Rakennuslautakunta Sivu 1 / 29

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Kokouskutsu Rakennuslautakunta Sivu 1 / 29 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Lisätietoja Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen 3 3 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 4/ Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 7 rakennuslupaa koskevasta valituksesta, , Velskolantie 37, Espoo, lupatunnus Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen tilan 11 siistimiseksi, , Uudenpellontie 9 (Uudenpellonkuja 4), Espoo 6 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle 16 maisematyölupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus , , Madetie 3, Espoo 7 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle 19 rakennuslupamenettelyä koskevasta valituksesta, lupatunnus , , Aamutie 16, Espoo 8 Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Soukanniemen Kimallus, 23 lupatunnus Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Espoon Nihtitorpankuja 3, 24 lupatunnus Rakennuslupa-asia, Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiö, 25 lupatunnus Rakennuslupa-asia, Technopolis Oyj, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Kiinteistö Oy Events B, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Kiinteistö Oy Events C, lupatunnus Päätökset ja kirjelmät 29 Espoo Juha-Veikko Kurki puheenjohtaja

2 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 1 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 29 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Rakennuslautakunta oli kutsuttu koolle rakennuslautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä rakennuslautakunnan jäsenille ja kaupunginhallituksen sekä nuorisovaltuuston edustajille toimitetulla kokouskutsulla.

3 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 2 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 29 2 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan

4 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Rakennuslautakunta Sivu 4 / / / Rakennuslautakunnan seurantaraportti 4/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) Rehn-Kivi Veronica, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennuslautakunnan seurantaraportin 04 / Oheismateriaali - 45 Rakennuslautakunta seurantaraportti huhtikuu Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen huhtikuu 2012 Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman valtuusto edellytti, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan seurantaraportti Espoo-strategian sitovien tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta tilanteessa ja Lisäksi laajemmat kuukausiraportit laaditaan huhtikuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Huhtikuun ja lokakuun seurantaraportteihin sisältyy tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumisen tilannekatsaus. Valtuusto käsittelee tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat lokakuun kuukausiraportin perusteella. Joulukuun lopun tilanteesta laaditaan ennakkotilinpäätös, joka tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Ennakkotilinpäätöksen yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta. Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat vuoden 2012 tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot ja eritysperustelut ovat sitovia. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa seurantaraportit tilanteesta ja kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Heinäkuun seurantaraporttiin sisältyy arvio tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta sekä koko vuotta koskeva tilinpäätösennuste. Näiden seurantaraporttien lisäksi lautakunnat

5 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 29 käsittelevät määrärahojen ja tuloarvioiden sekä tulostavoitteiden toteutumisraportit vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraporttiin sisältyy tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen tilannekatsaus. Lokakuun kuukausiraportin perusteella valtuusto käsittelee tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat. Joulukuun lopun tilanteesta laaditaan ennakkotilinpäätös. Tässä yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Kuukausiraportti laaditaan kuukausittain lukuun ottamatta tammikuuta, kesä- ja heinäkuuta sekä joulukuuta. Raportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun seurantaraporttia Rakennusvalvontakeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain. Kuukausiraportti tuodaan tiedoksi lautakunnalle. Espoo-strategian tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä talousarviovuotta koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Tulostavoitteiden toteutumisen seurantatiedot ja mahdollisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet käsitellään kaupunginhallituksessa huhtikuun kuukausiraportin yhteydessä. Poikkeamat käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Rakennuslautakunnan tulostavoitteet vuodelle 2012 Rakennusvalvontakeskus osallistuu kaupungin tuottavuusohjelman toteuttamiseen ja on laatinut omalta osaltaan toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Keskukselle on lisäksi asetettu omia tulostavoitteita. Yhteenveto sitovien tulostavoitteiden toteutumisesta vuonna 2012 on oheismateriaalina. Rakennuslautakunnan tulojen ja menojen toteutuminen Menot Käyttötalouden menoihin on budjetoitu 3,572 milj. euroa. Menoja on kertynyt 1,119 milj. euroa, 31,3 %. Tuloja on budjetoitu 3,1 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 1,723 milj. euroa, 55,6 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 38,9 %. Menojen ja tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

6 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 29 Tulot kertyvät ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. Rakennusvalvontataksaa korotettiin Tulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta jonkin verran. Arvio tarkentuu loppuvuodesta. Kunta-alalla on voimassa uudet virka- ja työehtosopimukset. Sopimukset tulivat voimaan vuoden 2012 alussa. Sopimuskausi päättyy Eläkemenojen kirjaustavan muutos on toteutettu vuoden 2012 alusta lukien. Henkilöstömenoihin on budjetoitu 2,879 milj. euroa. Toteuma 0,894 milj. euroa, 31 %. Kasvua on 15 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstön lukumäärä on huhtikuun lopussa 48. Rakennusvalvontakeskuksen kaupunkikuvayksikköön on perustettu erityishankkeiden rakennuslupakäsittelyyn lupa-arkkitehdin virka alkaen (kh ). Aineettomien hyödykkeiden hankintaan tarvittavat määrärahat on budjetoitu keskushallintoon. Rakennuslautakunnalla ei ole erillistä määrärahavarausta vuodelle Rahoitus myönnetään projektihakemuksen perusteella. Rakennuslautakunnan seurantaraportti 4 / 2012 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Rakennuslautakunta Sivu 7 / / / Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle rakennuslupaa koskevasta valituksesta, , Velskolantie 37, Espoo, lupatunnus Valmistelijat / lisätiedot: Hellsten Petri, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta antaa seuraavan selityksen: Valituksenalainen rakennuslupapäätös perustuu Korkeimman hallintooikeuden päätöksellä voimaan saatettuun Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätökseen maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin mukaisesta rakentamisrajoituksesta ranta-alueella, jolla ei ole voimassa asema- tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakennuspaikan sopivuus on siten tullut ratkaistuksi poikkeamispäätöksellä samoin kuin 15 m2 suuruisen vierasmajan koko ja sijainti. 15 m2 suuruista vierasmajaa koskevat piirustukset on esitetty myönnetyn rakennusluvan yhteydessä. Kyseinen vierasmaja on lupatarkastajan ja rakennuslautakunnan päätöksissä tulkittu kevytrakenteiseksi rakennelmaksi rakenteellisia toimenpiteitä vaatimatta. Myös tältä osin voidaan siten katsoa tulleen riittävässä määrin selvitetyksi, että hanke täyttää poikkeamispäätöksen ehdot ja että edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Espoon kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätään edellytyksistä, joiden täyttyessä erillisen kevyen piharakennelman saa rakentaa asuinpientalotontille ilman toimenpidelupaa. Rakennus- tai toimenpideluvalla myönnettyjen rakennelmien kokoa tai lukumäärää ei kuitenkaan ole rajoitettu. Edellä mainitun ohella rakennuslautakunta viittaa valituksenalaisen päätöksensä perusteluihin sekä hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon. Rakennuslautakunta palauttaa läheteasiakirjat selityksensä ohessa.

8 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 29 Oheismateriaali Selostus - Valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeuden päätös , 12/0281/5 Valituksenalainen päätös Helsingin hallinto-oikeus , 12/0281/5 Rakennuspaikka ja sen omistaja VELSKOLA Velskolantie 37, ESPOO Rakennuspaikan omistaja ja luvan hakija Mika Hautala Aiempi käsittely Rakennuslupa myönnetty, loma-asunto (rak 3) ja autokatos (rak 4), vanha lomarakennus (rak 1) muutetaan saunarakennukseksi ja kerrosalan vähennys, vierasmaja (rak 2) muutetaan rakennelmaksi, aloittamisoikeus loma-asunnon rakentamiselle ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta / lupatarkastaja Rakennusluvan uudelleen käsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, lupa myönnetty / rakennuslautakunta Helsingin hallinto-oikeus on , 12/0281/5 antanut päätöksen Matti ja Tuula Kyllösen rakennuslautakunnan päätöksestä tekemään valitukseen. Kyllöset ovat vaatineet, että rakennuslupapäätöksen asemapiirroksessa ilmenevät vierasmaja ja kesäkeittiö määrätään poistettaviksi. Hallinto-oikeus ei ole tutkinut valitusta siltä osin kuin se koskee asemapiirroksessa ilmenevän kesäkeittiön poistamista. Hallinto-oikeus on kumonnut rakennuslautakunnan päätöksen muutoin. Valituksen tekijä Mika Hautala Valituksen vaatimukset Valittaja vaatii, että 1. Valituksenalainen päätös on kumottava ja Espoon rakennuslautakunnan myöntämä rakennuslupa, sellaisena kuin se ilmenee viranhaltijan tekemästä päätöksestä, lupatunnus , on saatettava kokonaisuudessaan voimaan. 2. Toissijaisesti valittaja pyytää, että lupamenettelyssä kevytrakenteiseksi rakennelmaksi tulkittu vierasmaja (Rak 2) jätettäisiin tässä vaiheessa lupamenettelyn ulkopuolelle, ja että rakennuslupapäätös saatettaisiin joka tapauksessa voimaan kaikilta muilta osin.

9 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Rakennuslautakunta Sivu 9 / 29 Valittaja hakee asiassa muutosta vain siltä osin kuin valittajalle myönteinen rakennuslupapäätös on kumottu. Valituksen perustelut Viranhaltija ja rakennuslautakunta ovat edellä mainituilla päätöksillään tulkinneet 15 m2 suuruisen, rakennuspaikalla jo olleen vierasmajan (Rak 2) kerrosalan ulkopuolelle jääväksi kevytrakenteiseksi rakennelmaksi. Hallinto-oikeudessa valittajina olleet Kyllöset eivät ole vaatineet muuta kuin että asemapiirroksessa vierasmajaksi määrätty rakennus määrätään poistettavaksi. Hallinto-oikeus on kuitenkin äänestyksen jälkeen kumonnut rakennuslautakunnan ja viranhaltijan päätökset kokonaisuudessaan sillä perusteella, ettei rakennuslupahakemukseen ollut liitetty selvitystä mainittuun vierasmajaan kohdistuvista rakentamistoimenpiteistä. Hallintooikeus on, kumotessaan rakennuslupapäätöksen kokonaisuudessaan, antanut Kyllösille oikeussuojaa enemmän kuin he ovat pyytäneet. Lopputulos on muutoinkin virheellinen ja lain vastainen, ja valittajan kannalta myös kohtuuton. Viranhaltija ja rakennuslautakunta ovat lupaharkinnassaan vuonna 2011 nojautuneet ainakin Uudenmaan ympäristökeskuksen antamaan, sittemmin lainvoiman saaneeseen (KHO T 1309) poikkeamispäätökseen ja vuonna 2011 voimassa olleen Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 6 :n 2 kohtaan, ja siihen, että rakennusjärjestyksessä ei ollut määrätty kevyen rakennelman enimmäiskokoa. Tämä käy ilmi viranhaltijan tekemästä lupapäätöksestä ja rakennuslautakunnan Kyllösten valituksen johdosta antamasta lausunnosta. Lisäksi on ilmeisesti nojauduttu myös MRL 113 :n 2 momenttiin, vaikka lainkohtaa ei olekaan päätöksessä eikä lausunnossa mainittu. Lopputuloksena on nimittäin ollut, että 15 m2:n suuruinen vierasmaja, joka myönnettyyn rakennuslupaan päättyneessä lupaharkinnassa oli tulkittu kerrosalaan luettavaksi rakennukseksi, on nyt omaksutun uuden tulkinnan mukaan muutettu, rakenteellisia toimenpiteitä vaatimatta, kevytrakenteiseksi rakennelmaksi. Viranhaltijalla ja rakennuslautakunnalla on lupa-asiaa ratkaistessaan ollut käytettävissään lain edellyttämä riittävä selvitys sen toteamiseksi, että valittajan rakennushanke täyttää poikkeamispäätöksen ehdot ja on muutoinkin maankäyttö- ja rakennuslain säännösten ja sen nojalla annettujen rakentamismääräysten mukainen. Espoon uusi, voimaan tullut rakennusjärjestys tukee viranomaisten uutta tulkintaa, jonka mukaan vierasmaja on MRL 113 :n 2 momentissa tarkoitettu vähäinen ja kevytrakenteinen piharakennelma, joka on rakennusjärjestyksen 22 :n 1 momentin mukaan vapautettu toimenpideluvan hakemisesta. Viranomaisten uusi rakennusoikeustulkinta ei ole edellyttänyt rakentamistai purkamistoimenpiteitä vierasmajan osalta. Tämän vuoksi ja koska vierasmajan pääpiirustukset ovat jo olleet rakennusvalvonnan arkistossa, lupaharkinta ei ole sen osalta, ottaen huomioon myös MRL 134 :n 2

10 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Rakennuslautakunta Sivu 10 / 29 momentin säännös, edellyttänyt uusien pääpiirustusten liittämistä vireillä olevaan rakennuslupahakemukseen. Hallinto-oikeus ei olisi ainakaan mainitsemillaan perusteilla saanut kumota rakennuslautakunnan ja viranhaltijan edellä mainittuja rakennuslupapäätöksiä. Hallinto-oikeuden päätös on kumottava lain vastaisena. Vaatimukset ja niiden perustelut käyvät tarkemmin ilmi oheismateriaalina olevasta valituskirjelmästä. Tiedoksi - Korkein hallinto-oikeus

11 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Rakennuslautakunta Sivu 11 / / / Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen tilan siistimiseksi, , Uudenpellontie 9 (Uudenpellonkuja 4), Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Hellsten Petri, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää: 1. velvoittaa Merja ja Erno Lindahlin siistimään kiinteistöllä olevat akustiikkalevyt, trukkilavat, metallitynnyrit, autonrenkaat, vanhan puutavaran, metallijätteen sekä kaksi (2) pitkään käyttämättömänä ollutta autoa poistamalla kyseiset tavarat kiinteistöltä mennessä, 2. a) asettaa kohdan 1. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi Merja Lindahlille tuhannen (1.000) euron uhkasakon, 2. b) asettaa kohdan 1. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi Erno Lindahlille tuhannen (1.000) euron uhkasakon, 3. veloittaa Merja ja Erno Lindahlilta kummaltakin erikseen päätöksestä hyväksytyn rakennusvalvontataksan mukaisen kolmensadan (300) euron suuruisen maksun, 4. että asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten. Rakennuslautakunta voi tuomita asetetut uhkasakot maksettavaksi, ellei päävelvoitetta ole noudatettu määräaikaan mennessä. Edellä päätöksen kohdassa 1 tarkoitettujen tavaroiden sijainti on osoitettu ruudukolla tämän päätöksen liitteenä olevassa kartassa (ei mittakaavassa). Liite Oheismateriaali 1 Karttatuloste - Kehotus Tarkastuskertomus Selityspyyntö Selityskirjelmä Selityskirjelmä (Salainen JulkL kohta) - Valokuvat (3 kpl) Selostus Rakennuspaikka ja sen omistajat Nuuksio

12 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Rakennuslautakunta Sivu 12 / 29 Uudenpellontie 9 (Uudenpellonkuja 4) Hakava Merja Lindahl Merja Matsson Kaija Velvoitetut Merja ja Erno Lindahl Toimenpide Uhkasakolla tehostetun velvoitteen asettaminen tilan siistimiseksi poistamalla kiinteistöllä varastoitavat tavarat, maksu jatkuvan valvonnan toimenpiteistä Asian selostus Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijat ovat tehneet osoitteessa Uudenpellontie 9 (Uudenpellonkuja 4) sijaitsevalla kiinteistöllä tarkastuskäynnin pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen samanaikaisella tarkastuskierroksella Tarkastuksella kyseisellä kiinteistöllä todettiin olevan ympäristöä rumentaen akustiikkalevyjä, trukkilavoja, metallitynnyreitä, autonrenkaita, vanhaa puutavaraa, metallijätettä, kaksi (2) pitkään käyttämättömänä ollutta autoa ym. sekalaista pientä jätettä ympäri kiinteistöä. Kiinteistö ei ole asemakaavaalueella. Omistajia kehotettiin päivätyllä kehotuksella siistimään pihaalue poistamalla sieltä edellä mainitut tavarat ja jätteet. Toimenpiteet tuli tehdä mennessä. Valvontakäynnillä todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu. Asianosaisten kuuleminen ja selitys Kiinteistöllä asuville Erno ja Merja Lindahlille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asian johdosta. Viimeisin rakennusvalvontakeskuksen selityspyyntö on annettu tiedoksi haastetiedoksiantona sekä Erno että Merja Lindahlille. Kiinteistöllä asuva Erno Lindahl on kertonut aikaisemmin antamassaan selityksessä, että tonttia kunnostetaan. Akustiikkalevyt, trukkilavat, tynnyrit, puutavarat ym. ovat hänen mukaansa käytössä tontin ja sen Uudenpellonkujan puoleisen osan kunnostuksessa. Tontin Uudenpellontien puoleisella osalla on omakotitalo, jota vieläkin viimeistellään. Uudenpellonkujan puolella olevat varastorakennukset ovat täyden remontin alla ja huonojen kattojen suojaksi on asennettu pari tuhatta kiloa kattopeltiä. Kyseinen kattopeltipino on ollut esteenä muiden rakennustarvikkeiden siirtelylle paikasta toiseen, mutta nyt tilanne on helpottunut. Akustiikkalevyille on käyttö odottamassa, tynnyreistä tulee vesitynnyrit kunhan kattojen pellitys valmistuu ja maa-aines on tarkoitettu tontin suopohjan kovettamiseksi nähtävissä olevien lasikuitukankaiden päälle. Uudenpellonkujan lähinaapurien kanssa on sovittu, että tontin epäsiisteys poistuu korjaustöiden edistyessä. Erno Lindahl on kertonut selityksessään, että tontilla asuvat Merja Lindahl ja Erno Lindahl. Erno Lindahl on ilmoittanut vastaavansa täysin

13 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Rakennuslautakunta Sivu 13 / 29 Uudenpellonkujan puolen kunnostuksesta. Erno Lindahl on pyytänyt aikaa korjausten tekemiselle syksyyn 2011 asti. Erno Lindahl on antamassaan selityksessä todennut, että rakennusvalvontakeskuksen valvontatarkastajan laatima tarkastuskertomus ei pidä paikkaansa. Tontin Uudenpellon puoleisella osalla on rakennusmateriaalia ja rakennuskoneita sekä kaksi autoa, jotka ovat ajokuntoisia. Vanha puutavara menee rakennusten kunnostamiseen ja loput takkapuiksi. Tontilla ei ole varastointia. Kyse on yksityistiestä ja Lindahlit ovat saaneet naapureiltaan luvan korjata Uudenpellonkujan puoleisia rakennuksia kykyjensä mukaan. Vuoden 2011 aikana on korjattu kattoja noin kilon kattopeltimäärällä ja lisäksi tontille on rakennettu runsaasti aitoja. Autotallin uudelleen rakentaminen tapahtuu kesällä 2012, jolloin kaikki ylimääräinen tavara tulee autotalliin. Selitysten sisältö käy tarkemmin ilmi oheismateriaalina olevista selityskirjelmistä. Merja Lindahl ei ole antanut vastausta hänelle esitettyihin selityspyyntöihin. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 167 :n 1 momentin mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Saman lain 169 :n 1 momentin mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Saman lain 182 :n 1 momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Säännöksen 2 momentin mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Edelleen saman lain 186 :n 1 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Säännöksen 2 momentin mukaan ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Perustelut Kiinteistön piha-alueen on ja tehdyillä valvontakäynneillä todettu olevan ulkoasultaan epäsiisti ja turmelevan tieltä näkyvää maisemaa sekä häiritsevän ympäröivää asutusta. Tieltä ja naapurikiinteistöiltä on pihapiiriin lähes esteetön näkymä. Velvoitetuista Erno Lindahl on antamassaan selityksessä kertonut muun muassa, että tonttia kunnostetaan ja että tontilla olevat tavarat ovat käytössä meneillään olevissa remontointitöissä. Velvoitetuille on varattu heidän pyytämänsä aika kiinteistön siistimiseen. Velvoitetut

14 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Rakennuslautakunta Sivu 14 / 29 eivät kuitenkaan ole ryhtyneet toimiin kiinteistön siistimiseksi. Kiinteistön piha-alueella varastoitavat kaksi autoa eivät ole olleet käytössä tarkastuskäyntien välisenä aikana. Viimeisin kiinteistöllä käynnissä ollut luvanvarainen rakennushanke (lupatunnus ) on rakennusvalvonnan rekisteritietojen mukaan loppukatselmoitu Erno Lindahlin selityskirjelmässä ei edellä todettu huomioon ottaen ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella maankäyttö- ja rakennuslain mukainen velvoite voitaisiin jättää asettamatta. Velvoitetuista Merja Lindahl on kiinteistön osaomistaja ja hän asuu kiinteistöllä yhdessä toisen velvoitetun Erno Lindahlin kanssa. Velvoitetuilla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitteita. Päävelvoitteiden täyttämiselle asetettu määräaika on kohtuullinen työn luonne ja laajuus huomioon ottaen. Uhkasakkojen suuruutta harkittaessa on otettu huomioon velvoitettujen maksukyky, vaadittavien toimenpiteiden laatu ja laajuus sekä niiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset siten, että uhkasakon voidaan olettaa johtavan päävelvoitteen täyttämiseen. Muut kiinteistön osaomistajat eivät väestörekisteritietojen mukaan asu kiinteistöllä. Edellä mainittua Erno ja Merja Lindahlin laiminlyöntiä on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Ilmoitusvelvollisuus Jos kiinteistö, sen osa tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja uhkasakosta ilmoitettava luovutuksensaajalle uhkasakkolain 18 :n mukaisesti luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteellisesti. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava rakennuslautakunnalle kirjallisesti luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ilmoitus maanmittaustoimistoon Tästä päätöksestä ja sen mukaisesta kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta lähetetään ilmoitus Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Maksu jatkuvan valvonnan toimenpiteistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n 1 momentin mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 17 :n 1 kohdan mukaan rakennuslautakunnan päätöksestä, jolla on asetettu päävelvoite ja hallintopakon uhka, peritään päätöstä kohden riippuen valmistelun ja käsittelyn työmäärästä 120 /h, kuitenkin vähintään 240 ja enintään Päätöksestä perittävä yhteensä 600 euron suuruinen

15 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Rakennuslautakunta Sivu 15 / 29 maksu perustuu valvonta-asian valmistelusta ja käsittelystä aiheutuneeseen työmäärään ja kustannuksiin. Sovelletut oikeusohjeet Päätöksessä mainittujen lisäksi Uhkasakkolaki 6, 7 :n 1 momentti, 8, ja 22 Hallintolaki 34 Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksa tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Tiedoksi - Erno Lindahl, ote - Merja Lindahl, ote - Etelä-Suomen maanmittaustoimisto, ote

16 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Rakennuslautakunta Sivu 16 / 29 64/ / Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle maisematyölupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus , , Madetie 3, Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen Ulpu, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon: Maankäyttö- ja rakennuslain 140 :n 1 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Rakennuslautakunta on päätöksessään katsonut, että puiden kaataminen ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunkikuvaa. Muutoksenhakija on esittänyt muutoksenhakukirjelmässään lisäyksiä valituksenalaiseen maisematyölupaan. Haettavan luvan sisällöstä on päätetty asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa, jossa yhtiön hallitus on valtuutettu luvan hakemiseen. Rakennuslautakunta ei ratkaise lupamenettelyssä asunto-osakeyhtiön osakkaiden välisiä, luvan sisältöön liittyviä erimielisyyksiä. Rakennuslautakunta viittaa valituksenalaisen päätöksensä perusteluihin ja toteaa, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista asiaan vaikuttavaa seikkaa, jonka perusteella päätöstä tulisi muuttaa. Rakennuslautakunta liittää lausuntoonsa valituksenalaisen päätöksensä perusteena olevat asiakirjat. Oheismateriaali - Valituskirjelmä Rakennuslautakunnan päätös Selostus Valituksenalainen päätös Espoon rakennuslautakunta Rakennuspaikka ja sen omistaja , Haukilahti Madetie 3, Espoo Asunto Oy Haukiheinä c/o Isännöintitoimisto Arkware Oy

17 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Rakennuslautakunta Sivu 17 / 29 Luvan hakija Asunto Oy Haukiheinä c/o Isännöintitoimisto Arkware Oy Lupatunnus Aiempi käsittely Helsingin hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessä 10/0948/5 todennut, ettei oikaisuvaatimuksen tutkiminen kuulu hallintooikeudelle ja siirtänyt asian Espoon rakennuslautakunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Rakennuslautakunta on hakenut muutosta hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessä T 3978 hylännyt valituksen ja pysyttänyt hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Maisematyölupa myönnetty / rakennuslautakunta Valituksen tekijä Marjut Jouhki Valituksen vaatimukset Valituksen tekijä vaatii muutosta viiden puun kaatolupaan siten, että suunnitelluista puiden kaadoista toteutetaan neljä, jätetään puu numero 5 kaatamatta ja kaadetaan suunniteltujen lisäksi kaksi lahoa isoa puuta. Valituksen perustelut Taloyhtiössä on yhteensä 31 parveketta. Ainoastaan kolmeen parvekkeeseen ja huoneistoon vaikuttaa puiden 4 ja 5 kaataminen. Valituksen tekijä omistaa alimman kerroksen huoneiston, josta on näköalana ainoastaan kolme puuta. Puun numero 4 kaato on aiheellinen, koska oksat tulevat liian lähelle taloa. Eniten puiden kaato vaikuttaa ensimmäisen kerroksen asukkaan asumisviihtyvyyteen, koska vilkas Haukilahdenkatu on lähellä rakennusta. Puut suojaavat pölyltä, pakokaasuilta, melulta ja kesällä liialta kuumuudelta sekä tuovat vehreyttä talon päätyjen asukkaille, jotka eivät näe ikkunoistaan tai parvekkeilta taloyhtiön varsinaiselle pihalle. Taloyhtiössä vallitsee yhdenvertaisuusperiaate, joten yhden asunnon asukkaalla on vastaava oikeus nauttia vihreistä näkymistä kuin muiden huoneistojen asukkailla. Liian lähellä taloa ja rakenteisiin negatiivisesti vaikuttavat puut on kaadettava. Valituksen tekijä on ammatti-isännöitsijä IAT ja kiinteistövälittäjä LKV ja osaa arvioida, miten puiden kaataminen vaikuttaa asuntojen hintaan, kun vieressä kulkee vilkas katu. Hän osaa myös

18 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Rakennuslautakunta Sivu 18 / 29 arvioida, miten liian lähellä rakennusta kasvavat puut vaikuttavat talon rakenteisiin tai mitä lahot isot puut saavat aikaan jos ne kaatuvat rakennuksen päälle. Ensin puiden kaatolupa haettiin ilman yhtiökokouksen päätöstä. Myöhemmin pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, missä asia käsiteltiin. Yhtiökokous antoi myönteisen päätöksen hallituksen esitykseen, koska osakkaita johdettiin harhaan lupaamalla istuttaa jo reilun kokoisia puita tilalle. Nyt on kulunut jo puolitoista vuotta ja yhtään puuta ei ole tullut aikaisemmin kaadettujen tai nyt suunnitelluksi kaadettujen puiden tilalle. Perustelu puiden kaatamiselle olivat rakennuksen kannalta haitallisella sijainnilla. Kolme puuta on todella liian lähellä rakennuksia ja ne on syytä kaataa. Osalla puista on varjostavaa asumisviihtyvyyttä haittaavaa vaikutusta. Enemmän varjostavaa vaikutusta on tiheillä vaahteroilla, joita ei ole suunniteltu kaadettavaksi. Yksikään puu ei haittaa liikennettä, koska tällä puolella taloa sijaitsevat ainoastaan jalankulkukäytävät, ei minkäänlaista liikennettä. Vaatimukset ja niiden perustelut käyvät tarkemmin ilmi oheismateriaalina olevasta valituskirjelmästä. Tiedoksi - Helsingin hallinto-oikeus

19 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Rakennuslautakunta Sivu 19 / / / Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennuslupamenettelyä koskevasta valituksesta, lupatunnus , , Aamutie 16, Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen Ulpu, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon: Maankäyttö- ja rakennuslain 187 :ssä säädetään muun muassa, että viranhaltijan päätökseen asiassa, joka kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisen valitusoikeus. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä hyväksytään pääpiirustukset rakentamisessa noudatettaviksi. Rakennuslupapäätös on annettu Naapurikiinteistön omistaja ei ole hakenut muutosta rakennuslupaan edellä mainitussa, maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyssä ajassa. Rakennuslupaa ja lupamenettelyä koskevan, päivätyn oikaisuvaatimuksen tutkiminen ei ole ollut enää mahdollista rakennuslautakunnan kokouksessa Rakennushankkeeseen ryhtyvän on maankäyttö- ja rakennuslain 119 :n perusteella huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennustyöt on aloitettu ja ovat vielä käynnissä. Muun muassa loppukatselmusta ei ole vielä pidetty. Aikaa rakennustöiden loppuun saattamiselle on viisi vuotta rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Kirjelmät on toimitettu tiedoksi rakennusvalvontakeskuksen teknisen yksikön rakennustyönaikaista valvontaa ja katselmuksia suorittaville alueen viranhaltijoille. Rakennuslautakunta toteaa, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista asiaan vaikuttavaa seikkaa, jonka perusteella päätöstä tulisi muuttaa. Rakennuslautakunta liittää lausuntoonsa valituksenalaisen päätöksensä perusteena olevat asiakirjat.

20 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Rakennuslautakunta Sivu 20 / 29 Oheismateriaali Selostus - Valituskirjelmä Rakennuslautakunta Valituksenalainen päätös Espoon rakennuslautakunta Rakennuspaikka ja sen omistaja , Olari Aamutie 16, Espoo Asunto Oy Olarin Orvokki c/o Mesta Oy Luvan hakija Asunto Oy Olarin Orvokki c/o Mesta Oy Lupatunnus Aiempi käsittely Purkamislupa asuinrakennukselle (rak. 1) ja saunarakennukselle (rak. 2) myönnetty / lupa-arkkitehti Uudisrakennuslupa myönnetty, kolme uudisrakennusta: kaksikerroksiset asuinparitalo (rak. 3) ja kolmen huoneiston asuinrivitalo (rak. 4) sekä varasto-jätehuone-autokatos (rak. 5), sekä kadunvarsiaita ja pysäköintialueen suoja-aita / lupa-arkkitehti Muutoslupa myönnetty, takan ja savuhormin rakentaminen (rak. 3) asuntoihin A1 ja A2 sekä (rak. 4) huoneistoihin B3, B4 ja B5, kantavan rakenteen muutos / lupainsinööri Oikaisuvaatimus rakennusluvasta jätetty tutkimatta / rakennuslautakunta Valituksen tekijä Pertti Lampinen Valituksen vaatimukset Valituksen tekijä vaatii, että rakennuslautakunnan päätös kumotaan ja että valittajan rakennuslautakunnalle toimittaman kirjelmän perusteella todetaan seuraavaa: a) rakennusluvan lupatunnus laatimisessa, käsittelyssä ja myöntämisessä ei ole noudatettu Espoon kaupungin rakennusjärjestystä ja maankäyttö- ja rakennuslakia

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:25 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 12.2.2013 9

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta 1 Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta Lupa-arkkitehti on 9.2.2015 40 ja 41 myöntänyt YYja YYn hakemat rakennusluvat 2015-45 ja 2015-46. Naapuri XX on 23.2.2015 jättänyt

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN Liite nro 25 Kv 56 /2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 56 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT Korvaa aiemman 21.10.2013 hyväksytyn taksan Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2015

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällys 1

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot