SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA..."

Transkriptio

1 PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS

2 SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... 9 TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA PAPERINJALOSTUSTEOLLISUUS YHTEISTOIMINTA TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU LAKIASIAT HALLINTO- JA JÄRJESTÖTOIMINTA LIITTOVALTUUSTO LIITTOTOIMIKUNTA VALIOKUNNAT JÄRJESTÖASIAT KOULUTUSTOIMINTA PAPERILIITON NUORET LOMATOIMINTA TASA-ARVOTOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA LIITON TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA LIITE- JA MUUT LISÄTIEDOT LIITTOTOIMIKUNNAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVAT JÄSENET OSASTOITTAIN SUMMARY ON THE PAPER UNION BOARD REVIEW FÖRBUNDSSTYRELSENS ÖVERSIKT

3 Liittotoimikunnan katsaus Vuoden 2003 talouden tila jatkui heikkona. Yleiset talousnäkymät ja paperiteollisuuden vientinäkymätkin ovat olleet edelleen vaikeasti ennakoitavissa koko kertomusvuoden jatkuneen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Vuoden 2003 talouskehitys jäi edellisen vuoden tapaan teollisuusmaissa odotuksia heikommaksi. Suomessa bruttokansantuotteen kasvu jäi 1,9 prosenttiin. Kotimaan politiikassa pääpaino oli maaliskuun eduskuntavaaleissa. Pääministeriksi valittiin Anneli Jäätteenmäki. Anneli Jäätteenmäen jouduttua eroamaan Tasavallan presidentti nimitti 24. kesäkuuta 2003 pääministeri Matti Vanhasen johtaman hallituksen, joka on itsenäisen Suomen 69. hallitus. Hallitus on Suomen Keskustan, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja Ruotsalaisen kansanpuolueen muodostama enemmistöhallitus. Paperiliiton liittovaltuusto valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi alkaen pääsihteeri Jouko Ahosen. Puheenjohtajan paikka tuli täytettäväksi, kun liittoa kymmenen vuotta johtanut Jarmo Lähteenmäki kutsuttiin suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen Eurooppa-toimiston, KEY-Finlandin, johtajaksi Brysseliin. Valtion talouskehitys ja vuoden 2003 valtion talousarvio olivat kasvun ja työllisyyden kannalta vaatimattomia. Yhteiskunta- ja työmarkkinapolitiikkaa rasittivat lukuisat irtisanomiset sekä lomautukset. Maailmantalouden kehityksen vaikutukset ovat samanaikaisesti sekä myönteisiä että ristiriitoja herättäviä. Köyhille maille talouden avautuminen on antanut mahdollisuuden päästä mukaan kehitykseen, kun taas kehittyneitä teollisuusmaita markkinoiden laajentuminen on hyödyttänyt lähinnä korkean osaamisen aloilla. Globaali talous on haaste eritoten työvoimavaltaisille yrityksille. Erityisesti Kiinan talous kasvaa huimaa vauhtia, eikä hiipumista ole näköpiirissä. Nopean kasvun taustalla on muun muassa yksityisen sektorin vahva nousu ja uuden kansainvälisesti suuntautuneen eliitin vaikutusvallan lisääntyminen. Vuonna 2003 koko metsäteollisuuden tuotanto Suomessa lisääntyi runsaat kaksi prosenttia. Paperia ja kartonkia tuotettiin hieman yli 13 miljoonaa tonnia, mikä on runsaat kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna Massan tuotanto kasvoi 1,9 %, paino- ja kirjoituspaperin tuotanto 4,6 % ja kartongin tuotanto väheni 1,2 %. Sanomalehtipaperin tuotanto aleni 6 prosenttia. Kapasiteetin käyttöaste toimialalla oli keskimäärin 89 prosenttia eli prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Paperiteollisuudessa vakinaisten työntekijöiden määrä laski 554:llä ollen työntekijää. Määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvaessa samanaikaisesti kokonaisvähenemä oli 562 työntekijää. Työttömyysaste oli 6,67 %. Liiton järjestötoimintaa hoidettiin samoin periaattein kuin aikaisempina vuosina. Liiton edustajat osallistuivat mm. osastojen syys- ja kevätkokouksiin. Luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja muille aktiiveille järjestettiin koulutusta entisessä laajuudessa. Toiminnan kehittäminen Vuodelle 2003 asetettiin yhdeksi painopistealueeksi Paperiliiton yhteishengen ja toimintakyvyn vahvistaminen. Tämän pohjalta toimistossa toteutettiin toimintavuoden aikana lukuisia uudistuksia ja muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Koska toimitsijoiden tavoitettavuudessa mm. matkojen johdosta todettiin olevan parantamisen varaa, hankittiin kaikille toimitsijoille GSM-puhelimet. Puhelinnumerot julkistettiin liiton lehdessä, nettisivuilla sekä myös omassa puhelinmuistiossamme. Matkapuhelimesta todettiin olevan suurta hyötyä myös toimitsijoille, sillä he pystyvät hoitamaan työasioitaan puhelimella myös matkoilla ollessaan mm. autosta ajaessaan pitkiäkin matkoja kokouksiin, neuvotteluihin ja koulutustilaisuuksiin. Jo tammikuun alussa ammattiosastoille lähetettiin kirjeet, joissa kerrottiin uudesta käytännöstä osastojen sääntömääräisiin kokouksiin liittyen. Liiton toimistolta nimettiin vastuutoimitsijat osallistumaan kokouksiin. Samana päivänä sääntömääräisten kokousten kanssa päätettiin pitää myös luottamusmiesten kokous, johon toimitsija osallistuu. Em. tilaisuuksiin laadittiin toimistolla aineisto toimitsijoiden yhteisissä kokouksissa. Tällaisen ryhmätyön tuloksena saatiin jokaiselle toimitsijalle mukaan yhteneväinen ja jälkikäteiskommenttien mukaan tasokas aineisto. Palaute uudesta käytännöstä on ollut pelkästään myönteistä. 3

4 4 Tammikuun kokouksessaan liittotoimikunta päätti järjestää liittotoimikunnan jäsenten ja toimitsijoitten toiminnan kehittämisseminaarin, joka toteutettiin Työväen Akatemiassa, Kauniaisissa. Seminaarin pääasiallisena aiheena oli Toiminnan ja yhteistyön parantaminen tulevaisuudessa. Seminaarissa tehtiin varsin seikkaperäiset ja syvälliset ryhmätyöt, joista laadittiin toimistossa raportti. Raportti käytiin lävitse liittotoimikunnan elokuun kokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa, jolloin todettiin maaliskuun kehittämisseminaarissa esitettyjen parannusesitysten jo toteutetut osat ja kerrottiin myös, miten muita esille tulleita ideoita aiotaan jatkossa toteuttaa. Paperiliiton historiassa ensimmäisen kerran käynnistettiin toimistossa keväällä kehityskeskustelut niin toimistotyöntekijöiden kuin myös toimitsijoiden kanssa. Toimistotyöntekijöiden osalta keskustelut kävi talouspäällikkö ja toimitsijoitten osalta pääsihteeri. Kehityskeskustelujen anti purettiin kyseisille työntekijäryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa. Kehityskeskustelut olivat pohjana syksyllä, kun henkilökunta sai esittää omat toiveensa koulutustarpeestaan. Keskustelujen jälkeen laadittiin jokaiselle koulutukseen halukkaalle koulutussuunnitelma vuodelle 2004 ja osin pidemmällekin aikavälille. Kehityskeskusteluista tehdään pysyvä käytäntö toimistossamme. Liittotoimikunnan päätöksellä nimettiin koulutustyöryhmät. Toinen työryhmistä käsitteli koko liiton jäsenkentän ja luottamustehtävissä toimivien koulutusta ja toinen henkilökunnan koulutusta. Ensimmäiseen työryhmään kuului edustajia liittotoimikunnasta ja toimistosta. Työryhmät esittivät raporttinsa elokuussa liittotoimikunnan kokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa Hotelli Ylläs Saagassa. Koulutustyöryhmien raporteissa esiin tulleita parannusehdotuksia ruvettiin toteuttamaan jo syksyn aikana. Parannusesitysten toteuttaminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Liittotoimikunnan elokuun kokouksen yhteydessä käytiin budjetin lähetekeskustelu, jossa hallinto otti kantaa tulevan vuoden budjetin päälinjoihin. Samalla hallinto kertoi näkemyksiään myös tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta evästyksenä toimistossa suunnitelmia valmisteleville henkilöille. Toiminnan painopisteet hyväksyttiinkin syyskuun liittotoimikunnan kokouksessa. Toimitsijoiden maanantaipalaverikäytäntöä jatkettiin. Lisäksi järjestettiin sektorikohtaisia tilaisuuksia tarpeen mukaan. Myös toimistotyöntekijöille järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuuksia, joihin myös liiton johto osallistui mahdollisuuksien mukaan. Toimistovaliokuntaan päätettiin nimetä aiempien lisäksi myös toimistotyöntekijöiden edustaja. Lokakuun alussa siirryttiin ns. yhden esimiehen malliin, joten sekä toimitsijoiden että myös toimistotyöntekijöiden työnjohdollisena esimiehenä toimii pääsihteeri. Tämän uskotaan jatkossa entisestään lähentävän toimitsijoita ja toimistotyöntekijöitä työyhteisössämme paperiliittolaisena perheenä.

5 Liiton johto teki vierailuja eri tehdaspaikkakunnille aikataulujensa sallimissa puitteissa. Näiden vierailujen vastaanotto oli poikkeuksellisen myönteistä ja jäsenistöltä ja luottamusmiehiltä saatu palaute rohkaisee jatkamaan näitä kenttäkäyntejä. Toimistolla vieraili myös ammattiosastojen edustajia ja rivijäseniä erilaisissa kokoonpanoissa. Toimistolla pyrittiin hoitamaan isännöinti entistä paremmin liittotoimikunnan seminaarissa esiin tulleiden vaatimusten mukaisesti. Toimistolla uusittiin työhuoneiden kalustoja nykyajan vaatimuksia vastaaviksi huomioiden myös ergonomianäkökohdat sekä myös liiton ulkoisen kuvan parantamiseksi vierailijoiden silmissä. Henkilöstölle järjestettiin virkistystilaisuuksia aiemmista käytännöistä poiketen myös toimistolla perinteisten matkatilaisuuksien lisäksi. Kansallinen edunvalvonta Painopisteiden toteutuminen Työaikakysymykset Työaikakysymyksissä ei edistytty yrityksistä huolimatta. Jo edellisen vuoden lopulla käytyjen työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä yritettiin saada helatorstaiviikon lauantain työskentely työaikaa lyhentäväksi myös niihin työaikamuotoihin, joissa se ei vielä sitä ole. Työehtosopimusratkaisussa asia jäi edelleen sopimatta työnantajan vastustuksen vuoksi. Myöskään tulopoliittisen kokonaisratkaisun ns. raami ei sisältänyt työajan lyhennystä. Toimintavuoden aikana neuvoteltiin työnantajaliiton kanssa mahdollisesta kokeilusta keskeytymättömän kolmivuorotyön työvuororytmityksen muuttamiseksi. Metsä-Botnian Rauman sellutehtaalle yritettiin sopia kokeilu, jossa perinteinen vuororytmitys olisi muutettu ns rytmitykseen. Neuvottelut etenivätkin kohtuullisen hyvin, kunnes aivan loppuvaiheessa ennen kokeilusopimuksen allekirjoittamista työnantajaliiton päättävät elimet tyrmäsivät ao. kokeilusopimuksen. Ulkopuolinen työvoima/töiden ulkoistamisen hallinta ja sopimusrajat Ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvät sopimusmääräykset pystyttiin pitämään ennallaan. Alkukesällä tehtiin pääluottamusmiehille kysely ns. ulkoistamissopimusten tekemisestä. Vastausten mukaan muutama sopimus oli tehty, joskaan nämä sopimukset eivät pitäneet sisällään kovin suurta työntekijämäärää. Ulkopuolisen työvoiman käytön lisääminen oli esillä useissa paikallisissa neuvotteluissa. Myös liittojen välillä asiaa käsiteltiin erimielisyysmuistioiden osana. Yksi ko. asiaan liittyvä erimielisyysmuistioneuvottelu päättyi erimielisyyspöytäkirjaksi. Koska työnantaja kuitenkin piti kiinni päätöksestään ulkoistaa neuvottelun kohteena ollut kurottajien huolto, harkitsi Paperiliitto asian viemistä oikeuskäsittelyyn. Sopimusaluerajoista ei ollut suurempia kiistoja toimintavuoden aikana. Kuitenkin Jämsänkoskella sijaitsevan UPM:n sähköntuotannon keskusvalvomon valvomonhoitajien sopimusala sovittiin liittojen välillä muutettavaksi siten, että kyseisen työpisteen viiden henkilön työsuhteissa noudatetaan toimihenkilöiden työehtosopimusta. Lomautusturva Pitkittyneestä taantumasta huolimatta työehtosopimuksemme allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti työnantajat pidättäytyivät toimintavuoden aikana lomautuksista niissä työpaikoissa, joissa noudatetaan Paperiteollisuuden työehtosopimusta. Yhden erillissopimuksen piiriin kuuluvan yrityksen kanssa sovittiin lyhytaikaisesta lomautuksen käytöstä joulukuussa. PPY:n sopimuskentässä kuitenkin lomautuksia jonkin verran toimintavuoden aikana toteutettiin. Tulos- ja voittopalkkiot Edellisen vuoden lopulla saavutetussa työehtosopimusratkaisussa saatiin sovittua hieman lisäsäätelyä voittopalkkioihin. Eri tuotantolaitoksilla maksetut tulos- ja voittopalkkioerät pienenivät edellisestä vuodesta suhdannetilanteen aiheuttaman käyntiasteiden alhaisuuden johdosta. Suuria kiistoja tulos- ja voittopalkkioihin liittyvistä pelisäännöistä ei toimintavuoden aikana ollut. 5

6 Työsuojeluorganisaation toiminnan kehittäminen Edellisen vuoden lopulla syntyneen työehtosopimusratkaisun mukaisesti toimintavuoden alussa sovittiin liittojen välillä soveltamisohjeet, joiden mukaisesti myös työsuojeluasiamiehille voitiin maksaa samantyyppistä lisäkorvausta, jota työehtosopimuksen mukaan maksetaan myös luottamusmiehille. Pääosin ohjeistuksen mukaisesti paikallisesti sovittiinkin tärkeänä päänavauksena työsuojeluasiamiehille maksettavasta lisäkorvauksesta. Muutamalla työpaikalla kyseinen erä käytettiin työsuojeluvaltuutetun lisäkorvauksen korottamiseen. Työhyvinvointi ja tuottavuus projektin edistäminen Ennakko-odotuksista poiketen projekti ei edennyt toimintavuoden aikana. Syynä oli se, etteivät metsäteollisuusyritykset olleet suostuneet budjetoimaan yhtään rahaa ko. projektin edistämiseen. Projekti odottaa työnantajan mahdollisia rahoituspäätöksiä, ennen kuin sitä voidaan jatkaa. Reaaliansioiden parantaminen Vuoden aikana toteutetut työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, paikallisesti sovitut palkankorotukset sekä toteutetut verotuksen muutokset turvasivat sen, että reaaliansiot nousivat toimintavuoden aikana. Hintojen nousu pysyi maltillisena toimintavuoden aikana. Paperityöntekijöiden ansiot nousivat vuoden 2003 aikana 4,0 %. Tästä noususta sopimuskorotusten osuus oli 2,9 % ja paikallisista tekijöistä johtuva nousu 1,1 %. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,4 %, joten reaaliansioiden nousu oli 3,4 %. Kansainvälinen edunvalvonta Paperi-, Kemian- ja Sähköliiton yhteisen tutkimuksen Työlainsäädäntö, TES-järjestelmät ja uuden Euroopan haasteet pohjalta määritellään ne asiat, joita edistetään EWC:n puitteissa ja yhteistyössämme kansainvälisten liittojen kanssa. Jyrki Rainan tekemä vertailututkimus valmistui toimintavuoden aikana. Tutkimus teetettiin yhteistyössä Kemianliiton ja Sähköalan ammattiliiton kanssa. Jyrki Raina esitteli tutkimustuloksia liittotoimikunnalle keväällä. Tutkimuksen painettu versio toimitettiin ammattiosastojen keskeisille luottamushenkilöille. Tutkimuksesta oli monenlaista hyötyä erilaisissa toimintavuoden aikana järjestetyissä tilaisuuksissa. Loppuvuoden aikana tutkimusta siteerattiin monissa keskusteluissa, jotka liittyivät vertailuun eri maiden työsuhde- ja irtisanomisturvasta. 6

7 Tutkimusta käytettiin keskustelun pohjana myös konsernien EWC-toiminnassa. Tutkimuksesta päätettiin käännättää myös englanninkielinen versio, jonka jälkeen sitä voidaan paremmin hyödyntää kansainvälisessä yhteistyössämme. Liiton yhteishenkeä ja toimintakykyä vahvistetaan Jäsentutkimuksella kartoitetaan jäsenten näkemyksiä, odotuksia ja tavoitteita Jäsentutkimusta valmisteltiin toimintavuoden aikana. Kyselyä ei kuitenkaan toteutettu toimintavuoden aikana vaan se päätettiin siirtää seuraavalle vuodelle. Syynä siirtoon oli se, että julkisuudessa kritisoitiin alkuvuoden aikana Paperiliitossa toteutettuja henkilöjärjestelyjä. Koska jäsentutkimuksesta halutaan saada sellaisia jäsenten näkemyksiä, joiden perusteella toimintaamme voidaan suunnitella pitkäjänteisesti pidemmällä aikavälillä, ei haluttu julkisuuskeskustelun aiheuttaman ilmeisen väliaikaisen tunnekuohun vaikuttavan liiaksi vastauksiin. Siksi tutkimusta päätettiin siirtää. Luottamusmiesorganisaatiot työsuojeluvaltuutetuilla vahvistettuna kutsutaan koolle kahdesti vuodessa osaston sääntömääräisten kokousten yhteydessä Toimistolla nimettiin ns. vastuutoimitsijat kaikille ammattiosastoillemme hoitamaan kevät- ja syyskokoukset sekä niiden yhteydessä järjestettävät luottamusmieskokoukset. Vastuutoimitsijoiden nimeäminen suoritettiin siten, että joka kerta vastuutoimitsija vaihtuu. Näin menetellen pidemmällä aikavälillä kaikki toimitsijamme tulevat käymään vuorollaan jokaisessa ammattiosastossamme. Kyseessä oli ensimmäinen vuosi, jolloin tätä uutta käytäntöä kokeiltiin ja kokemukset olivat myönteiset. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Lyhytkurssitoimintaa uudistetaan Jo olemassa olleiden lyhytkurssien sisältöä muokattiin jonkin verran. Sen lisäksi toimistolla valmisteltiin muutama uusi lyhytkurssirunko. Lyhytkursseja markkinoitiin uudella esitteellä Kiljavan toimihenkilöpäivillä, ammattiosastojen kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Palkansaajamyönteistä politiikkaa tuetaan kevään eduskuntavaaleissa Liiton omaan jäsenistöön kuuluvia ehdokkaita tuetaan mm. viestinnän eri muotoja hyödyntäen Paperiliitto-lehdessä esiteltiin eduskuntavaaleissa ehdokkaina olleet paperiliittolaiset, jotka toimittivat aineiston liittolehdelle. Toimitsijat osallistuivat eri ehdokkaiden vaalitilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Paperiliittolaisista ehdokkaista yksi pääsi kansanedustajaksi. Jäsenten ja etenkin nuorten äänestysaktiivisuutta lisätään Paperiliitto-lehdessä korostettiin useaan otteeseen äänestyksen merkitystä. Nuorille alle 28-vuotiaille jäsenillemme lähetettiin kirjeitse (noin kirjettä) erillinen vaalivetoomus. Myös ammattiosastojen kokouksissa, koulutustilaisuuksissa ja eri vaalitilaisuuksissa korostimme äänestysaktiivisuuden merkitystä. Työvoiman vähennysesityksiin liittyneet toimenpiteet Paperiliitto joutui järjestämään mielenosoituslakon Liiton toimiston tekemän selvityksen mukaan työnantaja oli tehnyt työvoimain vähennysesityksiä yhteensä 44 työpaikalla. Vähennyssuunnitelmat koskivat noin liiton jäsentä. Pääluottamusmiesten ja hallinnon yhteisessä kokouksessa Helsingin Työväentalolla selvitettiin työnantajan esityksiä työvoiman vähentämiseksi sekä vähennysesitysten perusteluja. Kokouksessa todettiin, että elleivät puheemme saa vastakaikua työnantajataholta, on liiton hallinnon harkittava ja päätettävä tarvittavista toimenpiteistä. Paperiliitto oli muiden palkansaajajärjestöjen tavoin toistuvasti vedonnut työnantajiin, että joukkomittaisista työntekijöiden irtisanomisista pidättäydyttäisiin. Liitto on ollut mukana useissa maltillisissa tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa, jotta yritysten edellytykset työllisyyden ylläpitoon kohenisivat. Paperiliiton jäsenet kokivat, että työnantajat eivät kanna omaa osuuttaan työllistämisvastuusta. Lakko ei kohdistunut mihinkään yksittäiseen tapaukseen, eikä sillä ollut tarkoitus painostaa työnantajaa muuttamaan työehto- tai muita sopimusmääräyksiä. 7

8 8 Työehtosopimusneuvottelukunnat tapasivat Liitto muistutti työnantajia viime tulopoliittisen sopimuksen ensimmäisestä kappaleesta, jossa mainitaan mm: Tämän sopimuksen tavoitteena on tukea myönteistä talous- ja työllisyyskehitystä. Sopimuksella tavoitellaan työllisyyden turvaamista. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina eikä Paperiliiton työehtosopimusneuvottelukunnalle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin päättää liittotoimikunnan velvoittamana ja valtuuttamana mielenilmaisulakosta, joka kohdistui työllisyystilanteeseen ja työntekijöiden vähentämisesityksiin. Lakko alkoi klo ja päättyi klo Lakko koski kaikkia valtakunnallisen paperiteollisuuden työehtosopimuksen sekä Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ry:n ja Paperiliiton välisen työehtosopimuksen soveltamisalalla työskenteleviä työntekijöitä. Paperiliiton jäsenistö ja luottamushenkilöt toimivat saumattomassa yhteistyössä lakon onnistumiseksi. Paperiliitto sai toimenpiteen kovuudesta huolimatta huomattavan paljon myönteistä huomiota.

9 Edunvalvonta Työehtosopimuksen nro 42 palkkojen korotukset määräytyivät voimassa olevan tulopoliittisen kokonaisratkaisun ( ) mukaisesti. Kausipalkkojen tuntipalkkoja korotettiin alkaen 25 sentin yleiskorotuksella. Sen lisäksi alkaen paikallisesti sovittaviin palkkojen korotuksiin voitiin käyttää rahamäärä, jonka suuruus oli 11 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä Tes:n 22 :n perusteella sovittuja lisiä ja ammattitaitoon perustuvia euromääräisiä henkilökohtaisia lisiä korotettiin 2.7 % lähimpään senttiin pyöristäen. Paikallisesti oli käytettävissä myös tasa-arvoerä. Sen mukaan alkaen voitiin työntekijöiden palkkojen korotuksiin käyttää rahamäärä, jonka suuruus oli 1.36 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä Tes:n mukainen alin kausipalkka oli alkaen euroa. Vuorolisät olivat välisenä aikana seuraavat: iltavuorolisä 93 senttiä yövuorolisä 166 senttiä saunalisä 299 senttiä alkaen korotettiin tes:n 16 ja 20 :n mukaisesti ja ne olivat seuraavat: iltavuorolisä 94 senttiä yövuorolisä 168 senttiä saunalisä 302 senttiä Suhdanneraha, 146 euroa, maksettiin tes:n mukaisesti kaikille mennessä vähintään vuoden työsuhteessa olleille työntekijöille. Tes:n mukainen työryhmä, jonka tarkoituksena oli neuvotella alalle oma irtisanomissuojasopimus, sai annetun tehtävän suoritetuksi määräaikaan mennessä. Varsinainen tes oli jo painossa, joten irtisanomissuojasopimus saatiin liitetyksi tes-kirjan takasivuille. Tämä vaikeutti hieman luettavuutta. Paperityöntekijöiden ansiot Paperityöntekijöiden ansiot nousivat IV-neljännekseltä vuonna 2002 IV-neljännekseen ,8 %, josta sopimuskorotusten osuus oli tupon mukainen eli 2.6 %. Työehtosopimusten paikallinen soveltaminen Erimielisyysmuistioiden määrä oli hienoisessa nousussa. Vuoden aikana niitä kirjattiin 32 kpl. Tes:n 11 joutui koetukselle. Metsäteollisuus ry vei mm. Veitsiluodon järjestelijän vakanssin vähentämisneuvottelun neuvotteluputkeen. Riita johti sittemmin työtuomioistuimeen ja sitä kautta takaisin neuvotteluputkeen. Sovintolautakunta ratkaisi kiistan äänestyspäätöksellään 2-1 ja totesi, että ko. vakanssi voitiin vähentää. Asiaa riideltiin yhteensä lähes kahden vuoden ajan. Myllykoski Paperissa käytiin vaikeat neuvottelut henkilöstön vähentämisestä. Ammattiosasto ja yritys pääsivät keskenään sopimukseen asiassa. M-real Oyj Kirkniemen tehtaan johto irtisanoi paikallisen kokonaisvaltaisen sopimuksen päättymään 3 kk: n irtisanomisajalla Asia käsiteltiin työtuomioistuimessa, joka totesi sopimuksen irtisanomisen lailliseksi. Uusi sopimus saatiin neuvoteltua Paperiliiton toimiston avustuksella juuri ennen sopimuksettoman tilan alkamista. Myös töiden ulkoistaminen aiheutti muutamia erimielisyysmuistioita. Stora Enson Anjalankosken tehtaalla työnantaja ulkoisti kurottajien huollon työnjohto-oikeuteen vedoten. Asiaa ratkotaan työtuomioistuimessa. 9

10 Kansainvälinen edunvalvonta Suomen ja Ruotsin liittojen välistä yhteistyötä tiivistettiin entisestään. Liittojen tes-toimitsijat tapasivat kahdesti. Keskustelujen aiheena oli pääosin voimassa olevien sopimusten tarkastelu ja vertailu. Työehtosopimusneuvottelukunta ja tes-perusteiset toimikunnat ja työryhmät Työehtosopimusneuvottelukunta Paperiliiton neuvottelukuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki asti, Jouko Ahonen pääsihteerinä asti ja puheenjohtajana 1.9. alkaen, pääsihteeri Petri Vanhala alkaen, osastopäällikkö Sauli Kovanen, sopimussihteeri Jari Väänänen, palkkasihteeri Raimo Laitinen, liittovaltuuston puheenjohtaja Seppo Tyni, liitovaltuuston varapuheenjohtaja Jouko Suomalainen sekä liittotoimikunnan jäsen Rolf Nyholm. Asiantuntijana toimi suunnittelusihteeri Esa Mäisti. Oleellisten muutosten toimikunta Liittomme edustajina toimikunnassa olivat pääsihteeri Jouko Ahonen saakka, pääsihteeri Petri Vanhala alkaen sekä osastopäällikkö Sauli Kovanen. Tilastotoimikunta Liittomme edustajina olivat suunnittelusihteeri Esa Mäisti ja palkkasihteeri Riitta Kaukonen. Työoikeustyöryhmä Liittomme edustajina olivat sopimussihteeri Jari Väänänen ja lakimies Jouni Salminen. Koulutustyöryhmä Liittomme edustajina olivat koulutussihteeri Ritva Vilen sekä palkkasihteerit Riitta Kaukonen ja Esko Viljanen. 10

11 Työaikatyöryhmä Liittomme edustajina olivat puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki saakka, puheenjohtaja Jouko Ahonen 1.9. alkaen, osastopäällikkö Sauli Kovanen sekä sopimussihteeri Jari Väänänen. Yleistä Paperinjalostusteollisuus Kertomusvuoden alussa Carton Oy, IK-Kotelo Anjalankoskelta liittyi PPY:n jäseneksi. Alkuvuoden aikana Kaavin Kirjekuoritehtaalla työnantaja antoi varoituksen pääluottamusmiehille, minkä johdosta työntekijät poistuivat työpaikalta kahdeksi päiväksi. Lakon jälkeen asiaa selvitettiin liittojen välillä, ja liitot totesivat varoituksen tässä tapauksessa olleen liian raju rangaistus ja totesivat asian huomautuksen arvoiseksi. Helmikuun puolivälissä PPY:n pääluottamusmiehet kokoontuivat Paperiliiton toimistossa. Kokouksessa käsiteltiin syntynyttä työehtosopimusta ja muita pääluottamusmiesten esittämiä asioita. Liiton ajankohtaisista asioista kertoi puheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki. Ennen uuden sopimuskauden alkua liittojen välillä syntyi tulkintaerimielisyys liittoerän ja tasa-arvoerän maksamisesta, ja samaan aikaan HJ. Jousesta tuli erimielisyysmuistio, joka koski liittoerän ja tasa-arvoerän maksamista. Neuvottelujen jälkeen yhteisymmärrys löytyi liittoerän ja tasa-arvoerän maksamisesta, ja samalla sovittiin myös HJ. Jousen erimielisyys. Paperiset Lieksan tehtailla on koko kevään ollut erimielisyyksiä työnantajan ja työntekijöiden välillä eri asioista. Tilanne kärjistyi toukokuun 15. päivä, kun työntekijät marssivat ulos ja aloittivat neljän päivän lakon. Syksyn aikana myös lomautukset ja irtisanomisilla uhkaamiset ovat kärjistäneet tilanteen hyvin vaikeaksi Lieksan tehtailla. Muita erimielisyysmuistioneuvotteluja käytiin Paperix Oy:n Karhulan, Pyhtään Pyrollin ja Kauttuan Amcorin tehtailla. Erimielisyydet sovittiin liittojen välillä. Jämsänkoskella sijaitseva jalostustehdas Smead ilmoitti lomauttavansa koko henkilöstönsä viideksi viikoksi. Asiasta käytiin neuvotteluja, koska Smeadissa noudatetaan paperiteollisuuden työehtosopimusta mm. lomautusasioissa. Liittotoimikunta päätti antaa luvan lomautukseen Jämsänkosken Smeadin tehtaalle. Melkein vuoden jatkunut Carton Anjalankosken sopimusasiakiista ratkaistiin joulukuussa siten, että Cartonin työnantaja- ja työntekijäpuoli allekirjoittivat paikallisen sopimuksen, jossa pohjana on PPY:n sopimus sekä tarkennuksia paperiteollisuuden työehtosopimuksesta. Joulukuun alussa PPY:n paperiliittolaiset jäsenet osallistuivat liiton järjestämään yhden päivän mielenosoituslakkoon, joka kohdistui työnantajien ylimalkaisia työvoiman vähentämisesityksiä vastaan. Joulukuussa liittotoimikunta täydensi PPY:n työehtosopimusneuvottelukuntaa. Tapio Hovi Pyhtäältä pyysi eroa ja hänen tilalleen valittiin Kimmo Sihvola Karton tehtaalta Jyväskylästä. Neuvottelukuntaan kuuluvat lisäksi Irene Limola Lempäälästä ja Esko Viljanen ja Heikki Lauronen liiton toimistosta. Huhtamäki Oyj Finland Yleistä Heti tammikuun alussa Huhtamäki Oy:ssä oli tulkintavaikeuksia työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä jouluviikon arkipyhäkorvauksista. Asiasta keskusteltiin myös liittojen välillä. Asia ratkaistiin paikallisesti, mutta siihen palataan yhteisessä palaverissa liittojen, paikallisen työantajan ja työntekijöiden kanssa. Maaliskuun lopulla kokoontui liittojen työryhmä pohtimaan seisakkiajan määräyksiä. Jatkuvan neuvottelun menettelyssä edettiin ja tes-neuvottelukunnat tapasivat vuoden aikana kaksi kertaa. Tapaamisissa tarkennettiin keskeytymättömän kolmivuorotyön seisokkiaikamääräyksiä täsmällisillä alkamis- ja päättymisajankohdilla. Paikallisesti pilottiryhmänä toiminut muovitekniikan perustutkinto sai jatkoa. Kertomusvuonna alkoi työnantajan ja AEL:n yhteistyönä yrityksen tarpeisiin räätälöimä muovialan peruskoulutus, joka myös tähtää ammattitutkinnon suorittamiseen kahden vuoden opiskelujen jälkeen. Joulukuussa Huhtamäki Finland Oyj:n paperiliittolaiset jäsenet osallistuivat liiton järjestämään yhden päivän mielenilmaisulakkoon, joka kohdistui yleisesti työnantajien ylimalkaisia työvoiman vähentämisesityksiä vastaan. Työehtosopimusneuvottelukuntaan kuuluivat Matti Hietanen ja Mirja Käki Huhtamäeltä ja Esko Viljanen liiton toimistosta. 11

12 12

13 Yhteistoiminta Hallitusohjelman mukaisesti aloitettiin syksyllä yt-lakiuudistusselvitys. SAK.n asettaman valmistelutyön seurantaryhmän työskentelyyn osallistui sopimussihteeri Jari Väänänen. Kiljavalla järjestettiin liiton oma yt-kurssi. Yritysjärjestelyt ja konserniyhteistyö Metsäliitto osti Metsä Tissuen kokonaan omistukseensa. Ammattiosastoja suurimmissa konserneissa oli toimintavuoden aikana seuraavasti: UPM-Kymmene 13 Stora Enso 17 M-real 9 Metsä-Botnia 5 Myllykoski Paper 1 Georgia Pacific Finland 1 Ahlstrom Cores 1 Sunila Oy 1 Stromsdal Oyj 1 Amcor 2 Konsernien ammattiosastojen yhteisissä kokouksissa oli liiton toimiston edustus mukana aina kutsuttaessa. Henkilöstörahastot Toimintavuoden aikana ainoastaan Sunila Oy:n henkilöstörahasto jatkoi toimintaansa. Yleistä Työ- ja ympäristönsuojelu Työturvallisuuslaki astui voimaan vuoden alusta. Uudessa työturvallisuuslaissa on pyritty tuomaan esiin vain keskeisimmät työturvallisuuteen liittyvät asiat. Laki on ryhmitelty asiaryhmittäin lukuihin. Keskeisimmät muutokset laissa ovat työnantajavastuun korostaminen sekä häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvät lain kohdat. Lisäksi laissa on määritelty yhteisen työpaikan pelisääntöjä. Vuoden 2003 loppupuolella aloitettiin työsuojelun valvontalain uudistaminen. Lain uudistamista varten perustettiin valvontalakitoimikunta, jonka on määrä tehdä esitys uudeksi valvontalaiksi kesäkuuhun 2004 mennessä. Työpaikoilla järjestettyihin työsuojelukoulutustilaisuuksiin ja työsuojelukokouksiin osallistuttiin liiton toimistosta kutsusta. Liiton työ- ja ympäristönsuojelutyöryhmä Paperiliiton valiokunnat kokoontuivat yhden kerran toimintavuoden aikana. Valiokuntien kokouksessa käsiteltiin liittokokoustavoitteita sekä ajankohtaisia tes-asioita. Paperiteollisuuden turvallisuustyön työalatoimikunta (PAPTAT) Paptat käsitteli vuoden aikana mm. poissaoloraportointia ja työtapaturmakehitystä. Paptat suunnitteli myös vuoden 2004 työsuojeluseminaaria. Työsuojeluseminaari järjestetään maaliskuussa Lisäksi suunniteltiin ja ideoitiin Paptat 0-tapaturmaa -lehti. Lehti ilmestyy alkuvuodesta Paptat teki tämän lisäksi tutustumismatkan UPM-Kymmenen Pietarsaaren tehtaille. Tehtailla tutustuttiin Wisa-800 projektiin. Paptatin puheenjohtajuus oli Toimihenkilöunionilla. Työalatoimikunnan paperiliittolaisina jäseninä olivat Reijo Kajova Kaukopää os. 21, Heimo Hopponen Jämsänkoski os. 11 ja yleisvarajäsenenä Hannu Ulenius os. 35. Liiton toimistosta työskentelyyn osallistuivat Markku Häyrynen ja Heikki Lauronen. 13

14 Työtapaturmat ja ammattitaudit 2002 Vuonna 2002 vakuutusyhtiöt korvasivat yhteensä paperi- ja selluteollisuudessa sattunutta työtapaturma- ja ammattitautitapausta. Vuonna 2001 vastaava määrä oli yhteensä tapausta ja vuonna 2000 yhteensä tapausta. Jos korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien määrä suhteutetaan Tilastokeskuksen arvioimaan paperija selluteollisuudessa tehtyyn työaikaan, niin näin saatu tapaturmataajuus on kolmen viime vuoden aikana kääntynyt selvään laskuun. Vuonna 2002 taajuus oli 39 korvattua työtapaturma- ja ammattitautitapausta miljoonaa työtuntia kohden, vuonna 2001 taajuusluku oli 44, ja vuonna 2000 se oli 45. Liiton toimistossa käyttöön otettu alamme työpaikkojen tapaturmatietojen keruu- ja tilastointijärjestelmä toimi liittokokouspäätösten edellyttämällä tavalla. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat (TOT) massan- ja paperinvalmistusteollisuudessa Paperi- ja selluteollisuudessa ei sattunut vuonna 2003 yhtään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Tämä oli nyt toinen vuosi kautta aikojen, jolloin ala säästyi kokonaan työpaikkakuolemilta. 14

15 Nykymuotoinen TOT-tutkinta aloitettiin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton TVL:n ja alamme keskeisten työmarkkinajärjestöjen kesken vuonna Vuoden 2002 loppuun mennessä kuolemantapauksia sattui 55. Näistä 23 sattui ns. ulkopuolisen työnantajan palveluksessa olevalla henkilölle. 15

16 Lakiasiat 2003 Vuoden aikana kirjattiin uusia juttuja 46 (vastaavasti v kpl). Lakisektorilla hoidettiin myös liiton omia oikeudellisia asioita edellisvuosien tapaan. Eri tuomioistuimet ja lautakunnat antoivat tuomioita tai asioita sovittiin seuraavasti: Korkein oikeus 4 Hovioikeus 3 Käräjäoikeus 7 Työtuomioistuin 17 Vakuutusoikeus 10 Tapaturmalautakunta 12 Eläkelautakunta 3 Työttömyysturvalautakunta 1 Sopimus 2 Yhteensä tuomittiin hyvityssakkoja Paperiliiton maksettavaksi ja ammattiosastojen maksettavaksi Työtuomioistuin Työtuomioistuin käsitteli vuoden aikana eräitä tärkeitä työehtosopimuksen tulkinta-asioita. Stora Enson Veitsiluodon tehtaan paperikone 1:n jälkikäsittelyn eräiden vakanssien yhdistämisestä käydyt neuvottelut johtivat pitkään oikeuskäsittelyyn, jossa puitiin perusteellisesti paperiteollisuuden tes:n 11 :n neuvottelu- ja ratkaisujärjestelmän lähtökohtia ja soveltamista. Työtuomioistuin vahvisti, että 11 :ään sisältyvässä ns. neuvotteluputkessa voidaan käsitellä ja ratkaista vakanssien määrää koskevat asiat myös silloin, kun työn fyysisissä olosuhteissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Samalla tuomioistuin katsoi neuvottelujärjestykseen sisältyvän periaatteen, jonka mukaan asian ollessa neuvottelujen alainen esitettyjä työnjärjestelyjä ei tarvitse ottaa käyttöön. Samoin työtuomioistuin hylkäsi vaatimukset SAK:n velvoittamisesta neuvotteluihin paperiteollisuuden tes:n perusteella. M-realin Kirkniemen tehtaan miehitystä koskevan KIRI-sopimuksen irtisanominen elokuussa johti useisiin työtaisteluihin ja niitä seuraaviin työrauhakanteisiin. Paperiliitto nosti tässä yhteydessä vastakanteen, jossa vaadittiin kumottavaksi irtisanominen tes:n vastaisena toimenpiteenä. Työtuomioistuin katsoi kuitenkin, että sellainen miehityssopimus, joka ei ole osa kausipalkkasopimusta, voidaan muiden voimassaolomääräysten puuttuessa irtisanoa työehtosopimuslaissa mainittua kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Oikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, miten työtä voidaan tehdä ilman sovittuja työnkuvia. Onneksi asia laukesi ennen irtisanomisajan loppuun kulumista. Työnantajajärjestöt nostivat useita työrauhakanteita Paperiliittoa ja ammattiosastoja vastaan. Mielenosoituspäivän johdosta liitto tuomittiin jo ennen tapahtumaa kolmeen eri hyvityssakkoon. Yksi periaatteellisesti merkittävä hylkäystuomio saatiin työtuomioistuimesta. Stora Enson Summan tehtaalla työntekijät pidättyivät huovanvaihtotyöstä ilman pätevästi opastettua nosturinkuljettajaa. Metsäteollisuus ry ei pystynyt osoittamaan, että työturvallisuustekijöillä perusteltu pidättäytyminen olisi sisältänyt laitonta työnantajaan kohdistuvaa painostusta. Yleiset tuomioistuimet Yleisissä tuomioistuimissa käsiteltiin useita Paperiliiton jäseniä koskevia riita- ja rikosasioita. Lainvoiman sai kaksi yt-lakia koskenutta riita-asiaa. Elimäkeläinen Adalson Oy ja kaarinalainen Hj. Jousi Oy tuomittiin kumpikin maksamaan hyvitystä yt-lain pakottavien määräysten rikkomisesta irtisanomistilanteissa. 16

17 Hallinto ja järjestötoiminta Järjestöasiat Järjestö- ja ammatillinen koulutus Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestettiin luottamusmiehille koulutustilaisuus toimitsijoiden johdolla. Osastoille markkinoitiin lyhytkursseja, ja niiden tarjontaa lisättiin. Nuorille liiton jäsenille pidettiin Kiljavalla oma nuorisokurssi, joka sai hyvän vastaanoton. Liiton jäsenpalvelut ja jäsenedut Liiton jäsenille postitettiin uusi jäsenkortti, joka on voimassa vuoden 2005 loppuun. Liiton pääasiallinen korttikumppani oli Ykkösbonus. Jäsenkortilla sai etuja noin 2000 ostospaikassa ympäri maan. Kortilla voi osoittaa jäsenyytensä liiton lomapaikoissa Jaalassa, Kuusamossa ja Särkisalossa. Jäsensähköstä liitto teki sopimuksen E.ON Finlandin kanssa. Yhteistyökumppanina matkailualalla oli Matka-Vekka. If vahinkovakuutusosakeyhtiö Oy jatkoi vakuutuksen tarjoajana. Lehtiseteliedun käytti jäsentä. Paperityöväen Työttömyyskassa maksoi vuoden aikana päivärahaa jäsenelle. Keskimääräinen työttömyysaika oli 143 päivää. Työttömyysaste oli 6,67 %. 55-vuotiaille jäsenille tarkoitettua veteraanitukea myönnettiin 520 jäsenelle. Liiton tarjoamia opiskelumahdollisuuksia käytti 240 jäsentä. Liiton välittämään ja tuettuun lomatoimintaan osallistui 561 jäsentä perheenjäsenineen. Hautausavustuksia myönnettiin 384 jäsenelle Liiton lomapaikoissa Puralassa, Särkelässä ja Törmälässä yöpyi yhteensä jäsentä. Yöpymisvuorokausia kertyi Näiden lomakohteiden asuntovaunupaikoilla kertyi yöpymisvuorokausia Keurusharjun lomaosakkeiden yöpymisvuorokausia kertyi Levillä oli yöpyjiä 678 ja yöpymisvuorokausia Hotelli Saagan yöpyjiä oli 547 ja yöpymisvuorokausia kertyi YÖPYJIÄ Purala Särkelä Törmälä Yhteensä Yöpyjiä Yöpymisvrk Asuntovaunuyöpymisvrk Liittovaltuusto Liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Sääntömääräinen kokous pidettiin ja ylimääräinen kokous Liittovaltuuston kokouksessa puhetta johtivat liitovaltuuston puheenjohtaja Seppo Tyni ja varapuheenjohtaja Jouko Suomalainen. Sihteerinä toimi pääsihteeri Jouko Ahonen. Paperiliiton valtuusto käsitteli kokouksessaan liiton toimistossa syksyllä 2002 toteutettuja henkilöjärjestelyjä. Asian käsittelyä valtuustossa olivat kirjallisesti vaatineet Äänekosken osasto 13, Valkeakosken osasto 45, Kajaanin osasto 51, Kaipolan osasto 80. Lisäksi UPM-Kymmenen piirissä toimivat ammattiosastot olivat vaatineet yhteisellä kirjeellä asian käsittelyä liittovaltuustossa. Aiemmin talvella useat ammattiosastot olivat kirjelmöineet tehdyistä ratkaisuista liittotoimikunnalle. Valtuusto käsitteli entisen pääsihteerin Artturi Pennasen ja entisen talouspäällikön Viljo Saarisen etätyöhön siirtymisen ehtoja ja totesi, ettei vastaavia järjestelyjä liiton toimistossa tule jatkossa toteuttaa. Tehtyjä ratkaisuja valtuusto ei kuitenkaan pitänyt tarpeellisena arvioida uudelleen. Liittovaltuusto edellytti, että liiton hallintoa ja toimistoa hoidetaan tulevaisuudessa aiempaa avoimemmin, jotta edellisen vuoden kaltaisia epäselvyyksiä ei enää ilmenisi. Sääntömääräisessä kokouksessa toukokuussa käsiteltiin myös työmarkkina-asioita, joista liittovaltuusto antoi julkisuuteen seuraavan kannanoton: 17

18 Liittovaltuuston puheenjohtaja Seppo Tyni onnittelee vasta valittua puheenjohtaja Jouko Ahosta. Euron dollarikurssin palautuminen alkuperäiselle tasolleen ja kansainvälisen talous-nousun lykkäytyminen on merkinnyt metsäyritysten voittojen normalisoitumista. Aikaisem-piin suhdannekuoppiin verraten yritysten toiminta on edelleen tuloksellista ja niiden taseet ovat vahvoja huolimatta suurista ja osin heikkotuottoisista ja vääriin arvioihin perus-tuneista ulkomaisista investoinneista. Viime aikoina metsäyhtiöissä on esitetty kiinteiden kustannusten karsimista kannatta-vuuden parantamiseksi, millä ilmaisulla tarkoitetaan käytännössä vakinaisen henkilöstön vähentä--mistä usein jopa kyseenalaisin keinoin. Yritysjohtajien tulee kuitenkin nähdä hitaan kasvun vaiheen yli ja valmistautua seuraavaan noususuhdanteeseen, jolloin yritysten on oltava iskukunnossa. Metsäyritysten hyvä taloudellinen tila on pitkälti seurausta koko henkilöstön ponnisteluista tuottavuuden ja työn tuloksellisuuden lisäämiseksi. Silti suuryritysten johtajat painottavat puheis-saan varsin yksipuolisesti sijoittajien tyytyväisyyttä ja intressejä. Yrityksen keskeinen voimavara on kuitenkin motivoitunut, ammattitaitoinen ja määrältäänkin riittävä henki-löstö, josta tulee huolehtia niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Uusi hallitus saa ratkottavakseen keskeisiä työllisyyden hoitoon, vakaan talouskasvun turvaamiseen, hyvinvointipalvelujen säilyttämiseen sekä suurten ikäluokkien työelämästä poistu-miseen liittyviä asioita. Useat näistä kysymyksistä ovat sellaisia, joihin kestävä ratkaisu löytyy vain yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Palkansaajien kannalta olennainen kysymys on, missä määrin uusi hallitus omaksuu hyväksi havaitun kolmikantayhteistyön, johon kaikki puoluejohtajat vaalikampanjansa aikana ilmoittivat sitoutuvansa. Uuden hallituksen on myös teoillaan lunastettava palkan-saajien luottamus. Rakennus- ja palvelualoilla eräät työnantajat käyttävät huonossa asemassa olevaa ulko- ja kotimaistakin työvoimaa rikkoen häikäilemättömästi sopimusten ja lakien mukaisia vähimmäisnormeja. EU:n laajentuminen voi nopeasti lisätä näitä ongelmia levittäen niitä myös muille aloille. Hallituksen velvollisuus on seurata tilannetta ja tarttua vitkastelematta jo havaittuihin epäkohtiin. Euroopan Unionissa valmistellaan uutta perustuslaillista sopimusta, mihin prosessiin liittyy huolestuttavia piirteitä. Valmistelussa kansalaisten tasa-arvon ja perusoikeuksien turvaamiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Sosiaalisen vuoropuhelun merkitys ei tule riittävästi esille eikä se keskeinen periaate, että työntekijäpuolta ja työnantajia on kuultava kaikissa heitä koskevissa kysymyksissä EU-tasoisia säädöksiä valmisteltaessa. 18

19 Puheenjohtaja Jouko Ahonen, talouspäällikkö Seija Minervuo ja pääsihteeri Petri Vanhala. Perustuslaillista sopimusta valmisteleva ns. konventti esittää vuonna 2000 hyväksytyn perusoikeusasiakirjan vahvistamista sitovaksi osaksi EU:n perustamissopimusta, jolloin myös työtaisteluoikeus kirjattaisiin eurooppalaiseksi perusoikeudeksi. Paperiliitto antaa tälle historiallisesti merkittävälle esitykselle täyden tukensa. Valtuuston ylimääräisessä kokouksessa valittiin liitolle uusi puheenjohtaja, kun liittoa kymmenen vuotta johtanut Jarmo Lähteenmäki kutsuttiin suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen Eurooppa-toimiston, KEY-Finlandin, johtajaksi Brysseliin. Puheenjohtajaksi valittiin, Jorma Välimäen esityksestä, pääsihteeri Jouko Ahonen. Jouko Ahosen valinta oli yksimielinen. Jarmo Lähteenmäki kiitti koko Paperiliitto ry:n jäsenistöä, hallintoa ja toimistoa kymmenen vuoden yhteistyöstä. Ylimääräisessä kokouksessa liittovaltuusto antoi seuraavan kannanoton: Työtaisteluoikeus eurooppalaiseksi perusoikeudeksi Paperiliiton liittovaltuusto arvostaa sitä, että metsäteollisuuden voittojen normalisoituessa parin viime vuoden aikana useimpien yhtiöiden ja laitosten henkilöstöpolitiikka on ollut varsin vastuullista. Lomautuksia ja irtisanomisia on vältetty, niin kuin yhdessä on sovittu. Muutamien työnantajien piittaamaton toiminta saattaa kuitenkin pilata sen yhteistyön, joka alalle on ollut rakentumassa. Näissä tuotantolaitoksissa työnantaja on pyrkinyt siirtymään yhteistyöstä ja sopimisesta yksipuoliseen saneluun henkilöstön näkemyksistä ja hyvinvoinnista piittaamatta. Tehdyille sopimuksille ei ole annettu niille kuuluvaa merkitystä. Huonot suhteet alan työpaikoilla leikkaisivat osapuolten mahdollisuuksia saada osansa siitä paperialan ehkä voimakkaastakin kysynnän kasvusta, joka asiantuntija-arvioiden mukaan ja myös kurssikehityksestä päätellen on juuri alkamassa Yhdysvaltain vetämänä. Asialla on myös periaatteellinen puolensa. Paperiliitto on ollut korkeasuhdanteen vuosina sopimuskumppanina varsin kohtuullinen ja odottaa työnantajilta vastaavaa toimintaa siinäkin epätodennäköisessä tapauksessa, että kysynnän kasvun vahvistuminen vielä taittuisi. Metsäyhtiöiden ongelmien syyt ovat pääosin ulkomaisissa investoinneissa, suhdanneheilahteluissa ja valuuttakurssimuutoksissa. Silti suomalaisetkin paperialan työntekijät ovat valmiita sellaisiin tuotannon tehostamistoimiin, jotka tehdään henkilöstön kanssa yhteistyössä ja henki- 19

20 Liittovaltuuston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen Puheenjohtaja Seppo Tyni os. 52 Pietarsaari ja varapuheenjohtaja Jouko Suomalainen os. 41 Veitsiluoto Varsinainen jäsen kertaa varajäsen kertaa Pirkanmaan piiri: Jorma Välimäki os. 2 (2) Heikki Ojansivu os. 38 Ari Petman os. 50 (2) Pauli Hallongren os. 70 Seppo Teräväinen os. 2 (2) Matti Turunen os. 38 Irene Limola os. 75 (1) Elisa Nordberg os. 62 (1) Länsi-Suomen piiri: Markku Saksa os. 10 Jouko Aitonurmi os. 42 Martti Lempinen os. 42 (1) Matti Sohlman os. 8 (1) Simo Lähteenmäki os. 7 (2) Jorma Vuorinen os. 10 Etelä-Suomen piiri: Markku Hautamäki os. 54 (2) Reijo Kinnunen os. 39 Esko Kumpulainen os. 87 (2) Hannu Kärkkäinen os. 47 Kymen piiri: Harri Helminen os. 15 (1) Matti Hyttinen os. 86 (1) Irmeli Tentke os. 16 (2) Satu Vallema os saakka Juha Tarkiainen os alkaen Hannu Ulenius os. 35 (2) Marko Kaitasuo os. 48 Jari Kääpä os. 36 (2) Jorma Timonen os. 85 Raine Pessala os. 81 (1) Pentti Hämäläinen os. 18 (1) Antero Raanoja os. 15 (2) Jouni Kuusinen os. 86 Saimaan piiri: Kari Miettinen os. 22 (2) Jaakko Väärä os. 22 Markku Huotarinen os. 23 (2) Heikki Ruohio os.23 Juhani Siira os. 25 Jorma Tiainen os. 25 (2) saakka Jorma Tiainen os. 85 (2) Timo Zerni os. 41 (2) alkaen alkaen Keski-Suomen piiri: Markku Kankainen os. 11 (2) Viljo Hokkanen os. 12 Aulis Ilmonen os. 80 (1) Annikki Niininen os. 13 (1) Heikki Flinkman os. 13 (2) Tuomo Alanen os. 80 Pohjois-Karjalan piiri: Juhani Koistinen os. 55 (2) Esko Meriläinen os. 30 Seppo Ohisalo os. 14 (2) Matti Huotari os. 51 Pekka Kärkkäinen os. 51 (2) Markku Rissanen os. 55 Pohjois-Suomen piiri: Seppo Tyni os. 52 (2) Kari Kulju os. 33 Matti Kettunen os. 33 (2) Jari Paakkola os. 43 Jouko Suomalainen os. 41 (2) Esa Ahonen os. 52 Yleisvarajäsenet: Seppo Nousiainen os. 43, Timo Zerni os saakka, Juha Tarkiainen os saakka, Esa Pohjantähti os. 54, Pertti Kupias os. 71, Matti Mononen os. 26, Tapio Hovi os. 32, Timo Kauppinen os. 83, Anneli Virtanen os. 27, Tapani Paldanius os. 16, Matti Turunen os. 88, Raimo Leppänen os. 76, Seppo Kuisma os

PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2004

PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2004 PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN... 3 PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN... 6 EDUNVALVONTA... 7 TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA... 7 KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA...

Lisätiedot

Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan. Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta

Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan. Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta 1 Kansallinen metsäohjelma, KMO 1. Metsäteollisuudella kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

PAPERILIITTO R.Y. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 8 LAKIASIAT 10 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 11

PAPERILIITTO R.Y. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 8 LAKIASIAT 10 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 11 PAPERILIITTO R.Y. 1 0 0 9 5 7 5 2 5 5 0 1 0 0 9 5 7 5 2 5 5 0 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 8 LAKIASIAT 10 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 11 LIITON JÄSENYYDET 18 KANSAINVÄLINEN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Paperitehtaat Suomessa

Paperitehtaat Suomessa Paperitehtaat Suomessa Kartalla keltainen: Tuotantokapasiteetti Tilanne 8/2008 Kartonkitehtaat Suomessa Kartalla turkoosi: Tuotantokapasiteetti Tilanne 8/2008 Sellutehtaat Suomessa Tilanne 8/2008 Metsäteollisuusintegraatit

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ.

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. ANOMUS RIIHIMÄKI 21.12.2011 ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. Riihimäen Autoteknillinen Yhdistys puheenjohtaja puh. 040/3305273 sähköposti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto PÖYTÄKIRJA 1 (3) 6.5.2004 Aika: 6.5.2004 Paikka: Heureka Läsnä: Osallistujalista liitteessä 1 1 Vuosikokouksen avaus Kokouksen avasi Mika Kaijanen toivottaen

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017 AIKA Torstai 6.7.2017 klo 8.30 9.15 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Jokinen Kaarina jäsen Lähdetmäki

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot