Arviointikertomus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2012"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2012 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta Kuva: Eteenpäin menossa (Kuloveden Lammasnokka )

2 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on valtuustokauden neljäs ja toimintakautensa viimeinen. Kulunut vuosi on seurausta johdonmukaisesta toiminnasta, joka on leimannut koko nelivuotiskautta. Investointien pitäminen viidentoistamiljoonan tasossa vuosittain on kohdallamme ollut oikea ratkaisu, vaikka vaikealta tuntuukin. Se on kuitenkin pitänyt velkamäärämme kohtuullisena, joskin viimevuoden 7,8 milj. euron alijäämä, joka johtuu Häpesuon puhdistamiseen varautumisesta, poikkeaa muista talouden tunnusluvuista. Vertailut muihin kehyskuntiin antaa kohdaltamme ehkä liiankin hyvän kuvan, koska se kertoo enemmän muiden vaikeuksista kuin meidän paremmuudesta. Haasteita tulee lisäämään myös jatkuvasti kasvava ikääntyvien joukko, joka samalla siirtyy pois työterveyden piiristä kaupungin terveys- ja vanhuspalveluiden piiriin. Edessä olevat mittavat investointihankkeet kaikessa rakentamisessa saattavat johtaa meidät vaikeuksiin, jos tulopohja samalla huononee. Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarviointi kohdistui tällä kertaa Pirkanmaan pelastuslaitokseen, ja siitä jäljempänä lisää. Arvioitavien kohteiden valinnassa olemme ottaneet huomioon, että se mahdollisimman hyvin palvelee kaikkia mukana olevia, ja on kustannuksiltaan kohtuullinen tai antaa mahdollisuuden omatoimiseen toteutukseen. Tämä yhteinen jatkuvaksi vakiintunut toiminta on erittäin hyvä esimerkki yhteistyöstä Tampereen seudun kuntien kesken. Vuosittaisesta vetovastuusta huolehtii kukin kunta vuorollaan. Toki suurin ansio toiminnan jatkuvuuden ja käytännön asioiden hoidosta kuuluu Tampereelle. Arvioinnin pääpaino kohdistuu luonnollisesti kyseiseen vuoteen. Yksi vuosi ei välttämättä anna oikeaa kuvaa kaupungin toiminnan tilasta. Siksi on hyvä tarkastella myös tilanteen kehitystä useamman vuoden ajalta ja suorittaa vertailua lähikuntiin. Tähän on myös pyritty tässäkin kertomuksessa. Tulevaisuuden ennustaminen on tietenkin vaikeaa, mutta arviointikertomuksen loppuun liitetyistä Tampereen ympäristökuntien talouden tunnuslukujen vertailuista ja niihin liittyvistä täydentävistä selityksistä voi saada ainakin sen selville, mihin olemme menossa tai mistä suunnasta tulossa. Tarkoituksemme on ollut niitä laadittaessa helpottaa lukijaa saamaan kokonaiskuvaa kaupunkimme toiminnan tilasta. 2

3 2 Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Nokian kaupungin tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaan kuuluvat tehtävät ja esittää kuntalain 71 :n tarkoittamana arviointikertomuksenaan toimintavuodelta 2012 seuraavaa: Nokian kaupungin kaupunginvaltuusto valitsi pitämässään kokouksessa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi Tarkastuslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Kalevi Heinonen, puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Eero Lämsä) Rauli Virolainen, varapuheenjohtaja (Seppo Kallio) Asko Kirveskari (Ilari Juslen) Veera Honka-Nissi (Irma Pelto) Markku Niskanen (Kari Vellonen) Seija Sorsa (Tuula Kallio-Bezemer) ja Iinu Kuusento (Tiina Honkiniemi). Kaupunginvaltuuston kokouksen ( ) jälkeen tarkastuslautakunnan jäsenistöön on tehty seuraavat muutokset: Tuula Jokinen valittiin Tiina Honkiniemen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 33). Esa Alanne valittiin Eero Lämsän tilalle varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 79). Tarkastuslautakunnan jäsen Asko Kirveskarille myönnettiin ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 14). Saman kokouksen samassa pykälässä kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Mika Peltokorven Reino Ojala valittiin Esa Alanteen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 19) Tarkastuslautakunta on toiminut hyväksymänsä työohjelman mukaisesti. Lautakunta piti vuoden 2012 aikana yksitoista kokousta. Lisäksi tarkastuslautakunta piti vuoden 2013 alussa kaksi kokousta, jotka kohdistuivat tarkasteluvuoteen Tarkastuslautakunta käsitteli järjestäytymiskokouksessaan (tammikuussa 2009) mm. kaupungin tilintarkastusyhteisön valintaa. Tarkastuslautakunta esitti tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:tä, jonka kaupunginvaltuusto valitsi toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi kokouksessaan ( 20). Tarkasteluvuonna 2012 tilintarkastajina ovat toimineet JHTT Jorma Kesä, JHTT Sami Salonen sekä tilintarkastajat Aino Kiljunen ja Taneli Toikka. Tarkastuslautakunnan kokouksissa on kuultu eri palveluyksiköiden viranhaltijoita toiminnan organisoinnista, tavoitteiden asettelusta ja niiden toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan järjestelyistä. 3

4 Vuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 kokouksissa on ollut kuultavina seuraavien toimielinten/palvelukeskusten edustajia: - kaupunginhallitus (kaupunginjohtaja) - hallintokeskus (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, prosessiasiantuntija ja palopäällikkö) - kasvatus- ja opetuskeskus (kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja Myllyhaan koulun rehtori) - tekninen toimi (ruokapalvelupäällikkö) - perusturvakeskus (uusi perusturvajohtaja) Tarkasteluvuoteen 2012 liittyen tehtiin tutustumiskäynti Myllyhaan koululle ( , oli jo edellisessä Arvissa), Puropuiston päiväkotiin, Nokian paloasemaan ja Harjuniityn tuotantokeittiöön. Tarkastuslautakunta on kouluttautunut arviointivuoden 2012 aikana yhdessä tilaisuudessa: Tampereen seutukuntien tarkastuslautakuntien tapaamisessa Orivedellä olivat aiheina mm. Kuntalain muutokset ja tarkastuslautakunta ja Tilintarkastuksen hankinnan oikeudelliset perusteet ja kipupisteet. Tilintarkastajat ovat antaneet lautakunnalle kokouksissa suullisia ja kirjallisia raportteja sekä kirjallisena vuodelta 2012 tilintarkastajan toimintakertomuksen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti lautakuntien toimintaa lukemalla järjestelmällisesti niiden pöytäkirjat. Tarkastuslautakunta käynnisti marraskuun kokouksessaan tilintarkastuksen kilpailutuksen kaudelle Nokian kaupungin tarkastussääntö oli muutettu viimeksi kaupunginvaltuuston päätöksellä Muutokset olivat tulleet voimaan alkaen. Tarkastuslautakunta esitti kokouksessaan ( 53) kaupunginvaltuustolle tarkastussäännön muuttamista. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ( 117) hyväksyä tarkastuslautakunnan muutosehdotuksen tarkastussääntöön. Muutokset tulivat voimaan alkaen. Kaupunginhallitus on antanut valtuustolle tarkasteluvuoden 2012 aikana kaksi kertaa osavuosikatsauksen asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset ovat kohdistuneet tammi kesäkuulle ja tammilokakuulle. Kaupunginhallitus on osavuosikatsausten käsittelyn yhteydessä mm. päättänyt, että se esittää osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksien toimittamista tarkastuslautakunnalle tulee tarkentaa. 4

5 Tarkastuslautakunta käsitteli ( 31) lautakunnan jäsenten esteellisyydet. Tämän seurauksena jäsen Seija Sorsa ei ole osallistunut perusturvalautakunnan alaisen toiminnan arviointiin arviointivuoden 2012 aikana. Kaupunginvaltuusto valitsi Mika Peltokorven tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Tarkastuslautakunta merkitsi kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi kokouksessaan Saman kokouksen yhteydessä todettiin suullisesti, että Mika Peltokorpi on teknisen lautakunnan varajäsen, minkä seurauksena hän ei ole osallistunut teknisen lautakunnan alaisen toiminnan arviointiin arviointivuoden 2012 aikana. Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heinosen teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi Tarkastuslautakunta kirjasi valinnan muihin asioihin kokouksessaan Lisäksi asiaa käsiteltiin omana pykälänään tarkastuslautakunnan kokouksessa Valinnan seurauksena tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ei ole osallistunut teknisen lautakunnan alaisen toiminnan arviointiin valintansa jälkeen. Varajäsenten esteellisyyksiä on sovellettu tapauskohtaisesti. Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut puheenjohtaja Kalevi Heinonen. Tarkastuslautakunnan sihteeriksi ja asiain valmistelijaksi valittiin ( 11) avustava tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen. 5

6 3 Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Vuoden 2011 tilinpäätösasiakirjassa esitettiin taloudellisia tavoitteita luottamustoimelle, Pirtevalle ja aluepelastuslaitokselle. Tässä yhteydessä tarkastuslautakunta toivoi vuoden 2011 arviointikertomuksessaan, että tilinpäätösasiakirjassa kuvattaisiin em. osa-alueiden toimintaa tarkemmin ja tuotaisiin esiin, että mikä on Nokian kaupungin rooli niissä sekä tietenkin perusteltaisiin tarkemmin tavoitteiden toteutumista ja toteutumattomuutta. Esitystapa ei ole muuttunut vuodesta Esitystapaa ei voida pitää lukijaystävällisenä eikä informatiivisena. Sisäisen valvonnan toimivuuteen on Nokialla panostettu ja se onkin mennyt parempaan suuntaan viime vuosina. Silti tarkastuslautakunta korostaa, että sisäistä valvontaa ja siihen liittyviä menettelyjä tulee edelleen kehittää. Sisäisen valvonnan ja kaupungin sisäisen tarkastuksen olemassaolo ja edellytykset on jatkossakin taattava. Kuntalaki edellyttää, että toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta on useiden vuosien ajan kiinnittänyt huomiota siihen, että tavoitteiden toteutuminen esitettäisiin tilinpäätösmateriaaleissa informaatioarvoa lisäävästi. Tätä on perusteltu mm. sillä, että tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen lukijoina toimivat myös noora ja niilo nokialainen Vuoden 2011 arviointikertomuksen yhteydessä tarkastuslautakunta nosti esiin työväenopiston ja lukiokoulutuksen esimerkkeinä puutteellisesta tavoitteiden toteutumisen kuvaamisesta. Työväenopiston tavoitteiden kuvaaminen on selkeästi parantunut verrattuna vuoteen Sen sijaan lukiokoulutuksen osalta on edelleen vuoden 2012 arvioinnissa tyydytty toteamaan, että Tavoite ei toteutunut / Tavoite toteutui ilman että toteutumattomuuden/toteutumisen syitä olisi erityisesti vaivauduttu analysoimaan. Menettelytapaa voidaan pitää puutteellisena eikä missään tapauksessa suositeltavana. Esimerkiksi lukiokoulutuksessa on asetettu tavoitteeksi, että opetustoimen laatusopimus valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumisesta on todettu, että se ei toteutunut, mutta toteutumattomuuden syytä ei perustella millään tavalla. Hyvänä esimerkkinä voidaan todeta varhaiskasvatus, jonka tavoitteet on kuvattu sopivan perusteellisesti ja informatiivisesti. Lisäksi tarkastuslautakunta toivoo, että mikäli tavoiteasetanta kohdistuu määriin ja määrällisiin kuvauksiin, niin myös määrätavoitteen lähtötaso esitettäisiin. 6

7 4 Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta 4.1 Toimintakertomuksessa raportoitujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Suositusten mukaisesti laadittu tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta ja sen kehittymisestä sekä selvitykset asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstöraportti vuodelta 2012 oli tarkastuslautakunnan käytettävissä arviointikertomuksen laatimishetkellä. Raportin mukaan henkilöstön kokonaismäärä on lisääntynyt 2,9 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna ja vuoden 2012 lopussa henkilöstön määrä oli (2010 ja 2011 määrä oli henkilöä). Kasvuun on erityisesti vakinaisten määrän kasvu (2011: 1 576; 2012: 1 622). Palvelukeskuksittain tarkasteltuna vakinaisten määrä kasvoi merkittävimmin kasvatus- ja opetuskeskuksessa (2011: 669; 2012: 708). Myös määräaikaisten määrä koko kaupungissa lisääntyi, useamman laskuvuoden jälkeen (2009: 378; 2010: 359; 2011: 351; 2012: 362). Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot jatkoivat edelleen laskusuhdanteessa, mikä on luonnollisesti positiivinen asia ja tunnusluku (2012: 18,64) on alin henkilöstöraportissa esitetyllä tarkastelujaksolla ( ). Henkilöstöraportista on todennettavissa ammattinimikkeittäin sairauspoissaolojen kehitys. Prosentuaalisesti merkittävin kasvu (68,6 %) on ollut päälliköillä, joiden sairaslomapäivät ovat lisääntyneet 6,72:sta 11,33:een. Lukumäärän mukaan tarkasteltuna eniten sairaslomapäivät ovat lisääntyneet lähihoitajilla (2011: 22,99; 2012: 28,54). Sen sijaan perhepäivähoitajilla sairaslomapäivien määrä jatkaa huomattavassa laskusuhdanteessa (2010: 28,26; 2011: 18,69; 2012: 13,67) eli sairaslomapäivät ovat enemmän kuin puolittuneet kahden vuoden aikana. Edellisen vuoden tapaan tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää, että henkilöstön kouluttamisen määrään kiinnitetään huomiota. Henkilöstöraportin tietojen mukaan henkilöstön kouluttamiseen käytetyt rahat vähenivät jo viidettä vuotta peräkkäin (2007: ; 2008: ; 2009: ; 2010: ; 2011: ja 2012: ). Henkilöstön kouluttautuminen organisaation ulkopuolella on tärkeää, mutta huomiota tulee kiinnittää myös organisaation sisäisen osaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseen. Tämä on tärkeää ottaa huomioon ennen kuin henkilöt siirtyvät eläkkeelle tai kun uutta tai uusiin tehtäviin siirtyvää henkilöstöä perehdytetään. Henkilöstöraportissa olevan ennusteen mukaan Nokia kaupungin henkilöstön poistuma on n. 60 vuosittain seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2020 osalta ennusteena on 73 henkilön eläköityminen. 7

8 Kaupunginvaltuuston asettamat talouden kokonaistavoitteet saavutettiin vaihtelevasti tilivuoden aikana. Tämä selviää seuraavasta taulukosta, jonka tiedot perustuvat Tilinpäätös asiakirjan talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailuun. Taulukko 1. Tietoja talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailusta (Nokian kaupungin tilinpäätös 2012) TILINPÄÄTÖS TA 2012 TAmuutokset TA muutosten Toteutuma Poikkeama 2012 jälkeen Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Sumu-poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ali- /ylijäämä Vuosikatteelle oli alkuperäisessä talousarviossa asetettu tavoitteeksi 12,4 milj. euroa. Vuosikatteeseen kohdistui talousarviomuutoksia n euroa, mutta pyöristyssäännöistä johtuen vuosikatteelle asetettu tavoite pysyi 12,4 milj. eurossa. Vuosikate toteutui 15,0 milj. euron suuruisena eli n. 2,6 milj. euroa suurempana kuin mitä oli budjetoitu. Merkittävimpänä syynä tähän ylitykseen oli Valmistus omaan käyttöön - kohdan toteutuminen 2,2 milj. euroa arvioitua suurempana. Myös toimintatuottoihin sisältyvät myyntituotot (n. 0,9 milj. euroa) ja verotulot (n. 2,5 milj. euroa) ylittivät selkeästi niille arvioidun summan. Toisaalta vastaavasti toimintakulut ylittivät talousarviossa asetetun tavoitteen 3,3 milj. eurolla. Merkittävin muutos talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin on satunnaisissa erissä. Satunnaisiin kuluihin on kirjattu arvio Häpesuon puhdistamisen tulevista kustannuksista, jotka on arvioitu 12,4 milj. euron suuruisiksi. Em. satunnainen kulu yhdessä suunnitelman mukaisten poistojen kanssa on johtanut siihen, että tilikauden tulokseksi muodostui 8,2 milj. euroa ja se alitti arvion 9,5 milj. eurolla. Tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 7,8 milj. euroa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen palvelukeskuksittain esitetään yksityiskohtaisesti tilinpäätösasiakirjassa. Palvelukeskuskohtaisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan myöhemmin kappaleessa 4.2. Tunnuslukuja esitetään tilinpäätösasiakirjassa vuodesta 2009 lähtien ja ne koskevat sekä suoritetavoitteita että tehokkuutta, laajuutta ja voimavaroja. Niissä toiminnoissa, joista tunnuslukuja on esitetty, lukija saa riittävästi tietoja toiminnan laajuudesta ja tehokkuudesta sekä niiden muutoksista. 8

9 4.2. Muiden toimintakertomuksessa raportoitujen tavoitteiden toteutuminen Yleisiä havaintoja Tarkastuslautakunta tuo esiin, että tilinpäätösasiakirjassa tai siihen kuuluvana liitteenä voitaisiin myös esittää koosteena talousarvion toteutuminen (tulot, menot ja netto) tulosaluetasoisesti. Perusturvakeskus Perusturvakeskuksen talousarvio toteutui hyvin, vaikka henkilöstön määrä on noussut (vakanssit +2,1 % TP2011 ja +0,6 % TA2012 verrattuna sekä vakinaiset varahenkilöt +2,2 % TP2011 nähden). Osin tämä selittyy talousarviota parempien tuottojen vuoksi (+5,5 % verrattuna muutostalousarvioon) ja kulujen (+1,3 % verrattuna muutostalousarvioon) pysymisessä hallinnassa yksikkökustannusten merkittävistä, usein yli 10 %, noususta huolimatta. Tämä osoittaa sen, että vuonna 2012 perusturvakeskuksen henkilöstö on ollut sitoutunut annettuihin säästötavoitteisiin. Kokonaisuudessaan perusturvakeskuksen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,8 % ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 3,2 % alijäämäinen, mitä voidaan pitää viime vuoden taloustilanteessa kohtuullisen hyvänä tuloksena. Alkuperäinen talousarvio heitti eniten lähi- ja perhepalveluissa (-9,1 % ja -7,6 % vastaavasti). Yksikkökustannusten noustessa tulisikin kiinnittää huomiota yhä enemmän siihen, mitä palveluita tuotetaan itse ja mitä ostetaan ulkoa. Lähipalvelut Hammashuollossa hoitojonoja onnistuttiin purkamaan loppuvuodesta onnistuneiden rekrytointien ansiosta. Sen sijaan aluevastaanotolla suoriteluvut laskivat jonkin verran lääkäripulan vuoksi. Psykiatrian avohoitokäyntiä ja hammashuollon käyntiä lukuun ottamatta yksikkökustannukset nousivat n. 10 %. Tästä ja poistojen määrästä johtuen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 4,2 % ja 9,1 % alkuperäiseen talousarvioon nähden alijäämäinen. Diabeteksen hoitoprosessia on yhdenmukaistettu, omahoitomallin käyttöä on edistetty ja hoitotuloksia seurataan. 9

10 Perhepalvelut Perhepalveluiden osalta talousarviossa on pysytty lähinnä keskittymällä vain peruspalveluihin. Perhepalvelun vakansseja kasvatettiin kolmella (+3,9 %) ja yksikkökustannukset nousivat 4,5 25,1 %. Edellä mainituista kasvuprosenteista huolimatta toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,6 % ja 7,6 % alkuperäiseen talousarvioon nähden alijäämäinen. Lastensuojeluilmoitusten määrä ja hoitopäivät sijaishuollossa ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Nokialaiset nuoret ja lapset tarvitsevat entistä enemmän lastenkodin paikkoja, joten niiden myynti muille kunnille on vähentynyt ja niiltä saadut korvaukset jäivät tavoitteista yli euroa. Vanhuspalvelut Nokian hoitokoti on mahdollistanut sen, että 64 laitoshoitopaikkaa on muutettu tehostetun palveluasumisen paikaksi, joka on tuonut koko perusturvakeskuksen tasolla merkittäviä säästöjä. Vanhuspalvelujen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,4 % ylijäämäinen ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,7 % alijäämäinen. Erityispalvelut Toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,5 % ylijäämäinen ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,5 % alijäämäinen. Erikoissairaanhoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut jopa alittuivat aiemmista vuosista, poiketen hieman yli eurolla. Sen sijaan mm. leikkauksien osto yksityisiltä sekä laboratorio-ostopalvelujen hankkiminen aiheuttivat euron ylitykset talousarvioon. Kasvatus- ja opetuskeskus Keskuksen johtamista, pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä on edelleen rasittanut pitkään jatkunut keskuksen johtajuuden tilapäisjärjestely. Hallinto-organisaatio on myös varsin kevyt ja mm. opetuspäällikön tms. puuttuminen rasittaa opetustoimen johtamis- ja kehittämistehtävää. Opetustoimen johtamis- ja hallintorakenteen selkeyttäminen on aloitettu Siuron ja Linnavuoren koulujen sekä Nokian ja Viholan koulujen (Kartanon koulu) hallintojen yhdistämisellä. Edellä mainittujen hallinnon yhdistämisen kokemus antanee lisäselvyyttä hallintorakenteen jatkokehitykselle. Harjuniityn yhtenäiskoulun valmistumisen viivästyminen antaa aikaa hallintorakenteen kehittämiselle/uudistamiselle. 10

11 Lukio Lukio-opetuksessa näyttäisi kehittämishaasteita olevan jatkossa kovasti. Tilinpäätös antaa varsin niukasti kuvaa tavoitteista ja etenkin niiden toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä. Toimintakate jäi merkittävästi talousarviosta (6 013 /oppilas) ollen /oppilas. Työväenopisto Työväenopisto sai päätöksen yhdistymisestä Pirkan Opistoksi (toiminta alkoi ). Opiston hallintotilat sijaitsevat Nokian teollisuusasemalla ja opiston uusi rehtori on valittu. Opiston toimintamenot ylittivät budjetin 11,5 %. Varhaiskasvatus Päivähoidon osalta hallintorakenteen uudistus ja selkiintyminen näyttää onnistuneelta ratkaisulta. Päivähoitotoiminnassa näkyvät aina nopeasti työelämän hektinen rakennemuutos ja työllisyyden vaihtelut muuttuvana hoitotarpeena. Yhteistyö kaavoitus- ja rakennuspuolen kanssa on erityisen tärkeää uusia asuntoalueita suunniteltaessa. Vapaa-aikakeskus Vapaa-aikakeskuksen tulisi pikaisesti päästä eri järjestöjen kanssa sopimukseen kokoontumistiloista perittävistä korvauksista. Kulttuuritoimi Kulttuuritoimessa on nähtävä myönteisenä kulttuuripalvelujen monipuolisuus. Jatkossa tulisi vielä enemmän panostaa Hinttalan tapahtumiin sekä kesämuusikkotapahtumien kehittämiseen. Kerholan päivittäisen käytön lisääntyminen koetaan myönteiseksi. Kirjastotoimi Säästötoimien johdosta kirjaston kokonaislainaus väheni jonkin verran sekä toimintakulut per asukas pienenivät hieman. Määrärahan supistamisen johdosta jäi vuoden 2012 kirjahankinnoista huomattava erä hankkimatta, joka osaltaan vaikuttaa lainauksien supistumiseen. 11

12 Liikuntatoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta lakkautettiin vuonna 2012 ja nykyisin liikunta kuuluu vapaa-aikalautakuntaan. Nokian kaupungissa kiinnitettiin viime vuonna huomiota erityisesti hyvinvointityöhön ja liikuntaan terveyden edistäjänä. Liikuntatoimessa on käynnistetty muun muassa Nuorten ja lasten LII- KE-hanke. Uimahallin kävijämäärät ovat kasvaneet entisestään ja myös uimahallin menot ovat kasvaneet rakenteellisten muutosten johdosta. Liikuntatoimella on ollut enemmän tuottoa ja vähemmän kuluja kuin talousarviossa. Liikuntatoimi on pysynyt talousarviossaan bruttomenojen osalta, ja asetetut tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet vuonna On otettava huomioon, että talousarviossa 2012 on huomattavasti lisätty urheilu- ja seura-avustuksia. Urheilu- ja seura-avustusten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2009 asukasta kohden. Nuorisotoimi Nuorisotoimessa on keskitytty ennaltaehkäisevään lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lasten ja nuorten palveluverkon kehittämiseksi Nokian kaupunki perusti vuonna 2012 työryhmiä. Nuorten koulutukseen ja työelämään ohjaavan työhön oli perustettu yhteistyössä perusturvakeskuksen kanssa Nuorten ohjauspiste Kellari, jossa toimii muun muassa etsivän nuorisotyön hanke ja muita nuorisohankkeita. Nuorisotoimen tapahtumiin oli osallistunut huomattavan paljon enemmän nuoria kuin talousarviossa oli arvioitu. Osa nuorisotoimen tavoitteista oli toteutettu, mutta esimerkiksi kahden hankkeen avustusrahoja oli jouduttu palauttamaan ministeriöön ja CIMO:on, koska hankkeet eivät toteutuneet kaikilta osin. Nuorisotoimi pysyi talousarviossaan erittäin hyvin. Tekninen keskus Johto ja hallinto Toimintaympäristön muutokset kohdassa on kerrottu, ettei ole merkittäviä muutoksia. Kuitenkin heti seuraavassa kappaleessa todetaan, ettei talouden tasapainottamisessa onnistuttu johtuen Tampereen seudun taloudellisesta kehityksestä. Tampereen seutu on mitä suurimmassa määrin osa Nokian toimintaympäristöä. Johdon ja hallinnon osalta sanotaan, ettei merkittäviä poikkeamia toimintakatteessa ole. Kuitenkin eroa budjetoituun on lähes 10 prosenttia, joka johtuu yli 10 prosentin tulojen alituksesta ja kulujen ylityksestä. Budjetin ylitys ei ole suuri kun verrataan toteumaa muutostalousarvion lukuihin. Kokonaisuudessaan ylitystä on ollut melkoisesti kun lisätalousarviossakaan annetut resurssit eivät ole riittäneet vaan sekin on ylitetty. 12

13 Toimintakatteen ero budjetoituun on jo merkittävä, yli miljoona euroa. Olisi hyvä hieman valottaa, miksi maan myyntivoitot ovat jääneet merkittävästi alle budjetoidun. Pysäköintivirhemaksutulojen alitus poissaolojen vuoksi huolestuttaa: onko henkilöstöpuolella isojakin ongelmia; mistä näin suurivaikutteiset poissaolot johtuvat? Onko työilmapiiri hyvä, olisiko mahdollista saada sijaista? Varikko Hyvä että jokaiseen kohtaan on kirjattu ja avattu asioita, tämä helpottaa taulukoiden lukemista. Kuitenkin lukijan näkökulmasta katsottuna oikeakielisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Perustelut esim. siitä miksi viivakoodijärjestelmää ei saatu investointikohteeksi, puuttuvat. Tämmöiset tiedot eivät itsessään kerro mitään, vaan kirjattuna pitäisi olla aina syy, miksi. Tilatekniikka Merkittävissä poikkeamissa pistää silmään lämmitysenergiakustannusten ylitys, joka oli suuri sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Tilinpäätösasiakirjan tiedoista ei ilmene, että kenen laskemiin lukuihin arvio perustui. Tavoitetasona on esitetty, että tarpeetonta kiinteistöomaisuutta myydään, tavoitteen toteutumisesta ei ole kerrottu. Tilatekniikan talousarviomuutoksien mitoittaminen ei ole onnistunut, pikemminkin päinvastoin. Talousarvion mukainen pieni positiivinen muutos ei ole toteutunut vaan nettototeuma on painunut yli puoli miljoonaa pakkaselle. Lukija jää pohtimaan, että miksi muutoksia on tehty ja mihin lukuihin ne perustuvat? Kunnallistekniikka Kunnallistekniikankin osiossa on monia merkittäviä poikkeamia talousarviosta ja asetetuista tavoitteista. Nettotuloksessa poikkeama on suuri, mitä voi toisaalta pitää hyvänä, kun nettotulos on arvioitua vähemmän pakkasella ja tuotot ovat lisääntyneet arvioidusta. Maankäyttö Tarkastuslautakunta tuo esiin, että, olisiko mahdollista teettää karttakoordinaatiston muutostyötä ulkopuolisella taholla tai resursoida siihen joku projektityöntekijä? Mikäli joku yksittäinen tehtävä teettää runsaasti ylimääräistä työtä, työn valmiiksi saamiseksi nopeammassa aikataulussa voisi miettiä uusia toteutustapoja. 13

14 Tilatuotanto Tilatuotannossa toteutumissa on ollut poikkeamia, ne on selvitetty hyvin ja toteuma on ollut melko tarkka budjettiin verrattaessa. Aluetuotanto Aluetuotannossa esitetään todella niukasti informaatiota. Ei voida sanoa pysytyn budjetissa jos tuotot ovat 1,45 miljoonaa euroa arvioitua pienemmät ja kulut 1,38 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat. Tähän raportointiin olisi toivottavaa saada pientä ryhtiliikettä. Vesihuoltolaitos Jo budjetoinnissa ollut virheitä, mikä on tuotu esiin tekstiosuudessa. Toiveikkaasta budjetoinnista olisi hyvä siirtyä realismiin, tokikaan yllättäville ja välttämättömille hankintamenoille ei voida mitään. Saaduilla tiedoilla on tosin haastavaa tietää, mihin tämä toiveikkuus perustuu. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet hyvin ja toimintaympäristöä ja poikkeamien syitä on osattu analysoida asianmukaisesti. Rakennuslautakunnan ja ympäristötoimen budjetin ylitys lähes 5,5- kertaisesti on todella merkittävä poikkeama talousarviosta. Yleisesti teknisestä keskuksesta Varsinkaan menoihin ei jostain syystä osata varautua, johtuuko sitten äkillisistä korjaustarpeista tai kustannusten kasvusta. Budjetteja tulisi tehdä ehkä realistisemmalla otteella, tuntuu että optimismi on kostautunut monessakin kohtaa. Kun korjauksia talousarvioon tehdään, tuntuu muutokseen käytetty aika tuhlaukselta, jos toteuma poikkeaa alkuperäisestä huomattavasti toiseen suuntaan, kuin mihin korjausliike on tehty. 14

15 4.3. Strategian toimeenpano ja toteutuminen Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä pidetyssä kokouksessa Strategia Nokia asiakirjan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiapäivityksen kesäkuussa Tuolloin määriteltiin kaupungin visio seuraavasti: Me nokialaiset elämme hyvää elämää vetovoimaisessa ja taloudellisesti vakaassa kaupungissa. Kaupunkimme on viihtyisä ja turvallinen. Menestyksemme perustuu aktiivisuuteen ja ennakointiin. Palvelumme ja yritystoimintamme on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Talousarvion 2012 mukaan visiota tavoitellaan seuraavilla kehittämisstrategioilla: 1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Kehittämisstrategioille on määritelty seuraavat johtamisen kohteet vuodelle 2012: Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä - omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen - liikenneturvallisuus - rakennemallin toteuttaminen Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti - lasten ja nuorten palveluissa kehitetään palveluverkkoa monialaisesti - kustannusten kasvun hallitseminen - hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa - kaupunki edistää uuden palvelualan yritystoiminnan syntymistä - Kolmenkulman alueen kehittäminen - Yrittäjäkadun ympäristön kehittäminen Tuemme nokialaisten hyvinvointia - terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoituminen koko kaupungissa - hyvinvointikertomus - työhyvinvoinnin edistäminen kaupungin työyksiköissä Kehitämme jatkuvasti osaamistamme - osallisuuden edistäminen 15

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Arviointikertomus 2011

Arviointikertomus 2011 Arviointikertomus 2011 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 22.5.2012 Kuva: Arviointia tämäkin? (Kulovesi, Haapaniemensalmi 9.4.2012) 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007

Arviointikertomus 2007 Arviointikertomus 2007 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 9.6.2008 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Nokian kaupungin tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Arviointikertomus 2006. Nokian kaupunki

Arviointikertomus 2006. Nokian kaupunki Arviointikertomus 2006 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 15.5.2007 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Nokian kaupungin tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA 20.5.2011 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2010 on nykyisen valtuustokauden toinen. Vuosi oli poikkeuksellinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 6.9.2010 klo 13.00 14.28 Paikka Neuvotteluhuone 301, virastotalo, Harjukatu 21 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 23.5.2014 Kuva: Nokian kaupunki Nokinäätä tähtää huipulle! 1 Puheenjohtajan katsaus Käsillä oleva arviointikertomus on tämän tammikuussa 2013

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2008 NOKIAN KAUPUNKI

ARVIOINTIKERTOMUS 2008 NOKIAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2008 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA 12.5.2009 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Nokian kaupungin tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.10.2011 klo 13.00 15.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.10.2010 klo 13.00 14.30 Paikka Nokian kaupungin valtuustosali, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 26.3.2010 klo 13.00 15.00 Paikka Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 21.5.2015 Kuva: Nokian kaupunki vilskettä Harjuniityn päiväkodin ruokalassa 1 Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunta on vuoteen 2014 kohdistuen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA

SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1 SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA - -Verrattuna seutukunnittain maakunnan sisällä ja vastaavia tunnuslukuja vuosilta - verrattuna WFA:iin kuuluviin maakuntiin SATAKUNTALIITTO 2003

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot