SISÄLLYSLUETTELO. 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu 5 2.1 Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Yleistä tietoa1 Turvaohjeet Sivut Symbolit ja varoitukset 1.3 Oikeaoppinen käyttö 1.4 Turvallisuutta koskevat perusasiat Virtalähde Huolto- ja tarkistusohjeet Melutaso Värinä Säteily Muut riskit 1.5 Koneenkäyttäjän velvollisuudet 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto 3 Käyttöönotto Sivut Ohjaimet ja käyttövinkit 3.2 Leikkuriterien oikea säätö 3.3 Leikkuripään oikea voitelu 3.4 Kytkeminen päälle / pois päältä 3.5 Vika - moottorin turvakytkin 4 Huolto Sivut Puhdistus 4.2 Leikkuriterien kiinnitys 4.3 Leikkuriterien oikea säätö 4.4 Leikkuriterien hionta 4.5 Ilmasuodattimen puhdistaminen 4.6 Leikkurilaitteen säilyttäminen 5 Kuvat Sivu 9 6 Korjaustyöt Sivut Esittely 6.2 Ongelmaluettelo 7 Räjäytyskuva I Varaosat Sivut Leikkuripää VIII 7.2 Moottori (malli ) 8 Muuta Sivu Ympäristönsuojelu ja laitteen hävittäminen 8.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus sivu 2

3 1 TURVALLISUUSOHJEET 1.1 Yleistä Nämä turvallisuusohjeet sisältävät käyttöönoton, käytön ja huollon aikana huomioonotettavia perusohjeita. Kaikkien tätä leikkuria käyttävien henkilöiden on luettava nämä käyttöohjeet erityisen huolellisesti. Käyttöohjeen tulee aina olla helposti saatavilla paikassa, jossa leikkuria käytetään. 1.2 Symbolit ja varoitukset Tässä käyttöohjeessa käytetään erilaisia symboleita. Ne viittaavat joko mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin tai kiinnittävät huomiota tekniseen tietoon, jonka huomioimatta jättäminen saattaa johtaa ruumiilliseen vammaan tai materiaalivahinkoihin. Vaarasymbolit Varoitus Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Jos tilannetta ei vältetä, se saattaa johtaa ruumiilliseen vammaan tai jopa kuolemaan. Huomio Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Jos tilannetta vältetä, se saattaa johtaa pieneen tai vähäiseen vammaan. Informaatiosymbolit Vinkki Vinkki, jonka huomioimatta jättäminen saattaa johtaa toimintahäiriöön tai vahinkoihin. Kuvavinkki Tämä symboli ja kuvanumero viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen lopussa. 1.3 Asianmukainen käyttö Karvanleikkuulaitteen asianmukaista käyttöä kuvataan kappaleessa 2.1. Kappaleen 2.2 lukemat (Tekniset tiedot) ovat pakollisia toimintarajoja ja ominaispiirteitä. sivu 3

4 1.4 Turvallisuutta koskevat perusasiat Virtalähde Työnnä pistoke ainoastaan pistorasioihin, jotka on asennettu määräysten mukaisesti. Väärä sähköasennus voi johtaa sähköiskuun tai oikosulkuun. Pistorasioiden tulee olla varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Noudata maassasi voimassa olevia määräyksiä. Tee huolto- ja puhdistustöitä vain kun pistoke on irrotettu. Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun pistoke on pistorasiassa. Eläinten karvoja saa leikata ainoastaan, kun lähettyvillä ei ole lapsia. Säilytä karvanleikkuulaitetta aina kuivassa ja turvallisessa paikassa, johon lapsilla ei ole pääsyä Huolto- ja tarkistusvelvollisuudet Älä koskaan käytä eläinten karvojen leikkaamiseen vioittunutta laitetta. Jos havaitset kotelossa tai sähköjohdossa vikaa, korjauta se aina valtuutetulla asiantuntijalla Äänenpaineen taso Äänenpaineen taso käytön aikana on 75 db(a) Värinä Leikkuulaite ei ylitä värinäarvoa 2,5 m/s Säteily Leikkuulaite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta sivu 4 koskevat perusturvallisuusedellytykset EY-direktiivin yhdenmukaistettuun eurooppalaiseen standardiin perustuvien testien mukaisesti Muut riskit Tiedota asiasta meille, jos käytön aikana ilmenee muita riskejä tai vikoja, jotka eivät suoraan liity eläinten karvojen leikkaamiseen. Tämä koskee myös teknisiä puutteita, jotka voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 1.5 Koneenkäyttäjän velvollisuudet Leikkuulaitteen turvallinen käyttö edellyttää käyttäjältä vain muutamia asioita. Niiden noudattaminen ja huomioiminen on kuitenkin pakollista: o Koneen käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen tai asiantuntija on ohjeistanut häntä leikkuulaitteen käytössä, toiminnassa ja vaaroissa. o Koneenkäyttäjällä on kokemusta niiden eläinten käsittelyssä, joiden karvoja leikataan. Lapset eivät koskaan saa käyttää leikkuulaitetta. sivu 4

5 2 ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ 2.1 Käyttöalue Tämä leikkuulaite on tarkoitettu ainoastaan hevosten karvojen tai utarekarvojen leikkaamiseen. Muut käyttösovellukset, erityisesti käyttö ihmisiin, on ehdottoman kiellettyä. 2.2 Tekniset tiedot Tyyppi: Käyttöjännite: katso laitteen laitekilpi Moottoriteho: Taajuus: Mitat (L/K/P): noin 48 mm x 48 mm x 285 mm Paino ilman sähköjohtoa: 1010 g Ympäröivä maksimilämpötila: 0 C - 40 C Ilman maksimikosteus: 10% - 90% (suhteellinen kosteus) Äänenpainetaso: noin 75 db (A) Värinä: < 2,5 m/s2 Leikkuunopeus: noin 2200 kaksoisiskua / min. 2.3 Laitteisto 1 leikkuulaite ja leikkuupää 1 leikkuriterät (kiinnitettynä) 1 kiintoavain - 4mm 1 pullo erityisöljyä 1 käyttöohje 1 kotelo säilytystä ja kuljetusta varten Valinnaiset: Useita erilaisia leikkuriteriä 3 KÄYTTÖÖNOTTO 3.1 Ohjaimet ja käyttövinkit Leikkuulaitteen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista. Ryhdy seuraaviin onnettomuuksia ehkäiseviin toimenpiteisiin ennen laitteen käyttöönottoa. o Leikkuulaitteen laitekilvessä olevan jännitteen on vastattava verkkosi jännitettä. Laite voidaan kytkeä ainoastaan vaihtovirtaan (AC). o Vältä kaikenlaista kosketusta liikkuviin teriin. o Ennen leikkuriteriin ja/tai leikkuripäähän tehtäviä töitä, kytke verkkovirta aina irti. Älä koske leikkuriteriin niin kauan, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. o Vältä kaikenlaista kontaktia laitteisiin, jotka ovat yhteydessä nesteisiin. Älä koskaan leikkaa märkien eläinten karvoja. Laitteeseen tunkeutuvat nesteet huonontavat sähköeristystä. Syntyy sähköisku- ja oikosulkuriski. Puhdista laite ainoastaan kuivalla kankaalla tai harjalla. sivu 5

6 1. o Lattialla lojuva jatkojohto saattaa sotkeutua ja aiheuttaa vaaran. Asettele johto turvallisella ja varmalla tavalla ennen karvojen leikkamista. Vältä sitä, että laitteen kytkentäjohdot taittuvat tai menevät solmuun. Vältä sitä, että eläimet seisovat johtojen päällä tai sotkeutuvat niihin. Pidä johto loitolla kuumista pinnoista. Älä koskaan kierrä johtoa laitteen ympärille. Tämä saattaa johtaa eristevaurioihin tai johdon rikkoutumiseen. Tarkista johto säännöllisesti vikojen varalta. o Ennen pistokkeen irrottamista, aseta kytkin OFF-asentoon (asento 0 kuten kuvassa 1). o Älä koskaan käytä viallisia leikkuriteriä, joiden hampaat ovat rikki. Käytä ainoastaan teräviä teriä. Käytä ainoastaan alkuperäisiä teriä. o Älä koskaan työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä. Laitteen ääni saattaa hämmentää tai ärsyttää eläimiä. Eläimen potku tai eläimenpaino saattaa johtaa vakaviin vammoihin. Sido eläin paikoilleen turvallisella tavalla. Kytke laite päälle eläimen näkökentässä ja lähesty eläintä rauhallisesti. o Käytä eläinten karvojen leikkaamiseen turvallista ja esteetöntä aluetta. Leikkaa karvoja ainoastaan hyvin tuuletetuissa tiloissa eikä koskaan helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä. Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava kaikissa olosuhteissa. Sähkölaitteiden kanssa on suositeltavaa käyttää turvapistoketta. 3.2 Leikkuriterien oikea säätö Jokainen tehtaalta lähtevä leikkuulaite on valmisteltu leikkaamista varten! Leikkuriterien säätö - Huolto Leikkuriterien oikea säätö Leikkaamisen aikana Uuden leikkuujärjestelmän käyttämä paine on huomattavasti matalampi kuin aikaisemmin toimitetuissa eläinten karvojen leikkuulaitteissa. Varo kiristämästä leikkuriteriä liian kireälle. Aika ajoin leikkuriterien kireyttä on ehkä säädettävä korkeintaan ¼ kierroksen verran Leikkuripään oikea voitelu Voitelun puute on epätyydyttävän leikkaustuloksen ja laitteen ylikuumenemisen kaikkein yleisin syy. Levitä terille ohut kerros öljyä saavuttaaksesi parhaat mahdolliset leikkaustulokset ja pidentääksesi terien ja laitteen käyttöikää. Leikkuripään muut liikkuvat osat tulee myös voidella. Valuta öljyä leikkuriterille ja leikkuripään öljyaukkoon noin 10 minuutin välein (kuva 3). Käytä ainoastaan leikkuulaitteille tarkoitettua erityisöljyämme. Älä missään tapauksessa käytä dieselöljyä! Leikkuriteriä ja leikkuripäätä tulee voidella riittävästi noin 10 minuutin välein leikkaamisen aikana, jotta ne eivät kuivu. sivu 6

7 Kytkeminen päälle / pois päältä Kytkimellä on kaksi asentoa (kuva 1). Asento 1: Laite on kytketty päälle Asento 0: Laite on kytketty pois päältä Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista kytkimen asento. Kytkimen pitäisi olla 0-asentossa. Käytä ainoastaan kytkintä laitteen kytkemiseen päälle ja pois päältä. 3.5 Vika - moottorin turvakytkin Moottorin turvakytkin suojaa leikkuulaitetta liialliselta mekaaniselta tai sähköiseltä kuormitukselta. Jos moottorin turvakytkimen painike (kuva 4) kohoaa ylös (laite pysähtyy), kytke laite irti kytkimestä (asento 0). Vedä pistoke välittömästi pistorasiasta. Moottorin turvakytkimen painike saattaa kohota ylös, jos leikkuriterät on kiristetty liian tiukalle, jos moottorissa on vika tai jos terät jumiutuvat, yms. Lyhyen jäähdytysajan jälkeen laite voidaan ottaa jälleen käyttöön, kun moottorin turvakytkintä on painettu kevyesti ) HUOLTO Ennen huoltotöiden tekemistä virtalähde on kytkettävä irti ja pistoke on vedettävä pistorasiasta. Kytke verkkovirta aina irti ennen leikkuriteriin tai leikkuripäähän tehtäviä töitä. Älä koske leikkuriteriin niin kauan, kun keritsemislaite on kytkettynä verkkovirtaan, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. 4.1 Puhdistus Poista laitteesta, leikkuripäästä ja teristä käytön jälkeen öljy kuivalla kankaalla. Villajäämät/karvat voi poistaa kuivalla harjalla. Seuraavaksi öljyä kaikki osat kevyesti ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi. Ota huomioon, että vähäinenkin ruosteen määrä voi vaikuttaa leikkaustulokseen huomattavasti tai tehdä leikkaamisen jopa mahdottomaksi. 4.2 Leikkuriterien kiinnitys Teräpari sisältää aina alaterän ja yläterän. Leikkaamista varten leikkuriterien (teroitettujen) pintojen (kuva 8) on oltava toisiaan vasten. Terät kiinnitetään seuraavasti (kuvat 5-9): Löysää säätöruuvia (kuva 9) ja aseta laite kovalle alustalle, alaterän ruuvit yläasennossa (kuva 7). Löysää ruuvit ja poista molemmat käytetyt terät.varmista, että uudet terät ovat puhtaat. Varmista huolellisesti, että leikkauspinnoilla ei ole likaa tai karvoja. Aseta yläterä alustan kaventuviin tappeihin (kuva 5) ja työnnä alaterä (kuva 6) löysättyjen ruuvien väliin (kuva 7) takapuskuriin asti. Kiristä alaterän ruuvit laitteen mukana toimitetulla kiintoavaimella. Käännä laite ympäri siten, että säätöruuvi on yläpuolella. Tarkista, että alustan molemmat kaventuvat tapit ovat yläterät aukoissa. Kiristä säätöruuvia (kuva 2) kunnes tuntuu kevyttä vastusta. sivu 7

8 Leikkuriterien oikea säätö Säädä leikkuriterät seuraavasti: Ennen leikkaamista: Kun laite on kytketty pois päältä (kuva 1). Varmista, että alustan kaventuvat tapit sopivat yläterän aukkoihin (kuva 2). Ruuvaa vastamutteria auki vastapäivään ja kiristä säätöruuvia myötäpäivään, kunnes tuntuu vähänkin vastusta. Käynnistä karvaleikkuri nyt. Löysää säätöruuvia (kuva 9-1.) kunnes leikkuriterät eivät ole lähes ollenkaan paineen alaisia ja liikkuvat vapaasti (moottorinopeus kasvaa). Kiristä säätöruuvia nyt hitaasti (kuva 2-2.) kunnes kuulet moottorin kiertonopeuden laskevan ja tunnet vastusta kiristäessäsi säätöruuvia. Kiristä säätöruuvia nyt korkeintaan ½ kierrosta ja ruuvaa vastamutteri tiukasti (kuva 9-2.). Aloita leikkaaminen. Siinä tapauksessa, että leikkausjälki ei ole vielä tyydyttävää, säädä terien kireyttä hieman. Jos leikkaaminen aloitetaan, kun säätömutteria ei ole kiristetty riittävästi, karvaa saattaa kerääntyä terien väliin. Tämä saattaa vaikuttaa leikkaustuloksen ja jopa tehdä leikkaamisen mahdottomaksi. Jos näin tapahtuu, leikkuriterät on purettava, puhdistettava ja laitettava takaisin paikoilleen. 4.4 Leikkuriterien hionta Leikkuriterien oikeaoppinen hionta (teroittaminen) voidaan tehdä ainoastaan erityisellä koneella ja asiantuntijan toimesta. Käytä laitetta ainoastaan, kun terät ovat terävät. Vialliset terät, joiden hampaat ovat rikki tai reunat ovat tylsät, on vaihdettava Ilmasuodattimen puhdistaminen Ilmasuodattimet sijaitsevat keritsemislaitteen moottorin ylä- ja alaosassa (kuva 10). Ilmasuodattimet on poistettava puhdistamista varten.ilmasuodattimien säännöllinen puhdistaminen on välttämätöntä. Varmista, ettei laitteen sisään pääse mitään ilmasuodattimien puhdistamisen aikana. Leikkuulaitetta ei koskaan saa käyttää ilman ilmasuodattimia. 4.6 Leikkurilaitteen säilyttäminen Käyttökertojen tai sesonkien välissä leikkuukonetta, joka on perusteellisesti puhdistettu ja öljytty, on säilytettävä säilytyskotelossaan kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Älä käytä laitetta, jos epäilet, että sen sisään on päässyt nesteitä! Se voi johtaa sähköiskuun tai oikosulkuun. Lähetä laite tarkistusta varten tavarantoimittajalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle sivu 8

9 5 KUVAT sivu 9

10 6 KORJAUSTYÖT 6.1 Esittely Toimenpiteet vikojen korjaamiseen on listattu taulukkoon KORJAUSKEINO / TOIMENPIDE. Ohjeet, joiden kohdalla on *-merkki, on tarkoitettu ainoastaan valtuutetun huoltohenkilön tehtäviksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen (valtuutettu jälleenmyyjä), jos kyseessä olevaa vikaa ei ole alla olevassa listassa. Moottoriosat Vika Syy Korjauskeino / toimenpide Moottori ei käy - ei tehoa tarkista pistoke ja sulake - johto viallinen * testauta tai korjauta se asiantuntijalla - kytkin tai moottori viallinen * vaihdata se asiantuntijalla - moottorin turvakytkin pois päältä kytke moottorin turvakytkin päälle Moottorin turvakytkin kytkeytyy toistuvasti - Roottori tai staattori viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - terät jumiutuneet poista tukos - Moottorin turvakytkin viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - ilmasuodatin tukossa puhdista ilmasuodatin Moottori lämpenee / kuumenee - ilmasuodatin tukossa puhdista tai vaihda ilmasuodatin - terät liian kireällä löysää säätöruuvia. Jos terät eivät sen jälkeen enää leikkaa, ne on vaihdettava uusiin. - kuulalaakeri viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla Moottori käy erittäin hitaasti - Roottori tai staattori viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - hiiliharja kulunut *... vaihdata se asiantuntijalla Moottori tärisee - Roottori käy epätasaisesti *... vaihdata se asiantuntijalla - laakerit viallisia *... vaihdata se asiantuntijalla - tuuletusratas rikki *... vaihdata se asiantuntijalla sivu 10

11 Leikkuripää Vika Syy Korjauskeino / toimenpide Yläterä ei liiku - MS-epäkesko rikki *... vaihdata se asiantuntijalla - HGW-epäkesko on viallinen vaihda HGW-epäkesko tai puuttuu - hammasratas (41 hammasta) *... vaihdata se asiantuntijalla viallinen Yläterä ei liiku leikkausliikkeen - MS-epäkesko vaihdettava *... vaihdata se asiantuntijalla koko leveydellä. - HGW-epäkesko viallinen tai vaihda HGW-epäkesko puuttuu Leikkaustulokset eivät ole - ylä- ja/tai alaterä tylsä * teroituta terät asiantuntijalla tyydyttäviä - teriä ei ole hiottu oikein * teroituta terät asiantuntijalla - terät liian löysällä lisää kireyttä säätämällä - terät tai epäkesko kuiva ei öljytty säätöruuvia Voitele eläinkarvojen leikkuulaitteille tarkoitetulla erikoisöljyllä Leikkuriterät eivät leikkaa - HGW-epäkesko viallinen tai vaihda HGW-epäkesko puuttuu - paineen säätö viallinen *... korjauta se asiantuntijalla - leikkuripää kulunut *... vaihdata se asiantuntijalla Leikkuripää kuumenee paljon - terät liian kireällä Löysää terien kireyttä ja teroita terät tarvittaessa - leikkuriterissä ja/tai leikkuripäässä ei ole voiteluainekerrosta Voitele osat eläinkarvojen leikkuulaitteille tarkoitetulla erikoisöljyllä sivu 11

12 7 RÄJÄYTYSKUVA / VARAOSAT 7.1 Leikkuupää VIII Cutli sivu 12

13 Kohta Kuvaus Osanumero 701 sinkkipinnoitettu säätöruuvi leikkuripään kotelo VIII jousen ohjaintappi paineensäätöjousi leikkuuliikkeen välitysosa liukutappeineen liukutappi HGW (2 kappaletta) HGW - epäkesko MS - epäkesko alusta leikkuri kampa kampojen ruuvit (2 kappaletta) ruuvi M 3.5 (2 kappaletta) käsisuojan ruuvi M4x käsisuoja, musta värähtelevä jousi, leikkaussuunnassa oikeanpuoleinen värähtelevä jousi, leikkaussuunnassa vasemmanpuoleinen suojuslevy hammasratas (41 hammasta) akselilla ruuvi 3,5 x 13 (2 kappaletta) EJOT PT-ruuvi KA 40x25 (2 kappaletta) lukitusrengas sivu 13

14 7.2 MOOTTORI (malli ) sivu 14

15 svu Kohta Kuvaus Osanumero 1 ruuvi 4,0 x 20 (5 kappaletta) A 18B moottorikotelo - yläosa, Cutli tasainen jousi hiiliharjojen jouset (2 kappaletta) ilmasuodatin, Cutli moottorikotelo - alaosa - Cutli piirilevy 0,4 A kokonainen roottori kokonainen nro kuulalaakeri 608 2Z (vaihteen puoli) kuulalaakeri 626 2Z (kollektorin puoli) O-rengas laakeria 608 ZZ varten O-rengas laakeria 626 ZZ varten vallitseva magneettikenttä moottorin suojakytkin 0,4A on/off-kytkin on/off-kytkimen suojus kaapelisuoja virtajohto EURO-pistokkeella virtajohto GB-pistokkeella hiiliharjat (2 kappaletta) adapteri sivu 15

16 8 MUUTA 8.1 Ympäristönsuojelu ja laitteen hävittäminen On koneenkäyttäjän velvollisuus hävittää leikkuriterät sekä leikkuulaite asianmukaisella tavalla laitteen käyttöiän jälkeen. Noudata maassasi voimassa olevia määräyksiä! 8.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite on seuraavan direktiivin mukainen: 2004/108/EG 2006/95/EG Lister - GmbH / Saksa Postilokero 2160 Puh: Sähköposti: Lüdenscheid / Saksa Faksi: Web-sivut: sivu 16

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04 DEUTCH D ilent 0 El 82-27-0 VEN 2 x (Ø 6 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 6 mm) (Ø 90 mm) D x 8x C x. 2. C D x x G E 8x 8x x O x R x N x x O x x N x.. VEN D C 2 6 mm 90 mm. Ø 6 mm Ø 90 mm D C 2 E E G 6. O 2 2 6 7

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

DEUTSCH. Multiclip El

DEUTSCH. Multiclip El DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Evanix Blizzard S10 käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy Varoitukset Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan. Käytä aina ampujan laseja/turvalaseja ampuessasi. Varmista myös että kaikilla

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot