Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU"

Transkriptio

1 Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Helmikuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan toimipiste Ylivieska Aika Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Kiinteistönhuoltohenkilöstön koulutus ja urapolku Työn ohjaaja Koulutusohjelmajohtaja, diplomi-insinööri Rahja Antti Työelämäohjaaja Projektijohtaja, diplomi-insinööri Siipola Antti Tekijä Paakinaho-Heikkinen Varpu Sivumäärä Tällä opinnäytetyöllä selvitettiin kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon henkilöstön osaamistarpeita ja uramahdollisuuksia ammatillisen kasvun ja koulutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa tutustuttiin kiinteistönhuoltoalan koulutusjärjestelmiin ja laadittiin ISS Palvelut Oy:lle henkilöstön perehdytys- ja koulutusohjelma. Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle tutustumalla ammatillista kasvua ja urakehitystä käsittelevään oppimateriaaliin. Tämän jälkeen tutustuttiin alan henkilöstön koulutuksen historiaan ja tulevaisuuden näkymiin. Seuraavassa vaiheessa selvitettiin alan koulutuksen nykytila. ISS Palvelut Oy:n perehdytysprosessiin ja osaamisen hallintaa liittyvät toimintamallit ja menettelytavat todettiin käyttökelpoiseksi. Tutkimuksen tuloksena tuotettiin ISS Palvelut Oy:n kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon konseptiin liittyvä koulutusjärjestelmäkuvaus. Asiasanat Ammatillinen kasvu, osaamisen hallinta, urakehitys

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Degree program Industrial management Name of thesis Date The employees of property services education and career path Instructor Pages M.Sc. Head of Programme, Senior Lecturer Rahja Antti Supervisor Project Director, Master of Science in Technology Siipola Antti Author Paakinaho-Heikkinen Varpu The purpose of this thesis was to study the property services employee s needs of know-how and potential career paths from educations and training point of view. In thesis the training systems of property services was studied and the programme of education and orientation was formulated to ISS Finland Ltd. The research was started by reading up on the materials of branch of study and development of career. Next the educational history of employees and vision of the future were familiarized. In following stage the present state fields educational was analysed. The operations model and plans of action were connected with the orientation process and the containment of know-how in ISS services Ltd was found out usable. The real estate management are connected the educational system description of ISS services Ltd was produced by research result. Key words technical expansion, development of career, management of know-how

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO Tutkimuksen kohde Tutkimusongelman määrittely Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen rajaukset Tutkimustapa ja -menetelmät 5 2. AMMATILLINEN KASVU JA URAKEHITYS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Työelämän muutokset ja elinikäinen oppiminen Osaamisen ylläpitäminen jatkuvassa muutoksessa Yksilön ammatillisen kasvun haasteet Jatkuvaa oppimista tukeva organisaatio KATSAUS HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN HISTORIAAN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN Kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon henkilöstön koulutuksen historiaa Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden näkymiä Tulevaisuus raportti: Palvelu osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Tulevaisuusluotain - Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Kiinteistönhuoltoalan koulutus Suomessa tällä hetkellä Ammatillisen koulutuksen haasteet KIINTEISTÖNHUOLLON JA ULKOALUEIDEN HOIDON TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon konsepti Kiinteistönhoidon tehtäväkokonaisuudet Tehtävänimikkeitä Kiinteistönhuoltoalalle tulo PEREHDYTTÄMINEN OSAAMISEN HALLINTA Osaamiskartoitus Tehtäväkuva Kehityskeskustelu KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN Osaamista täydentävä koulutus Osaamista ylläpitävä koulutus Osaamista synnyttävä koulutus Koulutuskortti ja koulutuksen vuosikello ARIOINTI JA POHDINTA YHTEENVETO 43 LÄHTEET 44 LIITTEET 46

5 1 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen kohde Työskentelen ISS Palvelut Oy:ssä palvelupäällikkönä. ISS palvelut (ISS) on kiinteistö- ja toimitilapalveluja tuottava palvelualan yritys. Keväällä 2007 pääsin mukaan kiinteistönhuollon ja ulkoalueidenhoidon konseptia rakentavaan valtakunnalliseen projektiryhmään, joka oli työskennellyt noin vuoden ajan. Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan projekti piti valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä. Konseptin visio oli luoda ja jalkauttaa ISS:lle yhtenäinen ja tehokas tapa toimia kiinteistönhuollossa ja ulkoaluehoidossa. Projektiryhmän tavoitteena oli tuottaa ISS WAY konseptikäsikirja. Konsepti oli tarkoitus luoda yhdeksi osaksi muita ISS konsepteja. Vastaavanlainen konsepti on jo käytössä ISS:n siivouspalveluille. Minun tehtäväni projektiryhmässä oli huolehtia henkilöstön koulutus- ja perehdytysosion kokoamisesta. Tämä oli lähtökohta insinöörityölleni. ISS Palvelut on kansainvälinen yritys, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS on alallaan kansainvälinen markkinajohtaja ja sen toimintaa on 49 eri maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 7,5 Mrd.. ISS:n omistajina on pääomasijoittajat EQT ja Goldman Sachs Capital Partners. Maailmassa ISS:läisiä on lähes Suomessa ISS Palvelut Oy on erikoistunut kiinteistö- ja toimitilapalveluihin. ISS:n ydinosaamista ovat asiakaskohtaisten palveluratkaisujen suunnittelu ja toteutus. Suomessa ISS:n henkilökuntaa on n Asiakkaita yli 340 paikkakunnalla ja liikevaihto oli 425 milj. vuonna ISS Palvelujen liikeideana on toimittaa yrityksille ja julkiselle sektorille palvelukokonaisuuksia, joiden arvo asiakkaille muodostuu siitä, että ne mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen päätoimintoihinsa ja erityisosaamiseensa. Näin palvelukokonaisuudet mahdollistavat uusia toiminnallisesti, laadullisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisiä toimintamuotoja. ISS:n palvelut nivoutuvat osaksi asiakkaan toimintaympäristöä ja liiketoimintaa. ISS:n asiakkaina ovat sekä yksityinen että julkinen sektori.

6 2 ISS:n arvot ovat: rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Rehellisyys tarkoittaa, että ISS:llä kunnioitetaan ja keskustellaan asioista avoimesti ja pidetään kiinni sovitusta. Yrittäjyys tarkoittaa, että ISS:llä ollaan sitoutuneita toimimaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Päätöksiä tehdään ja toimitaan. Vastuu tarkoittaa sitä, että ISS:llä otetaan vastuun asiakkaista, työtovereista ja ympäristöstä. Laatu tarkoittaa sitä, että asiakkaan saama arvo toteutetaan sitoutuneen henkilökunnan, korkean ammattitaidon ja parhaiden menetelmien avulla. ISS:n uusi strategia astuu voimaan Tästä johtuen ISS:n organisaatiot ovat jonkin verran muuttumassa, eivätkä ole tässä vaiheessa julkaisukelpoisia. 1.2 Tutkimusongelman määrittely ISS Palvelut Oy on vahvasti mukana työelämän muutoksissa. Kolme ja puoli vuotta sitten ISS Palvelut osti toisen lähes samankokoisen alan yrityksen, Engel Palvelut Oy:n. Vastaavankokoista tämän toimialan yrityskauppaa ei Suomessa ole aiemmin tapahtunut. Tällä yrityskaupalla haettiin vahvaa markkina-asemaa, mutta myös synergiaetuja ja monialaosaamisen vahvistamista. Molemmissa yrityksissä oli jo olemassa toimivat henkilöstön koulutus- ja perehdytysohjelmat. Yritysten yhdistyminen käynnisti muutosprosessin, josta alalla ei ollut Suomessa aiempaa kokemusta. Yrityksen johdon tahtotila oli että, molemmista yrityksistä otetaan käyttöön parhaat ja toimivimmat käytännöt. Tämä muutosprosessi on koskettanut jokaista ISS:n työntekijää jollakin tavalla. Tällä hetkellä ISS:n muutosprosessi on edennyt siihen vaiheeseen, että kaikille toiminnoille on rakennettu tai ollaan rakentamassa konsepteja, jotka ohjaavat toimintoja. Konseptilla voidaan osoittaa, että toiminnot ovat yhdenmukaiset kaikkialla ISS:n eri toimipaikoilla. Koska ISS on palvelualan yritys, henkilöstön koulutus, perehdytys ja urapolku ovat keskeisellä sijalla toimintojen kehittämisessä. Tulevaisuuden haasteena on saada

7 3 alalle ammattitaitoista ja koulutettua työvoimaa. Toisaalta haasteena on myös moniosaaminen. Monialayrityksen työntekijän tulee hallita erilaisia tietoja ja taitoja sekä kyetä muuttumaan yrityksen muuttaessa toimintojaan. Pysyvää tulevaisuudessa on vain jatkuva muutos. Muuttuvissa tilanteissa henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen ovat merkittävä haaste yritykselle. ISS:llä on laadittu koko henkilöstöä koskeva työntekijöiden osaamisen kehittämistä kuvaava koulutusohjelma. KUVIO 1. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen -koulutusohjelma (ISS perehdytysmateriaali 2007.) Siivouspalvelun käyttämän konseptin nimi on Q3E, jotka kirjaimet tulevat englanninkielisistä sanoista, quality, employees, economy, environment. Kiinteistöhuollon ja ulkoaluehoidon konseptin rakentamisessa on mukana samat elementit.

8 4 KUVIO 2. Q3E Siivouspalvelukonsepti (ISS koulutusmateriaali 2007.) Projekti on käynnistetty ISS:n kiinteistönhuolto- ja ulkoalueiden hoitopalveluiden yhtenäistämiseksi. Samaa yhteistä mallia noudattavaa palvelua on helpompi seurata ja mitata. ISS:llä ei ole ollut aiemmin käytössään valtakunnallista yhtenäistä konseptia, vaan toimintamalli palvelun tuottamiseksi on ollut alueellista. Tällöin kiinteistönhuoltoa ja ulkoalueiden hoitoa on ollut erittäin vaikea ohjata ja kehittää tehokkaasti. Henkilöstön koulutuksen ja urapolkujen selvittäminen on tärkeä osa konseptikehitystä. ISS:llä on keskitetty henkilöstöosasto, mutta jokainen toimiala vastaa henkilöstönsä koulutuksesta ja urakehityksestä. ISS:n valtakunnallisena koulutus- ja työsuojelupäällikkönä toimii Marja Virtala-Kantola. 1.3 Tutkimuksen tavoitteet Insinöörityön aiheena on kiinteistönhuoltohenkilöstön koulutus ja urapolku. Tehtävänä oli tutustua alan koulutusjärjestelmiin ja laatia henkilöstön koulutus- ja perehdytysohjelma. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ISS Palvelut Oy:n kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon konseptiin liittyvä koulutusjärjestelmäkuvaus.

9 5 KUVIO 3. Koulutusjärjestelmän kuvauksen alustava tavoite (ISS projektikansio 2006.) 1.4 Tutkimuksen rajaukset Insinöörityössä käsitellään kiinteistönhuoltohenkilöstöön liittyviä koulutus- ja urapolkuja. Työssä kuvataan suorittavan tason kiinteistönhuollon ja ulkoalueidenhoidon henkilöstön koulutusjärjestelmä. Työssä käsitellään lisäksi alan uralla etenemismahdollisuuksia. 1.5 Tutkimustapa ja -menetelmät Tutkimus tehtiin tutustumalla ammatillista kasvua ja urakehitystä käsittelevään oppimateriaaliin, tutustumalla alan historiaan ja tulevaisuuden näkymiin, perehtymällä valtakunnalliseen kiinteistönhuoltoalan koulutustarjontaan ja mahdollisuuksiin sekä tutustumalla ISS:n nykyisiin perehdytys- ja koulutusjärjestelmiin. Lisäksi haastateltiin alan asiantuntijoita. Tutkimusaikana

10 6 suunniteltiin ja toteutettiin kaksi räätälöityä pilottikoulutusta yhteistyökumppaneiden kanssa. Näistä koulutuksista koottiin palautteet ja tehtiin jatkosuunnitelmat.

11 7 2. AMMATILLINEN KASVU JA URAKEHITYS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA 2.1 Työelämän muutokset ja elinikäinen oppiminen Työelämässä tapahtuu ilmiöitä, jotka tekevät ammattitaidon jatkuvan kehittämisen ja ammatillisen uudistumisen välttämättömäksi. Nykyään ei ole enää toimialoja, josta voitaisiin sanoa, että toimitaan vakailla ja helposti ennustettavilla markkinoilla. On mahdotonta ennustaa markkinatilanteita vuosiksi eteenpäin. On ilmeisen todennäköistä, että markkinoiden kehitys ja kulutuskysyntä muuttuvat yhä epävarmemmiksi ja yritysten on otettava entistä suurempia riskejä, mikäli ne aikovat menestyä markkinoilla. Henkilöstön osaamisen ja tietotaidon ylläpitäminen on noussut keskeiseksi osaksi yritysten menestystekijöinä. Pekka Ruohotien mukaan tietojen ja taitojen nopea vanhentuminen on todellinen uhka. Se voi tulla ongelmaksi missä tahansa työssä ja missä tahansa ikäryhmässä. (Ruohotie 1998, 57.) Muutoksen keskellä elinikäisestä oppimisesta on tullut tärkeä osa muutokseen sopeutumista. Työelämän muutokset haastavat työntekijät elinikäisen oppimisen matkalle. Ruohotien mukaan ihmisten on totuttava ajatukseen, ettei ikuisia työsuhteita enää ole ja että ammattia on vaihdettava muutamaan kertaan. Jokaisen on otettava vastuu itse omasta kilpailukyvystään työmarkkinoilla ja omasta osaamisestaan. Koska ammatti ja työ voivat koska tahansa vaihtua, pelkkä työssä tapahtuva koulutus ei enää riitä. Ammatillista uudistumista ja kasvua ovat kaikki kehittämistoimenpiteet, joilla pidetään yllä ja lisätään ammatillista pätevyyttä. (Ruohotie 1998, 57.) Ammatillinen kasvu tulisi ymmärtää koko elämän jatkuvana prosessina ja mahdollisuutena uusiutua työntekijänä. Ammatillinen kasvu voidaan myös määritellä osaamisen ja ammatti-identiteetin kehittymisenä ja vahvistumisena. (Eteläpelto 1992, 36.)

12 8 2.2 Osaamisen ylläpitäminen jatkuvassa muutoksessa Ihmiset reagoivat muutokseen eri tavoin. Monille ihmisille muutos on epämiellyttävä, toisille taas muutos voi olla elämäntapa. Toiset kokevat muutoksen haasteeksi, toiset taistelevat sitä vastaan ja pitäytyvät tuttuihin ajattelun ja tekemisen rutiineihin. Nykyaikana menestyvät parhaiten ne, jotka hyväksyvät muutosten aiheuttaman epävarmuuden eli kulkevat muutoksen mukana. Vieläkin aktiivisemmin voidaan toimia: käännetään muutos omaksi eduksi ja näin voidaan tarttua uusiin avautuviin mahdollisuuksiin. Innovatiivisuus ja luovuus auttavat sopeutumaan muutokseen ja ne ovat henkilökohtaisia työllistymistakuita. Muutoksessa eläminen edellyttää uskoa omiin kykyihin uusiutua läpi elämän. (Ruohotie 2000, 47.) Jokaisen tulisi muistaa, että ainoa turva on oma osaaminen ja ammattitaito. Yksilöllä on vastuu omasta työllistymisestään läpi elämän. Lisäksi hän on vastuussa taitojensa ja osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä. Työnantaja huolehtii taitojen päivittämisestä vain sen verran kuin se yritystä hyödyttää, lopullinen vastuu on jokaisella itsellään. Omista mahdollisuuksista kannattaa pitää huolta sen takia, ettei turvallisia elinikäisiä työpaikkoja ole olemassa. Koulutusta vastaavaa työtä ei nykyään välttämättä ole, koska sekä koulutus että ammatit muuttuvat nopeassa tahdissa. Työsuhteiden lisääntyessä ja työn jatkuvuutta koskevan epävarmuuden kasvaessa vastuu omasta kouluttautumisesta, osaamisesta ja kilpailukyvystä työmarkkinoilla siirtyy yksilölle. Ketään ei voi käskeä oppimaan, oppimiseen tarvitaan oma tavoite ja halu. Työturvavakuutus on hyvä työmarkkinakunto, ajan tasalla oleva pätevyys sekä kyky oppia tehokkaasti. (Ruohotie 2002.) Yksilön on tarpeen ennakoida osaamistarpeet ja reflektoida sitä, millä osaamisella menestytään esim. viiden vuoden kuluttua. 2.3 Yksilön ammatillisen kasvun haasteet Organisaatioiden kilpailukyvyn uusiin haasteisiin pystyvät vastaaman ne, jotka ovat jatkuvasti valmiit omaksumaan uutta tietoa ja soveltamaan sitä uudella tavalla. Pulmia taas voi syntyä erityisesti niille, jotka monivuotisen

13 9 työkokemuksensa kautta ovat saavuttaneet erinomaisen ammattitaidon jollakin erikoisalalla, mutta joutuvat ammatin muuttuessa uudistamaan ammattitaitonsa. Tietojen ja taitojen vanhentumisesta tulee ilmeinen ongelma, kun työtehtävissä, velvollisuuksissa ja vastuualueissa tapahtuu sellaisia muutoksia, joista työntekijät eivät suoriudu nykyisellä ammattipätevyydellä, ja kun uusimpia ja ajanmukaisia tietoja ja taitoja ei ole riittävästi. Ammatillinen jälkeenjääneisyys on ammatin vaatimusten ja ammatillisten valmiuksien välistä yhteensopimattomuutta. (Ruohotie 1998, 57.) Uskomukset uudistusten hyödyllisyydestä ja saavutettavasta palkkioista ja uskomukset kehitystoiminnan tehokkuudesta vaikuttavat siihen, miten halukkaasti henkilö osallistuu kehitystoimiin. Odotusarvoteorian mukaan aiemmista työkokemuksista johtuvat odotukset ja uskomukset määrittelevät motivaatiota. Kehitystoimintaan osallistuvan tulee uskoa siihen, että hän yltää kehittämistavoitteisiin ja että suoriutuminen kehityshaasteista johtaa hänen arvostamiinsa tuotoksiin. (Ruohotie 1998, ) KUVIO 4. Osoitusarvoteoriaan perustuva malli ammatillisesta uudistumisesta määräävistä tekijöistä (Ruohotie 1998, 59.)

14 Jatkuvaa oppimista tukeva organisaatio Uudistavassa oppimisessa on olennaista, että organisaation kehittämistavoitteet suunnataan ammatilliseen uusiutumiseen ja kehittämiseen sekä niitä palveleviin oppimistoimintoihin. Uudistava oppiminen perustuu itsearvioinnille, jonka tuloksena on kokonaisvaltainen, sisäistetty ymmärrys omasta kokemuksesta uudenlaisessa toimintaympäristössä. Asiantuntijoiden mukaan oppiva organisaatio on tietynlainen metafora ihanteellisesta avoimesta, joustavasta ja nopeasti uusiin haasteisiin vastaavasta organisaatiosta. Ilmapiiri on keskusteleva ja jatkuvaan oppimiseen kannustava, ja oppimista tapahtuu yksilö-, ryhmä- ja koko organisaation tasolla. (Eteläpelto & Tynjälä 1999, 96.) Oppivalle organisaatiolle voidaan määritellä piirteillä, jotka sillä tulee olla. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen kannustavan ilmapiirin luominen, jäsenten kyky huomata virheet ja korjata toimintaansa ja se, että organisaatio kannustaa jäseniään koko ajan oppimaan. Pekka Ruohotie määrittelee oppivan organisaation yhteisöksi, joka alinomaa muuttaa itseään ja tekee kaikkien jäsentensä oppimisen helpommaksi. (Ruohotie 1996, 40.)

15 11 3. KATSAUS HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN HISTORIAAN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN 3.1 Kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon henkilöstön koulutuksen historiaa Kiinteistönhuolto ei ole käsitteenä kovin vanha luvuilla talonmies oli henkilö, joka huolehti julkisen rakennuksen tai asuinkiinteistön lämmityksestä ja ulkoaluetöistä. Useimmiten hän myös asui kiinteistössä talonmiehelle varatussa asunnossa. Usein talonmies kävi töissä muualla ja hoiti talonmiehentehtäviä sivutoimisesti. Ennen talonmies oppi ammattiinsa työtä tekemällä. Ehkä kirvesmiestaidoista ja hyvästä supliikista oli hyötyä. Ei ollut tarvetta erikseen kouluttautua talonmiehen tehtäviin. Kiinteistönhuollonhenkilöstön koulutus Suomessa onkin suhteellisen uutta. Kun luvuilla kiinteistöt alkoivat teknistyä, talonmiehen osaamistarpeet lisääntyivät luvulla ammattikouluissa alettiin järjestää ensimmäisiä talonmieskursseja. Kiinteistötekniikka onkin tuonut kiinteistöhuoltoalalle suurimmat henkilöstön koulutuksenhaasteet luvun loppupuolella ammatillinen kiinteistönhoidon koulutus alkoi ammattioppilaitoksissa. Samoihin aikoihin tuli kova tarve kouluttaa jo ammatissa toimivia kiinteistönhoitajia, koska kiinteistötekniikka ja automaatio lisääntyivät kiinteistöissä. Kiinteistönomistajat ulkoistivat omia kiinteistönhuoltopalveluja entistä enemmän. (Bergman 2007.) 3.2 Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden näkymiä Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden näkymistä on olemassa tutkittua tietoutta. Kahden eri tulevaisuutta selvittäneen ennakointihankeen raportin mukaan kiinteistöpalvelualalla on tapahtumassa haasteellisia muutoksia, jotka on hyvä alalla toimivien tiedostaa.

16 Tulevaisuus raportti: Palvelu osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 on Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa toteutettu pitkän aikavälin ennakointihanke, joka käynnistyi Palvelutyönantajat ry:ssä vuonna Hankkeen tavoitteena on ennakoida yksityisellä palvelusektorilla tapahtuvia muutoksia, alojen tulevaisuuden toimintaympäristöä ja näiden heijastumista tarkastelussa olevien alojen osaamisvaatimuksiin. Ennakoinnin aikajänne ulottuu vuoteen Hanketta ovat rahoittaneet EK:n lisäksi opetusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Osaamistarpeiden ennakointi on keino vaikuttaa valtakunnalliseen koulutussuunnitteluun. Ennakointia tarvitaan, jotta osaavaa henkilöstöä olisi riittävästi ja osaaminen vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla elinkeinoelämän tarpeita. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.) Raportin mukaan globalisaatio vaikuttaa vahvasti palvelualoilla. Työvoima ja asiakaskunta tulevat olemaan entistä monikulttuurisempia. Palveluja ja palvelukonsepteja kehitetään. Teknologiaa tullaan hyödyntämään entistä enemmän. Asiakaslähtöiset palveluprosessit kehittyvät edelleen. Palvelun aika- ja paikkasidonnaisuus vähentyy entisestään. Työ ja osaaminen tulevat olemaan muutoksessa. Rakennetaan tiiviitä verkostoja ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Toimialat tulevat lähentymään toisiaan. Verkosto-osaamista tarvitaan. Palvelujen kysyntä kasvaa ja segmentoinnin merkitys korostuu. Tästä johtuen osaavasta työvoimasta alkaa tulla pula. Huomiota tuleekin kiinnittää entistä enemmän palvelualojen houkuttelevuuden lisäämiseen. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.) Raportin mukaan kiinteistöpalveluvallalla tulee olemaan haasteita, sillä uhkaskenaariona on, että työntekijöitä ei ole tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa työväestön vanheneminen on myös tosiasia. Osaaville ammattilaisille olisi kysyntää ja kiinteistönhoitoalan työllisyysnäkymät ovatkin erittäin hyvät. Toisaalta alan heikko vetovoima ja riittämätön sitoutuminen ovat haaste alan tulevaisuudelle. Niinpä laadukas ja monipuolinen koulutus ja osaamisyhdistelmät auttavat alan houkuttelevuuden lisäämisessä. Houkuttelevuus puolestaan kasvattaa alan ammattiylpeyttä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.)

17 13 Kiinteistönhuoltoalan osaamistarpeiden lisääntyminen on tosiasia. Moniosaajia tarvitaan yhä enemmän. Yhden henkilön on osattava laajalti ja tunnettava monia asioita. Tekniset taidot tulevat tarpeelliseksi tehtävässä kuin tehtävässä. Moniosaajille, joilla on valmius siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen, on kysyntää. Moniosaaminen haastaa koulutuksen. Koulutuksen onkin vapauduttava vanhoista toimialarajoista. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.) Tulevaisuusluotain - Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Toinen mielenkiintoinen Elinkeinoelämän keskusliiton toteuttama tulevaisuuden ennakointihanke on Tulevaisuusluotain- hanke, jonka tavoitteina on ollut ennakoida teollisuus- ja rakentamistaustaisten yritysten osaamis- ja koulutustarpeita vuoteen Hankkeen tavoitteena on ollut vaikuttaa koulutussuunnitteluun siten, että yritykset saavat tulevaisuudessa tarvitsemaansa osaavaa henkilöstöä riittävästi. Lähtökohta on ollut eri ennakointitahojen edustavien asiantuntijoiden verkostoituminen. Ennakoinnin kohteena oli toimialoja kuusi, joista yksi oli rakennus, kiinteistö ja infra. Loppuraportin mukaan suomalaisen elinkeinoelämän organisaatio- ja liiketoimintamallina on vuonna 2015 innovatiivinen, osaava ja oppiva verkosto, joka ennakoi vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeita. Verkosto tarjoaa perinteisillä ja uusilla prosesseilla eettisiä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja sekä lisäarvoa globaalissa toimintaympäristössä. Raportin mukaan myös työelämä muuttuu kohti monimuotoista työmarkkinaa, jossa yritysten kärkijoukko kehittää perinteisten organisaatioiden joukossa jatkuvasti uusia, entistä kilpailukykyisempiä organisaatioita ja tehtäviä. Sekä työnhakijalla että työnantajalla on mahdollisuus valita paikallisista ja maailman mahdollisuuksista sopivin vaihtoehto. Ammattiryhmäjako muuttuu. Tulevaisuuden työntekijät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: tekijät, soveltajat ja näkijät. Samalla eri ammattiryhmien rajat hämärtyvät. Liiketoimintaosaamisen kehittämisen haasteina nähdään osaamisen hallinta ja kehittäminen, joka sisältää osaamisen johtamisen organisaation ja sen verkostokumppaneiden organisaatiokulttuuriin liittyvän osaamisen ja luovuuden

18 14 esiin nostamisen. Raportin mukaan tulevaisuudessa tarvitaan työelämän tarpeita ennakoivat oppimispolut ja niiden yksilöllinen käytännön toteutus. Tulevaisuuden opiskelija voi valita, millä tavoilla osaamisprofiili rakentuu työelämässä, lähiopetuksessa tai esimerkiksi eri puolilta maailmaa osallistujia yhteen saattavissa yhteisöissä. (Tulevaisuusluotain, loppuraportti 2006). KUVIO 5. Tulevaisuuden verkostoissa tarvittavia kiinteistöteknisiä ratkaisuja ja palveluita (Tulevaisuusluotain, loppuraportti 2006.) 3.3 Kiinteistönhuoltoalan koulutus Suomessa tällä hetkellä Kiinteistönhuoltoala on kokenut viime vuosina aikamoisen teknisen mullistuksen, josta johtuen alan ammattikunnan osaamisvaatimuksissa on tapahtunut merkittävä muutos. Ala teknistyy entistä enemmän. Kiinteistönhuollon tietokoneilla pyörii erilaista tietoa, joka tulee kiinteistönhoitajan hallita. Hänen on hallittava aikatauluja, hälytyksiä, talojen lämmitys- ja muita käyriä sekä työmääräyksiä. Nämä ovat uusia teknisiä ratkaisuja ja niiden käyttö, huolto ja kunnossapito edellyttävät aivan uudenlaista osaamista. Myös energianhallinta ja sisäilmaolosuhteet ovat

19 15 keskeinen osa nykyaikaisen kiinteistönhoitajan ammattitaitoa. Lisäksi edelleen on käytössä vanhoja, perinteisiä järjestelmiä, jolloin kiinteistönhoitajalta edellytetään myös niiden hoitotaitoja. Työssä vaaditaan itsenäisyyttä, ahkeruutta, omatoimisuutta sekä monipuolista teknistä ammattitaitoa. Kiinteistönhoitaja joutuu tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Asiakaspalvelutaitot tulee hallita. Myös kiinteistönhuollon ulkoalueiden vaatimukset ovat lisääntyneet, ja näin kiinteistönhoitajan vastuu ja osaamistarpeet on monella tapaa muuttunut. Kiinteistönhoitajan tuleekin olla monialainen osaaja ja asiakaspalvelija. Talotekniikan opiskelua ammattioppilaitoksessa Talotekniikan perustutkintoa tarjoavat useat ammatilliset oppilaitokset Suomessa. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja valmistumisaika on kolme vuotta. Lukion käyneille koulutusaika on 40 opintoviikkoa lyhyempi lukioopintojen hyväksi lukemisen vuoksi. Talotekniikan perustutkinnon suorittaneelta edellytetään laajaa alan yleisosaamista ja monipuolista ammattitaitoa, sillä alan tehtäväkokonaisuudet ovat tyypillisesti laajoja. Käytännön työtehtävissä hän tarvitsee perustietoja ja -taitoja laajempaa osaamista yhdellä tai useammalla osaalueella sen mukaan minkälaiseen työpaikkaan sijoittuu. LVI-alalle tyypillisten laajojen tehtäväkokonaisuuksien vuoksi työnantajat odottavat työntekijöiltä laajaa alan yleisnäkemystä. Toisaalta monet alan työtehtävistä perustuvat entistä vaativampaan erityisosaamiseen. (Koulutusopas 1, Opetushallitus 2008.) Talotekniikan koulutusohjelmat Talotekniikkaa voi lukea kolmessa eri koulutusohjelmassa: Kiinteistönhoidon koulutusohjelmassa, LVI-asennuksen koulutusohjelmassa ja teknisen eristyksen koulutusohjelmassa. Kiinteistönhoitaja vastaa kiinteistön tekniikan toimivuudesta ja siitä, että suunnitelmissa esitetyt toiminnalliset arvot toteutuvat mahdollisimman hyvin. LVI-asentaja asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten lämpö, vesi- ja ilmastointilaitteita ja - putkistoja. Hän työskentelee useimmiten LVI-alan yrityksessä, joka tekee LVI-urakoita uudis- ja korjaustyömailla. Tekninen eristäjä eristää LVI-alan ja teollisuuden putkistot ja laitteistot. Teknisellä eristyksellä

20 16 hallitaan erilaisten tuotantoprosessien lämpötiloja energiansäästön, käyttövarmuuden ja tehokkaan tuotannon aikaansaamiseksi. (Koulutusopas 1, Opetushallitus 2008.) Jatko-opinnot Kolmivuotinen perustutkinto tuottaa yleisen jatko- opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, korkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä tutkintonimikkeitä jatko-opintojen jälkeen ovat insinööri ja diplomi-insinööri. Ammatillisia jatkotutkintoja ovat monet ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. (Koulutusopas 1, Opetushallitus 2008.) Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen tavoitteena on tukea kansalaisten elinikäistä oppimista sekä kehittää yhteiskunnan eheyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi sen tavoitteena on turvata työvoiman saatavuutta ja ammattitaidon kehittämistä ja tukea työllisyysasteen nostamista ja eläkkeelle siirtymisestä johtuvan osaamisvajeen täyttymistä. (Aikuiskoulutus, Opetushallitus, 2007.) Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumaton, tutkintotoimikuntien ja Opetushallituksen valvoma menettely. Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella jokaiselle henkilökohtaisesti. Näyttötutkintojärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa samalla merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen yrityksille. (Tutkintopalvelut, Opetushallitus 2007.)

21 17 KUVIO 6. Tutkintorakenne (Opetushallitus, 2007.) Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on ainutlaatuinen tapa yhdistää ammattiopinnot tietopuoliseen koulutukseen. Koulutusmuodolla on pitkät perinteet. Koulutustoimintaa kehitetään jatkuvasti ja se on taloudellisesti tuettua. Koulutus soveltuu niin nuorille kuin aikuisillekin. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Koulutus on tasaveroinen muiden koulutusmuotojen kanssa tähdäten perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon. Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Niiden puoleen voivat kääntyä niin opiskelijat kuin työnantajatkin. (Oppisopimuskoulutus, Opetushallitus, 2007.) Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat kaupunkien, kuntayhtymien tai erilaisten säätiöiden tai ammattiliitojen omistamia tai hallinnoimia oppilaitoksia, jotka

22 18 järjestävät koulutuksia ja kursseja aikuisväestölle. Aikuisten näyttötutkintokoulutus oppisopimuskoulutuksena on tällä hetkellä yksi tyypillisimmistä opiskelumuodoista aikuiskoulutuskeskuksessa. Puutarha-alan koulutusohjelmat Puutarha-alan ammatillinen perustutkinto on puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri. Sen voi suorittaa puutarha-alan opetusta antavassa oppilaitoksessa. Tutkinnon voi hankkia myös oppisopimuskoulutuksena. Muut kiinteistöpalvelualaan liittyvät tutkinnot: putkiasentaja, ilmastointiasentaja Ammattioppilaitoksissa voi valmistua LVI-asennuksen koulutusohjelmasta joko putki tai ilmastointiasentajiksi. Nämä LVI-alan ammattilaiset asentavat ja huoltavat lämmitys-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä. Tutkinnot voi hankkia myös oppisopimuskoulutuksena. KUVIO 7. Arkkitehtuuri ja rakennusalan tutkinnot (www.oikeesti.com, 2007.) 3.4 Ammatillisen koulutuksen haasteet Kuten Palvelut raportista käy ilmi, työelämän tarpeet ovat muuttuneet ja muuttavat väistämättä tulevaisuuden ammatillista koulutusta. Herääkin epäilys pysyvätkö tämänhetkiset koulutusjärjestelmät mukana? Enää eivät välttämättä oppilaitokset kykene tuottamaan alan ammattilaisia suoraan koulun penkiltä, vaan työnantajien on itse tai osittain itse räätälöitävä koulutukset. Tämänhetkinen

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS Arto Pekkala 3.10.2017 Tutkintojen määritelmät lainsäädännössä Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Mitä lähdettiin tavoittelemaan? Tavoitteena luoda uusi rakenne korkeakoulutettujen asiantuntijuuden kehittämiselle

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09

Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09 Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09 Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Perustettu 1972 Tarjoaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yrityksille

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot