Esimerkkikuvaus [SANALUETTELO] [Harkittava, mikäli alaspesifiä sanastoa käytetty tai taloudellisten tietojen esittämiseen liittyen tarve selventää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkkikuvaus [SANALUETTELO] [Harkittava, mikäli alaspesifiä sanastoa käytetty tai taloudellisten tietojen esittämiseen liittyen tarve selventää"

Transkriptio

1 Listautun käsikir [SANALUETTELO] [Harkittava, mikäli alaspesifiä sanastoa käytetty tai taloudellisten tietojen esittämiseen liittyen tarve selventää sanastoa.] Esimerkkikuvaus YHTEYSTIETOJA [ nimi] [ osoite] [ Internet osoite] [Hyväksytyn Neuvonantan nimi] [Hyväksytyn Neuvonantan osoite] [Hyväksytyn Neuvonantan Internet osoite] [Muun neuvonantan nimi] [Muun neuvonantan osoite] [Muun neuvonantan Internet osoite] 8 9

2 Listautun käsikir Suomen leikkokukkamarkkinat Suomen leikkokukkamarkkinat % Sarin Kukkakauppa % % Sarin Sarin Kukkakauppa Annin Kukkakauppa Annin Annin Kukkakauppa 9 % 6 Sirpan Kukkaliike Alla on esitetty kuvitteellinen 6 esimerkki yhtiöesitteen ksoista Markkina- toimialakatsaus, 6 % Sirpan Kukkaliike % Katsaus talouteen sekä Huomioita taloudellisesta Muut Muut Muut kehityksestä. Alla olevat ksot on tarkoitettu ainoastaan havainnollistamaan ksojen sisältöä laajuutta. Esimerkkikso ei tule käyttää sellaisinaan. Yhtiö- toimialakohtaiset seikat on aina huomioitava laadittaessa yhtiöesitteen kso Markkina- toimialakatsaus, Katsaus talouteen sekä Huomioita taloudellisesta kehityksestä. Suomen viherkasvi- ruukkukukkamarkkinat Suomen viherkasvi- ruukkukukkamarkkinat Sarin Kukkakaupan markkina- toimialakatsaus Seuraavassa on kuvattu 8 % kukkakaupan markkinoita Sarin Kukkakaupan (myöhemmin Yhtiö) taloudellisen % Sarin Kukkakauppa raportoinnin mukaisten segmenttien mukaisesti. Sarin Sarin Kukkakauppa Annin Kukkakauppa Annin Annin Kukkakauppa liiketoimintaa raportoidaan % kahtena ydinsegmenttinä, Sirpan Kukkaliike 7 jotka ovat Viherkasvi-. 7 Sirpan Kukkaliike 7 in % Muut kuuluvat kukat, jotka leikataan varsineen Muut asetetaan esille koristetarkoituksessa malkkoon tai kukkasidontatöissä. Muut Viherkasvi- in kuuluvat puolestaan kaikki kukat kasvit, jotka istutetaan joko ruukkumultaan tai maahan. Kokonaisliikevaihto Kokonaisliikevaihto Kokonaisliikevaihto Kokonaisliikevaihto liikevaihto on kasvanut tasaisesti kummassakin segmentissä. Vuotuinen kasvuvauhti 5- on ollut molemmissa segmenteissä,9%. Tämä kasvu saavutettiin kokonaan orgaanisesti. Molempien segmenttien käyttökatemarginaali vuonna oli 9,%. Käyttökate on kasvanut molemmissa segmenteissä samaa vuotuista kasvuvauhtia 6,99%. Molempien segmenttien liikevoittomarginaali vuonna oli 8,5%. Liikevoitto on kasvanut molemmissa segmenteissä samaa vuotuista kasvuvauhtia 7,5%. Yleinen kansantaloudellinen lama iski yhtiö liikevaihtolukuihin vuonna 9, minkä takia kasvu jäi poikkeuksellisen alhaiseksi. Leikkokukkasegmentin mukaiset markkinat Leikkokukka on nimitys kukille, jotka leikataan varsineen asetetaan esille koristetarkoituksessa malkkoon tai kukkasidontatöissä. Suosittu kasve, joita käytetään leikkokukkina ovat esimerkiksi ruusut, neilikat, krysanteemit tulppaanit. Kaupallisesti merkittäviä leikkokukkia viljellään yleisesti kasvihuoneissa. Leikkokukkien valikoima on kasvanut viime vuosikymmeninä. Vielä vuonna 99 neilikat, krysanteemit, ruusut gladiolukset muodostivat 8% Suomen leikkokukkamarkkinoista. Vuoteen mennessä niiden osuus oli pienentynyt 5 prosenttiin. Leikkokukkamarkkinoiden koko on kasvanut tasaisesti läpi historian. (Lähde: FiktiivinenTilastokeskus). Kokonaisliikevaihto Kokonaisliikevaihto Käyttökate Käyttökate Liikevoitto Liikevoitto Lähde: Yhtiö Lähde: Yhtiö Lähde: Yhtiö kokonaisliikevaihdon kautuminen 5- kokonaisliikevaihdon kokonaisliikevaihdon kautuminen kautuminen , , , , , , Viherkasvi Viherkasvi- Viherkasvi käyttökatteen kautuminen 5- käyttökatteen käyttökatteen kautuminen kautuminen Viherkasvi Viherkasvi- Viherkasvi liikevoiton kautuminen 5- liikevoiton liikevoiton kautuminen kautuminen Viherkasvi Viherkasvi- Viherkasvi Vuonna Suomen koko leikkokukkakaupan arvoksi arvioitiin noin miljoona euroa. Leikkokukkien markkinahinnat määräytyvät Hollannin kukkahuutokaupoissa hollantilaisen hintatason mukaan. (Lähde: Fiktiivinen Tilastokeskus). Yhtiö ei itse kasvata leikkokukkia, vaan kotimaiset viljelijät päivittävät varasto tarvittaessa vaikka päivittäin. Hollannista, Tanskasta Virosta saapuvat rekat täydentävät varasto keskimäärin kaksi kertaa viikossa, kun taas Ruotsista Saksasta tulevat noin kerran viikossa laa leikkokukkavalikoima on maan suurimpia. Kotimaisten leikkokukkatuotteiden ohella Yhtiö myy mm. tanskalaisten, hollantilaisten, ruotsalaisten, saksalaisten sekä virolaisten viljelijöiden tuotteita. Yhtiö oli ylivoimainen markkinajohta liikevaihdolla mitattuna ( liikevaihto milj. ) Suomen leikkokukkamarkkinat Lähde: Fiktiivinen puolueeton markkinatutkimus Lähde: [Fiktiivinen Tilastokeskus] keskeisimmät kilpailit, joilla on valtakunnallinen ulottuvuus, leikkokukkasegmentissä ovat Annin Kukkakauppa Sirpan Kukkaliike. Muiden kilpailijoiden osuus (%) leikkokukkamarkkinoista kaantuu tasaisesti eri paikallisen toimin kesken. (Lähde: Fiktiivinen puolueeton markkinatutkimus). Leikkokukkasegmentin tyypillinen asiakas on vähintään keskituloinen keski-ikäinen nainen, joka ostaa kukkia kotiinsa.

3 Listautun käsikir Viherkasvi- ruukkukukkasegmentin mukaiset markkinat Viherkasvi- in kuuluvat puolestaan kaikki kukat kasvit, jotka istutetaan joko ruukkumultaan tai maahan. Viherkasvien ruukkukukkien valikoima on kasvanut viime vuosikymmeninä. Vielä vuonna 99 jukkapalmut muodostivat 8% Suomen viherkasvi- ruukkukukkamarkkinoista. Vuoteen mennessä niiden osuus oli pienentynyt 5 prosenttiin. Viherkasvi- ruukkukukkamarkkinoiden koko on kasvanut tasaisesti läpi historian. (Lähde: Fiktiivinen Tilastokeskus). Viherkasvi- ruukkukukkasegmentissä keskeisimmät kilpailit, joilla on valtakunnallinen ulottuvuus, ovat Annin Kukkakauppa Sirpan Kukkaliike. Muiden kilpailijoiden osuus (8%) kaantuu tasaisesti eri paikallisen toimin kesken. (Lähde: Fiktiivinen puolueeton markkinatutkimus). Viherkasvi- ruukkukukkasegmentin tyypillinen asiakas on vähintään keskituloinen iäkkäämpi nainen, joka ostaa kukkia kotiinsa. Kukkakauppamarkkinoiden tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä Kokonaisliikevaihto Suomen viherkasvi- ruukkukukkamarkkinoiden koko kokonaisliikevaihdolla 5,, 9,, Vuosi Yleinen tulotaso Yleinen tulo- varallisuustason nousu kasvattaa sekä leikkokukkien että viherkasvi- rukkukukkien kysyntää. Lisäksi varallisuuden kasvu lisää kalliimpien harvinaisten kukkien kasvien kysyntää. Lähde: Fiktiivinen Tilastokeskus Suomen koko markkinoiden arvoksi arvioitiin noin 8,6 miljoona euroa. Viherkasvien ruukkukukkien markkinahinnat määräytyvät pääasiassa kotimaisten kasvattajien hintatason mukaan. (Lähde: Fiktiivinen Tilastokeskus). Käytännössä kaikki viherkasvit ruukkukukat tulevat kotimaisilta kasvattajilta toimittajilta. Ainoastaan harvinainen Mammillaria longimamma -kaktus tuodaan ulkomailta. Yhtiö oli ylivoimainen markkinajohta liikevaihdolla mitattuna ( liikevaihto milj. ) Väestön ikääntyminen Väestön ikääntyminen lisää kukkien kysyntää. Vanhempi väestö ostaa muisto- merkkipäivinä keskimäärin enemmän kukkia kuin nuorempi väestö. Väestön ikääntyminen vaikuttaa positiivisesti erityisesti viherkasvi- ruukkukukkasegmentin kysyntään, koska vanhempi väestö ostaa keskimäärin enemmän kyseisen segmentin tuotteita kuin leikkokukkasegmentin. Lähde: Fiktiivinen puolueeton markkinatutkimus

4 Listautun käsikir Leikkokukkien hinnat Leikkokukkien maailmanmarkkinahinnat määritellään Hollannin kukkahuutokaupoissa, joilla on hallussaan valtaosa kansainvälisistä markkinoista. Leikkokukkien hinnat huutokaupassa saattavat vaihdella yhden päivän sisällä suurestikin, mikä johtuu kysynnän tarjonnan dynamiikasta. Leikkokukista maksettavat keskimääräiset vuosihinnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana pysyneet lähes ennallaan tai hieman laskeneet. Kukkien hinnat vaihtelevat selvästi sesonkien mukaan. Hinnat ovat halvimmillaan pohjoisen kesän aikaan, jolloin mm. eurooppalainen tuotanto on runsaimmillaan. Vastaavasti kukkien hinnat nousevat korkeimmalle tasolleen marras-joulukuussa. Kukkien hinta on hyvin riippuvainen niiden laadusta. Laatua määrittää ennen kaikkia malkkokestävyys nupun aukeamisen ankohta. Koska näitä ominaisuuksia on vaikea silmämääräisesti todentaa, laadun määrittely perustuu pitkälti tuottan maineeseen markkinoilla. Katsaus talouteen Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Sarin Kukkakauppa Oy:n historiallista taloudellisista muista tiedoista.... päättyneiltä kolmen kuukauden ksolla.... päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävä yhteenveto tilinpäätöstiedoista on johdettu Sarin Kukkakauppa Oy:n tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta.. päättyneeltä kolmen kuukauden ksolta vertailutietoineen sekä tilintarkastetuista tilinpäätöksistä.... päättyneiltä tilikausilta, jotka on liitetty tähän esitteeseen. Tähän esitteeseen viittaamalla sisälletyt tilintarkastetut tilinpäätökset tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön kirnpitolain (..997/6 muutoksineen) mukaisesti. noudattamat tilinpäätösperiaatteet on kuvattu yksityiskohtaisesti tähän esitteeseen viittaamalla sisällytetyissä tilinpäätöksissä. Alla esitettyä yhteenvetoa on luettava yhdessä muualla tässä esitteessä esitettävien yleisen kuvauksen -kson sekä tähän esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tilinpäätösten osavuosikatsauksen kanssa. Alla esitettävä yhteenveto ei sisällä kaikkia tilinpäätöksen tieto. Tuloslaskelmatieto miljoonaa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) Liikevaihto 8,,,, Liiketoiminnan kulut Materiaalit palvelut -,8-6, -6,5-8,5 Henkilöstökulut -8,9-7, -,8 -, Liiketoiminnan muut kulut -, -, -,8 -, Poistot -, -, -, -, Liikevoitto,,,9, Rahoitustuotot -kulut yhteensä,,,, Voitto ennen vero,,,9, Tuloverot -,8 -,9 -, -, Tilikauden voitto,,5,7,8 5

5 Listautun käsikir Tasetieto miljoonaa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) Aineettomat hyödykkeet -,5,5 Aineelliset hyödykkeet,,9, Sijoitukset,,5,5 Pysyvät vastaavat yhteensä,,9, Vaihto-omaisuus,,, Pitkäaikaiset saamiset,, - Lyhytaikaiset saamiset,,, Rahoitusarvopaperit,,, Rahat pankkisaamiset,5,, Vaihtuvat vastaavat yhteensä,9,6, Vastaavaa yhteensä,,5, Rahoituslaskelma miljoonaa Tot Tot - Tot - Tot Liikevoitto,,,9, Poistot,,,, Käyttöomaisuuden muutos - (,) -, Rahoituskulut Verot (,8) (,9) (,) (,) Operatiivinen kassavirta,6,6,7,9 Investoinnit (,) (,6) - (,) Sijoitukset -,6 - - Rahoitus Osingonko (,) (,) - (,9) Kassavirta,5,6,7 (,) Kassa..,,5,5, Kassa..,5,,, Osakepääoma,,, Edellisten tilikausien voitto,,6, Tilikauden voitto,,5,8 Oma pääoma yhteensä,7,, Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat,,, Muut velat,,, Vieras pääoma yhteensä,,, Vastattavaa yhteensä,,5, Tunnusluvut miljoonaa Tot. Tot. - - Liikevaihto 8,,,, Liikevoitto,,,9, Liikevoitto% 8% 9% 9% 8% Tilikauden tulos,,5,6,8 Oma pääoma,7,,9, Omavaraisuus % 9% 9% 9% 87% Oman pääoman tuotto 89% 79% 8% 5% Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilöstökulut (,) (5,6) (5,6) (5,5) Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Liikevoitto% Omavaraisuus % Oman pääoman tuotto Liikevoitto ettuna liikevaihdolla Oma pääoma ettuna taseen loppusummalla Nettotulos ettuna omalla pääomala 6 7

6 Listautun käsikir Huomioita taloudellisesta kehityksestä Kausivaihtelut Juhla- merkkipäivistä johtuvat kausivaihtelut ovat tyypillisiä Sarin Kukkakaupan liiketoiminnalle. Selkein myyntipiikki on joulusesonki, jolloin myynti painottuu sesonkituotteisiin. Kevättalvella kasvukauden alettua myös ruukkukukkien kukkien hoitotarvikkeiden myynti kasvaa. Leikkokukkien osalta toukokuuhun sijoittuvat äitienpäivä kevään valmistuiset merkitsevät myynnin kasvua. Kesäkaudella häät lisäävät kukka-asetelmien myyntiä, joiden valmistelu vaatii lisäyksiä henkilöstöön. Kasvanut henkilöstön tarve on toisaalta katettavissa alan opiskelijoilla oppisopimuskoulutuksella. Liikevaihto Liikevaihto katsauskaudella..-.. oli miljoonaa euroa, eli miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavalla ksolla vuonna, jolloin liikevaihto oli miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui Sarin kukkakaupan joulukuussa ostaman Tuulan kukkakaupan myynnistä, joka oli vuoden ensimmäisellä kolmanneksella miljoonaa euroa. Katsauskaudella 5% liikevaihdosta muodostui leikkokukkasegmentistä 5% viherkasvi- ruukkukasvisegmentistä. Liiketoiminnan kulut Materiaalit palvelut olivat katsauskaudella ,5 miljoonaa euroa ne kasvoivat miljoonaa euroa verrattuna 6,5 miljoonaan euroon vastaavalla ksolla vuonna. Kasvu johtui pääasiallisesti Tuulan kukkakaupan hankkimisesta. Henkilöstökulut olivat katsauskaudella..-.., miljoonaa euroa, eli,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavalla ksolla vuonna, jolloin henkilöstökulut olivat,8 miljoonaa euroa. Tuulan kukkakaupan fuusioiminen kasvatti henkilöstökulu,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon ovat Sarin kukkakaupan liikkeessä matalammat sillä Sarin kukkakauppa myy myös merkittävissä määrin sisustuselementtejä, joiden myynti ei sido henkilökuntaa samoissa määrin kuin kukkien sidonta. Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella..-.., miljoonaa euroa ne kasvoivat, miljoonaa euroa verrattuna,8 miljoonaan euroon vastaavalla ksolla vuonna. Tuulan kukkakaupan hankinnasta johtuvat vuokrakulut kasvattivat liiketoiminnan muita kulu, miljoonaa euroa katsauskaudella. Poistot Poistot olivat, miljoonaa euroa katsauskaudella..-.., miljoonaa euroa vastaavalla ksolla vuonna. Liikevoitto Liikevoitto katsauskaudella..-.. oli, miljoonaa euroa, eli, miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavalla ksolla vuonna, jolloin liikevoitto oli,9 miljoonaa euroa. Katsauskaudella liikevoitto liikevaihdosta oli 8,5 prosenttia katsauskaudella 9, prosenttia. Tuloverot Tuloverot olivat, miljoonaa euroa katsauskaudella..-.., miljoonaa euroa vastaavalla ksolla vuonna. efektiivinen verokanta katsauskaudella oli 6 prosenttia katsauskaudella 6 prosenttia. Tilikauden voitto Tilikauden voitto katsauskaudella..-.. oli,8 miljoonaa euroa, eli, miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavalla ksolla vuonna, jolloin tilikauden voitto oli,7 miljoonaa euroa. Katsauskaudella tilikauden voitto liikevaihdosta oli 6, prosenttia katsauskaudella 7, prosenttia... päättynyt tilikausi verrattuna.. päättyneeseen tilikauteen Liikevaihto Sarin Kukkakaupan liikevaihto vuonna oli miljoonaa euroa se kasvoi miljoonaa euro verrattuna vuoteen, jolloin liikevaihto oli 8 miljoonaa euroa. Puolet liikevaihdon kasvusta muodostuu hinnan korotuksista puolet lisääntyneestä yritysmyynnistä joulusesonkina. Vuonna 5% liikevaihdosta muodostui leikkokukkasegmentistä 5% viherkasvi- ruukkukasvisegmentistä. Ruukkukasvien myynti painottuu kasvukauden alkuun kun taas leikkokukkien myynti koulujen päättymiseen valmistuisiin. Joulun sesonkituotteet ovat ettavissa melko tasaisesti molempiin tuoteryhmiin. Liiketoiminnan kulut Materiaalit palvelut olivat vuonna 6 miljoonaa euroa ne kasvoivat, miljoonaa euroa verrattuna,8 miljoonaan euroon vuonna. Kohonneet energiakustannukset ovat kasvattaneet kukkien kasvatuksen kulu mikä näkyy kohonneina sisäänostohintoina vuonna. Henkilöstökulut olivat vuonna 7, ne laskivat,8 miljoonaa euroa verrattuna 8,9 miljoonaan euroon vuonna. Henkilöstökulu pystyttiin vuonna vähentämään onnistuneella työaikasuunnittelulla. Työvuoro muutettiin paremmin vastaamaan vuorokauden vuoden sesonkiaiko. Liiketoiminnan muut kulut olivat vuonna, miljoonaa euroa, miljoonaan euroa vuonna. Suurimman osan liiketoiminnan muista kuluista muodostavat vuokramenot, jotka olivat vuonna,5 miljoonaa euroa. Poistot Poistot olivat, miljoonaa euroa vuonna vuonna. Liikevoittoa Liikevoitto vuonna oli, miljoonaa euroa, eli, miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna, jolloin liikevoitto oli, miljoonaa euroa. Vuonna liikevoitto liikevaihdosta oli 8,5 prosenttia vuonna 8, prosenttia. Tuloverot Tuloverot olivat,9 miljoonaa euroa vuonna,8 miljoonaa euroa vuonna. efektiivinen verokanta vuonna oli 6 prosenttia vuonna 6 prosenttia. Tilikauden voitto Tilikauden voitto vuonna oli,5 miljoonaa euroa, eli, miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna, jolloin tilikauden voitto oli, miljoonaa euroa. Vuosina tilikauden voitto liikevaihdosta oli 6, prosenttia. 8 9

7 Listautun käsikir Maksuvalmius pääomanlähteet rahoitustarpeet liittyvät pääasiassa liiketoiminnan rahoittamiseen investointeihin. maksuvalmiuden lähde on tulorahoitus. Rahavirrat Sarin kukkakaupan liiketoiminnan rahavirta..-.. oli,9 miljoonaa euroa, vuosina,6 miljoonaa euroa. investointien rahavirta..-.. oli -, miljoonaa euroa, vuonna euroa -, miljoonaa euroa. Vuonna investointien rahavirtaan vaikutti Tuulan kukkakaupan hankinta,6 miljoonan euron hankintahintaan, jonka rahoittamiseksi sijoituksia realisoitiin vastaavalla summalla. rahoituksen rahavirta..-.. oli -,9 miljoonaa euroa, vuonna -, miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta koostuu maksetuista osingoista. Yhtiöllä ei ollut rahavaro Rahavarat vuonna olivat, miljoonaa euroa,5 miljoonaa euroa... yhtiö käytti rahavarat osinkojen kamiseen. Tasetieto Varat Oma pääoma Hyvän tuloksen takia vapaa oma pääoma on historiallisesti ettu suurelta osin osinkona osakkeen omistajille maaliskuun aikana. Velat Yhtiöllä ei ole ollut anksolla..-.. pitkäaikaista vierasta pääomaa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli..,...., miljoonaa euroa, muodostui ostoveloista, henkilöstökulujen ksotuksista sekä muista lyhytaikaisista veloista. Investoinnit investoi katsauskaudella..-.., miljoonaa euroa kahden liikkeen uusiin kylmälaitteisiin sekä yhden liikkeen myymäläkaluston anmukaistamiseen. Vuoden investoinnit olivat,6 miljoonaa euroa, koostuivat kokonaisuudessaan hankitusta Tuulan kukkakaupasta. Kauppahinta sisälsi liikearvoa,5 miljoona euroa kylmälaitteita kalustoa, miljoonan euron arvosta. Yhtiö investoi vuonna, miljoonaa euroa kahden liikkeen myymäläkalusteisiin. Rahoitustarve liiketoiminta on tällä hetkellä kannattavaa eikä sinällään vaadi lisärahoitusta. varat muodostuvat pysyvistä vastaavista vaihtuvista vastaavista. Vaihtuvat vastaavat ovat aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet sijoitukset. Aineelliset hyödykkeet muodostuvat pääasiassa autoista, myymälöiden kylmäkalustosta sekä muusta myymälä- toimistokalustosta. Sijoitusomaisuus muodostuu rahasto- osakesijoituksista. Aineettomat hyödykkeet muodostuvat liikearvosta. Suurin osa vaihtuvista vastaavista muodostuu rahoista pankkisaamisista, sekä vaihto-omaisuudesta. Yhtiöllä ei ollut ennen vuotta aineettomia hyödykkeitä..... aineettomien hyödykkeiden tasearvo oli,5 miljoonaa euroa. Muutos johtui vuonna hankitun Tuulan kukkakaupan hankintahintaan sisältyvästä,5 miljoonan euroa liikearvosta. Sijoitusten tasearvo on laskenut,6 miljoonaa euroa.., miljoonasta eurosta,5 miljoonaan euroon..... Sijoituksia realisoitiin Tuulan kukkakaupan hankintaa varten. vaihto-omaisuus oli...., miljoonaa euroa, eli, miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna, jolloin vaihto-omaisuus oli, miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus kasvoi vuoden lopussa Tuulan kukkakaupan hankinnan myötä. Kaikki kukkien hoitotarvikkeet kirtaan vaihtoomaisuuteen samoin kuin osa ruukkukasveista. Leikkokukkien lyhyen säilytysan vuoksi ne kirtaan suoraan tulosvaikutteisesti. Sarin kukkakaupan myyntisaamiset.. olivat miljoonaa euroa...., miljoonaa euroa. Pääosa myynnistä on käteiskauppaa, jolloin myyntisaamiset ovat verrattain vähäiset. Myyntisaamiset vuoden lopussa muodostuvat saamisista yrityksiltä, jotka tilaavat joulusesonkina kukkia omaan somistukseen sekä asiakaslahjoihin. Ensimmäisellä kvartaalilla ei ole ollut merkittävää yritysmyyntiä, joten myyntisaamisiakaan ei ole ollut. Yhtiöllä ei ollut raho pankkisaamisia... Rahat pankkisaamiset.. olivat, miljoonaa euroa..,5 miljoonaa euroa. Rahat pankkisaamiset käytettiin osana,9 miljoonan euron osinkojen maksua ensimmäisen kvartaalin aikana vuonna. 5 5

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 %

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 25.4.2014 klo 8.00 1.1.-31.3.2014 lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 7.8.2015 klo 8.00 1.4. 30.6.2015 lyhyesti Liikevaihto 80,0

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2006

Taloudellinen katsaus 2006 2006 Tunnusluvut MEUR Muutos Saadut tilaukset 1.472,8 1.061,2 38,8% Tilauskanta 31.12. 571,6 432,1 32,3% Liikevaihto 1.482,5 970,8 52,7% Liikevoitto EBIT 105,5 49,3 113,8% Liikevoittomarginaali EBIT, %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi

jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2011 Toimitusjohtajan katsaus jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi Omistajien liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen ja tehostaminen energiamarkkinoilla

Lisätiedot

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT AND SHIPYARD CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 Tilaukset ennätystasolla, vahva tulosparannus

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa Tilinpäätös 2009 Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa 2 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus s. 4 Konsernin tuloslaskelma s. 12 Konsernin tase s.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN PUOLISKON LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 90,2 MILJOONAA EUROA TULOS VUODEN 2015 ENSIMMÄISELTÄ

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

2(16) KONSERNIRAKENNE

2(16) KONSERNIRAKENNE ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. Liikevaihto nousi 258,0 milj. euroon, liikevoitto oli 12,9 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

MARKKINA-ASEMA VAHVISTUI JA KASVU JATKUI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012

MARKKINA-ASEMA VAHVISTUI JA KASVU JATKUI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 26.10.2012 klo 9.00 MARKKINA-ASEMA VAHVISTUI JA KASVU JATKUI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 - Liikevaihto 36,9 (33,8) milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa OSAVUOSIKATSAUS 2011 26.10.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta liikevaihto on ollut vahvaa Saksassa,

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Vuosineljännes lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 810 (772) miljoonaa euroa, +5

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) SIILI KASVOI ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA 36 % Tammikuu - Kesäkuu 2014: Liikevaihto

Lisätiedot