Arviointikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2012"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2012 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta Kuva: Eteenpäin menossa (Kuloveden Lammasnokka )

2 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on valtuustokauden neljäs ja toimintakautensa viimeinen. Kulunut vuosi on seurausta johdonmukaisesta toiminnasta, joka on leimannut koko nelivuotiskautta. Investointien pitäminen viidentoistamiljoonan tasossa vuosittain on kohdallamme ollut oikea ratkaisu, vaikka vaikealta tuntuukin. Se on kuitenkin pitänyt velkamäärämme kohtuullisena, joskin viimevuoden 7,8 milj. euron alijäämä, joka johtuu Häpesuon puhdistamiseen varautumisesta, poikkeaa muista talouden tunnusluvuista. Vertailut muihin kehyskuntiin antaa kohdaltamme ehkä liiankin hyvän kuvan, koska se kertoo enemmän muiden vaikeuksista kuin meidän paremmuudesta. Haasteita tulee lisäämään myös jatkuvasti kasvava ikääntyvien joukko, joka samalla siirtyy pois työterveyden piiristä kaupungin terveys- ja vanhuspalveluiden piiriin. Edessä olevat mittavat investointihankkeet kaikessa rakentamisessa saattavat johtaa meidät vaikeuksiin, jos tulopohja samalla huononee. Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarviointi kohdistui tällä kertaa Pirkanmaan pelastuslaitokseen, ja siitä jäljempänä lisää. Arvioitavien kohteiden valinnassa olemme ottaneet huomioon, että se mahdollisimman hyvin palvelee kaikkia mukana olevia, ja on kustannuksiltaan kohtuullinen tai antaa mahdollisuuden omatoimiseen toteutukseen. Tämä yhteinen jatkuvaksi vakiintunut toiminta on erittäin hyvä esimerkki yhteistyöstä Tampereen seudun kuntien kesken. Vuosittaisesta vetovastuusta huolehtii kukin kunta vuorollaan. Toki suurin ansio toiminnan jatkuvuuden ja käytännön asioiden hoidosta kuuluu Tampereelle. Arvioinnin pääpaino kohdistuu luonnollisesti kyseiseen vuoteen. Yksi vuosi ei välttämättä anna oikeaa kuvaa kaupungin toiminnan tilasta. Siksi on hyvä tarkastella myös tilanteen kehitystä useamman vuoden ajalta ja suorittaa vertailua lähikuntiin. Tähän on myös pyritty tässäkin kertomuksessa. Tulevaisuuden ennustaminen on tietenkin vaikeaa, mutta arviointikertomuksen loppuun liitetyistä Tampereen ympäristökuntien talouden tunnuslukujen vertailuista ja niihin liittyvistä täydentävistä selityksistä voi saada ainakin sen selville, mihin olemme menossa tai mistä suunnasta tulossa. Tarkoituksemme on ollut niitä laadittaessa helpottaa lukijaa saamaan kokonaiskuvaa kaupunkimme toiminnan tilasta. 2

3 2 Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Nokian kaupungin tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaan kuuluvat tehtävät ja esittää kuntalain 71 :n tarkoittamana arviointikertomuksenaan toimintavuodelta 2012 seuraavaa: Nokian kaupungin kaupunginvaltuusto valitsi pitämässään kokouksessa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi Tarkastuslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Kalevi Heinonen, puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Eero Lämsä) Rauli Virolainen, varapuheenjohtaja (Seppo Kallio) Asko Kirveskari (Ilari Juslen) Veera Honka-Nissi (Irma Pelto) Markku Niskanen (Kari Vellonen) Seija Sorsa (Tuula Kallio-Bezemer) ja Iinu Kuusento (Tiina Honkiniemi). Kaupunginvaltuuston kokouksen ( ) jälkeen tarkastuslautakunnan jäsenistöön on tehty seuraavat muutokset: Tuula Jokinen valittiin Tiina Honkiniemen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 33). Esa Alanne valittiin Eero Lämsän tilalle varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 79). Tarkastuslautakunnan jäsen Asko Kirveskarille myönnettiin ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 14). Saman kokouksen samassa pykälässä kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Mika Peltokorven Reino Ojala valittiin Esa Alanteen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 19) Tarkastuslautakunta on toiminut hyväksymänsä työohjelman mukaisesti. Lautakunta piti vuoden 2012 aikana yksitoista kokousta. Lisäksi tarkastuslautakunta piti vuoden 2013 alussa kaksi kokousta, jotka kohdistuivat tarkasteluvuoteen Tarkastuslautakunta käsitteli järjestäytymiskokouksessaan (tammikuussa 2009) mm. kaupungin tilintarkastusyhteisön valintaa. Tarkastuslautakunta esitti tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:tä, jonka kaupunginvaltuusto valitsi toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi kokouksessaan ( 20). Tarkasteluvuonna 2012 tilintarkastajina ovat toimineet JHTT Jorma Kesä, JHTT Sami Salonen sekä tilintarkastajat Aino Kiljunen ja Taneli Toikka. Tarkastuslautakunnan kokouksissa on kuultu eri palveluyksiköiden viranhaltijoita toiminnan organisoinnista, tavoitteiden asettelusta ja niiden toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan järjestelyistä. 3

4 Vuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 kokouksissa on ollut kuultavina seuraavien toimielinten/palvelukeskusten edustajia: - kaupunginhallitus (kaupunginjohtaja) - hallintokeskus (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, prosessiasiantuntija ja palopäällikkö) - kasvatus- ja opetuskeskus (kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja Myllyhaan koulun rehtori) - tekninen toimi (ruokapalvelupäällikkö) - perusturvakeskus (uusi perusturvajohtaja) Tarkasteluvuoteen 2012 liittyen tehtiin tutustumiskäynti Myllyhaan koululle ( , oli jo edellisessä Arvissa), Puropuiston päiväkotiin, Nokian paloasemaan ja Harjuniityn tuotantokeittiöön. Tarkastuslautakunta on kouluttautunut arviointivuoden 2012 aikana yhdessä tilaisuudessa: Tampereen seutukuntien tarkastuslautakuntien tapaamisessa Orivedellä olivat aiheina mm. Kuntalain muutokset ja tarkastuslautakunta ja Tilintarkastuksen hankinnan oikeudelliset perusteet ja kipupisteet. Tilintarkastajat ovat antaneet lautakunnalle kokouksissa suullisia ja kirjallisia raportteja sekä kirjallisena vuodelta 2012 tilintarkastajan toimintakertomuksen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti lautakuntien toimintaa lukemalla järjestelmällisesti niiden pöytäkirjat. Tarkastuslautakunta käynnisti marraskuun kokouksessaan tilintarkastuksen kilpailutuksen kaudelle Nokian kaupungin tarkastussääntö oli muutettu viimeksi kaupunginvaltuuston päätöksellä Muutokset olivat tulleet voimaan alkaen. Tarkastuslautakunta esitti kokouksessaan ( 53) kaupunginvaltuustolle tarkastussäännön muuttamista. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ( 117) hyväksyä tarkastuslautakunnan muutosehdotuksen tarkastussääntöön. Muutokset tulivat voimaan alkaen. Kaupunginhallitus on antanut valtuustolle tarkasteluvuoden 2012 aikana kaksi kertaa osavuosikatsauksen asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset ovat kohdistuneet tammi kesäkuulle ja tammilokakuulle. Kaupunginhallitus on osavuosikatsausten käsittelyn yhteydessä mm. päättänyt, että se esittää osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksien toimittamista tarkastuslautakunnalle tulee tarkentaa. 4

5 Tarkastuslautakunta käsitteli ( 31) lautakunnan jäsenten esteellisyydet. Tämän seurauksena jäsen Seija Sorsa ei ole osallistunut perusturvalautakunnan alaisen toiminnan arviointiin arviointivuoden 2012 aikana. Kaupunginvaltuusto valitsi Mika Peltokorven tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Tarkastuslautakunta merkitsi kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi kokouksessaan Saman kokouksen yhteydessä todettiin suullisesti, että Mika Peltokorpi on teknisen lautakunnan varajäsen, minkä seurauksena hän ei ole osallistunut teknisen lautakunnan alaisen toiminnan arviointiin arviointivuoden 2012 aikana. Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heinosen teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi Tarkastuslautakunta kirjasi valinnan muihin asioihin kokouksessaan Lisäksi asiaa käsiteltiin omana pykälänään tarkastuslautakunnan kokouksessa Valinnan seurauksena tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ei ole osallistunut teknisen lautakunnan alaisen toiminnan arviointiin valintansa jälkeen. Varajäsenten esteellisyyksiä on sovellettu tapauskohtaisesti. Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut puheenjohtaja Kalevi Heinonen. Tarkastuslautakunnan sihteeriksi ja asiain valmistelijaksi valittiin ( 11) avustava tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen. 5

6 3 Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Vuoden 2011 tilinpäätösasiakirjassa esitettiin taloudellisia tavoitteita luottamustoimelle, Pirtevalle ja aluepelastuslaitokselle. Tässä yhteydessä tarkastuslautakunta toivoi vuoden 2011 arviointikertomuksessaan, että tilinpäätösasiakirjassa kuvattaisiin em. osa-alueiden toimintaa tarkemmin ja tuotaisiin esiin, että mikä on Nokian kaupungin rooli niissä sekä tietenkin perusteltaisiin tarkemmin tavoitteiden toteutumista ja toteutumattomuutta. Esitystapa ei ole muuttunut vuodesta Esitystapaa ei voida pitää lukijaystävällisenä eikä informatiivisena. Sisäisen valvonnan toimivuuteen on Nokialla panostettu ja se onkin mennyt parempaan suuntaan viime vuosina. Silti tarkastuslautakunta korostaa, että sisäistä valvontaa ja siihen liittyviä menettelyjä tulee edelleen kehittää. Sisäisen valvonnan ja kaupungin sisäisen tarkastuksen olemassaolo ja edellytykset on jatkossakin taattava. Kuntalaki edellyttää, että toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta on useiden vuosien ajan kiinnittänyt huomiota siihen, että tavoitteiden toteutuminen esitettäisiin tilinpäätösmateriaaleissa informaatioarvoa lisäävästi. Tätä on perusteltu mm. sillä, että tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen lukijoina toimivat myös noora ja niilo nokialainen Vuoden 2011 arviointikertomuksen yhteydessä tarkastuslautakunta nosti esiin työväenopiston ja lukiokoulutuksen esimerkkeinä puutteellisesta tavoitteiden toteutumisen kuvaamisesta. Työväenopiston tavoitteiden kuvaaminen on selkeästi parantunut verrattuna vuoteen Sen sijaan lukiokoulutuksen osalta on edelleen vuoden 2012 arvioinnissa tyydytty toteamaan, että Tavoite ei toteutunut / Tavoite toteutui ilman että toteutumattomuuden/toteutumisen syitä olisi erityisesti vaivauduttu analysoimaan. Menettelytapaa voidaan pitää puutteellisena eikä missään tapauksessa suositeltavana. Esimerkiksi lukiokoulutuksessa on asetettu tavoitteeksi, että opetustoimen laatusopimus valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumisesta on todettu, että se ei toteutunut, mutta toteutumattomuuden syytä ei perustella millään tavalla. Hyvänä esimerkkinä voidaan todeta varhaiskasvatus, jonka tavoitteet on kuvattu sopivan perusteellisesti ja informatiivisesti. Lisäksi tarkastuslautakunta toivoo, että mikäli tavoiteasetanta kohdistuu määriin ja määrällisiin kuvauksiin, niin myös määrätavoitteen lähtötaso esitettäisiin. 6

7 4 Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta 4.1 Toimintakertomuksessa raportoitujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Suositusten mukaisesti laadittu tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta ja sen kehittymisestä sekä selvitykset asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstöraportti vuodelta 2012 oli tarkastuslautakunnan käytettävissä arviointikertomuksen laatimishetkellä. Raportin mukaan henkilöstön kokonaismäärä on lisääntynyt 2,9 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna ja vuoden 2012 lopussa henkilöstön määrä oli (2010 ja 2011 määrä oli henkilöä). Kasvuun on erityisesti vakinaisten määrän kasvu (2011: 1 576; 2012: 1 622). Palvelukeskuksittain tarkasteltuna vakinaisten määrä kasvoi merkittävimmin kasvatus- ja opetuskeskuksessa (2011: 669; 2012: 708). Myös määräaikaisten määrä koko kaupungissa lisääntyi, useamman laskuvuoden jälkeen (2009: 378; 2010: 359; 2011: 351; 2012: 362). Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot jatkoivat edelleen laskusuhdanteessa, mikä on luonnollisesti positiivinen asia ja tunnusluku (2012: 18,64) on alin henkilöstöraportissa esitetyllä tarkastelujaksolla ( ). Henkilöstöraportista on todennettavissa ammattinimikkeittäin sairauspoissaolojen kehitys. Prosentuaalisesti merkittävin kasvu (68,6 %) on ollut päälliköillä, joiden sairaslomapäivät ovat lisääntyneet 6,72:sta 11,33:een. Lukumäärän mukaan tarkasteltuna eniten sairaslomapäivät ovat lisääntyneet lähihoitajilla (2011: 22,99; 2012: 28,54). Sen sijaan perhepäivähoitajilla sairaslomapäivien määrä jatkaa huomattavassa laskusuhdanteessa (2010: 28,26; 2011: 18,69; 2012: 13,67) eli sairaslomapäivät ovat enemmän kuin puolittuneet kahden vuoden aikana. Edellisen vuoden tapaan tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää, että henkilöstön kouluttamisen määrään kiinnitetään huomiota. Henkilöstöraportin tietojen mukaan henkilöstön kouluttamiseen käytetyt rahat vähenivät jo viidettä vuotta peräkkäin (2007: ; 2008: ; 2009: ; 2010: ; 2011: ja 2012: ). Henkilöstön kouluttautuminen organisaation ulkopuolella on tärkeää, mutta huomiota tulee kiinnittää myös organisaation sisäisen osaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseen. Tämä on tärkeää ottaa huomioon ennen kuin henkilöt siirtyvät eläkkeelle tai kun uutta tai uusiin tehtäviin siirtyvää henkilöstöä perehdytetään. Henkilöstöraportissa olevan ennusteen mukaan Nokia kaupungin henkilöstön poistuma on n. 60 vuosittain seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2020 osalta ennusteena on 73 henkilön eläköityminen. 7

8 Kaupunginvaltuuston asettamat talouden kokonaistavoitteet saavutettiin vaihtelevasti tilivuoden aikana. Tämä selviää seuraavasta taulukosta, jonka tiedot perustuvat Tilinpäätös asiakirjan talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailuun. Taulukko 1. Tietoja talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailusta (Nokian kaupungin tilinpäätös 2012) TILINPÄÄTÖS TA 2012 TAmuutokset TA muutosten Toteutuma Poikkeama 2012 jälkeen Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Sumu-poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ali- /ylijäämä Vuosikatteelle oli alkuperäisessä talousarviossa asetettu tavoitteeksi 12,4 milj. euroa. Vuosikatteeseen kohdistui talousarviomuutoksia n euroa, mutta pyöristyssäännöistä johtuen vuosikatteelle asetettu tavoite pysyi 12,4 milj. eurossa. Vuosikate toteutui 15,0 milj. euron suuruisena eli n. 2,6 milj. euroa suurempana kuin mitä oli budjetoitu. Merkittävimpänä syynä tähän ylitykseen oli Valmistus omaan käyttöön - kohdan toteutuminen 2,2 milj. euroa arvioitua suurempana. Myös toimintatuottoihin sisältyvät myyntituotot (n. 0,9 milj. euroa) ja verotulot (n. 2,5 milj. euroa) ylittivät selkeästi niille arvioidun summan. Toisaalta vastaavasti toimintakulut ylittivät talousarviossa asetetun tavoitteen 3,3 milj. eurolla. Merkittävin muutos talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin on satunnaisissa erissä. Satunnaisiin kuluihin on kirjattu arvio Häpesuon puhdistamisen tulevista kustannuksista, jotka on arvioitu 12,4 milj. euron suuruisiksi. Em. satunnainen kulu yhdessä suunnitelman mukaisten poistojen kanssa on johtanut siihen, että tilikauden tulokseksi muodostui 8,2 milj. euroa ja se alitti arvion 9,5 milj. eurolla. Tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 7,8 milj. euroa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen palvelukeskuksittain esitetään yksityiskohtaisesti tilinpäätösasiakirjassa. Palvelukeskuskohtaisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan myöhemmin kappaleessa 4.2. Tunnuslukuja esitetään tilinpäätösasiakirjassa vuodesta 2009 lähtien ja ne koskevat sekä suoritetavoitteita että tehokkuutta, laajuutta ja voimavaroja. Niissä toiminnoissa, joista tunnuslukuja on esitetty, lukija saa riittävästi tietoja toiminnan laajuudesta ja tehokkuudesta sekä niiden muutoksista. 8

9 4.2. Muiden toimintakertomuksessa raportoitujen tavoitteiden toteutuminen Yleisiä havaintoja Tarkastuslautakunta tuo esiin, että tilinpäätösasiakirjassa tai siihen kuuluvana liitteenä voitaisiin myös esittää koosteena talousarvion toteutuminen (tulot, menot ja netto) tulosaluetasoisesti. Perusturvakeskus Perusturvakeskuksen talousarvio toteutui hyvin, vaikka henkilöstön määrä on noussut (vakanssit +2,1 % TP2011 ja +0,6 % TA2012 verrattuna sekä vakinaiset varahenkilöt +2,2 % TP2011 nähden). Osin tämä selittyy talousarviota parempien tuottojen vuoksi (+5,5 % verrattuna muutostalousarvioon) ja kulujen (+1,3 % verrattuna muutostalousarvioon) pysymisessä hallinnassa yksikkökustannusten merkittävistä, usein yli 10 %, noususta huolimatta. Tämä osoittaa sen, että vuonna 2012 perusturvakeskuksen henkilöstö on ollut sitoutunut annettuihin säästötavoitteisiin. Kokonaisuudessaan perusturvakeskuksen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,8 % ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 3,2 % alijäämäinen, mitä voidaan pitää viime vuoden taloustilanteessa kohtuullisen hyvänä tuloksena. Alkuperäinen talousarvio heitti eniten lähi- ja perhepalveluissa (-9,1 % ja -7,6 % vastaavasti). Yksikkökustannusten noustessa tulisikin kiinnittää huomiota yhä enemmän siihen, mitä palveluita tuotetaan itse ja mitä ostetaan ulkoa. Lähipalvelut Hammashuollossa hoitojonoja onnistuttiin purkamaan loppuvuodesta onnistuneiden rekrytointien ansiosta. Sen sijaan aluevastaanotolla suoriteluvut laskivat jonkin verran lääkäripulan vuoksi. Psykiatrian avohoitokäyntiä ja hammashuollon käyntiä lukuun ottamatta yksikkökustannukset nousivat n. 10 %. Tästä ja poistojen määrästä johtuen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 4,2 % ja 9,1 % alkuperäiseen talousarvioon nähden alijäämäinen. Diabeteksen hoitoprosessia on yhdenmukaistettu, omahoitomallin käyttöä on edistetty ja hoitotuloksia seurataan. 9

10 Perhepalvelut Perhepalveluiden osalta talousarviossa on pysytty lähinnä keskittymällä vain peruspalveluihin. Perhepalvelun vakansseja kasvatettiin kolmella (+3,9 %) ja yksikkökustannukset nousivat 4,5 25,1 %. Edellä mainituista kasvuprosenteista huolimatta toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,6 % ja 7,6 % alkuperäiseen talousarvioon nähden alijäämäinen. Lastensuojeluilmoitusten määrä ja hoitopäivät sijaishuollossa ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Nokialaiset nuoret ja lapset tarvitsevat entistä enemmän lastenkodin paikkoja, joten niiden myynti muille kunnille on vähentynyt ja niiltä saadut korvaukset jäivät tavoitteista yli euroa. Vanhuspalvelut Nokian hoitokoti on mahdollistanut sen, että 64 laitoshoitopaikkaa on muutettu tehostetun palveluasumisen paikaksi, joka on tuonut koko perusturvakeskuksen tasolla merkittäviä säästöjä. Vanhuspalvelujen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,4 % ylijäämäinen ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,7 % alijäämäinen. Erityispalvelut Toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,5 % ylijäämäinen ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,5 % alijäämäinen. Erikoissairaanhoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut jopa alittuivat aiemmista vuosista, poiketen hieman yli eurolla. Sen sijaan mm. leikkauksien osto yksityisiltä sekä laboratorio-ostopalvelujen hankkiminen aiheuttivat euron ylitykset talousarvioon. Kasvatus- ja opetuskeskus Keskuksen johtamista, pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä on edelleen rasittanut pitkään jatkunut keskuksen johtajuuden tilapäisjärjestely. Hallinto-organisaatio on myös varsin kevyt ja mm. opetuspäällikön tms. puuttuminen rasittaa opetustoimen johtamis- ja kehittämistehtävää. Opetustoimen johtamis- ja hallintorakenteen selkeyttäminen on aloitettu Siuron ja Linnavuoren koulujen sekä Nokian ja Viholan koulujen (Kartanon koulu) hallintojen yhdistämisellä. Edellä mainittujen hallinnon yhdistämisen kokemus antanee lisäselvyyttä hallintorakenteen jatkokehitykselle. Harjuniityn yhtenäiskoulun valmistumisen viivästyminen antaa aikaa hallintorakenteen kehittämiselle/uudistamiselle. 10

11 Lukio Lukio-opetuksessa näyttäisi kehittämishaasteita olevan jatkossa kovasti. Tilinpäätös antaa varsin niukasti kuvaa tavoitteista ja etenkin niiden toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä. Toimintakate jäi merkittävästi talousarviosta (6 013 /oppilas) ollen /oppilas. Työväenopisto Työväenopisto sai päätöksen yhdistymisestä Pirkan Opistoksi (toiminta alkoi ). Opiston hallintotilat sijaitsevat Nokian teollisuusasemalla ja opiston uusi rehtori on valittu. Opiston toimintamenot ylittivät budjetin 11,5 %. Varhaiskasvatus Päivähoidon osalta hallintorakenteen uudistus ja selkiintyminen näyttää onnistuneelta ratkaisulta. Päivähoitotoiminnassa näkyvät aina nopeasti työelämän hektinen rakennemuutos ja työllisyyden vaihtelut muuttuvana hoitotarpeena. Yhteistyö kaavoitus- ja rakennuspuolen kanssa on erityisen tärkeää uusia asuntoalueita suunniteltaessa. Vapaa-aikakeskus Vapaa-aikakeskuksen tulisi pikaisesti päästä eri järjestöjen kanssa sopimukseen kokoontumistiloista perittävistä korvauksista. Kulttuuritoimi Kulttuuritoimessa on nähtävä myönteisenä kulttuuripalvelujen monipuolisuus. Jatkossa tulisi vielä enemmän panostaa Hinttalan tapahtumiin sekä kesämuusikkotapahtumien kehittämiseen. Kerholan päivittäisen käytön lisääntyminen koetaan myönteiseksi. Kirjastotoimi Säästötoimien johdosta kirjaston kokonaislainaus väheni jonkin verran sekä toimintakulut per asukas pienenivät hieman. Määrärahan supistamisen johdosta jäi vuoden 2012 kirjahankinnoista huomattava erä hankkimatta, joka osaltaan vaikuttaa lainauksien supistumiseen. 11

12 Liikuntatoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta lakkautettiin vuonna 2012 ja nykyisin liikunta kuuluu vapaa-aikalautakuntaan. Nokian kaupungissa kiinnitettiin viime vuonna huomiota erityisesti hyvinvointityöhön ja liikuntaan terveyden edistäjänä. Liikuntatoimessa on käynnistetty muun muassa Nuorten ja lasten LII- KE-hanke. Uimahallin kävijämäärät ovat kasvaneet entisestään ja myös uimahallin menot ovat kasvaneet rakenteellisten muutosten johdosta. Liikuntatoimella on ollut enemmän tuottoa ja vähemmän kuluja kuin talousarviossa. Liikuntatoimi on pysynyt talousarviossaan bruttomenojen osalta, ja asetetut tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet vuonna On otettava huomioon, että talousarviossa 2012 on huomattavasti lisätty urheilu- ja seura-avustuksia. Urheilu- ja seura-avustusten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2009 asukasta kohden. Nuorisotoimi Nuorisotoimessa on keskitytty ennaltaehkäisevään lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lasten ja nuorten palveluverkon kehittämiseksi Nokian kaupunki perusti vuonna 2012 työryhmiä. Nuorten koulutukseen ja työelämään ohjaavan työhön oli perustettu yhteistyössä perusturvakeskuksen kanssa Nuorten ohjauspiste Kellari, jossa toimii muun muassa etsivän nuorisotyön hanke ja muita nuorisohankkeita. Nuorisotoimen tapahtumiin oli osallistunut huomattavan paljon enemmän nuoria kuin talousarviossa oli arvioitu. Osa nuorisotoimen tavoitteista oli toteutettu, mutta esimerkiksi kahden hankkeen avustusrahoja oli jouduttu palauttamaan ministeriöön ja CIMO:on, koska hankkeet eivät toteutuneet kaikilta osin. Nuorisotoimi pysyi talousarviossaan erittäin hyvin. Tekninen keskus Johto ja hallinto Toimintaympäristön muutokset kohdassa on kerrottu, ettei ole merkittäviä muutoksia. Kuitenkin heti seuraavassa kappaleessa todetaan, ettei talouden tasapainottamisessa onnistuttu johtuen Tampereen seudun taloudellisesta kehityksestä. Tampereen seutu on mitä suurimmassa määrin osa Nokian toimintaympäristöä. Johdon ja hallinnon osalta sanotaan, ettei merkittäviä poikkeamia toimintakatteessa ole. Kuitenkin eroa budjetoituun on lähes 10 prosenttia, joka johtuu yli 10 prosentin tulojen alituksesta ja kulujen ylityksestä. Budjetin ylitys ei ole suuri kun verrataan toteumaa muutostalousarvion lukuihin. Kokonaisuudessaan ylitystä on ollut melkoisesti kun lisätalousarviossakaan annetut resurssit eivät ole riittäneet vaan sekin on ylitetty. 12

13 Toimintakatteen ero budjetoituun on jo merkittävä, yli miljoona euroa. Olisi hyvä hieman valottaa, miksi maan myyntivoitot ovat jääneet merkittävästi alle budjetoidun. Pysäköintivirhemaksutulojen alitus poissaolojen vuoksi huolestuttaa: onko henkilöstöpuolella isojakin ongelmia; mistä näin suurivaikutteiset poissaolot johtuvat? Onko työilmapiiri hyvä, olisiko mahdollista saada sijaista? Varikko Hyvä että jokaiseen kohtaan on kirjattu ja avattu asioita, tämä helpottaa taulukoiden lukemista. Kuitenkin lukijan näkökulmasta katsottuna oikeakielisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Perustelut esim. siitä miksi viivakoodijärjestelmää ei saatu investointikohteeksi, puuttuvat. Tämmöiset tiedot eivät itsessään kerro mitään, vaan kirjattuna pitäisi olla aina syy, miksi. Tilatekniikka Merkittävissä poikkeamissa pistää silmään lämmitysenergiakustannusten ylitys, joka oli suuri sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Tilinpäätösasiakirjan tiedoista ei ilmene, että kenen laskemiin lukuihin arvio perustui. Tavoitetasona on esitetty, että tarpeetonta kiinteistöomaisuutta myydään, tavoitteen toteutumisesta ei ole kerrottu. Tilatekniikan talousarviomuutoksien mitoittaminen ei ole onnistunut, pikemminkin päinvastoin. Talousarvion mukainen pieni positiivinen muutos ei ole toteutunut vaan nettototeuma on painunut yli puoli miljoonaa pakkaselle. Lukija jää pohtimaan, että miksi muutoksia on tehty ja mihin lukuihin ne perustuvat? Kunnallistekniikka Kunnallistekniikankin osiossa on monia merkittäviä poikkeamia talousarviosta ja asetetuista tavoitteista. Nettotuloksessa poikkeama on suuri, mitä voi toisaalta pitää hyvänä, kun nettotulos on arvioitua vähemmän pakkasella ja tuotot ovat lisääntyneet arvioidusta. Maankäyttö Tarkastuslautakunta tuo esiin, että, olisiko mahdollista teettää karttakoordinaatiston muutostyötä ulkopuolisella taholla tai resursoida siihen joku projektityöntekijä? Mikäli joku yksittäinen tehtävä teettää runsaasti ylimääräistä työtä, työn valmiiksi saamiseksi nopeammassa aikataulussa voisi miettiä uusia toteutustapoja. 13

14 Tilatuotanto Tilatuotannossa toteutumissa on ollut poikkeamia, ne on selvitetty hyvin ja toteuma on ollut melko tarkka budjettiin verrattaessa. Aluetuotanto Aluetuotannossa esitetään todella niukasti informaatiota. Ei voida sanoa pysytyn budjetissa jos tuotot ovat 1,45 miljoonaa euroa arvioitua pienemmät ja kulut 1,38 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat. Tähän raportointiin olisi toivottavaa saada pientä ryhtiliikettä. Vesihuoltolaitos Jo budjetoinnissa ollut virheitä, mikä on tuotu esiin tekstiosuudessa. Toiveikkaasta budjetoinnista olisi hyvä siirtyä realismiin, tokikaan yllättäville ja välttämättömille hankintamenoille ei voida mitään. Saaduilla tiedoilla on tosin haastavaa tietää, mihin tämä toiveikkuus perustuu. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet hyvin ja toimintaympäristöä ja poikkeamien syitä on osattu analysoida asianmukaisesti. Rakennuslautakunnan ja ympäristötoimen budjetin ylitys lähes 5,5- kertaisesti on todella merkittävä poikkeama talousarviosta. Yleisesti teknisestä keskuksesta Varsinkaan menoihin ei jostain syystä osata varautua, johtuuko sitten äkillisistä korjaustarpeista tai kustannusten kasvusta. Budjetteja tulisi tehdä ehkä realistisemmalla otteella, tuntuu että optimismi on kostautunut monessakin kohtaa. Kun korjauksia talousarvioon tehdään, tuntuu muutokseen käytetty aika tuhlaukselta, jos toteuma poikkeaa alkuperäisestä huomattavasti toiseen suuntaan, kuin mihin korjausliike on tehty. 14

15 4.3. Strategian toimeenpano ja toteutuminen Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä pidetyssä kokouksessa Strategia Nokia asiakirjan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiapäivityksen kesäkuussa Tuolloin määriteltiin kaupungin visio seuraavasti: Me nokialaiset elämme hyvää elämää vetovoimaisessa ja taloudellisesti vakaassa kaupungissa. Kaupunkimme on viihtyisä ja turvallinen. Menestyksemme perustuu aktiivisuuteen ja ennakointiin. Palvelumme ja yritystoimintamme on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Talousarvion 2012 mukaan visiota tavoitellaan seuraavilla kehittämisstrategioilla: 1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Kehittämisstrategioille on määritelty seuraavat johtamisen kohteet vuodelle 2012: Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä - omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen - liikenneturvallisuus - rakennemallin toteuttaminen Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti - lasten ja nuorten palveluissa kehitetään palveluverkkoa monialaisesti - kustannusten kasvun hallitseminen - hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa - kaupunki edistää uuden palvelualan yritystoiminnan syntymistä - Kolmenkulman alueen kehittäminen - Yrittäjäkadun ympäristön kehittäminen Tuemme nokialaisten hyvinvointia - terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoituminen koko kaupungissa - hyvinvointikertomus - työhyvinvoinnin edistäminen kaupungin työyksiköissä Kehitämme jatkuvasti osaamistamme - osallisuuden edistäminen 15

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA 20.5.2011 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2010 on nykyisen valtuustokauden toinen. Vuosi oli poikkeuksellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Harjuniityn päiväkoti. Puropuiston päiväkoti

Harjuniityn päiväkoti. Puropuiston päiväkoti Harjuniityn päiväkoti Puropuiston päiväkoti NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2012) Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku 31.12.2012 32 354 Työpaikat toimialoittain: (v. 2010 tieto) Yksityiset ja julkiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2007 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2007 30 511 lopussa Elinkeinorakenne 2005 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2009 31 357 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot