VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008. www.vuoriteknikot.fi"

Transkriptio

1 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008

2

3 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU Julkaisija Vuoriteknikot ry Päätoimittaja Timo Rajala Toimituskunta Erkki Hinkkanen Jorma Leinonen Kalevi Laakkonen Taito Ahola Timo Rajala Taitto ja toteutus Arkkiset Tiina Nilsson Ilmoitusasiat Vuoriteknikot ry Kansikuva: Saana tunturi Kuvaaja Timo Rajala, Tampere Ilmoitushinnat: Koko 4-väri MV 1/1 sivu 550 e 350 e 1/2 sivu 450 e 200 e 1/4 sivu 200 e 120 e Lehden painoala A4 offset Kirjoituksia lainattaessa mainittava lehden nimi ISSN Painatus Arkkiset, Urjala Yhdistyksen osoite Vuoriteknikot ry c/o Timo Rajala Siirtolapuutarhankatu 11 A Tampere SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus 5 Timo Rajala Olkiluodon ONKALO -työmaa 6 Kimmo Lehtola Kylylahden kaivosprojekti 11 Seppo Tuovinen Luonnonkivellä loistava imago 15 - kysyntänäkymät kaksijakoiset Pekka Jauhiainen Salmisaaren öljysäiliöiden louhintatyön aikaisia 16 sattumuksia ja jälkiajatuksia Yrjö Kähönen Uutuuksia StonePowerilta 19 Petri Lehtinen Porapaalutus yleistyy 20 Mikko Mattila, Timo Rajala, Aku Turunen Haastattelu 23 Kalevi Laakkonen Eräs jouluistani 26 Taisto Lahti Tiukat räjähteiden merkintä- ja seurantavaatimukset 29 voimaan keväällä 2012 Jukka Kaikkonen Kaivannaisjätteitä säännellään nyt omalla direktiivillä 31 Olavi Selonen Älykästä porausta 2000-luvulla 32 Heikki Räsänen Kallionräjäyttämisestä ja -poraamisesta maamme kaivoksissa 1700-ja 1800-luvuilla 34 Kalevi Laakkonen Sandvik DTi -louhintalaadun ja käyttäjäystävällisyyden kärjessä 36 Jari Weman Kalliorakennusalan urakoitsijoiden työntekijöiden ja työnjohdon koulutuksesta 40 Tero Hynninen Yhdistystoiminta 44 MAINOSTAJAT: Arkkiset Ay Agnigo-Eagle Finland Atlas Copco Louhintatekniikka Oy Ab Backflash Oy Drillteck Oy E. Hartikainen Oy Forcit Oy Ab Fjäder Yhtiöt GIA Industri Ab Geomachine Oy Keski-Suomen Räjähde Oy Kiukaisten Asennuspalvelu Oy Kymen Kalliotyö Oy Louhintavaruste Vihavainen Ky Miranet Oy Nordkalk Oyj Abp Outokumpu Tornio Works Palin Granit Oy Pora-Agentti Oy Pyhäsalmen Mine Oy Robit Rocktools LTD Rockplan LTD Sandvik Mining & Construction Talvivaara Projekti Oy Terramare Oy Tolarock Oy YIT-Rakennus Oy 3

4

5 Timo Rajala, puheenjohtaja Pääkirjoitus Liikkuvat kivet eivät sammaloidu Tätä kirjoittaessani on maailmanlaajuinen taantuma väistämätön tosiasia. Kaikki talouden stressimittarit ovat tällä hetkellä äärimmäisen korkealla tasolla heijastaen puhdasta pelkoa, jota mm. sijoittajat ympäri maailman kokevat juuri nyt. Raaka-ainemarkkinoilla on nähty viime aikoina voimakasta hintojen laskua. Asiantuntijat povaavatkin, että metallien varastotilanteet heikkenevät ensi vuoden aikana, jonka seurauksena hinnat laskevat edelleen nykytasoiltaan ja jos jo yli kolmannes metallien tuottajista myy tällä hetkellä tappiolla on tuotannon supistamiset edessä ja sitä kautta kaivosten kannattavuudet heikkenemässä. Merkit myös uusien hankkeiden jäädyttämisistä ovat konkretisoituneet ja parempien aikojen odottelu on alkanut. Vaikka maailmantilanne on tällä hetkellä hankala ja haasteellinen, työnteko jatkuu kuitenkin kaikkialla. Jaksaaksemme puurtaa nykyhetkessä, on meille jokaiselle tärkeää juuri nyt huolehtia omien akkujen lataamisesta. Jokaisen ihmisen elämä on kokonaisuus, jossa ratkaisevan tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta on kyky osata vetää raja työn ja vapaa-ajan välille. Monella meistä on hyvät mahdollisuudet viettää laadukasta ja antoisaa vapaa-aikaa, kunhan priorisoimme tekemisemme sen mukaisesti. Liikunnan, virkistymisen ja levon merkitystä ei saisi koskaan aliarvioida. Liikkuvan elämäntavan omaava palautuu paremmin työn rasituksista ja hänellä pyörii vähemmän työhuolia mielessä vapaa-aikana. Liikkumalla säännöllisesti päivittäin tai virkistäytymällä esimerkiksi harrastusten parissa varmistat, että voit kaikin puolin paremmin. Jo pelkkä päivittäinen kävelylenkki auttaa jaksamaan, takaa vireän aivotyöskentelyn ja parantaa unta. Myös valveutunut työnantaja kannustaa huolehtimaan hyvinvoinnista ja pitää huolta henkilöstön työkunnosta tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia harrastaa kullekin mieluisia lajeja. Tällä saavutetaan kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn: omanarvontunne kasvaa, työn arvostus paranee ja turhautuneisuus vähenee. Lehti on taas nipussa ja haluankin tässä yhteydessä kiittää lämpimästi kaikkia mainostajia, jutun kirjoittajia sekä hallituksen jäseniä osuudestanne tämän lehden teossa. Ilman teidän apuanne se olisi ollut mahdoton urakka. Lehteä koskevaa palautetta otetaan mielihyvin vastaan kotisivujemme palauteosastolla. Toivottavasti viihdytte vuoden 2008 Vuorityö ja -tekniikka lehden parissa. Näin vuoden lopulla toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille rauhallista Joulun odotusta Puheenjohtaja S-posti: 5

6 Kimmo Lehtola, Posiva Oy, rakennusvalvoja, louhintatyöt Olkiluodon ONKALO -työmaa äytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. KAlueseulontatutkimusten, yksityiskohtaisten sijoituspaikkatutkimusten sekä ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella Posiva esitti valtioneuvostolle vuonna 1999 tekemässään loppusijoituslaitoksen periaatepäätöshakemuksessa, että loppusijoituspaikaksi valitaan Eurajoen Olkiluoto. Koska Eurajoen kunta oli antanut suostumuksensa laitoksen sijoittamiseen alueelleen ja STUK oli turvallisuusarviossaan todennut, ettei esteitä periaatepäätöksen tekemiselle ole, valtioneuvosto saattoi tehdä joulukuussa vuonna 2000 myönteisen periaatepäätöksen. Suomen eduskunta vahvisti periaatepäätöksen äänin Periaa- 6 tepäätöksen jälkeen loppusijoituksen suunnittelu on edennyt ON- KALOksi nimetyn maanalaisen tutkimustilan rakentamiseen Olkiluotoon. Posiva Oy huolehtii omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta. ONKALOsta tehtävillä tutkimuksilla varmistetaan Olkiluodon soveltuvuus loppusijoitukseen. ON- KALOssa suoritettavilla tutkimuksilla hankitaan lisäksi tarkentavaa tietoa loppusijoitustilojen suunnittelua ja rakentamista varten sekä testataan loppusijoitustekniikkaa aidoissa olosuhteissa. ONKALO louhitaan loppusijoitussyvyydelle, eli 420 metrin syvyyteen, vuoden 2009 loppuun mennessä. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus perustuu moniesteperiaatteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että radioaktiivisten aineiden pääsy elolliseen luontoon on estetty monin toisiaan tukevien, mutta kuitenkin toisistaan riippumattomien esteiden avulla. Siten yhden esteen pettäminen ei vaaranna eristyksen toimintaa. Näitä esteitä ovat polttoaineen kiinteä olomuoto, kupari-valurautakapseli, kapselia ympäröivät bentoniitti ja peruskallio sekä tunneleiden tunnelitäyte. Posivan tavoitteena on jättää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus vuonna Loppusijoitus aloitetaan vuonna 2020 ja se tulee jatkumaan aina 2100-luvun alkupuolelle saakka.

7 Ydinjätehuoltoon tarvittavat varat kerätään ennakkoon ydinsähkön hinnassa ja rahastoidaan Valtion ydinjätehuoltorahastoon. Näin tuleville sukupolville ei synny kustannuksia loppusijoituksesta. Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Olkiluodon kallioperään, sillä se tarjoaa loppusijoituksessa tarvittavat vakaat olosuhteet. Onkalo etenee aikataulussaan Kohteen louhintatilavuus on noin m3. Se käsittää kolme kuilua Geologit tutkivat kallioperää ONKALOssa tasolle 440 ja 6000 metriä tunnelia. Ajotunnelin leveys on 5,5 m ja korkeus 6,3 m. Kuilujen halkaisijat ovat 3,5 m ja 4,5 m. Päätutkimustaso sijaitsee tasolla 437. ONKALO louhintakohteena on hyvin mielenkiintoinen. Sitä rakennettaessa nähdään lähes koko kirjo kalliorakentamiseen liittyvistä töistä. Koska kyse on myös samanaikaisesti tehtävästä tutkimuksesta asettaa se omat haasteensa töiden yhteensovittamiselle ja aikataululle. Kohteen louhintateknisinä erityispiirteinä mainittakoon tiukat lohkaroitumisvyöhykerajat (seinät ja katto 300 mm sekä pohja 800 mm), vuotovesiraja ( 1-2 litraa/100 tunnelimetriä) ja vieraiden aineiden käytön minimointi. Henkilökuiluun sijoitetaan henkilöhissi. Mainitsemisen arvoinen ja myöskin työmäärältään suuri työvaihe on min tapahtuvaa ONKALOn luvi- myöskin silmälläpitäen myöhem- dokumentointi ja laadun varmistus. Kaikki ONKALOssa tehtävä tusta osaksi loppusijoituslaitosta. työ dokumentoidaan ja tallennetaan Tällä hetkellä ajotunnelin louhinta on edennyt paalulle 3270, josta tietopankkiin missä tieto on sitä tarvitsevien käytössä välittömästi. Tiedon tallentaminen on tärkeää Yhteensä pilottireikiä kairataan kairataan yhtä TU 4:n pilottirei istä. kyseisen urakan alueelle 5 kpl ja niiden keskimääräinen pituus on 150 m. Näin ollen kattava osuus tehtävästä tunnelista tullaan tutkimaan ennen sen louhimista. ONKALO on edennyt aikataulussaan ja TU 4 loppuun (paalulle 4340) päästään joulukuussa

8 Parasta aikaa nousuporataan myös ONKALOon tulevia kuiluja tasolle 290. Käytössä olevasta kalustosta mainittakoon erityisesti uusi Atlas Copcon toimittama porausjumbo, joka on varustettu mekaanisilla kangenkäsittelylaitteistoilla ja nykyaikaisella WLAN- verkkoa hyödyntävällä tiedonsiirto-ominaisuuksilla. Laitteessa on valmius myös takymetrinavigointiin ja siihen siirrytään, kun toimittaja pystyy järjestelmän toimittamaan. Takymetrinavigointia ja WLANtiedonsiirtoa tullaan käyttämään myös vuodenvaihteessa työmaalle toimitettavassa pulttauskoneessa. Louhintaurakan läpivientimalliksi on valittu laskutyöperusteinen yhteistyömalli, jossa tilaaja omistaa suuren osan työhön käytettävistä koneista ja laitteista ja toimii ns. projektinjohto-organisaationa. Toimintamalli on osoittautunut varsin toimivaksi ONKALOn kaltaisessa tutkimushankkeessa. Yhteistyö Vammalalaisen louhintaurakoitsijan, SK-Kaivin Oy: n kanssa on sujunut hyvin. VUODESTA 1987 Orikoskentie 22, Urjala Puh. (03) Faksi (03)

9 9

10 10

11 Seppo Tuovinen, kaivospäällikkö, Kylynlahti Copper Oy Kylylahden kaivosprojekti JOHDANTO Polvijärvellä sijaitsevan Kylylahden kupari-kobolttiesiintymän löytö ajoittuu vuoteen 1984, jolloin Outokumpu Oy suoritti alueella malminetsintätöitä tavoitteena korvata Keretin ja Vuonoksen kaivosten ehtyviä malmivaroja. Outokummun suorittamat mittavat tutkimuskairaukset ja muut tekniset selvitykset eivät kuitenkaan johtaneet koskaan kaivoksen rakentamiseen, ja lopulta Outokummun luovuttua koko kaivostoiminnasta myös Kylylahden esiintymälle tuli uusi omistaja. Kylylahden kaivosoikeudet siirtyivät vuoden 2005 alussa australialaisen Vulcan Resources Ltd:n suomalaiselle tytäryhtiölle Kylylahti Copper Oy:lle, jolloin käynnistyi intensiivinen tutkimustyö Kylylahden kaivosmahdollisuuksien selvittämiseksi. Vuoden 2008 alkupuolella valmistunut lopullinen kannattavuustarkastelu osoitti Kylylahden kaivosprojektin olevan taloudellisesti hyvin kannattava ja teknisesti toteuttamiskelpoinen, minkä pohjalta Vulcanin hallitus teki huhtikuussa 2008 päätöksen kaivoksen rakentamisesta. Kaivoksen rakentamisen on arvioitu kestävät noin kaksi vuotta ja tunnetut malmivarat mahdollistavat noin 10 vuoden maanalaisen tuotannon. Tämän hetkinen rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on kuitenkin siirtänyt kaivoksen rakennustöiden aloittamisen vuodelle Kaivospiirin sijainti on esitetty kuvassa 1 Kylylahden kaivosprojekti K ylylahden tämänhetkiset louhittavat malmivarat ovat 6.95 Mt pitoisuuden ollessa 1.17 % Cu, 0.24 % Co ja 0.20 Ni. Lisäksi malmi sisältää pienempiä määriä kultaa ja sinkkiä. Suunniteltu malminlouhinta on noin t vuodessa, josta tuotetaan rikasteita yhteensä noin tonnia. Malmi muodostuu kahdesta malmiosta, Wallaby ja Wombat, jotka on esitetty malmin pituusleikkauksessa (kuva 2). Kylylahden kaivosalueelle rakennetaan rikastamo ja tarvittavat toimisto- ja huoltorakennukset. Näiden lisäksi muut merkittävät investoinnit kohdistuvat pastalaitoksen ja rikastushiekka-altaan rakentamiseen. Tuottevat rikasteet kuljetetaan joko maanteitä pitkin tai Vuonoksen kaivoksella sijaitsevan rautatieyhteyden kautta jatkojalostajille. Kaivos työllistää tuotantovaiheessa noin henkilöä. Kaivoksen kokonaisinvestointi on noin 120 M, ja tuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2011 aikana. Kuva 1. Kylylahden kaivospiirin sijainti. 11

12 Peränajo Vinotunnelin suuaukko ja avoleikkaus sijaitsevat malmin länsipuolella. Vinotunnelin lähtötaso on +94-taso, ja ensimmäinen louhintataso sijaitsee -62,5-tasolla. Vinotunnelin suunniteltu pohjataso on Vinotunneli ajetaan ensimmäisessä vaiheessa tasolle kolmen ensimmäisen vuoden aikana, joka mahdollistaa Wombatmalmion louhinnan aloituksen. Kuvassa 3 on esitetty kaivoksen maanalaista infrastruktuuri. Louhinta Wallaby-malmiossa louhinta tapahtuu pitkittäisenä louhintana malmin kapeuden ja geometrian vuoksi.. Wombat-malmiossa malmi on jaettu ensimmäisen ja toisen vaiheen louhoksiin, ja louhinta tapahtuu malmissa poikittain. Sunnitellut louhosten leveydet ovat 5-25 m. Molemmissa malmeissa käytettävä tasoväli on 30 m. Louhitut tilat täytetään pastalla ja raakkutäyttönä. Pastatäyttö myös pienentää maanpäälle varastoitavan rikastushiekan määrää merkittävästi, jopa noin 70 % syntyvästä rikastehiekasta voidaan sijoittaa maanalle. Louhinnan periaatekuva on esitetty kuvissa 4 ja 5. Kuva 2. Kylylahden malmin pituusleikkaus. Malmi kuljetetaan louhoksista kumipyöränostona maanpinnalla sijaitsevalle läjitysalueelle, josta malmi syötetään murskaimeen ja sitä kautta rikastuprosessiin. Ylimääräinen sivukivi varastoidaan maanpäälle erikseen rakennettaville läjitysalueille. Tuuletus Vinotunnelin saavutettua tason , rakennetaaan tuuletusnousut maan pinnalle. Poistonousu ajetaan todennäköisesti kokoprofiilimenetelmällä (halkaisija 0.4 m), ja raitisilmanousu (0.5 m) rakennetaan todennäköisesti kokoprofiilinousu avauksella ja levityslouhintana. Menetelmät tarkentuvat kunhan tarvittava geotekninen analyysi kallio-olosuhteista valmistuu. Tasolta Kuva 3. Kylylahden kaivoksen maanalainen infrastruktuuri. 12

13 70 nousut rakennetaan kaivoksen pohjatasolle saakka. Tuuletusnousujen sijainnit ja tuuletuksen periaate on esitetty myös kuvassa 3. Tuuletuksen suunniteltu kapasiteetti on noin 290 m3/s ja maanpinnalle rakennattava lämmitysteho noin 8 MW. Mitoituksissa on käytetty kansainvälisiä standardeja ja sitä kautta suunniteltu tuuletuskapasiteetti on varmasti riittävä myös Suomen olosuhteissa. Rikastus Malmivarastoilta malmi syötetään etukuormaajalla leukamurskaimelle, ja murskattu malmi jauhetaan yksivaiheisena autogeenijauhatuksena. Luokituksen jälkeen malmi ohjataan kupari-kulta piiriin, jossa vaahdotus tapahtuu kolmessa vaiheessa. Kupari-kulta vaahdotuksen jälkeen malmista erotetaan vaahdottamalla ns. bulkki-rikaste, joka koostuu kaikista jäljellä olevista sulfidimineraaleista, jolloin saadaan talteen valtaosa malmin sisältämästä koboltista, nikkelistä, sinkistä ja myös pienehkö osa kuparista. Rikasteista poistetaan ylimääräinen vesi sakeuttimien ja suotimien avulla, ja rikasteet varastoidan kaivosalueelle. Rikastushiekka pumpataan joko rikastushiekkaaltaalle tai pastalaitokselle maanalaista täyttöä varten. Rikastuskaavio on esitetty kuvassa 6. Kuva 4. Pitkittäisen louhinnan periaate (Wallaby malmio). Kuva 5. Poikittaisen louhinnan periaate (Wombat malmio). Kuva 6. Rikastuskaavio. 13

14

15 Pekka Jauhiainen, toimitusjohtaja, Kiviteollisuusliitto ry. Luonnonkivellä loistava imago kysyntänäkymät kaksijakoiset uonnonkiviteollisuudelle vuosi 2008 on ollut hyvä. Kiven Lkäyttö on lisääntynyt erityisesti ympäristörakentamisessa ja alan yritykset ovat olleet täystyöllistettyjä. Hyvä kotimainen työkanta jatkuu koko vuoden. Vuosi 2009 onkin sitten iso kysymysmerkki. Rahoitusmarkkinoiden kriisi on iskenyt päälle nopeasti eikä rakentamisen taantumalta taideta välttyä. Uudisrakentamisen hiipuminen kohdentuu myös luonnonkiviteollisuuteen. Sen sijaan ympäristö- ja piharakentamiseen liittyvän kiven käytön odotetaan pysyvän kohtuullisella tasolla. Hautakivien kysyntä on jo luonnostaan varsin vakiintunutta. Ympäristökivien hyvä kiven kysyntä on lisännyt tuontia erityisesti Kiinasta. Graniitin viennin tason säilyttäminen on erittäin haastavaa. Suomalaista graniittia viedään ympäri maailman Kiinan ollessa ykköskohde. USA:n talousvaikeudet ovat näkyneet kiinalaisten yritysten varastojen kasvuna, joka taas hillitsee kiven ostoja myös Suomesta. Vuonna 2008 vientimme arvo laskee ja tuonnin arvo nousee selvästi. Nyt jos koskaan toivoisi julkisten hankkeiden aikaistamista ja kotimaisen kiven priorisointia. Rakentamisen kokonaisvolyymin lasku heijastuu kivituotepuolelle eri tavoin tuoteryhmästä riippuen. Ympäristö- ja pihakivituotteiden kysyntänäkymät ovat siis kohtuullisen hyvät tai suorastaan erinomaiset mikäli alkuvuodesta 2008 valmistuneeseen ammattilaisille suunnattuun ympäristörakentamisen kehittämistutkimukseen on luottaminen: 94% tutkimukseen osallistuneista uskoi luonnonkivituotteiden käytön lisääntyvän seuraavan kahden vuoden aikana. Alkukesästä valmistunut piharakentamisen kehittämistutkimus taas kohdentui tavallisiin pientalon rakentajiin. Tutkimukseen osallistui 400 omakotitalon rakentanutta tai lähiaikoina rakentamisen aloittavaa. Vastaajista kaksi kolmesta aikoo rakentaa tai kunnostaa pihansa kahden vuoden kuluessa ja näistä yli kolmannes aikoo hankkia luonnonkivituotteita. Tutkimuksen perusteella luonnonkiven imago on kunnossa. Enemmistö vastaajista uskoi luonnonkivisen kiveyksen lisäävän kiinteistönsä arvoa. Tätä muuten tukevat useat ulkomaiset tutkimuksetkin. Myös kiven kotimaisuus oli arvostettua. Tavallisten ihmisten pihoilla lepää melkoinen markkinapotentiaali. Opetusministeriö on antanut uuden rakennusalan perustutkintoa koskevan asetuksen. Uuden asetuksen myötä rakennusalan perustutkintoon on lisätty neljäs koulutusohjelma, kivialan koulutusohjelma, jonka tutkintonimike on kivirakentaja. Luonnonkiviteollisuudelle uusi tutkinto on erittäin tärkeä. Kokeiluluonteisesti uuden koulutusohjelman mukaista koulutusta on jo voitu antaa neljässä oppilaitoksessa mutta nyt kivialan koulutus periaatteessa avautuu lähes sadalle oppilaitokselle. Toivottavasti useat rakennusalan oppilaitokset aktivoituvat myös kivialan kouluttajina. Kivirakentamisen ammattilaisia tarvitaan jatkossa niin kivituotteiden valmistuksessa kuin niiden asennuksessakin. EU:lta on tänä vuonna tullut rakennustuotedirektiiviin liittyen uusi asetus, jonka mukaan rakennustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi Useimmissa Euroopan maissa näin on ollutkin; Suomi on ollut yksi harvoista poikkeuksista. CE-merkintä vaatimus koskee lähivuosina myös harmonisoituja luonnonkivituotteita kuten esimerkiksi reunakiviä, nuppu- ja noppakiviä sekä kivilaattoja. Yritysten on aika alkaa valmistautua muutokseen. Luonnonkiviteollisuuden kiviportaali on uudistunut. Kannattaa tutustua. 15

16 Yrjö Kähönen, insinööri Salmisaaren öljysäiliöiden louhintatyön aikaisia sattumuksia ja jälkiajatuksia 1.Taustaa Helsingin Salmisaareen louhittiin lukujen taitteen molemmin puolin kolmen säiliön öljysäiliöryhmä, jonka toteutuksessa oli suuria vaikeuksia. Louhintatyön aikana pyrki kallio nousemaan voimakkaan vaakajännityksen takia. Tämä aiheutti kalliokaton lohkaroitumista ja suuria vaakarakoja tunnelien seiniin. Tästä taas seurasi kivien tippumista ja voimakkaita vesivuotoja. Säiliöryhmä on osittain meren alla. Helsingin rakennustarkastusvirasto määräsi helmikuussa 1970, että rakennustarkastusviraston tarkastusosastolle on ennen varsinaisen louhintatyön jatkamista esitettävä hyväksyttäväksi riittävän pätevän asiantuntijan laatima selvitys louhittavien tiloja ympäröivän kalliomassan vakavuudesta ja suunnitelma mahdollisesti tarvittavista vahvistus- yms. toimenpiteistä sekä em. selvityksen perusteina käytetyt mittaustulokset kallioperän jännitystilasta. Lisäksi on esitettävä aikaisemmin laadittu suunnitelma perusteluineen louhittujen pintojen vahvistuspulttauksesta sekä em. asiantuntijan lausunto tämän toimenpiteen riittävyydestä. 16 Allekirjoittanut tuli Helsingin kaupungin palvelukseen toukokuun 1970 alussa. Yhtenä tehtävänäni oli kyseisen öljysäiliötyömaan louhinta-, lujitus- ja injektointitöiden suunnittelu ja valvonta. Työ saatiin toteutettua ja säiliöryhmä tuotti siihen uhratut varat takaisin jo ensimmäisen öljykriisin aikana Öljysäiliöt ovat edelleen aktiivisessa käytössä. Säiliöiden suunnittelua ja rakentamista on laajasti esitetty Kalliomekaniikan päivät 1972 julkaisussa. 2. Havaintoja - Suuri vaakajännitys aiheutti kallion rikkoontumista, mikä esiintyi kallioräiskeenä, paukahteluna ja komujen (=kivilohkareiden) putoamisina. Suurimmat paukahtelut olivat kiväärin laukauksen suuruusluokkaa ja niitä esiintyi pahimpina aikoina muutaman minuutin välein. Paukahteluja seuranneet kivien tippumiset olisivat kohdalle osuessaan olleet tappavia. Niinpä urakoitsijan vastaava mestari Reino Tuomola keksi työmiestensä riskistä paljonpuhuvan vertauksen. Hän sanoi kokoavansa luolan perälle sen rakentamisesta vastuussa olevan isokenkäisten joukon. Itse hän menee luolan suulle, sammuttaa valot ja laukaisee hirvikiväärillä viiden minuutin välein yhden laukauksen luolan perään kohti, jolloin siellä olijoilla on samat mahdollisuudet säilyä hengissä ja terveinä kuin hänen porailleensa öljysäiliötyömaalla. -Urakoitsijalla, Vesi-Pekka Oy:llä, oli työnjohtajana vuoriteknikko Leo Holmström. Holmström on paitsi koulutuksen saanut teknikko, niin myös Kanadan kaivokset (8 vuotta), pohjoisen vesivoimalaitokset ja monet puolustusministeriön työmaat porarina kolunnut todellinen ammattimies. Holmströmin mennessä Salmisaaren työmaalla tunnelin perään, jossa 5 miestä oli parhaillaan perää poraamassa, hän huomasi tunnelin katon risahtelevan porarien päällä. Poraus tapahtui paineilmakäyttöisillä polvisyöttöporakoneilla lava-auton levitetyltä lavalta. Läheisyydessä sattui työskentelemään myös remonttimies. Holmström komensi remonttimiehen ajamaan lava-auton laitoja. Kun auto lähti liikkeelle, katkesivat kyseiset johdot, tuli täysi pimeys ja alkoi kuulua vuotavan paineilman ujellusta. Auton päästyä vajaan kymmenen metrin päähän tunnelin katosta, rojahti useita autokuormia kivilohkareita alas. Osa lohkareista putosi lava-auton lavalle rikkoen sen täysin päreiksi. Kun asiasta saatiin hetken kuluttua selvyys, huomattiin kaikkien ihmisten säilyneen hengissä ja vahingoittumattomina. On täysin kiistatonta, että Holmström pelasti kyseisessä tapauksessa ammattitaidollaan ja ripeällä toiminnallaan usean ihmisen hengen. -Kallion käyttäytymistä pyrittiin selvittämään mikroseismisillä mittauksilla, jotka oli pakko tehdä hiljaisuuden vallitessa, eli öisin. Raportti mittaustuloksista saatiin heti aamulla. Erään mittauskerran aikana huomattiin kalliossa niin paljon aktiivisuutta, että käskin erottaa 3. säiliön itäpäästä vaarallisimmaksi arvioidun alueen puomeilla siitäkin huolimatta, että se haittasi oleellisesti louheautojen kulkua, koska alue sijaitsi niiden normaalilla kulkureitillä. Muutaman tunnin ku-

17 luttua putosi tunnelin katosta yli 20 metsin korkeudelta useita autokuormia kiviä puomien erottaman alueen sisään. -Tunnelin kattoja tarkastettiin ja kunnostettiin Sky-Lift autojen avulla. Tampereen Naistenlahden öljysäiliöitä louhittaessa keksittiin sähkölaitoksen Sky-Lift autoa käyttää ensimmäisen kerran tunnelien rusnaamiseen. Kyseisen auton kuljettajana toimi olympiatason kilpavoimistelija Kalevi Suoniemi. Autonkuljettajan tehtäviin ei kuulunut rusnaus, mutta koska Suoniemi oli aktiivinen mies, hän tarttui kohta rusnauskankeen ja kehittyi pian taitavaksi rusnariksi. Samalla hän huomasi tässä olevan hyvän markkinaraon ja hankki itselleen ensin yhden ja myöhemmin useita Sky- Lift autoja ja niihin kuljettajia. Salmisaaren louhinnan aikana oli Sky- Lift autoja vähän, mutta louhintatyömaita paljon ympäri Suomea, joten niiden saamisesta työmaalle oli kova kilpailu. Kerran 3. säiliön länsipäätä, lähellä pumppukuoppaa, tarkastettaessa oli Suoniemi itse kuljettajana Sky-Liftin korissa. Korin ollessa yli 20 metriä korkealla, se alkoi hiljalleen kallistua kohti pohjoisen puoleista seinää. Kori ei enää totellut ohjausta, koska kallistuksen rajakatkaisin oli sammuttanut auton moottorin. Samalla sammuivat valot, joten olimme käsivalaisimien varassa. Kallistuminen jatkui tasaisella vauhdilla ja meitä korissa olijoita jännitti, kaatuuko auto. Kallistuminen jatkui tasaisella vauhdilla niin kauan, että kori osui tunnelin seinään. Sky-Liftin rakenteet kestivät epänormaalin kuormituksen ja me killuimme vinossa asennossa avuttomina yli 20 metrin korkeudessa. hetken mietittyään Suoniemi päätti lähteä Sky-Liftin öljyistä puomia pitkin kiipeämään alas. Se oli temppu, mikä ei olisi onnistunut keneltäkään muulta, kuin entiseltä kilpavoimistelijalta. Suoniemeltä se kuitenkin onnistui. Alhaalla hän huomasi, että auton pohjoisen puoleinen tukijalka oli niin lähellä pumppukuopalle johtavaa kanaalia, että louhekasa tukijalan alla oli pettänyt ja tukijalka oli jäänyt tyhjän päälle. Suoniemi korjasi tilanteen ja tarkastus jatkui. -Enää kerran 3. säiliön kattoa Sky-Liftiltä tarkastaessamme, mukana oli ainakin ins. Ismo Hakala Helsingin Sähkölaitokselta allekirjoittaneen ja autonkuljettajan lisäksi, kuulimme kaikki kovan rusahduksen tunnelin katosta aivan päämme päältä. Kaikki vakuuttivat (myös minä), että tunnelin katto näytti liikahtavan alaspäin. Kuljettaja käänsi korin välittömästi samassa tasossa sivulle. Muutamien sekuntien tai sekuntinosien kuluttua alkoi tunnelin katosta tippua kivilohkareita, joista muodostui useita autokuormia käsittävä kasa juuri siihen paikkaan, missä olimme hetki aikaisemmin olleet. -Salmisaaren öljysäiliötyömaan läheisyydessä oli liekkihotellina tunnettu asuntola, jonka asukit rantojen miehet, majailivat läheisissä pusikoissa. urakoitsijan vastaava mestari oli tehnyt kyseisten miesten kanssa herrasmiessopimuksen; hän ei tule hätyyttelemään näitä, mikäli nämä vain pysyvät sähkölaitoksen ja samalla työmaan aitojen ulkopuolella ja antavat hänen työmaansa olla täysin rauhassa, sekä valvovat, että myös heidän kaverinsa noudattavat sovittuja sääntöjä. Sääntöjä kunnioitettiin puolin ja toisin, eikä kahnauksia syntynyt. Kevytöljysäiliö ulottui moottoritien alitse osittain meren alle ja sen jännitystilamittausreikä oli lähellä rantaviivaa. Ollessani tarkastamassa kyseistä reikää, oli neljä rantojen miestä hankkimassa jokapäiväistä leipäänsä. Työnjako ryhmällä oli täysin selvä ja looginen. Ensimmäinen onki rannalta ja syönti näytti olevan hyvä. Toiselle miehistä näytti kuuluvan kalojen perkaus. Kolmas mies otti peratut kalat ja meni huuhtomaan ne rantaveteen. Työtä ei näyttänyt yhtään haittaavan, että vajaan kädenmitan päässä huuhtelupaikasta kellui kissanraato. Kissa oli hännästään päätellen ollut eläessään musta, mutta nyt sen karvat olivat jo poissa ja jäljellä oli enää valkoinen nahka. Neljäs mies näytti keittelevän nuotiolla saalista kymmenen litran kurkkupurkissa. En mennyt keskustelemaan miesten kanssa keittiön hygieniasta. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt, hoitelivatko miehet kissanraadosta tulleet bakteerit hengiltä kuumassa kurkkupurkissa vai tarpeeksi vahvoilla liemiruoilla, vai oliko miesten elinajanodote jo silloin niin lyhyt, etteivät muutamat miljoonat bakteerit siinä enää mitään merkinneet. -Vanhastaan tiedetään, että kallio injektoi itse itseään. Mistään ei kuitenkaan löydy lukuarvoja, miten se tapahtuu ajan funktiona ja mihin lopputulokseen päädytään. Salmisaaren öljysäiliöiden tapauksessa säiliöihin tulevan vuotoveden määrä on pudonnut 30 vuoden aikana noin 1:30 osaan alkuperäisestä arvostaan. Kaikki tämä pudotus ei kuitenkaan ole luonnon aikaansaamaa, vaan osa johtuu välillä tehdyistä injektoinneista. Myös meriveden korkeuden vaihtelut vaikuttavat oleellisesti vuotovesimääriin. Asiasta on löydettävissä niin hyvät dokumentit, että kannattaisi teettää esim. diplomityö, jolla tätä kaupungin kannalta tärkeää asiaa saataisiin valaistua. Työ pitäisi laajentaa käsittämään myös Vuosaari-Pasila-Lassila tunnelin, sillä siitäkin löytyy hyvä lähtöaineisto. -Helsingin kaupungin toinen kallioöljyvarasto rakennettiin myöhemmin Mustikkamaan kallioon. Tämän, työnimeltään Hanasaaren kalliosäiliö, tilavuus on 2,2 kertainen Salmisaaren säiliöön verrattuna. Myös luolien korkeudet ja leveydet ovat huomattavasti suuremmat, kuin Salmisaaressa. Säiliöalueen kalliosta mitattu primäärijännitys oli lähes kaksinkertainen Salmisaareen verrattuna. Suunnittelu tapahtui kokonaan kaupungin omana työnä. Kalliosuunnittelun teki Kiinteistöviraston geotekninen osasto. Salmisaaren kokemuksista oli silloin saatu niin paljon oppia, että Hanasaaren öljysäiliön louhinta voitiin viedä aikataulussaan läpi ilman sellaisia vaikeuksia, mihin Salmisaaressa oli törmätty. Haansaaren kallioöljysäiliön louhinta valmistui keväällä

18 Poravaunu uutuus StoneScorpion Max reikäkoko 51 mm Ulottuma 6 m Paino 6,5t Radio-ohjattu Kompaktirakenne Moottori 4 syl. Teho 85 kw Valmistus, myynti ja huolto Kiukaisten Asennuspalvelu Oy Hiirijärventie 269, KIUKAINEN Petri Lehtinen, puh

19 Petri Lehtinen,Kiukaisten Asennuspalvelu Oy Uutuuksia StonePowerilta Stonepower on tuonut syksyllä 2008 markkinoille uuden kokoluokan poravaunun, joka sijoittuu 6,5t painoluokkaan ja on tehty 51mm reiälle. StoneScorpion nimen saaneen poravaunun suunnittelussa on huomioitu porareilta tulleet vaatimukset, joita ovat olleet mm. 51mm reikä, hyvä ulottuma n.6m, +/- 85 asteen tyvikäännöllä, tehokas ja taloudellinen moottori John Deere 4,5 l 85kw, sekä kompakti koko ja kuljetus mitat. Niveltyvän puominsa ansiosta vaunua voidaan siirtää vaihtolavalla tai ritilä autolla. Kompaktin rakenteensa ansiosta Scorpion on maastossa erittäin tasapainoinen sekä etu- että takaperin ajettaessa. Suunnittelussa on myös huomioitu koneen huollettavuus, jossa onkin onnistuttu mainiosti, päivittäishuoltokohteet paljastuvat kaikki yhden ison oven takaa. Scorpionia hallitaan kokonaan radio-ohjaimesta, joka lisää työturvallisuutta, kun porari näkee jo mihin ollaan menossa ja mitä on edessä eikä mitä oli edessä ja minne oltiin menossa. Radio-ohjain järjestelmät ovat nykypäivänä kehittyneet erittäin luotettaviksi ja tarkoiksi käyttää. Yksi radio-ohjaimien suurista eduista on koneiden kaapeloinnin yksinkertaisuus ja vähäisyys. Scorpionissa on myös keskitytty hydrauliletkutuksiin, suuri etu saavutettiin porapäähän sijoitetulla porausventtiilillä jolla saatiin puomin letkujen määrä pudotettua neljään (paine, paluu, ilma ja niskanvoitelu). Hydrauliikassa Stonepower luottaa kuormantuntevaan hydrauliikkaan, koska järjestelmät säilyvät yksinkertaisina, niihin on helppo lisätä asiakkaan toivomia lisäoptioita, ja ennen kaikkea ei tuoteta turhaa lämpöä, joka varsinkin nykypäivän polttoaineen hinnoilla näkyy selvänä tuloksena. Vuonna 2008 StonePower kehitti myös tarvekivilouhimoille vaakaporauksiin soveltuvan mallin StoneSpideristä. Tyyppimerkiltään DS2 poravaunulla pystytään poraamaan vaakareikiä kahdella erillisellä puomilla. Porapuomien hallintaa helpottaa vaakaporauksiin kehitetty kangen vaihtaja, jolla pystytään pilottireikä poraamaan 4,8m poralla ja vaihtamaan se käsin koskematta 8m jatkokankeen. Erityistä kiitosta porarit ovat antaneet kangenvaihtajasta työn keventymisen johdosta ja työn tehokkuudesta. Sylinterisyöttö on osoittautunut varsinkin vaakaporauksissa erittäin toimivaksi ratkaisuksi myös pienellä reikäkoolla. Pienellä reikäkoolla ei niinkään syöttövoimantarve ole ongelma. Sylinterisyötön etuja ovat kuitenkin yksinkertaisuus ja tasainen syöttövoima, yksinkertaisuus tulee lähinnä letkutelan ja väliporaohjaimen kiinteästä asennuksesta sylinteriin, jolloin kuluvat osat jäävät minimiin. StoneSpider on tarvekivilouhimon todellinen monitoimikone, jolla voidaan hoitaa vaakareikien poraukset, takalinjan poraukset sekä kaatolinjojen poraukset. Kiukaisten Asennuspalvelu Oy, jonka aputoiminimi on StonePower, on vuonna 1996 perustettu yritys. Asennuspalvelun päätoimialana on kiven louhintaan tarkoitettujen koneiden suunnittelu, valmistus, huolto ja myynti. Kiukaisten Asennuspalvelu Oy huoltaa myös kaikki valmistamansa laitteet, louhinta-alan koneiden kunnossapitotyöt ovat myös vuosivuodelta lisääntyneet. Kiukaisen Asennuspalvelu Oy työllistää vakituisesti 8 henkilöä. 19

20 Mikko Mattila, Robit Roctools Ltd Timo Rajala, Robit Rocktools Ltd Aku Turunen, Miranet Oy Porapaalutus yleistyy 1.YLEISTÄ Poraustekniikan kehitys ja erityisesti putkien maaporaukseen kehitetyt terätyypit ovat ratkaisevasti vaikuttaneet siihen, että paksuseinämäisten teräspaalujen poraus on nopeaa ja tehokasta sekä kustannuksiltaan kilpailukykyistä verrattuna aikaisempiin ratkaisuihin. Rakennusten ja siltojen perustusten paaluina kaivinpaalut ovat jäämässä lähes kokonaan pois joitain erikoiskohteita lukuun ottamatta. Porattavat teräspaalut soveltuvat erinomaisesti sellaisiin olosuhteisiin, missä on läpäistävä muuten vaikeasti läpäistäviä kerroksia, kuten louhetäyttöjä, kivisiä moreenikerroksia, puupaaluja tai puurakenteita sisältäviä kerroksia. Näitä esiintyy kaupunkialueilla paikoissa, joihin rakennetaan uudelleen tai joita saneerataan perustusten osalta. Uudisrakennuspaikoilla muuten heikosti kantava, mutta kivisiä kerroksia sisältävä maaperä on tyypillinen porapaalukohde. 2. TEKNIIKKA Rengas- ja pilottiterän porauspinnalle on asennettu kovametallinastoja kuten kallionporausterissäkin. Porakoneesta isku ja pyöritys välitetään rengasosaan pilottikruunun avulla. Rengasterään on sovitettu erillinen kaulusosa, maakenkä, joka hitsataan kiinni paaluputkeen. Rengasterä vetää kaulusosaa ja teräsputkea mukanaan maahan tunkeutuessaan porauksen edetessä. Pilottikruunu vedetään pois reiästä sen ja täysi kalliokontakti. Epäkeskoterien soveltuvuus mainittujen vaatimusten ja lisäksi kestoikä huomioiden paksuseinämäisten putkien poraamiseen ei tule kyseeseen. On luonnollista, että kuten nimikin rengasterä sanoo, edut muodostuvat terän ehyestä porauspinnasta poraamista voidaan verrata normaalilla kallioporaterällä poraamiseen. Rengasterän nastoitus on samaten ekonomian ja tekniikan yhdistelmä: Teräspaalujen poraukseen sopivia koneita on monenlaisia, suurin osa uppoporakoneen kanssa käytettäviä ja jonkin verran myös päältälyöviä poravaunuja. Uppoporauslaitteet soveltuvat parhaiten isojen kokojen, pitkien reikien ja ahtaiden paikkojen, kuten rakennusten kellareissa tehtävien paalujen poraukseen. Teräspaalujen porauksessa käytettävä terätyyppi on ns. rengasterä. Rengasterä on erikoislujasta ainesputkesta valmistettu karkaistu kehämäinen teräosa, jonka tunkeutumisen porattavaan aineeseen aiheuttaa syöttövoima, pyöritys ja isku. Poravaunu lautalla, Aurajoen rantapenkere. valmistuttua ja samalla kruunulla jatketaan porausta seuraavalla reiällä. Rengasteräosa jää reikään eli on luonteeltaan kertakäyttöosa. Porapaalutus paksuseinämäisillä putkilla tehdään järjestään rengasterätyyppisillä systeemeillä. Syinä ovat erityisesti käytön helppous, tarkka reikäsuoruus, porausnopeus kovametallinastoina käytetään melko pieniä kokoja, 8-12 mm yleisesti. Syinä on pienempi kovametallin tarve per terä (=hinta, koska rengasterä on kuitenkin kertakäyttöinen) ja lisäksi käytettäessä pienempiä nastoja porausnopeus kasvaa ( iskun aiheuttama pintapaine per kovametallinasta on korkeampi ). Hintate- 20

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Gebwell Oy Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Perustettu vuonna 2005 Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Leppävirralla Työllistää

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo. Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10.

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo. Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10. OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10.2010 Tiedotustilaisuuden ohjelma Projektin yleisesittely (Jarmo Vesanto)

Lisätiedot

Oy Forcit AB:n kesäkuun asiakastiedote 2/09. s. 3 K-putket uudistuivat s. 4 ONKALOn louhinnat s. 6 Kuljettajakoulutusta

Oy Forcit AB:n kesäkuun asiakastiedote 2/09. s. 3 K-putket uudistuivat s. 4 ONKALOn louhinnat s. 6 Kuljettajakoulutusta Oy Forcit AB:n kesäkuun asiakastiedote 2/09 s. 3 K-putket uudistuivat s. 4 ONKALOn louhinnat s. 6 Kuljettajakoulutusta Sisällys 2/2009 Oy Forcit AB:n asiakastiedote 3 Pääkirjoitus 3 K-putkien jarrukappaleet

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI OY Atlas Copco Louhintatekniikka AB Ilkka Eskola 2 TURVALLISUUS JA ERGONOMIA ERGONOMICS TURVALLISUUS Radio-ohjausjärjestelmä (RRC) Radio-ohjauslaitteessa

Lisätiedot

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M A N K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhmä: Tanila/OKHI, Pihko/OK, Erkkila/OK~ OKME: Rouhunkoski,

Lisätiedot

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE TALVIVAARA SUURIKUUSIKKO LAATU TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laadukkaan toimintamme runkona on työturvallisuus, joka kattaa kaikki projektin vaiheet suunnittelusta

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

5. Laske lopuksi pisteet yhteen ja katso, minkä palkintoesineen keräämilläsi kultahipuilla tienasit.

5. Laske lopuksi pisteet yhteen ja katso, minkä palkintoesineen keräämilläsi kultahipuilla tienasit. KULTAKISA Tervetuloa pelaamaan Heurekan Maan alle -näyttelyyn! Kultakisassa sinun tehtävänäsi on etsiä näyttelystä kultahippusia eli geologiaa, kaivostoimintaa ja maanalaisia tiloja koskevia tiedonmurusia.

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Kopadi Oy - BROKK valikoima

Kopadi Oy - BROKK valikoima Kopadi Oy - BROKK valikoima Miksi valita kauko-ohjattava Brokk purkurobotti? Seitsemän eri koko / painoluokkaa sisältävä tuoteohjelma. 500 kg:n Brokk 60:stä aina 10 000 kg painavaan Brokk 800:aan. Koneet

Lisätiedot

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn'

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M X N A L U S T A V A K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhma: Tanila/OKH~,

Lisätiedot

Kaivukoneporalaitteet

Kaivukoneporalaitteet Kaivukoneporalaitteet ADVANCED DRILLING TECHNOLOGY ExcaDrill tekee ylittämättömistä esteistä väliaikaisia Tämä on sinun ja kallion välinen asia. Mies vastaan luonnon kovin mahdollinen pinta. Vastustaja

Lisätiedot

Geonex Oy on suomalainen yritys joka valmistaa, varustelee ja myy DTH-/uppovasaraporauslaitteita. Geonex-tuotteet on kehitetty käytännön työssä

Geonex Oy on suomalainen yritys joka valmistaa, varustelee ja myy DTH-/uppovasaraporauslaitteita. Geonex-tuotteet on kehitetty käytännön työssä VAAKAPORAKONEET PAALUTUSKONEIDEN VARUSTELUT TYÖKALUT VASARAT VARUSTEET HUOLTO KORJAUS KOULUTUS Geonex Oy on suomalainen yritys joka valmistaa, varustelee ja myy DTH-/uppovasaraporauslaitteita. Geonex-tuotteet

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Aija Rytioja Tuotantoinsinööri Boliden Kokkola Oy

Aija Rytioja Tuotantoinsinööri Boliden Kokkola Oy Aija Rytioja Tuotantoinsinööri Aija Rytioja syntynyt Kokkolassa 1972 opiskellut Oulussa prosessitekniikan diplomiinsinööriksi valmistunut vuonna v. 1999 työskennellyt Suomen ainoassa sinkkitehtaassa vuodesta

Lisätiedot

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR 10MCR 712MC 714MCe Kokonaispaino

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND ATV-sarja kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND Forest Pro Forest Pro FL Forest Pro Plus 2016 MALLISTO ON SAAPUNUT! Tee mönkijästäsi metsäkone Mönkijä on mainio kulkupeli monenlaisissa maastoissa, mutta

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Kokeileva painanta ja värjäys

Kokeileva painanta ja värjäys Kokeileva painanta ja värjäys Elämys vastakarvaan Tekstiiliteosnäyttely 2012 Johanna Hytönen Mistä on kyse Saimme itse vaikuttaa kurssin sisältöön ja toiveenamme olikin tehdä taidetekstiilejä. Saimme idean

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija

Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija Kestäviä kallio- ja maaperätutkimuskoneita vaativiin olosuhteisiin Geomachine Oy on vuonna 1984 perustettu kallio- ja maaperätutkimuslaitteiden

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT Suomen teollisen ekologian foorumi Ekotehokkuus teollisuudessa KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT tiina.harma@oulu.fi Esitys sisältää Tutkimuksen taustaa Yleistä kaivostoiminnasta Kaivostoiminnan historia

Lisätiedot

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Leo-Ville Miettinen Nuorempi suunnittelija Finnmap Consulting Oy, Part of Sweco Työn rahoittaja: Ruukki Esityksen

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

KAIVOSEUROT KOTISEUDULLE hanke etenee Hankesihteeri aloitti työnsä

KAIVOSEUROT KOTISEUDULLE hanke etenee Hankesihteeri aloitti työnsä September 2008 Polvijärven yrityspalvelu Oy 013-6863210 Tiedote 1/2008 1 KAIVOSEUROT KOTISEUDULLE hanke etenee Hankesihteeri aloitti työnsä Ins. Jaakko Rintamäki (45 v.) aloitti 1.9.2008 hankesihteerinä

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007 Matti Talala& Jarkko Jakkula MIKSI? Hollannin menestyneet kamppailu-urheilijat saivat meidän kiinnostuksen heräämään Eindhovenia kohtaan. Olisihan se hienoa mennä opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Kulumatonta kauneutta

Kulumatonta kauneutta Kulumatonta kauneutta Rakennuskivet......kaikkeen rakentamiseen! Biolan Oy:n pääkonttori Sisustuskivet... Pihakivet... Suomalainen kivi on luonnostaan vahva. Ja kaunis katsella. Suomalainen kivi kestää!

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

5. Laske lopuksi jalokivisaaliisi pisteet ja katso, minkä timanttiesineen niillä tienasit.

5. Laske lopuksi jalokivisaaliisi pisteet ja katso, minkä timanttiesineen niillä tienasit. JALOKIVIJAHTI Tervetuloa pelaamaan Heurekan Maan alle -näyttelyyn! Jalokivijahdissa sinun tehtävänäsi on etsiä näyttelystä tietotimantteja eli geologiaa, kaivostoimintaa ja maanalaisia tiloja koskevia

Lisätiedot

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 Destia Oy on suomalainen infra-

Lisätiedot

OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN

OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN PONSSE SCORPION PONSSE SCORPION -HARVESTERI YLIVOIMAISTA TEHOA & ERGONOMIAA Uskomaton näkyvyys ja ohjattavuus, vakaudeltaan voittamaton, tehoa ja tuottavuutta ympäristön ehdoilla,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä

Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä Anna Rönkä JY, Sanna Sihvonen JAMK, Mari Punna JAMK, Ulla Teppo JAMK & Kaisa Aunola JY Näkökulmamme epätyypilliseen

Lisätiedot

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Kivikorit Asennusohje Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Asennusohje Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä asennusohje on ohjeellinen, eikä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA Vuoriteknikot Ry:n jatkokoulutuspäivät Espoossa 26. 27.5.2016 LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA PORAUKSEN OPTIMOINTI AVOKAIVOKSILLA JA MURSKETUOTANNOSSA Jouko Salonen, Louhintaosaaminen, Sandvik Mining &Construction

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta sisustuskivet Suomalainen sisustuskivi on sekä kaunis että käytännöllinen. Kivi kestää arjen kulutusta ja on värisävyiltään ajaton. Sisustuskivellä voit tuoda kulumatonta

Lisätiedot

KAIVOSTYÖ. Arto Hakola ja Pekka Piiparinen

KAIVOSTYÖ. Arto Hakola ja Pekka Piiparinen Arto Hakola ja Pekka Piiparinen KAIVOSTYÖ Outokummussa malmit on saatu talteen pääasiassa maanalaisena louhintana, poikkeuksena Vuonoksen kaivoksen nikkeliavolouhos sekä alkuaikojen pienemmät avolouhokset

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Posivan ohjelma Asennukset, koekäyttö Käyttötoiminnan aloitus noin 2020 Laitosten rakentaminen Käyttölupahakemus ONKALOn rakentaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo Jarmo Vesanto Altona Mining Limited 15.06.2011 Altona Mining Limited Altona Mining Limited (Perth WA) Syntyi Vulcan

Lisätiedot

Tässä on innokas nuorimmainen kitkemässä rikkaruohoja pois. Hän on se joka menestyy parhaiten koulussa ja rakastaa tehdä asioita itsekseen.

Tässä on innokas nuorimmainen kitkemässä rikkaruohoja pois. Hän on se joka menestyy parhaiten koulussa ja rakastaa tehdä asioita itsekseen. Rakkaat ystävät, On ilo kirjoittaa teille kaikille taas. Haluan käyttää tämän tilaisuuden jakaakseni kanssanne iloni siitä että lapset ovat viimeinkin päässet vierailulle. (Niin kuin yllä olevasta kuvasta

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE Kaivosseminaari 090616 Aiheita 1. Kaivosteollisuus tänään 2. Kaivospolitiikka 3. Kestävä kaivostoiminta 4. Koulutus 5. Tulevaisuus KAIVOSTEOLLISUUS TÄNÄÄN Kaivosteollisuus

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Työmailla sähkölinjojen läheisyydessä on vakava sähköiskun vaara. Varmista työmaan ympäristön ja kuljetusreitin turvallisuus etukäteen*.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta PAALINKÄSITTELY www.mchale.net Ammattilaisen valinta 691 BH Yksinkertainen, monipuolinen ja luja paalinkantolaite etukuormaimeen käsiteltäessä lappeelleen pudotettuja paaleja. Piikkien ympärillä pyörivät

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

- VACU-TRAILER 2000 -

- VACU-TRAILER 2000 - - VACU-TRAILER 2000 - - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ- Imuperävaunu kuiville materiaaleille VACU-TRAILER 2000 TARJOAA Toimii täysin itsenäisesti; Täyden alipaineen Vortex kiertomäntäkompressori max. 2000 m3/h;

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy Naps Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien toimittaja ja

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot