Kangasala. Kuhmalahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kangasala. Kuhmalahti"

Transkriptio

1 Kangasala Kuhmalahti

2 1 KANGASALAN JA KUHMALAHDEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS, HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLTÖ 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset 2 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet Tavoitteet Seudullinen asema ja elinvoimaisuus Palvelutuotannon turvaaminen Talouden tervehdyttäminen Kunnallisen demokratian kehittäminen 4 3. Hallinnon järjestäminen, luottamustoimielimet 5 4. Laajentuvan kunnan talous 7 5. Yhdistymisavustus ja sen käyttö 9 6. Henkilöstöorganisaatio ja henkilöstöpolitiikka 9 7. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Strategia ja tavoitteet Hallinnon palvelut, liiketoimintayksikkö Oksa Hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus Hyvinvointipalvelut, sivistyskeskus Teknisen toimen palvelut Palvelurakenteiden kehittäminen Ohjausryhmän esitys 18 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Informatiivisia tunnuslukuja Kangasalan ja Kuhmalahden talous: - Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase 2008 Kangasalan organisaatio Ohjausryhmän ja työryhmien kokoonpano Kartta

3 2 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset Asukkaiden itsehallintoa, palveluiden järjestämistä ja yleistä hallintoa varten Suomi jakaantuu kuntiin. Kunnilla on arvokas yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Kuntien palveluihin kohdistuu yhä lisääntyviä odotuksia ja samalla, varsinkin kasvukunnissa, kuntatalous on kiristynyt äärimmilleen. Tulevaisuuden kriittinen kysymys on talouden tervehdyttäminen ja siinä onnistuminen. Kuntatalous luo edellytykset muiden tavoitteiden toteuttamiselle ja siksi taloudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeätä. Valtion toimenpitein on käynnistetty mittava kunta- ja palvelurakenneuudistus (Parashanke), jonka tavoitteena on mm. kuntaorganisaatioiden toiminnan tehostaminen ja uudelleen järjestely, tuottavuuden lisääminen sekä palveluiden turvaaminen. Pelkästään hallinnollisen kuntarajan poistaminen ei vielä takaa tavoitteiden toteutumista, vaan kuntaliitoksessa pitää avoimesti ja ennakkoluulottomasti tarkastella palvelurakenteita ja palveluiden tuottamistapoja. Kangasalan ja Kuhmalahden kunnat ovat pitkään tehneet tuloksellista ja hyvää yhteistyötä. Kuntaliitos on kehityksen luonnollinen jatkumo. Kuntaliitoksen motiiveja ja tavoitteita tarkastellaan pitkälle tulevaisuuteen. Tästä näkökulmasta nousee keskeiseksi alueellisen ja paikallisen vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Tampereen kaupunkiseudulla, mikä luo edellytyksiä kuntalaisten palvelujen turvaamiselle. Kuntaliitos on strateginen ratkaisu. Tavoitteet ohjaavat kehitystä. Jotta yhteisesti asetetut tavoitteet saavutetaan, pitää yhdistynyt kunta rakentaa yhtenäiseksi vaikutus- ja palvelualueeksi. Kunnan eri osa-alueet poikkeavat toisistaan ja niillä on omat perinteensä, joita kunnallishallinto arvostaa. Palvelutarpeita arvioidaan kuitenkin kunnan kokonaisuudesta käsin talouden sallimissa rajoissa. Millään kunnan alueella ei lähtökohtaisesti ole etusijaa toisiin nähden. Kuhmalahden kehittämisnäkymiä ja liitosmotiiveja on tarkasteltu Kuntaliitosesiselvityksessä (Audiator-Kehittämispalvelut 2009). Kangasalan osalta tulevaisuuden suuntaviivat ja tavoitteet muodostavat Kuntastrategian 2016, joka monin tavoin kattaa myös kuntayhteistyön ja seudullisen kuntien yhteistoiminnan. Yhdistymissopimuksesta käydyt avoimet ja rakentavat neuvottelut luovat hyvät lähtökohdat yhteisen Kangasalan kunnan toiminnalle. 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet Kangasalan ja Kuhmalahden kuntien yhdistyminen tapahtuu Yhdistyminen toteutetaan liittämällä Kuhmalahden kunta Kangasalan kuntaan. Laajentuneen kunnan nimi on Kangasalan kunta ja vaakuna on Kangasalan kunnan vaakuna.

4 3 Kuntaliitoksessa sovelletaan kuntajakolakia 1196/1997 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tämä sopimus on kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus, jossa osapuolina ovat Kangasalan ja Kuhmalahden kunnat. Sopimus tulee voimaan, kun Kangasalan ja Kuhmalahden valtuustot ovat sen hyväksyneet ja valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kuntajaon muutoksesta. Laajentuneessa kunnassa sopimus on voimassa kolme vuotta vuoden 2013 loppuun saakka Tavoitteet Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden mukaisesti kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Kuntajakoa voidaan kuntajakolain 3 :n mukaisesti muuttaa, jos muutos - edistää palvelujen järjestämistä alueen kunnille - parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita - parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai - edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta Seudullinen asema ja elinvoimaisuus Kuntaliitos vahvistaa kunnan asemaa Tampereen itäpuolisten kuntien toiminnallisena ja taloudellisena veturina. Kuhmalahti pääsee osalliseksi Tampereen seudun kehityksestä. Myös Kangasalan asema seudullisessa yhteistyössä vahvistuu. Maapolitiikalla ja kaavoituksella varmistetaan yritystoiminalle ja asumiselle monipuolinen tonttien tarjonta. Kilpailukykyisyys ja vetovoima luovat edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle. Koko Kangasala kuuluu Tampereen kaupunkiseutuun ja siihen kuuluviin elinkeinojen kehittämispalveluihin kuten mm. Tredea Oy (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö) Uusyrityskeskus Ensimetri TBR (Tampere Business Region), Osaamiskeskus Nämä tuovat elinkeinoihin uutta kehitysvoimaa erityisesti Kuhmalahden alueelle Palvelutuotannon turvaaminen Laajentuvan kunnan on mahdollista tarkastella palvelutuotannon rakenteita ja tuotantotapoja tavoitteena tehokkuus, taloudellisuus ja tuottavuus. Palveluprosesseja arvioidaan ja kehitetään ennakkoluulottomasti. Palvelutuotantoa järjestetään tarvittaessa uudelleen.

5 4 Palvelutuotannossa hyödynnetään myös seudullisia ja vaihtoehtoisia tuottamistapoja, kun se on palveluiden laatu huomioon ottaen järkevää ja taloudellisesti perusteltua. Päällekkäisiä toimintoja karsimalla on mahdollista saada resursseja muiden palvelujen kehittämiseen. Strategiansa mukaisesti Kangasala järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi riittävät, laadukkaat ja taloudellisesti tuotetut peruspalvelut. Lähipalveluina tuotetaan kuntalaisen arjen sujuvuuden kannalta välttämättömät peruspalvelut. Harvemmin käytettyjä ja erikoispalveluja on saatavilla kuntakeskuksessa tai kaupunkiseudulla Talouden tervehdyttäminen Keskeinen tavoite laajenevassa kunnassa on talouden tervehdyttäminen. Kuntatalouden tasapainottaminen nähdään kehityksen kriittisenä menestystekijänä. Molemmissa kunnissa on tehty selvitykset kuntataloudesta ja arvioitu talouden tulevaa kehitystä. Laajentuvassa kunnassa on tarvetta tehostettuihin toimiin toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Talouden tervehdyttäminen on yhteisin ponnistuksin mahdollista. Laajentuvalla Kangasalan kunnalla on menestymisen edellytykset tulevaisuudessa, mutta se vaatii talouden perustan ja palvelurakenteen uudelleen arviointia Kunnallisen demokratian kehittäminen Laajenevassa kunnassa, jossa etäisyydet voivat olla varsin pitkiäkin, korostuu kuntalaisten osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten osallistuminen palveluketjuihin ja sosiaalinen yhteisöllisyys ylläpitävät vireitä ja omaleimaisia kyläkeskuksia. Paikallisen identiteetin säilyttäminen on merkittävässä roolissa lähidemokratian vahvistamisessa. - Kuhmalahti-toimikunta toimii osana kunnan organisaatiota kolme vuotta tavoitteena edistää rakentavalla tavalla yhteisen Kangasalan kunnan kehittämistä Kuhmalahden alueella - sähköisten palvelujen kehittäminen koko kunnan alueella - vuorovaikutuksen ja osallistumisen kehittäminen tavoitteena kylien ja asukkaiden omatoimisuuden ja perinteisen talkoohengen elvyttäminen. Kuhmalahti-toimikunnalle laaditaan toimintaohje, jonka hyväksyy laajentuneen Kangasalan kunnanhallitus.

6 5 3. Hallinnon järjestäminen, luottamustoimielimet Luottamushenkilöorganisaatio järjestetään Kangasalan kunnan toimielinten ja hallintosäännön mukaisesti kuitenkin siten, että toimielinten jäsenmäärät määräytyvät tämän yhdistymissopimuksen mukaisesti. Järjestelytoimikunta Laajentuvaa kuntaa varten asetetaan kuntajakolain 29 :n mukainen järjestelytoimikunta. Järjestelytoimikuntaan esitetään 11 jäsentä, joista Kangasalan kunta esittää 8 jäsenen ja Kuhmalahden kunta 3 jäsenen sekä kumpikin kunta osaltaan näiden henkilökohtaisten varajäsenten valintaa. Järjestelytoimikunta huolehtii kunnan hallinnon järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä siihen saakka, kunnes laajentuneen kunnan kunnanhallitus aloittaa toimintansa. Laajentuvan kunnan valtuusto valitsee kunnanhallituksen syksyllä 2010 ja uusi kunnanhallitus aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta lukien. Valtuusto alkavalla vaalikaudella Kuhmalahden kunnan alue muodostaa uuden äänestysalueen. Lisäksi Kangasalan ja Kuhmalahden kunnat tekevät erillisen esityksen valtiovarainministeriölle, että laajentuneen Kangasalan kunnan valtuutettujen lukumäärä valtuustokaudella on 51siinäkin tapauksessa, että kunnan asukasluku olisi vähemmän kuin kuntalain (365/1995) 10 :n 1 momentissa tarkoitettu vähintään Siirtymäkausi Yhteisesti sovitaan siirtymäkauden järjestelyistä seuraavasti Valtuusto Valtuustot yhdistyvät osittain. Valtuustossa on alkaen 51 jäsentä siten, että Kuhmalahden valtuustosta tulee laajenevan kunnan valtuustoon 8 lisäjäsentä vuonna 2008 toimitettujen kunnallisvaalien vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä ja varajäsenet samoin periaattein. Valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran lokakuussa Kunnanhallitus

7 6 Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston valitsema. Kuntaliitos ei aiheuta muutoksia kunnanhallituksen liiketoimintajaostoon. Lautakuntien jäsenmäärät, varsinaiset jäsenet Kasvatus- ja opetuslautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Sosiaali- ja terveyslautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Yhteislautakunta 11 jäsentä. Näistä Kangasalta 6, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Jäsenmäärä on 2011 alusta voimaan tulevan laajenevan yhteistoimintaalueen mukainen. Tekninen lautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Teknisen lautakunnan tiejaosto 4, joista yksi on Kuhmalahdelta. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Kaavoituslautakunta 8 joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Tarkastuslautakunta 8, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Kuhmalahden tarkastuslautakunta jatkaa tehtävässään, kunnes vuoden 2010 tilinpäätös on käsitelty valtuustossa. Keskusvaalilautakunta: Kangasalan keskusvaalilautakunta jatkaa laajentuvan kunnan keskusvaalilautakuntana. Muut toimielimet Kangasalan Vesi liikelaitoksen johtokunta 6, joista yksi on Kuhmalahden valtuuston nimeämä. Kuhmalahti-toimikunta 5, uusi toimielin, joka koostuu kunnanhallituksen nimeämistä kuhmalahtelaisista jäsenistä. Toimielinten kokoonpano Kuhmalahden valtuusto nimeää Kuhmalahtea edustavat jäsenet toimielimiin syksyllä Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Toimielinten kokoonpanossa on huomioitava mm. tasa-arvolain määräykset.

8 7 4. Laajentuvan kunnan talous Suomen kansantalous on ollut kuluvana vuonna nopeassa syöksykierteessä. Alkuvuoden aikana tuotannon supistuminen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on ollut lähes 10 %. Teollisuustuotannon arvioidaan vähenevän tänä vuonna suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna Alhaisen vientikysynnän johdosta Suomen teollisuustuotanto laskee 15 % edellisestä vuodesta. Kuntien talouden neljännesvuosiraportin mukaan kuntien vuosikate heikkeni kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuntien toimintamenot kasvoivat tuona aikana kuutisen prosenttia samaan aikaan kuin verotulojen kasvu romahti. Verotulojen kasvun hiipuminen lähelle nollaa johtui ennen kaikkea yhteisöverojen vähenemisestä noin viidenneksellä. Kuntien tuloveroa kertyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla parisen prosenttia enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna osittain kuntaryhmän jako-osuuden kohoamisen johdosta. Kangasalan ja Kuhmalahden lähitulevaisuuden muutokseen liittyy kiinteänä osana julkisen rahoituksen kiristyminen. Kansantuotteen kasvu hidastuu ja samanaikaisesti palvelutarpeet ja vaatimukset kasvavat. Mikäli taloutta ja rahoitusta ei saada tasapainoon, on uhkana kuntatalouden kriisiytyminen. ARVIOITU VEROTULO TILIVUOSI ** 2010** 2011** 2012** Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Kangasala Kuhmalahti YHTEENSÄ Verolaji, Kunnallisvero Muutos % 11,3 14,3 11,4 2,6-6,7 2,4-1,2-3,8-1,3 6,0-1,5 5,8 4,0 5,7 4,1 Yhteisövero Muutos % 5,8-19,3 3,5-15,7-27,2-16,5 11,5 12,6 11,6 7,1 7,4 7,1-21,0-21,0-21,0 Kiinteistövero Muutos % 7,7 5,8 7,6 4,8 9,8 5,1 37,3 14,8 36,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 11,0 9,7 11,0 2,0-7,3 1,8 0,7-1,1 0,6 5,7-0,7 5,5 3,0 2,9 3,0 Talouden hallinnan onnistumisen edellytyksenä on käyttömenojen kasvun hallinta ja sopeuttaminen tulopohjaan. Tämä edellyttää toiminnan tehostamista, uusien palvelujen tuotantotapojen käyttöönottoa ja ostopalvelujen kilpailuttamista sekä palvelujen ulkoistamista. Menojen ja tulojen epäsuhtaisesta kehityksestä johtuen taloudellinen tilanne on heikentynyt. Ennen kaikkea heikentyneen talouskehityksen johdosta varallisuusasema on ajautunut voimakkaaseen laskuun. Omavaraisuus on heikentynyt ja talousarvioiden mukainen kiihtyvä velkaantuminen heikentää sitä edelleen nopeasti. Voimakkaasti kasvanut palvelutarve huomioiden viime vuosien kehitys on syönyt talouden liikkumavaraa nopeasti.

9 8 Kuluvalta vuodelta sekä Kangasalan että Kuhmalahden tilinpäätöksistä on muodostumassa alijäämäiset. Vuoden 2008 tilinpäätösten yhteenlaskettu edellisten vuosien ylijäämä on yhteensä 15,1 milj. euroa. Kangasalan valtuuston hyväksymä vuoden 2010 talousarvio osoittaa 4,1 milj. euron alijäämää vuodelle Talousarvio sisältää veroprosentin korotuksen 20,00 prosenttiin. Talousarviossa esitetyt taloussuunnitelmavuodet 2011 ja 2012 ovat alijäämäiset 4, 2 milj. euroa ja 4,0 milj. euroa ellei tarvittavaa lisäkarsintaa pystytä tekemään. Kangasalan kunnan talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman mukaan tuloslaskelmassa esitetty vuosikate ei riitä kattamaan vuosittaisia poistoja ilman toimintakulujen lisäkarsintaa. Peruspalvelujen investointitarpeet ovat Kangasalla merkittävät tulevina vuosina. Taloussuunnitelmassa esitetyt vuosikatteet vuosille eivät riitä rahoittamaan suunniteltuja investointeja ja kunta tulee edelleen velkaantumaan nopeasti. Kuntaliitoksen esiselvityksessä Kuhmalahden kunnan talouden ennustetaan kiristyvän ja vuosikatteen muuttuvan negatiiviseksi. Veroprosenttia tulee nostaa, mikäli kunnan vuosikate halutaan positiiviseksi. Kuhmalahden kuntaa rasittavat myös melko suuret poistot muihin samanlaisiin kuntiin nähden. Erityisesti vesi- ja viemärilaitoksen sekä yläasteen rakentamiseen kohdistuvat poistot rasittavat kunnan taloutta. Kuhmalahden kunnan vuoden 2010 talousarviossa vuosikate on lievästi positiivinen, mutta poistojen jälkeen tulos on noin euroa negatiivinen. Talous on koko suunnitelmakaudella negatiivinen. Kuhmalahden kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa sisältää päiväkodin ja liikuntahallin rakentamisen. Muita isoja investointeja suunnitelma ei sisällä. Investoinnit on rahoitettava velalla ja velkaantuminen tulee lähivuosina olemaan varsin voimakasta. Kuhmalahden kunta nosti veroprosenttiaan vuodelle 2010 ja se tulee olemaan 20,00. Talouden epätasapainon vuoksi veroprosenttia tulee nostaa myös suunnitelmakaudella. Kuhmalahden kunnan maksuvalmius on varsin heikko, koska kunta on mm. ostanut maata kaavoitettavaksi ja hankintoihin ei ole otettu lainaa. Maanhankintaan on sitoutunut pääomia kunnan kokoon nähden melko paljon. Molemmissa kunnissa on tehty selvitykset kuntataloudesta ja arvioitu talouden tulevaa kehitystä. Laajentuvassa kunnassa on tarvetta tehostettuihin toimiin toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Valtiovarainministeriöstä saadun selvityksen mukaan yhdistyvän kunnan valtionosuudet laskisivat n. 0,5 milj. euroa vuoden 2009 tiedoilla ja nykyisen valtionosuusjärjestelmän mukaan laskettuna. Valtionosuuden väheneminen kuitenkin hyvitetään yhdistyneelle kunnalle viiden vuoden ajan ja siitä ei synny taloudellisia menetyksiä. Vuoden 2010 alusta on tulossa voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä. Järjestelmän muutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien välisiin kustannusjakoihin.

10 9 5 Yhdistymisavustus ja sen käyttö Yhdistymisavustus Kangasalan ja Kuhmalahden kuntaliitoksessa on - perusosa 3,2 milj. euroa - perusosa maksetaan 1,4-kertaisena, jos kuntajaon muutos toteutetaan vuoden 2010 tai 2011 alusta - yhdistymisavustus on siten 4,48 milj.euroa Avustuksen käyttö Avustuksen käyttämisestä sovitaan seuraavasti (alv 0 %): Keskusterveysasema: ensihoidon ja hammashuollon tilojen laajennus ja remontointi 1,3 milj. Kangasalan lukion rakentaminen, osa-rahoitus Pentorinteen vanhainkoti: kiinteistön remontointi, keittiö ym Liikuntasali, seurakunnan ja Kuhmalahden kunnan yhteishanke, Kuhmalahden kirkonkylä Pohjan koulu Vehkajärven vesihuollon runkolinja ========================== Laajakaista, Kuhmalahti Pohjan koulun ympäristön liikuntapaikat Tonttimarkkinointi, Kuhmalahti Mikäli suunniteltu kohde ei toteudu tai kunnan taloudellinen tai toiminnallinen tilanne muuttuu olennaisesti, voidaan avustuksen käyttökohteita perustellusta syystä muuttaa. Esitetyt summat perustuvat alustaviin kustannusarvioihin. Mahdollisesti säästyvät varat voidaan käyttää muihin tässä tarkoitettuihin kohteisiin. Liikuntasalin toteuttamisen ehtona on, että hankkeelle saadaan valtionapu. 6. Henkilöstöorganisaatio ja henkilöstöpolitiikka Kuntajakolain 13 Kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen ja 9 :ssä tarkoitetun hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen sekä siihen liittyvän suunnitelman valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Tässä laissa tarkoitetut kuntajaon muutokset, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Vuosien alusta voimaantulevissa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilöstöä siirtyy uuden kunnan palvelukseen, työantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 :ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 :ssä tarkoitetulla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisano-

11 10 misperusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 :n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa mukana olevia kuntia ja on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaan tulosta. Kangasalan kunta perustaa kuntalain 44 :n mukaisesti virat ja työsuhteet Kuhmalahden kunnasta sekä Kangasalan ja Kuhmalahden vanhainkodin kuntayhtymästä (Pentorinne) siirtyvää henkilöstöä varten. Henkilöstö siirretään heidän nykyisiä tehtäviään vastaaviin tehtäviin taikka muihin tehtäviin, joihin henkilöt soveltuvat koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella. Uudet palvelussuhteet ovat voimassa toistaiseksi tai määräajan sen mukaan, kuinka ne Kuhmalahden kunnassa ja vanhainkodin kuntayhtymässä on järjestetty. Henkilöstön siirtymiseen Kangasalan kunnan palvelukseen noudatetaan liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä. Henkilöstöön noudatetaan Kangasalan kunnan henkilöstöohjelmaa sekä muita henkilöstön kehittämistä koskevia suunnitelmia ja ohjeita. Siirtyvää henkilöstöä tuetaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuksin sekä perehdyttämällä ja koulutuksella. Laajentuva kunta noudattaa vastuullista ja vuorovaikutteista henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa. Taloudellinen tilanne vaikuttaa myös sekä palveluiden järjestämiseen että henkilöstöratkaisuihin. Yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvotellaan ja pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja välttämättömien säästöjen löytämiseksi. Kuntaliitoksesta aiheutuvat palkkaerot harmonisoidaan mm. ns. järjestelyvarojen käytön yhteydessä koko organisaation harmonisointitarpeet huomioon ottaen. Työn vaativuuden arviointi tehdään muuttuviin tehtäviin. Henkilöstöorganisaatio Liittyvien kuntien henkilöstöorganisaatio poikkeaa toisistaan. Hallinnollinen muutos koskee Kuhmalahden kunnasta ja Pentorinteen vanhainkodista siirtyvää henkilöstöä. Uusi organisaatio ja toimintakulttuuri edellyttävät tutustumista ja perehdyttämistä. Kangasalan kunnassa kaikki virat ja työsuhteet ovat kunnan palvelussuhteita eikä niitä ole sidottu tehtävien suorituspaikkaan. Kunnanjohtaja Kuhmalahden kunnanjohtajan asema ja tehtävät laajentuvassa Kangasalan kunnassa järjestetään kuntajakolain 15 :n mukaisesti.

12 11 7. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 7.1 Strategia ja tavoitteet Kuhmalahden kuntastrategia on vuodelta 2005 ja Kangasalla kuntastrategiaan on tehty tarkistuksia vuonna Seuraavalla valtuustokaudella laaditaan uusi kuntastrategia. Molempien kuntien visioissa ja strategisissa linjauksissa korostuu luonto, turvallisuus, asuinympäristö ja asukkaille tuotettavat palvelut ja niiden turvaaminen. Kuntastrategia ja siitä johdetut palvelutavoitteet ohjaavat palvelutuotannon järjestämistä. Kuntien palveluihin kohdistuu yhä lisääntyviä odotuksia samanaikaisesti kun kunnallistalous on kiristynyt äärimmilleen ja kuntien liikkumavara kaventunut. Kuntaliitoksen keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen. Tämä merkitsee tulevaisuudessa myös sitä, että vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja käytetään kunnan oman palvelutuotannon rinnalla, kun se on järkevää ja taloudellisesti perusteltua. Palvelurakenteita uusitaan tavoitteena tehokkuus ja tuottavuus sekä asiakkaan palvelutarpeen oikea kohdentaminen. Kuntaliitoksen myötä osa Kuhmalahden palveluista siirtyy Kangasalan kuntakeskukseen. Samalla kuitenkin palvelutarjonta laajenee ja monipuolistuu ja Kuhmalahti pääsee osalliseksi Tampereen kaupunkiseudun kehityksestä. Yhdistymissopimusta palveluiden järjestämisestä noudatetaan kuntajakolain 9 :n mukaisesti kuntajaon muutoksen voimaan tulosta kolmen seuraavan vuoden ajan. Kuhmalahdella ei järjestetä säännöllisiä vastaanotto- tai palvelupäiviä niiden palveluiden osalta, jotka on keskitetty Kangasalan kuntakeskukseen. 7.2 Hallinnon palvelut, liiketoimintayksikkö Oksa Kangasalan ja Kuhmalahden organisaatiot poikkeavat rakenteeltaan toisistaan. Kuntien yhdistyessä tulevat voimaan Kangasalan kunnan hallintosääntö, organisaatio ja noudatettavat menettelytavat. Kangasalan hallinto-organisaation mukaisesti tukipalvelut kuten - toimisto, talous- ja palkkahallinto - tietohallinto ja atk-palvelut - siivous- ja ateriapalvelut - tilapalvelut siirtyvät hallinnollisesti liiketoimintayksikkö Oksaan. Kuhmalahden kunnan ja muiden toimijoiden väliset yhteistyösopimukset lakkaavat. Näistä merkittävimpiä ovat

13 12 - Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta, joka purkautuu. Muutoin hallinnollisessa asemassa ei tapahdu muutoksia. - Kaakkois-Pirkanmaan yrityspalvelukeskus, jonka kanssa tehtyä sopimusta ei jatketa. Yritysneuvontaa hoitavat jatkossa Tredea sekä Kangasalan kunnan elinkeinotoimi Tietohallinto ja toimistotekniikka Tavoitteena on yhtenäistää laitekanta, ohjelmistot sekä palvelut mahdollisimman nopeasti. Kuhmalahden kunnan sopimukset lakkaavat porrastetusti huomioon ottaen sen, mitä sopimuksissa on sovittu päättymisestä tai irtisanomisesta. Kangasalan kunta huomioi kilpailutuksissaan kuntaliitoksen mukanaan tuomat tarpeet. Hankinnat ja tarvikkeet, ostopalvelusopimukset Kuhmalahden päättyviä sopimuksia ei jatketa eikä uusia kilpailutuksia tai hankintoja käynnistetä. Kangasalan kunta on mukana seudullisessa hankintatoimistossa, monissa hankintarenkaissa sekä kilpailuttaa myös itse hankintoja ja palveluja. Huolto-, auraus-, siivous- tms. sopimukset jatkuvat sovitun mukaisesti. Sopimuskausien päättyessä palveluiden järjestäminen harkitaan uudelleen. Asiointiliikennettä kehitettäessä noudatetaan kunnan alueella yhtenäisiä periaatteita. Vuokrasopimukset, muut sopimukset Vuokrasopimusten vastuut siirtyvät Kangasalan kunnalle. Tarvittaessa sopimukset voidaan uusia taikka irtisanoa, jos tiloja ei tarvita jatkossa. Kuhmalahden kunnalla on postipalvelusopimus Itellan kanssa. Kuhmalahden kunta hoitaa asiamiespostin, jonka toiminta jatkuu sopimuksen mukaisesti. Osakkuudet ja jäsenyydet Lähtökohtana on, että Kuhmalahden kunnan osakkuudet ja edustukset siirtyvät sellaisenaan Kangasalan kunnalle. Jäsenyydet arvioidaan uudelleen. Maksut ja taksat Laajentuvassa kunnassa noudatetaan Kangasalan kunnan maksuja ja taksoja. Avustusten perusteet yhtenäistetään.

14 13 Lomitushallinto ja maaseutuviranomainen Lomitushallinto siirtyy Lempäälään vuoden 2010 alusta kuten Kangasalankin lomitushallinto. Kuntaliitos ei vaikuta näiden palvelujen järjestelyihin. Kuhmalahden kunta myy maaseutusihteerin työpanosta 3 päivää/vko Pälkäneen kunnalle. Lisäksi kunnilla on yhteistyösopimus, joka on mahdollistanut maaseutuviranomaistehtävien hoitamisen EU-komission ohjeiden mukaisesti. Vireillä on useiden kuntien yhteistoiminta-alueen muodostaminen maaseutuviranomaistehtävien hoitamista varten. 7.3 Hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen terveydenhuollon yhteistoiminta-alue muodostettiin alkaen. Kangasala toimii isäntäkuntana ja kaikki työntekijät ovat Kangasalan kunnan palveluksessa. Yhteistoiminta-alueella hoidetaan seuraavat palvelut: perusterveydenhuolto, erityispalvelut (mielenterveystoimisto, kasvatus- ja perheneuvonta, lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut, psykiatriset kuntoutus- ja päivätoimintapalvelut), työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto sekä sosiaalipalveluista kehitysvammaisten avopalvelut. Yhteistoiminta-alue laajenee vuoden 2011 alusta Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan liittyessä sopimukseen. Palveluratkaisut tehdään yhteistoiminta-alueen toimielimissä. Tavoitteena on keskeisten perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen jatkossakin lähipalveluina Kuhmalahdella. Sosiaalipalvelut Sosiaalitoimen hallinto hoidetaan keskitetysti Kangasalan kuntakeskuksessa. Sosiaalityön palvelualueen johtaja on sosiaalityönjohtaja. Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat pääsääntöisesti saatavilla Kangasalan kuntakeskuksessa. Erityisissä tilanteissa voidaan tapaaminen järjestää myös Kuhmalahdella. Kuhmalahden asiakaspalvelupisteen yhteyteen tai muuhun tarkoitukseen sopivaan tilaan (esim. terveysasemalle) järjestetään mahdollisuus ja sopivat tilat tietoliikenneyhteyksineen asiakastapaamisiin ja henkilökohtaisiin neuvotteluihin. Vanhusten avopalvelut Hallinto- ja toimistopalvelut hoidetaan keskitetysti Kangasalan kuntakeskuksessa. Palvelualueen koti- ja laitoshoitopalvelut johtajana on sosiaalijohtaja.

15 14 Kodinhoitopalvelut ja kotisairaanhoito yhdistyvät vuoden 2010 alusta kotihoidoksi. Kuntaliitoksessa Kuhmalahden palvelut liitetään Kangasala-pohjoisen alueeseen. Kotihoitotiimin vetäjänä on kotisairaanhoitaja ja esimiehenä kotihoidon ohjaaja. Tukipalvelukäytännöt ja taksat yhtenäistetään. Kotihoidon tuen ja omaishoidontuen kriteerit sekä avopalvelujen taksat yhtenäistetään. Vanhusten pitkäaikaishoito, laitospalvelut ja tehostettu palveluasuminen Laitospalveluja johtaa laitoshoidon johtaja. Laajenevassa kunnassa tehostetun palveluasumisen ostopalvelut tulevat myös kuhmalahtelaisten saataville. Nyt ostopalveluja ei ole käytetty. Kuhmalahden-Kangasalan vanhainkodin kuntayhtymä (Pentorinteen vanhainkoti) purkautuu. Pentorinteen vanhainkoti ja siihen tukeutuva palvelukokonaisuus on vanhuspalveluiden kehittämiskohde ks. sivu 18. Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avopalvelut kuuluvat yhteistoiminta-alueen tehtäviin. Muut vammaispalvelut järjestetään hallinnollisesti osana koti- ja laitoshoidon palvelualuetta yhtenäisin perustein koko kunnassa. Muita sosiaalipalveluja Laajenevassa kunnassa mm. perhetyön palveluja ja työllisyyspalveluja on saatavilla myös Kuhmalahden alueella. Talous- ja velkaneuvonta jatkuu Kangasalla kuten nytkin. 7.4 Hyvinvointipalvelut, sivistyskeskus Varhaiskasvatus Päivähoito kuuluu Kangasalla hallinnollisesti sivistyskeskukseen ja palvelualuetta johtaa varhaiskasvatuksenjohtaja. Kuhmalahti tulee kuulumaan itäiseen varhaiskasvatusalueeseen, josta vastaa päivähoidon aluejohtaja. Kuhmalahdelle on suunnitteilla 2-osastoinen päiväkoti, joka kattaa lähitulevaisuudessa alueen päivähoitotarpeen. Keskuspäiväkotina toimii Sahalahden päiväkoti, josta käsin hoidetaan mm. päiväkotipaikkojen hakemukset ja muita hallinnollisia tehtäviä. Kunnan alueella käytetään yhtenäisiä hoitomaksuja sekä toimintatapoja.

16 15 Laajenevaa palvelua ovat mm. kaikille lapsille tehtävät varhaiskasvatussuunnitelmat sekä yksityisen hoidon kuntalisä. Esiopetusta järjestetään joko koulussa tai päiväkodissa. Järjestelyjä voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen. Perusopetus Koulutoimen hallinto hoidetaan keskitetysti sivistyskeskuksessa, jota johtaa sivistystoimenjohtaja. Pohjan koulussa ovat vuosiluokat 1-6. Koulurakennuksen kuntoarvio on tehty syksyllä 2009 ja peruskorjaus sisällytetään investointiohjelmaan. Tavoitteena on säilyttää Pohjan koulu toiminnassa jatkossakin. Erityisopetuksen kuntasuunnitelma laaditaan koko kuntaan ja siinä huomioidaan myös mm. Kuhmalahdella tehty kehittämistyö. Koulun tukipalvelut siirtyvät hallinnollisesti liiketoimintayksikkö Oksaan. Esiopetus, oppilashuolto, kuljetukset ja iltapäivätoiminta järjestetään kunnassa yhtenäisin perustein ja järjestellään tarvittaessa uudelleen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kuhmalahdella on uusi ajanmukainen kirjasto, jossa toimii myös asiamiesposti. Tavoitteena on kirjaston toiminnan jatkuminen jatkossakin. Kirjaston kautta järjestetään myös paikallista kulttuuritoimintaa. Kirjaston toimintaan on mahdollista liittää kuntalaisten palvelua ja neuvontaa laajemminkin. Kansalaisopisto ja taiteenperusopetus Kuhmalahden liittyessä Kangasalaan kansalaisopistotoiminta järjestellään uudelleen irtisanomalla Pälkäneen kanssa tehty sopimus. Kangasala-Opisto laajentaa toimintaansa Kuhmalahden alueelle. Vireillä on myös laaja, useiden kuntien opistotoiminnan yhdistäminen. Taiteen perusopetusta järjestetään eri toimipisteissä. Maksut ja toimintaperiaatteet ovat yhtenäiset koko kunnan alueella. Nuoriso- ja liikuntapalvelut Vapaa-ajan toiminnan hallinto ja koordinointi hoidetaan keskitetysti sivistyskeskuksessa. Vapaa-aikaohjaajien toiminta järjestellään toiminnallisesti koko kunnan alueella.

17 16 Kuntalaisille on tarjolla monipuolisia palveluja eri puolilla kuntaa. Vapaaaikatoiminnassa on myös runsaasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 7.5 Teknisen toimen palvelut Maankäytön suunnittelu, ympäristöasiat, tekninen toimi, vesihuolto Kangasala on yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäistä taajama-aluetta Tampereen rajalta Huutijärvelle. Taajaman ulkopuolella hajanainen kylärakenne ja lievealueen rakentamispaine eivät ole tukeneet maaseutukylien kehittämistä Sahalahtea lukuun ottamatta. Kuhmalahti soveltuu yhdessä Sahalahden kylien kanssa määrätietoisen palvelukylärakentamisen alueeksi. Alueilla on tarpeen säilyttää työpaikkoja ja sekä kunnan että kaupan palveluita. Kuhmalahdella uudisrakentamisen tarve aiheutuu pääosin asumisväljyyden kasvusta, eikä alueen asukasmäärään ole odotettavissa suuria muutoksia. On olennaista säilyttää omien palveluiden kysyntä. Viranomaisten näkemyksen mukaan uudisrakentaminen keskuksissa edellyttää asemakaavoittamista ja kunnallistekniikan ja katuverkon rakentamista. Kuhmalahdella on yhteinen aluearkkitehti Pälkäneen ja Kuhmoisten kanssa. Kaavat on teetetty konsulteilla. Kangasalla on oma kaavoitusorganisaatio. Kuntien rakennusjärjestyksissä on eroja, mutta yhtenäistämisellä ei ole kiire. Kangasalla on omat ympäristönsuojelumääräykset. Kuhmalahdella ei ole toistaiseksi rakennettu katuja. Yleiset alueet ja ulkoliikuntapaikat on hoidettu sopimuksin yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Tonttien hinnat Kuhmalahdella Kuhmalahdella kunnan luovuttamien tonttien myyntihinnat pyritään jatkossakin säilyttämään kohtuullisina sekä paikallisesti kilpailukykyisinä. Mahdollinen tonttihintojen tarkistus toteutetaan vaiheittain, ja hintojen määrittelyssä kiinnitetään huomiota tonttien sijaintiin sekä maan hankinnasta ja tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisesta kunnalle aiheutuvien kulujen kattamiseen. Teknisen toimen järjestäminen kuntaliitoksessa Maankäytön suunnittelu keskitetään Kangasalle. Aluearkkitehdin käytöstä luovutaan. Maankäytön kokonaiskuvan hallitsemiseksi on tarpeen laatia strateginen yleiskaava koko Kangasalan alueelle. Siinä yhteydessä määritellään kehitettävät taajama-alueet myös Kuhmalahdella. Pohjan ja Kuhmalahden kirkonkylän asutusta ja palveluita voidaan tukea ohjaamalla uudisrakentamista niiden alueelle. Taajama-alueiden rakentamista ohjataan yleiskaavoituksella ja tarvittavilta osin asemakaavoituksella. Kuhmalahden rantaosayleiskaavan laatimista jatketaan.

18 17 Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maisematyölupa- ja maa-ainesasiat keskitetään Kangasalle. Lupataksat yhdenmukaistetaan. Jatkossa ympäristönsuojelumääräysten laajentaminen myös Kuhmalahden aluetta koskeviksi tullee ajankohtaiseksi. Tekninen toimi (yhdyskuntatekniikka) keskitetään Kangasalle. Kadut, muut yleiset alueet ja ulkoliikuntapaikat hoidetaan alueurakkana. Yksityistieasiat siirtyvät Kangasalan kunnan teknisen lautakunnan tiejaoston hoidettaviksi. Avustusperusteet yhtenäistetään. Kangasalan Vesi -liikelaitos Kuhmalahdella vesilaitos toimii taseyksikkönä. Sen taloutta rasittavat raskaat poistot. Kuhmalahdella on jätevedenpuhdistamo kirkonkylässä ja Pohjassa, vireillä on hanke siirtoviemärin rakentamiseksi kirkonkylästä Sahalahdelle. Hankkeen toteutuessa kirkonkylän jätevedenpuhdistamo jää pois käytöstä. Kangasalla vesilaitos toimii liikelaitoksena nimellä Kangasalan Vesi liikelaitos. Kangasalta jätevedet johdetaan Tampereelle puhdistettaviksi. Kangasalan ja Kuhmalahden vesijohtoverkostojen välillä on jo olemassa yhdysjohto. Kuhmalahden vesilaitos liitetään Kangasalan Vesi liikelaitokseen. Kuhmalahdella käynnistettyä siirtoviemärihanketta on tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin ja pyrkiä toteuttamaan se valtion vesihuoltotyönä. Myöhemmin on erikseen tarpeen selvittää mahdollisuudet myös Pohjan jätevedenpuhdistamon korvaamiseen siirtoviemärillä kirkonkylään. Vesilaitosten yhdistyessä käyttömaksut yhdenmukaistetaan. Perus- ja liittymismaksuissa voi olla alueellisia eroja. 8. Palvelurakenteiden kehittäminen Laajenevassa kunnassa on tarpeen tarkastella palvelurakenteita tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, päällekkäisyyksien poistamiseksi ja prosessien sujuvuuden parantamiseksi. Kehittäminen on jatkuvaa. Kangasalan ja Kuhmalahden kuntaliitoksen seurauksena nähdään tarpeelliseksi nostaa seuraavat kehittämiskohteet, joita varten kunnanjohtaja asettaa työryhmät. Asiakaspalvelupiste Kuhmalahdella Kehittämisen tavoitteena on laajasti kuntalaisia palveleva yhteispalvelupiste, jossa saatavilla neuvoja ja informaatiota kunnan ja valtion palveluista. Asiakaspalvelupisteen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurataan säännöllisesti. Vuokra-asuntojen hallinnon ja asukaspalveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen Kokonaisuutena arvioidaan Kangasalan ja Kuhmalahden kuntien suoraan omistamien vuokrattavien asuntojen hallintotehtävien, isännöinnin tms. järjestelyt. Tarkasteluun

19 18 voidaan ottaa mukaan myös säätiöiden Kuhmalahdella ylläpitämät vuokra-asunnot. Kehittämisen tavoitteena ei ole luopua kunnallisista vuokra-asunnoista. Pentorinteen vanhainkoti Kuntaliitoksessa Pentorinteen vanhainkodin kuntayhtymä purkautuu. Yhdistymisavustuksesta osoitetaan määräraha kiinteistön korjaamiseksi. Kehittämisen tavoitteena on tarkastella tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia sekä aluetta laajemminkin monipuolisten palvelujen tarjoamisessa etenkin kuhmalahtelaisille vanhuksille. Palveluprosessit, päällekkäisyyksien poistaminen Em. kehittämiskohteiden lisäksi on tarpeen tarkastella kuntien yhteisiä palveluprosesseja päällekkäisyyksien poistamiseksi. Kuntaliitos voi myös mahdollistaa palveluiden järjestämistä uudelta entistä tehokkaammalta pohjalta. Kehittämistehtävän tavoitteena on myös tarkastella henkilöstön tehtäväkokonaisuuksia toiminnallisen tehokkuuden ja säästöjen aikaansaamiseksi tehtäväjärjestelyin ja hyväksikäyttäen avautuvat vakanssit. 9. Ohjausryhmän esitys Ohjausryhmä esittää yhdistymissopimuksen hyväksymistä ja sen mukaisesti kuntaliitosta alkaen. Kunnanhallitusten esitys valtuustoille, että Kangasalan ja Kuhmalahden valtuustot hyväksyvät yhdistymissopimuksen ja sen mukaisesti tekevät yhteisen esityksen valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta kuntajakolain (1196/1997) mukaisesti siten, että Kuhmalahden kunta liittyy Kangasalan kuntaan alkaen Lisäksi Kangasalan ja Kuhmalahden kunnat esittävät valtiovarainministeriölle, että laajentuneen Kangasalan kunnan valtuutettujen lukumäärä valtuustokaudella on 51 siinäkin tapauksessa, että kunnan asukasluku olisi vähemmän kuin kuntalain (365/1995) 10 :n 1 momentissa tarkoitettu vähintään Allekirjoitukset Kangasalla KANGASALAN KUNNANHALLITUS KUHMALAHDEN KUNNANHALLITUS

20 Liite 1 INFORMATIIVISIA TUNNUSLUKUJA Kangasala Kuhmalahti Asukasluku Pinta-ala, josta vesipinta-ala Veroprosentti ,0 20,0 Työpaikat Työpaikkaomavaraisuus ,8 % 62,0 % Käyttötalousmenot ,7 milj. 5,2 milj. Investoinnit ,3 milj. 1,45 milj. Kunnan lainat ,5 milj Kunnan lainat/ asukas Konsernin lainakanta ,9 milj. 2,2 milj. Konsernin lainat/ asukas Takausvastuut Kunnan palkatun henkilöstön määrä Maaomaisuus, josta 2717 ha 469 ha - kaava-alueella 521 ha 8 ha - kaava-alueen ulkopuolella 2196 ha 461 ha Vuokra-asunnot 1461 noin 40 Pentorinne noin 40 Taloherttua 971, pakolaisasunnot 16, yksittäiset noin rivitaloissa, yksittäisiä 6-7 Kiinteistövero%, yleinen ,9 % 0,7 % Kiinteistövero%, vakituinen 0,43 % 0,43 % asuinkiinteistö 2010 Vesimaksu ,1 /m³ (+alv 22 %) 1,2 /m³ (+alv 22 %) Jätevesimaksu ,91 /m³ (+alv 22 %) 1,55 /m³ (+alv 22 %) Rakennuslupa, esimerkki Perusmaksu 160, lisäksi 3,00 /m² Perusmaksu 57, lisäksi 1,20 /m² Tieavustukset Yksityistiekunnat 279 kpl 58 kpl Yksityistiet noin 500 km 162 km Avustukset järjestöille

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 46 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot