SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA..."

Transkriptio

1 PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS

2 SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... 9 TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA PAPERINJALOSTUSTEOLLISUUS YHTEISTOIMINTA TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU LAKIASIAT HALLINTO- JA JÄRJESTÖTOIMINTA LIITTOVALTUUSTO LIITTOTOIMIKUNTA VALIOKUNNAT JÄRJESTÖASIAT KOULUTUSTOIMINTA PAPERILIITON NUORET LOMATOIMINTA TASA-ARVOTOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA LIITON TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA LIITE- JA MUUT LISÄTIEDOT LIITTOTOIMIKUNNAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVAT JÄSENET OSASTOITTAIN SUMMARY ON THE PAPER UNION BOARD REVIEW FÖRBUNDSSTYRELSENS ÖVERSIKT

3 Liittotoimikunnan katsaus Vuoden 2003 talouden tila jatkui heikkona. Yleiset talousnäkymät ja paperiteollisuuden vientinäkymätkin ovat olleet edelleen vaikeasti ennakoitavissa koko kertomusvuoden jatkuneen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Vuoden 2003 talouskehitys jäi edellisen vuoden tapaan teollisuusmaissa odotuksia heikommaksi. Suomessa bruttokansantuotteen kasvu jäi 1,9 prosenttiin. Kotimaan politiikassa pääpaino oli maaliskuun eduskuntavaaleissa. Pääministeriksi valittiin Anneli Jäätteenmäki. Anneli Jäätteenmäen jouduttua eroamaan Tasavallan presidentti nimitti 24. kesäkuuta 2003 pääministeri Matti Vanhasen johtaman hallituksen, joka on itsenäisen Suomen 69. hallitus. Hallitus on Suomen Keskustan, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja Ruotsalaisen kansanpuolueen muodostama enemmistöhallitus. Paperiliiton liittovaltuusto valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi alkaen pääsihteeri Jouko Ahosen. Puheenjohtajan paikka tuli täytettäväksi, kun liittoa kymmenen vuotta johtanut Jarmo Lähteenmäki kutsuttiin suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen Eurooppa-toimiston, KEY-Finlandin, johtajaksi Brysseliin. Valtion talouskehitys ja vuoden 2003 valtion talousarvio olivat kasvun ja työllisyyden kannalta vaatimattomia. Yhteiskunta- ja työmarkkinapolitiikkaa rasittivat lukuisat irtisanomiset sekä lomautukset. Maailmantalouden kehityksen vaikutukset ovat samanaikaisesti sekä myönteisiä että ristiriitoja herättäviä. Köyhille maille talouden avautuminen on antanut mahdollisuuden päästä mukaan kehitykseen, kun taas kehittyneitä teollisuusmaita markkinoiden laajentuminen on hyödyttänyt lähinnä korkean osaamisen aloilla. Globaali talous on haaste eritoten työvoimavaltaisille yrityksille. Erityisesti Kiinan talous kasvaa huimaa vauhtia, eikä hiipumista ole näköpiirissä. Nopean kasvun taustalla on muun muassa yksityisen sektorin vahva nousu ja uuden kansainvälisesti suuntautuneen eliitin vaikutusvallan lisääntyminen. Vuonna 2003 koko metsäteollisuuden tuotanto Suomessa lisääntyi runsaat kaksi prosenttia. Paperia ja kartonkia tuotettiin hieman yli 13 miljoonaa tonnia, mikä on runsaat kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna Massan tuotanto kasvoi 1,9 %, paino- ja kirjoituspaperin tuotanto 4,6 % ja kartongin tuotanto väheni 1,2 %. Sanomalehtipaperin tuotanto aleni 6 prosenttia. Kapasiteetin käyttöaste toimialalla oli keskimäärin 89 prosenttia eli prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Paperiteollisuudessa vakinaisten työntekijöiden määrä laski 554:llä ollen työntekijää. Määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvaessa samanaikaisesti kokonaisvähenemä oli 562 työntekijää. Työttömyysaste oli 6,67 %. Liiton järjestötoimintaa hoidettiin samoin periaattein kuin aikaisempina vuosina. Liiton edustajat osallistuivat mm. osastojen syys- ja kevätkokouksiin. Luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja muille aktiiveille järjestettiin koulutusta entisessä laajuudessa. Toiminnan kehittäminen Vuodelle 2003 asetettiin yhdeksi painopistealueeksi Paperiliiton yhteishengen ja toimintakyvyn vahvistaminen. Tämän pohjalta toimistossa toteutettiin toimintavuoden aikana lukuisia uudistuksia ja muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Koska toimitsijoiden tavoitettavuudessa mm. matkojen johdosta todettiin olevan parantamisen varaa, hankittiin kaikille toimitsijoille GSM-puhelimet. Puhelinnumerot julkistettiin liiton lehdessä, nettisivuilla sekä myös omassa puhelinmuistiossamme. Matkapuhelimesta todettiin olevan suurta hyötyä myös toimitsijoille, sillä he pystyvät hoitamaan työasioitaan puhelimella myös matkoilla ollessaan mm. autosta ajaessaan pitkiäkin matkoja kokouksiin, neuvotteluihin ja koulutustilaisuuksiin. Jo tammikuun alussa ammattiosastoille lähetettiin kirjeet, joissa kerrottiin uudesta käytännöstä osastojen sääntömääräisiin kokouksiin liittyen. Liiton toimistolta nimettiin vastuutoimitsijat osallistumaan kokouksiin. Samana päivänä sääntömääräisten kokousten kanssa päätettiin pitää myös luottamusmiesten kokous, johon toimitsija osallistuu. Em. tilaisuuksiin laadittiin toimistolla aineisto toimitsijoiden yhteisissä kokouksissa. Tällaisen ryhmätyön tuloksena saatiin jokaiselle toimitsijalle mukaan yhteneväinen ja jälkikäteiskommenttien mukaan tasokas aineisto. Palaute uudesta käytännöstä on ollut pelkästään myönteistä. 3

4 4 Tammikuun kokouksessaan liittotoimikunta päätti järjestää liittotoimikunnan jäsenten ja toimitsijoitten toiminnan kehittämisseminaarin, joka toteutettiin Työväen Akatemiassa, Kauniaisissa. Seminaarin pääasiallisena aiheena oli Toiminnan ja yhteistyön parantaminen tulevaisuudessa. Seminaarissa tehtiin varsin seikkaperäiset ja syvälliset ryhmätyöt, joista laadittiin toimistossa raportti. Raportti käytiin lävitse liittotoimikunnan elokuun kokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa, jolloin todettiin maaliskuun kehittämisseminaarissa esitettyjen parannusesitysten jo toteutetut osat ja kerrottiin myös, miten muita esille tulleita ideoita aiotaan jatkossa toteuttaa. Paperiliiton historiassa ensimmäisen kerran käynnistettiin toimistossa keväällä kehityskeskustelut niin toimistotyöntekijöiden kuin myös toimitsijoiden kanssa. Toimistotyöntekijöiden osalta keskustelut kävi talouspäällikkö ja toimitsijoitten osalta pääsihteeri. Kehityskeskustelujen anti purettiin kyseisille työntekijäryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa. Kehityskeskustelut olivat pohjana syksyllä, kun henkilökunta sai esittää omat toiveensa koulutustarpeestaan. Keskustelujen jälkeen laadittiin jokaiselle koulutukseen halukkaalle koulutussuunnitelma vuodelle 2004 ja osin pidemmällekin aikavälille. Kehityskeskusteluista tehdään pysyvä käytäntö toimistossamme. Liittotoimikunnan päätöksellä nimettiin koulutustyöryhmät. Toinen työryhmistä käsitteli koko liiton jäsenkentän ja luottamustehtävissä toimivien koulutusta ja toinen henkilökunnan koulutusta. Ensimmäiseen työryhmään kuului edustajia liittotoimikunnasta ja toimistosta. Työryhmät esittivät raporttinsa elokuussa liittotoimikunnan kokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa Hotelli Ylläs Saagassa. Koulutustyöryhmien raporteissa esiin tulleita parannusehdotuksia ruvettiin toteuttamaan jo syksyn aikana. Parannusesitysten toteuttaminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Liittotoimikunnan elokuun kokouksen yhteydessä käytiin budjetin lähetekeskustelu, jossa hallinto otti kantaa tulevan vuoden budjetin päälinjoihin. Samalla hallinto kertoi näkemyksiään myös tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta evästyksenä toimistossa suunnitelmia valmisteleville henkilöille. Toiminnan painopisteet hyväksyttiinkin syyskuun liittotoimikunnan kokouksessa. Toimitsijoiden maanantaipalaverikäytäntöä jatkettiin. Lisäksi järjestettiin sektorikohtaisia tilaisuuksia tarpeen mukaan. Myös toimistotyöntekijöille järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuuksia, joihin myös liiton johto osallistui mahdollisuuksien mukaan. Toimistovaliokuntaan päätettiin nimetä aiempien lisäksi myös toimistotyöntekijöiden edustaja. Lokakuun alussa siirryttiin ns. yhden esimiehen malliin, joten sekä toimitsijoiden että myös toimistotyöntekijöiden työnjohdollisena esimiehenä toimii pääsihteeri. Tämän uskotaan jatkossa entisestään lähentävän toimitsijoita ja toimistotyöntekijöitä työyhteisössämme paperiliittolaisena perheenä.

5 Liiton johto teki vierailuja eri tehdaspaikkakunnille aikataulujensa sallimissa puitteissa. Näiden vierailujen vastaanotto oli poikkeuksellisen myönteistä ja jäsenistöltä ja luottamusmiehiltä saatu palaute rohkaisee jatkamaan näitä kenttäkäyntejä. Toimistolla vieraili myös ammattiosastojen edustajia ja rivijäseniä erilaisissa kokoonpanoissa. Toimistolla pyrittiin hoitamaan isännöinti entistä paremmin liittotoimikunnan seminaarissa esiin tulleiden vaatimusten mukaisesti. Toimistolla uusittiin työhuoneiden kalustoja nykyajan vaatimuksia vastaaviksi huomioiden myös ergonomianäkökohdat sekä myös liiton ulkoisen kuvan parantamiseksi vierailijoiden silmissä. Henkilöstölle järjestettiin virkistystilaisuuksia aiemmista käytännöistä poiketen myös toimistolla perinteisten matkatilaisuuksien lisäksi. Kansallinen edunvalvonta Painopisteiden toteutuminen Työaikakysymykset Työaikakysymyksissä ei edistytty yrityksistä huolimatta. Jo edellisen vuoden lopulla käytyjen työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä yritettiin saada helatorstaiviikon lauantain työskentely työaikaa lyhentäväksi myös niihin työaikamuotoihin, joissa se ei vielä sitä ole. Työehtosopimusratkaisussa asia jäi edelleen sopimatta työnantajan vastustuksen vuoksi. Myöskään tulopoliittisen kokonaisratkaisun ns. raami ei sisältänyt työajan lyhennystä. Toimintavuoden aikana neuvoteltiin työnantajaliiton kanssa mahdollisesta kokeilusta keskeytymättömän kolmivuorotyön työvuororytmityksen muuttamiseksi. Metsä-Botnian Rauman sellutehtaalle yritettiin sopia kokeilu, jossa perinteinen vuororytmitys olisi muutettu ns rytmitykseen. Neuvottelut etenivätkin kohtuullisen hyvin, kunnes aivan loppuvaiheessa ennen kokeilusopimuksen allekirjoittamista työnantajaliiton päättävät elimet tyrmäsivät ao. kokeilusopimuksen. Ulkopuolinen työvoima/töiden ulkoistamisen hallinta ja sopimusrajat Ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvät sopimusmääräykset pystyttiin pitämään ennallaan. Alkukesällä tehtiin pääluottamusmiehille kysely ns. ulkoistamissopimusten tekemisestä. Vastausten mukaan muutama sopimus oli tehty, joskaan nämä sopimukset eivät pitäneet sisällään kovin suurta työntekijämäärää. Ulkopuolisen työvoiman käytön lisääminen oli esillä useissa paikallisissa neuvotteluissa. Myös liittojen välillä asiaa käsiteltiin erimielisyysmuistioiden osana. Yksi ko. asiaan liittyvä erimielisyysmuistioneuvottelu päättyi erimielisyyspöytäkirjaksi. Koska työnantaja kuitenkin piti kiinni päätöksestään ulkoistaa neuvottelun kohteena ollut kurottajien huolto, harkitsi Paperiliitto asian viemistä oikeuskäsittelyyn. Sopimusaluerajoista ei ollut suurempia kiistoja toimintavuoden aikana. Kuitenkin Jämsänkoskella sijaitsevan UPM:n sähköntuotannon keskusvalvomon valvomonhoitajien sopimusala sovittiin liittojen välillä muutettavaksi siten, että kyseisen työpisteen viiden henkilön työsuhteissa noudatetaan toimihenkilöiden työehtosopimusta. Lomautusturva Pitkittyneestä taantumasta huolimatta työehtosopimuksemme allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti työnantajat pidättäytyivät toimintavuoden aikana lomautuksista niissä työpaikoissa, joissa noudatetaan Paperiteollisuuden työehtosopimusta. Yhden erillissopimuksen piiriin kuuluvan yrityksen kanssa sovittiin lyhytaikaisesta lomautuksen käytöstä joulukuussa. PPY:n sopimuskentässä kuitenkin lomautuksia jonkin verran toimintavuoden aikana toteutettiin. Tulos- ja voittopalkkiot Edellisen vuoden lopulla saavutetussa työehtosopimusratkaisussa saatiin sovittua hieman lisäsäätelyä voittopalkkioihin. Eri tuotantolaitoksilla maksetut tulos- ja voittopalkkioerät pienenivät edellisestä vuodesta suhdannetilanteen aiheuttaman käyntiasteiden alhaisuuden johdosta. Suuria kiistoja tulos- ja voittopalkkioihin liittyvistä pelisäännöistä ei toimintavuoden aikana ollut. 5

6 Työsuojeluorganisaation toiminnan kehittäminen Edellisen vuoden lopulla syntyneen työehtosopimusratkaisun mukaisesti toimintavuoden alussa sovittiin liittojen välillä soveltamisohjeet, joiden mukaisesti myös työsuojeluasiamiehille voitiin maksaa samantyyppistä lisäkorvausta, jota työehtosopimuksen mukaan maksetaan myös luottamusmiehille. Pääosin ohjeistuksen mukaisesti paikallisesti sovittiinkin tärkeänä päänavauksena työsuojeluasiamiehille maksettavasta lisäkorvauksesta. Muutamalla työpaikalla kyseinen erä käytettiin työsuojeluvaltuutetun lisäkorvauksen korottamiseen. Työhyvinvointi ja tuottavuus projektin edistäminen Ennakko-odotuksista poiketen projekti ei edennyt toimintavuoden aikana. Syynä oli se, etteivät metsäteollisuusyritykset olleet suostuneet budjetoimaan yhtään rahaa ko. projektin edistämiseen. Projekti odottaa työnantajan mahdollisia rahoituspäätöksiä, ennen kuin sitä voidaan jatkaa. Reaaliansioiden parantaminen Vuoden aikana toteutetut työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, paikallisesti sovitut palkankorotukset sekä toteutetut verotuksen muutokset turvasivat sen, että reaaliansiot nousivat toimintavuoden aikana. Hintojen nousu pysyi maltillisena toimintavuoden aikana. Paperityöntekijöiden ansiot nousivat vuoden 2003 aikana 4,0 %. Tästä noususta sopimuskorotusten osuus oli 2,9 % ja paikallisista tekijöistä johtuva nousu 1,1 %. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,4 %, joten reaaliansioiden nousu oli 3,4 %. Kansainvälinen edunvalvonta Paperi-, Kemian- ja Sähköliiton yhteisen tutkimuksen Työlainsäädäntö, TES-järjestelmät ja uuden Euroopan haasteet pohjalta määritellään ne asiat, joita edistetään EWC:n puitteissa ja yhteistyössämme kansainvälisten liittojen kanssa. Jyrki Rainan tekemä vertailututkimus valmistui toimintavuoden aikana. Tutkimus teetettiin yhteistyössä Kemianliiton ja Sähköalan ammattiliiton kanssa. Jyrki Raina esitteli tutkimustuloksia liittotoimikunnalle keväällä. Tutkimuksen painettu versio toimitettiin ammattiosastojen keskeisille luottamushenkilöille. Tutkimuksesta oli monenlaista hyötyä erilaisissa toimintavuoden aikana järjestetyissä tilaisuuksissa. Loppuvuoden aikana tutkimusta siteerattiin monissa keskusteluissa, jotka liittyivät vertailuun eri maiden työsuhde- ja irtisanomisturvasta. 6

7 Tutkimusta käytettiin keskustelun pohjana myös konsernien EWC-toiminnassa. Tutkimuksesta päätettiin käännättää myös englanninkielinen versio, jonka jälkeen sitä voidaan paremmin hyödyntää kansainvälisessä yhteistyössämme. Liiton yhteishenkeä ja toimintakykyä vahvistetaan Jäsentutkimuksella kartoitetaan jäsenten näkemyksiä, odotuksia ja tavoitteita Jäsentutkimusta valmisteltiin toimintavuoden aikana. Kyselyä ei kuitenkaan toteutettu toimintavuoden aikana vaan se päätettiin siirtää seuraavalle vuodelle. Syynä siirtoon oli se, että julkisuudessa kritisoitiin alkuvuoden aikana Paperiliitossa toteutettuja henkilöjärjestelyjä. Koska jäsentutkimuksesta halutaan saada sellaisia jäsenten näkemyksiä, joiden perusteella toimintaamme voidaan suunnitella pitkäjänteisesti pidemmällä aikavälillä, ei haluttu julkisuuskeskustelun aiheuttaman ilmeisen väliaikaisen tunnekuohun vaikuttavan liiaksi vastauksiin. Siksi tutkimusta päätettiin siirtää. Luottamusmiesorganisaatiot työsuojeluvaltuutetuilla vahvistettuna kutsutaan koolle kahdesti vuodessa osaston sääntömääräisten kokousten yhteydessä Toimistolla nimettiin ns. vastuutoimitsijat kaikille ammattiosastoillemme hoitamaan kevät- ja syyskokoukset sekä niiden yhteydessä järjestettävät luottamusmieskokoukset. Vastuutoimitsijoiden nimeäminen suoritettiin siten, että joka kerta vastuutoimitsija vaihtuu. Näin menetellen pidemmällä aikavälillä kaikki toimitsijamme tulevat käymään vuorollaan jokaisessa ammattiosastossamme. Kyseessä oli ensimmäinen vuosi, jolloin tätä uutta käytäntöä kokeiltiin ja kokemukset olivat myönteiset. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Lyhytkurssitoimintaa uudistetaan Jo olemassa olleiden lyhytkurssien sisältöä muokattiin jonkin verran. Sen lisäksi toimistolla valmisteltiin muutama uusi lyhytkurssirunko. Lyhytkursseja markkinoitiin uudella esitteellä Kiljavan toimihenkilöpäivillä, ammattiosastojen kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Palkansaajamyönteistä politiikkaa tuetaan kevään eduskuntavaaleissa Liiton omaan jäsenistöön kuuluvia ehdokkaita tuetaan mm. viestinnän eri muotoja hyödyntäen Paperiliitto-lehdessä esiteltiin eduskuntavaaleissa ehdokkaina olleet paperiliittolaiset, jotka toimittivat aineiston liittolehdelle. Toimitsijat osallistuivat eri ehdokkaiden vaalitilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Paperiliittolaisista ehdokkaista yksi pääsi kansanedustajaksi. Jäsenten ja etenkin nuorten äänestysaktiivisuutta lisätään Paperiliitto-lehdessä korostettiin useaan otteeseen äänestyksen merkitystä. Nuorille alle 28-vuotiaille jäsenillemme lähetettiin kirjeitse (noin kirjettä) erillinen vaalivetoomus. Myös ammattiosastojen kokouksissa, koulutustilaisuuksissa ja eri vaalitilaisuuksissa korostimme äänestysaktiivisuuden merkitystä. Työvoiman vähennysesityksiin liittyneet toimenpiteet Paperiliitto joutui järjestämään mielenosoituslakon Liiton toimiston tekemän selvityksen mukaan työnantaja oli tehnyt työvoimain vähennysesityksiä yhteensä 44 työpaikalla. Vähennyssuunnitelmat koskivat noin liiton jäsentä. Pääluottamusmiesten ja hallinnon yhteisessä kokouksessa Helsingin Työväentalolla selvitettiin työnantajan esityksiä työvoiman vähentämiseksi sekä vähennysesitysten perusteluja. Kokouksessa todettiin, että elleivät puheemme saa vastakaikua työnantajataholta, on liiton hallinnon harkittava ja päätettävä tarvittavista toimenpiteistä. Paperiliitto oli muiden palkansaajajärjestöjen tavoin toistuvasti vedonnut työnantajiin, että joukkomittaisista työntekijöiden irtisanomisista pidättäydyttäisiin. Liitto on ollut mukana useissa maltillisissa tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa, jotta yritysten edellytykset työllisyyden ylläpitoon kohenisivat. Paperiliiton jäsenet kokivat, että työnantajat eivät kanna omaa osuuttaan työllistämisvastuusta. Lakko ei kohdistunut mihinkään yksittäiseen tapaukseen, eikä sillä ollut tarkoitus painostaa työnantajaa muuttamaan työehto- tai muita sopimusmääräyksiä. 7

8 8 Työehtosopimusneuvottelukunnat tapasivat Liitto muistutti työnantajia viime tulopoliittisen sopimuksen ensimmäisestä kappaleesta, jossa mainitaan mm: Tämän sopimuksen tavoitteena on tukea myönteistä talous- ja työllisyyskehitystä. Sopimuksella tavoitellaan työllisyyden turvaamista. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina eikä Paperiliiton työehtosopimusneuvottelukunnalle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin päättää liittotoimikunnan velvoittamana ja valtuuttamana mielenilmaisulakosta, joka kohdistui työllisyystilanteeseen ja työntekijöiden vähentämisesityksiin. Lakko alkoi klo ja päättyi klo Lakko koski kaikkia valtakunnallisen paperiteollisuuden työehtosopimuksen sekä Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ry:n ja Paperiliiton välisen työehtosopimuksen soveltamisalalla työskenteleviä työntekijöitä. Paperiliiton jäsenistö ja luottamushenkilöt toimivat saumattomassa yhteistyössä lakon onnistumiseksi. Paperiliitto sai toimenpiteen kovuudesta huolimatta huomattavan paljon myönteistä huomiota.

9 Edunvalvonta Työehtosopimuksen nro 42 palkkojen korotukset määräytyivät voimassa olevan tulopoliittisen kokonaisratkaisun ( ) mukaisesti. Kausipalkkojen tuntipalkkoja korotettiin alkaen 25 sentin yleiskorotuksella. Sen lisäksi alkaen paikallisesti sovittaviin palkkojen korotuksiin voitiin käyttää rahamäärä, jonka suuruus oli 11 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä Tes:n 22 :n perusteella sovittuja lisiä ja ammattitaitoon perustuvia euromääräisiä henkilökohtaisia lisiä korotettiin 2.7 % lähimpään senttiin pyöristäen. Paikallisesti oli käytettävissä myös tasa-arvoerä. Sen mukaan alkaen voitiin työntekijöiden palkkojen korotuksiin käyttää rahamäärä, jonka suuruus oli 1.36 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä Tes:n mukainen alin kausipalkka oli alkaen euroa. Vuorolisät olivat välisenä aikana seuraavat: iltavuorolisä 93 senttiä yövuorolisä 166 senttiä saunalisä 299 senttiä alkaen korotettiin tes:n 16 ja 20 :n mukaisesti ja ne olivat seuraavat: iltavuorolisä 94 senttiä yövuorolisä 168 senttiä saunalisä 302 senttiä Suhdanneraha, 146 euroa, maksettiin tes:n mukaisesti kaikille mennessä vähintään vuoden työsuhteessa olleille työntekijöille. Tes:n mukainen työryhmä, jonka tarkoituksena oli neuvotella alalle oma irtisanomissuojasopimus, sai annetun tehtävän suoritetuksi määräaikaan mennessä. Varsinainen tes oli jo painossa, joten irtisanomissuojasopimus saatiin liitetyksi tes-kirjan takasivuille. Tämä vaikeutti hieman luettavuutta. Paperityöntekijöiden ansiot Paperityöntekijöiden ansiot nousivat IV-neljännekseltä vuonna 2002 IV-neljännekseen ,8 %, josta sopimuskorotusten osuus oli tupon mukainen eli 2.6 %. Työehtosopimusten paikallinen soveltaminen Erimielisyysmuistioiden määrä oli hienoisessa nousussa. Vuoden aikana niitä kirjattiin 32 kpl. Tes:n 11 joutui koetukselle. Metsäteollisuus ry vei mm. Veitsiluodon järjestelijän vakanssin vähentämisneuvottelun neuvotteluputkeen. Riita johti sittemmin työtuomioistuimeen ja sitä kautta takaisin neuvotteluputkeen. Sovintolautakunta ratkaisi kiistan äänestyspäätöksellään 2-1 ja totesi, että ko. vakanssi voitiin vähentää. Asiaa riideltiin yhteensä lähes kahden vuoden ajan. Myllykoski Paperissa käytiin vaikeat neuvottelut henkilöstön vähentämisestä. Ammattiosasto ja yritys pääsivät keskenään sopimukseen asiassa. M-real Oyj Kirkniemen tehtaan johto irtisanoi paikallisen kokonaisvaltaisen sopimuksen päättymään 3 kk: n irtisanomisajalla Asia käsiteltiin työtuomioistuimessa, joka totesi sopimuksen irtisanomisen lailliseksi. Uusi sopimus saatiin neuvoteltua Paperiliiton toimiston avustuksella juuri ennen sopimuksettoman tilan alkamista. Myös töiden ulkoistaminen aiheutti muutamia erimielisyysmuistioita. Stora Enson Anjalankosken tehtaalla työnantaja ulkoisti kurottajien huollon työnjohto-oikeuteen vedoten. Asiaa ratkotaan työtuomioistuimessa. 9

10 Kansainvälinen edunvalvonta Suomen ja Ruotsin liittojen välistä yhteistyötä tiivistettiin entisestään. Liittojen tes-toimitsijat tapasivat kahdesti. Keskustelujen aiheena oli pääosin voimassa olevien sopimusten tarkastelu ja vertailu. Työehtosopimusneuvottelukunta ja tes-perusteiset toimikunnat ja työryhmät Työehtosopimusneuvottelukunta Paperiliiton neuvottelukuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki asti, Jouko Ahonen pääsihteerinä asti ja puheenjohtajana 1.9. alkaen, pääsihteeri Petri Vanhala alkaen, osastopäällikkö Sauli Kovanen, sopimussihteeri Jari Väänänen, palkkasihteeri Raimo Laitinen, liittovaltuuston puheenjohtaja Seppo Tyni, liitovaltuuston varapuheenjohtaja Jouko Suomalainen sekä liittotoimikunnan jäsen Rolf Nyholm. Asiantuntijana toimi suunnittelusihteeri Esa Mäisti. Oleellisten muutosten toimikunta Liittomme edustajina toimikunnassa olivat pääsihteeri Jouko Ahonen saakka, pääsihteeri Petri Vanhala alkaen sekä osastopäällikkö Sauli Kovanen. Tilastotoimikunta Liittomme edustajina olivat suunnittelusihteeri Esa Mäisti ja palkkasihteeri Riitta Kaukonen. Työoikeustyöryhmä Liittomme edustajina olivat sopimussihteeri Jari Väänänen ja lakimies Jouni Salminen. Koulutustyöryhmä Liittomme edustajina olivat koulutussihteeri Ritva Vilen sekä palkkasihteerit Riitta Kaukonen ja Esko Viljanen. 10

11 Työaikatyöryhmä Liittomme edustajina olivat puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki saakka, puheenjohtaja Jouko Ahonen 1.9. alkaen, osastopäällikkö Sauli Kovanen sekä sopimussihteeri Jari Väänänen. Yleistä Paperinjalostusteollisuus Kertomusvuoden alussa Carton Oy, IK-Kotelo Anjalankoskelta liittyi PPY:n jäseneksi. Alkuvuoden aikana Kaavin Kirjekuoritehtaalla työnantaja antoi varoituksen pääluottamusmiehille, minkä johdosta työntekijät poistuivat työpaikalta kahdeksi päiväksi. Lakon jälkeen asiaa selvitettiin liittojen välillä, ja liitot totesivat varoituksen tässä tapauksessa olleen liian raju rangaistus ja totesivat asian huomautuksen arvoiseksi. Helmikuun puolivälissä PPY:n pääluottamusmiehet kokoontuivat Paperiliiton toimistossa. Kokouksessa käsiteltiin syntynyttä työehtosopimusta ja muita pääluottamusmiesten esittämiä asioita. Liiton ajankohtaisista asioista kertoi puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki. Ennen uuden sopimuskauden alkua liittojen välillä syntyi tulkintaerimielisyys liittoerän ja tasa-arvoerän maksamisesta, ja samaan aikaan HJ. Jousesta tuli erimielisyysmuistio, joka koski liittoerän ja tasa-arvoerän maksamista. Neuvottelujen jälkeen yhteisymmärrys löytyi liittoerän ja tasa-arvoerän maksamisesta, ja samalla sovittiin myös HJ. Jousen erimielisyys. Paperiset Lieksan tehtailla on koko kevään ollut erimielisyyksiä työnantajan ja työntekijöiden välillä eri asioista. Tilanne kärjistyi toukokuun 15. päivä, kun työntekijät marssivat ulos ja aloittivat neljän päivän lakon. Syksyn aikana myös lomautukset ja irtisanomisilla uhkaamiset ovat kärjistäneet tilanteen hyvin vaikeaksi Lieksan tehtailla. Muita erimielisyysmuistioneuvotteluja käytiin Paperix Oy:n Karhulan, Pyhtään Pyrollin ja Kauttuan Amcorin tehtailla. Erimielisyydet sovittiin liittojen välillä. Jämsänkoskella sijaitseva jalostustehdas Smead ilmoitti lomauttavansa koko henkilöstönsä viideksi viikoksi. Asiasta käytiin neuvotteluja, koska Smeadissa noudatetaan paperiteollisuuden työehtosopimusta mm. lomautusasioissa. Liittotoimikunta päätti antaa luvan lomautukseen Jämsänkosken Smeadin tehtaalle. Melkein vuoden jatkunut Carton Anjalankosken sopimusasiakiista ratkaistiin joulukuussa siten, että Cartonin työnantaja- ja työntekijäpuoli allekirjoittivat paikallisen sopimuksen, jossa pohjana on PPY:n sopimus sekä tarkennuksia paperiteollisuuden työehtosopimuksesta. Joulukuun alussa PPY:n paperiliittolaiset jäsenet osallistuivat liiton järjestämään yhden päivän mielenosoituslakkoon, joka kohdistui työnantajien ylimalkaisia työvoiman vähentämisesityksiä vastaan. Joulukuussa liittotoimikunta täydensi PPY:n työehtosopimusneuvottelukuntaa. Tapio Hovi Pyhtäältä pyysi eroa ja hänen tilalleen valittiin Kimmo Sihvola Karton tehtaalta Jyväskylästä. Neuvottelukuntaan kuuluvat lisäksi Irene Limola Lempäälästä ja Esko Viljanen ja Heikki Lauronen liiton toimistosta. Huhtamäki Oyj Finland Yleistä Heti tammikuun alussa Huhtamäki Oy:ssä oli tulkintavaikeuksia työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä jouluviikon arkipyhäkorvauksista. Asiasta keskusteltiin myös liittojen välillä. Asia ratkaistiin paikallisesti, mutta siihen palataan yhteisessä palaverissa liittojen, paikallisen työantajan ja työntekijöiden kanssa. Maaliskuun lopulla kokoontui liittojen työryhmä pohtimaan seisakkiajan määräyksiä. Jatkuvan neuvottelun menettelyssä edettiin ja tes-neuvottelukunnat tapasivat vuoden aikana kaksi kertaa. Tapaamisissa tarkennettiin keskeytymättömän kolmivuorotyön seisokkiaikamääräyksiä täsmällisillä alkamis- ja päättymisajankohdilla. Paikallisesti pilottiryhmänä toiminut muovitekniikan perustutkinto sai jatkoa. Kertomusvuonna alkoi työnantajan ja AEL:n yhteistyönä yrityksen tarpeisiin räätälöimä muovialan peruskoulutus, joka myös tähtää ammattitutkinnon suorittamiseen kahden vuoden opiskelujen jälkeen. Joulukuussa Huhtamäki Finland Oyj:n paperiliittolaiset jäsenet osallistuivat liiton järjestämään yhden päivän mielenilmaisulakkoon, joka kohdistui yleisesti työnantajien ylimalkaisia työvoiman vähentämisesityksiä vastaan. Työehtosopimusneuvottelukuntaan kuuluivat Matti Hietanen ja Mirja Käki Huhtamäeltä ja Esko Viljanen liiton toimistosta. 11

12 12

13 Yhteistoiminta Hallitusohjelman mukaisesti aloitettiin syksyllä yt-lakiuudistusselvitys. SAK.n asettaman valmistelutyön seurantaryhmän työskentelyyn osallistui sopimussihteeri Jari Väänänen. Kiljavalla järjestettiin liiton oma yt-kurssi. Yritysjärjestelyt ja konserniyhteistyö Metsäliitto osti Metsä Tissuen kokonaan omistukseensa. Ammattiosastoja suurimmissa konserneissa oli toimintavuoden aikana seuraavasti: UPM-Kymmene 13 Stora Enso 17 M-real 9 Metsä-Botnia 5 Myllykoski Paper 1 Georgia Pacific Finland 1 Ahlstrom Cores 1 Sunila Oy 1 Stromsdal Oyj 1 Amcor 2 Konsernien ammattiosastojen yhteisissä kokouksissa oli liiton toimiston edustus mukana aina kutsuttaessa. Henkilöstörahastot Toimintavuoden aikana ainoastaan Sunila Oy:n henkilöstörahasto jatkoi toimintaansa. Yleistä Työ- ja ympäristönsuojelu Työturvallisuuslaki astui voimaan vuoden alusta. Uudessa työturvallisuuslaissa on pyritty tuomaan esiin vain keskeisimmät työturvallisuuteen liittyvät asiat. Laki on ryhmitelty asiaryhmittäin lukuihin. Keskeisimmät muutokset laissa ovat työnantajavastuun korostaminen sekä häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvät lain kohdat. Lisäksi laissa on määritelty yhteisen työpaikan pelisääntöjä. Vuoden 2003 loppupuolella aloitettiin työsuojelun valvontalain uudistaminen. Lain uudistamista varten perustettiin valvontalakitoimikunta, jonka on määrä tehdä esitys uudeksi valvontalaiksi kesäkuuhun 2004 mennessä. Työpaikoilla järjestettyihin työsuojelukoulutustilaisuuksiin ja työsuojelukokouksiin osallistuttiin liiton toimistosta kutsusta. Liiton työ- ja ympäristönsuojelutyöryhmä Paperiliiton valiokunnat kokoontuivat yhden kerran toimintavuoden aikana. Valiokuntien kokouksessa käsiteltiin liittokokoustavoitteita sekä ajankohtaisia tes-asioita. Paperiteollisuuden turvallisuustyön työalatoimikunta (PAPTAT) Paptat käsitteli vuoden aikana mm. poissaoloraportointia ja työtapaturmakehitystä. Paptat suunnitteli myös vuoden 2004 työsuojeluseminaaria. Työsuojeluseminaari järjestetään maaliskuussa Lisäksi suunniteltiin ja ideoitiin Paptat 0-tapaturmaa -lehti. Lehti ilmestyy alkuvuodesta Paptat teki tämän lisäksi tutustumismatkan UPM-Kymmenen Pietarsaaren tehtaille. Tehtailla tutustuttiin Wisa-800 projektiin. Paptatin puheenjohtajuus oli Toimihenkilöunionilla. Työalatoimikunnan paperiliittolaisina jäseninä olivat Reijo Kajova Kaukopää os. 21, Heimo Hopponen Jämsänkoski os. 11 ja yleisvarajäsenenä Hannu Ulenius os. 35. Liiton toimistosta työskentelyyn osallistuivat Markku Häyrynen ja Heikki Lauronen. 13

14 Työtapaturmat ja ammattitaudit 2002 Vuonna 2002 vakuutusyhtiöt korvasivat yhteensä paperi- ja selluteollisuudessa sattunutta työtapaturma- ja ammattitautitapausta. Vuonna 2001 vastaava määrä oli yhteensä tapausta ja vuonna 2000 yhteensä tapausta. Jos korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien määrä suhteutetaan Tilastokeskuksen arvioimaan paperija selluteollisuudessa tehtyyn työaikaan, niin näin saatu tapaturmataajuus on kolmen viime vuoden aikana kääntynyt selvään laskuun. Vuonna 2002 taajuus oli 39 korvattua työtapaturma- ja ammattitautitapausta miljoonaa työtuntia kohden, vuonna 2001 taajuusluku oli 44, ja vuonna 2000 se oli 45. Liiton toimistossa käyttöön otettu alamme työpaikkojen tapaturmatietojen keruu- ja tilastointijärjestelmä toimi liittokokouspäätösten edellyttämällä tavalla. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat (TOT) massan- ja paperinvalmistusteollisuudessa Paperi- ja selluteollisuudessa ei sattunut vuonna 2003 yhtään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Tämä oli nyt toinen vuosi kautta aikojen, jolloin ala säästyi kokonaan työpaikkakuolemilta. 14

15 Nykymuotoinen TOT-tutkinta aloitettiin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton TVL:n ja alamme keskeisten työmarkkinajärjestöjen kesken vuonna Vuoden 2002 loppuun mennessä kuolemantapauksia sattui 55. Näistä 23 sattui ns. ulkopuolisen työnantajan palveluksessa olevalla henkilölle. 15

16 Lakiasiat 2003 Vuoden aikana kirjattiin uusia juttuja 46 (vastaavasti v kpl). Lakisektorilla hoidettiin myös liiton omia oikeudellisia asioita edellisvuosien tapaan. Eri tuomioistuimet ja lautakunnat antoivat tuomioita tai asioita sovittiin seuraavasti: Korkein oikeus 4 Hovioikeus 3 Käräjäoikeus 7 Työtuomioistuin 17 Vakuutusoikeus 10 Tapaturmalautakunta 12 Eläkelautakunta 3 Työttömyysturvalautakunta 1 Sopimus 2 Yhteensä tuomittiin hyvityssakkoja Paperiliiton maksettavaksi ja ammattiosastojen maksettavaksi Työtuomioistuin Työtuomioistuin käsitteli vuoden aikana eräitä tärkeitä työehtosopimuksen tulkinta-asioita. Stora Enson Veitsiluodon tehtaan paperikone 1:n jälkikäsittelyn eräiden vakanssien yhdistämisestä käydyt neuvottelut johtivat pitkään oikeuskäsittelyyn, jossa puitiin perusteellisesti paperiteollisuuden tes:n 11 :n neuvottelu- ja ratkaisujärjestelmän lähtökohtia ja soveltamista. Työtuomioistuin vahvisti, että 11 :ään sisältyvässä ns. neuvotteluputkessa voidaan käsitellä ja ratkaista vakanssien määrää koskevat asiat myös silloin, kun työn fyysisissä olosuhteissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Samalla tuomioistuin katsoi neuvottelujärjestykseen sisältyvän periaatteen, jonka mukaan asian ollessa neuvottelujen alainen esitettyjä työnjärjestelyjä ei tarvitse ottaa käyttöön. Samoin työtuomioistuin hylkäsi vaatimukset SAK:n velvoittamisesta neuvotteluihin paperiteollisuuden tes:n perusteella. M-realin Kirkniemen tehtaan miehitystä koskevan KIRI-sopimuksen irtisanominen elokuussa johti useisiin työtaisteluihin ja niitä seuraaviin työrauhakanteisiin. Paperiliitto nosti tässä yhteydessä vastakanteen, jossa vaadittiin kumottavaksi irtisanominen tes:n vastaisena toimenpiteenä. Työtuomioistuin katsoi kuitenkin, että sellainen miehityssopimus, joka ei ole osa kausipalkkasopimusta, voidaan muiden voimassaolomääräysten puuttuessa irtisanoa työehtosopimuslaissa mainittua kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Oikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, miten työtä voidaan tehdä ilman sovittuja työnkuvia. Onneksi asia laukesi ennen irtisanomisajan loppuun kulumista. Työnantajajärjestöt nostivat useita työrauhakanteita Paperiliittoa ja ammattiosastoja vastaan. Mielenosoituspäivän johdosta liitto tuomittiin jo ennen tapahtumaa kolmeen eri hyvityssakkoon. Yksi periaatteellisesti merkittävä hylkäystuomio saatiin työtuomioistuimesta. Stora Enson Summan tehtaalla työntekijät pidättyivät huovanvaihtotyöstä ilman pätevästi opastettua nosturinkuljettajaa. Metsäteollisuus ry ei pystynyt osoittamaan, että työturvallisuustekijöillä perusteltu pidättäytyminen olisi sisältänyt laitonta työnantajaan kohdistuvaa painostusta. Yleiset tuomioistuimet Yleisissä tuomioistuimissa käsiteltiin useita Paperiliiton jäseniä koskevia riita- ja rikosasioita. Lainvoiman sai kaksi yt-lakia koskenutta riita-asiaa. Elimäkeläinen Adalson Oy ja kaarinalainen Hj. Jousi Oy tuomittiin kumpikin maksamaan hyvitystä yt-lain pakottavien määräysten rikkomisesta irtisanomistilanteissa. 16

17 Hallinto ja järjestötoiminta Järjestöasiat Järjestö- ja ammatillinen koulutus Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestettiin luottamusmiehille koulutustilaisuus toimitsijoiden johdolla. Osastoille markkinoitiin lyhytkursseja, ja niiden tarjontaa lisättiin. Nuorille liiton jäsenille pidettiin Kiljavalla oma nuorisokurssi, joka sai hyvän vastaanoton. Liiton jäsenpalvelut ja jäsenedut Liiton jäsenille postitettiin uusi jäsenkortti, joka on voimassa vuoden 2005 loppuun. Liiton pääasiallinen korttikumppani oli Ykkösbonus. Jäsenkortilla sai etuja noin 2000 ostospaikassa ympäri maan. Kortilla voi osoittaa jäsenyytensä liiton lomapaikoissa Jaalassa, Kuusamossa ja Särkisalossa. Jäsensähköstä liitto teki sopimuksen E.ON Finlandin kanssa. Yhteistyökumppanina matkailualalla oli Matka-Vekka. If vahinkovakuutusosakeyhtiö Oy jatkoi vakuutuksen tarjoajana. Lehtiseteliedun käytti jäsentä. Paperityöväen Työttömyyskassa maksoi vuoden aikana päivärahaa jäsenelle. Keskimääräinen työttömyysaika oli 143 päivää. Työttömyysaste oli 6,67 %. 55-vuotiaille jäsenille tarkoitettua veteraanitukea myönnettiin 520 jäsenelle. Liiton tarjoamia opiskelumahdollisuuksia käytti 240 jäsentä. Liiton välittämään ja tuettuun lomatoimintaan osallistui 561 jäsentä perheenjäsenineen. Hautausavustuksia myönnettiin 384 jäsenelle Liiton lomapaikoissa Puralassa, Särkelässä ja Törmälässä yöpyi yhteensä jäsentä. Yöpymisvuorokausia kertyi Näiden lomakohteiden asuntovaunupaikoilla kertyi yöpymisvuorokausia Keurusharjun lomaosakkeiden yöpymisvuorokausia kertyi Levillä oli yöpyjiä 678 ja yöpymisvuorokausia Hotelli Saagan yöpyjiä oli 547 ja yöpymisvuorokausia kertyi YÖPYJIÄ Purala Särkelä Törmälä Yhteensä Yöpyjiä Yöpymisvrk Asuntovaunuyöpymisvrk Liittovaltuusto Liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Sääntömääräinen kokous pidettiin ja ylimääräinen kokous Liittovaltuuston kokouksessa puhetta johtivat liitovaltuuston puheenjohtaja Seppo Tyni ja varapuheenjohtaja Jouko Suomalainen. Sihteerinä toimi pääsihteeri Jouko Ahonen. Paperiliiton valtuusto käsitteli kokouksessaan liiton toimistossa syksyllä 2002 toteutettuja henkilöjärjestelyjä. Asian käsittelyä valtuustossa olivat kirjallisesti vaatineet Äänekosken osasto 13, Valkeakosken osasto 45, Kajaanin osasto 51, Kaipolan osasto 80. Lisäksi UPM-Kymmenen piirissä toimivat ammattiosastot olivat vaatineet yhteisellä kirjeellä asian käsittelyä liittovaltuustossa. Aiemmin talvella useat ammattiosastot olivat kirjelmöineet tehdyistä ratkaisuista liittotoimikunnalle. Valtuusto käsitteli entisen pääsihteerin Artturi Pennasen ja entisen talouspäällikön Viljo Saarisen etätyöhön siirtymisen ehtoja ja totesi, ettei vastaavia järjestelyjä liiton toimistossa tule jatkossa toteuttaa. Tehtyjä ratkaisuja valtuusto ei kuitenkaan pitänyt tarpeellisena arvioida uudelleen. Liittovaltuusto edellytti, että liiton hallintoa ja toimistoa hoidetaan tulevaisuudessa aiempaa avoimemmin, jotta edellisen vuoden kaltaisia epäselvyyksiä ei enää ilmenisi. Sääntömääräisessä kokouksessa toukokuussa käsiteltiin myös työmarkkina-asioita, joista liittovaltuusto antoi julkisuuteen seuraavan kannanoton: 17

18 Liittovaltuuston puheenjohtaja Seppo Tyni onnittelee vasta valittua puheenjohtaja Jouko Ahosta. Euron dollarikurssin palautuminen alkuperäiselle tasolleen ja kansainvälisen talous-nousun lykkäytyminen on merkinnyt metsäyritysten voittojen normalisoitumista. Aikaisem-piin suhdannekuoppiin verraten yritysten toiminta on edelleen tuloksellista ja niiden taseet ovat vahvoja huolimatta suurista ja osin heikkotuottoisista ja vääriin arvioihin perus-tuneista ulkomaisista investoinneista. Viime aikoina metsäyhtiöissä on esitetty kiinteiden kustannusten karsimista kannatta-vuuden parantamiseksi, millä ilmaisulla tarkoitetaan käytännössä vakinaisen henkilöstön vähentä--mistä usein jopa kyseenalaisin keinoin. Yritysjohtajien tulee kuitenkin nähdä hitaan kasvun vaiheen yli ja valmistautua seuraavaan noususuhdanteeseen, jolloin yritysten on oltava iskukunnossa. Metsäyritysten hyvä taloudellinen tila on pitkälti seurausta koko henkilöstön ponnisteluista tuottavuuden ja työn tuloksellisuuden lisäämiseksi. Silti suuryritysten johtajat painottavat puheis-saan varsin yksipuolisesti sijoittajien tyytyväisyyttä ja intressejä. Yrityksen keskeinen voimavara on kuitenkin motivoitunut, ammattitaitoinen ja määrältäänkin riittävä henki-löstö, josta tulee huolehtia niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Uusi hallitus saa ratkottavakseen keskeisiä työllisyyden hoitoon, vakaan talouskasvun turvaamiseen, hyvinvointipalvelujen säilyttämiseen sekä suurten ikäluokkien työelämästä poistu-miseen liittyviä asioita. Useat näistä kysymyksistä ovat sellaisia, joihin kestävä ratkaisu löytyy vain yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Palkansaajien kannalta olennainen kysymys on, missä määrin uusi hallitus omaksuu hyväksi havaitun kolmikantayhteistyön, johon kaikki puoluejohtajat vaalikampanjansa aikana ilmoittivat sitoutuvansa. Uuden hallituksen on myös teoillaan lunastettava palkan-saajien luottamus. Rakennus- ja palvelualoilla eräät työnantajat käyttävät huonossa asemassa olevaa ulko- ja kotimaistakin työvoimaa rikkoen häikäilemättömästi sopimusten ja lakien mukaisia vähimmäisnormeja. EU:n laajentuminen voi nopeasti lisätä näitä ongelmia levittäen niitä myös muille aloille. Hallituksen velvollisuus on seurata tilannetta ja tarttua vitkastelematta jo havaittuihin epäkohtiin. Euroopan Unionissa valmistellaan uutta perustuslaillista sopimusta, mihin prosessiin liittyy huolestuttavia piirteitä. Valmistelussa kansalaisten tasa-arvon ja perusoikeuksien turvaamiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Sosiaalisen vuoropuhelun merkitys ei tule riittävästi esille eikä se keskeinen periaate, että työntekijäpuolta ja työnantajia on kuultava kaikissa heitä koskevissa kysymyksissä EU-tasoisia säädöksiä valmisteltaessa. 18

19 Puheenjohtaja Jouko Ahonen, talouspäällikkö Seija Minervuo ja pääsihteeri Petri Vanhala. Perustuslaillista sopimusta valmisteleva ns. konventti esittää vuonna 2000 hyväksytyn perusoikeusasiakirjan vahvistamista sitovaksi osaksi EU:n perustamissopimusta, jolloin myös työtaisteluoikeus kirjattaisiin eurooppalaiseksi perusoikeudeksi. Paperiliitto antaa tälle historiallisesti merkittävälle esitykselle täyden tukensa. Valtuuston ylimääräisessä kokouksessa valittiin liitolle uusi puheenjohtaja, kun liittoa kymmenen vuotta johtanut Jarmo Lähteenmäki kutsuttiin suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen Eurooppa-toimiston, KEY-Finlandin, johtajaksi Brysseliin. Puheenjohtajaksi valittiin, Jorma Välimäen esityksestä, pääsihteeri Jouko Ahonen. Jouko Ahosen valinta oli yksimielinen. Jarmo Lähteenmäki kiitti koko Paperiliitto ry:n jäsenistöä, hallintoa ja toimistoa kymmenen vuoden yhteistyöstä. Ylimääräisessä kokouksessa liittovaltuusto antoi seuraavan kannanoton: Työtaisteluoikeus eurooppalaiseksi perusoikeudeksi Paperiliiton liittovaltuusto arvostaa sitä, että metsäteollisuuden voittojen normalisoituessa parin viime vuoden aikana useimpien yhtiöiden ja laitosten henkilöstöpolitiikka on ollut varsin vastuullista. Lomautuksia ja irtisanomisia on vältetty, niin kuin yhdessä on sovittu. Muutamien työnantajien piittaamaton toiminta saattaa kuitenkin pilata sen yhteistyön, joka alalle on ollut rakentumassa. Näissä tuotantolaitoksissa työnantaja on pyrkinyt siirtymään yhteistyöstä ja sopimisesta yksipuoliseen saneluun henkilöstön näkemyksistä ja hyvinvoinnista piittaamatta. Tehdyille sopimuksille ei ole annettu niille kuuluvaa merkitystä. Huonot suhteet alan työpaikoilla leikkaisivat osapuolten mahdollisuuksia saada osansa siitä paperialan ehkä voimakkaastakin kysynnän kasvusta, joka asiantuntija-arvioiden mukaan ja myös kurssikehityksestä päätellen on juuri alkamassa Yhdysvaltain vetämänä. Asialla on myös periaatteellinen puolensa. Paperiliitto on ollut korkeasuhdanteen vuosina sopimuskumppanina varsin kohtuullinen ja odottaa työnantajilta vastaavaa toimintaa siinäkin epätodennäköisessä tapauksessa, että kysynnän kasvun vahvistuminen vielä taittuisi. Metsäyhtiöiden ongelmien syyt ovat pääosin ulkomaisissa investoinneissa, suhdanneheilahteluissa ja valuuttakurssimuutoksissa. Silti suomalaisetkin paperialan työntekijät ovat valmiita sellaisiin tuotannon tehostamistoimiin, jotka tehdään henkilöstön kanssa yhteistyössä ja henki- 19

20 Liittovaltuuston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen Puheenjohtaja Seppo Tyni os. 52 Pietarsaari ja varapuheenjohtaja Jouko Suomalainen os. 41 Veitsiluoto Varsinainen jäsen kertaa varajäsen kertaa Pirkanmaan piiri: Jorma Välimäki os. 2 (2) Heikki Ojansivu os. 38 Ari Petman os. 50 (2) Pauli Hallongren os. 70 Seppo Teräväinen os. 2 (2) Matti Turunen os. 38 Irene Limola os. 75 (1) Elisa Nordberg os. 62 (1) Länsi-Suomen piiri: Markku Saksa os. 10 Jouko Aitonurmi os. 42 Martti Lempinen os. 42 (1) Matti Sohlman os. 8 (1) Simo Lähteenmäki os. 7 (2) Jorma Vuorinen os. 10 Etelä-Suomen piiri: Markku Hautamäki os. 54 (2) Reijo Kinnunen os. 39 Esko Kumpulainen os. 87 (2) Hannu Kärkkäinen os. 47 Kymen piiri: Harri Helminen os. 15 (1) Matti Hyttinen os. 86 (1) Irmeli Tentke os. 16 (2) Satu Vallema os saakka Juha Tarkiainen os alkaen Hannu Ulenius os. 35 (2) Marko Kaitasuo os. 48 Jari Kääpä os. 36 (2) Jorma Timonen os. 85 Raine Pessala os. 81 (1) Pentti Hämäläinen os. 18 (1) Antero Raanoja os. 15 (2) Jouni Kuusinen os. 86 Saimaan piiri: Kari Miettinen os. 22 (2) Jaakko Väärä os. 22 Markku Huotarinen os. 23 (2) Heikki Ruohio os.23 Juhani Siira os. 25 Jorma Tiainen os. 25 (2) saakka Jorma Tiainen os. 85 (2) Timo Zerni os. 41 (2) alkaen alkaen Keski-Suomen piiri: Markku Kankainen os. 11 (2) Viljo Hokkanen os. 12 Aulis Ilmonen os. 80 (1) Annikki Niininen os. 13 (1) Heikki Flinkman os. 13 (2) Tuomo Alanen os. 80 Pohjois-Karjalan piiri: Juhani Koistinen os. 55 (2) Esko Meriläinen os. 30 Seppo Ohisalo os. 14 (2) Matti Huotari os. 51 Pekka Kärkkäinen os. 51 (2) Markku Rissanen os. 55 Pohjois-Suomen piiri: Seppo Tyni os. 52 (2) Kari Kulju os. 33 Matti Kettunen os. 33 (2) Jari Paakkola os. 43 Jouko Suomalainen os. 41 (2) Esa Ahonen os. 52 Yleisvarajäsenet: Seppo Nousiainen os. 43, Timo Zerni os saakka, Juha Tarkiainen os saakka, Esa Pohjantähti os. 54, Pertti Kupias os. 71, Matti Mononen os. 26, Tapio Hovi os. 32, Timo Kauppinen os. 83, Anneli Virtanen os. 27, Tapani Paldanius os. 16, Matti Turunen os. 88, Raimo Leppänen os. 76, Seppo Kuisma os

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Johtajaylilääkärin sijainen. Hallintoylihoitajan sijainen

Johtajaylilääkärin sijainen. Hallintoylihoitajan sijainen Pöytäkirja 3/2014 1 Henkilöstöjaosto Aika 30.06.2014 kello 10:17-10:30 Paikka Keskussairaala talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Varis Minna Palviainen Sami Väistö

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 15/13.08.2012 225 Kokousaika 13.08.2012 klo 17.00 18.47. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot