LK Langaton huonesäätö Cq 8-n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LK Langaton huonesäätö Cq 8-n"

Transkriptio

1 LK Langaton huonesäätö Cq 8-n Rakenne LK Langaton huonesäätö Cq käsittää LK Huonetermostaatin Cq (lähetin) ja LK Vastaanotinyksikön Cq 8 (8-kanavainen vastaanotinyksikkö). Langattomassa valikoimassa on myös -kanavainen vastaanotinyksikkö. Katso erillinen asennusohje LK Vastaanotinyksikkö Cq. Lisälaitteena vaikeissa lähetysolosuhteissa käytetään LK Vahvistinta Cq-HW (signaalinvahvistin). Katso erillinen asennusohje LK Vahvistin Cq-HW. Toiminnan kuvaus LK Huonetermostaatti Cq-n säätää kunkin huoneen lämpötilaa lähettämällä radiosignaaleja LK Vastaanotinyksikköön Cq 8. Vastaanotinyksikkö muuntaa radiosignaalit ohjaussignaaleiksi, jotka vaikuttavat kyseisiin säätimiin. LK Vastaanotinyksikön Cq 8 ja LK Säätölaitteiden välinen viestintä tapahtuu kaapelin kautta, minkä takia vastaanotinyksikkö kannattaa sijoittaa lämpöpiirijakotukin välittömään läheisyyteen. LK Huonetermostaatti Cq-n LK Huonetermostaatti Cq-n on saatavana sekä valkoisena että hopeanharmaana. LK Huonetermostaatin Cq-n asennus Pura huonetermostaatti nostamalla lämpötilaasteikon säätökiekkoa suoraan ylös ja irrottamalla näkyviin tuleva ruuvi. Väännä yläkappaletta vasemmalle kunnes se irtoaa. Asenna paikalleen ohjeiden mukaan. Huonetermostaatin hyvän toiminnan kannalta Se asennetaan sisäseinälle, jossa on vapaa ilmanvaihto, n, metriä lattian yläpuolelle. Se ei saa olla suorassa auringonvalossa tai lämpölähteiden lähellä. Sitä ei saa asentaa radion, TV:n tai muun lähettimen läheisyyteen. Sitä ei saa asentaa metalliovien, metallikaappien tai vastaavien läheisyyteen. LK Huonetermostaatti Cq-n säätää kunkin huoneen lämpötilaa lähettämällä radiosignaaleja LK Vastaanotinyksikköön Cq 8. Pulssinleveysmoduloitu (PWM) säätö on suunniteltu varta vasten sähkötermisiä säätölaitteita varten. Todellisen lämpötilan ja säädetyn lämpötilan välisestä erosta lasketaan ohjaussignaali, joka lähetettäessä muodostuu pulsseista ja tauoista. Signaali- ja taukoaika yhteensä on aina 0 minuuttia. Kun lämpötilaerot ovat suuret, termostaatti on vakiona joko päällä tai kiinni.

2 LK Vastaanotinyksikkö Cq 8 Yksikkö voi myös ohjata kattilan päälle- ja poiskytkentää. Lisätietoja kappaleessa Kattilan ohjaus. Näyttö ja painikkeet Toiminnan kuvaus LK Vastaanotinyksikössä Cq 8 on kahdeksan kanavaa. Kuhunkin kanavaan voidaan osoittaa LK Huonetermostaatti Cq. Sama termostaatti voidaan osoittaa useampaan kanavaan. Jokainen kanava voi ohjata enintään kahdeksaa LK Säätölaitetta. Kanavaa kohti voidaan kuitenkin liittää vain neljä säätölaitetta. Jos halutaan kahdeksan säätölaitetta samaan kanavaan, ne kytketään erillisen riviliittimen avulla. Vastaanotinyksikköön liitettävien säätölaitteiden korkein sallittu määrä on. Yksikön mukana seuraa integroitu V muuntaja. Vastaanotinyksikössä on 8-kanavainen ajastin kanavien ohjaamiseen. Taustavalaistu näyttö näyttää kunkin kanavan toimintatilan. Lisätietoja kappaleessa Näyttö ja painikkeet. Vastaanotinyksikössä on kello, joka mahdollistaa esim. yölämpötilan pudotuksen tietyissä huoneissa. Yksikössä on kuusi eri aikaprofiilia, joista viisi on esiohjelmoitu. Lisätietoja kappaleissa Aikaprofiilit ja Kello. LK Vastaanotinyksikkö Cq 8 voidaan kauko-ohjata valintakytkimen kautta esim. matkapuhelimen tai muun ulkoisen laitteiston kanssa. Vastaanotinyksikkö säätää tällöin lämpötilan yöpudotustasolle. Lisätietoja kappaleessa Kaukosäätö. Vastaanotinyksikön näyttö- ja painiketoiminnot: Room - Room 8 R - R8 Lähetysmerkkivalo jokaista kanavaa/huonetta kohti Päällä = Rele päällä (lämpö päällä) ja merkkivalo palaa. Vilkkuva = häiriö Huoneiden mukavuus- tai säästölämpötilan näyttö. KUU = Säästölämpötila Ei KUUTA = Mukavuuslämpötila - 7 Viikonpäivä ESC Keskeytä, peruuta - + Valitse valikko ja arvon muutto OK Vahvista, tallenna arvot Jäähdytys aktivoitu (valmis asetus) Kosteusilmaisin (valmis asetus) Mukavuuslämpötila (ohjelmoidaan) Säästölämpötila (ohjelmoidaan) Kerran vuorokaudessa kaikkien säätölaitteiden toiminta koekäytetään, jotta vältettäisiin ongelmia suljettuun asentoon juuttuvien ohjausventtiilien kanssa esim. kesällä. Laitteiston kiertovesipumppu voidaan liittää vastaanotinyksikköön. Yksikön pumppulogiikka sulkee kiertovesipumpun, kun kaikki säätölaitteet on suljettu. Pumppu koekäytetään kerran vuorokaudessa pumpun toiminnan takaamiseksi. Lisätietoja kappaleessa Pumppulogiikka. Kattila Pumppu Loma-asetus Huone 7, lämpö päällä tai lämmönlähde/kattila päällä Huone 8, lämpö päällä tai pumppu päällä

3 Näyttö normaalikäytössä - Viikonpäivä 7 ( = maanantai) - Kellonaika - Huone, jossa on alennettu lämpötila. Kuvan huoneissa R, R, R ja R7 on alennettu lämpötila Näyttö Valikko : Vakionäyttö CLOC Aika-asetus HOL Loma-asetus, säästölämpötila CodE Käyttökoodi (Paina OK sek.) ProG Ohjelmointi Pr:Pr Ohjelma, profi ili Pr:ro Ohjelma, huone Funk Kunnossapito radioyhteys LErn Muodosta radioyhteys dist Signaalin voimakkuuden ja kantaman testaus del Poista radiolinkit InST Asentajataso A:In Vaihtokytkentä säätölaite NO/NC ue:te Venttiilitesti ue:sc Venttiilien toiminnan tarkastus, asetus minuuteissa HY:Ab Kosteusvahti (valmis asetus) tai kauko-ohjattu alennettu lämpötila (esivalinta Ab, eli kauko-ohjaus) Jos ohjelmointi tehdään kannen ollessa pois (ainoastaan valtuutetun asentajan toimesta), paina lyhyesti painiketta OK, kunnes näyttö syttyy. Pumppulogiikka Vastaanotinyksikön kanavaa 8 voidaan huoneen lämmönsäädön sijaan käyttää laitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen. Ellei kanavaan ohjelmoida termostaattia, se toimii kuin -napainen potentiaalivapaa kytkin laitteiston kiertovesipumpulle. Pumppu käynnistyy ja kanavan 8 loistediodi syttyy puolitoista minuuttia sen jälkeen, kun jokin kanavista 7 pyytää lisälämpöä. Pumppu pysähtyy ja kanavan 8 loistediodi sammuu kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kaikki kanavat ovat lopettaneet lisälämmön pyynnön. Joka. tunti pumppu koekäytetään. Koekäyttö tapahtuu samanaikaisesti venttiilien koekäytön kanssa. Jos laitteistossa on useampi kytkentärasia, ne kytketään rinnakkain pumppulogiikan oikean toiminnan takaamiseksi. Huom! Mukana seuraava kaapelin vedonpoistin asennetaan, kun yksikköön liitetään pumppu. R R R R8 R R8 R R6 R8 Venttiilien koekäyttö R7 R8 P L N ~ ~ P L N ~ ~ Säätölaitteet koekäytetään kerran vuorokaudessa, etteivät venttiilit juutu suljettuun asentoon. Kunkin kanavan koekäyttö voidaan halutessa kytkeä pois poistamalla termostaatin siltakytkentä. Irrota lämpötilan säätökiekko, löysää ruuvia ja nosta pois kupu. Poista siltakytkentä, merkitty piirilevyssä BR. Venttiilien koekäytön aika on säädettävissä..... Paina +, kunnes näytössä lukee InST. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee ue:sc. Paina OK. Aika voidaan nyt asettaa. Huom! Tätä asetusta ei normaalisti tarvitse korjata. 6

4 Kattilan (heater) ohjaus Vastaanotinyksikön kanavaa 7 voidaan huoneen lämmönsäädön sijaan käyttää laitteiston kattilan/lämmittimen ohjaukseen. Ellei kanavaan ohjelmoida termostaattia, se toimii kuin -napainen potentiaalivapaa kytkin laitteiston kattilalle/ lämmittimelle. Pumppu käynnistyy ja kanavan 7 loistediodi syttyy, kun jokin kanavista 6 pyytää lisälämpöä. Liitetty kattila/lämmitin saa käynnistysmerkin. Kattila/lämmitin on kytkettynä, kunnes kaikki kanavat ovat lopettaneet lisälämmön pyynnön. Toiminnolla on 0 minuutin poiskytkentäviive. Kanavaa 7 varten ei ole koekäyttötoimintoa, kun siihen liitetään lämmitin. Kun toiminto on aktivoitu, nuoli osoittaa lomasymbolia (matkalaukku). Keskiyöllä loman viimeisenä päivänä yksikkö jatkaa valitun ohjelman säädöillä. Jos loma-asetus halutaan kytkeä pois, painetaan ESC. Kaukosäätö LK Vastaanotinyksikkö Cq 8 voidaan kaukoohjata esim. ajastimella, matkapuhelimen kautta valintakytkimellä tai muun ulkoisen laitteiston kanssa. Vastaanotinyksikkö säätää tällöin lämpötilan kaikkia kanavia koskevaan yleiseen säästölämpötilaan. Kytkentä tehdään liittimeen, joka on merkitty HYG/ABS, oheisen kytkentäkaavion mukaan. Asenna kattila/lämmitin kanavaan 7 oheisen kytkentäkaavion mukaan. Jos laitteistossa on useampi kytkentärasia, ne voidaan kytkeä rinnakkain. Huom! Mukana seuraava kaapelin vedonpoistin asennetaan, kun yksikköön liitetään kattila. R7 Heater X L N ~ ~ Loma-asetus Yksikössä on loma-asetus, jonka avulla voidaan helposti laskea lämpötilaa (säästölämpötila) pidemmäksi aikaa (enint. 00 vrk), esim. kesäloman aikana. Lämpötilan lasku on yleinen ja koskee kaikkia kanavia. Lämpötilan lasku on kolme astetta kunkin termostaatin säädetystä lämpötilasta. Kun toiminto on aktiivinen, näytön nuoli osoittaa kohti kuusymbolia kaikissa huoneissa R R8. Asentajataso Nämä asetukset tehdään ainoastaan asiantuntevan käyttäjän/asentajan toimesta. Asetukset on suojattu ei-halutuilta muutoksilta. Asentajatasolle pääsee seuraavasti:.. Paina /+, kunnes näytössä lukee CodE. Paina OK viisi sekuntia avataksesi asentajatason. Asentajataso on käytettävissä tunnin, minkä jälkeen yksikkö palaa normaaliin käyttöön.... Paina +-painiketta, kunnes näytössä lukee HOL. Paina OK. Päivien lukumäärä alkaa vilkkua. Paina /+, kunnes näytössä on haluttu määrä päiviä. Paina OK tallentaaksesi asetuksen. 7

5 Asennus Vastaanotinyksikön välittömässä läheisyydessä tulee olla 0 V seinäpistorasia. Vastaanotinyksikön saa asentaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja kytkentäkaavion mukaan ja voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Suojaluokan saavuttamiseksi on tehtävä tarvittavat asennustoimenpiteet. Asenna DIN-kisko seinään sopivalla ruuvilla niin, että jää tarpeeksi tilaa vastaanotinyksikön kannen avaamiseen. Napsauta kiinni vastaanotinyksikkö ja muuntaja DIN-kiskoon. Säätölaitteiden kytkentä Huom! Katkaise virta ennen vastaanotinyksikön kannen avaamista. Jokainen kanava (merkitty R, R jne.) on jaettu kahteen puolikkaaseen, joihin voidaan liittää yhteensä neljä säätölaitetta. (Ulkoisen kytkentärasian kanssa voidaan liittää kahdeksan säätölaitetta kanavaa kohti.) Kanaviin 7 ja 8 (R7 ja R 8) laitteet kytketään liittimien ja väliin. Huom! Kanavien 7 ja 8 liittimet ja yhdistetään, kun säätölaitteet kytketään yksikköön. Kun kanaviin 7 ja 8 kytketään säätölaitteita, ei voida samanaikaisesti käyttää toimintoja kattilan ohjaus (kanava 7) ja pumppulogiikkaa (kanava 8). Lisätietoja kappaleissa Kattilan ohjaus ja Pumppulogiikka. Jokaiseen vastaanotinyksikköön voidaan liittää enintään säätölaitetta. Jos säädettävällä alueella (huoneella) on neljää useampi säätölaite, voidaan huoneen muut säätölaitteet kytkeä toiseen kanavaan. Koska termostaatin voi osoittaa useampaan kanavaan, voidaan periaatteessa ohjata säätölaitetta yhdestä termostaatista. R R R R R R6 R7 R8 Ohjelmointi/käyttöönotto Termostaatin ohjelmointi yhteen kanavaan R R R R R R6 R7 R8. Aktivoi vastaanotin Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee CodE avataksesi asentajatason. Pidä OK-painiketta alaspainettuna viisi sekuntia (katso kappale Asentajataso ). Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee Funk. Vahvistettuasi OK-painikkeella, näytössä lukee LErn. Paina OK. Ensimmäinen kanava vilkkuu (Room ). (Aiemmin ohjelmoidut kanavat palavat jatkuvasti.) Näytössä lukee FO:L. Aseta haluttu kanava painikkeilla /+. Paina OK. Valitun kanavan merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti, kun näytön numerot vaihtuvat sekunneittain. Näytössä lukee esim. F:9L.. Aktivoi termostaatti Avaa huonetermostaatin kansi ja poista paristojen kuljetussuoja. Tarkista, että sähkökytkin (A) on ala-asennossa kohti lämpösymbolia kuvan näyttämällä tavalla. Aktivoi huonetermostaatti pitämällä alimpaa mustaa painiketta (B) alas painettuna ja painamalla lyhyesti ylintä mustaa painiketta (C). D C A B 8

6 Kun termostaatin vihreä loistediodi (D) syttyy, alin musta painike (B) vapautetaan. Termostaatti on nyt aktivoitu ohjelmointia varten.. Vahvista valittu kanava Kun termostaatti on löytänyt kanavansa, näyttö lopettaa sekuntien laskemisen ja vastaanotinyksikön ääni lakkaa. Vahvista kanava painamalla kerran ylintä mustaa painiketta (C). Termostaatin loistediodi sammuu ja vastaanotinyksikön valittu kanava alkaa vilkkua. Jatka seuraavalla termostaatilla. Vaihda yksikön kanavaa painamalla /+. Paina OK ja toista menettely. Signaalin voimakkuus näytössä F = Hyvä F = Keskiverto F = Riittämätön F0 = Ei signaalia Ohjelmoinnin jälkeen siirrytään pois ohjelmointiasennosta. Paina ESC kolme kertaa, kunnes kello näkyy. Yhteys testataan vääntämällä termostaatin säätökiekkoa ylös ja alas, jolloin vastaanotinyksikön valittu kanava syttyy/sammuu. Termostaatin ohjelmointi useampaan kanavaan. R R R R R R6 R7 R8. Aktivoi vastaanotin Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee CodE avataksesi asentajatason. Pidä OK-painiketta alaspainettuna viisi sekuntia (katso kappale Asentajataso ). Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee Funk. Vahvistettuasi OK-painikkeella näytössä lukee LErn. Paina OK. Ensimmäinen kanava vilkkuu (Room ). (Aiemmin ohjelmoidut kanavat palavat jatkuvasti.) Näytössä lukee FO:L. Käytä painikkeita /+ kunnes oikea kanava on näytössä. Paina OK. Valitun kanavan merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti, kun näytön numerot vaihtuvat sekunneittain. Näytössä lukee esim. F:9L.. Aktivoi termostaatti Avaa huonetermostaatin kansi ja poista paristojen kuljetussuoja. Tarkista, että sähkökytkin (A) on ala-asennossa kohti lämpösymbolia kuvan näyttämällä tavalla. Aktivoi huonetermostaatti pitämällä alimpaa mustaa painiketta (B) alas painettuna ja painamalla lyhyesti ylintä mustaa painiketta (C). Kun termostaatin vihreä loistediodi (D) syttyy, alin musta painike (B) vapautetaan. Termostaatti on nyt aktivoitu ohjelmointia varten.. Vahvista valittu kanava Kun termostaatti on löytänyt kanavansa, näyttö lopettaa sekuntien laskemisen. Valitse seuraava kanava painikkeiden /+ avulla. Valittu kanava vilkkuu. Paina OK kerran. Valitun kanavan merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti, kun näytön numerot vaihtuvat sekunneittain. Kun termostaatti on löytänyt kanavansa, näyttö lopettaa sekuntien laskemisen. Toista ohjeet kaikkien ohjattavien kanavien kohdalla. Vahvista kanavat painamalla kerran ylintä mustaa painiketta (C). D C A B 9

7 Ohjelmoinnin jälkeen siirrytään pois ohjelmointiasennosta. Paina ESC kolme kertaa, kunnes kello näkyy. Yhteys testataan nyt vääntämällä termostaatin säätökiekkoa ylös ja alas, jolloin vastaanotinyksikön valitut kanavat syttyvät/sammuvat. Kello Vastaanotinyksikössä on esiohjelmoitu kello, jonka avulla voidaan esim. laskea huoneiden yölämpötilaa. Yksikössä on kuusi aikaprofiilia, joista viisi on esiohjelmoitu. Kaikki ovat kuitenkin vapaasti ohjelmoitavissa. Lisätietoja kappaleessa Aikaprofiilit. Seuraa alla olevia ohjeita, jos haluat muuttaa kellon esiohjelmoituja säätöjä. Aseta aika ja päivämäärä. Paina +-painiketta, kunnes näytössä lukee CLOC.. Paina OK. Vuosiluku näytössä, esim Paina /+ muuttaaksesi vuosilukua.. Paina OK. Päivämäärä ja kuukausi näytössä. Kuukauden vilkkuessa se on muutettavissa. Paina /+ muuttaaksesi kuukautta.. Paina OK. Vilkkuva päivämäärä asetetaan painikkeiden /+ avulla. 6. Paina OK. Vilkkuva viikonpäivä asetetaan painikkeiden /+ avulla. 7. Paina OK. Vilkkuva aika asetetaan painikkeiden /+ avulla. 8. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Aikaprofiilit Aikaprofiilin valinta Toimitettaessa kaikki kanavat on säädetty aikaprofiiliin nro 6. Yksikössä on kuusi ohjelmoitavaa/muutettavaa aikaprofiilia. Lisätietoja muuttamisesta kappaleessa Aikaprofiilin muuttaminen. Kullekin huoneelle voidaan ohjelmoida oma päivittäinen aikaprofiili.. Paina +, kunnes näytössä lukee Pro6. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kohtaa Asentajataso.). Paina OK. Näytössä Pr:Pr.. Paina +. Näytössä Pr:ro Paina OK. Näytössä rl:p6. Nuoli osoittaa ajankohtaista päivää ja huone vilkkuu. Muuta huonetta painamalla /+. Paina OK. Ajankohtainen päivä vilkkuu. Voit valita yksittäisen päivän tai aikajakson, maanantaista perjantaihin ( ), lauantaista sunnuntaihin (6 7) tai viikon kaikki päivät ( 7). Valitse yksittäinen päivä tai aikajakso +-painikkeella. Paina OK. Valittu profiili vilkkuu, esim. P6. Paina /+ muuttaaksesi profiilia. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Toista ohjeet jokaista huonetta varten. Muuta huonetta painamalla /+. Paina ESC lopettaaksesi ja palataksesi päävalikkoon. Mukavuuslämpötila Yöpudotus /säästölämpötila Lämpötilan lasku yö-/säästölämpötilaa varten on kolme astetta kunkin termostaatin säädetystä lämpötilasta. Aikaprofiilin muuttaminen Yksikön aikaprofiilit voidaan ohjelmoida vapaasti. Lyhin aikaväli päälle- ja poiskytkennän välillä on kymmenen minuuttia. Vuorokauden ensimmäinen kytkentäaika alkaa klo 00:00 ja sitä käytetään lämpötilan nostamiseen. Vuorokauden viimeinen kytkentäaika on viimeistään klo :0 ja sitä käytetään lämpötilan laskemiseen... Paina +, kunnes näytössä lukee Pro6. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Näytössä Pr:Pr. Paina OK. Nuoli osoittaa nyt päivään ja profiili vilkkuu. 0

8 a valitse profiili. Valitse profiili painamalla /+ (valittu profiili vastaa nuolen osoittamaa viikonpäivää) ja paina OK. b muuta.... Nuoli osoittaa kohti R = näytössä profiili :n ensimmäinen aika 0:00. Nuoli osoittaa kohti aurinkosymbolia. Paina /+ muuttaaksesi mukavuus- tai yöasentoon. Paina OK. Aika alkaa vilkkua. Muuta painamalla /+. Vahvista painamalla OK. Toista kunnes aikaprofiilisi on valmis. Valitse a. seuraavaa profiilia varten tai lopeta ohjelmointi painamalla ESC. Poista ohjelmoidut kanavat Toiminnolla poistetaan kaikki ohjelmoidut kanavat..... Paina +, kunnes näytössä lukee Funk. Muistissa olevat kanavat syttyvät. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Näytössä LErn. Paina +-painiketta, kunnes näytössä on L. Paina OK kaksi kertaa poistaaksesi kaikki muistissa olevat kanavat. Valikko palautuu päävalikkoon. Nollaus Toiminnolla nollataan yksikkö. Yksikkö palautuu tehdasasetuksiin. Nollaus tarkoittaa seuraavaa: Kaikki huoneet palautuvat aikaprofiiliin 6. Profiili 6 palautuu tehdasasetuksiin. Loma-asetus palautuu arvoon. Hälytys-asetus aktivoituu uudelleen, jos se aikaisemmin on ollut kiinni. Nollaus ei vaikuta ohjelmoituihin termostaatteihin tai kellon asetuksiin. Nollaa laite pitämällä Reset-painiketta alhaalla terävän välineen avulla. Reset-painike on vastaanotinyksikön painikkeiden ja + välissä. Vahvista painamalla lyhyesti OK. Lähtöliittimien testaus Lähtöliittimien/säätölaitteiden testausta varten kaikkiin lähtöihin annetaan virtaa Paina +, kunnes näytössä lukee InST. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Paina +, kunnes näytössä lukee ue:te. Paina OK. Näytössä of. Paina /+ muuttaaksesi arvoa. of = kaikki lähdöt kytketty pois päältä; on = kaikki lähdöt kytketty päälle. Paina ESC-painiketta palataksesi päävalikkoon. NO/NC -toiminnon vaihtaminen Yksikkö voidaan tarvittaessa sovittaa jännitteettömästi kiinni (NC) tai auki (NO) oleville säätölaitteille. Sovittaminen tehdään seuraavasti: Paina +, kunnes näytössä lukee InST. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Näytössä A:ln. Paina OK. Valitse +-painikkeella no tai nc. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Paina ESC-painiketta palataksesi normaaliin toimintaan. Vianpaikannus /Toimintahäiriöt Kanavat 7 ja/tai 8 syttyvät, vaikkei niitä ole ohjelmoitu Kanava 7 ohjaa kattilaa ja kanava 8 toimii pumppulogiikkana, kun näihin ei ole ohjelmoitu termostaattia. Lisätietoja kappaleissa Kattilan ohjaus ja Pumppulogiikka.

9 Kanavan 7 ja/tai 8 säätölaitteet eivät sulkeudu Liitosten ja välinen yhteys puuttuu kanavasta 7 ja/tai 8. Katso kappale Säätölaitteiden kytkentä. Ongelmia signaalinsiirrossa Er:SE Ellei termostaatin ja vastaanotinyksikön välinen signaalinsiirto toimi, vastaanotinyksikön kyseisen kanavan merkkivalo vilkkuu ja näytössä lukee Er:SE. Signaalihäiriön aikana kanavan lähdössä on 0 prosentin teho. Ellei signaali ole palannut 0 tunnin kuluessa yksikkö hälyttää myös akustisesti (äänihälytin on kuitenkin suljettu klo 0:00 0:00). Kun vastaanotin jälleen ottaa vastaan kyseisen termostaatin signaalin, hälytys katkeaa automaattisesti. Hälytysääni voidaan hiljentää painamalla OK-painiketta kerran. Ongelma voi korjautua painamalla kyseisen termostaatin Reset-painiketta (C), katso kuvaa kohdassa Ohjelmointi/käyttöönotto. Jos ongelma toistuu, voi olla tarpeen vaihtaa termostaatin paristot, katso kappale Huonetermostaatin pariston vaihto. Jos ongelman jatkuu vielä paristojen vaihdon jälkeen, signaalia voidaan vahvistaa LK Vahvistimen avulla. Lisätietoja erillisessä asennusohjeessa LK Vahvistin. Muut vikailmoitukset Er:LE ja Er:do Kun näytössä on vikailmoitus Er:LE, useampi termostaatti on ohjelmointiasennossa samanaikaisesti. Keskeytä ohjelmointi ja palauta termostaatin asetukset. Kun näytössä on vikailmoitus Er:do, yhteen kanavaan on tehty kaksoisosoitus. Kyseinen kanava vilkkuu ja siitä kuuluu äänimerkki. Ohjelmoi toinen termostaateista toiseen kanavaan. Signaalin ja kantavuuden tarkistus Jokaisessa kanavassa on mahdollisuus tarkastaa ohjelmoitujen termostaattien signaalin voimakkuus ja kantavuus. Signaalin voimakkuuden tarkastus Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee CodE avataksesi asentajatason. Pidä OK-painiketta alaspainettuna viisi sekuntia (katso kappale Asentajataso ). Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee Funk. Paina OK. Näytössä LErn. Paina OK. Näytössä dist. Ohjelmoiduissa kanavissa on jatkuva valo. Paina OK. Room vilkkuu. Näytössä nyt esim. F:d. Paina tai + vaihtaaksesi kanavaa. Näytössä nyt ohjelmoitujen termostaattien signaalin voimakkuus: F = Hyvä, F = Keskiverto, F = Riittämätön, F0 = Ei signaalia. Kantavuuden tarkastus Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee CodE avataksesi asentajatason. Pidä OK-painiketta alaspainettuna viisi sekuntia (katso kappale Asentajataso ). Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee Funk. Paina OK. Näytössä LErn. Paina OK. Näytössä dist. Siirrä termostaatti vastaanotinyksikön läheisyydestä ja paina termostaatin Reset-painiketta (C). Vastaanotinyksikkö klikkaa muutaman kerran vahvistuksena kantavuuden riittävyydestä. Tämän avulla pystytään määrittämään suurpiirteinen enimmäisetäisyys. Power-lamppu ei pala Tarkista, että seinäpistorasiassa on virtaa. Tarkista vastaanotinyksikön varoke. Varoke on yksikön valkoisen muovikannen takana. Vedä pistoke irti ennen varokkeen vaihtoa. Varokkeen tulee olla A hidas. Sähkökatkos Om ett strömavbrott uppstår förloras ingen data, all programmering ligger kvar. Timern fortsätter att gå på dess strömkälla, dock visas ingen information i displayen När strömmen återkommer kan det ta upp till tio minuter innan alla kanaler har återgått till valt driftläge.

10 Huonetermostaatin pariston vaihto LK Huonetermostaatin Cq mukana seuraa kaksi, V paristoa (LR0), joiden arvioitu käyttöaika on kaksi vuotta. Kun merkkilamppu vilkkuu sekunnin välein, paristot on vaihdettava lähimpien päivien aikana. Paristot sijaitsevat avattavan kannen alla. Paristojen vaihdon jälkeen termostaatti toimii taas valittujen asetusten mukaan. Paina termostaatin Reset-painiketta nopeuttaaksesi palautumista valittuun käyttötapaan (painike C), katso kappaleen Ohjelmointi/käyttöönotto kuvaa. Jos paristojen teho on loppu, vastaanotinyksikön lämpöteho on 0 %. CE-todistus Säätölaitteita voidaan käyttää kaikissa EU- ja Efta-maissa. Valmistaja vakuuttaa täten, että laite täyttää kaikki perusvaatimukset ja muut asiaankuuluvat R&TTE 999//EU -direktiivin mukaiset määräykset. Tietoa CE-merkinnästä voidaan imuroida osoitteesta Tekniset tiedot Tuotenimike LK Vastaanotinyksikkö Cq 8 Tuote nro 88 7 Toimintajännite 0 V 0 Hz Virrankulutus VA Varoke A hidas Käyttölämpötila C Varastointilämpötila C Antenni Sisäinen Lähtösignaali 6 kpl NO relettä kanavalle 6, maks. A Siirtotaajuus 868 MHz kpl potentiaalivapaata relettä vaihtokoskettimilla kanaville 7 ja 8, maks. A Mitat 90 x 0 x 80 mm Paino,0 kg Kotelointiluokka IP 0 Suojaluokka II Säätölaitteita/kanava maks. 8 skpl Säätölaitteita/rasia kpl

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO)

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) Rakenne LK Huonesäätö Standard NO on LK Lattialämmitykseen tarkoitettu langallinen säätöjärjestelmä. Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi järjestelmän termostaatit

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Thermomatic EC HOME Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus, mitat, säätötoiminnon valinta, lisävarusteet, sivut 2-3 2. Toimitussisältö, sivu 4 3. Aloitusopas, sivut 5-7 3.

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset.

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset. N94, Rev..0, 5..07, K.H. Käyttöohje ELKO Wireless on johdoton valaistuksen ohjausjärjestelmä. Sen tuotteet kommunikoivat radiosignaaleilla, myös seinien läpi, joten näköyhteyttä tuotteiden välillä ei vaadita.

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Uponor- langaton hälytysjärjestelmä ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Uponor- langaton hälytysjärjestelmä ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Uponor- langaton hälytysjärjestelmä SENNUS- J KÄYTTÖOHJE sennusohje Pakkauksen sisältö: Ulkoyksikkö (lähetin) (kuva 1) ja sisäyksikkö (vastaanotin) verkkoadapterilla (kuva 2). Yksiköt ovat pareiksi koodattuja,

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot