Strategian ytimessä vesi ja kemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategian ytimessä vesi ja kemia"

Transkriptio

1 E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian ytimessä vesi ja kemia Pehmopaperin uudet teknologiat SIVU 2O Fosfori kiertoon SIVU 26

2 NÄKÖKULMA Innovaatiot ovat olennainen osa strategiaamme. Ne ovat myös keskeinen kasvutekijä. KEMIRA 2 W A T E R L I N K

3 KEMIRAN strategian kiteytys on Uudistamisesta laajentumiseen. Kun uudistaminen on saatu päätökseen taloudellisten tavoitteidemme mukaan, haluamme keskittyä laajentumiseen. Kemiran tavoitteena on nousta alansa johtavaksi yhtiöksi ja teknologiajohtajaksi valituilla markkinoilla vuoden 2020 loppuun mennessä. nnovaatiot, suorituskyvyn parantaminen ja asiakkaiden auttaminen menestykseen ovat Kemiran liikkeellä pitäviä voimia. Kun ne yhdistetään innovatiivisiin tuotteisiin, pystymme tarjoamaan jotain ainutlaatuista: sovellusosaamisemme auttaa asiakkaitamme luomaan lisäarvoa siellä, missä vesi kohtaa kemian. Kemira julkisti terävöitetyn strategiansa keväällä. Olemme tehneet selkeitä linjanvetoja liiketoiminnan painotusten, kasvun, maantieteellisen keskittymisen ja innovaatiotoiminnan osalta. Keskitymme sellu- ja paperiteollisuuteen, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä vedenkäsittelyyn, jotta voimme auttaa asiakkaitamme tehostamaan veden, energian ja raakaaineiden käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Terävöitetyn strategian myötä painopiste siirtyy juomavedestä ja vedenpuhdistuksesta teollisuuteen: haluamme olla tärkeä kumppani teollisuusasiakkaille. Tarjoamme eniten arvoa tuottavaa asiantuntemusta ja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Kehittyneet markkinat ovat edelleen tärkeät Kemiran kaikille segmenteille, ja kehittyvillä markkinoilla haluamme kasvaa valikoidusti. Aasiassa toimintamme painopisteenä on Paper-segmentti Kiinassa ja Indonesiassa, Etelä-Amerikassa keskitymme selluntuotantoon sekä öljy- ja kaivosteollisuuteen. Lähi-idässä painotamme öljy- ja kaasuteollisuutta ja Afrikassa kaivosteollisuutta. Innovaatiot ovat olennainen osa strategiaamme. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä panostamme etenkin paperiteollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä kaivosteollisuuden prosessitehokkuutta vahvistaviin innovaatioihin. Keskitymme myös näiden alojen tuotteisiin, kuten polymeereihin, liimaustuotteisiin ja muihin prosessikemikaaleihin. Tavoitteenamme on kasvattaa erikoistuotteiden tutkimuksen ja kehityksen osuus yli 4 prosenttiin liikevaihdosta (vrt. 1,7 prosenttia vuonna 2012). Viime vuonna käynnistämämme Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma on edennyt suunnitellusti. Tehokkuutemme on parantunut ja organisaatiorakenteemme yksinkertaistunut. Lisäksi olemme vieneet päätöksentekoa lähemmäksi asiakasta. Meillä on nyt vahva pohja vuoteen 2020 ulottuvan strategiamme toteuttamiseksi. Wolfgang Büchele Toimitusjohtaja Kemira K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 3

4 NÄKÖKULMA OPPIMISTA JA RISKEJÄ. Virheistä ja onnistumisista oppiminen on yksi tärkeimpiä ohjenuoriamme. Uutta ei voi kehittää ottamatta riskejä, Raisa Jyrkinen kertoo osaamisen johtamisesta Kemirassa. SIVUT Avaus Etelä-Afrikassa Afrikan kaivosteollisuus tuottaa yli 60 metallia ja mineraalia. Kemira keskittyy Afrikassa muun muassa kupariin ja kultaan. sivu RF ANTTI VETTENRANTA On fantastista, että fosforia pystytään hyödyntämään puhdistamolietteestä. Näin se saadaan hyötykäyttöön ja kiertoon periaatteessa jatkuvasti. SIVUT ANTTI VETTENRANTA 4 W A T E R L I N K

5 TIESTIKÖ, että E3 on lyhenne sanoista Energy Efficiency Enhancement? Se viittaa myös Kemiran vuonna 2010 käynnistämään energiatehokkuusohjelmaan. Kemiran tavoitteena on kehittää energiatehokkuutta osoittava, tuotantorakenteesta tai tuotteiden myyntimääristä riippumaton indikaattori EEI. Toimipaikkatasoisen EEI-laskennan ja toimipaikkojen indeksien avulla voidaan puolestaan toteuttaa Kemiran globaali EEI Uusia liimatehtaita Asemamme liimausratkaisujen toimittajana on ainutlaatuinen: 1 hallitsemme koko tuotantoketjun raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin. Tänä vuonna avaamme uusia tuotantolaitoksia Kanadaan, Ruotsiin ja Kiinaan. sivu 10 Pehmopaperin teknologiat Uudet pehmopaperiteknologiat herättävät kiinnostusta ympäri 2 maailman, myös Kiinassa. Kohdennetut kemikaalit, uusin teknologia ja erikoisosaaminen tekee pehmopaperin valmistamisesta tehokasta ja kestävää. sivu 20 Fosforia kierrättämässä Tuoreen tutkimuksemme mukaan kasvit pystyvät hyödyntämään sopivasti käsitellyn puhdistamolietteen fosforia hyvin. Lue lisää Kemiran ja 3 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n hankkeesta sivulta 26. sivu 26 Yritysvastuu tänään Mistä nykypäivän yritysvastuutavoiitteet on tehty? Esimerkiksi tuotekehitystä arvioidaan vastuullisuuden näkökulmasta: tuoteideasta lanseeraukseen asti, sanoo Mari Rosengren. sivu 8 E3 säästää energiaamme E3-ohjelma käynnistyi vuonna 2010, ja tähän mennessä 92 prosenttia toimipaikkojemme energiankulutuksesta on käyty läpi. Se tarkoittaa 343 toteutettua parannusprojektia ja 6.4 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. sivu 8 Kasvua ja innovaatioita Kemira hakee kasvua erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa sekä öljy- ja kaivosteollisuudessa kehittämällä tuotteita ja innovaatioita, jotka erottavat yhtiön kilpailijoista. sivu 12 Waterlink on Kemira Oyj:n asiakas- ja sidosryhmälehti. Lehti ilmestyy englanniksi ja suomeksi. JULKAISIJA: Kemira Oyj, PÄÄTOIMITTAJA: Marie Lundgren, puh TUOTANTO: A-Lehdet Dialogi Oy, TOIMITUSPÄÄLLIKÖ: Pia Sievinen. TUOTTAJA: Marja Ylimäki. AD: Jesper Vuori, Iida Lehtinen, Heli Ranta. LUOVA JOHTAJA: Anneli Myller. MYYNTIJOH- TAJA: Maarit Pojanluoma. PAINOPAIKKA: PunaMusta Joensuu. ISSN PAPERI: UPM Fine 120 g/m2 ja Edixion 250 g/m2. KANNEN KUVA: Kemira. Palautetta lehdestä voi lähettää (englanniksi tai ruotsiksi) Marie Lundgrenille osoitteeseen Tilauksen tai osoitteenmuutoksen voi tehdä osoitteessa Painotuote K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 5

6 LYHYESTI: LÄHELTÄ Yritysvastuu sai tavoitteet ja mittarit Kansainvälisenä vesikemian yhtiönä Kemira on panostanut ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiin aktiivisesti jo 90-luvun alusta. Yritysvastuun painopistealueiksi määriteltiin vuonna 2011 aloitetun prosessin myötä paitsi yhtiön oma toiminta, myös tärkeimpiin ulkoisiin sidosryhmiin ulottuvat vaikutukset. Prosessin veturina toimi kysely, jossa vastuullisen yritystoiminnan tärkeimpiä osa-alueita kartoitettiin sidosryhmien näkökulmasta: asiakkailta, työntekijöiltä, osakkeenomistajilta, tavaran- ja palveluiden toimittajilta, opiskelijoilta sekä erilaisten järjestöjen ja tiedeyhteisön edustajilta. Tavoitteita tarkasteltiin myös strategian näkökulmasta ja painopistealueille määriteltiin tarkat tavoitteet ja mittarit. Valtaosa tavoitteistamme liittyy oman toimintamme vastuullisuuteen, ympäristöön ja ihmisiin, yritysvastuujohtaja riikka timonen kertoo. Kyselyssä tärkeimmäksi nousi työterveyden ja turvallisuuden parantaminen. Tapaturmien ehkäisyssä tavoitteena on vähentää onnettomuudet nollaan. Kemira tarjoaa asiakkailleen kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja, joten tavoitteena on yritysvastuuja turvallisuusseikkojen huomioiminen osana kaikkien uusien tuotteiden kehittämisprosessia vuoteen 2014 mennessä. Tavoitteisiin lukeutuu myös omien tuotantoprosessien vesi- ja energiatehokkuuden parantaminen ja yhteistyö vastuullisen toimitusketjun kanssa. Tulemme arvioimaan raaka-ainetoimittajiemme toiminnan laatua ja vastuullisuutta sekä hakemaan yhdessä ratkaisuja puutteiden korjaamiseksi, Timonen kertoo. Liiketapaperiaatteet ovat Timosen mukaan perusta Kemiran arvojen mukaiselle toiminnalle sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattamiselle koko organisaatiossa. Pyrkimyksenä on koulutuksen järjestäminen yhtiön kaikille 4600 työntekijälle kuluvan vuoden aikana. Menestyäkseen yritys tarvitsee hyviä johtajia. Johtamisen kehittämisen ja suorituksen johtamisen osalta Kemiran tavoitteisiin lukeutuvat säännöllinen esimiesten johtamiskoulutus sekä kaikkien työntekijöiden osallistuminen vuosittaisiin tavoitekeskusteluihin. Mittavassa prosessissa vastuullisuustavoitteita määriteltiin globaalisti eri toimialueilla. Tavoitteisiin lukeutuu, että jokaisen yli 50 työntekijän toimipaikan tulee kolmen vuoden aikana osallistua vähintään yhteen toimialueensa yhteisön ja ympäristön hyvinvointia parantavaan hankkeeseen. Ajatuksenamme on, ettei paikallistasonhankkeisiin ei sisälly pelkästään rahallista tukea, vaan että omat työntekijämme pääsevät osallistumaan konkreettiseen työhön esimerkiksi veden säästämiseen tai kouluyhteistyöhön tähtäävissä toimissa. anna väre KEMIRA 6 W A T E R L I N K

7 STRATEGIA ja kilpailuedut johtavat identiteettityötä. Identiteetti on strategian implementointia Marjo Vänttinen, Senior Manager, Corporate Identity. Terävöitetty strategia, terävöitetty identiteetti Strategian terävöittäminen tai uusi strategia näkyy ulospäin paitsi ihmisten toimintatavoissa, myös yrityksen tyylissä viestiä ja näkyä. Kun tekemisen painopisteet muuttuvat, myös viestien on muututtava. Kemiran identiteettiuudistus toteutettiin osana strategian terävöittämistä. Yrityksen strategia ja kilpailuedut johtavat identiteettityötä. Identiteetti on strategian implementointia. Strategian terävöittämisen yhteydessä määriteltiin uudestaan Kemiran pääviestit: brändilupaus, visio, tarkoitus ja strategiaviestit koko yhtiön ja yksittäisten segmenttien tasolla, marjo vänttinen, Senior Manager, Corporate Identity, sanoo. Uudistunut strategia heijastuu myös yhtiön visuaaliseen ilmeeseen. Logo ja sininen väri säilyvät hallitsevina elementteinä, mutta kuvamaailmaa ja visuaalisen identiteetin pääelementtejä on päivitetty. Tämä näkyy esimerkiksi uutena brändilupauksena, käyntikorttina tai esityspohjana. Uudistus tuo Kemiran lähemmäksi asiakaskohtaamisia. Tavoitteena on viestiä Kemiran vahvuuksista ja siitä, miten vesi kohtaa kemian asiakkaiden prosesseissa. Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestäviä ratkaisuja prosesseihin, joissa vesi ja kemia kohtaavat. pia sievinen Kemira.com yhdistää laatusisällön ja palvelun Halusimme luoda asiakkaillemme verkkopalvelun, jossa laadukas sisältö ja hyvä asiakaspalvelu kohtaavat, verkkoviestintäpäällikkö liisa tikkanen esittelee maaliskuussa avautunutta, uudistettua Kemira.com-sivustoa. Sivustouudistuksen pääajatuksena oli parantaa tiedon löydettävyyttä ja palvella eri sidosryhmiä entistä kohdistetummin. Yhtiön osaaminen, tuotteet ja palvelut esitellään siksi kohdennetusti nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä tulevaisuuden työntekijöille. Sivuston tekstit ovat pääosin Kemiran omien asiantuntijoiden käsialaa. Asiantuntijayrityksen palvelumallin mukaisesti tiedon määrä ja sisällön teknisyys lisääntyvät sen mukaan, mitä syvemmälle käyttäjä sivustolla etenee. Taloustietoa ja laskureita etsiviä sijoittajia ja analyytikkoja sekä toimittajia palvelevat omat osionsa. Olemme hyödyntäneet sivuston käytettävyydessä sosiaalisen median ominaisuuksia. Sisällöt ovat helposti jaettavissa ja tweettimme voi lukea reaaliajassa. Olemme aktiivisia myös Facebookissa, jossa julkaisemme kuvia tapahtumistamme ja kerromme minne meitä voi tulla tapaamaan, Tikkanen kertoo. Sivustolla vierailee kuukausittain keskimäärin kävijää. Kävijöiden top 5 listalla ovat Suomi, USA, Iso-Britannia, Saksa ja Intia. Eniten kiinnostusta keräävät tuotteemme ja applikaatiomme. Niiden lisäksi monet katsovat yritysesittelyn, avoimet työpaikat- ja sijoittajaosiot tai etsivät yhteystietoja. Asioinnin helpottamiseksi uusi sivusto tarjoaa suorat yhteystiedot yrityksen myynnin ja teknologian yhteyshenkilöille. Halusimme luoda suoremman yhteydenottotavan tavallisen lomakkeen rinnalle. Tapa on alallamme uusi, mutta uskomme sen parantavan palveluamme. Suomeksi ja englanniksi toimivat sivut julkaistaan seuraavaksi kiinaksi. anna väre Lue QR-koodi kännykälläsi ja tutustu uudistuneeseen Kemira.com -palveluun. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 7

8 LYHYESTI: KESTÄVÄ KEHITYS Q&A: Energiatehokkuuspäällikkö Jukka Aarinen E3 vaihtoehtoja energiatehokkuuteen Mistä Kemiran E3-ohjelmassa on kyse? Teemme energiatehokkuuskatselmuksia valituille toimipaikoille. Etsimme paikallisten työntekijöiden kanssa kiinnostavimmat parannusvaihtoehdot ja arvioimme projektien kannattavuuden. Toimenpiteet lisäävät energiatietoisuutta, parantavat energiatehokkuutta, alentavat tuotantokustannuksia ja vähentävät päästöjä. Millaisia tuloksia ohjelmalla on saavutettu? Vuodesta 2010 lähtien on katsastettu 26 toimipaikkaa. Ne edustavat 92 prosenttia toimipaikkojemme energian kokonaiskulutuksesta. Olemme kartoittaneet 839 potentiaalista parannusprojektia, joista 343 on jo toteutettu. Laskennalliset säästöt ovat 6,4 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2012 toteutettiin 135 parannusta. Kerro esimerkkejä. Osa toimenpiteistä on yleisluontoisia, kuten energiankulutuksen seurannan parantamista osasto- tai tuotekohtaisesti. Kaikki eivät edellytä investointeja, säästöjä saadaan esimerkiksi prosessiparametrien muutoksilla. Hyötysuhteiden paranemisesta on seurannut myös tuotantokapasiteetin kasvua, mikä vähentää energian yksikkökulutusta. Miten E3 nivoutuu Kemiran strategiaan? Tehokas veden käyttö ja kierrätys, energian säästö ja energiatehokkuus kulkevat käsi kädessä strategian kanssa. Ohjelma on osa Kemiran E10-kannattavuusohjelmaa, jolla tähdätään yli 10 prosentin liikevoittoon. Mitä hyötyä ohjelmasta on asiakkaillenne? Energian kulutuksen vähentäminen lisää Kemiran vastuullisuutta ja siten houkuttelevuutta asiakkaidemme kumppanina. johanna paasikangas-tella Yritysvastuusta Uuden yritysvastuuohjelmamme myötä kaikki tuotteemme arvioidaan aina ideatasolta lanseeraukseen myös kestävyyskriteerien perusteella, kertoo Kemiran tutkimus- ja tuotekehitysfunktion projektikoordinaattori mari rosengren. Kemiran tuotekehitykseen nivoutuva yritysvastuu jakautuu kolmeen osa-alueeseen: ympäristöön, ihmisiin ja kustannuksiin. Ympäristönäkökulmaa edustavat esimerkiksi asiakkaiden vedenkäytön ja energiatehokkuuden parantaminen sekä raaka-aineiden 8 W A T E R L I N K

9 UUDET innovaatiot mahdollistavat entistä turvallisempien ja kestävämpien ratkaisujen tarjoamisen asiakkailemme. Mari Rosengren, tutkimus- ja tuotekehitysfunktion projektikoordinaattori CAJSA HOLGERSSON osa tuotekehitystä tehokas käyttö, raaka-aineiden valinnassa tärkeitä kriteerejä ovat päästöjen vähentäminen ja kierrätettävyys. Ihmisiin ja yhteiskuntaan liittyvä vastuu kohdistuu Rosengrenin mukaan tuotantoketjun ja tuotteiden turvallisuusriskien tarkasteluun. Tarkastelemme tuotteisiimme liittyviä turvallisuustekijöitä pitkällä aikavälillä ja arvioimme arvoketjujemme tuote- ja prosessiturvallisuutta, kuten raaka-aineiden palo- ja räjähdysalttiutta sekä materiaalien kuljetukseen ja käyttöön liittyviä riskejä. Vastuullisen tuotekehityksen kolmannessa osa-alueessa tuotteen hyötyjä ja kustannuksia katsotaan asiakkaan näkökulmasta. Kehitysprosesseissa työstettäviä tuotteita tai sovelluksia verrataan markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin. Lähtökohtana on kehittää entistä toimivampia ja kokonaiskustannuksiltaan edullisempia vaihtoehtoja yhdessä asiakkaidemme kanssa, Rosengren sanoo. anna väre K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 9

10 LYHYESTI: LÄHELTÄ KEMIRA Uudet tuotantolaitokset Kemira vahvistaa asemaansa liimojen ja liimausratkaisujen monipuolisimpana valmistajana ja toimittajana paperiteollisuudelle. Uudet tuotantolaitokset avautuvat vuonna 2013 St. Catharinessa Pohjois-Amerikassa, Helsingborgissa Ruotsissa ja Yangzhoussa Kiinassa. Asemamme liimausratkaisujen toimittajana on ainutlaatuinen: hallitsemme koko tuotantoketjun raakaaineista valmiisiin tuotteisiin. Uusien tuotantolaitosten voimin vahvistamme verkostoamme edelleen, johannes fallmann, Director, Sizing Product Management, Paper, kertoo. Lähiaikoina Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa käynnistettävien kahden AKDtuotantolinjan jälkeen kolmantena on vuorossa Helsingborg kesäkuussa Jatkossa voimme palvella asiakkaitamme ympäri maailman entistä paremmin. Uudet tuotantolaitokset vahvistavat läsnäoloamme paikallisesti eri maanosissa. johanna paasikangas-tella Asemamme liimausratkaisujen toimittajana on ainutlaatuinen. 1 0 W A T E R L I N K

11 KUPARI ja kulta ovat valikoitujen malmien joukossa, joihin Kemira on päättänyt keskittyä Afrikassa. Sakeuttamisprosessien lisäksi kehitämme jatkuvasti aktiivisesti esimerkiksi kaivosten jätealtaisiin liittyviä ratkaisuja. Kaivosten prosessien eri vaiheisiin liittyvä vedenhallinta on alue, jolla haluamme olla entistä parempi. Tarjoamalla tuotteisiin, annosteluun, testaamiseen ja kokeilujen valvomiseen liittyvää asiantuntemustamme, autamme asiakkaitamme kehittämään heidän prosessejaan Afrikassa ja luomme kestävää kasvua Kemiralle. 123RF Avaus Afrikassa Johannesburgin länsipuolella sijaitseva Kemira South Africa rekisteröitiin lokakuussa Mikä on Kemira South African päätavoite? Se perustettiin kehittämään Afrikan ja Lähi-Idän kaivosteollisuuteen liittyvää liiketoimintaa ja asiakaspalvelua. Myynnissä keskitymme tällä hetkellä muun muassa Etelä-Afrikkaan, Sambiaan, Kongoon, Ghanaan ja Burkina Fasoon. Liiketoiminnan kehittämisen painoalueita ovat Etelä- ja Keski-Afrikan valtiot sekä Afrikan itä- ja länsirannikko. Haluamme olla kaivosteollisuuden vesi- ja prosessikemikaalien ensisijainen toimittaja. Kuinka paljon Kemiran asiantuntemukselle ja tuotteille on kysyntää Afrikassa? Infrastruktuurin jatkuva kehitys ja mineraalivarantoihin liittyvät valtavat mahdollisuudet houkuttelevat Afrikkaan suuria kaivosyhtiöitä. Sijoittajat ja kaivosyhtiöt luottavat Kemiran vesi- ja prosessikemikaaleihin yhtiön kansainvälisen kokemuksen ja teknisen asiantuntemuksen ansiosta. Afrikan kaivosteollisuuden johtava vesi- ja prosessikemikaalien tarjoaja - onko se tavoitteenne? Meillä on vahva jalansija kuparikaivosten saostuskemikaalitoimittajana Zambiassa ja Kongossa. Autamme asiakkaita tehostamaan prosesseja tarjoamalla tuotteisiin, annosteluun, testaukseen ja valvontaan liittyvää osaamista. Samalla rakennamme kestävää kasvualustaa Kemiralle. Kysymyksiin vastasi myyntipäällikkö James Miller, Oil & Mining K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 1

12 FOKUS 1 2 W A T E R L I N K

13 Kemira julkisti terävöitetyn strategiansa tänä keväänä. Yhtiö hakee kasvua etenkin massa- ja paperiteollisuudesta sekä öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuudesta kehittämällä tuotteita ja innovaatioita, jotka erottavat sen kilpailijoista. TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVAT KEMIRA Kasvua ja INNOVAATIOITA Where water meets chemistry on Kemiran terävöitetyn strategian ytimessä. Toimitusjohtaja wolfgang büchele esitteli strategian vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä. Vesi ja kemia liittyvät toisiinsa kaikkialla: porauksessa, jäteveden käsittelyssä porauksen jälkeen, paperinvalmistuksessa ja yhdyskuntavesien käsittelyssä. Yhdessä ne hyödyttävät asiakkaitamme, Büchele sanoo. Kemira käynnisti vuonna 2012 uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiorakennetta, tehostaa toimintoja ja optimoida tuotantoverkostoa. Olemme hyvässä vauhdissa kohti 10 prosentin liikevoittoprosenttia vuoteen 2014 mennessä Fit for Growth -uudelleenjärjestelytoimenpiteiden avulla. Jatkuva tehokkuuden parantaminen on jatkossakin keskeinen tekijä strategian onnistuneen implementoinnin kannalta. Kemiran strategiaa terävöitettiin neljällä avainalueella: liiketoimintafokuksen, kasvun, maantieteellisen fokuksen ja innovaation. Yhtiöllä on neljä liiketoimintasegmenttiä: Paper, Oil & Mining, Municipal & Industrial ja ChemSolutions. Niillä on kaikilla oma roolinsa strategian toteutuksessa. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 3

14 FOKUS Meillä on kaksi kasvusegmenttiä ja kaksi kassavirtaa tuovaa segmenttiä, Büchele kertoo. Kasvua haetaan etenkin Paper- ja Oil & Mining -segmenteissä. Municipal & Industrialin tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja yhdessä ChemSolutionsin kanssa rahavirran maksimointi. Uusi strategia korostaa Paper- ja Oil & Mining -segmenttien roolia entisestään, ja niiltä myös odotetaan markkinoita nopeampaa kasvua, Büchele sanoo. Hän uskoo, että tiettyihin teollisuudenaloihin sitoutuminen vahvistaa yhtiön tulosta. Asiakkaat huomaavat, että olemme sitoutuneet toimittamaan heidän tarpeisiinsa perustuvia ratkaisuja. Tuotevalikoimassa painopiste on aiempaa selkeämmin erikoistuotteissa, kuten polymeereissa, liimaustuotteissa ja muissa prosessikemikaaleissa. Erikoistuotteiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti jo kauan, ja niissä nähdään myös merkittäviä kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Peruskemikaaleissa tavoitteena on valmistaa ja toimittaa tuotteet asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja maksimoida kapasiteetin käyttö. Innovaatiot ovat Kemiralle kasvun kivijalka. Kemianteollisuus on yksi innovatiivisimmista teollisuudenaloista, Büchele sanoo. Myös innovaatioissa painotus on erikoiskemikaaleissa. Tutkimus ja tuotekehitys tuovat kilpailuetua veden laadun ja määrän hallintaan liittyvillä markkinoilla. Panostamme innovaa- Kemiran strategia UUDISTAMINEN Fit for Growth -ohjelmaa toteuttamalla saavutetaan tavoiteltu kannattavuus FOKUS Saavutetaan vakaa asema kaikilla tavoitemarkkinoilla. MISSIO: Globaali väestönkasvu ja luonnonvarojen niukkuus lisäävät tarvetta tuottaa enemmän vähemmällä. Tämän mahdollistamiseksi Kemira tekee yhteistyötä runsaasti vettä käyttävien teollisuudenalojen kanssa. VISIO: Tarjoamme eniten arvoa tuottavaa asiantuntemusta ja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. 1 4 W A T E R L I N K

15 tioihin etenkin paperiteollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä kaivosteollisuuden prosessitehokkuudessa. Erikoistumalla luomme uusia tuotteita ja erotumme kilpailijoista, sanoo Kemiran T&K- ja teknologiajohtaja heidi fagerholm. Fagerholm pitää Kemiran vahvuutena kansainvälisyyttä ja yhteistyökykyä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitysverkosto. T&K-tiimimme ihmiset ovat moniosaajia, joilla on sekä vahvaa kemian osaamista että asiakkaiden prosessien tuntemusta, hän kehuu. Asiakkaiden prosessien tuntemus tuo kyvyn tunnistaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Voimme kehittää hankkeita, joille on selvä liiketoiminnallinen tilaus, Fagerholm sanoo. Kemira aikoo panostaa entistä vahvemmin innovaatiotuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen. T&K-kustannuksia kasvatetaan erikoistuotteiden osalta noin prosenttiin Kemiran liikevaihdosta (vuonna 2012 T&K-investoinnit olivat kaikkien tuotteiden osalta 1,7 prosenttia liikevaihdosta). Yhtiö aikoo kaksinkertaistaa innovaatiomyynnin uusien tuotteiden tai olemassa olevien tuotteiden myynnin uusiin sovelluksiin, jotka on lanseerattu viimeisen viiden vuoden aikana. Tavoitteena on, että innovaatiomyynnin osuus liikevaihdosta on 10 prosenttia vuonna Kehittyneet markkinat eli Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Kemiralle edelleen tärkeitä alueita. Kehittyvistä markkinoista Kiina ja Indonesia ovat keskeisiä Paper-segmentille, ja Oil & Mining -segmentti aikoo laajentaa toimintaansa Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa KASVU Kasvua uusista tuotteista ja palveluista sekä laajentumisesta kehittyvillä markkinoilla LAAJENTUMINEN Toimiala- ja teknologiajohtajuuden saavuttaminen valituilla kohdemarkkinoilla. KEMIRAN TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 LIIKEVAIHTO: 2,6 2,7 miljardia euroa KÄYTTÖKATEPROSENTTI: 15 VELKAANTUMISASTE: <60 % INNOVAATIOT Kemiran tavoitteena on kaksinkertaistaa innovaatiomyynti* vuoden 2012 tasolta (5 %) 10 %:iin vuonna *Myynti uusista tuotteista tai olemassa olevista tuotteista uusiin sovelluksiin, jotka on lanseerattu viimeisen 5 vuoden aikana. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 5

16 FOKUS 1. Sitoutunut paperiteollisuuteen Kemira on alansa ainoa yritys, joka on aidosti sitoutunut palvelemaan massa- ja paperiteollisuutta, sanoo Paper-segmentin johtaja petri helsky. Asiakkailla on entistä suurempi tarve vähentää kustannuksia. Ne tarvitsevat kumppanin, joka auttaa parantamaan prosessitehokkuutta ja kehittämään uusia ratkaisuja. Kemira on jo paperikemikaalien markkinajohtaja. Helskyn mukaan menestyksen taustalla ovat osaavat ihmiset, edistykselliset tuotteet, prosessien tuntemus ja sovellusosaaminen. Tunnemme asiakkaidemme prosessit todella hyvin ja tiedämme, miten kemikaalimme tehostavat niitä. Kemira haluaa vaalia asiakassuhteitaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta hakee samalla vahvaa jalansijaa Kiinasta ja Indonesiasta. Tästä kertoo sekin, että Paper-segmentin johto siirtyy syyskuun alusta Hongkongiin. Kierrätyskuidun käyttö lisääntyy sellu- ja paperiteollisuudessa. Lyhytkuidun osuus ensiökuitumassassa tulee suhteellisesti lisääntymään ja pakkausmateriaaleista ja kartongeista halutaan entistä keveämpiä. Paino- ja kirjoituspapereissa käytetään entistä enemmän täyteaineita. Nämä tekijät lisäävät tarvetta parantaa tuotteiden lujuusominaisuuksia, mikä on mahdollista vain kemikaalien avulla, Helsky sanoo. Kemiran strategian mukaisesti myös paperikemikaaleissa kasvua haetaan erikoistuotteista: massa- ja pintaliimoista, lujuuskemikaaleista ja märänpään prosessikemikaaleista. Kemira on liimojen ja lujuuskemikaalien teknologiajohtaja, ja sillä on merkittävää vedenkäsittelykemikaaleihin liittyvää osaamista. Paperinvalmistuksessa niin sanottuja peruskemikaaleja ovat lähinnä valkaisukemikaalit. Peruskemikaaleissa keskitymme avainasiakkaisiin ja tehtaisiin, joissa kemikaalien valmistus on täysin integroitua, Helsky kertoo. Uusi erikoistuotteemme Fennobind on vaihtoehto lateksille. Se lisää kustannustehokkuutta, parantaa paino-ominaisuuksia ja vähentää riippuvuutta öljypohjaisista kemikaaleista. Ratkaisut, joiden avulla asiakas voi saavuttaa enemmän vähemmällä, myyvät hyvin. FennoBindin tuotantokapasiteettia on lisätty hiljattain. Jatkoakin on luvassa. Kehitteillä on jännittäviä uutuuksia, jotka tuodaan markkinoille lähivuosina. 1 6 W A T E R L I N K

17 2. Tuotteista sovelluksiin Yksittäisten tuotteiden sijaan tarjoamme ratkaisuja asiakkaan ongelmiin, sanoo Oil & Mining -segmentin johtaja randy owens. Innovoinnissamme keskitymme asiakkaidemme prosesseihin. Owensin mukaan monet nykytrendit suosivat Kemiraa ja luovat mahdollisuuksia innovaatioille. Korkea öljyn hinta puoltaa vaihtoehtoisten energialähteiden etsintää. Liuskekaasu ja liuskeöljy ovat erinomaisia esimerkkejä uusista energialähteistä. Malmivarannot vähenevät, ja malmit sisältävät entistä enemmän epäpuhtauksia, hän sanoo. Prosesseissa käytetään entistä enemmän vettä, mutta ympäristövaatimukset tiukkenevat, minkä vuoksi jätteet on käsiteltävä entistä tehokkaammin. Tässä Kemira voi olla avuksi. Kemira tarjoaa öljy- ja kaivosteollisuudelle kemikaaleja ja sovelluksia, jotka parantavat tuottavuutta, vähentävät kuljetus- ja jätekuluja sekä säästävät vettä ja energiaa. Tärkeintä on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja tuoda ratkaisut käyttöön nopeasti. Innovaatioprosessi on suunniteltu vastaamaan nopeasti markkinoiden tarpeisiin uudella teknologialla. Kitkaa vähentävä KemFlow on erinomainen esimerkki täsmäratkaisusta, joka säästää energiaa tehostamalla särötystä. Lisäksi se mahdollistaa veden uudelleenkäytön, mikä pienentää kuljetuskuluja, jäteveden käsittelykustannuksia ja makean veden tarvetta. Vähenevät rautamalmivarannot lisäävät pelletointia kaivosteollisuudessa, ja pellettien suoritustehoa voidaan parantaa sideaineilla. Orgaaninen sideaine KemPel on Kemiran vastaus näihin haasteisiin. Oil & Mining -segmentin myynti erilaisiin sovelluksiin on kasvanut markkinoita nopeammin etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä luo vahvan perustan kasvun jatkumiselle valikoiduilla kehittyvillä markkinoilla esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Lähiidässä ja Afrikassa. Luotamme siihen, että teollisuuden tarpeisiin perustuva terävöitetty strategiamme sekä kykymme innovoida ja ymmärtää asiakkaidemme haasteita luovat edellytykset kannattavan kasvun jatkumiselle, Owens sanoo. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 7

18 FOKUS 1 8 W A T E R L I N K

19 Kemira Segmentti segmentiltä 1 PAPER Ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian sovellukset, sekä tukea paperin ja massan valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa. Kehitämme ja kaupallistamme uusia tuotteita täyttääksemme asiakkaiden tarpeet ja varmistaaksemme johtavan tuote- ja palveluvalikoiman paperikoneen märänpään sovelluksiin. Missä? Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Yhä vahvempi painotus Kiinassa, Indonesiassa ja Brasiliassa. 2 OIL & MINING Tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän innovatiivisia kemikaaleja ja sovellusosaamista, joka parantaa prosessija tuotantotehokkuutta öljyn, kaasun ja metallien talteenotossa. Hyödynnämme vahvaa erotusprosessien osaamistamme räätälöityjen ratkaisujen kehittämisessä veden hallintaan ja uudelleenkäyttöön. Missä? Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kasvua haetaan Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. 3 MUNICIPAL & INDUSTRIAL Tarjoamme kunnallisille ja teollisuusasiakkaillemme mahdollisuuden parantaa vedenkäsittelyn tehokkuutta toimittamalla heille kilpailukykyisiä ja tehokkaita tuotteita sekä arvoa lisäävää sovellustukea. Missä? Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kasvumahdollisuuksia seurataan valikoiduilla kehittyvillä markkinoilla. 4 CHEMSOLUTIONS Tuotamme muurahaishappoa ja sen johdannaisia sekä ympäristön kannalta kestävämpiä valkaisuaineita. Missä? Euroopassa. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 9

20 ASIAKAS 2 0 W A T E R L I N K

21 Tarkasti kohdennetut kemikaalit, uusin teknologia ja erikoisosaaminen tekevät pehmopaperin valmistamisesta tehokasta ja kestävää. Uudet teknologiat kiinnostavat myös markkinoista kuuminta, Kiinaa. TEKSTI PIRKKO KOSKI KUVAT 123RF PEHMOPAPERIN uudet teknologiat Pehmopaperin valmistuksessa yhdistyvät satojen vuosien kokemus biomassojen käsittelystä, nykyteknologia, prosessikemikaalit ja vankka sovellusosaaminen. Tämän päivän teknologiaa kuvastaa hyvin se, että Kemiran pehmopaperiasiakkaat käyttävät yli 20 erilaista sovellusteknologiaa tuotantolinjoillaan. Kemiran erilaisiin prosesseihin kehittämät innovatiiviset teknologiat luovat kilpailuetua ja vauhdittavat markkinaosuuksien kasvua. Näitä ovat esimerkiksi ympäristövaikutuksiltaan pienempi prosessikemikaali FennoClean PFA ja maksimaalisen märkä- ja kuivalujuuden mahdollistavat FennoRez- ja FennoBond-lujuusteknologiat. Kemira on vahvassa kasvussa pehmopaperimarkkinoilla ja tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat, sanoo Senior Manager clay campbell Kemiran Global Business & Application Development -yksiköstä. K E M I R A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 2 1

Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014. Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi

Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014. Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014 Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Orgaaninen liikevaihto kasvoi 3 % ja kannattavuus parani Tammi-joulukuu

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Kemira Tammi-maaliskuu 2012. Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.4.2012

Kemira Tammi-maaliskuu 2012. Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.4.2012 Kemira Tammi-maaliskuu 2012 Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.4.2012 AGENDA Toimitusjohtajan katsaus Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Näkymät 2012 2 Kemira keskittyy yhä enemmän veden laadun ja

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 6.5.2009 Kemira keskittyy veteen Vesiosaamisen täysi hyödyntäminen Yhteinen osaaminen ja tuotevalikoima Yhtenäinen Kemira Yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja OP Private Oulu. Kannattava kemianyhtiö ja vakaa osingonmaksaja

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja OP Private Oulu. Kannattava kemianyhtiö ja vakaa osingonmaksaja Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja 8.11.2016 OP Private Oulu Kannattava kemianyhtiö ja vakaa osingonmaksaja Kemira tänään Globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Outotec kasvava teknologiayritys

Outotec kasvava teknologiayritys Asmo Vartiainen, Johtaja Outotec kasvava teknologiayritys Metallienjalostuspäivät 2012 Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec kehittää ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä teknologiaratkaisuja

Lisätiedot

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Yhtiökokous Liikevaihto ja kannattavuus kasvu-uralla

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Yhtiökokous Liikevaihto ja kannattavuus kasvu-uralla Jari Rosendal, toimitusjohtaja 21.3.2016 Yhtiökokous 2016 Liikevaihto ja kannattavuus kasvu-uralla Kemiran johtoryhmä Jari Rosendal Toimitusjohtaja Petri Castrén Talousjohtaja Kim Poulsen Pulp & Paper

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Kemira Tammi - syyskuu 2011. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 27.10.2011

Kemira Tammi - syyskuu 2011. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 27.10.2011 Kemira Tammi - syyskuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 27.10.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA 22.10.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Maatalouden ravinteet kiertoon 29.1.2016 Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Sivu 1 31.1.2016 Sivu 2 31.1.2016 Sivu 3 31.1.2016 Kiertotalous Joka vuosi ylikulutuspäivä tulee

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Valmet Johtava prosessiteknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle

Valmet Johtava prosessiteknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle Valmet Johtava prosessiteknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle Sijoitus-Invest 30.11.2016 Calle Loikkanen Sijoittajasuhdejohtaja Avainluvut

Lisätiedot

Tehostamme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä

Tehostamme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä Jari Rosendal, toimitusjohtaja 22.7.2014 Kemiran osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Tehostamme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä Kohokohtia huhti-kesäkuussa 2014 Hyvät kasvuasemat

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Vahva, virtaviivainen ja yhtenäinen Ahlstrom 29.1.2016

Vahva, virtaviivainen ja yhtenäinen Ahlstrom 29.1.2016 Vahva, virtaviivainen ja yhtenäinen Ahlstrom 29.1.2016 1 Visiomme: Olemme asiakkaidemme ensisijainen kumppani kuitupohjaisissa tuotteissa. Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen valinta. Meidän tulee

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

- Potentiaalia innovaatioiksi

- Potentiaalia innovaatioiksi - Potentiaalia innovaatioiksi Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon,

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Menestyksellinen vuosi Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Menestyksellinen vuosi Harri Kerminen, toimitusjohtaja Menestyksellinen vuosi 2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Vesiensuojelu ja ravinteiden kierrätys Helsinki Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus

Vesiensuojelu ja ravinteiden kierrätys Helsinki Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Vesiensuojelu ja ravinteiden kierrätys 21.1.2016 Helsinki Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Sivu 1 22.1.2016 Sivu 2 22.1.2016 Esityksen sisältö Kiertotalous Ravinteiden kierrätyksestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Kemiran yhtiökokous 2011. Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen

Kemiran yhtiökokous 2011. Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen Kemiran yhtiökokous 2011 Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved.

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved. Puolivuosikatsaus 11.8.2016 Q2 2016 1 Rakennamme tulevaisuutta, joka on älykkäämpi, turvallisempi ja sujuvampi 2 Liiketoiminta-alueet Video and Broadband Solutions Laajakaista- ja videovalvonta- ja informaatioratkaisut

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Maailman johtava innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Michel Giannuzzi Konserninjohtaja Tarkett on kehittynyt lattia-alan edelläkävijäksi ja asettaa maailmanlaajuiset standardit lattia- ja urheilulattiaratkaisuille.

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Liikevaihto ja operatiivinen käyttökate jatkoivat kasvuaan

Liikevaihto ja operatiivinen käyttökate jatkoivat kasvuaan Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 26.4.2016 Tammi-maaliskuu 2016 Liikevaihto ja operatiivinen käyttökate jatkoivat kasvuaan Taloudelliset kohokohdat tammi-maaliskuu 2016 Liikevaihto

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot