NÄYTTÖTUTKINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1.2008"

Transkriptio

1 NÄYTTÖTUTKINNOT Työelämän tutkinnot 1/2008 OPETUSHALLITUS 1

2 Työelämän tutkinnot 1/ uudistettu painos Opetushallitus 2008 Toimitus ja taitto: Viestintä OK, Tuija Lundelin Kansi: Studio Viiva Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki

3 NÄYTTÖTUTKINNOT Tässä julkaisussa kerrotaan perustiedot niistä näyttötutkinnoista, jotka sisältyivät tutkintorakenteeseen vuoden 2008 alussa. Tutkinnot ovat opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Ammattitutkintolaki (306/94) ja sitä täydentävä ammattitutkintoasetus (308/94) tulivat voimaan Vuoden 1999 alusta voimaan tulleessa uudessa koululainsäädännössä aikuistutkintoja säätelevät ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki (631/1998) ja asetus (812/1998). Laki tuntee kolme eri tutkintotyyppiä: ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan alan perustehtävien hallinta, ammattitutkinnoissa alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito ja erikoisammattitutkinnoissa alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Lainsäädännössä näitä tutkintoja kutsutaan näyttötutkinnoiksi. Ammatilliset perustutkinnot vastaavat opetussuunnitelmajärjestelmässä suoritettuja perustutkintoja. Säädösten mukaan opetusministeriö päättää tutkintorakenteesta. Se on vuosittain tarkistanut tutkintorakennetta. Vuoden 2008 alussa tutkintorakenteessa oli 360 tutkintoa. Vuonna 2007 yli aikuista osallistui näyttötutkintoihin. Tässä julkaisussa on kuvaukset niistä tutkinnoista, joihin Opetushallitus on jo vahvistanut tutkinnon perusteet. Kuvaukset ovat suppeita, ja tarkemmat tiedot vaadittavasta ammattitaidosta löytyvät tutkintojen perusteista. Tutkinnoista, joihin ei ole vielä vahvistettu tutkinnon perustetta, kerrotaan tutkinnon nimi. Opetushallitus toivoo, että oppilaitokset suunnittelevat entistä enemmän koulutustarjontaansa tutkintojen osien pohjalta. Näin ammatillinen aikuiskoulutus jäsentyy noin valmiin, työelämän kanssa yhteistyössä valmistellun tutkinnon osan varaan. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus suorittaa tutkinto. Todistuksen näyttötutkinnon suorittamisesta saa, kun kaikki tutkintoon vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Opetushallitus toivoo, että tästä julkaisusta on hyötyä näyttötutkinnon suorittamista suunnitteleville ja koulutuksen hankkijoille. Julkaisua koskevia kommentteja voi lähettää Opetushallitukseen opetusneuvos Marketta Saariselle. 3

4 SISÄLTÖ HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kielitieteet Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Muu humanistinen ja kasvatusalan koulutus Suntion ammattitutkinto KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusala Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto Hopeasepän ammattitutkinto Kaivertajan ammattitutkinto Keramiikkakisällin ammattitutkinto Kiviseppäkisällin ammattitutkinto Kultaajakisällin ammattitutkinto Kultasepän ammattitutkinto Käsityöntekijän ammattitutkinto Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Restaurointikisällin ammattitutkinto Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto Seppäkisällin ammattitutkinto Sisustusalan ammattitutkinto Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto Tekstiilialan ammattitutkinto Vaatetusalan ammattitutkinto Veneenrakentajan ammattitutkinto Verhoilijan ammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

5 Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto Puusepänalan erikoisammattitutkinto Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto Seppämestarin erikoisammattitutkinto Sisustusalan erikoisammattitutkinto Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto Tekstiilialan erikoisammattitutkinto Vaatetusalan erikoisammattitutkinto Venemestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Viestintä- ja informaatiotieteet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto Valokuvaajan ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto Valokuvaajan erikoisammattitutkinto Teatteri- ja tanssiala Sirkusalan perustutkinto Tanssialan perustutkinto Teatterialan ammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto Musiikkiala Musiikkialan perustutkinto Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalous ja kauppa Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Isännöinnin ammattitutkinto Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Tullialan ammattitutkinto Ulkomaankaupan ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Virastomestarin ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto Taloushallinnon erikoisammattitutkinto Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

6 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Arkkitehtuuri ja rakentaminen Maanmittausalan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto Ilmastointiasentajan ammattitutkinto Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto Kylmäasentajan ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto Putkiasentajan ammattitutkinto Rakennustuotannon ammattitutkinto Rakennustuotealan ammattitutkinto Suunnitteluassistentin ammattitutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto Teknisen eristäjän ammattitutkinto Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto Vesihuoltoalan ammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto Kylmämestarin erikoisammattitutkinto Lattiamestarin erikoisammattitutkinto Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Kone-, metalli- ja energiatekniikka Kone- ja metallialan perustutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto Hitsaajan ammattitutkinto Kaivosalan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Laivanrakentajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Metallien jalostuksen ammattitutkinto Rakennuspeltisepän ammattitutkinto

7 Työvälinevalmistajan ammattitutkinto Valajan ammattitutkinto Valumallin valmistajan ammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto Valajamestarin erikoisammattitutkinto Valumallimestarin erikoisammattitutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähköalan perustutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto Sähköasentajan ammattitutkinto Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietokoneasentajan ammattitutkinto Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto Graafinen ja viestintätekniikka Painoviestinnän perustutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto Kirjansitojan ammattitutkinto Painajan ammattitutkinto Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto Faktorin erikoisammattitutkinto Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto Painajamestarin/rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto Elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikejalostajan ammattitutkinto Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Kondiittorin ammattitutkinto Leipomoteollisuuden ammattitutkinto Leipurin ammattitutkinto Lihanjalostajan ammattitutkinto

8 Lihateollisuuden ammattitutkinto Maidonjalostajan ammattitutkinto Meijeriteollisuuden ammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto Leipurimestarin erikoisammattitutkinto Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Kemiantekniikan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Pintakäsittelyalan perustutkinto Puualan perustutkinto Veneenrakennuksen perustutkinto Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto Korroosionestomaalarin ammattitutkinto Kumialan ammattitutkinto Lasikeraamisen alan ammattitutkinto Levyalan ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Muovimekaanikon ammattitutkinto Paperiteollisuuden ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Saha-alan ammattitutkinto Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto Veneenrakentajan ammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto Levymestarin erikoisammattitutkinto Maalarimestarin erikoisammattitutkinto Muovitekniikan erikoisammattitutkinto Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto Puusepänalan erikoisammattitutkinto Sahamestarin erikoisammattitutkinto Venemestarin erikoisammattitutkinto Tekstiili- ja vaatetustekniikka Jalkinealan perustutkinto Tekstiilialan perustutkinto Vaatetusalan perustutkinto Jalkinealan ammattitutkinto Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto Nahanvalmistajan ammattitutkinto Tekstiilialan ammattitutkinto Turkkurin ammattitutkinto Vaatetusalan ammattitutkinto Jalkinealan erikoisammattitutkinto Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto Tekstiilialan erikoisammattitutkinto Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto

9 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autoalan perustutkinto Lennonjohdon perustutkinto Lentokoneasennuksen perustutkinto Logistiikan perustutkinto Merenkulkualan perustutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Autokorimekaanikon ammattitutkinto Automaalarin ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Autosähkömekaanikon ammattitutkinto Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Metsäkoneasentajan ammattitutkinto Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Autokorimestarin erikoisammattitutkinto Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto Automekaanikon erikoisammattitutkinto Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto Suunnitteluassistentin perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Kivimiehen ammattitutkinto Kunnossapidon ammattitutkinto Lukkosepän ammattitutkinto Nuohoojan ammattitutkinto Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto Sisustusalan ammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Ympäristöhuollon ammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto Sisustusalan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

10 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatilatalous Maatalousalan perustutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Kengityssepän ammattitutkinto Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Mehiläistarhaajan ammattitutkinto Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto Seminologin ammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto Tallimestarin erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto Puutarhatalous Puutarhatalouden perustutkinto Arboristin ammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viinintuotannon ammattitutkinto Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Taimistomestarin erikoisammattitutkinto Kalatalous Kalatalouden perustutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto Kalanviljelijän ammattitutkinto Kalastusoppaan ammattitutkinto Metsätalous Metsäalan perustutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto Metsämestarin erikoisammattitutkinto Luonto- ja ympäristöala Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Luonnontuotealan ammattitutkinto Porotalouden ammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto Riistamestarin erikoisammattitutkinto Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus Eläintenhoitajan ammatitutkinto

11 Golfkentänhoitajan ammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaaliala Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Terveysala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto Sairaankuljettajan ammattitutkinto Kipsimestarin erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysalojen yhteiset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Hammastekniikan perustutkinto Kuntoutus ja liikunta Liikunnanohjauksen perustutkinto Hierojan ammattitutkinto Liikunnan ammattitutkinto Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto Valmentajan ammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto Valmentajan erikoisammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Optiikkahiojan ammattitutkinto Välinehuoltajan ammattitutkinto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto Farmasia ja muu lääkehuolto Lääkealan perustutkinto Kauneudenhoitoala Hiusalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Hiusalan ammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto Kosmetologin erikoisammattitutkinto

12 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailuala Matkailualan perustutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Matkaoppaan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Majoitus- ja ravitsemisala Catering-alan perustutkinto Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto Ruokamestarin erikoisammattitutkinto Kotitalous- ja kuluttajapalvelut Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Puhdistuspalvelut Puhdistuspalvelujen perustutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Tekstiilihuollon ammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

13 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto AMMATTITUTKINNOT Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat vuorovaikutus ja viestintä, yksilö- ja ryhmäohjaus sekä ohjaus eri toimintaympäristöissä. Valinnaisista opinnoista on suoritettava joko nuorisotoiminnan ohjaus tai vapaa-aikatoiminnan ohjaus. Lisäksi on suoritettava seuraavista valinnaisista osista kaksi: kansalaisja järjestötoiminnan ohjaus, projektitoiminnan ohjaus, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, monikulttuurisen toiminnan ohjaus, nuoriso- ja vapaa-aika-alan palvelujen tuottaminen. Tutkintonimike on nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Tutkinnon suorittaja osaa ilmaista itseään äidinkielellään suullisesti että kirjallisesti. Hänellä on työssä tarvittavat kuuntelu-, puhe-, kokous-, neuvottelu- ja esiintymistaidot. Hän osaa käyttää työssään yleisimpiä tiedonvälitysmuotoja ja markkinoida yhteisönsä palveluja ja tuotteita. Hän hallitsee ammatillisen viestinnän vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän tuntee nuorisotiedotuksen ja vapaa-aikatoiminnan tiedotuksen perusasiat, menetelmät ja työtavat. Hän pystyy käyttämään itsenäisesti tietotekniikkaa, yleisimpiä atk-ohjelmia ja tietoverkkoja sekä etsimään tietoja ja aineistoja eri tietolähteistä. Ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa hän ottaa huomioon ihmisen elämänkaaren, kehitysvaiheet, kasvuympäristöt sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan kasvatuspäämäärät. Hän osaa järjestää ohjattavien elämänhallinnan taitoja tukevaa toimintaa, koulutustilaisuuksia ja koulutuksellisia tilanteita sekä kerhoja, leirejä, retkiä ja muuta tavoitteellista toimintaa eri toimintaympäristöissä. Hän toimii työssään kannustavasti yksilön ja ryhmän vahvuuksia tukien ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden valmiudet ja tarpeet huomioon ottaen. Hän tuntee eri harrastusaloja ja osaa ottaa huomioon tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaan liittyvät periaatteet, lupakäytännöt ja määräykset. Hänellä on vähintään EA 2 -tasoa vastaavat ensiaputaidot. Hän pystyy toimimaan yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnalle läheisten alojen sekä lasten ja nuorten perheiden kanssa. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, taloudellisesti ja ammattietiikkaa noudattaen. Lisäksi hän hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot. Nuorisotoiminnan ohjauksen valinnut osaa toimia nuorten parissa eri toimintaympäristöissä ja tukea heidän kasvuaan ja kehitystään. Vapaa-aikatoiminnan ohjauksen valinnut osaa ohjata eri ikäisten vapaa-aikatoimintaa yhteisökasvatuksellisia periaatteita ja menetelmiä soveltaen. Tutkinnon suorittaneet suunnittelevat, järjestävät ja ohjaavat eri ikäisten ihmisten vapaaehtoista ja yhteisöllistä kansalais-, kulttuuri-, liikunta- ja muuta vapaa-ajan toimintaa. 13

14 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset tutkinnon osat ovat erityiskasvatus ja -ohjaus, moniammatillinen työ, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä kulttuurien vuorovaikutus. Lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa ovat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen. Lisäksi voi suorittaa osan yrittäjyys. Lasten ja nuorten erityisohjaaja toimii vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä. Hänen erityisosaamistaan ovat sosiaaliset ja verkottumisen taidot sekä kyky tunnistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ohjauksen haasteita. Hän kykenee toimimaan verkottuneessa yhteistyössä, projekteissa, hankkeissa ja toiminnallisissa tilanteissa sekä tarvittaessa myös tuottamaan niitä. Erityisohjaaja kykenee toimimaan moniammatillisissa työryhmissä lasten, nuorten ja heidän kulttuurinsa, erityiskasvatuksen sekä perheiden hyvinvoinnin ja elinolojen asiantuntijana. Lasten ja nuorten erityisohjaaja kykenee kohtaamaan ja käsittelemään lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiessaan kasvatukseen ja yhteiskuntaan liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi työllisyyteen, asumiseen tai monikulttuurisuuteen liittyvät asiat sekä muut perheiden hyvinvointiin liittyvät tekijät. Erityisohjaaja ymmärtää sosiaalisten ongelmien syntytaustaa ja niiden vaikutuksia yksilöön ja yhteisöön. Hän kykenee tekemään esityksiä ja aloitteita lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanteen parantamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Erityisohjaajalla on vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, joita hän osaa soveltaa työssään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hän toimii tehtävissään eettisesti ja verkottuneesti. Palvelujen ja toiminnan tuottaminen erilaisissa toimintaympäristöissä edellyttää joustavuutta, luovuutta ja organisointitaitoa. Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, nuorten ja erityisryhmien työpajoissa ja toimintakeskuksissa, lastensuojelutyössä, laitoksissa ja sairaaloissa, kansalais- ja järjestötoiminnassa, päivähoidossa, seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, kouluissa, iltapäiväkerhoissa, vapaa-aikakeskuksissa, alan yrityksissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. 14

15 Kielitieteet AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto AMMATTITUTKINNOT Asioimistulkin ammattitutkinto Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Tutkinnon pakolliset osat ovat viittomakieli ja viittomakielisessä kulttuuriympäristössä toimiminen, suomen/ruotsin kieli ja suomen-/ruotsinkielisessä kulttuuriympäristössä toimiminen, ohjaus ja avustaminen viittomakielialan toimintaympäristöissä sekä viestintä ja vuorovaikutus. Seuraavista valinnaisista osista on suoritettava kaksi tai kolme osien laajuudesta riippuen: viitotuissa ja puhutuissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä toimiminen, viittomakieltä käyttävien ohjaus ja avustaminen, kuurosokeiden ohjaus ja avustaminen, viittomakommunikaatiota käyttävien ohjaus ja avustaminen, ilmaisutaitojen ohjaus. Tutkintonimike on viittomakielen ohjaaja. Tutkinnon suorittaja tuntee viittomakielisen kulttuurin erityispiirteet ja on perehtynyt erilaisiin tapoihin tulkita niitä. Hän osaa valita kuhunkin viestintätilanteeseen sopivan kielimuodon. Hän tuntee suomalaisen viittomakielen rakenteet ja sanaston ja osaa verrata niitä puhuttuihin kieliin. Hän hallitsee viittomakielen käytön arkielämän eri tilanteissa ja pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon viittomakielellä. Hän osaa käyttää viittomakieliseen ohjaukseen liittyvää viittomakielistä perussanastoa omassa ammatissaan. Hän osaa käyttää teksti- ja kuvapuhelimia sekä muita alan teknisiä apuvälineitä. Hän pystyy hyödyntämään viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin liittyvää suomen-/ruotsinkielistä kirjallista materiaalia ja toimimaan ammatissaan kaksikielisesti. Hän osaa viestiä viitotun ja puhutun kielen edustajien kanssa eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Hän tuntee viittomakielialan järjestöt, palveluorganisaatiot, toimintakeskukset ja oppilaitokset sekä viittomakielisten parissa tehtävän diakoniatyön ja kirkollisen toiminnan. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa sekä kirjastojen ja muiden tietolähteiden tiedonhakujärjestelmiä. Hän pystyy osallistumaan moniammatilliseen yhteistyöhön ja sen toiminnan suunnitteluun. Ohjaus- ja avustamistyössään hän ottaa huomioon ihmisen kehityksen ja elämänkaaren eri vaiheet sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeet. Hän ottaa vastuun omasta ja ohjattavien turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Hänellä on vähintään EA 1-tasoa vastaavat ensiaputaidot. Hän toimii viittomakielisen ohjauksen ammattietiikan, työlainsäädännön, työsuojelu- ja muiden määräysten mukaan. Hän tuntee viittomakielialan keskeiset tiedonvälitysmuodot ja osaa ilmaista itseään monipuolisesti eri tilanteissa ja tilaisuuksissa. Hän osaa laatia työhön liittyviä asiakirjoja viittoma- ja/tai suomen/ruotsin kielellä. Lisäksi hän hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneet toimivat viittomakielisen yhteisön sekä viittomia kommunikaatiossaan hyödyntävien henkilöiden ohjaus- ja avustustehtävissä. 15

16 Asioimistulkin ammattitutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat tulkin toimintavalmiudet, työkielten hallinta ja tulkkaustaito. Tutkinnon suorittaja tuntee tulkkausalan eettiset periaatteet ja ammattisäännöt sekä osaa toimia niiden mukaisesti. Hän tuntee ammatillisen vastuunsa ja tietää työnsä merkityksen ja vaitiolovelvollisuuden. Hän osaa työskennellä asiakaslähtöisesti. Hän tietää suomalaisen työelämän säännöt ja viranomaiskäytännöt. Hän osaa opastaa tulkattavaa ja toimii säädösten mukaan. Hän huolehtii koko työprosessista sopimuksen tekemisestä loppupalautteeseen. Hän tuntee tulkkausalan yleisen palvelujärjestelmän ja palvelumuodot. Hän osaa kehittää ja ajankohtaistaa omia taitojaan. Tutkinnon suorittajalla on kaksi työkieltä, joista A-kieli, on tulkin äidinkieli: suomi tai ruotsi. Toinen työkieli on B-kieli, jota hän pystyy käyttämään kohdekielenä viestinnän ammattilaistasolla. Hän ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti vaikeita tekstejä. Hän osaa kirjoittaa vaikeuksitta tekstejä molemmilla työkielillään. Hän tuntee tilanteet, joissa edellytetään tulkkausta. Hän hallitsee usein toistuvat tulkkaustilanteet. Hän käsittelee nopeasti ja luotettavasti eri alojen ammattisanastoa molemmilla työkielillään. Tutkinnon suorittaja hallitsee tulkkaustilanteen. Hän hallitsee puheviestinnän. Hän tuntee tulkkauskieltensä kulttuurit. Hän osaa käyttää työvälineitä ja tulkkaustekniikoita tehtävän vaatimalla tavalla. Hän osaa valita oikean tulkkausmenetelmän. Hän taitaa etätulkkauksen. Asioimistulkkaus on tyypillisimmillään tulkkausta maahanmuuttajan ja suomalaisen viranomaisen välillä. Tulkin välityksellä viranomaiset voivat hoitaa virkatehtäviään silloinkin kun he eivät ymmärrä asiakkaan kieltä ja kulttuuritaustaa. 16

17 Opetus- ja kasvatustyö AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö sekä lasten iltapäivä- ja leiritoiminnan ohjaus. Seuraavista valinnaisista osista on suoritettava kaksi: ilmaisutaitojen ohjaus, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus, monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen. Tutkintonimike on lastenohjaaja. Tutkinnon suorittaja tuntee kristinuskon keskeisen sisällön ja osaa antaa kirkon lapsityössä kasteopetukseen perustuvaa kristillistä kasvatusta ja muussa kasvatustyössä päivähoidon tavoitteiden mukaista uskontokasvatusta. Hän huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista hoitoa ja huolenpitoa koskevien säädösten ja ohjeiden mukaan. Työssään hän toimii lapsilähtöisesti lapsen iän, kehitysvaiheiden ja erityistarpeiden edellyttämällä tavalla ja lapsen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset valmiudet huomioon ottaen. Hän pystyy ohjaamaan ja tukemaan lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista monipuolisesti eri ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä käyttäen. Hän osaa työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä sekä yhteistyössä päivähoidon, neuvolan, koulun, oppilashuollon, lastensuojelun, järjestöjen ja seurakunnan kanssa perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvatustyössään hän toimii perhelähtöisesti, kunnioittaa perheen itsemääräämisoikeutta ja tukee perhettä erityisesti kristillisessä kasvatuksessa. Toiminnallaan hän edistää perheiden vuorovaikutusta, hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimintakykyisyyttä. Hän tuntee iltapäivätoiminnan erityispiirteet ja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia vapaa-ajantoimintoja. Hänellä on leiritoiminnan käytännön perustaidot ja EA 2 -tasoa vastaavat ensiaputaidot. Hän osaa arvioida ja kehittää työskentelytapojaan, työtään, työympäristöään ja ammatillista osaamistaan. Lisäksi hän hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä sekä kirkon että muun yhteiskunnan tehtävissä, jotka liittyvät lapsien, varhaisnuorten ja heidän perheidensä kasvua tukevaan toimintaan. Lastenohjaajan työ perustuu kristilliselle arvopohjalle. 17

18 Muu humanistinen ja kasvatusalan koulutus AMMATTITUTKINNOT Suntion ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat: jumalanpalvelukset ja muut kirkolliset tilaisuudet, hautaustoimi ja viheralueiden hoito sekä kiinteistöjen huolto. Tämän lisäksi valitaan toinen seuraavista osista: esimiestehtävät ja ruokapalvelut. Jokainen voi halutessaan suorittaa myös vapaaehtoisen tutkinnon osan yrittäjyys. Tutkinnon suorittaja tietää ja ymmärtää jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten sisällön ja rakenteen sekä ymmärtää etiikan ja kristillisen uskon keskeisen sisällön. Hän huomioi kirkkovuoden sekä eri tilaisuuksien kirkollisen symboliikan. Hän osaa soittaa kelloja. Hän osaa tehdä yhteistyötä työyhteisönsä ja seurakunnan kanssa. Hän hallitsee keskeiset asiakasturvallisuuteen liittyvät säädökset ja toiminnan hätä- ja onnettomuustilanteissa. Hän huolehtii yleisestä järjestyksestä. Hän tuntee oman tehtäväalansa lait, säädökset ja määräykset sekä seurakunnan ohje- ja johtosäännöt. Hän pystyy toimimaan tilapäistyöntekijöiden ja oman alansa opiskelijoiden ohjaajana ja ammattitaidon arvioijana. Tutkinnon suorittaja osaa hoitaa hautaamiseen liittyvät tehtävät itsenäisesti ja toimia hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Hän osaa hoitaa kasveja, istutuksia sekä käyttää viheralueiden hoidossa tarvittavia koneita ja työvälineitä. Hän hallitsee seurakunnan kiinteistöjen hoitamisen perusteet ja työtavat sekä kiinteistönhoidon sopimuksiin liittyvät peruskysymykset ja vaatimukset. Suntio hallitsee tilojen ylläpito- ja perussiivouksen sekä tekstiilien ja esineistön hoidon ja säilytyksen periaatteet. Suntio hallitsee kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät määräykset. Hän ymmärtää toiminnan ja talouden suunnittelun perusperiaatteet. Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja organisoida oman työalansa toimintaa sekä määritellä tarvittavan henkilöstön määrän ja osaamisen. Hän hallitsee työhönoton ja perehdyttämisen sekä osaa ohjata ja opastaa henkilöstöä. Hän hallitsee käytännön esimiestaidot. Tutkinnon suorittaja hallitsee kahvi- ja ruokatilaisuuksien suunnittelun sekä ruoan valmistamisen ja tarjoilun. Hän hallitsee ravitsemussuositusten pääperiaatteet sekä tavallisimmat erityisruokavaliot. Hän hallitsee asiakaspalvelun periaatteet. Yrittäjyyden valitessaan tutkinnon suorittaja hallitsee yrityksen perustamiseen ja yrittämiseen liittyvät tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneet toimivat luterilaisen tai ortodoksisen kirkon seurakuntien työntekijöinä erilaisissa tehtävissä. 18

19 KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusala AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTITUTKINNOT aseseppäkisällin ammattitutkinto hopeasepän ammattitutkinto kaivertajan ammattitutkinto keramiikkakisällin ammattitutkinto kiviseppäkisällin ammattitutkinto kultaajakisällin ammattitutkinto kultasepän ammattitutkinto käsityöntekijän ammattitutkinto lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto maalarin ammattitutkinto mallinrakentajakisällin ammattitutkinto puusepänalan ammattitutkinto restaurointikisällin ammattitutkinto romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto saamenkäsityökisällin ammattitutkinto seppäkisällin ammattitutkinto soitinrakentajakisällin ammattitutkinto sisustusalan ammattitutkinto tekstiilialan ammattitutkinto vaatetusalan ammattitutkinto veneenrakentajan ammattitutkinto verhoilijan ammattitutkinto ERIKOISAMMATTITUTKINNOT aseseppämestarin erikoisammattitutkinto hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto kultaajamestarin erikoisammattitutkinto kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto maalarimestarin erikoisammattitutkinto mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto puusepänalan erikoisammattitutkinto 19

20 restaurointimestarin erikoisammattitutkinto romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto seppämestarin erikoisammattitutkinto sisustusalan erikoisammattitutkinto soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto tekstiilialan erikoisammattitutkinto vaatetusalan erikoisammattitutkinto venemestarin erikoisammattitutkinto verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tutkinnon kaikille osaamisaloille yhteinen osa on esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen. Esinesuunnittelun ja -valmistuksen osaamisalan pakolliset osat ovat perinteen taitaminen, esinevalmistuksen suunnittelu, tuotteen tekninen valmistus ja kädentaidot, tuotteen suunnittelu ja valmistus sekä tuotteen asiakaslähtöinen valmistus. Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan pakolliset osat ovat kulttuurin soveltaminen, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu, tuotteen tekninen valmistus ja kädentaidot, tuotteen suunnittelu ja valmistus sekä tuotteen asiakaslähtöinen valmistus. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan pakolliset osat ovat ammattialan kulttuurin soveltaminen, dokumentointi, tekninen toteutus ja kädentaidot, työn suunnittelu ja toteutus sekä asiakaslähtöinen toteutus. Lisäksi kaikilla osaamisaloilla suoritettava kolme seuraavista: esitystekniikat ja mallintaminen, kädentaidot ja valmistus, ohjaus- ja palvelutoiminta, perinnetekstiilien valmistus, perinteiset työtavat, tilaustöiden valmistus, tuotekehittely ja valmistus, ympäristö- ja tilarakentaminen, yritystoiminta ja valmistus, yritystoiminta ja yhteistyö. Tutkintonimike on artesaani. Tutkinnon suorittaja osaa käyttää esteettistä ja visuaalista tietoa sekä väri-, muoto- ja tilasommittelua ammattityössään. Hän osaa tuoda esille ideoita, suunnitelmia ja tuotoksia esitysteknisin keinoin ja tehdä esteettisiä, visuaalisesti toimivia aihekohtaisia luonnoksia, malleja ja dokumentteja. Hän tuntee suomalaisen kulttuurin juuria ja kansanperinnettä sekä käsi- ja taideteollisuuden historiaa ja nykyaikaa. Hänellä on ammattialansa käsityöläiseltä vaadittavat tiedot uusista ja perinteisistä materiaaleista, työtavoista ja työvälineistä. Hän tuntee ammattialansa suunnittelu- ja tuotantoprosessin. Hän osaa käyttää työsuunnitelmia ja teknisiä piirustuksia. Hän osaa dokumentoida työn kulkua. Lisäksi hän hallitsee osaamisalansa pakollisten ja valinnaisten osien tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä osaamisalansa erilaisissa valmistus-, korjaus-, huolto- tai restaurointitehtävissä työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Aseseppäkisällin ammattitutkinto Tutkinnon osat ovat aseiden valmistuksen perusteet, asetietous, asetekniikka ja viestintä. 20

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037 SISÄLLYS N:o Sivu 1035 Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta... 4693 1036 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus 2 AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015) HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen Viittomakielisen ohjauksen Asioimistulkin

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta Annettu

Lisätiedot

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian-

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian- HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 N:o 24 26 SISÄLLYS N:o Sivu 24 Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta...

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1006 1010 SISÄLLYS N:o Sivu 1006 Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta... 2719 1007 Laki kokoontumislain 25 ja 26 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Ammatilliset perustutkinnot koulutusaloittain HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT 1.1.2019 ALKAEN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1) Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto Nuoriso ja yhteisöohjauksen osaamisala Kommunikaation

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET pvm 15.9.2006 dnro 423/530/2006 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET Opetusministeriö

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 OPETUSHALLITUS Ammattikoulutus Tutkinnot -yksikkö /SLK 1.8.2012 TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT AMTU = Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnat [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] A. Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnat [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] A. Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat Tutkintotoimikunnat 1.8.2010-31.7.2013 1.3.2010. [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat (A) on seuraavassa luettelossa ryhmitelty koulutusaloittain

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 OPETUSHALLITUS AMMATTIKOULUTUS Tutkinnot -yksikkö /SLK 1.8.2012 TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT AMTU = Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL Liite 2, AmoKjk 26.5.214 ALOITUSPAIKAT2OI5 E E E E E E E E < >- YHTEENSÄ 112 511 463 13 116 91 214 84 398 2119 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 4 4 KULTTUURIALA 48 142 19 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi

Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi Väliraportti työelämän ohjausryhmältä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 26:23 Ehdotus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA. VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Anne Mårtensson Opetushallitus

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA. VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Anne Mårtensson Opetushallitus AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ 23.5.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen kehittäminen TUTKE2-säädösten toimeenpano

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT TUTKINTO 1 Sisällön yleisesittely Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2013 Tuija Kinnunen 2 EAT Alan vaativimpien työtehtävien hallinta Oman alan laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet teoriatiedot ja tietojen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014. 768/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014. 768/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014 768/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

TYÖNJOHTOKOULUTUSSELVITYS

TYÖNJOHTOKOULUTUSSELVITYS TYÖNJOHTOKOULUTUSSELVITYS kaikilla koulutusaloilla - myös muilla kuin kokeiluissa mukana olevilla aloilla Työnjohtokoulutuskokeilu valtakunnallinen verkostoitumistilaisuus Tampere 25.04.2013 heikki.lahtinen@mail.com

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT 3984 N:o 849 AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Kengityssepän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Opetushallitus

Opetushallitus Opetushallitus 20.6.2016 Näyttötutkinnot ja niistä vastaavat tutkintotoimikunnat 1.8.2016 alkaen Sinisellä kirjoitettujen tutkintojen (7 kpl) ja toimikuntien nimet ilmaisevat sen, että tutkinto (sen osaamisalat)

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri alalle. Perus-, ammatti-

Lisätiedot