VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008. www.vuoriteknikot.fi"

Transkriptio

1 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008

2

3 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU Julkaisija Vuoriteknikot ry Päätoimittaja Timo Rajala Toimituskunta Erkki Hinkkanen Jorma Leinonen Kalevi Laakkonen Taito Ahola Timo Rajala Taitto ja toteutus Arkkiset Tiina Nilsson Ilmoitusasiat Vuoriteknikot ry Kansikuva: Saana tunturi Kuvaaja Timo Rajala, Tampere Ilmoitushinnat: Koko 4-väri MV 1/1 sivu 550 e 350 e 1/2 sivu 450 e 200 e 1/4 sivu 200 e 120 e Lehden painoala A4 offset Kirjoituksia lainattaessa mainittava lehden nimi ISSN Painatus Arkkiset, Urjala Yhdistyksen osoite Vuoriteknikot ry c/o Timo Rajala Siirtolapuutarhankatu 11 A Tampere SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus 5 Timo Rajala Olkiluodon ONKALO -työmaa 6 Kimmo Lehtola Kylylahden kaivosprojekti 11 Seppo Tuovinen Luonnonkivellä loistava imago 15 - kysyntänäkymät kaksijakoiset Pekka Jauhiainen Salmisaaren öljysäiliöiden louhintatyön aikaisia 16 sattumuksia ja jälkiajatuksia Yrjö Kähönen Uutuuksia StonePowerilta 19 Petri Lehtinen Porapaalutus yleistyy 20 Mikko Mattila, Timo Rajala, Aku Turunen Haastattelu 23 Kalevi Laakkonen Eräs jouluistani 26 Taisto Lahti Tiukat räjähteiden merkintä- ja seurantavaatimukset 29 voimaan keväällä 2012 Jukka Kaikkonen Kaivannaisjätteitä säännellään nyt omalla direktiivillä 31 Olavi Selonen Älykästä porausta 2000-luvulla 32 Heikki Räsänen Kallionräjäyttämisestä ja -poraamisesta maamme kaivoksissa 1700-ja 1800-luvuilla 34 Kalevi Laakkonen Sandvik DTi -louhintalaadun ja käyttäjäystävällisyyden kärjessä 36 Jari Weman Kalliorakennusalan urakoitsijoiden työntekijöiden ja työnjohdon koulutuksesta 40 Tero Hynninen Yhdistystoiminta 44 MAINOSTAJAT: Arkkiset Ay Agnigo-Eagle Finland Atlas Copco Louhintatekniikka Oy Ab Backflash Oy Drillteck Oy E. Hartikainen Oy Forcit Oy Ab Fjäder Yhtiöt GIA Industri Ab Geomachine Oy Keski-Suomen Räjähde Oy Kiukaisten Asennuspalvelu Oy Kymen Kalliotyö Oy Louhintavaruste Vihavainen Ky Miranet Oy Nordkalk Oyj Abp Outokumpu Tornio Works Palin Granit Oy Pora-Agentti Oy Pyhäsalmen Mine Oy Robit Rocktools LTD Rockplan LTD Sandvik Mining & Construction Talvivaara Projekti Oy Terramare Oy Tolarock Oy YIT-Rakennus Oy 3

4

5 Timo Rajala, puheenjohtaja Pääkirjoitus Liikkuvat kivet eivät sammaloidu Tätä kirjoittaessani on maailmanlaajuinen taantuma väistämätön tosiasia. Kaikki talouden stressimittarit ovat tällä hetkellä äärimmäisen korkealla tasolla heijastaen puhdasta pelkoa, jota mm. sijoittajat ympäri maailman kokevat juuri nyt. Raaka-ainemarkkinoilla on nähty viime aikoina voimakasta hintojen laskua. Asiantuntijat povaavatkin, että metallien varastotilanteet heikkenevät ensi vuoden aikana, jonka seurauksena hinnat laskevat edelleen nykytasoiltaan ja jos jo yli kolmannes metallien tuottajista myy tällä hetkellä tappiolla on tuotannon supistamiset edessä ja sitä kautta kaivosten kannattavuudet heikkenemässä. Merkit myös uusien hankkeiden jäädyttämisistä ovat konkretisoituneet ja parempien aikojen odottelu on alkanut. Vaikka maailmantilanne on tällä hetkellä hankala ja haasteellinen, työnteko jatkuu kuitenkin kaikkialla. Jaksaaksemme puurtaa nykyhetkessä, on meille jokaiselle tärkeää juuri nyt huolehtia omien akkujen lataamisesta. Jokaisen ihmisen elämä on kokonaisuus, jossa ratkaisevan tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta on kyky osata vetää raja työn ja vapaa-ajan välille. Monella meistä on hyvät mahdollisuudet viettää laadukasta ja antoisaa vapaa-aikaa, kunhan priorisoimme tekemisemme sen mukaisesti. Liikunnan, virkistymisen ja levon merkitystä ei saisi koskaan aliarvioida. Liikkuvan elämäntavan omaava palautuu paremmin työn rasituksista ja hänellä pyörii vähemmän työhuolia mielessä vapaa-aikana. Liikkumalla säännöllisesti päivittäin tai virkistäytymällä esimerkiksi harrastusten parissa varmistat, että voit kaikin puolin paremmin. Jo pelkkä päivittäinen kävelylenkki auttaa jaksamaan, takaa vireän aivotyöskentelyn ja parantaa unta. Myös valveutunut työnantaja kannustaa huolehtimaan hyvinvoinnista ja pitää huolta henkilöstön työkunnosta tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia harrastaa kullekin mieluisia lajeja. Tällä saavutetaan kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn: omanarvontunne kasvaa, työn arvostus paranee ja turhautuneisuus vähenee. Lehti on taas nipussa ja haluankin tässä yhteydessä kiittää lämpimästi kaikkia mainostajia, jutun kirjoittajia sekä hallituksen jäseniä osuudestanne tämän lehden teossa. Ilman teidän apuanne se olisi ollut mahdoton urakka. Lehteä koskevaa palautetta otetaan mielihyvin vastaan kotisivujemme palauteosastolla. Toivottavasti viihdytte vuoden 2008 Vuorityö ja -tekniikka lehden parissa. Näin vuoden lopulla toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille rauhallista Joulun odotusta Puheenjohtaja S-posti: 5

6 Kimmo Lehtola, Posiva Oy, rakennusvalvoja, louhintatyöt Olkiluodon ONKALO -työmaa äytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. KAlueseulontatutkimusten, yksityiskohtaisten sijoituspaikkatutkimusten sekä ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella Posiva esitti valtioneuvostolle vuonna 1999 tekemässään loppusijoituslaitoksen periaatepäätöshakemuksessa, että loppusijoituspaikaksi valitaan Eurajoen Olkiluoto. Koska Eurajoen kunta oli antanut suostumuksensa laitoksen sijoittamiseen alueelleen ja STUK oli turvallisuusarviossaan todennut, ettei esteitä periaatepäätöksen tekemiselle ole, valtioneuvosto saattoi tehdä joulukuussa vuonna 2000 myönteisen periaatepäätöksen. Suomen eduskunta vahvisti periaatepäätöksen äänin Periaa- 6 tepäätöksen jälkeen loppusijoituksen suunnittelu on edennyt ON- KALOksi nimetyn maanalaisen tutkimustilan rakentamiseen Olkiluotoon. Posiva Oy huolehtii omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta. ONKALOsta tehtävillä tutkimuksilla varmistetaan Olkiluodon soveltuvuus loppusijoitukseen. ON- KALOssa suoritettavilla tutkimuksilla hankitaan lisäksi tarkentavaa tietoa loppusijoitustilojen suunnittelua ja rakentamista varten sekä testataan loppusijoitustekniikkaa aidoissa olosuhteissa. ONKALO louhitaan loppusijoitussyvyydelle, eli 420 metrin syvyyteen, vuoden 2009 loppuun mennessä. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus perustuu moniesteperiaatteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että radioaktiivisten aineiden pääsy elolliseen luontoon on estetty monin toisiaan tukevien, mutta kuitenkin toisistaan riippumattomien esteiden avulla. Siten yhden esteen pettäminen ei vaaranna eristyksen toimintaa. Näitä esteitä ovat polttoaineen kiinteä olomuoto, kupari-valurautakapseli, kapselia ympäröivät bentoniitti ja peruskallio sekä tunneleiden tunnelitäyte. Posivan tavoitteena on jättää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus vuonna Loppusijoitus aloitetaan vuonna 2020 ja se tulee jatkumaan aina 2100-luvun alkupuolelle saakka.

7 Ydinjätehuoltoon tarvittavat varat kerätään ennakkoon ydinsähkön hinnassa ja rahastoidaan Valtion ydinjätehuoltorahastoon. Näin tuleville sukupolville ei synny kustannuksia loppusijoituksesta. Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Olkiluodon kallioperään, sillä se tarjoaa loppusijoituksessa tarvittavat vakaat olosuhteet. Onkalo etenee aikataulussaan Kohteen louhintatilavuus on noin m3. Se käsittää kolme kuilua Geologit tutkivat kallioperää ONKALOssa tasolle 440 ja 6000 metriä tunnelia. Ajotunnelin leveys on 5,5 m ja korkeus 6,3 m. Kuilujen halkaisijat ovat 3,5 m ja 4,5 m. Päätutkimustaso sijaitsee tasolla 437. ONKALO louhintakohteena on hyvin mielenkiintoinen. Sitä rakennettaessa nähdään lähes koko kirjo kalliorakentamiseen liittyvistä töistä. Koska kyse on myös samanaikaisesti tehtävästä tutkimuksesta asettaa se omat haasteensa töiden yhteensovittamiselle ja aikataululle. Kohteen louhintateknisinä erityispiirteinä mainittakoon tiukat lohkaroitumisvyöhykerajat (seinät ja katto 300 mm sekä pohja 800 mm), vuotovesiraja ( 1-2 litraa/100 tunnelimetriä) ja vieraiden aineiden käytön minimointi. Henkilökuiluun sijoitetaan henkilöhissi. Mainitsemisen arvoinen ja myöskin työmäärältään suuri työvaihe on min tapahtuvaa ONKALOn luvi- myöskin silmälläpitäen myöhem- dokumentointi ja laadun varmistus. Kaikki ONKALOssa tehtävä tusta osaksi loppusijoituslaitosta. työ dokumentoidaan ja tallennetaan Tällä hetkellä ajotunnelin louhinta on edennyt paalulle 3270, josta tietopankkiin missä tieto on sitä tarvitsevien käytössä välittömästi. Tiedon tallentaminen on tärkeää Yhteensä pilottireikiä kairataan kairataan yhtä TU 4:n pilottirei istä. kyseisen urakan alueelle 5 kpl ja niiden keskimääräinen pituus on 150 m. Näin ollen kattava osuus tehtävästä tunnelista tullaan tutkimaan ennen sen louhimista. ONKALO on edennyt aikataulussaan ja TU 4 loppuun (paalulle 4340) päästään joulukuussa

8 Parasta aikaa nousuporataan myös ONKALOon tulevia kuiluja tasolle 290. Käytössä olevasta kalustosta mainittakoon erityisesti uusi Atlas Copcon toimittama porausjumbo, joka on varustettu mekaanisilla kangenkäsittelylaitteistoilla ja nykyaikaisella WLAN- verkkoa hyödyntävällä tiedonsiirto-ominaisuuksilla. Laitteessa on valmius myös takymetrinavigointiin ja siihen siirrytään, kun toimittaja pystyy järjestelmän toimittamaan. Takymetrinavigointia ja WLANtiedonsiirtoa tullaan käyttämään myös vuodenvaihteessa työmaalle toimitettavassa pulttauskoneessa. Louhintaurakan läpivientimalliksi on valittu laskutyöperusteinen yhteistyömalli, jossa tilaaja omistaa suuren osan työhön käytettävistä koneista ja laitteista ja toimii ns. projektinjohto-organisaationa. Toimintamalli on osoittautunut varsin toimivaksi ONKALOn kaltaisessa tutkimushankkeessa. Yhteistyö Vammalalaisen louhintaurakoitsijan, SK-Kaivin Oy: n kanssa on sujunut hyvin. VUODESTA 1987 Orikoskentie 22, Urjala Puh. (03) Faksi (03)

9 9

10 10

11 Seppo Tuovinen, kaivospäällikkö, Kylynlahti Copper Oy Kylylahden kaivosprojekti JOHDANTO Polvijärvellä sijaitsevan Kylylahden kupari-kobolttiesiintymän löytö ajoittuu vuoteen 1984, jolloin Outokumpu Oy suoritti alueella malminetsintätöitä tavoitteena korvata Keretin ja Vuonoksen kaivosten ehtyviä malmivaroja. Outokummun suorittamat mittavat tutkimuskairaukset ja muut tekniset selvitykset eivät kuitenkaan johtaneet koskaan kaivoksen rakentamiseen, ja lopulta Outokummun luovuttua koko kaivostoiminnasta myös Kylylahden esiintymälle tuli uusi omistaja. Kylylahden kaivosoikeudet siirtyivät vuoden 2005 alussa australialaisen Vulcan Resources Ltd:n suomalaiselle tytäryhtiölle Kylylahti Copper Oy:lle, jolloin käynnistyi intensiivinen tutkimustyö Kylylahden kaivosmahdollisuuksien selvittämiseksi. Vuoden 2008 alkupuolella valmistunut lopullinen kannattavuustarkastelu osoitti Kylylahden kaivosprojektin olevan taloudellisesti hyvin kannattava ja teknisesti toteuttamiskelpoinen, minkä pohjalta Vulcanin hallitus teki huhtikuussa 2008 päätöksen kaivoksen rakentamisesta. Kaivoksen rakentamisen on arvioitu kestävät noin kaksi vuotta ja tunnetut malmivarat mahdollistavat noin 10 vuoden maanalaisen tuotannon. Tämän hetkinen rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on kuitenkin siirtänyt kaivoksen rakennustöiden aloittamisen vuodelle Kaivospiirin sijainti on esitetty kuvassa 1 Kylylahden kaivosprojekti K ylylahden tämänhetkiset louhittavat malmivarat ovat 6.95 Mt pitoisuuden ollessa 1.17 % Cu, 0.24 % Co ja 0.20 Ni. Lisäksi malmi sisältää pienempiä määriä kultaa ja sinkkiä. Suunniteltu malminlouhinta on noin t vuodessa, josta tuotetaan rikasteita yhteensä noin tonnia. Malmi muodostuu kahdesta malmiosta, Wallaby ja Wombat, jotka on esitetty malmin pituusleikkauksessa (kuva 2). Kylylahden kaivosalueelle rakennetaan rikastamo ja tarvittavat toimisto- ja huoltorakennukset. Näiden lisäksi muut merkittävät investoinnit kohdistuvat pastalaitoksen ja rikastushiekka-altaan rakentamiseen. Tuottevat rikasteet kuljetetaan joko maanteitä pitkin tai Vuonoksen kaivoksella sijaitsevan rautatieyhteyden kautta jatkojalostajille. Kaivos työllistää tuotantovaiheessa noin henkilöä. Kaivoksen kokonaisinvestointi on noin 120 M, ja tuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2011 aikana. Kuva 1. Kylylahden kaivospiirin sijainti. 11

12 Peränajo Vinotunnelin suuaukko ja avoleikkaus sijaitsevat malmin länsipuolella. Vinotunnelin lähtötaso on +94-taso, ja ensimmäinen louhintataso sijaitsee -62,5-tasolla. Vinotunnelin suunniteltu pohjataso on Vinotunneli ajetaan ensimmäisessä vaiheessa tasolle kolmen ensimmäisen vuoden aikana, joka mahdollistaa Wombatmalmion louhinnan aloituksen. Kuvassa 3 on esitetty kaivoksen maanalaista infrastruktuuri. Louhinta Wallaby-malmiossa louhinta tapahtuu pitkittäisenä louhintana malmin kapeuden ja geometrian vuoksi.. Wombat-malmiossa malmi on jaettu ensimmäisen ja toisen vaiheen louhoksiin, ja louhinta tapahtuu malmissa poikittain. Sunnitellut louhosten leveydet ovat 5-25 m. Molemmissa malmeissa käytettävä tasoväli on 30 m. Louhitut tilat täytetään pastalla ja raakkutäyttönä. Pastatäyttö myös pienentää maanpäälle varastoitavan rikastushiekan määrää merkittävästi, jopa noin 70 % syntyvästä rikastehiekasta voidaan sijoittaa maanalle. Louhinnan periaatekuva on esitetty kuvissa 4 ja 5. Kuva 2. Kylylahden malmin pituusleikkaus. Malmi kuljetetaan louhoksista kumipyöränostona maanpinnalla sijaitsevalle läjitysalueelle, josta malmi syötetään murskaimeen ja sitä kautta rikastuprosessiin. Ylimääräinen sivukivi varastoidaan maanpäälle erikseen rakennettaville läjitysalueille. Tuuletus Vinotunnelin saavutettua tason , rakennetaaan tuuletusnousut maan pinnalle. Poistonousu ajetaan todennäköisesti kokoprofiilimenetelmällä (halkaisija 0.4 m), ja raitisilmanousu (0.5 m) rakennetaan todennäköisesti kokoprofiilinousu avauksella ja levityslouhintana. Menetelmät tarkentuvat kunhan tarvittava geotekninen analyysi kallio-olosuhteista valmistuu. Tasolta Kuva 3. Kylylahden kaivoksen maanalainen infrastruktuuri. 12

13 70 nousut rakennetaan kaivoksen pohjatasolle saakka. Tuuletusnousujen sijainnit ja tuuletuksen periaate on esitetty myös kuvassa 3. Tuuletuksen suunniteltu kapasiteetti on noin 290 m3/s ja maanpinnalle rakennattava lämmitysteho noin 8 MW. Mitoituksissa on käytetty kansainvälisiä standardeja ja sitä kautta suunniteltu tuuletuskapasiteetti on varmasti riittävä myös Suomen olosuhteissa. Rikastus Malmivarastoilta malmi syötetään etukuormaajalla leukamurskaimelle, ja murskattu malmi jauhetaan yksivaiheisena autogeenijauhatuksena. Luokituksen jälkeen malmi ohjataan kupari-kulta piiriin, jossa vaahdotus tapahtuu kolmessa vaiheessa. Kupari-kulta vaahdotuksen jälkeen malmista erotetaan vaahdottamalla ns. bulkki-rikaste, joka koostuu kaikista jäljellä olevista sulfidimineraaleista, jolloin saadaan talteen valtaosa malmin sisältämästä koboltista, nikkelistä, sinkistä ja myös pienehkö osa kuparista. Rikasteista poistetaan ylimääräinen vesi sakeuttimien ja suotimien avulla, ja rikasteet varastoidan kaivosalueelle. Rikastushiekka pumpataan joko rikastushiekkaaltaalle tai pastalaitokselle maanalaista täyttöä varten. Rikastuskaavio on esitetty kuvassa 6. Kuva 4. Pitkittäisen louhinnan periaate (Wallaby malmio). Kuva 5. Poikittaisen louhinnan periaate (Wombat malmio). Kuva 6. Rikastuskaavio. 13

14

15 Pekka Jauhiainen, toimitusjohtaja, Kiviteollisuusliitto ry. Luonnonkivellä loistava imago kysyntänäkymät kaksijakoiset uonnonkiviteollisuudelle vuosi 2008 on ollut hyvä. Kiven Lkäyttö on lisääntynyt erityisesti ympäristörakentamisessa ja alan yritykset ovat olleet täystyöllistettyjä. Hyvä kotimainen työkanta jatkuu koko vuoden. Vuosi 2009 onkin sitten iso kysymysmerkki. Rahoitusmarkkinoiden kriisi on iskenyt päälle nopeasti eikä rakentamisen taantumalta taideta välttyä. Uudisrakentamisen hiipuminen kohdentuu myös luonnonkiviteollisuuteen. Sen sijaan ympäristö- ja piharakentamiseen liittyvän kiven käytön odotetaan pysyvän kohtuullisella tasolla. Hautakivien kysyntä on jo luonnostaan varsin vakiintunutta. Ympäristökivien hyvä kiven kysyntä on lisännyt tuontia erityisesti Kiinasta. Graniitin viennin tason säilyttäminen on erittäin haastavaa. Suomalaista graniittia viedään ympäri maailman Kiinan ollessa ykköskohde. USA:n talousvaikeudet ovat näkyneet kiinalaisten yritysten varastojen kasvuna, joka taas hillitsee kiven ostoja myös Suomesta. Vuonna 2008 vientimme arvo laskee ja tuonnin arvo nousee selvästi. Nyt jos koskaan toivoisi julkisten hankkeiden aikaistamista ja kotimaisen kiven priorisointia. Rakentamisen kokonaisvolyymin lasku heijastuu kivituotepuolelle eri tavoin tuoteryhmästä riippuen. Ympäristö- ja pihakivituotteiden kysyntänäkymät ovat siis kohtuullisen hyvät tai suorastaan erinomaiset mikäli alkuvuodesta 2008 valmistuneeseen ammattilaisille suunnattuun ympäristörakentamisen kehittämistutkimukseen on luottaminen: 94% tutkimukseen osallistuneista uskoi luonnonkivituotteiden käytön lisääntyvän seuraavan kahden vuoden aikana. Alkukesästä valmistunut piharakentamisen kehittämistutkimus taas kohdentui tavallisiin pientalon rakentajiin. Tutkimukseen osallistui 400 omakotitalon rakentanutta tai lähiaikoina rakentamisen aloittavaa. Vastaajista kaksi kolmesta aikoo rakentaa tai kunnostaa pihansa kahden vuoden kuluessa ja näistä yli kolmannes aikoo hankkia luonnonkivituotteita. Tutkimuksen perusteella luonnonkiven imago on kunnossa. Enemmistö vastaajista uskoi luonnonkivisen kiveyksen lisäävän kiinteistönsä arvoa. Tätä muuten tukevat useat ulkomaiset tutkimuksetkin. Myös kiven kotimaisuus oli arvostettua. Tavallisten ihmisten pihoilla lepää melkoinen markkinapotentiaali. Opetusministeriö on antanut uuden rakennusalan perustutkintoa koskevan asetuksen. Uuden asetuksen myötä rakennusalan perustutkintoon on lisätty neljäs koulutusohjelma, kivialan koulutusohjelma, jonka tutkintonimike on kivirakentaja. Luonnonkiviteollisuudelle uusi tutkinto on erittäin tärkeä. Kokeiluluonteisesti uuden koulutusohjelman mukaista koulutusta on jo voitu antaa neljässä oppilaitoksessa mutta nyt kivialan koulutus periaatteessa avautuu lähes sadalle oppilaitokselle. Toivottavasti useat rakennusalan oppilaitokset aktivoituvat myös kivialan kouluttajina. Kivirakentamisen ammattilaisia tarvitaan jatkossa niin kivituotteiden valmistuksessa kuin niiden asennuksessakin. EU:lta on tänä vuonna tullut rakennustuotedirektiiviin liittyen uusi asetus, jonka mukaan rakennustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi Useimmissa Euroopan maissa näin on ollutkin; Suomi on ollut yksi harvoista poikkeuksista. CE-merkintä vaatimus koskee lähivuosina myös harmonisoituja luonnonkivituotteita kuten esimerkiksi reunakiviä, nuppu- ja noppakiviä sekä kivilaattoja. Yritysten on aika alkaa valmistautua muutokseen. Luonnonkiviteollisuuden kiviportaali on uudistunut. Kannattaa tutustua. 15

16 Yrjö Kähönen, insinööri Salmisaaren öljysäiliöiden louhintatyön aikaisia sattumuksia ja jälkiajatuksia 1.Taustaa Helsingin Salmisaareen louhittiin lukujen taitteen molemmin puolin kolmen säiliön öljysäiliöryhmä, jonka toteutuksessa oli suuria vaikeuksia. Louhintatyön aikana pyrki kallio nousemaan voimakkaan vaakajännityksen takia. Tämä aiheutti kalliokaton lohkaroitumista ja suuria vaakarakoja tunnelien seiniin. Tästä taas seurasi kivien tippumista ja voimakkaita vesivuotoja. Säiliöryhmä on osittain meren alla. Helsingin rakennustarkastusvirasto määräsi helmikuussa 1970, että rakennustarkastusviraston tarkastusosastolle on ennen varsinaisen louhintatyön jatkamista esitettävä hyväksyttäväksi riittävän pätevän asiantuntijan laatima selvitys louhittavien tiloja ympäröivän kalliomassan vakavuudesta ja suunnitelma mahdollisesti tarvittavista vahvistus- yms. toimenpiteistä sekä em. selvityksen perusteina käytetyt mittaustulokset kallioperän jännitystilasta. Lisäksi on esitettävä aikaisemmin laadittu suunnitelma perusteluineen louhittujen pintojen vahvistuspulttauksesta sekä em. asiantuntijan lausunto tämän toimenpiteen riittävyydestä. 16 Allekirjoittanut tuli Helsingin kaupungin palvelukseen toukokuun 1970 alussa. Yhtenä tehtävänäni oli kyseisen öljysäiliötyömaan louhinta-, lujitus- ja injektointitöiden suunnittelu ja valvonta. Työ saatiin toteutettua ja säiliöryhmä tuotti siihen uhratut varat takaisin jo ensimmäisen öljykriisin aikana Öljysäiliöt ovat edelleen aktiivisessa käytössä. Säiliöiden suunnittelua ja rakentamista on laajasti esitetty Kalliomekaniikan päivät 1972 julkaisussa. 2. Havaintoja - Suuri vaakajännitys aiheutti kallion rikkoontumista, mikä esiintyi kallioräiskeenä, paukahteluna ja komujen (=kivilohkareiden) putoamisina. Suurimmat paukahtelut olivat kiväärin laukauksen suuruusluokkaa ja niitä esiintyi pahimpina aikoina muutaman minuutin välein. Paukahteluja seuranneet kivien tippumiset olisivat kohdalle osuessaan olleet tappavia. Niinpä urakoitsijan vastaava mestari Reino Tuomola keksi työmiestensä riskistä paljonpuhuvan vertauksen. Hän sanoi kokoavansa luolan perälle sen rakentamisesta vastuussa olevan isokenkäisten joukon. Itse hän menee luolan suulle, sammuttaa valot ja laukaisee hirvikiväärillä viiden minuutin välein yhden laukauksen luolan perään kohti, jolloin siellä olijoilla on samat mahdollisuudet säilyä hengissä ja terveinä kuin hänen porailleensa öljysäiliötyömaalla. -Urakoitsijalla, Vesi-Pekka Oy:llä, oli työnjohtajana vuoriteknikko Leo Holmström. Holmström on paitsi koulutuksen saanut teknikko, niin myös Kanadan kaivokset (8 vuotta), pohjoisen vesivoimalaitokset ja monet puolustusministeriön työmaat porarina kolunnut todellinen ammattimies. Holmströmin mennessä Salmisaaren työmaalla tunnelin perään, jossa 5 miestä oli parhaillaan perää poraamassa, hän huomasi tunnelin katon risahtelevan porarien päällä. Poraus tapahtui paineilmakäyttöisillä polvisyöttöporakoneilla lava-auton levitetyltä lavalta. Läheisyydessä sattui työskentelemään myös remonttimies. Holmström komensi remonttimiehen ajamaan lava-auton laitoja. Kun auto lähti liikkeelle, katkesivat kyseiset johdot, tuli täysi pimeys ja alkoi kuulua vuotavan paineilman ujellusta. Auton päästyä vajaan kymmenen metrin päähän tunnelin katosta, rojahti useita autokuormia kivilohkareita alas. Osa lohkareista putosi lava-auton lavalle rikkoen sen täysin päreiksi. Kun asiasta saatiin hetken kuluttua selvyys, huomattiin kaikkien ihmisten säilyneen hengissä ja vahingoittumattomina. On täysin kiistatonta, että Holmström pelasti kyseisessä tapauksessa ammattitaidollaan ja ripeällä toiminnallaan usean ihmisen hengen. -Kallion käyttäytymistä pyrittiin selvittämään mikroseismisillä mittauksilla, jotka oli pakko tehdä hiljaisuuden vallitessa, eli öisin. Raportti mittaustuloksista saatiin heti aamulla. Erään mittauskerran aikana huomattiin kalliossa niin paljon aktiivisuutta, että käskin erottaa 3. säiliön itäpäästä vaarallisimmaksi arvioidun alueen puomeilla siitäkin huolimatta, että se haittasi oleellisesti louheautojen kulkua, koska alue sijaitsi niiden normaalilla kulkureitillä. Muutaman tunnin ku-

17 luttua putosi tunnelin katosta yli 20 metsin korkeudelta useita autokuormia kiviä puomien erottaman alueen sisään. -Tunnelin kattoja tarkastettiin ja kunnostettiin Sky-Lift autojen avulla. Tampereen Naistenlahden öljysäiliöitä louhittaessa keksittiin sähkölaitoksen Sky-Lift autoa käyttää ensimmäisen kerran tunnelien rusnaamiseen. Kyseisen auton kuljettajana toimi olympiatason kilpavoimistelija Kalevi Suoniemi. Autonkuljettajan tehtäviin ei kuulunut rusnaus, mutta koska Suoniemi oli aktiivinen mies, hän tarttui kohta rusnauskankeen ja kehittyi pian taitavaksi rusnariksi. Samalla hän huomasi tässä olevan hyvän markkinaraon ja hankki itselleen ensin yhden ja myöhemmin useita Sky- Lift autoja ja niihin kuljettajia. Salmisaaren louhinnan aikana oli Sky- Lift autoja vähän, mutta louhintatyömaita paljon ympäri Suomea, joten niiden saamisesta työmaalle oli kova kilpailu. Kerran 3. säiliön länsipäätä, lähellä pumppukuoppaa, tarkastettaessa oli Suoniemi itse kuljettajana Sky-Liftin korissa. Korin ollessa yli 20 metriä korkealla, se alkoi hiljalleen kallistua kohti pohjoisen puoleista seinää. Kori ei enää totellut ohjausta, koska kallistuksen rajakatkaisin oli sammuttanut auton moottorin. Samalla sammuivat valot, joten olimme käsivalaisimien varassa. Kallistuminen jatkui tasaisella vauhdilla ja meitä korissa olijoita jännitti, kaatuuko auto. Kallistuminen jatkui tasaisella vauhdilla niin kauan, että kori osui tunnelin seinään. Sky-Liftin rakenteet kestivät epänormaalin kuormituksen ja me killuimme vinossa asennossa avuttomina yli 20 metrin korkeudessa. hetken mietittyään Suoniemi päätti lähteä Sky-Liftin öljyistä puomia pitkin kiipeämään alas. Se oli temppu, mikä ei olisi onnistunut keneltäkään muulta, kuin entiseltä kilpavoimistelijalta. Suoniemeltä se kuitenkin onnistui. Alhaalla hän huomasi, että auton pohjoisen puoleinen tukijalka oli niin lähellä pumppukuopalle johtavaa kanaalia, että louhekasa tukijalan alla oli pettänyt ja tukijalka oli jäänyt tyhjän päälle. Suoniemi korjasi tilanteen ja tarkastus jatkui. -Enää kerran 3. säiliön kattoa Sky-Liftiltä tarkastaessamme, mukana oli ainakin ins. Ismo Hakala Helsingin Sähkölaitokselta allekirjoittaneen ja autonkuljettajan lisäksi, kuulimme kaikki kovan rusahduksen tunnelin katosta aivan päämme päältä. Kaikki vakuuttivat (myös minä), että tunnelin katto näytti liikahtavan alaspäin. Kuljettaja käänsi korin välittömästi samassa tasossa sivulle. Muutamien sekuntien tai sekuntinosien kuluttua alkoi tunnelin katosta tippua kivilohkareita, joista muodostui useita autokuormia käsittävä kasa juuri siihen paikkaan, missä olimme hetki aikaisemmin olleet. -Salmisaaren öljysäiliötyömaan läheisyydessä oli liekkihotellina tunnettu asuntola, jonka asukit rantojen miehet, majailivat läheisissä pusikoissa. urakoitsijan vastaava mestari oli tehnyt kyseisten miesten kanssa herrasmiessopimuksen; hän ei tule hätyyttelemään näitä, mikäli nämä vain pysyvät sähkölaitoksen ja samalla työmaan aitojen ulkopuolella ja antavat hänen työmaansa olla täysin rauhassa, sekä valvovat, että myös heidän kaverinsa noudattavat sovittuja sääntöjä. Sääntöjä kunnioitettiin puolin ja toisin, eikä kahnauksia syntynyt. Kevytöljysäiliö ulottui moottoritien alitse osittain meren alle ja sen jännitystilamittausreikä oli lähellä rantaviivaa. Ollessani tarkastamassa kyseistä reikää, oli neljä rantojen miestä hankkimassa jokapäiväistä leipäänsä. Työnjako ryhmällä oli täysin selvä ja looginen. Ensimmäinen onki rannalta ja syönti näytti olevan hyvä. Toiselle miehistä näytti kuuluvan kalojen perkaus. Kolmas mies otti peratut kalat ja meni huuhtomaan ne rantaveteen. Työtä ei näyttänyt yhtään haittaavan, että vajaan kädenmitan päässä huuhtelupaikasta kellui kissanraato. Kissa oli hännästään päätellen ollut eläessään musta, mutta nyt sen karvat olivat jo poissa ja jäljellä oli enää valkoinen nahka. Neljäs mies näytti keittelevän nuotiolla saalista kymmenen litran kurkkupurkissa. En mennyt keskustelemaan miesten kanssa keittiön hygieniasta. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt, hoitelivatko miehet kissanraadosta tulleet bakteerit hengiltä kuumassa kurkkupurkissa vai tarpeeksi vahvoilla liemiruoilla, vai oliko miesten elinajanodote jo silloin niin lyhyt, etteivät muutamat miljoonat bakteerit siinä enää mitään merkinneet. -Vanhastaan tiedetään, että kallio injektoi itse itseään. Mistään ei kuitenkaan löydy lukuarvoja, miten se tapahtuu ajan funktiona ja mihin lopputulokseen päädytään. Salmisaaren öljysäiliöiden tapauksessa säiliöihin tulevan vuotoveden määrä on pudonnut 30 vuoden aikana noin 1:30 osaan alkuperäisestä arvostaan. Kaikki tämä pudotus ei kuitenkaan ole luonnon aikaansaamaa, vaan osa johtuu välillä tehdyistä injektoinneista. Myös meriveden korkeuden vaihtelut vaikuttavat oleellisesti vuotovesimääriin. Asiasta on löydettävissä niin hyvät dokumentit, että kannattaisi teettää esim. diplomityö, jolla tätä kaupungin kannalta tärkeää asiaa saataisiin valaistua. Työ pitäisi laajentaa käsittämään myös Vuosaari-Pasila-Lassila tunnelin, sillä siitäkin löytyy hyvä lähtöaineisto. -Helsingin kaupungin toinen kallioöljyvarasto rakennettiin myöhemmin Mustikkamaan kallioon. Tämän, työnimeltään Hanasaaren kalliosäiliö, tilavuus on 2,2 kertainen Salmisaaren säiliöön verrattuna. Myös luolien korkeudet ja leveydet ovat huomattavasti suuremmat, kuin Salmisaaressa. Säiliöalueen kalliosta mitattu primäärijännitys oli lähes kaksinkertainen Salmisaareen verrattuna. Suunnittelu tapahtui kokonaan kaupungin omana työnä. Kalliosuunnittelun teki Kiinteistöviraston geotekninen osasto. Salmisaaren kokemuksista oli silloin saatu niin paljon oppia, että Hanasaaren öljysäiliön louhinta voitiin viedä aikataulussaan läpi ilman sellaisia vaikeuksia, mihin Salmisaaressa oli törmätty. Haansaaren kallioöljysäiliön louhinta valmistui keväällä

18 Poravaunu uutuus StoneScorpion Max reikäkoko 51 mm Ulottuma 6 m Paino 6,5t Radio-ohjattu Kompaktirakenne Moottori 4 syl. Teho 85 kw Valmistus, myynti ja huolto Kiukaisten Asennuspalvelu Oy Hiirijärventie 269, KIUKAINEN Petri Lehtinen, puh

19 Petri Lehtinen,Kiukaisten Asennuspalvelu Oy Uutuuksia StonePowerilta Stonepower on tuonut syksyllä 2008 markkinoille uuden kokoluokan poravaunun, joka sijoittuu 6,5t painoluokkaan ja on tehty 51mm reiälle. StoneScorpion nimen saaneen poravaunun suunnittelussa on huomioitu porareilta tulleet vaatimukset, joita ovat olleet mm. 51mm reikä, hyvä ulottuma n.6m, +/- 85 asteen tyvikäännöllä, tehokas ja taloudellinen moottori John Deere 4,5 l 85kw, sekä kompakti koko ja kuljetus mitat. Niveltyvän puominsa ansiosta vaunua voidaan siirtää vaihtolavalla tai ritilä autolla. Kompaktin rakenteensa ansiosta Scorpion on maastossa erittäin tasapainoinen sekä etu- että takaperin ajettaessa. Suunnittelussa on myös huomioitu koneen huollettavuus, jossa onkin onnistuttu mainiosti, päivittäishuoltokohteet paljastuvat kaikki yhden ison oven takaa. Scorpionia hallitaan kokonaan radio-ohjaimesta, joka lisää työturvallisuutta, kun porari näkee jo mihin ollaan menossa ja mitä on edessä eikä mitä oli edessä ja minne oltiin menossa. Radio-ohjain järjestelmät ovat nykypäivänä kehittyneet erittäin luotettaviksi ja tarkoiksi käyttää. Yksi radio-ohjaimien suurista eduista on koneiden kaapeloinnin yksinkertaisuus ja vähäisyys. Scorpionissa on myös keskitytty hydrauliletkutuksiin, suuri etu saavutettiin porapäähän sijoitetulla porausventtiilillä jolla saatiin puomin letkujen määrä pudotettua neljään (paine, paluu, ilma ja niskanvoitelu). Hydrauliikassa Stonepower luottaa kuormantuntevaan hydrauliikkaan, koska järjestelmät säilyvät yksinkertaisina, niihin on helppo lisätä asiakkaan toivomia lisäoptioita, ja ennen kaikkea ei tuoteta turhaa lämpöä, joka varsinkin nykypäivän polttoaineen hinnoilla näkyy selvänä tuloksena. Vuonna 2008 StonePower kehitti myös tarvekivilouhimoille vaakaporauksiin soveltuvan mallin StoneSpideristä. Tyyppimerkiltään DS2 poravaunulla pystytään poraamaan vaakareikiä kahdella erillisellä puomilla. Porapuomien hallintaa helpottaa vaakaporauksiin kehitetty kangen vaihtaja, jolla pystytään pilottireikä poraamaan 4,8m poralla ja vaihtamaan se käsin koskematta 8m jatkokankeen. Erityistä kiitosta porarit ovat antaneet kangenvaihtajasta työn keventymisen johdosta ja työn tehokkuudesta. Sylinterisyöttö on osoittautunut varsinkin vaakaporauksissa erittäin toimivaksi ratkaisuksi myös pienellä reikäkoolla. Pienellä reikäkoolla ei niinkään syöttövoimantarve ole ongelma. Sylinterisyötön etuja ovat kuitenkin yksinkertaisuus ja tasainen syöttövoima, yksinkertaisuus tulee lähinnä letkutelan ja väliporaohjaimen kiinteästä asennuksesta sylinteriin, jolloin kuluvat osat jäävät minimiin. StoneSpider on tarvekivilouhimon todellinen monitoimikone, jolla voidaan hoitaa vaakareikien poraukset, takalinjan poraukset sekä kaatolinjojen poraukset. Kiukaisten Asennuspalvelu Oy, jonka aputoiminimi on StonePower, on vuonna 1996 perustettu yritys. Asennuspalvelun päätoimialana on kiven louhintaan tarkoitettujen koneiden suunnittelu, valmistus, huolto ja myynti. Kiukaisten Asennuspalvelu Oy huoltaa myös kaikki valmistamansa laitteet, louhinta-alan koneiden kunnossapitotyöt ovat myös vuosivuodelta lisääntyneet. Kiukaisen Asennuspalvelu Oy työllistää vakituisesti 8 henkilöä. 19

20 Mikko Mattila, Robit Roctools Ltd Timo Rajala, Robit Rocktools Ltd Aku Turunen, Miranet Oy Porapaalutus yleistyy 1.YLEISTÄ Poraustekniikan kehitys ja erityisesti putkien maaporaukseen kehitetyt terätyypit ovat ratkaisevasti vaikuttaneet siihen, että paksuseinämäisten teräspaalujen poraus on nopeaa ja tehokasta sekä kustannuksiltaan kilpailukykyistä verrattuna aikaisempiin ratkaisuihin. Rakennusten ja siltojen perustusten paaluina kaivinpaalut ovat jäämässä lähes kokonaan pois joitain erikoiskohteita lukuun ottamatta. Porattavat teräspaalut soveltuvat erinomaisesti sellaisiin olosuhteisiin, missä on läpäistävä muuten vaikeasti läpäistäviä kerroksia, kuten louhetäyttöjä, kivisiä moreenikerroksia, puupaaluja tai puurakenteita sisältäviä kerroksia. Näitä esiintyy kaupunkialueilla paikoissa, joihin rakennetaan uudelleen tai joita saneerataan perustusten osalta. Uudisrakennuspaikoilla muuten heikosti kantava, mutta kivisiä kerroksia sisältävä maaperä on tyypillinen porapaalukohde. 2. TEKNIIKKA Rengas- ja pilottiterän porauspinnalle on asennettu kovametallinastoja kuten kallionporausterissäkin. Porakoneesta isku ja pyöritys välitetään rengasosaan pilottikruunun avulla. Rengasterään on sovitettu erillinen kaulusosa, maakenkä, joka hitsataan kiinni paaluputkeen. Rengasterä vetää kaulusosaa ja teräsputkea mukanaan maahan tunkeutuessaan porauksen edetessä. Pilottikruunu vedetään pois reiästä sen ja täysi kalliokontakti. Epäkeskoterien soveltuvuus mainittujen vaatimusten ja lisäksi kestoikä huomioiden paksuseinämäisten putkien poraamiseen ei tule kyseeseen. On luonnollista, että kuten nimikin rengasterä sanoo, edut muodostuvat terän ehyestä porauspinnasta poraamista voidaan verrata normaalilla kallioporaterällä poraamiseen. Rengasterän nastoitus on samaten ekonomian ja tekniikan yhdistelmä: Teräspaalujen poraukseen sopivia koneita on monenlaisia, suurin osa uppoporakoneen kanssa käytettäviä ja jonkin verran myös päältälyöviä poravaunuja. Uppoporauslaitteet soveltuvat parhaiten isojen kokojen, pitkien reikien ja ahtaiden paikkojen, kuten rakennusten kellareissa tehtävien paalujen poraukseen. Teräspaalujen porauksessa käytettävä terätyyppi on ns. rengasterä. Rengasterä on erikoislujasta ainesputkesta valmistettu karkaistu kehämäinen teräosa, jonka tunkeutumisen porattavaan aineeseen aiheuttaa syöttövoima, pyöritys ja isku. Poravaunu lautalla, Aurajoen rantapenkere. valmistuttua ja samalla kruunulla jatketaan porausta seuraavalla reiällä. Rengasteräosa jää reikään eli on luonteeltaan kertakäyttöosa. Porapaalutus paksuseinämäisillä putkilla tehdään järjestään rengasterätyyppisillä systeemeillä. Syinä ovat erityisesti käytön helppous, tarkka reikäsuoruus, porausnopeus kovametallinastoina käytetään melko pieniä kokoja, 8-12 mm yleisesti. Syinä on pienempi kovametallin tarve per terä (=hinta, koska rengasterä on kuitenkin kertakäyttöinen) ja lisäksi käytettäessä pienempiä nastoja porausnopeus kasvaa ( iskun aiheuttama pintapaine per kovametallinasta on korkeampi ). Hintate- 20

Oy Forcit AB:n kesäkuun asiakastiedote 2/09. s. 3 K-putket uudistuivat s. 4 ONKALOn louhinnat s. 6 Kuljettajakoulutusta

Oy Forcit AB:n kesäkuun asiakastiedote 2/09. s. 3 K-putket uudistuivat s. 4 ONKALOn louhinnat s. 6 Kuljettajakoulutusta Oy Forcit AB:n kesäkuun asiakastiedote 2/09 s. 3 K-putket uudistuivat s. 4 ONKALOn louhinnat s. 6 Kuljettajakoulutusta Sisällys 2/2009 Oy Forcit AB:n asiakastiedote 3 Pääkirjoitus 3 K-putkien jarrukappaleet

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI OY Atlas Copco Louhintatekniikka AB Ilkka Eskola 2 TURVALLISUUS JA ERGONOMIA ERGONOMICS TURVALLISUUS Radio-ohjausjärjestelmä (RRC) Radio-ohjauslaitteessa

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

LAATU TUNNELILOUHINNASSA JATKOKOULUTUSPÄIVÄT

LAATU TUNNELILOUHINNASSA JATKOKOULUTUSPÄIVÄT LAATU TUNNELILOUHINNASSA JATKOKOULUTUSPÄIVÄT Esityksen sisältö Mitä ja miksi laatua? Tunnelilouhinnan kehitys ONKALOssa Louhintamenetelmien kehitys LAATU TUNNELILOUHINNASSA Mitä on laatu tunnelilouhinnassa?

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT 28 Oletko ikinä pysähtynyt tutkimaan tarkemmin pihanurmikon kasveja? Mikä eläin tuijottaa sinua takaisin kahdeksalla silmällä? Osaatko pukeutua sään mukaisesti?

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750 TEKNISET TIEDOT Täysin uusi Ford Transit alustavat tekniset tiedot Mallisto Täysin uusi Transit Van -pakettiauto L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli 3300 3750 3750 Kokonaispituus 5531 5981 6704 Kokonaispaino 3100

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE Kaivosseminaari 090616 Aiheita 1. Kaivosteollisuus tänään 2. Kaivospolitiikka 3. Kestävä kaivostoiminta 4. Koulutus 5. Tulevaisuus KAIVOSTEOLLISUUS TÄNÄÄN Kaivosteollisuus

Lisätiedot

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA Vuoriteknikot Ry:n jatkokoulutuspäivät Espoossa 26. 27.5.2016 LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA PORAUKSEN OPTIMOINTI AVOKAIVOKSILLA JA MURSKETUOTANNOSSA Jouko Salonen, Louhintaosaaminen, Sandvik Mining &Construction

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Kuntavierailunne 1.10.2011 yhteydessä Polvijärven kunta haluaa saattaa tietoonne seuraavat kunnan kannalta tärkeät asiat:

Kuntavierailunne 1.10.2011 yhteydessä Polvijärven kunta haluaa saattaa tietoonne seuraavat kunnan kannalta tärkeät asiat: POLVIJÄRVEN KUNTA 1.10.2011 1/5 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Kuntavierailunne 1.10.2011 yhteydessä Polvijärven kunta haluaa saattaa tietoonne seuraavat kunnan kannalta tärkeät asiat: KUNTA- JA

Lisätiedot

SOKLIN YVA TÄYDENNYS. 1. Vastaajan sukupuoli. 2. Vastaajan ikä. 3. Kuulutteko Soklin kaivoshankkeen. Vastaajien määrä: 48 0% 10% 20% 30% 40% 50% Mies

SOKLIN YVA TÄYDENNYS. 1. Vastaajan sukupuoli. 2. Vastaajan ikä. 3. Kuulutteko Soklin kaivoshankkeen. Vastaajien määrä: 48 0% 10% 20% 30% 40% 50% Mies SOKLIN YVA TÄYDENNYS 1. Vastaajan sukupuoli Mies Nainen 2. Vastaajan ikä Alle 25 -vuotias 25-40 -vuotias 40-60 -vuotias Yli 60 -vuotias 3. Kuulutteko Soklin kaivoshankkeen Vastaajien määrä: 44 ohjausryhmään

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista Marja Wuori Sisältö Yleistä Haastateltavat Virkistyskäyttö Kokemukset vedenkorkeuksista Yleistä Yläosa: Uimaharju-Kaltimo Keskiosa: Kaltimo-Kuurna

Lisätiedot

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Dimex Pohjoismaiden suurimmilla Logistiikka -ja kuljetusalan messuilla kesäkuussa

Dimex Pohjoismaiden suurimmilla Logistiikka -ja kuljetusalan messuilla kesäkuussa Dimex Pohjoismaiden suurimmilla Logistiikka -ja kuljetusalan messuilla kesäkuussa Logistiikka Kuljetus on teollisuuden, kaupan ja logistiikan palvelutarjoajien suurin kotimainen tapahtuma, joka järjestetään

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYKSEN TAUSTA 2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 4. VAATIMUKSET SUOMESSA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA 6. KUSTANNUKSET JA

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen FR28 KUORMATRAKTORI Ylivoimaa harvennukseen FR28 Kuormatraktori Sampo-Rosenlew Oy vastaa kysyntään esittelemällä FR28 kuormatraktorin, joka on harvennusten erikoiskone. 10 tonnin hyötykuormallaan se sopii

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Posted on 14.8.2015 by helehilt Kirjaston viestintätiimi sai kesän lopulla lisäystä, kun Sofia Blanco Sequeiros aloitti korkeakouluharjoittelunsa viestinnän

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Päästä oikeat ihmiset sisään!

Päästä oikeat ihmiset sisään! Päästä oikeat ihmiset sisään! Huolettoman turvallinen Habo Tribe Habo on johtava helojen valmistaja, mutta yritys on lähtöisin pienestä yhdyskunnasta, jossa läheisyys ja yhdessäolo ovat itsestään selvä

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla

Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla Kuvailulehti Tekijät Mikko Härmä, Tarja Hakola, Annina Ropponen ja Sampsa Puttonen Versio 3.0 Päivämäärä 27.5.2015 Sisällys Julkaisija Työaikojen

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

MYYJÄN APU TUOTETIETOA:

MYYJÄN APU TUOTETIETOA: MYYJÄN APU TUOTETIETOA: Vasaranauloista Pintos konenauloista Raudoitusverkoista Väliketuki-tuotteista Harjatangoista Pintos vasaranaulat OIKEA NAULA OIKEAAN PAIKKAAN Pintos Vasaranaulat Kuumasinkityt Sähkösinkityt

Lisätiedot

Antti Asplund suunnittelee kummia

Antti Asplund suunnittelee kummia ENERGIAPOLARIN ja Rovakairan ASIAKASLEHTI 1 2010 rovakairan omat sivut keskiaukeamalla Antti Asplund suunnittelee kummia kevitsa aukeaa - Sodankylästä kaupunki? Keskiaukeamalla Energiankäytön tee-se-itse

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot