TURUN ENTINEN KESKUSVANKILA JA MAA-ALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN ENTINEN KESKUSVANKILA JA MAA-ALUEET"

Transkriptio

1 TURUN ENTINEN KESKUSVANKILA JA MAA-ALUEET DÄÄN KIINTEISTÖKOKONAISUUS KEHITETTÄVÄKSI SUUNTAA ANTAVA HAVAINNEKUVA EI VASTAA NYKYTILANNETTA PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun Kakolanmäellä sijaitseva kiinteistökokonaisuus, johon kuuluu Turun (Kakolan) entinen keskusvankila rakennuksineen sekä uudisrakennusoikeustontteja Entinen keskusvankila koostuu korttelin nro.35 rakennuksista, johon kuuluvat itäselli ja työhuonerakennukset, päivä- ja yösellirakennukset, keittiörakennus, länsisellirakennus, varasto-, työ- ja/tai muussa käytössä ollut rakennus sekä päärakennus Entisen keskusvankilan rakennusten bruttoala yhteensä noin m 2. Osa vankilakokonaisuuden rakennuksista on suojeltu merkinnällä sr-1 (rakennusoikeudeltaan noin kem 2 ). Osa vankilakokonaisuuden rakennuksista ei ole suojeltuja ja ovat mahdollisesti muutettavissa asuin- tai muuhun kuin vankilakäyttöön (rakennusoikeudeltaan noin kem 2 ). Kolme uudisrakennusoikeustonttia, yhteensä kem 2 rakennusoikeutta. Voimassaolevan asemakaavan mukaisesti kaavamerkinnät AL-1, AK-1 ja AL-2 Lisätietoa myyntiprosessista ja myynnin aikataulusta jäljempänä. Kakolanmäki Lisätietoja MATTI AHRELMA Toimitusjohtaja MRICS +358 (0) KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 (0) THOMAS VANE-TEMPEST Analyytikko +358 (0) TULOS OY LKV Erottajankatu 5 A 4, Helsinki

2 Myydään kiinteistökokonaisuus kehitettäväksi NNIN KOHTEENA OLEVA KOKONAISUUS Turun entinen keskusvankila Uudisrakennusoikeudet TURUN ENTINEN KESKUSVANKILA UUDISRAKENNUSOIKEUDET UNNUS TONTIN PINTA-ALA m 2 KIINTEISTÖ- TUNNUS KAAVA- MERKINTÄ AL-2 AK-1 AL-1 BRUTTOALA m 2 PINTA-ALA m m m 2 RAKENNUSVUOSI Ensimmäinen vaihe luvulla RAKENNUS- OIKEUS kem kem kem 2 CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

3 Kakolanmäen historiaa ja alueen suojelusta KAKOLANMÄEN HISTORIAA JA ALUEEN SUOJELUSTA Kakolanmäki on rakentunut 1800-luvun puolivälistä lähtien vankila-alueena. Alueelle perustettiin 1900-luvun alkuun mennessä kolme eri suljettua laitosta: keskusvankila, lääninvankila ja vankimielisairaala. Suljettujen kokonaisuuksien ulkopuolinen rakennuskanta koostuu huomattavilta osiltaan 1800-luvun jälkipuolella ja luvun alussa rakennetuista laitosjohtajien ja muun henkilökunnan asunnoista huoliteltuine pihapiireineen. Viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana alueelle on rakennettu niin vähän uutta, että historiallinen rakennuskanta hallitsee kaikin puolin vankila-alueen yleisilmettä. Rakennuskannan ohella Kakolanmäen olemuksen osatekijöitä ovat mm. Serpentiinitien puistoalue, alueen rakentamisessa hyödynnetty kivilouhimo ja vielä mäen erityinen topografia luonnontilaisen alkutilanteen piirteineen. Kakolanmäki on maan laajin historiallinen vankila-alue. Sen rakennushistoria ja oleva rakennuskanta ilmentää poikkeuksellisen monipuolisesti vankeinhoidon vaiheita ja vankila-arkkitehtuurin kehitystä. Kakolanmäki on vankeinhoidon valtakunnallisesti merkittävän rakennusperintömme tärkein kohdekokonaisuus. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisussa Rakennettu kulttuuriympäristö (1993) valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi määriteltyä Kakolanmäkeä kuvataan seuraavasti: Kakolanmäellä on keskeinen asema maamme vankeinhoidon historiassa sillä alueella sijaitsevat sekä Turun keskusvankila että Turun lääninvankila. Turun keskusvankilan vanhimman osan muodostaa kolmikerroksinen 1853 valmistunut entinen ojennuslaitos (1847, E.B. Lohrmann). Sen julkisivut ovat Kakolanmäen kivilouhimon graniitista. Tämä 130 m pitkä rakennus muutettiin 1862 rangaistusvankilaksi. Päärakennukseen liitettiin kaksi säteittäistä siipirakennusta, päivä- ja yösellit, 1897 (YRY/A.H.Dahlström, L.I.Lindqvist). Itäinen selliosasto rakennettiin 1894 ja läntinen 1912 (YRY/S.Michailow). Vankimielisairaala on vuodelta 1908 (YRY/ E.A.Kranck, S.Michailow). Sekä keskusvankilaa että sairaalaa ympäröivät kivimuurit, joiden ulkopuolella ovat vankilanjohtajiston ja henkilöstön asuinrakennukset. Keskusvankilaan johtavaa rinnetietä ympäröi vanha puisto. Keskusvankilan itäpuolella sijaitsevan Turun lääninvankilan suuri, punatiilinen sellivankila valmistui 1890 (YRY/Th.Decker, L.Lindqvist). Pohjakaavaltaan ristinmuotoisen rakennuksen pohjoissakarassa on vankilakirkko. Vankilarakennusta ympäröi tiilimuuri. Lääninvankilaan liittyy kaksi puista henkilökunnan asuinrakennusta vuodelta 1890 sekä Sofiankadun varrella oleva kolmen puisen asuintalon ryhmä vuosilta 1888 ja CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

4 Keskusvankilakorttelin historiaa KESKUSVANKILAKORTTELIN HISTORIAA Kakolanmäelle rakennettiin työ- ja ojennuslaitos vuosina Rakennustyö toteutettiin vankityövoimalla. Arkkitehtina oli yleisten rakennusten intendentti Ernst Bernhar-Lohrmann ( ), joka oli 1841 seurannut Carl Ludvig Engeliä intendentinkonttorin esimiehenä. Kakolan työ- ja ojennuslaitoksen asukkaat sijoitettiin yhteisiin majoitustiloihin graniitilla eli "kakoliitilla" verhoiltuun päärakennukseen. Tämän pohjoispuolelle muodostettiin suljettu pihamaa talousrakennuksineen Valmistumisensa jälkeen laitos ei ehtinyt toimia alkuperäisessä tarkoituksessaan, sillä 1853 alkanut Krimin sota toi Kakolaan sotilaita. Sotilaiden lähtiessä vuonna 1862 vankilaan tehtiin joitakin muutoksia. Aikaisemmin työ- ja ojennuslaitokseen joutuminen ei ollut edellyttänyt varsinaista rikosta, mutta vastedes Kakola toimi rangaistusvankilana. Keskeinen ajatus oli rikollisen eristäminen muusta yhteiskunnasta. Vankeja majoitettiin edelleen yhteistiloihin yhdistettiin pihan pohjoisreunalla oleva rakennukset ja kulmatornit paksulla graniittimuurilla. Etelärinteeseen rakennettiin Serpentiinitie puistoineen. Molemmat hankkeet olivat sisältyneet Lohrmannin projektiin. Lohrmannin vankilakokonaisuuden muurin ja kulmatornien jänteet ovat tärkeitä lähteitä alueen historian ja rakentumisen hahmottamisen kannalta luvun lopulla yhteisvankiloista alettiin luopua ja vankiloiden johtavaksi periaatteeksi nousi rankaiseminen. Vanhimman vankilarakennuksen pohjoispuolelle valmistuivat 1879 auburnilainen ja philadelphialainen sellivankilasiipi. Auburnilaisessa järjestelmässä vangit työskentelivät ryhmissä hiljaisuuden vallitessa ja nukkuivat yönsä eristettyinä omiin selleihinsä, kun taas philadelphialaisessa järjestelmässä vangit nukkuivat, työskentelivät ja ulkoilivat yksin. Tarkoituksena oli johdattaa vanki työllä ja eristyksellä miettimään tekojaan ja sitä kautta parantamaan tapansa. Arkkitehteina olivat yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööri Axel Hampus Dalström ( ) ja yliarkkitehti Ludvig Isak Lindqvist ( ). Uusien sellisiipien julkisivuissa ei käytetty graniittiverhousta vaan puhtaaksi muurattua tiiltä luvulla tuli voimaan uusi rikoslaki ja siihen liittyvä asetus. Uudisrakentaminen oli vilkasta Kakolanmäellä. Vuonna 1894 valmistui kuritushuoneen pihan itäsivulle uusi selliosasto nk. bokseja eli makuusellejä varten (Itäselli). Julkisivut olivat puhtaaksi muurattua punatiiltä. Suunnittelusta vastasi yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Stefan Michailow ( ). Kuritushuoneen vanhan kehämuurin länsipuolelle valmistui 1912 suuri, kolmikerroksinen sellivankilarakennus (Länsiselli). Tämä oli Kakolanmäen viimeisin suuri vankilarakennus. Arkkitehtina oli Stefan Michailow. Julkisivuissa käytettiin rinnakkain paikalta louhittua graniittia ja puhtaaksi muurattua punatiiltä. Kuritushuone muutettiin vuonna 1925 Turun keskusvankilaksi. CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

5 Nykytilanne, rakennusoikeudet ja suojelu Keittiö Varasto- työ ja muussa käytössä Työhuonerakennus Länsiselli Yö- ja päiväselli Itäselli Päärakennus Alla olevassa asemakaavakuvassa punaisella rajatut alueet eivät ole suojeltuja ja ovat mahdollisesti muutettavissa asuin- tai muuhun kuin vankilakäyttöön. Tätä rakennusoikeutta on yhteensä kem 2. Tumman sinisellä rajatut alueet ovat rakennuksen suojeltuja osia. Yhteensä rakennusoikeusneliöitä kem kem kem 2 = kem 2. Yllä oleva kuva vastaa vankila-alueen nykytilannetta. Mahdollisesti muunneltavissa Suojellut osat CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

6 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myös kokoontumis-, ravintola-, kulttuuri- ja opetustiloja sekä matkailua palvelevia tiloja tai ympäristövaikutuksiltaan vastaavia toimintoja. Asuintiloja saadaan sijoittaa erikseen merkittyihin rakennuksen osiin. Uudisrakennettaessa rakennusten julkisivuverhouksena tulee käyttää luonnonkiveä tai rappausta. Sokkeleissa tulee käyttää luonnonkiviverhousta. Uudisrakentamisessa edellytetään kaupunkikuvaviranomaisen lausuntoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uudisrakennuksen tai olemassa olevaan rakennukseen tehtävien muutosten arkkitehtonisesti korkeaan laatuun ja sopimiseen ympäristön rakennuksiin ja Kakolanmäen kokonaisuuteen. Mahdolliset muutokset pihoja rajaaviin rakennuksiin on toteutettava niin, että vankilapihan suljettu luonne säilyy. Lasten leikkipaikoiksi ja asukkaiden oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta on korttelialueella varattava vähintään 5% asuntopintaalasta. Korttelissa 35 saadaan pihan ja uudisrakennusosien alle rakentaa pysäköintitilaa korkeustason +32m yläpuolelle. Piha-alueen korkeusasema ei saa muuttua. Korttelissa 35 rakennukseen tulee saada sijoittaa 5x5m sähkönjakelun muuntamotila Turku Energian hyväksymällä tavalla. Autopaikkoja on osoitettava yksi kutakin liike-, toimisto- ym. työtilan 60 m 2 kohti ja asuintilan 80 m 2 kohti. Hotellitiloille on osoitettava 1ap/2 huonetta. Kokous ja salitiloille niihin liittyvine aulatiloineen 1ap/4 salipaikkaa. Autopaikat saadaan osoittaa enintään 200 metrin etäisyydeltä korttelialueesta. SISÄTILOJA KOSKEVAT SUOJELUMÄÄRÄYKSET: Kortteli 35: Graniittilinnankadun ja Lohrmanninkadun varren rakennuksissa (ent. keskusvankilan päärakennus ja itäselliosasto) sisätilan mahdolliset muutokset tulee toteuttaa vankilahistoriasta kertovaa kiinteää sisustusta vaalien. Vanhojen tilakokonaisuuksien palauttaminen on mahdollista. Entinen kirkkosali lehtereineen on säilytettävä yhtenä tilallisena ja toiminnallisena kokonaisuutena. Porrashuoneiden kiinteässä sisustuksessa saa suorittaa vain säilyttäviä tai tilan ominaispiirteisiin sopivia toimenpiteitä. Läntisen pihasiiven (=yöselliosasto) kiinteässä sisustuksessa ja talotekniikassa saa suorittaa vain säilyttäviä tai tilojen ominaispiirteisiin sopivia toimenpiteitä. Itäisen pihasiiven (=päiväselliosasto) sisätilan mahdolliset muutokset tulee toteuttaa vankilahistoriasta kertovaa kiinteää sisustusta, perusjäsentelyä ( käytävä- ja sellitilojen välinen suhde) ja talotekniikkaa vaalien. Tilajäsentelyssä saa suorittaa vain säilyttäviä tai tilojen ominaispiirteisiin sopivia toimenpiteitä. Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Rakennuksen korjaus-, muutos- ja lisärakentaminen on toteutettava siten, että rakennuksen ulkoasun ja sisustan/sisätilojen arkkitehtoniset ja laitoshistorialliset ominaispiirteet säilyvät. Korjaus- ja muutostöiden suunnitelmista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

7 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset KOKO ALUETTA KOSKEVAT YLEISMÄÄRÄYKSET Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö arkkitehtonisesti sekä vankeinhoidon historian ja kaupunkikuvan kannalta. Kokonaisuus käsittää vankilarakennukset muureineen, pihapiireineen sekä serpentiineineen ym. puistomaisine ja alueen ominaispiirteiksi luettavine luonnontilaisineen kohtineen. Rakennuskantaan, rakenteisiin, muureihin, luonnon- ja viherympäristöön, kulkuväyliin, serpentiineihin ja vastaaviin tehtävistä muutoksista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Uudisrakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota toteutuksen korkeaan tasoon, jotta se olisi sopusoinnussa alueen merkityksen ja suojelun tavoitteiden kanssa. Uudisrakentamisen rakennusmateriaaleilta vaaditaan korkeatasoisia laatuominaisuuksia. Julkisivujen tulee olla paikallarakennettuja. Alueen avoin luonne on säilytettävä. Mikäli aita erityisestä syystä on rakennettava, tulee aitaaminen tehdä tummansävyisellä metallisäleaidalla. Maanalaisia autopaikoitustasoja saadaan rakentaa korttelialueelle sallittu rakennusoikeus ylittäen, louhinnan alarajan yläpuolelle. Korttelialueet K-1, K-2: Autopaikkoja saa sijoittaa maanpinnalle enintään 6ap/tontti, ellei pysäköimispaikkaa ole erikseen osoitettu korttelialueella. Korttelialueet AK-1, AL-1, AL-2, K-3: Autopaikkoja saa sijoittaa maanpinnalle enintään 2ap/tontti, ellei pysäköimispaikkaa ole erikseen osoitettu korttelialueella. Asuintalojen autopaikoista on 1/10 osoitettava vieraspysäköintiin lukitsemattomassa tilassa. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperä todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen rakentamisen ryhtymistä. Kaava-aluetta koskee lisäksi maanalainen kaava 36/99, joka jää voimaan Malminpuiston aluetta lukuunottamatta. SUUNTAA ANTAVA HAVAINNEKUVA EI VASTAA NYKYTILANNETTA CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

8 Päärakennus & itäinen- ja läntinen selliosasto PÄÄRAKENNUS Päärakennus on valmistunut vuonna Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta. Rakennus on sisäyhteydessä vuonna 1874 valmistuneeseen yö- ja päiväselliosastoon sekä ilmasillan välityksellä itäselliosaston kolmanteen kerrokseen. Päärakennuksen bruttoala on noin m 2. Rakennuksessa on viimeksi sijainnut vankilasellejä ja vankien yleisiä tiloja, henkilökunnan hallinnollisia tiloja sekä mm. kappeli. Viimeisin peruskorjaus on toteutettu vuonna Rakennus on ollut tyhjillään vuodesta Kantavat pystyrakenteet, väliseinät (pääosin) ja ulkoseinät ovat muurattuja, sisäpinnoiltaan rapattuja ja maalattuja massiivitiiliseiniä. Ulkoseinien julkisivupäällysteenä on harmaa graniitti, ns. kakoliitti. Välipohjat ja yläpohja ovat puu- / tiilirakenteisia. Ainakin yläpohjarakenne on ns. palopermantorakenne, jossa kantavan puurakenteisen rungon päällä on lapetiilimuuraus. Vesikatto on puurakenteinen ja peltipintainen. Vedenpoisto on katolta syöksytorvien kautta maan pinnalle. Rakennuksen ikkunat ovat pääosin iäkkäitä, puurakenteisia avattavia ja kaksilasisia ikkunoita. Ensimmäisen kerroksen hallintotilojen ikkunoita lukuun ottamatta ikkunoita suojaa ulkopuoliset teräskalterit. Rakennuksen pääulko-ovet ovat puu- / metallirakenteisia massiivisia yksöis- tai kaksoisovia. Sisäovet ovat puu- / metallirakenteisia, pääasiassa lukittavia, raskaita selliovia. Rakennus on liitetty päiväsellin lämmönjakohuoneen kautta kaukolämpöverkostoon. Rakennuksien tiloja lämmitetään vesikiertoisilla lämmityspattereilla, jotka ovat pääosin valurautapattereita, osin putkipattereita. Rakennus on liitetty alueen vesi- ja viemäriverkostoihin. Rakennusosissa on pääosin painovoimainen ilmanvaihto. ITÄINEN SELLIOSASTO JA TYÖHUONERAKENNUS Itäinen selliosasto (Itäselli) rakennettiin vuonna Itäsellistä pohjoiseen jatkuvan työhuonerakennuksen rakennusvuotta ei ole selvillä. Itäsellin rakennuksessa on säilynyt varsin paljon piirteitä ja yksityiskohtia alkuperäisestä rakennusvaiheesta.1930-luvulla rakennettu ilmasilta loi yhteyden päärakennuksen kolmanteen kerrokseen. Itäselli on bruttoalaltaan yhdessä työhuonerakennuksen kanssa noin m 2 ja siinä on neljä maanpäällistä kerrosta sekä osittainen kellarikerros. Työhuonerakennuksessa maanpäällisiä kerroksia on 2,5. Itäsellin kantavat pystyrakenteet, väliseinät ja ulkoseinät ovat muurattuja ja rapattuja, sisäpinnoiltaan maalattuja massiivitiiliseiniä sekä paikoin teräspilareita. Ulkoseinien julkisivumateriaalina on punainen puhtaaksi muurattu tiilimuuri. Harjakattoisen peltikaton kantavat rakenteet ovat puurakenteiset. Vedenpoisto katolta on ohjattu syöksytorvien kautta maan pinnalle. Rakennuksen ikkunat ovat pääosin iäkkäitä, avattavia kaksilasisia puuikkunoita. Ikkunoiden ulkopuolella tai sisä- ja ulkopuitteen välissä on teräskalterit. Sisäovet ovat puu- ja metallirakenteisia, pääasiassa selli- tai väliovia. Sisäseinien ja -kattojen pinnat ovat pääosin maalattuja rappauspintoja sekä alaslaskettuja rakennuslevy- tai paneelipintoja. Tilojen lattiapinnat ovat luonnonkivi-, linoleum- tai muovimattopintoja. Itäsellin talotekniikan nykytila: Painovoimainen ilmanvaihto selliosastolla, muilla osin koneellinen. Rakennus on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on vesipatterijärjestelmä. Silmämääräisen arvion mukaan työhuonerakennuksen kantava runko on ns. sekarunko, jossa ulkoseinät ovat muurattuja ja molemmin puolin rapattuja, sisäpinnoiltaan maalattuja massiivitiiliseiniä. Ylä- ja välipohjat ovat betonirakenteista laattapalkistoa. Vesikaton kantavat rakenteet ovat puurakenteiset. Ikkunat ovat avattavia, puurakenteisia ja kaksilasisia. Ikkunoiden ulkopuolella on teräskalterit. Rakennuksen ulko-ovet ovat pääasiassa puurakenteisia massiivisia yksöis- tai kaksoisovia. Rakennus on liitetty itäsellin lämmönjakohuoneen kautta kaukolämpöverkostoon. Osassa rakennuksen putkieristeissä on asbestia. Rakennuksen tiloja lämmitetään vesikiertoisilla lämmityspattereilla. Rakennus on liitetty alueen vesi- ja viemäriverkostoihin. Rakennuksessa on koneellinen, lämmityspatterilla varustettu kanavoitu ilmanvaihto, tulo- ja poistoilmakoneineen. CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

9 Läntinen selliosasto, päivä- ja yöselliosasto ja muut rakennukset LÄNTINEN SELLIOSASTO Läntinen selliosasto (Länsiselli) valmistui 1912 vanhan kehämuurin ulkopuolelle. Rakennus on bruttoalaltaan m 2 ja se käsittää viisi maanpäällistä kerrosta sekä kellarikerroksen. Länsisellin länsipuolen piha-aluetta ympäröi massiivinen kivipäällysteinen aita, joka on rakennettu samaan aikaan kuin itse sellirakennus. Kantavat pystyrakenteet, väliseinät ja ulkoseinät ovat tiettävästi pääosin muurattuja, sisäpinnoiltaan rapattuja ja maalattuja massiivitiiliseiniä. Muun muassa ainakin kellarikerroksessa on myös betonirakenteita kantavana runkona. Viidennen kerroksen välipohja ja kantavat sienipilarit ovat myös betonirakenteisia. Ulkoseinien julkisivumateriaali on osin puhtaaksimuurattu tiili ja osin harmaa graniittikivi. Ikkunat ovat avattavia, puurakenteisia ja kaksilasisia. Ikkunoita suojaa ulkopuoliset teräskalterit. Rakennuksen ulko-ovet ovat pääasiassa puurakenteisia massiivisia yksöis- tai kaksoisovia. Ikkunoiden ja ovien korjaamisessa on huomioitava suojelunäkökohdat. Osassa rakennuksen putkieristeissä on asbestia. Lämpöjohtoverkosto on osin asennettu rakenteiden sisään. Rakennuksen tiloja lämmitetään vesikiertoisilla lämmityspattereilla, lämmityspatterit ovat pääosin lamellipattereita. Rakennus on liitetty alueen vesija viemäriverkostoihin. Länsisellirakennuksen sellitiloihin on koneellinen ilmanvaihto. Tulo-/poistoilmakanavat on koteloitu käytävien molemmin puolin ovien yläpuolella olevaan tilaan. PÄIVÄ- JA YÖSELLIOSASTO Päärakennukseen liitettiin 1879 kaksi säteittäistä siipirakennusta, 3-maanpäällistä kerrostä sekä kellarikerroksen käsittävät päiväja yösellit. Rakennukset ovat bruttoalaltaan yhteensä noin m 2. Päiväsellirakennuksen kantavat pystyrakenteet, väliseinät ja ulkoseinät ovat muurattuja, sisäpinnoiltaan rapattuja ja maalattuja massiivitiiliseiniä. Ulkoseinien julkisivumateriaalina on punainen puhtaaksi muurattu tiilimuuri. Yösellirakennuksessa sokkelien pintamateriaalina on graniittikivi. Välipohjat ovat hirsi-/tiilirakenteisia, jossa lapetiilimuuraus puurakenteisen rungon päällä. Yläpohja on tiili-/teräsrakenteinen, eli ns. kappaholvirakenne. Ikkunoiden sisä- ja ulkopuitteen välissä on teräskalterit. Rakennuksen ulko-ovet ovat pääasiassa puurakenteisia massiivisia yksöis- tai kaksoisovia. Ikkunoiden ja ovien korjaamisessa on huomioitava suojelunäkökohdat. Rakennuksessa on liitetty kaukolämpöverkostoon. Osassa rakennuksen putkieristeissä on asbestia. Lämpöjohtoverkosto on osin asennettu rakenteiden sisään. Rakennuksien tiloja lämmitetään vesikiertoisilla lämmityspattereilla ja lämpöjohtoverkkoon kytketyillä raitis-/kiertoilmaa käyttävillä, käytävien päihin, seinille asennetuilla lämminilmapuhaltimilla. Rakennus on liitetty alueen vesi- ja viemäriverkostoihin. Rakennuksen käyttövesiputkisto on asennettu pääosin rakenteiden sisään. Rakennuksessa on osin koneellinen ilmanvaihto. KEITTIÖRAKENNUS SEKÄ VARASTO- TYÖ JA MUUSSA KÄYTÖSSÄ OLLUT RAKENNUS Edellä mainittujen rakennusten lisäksi vankilan kokonaisuuteen kuuluu keittiörakennus sekä varasto-, työ- ja muussa käytössä ollut rakennus. Keittiörakennus on rakennettu vuonna 1853 ja bruttoalaltaan noin m 2. Siinä on kolme maanpäällistä kerrosta. Varasto-, työ tai muussa käytössä ollut rakennus on bruttoalaltaan noin m 2. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Keittiörakennuksen kantavat pystyrakenteet, väliseinät ja ulkoseinät ovat muurattuja, sisäpinnoiltaan rapattuja ja maalattuja massiivitiiliseiniä. Ulkoseinien julkisivupäällysteenä on harmaa graniittikivi. Välipohja on betonirakenteinen. Rakennuksen ulkoovet ovat pääasiassa puurakenteisia massiivisia yksöis- tai kaksoisovia. Rakennuksen ikkunat ovat avattavia kaksilasisia puuikkunoita. Rakennuksen ulko-ovet ovat pääasiassa puurakenteisia massiivisia yksöis- tai kaksoisovia. Ikkunoiden ja ovien korjaamisessa on huomioitava suojelunäkökohdat. Rakennus on liitetty kaukolämpöverkostoon alueen putkitunneliston kautta. Osassa rakennuksen putkieristeissä on asbestia. Lämpöjohtoverkosto on osin asennettu rakenteiden sisään. Rakennus on liitetty alueen vesi- ja viemäriverkostoihin ja siinä on koneellinen ilmanvaihto. CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

10 Yhteenveto rakennuksista ja vankilakokonaisuuden tiedoista YHTEENVETO RAKENNUKSISTA JA VANKILAN TIEDOISTA Päärakennuksesta, Itäisestä ja läntisestä selliosastosta sekä päivä- ja yöselleistä on laadittu kattava rakennushistoriallinen selvitys, joka on saatavissa Tietopankista. Tietopankin käytöstä lisätietoa Tarjousmenettely-sivulla jäljempänä. Pohjakuvat, kuntoarviot, kaavatietoa, tietoa rakennussuojelusta sekä muuta tietoa rakennuksista saatavissa Tietopankista Entisen keskusvankilaan kuuluvien rakennusten pinta-alat voivat tosiasiallisesti erota merkittävästi tässä myyntiesitteessä mainituista tiedoista sekä alla olevasta taulukosta, johtuen rakennuksen käyttötarkoituksesta ja iästä. Pinta-alat on ilmoitettu perustuen Evatan kehittämisselvitykseen, päiväys Osa vankilakokonaisuuden rakennuksista eivät ole suojeltuja ja ovat mahdollisesti muutettavissa asuin- tai muuhun kuin vankilakäyttöön. Tätä rakennusoikeutta on yhteensä kem 2. TURUN ENTINEN KESKUSVANKILA ARVIOIDUT BRUTTOALAT PÄÄRAKENNUS m 2 ITÄINEN SELLIOSASTO JA TYÖHUONERAKENNUS m 2 LÄNTINEN SELLIOSASTO m 2 YÖ- JA PÄIVÄSELLIT m 2 KEITTIÖRAKENNUS m 2 VARASTO- TYÖ JA MUUSSA KÄYTÖSSÄ OLLUT RAKENNUS m 2 YHTEENSÄ m 2 CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

11 Perustietoa uudisrakennustonteista PERUSTIETOA UUDISRAKENNUSTONTEISTA UUDISRAKENNUSOIKEUDET Kolme uudisrakennusoikeustonttia, yhteensä kem 2. Voimassaolevan asemakaavan mukaisesti kaavamerkinnät AL-1, AK-1 ja AL-2 Asemakaavamerkinnät ja määräykset jäljempänä. Asemakaavaotteet saatavissa erikseen Tietopankista KIINTEISTÖ- TUNNUS KAAVA- MERKINTÄ AL-2 AK-1 AL-1 Alueella voimassa myös maanalainen asemakaava PINTA-ALA m m m 2 Tontilla 36-1 on tällä hetkellä olemassa olevaa rakennuskantaa. Muut tontit ovat rakentamattomia RAKENNUS- OIKEUS kem kem kem 2 CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

12 Asemakaavamerkinnät ja määräykset Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myös hotellitoimintaa palvelevia toimintoja. Rakennusalan pitkille julkisivuille saa rakentaa ulokkeita ja porrashuoneita, joiden yhteinen leveys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 2/5 julkisivun pituudesta eikä rakennusalan rajan ylitys enempää kuin 2,5m. Ulokkeiden korkeus saa olla enintään yksi kerros vähemmän kuin rakennuksen kerrosluku. Rakennuksen ylin kerros saa olla enintään 70% alemman kerroksen kerrosalasta. Rakennusten pääasiallisena julkisivuverhouksena tulee käyttää luonnonkiveä tai rappausta. Sokkeleissa tulee käyttää luonnonkiviverhousta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uudisrakennuksen arkkitehtonisesti korkeaan laatuun ja sopeutumiseen ympäristön rakennuksiin ja Kakolanmäen kokonaisuuteen. Uudisrakentamisessa edellytetään kaupunkikuvaviranomaisen lausuntoa. Lasten leikkipaikoiksi ja asukkaiden oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta on korttelialueella varattava vähintään 10% asuntopintaalasta. Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kutakin asuinkerrosalan 80 m 2 kohti ja toimistokerrosalan 60 m 2 kohti. Hotellitiloille on osoitettava 1 autopaikka/2huonetta. AL-1 korttelialuetta ei saa aidata Michailowinkadun puolella. Rakennukseen tulee saada sijoittaa 5x5 m sähkönjakelun muuntamotila Turku Energian hyväksymällä tavalla. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Uudisrakennettaessa rakennusten pääasiallisena julkisivuverhouksena tulee käyttää luonnonkiveä tai rappausta. Sokkeleissa tulee käyttää luonnonkiviverhousta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uudisrakennuksen tai olemassa olevaan rakennukseen tehtävien muutosten arkkitehtonisesti korkeaan laatuun ja sopeutumiseen ympäristön rakennuksiin. Uudisrakentamisessa ja muutostöissä edellytetään kaupunkikuvaviranomaisen lausuntoa. Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kutakin kerrosalan 80 m2 kohti. Autopaikat saadaan osoittaa enintään 200 metrin etäisyydeltä korttelialueesta. Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten pitkille julkisivuille saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle ulokkeita ja porrashuoneita, joiden yhteinen leveys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 2/5 julkisivun pituudesta eikä rakennusalan rajan ylitys enempää kuin 2,5m. Ulokkeiden korkeus saa olla enintään yksi kerros vähemmän kuin rakennuksen kerrosluku. Rakennuksen ylin kerros saa olla enintään 70% alemman kerroksen kerrosalasta. Porrashuoneiden pinta-alasta lasketaan kerrosalaan vain 15 m 2 /krs, ylitys saa kuitenkin olla enintään 4% tontin kokonaiskerrosalasta. Pihakannen tason alla olevia asuin-, porrashuone-, autosuoja-, väestönsuoja-, teknisiä ja talon yhteiskäyttöön jääviä tiloja ei lueta sisältyväksi tontin rakennusoikeuteen. Autopaikkoja sekä iv-konehuone saadaan sijoittaa kerroksiin kerrosalaa ylittäen. Pihakannen tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino. Rakennusten pääasiallisena julkisivuverhouksena tulee kortteleissa 7 ja 33 käyttää paikallamuurattua punatiiltä ja kortteleissa 13,38, 40 ja 42 luonnonkiveä tai rappausta. Sokkeleissa tulee käyttää luonnonkiviverhousta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uudisrakennuksen tai olemassa olevaan rakennukseen tehtävien muutosten arkkitehtonisesti korkeaan laatuun ja sopeutumiseen Kakolanmäen kokonaisuuteen. Uudisrakentamisessa ja muutostöissä edellytetään kaupunkikuvaviranomaisen lausuntoa. Pysäköintitasojen julkisivut ja rakennusten sokkelit tulee aukottaa ja käsitellä julkisivumaisesti siten, ettei muodostu suuria umpinaisia sokkelipintoja. Kortteleissa 13 ja 42 paikoituskansien luoteisjulkisivuille tulee istuttaa köynnöskasveja. Kortteleissa 13 ja 42, Korkeavuori-puiston puoleisilla reunoilla sekä korttelissa 38, Linnalehto-puiston reunalla rakentaminen on sovitettava tontin ulkopuolella olevaan luonnolliseen maaston pintaan. Korttelin 13 läntisimmissä rakennuksissa, korttelin 13 itäosan rakennuksessa ja korttelin 38 eteläreunassa on asuntojen oltava läpitalon avautuvia, koska pelastusreittiä ei voida järjestää rakennuksen molemmille puolille. Lasten leikkipaikoiksi ja asukkaiden oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta on korttelialueella varattava vähintään 10% asuntopinta-alasta. Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kutakin kerrosalan 80 m2 kohti. Korttelissa 7 rakennukseen tulee saada sijoittaa 5x5m sähkönjakelun muuntamotila Turku Energian hyväksymällä tavalla. Korttelin 38 rakentaminen ei saa aiheuttaa alueen läpi kulkevalle viemäritunnelille vahinkoa tai haitata sen kunnossapitoa. Kortteleissa 7,13 ja 33 on sallittava maanalaisen pysäköintitilan/ajotunnelin varauloskäyntien sijoittaminen rakennuksiin. CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

13 Maanalainen asemakaava MAANALAINEN ASEMAKAAVA CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

14 Maanalainen asemakaava MAANALAINEN ASEMAKAAVA - LIITE CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

15 Maanalainen asemakaava ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

16 Tarjousmenettely ja yhteystiedot TARJOUSMENETTELY JA YHTEYSTIEDOT Pyydämme sitovat ostotarjoukset klo mennessä osoitteeseen: Senaatti-kiinteistöt Kehityskiinteistöt/ Esa Pentikäinen PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) Helsinki Kuoreen merkintä Kakolan keskusvankila Myynnin kohteena olevat entinen keskusvankila rakennuksineen sekä uudisrakennusoikeustontit myydään tarjouskilpailulla. Mahdollista on ostaa entinen keskusvankila rakennuksineen ilman uudisrakennusoikeustontteja, tai vaihtoehtoisesti sisällyttää tarjoukseen yksi tai useampi uudisrakennusoikeustontti. Tarjouksia, jotka eivät sisällä lainkaan entistä keskusvankilaa rakennuksineen, ei huomioida. Tarjouksessa tulee yksilöidä ne uudisrakennustontit, joita tarjous entisen keskusvankilan lisäksi koskee. Tarjouksen tulee sisältää hintatarjous kohteesta, kaupan muut keskeiset ehdot ja/tai edellytykset sekä riittävät tiedot tarjoajan tunnistamiseen ja todentamiseen. Sitovien tarjousten saamisen jälkeen käydään tarkemmat neuvottelut tarjoukseltaan parhaimpien tarjouksen tekijöiden (1-4) kanssa. Senaatti-kiinteistöt varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset sekä pyytää niihin tarkennuksia. Senaattikiinteistöt varaa oikeuden siihen, että mikäli joku tarjouksista on selkeästi muita parempi, jatketaan neuvotteluja vain sen tarjouksen tekijän kanssa. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Kaikki kaupan kohdetta koskevat tiedot ovat saatavissa Tietopankista. Linkki Tietopankkiin toimitetaan pyydettäessä, pyynnöt osoitteeseen Lisätiedot ja näytöt: Matti Ahrelma Tuloskiinteistöt Oy Puhelin Kalle Jaskara Tuloskiinteistöt Oy Puhelin Thomas Vane-Tempest Tuloskiinteistöt Oy Puhelin Otso Kivimäki Tuloskiinteistöt Oy Puhelin CUSHMAN & WAKEFIELD / TULOS OY

MYYTÄVÄNÄ Asuinrakennusoikeus ja suojeltava arvorakennus Turussa

MYYTÄVÄNÄ Asuinrakennusoikeus ja suojeltava arvorakennus Turussa MYYTÄVÄNÄ Asuinrakennusoikeus ja suojeltava arvorakennus Turussa Tuloskiinteistöt Oy Erottajankatu 5 A 4 00130 Helsinki Puhelin 09-6841 620 Faksi 09-2783 239 etunimi.sukunimi@tuloskiinteistot.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 NNISSÄ HISTORIALLINEN MAAHERRAN MAKASIINI PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun keskustassa sijaitseva historiallinen kiinteistö Maaherran makasiini Osoite: Henrikinkatu

Lisätiedot

EROTTAJANKATU 2 00130, HELSINKI

EROTTAJANKATU 2 00130, HELSINKI 00130, HELSINKI DÄÄN ARVOKIINTEISTÖ 10.277 m 2 Myynnin kohteena Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva arvokiinteistö Osoite: Erottajankatu 2, 00130 Helsinki Omistaja: Senaatti-kiinteistöt (Suomen valtio)

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 17.12.2014 14/0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

PITKÄMÄENKATU 9 20251, TURKU

PITKÄMÄENKATU 9 20251, TURKU PITKÄMÄENKATU 9 20251, TURKU TURUSSA n. 10,5 ha KIINTEISTÖKEHITYSKOHDE PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena kiinteistökokonaisuus Turun Pitkämäessä Osoite: Pitkämäenkatu 9, 20521 Turku Tontit 853-74-74-28,

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA

KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.5.2012 1 KESKUSTA VI A ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 28.3.2014 Catella Property Oy, Helsinki, Y- tunnus 2214835-6 Catella Property Oy, Arviointipalvelu

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö

Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö 1 Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2009 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA NRO A-2396a (Anttilanmäen asemakaavamuutos)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

Haminan kaupunki Tekninen toimi

Haminan kaupunki Tekninen toimi Haminan kaupunki Tekninen toimi ASEMAKAAVASELOSTUS LIITE 1 67070104BBR Korttelin 23 asemakaavan muutos 11.9.2008 1 HAMINAN KAUPUNKI KORTTELIN 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE SYYSKUUN

Lisätiedot

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, 7 0 1 0 0 K U O P

Lisätiedot

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, 7 0 1 0 0 K U O P

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Asemakaavan selostuksen liitelomake https://tyvi.elma.fi/ec/katse?session=080078&state=bigview_receive&m... Sivu / 8..0 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 97 Kuopio

Lisätiedot

Asemakaavanmuutos "Linnankatu 35-37" osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

Asemakaavanmuutos Linnankatu 35-37 osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 5. päivänä elokuuta 2005 päivättyä, 8.11.2005 muutettua (lausunnot) ja 1.3.2006 muutettua (muistutus) asemakaavakarttaa (42/2004) Linnankatu 35-"37 Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009 RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013

HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013 HEINOLAN SEMINAARI Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys 24.5. 2013 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Senaatti-kiinteistöt Yhteyshenkilö asiakaspäällikkö

Lisätiedot

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006 Huuhanmäeltä 1913. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja Victor Barsokevitch LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO

Lisätiedot

ALBERTINKATU 25 00180, HELSINKI

ALBERTINKATU 25 00180, HELSINKI 00180, HELSINKI DÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ 14.393 m 2 Myynnin kohteena osoitteessa Albertinkatu 25, 00180 Helsinki sijaitseva kiinteistö (tontti+rakennus) Albertinkadun ja Bulevardin kulmassa sijaitsevalla

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 Rakennusvalvontajaosto 19.1.2011 Tekninen lautakunta 15.2.2011 Kunnanhallitus 21.2.2011 Kunnanvaltuusto 11.4.2011 Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 2 HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.6.2011 I LUKU

Lisätiedot