SISÄLLYSLUETTELO. 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu 5 2.1 Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Yleistä tietoa1 Turvaohjeet Sivut Symbolit ja varoitukset 1.3 Oikeaoppinen käyttö 1.4 Turvallisuutta koskevat perusasiat Virtalähde Huolto- ja tarkistusohjeet Melutaso Värinä Säteily Muut riskit 1.5 Koneenkäyttäjän velvollisuudet 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto 3 Käyttöönotto Sivut Ohjaimet ja käyttövinkit 3.2 Leikkuriterien oikea säätö 3.3 Leikkuripään oikea voitelu 3.4 Kytkeminen päälle / pois päältä 3.5 Vika - moottorin turvakytkin 4 Huolto Sivut Puhdistus 4.2 Leikkuriterien kiinnitys 4.3 Leikkuriterien oikea säätö 4.4 Leikkuriterien hionta 4.5 Ilmasuodattimen puhdistaminen 4.6 Leikkurilaitteen säilyttäminen 5 Kuvat Sivu 9 6 Korjaustyöt Sivut Esittely 6.2 Ongelmaluettelo 7 Räjäytyskuva I Varaosat Sivut Leikkuripää VIII 7.2 Moottori (malli ) 8 Muuta Sivu Ympäristönsuojelu ja laitteen hävittäminen 8.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus sivu 2

3 1 TURVALLISUUSOHJEET 1.1 Yleistä Nämä turvallisuusohjeet sisältävät käyttöönoton, käytön ja huollon aikana huomioonotettavia perusohjeita. Kaikkien tätä leikkuria käyttävien henkilöiden on luettava nämä käyttöohjeet erityisen huolellisesti. Käyttöohjeen tulee aina olla helposti saatavilla paikassa, jossa leikkuria käytetään. 1.2 Symbolit ja varoitukset Tässä käyttöohjeessa käytetään erilaisia symboleita. Ne viittaavat joko mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin tai kiinnittävät huomiota tekniseen tietoon, jonka huomioimatta jättäminen saattaa johtaa ruumiilliseen vammaan tai materiaalivahinkoihin. Vaarasymbolit Varoitus Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Jos tilannetta ei vältetä, se saattaa johtaa ruumiilliseen vammaan tai jopa kuolemaan. Huomio Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Jos tilannetta vältetä, se saattaa johtaa pieneen tai vähäiseen vammaan. Informaatiosymbolit Vinkki Vinkki, jonka huomioimatta jättäminen saattaa johtaa toimintahäiriöön tai vahinkoihin. Kuvavinkki Tämä symboli ja kuvanumero viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen lopussa. 1.3 Asianmukainen käyttö Karvanleikkuulaitteen asianmukaista käyttöä kuvataan kappaleessa 2.1. Kappaleen 2.2 lukemat (Tekniset tiedot) ovat pakollisia toimintarajoja ja ominaispiirteitä. sivu 3

4 1.4 Turvallisuutta koskevat perusasiat Virtalähde Työnnä pistoke ainoastaan pistorasioihin, jotka on asennettu määräysten mukaisesti. Väärä sähköasennus voi johtaa sähköiskuun tai oikosulkuun. Pistorasioiden tulee olla varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Noudata maassasi voimassa olevia määräyksiä. Tee huolto- ja puhdistustöitä vain kun pistoke on irrotettu. Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun pistoke on pistorasiassa. Eläinten karvoja saa leikata ainoastaan, kun lähettyvillä ei ole lapsia. Säilytä karvanleikkuulaitetta aina kuivassa ja turvallisessa paikassa, johon lapsilla ei ole pääsyä Huolto- ja tarkistusvelvollisuudet Älä koskaan käytä eläinten karvojen leikkaamiseen vioittunutta laitetta. Jos havaitset kotelossa tai sähköjohdossa vikaa, korjauta se aina valtuutetulla asiantuntijalla Äänenpaineen taso Äänenpaineen taso käytön aikana on 75 db(a) Värinä Leikkuulaite ei ylitä värinäarvoa 2,5 m/s Säteily Leikkuulaite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta sivu 4 koskevat perusturvallisuusedellytykset EY-direktiivin yhdenmukaistettuun eurooppalaiseen standardiin perustuvien testien mukaisesti Muut riskit Tiedota asiasta meille, jos käytön aikana ilmenee muita riskejä tai vikoja, jotka eivät suoraan liity eläinten karvojen leikkaamiseen. Tämä koskee myös teknisiä puutteita, jotka voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 1.5 Koneenkäyttäjän velvollisuudet Leikkuulaitteen turvallinen käyttö edellyttää käyttäjältä vain muutamia asioita. Niiden noudattaminen ja huomioiminen on kuitenkin pakollista: o Koneen käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen tai asiantuntija on ohjeistanut häntä leikkuulaitteen käytössä, toiminnassa ja vaaroissa. o Koneenkäyttäjällä on kokemusta niiden eläinten käsittelyssä, joiden karvoja leikataan. Lapset eivät koskaan saa käyttää leikkuulaitetta. sivu 4

5 2 ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ 2.1 Käyttöalue Tämä leikkuulaite on tarkoitettu ainoastaan hevosten karvojen tai utarekarvojen leikkaamiseen. Muut käyttösovellukset, erityisesti käyttö ihmisiin, on ehdottoman kiellettyä. 2.2 Tekniset tiedot Tyyppi: Käyttöjännite: katso laitteen laitekilpi Moottoriteho: Taajuus: Mitat (L/K/P): noin 48 mm x 48 mm x 285 mm Paino ilman sähköjohtoa: 1010 g Ympäröivä maksimilämpötila: 0 C - 40 C Ilman maksimikosteus: 10% - 90% (suhteellinen kosteus) Äänenpainetaso: noin 75 db (A) Värinä: < 2,5 m/s2 Leikkuunopeus: noin 2200 kaksoisiskua / min. 2.3 Laitteisto 1 leikkuulaite ja leikkuupää 1 leikkuriterät (kiinnitettynä) 1 kiintoavain - 4mm 1 pullo erityisöljyä 1 käyttöohje 1 kotelo säilytystä ja kuljetusta varten Valinnaiset: Useita erilaisia leikkuriteriä 3 KÄYTTÖÖNOTTO 3.1 Ohjaimet ja käyttövinkit Leikkuulaitteen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista. Ryhdy seuraaviin onnettomuuksia ehkäiseviin toimenpiteisiin ennen laitteen käyttöönottoa. o Leikkuulaitteen laitekilvessä olevan jännitteen on vastattava verkkosi jännitettä. Laite voidaan kytkeä ainoastaan vaihtovirtaan (AC). o Vältä kaikenlaista kosketusta liikkuviin teriin. o Ennen leikkuriteriin ja/tai leikkuripäähän tehtäviä töitä, kytke verkkovirta aina irti. Älä koske leikkuriteriin niin kauan, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. o Vältä kaikenlaista kontaktia laitteisiin, jotka ovat yhteydessä nesteisiin. Älä koskaan leikkaa märkien eläinten karvoja. Laitteeseen tunkeutuvat nesteet huonontavat sähköeristystä. Syntyy sähköisku- ja oikosulkuriski. Puhdista laite ainoastaan kuivalla kankaalla tai harjalla. sivu 5

6 1. o Lattialla lojuva jatkojohto saattaa sotkeutua ja aiheuttaa vaaran. Asettele johto turvallisella ja varmalla tavalla ennen karvojen leikkamista. Vältä sitä, että laitteen kytkentäjohdot taittuvat tai menevät solmuun. Vältä sitä, että eläimet seisovat johtojen päällä tai sotkeutuvat niihin. Pidä johto loitolla kuumista pinnoista. Älä koskaan kierrä johtoa laitteen ympärille. Tämä saattaa johtaa eristevaurioihin tai johdon rikkoutumiseen. Tarkista johto säännöllisesti vikojen varalta. o Ennen pistokkeen irrottamista, aseta kytkin OFF-asentoon (asento 0 kuten kuvassa 1). o Älä koskaan käytä viallisia leikkuriteriä, joiden hampaat ovat rikki. Käytä ainoastaan teräviä teriä. Käytä ainoastaan alkuperäisiä teriä. o Älä koskaan työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä. Laitteen ääni saattaa hämmentää tai ärsyttää eläimiä. Eläimen potku tai eläimenpaino saattaa johtaa vakaviin vammoihin. Sido eläin paikoilleen turvallisella tavalla. Kytke laite päälle eläimen näkökentässä ja lähesty eläintä rauhallisesti. o Käytä eläinten karvojen leikkaamiseen turvallista ja esteetöntä aluetta. Leikkaa karvoja ainoastaan hyvin tuuletetuissa tiloissa eikä koskaan helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä. Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava kaikissa olosuhteissa. Sähkölaitteiden kanssa on suositeltavaa käyttää turvapistoketta. 3.2 Leikkuriterien oikea säätö Jokainen tehtaalta lähtevä leikkuulaite on valmisteltu leikkaamista varten! Leikkuriterien säätö - Huolto Leikkuriterien oikea säätö Leikkaamisen aikana Uuden leikkuujärjestelmän käyttämä paine on huomattavasti matalampi kuin aikaisemmin toimitetuissa eläinten karvojen leikkuulaitteissa. Varo kiristämästä leikkuriteriä liian kireälle. Aika ajoin leikkuriterien kireyttä on ehkä säädettävä korkeintaan ¼ kierroksen verran Leikkuripään oikea voitelu Voitelun puute on epätyydyttävän leikkaustuloksen ja laitteen ylikuumenemisen kaikkein yleisin syy. Levitä terille ohut kerros öljyä saavuttaaksesi parhaat mahdolliset leikkaustulokset ja pidentääksesi terien ja laitteen käyttöikää. Leikkuripään muut liikkuvat osat tulee myös voidella. Valuta öljyä leikkuriterille ja leikkuripään öljyaukkoon noin 10 minuutin välein (kuva 3). Käytä ainoastaan leikkuulaitteille tarkoitettua erityisöljyämme. Älä missään tapauksessa käytä dieselöljyä! Leikkuriteriä ja leikkuripäätä tulee voidella riittävästi noin 10 minuutin välein leikkaamisen aikana, jotta ne eivät kuivu. sivu 6

7 Kytkeminen päälle / pois päältä Kytkimellä on kaksi asentoa (kuva 1). Asento 1: Laite on kytketty päälle Asento 0: Laite on kytketty pois päältä Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista kytkimen asento. Kytkimen pitäisi olla 0-asentossa. Käytä ainoastaan kytkintä laitteen kytkemiseen päälle ja pois päältä. 3.5 Vika - moottorin turvakytkin Moottorin turvakytkin suojaa leikkuulaitetta liialliselta mekaaniselta tai sähköiseltä kuormitukselta. Jos moottorin turvakytkimen painike (kuva 4) kohoaa ylös (laite pysähtyy), kytke laite irti kytkimestä (asento 0). Vedä pistoke välittömästi pistorasiasta. Moottorin turvakytkimen painike saattaa kohota ylös, jos leikkuriterät on kiristetty liian tiukalle, jos moottorissa on vika tai jos terät jumiutuvat, yms. Lyhyen jäähdytysajan jälkeen laite voidaan ottaa jälleen käyttöön, kun moottorin turvakytkintä on painettu kevyesti ) HUOLTO Ennen huoltotöiden tekemistä virtalähde on kytkettävä irti ja pistoke on vedettävä pistorasiasta. Kytke verkkovirta aina irti ennen leikkuriteriin tai leikkuripäähän tehtäviä töitä. Älä koske leikkuriteriin niin kauan, kun keritsemislaite on kytkettynä verkkovirtaan, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. 4.1 Puhdistus Poista laitteesta, leikkuripäästä ja teristä käytön jälkeen öljy kuivalla kankaalla. Villajäämät/karvat voi poistaa kuivalla harjalla. Seuraavaksi öljyä kaikki osat kevyesti ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi. Ota huomioon, että vähäinenkin ruosteen määrä voi vaikuttaa leikkaustulokseen huomattavasti tai tehdä leikkaamisen jopa mahdottomaksi. 4.2 Leikkuriterien kiinnitys Teräpari sisältää aina alaterän ja yläterän. Leikkaamista varten leikkuriterien (teroitettujen) pintojen (kuva 8) on oltava toisiaan vasten. Terät kiinnitetään seuraavasti (kuvat 5-9): Löysää säätöruuvia (kuva 9) ja aseta laite kovalle alustalle, alaterän ruuvit yläasennossa (kuva 7). Löysää ruuvit ja poista molemmat käytetyt terät.varmista, että uudet terät ovat puhtaat. Varmista huolellisesti, että leikkauspinnoilla ei ole likaa tai karvoja. Aseta yläterä alustan kaventuviin tappeihin (kuva 5) ja työnnä alaterä (kuva 6) löysättyjen ruuvien väliin (kuva 7) takapuskuriin asti. Kiristä alaterän ruuvit laitteen mukana toimitetulla kiintoavaimella. Käännä laite ympäri siten, että säätöruuvi on yläpuolella. Tarkista, että alustan molemmat kaventuvat tapit ovat yläterät aukoissa. Kiristä säätöruuvia (kuva 2) kunnes tuntuu kevyttä vastusta. sivu 7

8 Leikkuriterien oikea säätö Säädä leikkuriterät seuraavasti: Ennen leikkaamista: Kun laite on kytketty pois päältä (kuva 1). Varmista, että alustan kaventuvat tapit sopivat yläterän aukkoihin (kuva 2). Ruuvaa vastamutteria auki vastapäivään ja kiristä säätöruuvia myötäpäivään, kunnes tuntuu vähänkin vastusta. Käynnistä karvaleikkuri nyt. Löysää säätöruuvia (kuva 9-1.) kunnes leikkuriterät eivät ole lähes ollenkaan paineen alaisia ja liikkuvat vapaasti (moottorinopeus kasvaa). Kiristä säätöruuvia nyt hitaasti (kuva 2-2.) kunnes kuulet moottorin kiertonopeuden laskevan ja tunnet vastusta kiristäessäsi säätöruuvia. Kiristä säätöruuvia nyt korkeintaan ½ kierrosta ja ruuvaa vastamutteri tiukasti (kuva 9-2.). Aloita leikkaaminen. Siinä tapauksessa, että leikkausjälki ei ole vielä tyydyttävää, säädä terien kireyttä hieman. Jos leikkaaminen aloitetaan, kun säätömutteria ei ole kiristetty riittävästi, karvaa saattaa kerääntyä terien väliin. Tämä saattaa vaikuttaa leikkaustuloksen ja jopa tehdä leikkaamisen mahdottomaksi. Jos näin tapahtuu, leikkuriterät on purettava, puhdistettava ja laitettava takaisin paikoilleen. 4.4 Leikkuriterien hionta Leikkuriterien oikeaoppinen hionta (teroittaminen) voidaan tehdä ainoastaan erityisellä koneella ja asiantuntijan toimesta. Käytä laitetta ainoastaan, kun terät ovat terävät. Vialliset terät, joiden hampaat ovat rikki tai reunat ovat tylsät, on vaihdettava Ilmasuodattimen puhdistaminen Ilmasuodattimet sijaitsevat keritsemislaitteen moottorin ylä- ja alaosassa (kuva 10). Ilmasuodattimet on poistettava puhdistamista varten.ilmasuodattimien säännöllinen puhdistaminen on välttämätöntä. Varmista, ettei laitteen sisään pääse mitään ilmasuodattimien puhdistamisen aikana. Leikkuulaitetta ei koskaan saa käyttää ilman ilmasuodattimia. 4.6 Leikkurilaitteen säilyttäminen Käyttökertojen tai sesonkien välissä leikkuukonetta, joka on perusteellisesti puhdistettu ja öljytty, on säilytettävä säilytyskotelossaan kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Älä käytä laitetta, jos epäilet, että sen sisään on päässyt nesteitä! Se voi johtaa sähköiskuun tai oikosulkuun. Lähetä laite tarkistusta varten tavarantoimittajalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle sivu 8

9 5 KUVAT sivu 9

10 6 KORJAUSTYÖT 6.1 Esittely Toimenpiteet vikojen korjaamiseen on listattu taulukkoon KORJAUSKEINO / TOIMENPIDE. Ohjeet, joiden kohdalla on *-merkki, on tarkoitettu ainoastaan valtuutetun huoltohenkilön tehtäviksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen (valtuutettu jälleenmyyjä), jos kyseessä olevaa vikaa ei ole alla olevassa listassa. Moottoriosat Vika Syy Korjauskeino / toimenpide Moottori ei käy - ei tehoa tarkista pistoke ja sulake - johto viallinen * testauta tai korjauta se asiantuntijalla - kytkin tai moottori viallinen * vaihdata se asiantuntijalla - moottorin turvakytkin pois päältä kytke moottorin turvakytkin päälle Moottorin turvakytkin kytkeytyy toistuvasti - Roottori tai staattori viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - terät jumiutuneet poista tukos - Moottorin turvakytkin viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - ilmasuodatin tukossa puhdista ilmasuodatin Moottori lämpenee / kuumenee - ilmasuodatin tukossa puhdista tai vaihda ilmasuodatin - terät liian kireällä löysää säätöruuvia. Jos terät eivät sen jälkeen enää leikkaa, ne on vaihdettava uusiin. - kuulalaakeri viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla Moottori käy erittäin hitaasti - Roottori tai staattori viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - hiiliharja kulunut *... vaihdata se asiantuntijalla Moottori tärisee - Roottori käy epätasaisesti *... vaihdata se asiantuntijalla - laakerit viallisia *... vaihdata se asiantuntijalla - tuuletusratas rikki *... vaihdata se asiantuntijalla sivu 10

11 Leikkuripää Vika Syy Korjauskeino / toimenpide Yläterä ei liiku - MS-epäkesko rikki *... vaihdata se asiantuntijalla - HGW-epäkesko on viallinen vaihda HGW-epäkesko tai puuttuu - hammasratas (41 hammasta) *... vaihdata se asiantuntijalla viallinen Yläterä ei liiku leikkausliikkeen - MS-epäkesko vaihdettava *... vaihdata se asiantuntijalla koko leveydellä. - HGW-epäkesko viallinen tai vaihda HGW-epäkesko puuttuu Leikkaustulokset eivät ole - ylä- ja/tai alaterä tylsä * teroituta terät asiantuntijalla tyydyttäviä - teriä ei ole hiottu oikein * teroituta terät asiantuntijalla - terät liian löysällä lisää kireyttä säätämällä - terät tai epäkesko kuiva ei öljytty säätöruuvia Voitele eläinkarvojen leikkuulaitteille tarkoitetulla erikoisöljyllä Leikkuriterät eivät leikkaa - HGW-epäkesko viallinen tai vaihda HGW-epäkesko puuttuu - paineen säätö viallinen *... korjauta se asiantuntijalla - leikkuripää kulunut *... vaihdata se asiantuntijalla Leikkuripää kuumenee paljon - terät liian kireällä Löysää terien kireyttä ja teroita terät tarvittaessa - leikkuriterissä ja/tai leikkuripäässä ei ole voiteluainekerrosta Voitele osat eläinkarvojen leikkuulaitteille tarkoitetulla erikoisöljyllä sivu 11

12 7 RÄJÄYTYSKUVA / VARAOSAT 7.1 Leikkuupää VIII Cutli sivu 12

13 Kohta Kuvaus Osanumero 701 sinkkipinnoitettu säätöruuvi leikkuripään kotelo VIII jousen ohjaintappi paineensäätöjousi leikkuuliikkeen välitysosa liukutappeineen liukutappi HGW (2 kappaletta) HGW - epäkesko MS - epäkesko alusta leikkuri kampa kampojen ruuvit (2 kappaletta) ruuvi M 3.5 (2 kappaletta) käsisuojan ruuvi M4x käsisuoja, musta värähtelevä jousi, leikkaussuunnassa oikeanpuoleinen värähtelevä jousi, leikkaussuunnassa vasemmanpuoleinen suojuslevy hammasratas (41 hammasta) akselilla ruuvi 3,5 x 13 (2 kappaletta) EJOT PT-ruuvi KA 40x25 (2 kappaletta) lukitusrengas sivu 13

14 7.2 MOOTTORI (malli ) sivu 14

15 svu Kohta Kuvaus Osanumero 1 ruuvi 4,0 x 20 (5 kappaletta) A 18B moottorikotelo - yläosa, Cutli tasainen jousi hiiliharjojen jouset (2 kappaletta) ilmasuodatin, Cutli moottorikotelo - alaosa - Cutli piirilevy 0,4 A kokonainen roottori kokonainen nro kuulalaakeri 608 2Z (vaihteen puoli) kuulalaakeri 626 2Z (kollektorin puoli) O-rengas laakeria 608 ZZ varten O-rengas laakeria 626 ZZ varten vallitseva magneettikenttä moottorin suojakytkin 0,4A on/off-kytkin on/off-kytkimen suojus kaapelisuoja virtajohto EURO-pistokkeella virtajohto GB-pistokkeella hiiliharjat (2 kappaletta) adapteri sivu 15

16 8 MUUTA 8.1 Ympäristönsuojelu ja laitteen hävittäminen On koneenkäyttäjän velvollisuus hävittää leikkuriterät sekä leikkuulaite asianmukaisella tavalla laitteen käyttöiän jälkeen. Noudata maassasi voimassa olevia määräyksiä! 8.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite on seuraavan direktiivin mukainen: 2004/108/EG 2006/95/EG Lister - GmbH / Saksa Postilokero 2160 Puh: Sähköposti: Lüdenscheid / Saksa Faksi: Web-sivut: sivu 16

Käyttöohjeet Super-Profi 3000 Karvanleikkuukone lampaille

Käyttöohjeet Super-Profi 3000 Karvanleikkuukone lampaille Käyttöohjeet Super-Profi 3000 Karvanleikkuukone lampaille Käyttöohjeet 1 Turvamääräykset 1.1 Yleistä 1.2 Symbolit ja varoitusmerkit 1.3 Oikea käyttö 1.4 Turvaperiaatteet 1.4.1 Verkkoliitännät 1.4.2 Huolto

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Saksien teroitin Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä. Ohjeet auttavat käyttämään teroitinta tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Saksien teroitin Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä. Ohjeet auttavat käyttämään teroitinta tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Diamond Hone ScissorPro 500 Saksien teroitin Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä. Ohjeet auttavat käyttämään teroitinta tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1) Lue kaikki ohjeet.

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

VAARA Suuri vaara. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

VAARA Suuri vaara. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. KÄYTTÖOHJE TRIMMAUSKONE AESCULAP EXACTA Kiitos kun valitsit ammattimaisen Aesculap Exacta trimmauskoneen. Innovatiivinen, hyvin muotoiltu laite käyttää uusinta teknologiaa ja se sopii erityisesti tarkkojen

Lisätiedot

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

CITRUS JUICER CJ 7280 SUOMI

CITRUS JUICER CJ 7280 SUOMI CITRUS JUICER CJ 7280 SUOMI FI H A G B F E C D 3 TURVALLISUUS JA ASETUKSET Lue tämä käyttöopas huolellisesti kokonaan ennen tämän laitteen käyttöä! Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vältetään

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04 DEUTCH D ilent 0 El 82-27-0 VEN 2 x (Ø 6 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 6 mm) (Ø 90 mm) D x 8x C x. 2. C D x x G E 8x 8x x O x R x N x x O x x N x.. VEN D C 2 6 mm 90 mm. Ø 6 mm Ø 90 mm D C 2 E E G 6. O 2 2 6 7

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05 DEUTSCH D Silent 40 El 82-427-05 SVENS S 2 x (Ø 65 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 65 mm) (Ø 90 mm) D 8x D G 8x. 2. C E 8x O x R N x O x P x N P x. 4. S SVENS 5. 65 mm 90 mm Ø 65 mm Ø 90 mm 2 D E E G 2 D 6. 7. 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 KÄYTTÖOHJE TR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot