PÖYTÄKIRJA. Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 16/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai klo Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Erkki Pääkkönen, pj. Taisto Jäntti Pekka Ruotsalainen, vpj. Matti Liimatainen Maarit Tarvainen Seija Korhonen Katja Suhonen Anne Jaakkola Pentti Mali Sami Lempinen Marika Pitkänen Jarmo Tarkkonen Jarmo Mäki-Penttilä Maire Nissinen Matti Tarvainen, kv. pj. Jouko Paretskoi, kv. 1 vpj. Hannu Ylönen, kv. 2. vpj. Petteri Ristikangas, kunnanj. esittelijä Kaija Tarvainen, hallintojoht. pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjät PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Erkki Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Katja Suhonen Tiistai Kaija Tarvainen Erkki Pääkkönen 251 Pentti Mali PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastossa keskiviikkona klo Allekirjoitus toimistosihteeri Saini Malinen

2 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 246 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) III luvun 7 :n mukaan: Kunnanhallitus päättää puolivuosittain varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisessa Tervon kunnassa on päätetty. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai, kun enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 8 ja 9 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kunnanhallituksen päätöksen (Khall ) kunnanhallituksen kokouskutsun antaa neljä päivää ennen kokousta sähköpostilla puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä paikallislehti Sisä-Savolle, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kuntalain ( /365) 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall. 247 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 19.n mukaan pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katja Suhonen ja Pentti Mali. Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Suhonen ja Pentti Mali.

4 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall. 248 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää asialistan hyväksymisestä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS Khall. 249 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita. Merkitään tiedoksi. Esityksen mukainen. Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle talousarvion 2014 toteuman tilanteen mukaisesti.

6 Kunnanhallitus AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall Kuntien yhteiset viranomaiset Suomen Kuntaliitto 1) Vuoden 2015 eduskuntavaalit; Yleiskirje 14/80/2014, Kunnallinen työmarkkinalaitos 1) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - palkantarkistus lukien; Yleiskirje 9/2014, ) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) lukien muuttuvat jaksotyömääräykset; Yleiskirje 10/2014, ) Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-14) palkantarkistukset ; Yleiskirje 11/2014, Pohjois-Savon liitto 1) Pohjois-Savon maakuntavaltuuston esityslista 2/2014, Savon koulutuskuntayhtymä 1) Yhtymähallituksen pöytäkirja 12/2014, ) Yhtymävaltuuston esityslista 3/2014, Vaalijalan kuntayhtymä 1) Hallituksen pöytäkirja 8/2014, Muut Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1) Vetoomus kuntapäättäjille; Sinä päätät - nyt jos koskaan kotimaista ruokaa kuntaasi, Pohjola Vakuutus Oy 1) Kiinteän erikoismaksun tarkistaminen; Lakisääteinen tapaturmavakuutus, Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Esityksen mukainen.

7 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS Khall. 251 Kuntalain ( /365) 51.1 :n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) IV luvun 23 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ratkaisee kunnanjohtajan osalta asiat, jotka koskevat vuosiloman myöntämistä, virkavapauden ja työvapaan myöntämistä silloin, kun siihen on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta: - sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus - harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan - vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset - henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta - henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja määrävuotiskorotuksia koskevat asiat - eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta - sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus - työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset - sivutoimi-ilmoitukset - henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset - henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa. Hallituksen kokouksessa ovat nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot luettavissa kunnanvirastolla ja kokouksessa. Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ). Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan em. viranhaltijapäätösten kohdalla.

8 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeutta ko. viranhaltijapäätösten kohdalla. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja.

9 Kunnanhallitus ETAPPI TYÖLLISYYSPALVELUT -HANKE Khall. 252 Khall. 110 ( ) ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen toiminta-alue on säteeltään satakaksikymmentä kilometriä kattava työssäkäynti- ja asiointialue, johon kuuluu kahdeksan erillistä kuntaa. Toiminta-alueella on kaksi luontevaa kuntaryhmittymää, joiden puitteissa järjestetään sosiaali-, työllisyys- ja elinkeinopalveluita alueen asukkaille ja yrityksille: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta-alue (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) ja Nilakan kuntien yhteistoiminta-alue (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto). ETAPPI työllisyyspalvelut on kehittämishanke, jota voisi kuvata tarkemmin lisämääreellä Työllisyydenhoidon yhteispalvelukäytännön tuotteistamishanke. Hankkeen taustalla on jo useammalta EU ohjelmakaudelta kertynyt kokemus rakennerahastoperusteisten työllisyyshankkeiden toteuttamisesta ja etenkin juuri päättyvän ohjelmakauden aikana toteutetun ETAPPI työllisyyshankkeen sekä työnhakija- että työnantajaasiakkaille tarjoaman rekrytointi- ja työhönvalmennuspalvelun kehittämistyö. ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeen valmistelu on toteutettu hankkeen toiminta-alueeseen lukeutuvien kuntien toimeksiannosta. Kukin kunta on nimennyt edustajansa suunnitteluryhmiin, joista toinen on kokoontunut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueeseen lukeutuvien kuntien voimin ja toinen Nilakan yhteistoiminta-alueeseen lukeutuvan kuntayhteistyön puitteissa. Hankkeen valmistelu on toteutettu aikavälillä ja valmistelun vastuuhenkilönä on toiminut projektipäällikkö Harri-Pekka Luomi Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluista. Hankkeen suunnittelutyöhön kuuluvan sähköisen kirjeenvaihdon lisäksi ryhmät ovat kokoontuneet kasvokkain kaksi kertaa. Suunnitteluryhmissä valmisteltu hankekuvaus lähetettiin tiedoksi ja kommentoitavaksi laajana jakeluna yhteistyötahoille ja sidosryhmille Hankekuvausta kommentoi viisi tahoa. ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeella edistetään osaavan työvoiman saatavuutta ja pitempään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä. Hanke on yksi väline kunta- ja aluekohtaisten työllisyys- ja elinkeinostrategioiden toimeenpanossa. Hankkeen tuottamat palvelut eivät korvaa TEhallinnon lakisääteistä palvelutarjontaa vaan täydentävät sitä erityisesti yksilöityä tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakasryhmien osalta. Sisältöjen ja avoimen toimintalogiikkansa puolesta hanke linkittyy lisäarvoa tuottavaksi osatekijäksi alueilla toimiviin yritys- ja työllisyyspalveluverkostoihin, joista mainittakoon Ylä-Savon Kehitys Oy:n Rautainen Savo palvelut ja Yhden luukun yrityspalvelut, Sisä-Savon seutuyhtymän elinkeinopalvelut, Savonia ammattikorkeakoulun maitotalouden kehittämisohjel-

10 Kunnanhallitus ma, maahanmuuttajien kotouttamisohjelmat ja maakunnallinen Nuoret Duuniin -työllistämiskampanja. ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeen ydintehtävänä on luoda työllistymisen paikkoja pitempään työttömänä olleille työnhakijoille ikään, sukupuoleen ja kulttuuritaustaan katsomatta, sekä niille mikro- ja pk yrityksistä irtisanotuille työnhakijoille, joille ei ole tarjottu muutosturvaan liittyviä tukipalveluja työllistymisen tueksi. ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeen budjetointi jakautuu kahteen jaksoon. Hankkeen ensimmäinen jakso on kestoltaan ja toinen jakso Tervon kunnan kuntaraha osuus on 2,1 euroa/asukas. Ensimmäisen jakson osalta kuntaraha on euroa ja toisen jakson osalta euroa. Oheismateriaali 2 ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeen projektisuunnitelma. Kunnanhallitus päättää, että 1. Tervon kunta osallistuu ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeeseen edellyttäen, että kaikki Nilakan alueen kunnat (Keitele, Pielavesi ja Vesanto) osallistuvat hankkeeseen 2. Tervon kunta maksaa ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen kuntarahaa enintään euroa ja euroa. Esityksen mukainen. Khall. 252 Iisalmen kaupunki pyytää hankkeen osapuolia ja sidosryhmiä nimeämään oma edustajansa ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimeää ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen ohjausryhmään Tervon kunnan edustajan sekä hänelle varaedustajan. Kunnanhallitus nimesi ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen ohjausryhmään Tervon kunnan edustajaksi Katja Suhosen sekä varaedustajaksi

11 Kunnanhallitus Marika Pitkäsen.

12 Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall. 253 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioasetelma sisältää rakenteen sillä tarkkuudella kuin valtuusto talousarviosta päättää. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman suosituksen mukaisesti. Kuntalain 65 :n 2 momentin säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Säännös edellyttää valtuuston sitoutumista asettamiinsa tavoitteisiin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio koostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Rahoitusosa esitetään rahoituslaskelman muodossa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen liitteet. Valtionosuudet on laskettu voimassa olevien perusteiden mukaisesti. Hallintosäännön 41 :n mukaan talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Ehdotus talousarviovuodelle 2015 perustuu vahvistettuun 19,75 %:n veroprosenttiin. Toimintakulut Vuoden 2015 talousarvioesityksessä toimintakulut ovat milj. euroa. Toimintakulut vähenevät vuoden 2014 talousarvioon verrattuna on 2,3% (0,325 milj. euroa). Toimintakulujen vähentymisestä merkittävä osa selittyy biovoiman yhtiöittämisellä, mikä vähentää kunnan ostoja. Kunnan toimintakate pysyy talousarvio vuoden 2014 tasolla. Vuoden

13 Kunnanhallitus talousarviossa toimintakateeksi on arvioitu milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä toimintakatteeksi on arvioitu milj. euroa, eli nettomenojen ennakoidaan pysyvän ennallaan (- 0,1%) vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Talousarvion laadintaohjeessa käyttötalouden toimintakulujen muutoksen tuli olla negatiivinen 0,9 prosenttia toimintakuluissa, joihin kunnan omin toimin voidaan vaikuttaa. Voimassa olevien sopimusten myötä palkkauskustannukset kasvavat keskimäärin 0,4 % vuonna Perusterveydenhuollossa sovelletaan liikelaitos Kysterin asettamaa talousarviota ja erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiirin talousarviota. Toimintamenot menolajeittain Vuoden 2105 talousarviossa kunnan toimintamenoista 51,1 % (7,012 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Henkilöstökulut ovat 5,286 milj. euroa ollen toimintamenoista 38,5 %. Aine-, tarvike- ja tavaraostoihin on talousarviossa varattu 0,695 milj. euroa. Avustukset muodostavat toimintamenoista n. 0,494 milj. euroa eli 3,6 % toimintamenoista. Toimintamenoissa verrattuna vuoden 2014 talousarvioon on vähennystä henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa. Suurin vähennys on aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa, mikä selittyy biovoiman yhtiöittämisellä. Toimintatulot Toimintatuloja vuonna 2015 on arvioitu kertyvän yhteensä 3,403 milj. euroa, mikä 0,320 milj. euroa (-8,6%) vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Toimintatuotoista 2,848 milj. euroa on ulkoisia tuloeriä ja 0,555 milj. euroa sisäisiä tuloeriä. Ulkoisista myyntituotoista merkittävimpiä ovat ympäristöterveydenhuollon noin 1,238 milj. euron, vesi- ja jätemaksut 0,179 milj. euron ja ruokapalveluiden 0,084 milj. euron myyntituotot. Sosiaalitoimen maksutuotot ovat yhteissummaltaan 0,561 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden 2014 talousarvioon on 7,7 %. Vuokratuotoiksi ennakoidaan 0,426 milj. euroa. Vuokratuotot pysyvät ennallaan verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Toimintakate Vuodelle 2015 laaditussa talousarviossa toimintakulut vähenevät vuoden 2014 talousarvioon nähden on 2,3 %. Toimintatuotot ovat laaditussa talousarviossa -8,6 % edellisvuotta pienemmät. Toimintakate eli nettomenojen erotus on 10,319 milj. euroa. Verotulot Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kunnan tuloveroa kertyi 3,595 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa tuloverokertymäksi on arvioitu 3,501 milj. euroa, mikä on 3,9 % enemmän kuin kuluvan vuoden ennuste.

14 Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätöksessä yhteisöverojen tuotto oli yhteensä 0,297 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 0,355 milj. euroa, mikä on 11,3 % enemmän kuin kuluvana vuonna. Talousarviossa vuoden 2015 kiinteistöverokertymäksi arvioidaan 0,400 milj. euroa, mikä on 6,7 % enemmän kuin kuluvana vuonna. Verotuloja vuonna 2015 on arvioitu kokonaisuudessaan kertyvän 4,256 milj. euroa, mikä on 4,7 % (0,192 milj. euroa) enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kunnan tuloveroprosentiksi vahvistettiin ,75 %. Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi määrättiin seuraavasti * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 * vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48 * muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 * yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 * rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,50. Valtionosuudet Vuonna 2015 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 6,159 milj. euroa, mikä on 4,5 % vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Valtionosuuksien lasku on seurausta hallituksen hallitusohjelman ja kehysriihen päätöksistä ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta alkaen. Tuloslaskelman arviointi Vuosikate vuoden 2015 talousarviossa on 0,328 milj. euroa, mikä on 0,126 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate riittää kattamaan 80,5 prosenttisesti suunnitelman mukaiset poistot, jotka vuoden 2015 talousarviossa ovat 0,406 milj. euroa. Tilikauden tulos on negatiivinen 0,044 milj. euroa. Poistoeron ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 0,253 milj. euroa. Rahoituslaskelman arviointi Vuonna 2015 uutta lainaa on varauduttu nostamaan 0,700 milj. euroa 1,253 milj. euron investointien rahoittamiseen. Samanaikaisesti pitkäaikaisia lainoja maksetaan pois 0,241 milj. euroa. Biovoiman yhtiöittämisen seurauksena peruskunnan lainakanta vähenee 1,541 milj. euroa. Tase-erien kehitys Rahoitusvarallisuus/kassavarat Kassavarat vuoden 2013 lopussa olivat 3,503 milj. euroa. Vuonna 2015 kassavarojen arvioidaan vähentyvän.

15 Kunnanhallitus Omavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus Kunnan omavaraisuusaste vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli 58,2 %. Omavaraisuus- % kertoo oman pääoman ja koko kunnan pääoman suhteen eli mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Taloussuunnitelmakaudella omavaraisuusaste ei merkittävästi laske ja säilyy edelleen hyvällä tasolla. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 49,3 %. Suhteellinen velkaantuneisuus-% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisin maksuun (luku kuntasektorilla n. 30 %). Vuoden 2015 talousarvio pienentää suhteellista velkaantuneisuutta merkittävästi 27,7 %. Taloussuunnitelmakauden investointiohjelma Suunnitelmakauden investointihankkeet ovat yhteensä 2,253 milj. euroa. Investoinneista vuodelle 2014 kohdistuu 1,253 milj. euroa, vuodelle ,750 milj. euroa ja vuodelle ,250 milj. euroa. Investoinneista merkittävin vuonna 2015 on vanhainkoti-palvelukeskuksen perusparantaminen, jonka investointi on 0,500 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä / alijäämä Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Tervon kunnalla on kertynyttä ylijäämää 0,674 milj. euroa eli 403 euroa/asukas. Lainat Vuoden 2013 lopussa Tervon kunnalla on lainaa yhteensä 4,759 milj. euroa eli 2851 euroa/asukas. Arvion mukaan vuoden 2015 lopussa lainaa on arviolta noin 3,678 milj. euroa eli 2203 euroa/asukas. Suunnitelmakaudella lainan määrän ei odotetta kasvan. Hallintokuntien vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien talousarvioesitykset on käsitelty kunnanhallituksessa ja Oheismateriaali 1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina 1 olevan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sekä siinä esitetyt tavoitteet sekä meno- ja tuloarviot ja investoinnit. Esityksen mukainen.

16 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO Khall Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 17 Työjärjestyksen hyväksyminen 18 Eron myöntäminen Panu Kantosalolle Tervon kunnan luottamustehtävistä 19 Asunto-osakkeiden ostaminen perustettavalta Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahdilta 20 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle. Päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpano jätetään kunnanviraston hoidettavaksi. Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokousaika Keskiviikko 28.11.2012 klo 14.00 17.30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone os. Harjukuja 6,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot