Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 4. s. 10 Missä suunnitellaan. IAU:n tulevaisuus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 20.9.2006 NRO 4. s. 10 Missä suunnitellaan. IAU:n tulevaisuus?"

Transkriptio

1 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 4 s. 10 Missä suunnitellaan IAU:n tulevaisuus?

2 2 S I S Ä L L Y S 4 Yhteistoiminta painottuu ennakointiin 6 Irtisanomisen pelisäännöt vakiintuivat varhain 8 Finnair luo yli 600 uutta työpaikkaa Mihin unohtui maahenkilökunta? 8 ITA:n kokouksessa esillä yt-neuvottelut ja työttömyysturva 9 Blue1 palkkaa lisää henkilökuntaa 10 Missä suunnitellaan IAU:n tulevaisuus? 11 Liiton tulevaisuus käsissäsi! Vastaa ja voita! 12 Näkemykset palkkarakenteeseen selvitettiin 13 Postia tulossa - Tarkista rekisteritietosi! 14 Kolumni 15 Työehtosopimus uudistettiin nimeä myöten 16 Laulunpätkiä pätkätyöstä 16 Eläkeläistoimintaa käynnistellään 17 Liiton kesäpäivät Turussa Levikki Vuosikerta Julkaisija Ilmailualan Unioni IAU ry ISSN (Painettu) X (Verkkolehti) Päätoimittaja Tapani Kautto Puh. (09) Toimitussihteeri Pekka Kainulainen Puh Isien ja äitien päivärahat nousevat 25 Tilaajavastuulaki saatava nopeasti työpaikkojen käyttöön 26 Tulisiko työturvallisuuskortti ottaa käyttöön ilmailualalla? 28 Sähköä ilmassa - Finnairin avioniikkahuollon kehitys Työntekijöiden hyvinvointi ja tuottavuuden parantaminen kaipaavat parempaa johtamista 33 Työntekijöiden oikeudet kirjattu Asemin päätöksiin 33 Käsien suojaus kannattaa! 34 Taloussihteeri ja työympäristösihteeri valittu 34 Pellen päiväkirja Toimituskunta Markus Berg Arto Kujala Erkki Luoto Ari Miettinen Tuomo Oksanen Alpo Pehkonen Toimitus John Stenbergin ranta 6 PL HELSINKI Fax. (09) Osoitteenmuutokset Liiton jäsenistön osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti postiin/ väestörekisteriin tehdyn ilmoituksen perusteella. Muut osoitteenmuutokset voi toimittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Ilmestyminen Lehti ilmestyy v kuusi kertaa. Ilmestymisaikataulu takakannen sisäsivulla. Aineisto Toimitus ei vastaa pyytämättä lähetetyistä aineistoista eikä palauta niitä. Ulkoasu Sanna Kallio Paino Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero Kansi Arjesta irtaantumista liiton kesäpäivillä Turussa. Kansikuva Pekka Kainulainen

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Voimaa yhteistyöllä Ilmailualan Unioni IAU ry on perinteisesti ajanut lentoliikenteen työntekijöiden etuja. Tähän ovat kuuluneet tekniset palvelut sekä maapalvelutyöt niin kuormaus-, catering-, rahti- kuin virkailijatyönkin osalta. Rakenteen ja sujuvan kielen osalta uudistetun työehtosopimuksemme nimikin on muutettu lentoliikenteen palveluja koskevaksi työehtosopimukseksi. Viimeisten vuosien aikana tapahtunut ilmailualan pirstoutuminen on purskauttanut työtekijät eri leireihin erilaisin työehdoin. On väärin, että samaa työtä tekevät kuormaajat, jotka työskentelevät eri yhtiöissä, tekevät työtään aivan erilaisin työehdoin. Samanlailla on väärin, että vierekkäisissä tax-free myymälöissä työskentelevät henkilöt saavat samasta työstä erilaista palkkaa vain koska työskentelevät eri yhtiöissä. Kilpailu on nykyisin vapaata, mutta se ei saa perustua erilaisilla työvoimakustannuksilla saatuihin etuihin, eikä se saa eriarvoistaa ilmailualalla työskenteleviä ihmisiä. Muun muassa näistä syistä johtuen olisi tarkoituksenmukaista kaikkien lentoliikenteen teknissä ja maapalveluammateissa työskentelevien työntekijäsuhteisten kuulua samaan liittoon. Jos Ilmailualan Unioni ei historiallisten tai muiden syiden vuoksi pysty tai saa kerättyä työntekijöitä siipiensä suojaan, on perustettava uusi iso ilmailualan liitto. Puhtaasti uudelta pöydältä rakennettava liitto, jolla kuitenkin olisi vankka ilmailualan tuntemus, takaisi jämäkän ja johdonmukaisen sopimustoiminnan sekä edunvalvonnan. Tämän tavoitteen Ilmailualan Unionin edustajisto kirjasi viime kevään kokouksessaan. Viestintäalan ammattiliitto ry on käynnistänyt oman toimintansa kehittämisen yhdentymismahdollisuuksia luotaavan jäsenkeskustelun Taimi hankkeen. Keskustelumateriaalissa määritellään kumppanuus tasavertaisten yhteistyökumppaneiden säännölliseksi yhteistyöksi. Juuri tästä on Suomen Merimies-Unionin, Rautatieläisten liiton sekä Ilmailualan Unionin MIR hankkeessa. Se olisiko kumppanuus operatiivista, jossa yhdistettäisi esim. atk-palveluita tai käytettäisi yhteisiä kokoustiloja vai olisiko se strategista, joka käsittäisi kumppaneiden yhteisen näkemyksen tulevaisuudesta sekä yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet, ratkeaa liittojen yhteisissä pohdinnoissa. Tärkeintä on, että mahdollinen yhteistyö hyödyttäisi kaikkia liittoja mahdollisimman paljon sekä tasapuolisesti. Tänä syksynä aloitetaan myös Ilmailualan Unionissa jäsenkeskustelu liittomme tulevaisuudesta ja toiminnan tehostamisesta. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus sanoa mielipiteensä näistä asioista. Tästä asiasta löytyy enemmän toisaalta lehdestä. ALPO PEHKONEN liittosihteeri 3

4 4 Yhteistoiminta painottuu ennakointiin Myös 20 työntekijän yritykset yt-lain piiriin Yhteistoimintalaki koskee aiempaa pienempiä yrityksiä ja muuttuu aiempaa enemmän ennaltaehkäiseväksi, jos kolmikantaisen komitean esitys hyväksytään uuden lain perusteeksi. Yt-neuvottelut koskisivat vastedes jo 20 työntekijän yrityksiä sekä säätiöitä ja muita yhteisöjä. Laajennus toisi yt-lain piiriin arviolta uutta palkansaajaa. Kolmisen vuotta työskennellyt ytla ki komitea jätti kesäkuussa esityksensä yhteistoimintalain uudistamiseksi. Kaikki osapuolet halusivat laista nykyistä toimivamman. Painopiste siirtyikin lomautus- ja irtisanomisneuvotteluista henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen. Vastedes yhteistoimintamenettelyssä käydään läpi työpaikan henkilöstösuunnitelma ja työntekijöiden osaaminen ja koulutustavoitteet. Samalla käydään läpi, millä perustein yritys palkkaa erilaisiin työsuhteisiin väkeä ja minkälaisia koulutustarpeita henkilöstöllä on. Lisäksi henkilöstösuunnittelussa ote taan huomioon, miten työ- ja perhe-elämä sovitetaan yhteen ja miten ikääntyneet työntekijät selviävät työssä. Suunnitelmien toteutumista seurataan yhteistoiminnassa. Alihankinnasta tieto henkilöstölle Työnantajalle tulisi velvollisuus an taa neljännesvuosittain henkilöstöryhmien edustajille tiedot yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteista. Jos työnantajan tiloissa tai kohteessa tehdään alihankintatyötä, siitä täytyy tiedottaa henkilöstön edustajalle. Mikäli alihankintatyö vaikuttaa yrityksen vakituisen henkilöstön työhön, siitä on neuvoteltava yt-menettelyn mukaisesti jo ennen alihankintasopimuksen allekirjoittamista. Työnantaja voitaisiin määrätä uhkasakkoon tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnistä tai suunnitelmien laatimisesta luistamisesta. Neuvotteluaikoihin muutoksia Yt-neuvotteluja käytäisiin jatkossa aina, kun työmenetelmissä, työtehtävissä tai töiden järjestelyissä tehtäisiin oleellisia muutoksia. Työnantajan tulisi esityksen mukaan ilmoittaa yt-neuvotteluista riittävän ajoissa. Samalla työntekijöiden edustajalle tulisi antaa asiaa koskevat tiedot. Nyt neuvottelujen alkamisesta on kerrottava vähintään kolme päivää aikaisemmin. Vastedeskin työntekijöillä tulee olla mahdollisuus valmistautua neuvotteluihin käsittelemällä asiaa keskenään. Lomautuksia ja irtisanomisia koskevista yt-neuvotteluista on ilmoitettava kuten nytkin, eli viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista. Alle kymmenen työntekijän vähentämis-

5 Toivottavasti mielenosoituksia ei enää tarvita uuden yhteistoimintalain tulessa käyttöön. tä, lomauttamista tai osa-aikaistamista koskevat yt-neuvottelut pitenisivät esityksen mukaan seitsemästä päivästä 14 päivään. Mikäli kyseessä olisi yli kymmenen hengen yritys, neuvotteluaika pysyisi entisellään, kuutena viikkona. Hyvitys kaikille yhtä suureksi Laittomasti irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu työntekijä saisi vastaisuudessa enintään euron hyvityksen. Se maksettaisiin irtisanomisajan palkan ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomiskorvauksen lisäksi. Hyvitys kutistuisi nykyisestä, mutta palkansaajajärjestöissä muutosta perustellaan työntekijöiden yhdenvertaisuudella lain edessä. Nyt hyvitys on sidottu palkkaan ja enimmillään se on vastannut 20 kuukauden ansiota. Kaikki henkilöstöryhmät mukaan Nykyisin osa henkilöstöstä ei ole saanut edustajaansa yt-neuvotteluihin. Varsinkin ylemmät toimihenkilöt ovat pitäneet asemaansa vaikeana. Esityksen mukaan luottamusmiehen tai luottamusmiesvaltuutetun lisäksi yt-neuvotteluihin voisi osallistua yhteistoimintaedustaja. Tämän valitsisivat sellaiset henkilöstöryhmän edustajat, jotka eivät ole saaneet osallistua luottamusmiehen valintaan. Ehtona on, että henkilöstöryhmän enemmistöllä ei muutoin olisi edustajaa neuvotteluissa. Esitys yt-lain uudistamiseksi menee syksyllä eduskunnan käsittelyyn. Suomen Yrittäjät on antanut esitykseen eriävän mielipiteensä. Järjestö vastustaa lain ulottamista alle 30 työntekijän yrityksiin ja alihankinnan liittämistä yhteistoiminnan piiriin. UP/BIRGITTA SUORSA 5

6 6 Irtisanomisen pelisäännöt vakiintuivat varhain Työntekijät ovat vaikuttaneet Suomessa jo pitkään työnantajan tekemiin irtisanomisiin. Jo 1800-luvulla työpaikoilla oli vakiintuneita käytäntöjä, missä järjestyksessä mahdolliset irtisanomiset tuli tehdä. Uutispäivä Demarin arkisto/reijo Forsberg Työpaikoilla on harrastettu yhteistoimintaa jo kauan ennen kuin laki siitä astui voimaan Vielä 1800-luvun loppupuolella työnantaja ei tunnustanut ammatillisia järjestöjä neuvotteluosapuoleksi rakennus- ja joitakin käsityöaloja lukuun ottamatta. Oli tärkeää, että pieni järjestäytyneiden joukko pystyi verkostoitumaan järjestäytymättömien kanssa. Ammatillisia aktioita toteutettiin myös jopa ilman ammatillista järjestäytymistä, dosentti Kari Teräs Turun yliopistosta toteaa. Hän on tutkinut työelämän suhteita. Teräksen mukaan nimenomaan työpaikalla syntyneisiin suhteisiin tukeutuen asioita voitiin ajaa kollektiivisesti, yhdessä luvun lopussa ja 1900-luvun alussa ammattiliittoihin järjestäytyneiden voimin syntyi varteenotettavaa palkkaliikettä vain jollain käsityöaloilla, Teräs kertoo. Yleensä etuja lähdettiin ajamaan ammattiryhmien yleisissä kokouksissa. Teräksen mukaan ay-liike ymmärrettiin laajemmaksi ilmiöksi kuin vain järjestäytyneiden liikkeeksi. Työnantajat eivät varsinkaan teollisuudessa tunnustaneet ammattiliittoja työntekijöiden edustajiksi. Oli kehitettävä erilaisia yhteistoiminnan muotoja. Potkujen sijasta lyhennettiin työaikaa Yhteistoiminta työnantajan kanssa oli harvinaista. Työssä kuitenkin syntyi normeja ja käytäntöjä, jotka työnantaja tunnusti tiettyyn rajaan saakka. Monista asioista vallitsi konsensus. Tuotannollisissa vähennyksissä oli tapana koettaa järjestää asiat niin, että pitkään taloa palvelleet tai avainryhmät saivat säilyttää työpaikkansa, Teräs kertoo. Mieluummin lyhennettiin päivittäisiä tai viikoittaisia työaikoja kuin toteutettiin irtisanomisia. Irtisanomisissa otettiin huomioon työntekijöiden ammattitaitoon ja työikään liittyviä normeja. Pelisääntöjä noudatettiin vielä sotien välilläkin. Vuoden 1918 jälkeen ammattiyhdistysliike ryhtyi vaatimaan mahdollisuuksia vaikuttaa yritysten tuotantoon ja päätöksentekoon. Työelämän valtasuhteet eivät olleet vakiintuneet. Osapuolilla oli eri käsityksiä työnantajan työnjohtovallan rajoista. Paikallisesti työntekijät saattoivat esittää näkemyksensä esimerkiksi työnjohtajien valinnasta. Epämiel-

7 Yhteistoimintalain lähtölaukauksena pidetään pääministeri Rafael Paasion puhetta Valmetin Helsingin telakalla vuonna Hän vaati työntekijöille muun muassa oikeutta osallistua yritysten hallintoon. tuotannollisia kysymyksiä yhteistoiminnan piiriin. Samalla yrityksestä saatu tieto nousi tärkeäksi, Teräs toteaa. Oli myös yrityksiä, jotka kehittivät yhteistoimintaa yli lain vaatimusten. lyttäviä työnjohtajia saatettiin heittää ulos portista, Teräs huomauttaa. Tuotantokomiteoilla oli todellistakin valtaa Valtakunnallinen työehtosopimusjärjestelmä alkoi yleistyä sotien jälkeen. Ammattiliitot saivat täydet neuvottelu- ja sopimusoikeudet. Samalla ay-liike tunnusti työnantajan työnjohtovallan, direktio-oikeuden, Teräs toteaa. Vuonna 1946 säädettiin laki tuotantokomiteoista kovan kohun saattelemana. Laki oli lopulta varsin maltillinen. Vastaavia komiteoita perustettiin samaan aikaan myös muualla Länsi-Euroopassa. Lain mukaan tuotantokomiteat pystyivät vain ehdottamaan muutoksia. Teräs painottaa, että ne loivat uusia mahdollisuuksia paikalliselle kanssakäymiselle työnantajan ja työntekijöiden kesken. Vilkasta keskustelua käytiin siitä, mitkä asiat kuuluivat työehtomenettelyn piiriin, mitkä työnantajan työnjohtovallan piiriin ja mitkä ovat yhteistoiminnan aluetta. Tuotantokomiteoiden merkitys vaih teli. Joillakin työpaikoilla ne pystyivät päättämään vain esimerkiksi työpaikkaruokailusta. Joissakin paikoin tuotantokomiteat pystyivät vaikuttamaan tuotannollisiin seikkoihin, sosiaalitoimintaan ja työpaikkaviihtyvyyteen. Tuotantokomiteoiden vaikutusvalta riippui Teräksen mukaan työpaikan voimasuhteista ja siitä, missä määrin työnantajat pyrkivät sitouttamaan työntekijät yritykseensä. Uusimman tutkimuksen mukaan eräillä työpaikoilla nostettiin keskeisiä Yhteistoimintalaista pitkä taistelu Yhteistoimintalain lähtölaukauksena pidetään pääministeri Rafael Paasio (sd.) ns. telakkapuhetta. Hän muistutti vuonna 1966 Valmetin telakalla Helsingissä, että demokratia toteutuu yhteiskunnan eri osa-alueilla jo melko hyvin. Yksi merkittävä aukko kuitenkin oli: työelämä. Työelämässä, johon työntekijä astuu, vallitsee perinteellinen arvojärjestelmä, harvainvalta, johon työntekijän on sopeuduttava, jos mielii ansaita elantonsa, Paasio totesi. Hän vaati työntekijöille oikeutta osallistua yritysten hallintoon, omistukseen ja tuottoon. Suuret lakot ja villit työnseisaukset vauhdittivat 1970-luvulla vaatimuksia yritysdemokratiasta. Kun laki saatiin aikaan viimein vuonna 1978, Paasion esityksistä siinä oli vain murunen. Laki astui voimaan heinäkuun alusta vuonna Lopputulos oli suurin piirtein sama kuin 1940-luvulla eli tulokset odotuksiin ja keskusteluun nähden jäivät aika vähäisiksi. Laki ei merkinnyt mitään mullistusta työelämäsuhteissa. Se ei parantunut radikaalisti työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa tuotannollisiin päämääriin, Teräs toteaa. UP/BIRGITTA SUORSA 7

8 8 Mihin unohtui maahenkilökunta? Finnair luo yli 600 uutta työpaikkaa Finnair rekrytoi yli 600 uutta lentoemäntää, stuerttia ja lentäjää ensi syksyyn mennessä, kertoi yhtiön lehdistötiedote elokuussa. Olemme aiemminkin puhuneet Aasian-liikenteen synnyttämästä käänteisestä Kiina-ilmiöstä. Tällainen uusien työpaikkojen tarjonta on ainutlaatuista Suomen työvoimamarkkinoilla tänä päivänä, Finnairin lomaliikenteen johtaja Kaisa Vikkula totesi. Hyvä että Finnair luo uusia työ paikkoja, mutta mihin yhtiöltä unohtuivat maahenkilökunnan työpaikat? Liikenteen kasvaessa tarvitaan varmasti lisää työntekijöitä hoitamaan näitäkin tehtäviä. Tarvitaan lisää ramp-miehiä kuormaamaan koneita, virkailijoita palvelemaan asiakkaita, cateringhenkilökuntaa ruoanvalmistukseen, mekaanikkoja koneiden korjaamiseen jne. ITA:n kokouksessa esillä yt-neuvottelut ja työttömyysturva Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA ry piti jäsenkokouksen 4.9. Helsinki-Vantaan lentoaseman teknisellä alueella sijaitsevassa LEKO 3-ruokalassa. Kokouksessa käsiteltiin Finnairin tekniikan kesäkuussa päättyneitä ytneuvotteluja, joista kertoi Finnairin tekniikan pääluottamusmies Reijo Hautamäki. Toisena aiheena kokouksessa oli työttömyysturva, josta kertoi Ilmailuja Rautatiekuljetusalan Työttömyyskassan johtaja Janne Becker. Hän vastasi kokousväen esittämiin kysymyksiin ja jakoi kokoukseen osallistujille työttömyyskassan tekemän kirjasen, nimeltään Jäsenen tietopaketti Samalla hän kehotti tutustumaan kassan nettisivuihin osoitteessa: Kokouksessa puheenjohtajana toimi ITA:n puheenjohtaja Juha Grundström, ja siihen osallistui noin 70 jäsentä. PEKKA KAINULAINEN PEKKA KAINULAINEN Ilmailu- ja rautatiekuljetusalan työttömyyskassan johtaja Janne Becker, ITA.n puheenjohtaja Juha Grundström ja Finnairin tekniikan pääluottamusmies Reijo Hautamäki ITA:n jäsenkokouksessa. Pekka Kainulainen

9 Blue1:n uuden lentokonehallin on määrä valmistua helmikuussa Pekka Kainulainen Blue1 palkkaa lisää henkilökuntaa Blue1 Oy palkkaa lisää henkilökuntaa yhtiön tekniikkaan. Yhtiö tarvitsee toistakymmentä työntekijää lisää MD-90-koneiden hankinnan myötä. Tämän jälkeen yhtiön tekniikassa työskentelee noin henkilöä. Blue1 rakennuttaa uuden lentokonehallin Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Uusi halli rakennetaan lentokentän ja Tikkurilantien väliselle alueelle. Rakennustyöt ovat jo alkaneet ja uuden hallin on määrä valmistua helmikuussa Mittavan hankkeen rahoittaa Eläke-Fennia. Blue1:lla on suuri tarve uudelle isom malle lentokonehallille laajentumisohjelmansa ja ennen kaikkea uusien MD-90-koneiden hankinnan myötä. Uusi lentokonehalli on pinta-alaltaan m2:ä, tilavuudeltaan m3:ä ja sinne voidaan kerralla sijoittaa joko 8 Avro RJ konetta tai 4 MD-90-konetta. Hallin vapaa korkeus on 14 metriä ja korkein korkeus 25 metriä. Halli on mitoitettu 120 työntekijälle. Blue1 Oy on suomalainen lentoyhtiö, joka on kuulunut SAS-ryhmään vuodesta 1998 lähtien. Yhtiö liikennöi sekä kotimaassa että Suomesta Skandinaviaan ja muualle Eurooppaan. Suomessa se toimii jo kuudella eri paikkakunnalla. Lisäksi sillä on tekninen yksikkö Helsingin lisäksi myös Arlandassa Ruotsissa. Blue1:lla työskentelee noin 600 alan ammattilaista. Henkilökunta koostuu mm. piloteista, lentoemännistä ja stuerteista, lentokoneasentajista ja -mekaanikoista, insinööreistä, varastonhoitajista, myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon ammattilaisia. Maapalvelut yhtiö hankkii SAS Ground Services Finland Oy:ltä. PEKKA KAINULAINEN 4 9

10 det ja eivät ole missään suositusjärjestyksessä. Lisäksi vielä nämä vaihtoehdothan eivät ole toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi yhdistelemällä ensimmäisen ja toisen kohdan, saamme yhden uuden tavan toimia, taikka yhdistämällä toisen ja kolmannen kohdan, saamme myös lisää laajuutta toimintaamme. Nyt on syytä ottaa kantaa liiton tulevaisuuteen, kehottaa edustajiston puheenjohtaja Erkki Luoto. Missä suunnitellaan IAU:n tulevaisuus? Tulevaisuus ei koskaan tule lahjana vaan meidän on se itse tehtävä. Tulevaisuuden muutokset tai muuttumattomuudet perustuvat useaan tekemäämme päätökseen. Tulevaisuuden kaikki päätökset eivät ole omissa käsissämme, mutta useimpiin voimme vaikuttaa etukäteen olemalla liikkeellä ajoissa. Rakennammeko itse tulevaisuutemme vai ajaudummeko vain tilanteesta toiseen, reagoiden vasta asioiden siihen pakottaessa? Jälkikäteen reagoimalla olemme useimmiten auttamattomasti myöhässä, voimme vain yrittää minimoida meille epäedulliset tapahtumat. Edustajiston päätösten mukaisesti hallitus on pohtinut vaihtoehtoja tulevaisuudestamme. Toimimmeko yksin tulevaisuudessakin vai haemmeko eritasoisia yhteistyömuotoja muiden liittojen tai ilmailualalla toimivien järjestöjen kanssa? Syksyn aikana käytävässä jäsenkyselyssä on sinulla mahdollisuus tuoda omat mielipiteesi ja ehdotuksesi tulevaisuudestamme IAU:n päättäjien tietoon. Tuon esiin vaihtoehtoisia malleja. Ne eivät ole ainoat mahdollisuu- Ari Miettinen Nykyisen organisaatiomme säilyttäminen Kymmenisen vuotta sitten jäsentemme työnantajia oli sormilla laskettava määrä. Tällä hetkellä jäseniämme on jo noin kuudessakymmenessä yrityksessä, eikä kehitys tule pysähtymään tähän. Millä takaamme nykyisen organisaation puitteissa kaikkien jäsentemme äänen kuuluvuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa IAU:n päätöksentekoon? Työmäärän lisäys toimistossa on huomattava, koska meidän on taattava kaikille jäsenillemme tasapuolinen edunvalvonta, kaikkien asioita on hoidettava. Resurssimme ovat kuitenkin rajalliset tällä jäsenpohjalla. Tulemme tällä mallilla pysymään pienenä liittona, jonka toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa ovat rajalliset. Uudet järjestelyt puolustusministeriön alueella tulevat vielä muuttamaan meidän jäsenpohjaamme. Hyvänä tietysti tässä mallissa on hyvä alan tuntemus, sopimustoiminnan ja edunvalvonnan pysyminen omissa käsissämme. Päällimmäisenä kuitenkin kysymys, riittävätkö meidän resurssimme tässä mallissa mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseen? Yhteistyön syventäminen Tunnusteluasteella on MIR-projekti, jonka tarkoituksena on tekninen yhteistyö Suomen Merimies-Unioni SM-U:n, Ilmailualan Unionin IAU:n ja Rautatieläisten Liiton kesken. Tässä mallissa jokainen liitto säilyttäisi itsenäisyytensä ja tekisi alansa sopimukset, ja hoitaisi edunvalvonnan omalla alueellaan. Toimistojen rutiineja, taloushallintoa ja tiedotustoimintaa yhdistämällä vapauttaisimme liitos- 10

11 samme työskentelevien aikaa ja voimavaroja sopimustoiminnan ja edunvalvonnan vaativiin tehtäviin. Alan tuntemus hyödyttäisi edelleen meidän jäsenistöämme, mutta yhteistyö toisi myös laaja-alaisempaa näkemystä koko työmarkkinakenttään. Kuinka syvälle tällä mallilla voisimme mennä: esimerkiksi, yhteinen talousosasto, yhteinen lehti ja jopa yhteiset toimitilat! Vapautuuko näin tarvittava määrä lisää voimavaroja oman liittomme päätyöhön, sopimusten tekoon ja edunvalvontaan? Uuden ilmailualan ammattiliiton perustaminen Ilmailualalla työskentelevät työntekijät kerättäisiin kaikki yhteiseen liittoon. Emme liittyisi minkään liiton kanssa eikä meihin liittyisi, vaan rakentaisimme puhtaalta pöydältä uuden entistä ehomman liiton. Näin saisimme jäsenmäärän kohtalaisen kokoiseksi ja samalla loisimme paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden toimintaan. Tässä mallissa koko ilmailualan sektori olisi yhden keskisuuren liiton toimialan piirissä. Häviäisikö näin yhden alueen asiantuntemus suurempaan kokonaisuuteen, vai vahvistuisiko alantuntemus olennaisesti, kun mukaan tulisi muitakin alueita kuin nykyisessä liitossamme olevat? Miten järjestäisimme hallinnon, jotta takaisimme pienemmillekin työpaikoille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin? Kuinka saisimme kaikki alalla työskentelevät ponnistelemaan yhteisen hyvän puolesta? Paljon kysymyksiä on pohdittavana tässäkin mallissa. Kaikkien jäsentemme oikeus ja velvollisuus on nyt miettiä tulevaisuuttamme, koska kysymyksessä on jokaisen työpaikkaan vaikuttavat asiat. Pohdi, keskustele ja ota osaa jäsenkyselyyn! Jälkiviisastelu tulevaisuudessa ei ole hedelmällistä, vaan nyt on aika ottaa kantaa ja vaikuttaa tulevaisuutemme rakentamiseen. Liiton tulevaisuus käsissäsi! Vasta ja voita! IAU:n jäsenten omassa extranetissa, IAU-Memberissä, käynnistyy 25. syyskuuta jäsenkysely. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan hyvät palkinnot. Jos vastaajia on alle viisisataa, arvotaan yksi viidensadan euron lahjashekki. Jos vastaajia on yli viisisataa, arvotaan kaksi viidensadan euron lahjashekkiä! Miten toimit Kirjaudu IAU-Memberiin osoitteessa https://member.iau.fi/. Linkki sinne löytyy liiton kotisivulta Jos et muista käyttäjätunnustasi ja salasanaasi, ei huolta, sillä viikolla 39 kotiisi tulee kirje, jossa on kaikki liiton jäsenrekisterissä olevat jäsentietosi tarkastustasi varten. Siinä on myös IAU-Memberin käyttöön tarvittavat tunnuksesi. Kun olet saanut oman sivusi auki, näet siellä linkin Jäsenkysely. Klikkaa sitä, niin saat täytettäväksesi vastauslomakkeen. Vastaa kaikkiin kysymyksiin, lopussa on varattu vielä tilaa IAU:n toimintaa koskeville toiveillesi tai muille terveisille. Paina lopuksi Tallenna -näppäintä, niin tiedot tallentuvat tietokantaan. Järjestelmä toimii niin, että vastauksia ja vastaajaa ei voida yhdistää. Arvontaa varten jäsenrekisteriin jää tieto siitä, että olet vastannut kyselyyn, mutta vastaukset tallentuvat eri tietokantaan, josta niitä ei millään tavalla voida yhdistää sinuun. Vastausaika alkaa ja päättyy Aikaa on siis kolme viikkoa. Uhraa tänä aikana muutama minuutti vastaamiseen. Se on tärkeää sinun itsesi ja kaikkien alalla työskentelevien vuoksi, sillä tämän tutkimuksen tulokset tulevat olemaan tärkeässä osassa, kun lopullisia vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi ja työehtojemme turvaamiseksi mietitään! ERKKI LUOTO 11

12 Näkemykset palkkarakenteeseen selvitettiin Kuluneen kevään aikana tutkittiin ammattiosastojen jäsenten näkemyksiä Säännöllistä reittiliikennettä tai raskasta tilauslentoliikennettä koskevan työehtosopimuksen henkilökohtaisen palkanosan määrittelyjärjestelmästä, eli HEKO:sta. Tutkimuksessa selvitettiin jäsenten tyytyväisyyttä ja suhtautumista järjestelmään sekä sen toimivuutta käytännössä. Lisäksi selvitettiin, miten hyvin palkanmääräytymisperusteita tunnetaan, miten arviointi- ja kehityskeskustelut toimivat, ja miten vastaajat arvioivat oman HEKO-arvionsa aset- tuvan muihin verrattuna. Tutkimuksen toteutti Mimes Oy. Tutkimusaineisto kerättiin kirjallisella kyselyllä toukokuussa Kyselylomakkeita palautettiin 543 kpl. Vastausprosentti oli näin n. 20 %. Vastaajat vastaavat ammattiosastojen jäsenrakennetta niin sukupuoli-, ikä-, ammattiosasto- työpaikkarakenne- kuin jäsenyysaikajakautumankin suhteen. Aineiston voidaan siis katsoa vastaavan hyvin ammattiosastojen jäsenrakennetta ja antavan hyvän kuvan jäsenistön näkemyksistä. Vastaajien määrän olisi toki olettanut olevan näinkin tärkeään asiaan selvästi suurempi. Tutkimus tullaan hyödyntämään täysimääräisesti, kun liitto valmistautuu seuraavaan sopimuskierrokseen. Siitä voidaan esiintuoda tiettyjä keskeisiä tuloksia, jotka hyvin kuvaavat vastanneiden tuntoja. Arto Kujala Liittosihteeri Alpo Pehkonen luovuttamassa Tapio Valkoselle 500 euron lahjashekkiä, joka arvottiin palkkarakennekyselyyn vastanneiden kesken. Tuloksia prosentteina Nykyiseen palkkauksen muodostumiseen suhtauduttiin seuraavasti: Erittäin tyytyväisiä oli 2 %, melko tyytyväisiä 29 %, ei kovin tyytyväisiä 42 % ja ei lainkaan tyytyväisiä 27 %. Naiset olivat tyytyväisempiä kuin miehet. Tyytyväisyys laskee sen myötä, mitä kauemmin on ollut alalla. Palkan määräytyminen tunnetaan melko hyvin. Erittäin hyvin 22 %, melko hyvin 50 %, melko huonosti 22 % ja huonosti 7 %. Erittäin huonosti palkkarakenteen tuntevat ovat myös joukko, joka on kaikin puolin tyytymätöntä niin palkkarakenteeseen kun henkilökohtaiseen palkan osaankin Oman Heko-arvionsa asettuminen verrattuna muihin arvioitiin seuraavasti: Keskimääräistä ylemmällä tasolla 19 %, keskimääräisellä tasolla 49 % 12

13 Postia tulossa Tarkista rekisteritietosi! ja keskimääräistä alemmalla tasolla 33 % vastaajista. Henkilökohtaisen palkanosan suhteellisen osuuden kasvattamiseen tai pienentämiseen suhtauduttiin seuraavasti: Kasvattamista kannatti 34 %, ennallaan pitämistä 24 %, pienentämistä kannatti 37 % ja 4 %:lla ei ollut tähän henkilökohtaista kantaa. Kasvattamista kannattaneet perustelivat kantojaan mm. niin, että se motivoi tekemään työn paremmin ja kannustettavuus paranee. Pienentämistä perusteltiin mm. seuraavasti: Aiheuttaa eriarvoisuutta työntekijöiden välillä ja arviointi on mielivaltaista. Jäsenille on tulossa liitosta kirje viikolla 39, eli pikapuoliin tämän lehden ilmestymisen jälkeen. Kirje on itseasiassa lomake, jossa on kunkin jäsenen ne tiedot, jotka on tallennettu liiton jäsenrekisteriin. Tarkasta ovatko tietosi oikein! Jos tiedoissa on virheitä, toimi jollakin seuraavista tavoista: 1. Kirjaudu IAU-Memberiin ja tee muutokset itse. 2. Lähetä korjauspyyntö sähköpostitse osoitteeseen paula. 3. Faksaa lomake liittoon numeroon Postita lomake liittoon osoitteeseen (postimerkkiä ei tarvita!): Ilmailualan Unioni IAU ry OMAVASTAUS Sopimus HELSINKI Jäsentiedoissa on myös tunnukset IAU-Memberiin, jota liitto tulee enenevässä määrin käyttämään kaikessa suorassa viestinnässään jäsenten kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä on syksyn jäsentutkimus, johon voi vastata vain ko. järjestelmän kautta. Lisäksi kirjeessä on mukana Vakuutusyhtiö Turvan toimittamaa tietoa jäsenillemme myönnettävistä vakuutusedusta. Päätelmiä Palkkarakenteeseen kuuluva arviointikeskustelu ei toimi. Tämä aiheuttaa sellaisen tunteen, että henkilökohtainen palkanosa ja koko palkkarakenne eivät toimi. Henkilökohtainen palkanosa on ollut työehtosopimuksen palkkarakenteen osana noin viisitoista vuotta. Tutkimukseen vastanneista arviointikeskustelun ilmoittivat käyneensä seuraavasti: 17 % ei ollut käynyt yhtään kertaa, 24 % kerran, 34 % kaksi kertaa ja vain 1 % kuusi kertaa tai useammin. Kuitenkin vastanneiden keskimääräinen alallaoloaika oli lähellä 20 vuotta! Kyselyyn liittyneen osallistumispalkinnon hallitus arpoi kokouksessaan 5.9. Palkinnon voitti Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA ry:n jäsen Tapio Valkonen. Kun saat tämän näköisen kirjeen, avaa se, ja tarkista siinä olevat tiedot! Ilmailualan Unioni IAU ry, PL HELSINKI Antti Asentaja Kiitoradantie VANTAA Jäsenrekisteritiedot: Tietokenttä Rekisterissä oleva tieto Korjattu tieto Nimi «firstname» «lastname» Osoite «osoite» Postinumero «postinumero» Postitoimipaikka «postitoimipaikka» Kutsumanimi «kutsumanimi» Syntymäpäivä «syntymapaiva» Ammattiosasasto «ammattiosasto» Työpaikkaosasto «osasto» Liittymisaika «liittymisaika» Edellinen liitto/työttömyyskassa «edliitto» Liittymisaika edelliseen liittoon/kassaan Tarkasta tietosi! Ilmailualan Unioni IAU ry, John Stenbergin ranta 6, PL 337, HELSINKI «edliittopaiva» Jäsenlaji «jasenlaji» Jäsenlaji alkaa «jlajialkaa» Jäsenlaji päättyy «jlajipaattyy» Vain jäsenetumarkkinointi sallittu «markesto» Jäsenmaksutapa «maksutapa» Äidinkieli «kieli» Jäsenmaksun perintävaltakirja «valtakirja» Työnantaja «companyname» Ammattinimike «titteli» Sähköposti kotiin « koti» Sähköposti töihin « tyo» Matkapuhelin «matkapuhelin» Työpuhelin «puhelintyo» Puhelin kotiin «puhelinkoti» RAINER HAKALA Puheenjohtaja 13

14 K O L U M N I Timo Yletyinen Aika loppuu! Tämän vuoden vaihteessa alkoi hämmennys. Pääkonttori väki kävi kertomassa Finnairin tekniikan johdolle, että he maksavat jatkossa huolloista aikaisempaa vähemmän. Tämäkö on bisnestä? Tämä on sanelupolitiikkaa! Asioista pitäisi voida neuvotella ja sopia. Finnairin tekniikan pitäisi voida sanoa oma kantansa huoltojen hinnasta. Ole tässä nyt tulos vastuullinen toimintayksikkö! Tietysti hinnan ja laadun on oltava kohdalla. Tekniikan edellinen ja tämä vuosi ovat numeroilla katsottuna todella masentavia, eikä ensi vuosi paljon parannusta tuo, vaikka töitä on tehty hullun lailla. Aikaa rakenneuudistukselle on annettu kaksi vuotta, joka ei todellakaan riitä, kun varttikierros vasempaan -porukka alkoi tehdä muutosta. Mitä he ovat saaneet aikaiseksi, kun aikaa on jäljellä vähän reilu vuosi? Ei yhtään mitään, vain paljon hämmennystä! Pystyykö tämä porukka tekemään ratkaisuja, päätöksiä? Hehän ovat itse myös vanhan järjestelmän kasvatteja. NYT jos koskaan pitäisi uudistua ja luoda uutta. Kun lisätään soppaan vielä yt-kuvio, niin onpahan keittoainekset kasassa. Näyttää ja maistuu pahalta jo nyt. Sorry to say. Edellä mainitut asiat näyttävät, että tästä seuraa hallittu mahalasku, ja kaikki tämä tukee samaa strategiaa (sanelupolitiikka, talousluvut, johtajien päättämättömyys, yt-neuvottelut). Näin asioiden pitikin mennä, ja toimii kun rasvattu. Pääkonttorin on helppo tehdä ratkaisut asioiden suhteen näillä perusteilla, mitä ne sitten tulevaisuuden suhteen ovatkin. Työmiehen näkövinkkelistä katsottuna ei näytä ruusuiselta. Onko tekniikan kohtalo jo päätetty, vaikka johtajat kertovat siitä vain tipoittain, vedoten pörssiyhtiöön. Jos jokin toimintayksikkö (linjahuolto, MUTE, laite- ja huoltokorjaamo) myydään tai lopetetaan, se vaikuttaa tekniikan kokonaisuuteen halvaannuttavasti. Osien, materiaalien ja työvoiman kustannukset nousevat aivan uusiin ulottuvuuksiin. Mielestäni ylin johto ajattelee vain lyhyellä ajan jaksolla saatua hyötyä (kvartaalitalous), unohtaen pitkän aikavälin suunnitelmat, enkä tarkoita tässä mitään uusia lentokoneita. Tekniikka ja tekninen turvallisuus ovat yhtiön peruskulmakiviä, ja jos se päästetään rapautumaan, niin sen jälkeen kauhuskenaariot ovat lähempänä kuin koskaan, ja niihin vaikuttaminen voi olla todella vaikeaa. Allekirjoittanut on ollut yhdessä rakenneuudistuksessa, jossa 8000 työntekijästä 5000 sai kenkää, ja kaikki tämä tapahtui kahdessa vuodessa. Tämän seurauksena olin vuoden työttömänä, joten tiedän mistä kirjoitan. Muutoksessa pitää olla KAIKKI- EN mukana työmiehestä ylimpään johtoon asti, eikä vain puheissa, vaan myös TEOISSA. Toivottavasti aika ei lopu! Työn iloa ja motivaatiota odotellessa. Hyvää syksyä kaikille. PS. Halvalla et saa hyvää ja kiinalaiset eivät meille pärjää. TIMO YLETYINEN Kirjoittaja toimii lentokonemekaanikkona Finnairin lentokonekorjaamolla ja on työntekijöiden edustajana Lentokonekorjaamon kilpailukykyprojektissa. Aikaisemmin hän on toiminut mm. kirvesmiehenä ja luottamusmiehenä YIT:llä. 14

Uudistettu työehtosopimus s. 4 6

Uudistettu työehtosopimus s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 16.6.2006 NRO 3 Uudistettu työehtosopimus s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 4 Uudistettu työehtosopimus - Selkeä ja entistä helppokäyttöisempi 7 Edustajiston sääntömääräinen

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 15.6.2007 NRO 3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 15.6.2007 NRO 3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 15.6.2007 NRO 3 Liittoon valittiin uusi johto s. 8 Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 3 2007 2 Pääkirjoitus 4 Nostovälineet tarkastetaan säännöllisesti 7 Rautatieläisten

Lisätiedot

Unioni-lehti 10 vuotta. Jäsenen asialla

Unioni-lehti 10 vuotta. Jäsenen asialla Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 Jäsenen asialla on tarjonnut lukuelämyksiä jäsenistölleen pyöreät kymmenen vuotta. Tässä vihkosessa esitellään lehden vaiheita vuodesta 1997 tähän päivään saakka. Nautinnollisia

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 26.8.2005 NRO 4

Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 26.8.2005 NRO 4 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 26.8.2005 NRO 4 Liittofuusiot puhuttavat s. 6 11 2 S I S Ä L L Y S 3 Pääkirjoitus 4 Työehtosopimus painoon 5 Mahdoton yhtälökö? 5 Salonius jatkaa valtakunnansovittelijana

Lisätiedot

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 2.5.2006 NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 Sisältää painavaa asiaa Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 6 2007 3 Pääkirjoitus 4 Työpaikkana matkatavara-aula 7 Luottamusmiehelle oikeus

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni24.2.2012 Nro 1 Ilmailutietotekniset osaksi IAU:ta Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi sisällys 1 2012 3 Pääkirjoitus 4 Tuulia

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2 Kotimaa kun taakse jäi s. 14 SISÄLLYS 2 2008 3 Pääkirjoitus 4 Asiantuntemusta ilmailulaitteiden ylläpidosta 6 Insta DefSec 7 SAK:n tulevaisuusblogi avattu

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4 Parrasta ennen s.3 SISÄLLYS 4 2010 2 Pääkirjoitus 4 Mikä työ ja millä ehdoilla? 6 ISS Aviatioin lisää työntekijöitä 6 Nort Hub ja Ametro järjestäytyvät

Lisätiedot

Liiton uusin jäsen s. 12

Liiton uusin jäsen s. 12 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 18.2.2006 NRO 1 Liiton uusin jäsen s. 12 2 S I S Ä L L Y S 3 Pääkirjoitus 4 IAU Next Step -messuilla 6 Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta 7 Tasoittuvan

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. Uuden kuljetusliiton aiesopimus? Lennonjohto-operaattorit esittelyssä / Sopimuskierros käynnistyy

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. Uuden kuljetusliiton aiesopimus? Lennonjohto-operaattorit esittelyssä / Sopimuskierros käynnistyy Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni22.2.2013 Nro 1 Uuden kuljetusliiton aiesopimus? Lennonjohto-operaattorit esittelyssä / Sopimuskierros käynnistyy sisällys 1 2013 3 Pääkirjoitus 4 Lentojen ja

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI NRO 4. Eläkeratkaisu / Uusia säästösopimuksia / Nurkan historia

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI NRO 4. Eläkeratkaisu / Uusia säästösopimuksia / Nurkan historia ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI Unioni29.10.2014 NRO 4 Eläkeratkaisu / Uusia säästösopimuksia / Nurkan historia SISÄLLYS 4 2014 3 Pääkirjoitus 4 Eläkeratkaisu kantaa pitkälle tulevaisuuteen 7 Mittava

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1. Aikojen alussa

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1. Aikojen alussa ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1 Aikojen alussa SISÄLLYS 1 2011 2 Pääkirjoitus 4 Hyväkin joukkue tarvitsee - KAPUA 6 SLSY:n jäiset antoivat johdolle luottamuksen 7 Sydän lyö ja PALTA

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Säästökoneiston osa. ILTT:n TES viimein valmis / Maapalveluiden yritysjärjestelyt

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Säästökoneiston osa. ILTT:n TES viimein valmis / Maapalveluiden yritysjärjestelyt Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni20.6.2014 Nro 2 Säästökoneiston osa ILTT:n TES viimein valmis / Maapalveluiden yritysjärjestelyt sisällys 2 2014 3 Pääkirjoitus 4 Neljäkymmentä vuotta - Isolla

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni27.4.2012 Nro 2 Yhteistyö pirstoutuu Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa sisällys 2 2012 3 Pääkirjoitus 4 Finavia ja yhteistyön uudet tuulet

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 3.12.2010 NRO 6. Kukon askelin

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 3.12.2010 NRO 6. Kukon askelin ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 3.12.2010 NRO 6 Kukon askelin SISÄLLYS 6 2010 2 Pääkirjoitus 4 Dinksi 6 Edustajiston syyskokous 8 Työelämän uudistaminen ei onnistu konsulteilta 9 Lyhyt kääntö 10 Suomalaiset

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1 KADONNEIDEN SÄÄSTÖJEN METSÄSTÄJÄT. Työsuojelukausi vaihtui / Mustikoita markkinapalkalla

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1 KADONNEIDEN SÄÄSTÖJEN METSÄSTÄJÄT. Työsuojelukausi vaihtui / Mustikoita markkinapalkalla Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni24.2.2014 Nro 1 KADONNEIDEN SÄÄSTÖJEN METSÄSTÄJÄT Työsuojelukausi vaihtui / Mustikoita markkinapalkalla sisällys 1 2014 3 Pääkirjoitus 4 Virkailijatyöt muutoksessa

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.12.2009 NRO 6. Viimeinen kuulutus

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.12.2009 NRO 6. Viimeinen kuulutus ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.12.2009 NRO 6 Viimeinen kuulutus SISÄLLYS 6 2009 2 Pääkirjoitus 4 Pääluottamusmiehen päiväkirja osa 10.12.2009 6 Vuorotteluvapaasta pysyvä vuoden alusta 7 Lyhyt kääntö

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 3. Airpron. työehdot. Luottikset luupissa / TES-käppyrän koukerot / Finaviassa yt-neuvottelut

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 3. Airpron. työehdot. Luottikset luupissa / TES-käppyrän koukerot / Finaviassa yt-neuvottelut Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni21.6.2013 Nro 3 Airpron työehdot Luottikset luupissa / TES-käppyrän koukerot / Finaviassa yt-neuvottelut sisällys 3 2013 3 Pääkirjoitus 4 Luottikset luupissa 7

Lisätiedot

Työehtomenu à la Dr Jekyll&Chef Hyde. Nro 5. Tyka syntyi IAU ei mukana / Historian siipiä / Investointeja ilmailualalle

Työehtomenu à la Dr Jekyll&Chef Hyde. Nro 5. Tyka syntyi IAU ei mukana / Historian siipiä / Investointeja ilmailualalle Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni28.10.2013 Nro 5 Työehtomenu à la Dr Jekyll&Chef Hyde Tyka syntyi IAU ei mukana / Historian siipiä / Investointeja ilmailualalle sisällys 5 2013 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura

Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti 8.9.2014 Nro 3 Nasta kolmikantapäässä Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura sisällys 3 2014 3 Pääkirjoitus 4 Liitto röntgenkuvassa 6 Areenan täydeltä sirkushupia 7 Kuljetusliitot

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 31.8.2007 NRO 4

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 31.8.2007 NRO 4 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 31.8.2007 NRO 4 Kuka pyörää pyörittää? s. 4 Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 4 2007 2 Pääkirjoitus 4 Pyöränvaihto tuttu juttu 7 Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 19.10.2007 NRO 5. Historialiite keskiaukeamalla

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 19.10.2007 NRO 5. Historialiite keskiaukeamalla ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 19.10.2007 NRO 5 Unioni-lehti vallan vahtikoira 10 vuotta Historialiite keskiaukeamalla Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 5 2007 3 Pääkirjoitus 4 Hau valta

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.9.2008 NRO 4

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.9.2008 NRO 4 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.9.2008 NRO 4 Aika palata maan pinnalle SISÄLLYS 4 2008 2 Pääkirjoitus 4 Ihmisiä telineillä 7 Lyhyt kääntö 8 Jukka Tanninen osaa lentää! 11 Jalkautuminen kalkkiviivoilla,

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1. Volgan lautturit. Aasian strategia

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1. Volgan lautturit. Aasian strategia ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1 Volgan lautturit Aasian strategia SISÄLLYS 1 2010 2 Pääkirjoitus 4 Pakettimatka eli johan myrkyn lykkäs 7 SLSY muutti Hakaniemeen 8 Eläkeiän nosto torjuttiin

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot