Harjavallan Kemiantyöntekijät ry 005. Toimintakertomus 2009 GLOBAALI TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjavallan Kemiantyöntekijät ry 005. Toimintakertomus 2009 GLOBAALI TOIMINTAYMPÄRISTÖ"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 GLOBAALI TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuoden 2008 toimintakertomuksessa ennakoimme, että maailman talousveturin USA:n valtionvelka tulee kasvamaan kiihtyvällä tahdilla. Tuolloin rikkoontui miljardin dollarin raja ja nyt marraskuussa 2009 tuo summa on miljardia dollaria, joten velkaantumisvauhti on ollut hurja. Uusi presidentti julkisti vuoden 2010 budjetin, jonka loppusumma on noin miljardia dollaria. Budjetin rahoittamiseen Obaman hallinto ennakoi tarvitsevansa järkyttävät miljardia dollaria lisää velkaa. Kun merkittävä osa kaikesta tästä velasta on käytetty sotimiseen ja erilaisiin tukiin, eikä esim. investointeihin, on kyseenalaista voidaanko tällaista velkaa maksaa koskaan kokonaan takaisin. USA pystyy vielä toistaiseksi maksattamaan osan tästä velasta muilla maailman valtiolla, painamalla kylmästi lisää rahaa ja antamalla dollarin arvon laskea. USA:n kansantalouden koko ja keskuspankin erikoinen asema mahdollistavat todellisen kierrossa olevan rahan määrän salaamisen ja manipuloimisen. Kysymys on periaatteessa samasta asiasta kuin USA:n asuntorahoitusmarkkinoiden kuplan puhkeamisessakin oli; luottamuksesta ja siitä kauanko sitä riittää. Kun luottamus dollariin horjuu ja velkojat pyrkivät eroon dollaripohjaisista velkakirjoistaan, alkaa siitä ennennäkemätön sekamelska. USA:n taloutta on mahdotonta käsittää näin maallikkotason talousopeilla, mutta on aivan varma, että kyllä se seinä tulee luotonannossa joskus vastaan, vaikka kuinka painaisi omaa rahaa ja lainaisi sitä sitten itselleen. KANSALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yaran päätös laskea hintatasoaan reilusti uudelle lannoitevuodelle lähdettäessä, otettiin markkinoilla tyydytyksellä vastaan. Tämä näkyi mm. lisääntyneinä tilauksina Suomessa Uudenkaupungin ja Siilinjärven tehtailla. Valitettavasti Harjavallan erikoislannoitetuotantoon tällä ei ollut voimakasta piristävää vaikutusta. Suomen hallitus sekoili eläkeratkaisujensa kanssa, kun se yksipuolisesti ilmoitti nostavansa eläkeikärajoja. Ilmoitus aiheutti valtavan vastalausemyrskyn, jossa uhattiin jo yleislakollakin. Asia saatiin sovittua perustamalla työryhmä pohtimaan keinoja ihmisten työurien pidentämiseen. Työryhmän työ on ollut ristiriitojen ja jatkoaikojen sävyttämää. ja näyttääkin siltä, ettei se kykene esittämään muuta kuin, että olis kiva kun työskenneltäisiin pidempään. Päämäärättömällä riitelyllä, jossa osapuolet ovat kaivautuneena syvälle omiin poteroihinsa ei pystytä näkemään työelämän ja eläköitymisen todellisia ongelmia. Vaikka joku haluaisikin työskennellä esim. 67-vuotiaaksi, niin onko se enää reaalielämässä mahdollista? Työnantajat ovat kaavamaisesti toistaneet tiettyä menettelytapaa aina, kun kustannussäästöjä on täytynyt esim. ytmenettelyllä hakea.

2 Sivu 2 / 5 Sama kaavamaisuus toistuu työn tekemisessä muutenkin, sillä esim. ikääntyvän työvoiman tehtävien kehitys ei noudata heidän kehittymistään ihmisinä ja ammattihenkilöinä. Tämä näköalattomuus on johtanut kokeneemman työväestön irtisanomisiin ja liian aikaiseen eläköitymiseen. Korjauksena tähän työnantajapuoli on esittänyt mm. 40-vuoden työhistoriaa, ennen kuin eläkkeelle voisi hakeutua. Tämä on taas eräs osoitus siitä näköalattomuudesta, joka työmarkkinoilla vallitsee. Miksi ei voida miettiä sitä, kuinka ikääntyvä työvoima voidaan oikeasti pitää työmarkkinoilla voimavarana, eikä pelkkänä poispotkittavana kustannussäästönä? On työpaikan ja yhteiskunnan kannalta kauheata tuhlausta, ettei kokeneiden ihmisten osaamista hyödynnetä riittävästi. Vaikka fyysinen suorituskyky laskee, voitaisiin työtehtäviä uudelleen järjestelemällä löytää kokeneille ihmisille tehtäviä, joissa he voisivat olla hyödyksi niin itselleen kuin koko työyhteisöllekin. Ihminen, jota arvostetaan ja joka tuntee itsensä tarpeelliseksi, on pidempään töissäkin, se on päivän selvää. Koko Suomen kannalta olisi tärkeää säilyttää kokeneet ihmiset työpaikoilla mahdollisimman pitkään. Kaavamainen ikääntymistä hyljeksivä asenne, tulee vaikuttamaan haitallisesti maamme kykyyn selviytyä tulevista haasteista voittajina. LIITTOTASON TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ehkä merkittävin liittotasolla tapahtunut asia oli TEAM liittofuusion kariutuminen. Metalliliiton vasemmistoryhmä käytti hyväksi liittonsa säännöissä olevaa määrävähemmistökohtaa, jonka avulla se pystyi torjumaan liittofuusion. Tällainen toiminta, jossa taustalla ovat hyvin itsekkäät ja osin puoluepoliittiset tarkoitusperät, on tuomittavaa ja erittäin lyhytnäköistä toimintaa. Tämän surullisen päätöksen varjopuolia ei tarvinnut kauaa odotella, sillä nyt ovat esim. Sähkö-, Metalli- ja Kemianliitto tilanteessa, jossa työnantajat siirtävät toimintojansa halvempien sopimusten piiriin. Pelottavan suuri joukko näiden liittojen jäsenistä ei aio suostua muuttamaan liittoa ja protestoivat tilannetta, joko liittymällä Loimaan kassaan tai jäämällä kokonaan sitoutumattomiksi. Suojelemalla omia liittokohtaisia vaikutusmahdollisuuksiaan Metallin vassarit ovat murentamassa koko ay-liikkeen perustaa. On pelottavaa ajatella niitä seurauksia mihin tällainen kehitys tulee johtamaan. Tähän kehityssuuntaan vaikuttaneet tahot, eivät voi olla tehtäviensä edellyttämällä tasolla. Heti kun tieto TEAM fuusion kaatumisesta vahvistui, käynnistivät Kemian- ja Viestintäalanliitot keskinäiset yhteistyöneuvottelut, tavoitteenaan yhdistää voimansa TEAM liitoksi. Tämä fuusio toteutuikin pikavauhtia, ja uusi TEAM Liitto aloitti toimintansa 2010 vuoden alusta lukien.

3 Sivu 3 / 5 PAIKALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuoden 2008 loppupuolella alkanut talouden taantuma synkistyi kertomusvuoden 2009 aikana entisestään. Tätä kirjoitettaessa voidaan jo puhua aidosti lamasta, josta selviytyminen tulee koettelemaan yksittäistä ihmistä ja koko yhteiskuntaa kovalla kädellä. Paikallisesti lama näkyi tuotantolaitosten ennätyspitkinä seisokkeina, jollaisia ei ollut koettu aikaisemmin koko tehtaamme historian aikana. Ammattiosastossa aloitimme jo helmikuussa varautumisen siihen, että tilanteesta ei tulla selviämään ilman poikkeustoimia. Tällaiseen jouduttiinkin syyskuussa, jolloin pääluottamusmiehen kouraan iskettiin yt-neuvottelukutsu. Kesken neuvotteluiden saimme tiedon Hva-Uki toimipaikan tehtaanjohtajan Eero Sipilän siirtymisestä Saksaan Rostockin tehtaille vastaaviin tehtäviin. Hänen tilalleen nimitettiin Taisto Koivumäki, joka on harjavaltalaisille entuudestaan tuttu mies. Vastapuolen pääneuvottelijan vaihtuminen kesken neuvotteluprosessin aiheutti sekaannusta työnantajapuolella. Tämä näkyi mm. heidän puutteellisesti valmistelluista esityksistään, joista osa oli jopa ristiriidassa voimassaolevien sopimusten ja asetusten kanssa. Kaikeksi onneksi neuvotteluita ei tarvinnut käydä irtisanomisista, vaan tarvittaviin säästöihin päästiin n. 4 viikon mittaisilla lomautuksilla. Hyvä valmistautuminen tilanteeseen näkyi mm. siinä, että pystyimme tekemään neuvottelutulosten analysointia, päätöksiä ja tiedottamista erittäin nopeasti. Tärkein yksittäinen asia, jolla pystyimme tähän, oli selkeä tehtävänjako neuvotteluryhmän sisällä. Myös hyvin organisoitu tiedotus ja luottamukselliset suhteet liittoon olivat erittäin tärkeitä hyvän onnistumisen kannalta. Neuvotteluryhmän tekemien selvitysten pohjalta totesimme, että käytettävissä olevilla keinoilla päästään tarvittaviin säästöihin, vain riittävän ajoissa käynnistetyillä toimenpiteillä. Tämän vuoksi sovimme yt-neuvotteluiden aikana, käynnistävämme välittömästi neuvottelut ns. työaikajoustojen toteuttamisesta. Taustalla tässä oli tietoisuus siitä, että toimipaikkamme taloudellinen ja tuotannollinen tilanne tulee vuonna 2010 olemaan historiallisen vaikea, josta tuskin selvitään ilman poikkeustoimia. Halusimme löytää toimintatavan, jolla kiinteitä kustannuksia voitaisiin leikata ja samalla tarjota jäsenistöllemme mahdollisuus tehdä töitä enemmän silloin kun niitä on, ja pitää osan niistä vapaina, kun on hiljaisempaa. Tätä kirjoitettaessa on ko. toimintatavan ehdoista päästy sopimukseen ja uusi toimintatapa otettu käyttöön. Uskomme, että tällä tavalla voimme vähentää mahdollisten lomautusten määrää kuluvana vuonna. Yhtä aikaa työaikajoustoneuvotteluiden kanssa keskusteltiin Harjavallan tuottavuuspalkkio sopimuksen jatkosta vuodelle Sopimuksesta oli neuvoteltu edellisen kerran kesäkuussa 2009, jolloin sovittiin tehtyihin työtunteihin ja tuotantomääriin suhteutetun kertoimen käyttöönottamisesta tuottavuuspalkkion laskennassa.

4 Sivu 4 / 5 Kertoimen käyttöönotosta huolimatta palkkiojärjestelmämme rakenne mahdollisti sen, että kertomusvuonna keskimääräinen palkkiomme taso oli lähes normaalivuosien tasolla. Maksajan kannalta tilanne oli nyt kiistatta hieman epäedullinen. Palkkiojärjestelmäämme on kuitenkin rakennettu pitkäjänteisesti vastaamaan Harjavallan tuotantorakennetta ja palkanmaksukykyä, jossa hyvinäkään vuosina palkkion keskimääräinen taso ei pääse nousemaan kohtuuttoman korkeaksi. Valmistauduimme siihen, että vastapuoli tulee esittämään toimenpiteitä, joilla palkkion tasoa halutaan leikata tuntuvasti. Neuvotteluista tuli kuitenkin lopulta erittäin nopeat ja lopputulokseltaan odotuksiamme paremmat. Työnantaja osoitti harkintaa toimissaan, eikä lähtenyt esittämään palkkiomatriisiin lyhytnäköisiä muutoksia. Saatoimme yhden varsinaisen neuvottelukerran jälkeen todeta, että palkkiojärjestelmä säilyy täysin entisellään, ainoastaan eräitä painoarvoja muutettiin. Vaikka kertomusvuosi on ollut historiallisen vaikea, olemme selviytyneet siitä kohtuullisen vähäisin menetyksin. Kuitenkin on hyvä muistaa, että koko laman yli pääseminen tulee vaatimaan meiltä uhrauksia, joita on kyettävä jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti. Pieni työyhteisö, kuten me olemme, tulee jatkossakin pärjäämään sillä, että se on joustavampi kuin muut. Me emme pysty linnoittautumaan tonniemme suojaan, vaan meidän on reagoitava muutoksiin nopeasti ja ennakkoluulottomasti. HALLINTO- JA KOKOUSTOIMINTA Syyskokouksessa 2008 valittiin osastomme puheenjohtajaksi yksimielisesti Vesa Vieno, sekä toimikuntaan 6 varsinaista ja 6 varajäsentä. Toimikunnan jäsenmäärää pysyi edellisvuoden hyväksi havaitulla tasolla.. Toimikunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Jorma Selin, sihteeriksi ja opintosihteeriksi Raimo Puotiniemi, taloudenhoitajaksi Heikki Kivi sekä nuorisovastaavaksi Mikko Laine. Toimikunta piti kertomusvuonna yhteensä viisi (12) kokousta. HUVI- JA RETKEILYTOIMINTA Retkeilytoiminta jatkui perinteisillä Kemianliiton talvi- ja kesäpäivillä, entiseen tapaan. Suunnittelimme vuoden loppuun ajoittuvaa pikkujoulu/teatterimatkaa, mutta se jäi haaveeksi syksyyn ajoittuneiden lomautusten vuoksi.

5 Sivu 5 / 5 KOULUTUS- JA TIEDOTUSTOIMINTA Koulutustoiminnassa vedettiin henkeä ja suunnattiin energia web-ratkaisujen päivittämiseen. Loppuvuodesta 2009 päätettiin käynnistää projekti, jolla ammattiosaston tiedotus ja asiakirjojen hallinta uudistettiin vastaamaan muuttuneita tarpeita. Tiedotus jaettiin kahteen osaan, julkisiin websivuihin ja luottamushenkilöille tarkoitettuun intranet sovellukseen. Molemmat sivut aloittivat toimintansa uudessa osoitteessa, joiksi valittiin mahdollisimman turvalliset kotimaiset palveluntarjoajat. Julkiset web-sivut avattiin ja intranetin avaus toteutuu maaliskuun 2010 loppuun mennessä. Näillä ratkaisuilla olemme ammattiosastona aivan terävimmässä kärjessä, sillä vastaavia sovelluksia on käytössään pääasiassa liittotason toimijoilla. YHTEISTYÖ Osasto otti osaa Kemiralaisten ammattiosastojen konserniyhdistyksen, SAK:n Harjavallan Seudun Paikallisjärjestön ja KSL:n ja TSL:n opintojärjestöjen toimintaan. Myös yhteistyö Yara Suomen muiden toimipaikkojen ammattiosastojen kanssa jatkui tiiviinä. Perinteinen kolmen tehtaan ammattiosastojen tapaaminen laajennettiin koskemaan neljää tehdasta Uudenkaupungin ammattiosaston tullessa mukaan. Ensimmäinen uuden konseptin mukainen kokous järjestettiin Harjavallassa. Yhteistyö Suurteollisuuspuiston muiden ammattiosastojen kanssa on jatkunut, vaikkakin hieman epävirallisemmissa merkeissä. Lisäksi yhteistyösuhteemme ammattiliittoihin, keskusjärjestöön ja muihin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin ovat olleet aktiivisia. LOPUKSI Toimikunta haluaa kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita ja toivoo jäsenistöllemme menestystä tuleville vuosille. TOIMIKUNTA

Toimintakertomus 2012 GLOBAALI TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintakertomus 2012 GLOBAALI TOIMINTAYMPÄRISTÖ Sivu 1 / 6 GLOBAALI TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuoden 2012 aikana maailmanlaajuinen velkaongelma jatkui erityisesti Euroopassa, jossa ainakin Kreikka, Espanja, Italia, Kypros, Irlanti olivat pyörremyrskyn silmässä.

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2009 Tässä lehdessä: Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät...3 Järjestösihteerin säkeet...4 Liittosihteeri Matti Mäkelä ja liiton haasteet...5

Lisätiedot

SAK STTK AKAVA. Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä

SAK STTK AKAVA. Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä SAK STTK AKAVA Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan sali, Helsinki 7.11.2007

Lisätiedot

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2013 Tässä lehdessä mm: Liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Metallin vasemmistoryhmän vetäjä Turja Lehtonen...5 Omistajien tulokierroksesta kirjoittaa Paavo

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat 2 3/2012 Tuloksen takaajat Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Lokakuu 2005 www.metalli57.com

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Lokakuu 2005 www.metalli57.com VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Lokakuu 2005 www.metalli57.com Työsuojeluvaalit 1.11. 31.12.2005 Valitkaa työpaikaltanne työsuojeluvaltuutettu! Lisää sivulla

Lisätiedot

70 VUOTTA HISTORIA 1941 2011

70 VUOTTA HISTORIA 1941 2011 70 VUOTTA HISTORIA 1941 2011 2 70 vuotta historiikki Tähän 70 vuotta historiikkiin on koottu metallin ammattiosasto 099:n keskeisimmät tapahtumat. Nimeltä on mainittu ne henkilöt jotka ovat toimineet puheenjohtajina,

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

PAPERI 4-5 LIITTO. www.paperiliitto.fi 1 28.1.2008

PAPERI 4-5 LIITTO. www.paperiliitto.fi 1 28.1.2008 PAPERI LIITTO www.paperiliitto.fi 1 28.1.2008 Emme luovu Kemijärven ja Summan taistelusta 4 Neuvottelukierros käynnistyy 6 Kone ei korvaa ihmissilmää 15 Kansainvälinen taiteilija Kauhavalta 24 4-5 Stora

Lisätiedot

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti N:o 1 2015 Helmikuun 25. ja ruoho vihertää jo Herttoniemessä Kesä on kuitenkin vielä kaukana Ammattiosaston toimisto on auki kevätkauden aikana

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

tukevan yhteiskuntasopimuksen

tukevan yhteiskuntasopimuksen Suomi tarvitsee kasvua tukevan yhteiskuntasopimuksen Ilmarisen johtaja Jaakko Kianderin haastattelu Palkansaajien tutkimuslaitosta vuosina 2006 2010 johtanut Jaakko Kiander ennakoi vaikeita aikoja niin

Lisätiedot

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä.

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä. tukset ovat tavallisesti julkisen sektorin henkilöstön ja yleisemminkin työllisyyden kannalta kielteisiä. Tässä taannoin runnottiin kokoon yhdenasianliike, jonka piti hoitaa työllisyys kuntoon. Vaikka

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki KHT:n täyttäessään 20 vuotta vuonna 1997 hallituksessa päätettiin juhlistaa juhlavuotta tekemällä historiikki, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta perustamisvuodesta

Lisätiedot

Verovapaa vuokratyövoima polkee työehtoja s. 3 Ablemans Oy:n irtisanomiset törkeyden huippu s. 5. Uusi toimitsija Tuureporinkadulle s.

Verovapaa vuokratyövoima polkee työehtoja s. 3 Ablemans Oy:n irtisanomiset törkeyden huippu s. 5. Uusi toimitsija Tuureporinkadulle s. EDELLÄKÄVIJÄ METALLI 49 Metalli 49 Turun metallityöväen ammattiosasto ry. 49 jäsenlehti 2/2009. www.metalli49turku.fi Jyrki Yrttiaho: Verovapaa vuokratyövoima polkee työehtoja s. 3 Ablemans Oy:n irtisanomiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. kevät 2013

PÖYTÄKIRJA. kevät 2013 PÖYTÄKIRJA kevät 2013 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry PÖYTÄKIRJA 1 (69) Sisällysluettelo Pöytäkirja... 2 Osallistujaluettelo... 59 Esityslista... 62 Puheenjohtaja Ann Selinin puhe... 63 Edustajiston

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot