Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 1/ (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja Rasimus Risto varapuheenjohtaja Anttila Maire jäsen Janhunen Ritva Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Takkinen Päivi Viljakainen Hannele Viinikainen Sakari Rikala Tuula Gärdström Keijo Honkanen Niilo Puhakka Osmo Ylikangas Kimmo Harjula Jari Junkkari Laura Komulainen Markku Lonka Riitta Reijo Jukka Tylli Ulla Saikkonen Asta yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra tietohallintopäällikkö viestintäpäällikkö yhteisen seurakuntatyön johtaja henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö vs. talouspäällikkö sihteeri

2 ESITYSLISTA 1/ (21) 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Päivi Takkinen ja Hannele Viljakainen. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Päivi Takkisen ja Hannele Viljakaisen pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään keskiviikkoa klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, hallintosihteerin työhuone. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juhani Huovila.

3 ESITYSLISTA 1/ (21) 5 Työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut toimikaudeksi Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan paikallisneuvottelutuloksen, jossa Kouvolan seurakuntayhtymään valitaan eri alueita, henkilöstöryhmiä ja toiminnallisia kokonaisuuksia ajatellen kolme työsuojeluvaltuutettua ja heille kullekin kaksi varavaltuutettua. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta Kouvolan seurakuntayhtymän työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen toimikausi päättyi Seurakunnan henkilöstöä yhteistoimintajärjestelmässä edustavien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinta alkavalle neljän vuoden toimikaudelle tapahtui sopuvaalilla Seurakunnan henkilöstöä edustavien kirkon pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa oli sovittu, että vaalitoimikuntana toimivat nykyiset viisi työsuojeluvaltuutettua. Kouvolan seurakuntayhtymään valittiin kolme työsuojeluvaltuutettua ja heille jokaiselle 1. ja 2. varavaltuutettu seuraavasti: 1. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Ari Luomajoki, seurakuntapastori 1. varavaltuutettu Lilja Rauhala, suntio 2. varavaltuutettu Anne Tiainen, vahtimestari 2. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Matti Riikonen, laitosmies-vahtimestari 1. varavaltuutettu Raila Rantala, seurakuntapuutarhuri 2. varavaltuutettu Eija Mäkelä, ylivahtimestari 3. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Katia Rautasuo, lastenohjaaja 1. varavaltuutettu Jaana Heikkinen, vastaanottosihteeri 2. varavaltuutettu Anton Tervo, erityisammattimies Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee työsuojeluvaalituloksen tiedoksi. 6 Työympäristötoimikunta ja työnantajan edustajien valinta Työympäristötoimikunnan kokoonpano määräytyy yhteistoiminnasta seurakunnassa solmitun yleissopimuksen 14 :n mukaisesti. Yleissopimuksen mukaan työympäristötoimikunnan maksimikoko on 12 henkilöä. Kouvolan seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa päätettiin, että työympäristötoimikunnan koko on 12 henkilöä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana.

4 ESITYSLISTA 1/ (21) Työympäristötoimikunnan työnantajan edustajia Kouvolan seurakuntayhtymässä ovat siihen kuuluvien seurakuntien kirkkoherrojen valitsema kirkkoherrajäsen, työsuojelupäällikkö ja lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsema työnantajaedustaja. Työsuojelupäällikkönä toimii viran johtosäännön perusteella henkilöstöpäällikkö. Työnantajan edustajana työympäristötoimikunnassa on toiminut yhteisen kirkkoneuvoston valitsema yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen. Henkilöstöpalvelun johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työnantajaedustajaksi valitaan kirkkoherrojen yhteisesti valitseman edustajan KimmoYlikankaan ja työsuojelupäällikön lisäksi yhteisen seurakuntatyönjohtaja Markku Komulainen. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita työnantajaedustajaksi yhteisen seurakuntatyönjohtaja Markku Komulaisen. 7 Kouvolan seurakunnan diakonian viran täyttölupa Kouvolan seurakunnan diakonissa Ann Minkkinen siirtyy lukien Kuusankosken seurakunnan diakonian virkaan. Kouvolan seurakunnan kirkkoherra on yhdessä diakoniatyön johtajan kanssa valmistellut liitteen 1 mukaisen täyttöluvan Kouvolan diakonian viran uudelleen täyttämiseksi. Kirkkoherra esittää asian edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan kirkkoherran esityksen, että seurakunnan diakonian virka täytetään uudelleen liitteen 1 mukaisesti. 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen ja perheneuvojan viran lakkauttaminen Torstaina pitämässään kokouksessa 26 Perheneuvonnan johtokunta esittää: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen Neuvottelukeskuksen johtaja on jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedon irtisanoutumisestaan johtajan virasta alkaen (liite1).

5 ESITYSLISTA 1/ (21) Seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa yhtymän seurakunnat edellyttivät ykn:n harkitsevan kunkin vapautuvan viran täyttämisen erikseen siirtymäkauden aikana. Yhteisen seurakuntatyön johtaja ja hallintopäällikkö olettavat, että seurakunnan verotulojen vähentymisen sekä Kouvolan kaupungin ratkaisun (tuottaa avioliittolain mukaiset perheneuvontapalvelut omana toimintanaan) perusteella ykn tullee päätymään ratkaisuun, jossa taloudelliset paineet pakottavat seurakunnan karsimaan toistaiseksi perheneuvonnan resursseja siten, että yksi perheneuvojista nimetään hoitamaan virkaa ja näin vapautuva perheneuvojan virka jäädytetään toistaiseksi. Perheneuvonnan työryhmä on yksimielisesti sitä mieltä, että perheneuvoja Sirkka Laine olisi johtajan tehtävään soveltuva henkilö. Hän on myös lupautunut hoitamaan tehtävää, mikäli ykn hänet siihen nimittää. Perheneuvonnan johtosäännön mukaan ( 10) johtokunnan tehtävänä on Tehdä esitykset työalan viranhaltijoiden valinnasta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Henkilöstöpalvelun johtokunnan ja ykn:n ohjeistuksen mukaan viran täyttöprosessi edellyttää täyttöluvan hakemista ykn:lta. Perheneuvonnan johtajan päätösehdotus Perheneuvonnan johtokunta hakee ykn:lta perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttölupaa (liite 2) ja esittää ykn:lle, että perheneuvoja Sirkka Laine valitaan neuvottelukeskuksen johtajaksi vaativuusluokan 603 mukaisella palkkauksella alkaen. Päätös Hyväksyttiin perheneuvonnan johtajan päätösehdotus. Kouvolan seurakuntayhtymän virkasäännön (hyv.ykv ) 17 3 mom. 5 kohdan mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkaan, kun siirtämiseen on muu viranhoidollisiin näkökohtiin perustuva hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtämiseen suostumuksensa. Edellä mainitut kaupungin ostopalvelujen lakkaaminen (n e vuosi) sekä yleiset taloudelliset taantuman ja verotulojen vähenemisen vahvat merkit ovat pakottavia taloudellisia reunaehtoja, jotka vaativat toimintojen sopeuttamista seurakuntayhtymässä tulokertymien tasolle. Liitteenä 2 johtajan viran täyttölupa ja liitteenä 3 Sirkka Laineen suostumus. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: 1. Siirretään Sirkka Laine Perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan virkaan hänen suostumuksellaan edellisen viranhaltijan vaativuusryhmällä Vaativuutta tarkastellaan uudelleen myöhemmin tehtävänkuvauksen ja sääntömuutosten yhteydessä. 2. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä, sekä lakisääteisen avioliittoneuvonnan siirtymisestä kaupungin hoidettavaksi jätetään vapautuva perheneuvojan virka täyttämättä.

6 ESITYSLISTA 1/ (21) 9 It-aluekeskuksen perustaminen Kirkossamme on vireillä valtakunnallinen tietohallintopalveluiden uudistus. Kaikkien seurakuntien tulee jatkossa kuulua johonkin IT-alueeseen. Tämä tähtää kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän eli KIRJURIn käyttöönottoon vuonna Asiasta on olemassa kirkolliskokouksen päätös ja tarvittavat kirkkolain muutokset on kirkolliskokouksessa hyväksytty. Mikkelin hiippakunnan IT-alueratkaisusta käytiin neuvottelu mahdollisten isäntäseurakuntakandidaattien kanssa Mikkelissä. Neuvottelussa päädyttiin yksimielisesti edistämään sitä vaihtoehtoa, että Mikkelin hiippakunnan alueelle muodostetaan yksi IT-alue, jonka isäntäseurakuntana toimii Kouvolan seurakuntayhtymä. IT-alue on siihen kuuluvien seurakuntien sopimuspohjainen yhteishanke tiettyjen ITasioiden yhteiseen hallintaan ja hoitamiseen. Hanketta on ollut eteenpäin viemässä tietohallintopäällikkö ja aiesopimuksen mukainen ohjaus- ja projektiryhmä, jotka ovat valmistelleet liitteenä 4 olevan sopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintopalveluiden tarjoamiselle sopimuksen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. Uusien koko kirkon yhteisten järjestelmien käyttöönotto nostaa seurakuntien tietoturvavaatimukset uudelle tasolle. Tämä muutos on suuri varsinkin pienissä seurakunnissa, joissa tietohallintopalveluihin ei aikaisemmin ole juurikaan panostettu. Sopimukseen perustuvalla yhteistyöllä haetaan kustannustehokasta tapaa tuottaa uusien vaatimusten mukaiset tietohallintopalvelut kaikille alueen seurakunnille. Sopimuksessa sovitaan tietohallintopalveluiden tuottamisesta siten, että todelliset kustannukset jaetaan sopimusseurakuntien väkilukuun perustuvassa suhteessa niin, ettei voittoa tai tappiota synny. Sopimuksessa sovitaan myös IT-aluekeskuksen organisaatiosta ja tarvittavasta henkilöstöstä. Sopimuksen liitteenä oleva Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosääntö käsitellään erikseen. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan IT-aluekeskussopimuksen ja päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymä ryhtyy sopimuksessa mainituksi IT-aluekeskuksen isäntäseurakunnaksi ja päättää lähettää sopimuksen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa tietohallintopäällikön allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen.

7 ESITYSLISTA 1/ (21) 10 It-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön hyväksyminen IT-aluekeskuksen sopimusmallissa on lähdetty kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesta järjestäytymisestä johtokuntavetoiseen sopimusyhteistyöhön. Tämä kytkee yhteistyön perusteet selkeästi yhteistyötä koskevaan lainsäädäntöön. Tämä luo osaltaan lisäedellytyksiä sille, että yhteistoimintaa voidaan luontevammin arvioida arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuulumattomaksi toiminnaksi. Johtokunnan jäsenten määräytymisperuste ja valintatapa on sopijaosapuolten itsensä määritettävissä. Johtokuntaa varten tulee laatia kirkkojärjestyksen mukaan johtosääntö. ITaluekeskuksen ohjausryhmä on valmistellut esityksen johtosäännöksi (liite 5). Johtokunnan pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja kehittää IT-aluekeskuksen toimintaa osakasseurakuntien tarpeita vastaavaksi huomioiden kirkon tietohallinnon kehittyminen ja toteuttaa kirkon tietohallintostrategian edellyttämää IT-yhteistyötä alueellaan. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän ITaluekeskuksen johtokunnan johtosäännöksi ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 11 Jäsenen valinta IT-aluekeskuksen johtokuntaan Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön 1 :n mukaan Kouvolan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. 12 Kouvolan seurakuntayhtymän IT -aluekeskuksen uudet tehtävät IT -aluekeskuksen ohjausryhmä on tietohallintopäällikön valmistelusta esittämässä seuraavia uusia IT -asiantuntijatehtäviä:

8 ESITYSLISTA 1/ (21) Tehtävä Järjestelmäasiantuntija Mikrotukihenkilö Mikrotukihenkilö Sovellusneuvoja (määräaikainen 2 v) Sovellusneuvoja (määräaikainen 2 v) Sijoituspaikka Kouvola Kotka-Kymi Imatra Kouvola Kouvola Työntekijöiden palkanmaksun, työnjohdon ja muut työnantajan velvollisuudet hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymä, paitsi työterveyshuollon käytännön järjestelyistä ja virkistystoiminnasta vastaa se seurakunta/seurakuntayhtymä, jonka alueella työntekijä pääsääntöisesti työskentelee. Tehtävien täyttölupaesitykset ovat liitteenä 6. Tehtävien mukaiset vaativuusryhmät, muiden paitsi mikrotukihenkilön osalta, on määritelty jo Kouvolan seurakuntayhtymän yhtymän palkkoja määriteltäessä. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy IT -aluekeskuksen ohjausryhmän valmisteleman esityksen uusista tehtävistä liitteenä 6 olevien täyttölupaesityksien pohjalta sillä edellytyksellä, että sopimus IT -aluekeskuksen perustamisesta hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa ja sopimusseurakunnissa. 13 IT -aluekeskuksen henkilöstösuunnitelma siirtyvien työntekijöiden osalta IT -aluekeskuksen ohjausryhmä on valmistellut suunnitelman henkilöstön siirtymisestä sopimusseurakunnista Kouvolan seurakuntayhtymän hallinnoimaan IT -aluekeskukseen kevään aikana. Päätoimiset IT -asiantuntijat siirtyvät Kouvolan seurakuntayhtymän palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Työntekijöiden palkanmaksun, työnjohdon ja muut työnantajan velvollisuudet hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymä, paitsi työterveyshuollon käytännön järjestelyistä ja virkistystoiminnasta vastaa se seurakunta/seurakuntayhtymä, jonka alueella työntekijä pääsääntöisesti työskentelee. Aiheutuneet kustannukset ko. seurakunta laskuttaa Kouvolan seurakuntayhtymältä. Tietohallintopäällikkö valmistelee IT -asiantuntijoiden uuden tehtävänkuvauksen tammikuun aikana. Yhteistoimintaneuvottelut siirtyvien työntekijöiden osalta käydään vanhassa seurakunnassa/seurakuntayhtymässä. Liitteenä 7 on luettelo siirtyvistä työntekijöistä, työntekijöiden tehtävistä sekä vaativuusryhmistä. Yhden työntekijän nimike muuttuu järjestelmäasiantuntijaksi, josta on olemassa tehtävänkuvaus Kouvolan seurakuntayhtymässä.

9 ESITYSLISTA 1/ (21) Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 7 olevan suunnitelman henkilöstön siirtymisestä vanhoina työntekijöinä sopimusseurakunnista Kouvolan seurakuntayhtymän hallinnoimaan IT -aluekeskukseen sillä edellytyksellä, että IT -aluekeskussopimus hyväksytään Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa ja muissa sopimusseurakunnissa. 14 Tietohallintopäällikön hankintarajan korottaminen Johtavien viranhaltijoiden hankintarajat on määrätty Kouvolan seurakuntayhtymän hankintasäännössä. Kouvolan IT-aluekeskuksen laajan ja joustavan toiminnan turvaamiseksi tulee tietohallintopäällikön hankintarajaa korottaa. Jatkossa tietohallintopäällikkö joutuu tekemään hankintoja koko IT-alueen seurakunnille seurakuntien keskenään tekemän sopimuksen mukaisesti. Alueella on paljon työasemia, tietojärjestelmiä ja käyttäjiä, mikä nostaa hankintojen arvoa siten, että nykyinen hankintaraja ei mahdollista joustavaa hankintojen tekemistä. IT-aluekeskuksen ohjausryhmä esittää, että tietohallintopäällikön hankintarajaksi määrätään euroa. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Tietohallintopäällikön IT-alan hankintojen ja palveluiden uudeksi hankintarajaksi määrätään euroa siihen saakka kunnes Kouvolan seurakuntayhtymän uusi hankintasääntö vahvistetaan. 15 Eskolanmäen Palvelutalot Oy (Eskolanmäen seurakuntakoti) myynti Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n yhteensä 401 osakkeesta 200 osaketta, jotka oikeuttavat hallinnoimaan Kouvolan Seurakuntayhtymän kiinteistössä seurakunnan kerhotoimintaan käyttämiä tiloja. Toinen osakkeen omistaja on Kouvolan kaupunki, jonka omistuksessa on 201 osaketta neuvolatoiminnan käytössä. Kiinteistön osoite on Sippolankatu 10, Kouvola. Kiinteistössä todettujen vakavien sisäilmaongelmien vuoksi neuvolatoiminta ja seurakunnan kerhotoiminta siirtyivät kiinteistöstä pois keväällä Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan lausunnon Eskolanmäen Palvelutalot Oy:lle, ettei Kouvolan seurakuntayhtymällä ole valmiuksia Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n toimitilojen minkäänlaisiin korjausvaihtoehtoihin eikä uudisrakentamiskustannuksiin. Kouvolan kaupunki on myös ilmoittanut, ettei se nykyisellään tarvitse kyseisiä tiloja ja laittaa tilat myyntiin.

10 ESITYSLISTA 1/ (21) Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessaan laittaa myyntiin muutamia Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöjä sekä osakehuoneistoja. Yksi myytävistä kohteista oli Eskolanmäen Palvelutalot Oy / Eskolanmäen seurakuntakoti. Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n hallitus valitsi kohteen kiinteistövälittäjäksi SKV Kiinteistövälitys Oy:n, jonka kanssa tehtiin toimeksianto ja myyntihinnaksi sovittiin Eskolanmäen Lämpö Oy on tarjoutunut ostamaan Eskolamäen Palvelutalot Oy:n hintaan Eskolanmäen Lämpö Oy on käsitellyt asiaa yhtiökokouksessaan ja valtuuttanut vt-toimitusjohtajan hoitamaan osakekauppaa. Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n hallitus päätti kokouksessaan myydä yhtiön osakekannan Eskolanmäen Lämpö Oy:lle. SKV Kiinteistönvälitys Oy laati kauppakirjan, jonka allekirjoittivat hallituksen jäsenet. Siirtomerkintä osakkeissa on , jonka jälkeen ostaja vastaa kiinteistöosakeyhtiöstä. Siirtomerkinnän osakekirjaan allekirjoitti seurakuntayhtymän vs. hallintojohtaja. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 16 Seurakuntayhtymän leirikeskusten hinnastojen korotus Kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnan kokous : Kouvolan seurakuntayhtymä laskuttaa leiri-, toiminta- ja kurssikeskuksissa sekä Tolkkilan kartanossa pidettävistä leireistä kyseisiä työmuotoja. Kyseessä on sisäinen hinnoittelu, joka on arvonlisäverotonta. Ns. ulkopuolisille on oma hinnastonsa, joka taas on arvonlisäverollista myyntiä. Nykyiset hinnastot on muokattu vuodelle 2009 yhdistellen ja yhtenäistäen seurakuntien käyttämiä vanhoja hinnastoja. Nyt olemme olleet yhtymässä kohta jo vuoden ja hinnastot ovat toimineet melkoisen hyvin. Olemme kuitenkin tulleet siihen tulokseen että muutamia muutoksia ja tarkennuksia, niin ulkoiseen hinnoitteluun, kuin sisäiseen hinnoitteluun, on syytä tehdä. Sisäisessä hinnastossa (liite 8) päivän ruokailuihin on lisätty 1. Korotus tulee aamupalan, iltapalan ja päiväjuoman hinnan muutoksesta. Muita lisättyjä muutoksia: - yhden hengen huoneelle oma hinta, muuten majoitushinnat ennallaan - alle 4 v. peritään 2 käyntimaksu - kokoustiloihin merkitty muutamia uusia tiloja näkyville.

11 ESITYSLISTA 1/ (21) Arvonlisäverollisessa hinnastossa (liite 9) on korotettu aamupalan, lounaan ja iltapalan hintaa. Samoin muutamaa kokoustilan vuokraa on korotettu. Puhjonrannan kurssikeskuksen saunalippuvihkon (15 kpl) hintaa on korotettu 5 eurolla eli 15 lippua maksaa nyt 40 euroa. Myös tässä hinnastossa on alle 4 -vuotiaille käyntimaksu 2 euroa. Henkilökunnan alennusprosenttia laskimme 30 prosentista 20 prosenttiin, koska tilat henkilökunta saa käyttöönsä ilman maksua. Katson kohtuulliseksi alennukseksi tarjoiluista 20 %. Seurakuntaemäntien ulkoiseen ja sisäiseen hinnoitteluun ei ole korotustarvetta vuodelle Pääemännän esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy uudistetut leiri- ja kurssikeskusten hinnastot vuodelle Kiinteistöpäällikön esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy pääemännän esityksen mukaisesti uudistetut leiri- ja kurssikeskusten hinnastot vuodelle 2010 ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle voimaantuleviksi Päätös Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen uusiksi leiri- ja kurssikeskusten hinnastoiksi alkaen. 17 Hankintayhteistyösopimuksen solmiminen Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa päätettiin tehdä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tavaroiden ja palvelujen hankintaa koskeva sopimus (186 ). Sopimusasiakirjat lähetettiin ohjeen mukaan allekirjoitettuina kirkkohallitukseen Hankintapäällikkö Kielo Virpasuo kirkkohallituksesta soitti , että hankintayhteistyösopimus on puutteellinen sillä siitä puuttuu kolmas osapuoli eli Kirkon keskusrahasto / Kirkkohallitus. Sopimus on valmisteltava uudelleen. Sopimus jäi puutteelliseksi sillä se valmisteltiin KL-Kuntahankinnasta saadun mallin mukaisesti. Kirkkohallituksen ja Kuntahankinnan edustajat olivat tämän jälkeen käyneet lisäneuvotteluja, jonka pohjalta kirkkohallitus antoi yleiskirjeensä

12 ESITYSLISTA 1/ (21) 44/2009/ yhteydessä uuden sopimusmallin, jossa on otettu huomioon myös kirkkohallitus kolmantena osapuolena. Liitteet: Sopimus hankintayhteistyöstä (liite 10), aikataulu marraskuu 2009 (liite 11), KL- Kuntahankinnan yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE) (liite 12). Vs. hallintojohtajan esitys: Solmitaan hankintayhteistyötä koskeva raamisopimus toistaiseksi, jonka osapuolia ovat Kirkon keskusrahasto / Kirkkohallitus, KL-Kuntahankinnat Oy ja Kouvolan seurakuntayhtymä. Päätös 18 Toimistotarvikkeiden ja kalenterien toimittajavalinta Toimistotarvikkeista ja kalentereista järjestettiin tarjouskilpailu. Kilpailutuksen piiriin kuuluivat muut toimistotarvikkeet paitsi ATK-tarvikkeet, kopiopaperit ja kirjekuoret. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on euroa alv 0 %. Arviossa on vuosihankinnan arvoksi arvioitu euroa ja hankinta-ajaksi sekä lisäksi optiovuodet 2 x 12 kk. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoitussivulla Hilmassa ja tarjousten jättöaika Hankinnat tehdään puitejärjestelyä noudattaen, jonka mukaan seurakuntayhtymä ei sitoudu tiettyjen tavaroiden eikä määrien ostamiseen, vaan tekee hankintansa tarpeen mukaan. Seurakuntayhtymä sitoutuu kuitenkin hankkimaan tarvitsemansa ja sopimuksessa sovitut tavarat sopimustoimittajalta kilpailutuksessa määräytyvällä hinnalla. Hankintamenettelyyn osallistuivat Bruce Campbell Ltd Oy, E. Kylmälä Oy, Kirjasavinen, Officeday Finland Oy, T:mi KR-Paperipalvelu ja Torkkelin Paperi Oy. Tarjouspyyntö on toimitettu myös Link Group Oy:lle, mutta yhtiö ei tehnyt tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Tarjousvertailuun hyväksyttiin Bruce Campbell Ltd Oy, E. Kylmälä Oy, Kirjasavinen ja T:mi KR-Paperipalvelu. Officeday Finland Oy:n ja Torkkelin Paperi Oy:n tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia. Officeday Finland Oy:n tarjouksessa seuraavat tuotteet eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia: Korjausnauha Plus 5 mm 5 m bl ja näytepussi 250 x 50 x 425 mm. Torkkelin Paperi Oy:n toimistotarvikkeista myöntämä alennusprosentti ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Alennusprosentti vaihtelee välillä 5-45 % tuotteesta ja tuoteryhmästä riippuen ja tekee hankalaksi tuoteluetteloon kuulumattomien tuotteiden hinnan valvomisen. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla: Hinnasta annettiin enintään 90 pistettä ja lisämaksu kuljetuksista seurakuntiin enintään 10 pistettä. Halvimman

13 ESITYSLISTA 1/ (21) hintatarjouksen tehneelle annettiin 90 pistettä ja muille laskettuna kaavalla halvin hinta x täydet pisteet / vertailuhinta. Lisämaksu kuljetuksista seurakuntiin, halvimmalle tarjoukselle annettiin 10 pistettä ja muille esitetyn kaavan mukaisesti. Ilman lisähintaa tehneelle tarjoajalle annettiin 10 pistettä. Muiden vertailuarvoja laskettaessa ilman kuljetuksen lisähintaa tarjonneen vertailuarvoksi annettiin 1 muiden pisteosuutta laskettaessa. Pisteytyksen tulos: Bruce Campbell Ltd Oy: 90 pistettä, E. Kylmälä Oy: 89 pistettä, KR- Paperipalvelu: 60 pistettä ja Kirjasavinen: 51 pistettä. Paras pistemäärä on korkein pistemäärä ja sen sai Bruce Campbell Ltd Oy (katso pisteytystaulukko). Liitteet: Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastelu (liite 13), pisteytystaulukko (liite 14), tarjouspyyntö (liite 15), toimistotarvikkeiden hintaliite (liite 16). Vs. talouspäällikön päätösesitys: Esitys annetaan kokouksessa. 19 Kouvola kodiksemme maahanmuuttajatyön projekti Kouvolan seurakuntaneuvosto kokouksessaan 143 Muut asiat käsitellyt b) Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto on aiemmin kokouksessaan , 69, käsitellyt Yhteisvastuukeräyksen seurakunnille suunnattujen 10 %:n osuuksien kohdentamisesta Kouvolan seurakuntayhtymän, Kouvolan korttelikotiyhdistys ry:n ja Kouvolan kaupungin väliseen, tuolloin suunnitteilla olleeseen, yhteistyöhön. Kouvolan korttelikotiyhdistys ry on nyt yhdessä Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kouvolan kaupungin kanssa lähtenyt vetämään Kouvola kodiksemme - kotouttamisprojektia, jonka tarkoituksena on parantaa maahan muuttaneiden ihmisten valmiuksia kotiutua elämään ja tekemään työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi ja uuden kotimaansa rakentamiseksi. Kirkkoherran päätösehdotus Kouvolan seurakunnan hallinnoidessa ko. projektia nimeää seurakuntaneuvosto projektin ohjausryhmään viranhaltijoista kirkkoherra Keijo Gärdströmin ja diakoniatyön johtaja Eija Grönvallin sekä kutsuu ryhmään Vesa Vainion, Antero Rossin, Esko Lavosen, Sakari Viinikaisen, Pertti Pänkäläisen, Elisa Timosen, Hannele Viljakaisen ja Tiina Saavalaisen. Seurakuntaneuvosto nimeää myös työvaliokunnan, johon kuuluvat yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen, kirkkoherra Keijo Gärdström, Kouvolan korttelikotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Tuomo Saarinen ja maahanmuuttokoordinaattori Satu Kurri. Päätös Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösehdotus. Lisäksi T-keskus on varautunut kolmeksi vuodeksi em. projektin rahoitukseen palkkamenojen osalta 100 % ja muiden hallinnollisten ja vuokrakulujen osalta 75%:sti.

14 ESITYSLISTA 1/ (21) Päätös on rahoituksen osalta tehty vuodelle 2010 ja seuraavien vuosien päätökset tehdään erillisistä hakemuksista edellisen vuoden marras-joulukuussa. Vuodelle 2010 on kirkkoherra Keijo Gärdström valinnut viranhaltijapäätöksessään Zinaida Hultin. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Merkitään asia tiedoksi ja lähetetään tiedoksisaattona kaikille Kouvolan seurakuntien seurakuntaneuvostoille asian koko aluetta koskevan luonteen vuoksi. 20 Aloite Seurakuntayhtymän tilojen luovuttamisesta ikääntyneiden ihmisten järjestöjen käyttöön Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa jätettiin edustaja Jussi Raukon toimesta 21 henkilön allekirjoittama kirjallinen aloite: Seurakuntayhtymän alueella toimii lukuisa joukko ikääntyneiden (eläkeläisten) kerhoja, jotka järjestävät erilaista harrastustoimintaa liikunnasta erilaisiin henkistä vireyttä ylläpitäviin kerhotoimintoihin. Kouvolan kaupunki on antanut em. ryhmien käyttöön ilman vuokraa vanhan Kouvolan alueella olevan ent. kaupungintalon Tuulensuojan. Tuulensuoja palvelee lähinnä vain nykyisen suuren kaupungin keskustan ikääntyneiden toimintaa. Ehdotan, että Kouvolan seurakuntayhtymä luovuttaa ilmaiseksi tai nimellistä vuosimaksua vastaan vajaakäytössä olevista seurakuntayhtymän tiloista kokous- ja harrastetiloja samalla periaatteella kuin kaupunki em. Tuulensuojaa. Toimenpiteellä seurakuntayhtymä avustaisi järjestöjä, jotka tekevät pyyteettömästi työtä ikääntyneiden ihmisten toiminnallisen ja henkisen kunnon hyväksi. Perusteluiksi esitämme vielä, että ikääntyneiden järjestöihin kuuluvat ovat lähes kaikki seurakuntiin kuuluvia ja kirkollisveron maksajia. Toimenpide toisi seurakuntaa myönteisellä ja konkreettisella tavalla mukaan yhteiskunnan toimintoihin. Seurakuntayhtymän seurakuntien alueella toimii paljon ikääntyneiden ihmisten erilaisia kerhoja. Monilla kerhoilla on ollut luonteva yhteys seurakuntien toimintaan. Toisaalta seurakuntien alueella olevien kiinteistöjen toiminta-aste ja toiminta-ajankohdat tunnetaan paikallisseurakunnissa seurakunnan oman toiminnan suhteen parhaiten. Tästä syystä, aloite on tarkoituksenmukaisinta käsitellä seurakuntaneuvostoissa kirkkoherrojen yhteisen linjauksen pohjalta. Mikäli seurakunnat, seurakuntalaisten tasapuolisuus huomioiden, katsovat, voidaan seurakuntaneuvostojen päätöksellä ja toimintasuunnitelmaan liittämällä ikääntyneiden ihmisten toimintaan liittyviä tiloja luovuttaa vapaasta käyttöasteesta ko. käyttöön soveltaen työmuodoille kohdistettua sisäistä hinnoittelua. Tällöin em. toiminta on nähtävä seurakunnan jonkin työalan omana toimintana tai yhteistoimintana ko. järjestön suhteen. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ( ) kohdan mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat maksut ja 20 mukaan yhteisen

15 ESITYSLISTA 1/ (21) seurakuntatyön johtajalla on oikeus päättää kokoontumistiloja ja leiri- ja kurssikeskuksia koskevista maksuista poikkeamisesta erityisestä syistä. Seurakuntaneuvostot eivät näin ollen voi määritellä hinnoittelua tai hinnoittelusta poikkeamista, mutta kylläkin voivat päättää omasta toiminnasta ja omakseen katsomasta toiminnasta aiemmin kuvatulla menettelyllä. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy aloitteen valmistelun ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. 21 Aloite tilavuokrista Valtuutettu Kalevi Komppa jätti pidetyssä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa tilavuokria koskevan valtuustoaloitteen. Aloitteen oli allekirjoittanut 12 henkilöä: Valtuustoaloite yhteisessä kirkkovaltuustossa Esitämme, että Kouvolan seurakuntayhtymän tilavuokria tarkistetaan niin, että 1. tilavuokraa ei veloiteta niiltä yhteisöiltä, joita seurakunnat tukevat verovaroillaan 2. seurakuntaa lähellä olevien ja seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevien yhteisöjen tilavuokra pidetään riittävän alhaisena. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Aloite lähetetään kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnan valmisteltavaksi. 22 Kouvolan seurakuntayhtymän toimintaperiaatteet avustushakemusten käsittelyssä Erilaiset järjestöt, yhdistykset ja ryhmät lähestyvät Kouvolan seurakuntia ja seurakuntayhtymää avustus- tai tukipyynnöillä toimintavuoden aikana. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän päätöksissä on mahdollisuus syntyä päällekkäisyyttä, avustuksiin käytettävät taloudelliset voimavarat ovat niukat sekä on tarpeen varautua talousarvioissa edeltä käsin avustusten toimeenpanoon. Näiden seikkojen vuoksi on syytä kirjata sekä avustusten jakoperusteiden sisällölliset kriteerit että myös ne menettelytavat, kuinka avustuksia jaetaan. Seuraavat periaatteet koskevat ainoastaan Kouvolan seurakuntayhtymää. 1. Seurakuntayhtymä käsittelee ja kirjaa kerran vuodessa talousarviosuunnittelussa sille vuoden aikana kohdistetut tuki- ja avustusanomukset. Seurakuntayhtymälle osoitetut avustusanomukset ohjataan yhteisen seurakuntatyön johtajalle, joka esittelee kertyneet avustukset yhteiselle kirkkoneuvostolle talousarviokäsittelyn yhteydessä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston valmistelun pohjalta talousarvion yhteydessä avustukset. Pääsääntö on,

16 ESITYSLISTA 1/ (21) että seurakunnat käsittelevät itsenäisesti Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun sekä seurakuntiin kohdistuneet muut tuki- ja avustuspyynnöt. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ainoastaan myöntämisperusteiden 4:ssä kohdassa täyttyvät tuki- ja avustusanomukset anomukset. Viestintäpalvelut viestintäpäällikön viranhaltijapäätöksellä käsittelee kaikki yhtymän alueelle kohdistuvat kannatusilmoitukset yms. seurakuntayhtymän ja seurakuntien osallistumiset mediamainontaan. 2. Tuki- ja avustusmyöntämisen perusteet a) Myönteisen tuki- tai avustuspäätöksen perusteina ovat ensisijaisesti koko Kouvolan alueella oleva ev.lut. tunnustuksen sisältävä kristillinen toiminta ja sen tukeminen. Myös ekumeeninen tai muu ev.lut. tunnustuksen ja kirkon sekä seurakuntayhtymän toimintaperiaatteiden kanssa oleva ristiriidaton kristittyjen yhteyttä edistävä toiminta tai hanke voi tulla kyseeseen. b) Tuki tai avustus voidaan myöntää myös mikäli toiminta on koko yhtymän alueella yleishyödyllistä, paikkakunnan perinnettä ja kulttuuria edistävää tai koko Kouvolan alueen sosiaalista hyvinvointia tukevaa. c) Tuen tai avustuksen perusteina voi olla myös seurakuntayhtymän yhteistoimintasuhteiden kannalta oleva merkittävä hanke tai kohde joka kohdistuu yhtymän alueelle, rovastikuntaan, Mikkelin hiippakuntaan, kokonaiskirkolliseen toimintaan tai sen vaikutuspiiriin laajemmin. d) Tuen ja avustuksen perusteena voi olla myös muu erityinen humanitaarinen peruste. Mikäli mahdollista, tällaisissa tapauksissa kohdennettava tuki- tai avustus pyritään ensisijaisesti suuntaamaan Kirkon Ulkomaanavun sekä Suomen Lähetysseuran tai muiden kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. e) Tuen tai avustuksen myöntämisen perustana voi olla myös muu yhteisen kirkkovaltuuston peruste ja päätös. 3. Tuesta tai avustuksesta nousevasta aikataulusta johtuen asia voidaan yhteisessä kirkkoneuvostossa käsitellä myös kesken toimintakauden. Tällöin myönteinen avustuspäätös rahoitetaan talousarvioon neuvostolle kohdennetusta avustustenjakoon tarkoitetusta määrärahasta tai neuvoston käyttömäärärahoista. 4. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ainoastaan avustus- ja tukianomukset, jotka kohdistuvat koko yhtymän alueeseen tai laajemmin ja joihin ei ole saatu avustusta tai osaavustusta yhtymään kuuluvilta seurakunnilta tai niiden työmuodoilta. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää sille osoitetut yhtymään kuuluvan seurakunnan alueeseen kohdistuvan toiminnan tai alueella tapahtuvan toiminnan avustuksen kyseisen seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

17 ESITYSLISTA 1/ (21) Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy toimintaperiaatteet avustusten käsittelyssä 23 Taloustyöryhmän perustaminen Vuoden 2008 lopulla ja 2009 alussa alkanut taloudellinen taantuma on lisännyt haasteita talouden saralle. Julkisyhteisöihin mm. verotulojen taannehtivan kertymän takia etenkin vuodet näyttävät olevan vahvimpia. Kirkkohallituksen yleiskirje Nro 23/2009 kannustaa seurakuntia toiminnan ja talouden suunnitteluun taantuman keskellä. Liite 17. Myös seurakuntayhtymän piirissä eri kokouksissa on puhuttu taloustyöryhmän perustamisen puolesta. Työryhmän tehtävänä olisi mm. kehittää johdon laskentatoimea, tuottaa päätöksentekoa ja pitkän ajan suunnittelua helpottavaa informaatiota, sekä rakentaa määrärahojen jakoperustevaihtoehtoja, jotka tukevat seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategisia päämääriä. Työryhmän tulisi olla kattava niin seurakuntien, luottamushenkilöiden kuin johtavien viranhaltijoidenkin osalta. Taloustyöryhmään esitetään henkilöinä Juhani Huovila, Markku Komulainen, Pertti Leppänen, Riitta Lonka, Esko Niemelä, Risto Rasimus, Jukka Reijo, Tuula Rikala, Ulla Tylli, Sakari Viinikainen sekä valittava uusi talouspäällikkö. Työryhmän puheenjohtajaksi ehdotetaan henkilöstöpäällikkö Riitta Lonkaa ja sihteeriksi Kirsi Valapuroa. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa taloustyöryhmän ja kutsuu siihen Juhani Huovilan, Markku Komulaisen, Pertti Leppäsen, Riitta Lonkan, Esko Niemelän, Risto Rasimuksen, Jukka Reijon, Tuula Rikalan, Ulla Tyllin, Sakari Viinikaisen sekä valittavan uuden talouspäällikön. Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka ja sihteeriksi Kirsi Valapuro. 24 Talousarvion täytäntöönpano Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti talousarvion 2010 ja hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman myös vuosiksi 2011 ja 2012 kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. Kirkkoneuvosto voi valtuuston päätöksiä KL 10:1 mukaisesti toimeenpannessaan antaa vielä omia tarkentavia soveltamisohjeitaan. Vaikka tilikausilta 2009 ja 2010 ennakoidut alijäämät saadaan ainakin osittain seuraavissa asiakohdissa esitetyin toimin vaihtumaan ylijäämiksi, on talous sangen kireä lähivuosina ja menot sopeutettava tuloihin. Talouspalvelut on jo antanut työaloille omia ohjeitaan

18 ESITYSLISTA 1/ (21) hankintojen tarpeellisuuden vakavasta harkinnasta olivat ne hankinnat pieniä tai suuria. Perustettava taloustyöryhmä miettii asiaa sitäkin laajemmin. Jokaisen määrärahoja käyttävän ja erityisesti jokaisen työalansa määrärahojen käytöstä vastuussa olevan on tunnettava talousarvion sisältö oman työalansa osalta ja noudatettava sitä sekä muuta taloutta ja hankintoja koskevaa ohjeistusta (mm. kirjanpito- ja verolainsäädäntö sekä hankintalaki). Työalan talousarviovuoden toimintasuunnitelma on osa talousarviota. Tarvittaessa yhtymän talouspalvelut antaa lisätietoja ja soveltamisohjeita. Vs. talouspäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto määrää kirkkolain 10:1 mukaisesti vuoden 2010 talousarvion käyttöönotettavaksi ja noudatettavaksi sekä tämän päätöksen liitettäväksi talousarviokirjan loppuun. 25 Erityiskatteisten rahastojen korko vuodelta 2009 Yhtymän taseessa on eri seurakuntien erityiskatteisia rahastoja 19 kpl ja niiden yhteenlaskettu pääoma tilinavauksessa 2009 oli ,27 euroa. Seurakuntayhtymän rahoitusvarat yhteensä olivat runsaat euroa. Erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston varat on sijoitettu pääosin erikseen, joten tässä esitetty koron kirjaustapa ei koske sitä. Poikkeuksena on se osuus hautainhoitorahaston varoista, joka tällä hetkellä on sijoitettuna seurakuntayhtymän rahoitusomaisuudessa vanhojen yhteissijoitusten purkamisen takia. Erityiskatteisten rahastojen säännöissä on sangen erilaisia määräyksiä siitä, miten rahaston pääomille lasketaan korkoa. Koska lukien kaikkien näiden rahastojen varat on yhdistetty seurakuntayhtymän rahoitusvaroihin, on yhtenäistettävä myös korkojen kirjaaminen. Sääntöjä on ehkä tarkistettava muutenkin ja Valkealan diakoniarahastolle luotava kokonaan uusi sääntö, mutta talouspalvelut valmistelee asian ensin seurakuntaneuvostoille yhteistyössä kirkkoherrojen ja varoja käyttävien työalojen kanssa. Tässä tehdään tilinpäätöstä varten erillispäätös siitä, miten rahastoille lasketaan korkoa. Vs. talouspäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2009 tilinpäätökseen lasketaan erityiskatteisille rahastoille korko-osuus seurakuntayhtymän rahoitusomaisuuden sijoitusten koko tuotosta sen mukaan, mikä on kunkin rahaston rahapääoman osuus rahoituslaskelman mukaisista tilinpäätöspäivän rahavaroista.

19 ESITYSLISTA 1/ (21) 26 Taseen tasapainotus Taseessa on pysyviä vastaavia (kiinteää omaisuutta kuten maata ja rakennuksia sekä muita investointiluonteisia hankintoja) vuoden 2009 tilinpäätöksen ja vielä Elimäen pappilan myynnin jälkeenkin noin euroa. Vastattavaa puolella 6 seurakunnan tilinpäätöksistä 2008 siirtynyttä peruspääomaa on ,39 euroa eli runsaat 66 prosenttia pysyvien vastaavien arvosta. Peruspääoman tulisi olla % pysyvien vastaavien arvosta ja yli 100 % jos on tiedossa isoja investointeja. Meillä kiinteää omaisuutta pyritään vähentämään, mutta silti peruspääomaa on varaa kasvattaa. Taseen vastaavaa puolella olevat rahoitus- ja rahavarat ovat vuoden 2009 tilinpäätöksessä alustavan arvion mukaan noin euroa. Vastaavasti vapaata omaa pääomaa eli oman pääoman rahastoja ja eri tilikausien ylijäämiä on vastattavaa-puolella tämänhetkisen arvion mukaan (ennakoitu vuoden 2009 alijäämä huomioon ottaen) yhteensä euroa. Omassa pääomassa olevat rahastot tulisi siksi purkaa tuloslaskelmaan (yhteensä ,44 euroa) ja ylijäämiä siirtää peruspääomaan, jotta tase antaisi oikeaa tietoa seurakuntayhtymän talouden tilasta. Rahastoista Kuusankosken peruja on ,47 euroa tilillä 2010 Muut omat rahastot. Tälle erälle ei ole rahastosääntöä. Kouvolalta siirtyneiden rakennusrahaston pääoma on ,18 euroa ja korjausrahaston ,79 euroa. Ilman tässä kokouksessa esitettyjä tuloutuksia vuoden 2009 tämänhetkisen ( ) kirjaustilanteen mukaan arvioitu alijäämä on noin euroa, joten Kuusankosken sääntöä vailla olevan rahaston purkamalla saamme lähestulkoon nollatuloksen vuonna Vs. talouspäällikön esitys: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että sääntöä vailla oleva erä tilillä 2010 tuloutetaan vuoden 2009 tilinpäätökseen tilille 6880 Rahastojen vähennys. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että rakennus- ja korjausrahastot lakkautetaan vuonna 2010 ja pääomat tuloutetaan tuolle samalle tilille 6880 vuoden 2010 tilinpäätöksessä. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että peruspääomaa kasvatetaan vuoden 2009 tilinpäätöksessä 25 milj. euroon siirtämällä erotus, runsaat 5 milj., edellisten tilikausien 7,4 milj. euron ylijäämistä. 27 Poistoeron korjaus Poistoeroa kirjataan taseeseen tilinpäätöksessä tietyn investointikohteen valmistuttua silloin, kun hankkeen rahoitukseen on käytetty investointivarausta tai rahastoa. Kirjattava

20 ESITYSLISTA 1/ (21) poistoero on tällöin yhtä suuri kuin käytetty varaus. Poistoeroa vähennetään vuosittain yhtä kauan, kun kyseisestä investoinnista kirjataan suunnitelman mukaisia poistoja. Tilinavauksessa seurakuntayhtymän taseen vastattavaa-puolelle siirtyi eri seurakuntien tilinpäätöksistä poistoeroa yhteensä ,04 euroa. Tästä poistoerosta ,76 euroa kohdistuu Inkeroisten kirkon v tehtyyn remonttiin, ,99 euroa Anjalan hautausmaan pysäköintialueen rakentamiseen v ja Niinirannan tilojen rakentamiseen v ,79 euroa. Eri investointihankkeille kohdistettu poistoero, jota tilinpäätöksissä on vuosittain vähennetty, oli siis yhteensä ,54 euroa, jota vuoden 2009 tilinpäätöksessä taas vähennetään ,11 euroa. Poistoerosta ,50 euroa on sellaista, jota ei ole kohdistettu millekään hankkeelle erityisesti. Se on kirjattu Valkealan tilinpäätöksissä vuosina 2005 ja 2006 suoraan tilikauden tuloksesta, eikä se siksi näy mitenkään Valkealan pysyvien vastaavien osakirjanpidossa (entiseltä nimeltään käyttöomaisuuskirjanpito). Koska pääkirjanpidon taseen ja osakirjanpidon on täsmättävä keskenään, on tilinpäätökseen 2009 tehtävä korjaava tuloutus eli tuo ,50 euroa kirjataan pois taseen tililtä 2100 Poistoero ja vastakirjaus tehdään tuloslaskelman tilille 6810 Poistoeron muutos. Samalla tavoin kirjataan myös tuo normaali kohdistettu poistoeron vähennys ,11 euroa. Vs. talouspäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitellyt poistoeron muutoskirjaukset, jotka tilinpäätöslaskelmien lisäksi esitetään toimintakertomuksen tilikauden tuloksenkäsittelyä koskevassa luvussa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. 28 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäiviä kevätkaudella 2010 KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Seuraavassa on ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi kevätkaudella Kokouspäivät on suunniteltu niin, että ne ovat yhteydessä lakisääteisten tehtävien ja niistä johtuvien määräaikojen kanssa ottaen huomioon valmisteluun kuluva aika. Päivämäärät ovat seuraavat: klo Myllykosken srk-talo, juhlasali; klo Elimäen srk-keskus, iso sali; klo Kouvolan srk-keskus, Maria-sali; klo Valkealan srk-keskus, yläsali. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat ja KJ 8:5 mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs), Maunukselantie 3, Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs), Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 1 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 10.11.2009 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Läsnä Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 Sivu 120 119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen Hartikainen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.4.2014

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.4.2014 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) VALKEALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 9.4.2014 klo 16.30-17.55 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko, kirkkoherra,pj

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.9.2015 klo 17.00-20.29 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 5/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUSAIKA: 17.12.2013 ALKAMISAIKA: klo 19.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 21.10 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntatalo Ahola Inkeri

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2007 AIKA: Keskiviikkona 26.09.2007 klo 18.30-19.58 PAIKKA: Seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B Kokouksessa käsiteltävät

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 17.00 18.56. Paikka Myllykosken seurakuntatalo, Juhlasali, Pappilantie 10, 46800 Myllykoski

Aika Torstaina 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 17.00 18.56. Paikka Myllykosken seurakuntatalo, Juhlasali, Pappilantie 10, 46800 Myllykoski PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 17.00 18.56 Paikka Myllykosken seurakuntatalo, Juhlasali, Pappilantie 10, 46800 Myllykoski Läsnä Huovila

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 4/2012 1/5

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 4/2012 1/5 Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 4/2012 1/5 Aika: 19.4.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen Varapuheenjohtaja Esko Kulonen Jäsen Pertti Arvaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2016 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.4.2016 klo 17.00-19.25 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 12 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot