RAMIRENT TYÖSKENTELI VUODEN 2004 AIKANA 11 MAASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAMIRENT TYÖSKENTELI VUODEN 2004 AIKANA 11 MAASSA"

Transkriptio

1 RAMIRENT VUOSIKERTOMUS 2004

2 RAMIRENT TYÖSKENTELI VUODEN 2004 AIKANA 11 MAASSA

3 Ramirent Euroopan eliittiä: Kovaa kasvua ja voittoa Todellista yrittäjähenkeä Kykyä tehdä sellaista tulosta, että se palkitsee myös osakkeenomistajat European Business Magazine

4 RAMIRENTIN TOIMIPISTEET EUROOPASSA: SUOMI 90 RUOTSI 34 NORJA 36 TANSKA 13 VIRO 10 LATVIA 12 LIETTUA 7 PUOLA 13 VENÄJÄ 4 UNKARI 6 UKRAINA 1 VENÄJÄ NORJA SUOMI RUOTSI VIRO LATVIA PIETARI MOSKOVA LIETTUA TANSKA PUOLA UKRAINA UNKARI

5 KARTTA RAMIRENT LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 KONSERNIN TOIMINNALLINEN RAKENNE JA ORGANISAATIO 7 RAMIRENT SUOMI 9 RAMIRENT RUOTSI 10 RAMIRENT NORJA 12 RAMIRENT TANSKA 15 RAMIRENT EUROPE 16 HALLINTO 19 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 23 KONSERNIN TULOSLASKELMA 27 KONSERNIN TASE 28 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 30 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 31 EMOYHTIÖN TASE 32 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 34 LIITETIEDOT 38 TUNNUSLUVUT 51 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 54 TILINTARKASTUSKERTOMUS 55 HALLITUS JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ 56 OSAKKEEN KUUKAUSIVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 58 YHTIÖRAKENNE 58 TOIMIPAIKKAVERKOSTO 59 1

6 2 VUOKRAAMON KALUSTOA SUUTARILAN TOIMIPISTEEN AVAJAISISSA, KESÄKUUSSA 2004.

7 RAMIRENT LYHYESTI Ramirent on Pohjois- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Konsernilla on Altiman oston jälkeen yhteensä 223 kiinteää toimipaikkaa yhdessätoista Euroopan maassa (Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina). Ramirent -konsernin päätuoteryhmiä ovat rakennuskoneet, henkilönostimet, telineet, muotit, työmaatilat, työmaiden sähkö- ja lämmitysjärjestelmät sekä torninosturit. Konserni tarjoaa myös näihin liittyviä suunnittelu-, asennus-, kuljetus- ja neuvontapalveluja. Konsernin asiakaskunta koostuu mm. rakennusliikkeistä, asennusliikkeistä, teollisuuslaitoksista, telakoista, valtion ja kuntien organisaatioista sekä yksityishenkilöistä. Konsernin asiakasmäärä on noin Suomessa Ramirent on suurin konevuokraamo, sillä on 87 toimipaikasta koostuva vuokraamoverkosto, joka kattaa koko valtakunnan. Norjassa Ramirentilla on 100-prosenttisesti omistettu tytäryhtiö Bautas AS, joka on Norjan suurin konevuokraamo ja jolla on 36 toimipistettä. Ruotsissa Ramirent on Altiman oston jälkeen toiseksi suurin konevuokraamo ja toiminta tapahtuu 100-prosenttisesti omistetussa tytäryhtiössä Ramirent AB:ssa. Ramirentilla on Ruotsissa yhteensä 34 toimipistettä. Tanskassa Ramirent toimii 100- prosenttisesti omistetun tytäryhtiönsä Ramirent A/S:n kautta, joka on Tanskan suurin konevuokraamo ja sillä on 13 toimipistettä eri puolilla Tanskaa. Ramirent Europe vuokraa tytäryhtiöidensä kautta rakennuskoneita ja -laitteita Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa ja Ukrainassa. Näissä maissa on tällä hetkellä yhteensä 53 toimipistettä käsittävä vuokraamoverkosto. 3

8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Katsaus vuoteen 2004 Konevuokrausmarkkinat kasvoivat yhtiön arvion mukaan vuonna 2004 jonkin verran Suomessa ja Norjassa. Markkinoiden kasvu johtui sekä Suomessa että Norjassa etupäässä vilkastuneesta rakentamisesta. Ruotsissa ja Tanskassa konevuokraustoiminnan markkinatilanne oli yhtiön arvion mukaan alkuvuoden aikana jonkin verran heikompi kuin vuonna 2003, kuitenkin kesästä 2004 alkaen markkinatilanne parantui johtuen rakentamisen myönteisestä kehityksestä sekä Ruotsissa että Tanskassa. Itä- ja KeskiEuroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari, Ukraina) konevuokrausmarkkinat kasvoivat voimakkaasti vuonna 2004 verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä johtui kyseisten maiden voimakkaasta rakentamisen kasvusta, joka edelleen vauhdittui varsinkin niissä maissa, jotka olivat tulleet EU:n uusiksi jäsenmaiksi. Vuoden 2004 aikana Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi suunnitellulla tavalla. Ruotsin ja Tanskan arvioitua heikompi markkinatilanne ensimmäisellä vuosipuoliskolla rasitti jonkin verran konsernin tulosta ja kannattavuutta. Integraatiosta johtuneet kertaluonteiset kustannukset sekä konsernin hallintokustannukset olivat myös jonkin verran suunniteltua korkeammat. Ramirent konsernin liikevaihto kasvoi 82,8 % verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvusta pääosa johtui tammikuussa 2004 tehdystä Altiman yrityskaupasta, jonka mukana Altima siirtyi osaksi Ramirent konsernia helmikuun 2004 alusta lukien. Lisäksi kasvua tapahtui Ramirentin Suomen, Norjan ja Europen toiminnoissa. Ramirent Suomen liikevaihto kasvoi 25,3 % ollen 71,8 (57,3)Me. Ruotsissa kasvu oli peräti 283,9 % johtuen Altiman mukaantulosta liikevaihdon ollessa 97,5 (25,4) Me. Norjan liikevaihto kasvoi 21,8 % ollen 84,5 (69,4) Me ja Tanskassa liikevaihto oli 29,3 Me, joka kaikki oli lisäkasvua, koska Ramirentilla ei ollut toimintaa Tanskassa vuonna Tanskan liikevaihtoa kasvatti Treffcon liiketoimintakauppa maaliskuun alussa Ramirent Europe kasvoi edelleen voimakkaasti, 59,1 % verrattuna edelliseen vuoteen liikevaihdon ollessa 33,1 (20,8) Me. Konsernin käyttökate kasvoi 72,6 %, ollen 78,0 (45,2) Me. Konsernin liikevoitto kasvoi 55,5 %, ollen 30,0 (19,3) Me. Suomen liikevoitto kasvoi 9,7 % ollen 11,3 (10,3) Me. Liikevoittoa rasittivat Altiman yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset integraatiokustannukset 0,3 Me sekä arvioitua suuremmat hallintokustannukset vuoden 2004 aikana. Ruotsin liikevoitto kasvoi 357,1 % ollen 6,4 (1,4) Me. Liikevoittoa rasittivat Altiman ja Stavdalin yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset integraatiokustannukset 2,8 Me vastaavasti liikevoittoa paransi 1,4 Me Stavdal Liftin 50 %:n osuuden myynti vuoden 2004 aikana. Norjan liikevoitto kasvoi 10,4 % ollen 5,3 (4,8) Me. Liikevoittoa rasittivat Altiman yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset integraatiokustannukset 3,9 Me tilikauden 2004 aikana. Tanskan lii- 4

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS kevoitto oli 2,2 Me. Liikevoittoon vaikutti Altiman ja Treffcon liiketoimintojen yhdistämisestä johtuva kertaluonteinen integraatiokustannus 0,4 Me tilikauden 2004 aikana. Ramirent Europen liikevoitto kasvoi 71,4 % ollen 4,8 (2,8) Me. Liikevoittoa rasittivat Altiman yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset integraatiokustannukset 0,5 Me tilikauden 2004 aikana. Konsernin voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta kasvoi 57,0 % ollen 20,5 (13,1) Me. Konsernin tilikauden voitto kasvoi 22,9 % ollen 12,9 (10,5) Me. Myös konsernin tase vahvistui vuoden 2004 aikana, omavaraisuusaste parani 41,3 (31,6) %:iin ja samoin nettovelkaantumisaste (gearing) parani 96,8 (156,1) %:iin. Altiman ja Treffcon yhdistäminen Ramirent konserniin saatettiin päätökseen tilikauden 2004 aikana. Lisäksi Ruotsissa yhdistettiin Stavdalin ja Altiman operatiiviset toiminnot alkaen ja toiminta on tapahtunut tämän jälkeen Ramirent nimen alla. Integraation ja uudelleenjärjestelyjen kokonaiskustannukset olivat 7,9 Me. Loppuvuoden aikana tapahtunut integraatiokustannusten nousu johtui arvioitua suuremmista uudelleenjärjestelykustannuksista Ruotsissa sekä Altiman Oslossa sijaitsevan toimipisteen lopettamisesta johtuneista kiinteistöön liittyvistä arvon - alennuskirjauksista. Integraation ja uudelleen - järjestelyjen mukanaan tuomien arviolta 10 miljoonan euron vuosittaisten säästöjen vaikutus on osittain toteutunut toisella vuosipuoliskolla ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna Integraatio- ja uudelleenjärjestelykustannusten poisjäänti on osa edellä mainittua 10 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Ramirent-konserni panosti strategiansa mukaisesti vuoden 2004 aikana voimakkaasti kasvuun ja kansainvälistymiseen. Ramirent toteutti Altiman osakkeiden vaihtotarjouksen Altiman osakkeenomistajille tammikuun 2004 lopussa ja Altima siirtyi osaksi Ramirent konsernia helmikuun 2004 alusta lähtien. Altiman liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät YT-neuvottelut saatettiin päätökseen huhtikuussa. Neuvottelujen lopputuloksena Ramirent konsernissa suljettiin 24 toimipistettä ja henkilöstöä vähennettiin 228 henkilöä. Ramirent Oyj osti helmikuun 2004 lopussa Ramirent Europe Oy:n 35 %:n vähemmistöosuuden Alliance Scan East Fundilta. Kaupan jälkeen Ramirent Oyj omistaa 100 % Ramirent Europe Oy:stä. Vähemmistön osto edesauttaa Ramirent konsernin toiminnan kehittämistä kasvavilla Itä- ja Keski-Euroopan konevuokrausmarkkinoilla. Ramirent Europen puolalainen tytäryhtiö Ramirent S.A. osti maaliskuussa 2004 saksalaisen MVS AG:n puolalaisen tytäryhtiön MVS Polska Sp.Z.oo:n liiketoiminnan. MVS Polskan liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa maaliskuun alusta lukien. Ostettu liiketoiminta käsittää 550 kpl työmaatiloja ja kontteja sekä niihin liittyvät asiakassopimukset ja henkilökunnan. Tehty kauppa vahvisti Ramirentin työmaatilatoimintaa Puolassa merkittävästi. Ramirentin tanskalainen tytäryhtiö Altima A/S osti Treffco A/S:n henkilönostin- vuokrausliiketoiminnan maaliskuussa Tämä kauppa vahvisti merkittävästi Ramirentin asemaa henkilönostinvuokraajana Tanskan markkinoilla sekä laajensi Ramirentin asiakaskuntaa Tanskassa. Ramirentin norjalainen tytäryhtiö Bautas AS ja Malthus AS yhdessä solmivat heinäkuussa 2004 Skanska Norge AS:n kanssa 230 miljoonan NOK:n arvoisen työmaatilasopimuksen. Bautaksen osuus sopimuksesta on noin puolet. Sopimus käsittää yöpymistilat yhteensä 2200 työntekijälle Norjan länsirannikolla olevalla Ormen Lange -projektilla. Ramirent Oyj osti joulukuussa 2004 latvialaisten tytäryhtiöidensä SIA Ramirentin ja SIA Ramitehin 33 %:n vähemmistöosuudet SIA Kalnozols un Partnerilta. Kauppa toteutettiin osakevaihtona kohdistamalla myyjälle osakkeen suunnattu osakeanti. Ramirent myi joulukuussa %:n suuruisen osuutensa ruotsalaisesta Stavdal Lift AB:sta yhtiön toiselle osaomistajalle Hammervikens Industri AB:lle Ramirent AB tulee nyt rakentamaan koko Ruotsin markkinat kattavan oman nostinvuokraustoiminnan lisäämällä henilönostimet nykyiseen toimipisteidensä tuotevalikoimaan. Tällä hetkellä Ramirentilla on omaa nostinvuokraustoimintaa Pohjois- ja Etelä-Ruotsin alueella. Henkilönostinten vuokraustoiminta on yksi Ramirent-konsernin strategisista tuote-alueista. Stavdal Lift AB:n osakkuuden myyminen parantaa mahdollisuuksia kehittää Ruotsissa omaa nostinten vuokraustoimintaa Ramirenttavaramerkin alla. 5

10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Näkymät vuodelle 2005 Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan Pohjoismaissa kasvavan 1 3 % vuonna 2005 verrattuna vuoteen Keski- ja Itä-Euroopan maissa arvioidaan voimakkaan rakentamisen kasvun jatkuvan. Arviot perustuvat Euroconstruct -raportin (joulukuu, 2004) tietoihin. Pääpaino yhtiössä vuonna 2005 on edelleen parantaa konsernin kannattavuutta ja operatiivista kassavirtaa sekä vähentää korollista vierasta pääomaa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on aikaansaada säästöjä hankinta- ja investointitoiminnan keskittämisellä konsernin sisällä. Ramirent-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2005 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu markkinatilanteen paranemisesta Pohjoismaissa ja ennen kaikkea Itä- ja Keski-Euuropan maissa. Lisäksi Altima oli mukana konsernissa vuonna 2004 vain 11 kuukautta. Ramirent konsernin vuoden 2005 tuloksen arvioidaan paranevan verrattuna edelliseen vuoteen. Tuloksen paraneminen johtuu liikevaihdon kasvusta sekä vuonna 2004 toteutetun integraation aiheuttamista synergisistä säästöistä. Maaliskuussa 2005 Erkki Norvio Toimitusjohtaja 6

11 KONSERNIN TOIMINNALLINEN RAKENNE JA ORGANISAATIO Ramirent-konserni toimii yhdessätoista maassa. Toiminnallisen rakenteen peruslähtökohta on paikallisuus ja toiminta tapahtuu eri maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden kautta. Konsernitasolla koordinoidaan strateginen suunnittelu, investointitoiminta, rahoitus sekä kaikkia markkina-alueita koskevat yhteiset asiat. Suomessa toimitaan Ramirent -tuotemerkin alla, emoyhtiö Ramirent Oyj:n lisäksi konsernilla on Suomessa telinetoimintaa varten kaksi tytäryhtiötä Teline-Rami Oy ja Uudenmaan Telineykköset Oy, sekä torninosturivuokrausta varten Rami-Cranes Oy. Suomen toiminta on maantieteellisesti jaettu kahdeksaan alueeseen ja kiinteitä toimipaikkoja on 87 kappaletta. Norjassa toiminta tapahtuu tytäryhtiö Bautas AS:n kautta. Yhtiöllä on 36 kiinteää toimipaikkaa neljällä alueella eri puolilla Norjaa. Ruotsissa toimitaan tytäryhtiö Ramirent AB:n kautta. Yhteensä Ramirentillä on 34 toimipaikkaa Ruotsissa. Tanskassa toiminta tapahtuu tytäryhtiö Ramirent A/S:n kautta, jolla on Tanskassa 13 toimipistettä. Itä- ja Keski-Euroopan maissa ( Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari ja Ukraina ) toiminta tapahtuu Ramirent Europe -ryhmän kautta siten että, joka maassa on omat tytäryhtiöt. Kiinteitä toimipaikkoja on yhteensä näissä maissa 53 kappaletta. 7

12 8 RAMIHISSI VUOKRATTUNA HELSINKILÄISELLE TYÖMAALLE, 2004.

13 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Historia Ramirentin historia Suomessa ulottuu vuoteen 1955, jolloin avoin yhtiö nimeltä Rakennusmies perustettiin. Tuolloin Suomeen tarvittiin uusia rakennuskoneita ja -laitteita tukemaan sodanjälkeistä rakentamista. Yhtiön toimialaksi määriteltiin rakentamisen koneiden ja laitteiden maahantuonti, kauppa ja valmistus ja 1970-luvuilla tuotevalikoima kasvoi ja yhtiön toiminta laajeni käsittämään myös erilaisten elementtien kehittämisen ja valmistuksen. Tässä vaiheessa yhtiön nimi oli A-Elementti Oy Rakennusmies. Vuonna 1983 Oy Partek Ab osti yhtiön koko osakekannan ja seuraavien 2 3 vuoden aikana elementtituotanto siirrettiin Partekin vastaavaan ryhmään. Yhtiön nimi muuttui oman tuotannon loputtua A-Rakennusmies Oy:ksi. Tämän muutoksen kautta yhtiö palasi juurilleen ja keskittyi rakennuskoneiden ja -laitteiden maahantuontiin, myyntiin ja vuokraukseen luvun lopulla toiminta jälleen kasvoi ja tuotevalikoima laajeni. Lisää kasvua haettiin lähinnä yritysostoin. Vuonna 1989 ostettiin Rakennuslaite Oy, joka oli toiminut siinä vaiheessa jo 15 vuotta rakennuskonevuokraamona. Hytec Oy, joka oli johtava muotteja ja henkilönostimia myyvä ja vuokraava yritys, liitettiin yhtiöön vuonna Vuonna 1992 ostettiin suurin osa Monivuokraus Ky:n liiketoiminnasta ja vuokraamoverkostosta. Tämä kasvatti huomattavasti yhtiön toimintaa rakennuskonevuokraamona. Vuonna 1993 Starckjohann Telko Oy:n rakennuskonetoiminta yhdistettiin yhtiöön ja vuonna 1994 ostettiin Tallberg Rakennustekniikka Oy:n liiketoiminta. Vuonna 1995 ostettiin Betox Oy:n liiketoiminta. Joulukuussa 1995 A-Rakennusmiehen liiketoiminta siirtyi uudelle yhtiölle, jonka omistajiksi tulivat A-Rakennusmiehen avainhenkilöt Gaspar Oy Ab-nimisen holdingyhtiön kautta ja CapMan Capital Management Oy:n ja MB Finance Group Oy:n hallinnoimat rahastot. Vanhoista omistajista säilyivät Oy Julius Tallberg Ab, Oy Partek Ab sekä Starckjohann Oy, joista kaksi jälkimmäistä myivät marraskuussa 1997 osuutensa yhtiön muille omistajille. Vuonna 1998 yhtiö listautui Helsingin Pörssin päälistalle ja julkinen noteeraus yhtiön osakkeilla alkoi Tässä yhteydessä pääomasijoittajat CapMan Capital Management ja MB Finance Group luopuivat omistuksestaan. Yhtiö jatkoi edelleen yritysostojaan. Vuonna 1998 ostettiin Kehä-Vuokrauksen ja Cranes- Sammon konevuokraustoiminnot ja vuonna 2000 ostettiin kaksi telinevuokrausalan yhtiötä: Uudenmaan Telineykköset Oy ja Etelä-Suomen Telinepiste Oy. Torninosturitoiminta yhtiöitettiin Rami-Cranes Oy nimiseksi tytäryhtiöksi maaliskuun alussa 2000 ja telinetoiminnot yhdistettiin Teline-Rami Oy nimiseksi tytäryhtiöksi vuoden 2001 alussa. A-Rakennusmies Oyj:n nimi muutettiin Ramirent Oyj:ksi maaliskuussa Vuonna 2002 ostettiin telinevuokrausalan yhtiön Tupla-Rakenne Oy:n ja sen sisaryhtiöiden telineliiketoiminnat. Vuonna 2004 tapahtuneen Altima -yrityskaupan myötä Altima Suomen liiketoiminta yhdistettiin Ramirentin Suomen yhtiöihin. Markkinakehitys Ramirentin arvion mukaan Suomen rakennuskonevuokrausmarkkinat kasvoivat vuonna 2004 jonkin verran edellisen vuoden tasolta. Vuokrakoneiden käyttö on kansainvälisen mittapuun mukaan Suomessa edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Rakennusliikkeiden ja teollisuuden keskittyessä kannattavuuden ja toiminnan tuottavuuden parantamiseen on odotettavissa, että vuokrauspalvelujen käyttö lisääntyy tulevaisuudessa jonkin verran. Rakentamisen ja teollisuuden yleisen aktiivisuuden kasvusta riippuen Suomen rakennuskonevuokrausmarkkinoiden kasvun arvioidaan tulevaisuudessa vaihtelevan 0 5 %:n välillä vuosittain. Toiminnan kehitys Rakennuskoneet ja henkilönostimet -tuotelinja kattaa rakentamisessa ja teollisuuden kunnossapidossa tarvittavien koneiden ja henkilönostinten vuokraamisen sekä niihin liittyvien tarvikkeiden ja oheistuotteiden myynnin. Näiden ryhmien koneet ja laitteet liittyvät mm. betonointiin, maan tiivistämiseen, nostamiseen, lämmittämiseen, hiontaan, jyrsintään, hitsaamiseen, poraamiseen ja naulaamiseen. Myös erilaiset leikkurit, paineilmakalustot, sähkö- ja valaisinkalustot, pumput sekä tutkimus- ja mittauskalustot kuuluvat ryhmän tuotevalikoimaan. Näiden tuotelinjojen yh- 9

14 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI teinen liikevaihto kasvoi noin 2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2005 vuokrausliikevaihdon arvioidaan edelleen hieman kasvavan. Muotti-tuotelinja vuokraa ja myy rakennustyömaiden tarvitsemia betonointimuottikalustoja sekä niihin liittyviä suunnittelu- ja asennus- sekä opastuspalveluja. Muottikalustoa käytetään sekä pystyettä vaakarakenteiden, kuten seinien ja holvien valamiseen. Muotti-tuotelinjan liikevaihto kasvoi noin 14 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan verrattuna vuoteen Teline-tuotelinjan toiminta tapahtuu Ramirent Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden, Teline-Rami Oy:n ja Uudenmaan Telineykköset Oy:n kautta. Näiden yhtiöiden vastuualueena on telineiden ja sääsuojien vuokraus ja myynti. Yhtiöiden kokonaisvaltainen palvelu käsittää telineiden ja suojauksien vuokrauksen lisäksi suunnittelua, pystytykset, siirrot, purut ja kuljetukset. Teline-tuotelinjan liikevaihto kasvoi 12 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran. Työmaatila-tuotelinja vuokraa ja myy työmaatiloja ja kontteja uudis- ja korjausrakennustyömaille sekä moniin muihin käyttötarkoituksiin. Tuotevalikoima kattaa mm. työmaiden toimisto-, pukeutumis-, ruokailu-, varasto- ja majoitustilat. Tämän tuotelinjan liikevaihto kasvoi noin 7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuodelle 2005 arvioidaan edelleen kasvua. Torninosturi-tuotelinjan toiminta tapahtuu Ramirent Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Rami-Cranes Oy:n kautta. Rami-Cranes Oy:n vastuualueena on torninostureiden ja työmaahissien vuokraus ja myynti sekä niihin liittyvät huoltoja varaosapalvelut. Lisäksi erilaisten nostinten ja rakennuskohteiden korjaus- sekä varaosapalvelut ovat osa Rami-Cranesin liiketoimintaa. Rami- Cranesin liikevaihto kasvoi noin 81 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan jonkin verran kasvavan verrattuna vuoteen Lisäksi Suomen toimintaa kasvatti kaikissa tuotelinjoissa Altimalta siirtynyt liiketoiminta, joka oli mukana Suomen luvuissa helmikuun alusta lukien. Ramirent Suomen liikevaihto 71,8 M Ramirent Suomen liikevoitto 11,3 M RUOTSI Historia NCC harjoitti 1990-luvulla rakennuskonevuokraustoimintaa integroituna osana varsinaista rakennustoimintaansa luvun puolivälissä yhtiö organisoi maakohtaiset, erilliset toimintayksiköt toimimaan nimen NCC Maskin alla. Tarkoituksena oli tehostaa toimintaa ja samanaikaisesti taata rakennustyömaille parempaa palvelua. NCC Maskinin liiketoiminta kasvoi asteittain 1990-luvun loppupuolella mikä oli omiaan vahvistamaan suuntautumista ulkopuolisten asiakkaiden hankintaan. Rakennuskonevuokraustoiminnalla oli jo asema Tanskassa tavaramerkillä Altima. Tanskassa oli jo pidemmän aikaa ponnisteltu konsernin ulkopuolisten uusien asiakkaiden saamiseksi. Vuonna 1999 Altima -konsernin myynti ulkopuolisille asiakkaille ylsi noin 300 milj. ruotsin kruunuun edustaen noin 25 % koko liikevaihdosta. Myynti ulkopuolisille asiakkaille vuonna 2003 tammi-syyskuussa oli jo 374 milj. ruotsin kruunua edustaen 40 % kokonaislaskutuksesta. NCC julkisti uuden konsernirakenteensa vuonna Tämä mahdollisti selkeän keskittymisen asiakaskuntaan rakennusalalla. Rakennuskonevuokrauksen tavoitteena oli entisestään kasvattaa liikevaihtoa yhä uusille asiakkaille NCC-konsernin ulkopuolella. Altima ryhtyi markkinoimaan yhteisen tavaramerkin alla rakennuskonevuokrausta NCC:n olemassa olevilla markkina-alueilla. Alti- 10

15 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI ma-konserni, jonka pääkonttori sijaitsi Göteborgissa perustettiin 1. päivänä tammikuuta Vuonna 2004 tapahtuneen Altima -yrityskaupan myötä Altiman Ruotsin toiminnot siirtyivät osaksi Ramirent-konsernia. Vuonna 2000 Bautas osti suurimman kilpailijansa Stavdalin Norjassa. Stavdalilla oli toimintaa myös Ruotsissa. Norjan Stavdal sulautettiin Bautakseen, mutta Ruotsissa toiminta jatkui Stavdal - nimellä. Vuonna 2001 Stavdal osti vuokraamoalan yrityksen myös Etelä-Ruotsissa, jolloin Stavdalista tuli Ruotsissa valtakunnallinen vuokraamo, jolla oli toimintaa kaikilla tärkeimmillä alueilla Ruotsissa. Ramirentin ostettua Bautaksen vuoden 2002 lopulla siirtyi myös Ruotsin Stavdal osaksi Ramirent-konsernia. Syksyllä 2004 yhdistettiin Ruotsin Altiman sekä Stavdalin liiketoiminnot yhteen vuokraamoyritykseen Ramirent AB:hen. Markkinakehitys Kokonaisrakentaminen laski ennusteiden mukaan hieman Ruotsissa vuonna Tilanne on kuitenkin alkanut parantua loppuvuodesta ja rakentaminen on kasvanut vuoden loppua kohti. Asuinrakentaminen on kasvussa ja ennusteiden mukaan se tulee kasvamaan noin asuntoon vuodessa. Tosin ollaan vielä kaukana 1990-luvun tasosta, jolloin asuntoja valmistui vuosivauhdilla. Muu rakennustoiminta kuten yksityisten ja julkisten toimistotilojen, hotellien, koulujen ja sairaaloiden rakentaminen on ollut laskussa. Yhdyskuntarakentaminen tiestöön ja rautateille on kasvussa. Asunto- ja yhdyskuntarakentaminen tulevat kasvamaan seuraavien 2 3 vuoden aikana. Näiden markkinoiden arvioidaan kasvavan 3 5 % vuosittain. On ilmeistä, että rakennusalan kaikilla sektorilla on nähtävissä hidasta elpymistä. Pohjois-Ruotsin kaivos-, teräs- ja paperiteollisuuden investointeja on ennakoitavissa Kiirunassa, Gällivaarassa, Luleåssa, Umeåssa sekä Sundsvallissa. Asuntotuotannon on arvioitu kasvavan etenkin Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössa. Ruotsin rakennuskonevuokrausmarkkinoiden kokonaismääräksi on arvioitu 650 milj. euroa. Vuosikasvuksi on arvioitu 3 5 %. Raskaskonevuokraustoiminnan on ennakoitu jatkavan kasvuaan yhdyskuntarakentamisen kasvun tahdissa. Rakennuskonevuokraustoiminnan ulkoistamisen rakennusalalla uskotaan kasvavan. Toiminnan kehitys Ensimmäinen puolivuotiskausi 2004 oli huono. Pääasiallisesti se johtui Tukholman seudun ennakoitua alhaisemmasta liikekiinteistörakentamisesta. Loppuvuoden osalta on nähtävissä määrällistä kasvua koko maassa. Pohjois-Ruotsissa vilkastunut yhdyskuntarakentaminen toi yhtiölle lukuisia konevuokraussopimuksia. Kaivosteollisuusinvestoinnit Gällivaara-Malmbergetissa (LKAB) ja Sundsvallin (SCA) paperiteollisuusinvestoinnit kasvattivat yhtiön vuokrauskantaan. Muualla Ruotsissa keskityttiin Stavdalin ja Altiman toimintojen yhdistämisen myötä laajentamaan asiakaskuntaa ja tehostamaan vuokrausverkoston toimintaa. Ruotsin Ramirentin perustaminen toimintojen uudelleenjärjestelyineen on vuoden 2004 merkittävin toimenpide. Yhtiön Altima konsernin hallintotoimintoja on lopetettu. Henkilöstöä on vähennetty etenkin Tukholman alueella huonosta markkinatilanteesta johtuen. Stavdalin ja Altiman liiketoiminnot on yhdistetty yhdeksi yhtiöksi Ramirent AB:ksi. Yhtiön 50-prosenttisesti omistetun Stavdal Liftin omistusosuus myytiin joulukuussa 2004 tavoitteena kehittää yhtiön henkilönostin vuokraustoimintaa omiin toimipisteisiin. Ramirentin yrityskuvamarkkinointi on aloitettu Ruotsissa. Tätä toimintaa tukemaan yhtiö on solminut sponsorointisopimuksen kaudeksi Ruotsin jääkiekkoliigan kanssa. Ramirent Ruotsin liikevaihto 97,5 M Ramirent Ruotsin liikevoitto 6,4 M 11

16 12 SUUTARILAN TOIMIPISTEEN AVAJAISISSA, KESÄKUUSSA 2004.

17 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Historia Norjan suurin rakennusyhtiö Veidekke ASA yhtiöitti sisäisen konevuokrausosastonsa Bautas -nimiseksi tytäryhtiökseen vuonna Bautas AS:n perustamisen ajoitus oli onnistunut, sillä yhtiö kasvoi orgaanisesti vuodesta 1997 vuoteen 1999 kolminkertaiseksi ja samanaikaisesti Veidekken osuus liikevaihdosta putosi 100 %:sta alle 50 %:iin. Vuonna 2000 Bautas osti suurimman kilpailijansa Stavdalin, joka oli tuolloin listattu yhtiö Oslon pörssissä. Tämän yritysoston myötä Bautaksen liikevaihto kaksinkertaistui ja samalla yhtiö sai hyvän markkina-aseman myös Ruotsissa. Norjassa Stavdal sulautettiin Bautakseen, mutta Ruotsissa jatkettiin Stavdal-nimellä. Vuonna 2001 Norjan toiseksi suurin rakennusyhtiö AF-gruppen teki sisäistä rakennuskonevuokraustoimintaansa koskevan ulkoistamissopimuksen Bautas AS:n kanssa, sopimuksen myötä suurin osa ns. kevyestä konekalustosta siirtyi Bautaksen hoidettavaksi. Tämä oli selvä merkki siitä, että Bautas oli onnistunut kehittymään itsenäiseksi konevuokraamoksi. Vuonna 2001 ostettiin vuokraamoalan yritys myös Etelä-Ruotsista, jolloin Stavdalista tuli Ruotsissa valtakunnallinen vuokraamo, jolla on toimintaa kaikilla tärkeimmillä alueilla Ruotsissa. Bautas ja Stavdal siirtyivät syyskuussa 2002 tehdyn kaupan myötä alkaen osaksi Ramirent-konsernia. Vuonna 2004 tapahtuneen Altima -yrityskaupan myötä Altima Norjan liiketoiminnot yhdistettiin Bautakseen. Markkinakehitys Konevuokrausmarkkinat alkoivat parantua Norjassa vuoden 2004 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Konevuokrausmarkkinoiden tervehtyminen johtui ennen kaikkea rakentamisen lisääntymisestä. Norjan rakennusmarkkinat kasvoivat odotettua enemmän vuonna Kasvun arvioidaan olleen noin 2 %. Pääasiassa asuntotuotannon kasvu sekä teollisuusrakentaminen vauhdittivat kasvua. Alhainen korkotaso ja kansantalouden myönteinen kehitys vauhdittivat asuntotuotantoa koko maassa. Vilkkainta oli asuntotuotanto Oslon seudulla. Myös muu kuin asuntotuotannon rakentaminen kasvoi vuonna 2004 etenkin vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Vaikka julkisen sektorin rakentamisen kasvu edesauttoi kasvua rakentamisen kokonaismarkkinoilla arvioidaan myös tietoliikenteen ja kaupan alan rakentamisen kasvavan vuonna Myös yhdyskuntarakentamisessa näkyy myönteistä kehitystä etenkin koulujen rakentamisena. Raskaan teollisuuden rakentaminen on kasvussa tällä hetkellä etenkin suuria öljy- ja kaasuprojekteihin liittyviä rakennus- ja tienrakennushakkeita on vireillä. Toiminnan kehitys Bautaksen toiminta on kehittynyt vuonna 2004 suunnitellulla tavalla. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 22 % ja kannattavuus on parantunut. Kokonaismarkkinoiden kasvu ja Altiman mukaantulo olivat perussyyt hyvälle kehitykselle. Bautas AS ja Malthus AS yhdessä solmivat Skanska Norge AS:n kanssa 230 miljoonan norjan kruunun arvoisen työmaatilakaupan. Bautaksen osuus kaupasta on noin puolet. Sopimus on Norjan historian mittavin työmaatilatoimitus ja käsittää yöpymistilat yli työntekijälle Norjan länsirannikolla olevalla Ormen Lange -projektilla. Toimitus, joka kattaa noin koppineliömetriä, on jo alkanut ja on tarkoitus saada kokonaan valmiiksi keväällä Työmaa avattiin virallisesti 15 joulukuuta 2004 ja arvioitu kesto on vuoden 2007 loppupuolelle. Ramirent Norjan liikevaihto 84,5 M Ramirent Norjan liikevoitto 5,3 M 13

18 14 VUOKRAAMON KALUSTOA

19 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA Historia Ramirent DK (aiemmin Alatima DK) perustettiin 1989 tanskalaisen rakennusyhtiön NCC Denmark A/S:n ulkoistettua konevuokrausosastonsa. Altima DK:lla oli vuosina kasvustrategia jolloin uusia toimipisteitä perustettiin sekä investoitiin uuteen kalustoon. Vuonna 2001 Altima DK:n konevuokrausmarkkinat supistuivat Tanskassa johtuen NCC:n rakennustoiminnan suunnan muutoksesta. Vuosina pienentyneet markkinat ja heikot konevuokrausnäkymät pakottivat Altima DK:n muuttamaan strategiaansa leikkaamalla investointeja ja sopeuttamalla liiketoimintansa kustannuksia. Vuoden 2004 helmikuussa Ramirentin ostettua Altima-konsernin siirtyi Tanskan Altiman toiminta osaksi Ramirent-konsernia. Yhtiö on Tanskassa kasvanut kahden toimipisteen liikeyrityksestä maan suurimmaksi konevuokrausyritykseksi, jolla on maantieteellisesti kattava toimipisteverkosto. Vuoden 2004 lopussa Ramirent DK:lla oli 13 toimipistettä suurten kaupunkien alueella, 7 Juutinmaalla, 2 Fynessä sekä 4 toimipistettä Själlandissa. Suurin osa liiketoiminnasta keskittyy Själlandiin ja Kööpenhaminaan. Liiketoiminta on ensisijaisesti sidoksissa rakennustoimintaan mutta viime vuosien aikana on yhä selvemmin ollut nähtävissä asiakaskannan laajentumista teollisuuden ja julkisen sektorin suuntaan. NCC:n osuus liikevaihdosta on laskenut vuodesta 2001 noin 50 %:sta noin 27 %:iin vuonna Markkinakehitys Tanskan rakennusmarkkinat on vuoden 2004 aikana siirtynyt teollisuus- ja toimistorakentamisesta asuinrakentamisen suuntaan. Tällä kehityssuunnalla on ollut negatiivinen vaikutus konevuokraustoimintaan kilpailun kiristymisen ja hintatason laskun johdosta. Markkinatilanne on loppuvuotta kohden kuitenkin parantunut. Tanskan konevuokrausmarkkinat ovat Pohjoismaiden hajanaisimmat. Alalla on lukuisia paikallisia toimijoita, joukon suurimpana Ramirent DK. Ramirentin suurimmat kilpailijat Tanskassa ovat J J Maskinudlejning, J.M. Trykluft, DNE, Cramo ja Bilsby. Toiminnan kehitys Tanskan yhtiön tulos ja taloudellinen kehitys vuonna 2004 oli kohtuullinen. Liikevaihto oli 29,3 milj. euroa (helmi-joulukuu 2004) ja liikevoitto 2,2 milj. euroa. Tulokseen vaikuttivat telinetuotelinjan tappiot sekä kertaluonteiset integraatiokustannukset. Viime vuosien kustannussäästötoimenpiteet sekä toiminnan tehostaminen näkyvät vuoden 2004 tilikauden tuloksessa. Tähän vaikutti myös myönteisesti helmikuun 2004 lopussa hankittu Treffcon liiketoimintakauppa. Treffcon liiketoimintakaupan ansiosta tietotaitotaso henkilönostinten konevuokraustoiminnassa vahvistui ja osaavan henkilöstön avulla vahvistettiin liiketoiminta-asemaamme teollisuuden alalla. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 165 henkilöä. Yhtiön arvion mukaan Ramirent DK:n liiketoiminta tulee kasvamaan. Treffcon liiketoiminnan hankinnan johdosta sekä toimipisteverkoston tehostamisenkin ansiosta pyritään asiakaskuntaa laajentamaan niin ammattirakentajien kuin yksityisasiakkaidenkin suuntaan. Ramirent Tanskan liikevaihto 29,3 M Ramirent Tanskan liikevoitto 2,2 M 15

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

O M E R U S 1 9 9 8 I K O S V U A-RAKENNUSMIES OYJ

O M E R U S 1 9 9 8 I K O S V U A-RAKENNUSMIES OYJ V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 A-RAKENNUSMIES OYJ A-RAKENNUSMIES LYHYESTI A-Rakennusmies Oyj on Suomen suurin rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava ja myyvä yhtiö. A-Rakennusmiehen markkinaosuus rakennuskonevuokramarkkinoilla

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 VAHVAA KASVUA KANNATTAVASTI Liikevaihto 496,4 (402,4) milj. euroa, kasvua 23,4 % EBITA-liikevoitto 96,0 (72,8) milj. euroa, kasvua 31,8 %; liikevoitto (EBIT) 91,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12.2006) 2(70) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 SISÄLTÖ Johdanto Toimipisteverkosto 1 Vuoden 2007 pääkohdat 2 Ramirent 4 Tuotteet 5 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012 TILINPÄÄTÖS 2 VUOSI 2012 OLI MENESTYKSEKÄS RAMIRENTILLE JA KAIKKI TALOUDELLISET TAVOITTEEMME TÄYTTYIVÄT. KESKITYIMME YHTENÄISEN JA JOHDONMUKAISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEEN, JOKA ON EDESAUTTANUT YHTIÖMME

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.2007) 2(85) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp:n toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Glaston Oyj Abp:n toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Glaston Oyj Abp:n toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Glaston Oyj Abp:n toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Glaston Oyj Abp Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 27. maaliskuuta 2012 klo 16.00 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Terassi-salissa,

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.2008) 2(98) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Hallinto Henkilöstö Ympäristö Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2014

Lisätiedot

www.ramirent.com Vuosikertomus 2008

www.ramirent.com Vuosikertomus 2008 www.ramirent.com Vuosikertomus 28 SISÄLTÖ Johdanto Ramirent lyhyesti 3 Vuoden 28 pääkohdat 4 Tuotteet ja palvelut 6 Vuokraaminen tarjoaa monia etuja 8 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 1 Konsernistrategia

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot