Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Aika klo 16:30-20:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Hartikainen Sanna varapuheenjohtaja toimi kokouksen puheenjohtajana Ahlsten Erkki jäsen Björkqvist Eja jäsen Kreus Harri jäsen Lappalainen Silja jäsen Strandberg Ove jäsen saapui klo käsittelyn aikana ja poistui klo käsittelyn jälkeen Kivelä Jani Juhani varajäsen Miilukangas Janne varajäsen Maija Lounamaa varajäsen Risto Konttinen varajäsen Tuula Koskela varajäsen Muut läsnäolijat Adlercreutz Anders kunnanhallituksen edustaja Tirkkonen Jari toimialajohtaja, esittelijä Häkkinen Raili hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Vartiainen Eero kuntatekniikkapäällikkö Köykkä Jarno vs. vesihuoltopäällikkö poistui klo käsittelyn jälkeen Kylmänen Suvi suunnitteluinsinööri poistui klo käsittelyn jälkeen Wahlström Ylva liikennesuunnitteluinsinööri poistui klo käsittelyn jälkeen Nylund Hanne rakennuttajainsinööri poistui klo käsittelyn jälkeen Poissa Gellin Jens puheenjohtaja Almqvist Rasmus jäsen Siren-Hujanen Linda jäsen Seppänen Tarja jäsen Kuittinen Heidi jäsen Allekirjoitukset Sanna Hartikainen puheenjohtaja Raili Häkkinen pöytäkirjanpitäjä

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Janne Miilukangas pöytäkirjantarkastaja Harri Kreus pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Yhdyskuntatekniikan toimistossa Raili Häkkinen pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 78 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 6 79 Anomus vesihuoltolaitoksen asiakkaan nro vesimaksun lykkäämisestä 8 80 Korvaukset maanomistajalle kasvillisuudesta Överbyntie 182 kiinteistöllä 9 81 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Mt1130 kevyen liikenteen väylä Lapinkylän kohdalla, suunnittelu- ja rakennuskustannusten jakaminen kunta / ELY-keskus Kirkkonummen kunnan katuluokitus ja suunnitteluperiaatteet Asemapuiston asemakaava-alueen katu-, vesihuolto ja siltasuunnittelu, konsultin valinta Mt1191 Upinniementien suojatien rakentaminen paloaseman kohdalle Kt 51:n eteläpuolisen alueen kunnallistekniikan aluehoitourakka vuosina sekä optiona vuosina , urakoitsijan valinta Finnsbackan päiväkodin tilannekatsaus ja päiväkodin korvaava rakennus Palvelutuotannon lautakunnan lausunto Masalan koulun liikuntasalin, ruokasalin ja keittiön uudisrakennuksen tarveselvityksestä Talkooavustusten jakoperusteet ja avustuksen kohdentuminen Valtuustoaloite nro 25/2009; Sähköautojen lataustolppia Kirkkonummelle Valtuustoaloite nro 15/2010; Keskustan liikennejärjestelyt toimiviksi Valtuustoaloite nro 3/2011; Suojatien korotus Testamenttitien ja Eerikinkartanontien risteyksen alueella Vahingonkorvaus maanomistajalle kasvillisuuden rikkoutumisesta Vahingonkorvausvaatimus auton rikkoutumisen johdosta Veikkolassa Yhdyskuntatekniikan toimialan johtosäännön mukaisen päätös- ja toimivallan siirtäminen viranhaltijalle, asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset Valvottavat viranhaltijapäätökset ja tiedoksi tulevat asiat 43

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Palvelutuotannon lautakunta 76 Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin. Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä: - Eero Vartiainen - Suvi Kylmänen - Hanne Nylund - Ylva Wahlström - Jarno Köykkä

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Palvelutuotannon lautakunta 77 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona Päätös Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janne Miilukankaan ja Harri Kreusin. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 760/ /2013 Palvelutuotannon lautakunta 78 Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa laitoksen investoinnit ja käyttökustannukset. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja jaostot päättävät toimialallaan, kunnanvaltuuston päättämien yleisten ja kunnanhallituksen mahdollisesti päättämien yksityiskohtaisten perusteiden puitteissa, kunnan perimistä julkis- ja yksityisoikeudellisista maksuista. Vesihuoltolaitoksen taksa sisältää liittymismaksun, perusmaksun ja käyttömaksun. Kunnanvaltuusto on päättänyt vesihuoltolaitoksen maksujen yleisistä perusteista. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuilla katetaan laitoksen investointimenot. Liittymismaksuilla katettavia investointeja ovat vesihuoltolaitoksen kustantamat laitos- ja verkostorakennusinvestoinnit. Käyttö- ja perusmaksuilla katetaan laitoksen käyttökulut, poistot ja korot. Kunnanvaltuusto on päättänyt taksan täydentämisestä pysäköintirakennusten, miehittämättömien polttoaineiden jakeluasemien ja kesäveden vesipostien osalta. Vesihuoltomaksujen korotusehdotukset ovat seuraavat: Veden- ja jäteveden käyttömaksut 3 % Veden- ja jäteveden perusmaksut 3 % Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut 5 % Uudet taksat ehdotetaan tulevan voimaan alkaen. Taksaehdotus on liitteenä. Näillä korotusehdotuksilla varaudutaan kustannusten nousuun sekä katetaan tulevia vesihuoltolaitoksen investointeja. Valmistelija: vs. vesihuoltopäällikkö Jarno Köykkä, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - vesihuoltolaitoksen taksaehdotus, liite PatuL 1/ Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää korotta vesihuoltolaitoksen taksoja seuraavasti: Veden- ja jäteveden käyttömaksut 3 % Veden- ja jäteveden perusmaksut 3 % Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut 5 % Uudet taksat tulevat voimaan alkaen.

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi vesihuoltolaitoksen toimistosihteeri Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Anomus vesihuoltolaitoksen asiakkaan nro vesimaksun lykkäämisestä 760/ /2013 Palvelutuotannon lautakunta 79 Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt, että yli kolmen kuukauden maksuajoista päättää palvelutuotannon lautakunta (palvelutuotannon lautakunta 55/2013). Vesihuoltolaitoksen asiakas on pyytänyt maksuaikaa ja laatinut maksusuunnitelman laskusta nro Maksuaika ylittää kolme kuukautta. Valmistelija: vs. vesihuoltopäällikkö Jarno Köykkä, , Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta myöntää anomuksen mukaisen lykkäyksen asiakkaan laatiman maksusuunnitelman mukaisesti. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi ko. asiakas vesihuoltolaitoksen toimistosihteeri Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Korvaukset maanomistajalle kasvillisuudesta Överbyntie 182 kiinteistöllä 760/ /2013 Palvelutuotannon lautakunta 80 Vesihuoltopäällikkö on yhdessä käyttömestarin kanssa katselmoinut Ravalsin länsireunan vesihuollon rakentamisen yhteydessä poistettavan kasvillisuuden. Maanomistaja oli kutsuttuna paikalla. MRL 108 mukaan poistettavista puista ja kasvillisuudesta on maksettava korvaus maanomistajalle, kiinteistötunnus Kasvillisuuden korvausperusteena käytetään maanmittauslaitoksen lunastustoimituksia varten laadittuja kasvillisuuden korvaustaulukoita vuodelle Valmistelija: käyttömestari Kim Lindström, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - kustannusarviolaskelma, liite PatuL 2/ Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää, että kiinteistölle maksetaan korvaukset poistetuista puista sekä kasvillisuudesta liitteen mukaisesti yhteensä (alv. 0 %). Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi kiinteistö omistaja vesihuoltolaitoksen toimistosihteeri Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta / /2014 Palvelutuotannon lautakunta 81 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää kuntien käyttöön ja mahdollista lausuntoa varten tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille Lausunnot suunnitelmasta pyydetään lähettämään mennessä, jolloin ne voidaan ottaa huomioon laadittaessa seuraavia suunnitelmia. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnittelu Uudenmaan ELY-keskuksella on vahva rooli alueellisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Kirkkonummea koskeva Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on juuri valmistunut. Helsingin seudun alueella on HSL:n vetämä käynnissä käytännössä jatkuva liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessi (HLJ 2015). Ympäristöä säästävien liikkumistottumuksien tukeminen ja sujuvien kuljetusten ympärivuotinen turvaaminen ovat suunnitelmissa tärkeimpiä liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteita. Kirkkonummen kunta on osallisena sekä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa että HLJ-liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Joukkoliikenne Suomen joukkoliikennelainsäädäntö uudistui vuonna Muutos linja-autoliikenteen järjestämisessä alkaa asteittain, kun ensimmäiset siirtymäajan liikennöintisopimukset lakkaavat syysliikenteessä Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen, mutta Veikkolan linja-autoliikenne on ELY:n toimivallan piirissä. Joukkoliikenteen järjestäminen tukeutuu palvelutason määrittelyyn. Käytännössä kuntien ja valtion rahoitusresurssit määrittävät joukkoliikenteen palvelutason. Perusväylänpito Perusväylänpidon määrärahalla rahoitetaan koko tienpitoa yksittäisiä isoja kehittämisinvestointeja lukuun ottamatta. Päivittäisellä kunnossapidolla varmistetaan tieverkon päivittäinen liikennöitävyys. Ylläpidolla tarkoitetaan väylien jaksoittaista kunnossapitoa ja väylärakenteisen uusimista. Parantamisella tarkoitetaan väylien sellaista rakentamista, joilla parannetaan liikenneverkon palvelutasoa, toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta sekä vähennetään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia. Uudenmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon vuosittaisesta rahoituksesta tieverkon päivittäinen kunnossapito ja ylläpito vievät noin 90 %. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella kuntien panos maanteiden parantamisinvestointeihin on jo noin kaksin - kolminkertainen verrattuna ELY-keskuksen oman rahoitusosuuteen, jonka vuosittainen määrä painuu

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta suunnitelmakaudella selvästi alle 10 miljoonan euron. Näin parannuksia toteutetaan lähinnä kunnissa, joilla on varaa toimia hankkeen maksajina. HSL:n johdolla osaa HLJ-prosessia eri toimijoiden valmistelema MAL hankkeiden ohjelma tuo merkittävän lisän vuosien liikenneväylien parantamisen rahoitustasoon Helsingin seudulle. MAL-ohjelma painottaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimenpiteitä. Toisaalta tällöin Uudenmaan ELY-keskuksen mahdollisuudet tämän ohjelman ulkopuolisten tieverkon parantamishankkeiden toteuttamiseen ovat vähäiset. Suunnitelman vaikutukset Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteena on varmistaa tiestön päivittäinen liikennöitävyys ja tieverkon kunto, parantaa liikenneturvallisuutta, lisätä joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sovittaa yhteen maankäyttöä ja liikennettä sekä huolehtia elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä. Hyvien ja kannatettavien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit ovat riittämättömät. Päivittäisestä kunnossapidosta ei voida tinkiä, jotta liikenne sujuisi. Siten säästöt näkyvät etenkin väylien ylläpidossa ja parantamisessa ja tuntuvat teiden kunnossa. Nykyrahoituksella huonokuntoisten teiden osuus kasvaa jatkuvasti ja pitkällä tähtäimellä myös vilkkaiden teiden kunnon ylläpito vaarantuu. Suunnitelma löytyy internetistä osoitteesta > Valitse alue: Uusimaa (Planen hittar du på svenska på internetsidorna > Välj område: Nyland) Kirkkonummen kunnan lausunto: Liikennejärjestelmäsuunnittelu on yhä pitkäjänteisempää ja sitovampaa ja on erinomaista, että ELY-keskus on ottanut vahvan roolin liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Sen vuoksi kunnat osaavat paremmin arvioida millä perustella ja mistä lähtökohdista valtio rahoittaa hankkeita. Liikennejärjestelmäsuunnittelun myötä valtion eri viranomaisten ja kuntien ja valtion yhteishankkeet ovat seudullisesti käsiteltyjä ja priorisoituja. Liikennejärjestelmäsuunnittelun myötä seudun liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena yhteisten tavoitteiden pohjalta, mikä on järjestelmän kannalta välttämätöntä, resurssien ollessa rajallisia. Perusväylänpidon määrärahoilla on päällystetty useampi kohde ja parannettu tierakenteita Kirkkonummen alueella. Kunta pitää hyvänä, että kunnan maanteistä huolehditaan niukasta taloustilanteesta huolimatta. Tienpidon ja liikenteen suunnitelma pitää sisällään taulukon Uudenmaan ELY-keskuksen kiireellisimmiksi priorisoidut investointihankkeet suunnitelmakaudella MAL-ohjelmassa on kaksi Kirkkonummen alueella sijaitsevaa kevyen liikenteen järjestelyä koskevaa hanketta; Mt 1131 Haapajärvi-Veikkola jkp-tie (kustannusarvio 2,5 milj.) ja mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, paloasema-mt 1131 (kustannusarvio 1,8 milj). Hankkeista kunta toteaa, että mt 1131 Haapajärvi-Veikkola jkp-tie rakentamisen määrärahat on esitetty kunnan investointiohjelmassa vuodelle 2015 (kustannusjako 50/50). Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, paloasema-mt 1131 on käyty kustannusneuvotteluita, jonka mukaan rakentamissuunnittelu ja rakentamisen kustannusjako olisi 50/50. Molemmat hankkeet ovat kunnalle keskeisiä ja

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta kunta edellyttää, että ELY rahoittaa oman osuutensa esim. MAL-ohjelman kautta. Kunta ja ELY-keskus ovat yhteistyössä käynnistänyt mt (Volsintie) Myllykyläntie-Ingelsintie jkp-tie tiesuunnitelman laadinta. Kunta toivoo, että tiesuunnitelman valmistuttua hanketta jatketaan. Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa todetaan, että vastuu taajama-alueiden liikenneturvallisuudesta siirtyy enenevässä määrin kunnille. Kirkkonummen kunta pitää välttämättömänä, että vastuut taajama-alueiden liikenneturvallisuudesta siirtyvät kunnalle, vasta kun tiet asemakaavoituksen edetessä otetaan kaduiksi. Suunnitelmassa todetaan lisäksi, että vaikka nykyinen asenneilmasto on kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikennettä suosiva, näitä tukevia infrastruktuuritoimenpiteitä jää toteuttamatta ja kunnat ovat toimenpiteiden pääasiallisia rahoittajia. HSL:n kattava ja matkustajille edullinen joukkoliikenne on lisännyt joukkoliikenteen suosiota Kirkkonummella. Seurauksena kuntalaisten vaatimukset joukkoliikenteen infrastruktuuriin suhteen kasvavat. Joukkoliikenteen infrastruktuuri käsittää mm. pysäkkikatokset, kevyen liikenteen yhteydet pysäkille, reunakivellä korotetut pysäkit ja pysäkkien aikatauluinformaatio. Uudenmaan ELY-keskus ja kunta ovat tehneet yhteistyötä joukkoliikenteen toimintaedellytysten eteen. Maanteiden pysäkkikatoksia on parannettu ja selvitys Veikkolan pienet liikenneturvallisuus- ja joukkoliikennetoimenpiteet maantie 110:n alueella on valmistunut. Kunta edellyttää, että ELY omalta osaltaan sitoutuu selvityksessä esiin tulleisiin pieniin liikenneturvallisuus- ja joukkoliikennetoimenpiteisiin Veikkolan alueella. Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa todetaan, että melusuojauksia tehdään ainoastaan kehittämisinvestointien yhteydessä. Suunnitelmassa sanotaan, että pitkään melusuojausta odottaneilla asuinalueilla koetaan turhautumista ja tyytymättömyyttä, kun lupaukset meluhaittojen hillitsemisestä eivät toteudu. Kirkkonummen kunta muistuttaa, että Vt 1 Veikkolan taajaman melusuojauksen osalta on apulaisoikeuskanslerin huomautus, jonka mukaan ELY-keskuksen ja kunnan tulee edistää hanketta. Tiesuunnitelma Vt1 varustaminen meluesteillä Veikkolan kohdalla on valmistunut (kustannusarvio 6,6 milj. euroa josta kunnan osuus 25 %). Hankkeesta kunta toteaa, että Suonsyrjän asemakaavamuutoksen, josta on haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, tulee saada lainvoiman, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä. Logistista kilpailukykyä on parannettu nostamalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja. Uudistuksen täysimääräinen hyödyntäminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä tieverkolla. Kirkkonummen kunnan alueella on kaksi matalaa alikulkua. Kirkkonummen ja Masalan alikulkusillalla on rajoituksia. Kunta toivoo, että Uudenmaan ELY-keskus pystyy korjaamaan tilanteen. Uudenmaan ELY-keskuksen raportti Kt51 Kirkkonummen eritasoliittymän liikenteellinen selvitys valmistui vuonna Kt51 Kirkkonummen eritasoliittymän ongelmat ovat tiedossa ja kunta edellyttää, että eritasoliittymää parannetaan. Suomessa peruspalvelutason joukkoliikenteestä tingitään, vaikka tavoitteena on edistää joukkoliikenteen tarjontaa ja käyttöä. Kirkkonummen joukkoliikenteen tarjonta on kasvanut ja joukkoliikenteen suosio on noussut.

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kunnan joukkoliikenteen palvelutasoparannus johtuu kunnan omasta panostuksesta joukkoliikenteeseen. Kunta pitää erittäin valitettavana, että liikenneturvallisuuden myönteinen kehitys vaarantuu, kun säästötoimenpiteet ja tekemättä jäävät investoinnit jarruttavat turvallisuuskehitystä. Kunnan mielestä kansallisten kävely- ja pyöräilytavoitteiden toteutumista ei tueta riittävästi ja tavoitteet jäävät toteuttamatta tai ovat kokonaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden oman aktiivisuuden varassa. Kunta toivoo, että Uudenmaan ELY-keskus ei tingi joukkoliikenteen, liikenneturvallisuuden ja kävelyn ja pyöräilyn määrärahoista. Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ylva Wahlström, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy edellä olevan lausunnon Kirkkonummen kunnan lausunnoksi Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Mt1130 kevyen liikenteen väylä Lapinkylän kohdalla, suunnittelu- ja rakennuskustannusten jakaminen kunta / ELY-keskus 578/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 82 Mt1131 kevyen liikenteen väylän rakentaminen Lapinkylän kohdalle on yksi tärkeimmistä yleisen tien turvallisuutta parantavista hankkeista Kirkkonummella. Kohteesta on laadittu tiesuunnitelma. Ely-keskus on esittänyt kunnalle, että tiesuunnitelman jälkeen suunnittelua jatketaan välittömästi rakennussuunnittelulla. Kirkkonummen kunta ja Uudenmaan ELY-keskus pitivät neuvottelun , jossa ELY esitti rakennussuunnittelun ja rakentamisen kustannusjaoksi kunta 50 % ja ELY 50 %. Rakennussuunnittelun kustannusarvio on noin , josta kunnan osuus Tiesuunnitelmassa rakentamiskustannusarvioksi on arvioitu , josta kunnan osuus olisi ELY-keskus on ilmoittanut, että rakennussuunnittelu käynnistetään välittömästi syksyllä 2014, mikäli kunta suostuu esitettyyn kustannusjakoon 50 /50 suunnittelun ja rakentamisen kustannusten jakamisessa. Rakentamisen aikataulusta ei ole tietoa. Esitetään, että Kirkkonummen kunta suostuu esitettyyn kustannusjakoon rakennussuunnittelun ja rakentamisen osalta ja että hankkeeseen varataan budjetissa rakennussuunnittelua varten vuodelle Kunta osallistuu myös hankkeen rakennuskustannuksiin 50 % osuudella, kun hankkeen rakentaminen yhteisellä sopimuksella käynnistetään. Valmistelija: suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - Muistio Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen välisestä neuvotte-lusta yhteishankkeista, liite PatuL 3 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1. Kirkkonummen kunta hyväksyy Mt1130 kevyen liikenteen väylä Lapinkylän kohdalla, suunnittelu- ja rakennuskustannusten jakamisen periaatteen, jossa kunnan osuus 50 % ja ELY-keskuksen osuus 50 %. 2. varataan vuoden 2015 talousarviossa hankkeelle rakennussuunnittelua varten ja osallistua hankkeen rakennuskustannuksiin 50 % osuudella kun hankkeen rakentaminen yhteisellä sopimuksella käynnistetään.

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto koska asia valmistelua

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kirkkonummen kunnan katuluokitus ja suunnitteluperiaatteet 476/ /2013 Palvelutuotannon lautakunta 83 Yhdyskuntatekniikan toimiala on laatinut kunnan katujen suunnitteluun yleiset suunnitteluohjeet ja periaatteet. Yhtenäiset ohjeet helpottavat jatkossa kunnan eri alueiden tulevaa katusuunnittelua sekä kuntalaisten liikennemerkki- ja liikenneturvallisuusaloitteiden tasapuolista käsittelyä. Ohjeet perustuvat kunnan kaduille tehtävään katuluokitukseen, jossa erityyppisille kaduille ohjeistetaan mm. ajohidasteiden käyttö ja pysäköimisen järjestäminen. Valmistelijat: liikennesuunnitteluinsinööri Ylva Wahlström, puh , ja suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - katuluokituksen ja suunnittelun periaatteet -taulukko, liite PatuL 4 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää hyväksyä Kirkkonummen kunnan katuluokituksen ja suunnittelun periaatteet, jotka ohjeistavat soveltuvin osin suunnittelua ja liikenneturvallisuuden parantamista asemakaava-alueilla. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Asemapuiston asemakaava-alueen katu-, vesihuolto ja siltasuunnittelu, konsultin valinta 174/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 84 Yhdyskuntatekniikan toimiala on lähettänyt tarjouspyynnön sekä lisäkirjeen ja lisäkirjeen Asemapuiston asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelusta kolmelle kunnan puitesopimuskumppanille Pöyry Finland Oy:lle, Ramboll Oy:lle ja WSP Finland Oy:lle. Tarjoukseen kuului asemakaavoituksen yhteydessä laaditun yleissuunnitelman mukaisten ratkaisujen alikulkusillan yleissuunnitelmien sekä katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen. Hanke tullaan rakentamaan kahdessa vaiheessa, jossa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan osa alueen kaduista, puistoista ja vesihuollosta ja toisessa vaiheessa Asemankaaren alikulkusilta sekä loput kaduista, puistoista ja vesihuollosta. Tarjous tuli jättää mennessä. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy. Suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen on tarkastanut saadut tarjoukset ja todennut, että ne vastaavat tarjouspyyntöä. Tarjousten yhteenveto: Ramboll Finland Oy, enimmäishinta ,90, ALV 0 % WSP Finland Oy, enimmäishinta ,00, ALV 0 % Valmistelija: suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 valita Asemanpuiston asemakaava-alueen katu-, vesihuolto- ja siltasuunnittelun konsultiksi Rambol Finland Oy:n halvimman puitesopimustarjouksen mukaisesti enimmäishinnan perusteella hintaan ,90, alv 0 %. Tarjoushintaa ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Rambol Finland Oy WSP Finland Oy

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Muutoksenhakuohje hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja/tai valitus markkinaoikeuteen

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Mt1191 Upinniementien suojatien rakentaminen paloaseman kohdalle 646/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 85 Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on varattu euroa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Palvelutuotannon lautakunta on hyväksynyt vuonna 2014 suunniteltavat ja rakennettavat kohteet. Esitettyjen kohteiden kustannusarvio yhteensä oli n Uudenmaan ELY-keskukselta saadun lausunnon mukaan mt1191 Upinniementielle mahdollista toteuttaa tietyin ehdoin paloaseman kohdalle suunniteltu liikennevaloilla toimiva suojatie. Suojatien suunnitelma on päivitetty palvelutuotannon lautakunnan päätöksen mukaisesti. Suojatien rakentamisen kokonaiskustannusarvio liikennevaloineen on n (alv 0%). Kohteen toteuttamista varten oli varattu vuodelle Esitetään, että paloaseman suojatie rakennetaan liikenneturvallisuusmäärärahoilla vuonna 2015 ja että vuoden 2014 liikenneturvallisuusmäärärahoista jäävällä eurolla suunnitellaan ja mahdollisesti rakennetaan Veikkolassa sijaitsevan Lamminpääntien kevyen liikenteen väylän alkuosan puuttuva osuus Mt110 Turuntielle. Puuttuva osuus sijaitsee Uudenmaan ELY-keskuksen maantiealueella, minkä takia kohteen vastuutahosta on neuvoteltava Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Kohde on rakennettava kunnan toimesta. Valmistelijat: liikennesuunnitteluinsinööri Ylva Wahlström, puh ja suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liitteet: - Asemapiirustus, 1956_7, liite PatuL 5 / Asemapiirustus liikennevalot, 1956_1, liite PatuL 6 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 rakennetaan mt1191:lle Upinniementielle, paloaseman kohdalle liikennevaloilla toimiva suojatie vuonna 2015 liikenneturvallisuusmäärärahoilla 2 vuoden 2014 liikenneturvallisuusmäärärahoista eurolla suunnitellaan ja mahdollisesti rakennetaan Lamminpääntien varrelle kevyen liikenteen väylän alkuosan puuttuva osuus Turuntielle.

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kt 51:n eteläpuolisen alueen kunnallistekniikan aluehoitourakka vuosina sekä optiona vuosina , urakoitsijan valinta 844/ /2012 Palvelutuotannon lautakunta 86 Kt 51:n eteläpuolisen alueen kunnossapitotyöt on hoidettu alueurakkana vuodesta 2011 lähtien. Aluehoitourakka päättyi keväällä Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala on pyytänyt tarjoukset klo mennessä em. aluehoitourakasa. Kyseessä on EU kynnysarvon ylittävä palveluhankinta ja hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA- kanavassa Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Lemminkäinen Infra Oy, Oy Göran Hagelberg Ab, Viherpalvelut Hyvönen Oy, VRJ-Service Oy ja YIT Rakennus Oy. Kunnossapitopäällikkö on tarkastanut ja vertaillut annetut tarjoukset liitteineen ja toteaa, että kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, tarjoajat täyttävät asetetut kelpoisuusehdot, tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia ja eroavat toisistaan vain tarjoushinnan perusteella. Halvimman tarjouksen jätti Viherpalvelut Hyvönen Oy, , alv 0 %. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijaksi valitaan halvin tarjoaja, jonka tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja joka täyttää asetetut kelpoisuusehdot. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelija: kunnossapitopäällikkö Hans-Eric Sjöblom, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - tarjousvertailu, liite PatuL 7/ Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 valita Kt 51:n eteläpuolisen alueen katu- ja viheralueiden, jääkentän sekä kiinteistöjen pihojen ylläpidon aluehoitourakan suorittajaksi ajalle halvimman hinnan perusteella Viherpalvelut Hyvönen Oy:n hintaan , alv 0 % 2 todeta, että hankinta on kuntaa sitova ja hankintasopimus allekirjoitetaan

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Konsernijaosto Aika 19.09.2016 klo 17:04-19:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Harinen Ari puheenjohtaja Sjölund Thorolf

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Eerikinkartanon johtokunta Aika 27.09.2016 klo 18:00-18:40 Paikka Eerikinkartano, Eerikinkartanontie 164, Veikkola Läsnäolijat Piironen Marjokaisa puheenjohtaja Kämpe-Hellenius

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2014: Kirkkonummen joukkoliikenteen palvelukyvyn, sujuvuuden ja turvallisuuden arviointi kokonaisuutena

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2014: Kirkkonummen joukkoliikenteen palvelukyvyn, sujuvuuden ja turvallisuuden arviointi kokonaisuutena Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27 23.04.2015 Kunnanhallitus 183 25.05.2015 Kunnanvaltuusto 70 15.06.2015 Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2014: Kirkkonummen joukkoliikenteen palvelukyvyn, sujuvuuden ja

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1 Aika 16.01.2017 klo 17:00 Paikka Kokoushuone Ervasti Lisätietoja Osallistujat Läsnä Harinen Ari puheenjohtaja Sjölund Thorolf varapuheenjohtaja Hakapää Minna Hedberg

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1 Aika 16.10.2015 klo 14:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnä Piironen Marjokaisa puheenjohtaja Kämpe-Hellenius Jerri

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2013, Veikkolan koulun kentän jäädyttäminen ja pulkkamäki Veikkolan urheilupuistoon

Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2013, Veikkolan koulun kentän jäädyttäminen ja pulkkamäki Veikkolan urheilupuistoon Kunnanhallitus 509 0.1.013 Kunnanvaltuusto 171 19.1.013 Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/013, Veikkolan koulun kentän jäädyttäminen ja pulkkamäki Veikkolan urheilupuistoon 31/10.03.01.03/013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 3..03 tiedote (6) 0.5.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 0.5.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 18.45 Isonkyrön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Vuorenmäen koulun ja päiväkodin B-osan yläpohjan ja vesikaton korjaustyön teettäminen lisätyönä; määrärahan osoittaminen hankkeelle

Vuorenmäen koulun ja päiväkodin B-osan yläpohjan ja vesikaton korjaustyön teettäminen lisätyönä; määrärahan osoittaminen hankkeelle Palvelutuotannon lautakunta 114 31.10.2013 Kunnanhallitus 475 18.11.2013 Kunnanvaltuusto 163 19.12.2013 Vuorenmäen koulun ja päiväkodin B-osan yläpohjan ja vesikaton korjaustyön teettäminen lisätyönä;

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2 Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Kaupunginhallitus 178 11.5.2015 100 Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone I TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010 Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 10.03.2016 klo 17:00-18:30 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoushuone Kajanus Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki

Lisätiedot

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II Perusturvalautakunta 8 0.0.05 Kunnanhallitus 344 0..05 Hyvinvointikeskushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv) 50/0.03.0.0/0 Perusturvalautakunta 0.0.05 8 Kunnanvaltuusto päätti 4.4.04 34 jatkaa

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan johtaja. Päätökset 28 ja 30 / 2016 Ravitsemistyöntekijän palkkaaminen, vakanssi ja

Yhdyskuntatekniikan johtaja. Päätökset 28 ja 30 / 2016 Ravitsemistyöntekijän palkkaaminen, vakanssi ja Palvelutuotannon lautakunta 34 28.04.2016 Valvottavat viranhaltijapäätökset ja tiedoksi tulevat asiat Palvelutuotannon lautakunta 28.04.2016 34 Palvelutuotannon lautakunnalle saatetaan valvottavaksi ja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.10.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 10.10.2014 Nro 7/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 20.06.2016 klo 17:30-18:22 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 19.01.2017 klo 17:30-18:50 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Lumme, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 Tekninen lautakunta Nro 5/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19.6.2013 klo 17 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 04.11.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kokoushuone Hermanni, kunnantalo 4 krs. Läsnäolijat Hakapää Minna puheenjohtaja Gerkman Mikael jäsen Lundqvist

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (5) 2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

klo :50. Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina Sihto Jouni Penttinen Jaana Konivuori, 77 lähtien

klo :50. Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina Sihto Jouni Penttinen Jaana Konivuori, 77 lähtien KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2012 Tekninen lautakunta 22.11.2012 Sivu 91 KOKOUSAIKA 22.11.2012 klo 16.00 17:50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 17.10.2013 klo 17 18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset Kunnanhallitus 188 13.06.2016 Kunnanhallitus 250 22.08.2016 Vastaus kuntalaisaloitteeseen Finnsbackan päiväkodin säilyttäminen Kirkkonummen keskustassa (kv) 264/05.10.00/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 31.1.2013 tiedote 1 (5) 14.10.2013 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 14.10.2013 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot