Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki 16USP0069 ASEMAKAAVASELOSTUS Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

2 1 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos

3 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos LAPPEENRANNAN KAUPUNKI RAUHAN SATAMAN ALUE ASEMAKAAVA, ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HEINÄKUUN 3. PÄIVÄNÄ 2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava Asemakaavan muutos Muodostuu Laatija: Vireille tulo: Hyväksytty: Yhteinen vesialue 876:22:1 (osa) 563 Tiuruniemen kylä osalle tilaa 11: Rauha virkistys- ja liikennealueet. 224 Rauha kortteli 284, puisto-, lähivirkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueet. Pöyry Finland Oy, Lappeenrannan toimisto, os. Valtakatu 25, Lappeenranta, yhteyshenkilö arkkitehti Matti Veijovuori. Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 :n mukaisesti tiedottamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta lehtikuulutuksella Kv Suunnittelualue HC Saimaa kylpylähotelli Suunnittelualueen sijainti

4 3 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan virallinen nimi: Tarkoitus: Laajuustiedot: Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Rauhan kaupunginosassa, Rauhan matkailu- ja vapaa-aikakeskuksen alueella. Alue käsittää Rauhan asemakaavan satama-, puisto- ja lähivirkistysaluetta sekä kaavoittamatonta vesialuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty sivun 2 kartalla. Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Mahdollistaa kelluvien asuntojen ja palveluiden sijoittaminen satamaalueelle. Maa-alueelle sijoitetaan satamatoimintoihin liittyviä ja tukeutuvia palveluja sekä satamatoimintojen tarvitsemia paikoitustiloja. Kokonaispinta-ala 7,03 hehtaaria, josta W/LS-aluetta on noin 5,62 hehtaaria. Puistoa n. 0,19 ha ja lähivirkistysaluetta n. 0,04 ha Satama-aluetta (LS-3) noin 0,26 ha ja venevalkamaa noin 0,09 ha Autopaikkojen korttelialuetta noin 0,06 ha Katualuetta noin 0,18 ha Vesialuetta noin 0,59 ha Rakennusoikeus yhteensä 4770 k-m 2 Tämän asemakaavaselostuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: 1. Perusselvityskartat: 1a Maanomistus, 1b Infraverkko, 1c Rakennettu ympäristö 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Viranomaisneuvottelun muistio 4. Havainnepiirros 5. Asemakaavakartta 1: Asemakaavan seurantalomakkeet 7. Rakentamisohjeisto 8. Ruoppauskaavio 9. a) MRA 30 :n kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet b) Lyhennelmät MRA 30 :n kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin c) Luettelo osallisista, joita on kuultu kirjeitse. Kaava-aluetta koskevia asiakirjoja, taustaselvityksiä ja lähdemateriaalia: 1. Rauhan sataman ja vesialueen asemakaavan muutos. Luontoselvitys Pöyry Finland Oy Tiurun ja Rauhan osayleiskaavan muutos. Joutsenon kaupunki; Pöyry Environment Oy Rauhan ydinalueen asemakaavan muutos. Lappeenrannan kaupunki, Pöyry Finland Oy New Port Saimaa Gardens Rauhan huvivenesataman pohjatutkimukset. Insinööritoimisto Geosaimaa ky New Port Saimaa Gardens rauhan huvivenesataman rakentaminen; maanrakennustyö I rakennusvaihe (alue a). Insinööritoimisto Geosaimaa ky Rauhan entinen sairaala-alue; maaperätutkimukset (Pöyry Environment Oy ). 7. Maaperän pilaantuneisuuden perusselvitysraportti; Entisen Rauhan sairaalan jakelualue. Holiday Club Resorts Oy, Pöyry Building Services Oy Tiuruniemen hulevesiselvitys. Hulevesisuunnitelma/ Rauhan alue. Lappeenrannan kaupunki, Pöyry Finland Oy Rauhan sataman asemakaavamuutosalueen arkeologinen vedenalaisinventointi ja Subreering Ammattisukellustyöt Oy 2012 Johanna Mäkinen. 10. Rauhan satama-alueen taustamelun mittaus. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

5 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos SISÄLTÖ PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen historiaa Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Ympäristön häiriö- ja riskitekijät Maanomistus Väestö ja työpaikat Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tausta ja tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet Suunnitteluvaiheet Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun luonnosvaihtoehdot ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavan yleiskuvaus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Asemakaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Tutkimukset ja selvitykset, arviointimenetelmä Ekologiset vaikutukset - Vaikutukset luonnonympäristöön (FM Soile Turkulainen) Vaikutukset maisemaan ja kulttuurimaisemaan Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset liikenneverkkoon, liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen Sosiaaliset vaikutukset Kulttuuriset vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN... 43

6 5 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt vuoden 2011 lopulla. MRA 26 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Lappeenrannassa Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtävillä olosta lehtikuulutuksella sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille. OAS pidetään MRL:n 62 :n ja 63 :n mukaisesti nähtävillä alkaen kaavaprosessin ajan. Asemakaavaluonnos on pidetty MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana , jolloin siitä on pyydetty lausunnot suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. MRA 30 :n kuulemisessa saatiin 10 pyydettyä lausuntoa ja seitsemän mielipidettä. Asemakaavaa on tarkistettu kuulemisessa saadun palautteen pohjalta ja laadittu asemakaavaehdotus. Kaavaan tehtyjä muutoksia on selostettu tarkemmin tämän selostuksen kohdassa 3.4. Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja pidetään sen jälkeen MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa. Tämän jälkeen kaava viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Asemakaavan on laatinut Pöyry Finland Oy Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. Kaavatyötä on valmistellut Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoitus. Kaupunkiorganisaatiosta työhön ovat osallistuneet lisäksi kadut ja ympäristö-toimiala, kiinteistö- ja mittaustoimi, rakennusvalvonta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan Energia Oy. Lisäksi kaavan valmisteluun ovat osallistuneet Marinetek Group, Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy ja Miriensis Oy. 1.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostetaan Rauhan sataman alueelle uusi vapaa-ajan asuntojen alue (W/LS), johon liittyy mantereella satamatoimintoja (LS-3) sekä virkistysalueita (VL, VP) ja katuja. Pääosan suunnittelualueesta muodostaa nykyisen huvivenesataman paikalle sijoittuva vesialue (W/LS), jolle saa sijoittaa ponttoneille rakennettuja kelluvia vapaa-ajan asuntoja ja palveluita. Lisäksi alueelle saa sijoittaa kelluvia laituri- ja terassirakenteita la/te-1-alueille. W/LS-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 4190 k-m 2. Rakentamisalueet painottuvat alueen etelä- ja itäosaan, kun taas Rantatorin jatkeena oleva pohjois-eteläsuuntainen akseli on jätetty talonrakentamiselta vapaaksi. Kulku vapaa-ajan asuntoihin tapahtuu kelluvia laitureita pitkin. Asunnot tulee liittää vesijohto- ja viemäriverkkoon. Satama-alueen palveluja ja pysäköintiä varten on osoitettu satama-alue (LS-3), joille saa sijoittaa satamatoimintaa palvelevia huolto- ja palvelurakennuksia sekä laiturirakenteita. LS-3-alueella on vapaaajan asuntoja ja satamaa palveleva pysäköimispaikka. Suunnittelualueen kaakkoisosassa on venevalkama-alue (LV), joka sisältää kiinteistötoimituksessa muodostetut kaksi venevalkamaoikeuskäyttöyksikköä. Rauhan Kylpylänpuistoon liittyvä ranta-alue suunnittelualueen länsiosassa on osoitettu puistoalueena (VP) ja suunnittelualueen luoteiskulma lähivirkistysalueena (VL). Puistoon sijoittuu uimaranta-alue (vv-1). Suunnittelualueen katuyhteytenä toimii Alminraitti -niminen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. Alminraitti rajoittuu kahdessa kohtaa W/LS-alueeseen. Suunnittelualueella ei ole luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita eikä kaavaan ole ollut tarpeen sisällyttää luonnonympäristöä koskevia varauksia tai merkintöjä. Kylpylänpuiston ranta-alue puustoineen sisältyy VP-alueeseen. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 7,03 hehtaaria, josta W/LS-aluetta on noin 5,62 hehtaaria. Puistoa on noin 0,19 ha ja lähivirkistysaluetta noin 0,04 ha. Satama-aluetta (LS-3) on noin 0,26 ha, ve-

7 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos nevalkamaa noin 0,09 ha, autopaikkojen korttelialuetta noin 0,06 ha, katualuetta noin 0,18 ha ja vesialuetta noin 0,59 ha. Alueen rakennusoikeus on yhteensä 4770 k-m 2. Lopullinen vapaa-ajan asuntojen määrä on noin 40 kpl. 1.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamiseksi tulee ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä osakaskunnan ja kaupungin sekä Salpasafarien ja kaupungin kesken solmia maankäyttösopimus ellei osakaskunta myy vesialuetta kaupungille (ks. tarkemmin luku 6). Kaavan rakentamisalueiden toteuttaminen voidaan aloittaa asemakaavan saatua lainvoiman. Satama-alueen rakentaminen etenee kysynnän mukaan. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen historiaa Nykyistä Rauhan ranta-aluetta on 1800-luvun lopulle asti kutsuttu Jakosenrannaksi Jakosen talon ja suvun mukaan luvun loppupuolella Rauhan editse kulki vilkkaasti liikennöity laivaväylä, joka on merkitty vuodelta 1884 olevaan merikorttiin luvulla Gustaf Alm osti Jakosenrannan laituripaikan 8000 markan hinnasta tilallinen Yrjö Jakoselta. Helmikuussa 1885 Alm ja kauppias F. Sergejeff ostivat höyrylaivan, joka kastettiin Imatraksi. Laiva alkoi liikennöidä Lappeenrannan ja Ruokolahden välillä ja se pysähtyi mm. Jakosenrannassa, joka palveli Imatran matkailua. Venäjän keisari Aleksanteri III vieraili Imatrankoskella. Keisarillinen seurue tuli Jakosenrantaan Marevo -nimisellä laivalla neljän suomalaisen luotsiveneen saattelemana. Keväällä 1892 keisari myönsi Almin anomuksesta luvan käyttää Jakosenrannasta nimitystä "Keisarinranta", joka painettiin laivojen aikatauluihin. Nimitys on aikojen myötä jäänyt pois käytöstä ja unohtunut. Gustaf Alm aloitti majoitustoiminnan Rauhassa vuonna Myöhemmin 1900-luvun alussa Rauha muuttui täyshoitolasta nykyaikaiseksi kylpylaitokseksi, joka oli erityisesti venäläisten suosiossa. Vuonna 1923 tapahtuneen tulipalon jälkeen kylpylaitosta ei enää rakennettu uudelleen, vaan alue siirtyi 1924 piirimielisairaalan kuntainliitolle. Matkailutoiminnan aikana ranta-alue palveli niin satamana kuin itäisiltä osiltaan myös uimarantana. Ranta-alueelta on säilynyt kylpylän aikaista valokuvamateriaalia, erityisesti uimarannan osalta, mutta keskeistä laivarantaa näkyy kuvissa runsaan puuston vuoksi vähän. Alueelta ei ole myöskään tiettävästi säilynyt kylpylän aikaista karttaa. Rauhan sairaalan aikana vuodesta 1926 lähtien ranta-alue toimi lähinnä puutavaran lastaus- ja varastointialueena. Alueelle muodostui laaja puutavaran varastokenttä, josta puut kuljetettiin viereiseen lämpökeskukseen. Rauha säilyi yhtenä Etelä-Saimaan matkustajalaivaliikenteen keskeisistä satamista 1930-luvulle saakka, minkä jälkeen rautatie- ja maantieliikenne veivät vähitellen voiton vesiliikenteeltä henkilökuljetuksen hallitsevana muotona. Puutavaran varastointi päättyi vuonna 1972, jolloin lämpökeskus muutettiin öljykäyttöiseksi.

8 7 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Näkymä Jakosenrannasta. Kuva on todennäköisesti 1900-luvun alusta. Näkymä Keskipaviljongilta rantaan. Kuva on todennäköisesti 1900-luvun alusta. Rauhan aluetta 1937.

9 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Luonnonympäristö Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja mahdolliset luontoarvoiltaan merkittävät kohteet. Luontoselvitystä varten koottiin aluetta koskevat luontotiedot ja tehtiin maastokäynnit ja Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä. Lähtötiedot Tiurun ja Rauhan osayleiskaavamuutosta ja Rauhan ydinalueen asemakaavaa varten on tehty luontoselvitykset vuonna 2006 (Pöyry Environment Oy). Asemakaavan luontoselvityksessä on mainittu huomionarvoisena luontokohteena sataman länsipuolen ruovikko ja rantapuusto. Asemakaavamuutosta varten tarkistettujen ympäristöhallinnon OIVA -ympäristö- ja paikkatietopalvelun, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin tietojen mukaan alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia luontokohteita tai uhanalaisten lajien esiintymiä. Selvitysalue sijaitsee I Salpausselän alueella. Sataman kohdalla maasto on loivapiirteistä ja maaperä osin täyttömaata. Vesistöalueena on Suur-Saimaan vesistöalueen Ala-Saimaan lähialue (vesistöalueen nro 4.112). Sataman edustalta lounaaseen on avointa selkävettä noin 3 km ja itäpuolelle jää loivapiirteinen lahti, jota pohjoisessa rajaa Lammassaari (kuva 1). Vesistöjen tilan arvioinnissa Suur-Saimaan ekologinen luokka on arvioitu erinomaiseksi (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008). Selvitysalue sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellun Tiuruniemen pohjavesialueen ( ) Saimaaseen rajoittuvaan pohjoisreunaan, joka ei ole pohjaveden muodostumisaluetta. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 14,72 km2, muodostumisalueen pinta-ala 10,9 km2 ja arvio muodostuvan pohjaveden määrästä 8500 m3/d (Suomen ympäristökeskus 2009). Pohjaveden pinta on pohjavesialueella suppia lukuun ottamatta syvällä. Tulokset Satama-alueen itäosassa on laivalaituri ja vanha uimalaituri (kuva alla). Ranta on pengerretty kivistä ladotulla penkereellä. Rakenteilla oleva Rantatorin alue ulottuu melkein rantaan asti, niin että väliin jää kapea kaistale, jossa kasvaa muutamia nuoria koivuja, mäntyjä, raitoja ja vaahteroita. Laivalaiturin kohdalla on hoitamatonta joutomaa-aluetta, jossa kasvaa mm. leskenlehteä, pujoa, vadelmaa, nokkosta, hevonhierakkaa ja syysmaitiaista. Laiturien välissä on hieman siimapalpakkoa ja kaakossa jää selvitysalueen ulkopuolelle pienialainen ruovikko. Selvitysalueen itäosan rantaa. Huvivenesatama 8

10 9 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Laivalaiturin ja sen länsipuolella olevan venelaiturin välinen vesialue on avointa ja rantaa reunustaa kivinen penger. Penkereen reunassa kasvaa muutamia koivuja ja joutomaiden- ja nurmikenttien kasvillisuutta. Satama-alueen länsiosassa rantaa reunustavat koristepuiksi istutetut terijoensalavat. Niiden alla kasvaa mm. keltamoa ja vuohenputkea (kuvat ohessa). Tiuruniemeen ja Rauhaan tehdyssä kasvikartoituksessa (Saarinen & Valtonen 2006) mainitaan, että terijoensalavien alla kukkii koristekasveina kaukaasiankirahvinkukkia. Rantapenger on jyrkkä, mutta ei kivetty, ja sen edustalla on laajahko ruovikkoalue. Penkereen ja ruovikon välissä on kivikkoista rantaa, jossa kasvaa hieman rantakasveja, mm. vataa. Länsireunalla ruovikko ulottuu selvitysalueen ulkopuolelle ja rajoittuu niemen rantapuustoon, jonka muodostavat kookkaat tervalepät ja kohtalaisen iäkkäät männyt. Niiden alla kasvaa nuoria pihlajia, mustikkaa, puolukkaa, metsäkastikkaa ja alueelle levinnyttä keltamoa. Ruovikon läpi kulkee lounaiskulmaan veneura. Ruovikon suojissa pesii ja ruokailee mm. silkkiuikkuja, mutta erityisen merkittävä se ei pesimäalueena tai muuton aikaisena levähdyspaikkana ole (paikallisen lintuasiantuntijan Karri Kuitusen arvio). Rantaa huvivenesataman kohdalla Selvitysalueen länsiosan ruovikkoa ja rantapuustoa Johtopäätökset Luontoselvityksen perusteella kaavamuutosalueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka rajoittaisivat sen maankäyttöä. Alueella ei todettu luonnonsuojelulain suojeltuja (29 ) luontotyyppejä, vesilaki- (15 a ja 17 a) tai metsälakikohteita (10 ) eikä sillä arvioida olevan erityistä merkitystä muulle uhanalaiselle tai muuten huomionarvoiselle lajistolle. Länsireunan rantapuuston säilyttäminen on suositeltavaa. Mahdollinen vesialueella tapahtuva rakentaminen tulee toteuttaa niin, ettei se heikennä vesistön tilaa. Lähteet: Geologian tutkimuskeskus 2011: Geokartta-palvelu (http://geokartta.gtk.fi/) ja tietoaineistot/reunamuodostumat (http://www.gsf.fi/aineistot/mp-opas/jaatikkojoki_rm.htm). Pöyry Environment Oy 2006a: Tiurun ja Rauhan osayleiskaavan muutoksen luontoselvitys. 21 s. Pöyry Environment Oy 2006b: Rauhan ydinalueen ja Vipeleen alueen asemakaavaan luontoselvitys. 13 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. ja Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Saarinen, K. & Valtonen, A. 2006: Joutsenon Tiuruniemen ja Rauhan sairaala-alueiden rikas kasviperintö. Lutukka 22: Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Luonto ja luonnonvarat. Suomen ympäristökeskus. Valtion ympäristöhallinnon virastojen OIVA-ympäristöja paikkatietopalvelu.

11 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Yhteydenotot: Lappeenrannan kaupunki, kaavoitus ja ympäristötoimi sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Rakennettu ympäristö Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan Rauhan matkailu- ja vapaa-aikakeskuksen alueella. Alue on Saimaan rannassa noin 300 metriä kylpylähotelli Holiday Club Saimaan pohjoispuolella. Suunnittelualue käsittää Saimaan vesialuetta sekä siihen välittömästi liittyvää ranta-aluetta noin metrin leveydeltä. Suunnittelualueen keskeisen osan muodostaa vuonna 2009 valmistunut New Port Saimaa Gardens huvivenesatama, jossa on tällä hetkellä noin 40 venepaikkaa. Sataman länsireunassa on noin 100 metrin pituinen aallonmurtajana toimiva laituri, johon liittyy kolme pistolaituria. Laiturit on toteutettu kelluvina betoniponttonilaitureina. Laiturien korkeusasema noudattaa vedenpinnan korkeusasemaa. Satamaalueen itäosassa on vanha puurakenteinen laivalaituri, jonka alkupää on pengerrettyä maalaituria. Laivalaiturin itäpuolella on huonokuntoinen puinen venelaituri. Rantatori Lappeenrannan kaupunki/ Raimo Suomela Kylpylänpuisto Ilmakuva kesältä 2012 Rantaviiva on huvivenesataman länsiosassa louheella verhottua luiskaa ja tämän itäpuolella luonnonkivistä ladottua pystysuoraa pengerrystä. Sataman länsipuolella rantapenger on jyrkkä, mutta ei kivetty, ja sen edustalla on laajahko ruovikkoalue. Ranta-alue on keväällä 2013 sataman kohdalla avointa, pääosin sepeli- ja hiekkapintaista kenttää. Sataman läpi kulkee Alminraitin päällystetty ajorata. Kylpylänpuiston ja Rantatorin alueella on tehty kevään ja kesän 2013 aikana ympäristötöitä. Sataman länsipuolella on Rauhan kylpylänpuistoon liittyvä puistomainen ranta-alue, jolla sijaitsee vuonna 2011 valmistunut kotarakennus sekä kotieläinaitauksia. Kesällä 2013 rantaan valmistui Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy:n toimitalo, joka sisältää mm. kahvilan ja terassitilaa. Vesialueella on määräaikaisella 5 vuoden rakennusluvalla kelluva asuinrakennus, joka oli kesän 2012 loma-asuntomessujen oheiskohde. Rakennetun ympäristön nykytilanne on esitetty liitekartalla 1c. 10

12 11 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Suunnittelualueen eteläpuolella on Marina Village-niminen vuosina toteutettu lomaasuntokokonaisuus, joka muodostuu pitkänomaisen Rantatorin ympärille. Marina Village käsittää 30 rivitaloasuntoa ja vuonna 2013 valmistuvan pienkerrostalon. Rantatorin itäreunalla on vuonna 1936 valmistunut entinen pesularakennus, nykyinen liike- ja näyttelyrakennus. Torin eteläreunaa rajaa entinen korjauspajarakennus, johon on valmistunut kesällä 2012 ravintola. Torin pohjoispäässä on Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n pumppaamorakennus. Suunnittelualueen etelärajaa pitkin kulkee rannan suunnassa viettoviemäri/viemärit sekä vesijohto, joihin on rakennettu venesataman kohdalle kaksi tonttiliittymää. Samassa kaivannossa viettoviemärin kanssa on osan matkaa myös hulevesiputki, jonka purkupaikka on Saimaassa noin 230 metrin päässä rannasta. Kaavamuutosalueen eteläpuolella on vuonna 2011 valmistunut Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n jäteveden pumppaamo, joka korvaa satamassa sijainneen vanhan pumppaamon. Rauhasta vesistön poikki Imatran Lammassaareen kulkeva paineviemäri on poistettu käytöstä. Uudesta pumppaamosta lähtee kaakkoon paineviemäri (osittain suunnittelualueella), jonka kautta jätevedet pumpataan nykyisin etelään Korvenkylän taajaman verkostoon. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kaukolämpöverkosto ulottuu suunnittelualueen eteläpuolisille Marina Villagen kiinteistöille sekä alueen länsipuolelle mm. Rantalaan. Suunnittelualueen sisällä ei ole kaukolämpö- eikä maakaasujohtoja. Vesi- ja viemäriverkko on esitetty liitekartalla 1b. Kota ja poroaitauksia. Kiinteät muinaisjäännökset Alueelta ei tunneta Museoviraston käytettävissä olevien rekisteri- ja arkistoaineistojen perusteella muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueella suoritettiin syksyllä 2012 vedenalaisinventointi. Alue kartoitettiin systemaattisesti vedettävällä kaksitaajuusviistokaikuluotaimella sekä kiinteällä viistokaikuluotaavalla laitteella. Suunnittelualueen lisäksi kartoitettiin sen ulkopuolista aluetta vähintään Museoviraston suosittaman 50 m:n leveydeltä. Ne alueet, jossa viistokaikuluotaus ei ollut mahdollista, tutkittiin sukeltamalla, kahlaamalla ja sondaamalla. Viistokaikumateriaalissa havaittiin useita anomalioita, joista sukeltamalla tarkastettiin kolme. Alueen itärajan tuntumassa ollut anomalia tulkittiin veneen hylyksi jo viistokaikuaineistoa läpikäytäessä. Kohteen tarkastaminen osoitti sen pienen puuveneen hylyksi. Hylky dokumentoitiin videokuvaamalla. Kenttätöiden jälkeisessä tarkastelussa todettiin hylyn sijaitsevan inventointialueen ulkopuolella eikä se näin ollen vaikuta alueella toteutettavaan rakennushankkeeseen. Toinen tarkastettu anomalia osoittautui keppien, risujen ja kivien muodostamaksi kasaksi, jonka vieressä lojui kaksi irtonaista salvottua tukkia. Kolmas viistokaikuluotauksessa havaittu anomalia joka sukeltamalla tarkastettiin, osoittautui kahdeksi painanteeksi, joiden yhteydessä oli muutama tukki. Tukit olivat käsittelemättömiä luonnonpuita. Lisäksi luotauksessa havaittiin vanhaan laituriin liittyvä hirsiarkun jäännös kaavamuutosalueen

13 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos ulkopuolella. Aallonmurtajan länsipuolella kasvavan ruovikon kauimpana rannasta sijaitseva reunaalue kartoitettiin viistokaikuluotaamalla. Muu osa ruovikosta, jossa viistokaikuluotaus ei ollut mahdollista, tutkittiin kahlaamalla ja sondaamalla. Mitään mahdolliseen muinaisjäännökseen viittaavaa ei ruovikon alueella havaittu. Aallonmurtajan itäpuoleista aluetta aivan rantapenkereen juurella tutkittiin sukeltamalla. Myöskään tältä alueelta ei havaittu mitään, mikä voisi viitata muinaisjäännökseen. Inventoinnissa hankealueella ei havaittu vedenalaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä irtaimiksi muinaisesineiksi tunnistettavia esinelöytöjä tehty. Mikäli rakennushankkeen kuluessa alueella havaitaan mahdollisia muinaisjäännöksiä tai irtaimia muinaisesineitä, tulee työn toteuttajan ottaa välittömästi yhteyttä Museovirastoon (Muinaismuistolaki 14, 16 ja 20 ) Ympäristön häiriö- ja riskitekijät Suunnittelualueella ei ole liikenne- eikä tehdasmelusta aiheutuvia ympäristöhäiriöitä. Kaavamuutosalueella ei ole tehty melumittauksia, mutta lähimmän maantien etäisyyden, nopeusrajoituksen ja liikennemäärän sekä välissä olevan maaston perusteella voidaan arvioida, että suunnittelualueella ei tällä hetkellä esiinny valtioneuvoston ohjearvot ylittäviä liikennemelutasoja. Ohjearvot eivät ylity myöskään ratamelun osalta. Rauhan ranta-alueella suoritettiin maaperätutkimuksia vuonna Maanäytteitä otettiin kymmenestä pisteestä ja niistä tutkittiin mineraaliöljyjen, metallien, haihtuvien yhdisteiden sekä PCB- ja PAH - yhdisteiden pitoisuuksia. Sataman kaavamuutosalueelle sijoittui vain yksi tutkimuspiste (nro 6) muiden jäädessä alueen eteläpuolelle. Näytteissä todettiin haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettyjen SAMASE-ohjearvojen pitoisuudet, mutta kaikkien analysoitujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat tutkituissa näytteissä SAMASE-raja-arvot. Pisteessä 6 rannan täyttöalueella todettiin sinkin osalta pieniä SAMASE-ohjearvojen ylityksiä. Suunnittelualueen eteläpuolella tarvittavat maaperän puhdistustoimet on suoritettu rakentamistoimenpiteiden yhteydessä vuodesta 2009 lähtien. Maaperän pilaantuneisuutta on kuvattu tarkemmin raportissa Rauhan entinen sairaala-alue; maaperätutkimukset (Pöyry Environment Oy ) Maanomistus Suunnittelualueen maanomistajia ovat Miriensis Oy (osa sataman ranta-alueesta), Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy (kiinteistö 11:111) ja Holiday Club Resorts Oy/ Saimaa Action Park Oy (yleiset puisto- ja lähivirkistysalueet). Vesialueen omistaa Kohoniemen ja Tiuruniemen osakaskunta. Osakaskunta on vuokrannut vuonna 2009 New Port Saimaa Gardens-nimiselle yhtiölle voimassa olevan asemakaavan LS-alueen venesatamaa varten 25 vuodeksi. Venesatama-alueelle on lisäksi pidetyssä toimituksessa muodostettu laivalaiturin kaakkoispuolelle kaksi venevalkamaoikeus-käyttöyksikköä, joista toiseen on yksi oikeutettu tila ja toiseen 8 oikeutettua tilaa Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella ei ole vakinaisia asukkaita. Sekä kota että kesällä 2013 valmistunut Salpasafarien palvelurakennus työllistävät kumpikin muutamia henkilöitä. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympä-

14 13 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos ristö. Tavoitteet tulee ottaa huomioon ja niiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaavoituksessa ja erityisesti yleiskaavoissa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta ja tarkistetut tavoitteet ovat astuneet voimaan Tämän asemakaavan laatimiseen erityisesti vaikuttavien VAT:ien toteutumista arvioidaan selostuksen vaikutusosassa. Maakuntakaava Etelä-Karjalan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut sen Maakuntakaava on laadittu koko Etelä-Karjalan maakunnan alueelle kokonaiskaavana. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä ja sillä on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja sen suunnittelussa. Maakuntakaava korvasi vahvistuessaan seutukaavan. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaavassa koko Rauhan alue on osoitettu matkailupalvelujen alueena (RM). Suunnittelualueen kohdalla on lisäksi venesatama-kohdemerkintä. Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät pienvenesatamat. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräyksen mukaan ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin tarve voidaan arvioida. Satamaan johtaa laivaväylä-merkintä. Satamasta itään johtaa viheryhteystarve / ekologinen käytävä. Merkinnällä osoitetaan virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia yhteystarpeita. Merkinnästä ei aiheudu maa- ja metsätalouteen eikä maaseutuelinkeinoihin ja asumiseen liittyviä rajoituksia. Suunnittelumääräyksen mukaan Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava ulkoilu- ja retkeilypolkujen jatkuvuudesta virkistys-, luonto-, matkailu- ja palvelualueiden välillä sekä otettava huomioon lähialueen kansallispuistoihin liittyvät yhteydet sekä se, että yhteystarpeiden merkitys eläinlajien liikkumisalueena ei heikenny. Viheryhteyksiin liittyvissä yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa tulee ottaa huomioon alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilyminen ja lajiston liikkumismahdollisuudet myös liikenneväylien suhteen. Ote maakuntakaavasta.

15 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Alue sijaitsee myös matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueella (mv). Alue on tärkeätä pohjavesialuetta (pv). Lisäksi alue kuuluu kasvukeskusalueen laatukäytävä -alueeseen. Tiurun ja Rauhan alueet on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena ympäristönä (ma/km + vaakaviivoitus). Saimaan vesialue on merkitty Suur-Saimaan kehittämisen kohdealueena (oranssi vinoviivoitus). Etelä-Karjalan liitto on käynnistänyt vuonna 2012 vaihekaavan laatimisen. Vaihekaavaluonnos on ollut rakennusasetuksen 32 :n mukaisesti nähtävillä Vaihekaavaluonnoksessa ei ole varauksia Rauhan alueella. Yleiskaava Pääosa suunnittelualueesta kuuluu hyväksytyn oikeusvaikutteisen Tiurun ja Rauhan osayleiskaavan muutoksen alueeseen. Suunnittelualueella on yleiskaavassa seuraavat varaukset: o Satama-alue (LS) o Puistoalue. jolla ympäristö säilytetään. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 :n nojalla määrätään, että alueella olevat maisemallisesti merkittävät puut ja istutukset sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävä suihkulähde ja muuta rakennelmat on säilytettävä. (VP/s) o Lähivirkistysalue (VL). Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia pienehköjä rakennuksia ja rakennelmia. Alueella on voimassa MRL 128 :n mukainen toimenpiderajoitus. Satama-alueen eteläpuolitse puistoalueen pohjoisosassa kulkee ulkoilureitti (palloviiva). Osa suunnittelualueeseen sisältyvästä vesialueesta kuuluu Saaristo I- rantaosayleiskaavaan, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Kyseinen alue on Saaristo I-kaavassa vesialuetta. Ote yleiskaavasta

16 15 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Asemakaava Pääosa suunnittelualueesta kuuluu Rauhan ydinalueen ja Vipeleen asemakaavaan, jonka Joutsenon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kyseisessä kaavassa osa vesialueesta on Satamaaluetta. Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaa palvelevia huolto- ja palvelurakennuksia. (LS). Kylpylänpuisto on Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 :n nojalla määrätään, että alueella olevat maisemallisesti merkittävät puut ja istutukset on säilytettävä tai vaiheittain uusittava. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä suihkulähde ja muut rakennelmat on säilytettävä. (VP/s- 1). Osa suunnittelualueesta kuuluu Rauhan ydinalueen asemakaavan muutoksen alueeseen, jonka Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tässä kaavassa satama-alueen mantereen puoleinen osa on Satama-aluetta. Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaa palvelevia huolto- ja palvelurakennuksia. (LS-2). Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 450 k-m 2 yksikerroksiselle rakennukselle. LS-2-alueen eteläpuolella on lähivirkistysalue (VL), jonka kautta kulkee yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Osa vesialueesta on asemakaavoittamatonta. pp/t Ote ajantasa-asemakaavasta. - Muut suunnitelmat ja varaukset Lappeenrannan kaupungin uusittu rakennusjärjestys on tullut voimaan

17 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Suunnittelualue kuuluu Tiuruniemen I luokan eli vedenhankintaa varten tärkeään pohjavesialueeseen, jonka kokonaispinta-ala on 14,72 km² ja muodostumisalueen pinta-ala 10,9 km². Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on noin 8500 m³/d. - Pohjakartta Asemakaavamuutoksen pohjana on käytetty Lappeenrannan kaupungin laatimaa numeerista asemakaavan pohjakarttaa, jota on päivitetty viimeksi toukokuussa ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Suunnittelun tausta ja tarve Joutsenon kaupunki *) hankki Tiurun ja Rauhan entiset sairaala-alueet ympäristöineen, yhteensä n. 406 ha, omistukseensa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriltä vuonna Joutsenon kaupunginhallitus hyväksyi yhteistoiminta- ja aiesopimuksen Rauhan entisen sairaala-alueen myymisestä kiinteistökehitysyhtiö Joutsenmaa Oy:lle (nykyinen Miriensis Oy). Sopimus koski n. 290 hehtaarin aluetta Rauhan ja Tiurun alueella ja Saimaan Masteensaaresta. Kesällä 2006 tehdyn sopimuksen perusteella Joutsenmaa Oy/ Miriensis Oy vastaa projektin toteutumisesta. Alueen yleiskaava ja ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin , minkä jälkeen Miriensiksen ja kaupungin kesken tehtiin aluerakentamis- ja maankäyttösopimus. Joutsenon kaupunki sitoutui investoimaan alueen kunnallistekniikkaan ja infrastruktuuriin 10,7 milj. euroa. Rauhan ja Tiurun alueen uudelleenkäyttöprosessi tähtää monipuolisen matkailu- ja vapaaaikakeskuksen luomiseen. Alueen toiminnallisena keskuksena on Rauhan ydinalueelle syksyllä 2011 valmistunut Holiday Club Saimaa -kylpylähotelli ja monitoimiareena. Kesällä 2013 alueelle valmistuvat golfkenttä ja kauppakeskus. Kylpylähotellin ja muiden palvelujen ympärille rakennetaan yleis- ja asemakaavojen mukaisesti eri tyyppistä vapaa-ajan asumista. Tässä yhteydessä on herännyt ajatus sijoittaa kelluvaa ympärivuotista vapaa-ajan asumista satama-alueelle, johon Marinetek on jo toteuttanut New Port Saimaa Gardens - venesataman. *) Joutsenon kaupunki liittyi vuoden 2009 alussa Lappeenrantaan 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Lappeenrannan kaupungin kaavoituspäällikön viranhaltijapäätöksellä (Päätös kaavoituksen käynnistämisestä). Samalla päätöksellä valittiin kaavan laatijaksi Pöyry Finland Oy. Asemakaavahanke on Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä sekä vaikutusarviointia varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on myös lueteltu kaavatyössä osallisena olevat tärkeimmät maanomistajat, viranomaiset ja muut tahot (kaavaselostuksen liite 2). Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä. Lähialueen asukkaita ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä tärkeimmistä suunnitteluvaiheista. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoituksessa ja internet- sivulla.

18 17 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Viranomaisyhteistyö: Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot osallisena olevilta viranomaisilta, joita ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Museovirasto. Asemakaavasta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Asemakaavaehdotuksesta pyydetään vähintään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto. 3.4 Suunnitteluvaiheet Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Marinetek Groupin ja Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy:n aloitteesta vuoden 2011 lopulla. Marinetek Group on jättänyt Lappeenrannan kaupungille kaavoitusaloitteen asemakaavan muuttamisesta sijoittaakseen vesialueelle kelluvia asuntoja ja palveluita. MRA 26 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Lappeenrannassa Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtävillä olosta lehtikuulutuksella sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille. OAS on pidetty MRL:n 62 :n ja 63 :n mukaisesti nähtävillä alkaen kaavaprosessin ajan. Vesialueen omistavaa osakaskuntaa on informoitu kaavahankkeesta järjestetyllä tiedotustilaisuudella ja uudelleen osakaskunnan vuosikokouksen yhteydessä. Lisäksi osakaskunnan edustajien kanssa on pidetty työpalaveri Asemakaavaluonnos on pidetty MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana , jolloin siitä on pyydetty lausunnot suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Lausuntoihin ja niiden huomioimiseen liittyen on pidetty työpalaveri ELY:n, kaupungin ja muiden keskeisten viranomaisten keskeen MRA 30 :n kuulemisessa saatiin 10 pyydettyä lausuntoa ja seitsemän mielipidettä. Asemakaavaa on tarkistettu kuulemisessa saadun palautteen pohjalta ja laadittu asemakaavaehdotus. Kaavaan on tehty muutoksia ja tarkennuksia, jotka on referoitu ohessa. Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja pidetään sen jälkeen MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa. Tämän jälkeen kaava viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Asemakaavan on laatinut Pöyry Finland Oy Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. Kaavatyötä on valmistellut Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoitus. Kaupunkiorganisaatiosta työhön ovat osallistuneet lisäksi kadut ja ympäristö-toimiala, kiinteistö- ja mittaustoimi, rakennusvalvonta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan Energia Oy. Lisäksi kaavan valmisteluun ovat osallistuneet Marinetek Group, Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy ja Miriensis Oy. Laatimisvaiheessa saatu palaute ja sen huomioiminen Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa, että tulevaan kaupunki- ja maisemakuvaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. ELY:n mukaan jatkosuunnittelun aikana on laadittava joko tulevan rakennuskannan laatua ja kokoa koskevat kaavamääräykset tai sitovat rakentamistapaohjeet. Myös ranta-alueen ja rantaviivan viimeistelyyn ja niiden käsittelyohjeisiin tulisi kiinnittää jatkosuunnittelussa huomiota joko kaavamääräyksissä tai sitovissa rakennustapaohjeissa. Alueelle on laadittu rakentamisohjeisto, joka asemakaavaselostuksen liitteenä 7. Keskeiset rakentamistapaa koskevat vaatimukset on sisällytetty asemakaavamääräyksiin velvoittavina. Mikäli vaiheen 1 autopaikat osoitetaan LPA-alueelta korttelissa 284 ja muut tarvittavat lisäautopaikat Vesitorninmäeltä, Vesitorninmäen paikoitusalue on sisällytettävä kaavaan ja sille sekä LPA-alueelle (k 284) on merkittävä, että niille saa sijoittaa korttelin 224 autopaikkoja.

19 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Kaavaan tehtyjen tarkennusten jälkeen LS-3-, LV- ja LPA-alueille on mahdollista sijoittaa noin 70 autopaikkaa. Kaava-aluetta varten ei ole tarpeen osoittaa autopaikkoja vesitornin mäeltä. Muusta toiminnasta ja huviveneilystä aiheutuva mahdollinen meluhaitta on jatkosuunnittelussa syytä selvittää. Alueella on tehty melumittauksia ja kaavaselostusta on täydennetty meluvaikutusten osalta. Jätevesijärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asia huomioidaan kunnallistekniikan toteutussuunnittelussa. Onko lämmitysmuodon valinnanvapaus perusteltua, kun veden lämpösisällön hyödyntäminen on edullista ja ilmastoa säästävä ratkaisu? Lämmitysmuodon määrääminen asemakaavavaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista, kun lämmitykseen liittyviä teknisiä edellytyksiä ei ole vielä tarkemmin tutkittu. Kaupungin ja ELY:n välisissä neuvotteluissa on painotettu, että hulevedet pitäisi saada menemään kosteikon tai muun suodatuksen/ varastoinnin kautta. Asemakaavamääräyksiin on lisätty, että hulevesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä vesistöön, vaan ne tulee johtaa suodattimen kautta kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Selostuksesta ei ilmene vesialueen pohjan korkeudet ja tarvittava vesisyvyys. Olisi myös hyvä saada alustava tieto tarvittavien ruoppausten määrästä ja ruoppausmassojen sijoituksesta. Kelluvien rakennusten alla vesisyvyyden tulee olla riittävä. Rakentamista tulee pohtia myös matalan vedenkorkeuden kannalta. Kaavaselostukseen on liitetty Marinetekin laatima ruoppauskaavio, jossa ruopattavan alueen laajuus on esitetty. Ruoppausmassojen sijoituspaikkaa ei ratkaista kaavaprosessin yhteydessä. Kaavaselostusta on täydennetty myös matalaa vedenkorkeutta koskevien vaikutusten osalta. Rakentamiskorkeuden määrittelyssä on käytetty 0,7 metrin aallonkorkeutta. Pohjoiseen avautuu Saimaan ulappaa noin 3,5 km matka. Yksikkö suosittaa vielä aallon korkeuden luvun tarkistamista, sillä se vaikuttaa korkealta. Riittääkö aallonvaimennin aaltovaikutuksen eliminoimiseen? Jäiden vaikutus rakentamisen suunnittelussa on myös huomion arvoinen seikka. Jään liike voi olla sulamisaikana tuulisissa olosuhteissa yllättävää. Jäät voivat kasautua rannalle ja tämä riski tulee huomioida. Vaikutuksia on tarkennettu kaavaselostukseen. Asiakirjoista ilmenee, että laitureille ei haluta kaiteita. Turvallisuusseikat rakentamisessa tulee kuitenkin ao. määräysten mukaan täyttyä ja ottaa huomioon. Kyseiset rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset ratkaistaan toteutussuunnittelun ja lupamenettelyn yhteydessä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos toteaa mm. että veden päälle rakentaminen vaikuttaa osaltaan henkilö- ja paloturvallisuuden riskeihin, niiden kehittymiseen ja hallintaan sekä varmistamiseen. Muuttuvia riskejä voidaan kuitenkin hallita onnistuneesti hyvällä suunnittelulla, toteutuksella ja ylläpidolla sekä toimintoja edelleen kehittämällä. Suunnittelualue kuuluu tällä hetkellä riskiluokkaan 3. On mahdollista, että alueen luokitus muuttuu riskiluokkaan 2. Jatkosuunnittelussa on huomioitava seuraavaa: Tulipalon kehittymiseen ja leviämiseen, ihmisten turvalliseen poistumiseen ja vahinkojen rajoittamiseen sekä pelastustoiminnan turvalliseen suorittamiseen liittyviä seikkoja tulee tarkentaa ja täsmentää jatkosuun-

20 19 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos nittelussa siten, että kokonaisuudesta muodostuu ehyt ja saumaton. Rakentaminen asettaa erityisiä vaatimuksia siltä osin, että pelastuskalustoa ei voida hyödyntää kohteessa täysimääräisesti, koska ajoneuvot joudutaan jättämään rannalle. Rakentamisen normisto ei ole täysin sovellettavissa veden päällä tapahtuvaan rakentamiseen. Tämän hankkeen yhteydessä olisi mahdollista lähteä kehittämään veden päälle rakentamisen normistoa tapauskohtaisen räätälöinnin sijaan. Lausunnossa ei esitetä muutoksia tai lisäyksiä asemakaavaan. Asiat tulevat huomioiduksi lupamenettelyssä ja rakennussuunnittelussa sekä tarkemmassa korttelisuunnitelmassa. Etelä-Karjalan liiton mielestä Rauhan alueen etuna ja mahdollisuutena on toteuttaa uudenlaisia lomaasumisen ratkaisuja. Kelluvia asuntoja on suunnitteilla ja rakenteilla myös muualle Suomeen. Niistä saatavat kokemukset ovat tärkeä lisä tämän alueen suunnitteluun. Talviolosuhteet, Saimaan vedenpinnan korkeuden rajut vaihtelut sekä myrskyt on tärkeä ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Kaavamuutos toteuttaa voimassaolevan maakuntakaavan tavoitteita. Suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon myös Suur-Saimaan kehittämisen kohdealueen virkistykseen ja suojeluun liittyvät suunnittelumääräykset sekä vesiensuojelun tavoitteet (lausunnossa ei esitetä muutoksia kaavaan). Etelä-Karjalan museo toteaa, että suunnittelualue sijoittuu Rauhan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöökokonaisuuden tuntumaan. Loma-asuntoalueiden sijoittelussa on huomioitu säilytettävän puistoalueen edusta ja rantatorilta ylös johtava akseli rakennuksista vapaina alueina. Kaavassa on myös yleismääräys yhtenäisestä rakentamistavasta ja alueelle toteutettavasta korttelisuunnitelmasta. Kuitenkaan esim. yksittäisten loma-asuntojen koolle, muodolle tai julkisivumateriaaleille ei ole asetettu rajoituksia kaavaan. Tarkempaa rakentamistapaohjeistusta tulisi tutkia jatkosuunnittelun aikana. Kaavaselostuksen liitteeksi 7 on laadittu rakentamisohjeisto. Keskeisimmät rakentamistapaa koskevat vaatimukset on sisällytetty asemakaavamääräyksiin velvoittavina. Museovirasto toteaa, että alueelta ei tunneta entuudestaan muinaisjäännöksiä maasta eikä vedestä. Vedenalainen kulttuuriperintö tulee parhaiten huomioiduksi siten, että kaavan W/LS-alueella tehdään vedenalaisinventointi kaavan valmistelun yhteydessä. Vedenalaisinventointi on tehty syksyllä Lappeenrannan Energiaverkot Oy toteaa, että se rakentaa kunnallistekniikan siten, että liittymät ovat mantereen puolella. Lausunnossa ei esitetä muutoksia kaavaan. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi toteaa maanomistustilanteen ja esitetyt rakennusoikeudet. Vesialueen omistajan osakaskunnan ja kaupungin kesken neuvotellaan maankäyttösopimus, ellei osakaskunta myy vesialuetta kaupungille. Maa-alueella neuvotellaan maankäyttösopimus kolmen omistajatahon kesken. Maankäyttösopimukset tulee olla allekirjoitettuja ennen kuin asemakaavamuutos voidaan hyväksyä. Kaavaratkaisussa on mietittävä tarkkaan, onko vesialueelle tarkoituksenmukaista muodostaa tontteja ja miten hoidetaan kulkuyhteydet ja tekninen huolto. Maankäyttösopimus neuvotellaan kaavaprosessin rinnalla siten, että sopimus on valmiina asemakaavan lähtiessä lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn. Osakaskunta ei ole halukas kauppaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa vesialueen jakamisen maksimissaan jopa yli 10 tonttiin huomioiden rasiteteiden määrää koskevat säädökset. Myös operointi hallinnanjakosopimuksilla on mahdollinen. Kaavamääräysten mukaan asemakaava-alueelle tulee laatia erillinen sitova tonttijako, joten tonttijaon osalta kaava jättää useita ratkaisumahdollisuuksia. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen palvelutuotannolla ei ole huomautettavaa. Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnalla ei lausunnossa ole huomautettavaa.

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÖYRY FINLAND OY Liite 2 Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 5 541 8300 Fax +358 5 541 8351 Päiväys 3.7.2013 Viite 16USP0069.BSE Sivu 1 (9) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, MIRIENSIS OY TIURUNIEMEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, MIRIENSIS OY TIURUNIEMEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, MIRIENSIS OY TIURUNIEMEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA PÖYRY FINLAND OY LIITE 2 Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 5 541 8300 Fax +358 5 541

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot