OPASKIRJA Miten voit järjestää onnistuneen tapahtuman, joka parantaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPASKIRJA Miten voit järjestää onnistuneen tapahtuman, joka parantaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita"

Transkriptio

1 OPASKIRJA Miten voit järjestää onnistuneen tapahtuman, joka parantaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita Retaining Students in School Together

2 Unternehmen für Bildung. GOBIERNO DE EXTREMADURA Consejería de Educación y Cultura

3 Kuvateksti Opiskelija Toimintakohta Opettaja Työkalulaatikko Yrittäjä Raha

4 1

5 2 Johdanto RESIST hankkeen tavoitteena on tuottaa välineitä, joiden avulla voit tuoda yhteen ammatillisten oppilaitosten opettajia, opiskelijoita ja yrityksiä. Hankkeen tuotoksena olevan opaskirjan avulla kannustamme heitä kehittämään ja toteuttamaan yhdessä käytännön ratkaisuja, joiden tavoitteena on vähentää keskeyttäneiden määrää ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa.resist-hankkeen yhteydessä laaditussa oppaassa esitetään käytännöllinen lähestymistapa ennaltaehkäisemään opiskelijoiden keskeytysten määrää. Tämä opas on testattu viidessä Euroopan maassa ja sitä on hienosäädetty ensimmäisten pilottikokeilujen jälkeen. Kannustamme jokaista ammatillista oppilaitosta Euroopassa käyttämään tätä käsikirjaa, kun tavoitteena on torjua ennenaikaista ammattiopintojen keskeyttämistä. Tämä opas antaa selkeän kuvan miten järjestää useita sellaisia tapahtumia, joissa työelämä voi todella tehdä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Näitä tapahtumia voi järjestää monilla eri tavoin, joihin tarjoamme seuraavassa konkreettisia ohjeita.

6 3

7 4 Tavoitteet ja periaatteet Tällaisen tapahtuman järjestämisen tavoitteena on edistää yhteistyötä työelämän ja ammatillisen koulutuksen kesken, taata paremmat työelämäyhteydet ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja estää ennenaikaista eroamista ja syrjäytymistä. Perustelut osallistujille Opiskelijat Opettajat Yrittäjät / Henkilöstö Parempi ja realistinen käsitys tulevaisuuden työpaikoista. Parempaa tietoa käytännön asioissa. Kokous potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Parempi valmistautuminen harjoittelupaikkoihin. OPS yhdistetään paremmin todellisiin töihin. Tavata muita yrittäjiä ja verkostoitua. Lisää motivaatiota, vähentää mahdollisuuksia pettyä. Yrittäjät inspiroivat näkemään itsenäisen toiminnan varteenotettavana vaihtoehtona. Innostaa ja motivoi opiskelijoita. Hankkivat palautetta työelämästä. Yksilöityjä työpajoja. Mahdollisuus tarjota töitä tuleville sukupolville. Parantaa ymmärrystä top-jaksosta Turvaa työn laadun tuleville sukupolville

8 5

9 6 Idea käytännössä Ammatillisen koulutuksen opettajat järjestävät kerran tai kahdesti vuodessa tapahtuman, jossa työelämän ja ammatillisen koulutuksen edustajat kohtaavat toisensa. Tapahtuman sisällön tai ohjelman on oltava vetovoimainen, jotta se houkuttelee tarpeeksi yrittäjiä ja oppilaitoksen henkilöstöä. Varmistuaksesi siitä, että ohjelma vetoaa kylliksi yrittäjiin ja yrityksen työntekijöihin, on hyvä sitouttaa yrittäjät heti alussa tekemään yhteistä ohjelmaa. Sitouduttuaan tapahtuman järjestämiseen (opettajat ja yrittäjät), heidän on helpompi ymmärtää toisiaan osapuolia ja sitä, miten he voivat tehdä yhteistyötä lisätäkseen opiskelijoiden motivaatiota suorittaa opintonsa ja löytää heidän taitojaan vastaavia töitä. Miten houkuttelet oikeita ihmisiä ja yrityksiä tapahtumaan? Voit vakuuttaa innovatiivisella ohjelmalla antamalla tapahtuman teemasta informaatiota tai järjestämällä mielenkiintoa herättävän puhujan kertomaan aiheesta ammatillinen kasvu tai kansainvälistyminen. Uusi, omaperäinen ja yllättävä paikka voi myös liittyä tähän.

10

11 VAIHE 1 VALMISTAUTUMINEN

12 9

13 10 Aloita! Suuren tapahtuman organisointi voi olla hyvinkin aikaa vievä tehtävä. Sen vuoksi on suositeltavaa, että voit järjestää kouluusi tiimin, joka vastaa koko tapahtuman järjestelyistä. On hyödyllistä jakaa tiimi kolmeen tai neljään alaryhmään, jotka keskittyvät esimerkiksi viestintään, cateringiin, esitelmiin jne. Tiimi voi tavata viisi tai kuusi kertaa valmistelujen aikana ja päivittää toistensa edistymistä ja auttaa ongelmissa, joita esiintyy. Hyvä tapa on ottaa yrittäjiä mukaan tapahtuman organisointiin, ja siten hankkia arvokasta tietoa siitä, mikä pitää tiimiä toimintavireessä. Haluat organisoida oman tapahtuman, joka yhdistää yrittäjät ja työelämän koulusi opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Huomaa, että vaikka tämä on ylevä tavoitteesi, vierailijat saattavat tarvita hieman kannustusta osallistuakseen tapahtumaan. Varmista, että tarjoat mielenkiintoisen ja jännittävän ohjelman ohessa mahdollisuuksia laajentaa yrittäjäverkostoa.eri toimintojen yhdistäminen houkuttelee yrityksiä tulemaan tapahtumaan. Seminaarin ja työpajojen oikeanlainen yhdistäminen vetoaa moniin. Valitun tapahtuman muodosta huolimatta olemme havainneet joitakin välttämättömiä vaiheita varmistuaksemme siitä, että kaikki perusasiat ovat kohdallaan ennen tapahtumaa ja sen aikana. Voit käyttää näitä ohjeita tapahtumaa organisoidessa. Muodosta tiimi, joka organisoi koulusi tapahtuman

14 11

15 Tärkeitä kysymyksiä onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi Miksi tahdot järjestää tämän tapahtuman? 2. Keiden toivot osallistuvan tähän tapahtumaan? 3. Minkälaisen tapahtuman tahdot järjestää? (seminaarin, työpajan tms.) 4. Missä tapahtuma järjestetään? 5. Minkä suuruinen budjetti sinulla on tapahtumaan on käytössä? 6. Milloin olisi paras aika organisoida tapahtuma?

16 13

17 14 1. Miksi tahdot järjestää tämän tapahtuman? Tee selväksi heti kättelyssä, miksi tahdot järjestää tämän tapahtuman. Tämä auttaa sinua varmistumaan oikeiden ihmisten kutsumisesta ja tiimin tavoitteen saavuttamisesta. Tavoitteletko yleensä opintojen keskeyttämisen vähentämistä vai onko sinulla jokin erityinen teema, minkä vuoksi eniten keskeytetään ja erotaan? Miksi sinusta tuntuu siltä, että tämä tapahtuma voi vaikuttaa ehkäisevästi opintojen keskeyttämiseen? Mitä sinun tarvitsee lisätä ohjelmaan varmistuaksesi siitä, että opiskelijat ja yrittäjät ovat kiinnostuneita osallistumaan? On myös tärkeää varmistaa, että jo kutsukirjeissä kerrot perusteet miksi järjestät tämän tapahtuman. Näin oikeat ihmiset voivat osallistua siihen. Huomaa, että vaikka yrittäjät ja työntekijät kunnioittavat tavoitteitasi, he todennäköisemmin tulevat osallistumaan, jos kerrot myös informatiivisen ja mielenkiintoisen ohjelman. Siksi sinun täytyy varmistaa, että sinulla on houkutteleva ja viimeistelty ohjelma ennen kuin kutsut ihmisiä tapahtumaan. Kun tavoite on selkeä, voit käyttää sitä houkutellaksesi sponsoreita tapahtuman tukijoiksi. (Katso myös kohta 5 Budjetti.) Katso vielä kaikki ohjeet websivustolta mitä muita muotoja kannattaa käyttää kutsukirjeissä, kattauksissa jne. Määrittele tapahtuman tavoite

18 15

19 16 2. Keiden toivot osallistuvan tapahtumaan? Tapahtuman tavoitteet pitäisi nyt olla selvät. Nyt on aika kutsua oikeat ihmiset osallistumaan siihen. Seuraavassa on muutamia ehdotuksia siihen, ketä kutsua tapahtumaan: Kaikki koulun opettajat ja tukihenkilöstö. Yrittäjiä, jotka inspiroivat ja vetoavat opiskelijoihin. Entisiä koulun oppilaita, jotka työskentelevät lähialueella. Entiset koulun oppilaat, jotka ovat aloittaneet yrittäjinä. Listaa voit jatkaa sen mukaan mitä tavoittelet. Voisi olla hyödyllistä kutsua nuoria yrittäjiä ja työntekijöitä. He voivat antaa arvokasta tietoa siitä, mistä he pitivät ja mitä kaipasivat, kun olivat vielä koulussa. Opettajat voivat käyttää saamaansa tietoa auttaessaan opiskelijoita muodostamaan käsitystä ammatillisesta tulevaisuudestaan. Kerää kutsuvieraiden osoitteet

20 17

21 18 3. Miten työskennellään? Tapahtuman onnistuminen riippuu tavasta, jolla se toteutetaan. Tällä kertaa etsimme luovuutta, innovatiivisuutta, vuorovaikutusta, verkostoitumista, tekemällä oppimista. Siksi onkin tärkeää käyttää tavoitteeseen sopivia menetelmiä. Tietysti myös ympäristö ja tila, jonka valitset savuttaaksesi tavoitteesi, vaikuttavat onnistumiseen. Kun olet valinnut kohderyhmät, voit helposti opiskelijoiden ja opettajien avulla kehittää tapahtuman ohjelman ja organisoida sen. Seuraavaksi ehdotamme erilaisia menetelmiä, joita yhdistelemällä tai erikseen voit organisoida tapahtuman. Muista, että saavuttaaksesi tavoitteesi ja saadaksesi opiskelijat tuntemaan olevansa osa tapahtumaa, sinun kannattaa tehdä yhteistyötä ja yhteissuunnittelua. Valitse tapahtuman työtavat Katso myös sivulta joitakin muita esimerkkejä tapahtumista.

22 19

23 20 Esimerkki 1: kehitysfoorumi Konsepti Rakenne Etenemistapa Kehitysfoorumissa fokus on alojen ja uusien trendien esiintuomisessa. Tavoitteena on antaa tiedottaa, opastaa ja edistää osallistujien keskinäistä verkottumista. Tapahtuman tulisi olla kestoltaan reilu 4 tuntia. Kutsu esim. kolme asiantuntijaa, jotka kertovat innovaatioista omilta osa-alueiltaan; ihmisiä, jotka ovat toimineet omaperäisellä tavalla. Ensimmäinen tunti tulee omistaa kolmen asiantuntijan johdantoihin, (3 x 15 min.) ja loppuaika työpajoihin. Tapahtuman ensimmäinen osa voidaan toteuttaa kokoushuoneessa. Tapahtuman toisen osan toteuttamiseksi suosittelemme avointa, epävirallista paikkaa, jossa tuolit voidaan järjestää piiriin helpottamaan keskustelua. Emme suosittele kahvitaukoja tapahtuman aikana, koska paljon tehokkaampaa on työskennellä intensiivisesti ja taukoamatta.

24 21

25 22 Esimerkki 2: Pikatapaaminen Tämän menetelmän nopeus inspiroi osallistujia. Menetelmää käytetään yleisesti yritysten verkostoitumistapahtumissa. Pikatapaamista voidaan erityisosaamisalueilla käyttää neuvontaan hyvin lyhyessä ajassa erityisosaamisalueilla. Voit sijoittaa yrittäjiä, opettajia ja opiskelijoita pitkän pöydän ympärille siten, että 5 tai 10 min välein kukin vaihtaa paikkaa ja puhuu uudelle ihmiselle. Suosittelemme pitkää pöytää, jonka ympärille osallistujat sekoitetaan molemmin puolin. Muita aloitteita työskentelytavoiksi - Symposium - Workshop - Näyttely - B2B tapahtuma - Pikatapaaminen - Työkonferenssi - Asiantuntijatapaaminen - Aivoriihi - Koulutus - Paneelikeskustelu Varmistu siitä, että valitsemastasi työtavasta huolimatta, tapahtumassa on tilaa kuunnella, keskustella ja verkostoitua. Huomaa myös, että usein on kiehtovampaa pitää kaksi 20 min istuntoa pikku tauolla kuin 40 min pelkkää kuuntelua.

26 23

27 24 4. Missä tapahtuma tulisi järjestää? Tapahtuman menestys saattaa olla naisvaikutelma ja ilmapiiri, logistiset ratkaisevasti riippuvainen sen järjestämispaikasta. Budjetti tietysti etusijalla valittaessa sopivaa paikka. ja taloudelliset näkökohdat ovat on myös tärkeä huomioonotettava seikka. Yleensä paikan tulisi olla Seuraavalla sivulla esitetään joitakin miellyttävä, häiriötön ja tarpeeksi ideoita paikan valintaan. Olemme tilava, jotta kaikki käytännölliset luetteloineet kunkin seikan siten, ja imagolliset tekijät toteutuisivat. että voit tehdä tietoisen valinnan. Tämä tarkoittaa, että pääpaino olisi paikan sopivuudessa tapahtuman luonteeseen. Sen lisäksi koko- Varmista, että käyt paikan päällä ennen kuin teet varauksen. On myös tärkeää varmistua siitä, että tiedät paikan kustannukset ennen kuin hyväksyt sen. Käy tarkistamassa paikka ennen lopullista valintaa

28 25

29 26 Eri paikkojen heikoudet ja vahvuudet Sijainti Positiivinen Negatiivinen Koulussa Halpa, yrittäjät vierailevat koululla, opiskelijoiden ja opettajien ei tarvitse matkustaa. Vähemmän ammattimainen, ehkei kiehtova paikka (ainakaan opiskelijoille) Yrityksessä Opettajat ja opiskelijat saavat näkemyksen päivittäiskäytännöistä, innovoiva paikka. Et voi järjestää omaa pitopalvelua, ehkä ei löydy sopivia tiloja. Ison organisaation haarakonttori He voivat muuttaa ohjelmaa, uusi paikka uudet osallistujat Saattaa maksaa tilankäytön, kaikki eivät ehkä toimi alalla. Kauppakamarissa/ uusyrityskeskuksess Voi tulla tapahtuman partneriksi, asiantuntija tapahtumien järjestämisessä. Yrittäjät saattavat tuntea ohjelman enemmän aloittelijamaiseksi. Hotellissa Hyvin asiantunteva. Ehkä kaikkein kallein.

30 27

31 28 5. Mikä on tapahtuman budjetti? Tapahtuman kokonaisbudjetti on laskettava alkuvaiheessa. Osa rahoituksesta voi tulla yksityisiltä tai julkisilta yhteistyökumppaneilta tai sponsoreilta, joiden toiminta joko liittyy tai ei liity koulutukseen tai kaupalliseen alaan. Sponsorointi luontoissuorituksina voi olla helpompi järjestää kuin esimerkiksi käteisenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit järjestää tapahtumaa jossakin tilassa joutumatta maksamaan vuokraa, tai tilaisuuteen saapuva puhuja lahjoittaa aikaansa tapahtumaan. Lienee vaikeampi löytää ihmisiä tai yrityksiä, jotka ovat valmiita maksamaan tietyn määrän rahaa tapahtuman järjestämistä varten. Tapahtuman kustannukset voivat vaihdella riippuen sen muodosta ja paikasta. Seuraavalla sivulla on esitetty arvio siitä, mitä maksaa tapahtuman järjestäminen noin 50 ihmiselle oman organisaation ulkopuolella. Voit vähentää kustannuksia järjestämällä tapahtuman omassa koulussa ja antamalla opiskelijoiden auttaa ruokailun järjestämisessä. Tämä voi kuitenkin antaa hieman vähemmän ammattimaisen vaikutelman, joten on tärkeää päättää sopiiko se tavoitteisiisi. Toisaalta, järjestämällä tapahtuman koulun tiloissa, yrittäjät vierailevat tiloissanne, mitä ei välttämättä tapahdu kovin usein. Järjestämällä koko tapahtuman tarjoiluineen itse koulusi opiskelijoiden kanssa voit säästää kustannuksissa ja käyttää säästyneet rahat hankkiaksesi esimerkiksi kiinnostavan puhujan. sivuilta löydät mallin tapahtuman budjetista. Valmistele tapahtuman budjetti ja selvitä millä summalla oppilaitoksesi aikoo osallistua

32 29

33 30 Esimerkki tapahtuman kustannusarviosta Tilan vuokra (iltapäivä) Puhuja (myös valmisteluaika) 500 Markkinointi (kutsut jne.) 200 Tarjoilut (50 henkilöä, 10 per hlö) 500 Saatat myös tarvita: Äänentoisto ja valaistus 100 Videotykki tms. vuokraus 100 Yhteensä mainitut kustannukset vaihtelevat suunnilleen euron välillä, kun järjestät tapahtuman oppilaitoksen ulkopuolella. Voit myös periä osallistumismaksun kävijöiltä tasapainottaaksesi kustannuksia tulojen avulla. Maksulla on tiettyjä etuja (tulot, ihmiset todennäköisemmin saapuvat paikalle, kun he ovat maksaneet osallistumismaksun). Se voi olla kuitenkin myös este joidenkin ihmisten osallistumiselle. Pidä mielessä myös omat ponnistelusi (työtuntien kirjaaminen) järjestelyjen eteen. Muista ottaa tämä huomioon työaikaseurannassa.

34 31

35 32 6. Tapahtuman suunnittelu Kun aloitat tapahtuman järjestämisen organisoinnin, tulee aluksi valita päivämäärä. Varaa noin 4 kuukautta aikaa tapahtuman organisointiin suunnittelun aloittamisesta varsinaiseen tapahtumaan. Kun valitset päivämäärää, muista vuosittaiset vapaapäivät. Vältä tapahtuman järjestämistä juuri ennen tai jälkeen tärkeän juhlapäivän tai loma-ajan. Jos järjestät tapahtuman virka-ajan ulkopuolella, se myös yleensä vähentää osallistujien määrää. Myös tärkeimmät urheilutapahtumat vaikuttavat samalla tavalla. Kun lähetät Varaa päivä kirje 8 viikkoa ennen tapahtumaan kutsutuille henkilöille, he voivat suunnitella hyvissä ajoin aikataulunsa siten, että osallistuminen on mahdollista. Sinulla on näin enemmän aikaa valmistella ohjelma ennen kuin varsinaiset kutsut lähtevät. Varsinainen kutsu tulee lähettää tarkkoine ohjelmineen noin 3-4 viikkoa ennen tapahtumaa.paras ajankohta tapahtuman järjestämistehtävien tekemiseen on arkipäivät. Opiskelijat ja opettajat ovat viikonloppuisin haluttomia osallistumaan. Kun valitset sopivaa ajankohtaa päivästä tapahtuman järjestämisajankohdaksi, on syytä miettiä soveltuuko kyseinen tapahtuma parhaiten aamupäivään, iltapäivään vai iltaan. Ehdotamme iltapäivää tapahtuman aloitusajankohdaksi. Tällöin yrittäjät, opettajat ja opiskelijat voivat tehdä päivittäiset velvoitteensa aamupäivällä ennen tapahtumaa. Sopiva ajankohta tapahtuman lopettamiseen on noin 18.30, mutta voit varata sen jälkeen aikaa myös buffetiin, jolloin osallistujat voivat jäädä pidemmäksi aikaa oman valintansa mukaan. Vieraile löytääksesi Varaa päivä ja kutsukirje mallit. Valitse tapahtuman päivämäärä ja kellonaika sekä tiedota kyseistä päivämäärää koulussasi Varaa päivä toiminnon avulla

36

37 VAIHE 2 VÄLINÄYTÖS Phase 2 Interlude

38 35

39 36 Suunnittelu: tärkeitä tehtäviä 12-3 viikkoa ennen tapahtumaa 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa Tapahtumapäivä 1. Aseta selkeä tavoite 2. Varaa tapahtumapaikka 3. Laadi budjetti 4. Määritä sellainen tapahtuman muoto, joka vastaa tavoitteita 5. Varaa puhuja(t) 6. Lähetä kutsut vieraille ja muistuta heitä tapahtumasta 7. Suunnittele kutsukortit (flyer) opiskelijoille 1. Tilaa tarjoilut 2. Järjestä äänentoisto 3. Vahvista päivämäärä osallistujille 4. Kerää ja tarkista esitykset (jotka jaetaan osallistujille) 5. Ohjeista puhuja(t) 6. Hanki sponsoreiden mainosmateriaali 7. Tulosta vieraiden nimilaput 1. Järjestä tilat 2. Hanki puhujalle lahja 3. Tarkista tekninen laitteisto 4. Varmista että catering on valmis ja ohjeistettu 5. Toivota vieraat tervetulleiksi 6. Valokuvaa tapahtuman eri vaiheita 7. Toimita ilmoittautumislomake vieraita vastaanottavalle henkilölle Katso kutsukortti- (flyer), nimilappu- ja lomakemalleja. Tapahtuman jälkeen sinun tarvitsee arvioida omaa toimintaasi. Tähän kysymykseen palataan myöhemmin. Seuraa näitä ohjeita seuraavien viikkojen aikana

40 37

41 38 Neljä perusvirhettä vältettäväksi! Jokaisen mahdollisen virheen välttäminen on mahdotonta. Kuitenkin tietyt vakavimmat virheet voidaan ennalta pois. Tässä alla on lista neljästä tyypillisimmästä isosta virheestä: 1. Päivämääriä ei vahvisteta. Varmistu siitä, että kaikki tapahtumaan liittyvät päivämäärät on suunniteltu kunnolla ja viestitetty kaikille osallisille. 2. Tapahtumapaikan varaaminen ilman vierailua. Älä koskaan jätä tutkimatta tapahtumapaikkaa henkilökohtaisesti. Vain sinä voit olla varma, että se vastaa vaatimuksia. 3. Liian vähäinen tiedottaminen. Aloita markkinointi jo aikaisessa vaiheessa. Tavoitteesi on oltava, että järjestämästäsi tapahtumasta tulee ison kiinnostuksen kohde. Markkinointi ja viestintä ovatkin avainasemassa tapahtuman suunnittelussa. 4. Huolehdit tärkeistä yksityis kohdista vasta viime hetkellä. Eli, huolehdi jo aikaisessa vaiheessa tärkeimmistä asioista muistilistallasi. Tämän avulla vältät kiireitä ja viime hetken paniikkia, sillä usein ne johtavat virheisiin ja lisäkustannuksiin. Pidä silmällä organisatorisia vaiheita ja varmistu siitä, että avainasiat tulevat huolellisesti ja täsmällisesti hoidetuksi.

42 39

43 40 Tarkistuslista Tähän mennessä olet varannut tilat, järjestänyt puhujat ja paikan. Sinulla on myös tiedossa tiedossa budjetti tapahtumaa varten. Oppilaitoksesi tulee osallistua siihen luontoissuorituksin ja rahallisesti. Ehkä tarvitset myös sponsoreita tai jopa lahjoituksia. Tarkista, että olet suorittanut kaikki tehtävät alla olevasta listasta: tavoite on selkeä päivämäärä on sovittu ja tiedotettu (varaa päivä) oppilaitoksestasi osallistuvat henkilöt on organisoitu tapahtuman järjestämistä varten oppilaitoksestasi on organisoitu opiskelijat tapahtuman järjestämistä varten olet varannut tapahtuman järjestämispaikan budjetti on laadittu ja vahvistettu tapahtuman sisältö ja muoto on vahvistettu olet varannut vähintään yhden mielenkiintoisen puhujan kutsukirjeet on lähetetty Nyt on myös aika aloittaa seuraavien tehtävien viimeistely: opiskelijat ovat tehneet posterit/flyerit ja tiedottavat nyt opettajia ja opiskelijoita tulevasta tapahtumasta mitä tarvitset tapahtuman aikana? Esimerkiksi ilmoittautumislomakkeet, kamera, lahjat tms. puhujille. Löydät esimerkkejä kutsuista, flyereistä, postereista ja tarkistuslistoista:

44

45 VAIHE 3 VALMIINA, Phase 3 On your marks, get set, go! PAIKOILLANNE... NYT!

46 43

47 44 Showtime lähestyy! Tapahtuman järjestämispäivä lähestyy ja olet nyt seurannut ohjetta tähän saakka. Oletko siis valmis varsinaiseen tapahtumaan? Kuinka monta ilmoittautumista olet saanut? Onko määrä riittävä onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi? Noin 2 viikkoa ennen tapahtumaa voit vielä muistuttaa tapahtumastasi, jos et ole saanut tarpeeksi ilmoittautumisia. Ehkä noin 50 henkilöä olisi sopiva määrä? Lähetä vielä yksi oppilaitoksen sisäinen sähköposti opettajille ja muille työntekijöille muistutuksena, että tapahtuman järjestämisajankohta on pian käsillä. Varmista myös henkilökunnan ilmoittautuminen tapahtumaan, jotta tiedät osallistujien kokonaismäärän. Onko budjetti tasapainossa? Jos ei, ota yhteyttä esimieheesi ja pohtikaa yhdessä miten asia ratkaistaan. Ohjeista catering-palvelujen tuottajaa heti, kun tiedät osallistujamäärän. Ota kuitenkin huomioon, että jotkut ihmiset saapuvat paikalle, vaikka eivät ole ilmoittautuneetkaan. Näin ollen on parempi varautua muutamaan ylimääräiseen osallistujaan, jotta tarjoilu riittää kaikille. Varmistu myös siitä, että opettajat tietävät tapahtuman varsinaisen päämäärän: ohjelman tulee olla kiinnostava heidän näkökulmastaan, mutta heidän tulisi myös ymmärtää tapahtuman olevan yksi mahdollisuus verkostoitua työelämän kanssa ja kehittää suhteita alueen yrittäjiin. Tarkista työkalut osoitteesta varmistaaksesi että sinulla on kaikki tarvitsemasi.

48 45

49 46 Showtime! Olet työskennellyt kovasti yhdessä oppilaitoksesi tiimin kanssa tapahtuman järjestämisen eteen. Toivomme, että ponnistelut ovat johtaneet parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Annamme vielä muutaman vinkin tärkeistä huomionarvoisista tekijöistä juuri ennen tapahtuman h-hetkeä. Saavu tapahtumapaikalle 2-3 tuntia ennen tapahtuman alkamishetkeä Varmista, että tila ja välineet ovat juuri niin kuin ohjelma vaatii (pöydät, esittelytilat, tuolit, korokkeet jne.) Varmista, että sinulla on tapahtuman esitykset usb -tikulla ja tarkista että tietokone, videotykki äänentoisto ym. toimivat kunnolla Jos haluat kiittää puhujia lahjoin, hanki kukat, viinipullo tai jokin mukava tuote tapahtuman järjestämispäivänä Ohjeista opiskelijat toivottamaan vieraat tervetulleiksi sisäänkäynnissä (he voivat osoittaa osallistujille vaatenaulakon, tapahtuman järjestämistilan jne.) Varmista, että olet laatinut osallistujalistan tapahtumaan, jotta osallistujat voivat laittaa allekirjoituksensa. Näin tiedät varmasti, ketä on ollut paikalla (tämä auttaa tapahtuman arvioinnissa). Voit osoittaa kaksi opiskelijaa vastaamaan allekirjoituksista. Muista laittaa vettä pulloon/karahviin ja vesilaseja puhujia varten mikrofonin lähelle Tässä yhteydessä esittämämme lomakkeet ja tarkistuslistat on ladattavissa osoitteesta

50 47

51 48 Showtime! Olet odottanut tätä päivää jo jonkin aikaa ja nyt on tapahtuman aika! Pidä huoli myös siitä, että voit itse nauttia tapahtumasta ja käytä tilaisuutesi myös oman verkoston laajentamiseen. Korkeampi tavoitteesi tapahtumalle on toimia yhdistävänä tekijänä työelämän ja ammattioppilaitoksen välillä. Tämä tarkoittaa paljon verkostotyötä kyseiselle päivälle. Pidä silmäsi ja korvasi valppaana seuraaville mahdollisuuksille: Onko sellaisia yrittäjiä läsnä, jotka voisivat käydä luennoimassa tunnin tai pari oppilaitoksessasi? Onko sellaisten yritysten edustajia läsnä, joissa opiskelijat voisivat suorittaa työelämäjaksojaan? Tapahtuuko opiskelijoiden, opettajien ja yrittäjien välillä ns. ristiinpölytystä, vai tulisiko sinun esitellä osallistujia toisilleen? Varmistu, että kaikki yrittäjät ja työntekijät/opettajat täyttävät lyhyen kyselyn, jonka olet valmistanut.

52

53 VAIHE 4 TEKEMÄLLÄ Phase 4 Learning-by-doing OPPIMINEN

54 51

55 52 Arviointi On hyödyllistä käyttää tiettyä menetelmää sisäisen arvioinnin tekemiseksi mistä tahansa tapahtumasta. Se edesauttaa käyttämään systemaattisesti arvioinnin kriteerejä: osallistujat aktiviteetit organisaation prosessit mahdollisuuksien identifiointi heikkouksien poistaminen valmistelemalla strateginen suunnitelma tapahtumien järjestämisen kehittämiseksi Tämä arviointi on oleellinen, koska se antaa yleiskuvan kaikista tehdyistä toiminnoista ja niiden välisistä suhteista. Edelleen, tämän avulla voidaan määritellä ne kriittiset tekijät, joilla on ratkaiseva merkitys onnistuneen tapahtuman järjestämisessä. Tätä arviointitapaa voidaan käyttää minkä tahansa sosiaalisen, yksityisen tai yleisen tapahtuman järjestämisessä. Se voi tuoda uutta sisältöä organisaation hallintaan tai organisaation muuttamiseen ja uusien strategioiden suunnitteluun. Sen pitäisi sisältää myös mittausmenetelmän mittaristoineen.

56 53

57 54 Tärkeimmät arvioinnin kohteet Tapahtuman järjestämisen jälkeen, on hyvä esittää itselleen muutama kysymys: saavutettiinko tapahtuma yleistavoite? olivatko strategiat hyvin suunniteltu ja miten ne toimivat? missä määrin saavutettiin ohjelman tavoitteet ja mikä oli niiden laatutaso? olivatko tulokset odotettuja? Nämä indikaattorit voivat auttaa sinua arvioimaan tapahtumaa: odotetut osallistujat vs. toteutuneet osallistujat odotetut näytteilleasettajat vs. toteutuneet näytteilleasettajat maksetut kulut vs. budjetoidut kulut vuokratut esittelypaikat vs. odotetut vuokratut esittelypaikat odotetut puhujat vs. toteutuneet puhujat suunniteltu ohjelman aikataulu vs. viivästykset ohjelmassa budjetoidut tulot vs. toteutuneet tulot tyytyväiset osallistujat vs. tyytymättömät osallistujat Hyvä arviointiväline on tilaisuuden lopussa osallistujille osoitettu kysely. Sen avulla saat hyvän yleiskuvan siitä, miten osallistujat kokivat tapahtuman ja miten voit järjestää tapahtuman tulevaisuudessa vielä paremmin. Esimerkki kyselystä on saatavilla

58 RESIST RESIST projekti kohdistettiin ammattioppilaitosten opiskelijoiden koulun keskeyttämiseen liittyviin teemoihin. Projektissa käytettiin innovatiivista ja käytännönläheistä lähestymistapaa keskeyttämisten estämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyseinen lähestymistapa perustui saksalaisiin, suomalaisiin, espanjalaisiin ja puolalaisiin menetelmiin sekä yrittäjämäiseen opetustapaan, jota edusti projektia johtanut Business Development Friesland. Projekti havaitsi uusia yhteistyömahdollisuuksia ammatillisten oppilaitosten ja pienten ja keskisuurten yritysten välillä. Projektilla voi olla suora vaikutus opintojen keskeytymisten vähenemiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä opaskirja voi auttaa sinua järjestämään tapahtumia, joissa opiskelijat, opettajat ja yrittäjät ja yritysten työntekijät ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja vahvistavat tärkeitä suhteita tulevaisuutta varten. Tämä tapahtuma voisi parhaimmillaan saattaa vuorovaikutukseen eri ryhmiä ja vähentää ammatillisen oppilaitoksen opintojen keskeyttäneiden määrää siitä syystä, että heillä on parempi käsitys tulevaisuudestaan työelämässä.

59 Unternehmen für Bildung. GOBIERNO DE EXTREMADURA Consejería de Educación y Cultura

60

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Opintoasiain- ja Peda-forum -päivät Itä-Suomen yliopistossa

Opintoasiain- ja Peda-forum -päivät Itä-Suomen yliopistossa Kooste palautteesta / sisäiseen käyttöön (https://www.oppi.uku.fi/lotta/?id=883d3ee4ba358464415f4dec18a055f4) Opintoasiain- ja Peda-forum -päivät 23.-24.8.2011 Itä-Suomen yliopistossa Vastaajan tiedot

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

2.4. Oppimistyyleistä

2.4. Oppimistyyleistä 2.4. Oppimistyyleistä 1. Käytännölliset Näin ajattelevilla todellisuus koostuu siitä, mitä he aistivat näkemällä, koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla. He huomaavat ja pystyvät palauttamaan

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Suomalaisten kuntien II työpaja 4.5.2010, Tampere Kirsi-Marja Lonkila Itämeren kaupunkien liitto Sidosryhmäanalyysista Auttaa keräämään ja analysoimaan tietoa siitä, kenen

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 Aki Luostarinen ja Tiina Airaksinen (Otavan Opisto) OPS eläväksi -seminaari, Varkaus 31.3.2016 NEGATIIVINEN AIVORIIHI TAVOITE Työskentelyn tavoitteena

Lisätiedot

SUUNTA. tueksi. kirjoittamaasi kriittisesti. Näin syntyy looginen suhde kunkin suunnitelman osan välille. Suunta

SUUNTA. tueksi. kirjoittamaasi kriittisesti. Näin syntyy looginen suhde kunkin suunnitelman osan välille. Suunta SUUNTA työkalu toiminnan suunnittelun u ja suunnitelman arvioinnin tueksi Tämä on SUUNTA-työkalun käyttöön opastava diaesitys Mikäli haluat, voit täyttää tähän pohjaan oman suunnitelmasi ja tallentaa esityksen

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle!

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle! Venäjän kaupan matkustajan muistilista Elä matkusta Venäjälle! Elä lähde Venäjälle! Miksi? On helpompaa ja järkevämpää kutsua potentiaalinen asiakas ja tai/ammattimedia kotikentälle, jossa kaikki elementit

Lisätiedot

Asiantuntijaliikkuvuus

Asiantuntijaliikkuvuus Asiantuntijaliikkuvuus Leonardo-liikkuvuushankkeiden koulutus 5. ja 12.9.2013 Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO CIMOn verkkopalvelut www.maailmalle.net Maailmalle lähtijän muistilista Työssäoppimassa

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

KUTSU Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi , San Diego

KUTSU Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi , San Diego KUTSU Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi 27.6.-1.7.2016, San Diego Tervetuloa kanssamme Esrin kansainväliseen käyttäjäkonferenssiin 2016! Maailman suurin paikkatietotapahtuma, Esri User Conference

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Lounais-Suomen Partiopiiri Jyri-Petteri Paloposki jyri-petteri.paloposki@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella, jossa käydään läpi muutamia tärkeitä uusia

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus

Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus 22.10.2013 Faktaa & lukuja Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa 300 % enemmän kävijöitä osastolleen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot