TOIMIVA OPPILASKUNTA- HANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMIVA OPPILASKUNTA- HANKE"

Transkriptio

1 TOIMIVA OPPILASKUNTA- HANKE Raportti keväällä 2013 toteututusta kyselystä

2 1 Toimiva oppilaskunta hankkeen kyselyn taustaa Toimiva oppilaskunta-hankkeen kysely toteutettiin tammi-helmikuussa Kysely toteutettiin Weprobol-kyselynä, josta vastaajia tiedotettiin sähköpostitse. Vastaajina kyselyssä olivat Opinlakeusverkoston toisen asteen oppilaitosten johto, oppilaskuntatoimintaa ohjaavat opettajat sekä 1-2 opiskelijaa/oppilaitos. Karkean arvion mukaan mahdollisia vastaajia kyselyssä oli n. 120, joista kyselyyn osallistui 54 henkilöä. Vastaajia kyselyssä: 54 Keskimäärin vastaajat olivat toimineet tehtävässään n. 7 vuotta. Lyhyin aika oli puoli vuotta ja pisin 13 vuotta. Vastaajista 34 oli naisia, 20 miestä. 60 % vastaajista oli yli 29-vuotiaita. Alle täysiikäisiä oli yhteensä kahdeksan vastaajaa. Opiskelijoista kaikki olivat alle 25- vuotiaita.

3 2 Oppilaitosmuoto: Keskimäärin vastaajan vastuualueella oli n. 200 opiskelijaa. Vaihteluväli oli , eli oppilaitosten kokoerot olivat suuria. Oppilaskunnan toimielimen vastaavana henkilönä vastaajat olivat toimineet keskimäärin 5 vuotta, puolesta vuodesta 15 vuoteen saakka. Oppilaskunnan toimielimessä vastaajat olivat puolestaan toimineet keskimäärin kaksi vuotta ja suurin osa vastaajista olikin tällä hetkellä toista vuotta mukana toiminnassa. Vastaajien kiinnostus verkostoitumista kohtaan 76 % vastaajista oli kiinnostunut verkostoitumaan muiden oppilaskuntien toimielimien kanssa Haluttomuutta verkostoitumiselle perusteltiin mm. pian toiminnasta poisjäämisellä ja sillä, että toiminta oli vahvasti omaan oppilaitokseen profiloitunutta. Myös rajallisen ajan ongelma nousi vastauksissa esille. Tarve oppilaskunnan toimielimen toiminnan ohjaamisen koulutukselle Yli 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että tarvetta ohjaamiskoulutukselle ei ole Avoimissa vastauksissa mainittiin kiinnostus uutta tietoa kohtaan. Ajanpuute nousi kuitenkin esille myös tässä osiossa.

4 3 Toimielimen valinta Ammattikouluissa toimielimen valinta suoritettiin aina lukuvuoden alkaessa. Suurimmassa osassa vastauksia tämä tarkoitti syyslukukauden alkua, mutta muutamassa vastauksessa oli myös tammikuussa alkaneesta lukukaudesta kyse. Lukiossa puolestaan valinta ei tapahtunut aina lukuvuoden alkaessa, vaikka se oli suosituin valinnan ajankohta. Valintoja tehtiin myös vuodenvaihteessa. Jäsenet valitaan lukuvuoden alussa, mutta vastuualueet jaetaan syyskokouksessa lokakuun aikaan ja uudet vastuuhenkilöt astuvat tehtäviinsä kalenterivuoden vaihtuessa. Näin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat saavat seurata toimintaa hetken ennen vastuutehtävään astumista ja abiturienteille taataan vastaavasti viimeiseksi kevääksi lukurauha. Lukioissa toimivat vastaajat olivat myös osoittaneet laajemminkin kritiikkiä heti lukuvuoden alussa tapahtuvalle valinnalle. Perinne on ollut, että jäsenet valitaan alkavalta luokalta jo heti ensimmäisenä koulupäivänä. Käytäntö ei mielestäni ole mitenkään toimiva, joten olenkin esittänyt, että ensi vuonna asiaan tulee muutos ja valinta tapahtuu vasta ensimmäisen jakson päätytty. Sekä ammatillisen koulutuksen että lukion puolessa perusperiaate valinnassa oli, että jokaisesta ryhmästä/luokasta valitaan tietty määrä (1-3 henkilöä) toimielimeen. Valinta saattaa tapahtua opettajan ohjauksessa tai pelkästään luokan kesken. Valinnasta saatettiin molemmissa koulutuspaikoissa äänestää, mutta valinnat tehtiin myös ilman äänestystä. Lukioissa myös opettajat saattavat valita ehdokkaat, joista oppilaskunta äänestää tai järjestetään laajempi äänestys kaikkien oppilaiden kesken. Valintaprosessi oli ammatillisen puolen mukaan pääsääntöisesti sujuva. Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet prosessia onnistuneena, vaan kaipasivat valintaan ohjausta tai valittaviksi henkilöiksi oikeasti kehittämishaluiset opiskelijat Lukiossa valintaa arvosteltiin toimielimeen pakottamisesta, liian aikaisesta valinnasta, joka hankaloittaa oikeiden ihmisten valintaan ja osa kannatti koko oppilaitoksen kattavia vaaleja, jotta valinta olisi oikeudenmukaisempaa. Molempien oppilaitosten edustajat eivät olleet täysin sitä mieltä, että oikeat henkilöt päätyvät toimielimeen. Osa henkilöistä ei ollut mukana vapaaehtoisesti, joka heikensi sitoutumista toimintaan. Myös liian aikainen valinta heikensi vastaajien mielestä sitoutumista tehtävään. Sopivien henkilöiden valintaa oli kuitenkin yritetty parantaa esimerkiksi vapaaehtoisuudella, toimielimessä toimimisesta keskustelemalla. Molempien oppilaitosten edustajat olivat sitä mieltä, että valittavien tulisi olla oikeasti kiinnostuneita tehtävästä ja sitoutua siihen.

5 4 Oppilaskunnan toimielimen kokoontuminen Kokoontumisaktiivisuudessa oli paljon eroja. Suurin osa (=44 %) kokoontui tarpeen tullen ja ainoastaan neljä lukiovastaajaa kertoi kokoontuvansa kerran viikossa. Tarpeen mukaan vastausta selvensivät avoimet vastaukset, joista kävi ilmi, että tarpeen mukaan saattoi tarkoittaa vähintään kerran viikossa kokoontumista tai kuusi kertaa vuodessa tapahtuvaa kokoontumista. Molemmissa oppilaitoksissa oli kirjavaa käytäntöä siinä, kuinka toimielin kutsutaan koolle. Kutsuva henkilö saattoi olla ohjaaja tai puheenjohtaja. Osa käytti kokoontumistiedottamiseen sähköpostia tai kuuluttamista, mutta yhä useampi varsinkin lukiovastaajista korosti Facebookia ja sen kautta tiedottamista. Myös muita nettisivuja, ilmoitustaulua tai kasvotusten kutsumista käytettiin myös. Toimielimen kokouksissa käsiteltävät asiat Lukiossa käsiteltäviin asioihin kuuluivat: oppilaiden viihtyvyydestä vastaaminen, erilaiset teemapäivät, ajankohtaiset asiat (esim. remontointi), kioskitoimintaa ja kaikki muukin opiskeluun liittyvä toiminta Ammattikouluissa käsiteltävät asiat painottuivat lukiolaisia enemmän arkipäivän asioihin ja myös vapaa-ajan toiminnan järjestäminen nousi esiin. Muuten vastaukset olivat hyvin samankaltaisia kuin lukiolaisillakin. Käsiteltävät asiat tulivat toimielimelle molemmissa oppilaitoksissa samaan tapaan. Suurin lähde olivat opiskelijat itse, mutta myös ohjaavan opettajan rooli oli tässä kohtaa merkittävä. Muita lähteitä olivat muut kuin ohjaava opettaja sekä erityisesti rehtori.

6 5 Mistä käsiteltävät asiat tulevat oppilaskunnan toimielimelle? Toimielimen vastuualueet: lukio ammatillinen kahvila/kioskitoiminta 29 5 erilaiset tapahtumat retket/ tutustumiskäynnit 14 4 opiskelijoiden viihtyvyyteen liittyvät asiat, opiskelijoiden harrastamiseen liittyvät asiat opiskeluun liittyvät asiat 14 9 joistain muista asioista 8 0 Erilaisiin tapahtumiin lukeutuivat teemapäivät (esim. halloween, ulkoilupäivät, Muurinmurtajaiset, penkkarit, wanhojen tanssit, myyjäiset, itsenäisyysjuhla, namupäivä, viihtyvyysviikko, abigaala, taksvärkki, puurojuhla jne.) sekä kirjakierrätys ja vuokraus. Retkiä tehtiin yliopisto- ja muiden koulujen vierailujen, Studia-messujen ja kevätretkien merkeissä.

7 6 Viihtyvyyttä parannettiin kunnollisilla lepo/taukotiloilla, erilaisilla kerhoilla, liikuntavuoroilla, välipala-automaateilla ym. Opiskeluun liittyvä toiminta sisälsi kirjavälitystä, luokkien sisustusta ja yleiset opiskeluolosuhteet kuten luokkien lämpötila. Opiskelijat olivat saaneet ottaa kantaa myös koeviikkokokeiluun, työpäiväjärjestyksiin, sekä kurssijärjestelyihin. Toimielimen pj. oli saanut joskus olla mukana opettajien kokouksissa. Muu toiminta sisälsi mm. kummilapsi- ja ystävyyskoulutoimintaa ja koulukuvausta. Miten kaikkien ääni saadaan kuuluville ja miten tiedotus hoituu? Tiedotuksesta omalle luokalleen huolehtivat yleensä ryhmän jäsenet. Myös rehtorin ja opettajien tiedotusta käytettiin. Tämän lisäksi tietoa välitettiin mm. Wilman, Facebookin, yleiskokousten, intotv:n, kuulutusten, julisteiden ja ilmoitustaulujen avulla. Kaikkien ääni pyrittiin saada kuuluville isommissa kokouksissa, nettigallupein, Facebookin avulla tai perinteisemmin aloitelaatikon avulla. Erityisen hyväksi koettuja tapoja olivat koulun omat Facebook-sivut, yleiset syys/ kevätkokoukset /yleiskokoukset läpi vuoden, kaksisuuntainen tiedotus VIPopiskelijoiden kautta, kirjalliset kyselyt jne. Oppilaskuntatoimintaa edistävät tekijät: Se että, opiskelijat tuntevat toiminnan hyödylliseksi ja omakseen koettiin tärkeäksi Pieni yksikkö edistää toiminnan sujuvuutta Kun toiminta on organisoitua ja sillä on vastuuvetäjä, aktiivisia vetäjiä tarvitaan Koko kouluyhteisön tuki toiminnalle on tärkeää Motivoituneiden ja aktiivisten opiskelijoiden saaminen mukaan toimintaa Ammatillinen koulutus: osallistujien oma aktiivisuus, hyvä ohjaus, yhteisöllisyyden lisääntyminen, mukava ilmapiiri. Jotkut oppislaskunnassa toimivat henkilöt tekevät asioiden eteen oikeasti töitä. Lukio: osallistujien oma aktiivisuus, pieni koulu, viihtyvyys, oikeanlainen tuki ohjaajilta ja koululta.

8 7 Suomen lukiolaistenliiton koulutustapahtumat, kuten Water-festivaalit, ovat edistäneet toimintaa. Hyvä taloudellinen tilanne edesauttaa tapahtumien järjestämisessä. Toimintaa haittaavat tekijät: Ammatillinen koulutus: liian suuri yksikkö, opiskelijoiden oma aktiivisuus, huono ohjaus, yhteisen ajan löytymisen haaste Lukio: kiire (opiskelutahdin kiivaus), opiskelijoiden oma aktiivisuus, tilojen ja rahan puute. Rahoituksen järjestäminen Erityisesti kioskitoiminta sekä erilaiset arpajaiset ja myyjäiset olivat tapoja, joilla opiskelijat keräsivät itse rahoitusta. Muita tulonlähteitä olivat mm. koulukuvaustuotot, erilaiset tapahtumien lipputulot taksvärkki. Joku oppilaitos oli saanut toiminnalle tukea myös kaupungin nuorisovaltuustolta. Hyväksi koetut toimintatavat Ammattikoulutus: -kioski -säännöllinen toiminta -joulujuhlassa muistamiset -itsenäisyyspäivänä seppeleet muistomerkeille -juhlien järjestäminen -yhteiset virkistystapahtumat Lukio: -uusien opiskelijoiden tutustumispäivä -kahvilatoiminta, kioski -kirjakirppari, kirjavuokraus -koko koulun tapahtumat -pitkään jatkuneet perinteet -säännöllinen kokoontuminen

9 8 Toiveita oppilaskunnan toimielimen kehittämiseksi: Rehtorit, ohjaajat: yhteistyön lisääminen naapurikouluihin, verkostoituminen uusia ideoita aikaa ja rahaa tulisi saada lisää toiminnalle hallituksen jäsenten parempi sitoutuminen kaikkien motivointi toimintaan OPS:n tekoon osallistuminen? Opiskelijat: ohjaajalta enemmän opastusta toimintaan koulun yhteishengen nostattaminen vaikutuskykyä enemmän jäsenten aktiivisuuden lisääminen Vapaa sana Ohjaajan tulee pysytellä taka-alalla, koska toiminnan tulee olla opiskelijalähtöistä (ohjaajan kommentti) Opiskelijafoorumin perustaminen hienoa (Sedu) (rehtorin kommentti) Ohjaavan henkilön valinta Ohjaava henkilö valitaan tehtäväänsä joko hänen omasta halustaan, oppilaskunnan toiveesta tai pakon edessä. Valinta voi tapahtua myös syys- tai kevätkokouksissa tai työ voi olla automaattisesti esimerkiksi koulutuspäällikölle tai vapaa-ajan ohjaajalle kuuluvaa. Moni opiskelija ei tiennyt valintaperusteita. Se opettaja joka tahtoo, ja jos kukaan ei tahdo (näin yleensä käy) määrätään hommaan vähiten tunteja tekevä opettaja Opettajakunta antaa pari ehdokasta, josta opiskelijat näennäisesti äänestävät, mutta yleensä opettajat keskenään sopivat, kuka hommaan lähtee. Yleensä tehtävään ei ole tungosta, koska kaikki toiminta sijoittuu varsinaisen opetuksen ulkopuolelle ja vaatii aikatauluilta paljon. Mietimme porukalla sopivan opettajan ja pyydämme häntä lähtemään mukaan.

10 9 Toimielimen toimintaa ohjaavan opettajan/henkilön tärkein tehtävä? Rehtorit, koulutuspäälliköt: aktiivisuus, opiskelijoiden innostaminen koordinointi tiedon välittäminen oppilaskunnan ja opettajien välillä ohjaaminen, neuvominen Ohjaavat henkilöt: hyvien käytänteiden siirtäminen vuosien välillä olla läsnä ja tukena kannustaa omaehtoiseen toimintaan motivointi taustalta ohjaaminen toimia linkkinä eri tahojen välillä Opiskelijat: antaa tukea ja neuvoa toimia linkkinä eri tahojen välillä opastaa ja ohjata toimintaa, muistuttaa tärkeistä asioista olla innostava huolehtia siitä, että kaikki asiat tulee tehtyä informaation levittäminen

11 10 Toiveita ohjaavalle henkilölle: Opiskelijat: Antaa opiskelijoille vapautta tehdä päätökset itse Useammin kokouksia Antaa tilaa opiskelijoiden omille ideoille Antaa ohjeita toimintaan Ohjaaja voisi olla enemmän mukana Bonusta ohjaajalle, koska ohjaajaa on vaikea löytää.. Rehtorit, koulutuspäälliköt: Innostusta asiaan Säännöllinen tiedottaminen Ohjaajat itse, mitä toiveita työn järjestämiseksi/tukemiseksi? Muiden kollegoiden tapaaminen, vertaistuki Aikaa kokouksille lukujärjestykseen Rahallista tukea Uusia ideoita muilta Vapaa sana ohjauksesta: Oppilaskunnan hallituksen toimielinten, vastuuhenkilöiden tulee itse kantaa vastuu toimialueestaan. Vastuuta ja velvollisuutta tulisi painottaa enemmän vastuuopiskelijoille, kuin opettajalle. (opiskelijan kommentti) Jatka samaan malliin! Tietty aika kokousten pitämiseen lukujärjestykseen Toiminnan arvostaminen Ammattikoulut, opiskelijat: muut eivät tiedä toiminnasta paljon ei arvosteta, toisaalta myös kommentteja siitä, että arvostetaan Ammattikoulut, ohjaajat ja rehtorit: arvostetaan paljon Lukiot, opiskelijat: arvostetaan hyvin, osa koulun toimintaa Lukiot, ohjaajat ja rehtorit: toiminta nähdään positiivisena asiana

12 11 Miten arvostusta voisi lisätä? - Korkeampi osallistumisprosentti olisi hyvä, joistakin ryhmistä osallistuminen on puutteellista. - Se tulisi kuuluvammaksi ja kokoontuisi useammin. asioita ehtii tapahtua pitkällä aikavälillä ja parannusehdotuksia ei välttämättä enää muista. Joka myös johtaa siihen että muut opiskelijat eivät muista foorumin olemassaoloa kun muutoksia ei tule. - Antaa lukujärjestyksellisesti aikaa oppilaskunnan kokousten pitämiseen... - Olemme pyrkineet lisäämään avoimuutta mm. avoimen Facebook-ryhmän kautta. - Ottaa oppilaskunnan hallitus mukaan päätöksentekoon enenevässä määrin, siltä osalta kun voi. - kun toiminta saadaan paremmin rullaamaan ja aikaansaavemmaksi niin arvostus toivottavasti kasvaa siinä sivussa - antamalla kiitosta ihan ääneen ja julkisesti. Nuoret tarvitsevat kannustusta myös ylemmältä taholta ja muilta kuin ohjaavilta opettajilta Parantaako oppilaskunnan toimielimen toiminta opiskelijoiden asemaa? - Nuorten ääni tulee kuultavaksi tätä kanavaa pitkin - koskä näin edes osa oppilaskunnasta pääsee vaikuttamaan opiskeluaan koskeviin asioihin - Pystymme vaikuttamaan opiskelijoita askarruttavimpiin asioihin. - parantaa koulun yhteishenkeä - opiskelijoiden viihtyvyys lisääntyy

13 12 Edistääkö oppilaskunnan toimielimen toiminta yhteistyötä? - Eri tempauksien järjestäminen ja yhteisten asioiden suunnittelu lisää eri aineiden opettajien, hallinnon ja opiskelijoiden välistä toimintaa - opiskelijat tuntevat paremmin toisensa - Esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä tarvitsemme apua muilta ja osallistuminen on tärkeää ja tuo opiskelijoita yhteen. - laadukas toiminta edesauttaa - Yhteistyö opettajien ja rehtorin kanssa on toimivaa. Opiskelijoita kuullaan usein tehtävistä päätöksistä. Edistääkö oppilaskunnan toimielimen toiminta harrastusmahdollisuuksia? Kyllä: - oppilaskunnan hallitus on järjestänyt ainakin muutamia harrastustapahtumia lukiolla - kerhotoiminta - Akustisissa päivissä opiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan soittamalla ja laulamalla. - pyrkii edistämään monipuolisella tarjonnalla, vastaanotto tökkii (ollaan passivisia)

14 13 Ei: - Toiminta ei varsinaisesti ylläpidä harrastuksia, vaan enemmänkin kouluun, kouluviihtyvyyteen ja vaikuttamiseen liittyviä asioita. - Oppilailta on tullut toiveita esim jonkin koulun ulkopuolisen kerhon järjestämiseksi, nyt mietitään olisiko se - oikeasti toteutettavissa oppilaskunnan toimesta - Ei ole tullut keskusteluun - emme ole järjestäneet minkäänlaista kerhotoimintaa - Toiminta ei koske vapaa-aikaa. - harrastuksiin emme ole puuttuneet, enkä kyllä oikein tajua miten voisimmekaan. Oppilailla on toki koulun - puolelta tilat punttisalille ja sählyyn jne, muttei se ole meidän ansiotamme Edistääkö oppilaskunnan toimielimen toiminta vastuuta yhteisten asioiden hoidossa?

15 14 Yhteenveto Oppilaskunnan toimielimen toiminta on hyvin erilaista eri paikoissa. Toiminta keskittyy useissa paikoissa erilaisten yhteisten teemapäivien ja esimerkiksi kahvila- tai kioskitoiminnan ympärille. Lukioissa myös kirjamyyntiä tai vuokrausta oli jonkin verran. Toiminnan aktiivisuus vaihteli paljon eri paikkojen välillä. Suurimmassa osassa toimielimistä jäsenet valittiin heti lukuvuoden alussa, mutta joissain paikoissa koettiin toimivaksi valita jäsenet vasta hiukan myöhemmin. Tätä perusteltiin mm. sillä, että uudet oppilaat ehtivät tutustua toisiinsa paremmin, pääsevät mukaan opiskelukuvioihin ja voivat seurata vanhojen jäsenten toimintaa hetken. Moni vastaajista piti jälkimmäistä tapaa parempana ja muutama vastaaja kertoi tarkoituksena olevan siirtyä valitsemaan jäsenet vasta myöhemmin. Ohjauksen ja ohjaajan merkitystä korostivat useat vastaajat. Toisaalta haluttiin, että ohjaaja on aktiivisesti mukana toiminnassa, mutta toisaalta taas toivottiin, että toiminta on opiskelijalähtöistä ja enemmän kiinni heidän ideoistaan ja aktiivisuudestaan. Kuitenkin osa kaipasi myös tarkempaa puuttumista esimerkiksi kokouspoissaoloihin. Ammattikoulujen ja lukioiden välillä ei ollut näiden tulosten perusteella havaittavissa kovin suuria eroja. Ainoastaan harrastusmahdollisuuksien kohdalla ammattikoulut kokivat harrastusmahdollisuuksien lisääntyneet, kun taas lukiolaisten mielestä harrastusmahdollisuudet eivät olleet parantuneet oppilaskunnan toimielimen toiminnan johdosta. Tätä selittää se, että ammattikouluissa oli osassa asuntolat, joissa myös vapaaajan toimintaa järjestetään aktiivisemmin kuin esimerkiksi lukioissa. Kyselyyn vastaajien erilaiset roolit näkyivät vastauksissa yllättävän vähän. Esimerkiksi ohjaukseen liittyvät asiat saivat samanlaisia kommentteja kaikilta kolmelta vastaajaryhmältä. Huomionarvoista tuloksissa on sosiaalisen median ja Internetin mahdollisuudet. Vastausten perusteella esimerkiksi Facebookin avulla jäsenet voivat pitää yhteyttä toisiinsa, muut koulun jäsenet voivat ehdottaa toimintaa oppilaskunnalle ja viestintää voidaan hoitaa tehokkaasti myös sen kautta.

Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo

Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu 13.4.2012 Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo Mikä oppilaskunta? Oppilaskunta = kaikki koulun oppilaat

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Sisällys 1. Liikkuva koulu -ohjelman laajeneminen valtakunnalliseksi 2. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus 3. Aktiivisempia

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Tiedekasvatuksen monipuolisuus -kysely vuosina 2006 ja 2015

Tiedekasvatuksen monipuolisuus -kysely vuosina 2006 ja 2015 Tiedekasvatuksen monipuolisuus -kysely vuosina 26 ja 2 Koonnut Jasmin Välimäki, Khittämiskeskus Opinkirjo Kehittämiskeskus Opinkirjo teetti yhteistyössä Opetushallituksen kanssa keväällä 26 kyselyn monipuoliseen

Lisätiedot

PALVELUALAN OPISTO KUOPIO OPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT

PALVELUALAN OPISTO KUOPIO OPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT PALVELUALAN OPISTO KUOPIO OPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT Sisällys PALVELUALAN OPISTO OPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT... 2 1 OPPILASKUNNAN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI... 2 2 OPPILASKUNNAN TARKOITUS JA TOIMINTA... 2 3 OPPILASKUNNAN

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS

Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi Ilpoisten koulu OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN RAKENNE JA TOIMINTA Hallitusvaalit Miten koulunne oppilaskunnan hallitusvaalit toteutettiin ja

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Toimivan oppilaskunnan hallituksen valinta kuinka temppu tehdään?

Toimivan oppilaskunnan hallituksen valinta kuinka temppu tehdään? Toimivan oppilaskunnan hallituksen valinta kuinka temppu tehdään? Ennen valintaa olisi syytä pohtia Mitä ollaan valitsemassa? Miksi? Miten se toimii? Olisiko minusta näihin hommiin? Tähän kannattaa käyttää

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 Yhdessä yritysten puolesta! YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE Yhdeksän kysymystä yseille internet kyselyssä kartoitettiin 6.3.-13.4.2012 välisenä aikana Pohjois- Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin ei ole tehty.

Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin ei ole tehty. Laatukortti 13 Koulun kerhotoiminta 1. Suunnittelu Rehtori täyttää Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Kysely opetushenkilöstölle syksy 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Koulun työyhteisö ja ilmapiiri-

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Innostaa, kannustaa, tukee ja ymmärtää, että olis parempi ilmapiiri!

Innostaa, kannustaa, tukee ja ymmärtää, että olis parempi ilmapiiri! Innostaa, kannustaa, tukee ja ymmärtää, että olis parempi ilmapiiri! Projektipäällikkö Marjo Kolehmainen, HUMAK. Selvästi parempi mieli 5.9.2012, Tampere. YHDESSÄ, PORUKASSA, RYHMÄSSÄ, KANNUSTETAAN, VÄLITETÄÄN,

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO Katso koko kärkihankelista osoitteesta nuorilahti.net/upload/file/karkihankelista_2013.pdf tai skannaa QR-koodi. Perustuslain, kuntalain ja

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA

TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA Laura Kauppinen ma, fy, ke Ylöjärven lukio @laurajoka MIKÄ TIIMIOPPIMINEN? Yhdessä suunnitellaan mitä ja miten asia toteutetaan, kuka tekee mitä, missä ja miten. Analysoidaan

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013 Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013 Kaikkiaan vastauksia tuli 51 kpl. Vastaajista 30 kpl on harrastanut koirien kanssa 5 vuotta tai pidempään vastaajista 62% on vetänyt treenejä ryhmissä.

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma

Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma Ennakkokyselyn purku Säätytalo 26.10.2017 Toni Niiranen & Mikaeli Langinvainio Kyselyyn osallistui 110 nuorta TULOKSET: https://reports.inforglobe.com/nuoretmukana-1771100/index.html

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 THL 5.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Aiheet Perustietoa Kouluterveyskyselystä Valtakunnalliset tulokset 2013 Tulosten hyödyntäminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Opasvihko. Oppilaskunnan hallituksen toiminta

Opasvihko. Oppilaskunnan hallituksen toiminta Opasvihko Oppilaskunnan hallituksen toiminta SISÄLLYS 1. Oppilaskunnan hallituksen toiminta 2 2. Oppilaskunnan tulevan lukuvuoden tapahtumat 4 3. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten toiminta, vastuut ja

Lisätiedot

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Joustava koulupäivä Suomessa 19.5.2017 Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Maailma on muuttunut Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen on muuttunut Oppijoiden tarpeet ovat muuttuneet Olemme

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Koulut vastaajaryhmittäin Yleistä Kysely toteutettiin syysloman jälkeisillä kolmella viikolla.

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Hankkeen kuulumisia. Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009

Hankkeen kuulumisia. Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009 Hankkeen kuulumisia Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009 Hankkeessa tapahtuu Selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Hankkeen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015.

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015. Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet Espoo. Maaliskuu 2015. Koulun palvelutarjonta Erikoistuneet Palvelut Tuki- Palvelut: lääkärit, Arkea tukeva toiminta

Lisätiedot