NÄYTTÖTUTKINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1.2008"

Transkriptio

1 NÄYTTÖTUTKINNOT Työelämän tutkinnot 1/2008 OPETUSHALLITUS 1

2 Työelämän tutkinnot 1/ uudistettu painos Opetushallitus 2008 Toimitus ja taitto: Viestintä OK, Tuija Lundelin Kansi: Studio Viiva Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki

3 NÄYTTÖTUTKINNOT Tässä julkaisussa kerrotaan perustiedot niistä näyttötutkinnoista, jotka sisältyivät tutkintorakenteeseen vuoden 2008 alussa. Tutkinnot ovat opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Ammattitutkintolaki (306/94) ja sitä täydentävä ammattitutkintoasetus (308/94) tulivat voimaan Vuoden 1999 alusta voimaan tulleessa uudessa koululainsäädännössä aikuistutkintoja säätelevät ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki (631/1998) ja asetus (812/1998). Laki tuntee kolme eri tutkintotyyppiä: ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan alan perustehtävien hallinta, ammattitutkinnoissa alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito ja erikoisammattitutkinnoissa alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Lainsäädännössä näitä tutkintoja kutsutaan näyttötutkinnoiksi. Ammatilliset perustutkinnot vastaavat opetussuunnitelmajärjestelmässä suoritettuja perustutkintoja. Säädösten mukaan opetusministeriö päättää tutkintorakenteesta. Se on vuosittain tarkistanut tutkintorakennetta. Vuoden 2008 alussa tutkintorakenteessa oli 360 tutkintoa. Vuonna 2007 yli aikuista osallistui näyttötutkintoihin. Tässä julkaisussa on kuvaukset niistä tutkinnoista, joihin Opetushallitus on jo vahvistanut tutkinnon perusteet. Kuvaukset ovat suppeita, ja tarkemmat tiedot vaadittavasta ammattitaidosta löytyvät tutkintojen perusteista. Tutkinnoista, joihin ei ole vielä vahvistettu tutkinnon perustetta, kerrotaan tutkinnon nimi. Opetushallitus toivoo, että oppilaitokset suunnittelevat entistä enemmän koulutustarjontaansa tutkintojen osien pohjalta. Näin ammatillinen aikuiskoulutus jäsentyy noin valmiin, työelämän kanssa yhteistyössä valmistellun tutkinnon osan varaan. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus suorittaa tutkinto. Todistuksen näyttötutkinnon suorittamisesta saa, kun kaikki tutkintoon vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Opetushallitus toivoo, että tästä julkaisusta on hyötyä näyttötutkinnon suorittamista suunnitteleville ja koulutuksen hankkijoille. Julkaisua koskevia kommentteja voi lähettää Opetushallitukseen opetusneuvos Marketta Saariselle. 3

4 SISÄLTÖ HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kielitieteet Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Muu humanistinen ja kasvatusalan koulutus Suntion ammattitutkinto KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusala Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto Hopeasepän ammattitutkinto Kaivertajan ammattitutkinto Keramiikkakisällin ammattitutkinto Kiviseppäkisällin ammattitutkinto Kultaajakisällin ammattitutkinto Kultasepän ammattitutkinto Käsityöntekijän ammattitutkinto Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Restaurointikisällin ammattitutkinto Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto Seppäkisällin ammattitutkinto Sisustusalan ammattitutkinto Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto Tekstiilialan ammattitutkinto Vaatetusalan ammattitutkinto Veneenrakentajan ammattitutkinto Verhoilijan ammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

5 Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto Puusepänalan erikoisammattitutkinto Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto Seppämestarin erikoisammattitutkinto Sisustusalan erikoisammattitutkinto Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto Tekstiilialan erikoisammattitutkinto Vaatetusalan erikoisammattitutkinto Venemestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Viestintä- ja informaatiotieteet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto Valokuvaajan ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto Valokuvaajan erikoisammattitutkinto Teatteri- ja tanssiala Sirkusalan perustutkinto Tanssialan perustutkinto Teatterialan ammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto Musiikkiala Musiikkialan perustutkinto Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalous ja kauppa Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Isännöinnin ammattitutkinto Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Tullialan ammattitutkinto Ulkomaankaupan ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Virastomestarin ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto Taloushallinnon erikoisammattitutkinto Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

6 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Arkkitehtuuri ja rakentaminen Maanmittausalan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto Ilmastointiasentajan ammattitutkinto Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto Kylmäasentajan ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto Putkiasentajan ammattitutkinto Rakennustuotannon ammattitutkinto Rakennustuotealan ammattitutkinto Suunnitteluassistentin ammattitutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto Teknisen eristäjän ammattitutkinto Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto Vesihuoltoalan ammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto Kylmämestarin erikoisammattitutkinto Lattiamestarin erikoisammattitutkinto Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Kone-, metalli- ja energiatekniikka Kone- ja metallialan perustutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto Hitsaajan ammattitutkinto Kaivosalan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Laivanrakentajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Metallien jalostuksen ammattitutkinto Rakennuspeltisepän ammattitutkinto

7 Työvälinevalmistajan ammattitutkinto Valajan ammattitutkinto Valumallin valmistajan ammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto Valajamestarin erikoisammattitutkinto Valumallimestarin erikoisammattitutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähköalan perustutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto Sähköasentajan ammattitutkinto Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietokoneasentajan ammattitutkinto Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto Graafinen ja viestintätekniikka Painoviestinnän perustutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto Kirjansitojan ammattitutkinto Painajan ammattitutkinto Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto Faktorin erikoisammattitutkinto Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto Painajamestarin/rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto Elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikejalostajan ammattitutkinto Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Kondiittorin ammattitutkinto Leipomoteollisuuden ammattitutkinto Leipurin ammattitutkinto Lihanjalostajan ammattitutkinto

8 Lihateollisuuden ammattitutkinto Maidonjalostajan ammattitutkinto Meijeriteollisuuden ammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto Leipurimestarin erikoisammattitutkinto Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Kemiantekniikan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Pintakäsittelyalan perustutkinto Puualan perustutkinto Veneenrakennuksen perustutkinto Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto Korroosionestomaalarin ammattitutkinto Kumialan ammattitutkinto Lasikeraamisen alan ammattitutkinto Levyalan ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Muovimekaanikon ammattitutkinto Paperiteollisuuden ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Saha-alan ammattitutkinto Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto Veneenrakentajan ammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto Levymestarin erikoisammattitutkinto Maalarimestarin erikoisammattitutkinto Muovitekniikan erikoisammattitutkinto Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto Puusepänalan erikoisammattitutkinto Sahamestarin erikoisammattitutkinto Venemestarin erikoisammattitutkinto Tekstiili- ja vaatetustekniikka Jalkinealan perustutkinto Tekstiilialan perustutkinto Vaatetusalan perustutkinto Jalkinealan ammattitutkinto Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto Nahanvalmistajan ammattitutkinto Tekstiilialan ammattitutkinto Turkkurin ammattitutkinto Vaatetusalan ammattitutkinto Jalkinealan erikoisammattitutkinto Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto Tekstiilialan erikoisammattitutkinto Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto

9 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autoalan perustutkinto Lennonjohdon perustutkinto Lentokoneasennuksen perustutkinto Logistiikan perustutkinto Merenkulkualan perustutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Autokorimekaanikon ammattitutkinto Automaalarin ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Autosähkömekaanikon ammattitutkinto Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Metsäkoneasentajan ammattitutkinto Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Autokorimestarin erikoisammattitutkinto Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto Automekaanikon erikoisammattitutkinto Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto Suunnitteluassistentin perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Kivimiehen ammattitutkinto Kunnossapidon ammattitutkinto Lukkosepän ammattitutkinto Nuohoojan ammattitutkinto Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto Sisustusalan ammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Ympäristöhuollon ammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto Sisustusalan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

10 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatilatalous Maatalousalan perustutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Kengityssepän ammattitutkinto Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Mehiläistarhaajan ammattitutkinto Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto Seminologin ammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto Tallimestarin erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto Puutarhatalous Puutarhatalouden perustutkinto Arboristin ammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viinintuotannon ammattitutkinto Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Taimistomestarin erikoisammattitutkinto Kalatalous Kalatalouden perustutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto Kalanviljelijän ammattitutkinto Kalastusoppaan ammattitutkinto Metsätalous Metsäalan perustutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto Metsämestarin erikoisammattitutkinto Luonto- ja ympäristöala Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Luonnontuotealan ammattitutkinto Porotalouden ammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto Riistamestarin erikoisammattitutkinto Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus Eläintenhoitajan ammatitutkinto

11 Golfkentänhoitajan ammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaaliala Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Terveysala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto Sairaankuljettajan ammattitutkinto Kipsimestarin erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysalojen yhteiset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Hammastekniikan perustutkinto Kuntoutus ja liikunta Liikunnanohjauksen perustutkinto Hierojan ammattitutkinto Liikunnan ammattitutkinto Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto Valmentajan ammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto Valmentajan erikoisammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Optiikkahiojan ammattitutkinto Välinehuoltajan ammattitutkinto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto Farmasia ja muu lääkehuolto Lääkealan perustutkinto Kauneudenhoitoala Hiusalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Hiusalan ammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto Kosmetologin erikoisammattitutkinto

12 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailuala Matkailualan perustutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Matkaoppaan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Majoitus- ja ravitsemisala Catering-alan perustutkinto Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto Ruokamestarin erikoisammattitutkinto Kotitalous- ja kuluttajapalvelut Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Puhdistuspalvelut Puhdistuspalvelujen perustutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Tekstiilihuollon ammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

13 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto AMMATTITUTKINNOT Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat vuorovaikutus ja viestintä, yksilö- ja ryhmäohjaus sekä ohjaus eri toimintaympäristöissä. Valinnaisista opinnoista on suoritettava joko nuorisotoiminnan ohjaus tai vapaa-aikatoiminnan ohjaus. Lisäksi on suoritettava seuraavista valinnaisista osista kaksi: kansalaisja järjestötoiminnan ohjaus, projektitoiminnan ohjaus, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, monikulttuurisen toiminnan ohjaus, nuoriso- ja vapaa-aika-alan palvelujen tuottaminen. Tutkintonimike on nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Tutkinnon suorittaja osaa ilmaista itseään äidinkielellään suullisesti että kirjallisesti. Hänellä on työssä tarvittavat kuuntelu-, puhe-, kokous-, neuvottelu- ja esiintymistaidot. Hän osaa käyttää työssään yleisimpiä tiedonvälitysmuotoja ja markkinoida yhteisönsä palveluja ja tuotteita. Hän hallitsee ammatillisen viestinnän vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän tuntee nuorisotiedotuksen ja vapaa-aikatoiminnan tiedotuksen perusasiat, menetelmät ja työtavat. Hän pystyy käyttämään itsenäisesti tietotekniikkaa, yleisimpiä atk-ohjelmia ja tietoverkkoja sekä etsimään tietoja ja aineistoja eri tietolähteistä. Ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa hän ottaa huomioon ihmisen elämänkaaren, kehitysvaiheet, kasvuympäristöt sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan kasvatuspäämäärät. Hän osaa järjestää ohjattavien elämänhallinnan taitoja tukevaa toimintaa, koulutustilaisuuksia ja koulutuksellisia tilanteita sekä kerhoja, leirejä, retkiä ja muuta tavoitteellista toimintaa eri toimintaympäristöissä. Hän toimii työssään kannustavasti yksilön ja ryhmän vahvuuksia tukien ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden valmiudet ja tarpeet huomioon ottaen. Hän tuntee eri harrastusaloja ja osaa ottaa huomioon tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaan liittyvät periaatteet, lupakäytännöt ja määräykset. Hänellä on vähintään EA 2 -tasoa vastaavat ensiaputaidot. Hän pystyy toimimaan yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnalle läheisten alojen sekä lasten ja nuorten perheiden kanssa. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, taloudellisesti ja ammattietiikkaa noudattaen. Lisäksi hän hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot. Nuorisotoiminnan ohjauksen valinnut osaa toimia nuorten parissa eri toimintaympäristöissä ja tukea heidän kasvuaan ja kehitystään. Vapaa-aikatoiminnan ohjauksen valinnut osaa ohjata eri ikäisten vapaa-aikatoimintaa yhteisökasvatuksellisia periaatteita ja menetelmiä soveltaen. Tutkinnon suorittaneet suunnittelevat, järjestävät ja ohjaavat eri ikäisten ihmisten vapaaehtoista ja yhteisöllistä kansalais-, kulttuuri-, liikunta- ja muuta vapaa-ajan toimintaa. 13

14 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset tutkinnon osat ovat erityiskasvatus ja -ohjaus, moniammatillinen työ, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä kulttuurien vuorovaikutus. Lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa ovat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen. Lisäksi voi suorittaa osan yrittäjyys. Lasten ja nuorten erityisohjaaja toimii vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä. Hänen erityisosaamistaan ovat sosiaaliset ja verkottumisen taidot sekä kyky tunnistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ohjauksen haasteita. Hän kykenee toimimaan verkottuneessa yhteistyössä, projekteissa, hankkeissa ja toiminnallisissa tilanteissa sekä tarvittaessa myös tuottamaan niitä. Erityisohjaaja kykenee toimimaan moniammatillisissa työryhmissä lasten, nuorten ja heidän kulttuurinsa, erityiskasvatuksen sekä perheiden hyvinvoinnin ja elinolojen asiantuntijana. Lasten ja nuorten erityisohjaaja kykenee kohtaamaan ja käsittelemään lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiessaan kasvatukseen ja yhteiskuntaan liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi työllisyyteen, asumiseen tai monikulttuurisuuteen liittyvät asiat sekä muut perheiden hyvinvointiin liittyvät tekijät. Erityisohjaaja ymmärtää sosiaalisten ongelmien syntytaustaa ja niiden vaikutuksia yksilöön ja yhteisöön. Hän kykenee tekemään esityksiä ja aloitteita lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanteen parantamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Erityisohjaajalla on vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, joita hän osaa soveltaa työssään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hän toimii tehtävissään eettisesti ja verkottuneesti. Palvelujen ja toiminnan tuottaminen erilaisissa toimintaympäristöissä edellyttää joustavuutta, luovuutta ja organisointitaitoa. Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, nuorten ja erityisryhmien työpajoissa ja toimintakeskuksissa, lastensuojelutyössä, laitoksissa ja sairaaloissa, kansalais- ja järjestötoiminnassa, päivähoidossa, seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, kouluissa, iltapäiväkerhoissa, vapaa-aikakeskuksissa, alan yrityksissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. 14

15 Kielitieteet AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto AMMATTITUTKINNOT Asioimistulkin ammattitutkinto Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Tutkinnon pakolliset osat ovat viittomakieli ja viittomakielisessä kulttuuriympäristössä toimiminen, suomen/ruotsin kieli ja suomen-/ruotsinkielisessä kulttuuriympäristössä toimiminen, ohjaus ja avustaminen viittomakielialan toimintaympäristöissä sekä viestintä ja vuorovaikutus. Seuraavista valinnaisista osista on suoritettava kaksi tai kolme osien laajuudesta riippuen: viitotuissa ja puhutuissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä toimiminen, viittomakieltä käyttävien ohjaus ja avustaminen, kuurosokeiden ohjaus ja avustaminen, viittomakommunikaatiota käyttävien ohjaus ja avustaminen, ilmaisutaitojen ohjaus. Tutkintonimike on viittomakielen ohjaaja. Tutkinnon suorittaja tuntee viittomakielisen kulttuurin erityispiirteet ja on perehtynyt erilaisiin tapoihin tulkita niitä. Hän osaa valita kuhunkin viestintätilanteeseen sopivan kielimuodon. Hän tuntee suomalaisen viittomakielen rakenteet ja sanaston ja osaa verrata niitä puhuttuihin kieliin. Hän hallitsee viittomakielen käytön arkielämän eri tilanteissa ja pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon viittomakielellä. Hän osaa käyttää viittomakieliseen ohjaukseen liittyvää viittomakielistä perussanastoa omassa ammatissaan. Hän osaa käyttää teksti- ja kuvapuhelimia sekä muita alan teknisiä apuvälineitä. Hän pystyy hyödyntämään viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin liittyvää suomen-/ruotsinkielistä kirjallista materiaalia ja toimimaan ammatissaan kaksikielisesti. Hän osaa viestiä viitotun ja puhutun kielen edustajien kanssa eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Hän tuntee viittomakielialan järjestöt, palveluorganisaatiot, toimintakeskukset ja oppilaitokset sekä viittomakielisten parissa tehtävän diakoniatyön ja kirkollisen toiminnan. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa sekä kirjastojen ja muiden tietolähteiden tiedonhakujärjestelmiä. Hän pystyy osallistumaan moniammatilliseen yhteistyöhön ja sen toiminnan suunnitteluun. Ohjaus- ja avustamistyössään hän ottaa huomioon ihmisen kehityksen ja elämänkaaren eri vaiheet sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeet. Hän ottaa vastuun omasta ja ohjattavien turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Hänellä on vähintään EA 1-tasoa vastaavat ensiaputaidot. Hän toimii viittomakielisen ohjauksen ammattietiikan, työlainsäädännön, työsuojelu- ja muiden määräysten mukaan. Hän tuntee viittomakielialan keskeiset tiedonvälitysmuodot ja osaa ilmaista itseään monipuolisesti eri tilanteissa ja tilaisuuksissa. Hän osaa laatia työhön liittyviä asiakirjoja viittoma- ja/tai suomen/ruotsin kielellä. Lisäksi hän hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneet toimivat viittomakielisen yhteisön sekä viittomia kommunikaatiossaan hyödyntävien henkilöiden ohjaus- ja avustustehtävissä. 15

16 Asioimistulkin ammattitutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat tulkin toimintavalmiudet, työkielten hallinta ja tulkkaustaito. Tutkinnon suorittaja tuntee tulkkausalan eettiset periaatteet ja ammattisäännöt sekä osaa toimia niiden mukaisesti. Hän tuntee ammatillisen vastuunsa ja tietää työnsä merkityksen ja vaitiolovelvollisuuden. Hän osaa työskennellä asiakaslähtöisesti. Hän tietää suomalaisen työelämän säännöt ja viranomaiskäytännöt. Hän osaa opastaa tulkattavaa ja toimii säädösten mukaan. Hän huolehtii koko työprosessista sopimuksen tekemisestä loppupalautteeseen. Hän tuntee tulkkausalan yleisen palvelujärjestelmän ja palvelumuodot. Hän osaa kehittää ja ajankohtaistaa omia taitojaan. Tutkinnon suorittajalla on kaksi työkieltä, joista A-kieli, on tulkin äidinkieli: suomi tai ruotsi. Toinen työkieli on B-kieli, jota hän pystyy käyttämään kohdekielenä viestinnän ammattilaistasolla. Hän ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti vaikeita tekstejä. Hän osaa kirjoittaa vaikeuksitta tekstejä molemmilla työkielillään. Hän tuntee tilanteet, joissa edellytetään tulkkausta. Hän hallitsee usein toistuvat tulkkaustilanteet. Hän käsittelee nopeasti ja luotettavasti eri alojen ammattisanastoa molemmilla työkielillään. Tutkinnon suorittaja hallitsee tulkkaustilanteen. Hän hallitsee puheviestinnän. Hän tuntee tulkkauskieltensä kulttuurit. Hän osaa käyttää työvälineitä ja tulkkaustekniikoita tehtävän vaatimalla tavalla. Hän osaa valita oikean tulkkausmenetelmän. Hän taitaa etätulkkauksen. Asioimistulkkaus on tyypillisimmillään tulkkausta maahanmuuttajan ja suomalaisen viranomaisen välillä. Tulkin välityksellä viranomaiset voivat hoitaa virkatehtäviään silloinkin kun he eivät ymmärrä asiakkaan kieltä ja kulttuuritaustaa. 16

17 Opetus- ja kasvatustyö AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö sekä lasten iltapäivä- ja leiritoiminnan ohjaus. Seuraavista valinnaisista osista on suoritettava kaksi: ilmaisutaitojen ohjaus, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus, monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen. Tutkintonimike on lastenohjaaja. Tutkinnon suorittaja tuntee kristinuskon keskeisen sisällön ja osaa antaa kirkon lapsityössä kasteopetukseen perustuvaa kristillistä kasvatusta ja muussa kasvatustyössä päivähoidon tavoitteiden mukaista uskontokasvatusta. Hän huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista hoitoa ja huolenpitoa koskevien säädösten ja ohjeiden mukaan. Työssään hän toimii lapsilähtöisesti lapsen iän, kehitysvaiheiden ja erityistarpeiden edellyttämällä tavalla ja lapsen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset valmiudet huomioon ottaen. Hän pystyy ohjaamaan ja tukemaan lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista monipuolisesti eri ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä käyttäen. Hän osaa työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä sekä yhteistyössä päivähoidon, neuvolan, koulun, oppilashuollon, lastensuojelun, järjestöjen ja seurakunnan kanssa perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvatustyössään hän toimii perhelähtöisesti, kunnioittaa perheen itsemääräämisoikeutta ja tukee perhettä erityisesti kristillisessä kasvatuksessa. Toiminnallaan hän edistää perheiden vuorovaikutusta, hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimintakykyisyyttä. Hän tuntee iltapäivätoiminnan erityispiirteet ja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia vapaa-ajantoimintoja. Hänellä on leiritoiminnan käytännön perustaidot ja EA 2 -tasoa vastaavat ensiaputaidot. Hän osaa arvioida ja kehittää työskentelytapojaan, työtään, työympäristöään ja ammatillista osaamistaan. Lisäksi hän hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä sekä kirkon että muun yhteiskunnan tehtävissä, jotka liittyvät lapsien, varhaisnuorten ja heidän perheidensä kasvua tukevaan toimintaan. Lastenohjaajan työ perustuu kristilliselle arvopohjalle. 17

18 Muu humanistinen ja kasvatusalan koulutus AMMATTITUTKINNOT Suntion ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat: jumalanpalvelukset ja muut kirkolliset tilaisuudet, hautaustoimi ja viheralueiden hoito sekä kiinteistöjen huolto. Tämän lisäksi valitaan toinen seuraavista osista: esimiestehtävät ja ruokapalvelut. Jokainen voi halutessaan suorittaa myös vapaaehtoisen tutkinnon osan yrittäjyys. Tutkinnon suorittaja tietää ja ymmärtää jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten sisällön ja rakenteen sekä ymmärtää etiikan ja kristillisen uskon keskeisen sisällön. Hän huomioi kirkkovuoden sekä eri tilaisuuksien kirkollisen symboliikan. Hän osaa soittaa kelloja. Hän osaa tehdä yhteistyötä työyhteisönsä ja seurakunnan kanssa. Hän hallitsee keskeiset asiakasturvallisuuteen liittyvät säädökset ja toiminnan hätä- ja onnettomuustilanteissa. Hän huolehtii yleisestä järjestyksestä. Hän tuntee oman tehtäväalansa lait, säädökset ja määräykset sekä seurakunnan ohje- ja johtosäännöt. Hän pystyy toimimaan tilapäistyöntekijöiden ja oman alansa opiskelijoiden ohjaajana ja ammattitaidon arvioijana. Tutkinnon suorittaja osaa hoitaa hautaamiseen liittyvät tehtävät itsenäisesti ja toimia hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Hän osaa hoitaa kasveja, istutuksia sekä käyttää viheralueiden hoidossa tarvittavia koneita ja työvälineitä. Hän hallitsee seurakunnan kiinteistöjen hoitamisen perusteet ja työtavat sekä kiinteistönhoidon sopimuksiin liittyvät peruskysymykset ja vaatimukset. Suntio hallitsee tilojen ylläpito- ja perussiivouksen sekä tekstiilien ja esineistön hoidon ja säilytyksen periaatteet. Suntio hallitsee kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät määräykset. Hän ymmärtää toiminnan ja talouden suunnittelun perusperiaatteet. Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja organisoida oman työalansa toimintaa sekä määritellä tarvittavan henkilöstön määrän ja osaamisen. Hän hallitsee työhönoton ja perehdyttämisen sekä osaa ohjata ja opastaa henkilöstöä. Hän hallitsee käytännön esimiestaidot. Tutkinnon suorittaja hallitsee kahvi- ja ruokatilaisuuksien suunnittelun sekä ruoan valmistamisen ja tarjoilun. Hän hallitsee ravitsemussuositusten pääperiaatteet sekä tavallisimmat erityisruokavaliot. Hän hallitsee asiakaspalvelun periaatteet. Yrittäjyyden valitessaan tutkinnon suorittaja hallitsee yrityksen perustamiseen ja yrittämiseen liittyvät tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneet toimivat luterilaisen tai ortodoksisen kirkon seurakuntien työntekijöinä erilaisissa tehtävissä. 18

19 KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusala AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTITUTKINNOT aseseppäkisällin ammattitutkinto hopeasepän ammattitutkinto kaivertajan ammattitutkinto keramiikkakisällin ammattitutkinto kiviseppäkisällin ammattitutkinto kultaajakisällin ammattitutkinto kultasepän ammattitutkinto käsityöntekijän ammattitutkinto lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto maalarin ammattitutkinto mallinrakentajakisällin ammattitutkinto puusepänalan ammattitutkinto restaurointikisällin ammattitutkinto romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto saamenkäsityökisällin ammattitutkinto seppäkisällin ammattitutkinto soitinrakentajakisällin ammattitutkinto sisustusalan ammattitutkinto tekstiilialan ammattitutkinto vaatetusalan ammattitutkinto veneenrakentajan ammattitutkinto verhoilijan ammattitutkinto ERIKOISAMMATTITUTKINNOT aseseppämestarin erikoisammattitutkinto hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto kultaajamestarin erikoisammattitutkinto kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto maalarimestarin erikoisammattitutkinto mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto puusepänalan erikoisammattitutkinto 19

20 restaurointimestarin erikoisammattitutkinto romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto seppämestarin erikoisammattitutkinto sisustusalan erikoisammattitutkinto soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto tekstiilialan erikoisammattitutkinto vaatetusalan erikoisammattitutkinto venemestarin erikoisammattitutkinto verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tutkinnon kaikille osaamisaloille yhteinen osa on esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen. Esinesuunnittelun ja -valmistuksen osaamisalan pakolliset osat ovat perinteen taitaminen, esinevalmistuksen suunnittelu, tuotteen tekninen valmistus ja kädentaidot, tuotteen suunnittelu ja valmistus sekä tuotteen asiakaslähtöinen valmistus. Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan pakolliset osat ovat kulttuurin soveltaminen, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu, tuotteen tekninen valmistus ja kädentaidot, tuotteen suunnittelu ja valmistus sekä tuotteen asiakaslähtöinen valmistus. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan pakolliset osat ovat ammattialan kulttuurin soveltaminen, dokumentointi, tekninen toteutus ja kädentaidot, työn suunnittelu ja toteutus sekä asiakaslähtöinen toteutus. Lisäksi kaikilla osaamisaloilla suoritettava kolme seuraavista: esitystekniikat ja mallintaminen, kädentaidot ja valmistus, ohjaus- ja palvelutoiminta, perinnetekstiilien valmistus, perinteiset työtavat, tilaustöiden valmistus, tuotekehittely ja valmistus, ympäristö- ja tilarakentaminen, yritystoiminta ja valmistus, yritystoiminta ja yhteistyö. Tutkintonimike on artesaani. Tutkinnon suorittaja osaa käyttää esteettistä ja visuaalista tietoa sekä väri-, muoto- ja tilasommittelua ammattityössään. Hän osaa tuoda esille ideoita, suunnitelmia ja tuotoksia esitysteknisin keinoin ja tehdä esteettisiä, visuaalisesti toimivia aihekohtaisia luonnoksia, malleja ja dokumentteja. Hän tuntee suomalaisen kulttuurin juuria ja kansanperinnettä sekä käsi- ja taideteollisuuden historiaa ja nykyaikaa. Hänellä on ammattialansa käsityöläiseltä vaadittavat tiedot uusista ja perinteisistä materiaaleista, työtavoista ja työvälineistä. Hän tuntee ammattialansa suunnittelu- ja tuotantoprosessin. Hän osaa käyttää työsuunnitelmia ja teknisiä piirustuksia. Hän osaa dokumentoida työn kulkua. Lisäksi hän hallitsee osaamisalansa pakollisten ja valinnaisten osien tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä osaamisalansa erilaisissa valmistus-, korjaus-, huolto- tai restaurointitehtävissä työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Aseseppäkisällin ammattitutkinto Tutkinnon osat ovat aseiden valmistuksen perusteet, asetietous, asetekniikka ja viestintä. 20

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013. 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013. 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Vapaa-aika ja nuorisotyö 19 113 132 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

1 koulutustoimikunta Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta

1 koulutustoimikunta Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta 1 (21) TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/ KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA ULLA AUNOLA, opetusneuvos / AMTU 3 pt (3 ko ),

Lisätiedot

Ammattilaiseksi oppisopimuksella

Ammattilaiseksi oppisopimuksella Ammattilaiseksi oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus; mitä se on? Oppisopimuskoulutus soveltuu perustuu työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) niin nuorille kuin aikuisille niin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot AmmAtilliset perustutkinnot koulutusaloittain HumAnistinen JA kasvatusala Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Maailma on täynnä ammatteja. Opi omasi. SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Oppisopimuskoulutus Suomen koulutusjärjestelmässä... 5 Yrittäjän oppisopimuskoulutus... 6 Perusasioita...

Lisätiedot

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin!

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin! Valittavana yli 380 tutkintoa Tutkinnot Keudan oppisopimuskeskus TUTKINTOLUETTELO Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto työn ohessa, työssä oppien. Voit suorittaa perus-,

Lisätiedot

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, 21200 Raisio puh. 02 437 7607, fax 02 435 4361 oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Lisätiedot

arboristin ammattitutkinto

arboristin ammattitutkinto ajojärjestelijän erikois ajoneuvonosturinkuljettajan ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettaja ammatillinen opettajankoulutus, opinto-ohjaaja ammattisukeltajan apuvälinetekniikan arboristin arkkitehti

Lisätiedot

Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja.

Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja. Kirjallisuutta ja lähdemeriaalia Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Lehtoranta

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN OSAT 1.1.2007

NÄYTTÖTUTKINTOJEN OSAT 1.1.2007 NÄYTTÖTUTKINTOJEN OSAT 1.1.2007 Työelämän tutkinnot 2/2007 OPETUSHALLITUS 1 Työelämän tutkinnot 2/2007 9. uudistettu painos Opetushallitus 2007 Toimitus ja taitto: Tuija Lundelin, Viestintä OK Kansi: Studio

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2004 KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä 2 Säädösmuutokset 2 Tiedotustoiminta 2 Yhteistoiminta 3 Aikuiskoulutustuki 3 Ammattitutkintostipendi 4 Eroraha 4 Aikuiskoulutuslisä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Ammatillinen. turvaa. koulutus. koulutus ja työelämä. Ammatillinen. hyvinvointimme

Ammatillinen. turvaa. koulutus. koulutus ja työelämä. Ammatillinen. hyvinvointimme Ammatillinen koulutus ja työelämä 2012 Ammatillinen koulutus turvaa hyvinvointimme Erikoisjulkaisu ammatillisesta koulutuksesta työelämälle ja oppilaitoksille Pääkirjoitus Työelämävalmiuksien alkeita jo

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN ALAN KONSERVOINNIN AMMATTITUTKINTO 2013

LUONNONTIETEELLISEN ALAN KONSERVOINNIN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LUONNONTIETEELLISEN ALAN KONSERVOINNIN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 45/011/2006 ja määräyksen muutos 13/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset

Lisätiedot

Ammattiosaaja. Ammatillisesta avaimet tulevaisuuteen TAMMIKUU 2007. www.ammatillinenkoulutus.com. Ammateissa riittää vaihtoehtoja -

Ammattiosaaja. Ammatillisesta avaimet tulevaisuuteen TAMMIKUU 2007. www.ammatillinenkoulutus.com. Ammateissa riittää vaihtoehtoja - ammattiosaaja 0 Erikoisjulkaisu ammatillisesta koulutuksesta NUORILLE Ammattiosaaja www.ammatillinenkoulutus.com TAMMIKUU 2007 Ammatillisesta avaimet tulevaisuuteen Ammattiosaajia tarvitaan Japanin MM-kilpailut

Lisätiedot

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Erikoisjulkaisu ammatillisesta koulutuksesta nuorille Ammattiosaaja 2012 Idols tehdään ammattitaidolla Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Saku, SAKKI ja OSKU ovat opiskelijoita varten Oppisopimuksella

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

työelämäpalvelut winnova

työelämäpalvelut winnova työelämäpalvelut Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella ydintehtävämme. Työelämäpalveluissamme yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja lähiesimiestarpeisiin Heikki Lahtinen 17.6.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot