Arviointikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2012"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2012 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta Kuva: Eteenpäin menossa (Kuloveden Lammasnokka )

2 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on valtuustokauden neljäs ja toimintakautensa viimeinen. Kulunut vuosi on seurausta johdonmukaisesta toiminnasta, joka on leimannut koko nelivuotiskautta. Investointien pitäminen viidentoistamiljoonan tasossa vuosittain on kohdallamme ollut oikea ratkaisu, vaikka vaikealta tuntuukin. Se on kuitenkin pitänyt velkamäärämme kohtuullisena, joskin viimevuoden 7,8 milj. euron alijäämä, joka johtuu Häpesuon puhdistamiseen varautumisesta, poikkeaa muista talouden tunnusluvuista. Vertailut muihin kehyskuntiin antaa kohdaltamme ehkä liiankin hyvän kuvan, koska se kertoo enemmän muiden vaikeuksista kuin meidän paremmuudesta. Haasteita tulee lisäämään myös jatkuvasti kasvava ikääntyvien joukko, joka samalla siirtyy pois työterveyden piiristä kaupungin terveys- ja vanhuspalveluiden piiriin. Edessä olevat mittavat investointihankkeet kaikessa rakentamisessa saattavat johtaa meidät vaikeuksiin, jos tulopohja samalla huononee. Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarviointi kohdistui tällä kertaa Pirkanmaan pelastuslaitokseen, ja siitä jäljempänä lisää. Arvioitavien kohteiden valinnassa olemme ottaneet huomioon, että se mahdollisimman hyvin palvelee kaikkia mukana olevia, ja on kustannuksiltaan kohtuullinen tai antaa mahdollisuuden omatoimiseen toteutukseen. Tämä yhteinen jatkuvaksi vakiintunut toiminta on erittäin hyvä esimerkki yhteistyöstä Tampereen seudun kuntien kesken. Vuosittaisesta vetovastuusta huolehtii kukin kunta vuorollaan. Toki suurin ansio toiminnan jatkuvuuden ja käytännön asioiden hoidosta kuuluu Tampereelle. Arvioinnin pääpaino kohdistuu luonnollisesti kyseiseen vuoteen. Yksi vuosi ei välttämättä anna oikeaa kuvaa kaupungin toiminnan tilasta. Siksi on hyvä tarkastella myös tilanteen kehitystä useamman vuoden ajalta ja suorittaa vertailua lähikuntiin. Tähän on myös pyritty tässäkin kertomuksessa. Tulevaisuuden ennustaminen on tietenkin vaikeaa, mutta arviointikertomuksen loppuun liitetyistä Tampereen ympäristökuntien talouden tunnuslukujen vertailuista ja niihin liittyvistä täydentävistä selityksistä voi saada ainakin sen selville, mihin olemme menossa tai mistä suunnasta tulossa. Tarkoituksemme on ollut niitä laadittaessa helpottaa lukijaa saamaan kokonaiskuvaa kaupunkimme toiminnan tilasta. 2

3 2 Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Nokian kaupungin tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaan kuuluvat tehtävät ja esittää kuntalain 71 :n tarkoittamana arviointikertomuksenaan toimintavuodelta 2012 seuraavaa: Nokian kaupungin kaupunginvaltuusto valitsi pitämässään kokouksessa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi Tarkastuslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Kalevi Heinonen, puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Eero Lämsä) Rauli Virolainen, varapuheenjohtaja (Seppo Kallio) Asko Kirveskari (Ilari Juslen) Veera Honka-Nissi (Irma Pelto) Markku Niskanen (Kari Vellonen) Seija Sorsa (Tuula Kallio-Bezemer) ja Iinu Kuusento (Tiina Honkiniemi). Kaupunginvaltuuston kokouksen ( ) jälkeen tarkastuslautakunnan jäsenistöön on tehty seuraavat muutokset: Tuula Jokinen valittiin Tiina Honkiniemen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 33). Esa Alanne valittiin Eero Lämsän tilalle varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 79). Tarkastuslautakunnan jäsen Asko Kirveskarille myönnettiin ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 14). Saman kokouksen samassa pykälässä kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Mika Peltokorven Reino Ojala valittiin Esa Alanteen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 19) Tarkastuslautakunta on toiminut hyväksymänsä työohjelman mukaisesti. Lautakunta piti vuoden 2012 aikana yksitoista kokousta. Lisäksi tarkastuslautakunta piti vuoden 2013 alussa kaksi kokousta, jotka kohdistuivat tarkasteluvuoteen Tarkastuslautakunta käsitteli järjestäytymiskokouksessaan (tammikuussa 2009) mm. kaupungin tilintarkastusyhteisön valintaa. Tarkastuslautakunta esitti tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:tä, jonka kaupunginvaltuusto valitsi toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi kokouksessaan ( 20). Tarkasteluvuonna 2012 tilintarkastajina ovat toimineet JHTT Jorma Kesä, JHTT Sami Salonen sekä tilintarkastajat Aino Kiljunen ja Taneli Toikka. Tarkastuslautakunnan kokouksissa on kuultu eri palveluyksiköiden viranhaltijoita toiminnan organisoinnista, tavoitteiden asettelusta ja niiden toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan järjestelyistä. 3

4 Vuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 kokouksissa on ollut kuultavina seuraavien toimielinten/palvelukeskusten edustajia: - kaupunginhallitus (kaupunginjohtaja) - hallintokeskus (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, prosessiasiantuntija ja palopäällikkö) - kasvatus- ja opetuskeskus (kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja Myllyhaan koulun rehtori) - tekninen toimi (ruokapalvelupäällikkö) - perusturvakeskus (uusi perusturvajohtaja) Tarkasteluvuoteen 2012 liittyen tehtiin tutustumiskäynti Myllyhaan koululle ( , oli jo edellisessä Arvissa), Puropuiston päiväkotiin, Nokian paloasemaan ja Harjuniityn tuotantokeittiöön. Tarkastuslautakunta on kouluttautunut arviointivuoden 2012 aikana yhdessä tilaisuudessa: Tampereen seutukuntien tarkastuslautakuntien tapaamisessa Orivedellä olivat aiheina mm. Kuntalain muutokset ja tarkastuslautakunta ja Tilintarkastuksen hankinnan oikeudelliset perusteet ja kipupisteet. Tilintarkastajat ovat antaneet lautakunnalle kokouksissa suullisia ja kirjallisia raportteja sekä kirjallisena vuodelta 2012 tilintarkastajan toimintakertomuksen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti lautakuntien toimintaa lukemalla järjestelmällisesti niiden pöytäkirjat. Tarkastuslautakunta käynnisti marraskuun kokouksessaan tilintarkastuksen kilpailutuksen kaudelle Nokian kaupungin tarkastussääntö oli muutettu viimeksi kaupunginvaltuuston päätöksellä Muutokset olivat tulleet voimaan alkaen. Tarkastuslautakunta esitti kokouksessaan ( 53) kaupunginvaltuustolle tarkastussäännön muuttamista. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ( 117) hyväksyä tarkastuslautakunnan muutosehdotuksen tarkastussääntöön. Muutokset tulivat voimaan alkaen. Kaupunginhallitus on antanut valtuustolle tarkasteluvuoden 2012 aikana kaksi kertaa osavuosikatsauksen asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset ovat kohdistuneet tammi kesäkuulle ja tammilokakuulle. Kaupunginhallitus on osavuosikatsausten käsittelyn yhteydessä mm. päättänyt, että se esittää osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksien toimittamista tarkastuslautakunnalle tulee tarkentaa. 4

5 Tarkastuslautakunta käsitteli ( 31) lautakunnan jäsenten esteellisyydet. Tämän seurauksena jäsen Seija Sorsa ei ole osallistunut perusturvalautakunnan alaisen toiminnan arviointiin arviointivuoden 2012 aikana. Kaupunginvaltuusto valitsi Mika Peltokorven tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Tarkastuslautakunta merkitsi kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi kokouksessaan Saman kokouksen yhteydessä todettiin suullisesti, että Mika Peltokorpi on teknisen lautakunnan varajäsen, minkä seurauksena hän ei ole osallistunut teknisen lautakunnan alaisen toiminnan arviointiin arviointivuoden 2012 aikana. Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heinosen teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi Tarkastuslautakunta kirjasi valinnan muihin asioihin kokouksessaan Lisäksi asiaa käsiteltiin omana pykälänään tarkastuslautakunnan kokouksessa Valinnan seurauksena tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ei ole osallistunut teknisen lautakunnan alaisen toiminnan arviointiin valintansa jälkeen. Varajäsenten esteellisyyksiä on sovellettu tapauskohtaisesti. Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut puheenjohtaja Kalevi Heinonen. Tarkastuslautakunnan sihteeriksi ja asiain valmistelijaksi valittiin ( 11) avustava tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen. 5

6 3 Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Vuoden 2011 tilinpäätösasiakirjassa esitettiin taloudellisia tavoitteita luottamustoimelle, Pirtevalle ja aluepelastuslaitokselle. Tässä yhteydessä tarkastuslautakunta toivoi vuoden 2011 arviointikertomuksessaan, että tilinpäätösasiakirjassa kuvattaisiin em. osa-alueiden toimintaa tarkemmin ja tuotaisiin esiin, että mikä on Nokian kaupungin rooli niissä sekä tietenkin perusteltaisiin tarkemmin tavoitteiden toteutumista ja toteutumattomuutta. Esitystapa ei ole muuttunut vuodesta Esitystapaa ei voida pitää lukijaystävällisenä eikä informatiivisena. Sisäisen valvonnan toimivuuteen on Nokialla panostettu ja se onkin mennyt parempaan suuntaan viime vuosina. Silti tarkastuslautakunta korostaa, että sisäistä valvontaa ja siihen liittyviä menettelyjä tulee edelleen kehittää. Sisäisen valvonnan ja kaupungin sisäisen tarkastuksen olemassaolo ja edellytykset on jatkossakin taattava. Kuntalaki edellyttää, että toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta on useiden vuosien ajan kiinnittänyt huomiota siihen, että tavoitteiden toteutuminen esitettäisiin tilinpäätösmateriaaleissa informaatioarvoa lisäävästi. Tätä on perusteltu mm. sillä, että tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen lukijoina toimivat myös noora ja niilo nokialainen Vuoden 2011 arviointikertomuksen yhteydessä tarkastuslautakunta nosti esiin työväenopiston ja lukiokoulutuksen esimerkkeinä puutteellisesta tavoitteiden toteutumisen kuvaamisesta. Työväenopiston tavoitteiden kuvaaminen on selkeästi parantunut verrattuna vuoteen Sen sijaan lukiokoulutuksen osalta on edelleen vuoden 2012 arvioinnissa tyydytty toteamaan, että Tavoite ei toteutunut / Tavoite toteutui ilman että toteutumattomuuden/toteutumisen syitä olisi erityisesti vaivauduttu analysoimaan. Menettelytapaa voidaan pitää puutteellisena eikä missään tapauksessa suositeltavana. Esimerkiksi lukiokoulutuksessa on asetettu tavoitteeksi, että opetustoimen laatusopimus valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumisesta on todettu, että se ei toteutunut, mutta toteutumattomuuden syytä ei perustella millään tavalla. Hyvänä esimerkkinä voidaan todeta varhaiskasvatus, jonka tavoitteet on kuvattu sopivan perusteellisesti ja informatiivisesti. Lisäksi tarkastuslautakunta toivoo, että mikäli tavoiteasetanta kohdistuu määriin ja määrällisiin kuvauksiin, niin myös määrätavoitteen lähtötaso esitettäisiin. 6

7 4 Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta 4.1 Toimintakertomuksessa raportoitujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Suositusten mukaisesti laadittu tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta ja sen kehittymisestä sekä selvitykset asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstöraportti vuodelta 2012 oli tarkastuslautakunnan käytettävissä arviointikertomuksen laatimishetkellä. Raportin mukaan henkilöstön kokonaismäärä on lisääntynyt 2,9 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna ja vuoden 2012 lopussa henkilöstön määrä oli (2010 ja 2011 määrä oli henkilöä). Kasvuun on erityisesti vakinaisten määrän kasvu (2011: 1 576; 2012: 1 622). Palvelukeskuksittain tarkasteltuna vakinaisten määrä kasvoi merkittävimmin kasvatus- ja opetuskeskuksessa (2011: 669; 2012: 708). Myös määräaikaisten määrä koko kaupungissa lisääntyi, useamman laskuvuoden jälkeen (2009: 378; 2010: 359; 2011: 351; 2012: 362). Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot jatkoivat edelleen laskusuhdanteessa, mikä on luonnollisesti positiivinen asia ja tunnusluku (2012: 18,64) on alin henkilöstöraportissa esitetyllä tarkastelujaksolla ( ). Henkilöstöraportista on todennettavissa ammattinimikkeittäin sairauspoissaolojen kehitys. Prosentuaalisesti merkittävin kasvu (68,6 %) on ollut päälliköillä, joiden sairaslomapäivät ovat lisääntyneet 6,72:sta 11,33:een. Lukumäärän mukaan tarkasteltuna eniten sairaslomapäivät ovat lisääntyneet lähihoitajilla (2011: 22,99; 2012: 28,54). Sen sijaan perhepäivähoitajilla sairaslomapäivien määrä jatkaa huomattavassa laskusuhdanteessa (2010: 28,26; 2011: 18,69; 2012: 13,67) eli sairaslomapäivät ovat enemmän kuin puolittuneet kahden vuoden aikana. Edellisen vuoden tapaan tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää, että henkilöstön kouluttamisen määrään kiinnitetään huomiota. Henkilöstöraportin tietojen mukaan henkilöstön kouluttamiseen käytetyt rahat vähenivät jo viidettä vuotta peräkkäin (2007: ; 2008: ; 2009: ; 2010: ; 2011: ja 2012: ). Henkilöstön kouluttautuminen organisaation ulkopuolella on tärkeää, mutta huomiota tulee kiinnittää myös organisaation sisäisen osaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseen. Tämä on tärkeää ottaa huomioon ennen kuin henkilöt siirtyvät eläkkeelle tai kun uutta tai uusiin tehtäviin siirtyvää henkilöstöä perehdytetään. Henkilöstöraportissa olevan ennusteen mukaan Nokia kaupungin henkilöstön poistuma on n. 60 vuosittain seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2020 osalta ennusteena on 73 henkilön eläköityminen. 7

8 Kaupunginvaltuuston asettamat talouden kokonaistavoitteet saavutettiin vaihtelevasti tilivuoden aikana. Tämä selviää seuraavasta taulukosta, jonka tiedot perustuvat Tilinpäätös asiakirjan talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailuun. Taulukko 1. Tietoja talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailusta (Nokian kaupungin tilinpäätös 2012) TILINPÄÄTÖS TA 2012 TAmuutokset TA muutosten Toteutuma Poikkeama 2012 jälkeen Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Sumu-poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ali- /ylijäämä Vuosikatteelle oli alkuperäisessä talousarviossa asetettu tavoitteeksi 12,4 milj. euroa. Vuosikatteeseen kohdistui talousarviomuutoksia n euroa, mutta pyöristyssäännöistä johtuen vuosikatteelle asetettu tavoite pysyi 12,4 milj. eurossa. Vuosikate toteutui 15,0 milj. euron suuruisena eli n. 2,6 milj. euroa suurempana kuin mitä oli budjetoitu. Merkittävimpänä syynä tähän ylitykseen oli Valmistus omaan käyttöön - kohdan toteutuminen 2,2 milj. euroa arvioitua suurempana. Myös toimintatuottoihin sisältyvät myyntituotot (n. 0,9 milj. euroa) ja verotulot (n. 2,5 milj. euroa) ylittivät selkeästi niille arvioidun summan. Toisaalta vastaavasti toimintakulut ylittivät talousarviossa asetetun tavoitteen 3,3 milj. eurolla. Merkittävin muutos talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin on satunnaisissa erissä. Satunnaisiin kuluihin on kirjattu arvio Häpesuon puhdistamisen tulevista kustannuksista, jotka on arvioitu 12,4 milj. euron suuruisiksi. Em. satunnainen kulu yhdessä suunnitelman mukaisten poistojen kanssa on johtanut siihen, että tilikauden tulokseksi muodostui 8,2 milj. euroa ja se alitti arvion 9,5 milj. eurolla. Tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 7,8 milj. euroa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen palvelukeskuksittain esitetään yksityiskohtaisesti tilinpäätösasiakirjassa. Palvelukeskuskohtaisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan myöhemmin kappaleessa 4.2. Tunnuslukuja esitetään tilinpäätösasiakirjassa vuodesta 2009 lähtien ja ne koskevat sekä suoritetavoitteita että tehokkuutta, laajuutta ja voimavaroja. Niissä toiminnoissa, joista tunnuslukuja on esitetty, lukija saa riittävästi tietoja toiminnan laajuudesta ja tehokkuudesta sekä niiden muutoksista. 8

9 4.2. Muiden toimintakertomuksessa raportoitujen tavoitteiden toteutuminen Yleisiä havaintoja Tarkastuslautakunta tuo esiin, että tilinpäätösasiakirjassa tai siihen kuuluvana liitteenä voitaisiin myös esittää koosteena talousarvion toteutuminen (tulot, menot ja netto) tulosaluetasoisesti. Perusturvakeskus Perusturvakeskuksen talousarvio toteutui hyvin, vaikka henkilöstön määrä on noussut (vakanssit +2,1 % TP2011 ja +0,6 % TA2012 verrattuna sekä vakinaiset varahenkilöt +2,2 % TP2011 nähden). Osin tämä selittyy talousarviota parempien tuottojen vuoksi (+5,5 % verrattuna muutostalousarvioon) ja kulujen (+1,3 % verrattuna muutostalousarvioon) pysymisessä hallinnassa yksikkökustannusten merkittävistä, usein yli 10 %, noususta huolimatta. Tämä osoittaa sen, että vuonna 2012 perusturvakeskuksen henkilöstö on ollut sitoutunut annettuihin säästötavoitteisiin. Kokonaisuudessaan perusturvakeskuksen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,8 % ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 3,2 % alijäämäinen, mitä voidaan pitää viime vuoden taloustilanteessa kohtuullisen hyvänä tuloksena. Alkuperäinen talousarvio heitti eniten lähi- ja perhepalveluissa (-9,1 % ja -7,6 % vastaavasti). Yksikkökustannusten noustessa tulisikin kiinnittää huomiota yhä enemmän siihen, mitä palveluita tuotetaan itse ja mitä ostetaan ulkoa. Lähipalvelut Hammashuollossa hoitojonoja onnistuttiin purkamaan loppuvuodesta onnistuneiden rekrytointien ansiosta. Sen sijaan aluevastaanotolla suoriteluvut laskivat jonkin verran lääkäripulan vuoksi. Psykiatrian avohoitokäyntiä ja hammashuollon käyntiä lukuun ottamatta yksikkökustannukset nousivat n. 10 %. Tästä ja poistojen määrästä johtuen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 4,2 % ja 9,1 % alkuperäiseen talousarvioon nähden alijäämäinen. Diabeteksen hoitoprosessia on yhdenmukaistettu, omahoitomallin käyttöä on edistetty ja hoitotuloksia seurataan. 9

10 Perhepalvelut Perhepalveluiden osalta talousarviossa on pysytty lähinnä keskittymällä vain peruspalveluihin. Perhepalvelun vakansseja kasvatettiin kolmella (+3,9 %) ja yksikkökustannukset nousivat 4,5 25,1 %. Edellä mainituista kasvuprosenteista huolimatta toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,6 % ja 7,6 % alkuperäiseen talousarvioon nähden alijäämäinen. Lastensuojeluilmoitusten määrä ja hoitopäivät sijaishuollossa ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Nokialaiset nuoret ja lapset tarvitsevat entistä enemmän lastenkodin paikkoja, joten niiden myynti muille kunnille on vähentynyt ja niiltä saadut korvaukset jäivät tavoitteista yli euroa. Vanhuspalvelut Nokian hoitokoti on mahdollistanut sen, että 64 laitoshoitopaikkaa on muutettu tehostetun palveluasumisen paikaksi, joka on tuonut koko perusturvakeskuksen tasolla merkittäviä säästöjä. Vanhuspalvelujen toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,4 % ylijäämäinen ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,7 % alijäämäinen. Erityispalvelut Toteutunut tilinpäätös oli muutostalousarvioon nähden 0,5 % ylijäämäinen ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,5 % alijäämäinen. Erikoissairaanhoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut jopa alittuivat aiemmista vuosista, poiketen hieman yli eurolla. Sen sijaan mm. leikkauksien osto yksityisiltä sekä laboratorio-ostopalvelujen hankkiminen aiheuttivat euron ylitykset talousarvioon. Kasvatus- ja opetuskeskus Keskuksen johtamista, pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä on edelleen rasittanut pitkään jatkunut keskuksen johtajuuden tilapäisjärjestely. Hallinto-organisaatio on myös varsin kevyt ja mm. opetuspäällikön tms. puuttuminen rasittaa opetustoimen johtamis- ja kehittämistehtävää. Opetustoimen johtamis- ja hallintorakenteen selkeyttäminen on aloitettu Siuron ja Linnavuoren koulujen sekä Nokian ja Viholan koulujen (Kartanon koulu) hallintojen yhdistämisellä. Edellä mainittujen hallinnon yhdistämisen kokemus antanee lisäselvyyttä hallintorakenteen jatkokehitykselle. Harjuniityn yhtenäiskoulun valmistumisen viivästyminen antaa aikaa hallintorakenteen kehittämiselle/uudistamiselle. 10

11 Lukio Lukio-opetuksessa näyttäisi kehittämishaasteita olevan jatkossa kovasti. Tilinpäätös antaa varsin niukasti kuvaa tavoitteista ja etenkin niiden toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä. Toimintakate jäi merkittävästi talousarviosta (6 013 /oppilas) ollen /oppilas. Työväenopisto Työväenopisto sai päätöksen yhdistymisestä Pirkan Opistoksi (toiminta alkoi ). Opiston hallintotilat sijaitsevat Nokian teollisuusasemalla ja opiston uusi rehtori on valittu. Opiston toimintamenot ylittivät budjetin 11,5 %. Varhaiskasvatus Päivähoidon osalta hallintorakenteen uudistus ja selkiintyminen näyttää onnistuneelta ratkaisulta. Päivähoitotoiminnassa näkyvät aina nopeasti työelämän hektinen rakennemuutos ja työllisyyden vaihtelut muuttuvana hoitotarpeena. Yhteistyö kaavoitus- ja rakennuspuolen kanssa on erityisen tärkeää uusia asuntoalueita suunniteltaessa. Vapaa-aikakeskus Vapaa-aikakeskuksen tulisi pikaisesti päästä eri järjestöjen kanssa sopimukseen kokoontumistiloista perittävistä korvauksista. Kulttuuritoimi Kulttuuritoimessa on nähtävä myönteisenä kulttuuripalvelujen monipuolisuus. Jatkossa tulisi vielä enemmän panostaa Hinttalan tapahtumiin sekä kesämuusikkotapahtumien kehittämiseen. Kerholan päivittäisen käytön lisääntyminen koetaan myönteiseksi. Kirjastotoimi Säästötoimien johdosta kirjaston kokonaislainaus väheni jonkin verran sekä toimintakulut per asukas pienenivät hieman. Määrärahan supistamisen johdosta jäi vuoden 2012 kirjahankinnoista huomattava erä hankkimatta, joka osaltaan vaikuttaa lainauksien supistumiseen. 11

12 Liikuntatoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta lakkautettiin vuonna 2012 ja nykyisin liikunta kuuluu vapaa-aikalautakuntaan. Nokian kaupungissa kiinnitettiin viime vuonna huomiota erityisesti hyvinvointityöhön ja liikuntaan terveyden edistäjänä. Liikuntatoimessa on käynnistetty muun muassa Nuorten ja lasten LII- KE-hanke. Uimahallin kävijämäärät ovat kasvaneet entisestään ja myös uimahallin menot ovat kasvaneet rakenteellisten muutosten johdosta. Liikuntatoimella on ollut enemmän tuottoa ja vähemmän kuluja kuin talousarviossa. Liikuntatoimi on pysynyt talousarviossaan bruttomenojen osalta, ja asetetut tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet vuonna On otettava huomioon, että talousarviossa 2012 on huomattavasti lisätty urheilu- ja seura-avustuksia. Urheilu- ja seura-avustusten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2009 asukasta kohden. Nuorisotoimi Nuorisotoimessa on keskitytty ennaltaehkäisevään lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lasten ja nuorten palveluverkon kehittämiseksi Nokian kaupunki perusti vuonna 2012 työryhmiä. Nuorten koulutukseen ja työelämään ohjaavan työhön oli perustettu yhteistyössä perusturvakeskuksen kanssa Nuorten ohjauspiste Kellari, jossa toimii muun muassa etsivän nuorisotyön hanke ja muita nuorisohankkeita. Nuorisotoimen tapahtumiin oli osallistunut huomattavan paljon enemmän nuoria kuin talousarviossa oli arvioitu. Osa nuorisotoimen tavoitteista oli toteutettu, mutta esimerkiksi kahden hankkeen avustusrahoja oli jouduttu palauttamaan ministeriöön ja CIMO:on, koska hankkeet eivät toteutuneet kaikilta osin. Nuorisotoimi pysyi talousarviossaan erittäin hyvin. Tekninen keskus Johto ja hallinto Toimintaympäristön muutokset kohdassa on kerrottu, ettei ole merkittäviä muutoksia. Kuitenkin heti seuraavassa kappaleessa todetaan, ettei talouden tasapainottamisessa onnistuttu johtuen Tampereen seudun taloudellisesta kehityksestä. Tampereen seutu on mitä suurimmassa määrin osa Nokian toimintaympäristöä. Johdon ja hallinnon osalta sanotaan, ettei merkittäviä poikkeamia toimintakatteessa ole. Kuitenkin eroa budjetoituun on lähes 10 prosenttia, joka johtuu yli 10 prosentin tulojen alituksesta ja kulujen ylityksestä. Budjetin ylitys ei ole suuri kun verrataan toteumaa muutostalousarvion lukuihin. Kokonaisuudessaan ylitystä on ollut melkoisesti kun lisätalousarviossakaan annetut resurssit eivät ole riittäneet vaan sekin on ylitetty. 12

13 Toimintakatteen ero budjetoituun on jo merkittävä, yli miljoona euroa. Olisi hyvä hieman valottaa, miksi maan myyntivoitot ovat jääneet merkittävästi alle budjetoidun. Pysäköintivirhemaksutulojen alitus poissaolojen vuoksi huolestuttaa: onko henkilöstöpuolella isojakin ongelmia; mistä näin suurivaikutteiset poissaolot johtuvat? Onko työilmapiiri hyvä, olisiko mahdollista saada sijaista? Varikko Hyvä että jokaiseen kohtaan on kirjattu ja avattu asioita, tämä helpottaa taulukoiden lukemista. Kuitenkin lukijan näkökulmasta katsottuna oikeakielisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Perustelut esim. siitä miksi viivakoodijärjestelmää ei saatu investointikohteeksi, puuttuvat. Tämmöiset tiedot eivät itsessään kerro mitään, vaan kirjattuna pitäisi olla aina syy, miksi. Tilatekniikka Merkittävissä poikkeamissa pistää silmään lämmitysenergiakustannusten ylitys, joka oli suuri sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Tilinpäätösasiakirjan tiedoista ei ilmene, että kenen laskemiin lukuihin arvio perustui. Tavoitetasona on esitetty, että tarpeetonta kiinteistöomaisuutta myydään, tavoitteen toteutumisesta ei ole kerrottu. Tilatekniikan talousarviomuutoksien mitoittaminen ei ole onnistunut, pikemminkin päinvastoin. Talousarvion mukainen pieni positiivinen muutos ei ole toteutunut vaan nettototeuma on painunut yli puoli miljoonaa pakkaselle. Lukija jää pohtimaan, että miksi muutoksia on tehty ja mihin lukuihin ne perustuvat? Kunnallistekniikka Kunnallistekniikankin osiossa on monia merkittäviä poikkeamia talousarviosta ja asetetuista tavoitteista. Nettotuloksessa poikkeama on suuri, mitä voi toisaalta pitää hyvänä, kun nettotulos on arvioitua vähemmän pakkasella ja tuotot ovat lisääntyneet arvioidusta. Maankäyttö Tarkastuslautakunta tuo esiin, että, olisiko mahdollista teettää karttakoordinaatiston muutostyötä ulkopuolisella taholla tai resursoida siihen joku projektityöntekijä? Mikäli joku yksittäinen tehtävä teettää runsaasti ylimääräistä työtä, työn valmiiksi saamiseksi nopeammassa aikataulussa voisi miettiä uusia toteutustapoja. 13

14 Tilatuotanto Tilatuotannossa toteutumissa on ollut poikkeamia, ne on selvitetty hyvin ja toteuma on ollut melko tarkka budjettiin verrattaessa. Aluetuotanto Aluetuotannossa esitetään todella niukasti informaatiota. Ei voida sanoa pysytyn budjetissa jos tuotot ovat 1,45 miljoonaa euroa arvioitua pienemmät ja kulut 1,38 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat. Tähän raportointiin olisi toivottavaa saada pientä ryhtiliikettä. Vesihuoltolaitos Jo budjetoinnissa ollut virheitä, mikä on tuotu esiin tekstiosuudessa. Toiveikkaasta budjetoinnista olisi hyvä siirtyä realismiin, tokikaan yllättäville ja välttämättömille hankintamenoille ei voida mitään. Saaduilla tiedoilla on tosin haastavaa tietää, mihin tämä toiveikkuus perustuu. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet hyvin ja toimintaympäristöä ja poikkeamien syitä on osattu analysoida asianmukaisesti. Rakennuslautakunnan ja ympäristötoimen budjetin ylitys lähes 5,5- kertaisesti on todella merkittävä poikkeama talousarviosta. Yleisesti teknisestä keskuksesta Varsinkaan menoihin ei jostain syystä osata varautua, johtuuko sitten äkillisistä korjaustarpeista tai kustannusten kasvusta. Budjetteja tulisi tehdä ehkä realistisemmalla otteella, tuntuu että optimismi on kostautunut monessakin kohtaa. Kun korjauksia talousarvioon tehdään, tuntuu muutokseen käytetty aika tuhlaukselta, jos toteuma poikkeaa alkuperäisestä huomattavasti toiseen suuntaan, kuin mihin korjausliike on tehty. 14

15 4.3. Strategian toimeenpano ja toteutuminen Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä pidetyssä kokouksessa Strategia Nokia asiakirjan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiapäivityksen kesäkuussa Tuolloin määriteltiin kaupungin visio seuraavasti: Me nokialaiset elämme hyvää elämää vetovoimaisessa ja taloudellisesti vakaassa kaupungissa. Kaupunkimme on viihtyisä ja turvallinen. Menestyksemme perustuu aktiivisuuteen ja ennakointiin. Palvelumme ja yritystoimintamme on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Talousarvion 2012 mukaan visiota tavoitellaan seuraavilla kehittämisstrategioilla: 1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Kehittämisstrategioille on määritelty seuraavat johtamisen kohteet vuodelle 2012: Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä - omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen - liikenneturvallisuus - rakennemallin toteuttaminen Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti - lasten ja nuorten palveluissa kehitetään palveluverkkoa monialaisesti - kustannusten kasvun hallitseminen - hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa - kaupunki edistää uuden palvelualan yritystoiminnan syntymistä - Kolmenkulman alueen kehittäminen - Yrittäjäkadun ympäristön kehittäminen Tuemme nokialaisten hyvinvointia - terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoituminen koko kaupungissa - hyvinvointikertomus - työhyvinvoinnin edistäminen kaupungin työyksiköissä Kehitämme jatkuvasti osaamistamme - osallisuuden edistäminen 15

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007

Arviointikertomus 2007 Arviointikertomus 2007 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 9.6.2008 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Nokian kaupungin tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.10.2011 klo 13.00 15.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.10.2010 klo 13.00 14.30 Paikka Nokian kaupungin valtuustosali, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA

SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1 SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA - -Verrattuna seutukunnittain maakunnan sisällä ja vastaavia tunnuslukuja vuosilta - verrattuna WFA:iin kuuluviin maakuntiin SATAKUNTALIITTO 2003

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 21.5.2015 Kuva: Nokian kaupunki vilskettä Harjuniityn päiväkodin ruokalassa 1 Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunta on vuoteen 2014 kohdistuen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012. OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012. OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 26.11.2012 klo 13.00 14.09 Valtuustosali, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-215, mrd. 18 18 16 14 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15* 8.6.216/hp

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot