SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntij. asiantuntiia. Kiinnostaako luottamustehtävät? sivu 3. Kehittyvä asiantuntijuus sivu 5 Työsuojelupiiri valvoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntij. asiantuntiia. Kiinnostaako luottamustehtävät? sivu 3. Kehittyvä asiantuntijuus sivu 5 Työsuojelupiiri valvoo"

Transkriptio

1 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE T E E M A N A TY Ö H Y V I N VO I N T I asiantuntij asiantuntiia Kiinnostaako luottamustehtävät? sivu 3 Kehittyvä asiantuntijuus sivu 5 Työsuojelupiiri valvoo sivu 8

2 pääkirjoitus Perkeleen villityksessä Jos Luther tänä päivänä heräisi henkiin ja näkisi yritysten tavoittelevan pelkkää taloudellista tulosta kvartaalitalouden hengessä, hän varmaan pitäisi tätä Perkeleen villityksenä. Lutherin mukaan työn oikeutus perustuu pelkästään siihen hyvään, mitä se yhteisölle tuottaa. Hänen mukaansa rikastuminen tai oman maineen kasvattaminen ei ollut työnteon päämotiivi. Tämä samainen voitontavoittelu, tehokkuusvaatimukset, organisaatiomuutokset ja tuloksellisuuden tavoittelu on johtanut meidät jokaisen niin yrityksissä, julkisella sektorilla ja jopa järjestöissä tekemään töitä äärirajoille. Nyt olisi todella aika pysähtyä pohtimaan, minne me olemme menossa ja kuinka paljon meistä voidaan ottaa irti. Tämän lehden teemana on työhyvinvointi. Akavan tutkija Ulla Aitta käsittelee artikkelissaan asiantuntijuutta ja sen johtamista. Me kaikki specialaiset teemme asiantuntijatyötä, johon tarvittava ammattitieto ja -taito hankitaan pitkän koulutuksen ja sitä täydentävän työkokemuksen kautta. Toisaalta kuulumme ryhmään, missä työ kuormittaa tekijäänsä eri tavalla kuin esimerkiksi teollisuudessa. Tilanteita ja asioita ei välttämättä pidä niellä pureskelematta. Se mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi minulle. Vain sinä itse tiedät, mikä sopii sinulle. Kun osaat hahmottaa itsellesi tärkeät asiat, pystyt myös jakamaan voimavarasi oikeille asioille. Näin vähennät riittämättömyyden tunnetta. Vastuullinen työnantaja myös näkee, että hyvinvoiva henkilöstö on keskeisin voimavara menestykselle. Mahdollisuus joustavaan työntekoon, avoimuus työyhteisössä, määräaikaisten työntekijöiden vakinaistaminen, henkilöstön koulutukseen ja kehitykseen panostaminen, työnsuojelun ja työterveyshuollon valmiuksien käyttäminen sekä erityisesti johtamiseen panostaminen edesauttaa työntekijöiden sitoutumista sekä jaksamista työssä. Näistäkin teemoista on vinkkejä tässä Asiantuntijassa. Lopuksi vielä, meidän pitää huoltaa myös itseämme. Meidän on pidettävä huolta fyysisestä kunnosta, mutta erityisesti kannattaa panostaa ystäviin ja perheeseen. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että suomenruotsalaiset elävät pidempään kuin muut suomalaiset, koska heillä on sosiaaliset verkostot kunnossa ja he pitävät sitä yllä. Työpaikkoja tulee ja menee, mutta todelliset ystävät ovat ne, jotka säilyvät ja tukevat meitä tiukan paikan tullen! Jaksetaan ainakin kesälomaan asti! Rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille! Markku Saarinen Specian toiminnanjohtaja asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Markku Saarinen Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 6000 Specian toimisto Toiminnanjohtaja Markku Saarinen Puh Kehittämispäällikkö Simon Huldén Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo Kannen kuva: Rodeo 2 asiantuntija

3 Kiinnostaako Specian luottamustehtävät? Leena-Maija TSpecian p Specian kevätkokous päätti valita vaalivaliokunnan valmistelemaan Specian syyskokouksen henkilövalintoja. Syyskokous valitsee Specian hallituksen puheenjohtajan sekä kolme varsinaista ja kolme varajäsentä hallitukseen. Hallituksen valinnassa huomioidaan ensisijaisesti, että hallituksen jäsenet edustavat niin yksityistä kuin julkista sektoria suhteessa jäsenmäärään. Järjestösektori lasketaan yksityiseen sektoriin. Toissijaisesti kokoonpanossa huomioidaan alueellinen, sukupuolinen, koulu - tuksellinen ja ammatillinen edustavuus. Samoin valintakriteereinä toimivat: aiempi toiminta Speciassa, luottamusmies toiminta, järjestötoiminnan kokemus, yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä henkilön erityis - osaaminen. Mikäli sinua kiinnostaa jokin edellä mainituista tehtävistä, täytä työpaikkahakemus kotisivuillamme Hakemukset tulee toimittaa mennessä osoitteeseen Specian vaalivaliokunta, Maistraatinportti 4A, HELSINKI. Lisätietoja asiasta antaa toiminnanjohtaja Markku Saarinen, markku.saari cia.fi CIMOssa jäsenilta Specia järjesti jo perinteisen jäsenillan Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOssa. Asiamies Kalevi Juntunen Akavan Erityisaloista kertoi terveisiä koko valtionhallinnon rakennemuutoksesta sekä aluehallintomallista sekä kävi läpi viime neuvottelukierroksella saavutettua tulosta palkkauksessa ja muissa eduissa. Jäseniltaan osallistuneet parikymmentä jäsentä keskustelivat vilkkaasti ja anoivat palautetta varsinkin matka-ajan korvaamisesta valtiolla. Lopuksi vielä toiminnanjohtaja Markku Saarinen kertoi terveisiä Speciasta ja kannusti cimolaisia tekemään esityksiä Specian Reilu Pomo-kampanjassa. Vihreä kortti Francescalle Specian Reilun Pelin Pomo-kampanjan toinen vihreä kortti on myönnetty Vaasan yliopiston kansainvälisten asioiden päällikölle, Francesca Cucinottalle. Vihreää korttia esitti Vaasan yliopiston kansainvälisten asioiden yksikkö. Hakemuksen mukaan hän on positiivinen, avoin ja helposti lähestyttävä esimies, joka ottaa alaisensa huomioon. Onnea Francescalle! Kuvassa vas.kv-suunnittelija Juhani Moisio, kv-assistentti Irina Helskyaho, hallintojohtaja Anita Niemi-Iilahti, kvopintoneuvoja Juuli Savola, kv-opintoneuvoja Henna Huovinen ja kv-päällikkö Francesca Cucinotta. Avoimen yliopiston tuki laajenee Tarjoamme jäsenetuna koulutustukea, jota voit anoa lisäkoulutukseesi avoimessa ja kesäyliopistoissa. Vuoden 2008 alusta tuki koskee myös ammattikorkeakoulujen avointa opetusta sekä yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten tarjoamaa koulutusta. Maksamme 50 % koulutuksen kuluista ja enintään 80 euroa/jäsen. Tukea voi anoa vain kerran vuodessa. Tuki haetaan hakemuksella, joka löytyy kotisivujemme linkistä Jäsenedut ja koulutus. Hakemuksen liitteenä on kopio maksetuista kuluista. Specian hallitus päättää tuen myöntämisestä. Lisätietoja asiasta voit kysyä toimistolta tai Hakemukset postitetaan osoitteella Specia, Maistraatinportti 4A, Helsinki. jäsenuutisia Levin vapaat viikot Vuoden 2008 viikot on jaettu hakijoiden kesken. Haussa jäi kuitenkin vapaita viikkoja, joita myymme kaikille halukkaille yhteydenoton perusteella. Vapaat viikot ovat: 21, 22, 23, 24, 28, 33 ja 34. Näitä viikkoja voit kysyä s-postilla - cia.fi. Viikkojen hinnat ja muuta tietoa mökistä löydät koti sivuiltamme asiantuntija 3

4 Akavan Erityisalat ry: Humanististen alojen tulevaisuus turvattava yliopistouudistuksessa Avoin yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia Tutkintovaatimusten mukaisia opintoja Opiskella voi iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Yleissivistykseksi ja ammattitaidon kehittämiseksi Tutkintoon tähtääville A kavan Erityisalat vaatii päättäjiltä lisää vakuuksia siitä, että humanististen ja kulttuurialojen tulevaisuus turvataan yliopistouudistuksessa. Yliopistojen rahoitusrakenteen painopistettä ollaan voimakkaasti siirtämässä yksityisen rahoituksen suuntaan. Liitto näkee tässä uhkana sen, että ennestään vahvat ja kapeat teknis-taloudelliset alat vahvistuvat yleissivistävien ja laaja-alaisten humanististen erityisalojen kustannuksella. Hallitus on linjannut luovat alat maamme kasvun moottoriksi tulevaisuudessa. Humanistinen ja kulttuuriala voivat me nes tyä vain korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden työllä. Tulevaisuuden monikulttuurinen ja muutosherkkä työelämä tarvitsee nimenomaan laaja-alaisia osaajia, painottaa Akavan Erityisalojen tänään Helsinkiin kokoontunut liittokokous kannanotossaan. Ammattiliiton ja alan oppilaitosten yhteinen haaste on tehdä tunnetuksi humanistikoulutuksen tarjoamia vahvuuksia: laaja-alaisuutta, viestintä- ja kulttuuriosaamista sekä yleissivistävyyttä, jotka ovat yhä kysytympiä valmiuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla, sanoi Helsingissä puhunut Akavan Erityisalat ry:n toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. Humanistisilta aloilta valmistuvat työllistyvät tällä hetkellä osin epätarkoituksenmukaisesti. Myös työttömyyttä on enemmän kuin muilla akateemisilla. Ongelmaan pitää Akavan Erityisalojen mielestä kuitenkin tarttua myös muuten kuin karsimalla opiskelupaikkoja. Liitto ehdottaa, että sinänsä hyvää humanistikoulutusta tulee täydentää työelämävalmiuksia tukevalla koulutuksella kuten liiketoiminnan, yrittäjyyden ja markkinoinnin opinnoilla. Näitä aineita tulisi sisältyä humanistisiin tutkintoihin. Tutkimuksemme osoittavat, että työnantajat arvostavat humanistista osaamista, mutta edellyttävät humanisteilta lisää ns. kovia käytännön työelämätaitoja. Yliopistojen on huolehdittava entistä paremmin siitä, että niistä valmistuvilla on hyvät valmiudet astua täysillä työelämään. Esimerkiksi ura- ja rekrytointipalveluiden saatavuudesta tulisi huolehtia, Luomanmäki vaati. Akavan Erityisalojen koulutuspoliittinen ohjelma julkistettiin tänään liittokokouksessa Helsingissä. Liitto edustaa kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat ry, puh Opetusta TY:ssa, Porin yliopistokeskuksessa ja opistoissa eri puolilla Suomea. Ohjattuja verkko-opintoja ja itsenäisiä opintoja voi suorittaa joustavasti etäopiskeluna. Opintokokonaisuuksista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Lisätietoja puh. (02) Opetustarjonnassa lukuvuonna mm.: Aikuiskasvatustiede, perusopinnot 25 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Psykologia, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Terveystieto, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Gerontologia, perusopinnot 25 op Hoitotiede, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Maantiede, perusopinnot 25 op Ympäristötiede, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Kulttuurihistoria, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Kulttuurimatkailu, perusopinnot 25 op Matkailu, perusopinnot 25 op Taidehistoria, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Mediatutkimus, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Mediakasvatus 6 op Tietojenkäsittelytiede, perusopinnot 25 op Sosiologia, perusopinnot 25 op Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö, perusopinnot 25 op Sosiaalityö, aineopinnot 35 op Työ- ja organisaatiopsykologia, perusopinnot 25 op Valtio-oppi, perusopinnot 25 op Taloustieto, perusopinnot 25 op Johdatus oikeustieteeseen 5 op ja muita oikeustiet. kursseja Kieli- ja viestintäkursseja Korkealaatuista liiketoimintaosaamisen koulutusta: Liiketaloustieteelliset aineet: laskentatoimi, johtaminen ja organisointi, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, logistiikka, yrittäjyys Muut kauppatieteelliset aineet: kansantaloustiede, yritysjuridiikka, talousmaantiede, taloussosiologia, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, tietojärjestelmätiede Kielet: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa, suomen kieli ja viestintä, venäjä Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 26 op. Opintokokonaisuus, joka antaa vankan peruspaketin liiketaloudellista tietoa ja on tarpeen mitä moninaisemmissa ammateissa. Opiskelun voi aloittaa joustavasti kuudesti vuodessa, myös kesällä. Voit opiskella vaikka vain yhden opintojakson tarvitsemaasi tietoa tai suorittaa laajempia kokonaisuuksia aina kauppatieteiden maisterin tutkintoon saakka ns. avoimen väylän kautta. Lisätietoja puh. (02) Tutustu avoimen yliopiston väylään! 4 asiantuntija

5 Kehittyvä asiantuntijuus ja sen johtaminen Yhä useampi palkansaaja työskentelee erilaisissa tieto- ja asiantuntija-ammateissa. Kaikilla akavalaisilla ammattiryhmillä on oma erityinen asiantuntija-alansa, johon tarvittava ammattitieto ja -taito hankitaan pitkän koulutuksen ja sitä täyden - tävän työkokemuksen kautta. Asiantuntijatyön lisääntyessä tulee työlainsäädännön, työn organi soinnin sekä johto- ja esimiestyön seurata mukana kehityksessä. ASIANTUNTIJATYÖN LUONNE Asiantuntijuuden käsite pohjautuu julkishallinnon professioammatteihin, joiden historialliset juuret Suomessa ulottuvat aina 1700-luvulle asti. Perinteisiä professioammatteja ovat esimerkiksi lääkärit, lakimiehet ja papit. Professioiden tunnusmerkkejä ovat pitkä tiedepohjainen koulutus ja kyky harjoittaa itsenäisesti omaa ammattiaan. Talouden ja työelämän muutosten myötä perinteisten professioammattien rinnalle on syntynyt suuri joukko uusia, pitkää koulutusta ja tietyn erityisalan osaamista edellyttäviä ammatteja. Tähän ryhmään kuuluvat myös kunnissa työskentelevät asiantuntijat, jotka ovat hankkineet oman alansa osaamisen pitkän koulutusprosessin kautta. Tämän päivän työelämässä usein myös esimiesten toimenkuvaan liittyy jonkin erityisalan asiantuntijuus. Myös itse esimiestyöstä ja johtamisesta on muotoutunut oma, tiettyä ammattitietoa ja -taitoa edellyttävä asiantuntija-ammatti. Asiantuntijatyön ydin on edelleen vankka ammattitieto, jonka taustalla on tietyn alan tiedepohjainen koulutus. Tätä koulutusta on vaikea, usein jopa mahdotonta, korvata pelkällä käytännön työkokemuksella. Asiantuntijatyössä tarvittavan käytännön ammattitaidon kehittymiseen tarvitaan kuitenkin aina myös tiedon päälle rakentuvaa työkokemusta. Olennainen osa asiantuntijatyön ammattitaitoa on itsenäinen työote tai -orientaatio. Työ edellyttää tekijältään itsenäistä kykyä hankkia, koota ja välittää asiantuntijatasoista tietoa. Tämän lisäksi asiantuntijan tulee osata itsenäisesti muotoilla ratkaisua vaativat ongelmat, kehittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tehdä myös itsenäisiä päätöksiä. Ratkaisut saattavat olla hyvinkin kauaskantoisia ja kohdistuvat monesti muihin ihmisiin. Julkisella sektorilla, erityisesti kunnissa, asiantuntijan työ on pääosin palvelujen tuottamista toisille ihmisille tai ihmisryhmille. Siksi asiantuntijavastuuta luonnehditaan ammattieettiseksi vastuuksi. Olennainen osa asiantuntijan ammattitaitoa on kyky toimia ammattieettisesti. Se tarkoittaa muun muassa sitä, ettei esimerkiksi lääkäri voi työnantajansa mahdollisesta määräyksestä huolimatta hoitaa potilastaan vastoin lääkärin etiikkaa. ASIANTUNTIJATYÖ KUORMITTAA Asiantuntijatyö kuormittaa tekijäänsä eri tavalla kuin teollisuuden tai palveluammattien suorittava työ. Asiantuntijatyön henkinen kuormitus liittyy paljolti itse työhön, työn vaatimaan pitkäjänteisyyteen ja sen edellyttämiin vaikeisiin ongelmanratkaisuihin. Työn vaativuutta lisää talouden ja työelämän kansainvälistyminen sekä tiedon ja informaation tulva. Yksi keskeisistä asiantuntijatyön vaatimuksista onkin kyky erottaa tieto informaatiosta. Monissa asiantuntijatehtävissä myös työssä tarvittava ammattitieto vanhenee ja uusiutuu kiihtyvällä vauhdilla. Työntekijällä tulee myös olla se ammattitaito, että hän itse kykenee tunnistamaan ne osaamisensa aukkopaikat, jotka hänen on täydennettävä lisäkoulutuksella. Asiantuntijat joutuvat toimimaan monissa erilaisissa työryhmissä, hankkeissa ja verkostoissa. Eri hankkeiden ja projektien aikataulut voivat kulkea limittäin ja päällekkäin, jolloin työssä syntyy väistämättä kiire- ja kuormitushuippuja. Säilyttääkseen tunteen oman työnsä hallinnasta, työntekijä joutuu silloin tällöin venyttämään työpäiviään tai työviikkojaan. Stressiä ja ylikuormittumista syntyy erityisesti niissä tilanteissa, joissa työehdot, työn organisointi tai esimiestyö eivät riittävästi tue työntekijää selviytymään vaikeista työtehtävistä tai työn vaatimista kuormitushuipuista. Asiantuntijatyössä kuormitus kohdistuu henkiseen kapasiteettiin ja aivoihin. Väitän, että suomalaisessa työelämässä ei edelleenkään riittävästi tunnisteta tai ymmärretä henkiseen ylikuormitukseen liittyvää oireilua. Pitkään jatkunut henkinen ylikuormitus vaatii riittävän pitkiä suvantovaiheita ja lepoa, jotta työntekijällä olisi mahdollisuus uusintaa työkykynsä. Vasta aivan viime vuosina on julkisuudessa herätty huomaamaan työntekijöiden loppuun palamisesta ja masennuksesta asiantuntija 5

6 aiheutuvat unihäiriöt, masennuslääkkeiden runsas käyttö. pitkät sairauslomat ja mielenterveyssyistä myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Näissä tilastoissa on aivan liian suuri määrä korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. KEINONA JOUSTAVAT TYÖN TEKEMISEN MUODOT Kaikessa työelämän kehittämisessä ja lainsäädännössä tulee lähtökohdaksi ottaa lisääntyvä asiantuntijatyö. Työaikasäännöksiä tulee nykyaikaistaa. Liikkuva työ, matkustaminen ja muu työpaikan ulkopuolella tehtävä työ lisääntyvät. Työhön käytettyjen todellisten työtuntien seuranta on vaikea. Siksi työorganisaatioissa tarvitaan työaikajohtamista ja uudenlaisia työajan seurantajärjestelmiä. Työaikapankit ovat yksi parhaista joustavia työaikoja mahdollistavista työaikajärjestelmistä. Asiantuntijatyössä töiden ruuhkahuippuja ei aina voi kokonaan välttää. Työntekijä voi tehdä tietyn ajan pitkää työpäivää tai työviikkoa. Jos työpaikalla on käytössä työaikapankki, työntekijä voi halutessaan tallettaa tehdyt ylityöt työaikapankkiin ja käyttää tuntisäästönsä myöhemmin - esimerkiksi pidempinä vapaina. Työaikapankki on myös erinomainen keino tasapainottaa työn ja perheen vaatimaa aikaa. Työaikapankit ovat nopeasti yleistyneet työpaikoilla, mutta niiden käyttöön ottoa tulee edelleen lisätä. Toinen asiantuntijatyön kuormitusta lieventävä työaikajärjestelmä on vuorotteluvapaa. Vuorotteluvapaaoikeus tarjoaa varteen otettavan keinon toipua pitkäkestoisesta henkisestä kuormituksesta ja välttää mahdollista ennen aikaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Tällä hetkellä vuorotteluvapaaoikeutta koskeva laki on väliaikainen ja voimassa pari vuotta. Vuorotteluvapaajärjestelmästä tulisi tehdä pysyvä oikeus erityisesti pitkän työuran tehneille palkansaajille. Myös etätyön tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää nykyistä paljon enemmän. Erityisesti asiantuntijatyössä on mahdollista organisoida ja keskittää työn eri vaiheita siten, että vaativat, keskittymistä edellyttävät työn vaiheet voidaan siirtää rauhalliseen ympäristöön pois tavanomaisesta toimiston arjesta ja kokousrutiineista. Yksi malli toimivasta etätyökäytännöstä on niin kutsuttu liikkuva joustotyö. Siinä päivittäisen pitkän työmatkan aikana joukkoliikennevälineessä tehty työ luetaan osaksi virallista työaikaa. ASIANTUNTIJUUS EI KEHITY PÄTKÄTÖILLÄ Pitkäjänteistä sitoutumista vaativaan asiantuntijatyöhön määräaikaisuus sopii vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Jos työ edellyttää työntekijältä korkeaa motivaatiota, sitoutumista ja ammattietiikkaa, vaatimukset ovat ristiriidassa lyhytkestoisen pätkätyökulttuurin kanssa. Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö tulee rajoittaa tilanteisiin, joissa työn määräaikaisuudelle on selvä lainmukainen peruste. TURVANA AMMATILLINEN OSAAMINEN Kansainvälistymisen ja koulutustason nousun myötä ammatillisen osaamisen kehittämisestä on tulossa yhä tärkeämpi asiantuntijatyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisen keino. Se on keino turvata työntekijälle tunne siitä, että hän hallitsee oman työnsä ja työn asettamat vaatimukset. Tämä auttaa työntekijää jaksamaan ja jatkamaan. Tiettyyn asiantuntija-alaan pohjautuva tieto vanhenee kiihtyvällä vauhdilla. Työt työpaikoilla on mitoitettava siten, että työntekijällä on riittävästi mahdollisuuksia irrottautua päivittäisistä työtehtävistään uusintaakseen ja täydentääkseen ammattitietojaan ja taitojaan. Osaamisen kehittäminen on myös paras muutosturvan tae. ASIANTUNTIJATYÖN JOHTAMISTA KEHITETTÄVÄ Asiantuntijatyön yleistyminen on tuonut mukanaan uusia henkilöstöhallintoon liittyviä haasteita. Uusilla johtamisen ja esimiestyön osa-alueilla, kuten työaika-, ikä- ja projektijohtamisessa, vaaditaan esimiehiltä aivan uudenlaisia taitoja ja osaamista. Työorganisaatioissa johto ja esimiehet ovat avainasemassa koko henkilöstön työhyvinvoinnin turvaajina ja edistäjinä. Työelämää ja asiantuntijatyötä koskevaa tietoa tulee sisällyttää kaikkiin korkeakouluopintoihin. Työpaikoilla esimiestyölle on varattava sen vaatima aika. Lisäksi työpaikoilla on oltava riittävästi henkilöstöhallinnon erityisosaamista. TYÖTERVEYSHUOLLOSTA JA TYÖSUOJELUSTA ENNALTA EHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Työn henkistä ylikuormitusta tulee ehkäistä suunnittelemalla ja mitoittamalla työt oikein. Johdon, esimiesten, työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutettujen valmiuksia tunnistaa psyykkiseen ylikuormitukseen liittyvät riskit ja oireet on parannettava. Työterveyshuollon ja työsuojelun tulee entistä nopeammin tunnistaa muuttuneen työelämän ja asiantuntijatyöhön liittyvät riskit. Kuntoutuksen painopistettä on siirrettävä korjaavasta ja työkykyä palauttavasta kuntoutuksesta työkykyä ylläpitävään ja edistävään kuntoutukseen. Ulla Aitta, tutkija, Akava ry 6 asiantuntija

7 asiantuntija 7

8 jäsenkurkistus Työsuojelupiiri valvoo työntekijän suojelusenkelinä Specialainen Riina Perko on Uudenmaan työsuojelupiirin ylitarkastaja. Työssään hän kohtaa epäasialliseen kohteluun, häirintään ja syrjintään liittyviä tapauksia. Riina tietää, että terve työyhteisö on avoin ja rehdisti johdettu. Esimiesosaaminen ja alaistaidot ovat tärkeitä työhyvinvoinnin välineitä. Teksti: Tuija Heikkilä Riina Perko, 38, on kotoisin Pohjanmaalta mutta asettunut asumaan Helsingin Viikkiin. Vapaa-ajan tehokkain liikuttaja on touhukas ja energinen kaksivuotias Ollipoika, mutta Riinan harrastuksetkin ovat varsin liikunnalliset. - Rakastan laskettelua sekä suksilla että telluilla eli telemarkeilla, golfia, lenkkeilyä, tanssia ja jumppia, mutta myös teatteria ja musiikkia sekä viini- ja ruokakulttuuria, Riina Perko kertoo. Ei ihme, että Riinan harrastukset ovat terveellisen liikunnallisia. Hän halusi ja ryhtyikin aluksi liikunnan opettajaksi. Tähtäsin ensin fysioterapeutiksi Oulun terveydenhuoltooppilaitoksessa, mutta pääsin jo ensimmäisen lukukauden jälkeen Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Siellä opiskelin aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa vuosina Riina ehti työskennellä liikunnan ja terveystiedon opettajana muutamia vuosia, mutta hänen asetuttuaan pääkaupunkiseudulle vaihtui työ Työterveyslaitoksen tutkijan hommiksi. Sieltä "ponnistin" sitten työsuojelupiirin virkamieheksi. Hyppy ei loppujen lopuksi ollut niin kovin suuri: Riinan sydäntä lähellä pitkään olleet liikunta, ihmisen fysiikka, terveys ja hyvinvointi kuuluvat nyt oleellisina osina hänen nykyiseen työhönsä. Tehtävät ovat tutustuttaneet hänet turvallisuusasioihin ja työelämän hyvinvointikysymyksiin sekä valtion valvontaorganisaatioon. Koulutuksestani on ollut hyötyä nykytyöhöni. Minulla on tietoa terveydestä ja kuormitustekijöistä, ja opettajan valmiuksista on apua, sillä luennointi kuuluu epäsäännöllisen säännöllisesti tehtäviini. Lisäksi ns. akateeminen ajattelutapa auttaa monimutkaisten vyyhtien selvittämisessä ja lainsäädännön tulkitsemisessa käytäntöön. TYÖTEKIJÖIDEN TERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN ASIALLA Specialainen Riina Perko on Uudenmaan työsuojelupiirin ylitarkastaja. Työsuojelupiiri on useimmille työelämässä mukana oleville tuttu nimi, mutta harva silti tietää, mitä merkitystä sillä on itse kunkin omalle työhyvinvoinnille. Työsuojelupiirit ovat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston alaisia ja sen tulosohjauksessa olevia piirihallintoviranomaisia. Ministeriön Työsuojeluosasto antaa työsuojelupiirien valvontatoiminnalle raamit ja pääsisältötavoitteet. Meillä Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan työsuoje lu - piiriä, joista oma työpaikkani, Uudenmaan tsp, on työpaikkamäärältään ylivoimaisesti suurin. 8 8 asiantuntija

9 Työsuojelupiiri valvoo työpaikkojen terveys- ja turvallisuusasioita Työturvallisuuslaki yhtenä puitelakinaan. Teemme työpaikkatarkastuksia, jotka toteutuvat monilla eri menetelmillä ja tavoilla toimialan ja työpaikan koon mukaan. Asiat ovat moninaisia: meillä käsitellään tiettyjä lupaasioita, tutkitaan vakavat työtapaturmat ja ammattitaudit ja puututaan moniin muihin epäkohtiin. Riina Perkon titteli on ylitarkastaja. Hoidan tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan valvontaa ja asiakasaloitteita ja olen mukana joissakin koordinointi- tai kehitystehtävissä. Vuodesta 1999 olen ollut valvomassa useita eri aloja kuten pankki-, vakuutus- ja rahoitusalaa, koulutus- ja it-aloja, julkishallintoa ja siivousalaa. Lisäksi Riina on koordinoinut haitallisten fyysisten kuormitustekijöiden, tuki- ja liikuntaelin sairauksien, valvontaa ja valvontamenetelmien kehittämistä ja pohtii työpaikkojen työhyvinvointikysymyksiä. Hänen työhönsä kuuluu myös selvittää ja tutkia vaikeita epäasialliseen kohteluun ja häirintään tai syrjintään liittyvien tapauksia. Tärkeä työ vaikuttaa raskaalta ja kuormittavalta. Työni ei tule kotiin, sillä minulle on jo kertynyt siitä kokemusta niin paljon, että olen oppinut jättämään työt työpaikalle. Työssä viihtymiseen vaikuttavat mielenkiintoisten tehtävien ohella tietysti myös onnistumisen kokemukset. Parasta työssäni on työpaikoilta saatu hyvä palaute. Se kertoo siitä, että valvonta on kohdentunut oikeisiin asioihin ja oikeassa hengessä. Riinan työtovereilla Uudenmaan työsuojelupiirissä on hyvin erilaiset taustat. Monilla on tekninen koulutus, joillakin pitkä työelämän kokemus. Nautin työyhteisön parhaista puolista ja ihanista kollegoista, heidän tuestaan ja avustaan, jota myös itse yritän parhaani mukaan antaa. Etenemismahdollisuuksia työsuojelupiirissä työskentelevillä on litteän organisaation vuoksi vähän. Alati muuttuva sisältö pitää työn kuitenkin kiinnostavana. Uutta työhön löytyy horisontaalisesti- uusista toimialatiimeistä ja muista tehtävistä, sekä hurjaa tahtia uudistuvasta työlainsäädännöstä. PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT LISÄÄNTYNEET Hyvä työsuojelu kohdentuu turvallisuusjohtamisen ideologian mukaan työpaikoilla oikeisiin, ajankohtaisiin solmukohtiin. Työnantajan tulee selvittää työssä tai työoloissa terveydelle ja turvallisuudelle haitalliset tekijät ja vaarat arvioiden niistä ihmisille aiheutuvat riskit, poistaa vakavat vaarat välittömästi, sekä toteuttaa ja seuraa parannustoimenpiteiden toteutusta. Hyvä ja terve työpaikka ja työyhteisö on avoin ja rehdisti johdettu. Riinan mukaan työsuojelupiirien apua ja tietoa osataan nykyisin käyttää paremmin hyväksi kuin aikaisemmin. Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat lisääntyneet työelämän muuttuessa tietokonepainotteisemmaksi. Toki edelleen on tietysti aloja, kuten siivous- tai rakennusala, joissa haitallisia fyysisiä kuormitustekijöitä on paljon. Tietyillä aloilla yritysmuutokset ja työntekijöiden ja esimiesten vaihtuvuus on niin huimaa, että työpaikoilla ei ehditä kunnolla hahmottaa uusia toimintatapoja ja organisaatiota, kun seuraava muutos on jo tulossa. Yksityissektorilla on panostettu pitkään esimiesten osaamiseen, mutta julkisella sektorilla näkyy vieläkin asiantuntijatehtävistä heikoin eväin johtajiksi ylennettyjä, vaikka esimiestyön laatuun on yritetty kiinnittää huomiota. Hyvä ja terve työpaikka ja työyhteisö on avoin ja rehdisti johdettu. Lapsuuden hiekkalaatikkopelisäännöt on hyvässä työpaikassa heitetty romukoppaan. Ylin johto luo työpaikan kulttuurin, ne kirjoittamattomat peli- ja käyttäytymissäännöt. Koettu työpaikkakiusaaminen on kuitenkin nykypäivänä valitettavan yleistä. Yllättävän usein kiusaaja on esimies tai alainen. Usein ns. esimieskiusauksen takaa ei löydy työturvallisuuslain tarkoittamaa terveydelle haitallista epäasiallista kohtelua tai häirintää. Kyse voi olla epäselvyyksistä työtehtävissä, vallassa ja vastuissa, organisaatio- ja tehtävämuutoksista tai sitten vuorovaikutusongelmista, huonosta käytöksestä tai suomalaisesta kateudesta. On tietysti tapauksia, joissa on rikottu lain pykäliä, mutta se on todella harvinaista. Paljon onkin kiinni esimiesosaamisesta ja alaistaidoista, siitä miten kukin työpaikallaan kokee työyhteisön. Myös esimies-alaissuhde vaatii työtä, niin kuin mikä tahansa ihmissuhde, Riina Perko muistuttaa. PERUSTYYTYVÄINEN SPECIALAINEN Riina on ollut Specian jäsen 1990-luvun lopulta. OAJ kertoi, että ei pysty palvelemaan muita kuin opettajan tehtävissä olevia, joten siirryin AEK:hon ja Speciaan, kun muita vaihtoehtoja ei silloin Akavan piirissä oikein ollut. Valtion oma virkaehtosopimus on Riinan mukaan oma "tieteenlajinsa" laajuudessaan ja yksityiskohdissaan. Siksi kannattaa kuulua ay-järjestöön. Specian toimintaan ja palveluihin olen ollut perustyytyväinen. Ehkä toivoisin jämäkämpää otetta nimenomaan edunvalvontatehtävien hoitoon, kuten palkkauksen kehittämiseen korkeakoulutettujen näkökulmasta. Katso lisää: asiantuntija 9

10 Ihaninta vuorotteluvapaalla on vapaus! Teksti: Tuija Heikkilä Specian puheenjohtaja Leena-Maija Talikka nautti pari vuotta sitten vuorotteluvapaastaan. Hän kertoo kokemuksistaan aikatauluista vapaan vuoden ajalta ja siitä, miten vuorotteluvapaa vaikuttaa edelleen hänen elämäänsä. Specian puheenjohtaja Leena-Maija Talikka työskentelee Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOn palveluksessa Leonardo da Vinci -ohjelma-asiantuntijana. Leonardo da Vinci on osa Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Sen kautta tuetaan projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista perus-, jatko-, täydennysja aikuiskoulutusta. Cimolaisen työ Helsingin Hakaniemessä liikkuu kansainvälisissä ympyröissä. Leena-Maija on ollut paria katkosta, kuten äitiyslomia, lukuunottamatta työelämässä jo yli 30 vuotta lähes yhteen putkeen. Olen myös opiskellut työkseni ja työn ohessa, joten kun mahdollisuus vuorotteluvapaaseen tuli, en empinyt jäädä työurani ensimmäiselle vuorotteluvapaalle, Leena-Maija Talikka kertoo. CIMO on opetusministeriön alainen organisaatio. Työnantaja suhtautui Leena-Maijan vuorotteluvapaaajatukseen positiivisesti. Kun olin tehnyt päätökseni ja saanut siihen esimieheni ja työnantajan suostumuksen, ei mennyt Kuvassa vasemmalla Pauli Heikkinen ja Aleksanteri Kiviluoto. 10 kauaa, kun asiat lähtivät jo rullaamaan eteenpäin kohti toteutusta. Leena-Maija halusi työhön kunnon breikin. Niinpä hän käytti pisimmän mahdollisen vuorotteluvapaajakson. Aloitin kesälomallani toukokuun lopussa 2005, jatkoin siitä vuorotteluvapaalla vuoden 2006 kesäkuuhun ja pidin vielä lopuksi lomaa kesäkuun loppuun. Näin ollen olin poissa töistä yhteensä 13 kuukautta. PAPERISOTAA VAIN NAAPURIMAAN KANSSA Vuorotteluvapaa vaatii paperisotaa, mutta byrokratia on pelättyä helpompaa. Ensin tulee täyttää joukko lomakkeita työttömyyskassan, työvoimatoimiston ja työnantajan kanssa. Tarkkana pitää kuitenkin olla etujensa puolesta. Leena- Maijalle naapurimaa Ruotsi aiheutti pienen takaiskun. - Vaikeinta oli saada eläkekassan todistuksia ulkomaan työjaksoistani. Esimerkiksi Ruotsissa on tallella tiedot työjaksoista vain kymmenen viime vuoden ajalta. Vaikka minulla on Ruotsin töistäni työtodistukset, en saanut niitä hyväksytyiksi vuorotteluvapaan ajan korvauksen määrittelyyn ilman eläkekassan todistusta. Ruotsissa pidettyjen äitiyslomien kanssa oli sama ongelma, sillä niistäkin oli kulunut yli kymmenen vuotta. Vaikka ne olisi saanut laskea työjaksoihin mukaan, en näin ollen saanut ansaitsemaani korvausta. Muu paperityö sen sijaan sujui vaivattomasti. Työvoimatoimiston kotisivuilla osoitteessa asiantuntija

11 99_pdf/fi/06_tyo ministerio/06_julkai sut/05_esitteet/ tme8009s_vuorotteluvapaa.pdf on hyvät ohjeet miten menetellä. Vuorotteluvapaakorvauksesta tulee muistaa laittaa ajoissa anomus työttömyyskassaan. Vuorotteluvapaasta tulee ilmoittaa myös Akavan Erityisalojen jäsensihteereille -sivuston sähköisessä asioinnissa tai muutoslomakkeella tai puhelimitse palvelunumeroon JUHLIA, REISSAAMISTA JA OPETUSTA MAROKOSSA Vaikka Leena-Maija Talikan kansainvälinen työ vie häntä milloin minnekin, halusi hän olla myös vuorotteluvapaalla ulkomailla. Vietin kuusi kuukautta kierrellen eri puolilla Marokkoa tavaten ystäviäni, ja osallistuin moniin häihin ja kihlajaisiin. Pelkkää juhlaa Marokossa olokaan ei ollut, sillä aktiivinen Leena-Maija on Marokon Ystävät Suomessa ry:n puheenjohtaja. Solmin yhteistyösuhteita ystävyysseuratoimintamme puitteissa, vierailin oppilaitoksissa ja opetusministeriössä, pidin seminaaria opiskelijarekrytointimessuilla Casablancassa ja oppitunteja muutamassa lukiossa ja teknillisessä koulussa yhdessä paikallisen englannin opettajan kanssa maidemme kulttuureista. Perhekin tarvitsi aikaa. Olin myös sairastuneiden vanhempieni tukena heidän muuttaessaan omasta talostaan palvelutaloon. Yllättävä ti - lanne vaati aikaa järjestelyihin, muuttoon ja mukana elämiseen. Opiskelemattakaan Leena-Maija ei ollut: hän luki työ- ja organisaatiopsykologiaa Specian kurssituella avoimessa yliopistossa. Aluksi minulla oli tarkka suunnitelma, ja ohjelma pyörikin monta kuukautta, mutta en tehnyt kaikkea suunnittelemaani. Lisensiaattityöni jäi siihen pisteeseen, missä se oli ennen vuorotteluvapaata, Leena-Maija tunnustaa. ARVOT UUTEEN JÄRJESTYKSEEN Tärkeintä on tehdä jotakin, mistä itse nauttii ja saavuttaa oman tavoitteensa ja unelmansa. Hyppääminen sivuun työelämän tiukasta oravanpyörästä vaikka väliaikaisestikin vaikuttaa eniten päivittäiseen ajankäyttöön. Ihaninta oli vapaus! Kun pääsin uuteen rytmiin, oli kuin minulle olisi auennut uusi maailma. Se oli parasta, että saatoin mennä uusien impulssien mukaan, enkä ollut sidottu tarkkaan minuuttiaikatauluun. Matkustelujaksokin oli upea kokemus ja terveellinen, sillä minulla lapsesta asti ollut astma parani vuorotteluvapaan aikana lähes kokonaan. Samankaltaisena yhdistelmänä Leena-Maija olisi valmis toteuttamaan vuorotteluvapaan uudelleenkin. En ehkä tekisi ihan samoin, koska uudet asiat ovat aina virkistäviä ja palkitsevia. Mutta sopivassa suhteessa vuorotteluvapaassa olisi taas matkustamista, opiskelua ja perheen kanssa olemista. Tärkeintä on, että tekee jotakin sellaista, mistä itse nauttii ja missä saavuttaa juuri omat tavoitteensa ja unelmansa, se on minun näkemykseni. Vuorotteluvapaa on kuitenkin niin ainutkertaista. Harva ryhtyy siihen toistamiseen, vaikka se periaatteessa onkin mahdollista. Leena-Maija Talikka suosittelee lämpimästi vuorotteluvapaata muillekin, sillä se antaa vapaan jälkeenkin potkua arkiseen työhön. Vuorotteluvapaa muutti suhtautumistani asioihin. Maailmankuvani laajeni tuon vuoden aikana, elämänarvot järjestyivät uuteen uskoon ihan itsestään, ja luulen osaavani ottaa nyt myös työni rennommin. Olen muuttanut joitakin rutiinejani parempaan suuntaan. Esimerkiksi työaikaliukumiini ei enää tule valtavia määriä plussatunteja, vaan pystyn rajaamaan työni työaikaan. Se on päätös, jonka tein, ja yllättävän helposti se on myös onnistunut. Kuulostaako houkuttelevalta? Vuorotteluvapaa sai kahden vuoden jatkoajan Vuorotteluvapaasopimuksia työantajan kanssa voi tehdä vuoden 2009 loppuun asti ja viimeisen vuorotteluvapaan voi pitää vuoden 2010 aikana. Vuorottelu vapaakorvaus on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta, jonka työttömänä saisi. 80 prosentin vuorotteluvapaakorvauksen saa, jos työhistoriaa on takana vähintään 25 vuotta. Vuorotteluvapaalla voi olla yhtäjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaalle voi hakea kokoaikatyöntekijä työntekijä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Juuri ennen vuorotteluvapaan alkamista vuorottelijalla pitää olla 13 kuukauden yhtäjaksoinen työsuhde. Tähän jaksoon voi kuulua enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Sairaus tai tapaturma eivät katkaise yhtäjaksoista työsuhdetta. Jos vuorotteluvapaalla on jo ollut vuonna 2003 tai sen jälkeen, tulee henkilöllä olla työhistoriaa ennen uuden vuorotteluvapaan alkamista vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen. Jos edellinen vuorotteluvapaa on päättynyt ennen vuotta 2003, ei viiden vuoden työhistoriaa tarvita. työntekoon rinnastettavana aikana otetaan huomioon äitiysraha-, isyysraha- ja vanhempainrahakausi, hoitovapaa ja varusmies- ja siviilipalvelusaika. Vuorotteluvapaahakemuksen saat työvoimatoimistosta tai Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO:sta. Vuorotteluvapaa korvaus haetaan kassasta ja lisää tietoa vuorotteluvapaasta löytyy kassan sivuilta asiantuntija 11

12 henkilökuvassa Kysymykset: Markku Saarinen Tervetuloa töihin, Riikka! 1. Kuka ja mistä olet sekä mitä teet? Riikka Sipilä (HTM) Helsingin Tapanilasta. Aloitin Akavan Erityisalojen työmarkkina-asiamiehenä Työni pääpaino on yksityisen sektorin edunvalvonnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 2. Lempivärisi? Musta, valkoinen ja vaaleanpunainen. 3. Miten päädyit nykyiseen työhösi taustasi? Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt mm. projektitehtävissä sosiaali- ja terveysjärjestöissä sekä asiamiehenä Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:ssä. Akavan Erityisaloihin tulin Suomen 12 Työterveyshoitajaliitosta, jossa toimin järjestösihteerinä. 4. Miten työpäiväsi kuluu? Työni koostuu pitkälti Akavan ja erityisesti sen yksityissektorin neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n edunvalvontatehtävistä. Työ on toisaalta tausta- ja suunnittelutyötä ja toisaalta ns. kenttätyötä eli luottamusvaltuutettujen, yritysyhdistysten ja sidosryhmien kanssa työskentelyä. 5. Mitkä on yksityissektorin edunvalvonnan keskeiset haasteet? Järjestäytymisen lisääminen ja kentän (jäsenistön) aktivoiminen. Järjestäytynyt ja aktiivinen kenttä on edunvalvontatyön perusta. asiantuntija

13 Askelia kohti omaa ja työyhteisön hyvinvointia 6. Mitä mieltä olet paikallisesta sopimisesta? Parhaimmillaan paikallinen sopiminen palvelee kaikkien etuja. Esimerkiksi sopimalla paikallisesti liukumien käytöstä ja muista työaikajärjestelyistä voidaan helpottaa perhe- ja työelämän yhteensovittamista. Lähtökohtana paikallisessa sopimisessa tulee olla työnantaja- ja työntekijäpuolen tasavertaisuus. Sopiminen ei saa perustua työnantajan saneluun tai painostamiseen. 7. Millainen on mielestäsi tulevaisuuden Akavan Erityisalat? Edunvalvontatyön aktiivinen, arvostettu ja tunnettu toimija. 8. Mitä harrastat? Suurin osa vapaa-ajasta menee 3-vuotiaiden kaksosten kanssa puuhaillessa. Varsinaisia harrastuksiani ovat yhdistystoiminta, liikunta ja lukeminen. Ja mahdollisuuksien mukaan matkustelu. 9. Jos saisit lottovoiton, mitä tekisit? Jakaisin rahat läheisteni kanssa ja osan lahjoittaisin hyväntekeväisyyteen. Ja tietysti matkustelisin. 10. Mitä odotat Akavan Erityisalojen yhdistyksiltä? Aktiivista ja toimivaa yhteistyötä. 11. Mokailetko? Tietysti. Jokaisen on hyvä tietää minusta, että olen täällä jäseniä varten. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja tarttukaa hihasta kun tapaamme! asiantuntija 13 Työelämän vaatimusten kasvaessa yhteisistä pelisäännöistä sopiminen on entistä tärkeämpää. Niin Specia, Akavan Erityisalat kuin keskusjärjestö Akavakin tekevät työtä jäsenistön työsuhde-ehtojen parantamiseksi. Ilman jäsenten omaa aktiivisuutta emme siihen kuitenkaan pysty vaan tarvitsemme teitä jokaista mukaan yhteiseen vaikuttamistyöhön. Ensimmäinen askel, jonka yhdessä voimme ottaa, on järjestäytyminen. Edunvalvontatyössä joukkovoima on A ja O. Yhdessä voimme osoittaa työnantajalle, että meidät tulee ja pitää ottaa huomioon työsuhteeseemme liittyvistä asioista päätettäessä. Mahdollisuus vaikuttaa omaa (työ)elämää koskeviin päätöksiin tuottaa motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä. Asia, josta työnantajakin on kiinnostunut. Asioiden eteenpäin vieminen yksin on kuitenkin vaikeaa. Yhdessä sen sijaan saamme äänemme kuuluviin. Moni esimies ja asiantuntija on nykyään kiireinen ja stressaantunut jatkuvien projektien ja aikataulujen kanssa. Jatkuvista ylitöistä huolimatta työvuori pöydällä kasvaa ja elämä tuntuu juuttuneen oravanpyörään, josta ei näy ulospääsyä. Jokaisen meistä tulisikin osata tarvittaessa pysähtyä ja ottaa riittävästi aikaa itselleen. Jokaisella meillä tulisi olla mahdollisuus pysähtyä miettimään mihin minun elämäni on menossa? Kuinka minä hallitsen omaa elämääni? Oman elämän hallinta on työhyvinvoinnin keskeisin tekijä. Vasta sitten kun oma elämämme ja jaksamisemme on kunnossa voimme lähteä täysipainoisesti kehittämään työyhteisöä ja rakentamaan yhdessä muiden kanssa työpaikan pelisääntöjä. YTN on julkaissut elämän hallintaa ja työssä jaksamista tu - ke van oppaan Voinhan minäkin, tarinoita uusiutumisesta työelämässä. Opas antaa esimerkkejä ja vinkkejä mm. siihen miten hallita omaa elämää kokonaisuutena ja mi - ten huolehtia omasta osaamisesta. Voit tilata opasta maksutta Specian toimistosta. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme! Teksti: Riikka Sipilä Voinhan minäkin... TARINOITA UUSIUTUMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ YTN YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT

14 Miten virkistyt työviikon jälkeen? Viisi vinkkiä viikonloppurentoutumiseen Raskaan työviikon jälkeen lepo on tärkeää, mutta joskus virkistäytyminen tuntuu mahdottomalta vain kahdessa päivässä. Työn ja vapaa-ajan erottelu on kuitenkin tärkeää, jotta pystyy nauttimaan elämästään täysillä. Rentoutuminen ja vapaa-aika ovat tärkeitä, jotta työnteko onnistuu mielekkäästi. Nykyajan työajat sekä työolosuhteet kuitenkin sekoittavat työn ja vapaa-ajan rajoja. Viikonloppu tuntuu monista liian lyhyeltä rentoutumiseen, ja maanantaiaamuna on usein yhtä väsynyt kuin ennen vapaata. Yksinkertaisilla vinkeillä viikonlopun rentoutuminen onnistuu ja työpäivät menevät helpommin eteenpäin. MUISTA LEPO MYÖS ARKISIN Stressaantuneena viikonloput saattavat mennä työviikon murehtimiseen, joten jaksamiseen tulisi kiinnittää huomiota myös arkena. Jos viikon tekee töitä yötä päivää, on selvää, ettei kahden päivän palautuminen riitä. Toisaalta koko viikonloppua ei kannata valvoa myöhään ja nukkua iltapäivään, sillä tottuminen arjen rytmiin on silloin monin kerroin vaikeampaa. Omassa työssään kannattaa myös hyväksyä tilanteet, jolloin ei ehdi tai jaksa hallita kaikkia asioita. Ihminen ei ole kone vaan omaan jaksamiseen vaikuttavat monet asiat. Parasta on olla rehellinen omista tunteistaan työtovereille, sillä työtehtäviä voi myös järjestellä. Jos huomaat työtoverissasi uupumusta, kysy rohkeasti voitko auttaa työtehtävissä väliaikaisesti. Avoimuus toimii puolin ja toisin, joskus sinä saatat olla avun tarpeessa, ja silloin tarjoamasi tuki muistetaan. VIIKONLOPUN VIRKISTYSVINKIT Harvalla on aikaa lekotella arkisin, joten viikonloppuna kannattaa varata aikaa täydelliselle rentoutumiselle. Viikonloppuna tuntuu kuitenkin olevan kymmeniä asioita, joiden tekemiselle ei löydy sopivaa hetkeä työpäivän jälkeen. Viikkosiivous ja urheiluharrastukset ovat tärkeitä, mutta mieti voiko aikatauluja jakaa viikolle. Eräs perhe ratkaisi nipistämällä perjantain työpäivästä tunnin ja ajoittamalla siivouspäivän perjantaille. Lauantaina oli helpottavaa herätä puhtaaseen kotiin ja päivän saattoi hyvällä omatunnolla omistaa nautiskelulle. Urheilulle on aikaa viikonloppuisin, mutta vapaalla salille lähteminen saattaa tuntua jo työltä. Viikonloppuun ajoitettu urheiluharrastus jääkin helposti tekemättä, joten pidä viikonlopun harrastukset vapaaehtoisina ja rentoina. Kävely, uinti tai puutarhatyöt ovat liikuntaa, jotka nostavat kuntoa kuin itsestään. Muista myös, että rentoutuminen tekee keholle hyvää, sillä stressaantunut ihminen lihoo helpommin. Laiskottelu voi siis myös laihduttaa! VIISI VINKKIÄ VIIKONLOPPURENTOUTUMISEEN: Hyväksy väsymys ja anna itsellesi lupa levätä. Siisti koti ei ole stressin arvoinen. Laita sauna päälle heti aamusta ja vietä spa-päivä! Sytytä tuoksukynttilöitä, tee kauneushoitoja ja jalkakylpyjä. Teksti: Ilona Hiila Lähde: Muista myös oma aika. Mene yksin taidenäyttelyyn, kävelylle tai uimaan. Anna myös kumppanillesi mahdollisuus viettää aikaa omien harrastuksiensa tai ystäviensä parissa. Irrottaudu arjesta ja lähde päiväksi läheiseen kaupunkiin. Käy syömässä ja katsele elämänmenoa. Joskus lähteminen muualle vain päiväksi virkistää mieltä ja auttaa jaksamaan. Syö hyvin. Hyvä ruoka on yksi elämän pienistä nautinnoista. 14 asiantuntija

15 kolumni Me valitsemme ilomme ja surumme paljon ennen kuin koemme ne Viimeisten eduskuntavaalien jälkeen Yle julkisti tutkimuksensa tuloksen, jonka mukaan ehdokkaan vaalilupaukset ovat äänestäjille tärkeämpiä kuin ehdokkaan aikaisemmat todelliset teot. Kuulimme ennen vaaleja, ihania lupauksia, jotka parantaisivat Suomen hyvinvointia merkittävästi; mm. määräaikaisten työsuhteiden, terveyshoidon, vanhustenhoidon, ilmastomuutoksen ja niin edelleen. Mielestäni hyvinvoinnin toteuttaminen Suomessa ei ole ollut koskaan yksinkertaista. Väärillä tavoitteilla/ asenteilla on hyvinvointi saatu laskemaan. Kun ajatellaan hyvinvointia Suomessa, kannattaa myös muistaa, että Suomi on osa Euroopan Unionia ja globaalimaailmaa. "Pakkokoneet" - osa hyvinvointia? Globaalimaailmassa palvotaan pakkoa, jota kutsun omassa teoreettiseen alaa kuuluvassa tutkimuksessani pakkokoneeksi. Melkein heti, kun ymmärrämme jotain tässä maailmassa, löydämme itsemme pyörimässä pakkokoneissa : pakko mennä kouluun, pysyä laihana, näyttää tyylikkäältä, tehdä rahaa jne. Nykyään osataan tehdä loistavia, kauniita mainoksia moniin paikkoihin; televisioon, kaduille, internetiin ja niin edelleen, mikä lisää pakkokoneiden tehoa. Monet tuntevat pakkoa ostaa tämä tai tuo vaikka luotolla ajattelematta pahinta seurausta. Mutta pakkokone ei koskaan sano: "On pakko olla onnellinen tässä hyvin lyhyessä elämän retkessä. Suomi ja EU:n visio Ihailen paljon EU:n visiota: "Rauhaa Eurooppaan ja maailmalle". Mutta EU:ssa on vääriä tavoitteita/ asenteita, esimerkiksi rauha saadaan avustusrahaa maksamalla. Harvat EU-maat muistavat toiminnassaan nykyään edellä mainittua EU-visiota. Toivon, että Suomen hallitus rikkoisi väärää asennetta: "Suomi on pieni maa" eikä sillä siksi nähdä olevan vaikutusvaltaa suurissa piireissä. Tärkeintä nykyään ei ole määrä, mutta laatu. Suomen on hyvä ottaa aktiivisempi rooli EU:ssa. Esimerkiksi ajamalla vahvasti "hyvinvointi koko Eurooppaan" -teemaa, Suomi ja EU siirtyisivät askeleen eteenpäin EU:n visiossa; ulkoisesta rauhasta sisäiseen rauhaan. Uskon vahvasti, että hyvinvointi luo hyvän pohjan sisäiseen rauhaan. Kilpailukyvyn lisääminen keino hyvinvoinnin lisäämiseen? Suomen hallitusten tavoitteena on ollut kilpailukyvyn parantaminen niin, että myös hyvinvointi lisääntyisi asiantuntija 15 Ahmed El Ashram, Suunnittelija, kielten, hyvinvoinnin ja tietotekniikan kouluttaja. Specian hallituksen jäsen. Monet Suomen hallituksista ovat pyrkineet tähän, ja kilpailukykyä on yritetty kovasti nostaa monin eri tavoin. Ydinvoimaloita on rakennettu (vaikka tiedetään niiden mahdollisista vaaroista ja ydinjätteiden ongelmista) ja suuria yrityksiä on tuettu. Valitettavasti kilpailukyvyn paraneminen ei kuitenkaan ole lisännyt hyvinvointia. Siitä kertovat työntekijöiden lisääntyneet sairauslomat ja loppuun palamiset, lasten mielialasairauksien räjähdysmäinen kasvu jne. Työntekijöiden irtisanominen on lisääntynyt huippuunsa, vaikka osakkeenomistajille on maksettu saman aikaan valtavia osinkoja. Päättäjien olisi aika ymmärtää, että Suomen tärkein kilpailukykyelementti nyt ja tulevaisuudessa on ihmisten hyvinvointi: koulutus ja terveys, työnilo jne. Hyvinvointi työelämässä Työnantajan tasolla on myös vääriä asenteita esim. "kilpailukykyisin on vuotias Matti Meikäläinen, joka osaa paljon ja jolla on monta kieltä hallussa". Hän ei mielellään välittäisi palata työstä ajoissa perheensä luo ja jos viitsii palata kotiin, hänen on hyvä ottaa vähän töitä mukanaan. Työtä, jonka mieluiten hän tekee kotonaan palkatta eikä edes uskalla pyytää vapaata tekemistään työtunneista, muuten hänen työnsä ei tule valmiiksi. Hyvä olisi, jos hänellä ei olisi perhettä ollenkaan. Valitettavasti tämä on työntekijöiden arkea Suomessa. Työntekijän tasolla on myös vääriä tavoitteita/asenteita. Yleinen ajatus on, että intohimo työhön on paras tie pysyvään työhön ja vauraaseen elämään. Tarkoitan tällaisella intohimolla sitä, että tehdään hullusti työtä ja melkein unohdetaan perheen hyvinvointi ja oma terveys. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että olemme Specian hallituksessa rikkoneet monia vääriä tavoitteita/ asenteita, kuten esim. määräaikaiset työsuhteet ovat paras ratkaisu korkeaan työttömyyteen. Entä sinä: arvokas, rakas Specian jäsen, mitä olet valmis tekemään omien läheistesi tai työtovereittesi hyvinvoinnin edistämiseksi?

16 niitänäitä Uusi työkalu avotoimistojen akustiseen suunnitteluun Avotoimistojen usein häiritsevänä koettuun meluongelmaan on kehitetty Työterveyslaitoksessa uusi ratkaisu. Internetistä ladattavalla suunnittelutyökalulla voidaan aiempaa helpommin ohjata avotoimistojen akustista suunnittelua ja siihen liittyvää teknisten ratkaisujen valintaa. Työkalu on vapaasti saatavana Työterveyslaitoksen www-sivuilta. Se soveltuu arkkitehtien, sisustusarkkitehtien ja muiden avokonttoreita suunnittelevien käyttöön. Uudessa ratkaisussa häiritsevät äänet voidaan vaimentaa oikealla tavalla. Uusi malli kertoo puheäänten voimakkuuden ja erottuvuuden millä tahansa etäisyydellä puhujasta. "Menetelmä antaa oleellisesti paremmin työntekijän kokemusta kuvaavan tuloksen kuin aiemmin käytetty jälkikaiunta-aikaan perustuva menetelmä", kertoo dosentti Valtteri Hongisto Työterveyslaitoksesta. Menetelmä on herättänyt myös laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Toimistotyötä tehdään yhä useammin avotilatoimistoissa. Avotoimistoissa ihmisten välinen vuorovaikutus on helppoa, koska nykyajan työnteossa välttämättömät kontaktit ovat suoria. Avokonttorien haittana on meluisuus ja erityisesti puheäänten liiallinen kuuluminen. Puheäänet häiritsevät keskittymistä vaativaa työtä ja huonontavat työsuoritusta oleellisesti. Uusi malli laskee automaattisesti puheensiirtoindeksin, joka kuvaa sitä, kuinka hyvin puhe erottuu ja kuinka paljon ulkopuolisten avotoimistossa puhumat puhelut tai muu puhe häiritsevät työntekoa. Puheensiirtoindeksin tunteminen on oleellista, koska sillä on selkeä yhteys työn tuottavuuteen. Mitä paremmin naapurityöpisteestä kuuluvat turhat puheäänet erottuvat, sitä enemmän työtehoa menetetään. Ääniympäristön parantamiseksi tehdyt investoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin parempana työtehona. Avotilatoimiston akustinen suunnittelu on ollut sopivien työkalujen puuttuessa vaikeaa. Uuden suunnittelutyökalun avulla avotoimistojen akustiikka voidaan suunnitella sellaiseksi, että ääniolot ovat miellyttävät, puheäänet vaimenevat nopeasti eivätkä häiritse työsuoritusta. Mallissa voidaan tilan kokoa, pintojen vaimennuksia ja kalusteiden korkeutta muuttaa vaivattomasti. Uutta tässä on myös mahdollisuus ottaa puheen voimakkuus huomioon. Samoin siinä voidaan valita myös taustaäänen voimakkuus. Sopiva taustaääni peittää hyvin häiritsevän puheen, mutta ei itse häiritse. Lisätiedot: vanhempi tutkija, dosentti Valtteri Hongisto, Työterveyslaitos, puhelin , Työkalu löytyy internetistä Työterveyslaitoksen sivuilta (katso Palvelut, Työterveyslaitoksen laboratoriot, Ilmastointi- ja akustiikkalaboratorio) Osallistu aluetoimintaan! AE:n aluetoimintaan voivat osallistua kaikki Specian jäsenet. Alueryhmien yhteystiedot löydät sivuilta Toukokuu Pirkanmaa Kesäretki Kangasalle Pohjois-Savo Breikki työputkeen Kesäkuu 5.6. Keski-Suomi Tervetuloa nauttimaan Seminaarinmäen 125- vuotiaasta kasvi - tieteellisestä puutarhasta Uusimaa Ulkoilupäivä perheen kanssa Kesä Pohjanmaa Saaristoon suuntautuva yhdistetty virkistäytymis- ja aluetoiminnasta tiedottava tilaisuus Kesä Häme Ulkoilutapahtuma, jossa esimerkiksi melontaa, mahdollisesti Lammilla Kesä Häme Kulttuuriretki Elokuu Pohjois-Karjala Melontaharrastuksen esittely ja opastus sekä melontaretki Pohjois-Savo Tutustumismatka Akavan Erityisalat ry:n toimintaan ja tiloihin Elokuu Kaakkois-Suomi Koko perheen retki Jaalan Verlaan 16 asiantuntija

17 Puolisonsa yrityksessä työssä olevan työttömyysturva Perheyrityksessä työskentelevät perheenjäsenet katsotaan työttömyysturvassa yrittäjiksi. Perheyrityksellä tarkoitetaan yritystä, josta perheenjäsenet omistavat vähintään puolet. Perheenjäsenellä puolestaan tarkoitetaan samassa taloudessa asuvaa aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta ja van hempaa. Täten esimerkiksi puolisonsa yrityksessä työsuh - teessa oleva katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi. Hänet katsotaan yrittäjäksi, vaikka hän ei itse omista yrityksestä mitään; yrittäjästatuksen syntymiseen riittää, että hän työskentelee yrityksessä, josta hänen puolisonsa yksin tai yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa omistaa vähintään puolet. Puolisonsa yrityksessä työssä oleva ei voi olla palkansaajakassan jäsen. Mikäli hän haluaa itselleen työttömyysturvan, tulee hänen liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Näitä ovat Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT ja Suomen Yrittäjien työttömyyskassa SYT. Mikäli puolisonsa yrityksessä työssä oleva on yrittäjäkassan jäsen, hän on oikeutettu työttömyysturvaan, mikäli hän täyttää yrittäjäkassan työssäoloehdon (24 kk) ja mikäli hänet katsotaan työttömäksi. Puoliso katsotaan työttömäksi, jos yritys lopettaa kokonaan toimintansa tai sen toiminta on todistettavasti keskeytetty neljän kuukauden ajaksi. jos puolison työ loppuu tuotantosuunnan lopettamisen vuoksi. Tuotantosuunnan lopettamisella tarkoitetaan tilannetta jossa puolison työn loppuu sen vuoksi, että yritys luopuu jostakin toimialastaan tai toiminnastaan tai yritys ulkoistaa jonkin toimintansa tai lopettaa tietyn toiminnan. Näissä tilanteissa puolisonsa yrityksestä työttömäksi jäävä on katsotaan työttömyysturvalain tarkoittamalla tavalla työttömäksi, vaikka yrityksen toiminta ei kokonaan lopu tai keskeydy. Yksistään työn vähäisyydestä johtuva irtisanominen ei siten oikeuta työttömyysturvaetuuksiin. Perheyrityksessä työssä olevan tulee ehdottomasti varmistaa työttömyysturvansa ja se, että on oikeassa kassassa jäsenenä. Väärän kassaan maksettu jäsenmaksu ei oikeuta työttömyysturvaan. Tuire Torvela lakimies, Akavan Erityisalat ry Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla antaa perustietoa työsuojelusta vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille jne. Lue lisää TUTKITUSTI TARKEMPIA OSUMIA! Tasa-arvosuunnitelmat ja niiden päivittäminen Työyhteisöjen työhyvinvointikartoitukset sekä työprosessien kuvaukset Arviointitutkimukset Faktaduo Ky Vesijärvenkatu Lahti Y-tunnus: Palveluksessanne: KM Anu Raappana, p YTM Riikka Tiitta, p Lisätietoja myös osoitteella: asiantuntija 17

18 svensk resumé För några år sedan beslöt Specias ordförande Leena-Maija Talikka att utnyttja möjligheten till alterneringsledighet. Jag började min ledighet med sommarsemester i slutet av maj 2005 och fortsatte med alterneringsledighet till och med juni 2006 varefter jag ännu hade semester. Jag var borta i sammanlagt 13 månader, berättar Leena-Maija, som arbetar som programsakkunnig vid Centret för internationellt personutbyte CIMO. Trots att Leena-Maija reser mycket i sitt arbete drog hon sig inte från att göra det under ledigheten. I sex månader reste jag runt i Marocko och träffade vänner samt gästade bröllop och förlovningsfester. Marocko-vistelsen hängde ihop med att Leena-Maija är ordförande för föreningen Marokon Ystävät Suomessa (Marockos vänner i Finland). Förutom att resa hann hon bland annat också med att hjälpa sina åldrande föräldrar och med att studera arbets- och organisationspsykologi vid öppna universitetet. Leena-Maija rekommenderar varmt alterneringsledighet till alla och tycker att tiden har en väldigt positiv inverkan på arbetslivet efteråt. Mina dagliga rutiner har förändrats till det bättre. Tidigare samlade jag på mig mängder av övertidstimmar, men nu har jag lärt mig att sköta mitt jobb under normala arbetstider. Alterneringsledigheten vidgade mina vyer och förändrade mina värderingar. Jag tycker att jag nuförtiden förhåller mig lite mera avslappnat till mitt arbete. Har du också funderat på att hoppa av ekorrhjulet för en tid? I så fall kan du glädja dig åt att möjligheten till alterneringsledighet förlängts med två år. Avtal om alterneringsledighet kan göras till slutet av 2009 och själva ledigheten kan hållas under Ersättningen under alterneringsledigheten är 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen man skulle få vid arbetslöshet. Ifall man varit med i arbetslivet i över 25 år stiger ersättningen till 80 procent. Längden på ledigheten kan vara allt från 90 till 359 kalenderdagar. Mera information om alterneringsledighet hittas på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) hemsidor: Jobbar du i ett öppet kontor och har svårt att koncentrera dig på grund av den höga ljudnivån? Arbetshälsoinstitutet har utvecklat ett verktyg som underlättar planeringen av akustiken i öppna kontor. Vanligtvis är det kollegernas prat som stör koncentrationen och försämrar arbetsprestationerna i öppna kontor. Det nya verktyget räknar bland annat ut hur mycket den närmaste kollegans telefonsamtal stör arbetsinsatsen. Ju mer ljud desto mindre effektivitet. Med Arbetshälsoinstitutets verktyg kan man planera om kontorets akustik så att ljudnivån är behaglig i och med att pratljud dämpas och inte stör andra. På samma gång kan man också välja en lämplig volym på bakgrundsljud. Ett lämpligt bakgrundsljud täcker pratljud men stör inte i sig själv. Verktyget är tillgängligt för alla och finns på adressen 18 Simon Huldén Arbetar du i ett familjeföretag? Ifall du gör det är det viktigt att vara medveten om att familjemedlemmar som arbetar i ett familjeföretag räknas som företagare i arbetslöshetsskyddsfrågor. Med familjeföretag menas ett företag som till över hälften ägs av familjemedlemmar ur samma familj, det vill säga maka/make, sambo, barn eller förälder. Familjemedlemmen klassificeras som företagare även om den inte äger någonting av själva företaget. Familjemedlemmen räknas därmed som företagare ifall han/hon arbetar i ett företag som till över hälften ägs av övriga familjemedlemmar. Dessa personer kan inte vara medlemmar i en löntagarkassa. Ifall de önskar sig ett arbetslöshetsskydd skall de ansluta sig till en företagarkassa. Det lönar sig att bekanta sig med villkoren för arbetslöshetsskyddet! Det är alltså ytterst viktigt att arbetstagare i familjeföretag försäkrar sig om att de tillhör den rätta arbetslöshetskassan. Tillhör man fel kassa har man inte rätt till arbetslöshetsskydd. Är du intresserad av en förtroendeuppgift inom Specia? Under Specias vårmöte den 26.4 beslöt man att välja ett valutskott vars uppgift är att förbereda personvalen inför Specias kommande höstmöte. På höstmötet väljs en ordförande, tre ordinariemedlemmar samt tre suppleanter till Specias styrelse. I valet av styrelsemedlemmar ses det som centralt att medlemmarna representerar den privata och den offentliga sektorn i samma förhållande som hela Specias medlemskår. I andra hand betraktas regionala, utbildnings- och yrkesmässiga aspekter samt kön. Även tidigare verksamhet i Specia, verkande som förtroendeman, erfarenhet av förenings- och organisationsverksamhet, samhälleligt engagemang samt personliga specialegenskaper tas i betraktande. Ifall du är intresserad av ett förtroendeuppdrag inom Specia kan du fylla i en ansökningsblankett som hittas på vår hemsida: Ifall det är någonting du undrar över så skall du inte tveka att kontakta mig på adressen asiantuntija

19 Anna Specian vihreä kortti hyvälle esimiehelle! Mitä ikinä odotatkin esimieheltäsi, kerro se hänelle! Auta esimiestä johtamaan sinua ja muita. Yksinään esimies ei voi onnistua. Työyhteisön ilmapiiri muodostuu meistä kaikista: johtajista, esimiehistä ja työntekijöistä. Esimies vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti työntekijöiden jaksamiseen ja työyhteisön ilmapiiriin. Anna hänelle tunnustuksena Specian Vihreä Kortti. SPECIAN VIHREÄ KORTTI KANNUSTAA REILUUN PELIIN TYÖPAIKALLA Specian Vihreän kortin käytöllä haluamme kannustaa jäsenistöämme huomioimaan työpaikkansa hyvät esimiesja johtamiskäytännöt, onnistuneet muutokset ja reilun pelin aivan tavallisessa työpäivän arjessa. Samalla levitämme hyvän olon viestiä siitä, että joissakin työpaikoissa asioihin on paneuduttu ja heistä voi ottaa muutkin mallia. Haluamme kertoa hyviä uutisia työelämästä! Specialaiset voivat ehdottaa Vihreää korttia hyvälle esimiehelleen. Voit ehdottaa Vihreää korttia yksin tai tiiminä, kunhan joku esittäjistä on Specian jäsen. Esimiehen ei tarvitse olla Specian jäsen. Esitys tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, missä kerrotaan se, miksi juuri sinun esimiehesi on ansainnut Vihreän kortin. Esitys postitetaan Specian hallitukselle os. Maistraatinportti 4A, Helsinki. Vihreän kortin saajalle annetaan kehystetty diplomi ja ehdottaja saa muistoksi myös Vihreän kortin ehdottajan diplomin. Kaikki Vihreän kortin saajat tullaan mainitsemaan Specian Asian tuntijajulkaisussa sekä internetsivuilla. Lisätietoja asiasta saat toiminnanjohtaja Markku Saariselta, MILLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? KENELLE VOIT VIHREÄÄ KORTTIA EHDOTTAA? työntekijöiden tasapuolinen kohtelu työntekijöihin luottaminen työntekijöiden tunteista välittäminen työtehtävien ja niihin liittyvien ongelmien tunteminen tukeminen ja rohkaiseminen palautteen anto kyky keskustella ja pohtia omaa asemaansa työyhteisössä kyky tulla toimeen ihmisten kanssa halua toimia esimiehenä sekä aikaa esimiestyölle avoimuus, huumorintaju ja luotettavuus Vihreän kortin saa reilusta pelistä työpaikan arjessa ei joulubonuksista tai ennätysvuosi - tuloksista asiantuntija 19

20 Nyt myös verkkoilmoittautuminen Kesän kiinnostavimmat kurssit - kesäyliopistossa Haluaisitko maalata merellisessä Helsingissä? Opettelisitko uutta kieltä, vaikkapa kiinaa tai saamea? Päivittäisitkö liiketaloustieteen osaamisesi? Miltä kuulostaisi hieroglyfien tai nuolenpääkirjoituksen lukutaito? Pohtisitko sijoitustoimintaa ja arvopaperimarkkinoita? Vai soutaisitko sittenkin viikinkiveneellä? Perehtyisitkö sukututkimukseen? Kehittyisitkö henkilöstöasiantuntijana ja esimiehenä? Kaiken tämän ja paljon muuta voit oppia kesäyliopiston yli 500 kurssilla, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Katso lisää houkuttelevia vaihtoehtoja www-sivuiltamme. Tervetuloa kesäyliopistoon! Avoin yliopistollinen opetus Arkeologia Assyriologia Design Management Egyptologia Elokuvataide Estetiikka Henkilöstöjohtaminen Historia Informaatiotutkimus Kolmas sektori Kulttuurituotannon suunnittelu Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi Latinalaisen Amerikan tutkimus Liiketaloustiede Liikuntalääketiede Mediatutkimus Musiikki Taiteiden tutkimus Tanssi ja kehonhuolto Teatteritaide Työ- ja organisaatiopsykologia Avoin ammattikorkeakouluopetus mm. Henkilöstö yrityksen voimavarana Strateginen ajattelu ja johtaminen Työoikeus Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat Tuloslaskenta ja tilinpäätös Kielikursseja: Arabia Englanti Espanja Hollanti Italia Japani Kiina Kreikka Latina Portugali Ranska Ruotsi Saame Saksa Swahili Thai Tšekki Turkki Unkari Venäjä Vietnam Viittomakieli Viro Suomea ulkomaalaisille Laajassa ohjelmatarjonnassa myös Abiturienttikursseja Avoimia yleisötilaisuuksia ajankohtaisista aiheista Taideaineita Tietotekniikkaa Henkilöstön kehittäminen ja esimiestyö Esimiestyön laatutekijät Kehity henkilöstöasiantuntijana ja esimiehenä -koulutusohjelma Huippupomo ReTeaming Arvot ja dialogi Käy taitavasti kehityskeskustelut Motivaatio, innostuminen ja hyvinvointi Tunne itsesi - älyä toiset Opetus ja koulutus Kädentaitojen kesäkurssi opettajille Suggestopedinen menetelmä suomen kielen opettajille Äänen vuosihuolto opettajille ja kouluttajille Työntekijä ja vieras kulttuuri Asiakastyö Ratkaisukeskeinen työkalusarja Arvostava haastattelu Toiminnalliset menetelmät Ratkaisukeskeisen lähestymistapa Narratiivinen työskentelyote Hahmotaideterapia Ilmaisutaidot Esiintymisjännitys hallintaan Dialoginen kirjoittaminen Uudet väriopin perusteet Terve ja ilmaisuvoimainen ääni Vakuuttava esiintyminen Henkilökohtaiset valmiudet NLP:n johdanto Nonviolent Communication - NVC Voimaannu työyhteisössä Muistathan, että Specian jäsenetuna voi hakea koulutustukea kesäyliopisto-opintoihin! HELSINGFORSNEJDENS SOMMARUNIVERSITET Helsingin seudun kesäyliopisto, Liisankatu 16 A 8, Helsinki puh. (09) ,

Miten asiantuntija jaksaa työelämässä? Haastattelussa asioimistulkki Mohsen Tavassoli Voimia ja virkeyttä vuorotteluvapaalta Kansainvälinen

Miten asiantuntija jaksaa työelämässä? Haastattelussa asioimistulkki Mohsen Tavassoli Voimia ja virkeyttä vuorotteluvapaalta Kansainvälinen Miten asiantuntija jaksaa työelämässä? Haastattelussa asioimistulkki Mohsen Tavassoli Voimia ja virkeyttä vuorotteluvapaalta Kansainvälinen kääntäjienpäivä Turussa 4.10. Kääntäjien ammattijärjestö KAJ

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntija 2 2009 EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14 pääkirjoitus EU-vaalit tulevat miten näkyvät suomalaisten palkansaajien tarpeet?

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2007 TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 pääkirjoitus Jännittävä kesä edessä Vastikään maamme

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Asiantuntijan työhyvinvoinnin tukipilarit 4 Ylemmän toimihenkilön työsuhdeturva 10 Onko sivistystyö edelleen vapaata? 12

Asiantuntijan työhyvinvoinnin tukipilarit 4 Ylemmän toimihenkilön työsuhdeturva 10 Onko sivistystyö edelleen vapaata? 12 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 4 2010 Asiantuntijan työhyvinvoinnin tukipilarit 4 Ylemmän toimihenkilön työsuhdeturva 10 Onko sivistystyö edelleen vapaata? 12 Pääkirjoitus Ei ne pienet tulot vaan ne suuret menot

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9.

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9. S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 6 TEEMANA OPISKELIJAT Minna Ahola opiskelijoiden asialla Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa

Lisätiedot

Järjestöväen juttu 4 Reilun työn tavoite henkilöstöpolitiikassa 9

Järjestöväen juttu 4 Reilun työn tavoite henkilöstöpolitiikassa 9 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 2 2010 Järjestöväen juttu 4 Reilun työn tavoite henkilöstöpolitiikassa 9 Mielipiteitä pääsykoejärjestelmän uudistamisesta 18 AITURI-hanke 21 Pääkirjoitus Käsityksemme mukaan maailma

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2005 Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! Järjestösektorin työolot sivu 7 sivu 8 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Ammattiliitto jäseniään varten Kesän ja alkusyksyn

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

asiantuntija Kevätkokous ja Piaf-musikaali 25.4. 4 Suunnitelmallista työhyvinvointia 6 Et ole yksin -päivä 4.4. 11 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE

asiantuntija Kevätkokous ja Piaf-musikaali 25.4. 4 Suunnitelmallista työhyvinvointia 6 Et ole yksin -päivä 4.4. 11 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntija 1 2009 TEEMA: ET OLE YKSIN Kevätkokous ja Piaf-musikaali 25.4. 4 Suunnitelmallista työhyvinvointia 6 Et ole yksin -päivä 4.4. 11 pääkirjoitus Yhteiset talkoot Olemme

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2009!

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2009! SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntija 4 2008 Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2009! pääkirjoitus Työhyvinvoinnin edistäminen on jatkuva prosessi Työelämä vaatii työntekijältä yhä enemmän tuottavuutta, joustavuutta,henkilökohtaista

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu!

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu! VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot työnilon Vuoden Yhteiskuntatieteilijä saarnaaja Liiton nimi muuttuu! 2 Valtiotieteilijä 5-2011 Pääkirjoitus Ilon

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 5 2 0 0 3 Työelämän joustot Suosittuja kursseja jäsenetuina f sivu9 f sivu 10 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Joulumaa, jos jokaiselta

Lisätiedot

URA. Yhteiskunnan ymmärtäjät. Mukana opiskelijaliite! 30 6 askelta etätyöhön 13 Vuorotteluvapaa. EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta

URA. Yhteiskunnan ymmärtäjät. Mukana opiskelijaliite! 30 6 askelta etätyöhön 13 Vuorotteluvapaa. EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2014 EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta ILMIÖ Digitaalisuus murtaa vanhoja toimintatapoja OIKEILLE URILLE Akavalaisten Jäsenedut.fi KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot

S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D. asiantuntija

S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D. asiantuntija S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntija O T E 4 2 0 0 9 SPECIA pääkirjoitus Luottamusmiehet kovilla Kiire, kiire, kiire painaa päälle lähes jokaisella työpaikalla. Talouskriisi, tuottavuusohjelma,

Lisätiedot

AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN?

AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN? AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN? AMMATTINA KULTTUURI Ammattina kulttuuri Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2011 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin Akavan

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Tukea, turvaa, etuja

Tukea, turvaa, etuja jäsen+2014 2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tukea, turvaa, etuja www.oaj.fi Nuorten opettajien asialla Tänä keväänä OAJ:n valtuustoon uusina jäseninä valitut Mervi Berg ja Katja Järvinen kannustavat

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 1-2014 VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2013 OIKEILLE URILLE Myötötuntouupuminen KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot