TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 24.11.2011"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, ja Alaja, Riitta Karhola, Anne puheenjohtaja 226 Kulkas, Matti Köppä, Simo Pälä, Anni Päätalo, Heikki Rami Helmisen varajäsen Pöyhönen, Laura Törn, Tage Markku Isotalon varajäsen Tomi, Miika poissa: Helminen, Rami Isotalo, Markku Simelius, Maija Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Järvinen, Veli-Pekka Eskolin, Antero Häkkinen, Salla Rantala, Kim Mäkinen, Jussi Lähdesmäki, Kari Rautanen, Marja Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Niemi, Pekka Nyrhinen, Jukka yht.kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht.kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra nuorisotyönjohtaja viestintäpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Järventie, Matti hallintopäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Mäkelä, Pirjo-Liisa hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 2(38) Allekirjoitukset Olli Hallikainen Anne Karhola puheenjohtaja, puheenjohtaja, ja Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Pöytäkirja on tarkastettu Tampereella Matti Kulkas Anni Pälä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä Todistaa Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 3(38) Käsitellyt asiat 214 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Talousarviomuutokset vuoden 2011 talousarvioon Kirjanpidosta poistettava laskut vuodelta Kärkihankeprojektien toteuttaminen Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi ja talousarvio vuodeksi Virat ja työsuhteet vuoden 2012 talousarviossa Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Messukylän seurakunnalle osoitetun testamentin rahastosäännöt Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen hyväksyminen Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle Yhteistyösopimuksen solmiminen Pirkanmaan Musiikkiopiston kanssa Avustuksen myöntäminen Itä-Afrikan kuivuuden uhrien auttamiseen Ansiomerkkien myöntäminen luottamushenkilöille Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen valinta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän edustus Takuu-Säätiön valtuuskunnassa Eron myöntäminen hallintosihteeri Pirjo-Liisa Mäkelälle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 36

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 4(38) 214 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 215 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kulkas ja Anni Pälä. 216 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 217 Ilmoitusasioita 1. Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 16-17/ Kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirjat 25-37/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan kokouspöytäkirja Kasvatustyön johtokunnan kokouspöytäkirja Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja Viestinnän johtokunnan kokouspöytäkirja Kirkkoherrojen kokouksen pöytäkirjat ja Messukylän seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Hannele Strömberg on eronnut yhteisestä kirkkovaltuustosta muutettuaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen yhteisen kirkko-valtuuston varsinaiseksi jäseneksi on kutsuttu rehtori Kalevi Ylijoki. 10. Messukylän seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Simo Köppä eroaa yhteisestä kirkkovaltuustosta muutaessaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan työteknikko Erkki Vartinen. 11. Aiemmin esillä olleeseen jäsentietoraporttiin liittyvä kooste rippikouluista. Rippikoulupastori Jussi Laine esitteli asian. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 5(38) D:TAL: 120/041/ Talousarviomuutokset vuoden 2011 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ensimmäisen erän talousarviomuutoksia vuoden 2011 talousarvioon. Vuoden 2011 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja tarkasteltaessa sekä aiemmin tehtyjen päätösten jälkeen on tullut esille tarve vielä tehdä määrärahasiirtoja, lisämäärärahaesityksiä ja korjauksia. A. Käyttötalousosa 1. Yhteinen seurakuntatyö: yhteinen kirkkomusiikki Yhteinen seurakuntatyö anoo musiikkisihteerin palkkauskuluihin sivukuluineen yhteensä euroa. Perusteena on se, että vakituisen musiikkisihteerin äitiyslomansijaiseksi on sisäisin siirroin valittu Messukylän seurakunnan kanttori saakka. Vakituinen musiikkisihteeri on anonut vuosilomaa ajalle ja hoitovapaata ajalle Messukylän seurakunnan kanttori on palkattu vakituisen musiikkisihteerin sijaiseksi edelleen Edellä olevan johdosta musiikkisihteerin viran palkkauskulut tuplaantuvat lokakuun ajalta. Määräraha siirretään yhteisistä henkilöstömenovarauksista. 2. Siirto yhteisestä diakoniatyöstä yhteiseen nuorisotyöhön Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan oppilaitosdiakonin viran siirtämistä yhteisestä diakoniatyöstä yhteisen nuorisotyön alaisuuteen lukien. Päätöksen mukaan oppilaitosdiakonin viran siirrosta tehdään talousarviomuutosesitys vuoden 2011 talousarvioon. Siirretään viran palkkausta vastaava määräraha sivukuluineen euroa Yhteisestä diakoniatyöstä Perhe- ja nuorisodiakonian kustannuspaikalta 3281 Yhteiseen nuorisotyöhön Opiskelijatyön kustannuspaikalle Epilän toimintakeskus Epilän toimintakeskuksen eläkevakuutusmaksumenoihin anotaan lisämäärärahaa euroa. Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) tarkastajat ovat tarkastaneet seurakuntayhtymän eläkevakuutusasiat. Kirkon keskus-

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 6(38) rahasto ostaa evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain toimeenpanoon liittyvät tehtävät KEVA:lta. Tarkastuksessa on tullut ilmi, että Epilän toimintakeskuksen palveluksessa olevat alkaen TEL:iin ja alkaen TYEL:iin ilmoitetut työntekijät olisivat kuuluneet KiELpiiriin. Koska KiEL-maksun maksuprosentti on korkeampi kuin TEL- tai TYEL-eläkevakuutusmaksujen, tästä aiheutuu seurakuntayhtymälle lisämaksuvelvoite. Vakuutusyhtiö Ilmarinen on palauttanut maksettuja TEL- ja TYEL-eläkemaksuja ,47 euroa. Seurakuntayhtymän on maksettava Kirkon keskusrahastolle ,34 euroa KIELeläkemaksua. Seurakuntayhtymälle tulee lisämaksua eläkevakuutusmaksujen kannan erotuksen verran lukien, yhteensä ,87 euroa. Työeläkevakuuttamisasiaa on Epilän työntekijöiden osalta tiedusteltu sähköpostitse Kirkkohallituksen eläketoimistosta. Eläketoimiston ohjaus on ollut, että TEL ihmiset siirtyvät TYEL:in piiriin eivätkä tule KiEL:in alaiseksi edelleenkään. Esitetään, että yhteisistä henkilöstömenovarauksista siirretään siellä olevat loput varausmäärärahat euroa ja eurolle anotaan lisämäärärahaa. 4. Toimistotukipalvelut: puhelinvaihde ja neuvonta Seurakuntayhtymän puhepalveluiden toimittajaksi on hyväksytty Telia Sonera Finland Oyj. Puite- ja palvelusopimus on tarkoitus allekirjoittaa marraskuun 2011 aikana sen jälkeen kun sopimusneuvottelut on saatu päätökseen. Palvelun käyttöönottoon kulunee noin 10 viikkoa projektin aloituksesta. Tampereen seurakuntayhtymän lisäksi sopimukseen on liittymässä muitakin IT-yhteistyöalueen seurakuntatalouksia. Sopimuskaudella on tavoitteena saavuttaa kustannussäästöjä nykyisiin kustannuksiin verrattuna. Palvelun käyttöönottoon liittyy kuitenkin kertaluonteisia kustannuksia. Pääkuulokkeita saatetaan joutua jonkun verran uusimaan. Myös tavallisten pöytäpuhelimien korvaaminen pöytägsmlaitteilla tai matkapuhelimilla aiheuttaa jonkin verran kustannuksia. Toisaalta nykyisen vaihdejärjestelmän keskusjohto-, pääliittymä- ja huoltomaksut jäävät pois. Anotaan puhelinvaihteen ja neuvonnan kustannuspaikalle euroa uuden puhepalvelujärjestelmän käyttöönottoon liittyviin kustannuksiin Muihin koneisiin ja laitteisiin. Tarkoitus on, että kaikki uuden järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset kirjataan yhdelle kustannuspaikalle. Uuden järjestelmän käyttöönotossa korvataan ja uusitaan vaan tarpeellinen määrä laitteita järjestelmän toimivuuden kannalta. Jokainen yksikkö kustantaa yhä edelleen omista budjettirahoistaan normaalit laitteiden uusimiset. 5. Diakonia ja yhteiskuntavastuu: Diakoniakeskus Diakoniakeskuksen toiminnassa on ruoka-avun tarve ylittänyt selkeästi ennakoidun. Talousarviossa elintarvikkeiden hankintaan oli varattu euroa. Syyskuun lopun tilanteen mukaan määrärahan käyttö on ylittynyt ,53 eurolla. Laskennallisesti yhden kuukauden menot

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 7(38) ruoka-avussa ovat olleet /kk. Jäljellä olevien kolmen kuukauden osalta menot ovat arviolta , jolloin talousarvion ylitys tulisi olemaan n Erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla sekä nettikaupan myynnillä on tuloja ruoka-apua varten kertynyt yhtensä n (tilit: 3149, 3620, 3630). Esitetään lisättäväksi talousarvioon diakonian ja yhteiskuntavastuun kustannuspaikalle 3211 tilille 4670 lisämääräraha euroa ruoka-apua varten. 6. Tietohallintopalvelut Tietotekniikan hyväksikäyttö on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2010 ja 2011 aikana. Sen seurauksena Tietohallinnon/IT-yhteistyöalueen kustannukset ovat nousseet. Kuluvana vuonna on tarvittu panostuksia infrastruktuurin palvelutason ylläpitämiseen ja käyttäjien lisääntyneiden tarpeiden ja Kirkkohallituksesta tulevien määräysten ja vaatimusten täyttämiseen. Vuoden 2011 aikana lisättiin Tietohallintoon yksi kustannuspaikka lisää, joka on Erikseen laskutettavat kuluerät. Tietoliikenneoperaattorin vaihdosta johtuen IT-yhteistyöalue on joutunut pitämään rinnakkaisia tietoliikenneyhteyksiä oletettua kauemmin. Lisäkustannukset tietoliikenteeseen (tili 4303 ja kpa 1905) ovat euroa. Yhteistyöalueen sopimusten mukaiset työasemalaitteiden siirrot Tampereen tietohallintoon ovat olleet suuremmat ja laitteiden uusimistarve on ollut arvioitua isompi. Vuokrakustannukset nousevat ennakoitua isommiksi, lisätarve on euroa (tili 4560 ja kpa 1905). Infrastruktuurin (levytila, verkon kytkimet, varmistuskapasiteetin kasvattaminen) ylläpidosta, kehittämisestä ja ulkopuolisen palvelun tarpeesta tarpeet ovat isommat kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Kasvun tarve on euroa (tilit , tili , kpa 1905). Asiakkuudenhallintajärjestelmän rakentamiskustannuksiin palkkakustannuksia on tarve kasvattaa euroa kustannuspaikalle Yhteensä tietohallintoon anotaan lisämäärärahaa euroa. Sopimusten mukaisesti kustannukset jaetaan vuonna 2011 seurakuntien jäsenmäärien suhteessa tai suoraan velottamalla seurakuntia. Kustannuspaikalle 1905 anotaan tilille 3100 lisätuloja euroa. 7. Palveleva puhelin Palvelevan puhelimen toimintaan saadaan väestöpohjaista korvausta muilta seurakunnilta. Kuluvan vuoden talousarvioon on virheellisesti budjetoitu tulo-odotusta euroa, josta kertyy kaikkiaan noin euroa. Tulo-odotusta esitetään vähennettäväksi euroa.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 8(38) 8. Ilkon kurssikeskus Ilkon kurssikeskuksen toimintakatetavoite kuluvalle vuodelle on euroa. Syyskuun lopun toteutuma on tilanteen mukaan ,52 euroa. Näyttäisi siltä, että toimintakatetavoite ei toteudu. Syynä tähän on arvioitua pienemmät toimintatuotot, jotka ovat toteutuneet 61,8 prosenttisesti. Syyskuulle on vielä kirjaantumatta laskelmien mukaan noin euroa myyntituloja. Kun loppuvuosi näyttäisi tulojen ja menojen suhteen olevan suhteellisen tasaista tai toiminta jopa vähän hiljenevän, on perusteltua esittää myyntituottojen alentamista budjetoituun nähden. Esitetään myyntituottoarviosta vähennettäväksi yhteensä euroa, josta euroa majoitustuotoista ja euroa elintarviketuloista. B. Investointiosa Kalevan kirkon julkisivukorjaukset Kalevan kirkon julkisivukorjaukset -kohteelle on varattu määrärahaa euroa. Toteutuma per on ,20 euroa. Kustannukset tulevat ylittymään eurolla tänä vuonna johtuen työmaalla aiheutuneesta tulipalosta ja siitä, että samalla on uusittu vesikaton reunapellitys. Tulipalon aiheuttamien vahinkojen osuus on euroa ja loppu johtuu reunapellityksen uusimisesta. Julkisivukorjaustyö jatkuu ensi vuonna ja siihen esitetään vuoden 2012 talousarviossa euron määrärahaa. Ensi vuonna korjattavaksi jää kirkon eteläjulkisivu. Osa ylityksestä (n e) palautunee vakuutuskorvauksena Vanhan kirkon julkisivu, portaat, invaluiskan rakentaminen Vanhan kirkon julkisivun ja portaiden kunnostukseen sekä invaluiskan rakentamiseen on varattu euron määräraha vuodelle Toteutuma per 8.11 on ,43 euroa. Kohde ylittyy eurolla johtuen siitä, että kaikki portaat jouduttiin uusimaan kokonaan, myös pohjoisjulkisivun ulko-ovi uusittiin kokonaan. Lisäksi kirkolle laitettiin ränneihin lämmityskaapelit. Myös hirsiä jouduttiin uusimaan, koska vesi oli päässyt joissakin kohtaa julkisivulaudoituksen taakse Uudenkylän srk-talon lämmönsiirrin ym. Uudenkylän seurakuntatalon lämmönsiirrin -hankkeelle ei ole varattu määrärahaa vuodelle Toteutuma per on euroa. Uudenkylän seurakuntatalon lämmönsiirtimen vaihtotyöhön oli vuonna 2010 varattu euroa, josta käytettiin euroa. Tämän vuoden puolella tehtiin automatiikkatyöt, joihin käytettiin euroa, jolloin keskeneräinen työ valmistui Pispalan kirkon urut Pispalan kirkon urkumäärärahojen ylitys on euroa, joista euroa tulee jalkion Oktave 4 äänikerran asentamisesta ja loput urkujen pintakäsittelystä ja urkujen tuloon liittyvistä rakennustöistä, kuten korotetun lattian purkaminen ja uuden lattian teko ja laatoitus.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 9(38) Järvensivun seurakuntatalon viemärisaneeraus Viemärisaneeraus maksaa euroa. Viemäri kuvattiin ja viemärin kunto todettiin huonoksi. Viemäriin on tunkeutunut puiden juuria, joten se on pakko korjata Bussi nuorisotyöhön Nuorisotyön bussin vaihtoon oli varattu euron määräraha. Bussin vaihto on kuitenkin todettu tarpeettomaksi, koska leirikeskusten ruokapalveluja on toteutettu osin ostopalveluna eikä ruokakuljetuksille ole ollut tarvetta. Esitetään poistettavaksi euron määräraha kuluvan vuoden talousarviosta. Edellä mainittujen investointiosaan kuuluvien hankkeiden (kohdat 9-13) lisämäärärahaesitykset katetaan vähentämällä eurolla määräraha hankkeesta Messukylän seurakuntatalon peruskorjaus. C. Tuloslaskelmaosa 15. Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteisöveroa on kertynyt lokakuun loppuun 4,445 milj. euroa. Talousarviossa on 4,6 milj. euroa. Kun on odotettavissa, että marras-joulukuun tilitykset ovat yhteensä ainakin noin 0,4 milj. euroa, korotetaan talousarviossa yhteisövero-osuutta 0,2 milj. eurolla 4,8 milj. euroon. 16. Kirkollisverotulot Kirkollisverotuloja on kertynyt lokakuun loppuun 28,474 milj. euroa. Talousarviossa on 30,2 milj. euroa. Marraskuun tilitys tullee olemaan kirkollisverotulojen osalta negatiivinen n. 0,3 milj. euroa, mutta joulukuulla odotetaan tilitettävän n. 2 milj. euroa, minkä perusteella kirkollisverotuloja esitetään korotettavaksi talousarviossa eurolla milj. euroon. Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa alijäämää milj. euroa (eli sama kuin alkuperäisessä talousarviossa -0,919 milj. euroa). Investointiosan investointimenot ovat euroa, investointitulot 0 euroa ja investoinnit nettomeno euroa (eli sama kuin alkuperäisessä talousarviossa -2,420 milj. euroa).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. tehdään vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetyt muutokset, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden alijäämä on euroa 2. tehdään vuoden 2011 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, minkä jälkeen investointiosan nettomeno on euroa 3. tehdään vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelmaosaan esittelyssä yksilöity muutos. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) D:TAL: 394/049/ Kirjanpidosta poistettava laskut vuodelta 2011 Esittely Seurakuntien kirjanpitoon on kertynyt vuodelle 2011 laskuja, joita ei ole saatu asiakkailta perityiksi käytössä olevilla perintätavoilla: - hautauslaskut 4676,83 euroa - lapsityö/ip-kerhot 2447,50 - musiikinopetus 310,00 - vuokrat 2503,25 - keskusrekisteri 937,50 - nuorisotyö/rippileirit 2746,00 - srk.tsto/tilavuokrat 1846,00 - Epilän toimintakeskus 23,00 - Yhteiskunnallinen työ 275,38 - Torppa 660,00 yhteensä ,46 euroa Kaikki yli 90 euron muut kuin hautauskulut lähetetään perintätoimistoon perittäviksi sen jälkeen kun kaksi muistutuskirjettä eivät ole tuottaneet tulosta. Nyt poistettaviksi esitetyt saatavat ovat perintätoimiston käsityksen mukaan epävarmoja, ja sen vuoksi perintätoimisto suosittaa niiden poistamista. Hautauslaskuja ei ole asian arkaluontoisuuden vuoksi lähetetty lainkaan perintään perintätoimistolle. Poistettaviksi esitetyt hautauslaskusaatavat on muilla perusteilla todettu tässä vaiheessa epävarmoiksi saataviksi. Vaikka laskusaatavat poistetaan tileistä, perintä jatkuu jälkiperintänä. Jälkiperinnässä kertyy silloin tällöin suorituksia. Perintätoimistossa jälkiperinnässä on saatavia yhteensä noin euroa. Luettelo laskuista oli nähtävillä kokouksessa. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää poistaa tileistä edellä esitetyt maksamattomat laskut, yhteensä ,46 euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi talouspalvelut

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) D:TAL: 85/011/ Kärkihankeprojektien toteuttaminen Esittely Liite 1 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan kärkihankeprojektien toteuttamista. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää kärkihankeprojektien suunnitelmista seurakunnilta, yhteisiltä työmuodoilta sekä tukipalveluiden yksiköiltä lausunnot mennessä. Annetut lausunnot ovat liitteenä. Lausunnoissa on esitetty useita kärkihankkeiden suunnittelun ja toteutuksen kannalta tärkeitä, jatkossa huomioon otettavia näkökohtia. Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä kärkihankkeiden ohjausryhmä on käsitellyt tässä hyväksyttäväksi esitettävää suunnitelmaa kokouksessaan Kärkihankeprojektien suunnitelmiin, yhteisen kirkkoneuvoston asiaa koskevan päätöksen esittelyssä yksilöityihin näkökohtiin sekä annettuihin lausuntoihin perustuen esitetään kärkihankeprojektien toteuttamista seuraavasti: Kärkihankeprojektien toteuttaminen talousarviovuonna 2012 sekä suunnittelukauden vuosina Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille Talousarviovuosi 2012: Projektisuunnitelman toteuttaminen käynnistetään keskittyen suunnitelman mukaisesti kirkkopolun alkuun 0-4 vuotiaisiin ja heidän perheisiinsä. Suunnittelukauden vuodet : Projektisuunnitelmassa kuvatut 0-4 vuotiaita ja heidän perheitään koskevat osakokonaisuudet on tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu. Kirkkopolun vanhempia ikäluokkia ja heidän perheitään koskevat konkreettiset suunnitelmat on laadittu ja merkittävältä osin myös toteutettu. Hääyö Talousarviovuosi 2012: Projektisuunnitelman toteuttaminen kokonaisuudessaan käynnistetään. Toteutetaan hääyötapahtumat ja

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) Suunnittelukauden vuodet : Projektisuunnitelmassa yksilöidyt asiat on tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu. Laaditaan jatkosuunnitelmat ja aloitetaan niiden toteuttaminen. Olohuone Talousarviovuosi 2012: Olohuoneiden suunnittelua ja toteutusta jatketaan osana lähikirkkoalueiden toiminnan kokonaiskehittämistä strategian mukaisesti. Nuorten aikuisten toiminnallisen illanviettopaikan tarkentuneet suunnitelmat valmistuvat päätöksenteon pohjaksi. Suunnittelukauden vuodet : Olohuoneiden vakiinnuttamista ja kehittämistä jatketaan osana lähikirkkoalueiden toimintaa. Kärkihankeprojektien resurssointi talousarviovuonna 2012: Kärkihankeprojektien toteuttamisesta aiheutuu yksilöityjen suunnitelmien mukaisesti erilliskuluja vuonna 2012 seuraavasti: Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille Hääyö Olohuone 6000 Koordinaattorin palkka oheiskuluineen Tarvittava kokonaismääräraha varataan talousarvion kohtaan 142 Suunnittelutoimikunta. Muut kärkihankeprojektit Talousarviovuosi 2012: Uudet jaot: Laaditaan projektisuunnitelma suunnittelukaudelle. Käydään keskustelut kirkon kaikkien lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kanssa yhteistyön kehittämisestä. Arvioidaan nimikkosopimusten nykytilanne ja niiden konkreettinen kehittäminen. Valmistellaan konkreettinen esitys siitä, miten lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen jakaminen tapahtuu vuoden 2013 alusta voimassaolevassa rakenne- ja johtamisjärjestelmässä. Monipuolistuva jumalanpalveluselämä ja kirkkojen profilointi: Toteutetaan osana lähikirkkoalueiden toiminnan kokonaiskehittämistä strategian mukaisesti. Projektilla on läheisiä liittymäkohtia olohuonekärkihankkeeseen.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) Bränditakomo: Käynnistetään bränditakomo -kärkihanke kokonaisuudessaan. Toteutetaan kastekokonaisuus-, hääyö- ja olohuone kärkihankkeiden markkinointi. Kärkihankeprojektien johtaminen ja toteuttaminen Kärkihankeprojektien johtaminen ja toteuttaminen nivotaan saumattomasti johtamisjärjestelmään. Seurakuntarakennetta koskeva lopullinen päätös ja sille perustuva työskentely mahdollistavat konkreettisen etenemisen vuoden 2012 kuluessa. Muutostilanteesta johtuen tarvitaan erillisresursseja vuonna Ehdotus Liitteet 2-3 Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille sekä hääyö kärkihankkeiden suunnitelmat ovat liitteinä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että hyväksytään kärkihankeprojektien toteuttaminen talousarviovuonna 2012 sekä suunnittelukauden vuosina esittelyssä yksilöidyllä tavalla 2. että asiakokonaisuutta koskeva tekstiosa ja tarvittavat määrärahavaraukset liitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitettävään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) D:PUI: 310/041/ Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi ja talousarvio vuodeksi 2012 Esittely Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksestä. Liitteet 4-5 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi hautaustoimen päällikön ehdotuksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi sekä talousarvion vuodeksi 2012 vahvistamista. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodeksi 2011 on hivenen alijäämäinen. Rahoitustuottojen arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla vuoden 2011 kanssa. Talous- ja toimintasuunnitelma antaa edelleen hyvät edellytykset hautainhoidon kehittämiselle sillä hoitomaksujen tasolla, mistä yhteinen kirkkoneuvosto päätti Riskit talousarviossa liittyvät edelleen lähinnä sijoitustuottojen kehitykseen. Kasvihuonetoiminnan päättymisen johdosta nyt kokonaan ostopalveluna hankittavan taimimateriaalin laatuun ja hintaan talousarviovuotena joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että vahvistetaan hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodeksi 2012 liitteiden 4-5 mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi hautaustoimen päällikkö, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksellatampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) D:TAL: 207/041/ Virat ja työsuhteet vuoden 2012 talousarviossa Esittely Liite 6 Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2011 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on työyksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille hyvin noudatettu ja ehdotuksia on tehty vain Harjun seurakuntaan, yhteiseen lapsityöhön ja yhteiseen nuorisotyöhön sekä toimistotukipalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Tähän virkapakettiin sisältyy myös muutamia lakkautettavia virkoja. Näiden nyt lakkautettavaksi ehdotettavien virkojen lisäksi on eräitä työsuhteita myös päättynyt ja päättymässä. Lakkautettavia virkoja on talouspalveluissa, seurakuntatoimistossa ja kiinteistöpalveluissa Taloudellisia vaikutuksia nyt käsillä olevalla ehdotuksella ei ole vuoteen 2011 nähden muilta osin kuin lakkautettavien virkojen henkilöstökustannusten väheneminen. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat ja työsuhteet Harjun seurakunta Harjun seurakuntaneuvosto esittää diakonian toimintakeskus Silmukan hoitajan määräaikaisen viran jatkamista vuoden 2012 loppuun asti. Silmukan toiminta on osoittautunut tärkeäksi osaksi seurakunnan diakoniatyötä ja sen hoitajan määräaikaisen viran hoitajan palkkaukseen on tulossa ulkopuolinen rahoitus. Virka voidaan jatkaa vuoden 2012 loppuun. Yhteinen lapsityö Yhteisessä lapsityössä esitetään kuudennen lapsityönohjaajan viran perustamista. Taloudellisista syistä perustamista ei ehdoteta, mutta asiaan voidaan palata myöhemmin, kun seurakuntayhtymän rakenteiden linjaukset ovat selvinneet. Yhteinen nuorisotyö Yhteinen nuorisotyö esittää Hervannan seurakunnan alueelle sijoitettavan rippikoulun jälkeisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista Hervanta-Vuores alueella tehtävään varhaisnuorisotyöhön. Ehdotus on kyllä perusteltu nuorten väestöpohjan tulossa olevan kasvun takia. Taloudellisista syistä sekä seurakuntayhtymän rakenteiden linjausten odottamisen takia viran perustamista ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi.

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) Ehdotettua Nuoret vaikuttajat Tampereella - projektin työsuhdetta voidaan jatkaa, jos se on sisällytettävissä yhteisen nuorisotyön talousarvion raamiin. Yhteisessä nuorisotyössä esitetään yhden toimistovirkailijan viran muuttamista toimistosihteerin viraksi. Tämä voidaan toteuttaa, eikä sillä ole kustannusvaikutuksia. Toisen toimistovirkailijan työsuhteen nimikemuutos toimistosihteeriksi toteutetaan työsopimusta muuttamalla kasvatustyön johtokunnan toimesta. Toimistotukipalvelut Toimistotukipalveluissa ehdotetaan puhelinvaihteeseen ja neuvontaan sijoitetun toimistosihteerin viran muuttamista hankintasihteerin vaativuusryhmän 503 viraksi. Hankintasihteerin kolmen vuoden määräaikaisesta virasta kokemukset ovat olleet hyvät ja hankinta-asioiden tarkoituksenmukaisen ja lain vaatimukset täyttävän hoidon turvaamiseksi muutos on tarpeen. Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluissa ehdotetaan toimistoinsinöörin työsuhteen vakinaistamista. Toimistoinsinöörin tehtävä on osoittautunut välttämättömäksi, jotta kiinteistöpalvelut selviytyisivät kiinteistöjen ylläpidon lisääntyvistä tehtävistä. Työsuhteen henkilöstökulut sisältyvät kiinteistöpalvelujen talousarvioraamiin. Lakkautettavat virat Talouspalvelut Avoimeksi tullut kirjanpitäjän virka voidaan lakkauttaa. Seurakuntatoimisto Täyttämättä oleva seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka voidaan lakkauttaa. Kiinteistöpalvelut Kaksi avoimeksi tulevaa vahtimestarin virkaa, sijoituspaikat Tuomiokirkko ja Rauhaportti, voidaan lakkauttaa. Tarvittaessa lisähenkilöresurssit voidaan hoitaa työsuhteisella henkilökunnalla. Liite 7 Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevan lausuntopyynnön yhteydessä pyydettiin myös yksikköjen lausunnot virkojen ja työsuhteiden perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta. Kooste lausunnoista on liitteenä. Lausunnoissa ei esitetty muutoksia yhteisen kirkkoneuvoston esitykseen.

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (38) Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. jatketaan Harjun seurakunnassa Silmukan hoitajan vaativuusryhmän 501 määräaikaista virkaa ajaksi muutetaan yhteisessä nuorisotyössä toimistovirkailijan viran nimike toimistosihteeriksi lukien 3. muutetaan toimistotukipalveluissa toimistosihteerin virka vaativuusryhmän 503 hankintasihteerin viraksi lukien 4. perustetaan kiinteistöpalveluihin toimistoinsinöörin vaativuusryhmän 601 työsuhde lukien 5. lakkautetaan talouspalveluissa kirjanpitäjän virka lukien 6. lakkautetaan seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka lukien 7. lakkautetaan kiinteistöpalveluissa kaksi vahtimestarin virkaa lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 8.12.2012 klo 18.00-20.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot