Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 4. s. 10 Missä suunnitellaan. IAU:n tulevaisuus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 20.9.2006 NRO 4. s. 10 Missä suunnitellaan. IAU:n tulevaisuus?"

Transkriptio

1 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 4 s. 10 Missä suunnitellaan IAU:n tulevaisuus?

2 2 S I S Ä L L Y S 4 Yhteistoiminta painottuu ennakointiin 6 Irtisanomisen pelisäännöt vakiintuivat varhain 8 Finnair luo yli 600 uutta työpaikkaa Mihin unohtui maahenkilökunta? 8 ITA:n kokouksessa esillä yt-neuvottelut ja työttömyysturva 9 Blue1 palkkaa lisää henkilökuntaa 10 Missä suunnitellaan IAU:n tulevaisuus? 11 Liiton tulevaisuus käsissäsi! Vastaa ja voita! 12 Näkemykset palkkarakenteeseen selvitettiin 13 Postia tulossa - Tarkista rekisteritietosi! 14 Kolumni 15 Työehtosopimus uudistettiin nimeä myöten 16 Laulunpätkiä pätkätyöstä 16 Eläkeläistoimintaa käynnistellään 17 Liiton kesäpäivät Turussa Levikki Vuosikerta Julkaisija Ilmailualan Unioni IAU ry ISSN (Painettu) X (Verkkolehti) Päätoimittaja Tapani Kautto Puh. (09) Toimitussihteeri Pekka Kainulainen Puh Isien ja äitien päivärahat nousevat 25 Tilaajavastuulaki saatava nopeasti työpaikkojen käyttöön 26 Tulisiko työturvallisuuskortti ottaa käyttöön ilmailualalla? 28 Sähköä ilmassa - Finnairin avioniikkahuollon kehitys Työntekijöiden hyvinvointi ja tuottavuuden parantaminen kaipaavat parempaa johtamista 33 Työntekijöiden oikeudet kirjattu Asemin päätöksiin 33 Käsien suojaus kannattaa! 34 Taloussihteeri ja työympäristösihteeri valittu 34 Pellen päiväkirja Toimituskunta Markus Berg Arto Kujala Erkki Luoto Ari Miettinen Tuomo Oksanen Alpo Pehkonen Toimitus John Stenbergin ranta 6 PL HELSINKI Fax. (09) Osoitteenmuutokset Liiton jäsenistön osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti postiin/ väestörekisteriin tehdyn ilmoituksen perusteella. Muut osoitteenmuutokset voi toimittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Ilmestyminen Lehti ilmestyy v kuusi kertaa. Ilmestymisaikataulu takakannen sisäsivulla. Aineisto Toimitus ei vastaa pyytämättä lähetetyistä aineistoista eikä palauta niitä. Ulkoasu Sanna Kallio Paino Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero Kansi Arjesta irtaantumista liiton kesäpäivillä Turussa. Kansikuva Pekka Kainulainen

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Voimaa yhteistyöllä Ilmailualan Unioni IAU ry on perinteisesti ajanut lentoliikenteen työntekijöiden etuja. Tähän ovat kuuluneet tekniset palvelut sekä maapalvelutyöt niin kuormaus-, catering-, rahti- kuin virkailijatyönkin osalta. Rakenteen ja sujuvan kielen osalta uudistetun työehtosopimuksemme nimikin on muutettu lentoliikenteen palveluja koskevaksi työehtosopimukseksi. Viimeisten vuosien aikana tapahtunut ilmailualan pirstoutuminen on purskauttanut työtekijät eri leireihin erilaisin työehdoin. On väärin, että samaa työtä tekevät kuormaajat, jotka työskentelevät eri yhtiöissä, tekevät työtään aivan erilaisin työehdoin. Samanlailla on väärin, että vierekkäisissä tax-free myymälöissä työskentelevät henkilöt saavat samasta työstä erilaista palkkaa vain koska työskentelevät eri yhtiöissä. Kilpailu on nykyisin vapaata, mutta se ei saa perustua erilaisilla työvoimakustannuksilla saatuihin etuihin, eikä se saa eriarvoistaa ilmailualalla työskenteleviä ihmisiä. Muun muassa näistä syistä johtuen olisi tarkoituksenmukaista kaikkien lentoliikenteen teknissä ja maapalveluammateissa työskentelevien työntekijäsuhteisten kuulua samaan liittoon. Jos Ilmailualan Unioni ei historiallisten tai muiden syiden vuoksi pysty tai saa kerättyä työntekijöitä siipiensä suojaan, on perustettava uusi iso ilmailualan liitto. Puhtaasti uudelta pöydältä rakennettava liitto, jolla kuitenkin olisi vankka ilmailualan tuntemus, takaisi jämäkän ja johdonmukaisen sopimustoiminnan sekä edunvalvonnan. Tämän tavoitteen Ilmailualan Unionin edustajisto kirjasi viime kevään kokouksessaan. Viestintäalan ammattiliitto ry on käynnistänyt oman toimintansa kehittämisen yhdentymismahdollisuuksia luotaavan jäsenkeskustelun Taimi hankkeen. Keskustelumateriaalissa määritellään kumppanuus tasavertaisten yhteistyökumppaneiden säännölliseksi yhteistyöksi. Juuri tästä on Suomen Merimies-Unionin, Rautatieläisten liiton sekä Ilmailualan Unionin MIR hankkeessa. Se olisiko kumppanuus operatiivista, jossa yhdistettäisi esim. atk-palveluita tai käytettäisi yhteisiä kokoustiloja vai olisiko se strategista, joka käsittäisi kumppaneiden yhteisen näkemyksen tulevaisuudesta sekä yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet, ratkeaa liittojen yhteisissä pohdinnoissa. Tärkeintä on, että mahdollinen yhteistyö hyödyttäisi kaikkia liittoja mahdollisimman paljon sekä tasapuolisesti. Tänä syksynä aloitetaan myös Ilmailualan Unionissa jäsenkeskustelu liittomme tulevaisuudesta ja toiminnan tehostamisesta. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus sanoa mielipiteensä näistä asioista. Tästä asiasta löytyy enemmän toisaalta lehdestä. ALPO PEHKONEN liittosihteeri 3

4 4 Yhteistoiminta painottuu ennakointiin Myös 20 työntekijän yritykset yt-lain piiriin Yhteistoimintalaki koskee aiempaa pienempiä yrityksiä ja muuttuu aiempaa enemmän ennaltaehkäiseväksi, jos kolmikantaisen komitean esitys hyväksytään uuden lain perusteeksi. Yt-neuvottelut koskisivat vastedes jo 20 työntekijän yrityksiä sekä säätiöitä ja muita yhteisöjä. Laajennus toisi yt-lain piiriin arviolta uutta palkansaajaa. Kolmisen vuotta työskennellyt ytla ki komitea jätti kesäkuussa esityksensä yhteistoimintalain uudistamiseksi. Kaikki osapuolet halusivat laista nykyistä toimivamman. Painopiste siirtyikin lomautus- ja irtisanomisneuvotteluista henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen. Vastedes yhteistoimintamenettelyssä käydään läpi työpaikan henkilöstösuunnitelma ja työntekijöiden osaaminen ja koulutustavoitteet. Samalla käydään läpi, millä perustein yritys palkkaa erilaisiin työsuhteisiin väkeä ja minkälaisia koulutustarpeita henkilöstöllä on. Lisäksi henkilöstösuunnittelussa ote taan huomioon, miten työ- ja perhe-elämä sovitetaan yhteen ja miten ikääntyneet työntekijät selviävät työssä. Suunnitelmien toteutumista seurataan yhteistoiminnassa. Alihankinnasta tieto henkilöstölle Työnantajalle tulisi velvollisuus an taa neljännesvuosittain henkilöstöryhmien edustajille tiedot yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteista. Jos työnantajan tiloissa tai kohteessa tehdään alihankintatyötä, siitä täytyy tiedottaa henkilöstön edustajalle. Mikäli alihankintatyö vaikuttaa yrityksen vakituisen henkilöstön työhön, siitä on neuvoteltava yt-menettelyn mukaisesti jo ennen alihankintasopimuksen allekirjoittamista. Työnantaja voitaisiin määrätä uhkasakkoon tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnistä tai suunnitelmien laatimisesta luistamisesta. Neuvotteluaikoihin muutoksia Yt-neuvotteluja käytäisiin jatkossa aina, kun työmenetelmissä, työtehtävissä tai töiden järjestelyissä tehtäisiin oleellisia muutoksia. Työnantajan tulisi esityksen mukaan ilmoittaa yt-neuvotteluista riittävän ajoissa. Samalla työntekijöiden edustajalle tulisi antaa asiaa koskevat tiedot. Nyt neuvottelujen alkamisesta on kerrottava vähintään kolme päivää aikaisemmin. Vastedeskin työntekijöillä tulee olla mahdollisuus valmistautua neuvotteluihin käsittelemällä asiaa keskenään. Lomautuksia ja irtisanomisia koskevista yt-neuvotteluista on ilmoitettava kuten nytkin, eli viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista. Alle kymmenen työntekijän vähentämis-

5 Toivottavasti mielenosoituksia ei enää tarvita uuden yhteistoimintalain tulessa käyttöön. tä, lomauttamista tai osa-aikaistamista koskevat yt-neuvottelut pitenisivät esityksen mukaan seitsemästä päivästä 14 päivään. Mikäli kyseessä olisi yli kymmenen hengen yritys, neuvotteluaika pysyisi entisellään, kuutena viikkona. Hyvitys kaikille yhtä suureksi Laittomasti irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu työntekijä saisi vastaisuudessa enintään euron hyvityksen. Se maksettaisiin irtisanomisajan palkan ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomiskorvauksen lisäksi. Hyvitys kutistuisi nykyisestä, mutta palkansaajajärjestöissä muutosta perustellaan työntekijöiden yhdenvertaisuudella lain edessä. Nyt hyvitys on sidottu palkkaan ja enimmillään se on vastannut 20 kuukauden ansiota. Kaikki henkilöstöryhmät mukaan Nykyisin osa henkilöstöstä ei ole saanut edustajaansa yt-neuvotteluihin. Varsinkin ylemmät toimihenkilöt ovat pitäneet asemaansa vaikeana. Esityksen mukaan luottamusmiehen tai luottamusmiesvaltuutetun lisäksi yt-neuvotteluihin voisi osallistua yhteistoimintaedustaja. Tämän valitsisivat sellaiset henkilöstöryhmän edustajat, jotka eivät ole saaneet osallistua luottamusmiehen valintaan. Ehtona on, että henkilöstöryhmän enemmistöllä ei muutoin olisi edustajaa neuvotteluissa. Esitys yt-lain uudistamiseksi menee syksyllä eduskunnan käsittelyyn. Suomen Yrittäjät on antanut esitykseen eriävän mielipiteensä. Järjestö vastustaa lain ulottamista alle 30 työntekijän yrityksiin ja alihankinnan liittämistä yhteistoiminnan piiriin. UP/BIRGITTA SUORSA 5

6 6 Irtisanomisen pelisäännöt vakiintuivat varhain Työntekijät ovat vaikuttaneet Suomessa jo pitkään työnantajan tekemiin irtisanomisiin. Jo 1800-luvulla työpaikoilla oli vakiintuneita käytäntöjä, missä järjestyksessä mahdolliset irtisanomiset tuli tehdä. Uutispäivä Demarin arkisto/reijo Forsberg Työpaikoilla on harrastettu yhteistoimintaa jo kauan ennen kuin laki siitä astui voimaan Vielä 1800-luvun loppupuolella työnantaja ei tunnustanut ammatillisia järjestöjä neuvotteluosapuoleksi rakennus- ja joitakin käsityöaloja lukuun ottamatta. Oli tärkeää, että pieni järjestäytyneiden joukko pystyi verkostoitumaan järjestäytymättömien kanssa. Ammatillisia aktioita toteutettiin myös jopa ilman ammatillista järjestäytymistä, dosentti Kari Teräs Turun yliopistosta toteaa. Hän on tutkinut työelämän suhteita. Teräksen mukaan nimenomaan työpaikalla syntyneisiin suhteisiin tukeutuen asioita voitiin ajaa kollektiivisesti, yhdessä luvun lopussa ja 1900-luvun alussa ammattiliittoihin järjestäytyneiden voimin syntyi varteenotettavaa palkkaliikettä vain jollain käsityöaloilla, Teräs kertoo. Yleensä etuja lähdettiin ajamaan ammattiryhmien yleisissä kokouksissa. Teräksen mukaan ay-liike ymmärrettiin laajemmaksi ilmiöksi kuin vain järjestäytyneiden liikkeeksi. Työnantajat eivät varsinkaan teollisuudessa tunnustaneet ammattiliittoja työntekijöiden edustajiksi. Oli kehitettävä erilaisia yhteistoiminnan muotoja. Potkujen sijasta lyhennettiin työaikaa Yhteistoiminta työnantajan kanssa oli harvinaista. Työssä kuitenkin syntyi normeja ja käytäntöjä, jotka työnantaja tunnusti tiettyyn rajaan saakka. Monista asioista vallitsi konsensus. Tuotannollisissa vähennyksissä oli tapana koettaa järjestää asiat niin, että pitkään taloa palvelleet tai avainryhmät saivat säilyttää työpaikkansa, Teräs kertoo. Mieluummin lyhennettiin päivittäisiä tai viikoittaisia työaikoja kuin toteutettiin irtisanomisia. Irtisanomisissa otettiin huomioon työntekijöiden ammattitaitoon ja työikään liittyviä normeja. Pelisääntöjä noudatettiin vielä sotien välilläkin. Vuoden 1918 jälkeen ammattiyhdistysliike ryhtyi vaatimaan mahdollisuuksia vaikuttaa yritysten tuotantoon ja päätöksentekoon. Työelämän valtasuhteet eivät olleet vakiintuneet. Osapuolilla oli eri käsityksiä työnantajan työnjohtovallan rajoista. Paikallisesti työntekijät saattoivat esittää näkemyksensä esimerkiksi työnjohtajien valinnasta. Epämiel-

7 Yhteistoimintalain lähtölaukauksena pidetään pääministeri Rafael Paasion puhetta Valmetin Helsingin telakalla vuonna Hän vaati työntekijöille muun muassa oikeutta osallistua yritysten hallintoon. tuotannollisia kysymyksiä yhteistoiminnan piiriin. Samalla yrityksestä saatu tieto nousi tärkeäksi, Teräs toteaa. Oli myös yrityksiä, jotka kehittivät yhteistoimintaa yli lain vaatimusten. lyttäviä työnjohtajia saatettiin heittää ulos portista, Teräs huomauttaa. Tuotantokomiteoilla oli todellistakin valtaa Valtakunnallinen työehtosopimusjärjestelmä alkoi yleistyä sotien jälkeen. Ammattiliitot saivat täydet neuvottelu- ja sopimusoikeudet. Samalla ay-liike tunnusti työnantajan työnjohtovallan, direktio-oikeuden, Teräs toteaa. Vuonna 1946 säädettiin laki tuotantokomiteoista kovan kohun saattelemana. Laki oli lopulta varsin maltillinen. Vastaavia komiteoita perustettiin samaan aikaan myös muualla Länsi-Euroopassa. Lain mukaan tuotantokomiteat pystyivät vain ehdottamaan muutoksia. Teräs painottaa, että ne loivat uusia mahdollisuuksia paikalliselle kanssakäymiselle työnantajan ja työntekijöiden kesken. Vilkasta keskustelua käytiin siitä, mitkä asiat kuuluivat työehtomenettelyn piiriin, mitkä työnantajan työnjohtovallan piiriin ja mitkä ovat yhteistoiminnan aluetta. Tuotantokomiteoiden merkitys vaih teli. Joillakin työpaikoilla ne pystyivät päättämään vain esimerkiksi työpaikkaruokailusta. Joissakin paikoin tuotantokomiteat pystyivät vaikuttamaan tuotannollisiin seikkoihin, sosiaalitoimintaan ja työpaikkaviihtyvyyteen. Tuotantokomiteoiden vaikutusvalta riippui Teräksen mukaan työpaikan voimasuhteista ja siitä, missä määrin työnantajat pyrkivät sitouttamaan työntekijät yritykseensä. Uusimman tutkimuksen mukaan eräillä työpaikoilla nostettiin keskeisiä Yhteistoimintalaista pitkä taistelu Yhteistoimintalain lähtölaukauksena pidetään pääministeri Rafael Paasio (sd.) ns. telakkapuhetta. Hän muistutti vuonna 1966 Valmetin telakalla Helsingissä, että demokratia toteutuu yhteiskunnan eri osa-alueilla jo melko hyvin. Yksi merkittävä aukko kuitenkin oli: työelämä. Työelämässä, johon työntekijä astuu, vallitsee perinteellinen arvojärjestelmä, harvainvalta, johon työntekijän on sopeuduttava, jos mielii ansaita elantonsa, Paasio totesi. Hän vaati työntekijöille oikeutta osallistua yritysten hallintoon, omistukseen ja tuottoon. Suuret lakot ja villit työnseisaukset vauhdittivat 1970-luvulla vaatimuksia yritysdemokratiasta. Kun laki saatiin aikaan viimein vuonna 1978, Paasion esityksistä siinä oli vain murunen. Laki astui voimaan heinäkuun alusta vuonna Lopputulos oli suurin piirtein sama kuin 1940-luvulla eli tulokset odotuksiin ja keskusteluun nähden jäivät aika vähäisiksi. Laki ei merkinnyt mitään mullistusta työelämäsuhteissa. Se ei parantunut radikaalisti työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa tuotannollisiin päämääriin, Teräs toteaa. UP/BIRGITTA SUORSA 7

8 8 Mihin unohtui maahenkilökunta? Finnair luo yli 600 uutta työpaikkaa Finnair rekrytoi yli 600 uutta lentoemäntää, stuerttia ja lentäjää ensi syksyyn mennessä, kertoi yhtiön lehdistötiedote elokuussa. Olemme aiemminkin puhuneet Aasian-liikenteen synnyttämästä käänteisestä Kiina-ilmiöstä. Tällainen uusien työpaikkojen tarjonta on ainutlaatuista Suomen työvoimamarkkinoilla tänä päivänä, Finnairin lomaliikenteen johtaja Kaisa Vikkula totesi. Hyvä että Finnair luo uusia työ paikkoja, mutta mihin yhtiöltä unohtuivat maahenkilökunnan työpaikat? Liikenteen kasvaessa tarvitaan varmasti lisää työntekijöitä hoitamaan näitäkin tehtäviä. Tarvitaan lisää ramp-miehiä kuormaamaan koneita, virkailijoita palvelemaan asiakkaita, cateringhenkilökuntaa ruoanvalmistukseen, mekaanikkoja koneiden korjaamiseen jne. ITA:n kokouksessa esillä yt-neuvottelut ja työttömyysturva Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA ry piti jäsenkokouksen 4.9. Helsinki-Vantaan lentoaseman teknisellä alueella sijaitsevassa LEKO 3-ruokalassa. Kokouksessa käsiteltiin Finnairin tekniikan kesäkuussa päättyneitä ytneuvotteluja, joista kertoi Finnairin tekniikan pääluottamusmies Reijo Hautamäki. Toisena aiheena kokouksessa oli työttömyysturva, josta kertoi Ilmailuja Rautatiekuljetusalan Työttömyyskassan johtaja Janne Becker. Hän vastasi kokousväen esittämiin kysymyksiin ja jakoi kokoukseen osallistujille työttömyyskassan tekemän kirjasen, nimeltään Jäsenen tietopaketti Samalla hän kehotti tutustumaan kassan nettisivuihin osoitteessa: Kokouksessa puheenjohtajana toimi ITA:n puheenjohtaja Juha Grundström, ja siihen osallistui noin 70 jäsentä. PEKKA KAINULAINEN PEKKA KAINULAINEN Ilmailu- ja rautatiekuljetusalan työttömyyskassan johtaja Janne Becker, ITA.n puheenjohtaja Juha Grundström ja Finnairin tekniikan pääluottamusmies Reijo Hautamäki ITA:n jäsenkokouksessa. Pekka Kainulainen

9 Blue1:n uuden lentokonehallin on määrä valmistua helmikuussa Pekka Kainulainen Blue1 palkkaa lisää henkilökuntaa Blue1 Oy palkkaa lisää henkilökuntaa yhtiön tekniikkaan. Yhtiö tarvitsee toistakymmentä työntekijää lisää MD-90-koneiden hankinnan myötä. Tämän jälkeen yhtiön tekniikassa työskentelee noin henkilöä. Blue1 rakennuttaa uuden lentokonehallin Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Uusi halli rakennetaan lentokentän ja Tikkurilantien väliselle alueelle. Rakennustyöt ovat jo alkaneet ja uuden hallin on määrä valmistua helmikuussa Mittavan hankkeen rahoittaa Eläke-Fennia. Blue1:lla on suuri tarve uudelle isom malle lentokonehallille laajentumisohjelmansa ja ennen kaikkea uusien MD-90-koneiden hankinnan myötä. Uusi lentokonehalli on pinta-alaltaan m2:ä, tilavuudeltaan m3:ä ja sinne voidaan kerralla sijoittaa joko 8 Avro RJ konetta tai 4 MD-90-konetta. Hallin vapaa korkeus on 14 metriä ja korkein korkeus 25 metriä. Halli on mitoitettu 120 työntekijälle. Blue1 Oy on suomalainen lentoyhtiö, joka on kuulunut SAS-ryhmään vuodesta 1998 lähtien. Yhtiö liikennöi sekä kotimaassa että Suomesta Skandinaviaan ja muualle Eurooppaan. Suomessa se toimii jo kuudella eri paikkakunnalla. Lisäksi sillä on tekninen yksikkö Helsingin lisäksi myös Arlandassa Ruotsissa. Blue1:lla työskentelee noin 600 alan ammattilaista. Henkilökunta koostuu mm. piloteista, lentoemännistä ja stuerteista, lentokoneasentajista ja -mekaanikoista, insinööreistä, varastonhoitajista, myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon ammattilaisia. Maapalvelut yhtiö hankkii SAS Ground Services Finland Oy:ltä. PEKKA KAINULAINEN 4 9

10 det ja eivät ole missään suositusjärjestyksessä. Lisäksi vielä nämä vaihtoehdothan eivät ole toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi yhdistelemällä ensimmäisen ja toisen kohdan, saamme yhden uuden tavan toimia, taikka yhdistämällä toisen ja kolmannen kohdan, saamme myös lisää laajuutta toimintaamme. Nyt on syytä ottaa kantaa liiton tulevaisuuteen, kehottaa edustajiston puheenjohtaja Erkki Luoto. Missä suunnitellaan IAU:n tulevaisuus? Tulevaisuus ei koskaan tule lahjana vaan meidän on se itse tehtävä. Tulevaisuuden muutokset tai muuttumattomuudet perustuvat useaan tekemäämme päätökseen. Tulevaisuuden kaikki päätökset eivät ole omissa käsissämme, mutta useimpiin voimme vaikuttaa etukäteen olemalla liikkeellä ajoissa. Rakennammeko itse tulevaisuutemme vai ajaudummeko vain tilanteesta toiseen, reagoiden vasta asioiden siihen pakottaessa? Jälkikäteen reagoimalla olemme useimmiten auttamattomasti myöhässä, voimme vain yrittää minimoida meille epäedulliset tapahtumat. Edustajiston päätösten mukaisesti hallitus on pohtinut vaihtoehtoja tulevaisuudestamme. Toimimmeko yksin tulevaisuudessakin vai haemmeko eritasoisia yhteistyömuotoja muiden liittojen tai ilmailualalla toimivien järjestöjen kanssa? Syksyn aikana käytävässä jäsenkyselyssä on sinulla mahdollisuus tuoda omat mielipiteesi ja ehdotuksesi tulevaisuudestamme IAU:n päättäjien tietoon. Tuon esiin vaihtoehtoisia malleja. Ne eivät ole ainoat mahdollisuu- Ari Miettinen Nykyisen organisaatiomme säilyttäminen Kymmenisen vuotta sitten jäsentemme työnantajia oli sormilla laskettava määrä. Tällä hetkellä jäseniämme on jo noin kuudessakymmenessä yrityksessä, eikä kehitys tule pysähtymään tähän. Millä takaamme nykyisen organisaation puitteissa kaikkien jäsentemme äänen kuuluvuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa IAU:n päätöksentekoon? Työmäärän lisäys toimistossa on huomattava, koska meidän on taattava kaikille jäsenillemme tasapuolinen edunvalvonta, kaikkien asioita on hoidettava. Resurssimme ovat kuitenkin rajalliset tällä jäsenpohjalla. Tulemme tällä mallilla pysymään pienenä liittona, jonka toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa ovat rajalliset. Uudet järjestelyt puolustusministeriön alueella tulevat vielä muuttamaan meidän jäsenpohjaamme. Hyvänä tietysti tässä mallissa on hyvä alan tuntemus, sopimustoiminnan ja edunvalvonnan pysyminen omissa käsissämme. Päällimmäisenä kuitenkin kysymys, riittävätkö meidän resurssimme tässä mallissa mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseen? Yhteistyön syventäminen Tunnusteluasteella on MIR-projekti, jonka tarkoituksena on tekninen yhteistyö Suomen Merimies-Unioni SM-U:n, Ilmailualan Unionin IAU:n ja Rautatieläisten Liiton kesken. Tässä mallissa jokainen liitto säilyttäisi itsenäisyytensä ja tekisi alansa sopimukset, ja hoitaisi edunvalvonnan omalla alueellaan. Toimistojen rutiineja, taloushallintoa ja tiedotustoimintaa yhdistämällä vapauttaisimme liitos- 10

11 samme työskentelevien aikaa ja voimavaroja sopimustoiminnan ja edunvalvonnan vaativiin tehtäviin. Alan tuntemus hyödyttäisi edelleen meidän jäsenistöämme, mutta yhteistyö toisi myös laaja-alaisempaa näkemystä koko työmarkkinakenttään. Kuinka syvälle tällä mallilla voisimme mennä: esimerkiksi, yhteinen talousosasto, yhteinen lehti ja jopa yhteiset toimitilat! Vapautuuko näin tarvittava määrä lisää voimavaroja oman liittomme päätyöhön, sopimusten tekoon ja edunvalvontaan? Uuden ilmailualan ammattiliiton perustaminen Ilmailualalla työskentelevät työntekijät kerättäisiin kaikki yhteiseen liittoon. Emme liittyisi minkään liiton kanssa eikä meihin liittyisi, vaan rakentaisimme puhtaalta pöydältä uuden entistä ehomman liiton. Näin saisimme jäsenmäärän kohtalaisen kokoiseksi ja samalla loisimme paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden toimintaan. Tässä mallissa koko ilmailualan sektori olisi yhden keskisuuren liiton toimialan piirissä. Häviäisikö näin yhden alueen asiantuntemus suurempaan kokonaisuuteen, vai vahvistuisiko alantuntemus olennaisesti, kun mukaan tulisi muitakin alueita kuin nykyisessä liitossamme olevat? Miten järjestäisimme hallinnon, jotta takaisimme pienemmillekin työpaikoille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin? Kuinka saisimme kaikki alalla työskentelevät ponnistelemaan yhteisen hyvän puolesta? Paljon kysymyksiä on pohdittavana tässäkin mallissa. Kaikkien jäsentemme oikeus ja velvollisuus on nyt miettiä tulevaisuuttamme, koska kysymyksessä on jokaisen työpaikkaan vaikuttavat asiat. Pohdi, keskustele ja ota osaa jäsenkyselyyn! Jälkiviisastelu tulevaisuudessa ei ole hedelmällistä, vaan nyt on aika ottaa kantaa ja vaikuttaa tulevaisuutemme rakentamiseen. Liiton tulevaisuus käsissäsi! Vasta ja voita! IAU:n jäsenten omassa extranetissa, IAU-Memberissä, käynnistyy 25. syyskuuta jäsenkysely. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan hyvät palkinnot. Jos vastaajia on alle viisisataa, arvotaan yksi viidensadan euron lahjashekki. Jos vastaajia on yli viisisataa, arvotaan kaksi viidensadan euron lahjashekkiä! Miten toimit Kirjaudu IAU-Memberiin osoitteessa https://member.iau.fi/. Linkki sinne löytyy liiton kotisivulta Jos et muista käyttäjätunnustasi ja salasanaasi, ei huolta, sillä viikolla 39 kotiisi tulee kirje, jossa on kaikki liiton jäsenrekisterissä olevat jäsentietosi tarkastustasi varten. Siinä on myös IAU-Memberin käyttöön tarvittavat tunnuksesi. Kun olet saanut oman sivusi auki, näet siellä linkin Jäsenkysely. Klikkaa sitä, niin saat täytettäväksesi vastauslomakkeen. Vastaa kaikkiin kysymyksiin, lopussa on varattu vielä tilaa IAU:n toimintaa koskeville toiveillesi tai muille terveisille. Paina lopuksi Tallenna -näppäintä, niin tiedot tallentuvat tietokantaan. Järjestelmä toimii niin, että vastauksia ja vastaajaa ei voida yhdistää. Arvontaa varten jäsenrekisteriin jää tieto siitä, että olet vastannut kyselyyn, mutta vastaukset tallentuvat eri tietokantaan, josta niitä ei millään tavalla voida yhdistää sinuun. Vastausaika alkaa ja päättyy Aikaa on siis kolme viikkoa. Uhraa tänä aikana muutama minuutti vastaamiseen. Se on tärkeää sinun itsesi ja kaikkien alalla työskentelevien vuoksi, sillä tämän tutkimuksen tulokset tulevat olemaan tärkeässä osassa, kun lopullisia vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi ja työehtojemme turvaamiseksi mietitään! ERKKI LUOTO 11

12 Näkemykset palkkarakenteeseen selvitettiin Kuluneen kevään aikana tutkittiin ammattiosastojen jäsenten näkemyksiä Säännöllistä reittiliikennettä tai raskasta tilauslentoliikennettä koskevan työehtosopimuksen henkilökohtaisen palkanosan määrittelyjärjestelmästä, eli HEKO:sta. Tutkimuksessa selvitettiin jäsenten tyytyväisyyttä ja suhtautumista järjestelmään sekä sen toimivuutta käytännössä. Lisäksi selvitettiin, miten hyvin palkanmääräytymisperusteita tunnetaan, miten arviointi- ja kehityskeskustelut toimivat, ja miten vastaajat arvioivat oman HEKO-arvionsa aset- tuvan muihin verrattuna. Tutkimuksen toteutti Mimes Oy. Tutkimusaineisto kerättiin kirjallisella kyselyllä toukokuussa Kyselylomakkeita palautettiin 543 kpl. Vastausprosentti oli näin n. 20 %. Vastaajat vastaavat ammattiosastojen jäsenrakennetta niin sukupuoli-, ikä-, ammattiosasto- työpaikkarakenne- kuin jäsenyysaikajakautumankin suhteen. Aineiston voidaan siis katsoa vastaavan hyvin ammattiosastojen jäsenrakennetta ja antavan hyvän kuvan jäsenistön näkemyksistä. Vastaajien määrän olisi toki olettanut olevan näinkin tärkeään asiaan selvästi suurempi. Tutkimus tullaan hyödyntämään täysimääräisesti, kun liitto valmistautuu seuraavaan sopimuskierrokseen. Siitä voidaan esiintuoda tiettyjä keskeisiä tuloksia, jotka hyvin kuvaavat vastanneiden tuntoja. Arto Kujala Liittosihteeri Alpo Pehkonen luovuttamassa Tapio Valkoselle 500 euron lahjashekkiä, joka arvottiin palkkarakennekyselyyn vastanneiden kesken. Tuloksia prosentteina Nykyiseen palkkauksen muodostumiseen suhtauduttiin seuraavasti: Erittäin tyytyväisiä oli 2 %, melko tyytyväisiä 29 %, ei kovin tyytyväisiä 42 % ja ei lainkaan tyytyväisiä 27 %. Naiset olivat tyytyväisempiä kuin miehet. Tyytyväisyys laskee sen myötä, mitä kauemmin on ollut alalla. Palkan määräytyminen tunnetaan melko hyvin. Erittäin hyvin 22 %, melko hyvin 50 %, melko huonosti 22 % ja huonosti 7 %. Erittäin huonosti palkkarakenteen tuntevat ovat myös joukko, joka on kaikin puolin tyytymätöntä niin palkkarakenteeseen kun henkilökohtaiseen palkan osaankin Oman Heko-arvionsa asettuminen verrattuna muihin arvioitiin seuraavasti: Keskimääräistä ylemmällä tasolla 19 %, keskimääräisellä tasolla 49 % 12

13 Postia tulossa Tarkista rekisteritietosi! ja keskimääräistä alemmalla tasolla 33 % vastaajista. Henkilökohtaisen palkanosan suhteellisen osuuden kasvattamiseen tai pienentämiseen suhtauduttiin seuraavasti: Kasvattamista kannatti 34 %, ennallaan pitämistä 24 %, pienentämistä kannatti 37 % ja 4 %:lla ei ollut tähän henkilökohtaista kantaa. Kasvattamista kannattaneet perustelivat kantojaan mm. niin, että se motivoi tekemään työn paremmin ja kannustettavuus paranee. Pienentämistä perusteltiin mm. seuraavasti: Aiheuttaa eriarvoisuutta työntekijöiden välillä ja arviointi on mielivaltaista. Jäsenille on tulossa liitosta kirje viikolla 39, eli pikapuoliin tämän lehden ilmestymisen jälkeen. Kirje on itseasiassa lomake, jossa on kunkin jäsenen ne tiedot, jotka on tallennettu liiton jäsenrekisteriin. Tarkasta ovatko tietosi oikein! Jos tiedoissa on virheitä, toimi jollakin seuraavista tavoista: 1. Kirjaudu IAU-Memberiin ja tee muutokset itse. 2. Lähetä korjauspyyntö sähköpostitse osoitteeseen paula. 3. Faksaa lomake liittoon numeroon Postita lomake liittoon osoitteeseen (postimerkkiä ei tarvita!): Ilmailualan Unioni IAU ry OMAVASTAUS Sopimus HELSINKI Jäsentiedoissa on myös tunnukset IAU-Memberiin, jota liitto tulee enenevässä määrin käyttämään kaikessa suorassa viestinnässään jäsenten kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä on syksyn jäsentutkimus, johon voi vastata vain ko. järjestelmän kautta. Lisäksi kirjeessä on mukana Vakuutusyhtiö Turvan toimittamaa tietoa jäsenillemme myönnettävistä vakuutusedusta. Päätelmiä Palkkarakenteeseen kuuluva arviointikeskustelu ei toimi. Tämä aiheuttaa sellaisen tunteen, että henkilökohtainen palkanosa ja koko palkkarakenne eivät toimi. Henkilökohtainen palkanosa on ollut työehtosopimuksen palkkarakenteen osana noin viisitoista vuotta. Tutkimukseen vastanneista arviointikeskustelun ilmoittivat käyneensä seuraavasti: 17 % ei ollut käynyt yhtään kertaa, 24 % kerran, 34 % kaksi kertaa ja vain 1 % kuusi kertaa tai useammin. Kuitenkin vastanneiden keskimääräinen alallaoloaika oli lähellä 20 vuotta! Kyselyyn liittyneen osallistumispalkinnon hallitus arpoi kokouksessaan 5.9. Palkinnon voitti Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA ry:n jäsen Tapio Valkonen. Kun saat tämän näköisen kirjeen, avaa se, ja tarkista siinä olevat tiedot! Ilmailualan Unioni IAU ry, PL HELSINKI Antti Asentaja Kiitoradantie VANTAA Jäsenrekisteritiedot: Tietokenttä Rekisterissä oleva tieto Korjattu tieto Nimi «firstname» «lastname» Osoite «osoite» Postinumero «postinumero» Postitoimipaikka «postitoimipaikka» Kutsumanimi «kutsumanimi» Syntymäpäivä «syntymapaiva» Ammattiosasasto «ammattiosasto» Työpaikkaosasto «osasto» Liittymisaika «liittymisaika» Edellinen liitto/työttömyyskassa «edliitto» Liittymisaika edelliseen liittoon/kassaan Tarkasta tietosi! Ilmailualan Unioni IAU ry, John Stenbergin ranta 6, PL 337, HELSINKI «edliittopaiva» Jäsenlaji «jasenlaji» Jäsenlaji alkaa «jlajialkaa» Jäsenlaji päättyy «jlajipaattyy» Vain jäsenetumarkkinointi sallittu «markesto» Jäsenmaksutapa «maksutapa» Äidinkieli «kieli» Jäsenmaksun perintävaltakirja «valtakirja» Työnantaja «companyname» Ammattinimike «titteli» Sähköposti kotiin « koti» Sähköposti töihin « tyo» Matkapuhelin «matkapuhelin» Työpuhelin «puhelintyo» Puhelin kotiin «puhelinkoti» RAINER HAKALA Puheenjohtaja 13

14 K O L U M N I Timo Yletyinen Aika loppuu! Tämän vuoden vaihteessa alkoi hämmennys. Pääkonttori väki kävi kertomassa Finnairin tekniikan johdolle, että he maksavat jatkossa huolloista aikaisempaa vähemmän. Tämäkö on bisnestä? Tämä on sanelupolitiikkaa! Asioista pitäisi voida neuvotella ja sopia. Finnairin tekniikan pitäisi voida sanoa oma kantansa huoltojen hinnasta. Ole tässä nyt tulos vastuullinen toimintayksikkö! Tietysti hinnan ja laadun on oltava kohdalla. Tekniikan edellinen ja tämä vuosi ovat numeroilla katsottuna todella masentavia, eikä ensi vuosi paljon parannusta tuo, vaikka töitä on tehty hullun lailla. Aikaa rakenneuudistukselle on annettu kaksi vuotta, joka ei todellakaan riitä, kun varttikierros vasempaan -porukka alkoi tehdä muutosta. Mitä he ovat saaneet aikaiseksi, kun aikaa on jäljellä vähän reilu vuosi? Ei yhtään mitään, vain paljon hämmennystä! Pystyykö tämä porukka tekemään ratkaisuja, päätöksiä? Hehän ovat itse myös vanhan järjestelmän kasvatteja. NYT jos koskaan pitäisi uudistua ja luoda uutta. Kun lisätään soppaan vielä yt-kuvio, niin onpahan keittoainekset kasassa. Näyttää ja maistuu pahalta jo nyt. Sorry to say. Edellä mainitut asiat näyttävät, että tästä seuraa hallittu mahalasku, ja kaikki tämä tukee samaa strategiaa (sanelupolitiikka, talousluvut, johtajien päättämättömyys, yt-neuvottelut). Näin asioiden pitikin mennä, ja toimii kun rasvattu. Pääkonttorin on helppo tehdä ratkaisut asioiden suhteen näillä perusteilla, mitä ne sitten tulevaisuuden suhteen ovatkin. Työmiehen näkövinkkelistä katsottuna ei näytä ruusuiselta. Onko tekniikan kohtalo jo päätetty, vaikka johtajat kertovat siitä vain tipoittain, vedoten pörssiyhtiöön. Jos jokin toimintayksikkö (linjahuolto, MUTE, laite- ja huoltokorjaamo) myydään tai lopetetaan, se vaikuttaa tekniikan kokonaisuuteen halvaannuttavasti. Osien, materiaalien ja työvoiman kustannukset nousevat aivan uusiin ulottuvuuksiin. Mielestäni ylin johto ajattelee vain lyhyellä ajan jaksolla saatua hyötyä (kvartaalitalous), unohtaen pitkän aikavälin suunnitelmat, enkä tarkoita tässä mitään uusia lentokoneita. Tekniikka ja tekninen turvallisuus ovat yhtiön peruskulmakiviä, ja jos se päästetään rapautumaan, niin sen jälkeen kauhuskenaariot ovat lähempänä kuin koskaan, ja niihin vaikuttaminen voi olla todella vaikeaa. Allekirjoittanut on ollut yhdessä rakenneuudistuksessa, jossa 8000 työntekijästä 5000 sai kenkää, ja kaikki tämä tapahtui kahdessa vuodessa. Tämän seurauksena olin vuoden työttömänä, joten tiedän mistä kirjoitan. Muutoksessa pitää olla KAIKKI- EN mukana työmiehestä ylimpään johtoon asti, eikä vain puheissa, vaan myös TEOISSA. Toivottavasti aika ei lopu! Työn iloa ja motivaatiota odotellessa. Hyvää syksyä kaikille. PS. Halvalla et saa hyvää ja kiinalaiset eivät meille pärjää. TIMO YLETYINEN Kirjoittaja toimii lentokonemekaanikkona Finnairin lentokonekorjaamolla ja on työntekijöiden edustajana Lentokonekorjaamon kilpailukykyprojektissa. Aikaisemmin hän on toiminut mm. kirvesmiehenä ja luottamusmiehenä YIT:llä. 14

15 Palvelualojen Toimialaliitto ry Ilmailualan Unioni IAU ry Työehtosopimus uudistettiin nimeä myöten Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Ilmailualan Unioni IAU ry allekirjoittivat rakenteeltaan ja teksteiltään uudistetun ja kieliasultaan tarkastetun työehtosopimuksen Uudistettu työehtosopimus on voimassa Samalla osapuolet sopivat työehtosopimuksen nimen muuttamisesta lentoliikenteen palveluja koskevaksi työehtosopimukseksi. Työehtosopimuksen soveltamisalaa ei ole kuitenkaan muutettu. Uusi työehtosopimus korvaa sitä edeltäneen säännöllistä reittiliikennettä tai raskasta tilauslentoliikennettä koskeneen työehtosopimuksen liitteineen, sen palkkasopimuksen ja allekirjoituspöytäkirjan. Työehtosopimuksen sisältöä tai tarkoitusta ei ole muutettu kuin niiden kohtien osalta, jotka ovat uusia. Sen sijaan työehtosopimuksen rakenne on muuttunut täysin. Työehtosopimus jakaantui aikaisemmin varsinaiseen työehtosopimukseen, palkkasopimukseen, palkkasopimuksen liitteeseen, allekirjoituspöytäkirjaan sekä seitsemään työehtosopimuksen liitteeseen. Nykyinen työehtosopimus koostuu työehtosopimuksesta, sen liitteenä olevasta palkkaryhmittelystä sekä allekirjoituspöytäkirjasta. Sopimus on käyty kokonaisuudessaan läpi. Eri asioihin liittyvät, hajallaan olleet kohdat on nyt yhdistetty omiksi kokonaisuuksiksi. Myös päällekkäisyyksiä on karsittu ja samasta asiasta on uudessa tekstissä vain yksi määräys. Muutenkin työehtosopimuksen rakennetta on selkiytetty, aikaisemman sopimuksen kohtien monitasoisesta numeroinnista on luovuttu, ja nykyinen työehtosopimus jakaantuu lukuihin, pykäliin ja pykälien alakohtiin. Työehtosopimuksen tekstit on käyty hyvin tarkkaan läpi. Niitä on poistettu, yhdistetty tai muokattu ja niiden kieliasu on tarkastettu, kuitenkin siten, että niiden sisältö ja tarkoitus on pyritty pitämään ennallaan. Liitot ovatkin sopineet allekirjoituspöytäkirjassa seuraavasti: Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että uudistetun ja tänään allekirjoitetun työehtosopimuksen pykälien tai alakohtien sisältöä ja niiden vakiintuneita yhteisiä tulkintoja ei ole muutettu tällä sopimuksella, paitsi seuraavissa pykälissä tai kohdissa, jotka ovat sisällöltään uusia: 27., 37., 57 3., 58 1., 75 :n pöytäkirjamerkintä, 81, 83 ja 84. Uusien pykälien ja kohtien sisältöä selvitetään tarkemmin lehden seuraavassa numerossa. Uudistettu työehtosopimus painetaan mahdollisimman pian ja se uudistetaan myös ulkoasultaan. Työehtosopimus postitetaan kaikille IAU:n ammattiosastojen jäsenille kotiin vielä Lentoliikenteen palveluja koskeva tämän syksyn aikana. Siihen asti työehtosopimus on nähtävillä liiton kotisivuilla Työehtosopimuksen uudistaminen merkitsee myös sitä, että sen nojalla tehdyt paikalliset sopimukset on kaikki uudistettava. Tällaisia teknisesti uudistettavia sopimuksia, joihin on muutettava kaikki työehtosopimusviittaukset, ovat mm. kaikki tasoittuvan työajan sopimukset ja osa-aikasopimukset. Sopimuksia teknisesti uudistettaessa kannattanee kiinnittää huomiota myös niiden tekstien kieliasuun ja tarkoituksen mukaisuuteen. Palvelualojen Toimialaliiton jäsenyrityksien työehto- ja henkilöstöasioista vastaaville henkilöille ja näiden yrityksien luottamusmiehille järjestetään ensi kevään aikana uudistettua työehtosopimusta esitteleviä sopijaosapuolten järjestämiä yhteisiä koulutustilaisuuksia. TAPANI KAUTTO 15

16 LAULUNPÄTKIÄ PÄTKÄTYÖSTÄ -Lauluntekokilpailu SAK:n 100 -vuotisjuhlinta käynnistyy musiikin merkeissä. SAK järjestää syksyn 2006 aikana Laulunpätkiä pätkätyöstä -kilpailun, joka on suunnattu SAK:laisten ammattiliittojen lauluntekijöille. Syntyykö hyvinvointi pätkätyövoimin? Onko työllä mitään arvoa, jos se on pilkottu ja pätkitty? Millaisia lauluja syntyy pätkätyöstä, pätkätyöläisistä, silpputyön sankareista? Paras laulunpätkä pätkätyöstä valitaan Laulu Palaa -risteilyllä Kilpailun päätuomarina toimii Miljoonasateesta tuttu lauluntekijä Heikki Salo. Osallistumaan pääsevät aikaisemmin levyttämättömät laulut, joiden aiheena on pätkätyö tai pätkätyöläiset. Voittaja saa euron palkinnon. Laulunpätkiä pätkätyöstä -kilpailun yhteistyökumppanina toimii Työväen Musiikkitapahtuma. Kilpailuaikaa on marraskuun loppuun. Tarkemmat tiedot osallistumiseen löytyvät SAK:n nettisivuilta tai suoraan musiikkitapahtuman toimistolta, puhelin (03) Pätkätyö-laulukilpailun parhaat kappaleet esitetään tähtiartistien tulkitsemana kesän 2007 Työväen Musiikkitapahtumassa Valkeakoskella. Työväenkulttuuri tulee näkymän SAK:n juhlavuoden tapahtumissa monin eri tavoin. LISÄTIEDOT: Laulunpätkiä pätkätyöstä -kilpailu: Marianne Mihailow/ Työväen Musiikkitapahtuma, puh. (03) SAK 100 vuotta: projektisihteeri Eija Harjula, puh Entinen kesä- ja talvipäivien puuhamies Osmo Palvanen on käynnistämässä liiton eläkeläistoimintaa. Eläkeläistoimintaa käynnistellään Voimakkaasti kasvava eläkeläisten määrä sekä heidän koko ajan voimistuva aktiivisuutensa ovat jo jonkin aikaa panneet miettimään, että liitossamme tulisi käynnistää eläkeläistoiminta. IAU:n kaikkein voimakkaimmin kasvava jäsenlaji onkin juuri eläkeläisjäsenten osuus. Vuoden 2000 vaihteessa oli eläkeläisjäsenten määrä 355 ja kesäkuussa 2006 se oli jo 576 kappaletta. Eläkkeelle jäädään keskimäärin myös kohtalaisen hyväkuntoisina, joten tekemisen tarvetta olisi. Eläkeläinen Osmo Palvanen on ilmoittanut olevansa valmis toimimaan liitossamme eläkeläisvastaavana. Osku siirtyi osa-aikaeläkkeen kautta kokopäiväeläkeläiseksi joitakin vuosia sitten. Hän asustelee Tampereen kupeessa Pirkkalassa ja teki työhistoriansa Ilmavoimien Varikolla. Hän on toiminut erittäin aktiivisesti Ilmailualan Unionin ja ammattiosastonsa (alkuun Pirkanmaan lentokonemekaanikot ry ja sittemmin ILMEK ry) erilaisissa tehtävissä. Parhaiten jäsenistö Oskun varmaan muistaa kesä- ja talvipäivien puuhamiehenä. Pohdittaessa mitä eläkeläisjäsenille voisi olla tarjottavaa, tulee ensi alkuun mieleen erilaiset kuntoutukset sekä liikunnalliset tapahtumat. Näihin on mahdollista saada erilaisten järjestöjen tukia esim. Raha-automaatti- yhdistykseltä. Voitaisiin järjestä erilaisia tietoiskuja ja luentoja, jotka käsittelisivät esim. eläkkeitä, verotusta, vakuutuksia ja muita eläkeläisiä koskevia asioita. Myöskin yhteisiä matkoja ja retkiä voitaisiin suunnitella. Jos asian tiimoilta tulee kysyttävää tai joitakin ideoita, tai on halua olla mukana toiminnan suunnittelussa, voi soittaa Alpo Pehkoselle tai Osmo Palvaselle ALPO PEHKONEN Pekka Kainulainen 16

17 Liiton kesäpäivät Turussa Kylpylähotelli Holiday Club Caribiassa Kuvat: PEKKA KAINULAINEN ja ARTO KUJALA 4 Kesäpäivien avajaisissa esiteltiin liiton ja työttömyyskassan henkilökunnat, ja näytettiin miten liiton uusi sähköinen viestintäväline IAU-Member toimii. Tuttuja tapaamassa kesäpäivillä olivat muun muassa Terho Erkkilä (vas), Erkki Elonen, Ilmari Hara ja Seppo Lehtinen. 17

18 Kesäpäivillä oli ohjelmassa polttopalloa, yhdessäoloa perheen kanssa, uintia ja kelluntaa, 18

19 saapasmölkkyä, ihmissolmuja, Kesäpäivien nuorin osallistuja kahden kuukauden ikäinen Noa Hirvonen äitinsä Päivi Hirvosen kanssa. perinteistä tikanheittoa ja... 19

20 kylpemistä sekä tietenkin karaokea. Lasten karaokekilpailun palkitut Paula Pukkinen (vas), Meri Harrila, Esko Pukkinen, Linnea Henttunen ja Leevi Unkuri. Aikuisten karaokekilpailun voitti Pia Grundström (vas) ja seuraaviksi tulivat Esko Kulusjärvi, Tapani Köykkä, Minna Stackelberg ja Satu Rautiainen. 20

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yritystoiminnan muutokset Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt (32 ) Yt-neuvottelut,

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Asianajaja Teppo Laine 13.05.2014 ASIANAJOTOIMISTO LEGISTUM OY LIIKEJURIDIIKAN ASIANTUNTIJA www.legistum.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä YHTEISTOIMINTALAKI

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 84 Kaupungin merkkipäivälahjakokonaisuuden uudistaminen HEL 2016-013498 T 01 02 03 00 Päätös Hallintolain 51 :n mukaisen virheen korjaaminen, LSM, 21.12.2016

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta Akava ry Lausunto 1 (6) Eduskunta Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta TyV@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen tiistaina 10.11.2015 klo 12.15 HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena jolloin molemmat vanhemmat ovat samaan aikaan osa-aikatöissä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena jolloin molemmat vanhemmat ovat samaan aikaan osa-aikatöissä ja saavat osittaista vanhempainrahaa. Perhevapaiden 1 (6) Perhevapaiden Suomen nykyinen perhevapaajärjestelmä on kipeästi uudistuksen tarpeessa. Järjestelmä on tarpeettoman jäykkä eikä tue joustavaa työn ja perheen yhteensovittamista. Pala-palalta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2013 1 (8) 875 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HEL 2013-010486 T 03 00 00 Päätös päätti

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

HE 131/2009 vp. tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa.

HE 131/2009 vp. tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa. HE 131/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi. Isän oikeutta

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot