LK Langaton huonesäätö Cq 8-n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LK Langaton huonesäätö Cq 8-n"

Transkriptio

1 LK Langaton huonesäätö Cq 8-n Rakenne LK Langaton huonesäätö Cq käsittää LK Huonetermostaatin Cq (lähetin) ja LK Vastaanotinyksikön Cq 8 (8-kanavainen vastaanotinyksikkö). Langattomassa valikoimassa on myös -kanavainen vastaanotinyksikkö. Katso erillinen asennusohje LK Vastaanotinyksikkö Cq. Lisälaitteena vaikeissa lähetysolosuhteissa käytetään LK Vahvistinta Cq-HW (signaalinvahvistin). Katso erillinen asennusohje LK Vahvistin Cq-HW. Toiminnan kuvaus LK Huonetermostaatti Cq-n säätää kunkin huoneen lämpötilaa lähettämällä radiosignaaleja LK Vastaanotinyksikköön Cq 8. Vastaanotinyksikkö muuntaa radiosignaalit ohjaussignaaleiksi, jotka vaikuttavat kyseisiin säätimiin. LK Vastaanotinyksikön Cq 8 ja LK Säätölaitteiden välinen viestintä tapahtuu kaapelin kautta, minkä takia vastaanotinyksikkö kannattaa sijoittaa lämpöpiirijakotukin välittömään läheisyyteen. LK Huonetermostaatti Cq-n LK Huonetermostaatti Cq-n on saatavana sekä valkoisena että hopeanharmaana. LK Huonetermostaatin Cq-n asennus Pura huonetermostaatti nostamalla lämpötilaasteikon säätökiekkoa suoraan ylös ja irrottamalla näkyviin tuleva ruuvi. Väännä yläkappaletta vasemmalle kunnes se irtoaa. Asenna paikalleen ohjeiden mukaan. Huonetermostaatin hyvän toiminnan kannalta Se asennetaan sisäseinälle, jossa on vapaa ilmanvaihto, n, metriä lattian yläpuolelle. Se ei saa olla suorassa auringonvalossa tai lämpölähteiden lähellä. Sitä ei saa asentaa radion, TV:n tai muun lähettimen läheisyyteen. Sitä ei saa asentaa metalliovien, metallikaappien tai vastaavien läheisyyteen. LK Huonetermostaatti Cq-n säätää kunkin huoneen lämpötilaa lähettämällä radiosignaaleja LK Vastaanotinyksikköön Cq 8. Pulssinleveysmoduloitu (PWM) säätö on suunniteltu varta vasten sähkötermisiä säätölaitteita varten. Todellisen lämpötilan ja säädetyn lämpötilan välisestä erosta lasketaan ohjaussignaali, joka lähetettäessä muodostuu pulsseista ja tauoista. Signaali- ja taukoaika yhteensä on aina 0 minuuttia. Kun lämpötilaerot ovat suuret, termostaatti on vakiona joko päällä tai kiinni.

2 LK Vastaanotinyksikkö Cq 8 Yksikkö voi myös ohjata kattilan päälle- ja poiskytkentää. Lisätietoja kappaleessa Kattilan ohjaus. Näyttö ja painikkeet Toiminnan kuvaus LK Vastaanotinyksikössä Cq 8 on kahdeksan kanavaa. Kuhunkin kanavaan voidaan osoittaa LK Huonetermostaatti Cq. Sama termostaatti voidaan osoittaa useampaan kanavaan. Jokainen kanava voi ohjata enintään kahdeksaa LK Säätölaitetta. Kanavaa kohti voidaan kuitenkin liittää vain neljä säätölaitetta. Jos halutaan kahdeksan säätölaitetta samaan kanavaan, ne kytketään erillisen riviliittimen avulla. Vastaanotinyksikköön liitettävien säätölaitteiden korkein sallittu määrä on. Yksikön mukana seuraa integroitu V muuntaja. Vastaanotinyksikössä on 8-kanavainen ajastin kanavien ohjaamiseen. Taustavalaistu näyttö näyttää kunkin kanavan toimintatilan. Lisätietoja kappaleessa Näyttö ja painikkeet. Vastaanotinyksikössä on kello, joka mahdollistaa esim. yölämpötilan pudotuksen tietyissä huoneissa. Yksikössä on kuusi eri aikaprofiilia, joista viisi on esiohjelmoitu. Lisätietoja kappaleissa Aikaprofiilit ja Kello. LK Vastaanotinyksikkö Cq 8 voidaan kauko-ohjata valintakytkimen kautta esim. matkapuhelimen tai muun ulkoisen laitteiston kanssa. Vastaanotinyksikkö säätää tällöin lämpötilan yöpudotustasolle. Lisätietoja kappaleessa Kaukosäätö. Vastaanotinyksikön näyttö- ja painiketoiminnot: Room - Room 8 R - R8 Lähetysmerkkivalo jokaista kanavaa/huonetta kohti Päällä = Rele päällä (lämpö päällä) ja merkkivalo palaa. Vilkkuva = häiriö Huoneiden mukavuus- tai säästölämpötilan näyttö. KUU = Säästölämpötila Ei KUUTA = Mukavuuslämpötila - 7 Viikonpäivä ESC Keskeytä, peruuta - + Valitse valikko ja arvon muutto OK Vahvista, tallenna arvot Jäähdytys aktivoitu (valmis asetus) Kosteusilmaisin (valmis asetus) Mukavuuslämpötila (ohjelmoidaan) Säästölämpötila (ohjelmoidaan) Kerran vuorokaudessa kaikkien säätölaitteiden toiminta koekäytetään, jotta vältettäisiin ongelmia suljettuun asentoon juuttuvien ohjausventtiilien kanssa esim. kesällä. Laitteiston kiertovesipumppu voidaan liittää vastaanotinyksikköön. Yksikön pumppulogiikka sulkee kiertovesipumpun, kun kaikki säätölaitteet on suljettu. Pumppu koekäytetään kerran vuorokaudessa pumpun toiminnan takaamiseksi. Lisätietoja kappaleessa Pumppulogiikka. Kattila Pumppu Loma-asetus Huone 7, lämpö päällä tai lämmönlähde/kattila päällä Huone 8, lämpö päällä tai pumppu päällä

3 Näyttö normaalikäytössä - Viikonpäivä 7 ( = maanantai) - Kellonaika - Huone, jossa on alennettu lämpötila. Kuvan huoneissa R, R, R ja R7 on alennettu lämpötila Näyttö Valikko : Vakionäyttö CLOC Aika-asetus HOL Loma-asetus, säästölämpötila CodE Käyttökoodi (Paina OK sek.) ProG Ohjelmointi Pr:Pr Ohjelma, profi ili Pr:ro Ohjelma, huone Funk Kunnossapito radioyhteys LErn Muodosta radioyhteys dist Signaalin voimakkuuden ja kantaman testaus del Poista radiolinkit InST Asentajataso A:In Vaihtokytkentä säätölaite NO/NC ue:te Venttiilitesti ue:sc Venttiilien toiminnan tarkastus, asetus minuuteissa HY:Ab Kosteusvahti (valmis asetus) tai kauko-ohjattu alennettu lämpötila (esivalinta Ab, eli kauko-ohjaus) Jos ohjelmointi tehdään kannen ollessa pois (ainoastaan valtuutetun asentajan toimesta), paina lyhyesti painiketta OK, kunnes näyttö syttyy. Pumppulogiikka Vastaanotinyksikön kanavaa 8 voidaan huoneen lämmönsäädön sijaan käyttää laitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen. Ellei kanavaan ohjelmoida termostaattia, se toimii kuin -napainen potentiaalivapaa kytkin laitteiston kiertovesipumpulle. Pumppu käynnistyy ja kanavan 8 loistediodi syttyy puolitoista minuuttia sen jälkeen, kun jokin kanavista 7 pyytää lisälämpöä. Pumppu pysähtyy ja kanavan 8 loistediodi sammuu kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kaikki kanavat ovat lopettaneet lisälämmön pyynnön. Joka. tunti pumppu koekäytetään. Koekäyttö tapahtuu samanaikaisesti venttiilien koekäytön kanssa. Jos laitteistossa on useampi kytkentärasia, ne kytketään rinnakkain pumppulogiikan oikean toiminnan takaamiseksi. Huom! Mukana seuraava kaapelin vedonpoistin asennetaan, kun yksikköön liitetään pumppu. R R R R8 R R8 R R6 R8 Venttiilien koekäyttö R7 R8 P L N ~ ~ P L N ~ ~ Säätölaitteet koekäytetään kerran vuorokaudessa, etteivät venttiilit juutu suljettuun asentoon. Kunkin kanavan koekäyttö voidaan halutessa kytkeä pois poistamalla termostaatin siltakytkentä. Irrota lämpötilan säätökiekko, löysää ruuvia ja nosta pois kupu. Poista siltakytkentä, merkitty piirilevyssä BR. Venttiilien koekäytön aika on säädettävissä..... Paina +, kunnes näytössä lukee InST. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee ue:sc. Paina OK. Aika voidaan nyt asettaa. Huom! Tätä asetusta ei normaalisti tarvitse korjata. 6

4 Kattilan (heater) ohjaus Vastaanotinyksikön kanavaa 7 voidaan huoneen lämmönsäädön sijaan käyttää laitteiston kattilan/lämmittimen ohjaukseen. Ellei kanavaan ohjelmoida termostaattia, se toimii kuin -napainen potentiaalivapaa kytkin laitteiston kattilalle/ lämmittimelle. Pumppu käynnistyy ja kanavan 7 loistediodi syttyy, kun jokin kanavista 6 pyytää lisälämpöä. Liitetty kattila/lämmitin saa käynnistysmerkin. Kattila/lämmitin on kytkettynä, kunnes kaikki kanavat ovat lopettaneet lisälämmön pyynnön. Toiminnolla on 0 minuutin poiskytkentäviive. Kanavaa 7 varten ei ole koekäyttötoimintoa, kun siihen liitetään lämmitin. Kun toiminto on aktivoitu, nuoli osoittaa lomasymbolia (matkalaukku). Keskiyöllä loman viimeisenä päivänä yksikkö jatkaa valitun ohjelman säädöillä. Jos loma-asetus halutaan kytkeä pois, painetaan ESC. Kaukosäätö LK Vastaanotinyksikkö Cq 8 voidaan kaukoohjata esim. ajastimella, matkapuhelimen kautta valintakytkimellä tai muun ulkoisen laitteiston kanssa. Vastaanotinyksikkö säätää tällöin lämpötilan kaikkia kanavia koskevaan yleiseen säästölämpötilaan. Kytkentä tehdään liittimeen, joka on merkitty HYG/ABS, oheisen kytkentäkaavion mukaan. Asenna kattila/lämmitin kanavaan 7 oheisen kytkentäkaavion mukaan. Jos laitteistossa on useampi kytkentärasia, ne voidaan kytkeä rinnakkain. Huom! Mukana seuraava kaapelin vedonpoistin asennetaan, kun yksikköön liitetään kattila. R7 Heater X L N ~ ~ Loma-asetus Yksikössä on loma-asetus, jonka avulla voidaan helposti laskea lämpötilaa (säästölämpötila) pidemmäksi aikaa (enint. 00 vrk), esim. kesäloman aikana. Lämpötilan lasku on yleinen ja koskee kaikkia kanavia. Lämpötilan lasku on kolme astetta kunkin termostaatin säädetystä lämpötilasta. Kun toiminto on aktiivinen, näytön nuoli osoittaa kohti kuusymbolia kaikissa huoneissa R R8. Asentajataso Nämä asetukset tehdään ainoastaan asiantuntevan käyttäjän/asentajan toimesta. Asetukset on suojattu ei-halutuilta muutoksilta. Asentajatasolle pääsee seuraavasti:.. Paina /+, kunnes näytössä lukee CodE. Paina OK viisi sekuntia avataksesi asentajatason. Asentajataso on käytettävissä tunnin, minkä jälkeen yksikkö palaa normaaliin käyttöön.... Paina +-painiketta, kunnes näytössä lukee HOL. Paina OK. Päivien lukumäärä alkaa vilkkua. Paina /+, kunnes näytössä on haluttu määrä päiviä. Paina OK tallentaaksesi asetuksen. 7

5 Asennus Vastaanotinyksikön välittömässä läheisyydessä tulee olla 0 V seinäpistorasia. Vastaanotinyksikön saa asentaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja kytkentäkaavion mukaan ja voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Suojaluokan saavuttamiseksi on tehtävä tarvittavat asennustoimenpiteet. Asenna DIN-kisko seinään sopivalla ruuvilla niin, että jää tarpeeksi tilaa vastaanotinyksikön kannen avaamiseen. Napsauta kiinni vastaanotinyksikkö ja muuntaja DIN-kiskoon. Säätölaitteiden kytkentä Huom! Katkaise virta ennen vastaanotinyksikön kannen avaamista. Jokainen kanava (merkitty R, R jne.) on jaettu kahteen puolikkaaseen, joihin voidaan liittää yhteensä neljä säätölaitetta. (Ulkoisen kytkentärasian kanssa voidaan liittää kahdeksan säätölaitetta kanavaa kohti.) Kanaviin 7 ja 8 (R7 ja R 8) laitteet kytketään liittimien ja väliin. Huom! Kanavien 7 ja 8 liittimet ja yhdistetään, kun säätölaitteet kytketään yksikköön. Kun kanaviin 7 ja 8 kytketään säätölaitteita, ei voida samanaikaisesti käyttää toimintoja kattilan ohjaus (kanava 7) ja pumppulogiikkaa (kanava 8). Lisätietoja kappaleissa Kattilan ohjaus ja Pumppulogiikka. Jokaiseen vastaanotinyksikköön voidaan liittää enintään säätölaitetta. Jos säädettävällä alueella (huoneella) on neljää useampi säätölaite, voidaan huoneen muut säätölaitteet kytkeä toiseen kanavaan. Koska termostaatin voi osoittaa useampaan kanavaan, voidaan periaatteessa ohjata säätölaitetta yhdestä termostaatista. R R R R R R6 R7 R8 Ohjelmointi/käyttöönotto Termostaatin ohjelmointi yhteen kanavaan R R R R R R6 R7 R8. Aktivoi vastaanotin Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee CodE avataksesi asentajatason. Pidä OK-painiketta alaspainettuna viisi sekuntia (katso kappale Asentajataso ). Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee Funk. Vahvistettuasi OK-painikkeella, näytössä lukee LErn. Paina OK. Ensimmäinen kanava vilkkuu (Room ). (Aiemmin ohjelmoidut kanavat palavat jatkuvasti.) Näytössä lukee FO:L. Aseta haluttu kanava painikkeilla /+. Paina OK. Valitun kanavan merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti, kun näytön numerot vaihtuvat sekunneittain. Näytössä lukee esim. F:9L.. Aktivoi termostaatti Avaa huonetermostaatin kansi ja poista paristojen kuljetussuoja. Tarkista, että sähkökytkin (A) on ala-asennossa kohti lämpösymbolia kuvan näyttämällä tavalla. Aktivoi huonetermostaatti pitämällä alimpaa mustaa painiketta (B) alas painettuna ja painamalla lyhyesti ylintä mustaa painiketta (C). D C A B 8

6 Kun termostaatin vihreä loistediodi (D) syttyy, alin musta painike (B) vapautetaan. Termostaatti on nyt aktivoitu ohjelmointia varten.. Vahvista valittu kanava Kun termostaatti on löytänyt kanavansa, näyttö lopettaa sekuntien laskemisen ja vastaanotinyksikön ääni lakkaa. Vahvista kanava painamalla kerran ylintä mustaa painiketta (C). Termostaatin loistediodi sammuu ja vastaanotinyksikön valittu kanava alkaa vilkkua. Jatka seuraavalla termostaatilla. Vaihda yksikön kanavaa painamalla /+. Paina OK ja toista menettely. Signaalin voimakkuus näytössä F = Hyvä F = Keskiverto F = Riittämätön F0 = Ei signaalia Ohjelmoinnin jälkeen siirrytään pois ohjelmointiasennosta. Paina ESC kolme kertaa, kunnes kello näkyy. Yhteys testataan vääntämällä termostaatin säätökiekkoa ylös ja alas, jolloin vastaanotinyksikön valittu kanava syttyy/sammuu. Termostaatin ohjelmointi useampaan kanavaan. R R R R R R6 R7 R8. Aktivoi vastaanotin Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee CodE avataksesi asentajatason. Pidä OK-painiketta alaspainettuna viisi sekuntia (katso kappale Asentajataso ). Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee Funk. Vahvistettuasi OK-painikkeella näytössä lukee LErn. Paina OK. Ensimmäinen kanava vilkkuu (Room ). (Aiemmin ohjelmoidut kanavat palavat jatkuvasti.) Näytössä lukee FO:L. Käytä painikkeita /+ kunnes oikea kanava on näytössä. Paina OK. Valitun kanavan merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti, kun näytön numerot vaihtuvat sekunneittain. Näytössä lukee esim. F:9L.. Aktivoi termostaatti Avaa huonetermostaatin kansi ja poista paristojen kuljetussuoja. Tarkista, että sähkökytkin (A) on ala-asennossa kohti lämpösymbolia kuvan näyttämällä tavalla. Aktivoi huonetermostaatti pitämällä alimpaa mustaa painiketta (B) alas painettuna ja painamalla lyhyesti ylintä mustaa painiketta (C). Kun termostaatin vihreä loistediodi (D) syttyy, alin musta painike (B) vapautetaan. Termostaatti on nyt aktivoitu ohjelmointia varten.. Vahvista valittu kanava Kun termostaatti on löytänyt kanavansa, näyttö lopettaa sekuntien laskemisen. Valitse seuraava kanava painikkeiden /+ avulla. Valittu kanava vilkkuu. Paina OK kerran. Valitun kanavan merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti, kun näytön numerot vaihtuvat sekunneittain. Kun termostaatti on löytänyt kanavansa, näyttö lopettaa sekuntien laskemisen. Toista ohjeet kaikkien ohjattavien kanavien kohdalla. Vahvista kanavat painamalla kerran ylintä mustaa painiketta (C). D C A B 9

7 Ohjelmoinnin jälkeen siirrytään pois ohjelmointiasennosta. Paina ESC kolme kertaa, kunnes kello näkyy. Yhteys testataan nyt vääntämällä termostaatin säätökiekkoa ylös ja alas, jolloin vastaanotinyksikön valitut kanavat syttyvät/sammuvat. Kello Vastaanotinyksikössä on esiohjelmoitu kello, jonka avulla voidaan esim. laskea huoneiden yölämpötilaa. Yksikössä on kuusi aikaprofiilia, joista viisi on esiohjelmoitu. Kaikki ovat kuitenkin vapaasti ohjelmoitavissa. Lisätietoja kappaleessa Aikaprofiilit. Seuraa alla olevia ohjeita, jos haluat muuttaa kellon esiohjelmoituja säätöjä. Aseta aika ja päivämäärä. Paina +-painiketta, kunnes näytössä lukee CLOC.. Paina OK. Vuosiluku näytössä, esim Paina /+ muuttaaksesi vuosilukua.. Paina OK. Päivämäärä ja kuukausi näytössä. Kuukauden vilkkuessa se on muutettavissa. Paina /+ muuttaaksesi kuukautta.. Paina OK. Vilkkuva päivämäärä asetetaan painikkeiden /+ avulla. 6. Paina OK. Vilkkuva viikonpäivä asetetaan painikkeiden /+ avulla. 7. Paina OK. Vilkkuva aika asetetaan painikkeiden /+ avulla. 8. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Aikaprofiilit Aikaprofiilin valinta Toimitettaessa kaikki kanavat on säädetty aikaprofiiliin nro 6. Yksikössä on kuusi ohjelmoitavaa/muutettavaa aikaprofiilia. Lisätietoja muuttamisesta kappaleessa Aikaprofiilin muuttaminen. Kullekin huoneelle voidaan ohjelmoida oma päivittäinen aikaprofiili.. Paina +, kunnes näytössä lukee Pro6. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kohtaa Asentajataso.). Paina OK. Näytössä Pr:Pr.. Paina +. Näytössä Pr:ro Paina OK. Näytössä rl:p6. Nuoli osoittaa ajankohtaista päivää ja huone vilkkuu. Muuta huonetta painamalla /+. Paina OK. Ajankohtainen päivä vilkkuu. Voit valita yksittäisen päivän tai aikajakson, maanantaista perjantaihin ( ), lauantaista sunnuntaihin (6 7) tai viikon kaikki päivät ( 7). Valitse yksittäinen päivä tai aikajakso +-painikkeella. Paina OK. Valittu profiili vilkkuu, esim. P6. Paina /+ muuttaaksesi profiilia. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Toista ohjeet jokaista huonetta varten. Muuta huonetta painamalla /+. Paina ESC lopettaaksesi ja palataksesi päävalikkoon. Mukavuuslämpötila Yöpudotus /säästölämpötila Lämpötilan lasku yö-/säästölämpötilaa varten on kolme astetta kunkin termostaatin säädetystä lämpötilasta. Aikaprofiilin muuttaminen Yksikön aikaprofiilit voidaan ohjelmoida vapaasti. Lyhin aikaväli päälle- ja poiskytkennän välillä on kymmenen minuuttia. Vuorokauden ensimmäinen kytkentäaika alkaa klo 00:00 ja sitä käytetään lämpötilan nostamiseen. Vuorokauden viimeinen kytkentäaika on viimeistään klo :0 ja sitä käytetään lämpötilan laskemiseen... Paina +, kunnes näytössä lukee Pro6. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Näytössä Pr:Pr. Paina OK. Nuoli osoittaa nyt päivään ja profiili vilkkuu. 0

8 a valitse profiili. Valitse profiili painamalla /+ (valittu profiili vastaa nuolen osoittamaa viikonpäivää) ja paina OK. b muuta.... Nuoli osoittaa kohti R = näytössä profiili :n ensimmäinen aika 0:00. Nuoli osoittaa kohti aurinkosymbolia. Paina /+ muuttaaksesi mukavuus- tai yöasentoon. Paina OK. Aika alkaa vilkkua. Muuta painamalla /+. Vahvista painamalla OK. Toista kunnes aikaprofiilisi on valmis. Valitse a. seuraavaa profiilia varten tai lopeta ohjelmointi painamalla ESC. Poista ohjelmoidut kanavat Toiminnolla poistetaan kaikki ohjelmoidut kanavat..... Paina +, kunnes näytössä lukee Funk. Muistissa olevat kanavat syttyvät. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Näytössä LErn. Paina +-painiketta, kunnes näytössä on L. Paina OK kaksi kertaa poistaaksesi kaikki muistissa olevat kanavat. Valikko palautuu päävalikkoon. Nollaus Toiminnolla nollataan yksikkö. Yksikkö palautuu tehdasasetuksiin. Nollaus tarkoittaa seuraavaa: Kaikki huoneet palautuvat aikaprofiiliin 6. Profiili 6 palautuu tehdasasetuksiin. Loma-asetus palautuu arvoon. Hälytys-asetus aktivoituu uudelleen, jos se aikaisemmin on ollut kiinni. Nollaus ei vaikuta ohjelmoituihin termostaatteihin tai kellon asetuksiin. Nollaa laite pitämällä Reset-painiketta alhaalla terävän välineen avulla. Reset-painike on vastaanotinyksikön painikkeiden ja + välissä. Vahvista painamalla lyhyesti OK. Lähtöliittimien testaus Lähtöliittimien/säätölaitteiden testausta varten kaikkiin lähtöihin annetaan virtaa Paina +, kunnes näytössä lukee InST. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Paina +, kunnes näytössä lukee ue:te. Paina OK. Näytössä of. Paina /+ muuttaaksesi arvoa. of = kaikki lähdöt kytketty pois päältä; on = kaikki lähdöt kytketty päälle. Paina ESC-painiketta palataksesi päävalikkoon. NO/NC -toiminnon vaihtaminen Yksikkö voidaan tarvittaessa sovittaa jännitteettömästi kiinni (NC) tai auki (NO) oleville säätölaitteille. Sovittaminen tehdään seuraavasti: Paina +, kunnes näytössä lukee InST. (Huom! Vaatii asentajatason avaamista, katso kappale Asentajataso.) Paina OK. Näytössä A:ln. Paina OK. Valitse +-painikkeella no tai nc. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Paina ESC-painiketta palataksesi normaaliin toimintaan. Vianpaikannus /Toimintahäiriöt Kanavat 7 ja/tai 8 syttyvät, vaikkei niitä ole ohjelmoitu Kanava 7 ohjaa kattilaa ja kanava 8 toimii pumppulogiikkana, kun näihin ei ole ohjelmoitu termostaattia. Lisätietoja kappaleissa Kattilan ohjaus ja Pumppulogiikka.

9 Kanavan 7 ja/tai 8 säätölaitteet eivät sulkeudu Liitosten ja välinen yhteys puuttuu kanavasta 7 ja/tai 8. Katso kappale Säätölaitteiden kytkentä. Ongelmia signaalinsiirrossa Er:SE Ellei termostaatin ja vastaanotinyksikön välinen signaalinsiirto toimi, vastaanotinyksikön kyseisen kanavan merkkivalo vilkkuu ja näytössä lukee Er:SE. Signaalihäiriön aikana kanavan lähdössä on 0 prosentin teho. Ellei signaali ole palannut 0 tunnin kuluessa yksikkö hälyttää myös akustisesti (äänihälytin on kuitenkin suljettu klo 0:00 0:00). Kun vastaanotin jälleen ottaa vastaan kyseisen termostaatin signaalin, hälytys katkeaa automaattisesti. Hälytysääni voidaan hiljentää painamalla OK-painiketta kerran. Ongelma voi korjautua painamalla kyseisen termostaatin Reset-painiketta (C), katso kuvaa kohdassa Ohjelmointi/käyttöönotto. Jos ongelma toistuu, voi olla tarpeen vaihtaa termostaatin paristot, katso kappale Huonetermostaatin pariston vaihto. Jos ongelman jatkuu vielä paristojen vaihdon jälkeen, signaalia voidaan vahvistaa LK Vahvistimen avulla. Lisätietoja erillisessä asennusohjeessa LK Vahvistin. Muut vikailmoitukset Er:LE ja Er:do Kun näytössä on vikailmoitus Er:LE, useampi termostaatti on ohjelmointiasennossa samanaikaisesti. Keskeytä ohjelmointi ja palauta termostaatin asetukset. Kun näytössä on vikailmoitus Er:do, yhteen kanavaan on tehty kaksoisosoitus. Kyseinen kanava vilkkuu ja siitä kuuluu äänimerkki. Ohjelmoi toinen termostaateista toiseen kanavaan. Signaalin ja kantavuuden tarkistus Jokaisessa kanavassa on mahdollisuus tarkastaa ohjelmoitujen termostaattien signaalin voimakkuus ja kantavuus. Signaalin voimakkuuden tarkastus Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee CodE avataksesi asentajatason. Pidä OK-painiketta alaspainettuna viisi sekuntia (katso kappale Asentajataso ). Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee Funk. Paina OK. Näytössä LErn. Paina OK. Näytössä dist. Ohjelmoiduissa kanavissa on jatkuva valo. Paina OK. Room vilkkuu. Näytössä nyt esim. F:d. Paina tai + vaihtaaksesi kanavaa. Näytössä nyt ohjelmoitujen termostaattien signaalin voimakkuus: F = Hyvä, F = Keskiverto, F = Riittämätön, F0 = Ei signaalia. Kantavuuden tarkastus Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee CodE avataksesi asentajatason. Pidä OK-painiketta alaspainettuna viisi sekuntia (katso kappale Asentajataso ). Askella eteenpäin +-painikkeella, kunnes näytössä lukee Funk. Paina OK. Näytössä LErn. Paina OK. Näytössä dist. Siirrä termostaatti vastaanotinyksikön läheisyydestä ja paina termostaatin Reset-painiketta (C). Vastaanotinyksikkö klikkaa muutaman kerran vahvistuksena kantavuuden riittävyydestä. Tämän avulla pystytään määrittämään suurpiirteinen enimmäisetäisyys. Power-lamppu ei pala Tarkista, että seinäpistorasiassa on virtaa. Tarkista vastaanotinyksikön varoke. Varoke on yksikön valkoisen muovikannen takana. Vedä pistoke irti ennen varokkeen vaihtoa. Varokkeen tulee olla A hidas. Sähkökatkos Om ett strömavbrott uppstår förloras ingen data, all programmering ligger kvar. Timern fortsätter att gå på dess strömkälla, dock visas ingen information i displayen När strömmen återkommer kan det ta upp till tio minuter innan alla kanaler har återgått till valt driftläge.

10 Huonetermostaatin pariston vaihto LK Huonetermostaatin Cq mukana seuraa kaksi, V paristoa (LR0), joiden arvioitu käyttöaika on kaksi vuotta. Kun merkkilamppu vilkkuu sekunnin välein, paristot on vaihdettava lähimpien päivien aikana. Paristot sijaitsevat avattavan kannen alla. Paristojen vaihdon jälkeen termostaatti toimii taas valittujen asetusten mukaan. Paina termostaatin Reset-painiketta nopeuttaaksesi palautumista valittuun käyttötapaan (painike C), katso kappaleen Ohjelmointi/käyttöönotto kuvaa. Jos paristojen teho on loppu, vastaanotinyksikön lämpöteho on 0 %. CE-todistus Säätölaitteita voidaan käyttää kaikissa EU- ja Efta-maissa. Valmistaja vakuuttaa täten, että laite täyttää kaikki perusvaatimukset ja muut asiaankuuluvat R&TTE 999//EU -direktiivin mukaiset määräykset. Tietoa CE-merkinnästä voidaan imuroida osoitteesta Tekniset tiedot Tuotenimike LK Vastaanotinyksikkö Cq 8 Tuote nro 88 7 Toimintajännite 0 V 0 Hz Virrankulutus VA Varoke A hidas Käyttölämpötila C Varastointilämpötila C Antenni Sisäinen Lähtösignaali 6 kpl NO relettä kanavalle 6, maks. A Siirtotaajuus 868 MHz kpl potentiaalivapaata relettä vaihtokoskettimilla kanaville 7 ja 8, maks. A Mitat 90 x 0 x 80 mm Paino,0 kg Kotelointiluokka IP 0 Suojaluokka II Säätölaitteita/kanava maks. 8 skpl Säätölaitteita/rasia kpl

LK Huonesäätö ICS.2. Toiminta. Rakenne. Itsemodulointitekniikka

LK Huonesäätö ICS.2. Toiminta. Rakenne. Itsemodulointitekniikka LK Huonesäätö ICS.2 Rakenne LK Huonesäätö ICS.2 on säätöjärjestelmä LK Lattialämmitystä varten. Järjestelmä sopii kaiken kokoisiin kiinteistöihin. LK ICS.2:n avulla saavutetaan paras mahdollinen asumisviihtyvyys

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com SmartStart Käyttö - ja asennusohje www.defa.com SISÄLLYS SMARTSTART 3 YLEISESTI KÄYTTÖOHJEESTA 3 TOIMINTOPERIAATE 4 NÄYTTÖ 4 SYMBOLIT 5 NÄYTÖN PÄÄKUVAT 6 ASETUKSET 7 KELLO 7 PÄIVÄMÄÄRÄ 7 TEHDASASETUKSET

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752

Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Asentajan käsikirja MCU 40 Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

DATA LOG AJASTIN Datalog O 1104

DATA LOG AJASTIN Datalog O 1104 1/5 KUVAUS: DATA LOG on digitaalinen ajastin, jossa on yksi potentiaali (jännite) vapaa vaihtokosketin, ja joka on suunniteltu minkä tahansa sähkölaitteen ohjaukseen. Sen mahdollisuuksiin kuuluvat myös

Lisätiedot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot LK Webserver ICS.2 Rakenne LK Webserveriä ICS.2 käytetään LK Huonesäädön ICS.2 ohjaamiseen matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla on helppo seurata, ohjata

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-1 231428 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE

MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1 versio 2.1 2 (62) Käyttöohje Miratel Evolution Tuotteen turvallinen hävittäminen Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1121-1 031947 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18 Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista...2 Yhteystietoluettelo...2 Merkkivalojen selitykset...2 Sireeni...3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...3 1. JOHDANTO... 4 Yleistä...4 Järjestelmän

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031692 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1338-2 431242 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot