SISÄLLYSLUETTELO. 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu 5 2.1 Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Yleistä tietoa1 Turvaohjeet Sivut Symbolit ja varoitukset 1.3 Oikeaoppinen käyttö 1.4 Turvallisuutta koskevat perusasiat Virtalähde Huolto- ja tarkistusohjeet Melutaso Värinä Säteily Muut riskit 1.5 Koneenkäyttäjän velvollisuudet 2 Oikeaoppinen käyttö Sivu Käyttöalue 2.2 Tekniset tiedot 2.3 Laitteisto 3 Käyttöönotto Sivut Ohjaimet ja käyttövinkit 3.2 Leikkuriterien oikea säätö 3.3 Leikkuripään oikea voitelu 3.4 Kytkeminen päälle / pois päältä 3.5 Vika - moottorin turvakytkin 4 Huolto Sivut Puhdistus 4.2 Leikkuriterien kiinnitys 4.3 Leikkuriterien oikea säätö 4.4 Leikkuriterien hionta 4.5 Ilmasuodattimen puhdistaminen 4.6 Leikkurilaitteen säilyttäminen 5 Kuvat Sivu 9 6 Korjaustyöt Sivut Esittely 6.2 Ongelmaluettelo 7 Räjäytyskuva I Varaosat Sivut Leikkuripää VIII 7.2 Moottori (malli ) 8 Muuta Sivu Ympäristönsuojelu ja laitteen hävittäminen 8.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus sivu 2

3 1 TURVALLISUUSOHJEET 1.1 Yleistä Nämä turvallisuusohjeet sisältävät käyttöönoton, käytön ja huollon aikana huomioonotettavia perusohjeita. Kaikkien tätä leikkuria käyttävien henkilöiden on luettava nämä käyttöohjeet erityisen huolellisesti. Käyttöohjeen tulee aina olla helposti saatavilla paikassa, jossa leikkuria käytetään. 1.2 Symbolit ja varoitukset Tässä käyttöohjeessa käytetään erilaisia symboleita. Ne viittaavat joko mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin tai kiinnittävät huomiota tekniseen tietoon, jonka huomioimatta jättäminen saattaa johtaa ruumiilliseen vammaan tai materiaalivahinkoihin. Vaarasymbolit Varoitus Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Jos tilannetta ei vältetä, se saattaa johtaa ruumiilliseen vammaan tai jopa kuolemaan. Huomio Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Jos tilannetta vältetä, se saattaa johtaa pieneen tai vähäiseen vammaan. Informaatiosymbolit Vinkki Vinkki, jonka huomioimatta jättäminen saattaa johtaa toimintahäiriöön tai vahinkoihin. Kuvavinkki Tämä symboli ja kuvanumero viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen lopussa. 1.3 Asianmukainen käyttö Karvanleikkuulaitteen asianmukaista käyttöä kuvataan kappaleessa 2.1. Kappaleen 2.2 lukemat (Tekniset tiedot) ovat pakollisia toimintarajoja ja ominaispiirteitä. sivu 3

4 1.4 Turvallisuutta koskevat perusasiat Virtalähde Työnnä pistoke ainoastaan pistorasioihin, jotka on asennettu määräysten mukaisesti. Väärä sähköasennus voi johtaa sähköiskuun tai oikosulkuun. Pistorasioiden tulee olla varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Noudata maassasi voimassa olevia määräyksiä. Tee huolto- ja puhdistustöitä vain kun pistoke on irrotettu. Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun pistoke on pistorasiassa. Eläinten karvoja saa leikata ainoastaan, kun lähettyvillä ei ole lapsia. Säilytä karvanleikkuulaitetta aina kuivassa ja turvallisessa paikassa, johon lapsilla ei ole pääsyä Huolto- ja tarkistusvelvollisuudet Älä koskaan käytä eläinten karvojen leikkaamiseen vioittunutta laitetta. Jos havaitset kotelossa tai sähköjohdossa vikaa, korjauta se aina valtuutetulla asiantuntijalla Äänenpaineen taso Äänenpaineen taso käytön aikana on 75 db(a) Värinä Leikkuulaite ei ylitä värinäarvoa 2,5 m/s Säteily Leikkuulaite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta sivu 4 koskevat perusturvallisuusedellytykset EY-direktiivin yhdenmukaistettuun eurooppalaiseen standardiin perustuvien testien mukaisesti Muut riskit Tiedota asiasta meille, jos käytön aikana ilmenee muita riskejä tai vikoja, jotka eivät suoraan liity eläinten karvojen leikkaamiseen. Tämä koskee myös teknisiä puutteita, jotka voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 1.5 Koneenkäyttäjän velvollisuudet Leikkuulaitteen turvallinen käyttö edellyttää käyttäjältä vain muutamia asioita. Niiden noudattaminen ja huomioiminen on kuitenkin pakollista: o Koneen käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen tai asiantuntija on ohjeistanut häntä leikkuulaitteen käytössä, toiminnassa ja vaaroissa. o Koneenkäyttäjällä on kokemusta niiden eläinten käsittelyssä, joiden karvoja leikataan. Lapset eivät koskaan saa käyttää leikkuulaitetta. sivu 4

5 2 ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ 2.1 Käyttöalue Tämä leikkuulaite on tarkoitettu ainoastaan hevosten karvojen tai utarekarvojen leikkaamiseen. Muut käyttösovellukset, erityisesti käyttö ihmisiin, on ehdottoman kiellettyä. 2.2 Tekniset tiedot Tyyppi: Käyttöjännite: katso laitteen laitekilpi Moottoriteho: Taajuus: Mitat (L/K/P): noin 48 mm x 48 mm x 285 mm Paino ilman sähköjohtoa: 1010 g Ympäröivä maksimilämpötila: 0 C - 40 C Ilman maksimikosteus: 10% - 90% (suhteellinen kosteus) Äänenpainetaso: noin 75 db (A) Värinä: < 2,5 m/s2 Leikkuunopeus: noin 2200 kaksoisiskua / min. 2.3 Laitteisto 1 leikkuulaite ja leikkuupää 1 leikkuriterät (kiinnitettynä) 1 kiintoavain - 4mm 1 pullo erityisöljyä 1 käyttöohje 1 kotelo säilytystä ja kuljetusta varten Valinnaiset: Useita erilaisia leikkuriteriä 3 KÄYTTÖÖNOTTO 3.1 Ohjaimet ja käyttövinkit Leikkuulaitteen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista. Ryhdy seuraaviin onnettomuuksia ehkäiseviin toimenpiteisiin ennen laitteen käyttöönottoa. o Leikkuulaitteen laitekilvessä olevan jännitteen on vastattava verkkosi jännitettä. Laite voidaan kytkeä ainoastaan vaihtovirtaan (AC). o Vältä kaikenlaista kosketusta liikkuviin teriin. o Ennen leikkuriteriin ja/tai leikkuripäähän tehtäviä töitä, kytke verkkovirta aina irti. Älä koske leikkuriteriin niin kauan, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. o Vältä kaikenlaista kontaktia laitteisiin, jotka ovat yhteydessä nesteisiin. Älä koskaan leikkaa märkien eläinten karvoja. Laitteeseen tunkeutuvat nesteet huonontavat sähköeristystä. Syntyy sähköisku- ja oikosulkuriski. Puhdista laite ainoastaan kuivalla kankaalla tai harjalla. sivu 5

6 1. o Lattialla lojuva jatkojohto saattaa sotkeutua ja aiheuttaa vaaran. Asettele johto turvallisella ja varmalla tavalla ennen karvojen leikkamista. Vältä sitä, että laitteen kytkentäjohdot taittuvat tai menevät solmuun. Vältä sitä, että eläimet seisovat johtojen päällä tai sotkeutuvat niihin. Pidä johto loitolla kuumista pinnoista. Älä koskaan kierrä johtoa laitteen ympärille. Tämä saattaa johtaa eristevaurioihin tai johdon rikkoutumiseen. Tarkista johto säännöllisesti vikojen varalta. o Ennen pistokkeen irrottamista, aseta kytkin OFF-asentoon (asento 0 kuten kuvassa 1). o Älä koskaan käytä viallisia leikkuriteriä, joiden hampaat ovat rikki. Käytä ainoastaan teräviä teriä. Käytä ainoastaan alkuperäisiä teriä. o Älä koskaan työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä. Laitteen ääni saattaa hämmentää tai ärsyttää eläimiä. Eläimen potku tai eläimenpaino saattaa johtaa vakaviin vammoihin. Sido eläin paikoilleen turvallisella tavalla. Kytke laite päälle eläimen näkökentässä ja lähesty eläintä rauhallisesti. o Käytä eläinten karvojen leikkaamiseen turvallista ja esteetöntä aluetta. Leikkaa karvoja ainoastaan hyvin tuuletetuissa tiloissa eikä koskaan helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä. Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava kaikissa olosuhteissa. Sähkölaitteiden kanssa on suositeltavaa käyttää turvapistoketta. 3.2 Leikkuriterien oikea säätö Jokainen tehtaalta lähtevä leikkuulaite on valmisteltu leikkaamista varten! Leikkuriterien säätö - Huolto Leikkuriterien oikea säätö Leikkaamisen aikana Uuden leikkuujärjestelmän käyttämä paine on huomattavasti matalampi kuin aikaisemmin toimitetuissa eläinten karvojen leikkuulaitteissa. Varo kiristämästä leikkuriteriä liian kireälle. Aika ajoin leikkuriterien kireyttä on ehkä säädettävä korkeintaan ¼ kierroksen verran Leikkuripään oikea voitelu Voitelun puute on epätyydyttävän leikkaustuloksen ja laitteen ylikuumenemisen kaikkein yleisin syy. Levitä terille ohut kerros öljyä saavuttaaksesi parhaat mahdolliset leikkaustulokset ja pidentääksesi terien ja laitteen käyttöikää. Leikkuripään muut liikkuvat osat tulee myös voidella. Valuta öljyä leikkuriterille ja leikkuripään öljyaukkoon noin 10 minuutin välein (kuva 3). Käytä ainoastaan leikkuulaitteille tarkoitettua erityisöljyämme. Älä missään tapauksessa käytä dieselöljyä! Leikkuriteriä ja leikkuripäätä tulee voidella riittävästi noin 10 minuutin välein leikkaamisen aikana, jotta ne eivät kuivu. sivu 6

7 Kytkeminen päälle / pois päältä Kytkimellä on kaksi asentoa (kuva 1). Asento 1: Laite on kytketty päälle Asento 0: Laite on kytketty pois päältä Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista kytkimen asento. Kytkimen pitäisi olla 0-asentossa. Käytä ainoastaan kytkintä laitteen kytkemiseen päälle ja pois päältä. 3.5 Vika - moottorin turvakytkin Moottorin turvakytkin suojaa leikkuulaitetta liialliselta mekaaniselta tai sähköiseltä kuormitukselta. Jos moottorin turvakytkimen painike (kuva 4) kohoaa ylös (laite pysähtyy), kytke laite irti kytkimestä (asento 0). Vedä pistoke välittömästi pistorasiasta. Moottorin turvakytkimen painike saattaa kohota ylös, jos leikkuriterät on kiristetty liian tiukalle, jos moottorissa on vika tai jos terät jumiutuvat, yms. Lyhyen jäähdytysajan jälkeen laite voidaan ottaa jälleen käyttöön, kun moottorin turvakytkintä on painettu kevyesti ) HUOLTO Ennen huoltotöiden tekemistä virtalähde on kytkettävä irti ja pistoke on vedettävä pistorasiasta. Kytke verkkovirta aina irti ennen leikkuriteriin tai leikkuripäähän tehtäviä töitä. Älä koske leikkuriteriin niin kauan, kun keritsemislaite on kytkettynä verkkovirtaan, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. 4.1 Puhdistus Poista laitteesta, leikkuripäästä ja teristä käytön jälkeen öljy kuivalla kankaalla. Villajäämät/karvat voi poistaa kuivalla harjalla. Seuraavaksi öljyä kaikki osat kevyesti ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi. Ota huomioon, että vähäinenkin ruosteen määrä voi vaikuttaa leikkaustulokseen huomattavasti tai tehdä leikkaamisen jopa mahdottomaksi. 4.2 Leikkuriterien kiinnitys Teräpari sisältää aina alaterän ja yläterän. Leikkaamista varten leikkuriterien (teroitettujen) pintojen (kuva 8) on oltava toisiaan vasten. Terät kiinnitetään seuraavasti (kuvat 5-9): Löysää säätöruuvia (kuva 9) ja aseta laite kovalle alustalle, alaterän ruuvit yläasennossa (kuva 7). Löysää ruuvit ja poista molemmat käytetyt terät.varmista, että uudet terät ovat puhtaat. Varmista huolellisesti, että leikkauspinnoilla ei ole likaa tai karvoja. Aseta yläterä alustan kaventuviin tappeihin (kuva 5) ja työnnä alaterä (kuva 6) löysättyjen ruuvien väliin (kuva 7) takapuskuriin asti. Kiristä alaterän ruuvit laitteen mukana toimitetulla kiintoavaimella. Käännä laite ympäri siten, että säätöruuvi on yläpuolella. Tarkista, että alustan molemmat kaventuvat tapit ovat yläterät aukoissa. Kiristä säätöruuvia (kuva 2) kunnes tuntuu kevyttä vastusta. sivu 7

8 Leikkuriterien oikea säätö Säädä leikkuriterät seuraavasti: Ennen leikkaamista: Kun laite on kytketty pois päältä (kuva 1). Varmista, että alustan kaventuvat tapit sopivat yläterän aukkoihin (kuva 2). Ruuvaa vastamutteria auki vastapäivään ja kiristä säätöruuvia myötäpäivään, kunnes tuntuu vähänkin vastusta. Käynnistä karvaleikkuri nyt. Löysää säätöruuvia (kuva 9-1.) kunnes leikkuriterät eivät ole lähes ollenkaan paineen alaisia ja liikkuvat vapaasti (moottorinopeus kasvaa). Kiristä säätöruuvia nyt hitaasti (kuva 2-2.) kunnes kuulet moottorin kiertonopeuden laskevan ja tunnet vastusta kiristäessäsi säätöruuvia. Kiristä säätöruuvia nyt korkeintaan ½ kierrosta ja ruuvaa vastamutteri tiukasti (kuva 9-2.). Aloita leikkaaminen. Siinä tapauksessa, että leikkausjälki ei ole vielä tyydyttävää, säädä terien kireyttä hieman. Jos leikkaaminen aloitetaan, kun säätömutteria ei ole kiristetty riittävästi, karvaa saattaa kerääntyä terien väliin. Tämä saattaa vaikuttaa leikkaustuloksen ja jopa tehdä leikkaamisen mahdottomaksi. Jos näin tapahtuu, leikkuriterät on purettava, puhdistettava ja laitettava takaisin paikoilleen. 4.4 Leikkuriterien hionta Leikkuriterien oikeaoppinen hionta (teroittaminen) voidaan tehdä ainoastaan erityisellä koneella ja asiantuntijan toimesta. Käytä laitetta ainoastaan, kun terät ovat terävät. Vialliset terät, joiden hampaat ovat rikki tai reunat ovat tylsät, on vaihdettava Ilmasuodattimen puhdistaminen Ilmasuodattimet sijaitsevat keritsemislaitteen moottorin ylä- ja alaosassa (kuva 10). Ilmasuodattimet on poistettava puhdistamista varten.ilmasuodattimien säännöllinen puhdistaminen on välttämätöntä. Varmista, ettei laitteen sisään pääse mitään ilmasuodattimien puhdistamisen aikana. Leikkuulaitetta ei koskaan saa käyttää ilman ilmasuodattimia. 4.6 Leikkurilaitteen säilyttäminen Käyttökertojen tai sesonkien välissä leikkuukonetta, joka on perusteellisesti puhdistettu ja öljytty, on säilytettävä säilytyskotelossaan kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Älä käytä laitetta, jos epäilet, että sen sisään on päässyt nesteitä! Se voi johtaa sähköiskuun tai oikosulkuun. Lähetä laite tarkistusta varten tavarantoimittajalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle sivu 8

9 5 KUVAT sivu 9

10 6 KORJAUSTYÖT 6.1 Esittely Toimenpiteet vikojen korjaamiseen on listattu taulukkoon KORJAUSKEINO / TOIMENPIDE. Ohjeet, joiden kohdalla on *-merkki, on tarkoitettu ainoastaan valtuutetun huoltohenkilön tehtäviksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen (valtuutettu jälleenmyyjä), jos kyseessä olevaa vikaa ei ole alla olevassa listassa. Moottoriosat Vika Syy Korjauskeino / toimenpide Moottori ei käy - ei tehoa tarkista pistoke ja sulake - johto viallinen * testauta tai korjauta se asiantuntijalla - kytkin tai moottori viallinen * vaihdata se asiantuntijalla - moottorin turvakytkin pois päältä kytke moottorin turvakytkin päälle Moottorin turvakytkin kytkeytyy toistuvasti - Roottori tai staattori viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - terät jumiutuneet poista tukos - Moottorin turvakytkin viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - ilmasuodatin tukossa puhdista ilmasuodatin Moottori lämpenee / kuumenee - ilmasuodatin tukossa puhdista tai vaihda ilmasuodatin - terät liian kireällä löysää säätöruuvia. Jos terät eivät sen jälkeen enää leikkaa, ne on vaihdettava uusiin. - kuulalaakeri viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla Moottori käy erittäin hitaasti - Roottori tai staattori viallinen *... vaihdata se asiantuntijalla - hiiliharja kulunut *... vaihdata se asiantuntijalla Moottori tärisee - Roottori käy epätasaisesti *... vaihdata se asiantuntijalla - laakerit viallisia *... vaihdata se asiantuntijalla - tuuletusratas rikki *... vaihdata se asiantuntijalla sivu 10

11 Leikkuripää Vika Syy Korjauskeino / toimenpide Yläterä ei liiku - MS-epäkesko rikki *... vaihdata se asiantuntijalla - HGW-epäkesko on viallinen vaihda HGW-epäkesko tai puuttuu - hammasratas (41 hammasta) *... vaihdata se asiantuntijalla viallinen Yläterä ei liiku leikkausliikkeen - MS-epäkesko vaihdettava *... vaihdata se asiantuntijalla koko leveydellä. - HGW-epäkesko viallinen tai vaihda HGW-epäkesko puuttuu Leikkaustulokset eivät ole - ylä- ja/tai alaterä tylsä * teroituta terät asiantuntijalla tyydyttäviä - teriä ei ole hiottu oikein * teroituta terät asiantuntijalla - terät liian löysällä lisää kireyttä säätämällä - terät tai epäkesko kuiva ei öljytty säätöruuvia Voitele eläinkarvojen leikkuulaitteille tarkoitetulla erikoisöljyllä Leikkuriterät eivät leikkaa - HGW-epäkesko viallinen tai vaihda HGW-epäkesko puuttuu - paineen säätö viallinen *... korjauta se asiantuntijalla - leikkuripää kulunut *... vaihdata se asiantuntijalla Leikkuripää kuumenee paljon - terät liian kireällä Löysää terien kireyttä ja teroita terät tarvittaessa - leikkuriterissä ja/tai leikkuripäässä ei ole voiteluainekerrosta Voitele osat eläinkarvojen leikkuulaitteille tarkoitetulla erikoisöljyllä sivu 11

12 7 RÄJÄYTYSKUVA / VARAOSAT 7.1 Leikkuupää VIII Cutli sivu 12

13 Kohta Kuvaus Osanumero 701 sinkkipinnoitettu säätöruuvi leikkuripään kotelo VIII jousen ohjaintappi paineensäätöjousi leikkuuliikkeen välitysosa liukutappeineen liukutappi HGW (2 kappaletta) HGW - epäkesko MS - epäkesko alusta leikkuri kampa kampojen ruuvit (2 kappaletta) ruuvi M 3.5 (2 kappaletta) käsisuojan ruuvi M4x käsisuoja, musta värähtelevä jousi, leikkaussuunnassa oikeanpuoleinen värähtelevä jousi, leikkaussuunnassa vasemmanpuoleinen suojuslevy hammasratas (41 hammasta) akselilla ruuvi 3,5 x 13 (2 kappaletta) EJOT PT-ruuvi KA 40x25 (2 kappaletta) lukitusrengas sivu 13

14 7.2 MOOTTORI (malli ) sivu 14

15 svu Kohta Kuvaus Osanumero 1 ruuvi 4,0 x 20 (5 kappaletta) A 18B moottorikotelo - yläosa, Cutli tasainen jousi hiiliharjojen jouset (2 kappaletta) ilmasuodatin, Cutli moottorikotelo - alaosa - Cutli piirilevy 0,4 A kokonainen roottori kokonainen nro kuulalaakeri 608 2Z (vaihteen puoli) kuulalaakeri 626 2Z (kollektorin puoli) O-rengas laakeria 608 ZZ varten O-rengas laakeria 626 ZZ varten vallitseva magneettikenttä moottorin suojakytkin 0,4A on/off-kytkin on/off-kytkimen suojus kaapelisuoja virtajohto EURO-pistokkeella virtajohto GB-pistokkeella hiiliharjat (2 kappaletta) adapteri sivu 15

16 8 MUUTA 8.1 Ympäristönsuojelu ja laitteen hävittäminen On koneenkäyttäjän velvollisuus hävittää leikkuriterät sekä leikkuulaite asianmukaisella tavalla laitteen käyttöiän jälkeen. Noudata maassasi voimassa olevia määräyksiä! 8.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite on seuraavan direktiivin mukainen: 2004/108/EG 2006/95/EG Lister - GmbH / Saksa Postilokero 2160 Puh: Sähköposti: Lüdenscheid / Saksa Faksi: Web-sivut: sivu 16

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS 1Etukansi SUOMI (Alkuperäinen käyttöohje) KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS 1Kansi SUOMI (Alkuperäinen käyttöohje) KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha AXA Käyttöohje 43230 Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização ME 340, ME 360 DE Gebrauchsanleitung SR Uputstvo za upotrebu EN Instruction manual HR Priručnik FR Manuel d'utilisation CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing LV Lietošanas instrukcija IT Istruzioni

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE (*Raivaussahan terä ei sisälly toimitukseen. Hiomakoneen väri vaihtelee sarjoittain) Valmistaja pidättää oikeuden käyttöohjeen sisältöön

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JIIRISAHAT HYVÄKSYTTY Artikkeli 999 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET www.fem i.it 1 EU-YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS VALMISTAJA FEMI S.p.A. Via Salieri, 33-35 - 40024 Castel San Pietro Terme (BC) - ITALIA Puh. +39-051-941866

Lisätiedot

Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU

Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU JIIRISAHA HYVÄKSYTTY Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET www.femi.it 1 EU-YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS VALMISTAJA FEMI S.p.A. Via del Lavoro, 4-40023 Castel Guelfo (BC) - ITALIA Puh. +39-0542-670160

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Sisällysluettelo Originaali käyttöohje Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot