tilikausien voitto 16 10,00 12,01 5,14 6,57 Muuntoero 16-0,30-0,27 0,00 0,00 Tilikauden voitto 16 2,60 1,03 2,73 1,34 Oma pääoma yhteensä 20,27 20,74 15,84 15,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoerot 0,00 0,00 4,40 5,63 VIERAS PÄÄOMA

18 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 20 5,10 7,51 5,10 6,98 Laskennallinen verovelka 18 1,48 1,86 0,00 0,00 6,58 9,37 5,10 6,98 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1,72 2,83 1,72 2,04 Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,52 Ostovelat 5,27 6,34 5,18 6,18 Velat saman konsernin yrityksille 21 0,00 0,00 0,17 0,03 Muut lyhytaikaiset velat 0,78 0,93 0,72 0,74 Siirtovelat 22 5,32 4,75 5,27 4,73 Laskennallinen verovelka 18 0,16 0,06 0,00 0,00 13,26 14,91 13,05 14,24 Vieras pääoma yhteensä 19,84 24,29 18,15 21,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40,11 45,03 38,38 42,73

19 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA KONSERNI EMOYHTIÖ TULORAHOITUS, M EUR Liikevoitto 3,90 2,48 3,27 2,20 Poistot 6,60 6,63 6,60 6,57 Rahoitustuotot ja -kulut -0,32-1,00-0,60-1,19 Tilikauden verot -1,19-0,62-1,16-0,57 Muut oikaisut 0,00-0,01 0,00 0,00 Yhteensä 9,00 7,49 8,10 7,00 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuus, lisäys(-)/vähennys(+) 0,60 0,75 0,55 0,72 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys(+) 0,95 1,62 1,21 1,02 Korottomat lyhytaik.velat, lisäys(+)/vähennys(-) -0,64-0,31-0,35-0,22 Yhteensä 0,91 2,07 1,42 1,52 Liiketoiminnan kassavirta 9,91 9,56 9,52 8,51 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit -1,33-1,91-1,47-1,86 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0,21 0,00 0,21 Yhteensä -1,33-1,70-1,47-1,65 Kassavirta ennen rahoitusta 8,57 7,86 8,05 6,87 RAHOITUS Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,03 0,03 0,03 0,03 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -1,11-3,09-0,84-3,04 Pitkäaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -2,71-2,98-1,88-2,56 Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00-0,29 0,30 Osakepääoman lisäys(+)/vähennys(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylikurssirahaston lisäys(+)/vähennys(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Osingonjako -2,77-0,60-2,77-0,60 Yhteensä -6,56-6,64-5,75-5,88 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,01 1,22 2,30 0,99 Taseen mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,01 1,22 2,30 0,99

20 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. KONSERNIRAKENNE Nordic Aluminium -konsernin muodostavat emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj Helsingistä sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB (Ruotsi), Nordic Aluminium, Inc. (USA) ja Nordic Aluminium OÜ (Viro). Nordic Aluminium -konsernin tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Nordic Aluminium Oyj:n pääkonttorista PL 117, Kirkkonummi. 2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Ulkomaanrahanmääräiset saatavat ja velat on muutettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivänä noteerattuja virallisia valuuttakursseja. Yhtiö solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen taseessa olevien saatavien ja velkojen sekä todennäköisten osto- ja myyntitilausten ja -sopimusten valuuttariskiä. Käytetyt valuuttajohdannaiset ovat valuuttatermiinejä. Metallijohdannaissopimuksia (käytännössäalumiinifutuureja) yhtiö solmii suojatakseen alumiinin maailmanmarkkinahintaan pohjautuvien myyntien sekä raaka-aineostojen hintariskiä. Suojauksista aiheutuneilla realisoituneilla ja realisoitumattomilla voitoilla ja tappioilla sekä valuuttatermiinien korkoeron jaksotetulla osuudella oikaistaan suojauksen kohteesta syntyneitä kuluja ja tuottoja. Kun suojataan tilauskannasta ja sitovista tai todennäköisistä ostoista ja myynneistä tulevaisuudessa syntyvää kassavirtaa, suojausinstrumentista syntyvä arvostustulos ei sisälly tilinpäätökseen, vaan se kohdistetaan suojattavasta erästä aikanaan syntyviä tuottoja tai kuluja vastaan. Käyttöomaisuusinvestoinnit on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Konsernissa on käytössä yhdenmukaiset poistoajat. Vaihto-omaisuus esitetään keskihintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on sisällytetty muuttuvien menojen lisäksi hankinnan ja valmistuksen kiinteitä menoja.

21 3. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän virallisten keskikurssien mukaan. Tuloslaskelmat on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssilla, joka on keskiarvo kunkin kuukauden viimeisen päivän Suomen Pankin julkistamasta virallisesta keskikurssista. Tytäryhtiösijoitusten eliminoinnissa syntynyt muuntoero on kokonaan kohdistettu vapaaseen omaan pääomaan. Laskennalliset verosaamiset ja -velat on käsitelty konsernitilinpäätöksessä kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen mukaisesti. 4. LIIKEVAIHTO MARKKINA- ALUEITTAIN (TOIMITUSMAITTAIN) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Suomi Muut Pohjoismaat EU-maat (ei Pohjoismaat) Muu Eurooppa (ei EU, ei Pohjoismaat) Muut markkina-alueet Yhteensä ULKOPUOLISET PALVELUT Valmistustoiminnan alihankinta Kunnossapito Yhteensä HENKILÖSTÖ Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Luontaisedut

22 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien palkat ja palkkiot Henkilökunta keskimäärin RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut rahoitustuotot yhteensä Korkokulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Muut rahoituskulut yhteensä TULOVEROT Välittömät verot Tilikaudelta Edellisiltä tilikausilta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä

23 9. POISTOT Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Tehdaskoneisto Tehdaskalusto ja työkalut Konttorikoneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Suunnitelman mukaiset poistot: 3-5 vuotta 10 vuotta 3-5 vuotta 10 vuotta 5-20 vuotta 5 vuotta 3-10 vuotta 20 vuotta Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Puristustyökalut Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset

24 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno

25 Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Kurssiero Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Puristustyökalut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Keskeneräiset hankinnat

Liiketoiminnan rakenne

Liiketoiminnan rakenne Vuosikertomus 2000 Liiketoiminnan rakenne Sähkötekniset tuotteet Komponentit Profiilit Kosketinkiskot Kaapelitiet Tietoliikennekomponentit Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden komponentit Asiakasprofiilit

Lisätiedot

Sisältö. Rakenne ja tavoitteet...2 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...3 Toimitusjohtajan katsaus...4

Sisältö. Rakenne ja tavoitteet...2 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Vuosikertomus Sisältö Rakenne ja tavoitteet...2 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Liiketoiminta-alueet Sähkötekniset tuotteet...6 Komponentit...8 Profiilit...10

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

visio visio Laroxin asiakkaidemme prosessien kilpailukykyä. nesteen- ja kiintoaineenerotuksen ratkaisujen tarjoaja.

visio visio Laroxin asiakkaidemme prosessien kilpailukykyä. nesteen- ja kiintoaineenerotuksen ratkaisujen tarjoaja. VUOSIKERTOMUS 2003 Laroxinmissio Alamme on nesteen- ja kiintoaineen erotus; tuotamme lisäarvoa sidosryhmillemme tehostamalla asiakkaidemme prosessien kilpailukykyä. Larox Oyj PL 29 53101 Lappeenranta Puhelin

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 1 9 9 9 Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 4 611 fax (015) 46 1216 Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (01) 7 711 fax (01) 77 1500

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Julkaistu: 2004-01-28 13:00:21 CET Teleste Oyj - neljännesvuosikatsaus TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Teleste

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Vuosi 2002 lyhyesti, tunnuslukuja 4 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 6 Perlos 8 Kyro 10 GWS Systems 12 GWS Pikval 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002 16

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics vuosikertomus 2001 your global partner in electronics 2 " Yritykset, jotka pystyvät edelleen tehostamaan toimintaansa, minimoimaan riskinsä, verkottumaan parhaiden partnereiden kanssa ja hoitamaan kokonaislogistiikkansa

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 1999 Tietoja osakkeenomistajille YHTIÖKOKOUS Kauppakaari Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 20. maaliskuuta 2000 alkaen klo 17.00 Kansallissalissa, osoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA Tilinpäätös 2001 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2001 5 KONSERNIN TASE 31.12.2001 6 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 6.11.2000-31.12.2001

Lisätiedot