SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2003 Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Hallituksen toimintakertomus Vuosi lyhyesti Konsernirakenne Liikevaihto ja tulos Tilauskanta Tutkimus- ja kehitysmenot Investoinnit Kannattavuus Tase ja rahoitus IAS/IFRS-raportointi Yhtiökokous Valtuutukset Osakepääoma Osakevaihto Osakkeet ja omistussuhteet Sisäpiiriasiat Henkilöstö Näkymät Voitonjakoehdotus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilintarkastuskertomus

2 Konsernin rakenne SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET -liiketoimintaalueella konserni on Euroopan johtava kosketinkiskovalmistaja. Tavoitteena on vahvistaa edelleen asemia Euroopassa sekä pyrkiä merkittäväksi kosketinkiskotoimittajaksi myös Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pyrimme myös vahvistamaan asemaamme OEMtoimittajana kaikilla markkina-alueillamme. Liiketoiminta-alue pyrkii edelleen vahvistamaan asemiaan kaapelitietuotteiden merkittävänä toimittajana toimisto- ja liiketilarakentamisessa kotimaassa ja lähialueilla. KOMPONENTIT-liiketoiminta-alueen Espoon tehdas suunnittelee ja valmistaa jäähdyttimiä sekä asiakasräätälöityjä alumiinikomponentteja valikoidulle asiakaskunnalle. Pyrkimyksenä on luoda valikoitujen asiakkaiden kanssa tiiviitä kumppanuussuhteita päämääränä päästä integroiduksi osaksi asiakkaan valmistusketjua. Espoon tehtaan visiona on kuulua Euroopan johtaviin jäähdytinvalmistajiin ja edustaa maailmanluokan huipputasoa omalla osaamisalueellaan. KOMPONENTIT-liiketoiminta-alueen Nivalan tehtaan tavoitteena on laajentua kansainvälisesti toimivaksi tunnustetuksi vaativien hienomekaanisten alumiinikomponenttien toimittajaksi tietoliikenneteollisuudelle.

3 PROFIILIT-liiketoiminta-alueella painopisteenä on saavutettujen vahvojen asemien edelleen lujittaminen Suomessa ja lähialueilla niin räätälöityjen asiakasprofiilien kuin omina merkkituotteinaan markkinoitavien rakennusjärjestelmäprofiilien toimittajana. Profiileilla on myös tärkeä rooli muiden liiketoiminta-alueiden raaka-ainetoimittajana ja syvällisen metallurgisen alumiinituntemuksen osaamiskeskuksena.

4 Toimitusjohtajan katsaus Nordic Aluminiumin vuosi 2003 oli vaikea. Liikevaihto laski edellisvuodesta 6,5 % päätyen 73,05 milj. euroon. Kannattavuutta kyettiin kuitenkin parantamaan tehdyillä kustannussäästötoimenpiteillä. Tilikauden voitto koheni 2,6 milj. euroon, kun edellisvuonna jäätiin 1,03 milj. euroon. Investoinnit pysyivät liikevaihtoon nähden alhaisella tasolla. Yrityksen omistussuhteissa tapahtui merkittävä muutos, kun Stig Lival-Lindström ja OY Lival AB kasvattivat yhteenlaskettua osuuttaan osakkeista ja äänistä 65,82 %:iin. Samalla vaihtui myös yhtiön hallitus ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin Robert Paajanen alkaen. Yrityksessä on käynnistynyt tuottavuuden parantamiseen ja markkinoinnin aktivoimiseen tähtäävä, prosessimaiseen toimintaan perustuva organisaatiouudistus. Tämä uudistus tulee sisältämään kustannuksia säästäviä toimenpiteitä ja investointeja automaatioasteen nostamiseksi. Muutos tulee kuluvan vuoden aikana sitomaan yrityksen resursseja, mutta se luo perustan yhtiön kannattavalle ja dynaamiselle kehitykselle. Yrityksen asiakassuhteet ovat hyvässä kunnossa. Niiden edelleen kehittämiseen sekä uusien jakeluteiden avaamiseen Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä tullaan panostamaan. Markkinatilanne on hieman piristynyt kotimaassa ja Euroopan viennissä. Yritys odottaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla. Kirkkonummella maaliskuussa 2004, Robert Paajanen, toimitusjohtaja

5 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Toiminnan laajuus Liikevaihto, M 73,05 78,12 86,45 90,84 70,54 Muutos, % -6,5-9,6-4,8 28,8 15,1 Viennin ja ulkomaantoim.osuus liikev. % 38,2 37,9 34,6 31,9 32,6 Tuotekehitysmenot, M 1,37 1,68 1,77 1,73 1,59 % liikevaihdosta 1,9 2,2 2,0 1,9 2,3 Bruttoinvestoinnit, M 1,33 1,91 7,80 8,81 15,97 % liikevaihdosta 1,8 2,4 9,0 9,7 22,6 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö, M 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 Tilauskanta, M 4,29 4,96 5,47 7,42 5,98 Kannattavuus Liikevoitto, M 3,90 2,48 2,89 6,99 6,01 % liikevaihdosta 5,3 3,2 3,3 7,7 8,5 Voitto ennen satunnaisia eriä, M 3,58 1,48 2,32 6,37 5,70 % liikevaihdosta 4,9 1,9 2,7 7,0 8,1 Voitto ennen veroja, M 3,58 1,48 2,32 6,37 5,70 Tilikauden voitto, M 2,60 1,03 1,76 4,55 3,85 % liikevaihdosta 3,6 1,3 2,0 5,0 5,5 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,2 4,9 8,5 24,7 24,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 13,5 7,3 8,5 21,3 23,4 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, 0,56 0,22 0,38 0,98 0,83 Tilikauden voitto/osake, 0,56 0,22 0,38 0,98 0,83 Nimellisosinko/osake, *0,60 0,60 0,13 0,34 0,29 Osinkosuhde, % *106,3 268,0 34,2 34,6 34,2 Efektiivinen osinkotuotto, % *6,8 9,2 2,0 4,3 2,7 Omapääoma/osake, 4,39 4,49 4,45 4,40 3,71 P/E-luku 15,7 29,0 17,4 8,2 12,6

6 Kurssitiedot Tilikauden alin, 5,80 6,00 5,82 7,32 4,50 Tilikauden ylin, 8,84 8,50 10,00 13,00 10,55 Tilikauden keskikurssi, 8,19 7,75 9,29 11,24 7,75 Viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi, 8,54 6,48 6,78 8,00 10,37 Osakekannan markkina-arvo, M 40,8 30,0 30,6 36,9 48,5 Muut osaketiedot Nimellisarvo, /osake 1,28 1,28 1,28 1,28 1,26 Verotusarvo, /osake 5,920 4,410 4,760 5,425 7,350 Osakkeiden vaihto, milj. kpl 2,1 0,2 0,6 0,3 2,2 Osingonjako, M *2,8 2,8 0,6 1,6 1,3 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Current ratio) 1,4 1,3 1,1 1,0 1,2 Investointien omarahoitusaste, % Omavaraisuusaste, % 50,5 46,1 40,0 35,9 34,4 Korollinen vieras pääoma, M 6,82 10,34 16,41 14,68 16,16 Velkaantumisaste, % 13,9 40,2 76,1 51,8 61,8 Taseen loppusumma, M 40,11 45,03 51,45 56,73 49,82 * hallituksen ehdotus kokoontuvalle yhtiökokoukselle Tunnusluvut on laskettu kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti.

7 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Tulos ennen satunnaisia eriä: Saadaan suoraan tuloslaskelmakaavasta Tilikauden verot: Tuloslaskelman välittömät verot + - satunnaisten erien verovaikutus Tilikauden voitto: Tulos ennen veroja./. tuloslaskelman välittömät verot Oman pääoman tuottoprosentti (ROE): Tulos ennen satunnaisia eriä./. tilikauden verot Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä (kunkin kuukauden lopun arvojen keskiarvolla) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI): Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma./. korottomat velat (kunkin kuukauden lopun arvojen keskiarvolla) x 100 x 100 Maksuvalmius (Current ratio): Vaihto- ja rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Investointien omarahoitusaste: Rahoituslaskelman mukainen tulorahoitus Bruttoinvestoinnit Omavaraisuusaste: Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä Taseen loppusumma./. saadut ennakot Velkaantumisaste Korolliset velat kauden lopussa./. rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa Oma pääoma kauden lopussa x 100 x 100 x 100

8 NORDIC ALUMINIUM -KONSERNI OSAKEKOHTAISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA SELVITYKSET Tulos/osake: Tulos ennen satunnaisia eriä./. tilikauden verot Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä vuoden aikana Tilikauden voitto/osake: Tulos ennen veroja./. tuloslaskelman välittömät verot Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä vuoden aikana Nimellisosinko/osake: Yhtiökokouksen vahvistama osinko osakelajeittain Osinkosuhde: Osakeantikorjattu osinko/osake Tulos/osake x 100 Efektiivinen osinkotuotto: Osakeantikorjattu osinko/osake Osakeantikorjattu pörssikurssi (Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi) x 100 Oma pääoma/osake: Taseen oma pääoma Osakkeiden osakeantikorjattu laimennusvaikutuksella oikaistu kappalemäärä P/E - luku: Osakeantikorjattu pörssikurssi Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo: Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi (Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi)

9 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Vuosi lyhyesti Profiilit-liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni hieman kotimaan kysynnän hiljenemisen myötä, mutta yksikön kannattavuus säilyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Sähkötekniset tuotteet -liiketoimintayksikössä kysyntä kotimaassa hiljeni edellisvuodesta. Sen sijaan viennissä kyettiin kasvattamaan erityisesti kosketinkiskojen markkinoita. Liiketoiminnan kannattavuus parani merkittävästi tehtyjen rationalisoimistoimenpiteiden johdosta. Komponenttiliiketoiminnan liikevaihto pieneni hieman johtuen Yhdysvaltain kysynnän hiljenemisestä. Kotimaan kysyntä sen sijaan piristyi merkittävästi erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Konsernirakenne Nordic Aluminium Oyj:n emoyhtiö on Oy Lival Ab. Nordic Aluminium -konsernin muodostavat Kirkkonummella, Espoossa ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB Ruotsissa, Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa ja kauden aikana Viroon perustettu Baltian ja Venäjän myyntikonttori Nordic Aluminium OÜ. Konsernin liiketoiminnot jakautuvat kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Sähkötekniset tuotteet, Komponentit ja Profiilit. Liikevaihto ja tulos Nordic Aluminium -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2003 yhteensä 73,05 MEUR verrattuna edellisvuoden 78,12 MEUR:oon. Toimintaa tehostamalla kyettiin kuitenkin parantamaan yrityksen kannattavuutta. Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 38,2 %, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 37,9 %. Suurimmat vientimarkkinat vuonna 2003 olivat Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka. Liikevaihto henkilöä kohden säilyi ennallaan ollen 0,18 MEUR. Konsernin liikevoitto oli 3,90 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 2,48 MEUR. Tilauskanta Nordic Aluminium -konsernin tilauskanta vuoden 2003 päättyessä oli 4,29 MEUR (2002: 4,96 MEUR). Tilauskanta oli normaalitasolla johtuen alalle tyypillisistä hyvin lyhyistä tilaus- ja toimitusajoista. Tutkimus- ja kehitysmenot Nordic Aluminiumin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2003 olivat 1,37 MEUR (2002: 1,68 MEUR), mikä vastaa 1,9 % liikevaihdosta (2,2 %). Investoinnit Bruttoinvestoinnit vuonna 2003 olivat 1,33 MEUR (2002: 1,91 MEUR), ja ne kohdistuivat koneiden ja kaluston uusimiseen.

10 Kannattavuus Nordic Aluminium -konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2003 oli 13,5 % (2002: 7,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 13,2 % (2002: 4,9 %). Tulos osaketta kohden oli 0,56 euroa (0,22 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 4,39 euroa (4,49 euroa). Tase ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden 2003 päättyessä 40,11 MEUR (2002: 45,03 MEUR). Taseen pieneneminen johtui toisaalta investointien vähäisyydestä ja alhaisemmasta vaihto-omaisuuden tasosta, ja toisaalta korollisten velkojen alenemisesta. Liiketoiminnan kassavirta oli 9,91 MEUR (2002: 9,56 MEUR). Vuoden päättyessä Nordic Aluminium -konsernin omavaraisuusaste oli 50,5 % (2002: 46,1 %), korolliset velat 6,82 MEUR (10,34 MEUR) ja velkaantumisaste 13,9 % (40,2 %). IAS/IFRS-raportointi Nordic Aluminium Oyj julkaisee ensimmäisen IAS/IFRS-säännösten mukaan laaditun tilinpäätöksen vuodelta Valmistelutyö uusien säännösten mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön on aloitettu tilikauden aikana ja toteutetaan laaditun suunnitelman mukaan. Yhtiökokous Nordic Aluminium Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Vuoden 2002 osingoksi vahvistettiin 0,60 euroa osaketta kohden (0,13 euroa) eli yhteensä 2,77 milj. euroa. Yhtiökokous valitsi Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Pekka Böökin, Antti Lagerroosin, Pertti Laineen ja Stig Lival-Lindströmin. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Böökin. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisön ja KHT Petteri Olavi Guttormin sekä varatilintarkastajaksi KHT Timo Antero Tuokon. Nordic Aluminium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi kokouksessaan yhtiön hallituksen jäseniksi Stig Lival-Lindströmin, Robert Paajasen ja Eric Westerlundin. Hallitus valitsi samalla päivämäärällä puheenjohtajakseen Stig Lival-Lindströmin. Hallitus valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi ins., emba Robert Paajasen alkaen ja irtisanoi toimitusjohtaja Vesa Siitarin johtajasopimuksen. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Tomi Englundin ja KHT Lars Winbergin sekä varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, KHT-Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg. Valtuutukset Hallituksella ei ole voimassaolevia valtuutuksia yhtiön osakepääoman nostamiseksi, omien osakkeiden lunastamiseksi tai vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optiolainojen ottamiseksi. Osakepääoma Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden nimellisarvo on 1,28 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä tilikauden 2003 päättyessä oli Rekisteröity osakepääoma on ,96 euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus. Nordic Aluminium Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta Nordic Aluminiumin vuoden 1998 optiolainaan liittyvät optio-oikeudet 1-4 ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Optiotodistusten yhteenlaskettu määrä on kpl. Kullakin optiotodistuksella voi merkitä yhden Nordic Aluminium Oyj:n osakkeen porrastetusti Vuoden 2003

11 päättyessä merkintähinta oli 9,32 euroa. Optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita. Osakevaihto Nordic Aluminium Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuoden 2003 aikana pörssikaupassa yhteensä kpl, mikä vastaa 45,3 % (2002: 5,4 %) yhtiön koko osakekannasta. Vuoden ylin noteeraus oli 8,84 euroa ja vuoden alin 5,80 euroa. Keskikurssi oli 8,19 euroa. Vuoden viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi oli 8,54 euroa. Osakkeet ja omistussuhteet Lokakuun 6. päivänä Nordic Aluminium ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Stig Lival-Lindströmin enemmistöomistuksessa oleva Oy Lival Ab oli nostanut omistusosuutensa yli puoleen Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Stig Lival-Lindströmin ja Oy Lival Ab:n yhteenlaskettu osuus osakkeista ja äänistä nousi 65,82 %:iin. Lokakuun 6. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon myös siitä, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma- Sammon omistusosuus Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20). Varma-Sammon omistusosuus osakepääomasta ja äänimäärästä on kpl, 5,42 prosenttia. Ja edelleen lokakuun 6. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Pertti Laine ja hänen määräysvallassaan oleva Veikko Laine Oy ovat irrottautuneet kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta ja niiden omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Joulukuun 19. päivänä yhtiö ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola on irrottautunut kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta myymällä aiemmat omistuksensa osakekaupoilla. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Vuoden aikana Nordic Aluminium Oyj:n omistuksessa ei tapahtunut muita merkittäviä muutoksia. Tilikauden 2003 päättyessä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistus jakautui seuraavasti: Suurimmat osakkeenomistajat Omistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänivallasta % Oy Lival Ab ,2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ,4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,0 Placeringsfonden Aktia Capital ,0 Lival-Lindström, Stig ,6 Fim Fenno Sijoitusrahasto ,0 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken AB (hall.) ,9 OP-Suomi Kasvu Sijoitusrahasto ,3 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ,8 Teknologiateollisuus ,7 Muut ,1 Yhteensä ,0 Hallintarekisteröityjen osakkeiden määrä vuoden 2003 päättyessä oli , mikä vastaa 2,33 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Osakkeenomistajien kokonaismäärä vuoden lopussa oli 717.

12 Omistusjakauma sektoreittain Osakkeiden lukumäärä Osuus % Yritykset ,14 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,92 Julkisyhteisöt ,72 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,57 Kotitaloudet ,48 Ulkomaat ,17 Yhteensä ,0 Omistusjakauma osakkeiden määrän mukaan Osakkeiden määrä Omistajat, lkm % Osakkeiden lukumäärä % , , , , , , , , , , , ,24 Yhteensä , ,0 Sisäpiiriasiat Nordic Aluminium noudattaa toiminnassaan Helsingin Pörssin suosittelemia sisäpiiriohjeita. Henkilöstö Vuonna 2003 Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 407 henkilöä. Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 435 henkilöä. Kysynnän heikentymisen myötä on henkilöstön määrää sopeutettu vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tilikauden 2003 päättyessä konsernin palveluksessa oli 387 henkilöä verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 423 henkilöön. Näkymät Markkinatilanne on hieman piristynyt kotimaassa ja Euroopan viennissä. Yritys odottaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla.

13 Yrityksessä on käynnistynyt tuottavuuden parantamiseen ja markkinoinnin aktivoimiseen tähtäävä, prosessimaiseen toimintaan perustuva organisaatiouudistus. Tämä uudistus tulee sisältämään kustannuksia säästäviä toimenpiteitä ja investointeja automaatioasteen nostamiseksi. Muutos tulee kuluvan vuoden aikana sitomaan yrityksen resursseja, mutta se luo perustan yhtiön kannattavalle ja dynaamiselle kehitykselle. Voitonjakoehdotus Konsernin voittovarat ovat konsernitaseen mukaan ,78 euroa ja jakokelpoiset varat ,99 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto on ,67 euroa, jonka jälkeen emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat ,29 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä ,20 euroa, ja että loput ,09 euroa jätetään taseen voittovaroihin. Helsingissä Stig Lival-Lindström puheenjohtaja Robert Paajanen Eric Westerlund

14 Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite Liikevaihto 4 73,05 78,12 69,04 73,57 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -0,55-0,61-0,49-0,51 Liiketoiminnan muut tuotot 0,03 0,19 0,18 0,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 31,27 34,31 30,65 33,59 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,06 0,17 0,06 0,21 Ulkopuoliset palvelut 5 4,91 5,69 3,95 4,28 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6 13,10 13,94 12,54 13,37 Henkilösivukulut 6 2,99 4,01 2,87 3,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 9 6,60 6,63 6,60 6,57 Liiketoiminnan muut kulut 9,72 10,46 8,79 9,32 Liiketoiminnan kulut yhteensä 68,64 75,21 65,47 71,22 LIIKEVOITTO 3,90 2,48 3,27 2,20 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 7 0,06 0,05 0,09 0,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7-0,38-1,05-0,69-1,29 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -0,32-1,00-0,61-1,19 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3,58 1,48 2,66 1,00 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 9 0,00 0,00 1,23 0,91

15 VOITTO ENNEN VEROJA 3,58 1,48 3,89 1,91 Tuloverot 8-1,18-0,62-1,16-0,57 Laskennallisen verovelan muutos 8 0,21 0,17 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 2,60 1,03 2,73 1,34

16 Tase VASTAAVAA KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 10 0,54 0,75 0,54 0,75 Liikearvo 10 0,08 0,19 0,81 1,64 Konserniliikearvo 10 0,50 0,68 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 10 2,25 2,67 0,50 0,68 Ennakkomaksut 10 0,00 0,03 0,00 0,03 Yhteensä 3,37 4,31 1,85 3,10 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 11 0,30 0,35 0,30 0,35 Koneet ja kalusto 11 16,97 21,38 16,07 20,05 Muut aineelliset hyödykkeet 11 0,17 0,21 0,17 0,21 Keskeneräiset hankinnat 11 0,19 0,02 0,19 0,02 Yhteensä 17,63 21,96 16,73 20,62 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 12,13 0,00 0,00 0,62 0,61 Muut osakkeet ja osuudet 12 0,02 0,02 0,02 0,02 Yhteensä 0,02 0,02 0,64 0,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1,36 1,42 1,16 1,22 Keskeneräiset tuotteet 2,53 3,07 2,44 2,92 Valmiit tuotteet/tavarat 2,55 2,55 2,53 2,54 Yhteensä 6,44 7,04 6,13 6,68 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 1,86 1,58

17 Muut saamiset 0,12 0,17 0,12 0,17 Laskennallinen verosaaminen 18 0,19 0,24 0,00 0,00 Yhteensä 0,31 0,42 1,98 1,75 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 7,95 8,63 6,67 7,48 Ennakkomaksut 0,02 0,00 0,02 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 0,00 0,00 0,75 0,97 Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,03 0,00 0,03 Siirtosaamiset 15 0,30 0,53 0,20 0,35 Laskennallinen verosaaminen 18 0,07 0,09 0,00 0,00 Yhteensä 8,34 9,29 7,64 8,83 Rahat ja pankkisaamiset 4,01 2,00 3,41 1,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ 40,11 45,03 38,38 42,73 VASTATTAVAA KONSERNI EMOYHTIÖ M EUR Liite Osakepääoma 16 5,91 5,91 5,91 5,91 Ylikurssirahasto 16 2,06 2,06 2,06 2,06 Edellisten tilikausien voitto 16 10,00 12,01 5,14 6,57 Muuntoero 16-0,30-0,27 0,00 0,00 Tilikauden voitto 16 2,60 1,03 2,73 1,34 Oma pääoma yhteensä 20,27 20,74 15,84 15,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoerot 0,00 0,00 4,40 5,63 VIERAS PÄÄOMA

18 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 20 5,10 7,51 5,10 6,98 Laskennallinen verovelka 18 1,48 1,86 0,00 0,00 6,58 9,37 5,10 6,98 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1,72 2,83 1,72 2,04 Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,52 Ostovelat 5,27 6,34 5,18 6,18 Velat saman konsernin yrityksille 21 0,00 0,00 0,17 0,03 Muut lyhytaikaiset velat 0,78 0,93 0,72 0,74 Siirtovelat 22 5,32 4,75 5,27 4,73 Laskennallinen verovelka 18 0,16 0,06 0,00 0,00 13,26 14,91 13,05 14,24 Vieras pääoma yhteensä 19,84 24,29 18,15 21,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40,11 45,03 38,38 42,73

19 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA KONSERNI EMOYHTIÖ TULORAHOITUS, M EUR Liikevoitto 3,90 2,48 3,27 2,20 Poistot 6,60 6,63 6,60 6,57 Rahoitustuotot ja -kulut -0,32-1,00-0,60-1,19 Tilikauden verot -1,19-0,62-1,16-0,57 Muut oikaisut 0,00-0,01 0,00 0,00 Yhteensä 9,00 7,49 8,10 7,00 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuus, lisäys(-)/vähennys(+) 0,60 0,75 0,55 0,72 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys(+) 0,95 1,62 1,21 1,02 Korottomat lyhytaik.velat, lisäys(+)/vähennys(-) -0,64-0,31-0,35-0,22 Yhteensä 0,91 2,07 1,42 1,52 Liiketoiminnan kassavirta 9,91 9,56 9,52 8,51 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit -1,33-1,91-1,47-1,86 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0,21 0,00 0,21 Yhteensä -1,33-1,70-1,47-1,65 Kassavirta ennen rahoitusta 8,57 7,86 8,05 6,87 RAHOITUS Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,03 0,03 0,03 0,03 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -1,11-3,09-0,84-3,04 Pitkäaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -2,71-2,98-1,88-2,56 Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00-0,29 0,30 Osakepääoman lisäys(+)/vähennys(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylikurssirahaston lisäys(+)/vähennys(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Osingonjako -2,77-0,60-2,77-0,60 Yhteensä -6,56-6,64-5,75-5,88 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,01 1,22 2,30 0,99 Taseen mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,01 1,22 2,30 0,99

20 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. KONSERNIRAKENNE Nordic Aluminium -konsernin muodostavat emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj Helsingistä sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB (Ruotsi), Nordic Aluminium, Inc. (USA) ja Nordic Aluminium OÜ (Viro). Nordic Aluminium -konsernin tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Nordic Aluminium Oyj:n pääkonttorista PL 117, Kirkkonummi. 2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Ulkomaanrahanmääräiset saatavat ja velat on muutettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivänä noteerattuja virallisia valuuttakursseja. Yhtiö solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen taseessa olevien saatavien ja velkojen sekä todennäköisten osto- ja myyntitilausten ja -sopimusten valuuttariskiä. Käytetyt valuuttajohdannaiset ovat valuuttatermiinejä. Metallijohdannaissopimuksia (käytännössäalumiinifutuureja) yhtiö solmii suojatakseen alumiinin maailmanmarkkinahintaan pohjautuvien myyntien sekä raaka-aineostojen hintariskiä. Suojauksista aiheutuneilla realisoituneilla ja realisoitumattomilla voitoilla ja tappioilla sekä valuuttatermiinien korkoeron jaksotetulla osuudella oikaistaan suojauksen kohteesta syntyneitä kuluja ja tuottoja. Kun suojataan tilauskannasta ja sitovista tai todennäköisistä ostoista ja myynneistä tulevaisuudessa syntyvää kassavirtaa, suojausinstrumentista syntyvä arvostustulos ei sisälly tilinpäätökseen, vaan se kohdistetaan suojattavasta erästä aikanaan syntyviä tuottoja tai kuluja vastaan. Käyttöomaisuusinvestoinnit on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Konsernissa on käytössä yhdenmukaiset poistoajat. Vaihto-omaisuus esitetään keskihintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on sisällytetty muuttuvien menojen lisäksi hankinnan ja valmistuksen kiinteitä menoja.

21 3. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän virallisten keskikurssien mukaan. Tuloslaskelmat on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssilla, joka on keskiarvo kunkin kuukauden viimeisen päivän Suomen Pankin julkistamasta virallisesta keskikurssista. Tytäryhtiösijoitusten eliminoinnissa syntynyt muuntoero on kokonaan kohdistettu vapaaseen omaan pääomaan. Laskennalliset verosaamiset ja -velat on käsitelty konsernitilinpäätöksessä kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen mukaisesti. 4. LIIKEVAIHTO MARKKINA- ALUEITTAIN (TOIMITUSMAITTAIN) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Suomi Muut Pohjoismaat EU-maat (ei Pohjoismaat) Muu Eurooppa (ei EU, ei Pohjoismaat) Muut markkina-alueet Yhteensä ULKOPUOLISET PALVELUT Valmistustoiminnan alihankinta Kunnossapito Yhteensä HENKILÖSTÖ Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Luontaisedut

22 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien palkat ja palkkiot Henkilökunta keskimäärin RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut rahoitustuotot yhteensä Korkokulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Muut rahoituskulut yhteensä TULOVEROT Välittömät verot Tilikaudelta Edellisiltä tilikausilta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä

23 9. POISTOT Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Tehdaskoneisto Tehdaskalusto ja työkalut Konttorikoneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Suunnitelman mukaiset poistot: 3-5 vuotta 10 vuotta 3-5 vuotta 10 vuotta 5-20 vuotta 5 vuotta 3-10 vuotta 20 vuotta Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Puristustyökalut Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset

24 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno

25 Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Kurssiero Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Puristustyökalut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Keskeneräiset hankinnat

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot