Osaava ja oikeudenmukainen Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaava ja oikeudenmukainen Suomi"

Transkriptio

1 SAK:n 18. edustajakokous Osaava ja oikeudenmukainen Suomi Katsaus edustajakokouskauteen

2 Katsaus edustajakokouskauteen Sisällys ESIPUHE... 2 TALOUDELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 YHTEISKUNNALLINEN TILANNE JA TYÖMARKKINOIDEN MUUTOS... 3 JÄRJESTÖLLINEN KEHITYS... 4 EDUSTAJAKOKOUSKAUDEN SAAVUTUKSIA... 5 Työelämän kehittäminen... 5 Sosiaaliturva... 5 Työttömyysturva... 5 Koulutus... 6 Tasa-arvo...7 Työaika...7 Työsuojelu ja työterveyshuolto...7 Työelämän lainsäädännön kehittäminen... 8 Talous- ja elinkeinopolitiikka Ilmasto- ja energiapolitiikka Liittoyhteistyö- ja työehtosopimusasiat Kansainvälinen edunvalvonta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Järjestötoiminta Nuorisotoiminta Alueellinen toiminta Paikallinen toiminta Maahanmuuttajatoiminta... 14

3 2 Katsaus edustajakokouskauteen ESIPUHE SAK:n vuoden 2006 edustajakokouksessa hyväksyttiin ohjelma-asiakirja Muutoksen suunta osaava ja oikeudenmukainen Suomi, jonka mukaisesti järjestössä on tehty työtä viime edustajakokouskaudella Tässä raportissa luodaan tiivis katsaus menneeseen viisivuotiskauteen, ensin toimintaympäristöön ja isoihin linjoihin ja lopuksi yksityiskohtaisempiin saavutuksiin. Edustajakokouskauden aikana Suomessa tapahtui merkittäviä muutoksia, jotka koskettivat koko yhteiskuntaa ja työmarkkinoita. Viiden vuoden aikana ehdittiin järjestää monet vaalit ja taloudellinen tilanne vaihteli alun nousukaudesta taantumaan ja taas vähitellen kasvuun. Työmarkkinoilla talouden muutokset näkyivät voimakkaina työllisyystilanteen heilahteluina. Työmarkkinapolitiikassa puolestaan siirryttiin uuteen aikakauteen, kun työnantajapuoli ilmoitti irtautuvansa pitkään vallinneista tulopoliittisista kokonaisratkaisuista ja tukevansa tulevaisuudessa jäsenliitojensa neuvottelutoimintaa työehtosopimusneuvotteluissa. On siirrytty liittokohtaisiin neuvotteluihin ja sopimuskenttä on hajautunut niin sopimusten keston kuin sisällönkin osalta. TALOUDELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Edustajakokouskauden alkupuolella talous ja työllisyys kasvoivat ripeästi. Vuonna 2007 työllisyyden nopea kasvu ylitti Suomessa kaikki ennusteet: työllisten määrä kasvoi silloin lähes henkilöllä, ja työllisyysaste nousi 70 prosenttiin. Erityisesti nuorten työllisyys parani. Työttömyysaste laski noin 6,8 prosenttiin. Suuri osa työllisyyden kasvusta oli kuitenkin osa-aikatyötä, erityisesti palvelualoilla. Positiivista työllisyyskehitystä varjostivat joukkoirtisanomiset erityisesti pörssiyhtiöissä ja päätökset tehtaiden lopettamisista. Vuosi 2008 oli sekä Suomessa että kansainvälisessä taloudessa käännekohta pitkään jatkuneen nousukauden taittuessa taantumaksi. USA:n asuntomarkkinoilta jo edellisenä vuonna alkanut finanssikriisi muuttui laajaksi talous- ja työllisyystaantumaksi. Talouskriisi kosketti Suomea erityisesti viestisektorin vaikeuksien kautta. Työllisyys lähti kuitenkin rajuun laskuun vasta vuonna 2009, jolloin se romahti jopa nopeammin kuin 1990-luvun laman aikana. Työttömiä oli vuoden lopussa yli Työpaikkansa säilyttäneiden tilanne kuitenkin säilyi verraten hyvänä, koska reaaliansiot kasvoivat lähes neljä prosenttia. Inflaatiota ei vuonna 2009 keskimäärin ollut. Vuonna 2010 Suomen talous- ja työllisyyskehitykseen vaikutti Euroopassa edelleen jatkunut finanssikriisi sekä Suomen oma julkisen talouden kestävyysvaje. Talous ja työllisyys alkoivat taantuman jälkeen vähitellen kasvaa, mutta toisaalta pitkäaikaistyöttömyys kääntyi jopa selvään nousuun. Sama suunta jatkui alkuvuonna Työllisyys vuonna 2010 oli vajaat 68 prosenttia. Edustajakokouskauden loppua kohti mentäessä inflaatio kasvoi ja palkansaajien ostovoiman säilyttäminen nousi tärkeäksi elementiksi palkankorotusneuvotteluissa.

4 Katsaus edustajakokouskauteen YHTEISKUNNALLINEN TILANNE JA TYÖMARKKINOIDEN MUUTOS Loppuvuonna 2006 Suomessa valmistauduttiin jo maaliskuun 2007 eduskuntavaaleihin. SAK julkisti omat vaalikauden tavoitteensa ja pyrki vaikuttamaan myös äänestysaktiivisuuteen. Keväällä koottiin vaalituloksen pohjalta keskusta-oikeistolainen Vanhasen II hallitus, johon tulivat mukaan Keskusta, Kokoomus, Vihreät ja Ruotsalainen Kansanpuolue. SAK:n näkemyksiä otettiin osin huomioon hallitusohjelmassa. Vuonna 2006 oli voimassa tulopoliittinen sopimus (tupo). Syksyllä SAK:ssa aloitettiin seuraavan neuvottelukierroksen valmistelut. Keväällä 2007 kävi ilmi, että neuvottelukierroksella ei ollut edellytyksiä tupoon, vaan neuvottelut järjestettäisiin liittokohtaisina. EK:lta ei keskitetyille sopimuksille Vuoden 2007 neuvottelut saatiin päätökseen ilman suuria painostustoimia, ja useisiin sopimuksiin saatiin kirjauksia SAK:n ja liittojen yhteisesti sopimista laadullisista tavoitteista kuten perhevapaista. Toukokuussa 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoitti julkisesti, että sen jäsenliitot neuvottelevat jatkossa työehtosopimukset toimiala- ja yritystasoilla ja keskitettyjen sopimusten aika on ohi. SAK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK esittivät raamittavien kokonaisratkaisujen pitämistä mukana työkalupakissa, mutta EK:n linja oli ehdoton. Vuotta 2009 leimasikin taloudellisten haasteiden lisäksi sekä poliittisen että työmarkkinapoliittisen kentän epävarmuus. Vanhasen hallituksella ei ollut riittävää näkemystä, miten Suomea tulisi luotsata vaikeassa toimintaympäristössä. Hallitus joutui palkansaajajärjestöjen kanssa hankaukseen keväällä, kun pääministeri ilmoitti eläkeiän alaikärajaa nostettavan 63 vuodesta 65 vuoteen. SAK ja muut ay-järjestöt torjuivat kansalaisten tuella hallituksen yksipuolisen esityksen. Eläkeneuvottelut jatkuvat edelleen Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat sen sijaan tavoitteesta nostaa keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Neuvottelut työurien pidentämisestä ja keskimääräisen eläkkeelle siirtymisiän nostamisesta jatkuvat edelleen jatkotyöryhmissä ja työmarkkinajärjestöjen välillä. SAK ei ole suostunut painostukseen eläkeiän alarajan nostamisesta. Työehtosopimusneuvottelut jatkuivat liittokierroksina edustajakokouskauden loppuun asti. Tosin kierros alkaa olla harhaanjohtava käsite, koska eri alojen sopimukset alkavat ja päättyvät kovin eri aikoihin ja ovat eripituisia. Kyse on jatkuvasta neuvottelusta. Joillakin aloilla on viime vuosina tarvittu työtaistelutoimia sopimukseen pääsemiseksi; laajimpia niistä olivat ahtaajien ja ilmailualan lakot vuonna SAK:n rooliksi liittotason neuvotteluissa on muotoutunut koordinointi yhteisten neuvottelutavoitteiden aikaansaamiseksi. Laadullisissa asioissa siinä on osittain onnistuttukin, mutta palkankorotustavoitteiden yhdenmukaistaminen on osoittautunut varsin hankalaksi. EK pyrki vuonna 2010 asettamaan palkka-

5 4 Katsaus edustajakokouskauteen ankkurin eli yleiskorotusten maksimirajan suitsiakseen palkankorotuksia, mutta se onnistuttiin murtamaan monilla aloilla. Se oli tärkeää palkansaajien ostovoiman säilyttämiseksi inflaation kasvaessa. Maaliskuussa 2011 pidettiin jälleen eduskuntavaalit, jotka voitti Kokoomus. SDP nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi, ja on siten vahvasti mukana hallitusneuvotteluissa samoin kuin vaalien yllätysnousija, kolmanneksi noussut Perussuomalaiset. Tätä raporttia kirjoitettaessa hallitusneuvottelut ovat vielä kesken, mutta ainakaan keskusta-oikeistolainen hallituspohja ei jatku. JÄRJESTÖLLINEN KEHITYS Viime edustajakokouskaudella on suuntauduttu voimakkaasti tulevaisuuteen ja pohdittu, miten SAK:n tulisi uudistaa tavoitteensa, roolinsa ja toimintatapansa. Miten liikkeen tulisi uudistua, jotta se olisi elinvoimainen ja vaikutusvaltainen vielä kymmenenkin vuoden kuluttua? Vuonna 2007 käynnistetyssä nelivuotisessa tulevaisuushankkeessa määriteltiin SAK:n tulevaisuutta vuoteen 2025 asti. Hankkeessa laadittiin esitys SAK:n uudeksi strategiaperustaksi, joka sisältää toiminta-ajatuksen, arvot, vision ja strategiset päämäärät. Uusi strategiaperusta käsitellään kesäkuun 2011 edustajakokouksessa. SAK:n puheenjohtaja vaihtui vuonna 2009, ja Lauri Lyly aloitti työnsä järjestön johdossa. Jo samana vuonna SAK:n toimisto-organisaatio uudistettiin vastaamaan paremmin muuttuneisiin edunvalvontatarpeisiin. SAK:n liittojen yhteenlasketussa jäsenmäärässä ei kokonaisuutena tapahtunut edustajakokouskaudella merkittäviä muutoksia. Edelleen puhutaan yli miljoonan jäsenen SAK:sta. Jäsenliittojen lukumäärä on tällä hetkellä 21. Edustajakokouskauden aikana on tapahtunut muutamia muutoksia liittokentässä. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto liittyi SAK:n jäseneksi vuonna 2007, ja Aliupseeriliitto liittyi JHL:n yhteisöjäseneksi vuonna Lisäksi Rautatieläisten Liitto päätti liittofuusiosta JHL:ään keväällä 2011, minkä tuloksena perustetaan Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry. Liittojen yhteistyöhankkeita viritellään Julkisen alan liittojen muodostaman JHL:n aloitettua toimintansa vuoden 2006 alussa myös teollisuussektorilla ryhdyttiin selvittelemään mahdollisuuksia tiiviimmän yhteistyön aikaansaamiseksi. Teollisuusaloille kaavailtu laaja yhteenliittymä ei kuitenkaan toteutunut. Vuoden 2010 alusta aloitti sen sijaan toimintansa suppeampi yhteenliittymä nimellä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto. Siinä yhdistivät voimansa Kemianliitto ja Viestintäalan ammattiliitto, ja siitä tuli SAK:n viidenneksi suurin jäsenliitto. Myös kuljetussektorilla on selvitelty yhteistyön tiivistämistä ja jopa liittojen yhdistymisiä, mutta projekti on edelleen kesken. Keväällä 2011 yhdentyivät SAK:lainen Merivartioliitto ja STTK:lainen Rajavartioliitto. Lopullinen liittofuusio toteutuu kevään 2012 Merivartioliiton varsinaisessa edustajakokouksessa.

6 Katsaus edustajakokouskauteen Lisäksi SAK on vuosien varrella solminut yhteistyösopimuksia eri alojen liittojen kanssa enimmäkseen ammattiurheilijoiden. Vuonna 2007 sellainen solmittiin jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa, vuonna 2008 pesäpalloilijoiden kanssa. Vuonna 2010 yhteistyötä laajennettiin ilmailualalle ja solmittiin sopimus Suomen Lennonjohtajat ry:n ja Ilmailutietotekniset ry:n kanssa. EDUSTAJAKOKOUSKAUDEN SAAVUTUKSIA SAK työskenteli edustajakokouskauden aikana määrätietoisesti työelämän eri osa-alueiden kehittämiseksi. Monien hankkeiden ja työryhmien kautta on vaikutettu mm. työelämää, sosiaaliturvaa ja eläkkeitä koskevaan lainsäädäntöön, työpaikkojen arkeen sekä yhteiskuntapolitiikkaan. SAK:laista ay-liikettä on pyritty kehittämään työelämän parhaaksi asiantuntijaksi, niin että olisimme vaikutusvaltainen edunvalvoja myös tulevaisuudessa. Liikkeen sisäistä eheyttä on pyritty edistämään ja yhteistyötä vahvistamaan. Työelämän kehittäminen Irtisanomistilanteissa uuden työn löytämistä helpottavan muutosturvan toimintamallia laajennettiin talouskriisin aikana vuonna 2009 koskemaan tietyin ehdoin myös lomautettuja työntekijöitä. Myös määräaikaisessa työsuhteessa olleiden mahdollisuuksia päästä muutosturvan piiriin parannettiin. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen nostettiin pysyvästi työpolitiikan agendalle. Perustettiin Tuottavuuden pyöreä pöytä sekä vakinaistettiin 2004 alkanut Työelämän kehittämisohjelma Tykes. Sen resursseja lisättiin siirtämällä se osaksi Tekesin toimintaa vuonna Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat keväällä 2011 yhdessä hallituksen kanssa yhteisymmärryksen käännetyn arvonlisäveron käyttöönottamisesta rakennusalalla. Sosiaaliturva Kesällä 2007 käynnistyi sosiaaliturvaa laajasti uudistavan Sata-komitean työ, joka kuitenkin ajautui umpikujaan, koska palkansaajajärjestöt eivät voineet hyväksyä komitean puheenjohtajan esittämiä palkansaajien sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia. Tammikuussa 2009 työmarkkinajärjestöt solmivat lopulta ns. sosiaalitupon, joka päätettiin sisällyttää komitean peruslinjauksiin. Sosiaalitupossa sovittiin tietyistä työttömyys- ja eläketurvan kysymyksistä sekä vakinaistettiin vuorotteluvapaajärjestelmä. Sata-komitea sai lopulta työnsä päätöksen vuoden 2009 lopussa, ja tietyistä uudistuksista sovittiin yksimielisesti, mutta keskustelu esim. työttömyysturvan uudistamisesta jatkuu. Työttömyysturva SAK:n, työttömyyskassojen ja liittojen yhteisessä työttömyyskassojen kehittämishankkeessa vuonna 2006 selvitettiin kassojen välistä yhteistyötä, jäse-

7 6 Katsaus edustajakokouskauteen nyyteen liittyviä asioita, jäsenmaksutasauksen uudistamista sekä vakuutusvalvonnan toteutumista. Hankkeessa kehitettiin myös SAK:laisten työttömyyskassojen tietotekniikkayhteistyötä, jossa vertailtiin sähköisiä maksatusjärjestelmiä sekä ideoitiin sähköistä jäseneksi liittymistä. Vuonna 2008 perustettiin sähköinen liittymiskanava liitot.fi. Lisäksi toteutettiin hankkeen jatkoseuranta sähköisen asioinnin, asiakaspalvelun ja yhteistyön etenemisestä työttömyyskassoissa. Sata-komitean yhteydessä vuonna 2009 solmitussa sosiaalitupossa tehtiin muutoksia työttömyysturvaan. Parannuksia tuli erityisesti nuorten ja pätkätyöläisten turvaan, kun työssäoloehto lyheni kahdeksaan kuukauteen. Sovitellun päivärahan enimmäiskestosta luovuttiin. Työvoimapoliittisten aktiivitoimenpiteiden piirissä olevien työttömyysturvaa parannettiin ja vuorotteluvapaa vakinaistettiin. Vuosien aikana SAK jatkoi liittojen ja kassojen kanssa työttömyysturvaetuuksien, rahoituksen sekä työttömyyskassojen toiminnan kehittämistä yhteisessä työttömyysturvaprojektissa. Sen tavoitteena on parantaa jäsenten palvelua sekä selkiyttää ja parantaa työttömyysturvaa. Koulutus Hallituskauden aikana toteutettiin ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus. Sen mukaisesti aikuisten koulutusmahdollisuuksia on lisätty ja oppisopimuskoulutuksen käyttö aikuisten koulutusväylänä on laajentunut. Uudistuksen merkittävin saavutus oli koulutuksen aikaisten toimeentuloetuuksien parantaminen. Aikuiskoulutustuki nousi työttömyysajalta maksettavan työttömyyspäivärahan tasolle Kahdeksan vuoden työhistoriavaatimuksen täyttävä voi saada tukea 18 kuukaudeksi. Työntekijälle, joka siirtyy opintojen takia osaaikatyöhön, voidaan maksaa soviteltua aikuiskoulutustukea. Työttömyyden aikaiseen opiskeluun tuli vuoden 2010 alusta lähtien vain yksi tuki, joka on sosiaalitupon linjausten mukaisesti aktiiviajan työttömyyspäivärahan suuruinen. Molemmat etuusuudistukset ovat lisänneet aikuisten opiskelua ennakoituakin enemmän. Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma Noste päättyi vuonna Ohjelman mukaisiin opintoihin osallistui noin opiskelijaa. SAK ja sen jäsenliitot olivat mukana Noste-ohjelmassa omalla Osaava pärjää -hankkeella. SAK:n hallinnoimassa Petmo-projektissa edistettiin työelämän tasa-arvoa, erityisesti erilaisuuden ja monikulttuurisuuden hyväksymistä työyhteisössä. Projektissa tuotettiin maahanmuuttajien ja työhön perehdyttäjien käyttöön tarkoitettu kirja Erilaisuus sallittu. Yhteistyössä TSL:n kanssa tuotettiin myös verkko-opintoaineisto Työelämätietoa maahanmuuttajille. Työelämän verkko-opiston toiminta käynnistettiin ja siihen tuotettiin useita itseopiskelu- ja kurssiaineistoja. Vuoden 2010 aikana kävijämäärä kohosi yli :een.

8 Katsaus edustajakokouskauteen Tasa-arvo SAK osallistui vuosien aikana kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman työskentelyyn useissa eri ryhmissä. Työryhmien työ on edennyt hitaasti. Miesten ja naisten palkkaeron kaventuminen keskimäärin yhdellä prosenttiyksiköllä on vienyt aikaa noin viisi vuotta. Vuonna 2006 käynnistynyt tasa-arvoklinikka tuottaa työpaikkojen käyttöön tasa-arvon materiaalipankin ja kysymys-vastaus-palvelun. Verkossa toimivat palvelut vahvistavat työpaikan tasa-arvosuunnittelua. Työaika SAK laati työaikapankkiohjeistuksen vuonna Ohjeistuksissa on lista asioista, joita liitot voivat hyödyntää TES- ja VES-neuvotteluissa, jos työaikapankki on neuvoteltavana asiana. Toisessa oppaassa annettiin käytännön neuvoja luottamusmiehille paikallisten työaikapankkisopimusten neuvotteluihin. Yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa laadittiin myös työaikapankin palkkahallinnolliset ohjeet vuonna Niissä annettiin käytännön neuvoja palkanlaskennan avuksi. Työsuojelu ja työterveyshuolto Työhyvinvointikortin käyttöönotosta sovittiin työmarkkinajärjestöjen kesken vuonna 2010, ja se otettiin käyttöön vuonna Työturvallisuuskortti on vakiintunut osaksi yritystoimintaa erityisesti rakennus- ja teollisuusaloilla. SAK julkaisi syksyllä 2008 ikäohjelman, joka sisältää tavoitteita ja ehdotuksia, miten tulevaisuudessa pystytään paremmin turvaamaan ikääntyneiden työssä jaksaminen ja pidempi työura sekä mitoittamaan työ ihmisen kokoiseksi. Terveydenhuollon neuvottelukunta antoi vuonna 2010 suosituksen hyvästä sairaanhoitokäytännöstä työterveyshuollossa. Työmarkkinakeskusjärjestöt uudistivat vuonna 2006 suosituksen päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla. EU-tason työmarkkinajärjestöt laativat vuonna 2007 häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimuksen. Sitä on toteutettu Suomessa yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Työsuojeluhallinnon resursseja pohtinut kolmikantainen työryhmä julkaisi sekä luovutti sosiaali- ja terveysministerille vuonna 2009 linjauksensa työsuojelun kehittämiseksi (Työsuojeluvalvonnan linjaukset vuoteen 2015). SAK julkaisi omat työsuojelulinjauksensa vuonna 2007, ja julkaisua päivitettiin vuonna Se sisältää joukon ehdotuksia työsuojelun kehittämiseksi sekä lainsäädännön tasolla että yksittäisillä työpaikoilla.

9 8 Katsaus edustajakokouskauteen Työelämän lainsäädännön kehittäminen Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tuli voimaan vuonna Lailla edistetään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista erityisesti alihankintaa ja vuokratyötä käytettäessä. Laki yhteistoiminta-asiamiehestä ja tämän toimistosta tuli voimaan vuonna Laissa säädetään yt-asiamiehestä, joka valvoo ja ohjeistaa mm. yt-lain ja henkilöstörahastolain soveltamista. Uudistettu henkilöstörahastolaki tuli voimaan vuonna Siinä määritellään yrityksen tai viraston henkilöstön palkitsemiseen tarkoitettu henkilöstörahastoerä, josta työnantaja päättää käytyään henkilöstön kanssa yt-neuvottelut palkkion perusteista. Rahastoerä koskee koko henkilöstöä, ja sen enimmäismäärä määräytyy kaikille yhdenmukaisten periaatteiden mukaan. Erä voi määräytyä myös henkilökohtaisena osuutena, kunhan määräytymisperusteet täyttävät edellä kuvat kriteerit. Korkein oikeus hyväksyi vuonna 2010 yli yhdeksän vuoden oikeudenkäynnin päätteeksi perusteiltaan ammattiliittojen ajamat hyvitysvaatimukset Fujitsu Siemensin Kilon tietokonetehtaan ja tuotekehityksen lakkauttamisen yhteydessä. Siellä loukattiin henkilöstön yt-lain mukaisia neuvotteluoikeuksia. Työsuojelu Työsuojelun valvontalain kokonaisuudistus tuli voimaan vuonna Lisäksi muun muassa melupäätös, konepäätös ja rakennustyötä koskevat päätökset on uusittu vastaamaan muuttuneita työelämän tarpeita. Tapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen käynnistettiin kolmikantaisena vuonna Kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä Seuraavana vuonna alkoi edelleen käynnissä oleva uudistustyön toinen vaihe, ja mittava työ yli 60-vuotiaan lainsäädännön ajantasaistamiseksi jatkuu edelleen. Vuonna 2009 uudistettiin tapaturmavakuutusmaksujen hinnoittelua koskevaa lainsäädäntöä. Vuoden 2010 alusta uudistettiin työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön haittaluokitusta, jonka perusteella maksetaan haittarahaa tapaturmavamman ja ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Urheilijoiden tapaturma- ja eläkevakuutuslainsäädäntöä uudistettiin vuonna Uudistuksessa korostettiin uuteen ammattiin tähtäävää kuntoutusta sekä parannettiin vakavasti vammautuneiden toimeentuloturvaa. Sairausvakuutus

10 Katsaus edustajakokouskauteen Sairausvakuutuslaki uudistui vuoden 2011 alusta. Muutoksella kannustetaan työpaikkoja työkyvyn hallintaan. Osasairauspäivärahajärjestelmä tuli käyttöön vuoden 2007 alusta. Se helpottaa töihin paluuta pitkähkön työstä poissaolon jälkeen. Vuoden 2010 alusta osasairauspäivärahaa on voinut saada heti omavastuuajan jälkeen. Eläkeasiat Vuoden 2007alussa tuli voimaan uusi työntekijän eläkelaki TyEL. Siinä yhdistettiin yksityisten alojen työntekijöiden eläkelait TEL, LEL ja TaEL sekä ajanmukaistettiin työeläkelain säädökset vuonna 2005 voimaan tulleen eläkeuudistuksen mukaisesti. TyEL:iin tuli myös säädös, jonka mukaan työntekijän rekisteröidyt työeläkeansiot kootaan työeläkeotteeksi. Vuonna 2008 käyttöön otetun otteen avulla työntekijä voi itse tarkistaa, ovatko kaikki ansiot tulleet asianmukaisesti vakuutetuiksi ja ilmoittaa mahdollisista puutteista eläkelaitoksille. Vuoden 2009 sosiaalitupon osana sovittiin yksityisten alojen työeläketurvan rahoituksen vahvistamisesta eli työeläkemaksujen noususta vuosina Perhevapaat Vuoden 2006 työsopimuslain perhevapaauudistuksessa etävanhempi sai oikeuden sairaan lapsen hoitoon. Lisäksi laajennettiin ottovanhempien ja vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen vanhempien hoitovapaita sekä täsmennettiin perhevapaisiin liittyviä ilmoitusaikoja. Sairausvakuutuslain muutokset astuivat voimaan vuonna 2007 perhevapaakustannusten tasausta koskevan työryhmän työn tuloksena. Äitiyspäivärahan tasoa korotettiin ensimmäiseltä 56 päivältä. Muutoksen jälkeen palkalliset äitiysvapaat saatiin useaan naisvaltaisen alan työehtosopimukseen uutena määräyksenä. Muita uudistuksia olivat vanhempainrahan korotus, isäkuukauden joustavoittaminen sekä työnantajien vuosilomakustannusten korottaminen. Myös vuoden 2011 vanhempainvapaatyöryhmä teki lukuisia uudistamisehdotuksia lainsäädäntöön. Joukossa oli monia SAK:lle tärkeitä asioita kuten isien vapaiden vahvistaminen ja joustavoittaminen sekä vanhempainvapaan pidentäminen. Työryhmän ehdotukset linjaavat tulevia uudistuksia. Vuonna 2011 tuli voimaan työsopimuslain muutos, joka koski poissaoloa perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi. Yhdenvertaisuus Vuonna 2008 tuli voimaan useita vuokratyöntekijöiden asemaa parantaneita lakimuutoksia. Muutoksilla parannettiin henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeuksia ja selkeytettiin koeajan käyttöä vuokratyöntekijän siirtyessä käyttäjäyrityksen palvelukseen. Vuonna 2010 tuli voimaan työsopimuslain muutos, joka koski perustellun syyn täsmentämistä, kun solmitaan määräaikainen työsopimus

11 10 Katsaus edustajakokouskauteen SAK on jo vuosia pyrkinyt edistämään yleissitovien työehtosopimusten kääntämistä ruotsiksi. Viime aikoina asia on edennyt vauhdikkaasti, ja ruotsinkielisten TESsien saatavuuden takaavaa lakia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Suurin osa TESseistä käännetään ruotsiksi vuoden 2011 aikana. Talous- ja elinkeinopolitiikka Taloustaantuma iski voimakkaasti erityisesti vientiteollisuuteen. SAK peräänkuulutti voimakasta elvytystä ja aktiivista työvoimapolitiikkaa ja teki omia keskustelunavauksia työllisyydestä, talouskasvusta ja verotuksesta. SAK:n vaatima valmiussuunnittelu ja valtiovallan aktiivinen toiminta isojen irtisanomistilanteiden hoitamisessa aloitettiin työ- ja elinkeinoministeriössä. SAK nosti harmaan talouden torjunnan vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hallitus toteutti joitakin tarpeellisia uudistuksia, mutta tilaajavastuun laajentaminen ja kanneoikeuden toteuttaminen jäivät vielä toteuttamatta. SAK:n aloitteet harmaan talouden torjumiseksi valmisteltiin harmaan talouden tutkijoiden ja SAK:n asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä vuonna Palkansaajien ostovoima kasvoi koko edustajakokouskauden yhteensä 2,5 prosenttia, mutta reaalinen palkansaajaa kohti käytettävissä oleva tulo kääntyy inflaation kiihtyessä negatiiviseksi vuonna Ilmasto- ja energiapolitiikka SAK vaikutti kohtuuhintaisten, vähäpäästöisten ja monipuolisten energiaratkaisujen toteuttamiseksi. Tähän liittyi mm. uusiutuvan energian lisääminen, periaatepäätökset uusille ydinvoimahankkeille sekä Suomen aseman varmistaminen EU:n energiapoliittisissa päätöksissä. Ilmastopolitiikan merkitys SAK:n edunvalvonnassa kasvoi sekä kotimaisissa että kansainvälisissä yhteyksissä. SAK laati myös oman ilmasto- ja energiapoliittisen puheenvuoron. Liittoyhteistyö- ja työehtosopimusasiat Vuodesta 2007 lähtien työehtosopimusneuvottelujen liittokierroksilla on saavutettu yhteisiä laatutavoitteita, jotka on kirjattu useisiin työehtosopimuksiin. Sellaisia olivat mm. palkallinen isyysvapaa, parannukset sairaan lapsen hoitomahdollisuuksiin sekä parannukset luottamushenkilöiden oikeuksiin ja toimintamahdollisuuksiin. SAK on tehnyt aktiivisesti työtä liikkeen sisäisen solidaarisuuden ja eheyden edistämiseksi. Vuonna 2009 perustettiin kaksi keskusjärjestön ja liittojen yhteistä työryhmää, joista toinen arvioi SAK:n ja liittojen keskinäistä työnjakoa ja toinen ennaltaehkäisee sopimus- ja järjestörajaristiriitoja. Liittojen välistä yhteistyötä lisää myös keväällä 2011 perustettu turvallisuusalan foorumi, joka osallistuu yhteiskunnan turvallisuutta ja turvallisuusalan kehitysnäkymiä koskevaan keskusteluun. Se käsittelee myös alan henkilöstön erityiskysymyksiä, kuten koulutus-, työterveys- ja työturvallisuusasioita. Foorumi yhdistää ne SAK:laiset liitot, joilla on jäseninään turvallisuusalan työntekijöitä.

12 Katsaus edustajakokouskauteen Kansainvälinen edunvalvonta EU-vaikuttaminen on olennainen osa SAK:n edunvalvontaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Palkansaajien etuja EU:ssa valvoo Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY, joka edustaa 60 miljoonaa palkansaajaa. SAK on osallistunut EAY:n työhön, jossa tärkeitä painopisteitä ovat olleet palkansaajien oikeuksien vahvistaminen ja Euroopan sosiaalisen mallin puolustaminen. Edustajakokouskauden aikana on tullut voimaan työelämää koskevia EU:n direktiivejä, kuten yritysneuvostodirektiivi, palveludirektiivi ja vuokratyödirektiivi. Vuokrayödirektiivin täytäntöönpano on Suomessa vielä kesken. Vanhempainvapaadirektiivi uudistettiin Euroopan tason työmarkkinajärjestöjen puitesopimuksen perusteella. Se tuli voimaan Keväällä 2010 aloitettiin uusin yritys työaikadirektiivin uudistamiseksi, ja työ jatkuu edelleen. Kuljetusyrittäjien työaikadirektiivissä päädyttiin ammattiyhdistysliikkeen ajamalle kannalle, jonka mukaan kuljetusyrittäjiin sovelletaan samoja työaikasäädöksiä kuin yritysten palveluksessa oleviin kuljettajiin. Raskaussuojeludirektiivin uudistaminen on kesken. Euroopan parlamentti hylkäsi komission esityksen lokakuussa 2010 ja käsittely jatkuu. Maahanmuuttoon liittyviä direktiiviesityksiä on ollut käsittelyssä viisi, ja niistä osa on edennyt kansallisen toimeenpanon asteelle. Lisäksi EAY on vaatinut lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin uudistamista, mutta komissio ei ole toistaiseksi ryhtynyt toimenpiteisiin. Työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelu on kehittynyt viime vuosina. Työssä tapahtuvaa häirintää ja väkivaltaa koskeva puitesopimus tehtiin vuonna Vuonna 2010 työmarkkinajärjestöt tekivät sopimuksen osallisuutta edistävistä työmarkkinoista. Sosiaalisessa vuoropuhelussa on tehty yhteinen analyysi työmarkkinoiden haasteista ja selvitetty rakennemuutoksen vaikutuksia työmarkkinoihin. Asialistalla ovat olleet myös talous- ja työllisyyskriisin vaikutukset, ilmastopolitiikan vaikutukset työllisyyteen sekä työperäinen maahanmuutto. Euroopan työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät yhteisen kannanoton Eurooppa strategiasta. Suomen ollessa EU:n puheenjohtajamaa vuoden 2006 jälkipuoliskolla SAK osallistui kolmikantaisen sosiaalisen huippukokouksen valmisteluun. Syksyllä 2006 Helsingissä järjestettiin myös EAY:n, Venäjän ay-liikkeen ja Bastunin huippukokous. Tavoitteena on ollut edistää sosiaalista ulottuvuutta Euroopan unionin ja Venäjän yhteistyössä. SAK, STTK ja Akava järjestivät ay-liikkeen huippukokouksen Aasian ja Euroopan unionin ASEMin kuudennen huippukokouksen edellä v Valtionjohtajien ASEM-kokouksessa ay-liikkeen asettamat tavoitteet etenivät merkittävästi, ja ASEM-prosessiin saatiin pysyvä vuoropuhelu työelämäasioissa. Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin kesäkuussa SAK osallistui Eurooppalaisen Suomen vaalikampanjaan.

13 12 Katsaus edustajakokouskauteen Globalisaation vaikutusten hallinnassa ja maailmanlaajuisessa edunvalvonnassa SAK:n tärkeimmät vaikutuskanavat ovat olleet ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC sekä Kansainvälinen työjärjestö ILO. Kansainvälisen ay-liikkeen historiassa alkoi vuonna 2006 uusi aikakausi, kun ITUC perustettiin. ITUCin jäseninä on 305 keskusjärjestöä 151 maasta, ja se edustaa 175 miljoonaa työntekijää. SAK on osallistunut aktiivisesti uuden järjestön työhön. Vuonna 2006 ILO:n työkonferensseissa hyväksyttiin työsuojelun edistämistä koskeva yleissopimus ja työntekosuhteita koskeva suositus. Vuonna 2007 hyväksyttiin kalastusta koskeva sopimus ja suositus sekä vuonna 2008 velvoittava julkistus oikeudenmukaisuuden edistämisestä reilussa globalisaatiossa. Vuonna 2009 hyväksyttiin globaali työllisyyssopimus, jossa todettiin, että talouskriisistä selviäminen edellyttää maailmanlaajuisen talous- ja rahoitusrakennelman uudistamista. SAK:lla on myös laajat kahdenväliset suhteet eri maiden ay-keskusjärjestöihin. Tällä edustajakokouskaudella on kehitetty suhteita myös Kiinan ay-keskusjärjestön ACFTU:n kanssa. Pohjoismainen ammatillinen yhteisjärjestö PAY kokoaa yhteen kaikki Pohjolan palkansaajakeskusjärjestöt. SAK on vaikuttanut PAY:n hallituksessa ja työryhmissä. Vuonna 2010 SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly toimi PAY:n puheenjohtajana. Samanaikaisesti SAK on vahvistanut yhteistyötään pohjoismaisten LO-järjestöjen kanssa. SAK on osallistunut Itämeren alueen ay-verkoston Bastunin toimintaan ja on ollut mukana merkittävällä panoksella Baltic Sea Labour Networkin koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeessa. SAK osallistuu ay-liikkeen solidaarisuustoimintaan ennen kaikkea Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASKin kautta. SAK:lla on ollut hankkeita Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Tavoitteena on ollut edistää ay-oikeuksia ja vahvistaa ay-liikkeen toimintakykyä. SAK on suunnannut solidaarisuustyöhön SASKin ja myös ITUCin kautta tällä edustajakokouskaudella noin 1,7 prosenttia jäsenmaksutuloista. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen SAK järjesti vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaalien alla laajat kampanjat äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi sekä työelämäkysymysten saamiseksi vaalikeskusteluun ja hallitusohjelmiin. Vuoden 2008 kuntavaalien ja vuoden 2009 europarlamenttivaalien alla järjestettiin suppeammat kampanjat. Järjestötoiminta Viime edustajakokouksessa yhdeksi keskeisistä asioista nousi pätkätyöläisten aseman korjaaminen ja ammattiliiton jäseneksi liittymisen helpottaminen. Myös nuorten järjestäytymistä päätettiin edistää. Näihin haasteisiin SAK:ssa on pyritty vastaamaan mm. vuoden 2007 Jäsenyyshankkeen avulla, jonka tu-

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2006

EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 2 EK:n toimintakertomus 2006 Vuoden 2006 aikana tapahtunutta Kansainvälinen talouskehitys oli vuonna 2006 suotuisaa. Suomen talous kasvoi nopeinta

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen tilanne

Yhteiskunnallinen tilanne Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri 2014 Yhteiskunnallinen tilanne Työllisyyden turvaaminen ykkösasiana yhteiskunnassa Vuonna 2014 maan taloudellinen tilanne tulee hallitsemaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi YHTEINEN EU-TASON TYÖMARKKINAVUOROPUHELU 2009-2011 -OHJELMA EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN YHTEISTUTKIMUS JOUSTOTURVAN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN ROOLI KANSALLINEN SELVITYS SUOMI LAATINUT:

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 2.5.2006 NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2009 Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen

Lisätiedot

Työllisyyskertomus vuodelta 2007

Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2008 Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2008 Strategia

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Hallitusohjelman kirjaus 1 ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Suomi toimii aktiivisesti osana kansainvälistä

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5.

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5. Työmarkkina-avain KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA ÖMARKKINA-AVAIN TYÖMARK IN TYÖMARKKINA-AVAIN TYÖ A-AVAIN TYÖMARKKINA-AVAI Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Lisätiedot

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2.

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2. 1 TEM muistiokooste, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot