TR -mittauksen aloittaminen Rkl. Halonen Oy:ssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TR -mittauksen aloittaminen Rkl. Halonen Oy:ssä"

Transkriptio

1 TR -mittauksen aloittaminen Rkl. Halonen Oy:ssä * Marko Niskanen Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 helmikuu 2008

2 Sisältö 1. Tiivistelmä 1 2. Alkusanat 2 3. TR-mittari -menetelmä 4 4. TR-mittarin käyttöönotto työmaalla 5 5. Keskeiset ongelmat Uusi asia Motivaation puute TR - mittausta kohtaan Yrityksen vähäinen Työturvallisuus- ja TR koulutus Työmaiden pieni koko Tarvittavan työsuojelu-/ TR - materiaalin puuttuminen Vanhojen tottumusten muuttaminen TR-mittaus ja ajankäyttö Mittaustavan ja tuloksien vääristely Henkiökohtaistaminen Saate kyselylle Kysely RKL-Halosen työntekijöille TR -mittauksen vaikutukset eri osa-alueisiin TR- mittauksen käyttöönotto Mittauksen suorittaminen Yhteenveto kyselyn tuloksista Lähteet 27

3 1. Tiivistelmä Marko Niskanen, Sotkamo. TAT- 10 projektityö Siikaranta TR - mittauksen aloittaminen Rakennusliike Halonen Oy:ssä Tiivistelmä Työelämän asiantuntijatutkinnon lopputyöaiheeni on TR- mittauksen aloittamminen Rakennusliike Halonen Oy:ssä. TR- mittari on rakennustyömaille kehitetty työturvallisuuden mittausmenetelmä. Kiistattomilla tutkimustuloksilla onkin osoitettu TR- mittaus menetelmän tapaturmia vähetävä vaikutus. Tapaturmat ovatkin menetelmän pääsaiallinen kohde, mutta sillä saavutetaan myös huomattavia työmaan viihtyvyyteen vaikuttavia asioita. TR- mittarin käyttöönottaminen Rakennusliike Halosessa ei ole ollut aivan yksinkertainen ja helppo tehtävä, sillä vanhat pinttyneet menettelytavat eivät hetkessä muutu. Uusi menetelmä koettiin työnantajan puolelta aluksi työta hankaloittavaksia ja turhan byrokraattiseksi. Lisäksi työntekijöiden puutteellinen tieto TR- mittauksesta oli omiaan hankaloittamaan alkutaivalta. Mittarin toimivuus vaatii jokaisen työmaalla työskentelevän henkilön panoksen. Sen vuoksi uuden menetelmän käyttöönottamisessa, tiedottamisen ja kouluttamisen roolia olis pitänyt huomattavasti lisätä. Työntekijölle pidetyssä kyselyssä TR- mittari osoittautui toimivaksi menetelmäksi työturvallisuuden seurannassa. Menetelmä oli silti epäselvä vielä noin puolelle työntekijöistä. Mittaria pidettiin yleiseti ottaen kuitenkin hyvänä ja käyttökelpoisena välineenä työturvallisuuden mittauksessa rakennusliikkeen työmailla. Rakennusliike Halonen Oy otti vuoden 2008 alusta ns. ryhtiliikkeen, sillä vuoden 2007 lopussa tapaturmataajuus oli 144 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Keskiarvo Suomen rakennustyömailla on, noin 70 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tässä tilanteessa yritysjohdossa herättiin. Jotain täytyy tehdä! Nyt onkin valittu yritykseen uusi työturvallisuuspäällikkö, sekä aloitettiin työturvallisuuskorttikoulutus kaikille työntekijöille. Vuoden alussa pidetyssä 1

4 työturvallisuuden keskustoimikunnan kokouksessa asetettiin TR- mittauken tavoitetasoksi 85%. Samalla päätettiin ryhtyä tositoimiin työturvallisuustason parantamisen puolesta. Loppu päätelmänä voikin todeta suunnan olevan parempaan päin, sillä kaksi vuotta sitten työturvallisuuskeskustelua ei juurikaan käyty. Ottaen huomioon yrityksen lähtötilanteen, kehitystä on mielestäni tapahtunut. Yritykseen on muodostumassa työturvallisuuskulttuuri, joka mahdollistaa jatkuvan ja määrätietoisen työturvallisuden kehittämisen. 2. Alkusanat Päästyäni armeijasta vuoden -90 Toukokuussa, sain työpaikan Sotkamossa toimivasta rakennusliike Kaarlo Halonen KY:stä. Siitä tähän hetkeen on jo vierähtänyt reipas kuusitoista vuotta, mutta yhä edelleen työpaikkani on saman yrityksen palveluksessa. Nimi on vaan sittemmin vaihtunut omistajan vaihdosten myötä rakennusliike Halonen Oy:ksi, sekä työntekijä määrä on jonkin verran vuosien varrella kasvanut. Yritys täytti 2005 syksyllä kolmekymmentä vuotta, joka on rakennusfirmalle keskiarvoa pitempi toiminta- aika. Tämä kuudentoista vuoden työskentely rakennusalalla, kirvesmiehen tehtävissä, ei ole ollut yhtäjaksoista Rakennusliike Halosen palveluksessa. Ajanjaksolle mahtuu työllisyyden heikkenemisestä johtuvien irtisanomisten kautta, muutamia lyhyitä työsuhteita yksityisellä omakotipuolella ja muissa yrityksissä. Voin kuitenkin sanoa, että olen työskennellyt valtaosan työhistoriastani Halosen palveluksessa. Näin ollen, olen saanut seurata yrityksen kehitystä työntekijän näkökulmasta katsottuna -90 luvulta tähän päivään saakka. Se on mielestäni aika hyvä ja kattava osa, jonkinlaisen kokonaiskuvan saavuttamisen kannalta. Tänä aikana olen törmännyt työssäni monenlaisiin tilanteisiin, jotkut tilanteista on saanut minut miettimään juuri sillä hetkellä ja vieläpä monesti se jälkeenkin, onko tämä välttämättä oltava näin? Sillä jo armeija aikaan totuin siihen että, jos jotakin tehtäviä annetaan ja niihin liittyy määräyksiä, on niitä noudatettava kaikkien yhteisen hyvän ja turvallisuuden hyväksi. Tämä olikin juuri se seikka, mikä yllätti ja samalla innoitti minua. Koska huomasin kuinka esimerkiksi työturvallisuusasioita ei otettu vakavasti, vaikkakin niistä oli annettu selvät määräykset ja ohjeet työmailla noudatettaviksi. Asenteet työsuojelua kohtaan olivat välinpitämättömiä, niin työnjohdon kuin työntekijöiden puolellakin. Vaikka määräyksissä onkin kyse vain työsuojelun minimitasosta, silti niitä pidettiin liiallisena niuhottamisena. 2

5 Silloin kun asioita seuraa itse paikanpäällä ja on näin ollen yhtenä osana sitä työyhteisöä, jossa asiat eivät tunnu menevä niin, kuin niiden omasta mielestä, sekä määräysten mukaan tulisi mennä. Eli syntyy toistuvia kysymyksiä, onko tämän välttämättä oltava näin? Kysymyksiä ilman, että kukaan antaisi niihin tyhjentäviä ja perusteltuja vastauksia. On aika ryhtyä miettimään, pystynkö itse vaikuttamaan tilanteeseen jollakin tavalla? Voinko itse olla mukana kehittämässä työpaikkani asioita parempaan suuntaan ja löytää vastauksia avoimiin kysymyksiin, sekä niihin asioihin jotka vaativat toimenpiteitä? Ja miten? Kuten omalla kohdallani, heräsi halu kehittyä itse työturvallisuusasioissa ja kehittää niitä samalla myös osaksi rakennusliikkeen arkipäivää. Oli myös kiinnostus olla mukana yhteistyössä, yritysjohdon, työntekijöiden, Rakennusliiton ja Työsuojeluviranomaisten kanssa. Kysymykseen miten? Lähdin omalta osaltani hakemaan ratkaisua, ryhtymällä ehdokkaaksi yrityskohtaisiin luottamusmies / työsuojeluvaltuutettu vaaleihin. Tämä tuottikin toivotun tuloksen, ja tulin valituksi kyseisiin tehtäviin vuoden 2006 alusta lukien. Aiemmin syksyllä olin käynyt jo luottamusmiesten peruskurssi, sekä päivän kestävän TR -mittauskoulutuksen, ja saanut sieltä tarvittavaa tukea pyrkimyksilleni. Syksyn kuluessa sainkin testata TR -mittausta omalla työmaallani, jossa toimin työsuojeluvaltuutettu / yhteysmiestehtävissä. Itse koin mittaustavan mielekkääksi, joten otinkin sen heti vuoden alussa yhdeksi tavoitteeksi, omalle työntekijäedustajakaudelle. Keskustelimme asiasta yritysjohdon kanssa ja sovimme yhteisistä päämääristä, johon kuului muun muassa perinteisen viikkotarkastuksen korvaaminen TR mittauksella. Nyt, kun olen toiminut tehtävässäni yhdeksän kuukautta, alkaa pikkuhiljaa muodostua kuva kompastuskivistä, joihin törmää TR mittauksen alkutaipaleella. Eli minkä tason ongelmia ilmenee yrityksessä, missä jo noin 15 vuotta vanha työturvallisuustasoa mittaava menetelmä otetaan uutena asiana käyttöön. Tässä projektityössä aionkin suuntautua aika suppealla sektorilla juuri TR mittauksen käynnistämisvaikeuksiin, sekä alkuvaiheen niin sanottuihin markkinointivaikeuksiin. Pohdin niitä seikkoja, jotka ovat vaikeuttaneet päämäärän saavuttamista, syy ja seuraus periaatteella. 3

6 3. TR-mittari -menetelmä MIKÄ ON TR-MITTARI? TR-mittari on talonrakennustyömaan työturvallisuuden auditointi- eli havannointimenetelmä, jonka avulla saadaan selville työmaan työturvallisuuden taso (=TR-taso) selkeänä prosenttilukuna. TR-mittari on työmaan oma väline turvallisuuden ja hyvän järjestyksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Se lisää viihtyisyyttä ja auttaa aikataulujen pitämisessä. Tavoitteena on myös hyvä työn laatu ja kerralla valmiiksi tekeminen. TR-mittari on työmaalla myös yhteistyön toteuttamisväline. Se antaa yhteistyölle konkreettisen ja tasapuolisen lähtökohdan, sen avulla tiedetään mitkä asiat työmaalla ovat kunnossa ja mitkä kaipaavat kohennusta. TR-mittarin ovat kehittäneet yhteistyönä tutkijat, viranomaiset ja yritykset. Se on käytössä sadoilla työmailla Suomessa. Lisäksi TR-mittari on useiden työsuojelupiirien alueilla järjestettävissä rakennusalan työturvallisuuskilpailuissa tärkein arvosteluperuste. TR on lyhenne sanoista talonrakennus. Maa- ja vesirakennustyömaita varten on oma havainnointimenetelmänsä, MVR-mittari. [2.] TR-MITTARIN PERUSASIAT TR-mittari on helpokäyttöinen ja luonteva menetelmä rakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseen. Sillä voidaan myös korvata tavallinen viikoittainen kunnossapitotarkastua [1,13 2 mom.]. Mittaus tapahtuu kiertämällä koko työmaa ja merkitsemällä oikein / väärin - havaintoja tarkistuslomakkeelle ns. tukkimiehenkirjanpidolla. Tarkan ja luotettavan tuloksen saamiseksi havaintoja tehdään paljo. Suositeltavaa on tehdä yli 100 havaintoa yhdellä kierroksella. Mittarilla seurataan kaikkia keskeisiä työmaan turvallisuuteen vaikuttavia asioita, ja ne on ryhmitelty lomakeessa kuuteen kohtaan: 1) työskentely 2) telineet, kulkusillat ja tikkaat 3) koneet ja välineet 4

7 4) putoamissuojaus 5) sähkö ja valaistus 6) järjestys ja jätehuolto Mittausta varten ylläolevassa kuvassa, valmis lomake ja havannoitiohjeet. Havainnot tehdään oikein / väärin periaatteella. Kohde merkitään oikeaksi, jos se täyttää työsuojelutarkastyksessa hyväksytyn turvallisuustason ja muussa tapauksessa vääräksi. Jos arvioitava tilanne on poikkeuksellisen epäselvä, se voidaan jättää merkitsemättä. Tärkeimmät asiat kuitenkin painottuvat, sillä ojeiden mukaisesti toimittaessa niistä tehdään enemmän havaintoja kuin vähmmän tärkeistä asioista. Mittaajien on tunnettava riittävän hyvin rakennustyön turvallisuusmääräykset, mutta uusia sääntöjä ei mittausta vartene tarvitse opetella. Mittaajat sopivat keskenään, minkä tason he hyväksyvät kussakin asiassa. Mittauksen jälkeen lasketaan oikein ja väärin - havaintojen kokonaismärät ja työmaan turvallisuustaso. [1. s. 6 ja 8 ] OIKEIN (KPL) TR-taso = x 100 = % OIKEIN + VÄÄRIN (KPL) 4. TR-mittarin käyttöönotto työmaalla Kun työmaalla on päätetty ottaa tavallisen kunnossapitotarkastuksen asemasta käyttöön TR-turvallisuusseuranta, merkitsee se aluksi hieman lisätyötä. Ensimmäinen vaihe on, että työmaan johto ja työntekijöiden edustajat valmistelevat yhdessä pelisäännöt, joita työmaalla halutaan noudattaa. Työnjohdon ja työsuojeluvaltuutettujen on myös perehdyttävä mittauksen tekemiseen. Heidän on tehtävä yhdessä pari harjoituskierrosta yhteisten hyväksymissääntöjen löytämiseksi. Tarvittaessa he voivat osallistua mm. Työterveyslaitoksen järjestämään mittauskoulutukseen. [1, s. 10.] 5

8 TR- MITTARIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET 1. KOULUTUS 2. ALKUTASON MITTAUKSET TYÖMAALLA 3. PELISÄÄNTÖJEN LAATIMINEN 4. TYÖMAATILAISUUS JA TAVOITTEEN ASETTAMINEN 5. VIIKOITTAISET KIERROKSET 6. VIIKOITTAINEN PALAUTE 7. TOINEN TYÖMAATILAISUUS TARVITTAESSA [1, s.14.] KOULUTUS Koulutusta TR- mittaukseen saa nykyää hyvin monilta eri tahoilta, esimerkkinä mainittakoon RATEKO:n TR- mittari tavaksi - rakennustyömaan turvallisuusseuranta. Kysymyksessä on yrityksille tarkoitettu koulutus, joka on kohdennettu TR -mittarin käyttöä aloittaville. YRITYSKOHTAINEN TR- MITTARI -KOULUTUS Koulutuksen tavoitteena on oppia havainnoimaan työmaan olennaiset turvallisuustekijät ja turvalliset työtavat sekä tunnistamaan turvallinen työympäristö ja mittaamaan turvallisuustasoa TR- mittaria käyttäen. Koulutuspäivä sovitaan erikseen, koulutuksen kesto on esim. klo Koulutuspaikkana on tilaajayrityksen työmaakohde. Koulutuksen kohderyhmänä on osallistuvan yrityksen tuotantohenkilöstö. Koulutuksen järjestää Rakennustellisuuden Koulutuskesku RATEKO Lisätietoja: Kouluttaja Arja Vainio, (09) ja Koulutusassistentti Päivi Eskelinen, [3.] ALKUMITTAUKSET SEURANTAKIERROS JA RUUTUJAKO 6

9 Mittauskierroksella käydään läpi koko työmaa. Hyvä järjestys on esimerkiksi nousta hissillä ylimpään kerrokseen, aoittaa vesikatolta, tulla järjestyksessä alas kerroksittain ja mitata lopuksi piha-alueet, varastot ja sosiaalitilat. Mittausreitti jaetaan alueisiin, eli mittausruutuihin ja havainnot tehdään yhde ruudun alueelta kerrallaan. Ruudun koko ratkaistaan mittaustilanteessa. Nyrkkisääntönä on, että mittaajan on pystyttävä näkemään ruutu kokonaisuudessaan yhdeltä seisomalta. Pienistä ruuduista saa yleensä luotettavamman mittaustuloksen kuin suurista. Täytettyt seurantalomakkeet ovat samalla poytäkirjoja ja ne säilytetään TRkansioissa. Niistä nähdään myös yksityiskohtaisemmat tulokset siitä, mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on parantamisen varaa. Seurantalomakkeessa on myös huomautukset -kohta erityisten puutteiden kirjaamiseksi korjaustoimenpiteitä varten, kuten säädöksissä edellytetään. Tähän kohtaan kirjataan kirroksella vain välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet, joita ei pystytä heti hoitamaan kuntoon. [1, s. 15. ja 17.] Kun työmaan johto ja työntekijöiden edustajat ovat muutamien harjoitusmittauksien jälkeen saaneet luotettavan mittautuloksen, alkaa selvitä työmaan turvallisuulähtöstaso. Tämän lähtötason määrittäminen on erittäin tärkä työmaatilaisuutta silmälläpitäen, jossa TR- mittaus markkinoidaan ensimmäistäkertaa. Tämä tason perusteella voidaan asettaa realistisia tavoitteita, sekä tehdä mahdolliseksi työturvallisuustason kehityksen seuraamisen. PELISÄNNÖT Työmaan alussa työmalla sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Ne ovat selkeitä ohjeita työtavoista ja menettelytavoista, joita noudattaen työmaa säilyy turvallisena ja hyvässä järjestyksessä. Pelisääntöjen tarkoituksena on, että jokainen tietää mitä häneltä odotetaan. Hyvät pelisäännöt on hyväksytty yhteisesti. Sääntöjen tulee olla helppoja ymmärtää. Kieltojen sijaan on parempi kirjoittaa ohjeita oikeasta toiminnasta. Sääntöjen noudattaminen on oltava mahdollista.työvälineille on oltava sovitut ja merkityt säilytyspaikat, jos ohjeena on niiden palauttaminen paikoilleen. Jäteastioiden tyhjennys on järjestettävä jonkun vastuulle, jos sääntönä on laittaa roskat jäteastioihin.hyvissä pelisäännöissä otetaa huomioon paitsi turvallisuu, myös työmaan järjrstys ja laatuasiat. Ohessa olevia esimerkkejä voi käyttää pohjana työmaan omista pelisäännöistä sovittaessa. [1, s.10. ] 7

10 TYÖMAATILAISUUS Kun pelisäännöt on valmisteltu ja mittauksen teko sujuu, pidetää koko työmaan väelle yhteistoimintatilaisuus. Siinä käsitellään pelisäännöt ja hyväksytään ne yhteisesti noudatettaviksi. Tilaisuudessa esitellään myös mittausten tekotapa ja miten palautetta tullaan antamaan. Lopuksi kerrotaan tehtyjen mittausten tulokset ja keskustellaan mahdollisista yhteisistä tavoitteista, esimerkiksi tason nousu % - yksiköllä ensimmäisen kahden kuukauden aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi voi luvata myös pienen palkkion. Mieleenpainuva palkkio on esimerkiksi pullakahvit kaikille. Tilaisuuden jälkeen kiinnitetään TR - palautetaulut seinälle kaikkien nähtäville. Niihin merkitään sihen asti tehtyjen mittausten tulokset ja sitten viikoittain uusien seurantakierrosten tulokset. [1, s. 12.] VIIKOITTAISET KIRROKSET TR-mittauksen avulla seurataan pelisääntöjen noudattamista luotettavasti ja taspuolisesti. TR-mittaus on samalla työmaan viikoittainen turvallisuusseuranta (kunnossapitotarkastus). Tarkastuksen aikana kierretään koko työmaa ja tehdään havaintoja jokaisesta työturvallisuuteen vaikuttavasta kohteesta. Kierroksen 8

11 tekevät työnanatajan ja työntekijöiden edustajat yhdessä. Mukaan voi ottaa myös esimerkiksi aliurakoitsijan edustajan. Tuloksena saadaan työmaan turvallisuustaso prosenttilukuna, joka merkitään palautetauluun. [1, s. 12.] Kuvassa, Rkl. Halosen luottamusmies / työsuojeluvaltuutettu Marko Niskanen viikoittaisella kunnossapitotarkstuksella Katin Kullan työmaalla, hiekkaniemessä. VIIKOITTAINEN PALAUTE TR-palautteena käytetään turvallisuusseurannan mittaustuloksia. Jos tulos on 80%, se kertoo, että 80 kohdetta sadasta oli kunnossa. Tällainen palaute on tasapuolista ja luotettavaa, eikä sitä koeta kelteisenä. Työnjohto ja työntekijät luottavat palautteeseen ja uskovat sen olevan totta ja oikeudenmukaista. Se antaa tunnustusta parannuksista ja kannustaa niihin. [1, s. 14.] 9

12 Kuva, esimerkki työmaarukalan ilmoitustaululle kinnitettävästä palautetaulusta. Mittaustulokset merkitään kaikkien näkyville palautetauluun. Paikka voi olla esimerkiksi ruokalan seinä. Siten jokainen työmaalla näkee tilanteen kehittymisen ja voi verrata sitä tavoitteisin. Palautetta annetaan säännöllisesti viikoittain. Vanhan huonon rutiinin muuttaminen edellyttää, että sitä muistetaan tietoisesti välttää niin kauan, että on opittu uusi parempi rutiini. Kokemus on osoittanut, että viikoittainen palaute on riittävän tiheä asian muistamiseksi. [1, s. 14.] 5. Keskeiset ongelmat - Uusi asia yritykselle, niin johto, työnjohto kuin myös työntekijä tasolla. - Motivaation puute. - Yrityksen sisäisen TR koulutuksen puute. - Työmaiden pieni koko. - Tarvittavan työsuojelu-/ TR - materiaalin puuttuminen. 10

13 - Vanhojen tottumusten muuttaminen. - TR mittaus ja ajankäyttö. - Mittaustavan ja tuloksien vääristely. - Työsuojelun ja TR mittauksen henkilökohtaistaminen. 6. Uusi asia Uusi asia yritykselle, niin johto, työnjohto kuin myös työntekijä tasolla. Kuinka se voi olla ongelma? Ongelmallisen asiasta tekee se, että kyseisen yrityksen työsuojeluasioihin ei ole aiemmin paneuduttu kovinkaan vakavasti. Yrityksen työsuojelutoimikuntaa ei tiettävästi ole koskaan perustettu tai se ei ainakaan ole kokoontunut, joten mitään yhteistä toimintasuunnitelmaa ei ole voinut olla. Tästä johtuen, johdonmukainen työsuojeluasioiden valvonta ja kehitys on ollut pelkästään työmaatason varassa. Koska edeltävillä työsuojeluvaltuutetuilla ei ollut tapana tehdä viikkotarkastuskäynteja yrityksen eri työkohteisiin, on ollut enemmänkin käytäntö kuin poikkeus, että työmaiden viikkotarkastukset on tehty pelkästään paperille. Varsinainen työmaakierros on jätetty tai jäänyt tekemättä, tai sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi.tästä johtuen aikaa ei ole tuhlautunut niin paljoa perinteisellä viikkotarkastuksella, kun verraten tähän uuteen TR- mittausmenetelmään. Työsuojeluasioiden ollessa pelkästään työmaiden omassa valvonnassa on yrityksen työtyrvallisuustason kokonaisvaltainen kehitys ja sen seuranta miltei mahdottomuus. Työnjohdon lähtöajatus uudistusta kohtaa onkin osalla johtajista ollut seuraavanlainen: siihen menee niin paljon aikaa. Sekä, tällä tavallahan näistä asioista saadaan byrokraattisia, eihän tuota ennen tarvinnut näin tehdä. Juuri tässä kohtaa pääsemmekin itse ongelmaan, sillä uudessa mittausmenetelmässä seurantakierros kattaa koko työmaa. Tällöin työnjohdolla ei ole mahdollisuutta täyttää mittauspöytäkirjaa toimistossa ja tämän jälkeen hyväksyttää sitä yhteysmiehellä, niin kuin perinteisesti on tehty. Tämä onkin hyvä asia, sillä se 11

14 mahdollistaa työmaan ja koko yrityksen työturvallisuustason jatkuvan kehityksen ja seurannan. Mittaustulos antaa juuri sen hetken työturvallisuusprosentin, eli kuinka turvallista tai turvatonta on työskennellä kyseisellä työmaalla juuri sillä hetkellä. Työntekijäpuolella voi ongelmaksi hyvin pitkälle katsoa juuri tämän perinteisen viikkotarkastuksen, lähinnä tavan,jolla se toteutettiin. Jos viikkotarkastus olisi toteutettu kiertämällä koko työmaa, ei uusi TR mittausmenetelmä juurikaan eroittuisi entisestä viikkotarkastuksesta. Entisessä viikkotarkstuksessahan puututtiin vaan ja ainoastaan virheisiin, tämä helposti turruttaa ja turhauttaa työntekijät antaen kielteisen kuvan koko työsuojelutoiminnasta. Kun taas tällä uudella TR -mittauksella mittataa oikeiden ja väärien havaintojen suhdetta keskenään, joten palautteen luonne on enemmän positiivisempi ja palkitsevampi. Kun uutta TR mittausmenetelmää ryhdytään työmaalla toteuttamaan, syntyy helposti työntekijöiden keskuudessa väärä olettamus. Onpas tämä nyt virallista. Ainoastaan siitä syystä että, joku tai jotku kiertävät työmaalla ja tekevät merkintöjä. Näin siksi, koska tätä ei aikaisemmin ole käytetty viikoittaisena menettelytapana, vaikka olisi pitänyt. Viikoittaisella tarkastuskerroksellahan tulisi olla mukana työmaamestarin lisäksi työsuojeluvaltuutettu. Eli työnantajalla on velvollisuus ja työntekijällä oikeus osallistua tähän tarkastukseen. Ratkaisun löytäminen vaatii mielestäni ensinnäkin yrityksen johdon sataprosenttisen hyväksynnän, sekä tuen uusia menettelytapoja kohtaan. Tämänhän täytyisi olla ensisijaisesti yrityksen etu ja tietenkin velvollisuus, että työsuojeluasiat tulee hoidettua lakien ja asetusten mukaan. Käsittääkseni näin ei kuitenkaan kyseisessä yrityksessä ole. Joten lähtötilanne on hankala, joka jollain tapaa täytyisi saattaa kuntoon. On hyvin vaikeaa ryhtyä mihinkään toimivaan yhteistyöhön työsuojeluasioissa, jos kaikilla yrityksen osapuolilla ei ole samaa käsitystä tai päämäärää siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Peruslähtökotien ollessa kutakuinkin kunnossa, olisi uudentyyppisten menettelytapojen käyttöönottaminen paljon kitkattomampaa. Maaperä olisi niin sanotusti otollinen TR mittausta silmälläpitäen. Yrityksen johdon tulisi kuitenkin ensisijaisesti suuntautua uusiin toimintatapoihin ja lähteä rakentamaan tätä kautta pohjaa koko työsuojelutoiminnalle. TR- mittauksen käyttöönottaminen korvaavana menetelmänä, viikoittaisen työmaan kunnossapitotarkastuksen tilalla ei pysty tapahtumaan yksistään työntekijäpuolen vetämänä projektina. Tähän tarvitaan suuri panos myös työnantajalta. Ennakkoluuloton yhteistyö tuo tuloksia. 12

15 7. Motivaation puute TR - mittausta kohtaan Motivaation puute on suuri ongelma TR -mittausta ajatellen kun puhutaan työturvallisuusprosentin tavoitetasosta, siitä tasosta mihin työmaalla täytyisi pyrkiä. Aika-ajoin syntyy keskustelua työnantajan ja työnteijöiden välllä, mitä hyötyä siitä meille on? Sitä kannattaakin pohtia. Miettiä onko siitä meille mitään haittaakaan? On kuitenkin monissa yhteyksissä todettu, että hyöty on todella suuri työssä viihtyvyyden ja työssä jaksamisen kannalta. Siisti ja turvallinen työympäristö vähentää huomattavasti tapaturmariskiä, sekä lisää työtehoa ja parantaa sitä kautta työn tuottavuutta. Myös rakennusmateriaalin hukkaprosetti pienenee, kuten myös rakennusjäteiden määrä. Ottaen huomioon viimeaikaisen jätemaksujen sekä rakennusmateriaalien huiman hinnannousun, tämän pitäsikin olla yritysjohdolle eräs helpoiten rahaksi muutettava motivointi keino. Koska raha on kuitenkin yritysmaailman tärkein mittari. On kuitenkin totta, ettei kaikille työntekijöille pelkkä työviihtyvyyden ja työturvallisuuden lisääntyminen tahdo riittää motivointiin. Täytyisi olla jotakin henkilökohtaisesti motivoivaa. Sellaista, jossa jokainen voisi tuntea onnistuneensa myös yksittäisenä työntekijänä. Kokisi antaneen tärkeän panoksen yhteisen hyvän eduksi ja hyötyneensä myös itse siitä kongreettisesti. Miten se voisi olla? Miten se olisi toteutettavissa? Olen pohtinut tätä asiaa ja päätynyt osittain tähän yritysmaailman käyttämään tärkeimpään mittariin, eli rahaan. Se toimii myös erittäin hyvin tuotannon työntekijöiden motivoinnin tehostajana. Eräs hyvä keino jota NCC käyttää ainakin Oulussa on rahallinen palkkio. Työmaalle on sovittu kahdeksan viikon tarkastelujakso, jonka aikana TR - mittauksen antama työturvallisuusprosentti ei saa alittaa 85%:n tasoa. TR -prosentin pysyessä sovitun tason yläpuolelle. Maksetaan jokaiselle yrityksen työntekijä, kyseisessä kohteessa sovittu palkkio. Esimerkiksi 20 euroa, kuten tässä kyseisessä NCC:n järjestelmässä. Lisäksi tarkastelujaksoon oli sisällytety nolla tapaturma kampanija. Jos samaisen tarkastelujakson aikana ei sattunut ainuttakaan työtapaturmaa, saivat työntekijät vielä 20 euroa lisää. Eli mahdollisuus oli saada hyvästä työturvallisuudesta yhteensä 40 euroa / arkastelujakso. 13

16 Yksi motivointia parantava seikka, voisi mielestäni olla myös vastuualueiden jakaminen. Tämä ajatus syntyi minulle täysin sattumalta, enkä tiedä onko näin menetelty missään. Työmaamestari ja tsv / yteysmies voisivat yhdessä jakaa kokeneimmille työntekijöille vastuualueet, ne määräytyisivät TR mittauksen kohdeluettelon perusteella seuraavasti: - työskentely - telineet, kulkusillat ja tikkaat - koneet ja välineet - putoamissuojat - sähkö ja valaistus - järjestys ja jätehuolto Kyseiset vastuualueet olis helppo jakaa eri ammattiryhmissä tyskenteleville henkilöille. Jakamalla ja nimeämällä laajemmin vastuuta tyntekijöille, asiat voisi pysyä helpommin hallinnassa. Tämä voisi olla niin sanottu työmaan työsuojeluryhmä, jonka vetäjänä toimisi työmaan Tsv / yhteysmies. Tämä olisi varsinkin isommissa kohteissa mielestäni käyttökelpoinen ja kokeilemisen arvoinen asia.tämä lisäisi näkyvyyttä ja kiinnostusta TR mittaukseen, sekä myös yhteistyötä työsuojelun hyväksi koko työmaalla. Liittämällä tähän edellämainittu bonus järjestelmä, kyseessä voisi olla varsin hyvä ja toimiva menetelmä. 8. Yrityksen vähäinen Työturvallisuus- ja TR koulutus TR mittauksen tärkein toimintaedellytys on koulutus, sekä tätä kautta jatkuvan kehityksen luominen. Ongelma meidän tapauksessa onkin juuri koulutuksen puuttuminen, joka mahdollistaisi työsuojelukulttuurin syntymisen. Ei riitä, että osa työntekijöistä on käynyt RT mittaus koulutuksen ja osa työturvallisuuskortti kolutuksen. Se on toki hyvä alkujuuri kehitystyön aloittamiselle, tietoa pitäisi pystyä kuitenkin jakamaan yrityksen sisällä mahdollisimman monille työntekijälle. Tämä on kuitenkin lähes mahdottomuus, ilman sille varattua aikaa, paikkaa ja aseenteellista muutosta. Kysymykseen voisikin tulla aika-ajoin työmailla järjestettävät info- tilaisuudet, jossa kerrataan työturvallisuuteen ja TR- mittaukseen liittyviä asioita. Viikoittainen työmaapalaveri olisi myös hyvä pienelle työturvallisuus osiolle, kuten esimerkiksi 14

17 Skanskan työmailla on tapana. Toimivia malleja onkin jo monissa yrityksissä ympäri Suomen, näistä voisimme valita mallin joka parhaiten sopii juuri Rakennusliike Haloselle. Rakennusliike onkin käyttänyt jo osaa työntekijöistääntyöturvallisuuskortti koulutuksessa, mutta koulutus täytyisi mielestäni järjestää kaikille yrityksen työntekijöille. TR - mittaus koulutukseen, joka järjestettiin jokin vuosi sitten, osallistui mielestäni myös liijan pieni osa työntekijöistä. Ottaen huomioon yrityksen työntekijämäärän joka vaihtelee työntekijään, riippuen vuodenajasta. Olisi TR -mittauksen perusteet hallitsevien työntekijöiden määrän oltava huomattavasti suurempi. Tällä hetkellä yrityksessämme on seitsemän TR -mittaus -koulutuksen saanutta henkilöä. Tästä määrästähän vain kolme kuuluu tuotantoon, kaksi työnjohtoon ja kaksi yrityjohton. Tämän vuoksi toimivan ja lutettavan TR -mittauksen edellytykset eivät vielä yrityksessämme täyty. Tämänkaltaisen perutoiminnan lisäksi olis erittäin tärkeää panostaa uusien työntekijöiden, sekä työssäoppijoiden läsnäoloon TR -mittauskierroksilla. Tämä olisi luonnollinen osa perehdyttämistä, missä myös rakennusliikkeellämme on erittäin paljon parannettavaa. Tällä määrätietoisella toiminnalla saisimme tehokkaasti kattavan tietopohjan, niin TR -asioihin, kuin työsuojeluunkin. Tämän jälkeen oisi mahdollista keskustella, niin sanotusta yrityksen työsuojelukulttuurista. Mihin painopiste yrityksen työsuojelussa asetetaan ja mitkä ovat ne keskeisimmät päämäärät, sekä tavoitteet ja toimintatavat. 9. Työmaiden pieni koko Työsuojeluseurantaa toteutettaessa TR mittauksella, jonkinasteiseksi ongelmaksi voi muodostua työmaiden pieni koko. Mittaustuloshan on sitä tarkempi, mitä suurempi määrä havaintoja on. Sadan havainnon ylittäviä mittauksia voidaankin pitää jo hyvin luotettavina. Tyypillinen pienkohde alueellamme on 3-4 huoneistoa käsittävä rivitalo. Tämäntyyppisessä työkohteessa havaintojen määrä ei ole kovinkaan suuri, joten TR prosentin paikkansapitävyys on hieman kyseenalaista. Mittaus, jossa havaintojen määrä on vähäinen, tuloksen vääristymiseen on suuri riski. Mittausprosentin paikkansapitävyys voi olla epävarma myös kohteissa, jotka ovat aivan alussa tai vastaavasti loppusiivousta vaille valimiita. Tärkeintähän mittauksessa on kuitenkin havaittujen virheiden välitön korjaaminen. Vaikka havaintoja olisikin niukasti, on TR - mittai hyvä työkalu tarkistettavien asioiden läpikäymiseksi. Se toimii eräänlaisena muistilistana. 15

18 Onkin aina mietittävä, missä kohteissa TR mittarin käyttö on tarkoituksen mukaista. Eihän työsuojelun itsetarkoitus ole käyttää vaan ja ainoastaan tiettyä menetelmää, niin kuin tässä tapauksessa TR- mittausta. Mielestäni pienten työmaiden kohdalla voidaan aivan hyvin turvautua perinteiseenkin viikkotarkastuslomakkeeseen ja tehdä viikoittainen kierros sen pohjalta. Tärkeintä kuitenkin on, että vikoittainen tarkastuskierros tehdään ja näin asia tulee hoidettua. Kaiken työsuojelutoiminnan päämääränähän on turvallinen työympäristö, joten vanha tyyli ei tässä tapauksessa ole sen huonopi vaihtoehto. 10. Tarvittavan työsuojelu-/ TR - materiaalin puuttuminen TR - mittauksen toimivuuden kannalta on ensisiaisen tärkeää, että jokaiselta työmaalta löytyy tarvittava aineisto. Tätä ei kuitenkaan tällä hetkellä tahdo yrityksemme työmailta löytyä, ainakaan TR - mittauksen osalta. Jotta mittauksella päästään sille asetettuihin tavoitteisiin on tärkeää miettiä kokonaisuutta, eli se kokonaispakettia millä itse seurantaa toteutetaan. TARVITTAVAT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET Ensimmäinen tärkeä tehtävä yrityksen työsuojelutuoiminnan kehittämisessä on aidosti perustettu Työsuojelutoimikunta. Tästä löytyy laissa kohta. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta 1.luku 38.Työsuojelutoimikuntahan toimii Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti, eli työsuojelutoiminta on jo lakiekin osalta tiuksati säädettyä. Tähän kyseiseen ohjelmaa tulisikin kirjata, seuraavia asioita. Mitä menetelmää yritys ensisiaisesti käyttää työsuojeluseurannassa? Miten se käytännössä toteutetaan? Henkilöt jotka sitä toteuttaa ja ovatko he sitoutuneet kyseiseen tehtävään? Tavoite mihin pyritään ja missä ajassa? Tämä onkin yrityksessämme eräs syy siihen, miksi mittaus on ollut niin sanotusti vastatuulesta. Eli toimintaohjelman sisältämiä asioita ie ole käsitelty yhteistyössä, saatika laadittu niitä. Tämä onkin asia mikä täytyisi korjat, että työsuojelun seuranta ja sen toteuttaminen olisi helpompaa ja määrätietoisempaa. 16

19 KIRJALLINEN MATERIAALI TR - mittaus materiaalin osittainen puuttuminen on myös eräs ongelmista. Jokaiseen työkohteeseen tulisi työnanatajan hankkia mittaukseen liittyvät ohjekirjat, joista voi tarvittaessa kertailla arviointiperusteita. Myös mittauspöytäkirjat, sekä kansiot täytetyjen pöytäkirjojen arkistointia varten tulisi löytyä aina työmaalta. Sekä palautetaulu, seurantakäyrän ylläpitämiseksi on erittäin tärkeä. Koska juuri siitä, työntekijät näkevät tyokohteensa työturvallisuustason. Se toimii samalla merkkinä, että turvallisuusseurantaa tehdään ja se on kaikkien yhteinen asia. TR - mittauksen pohjaksi löytyy Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy:n laatima kattava paketti, vlmiiksi kansioon kasattuna. Tällaisten kansioiden hankinnalla saataisiin työmaalle heti kerralla kaikki tarvittava aineisto, mikä liittyy TR - mittaukseen. SÄHKÖINEN MATERIAALI Olen jo noin kaksi vuotta syöttänyt mittaustulokseni tietokoneelle, josta voin helposti seurata työmaan TR -tason kehitystä. Seuraaminen on mahdollista kokonaiskäyrän tai jokaisen kuuden havaintoalueen käyrän avulla. Olen kokenut sen erittäin helpoksi ja käyttökelpoiseksi tavaksi TR -seurannassa. Palauteen antaminen työkohteessa on yksinkertaista ja se on myös madollista yksilöittää johkin tiettyyn näistä kuudesta havaitoalueesta. Tällä tavalla voin heti osoittaa työturvallisuustasoon vaikuttavan tekijän, esimerkiksi järjestys ja jätehullossa ilmenneen notkahduksen tai parannuksen. Rakennusliike Halosen työmaatoimistoissakin on yleistynyt tietokoneet, joita työnjohtajat käyttää päivittäisten asioiden hoitamiseen. Usein on myös internet mahdollisuus. Tämän vuoksi olenkin yrittänyt saada tätä sähköistä seurantamallia laajemmin yrityksemme jokapäiväiseen toimintaan, mutta turhaan. En ymmärrä miksi tamänkaltainen asia ei kinnosta yrtyksemme johtoa, tämähän antaisi hyvän mahdollisuuden työtrvallisuuden kokonaisvaltaiseen seurantaan. Sekä johtajille välittömän reagointi mahdollisuuden yrityksen työturvallisuustasossa tapahtuviin muutoksiin. 17

20 11. Vanhojen tottumusten muuttaminen Vanhoja tottumuksia ja toimintamalleja on usein hyvin vaikeaa muuttaa, taikka ottaa niiden tilalle korvaavia uudempia menetelmiä. Tämä tulee esille myös, kun vanhan viikottaisen kunnossapitotarkastuksen tilalle ollaan ottamassa uusi TR-mittaus menetelmä. Vaikka kysymyksessä onkin 1992 kehitetty mittaustapa, eli jo kauan käytössä ollut menetelmä. Ei siitä ole karttunut kokemuksia vielä Rakennusliike Halonen Oy:ssä, kuin noin kolmen vuoden ajalta. Tämän vuoksi ennakkoluulot ovatkin olleet alussa aika suuria. Alkuvaiheessa kun uuden menetelmän käyttöönotto vaatii myös rahallista panosta, se ei ainakaan ole lisäämässä intoa toiminnan uudistamiseen. Siispä tässä valossa juuri TR-mittauksesta laadittujen valtakunnallisten tilastojen tutkiminen olisikin yritysjohdolle ensiarvoisen tärkeää. Tilastot nimittäin osoittavat, yrityksen saavuttavan selvää rahallista hyötyä toimiva TR -seurannan myötä. Halosessa pitäisikin asettaa pitemmän aikavälin tavoitteita ja sitoutua määrätietoiseen kehitystyöhön. Alkuvaiheen kustannuspiikin jälkeen järjestelmä toimisikin aivan normaalien kustannusten rajoissa. Pitemmällä aikavälillä mitaten, työturvallisuuden paranemisen ja työympäristön siistiytymisen myötä yritykselle tulee selvää rahallista hyötyä. Työtapaturmien määrä laskee, työn kurmittuvuus vähenee ja tämän myötä työn tuottavuus lisääntyy, koska työssä viihtyvyys on myös lisääntynyt. TR-mittarin käyttöä ottamista voi mielestäni hyvin verrata puutarhan hoitoon. Kun taimi on istutettu, ei heti voi poimia hedelmiä. Kasvia on hoidettava ja sen kasvuympäristö on pidettävä suotuisana, tämä mahdollistaa puulle hyvän kasvukehityksen. Tietyn ajan kuluessa alkaa kukinta, jonka jälkeen alkaa kehittyä hedelmiä. Mutta kokoajan on vaara sadon epäonnistumisesta. Jossakin vaiheessa sato kuitenkin kypsyy ja onnistuu, hedelmät ovat silloin valmiita poimittavaksi. Kaikki riippuu kokoajan olosuhteista, jos jokin asia mättää, ei myskään hedelmiä tarvitse poimia. 12. TR-mittaus ja ajankäyttö Jokaisen työmaan työsuojeluvaltuutetulla / yhteysmiehellä, sekä yrityksen työsuojeluvaltuutetulla on oikeus ja työnjohtajalla on velvollisuus tehdä viikkotarkastuksia. Tämä seikka näyttää ajoittain unohtuvan työmailla. Niin työnjohto, kuin työntekijätkään eivät aina sisäistä asian tärkeyttä ja lakivelvoitetta. Olen usein huomannut, ettei viikkotarkstukset ole ajantasalla. Trkastusta ei ole tehty, "kun tällä 18

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

GNA SEMINAARI

GNA SEMINAARI 1 GNA SEMINAARI Ville Saksi Tapaturmaton työmaa 2 olla työturvallisuusasioissa maailman johtava rakennusalan yritys, joka parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti, tavoitteenaan tapaturmaton työpaikka. - Skanska

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

LÄHTÖTILANNE YLEISTÄ KÄYRÄT

LÄHTÖTILANNE YLEISTÄ KÄYRÄT Karl-Magnus Spiik Ky ET/valinta / sivu 1 LÄHTÖTILANNE Tulosyksikön johtaja vaihtui. Yrityksen johdon tavoitteena oli saada lisää tietoa uuden johtajan valitsemista varten; hakijat (3) olivat talon sisältä.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Mitä on jokaisen vastuu?

Mitä on jokaisen vastuu? Mitä on jokaisen vastuu? - mitä me olemme tehneet 1 Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen (RaTuKe) Tampere-talo 20.9.2007 Juha Hetemäki Skanska Oy Skanska Latin America Öljyteollisuuden turvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 1 Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 2 ASENTEET En osaa En tiedä Ole utelias, keskity siihen toiseen henkilöön.

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

ALLIANSSIN AVAINTULOSTAVOITTEET JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT Ei julkinen, sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia

ALLIANSSIN AVAINTULOSTAVOITTEET JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT Ei julkinen, sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia AVAINTULOSTAVOITE 1 MONITOIMITALON ARKKITEHTONINEN LAATU painoarvo kokonaisuudesta 20 % 1. Monitoimitalo ja siihen liittyvät piha-alueet sopivat ja muodostavat positiivisen maamerkin Hirvensaloon. 2. Monitoimitalo

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla Martti Kairinen Turun yliopisto Tutkimus paikallisesta sopimisesta Turun yliopiston työoikeuden oppiaineessa on tehty useita selvityksiä

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Ratuke-seminaari

Ratuke-seminaari Ratuke-seminaari 31.10.2013 Miten kohti nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mitä käytännössä pitää tapahtua Timo Pinomäki VR Track Oy 31.10.2013, Ratuke-seminaari 2013, Timo Pinomäki 2 ,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot