MK tänään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MK tänään. www.muottikolmio.fi"

Transkriptio

1 MK tänään 2009

2 Lämpö sisälle ja kosteus ulos 1950-luvun lopulla valmistunut Karan koulu tulee peruskorjauksen jälkeenkin säilyttämään alkuperäisen ilmeensä. Antti-Jussi Vaahtera viihtyy korjaustyömaalla: - täällä voi oikeasti sanoa, että yksikään päivä ei ole samanlainen, hän vertaa korjaus- ja uudisrakentamista. Työmaavierailu Karan koululla Riihimäellä ajoittuu maaliskuulle, jolloin MK tänään -lehden erityiskiinnostusta, Isodrän -levytystä on vielä paikoitellen näkyvissä. Riihimäen kaupungin rakennuttama ja Lujatalo Oy:n urakoima peruskorjaus valmistuu vuoden lopussa. Vaikka punatiilirakennuksen ilme on silloin liki entinen, paljon on tapahtunut: rakenteista on tehty kosteuden- ja lämmönpitäviä, talotekniikka uusittu. Sisäpuolella runko on entinen, mutta kaikki sen päällä on uutta. Kellaria on osittain syvennetty. Ikkunat on uusittu ja ikkunapellityksien kaltevuudet korjattu, julkisivun muutamat rapautuneet tiilet vaihdettu. Työnjohtaja Antti-Jussi Vaahtera Lujatalo Oy:stä esittelee monimuotoista työmaata: hieman kaarevan, runsaan 5000 kerrosneliön rakennuksen toisessa päässä on liikunta- ja juhlasali, keskellä nelikerroksinen päämassa ja toisella sivulla siipiosa. Työmaa käynnistyi marraskuussa 2008 ja valmista pitäisi siis olla vuoden lopussa. Maaliskuun työmaavierailuun mennessä paljon oli jo tehtykin, vaikka Antti-Jussi Vaahtera kertookin, että maanrakennustyöt, varsinkin louhinta, osoittautuivat ennakoitua työläämmiksi. - Pohjoispuolen perusmuurin ja oletettua korkeammalla olleen kallion välissä oli vain noin 40 sentin levyinen ura, jossa vanhat salaojat olivat. Käytännössä jyrkän rinteen vieressä olevan perusmuurin vierustassa ei pystytty kaivamaan, vaan sinne piti louhia 6 metriä leveä ura, jotta maanrakennuskoneilla pystyttiin tekemään töitä, hän kertoo. Ei hometta, mutta kosteutta Rakenteissa ei purettaessa löytynyt hometta, mutta maanvaraisen laatan alustäytöt olivat märkiä. Myös

3 Työmaalla näkyi vielä maaliskuussa maan pinnan alle jääviä korjattuja rakenteita. Kellarin kosteusja lämmöneristeeksi asennettiin noin tuhat neliötä Isodrän levyä. Suojaavaa suodatinkangasta ei vielä oltu asennettu niihin paikkoihin, jossa lopullinen maanpinnan taso ei vielä ollut varmistettu. vanhat salaojat näyttivät siltä, etteivät ne juuri olleet vettä kuljettaneet. Rakennesuunnitelmiin merkitty, perusmuurin kosteus- ja lämmöneristeenä käytetty Isodrän -levy ei Antti-Jussi Vaahteralle ollut ennestään tuttu. Olin minä aikaisemmin nähnyt palan levyä ja kuullut sen toimintaperiaatteesta, mutta asennuskokemuksia ei ollut. Levyn asennusta olikin paljon, sillä pohjoispäässä kellarin seinät ulottuvat liki 10 metriä maan pinnanalapuolelle. Levytys tuli koko alueelle, alaosassa noin parin metrin korkeudelta kaksinkertaisena. Neliöitä kertyi lähemmäs tuhat. Kevyt käsitellä - Kevyt käsitellä ja varsin helppo asentaa. Levyn asennus sinänsä ei kestä kauaa, vaikka kiinnitys tehdäänkin poraamalla ammuttavien eristekiinnikkeiden sijasta. Aikaa vievin vaihe on alustan tasoitus kiinnitystä varten. Vanha, koloinen ja rosoinen rakenne pitää puhdistaa ja tasata ennen levyn asennusta. Osassa perusmuuria oli jopa vanha muottilaudoitus paikallaan, se piti purkaa ja alta löytyneet patit poistaa ja kolot tasata, Vaahtera kertoo. Levytyksen päälle asennetaan suodatinkangas ja sen päälle vielä kevyt peitelista. Suurin osa on jo asennettuna. Tosin osasta puuttuu vielä peitelista, koska maanpinnan muotoilu ja lopullinen korkeusasema ei ole vielä joka paikassa varmistunut, Vaahtera kertoo. Levytyksen päällä oleva suodatinkangas asennetaan yläosasta osin kaksinkertaiseksi ja sen päälle asennetaan kevyt peitelista.

4 Kellarin seiniin Isodrän-levy Karan koulu peruskorjataan Kari Helminen korostaa, että jokainen rakennus on yksilö. Esimerkiksi yleispätevää kellaritilan kuivatusratkaisua ei ole, vaan ratkaisu riippuu aina vanhoista rakenteista ja maasto-olosuhteista. Kokeneen rakennesuunnittelijan, diplomi-insinööri Kari Helmisen työpöydällä on ollut monta peruskorjauskohdetta. Niistä yhden, Riihimäellä sijaitsevan Karan Koulun peruskorjaus valmistuu vuoden 2009 lopulla luvun loppupuolella valmistuneen rakennuksen kellaritiloihin on aikanaan tehty sisäpuolinen bitumisively, joka on toiminut vedeneristeenä. Märän seinän korjausratkaisussa hyödynnetään nyt Isodrän-levyn kuivatus- ja lämmöneristysominaisuuksia. Helmisellä on levystä hyviä kokemuksia jo kolmesta aikaisemmasta korjauskohteesta. Hämeenlinnalainen, vuonna 1983 perustettu Insinööritoimisto Tasoplan Oy suunnittelee sekä uudis- että korjauskohteita: - Asuntotuotantoa rakennusliikkeiden kumppanina, julkisia kohteita, kuten kouluja olemme tehneet paljon. Parhaillaan on käynnissä esimerkiksi Hämeenlinnan uuden teatterin suunnittelu; kiinnostava kohde, jossa vanhoihin teollisuusrakennuksiin yhdistetään uudisrakentamista, toimitusjohtaja Kari Helminen valottaa 10 henkilön toimiston töiden kirjoa. Karan Koulun peruskorjausta hän pitää varsin vaativana hankkeena. Sen yksi erityispiirre on tontin pohjoispuolen jyrkkä rinne, jonka kupeessa rakennus sijaitsee. Maasto aiheutti korjaustyömaalle varsin mittavat louhintatyöt. Geosuunnittelija tutki etukäteen, onko työmaata ylipäätään mahdollista tehdä ilman ponttiseiniä. Arkkitehtonisesti rakennukseen ei tullut kovin suuria muutoksia, kellaria lukuun ottamatta tilaohjelma on pystytty toteuttamaan pitkälle vanhan rungon ehdoilla.

5 Ennen-jälkeen -rakennekuva näyttää miten Karan koulun sisäpuolelta bitumisivellyn kellarirakenteen kuivatus on peruskorjauksessa ratkaistu. Ulkopuolelle asennetun kosteussuojaja lämmöneristyslevytyksen ansiosta perusmuurin kosteus siirtyy ulospäin. Piirustus Insinööritoimisto Tasoplan Oy. Talotekniikka teettää luonnollisesti paljon töitä, koska se joudutaan uusimaan kokonaan; rajoituksia sen reiteille aiheuttavat lukuisat laattojen alapuoliset palkit. Höyryn osapaine ratkaisee Kari Helminen kertoo, että Karan koululla ei ollut todettu varsinaisia sisäilmaongelmia. Rakenteissa todettiin kuitenkin kosteutta. Rakenteita avattaessa löytyi laatan alta paikkoja, johon parin päivän kuluessa kertyi silkkaa vettä. Rakennuksessa päädyttiin siksi varsin perusteelliseen korjaukseen. Tavoitteena on, että siellä voidaan seuraavat 50 vuotta käydä taas huoletta koulua. Varoittavia esimerkkejä kevyemmistä korjauksista on valitettavan paljon: - Aika usein on esimerkiksi tapauksia, joissa vanhoja bitumisiveltyjä lattioita ei ole uusittu. Kun tällaisessa lattiassa ei ole lämmöneristeitä, alapohjan sora on lämmennyt ja höyryn osapaine on siellä kasvanut suuremmaksi kuin sisäpuolella. Kosteus on sen takia lähtenyt kulkeutumaan sisäänpäin ja päässyt pikikerroksen rikkoutumien kautta pinnoitteen alle. Siinä syy, miksi monien kellaritilojen uudet pinnoitteet alkavat kuplia, hän kertoo. Juuri höyryn osapaine on se ratkaiseva juttu, joka ohjaa rakenteiden korjaussuunnittelua. Vanhassa kohteessa, kuten Karan koululla, jossa on vanhat bitumiset vedeneristeet sisäpuolella, ei siksi voi tehdä bitumisia vedeneristeitä ulkopuolelle. Niissä on ha-

6 ettava ratkaisu, jossa märällä seinällä on reitti kuivua ulospäin. - Jos sisäpuolelta bitumisivellyn märän perusmuurin ulkopinnalle asennetaan tuote, joka ei laske kosteutta ulos, rakenne jää kahden tiiviin kerroksen väliin. Sen sijaan seinässä olevaa kosteutta on lähdettävä siirtämään ulospäin, siis kuivattamaan seinää höyrynosapaineteorian mukaisesti. Laitetaan lämmöneriste ulkopuolelle, jolloin seinärakenne pääsee lämpenemään ja sen jälkeen kosteus lähtee siirtymään kylmempään päin. Kosteus menee eristeen läpi kylmälle ja valuu eristettä pitkin alas, Helminen selvittää Karan koulun rakennepiirustuksen avulla. Alimmissa osissa kaksinkertainen levytys Karan koulun kellarirakenteiden korjausratkaisuna käytettiin ulkoseinää vasten asennettavaa Isodrän-levyä, joka antaa sekä kosteussuojan että lämmöneristyksen ja sallii märän seinärakenteen kuivumisen ulospäin. Jyrkässä rinteessä olevan rakennuksen kellari on osin puoli, osin puolitoista ja osin kaksi kerrosta maan pinnan alapuolella. Perusmuurin alimmissa osissa levytys on järeämpi, se tehtiin kaksinkertaisena, 200-millisenä, jotta kellarin seinän lämpötila kylmän kallion vieressä saadaan varmasti kuivalle puolelle. Entä kustannukset? Helminen kertoo, että kustannukset mietitään luonnollisesti aina tarkkaan, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja on olemassa. Toki kilpaileviakin tuotteita on, mutta varsinaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja Karan koulussa ei kuitenkaan ole. Hän huomauttaa myös, että esimerkiksi kokonaan bitumihuovilla uusittu ulkopuolinen vedeneristys ja EPS-levytys olisivat kuitenkin vaatineet yhtä järeät kaivutyöt. Karan koulusta oli harvinaisen hyvät alkuperäiset rakennepiirustukset, jotka helpottivat suunnittelua merkittävästi. Rakenteita ei kuitenkaan etukäteen pystytä koskaan avaamaan niin paljon, etteikö yllätyksiä tulisi. Rakennukset ovat aina yksilöitä niin rakenteiden kuin maastonkin osalta, Helminen korostaa. Ennen-jälkeen -tilanne Kari Helmisen esittelemässä kellarirakenteen ennenjälkeen -kuvaparissa näkyy selkeästi perusmuurin alkuperäinen ja korjattu rakenne kellarin syvimmässä kohdassa. Kuvasta näkyy, että vanhan lattiarakenteen alusbetonin päällä oleva bitumisively ulottui seinän sisäpuoliseen bitumisivelyyn. Välipohjan kohdalle muodostui kuitenkin epäjatkuvuuskohta, sillä siinä oli vain vesitiivis betoni. Rakenne oli silloisten ja vielä myöhemminkin käytössä olleiden ohjeiden mukainen. Varsinaisen veden kulun vesitiivis betoni estääkin, mutta kapillaarisesti kulkeutuva vesi pääsee kostuttamaan rakenteen. Niinpä Karan koulussakin betonin ja verhomuurauksen välissä oleva Tojalevy oli kostea alapäästään. Liikuntasalin puolella oli laatan päällä puulattia. Sen etukäteen tutkitut puuosat olivat pysyneet kuivina, riskirakenteena sen toimivuuteen ei kuitenkaan jatkossa voitu luottaa. Osassa rakennusta kellarin lattiaa pystyttiin pudottamaan 15 senttiä. Lattiaan asennetaan lattialämmitys, kunnollinen eristekerros ja radonsuojaukset. Tiiviin rakenteen ansiosta saadaan samalla suoja maaperän mikrobeja vastaan. Vanhaa sisäpuolen bitumisivelykerrosta ei Karan koulussa poistettu. Poistaminen olisi työlästä. Se on höyrynsulkuna korjatussa rakenteessa, eikä siitä ole haittaa, kunhan sisäpuolelle ei asenneta liian hyvää lämmön eristystä. Karan koulussahan uusi lämmöneriste on ulkopuolella. Leikkauskuvasta näkyy hyvin myös vanhan ruukkusalaojaputkituksen ongelmat: se on ollut liian ylhäällä. Nyt salaojille louhittiin kulkureitit syvemmälle. Lattiarakenteen alle jouduttiin lisäksi tekemään rinnakkainen salaojitus. Oma Koti 09 -messut pidettiin Helsingin Messukeskuksessa maaliskuussa. Monipuolisessa tapahtumassa oli tarjolla sekä oman kodin rakentamiseen ja remontointiin että asumiseen liittyviä tuotteita ja tietoa. Messuilla kävi yli vierailijaa. Muottikolmio / Draintechin osastolla he pääsivät Mikko Aallon (vas.), Osmo Sembergin ja Tommi Harjun opastuksella tutustumaan Isodrän -ratkaisuun, joka on yhtä aikaa sekä tehokas kosteus- että lämmöneriste.

7 Tesma laajensi palvelujaan kosteussaneerauksiin Maarakennus Tesma Oy on pienrakennusten perustustöihin erikoistunut yhtiö. Kimmo Aakko on yrittäjä jo toisessa polvessa, Hän otti vetovastuun isänsä 45 vuoden ikäisessä yrityksessä nelisen vuotta sitten. Sukupolvenvaihdoksen myötä yritys on suuntautunut erityisesti kokonaispalvelujen tarjoajaksi. Perustus- ja kivitalojen runkotöiden sekä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien rakentamisen rinnalla uusin palvelupaketti on pientalojen kosteussaneeraukset. Noin 1,5 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävän Tesman palkkalistoilla on viisi vakituista henkilöä. Lisäksi henkilöä tekee meille säännöllisesti töitä alihankintana. Työt ovat pääasiassa täällä pääkaupunkiseudulla, Hanko-Hyvinkää -akselin eteläpuolella, Kimmo Aakko listaa yrityksen perustietoja. Paketti- ja palvelukonseptilla on hänen mukaansa juuri eteläisessä Suomessa yhä enemmän kysyntää: Asiakkaalla voi olla puute sekä ajasta että osaamisesta. Omakotirakentaja tai -saneeraaja voi nukkua yönsä rauhassa, kun hän hankkii työn yhdellä sopimuksella. Meidän perustuspakettimme sisältää kaikki ne työvaiheet, jotka pientalorakentaja tarvitsee ennen kuin talopaketti tulee tontille. Viranomaiskatselmuksien tilaamisesta ja talonpaikan mittauksista perustuskuviin, puunkaadosta vesi- ja viemäritöihin ja itse perustusten tekemiseen. Kivitalopuolella konseptimme on laajentunut myös koko rungon muuraukseen, Aakko esittelee. Isodrän säästää maamassojen kuljetuksessa Tesman tuorein palvelu ovat pienrakentamisen salaojaja kosteustekniset saneeraukset. Se sopiikin yrityksen konseptiin mainiosti, sillä työ sinänsä laitteineen ja tuotteineen on pitkälti samaa kuin perustustöissäkin. Yksi tuote, josta Tesmassa on hyviä kokemuksia sekä uudis- että saneerauspuolella on Isodrän salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä. Isodrän-levyjä Tesma on käyttänyt jo monessa saneerauskohteessakin, kevään 2009 kuluessa esimerkiksi Karjaalla ja Helsingissä Oulunkylässä ja Kulosaaressa sijaitsevissa omakotitalojen kosteussaneerauksissa. Aakko nostaa Isodrän-levytyksen tärkeäksi valintaperusteeksi maamassojen kaivuu- ja kuljetustarpeen pienentymisen. Levyjen ansiosta kaivuumassat voidaan suurelta osin käyttää täytöissä uudelleen. Säästöä saadaan sekä maamassojen poiskuljetuksessa että uuden kiviaineksen hankinnassa, hän laskee ja huomaut- taa että juuri kuljetuksesta tulee varsinkin pääkaupunkiseudulla isot lisäkustannukset. Lisäksi kuljettamiseen kuluu runsaasti työaikaa. Isodrän sopii Tesman kokonaispalveluideaan sikälikin, että myös Isodrän on kokonaispaketti. Se on yhtä aikaa sekä salaojarakenne, kosteussuoja että lämmöneriste. Asiakkaamme saa halutessaan asiantuntevaa tietoa ja teknistä tukea myös suoraan levyjen toimittajalta Muottikolmiosta, Aakko kiittelee hyvin toimivaa yhteistyötä. Täsmätietoa naapuritontilta Uudispuolella Tesman yhteistyökumppaneita ovat erityisesti talopakettitoimittajat, saneerauspuolella työkohteita on tullut mm. Muottikolmion kautta. Pienrakentamisessa tieto kulkee perinteisesti tehokkaimmin naapuritalon työmaalta. Uudisalueilla suunnitellaan talojen perustuksia, vanhemmilla alueilla peruskorjauksia. Esimerkiksi salaojitus ja vedeneristykset on tehty tai jätetty tekemättä vanhojen alueiden taloissa pitkälti saman kaavan mukaan, Aakko toteaa. Kokonaispalvelu on yrityksemme perusidea. Tukijalkoinamme on kolme palvelupakettia: pientalojen perustukset ja kivitalojen runko, kosteussaneeraukset sekä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät, Kimmo Aakko esittelee Maanrakennus Tesma Oy:n työrepertuaaria. Tesma Oy on käyttänyt Isodrän-levytystä sekä uudisettä saneerauskohteissaan. Kevyiden levyjen käsittely ja asentaminen on osoittautunut vaivattomaksi. Saneerauskohteissa kaivuuolosuhteet voivat olla erittäin hankalia. Isodränlevytyksen ansiosta samat kaivuumassat voidaan käyttää uudelleen täyttöinä.

8 Loviisan ydinvoimalaitoksella työskentelee vuosihuoltojen aikana ulkopuolisten urakoitsijoiden työntekijää erilaisissa töissä. Fortumin kunnossapidossa työskentelevä Alf Lindholm (vasen) kertoo, että monet heistä ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, kuten Eskon Oy:n Rauno Renvall. Loviisan ydinvoimalaitoksessa Kunnossapitotuotteiden turvallisuus testataan omassa laboratoriossa Turvallisuus, sekä henkilö- että laiteturvallisuus, on ydinvoimalaitoksessa ykkösasia. Niinpä myös Loviisan ydinvoimalaitoksessa kunnossapidossa käytettävien materiaalien tuoteturvallisuus varmistetaan aina omassa laboratoriossa. Kaikkien ulkopuolisten henkilöiden osalta tehdään puolestaan turvallisuusselvitys. Loviisan ydinvoimalaitos on Suomen ensimmäinen: Loviisa 1 on jauhanut sähköä jo 31 vuotta, Loviisa 2 käynnistyi marraskuussa Laitoksella tehtävä vuosihuolto merkitsee tehoviikkoja, joiden aikana töitä tekee Fortumin oman käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön lisäksi noin 800 ulkopuolisten yritysten työntekijää. Yksi pitkään mukana olleista on Eskon Oy, joka tekee Loviisassa mm. betonirakenteiden injektointitöitä. Vuosihuollot tiukalla aikataululla Tiukalla aikataulusuunnittelulla tehtyjen vuosihuoltojen ja seisokkien ansiosta voimalaitoksella on päästy vuositasolla lähes 90 prosentin käyttökertoimiin, jotka ovat maailman huippua. Joka neljäs vuosi voimalaitoksella on laajempi vuosihuolto, jonka aikana tehdään perusteellisemmat perusparannustyöt normaalien kunnostustöiden ohella. Loviisan vuosihuolto-osaaminen on saanut tunnustusta myös kansainvälisessä ydinvoimayhteistyössä ja tietotaitoa on myyty ulkomaille. Viime vuosien aikana on tehty paljon myös muutostöitä, jotka ovat lisänneet edelleen laitoksen turvallisuutta. Laitoksella seurataan tiukkenevia kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia. Muutostöitä aiheuttaa myös laitteiden ikääntyminen. Osaksi tehtyjen muutostöi-

9 den ansiosta voimalaitoksen tekninen käyttöikä on pidentynyt kymmeniä vuosia. Nykyinen tavoite on 50 vuotta. Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita Fortumin ylläpidossa jo 32 vuotta työskennellyt Alf Lindholm korostaa, että ulkopuolisten urakoitsijoiden valinnassa arvostetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita: - Työn laatu on luonnollisesti urakoitsijavalinnoissa ykkösasia. Kun kumppani on toiminut täällä pitkään, häntä ei oman väen tarvitse myöskään olla enää erikseen opastamassa. Yleensä teemme kunnossapitotöistä vuositilauksen. Kun turvallisuusselvitykset ja tulokoulutus on tehty ja työturvallisuus- ja tulityökortit ovat voimassa, henkilö saadaan äkillisessäkin tilanteessa paikalle nopeasti, Lindholm toteaa. Pitkät palvelu- ja kumppanuussopimukset takaavat hänen mukaansa myös sen, että Loviisaan saadaan ammattitaitoista työvoimaa, joista tällä hetkellä kisaa moni muukin Olkiluodosta lähtien. Staattorin betoniperustukset Staattorin betoniperustukset vahvistetaan uudenveroisiksi injektoimalla Eskon Oy:n Rauno Renvall on yksi Loviisan pitkäaikaisista ulkopuolisista urakoitsijoista: - Vuodesta 1994 lähtien olemme tehneet täällä monenlaisia kunnossapitotöitä pääasiassa vuosihuoltojen aikana. Välillä meitä on neljä kaveria, välillä teen töitä yksin. Riippuu työstä, hän toteaa ja kertoo että vuosihuoltojen, revisioiden, aikana tehdään pitkää jopa tunnin työpäivää. Vesivuotojen korjaamista ja liikuntasaumojen tekemistä, rakenteisiin syntyneiden halkeamien liimauksia, lattiakopojen kiinnityksiä, Renvall listaa töitä, joihin käytetään elastisia polyuretaanihartseja tai jäykkiä epoksihartseja. Maaliskuussa Loviisassa jatkettiin staattorien alla olevien betonirakenteiden halkeamien vahvistamista injektoimalla. Lindholm kertoo, että jossain päin maailmaa vastaava korjaus on tehty niin että vanha betoniperustus on piikattu kokonaan irti ja valettu uudelleen. Työ kestää silloin kuukausia. Injektoimalla, vaikka se onkin varsin mittava, pääsemme murto-osaan työajasta ja kustannuksista. Syy betonin kulumiseen löytyy sen päällä olevasta 175 tonnia painavasta staattorista. Raskas runko on neljän tassun varassa. Generaattorin roottorin 3000 r/ min kierrosnopeus tuottaa pientä värinää, tämä ikään kuin kuluttaa pitkän aikavälin kuluessa betoniperustuksia. Loviisan neljästä staattorin alla olevasta massiivisesta palkki-pilarirakenteesta ensimmäinen injektoitiin vuonna Yksi odottaa vielä injektointia. Itse asiassa injektoimalla perustukset epoksilla, mahdollisten halkeamien tyhjä tila täyttyy ja epoksi muuttuu kovettuessa pysyväksi osaksi rakennetta. Rakenteesta tulee vahvempi kuin alkuperäisestä, Renvall huomauttaa. Höyrystintilan pintojen kunnostus on toinen Eskonin iso työ Loviisassa. Höyrystintilassa halkeamia syntyy isojen lämmönvaihtelujen takia. Ne korjataan liimaamalla koko seinän vahvuudelta. Korkealuokkaiset injektointihartsit ja -tarvikkeet Entä korjauksissa käytetyt tuotteet? Lindholm kertoo, että he tilaavat lopputuloksen, ammattitaitoinen urakoitsija valitsee käytettävät tuotteet ja menetelmät. Kaikkien aineiden on kuitenkin oltava meidän hyväksymiämme. Hyväksyminen puolestaan tapahtuu meidän oman laboratoriomme kautta. Renvall esittelee Eskonin käyttämiä injektointituotteita: - Käyttämämme Joco-tuotteet sisältävät useita injektointimateriaaleja, joista löytyy sopiva kulloiseenkin tarpeeseen. Rakenteiden lujuuden vahvistamiseen käytämme Joco epoksihartseja, sementtiä ja mikrosementtiä ja vedentiivistyskorjauksiin Joco GH polyuretaaneja. Esimerkiksi tuotteen kovettumisaika valitaan sen mukaan injektoidaanko vuolasta vesivuotoa vaiko tihkuvaa liikuntasaumaa. Myös korjattavan rakenteen sijainti ratkaisee: jos sitä ei esimerkiksi maatäytön takia päästä sulkemaan toiselta puolelta, pumpataan halkeamaan, tixotrooppista epoksia, joka rakenteessa ennen kovettumistaan hyytelöityy, eikä siis valu toiselle puolelle. Pohjalaatan injektoinnissa käytettävä Joco GH 90 LV on 1-komponenttinen polyuretaani. Se sopii hyvin liikuntasaumoihin, joissa on vesi takana, sillä vesi pitää lopputuotteen turvoksissa. Jocon 2-komponenttiset nopeasti reagoivat polyuretaanit sopivat Renvallin mukaan erinomaisesti kohteisiin, joissa on kova vesivuoto. Tuote turpoaa nopeasti jopa moninkertaiseksi. 175 tonnia painavan staattorin alla olevan pohjalevyn halkeamat korjataan injektoimalla ne epoksihartsilla. Rakenteeseen porataan reikiä, joiden kautta halkeamat täytetään.

10 Tattarikadun kerrostalossa: Väestönsuoja nopeasti muottijärjestelmällä Vastaava mestari Tuomo Miettinen on asuntorakentaja; 12 vuoden Skanskarupeaman aikana hän on ehtinyt rakentaa jo lukuisia asuntoja pääkaupunkiseudulle. Tattarikadun kerrostalotyömaan väestönsuojan muottityöt etenivät toukokuussa niin nopeasti, ettei toimittaja ollut ehtiä työvaihetta kuvaamaan. Vastaava mestari Tuomo Miettinen antaa nopeudesta kehut niin hyville kirvesmiehille kuin työssä käytetylle muottijärjestelmällekin. Tuomo Miettisellä on Tattariharjuntien varrella vastuullaan kaksi parinsadan metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevaa Skanskan kerrostalotyömaata: pohjoisemmalla tehtiin toukokuussa paalutustöitä, eteläisemmällä oli edetty jo väestönsuojien rakentamisvaiheeseen. Kohde on Helsingin Asumisoikeus Oy:lle tuleva 52 asunnon 4-6-kerroksinen talo. Tattarikadun työmaa käynnistyi huhtikuun alussa, valmis se on kesäkuussa Valmiin rakennuksen arkkitehtikuvasta tulee äkkiseltään mieleen Vantaan kehutun Kartanonkosken ilme. Arkkitehti Jukka Turtiaisen suunnitteleman elementtirunkoisen talon julkisivut muurataan paikalla ja kuultorapataan luonnonläheisin sävyin. Jyrkän katon ansiosta ylimpiin kerroksiin tulee erikoisuutena ullakkoasuntoja. Kalusto kiertää juohevasti työmaalta toiselle Toukokuussa rakennetun 110 neliön väestönsuojan muottityöt Skanska teki omana työnään, raudoituksen aliurakkana. Näin alkuvaiheessa työmaan vahvuus oli 10

11 Väestönsuojan muottikalustona käytettiin Malthus -järjestelmää. Puurunkoinen, filmivaneripintainen muotti on kevyt käsitellä. Skanskan kerrostalotyömaat käynnistävät Tattarisuonkadun itäpuolisen asuntorakentamisen. viisi omaa ja kaksi ulkopuolista miestä. Sisustusvaiheessa Miettinen ennakoi työmaavahvuuden nousevan lähelle 50:tä. Jo 12 vuotta Skanskalla asuntoja rakentanut Miettinen kertoo, että muottikaluston valinta väestönsuojavaluun ei ollut vaikea: Olen kaikki väestönsuojat tehnyt Skanskan omalla, Muottikolmiolta hankituilla Malthus -muottijärjestelmillä. Skanskalla on toimiva systeemi, jossa yksittäinen muottikalusto aikataulutetaan kiertämään aina yhden työpäällikön neljän vastaavan työmailla. Esimerkiksi Tattarikadulle kalusto tuli muutaman kilometrin päästä, Vantaan Ikean vieressä olevalta työmaalta. Muottikalustoa uusitaan Miettisen mukaan sitä mukaa kun se menee vanhaksi, keskimäärin se kiertää 6-7 väestönsuojavalussa. Sen jälkeen muotit hyödynnetään vielä perustusmuotteina, joita näkyy jo myös Tattarikadun työmaalla useassa paikassa. Järjestelmän tuotteet yhteensopivia Laatu tietysti ja sen rinnalla nopeus. Muotit ovat kevyitä käsitellä. Järjestelmään kuuluvat välikkeet, kiilat ja pultit puolestaan takaavat sen, että kaikki osat sopivat vaivatta yhteen. Välikkeiden ansiosta seinäpaksuudet saadaan aina automaattisesti oikeiksi, Miettinen listaa kaluston etuja. Myös muotteja asentava timpuri allekirjoittaa Miettisen luettelemat edut. Muottien keveys ja asentamisen nopeus ovat hänen mukaansa ykkösasioita. Kolme kirvesmiestä teki Tattarikadun väestönsuojan sisäkierron ja holvin 12 tunnissa, siinä olivat valmiina jo myös kaikki läpiviennit, ovet ja paloluukut. Toinen 1,5 muottityöpäivää tarvittiin sitten reilut neljä päivää vaatineen raudoituksen jälkeen tehtyyn ulkokiertoon. Toki kaverit ovat huippuammattilaisia, mutta nopeaa tahti on silti, Miettinen kehaisee. 11 Kasettimuotin valmis rei itys palvelee sekä kasettien liittämistä kyljittäin toisiinsa, muotin sidontaa että välikkeiden asennusta. Väestönsuoja valettiin päivässä, 110 neliömetrin rakenteeseen tarvittiin 90 kuutiota betonia. Tuloksena on monoliittinen, kestävä ja tiivis rakenne.

12 Rastaalan koulussa peruskorjataan Väestönsuojarakenteet valettiin keväällä. Yhteensä Rastaalan koulun uudisosaan tarvitaan yli 2000 kuutiota valmisbetonia. Rakennusosakeyhtiö Hartelan Pertti Mannari (oik.) sekä Megahuolto ja Rakenne Oy:n Timo Huttunen puhuvat samoin sanoin rakentamisen kaikkien osapuolien yhteistyön tärkeydestä. Rastaalan koulun peruskorjaus ja laajennus Espoon Karakalliossa on korjauksen osalta sananmukaisesti perusteellinen: alkuperäisestä koulusta säilyy vain julkisivun ulkoinen 60-luvun ilme. Laajennusosaan tulee mm. liikuntasali ja väestönsuojatilat. Jyrkkään rinteeseen tehtävän uudisosan rakenteet tehdään joka suhteessa, myös kosteusriskien varalta, varman päälle: esimerkiksi anturoissa on kapillaarikatkona Vandex-sively. Rastaalan koulun pääurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela. Betonitöiden aliurakoitsijana on Megahuolto ja Rakenne Oy. Rakennusmestari Timo Huttunen kertoo, että vuonna 2002 perustetulle yrityksen referenssilistalla on ennen Rastaalaakin jo monta koulua. 12

13 ja rakennetaan uutta Muottityöt, raudoitukset ja betonointi ovat meidän ydinosaamistamme. Eniten olemme urakoineet kohteita juuri Hartelalle ja YIT:lle. Kohteita olemme tehneet laidasta laitaan. Asuntorakentamista emme sen sijaan ole tehneet lainkaan. Niinpä asuntorakentamisen hiipuminen ei ole meillä juuri näkynyt, Huttunen esittelee tänä vuonna RALA-pätevyyden saanutta yritystä. Uudisosan paikallavaletut seinät ovat korkeimmillaan 7,5-metrisiä. 1-luokan betonirakenteiden valut onnistuivat erinomaisesti. Uudisosan holvi valetaan jännitettynä rakenteena. Se on samalla pihakansi, jonka päälle tulee liikennöitävä alue. Rakenteet ovat kosteusvarmoja; esimerkiksi anturoihin tehtiin kapillaarikatkoksi Vandex-kosteussively. Korkeita paikallavaluseiniä Toukokuun alun työmaakierrokselle saamme oppaaksi Hartelan työpäällikkö Pertti Mannarin. Hän esittelee työmaataan, jonka peruskorjaus- ja uudisrakentamispuoli ovat kuin kaksi eri maailmaa. 13

14 Rastaalan koulun 60-luvun ilme säilyy peruskorjauksessa, sisäpuoli sen sijaan menee kokonaan uusiksi. Rastaalan koulun uudisosa sijoittuu jyrkkään rinteeseen. Monimuotoisen työmaan suunnittelun yhteensovittaminen, Mannari arvioikin tämän työmaan yhdeksi isoksi haasteeksi. Vuoden 2009 alussa käynnistynyt työmaa on valmis kesäkuussa Kaksikerroksisessa peruskorjausosassa on neliöitä noin 4000 m 2. Julkisivujen tiili-ilme säilyy siis jatkossakin, vain vaurioituneita tiiliä vaihdetaan uusiin. Sisältä sen sijaan menee kaikki uusiksi, lisäksi vanhoihin runkorakenteisiin on tehtävä lisätuentoja. Uudisosan laajuus on noin 2200 m 2. Jyrkkään rinteeseen sijoittuvasta uudisosasta nappaa valtaosan uusi liikuntasali. Sen paikallavaletut betoniseinät ovat korkeimmillaan 7,5-metrisiä. Liikuntasalin päälle tehdään jännitettynä rakenteena holvi, joka toimii myös pihakantena. Anturoiden, väestönsuojarakenteiden ja seinien valut ovat onnistuneet erittäin hyvin, korkeissa seinissäkään ei näy erottumista, Mannari kehaisee paikallavalu-urakoitsijan työn jälkeä. Betonirakenteet on suunniteltu 1-luokkaan. Huttunen laskee, että yhteensä, kun holvikin saadaan valettua, uudisosan runkoon menee yli 2000 kuutiota betonia. Muottikalustona Huttusella on työmaalla Malthusmuotit tarvikkeineen. Miksi? Hyvälaatuisia, lisäksi Muottikolmio toimittajana on luotettava yhteistyökumppani, Huttunen tiivistää. Hän korostaakin, että rakentaminen on yhteistyötä kaikkien osapuolien kesken. Siihen kuuluvat niin tavarantoimittajat, urakoitsijat kuin suunnittelijat. Kosteusvarmat rakenteet Anturoiden kapillaarikatko tehtiin Rastaalan koulun uudisosassa Vandex-sivelynä. Vandex-tuotteet betonin suojauksessa ovat Huttuselle tuttuja, käyttökohde anturoiden kapillaarikatkona oli kuitenkin harvinaisempi. Tietyllä tavalla rakennesuunnittelijan, WSP Suunnittelukortes Oy:n kapillaarikatkoratkaisu on varmuuden maksimointia. Hyvä niin, kosteusriskit on sen ansiosta varmasti eliminoitu, Mannari ja Huttunen arvioivat. 14

15 Muottikolmio tuplasi varastotilansa Muottikolmio sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Espoon Suomenojalla. Vaikka rakentamisen kiivain tahti on väliaikaisesti hiipunut, ei työtahti käynnissä olevilla työmailla ole hidastunut. Rakennustuotteiden saatavuus huomisen sijasta heti on edelleen tarve, josta ei tingitä. Espoon Suomenojalla sijaitseva Muottikolmio on syystäkin saanut asiakkailtaan kiitoksia kattavasta varastostaan, josta tuotteita löytyy nopeasti myös suoraan hyllystä. Toimitusvarmuudesta ei haluta tinkiä jatkossakaan. Siitä osoituksena on varastotilojen tuplaantuminen, kun yritys sai käyttöönsä samassa rakennuksessa toimineen autokorjaamon tilat. Varasto on nyt kooltaan lähes 600 neliötä: toimistotilat ovat kakkoskerroksessa, varastotilat katutasossa. Vakiotuotteet löytyvät suoraan Muottikolmion hyllyiltä. Laajentuneessa varastossa eniten tilaa vievät Isodrän-levyt. MK tänään PROFIILISSA: Mikko Aalto Vastavalmistunut rakennusinsinööri Mikko Aalto tuli Muottikolmio Oy:öön töihin vuonna Rakennusalaan Mikko oli tutustunut jo luvun puolivälistä lähtien: ensin kesätöissä raksalla ja sitten harjoittelijana pääasiassa saneeraustyömailla. Vaikka atk-alakin Mikkoa opiskelualaa miettiessä kiinnosti, rakentaminen taitaa olla geeneissä. Mikko näet kertoo että veli on arkkitehti ja isällä oli aikoinaan rakennusfirma: Tosin itse olin silloin niin nuori, etten sitä muista. Pienessä yrityksessä saa tehdä kaikkea Muottikolmiossa, MK:ssa, Mikko on viihtynyt hyvin: Pienessä, nykyään seitsemän hengen yrityksessä joutuu, tai oikeastaan saa, jokainen tehdä kaikkea maahantuontiin, myyntiin ja markkinointiin liittyvää. Omasta toimenkuvastani iso osa on teknisen tuen antamista asiakkaille, erityisesti suunnittelijoille. Myös kontaktit päämiehiin eri puolille maailmaa, pohjoismaihin, Saksaan, Ranskaan, Japaniin, ovat päivittäisiä. MK on Mikon mukaan profiloitunut pitkälle erikoistuotteiden toimittajaksi: Uusia tuotteita ei ole kerätty keräämisen ilosta, vaan olemme nimenomaan erikoistuotteiden toimittaja, emme tavaratalo, jossa on nippeli joka lähtöön, hän linjaa. Monipuolisuutta MK:n selkeästi yritysasiakaskuntaan on tuonut tuotevalikoiman laajentuminen Isodrän -järjestelmällä. Tuotteena se sopii hyvin meidän palettiimme, johon on kuulunut kellareihin ja vedentiivistämiseen liittyviä tuotteita jo pitkään. Se, että toimitamme Isodrän-tuotteita yritysten lisäksi kuluttajapuolelle, on monipuolistanut myös teknisen tuen tarvetta. Maallikon kanssa keskustellessa asetelma on oltava tarkka, että puhutaan samoista asioista, Mikko korostaa. Oma tuntuma käytännön rakentamiseen antaa hänen mukaansa hyvät eväät keskusteluihin sekä yritysettä kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Liikkuvaista sorttia Liikunta ja liikkuminen nappaa nelikymppisen Mikon vapaa-ajasta valtaosan. Vauhdikkainta liikkuminen on moottoripyörän selässä, selvästi rauhallisempaa kaverin kanssa hankitussa kimppaveneessä. Omalla veneellä tehdään kalastusreissuja, pääasiassa Kirkkonummella asuvan Mikon kotivesillä. Vesi kiehtoo Mikkoa muutenkin, uimassa hän näet käy viikoittain. Myös kuntosalilla Mikko käy säännöllisesti. Lisäksi kerran viikossa hän pelaa harrastelijaporukassa salibandya. Hän myöntää, että liikunta on sikäli verissä, että montaa vapaapäivää ei malta viikossa pitää. Maratoninkin Mikko on juossut. Juoksemisen tosin on nyt korvannut polkupyöräily, sillä polvet eivät juoksemisesta oikein tykänneet. 15

16 TUOTE KOSTEUTTA VASTAAN Isodrän-levy näyttää herkulliselta riisisuklaalta. Maistaa ei silti kannata, sillä levy on valmistettu polystyreenimuovista. Pyöreät, 5-10 millin EPS-muovikuulat on käsitelty erikoisliimalla ja puristettu liimaseoskäsittelyn jälkeen muotissa tasaseinäisiksi levyiksi. Isodränin tärkeitä perusominaisuuksia ovat sen hyvä lämmöneristekyky sekä huokoinen rakenne, joka mahdollistaa rakenteiden nopean kuivumisen. Levy ei vety, sillä muovikuulien ympärillä oleva liima estää kosteuden imeytymisen rakenteeseen. Levy on hyvä salaoja, sillä se päästää kosteuden lävitseen, mutta katkaisee tehokkaasti kapillaarisen vedennousun. Isodränin käyttöalue on laaja. Se sopii sekä korjaus- ja uudisrakentamiseen: mm. perusmuureihin ja tukimuureihin, maanvaraisiin lattioihin, ulkoportaisiin, putkikaivantoihin, tasakatoille ja käännetyille katoille, kattopuutarhoihin, urheilu- ja pallokentille. Levyä toimitetaan kahta paksuutta, 65 ja 100 mm, kuudelle erilaiselle kuormitukselle, kpa, ja kahtena kokona, 80x 120 cm ja 75x100 cm. Lisätietoa ja MK Tänään on Muottikolmio Oy:n asiakaslehti. Lehti pyrkii antamaan tietoa alalla kiinnostavista tapahtumista ja vinkkejä parempaan rakentamiseen. Päätoimittaja Jorma Platan Toimitus Sirkka Saarinen Muottikolmio Oy Finnoonniitty 3, Espoo Puh Fax www. muottikolmio.fi Osoitteenmuutokset faxilla s-posti

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 13.2.2015 Sivu 1/7 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

wedi wedi 1 Lataa kuva PDF- ja DWG-muodoissa: www.heikkiharu.fi 29 Sisältö MÄRKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA

wedi wedi 1 Lataa kuva PDF- ja DWG-muodoissa: www.heikkiharu.fi 29 Sisältö MÄRKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA akennedetaljikuvat Heikki Haru Oy tarjoaa -rakennedetaljikuvia helpottaakseen mm. suunnittelijan työtä. Kuvat ovat DWG-muodossa, jolloin suunnittelija voi helposti ladata ne käyttöönsä suoraan esim. AutoCad-ohjelmaan.

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Merikaarrontie N Torkkola Vähäkyrö 7 Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee Vaasassa, Merikaarrontien varrella, Kyrönjoen eteläpuolella. Pinta-ala: noin 1 000

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Roofing Sikan referenssikortti: Sikaplan VGWT vesikate vanhan

Roofing Sikan referenssikortti: Sikaplan VGWT vesikate vanhan Roofing Sikan referenssikortti: Sikaplan VGWT vesikate vanhan bitumikermivesikatteen päällä Sikaplan -12 VGWT ja Sikaplan -15 VGWT vesikatteet Sikaplan Sarnafil Sikaplan VGWT vesikate vanhan bitumikermikaton

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit FINNEPS YLI 25 VUOTTA! EPS BETONIVALUHARKKO on rakennusmateriaalina kymmeniä vuosia vanha keksintö maailmalla. Kokemäkeläisen Lasse Rannan 1989 perustama FinnEPS Oy on ensimmäinen EPS valuharkkovalmistaja

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Uusi maamerkki upealla näköalalla

Uusi maamerkki upealla näköalalla Uusi maamerkki upealla näköalalla Avala TV-torni, Belgrad, Serbia Avala on 511 metriä meren pinnan yläpuolelle kohoava vuori, joka sijaitsee Serbian pääkaupungin Belgradin kupeessa. Vuonna 1965 arkkitehtonisesti

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015

RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015 RTA -lopputyön esittely Marit Sivén, rkm 23.9.2015 Perustuksiin ja alapohjiin liittyvien kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen käytännössä Tavoite Kosteus- ja hometalkoot projektin yhteydessä on laadittu

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt Johdanto Teemat Laaditaan oppimateriaalia: 1. Perusteet; lämmön siirtyminen, kastepiste,... 2. Työmaan olosuhdehallinta; sääsuojaus, lämmitys, kuivatus,

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

Termotuote valesokkelirakenteen korjausmenetelmänä

Termotuote valesokkelirakenteen korjausmenetelmänä Termotuote valesokkelirakenteen korjausmenetelmänä Antti Juopperi 1 ja Juha-Pekka Kumpulainen 1,2 1 Instaro Oy 2 Takotek Oy Tiivistelmä Valesokkeli perustusratkaisuna on ollut yleinen tapa rakentaa 1960-luvun

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä Kuka pitää kunnossa? Huoneiston ja muiden tilojen kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkaan välillä voi olla määräyksiä yhtiöjärjestyksessä Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi megawall GARDEN Bender Megawall Kaunis muuri, jolla voidaan rakentaa 1,05 m korkea tukimuuri. Sen mahdollistaa ainutlaatuinen rakenne ja geoverkkojärjestelmä. Muurikivet toimitetaan valmiiksi lohkottuina,

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012 VÄLISEINÄT Leca väliseinät Leca EasyLex 88 Leca Lex 4-20/1.9.2012 www.e-weber.fi Leca väliseinät Leca EasyLex Leca Lex markkinoiden nopein väliseinäratkaisu Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa Sisältö Leca

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

Pitäsköhä näitä suojata jotenki?

Pitäsköhä näitä suojata jotenki? Pitäsköhä näitä suojata jotenki? Satuin kuulemaan otsikon mukaisen kysymyksen, jonka esitti pientalon rakentaja/rakennuttaja kuorma-autokuskille. Autokuski nosti villapaketit nättiin nippuun lähes tyhjälle

Lisätiedot

PERUSMUURIN VEDENERISTYS RADONERISTYS. Terve perusta talolle oikeilla eristeillä

PERUSMUURIN VEDENERISTYS RADONERISTYS. Terve perusta talolle oikeilla eristeillä PERUSMUURIN VEDENERISTYS RADONERISTYS Terve perusta talolle oikeilla eristeillä Perusmuurin vedeneristys ja radoneristys varmistavat kodille terveellisen huoneilman. Homeongelmat ja huoneilman ohjearvot

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

PUUTALOLLE LISÄERISTYSTÄ

PUUTALOLLE LISÄERISTYSTÄ sivu 1 / 6 PUUTALOLLE LISÄERISTYSTÄ Teksti ja valokuvat : Keijo Kolu Piirustus : Pasi Kolu Case : Syrjälänkatu 36, Jyväskylä Talo Syrjälänkatu 36 on purueristeinen 1,5- kerroksinen, jyrkkäkattoinen omakotitalo

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA - Yhteistyössä Laattapiste Turku Oy:n kanssa valmistui maaliskuussa 2014 omakotitalon pesutilat. Alakertaan uudistettiin sauna ja suihkutilat sekä yläkertaan WC/suihkun uudistus. - Vierellä kuvissa olevat

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Työseloste Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Sisällysluettelo 1Materiaalit...1 1.1Materiaalimenekit ja lisät...1 2Työkalut ja välineet...1

Lisätiedot

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Lautakuntien iltakoulu 28.11.2013: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska room Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Jarmo Nieminen Koulurakennusten

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT

SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT Esa Kunnassaari Terramare Oy 2.3.2012 Terramare Oy SATAMALAITURIT OSANA YHTEISKUNNALLISTA INFRAA Suomessa on talvisatamia 23 kpl Talvisatamissa on erityyppisiä laitureita

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 22.10.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe tahtiranta.fi 075 758 0801

pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe tahtiranta.fi 075 758 0801 pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Lehdistötiedote. Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä. Puente Baluarte, Meksiko

Lehdistötiedote. Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä. Puente Baluarte, Meksiko Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä Puente Baluarte, Meksiko Baluarten silta kuuluu huomattavimpiin infrarakennusprojekteihin, joita Meksikossa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Icopal Fonda Geoplex 10. Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille

Icopal Fonda Geoplex 10. Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille Icopal Fonda Geoplex 10 Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille Tiivis levy Fonda Geoplex 10 on laadukas salaojalevy, joka parantaa pihakansirakenteiden toimivuutta. Sen avulla vesi voidaan

Lisätiedot

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin

Lisätiedot

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä: www.benders.fi

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä: www.benders.fi BENDERS seinäelementit Seinäelementit ja perustukset Lisää Bendersistä: www.benders.fi 2 Sisältö Seinäelementit 4-10 Seinäelementtien tarvikkeet 11 Perustukset 12-15 Perustustarvikkeet 15 3 Seinäelementti

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot