RAMIRENT TYÖSKENTELI VUODEN 2004 AIKANA 11 MAASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAMIRENT TYÖSKENTELI VUODEN 2004 AIKANA 11 MAASSA"

Transkriptio

1 RAMIRENT VUOSIKERTOMUS 2004

2 RAMIRENT TYÖSKENTELI VUODEN 2004 AIKANA 11 MAASSA

3 Ramirent Euroopan eliittiä: Kovaa kasvua ja voittoa Todellista yrittäjähenkeä Kykyä tehdä sellaista tulosta, että se palkitsee myös osakkeenomistajat European Business Magazine

4 RAMIRENTIN TOIMIPISTEET EUROOPASSA: SUOMI 90 RUOTSI 34 NORJA 36 TANSKA 13 VIRO 10 LATVIA 12 LIETTUA 7 PUOLA 13 VENÄJÄ 4 UNKARI 6 UKRAINA 1 VENÄJÄ NORJA SUOMI RUOTSI VIRO LATVIA PIETARI MOSKOVA LIETTUA TANSKA PUOLA UKRAINA UNKARI

5 KARTTA RAMIRENT LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 KONSERNIN TOIMINNALLINEN RAKENNE JA ORGANISAATIO 7 RAMIRENT SUOMI 9 RAMIRENT RUOTSI 10 RAMIRENT NORJA 12 RAMIRENT TANSKA 15 RAMIRENT EUROPE 16 HALLINTO 19 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 23 KONSERNIN TULOSLASKELMA 27 KONSERNIN TASE 28 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 30 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 31 EMOYHTIÖN TASE 32 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 34 LIITETIEDOT 38 TUNNUSLUVUT 51 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 54 TILINTARKASTUSKERTOMUS 55 HALLITUS JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ 56 OSAKKEEN KUUKAUSIVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 58 YHTIÖRAKENNE 58 TOIMIPAIKKAVERKOSTO 59 1

6 2 VUOKRAAMON KALUSTOA SUUTARILAN TOIMIPISTEEN AVAJAISISSA, KESÄKUUSSA 2004.

7 RAMIRENT LYHYESTI Ramirent on Pohjois- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Konsernilla on Altiman oston jälkeen yhteensä 223 kiinteää toimipaikkaa yhdessätoista Euroopan maassa (Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina). Ramirent -konsernin päätuoteryhmiä ovat rakennuskoneet, henkilönostimet, telineet, muotit, työmaatilat, työmaiden sähkö- ja lämmitysjärjestelmät sekä torninosturit. Konserni tarjoaa myös näihin liittyviä suunnittelu-, asennus-, kuljetus- ja neuvontapalveluja. Konsernin asiakaskunta koostuu mm. rakennusliikkeistä, asennusliikkeistä, teollisuuslaitoksista, telakoista, valtion ja kuntien organisaatioista sekä yksityishenkilöistä. Konsernin asiakasmäärä on noin Suomessa Ramirent on suurin konevuokraamo, sillä on 87 toimipaikasta koostuva vuokraamoverkosto, joka kattaa koko valtakunnan. Norjassa Ramirentilla on 100-prosenttisesti omistettu tytäryhtiö Bautas AS, joka on Norjan suurin konevuokraamo ja jolla on 36 toimipistettä. Ruotsissa Ramirent on Altiman oston jälkeen toiseksi suurin konevuokraamo ja toiminta tapahtuu 100-prosenttisesti omistetussa tytäryhtiössä Ramirent AB:ssa. Ramirentilla on Ruotsissa yhteensä 34 toimipistettä. Tanskassa Ramirent toimii 100- prosenttisesti omistetun tytäryhtiönsä Ramirent A/S:n kautta, joka on Tanskan suurin konevuokraamo ja sillä on 13 toimipistettä eri puolilla Tanskaa. Ramirent Europe vuokraa tytäryhtiöidensä kautta rakennuskoneita ja -laitteita Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa ja Ukrainassa. Näissä maissa on tällä hetkellä yhteensä 53 toimipistettä käsittävä vuokraamoverkosto. 3

8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Katsaus vuoteen 2004 Konevuokrausmarkkinat kasvoivat yhtiön arvion mukaan vuonna 2004 jonkin verran Suomessa ja Norjassa. Markkinoiden kasvu johtui sekä Suomessa että Norjassa etupäässä vilkastuneesta rakentamisesta. Ruotsissa ja Tanskassa konevuokraustoiminnan markkinatilanne oli yhtiön arvion mukaan alkuvuoden aikana jonkin verran heikompi kuin vuonna 2003, kuitenkin kesästä 2004 alkaen markkinatilanne parantui johtuen rakentamisen myönteisestä kehityksestä sekä Ruotsissa että Tanskassa. Itä- ja KeskiEuroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari, Ukraina) konevuokrausmarkkinat kasvoivat voimakkaasti vuonna 2004 verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä johtui kyseisten maiden voimakkaasta rakentamisen kasvusta, joka edelleen vauhdittui varsinkin niissä maissa, jotka olivat tulleet EU:n uusiksi jäsenmaiksi. Vuoden 2004 aikana Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi suunnitellulla tavalla. Ruotsin ja Tanskan arvioitua heikompi markkinatilanne ensimmäisellä vuosipuoliskolla rasitti jonkin verran konsernin tulosta ja kannattavuutta. Integraatiosta johtuneet kertaluonteiset kustannukset sekä konsernin hallintokustannukset olivat myös jonkin verran suunniteltua korkeammat. Ramirent konsernin liikevaihto kasvoi 82,8 % verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvusta pääosa johtui tammikuussa 2004 tehdystä Altiman yrityskaupasta, jonka mukana Altima siirtyi osaksi Ramirent konsernia helmikuun 2004 alusta lukien. Lisäksi kasvua tapahtui Ramirentin Suomen, Norjan ja Europen toiminnoissa. Ramirent Suomen liikevaihto kasvoi 25,3 % ollen 71,8 (57,3)Me. Ruotsissa kasvu oli peräti 283,9 % johtuen Altiman mukaantulosta liikevaihdon ollessa 97,5 (25,4) Me. Norjan liikevaihto kasvoi 21,8 % ollen 84,5 (69,4) Me ja Tanskassa liikevaihto oli 29,3 Me, joka kaikki oli lisäkasvua, koska Ramirentilla ei ollut toimintaa Tanskassa vuonna Tanskan liikevaihtoa kasvatti Treffcon liiketoimintakauppa maaliskuun alussa Ramirent Europe kasvoi edelleen voimakkaasti, 59,1 % verrattuna edelliseen vuoteen liikevaihdon ollessa 33,1 (20,8) Me. Konsernin käyttökate kasvoi 72,6 %, ollen 78,0 (45,2) Me. Konsernin liikevoitto kasvoi 55,5 %, ollen 30,0 (19,3) Me. Suomen liikevoitto kasvoi 9,7 % ollen 11,3 (10,3) Me. Liikevoittoa rasittivat Altiman yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset integraatiokustannukset 0,3 Me sekä arvioitua suuremmat hallintokustannukset vuoden 2004 aikana. Ruotsin liikevoitto kasvoi 357,1 % ollen 6,4 (1,4) Me. Liikevoittoa rasittivat Altiman ja Stavdalin yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset integraatiokustannukset 2,8 Me vastaavasti liikevoittoa paransi 1,4 Me Stavdal Liftin 50 %:n osuuden myynti vuoden 2004 aikana. Norjan liikevoitto kasvoi 10,4 % ollen 5,3 (4,8) Me. Liikevoittoa rasittivat Altiman yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset integraatiokustannukset 3,9 Me tilikauden 2004 aikana. Tanskan lii- 4

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS kevoitto oli 2,2 Me. Liikevoittoon vaikutti Altiman ja Treffcon liiketoimintojen yhdistämisestä johtuva kertaluonteinen integraatiokustannus 0,4 Me tilikauden 2004 aikana. Ramirent Europen liikevoitto kasvoi 71,4 % ollen 4,8 (2,8) Me. Liikevoittoa rasittivat Altiman yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset integraatiokustannukset 0,5 Me tilikauden 2004 aikana. Konsernin voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta kasvoi 57,0 % ollen 20,5 (13,1) Me. Konsernin tilikauden voitto kasvoi 22,9 % ollen 12,9 (10,5) Me. Myös konsernin tase vahvistui vuoden 2004 aikana, omavaraisuusaste parani 41,3 (31,6) %:iin ja samoin nettovelkaantumisaste (gearing) parani 96,8 (156,1) %:iin. Altiman ja Treffcon yhdistäminen Ramirent konserniin saatettiin päätökseen tilikauden 2004 aikana. Lisäksi Ruotsissa yhdistettiin Stavdalin ja Altiman operatiiviset toiminnot alkaen ja toiminta on tapahtunut tämän jälkeen Ramirent nimen alla. Integraation ja uudelleenjärjestelyjen kokonaiskustannukset olivat 7,9 Me. Loppuvuoden aikana tapahtunut integraatiokustannusten nousu johtui arvioitua suuremmista uudelleenjärjestelykustannuksista Ruotsissa sekä Altiman Oslossa sijaitsevan toimipisteen lopettamisesta johtuneista kiinteistöön liittyvistä arvon - alennuskirjauksista. Integraation ja uudelleen - järjestelyjen mukanaan tuomien arviolta 10 miljoonan euron vuosittaisten säästöjen vaikutus on osittain toteutunut toisella vuosipuoliskolla ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna Integraatio- ja uudelleenjärjestelykustannusten poisjäänti on osa edellä mainittua 10 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Ramirent-konserni panosti strategiansa mukaisesti vuoden 2004 aikana voimakkaasti kasvuun ja kansainvälistymiseen. Ramirent toteutti Altiman osakkeiden vaihtotarjouksen Altiman osakkeenomistajille tammikuun 2004 lopussa ja Altima siirtyi osaksi Ramirent konsernia helmikuun 2004 alusta lähtien. Altiman liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät YT-neuvottelut saatettiin päätökseen huhtikuussa. Neuvottelujen lopputuloksena Ramirent konsernissa suljettiin 24 toimipistettä ja henkilöstöä vähennettiin 228 henkilöä. Ramirent Oyj osti helmikuun 2004 lopussa Ramirent Europe Oy:n 35 %:n vähemmistöosuuden Alliance Scan East Fundilta. Kaupan jälkeen Ramirent Oyj omistaa 100 % Ramirent Europe Oy:stä. Vähemmistön osto edesauttaa Ramirent konsernin toiminnan kehittämistä kasvavilla Itä- ja Keski-Euroopan konevuokrausmarkkinoilla. Ramirent Europen puolalainen tytäryhtiö Ramirent S.A. osti maaliskuussa 2004 saksalaisen MVS AG:n puolalaisen tytäryhtiön MVS Polska Sp.Z.oo:n liiketoiminnan. MVS Polskan liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa maaliskuun alusta lukien. Ostettu liiketoiminta käsittää 550 kpl työmaatiloja ja kontteja sekä niihin liittyvät asiakassopimukset ja henkilökunnan. Tehty kauppa vahvisti Ramirentin työmaatilatoimintaa Puolassa merkittävästi. Ramirentin tanskalainen tytäryhtiö Altima A/S osti Treffco A/S:n henkilönostin- vuokrausliiketoiminnan maaliskuussa Tämä kauppa vahvisti merkittävästi Ramirentin asemaa henkilönostinvuokraajana Tanskan markkinoilla sekä laajensi Ramirentin asiakaskuntaa Tanskassa. Ramirentin norjalainen tytäryhtiö Bautas AS ja Malthus AS yhdessä solmivat heinäkuussa 2004 Skanska Norge AS:n kanssa 230 miljoonan NOK:n arvoisen työmaatilasopimuksen. Bautaksen osuus sopimuksesta on noin puolet. Sopimus käsittää yöpymistilat yhteensä 2200 työntekijälle Norjan länsirannikolla olevalla Ormen Lange -projektilla. Ramirent Oyj osti joulukuussa 2004 latvialaisten tytäryhtiöidensä SIA Ramirentin ja SIA Ramitehin 33 %:n vähemmistöosuudet SIA Kalnozols un Partnerilta. Kauppa toteutettiin osakevaihtona kohdistamalla myyjälle osakkeen suunnattu osakeanti. Ramirent myi joulukuussa %:n suuruisen osuutensa ruotsalaisesta Stavdal Lift AB:sta yhtiön toiselle osaomistajalle Hammervikens Industri AB:lle Ramirent AB tulee nyt rakentamaan koko Ruotsin markkinat kattavan oman nostinvuokraustoiminnan lisäämällä henilönostimet nykyiseen toimipisteidensä tuotevalikoimaan. Tällä hetkellä Ramirentilla on omaa nostinvuokraustoimintaa Pohjois- ja Etelä-Ruotsin alueella. Henkilönostinten vuokraustoiminta on yksi Ramirent-konsernin strategisista tuote-alueista. Stavdal Lift AB:n osakkuuden myyminen parantaa mahdollisuuksia kehittää Ruotsissa omaa nostinten vuokraustoimintaa Ramirenttavaramerkin alla. 5

10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Näkymät vuodelle 2005 Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan Pohjoismaissa kasvavan 1 3 % vuonna 2005 verrattuna vuoteen Keski- ja Itä-Euroopan maissa arvioidaan voimakkaan rakentamisen kasvun jatkuvan. Arviot perustuvat Euroconstruct -raportin (joulukuu, 2004) tietoihin. Pääpaino yhtiössä vuonna 2005 on edelleen parantaa konsernin kannattavuutta ja operatiivista kassavirtaa sekä vähentää korollista vierasta pääomaa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on aikaansaada säästöjä hankinta- ja investointitoiminnan keskittämisellä konsernin sisällä. Ramirent-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2005 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu markkinatilanteen paranemisesta Pohjoismaissa ja ennen kaikkea Itä- ja Keski-Euuropan maissa. Lisäksi Altima oli mukana konsernissa vuonna 2004 vain 11 kuukautta. Ramirent konsernin vuoden 2005 tuloksen arvioidaan paranevan verrattuna edelliseen vuoteen. Tuloksen paraneminen johtuu liikevaihdon kasvusta sekä vuonna 2004 toteutetun integraation aiheuttamista synergisistä säästöistä. Maaliskuussa 2005 Erkki Norvio Toimitusjohtaja 6

11 KONSERNIN TOIMINNALLINEN RAKENNE JA ORGANISAATIO Ramirent-konserni toimii yhdessätoista maassa. Toiminnallisen rakenteen peruslähtökohta on paikallisuus ja toiminta tapahtuu eri maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden kautta. Konsernitasolla koordinoidaan strateginen suunnittelu, investointitoiminta, rahoitus sekä kaikkia markkina-alueita koskevat yhteiset asiat. Suomessa toimitaan Ramirent -tuotemerkin alla, emoyhtiö Ramirent Oyj:n lisäksi konsernilla on Suomessa telinetoimintaa varten kaksi tytäryhtiötä Teline-Rami Oy ja Uudenmaan Telineykköset Oy, sekä torninosturivuokrausta varten Rami-Cranes Oy. Suomen toiminta on maantieteellisesti jaettu kahdeksaan alueeseen ja kiinteitä toimipaikkoja on 87 kappaletta. Norjassa toiminta tapahtuu tytäryhtiö Bautas AS:n kautta. Yhtiöllä on 36 kiinteää toimipaikkaa neljällä alueella eri puolilla Norjaa. Ruotsissa toimitaan tytäryhtiö Ramirent AB:n kautta. Yhteensä Ramirentillä on 34 toimipaikkaa Ruotsissa. Tanskassa toiminta tapahtuu tytäryhtiö Ramirent A/S:n kautta, jolla on Tanskassa 13 toimipistettä. Itä- ja Keski-Euroopan maissa ( Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari ja Ukraina ) toiminta tapahtuu Ramirent Europe -ryhmän kautta siten että, joka maassa on omat tytäryhtiöt. Kiinteitä toimipaikkoja on yhteensä näissä maissa 53 kappaletta. 7

12 8 RAMIHISSI VUOKRATTUNA HELSINKILÄISELLE TYÖMAALLE, 2004.

13 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Historia Ramirentin historia Suomessa ulottuu vuoteen 1955, jolloin avoin yhtiö nimeltä Rakennusmies perustettiin. Tuolloin Suomeen tarvittiin uusia rakennuskoneita ja -laitteita tukemaan sodanjälkeistä rakentamista. Yhtiön toimialaksi määriteltiin rakentamisen koneiden ja laitteiden maahantuonti, kauppa ja valmistus ja 1970-luvuilla tuotevalikoima kasvoi ja yhtiön toiminta laajeni käsittämään myös erilaisten elementtien kehittämisen ja valmistuksen. Tässä vaiheessa yhtiön nimi oli A-Elementti Oy Rakennusmies. Vuonna 1983 Oy Partek Ab osti yhtiön koko osakekannan ja seuraavien 2 3 vuoden aikana elementtituotanto siirrettiin Partekin vastaavaan ryhmään. Yhtiön nimi muuttui oman tuotannon loputtua A-Rakennusmies Oy:ksi. Tämän muutoksen kautta yhtiö palasi juurilleen ja keskittyi rakennuskoneiden ja -laitteiden maahantuontiin, myyntiin ja vuokraukseen luvun lopulla toiminta jälleen kasvoi ja tuotevalikoima laajeni. Lisää kasvua haettiin lähinnä yritysostoin. Vuonna 1989 ostettiin Rakennuslaite Oy, joka oli toiminut siinä vaiheessa jo 15 vuotta rakennuskonevuokraamona. Hytec Oy, joka oli johtava muotteja ja henkilönostimia myyvä ja vuokraava yritys, liitettiin yhtiöön vuonna Vuonna 1992 ostettiin suurin osa Monivuokraus Ky:n liiketoiminnasta ja vuokraamoverkostosta. Tämä kasvatti huomattavasti yhtiön toimintaa rakennuskonevuokraamona. Vuonna 1993 Starckjohann Telko Oy:n rakennuskonetoiminta yhdistettiin yhtiöön ja vuonna 1994 ostettiin Tallberg Rakennustekniikka Oy:n liiketoiminta. Vuonna 1995 ostettiin Betox Oy:n liiketoiminta. Joulukuussa 1995 A-Rakennusmiehen liiketoiminta siirtyi uudelle yhtiölle, jonka omistajiksi tulivat A-Rakennusmiehen avainhenkilöt Gaspar Oy Ab-nimisen holdingyhtiön kautta ja CapMan Capital Management Oy:n ja MB Finance Group Oy:n hallinnoimat rahastot. Vanhoista omistajista säilyivät Oy Julius Tallberg Ab, Oy Partek Ab sekä Starckjohann Oy, joista kaksi jälkimmäistä myivät marraskuussa 1997 osuutensa yhtiön muille omistajille. Vuonna 1998 yhtiö listautui Helsingin Pörssin päälistalle ja julkinen noteeraus yhtiön osakkeilla alkoi Tässä yhteydessä pääomasijoittajat CapMan Capital Management ja MB Finance Group luopuivat omistuksestaan. Yhtiö jatkoi edelleen yritysostojaan. Vuonna 1998 ostettiin Kehä-Vuokrauksen ja Cranes- Sammon konevuokraustoiminnot ja vuonna 2000 ostettiin kaksi telinevuokrausalan yhtiötä: Uudenmaan Telineykköset Oy ja Etelä-Suomen Telinepiste Oy. Torninosturitoiminta yhtiöitettiin Rami-Cranes Oy nimiseksi tytäryhtiöksi maaliskuun alussa 2000 ja telinetoiminnot yhdistettiin Teline-Rami Oy nimiseksi tytäryhtiöksi vuoden 2001 alussa. A-Rakennusmies Oyj:n nimi muutettiin Ramirent Oyj:ksi maaliskuussa Vuonna 2002 ostettiin telinevuokrausalan yhtiön Tupla-Rakenne Oy:n ja sen sisaryhtiöiden telineliiketoiminnat. Vuonna 2004 tapahtuneen Altima -yrityskaupan myötä Altima Suomen liiketoiminta yhdistettiin Ramirentin Suomen yhtiöihin. Markkinakehitys Ramirentin arvion mukaan Suomen rakennuskonevuokrausmarkkinat kasvoivat vuonna 2004 jonkin verran edellisen vuoden tasolta. Vuokrakoneiden käyttö on kansainvälisen mittapuun mukaan Suomessa edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Rakennusliikkeiden ja teollisuuden keskittyessä kannattavuuden ja toiminnan tuottavuuden parantamiseen on odotettavissa, että vuokrauspalvelujen käyttö lisääntyy tulevaisuudessa jonkin verran. Rakentamisen ja teollisuuden yleisen aktiivisuuden kasvusta riippuen Suomen rakennuskonevuokrausmarkkinoiden kasvun arvioidaan tulevaisuudessa vaihtelevan 0 5 %:n välillä vuosittain. Toiminnan kehitys Rakennuskoneet ja henkilönostimet -tuotelinja kattaa rakentamisessa ja teollisuuden kunnossapidossa tarvittavien koneiden ja henkilönostinten vuokraamisen sekä niihin liittyvien tarvikkeiden ja oheistuotteiden myynnin. Näiden ryhmien koneet ja laitteet liittyvät mm. betonointiin, maan tiivistämiseen, nostamiseen, lämmittämiseen, hiontaan, jyrsintään, hitsaamiseen, poraamiseen ja naulaamiseen. Myös erilaiset leikkurit, paineilmakalustot, sähkö- ja valaisinkalustot, pumput sekä tutkimus- ja mittauskalustot kuuluvat ryhmän tuotevalikoimaan. Näiden tuotelinjojen yh- 9

14 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI teinen liikevaihto kasvoi noin 2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2005 vuokrausliikevaihdon arvioidaan edelleen hieman kasvavan. Muotti-tuotelinja vuokraa ja myy rakennustyömaiden tarvitsemia betonointimuottikalustoja sekä niihin liittyviä suunnittelu- ja asennus- sekä opastuspalveluja. Muottikalustoa käytetään sekä pystyettä vaakarakenteiden, kuten seinien ja holvien valamiseen. Muotti-tuotelinjan liikevaihto kasvoi noin 14 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan verrattuna vuoteen Teline-tuotelinjan toiminta tapahtuu Ramirent Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden, Teline-Rami Oy:n ja Uudenmaan Telineykköset Oy:n kautta. Näiden yhtiöiden vastuualueena on telineiden ja sääsuojien vuokraus ja myynti. Yhtiöiden kokonaisvaltainen palvelu käsittää telineiden ja suojauksien vuokrauksen lisäksi suunnittelua, pystytykset, siirrot, purut ja kuljetukset. Teline-tuotelinjan liikevaihto kasvoi 12 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran. Työmaatila-tuotelinja vuokraa ja myy työmaatiloja ja kontteja uudis- ja korjausrakennustyömaille sekä moniin muihin käyttötarkoituksiin. Tuotevalikoima kattaa mm. työmaiden toimisto-, pukeutumis-, ruokailu-, varasto- ja majoitustilat. Tämän tuotelinjan liikevaihto kasvoi noin 7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuodelle 2005 arvioidaan edelleen kasvua. Torninosturi-tuotelinjan toiminta tapahtuu Ramirent Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Rami-Cranes Oy:n kautta. Rami-Cranes Oy:n vastuualueena on torninostureiden ja työmaahissien vuokraus ja myynti sekä niihin liittyvät huoltoja varaosapalvelut. Lisäksi erilaisten nostinten ja rakennuskohteiden korjaus- sekä varaosapalvelut ovat osa Rami-Cranesin liiketoimintaa. Rami- Cranesin liikevaihto kasvoi noin 81 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan jonkin verran kasvavan verrattuna vuoteen Lisäksi Suomen toimintaa kasvatti kaikissa tuotelinjoissa Altimalta siirtynyt liiketoiminta, joka oli mukana Suomen luvuissa helmikuun alusta lukien. Ramirent Suomen liikevaihto 71,8 M Ramirent Suomen liikevoitto 11,3 M RUOTSI Historia NCC harjoitti 1990-luvulla rakennuskonevuokraustoimintaa integroituna osana varsinaista rakennustoimintaansa luvun puolivälissä yhtiö organisoi maakohtaiset, erilliset toimintayksiköt toimimaan nimen NCC Maskin alla. Tarkoituksena oli tehostaa toimintaa ja samanaikaisesti taata rakennustyömaille parempaa palvelua. NCC Maskinin liiketoiminta kasvoi asteittain 1990-luvun loppupuolella mikä oli omiaan vahvistamaan suuntautumista ulkopuolisten asiakkaiden hankintaan. Rakennuskonevuokraustoiminnalla oli jo asema Tanskassa tavaramerkillä Altima. Tanskassa oli jo pidemmän aikaa ponnisteltu konsernin ulkopuolisten uusien asiakkaiden saamiseksi. Vuonna 1999 Altima -konsernin myynti ulkopuolisille asiakkaille ylsi noin 300 milj. ruotsin kruunuun edustaen noin 25 % koko liikevaihdosta. Myynti ulkopuolisille asiakkaille vuonna 2003 tammi-syyskuussa oli jo 374 milj. ruotsin kruunua edustaen 40 % kokonaislaskutuksesta. NCC julkisti uuden konsernirakenteensa vuonna Tämä mahdollisti selkeän keskittymisen asiakaskuntaan rakennusalalla. Rakennuskonevuokrauksen tavoitteena oli entisestään kasvattaa liikevaihtoa yhä uusille asiakkaille NCC-konsernin ulkopuolella. Altima ryhtyi markkinoimaan yhteisen tavaramerkin alla rakennuskonevuokrausta NCC:n olemassa olevilla markkina-alueilla. Alti- 10

15 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI ma-konserni, jonka pääkonttori sijaitsi Göteborgissa perustettiin 1. päivänä tammikuuta Vuonna 2004 tapahtuneen Altima -yrityskaupan myötä Altiman Ruotsin toiminnot siirtyivät osaksi Ramirent-konsernia. Vuonna 2000 Bautas osti suurimman kilpailijansa Stavdalin Norjassa. Stavdalilla oli toimintaa myös Ruotsissa. Norjan Stavdal sulautettiin Bautakseen, mutta Ruotsissa toiminta jatkui Stavdal - nimellä. Vuonna 2001 Stavdal osti vuokraamoalan yrityksen myös Etelä-Ruotsissa, jolloin Stavdalista tuli Ruotsissa valtakunnallinen vuokraamo, jolla oli toimintaa kaikilla tärkeimmillä alueilla Ruotsissa. Ramirentin ostettua Bautaksen vuoden 2002 lopulla siirtyi myös Ruotsin Stavdal osaksi Ramirent-konsernia. Syksyllä 2004 yhdistettiin Ruotsin Altiman sekä Stavdalin liiketoiminnot yhteen vuokraamoyritykseen Ramirent AB:hen. Markkinakehitys Kokonaisrakentaminen laski ennusteiden mukaan hieman Ruotsissa vuonna Tilanne on kuitenkin alkanut parantua loppuvuodesta ja rakentaminen on kasvanut vuoden loppua kohti. Asuinrakentaminen on kasvussa ja ennusteiden mukaan se tulee kasvamaan noin asuntoon vuodessa. Tosin ollaan vielä kaukana 1990-luvun tasosta, jolloin asuntoja valmistui vuosivauhdilla. Muu rakennustoiminta kuten yksityisten ja julkisten toimistotilojen, hotellien, koulujen ja sairaaloiden rakentaminen on ollut laskussa. Yhdyskuntarakentaminen tiestöön ja rautateille on kasvussa. Asunto- ja yhdyskuntarakentaminen tulevat kasvamaan seuraavien 2 3 vuoden aikana. Näiden markkinoiden arvioidaan kasvavan 3 5 % vuosittain. On ilmeistä, että rakennusalan kaikilla sektorilla on nähtävissä hidasta elpymistä. Pohjois-Ruotsin kaivos-, teräs- ja paperiteollisuuden investointeja on ennakoitavissa Kiirunassa, Gällivaarassa, Luleåssa, Umeåssa sekä Sundsvallissa. Asuntotuotannon on arvioitu kasvavan etenkin Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössa. Ruotsin rakennuskonevuokrausmarkkinoiden kokonaismääräksi on arvioitu 650 milj. euroa. Vuosikasvuksi on arvioitu 3 5 %. Raskaskonevuokraustoiminnan on ennakoitu jatkavan kasvuaan yhdyskuntarakentamisen kasvun tahdissa. Rakennuskonevuokraustoiminnan ulkoistamisen rakennusalalla uskotaan kasvavan. Toiminnan kehitys Ensimmäinen puolivuotiskausi 2004 oli huono. Pääasiallisesti se johtui Tukholman seudun ennakoitua alhaisemmasta liikekiinteistörakentamisesta. Loppuvuoden osalta on nähtävissä määrällistä kasvua koko maassa. Pohjois-Ruotsissa vilkastunut yhdyskuntarakentaminen toi yhtiölle lukuisia konevuokraussopimuksia. Kaivosteollisuusinvestoinnit Gällivaara-Malmbergetissa (LKAB) ja Sundsvallin (SCA) paperiteollisuusinvestoinnit kasvattivat yhtiön vuokrauskantaan. Muualla Ruotsissa keskityttiin Stavdalin ja Altiman toimintojen yhdistämisen myötä laajentamaan asiakaskuntaa ja tehostamaan vuokrausverkoston toimintaa. Ruotsin Ramirentin perustaminen toimintojen uudelleenjärjestelyineen on vuoden 2004 merkittävin toimenpide. Yhtiön Altima konsernin hallintotoimintoja on lopetettu. Henkilöstöä on vähennetty etenkin Tukholman alueella huonosta markkinatilanteesta johtuen. Stavdalin ja Altiman liiketoiminnot on yhdistetty yhdeksi yhtiöksi Ramirent AB:ksi. Yhtiön 50-prosenttisesti omistetun Stavdal Liftin omistusosuus myytiin joulukuussa 2004 tavoitteena kehittää yhtiön henkilönostin vuokraustoimintaa omiin toimipisteisiin. Ramirentin yrityskuvamarkkinointi on aloitettu Ruotsissa. Tätä toimintaa tukemaan yhtiö on solminut sponsorointisopimuksen kaudeksi Ruotsin jääkiekkoliigan kanssa. Ramirent Ruotsin liikevaihto 97,5 M Ramirent Ruotsin liikevoitto 6,4 M 11

16 12 SUUTARILAN TOIMIPISTEEN AVAJAISISSA, KESÄKUUSSA 2004.

17 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Historia Norjan suurin rakennusyhtiö Veidekke ASA yhtiöitti sisäisen konevuokrausosastonsa Bautas -nimiseksi tytäryhtiökseen vuonna Bautas AS:n perustamisen ajoitus oli onnistunut, sillä yhtiö kasvoi orgaanisesti vuodesta 1997 vuoteen 1999 kolminkertaiseksi ja samanaikaisesti Veidekken osuus liikevaihdosta putosi 100 %:sta alle 50 %:iin. Vuonna 2000 Bautas osti suurimman kilpailijansa Stavdalin, joka oli tuolloin listattu yhtiö Oslon pörssissä. Tämän yritysoston myötä Bautaksen liikevaihto kaksinkertaistui ja samalla yhtiö sai hyvän markkina-aseman myös Ruotsissa. Norjassa Stavdal sulautettiin Bautakseen, mutta Ruotsissa jatkettiin Stavdal-nimellä. Vuonna 2001 Norjan toiseksi suurin rakennusyhtiö AF-gruppen teki sisäistä rakennuskonevuokraustoimintaansa koskevan ulkoistamissopimuksen Bautas AS:n kanssa, sopimuksen myötä suurin osa ns. kevyestä konekalustosta siirtyi Bautaksen hoidettavaksi. Tämä oli selvä merkki siitä, että Bautas oli onnistunut kehittymään itsenäiseksi konevuokraamoksi. Vuonna 2001 ostettiin vuokraamoalan yritys myös Etelä-Ruotsista, jolloin Stavdalista tuli Ruotsissa valtakunnallinen vuokraamo, jolla on toimintaa kaikilla tärkeimmillä alueilla Ruotsissa. Bautas ja Stavdal siirtyivät syyskuussa 2002 tehdyn kaupan myötä alkaen osaksi Ramirent-konsernia. Vuonna 2004 tapahtuneen Altima -yrityskaupan myötä Altima Norjan liiketoiminnot yhdistettiin Bautakseen. Markkinakehitys Konevuokrausmarkkinat alkoivat parantua Norjassa vuoden 2004 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Konevuokrausmarkkinoiden tervehtyminen johtui ennen kaikkea rakentamisen lisääntymisestä. Norjan rakennusmarkkinat kasvoivat odotettua enemmän vuonna Kasvun arvioidaan olleen noin 2 %. Pääasiassa asuntotuotannon kasvu sekä teollisuusrakentaminen vauhdittivat kasvua. Alhainen korkotaso ja kansantalouden myönteinen kehitys vauhdittivat asuntotuotantoa koko maassa. Vilkkainta oli asuntotuotanto Oslon seudulla. Myös muu kuin asuntotuotannon rakentaminen kasvoi vuonna 2004 etenkin vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Vaikka julkisen sektorin rakentamisen kasvu edesauttoi kasvua rakentamisen kokonaismarkkinoilla arvioidaan myös tietoliikenteen ja kaupan alan rakentamisen kasvavan vuonna Myös yhdyskuntarakentamisessa näkyy myönteistä kehitystä etenkin koulujen rakentamisena. Raskaan teollisuuden rakentaminen on kasvussa tällä hetkellä etenkin suuria öljy- ja kaasuprojekteihin liittyviä rakennus- ja tienrakennushakkeita on vireillä. Toiminnan kehitys Bautaksen toiminta on kehittynyt vuonna 2004 suunnitellulla tavalla. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 22 % ja kannattavuus on parantunut. Kokonaismarkkinoiden kasvu ja Altiman mukaantulo olivat perussyyt hyvälle kehitykselle. Bautas AS ja Malthus AS yhdessä solmivat Skanska Norge AS:n kanssa 230 miljoonan norjan kruunun arvoisen työmaatilakaupan. Bautaksen osuus kaupasta on noin puolet. Sopimus on Norjan historian mittavin työmaatilatoimitus ja käsittää yöpymistilat yli työntekijälle Norjan länsirannikolla olevalla Ormen Lange -projektilla. Toimitus, joka kattaa noin koppineliömetriä, on jo alkanut ja on tarkoitus saada kokonaan valmiiksi keväällä Työmaa avattiin virallisesti 15 joulukuuta 2004 ja arvioitu kesto on vuoden 2007 loppupuolelle. Ramirent Norjan liikevaihto 84,5 M Ramirent Norjan liikevoitto 5,3 M 13

18 14 VUOKRAAMON KALUSTOA

19 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA Historia Ramirent DK (aiemmin Alatima DK) perustettiin 1989 tanskalaisen rakennusyhtiön NCC Denmark A/S:n ulkoistettua konevuokrausosastonsa. Altima DK:lla oli vuosina kasvustrategia jolloin uusia toimipisteitä perustettiin sekä investoitiin uuteen kalustoon. Vuonna 2001 Altima DK:n konevuokrausmarkkinat supistuivat Tanskassa johtuen NCC:n rakennustoiminnan suunnan muutoksesta. Vuosina pienentyneet markkinat ja heikot konevuokrausnäkymät pakottivat Altima DK:n muuttamaan strategiaansa leikkaamalla investointeja ja sopeuttamalla liiketoimintansa kustannuksia. Vuoden 2004 helmikuussa Ramirentin ostettua Altima-konsernin siirtyi Tanskan Altiman toiminta osaksi Ramirent-konsernia. Yhtiö on Tanskassa kasvanut kahden toimipisteen liikeyrityksestä maan suurimmaksi konevuokrausyritykseksi, jolla on maantieteellisesti kattava toimipisteverkosto. Vuoden 2004 lopussa Ramirent DK:lla oli 13 toimipistettä suurten kaupunkien alueella, 7 Juutinmaalla, 2 Fynessä sekä 4 toimipistettä Själlandissa. Suurin osa liiketoiminnasta keskittyy Själlandiin ja Kööpenhaminaan. Liiketoiminta on ensisijaisesti sidoksissa rakennustoimintaan mutta viime vuosien aikana on yhä selvemmin ollut nähtävissä asiakaskannan laajentumista teollisuuden ja julkisen sektorin suuntaan. NCC:n osuus liikevaihdosta on laskenut vuodesta 2001 noin 50 %:sta noin 27 %:iin vuonna Markkinakehitys Tanskan rakennusmarkkinat on vuoden 2004 aikana siirtynyt teollisuus- ja toimistorakentamisesta asuinrakentamisen suuntaan. Tällä kehityssuunnalla on ollut negatiivinen vaikutus konevuokraustoimintaan kilpailun kiristymisen ja hintatason laskun johdosta. Markkinatilanne on loppuvuotta kohden kuitenkin parantunut. Tanskan konevuokrausmarkkinat ovat Pohjoismaiden hajanaisimmat. Alalla on lukuisia paikallisia toimijoita, joukon suurimpana Ramirent DK. Ramirentin suurimmat kilpailijat Tanskassa ovat J J Maskinudlejning, J.M. Trykluft, DNE, Cramo ja Bilsby. Toiminnan kehitys Tanskan yhtiön tulos ja taloudellinen kehitys vuonna 2004 oli kohtuullinen. Liikevaihto oli 29,3 milj. euroa (helmi-joulukuu 2004) ja liikevoitto 2,2 milj. euroa. Tulokseen vaikuttivat telinetuotelinjan tappiot sekä kertaluonteiset integraatiokustannukset. Viime vuosien kustannussäästötoimenpiteet sekä toiminnan tehostaminen näkyvät vuoden 2004 tilikauden tuloksessa. Tähän vaikutti myös myönteisesti helmikuun 2004 lopussa hankittu Treffcon liiketoimintakauppa. Treffcon liiketoimintakaupan ansiosta tietotaitotaso henkilönostinten konevuokraustoiminnassa vahvistui ja osaavan henkilöstön avulla vahvistettiin liiketoiminta-asemaamme teollisuuden alalla. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 165 henkilöä. Yhtiön arvion mukaan Ramirent DK:n liiketoiminta tulee kasvamaan. Treffcon liiketoiminnan hankinnan johdosta sekä toimipisteverkoston tehostamisenkin ansiosta pyritään asiakaskuntaa laajentamaan niin ammattirakentajien kuin yksityisasiakkaidenkin suuntaan. Ramirent Tanskan liikevaihto 29,3 M Ramirent Tanskan liikevoitto 2,2 M 15

20 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI EUROPE Historia Ramirent Europen konevuokraustoiminta aloitettiin Moskovassa vuonna 1989 perustamalla yhteisyritys silloiseen Neuvostoliittoon yhdessä kahden paikallisen yhteistyöpartnerin kanssa. Vuonna 1993 toiminta Moskovassa siirrettiin 100-prosenttisesti omistettuun tytäryhtiöön, ZAO Techrentiin. Vuonna 1994 Ramirent Europe Oy:n toimintaa laajennettiin Pietariin ja Tallinnaan perustamalla paikalliset tytäryhtiöt. A-Rakennusmies East Oy aloitti toimintansa vuonna 1997, jolloin silloisista A-Rakennusmies Oy:n idäntoiminnoista muodostettiin oma yhtiönsä, johon tuli 50-prosentin suudella mukaan Capman Capital Management Oy:n hallinnoima Alliance ScanEast Fund L.P. -rahasto. Vuonna 2000 toimeenpannun osakeannin myötä Ramirent Oyj:n omistusosuus Ramirent Europe Oy: ssä nousi 65-prosenttiin ja vastaavasti Alliance Scan East Fund L.P.:n osuus laski 35- prosenttiin. Ramirent Oyj allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan yhtiö osti Ramirent Europe Oy:n 35-prosentin vähemmistöosuuden Alliance Scan East Fund L.P:ltä. Kaupan voimaantulon jälkeen Ramirent Oyj on omistanut 100-prosenttia Ramirent Europe Oy: stä. Ramirentin ostettua Altiman 2004 tammikuussa, Ramirent Europe on yhdistänyt Altiman Baltian ja Venäjän toiminnot omaan toimintaansa tilikauden 2004 aikana. Nykyisellään toiminta hoidetaan Ramirent Europen ja sen tytäryhtiöiden kautta. Ramirent Europella on tytäryhtiöitä seitsemässä maassa. Venäjällä OOO Techrent Moskovassa ja ZAO Peterrent sekä OOO Ramirent Machinery Pietarissa, Virossa AS Ramirent, Latviassa Ramirent SIA sekä Ramiteh SIA, Liettuassa Ramirent UAB sekä Puolassa Ramirent S.A. ja Ramirent Scaffolding Sp.z.o.o. Lisäksi Unkarissa toimitaan nimellä Ramirent Hungary Bérleti Kft ja Ukrainassa Ramirent Ukraine LLC. Yleistä Ramirent Europe on kehittynyt strategiansa mukaisesti, eikä vuosi 2004 muodostanut tästä poikkeusta. Vuonna 2004 Ramirent Europe -ryhmän liikevaihto kasvoi 59 % verrattuna edelliseen vuoteen, myös liiketulos parani vuoteen 2003 verrattuna, ollen 4,8 milj. euroa (2,8 milj. euroa v. 2003). Vuonna 2005 toiminnan odotetaan edelleen kasvavan kannattavasti, erityisesti koska Altiman yhdistämisen kertaluonteisia kuluja ei ole, ja synergiaedut vaikuttavat täysimääräisesti. Viro (AS Ramirent) Rakentaminen Virossa kasvoi vuonna 2004 noin 11 % ja tämä yhdessä AS Ramirentin toimipisteverkoston kasvattamisen kanssa johti erittäin hyvään vuoteen Virossa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 79 % edelliseen vuoteen verrattuna ja tulos oli hyvällä tasolla. Hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2005 erityisesti koska Altiman yhdistämisen kertaluonteisia kuluja ei ole, ja synergiaedut vaikuttavat täysimääräisesti. Latvia (SIA Ramirent, SIA Ramiteh) Rakentaminen kasvoi Latviassa 18 %. Ramirent Europe osti joulukuussa vähemmistöosakkaan kaikki osakkeet molemmissa yhtiöissä, ja omistaa nyt 100-prosenttia molemmista yhtiöistä. Ramirent SIA:n liikevaihto kasvoi 43 % ja Ramiteh SIA:n 45 % verrattuna edelliseen vuoteen. Molempien yhtiöiden tulos oli hyvä. Hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan myös tilikaudella 2005 erityisesti koska Altiman yhdistämisen kertaluonteisia kuluja ei ole, ja synergiaedut vaikuttavat täysimääräisesti. 16

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent -konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2004 klo 8.00

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2004 klo 8.00 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2004 klo 8.00 RAMIRENT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004 - Liikevaihto kasvoi 78,7% ollen 226,0 (126,5)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirent-konserniin

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010

CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010 CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010 Kohdeyhtiö 24.6.2010 Lemminkäinen Talo Oy Keskija Lounais- 12.4.2010 Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois- 22.12.2009 Cramo Finlandin timanttiporaus

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI Julkaistu: 2003-02-27 12:00:27 CET Ramirent Oyj - neljännesvuosikatsaus RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

Moskova. Pärnu Kuressaare. Kaunas. Riika. Ventspils. Klaipeda

Moskova. Pärnu Kuressaare. Kaunas. Riika. Ventspils. Klaipeda Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Szczecin Tallinna Pärnu Kuressaare Ventspils Riika Klaipeda

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Kartta - 3 - A-Rakennusmies (Ramirent) lyhyesti - 4 - Toimitusjohtajan katsaus - 6 - Kotimaan tuotelinjat ja tytäryhtiöt - 8 - Organisaatio ja

Kartta - 3 - A-Rakennusmies (Ramirent) lyhyesti - 4 - Toimitusjohtajan katsaus - 6 - Kotimaan tuotelinjat ja tytäryhtiöt - 8 - Organisaatio ja Kartta - 3 - A-Rakennusmies (Ramirent) lyhyesti - 4 - Toimitusjohtajan katsaus - 6 - Kotimaan tuotelinjat ja tytäryhtiöt - 8 - Organisaatio ja toiminnallinen rakenne - 10 - Kotimaan toiminta - 12 - Kansainvälinen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki YHTIÖKOKOUS 2011 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia. Ne ovat lausumia,

Lisätiedot

Scanclimber hammastankotyölavoja. huippuharustuksella. Hammastankotyölava kunnossapitotöissä. Telineasennustyötä laivanrakennustelakalla.

Scanclimber hammastankotyölavoja. huippuharustuksella. Hammastankotyölava kunnossapitotöissä. Telineasennustyötä laivanrakennustelakalla. R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 Scanclimber hammastankotyölavoja varustettuna huippuharustuksella. VUONNA 2002 RAMIRENT TOIMI 9 MAASSA Hammastankotyölava kunnossapitotöissä. Telineasennustyötä

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 9 POWERING YOUR BUSINESS Sisällysluettelo Cramo konserni lyhyesti ja markkinakatsaus Osavuosikatsaus Q3/29 Konsernin tulos Liiketoimintasegmentit Toimenpiteet kilpailukyvyn takaamiseksi

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 23 hammaslääkäriasemaa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010 Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Yhteenveto Q3/2010 Vahvistuneet markkinat, kannattavuus parani Toisen vuosineljäksen lopulla alkanut markkinakäänne jatkui

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot