Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Aika klo 16:30-20:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Hartikainen Sanna varapuheenjohtaja toimi kokouksen puheenjohtajana Ahlsten Erkki jäsen Björkqvist Eja jäsen Kreus Harri jäsen Lappalainen Silja jäsen Strandberg Ove jäsen saapui klo käsittelyn aikana ja poistui klo käsittelyn jälkeen Kivelä Jani Juhani varajäsen Miilukangas Janne varajäsen Maija Lounamaa varajäsen Risto Konttinen varajäsen Tuula Koskela varajäsen Muut läsnäolijat Adlercreutz Anders kunnanhallituksen edustaja Tirkkonen Jari toimialajohtaja, esittelijä Häkkinen Raili hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Vartiainen Eero kuntatekniikkapäällikkö Köykkä Jarno vs. vesihuoltopäällikkö poistui klo käsittelyn jälkeen Kylmänen Suvi suunnitteluinsinööri poistui klo käsittelyn jälkeen Wahlström Ylva liikennesuunnitteluinsinööri poistui klo käsittelyn jälkeen Nylund Hanne rakennuttajainsinööri poistui klo käsittelyn jälkeen Poissa Gellin Jens puheenjohtaja Almqvist Rasmus jäsen Siren-Hujanen Linda jäsen Seppänen Tarja jäsen Kuittinen Heidi jäsen Allekirjoitukset Sanna Hartikainen puheenjohtaja Raili Häkkinen pöytäkirjanpitäjä

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Janne Miilukangas pöytäkirjantarkastaja Harri Kreus pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Yhdyskuntatekniikan toimistossa Raili Häkkinen pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 78 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 6 79 Anomus vesihuoltolaitoksen asiakkaan nro vesimaksun lykkäämisestä 8 80 Korvaukset maanomistajalle kasvillisuudesta Överbyntie 182 kiinteistöllä 9 81 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Mt1130 kevyen liikenteen väylä Lapinkylän kohdalla, suunnittelu- ja rakennuskustannusten jakaminen kunta / ELY-keskus Kirkkonummen kunnan katuluokitus ja suunnitteluperiaatteet Asemapuiston asemakaava-alueen katu-, vesihuolto ja siltasuunnittelu, konsultin valinta Mt1191 Upinniementien suojatien rakentaminen paloaseman kohdalle Kt 51:n eteläpuolisen alueen kunnallistekniikan aluehoitourakka vuosina sekä optiona vuosina , urakoitsijan valinta Finnsbackan päiväkodin tilannekatsaus ja päiväkodin korvaava rakennus Palvelutuotannon lautakunnan lausunto Masalan koulun liikuntasalin, ruokasalin ja keittiön uudisrakennuksen tarveselvityksestä Talkooavustusten jakoperusteet ja avustuksen kohdentuminen Valtuustoaloite nro 25/2009; Sähköautojen lataustolppia Kirkkonummelle Valtuustoaloite nro 15/2010; Keskustan liikennejärjestelyt toimiviksi Valtuustoaloite nro 3/2011; Suojatien korotus Testamenttitien ja Eerikinkartanontien risteyksen alueella Vahingonkorvaus maanomistajalle kasvillisuuden rikkoutumisesta Vahingonkorvausvaatimus auton rikkoutumisen johdosta Veikkolassa Yhdyskuntatekniikan toimialan johtosäännön mukaisen päätös- ja toimivallan siirtäminen viranhaltijalle, asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset Valvottavat viranhaltijapäätökset ja tiedoksi tulevat asiat 43

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Palvelutuotannon lautakunta 76 Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin. Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä: - Eero Vartiainen - Suvi Kylmänen - Hanne Nylund - Ylva Wahlström - Jarno Köykkä

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Palvelutuotannon lautakunta 77 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona Päätös Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janne Miilukankaan ja Harri Kreusin. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 760/ /2013 Palvelutuotannon lautakunta 78 Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa laitoksen investoinnit ja käyttökustannukset. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja jaostot päättävät toimialallaan, kunnanvaltuuston päättämien yleisten ja kunnanhallituksen mahdollisesti päättämien yksityiskohtaisten perusteiden puitteissa, kunnan perimistä julkis- ja yksityisoikeudellisista maksuista. Vesihuoltolaitoksen taksa sisältää liittymismaksun, perusmaksun ja käyttömaksun. Kunnanvaltuusto on päättänyt vesihuoltolaitoksen maksujen yleisistä perusteista. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuilla katetaan laitoksen investointimenot. Liittymismaksuilla katettavia investointeja ovat vesihuoltolaitoksen kustantamat laitos- ja verkostorakennusinvestoinnit. Käyttö- ja perusmaksuilla katetaan laitoksen käyttökulut, poistot ja korot. Kunnanvaltuusto on päättänyt taksan täydentämisestä pysäköintirakennusten, miehittämättömien polttoaineiden jakeluasemien ja kesäveden vesipostien osalta. Vesihuoltomaksujen korotusehdotukset ovat seuraavat: Veden- ja jäteveden käyttömaksut 3 % Veden- ja jäteveden perusmaksut 3 % Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut 5 % Uudet taksat ehdotetaan tulevan voimaan alkaen. Taksaehdotus on liitteenä. Näillä korotusehdotuksilla varaudutaan kustannusten nousuun sekä katetaan tulevia vesihuoltolaitoksen investointeja. Valmistelija: vs. vesihuoltopäällikkö Jarno Köykkä, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - vesihuoltolaitoksen taksaehdotus, liite PatuL 1/ Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää korotta vesihuoltolaitoksen taksoja seuraavasti: Veden- ja jäteveden käyttömaksut 3 % Veden- ja jäteveden perusmaksut 3 % Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut 5 % Uudet taksat tulevat voimaan alkaen.

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi vesihuoltolaitoksen toimistosihteeri Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Anomus vesihuoltolaitoksen asiakkaan nro vesimaksun lykkäämisestä 760/ /2013 Palvelutuotannon lautakunta 79 Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt, että yli kolmen kuukauden maksuajoista päättää palvelutuotannon lautakunta (palvelutuotannon lautakunta 55/2013). Vesihuoltolaitoksen asiakas on pyytänyt maksuaikaa ja laatinut maksusuunnitelman laskusta nro Maksuaika ylittää kolme kuukautta. Valmistelija: vs. vesihuoltopäällikkö Jarno Köykkä, , Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta myöntää anomuksen mukaisen lykkäyksen asiakkaan laatiman maksusuunnitelman mukaisesti. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi ko. asiakas vesihuoltolaitoksen toimistosihteeri Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Korvaukset maanomistajalle kasvillisuudesta Överbyntie 182 kiinteistöllä 760/ /2013 Palvelutuotannon lautakunta 80 Vesihuoltopäällikkö on yhdessä käyttömestarin kanssa katselmoinut Ravalsin länsireunan vesihuollon rakentamisen yhteydessä poistettavan kasvillisuuden. Maanomistaja oli kutsuttuna paikalla. MRL 108 mukaan poistettavista puista ja kasvillisuudesta on maksettava korvaus maanomistajalle, kiinteistötunnus Kasvillisuuden korvausperusteena käytetään maanmittauslaitoksen lunastustoimituksia varten laadittuja kasvillisuuden korvaustaulukoita vuodelle Valmistelija: käyttömestari Kim Lindström, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - kustannusarviolaskelma, liite PatuL 2/ Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää, että kiinteistölle maksetaan korvaukset poistetuista puista sekä kasvillisuudesta liitteen mukaisesti yhteensä (alv. 0 %). Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi kiinteistö omistaja vesihuoltolaitoksen toimistosihteeri Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta / /2014 Palvelutuotannon lautakunta 81 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää kuntien käyttöön ja mahdollista lausuntoa varten tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille Lausunnot suunnitelmasta pyydetään lähettämään mennessä, jolloin ne voidaan ottaa huomioon laadittaessa seuraavia suunnitelmia. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnittelu Uudenmaan ELY-keskuksella on vahva rooli alueellisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Kirkkonummea koskeva Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on juuri valmistunut. Helsingin seudun alueella on HSL:n vetämä käynnissä käytännössä jatkuva liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessi (HLJ 2015). Ympäristöä säästävien liikkumistottumuksien tukeminen ja sujuvien kuljetusten ympärivuotinen turvaaminen ovat suunnitelmissa tärkeimpiä liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteita. Kirkkonummen kunta on osallisena sekä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa että HLJ-liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Joukkoliikenne Suomen joukkoliikennelainsäädäntö uudistui vuonna Muutos linja-autoliikenteen järjestämisessä alkaa asteittain, kun ensimmäiset siirtymäajan liikennöintisopimukset lakkaavat syysliikenteessä Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen, mutta Veikkolan linja-autoliikenne on ELY:n toimivallan piirissä. Joukkoliikenteen järjestäminen tukeutuu palvelutason määrittelyyn. Käytännössä kuntien ja valtion rahoitusresurssit määrittävät joukkoliikenteen palvelutason. Perusväylänpito Perusväylänpidon määrärahalla rahoitetaan koko tienpitoa yksittäisiä isoja kehittämisinvestointeja lukuun ottamatta. Päivittäisellä kunnossapidolla varmistetaan tieverkon päivittäinen liikennöitävyys. Ylläpidolla tarkoitetaan väylien jaksoittaista kunnossapitoa ja väylärakenteisen uusimista. Parantamisella tarkoitetaan väylien sellaista rakentamista, joilla parannetaan liikenneverkon palvelutasoa, toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta sekä vähennetään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia. Uudenmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon vuosittaisesta rahoituksesta tieverkon päivittäinen kunnossapito ja ylläpito vievät noin 90 %. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella kuntien panos maanteiden parantamisinvestointeihin on jo noin kaksin - kolminkertainen verrattuna ELY-keskuksen oman rahoitusosuuteen, jonka vuosittainen määrä painuu

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta suunnitelmakaudella selvästi alle 10 miljoonan euron. Näin parannuksia toteutetaan lähinnä kunnissa, joilla on varaa toimia hankkeen maksajina. HSL:n johdolla osaa HLJ-prosessia eri toimijoiden valmistelema MAL hankkeiden ohjelma tuo merkittävän lisän vuosien liikenneväylien parantamisen rahoitustasoon Helsingin seudulle. MAL-ohjelma painottaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimenpiteitä. Toisaalta tällöin Uudenmaan ELY-keskuksen mahdollisuudet tämän ohjelman ulkopuolisten tieverkon parantamishankkeiden toteuttamiseen ovat vähäiset. Suunnitelman vaikutukset Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteena on varmistaa tiestön päivittäinen liikennöitävyys ja tieverkon kunto, parantaa liikenneturvallisuutta, lisätä joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sovittaa yhteen maankäyttöä ja liikennettä sekä huolehtia elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä. Hyvien ja kannatettavien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit ovat riittämättömät. Päivittäisestä kunnossapidosta ei voida tinkiä, jotta liikenne sujuisi. Siten säästöt näkyvät etenkin väylien ylläpidossa ja parantamisessa ja tuntuvat teiden kunnossa. Nykyrahoituksella huonokuntoisten teiden osuus kasvaa jatkuvasti ja pitkällä tähtäimellä myös vilkkaiden teiden kunnon ylläpito vaarantuu. Suunnitelma löytyy internetistä osoitteesta > Valitse alue: Uusimaa (Planen hittar du på svenska på internetsidorna > Välj område: Nyland) Kirkkonummen kunnan lausunto: Liikennejärjestelmäsuunnittelu on yhä pitkäjänteisempää ja sitovampaa ja on erinomaista, että ELY-keskus on ottanut vahvan roolin liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Sen vuoksi kunnat osaavat paremmin arvioida millä perustella ja mistä lähtökohdista valtio rahoittaa hankkeita. Liikennejärjestelmäsuunnittelun myötä valtion eri viranomaisten ja kuntien ja valtion yhteishankkeet ovat seudullisesti käsiteltyjä ja priorisoituja. Liikennejärjestelmäsuunnittelun myötä seudun liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena yhteisten tavoitteiden pohjalta, mikä on järjestelmän kannalta välttämätöntä, resurssien ollessa rajallisia. Perusväylänpidon määrärahoilla on päällystetty useampi kohde ja parannettu tierakenteita Kirkkonummen alueella. Kunta pitää hyvänä, että kunnan maanteistä huolehditaan niukasta taloustilanteesta huolimatta. Tienpidon ja liikenteen suunnitelma pitää sisällään taulukon Uudenmaan ELY-keskuksen kiireellisimmiksi priorisoidut investointihankkeet suunnitelmakaudella MAL-ohjelmassa on kaksi Kirkkonummen alueella sijaitsevaa kevyen liikenteen järjestelyä koskevaa hanketta; Mt 1131 Haapajärvi-Veikkola jkp-tie (kustannusarvio 2,5 milj.) ja mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, paloasema-mt 1131 (kustannusarvio 1,8 milj). Hankkeista kunta toteaa, että mt 1131 Haapajärvi-Veikkola jkp-tie rakentamisen määrärahat on esitetty kunnan investointiohjelmassa vuodelle 2015 (kustannusjako 50/50). Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, paloasema-mt 1131 on käyty kustannusneuvotteluita, jonka mukaan rakentamissuunnittelu ja rakentamisen kustannusjako olisi 50/50. Molemmat hankkeet ovat kunnalle keskeisiä ja

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta kunta edellyttää, että ELY rahoittaa oman osuutensa esim. MAL-ohjelman kautta. Kunta ja ELY-keskus ovat yhteistyössä käynnistänyt mt (Volsintie) Myllykyläntie-Ingelsintie jkp-tie tiesuunnitelman laadinta. Kunta toivoo, että tiesuunnitelman valmistuttua hanketta jatketaan. Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa todetaan, että vastuu taajama-alueiden liikenneturvallisuudesta siirtyy enenevässä määrin kunnille. Kirkkonummen kunta pitää välttämättömänä, että vastuut taajama-alueiden liikenneturvallisuudesta siirtyvät kunnalle, vasta kun tiet asemakaavoituksen edetessä otetaan kaduiksi. Suunnitelmassa todetaan lisäksi, että vaikka nykyinen asenneilmasto on kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikennettä suosiva, näitä tukevia infrastruktuuritoimenpiteitä jää toteuttamatta ja kunnat ovat toimenpiteiden pääasiallisia rahoittajia. HSL:n kattava ja matkustajille edullinen joukkoliikenne on lisännyt joukkoliikenteen suosiota Kirkkonummella. Seurauksena kuntalaisten vaatimukset joukkoliikenteen infrastruktuuriin suhteen kasvavat. Joukkoliikenteen infrastruktuuri käsittää mm. pysäkkikatokset, kevyen liikenteen yhteydet pysäkille, reunakivellä korotetut pysäkit ja pysäkkien aikatauluinformaatio. Uudenmaan ELY-keskus ja kunta ovat tehneet yhteistyötä joukkoliikenteen toimintaedellytysten eteen. Maanteiden pysäkkikatoksia on parannettu ja selvitys Veikkolan pienet liikenneturvallisuus- ja joukkoliikennetoimenpiteet maantie 110:n alueella on valmistunut. Kunta edellyttää, että ELY omalta osaltaan sitoutuu selvityksessä esiin tulleisiin pieniin liikenneturvallisuus- ja joukkoliikennetoimenpiteisiin Veikkolan alueella. Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa todetaan, että melusuojauksia tehdään ainoastaan kehittämisinvestointien yhteydessä. Suunnitelmassa sanotaan, että pitkään melusuojausta odottaneilla asuinalueilla koetaan turhautumista ja tyytymättömyyttä, kun lupaukset meluhaittojen hillitsemisestä eivät toteudu. Kirkkonummen kunta muistuttaa, että Vt 1 Veikkolan taajaman melusuojauksen osalta on apulaisoikeuskanslerin huomautus, jonka mukaan ELY-keskuksen ja kunnan tulee edistää hanketta. Tiesuunnitelma Vt1 varustaminen meluesteillä Veikkolan kohdalla on valmistunut (kustannusarvio 6,6 milj. euroa josta kunnan osuus 25 %). Hankkeesta kunta toteaa, että Suonsyrjän asemakaavamuutoksen, josta on haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, tulee saada lainvoiman, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä. Logistista kilpailukykyä on parannettu nostamalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja. Uudistuksen täysimääräinen hyödyntäminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä tieverkolla. Kirkkonummen kunnan alueella on kaksi matalaa alikulkua. Kirkkonummen ja Masalan alikulkusillalla on rajoituksia. Kunta toivoo, että Uudenmaan ELY-keskus pystyy korjaamaan tilanteen. Uudenmaan ELY-keskuksen raportti Kt51 Kirkkonummen eritasoliittymän liikenteellinen selvitys valmistui vuonna Kt51 Kirkkonummen eritasoliittymän ongelmat ovat tiedossa ja kunta edellyttää, että eritasoliittymää parannetaan. Suomessa peruspalvelutason joukkoliikenteestä tingitään, vaikka tavoitteena on edistää joukkoliikenteen tarjontaa ja käyttöä. Kirkkonummen joukkoliikenteen tarjonta on kasvanut ja joukkoliikenteen suosio on noussut.

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kunnan joukkoliikenteen palvelutasoparannus johtuu kunnan omasta panostuksesta joukkoliikenteeseen. Kunta pitää erittäin valitettavana, että liikenneturvallisuuden myönteinen kehitys vaarantuu, kun säästötoimenpiteet ja tekemättä jäävät investoinnit jarruttavat turvallisuuskehitystä. Kunnan mielestä kansallisten kävely- ja pyöräilytavoitteiden toteutumista ei tueta riittävästi ja tavoitteet jäävät toteuttamatta tai ovat kokonaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden oman aktiivisuuden varassa. Kunta toivoo, että Uudenmaan ELY-keskus ei tingi joukkoliikenteen, liikenneturvallisuuden ja kävelyn ja pyöräilyn määrärahoista. Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ylva Wahlström, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy edellä olevan lausunnon Kirkkonummen kunnan lausunnoksi Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Mt1130 kevyen liikenteen väylä Lapinkylän kohdalla, suunnittelu- ja rakennuskustannusten jakaminen kunta / ELY-keskus 578/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 82 Mt1131 kevyen liikenteen väylän rakentaminen Lapinkylän kohdalle on yksi tärkeimmistä yleisen tien turvallisuutta parantavista hankkeista Kirkkonummella. Kohteesta on laadittu tiesuunnitelma. Ely-keskus on esittänyt kunnalle, että tiesuunnitelman jälkeen suunnittelua jatketaan välittömästi rakennussuunnittelulla. Kirkkonummen kunta ja Uudenmaan ELY-keskus pitivät neuvottelun , jossa ELY esitti rakennussuunnittelun ja rakentamisen kustannusjaoksi kunta 50 % ja ELY 50 %. Rakennussuunnittelun kustannusarvio on noin , josta kunnan osuus Tiesuunnitelmassa rakentamiskustannusarvioksi on arvioitu , josta kunnan osuus olisi ELY-keskus on ilmoittanut, että rakennussuunnittelu käynnistetään välittömästi syksyllä 2014, mikäli kunta suostuu esitettyyn kustannusjakoon 50 /50 suunnittelun ja rakentamisen kustannusten jakamisessa. Rakentamisen aikataulusta ei ole tietoa. Esitetään, että Kirkkonummen kunta suostuu esitettyyn kustannusjakoon rakennussuunnittelun ja rakentamisen osalta ja että hankkeeseen varataan budjetissa rakennussuunnittelua varten vuodelle Kunta osallistuu myös hankkeen rakennuskustannuksiin 50 % osuudella, kun hankkeen rakentaminen yhteisellä sopimuksella käynnistetään. Valmistelija: suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - Muistio Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen välisestä neuvotte-lusta yhteishankkeista, liite PatuL 3 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1. Kirkkonummen kunta hyväksyy Mt1130 kevyen liikenteen väylä Lapinkylän kohdalla, suunnittelu- ja rakennuskustannusten jakamisen periaatteen, jossa kunnan osuus 50 % ja ELY-keskuksen osuus 50 %. 2. varataan vuoden 2015 talousarviossa hankkeelle rakennussuunnittelua varten ja osallistua hankkeen rakennuskustannuksiin 50 % osuudella kun hankkeen rakentaminen yhteisellä sopimuksella käynnistetään.

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto koska asia valmistelua

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kirkkonummen kunnan katuluokitus ja suunnitteluperiaatteet 476/ /2013 Palvelutuotannon lautakunta 83 Yhdyskuntatekniikan toimiala on laatinut kunnan katujen suunnitteluun yleiset suunnitteluohjeet ja periaatteet. Yhtenäiset ohjeet helpottavat jatkossa kunnan eri alueiden tulevaa katusuunnittelua sekä kuntalaisten liikennemerkki- ja liikenneturvallisuusaloitteiden tasapuolista käsittelyä. Ohjeet perustuvat kunnan kaduille tehtävään katuluokitukseen, jossa erityyppisille kaduille ohjeistetaan mm. ajohidasteiden käyttö ja pysäköimisen järjestäminen. Valmistelijat: liikennesuunnitteluinsinööri Ylva Wahlström, puh , ja suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - katuluokituksen ja suunnittelun periaatteet -taulukko, liite PatuL 4 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää hyväksyä Kirkkonummen kunnan katuluokituksen ja suunnittelun periaatteet, jotka ohjeistavat soveltuvin osin suunnittelua ja liikenneturvallisuuden parantamista asemakaava-alueilla. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Asemapuiston asemakaava-alueen katu-, vesihuolto ja siltasuunnittelu, konsultin valinta 174/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 84 Yhdyskuntatekniikan toimiala on lähettänyt tarjouspyynnön sekä lisäkirjeen ja lisäkirjeen Asemapuiston asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelusta kolmelle kunnan puitesopimuskumppanille Pöyry Finland Oy:lle, Ramboll Oy:lle ja WSP Finland Oy:lle. Tarjoukseen kuului asemakaavoituksen yhteydessä laaditun yleissuunnitelman mukaisten ratkaisujen alikulkusillan yleissuunnitelmien sekä katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen. Hanke tullaan rakentamaan kahdessa vaiheessa, jossa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan osa alueen kaduista, puistoista ja vesihuollosta ja toisessa vaiheessa Asemankaaren alikulkusilta sekä loput kaduista, puistoista ja vesihuollosta. Tarjous tuli jättää mennessä. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy. Suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen on tarkastanut saadut tarjoukset ja todennut, että ne vastaavat tarjouspyyntöä. Tarjousten yhteenveto: Ramboll Finland Oy, enimmäishinta ,90, ALV 0 % WSP Finland Oy, enimmäishinta ,00, ALV 0 % Valmistelija: suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 valita Asemanpuiston asemakaava-alueen katu-, vesihuolto- ja siltasuunnittelun konsultiksi Rambol Finland Oy:n halvimman puitesopimustarjouksen mukaisesti enimmäishinnan perusteella hintaan ,90, alv 0 %. Tarjoushintaa ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Rambol Finland Oy WSP Finland Oy

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Muutoksenhakuohje hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja/tai valitus markkinaoikeuteen

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Mt1191 Upinniementien suojatien rakentaminen paloaseman kohdalle 646/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 85 Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on varattu euroa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Palvelutuotannon lautakunta on hyväksynyt vuonna 2014 suunniteltavat ja rakennettavat kohteet. Esitettyjen kohteiden kustannusarvio yhteensä oli n Uudenmaan ELY-keskukselta saadun lausunnon mukaan mt1191 Upinniementielle mahdollista toteuttaa tietyin ehdoin paloaseman kohdalle suunniteltu liikennevaloilla toimiva suojatie. Suojatien suunnitelma on päivitetty palvelutuotannon lautakunnan päätöksen mukaisesti. Suojatien rakentamisen kokonaiskustannusarvio liikennevaloineen on n (alv 0%). Kohteen toteuttamista varten oli varattu vuodelle Esitetään, että paloaseman suojatie rakennetaan liikenneturvallisuusmäärärahoilla vuonna 2015 ja että vuoden 2014 liikenneturvallisuusmäärärahoista jäävällä eurolla suunnitellaan ja mahdollisesti rakennetaan Veikkolassa sijaitsevan Lamminpääntien kevyen liikenteen väylän alkuosan puuttuva osuus Mt110 Turuntielle. Puuttuva osuus sijaitsee Uudenmaan ELY-keskuksen maantiealueella, minkä takia kohteen vastuutahosta on neuvoteltava Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Kohde on rakennettava kunnan toimesta. Valmistelijat: liikennesuunnitteluinsinööri Ylva Wahlström, puh ja suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liitteet: - Asemapiirustus, 1956_7, liite PatuL 5 / Asemapiirustus liikennevalot, 1956_1, liite PatuL 6 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 rakennetaan mt1191:lle Upinniementielle, paloaseman kohdalle liikennevaloilla toimiva suojatie vuonna 2015 liikenneturvallisuusmäärärahoilla 2 vuoden 2014 liikenneturvallisuusmäärärahoista eurolla suunnitellaan ja mahdollisesti rakennetaan Lamminpääntien varrelle kevyen liikenteen väylän alkuosan puuttuva osuus Turuntielle.

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Palvelutuotannon lautakunta Kt 51:n eteläpuolisen alueen kunnallistekniikan aluehoitourakka vuosina sekä optiona vuosina , urakoitsijan valinta 844/ /2012 Palvelutuotannon lautakunta 86 Kt 51:n eteläpuolisen alueen kunnossapitotyöt on hoidettu alueurakkana vuodesta 2011 lähtien. Aluehoitourakka päättyi keväällä Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala on pyytänyt tarjoukset klo mennessä em. aluehoitourakasa. Kyseessä on EU kynnysarvon ylittävä palveluhankinta ja hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA- kanavassa Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Lemminkäinen Infra Oy, Oy Göran Hagelberg Ab, Viherpalvelut Hyvönen Oy, VRJ-Service Oy ja YIT Rakennus Oy. Kunnossapitopäällikkö on tarkastanut ja vertaillut annetut tarjoukset liitteineen ja toteaa, että kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, tarjoajat täyttävät asetetut kelpoisuusehdot, tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia ja eroavat toisistaan vain tarjoushinnan perusteella. Halvimman tarjouksen jätti Viherpalvelut Hyvönen Oy, , alv 0 %. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijaksi valitaan halvin tarjoaja, jonka tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja joka täyttää asetetut kelpoisuusehdot. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelija: kunnossapitopäällikkö Hans-Eric Sjöblom, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - tarjousvertailu, liite PatuL 7/ Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 valita Kt 51:n eteläpuolisen alueen katu- ja viheralueiden, jääkentän sekä kiinteistöjen pihojen ylläpidon aluehoitourakan suorittajaksi ajalle halvimman hinnan perusteella Viherpalvelut Hyvönen Oy:n hintaan , alv 0 % 2 todeta, että hankinta on kuntaa sitova ja hankintasopimus allekirjoitetaan

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 4 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2006 klo 14.00-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot