Hanketiedote 1 / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanketiedote 1 / 2014"

Transkriptio

1 Hanketiedote 1 / 2014 Saarijärven-Viitasaaren seudun hankekuulumiset DigiDigi Finnbeing INNOVATE-hanke Kasvu- ja kehittämispalvelu Kivijärven vapaa-ajankeskuksen kehittäminen Teollisten klusterien kehittäminen Pohjoisen Keski-Suomen Vesistömatkailuhanke Viitasaaren Rakennemuutos Voimakas KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY, KEHITTÄMISYHTIÖ KARSTULANSEUTU OY, SSYP KEHITYS OY 9. kesäkuuta 2014 Tekijät: Himanen Reijo (toim.), Hytönen Jussi, Kaakkurivaara Kirsti, Lehtinen Esko, Paananen Sirkka, Pasanen Tarja, Poikonen Toivo, Rautiainen Markku, Rönkkä Eeva-Kaarina, Saarinen Pertti, Toikkanen Markku

2 DIGIDIGI Digidigi-hankkeen (digitaalisuus yritysten liiketoiminnassa) tarkoituksena on edistää digitaalisuuden hyödyntämistä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan yrityksissä. Hanketta hallinnoi SSYP Kehitys Oy ja projektipäällikkönä toimii Pertti Saarinen ( ). Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Kehittää yritysverkostojen digitaalista liiketoimintaa. Lisätä uuden tieto- ja viestintäteknologian käyttövalmiuksia ja -tapoja eri toimialojen yrityksissä ja yritysverkostoissa osana omia toimintaprosesseja, verkostona yhdessä muiden yritysten kanssa, osana asiakkaille tarjottavia tuotteita ja palveluja. Edistää uusien tieto- ja viestintäteknologioihin pohjautuvien innovaatioiden syntymistä, toiminnalliset ja prosesseihin liittyvät uudet ratkaisut, olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ja niitä täydentävät osat/ innovaatiot, kokonaan uudenlaiset tuotteet ja palvelut. Lisätä alueen yritysten yhteistyötä oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa, jotka kehittävät menetelmiä ja tuottavat uusinta tietoa tuotteiden ja palvelujen kehittämisen tueksi. Hankkeessa toteutetaan erilaisia aliprojekteja, jotka ovat kestoltaan pidempiä. Ohessa lista käynnissä olevista aliprojekteista, joista osa hankkeen loppuun saakka. Kuljetuksiin liittyvien tilaus-tarjous -prosessien kehittäminen hyödyntäen verkkoa ja mobiileja päätelaitteita Yhteishankintoihin liittyvän verkostomaisen toiminnan kehittäminen Web-ympäristössä. Mukana hankintarinki ja toimittajat. Hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen liittyvien sähköisten mallien kehittäminen ja niiden testaaminen. Työtiedon ja asiantuntemuksen jakaminen teollisuuden yrityksessä ja sen verkostoissa, aliprojekti Kaupan uudet mallit, konseptoidaan ja pilotoidaan useamman kaupan yhteistä sähköistä kauppapaikkaa, johon liitetään yhteinen jakelu logistiikka. Matkailumarkkinoinnin uudenlaiset mallit, uudet digitaaliset sisällöntuotannon tavat. 3D mallinnus ja tulostus -työpaja, muut työpajat, digi-klinikat ja infotilaisuudet 7 kpl. Hankkeen tuloksena yrityksille syntyy tietoa, taitoa ja kokemusta uusista digitaalisista järjestelmistä ja toimintamalleista, joita ne voivat kehittää edelleen osana sähköistä liiketoimintaansa. Konkreetteja tuloksia ovat hankkeessa kehitetyt, käyttöönotetut tai käytetyt ohjelmistot (kuten verkkokaupat, digilogi jne.), digitaaliset sisällöt sekä pilottien dokumentoidut tulokset. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan osoitteessa Epira Oy, Liisan lanka, Active Arctic, Daria NH-mallistot, Olesta Oy, Pihtiputaan Tavaratalo, Habitus Oy, Helpman Ky, Ariterm Oy, Pisla Oy, VM-Kotelot, Sirkka Experience, Hiekkarannan lomat, Fiinikka, Hurskainen Jari, Tmi Esa Hytönen, Talmet, TKR-Metal Oy, Finn-Topeko Oy, Rautia K-Maatalous Saarijärvi, V Aniranta Ky, HF Kuljetus Oy, PTS Isännöinti Oy, Piispala, Saarikka, Palvelukeskus Kaski, Suomen kotihoitotekniikka Oy, Enfoku Oy, Koskenkylän Pvy ry 1

3 FINNBEING Finnbeing-hanke on kolmen maakunnan ja 16 kunnan alueella toimiva, 100 % julkisrahoitteinen (EU+valtio) yleishyödyllinen hyvinvointi- ja matkailuelinkeinojen kehittämishanke ( ). Hankkeessa on mukana 27 yritystä ja projektipäällikkönä Sirkka Paananen ja asiantuntijana Reijo Himanen. Parantaa ja yhtenäistää hyvinvointipalvelujen laatua sekä vahvistaa hyvinvointialan yritysten laatu- ja kehittämisosaamista Parantaa hyvinvointialan kilpailukykyä, tuottavuutta ja kannattavuutta Vahvistaa hyvinvointialan palvelutarjontaa uusilla palvelukonsepteilla Nostaa alueen ja hyvinvointialan yritysten näkyvyyttä Luoda toimintatapoja ja malleja hyvinvointialan kehittämiseen sekä jalkauttaa jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä Alkuhaastattelut (27 kpl), Itsearvioinnit (22 kpl), Mystery shopping -arvioinnit (7 kpl), toimialakohtaiset kehittämistarveanalyysit (5 kpl) Opintomatkat (2 kpl), koulutukset ja tilaisuudet (13 kpl), verkoston kehittämistyöpajat (2 kpl) Tuotekehitys-työpajat (Ideat Rahax -mallin pilotointi) (3 kpl) Suunnitelmalliset benchmarking-vierailukäynnit (6 kpl): o Sokos Hotels & Hartikaari Oy: Asiakaspalautteen hallinta ja tekniset ratkaisut o Metsä-Fibre: Yritysasiakkuudet ja sidosryhmäyhteistyö o Ruokangas Guitars: Kuluttaja-asiakkuudet, yrityksen arvot ja tarina o RAY & HL-concept Oy, Hiljainen tieto o Jyväskylän Seudun Matkailu, Lasten Löytöretket: Liiketoimintaverkoston toimintatavat o Pipelife Finland Oy: Henkilöstön suoritusta parantavat toimintatavat Finnbeing300- laadun itsearviontityökalu Mystery shopping -työkalut (palvelupolku ja fiilismittari) Kehittämisen vuosikello, prosessikuvausmallit, sidosryhmäanalyysi-työkalu, asiakkuuden elinkaarimalli Blueprint-tuotesuunnittelumalli (edelleen kehitetty Ideat Rahax -mallin pohjalta) Pullonkaula-analyysit, toimialakohtaiset kehittämissuunnitelmat, benchmarking-raportit (6 kpl) Yrityksissä käynnistetyt kehittämistoimet ja löydettyjen parhaiden käytäntöjen pilotoinnit (6 kpl) GPS-retket/Ekointernet Oy, Hakamaan talli, Hirvikosken kurssikeskus Oy, Hyvinvointikeskus Verna, Innoapu Oy, Isokummun Lammastila, Jakolan tila, Joterplan Oy/Palvelukoti Pelapuu, Kangashoiva Oy, Kristillinen Eräopaspalvelu, Kartanohotelli Saari, Lesti-Hunter Oy, Luontoloma Lepänjuuri, Marjalan tila, Metsä-Tiainen Ky, Pikku Peura Ky, Purola Farm, PS-Studio, Romppainen Satu ja Tapio, Spring Bay, Tarjan Taivutus, Tmi Erävaris, Tmi Husky Forest, Urpilan Kartano Ky, Vanha Meijeri, Villi Peura Oy, Vireä Oksa Yrityksistä 15 on ollut aktiivisesti mukana hankkeen toimenpiteissä. Lisätietoja: 2

4 INNOVATE-HANKE INNOVATE-hankkeen tavoitteena on luoda seutukunnan yrityksille ja kehittäjille toimivat mallit pk-yritysten verkostoyhteistyöhön, edistää tuotekehitys- ja innovaatio-osaamista sekä tuotteiden jalostamista ja kaupallistamista kansainvälisille markkinoille sekä kehittää yritysten kansainvälistä verkostoitumista. Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti vahvana painopistealueena kansainväliset verkostot ja yhteistyömallit. Projektin tuloksena on syntynyt onnistunutta kansainvälistä verkostoitumista sekä yhteistyötä. Projektin tuloksena on perustettu jo yksi uusi yritys kansainväliseen toimintaan, jonka myötä on syntynyt neljä uutta työpaikkaa. Arvioitu liikevaihto on noin 1 m. Toinen valmis kansainvälinen yhteistyöverkosto toiselle yrittäjälle on viittä vaille valmis. T&K-päivät yrittäjille (5 osallistujaa) Poznan Puola, samalla tutustuminen Kone-, laite- ja tekniikkamessuille. Viitasaari 4 Saarijärvi 2 Kannonkoski 2 Pihtipudas 1 3

5 KASVU- JA KEHITTÄMISPALVELU Kake-hanke on koko Keski-Suomen alueella toimiva kehittämishankekokonaisuus, jota pohjoisessa Keski-Suomessa osatoteuttaa Kehittämisyhtiö Witas Oy yhteistyössä SSYP Kehitys Oy:n sekä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n kanssa. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy ja rahoittajina Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, kunnat sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen projektiassistenttina toimii Kirsti Kaakkurivaara. Kasvu- ja kehittämispalvelu tukee kasvuhaluisia ja -kykyisiä keskisuomalaisia pk-yrityksiä merkittävän liiketoimintaan vaikuttavan kehitysponnistuksen valmistelussa. Painopistealueet: Kansainvälistyminen Kilpailukyvyn parantaminen Innovaatioiden kaupallistaminen Osaamisen kehittämispalvelu tukee keskisuomalaisia pk-yrityksiä, jotka haluavat parantaa henkilöstönsä osaamista ja edistää työhyvinvointia. Painopistealueet: Avainhenkilöiden valmennus Ammatilliset lisäkoulutukset Kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen Työhyvinvoinnin edistäminen Hankkeen kautta yrittäjä saa käyttöönsä tarvitsemansa ulkopuolisen kehittämisasiantuntijan yrityksen tarpeisiin räätälöidyn kehittämistoimenpiteen toteuttamiseen. Tuki yritykselle on noin 50 % asiantuntijan tekemästä työstä. Yrityskohtaisia kehittämishankkeita 11 kpl, joista kansainvälistymisselvityksiin liittyviä hankkeita 8 kpl Yritysten henkilöstön ammatillisia lisäkoulutuksia 14 kpl Yritysten avainhenkilöiden valmennuksia 7 kpl Mukana hankkeessa on yhteensä 25 teollisuus- ja palvelualan yritystä pohjoisen Keski-Suomen alueelta. 4

6 KIVIJÄRVEN VAPAA-AJAN KESKUKSEN KEHITTÄMINEN Hankkeen toteutusaika on ja toteuttaja Kehittämisyhtiö Witas Oy. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kivijärvellä toimisi Vapaa-ajan Keskus, joka tarjoaisi hyvinvointipalveluja, luontoaktiviteetteja ja erilaisia ohjelmapalveluja seudun loma-asukkaille, matkailijoille ja Kivijärven vakinaisille asukkaille. Tätä kautta tulisi lisää toimeentulomahdollisuuksia paikkakuntalaisille ja se edesauttaisi palvelujen säilymistä paikkakunnalla ja edistäisi laajemminkin seudun matkailuelinkeinon kehittymistä. Esiselvityshankkeen kohderyhmät ja yhteistyökumppanit ovat matkailu-, palvelu- ja hyvinvointialan yritykset, tapahtumajärjestäjät, järjestöt ja yhdistykset, Kivijärven kunta sekä Metsähallitus. Hankkeen toimesta selvitetään Kivijärven Vapaa-ajan Keskuksen toteuttamismahdollisuudet: Toimijat ja yhteistyökumppanit (yritykset), jotka sitoutuvat tuleviin toimenpiteisiin Olemassa olevat palvelut ja aktiviteetit Uudet palvelut ja aktiviteetit Toimitilat, nykyinen infra ja tulevat rakentamistarpeet Lisäksi laaditaan jatkohankesuunnitelma sisältäen Vapaa-ajan Keskuksen rakentamiseen liittyvät rakennussuunnitelmat ja havainnekuvat sekä kustannusarviot. ja tulokset Tuotettu kokonaissuunnitelma Hannunkiven Lomakylän alueelle sijoitettavasta Vapaa-ajan Keskuksesta ja loma-asuntoalueen laajentamisesta Tehty operaattoritoiminnan liiketoimintalaskelmat ja alustavat investointilaskelmat Tuotettu havainnekuvat ja asemakuvat, joiden avulla suunnitelmaa voidaan hahmottaa sidosryhmille ja asemakuvat toimivat kaavoituksen pohjalla Tehty alustavia tunnusteluja pääomasijoittajatahoon ja selvitetty loma-asuntoalueen rakentamiseen liittyviä mahdollisia kumppanuuksia Suunnitelman perusteella voidaan arvioida, että toiminta on liiketoiminnallisesti kannattavaa ja palvelukonseptin laajentaminen suunnitelman mukaisesti on välttämätöntä uuden loma-asuntoalueen markkinoimiseksi. Toteutetut sidosryhmä- ja yhteistyökumppanitapaamiset Kivijärven kunta (viranhaltijat, luottamushenkilöt), Villi Peura Oy, Honkarakenne Oyj, Koirasalmi Osuuskunta, Holiday Club, Hannunkiven kiinteistöyhtiö, Metsähallitus, Nordia Management, Matkailu- ja hyvinvointialan yritykset, tapahtumajärjestäjät, järjestöt ja yhdistykset. Hankkeen rahoitus: EU + valtio ,20 Kunnat 4.816,80 Yksityinen rahoitus 2.676,00 Kokonaisrahoitus ,00 Hankkeen jatkotoimenpiteet käynnistyvät keväällä Lisätietoja: hankevetäjä Hannu Komu, puh , matkailupäällikkö Tarja Pasanen, puh

7 POHJOISEN KESKI-SUOMEN VESISTÖMATKAILUHANKE Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke toteutetaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken alueella Hankkeen yksityisestä rahoituksesta (10 %) vastaavat alueen matkailu- yms. yritykset ja tahot (n. 80 kpl). 90 % rahoituksesta tulee EU:lta, kuntien rahoitusta hankkeessa ei ole. Witas Oy:n hallinnoima hankkeen projektipäällikkönä toimii Esko Lehtinen. Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhankkeen avulla pohjoisesta Keski-Suomesta tulee entistä monipuolisempi ja houkuttelevampi vesistömatkailukohde, jonka lomamökkien, kalastuskohteiden, vesistömatkailuohjelmapalvelujen ja opastuspalveluiden kapasiteetti ja taso mahdollistavat huomattavan vesistömatkailuelinkeinon synnyn ja edelleen kehityksen alueella. Uuden majoituskapasiteetin luominen yksityisistä lomamökeistä tai uustuotantona (kaikki kunnat) Lomarakentamiseen soveltuvien tonttien kartoitus (kaikki kunnat) Uusien kalastuskohteiden kehittäminen (mm. suurjärvet) (kaikki kunnat) Vesistömatkailukohteiden markkinoinnin valmistelu (kuvaukset, ottipaikat yms. paikkatietoon perustuvana mobiilipalveluna) (kaikki kunnat) Hankkeessa toteutetaan esiselvityksen perusteella laaditun hankesuunnitelman toimenpiteitä. Hankkeen aikana alueelle on tähän mennessä syntynyt / syntymässä mm.: Majoituskohteiden varaustilannekalenteri mukana alueen kaikkien majoituskohteiden tiedot (mm. noin 250 lomamökkiä alueen kaikki kunnat) Uusia erityiskalastusjärvikohteita 5 kpl (125 % lisäys aiempaan) sekä yksi koskikalastuskohde. (Pihtipudas, Viitasaari, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi) Vuokraveneiksi katsastettujen veneiden / laivojen määrä 15 kpl lähtötilanne 1 kpl. (Äänekoski, Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi) Vuokraveneen kuljettajakoulutuksia 9 kpl, kalastuksen valvojia 11 kpl. (Kivijärvi, Saarijärvi, Viitasaari, Karstula) Uusia vesistöohjelmapalveluja (Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi, Kinnula, Äänekoski) Hankkeen avulla luodut vesistöopastustoiminnot, venevuokraus, majoitus- ja kalastuskohteet jatkavat toimintaansa omalla tulorahoituksellaan hankkeen jälkeen. Lisätietoja 6

8 TEOLLISTEN KLUSTERIEN KEHITTÄMINEN Teollisten klusterien kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa on Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kärkiklusterien (Uudistuvat koneet ja laitteet, Kehittyvä asuminen sekä Bioenergiasta elinvoimaa) kehittämishanke. Hankkeen hallinnoijana toimii SSYP Kehitys Oy ja osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski-Suomen liitto, kunnat sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen projektipäällikkönä toimii Markku Rautiainen ja projektiassistenttina Kirsti Kaakkurivaara. Hankkeen tavoitteena on avustaa teollisten kärkiklusterien kasvu- ja kehittämishakuisia yrityksiä ja yritysverkostoja niiden omista strategioista lähtevien tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen painopistealueita ovat: Yritysverkostojen synnyttäminen ja kehittäminen Yritysten teknologiaosaamisen parantaminen Cleantechistä uutta liiketoimintaa Energiatehokkuus Tuotekehityksen tukeminen Uudet vientituotteet Yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua pyritään edesauttamaan yritysten sekä yritysryhmien räätälöidyillä kehittämisprojekteilla sekä -toimenpiteillä. Yrityksissä uusia tuotteita 18 kpl Yritysten kehittämishankkeita yhteensä eurolla (ei sisällä investointihankkeita) Yrityksissä uusia järjestelmiä 1 kpl Yritysryhmähankkeita 6 kpl Yrityksissä vientihankkeita 8 kpl Uusia yrityksiä 3 kpl Yrityksissä cleantech-hankkeita 24 kpl Kehittämistoimenpiteitä on tehty 60 teollisuusyritykseen pohjoisen Keski-Suomen alueella. 7

9 VIITASAAREN RAKENNEMUUTOS Fenestran tammikuisen konkurssin myötä Viitasaarelta menetettiin n. 160 työpaikkaa. Viitasaaren rakennemuutos hankkeella pyritään vauhdittamaan korvaavien työpaikkojen syntymistä ja estämään irtisanottujen henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Hankkeen rahoituksesta vastaa Keski-Suomen liitto ja Viitasaaren Kaupunki. Kehittämisyhtiö Witas Oy hallinnoi hanketta ja projektipäällikkönä toimii Eeva-Kaarina Rönkkä. Synnyttää äkillisessä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen tilalle uusia korvaavia työpaikkoja sekä estää irtisanottujen ja työttömäksi jääneiden henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Edesauttaa alueen yritysverkostojen rakentumista sekä vahvoihin yritysverkostoihin perustuvien pienyritysten sijoittumista alueelle. Tehostaa yritysverkostoihin perustuvaa yritys- ja investoijahakua sekä aktivoida alueen kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä kannattavaan kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin. Tehdä selvitys myös alueelle sijoittuvien uusien yritysten käytettävissä olevista alihankintapalveluista sekä muista tuotannontekijöistä Edesauttaa uusien työpaikkojen luomista ja vanhojen työpaikkojen uudistamista. Ammattilaiset Areenalla rekrytapahtuman suunnittelu ja järjestely Ovitehtaan työttömistä työnhakijoista kaikkiin on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä ja n. reilu 50 henkilöä on antanut haastattelun, jonka pohjalta on tehty henkilökohtainen esittelykortti. Lisätietoja: Lähetetty noin 900 sähköpostia potentiaalisille lähialueen työnantajayrityksille ja kauempanakin oleville yrityksille. Yli 100 yritystä on kontaktoitu puhelimitse Kontaktoiduista yrityksistä noin kymmenkunta on ilmoittautunut mukaan Ammattilaiset Areenalla -tapahtumaan Työttömistä työnhakijoita jo 70 henkilöä on ilmoittautunut mukaan Ammattilaiset Areenalla -tapahtumaan Facebook: https://www.facebook.com/ammattilaisetareenalla Blogi: 8

10 VOIMAKAS Voimakas-hanke on Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 8 kunnan alueella toimiva, 90 % julkisrahoitteinen (EU+valtio) ja 10 % yksityisrahoitteinen kehittämishanke ( ). Hankkeen projektipäällikkönä on Markku Toikkanen ja projektityöntekijänä Toivo Poikonen. Hankkeen tavoitteena on neuvonnan ja tiedotuksen keinoin edesauttaa ja aktivoida alueen maatilojen kasvu- ja kehittämissuunnitelmien toteuttamista. Kehittämishankkeen työllä pyritään välttämään ns. turhia luopumisia ja kannustamaan yhteisyrittämistä. Hankkeen tavoitteena on myös tukiverkoston tiivistäminen ja asiantuntijapalveluiden parempi ja aktiivisempi hyödyntäminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat hankealueen maatilayrittäjät, hankkeeseen osallistuu n. 300 maatilaa kohdealueelta. Opintomatkat 6 kpl, joihin on osallistujia ollut yhteensä 114 Viro ; Eskon maitokarjatila, Poltsaman marjatila, Tarton maatalousyliopisto, Luunda aiand kasvihuoneviljelmä, Luke meijeri, Tarto Agro maito- ja lihakarjatila, Kure Mois moderni maatila Belgia ; MAITO- JA LIHATILA Hof Ter Vaeren, MAITOTILA - Waterhof Gaasbeek, VAIHTOEHTOINEN MAANVILJELYS - Hof Ter Vrijlegem, Elia ydinvoimala, Eu-Parlamentti Puola-Liettua-Latvia ; maitotila, bioenergiafarmi, biokaasutila, luomujuustola, marjatila, puutarhakonekorjaamo, valtion metsätaimitila, taimitarha Saksa ; Acritechnica-messut, Bio-energiapuisto (ratkaisut tulevaisuudessa), maatilat Biokaasulaitoksiin Pohjois-Pohjanmaalle ; Haapajärven maatalousoppilaitos, Vuorenmaan biokaasulaitos, Junttilan biokaasulaitos, Nitek Oy Teemapäivät 37 kpl, joihin on osallistujia ollut yhteensä 525 henkilöä Bioenergiapäivät, avoimet ovet -navettapäivät, hevostallipäivät, luomupäivät, välitilinpäätöspäivät, kunnanhallituskierrokset, kyläkierrokset, maatilaklinikkapäivät, pellonpiennarpäivät, vihannespäivät, lähiruokapäivät, kannattavaa hevostaloutta -päivät, piennavettapäivä, metsätilan sukupolvenvaihdospäivät, tilojen yhteistyöpäivä, metsähakepäivä Tilakäynnit Tilakäyntejä on ollut hankkeen aikana 204 o tilakohtaisia kehittämissuunnitelmia 68 kpl, yhteisnavettaselvityksiä 2 kpl, tilojen tuotantojen yhdistämisselvitys, luomuun siirtymisselvityksiä Kehittämistyön tulokset näkyvät vuosien viiveellä. Konkreettisia tuloksia ovat Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksien aktivoituminen, navettasaneerauksia saatu alulle useita, yhteisnavettahanke vireillä, talousosaamista saatu kohoamaan, opintomatkat ovat avartaneet viljelijöiden tietotaitoa erikoisaloille, biokaasuyhtiön perustamisvaiheeseen saaminen Pihtiputaalle, erikoisviljelyn osaamistason nousu Hankkeen järjestämiin opintomatkoihin ja teemapäiviin ovat osallistuneet viljelijöiden lisäksi yhteistyökumppaneina; ElBio Ky, Osuuskunta Maito Suomi, Luja Betoni Oy, Delaval Oy, Maitolaituri Oy, Saarioinen Oy, Keski-Suomen Ely-keskus, Nitek Oy, Pop Pankki Kyyjärvi, alueen kunnat 9

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2011 Julkaisutiedot Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN... 9 1.1

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Toimintakertomus 19.5. 31.12.2011

Toimintakertomus 19.5. 31.12.2011 1 Toimintakertomus 19.5. 31.12.2011 Yleistä SSYP Kehitys Oy on Saarijärven kaupungin omistama (100 %) elinkeinojen kehittämisyhtiö. Saarijärven vanhan elinkeinoyhtiön, Saarijärven Seudun Yrityspalvelu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 1 JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 Kustannuspaikka 1272 Kehittämishankkeet Tilanne 31.12.2013 perustuen kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan, suunnittelu /liiketoimintajohtajan

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti Heinolaan luovan yritystoiminnan keskus Selvitystyön loppuraportti 2010 Sisällysluettelo 1. Tausta, menetelmät ja prosessi...3 2. Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille...

Lisätiedot

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma

Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma 1.1.2015 Jari Sihvonen/Pohjois-Savon liitto Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Perustiedot ja kuvaus yrityshankkeesta... 4 3. Visio 2020, arvolupaus

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen

Lisätiedot