OPASKIRJA Miten voit järjestää onnistuneen tapahtuman, joka parantaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPASKIRJA Miten voit järjestää onnistuneen tapahtuman, joka parantaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita"

Transkriptio

1 OPASKIRJA Miten voit järjestää onnistuneen tapahtuman, joka parantaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita Retaining Students in School Together

2 Unternehmen für Bildung. GOBIERNO DE EXTREMADURA Consejería de Educación y Cultura

3 Kuvateksti Opiskelija Toimintakohta Opettaja Työkalulaatikko Yrittäjä Raha

4 1

5 2 Johdanto RESIST hankkeen tavoitteena on tuottaa välineitä, joiden avulla voit tuoda yhteen ammatillisten oppilaitosten opettajia, opiskelijoita ja yrityksiä. Hankkeen tuotoksena olevan opaskirjan avulla kannustamme heitä kehittämään ja toteuttamaan yhdessä käytännön ratkaisuja, joiden tavoitteena on vähentää keskeyttäneiden määrää ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa.resist-hankkeen yhteydessä laaditussa oppaassa esitetään käytännöllinen lähestymistapa ennaltaehkäisemään opiskelijoiden keskeytysten määrää. Tämä opas on testattu viidessä Euroopan maassa ja sitä on hienosäädetty ensimmäisten pilottikokeilujen jälkeen. Kannustamme jokaista ammatillista oppilaitosta Euroopassa käyttämään tätä käsikirjaa, kun tavoitteena on torjua ennenaikaista ammattiopintojen keskeyttämistä. Tämä opas antaa selkeän kuvan miten järjestää useita sellaisia tapahtumia, joissa työelämä voi todella tehdä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Näitä tapahtumia voi järjestää monilla eri tavoin, joihin tarjoamme seuraavassa konkreettisia ohjeita.

6 3

7 4 Tavoitteet ja periaatteet Tällaisen tapahtuman järjestämisen tavoitteena on edistää yhteistyötä työelämän ja ammatillisen koulutuksen kesken, taata paremmat työelämäyhteydet ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja estää ennenaikaista eroamista ja syrjäytymistä. Perustelut osallistujille Opiskelijat Opettajat Yrittäjät / Henkilöstö Parempi ja realistinen käsitys tulevaisuuden työpaikoista. Parempaa tietoa käytännön asioissa. Kokous potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Parempi valmistautuminen harjoittelupaikkoihin. OPS yhdistetään paremmin todellisiin töihin. Tavata muita yrittäjiä ja verkostoitua. Lisää motivaatiota, vähentää mahdollisuuksia pettyä. Yrittäjät inspiroivat näkemään itsenäisen toiminnan varteenotettavana vaihtoehtona. Innostaa ja motivoi opiskelijoita. Hankkivat palautetta työelämästä. Yksilöityjä työpajoja. Mahdollisuus tarjota töitä tuleville sukupolville. Parantaa ymmärrystä top-jaksosta Turvaa työn laadun tuleville sukupolville

8 5

9 6 Idea käytännössä Ammatillisen koulutuksen opettajat järjestävät kerran tai kahdesti vuodessa tapahtuman, jossa työelämän ja ammatillisen koulutuksen edustajat kohtaavat toisensa. Tapahtuman sisällön tai ohjelman on oltava vetovoimainen, jotta se houkuttelee tarpeeksi yrittäjiä ja oppilaitoksen henkilöstöä. Varmistuaksesi siitä, että ohjelma vetoaa kylliksi yrittäjiin ja yrityksen työntekijöihin, on hyvä sitouttaa yrittäjät heti alussa tekemään yhteistä ohjelmaa. Sitouduttuaan tapahtuman järjestämiseen (opettajat ja yrittäjät), heidän on helpompi ymmärtää toisiaan osapuolia ja sitä, miten he voivat tehdä yhteistyötä lisätäkseen opiskelijoiden motivaatiota suorittaa opintonsa ja löytää heidän taitojaan vastaavia töitä. Miten houkuttelet oikeita ihmisiä ja yrityksiä tapahtumaan? Voit vakuuttaa innovatiivisella ohjelmalla antamalla tapahtuman teemasta informaatiota tai järjestämällä mielenkiintoa herättävän puhujan kertomaan aiheesta ammatillinen kasvu tai kansainvälistyminen. Uusi, omaperäinen ja yllättävä paikka voi myös liittyä tähän.

10

11 VAIHE 1 VALMISTAUTUMINEN

12 9

13 10 Aloita! Suuren tapahtuman organisointi voi olla hyvinkin aikaa vievä tehtävä. Sen vuoksi on suositeltavaa, että voit järjestää kouluusi tiimin, joka vastaa koko tapahtuman järjestelyistä. On hyödyllistä jakaa tiimi kolmeen tai neljään alaryhmään, jotka keskittyvät esimerkiksi viestintään, cateringiin, esitelmiin jne. Tiimi voi tavata viisi tai kuusi kertaa valmistelujen aikana ja päivittää toistensa edistymistä ja auttaa ongelmissa, joita esiintyy. Hyvä tapa on ottaa yrittäjiä mukaan tapahtuman organisointiin, ja siten hankkia arvokasta tietoa siitä, mikä pitää tiimiä toimintavireessä. Haluat organisoida oman tapahtuman, joka yhdistää yrittäjät ja työelämän koulusi opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Huomaa, että vaikka tämä on ylevä tavoitteesi, vierailijat saattavat tarvita hieman kannustusta osallistuakseen tapahtumaan. Varmista, että tarjoat mielenkiintoisen ja jännittävän ohjelman ohessa mahdollisuuksia laajentaa yrittäjäverkostoa.eri toimintojen yhdistäminen houkuttelee yrityksiä tulemaan tapahtumaan. Seminaarin ja työpajojen oikeanlainen yhdistäminen vetoaa moniin. Valitun tapahtuman muodosta huolimatta olemme havainneet joitakin välttämättömiä vaiheita varmistuaksemme siitä, että kaikki perusasiat ovat kohdallaan ennen tapahtumaa ja sen aikana. Voit käyttää näitä ohjeita tapahtumaa organisoidessa. Muodosta tiimi, joka organisoi koulusi tapahtuman

14 11

15 Tärkeitä kysymyksiä onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi Miksi tahdot järjestää tämän tapahtuman? 2. Keiden toivot osallistuvan tähän tapahtumaan? 3. Minkälaisen tapahtuman tahdot järjestää? (seminaarin, työpajan tms.) 4. Missä tapahtuma järjestetään? 5. Minkä suuruinen budjetti sinulla on tapahtumaan on käytössä? 6. Milloin olisi paras aika organisoida tapahtuma?

16 13

17 14 1. Miksi tahdot järjestää tämän tapahtuman? Tee selväksi heti kättelyssä, miksi tahdot järjestää tämän tapahtuman. Tämä auttaa sinua varmistumaan oikeiden ihmisten kutsumisesta ja tiimin tavoitteen saavuttamisesta. Tavoitteletko yleensä opintojen keskeyttämisen vähentämistä vai onko sinulla jokin erityinen teema, minkä vuoksi eniten keskeytetään ja erotaan? Miksi sinusta tuntuu siltä, että tämä tapahtuma voi vaikuttaa ehkäisevästi opintojen keskeyttämiseen? Mitä sinun tarvitsee lisätä ohjelmaan varmistuaksesi siitä, että opiskelijat ja yrittäjät ovat kiinnostuneita osallistumaan? On myös tärkeää varmistaa, että jo kutsukirjeissä kerrot perusteet miksi järjestät tämän tapahtuman. Näin oikeat ihmiset voivat osallistua siihen. Huomaa, että vaikka yrittäjät ja työntekijät kunnioittavat tavoitteitasi, he todennäköisemmin tulevat osallistumaan, jos kerrot myös informatiivisen ja mielenkiintoisen ohjelman. Siksi sinun täytyy varmistaa, että sinulla on houkutteleva ja viimeistelty ohjelma ennen kuin kutsut ihmisiä tapahtumaan. Kun tavoite on selkeä, voit käyttää sitä houkutellaksesi sponsoreita tapahtuman tukijoiksi. (Katso myös kohta 5 Budjetti.) Katso vielä kaikki ohjeet websivustolta mitä muita muotoja kannattaa käyttää kutsukirjeissä, kattauksissa jne. Määrittele tapahtuman tavoite

18 15

19 16 2. Keiden toivot osallistuvan tapahtumaan? Tapahtuman tavoitteet pitäisi nyt olla selvät. Nyt on aika kutsua oikeat ihmiset osallistumaan siihen. Seuraavassa on muutamia ehdotuksia siihen, ketä kutsua tapahtumaan: Kaikki koulun opettajat ja tukihenkilöstö. Yrittäjiä, jotka inspiroivat ja vetoavat opiskelijoihin. Entisiä koulun oppilaita, jotka työskentelevät lähialueella. Entiset koulun oppilaat, jotka ovat aloittaneet yrittäjinä. Listaa voit jatkaa sen mukaan mitä tavoittelet. Voisi olla hyödyllistä kutsua nuoria yrittäjiä ja työntekijöitä. He voivat antaa arvokasta tietoa siitä, mistä he pitivät ja mitä kaipasivat, kun olivat vielä koulussa. Opettajat voivat käyttää saamaansa tietoa auttaessaan opiskelijoita muodostamaan käsitystä ammatillisesta tulevaisuudestaan. Kerää kutsuvieraiden osoitteet

20 17

21 18 3. Miten työskennellään? Tapahtuman onnistuminen riippuu tavasta, jolla se toteutetaan. Tällä kertaa etsimme luovuutta, innovatiivisuutta, vuorovaikutusta, verkostoitumista, tekemällä oppimista. Siksi onkin tärkeää käyttää tavoitteeseen sopivia menetelmiä. Tietysti myös ympäristö ja tila, jonka valitset savuttaaksesi tavoitteesi, vaikuttavat onnistumiseen. Kun olet valinnut kohderyhmät, voit helposti opiskelijoiden ja opettajien avulla kehittää tapahtuman ohjelman ja organisoida sen. Seuraavaksi ehdotamme erilaisia menetelmiä, joita yhdistelemällä tai erikseen voit organisoida tapahtuman. Muista, että saavuttaaksesi tavoitteesi ja saadaksesi opiskelijat tuntemaan olevansa osa tapahtumaa, sinun kannattaa tehdä yhteistyötä ja yhteissuunnittelua. Valitse tapahtuman työtavat Katso myös sivulta joitakin muita esimerkkejä tapahtumista.

22 19

23 20 Esimerkki 1: kehitysfoorumi Konsepti Rakenne Etenemistapa Kehitysfoorumissa fokus on alojen ja uusien trendien esiintuomisessa. Tavoitteena on antaa tiedottaa, opastaa ja edistää osallistujien keskinäistä verkottumista. Tapahtuman tulisi olla kestoltaan reilu 4 tuntia. Kutsu esim. kolme asiantuntijaa, jotka kertovat innovaatioista omilta osa-alueiltaan; ihmisiä, jotka ovat toimineet omaperäisellä tavalla. Ensimmäinen tunti tulee omistaa kolmen asiantuntijan johdantoihin, (3 x 15 min.) ja loppuaika työpajoihin. Tapahtuman ensimmäinen osa voidaan toteuttaa kokoushuoneessa. Tapahtuman toisen osan toteuttamiseksi suosittelemme avointa, epävirallista paikkaa, jossa tuolit voidaan järjestää piiriin helpottamaan keskustelua. Emme suosittele kahvitaukoja tapahtuman aikana, koska paljon tehokkaampaa on työskennellä intensiivisesti ja taukoamatta.

24 21

25 22 Esimerkki 2: Pikatapaaminen Tämän menetelmän nopeus inspiroi osallistujia. Menetelmää käytetään yleisesti yritysten verkostoitumistapahtumissa. Pikatapaamista voidaan erityisosaamisalueilla käyttää neuvontaan hyvin lyhyessä ajassa erityisosaamisalueilla. Voit sijoittaa yrittäjiä, opettajia ja opiskelijoita pitkän pöydän ympärille siten, että 5 tai 10 min välein kukin vaihtaa paikkaa ja puhuu uudelle ihmiselle. Suosittelemme pitkää pöytää, jonka ympärille osallistujat sekoitetaan molemmin puolin. Muita aloitteita työskentelytavoiksi - Symposium - Workshop - Näyttely - B2B tapahtuma - Pikatapaaminen - Työkonferenssi - Asiantuntijatapaaminen - Aivoriihi - Koulutus - Paneelikeskustelu Varmistu siitä, että valitsemastasi työtavasta huolimatta, tapahtumassa on tilaa kuunnella, keskustella ja verkostoitua. Huomaa myös, että usein on kiehtovampaa pitää kaksi 20 min istuntoa pikku tauolla kuin 40 min pelkkää kuuntelua.

26 23

27 24 4. Missä tapahtuma tulisi järjestää? Tapahtuman menestys saattaa olla naisvaikutelma ja ilmapiiri, logistiset ratkaisevasti riippuvainen sen järjestämispaikasta. Budjetti tietysti etusijalla valittaessa sopivaa paikka. ja taloudelliset näkökohdat ovat on myös tärkeä huomioonotettava seikka. Yleensä paikan tulisi olla Seuraavalla sivulla esitetään joitakin miellyttävä, häiriötön ja tarpeeksi ideoita paikan valintaan. Olemme tilava, jotta kaikki käytännölliset luetteloineet kunkin seikan siten, ja imagolliset tekijät toteutuisivat. että voit tehdä tietoisen valinnan. Tämä tarkoittaa, että pääpaino olisi paikan sopivuudessa tapahtuman luonteeseen. Sen lisäksi koko- Varmista, että käyt paikan päällä ennen kuin teet varauksen. On myös tärkeää varmistua siitä, että tiedät paikan kustannukset ennen kuin hyväksyt sen. Käy tarkistamassa paikka ennen lopullista valintaa

28 25

29 26 Eri paikkojen heikoudet ja vahvuudet Sijainti Positiivinen Negatiivinen Koulussa Halpa, yrittäjät vierailevat koululla, opiskelijoiden ja opettajien ei tarvitse matkustaa. Vähemmän ammattimainen, ehkei kiehtova paikka (ainakaan opiskelijoille) Yrityksessä Opettajat ja opiskelijat saavat näkemyksen päivittäiskäytännöistä, innovoiva paikka. Et voi järjestää omaa pitopalvelua, ehkä ei löydy sopivia tiloja. Ison organisaation haarakonttori He voivat muuttaa ohjelmaa, uusi paikka uudet osallistujat Saattaa maksaa tilankäytön, kaikki eivät ehkä toimi alalla. Kauppakamarissa/ uusyrityskeskuksess Voi tulla tapahtuman partneriksi, asiantuntija tapahtumien järjestämisessä. Yrittäjät saattavat tuntea ohjelman enemmän aloittelijamaiseksi. Hotellissa Hyvin asiantunteva. Ehkä kaikkein kallein.

30 27

31 28 5. Mikä on tapahtuman budjetti? Tapahtuman kokonaisbudjetti on laskettava alkuvaiheessa. Osa rahoituksesta voi tulla yksityisiltä tai julkisilta yhteistyökumppaneilta tai sponsoreilta, joiden toiminta joko liittyy tai ei liity koulutukseen tai kaupalliseen alaan. Sponsorointi luontoissuorituksina voi olla helpompi järjestää kuin esimerkiksi käteisenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit järjestää tapahtumaa jossakin tilassa joutumatta maksamaan vuokraa, tai tilaisuuteen saapuva puhuja lahjoittaa aikaansa tapahtumaan. Lienee vaikeampi löytää ihmisiä tai yrityksiä, jotka ovat valmiita maksamaan tietyn määrän rahaa tapahtuman järjestämistä varten. Tapahtuman kustannukset voivat vaihdella riippuen sen muodosta ja paikasta. Seuraavalla sivulla on esitetty arvio siitä, mitä maksaa tapahtuman järjestäminen noin 50 ihmiselle oman organisaation ulkopuolella. Voit vähentää kustannuksia järjestämällä tapahtuman omassa koulussa ja antamalla opiskelijoiden auttaa ruokailun järjestämisessä. Tämä voi kuitenkin antaa hieman vähemmän ammattimaisen vaikutelman, joten on tärkeää päättää sopiiko se tavoitteisiisi. Toisaalta, järjestämällä tapahtuman koulun tiloissa, yrittäjät vierailevat tiloissanne, mitä ei välttämättä tapahdu kovin usein. Järjestämällä koko tapahtuman tarjoiluineen itse koulusi opiskelijoiden kanssa voit säästää kustannuksissa ja käyttää säästyneet rahat hankkiaksesi esimerkiksi kiinnostavan puhujan. sivuilta löydät mallin tapahtuman budjetista. Valmistele tapahtuman budjetti ja selvitä millä summalla oppilaitoksesi aikoo osallistua

32 29

33 30 Esimerkki tapahtuman kustannusarviosta Tilan vuokra (iltapäivä) Puhuja (myös valmisteluaika) 500 Markkinointi (kutsut jne.) 200 Tarjoilut (50 henkilöä, 10 per hlö) 500 Saatat myös tarvita: Äänentoisto ja valaistus 100 Videotykki tms. vuokraus 100 Yhteensä mainitut kustannukset vaihtelevat suunnilleen euron välillä, kun järjestät tapahtuman oppilaitoksen ulkopuolella. Voit myös periä osallistumismaksun kävijöiltä tasapainottaaksesi kustannuksia tulojen avulla. Maksulla on tiettyjä etuja (tulot, ihmiset todennäköisemmin saapuvat paikalle, kun he ovat maksaneet osallistumismaksun). Se voi olla kuitenkin myös este joidenkin ihmisten osallistumiselle. Pidä mielessä myös omat ponnistelusi (työtuntien kirjaaminen) järjestelyjen eteen. Muista ottaa tämä huomioon työaikaseurannassa.

34 31

35 32 6. Tapahtuman suunnittelu Kun aloitat tapahtuman järjestämisen organisoinnin, tulee aluksi valita päivämäärä. Varaa noin 4 kuukautta aikaa tapahtuman organisointiin suunnittelun aloittamisesta varsinaiseen tapahtumaan. Kun valitset päivämäärää, muista vuosittaiset vapaapäivät. Vältä tapahtuman järjestämistä juuri ennen tai jälkeen tärkeän juhlapäivän tai loma-ajan. Jos järjestät tapahtuman virka-ajan ulkopuolella, se myös yleensä vähentää osallistujien määrää. Myös tärkeimmät urheilutapahtumat vaikuttavat samalla tavalla. Kun lähetät Varaa päivä kirje 8 viikkoa ennen tapahtumaan kutsutuille henkilöille, he voivat suunnitella hyvissä ajoin aikataulunsa siten, että osallistuminen on mahdollista. Sinulla on näin enemmän aikaa valmistella ohjelma ennen kuin varsinaiset kutsut lähtevät. Varsinainen kutsu tulee lähettää tarkkoine ohjelmineen noin 3-4 viikkoa ennen tapahtumaa.paras ajankohta tapahtuman järjestämistehtävien tekemiseen on arkipäivät. Opiskelijat ja opettajat ovat viikonloppuisin haluttomia osallistumaan. Kun valitset sopivaa ajankohtaa päivästä tapahtuman järjestämisajankohdaksi, on syytä miettiä soveltuuko kyseinen tapahtuma parhaiten aamupäivään, iltapäivään vai iltaan. Ehdotamme iltapäivää tapahtuman aloitusajankohdaksi. Tällöin yrittäjät, opettajat ja opiskelijat voivat tehdä päivittäiset velvoitteensa aamupäivällä ennen tapahtumaa. Sopiva ajankohta tapahtuman lopettamiseen on noin 18.30, mutta voit varata sen jälkeen aikaa myös buffetiin, jolloin osallistujat voivat jäädä pidemmäksi aikaa oman valintansa mukaan. Vieraile löytääksesi Varaa päivä ja kutsukirje mallit. Valitse tapahtuman päivämäärä ja kellonaika sekä tiedota kyseistä päivämäärää koulussasi Varaa päivä toiminnon avulla

36

37 VAIHE 2 VÄLINÄYTÖS Phase 2 Interlude

38 35

39 36 Suunnittelu: tärkeitä tehtäviä 12-3 viikkoa ennen tapahtumaa 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa Tapahtumapäivä 1. Aseta selkeä tavoite 2. Varaa tapahtumapaikka 3. Laadi budjetti 4. Määritä sellainen tapahtuman muoto, joka vastaa tavoitteita 5. Varaa puhuja(t) 6. Lähetä kutsut vieraille ja muistuta heitä tapahtumasta 7. Suunnittele kutsukortit (flyer) opiskelijoille 1. Tilaa tarjoilut 2. Järjestä äänentoisto 3. Vahvista päivämäärä osallistujille 4. Kerää ja tarkista esitykset (jotka jaetaan osallistujille) 5. Ohjeista puhuja(t) 6. Hanki sponsoreiden mainosmateriaali 7. Tulosta vieraiden nimilaput 1. Järjestä tilat 2. Hanki puhujalle lahja 3. Tarkista tekninen laitteisto 4. Varmista että catering on valmis ja ohjeistettu 5. Toivota vieraat tervetulleiksi 6. Valokuvaa tapahtuman eri vaiheita 7. Toimita ilmoittautumislomake vieraita vastaanottavalle henkilölle Katso kutsukortti- (flyer), nimilappu- ja lomakemalleja. Tapahtuman jälkeen sinun tarvitsee arvioida omaa toimintaasi. Tähän kysymykseen palataan myöhemmin. Seuraa näitä ohjeita seuraavien viikkojen aikana

40 37

41 38 Neljä perusvirhettä vältettäväksi! Jokaisen mahdollisen virheen välttäminen on mahdotonta. Kuitenkin tietyt vakavimmat virheet voidaan ennalta pois. Tässä alla on lista neljästä tyypillisimmästä isosta virheestä: 1. Päivämääriä ei vahvisteta. Varmistu siitä, että kaikki tapahtumaan liittyvät päivämäärät on suunniteltu kunnolla ja viestitetty kaikille osallisille. 2. Tapahtumapaikan varaaminen ilman vierailua. Älä koskaan jätä tutkimatta tapahtumapaikkaa henkilökohtaisesti. Vain sinä voit olla varma, että se vastaa vaatimuksia. 3. Liian vähäinen tiedottaminen. Aloita markkinointi jo aikaisessa vaiheessa. Tavoitteesi on oltava, että järjestämästäsi tapahtumasta tulee ison kiinnostuksen kohde. Markkinointi ja viestintä ovatkin avainasemassa tapahtuman suunnittelussa. 4. Huolehdit tärkeistä yksityis kohdista vasta viime hetkellä. Eli, huolehdi jo aikaisessa vaiheessa tärkeimmistä asioista muistilistallasi. Tämän avulla vältät kiireitä ja viime hetken paniikkia, sillä usein ne johtavat virheisiin ja lisäkustannuksiin. Pidä silmällä organisatorisia vaiheita ja varmistu siitä, että avainasiat tulevat huolellisesti ja täsmällisesti hoidetuksi.

42 39

43 40 Tarkistuslista Tähän mennessä olet varannut tilat, järjestänyt puhujat ja paikan. Sinulla on myös tiedossa tiedossa budjetti tapahtumaa varten. Oppilaitoksesi tulee osallistua siihen luontoissuorituksin ja rahallisesti. Ehkä tarvitset myös sponsoreita tai jopa lahjoituksia. Tarkista, että olet suorittanut kaikki tehtävät alla olevasta listasta: tavoite on selkeä päivämäärä on sovittu ja tiedotettu (varaa päivä) oppilaitoksestasi osallistuvat henkilöt on organisoitu tapahtuman järjestämistä varten oppilaitoksestasi on organisoitu opiskelijat tapahtuman järjestämistä varten olet varannut tapahtuman järjestämispaikan budjetti on laadittu ja vahvistettu tapahtuman sisältö ja muoto on vahvistettu olet varannut vähintään yhden mielenkiintoisen puhujan kutsukirjeet on lähetetty Nyt on myös aika aloittaa seuraavien tehtävien viimeistely: opiskelijat ovat tehneet posterit/flyerit ja tiedottavat nyt opettajia ja opiskelijoita tulevasta tapahtumasta mitä tarvitset tapahtuman aikana? Esimerkiksi ilmoittautumislomakkeet, kamera, lahjat tms. puhujille. Löydät esimerkkejä kutsuista, flyereistä, postereista ja tarkistuslistoista:

44

45 VAIHE 3 VALMIINA, Phase 3 On your marks, get set, go! PAIKOILLANNE... NYT!

46 43

47 44 Showtime lähestyy! Tapahtuman järjestämispäivä lähestyy ja olet nyt seurannut ohjetta tähän saakka. Oletko siis valmis varsinaiseen tapahtumaan? Kuinka monta ilmoittautumista olet saanut? Onko määrä riittävä onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi? Noin 2 viikkoa ennen tapahtumaa voit vielä muistuttaa tapahtumastasi, jos et ole saanut tarpeeksi ilmoittautumisia. Ehkä noin 50 henkilöä olisi sopiva määrä? Lähetä vielä yksi oppilaitoksen sisäinen sähköposti opettajille ja muille työntekijöille muistutuksena, että tapahtuman järjestämisajankohta on pian käsillä. Varmista myös henkilökunnan ilmoittautuminen tapahtumaan, jotta tiedät osallistujien kokonaismäärän. Onko budjetti tasapainossa? Jos ei, ota yhteyttä esimieheesi ja pohtikaa yhdessä miten asia ratkaistaan. Ohjeista catering-palvelujen tuottajaa heti, kun tiedät osallistujamäärän. Ota kuitenkin huomioon, että jotkut ihmiset saapuvat paikalle, vaikka eivät ole ilmoittautuneetkaan. Näin ollen on parempi varautua muutamaan ylimääräiseen osallistujaan, jotta tarjoilu riittää kaikille. Varmistu myös siitä, että opettajat tietävät tapahtuman varsinaisen päämäärän: ohjelman tulee olla kiinnostava heidän näkökulmastaan, mutta heidän tulisi myös ymmärtää tapahtuman olevan yksi mahdollisuus verkostoitua työelämän kanssa ja kehittää suhteita alueen yrittäjiin. Tarkista työkalut osoitteesta varmistaaksesi että sinulla on kaikki tarvitsemasi.

48 45

49 46 Showtime! Olet työskennellyt kovasti yhdessä oppilaitoksesi tiimin kanssa tapahtuman järjestämisen eteen. Toivomme, että ponnistelut ovat johtaneet parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Annamme vielä muutaman vinkin tärkeistä huomionarvoisista tekijöistä juuri ennen tapahtuman h-hetkeä. Saavu tapahtumapaikalle 2-3 tuntia ennen tapahtuman alkamishetkeä Varmista, että tila ja välineet ovat juuri niin kuin ohjelma vaatii (pöydät, esittelytilat, tuolit, korokkeet jne.) Varmista, että sinulla on tapahtuman esitykset usb -tikulla ja tarkista että tietokone, videotykki äänentoisto ym. toimivat kunnolla Jos haluat kiittää puhujia lahjoin, hanki kukat, viinipullo tai jokin mukava tuote tapahtuman järjestämispäivänä Ohjeista opiskelijat toivottamaan vieraat tervetulleiksi sisäänkäynnissä (he voivat osoittaa osallistujille vaatenaulakon, tapahtuman järjestämistilan jne.) Varmista, että olet laatinut osallistujalistan tapahtumaan, jotta osallistujat voivat laittaa allekirjoituksensa. Näin tiedät varmasti, ketä on ollut paikalla (tämä auttaa tapahtuman arvioinnissa). Voit osoittaa kaksi opiskelijaa vastaamaan allekirjoituksista. Muista laittaa vettä pulloon/karahviin ja vesilaseja puhujia varten mikrofonin lähelle Tässä yhteydessä esittämämme lomakkeet ja tarkistuslistat on ladattavissa osoitteesta

50 47

51 48 Showtime! Olet odottanut tätä päivää jo jonkin aikaa ja nyt on tapahtuman aika! Pidä huoli myös siitä, että voit itse nauttia tapahtumasta ja käytä tilaisuutesi myös oman verkoston laajentamiseen. Korkeampi tavoitteesi tapahtumalle on toimia yhdistävänä tekijänä työelämän ja ammattioppilaitoksen välillä. Tämä tarkoittaa paljon verkostotyötä kyseiselle päivälle. Pidä silmäsi ja korvasi valppaana seuraaville mahdollisuuksille: Onko sellaisia yrittäjiä läsnä, jotka voisivat käydä luennoimassa tunnin tai pari oppilaitoksessasi? Onko sellaisten yritysten edustajia läsnä, joissa opiskelijat voisivat suorittaa työelämäjaksojaan? Tapahtuuko opiskelijoiden, opettajien ja yrittäjien välillä ns. ristiinpölytystä, vai tulisiko sinun esitellä osallistujia toisilleen? Varmistu, että kaikki yrittäjät ja työntekijät/opettajat täyttävät lyhyen kyselyn, jonka olet valmistanut.

52

53 VAIHE 4 TEKEMÄLLÄ Phase 4 Learning-by-doing OPPIMINEN

54 51

55 52 Arviointi On hyödyllistä käyttää tiettyä menetelmää sisäisen arvioinnin tekemiseksi mistä tahansa tapahtumasta. Se edesauttaa käyttämään systemaattisesti arvioinnin kriteerejä: osallistujat aktiviteetit organisaation prosessit mahdollisuuksien identifiointi heikkouksien poistaminen valmistelemalla strateginen suunnitelma tapahtumien järjestämisen kehittämiseksi Tämä arviointi on oleellinen, koska se antaa yleiskuvan kaikista tehdyistä toiminnoista ja niiden välisistä suhteista. Edelleen, tämän avulla voidaan määritellä ne kriittiset tekijät, joilla on ratkaiseva merkitys onnistuneen tapahtuman järjestämisessä. Tätä arviointitapaa voidaan käyttää minkä tahansa sosiaalisen, yksityisen tai yleisen tapahtuman järjestämisessä. Se voi tuoda uutta sisältöä organisaation hallintaan tai organisaation muuttamiseen ja uusien strategioiden suunnitteluun. Sen pitäisi sisältää myös mittausmenetelmän mittaristoineen.

56 53

57 54 Tärkeimmät arvioinnin kohteet Tapahtuman järjestämisen jälkeen, on hyvä esittää itselleen muutama kysymys: saavutettiinko tapahtuma yleistavoite? olivatko strategiat hyvin suunniteltu ja miten ne toimivat? missä määrin saavutettiin ohjelman tavoitteet ja mikä oli niiden laatutaso? olivatko tulokset odotettuja? Nämä indikaattorit voivat auttaa sinua arvioimaan tapahtumaa: odotetut osallistujat vs. toteutuneet osallistujat odotetut näytteilleasettajat vs. toteutuneet näytteilleasettajat maksetut kulut vs. budjetoidut kulut vuokratut esittelypaikat vs. odotetut vuokratut esittelypaikat odotetut puhujat vs. toteutuneet puhujat suunniteltu ohjelman aikataulu vs. viivästykset ohjelmassa budjetoidut tulot vs. toteutuneet tulot tyytyväiset osallistujat vs. tyytymättömät osallistujat Hyvä arviointiväline on tilaisuuden lopussa osallistujille osoitettu kysely. Sen avulla saat hyvän yleiskuvan siitä, miten osallistujat kokivat tapahtuman ja miten voit järjestää tapahtuman tulevaisuudessa vielä paremmin. Esimerkki kyselystä on saatavilla

58 RESIST RESIST projekti kohdistettiin ammattioppilaitosten opiskelijoiden koulun keskeyttämiseen liittyviin teemoihin. Projektissa käytettiin innovatiivista ja käytännönläheistä lähestymistapaa keskeyttämisten estämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyseinen lähestymistapa perustui saksalaisiin, suomalaisiin, espanjalaisiin ja puolalaisiin menetelmiin sekä yrittäjämäiseen opetustapaan, jota edusti projektia johtanut Business Development Friesland. Projekti havaitsi uusia yhteistyömahdollisuuksia ammatillisten oppilaitosten ja pienten ja keskisuurten yritysten välillä. Projektilla voi olla suora vaikutus opintojen keskeytymisten vähenemiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä opaskirja voi auttaa sinua järjestämään tapahtumia, joissa opiskelijat, opettajat ja yrittäjät ja yritysten työntekijät ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja vahvistavat tärkeitä suhteita tulevaisuutta varten. Tämä tapahtuma voisi parhaimmillaan saattaa vuorovaikutukseen eri ryhmiä ja vähentää ammatillisen oppilaitoksen opintojen keskeyttäneiden määrää siitä syystä, että heillä on parempi käsitys tulevaisuudestaan työelämässä.

59 Unternehmen für Bildung. GOBIERNO DE EXTREMADURA Consejería de Educación y Cultura

60

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät Heidi Säteri Tapahtuman järjestäminen Case: Pirttisen konepäivät Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS. Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo

INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS. Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista muokkaamattomana kokonaan tai osittain, edellyttäen että alkuperäinen tekijä ja

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Marko Hiitola OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot