Kangasala. Kuhmalahti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kangasala. Kuhmalahti"

Transkriptio

1 Kangasala Kuhmalahti

2 1 KANGASALAN JA KUHMALAHDEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS, HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLTÖ 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset 2 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet Tavoitteet Seudullinen asema ja elinvoimaisuus Palvelutuotannon turvaaminen Talouden tervehdyttäminen Kunnallisen demokratian kehittäminen 4 3. Hallinnon järjestäminen, luottamustoimielimet 5 4. Laajentuvan kunnan talous 7 5. Yhdistymisavustus ja sen käyttö 9 6. Henkilöstöorganisaatio ja henkilöstöpolitiikka 9 7. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Strategia ja tavoitteet Hallinnon palvelut, liiketoimintayksikkö Oksa Hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus Hyvinvointipalvelut, sivistyskeskus Teknisen toimen palvelut Palvelurakenteiden kehittäminen Ohjausryhmän esitys 18 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Informatiivisia tunnuslukuja Kangasalan ja Kuhmalahden talous: - Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase 2008 Kangasalan organisaatio Ohjausryhmän ja työryhmien kokoonpano Kartta

3 2 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset Asukkaiden itsehallintoa, palveluiden järjestämistä ja yleistä hallintoa varten Suomi jakaantuu kuntiin. Kunnilla on arvokas yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Kuntien palveluihin kohdistuu yhä lisääntyviä odotuksia ja samalla, varsinkin kasvukunnissa, kuntatalous on kiristynyt äärimmilleen. Tulevaisuuden kriittinen kysymys on talouden tervehdyttäminen ja siinä onnistuminen. Kuntatalous luo edellytykset muiden tavoitteiden toteuttamiselle ja siksi taloudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeätä. Valtion toimenpitein on käynnistetty mittava kunta- ja palvelurakenneuudistus (Parashanke), jonka tavoitteena on mm. kuntaorganisaatioiden toiminnan tehostaminen ja uudelleen järjestely, tuottavuuden lisääminen sekä palveluiden turvaaminen. Pelkästään hallinnollisen kuntarajan poistaminen ei vielä takaa tavoitteiden toteutumista, vaan kuntaliitoksessa pitää avoimesti ja ennakkoluulottomasti tarkastella palvelurakenteita ja palveluiden tuottamistapoja. Kangasalan ja Kuhmalahden kunnat ovat pitkään tehneet tuloksellista ja hyvää yhteistyötä. Kuntaliitos on kehityksen luonnollinen jatkumo. Kuntaliitoksen motiiveja ja tavoitteita tarkastellaan pitkälle tulevaisuuteen. Tästä näkökulmasta nousee keskeiseksi alueellisen ja paikallisen vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Tampereen kaupunkiseudulla, mikä luo edellytyksiä kuntalaisten palvelujen turvaamiselle. Kuntaliitos on strateginen ratkaisu. Tavoitteet ohjaavat kehitystä. Jotta yhteisesti asetetut tavoitteet saavutetaan, pitää yhdistynyt kunta rakentaa yhtenäiseksi vaikutus- ja palvelualueeksi. Kunnan eri osa-alueet poikkeavat toisistaan ja niillä on omat perinteensä, joita kunnallishallinto arvostaa. Palvelutarpeita arvioidaan kuitenkin kunnan kokonaisuudesta käsin talouden sallimissa rajoissa. Millään kunnan alueella ei lähtökohtaisesti ole etusijaa toisiin nähden. Kuhmalahden kehittämisnäkymiä ja liitosmotiiveja on tarkasteltu Kuntaliitosesiselvityksessä (Audiator-Kehittämispalvelut 2009). Kangasalan osalta tulevaisuuden suuntaviivat ja tavoitteet muodostavat Kuntastrategian 2016, joka monin tavoin kattaa myös kuntayhteistyön ja seudullisen kuntien yhteistoiminnan. Yhdistymissopimuksesta käydyt avoimet ja rakentavat neuvottelut luovat hyvät lähtökohdat yhteisen Kangasalan kunnan toiminnalle. 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet Kangasalan ja Kuhmalahden kuntien yhdistyminen tapahtuu Yhdistyminen toteutetaan liittämällä Kuhmalahden kunta Kangasalan kuntaan. Laajentuneen kunnan nimi on Kangasalan kunta ja vaakuna on Kangasalan kunnan vaakuna.

4 3 Kuntaliitoksessa sovelletaan kuntajakolakia 1196/1997 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tämä sopimus on kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus, jossa osapuolina ovat Kangasalan ja Kuhmalahden kunnat. Sopimus tulee voimaan, kun Kangasalan ja Kuhmalahden valtuustot ovat sen hyväksyneet ja valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kuntajaon muutoksesta. Laajentuneessa kunnassa sopimus on voimassa kolme vuotta vuoden 2013 loppuun saakka Tavoitteet Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden mukaisesti kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Kuntajakoa voidaan kuntajakolain 3 :n mukaisesti muuttaa, jos muutos - edistää palvelujen järjestämistä alueen kunnille - parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita - parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai - edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta Seudullinen asema ja elinvoimaisuus Kuntaliitos vahvistaa kunnan asemaa Tampereen itäpuolisten kuntien toiminnallisena ja taloudellisena veturina. Kuhmalahti pääsee osalliseksi Tampereen seudun kehityksestä. Myös Kangasalan asema seudullisessa yhteistyössä vahvistuu. Maapolitiikalla ja kaavoituksella varmistetaan yritystoiminalle ja asumiselle monipuolinen tonttien tarjonta. Kilpailukykyisyys ja vetovoima luovat edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle. Koko Kangasala kuuluu Tampereen kaupunkiseutuun ja siihen kuuluviin elinkeinojen kehittämispalveluihin kuten mm. Tredea Oy (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö) Uusyrityskeskus Ensimetri TBR (Tampere Business Region), Osaamiskeskus Nämä tuovat elinkeinoihin uutta kehitysvoimaa erityisesti Kuhmalahden alueelle Palvelutuotannon turvaaminen Laajentuvan kunnan on mahdollista tarkastella palvelutuotannon rakenteita ja tuotantotapoja tavoitteena tehokkuus, taloudellisuus ja tuottavuus. Palveluprosesseja arvioidaan ja kehitetään ennakkoluulottomasti. Palvelutuotantoa järjestetään tarvittaessa uudelleen.

5 4 Palvelutuotannossa hyödynnetään myös seudullisia ja vaihtoehtoisia tuottamistapoja, kun se on palveluiden laatu huomioon ottaen järkevää ja taloudellisesti perusteltua. Päällekkäisiä toimintoja karsimalla on mahdollista saada resursseja muiden palvelujen kehittämiseen. Strategiansa mukaisesti Kangasala järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi riittävät, laadukkaat ja taloudellisesti tuotetut peruspalvelut. Lähipalveluina tuotetaan kuntalaisen arjen sujuvuuden kannalta välttämättömät peruspalvelut. Harvemmin käytettyjä ja erikoispalveluja on saatavilla kuntakeskuksessa tai kaupunkiseudulla Talouden tervehdyttäminen Keskeinen tavoite laajenevassa kunnassa on talouden tervehdyttäminen. Kuntatalouden tasapainottaminen nähdään kehityksen kriittisenä menestystekijänä. Molemmissa kunnissa on tehty selvitykset kuntataloudesta ja arvioitu talouden tulevaa kehitystä. Laajentuvassa kunnassa on tarvetta tehostettuihin toimiin toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Talouden tervehdyttäminen on yhteisin ponnistuksin mahdollista. Laajentuvalla Kangasalan kunnalla on menestymisen edellytykset tulevaisuudessa, mutta se vaatii talouden perustan ja palvelurakenteen uudelleen arviointia Kunnallisen demokratian kehittäminen Laajenevassa kunnassa, jossa etäisyydet voivat olla varsin pitkiäkin, korostuu kuntalaisten osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten osallistuminen palveluketjuihin ja sosiaalinen yhteisöllisyys ylläpitävät vireitä ja omaleimaisia kyläkeskuksia. Paikallisen identiteetin säilyttäminen on merkittävässä roolissa lähidemokratian vahvistamisessa. - Kuhmalahti-toimikunta toimii osana kunnan organisaatiota kolme vuotta tavoitteena edistää rakentavalla tavalla yhteisen Kangasalan kunnan kehittämistä Kuhmalahden alueella - sähköisten palvelujen kehittäminen koko kunnan alueella - vuorovaikutuksen ja osallistumisen kehittäminen tavoitteena kylien ja asukkaiden omatoimisuuden ja perinteisen talkoohengen elvyttäminen. Kuhmalahti-toimikunnalle laaditaan toimintaohje, jonka hyväksyy laajentuneen Kangasalan kunnanhallitus.

6 5 3. Hallinnon järjestäminen, luottamustoimielimet Luottamushenkilöorganisaatio järjestetään Kangasalan kunnan toimielinten ja hallintosäännön mukaisesti kuitenkin siten, että toimielinten jäsenmäärät määräytyvät tämän yhdistymissopimuksen mukaisesti. Järjestelytoimikunta Laajentuvaa kuntaa varten asetetaan kuntajakolain 29 :n mukainen järjestelytoimikunta. Järjestelytoimikuntaan esitetään 11 jäsentä, joista Kangasalan kunta esittää 8 jäsenen ja Kuhmalahden kunta 3 jäsenen sekä kumpikin kunta osaltaan näiden henkilökohtaisten varajäsenten valintaa. Järjestelytoimikunta huolehtii kunnan hallinnon järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä siihen saakka, kunnes laajentuneen kunnan kunnanhallitus aloittaa toimintansa. Laajentuvan kunnan valtuusto valitsee kunnanhallituksen syksyllä 2010 ja uusi kunnanhallitus aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta lukien. Valtuusto alkavalla vaalikaudella Kuhmalahden kunnan alue muodostaa uuden äänestysalueen. Lisäksi Kangasalan ja Kuhmalahden kunnat tekevät erillisen esityksen valtiovarainministeriölle, että laajentuneen Kangasalan kunnan valtuutettujen lukumäärä valtuustokaudella on 51siinäkin tapauksessa, että kunnan asukasluku olisi vähemmän kuin kuntalain (365/1995) 10 :n 1 momentissa tarkoitettu vähintään Siirtymäkausi Yhteisesti sovitaan siirtymäkauden järjestelyistä seuraavasti Valtuusto Valtuustot yhdistyvät osittain. Valtuustossa on alkaen 51 jäsentä siten, että Kuhmalahden valtuustosta tulee laajenevan kunnan valtuustoon 8 lisäjäsentä vuonna 2008 toimitettujen kunnallisvaalien vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä ja varajäsenet samoin periaattein. Valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran lokakuussa Kunnanhallitus

7 6 Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston valitsema. Kuntaliitos ei aiheuta muutoksia kunnanhallituksen liiketoimintajaostoon. Lautakuntien jäsenmäärät, varsinaiset jäsenet Kasvatus- ja opetuslautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Sosiaali- ja terveyslautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Yhteislautakunta 11 jäsentä. Näistä Kangasalta 6, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Jäsenmäärä on 2011 alusta voimaan tulevan laajenevan yhteistoimintaalueen mukainen. Tekninen lautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Teknisen lautakunnan tiejaosto 4, joista yksi on Kuhmalahdelta. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Kaavoituslautakunta 8 joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Tarkastuslautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Kuhmalahden tarkastuslautakunta jatkaa tehtävässään, kunnes vuoden 2010 tilinpäätös on käsitelty valtuustossa. Keskusvaalilautakunta: Kangasalan keskusvaalilautakunta jatkaa laajentuvan kunnan keskusvaalilautakuntana. Muut toimielimet Kangasalan Vesi liikelaitoksen johtokunta 6, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Kuhmalahti-toimikunta 5, uusi toimielin, joka koostuu kunnanhallituksen nimeämistä kuhmalahtelaisista jäsenistä. Toimielinten kokoonpano Kuhmalahden valtuusto nimeää Kuhmalahtea edustavat jäsenet toimielimiin syksyllä Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Toimielinten kokoonpanossa on huomioitava mm. tasa-arvolain määräykset.

8 7 4. Laajentuvan kunnan talous Suomen kansantalous on ollut kuluvana vuonna nopeassa syöksykierteessä. Alkuvuoden aikana tuotannon supistuminen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on ollut lähes 10 %. Teollisuustuotannon arvioidaan vähenevän tänä vuonna suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna Alhaisen vientikysynnän johdosta Suomen teollisuustuotanto laskee 15 % edellisestä vuodesta. Kuntien talouden neljännesvuosiraportin mukaan kuntien vuosikate heikkeni kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuntien toimintamenot kasvoivat tuona aikana kuutisen prosenttia samaan aikaan kuin verotulojen kasvu romahti. Verotulojen kasvun hiipuminen lähelle nollaa johtui ennen kaikkea yhteisöverojen vähenemisestä noin viidenneksellä. Kuntien tuloveroa kertyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla parisen prosenttia enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna osittain kuntaryhmän jako-osuuden kohoamisen johdosta. Kangasalan ja Kuhmalahden lähitulevaisuuden muutokseen liittyy kiinteänä osana julkisen rahoituksen kiristyminen. Kansantuotteen kasvu hidastuu ja samanaikaisesti palvelutarpeet ja vaatimukset kasvavat. Mikäli taloutta ja rahoitusta ei saada tasapainoon, on uhkana kuntatalouden kriisiytyminen. ARVIOITU VEROTULO TILIVUOSI ** 2010** 2011** 2012** Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Verolaji, Kunnallisvero Muutos % 11,3 14,3 11,4 2,6-6,7 2,4-1,2-3,8-1,3 6,0-1,5 5,8 4,0 5,7 4,1 Yhteisövero Muutos % 5,8-19,3 3,5-15,7-27,2-16,5 11,5 12,6 11,6 7,1 7,4 7,1-21,0-21,0-21,0 Kiinteistövero Muutos % 7,7 5,8 7,6 4,8 9,8 5,1 37,3 14,8 36,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 11,0 9,7 11,0 2,0-7,3 1,8 0,7-1,1 0,6 5,7-0,7 5,5 3,0 2,9 3,0 Talouden hallinnan onnistumisen edellytyksenä on käyttömenojen kasvun hallinta ja sopeuttaminen tulopohjaan. Tämä edellyttää toiminnan tehostamista, uusien palvelujen tuotantotapojen käyttöönottoa ja ostopalvelujen kilpailuttamista sekä palvelujen ulkoistamista. Menojen ja tulojen epäsuhtaisesta kehityksestä johtuen taloudellinen tilanne on heikentynyt. Ennen kaikkea heikentyneen talouskehityksen johdosta varallisuusasema on ajautunut voimakkaaseen laskuun. Omavaraisuus on heikentynyt ja talousarvioiden mukainen kiihtyvä velkaantuminen heikentää sitä edelleen nopeasti. Voimakkaasti kasvanut palvelutarve huomioiden viime vuosien kehitys on syönyt talouden liikkumavaraa nopeasti.

9 8 Kuluvalta vuodelta sekä Kangasalan että Kuhmalahden tilinpäätöksistä on muodostumassa alijäämäiset. Vuoden 2008 tilinpäätösten yhteenlaskettu edellisten vuosien ylijäämä on yhteensä 15,1 milj. euroa. Kangasalan valtuuston hyväksymä vuoden 2010 talousarvio osoittaa 4,1 milj. euron alijäämää vuodelle Talousarvio sisältää veroprosentin korotuksen 20,00 prosenttiin. Talousarviossa esitetyt taloussuunnitelmavuodet 2011 ja 2012 ovat alijäämäiset 4, 2 milj. euroa ja 4,0 milj. euroa ellei tarvittavaa lisäkarsintaa pystytä tekemään. Kangasalan kunnan talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman mukaan tuloslaskelmassa esitetty vuosikate ei riitä kattamaan vuosittaisia poistoja ilman toimintakulujen lisäkarsintaa. Peruspalvelujen investointitarpeet ovat Kangasalla merkittävät tulevina vuosina. Taloussuunnitelmassa esitetyt vuosikatteet vuosille eivät riitä rahoittamaan suunniteltuja investointeja ja kunta tulee edelleen velkaantumaan nopeasti. Kuntaliitoksen esiselvityksessä Kuhmalahden kunnan talouden ennustetaan kiristyvän ja vuosikatteen muuttuvan negatiiviseksi. Veroprosenttia tulee nostaa, mikäli kunnan vuosikate halutaan positiiviseksi. Kuhmalahden kuntaa rasittavat myös melko suuret poistot muihin samanlaisiin kuntiin nähden. Erityisesti vesi- ja viemärilaitoksen sekä yläasteen rakentamiseen kohdistuvat poistot rasittavat kunnan taloutta. Kuhmalahden kunnan vuoden 2010 talousarviossa vuosikate on lievästi positiivinen, mutta poistojen jälkeen tulos on noin euroa negatiivinen. Talous on koko suunnitelmakaudella negatiivinen. Kuhmalahden kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa sisältää päiväkodin ja liikuntahallin rakentamisen. Muita isoja investointeja suunnitelma ei sisällä. Investoinnit on rahoitettava velalla ja velkaantuminen tulee lähivuosina olemaan varsin voimakasta. Kuhmalahden kunta nosti veroprosenttiaan vuodelle 2010 ja se tulee olemaan 20,00. Talouden epätasapainon vuoksi veroprosenttia tulee nostaa myös suunnitelmakaudella. Kuhmalahden kunnan maksuvalmius on varsin heikko, koska kunta on mm. ostanut maata kaavoitettavaksi ja hankintoihin ei ole otettu lainaa. Maanhankintaan on sitoutunut pääomia kunnan kokoon nähden melko paljon. Molemmissa kunnissa on tehty selvitykset kuntataloudesta ja arvioitu talouden tulevaa kehitystä. Laajentuvassa kunnassa on tarvetta tehostettuihin toimiin toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Valtiovarainministeriöstä saadun selvityksen mukaan yhdistyvän kunnan valtionosuudet laskisivat n. 0,5 milj. euroa vuoden 2009 tiedoilla ja nykyisen valtionosuusjärjestelmän mukaan laskettuna. Valtionosuuden väheneminen kuitenkin hyvitetään yhdistyneelle kunnalle viiden vuoden ajan ja siitä ei synny taloudellisia menetyksiä. Vuoden 2010 alusta on tulossa voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä. Järjestelmän muutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien välisiin kustannusjakoihin.

10 9 5 Yhdistymisavustus ja sen käyttö Yhdistymisavustus Kangasalan ja Kuhmalahden kuntaliitoksessa on - perusosa 3,2 milj. euroa - perusosa maksetaan 1,4-kertaisena, jos kuntajaon muutos toteutetaan vuoden 2010 tai 2011 alusta - yhdistymisavustus on siten 4,48 milj.euroa Avustuksen käyttö Avustuksen käyttämisestä sovitaan seuraavasti (alv 0 %): Keskusterveysasema: ensihoidon ja hammashuollon tilojen laajennus ja remontointi 1,3 milj. Kangasalan lukion rakentaminen, osa-rahoitus Pentorinteen vanhainkoti: kiinteistön remontointi, keittiö ym Liikuntasali, seurakunnan ja Kuhmalahden kunnan yhteishanke, Kuhmalahden kirkonkylä Pohjan koulu Vehkajärven vesihuollon runkolinja ========================== Laajakaista, Kuhmalahti Pohjan koulun ympäristön liikuntapaikat Tonttimarkkinointi, Kuhmalahti Mikäli suunniteltu kohde ei toteudu tai kunnan taloudellinen tai toiminnallinen tilanne muuttuu olennaisesti, voidaan avustuksen käyttökohteita perustellusta syystä muuttaa. Esitetyt summat perustuvat alustaviin kustannusarvioihin. Mahdollisesti säästyvät varat voidaan käyttää muihin tässä tarkoitettuihin kohteisiin. Liikuntasalin toteuttamisen ehtona on, että hankkeelle saadaan valtionapu. 6. Henkilöstöorganisaatio ja henkilöstöpolitiikka Kuntajakolain 13 Kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen ja 9 :ssä tarkoitetun hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen sekä siihen liittyvän suunnitelman valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Tässä laissa tarkoitetut kuntajaon muutokset, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Vuosien alusta voimaantulevissa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilöstöä siirtyy uuden kunnan palvelukseen, työantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 :ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 :ssä tarkoitetulla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisano-

11 10 misperusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 :n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa mukana olevia kuntia ja on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaan tulosta. Kangasalan kunta perustaa kuntalain 44 :n mukaisesti virat ja työsuhteet Kuhmalahden kunnasta sekä Kangasalan ja Kuhmalahden vanhainkodin kuntayhtymästä (Pentorinne) siirtyvää henkilöstöä varten. Henkilöstö siirretään heidän nykyisiä tehtäviään vastaaviin tehtäviin taikka muihin tehtäviin, joihin henkilöt soveltuvat koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella. Uudet palvelussuhteet ovat voimassa toistaiseksi tai määräajan sen mukaan, kuinka ne Kuhmalahden kunnassa ja vanhainkodin kuntayhtymässä on järjestetty. Henkilöstön siirtymiseen Kangasalan kunnan palvelukseen noudatetaan liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä. Henkilöstöön noudatetaan Kangasalan kunnan henkilöstöohjelmaa sekä muita henkilöstön kehittämistä koskevia suunnitelmia ja ohjeita. Siirtyvää henkilöstöä tuetaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuksin sekä perehdyttämällä ja koulutuksella. Laajentuva kunta noudattaa vastuullista ja vuorovaikutteista henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa. Taloudellinen tilanne vaikuttaa myös sekä palveluiden järjestämiseen että henkilöstöratkaisuihin. Yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvotellaan ja pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja välttämättömien säästöjen löytämiseksi. Kuntaliitoksesta aiheutuvat palkkaerot harmonisoidaan mm. ns. järjestelyvarojen käytön yhteydessä koko organisaation harmonisointitarpeet huomioon ottaen. Työn vaativuuden arviointi tehdään muuttuviin tehtäviin. Henkilöstöorganisaatio Liittyvien kuntien henkilöstöorganisaatio poikkeaa toisistaan. Hallinnollinen muutos koskee Kuhmalahden kunnasta ja Pentorinteen vanhainkodista siirtyvää henkilöstöä. Uusi organisaatio ja toimintakulttuuri edellyttävät tutustumista ja perehdyttämistä. Kangasalan kunnassa kaikki virat ja työsuhteet ovat kunnan palvelussuhteita eikä niitä ole sidottu tehtävien suorituspaikkaan. Kunnanjohtaja Kuhmalahden kunnanjohtajan asema ja tehtävät laajentuvassa Kangasalan kunnassa järjestetään kuntajakolain 15 :n mukaisesti.

12 11 7. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 7.1 Strategia ja tavoitteet Kuhmalahden kuntastrategia on vuodelta 2005 ja Kangasalla kuntastrategiaan on tehty tarkistuksia vuonna Seuraavalla valtuustokaudella laaditaan uusi kuntastrategia. Molempien kuntien visioissa ja strategisissa linjauksissa korostuu luonto, turvallisuus, asuinympäristö ja asukkaille tuotettavat palvelut ja niiden turvaaminen. Kuntastrategia ja siitä johdetut palvelutavoitteet ohjaavat palvelutuotannon järjestämistä. Kuntien palveluihin kohdistuu yhä lisääntyviä odotuksia samanaikaisesti kun kunnallistalous on kiristynyt äärimmilleen ja kuntien liikkumavara kaventunut. Kuntaliitoksen keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen. Tämä merkitsee tulevaisuudessa myös sitä, että vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja käytetään kunnan oman palvelutuotannon rinnalla, kun se on järkevää ja taloudellisesti perusteltua. Palvelurakenteita uusitaan tavoitteena tehokkuus ja tuottavuus sekä asiakkaan palvelutarpeen oikea kohdentaminen. Kuntaliitoksen myötä osa Kuhmalahden palveluista siirtyy Kangasalan kuntakeskukseen. Samalla kuitenkin palvelutarjonta laajenee ja monipuolistuu ja Kuhmalahti pääsee osalliseksi Tampereen kaupunkiseudun kehityksestä. Yhdistymissopimusta palveluiden järjestämisestä noudatetaan kuntajakolain 9 :n mukaisesti kuntajaon muutoksen voimaan tulosta kolmen seuraavan vuoden ajan. Kuhmalahdella ei järjestetä säännöllisiä vastaanotto- tai palvelupäiviä niiden palveluiden osalta, jotka on keskitetty Kangasalan kuntakeskukseen. 7.2 Hallinnon palvelut, liiketoimintayksikkö Oksa Kangasalan ja Kuhmalahden organisaatiot poikkeavat rakenteeltaan toisistaan. Kuntien yhdistyessä tulevat voimaan Kangasalan kunnan hallintosääntö, organisaatio ja noudatettavat menettelytavat. Kangasalan hallinto-organisaation mukaisesti tukipalvelut kuten - toimisto, talous- ja palkkahallinto - tietohallinto ja atk-palvelut - siivous- ja ateriapalvelut - tilapalvelut siirtyvät hallinnollisesti liiketoimintayksikkö Oksaan. Kuhmalahden kunnan ja muiden toimijoiden väliset yhteistyösopimukset lakkaavat. Näistä merkittävimpiä ovat

13 12 - Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta, joka purkautuu. Muutoin hallinnollisessa asemassa ei tapahdu muutoksia. - Kaakkois-Pirkanmaan yrityspalvelukeskus, jonka kanssa tehtyä sopimusta ei jatketa. Yritysneuvontaa hoitavat jatkossa Tredea sekä Kangasalan kunnan elinkeinotoimi Tietohallinto ja toimistotekniikka Tavoitteena on yhtenäistää laitekanta, ohjelmistot sekä palvelut mahdollisimman nopeasti. Kuhmalahden kunnan sopimukset lakkaavat porrastetusti huomioon ottaen sen, mitä sopimuksissa on sovittu päättymisestä tai irtisanomisesta. Kangasalan kunta huomioi kilpailutuksissaan kuntaliitoksen mukanaan tuomat tarpeet. Hankinnat ja tarvikkeet, ostopalvelusopimukset Kuhmalahden päättyviä sopimuksia ei jatketa eikä uusia kilpailutuksia tai hankintoja käynnistetä. Kangasalan kunta on mukana seudullisessa hankintatoimistossa, monissa hankintarenkaissa sekä kilpailuttaa myös itse hankintoja ja palveluja. Huolto-, auraus-, siivous- tms. sopimukset jatkuvat sovitun mukaisesti. Sopimuskausien päättyessä palveluiden järjestäminen harkitaan uudelleen. Asiointiliikennettä kehitettäessä noudatetaan kunnan alueella yhtenäisiä periaatteita. Vuokrasopimukset, muut sopimukset Vuokrasopimusten vastuut siirtyvät Kangasalan kunnalle. Tarvittaessa sopimukset voidaan uusia taikka irtisanoa, jos tiloja ei tarvita jatkossa. Kuhmalahden kunnalla on postipalvelusopimus Itellan kanssa. Kuhmalahden kunta hoitaa asiamiespostin, jonka toiminta jatkuu sopimuksen mukaisesti. Osakkuudet ja jäsenyydet Lähtökohtana on, että Kuhmalahden kunnan osakkuudet ja edustukset siirtyvät sellaisenaan Kangasalan kunnalle. Jäsenyydet arvioidaan uudelleen. Maksut ja taksat Laajentuvassa kunnassa noudatetaan Kangasalan kunnan maksuja ja taksoja. Avustusten perusteet yhtenäistetään.

14 13 Lomitushallinto ja maaseutuviranomainen Lomitushallinto siirtyy Lempäälään vuoden 2010 alusta kuten Kangasalankin lomitushallinto. Kuntaliitos ei vaikuta näiden palvelujen järjestelyihin. Kuhmalahden kunta myy maaseutusihteerin työpanosta 3 päivää/vko Pälkäneen kunnalle. Lisäksi kunnilla on yhteistyösopimus, joka on mahdollistanut maaseutuviranomaistehtävien hoitamisen EU-komission ohjeiden mukaisesti. Vireillä on useiden kuntien yhteistoiminta-alueen muodostaminen maaseutuviranomaistehtävien hoitamista varten. 7.3 Hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen terveydenhuollon yhteistoiminta-alue muodostettiin alkaen. Kangasala toimii isäntäkuntana ja kaikki työntekijät ovat Kangasalan kunnan palveluksessa. Yhteistoiminta-alueella hoidetaan seuraavat palvelut: perusterveydenhuolto, erityispalvelut (mielenterveystoimisto, kasvatus- ja perheneuvonta, lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut, psykiatriset kuntoutus- ja päivätoimintapalvelut), työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto sekä sosiaalipalveluista kehitysvammaisten avopalvelut. Yhteistoiminta-alue laajenee vuoden 2011 alusta Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan liittyessä sopimukseen. Palveluratkaisut tehdään yhteistoiminta-alueen toimielimissä. Tavoitteena on keskeisten perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen jatkossakin lähipalveluina Kuhmalahdella. Sosiaalipalvelut Sosiaalitoimen hallinto hoidetaan keskitetysti Kangasalan kuntakeskuksessa. Sosiaalityön palvelualueen johtaja on sosiaalityönjohtaja. Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat pääsääntöisesti saatavilla Kangasalan kuntakeskuksessa. Erityisissä tilanteissa voidaan tapaaminen järjestää myös Kuhmalahdella. Kuhmalahden asiakaspalvelupisteen yhteyteen tai muuhun tarkoitukseen sopivaan tilaan (esim. terveysasemalle) järjestetään mahdollisuus ja sopivat tilat tietoliikenneyhteyksineen asiakastapaamisiin ja henkilökohtaisiin neuvotteluihin. Vanhusten avopalvelut Hallinto- ja toimistopalvelut hoidetaan keskitetysti Kangasalan kuntakeskuksessa. Palvelualueen koti- ja laitoshoitopalvelut johtajana on sosiaalijohtaja.

15 14 Kodinhoitopalvelut ja kotisairaanhoito yhdistyvät vuoden 2010 alusta kotihoidoksi. Kuntaliitoksessa Kuhmalahden palvelut liitetään Kangasala-pohjoisen alueeseen. Kotihoitotiimin vetäjänä on kotisairaanhoitaja ja esimiehenä kotihoidon ohjaaja. Tukipalvelukäytännöt ja taksat yhtenäistetään. Kotihoidon tuen ja omaishoidontuen kriteerit sekä avopalvelujen taksat yhtenäistetään. Vanhusten pitkäaikaishoito, laitospalvelut ja tehostettu palveluasuminen Laitospalveluja johtaa laitoshoidon johtaja. Laajenevassa kunnassa tehostetun palveluasumisen ostopalvelut tulevat myös kuhmalahtelaisten saataville. Nyt ostopalveluja ei ole käytetty. Kuhmalahden-Kangasalan vanhainkodin kuntayhtymä (Pentorinteen vanhainkoti) purkautuu. Pentorinteen vanhainkoti ja siihen tukeutuva palvelukokonaisuus on vanhuspalveluiden kehittämiskohde ks. sivu 18. Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avopalvelut kuuluvat yhteistoiminta-alueen tehtäviin. Muut vammaispalvelut järjestetään hallinnollisesti osana koti- ja laitoshoidon palvelualuetta yhtenäisin perustein koko kunnassa. Muita sosiaalipalveluja Laajenevassa kunnassa mm. perhetyön palveluja ja työllisyyspalveluja on saatavilla myös Kuhmalahden alueella. Talous- ja velkaneuvonta jatkuu Kangasalla kuten nytkin. 7.4 Hyvinvointipalvelut, sivistyskeskus Varhaiskasvatus Päivähoito kuuluu Kangasalla hallinnollisesti sivistyskeskukseen ja palvelualuetta johtaa varhaiskasvatuksenjohtaja. Kuhmalahti tulee kuulumaan itäiseen varhaiskasvatusalueeseen, josta vastaa päivähoidon aluejohtaja. Kuhmalahdelle on suunnitteilla 2-osastoinen päiväkoti, joka kattaa lähitulevaisuudessa alueen päivähoitotarpeen. Keskuspäiväkotina toimii Sahalahden päiväkoti, josta käsin hoidetaan mm. päiväkotipaikkojen hakemukset ja muita hallinnollisia tehtäviä. Kunnan alueella käytetään yhtenäisiä hoitomaksuja sekä toimintatapoja.

16 15 Laajenevaa palvelua ovat mm. kaikille lapsille tehtävät varhaiskasvatussuunnitelmat sekä yksityisen hoidon kuntalisä. Esiopetusta järjestetään joko koulussa tai päiväkodissa. Järjestelyjä voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen. Perusopetus Koulutoimen hallinto hoidetaan keskitetysti sivistyskeskuksessa, jota johtaa sivistystoimenjohtaja. Pohjan koulussa ovat vuosiluokat 1-6. Koulurakennuksen kuntoarvio on tehty syksyllä 2009 ja peruskorjaus sisällytetään investointiohjelmaan. Tavoitteena on säilyttää Pohjan koulu toiminnassa jatkossakin. Erityisopetuksen kuntasuunnitelma laaditaan koko kuntaan ja siinä huomioidaan myös mm. Kuhmalahdella tehty kehittämistyö. Koulun tukipalvelut siirtyvät hallinnollisesti liiketoimintayksikkö Oksaan. Esiopetus, oppilashuolto, kuljetukset ja iltapäivätoiminta järjestetään kunnassa yhtenäisin perustein ja järjestellään tarvittaessa uudelleen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kuhmalahdella on uusi ajanmukainen kirjasto, jossa toimii myös asiamiesposti. Tavoitteena on kirjaston toiminnan jatkuminen jatkossakin. Kirjaston kautta järjestetään myös paikallista kulttuuritoimintaa. Kirjaston toimintaan on mahdollista liittää kuntalaisten palvelua ja neuvontaa laajemminkin. Kansalaisopisto ja taiteenperusopetus Kuhmalahden liittyessä Kangasalaan kansalaisopistotoiminta järjestellään uudelleen irtisanomalla Pälkäneen kanssa tehty sopimus. Kangasala-Opisto laajentaa toimintaansa Kuhmalahden alueelle. Vireillä on myös laaja, useiden kuntien opistotoiminnan yhdistäminen. Taiteen perusopetusta järjestetään eri toimipisteissä. Maksut ja toimintaperiaatteet ovat yhtenäiset koko kunnan alueella. Nuoriso- ja liikuntapalvelut Vapaa-ajan toiminnan hallinto ja koordinointi hoidetaan keskitetysti sivistyskeskuksessa. Vapaa-aikaohjaajien toiminta järjestellään toiminnallisesti koko kunnan alueella.

17 16 Kuntalaisille on tarjolla monipuolisia palveluja eri puolilla kuntaa. Vapaaaikatoiminnassa on myös runsaasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 7.5 Teknisen toimen palvelut Maankäytön suunnittelu, ympäristöasiat, tekninen toimi, vesihuolto Kangasala on yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäistä taajama-aluetta Tampereen rajalta Huutijärvelle. Taajaman ulkopuolella hajanainen kylärakenne ja lievealueen rakentamispaine eivät ole tukeneet maaseutukylien kehittämistä Sahalahtea lukuun ottamatta. Kuhmalahti soveltuu yhdessä Sahalahden kylien kanssa määrätietoisen palvelukylärakentamisen alueeksi. Alueilla on tarpeen säilyttää työpaikkoja ja sekä kunnan että kaupan palveluita. Kuhmalahdella uudisrakentamisen tarve aiheutuu pääosin asumisväljyyden kasvusta, eikä alueen asukasmäärään ole odotettavissa suuria muutoksia. On olennaista säilyttää omien palveluiden kysyntä. Viranomaisten näkemyksen mukaan uudisrakentaminen keskuksissa edellyttää asemakaavoittamista ja kunnallistekniikan ja katuverkon rakentamista. Kuhmalahdella on yhteinen aluearkkitehti Pälkäneen ja Kuhmoisten kanssa. Kaavat on teetetty konsulteilla. Kangasalla on oma kaavoitusorganisaatio. Kuntien rakennusjärjestyksissä on eroja, mutta yhtenäistämisellä ei ole kiire. Kangasalla on omat ympäristönsuojelumääräykset. Kuhmalahdella ei ole toistaiseksi rakennettu katuja. Yleiset alueet ja ulkoliikuntapaikat on hoidettu sopimuksin yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Tonttien hinnat Kuhmalahdella Kuhmalahdella kunnan luovuttamien tonttien myyntihinnat pyritään jatkossakin säilyttämään kohtuullisina sekä paikallisesti kilpailukykyisinä. Mahdollinen tonttihintojen tarkistus toteutetaan vaiheittain, ja hintojen määrittelyssä kiinnitetään huomiota tonttien sijaintiin sekä maan hankinnasta ja tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisesta kunnalle aiheutuvien kulujen kattamiseen. Teknisen toimen järjestäminen kuntaliitoksessa Maankäytön suunnittelu keskitetään Kangasalle. Aluearkkitehdin käytöstä luovutaan. Maankäytön kokonaiskuvan hallitsemiseksi on tarpeen laatia strateginen yleiskaava koko Kangasalan alueelle. Siinä yhteydessä määritellään kehitettävät taajama-alueet myös Kuhmalahdella. Pohjan ja Kuhmalahden kirkonkylän asutusta ja palveluita voidaan tukea ohjaamalla uudisrakentamista niiden alueelle. Taajama-alueiden rakentamista ohjataan yleiskaavoituksella ja tarvittavilta osin asemakaavoituksella. Kuhmalahden rantaosayleiskaavan laatimista jatketaan.

18 17 Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maisematyölupa- ja maa-ainesasiat keskitetään Kangasalle. Lupataksat yhdenmukaistetaan. Jatkossa ympäristönsuojelumääräysten laajentaminen myös Kuhmalahden aluetta koskeviksi tullee ajankohtaiseksi. Tekninen toimi (yhdyskuntatekniikka) keskitetään Kangasalle. Kadut, muut yleiset alueet ja ulkoliikuntapaikat hoidetaan alueurakkana. Yksityistieasiat siirtyvät Kangasalan kunnan teknisen lautakunnan tiejaoston hoidettaviksi. Avustusperusteet yhtenäistetään. Kangasalan Vesi -liikelaitos Kuhmalahdella vesilaitos toimii taseyksikkönä. Sen taloutta rasittavat raskaat poistot. Kuhmalahdella on jätevedenpuhdistamo kirkonkylässä ja Pohjassa, vireillä on hanke siirtoviemärin rakentamiseksi kirkonkylästä Sahalahdelle. Hankkeen toteutuessa kirkonkylän jätevedenpuhdistamo jää pois käytöstä. Kangasalla vesilaitos toimii liikelaitoksena nimellä Kangasalan Vesi liikelaitos. Kangasalta jätevedet johdetaan Tampereelle puhdistettaviksi. Kangasalan ja Kuhmalahden vesijohtoverkostojen välillä on jo olemassa yhdysjohto. Kuhmalahden vesilaitos liitetään Kangasalan Vesi liikelaitokseen. Kuhmalahdella käynnistettyä siirtoviemärihanketta on tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin ja pyrkiä toteuttamaan se valtion vesihuoltotyönä. Myöhemmin on erikseen tarpeen selvittää mahdollisuudet myös Pohjan jätevedenpuhdistamon korvaamiseen siirtoviemärillä kirkonkylään. Vesilaitosten yhdistyessä käyttömaksut yhdenmukaistetaan. Perus- ja liittymismaksuissa voi olla alueellisia eroja. 8. Palvelurakenteiden kehittäminen Laajenevassa kunnassa on tarpeen tarkastella palvelurakenteita tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, päällekkäisyyksien poistamiseksi ja prosessien sujuvuuden parantamiseksi. Kehittäminen on jatkuvaa. Kangasalan ja Kuhmalahden kuntaliitoksen seurauksena nähdään tarpeelliseksi nostaa seuraavat kehittämiskohteet, joita varten kunnanjohtaja asettaa työryhmät. Asiakaspalvelupiste Kuhmalahdella Kehittämisen tavoitteena on laajasti kuntalaisia palveleva yhteispalvelupiste, jossa saatavilla neuvoja ja informaatiota kunnan ja valtion palveluista. Asiakaspalvelupisteen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurataan säännöllisesti. Vuokra-asuntojen hallinnon ja asukaspalveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen Kokonaisuutena arvioidaan Kangasalan ja Kuhmalahden kuntien suoraan omistamien vuokrattavien asuntojen hallintotehtävien, isännöinnin tms. järjestelyt. Tarkasteluun

19 18 voidaan ottaa mukaan myös säätiöiden Kuhmalahdella ylläpitämät vuokra-asunnot. Kehittämisen tavoitteena ei ole luopua kunnallisista vuokra-asunnoista. Pentorinteen vanhainkoti Kuntaliitoksessa Pentorinteen vanhainkodin kuntayhtymä purkautuu. Yhdistymisavustuksesta osoitetaan määräraha kiinteistön korjaamiseksi. Kehittämisen tavoitteena on tarkastella tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia sekä aluetta laajemminkin monipuolisten palvelujen tarjoamisessa etenkin kuhmalahtelaisille vanhuksille. Palveluprosessit, päällekkäisyyksien poistaminen Em. kehittämiskohteiden lisäksi on tarpeen tarkastella kuntien yhteisiä palveluprosesseja päällekkäisyyksien poistamiseksi. Kuntaliitos voi myös mahdollistaa palveluiden järjestämistä uudelta entistä tehokkaammalta pohjalta. Kehittämistehtävän tavoitteena on myös tarkastella henkilöstön tehtäväkokonaisuuksia toiminnallisen tehokkuuden ja säästöjen aikaansaamiseksi tehtäväjärjestelyin ja hyväksikäyttäen avautuvat vakanssit. 9. Ohjausryhmän esitys Ohjausryhmä esittää yhdistymissopimuksen hyväksymistä ja sen mukaisesti kuntaliitosta alkaen. Kunnanhallitusten esitys valtuustoille, että Kangasalan ja Kuhmalahden valtuustot hyväksyvät yhdistymissopimuksen ja sen mukaisesti tekevät yhteisen esityksen valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta kuntajakolain (1196/1997) mukaisesti siten, että Kuhmalahden kunta liittyy Kangasalan kuntaan alkaen Lisäksi Kangasalan ja Kuhmalahden kunnat esittävät valtiovarainministeriölle, että laajentuneen Kangasalan kunnan valtuutettujen lukumäärä valtuustokaudella on 51 siinäkin tapauksessa, että kunnan asukasluku olisi vähemmän kuin kuntalain (365/1995) 10 :n 1 momentissa tarkoitettu vähintään Allekirjoitukset Kangasalla KANGASALAN KUNNANHALLITUS KUHMALAHDEN KUNNANHALLITUS

20 Liite 1 INFORMATIIVISIA TUNNUSLUKUJA Kangasala Kuhmalahti Asukasluku Pinta-ala, josta vesipinta-ala Veroprosentti ,0 20,0 Työpaikat Työpaikkaomavaraisuus ,8 % 62,0 % Käyttötalousmenot ,7 milj. 5,2 milj. Investoinnit ,3 milj. 1,45 milj. Kunnan lainat ,5 milj Kunnan lainat/ asukas Konsernin lainakanta ,9 milj. 2,2 milj. Konsernin lainat/ asukas Takausvastuut Kunnan palkatun henkilöstön määrä Maaomaisuus, josta 2717 ha 469 ha - kaava-alueella 521 ha 8 ha - kaava-alueen ulkopuolella 2196 ha 461 ha Vuokra-asunnot 1461 noin 40 Pentorinne noin 40 Taloherttua 971, pakolaisasunnot 16, yksittäiset noin rivitaloissa, yksittäisiä 6-7 Kiinteistövero%, yleinen ,9 % 0,7 % Kiinteistövero%, vakituinen 0,43 % 0,43 % asuinkiinteistö 2010 Vesimaksu ,1 /m³ (+alv 22 %) 1,2 /m³ (+alv 22 %) Jätevesimaksu ,91 /m³ (+alv 22 %) 1,55 /m³ (+alv 22 %) Rakennuslupa, esimerkki Perusmaksu 160, lisäksi 3,00 /m² Perusmaksu 57, lisäksi 1,20 /m² Tieavustukset Yksityistiekunnat 279 kpl 58 kpl Yksityistiet noin 500 km 162 km Avustukset järjestöille

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot