Risk Consulting. Vahingontorjuntatyö sairaalassa. Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Risk Consulting. Vahingontorjuntatyö sairaalassa. Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena"

Transkriptio

1 Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / Vahingontorjuntatyö sairaalassa Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena

2 Sisältö Pääkirjoitus Scanpix Sweden / Lehtikuva KILPAILU PARHAISTA OSAAJISTA JATKUU Systemaattinen työturvallisuuden vaaliminen on kaikkien etu 8 Arvokuljetukset ja turvallisuus 12 Vahingontorjuntatyö sairaalassa 19 Riskienhallinta on kilpailutekijä Suurvahinkojen synkkä vuosi Suomessa Johda riskienhallintaa samalla tavalla kuin organisaatiota Systemaattinen työturvallisuuden vaaliminen on kaikkien etu Pölyräjähdyksestä otettiin opiksi Arvokuljetukset ja turvallisuus Tuotanto jatkuu vaikka vahinko sattuu Vahingontorjuntatyö sairaalassa Yhteinen haveri vahinkomeno ilman vahinkoa Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena Tulitöitä koskeva yhteistyö Pohjoismaissa Kilpailukykyinen, kansainvälinen palveluverkosto Mitkä ovat vakuutusyhtiön menestymisen edellytykset? Vastaus on yksinkertainen: osaaminen ja pääoma. Vakuutusmeklareiden, riskipäälliköiden ja muiden vakuutusalan toimijoiden näkökulmasta vastaus saattaa olla vieläkin yksinkertaisempi: tarvitaan vain osaamista. Yrityksen osaaminen syntyy sen työntekijöiden osaamisesta, ja tänä päivänä osaaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Samalla erot yksittäisten työntekijöiden tehokkuudessa eli kyvyssä luoda arvoa ovat kasvaneet ennennäkemättömän suuriksi. Kun työntekijöiden väliset tuottavuuserot olivat aikaisemmin 25, 50 tai jopa 75 prosenttia, nykyään tuottavuuserot työntekijöiden luomalla arvolla mitattuna saattavat olla helposti jopa kymmenkertaiset. Tässä toimintaympäristössä yrityksillä on tärkeä taistelu voitettavanaan: taistelu parhaista osaajista. Luonnollisesti myös yritysten johtohenkilöt ymmärtävät, mistä on kysymys. Tämän seurauksena työntekijöiden rekrytoiminen kilpailevista yrityksistä on lisääntynyt, mikä on yleisesti ottaen hyvä uutinen niin vakuutusalalla työskenteleville kuin headhuntereillekin. Pohjoismaissa kilpailu vakuutusalan parhaista osaajista on kiihtynyt, ja ennätysmäärä työntekijöitä onkin vaihtamassa työpaikkaa tänä syksynä. Tämä ei kuitenkaan sinänsä lisää osaamisen määrää vakuutusalalla, sillä alalle palkataan edelleen todella vähän uusia työntekijöitä. Vakuutusyhtiöiden yhteisenä haasteena onkin jatkaa alalla työskentelevien osaamisen kehittämistä ja varmistaa, että vakuutusalan ulkopuolelta palkataan entistä enemmän uusia osaajia. Samalla kun kilpailu osaajista jatkuu, toivomme, että tämä lehti antaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme paljon hyödyllistä tietoa sekä yhtiömme osaamisesta että erilaisista riskeistä. Morten Thorsrud Julkaisija If Suurasiakkaat Vattuniemenkuja 8 A, Helsinki IF puh Päätoimittaja Juha Ettala Toimituskunta Olav Breen Per Hagström Lars von Hertzen Harry Nordqvist Inkeri Salin Anna Maria Vähäkuopus Tuotanto Markkinointiviestintä Dialogi Oy Paino Salpausselän Kirjapaino Oy Osoitteenmuutokset Risk Consultingista ilmestyvät myös skandinaavinen ja englanninkielinen versio. ISSN Kannen kuva Index Open IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006

3 Markkinakatsaus Riskienhallinta on kilpailutekijä Kuvitteelliset esimerkit kertovat analyysien lopputulosten esitystavasta. Tulosten perusteella tehdään esitys riskienhallinnan tason parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Hyvätasoinen riskienhallinta auttaa yritystä selviämään onnettomuustilanteesta myös taloudellisesti. Avainasemassa on ylin johto ja sen kyky toimia oikein kriisin jälkeisessä tilanteessa. Riskienhallinta on siis selkeä kilpailutekijä. Ylimmän johdon kyky osoittaa johtajuutta sekä kommunikoida jatkuvasti, rehellisesti ja avoimesti on keskeinen syy eroihin kriisitilanteen hoidossa. Lähde: Protecting Value in the Face of Mass fatality Events, Oxfordmetrica.com Oxford Metrica on julkaissut äskettäin kansainvälisen tutkimuksen, jossa on selvitetty ihmishenkiä vaatineiden suuronnottomuuksien vaikutusta yritysten osakasarvon (shareholders value) kehitykseen. Yritykset jakautuivat selkeästi yrityksiin, jotka hoitivat onnettomuuden jälkeisen tilanteen hyvin ja joiden osakasarvo alun notkahduksen jälkeen vahvistui ja yrityksiin, joiden osakasarvo ei toipunut. Jälkimmäisessä ryhmässä kurssinotkahdus syveni ja jäi vuoden tarkasteluajanjaksona (261 kaupantekopäivänä) pysyvästi alhaiselle tasolle. Tutkimuksen mukaan ylimmän johdon kyky toimia onnettomuuden ja sen aiheuttaman kriisin jälkeisessä tilanteessa on merkittävä yrityksen arvoon vaikuttava tekijä. Tutkimuksessa analysoitiin 74 onnettomuuden kohteeksi joutunutta yritystä. Hyvästä riskienhallinnasta on tullut merkittävä kilpailutekijä ja Enterprise Risk Management -prosessi (ERM) on tullut osaksi lähes jokaisen suuryrityksen Corporate Governance -järjestelmää. Samalla sille asetettavat vaatimukset ovat kasvaneet. ERM-prosessin tehtävänä on varmistaa kaikkien sellaisten yritystoimintaa uhkaavien riskien hallinta, jotka voivat estää yrityksen liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Yksi tärkeä ERM:n osa-alue on vahinkoriskit. Ifin suurasiakasliiketoiminnan tehtävänä on tukea asiakasyrityksiämme tällä alueella tarjoamalla vakuutus- ja riskienhallintaratkaisuja, jotka turvaavat asiakasyritystemme liiketoiminnan. Kysymys on siis saumattomasta kokonaisuudesta, johon sisältyy riskien arviointi, vahingontorjunta, vakuutusratkaisu ja vahinkojen hoito. Osana tätä kokonaisuutta Ifin suurasiakasliiketoiminnalla on oma Risk Management -yksikkö, RM. RM-yksikkö on vakuutusalan suurin Pohjoismaissa ja se keskittyy omaisuusja keskeytysriskien ohella kuljetus-, tapaturma- ja vastuuriskeihin. Yksikkö tukee asiakasyritysten kotimaista ja kansainvälistä riskienhallintatyötä liiketoiminnan turvaamiseksi ja riskienhallinnan tason parantamiseksi maailmanlaajuisesti. Vahinkoriskien osa-alueista haastavimpia on vastuuriskien hallinta. Tämän osa-alueen riskit eivät ole yhtä hyvin ennustettavissa ja arvioitavissa kuin esimerkiksi omaisuus- ja keskeytysriskit. Esimerkiksi altistuminen kemikaaleille ja siihen liittyvät vastuukysymykset voivat ilmetä vasta vuosikymmenien kuluttua. Komponentteihin liittyvät riskit esimerkiksi osana turvallisuuskriittistä järjestelmää voivat olla vaikeasti analysoitavissa. Samoin tuotteiden eri käyttäjäryh miin liittyvät riskit voivat olla arvioinnin kannalta haaste. Lainsäädäntö vaihtelee maittain ja lakeja voidaan myös muuttaa, mikä vaikuttaa riskien arviointiin. Lisäksi vastuun muotoja on useita erilaisia. Toiminta- ja tuotevastuualueiden ohella konsulttivastuun ja hallintoelinten vastuun analysointi edellyttää omaa asiantuntemusta. Ifin suurasiakasliiketoiminta on tehnyt vastuuriskien hallintaan liittyvää konsultointia asiakasyrityksille Suomessa yli 10 vuotta. Toimintamalli on uudelleen kohdennettu ja se laajennetaan nyt kaikkiin Pohjoismaihin siten, että se tukee underwriting-päätöksiä ja samalla antaa hyvän kokonaiskuvan vastuuriskien hallinnan kokonaisuudesta yritystasolla asiakasyrityksillemme. Toimintamalli perustuu yhteistyöhön asiakasyritystemme kanssa ja siinä käytettävät riskien arvioinnin työkalut ovat 1. eri liiketoimintojen vastuuriskien asemointi ja analyysi 2. vastuuriskien navigaattorianalyysi niillä alueilla, joissa riski arvioidaan korkeaksi Toimintamalli on kaikilla riskienhallinnan alueilla samanlainen ja se perustuu yhteistyöhön asiakasyritystemme, meklareiden ja Ifin suurasiakasliiketoiminnan välillä. Tavoitteenamme on oikea riskien tunnistaminen ja arviointi sekä kriittinen riskienhallinnan tarkastelu rakentavasti. Riskeihin liittyviä esille tulleita asioita käsittelemme asiakkaan kanssa avoimesti yhdessä. Tavoitteena on saada aikaiseksi kolmen vuoden ohjelma riskienhallinnan tason parantamiseksi. Juha Ettala 4 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 5

4 LEHTIKUVA Markkinakatsaus Suurvahinkojen synkkä vuosi Suomessa Johtamisen näkökulma Johda riskienhallintaa samalla tavalla kuin organisaatiota Erityisesti Suomessa on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen paljon suurvahinkoja. Yhtä yhteistä nimittäjää on vaikea löytää. Suurin osa vahingoista olisi kuitenkin voitu ehkäistä tai rajoittaa minimiin paremmilla toimintatavoilla ja teknisillä suojausratkaisuilla. Usein tällaiset keinot eivät edellytä edes merkittäviä kustannuksia niiden moninkertaiseen hyötyyn nähden. Tänä vuonna suomalaisten vakuutusyhtiöiden korvattavaksi on tullut syyskuun loppuun mennessä lähes yhtä monta suurvahinkoa kuin tämän vuosituhannen ennätysvuonna Tulipalo onkin suurin omaisuusriski Pohjoismaissa. Noin 80 prosenttia omaisuuden suurvahingoista on tulipalojen aiheuttamia. Vahinkoja sattuu siitäkin huolimatta, että niiden ennalta ehkäisemiseen on panostettu niin yritysten kuin viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden toimesta. Suurvahinkoon ja sen aiheuttamaan toiminnan pitkäaikaiseen keskeytykseen ei yhdelläkään yrityksellä olisi varaa. Suoranaisten aineellisten tappioiden lisäksi Mediatietoihin perustuva lista suurimmista palovahingoista Suomessa Tapahtuma/vahinko Korvausmenoarvio MEUR Teollisuushallipalo Savonlinnassa, 1/ Hyötypaperivarasto Lappeenrannassa, 1/06 0,5 1 Sahapalo Heinolassa, 5/ Huonekaluvarasto Tampereella, 5/ Kirkko Porvoossa, 5/ Betonitehdas Kuopiossa, 6/ Jätteenkäsittelylaitos Seinäjoella, 6/ Puun jatkojalostuksen tuotantolaitos Oulussa, 6/ Teollisuushalli Hyvinkäällä, 5/ Maalitehdas Ylöjärvellä, 5/ Kittilän lentoasema, 7/ Kokoonpanolinja venttiilitehtaassa, 7/ Veneveistämö Kuopiossa, 8/ vahinko aiheuttaa aina huomattavasti ylimääräistä työtä, usein seurauksena on myös asiakkaiden menetys sekä maineen ja kilpailukyvyn heikkeneminen. Omaisuusriskienhallinnassa oikeat toimintatavat ovat a ja o. Erityisesti jatkuvuus toimintatapojen hallinnassa on syytä varmistaa, kun yrityksessä on käynnissä sukupolvenvaihdos ja kun nuoria rekrytoidaan työelämään. Yhtä tärkeää on taata hyvien riskienhallintatapojen säilyminen ja siirtyminen, kun yrityksen rakenteita muutetaan tai toimintoja ulkoistetaan. Pelkkä ohjeiden ja lupamenettelyiden olemassaolo ei riitä, vaan tarvitaan vuorovaikutusta ajoissa, siis perehdyttämisessä ja yhteistyöstä sovittaessa. Hyvään omaisuusriskienhallintaan kuu Millainen on hyvin suojattu tehdaskiinteistö? 1. Johto sitoutuu vahvasti riskienhallintaan ja vahingontorjuntaan 2. Vahingontorjunta-ohjelmat toimivat: - Tulitöiden ja tupakoinnin valvonta, - Palavien nesteiden turvallinen käsittely, - Vartiointi, - Sammutuslaitteistojen tarkistukset ja valvonta 3. Hyvästä siisteydestä ja järjestyksestä pidetään huolta. 4. Rakennusten ja koneiden hyvästä kunnossapidosta huolehditaan. 5. Organisaatio on koulutettu tehokkaasti vahinkotilanteiden varalle. 6. Riittävä sammutusveden saanti on varmistettu. 7. Rakennusten rakenteet ovat sopivat. 8. Automaattiseen sprinklerisuojaukseen on varauduttu palovaarallisilla alueilla. 9. Palovaaralliset prosessit ja kohteet on riittävästi suojattu. 10. Riittävä valmius ja suojaus on hoidettu ulkopuolisia vaaratilanteita (esim. palo, myrsky, rankkasateet, tulva) varten. Yksi Suomen vanhimmista kirkoista, Porvoon tuomiokirkko vahingoittui pahoin tulipalossa luvat myös tekniset ratkaisut, joista automaattinen sprinklerijärjestelmä on investointina vaativin, mutta liiketoiminnallisen jatkuvuuden kannalta järkevä sijoitus, joka vahingon sattuessa maksaa itsensä takaisin nopeasti. Riskien tunnistaminen sekä ajoissa tehdyt pienetkin parannustoimenpiteet saattavat olla ratkaisevia toiminnan jatkuvuudelle. Usein jo pienellä panostuksella voidaan riskiä pienentää aivan oleellisesti. Hyvästä esimerkistä käy hydrauliikkaöljykeskuksen varustaminen lukituksella, joka pysäyttää öljyvirtauksen palotilanteessa rajoittaen vahingon minimiin. Investointina se on muutama tuhat euroa, mutta sillä saatetaan estää kymmenien miljoonien vahingot ja vakava toiminnan keskeytys yritykselle. Jukka Forssén Suomen riskienhallintajohtaja alkaen Kun haluat saada asioita tehdyksi, muista tärkeä periaate: keskity olennaiseen. Tämä ohje pätee mielestäni lähes kaikkeen toimintaan, mutta erityisen hyvin se soveltuu johtamiseen. Kun haluat johtaa yritystä tai organisaatiota hyvin, yksi tärkeimmistä muistisäännöistä on se, että alaisten täytyy tietää, miksi he tekevät jotakin ja mihin tarkoitukseen tiettyä tuotetta myydään. Kaksi henkilöä sekoittaa betonia ja kysyt heiltä, mitä he tekevät. Ensimmäinen vastaa: Sekoitan betonia. Toinen vastaa: Rakennan siltaa Tanskan ja Ruotsin välille. Olen varma, että jälkimmäinen tekee työnsä paremmin. Nämä kaksi periaatetta ovat suoraan sovellettavissa myös siihen, miksi yrityksen riskienhallintaa ja yrityksen johtamista tulisi hoitaa samalla tavalla, ja miten se pitäisi tehdä. Jos organisaatiollasi on selkeä strategia ja tavoitteet sekä liiketoiminnan ja johtamisen seurantajärjestelmät, on ensiarvoisen tärkeää, että myös riskienhallinta on sisällytetty niihin. Seuraavien yksinkertaisten kysymysten avulla voit varmistaa, että riskienhallinta-asiat on huomioitu: Mitä riskejä organisaation strategiseen liiketoimintasuunnitelmaan sisältyy? Mitä riskejä olemme valmiita ottamaan? Onko meillä tarvittavat prosessit riskien hallitsemiseksi? Mihin riskeihin voi liittyä myös liiketoimintamahdollisuuksia? On melko yleistä, että yritykset käyttävät erillisiä riskienhallintajärjestelmiä. Kokemukseni perusteella on kuitenkin todennäköistä, että tämä toimintatapa johtaa pikemminkin huonoon kuin hyvään riskienhallintaan. Kuten aiemmin jo mainitsin, tärkeintä on keskittyä olennaiseen. Kun työntekijät näkevät, että riskienhallinta ei ole erillistä toimintaa vaan osa yrityksen johtamisjärjestelmää, on todennäköisempää, että riskienhallinta-asiat tulevat hoidetuiksi asianmukaisesti. Eräs johtamiseen liittyvistä periaatteista on se, mitä mitataan, myös tehdään. Tämä soveltuu myös riskienhallintatyöhön. Riskienhallinnan kehittämiseksi ja keskeytysvahinkojen välttämiseksi on tärkeää, että sekä sinä että alaisesi tiedätte, mitä teiltä odotetaan ja sinä varmistat, että se myös tehdään. Tässäkin haluan korostaa keskittymistä olennaiseen, jolloin asiat tulevat todennäköisemmin tehdyiksi. Lisäksi on tärkeää, että seurantajärjestelmät ovat alaisten näkökulmasta selkeitä ja helppotajuisia. Riskienhallinnan periaatteet: 1. Keskity olennaiseen. 2. Varmista, että kaikki tietävät yrityksen riskienhallintatavoitteet. 3. Sisällytä riskienhallinta yrityksen johtamisjärjestelmään. 4. Mittaa ja seuraa riskienhallinnan kehittymistä. 5. Keskity olennaiseen. Toimi Valvo Suunnittele Jatkuva parantaminen Tee Demingin laatuympyrä Kun nämä luonnonlait pidetään mielessä, riskienhallintatyö tukee yrityksen liiketoimintaa ja luo sille lisäarvoa. Näin voidaan varmistaa, että myös asetetut tavoitteet saavutetaan. Ken Henningson Ruotsin riskienhallintajohtaja alkaen 6 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 7

5 Borealis Polymersin tavoitteena nolla vahinkoa Systemaattinen työturvallisuuden vaaliminen on kaikkien etu Nolla tapaturmaa on Ifin ja teollisuuden yhteinen tavoite. Sen edistämiseksi vakuutusyhtiö tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Kun riskit tunnistetaan ja tiedostetaan, niitä on helpompi hallita. Parhaiten onnistuvat yritykset, joiden johto on sitoutunut tapaturmien torjuntaan ja joissa työturvallisuus on valittu strategiseksi alueeksi. Tällöin kehitystä mitataan ja seurataan. Borealis Polymers Oy ja UPM Keuruun viilutehdas ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, kuinka johdonmukaisella tapaturmientorjuntatyöllä saavutetaan tuloksia. Borealis Polymers Oy parantaa työturvallisuuttaan kohti nollatapaturmatasoa pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2003 Borealis Polymers palkittiin Ifin Nolla tapaturmaa käytännön tasolla -palkinnolla. Viime vuoden marraskuussa yritys julistettiin Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -palkinnon voittajaksi valtioneuvoston työtapaturmaohjelman päätteeksi. Borealis on innovatiivinen muoviratkaisujen valmistaja, jolla on tuotantoa kuudessa Euroopan maassa sekä USA:ssa ja Brasiliassa. Niiden lisäksi yrityksellä on yhteistyöyhtiöitä Arabiemiirikuntien liitossa ja Kiinassa. Konsernissa on työntekijää. Suomessa Borealis Polymers Oy:n tuotanto on keskittynyt Kilpilahden teollisuusalueelle Porvooseen, jossa toimivat olefiini-, fenoli-, polyeteeni-, polypropeeni- ja Borstar-polyeteeniyksiköt. Noin 70 prosenttia tuotannosta menee vientiin. Polyeteenin ja polypropeenin vuosituotannon määrää konkretisoidaan kuvaamalla, että se riittäisi täyttämään enemmän kuin kaksi Hartwall Areenan kokoista tilaa. Lisäksi Borealiksella on vahva, noin 140 henkilön tutkimusyksikkö, johon kuuluu kaksi koetehdasta. Porvoossa yhtiön palveluksessa on 850 henkeä. Kilpilahden teollisuusalue on Pohjoismaiden suurin kemianteollisuuden keskittymä, jossa Borealiksen lisäksi toimivat muun muassa Neste Oil, Ashland Finland, Finnplast, Styrochem Finland, Innogas ja Aga. Alueella on noin teollista työpaikkaa. Toimialan luonteesta johtuen turvallisuusriskien hallinta ja minimointi on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi alueen kaikki yritykset ja niiden alihankkijat noudattavat yhteisiä turvallisuussäännöksiä, jotka on kiteytetty kymmeneksi perusohjeeksi. Ohjeet kattavat muun muassa työ- ja kulkulupakäytännöt, suojavarusteiden käyttömääräykset ja alkoholin käyttöön liittyvät kiellot. Yhteiset pelisäännöt ovat osa kunkin yrityksen turvallisuusohjeistoa. Työturvallisuus on osa johtamista Työturvallisuus on keskeisessä asemassa Borealiksessa ja se on kirjattu yrityksen strategiaan. Tavoitteena on olla työturvallisuudeltaan yksi maailman parhaita kemianteollisuuden yrityksiä. Turvallisuus on osa johtamisjärjestelmää. HSE&Q-järjestelmän (Health, Safety, Environment & Quality = terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu) taustalla ovat Det Norske Veritasin auditoimat ja myöntämät ISO-perheeseen kuuluvat laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusstandardit. Standardit eivät kuitenkaan yksin takaa johtavaa asemaa turvallisuusasioissa. Käytännön toiminnan kulmakivenä on turvallisuuskulttuurin ja -ajattelun luominen. Lähtökohtana ovat johdon sitoutuneisuus sekä johtamisjärjestelmämme. Työturvallisuuden tasoa tarkkaillaan erilaisilla mittareilla ja sitä verrataan työturvallisuudeltaan maailman parhaiden kemianteollisuuden toimijoiden tasoon. Olemme verkostoituneet kansainvälisten benchmarking-ryhmien kanssa ja rakentaneet yrityksen sisäisen työturvallisuusverkoston. Yhteisistä toimintamalleista sovitaan konsernitasolla ja päätökset pannaan täytäntöön kaikissa tuotantoyksiköissä eri puolilla maailmaa, kertoi Borealiksen HSEQ-päällikkö Martti Honkala Ifin järjestämässä Turvallisuus- ja vahingontorjuntapäivässä. Tavoitteenamme on nolla vahinkoa, joka tarkoittaa, että työperäisiä sairauksia, onnettomuuksia tai loukkaantumisia ei pääse tapahtumaan. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, jota olemme tehneet koko Borealiksen toiminnan ajan yli kymmenen vuotta. Johto ei voi ratkaista työturvallisuuskysymyksiä yksin. Se vaatii kaikkien organisaatiotasojen osallistumista, koulutusta, työryhmiä ja vuorovaikutusta. Työ on kokonaisvaltaista, eikä se voi onnistua, jos organisaatio voi huonosti. Työhyvinvoinnin täytyy olla kunnossa ja organisaation on oltava kypsä yhteistoimintaan sekä puhumaan asioista suoraan. Erot työturvallisuudeltaan maailman parhaiden yritysten välillä syntyvät juuri siitä kuinka niitä johdetaan ja hoidetaan, Honkala totesi. Käytännön tasolla Honkala painotti usein tapahtuvia turvallisuuskierroksia, toiminnan yleistä havainnointia ja asioihin puuttumista, säntillistä turvallisuusraportointia, puutteiden korjaamista ja jatkuvaa parantamista. Syyllisiä ei etsitä Kemianteollisuudessa henkilöstö tiedostaa riskit. Työturvallisuusasioissa motivaatio on siksi yleisesti ottaen kohdallaan. Turvallisuusasioita pyritään kuitenkin pitämään jatkuvasti tietoisuudessa sisäisellä viestinnällä henkilöstölehdessä ja intranetissä sekä koko teollisuusalueen naapureille suunnatussa Naapurit -lehdessä. Intranetin HSE-osiosta henkilöstö saa tietoa päivittäisistä tapahtumista sekä niiden taustoista. Asiantuntijat tapaavat, vaihtavat parhaita käytäntöjä ja oppivat toisiltaan. Asiat eivät ole mustavalkoisia. Sananvaihtoa, joskus väittelyäkin tarvitaan, että löydetään parhaat käytännöt. Meillä ei etsitä syyllisiä. Uskomme palkitsemiseen. Jaamme vuosittain turvallisuuspalkintoja sekä konserni- että paikallistasolla ja valitsemme parhaan urakoitsijan. Lisäksi meillä on palkkiojärjestelmä, jolla voimme välittömästi palkita henkilön, joka tekee jotain erityisen hyvää turvallisuus- tai ympäristöasioissa. Turvallisuusasiat ovat yhtenä kriteerinä myös henkilöstön tuottavuuspalkinnossa, kertoo huhtikuun alussa toisiin tehtäviin siirtyneen Honkalan vakanssin HSEQ-päällikkönä vastaanottanut Jarmo Paulamäki. Alihankkijat toimivat kuin oma väki Borealiksen porttien sisäpuolella on myös muutamia yrityksen alihankkijoiden toimipisteitä. Työturvallisuusasioissa alihankkijat toimivat kuten Borealiksen oma henkilöstö ja jopa raportoivat työturvallisuusasioistaan suoraan Borealiksen tietojärjestelmään. Alihankkijamme ovat sisäistäneet, että työturvallisuudesta huolehtiminen on heidän kilpailuetunsa. He osallistuvat työturvallisuuskoulutukseemme ja noudattavat samoja menettelytapoja kuin oma henkilöstömme. Alkuunsa se saattaa tuntua heistä oudolta, mutta jonkin ajan kuluttua he pitävät sitä hyvänä. Heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa asioihin, kuuntelemme heitä mielellämme, Paulamäki sanoo. Menestyksekästä toimintaa Viime vuonna meillä tapahtui neljä työtapaturmaa, joista kolme johti työstä poissaoloon. Suomalaisen mittapuun mukaan olemme onnistuneet hyvin. Parhaimmat kansainväliset kemianteollisuuden yritykset ovat olleet tällaisella tasolla jo pidempään. Parannettavaa on kuitenkin vielä. Työturvallisuudesta huolehtiminen on sekä moraalinen että imagokysymys, se on tärkeä osa yhteiskuntavastuutamme, Paulamäki toteaa. Marjatta Pietilä 8 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 9

6 Veli-Matti Parkkinen Lessons from losses Nolla tapaturmaa tuli todeksi UPM:n Keuruun viilutehtaalla Mekaanisessa metsäteollisuudessa nolla tapaturmaa -tavoitetta on pidetty lähes mahdottomana saavuttaa. UPM:n Keuruun viilutehtaalla tapaturmatilanne hipoi kuitenkin nollaa jo vuonna 2004 ja viime vuonna tavoitteesta tuli totta. Tapaturmien määrä kääntyi Keuruulla laskuun jo vuosituhannen vaihteessa, jolloin tehtaalla aloitettiin järjestelmällinen riskien kartoitus. Tänä päivänä työsuojelu on erottamaton osa tehtaan jokapäiväistä toimintaa. Työturvallisuusasiat ovat esillä kuukausittain linjapalavereissa, joissa jokainen voi kertoa näkemyksiään työsuojeluasioista ja lisäksi käydään läpi läheltäpititilanteet. Myös muilla tehtailla sattuneiden tapaturmien todennäköisyys ja riski arvioidaan aina heti oman tehtaan näkökulmasta. Ennaltaehkäisy on työturvallisuuden ykkösasioita. Kun riskit ja puutteet ovat tiedossa, ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin välittömästi. Se osoittaa, että työsuojelu otetaan tosissaan, painottaa Keuruun viilutehtaan tuotantopäällikkö Timo Isojärvi. Työsuojeluvaltuutettu Arto Lähdeaho uskoo, että johdon sitoutuminen työsuojeluun ja hyvä tiedonkulku ovat Keuruulla vaikuttaneet ratkaisevasti työntekijöiden asenteisiin. Panostamme paljon myös työnopastukseen, sillä teollisuusympäristö on aina riski uudelle työntekijälle, sanoo Lähdeaho, joka vetää tehtaalla myös työturvallisuuskorttikoulutusta niin omalle henkilökunnalle kuin alihankkijoille. UPM:n Puutuotetoimialan työsuojelupäällikkö Hannu Kontio kiittelee Keuruun tehtaan hyvää työsuojeluasennetta. Kontion mukaan UPM:n puutuotteita valmistavilla tehtailla suunta on kaikkiaan hyvä. Tapaturmien määrä on laskenut edellisvuodesta yli 15 prosenttia. Keuruun viilutehdas valmistaa sorvattuja koivuviiluja pääasiassa eurooppalaisille huonekalu- ja sisustusteollisuuden asiakkaille sekä rakenneviiluja ja ohutviiluvaneria. Tehdas työllistää 78 henkeä. Kaikkiaan UPM:n Puutuotetoimialalla työskentelee henkilöä. Aino-Maija Koli UPM, puutuotetoimiala UPM:n Keuruun viilutehdas saavutti vuonna 2005 nolla tapaturmaa -tavoitteen pitkäjänteisellä työllä työturvallisuuden hyväksi. PÖLYRÄJÄHDYKSESTÄ otettiin opiksi Pölyräjähdys voimalaitoksen polttoaineasemalla synnytti vakavan vaaratilanteen ja aiheutti aineellisia vahinkoja. Palovammoiltakaan ei vältytty, mutta pahimmalta säästyttiin. Erään teollisuuslaitoksen yhteyteen rakennettu voimalaitos toimittaa kyseiselle laitokselle sekä paikalliseen kaukolämpöverkkoon lämpöä ja höyryä. Sähkön tuotantoteho laitoksessa on max 85 MW. Polttoaineena käytetään pääosin biopolttoainetta, kuten puu- ja sahausjätettä sekä turvetta. Laitoksella on leijukerrostekniikkaan perustuva kattila, joka mahdollistaa monipuolisten polttoaineiden käytön. Puupolttoaineiden joukossa on muun muassa oksia ja kantoja, jonka vuoksi polttoaine murskataan sopivan kokoiseksi ennen kuin se voidaan kuljettaa kattiloihin. Kantojen mukana murskaimiin voi joutua 10 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/

7 Scanpix Sweden / Lehtikuva Arvokuljetusryöstössä Hölössä Södertäljen eteläpuolella useita autoja sytytettiin tuleen. Ryöstössä käytettiin myös konetuliaseita. suuriakin kiviä, jotka saattavat aiheuttaa kipinöiden syntyä. Kuljetinlinjasto tulessa Eräänä iltana polttoainemurskaimessa tapahtui pölyräjähdys. Räjähdys eteni osastoiduissa kuljetintunneleissa aiheuttaen linjastolla tulipalon. Räjähdys aiheutti myös sekundaariräjähdyksiä, jolloin tuli levisi vastaanottotaskuihin ja rinnakkaiseen polttoainelinjastoon. Polttoaineen vastaanottoasemalla oli kuljetusliikkeen työntekijä parhaillaan puhdistamassa vastaanottoaseman aluetta annettujen ohjeiden mukaisesti. Pölyräjähdyskaasut purkautuivat vastaanottoasemalla ja aiheuttivat kuljettajalle palovammoja. Myös rinnakkaisella polttoainelinjastolla työskennelleet autonkuljettajat saivat lieviä palovammoja. Ripeä toiminta pelasti paljon Voimalaitoksen henkilökunta aloitti välittömästi alkusammutustoimet ja polttoainelinjastoihin laukaistiin sammutushöyryt. Palokunta saapui paikalle 15 minuutin kuluessa, aloitti laajat sammutustoimet ja tyhjensi polttoainelinjastot. Palo ei päässyt leviämään polttoainesiiloihin. Ripeiden sammutustoimenpiteiden ansiosta omaisuusvahingot jäivät alle euron. Suurimmat vahingot syntyivät paineaallon revittyä irti seiniä, ovia ja polttoainelinjoja. Toimenpiteitä vastaavien vahinkojen välttämiseen Tapahtuman jälkeen todettiin, että kipinäilmaisimet olivat toimineet murskaimessa moitteettomasti. Nämä ilmaisimet eivät kuitenkaan estä pölyräjähdystä, koska pölyräjähdys tapahtuu heti, jos sopiva pölyseos saa riittävän sytytysenergian. Syytä alettiin etsiä polttoainepuolelta. Pian todettiin, että päivän aikana laitokselle oli saapunut muutamia kuormia ohjeiden vastaisesti liian kuivaa biopolttoainetta. Tämä saattoi olla syy räjähdysherkän pölyn muodostumiselle. Vastaavien vahinkojen välttämiseksi ryhdyttiin seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Polttoainelinjoille murskainten yhteyteen rakennettiin räjähdysluukut. 2. Kosteudeltaan matalan, satunnaisesti saapuvan pölymäisen polttoaineen vastaanotto lopetettiin kokonaan. 3. Sammutushöyryn käyttöä lisättiin erittäin kuivan polttoaineen aikana sekä huolto- ja korjaustöiden aikana. 4. Sammutushöyryventtiilien toiminta ja paikat käydään jatkossa läpi koko henkilöstön kanssa. Ripeä palontorjunta säästää pahimmilta seurauksilta, mutta sattuneesta onnettomuudesta voi aina ottaa opiksi ja koettaa ennakoida vaaratilanteet. VILLE VALTA Yritysten, pankkikonttorien ja laskentakeskusten välillä tapahtuvien rahakuljetusten arvo ja turvallisuusvaatimukset saattavat vaihdella hyvinkin paljon. Vaikka rahankäsittelyyn kohdistunut rikollisuus on kasvanut uhkaavasti Pohjoismaissa, voidaan kuljetukset hoitaa turvallisesti. Arvokuljetusryöstöt ovat joka tapauksessa koko yhteiskuntaa koskeva ongelma. Arvokuljetukset ja turvallisuus Euroopassa on jo vuosia tehty ammattimaisia, hyvin suunniteltuja arvokuljetusryöstöjä, joissa auton pysäyttämiseen on käytetty konetuliaseita ja auton avaamiseen räjähteitä. Ruotsissa on 1990-luvulta alkaen ryöstetty vuosittain kymmeniä arvokuljetuksia. Suomessa arvokuljetusryöstöjä on tehty selvästi vähemmän, mutta uhkana on, että Ruotsissa toimivat rikolliset laajentavat reviiriään myös Suomen puolelle. Tämänkaltaisesta kehityksestä saatiin viit teitä, kun Ahvenanmaalla tehtiin viime elokuussa arvokuljetusryöstö. Tilanne Ruotsissa Mielenkiinto turvallisuusalaa kohtaan on kasvanut viime aikoina Ruotsissa, mikä johtuu ennen kaikkea useista näyttävistä arvokuljetusryöstöistä. Vuosi 2006 näyttää myönteisemmältä, sillä arvokuljetuksiin kohdistuneet rikokset ovat vähentyneet, kertoo Securitas Värde -arvokuljetusyhtiön tiedotuspäällikkö Stefan Wikman. Rikosten vähenemiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi poliisin yksiköiden parempi keskinäinen yhteistyö ja aikaisempaa suuremmat resurssit. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että ryöstöä valmistelevia rikollisia on saatu kiinni. Monet näistä rikollisista istuvat vankilassa juuri nyt, mikä tietysti vaikuttaa asiaan. He eivät voi näyttäytyä kalliissa autoissa osoittaakseen, että rikos kannattaa ja houkutella ihmisiä rikolliselle ural 12 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/

8 le. Sitä paitsi he käyttäytyvät kuin ketkä tahansa yrittäjät. He arvioivat riskejä suhteessa voittoihin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kiinnijäämisriskin vaikutus painaa vaakakupissa aikaisempaa enemmän, Stefan Wikman sanoo. Toinen syy arvokuljetusryöstöjen vähenemiseen voi olla se, että useimmat arvokuljetusryöstöt epäonnistuvat nykyään. Kun rikokset lisääntyivät muutama vuosi sitten, Securitas panosti yhä enemmän turvallisuusjärjestelmien kehittämiseen. Tämän ansiosta muun muassa kaikki Securitaksen rahakuljetuslaukut on nykyään tehty niin, ettei rahoihin voi päästä käsiksi vahingoittamatta niitä, jos laukut avataan väärin. Me kehitämme myös järjestelmiä ajoneuvojen ohjaamiseen, Stefan Wikman kertoo. Käytämme reittejä, joilta ajoneuvojen ei pidä poiketa. Jos auto poikkeaa merkityltä reitiltä, saamme siitä heti hälytyksen. Muilla järjestelmillä hallitaan nopeutta niin, ettei se esimerkiksi moottoriteillä laske liikaa. Turvallisuus Securitaksessa perustuu uuteen tekniseen ajatteluun ja yhteistyöhön poliisin kanssa sekä avustajien oikeaan rekrytointiin. Jokaisesta työnhakijasta tehdään ns. turvallisuusselvitys, eli selvitys rikosrekisteristä siltä osin kuin se koskee rikoksia kuten ryöstöä, murhaa ja petoksia. Ennen kaikkea painotamme, että turvalliset kuljetukset perustuvat ihmisen ja tekniikan tiiviiseen yhteistyöhön. Ei riitä, että vain toinen niistä toimii täydellisesti, toteaa Wikman. Suurin ero nykyisten ja joitakin vuosia sitten tehtyjen ryöstöjen välillä on raakuus. Kolme vuotta sitten ei räjäytetty koko autoa eikä tukittu moottoriteitä varastetuilla autoilla ja piikkiesteillä. Stefan Wikmanin mukaan ryöstömäärissä on Ruotsissa alueellisia eroja. Skånessa sattuu tuskin lainkaan arvokuljetusryöstöjä huolimatta mannermaan ja Öresundsbron läheisyydestä. Mälardalenissa arvokuljetusryöstöt ovat sitä vastoin huomattavasti tavallisempia. Emme oikein tiedä miksi näin on, mutta Securitas Securitas on 20 vuodessa kehittynyt ruotsalaisesta vartiointiyrityksestä maailmanlaajuiseksi turvallisuuskonserniksi, jolla on toimintaa 20 maassa ja palveluksessaan yhteensä henkilöä Euroopassa ja USA:ssa. Yritys toimii edelleen vartioinnin piirissä, mutta kehittää myös turvallisuusjärjestelmiä yksityisasuntojen ja yritysten käyttöön. Se on myös arvostettu osaaja arvokuljetuksissa ja käteisen rahan käsittelyssä. luultavasti tämä johtuu siitä, että ryöstäjät asuvat siellä silloin, kun eivät satu istumaan vankilassa. Securitas ei hoida ainoastaan rahakuljetuksia vaan myös muita arvotavarakuljetuksia, joiden turvallisuudelle, täsmällisyydelle ja luotettavuudelle asiakkaat asettavat korkeita vaatimuksia. Tällaisia arvotavarakuljetuksia ovat muun muassa tietokoneiden, lääkkeiden, jalometallien ja kellojen kuljetukset. Tiettyjen tavaroiden saapuminen perille täsmälleen oikeaan aikaan on asiakkaalle erittäin tärkeää. Sen sijaan, että asiakkaat käyttäisivät tavallista huolitsijaa, he haluavat erikoiskuljetuksen ovelta ovelle. Esimerkiksi joissakin kylmäkuljetuksissa oikean lämpötilan säilyminen on niin tärkeää, että siitä pidetään kirjaa. Näin asiakkaalle voidaan osoittaa, että lämpötila on pysynyt tasaisena koko kuljetuksen ajan. Asiakkaat vaativat hyvää turvallisuutta, mutta myös sitä, että meillä on oikea ja riittävä vakuutusturva. Se on myös osa turvallisuusajatteluamme, Stefan Wikman painottaa. Tilanne Suomessa Pankkien näkökulmasta arvokuljetusriskit Suomessa ovat hallinnassa. Rahan lastaus- ja purkutilanteet tehdään sisätiloissa ja huomaamattomasti niin, ettei henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus vaarannu, kertoo Sampo Pankin turvallisuusjohtaja Jari Väinölä. Kulkureittien turvatasoa pyritään edelleen parantamaan. Kohde pyritään tekemään ei-houkuttelevaksi ja suojaamaan korkeatasoisella turvallisuustekniikalla niin, että ryöstöjä ei yritetä tehdä. Pankit ovat ulkoistaneet arvokuljetukset alan ammattilaisille, joilla on paljon paremmat mahdollisuudet hoitaa arvokuljetukset kuin pankkilaisilla, sanoo Jari Väinölä. Rahahuollon muutokset ovat vaikuttaneet myönteisesti turvallisuuteen, esimerkiksi käteisen rahan käsittely pankeissa on vähentynyt sähköisen ympäristön kehittymisen myötä. Turvataso pankeissa on korkea. Esimerkiksi 1990-luvun alussa pankkiryöstöjä tehtiin usein, mutta nyt ne ovat vähentyneet. Pankki tekee järjestelmällistä turvallisuustyötä rahankäsittelyyn kohdistuvien rikosten estämiseksi. Henkilökunnalla on tässä tärkeä rooli, nimittäin arvokuljetusryöstöihin liittyy usein sisäpiiritietoa. Mahdollisuus tehdä henkilöstön taustatarkastuksia on lakimuutoksen myötä oleellisesti heikentynyt. Turvallisuusjohtaja Jari Väinölä pitää tärkeänä, että pankeilla olisi käytössään poliisin tekemä turvallisuusselvitys niistä henkilöistä, jotka toimivat rahankäsittelyssä. Lehtikuva Pankin henkilökunnalle annetaan turvallisuuskoulutusta mahdollisten riskitilanteiden välttämiseksi, esimerkiksi havainnoimaan uhkatilanteiden kehittyminen. Pankeilla on hyvä yhteistyö arvokuljetusyritysten ja poliisin kanssa arvokuljetusten turvallisuuden kehittämiseksi ja ryöstöjen estämiseksi: ryöstöjen suunnitteluja on havaittu ja ryöstöjä on pystytty estämään. Jari Väinölän mielestä on olemassa useita syitä siihen, että arvokuljetusrikollisuuden kehitys on ollut erilaista Ruotsissa ja Suomessa. Suomessa ei ole samanlaista paikallista rikollisuutta kuin Ruotsissa. Myös eksoottinen suomen kieli vähentänee Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten rikollisten silmissä. Toisaalta ammattimaisen rikollisuuden uhka on olemassa jo nyt Suomessa. Tekijät ovat olleet suomalaisia tai ovat olleet yhteistyössä virolaisten kanssa. Varautuminen on samanlaista huolimatta rikollisuuden alkuperästä. Automatia Pankkiautomaatit Oy:llä on vastuullaan pääosa valtakunnan rahahuollosta ja myös arvokuljetuksista. Mahdollisiin arvokuljetusryöstöihin on varauduttu Suomessa tiiviissä yhteistyössä poliisin ja rahaa käsittelevien osapuolien välillä: toimintamalleja kehitetään ja harjoitellaan yhdessä, kertoo turvallisuuspäällikkö Ari Partanen Automatiasta. Suomessa on oivallettu, että arvokuljetuksiin liittyvä rikollisuus on koko yhteiskunnan eikä pelkästään arvokuljettajien vastuulle jäävä ongelma. Automatia on osaltaan arvioinut omat rahahuollon riskinsä, jotka itse arvokuljetuksissa ovat pitkälti sopimusjuridiikkaa: Automatia on antanut arvokuljetukset alihankintoina ammattimaisten arvokuljetusyhtiöiden hoidettaviksi. Edes yrityksen asteelle edenneitä hyökkäyksiä Automatian käyttämiä hyvämaineisia ja ammattimaisia arvokuljettajia kohtaan on ollut vähän. Ammattimaiset arvokuljetusyhtiöt huolehtivat suurista arvokuljetuksista Suomessa. Pääosan Suomen arvokuljetuksista hoitaa G4S Cash Services Oy, jonka toimitusjohtaja Timo Sankari katsoo, että arvokuljetusten turvallisuus on hyvä. Toimintaa on kehitetty, riskinarviointia on tehty ja turvallisuutta parannettu yhteistyössä Automatian ja pankkien kanssa. Muun muassa rahojen lastausja luovutustilojen tulee olla hyvin suojattuja. Ahvenanmaalla tilannetta oli tarkkailtu ulkoa, ja ryöstö vaikuttaa enemmän pankkiryöstöltä kuin arvokuljetusryöstöltä. Timo Sankarin mukaan on vaikea arvioida, riittääkö turvallisuustaso tulevaisuudessa. On kuitenkin selvää, että rikollisuuteen pitää puuttua ajoissa ennen kuin se kasvaa. Suomessa arvokuljetuksissa on lisätty yhteistyötä poliisin kanssa, jotta voitaisiin välttää sen tyyppiset rahankäsittelyyn kohdistuvat rikokset, jotka Ruotsissa ovat kehittyneet jo yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Arvokuljetusriskien hallinta ja vakuuttaminen Suurin arvokuljetuksiin kohdistuva uhka on rikos: ryöstö, varkaus tai kavallus. Kun arvokuljetusriskit selvitetään, koko rahankäsittely- ja kuljetusketju pitää analysoida alusta loppuun. Riskienanalysoinnilla löydetään ne heikot kohdat, joita tulee vahvistaa niin, että arvokuljetuksesta tulee turvallinen. Arvokuljetusriskit ja muukin rahankäsittely voidaan vakuuttaa. Vakuutusratkaisu räätälöidään ja se perustuu kyseisten kuljetusten riskianalyysiin. Lähtökohtana on, että ainakin ryöstö, varkaus ja tavalliset vahinkoriskit vakuutetaan. Suuret arvokuljetukset on tapana vakuuttaa laajalla turvalla, johon kuuluu edellä mainittujen lisäksi kavallus- (omaisuusrikos) ja vastuuvakuutukset. Anders Kumm Pentti Kautto Ahvenanmaalla Maarianhaminassa ryöstettiin arvokuljetus 10. elokuuta Kuvassa ryöstäjien pakoautoa sammutetaan. Arvokuljetusryöstöjen lukumäärä Euroopassa Iso-Britannia Ranska Puola Ruotsi Irlanti Italia Portugali Tanska Saksa Alankomaat Lähde: European Security Transport Association (ESTA), Svenska bevakningsföretag (Sweguard) (TT) Arvokuljetusryöstöjen kokonaissaalis miljoonissa Ruotsin kruunuissa Iso-Britannia Ranska Italia Ruotsi Luxemburg Saksa Norja Tanska Unkari Belgia Arvokuljetusryöstöjen lukumäärä Pohjoismaissa vuosina Tanska Ruotsi Norja Suomi Lähde: Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 14 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 8. Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 8. Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 8 Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa Vakuutusmarkkinoiden tervehdyttämisen aika Sisältö Pääkirjoitus Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI

nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus Suomi valokeilassa! KEMIRA-LEHTI on Kemiran sidosryhmälehti,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Sähköinen lisäjakelu: Suomen riskienhallintayhdistys, www.srhy.fi

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Sähköinen lisäjakelu: Suomen riskienhallintayhdistys, www.srhy.fi ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE RISK MANAGEMENT Helmikuu 2008 Nokian kaupunkia koetellut vesikriisi testasi kaupungin viestinnän. Sivut 8-9 Sähköinen lisäjakelu:

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ

TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ Touko Pajunen Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla. Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss.

Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla. Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss. Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla Lisätietoja: Puh. 09-8622 0100 www.guehring.fi Futuristiset pikkukopterit löytävät muotonsa Dassault Systèmesin SolidWorks Industrial Design -sovelluksen

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Olli Heinonen (vas.), Juhamatti Siuvo, Jarkko Kukkola ja Timo Myllyniemi kuuluvat GenPowexin agcolaisten osaavaan joukkueeseen s.

Olli Heinonen (vas.), Juhamatti Siuvo, Jarkko Kukkola ja Timo Myllyniemi kuuluvat GenPowexin agcolaisten osaavaan joukkueeseen s. HENKILÖSTÖLEHTI N:o 2/2014 ISSN 1459-7047 Jani Komulainen voitti virittäjäkisan s. 23 Pitkiä työuria s. 21-22 Jane Liu ja Tier 4 Final s. 16 Olli Heinonen (vas.), Juhamatti Siuvo, Jarkko Kukkola ja Timo

Lisätiedot

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen.

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen. PostNord Logistics vakuutti meidät asiakaslähtöisellä toiminnalla. Pär-Olof Ekström, Kärcher Suomi Tempo Logistiikan yrityslehti #3 2013 UUSI TAVARAMERKKI Nyt julkistetaan PostNord Logistics KURKISTUS

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty

PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty VAIHTOEHTOJA IRTISANOMISILLE? Tervehdyttämispalvelut voi auttaa pysymään pinnalla SIJOITUS HYVINVOINTIIN Itsestä

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot