Kirkkoneuvosto 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 2/ Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai klo Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka varajäsen Korpela Raija Litja Tuovi varajäsen Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Poissaolevat jäsenet Aspila Pentti Hägglund-Viljanen Pia Yli-Rosti Mikko Muut läsnäolevat Yliluoma Tapio, talousjohtaja Roms Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jokela Hanna, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Rakel Kaarto ja Raija Korpela Tarkistus suoritetaan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Tapio Yliluoma Pöytäkirjan tarkistajat Rakel Kaarto Raija Korpela

2 Kirkkoneuvosto 2/ KN 19 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka aluksi Raija Korpela piti alkuhartauden. Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virsi 503. Sovittiin yksimielisesti, että Pekka Nieminen pitää seuraavan kokouksen alkuhartauden. KN 20 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 21 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Rakel Kaarto ja Raija Korpela. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Rakel Kaarto ja Raija Korpela. KN 22 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi. Lisäyksenä päätettiin ottaa käsittelyyn kaksi asiaa pykälät 37 ja 38.

3 Kirkkoneuvosto 2/ KN 23 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkolain 10 luvun 1 :n 4 kohdan mukaan kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkolain 10 luvun 6,1 :n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto 2/ KN 24 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen sisällöstä, laadintaaikataulusta ja tilintarkastuksesta on määräyksiä Vihdin seurakunnan taloussäännössä ja kirkkojärjestyksen 15 luvussa pykälissä 5 9. Talousjohtajan tulee johtosääntönsä 3 :n 12 kohdan mukaan laatia ehdotus tilinpäätökseksi sekä kertomukseksi edellisen vuoden taloudenhoidosta ja jättää ne kirkkoneuvostolle maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston tulee antaa hyväksymänsä tilinpäätös tilintarkastajille siten, että tilintarkastuskertomus voidaan laatia toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta tulee päättää kirkkovaltuustossa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Ehdotus tilinpäätökseksi talousarviovuodelta 2013 on valmistunut. Tilikauden tulos on sumu-poistojen jälkeen ,55. Poistoeron vähennys ,69 huomioiden tilikauden alijäämäksi muodostuu ,86. Liitteenä on tasekirja, josta käy tarkemmin selville mm. tunnuslukujen muodossa seurakunnan taloudellinen tilanne tilinpäätöshetkellä sekä toimintakertomus vuodelta 2013.

5 Kirkkoneuvosto 2/ KN 24 Taloudelliset tavoitteet toteutuivat käyttötalouden osalta hyvin. Toimintakate (toimintatuottojen ja kulujen erotus) kasvoi v vain n. 0,5 % ja n euroa edellisvuodesta. Vuonna 2012 toimintakate kasvoi n euroa ja vuonna 2011 kasvua oli n euroa. Toimintatuottoja oli yhteensä n euroa ja toimintakuluja yhteensä n euroa. Toimintakate n euroa. Henkilöstömenot supistuivat n. 0,7 % ja n euroa. Vuonna 2012 henkilöstömenot kasvoivat n euroa ja vuonna 2011 kasvua oli n euroa. Kirkollisverojen ja muiden rahoitustuottojen osalta taloudelliset tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Verotuloja kertyi vuonna 2013 n euroa enemmän kuin vuonna Verotuloja kertyi yhteensä n euroa, joka oli n euroa talousarviotavoitetta vähemmän. Kirkollisverojen kertymät olivat kuitenkin huomattavasti paremmat kuin miltä tilanne näytti vielä kesäkuussa ja alkusyksynä Siltä osin verotulojen kertymiin voidaan olla tyytyväisiä. Sijoitusten myyntivoittoja ja korkotuloja oli merkitty talousarviotavoitteeseen yhteensä euroa. Sijoitustuottoja kertyi vuonna 2013 n euroa. Vuonna 2012 sijoitustuottoja kertyi n euroa. Kokonaisuutena rahoitustuottoja kertyi talousarvioon nähden n arvioitua vähemmän. Investointeja ei toteutettu talousarvion mukaisesti. Syynä oli talouden tasapainotustoimet eli investointien karsinta ja lykkääminen tulevaisuuteen sekä erityisesti päätös suunnitella Riuttarannan leirikeskuksen rantasauna uudelleen pienemmin kustannuksin. Rantasaunan rakentaminen siirtyi vuoteen Investointimenoja oli yhteensä n euroa. Investointimenojen vähäisyys oli merkittävä syy seurakunnan kassatilanteen parantumiseen ja kassavarojen kasvuun. Kassavarat kasvoivat vuonna 2013 n euroa.

6 Kirkkoneuvosto 2/ KN 24 Rahoituksen osalta seurakunnan taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Yleisesti ottaen taloudelliset tavoitteet toteutuivat olosuhteisiin nähden hyvin. Rahoitustuottojen taso oli parempi mitä pahimmillaan pelättiin. Talouden tasapainotustoimiin sisältyvä veronkorotus vuodelle 2014 oli kuitenkin välttämätön. Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu ja säästöt henkilöstömenoissa yhdessä verotulojen yli 8 % vuosikasvunkaan kanssa eivät riittäneet talouden tasapainottamiseen. Tilikauden tulos oli edelleen negatiivinen n euroa. Talouden näkymät ovat talouden tasapainotustoimien jälkeen kuitenkin huomattavasti paremmat kuin vuotta aikaisemmin. Seurakunnan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin ja niistä on tehty yksityiskohtaisemmin selkoa tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa. Tilintarkastaja suorittaa tilintarkastuksen Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahaston tilinpäätös on seurakunnan tasekirjan liitetiedoissa ja se osoittaa ylijäämää ,67. Hautainhoitorahaston pääoma ja sen rakenne turvaa sopimushautojen hoitotason sopimuksen mukaisella tasolla. Talousjohtaja esittää, että 1) kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan laatiman ehdotuksen seurakunnan tilinpäätökseksi vuodelta 2013 ja esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tilikauden alijäämä ,26 siirretään omaan pääomaan aikaisempien tilikausien ylijäämän vähennykseksi ja hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä ,67 siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan aikaisempien tilikausien ylijäämien lisäykseksi. 2) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuuvapaudesta. 3) tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle taloussäännön ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 2/ KN 25 LÄHETYSJUHLIEN PÄÄSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto LÄHETYSJUHLIEN PÄÄSIHTEERIN TEHTÄVÄN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Vihdin seurakunta järjestää Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlat kesäkuun toisena viikonloppuna Lähetysjuhlien käytännön koordinoinnista vastaa pääsihteeri, joka aloittaa tehtävässä viimeistään puolitoista vuotta ennen juhlia. Pääsihteeri voi olla kokoaikainen työntekijä juhlat järjestävän seurakunnan sisältä, osa-aikainen pääsihteeri seurakunnan työntekijöiden joukosta tai seurakunnan työntekijäjoukon ulkopuolelta palkattava kokoaikainen tai osa-aikainen työntekijä. Aiemmin olemme keskustelleet pääsihteerille asetettavista kriteereistä, jotka liittyvät organisointitaitoihin ja kirkon lähetystehtävän tuntemukseen. Edelleen olemme puhuneet siitä, että saattaisi olla viisasta valita työsuhteinen tuntityöläinen koordinoimaan lähetysjuhlia. Kirkkoneuvoston on siis päätettävä pääsihteerille asetettavista kriteereistä ja työsuhteen laadusta ja kestosta. Asian käsittely: Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi Lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävän tehtävään kuuluvin kriteerein. Kirkkoneuvosto keskusteli pääsihteerin tehtävän täyttämisestä. Lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävän kriteereinä ovat organisointi- ja koordinointitaito, kirkon lähetystehtävän sekä seurakuntaelämän tuntemus. Tehtävä julistetaan haettavaksi Vihdin seurakunnan työyhteisön sisäisessä haussa tammikuun 2014 alussa. Hakuaika on kaksi viikkoa. Kirkkoneuvosto Lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävään haki seurakunnan sisäisessä haussa kolme työntekijää: johtava lapsityönohjaaja Mirca Kukkasniemi, nuorisotyönohjaaja Maarit Tampio ja diakoni Maria Hanhikorpi, hakemukset liitteenä. Hakijat on pyydetty kirkkoneuvoston haastateltaviksi. Haastattelussa on mukana myös lähetyssihteeri Tuula Kankkunen.

8 Kirkkoneuvosto 2/ KN 25 Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlakoordinaattori Jussi Hankela on määritellyt lyhyesti pääsihteerin tehtävät, liite, joka määrittely täydentää kirkkoneuvoston aiemmin laatimaa kriteeristöä tehtävään valittavalta henkilöltä vaadittavista valmiuksista. Asian käsittely: Kirkkoneuvosto valitsee Lähetysjuhlien pääsihteerin. Kirkkoneuvosto haastatteli kaikki kolme hakijaa ja kuuli lähetyssihteeri Tuula Kankkusta asiantuntijana. Lähetyssihteeri Tuula Kankkunen poistui kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi. Kysymykset Minkä takia hait tehtävää? Millaiset ovat organisointi ja koordinointitaitosi? Miten hyvin tunnet kirkon lähetystyötä? Millainen on seurakuntaelämän tuntemuksesi? Miten motivoisit srk:n työntekijöitä lähetysjuhliin? Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle. Selvitetään vielä mm. Suomen Lähetysseurasta onko pääsihteerin tehtävien jako tarkoituksenmukaista.

9 Kirkkoneuvosto 2/ KN 25 KIRKKONEUVOSTO Asian käsittely: Kirkkoherra esitti kokouksessa, että kirkkoneuvosto keskustelee lähetysjuhlien pääsihteerin valinnasta ja tekee päätöksen pääsihteerin valinnasta. Kirkkoneuvosto keskusteli lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävistä ja vaatimuksista. Rauno Pulkkinen esitti, että pääsihteerin tehtävät jaetaan Maria Hanhikorven ja Mirca Kukkasniemen kesken siten, että Mirca Kukkasniemi valitaan pääsihteerin nimikkeellä ja Maria Hanhikorpi valittaisiin tapahtumakoordinaattorin nimikkeellä. Outi Huitu kannatti Rauno Pulkkisen esitystä. Pääsihteerin ja tapahtumakoordinaattorin tehtävien toimenkuva, työaika ja palkkaus päätetään myöhemmin. Lähetysjuhlien pääsihteeriksi valitaan Mirca Kukkasniemi ja tapahtumakoordinaattoriksi valitaan Maria Hanhikorpi. Pääsihteerin ja tapahtumakoordinaattorin tehtävien toimenkuva, työaika ja palkkaus päätetään myöhemmin.

10 Kirkkoneuvosto 2/ KN 26 TIEDOTTAJAN IRTISANOUTUMINEN Tiedottaja Hanna-Mari Nikulainen irtisanoutuu tiedottajan virasta lukien. Tiedottajan viimeinen työpäivä on siten Irtisanoutumisilmoitus liitteenä. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto myöntää tiedottaja Hanna- Mari Nikulaiselle eron tiedottajan virasta liitteen mukaisesti. Liite julistetaan julkisuuslain 24 :n mukaan salassa pidettäväksi. Kirkkoneuvosto myönsi yksimielisesti Hanna-Mari Nikulaiselle eron tiedottajan virasta alkaen. KN 27 KIRKKOMUSIIKKIKONFERENSSI BOSTONISSA / KAISA-LEENA HARJUNMAA- HANNIKAINEN Kanttori Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen on anonut mahdollisuutta osallistua työajalla kirkkomusiikkikonferenssiin Bostonissa Harjunmaa-Hannikainen pitää konferenssia koulutuksena ja samalla tehtävänä, johon hänet on kutsuttu kirkkomusiikkikoulutuksen asiantuntijana. Konferenssista ei koituisi Vihdin seurakunnalle muita kuluja, liite. Kirkkoneuvosto myöntää Kaisa-Leena Harjunmaa- Hannikaiselle oikeuden osallistua työajalla kirkkomusiikkikonferenssiin Bostonissa Konferenssi katsotaan henkilöstökoulutukseksi, johon käytettävä todellinen työaika on Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 2/ KN 28 SIVUTOIMILUPA/ DIAKONI KATJA HOLMSTEN Diakoniaviranhaltija Katja Holmsten on anonut päivätyllä kirjelmällä sivutoimilupaa voidakseen työskennellä vapaa-ajalla 1-2 vuoroa kuukaudessa lastenkodissa ja vanhusten hoitokodissa, liite. KL 6:30 rajaa sivutoimen harjoittamisen ehdot. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. toimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään, eikä sivutoimi saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. toimi ei voi myöskään olla kilpailevaa toimintaa. toimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Kirkkoneuvosto katsoo, että Katja Holmstenin sivutoimi ei edellytä työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, eikä muutoinkaan ole sivutoimen myöntämisen ehtojen vastainen. Katja Holmstenille myönnetään sivutoimilupa alkaen toistaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 2/ KN 29 KIINTEISTÖTÖIDEN KEHITTÄMINEN Vihdin seurakunnan kiinteistötoimen vuosimenot ovat n. 1,6 miljoonaa euroa. Tämä on noin neljännes seurakunnan vuosikuluista. Kiinteistötoimen kokonaismenoista henkilöstömenojen osuus on n euroa. Kiinteistöjen ylläpitoon hankittujen tarvikkeiden ja palvelusten summa on n euroa ja vuokrien, verojen ym. toimintakulujen osuus n euroa. Rakennusten poistojen osuus n euroa. Rakennusten pinta-ala on yhteensä n m 2. Kiinteistöjen tase-arvo on n. 10 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen tasearvo ei kuvaa kiinteistöjen todellista arvoa sillä esim. Kirkon tasearvo on. n euroa ja vakuutusarvo 7 miljoonaa euroa. Vakuutusarvojen tai rakennusten jälleenhankinta-arvojen mukaan laskettu Rakennusten arvo on arviolta n. 30 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen huolellinen hoitaminen on siten seurakunnan varallisuuden, toiminnan tai kulujen näkökulmasta katsoen erittäin tärkeää. Talousjohtaja on aloittanut syksyllä 2013 kiinteistötyöntekijöiden työnkuvien kehittämisen. Työnkuvien kehittämisessä ovat olleet merkittävästi mukana myös ylivahtimestari ja vs. seurakuntapuutarhuri. Kiinteistötöiden kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa kiinteistötöitä suunnitellaan toimintaympäristön muutosten mukaan. Kiinteistötöitä kuten muitakaan seurakunnan toimintoja ei voida suunnitella siten, että nyt tehdyt ratkaisut ovat sellaisia, joita noudatetaan seuraavat 10 vuotta. Seurakuntarakenne, talous, henkilöstön eläköityminen tai muu vaihtuvuus sekä seurakunnan toiminnan muuttuminen aiheuttaa muutoksia myös kiinteistötöissä. Kiinteistötöitä ei muuteta vain muutoksen vuoksi. Hyviä käytäntöjä jatketaan edelleen. Kiinteistöhenkilöstön työnkuvat säilyvät nyt tehtävien esitysten jälkeenkin pääsääntöisesti ennallaan. Kiinteistötöiden kehittäminen käsittää tällä erää seuraavia asiakokonaisuuksia: - Pappilan ja Ojakkalan kerhotilojen siivoustyöt, - suntiojärjestelyt, - työpaikkaruokailun uudelleen järjestäminen.

13 Kirkkoneuvosto 2/ KN 29 Pappilan ja Ojakkalan kerhotilojen siivous Pappilan siivous hoidetaan tällä hetkellä ostopalveluna siivousliikkeen kautta. Talon käyttäjät (päiväkerhoväki) toivoo, että siivous hoidettaisiin oman työntekijän kautta, jolloin talon käyttäjien olisi helpompi sopia siivoukseen ja muihin kiinteistön käyttöön liittyvistä asioista. Siivousliike tekee vain sopimuksen mukaiset asiat ja mikäli halutaan jotain extraa, pitää siitä sopia erikseen. Oman työntekijän kanssa asioiden sopiminen on helpompaa silloin kun toimitaan normaalin työajan puitteissa. Oman työntekijän kautta haetaan myös siivouksen tasoon parannusta. Kustannuksia siivousliikkeestä on tullut vuodessa n euroa. Ojakkalan kerhotila siivotaan yhden kerran viikossa oman työntekijän toimesta. Talon käyttäjät (päiväkerhoväki) toivoo siivouskertojen lisäämistä. Siivouksen on tehnyt Päivi Murtomäki vuodesta 2006 alkaen. Siivoukseen käytetään kerhokautena aikaa 2 tuntia viikossa ja palkka on maksettu tuntipalkkana. Vuositasolla kustannuksia on tullut n euroa. Päivi Murtomäki toivoo, että hän voisi lopettaa siivoustyön, koska hänellä on muita töitä niin paljon, liite. Vihdin hautausmaan siunauskappelin suntio-vahtimestari Tarja Summa on ilmaissut kiinnostuksen hoitaa lisätyönä Pappilan ja Ojakkalan kerhotilan siivouksen. Tarja Summan työsuhde on tällä hetkellä 60 % ja 23 tuntia/viikko. Vaativuusryhmänä 401. Pappilan siivoustarve on n. 2 h 2,5 h/pv kerhokaudella. Palkka-, eläke- ym. henkilöstökustannukset ovat siten n euroa vuodessa Ojakkalan kerhotilan siivouksen lisääminen esim. 2-3 krt / viikossa lisää kustannuksia n euroa vuodessa. Siivousliikkeen palvelujen siirtäminen omalle henkilölle laskee kustannuksia. Säästöt tulevat lähinnä siitä, että omasta työntekijästä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, kun siivousliikkeen laskuun sisältyy alv 24 %.

14 Kirkkoneuvosto 2/ KN 29 Suntiojärjestelyt Suntiojärjestelyillä haetaan ensisijaisesti toiminnallista varmuutta. Suntion tehtävät ovat asiantuntijuutta vaativaa työtä. Suntion on mm. hallittava kirkon äänentoisto- ja valaistusjärjestelmät sekä tunnettava kirkollisten toimitusten sisältö. Osaavia suntion sijaisia on siksi hyvin vaikeaa saada lyhyellä varoitusajalla. Suntiojärjestelyillä halutaan varmistaa, että kirkollisissa toimituksissa on aina suntio esim. siinäkin tapauksessa, että varsinainen suntio on vuosilomalla ja tuuraaja sairastuu. Kullakin toimipisteellä on varsinaisen suntion lisäksi sijainen (1. varasuntio), joka ensisijaisesti sijaistaa varsinaista suntiota. Näiden lisäksi koulutetaan tuntipalkkainen 2. varasuntio, joka tulee suntion tehtäviin jos 1. varasuntio on syystä tai toisesta estynyt hoitamaan tehtävää. Varasuntiojärjestelyt hoidetaan työnjohdollisina tehtävinä. Henkilöt toimivat tarvittaessa työhön tulevina. Varasuntiot voivat myös vaihtua työntekijöiden elämäntilanteen tai työnantajan työjärjestelyjen seurauksena. Varasuntioita ei siis nimetä kirkkoneuvoston päätöksellä. Asia annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Tällä hetkellä suntioina ja varasuntioina toimivat / tulevat toimimaan seuraavat henkilöt. Vihdin kirkossa suntiona toimii ylivahtimestari Tapio Arvola. 1. varasuntiona toimii Nummelan seurakuntakeskuksen vahtimestari Marit Kuismanen 2. varasuntiona toimii Riikka Virtanen (hautausmaan kausityöntekijänä touko-lokakuussa) Nummelan seurakuntakeskuksessa ei ole erikseen nimettyä suntiota vaan suntion tehtävät jaetaan työvuorojen mukaan neljän vahtimestarisiivoojan kesken. Seurakuntakeskuksessa ei ole siten myöskään tarvetta nimetä 1. varasuntiota, koska kaikki osaavat tuurata toisiaan tarvittaessa. Vihdin siunauskappelin suntiona toimii Tarja Summa. 1. varasuntiona toimii lastenohjaaja Tiia Mutikainen. Vihtijärven kappelin suntiona toimii Anne Hampori. 1. varasuntiona toimii lastenohjaaja Tiia Mutikainen.

15 Kirkkoneuvosto 2/ KN 29 Työpaikkaruokailun uudelleen järjestäminen Työpaikkaruokailu on hoidettu Nummelassa ostopalveluna ja kirkonkylällä oman työntekijän toimesta (Sirkka Silander). Työpaikkaruokailun elintarvikekustannukset ovat vuodessa n e ja tuotot n e. Nettokustannus on n. 900 euroa vuodessa. Työpaikkaruokailun kustannuksia lisää kirkonkylässä emäntä Sirkka Silanderin työaikakulut. Työpaikkaruokailu seurakunnan tiloissa toimii joka päivä ma-pe syys-toukokuun välisenä aikana (poislukien esim. joulun välipäivät). Tällöin emännän työajasta kuluu % työpaikkaruokailuun. Koko vuoden ajalta työpaikkaruokailun kustannukset ovat arviolta n. 40 % työajasta ja n e. Työpaikkaruokailun siirtäminen ostopalveluksi lähiseudun ruokapaikkoihin tai lounassetelien käyttöönotto mahdollistaisi työpaikkaruokailun saatavuuden vaikka sitä ei tuotettaisi itse. Työntekijöille on tehty kysely työpaikkaruokailusta. Työpaikkaruokailukyselyn tulokset: Kyselyyn vastasi 31 työntekijää eli noin puolet vakituisen henkilöstön kokonaismäärästä. Kysely kattanee varsin hyvin ainakin kirkonkylän seurakuntatalon lähipiirissä työskentelevät työntekijät. Vastaajista 11 henkilöä ja n. 35 % käytti omaa työpaikkaruokailua 1-2 kertaa viikossa. 16 henkilöä ja n. 50 % käytti työpaikkaruokailua vähemmän kuin kerran viikossa. 4 henkilöä ja n. 15 % ilmoitti käyttävänsä työpaikkaruokailua vähintään 3 kertaa viikossa. Kyselytuloksen perusteella n. 90 % työntekijöistä käyttää työpaikkaruokailua satunnaisesti. Emännän työaikaa ei kannata sitoa työpaikkaruokailuun, koska työpaikkaruokailun käyttöaste on niin pieni. Mieluisin vaihtoehto työpaikkaruokailun järjestämiselle oli lounassetelin käyttöönotto. Vastaajista 16 henkilöä ja n. 50 % toivoi lounasseteliä ensisijaiseksi vaihtoehdoksi työpaikkaruokailussa. Omaa työpaikkaruokailua kannatti 10 henkilöä eli n. 30 % vastaajista. Omien eväiden syöntiä seurakunnan tiloissa kannatti 5 henkilöä eli n. 20 % vastaajista. Lounasseteli oli useimmilla mieluisin vaihtoehto. Omaa työpaikkaruokailua kannatti yllättävän iso osa työntekijöistä (30 %) vaikka käytännössä vain 4 henkilöä (10 %) käytti todellisuudessa omaa työpaikkaruokailua vähintään 3 kertaa viikossa.

16 Kirkkoneuvosto 2/ KN 29 Omien eväiden syöntiä seurakunnan tiloissa kannatti yllättävän pieni osa työntekijöistä (20 %) vaikka todellisuudessa tämä on yksi suosituimmista työpaikkaruokailun muodoista. Tulokset kertovat sen, että oma työpaikkaruokailu on mukava lisäpalvelu ja varmuusvara niitä yksittäisiä päiviä varten, jolloin omat eväät jäävät kotiin tai jolloin työtehtävät mahdollistavat syömisen työpaikkaruokalassa. Ostopalvelun käyttömahdollisuutta on selvitetty mm. Hopearinteen palvelutalosta, josta aterioita on mahdollisista saada. Moni kokee ostopalveluruokailun aikaa vievänä kun aikaa menee siirtymiseen seurakuntatalolta työpaikkaruokalaan ja takaisin. Käytännössä puolituntia ei riitä ruokataukoon, mikäli työpaikkaruokailu järjestetään lähiseudun ruokapaikassa. Ruokatauko olisi siten ennemmin ruokatunti. Ostopalvelun huonona puolena koettiin myös sen, että silloin ruokailu on yleensä rajattu ma pe klo 8 ja 16 välille (kuten omankin työpaikkaruokalan kohdalla). Iso osa työntekijöistä tekee työtä myös viikonloppuisin ja iltaisin. Lounasseteli olisi siten hyvä vaihto ehto näille työntekijöille, joiden työaika on epäsäännöllinen. Työpaikkaruokailu vapauttaa Vihdin seurakuntatalon emäntä Sirkka Silanderin työaikaa muihin töihin. Tarkoitus on, että Vihdin seurakunta hyödyntää jatkossakin Sirkka Silanderin ammattitaitoa emäntänä. Sirkka Silander toimisi edelleen seurakuntatalon emäntänä ja vastaisi tarjoilujen järjestämisestä. Riuttarannan leirikeskuksessa on tarvetta toiselle ammattitaitoiselle emännälle. Leirikeskuksen käyttöasteen ennustetaan kasvavan uuden rantasaunan myötä. Tällöin leirikeskuksessa tarvitaan myös enemmän emäntä- ja siivouspalveluja. Kahden ammattitaitoisen emännän yhteistyö olisi toiminnan kannalta hyvä asia. Tällöin voidaan hoitaa paremmin ruuhkahuippuja. Lomien ja vapaapäivien sijaistukset ovat olleet myös välillä haasteellisia ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden vuoksi. Toimintaa on jouduttu rajoittamaan henkilöstöresurssien vuoksi. Leirikeskuksen tilojen vajaakäyttö ei ole järkevää vaan tiloja tulisi hyödyntää sekä seurakunnan omassa toiminnassa että myymällä tiloja ja ateriapalveluja myös muille. Vihdin seurakuntatalon emännän työajan käyttö leirikeskuksessa ei ratkaise kokonaan leirikeskuksen emäntätarvetta mutta on merkittävä parannus nykytilaan.

17 Kirkkoneuvosto 2/ KN 29 Kiinteistötyöjärjestelyistä yleisesti: Kiinteistötyöjärjestelyt koskevat vain osaa kiinteistötyöntekijöitä. Kiinteistötoimen kokonaisuuteen nähden nyt esitettävät muutokset ovat pieniä. Muutoksista on neuvoteltu paljon. Vakiintuneiden työjärjestelyjen muutos koetaan vaikeana. Kyse on osaltaan siitä samasta prosessista, jossa koko Vihdin seurakunta ja laajemmin kirkko Suomessa on. Työntekemisen tapa muuttuu yhä enemmän sellaiseksi, jossa työntekijä on ensisijaisesti Vihdin seurakunnan työntekijä eikä enää oman toimipisteen tai työalan työntekijä. Toimipistettä ja työalaa tärkeämmäksi tulee seurakunnan ja jäsenistön tarve. Tällöin työtä tehdään siellä missä tarve on suurin. Kiinteistötyöjärjestelyillä pyritään huolehtimaan samalla työntekijän työnkuvien selkeydestä siten, että työnkuvat eivät olisi liian rikkonaisia. Sellainen tilanne, jossa kaikki kiinteistötyöntekijät voisivat tarpeen tulleen tuurata toisiaan, ei ole mahdollista. Edelleen tarvitaan erikoistunutta ammattiosaamista ja toimipisteiden vastuullisia työntekijöitä. Kiinteistötyöjärjestelyt koskettavat myös seurakuntalaisia. Työpaikkaruokailua ovat hyödyntäneet mm. sotaveteraanit ja Kirkonkylän lähetyspiirin jäsenet. On mietittävä voidaanko näille kohderyhmille tarjota ruokailumahdollisuutta esim. diakoniatyön tulevassa Toivon paikka -toiminnassa. Talousjohtaja esittää, että 1) suntio-vahtimestari Tarja Summan tehtävänkuvaan lisätään Pappilan ja Ojakkalan kerhotilojen siivoustyöt. (Pappilan siivous alkaisi 1.5. ja Ojakkalan 1.6. lukien). Samalla Tarja Summan työsopimus muutetaan kokoaikaiseksi lukien. Palkkausperusteet säilyvät muutoin ennallaan, 2) Pappilan ostopalvelusopimus siivousliikkeen kanssa puretaan lukien, 3) kirkkoneuvosto hyväksyy Päivi Murtomäen eroanomuksen Ojakkalan kerhotilan siivoojan tehtävistä (tehtävät päättyvät ), 4) työpaikkaruokailun järjestäminen seurakunnan oman työntekijän toimesta lopetetaan lukien. Työpaikkaruokailun korvaavaksi vaihtoehdoksi hankitaan lounasseteleitä, 5) emäntä Sirkka Silanderin tehtävänkuvaan lisätään Riuttarannan leirikeskuksen emännän ja siivoojan tehtäviä lukien, Emäntä Sirkka Silanderin tehtävänkuvaa tarkennetaan syksyn 2014 aikana kesän ja syksyn 2014 työkokemusten jälkeen, 6) kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi suntiojärjestelyt. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 2/ KN 30 HAUTAUSTOIMEN VIRKA- JA TYÖJÄRJESTELYT Seurakuntapuutarhuri Raimo Juusonen ja työsopimussuhteinen haudankaivaja Marko Laakso ovat kirkkoneuvoston päätöksellä ja omasta toiveestaan vaihtaneet työtehtäviä päittään. Raimo Juusonen on ollut virkavapaalla seurakuntapuutarhurin virastaan ja toiminut työsopimussuhteisena haudankaivajana. Marko Laakso on ollut työlomalla haudankaivajan toimesta ja toiminut vs. seurakuntapuutarhurina. Järjestelyt ovat olleet nykyisessä muodossaan voimassa jo kolmen vuoden ajan. Kirkkoneuvosto on vuosittain vahvistanut virkavapauden ja työloman sekä viransijaisuuden ja työsuhteen tilapäiset täyttämiset. Vs. seurakuntapuutarhuri Marko Laakso on pätevöitynyt virkaan valmistumalla hortonomiksi (AMK) vuodenvaihteessa Sekä Raimo Juusonen että Marko Laakso toivovat, että tilapäisjärjestelyt muutettaisiin pysyviksi, liite. Marko Laakso on osoittautunut viransijaisuuden aikana työnsä hallitsevaksi ja tehtävään opintojen kautta päteväksi. Vakinaistaminen antaa Marko Laaksolle paremmin henkistä varmuutta kehittää Vihdin seurakunnan hautaustointa edelleen. Raimo Juusonen on motivoitunut hoitamaan haudankaivajan ja muita hautaustoimen käytännön tehtäviä. Raimo Juusonen on hoitanut työnsä myös hyvin. Kirkkolain 6 luvun 11 pykälän ensimmäisessä momentissa on mainittu poikkeukset julkisesta hakumenettelystä. Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi; 2) taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanottu viranhaltija otetaan toiseen virkasuhteeseen; 3) 36 :ssä tarkoitettu virkasuhde tarjotaan osa-aikaiselle viranhaltijalle; 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; 5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa hakenut, kelpoisuusehdot hakuajan päättyessä täyttänyt hakija; 6) muun työnantajan palveluksessa oleva henkilö otetaan virkasuhteeseen 39 :ssä tarkoitetun toiminnan siirtämisen yhteydessä; tai 7) menettelyyn on muu erityisen painava syy.

19 Kirkkoneuvosto 2/ KN 30 Hautaustoimen virka- ja työjärjestelyt on mahdollista hoitaa ilman seurakuntapuutarhurin viran auki julistamista. Ei ole tarkoituksenmukaista, että seurakunnan vakituisessa virka- tai työsuhteessa oleva pätevä ja ansioitunut henkilö tulisi syrjäytetyksi ja siten irtisanotuksi viran aukijulistuksen seurauksena. Vihdin seurakunnalla on siten kirkkolain 6 luvun 11 pykälän ensimmäisen momentin ja 7 kohdan perustella muu erityisen painava syy olla julistamatta seurakuntapuutarhurin virkaa avoimesti haettavaksi. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto 1) hyväksyy, että Raimo Juusonen siirtyy pois seurakuntapuutarhurin virasta ja valitsee Raimo Juusosen Vihdin seurakunnan haudankaivajan työsuhteeseen vakituisesti lukien sekä kiittää Raimo Juusosta hyvin tehdystä seurakuntapuutarhurin työstä, 2) hyväksyy, että Marko Laakso siirtyy pois haudankaivajan työsuhteesta ja valitsee Marko Laakson Vihdin seurakunnan seurakuntapuutarhurin virkaan vakituisesti lukien, 3) toteaa, että Raimo Juusosen ja Marko Laakson virka- työsuhteen ehdot mukaan lukien palkkaus säilyvät nykyisellään (tilanne ). Työnkuvien muutoksista päätetään erikseen mm. Kirkon virka- ja työehtosopimusten mukaisten tehtävänkuvausten tarkistusten yhteydessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 2/ KN 31 SÄHKÖN HANKINTA Vihdin seurakunnan sähkönosto kilpailutetaan konsultin avulla. Sähkö ostetaan pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähkön pörssihintaan lisätään myyjän (sähkölaitoksen) marginaali. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan sähkönmyyjän marginaali. Marginaali pysyy samana vaikka sähkön markkinahinta pörssissä vaihtelee. Toisessa vaiheessa ostetaan sähköä sähköpörssistä konsultin suositusten perusteella ennalta määrätyksi ajaksi. Useimmiten sähkö ostetaan kiinteään hintaan 1-3 vuoden ajaksi. Markkinatilanteesta riippuen joskus kannattaa ostaa esim. vain puolen vuoden sähköt. Vihdin seurakunnan sähkönhankinnan konsulttina toimii Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy. Konsultin palkkiot ovat n. 900 euroa vuodessa sis. alv. Seurakunnan vuotuinen sähkönkulutus on n. miljoona kilowattituntia ( kwh). Sähkön nykyinen myyjä on Kokkolan energia Oy. Sopimus on voimassa asti. Sähkön myynnin hinta oli joulukuussa ,68 snt/kwh. Vihdin seurakunnan sähkölaskuja kasvattaa lisäksi sähkön siirron hinta. Sähkön siirron hinta (Caruna Oy) on tällä hetkellä käyttöpaikasta riippuen n. 6,0 snt/kwh. Sähkölaskut olivat v yhteensä n euroa. Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut sähköyhtiöiden marginaalia hankintalain mukaisesti (liite). Halvimman tarjouksen on antanut Kokkolan Energia Oy. Kokkolan Energia Oy:n marginaali on 3,20 snt/kwh (alv 0 %). Käyttöpaikkakohtainen kuukausittainen perusmaksu on 0,00 e. Sähkönosto on kilpailutettu kolmen vuoden ajaksi ajalle Sähkön hinnaksi muodostuu myyjän marginaalin ja pörssisähkön 36 kk:n arvoidulla keskihinnalla 4,98 snt/kwh (sis alv 24 %). Vihdin seurakunnan sähkönkulutuksella tämä tarkoittaa n e/vuosi ja kolmen vuoden ajalta hankinnan arvo on n euroa (sis. alv 24 %). Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunta hyväksyy Kokkolan Energia Oy:n tarjouksen sähkön myynnistä. Myyjän marginaalina 3,20 e/mwh (3,20 snt/kwh) alv 0 %. Sopimuskautena on Talousjohtaja tekee sopimuskauden aikana sähkönoston hintakiinnitykset. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto 2/ KN 32 KIRKON PALVELUKESKUKSEEN LIITTYMISEN AIKATAULU Vihdin seurakunta on tehnyt päätöksen liittyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Kirkon palvelukeskus (Kipa) tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kipan palvelut / tehtävät Taloushallinnon palvelut Kirjanpito, tilinpäätökset, konsernitilinpäätökset Käyttöomaisuus Maksuliikenne Menojen käsittely Tulojen käsittely Viranomaistilitykset, tilastot ja raportit Henkilöstöhallinto Palkat ja palkkiot Palvelusuhdetiedot Vuosilomat ja poissaolot Viranomaistilitykset, tilastot ja raportit Matka- ja kululaskupalvelut Henkilö- ja palvelusuhderekisteri Kipan tarkoitus on tuottaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksuliikenteen rutiinityöt. Seurakuntaan jää tietojen syöttäminen, tarkistus- ja hyväksyntätyöt. Tavoitteena ovat kustannussäästöt, osaavan työvoiman saamisen varmistaminen ja seurakuntien taloushallinnon laadun parantaminen siten, että rutiinitöiden sijaa taloushallinto voisi keskittyä enemmän tiedon analysointiin ja tuottaa päätöksenteolle tietoa taloudesta ja talousvaikutuksista. Kipa-maksut ovat Vihdin seurakunnalle n euroa vuodessa. Kipan myötä seurakunta ei tarvitse enää muita taloushallinnon ohjelmia, jolloin Vihdin seurakunnalle tulee n euroa säästöä. Kipan nettokustannus Vihdin seurakunnalle on siten n euroa eli yksi henkilötyövuosi.

22 Kirkkoneuvosto 2/ KN 32 Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2010 Kirkkolakiin ja Kirkkojärjestykseen seuraavat muutokset: Kirkkolaki 22 luku 2 9 a) kohta: Kirkkohallituksen tehtävänä on hoitaa seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpito ja palkanlaskenta sekä niihin liittyvä maksuliikenne siten kuin siitä kirkkojärjestyksessä erikseen säädetään. Kirkkojärjestys 22 luku 3 b : Kirkkolain 22 luvun 2 :n 1 momentin 9 a kohdan nojalla kirkkohallitus hoitaa kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen. Näitä tehtäviä hoitaa kirkkohallituksen yhteydessä toimiva kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Lain voimaantulosta on säädetty viiden vuoden siirtymäsäännös, joka tarkoittaa, että kaikkien seurakuntien on pakko kuulua Kirkon palvelukeskukseen viimeistään Kun Kipa on oltava käytössä , pitää siirtymä tehdä vuoden 2016 aikana. Valmistautuminen Kipan käyttöönottoon alkaa n. 10 kuukautta ennen käyttöönottoa. Vihdin seurakunnan tilintarkastaja on suosittanut, kokemustensa perusteella, että seurakunnan on varattava paljon henkilöstöresursseja siirtymävaiheeseen. Kipan käyttöönotto koskettaa koko seurakunnan henkilöstöä. Kipan myötä tulee sähköinen laskujen kierrätys, ja osa työstä, joka on tällä hetkellä tehty taloustoimistossa, tehdään jatkossa muiden työntekijöiden toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisesti johtavilla työntekijöillä mutta myös muilla menee jatkossa enemmän aikaa laskujen asiatarkastukseen ja tietojen syöttämiseen mm. matkalaskut Kipa-järjestelmään. Kipan käyttöönotto vaatii erityisesti seurakunnan johdon tukea muutokselle ja sitoutumista muutokseen. Tarvitaan positiivista asennetta. Muutoksen kieltäminen ja muu henkinen muutosvastarinta vie turhaan energiaa asialta, joka kuitenkin tulee. Sellaista vaihtoehtoa, että kirkolliskokous päättäisi Kirkkohallituksen esityksestä luopua Kipasta, ei ole näköpiirissä. Tällä hetkellä kritisoidaan erityisesti Kipan atk-järjestelmiä varsinkin suurten seurakuntien osalta. Atk-ohjelmia kehitetään suurtenkin seurakuntien näkemykset huomioiden. Kipan myötä on mahdollista tarkastella prosesseja (päätöksenteko, hyväksymiset, toiminnan ohjaus/seurantatarpeet). Kipa on kehittynyt viime vuosien aikana. On tullut kokemusta seurakunnista ja muutosprosesseista.

23 Kirkkoneuvosto 2/ KN 32 Vuoden 2017 asiakasmäärä on suuri tasaisempi jakautuminen vuosille 2017 ja 2016 pienentäisi siirtymisen riskejä. Koska Kipan tuotantokäytön aloittaa v asiakasta, suuri asiakasmäärä on riskinä, että Kipalla ei ole resursseja antaa riittävästi tukea v niille seurakunnille, jotka siirtyvät Kipan asiakkaiksi vuonna Toisaalta Kirkolliskokous on myöntänyt lisämäärärahaa Kipalle asiakkaiden tukemiseen muutosvaiheessa. Kirkon palvelukeskus on lähettänyt Vihdin seurakuntaan kirjeen, jossa pyydetään harkitsemaan Kipan käyttöönoton aikaistamista. Vihdin seurakunnan siirtymisen ratkaisuun vaikuttaa ennen kaikkea henkilöresurssit. Jos Vihdin seurakunta siirtyy Kipan asiakkaaksi v. 2017, tapahtuu siirtyminen käytännössä osin päällekkäin Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlien valmistelujen kanssa vuoden 2016 aikana. Koulutusten suunnittelu, aikatauluista sopimiset ja tapaamiset kipalaisten kanssa eli valmistautuminen muutokseen tapahtuisivat maaliselokuussa. Konversiot (atk-tietojen siirrot uuteen järjestelmään) ja henkilöstön koulutus tapahtuisivat syys-marraskuussa. Kun samaan aikaan on hoidettava normaalit työt, on kahden ison projektin (Lähetysjuhlat ja Kipa) läpivienti haasteellista.

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 Aika Maanantaina 23.3.2015 klo 16.30-18.16 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero, poissa Marja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016 KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kirkkoneuvoston kokous Aika Keskiviikko 09.03.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Pänkäläinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kirkkoneuvosto 16.04.2014

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kirkkoneuvosto 16.04.2014 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.45 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henttonen Raija, vs. kirkkoherra Hämäläinen Sari

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä. 23.09.2008 Haapajärvi

Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä. 23.09.2008 Haapajärvi HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/08 Kirkkoneuvosto Sivu 78-85 KOKOUSAIKA Maanantai 22.09.2008 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä varajäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 5/2010 Seurakuntatalossa torstaina 11.11.2010 klo 18.30-19.30

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 5/2010 Seurakuntatalossa torstaina 11.11.2010 klo 18.30-19.30 Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 5/2010 Seurakuntatalossa torstaina 11.11.2010 klo 18.30-19.30 Puheenjohtajana toimi Timo Roms, sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen avaus 39 2. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 26.5.2015, klo 18.00 20.06 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 19 KOKOUKSEN AVAUS 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 21 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 11. päivä toukokuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri,sihteeri

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri,sihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 5/2012 Kirkkoneuvosto 1 (12) KOKOUSAIKA Maanantaina 26.3.2012 klo 18.00-20.35 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot