Hanketiedote 1 / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanketiedote 1 / 2014"

Transkriptio

1 Hanketiedote 1 / 2014 Saarijärven-Viitasaaren seudun hankekuulumiset DigiDigi Finnbeing INNOVATE-hanke Kasvu- ja kehittämispalvelu Kivijärven vapaa-ajankeskuksen kehittäminen Teollisten klusterien kehittäminen Pohjoisen Keski-Suomen Vesistömatkailuhanke Viitasaaren Rakennemuutos Voimakas KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY, KEHITTÄMISYHTIÖ KARSTULANSEUTU OY, SSYP KEHITYS OY 9. kesäkuuta 2014 Tekijät: Himanen Reijo (toim.), Hytönen Jussi, Kaakkurivaara Kirsti, Lehtinen Esko, Paananen Sirkka, Pasanen Tarja, Poikonen Toivo, Rautiainen Markku, Rönkkä Eeva-Kaarina, Saarinen Pertti, Toikkanen Markku

2 DIGIDIGI Digidigi-hankkeen (digitaalisuus yritysten liiketoiminnassa) tarkoituksena on edistää digitaalisuuden hyödyntämistä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan yrityksissä. Hanketta hallinnoi SSYP Kehitys Oy ja projektipäällikkönä toimii Pertti Saarinen ( ). Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Kehittää yritysverkostojen digitaalista liiketoimintaa. Lisätä uuden tieto- ja viestintäteknologian käyttövalmiuksia ja -tapoja eri toimialojen yrityksissä ja yritysverkostoissa osana omia toimintaprosesseja, verkostona yhdessä muiden yritysten kanssa, osana asiakkaille tarjottavia tuotteita ja palveluja. Edistää uusien tieto- ja viestintäteknologioihin pohjautuvien innovaatioiden syntymistä, toiminnalliset ja prosesseihin liittyvät uudet ratkaisut, olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ja niitä täydentävät osat/ innovaatiot, kokonaan uudenlaiset tuotteet ja palvelut. Lisätä alueen yritysten yhteistyötä oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa, jotka kehittävät menetelmiä ja tuottavat uusinta tietoa tuotteiden ja palvelujen kehittämisen tueksi. Hankkeessa toteutetaan erilaisia aliprojekteja, jotka ovat kestoltaan pidempiä. Ohessa lista käynnissä olevista aliprojekteista, joista osa hankkeen loppuun saakka. Kuljetuksiin liittyvien tilaus-tarjous -prosessien kehittäminen hyödyntäen verkkoa ja mobiileja päätelaitteita Yhteishankintoihin liittyvän verkostomaisen toiminnan kehittäminen Web-ympäristössä. Mukana hankintarinki ja toimittajat. Hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen liittyvien sähköisten mallien kehittäminen ja niiden testaaminen. Työtiedon ja asiantuntemuksen jakaminen teollisuuden yrityksessä ja sen verkostoissa, aliprojekti Kaupan uudet mallit, konseptoidaan ja pilotoidaan useamman kaupan yhteistä sähköistä kauppapaikkaa, johon liitetään yhteinen jakelu logistiikka. Matkailumarkkinoinnin uudenlaiset mallit, uudet digitaaliset sisällöntuotannon tavat. 3D mallinnus ja tulostus -työpaja, muut työpajat, digi-klinikat ja infotilaisuudet 7 kpl. Hankkeen tuloksena yrityksille syntyy tietoa, taitoa ja kokemusta uusista digitaalisista järjestelmistä ja toimintamalleista, joita ne voivat kehittää edelleen osana sähköistä liiketoimintaansa. Konkreetteja tuloksia ovat hankkeessa kehitetyt, käyttöönotetut tai käytetyt ohjelmistot (kuten verkkokaupat, digilogi jne.), digitaaliset sisällöt sekä pilottien dokumentoidut tulokset. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan osoitteessa Epira Oy, Liisan lanka, Active Arctic, Daria NH-mallistot, Olesta Oy, Pihtiputaan Tavaratalo, Habitus Oy, Helpman Ky, Ariterm Oy, Pisla Oy, VM-Kotelot, Sirkka Experience, Hiekkarannan lomat, Fiinikka, Hurskainen Jari, Tmi Esa Hytönen, Talmet, TKR-Metal Oy, Finn-Topeko Oy, Rautia K-Maatalous Saarijärvi, V Aniranta Ky, HF Kuljetus Oy, PTS Isännöinti Oy, Piispala, Saarikka, Palvelukeskus Kaski, Suomen kotihoitotekniikka Oy, Enfoku Oy, Koskenkylän Pvy ry 1

3 FINNBEING Finnbeing-hanke on kolmen maakunnan ja 16 kunnan alueella toimiva, 100 % julkisrahoitteinen (EU+valtio) yleishyödyllinen hyvinvointi- ja matkailuelinkeinojen kehittämishanke ( ). Hankkeessa on mukana 27 yritystä ja projektipäällikkönä Sirkka Paananen ja asiantuntijana Reijo Himanen. Parantaa ja yhtenäistää hyvinvointipalvelujen laatua sekä vahvistaa hyvinvointialan yritysten laatu- ja kehittämisosaamista Parantaa hyvinvointialan kilpailukykyä, tuottavuutta ja kannattavuutta Vahvistaa hyvinvointialan palvelutarjontaa uusilla palvelukonsepteilla Nostaa alueen ja hyvinvointialan yritysten näkyvyyttä Luoda toimintatapoja ja malleja hyvinvointialan kehittämiseen sekä jalkauttaa jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä Alkuhaastattelut (27 kpl), Itsearvioinnit (22 kpl), Mystery shopping -arvioinnit (7 kpl), toimialakohtaiset kehittämistarveanalyysit (5 kpl) Opintomatkat (2 kpl), koulutukset ja tilaisuudet (13 kpl), verkoston kehittämistyöpajat (2 kpl) Tuotekehitys-työpajat (Ideat Rahax -mallin pilotointi) (3 kpl) Suunnitelmalliset benchmarking-vierailukäynnit (6 kpl): o Sokos Hotels & Hartikaari Oy: Asiakaspalautteen hallinta ja tekniset ratkaisut o Metsä-Fibre: Yritysasiakkuudet ja sidosryhmäyhteistyö o Ruokangas Guitars: Kuluttaja-asiakkuudet, yrityksen arvot ja tarina o RAY & HL-concept Oy, Hiljainen tieto o Jyväskylän Seudun Matkailu, Lasten Löytöretket: Liiketoimintaverkoston toimintatavat o Pipelife Finland Oy: Henkilöstön suoritusta parantavat toimintatavat Finnbeing300- laadun itsearviontityökalu Mystery shopping -työkalut (palvelupolku ja fiilismittari) Kehittämisen vuosikello, prosessikuvausmallit, sidosryhmäanalyysi-työkalu, asiakkuuden elinkaarimalli Blueprint-tuotesuunnittelumalli (edelleen kehitetty Ideat Rahax -mallin pohjalta) Pullonkaula-analyysit, toimialakohtaiset kehittämissuunnitelmat, benchmarking-raportit (6 kpl) Yrityksissä käynnistetyt kehittämistoimet ja löydettyjen parhaiden käytäntöjen pilotoinnit (6 kpl) GPS-retket/Ekointernet Oy, Hakamaan talli, Hirvikosken kurssikeskus Oy, Hyvinvointikeskus Verna, Innoapu Oy, Isokummun Lammastila, Jakolan tila, Joterplan Oy/Palvelukoti Pelapuu, Kangashoiva Oy, Kristillinen Eräopaspalvelu, Kartanohotelli Saari, Lesti-Hunter Oy, Luontoloma Lepänjuuri, Marjalan tila, Metsä-Tiainen Ky, Pikku Peura Ky, Purola Farm, PS-Studio, Romppainen Satu ja Tapio, Spring Bay, Tarjan Taivutus, Tmi Erävaris, Tmi Husky Forest, Urpilan Kartano Ky, Vanha Meijeri, Villi Peura Oy, Vireä Oksa Yrityksistä 15 on ollut aktiivisesti mukana hankkeen toimenpiteissä. Lisätietoja: 2

4 INNOVATE-HANKE INNOVATE-hankkeen tavoitteena on luoda seutukunnan yrityksille ja kehittäjille toimivat mallit pk-yritysten verkostoyhteistyöhön, edistää tuotekehitys- ja innovaatio-osaamista sekä tuotteiden jalostamista ja kaupallistamista kansainvälisille markkinoille sekä kehittää yritysten kansainvälistä verkostoitumista. Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti vahvana painopistealueena kansainväliset verkostot ja yhteistyömallit. Projektin tuloksena on syntynyt onnistunutta kansainvälistä verkostoitumista sekä yhteistyötä. Projektin tuloksena on perustettu jo yksi uusi yritys kansainväliseen toimintaan, jonka myötä on syntynyt neljä uutta työpaikkaa. Arvioitu liikevaihto on noin 1 m. Toinen valmis kansainvälinen yhteistyöverkosto toiselle yrittäjälle on viittä vaille valmis. T&K-päivät yrittäjille (5 osallistujaa) Poznan Puola, samalla tutustuminen Kone-, laite- ja tekniikkamessuille. Viitasaari 4 Saarijärvi 2 Kannonkoski 2 Pihtipudas 1 3

5 KASVU- JA KEHITTÄMISPALVELU Kake-hanke on koko Keski-Suomen alueella toimiva kehittämishankekokonaisuus, jota pohjoisessa Keski-Suomessa osatoteuttaa Kehittämisyhtiö Witas Oy yhteistyössä SSYP Kehitys Oy:n sekä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n kanssa. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy ja rahoittajina Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, kunnat sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen projektiassistenttina toimii Kirsti Kaakkurivaara. Kasvu- ja kehittämispalvelu tukee kasvuhaluisia ja -kykyisiä keskisuomalaisia pk-yrityksiä merkittävän liiketoimintaan vaikuttavan kehitysponnistuksen valmistelussa. Painopistealueet: Kansainvälistyminen Kilpailukyvyn parantaminen Innovaatioiden kaupallistaminen Osaamisen kehittämispalvelu tukee keskisuomalaisia pk-yrityksiä, jotka haluavat parantaa henkilöstönsä osaamista ja edistää työhyvinvointia. Painopistealueet: Avainhenkilöiden valmennus Ammatilliset lisäkoulutukset Kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen Työhyvinvoinnin edistäminen Hankkeen kautta yrittäjä saa käyttöönsä tarvitsemansa ulkopuolisen kehittämisasiantuntijan yrityksen tarpeisiin räätälöidyn kehittämistoimenpiteen toteuttamiseen. Tuki yritykselle on noin 50 % asiantuntijan tekemästä työstä. Yrityskohtaisia kehittämishankkeita 11 kpl, joista kansainvälistymisselvityksiin liittyviä hankkeita 8 kpl Yritysten henkilöstön ammatillisia lisäkoulutuksia 14 kpl Yritysten avainhenkilöiden valmennuksia 7 kpl Mukana hankkeessa on yhteensä 25 teollisuus- ja palvelualan yritystä pohjoisen Keski-Suomen alueelta. 4

6 KIVIJÄRVEN VAPAA-AJAN KESKUKSEN KEHITTÄMINEN Hankkeen toteutusaika on ja toteuttaja Kehittämisyhtiö Witas Oy. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kivijärvellä toimisi Vapaa-ajan Keskus, joka tarjoaisi hyvinvointipalveluja, luontoaktiviteetteja ja erilaisia ohjelmapalveluja seudun loma-asukkaille, matkailijoille ja Kivijärven vakinaisille asukkaille. Tätä kautta tulisi lisää toimeentulomahdollisuuksia paikkakuntalaisille ja se edesauttaisi palvelujen säilymistä paikkakunnalla ja edistäisi laajemminkin seudun matkailuelinkeinon kehittymistä. Esiselvityshankkeen kohderyhmät ja yhteistyökumppanit ovat matkailu-, palvelu- ja hyvinvointialan yritykset, tapahtumajärjestäjät, järjestöt ja yhdistykset, Kivijärven kunta sekä Metsähallitus. Hankkeen toimesta selvitetään Kivijärven Vapaa-ajan Keskuksen toteuttamismahdollisuudet: Toimijat ja yhteistyökumppanit (yritykset), jotka sitoutuvat tuleviin toimenpiteisiin Olemassa olevat palvelut ja aktiviteetit Uudet palvelut ja aktiviteetit Toimitilat, nykyinen infra ja tulevat rakentamistarpeet Lisäksi laaditaan jatkohankesuunnitelma sisältäen Vapaa-ajan Keskuksen rakentamiseen liittyvät rakennussuunnitelmat ja havainnekuvat sekä kustannusarviot. ja tulokset Tuotettu kokonaissuunnitelma Hannunkiven Lomakylän alueelle sijoitettavasta Vapaa-ajan Keskuksesta ja loma-asuntoalueen laajentamisesta Tehty operaattoritoiminnan liiketoimintalaskelmat ja alustavat investointilaskelmat Tuotettu havainnekuvat ja asemakuvat, joiden avulla suunnitelmaa voidaan hahmottaa sidosryhmille ja asemakuvat toimivat kaavoituksen pohjalla Tehty alustavia tunnusteluja pääomasijoittajatahoon ja selvitetty loma-asuntoalueen rakentamiseen liittyviä mahdollisia kumppanuuksia Suunnitelman perusteella voidaan arvioida, että toiminta on liiketoiminnallisesti kannattavaa ja palvelukonseptin laajentaminen suunnitelman mukaisesti on välttämätöntä uuden loma-asuntoalueen markkinoimiseksi. Toteutetut sidosryhmä- ja yhteistyökumppanitapaamiset Kivijärven kunta (viranhaltijat, luottamushenkilöt), Villi Peura Oy, Honkarakenne Oyj, Koirasalmi Osuuskunta, Holiday Club, Hannunkiven kiinteistöyhtiö, Metsähallitus, Nordia Management, Matkailu- ja hyvinvointialan yritykset, tapahtumajärjestäjät, järjestöt ja yhdistykset. Hankkeen rahoitus: EU + valtio ,20 Kunnat 4.816,80 Yksityinen rahoitus 2.676,00 Kokonaisrahoitus ,00 Hankkeen jatkotoimenpiteet käynnistyvät keväällä Lisätietoja: hankevetäjä Hannu Komu, puh , matkailupäällikkö Tarja Pasanen, puh

7 POHJOISEN KESKI-SUOMEN VESISTÖMATKAILUHANKE Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke toteutetaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken alueella Hankkeen yksityisestä rahoituksesta (10 %) vastaavat alueen matkailu- yms. yritykset ja tahot (n. 80 kpl). 90 % rahoituksesta tulee EU:lta, kuntien rahoitusta hankkeessa ei ole. Witas Oy:n hallinnoima hankkeen projektipäällikkönä toimii Esko Lehtinen. Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhankkeen avulla pohjoisesta Keski-Suomesta tulee entistä monipuolisempi ja houkuttelevampi vesistömatkailukohde, jonka lomamökkien, kalastuskohteiden, vesistömatkailuohjelmapalvelujen ja opastuspalveluiden kapasiteetti ja taso mahdollistavat huomattavan vesistömatkailuelinkeinon synnyn ja edelleen kehityksen alueella. Uuden majoituskapasiteetin luominen yksityisistä lomamökeistä tai uustuotantona (kaikki kunnat) Lomarakentamiseen soveltuvien tonttien kartoitus (kaikki kunnat) Uusien kalastuskohteiden kehittäminen (mm. suurjärvet) (kaikki kunnat) Vesistömatkailukohteiden markkinoinnin valmistelu (kuvaukset, ottipaikat yms. paikkatietoon perustuvana mobiilipalveluna) (kaikki kunnat) Hankkeessa toteutetaan esiselvityksen perusteella laaditun hankesuunnitelman toimenpiteitä. Hankkeen aikana alueelle on tähän mennessä syntynyt / syntymässä mm.: Majoituskohteiden varaustilannekalenteri mukana alueen kaikkien majoituskohteiden tiedot (mm. noin 250 lomamökkiä alueen kaikki kunnat) Uusia erityiskalastusjärvikohteita 5 kpl (125 % lisäys aiempaan) sekä yksi koskikalastuskohde. (Pihtipudas, Viitasaari, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi) Vuokraveneiksi katsastettujen veneiden / laivojen määrä 15 kpl lähtötilanne 1 kpl. (Äänekoski, Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi) Vuokraveneen kuljettajakoulutuksia 9 kpl, kalastuksen valvojia 11 kpl. (Kivijärvi, Saarijärvi, Viitasaari, Karstula) Uusia vesistöohjelmapalveluja (Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi, Kinnula, Äänekoski) Hankkeen avulla luodut vesistöopastustoiminnot, venevuokraus, majoitus- ja kalastuskohteet jatkavat toimintaansa omalla tulorahoituksellaan hankkeen jälkeen. Lisätietoja 6

8 TEOLLISTEN KLUSTERIEN KEHITTÄMINEN Teollisten klusterien kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa on Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kärkiklusterien (Uudistuvat koneet ja laitteet, Kehittyvä asuminen sekä Bioenergiasta elinvoimaa) kehittämishanke. Hankkeen hallinnoijana toimii SSYP Kehitys Oy ja osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski-Suomen liitto, kunnat sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen projektipäällikkönä toimii Markku Rautiainen ja projektiassistenttina Kirsti Kaakkurivaara. Hankkeen tavoitteena on avustaa teollisten kärkiklusterien kasvu- ja kehittämishakuisia yrityksiä ja yritysverkostoja niiden omista strategioista lähtevien tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen painopistealueita ovat: Yritysverkostojen synnyttäminen ja kehittäminen Yritysten teknologiaosaamisen parantaminen Cleantechistä uutta liiketoimintaa Energiatehokkuus Tuotekehityksen tukeminen Uudet vientituotteet Yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua pyritään edesauttamaan yritysten sekä yritysryhmien räätälöidyillä kehittämisprojekteilla sekä -toimenpiteillä. Yrityksissä uusia tuotteita 18 kpl Yritysten kehittämishankkeita yhteensä eurolla (ei sisällä investointihankkeita) Yrityksissä uusia järjestelmiä 1 kpl Yritysryhmähankkeita 6 kpl Yrityksissä vientihankkeita 8 kpl Uusia yrityksiä 3 kpl Yrityksissä cleantech-hankkeita 24 kpl Kehittämistoimenpiteitä on tehty 60 teollisuusyritykseen pohjoisen Keski-Suomen alueella. 7

9 VIITASAAREN RAKENNEMUUTOS Fenestran tammikuisen konkurssin myötä Viitasaarelta menetettiin n. 160 työpaikkaa. Viitasaaren rakennemuutos hankkeella pyritään vauhdittamaan korvaavien työpaikkojen syntymistä ja estämään irtisanottujen henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Hankkeen rahoituksesta vastaa Keski-Suomen liitto ja Viitasaaren Kaupunki. Kehittämisyhtiö Witas Oy hallinnoi hanketta ja projektipäällikkönä toimii Eeva-Kaarina Rönkkä. Synnyttää äkillisessä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen tilalle uusia korvaavia työpaikkoja sekä estää irtisanottujen ja työttömäksi jääneiden henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Edesauttaa alueen yritysverkostojen rakentumista sekä vahvoihin yritysverkostoihin perustuvien pienyritysten sijoittumista alueelle. Tehostaa yritysverkostoihin perustuvaa yritys- ja investoijahakua sekä aktivoida alueen kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä kannattavaan kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin. Tehdä selvitys myös alueelle sijoittuvien uusien yritysten käytettävissä olevista alihankintapalveluista sekä muista tuotannontekijöistä Edesauttaa uusien työpaikkojen luomista ja vanhojen työpaikkojen uudistamista. Ammattilaiset Areenalla rekrytapahtuman suunnittelu ja järjestely Ovitehtaan työttömistä työnhakijoista kaikkiin on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä ja n. reilu 50 henkilöä on antanut haastattelun, jonka pohjalta on tehty henkilökohtainen esittelykortti. Lisätietoja: Lähetetty noin 900 sähköpostia potentiaalisille lähialueen työnantajayrityksille ja kauempanakin oleville yrityksille. Yli 100 yritystä on kontaktoitu puhelimitse Kontaktoiduista yrityksistä noin kymmenkunta on ilmoittautunut mukaan Ammattilaiset Areenalla -tapahtumaan Työttömistä työnhakijoita jo 70 henkilöä on ilmoittautunut mukaan Ammattilaiset Areenalla -tapahtumaan Facebook: https://www.facebook.com/ammattilaisetareenalla Blogi: 8

10 VOIMAKAS Voimakas-hanke on Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 8 kunnan alueella toimiva, 90 % julkisrahoitteinen (EU+valtio) ja 10 % yksityisrahoitteinen kehittämishanke ( ). Hankkeen projektipäällikkönä on Markku Toikkanen ja projektityöntekijänä Toivo Poikonen. Hankkeen tavoitteena on neuvonnan ja tiedotuksen keinoin edesauttaa ja aktivoida alueen maatilojen kasvu- ja kehittämissuunnitelmien toteuttamista. Kehittämishankkeen työllä pyritään välttämään ns. turhia luopumisia ja kannustamaan yhteisyrittämistä. Hankkeen tavoitteena on myös tukiverkoston tiivistäminen ja asiantuntijapalveluiden parempi ja aktiivisempi hyödyntäminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat hankealueen maatilayrittäjät, hankkeeseen osallistuu n. 300 maatilaa kohdealueelta. Opintomatkat 6 kpl, joihin on osallistujia ollut yhteensä 114 Viro ; Eskon maitokarjatila, Poltsaman marjatila, Tarton maatalousyliopisto, Luunda aiand kasvihuoneviljelmä, Luke meijeri, Tarto Agro maito- ja lihakarjatila, Kure Mois moderni maatila Belgia ; MAITO- JA LIHATILA Hof Ter Vaeren, MAITOTILA - Waterhof Gaasbeek, VAIHTOEHTOINEN MAANVILJELYS - Hof Ter Vrijlegem, Elia ydinvoimala, Eu-Parlamentti Puola-Liettua-Latvia ; maitotila, bioenergiafarmi, biokaasutila, luomujuustola, marjatila, puutarhakonekorjaamo, valtion metsätaimitila, taimitarha Saksa ; Acritechnica-messut, Bio-energiapuisto (ratkaisut tulevaisuudessa), maatilat Biokaasulaitoksiin Pohjois-Pohjanmaalle ; Haapajärven maatalousoppilaitos, Vuorenmaan biokaasulaitos, Junttilan biokaasulaitos, Nitek Oy Teemapäivät 37 kpl, joihin on osallistujia ollut yhteensä 525 henkilöä Bioenergiapäivät, avoimet ovet -navettapäivät, hevostallipäivät, luomupäivät, välitilinpäätöspäivät, kunnanhallituskierrokset, kyläkierrokset, maatilaklinikkapäivät, pellonpiennarpäivät, vihannespäivät, lähiruokapäivät, kannattavaa hevostaloutta -päivät, piennavettapäivä, metsätilan sukupolvenvaihdospäivät, tilojen yhteistyöpäivä, metsähakepäivä Tilakäynnit Tilakäyntejä on ollut hankkeen aikana 204 o tilakohtaisia kehittämissuunnitelmia 68 kpl, yhteisnavettaselvityksiä 2 kpl, tilojen tuotantojen yhdistämisselvitys, luomuun siirtymisselvityksiä Kehittämistyön tulokset näkyvät vuosien viiveellä. Konkreettisia tuloksia ovat Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksien aktivoituminen, navettasaneerauksia saatu alulle useita, yhteisnavettahanke vireillä, talousosaamista saatu kohoamaan, opintomatkat ovat avartaneet viljelijöiden tietotaitoa erikoisaloille, biokaasuyhtiön perustamisvaiheeseen saaminen Pihtiputaalle, erikoisviljelyn osaamistason nousu Hankkeen järjestämiin opintomatkoihin ja teemapäiviin ovat osallistuneet viljelijöiden lisäksi yhteistyökumppaneina; ElBio Ky, Osuuskunta Maito Suomi, Luja Betoni Oy, Delaval Oy, Maitolaituri Oy, Saarioinen Oy, Keski-Suomen Ely-keskus, Nitek Oy, Pop Pankki Kyyjärvi, alueen kunnat 9

Hanketiedote 2 / 2014

Hanketiedote 2 / 2014 Hanketiedote 2 / 2014 Saarijärven-Viitasaaren seudun hankekuulumiset DigiDigi Finnbeing INNOVATE-hanke Kasvu- ja kehittämispalvelu Kivijärven vapaa-ajankeskuksen kehittäminen -jatkohanke Pohjoisen Keski-Suomen

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE 13.04. 15.10.2010 1 Hevosvoimaa -esiselvityshanke Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry., hallinnoija Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy Esiselvityshanke 13.4.

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Pohjoisen Keski- Suomen kuntarakenneselvitys

Pohjoisen Keski- Suomen kuntarakenneselvitys Pohjoisen Keski- Suomen kuntarakenneselvitys Kuntaliitosverkoston seminaari 4.6.2015 Helsinki johtava konsultti Anni Antila FCG Konsultointi Oy Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalueesta Anni Antila 4.6.2015

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu Eero Ylitalo Agenda Avaus ja katsaus seudun kehittämisnäkymiin Eero Ylitalo, Seudun joryn pj. Keski-Suomen strategian vuosien 2014-2017 valinnat Maakuntaliiton

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Yritysklinikalla potkaistaan hankkeet käyntiin

Yritysklinikalla potkaistaan hankkeet käyntiin 28 2/2013 Yritysklinikalla potkaistaan hankkeet käyntiin SSYP Kehitys Oy käynnistää maaliskuussa Yritysklinikka palvelun. Klinikka on 1,5 h mittainen asiantuntijan kartoituskeskustelu nykytilanteesta ja

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto LINJA 1 Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittäminen osaaminen (koulutus)

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luomuliiketoiminnan kehittäminen Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miksi luomuliiketoimintaa pitää kehittää nyt? LUOMUMYÖNTEISYYS

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Haluatko menestyä? Keski-Suomen Human Tech -kärkiklusterit 2011-2013

Haluatko menestyä? Keski-Suomen Human Tech -kärkiklusterit 2011-2013 Haluatko menestyä? Keski-Suomen Human Tech -kärkiklusterit 2011-2013 Uudessa maailmassa keskisuomalaisilla on erityinen rooli Kyky, kokemus ja infrastruktuuri tuottaa huipputeknologiaa osaksi arkea. Alueen

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN TEEMAOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE II, 1.3.2011 28.2.2014 Tavoitteet ja toimenpiteet: Lisätä Kainuun metsä- ja puutalouden toimijoiden

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen 5.11.2012 Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta Antti Korkka MW-Kehitys Oy MATKAILUN KEHITTÄMINEN MW-KEHITYKSEN VETOVASTUULLE Perustana kaupungin konserni- ja strategiaohjaus. Hyötynä suora yhteys

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

MATKAILUN HANKETOIMINTA

MATKAILUN HANKETOIMINTA MATKAILUN HANKETOIMINTA OHJELMAKAUSI 2000 2006 MATKATOIMIALA Matkailun edellinen ohjelmakausi käytettiin eripuolilla maakuntaa erilaisten perusmatkailupalvelujen kehittämiseen. Kehittämistoiminnan tuloksena

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian käyttöä taloudellisesti,

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin

Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin 10.10.2012 Irma Jaakkola irma.jaakkola@seinajoki.fi Ruokaprovinssi Ruokaprovinssin käynnistys -hanke Ruokaprovinssin käynnistys

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

26.1.2015 Ari Hiltunen

26.1.2015 Ari Hiltunen 26.1.2015 Ari Hiltunen Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Selonteko Jyväskylän valtuustolle 26.1.2015 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 2. Jyväskylän Yritystehdas 3. Tehokkaat

Lisätiedot

Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi

Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi ProAgria Keski-Suomi Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset www.maajakotitalousnaiset.fi www.proagria.fi Maaseutuneuvonnan naisjärjestö, yksi Suomen suurimmista

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK SataSPIN Prosessien parantaminen verkostoitumalla Porin korkeakouluyksikkö, TTKK Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus Centre of Software Expertise - CoSE Timo.Varkoi@pori.tut.fi http://www.pori.tut.fi SPI

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot