SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2003 Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Hallituksen toimintakertomus Vuosi lyhyesti Konsernirakenne Liikevaihto ja tulos Tilauskanta Tutkimus- ja kehitysmenot Investoinnit Kannattavuus Tase ja rahoitus IAS/IFRS-raportointi Yhtiökokous Valtuutukset Osakepääoma Osakevaihto Osakkeet ja omistussuhteet Sisäpiiriasiat Henkilöstö Näkymät Voitonjakoehdotus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilintarkastuskertomus

2 Konsernin rakenne SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET -liiketoimintaalueella konserni on Euroopan johtava kosketinkiskovalmistaja. Tavoitteena on vahvistaa edelleen asemia Euroopassa sekä pyrkiä merkittäväksi kosketinkiskotoimittajaksi myös Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pyrimme myös vahvistamaan asemaamme OEMtoimittajana kaikilla markkina-alueillamme. Liiketoiminta-alue pyrkii edelleen vahvistamaan asemiaan kaapelitietuotteiden merkittävänä toimittajana toimisto- ja liiketilarakentamisessa kotimaassa ja lähialueilla. KOMPONENTIT-liiketoiminta-alueen Espoon tehdas suunnittelee ja valmistaa jäähdyttimiä sekä asiakasräätälöityjä alumiinikomponentteja valikoidulle asiakaskunnalle. Pyrkimyksenä on luoda valikoitujen asiakkaiden kanssa tiiviitä kumppanuussuhteita päämääränä päästä integroiduksi osaksi asiakkaan valmistusketjua. Espoon tehtaan visiona on kuulua Euroopan johtaviin jäähdytinvalmistajiin ja edustaa maailmanluokan huipputasoa omalla osaamisalueellaan. KOMPONENTIT-liiketoiminta-alueen Nivalan tehtaan tavoitteena on laajentua kansainvälisesti toimivaksi tunnustetuksi vaativien hienomekaanisten alumiinikomponenttien toimittajaksi tietoliikenneteollisuudelle.

3 PROFIILIT-liiketoiminta-alueella painopisteenä on saavutettujen vahvojen asemien edelleen lujittaminen Suomessa ja lähialueilla niin räätälöityjen asiakasprofiilien kuin omina merkkituotteinaan markkinoitavien rakennusjärjestelmäprofiilien toimittajana. Profiileilla on myös tärkeä rooli muiden liiketoiminta-alueiden raaka-ainetoimittajana ja syvällisen metallurgisen alumiinituntemuksen osaamiskeskuksena.

4 Toimitusjohtajan katsaus Nordic Aluminiumin vuosi 2003 oli vaikea. Liikevaihto laski edellisvuodesta 6,5 % päätyen 73,05 milj. euroon. Kannattavuutta kyettiin kuitenkin parantamaan tehdyillä kustannussäästötoimenpiteillä. Tilikauden voitto koheni 2,6 milj. euroon, kun edellisvuonna jäätiin 1,03 milj. euroon. Investoinnit pysyivät liikevaihtoon nähden alhaisella tasolla. Yrityksen omistussuhteissa tapahtui merkittävä muutos, kun Stig Lival-Lindström ja OY Lival AB kasvattivat yhteenlaskettua osuuttaan osakkeista ja äänistä 65,82 %:iin. Samalla vaihtui myös yhtiön hallitus ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin Robert Paajanen alkaen. Yrityksessä on käynnistynyt tuottavuuden parantamiseen ja markkinoinnin aktivoimiseen tähtäävä, prosessimaiseen toimintaan perustuva organisaatiouudistus. Tämä uudistus tulee sisältämään kustannuksia säästäviä toimenpiteitä ja investointeja automaatioasteen nostamiseksi. Muutos tulee kuluvan vuoden aikana sitomaan yrityksen resursseja, mutta se luo perustan yhtiön kannattavalle ja dynaamiselle kehitykselle. Yrityksen asiakassuhteet ovat hyvässä kunnossa. Niiden edelleen kehittämiseen sekä uusien jakeluteiden avaamiseen Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä tullaan panostamaan. Markkinatilanne on hieman piristynyt kotimaassa ja Euroopan viennissä. Yritys odottaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla. Kirkkonummella maaliskuussa 2004, Robert Paajanen, toimitusjohtaja

5 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Toiminnan laajuus Liikevaihto, M 73,05 78,12 86,45 90,84 70,54 Muutos, % -6,5-9,6-4,8 28,8 15,1 Viennin ja ulkomaantoim.osuus liikev. % 38,2 37,9 34,6 31,9 32,6 Tuotekehitysmenot, M 1,37 1,68 1,77 1,73 1,59 % liikevaihdosta 1,9 2,2 2,0 1,9 2,3 Bruttoinvestoinnit, M 1,33 1,91 7,80 8,81 15,97 % liikevaihdosta 1,8 2,4 9,0 9,7 22,6 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö, M 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 Tilauskanta, M 4,29 4,96 5,47 7,42 5,98 Kannattavuus Liikevoitto, M 3,90 2,48 2,89 6,99 6,01 % liikevaihdosta 5,3 3,2 3,3 7,7 8,5 Voitto ennen satunnaisia eriä, M 3,58 1,48 2,32 6,37 5,70 % liikevaihdosta 4,9 1,9 2,7 7,0 8,1 Voitto ennen veroja, M 3,58 1,48 2,32 6,37 5,70 Tilikauden voitto, M 2,60 1,03 1,76 4,55 3,85 % liikevaihdosta 3,6 1,3 2,0 5,0 5,5 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,2 4,9 8,5 24,7 24,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 13,5 7,3 8,5 21,3 23,4 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, 0,56 0,22 0,38 0,98 0,83 Tilikauden voitto/osake, 0,56 0,22 0,38 0,98 0,83 Nimellisosinko/osake, *0,60 0,60 0,13 0,34 0,29 Osinkosuhde, % *106,3 268,0 34,2 34,6 34,2 Efektiivinen osinkotuotto, % *6,8 9,2 2,0 4,3 2,7 Omapääoma/osake, 4,39 4,49 4,45 4,40 3,71 P/E-luku 15,7 29,0 17,4 8,2 12,6

6 Kurssitiedot Tilikauden alin, 5,80 6,00 5,82 7,32 4,50 Tilikauden ylin, 8,84 8,50 10,00 13,00 10,55 Tilikauden keskikurssi, 8,19 7,75 9,29 11,24 7,75 Viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi, 8,54 6,48 6,78 8,00 10,37 Osakekannan markkina-arvo, M 40,8 30,0 30,6 36,9 48,5 Muut osaketiedot Nimellisarvo, /osake 1,28 1,28 1,28 1,28 1,26 Verotusarvo, /osake 5,920 4,410 4,760 5,425 7,350 Osakkeiden vaihto, milj. kpl 2,1 0,2 0,6 0,3 2,2 Osingonjako, M *2,8 2,8 0,6 1,6 1,3 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Current ratio) 1,4 1,3 1,1 1,0 1,2 Investointien omarahoitusaste, % Omavaraisuusaste, % 50,5 46,1 40,0 35,9 34,4 Korollinen vieras pääoma, M 6,82 10,34 16,41 14,68 16,16 Velkaantumisaste, % 13,9 40,2 76,1 51,8 61,8 Taseen loppusumma, M 40,11 45,03 51,45 56,73 49,82 * hallituksen ehdotus kokoontuvalle yhtiökokoukselle Tunnusluvut on laskettu kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti.

7 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Tulos ennen satunnaisia eriä: Saadaan suoraan tuloslaskelmakaavasta Tilikauden verot: Tuloslaskelman välittömät verot + - satunnaisten erien verovaikutus Tilikauden voitto: Tulos ennen veroja./. tuloslaskelman välittömät verot Oman pääoman tuottoprosentti (ROE): Tulos ennen satunnaisia eriä./. tilikauden verot Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä (kunkin kuukauden lopun arvojen keskiarvolla) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI): Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma./. korottomat velat (kunkin kuukauden lopun arvojen keskiarvolla) x 100 x 100 Maksuvalmius (Current ratio): Vaihto- ja rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Investointien omarahoitusaste: Rahoituslaskelman mukainen tulorahoitus Bruttoinvestoinnit Omavaraisuusaste: Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä Taseen loppusumma./. saadut ennakot Velkaantumisaste Korolliset velat kauden lopussa./. rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa Oma pääoma kauden lopussa x 100 x 100 x 100

8 NORDIC ALUMINIUM -KONSERNI OSAKEKOHTAISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA SELVITYKSET Tulos/osake: Tulos ennen satunnaisia eriä./. tilikauden verot Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä vuoden aikana Tilikauden voitto/osake: Tulos ennen veroja./. tuloslaskelman välittömät verot Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä vuoden aikana Nimellisosinko/osake: Yhtiökokouksen vahvistama osinko osakelajeittain Osinkosuhde: Osakeantikorjattu osinko/osake Tulos/osake x 100 Efektiivinen osinkotuotto: Osakeantikorjattu osinko/osake Osakeantikorjattu pörssikurssi (Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi) x 100 Oma pääoma/osake: Taseen oma pääoma Osakkeiden osakeantikorjattu laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä P/E - luku: Osakeantikorjattu pörssikurssi Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo: Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi (Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi)

9 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Vuosi lyhyesti Profiilit-liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni hieman kotimaan kysynnän hiljenemisen myötä, mutta yksikön kannattavuus säilyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Sähkötekniset tuotteet -liiketoimintayksikössä kysyntä kotimaassa hiljeni edellisvuodesta. Sen sijaan viennissä kyettiin kasvattamaan erityisesti kosketinkiskojen markkinoita. Liiketoiminnan kannattavuus parani merkittävästi tehtyjen rationalisoimistoimenpiteiden johdosta. Komponenttiliiketoiminnan liikevaihto pieneni hieman johtuen Yhdysvaltain kysynnän hiljenemisestä. Kotimaan kysyntä sen sijaan piristyi merkittävästi erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Konsernirakenne Nordic Aluminium Oyj:n emoyhtiö on Oy Lival Ab. Nordic Aluminium -konsernin muodostavat Kirkkonummella, Espoossa ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB Ruotsissa, Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa ja kauden aikana Viroon perustettu Baltian ja Venäjän myyntikonttori Nordic Aluminium OÜ. Konsernin liiketoiminnot jakautuvat kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Sähkötekniset tuotteet, Komponentit ja Profiilit. Liikevaihto ja tulos Nordic Aluminium -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2003 yhteensä 73,05 MEUR verrattuna edellisvuoden 78,12 MEUR:oon. Toimintaa tehostamalla kyettiin kuitenkin parantamaan yrityksen kannattavuutta. Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 38,2 %, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 37,9 %. Suurimmat vientimarkkinat vuonna 2003 olivat Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka. Liikevaihto henkilöä kohden säilyi ennallaan ollen 0,18 MEUR. Konsernin liikevoitto oli 3,90 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 2,48 MEUR. Tilauskanta Nordic Aluminium -konsernin tilauskanta vuoden 2003 päättyessä oli 4,29 MEUR (2002: 4,96 MEUR). Tilauskanta oli normaalitasolla johtuen alalle tyypillisistä hyvin lyhyistä tilaus- ja toimitusajoista. Tutkimus- ja kehitysmenot Nordic Aluminiumin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2003 olivat 1,37 MEUR (2002: 1,68 MEUR), mikä vastaa 1,9 % liikevaihdosta (2,2 %). Investoinnit Bruttoinvestoinnit vuonna 2003 olivat 1,33 MEUR (2002: 1,91 MEUR), ja ne kohdistuivat koneiden ja kaluston uusimiseen.

10 Kannattavuus Nordic Aluminium -konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2003 oli 13,5 % (2002: 7,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 13,2 % (2002: 4,9 %). Tulos osaketta kohden oli 0,56 euroa (0,22 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 4,39 euroa (4,49 euroa). Tase ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden 2003 päättyessä 40,11 MEUR (2002: 45,03 MEUR). Taseen pieneneminen johtui toisaalta investointien vähäisyydestä ja alhaisemmasta vaihto-omaisuuden tasosta, ja toisaalta korollisten velkojen alenemisesta. Liiketoiminnan kassavirta oli 9,91 MEUR (2002: 9,56 MEUR). Vuoden päättyessä Nordic Aluminium -konsernin omavaraisuusaste oli 50,5 % (2002: 46,1 %), korolliset velat 6,82 MEUR (10,34 MEUR) ja velkaantumisaste 13,9 % (40,2 %). IAS/IFRS-raportointi Nordic Aluminium Oyj julkaisee ensimmäisen IAS/IFRS-säännösten mukaan laaditun tilinpäätöksen vuodelta Valmistelutyö uusien säännösten mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön on aloitettu tilikauden aikana ja toteutetaan laaditun suunnitelman mukaan. Yhtiökokous Nordic Aluminium Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Vuoden 2002 osingoksi vahvistettiin 0,60 euroa osaketta kohden (0,13 euroa) eli yhteensä 2,77 milj. euroa. Yhtiökokous valitsi Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Pekka Böökin, Antti Lagerroosin, Pertti Laineen ja Stig Lival-Lindströmin. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Böökin. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisön ja KHT Petteri Olavi Guttormin sekä varatilintarkastajaksi KHT Timo Antero Tuokon. Nordic Aluminium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi kokouksessaan yhtiön hallituksen jäseniksi Stig Lival-Lindströmin, Robert Paajasen ja Eric Westerlundin. Hallitus valitsi samalla päivämäärällä puheenjohtajakseen Stig Lival-Lindströmin. Hallitus valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi ins., emba Robert Paajasen alkaen ja irtisanoi toimitusjohtaja Vesa Siitarin johtajasopimuksen. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Tomi Englundin ja KHT Lars Winbergin sekä varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, KHT-Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg. Valtuutukset Hallituksella ei ole voimassaolevia valtuutuksia yhtiön osakepääoman nostamiseksi, omien osakkeiden lunastamiseksi tai vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optiolainojen ottamiseksi. Osakepääoma Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden nimellisarvo on 1,28 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä tilikauden 2003 päättyessä oli Rekisteröity osakepääoma on ,96 euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus. Nordic Aluminium Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta Nordic Aluminiumin vuoden 1998 optiolainaan liittyvät optio-oikeudet 1-4 ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Optiotodistusten yhteenlaskettu määrä on kpl. Kullakin optiotodistuksella voi merkitä yhden Nordic Aluminium Oyj:n osakkeen porrastetusti Vuoden 2003

11 päättyessä merkintähinta oli 9,32 euroa. Optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita. Osakevaihto Nordic Aluminium Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuoden 2003 aikana pörssikaupassa yhteensä kpl, mikä vastaa 45,3 % (2002: 5,4 %) yhtiön koko osakekannasta. Vuoden ylin noteeraus oli 8,84 euroa ja vuoden alin 5,80 euroa. Keskikurssi oli 8,19 euroa. Vuoden viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi oli 8,54 euroa. Osakkeet ja omistussuhteet Lokakuun 6. päivänä Nordic Aluminium ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Stig Lival-Lindströmin enemmistöomistuksessa oleva Oy Lival Ab oli nostanut omistusosuutensa yli puoleen Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Stig Lival-Lindströmin ja Oy Lival Ab:n yhteenlaskettu osuus osakkeista ja äänistä nousi 65,82 %:iin. Lokakuun 6. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon myös siitä, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma- Sammon omistusosuus Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20). Varma-Sammon omistusosuus osakepääomasta ja äänimäärästä on kpl, 5,42 prosenttia. Ja edelleen lokakuun 6. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Pertti Laine ja hänen määräysvallassaan oleva Veikko Laine Oy ovat irrottautuneet kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta ja niiden omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Joulukuun 19. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola on irrottautunut kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta myymällä aiemmat omistuksensa osakekaupoilla. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Vuoden aikana Nordic Aluminium Oyj:n omistuksessa ei tapahtunut muita merkittäviä muutoksia. Tilikauden 2003 päättyessä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistus jakautui seuraavasti: Suurimmat osakkeenomistajat Omistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänivallasta % Oy Lival Ab ,2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ,4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,0 Placeringsfonden Aktia Capital ,0 Lival-Lindström, Stig ,6 Fim Fenno Sijoitusrahasto ,0 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken AB (hall.) ,9 OP-Suomi Kasvu Sijoitusrahasto ,3 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ,8 Teknologiateollisuus ,7 Muut ,1 Yhteensä ,0 Hallintarekisteröityjen osakkeiden määrä vuoden 2003 päättyessä oli , mikä vastaa 2,33 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Osakkeenomistajien kokonaismäärä vuoden lopussa oli 717.

12 Omistusjakauma sektoreittain Osakkeiden lukumäärä Osuus % Yritykset ,14 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,92 Julkisyhteisöt ,72 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,57 Kotitaloudet ,48 Ulkomaat ,17 Yhteensä ,0 Omistusjakauma osakkeiden määrän mukaan Osakkeiden määrä Omistajat, lkm % Osakkeiden lukumäärä % , , , , , , , , , , , ,24 Yhteensä , ,0 Sisäpiiriasiat Nordic Aluminium noudattaa toiminnassaan Helsingin Pörssin suosittelemia sisäpiiriohjeita. Henkilöstö Vuonna 2003 Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 407 henkilöä. Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 435 henkilöä. Kysynnän heikentymisen myötä on henkilöstön määrää sopeutettu vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tilikauden 2003 päättyessä konsernin palveluksessa oli 387 henkilöä verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 423 henkilöön. Näkymät Markkinatilanne on hieman piristynyt kotimaassa ja Euroopan viennissä. Yritys odottaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla.

13 Yrityksessä on käynnistynyt tuottavuuden parantamiseen ja markkinoinnin aktivoimiseen tähtäävä, prosessimaiseen toimintaan perustuva organisaatiouudistus. Tämä uudistus tulee sisältämään kustannuksia säästäviä toimenpiteitä ja investointeja automaatioasteen nostamiseksi. Muutos tulee kuluvan vuoden aikana sitomaan yrityksen resursseja, mutta se luo perustan yhtiön kannattavalle ja dynaamiselle kehitykselle. Voitonjakoehdotus Konsernin voittovarat ovat konsernitaseen mukaan ,78 euroa ja jakokelpoiset varat ,99 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto on ,67 euroa, jonka jälkeen emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat ,29 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä ,20 euroa, ja että loput ,09 euroa jätetään taseen voittovaroihin. Helsingissä Stig Lival-Lindström puheenjohtaja Robert Paajanen Eric Westerlund

14 Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite Liikevaihto 4 73,05 78,12 69,04 73,57 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -0,55-0,61-0,49-0,51 Liiketoiminnan muut tuotot 0,03 0,19 0,18 0,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 31,27 34,31 30,65 33,59 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,06 0,17 0,06 0,21 Ulkopuoliset palvelut 5 4,91 5,69 3,95 4,28 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6 13,10 13,94 12,54 13,37 Henkilösivukulut 6 2,99 4,01 2,87 3,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 9 6,60 6,63 6,60 6,57 Liiketoiminnan muut kulut 9,72 10,46 8,79 9,32 Liiketoiminnan kulut yhteensä 68,64 75,21 65,47 71,22 LIIKEVOITTO 3,90 2,48 3,27 2,20 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 7 0,06 0,05 0,09 0,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7-0,38-1,05-0,69-1,29 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -0,32-1,00-0,61-1,19 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3,58 1,48 2,66 1,00 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 9 0,00 0,00 1,23 0,91

15 VOITTO ENNEN VEROJA 3,58 1,48 3,89 1,91 Tuloverot 8-1,18-0,62-1,16-0,57 Laskennallisen verovelan muutos 8 0,21 0,17 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 2,60 1,03 2,73 1,34

16 Tase VASTAAVAA KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 10 0,54 0,75 0,54 0,75 Liikearvo 10 0,08 0,19 0,81 1,64 Konserniliikearvo 10 0,50 0,68 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 10 2,25 2,67 0,50 0,68 Ennakkomaksut 10 0,00 0,03 0,00 0,03 Yhteensä 3,37 4,31 1,85 3,10 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 11 0,30 0,35 0,30 0,35 Koneet ja kalusto 11 16,97 21,38 16,07 20,05 Muut aineelliset hyödykkeet 11 0,17 0,21 0,17 0,21 Keskeneräiset hankinnat 11 0,19 0,02 0,19 0,02 Yhteensä 17,63 21,96 16,73 20,62 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 12,13 0,00 0,00 0,62 0,61 Muut osakkeet ja osuudet 12 0,02 0,02 0,02 0,02 Yhteensä 0,02 0,02 0,64 0,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1,36 1,42 1,16 1,22 Keskeneräiset tuotteet 2,53 3,07 2,44 2,92 Valmiit tuotteet/tavarat 2,55 2,55 2,53 2,54 Yhteensä 6,44 7,04 6,13 6,68 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 1,86 1,58

17 Muut saamiset 0,12 0,17 0,12 0,17 Laskennallinen verosaaminen 18 0,19 0,24 0,00 0,00 Yhteensä 0,31 0,42 1,98 1,75 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 7,95 8,63 6,67 7,48 Ennakkomaksut 0,02 0,00 0,02 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 0,00 0,00 0,75 0,97 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,03 0,00 0,03 Siirtosaamiset 15 0,30 0,53 0,20 0,35 Laskennallinen verosaaminen 18 0,07 0,09 0,00 0,00 Yhteensä 8,34 9,29 7,64 8,83 Rahat ja pankkisaamiset 4,01 2,00 3,41 1,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ 40,11 45,03 38,38 42,73 VASTATTAVAA KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite Osakepääoma 16 5,91 5,91 5,91 5,91 Ylikurssirahasto 16 2,06 2,06 2,06 2,06 Edellisten tilikausien voitto 16 10,00 12,01 5,14 6,57 Muuntoero 16-0,30-0,27 0,00 0,00 Tilikauden voitto 16 2,60 1,03 2,73 1,34 Oma pääoma yhteensä 20,27 20,74 15,84 15,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoerot 0,00 0,00 4,40 5,63 VIERAS PÄÄOMA

18 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 20 5,10 7,51 5,10 6,98 Laskennallinen verovelka 18 1,48 1,86 0,00 0,00 6,58 9,37 5,10 6,98 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1,72 2,83 1,72 2,04 Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,52 Ostovelat 5,27 6,34 5,18 6,18 Velat saman konsernin yrityksille 21 0,00 0,00 0,17 0,03 Muut lyhytaikaiset velat 0,78 0,93 0,72 0,74 Siirtovelat 22 5,32 4,75 5,27 4,73 Laskennallinen verovelka 18 0,16 0,06 0,00 0,00 13,26 14,91 13,05 14,24 Vieras pääoma yhteensä 19,84 24,29 18,15 21,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40,11 45,03 38,38 42,73

19 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA KONSERNI EMOYHTIÖ TULORAHOITUS, M EUR Liikevoitto 3,90 2,48 3,27 2,20 Poistot 6,60 6,63 6,60 6,57 Rahoitustuotot ja -kulut -0,32-1,00-0,60-1,19 Tilikauden verot -1,19-0,62-1,16-0,57 Muut oikaisut 0,00-0,01 0,00 0,00 Yhteensä 9,00 7,49 8,10 7,00 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuus, lisäys(-)/vähennys(+) 0,60 0,75 0,55 0,72 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys(+) 0,95 1,62 1,21 1,02 Korottomat lyhytaik.velat, lisäys(+)/vähennys(-) -0,64-0,31-0,35-0,22 Yhteensä 0,91 2,07 1,42 1,52 Liiketoiminnan kassavirta 9,91 9,56 9,52 8,51 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit -1,33-1,91-1,47-1,86 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0,21 0,00 0,21 Yhteensä -1,33-1,70-1,47-1,65 Kassavirta ennen rahoitusta 8,57 7,86 8,05 6,87 RAHOITUS Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,03 0,03 0,03 0,03 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -1,11-3,09-0,84-3,04 Pitkäaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -2,71-2,98-1,88-2,56 Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00-0,29 0,30 Osakepääoman lisäys(+)/vähennys(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylikurssirahaston lisäys(+)/vähennys(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Osingonjako -2,77-0,60-2,77-0,60 Yhteensä -6,56-6,64-5,75-5,88 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,01 1,22 2,30 0,99 Taseen mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,01 1,22 2,30 0,99

20 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. KONSERNIRAKENNE Nordic Aluminium -konsernin muodostavat emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj Helsingistä sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB (Ruotsi), Nordic Aluminium, Inc. (USA) ja Nordic Aluminium OÜ (Viro). Nordic Aluminium -konsernin tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Nordic Aluminium Oyj:n pääkonttorista PL 117, Kirkkonummi. 2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Ulkomaanrahanmääräiset saatavat ja velat on muutettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivänä noteerattuja virallisia valuuttakursseja. Yhtiö solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen taseessa olevien saatavien ja velkojen sekä todennäköisten osto- ja myyntitilausten ja -sopimusten valuuttariskiä. Käytetyt valuuttajohdannaiset ovat valuuttatermiinejä. Metallijohdannaissopimuksia (käytännössäalumiinifutuureja) yhtiö solmii suojatakseen alumiinin maailmanmarkkinahintaan pohjautuvien myyntien sekä raaka-aineostojen hintariskiä. Suojauksista aiheutuneilla realisoituneilla ja realisoitumattomilla voitoilla ja tappioilla sekä valuuttatermiinien korkoeron jaksotetulla osuudella oikaistaan suojauksen kohteesta syntyneitä kuluja ja tuottoja. Kun suojataan tilauskannasta ja sitovista tai todennäköisistä ostoista ja myynneistä tulevaisuudessa syntyvää kassavirtaa, suojausinstrumentista syntyvä arvostustulos ei sisälly tilinpäätökseen, vaan se kohdistetaan suojattavasta erästä aikanaan syntyviä tuottoja tai kuluja vastaan. Käyttöomaisuusinvestoinnit on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Konsernissa on käytössä yhdenmukaiset poistoajat. Vaihto-omaisuus esitetään keskihintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on sisällytetty muuttuvien menojen lisäksi hankinnan ja valmistuksen kiinteitä menoja.

21 3. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän virallisten keskikurssien mukaan. Tuloslaskelmat on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssilla, joka on keskiarvo kunkin kuukauden viimeisen päivän Suomen Pankin julkistamasta virallisesta keskikurssista. Tytäryhtiösijoitusten eliminoinnissa syntynyt muuntoero on kokonaan kohdistettu vapaaseen omaan pääomaan. Laskennalliset verosaamiset ja -velat on käsitelty konsernitilinpäätöksessä kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen mukaisesti. 4. LIIKEVAIHTO MARKKINA- ALUEITTAIN (TOIMITUSMAITTAIN) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Suomi Muut Pohjoismaat EU-maat (ei Pohjoismaat) Muu Eurooppa (ei EU, ei Pohjoismaat) Muut markkina-alueet Yhteensä ULKOPUOLISET PALVELUT Valmistustoiminnan alihankinta Kunnossapito Yhteensä HENKILÖSTÖ Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Luontaisedut

22 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien palkat ja palkkiot Henkilökunta keskimäärin RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut rahoitustuotot yhteensä Korkokulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Muut rahoituskulut yhteensä TULOVEROT Välittömät verot Tilikaudelta Edellisiltä tilikausilta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä

23 9. POISTOT Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Tehdaskoneisto Tehdaskalusto ja työkalut Konttorikoneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Suunnitelman mukaiset poistot: 3-5 vuotta 10 vuotta 3-5 vuotta 10 vuotta 5-20 vuotta 5 vuotta 3-10 vuotta 20 vuotta Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Puristustyökalut Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset

24 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno

25 Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Kurssiero Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Puristustyökalut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Keskeneräiset hankinnat

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot