Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 1/ (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja Rasimus Risto varapuheenjohtaja Anttila Maire jäsen Janhunen Ritva Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Takkinen Päivi Viljakainen Hannele Viinikainen Sakari Rikala Tuula Gärdström Keijo Honkanen Niilo Puhakka Osmo Ylikangas Kimmo Harjula Jari Junkkari Laura Komulainen Markku Lonka Riitta Reijo Jukka Tylli Ulla Saikkonen Asta yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra tietohallintopäällikkö viestintäpäällikkö yhteisen seurakuntatyön johtaja henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö vs. talouspäällikkö sihteeri

2 ESITYSLISTA 1/ (21) 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Päivi Takkinen ja Hannele Viljakainen. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Päivi Takkisen ja Hannele Viljakaisen pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään keskiviikkoa klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, hallintosihteerin työhuone. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juhani Huovila.

3 ESITYSLISTA 1/ (21) 5 Työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut toimikaudeksi Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan paikallisneuvottelutuloksen, jossa Kouvolan seurakuntayhtymään valitaan eri alueita, henkilöstöryhmiä ja toiminnallisia kokonaisuuksia ajatellen kolme työsuojeluvaltuutettua ja heille kullekin kaksi varavaltuutettua. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta Kouvolan seurakuntayhtymän työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen toimikausi päättyi Seurakunnan henkilöstöä yhteistoimintajärjestelmässä edustavien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinta alkavalle neljän vuoden toimikaudelle tapahtui sopuvaalilla Seurakunnan henkilöstöä edustavien kirkon pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa oli sovittu, että vaalitoimikuntana toimivat nykyiset viisi työsuojeluvaltuutettua. Kouvolan seurakuntayhtymään valittiin kolme työsuojeluvaltuutettua ja heille jokaiselle 1. ja 2. varavaltuutettu seuraavasti: 1. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Ari Luomajoki, seurakuntapastori 1. varavaltuutettu Lilja Rauhala, suntio 2. varavaltuutettu Anne Tiainen, vahtimestari 2. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Matti Riikonen, laitosmies-vahtimestari 1. varavaltuutettu Raila Rantala, seurakuntapuutarhuri 2. varavaltuutettu Eija Mäkelä, ylivahtimestari 3. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Katia Rautasuo, lastenohjaaja 1. varavaltuutettu Jaana Heikkinen, vastaanottosihteeri 2. varavaltuutettu Anton Tervo, erityisammattimies Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee työsuojeluvaalituloksen tiedoksi. 6 Työympäristötoimikunta ja työnantajan edustajien valinta Työympäristötoimikunnan kokoonpano määräytyy yhteistoiminnasta seurakunnassa solmitun yleissopimuksen 14 :n mukaisesti. Yleissopimuksen mukaan työympäristötoimikunnan maksimikoko on 12 henkilöä. Kouvolan seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa päätettiin, että työympäristötoimikunnan koko on 12 henkilöä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana.

4 ESITYSLISTA 1/ (21) Työympäristötoimikunnan työnantajan edustajia Kouvolan seurakuntayhtymässä ovat siihen kuuluvien seurakuntien kirkkoherrojen valitsema kirkkoherrajäsen, työsuojelupäällikkö ja lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsema työnantajaedustaja. Työsuojelupäällikkönä toimii viran johtosäännön perusteella henkilöstöpäällikkö. Työnantajan edustajana työympäristötoimikunnassa on toiminut yhteisen kirkkoneuvoston valitsema yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen. Henkilöstöpalvelun johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työnantajaedustajaksi valitaan kirkkoherrojen yhteisesti valitseman edustajan KimmoYlikankaan ja työsuojelupäällikön lisäksi yhteisen seurakuntatyönjohtaja Markku Komulainen. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita työnantajaedustajaksi yhteisen seurakuntatyönjohtaja Markku Komulaisen. 7 Kouvolan seurakunnan diakonian viran täyttölupa Kouvolan seurakunnan diakonissa Ann Minkkinen siirtyy lukien Kuusankosken seurakunnan diakonian virkaan. Kouvolan seurakunnan kirkkoherra on yhdessä diakoniatyön johtajan kanssa valmistellut liitteen 1 mukaisen täyttöluvan Kouvolan diakonian viran uudelleen täyttämiseksi. Kirkkoherra esittää asian edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan kirkkoherran esityksen, että seurakunnan diakonian virka täytetään uudelleen liitteen 1 mukaisesti. 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen ja perheneuvojan viran lakkauttaminen Torstaina pitämässään kokouksessa 26 Perheneuvonnan johtokunta esittää: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen Neuvottelukeskuksen johtaja on jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedon irtisanoutumisestaan johtajan virasta alkaen (liite1).

5 ESITYSLISTA 1/ (21) Seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa yhtymän seurakunnat edellyttivät ykn:n harkitsevan kunkin vapautuvan viran täyttämisen erikseen siirtymäkauden aikana. Yhteisen seurakuntatyön johtaja ja hallintopäällikkö olettavat, että seurakunnan verotulojen vähentymisen sekä Kouvolan kaupungin ratkaisun (tuottaa avioliittolain mukaiset perheneuvontapalvelut omana toimintanaan) perusteella ykn tullee päätymään ratkaisuun, jossa taloudelliset paineet pakottavat seurakunnan karsimaan toistaiseksi perheneuvonnan resursseja siten, että yksi perheneuvojista nimetään hoitamaan virkaa ja näin vapautuva perheneuvojan virka jäädytetään toistaiseksi. Perheneuvonnan työryhmä on yksimielisesti sitä mieltä, että perheneuvoja Sirkka Laine olisi johtajan tehtävään soveltuva henkilö. Hän on myös lupautunut hoitamaan tehtävää, mikäli ykn hänet siihen nimittää. Perheneuvonnan johtosäännön mukaan ( 10) johtokunnan tehtävänä on Tehdä esitykset työalan viranhaltijoiden valinnasta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Henkilöstöpalvelun johtokunnan ja ykn:n ohjeistuksen mukaan viran täyttöprosessi edellyttää täyttöluvan hakemista ykn:lta. Perheneuvonnan johtajan päätösehdotus Perheneuvonnan johtokunta hakee ykn:lta perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttölupaa (liite 2) ja esittää ykn:lle, että perheneuvoja Sirkka Laine valitaan neuvottelukeskuksen johtajaksi vaativuusluokan 603 mukaisella palkkauksella alkaen. Päätös Hyväksyttiin perheneuvonnan johtajan päätösehdotus. Kouvolan seurakuntayhtymän virkasäännön (hyv.ykv ) 17 3 mom. 5 kohdan mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkaan, kun siirtämiseen on muu viranhoidollisiin näkökohtiin perustuva hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtämiseen suostumuksensa. Edellä mainitut kaupungin ostopalvelujen lakkaaminen (n e vuosi) sekä yleiset taloudelliset taantuman ja verotulojen vähenemisen vahvat merkit ovat pakottavia taloudellisia reunaehtoja, jotka vaativat toimintojen sopeuttamista seurakuntayhtymässä tulokertymien tasolle. Liitteenä 2 johtajan viran täyttölupa ja liitteenä 3 Sirkka Laineen suostumus. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: 1. Siirretään Sirkka Laine Perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan virkaan hänen suostumuksellaan edellisen viranhaltijan vaativuusryhmällä Vaativuutta tarkastellaan uudelleen myöhemmin tehtävänkuvauksen ja sääntömuutosten yhteydessä. 2. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä, sekä lakisääteisen avioliittoneuvonnan siirtymisestä kaupungin hoidettavaksi jätetään vapautuva perheneuvojan virka täyttämättä.

6 ESITYSLISTA 1/ (21) 9 It-aluekeskuksen perustaminen Kirkossamme on vireillä valtakunnallinen tietohallintopalveluiden uudistus. Kaikkien seurakuntien tulee jatkossa kuulua johonkin IT-alueeseen. Tämä tähtää kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän eli KIRJURIn käyttöönottoon vuonna Asiasta on olemassa kirkolliskokouksen päätös ja tarvittavat kirkkolain muutokset on kirkolliskokouksessa hyväksytty. Mikkelin hiippakunnan IT-alueratkaisusta käytiin neuvottelu mahdollisten isäntäseurakuntakandidaattien kanssa Mikkelissä. Neuvottelussa päädyttiin yksimielisesti edistämään sitä vaihtoehtoa, että Mikkelin hiippakunnan alueelle muodostetaan yksi IT-alue, jonka isäntäseurakuntana toimii Kouvolan seurakuntayhtymä. IT-alue on siihen kuuluvien seurakuntien sopimuspohjainen yhteishanke tiettyjen ITasioiden yhteiseen hallintaan ja hoitamiseen. Hanketta on ollut eteenpäin viemässä tietohallintopäällikkö ja aiesopimuksen mukainen ohjaus- ja projektiryhmä, jotka ovat valmistelleet liitteenä 4 olevan sopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintopalveluiden tarjoamiselle sopimuksen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. Uusien koko kirkon yhteisten järjestelmien käyttöönotto nostaa seurakuntien tietoturvavaatimukset uudelle tasolle. Tämä muutos on suuri varsinkin pienissä seurakunnissa, joissa tietohallintopalveluihin ei aikaisemmin ole juurikaan panostettu. Sopimukseen perustuvalla yhteistyöllä haetaan kustannustehokasta tapaa tuottaa uusien vaatimusten mukaiset tietohallintopalvelut kaikille alueen seurakunnille. Sopimuksessa sovitaan tietohallintopalveluiden tuottamisesta siten, että todelliset kustannukset jaetaan sopimusseurakuntien väkilukuun perustuvassa suhteessa niin, ettei voittoa tai tappiota synny. Sopimuksessa sovitaan myös IT-aluekeskuksen organisaatiosta ja tarvittavasta henkilöstöstä. Sopimuksen liitteenä oleva Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosääntö käsitellään erikseen. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan IT-aluekeskussopimuksen ja päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymä ryhtyy sopimuksessa mainituksi IT-aluekeskuksen isäntäseurakunnaksi ja päättää lähettää sopimuksen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa tietohallintopäällikön allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen.

7 ESITYSLISTA 1/ (21) 10 It-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön hyväksyminen IT-aluekeskuksen sopimusmallissa on lähdetty kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesta järjestäytymisestä johtokuntavetoiseen sopimusyhteistyöhön. Tämä kytkee yhteistyön perusteet selkeästi yhteistyötä koskevaan lainsäädäntöön. Tämä luo osaltaan lisäedellytyksiä sille, että yhteistoimintaa voidaan luontevammin arvioida arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuulumattomaksi toiminnaksi. Johtokunnan jäsenten määräytymisperuste ja valintatapa on sopijaosapuolten itsensä määritettävissä. Johtokuntaa varten tulee laatia kirkkojärjestyksen mukaan johtosääntö. ITaluekeskuksen ohjausryhmä on valmistellut esityksen johtosäännöksi (liite 5). Johtokunnan pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja kehittää IT-aluekeskuksen toimintaa osakasseurakuntien tarpeita vastaavaksi huomioiden kirkon tietohallinnon kehittyminen ja toteuttaa kirkon tietohallintostrategian edellyttämää IT-yhteistyötä alueellaan. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän ITaluekeskuksen johtokunnan johtosäännöksi ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 11 Jäsenen valinta IT-aluekeskuksen johtokuntaan Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön 1 :n mukaan Kouvolan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. 12 Kouvolan seurakuntayhtymän IT -aluekeskuksen uudet tehtävät IT -aluekeskuksen ohjausryhmä on tietohallintopäällikön valmistelusta esittämässä seuraavia uusia IT -asiantuntijatehtäviä:

8 ESITYSLISTA 1/ (21) Tehtävä Järjestelmäasiantuntija Mikrotukihenkilö Mikrotukihenkilö Sovellusneuvoja (määräaikainen 2 v) Sovellusneuvoja (määräaikainen 2 v) Sijoituspaikka Kouvola Kotka-Kymi Imatra Kouvola Kouvola Työntekijöiden palkanmaksun, työnjohdon ja muut työnantajan velvollisuudet hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymä, paitsi työterveyshuollon käytännön järjestelyistä ja virkistystoiminnasta vastaa se seurakunta/seurakuntayhtymä, jonka alueella työntekijä pääsääntöisesti työskentelee. Tehtävien täyttölupaesitykset ovat liitteenä 6. Tehtävien mukaiset vaativuusryhmät, muiden paitsi mikrotukihenkilön osalta, on määritelty jo Kouvolan seurakuntayhtymän yhtymän palkkoja määriteltäessä. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy IT -aluekeskuksen ohjausryhmän valmisteleman esityksen uusista tehtävistä liitteenä 6 olevien täyttölupaesityksien pohjalta sillä edellytyksellä, että sopimus IT -aluekeskuksen perustamisesta hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa ja sopimusseurakunnissa. 13 IT -aluekeskuksen henkilöstösuunnitelma siirtyvien työntekijöiden osalta IT -aluekeskuksen ohjausryhmä on valmistellut suunnitelman henkilöstön siirtymisestä sopimusseurakunnista Kouvolan seurakuntayhtymän hallinnoimaan IT -aluekeskukseen kevään aikana. Päätoimiset IT -asiantuntijat siirtyvät Kouvolan seurakuntayhtymän palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Työntekijöiden palkanmaksun, työnjohdon ja muut työnantajan velvollisuudet hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymä, paitsi työterveyshuollon käytännön järjestelyistä ja virkistystoiminnasta vastaa se seurakunta/seurakuntayhtymä, jonka alueella työntekijä pääsääntöisesti työskentelee. Aiheutuneet kustannukset ko. seurakunta laskuttaa Kouvolan seurakuntayhtymältä. Tietohallintopäällikkö valmistelee IT -asiantuntijoiden uuden tehtävänkuvauksen tammikuun aikana. Yhteistoimintaneuvottelut siirtyvien työntekijöiden osalta käydään vanhassa seurakunnassa/seurakuntayhtymässä. Liitteenä 7 on luettelo siirtyvistä työntekijöistä, työntekijöiden tehtävistä sekä vaativuusryhmistä. Yhden työntekijän nimike muuttuu järjestelmäasiantuntijaksi, josta on olemassa tehtävänkuvaus Kouvolan seurakuntayhtymässä.

9 ESITYSLISTA 1/ (21) Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 7 olevan suunnitelman henkilöstön siirtymisestä vanhoina työntekijöinä sopimusseurakunnista Kouvolan seurakuntayhtymän hallinnoimaan IT -aluekeskukseen sillä edellytyksellä, että IT -aluekeskussopimus hyväksytään Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa ja muissa sopimusseurakunnissa. 14 Tietohallintopäällikön hankintarajan korottaminen Johtavien viranhaltijoiden hankintarajat on määrätty Kouvolan seurakuntayhtymän hankintasäännössä. Kouvolan IT-aluekeskuksen laajan ja joustavan toiminnan turvaamiseksi tulee tietohallintopäällikön hankintarajaa korottaa. Jatkossa tietohallintopäällikkö joutuu tekemään hankintoja koko IT-alueen seurakunnille seurakuntien keskenään tekemän sopimuksen mukaisesti. Alueella on paljon työasemia, tietojärjestelmiä ja käyttäjiä, mikä nostaa hankintojen arvoa siten, että nykyinen hankintaraja ei mahdollista joustavaa hankintojen tekemistä. IT-aluekeskuksen ohjausryhmä esittää, että tietohallintopäällikön hankintarajaksi määrätään euroa. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Tietohallintopäällikön IT-alan hankintojen ja palveluiden uudeksi hankintarajaksi määrätään euroa siihen saakka kunnes Kouvolan seurakuntayhtymän uusi hankintasääntö vahvistetaan. 15 Eskolanmäen Palvelutalot Oy (Eskolanmäen seurakuntakoti) myynti Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n yhteensä 401 osakkeesta 200 osaketta, jotka oikeuttavat hallinnoimaan Kouvolan Seurakuntayhtymän kiinteistössä seurakunnan kerhotoimintaan käyttämiä tiloja. Toinen osakkeen omistaja on Kouvolan kaupunki, jonka omistuksessa on 201 osaketta neuvolatoiminnan käytössä. Kiinteistön osoite on Sippolankatu 10, Kouvola. Kiinteistössä todettujen vakavien sisäilmaongelmien vuoksi neuvolatoiminta ja seurakunnan kerhotoiminta siirtyivät kiinteistöstä pois keväällä Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan lausunnon Eskolanmäen Palvelutalot Oy:lle, ettei Kouvolan seurakuntayhtymällä ole valmiuksia Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n toimitilojen minkäänlaisiin korjausvaihtoehtoihin eikä uudisrakentamiskustannuksiin. Kouvolan kaupunki on myös ilmoittanut, ettei se nykyisellään tarvitse kyseisiä tiloja ja laittaa tilat myyntiin.

10 ESITYSLISTA 1/ (21) Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessaan laittaa myyntiin muutamia Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöjä sekä osakehuoneistoja. Yksi myytävistä kohteista oli Eskolanmäen Palvelutalot Oy / Eskolanmäen seurakuntakoti. Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n hallitus valitsi kohteen kiinteistövälittäjäksi SKV Kiinteistövälitys Oy:n, jonka kanssa tehtiin toimeksianto ja myyntihinnaksi sovittiin Eskolanmäen Lämpö Oy on tarjoutunut ostamaan Eskolamäen Palvelutalot Oy:n hintaan Eskolanmäen Lämpö Oy on käsitellyt asiaa yhtiökokouksessaan ja valtuuttanut vt-toimitusjohtajan hoitamaan osakekauppaa. Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n hallitus päätti kokouksessaan myydä yhtiön osakekannan Eskolanmäen Lämpö Oy:lle. SKV Kiinteistönvälitys Oy laati kauppakirjan, jonka allekirjoittivat hallituksen jäsenet. Siirtomerkintä osakkeissa on , jonka jälkeen ostaja vastaa kiinteistöosakeyhtiöstä. Siirtomerkinnän osakekirjaan allekirjoitti seurakuntayhtymän vs. hallintojohtaja. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 16 Seurakuntayhtymän leirikeskusten hinnastojen korotus Kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnan kokous : Kouvolan seurakuntayhtymä laskuttaa leiri-, toiminta- ja kurssikeskuksissa sekä Tolkkilan kartanossa pidettävistä leireistä kyseisiä työmuotoja. Kyseessä on sisäinen hinnoittelu, joka on arvonlisäverotonta. Ns. ulkopuolisille on oma hinnastonsa, joka taas on arvonlisäverollista myyntiä. Nykyiset hinnastot on muokattu vuodelle 2009 yhdistellen ja yhtenäistäen seurakuntien käyttämiä vanhoja hinnastoja. Nyt olemme olleet yhtymässä kohta jo vuoden ja hinnastot ovat toimineet melkoisen hyvin. Olemme kuitenkin tulleet siihen tulokseen että muutamia muutoksia ja tarkennuksia, niin ulkoiseen hinnoitteluun, kuin sisäiseen hinnoitteluun, on syytä tehdä. Sisäisessä hinnastossa (liite 8) päivän ruokailuihin on lisätty 1. Korotus tulee aamupalan, iltapalan ja päiväjuoman hinnan muutoksesta. Muita lisättyjä muutoksia: - yhden hengen huoneelle oma hinta, muuten majoitushinnat ennallaan - alle 4 v. peritään 2 käyntimaksu - kokoustiloihin merkitty muutamia uusia tiloja näkyville.

11 ESITYSLISTA 1/ (21) Arvonlisäverollisessa hinnastossa (liite 9) on korotettu aamupalan, lounaan ja iltapalan hintaa. Samoin muutamaa kokoustilan vuokraa on korotettu. Puhjonrannan kurssikeskuksen saunalippuvihkon (15 kpl) hintaa on korotettu 5 eurolla eli 15 lippua maksaa nyt 40 euroa. Myös tässä hinnastossa on alle 4 -vuotiaille käyntimaksu 2 euroa. Henkilökunnan alennusprosenttia laskimme 30 prosentista 20 prosenttiin, koska tilat henkilökunta saa käyttöönsä ilman maksua. Katson kohtuulliseksi alennukseksi tarjoiluista 20 %. Seurakuntaemäntien ulkoiseen ja sisäiseen hinnoitteluun ei ole korotustarvetta vuodelle Pääemännän esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy uudistetut leiri- ja kurssikeskusten hinnastot vuodelle Kiinteistöpäällikön esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy pääemännän esityksen mukaisesti uudistetut leiri- ja kurssikeskusten hinnastot vuodelle 2010 ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle voimaantuleviksi Päätös Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen uusiksi leiri- ja kurssikeskusten hinnastoiksi alkaen. 17 Hankintayhteistyösopimuksen solmiminen Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa päätettiin tehdä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tavaroiden ja palvelujen hankintaa koskeva sopimus (186 ). Sopimusasiakirjat lähetettiin ohjeen mukaan allekirjoitettuina kirkkohallitukseen Hankintapäällikkö Kielo Virpasuo kirkkohallituksesta soitti , että hankintayhteistyösopimus on puutteellinen sillä siitä puuttuu kolmas osapuoli eli Kirkon keskusrahasto / Kirkkohallitus. Sopimus on valmisteltava uudelleen. Sopimus jäi puutteelliseksi sillä se valmisteltiin KL-Kuntahankinnasta saadun mallin mukaisesti. Kirkkohallituksen ja Kuntahankinnan edustajat olivat tämän jälkeen käyneet lisäneuvotteluja, jonka pohjalta kirkkohallitus antoi yleiskirjeensä

12 ESITYSLISTA 1/ (21) 44/2009/ yhteydessä uuden sopimusmallin, jossa on otettu huomioon myös kirkkohallitus kolmantena osapuolena. Liitteet: Sopimus hankintayhteistyöstä (liite 10), aikataulu marraskuu 2009 (liite 11), KL- Kuntahankinnan yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE) (liite 12). Vs. hallintojohtajan esitys: Solmitaan hankintayhteistyötä koskeva raamisopimus toistaiseksi, jonka osapuolia ovat Kirkon keskusrahasto / Kirkkohallitus, KL-Kuntahankinnat Oy ja Kouvolan seurakuntayhtymä. Päätös 18 Toimistotarvikkeiden ja kalenterien toimittajavalinta Toimistotarvikkeista ja kalentereista järjestettiin tarjouskilpailu. Kilpailutuksen piiriin kuuluivat muut toimistotarvikkeet paitsi ATK-tarvikkeet, kopiopaperit ja kirjekuoret. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on euroa alv 0 %. Arviossa on vuosihankinnan arvoksi arvioitu euroa ja hankinta-ajaksi sekä lisäksi optiovuodet 2 x 12 kk. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoitussivulla Hilmassa ja tarjousten jättöaika Hankinnat tehdään puitejärjestelyä noudattaen, jonka mukaan seurakuntayhtymä ei sitoudu tiettyjen tavaroiden eikä määrien ostamiseen, vaan tekee hankintansa tarpeen mukaan. Seurakuntayhtymä sitoutuu kuitenkin hankkimaan tarvitsemansa ja sopimuksessa sovitut tavarat sopimustoimittajalta kilpailutuksessa määräytyvällä hinnalla. Hankintamenettelyyn osallistuivat Bruce Campbell Ltd Oy, E. Kylmälä Oy, Kirjasavinen, Officeday Finland Oy, T:mi KR-Paperipalvelu ja Torkkelin Paperi Oy. Tarjouspyyntö on toimitettu myös Link Group Oy:lle, mutta yhtiö ei tehnyt tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Tarjousvertailuun hyväksyttiin Bruce Campbell Ltd Oy, E. Kylmälä Oy, Kirjasavinen ja T:mi KR-Paperipalvelu. Officeday Finland Oy:n ja Torkkelin Paperi Oy:n tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia. Officeday Finland Oy:n tarjouksessa seuraavat tuotteet eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia: Korjausnauha Plus 5 mm 5 m bl ja näytepussi 250 x 50 x 425 mm. Torkkelin Paperi Oy:n toimistotarvikkeista myöntämä alennusprosentti ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Alennusprosentti vaihtelee välillä 5-45 % tuotteesta ja tuoteryhmästä riippuen ja tekee hankalaksi tuoteluetteloon kuulumattomien tuotteiden hinnan valvomisen. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla: Hinnasta annettiin enintään 90 pistettä ja lisämaksu kuljetuksista seurakuntiin enintään 10 pistettä. Halvimman

13 ESITYSLISTA 1/ (21) hintatarjouksen tehneelle annettiin 90 pistettä ja muille laskettuna kaavalla halvin hinta x täydet pisteet / vertailuhinta. Lisämaksu kuljetuksista seurakuntiin, halvimmalle tarjoukselle annettiin 10 pistettä ja muille esitetyn kaavan mukaisesti. Ilman lisähintaa tehneelle tarjoajalle annettiin 10 pistettä. Muiden vertailuarvoja laskettaessa ilman kuljetuksen lisähintaa tarjonneen vertailuarvoksi annettiin 1 muiden pisteosuutta laskettaessa. Pisteytyksen tulos: Bruce Campbell Ltd Oy: 90 pistettä, E. Kylmälä Oy: 89 pistettä, KR- Paperipalvelu: 60 pistettä ja Kirjasavinen: 51 pistettä. Paras pistemäärä on korkein pistemäärä ja sen sai Bruce Campbell Ltd Oy (katso pisteytystaulukko). Liitteet: Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastelu (liite 13), pisteytystaulukko (liite 14), tarjouspyyntö (liite 15), toimistotarvikkeiden hintaliite (liite 16). Vs. talouspäällikön päätösesitys: Esitys annetaan kokouksessa. 19 Kouvola kodiksemme maahanmuuttajatyön projekti Kouvolan seurakuntaneuvosto kokouksessaan 143 Muut asiat käsitellyt b) Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto on aiemmin kokouksessaan , 69, käsitellyt Yhteisvastuukeräyksen seurakunnille suunnattujen 10 %:n osuuksien kohdentamisesta Kouvolan seurakuntayhtymän, Kouvolan korttelikotiyhdistys ry:n ja Kouvolan kaupungin väliseen, tuolloin suunnitteilla olleeseen, yhteistyöhön. Kouvolan korttelikotiyhdistys ry on nyt yhdessä Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kouvolan kaupungin kanssa lähtenyt vetämään Kouvola kodiksemme - kotouttamisprojektia, jonka tarkoituksena on parantaa maahan muuttaneiden ihmisten valmiuksia kotiutua elämään ja tekemään työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi ja uuden kotimaansa rakentamiseksi. Kirkkoherran päätösehdotus Kouvolan seurakunnan hallinnoidessa ko. projektia nimeää seurakuntaneuvosto projektin ohjausryhmään viranhaltijoista kirkkoherra Keijo Gärdströmin ja diakoniatyön johtaja Eija Grönvallin sekä kutsuu ryhmään Vesa Vainion, Antero Rossin, Esko Lavosen, Sakari Viinikaisen, Pertti Pänkäläisen, Elisa Timosen, Hannele Viljakaisen ja Tiina Saavalaisen. Seurakuntaneuvosto nimeää myös työvaliokunnan, johon kuuluvat yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen, kirkkoherra Keijo Gärdström, Kouvolan korttelikotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Tuomo Saarinen ja maahanmuuttokoordinaattori Satu Kurri. Päätös Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösehdotus. Lisäksi T-keskus on varautunut kolmeksi vuodeksi em. projektin rahoitukseen palkkamenojen osalta 100 % ja muiden hallinnollisten ja vuokrakulujen osalta 75%:sti.

14 ESITYSLISTA 1/ (21) Päätös on rahoituksen osalta tehty vuodelle 2010 ja seuraavien vuosien päätökset tehdään erillisistä hakemuksista edellisen vuoden marras-joulukuussa. Vuodelle 2010 on kirkkoherra Keijo Gärdström valinnut viranhaltijapäätöksessään Zinaida Hultin. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Merkitään asia tiedoksi ja lähetetään tiedoksisaattona kaikille Kouvolan seurakuntien seurakuntaneuvostoille asian koko aluetta koskevan luonteen vuoksi. 20 Aloite Seurakuntayhtymän tilojen luovuttamisesta ikääntyneiden ihmisten järjestöjen käyttöön Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa jätettiin edustaja Jussi Raukon toimesta 21 henkilön allekirjoittama kirjallinen aloite: Seurakuntayhtymän alueella toimii lukuisa joukko ikääntyneiden (eläkeläisten) kerhoja, jotka järjestävät erilaista harrastustoimintaa liikunnasta erilaisiin henkistä vireyttä ylläpitäviin kerhotoimintoihin. Kouvolan kaupunki on antanut em. ryhmien käyttöön ilman vuokraa vanhan Kouvolan alueella olevan ent. kaupungintalon Tuulensuojan. Tuulensuoja palvelee lähinnä vain nykyisen suuren kaupungin keskustan ikääntyneiden toimintaa. Ehdotan, että Kouvolan seurakuntayhtymä luovuttaa ilmaiseksi tai nimellistä vuosimaksua vastaan vajaakäytössä olevista seurakuntayhtymän tiloista kokous- ja harrastetiloja samalla periaatteella kuin kaupunki em. Tuulensuojaa. Toimenpiteellä seurakuntayhtymä avustaisi järjestöjä, jotka tekevät pyyteettömästi työtä ikääntyneiden ihmisten toiminnallisen ja henkisen kunnon hyväksi. Perusteluiksi esitämme vielä, että ikääntyneiden järjestöihin kuuluvat ovat lähes kaikki seurakuntiin kuuluvia ja kirkollisveron maksajia. Toimenpide toisi seurakuntaa myönteisellä ja konkreettisella tavalla mukaan yhteiskunnan toimintoihin. Seurakuntayhtymän seurakuntien alueella toimii paljon ikääntyneiden ihmisten erilaisia kerhoja. Monilla kerhoilla on ollut luonteva yhteys seurakuntien toimintaan. Toisaalta seurakuntien alueella olevien kiinteistöjen toiminta-aste ja toiminta-ajankohdat tunnetaan paikallisseurakunnissa seurakunnan oman toiminnan suhteen parhaiten. Tästä syystä, aloite on tarkoituksenmukaisinta käsitellä seurakuntaneuvostoissa kirkkoherrojen yhteisen linjauksen pohjalta. Mikäli seurakunnat, seurakuntalaisten tasapuolisuus huomioiden, katsovat, voidaan seurakuntaneuvostojen päätöksellä ja toimintasuunnitelmaan liittämällä ikääntyneiden ihmisten toimintaan liittyviä tiloja luovuttaa vapaasta käyttöasteesta ko. käyttöön soveltaen työmuodoille kohdistettua sisäistä hinnoittelua. Tällöin em. toiminta on nähtävä seurakunnan jonkin työalan omana toimintana tai yhteistoimintana ko. järjestön suhteen. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ( ) kohdan mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat maksut ja 20 mukaan yhteisen

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 5/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29. elokuuta 2013 klo 17.00 17.37 Paikka Kuusankosken seurakuntatalo, Valtakatu 43 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot