Hanketiedote 1 / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanketiedote 1 / 2014"

Transkriptio

1 Hanketiedote 1 / 2014 Saarijärven-Viitasaaren seudun hankekuulumiset DigiDigi Finnbeing INNOVATE-hanke Kasvu- ja kehittämispalvelu Kivijärven vapaa-ajankeskuksen kehittäminen Teollisten klusterien kehittäminen Pohjoisen Keski-Suomen Vesistömatkailuhanke Viitasaaren Rakennemuutos Voimakas KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY, KEHITTÄMISYHTIÖ KARSTULANSEUTU OY, SSYP KEHITYS OY 9. kesäkuuta 2014 Tekijät: Himanen Reijo (toim.), Hytönen Jussi, Kaakkurivaara Kirsti, Lehtinen Esko, Paananen Sirkka, Pasanen Tarja, Poikonen Toivo, Rautiainen Markku, Rönkkä Eeva-Kaarina, Saarinen Pertti, Toikkanen Markku

2 DIGIDIGI Digidigi-hankkeen (digitaalisuus yritysten liiketoiminnassa) tarkoituksena on edistää digitaalisuuden hyödyntämistä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan yrityksissä. Hanketta hallinnoi SSYP Kehitys Oy ja projektipäällikkönä toimii Pertti Saarinen ( ). Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Kehittää yritysverkostojen digitaalista liiketoimintaa. Lisätä uuden tieto- ja viestintäteknologian käyttövalmiuksia ja -tapoja eri toimialojen yrityksissä ja yritysverkostoissa osana omia toimintaprosesseja, verkostona yhdessä muiden yritysten kanssa, osana asiakkaille tarjottavia tuotteita ja palveluja. Edistää uusien tieto- ja viestintäteknologioihin pohjautuvien innovaatioiden syntymistä, toiminnalliset ja prosesseihin liittyvät uudet ratkaisut, olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ja niitä täydentävät osat/ innovaatiot, kokonaan uudenlaiset tuotteet ja palvelut. Lisätä alueen yritysten yhteistyötä oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa, jotka kehittävät menetelmiä ja tuottavat uusinta tietoa tuotteiden ja palvelujen kehittämisen tueksi. Hankkeessa toteutetaan erilaisia aliprojekteja, jotka ovat kestoltaan pidempiä. Ohessa lista käynnissä olevista aliprojekteista, joista osa hankkeen loppuun saakka. Kuljetuksiin liittyvien tilaus-tarjous -prosessien kehittäminen hyödyntäen verkkoa ja mobiileja päätelaitteita Yhteishankintoihin liittyvän verkostomaisen toiminnan kehittäminen Web-ympäristössä. Mukana hankintarinki ja toimittajat. Hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen liittyvien sähköisten mallien kehittäminen ja niiden testaaminen. Työtiedon ja asiantuntemuksen jakaminen teollisuuden yrityksessä ja sen verkostoissa, aliprojekti Kaupan uudet mallit, konseptoidaan ja pilotoidaan useamman kaupan yhteistä sähköistä kauppapaikkaa, johon liitetään yhteinen jakelu logistiikka. Matkailumarkkinoinnin uudenlaiset mallit, uudet digitaaliset sisällöntuotannon tavat. 3D mallinnus ja tulostus -työpaja, muut työpajat, digi-klinikat ja infotilaisuudet 7 kpl. Hankkeen tuloksena yrityksille syntyy tietoa, taitoa ja kokemusta uusista digitaalisista järjestelmistä ja toimintamalleista, joita ne voivat kehittää edelleen osana sähköistä liiketoimintaansa. Konkreetteja tuloksia ovat hankkeessa kehitetyt, käyttöönotetut tai käytetyt ohjelmistot (kuten verkkokaupat, digilogi jne.), digitaaliset sisällöt sekä pilottien dokumentoidut tulokset. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan osoitteessa Epira Oy, Liisan lanka, Active Arctic, Daria NH-mallistot, Olesta Oy, Pihtiputaan Tavaratalo, Habitus Oy, Helpman Ky, Ariterm Oy, Pisla Oy, VM-Kotelot, Sirkka Experience, Hiekkarannan lomat, Fiinikka, Hurskainen Jari, Tmi Esa Hytönen, Talmet, TKR-Metal Oy, Finn-Topeko Oy, Rautia K-Maatalous Saarijärvi, V Aniranta Ky, HF Kuljetus Oy, PTS Isännöinti Oy, Piispala, Saarikka, Palvelukeskus Kaski, Suomen kotihoitotekniikka Oy, Enfoku Oy, Koskenkylän Pvy ry 1

3 FINNBEING Finnbeing-hanke on kolmen maakunnan ja 16 kunnan alueella toimiva, 100 % julkisrahoitteinen (EU+valtio) yleishyödyllinen hyvinvointi- ja matkailuelinkeinojen kehittämishanke ( ). Hankkeessa on mukana 27 yritystä ja projektipäällikkönä Sirkka Paananen ja asiantuntijana Reijo Himanen. Parantaa ja yhtenäistää hyvinvointipalvelujen laatua sekä vahvistaa hyvinvointialan yritysten laatu- ja kehittämisosaamista Parantaa hyvinvointialan kilpailukykyä, tuottavuutta ja kannattavuutta Vahvistaa hyvinvointialan palvelutarjontaa uusilla palvelukonsepteilla Nostaa alueen ja hyvinvointialan yritysten näkyvyyttä Luoda toimintatapoja ja malleja hyvinvointialan kehittämiseen sekä jalkauttaa jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä Alkuhaastattelut (27 kpl), Itsearvioinnit (22 kpl), Mystery shopping -arvioinnit (7 kpl), toimialakohtaiset kehittämistarveanalyysit (5 kpl) Opintomatkat (2 kpl), koulutukset ja tilaisuudet (13 kpl), verkoston kehittämistyöpajat (2 kpl) Tuotekehitys-työpajat (Ideat Rahax -mallin pilotointi) (3 kpl) Suunnitelmalliset benchmarking-vierailukäynnit (6 kpl): o Sokos Hotels & Hartikaari Oy: Asiakaspalautteen hallinta ja tekniset ratkaisut o Metsä-Fibre: Yritysasiakkuudet ja sidosryhmäyhteistyö o Ruokangas Guitars: Kuluttaja-asiakkuudet, yrityksen arvot ja tarina o RAY & HL-concept Oy, Hiljainen tieto o Jyväskylän Seudun Matkailu, Lasten Löytöretket: Liiketoimintaverkoston toimintatavat o Pipelife Finland Oy: Henkilöstön suoritusta parantavat toimintatavat Finnbeing300- laadun itsearviontityökalu Mystery shopping -työkalut (palvelupolku ja fiilismittari) Kehittämisen vuosikello, prosessikuvausmallit, sidosryhmäanalyysi-työkalu, asiakkuuden elinkaarimalli Blueprint-tuotesuunnittelumalli (edelleen kehitetty Ideat Rahax -mallin pohjalta) Pullonkaula-analyysit, toimialakohtaiset kehittämissuunnitelmat, benchmarking-raportit (6 kpl) Yrityksissä käynnistetyt kehittämistoimet ja löydettyjen parhaiden käytäntöjen pilotoinnit (6 kpl) GPS-retket/Ekointernet Oy, Hakamaan talli, Hirvikosken kurssikeskus Oy, Hyvinvointikeskus Verna, Innoapu Oy, Isokummun Lammastila, Jakolan tila, Joterplan Oy/Palvelukoti Pelapuu, Kangashoiva Oy, Kristillinen Eräopaspalvelu, Kartanohotelli Saari, Lesti-Hunter Oy, Luontoloma Lepänjuuri, Marjalan tila, Metsä-Tiainen Ky, Pikku Peura Ky, Purola Farm, PS-Studio, Romppainen Satu ja Tapio, Spring Bay, Tarjan Taivutus, Tmi Erävaris, Tmi Husky Forest, Urpilan Kartano Ky, Vanha Meijeri, Villi Peura Oy, Vireä Oksa Yrityksistä 15 on ollut aktiivisesti mukana hankkeen toimenpiteissä. Lisätietoja: 2

4 INNOVATE-HANKE INNOVATE-hankkeen tavoitteena on luoda seutukunnan yrityksille ja kehittäjille toimivat mallit pk-yritysten verkostoyhteistyöhön, edistää tuotekehitys- ja innovaatio-osaamista sekä tuotteiden jalostamista ja kaupallistamista kansainvälisille markkinoille sekä kehittää yritysten kansainvälistä verkostoitumista. Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti vahvana painopistealueena kansainväliset verkostot ja yhteistyömallit. Projektin tuloksena on syntynyt onnistunutta kansainvälistä verkostoitumista sekä yhteistyötä. Projektin tuloksena on perustettu jo yksi uusi yritys kansainväliseen toimintaan, jonka myötä on syntynyt neljä uutta työpaikkaa. Arvioitu liikevaihto on noin 1 m. Toinen valmis kansainvälinen yhteistyöverkosto toiselle yrittäjälle on viittä vaille valmis. T&K-päivät yrittäjille (5 osallistujaa) Poznan Puola, samalla tutustuminen Kone-, laite- ja tekniikkamessuille. Viitasaari 4 Saarijärvi 2 Kannonkoski 2 Pihtipudas 1 3

5 KASVU- JA KEHITTÄMISPALVELU Kake-hanke on koko Keski-Suomen alueella toimiva kehittämishankekokonaisuus, jota pohjoisessa Keski-Suomessa osatoteuttaa Kehittämisyhtiö Witas Oy yhteistyössä SSYP Kehitys Oy:n sekä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n kanssa. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy ja rahoittajina Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, kunnat sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen projektiassistenttina toimii Kirsti Kaakkurivaara. Kasvu- ja kehittämispalvelu tukee kasvuhaluisia ja -kykyisiä keskisuomalaisia pk-yrityksiä merkittävän liiketoimintaan vaikuttavan kehitysponnistuksen valmistelussa. Painopistealueet: Kansainvälistyminen Kilpailukyvyn parantaminen Innovaatioiden kaupallistaminen Osaamisen kehittämispalvelu tukee keskisuomalaisia pk-yrityksiä, jotka haluavat parantaa henkilöstönsä osaamista ja edistää työhyvinvointia. Painopistealueet: Avainhenkilöiden valmennus Ammatilliset lisäkoulutukset Kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen Työhyvinvoinnin edistäminen Hankkeen kautta yrittäjä saa käyttöönsä tarvitsemansa ulkopuolisen kehittämisasiantuntijan yrityksen tarpeisiin räätälöidyn kehittämistoimenpiteen toteuttamiseen. Tuki yritykselle on noin 50 % asiantuntijan tekemästä työstä. Yrityskohtaisia kehittämishankkeita 11 kpl, joista kansainvälistymisselvityksiin liittyviä hankkeita 8 kpl Yritysten henkilöstön ammatillisia lisäkoulutuksia 14 kpl Yritysten avainhenkilöiden valmennuksia 7 kpl Mukana hankkeessa on yhteensä 25 teollisuus- ja palvelualan yritystä pohjoisen Keski-Suomen alueelta. 4

6 KIVIJÄRVEN VAPAA-AJAN KESKUKSEN KEHITTÄMINEN Hankkeen toteutusaika on ja toteuttaja Kehittämisyhtiö Witas Oy. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kivijärvellä toimisi Vapaa-ajan Keskus, joka tarjoaisi hyvinvointipalveluja, luontoaktiviteetteja ja erilaisia ohjelmapalveluja seudun loma-asukkaille, matkailijoille ja Kivijärven vakinaisille asukkaille. Tätä kautta tulisi lisää toimeentulomahdollisuuksia paikkakuntalaisille ja se edesauttaisi palvelujen säilymistä paikkakunnalla ja edistäisi laajemminkin seudun matkailuelinkeinon kehittymistä. Esiselvityshankkeen kohderyhmät ja yhteistyökumppanit ovat matkailu-, palvelu- ja hyvinvointialan yritykset, tapahtumajärjestäjät, järjestöt ja yhdistykset, Kivijärven kunta sekä Metsähallitus. Hankkeen toimesta selvitetään Kivijärven Vapaa-ajan Keskuksen toteuttamismahdollisuudet: Toimijat ja yhteistyökumppanit (yritykset), jotka sitoutuvat tuleviin toimenpiteisiin Olemassa olevat palvelut ja aktiviteetit Uudet palvelut ja aktiviteetit Toimitilat, nykyinen infra ja tulevat rakentamistarpeet Lisäksi laaditaan jatkohankesuunnitelma sisältäen Vapaa-ajan Keskuksen rakentamiseen liittyvät rakennussuunnitelmat ja havainnekuvat sekä kustannusarviot. ja tulokset Tuotettu kokonaissuunnitelma Hannunkiven Lomakylän alueelle sijoitettavasta Vapaa-ajan Keskuksesta ja loma-asuntoalueen laajentamisesta Tehty operaattoritoiminnan liiketoimintalaskelmat ja alustavat investointilaskelmat Tuotettu havainnekuvat ja asemakuvat, joiden avulla suunnitelmaa voidaan hahmottaa sidosryhmille ja asemakuvat toimivat kaavoituksen pohjalla Tehty alustavia tunnusteluja pääomasijoittajatahoon ja selvitetty loma-asuntoalueen rakentamiseen liittyviä mahdollisia kumppanuuksia Suunnitelman perusteella voidaan arvioida, että toiminta on liiketoiminnallisesti kannattavaa ja palvelukonseptin laajentaminen suunnitelman mukaisesti on välttämätöntä uuden loma-asuntoalueen markkinoimiseksi. Toteutetut sidosryhmä- ja yhteistyökumppanitapaamiset Kivijärven kunta (viranhaltijat, luottamushenkilöt), Villi Peura Oy, Honkarakenne Oyj, Koirasalmi Osuuskunta, Holiday Club, Hannunkiven kiinteistöyhtiö, Metsähallitus, Nordia Management, Matkailu- ja hyvinvointialan yritykset, tapahtumajärjestäjät, järjestöt ja yhdistykset. Hankkeen rahoitus: EU + valtio ,20 Kunnat 4.816,80 Yksityinen rahoitus 2.676,00 Kokonaisrahoitus ,00 Hankkeen jatkotoimenpiteet käynnistyvät keväällä Lisätietoja: hankevetäjä Hannu Komu, puh , matkailupäällikkö Tarja Pasanen, puh

7 POHJOISEN KESKI-SUOMEN VESISTÖMATKAILUHANKE Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke toteutetaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken alueella Hankkeen yksityisestä rahoituksesta (10 %) vastaavat alueen matkailu- yms. yritykset ja tahot (n. 80 kpl). 90 % rahoituksesta tulee EU:lta, kuntien rahoitusta hankkeessa ei ole. Witas Oy:n hallinnoima hankkeen projektipäällikkönä toimii Esko Lehtinen. Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhankkeen avulla pohjoisesta Keski-Suomesta tulee entistä monipuolisempi ja houkuttelevampi vesistömatkailukohde, jonka lomamökkien, kalastuskohteiden, vesistömatkailuohjelmapalvelujen ja opastuspalveluiden kapasiteetti ja taso mahdollistavat huomattavan vesistömatkailuelinkeinon synnyn ja edelleen kehityksen alueella. Uuden majoituskapasiteetin luominen yksityisistä lomamökeistä tai uustuotantona (kaikki kunnat) Lomarakentamiseen soveltuvien tonttien kartoitus (kaikki kunnat) Uusien kalastuskohteiden kehittäminen (mm. suurjärvet) (kaikki kunnat) Vesistömatkailukohteiden markkinoinnin valmistelu (kuvaukset, ottipaikat yms. paikkatietoon perustuvana mobiilipalveluna) (kaikki kunnat) Hankkeessa toteutetaan esiselvityksen perusteella laaditun hankesuunnitelman toimenpiteitä. Hankkeen aikana alueelle on tähän mennessä syntynyt / syntymässä mm.: Majoituskohteiden varaustilannekalenteri mukana alueen kaikkien majoituskohteiden tiedot (mm. noin 250 lomamökkiä alueen kaikki kunnat) Uusia erityiskalastusjärvikohteita 5 kpl (125 % lisäys aiempaan) sekä yksi koskikalastuskohde. (Pihtipudas, Viitasaari, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi) Vuokraveneiksi katsastettujen veneiden / laivojen määrä 15 kpl lähtötilanne 1 kpl. (Äänekoski, Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi) Vuokraveneen kuljettajakoulutuksia 9 kpl, kalastuksen valvojia 11 kpl. (Kivijärvi, Saarijärvi, Viitasaari, Karstula) Uusia vesistöohjelmapalveluja (Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi, Kinnula, Äänekoski) Hankkeen avulla luodut vesistöopastustoiminnot, venevuokraus, majoitus- ja kalastuskohteet jatkavat toimintaansa omalla tulorahoituksellaan hankkeen jälkeen. Lisätietoja 6

8 TEOLLISTEN KLUSTERIEN KEHITTÄMINEN Teollisten klusterien kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa on Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kärkiklusterien (Uudistuvat koneet ja laitteet, Kehittyvä asuminen sekä Bioenergiasta elinvoimaa) kehittämishanke. Hankkeen hallinnoijana toimii SSYP Kehitys Oy ja osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski-Suomen liitto, kunnat sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen projektipäällikkönä toimii Markku Rautiainen ja projektiassistenttina Kirsti Kaakkurivaara. Hankkeen tavoitteena on avustaa teollisten kärkiklusterien kasvu- ja kehittämishakuisia yrityksiä ja yritysverkostoja niiden omista strategioista lähtevien tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen painopistealueita ovat: Yritysverkostojen synnyttäminen ja kehittäminen Yritysten teknologiaosaamisen parantaminen Cleantechistä uutta liiketoimintaa Energiatehokkuus Tuotekehityksen tukeminen Uudet vientituotteet Yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua pyritään edesauttamaan yritysten sekä yritysryhmien räätälöidyillä kehittämisprojekteilla sekä -toimenpiteillä. Yrityksissä uusia tuotteita 18 kpl Yritysten kehittämishankkeita yhteensä eurolla (ei sisällä investointihankkeita) Yrityksissä uusia järjestelmiä 1 kpl Yritysryhmähankkeita 6 kpl Yrityksissä vientihankkeita 8 kpl Uusia yrityksiä 3 kpl Yrityksissä cleantech-hankkeita 24 kpl Kehittämistoimenpiteitä on tehty 60 teollisuusyritykseen pohjoisen Keski-Suomen alueella. 7

9 VIITASAAREN RAKENNEMUUTOS Fenestran tammikuisen konkurssin myötä Viitasaarelta menetettiin n. 160 työpaikkaa. Viitasaaren rakennemuutos hankkeella pyritään vauhdittamaan korvaavien työpaikkojen syntymistä ja estämään irtisanottujen henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Hankkeen rahoituksesta vastaa Keski-Suomen liitto ja Viitasaaren Kaupunki. Kehittämisyhtiö Witas Oy hallinnoi hanketta ja projektipäällikkönä toimii Eeva-Kaarina Rönkkä. Synnyttää äkillisessä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen tilalle uusia korvaavia työpaikkoja sekä estää irtisanottujen ja työttömäksi jääneiden henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Edesauttaa alueen yritysverkostojen rakentumista sekä vahvoihin yritysverkostoihin perustuvien pienyritysten sijoittumista alueelle. Tehostaa yritysverkostoihin perustuvaa yritys- ja investoijahakua sekä aktivoida alueen kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä kannattavaan kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin. Tehdä selvitys myös alueelle sijoittuvien uusien yritysten käytettävissä olevista alihankintapalveluista sekä muista tuotannontekijöistä Edesauttaa uusien työpaikkojen luomista ja vanhojen työpaikkojen uudistamista. Ammattilaiset Areenalla rekrytapahtuman suunnittelu ja järjestely Ovitehtaan työttömistä työnhakijoista kaikkiin on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä ja n. reilu 50 henkilöä on antanut haastattelun, jonka pohjalta on tehty henkilökohtainen esittelykortti. Lisätietoja: Lähetetty noin 900 sähköpostia potentiaalisille lähialueen työnantajayrityksille ja kauempanakin oleville yrityksille. Yli 100 yritystä on kontaktoitu puhelimitse Kontaktoiduista yrityksistä noin kymmenkunta on ilmoittautunut mukaan Ammattilaiset Areenalla -tapahtumaan Työttömistä työnhakijoita jo 70 henkilöä on ilmoittautunut mukaan Ammattilaiset Areenalla -tapahtumaan Facebook: https://www.facebook.com/ammattilaisetareenalla Blogi: 8

10 VOIMAKAS Voimakas-hanke on Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 8 kunnan alueella toimiva, 90 % julkisrahoitteinen (EU+valtio) ja 10 % yksityisrahoitteinen kehittämishanke ( ). Hankkeen projektipäällikkönä on Markku Toikkanen ja projektityöntekijänä Toivo Poikonen. Hankkeen tavoitteena on neuvonnan ja tiedotuksen keinoin edesauttaa ja aktivoida alueen maatilojen kasvu- ja kehittämissuunnitelmien toteuttamista. Kehittämishankkeen työllä pyritään välttämään ns. turhia luopumisia ja kannustamaan yhteisyrittämistä. Hankkeen tavoitteena on myös tukiverkoston tiivistäminen ja asiantuntijapalveluiden parempi ja aktiivisempi hyödyntäminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat hankealueen maatilayrittäjät, hankkeeseen osallistuu n. 300 maatilaa kohdealueelta. Opintomatkat 6 kpl, joihin on osallistujia ollut yhteensä 114 Viro ; Eskon maitokarjatila, Poltsaman marjatila, Tarton maatalousyliopisto, Luunda aiand kasvihuoneviljelmä, Luke meijeri, Tarto Agro maito- ja lihakarjatila, Kure Mois moderni maatila Belgia ; MAITO- JA LIHATILA Hof Ter Vaeren, MAITOTILA - Waterhof Gaasbeek, VAIHTOEHTOINEN MAANVILJELYS - Hof Ter Vrijlegem, Elia ydinvoimala, Eu-Parlamentti Puola-Liettua-Latvia ; maitotila, bioenergiafarmi, biokaasutila, luomujuustola, marjatila, puutarhakonekorjaamo, valtion metsätaimitila, taimitarha Saksa ; Acritechnica-messut, Bio-energiapuisto (ratkaisut tulevaisuudessa), maatilat Biokaasulaitoksiin Pohjois-Pohjanmaalle ; Haapajärven maatalousoppilaitos, Vuorenmaan biokaasulaitos, Junttilan biokaasulaitos, Nitek Oy Teemapäivät 37 kpl, joihin on osallistujia ollut yhteensä 525 henkilöä Bioenergiapäivät, avoimet ovet -navettapäivät, hevostallipäivät, luomupäivät, välitilinpäätöspäivät, kunnanhallituskierrokset, kyläkierrokset, maatilaklinikkapäivät, pellonpiennarpäivät, vihannespäivät, lähiruokapäivät, kannattavaa hevostaloutta -päivät, piennavettapäivä, metsätilan sukupolvenvaihdospäivät, tilojen yhteistyöpäivä, metsähakepäivä Tilakäynnit Tilakäyntejä on ollut hankkeen aikana 204 o tilakohtaisia kehittämissuunnitelmia 68 kpl, yhteisnavettaselvityksiä 2 kpl, tilojen tuotantojen yhdistämisselvitys, luomuun siirtymisselvityksiä Kehittämistyön tulokset näkyvät vuosien viiveellä. Konkreettisia tuloksia ovat Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksien aktivoituminen, navettasaneerauksia saatu alulle useita, yhteisnavettahanke vireillä, talousosaamista saatu kohoamaan, opintomatkat ovat avartaneet viljelijöiden tietotaitoa erikoisaloille, biokaasuyhtiön perustamisvaiheeseen saaminen Pihtiputaalle, erikoisviljelyn osaamistason nousu Hankkeen järjestämiin opintomatkoihin ja teemapäiviin ovat osallistuneet viljelijöiden lisäksi yhteistyökumppaneina; ElBio Ky, Osuuskunta Maito Suomi, Luja Betoni Oy, Delaval Oy, Maitolaituri Oy, Saarioinen Oy, Keski-Suomen Ely-keskus, Nitek Oy, Pop Pankki Kyyjärvi, alueen kunnat 9

Hanketiedote 2 / 2014

Hanketiedote 2 / 2014 Hanketiedote 2 / 2014 Saarijärven-Viitasaaren seudun hankekuulumiset DigiDigi Finnbeing INNOVATE-hanke Kasvu- ja kehittämispalvelu Kivijärven vapaa-ajankeskuksen kehittäminen -jatkohanke Pohjoisen Keski-Suomen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kivijärven Vapaa-aikakeskus esiselvitys. Kivijärven Kh /luottamuksellinen

Kivijärven Vapaa-aikakeskus esiselvitys. Kivijärven Kh /luottamuksellinen Kivijärven Vapaa-aikakeskus esiselvitys Tavoite Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kivijärvellä toimisi Vapaa-ajan Keskus, joka tarjoaisi hyvinvointipalveluja, luontoaktiviteetteja ja erilaisia ohjelmapalveluja

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kehitysnäkymät. Ari Kinnunen. Piispala

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kehitysnäkymät. Ari Kinnunen. Piispala Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kehitysnäkymät Ari Kinnunen Piispala 3.9.2015 Seutustrategian motto ja visio 2 MONIMUOTOISUUS VOIMAVARANA Saarijärven Viitasaaren seutukunta on monimuotoisen yrittäjyyden,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen.

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen. Digipolku @ Pöllöparlamentti Saarijärvi 20170112 Jukka Valkonen www.jyu.fi/digipolku Digitalisaatio kuuluu kaikille vaikuttaa jo nyt jokaiseen voi olla yritykselle kasvupolku 2 Maaseudun yritystoiminnan

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen 2007-2013 Klusterit kärkeen Veli-Pekka Päivänen 28.11.2007 Keski-Suomen klusteriperusteinen kehittäminen Klusteri (engl. cluster, suomeksi myös ryväs) yleisterminä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN Kuva: Vastavalo LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN VILJELIJÖIDEN KANSSA! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun Maasta markkinoille! Kuva: Taru Rantala / Vastavalo.fi

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Toteuttaja: Business Arena Oy

Toteuttaja: Business Arena Oy Ammattilaiset Areenalla on kuntamarkkinoinnin SM-palkittu nopean vastineen toimenpide äkilliseen irtisanomistilanteeseen. Business Arena Oy on toteuttanut sen Viitasaarella (2014) ja Saarijärvellä (2006).

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut Katriina Säisä, Etelä-Savon ELY-keskus

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut  Katriina Säisä, Etelä-Savon ELY-keskus ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut www.yritystenkehittamispalvelut.fi Katriina Säisä, Etelä-Savon ELY-keskus 15.11.2016 1 Pk-yrityksen palvelutarjotin Etelä-Savon ELY-keskus 2 Yritysten kehittämisen

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa

Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa tuotoksen (hyvän käytännön) kehittäjä järjestää työpajan, jossa käytäntöä esitellään (työpajan voi myös organisoida ulkopuolinen

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kehittämisnäkymät. Ari Kinnunen. Saarijärvi

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kehittämisnäkymät. Ari Kinnunen. Saarijärvi Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kehittämisnäkymät Ari Kinnunen Saarijärvi 29.8.2016 Seudun vahvuudet 2» Kuntien erilainen ja monipuolinen yritysrakenne» Sijainti Äänekosken biotuotetehtaan naapurissa»

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Yritysten rahoitus- ja kehittämispäivä Kuusamossa 26.4.2016 Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Kari Skyttä 26.4.2016 Myönnetty rahoitus v. 2015

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti ry Resurssit Manner-Suomen ESR ohjelman toimintalinja

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE 1.4.2016-30.6.2017 VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA - INVESTOINTIHANKE Toteutus: 1.4.2014-30.6.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Service Park Provider Oy

Service Park Provider Oy Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys SPP Verkostokonsultit www.spp finland.fi ja www.verkostokonsultit.fi Verkostomanageripalvelun pilotointi Piiru hanke Service Park Provider Oy (SPP)

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot