SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2003 Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Hallituksen toimintakertomus Vuosi lyhyesti Konsernirakenne Liikevaihto ja tulos Tilauskanta Tutkimus- ja kehitysmenot Investoinnit Kannattavuus Tase ja rahoitus IAS/IFRS-raportointi Yhtiökokous Valtuutukset Osakepääoma Osakevaihto Osakkeet ja omistussuhteet Sisäpiiriasiat Henkilöstö Näkymät Voitonjakoehdotus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilintarkastuskertomus

2 Konsernin rakenne SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET -liiketoimintaalueella konserni on Euroopan johtava kosketinkiskovalmistaja. Tavoitteena on vahvistaa edelleen asemia Euroopassa sekä pyrkiä merkittäväksi kosketinkiskotoimittajaksi myös Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pyrimme myös vahvistamaan asemaamme OEMtoimittajana kaikilla markkina-alueillamme. Liiketoiminta-alue pyrkii edelleen vahvistamaan asemiaan kaapelitietuotteiden merkittävänä toimittajana toimisto- ja liiketilarakentamisessa kotimaassa ja lähialueilla. KOMPONENTIT-liiketoiminta-alueen Espoon tehdas suunnittelee ja valmistaa jäähdyttimiä sekä asiakasräätälöityjä alumiinikomponentteja valikoidulle asiakaskunnalle. Pyrkimyksenä on luoda valikoitujen asiakkaiden kanssa tiiviitä kumppanuussuhteita päämääränä päästä integroiduksi osaksi asiakkaan valmistusketjua. Espoon tehtaan visiona on kuulua Euroopan johtaviin jäähdytinvalmistajiin ja edustaa maailmanluokan huipputasoa omalla osaamisalueellaan. KOMPONENTIT-liiketoiminta-alueen Nivalan tehtaan tavoitteena on laajentua kansainvälisesti toimivaksi tunnustetuksi vaativien hienomekaanisten alumiinikomponenttien toimittajaksi tietoliikenneteollisuudelle.

3 PROFIILIT-liiketoiminta-alueella painopisteenä on saavutettujen vahvojen asemien edelleen lujittaminen Suomessa ja lähialueilla niin räätälöityjen asiakasprofiilien kuin omina merkkituotteinaan markkinoitavien rakennusjärjestelmäprofiilien toimittajana. Profiileilla on myös tärkeä rooli muiden liiketoiminta-alueiden raaka-ainetoimittajana ja syvällisen metallurgisen alumiinituntemuksen osaamiskeskuksena.

4 Toimitusjohtajan katsaus Nordic Aluminiumin vuosi 2003 oli vaikea. Liikevaihto laski edellisvuodesta 6,5 % päätyen 73,05 milj. euroon. Kannattavuutta kyettiin kuitenkin parantamaan tehdyillä kustannussäästötoimenpiteillä. Tilikauden voitto koheni 2,6 milj. euroon, kun edellisvuonna jäätiin 1,03 milj. euroon. Investoinnit pysyivät liikevaihtoon nähden alhaisella tasolla. Yrityksen omistussuhteissa tapahtui merkittävä muutos, kun Stig Lival-Lindström ja OY Lival AB kasvattivat yhteenlaskettua osuuttaan osakkeista ja äänistä 65,82 %:iin. Samalla vaihtui myös yhtiön hallitus ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin Robert Paajanen alkaen. Yrityksessä on käynnistynyt tuottavuuden parantamiseen ja markkinoinnin aktivoimiseen tähtäävä, prosessimaiseen toimintaan perustuva organisaatiouudistus. Tämä uudistus tulee sisältämään kustannuksia säästäviä toimenpiteitä ja investointeja automaatioasteen nostamiseksi. Muutos tulee kuluvan vuoden aikana sitomaan yrityksen resursseja, mutta se luo perustan yhtiön kannattavalle ja dynaamiselle kehitykselle. Yrityksen asiakassuhteet ovat hyvässä kunnossa. Niiden edelleen kehittämiseen sekä uusien jakeluteiden avaamiseen Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä tullaan panostamaan. Markkinatilanne on hieman piristynyt kotimaassa ja Euroopan viennissä. Yritys odottaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla. Kirkkonummella maaliskuussa 2004, Robert Paajanen, toimitusjohtaja

5 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Toiminnan laajuus Liikevaihto, M 73,05 78,12 86,45 90,84 70,54 Muutos, % -6,5-9,6-4,8 28,8 15,1 Viennin ja ulkomaantoim.osuus liikev. % 38,2 37,9 34,6 31,9 32,6 Tuotekehitysmenot, M 1,37 1,68 1,77 1,73 1,59 % liikevaihdosta 1,9 2,2 2,0 1,9 2,3 Bruttoinvestoinnit, M 1,33 1,91 7,80 8,81 15,97 % liikevaihdosta 1,8 2,4 9,0 9,7 22,6 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö, M 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 Tilauskanta, M 4,29 4,96 5,47 7,42 5,98 Kannattavuus Liikevoitto, M 3,90 2,48 2,89 6,99 6,01 % liikevaihdosta 5,3 3,2 3,3 7,7 8,5 Voitto ennen satunnaisia eriä, M 3,58 1,48 2,32 6,37 5,70 % liikevaihdosta 4,9 1,9 2,7 7,0 8,1 Voitto ennen veroja, M 3,58 1,48 2,32 6,37 5,70 Tilikauden voitto, M 2,60 1,03 1,76 4,55 3,85 % liikevaihdosta 3,6 1,3 2,0 5,0 5,5 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,2 4,9 8,5 24,7 24,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 13,5 7,3 8,5 21,3 23,4 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, 0,56 0,22 0,38 0,98 0,83 Tilikauden voitto/osake, 0,56 0,22 0,38 0,98 0,83 Nimellisosinko/osake, *0,60 0,60 0,13 0,34 0,29 Osinkosuhde, % *106,3 268,0 34,2 34,6 34,2 Efektiivinen osinkotuotto, % *6,8 9,2 2,0 4,3 2,7 Omapääoma/osake, 4,39 4,49 4,45 4,40 3,71 P/E-luku 15,7 29,0 17,4 8,2 12,6

6 Kurssitiedot Tilikauden alin, 5,80 6,00 5,82 7,32 4,50 Tilikauden ylin, 8,84 8,50 10,00 13,00 10,55 Tilikauden keskikurssi, 8,19 7,75 9,29 11,24 7,75 Viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi, 8,54 6,48 6,78 8,00 10,37 Osakekannan markkina-arvo, M 40,8 30,0 30,6 36,9 48,5 Muut osaketiedot Nimellisarvo, /osake 1,28 1,28 1,28 1,28 1,26 Verotusarvo, /osake 5,920 4,410 4,760 5,425 7,350 Osakkeiden vaihto, milj. kpl 2,1 0,2 0,6 0,3 2,2 Osingonjako, M *2,8 2,8 0,6 1,6 1,3 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Current ratio) 1,4 1,3 1,1 1,0 1,2 Investointien omarahoitusaste, % Omavaraisuusaste, % 50,5 46,1 40,0 35,9 34,4 Korollinen vieras pääoma, M 6,82 10,34 16,41 14,68 16,16 Velkaantumisaste, % 13,9 40,2 76,1 51,8 61,8 Taseen loppusumma, M 40,11 45,03 51,45 56,73 49,82 * hallituksen ehdotus kokoontuvalle yhtiökokoukselle Tunnusluvut on laskettu kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti.

7 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Tulos ennen satunnaisia eriä: Saadaan suoraan tuloslaskelmakaavasta Tilikauden verot: Tuloslaskelman välittömät verot + - satunnaisten erien verovaikutus Tilikauden voitto: Tulos ennen veroja./. tuloslaskelman välittömät verot Oman pääoman tuottoprosentti (ROE): Tulos ennen satunnaisia eriä./. tilikauden verot Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä (kunkin kuukauden lopun arvojen keskiarvolla) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI): Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma./. korottomat velat (kunkin kuukauden lopun arvojen keskiarvolla) x 100 x 100 Maksuvalmius (Current ratio): Vaihto- ja rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Investointien omarahoitusaste: Rahoituslaskelman mukainen tulorahoitus Bruttoinvestoinnit Omavaraisuusaste: Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä Taseen loppusumma./. saadut ennakot Velkaantumisaste Korolliset velat kauden lopussa./. rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa Oma pääoma kauden lopussa x 100 x 100 x 100

8 NORDIC ALUMINIUM -KONSERNI OSAKEKOHTAISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA SELVITYKSET Tulos/osake: Tulos ennen satunnaisia eriä./. tilikauden verot Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä vuoden aikana Tilikauden voitto/osake: Tulos ennen veroja./. tuloslaskelman välittömät verot Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä vuoden aikana Nimellisosinko/osake: Yhtiökokouksen vahvistama osinko osakelajeittain Osinkosuhde: Osakeantikorjattu osinko/osake Tulos/osake x 100 Efektiivinen osinkotuotto: Osakeantikorjattu osinko/osake Osakeantikorjattu pörssikurssi (Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi) x 100 Oma pääoma/osake: Taseen oma pääoma Osakkeiden osakeantikorjattu laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä P/E - luku: Osakeantikorjattu pörssikurssi Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo: Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi (Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi)

9 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Vuosi lyhyesti Profiilit-liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni hieman kotimaan kysynnän hiljenemisen myötä, mutta yksikön kannattavuus säilyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Sähkötekniset tuotteet -liiketoimintayksikössä kysyntä kotimaassa hiljeni edellisvuodesta. Sen sijaan viennissä kyettiin kasvattamaan erityisesti kosketinkiskojen markkinoita. Liiketoiminnan kannattavuus parani merkittävästi tehtyjen rationalisoimistoimenpiteiden johdosta. Komponenttiliiketoiminnan liikevaihto pieneni hieman johtuen Yhdysvaltain kysynnän hiljenemisestä. Kotimaan kysyntä sen sijaan piristyi merkittävästi erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Konsernirakenne Nordic Aluminium Oyj:n emoyhtiö on Oy Lival Ab. Nordic Aluminium -konsernin muodostavat Kirkkonummella, Espoossa ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB Ruotsissa, Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa ja kauden aikana Viroon perustettu Baltian ja Venäjän myyntikonttori Nordic Aluminium OÜ. Konsernin liiketoiminnot jakautuvat kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Sähkötekniset tuotteet, Komponentit ja Profiilit. Liikevaihto ja tulos Nordic Aluminium -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2003 yhteensä 73,05 MEUR verrattuna edellisvuoden 78,12 MEUR:oon. Toimintaa tehostamalla kyettiin kuitenkin parantamaan yrityksen kannattavuutta. Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 38,2 %, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 37,9 %. Suurimmat vientimarkkinat vuonna 2003 olivat Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka. Liikevaihto henkilöä kohden säilyi ennallaan ollen 0,18 MEUR. Konsernin liikevoitto oli 3,90 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 2,48 MEUR. Tilauskanta Nordic Aluminium -konsernin tilauskanta vuoden 2003 päättyessä oli 4,29 MEUR (2002: 4,96 MEUR). Tilauskanta oli normaalitasolla johtuen alalle tyypillisistä hyvin lyhyistä tilaus- ja toimitusajoista. Tutkimus- ja kehitysmenot Nordic Aluminiumin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2003 olivat 1,37 MEUR (2002: 1,68 MEUR), mikä vastaa 1,9 % liikevaihdosta (2,2 %). Investoinnit Bruttoinvestoinnit vuonna 2003 olivat 1,33 MEUR (2002: 1,91 MEUR), ja ne kohdistuivat koneiden ja kaluston uusimiseen.

10 Kannattavuus Nordic Aluminium -konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2003 oli 13,5 % (2002: 7,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 13,2 % (2002: 4,9 %). Tulos osaketta kohden oli 0,56 euroa (0,22 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 4,39 euroa (4,49 euroa). Tase ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden 2003 päättyessä 40,11 MEUR (2002: 45,03 MEUR). Taseen pieneneminen johtui toisaalta investointien vähäisyydestä ja alhaisemmasta vaihto-omaisuuden tasosta, ja toisaalta korollisten velkojen alenemisesta. Liiketoiminnan kassavirta oli 9,91 MEUR (2002: 9,56 MEUR). Vuoden päättyessä Nordic Aluminium -konsernin omavaraisuusaste oli 50,5 % (2002: 46,1 %), korolliset velat 6,82 MEUR (10,34 MEUR) ja velkaantumisaste 13,9 % (40,2 %). IAS/IFRS-raportointi Nordic Aluminium Oyj julkaisee ensimmäisen IAS/IFRS-säännösten mukaan laaditun tilinpäätöksen vuodelta Valmistelutyö uusien säännösten mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön on aloitettu tilikauden aikana ja toteutetaan laaditun suunnitelman mukaan. Yhtiökokous Nordic Aluminium Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Vuoden 2002 osingoksi vahvistettiin 0,60 euroa osaketta kohden (0,13 euroa) eli yhteensä 2,77 milj. euroa. Yhtiökokous valitsi Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Pekka Böökin, Antti Lagerroosin, Pertti Laineen ja Stig Lival-Lindströmin. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Böökin. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisön ja KHT Petteri Olavi Guttormin sekä varatilintarkastajaksi KHT Timo Antero Tuokon. Nordic Aluminium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi kokouksessaan yhtiön hallituksen jäseniksi Stig Lival-Lindströmin, Robert Paajasen ja Eric Westerlundin. Hallitus valitsi samalla päivämäärällä puheenjohtajakseen Stig Lival-Lindströmin. Hallitus valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi ins., emba Robert Paajasen alkaen ja irtisanoi toimitusjohtaja Vesa Siitarin johtajasopimuksen. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Tomi Englundin ja KHT Lars Winbergin sekä varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, KHT-Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg. Valtuutukset Hallituksella ei ole voimassaolevia valtuutuksia yhtiön osakepääoman nostamiseksi, omien osakkeiden lunastamiseksi tai vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optiolainojen ottamiseksi. Osakepääoma Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden nimellisarvo on 1,28 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä tilikauden 2003 päättyessä oli Rekisteröity osakepääoma on ,96 euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus. Nordic Aluminium Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta Nordic Aluminiumin vuoden 1998 optiolainaan liittyvät optio-oikeudet 1-4 ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Optiotodistusten yhteenlaskettu määrä on kpl. Kullakin optiotodistuksella voi merkitä yhden Nordic Aluminium Oyj:n osakkeen porrastetusti Vuoden 2003

11 päättyessä merkintähinta oli 9,32 euroa. Optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita. Osakevaihto Nordic Aluminium Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuoden 2003 aikana pörssikaupassa yhteensä kpl, mikä vastaa 45,3 % (2002: 5,4 %) yhtiön koko osakekannasta. Vuoden ylin noteeraus oli 8,84 euroa ja vuoden alin 5,80 euroa. Keskikurssi oli 8,19 euroa. Vuoden viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi oli 8,54 euroa. Osakkeet ja omistussuhteet Lokakuun 6. päivänä Nordic Aluminium ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Stig Lival-Lindströmin enemmistöomistuksessa oleva Oy Lival Ab oli nostanut omistusosuutensa yli puoleen Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Stig Lival-Lindströmin ja Oy Lival Ab:n yhteenlaskettu osuus osakkeista ja äänistä nousi 65,82 %:iin. Lokakuun 6. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon myös siitä, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma- Sammon omistusosuus Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20). Varma-Sammon omistusosuus osakepääomasta ja äänimäärästä on kpl, 5,42 prosenttia. Ja edelleen lokakuun 6. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Pertti Laine ja hänen määräysvallassaan oleva Veikko Laine Oy ovat irrottautuneet kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta ja niiden omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Joulukuun 19. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola on irrottautunut kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta myymällä aiemmat omistuksensa osakekaupoilla. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Vuoden aikana Nordic Aluminium Oyj:n omistuksessa ei tapahtunut muita merkittäviä muutoksia. Tilikauden 2003 päättyessä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistus jakautui seuraavasti: Suurimmat osakkeenomistajat Omistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänivallasta % Oy Lival Ab ,2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ,4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,0 Placeringsfonden Aktia Capital ,0 Lival-Lindström, Stig ,6 Fim Fenno Sijoitusrahasto ,0 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken AB (hall.) ,9 OP-Suomi Kasvu Sijoitusrahasto ,3 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ,8 Teknologiateollisuus ,7 Muut ,1 Yhteensä ,0 Hallintarekisteröityjen osakkeiden määrä vuoden 2003 päättyessä oli , mikä vastaa 2,33 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Osakkeenomistajien kokonaismäärä vuoden lopussa oli 717.

12 Omistusjakauma sektoreittain Osakkeiden lukumäärä Osuus % Yritykset ,14 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,92 Julkisyhteisöt ,72 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,57 Kotitaloudet ,48 Ulkomaat ,17 Yhteensä ,0 Omistusjakauma osakkeiden määrän mukaan Osakkeiden määrä Omistajat, lkm % Osakkeiden lukumäärä % , , , , , , , , , , , ,24 Yhteensä , ,0 Sisäpiiriasiat Nordic Aluminium noudattaa toiminnassaan Helsingin Pörssin suosittelemia sisäpiiriohjeita. Henkilöstö Vuonna 2003 Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 407 henkilöä. Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 435 henkilöä. Kysynnän heikentymisen myötä on henkilöstön määrää sopeutettu vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tilikauden 2003 päättyessä konsernin palveluksessa oli 387 henkilöä verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 423 henkilöön. Näkymät Markkinatilanne on hieman piristynyt kotimaassa ja Euroopan viennissä. Yritys odottaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla.

13 Yrityksessä on käynnistynyt tuottavuuden parantamiseen ja markkinoinnin aktivoimiseen tähtäävä, prosessimaiseen toimintaan perustuva organisaatiouudistus. Tämä uudistus tulee sisältämään kustannuksia säästäviä toimenpiteitä ja investointeja automaatioasteen nostamiseksi. Muutos tulee kuluvan vuoden aikana sitomaan yrityksen resursseja, mutta se luo perustan yhtiön kannattavalle ja dynaamiselle kehitykselle. Voitonjakoehdotus Konsernin voittovarat ovat konsernitaseen mukaan ,78 euroa ja jakokelpoiset varat ,99 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto on ,67 euroa, jonka jälkeen emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat ,29 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä ,20 euroa, ja että loput ,09 euroa jätetään taseen voittovaroihin. Helsingissä Stig Lival-Lindström puheenjohtaja Robert Paajanen Eric Westerlund

14 Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite Liikevaihto 4 73,05 78,12 69,04 73,57 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -0,55-0,61-0,49-0,51 Liiketoiminnan muut tuotot 0,03 0,19 0,18 0,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 31,27 34,31 30,65 33,59 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,06 0,17 0,06 0,21 Ulkopuoliset palvelut 5 4,91 5,69 3,95 4,28 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6 13,10 13,94 12,54 13,37 Henkilösivukulut 6 2,99 4,01 2,87 3,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 9 6,60 6,63 6,60 6,57 Liiketoiminnan muut kulut 9,72 10,46 8,79 9,32 Liiketoiminnan kulut yhteensä 68,64 75,21 65,47 71,22 LIIKEVOITTO 3,90 2,48 3,27 2,20 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 7 0,06 0,05 0,09 0,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7-0,38-1,05-0,69-1,29 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -0,32-1,00-0,61-1,19 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3,58 1,48 2,66 1,00 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 9 0,00 0,00 1,23 0,91

15 VOITTO ENNEN VEROJA 3,58 1,48 3,89 1,91 Tuloverot 8-1,18-0,62-1,16-0,57 Laskennallisen verovelan muutos 8 0,21 0,17 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 2,60 1,03 2,73 1,34

16 Tase VASTAAVAA KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 10 0,54 0,75 0,54 0,75 Liikearvo 10 0,08 0,19 0,81 1,64 Konserniliikearvo 10 0,50 0,68 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 10 2,25 2,67 0,50 0,68 Ennakkomaksut 10 0,00 0,03 0,00 0,03 Yhteensä 3,37 4,31 1,85 3,10 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 11 0,30 0,35 0,30 0,35 Koneet ja kalusto 11 16,97 21,38 16,07 20,05 Muut aineelliset hyödykkeet 11 0,17 0,21 0,17 0,21 Keskeneräiset hankinnat 11 0,19 0,02 0,19 0,02 Yhteensä 17,63 21,96 16,73 20,62 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 12,13 0,00 0,00 0,62 0,61 Muut osakkeet ja osuudet 12 0,02 0,02 0,02 0,02 Yhteensä 0,02 0,02 0,64 0,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1,36 1,42 1,16 1,22 Keskeneräiset tuotteet 2,53 3,07 2,44 2,92 Valmiit tuotteet/tavarat 2,55 2,55 2,53 2,54 Yhteensä 6,44 7,04 6,13 6,68 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 1,86 1,58

17 Muut saamiset 0,12 0,17 0,12 0,17 Laskennallinen verosaaminen 18 0,19 0,24 0,00 0,00 Yhteensä 0,31 0,42 1,98 1,75 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 7,95 8,63 6,67 7,48 Ennakkomaksut 0,02 0,00 0,02 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 0,00 0,00 0,75 0,97 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,03 0,00 0,03 Siirtosaamiset 15 0,30 0,53 0,20 0,35 Laskennallinen verosaaminen 18 0,07 0,09 0,00 0,00 Yhteensä 8,34 9,29 7,64 8,83 Rahat ja pankkisaamiset 4,01 2,00 3,41 1,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ 40,11 45,03 38,38 42,73 VASTATTAVAA KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite Osakepääoma 16 5,91 5,91 5,91 5,91 Ylikurssirahasto 16 2,06 2,06 2,06 2,06 Edellisten tilikausien voitto 16 10,00 12,01 5,14 6,57 Muuntoero 16-0,30-0,27 0,00 0,00 Tilikauden voitto 16 2,60 1,03 2,73 1,34 Oma pääoma yhteensä 20,27 20,74 15,84 15,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoerot 0,00 0,00 4,40 5,63 VIERAS PÄÄOMA

18 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 20 5,10 7,51 5,10 6,98 Laskennallinen verovelka 18 1,48 1,86 0,00 0,00 6,58 9,37 5,10 6,98 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1,72 2,83 1,72 2,04 Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,52 Ostovelat 5,27 6,34 5,18 6,18 Velat saman konsernin yrityksille 21 0,00 0,00 0,17 0,03 Muut lyhytaikaiset velat 0,78 0,93 0,72 0,74 Siirtovelat 22 5,32 4,75 5,27 4,73 Laskennallinen verovelka 18 0,16 0,06 0,00 0,00 13,26 14,91 13,05 14,24 Vieras pääoma yhteensä 19,84 24,29 18,15 21,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40,11 45,03 38,38 42,73

19 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA KONSERNI EMOYHTIÖ TULORAHOITUS, M EUR Liikevoitto 3,90 2,48 3,27 2,20 Poistot 6,60 6,63 6,60 6,57 Rahoitustuotot ja -kulut -0,32-1,00-0,60-1,19 Tilikauden verot -1,19-0,62-1,16-0,57 Muut oikaisut 0,00-0,01 0,00 0,00 Yhteensä 9,00 7,49 8,10 7,00 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuus, lisäys(-)/vähennys(+) 0,60 0,75 0,55 0,72 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys(+) 0,95 1,62 1,21 1,02 Korottomat lyhytaik.velat, lisäys(+)/vähennys(-) -0,64-0,31-0,35-0,22 Yhteensä 0,91 2,07 1,42 1,52 Liiketoiminnan kassavirta 9,91 9,56 9,52 8,51 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit -1,33-1,91-1,47-1,86 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0,21 0,00 0,21 Yhteensä -1,33-1,70-1,47-1,65 Kassavirta ennen rahoitusta 8,57 7,86 8,05 6,87 RAHOITUS Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,03 0,03 0,03 0,03 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -1,11-3,09-0,84-3,04 Pitkäaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -2,71-2,98-1,88-2,56 Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00-0,29 0,30 Osakepääoman lisäys(+)/vähennys(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylikurssirahaston lisäys(+)/vähennys(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Osingonjako -2,77-0,60-2,77-0,60 Yhteensä -6,56-6,64-5,75-5,88 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,01 1,22 2,30 0,99 Taseen mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,01 1,22 2,30 0,99

20 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. KONSERNIRAKENNE Nordic Aluminium -konsernin muodostavat emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj Helsingistä sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB (Ruotsi), Nordic Aluminium, Inc. (USA) ja Nordic Aluminium OÜ (Viro). Nordic Aluminium -konsernin tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Nordic Aluminium Oyj:n pääkonttorista PL 117, Kirkkonummi. 2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Ulkomaanrahanmääräiset saatavat ja velat on muutettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivänä noteerattuja virallisia valuuttakursseja. Yhtiö solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen taseessa olevien saatavien ja velkojen sekä todennäköisten osto- ja myyntitilausten ja -sopimusten valuuttariskiä. Käytetyt valuuttajohdannaiset ovat valuuttatermiinejä. Metallijohdannaissopimuksia (käytännössäalumiinifutuureja) yhtiö solmii suojatakseen alumiinin maailmanmarkkinahintaan pohjautuvien myyntien sekä raaka-aineostojen hintariskiä. Suojauksista aiheutuneilla realisoituneilla ja realisoitumattomilla voitoilla ja tappioilla sekä valuuttatermiinien korkoeron jaksotetulla osuudella oikaistaan suojauksen kohteesta syntyneitä kuluja ja tuottoja. Kun suojataan tilauskannasta ja sitovista tai todennäköisistä ostoista ja myynneistä tulevaisuudessa syntyvää kassavirtaa, suojausinstrumentista syntyvä arvostustulos ei sisälly tilinpäätökseen, vaan se kohdistetaan suojattavasta erästä aikanaan syntyviä tuottoja tai kuluja vastaan. Käyttöomaisuusinvestoinnit on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Konsernissa on käytössä yhdenmukaiset poistoajat. Vaihto-omaisuus esitetään keskihintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on sisällytetty muuttuvien menojen lisäksi hankinnan ja valmistuksen kiinteitä menoja.

21 3. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän virallisten keskikurssien mukaan. Tuloslaskelmat on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssilla, joka on keskiarvo kunkin kuukauden viimeisen päivän Suomen Pankin julkistamasta virallisesta keskikurssista. Tytäryhtiösijoitusten eliminoinnissa syntynyt muuntoero on kokonaan kohdistettu vapaaseen omaan pääomaan. Laskennalliset verosaamiset ja -velat on käsitelty konsernitilinpäätöksessä kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen mukaisesti. 4. LIIKEVAIHTO MARKKINA- ALUEITTAIN (TOIMITUSMAITTAIN) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Suomi Muut Pohjoismaat EU-maat (ei Pohjoismaat) Muu Eurooppa (ei EU, ei Pohjoismaat) Muut markkina-alueet Yhteensä ULKOPUOLISET PALVELUT Valmistustoiminnan alihankinta Kunnossapito Yhteensä HENKILÖSTÖ Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Luontaisedut

22 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien palkat ja palkkiot Henkilökunta keskimäärin RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut rahoitustuotot yhteensä Korkokulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Muut rahoituskulut yhteensä TULOVEROT Välittömät verot Tilikaudelta Edellisiltä tilikausilta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä

23 9. POISTOT Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Tehdaskoneisto Tehdaskalusto ja työkalut Konttorikoneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Suunnitelman mukaiset poistot: 3-5 vuotta 10 vuotta 3-5 vuotta 10 vuotta 5-20 vuotta 5 vuotta 3-10 vuotta 20 vuotta Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Puristustyökalut Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset

24 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno

25 Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Kurssiero Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Puristustyökalut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Keskeneräiset hankinnat

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot