MK tänään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MK tänään. www.muottikolmio.fi"

Transkriptio

1 MK tänään 2009

2 Lämpö sisälle ja kosteus ulos 1950-luvun lopulla valmistunut Karan koulu tulee peruskorjauksen jälkeenkin säilyttämään alkuperäisen ilmeensä. Antti-Jussi Vaahtera viihtyy korjaustyömaalla: - täällä voi oikeasti sanoa, että yksikään päivä ei ole samanlainen, hän vertaa korjaus- ja uudisrakentamista. Työmaavierailu Karan koululla Riihimäellä ajoittuu maaliskuulle, jolloin MK tänään -lehden erityiskiinnostusta, Isodrän -levytystä on vielä paikoitellen näkyvissä. Riihimäen kaupungin rakennuttama ja Lujatalo Oy:n urakoima peruskorjaus valmistuu vuoden lopussa. Vaikka punatiilirakennuksen ilme on silloin liki entinen, paljon on tapahtunut: rakenteista on tehty kosteuden- ja lämmönpitäviä, talotekniikka uusittu. Sisäpuolella runko on entinen, mutta kaikki sen päällä on uutta. Kellaria on osittain syvennetty. Ikkunat on uusittu ja ikkunapellityksien kaltevuudet korjattu, julkisivun muutamat rapautuneet tiilet vaihdettu. Työnjohtaja Antti-Jussi Vaahtera Lujatalo Oy:stä esittelee monimuotoista työmaata: hieman kaarevan, runsaan 5000 kerrosneliön rakennuksen toisessa päässä on liikunta- ja juhlasali, keskellä nelikerroksinen päämassa ja toisella sivulla siipiosa. Työmaa käynnistyi marraskuussa 2008 ja valmista pitäisi siis olla vuoden lopussa. Maaliskuun työmaavierailuun mennessä paljon oli jo tehtykin, vaikka Antti-Jussi Vaahtera kertookin, että maanrakennustyöt, varsinkin louhinta, osoittautuivat ennakoitua työläämmiksi. - Pohjoispuolen perusmuurin ja oletettua korkeammalla olleen kallion välissä oli vain noin 40 sentin levyinen ura, jossa vanhat salaojat olivat. Käytännössä jyrkän rinteen vieressä olevan perusmuurin vierustassa ei pystytty kaivamaan, vaan sinne piti louhia 6 metriä leveä ura, jotta maanrakennuskoneilla pystyttiin tekemään töitä, hän kertoo. Ei hometta, mutta kosteutta Rakenteissa ei purettaessa löytynyt hometta, mutta maanvaraisen laatan alustäytöt olivat märkiä. Myös

3 Työmaalla näkyi vielä maaliskuussa maan pinnan alle jääviä korjattuja rakenteita. Kellarin kosteusja lämmöneristeeksi asennettiin noin tuhat neliötä Isodrän levyä. Suojaavaa suodatinkangasta ei vielä oltu asennettu niihin paikkoihin, jossa lopullinen maanpinnan taso ei vielä ollut varmistettu. vanhat salaojat näyttivät siltä, etteivät ne juuri olleet vettä kuljettaneet. Rakennesuunnitelmiin merkitty, perusmuurin kosteus- ja lämmöneristeenä käytetty Isodrän -levy ei Antti-Jussi Vaahteralle ollut ennestään tuttu. Olin minä aikaisemmin nähnyt palan levyä ja kuullut sen toimintaperiaatteesta, mutta asennuskokemuksia ei ollut. Levyn asennusta olikin paljon, sillä pohjoispäässä kellarin seinät ulottuvat liki 10 metriä maan pinnanalapuolelle. Levytys tuli koko alueelle, alaosassa noin parin metrin korkeudelta kaksinkertaisena. Neliöitä kertyi lähemmäs tuhat. Kevyt käsitellä - Kevyt käsitellä ja varsin helppo asentaa. Levyn asennus sinänsä ei kestä kauaa, vaikka kiinnitys tehdäänkin poraamalla ammuttavien eristekiinnikkeiden sijasta. Aikaa vievin vaihe on alustan tasoitus kiinnitystä varten. Vanha, koloinen ja rosoinen rakenne pitää puhdistaa ja tasata ennen levyn asennusta. Osassa perusmuuria oli jopa vanha muottilaudoitus paikallaan, se piti purkaa ja alta löytyneet patit poistaa ja kolot tasata, Vaahtera kertoo. Levytyksen päälle asennetaan suodatinkangas ja sen päälle vielä kevyt peitelista. Suurin osa on jo asennettuna. Tosin osasta puuttuu vielä peitelista, koska maanpinnan muotoilu ja lopullinen korkeusasema ei ole vielä joka paikassa varmistunut, Vaahtera kertoo. Levytyksen päällä oleva suodatinkangas asennetaan yläosasta osin kaksinkertaiseksi ja sen päälle asennetaan kevyt peitelista.

4 Kellarin seiniin Isodrän-levy Karan koulu peruskorjataan Kari Helminen korostaa, että jokainen rakennus on yksilö. Esimerkiksi yleispätevää kellaritilan kuivatusratkaisua ei ole, vaan ratkaisu riippuu aina vanhoista rakenteista ja maasto-olosuhteista. Kokeneen rakennesuunnittelijan, diplomi-insinööri Kari Helmisen työpöydällä on ollut monta peruskorjauskohdetta. Niistä yhden, Riihimäellä sijaitsevan Karan Koulun peruskorjaus valmistuu vuoden 2009 lopulla luvun loppupuolella valmistuneen rakennuksen kellaritiloihin on aikanaan tehty sisäpuolinen bitumisively, joka on toiminut vedeneristeenä. Märän seinän korjausratkaisussa hyödynnetään nyt Isodrän-levyn kuivatus- ja lämmöneristysominaisuuksia. Helmisellä on levystä hyviä kokemuksia jo kolmesta aikaisemmasta korjauskohteesta. Hämeenlinnalainen, vuonna 1983 perustettu Insinööritoimisto Tasoplan Oy suunnittelee sekä uudis- että korjauskohteita: - Asuntotuotantoa rakennusliikkeiden kumppanina, julkisia kohteita, kuten kouluja olemme tehneet paljon. Parhaillaan on käynnissä esimerkiksi Hämeenlinnan uuden teatterin suunnittelu; kiinnostava kohde, jossa vanhoihin teollisuusrakennuksiin yhdistetään uudisrakentamista, toimitusjohtaja Kari Helminen valottaa 10 henkilön toimiston töiden kirjoa. Karan Koulun peruskorjausta hän pitää varsin vaativana hankkeena. Sen yksi erityispiirre on tontin pohjoispuolen jyrkkä rinne, jonka kupeessa rakennus sijaitsee. Maasto aiheutti korjaustyömaalle varsin mittavat louhintatyöt. Geosuunnittelija tutki etukäteen, onko työmaata ylipäätään mahdollista tehdä ilman ponttiseiniä. Arkkitehtonisesti rakennukseen ei tullut kovin suuria muutoksia, kellaria lukuun ottamatta tilaohjelma on pystytty toteuttamaan pitkälle vanhan rungon ehdoilla.

5 Ennen-jälkeen -rakennekuva näyttää miten Karan koulun sisäpuolelta bitumisivellyn kellarirakenteen kuivatus on peruskorjauksessa ratkaistu. Ulkopuolelle asennetun kosteussuojaja lämmöneristyslevytyksen ansiosta perusmuurin kosteus siirtyy ulospäin. Piirustus Insinööritoimisto Tasoplan Oy. Talotekniikka teettää luonnollisesti paljon töitä, koska se joudutaan uusimaan kokonaan; rajoituksia sen reiteille aiheuttavat lukuisat laattojen alapuoliset palkit. Höyryn osapaine ratkaisee Kari Helminen kertoo, että Karan koululla ei ollut todettu varsinaisia sisäilmaongelmia. Rakenteissa todettiin kuitenkin kosteutta. Rakenteita avattaessa löytyi laatan alta paikkoja, johon parin päivän kuluessa kertyi silkkaa vettä. Rakennuksessa päädyttiin siksi varsin perusteelliseen korjaukseen. Tavoitteena on, että siellä voidaan seuraavat 50 vuotta käydä taas huoletta koulua. Varoittavia esimerkkejä kevyemmistä korjauksista on valitettavan paljon: - Aika usein on esimerkiksi tapauksia, joissa vanhoja bitumisiveltyjä lattioita ei ole uusittu. Kun tällaisessa lattiassa ei ole lämmöneristeitä, alapohjan sora on lämmennyt ja höyryn osapaine on siellä kasvanut suuremmaksi kuin sisäpuolella. Kosteus on sen takia lähtenyt kulkeutumaan sisäänpäin ja päässyt pikikerroksen rikkoutumien kautta pinnoitteen alle. Siinä syy, miksi monien kellaritilojen uudet pinnoitteet alkavat kuplia, hän kertoo. Juuri höyryn osapaine on se ratkaiseva juttu, joka ohjaa rakenteiden korjaussuunnittelua. Vanhassa kohteessa, kuten Karan koululla, jossa on vanhat bitumiset vedeneristeet sisäpuolella, ei siksi voi tehdä bitumisia vedeneristeitä ulkopuolelle. Niissä on ha-

6 ettava ratkaisu, jossa märällä seinällä on reitti kuivua ulospäin. - Jos sisäpuolelta bitumisivellyn märän perusmuurin ulkopinnalle asennetaan tuote, joka ei laske kosteutta ulos, rakenne jää kahden tiiviin kerroksen väliin. Sen sijaan seinässä olevaa kosteutta on lähdettävä siirtämään ulospäin, siis kuivattamaan seinää höyrynosapaineteorian mukaisesti. Laitetaan lämmöneriste ulkopuolelle, jolloin seinärakenne pääsee lämpenemään ja sen jälkeen kosteus lähtee siirtymään kylmempään päin. Kosteus menee eristeen läpi kylmälle ja valuu eristettä pitkin alas, Helminen selvittää Karan koulun rakennepiirustuksen avulla. Alimmissa osissa kaksinkertainen levytys Karan koulun kellarirakenteiden korjausratkaisuna käytettiin ulkoseinää vasten asennettavaa Isodrän-levyä, joka antaa sekä kosteussuojan että lämmöneristyksen ja sallii märän seinärakenteen kuivumisen ulospäin. Jyrkässä rinteessä olevan rakennuksen kellari on osin puoli, osin puolitoista ja osin kaksi kerrosta maan pinnan alapuolella. Perusmuurin alimmissa osissa levytys on järeämpi, se tehtiin kaksinkertaisena, 200-millisenä, jotta kellarin seinän lämpötila kylmän kallion vieressä saadaan varmasti kuivalle puolelle. Entä kustannukset? Helminen kertoo, että kustannukset mietitään luonnollisesti aina tarkkaan, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja on olemassa. Toki kilpaileviakin tuotteita on, mutta varsinaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja Karan koulussa ei kuitenkaan ole. Hän huomauttaa myös, että esimerkiksi kokonaan bitumihuovilla uusittu ulkopuolinen vedeneristys ja EPS-levytys olisivat kuitenkin vaatineet yhtä järeät kaivutyöt. Karan koulusta oli harvinaisen hyvät alkuperäiset rakennepiirustukset, jotka helpottivat suunnittelua merkittävästi. Rakenteita ei kuitenkaan etukäteen pystytä koskaan avaamaan niin paljon, etteikö yllätyksiä tulisi. Rakennukset ovat aina yksilöitä niin rakenteiden kuin maastonkin osalta, Helminen korostaa. Ennen-jälkeen -tilanne Kari Helmisen esittelemässä kellarirakenteen ennenjälkeen -kuvaparissa näkyy selkeästi perusmuurin alkuperäinen ja korjattu rakenne kellarin syvimmässä kohdassa. Kuvasta näkyy, että vanhan lattiarakenteen alusbetonin päällä oleva bitumisively ulottui seinän sisäpuoliseen bitumisivelyyn. Välipohjan kohdalle muodostui kuitenkin epäjatkuvuuskohta, sillä siinä oli vain vesitiivis betoni. Rakenne oli silloisten ja vielä myöhemminkin käytössä olleiden ohjeiden mukainen. Varsinaisen veden kulun vesitiivis betoni estääkin, mutta kapillaarisesti kulkeutuva vesi pääsee kostuttamaan rakenteen. Niinpä Karan koulussakin betonin ja verhomuurauksen välissä oleva Tojalevy oli kostea alapäästään. Liikuntasalin puolella oli laatan päällä puulattia. Sen etukäteen tutkitut puuosat olivat pysyneet kuivina, riskirakenteena sen toimivuuteen ei kuitenkaan jatkossa voitu luottaa. Osassa rakennusta kellarin lattiaa pystyttiin pudottamaan 15 senttiä. Lattiaan asennetaan lattialämmitys, kunnollinen eristekerros ja radonsuojaukset. Tiiviin rakenteen ansiosta saadaan samalla suoja maaperän mikrobeja vastaan. Vanhaa sisäpuolen bitumisivelykerrosta ei Karan koulussa poistettu. Poistaminen olisi työlästä. Se on höyrynsulkuna korjatussa rakenteessa, eikä siitä ole haittaa, kunhan sisäpuolelle ei asenneta liian hyvää lämmön eristystä. Karan koulussahan uusi lämmöneriste on ulkopuolella. Leikkauskuvasta näkyy hyvin myös vanhan ruukkusalaojaputkituksen ongelmat: se on ollut liian ylhäällä. Nyt salaojille louhittiin kulkureitit syvemmälle. Lattiarakenteen alle jouduttiin lisäksi tekemään rinnakkainen salaojitus. Oma Koti 09 -messut pidettiin Helsingin Messukeskuksessa maaliskuussa. Monipuolisessa tapahtumassa oli tarjolla sekä oman kodin rakentamiseen ja remontointiin että asumiseen liittyviä tuotteita ja tietoa. Messuilla kävi yli vierailijaa. Muottikolmio / Draintechin osastolla he pääsivät Mikko Aallon (vas.), Osmo Sembergin ja Tommi Harjun opastuksella tutustumaan Isodrän -ratkaisuun, joka on yhtä aikaa sekä tehokas kosteus- että lämmöneriste.

7 Tesma laajensi palvelujaan kosteussaneerauksiin Maarakennus Tesma Oy on pienrakennusten perustustöihin erikoistunut yhtiö. Kimmo Aakko on yrittäjä jo toisessa polvessa, Hän otti vetovastuun isänsä 45 vuoden ikäisessä yrityksessä nelisen vuotta sitten. Sukupolvenvaihdoksen myötä yritys on suuntautunut erityisesti kokonaispalvelujen tarjoajaksi. Perustus- ja kivitalojen runkotöiden sekä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien rakentamisen rinnalla uusin palvelupaketti on pientalojen kosteussaneeraukset. Noin 1,5 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävän Tesman palkkalistoilla on viisi vakituista henkilöä. Lisäksi henkilöä tekee meille säännöllisesti töitä alihankintana. Työt ovat pääasiassa täällä pääkaupunkiseudulla, Hanko-Hyvinkää -akselin eteläpuolella, Kimmo Aakko listaa yrityksen perustietoja. Paketti- ja palvelukonseptilla on hänen mukaansa juuri eteläisessä Suomessa yhä enemmän kysyntää: Asiakkaalla voi olla puute sekä ajasta että osaamisesta. Omakotirakentaja tai -saneeraaja voi nukkua yönsä rauhassa, kun hän hankkii työn yhdellä sopimuksella. Meidän perustuspakettimme sisältää kaikki ne työvaiheet, jotka pientalorakentaja tarvitsee ennen kuin talopaketti tulee tontille. Viranomaiskatselmuksien tilaamisesta ja talonpaikan mittauksista perustuskuviin, puunkaadosta vesi- ja viemäritöihin ja itse perustusten tekemiseen. Kivitalopuolella konseptimme on laajentunut myös koko rungon muuraukseen, Aakko esittelee. Isodrän säästää maamassojen kuljetuksessa Tesman tuorein palvelu ovat pienrakentamisen salaojaja kosteustekniset saneeraukset. Se sopiikin yrityksen konseptiin mainiosti, sillä työ sinänsä laitteineen ja tuotteineen on pitkälti samaa kuin perustustöissäkin. Yksi tuote, josta Tesmassa on hyviä kokemuksia sekä uudis- että saneerauspuolella on Isodrän salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä. Isodrän-levyjä Tesma on käyttänyt jo monessa saneerauskohteessakin, kevään 2009 kuluessa esimerkiksi Karjaalla ja Helsingissä Oulunkylässä ja Kulosaaressa sijaitsevissa omakotitalojen kosteussaneerauksissa. Aakko nostaa Isodrän-levytyksen tärkeäksi valintaperusteeksi maamassojen kaivuu- ja kuljetustarpeen pienentymisen. Levyjen ansiosta kaivuumassat voidaan suurelta osin käyttää täytöissä uudelleen. Säästöä saadaan sekä maamassojen poiskuljetuksessa että uuden kiviaineksen hankinnassa, hän laskee ja huomaut- taa että juuri kuljetuksesta tulee varsinkin pääkaupunkiseudulla isot lisäkustannukset. Lisäksi kuljettamiseen kuluu runsaasti työaikaa. Isodrän sopii Tesman kokonaispalveluideaan sikälikin, että myös Isodrän on kokonaispaketti. Se on yhtä aikaa sekä salaojarakenne, kosteussuoja että lämmöneriste. Asiakkaamme saa halutessaan asiantuntevaa tietoa ja teknistä tukea myös suoraan levyjen toimittajalta Muottikolmiosta, Aakko kiittelee hyvin toimivaa yhteistyötä. Täsmätietoa naapuritontilta Uudispuolella Tesman yhteistyökumppaneita ovat erityisesti talopakettitoimittajat, saneerauspuolella työkohteita on tullut mm. Muottikolmion kautta. Pienrakentamisessa tieto kulkee perinteisesti tehokkaimmin naapuritalon työmaalta. Uudisalueilla suunnitellaan talojen perustuksia, vanhemmilla alueilla peruskorjauksia. Esimerkiksi salaojitus ja vedeneristykset on tehty tai jätetty tekemättä vanhojen alueiden taloissa pitkälti saman kaavan mukaan, Aakko toteaa. Kokonaispalvelu on yrityksemme perusidea. Tukijalkoinamme on kolme palvelupakettia: pientalojen perustukset ja kivitalojen runko, kosteussaneeraukset sekä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät, Kimmo Aakko esittelee Maanrakennus Tesma Oy:n työrepertuaaria. Tesma Oy on käyttänyt Isodrän-levytystä sekä uudisettä saneerauskohteissaan. Kevyiden levyjen käsittely ja asentaminen on osoittautunut vaivattomaksi. Saneerauskohteissa kaivuuolosuhteet voivat olla erittäin hankalia. Isodränlevytyksen ansiosta samat kaivuumassat voidaan käyttää uudelleen täyttöinä.

8 Loviisan ydinvoimalaitoksella työskentelee vuosihuoltojen aikana ulkopuolisten urakoitsijoiden työntekijää erilaisissa töissä. Fortumin kunnossapidossa työskentelevä Alf Lindholm (vasen) kertoo, että monet heistä ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, kuten Eskon Oy:n Rauno Renvall. Loviisan ydinvoimalaitoksessa Kunnossapitotuotteiden turvallisuus testataan omassa laboratoriossa Turvallisuus, sekä henkilö- että laiteturvallisuus, on ydinvoimalaitoksessa ykkösasia. Niinpä myös Loviisan ydinvoimalaitoksessa kunnossapidossa käytettävien materiaalien tuoteturvallisuus varmistetaan aina omassa laboratoriossa. Kaikkien ulkopuolisten henkilöiden osalta tehdään puolestaan turvallisuusselvitys. Loviisan ydinvoimalaitos on Suomen ensimmäinen: Loviisa 1 on jauhanut sähköä jo 31 vuotta, Loviisa 2 käynnistyi marraskuussa Laitoksella tehtävä vuosihuolto merkitsee tehoviikkoja, joiden aikana töitä tekee Fortumin oman käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön lisäksi noin 800 ulkopuolisten yritysten työntekijää. Yksi pitkään mukana olleista on Eskon Oy, joka tekee Loviisassa mm. betonirakenteiden injektointitöitä. Vuosihuollot tiukalla aikataululla Tiukalla aikataulusuunnittelulla tehtyjen vuosihuoltojen ja seisokkien ansiosta voimalaitoksella on päästy vuositasolla lähes 90 prosentin käyttökertoimiin, jotka ovat maailman huippua. Joka neljäs vuosi voimalaitoksella on laajempi vuosihuolto, jonka aikana tehdään perusteellisemmat perusparannustyöt normaalien kunnostustöiden ohella. Loviisan vuosihuolto-osaaminen on saanut tunnustusta myös kansainvälisessä ydinvoimayhteistyössä ja tietotaitoa on myyty ulkomaille. Viime vuosien aikana on tehty paljon myös muutostöitä, jotka ovat lisänneet edelleen laitoksen turvallisuutta. Laitoksella seurataan tiukkenevia kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia. Muutostöitä aiheuttaa myös laitteiden ikääntyminen. Osaksi tehtyjen muutostöi-

9 den ansiosta voimalaitoksen tekninen käyttöikä on pidentynyt kymmeniä vuosia. Nykyinen tavoite on 50 vuotta. Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita Fortumin ylläpidossa jo 32 vuotta työskennellyt Alf Lindholm korostaa, että ulkopuolisten urakoitsijoiden valinnassa arvostetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita: - Työn laatu on luonnollisesti urakoitsijavalinnoissa ykkösasia. Kun kumppani on toiminut täällä pitkään, häntä ei oman väen tarvitse myöskään olla enää erikseen opastamassa. Yleensä teemme kunnossapitotöistä vuositilauksen. Kun turvallisuusselvitykset ja tulokoulutus on tehty ja työturvallisuus- ja tulityökortit ovat voimassa, henkilö saadaan äkillisessäkin tilanteessa paikalle nopeasti, Lindholm toteaa. Pitkät palvelu- ja kumppanuussopimukset takaavat hänen mukaansa myös sen, että Loviisaan saadaan ammattitaitoista työvoimaa, joista tällä hetkellä kisaa moni muukin Olkiluodosta lähtien. Staattorin betoniperustukset Staattorin betoniperustukset vahvistetaan uudenveroisiksi injektoimalla Eskon Oy:n Rauno Renvall on yksi Loviisan pitkäaikaisista ulkopuolisista urakoitsijoista: - Vuodesta 1994 lähtien olemme tehneet täällä monenlaisia kunnossapitotöitä pääasiassa vuosihuoltojen aikana. Välillä meitä on neljä kaveria, välillä teen töitä yksin. Riippuu työstä, hän toteaa ja kertoo että vuosihuoltojen, revisioiden, aikana tehdään pitkää jopa tunnin työpäivää. Vesivuotojen korjaamista ja liikuntasaumojen tekemistä, rakenteisiin syntyneiden halkeamien liimauksia, lattiakopojen kiinnityksiä, Renvall listaa töitä, joihin käytetään elastisia polyuretaanihartseja tai jäykkiä epoksihartseja. Maaliskuussa Loviisassa jatkettiin staattorien alla olevien betonirakenteiden halkeamien vahvistamista injektoimalla. Lindholm kertoo, että jossain päin maailmaa vastaava korjaus on tehty niin että vanha betoniperustus on piikattu kokonaan irti ja valettu uudelleen. Työ kestää silloin kuukausia. Injektoimalla, vaikka se onkin varsin mittava, pääsemme murto-osaan työajasta ja kustannuksista. Syy betonin kulumiseen löytyy sen päällä olevasta 175 tonnia painavasta staattorista. Raskas runko on neljän tassun varassa. Generaattorin roottorin 3000 r/ min kierrosnopeus tuottaa pientä värinää, tämä ikään kuin kuluttaa pitkän aikavälin kuluessa betoniperustuksia. Loviisan neljästä staattorin alla olevasta massiivisesta palkki-pilarirakenteesta ensimmäinen injektoitiin vuonna Yksi odottaa vielä injektointia. Itse asiassa injektoimalla perustukset epoksilla, mahdollisten halkeamien tyhjä tila täyttyy ja epoksi muuttuu kovettuessa pysyväksi osaksi rakennetta. Rakenteesta tulee vahvempi kuin alkuperäisestä, Renvall huomauttaa. Höyrystintilan pintojen kunnostus on toinen Eskonin iso työ Loviisassa. Höyrystintilassa halkeamia syntyy isojen lämmönvaihtelujen takia. Ne korjataan liimaamalla koko seinän vahvuudelta. Korkealuokkaiset injektointihartsit ja -tarvikkeet Entä korjauksissa käytetyt tuotteet? Lindholm kertoo, että he tilaavat lopputuloksen, ammattitaitoinen urakoitsija valitsee käytettävät tuotteet ja menetelmät. Kaikkien aineiden on kuitenkin oltava meidän hyväksymiämme. Hyväksyminen puolestaan tapahtuu meidän oman laboratoriomme kautta. Renvall esittelee Eskonin käyttämiä injektointituotteita: - Käyttämämme Joco-tuotteet sisältävät useita injektointimateriaaleja, joista löytyy sopiva kulloiseenkin tarpeeseen. Rakenteiden lujuuden vahvistamiseen käytämme Joco epoksihartseja, sementtiä ja mikrosementtiä ja vedentiivistyskorjauksiin Joco GH polyuretaaneja. Esimerkiksi tuotteen kovettumisaika valitaan sen mukaan injektoidaanko vuolasta vesivuotoa vaiko tihkuvaa liikuntasaumaa. Myös korjattavan rakenteen sijainti ratkaisee: jos sitä ei esimerkiksi maatäytön takia päästä sulkemaan toiselta puolelta, pumpataan halkeamaan, tixotrooppista epoksia, joka rakenteessa ennen kovettumistaan hyytelöityy, eikä siis valu toiselle puolelle. Pohjalaatan injektoinnissa käytettävä Joco GH 90 LV on 1-komponenttinen polyuretaani. Se sopii hyvin liikuntasaumoihin, joissa on vesi takana, sillä vesi pitää lopputuotteen turvoksissa. Jocon 2-komponenttiset nopeasti reagoivat polyuretaanit sopivat Renvallin mukaan erinomaisesti kohteisiin, joissa on kova vesivuoto. Tuote turpoaa nopeasti jopa moninkertaiseksi. 175 tonnia painavan staattorin alla olevan pohjalevyn halkeamat korjataan injektoimalla ne epoksihartsilla. Rakenteeseen porataan reikiä, joiden kautta halkeamat täytetään.

10 Tattarikadun kerrostalossa: Väestönsuoja nopeasti muottijärjestelmällä Vastaava mestari Tuomo Miettinen on asuntorakentaja; 12 vuoden Skanskarupeaman aikana hän on ehtinyt rakentaa jo lukuisia asuntoja pääkaupunkiseudulle. Tattarikadun kerrostalotyömaan väestönsuojan muottityöt etenivät toukokuussa niin nopeasti, ettei toimittaja ollut ehtiä työvaihetta kuvaamaan. Vastaava mestari Tuomo Miettinen antaa nopeudesta kehut niin hyville kirvesmiehille kuin työssä käytetylle muottijärjestelmällekin. Tuomo Miettisellä on Tattariharjuntien varrella vastuullaan kaksi parinsadan metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevaa Skanskan kerrostalotyömaata: pohjoisemmalla tehtiin toukokuussa paalutustöitä, eteläisemmällä oli edetty jo väestönsuojien rakentamisvaiheeseen. Kohde on Helsingin Asumisoikeus Oy:lle tuleva 52 asunnon 4-6-kerroksinen talo. Tattarikadun työmaa käynnistyi huhtikuun alussa, valmis se on kesäkuussa Valmiin rakennuksen arkkitehtikuvasta tulee äkkiseltään mieleen Vantaan kehutun Kartanonkosken ilme. Arkkitehti Jukka Turtiaisen suunnitteleman elementtirunkoisen talon julkisivut muurataan paikalla ja kuultorapataan luonnonläheisin sävyin. Jyrkän katon ansiosta ylimpiin kerroksiin tulee erikoisuutena ullakkoasuntoja. Kalusto kiertää juohevasti työmaalta toiselle Toukokuussa rakennetun 110 neliön väestönsuojan muottityöt Skanska teki omana työnään, raudoituksen aliurakkana. Näin alkuvaiheessa työmaan vahvuus oli 10

11 Väestönsuojan muottikalustona käytettiin Malthus -järjestelmää. Puurunkoinen, filmivaneripintainen muotti on kevyt käsitellä. Skanskan kerrostalotyömaat käynnistävät Tattarisuonkadun itäpuolisen asuntorakentamisen. viisi omaa ja kaksi ulkopuolista miestä. Sisustusvaiheessa Miettinen ennakoi työmaavahvuuden nousevan lähelle 50:tä. Jo 12 vuotta Skanskalla asuntoja rakentanut Miettinen kertoo, että muottikaluston valinta väestönsuojavaluun ei ollut vaikea: Olen kaikki väestönsuojat tehnyt Skanskan omalla, Muottikolmiolta hankituilla Malthus -muottijärjestelmillä. Skanskalla on toimiva systeemi, jossa yksittäinen muottikalusto aikataulutetaan kiertämään aina yhden työpäällikön neljän vastaavan työmailla. Esimerkiksi Tattarikadulle kalusto tuli muutaman kilometrin päästä, Vantaan Ikean vieressä olevalta työmaalta. Muottikalustoa uusitaan Miettisen mukaan sitä mukaa kun se menee vanhaksi, keskimäärin se kiertää 6-7 väestönsuojavalussa. Sen jälkeen muotit hyödynnetään vielä perustusmuotteina, joita näkyy jo myös Tattarikadun työmaalla useassa paikassa. Järjestelmän tuotteet yhteensopivia Laatu tietysti ja sen rinnalla nopeus. Muotit ovat kevyitä käsitellä. Järjestelmään kuuluvat välikkeet, kiilat ja pultit puolestaan takaavat sen, että kaikki osat sopivat vaivatta yhteen. Välikkeiden ansiosta seinäpaksuudet saadaan aina automaattisesti oikeiksi, Miettinen listaa kaluston etuja. Myös muotteja asentava timpuri allekirjoittaa Miettisen luettelemat edut. Muottien keveys ja asentamisen nopeus ovat hänen mukaansa ykkösasioita. Kolme kirvesmiestä teki Tattarikadun väestönsuojan sisäkierron ja holvin 12 tunnissa, siinä olivat valmiina jo myös kaikki läpiviennit, ovet ja paloluukut. Toinen 1,5 muottityöpäivää tarvittiin sitten reilut neljä päivää vaatineen raudoituksen jälkeen tehtyyn ulkokiertoon. Toki kaverit ovat huippuammattilaisia, mutta nopeaa tahti on silti, Miettinen kehaisee. 11 Kasettimuotin valmis rei itys palvelee sekä kasettien liittämistä kyljittäin toisiinsa, muotin sidontaa että välikkeiden asennusta. Väestönsuoja valettiin päivässä, 110 neliömetrin rakenteeseen tarvittiin 90 kuutiota betonia. Tuloksena on monoliittinen, kestävä ja tiivis rakenne.

12 Rastaalan koulussa peruskorjataan Väestönsuojarakenteet valettiin keväällä. Yhteensä Rastaalan koulun uudisosaan tarvitaan yli 2000 kuutiota valmisbetonia. Rakennusosakeyhtiö Hartelan Pertti Mannari (oik.) sekä Megahuolto ja Rakenne Oy:n Timo Huttunen puhuvat samoin sanoin rakentamisen kaikkien osapuolien yhteistyön tärkeydestä. Rastaalan koulun peruskorjaus ja laajennus Espoon Karakalliossa on korjauksen osalta sananmukaisesti perusteellinen: alkuperäisestä koulusta säilyy vain julkisivun ulkoinen 60-luvun ilme. Laajennusosaan tulee mm. liikuntasali ja väestönsuojatilat. Jyrkkään rinteeseen tehtävän uudisosan rakenteet tehdään joka suhteessa, myös kosteusriskien varalta, varman päälle: esimerkiksi anturoissa on kapillaarikatkona Vandex-sively. Rastaalan koulun pääurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela. Betonitöiden aliurakoitsijana on Megahuolto ja Rakenne Oy. Rakennusmestari Timo Huttunen kertoo, että vuonna 2002 perustetulle yrityksen referenssilistalla on ennen Rastaalaakin jo monta koulua. 12

13 ja rakennetaan uutta Muottityöt, raudoitukset ja betonointi ovat meidän ydinosaamistamme. Eniten olemme urakoineet kohteita juuri Hartelalle ja YIT:lle. Kohteita olemme tehneet laidasta laitaan. Asuntorakentamista emme sen sijaan ole tehneet lainkaan. Niinpä asuntorakentamisen hiipuminen ei ole meillä juuri näkynyt, Huttunen esittelee tänä vuonna RALA-pätevyyden saanutta yritystä. Uudisosan paikallavaletut seinät ovat korkeimmillaan 7,5-metrisiä. 1-luokan betonirakenteiden valut onnistuivat erinomaisesti. Uudisosan holvi valetaan jännitettynä rakenteena. Se on samalla pihakansi, jonka päälle tulee liikennöitävä alue. Rakenteet ovat kosteusvarmoja; esimerkiksi anturoihin tehtiin kapillaarikatkoksi Vandex-kosteussively. Korkeita paikallavaluseiniä Toukokuun alun työmaakierrokselle saamme oppaaksi Hartelan työpäällikkö Pertti Mannarin. Hän esittelee työmaataan, jonka peruskorjaus- ja uudisrakentamispuoli ovat kuin kaksi eri maailmaa. 13

14 Rastaalan koulun 60-luvun ilme säilyy peruskorjauksessa, sisäpuoli sen sijaan menee kokonaan uusiksi. Rastaalan koulun uudisosa sijoittuu jyrkkään rinteeseen. Monimuotoisen työmaan suunnittelun yhteensovittaminen, Mannari arvioikin tämän työmaan yhdeksi isoksi haasteeksi. Vuoden 2009 alussa käynnistynyt työmaa on valmis kesäkuussa Kaksikerroksisessa peruskorjausosassa on neliöitä noin 4000 m 2. Julkisivujen tiili-ilme säilyy siis jatkossakin, vain vaurioituneita tiiliä vaihdetaan uusiin. Sisältä sen sijaan menee kaikki uusiksi, lisäksi vanhoihin runkorakenteisiin on tehtävä lisätuentoja. Uudisosan laajuus on noin 2200 m 2. Jyrkkään rinteeseen sijoittuvasta uudisosasta nappaa valtaosan uusi liikuntasali. Sen paikallavaletut betoniseinät ovat korkeimmillaan 7,5-metrisiä. Liikuntasalin päälle tehdään jännitettynä rakenteena holvi, joka toimii myös pihakantena. Anturoiden, väestönsuojarakenteiden ja seinien valut ovat onnistuneet erittäin hyvin, korkeissa seinissäkään ei näy erottumista, Mannari kehaisee paikallavalu-urakoitsijan työn jälkeä. Betonirakenteet on suunniteltu 1-luokkaan. Huttunen laskee, että yhteensä, kun holvikin saadaan valettua, uudisosan runkoon menee yli 2000 kuutiota betonia. Muottikalustona Huttusella on työmaalla Malthusmuotit tarvikkeineen. Miksi? Hyvälaatuisia, lisäksi Muottikolmio toimittajana on luotettava yhteistyökumppani, Huttunen tiivistää. Hän korostaakin, että rakentaminen on yhteistyötä kaikkien osapuolien kesken. Siihen kuuluvat niin tavarantoimittajat, urakoitsijat kuin suunnittelijat. Kosteusvarmat rakenteet Anturoiden kapillaarikatko tehtiin Rastaalan koulun uudisosassa Vandex-sivelynä. Vandex-tuotteet betonin suojauksessa ovat Huttuselle tuttuja, käyttökohde anturoiden kapillaarikatkona oli kuitenkin harvinaisempi. Tietyllä tavalla rakennesuunnittelijan, WSP Suunnittelukortes Oy:n kapillaarikatkoratkaisu on varmuuden maksimointia. Hyvä niin, kosteusriskit on sen ansiosta varmasti eliminoitu, Mannari ja Huttunen arvioivat. 14

15 Muottikolmio tuplasi varastotilansa Muottikolmio sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Espoon Suomenojalla. Vaikka rakentamisen kiivain tahti on väliaikaisesti hiipunut, ei työtahti käynnissä olevilla työmailla ole hidastunut. Rakennustuotteiden saatavuus huomisen sijasta heti on edelleen tarve, josta ei tingitä. Espoon Suomenojalla sijaitseva Muottikolmio on syystäkin saanut asiakkailtaan kiitoksia kattavasta varastostaan, josta tuotteita löytyy nopeasti myös suoraan hyllystä. Toimitusvarmuudesta ei haluta tinkiä jatkossakaan. Siitä osoituksena on varastotilojen tuplaantuminen, kun yritys sai käyttöönsä samassa rakennuksessa toimineen autokorjaamon tilat. Varasto on nyt kooltaan lähes 600 neliötä: toimistotilat ovat kakkoskerroksessa, varastotilat katutasossa. Vakiotuotteet löytyvät suoraan Muottikolmion hyllyiltä. Laajentuneessa varastossa eniten tilaa vievät Isodrän-levyt. MK tänään PROFIILISSA: Mikko Aalto Vastavalmistunut rakennusinsinööri Mikko Aalto tuli Muottikolmio Oy:öön töihin vuonna Rakennusalaan Mikko oli tutustunut jo luvun puolivälistä lähtien: ensin kesätöissä raksalla ja sitten harjoittelijana pääasiassa saneeraustyömailla. Vaikka atk-alakin Mikkoa opiskelualaa miettiessä kiinnosti, rakentaminen taitaa olla geeneissä. Mikko näet kertoo että veli on arkkitehti ja isällä oli aikoinaan rakennusfirma: Tosin itse olin silloin niin nuori, etten sitä muista. Pienessä yrityksessä saa tehdä kaikkea Muottikolmiossa, MK:ssa, Mikko on viihtynyt hyvin: Pienessä, nykyään seitsemän hengen yrityksessä joutuu, tai oikeastaan saa, jokainen tehdä kaikkea maahantuontiin, myyntiin ja markkinointiin liittyvää. Omasta toimenkuvastani iso osa on teknisen tuen antamista asiakkaille, erityisesti suunnittelijoille. Myös kontaktit päämiehiin eri puolille maailmaa, pohjoismaihin, Saksaan, Ranskaan, Japaniin, ovat päivittäisiä. MK on Mikon mukaan profiloitunut pitkälle erikoistuotteiden toimittajaksi: Uusia tuotteita ei ole kerätty keräämisen ilosta, vaan olemme nimenomaan erikoistuotteiden toimittaja, emme tavaratalo, jossa on nippeli joka lähtöön, hän linjaa. Monipuolisuutta MK:n selkeästi yritysasiakaskuntaan on tuonut tuotevalikoiman laajentuminen Isodrän -järjestelmällä. Tuotteena se sopii hyvin meidän palettiimme, johon on kuulunut kellareihin ja vedentiivistämiseen liittyviä tuotteita jo pitkään. Se, että toimitamme Isodrän-tuotteita yritysten lisäksi kuluttajapuolelle, on monipuolistanut myös teknisen tuen tarvetta. Maallikon kanssa keskustellessa asetelma on oltava tarkka, että puhutaan samoista asioista, Mikko korostaa. Oma tuntuma käytännön rakentamiseen antaa hänen mukaansa hyvät eväät keskusteluihin sekä yritysettä kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Liikkuvaista sorttia Liikunta ja liikkuminen nappaa nelikymppisen Mikon vapaa-ajasta valtaosan. Vauhdikkainta liikkuminen on moottoripyörän selässä, selvästi rauhallisempaa kaverin kanssa hankitussa kimppaveneessä. Omalla veneellä tehdään kalastusreissuja, pääasiassa Kirkkonummella asuvan Mikon kotivesillä. Vesi kiehtoo Mikkoa muutenkin, uimassa hän näet käy viikoittain. Myös kuntosalilla Mikko käy säännöllisesti. Lisäksi kerran viikossa hän pelaa harrastelijaporukassa salibandya. Hän myöntää, että liikunta on sikäli verissä, että montaa vapaapäivää ei malta viikossa pitää. Maratoninkin Mikko on juossut. Juoksemisen tosin on nyt korvannut polkupyöräily, sillä polvet eivät juoksemisesta oikein tykänneet. 15

16 TUOTE KOSTEUTTA VASTAAN Isodrän-levy näyttää herkulliselta riisisuklaalta. Maistaa ei silti kannata, sillä levy on valmistettu polystyreenimuovista. Pyöreät, 5-10 millin EPS-muovikuulat on käsitelty erikoisliimalla ja puristettu liimaseoskäsittelyn jälkeen muotissa tasaseinäisiksi levyiksi. Isodränin tärkeitä perusominaisuuksia ovat sen hyvä lämmöneristekyky sekä huokoinen rakenne, joka mahdollistaa rakenteiden nopean kuivumisen. Levy ei vety, sillä muovikuulien ympärillä oleva liima estää kosteuden imeytymisen rakenteeseen. Levy on hyvä salaoja, sillä se päästää kosteuden lävitseen, mutta katkaisee tehokkaasti kapillaarisen vedennousun. Isodränin käyttöalue on laaja. Se sopii sekä korjaus- ja uudisrakentamiseen: mm. perusmuureihin ja tukimuureihin, maanvaraisiin lattioihin, ulkoportaisiin, putkikaivantoihin, tasakatoille ja käännetyille katoille, kattopuutarhoihin, urheilu- ja pallokentille. Levyä toimitetaan kahta paksuutta, 65 ja 100 mm, kuudelle erilaiselle kuormitukselle, kpa, ja kahtena kokona, 80x 120 cm ja 75x100 cm. Lisätietoa ja MK Tänään on Muottikolmio Oy:n asiakaslehti. Lehti pyrkii antamaan tietoa alalla kiinnostavista tapahtumista ja vinkkejä parempaan rakentamiseen. Päätoimittaja Jorma Platan Toimitus Sirkka Saarinen Muottikolmio Oy Finnoonniitty 3, Espoo Puh Fax www. muottikolmio.fi Osoitteenmuutokset faxilla s-posti

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 22.10.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Lehdistötiedote. Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä. Puente Baluarte, Meksiko

Lehdistötiedote. Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä. Puente Baluarte, Meksiko Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä Puente Baluarte, Meksiko Baluarten silta kuuluu huomattavimpiin infrarakennusprojekteihin, joita Meksikossa

Lisätiedot

Suuret pöytämuotit ja itsekiipeilymenetelmä vähentävät nosturitarvetta

Suuret pöytämuotit ja itsekiipeilymenetelmä vähentävät nosturitarvetta Suuret pöytämuotit ja itsekiipeilymenetelmä vähentävät nosturitarvetta Marina Bay Sands TM, Singapore Singapore on Kaakkois-Aasiassa sijaitseva kaupunkivaltio, joka on yksi suurimpia kansainvälisen kaupan

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta LAUKAAN KUNTA Rakennusvalvontatoimi Sivu 1/2 Muistio Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Lisäksi paikalle olivat läsnä:

Lisätiedot

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys AUTOTALLIN NOSTO-OVET Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys OVI JOKAISEEN TYYLIIN Door Master ovet valmistetaan sinun toiveidesi mukaan piditpä sitten ultramodernista tai

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot