Strategian ytimessä vesi ja kemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategian ytimessä vesi ja kemia"

Transkriptio

1 E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian ytimessä vesi ja kemia Pehmopaperin uudet teknologiat SIVU 2O Fosfori kiertoon SIVU 26

2 NÄKÖKULMA Innovaatiot ovat olennainen osa strategiaamme. Ne ovat myös keskeinen kasvutekijä. KEMIRA 2 W A T E R L I N K

3 KEMIRAN strategian kiteytys on Uudistamisesta laajentumiseen. Kun uudistaminen on saatu päätökseen taloudellisten tavoitteidemme mukaan, haluamme keskittyä laajentumiseen. Kemiran tavoitteena on nousta alansa johtavaksi yhtiöksi ja teknologiajohtajaksi valituilla markkinoilla vuoden 2020 loppuun mennessä. nnovaatiot, suorituskyvyn parantaminen ja asiakkaiden auttaminen menestykseen ovat Kemiran liikkeellä pitäviä voimia. Kun ne yhdistetään innovatiivisiin tuotteisiin, pystymme tarjoamaan jotain ainutlaatuista: sovellusosaamisemme auttaa asiakkaitamme luomaan lisäarvoa siellä, missä vesi kohtaa kemian. Kemira julkisti terävöitetyn strategiansa keväällä. Olemme tehneet selkeitä linjanvetoja liiketoiminnan painotusten, kasvun, maantieteellisen keskittymisen ja innovaatiotoiminnan osalta. Keskitymme sellu- ja paperiteollisuuteen, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä vedenkäsittelyyn, jotta voimme auttaa asiakkaitamme tehostamaan veden, energian ja raakaaineiden käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Terävöitetyn strategian myötä painopiste siirtyy juomavedestä ja vedenpuhdistuksesta teollisuuteen: haluamme olla tärkeä kumppani teollisuusasiakkaille. Tarjoamme eniten arvoa tuottavaa asiantuntemusta ja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Kehittyneet markkinat ovat edelleen tärkeät Kemiran kaikille segmenteille, ja kehittyvillä markkinoilla haluamme kasvaa valikoidusti. Aasiassa toimintamme painopisteenä on Paper-segmentti Kiinassa ja Indonesiassa, Etelä-Amerikassa keskitymme selluntuotantoon sekä öljy- ja kaivosteollisuuteen. Lähi-idässä painotamme öljy- ja kaasuteollisuutta ja Afrikassa kaivosteollisuutta. Innovaatiot ovat olennainen osa strategiaamme. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä panostamme etenkin paperiteollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä kaivosteollisuuden prosessitehokkuutta vahvistaviin innovaatioihin. Keskitymme myös näiden alojen tuotteisiin, kuten polymeereihin, liimaustuotteisiin ja muihin prosessikemikaaleihin. Tavoitteenamme on kasvattaa erikoistuotteiden tutkimuksen ja kehityksen osuus yli 4 prosenttiin liikevaihdosta (vrt. 1,7 prosenttia vuonna 2012). Viime vuonna käynnistämämme Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma on edennyt suunnitellusti. Tehokkuutemme on parantunut ja organisaatiorakenteemme yksinkertaistunut. Lisäksi olemme vieneet päätöksentekoa lähemmäksi asiakasta. Meillä on nyt vahva pohja vuoteen 2020 ulottuvan strategiamme toteuttamiseksi. Wolfgang Büchele Toimitusjohtaja Kemira K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 3

4 NÄKÖKULMA OPPIMISTA JA RISKEJÄ. Virheistä ja onnistumisista oppiminen on yksi tärkeimpiä ohjenuoriamme. Uutta ei voi kehittää ottamatta riskejä, Raisa Jyrkinen kertoo osaamisen johtamisesta Kemirassa. SIVUT Avaus Etelä-Afrikassa Afrikan kaivosteollisuus tuottaa yli 60 metallia ja mineraalia. Kemira keskittyy Afrikassa muun muassa kupariin ja kultaan. sivu RF ANTTI VETTENRANTA On fantastista, että fosforia pystytään hyödyntämään puhdistamolietteestä. Näin se saadaan hyötykäyttöön ja kiertoon periaatteessa jatkuvasti. SIVUT ANTTI VETTENRANTA 4 W A T E R L I N K

5 TIESTIKÖ, että E3 on lyhenne sanoista Energy Efficiency Enhancement? Se viittaa myös Kemiran vuonna 2010 käynnistämään energiatehokkuusohjelmaan. Kemiran tavoitteena on kehittää energiatehokkuutta osoittava, tuotantorakenteesta tai tuotteiden myyntimääristä riippumaton indikaattori EEI. Toimipaikkatasoisen EEI-laskennan ja toimipaikkojen indeksien avulla voidaan puolestaan toteuttaa Kemiran globaali EEI Uusia liimatehtaita Asemamme liimausratkaisujen toimittajana on ainutlaatuinen: 1 hallitsemme koko tuotantoketjun raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin. Tänä vuonna avaamme uusia tuotantolaitoksia Kanadaan, Ruotsiin ja Kiinaan. sivu 10 Pehmopaperin teknologiat Uudet pehmopaperiteknologiat herättävät kiinnostusta ympäri 2 maailman, myös Kiinassa. Kohdennetut kemikaalit, uusin teknologia ja erikoisosaaminen tekee pehmopaperin valmistamisesta tehokasta ja kestävää. sivu 20 Fosforia kierrättämässä Tuoreen tutkimuksemme mukaan kasvit pystyvät hyödyntämään sopivasti käsitellyn puhdistamolietteen fosforia hyvin. Lue lisää Kemiran ja 3 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n hankkeesta sivulta 26. sivu 26 Yritysvastuu tänään Mistä nykypäivän yritysvastuutavoiitteet on tehty? Esimerkiksi tuotekehitystä arvioidaan vastuullisuuden näkökulmasta: tuoteideasta lanseeraukseen asti, sanoo Mari Rosengren. sivu 8 E3 säästää energiaamme E3-ohjelma käynnistyi vuonna 2010, ja tähän mennessä 92 prosenttia toimipaikkojemme energiankulutuksesta on käyty läpi. Se tarkoittaa 343 toteutettua parannusprojektia ja 6.4 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. sivu 8 Kasvua ja innovaatioita Kemira hakee kasvua erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa sekä öljy- ja kaivosteollisuudessa kehittämällä tuotteita ja innovaatioita, jotka erottavat yhtiön kilpailijoista. sivu 12 Waterlink on Kemira Oyj:n asiakas- ja sidosryhmälehti. Lehti ilmestyy englanniksi ja suomeksi. JULKAISIJA: Kemira Oyj, PÄÄTOIMITTAJA: Marie Lundgren, puh TUOTANTO: A-Lehdet Dialogi Oy, TOIMITUSPÄÄLLIKÖ: Pia Sievinen. TUOTTAJA: Marja Ylimäki. AD: Jesper Vuori, Iida Lehtinen, Heli Ranta. LUOVA JOHTAJA: Anneli Myller. MYYNTIJOH- TAJA: Maarit Pojanluoma. PAINOPAIKKA: PunaMusta Joensuu. ISSN PAPERI: UPM Fine 120 g/m2 ja Edixion 250 g/m2. KANNEN KUVA: Kemira. Palautetta lehdestä voi lähettää (englanniksi tai ruotsiksi) Marie Lundgrenille osoitteeseen Tilauksen tai osoitteenmuutoksen voi tehdä osoitteessa Painotuote K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 5

6 LYHYESTI: LÄHELTÄ Yritysvastuu sai tavoitteet ja mittarit Kansainvälisenä vesikemian yhtiönä Kemira on panostanut ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiin aktiivisesti jo 90-luvun alusta. Yritysvastuun painopistealueiksi määriteltiin vuonna 2011 aloitetun prosessin myötä paitsi yhtiön oma toiminta, myös tärkeimpiin ulkoisiin sidosryhmiin ulottuvat vaikutukset. Prosessin veturina toimi kysely, jossa vastuullisen yritystoiminnan tärkeimpiä osa-alueita kartoitettiin sidosryhmien näkökulmasta: asiakkailta, työntekijöiltä, osakkeenomistajilta, tavaran- ja palveluiden toimittajilta, opiskelijoilta sekä erilaisten järjestöjen ja tiedeyhteisön edustajilta. Tavoitteita tarkasteltiin myös strategian näkökulmasta ja painopistealueille määriteltiin tarkat tavoitteet ja mittarit. Valtaosa tavoitteistamme liittyy oman toimintamme vastuullisuuteen, ympäristöön ja ihmisiin, yritysvastuujohtaja riikka timonen kertoo. Kyselyssä tärkeimmäksi nousi työterveyden ja turvallisuuden parantaminen. Tapaturmien ehkäisyssä tavoitteena on vähentää onnettomuudet nollaan. Kemira tarjoaa asiakkailleen kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja, joten tavoitteena on yritysvastuuja turvallisuusseikkojen huomioiminen osana kaikkien uusien tuotteiden kehittämisprosessia vuoteen 2014 mennessä. Tavoitteisiin lukeutuu myös omien tuotantoprosessien vesi- ja energiatehokkuuden parantaminen ja yhteistyö vastuullisen toimitusketjun kanssa. Tulemme arvioimaan raaka-ainetoimittajiemme toiminnan laatua ja vastuullisuutta sekä hakemaan yhdessä ratkaisuja puutteiden korjaamiseksi, Timonen kertoo. Liiketapaperiaatteet ovat Timosen mukaan perusta Kemiran arvojen mukaiselle toiminnalle sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattamiselle koko organisaatiossa. Pyrkimyksenä on koulutuksen järjestäminen yhtiön kaikille 4600 työntekijälle kuluvan vuoden aikana. Menestyäkseen yritys tarvitsee hyviä johtajia. Johtamisen kehittämisen ja suorituksen johtamisen osalta Kemiran tavoitteisiin lukeutuvat säännöllinen esimiesten johtamiskoulutus sekä kaikkien työntekijöiden osallistuminen vuosittaisiin tavoitekeskusteluihin. Mittavassa prosessissa vastuullisuustavoitteita määriteltiin globaalisti eri toimialueilla. Tavoitteisiin lukeutuu, että jokaisen yli 50 työntekijän toimipaikan tulee kolmen vuoden aikana osallistua vähintään yhteen toimialueensa yhteisön ja ympäristön hyvinvointia parantavaan hankkeeseen. Ajatuksenamme on, ettei paikallistasonhankkeisiin ei sisälly pelkästään rahallista tukea, vaan että omat työntekijämme pääsevät osallistumaan konkreettiseen työhön esimerkiksi veden säästämiseen tai kouluyhteistyöhön tähtäävissä toimissa. anna väre KEMIRA 6 W A T E R L I N K

7 STRATEGIA ja kilpailuedut johtavat identiteettityötä. Identiteetti on strategian implementointia Marjo Vänttinen, Senior Manager, Corporate Identity. Terävöitetty strategia, terävöitetty identiteetti Strategian terävöittäminen tai uusi strategia näkyy ulospäin paitsi ihmisten toimintatavoissa, myös yrityksen tyylissä viestiä ja näkyä. Kun tekemisen painopisteet muuttuvat, myös viestien on muututtava. Kemiran identiteettiuudistus toteutettiin osana strategian terävöittämistä. Yrityksen strategia ja kilpailuedut johtavat identiteettityötä. Identiteetti on strategian implementointia. Strategian terävöittämisen yhteydessä määriteltiin uudestaan Kemiran pääviestit: brändilupaus, visio, tarkoitus ja strategiaviestit koko yhtiön ja yksittäisten segmenttien tasolla, marjo vänttinen, Senior Manager, Corporate Identity, sanoo. Uudistunut strategia heijastuu myös yhtiön visuaaliseen ilmeeseen. Logo ja sininen väri säilyvät hallitsevina elementteinä, mutta kuvamaailmaa ja visuaalisen identiteetin pääelementtejä on päivitetty. Tämä näkyy esimerkiksi uutena brändilupauksena, käyntikorttina tai esityspohjana. Uudistus tuo Kemiran lähemmäksi asiakaskohtaamisia. Tavoitteena on viestiä Kemiran vahvuuksista ja siitä, miten vesi kohtaa kemian asiakkaiden prosesseissa. Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestäviä ratkaisuja prosesseihin, joissa vesi ja kemia kohtaavat. pia sievinen Kemira.com yhdistää laatusisällön ja palvelun Halusimme luoda asiakkaillemme verkkopalvelun, jossa laadukas sisältö ja hyvä asiakaspalvelu kohtaavat, verkkoviestintäpäällikkö liisa tikkanen esittelee maaliskuussa avautunutta, uudistettua Kemira.com-sivustoa. Sivustouudistuksen pääajatuksena oli parantaa tiedon löydettävyyttä ja palvella eri sidosryhmiä entistä kohdistetummin. Yhtiön osaaminen, tuotteet ja palvelut esitellään siksi kohdennetusti nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä tulevaisuuden työntekijöille. Sivuston tekstit ovat pääosin Kemiran omien asiantuntijoiden käsialaa. Asiantuntijayrityksen palvelumallin mukaisesti tiedon määrä ja sisällön teknisyys lisääntyvät sen mukaan, mitä syvemmälle käyttäjä sivustolla etenee. Taloustietoa ja laskureita etsiviä sijoittajia ja analyytikkoja sekä toimittajia palvelevat omat osionsa. Olemme hyödyntäneet sivuston käytettävyydessä sosiaalisen median ominaisuuksia. Sisällöt ovat helposti jaettavissa ja tweettimme voi lukea reaaliajassa. Olemme aktiivisia myös Facebookissa, jossa julkaisemme kuvia tapahtumistamme ja kerromme minne meitä voi tulla tapaamaan, Tikkanen kertoo. Sivustolla vierailee kuukausittain keskimäärin kävijää. Kävijöiden top 5 listalla ovat Suomi, USA, Iso-Britannia, Saksa ja Intia. Eniten kiinnostusta keräävät tuotteemme ja applikaatiomme. Niiden lisäksi monet katsovat yritysesittelyn, avoimet työpaikat- ja sijoittajaosiot tai etsivät yhteystietoja. Asioinnin helpottamiseksi uusi sivusto tarjoaa suorat yhteystiedot yrityksen myynnin ja teknologian yhteyshenkilöille. Halusimme luoda suoremman yhteydenottotavan tavallisen lomakkeen rinnalle. Tapa on alallamme uusi, mutta uskomme sen parantavan palveluamme. Suomeksi ja englanniksi toimivat sivut julkaistaan seuraavaksi kiinaksi. anna väre Lue QR-koodi kännykälläsi ja tutustu uudistuneeseen Kemira.com -palveluun. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 7

8 LYHYESTI: KESTÄVÄ KEHITYS Q&A: Energiatehokkuuspäällikkö Jukka Aarinen E3 vaihtoehtoja energiatehokkuuteen Mistä Kemiran E3-ohjelmassa on kyse? Teemme energiatehokkuuskatselmuksia valituille toimipaikoille. Etsimme paikallisten työntekijöiden kanssa kiinnostavimmat parannusvaihtoehdot ja arvioimme projektien kannattavuuden. Toimenpiteet lisäävät energiatietoisuutta, parantavat energiatehokkuutta, alentavat tuotantokustannuksia ja vähentävät päästöjä. Millaisia tuloksia ohjelmalla on saavutettu? Vuodesta 2010 lähtien on katsastettu 26 toimipaikkaa. Ne edustavat 92 prosenttia toimipaikkojemme energian kokonaiskulutuksesta. Olemme kartoittaneet 839 potentiaalista parannusprojektia, joista 343 on jo toteutettu. Laskennalliset säästöt ovat 6,4 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2012 toteutettiin 135 parannusta. Kerro esimerkkejä. Osa toimenpiteistä on yleisluontoisia, kuten energiankulutuksen seurannan parantamista osasto- tai tuotekohtaisesti. Kaikki eivät edellytä investointeja, säästöjä saadaan esimerkiksi prosessiparametrien muutoksilla. Hyötysuhteiden paranemisesta on seurannut myös tuotantokapasiteetin kasvua, mikä vähentää energian yksikkökulutusta. Miten E3 nivoutuu Kemiran strategiaan? Tehokas veden käyttö ja kierrätys, energian säästö ja energiatehokkuus kulkevat käsi kädessä strategian kanssa. Ohjelma on osa Kemiran E10-kannattavuusohjelmaa, jolla tähdätään yli 10 prosentin liikevoittoon. Mitä hyötyä ohjelmasta on asiakkaillenne? Energian kulutuksen vähentäminen lisää Kemiran vastuullisuutta ja siten houkuttelevuutta asiakkaidemme kumppanina. johanna paasikangas-tella Yritysvastuusta Uuden yritysvastuuohjelmamme myötä kaikki tuotteemme arvioidaan aina ideatasolta lanseeraukseen myös kestävyyskriteerien perusteella, kertoo Kemiran tutkimus- ja tuotekehitysfunktion projektikoordinaattori mari rosengren. Kemiran tuotekehitykseen nivoutuva yritysvastuu jakautuu kolmeen osa-alueeseen: ympäristöön, ihmisiin ja kustannuksiin. Ympäristönäkökulmaa edustavat esimerkiksi asiakkaiden vedenkäytön ja energiatehokkuuden parantaminen sekä raaka-aineiden 8 W A T E R L I N K

9 UUDET innovaatiot mahdollistavat entistä turvallisempien ja kestävämpien ratkaisujen tarjoamisen asiakkailemme. Mari Rosengren, tutkimus- ja tuotekehitysfunktion projektikoordinaattori CAJSA HOLGERSSON osa tuotekehitystä tehokas käyttö, raaka-aineiden valinnassa tärkeitä kriteerejä ovat päästöjen vähentäminen ja kierrätettävyys. Ihmisiin ja yhteiskuntaan liittyvä vastuu kohdistuu Rosengrenin mukaan tuotantoketjun ja tuotteiden turvallisuusriskien tarkasteluun. Tarkastelemme tuotteisiimme liittyviä turvallisuustekijöitä pitkällä aikavälillä ja arvioimme arvoketjujemme tuote- ja prosessiturvallisuutta, kuten raaka-aineiden palo- ja räjähdysalttiutta sekä materiaalien kuljetukseen ja käyttöön liittyviä riskejä. Vastuullisen tuotekehityksen kolmannessa osa-alueessa tuotteen hyötyjä ja kustannuksia katsotaan asiakkaan näkökulmasta. Kehitysprosesseissa työstettäviä tuotteita tai sovelluksia verrataan markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin. Lähtökohtana on kehittää entistä toimivampia ja kokonaiskustannuksiltaan edullisempia vaihtoehtoja yhdessä asiakkaidemme kanssa, Rosengren sanoo. anna väre K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 9

10 LYHYESTI: LÄHELTÄ KEMIRA Uudet tuotantolaitokset Kemira vahvistaa asemaansa liimojen ja liimausratkaisujen monipuolisimpana valmistajana ja toimittajana paperiteollisuudelle. Uudet tuotantolaitokset avautuvat vuonna 2013 St. Catharinessa Pohjois-Amerikassa, Helsingborgissa Ruotsissa ja Yangzhoussa Kiinassa. Asemamme liimausratkaisujen toimittajana on ainutlaatuinen: hallitsemme koko tuotantoketjun raakaaineista valmiisiin tuotteisiin. Uusien tuotantolaitosten voimin vahvistamme verkostoamme edelleen, johannes fallmann, Director, Sizing Product Management, Paper, kertoo. Lähiaikoina Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa käynnistettävien kahden AKDtuotantolinjan jälkeen kolmantena on vuorossa Helsingborg kesäkuussa Jatkossa voimme palvella asiakkaitamme ympäri maailman entistä paremmin. Uudet tuotantolaitokset vahvistavat läsnäoloamme paikallisesti eri maanosissa. johanna paasikangas-tella Asemamme liimausratkaisujen toimittajana on ainutlaatuinen. 1 0 W A T E R L I N K

11 KUPARI ja kulta ovat valikoitujen malmien joukossa, joihin Kemira on päättänyt keskittyä Afrikassa. Sakeuttamisprosessien lisäksi kehitämme jatkuvasti aktiivisesti esimerkiksi kaivosten jätealtaisiin liittyviä ratkaisuja. Kaivosten prosessien eri vaiheisiin liittyvä vedenhallinta on alue, jolla haluamme olla entistä parempi. Tarjoamalla tuotteisiin, annosteluun, testaamiseen ja kokeilujen valvomiseen liittyvää asiantuntemustamme, autamme asiakkaitamme kehittämään heidän prosessejaan Afrikassa ja luomme kestävää kasvua Kemiralle. 123RF Avaus Afrikassa Johannesburgin länsipuolella sijaitseva Kemira South Africa rekisteröitiin lokakuussa Mikä on Kemira South African päätavoite? Se perustettiin kehittämään Afrikan ja Lähi-Idän kaivosteollisuuteen liittyvää liiketoimintaa ja asiakaspalvelua. Myynnissä keskitymme tällä hetkellä muun muassa Etelä-Afrikkaan, Sambiaan, Kongoon, Ghanaan ja Burkina Fasoon. Liiketoiminnan kehittämisen painoalueita ovat Etelä- ja Keski-Afrikan valtiot sekä Afrikan itä- ja länsirannikko. Haluamme olla kaivosteollisuuden vesi- ja prosessikemikaalien ensisijainen toimittaja. Kuinka paljon Kemiran asiantuntemukselle ja tuotteille on kysyntää Afrikassa? Infrastruktuurin jatkuva kehitys ja mineraalivarantoihin liittyvät valtavat mahdollisuudet houkuttelevat Afrikkaan suuria kaivosyhtiöitä. Sijoittajat ja kaivosyhtiöt luottavat Kemiran vesi- ja prosessikemikaaleihin yhtiön kansainvälisen kokemuksen ja teknisen asiantuntemuksen ansiosta. Afrikan kaivosteollisuuden johtava vesi- ja prosessikemikaalien tarjoaja - onko se tavoitteenne? Meillä on vahva jalansija kuparikaivosten saostuskemikaalitoimittajana Zambiassa ja Kongossa. Autamme asiakkaita tehostamaan prosesseja tarjoamalla tuotteisiin, annosteluun, testaukseen ja valvontaan liittyvää osaamista. Samalla rakennamme kestävää kasvualustaa Kemiralle. Kysymyksiin vastasi myyntipäällikkö James Miller, Oil & Mining K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 1

12 FOKUS 1 2 W A T E R L I N K

13 Kemira julkisti terävöitetyn strategiansa tänä keväänä. Yhtiö hakee kasvua etenkin massa- ja paperiteollisuudesta sekä öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuudesta kehittämällä tuotteita ja innovaatioita, jotka erottavat sen kilpailijoista. TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVAT KEMIRA Kasvua ja INNOVAATIOITA Where water meets chemistry on Kemiran terävöitetyn strategian ytimessä. Toimitusjohtaja wolfgang büchele esitteli strategian vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä. Vesi ja kemia liittyvät toisiinsa kaikkialla: porauksessa, jäteveden käsittelyssä porauksen jälkeen, paperinvalmistuksessa ja yhdyskuntavesien käsittelyssä. Yhdessä ne hyödyttävät asiakkaitamme, Büchele sanoo. Kemira käynnisti vuonna 2012 uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiorakennetta, tehostaa toimintoja ja optimoida tuotantoverkostoa. Olemme hyvässä vauhdissa kohti 10 prosentin liikevoittoprosenttia vuoteen 2014 mennessä Fit for Growth -uudelleenjärjestelytoimenpiteiden avulla. Jatkuva tehokkuuden parantaminen on jatkossakin keskeinen tekijä strategian onnistuneen implementoinnin kannalta. Kemiran strategiaa terävöitettiin neljällä avainalueella: liiketoimintafokuksen, kasvun, maantieteellisen fokuksen ja innovaation. Yhtiöllä on neljä liiketoimintasegmenttiä: Paper, Oil & Mining, Municipal & Industrial ja ChemSolutions. Niillä on kaikilla oma roolinsa strategian toteutuksessa. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 3

14 FOKUS Meillä on kaksi kasvusegmenttiä ja kaksi kassavirtaa tuovaa segmenttiä, Büchele kertoo. Kasvua haetaan etenkin Paper- ja Oil & Mining -segmenteissä. Municipal & Industrialin tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja yhdessä ChemSolutionsin kanssa rahavirran maksimointi. Uusi strategia korostaa Paper- ja Oil & Mining -segmenttien roolia entisestään, ja niiltä myös odotetaan markkinoita nopeampaa kasvua, Büchele sanoo. Hän uskoo, että tiettyihin teollisuudenaloihin sitoutuminen vahvistaa yhtiön tulosta. Asiakkaat huomaavat, että olemme sitoutuneet toimittamaan heidän tarpeisiinsa perustuvia ratkaisuja. Tuotevalikoimassa painopiste on aiempaa selkeämmin erikoistuotteissa, kuten polymeereissa, liimaustuotteissa ja muissa prosessikemikaaleissa. Erikoistuotteiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti jo kauan, ja niissä nähdään myös merkittäviä kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Peruskemikaaleissa tavoitteena on valmistaa ja toimittaa tuotteet asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja maksimoida kapasiteetin käyttö. Innovaatiot ovat Kemiralle kasvun kivijalka. Kemianteollisuus on yksi innovatiivisimmista teollisuudenaloista, Büchele sanoo. Myös innovaatioissa painotus on erikoiskemikaaleissa. Tutkimus ja tuotekehitys tuovat kilpailuetua veden laadun ja määrän hallintaan liittyvillä markkinoilla. Panostamme innovaa- Kemiran strategia UUDISTAMINEN Fit for Growth -ohjelmaa toteuttamalla saavutetaan tavoiteltu kannattavuus FOKUS Saavutetaan vakaa asema kaikilla tavoitemarkkinoilla. MISSIO: Globaali väestönkasvu ja luonnonvarojen niukkuus lisäävät tarvetta tuottaa enemmän vähemmällä. Tämän mahdollistamiseksi Kemira tekee yhteistyötä runsaasti vettä käyttävien teollisuudenalojen kanssa. VISIO: Tarjoamme eniten arvoa tuottavaa asiantuntemusta ja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. 1 4 W A T E R L I N K

15 tioihin etenkin paperiteollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä kaivosteollisuuden prosessitehokkuudessa. Erikoistumalla luomme uusia tuotteita ja erotumme kilpailijoista, sanoo Kemiran T&K- ja teknologiajohtaja heidi fagerholm. Fagerholm pitää Kemiran vahvuutena kansainvälisyyttä ja yhteistyökykyä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitysverkosto. T&K-tiimimme ihmiset ovat moniosaajia, joilla on sekä vahvaa kemian osaamista että asiakkaiden prosessien tuntemusta, hän kehuu. Asiakkaiden prosessien tuntemus tuo kyvyn tunnistaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Voimme kehittää hankkeita, joille on selvä liiketoiminnallinen tilaus, Fagerholm sanoo. Kemira aikoo panostaa entistä vahvemmin innovaatiotuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen. T&K-kustannuksia kasvatetaan erikoistuotteiden osalta noin prosenttiin Kemiran liikevaihdosta (vuonna 2012 T&K-investoinnit olivat kaikkien tuotteiden osalta 1,7 prosenttia liikevaihdosta). Yhtiö aikoo kaksinkertaistaa innovaatiomyynnin uusien tuotteiden tai olemassa olevien tuotteiden myynnin uusiin sovelluksiin, jotka on lanseerattu viimeisen viiden vuoden aikana. Tavoitteena on, että innovaatiomyynnin osuus liikevaihdosta on 10 prosenttia vuonna Kehittyneet markkinat eli Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Kemiralle edelleen tärkeitä alueita. Kehittyvistä markkinoista Kiina ja Indonesia ovat keskeisiä Paper-segmentille, ja Oil & Mining -segmentti aikoo laajentaa toimintaansa Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa KASVU Kasvua uusista tuotteista ja palveluista sekä laajentumisesta kehittyvillä markkinoilla LAAJENTUMINEN Toimiala- ja teknologiajohtajuuden saavuttaminen valituilla kohdemarkkinoilla. KEMIRAN TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 LIIKEVAIHTO: 2,6 2,7 miljardia euroa KÄYTTÖKATEPROSENTTI: 15 VELKAANTUMISASTE: <60 % INNOVAATIOT Kemiran tavoitteena on kaksinkertaistaa innovaatiomyynti* vuoden 2012 tasolta (5 %) 10 %:iin vuonna *Myynti uusista tuotteista tai olemassa olevista tuotteista uusiin sovelluksiin, jotka on lanseerattu viimeisen 5 vuoden aikana. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 5

16 FOKUS 1. Sitoutunut paperiteollisuuteen Kemira on alansa ainoa yritys, joka on aidosti sitoutunut palvelemaan massa- ja paperiteollisuutta, sanoo Paper-segmentin johtaja petri helsky. Asiakkailla on entistä suurempi tarve vähentää kustannuksia. Ne tarvitsevat kumppanin, joka auttaa parantamaan prosessitehokkuutta ja kehittämään uusia ratkaisuja. Kemira on jo paperikemikaalien markkinajohtaja. Helskyn mukaan menestyksen taustalla ovat osaavat ihmiset, edistykselliset tuotteet, prosessien tuntemus ja sovellusosaaminen. Tunnemme asiakkaidemme prosessit todella hyvin ja tiedämme, miten kemikaalimme tehostavat niitä. Kemira haluaa vaalia asiakassuhteitaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta hakee samalla vahvaa jalansijaa Kiinasta ja Indonesiasta. Tästä kertoo sekin, että Paper-segmentin johto siirtyy syyskuun alusta Hongkongiin. Kierrätyskuidun käyttö lisääntyy sellu- ja paperiteollisuudessa. Lyhytkuidun osuus ensiökuitumassassa tulee suhteellisesti lisääntymään ja pakkausmateriaaleista ja kartongeista halutaan entistä keveämpiä. Paino- ja kirjoituspapereissa käytetään entistä enemmän täyteaineita. Nämä tekijät lisäävät tarvetta parantaa tuotteiden lujuusominaisuuksia, mikä on mahdollista vain kemikaalien avulla, Helsky sanoo. Kemiran strategian mukaisesti myös paperikemikaaleissa kasvua haetaan erikoistuotteista: massa- ja pintaliimoista, lujuuskemikaaleista ja märänpään prosessikemikaaleista. Kemira on liimojen ja lujuuskemikaalien teknologiajohtaja, ja sillä on merkittävää vedenkäsittelykemikaaleihin liittyvää osaamista. Paperinvalmistuksessa niin sanottuja peruskemikaaleja ovat lähinnä valkaisukemikaalit. Peruskemikaaleissa keskitymme avainasiakkaisiin ja tehtaisiin, joissa kemikaalien valmistus on täysin integroitua, Helsky kertoo. Uusi erikoistuotteemme Fennobind on vaihtoehto lateksille. Se lisää kustannustehokkuutta, parantaa paino-ominaisuuksia ja vähentää riippuvuutta öljypohjaisista kemikaaleista. Ratkaisut, joiden avulla asiakas voi saavuttaa enemmän vähemmällä, myyvät hyvin. FennoBindin tuotantokapasiteettia on lisätty hiljattain. Jatkoakin on luvassa. Kehitteillä on jännittäviä uutuuksia, jotka tuodaan markkinoille lähivuosina. 1 6 W A T E R L I N K

17 2. Tuotteista sovelluksiin Yksittäisten tuotteiden sijaan tarjoamme ratkaisuja asiakkaan ongelmiin, sanoo Oil & Mining -segmentin johtaja randy owens. Innovoinnissamme keskitymme asiakkaidemme prosesseihin. Owensin mukaan monet nykytrendit suosivat Kemiraa ja luovat mahdollisuuksia innovaatioille. Korkea öljyn hinta puoltaa vaihtoehtoisten energialähteiden etsintää. Liuskekaasu ja liuskeöljy ovat erinomaisia esimerkkejä uusista energialähteistä. Malmivarannot vähenevät, ja malmit sisältävät entistä enemmän epäpuhtauksia, hän sanoo. Prosesseissa käytetään entistä enemmän vettä, mutta ympäristövaatimukset tiukkenevat, minkä vuoksi jätteet on käsiteltävä entistä tehokkaammin. Tässä Kemira voi olla avuksi. Kemira tarjoaa öljy- ja kaivosteollisuudelle kemikaaleja ja sovelluksia, jotka parantavat tuottavuutta, vähentävät kuljetus- ja jätekuluja sekä säästävät vettä ja energiaa. Tärkeintä on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja tuoda ratkaisut käyttöön nopeasti. Innovaatioprosessi on suunniteltu vastaamaan nopeasti markkinoiden tarpeisiin uudella teknologialla. Kitkaa vähentävä KemFlow on erinomainen esimerkki täsmäratkaisusta, joka säästää energiaa tehostamalla särötystä. Lisäksi se mahdollistaa veden uudelleenkäytön, mikä pienentää kuljetuskuluja, jäteveden käsittelykustannuksia ja makean veden tarvetta. Vähenevät rautamalmivarannot lisäävät pelletointia kaivosteollisuudessa, ja pellettien suoritustehoa voidaan parantaa sideaineilla. Orgaaninen sideaine KemPel on Kemiran vastaus näihin haasteisiin. Oil & Mining -segmentin myynti erilaisiin sovelluksiin on kasvanut markkinoita nopeammin etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä luo vahvan perustan kasvun jatkumiselle valikoiduilla kehittyvillä markkinoilla esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Lähiidässä ja Afrikassa. Luotamme siihen, että teollisuuden tarpeisiin perustuva terävöitetty strategiamme sekä kykymme innovoida ja ymmärtää asiakkaidemme haasteita luovat edellytykset kannattavan kasvun jatkumiselle, Owens sanoo. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 7

18 FOKUS 1 8 W A T E R L I N K

19 Kemira Segmentti segmentiltä 1 PAPER Ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea paperin ja massan valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa. Kehitämme ja kaupallistamme uusia tuotteita täyttääksemme asiakkaiden tarpeet ja varmistaaksemme johtavan tuote- ja palveluvalikoiman paperikoneen märänpään sovelluksiin. Missä? Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Yhä vahvempi painotus Kiinassa, Indonesiassa ja Brasiliassa. 2 OIL & MINING Tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän innovatiivisia kemikaaleja ja sovellusosaamista, joka parantaa prosessija tuotantotehokkuutta öljyn, kaasun ja metallien talteenotossa. Hyödynnämme vahvaa erotusprosessien osaamistamme räätälöityjen ratkaisujen kehittämisessä veden hallintaan ja uudelleenkäyttöön. Missä? Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kasvua haetaan Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. 3 MUNICIPAL & INDUSTRIAL Tarjoamme kunnallisille ja teollisuusasiakkaillemme mahdollisuuden parantaa vedenkäsittelyn tehokkuutta toimittamalla heille kilpailukykyisiä ja tehokkaita tuotteita sekä arvoa lisäävää sovellustukea. Missä? Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kasvumahdollisuuksia seurataan valikoiduilla kehittyvillä markkinoilla. 4 CHEMSOLUTIONS Tuotamme muurahaishappoa ja sen johdannaisia sekä ympäristön kannalta kestävämpiä valkaisuaineita. Missä? Euroopassa. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 9

20 ASIAKAS 2 0 W A T E R L I N K

21 Tarkasti kohdennetut kemikaalit, uusin teknologia ja erikoisosaaminen tekevät pehmopaperin valmistamisesta tehokasta ja kestävää. Uudet teknologiat kiinnostavat myös markkinoista kuuminta, Kiinaa. TEKSTI PIRKKO KOSKI KUVAT 123RF PEHMOPAPERIN uudet teknologiat Pehmopaperin valmistuksessa yhdistyvät satojen vuosien kokemus biomassojen käsittelystä, nykyteknologia, prosessikemikaalit ja vankka sovellusosaaminen. Tämän päivän teknologiaa kuvastaa hyvin se, että Kemiran pehmopaperiasiakkaat käyttävät yli 20 erilaista sovellusteknologiaa tuotantolinjoillaan. Kemiran erilaisiin prosesseihin kehittämät innovatiiviset teknologiat luovat kilpailuetua ja vauhdittavat markkinaosuuksien kasvua. Näitä ovat esimerkiksi ympäristövaikutuksiltaan pienempi prosessikemikaali FennoClean PFA ja maksimaalisen märkä- ja kuivalujuuden mahdollistavat FennoRez- ja FennoBond-lujuusteknologiat. Kemira on vahvassa kasvussa pehmopaperimarkkinoilla ja tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat, sanoo Senior Manager clay campbell Kemiran Global Business & Application Development -yksiköstä. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 2 1

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI 20144 Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta.

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot