SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA..."

Transkriptio

1 PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS

2 SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... 9 TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA PAPERINJALOSTUSTEOLLISUUS YHTEISTOIMINTA TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU LAKIASIAT HALLINTO- JA JÄRJESTÖTOIMINTA LIITTOVALTUUSTO LIITTOTOIMIKUNTA VALIOKUNNAT JÄRJESTÖASIAT KOULUTUSTOIMINTA PAPERILIITON NUORET LOMATOIMINTA TASA-ARVOTOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA LIITON TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA LIITE- JA MUUT LISÄTIEDOT LIITTOTOIMIKUNNAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVAT JÄSENET OSASTOITTAIN SUMMARY ON THE PAPER UNION BOARD REVIEW FÖRBUNDSSTYRELSENS ÖVERSIKT

3 Liittotoimikunnan katsaus Vuoden 2003 talouden tila jatkui heikkona. Yleiset talousnäkymät ja paperiteollisuuden vientinäkymätkin ovat olleet edelleen vaikeasti ennakoitavissa koko kertomusvuoden jatkuneen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Vuoden 2003 talouskehitys jäi edellisen vuoden tapaan teollisuusmaissa odotuksia heikommaksi. Suomessa bruttokansantuotteen kasvu jäi 1,9 prosenttiin. Kotimaan politiikassa pääpaino oli maaliskuun eduskuntavaaleissa. Pääministeriksi valittiin Anneli Jäätteenmäki. Anneli Jäätteenmäen jouduttua eroamaan Tasavallan presidentti nimitti 24. kesäkuuta 2003 pääministeri Matti Vanhasen johtaman hallituksen, joka on itsenäisen Suomen 69. hallitus. Hallitus on Suomen Keskustan, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja Ruotsalaisen kansanpuolueen muodostama enemmistöhallitus. Paperiliiton liittovaltuusto valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi alkaen pääsihteeri Jouko Ahosen. Puheenjohtajan paikka tuli täytettäväksi, kun liittoa kymmenen vuotta johtanut Jarmo Lähteenmäki kutsuttiin suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen Eurooppa-toimiston, KEY-Finlandin, johtajaksi Brysseliin. Valtion talouskehitys ja vuoden 2003 valtion talousarvio olivat kasvun ja työllisyyden kannalta vaatimattomia. Yhteiskunta- ja työmarkkinapolitiikkaa rasittivat lukuisat irtisanomiset sekä lomautukset. Maailmantalouden kehityksen vaikutukset ovat samanaikaisesti sekä myönteisiä että ristiriitoja herättäviä. Köyhille maille talouden avautuminen on antanut mahdollisuuden päästä mukaan kehitykseen, kun taas kehittyneitä teollisuusmaita markkinoiden laajentuminen on hyödyttänyt lähinnä korkean osaamisen aloilla. Globaali talous on haaste eritoten työvoimavaltaisille yrityksille. Erityisesti Kiinan talous kasvaa huimaa vauhtia, eikä hiipumista ole näköpiirissä. Nopean kasvun taustalla on muun muassa yksityisen sektorin vahva nousu ja uuden kansainvälisesti suuntautuneen eliitin vaikutusvallan lisääntyminen. Vuonna 2003 koko metsäteollisuuden tuotanto Suomessa lisääntyi runsaat kaksi prosenttia. Paperia ja kartonkia tuotettiin hieman yli 13 miljoonaa tonnia, mikä on runsaat kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna Massan tuotanto kasvoi 1,9 %, paino- ja kirjoituspaperin tuotanto 4,6 % ja kartongin tuotanto väheni 1,2 %. Sanomalehtipaperin tuotanto aleni 6 prosenttia. Kapasiteetin käyttöaste toimialalla oli keskimäärin 89 prosenttia eli prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Paperiteollisuudessa vakinaisten työntekijöiden määrä laski 554:llä ollen työntekijää. Määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvaessa samanaikaisesti kokonaisvähenemä oli 562 työntekijää. Työttömyysaste oli 6,67 %. Liiton järjestötoimintaa hoidettiin samoin periaattein kuin aikaisempina vuosina. Liiton edustajat osallistuivat mm. osastojen syys- ja kevätkokouksiin. Luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja muille aktiiveille järjestettiin koulutusta entisessä laajuudessa. Toiminnan kehittäminen Vuodelle 2003 asetettiin yhdeksi painopistealueeksi Paperiliiton yhteishengen ja toimintakyvyn vahvistaminen. Tämän pohjalta toimistossa toteutettiin toimintavuoden aikana lukuisia uudistuksia ja muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Koska toimitsijoiden tavoitettavuudessa mm. matkojen johdosta todettiin olevan parantamisen varaa, hankittiin kaikille toimitsijoille GSM-puhelimet. Puhelinnumerot julkistettiin liiton lehdessä, nettisivuilla sekä myös omassa puhelinmuistiossamme. Matkapuhelimesta todettiin olevan suurta hyötyä myös toimitsijoille, sillä he pystyvät hoitamaan työasioitaan puhelimella myös matkoilla ollessaan mm. autosta ajaessaan pitkiäkin matkoja kokouksiin, neuvotteluihin ja koulutustilaisuuksiin. Jo tammikuun alussa ammattiosastoille lähetettiin kirjeet, joissa kerrottiin uudesta käytännöstä osastojen sääntömääräisiin kokouksiin liittyen. Liiton toimistolta nimettiin vastuutoimitsijat osallistumaan kokouksiin. Samana päivänä sääntömääräisten kokousten kanssa päätettiin pitää myös luottamusmiesten kokous, johon toimitsija osallistuu. Em. tilaisuuksiin laadittiin toimistolla aineisto toimitsijoiden yhteisissä kokouksissa. Tällaisen ryhmätyön tuloksena saatiin jokaiselle toimitsijalle mukaan yhteneväinen ja jälkikäteiskommenttien mukaan tasokas aineisto. Palaute uudesta käytännöstä on ollut pelkästään myönteistä. 3

4 4 Tammikuun kokouksessaan liittotoimikunta päätti järjestää liittotoimikunnan jäsenten ja toimitsijoitten toiminnan kehittämisseminaarin, joka toteutettiin Työväen Akatemiassa, Kauniaisissa. Seminaarin pääasiallisena aiheena oli Toiminnan ja yhteistyön parantaminen tulevaisuudessa. Seminaarissa tehtiin varsin seikkaperäiset ja syvälliset ryhmätyöt, joista laadittiin toimistossa raportti. Raportti käytiin lävitse liittotoimikunnan elokuun kokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa, jolloin todettiin maaliskuun kehittämisseminaarissa esitettyjen parannusesitysten jo toteutetut osat ja kerrottiin myös, miten muita esille tulleita ideoita aiotaan jatkossa toteuttaa. Paperiliiton historiassa ensimmäisen kerran käynnistettiin toimistossa keväällä kehityskeskustelut niin toimistotyöntekijöiden kuin myös toimitsijoiden kanssa. Toimistotyöntekijöiden osalta keskustelut kävi talouspäällikkö ja toimitsijoitten osalta pääsihteeri. Kehityskeskustelujen anti purettiin kyseisille työntekijäryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa. Kehityskeskustelut olivat pohjana syksyllä, kun henkilökunta sai esittää omat toiveensa koulutustarpeestaan. Keskustelujen jälkeen laadittiin jokaiselle koulutukseen halukkaalle koulutussuunnitelma vuodelle 2004 ja osin pidemmällekin aikavälille. Kehityskeskusteluista tehdään pysyvä käytäntö toimistossamme. Liittotoimikunnan päätöksellä nimettiin koulutustyöryhmät. Toinen työryhmistä käsitteli koko liiton jäsenkentän ja luottamustehtävissä toimivien koulutusta ja toinen henkilökunnan koulutusta. Ensimmäiseen työryhmään kuului edustajia liittotoimikunnasta ja toimistosta. Työryhmät esittivät raporttinsa elokuussa liittotoimikunnan kokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa Hotelli Ylläs Saagassa. Koulutustyöryhmien raporteissa esiin tulleita parannusehdotuksia ruvettiin toteuttamaan jo syksyn aikana. Parannusesitysten toteuttaminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Liittotoimikunnan elokuun kokouksen yhteydessä käytiin budjetin lähetekeskustelu, jossa hallinto otti kantaa tulevan vuoden budjetin päälinjoihin. Samalla hallinto kertoi näkemyksiään myös tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta evästyksenä toimistossa suunnitelmia valmisteleville henkilöille. Toiminnan painopisteet hyväksyttiinkin syyskuun liittotoimikunnan kokouksessa. Toimitsijoiden maanantaipalaverikäytäntöä jatkettiin. Lisäksi järjestettiin sektorikohtaisia tilaisuuksia tarpeen mukaan. Myös toimistotyöntekijöille järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuuksia, joihin myös liiton johto osallistui mahdollisuuksien mukaan. Toimistovaliokuntaan päätettiin nimetä aiempien lisäksi myös toimistotyöntekijöiden edustaja. Lokakuun alussa siirryttiin ns. yhden esimiehen malliin, joten sekä toimitsijoiden että myös toimistotyöntekijöiden työnjohdollisena esimiehenä toimii pääsihteeri. Tämän uskotaan jatkossa entisestään lähentävän toimitsijoita ja toimistotyöntekijöitä työyhteisössämme paperiliittolaisena perheenä.

5 Liiton johto teki vierailuja eri tehdaspaikkakunnille aikataulujensa sallimissa puitteissa. Näiden vierailujen vastaanotto oli poikkeuksellisen myönteistä ja jäsenistöltä ja luottamusmiehiltä saatu palaute rohkaisee jatkamaan näitä kenttäkäyntejä. Toimistolla vieraili myös ammattiosastojen edustajia ja rivijäseniä erilaisissa kokoonpanoissa. Toimistolla pyrittiin hoitamaan isännöinti entistä paremmin liittotoimikunnan seminaarissa esiin tulleiden vaatimusten mukaisesti. Toimistolla uusittiin työhuoneiden kalustoja nykyajan vaatimuksia vastaaviksi huomioiden myös ergonomianäkökohdat sekä myös liiton ulkoisen kuvan parantamiseksi vierailijoiden silmissä. Henkilöstölle järjestettiin virkistystilaisuuksia aiemmista käytännöistä poiketen myös toimistolla perinteisten matkatilaisuuksien lisäksi. Kansallinen edunvalvonta Painopisteiden toteutuminen Työaikakysymykset Työaikakysymyksissä ei edistytty yrityksistä huolimatta. Jo edellisen vuoden lopulla käytyjen työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä yritettiin saada helatorstaiviikon lauantain työskentely työaikaa lyhentäväksi myös niihin työaikamuotoihin, joissa se ei vielä sitä ole. Työehtosopimusratkaisussa asia jäi edelleen sopimatta työnantajan vastustuksen vuoksi. Myöskään tulopoliittisen kokonaisratkaisun ns. raami ei sisältänyt työajan lyhennystä. Toimintavuoden aikana neuvoteltiin työnantajaliiton kanssa mahdollisesta kokeilusta keskeytymättömän kolmivuorotyön työvuororytmityksen muuttamiseksi. Metsä-Botnian Rauman sellutehtaalle yritettiin sopia kokeilu, jossa perinteinen vuororytmitys olisi muutettu ns rytmitykseen. Neuvottelut etenivätkin kohtuullisen hyvin, kunnes aivan loppuvaiheessa ennen kokeilusopimuksen allekirjoittamista työnantajaliiton päättävät elimet tyrmäsivät ao. kokeilusopimuksen. Ulkopuolinen työvoima/töiden ulkoistamisen hallinta ja sopimusrajat Ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvät sopimusmääräykset pystyttiin pitämään ennallaan. Alkukesällä tehtiin pääluottamusmiehille kysely ns. ulkoistamissopimusten tekemisestä. Vastausten mukaan muutama sopimus oli tehty, joskaan nämä sopimukset eivät pitäneet sisällään kovin suurta työntekijämäärää. Ulkopuolisen työvoiman käytön lisääminen oli esillä useissa paikallisissa neuvotteluissa. Myös liittojen välillä asiaa käsiteltiin erimielisyysmuistioiden osana. Yksi ko. asiaan liittyvä erimielisyysmuistioneuvottelu päättyi erimielisyyspöytäkirjaksi. Koska työnantaja kuitenkin piti kiinni päätöksestään ulkoistaa neuvottelun kohteena ollut kurottajien huolto, harkitsi Paperiliitto asian viemistä oikeuskäsittelyyn. Sopimusaluerajoista ei ollut suurempia kiistoja toimintavuoden aikana. Kuitenkin Jämsänkoskella sijaitsevan UPM:n sähköntuotannon keskusvalvomon valvomonhoitajien sopimusala sovittiin liittojen välillä muutettavaksi siten, että kyseisen työpisteen viiden henkilön työsuhteissa noudatetaan toimihenkilöiden työehtosopimusta. Lomautusturva Pitkittyneestä taantumasta huolimatta työehtosopimuksemme allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti työnantajat pidättäytyivät toimintavuoden aikana lomautuksista niissä työpaikoissa, joissa noudatetaan Paperiteollisuuden työehtosopimusta. Yhden erillissopimuksen piiriin kuuluvan yrityksen kanssa sovittiin lyhytaikaisesta lomautuksen käytöstä joulukuussa. PPY:n sopimuskentässä kuitenkin lomautuksia jonkin verran toimintavuoden aikana toteutettiin. Tulos- ja voittopalkkiot Edellisen vuoden lopulla saavutetussa työehtosopimusratkaisussa saatiin sovittua hieman lisäsäätelyä voittopalkkioihin. Eri tuotantolaitoksilla maksetut tulos- ja voittopalkkioerät pienenivät edellisestä vuodesta suhdannetilanteen aiheuttaman käyntiasteiden alhaisuuden johdosta. Suuria kiistoja tulos- ja voittopalkkioihin liittyvistä pelisäännöistä ei toimintavuoden aikana ollut. 5

6 Työsuojeluorganisaation toiminnan kehittäminen Edellisen vuoden lopulla syntyneen työehtosopimusratkaisun mukaisesti toimintavuoden alussa sovittiin liittojen välillä soveltamisohjeet, joiden mukaisesti myös työsuojeluasiamiehille voitiin maksaa samantyyppistä lisäkorvausta, jota työehtosopimuksen mukaan maksetaan myös luottamusmiehille. Pääosin ohjeistuksen mukaisesti paikallisesti sovittiinkin tärkeänä päänavauksena työsuojeluasiamiehille maksettavasta lisäkorvauksesta. Muutamalla työpaikalla kyseinen erä käytettiin työsuojeluvaltuutetun lisäkorvauksen korottamiseen. Työhyvinvointi ja tuottavuus projektin edistäminen Ennakko-odotuksista poiketen projekti ei edennyt toimintavuoden aikana. Syynä oli se, etteivät metsäteollisuusyritykset olleet suostuneet budjetoimaan yhtään rahaa ko. projektin edistämiseen. Projekti odottaa työnantajan mahdollisia rahoituspäätöksiä, ennen kuin sitä voidaan jatkaa. Reaaliansioiden parantaminen Vuoden aikana toteutetut työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, paikallisesti sovitut palkankorotukset sekä toteutetut verotuksen muutokset turvasivat sen, että reaaliansiot nousivat toimintavuoden aikana. Hintojen nousu pysyi maltillisena toimintavuoden aikana. Paperityöntekijöiden ansiot nousivat vuoden 2003 aikana 4,0 %. Tästä noususta sopimuskorotusten osuus oli 2,9 % ja paikallisista tekijöistä johtuva nousu 1,1 %. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,4 %, joten reaaliansioiden nousu oli 3,4 %. Kansainvälinen edunvalvonta Paperi-, Kemian- ja Sähköliiton yhteisen tutkimuksen Työlainsäädäntö, TES-järjestelmät ja uuden Euroopan haasteet pohjalta määritellään ne asiat, joita edistetään EWC:n puitteissa ja yhteistyössämme kansainvälisten liittojen kanssa. Jyrki Rainan tekemä vertailututkimus valmistui toimintavuoden aikana. Tutkimus teetettiin yhteistyössä Kemianliiton ja Sähköalan ammattiliiton kanssa. Jyrki Raina esitteli tutkimustuloksia liittotoimikunnalle keväällä. Tutkimuksen painettu versio toimitettiin ammattiosastojen keskeisille luottamushenkilöille. Tutkimuksesta oli monenlaista hyötyä erilaisissa toimintavuoden aikana järjestetyissä tilaisuuksissa. Loppuvuoden aikana tutkimusta siteerattiin monissa keskusteluissa, jotka liittyivät vertailuun eri maiden työsuhde- ja irtisanomisturvasta. 6

7 Tutkimusta käytettiin keskustelun pohjana myös konsernien EWC-toiminnassa. Tutkimuksesta päätettiin käännättää myös englanninkielinen versio, jonka jälkeen sitä voidaan paremmin hyödyntää kansainvälisessä yhteistyössämme. Liiton yhteishenkeä ja toimintakykyä vahvistetaan Jäsentutkimuksella kartoitetaan jäsenten näkemyksiä, odotuksia ja tavoitteita Jäsentutkimusta valmisteltiin toimintavuoden aikana. Kyselyä ei kuitenkaan toteutettu toimintavuoden aikana vaan se päätettiin siirtää seuraavalle vuodelle. Syynä siirtoon oli se, että julkisuudessa kritisoitiin alkuvuoden aikana Paperiliitossa toteutettuja henkilöjärjestelyjä. Koska jäsentutkimuksesta halutaan saada sellaisia jäsenten näkemyksiä, joiden perusteella toimintaamme voidaan suunnitella pitkäjänteisesti pidemmällä aikavälillä, ei haluttu julkisuuskeskustelun aiheuttaman ilmeisen väliaikaisen tunnekuohun vaikuttavan liiaksi vastauksiin. Siksi tutkimusta päätettiin siirtää. Luottamusmiesorganisaatiot työsuojeluvaltuutetuilla vahvistettuna kutsutaan koolle kahdesti vuodessa osaston sääntömääräisten kokousten yhteydessä Toimistolla nimettiin ns. vastuutoimitsijat kaikille ammattiosastoillemme hoitamaan kevät- ja syyskokoukset sekä niiden yhteydessä järjestettävät luottamusmieskokoukset. Vastuutoimitsijoiden nimeäminen suoritettiin siten, että joka kerta vastuutoimitsija vaihtuu. Näin menetellen pidemmällä aikavälillä kaikki toimitsijamme tulevat käymään vuorollaan jokaisessa ammattiosastossamme. Kyseessä oli ensimmäinen vuosi, jolloin tätä uutta käytäntöä kokeiltiin ja kokemukset olivat myönteiset. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Lyhytkurssitoimintaa uudistetaan Jo olemassa olleiden lyhytkurssien sisältöä muokattiin jonkin verran. Sen lisäksi toimistolla valmisteltiin muutama uusi lyhytkurssirunko. Lyhytkursseja markkinoitiin uudella esitteellä Kiljavan toimihenkilöpäivillä, ammattiosastojen kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Palkansaajamyönteistä politiikkaa tuetaan kevään eduskuntavaaleissa Liiton omaan jäsenistöön kuuluvia ehdokkaita tuetaan mm. viestinnän eri muotoja hyödyntäen Paperiliitto-lehdessä esiteltiin eduskuntavaaleissa ehdokkaina olleet paperiliittolaiset, jotka toimittivat aineiston liittolehdelle. Toimitsijat osallistuivat eri ehdokkaiden vaalitilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Paperiliittolaisista ehdokkaista yksi pääsi kansanedustajaksi. Jäsenten ja etenkin nuorten äänestysaktiivisuutta lisätään Paperiliitto-lehdessä korostettiin useaan otteeseen äänestyksen merkitystä. Nuorille alle 28-vuotiaille jäsenillemme lähetettiin kirjeitse (noin kirjettä) erillinen vaalivetoomus. Myös ammattiosastojen kokouksissa, koulutustilaisuuksissa ja eri vaalitilaisuuksissa korostimme äänestysaktiivisuuden merkitystä. Työvoiman vähennysesityksiin liittyneet toimenpiteet Paperiliitto joutui järjestämään mielenosoituslakon Liiton toimiston tekemän selvityksen mukaan työnantaja oli tehnyt työvoimain vähennysesityksiä yhteensä 44 työpaikalla. Vähennyssuunnitelmat koskivat noin liiton jäsentä. Pääluottamusmiesten ja hallinnon yhteisessä kokouksessa Helsingin Työväentalolla selvitettiin työnantajan esityksiä työvoiman vähentämiseksi sekä vähennysesitysten perusteluja. Kokouksessa todettiin, että elleivät puheemme saa vastakaikua työnantajataholta, on liiton hallinnon harkittava ja päätettävä tarvittavista toimenpiteistä. Paperiliitto oli muiden palkansaajajärjestöjen tavoin toistuvasti vedonnut työnantajiin, että joukkomittaisista työntekijöiden irtisanomisista pidättäydyttäisiin. Liitto on ollut mukana useissa maltillisissa tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa, jotta yritysten edellytykset työllisyyden ylläpitoon kohenisivat. Paperiliiton jäsenet kokivat, että työnantajat eivät kanna omaa osuuttaan työllistämisvastuusta. Lakko ei kohdistunut mihinkään yksittäiseen tapaukseen, eikä sillä ollut tarkoitus painostaa työnantajaa muuttamaan työehto- tai muita sopimusmääräyksiä. 7

8 8 Työehtosopimusneuvottelukunnat tapasivat Liitto muistutti työnantajia viime tulopoliittisen sopimuksen ensimmäisestä kappaleesta, jossa mainitaan mm: Tämän sopimuksen tavoitteena on tukea myönteistä talous- ja työllisyyskehitystä. Sopimuksella tavoitellaan työllisyyden turvaamista. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina eikä Paperiliiton työehtosopimusneuvottelukunnalle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin päättää liittotoimikunnan velvoittamana ja valtuuttamana mielenilmaisulakosta, joka kohdistui työllisyystilanteeseen ja työntekijöiden vähentämisesityksiin. Lakko alkoi klo ja päättyi klo Lakko koski kaikkia valtakunnallisen paperiteollisuuden työehtosopimuksen sekä Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ry:n ja Paperiliiton välisen työehtosopimuksen soveltamisalalla työskenteleviä työntekijöitä. Paperiliiton jäsenistö ja luottamushenkilöt toimivat saumattomassa yhteistyössä lakon onnistumiseksi. Paperiliitto sai toimenpiteen kovuudesta huolimatta huomattavan paljon myönteistä huomiota.

9 Edunvalvonta Työehtosopimuksen nro 42 palkkojen korotukset määräytyivät voimassa olevan tulopoliittisen kokonaisratkaisun ( ) mukaisesti. Kausipalkkojen tuntipalkkoja korotettiin alkaen 25 sentin yleiskorotuksella. Sen lisäksi alkaen paikallisesti sovittaviin palkkojen korotuksiin voitiin käyttää rahamäärä, jonka suuruus oli 11 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä Tes:n 22 :n perusteella sovittuja lisiä ja ammattitaitoon perustuvia euromääräisiä henkilökohtaisia lisiä korotettiin 2.7 % lähimpään senttiin pyöristäen. Paikallisesti oli käytettävissä myös tasa-arvoerä. Sen mukaan alkaen voitiin työntekijöiden palkkojen korotuksiin käyttää rahamäärä, jonka suuruus oli 1.36 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä Tes:n mukainen alin kausipalkka oli alkaen euroa. Vuorolisät olivat välisenä aikana seuraavat: iltavuorolisä 93 senttiä yövuorolisä 166 senttiä saunalisä 299 senttiä alkaen korotettiin tes:n 16 ja 20 :n mukaisesti ja ne olivat seuraavat: iltavuorolisä 94 senttiä yövuorolisä 168 senttiä saunalisä 302 senttiä Suhdanneraha, 146 euroa, maksettiin tes:n mukaisesti kaikille mennessä vähintään vuoden työsuhteessa olleille työntekijöille. Tes:n mukainen työryhmä, jonka tarkoituksena oli neuvotella alalle oma irtisanomissuojasopimus, sai annetun tehtävän suoritetuksi määräaikaan mennessä. Varsinainen tes oli jo painossa, joten irtisanomissuojasopimus saatiin liitetyksi tes-kirjan takasivuille. Tämä vaikeutti hieman luettavuutta. Paperityöntekijöiden ansiot Paperityöntekijöiden ansiot nousivat IV-neljännekseltä vuonna 2002 IV-neljännekseen ,8 %, josta sopimuskorotusten osuus oli tupon mukainen eli 2.6 %. Työehtosopimusten paikallinen soveltaminen Erimielisyysmuistioiden määrä oli hienoisessa nousussa. Vuoden aikana niitä kirjattiin 32 kpl. Tes:n 11 joutui koetukselle. Metsäteollisuus ry vei mm. Veitsiluodon järjestelijän vakanssin vähentämisneuvottelun neuvotteluputkeen. Riita johti sittemmin työtuomioistuimeen ja sitä kautta takaisin neuvotteluputkeen. Sovintolautakunta ratkaisi kiistan äänestyspäätöksellään 2-1 ja totesi, että ko. vakanssi voitiin vähentää. Asiaa riideltiin yhteensä lähes kahden vuoden ajan. Myllykoski Paperissa käytiin vaikeat neuvottelut henkilöstön vähentämisestä. Ammattiosasto ja yritys pääsivät keskenään sopimukseen asiassa. M-real Oyj Kirkniemen tehtaan johto irtisanoi paikallisen kokonaisvaltaisen sopimuksen päättymään 3 kk: n irtisanomisajalla Asia käsiteltiin työtuomioistuimessa, joka totesi sopimuksen irtisanomisen lailliseksi. Uusi sopimus saatiin neuvoteltua Paperiliiton toimiston avustuksella juuri ennen sopimuksettoman tilan alkamista. Myös töiden ulkoistaminen aiheutti muutamia erimielisyysmuistioita. Stora Enson Anjalankosken tehtaalla työnantaja ulkoisti kurottajien huollon työnjohto-oikeuteen vedoten. Asiaa ratkotaan työtuomioistuimessa. 9

10 Kansainvälinen edunvalvonta Suomen ja Ruotsin liittojen välistä yhteistyötä tiivistettiin entisestään. Liittojen tes-toimitsijat tapasivat kahdesti. Keskustelujen aiheena oli pääosin voimassa olevien sopimusten tarkastelu ja vertailu. Työehtosopimusneuvottelukunta ja tes-perusteiset toimikunnat ja työryhmät Työehtosopimusneuvottelukunta Paperiliiton neuvottelukuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki asti, Jouko Ahonen pääsihteerinä asti ja puheenjohtajana 1.9. alkaen, pääsihteeri Petri Vanhala alkaen, osastopäällikkö Sauli Kovanen, sopimussihteeri Jari Väänänen, palkkasihteeri Raimo Laitinen, liittovaltuuston puheenjohtaja Seppo Tyni, liitovaltuuston varapuheenjohtaja Jouko Suomalainen sekä liittotoimikunnan jäsen Rolf Nyholm. Asiantuntijana toimi suunnittelusihteeri Esa Mäisti. Oleellisten muutosten toimikunta Liittomme edustajina toimikunnassa olivat pääsihteeri Jouko Ahonen saakka, pääsihteeri Petri Vanhala alkaen sekä osastopäällikkö Sauli Kovanen. Tilastotoimikunta Liittomme edustajina olivat suunnittelusihteeri Esa Mäisti ja palkkasihteeri Riitta Kaukonen. Työoikeustyöryhmä Liittomme edustajina olivat sopimussihteeri Jari Väänänen ja lakimies Jouni Salminen. Koulutustyöryhmä Liittomme edustajina olivat koulutussihteeri Ritva Vilen sekä palkkasihteerit Riitta Kaukonen ja Esko Viljanen. 10

11 Työaikatyöryhmä Liittomme edustajina olivat puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki saakka, puheenjohtaja Jouko Ahonen 1.9. alkaen, osastopäällikkö Sauli Kovanen sekä sopimussihteeri Jari Väänänen. Yleistä Paperinjalostusteollisuus Kertomusvuoden alussa Carton Oy, IK-Kotelo Anjalankoskelta liittyi PPY:n jäseneksi. Alkuvuoden aikana Kaavin Kirjekuoritehtaalla työnantaja antoi varoituksen pääluottamusmiehille, minkä johdosta työntekijät poistuivat työpaikalta kahdeksi päiväksi. Lakon jälkeen asiaa selvitettiin liittojen välillä, ja liitot totesivat varoituksen tässä tapauksessa olleen liian raju rangaistus ja totesivat asian huomautuksen arvoiseksi. Helmikuun puolivälissä PPY:n pääluottamusmiehet kokoontuivat Paperiliiton toimistossa. Kokouksessa käsiteltiin syntynyttä työehtosopimusta ja muita pääluottamusmiesten esittämiä asioita. Liiton ajankohtaisista asioista kertoi puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki. Ennen uuden sopimuskauden alkua liittojen välillä syntyi tulkintaerimielisyys liittoerän ja tasa-arvoerän maksamisesta, ja samaan aikaan HJ. Jousesta tuli erimielisyysmuistio, joka koski liittoerän ja tasa-arvoerän maksamista. Neuvottelujen jälkeen yhteisymmärrys löytyi liittoerän ja tasa-arvoerän maksamisesta, ja samalla sovittiin myös HJ. Jousen erimielisyys. Paperiset Lieksan tehtailla on koko kevään ollut erimielisyyksiä työnantajan ja työntekijöiden välillä eri asioista. Tilanne kärjistyi toukokuun 15. päivä, kun työntekijät marssivat ulos ja aloittivat neljän päivän lakon. Syksyn aikana myös lomautukset ja irtisanomisilla uhkaamiset ovat kärjistäneet tilanteen hyvin vaikeaksi Lieksan tehtailla. Muita erimielisyysmuistioneuvotteluja käytiin Paperix Oy:n Karhulan, Pyhtään Pyrollin ja Kauttuan Amcorin tehtailla. Erimielisyydet sovittiin liittojen välillä. Jämsänkoskella sijaitseva jalostustehdas Smead ilmoitti lomauttavansa koko henkilöstönsä viideksi viikoksi. Asiasta käytiin neuvotteluja, koska Smeadissa noudatetaan paperiteollisuuden työehtosopimusta mm. lomautusasioissa. Liittotoimikunta päätti antaa luvan lomautukseen Jämsänkosken Smeadin tehtaalle. Melkein vuoden jatkunut Carton Anjalankosken sopimusasiakiista ratkaistiin joulukuussa siten, että Cartonin työnantaja- ja työntekijäpuoli allekirjoittivat paikallisen sopimuksen, jossa pohjana on PPY:n sopimus sekä tarkennuksia paperiteollisuuden työehtosopimuksesta. Joulukuun alussa PPY:n paperiliittolaiset jäsenet osallistuivat liiton järjestämään yhden päivän mielenosoituslakkoon, joka kohdistui työnantajien ylimalkaisia työvoiman vähentämisesityksiä vastaan. Joulukuussa liittotoimikunta täydensi PPY:n työehtosopimusneuvottelukuntaa. Tapio Hovi Pyhtäältä pyysi eroa ja hänen tilalleen valittiin Kimmo Sihvola Karton tehtaalta Jyväskylästä. Neuvottelukuntaan kuuluvat lisäksi Irene Limola Lempäälästä ja Esko Viljanen ja Heikki Lauronen liiton toimistosta. Huhtamäki Oyj Finland Yleistä Heti tammikuun alussa Huhtamäki Oy:ssä oli tulkintavaikeuksia työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä jouluviikon arkipyhäkorvauksista. Asiasta keskusteltiin myös liittojen välillä. Asia ratkaistiin paikallisesti, mutta siihen palataan yhteisessä palaverissa liittojen, paikallisen työantajan ja työntekijöiden kanssa. Maaliskuun lopulla kokoontui liittojen työryhmä pohtimaan seisakkiajan määräyksiä. Jatkuvan neuvottelun menettelyssä edettiin ja tes-neuvottelukunnat tapasivat vuoden aikana kaksi kertaa. Tapaamisissa tarkennettiin keskeytymättömän kolmivuorotyön seisokkiaikamääräyksiä täsmällisillä alkamis- ja päättymisajankohdilla. Paikallisesti pilottiryhmänä toiminut muovitekniikan perustutkinto sai jatkoa. Kertomusvuonna alkoi työnantajan ja AEL:n yhteistyönä yrityksen tarpeisiin räätälöimä muovialan peruskoulutus, joka myös tähtää ammattitutkinnon suorittamiseen kahden vuoden opiskelujen jälkeen. Joulukuussa Huhtamäki Finland Oyj:n paperiliittolaiset jäsenet osallistuivat liiton järjestämään yhden päivän mielenilmaisulakkoon, joka kohdistui yleisesti työnantajien ylimalkaisia työvoiman vähentämisesityksiä vastaan. Työehtosopimusneuvottelukuntaan kuuluivat Matti Hietanen ja Mirja Käki Huhtamäeltä ja Esko Viljanen liiton toimistosta. 11

12 12

13 Yhteistoiminta Hallitusohjelman mukaisesti aloitettiin syksyllä yt-lakiuudistusselvitys. SAK.n asettaman valmistelutyön seurantaryhmän työskentelyyn osallistui sopimussihteeri Jari Väänänen. Kiljavalla järjestettiin liiton oma yt-kurssi. Yritysjärjestelyt ja konserniyhteistyö Metsäliitto osti Metsä Tissuen kokonaan omistukseensa. Ammattiosastoja suurimmissa konserneissa oli toimintavuoden aikana seuraavasti: UPM-Kymmene 13 Stora Enso 17 M-real 9 Metsä-Botnia 5 Myllykoski Paper 1 Georgia Pacific Finland 1 Ahlstrom Cores 1 Sunila Oy 1 Stromsdal Oyj 1 Amcor 2 Konsernien ammattiosastojen yhteisissä kokouksissa oli liiton toimiston edustus mukana aina kutsuttaessa. Henkilöstörahastot Toimintavuoden aikana ainoastaan Sunila Oy:n henkilöstörahasto jatkoi toimintaansa. Yleistä Työ- ja ympäristönsuojelu Työturvallisuuslaki astui voimaan vuoden alusta. Uudessa työturvallisuuslaissa on pyritty tuomaan esiin vain keskeisimmät työturvallisuuteen liittyvät asiat. Laki on ryhmitelty asiaryhmittäin lukuihin. Keskeisimmät muutokset laissa ovat työnantajavastuun korostaminen sekä häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvät lain kohdat. Lisäksi laissa on määritelty yhteisen työpaikan pelisääntöjä. Vuoden 2003 loppupuolella aloitettiin työsuojelun valvontalain uudistaminen. Lain uudistamista varten perustettiin valvontalakitoimikunta, jonka on määrä tehdä esitys uudeksi valvontalaiksi kesäkuuhun 2004 mennessä. Työpaikoilla järjestettyihin työsuojelukoulutustilaisuuksiin ja työsuojelukokouksiin osallistuttiin liiton toimistosta kutsusta. Liiton työ- ja ympäristönsuojelutyöryhmä Paperiliiton valiokunnat kokoontuivat yhden kerran toimintavuoden aikana. Valiokuntien kokouksessa käsiteltiin liittokokoustavoitteita sekä ajankohtaisia tes-asioita. Paperiteollisuuden turvallisuustyön työalatoimikunta (PAPTAT) Paptat käsitteli vuoden aikana mm. poissaoloraportointia ja työtapaturmakehitystä. Paptat suunnitteli myös vuoden 2004 työsuojeluseminaaria. Työsuojeluseminaari järjestetään maaliskuussa Lisäksi suunniteltiin ja ideoitiin Paptat 0-tapaturmaa -lehti. Lehti ilmestyy alkuvuodesta Paptat teki tämän lisäksi tutustumismatkan UPM-Kymmenen Pietarsaaren tehtaille. Tehtailla tutustuttiin Wisa-800 projektiin. Paptatin puheenjohtajuus oli Toimihenkilöunionilla. Työalatoimikunnan paperiliittolaisina jäseninä olivat Reijo Kajova Kaukopää os. 21, Heimo Hopponen Jämsänkoski os. 11 ja yleisvarajäsenenä Hannu Ulenius os. 35. Liiton toimistosta työskentelyyn osallistuivat Markku Häyrynen ja Heikki Lauronen. 13

VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10

VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10 VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10 LIITON JÄSENYYDET 14 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 16 KOULUTUSTOIMINTA 20 NUORISOTOIMINTA

Lisätiedot

Sisältö. Liiton katsaus... 4. Edunvalvonta... 8. Työ- ja ympäristönsuojelu... 12. Hallinto ja järjestötoiminta... 14. Liiton jäsenyydet...

Sisältö. Liiton katsaus... 4. Edunvalvonta... 8. Työ- ja ympäristönsuojelu... 12. Hallinto ja järjestötoiminta... 14. Liiton jäsenyydet... Vuosikertomus 2010 Sisältö Liiton katsaus... 4 Edunvalvonta... 8 Työ- ja ympäristönsuojelu... 12 Hallinto ja järjestötoiminta... 14 Liiton jäsenyydet... 20 Kansainvälinen toiminta... 22 Koulutustoiminta...

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

PAPERI 4-5 LIITTO. www.paperiliitto.fi 1 28.1.2008

PAPERI 4-5 LIITTO. www.paperiliitto.fi 1 28.1.2008 PAPERI LIITTO www.paperiliitto.fi 1 28.1.2008 Emme luovu Kemijärven ja Summan taistelusta 4 Neuvottelukierros käynnistyy 6 Kone ei korvaa ihmissilmää 15 Kansainvälinen taiteilija Kauhavalta 24 4-5 Stora

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

Uudistettu työehtosopimus s. 4 6

Uudistettu työehtosopimus s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 16.6.2006 NRO 3 Uudistettu työehtosopimus s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 4 Uudistettu työehtosopimus - Selkeä ja entistä helppokäyttöisempi 7 Edustajiston sääntömääräinen

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 Rakennusteollisuus ja työllisyys notkahtivat 6 Tuotannon ja työllisyyden lukemia 6 Politiikkaa 7 Harmaan talouden

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 RAKENNUSLIITTO 90 VUOTTA Toimintakertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 EDUNVALVONTAOSASTO (EVO) 8 Muu edunvalvonta 8 TYÖEHTOTOIMINTA 9 Talonrakennusala 9 Talotekniikka-ala

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

RVL. Seppo Juseliuksesta RVL:n puheenjohtaja. sivu 6. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Seppo Juseliuksesta RVL:n puheenjohtaja. sivu 6. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 2 2013 Seppo Juseliuksesta RVL:n puheenjohtaja sivu 6 Kuva Aki Rask Kouvolassa juhlittiin Ekonomistit laskevat 140-vuotiasta sivu 10 ja selvittävät

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 Sisältää painavaa asiaa Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 6 2007 3 Pääkirjoitus 4 Työpaikkana matkatavara-aula 7 Luottamusmiehelle oikeus

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki KHT:n täyttäessään 20 vuotta vuonna 1997 hallituksessa päätettiin juhlistaa juhlavuotta tekemällä historiikki, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta perustamisvuodesta

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

PAPERI LIITTO. Siisteys tuo sujuvuutta s. 12 PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 22.11.2010 NO 9. Hyvinvointia yhteistuumin s. 14

PAPERI LIITTO. Siisteys tuo sujuvuutta s. 12 PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 22.11.2010 NO 9. Hyvinvointia yhteistuumin s. 14 PAPERI PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 22.11.2010 NO 9 LIITTO Siisteys tuo sujuvuutta s. 12 Hyvinvointia yhteistuumin s. 14 Väyliä työllistymiseen s. 18 Aarteita talon uumenista s. 28 PÄÄKIRJOITUS Toimitukselta

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa lokakuun puolivälissä

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin 6/2010 Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin sisältö 20 22 Tampere tarjosi oivan ympäristön teollisuushistorian ensimmäiselle maailmankonfrenssille. Insinöörit voivat nousta

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

Yhteistyöllä samaan suuntaan

Yhteistyöllä samaan suuntaan 2/2007 Yhteistyöllä samaan suuntaan Veturimiesten historiaa talteen Hallitus parantaa rautateiden toimintaa -löytyykö lupauksille katetta Työvuorot puhuttavat jälleen Liikuntaa ja kisoja Pääkirjoitus Helsingissä

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

Sähköistysalalle yleissitova tes sivu7

Sähköistysalalle yleissitova tes sivu7 sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti helmikuu 2 2015 Sähköistysalalle yleissitova tes sivu7 7 60 vuotta EU-tUomioistUimEn päätös voitto sähköliitolle sivut 4 5 parviaisen piinavuodet päätökseen sivu 10

Lisätiedot

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 2.5.2006 NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot