TUTKIMUS Tutkimus 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUS Tutkimus 11"

Transkriptio

1 TUTKIMUS Tutkimus 11

2 Valta määrittelee totuuksia ja tieto vallan pyrkimyksiä Michel Foucault Matkapuhelinsäteily mitkä ovat terveysriskit? Seppo Kinnunen, Työterveyshuollon erikoislääkäri, Tampere Historia ja nykyhetki Huhtikuussa 2007 brittiläinen säteilyviranomainen Sir William Stewart varoitti langattomien wi-fi (wimax)-verkkojen asentamisesta kouluihin. 1 Syynä tähän ovat lapsiin kohdistuvat terveysriskit. Vaikka wi-fi-laitteiden säteily on heikompaa kuin matkapuhelimen, se on jatkuvaa ja aina läsnä, halusimmepa sitä tai emme. Sir William Stewart on esittänyt lisäksi, että lapsille myytäisiin ainoastaan matkapuhelimia, joissa on kaikkein alhaisin SAR-arvo ja aina yhdessä handsfree-varustuksen kanssa. Stewart on toiminut mm. säteilyn biologisia vaikutuksia selvittelevän, nimeään kantavan komitean puheenjohtajana vuonna Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

3 Stewartin lailla hälytyskelloja ovat soittaneet monet arvostetut tutkijat. Osa varoittajista on myös tämän luvun lopussa esiteltävän Beneventon vetoomuksen 2 allekirjoittajina: Kjell Hansson Mild, Lennart Hardell, Leif Salford, Henry Lai, Gerd Oberfeld, Reba Goodman, Franz Adlkofer. Varoitukset katsoi aiheelliseksi myös jo kymmenen vuotta sitten kollegani uusseelantilainen Neil Cherry Lincolnin yliopistosta. Cherry teki ansiokkaan elämäntyön selvittäessään sähkömagneettisen säteilyn biologisia vaikutuksia. Hän puhui lapsiin ja aikuisiin kohdistuvista riskeistä ja varovaisuusperiaatteesta. Cherryn mukaan on tiedetty jo koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan, että ionisoimattomalla säteilyllä, johon matkapuhelinsäteilykin kuuluu, on biologisia vaikutuksia. Meillä on enemmän kuin tarpeeksi todisteita kromosomi- ja DNA-vaurioista sekä syöpäsolujen aktivoitumisesta 3..., kirjoittaa Cherry. Se, että biologisia tai fysiologisia vaikutuksia syntyy, on edellytys olettamukselle, että ihmiseen kohdistuvat terveyshaitat voisivat ylipäätään olla mahdollisia. Neil Cherry on muistuttanut, että eturivin lääketieteen ja biologian edustajat esittivät jo 1940-luvulla vankalla pohjalla olevia tieteellisiä dokumentteja, joissa osoitetaan, että ihmisen omatkin biologiset järjestelmät hyödyntävät sähkömagneettista säteilyä. Aivot on sähköisesti herkkä järjestelmä, samoin Tutkimus 13

4 sydän. Ihmisen hormonitoiminnassa ja soluissa syntyy vaste säteilylle ja koko kehomme toimii antennina. Näistä lähtökohdista meidän tulee tarkastella myös mahdollisia terveyshaittoja. Ketä Maailman terveysjärjestö (WHO) ja EU kuuntelevat? WHO:n pitäisi oman perustamisasiakirjansa mukaan taata maailman väestölle korkein mahdollinen hyvinvoinnin ja terveyden aste. Tästä huolimatta Maailman terveysjärjestö WHO tunnustaa tänä päivänä vain yhden sähkömagneettisten kenttien aiheuttaman biologisen vaikutuksen: kudoksen lämpenemisen. Kaikki muut todisteet, epidemiologiset tutkimukset ja eläinkokeet, sivuutetaan, vaikka niitä toisaalta käytetään vankkana todistusaineistona esimerkiksi kemiallisten aineiden ja ionisoivan säteilyn riskien arvioinnissa. Tästä on etua matkapuhelinteollisuudelle, koska tiukat turvanormit rasittaisivat sitä. WHO suosittaakin jäsenmailleen noudatettavaksi ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) standardia, joka huomioi vain säteilyn kudoksia lämmittävän vaikutuksen eikä biologisia tai kumuloituvia vaikutuksia lainkaan. Standardi on sopimusluonteinen eikä perustu mihinkään tieteelliseen tutkimukseen. Jotkut maat ovatkin luopuneet WHO:n ja ICNIRP:n suosituksista ja luoneet oman kansallisen standardin. 14 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

5 Itävaltalainen lääkäri Gerd Oberfeld kommentoi WHO-politiikkaa: WHO toimii monessa suhteessa niin kuin pitääkin ihmisen parhaaksi mutta, kun on kyse sähkömagneettisista kentistä, teollisuuden etu on ensisijainen. Vaikka tutkimusraportteja biologisista riskeistä tulee laboratorioista eri puolilta maailmaa, matkapuhelinteollisuuden kattojärjestöt (GSM Association, MMF ja FGF) vaikuttavat samanaikaisesti suhteettoman suurella painoarvollaan sekä WHO-seminaareissa että EU:ssa. Matkapuhelinteollisuus rahoittaa voimakkaasti tutkimusta ja vaikuttaa tiedelehdissä, kuten jäljempänä ilmenee. Tieteellisistä todisteista huolimatta riskien hyväksyminen pitkittyy. Euroopan Unioni on toisaalta kehottanut jäsenmaitaan ennalta varautumisen politiikkaan jo vuonna 1999, mutta juuri tällä hetkellä, kun teknologioiden käyttö voimakkaasti laajenee, asia vaatisi direktiivin. EU:n web-sivuilla lukee: Euroopan Unioni on sitoutunut huolehtimaan kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa, että EU takaa esimerkiksi myynnissä olevien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden turvallisuuden ja ryhtyy toimiin, myös muiden terveysuhkien ilmestyessä näköpiiriin Syksyllä 2006 EU pyysi eri viiteryhmiltä konsultaatiota nykyiseen riskinarviointipolitiikkaansa, Tutkimus 15

6 jonka suuntaviivat esiteltiin EU:n SCENIHR -raportissa. Eräs EU:lle palautetta 4 antaneista on Tukholman yliopiston tutkija, Venäjän tiedeakatemian hallituksen jäsen Igor Belyaev. Belyaevin mukaan raportin ulkopuolelle on jätetty paljon jo toistettuja solutason tutkimuksia ja eläinkokeita, joissa biologiset riskit on nähty ja jotka tukevat terveysvaikutusten olemassaoloa. Myöskään ihmisten kokemia oireita ei huomioida. Esimerkiksi tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan 9 % saa oireita matkapuhelimestaan, Iso-Britanniassa ja Saksassa vastaavasti 9 %, Sveitsissä 5 % jne. Koska tällainen materiaali on heitetty yli laidan, EU:n on helppo perustella johtopäätöksiään, ettei terveysriskeistä ole olemassa yhtenäistä todistusaineistoa. Mikäli vinoutumat poistettaisiin raportista, olisi selvää, että EU:n pitäisi muistuttaa varovaisuudesta uuden teknologian käytön suhteen. Raportissa ei huomioida myöskään solutasolla syntyviä biofysikaalisia mekanismeja; toisin sanoen niitä vaikutuksia, joita toisistaan poikkeavilla tekniikoilla voi olla. Biofysikaaliset mekanismit ovat Igor Belyaevin ominta tutkimusaluetta. Vielä marraskuussa 2006 EU lupasi julkaista riskienhallintaraportti SCENIHR:in 5 kohdistuvat kannanotot web-sivuillaan. Maaliskuussa 2007 julkaistiin 16 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

7 uusi riskienhallintaraportti, mutta EU:n riskienhallintaan kohdistunutta arvostelua ei julkaistu. Venäjän tieteellinen perinne Belyaevin synnyinmaassa, entisessä Neuvostoliitossa ja Venäjällä on eläinkokeissa tutkittu esimerkiksi eri taajuuksilla vaikuttavien pulssimaisten tai jatkuvan radiotaajuisen signaalin välisiä eroja. Tällöin on pantu merkille, että pulssimaiset signaalit, joita nykyiset matkapuhelinjärjestelmät käyttävät, ovat biologisesti vaikuttavampia. Sama asia on havaittu lännen tutkimuksissa ja samoin Kiinassa. Venäläiset ovat julkaisseet kymmeniä solu- ja eläinkokeita sekä akuutin että kroonisen säteilyn vaikutuksista immuunijärjestelmään, keskushermoston toimintaan, verenkiertoon, hedelmällisyyteen ja geneettisiin vaurioihin. 6 Venäjän tiedeakatemian puheenjohtaja,yuri Grigoriev korostaa, että tällä hetkellä olemme myös tutkimuksen suhteen aivan uuden tilanteen edessä. Käytössä ovat 3G, WLAN, WPAN, GSM ja kaikki ihmiset altistuvat kroonisesti.ympärivuorokautinen altistus ei kuitenkaan tule esille yhdessäkään nykyisistä altistuskokeista. Jotta saataisiin luotettavasti selville uusien tekniikoiden terveysvaikutukset, olisi tutkittava kroonisesti altistuneita ihmisiä sekä tehtävä solu- ja eläinkokeita uusilla tekniikoilla. Toisaalta, altistumattomia verrokkeja ei enää ole olemassakaan. 7 Tutkimus 17

8 Rottakokeiden perusteella kenttävoimakkuuksien vaikutuksista osataan sanoa jo jotakin. Krooninen altistus μw/m 2 kenttävoimakkuudella johti eläinkokeiden mukaan pysyviin patologisiin muutoksiin nykyisillä kännykkätaajuuksilla. On huomattava, että ICNIRP:n raja-arvot sallivat μw/m 2. Näyttää siltä, että 50 μw/m 2 edustaa jonkinlaista kynnystasoa, jolla biologisia vaikutuksia alkaa jo esiintyä. Sen sijaan μw taso ei saanut aikaan merkittäviä biologisia muutoksia, vaikka altistus oli kroonista, toteaa Venäjän tiedeakatemian puheenjohtaja Yuri Grigoriev (ISTC Report, 2003). 8 Emme ole pelkkien rottakokeiden varassa, ihmisiä on altistettu kroonisesti ennenkin ilman eettisen toimikunnan lupaa kuten nykypäivänäkin tapahtuu. Mennään ajassa vähän taaksepäin. Neuvostoliittolaiset säteilyttivät 60-luvulla USA:n suurlähetystöä Moskovassa häiritäkseen lähetystön radioviestintää. Samalla lähetystön henkilökunta altistui kroonisesti mikroaalloille. Tilanne jatkui lähes samanlaisena vuosikausia. Alettiin puhua käsitteestä Moskovan signaali, jonka tehot olivat huomattavasti alle EU:n ja WHO:n tänä päivänä antamia ohjearvoja. Ehkä signaali oli alun perin tuotettu viattomasti tiedustelutarkoituksessa. Se johti kuitenkin siihen, että lähetystön henkilökunnalla alkoi myöhemmin esiintyä monenlaisia terveysongelmia. Muun muassa suurlähettiläänä toiminut Walter Stoessel ja kaksi 18 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

9 hänen edeltäjäänsä kuolivat syöpään. Vuonna 1976 amerikkalainen lääkäri Abraham Lilienfeld Johns Hopkins -yliopistosta alkoi selvittää henkilökunnan terveydentilaa ja liitti oireet, keskittymiskyvyn häiriöt, syövän lisääntymisen, depression ja muistiongelmat lähetystöön kohdistettuun mikroaaltosäteilyyn. Verrattuna tutkimuksen kontrolliryhmään, lähetystöhenkilökunnalta otetuissa verinäytteissä todetut kromosomimuutokset olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0.001). 9 Kiinalaista viisautta Kiinalaiset ovat olleet erityisen kiinnostuneita tutkimaan keskushermoston reaktioita säteilylle altistettaessa. Tämä johtuu siitä, että nimenomaan keskushermosto reagoi radiotaajuiselle säteilylle. Professori Cao Zhaojin Kiinan ympäristövirastosta (National Institute for Environmental Health and Related Product Safety) piti esitelmän 10 aiheesta Beneventossa, Italiassa järjestetyssä seminaarissa helmikuussa Esitelmässään hän kertoi matkapuhelinsäteilyyn liittyviä havaintoja Kiinasta: Radiotaajuinen säteily, kuten myös kännykkäsäteily, häiritsee keskushermoston toimintoja, immuunijärjestelmää sekä aiheuttaa sydän- ja verenkiertosairauksia. Radiotaajuudet vaikuttavat myös perimään sekä antavat sysäyksen kaihin muodostumiselle. Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että matalatehoinen mikroaaltosäteily, jopa alhaisempi Tutkimus 19

10 kuin 10 μw/m 2, voi edellä mainittujen lisäksi saada aikaan muutoksia EEG:ssä (aivojen sähköinen toiminta), johtaa mutaatioihin ja mikrotumakkeiden esiintymiseen lymfosyyteissä (tietyn tyyppisiä valkosoluja). Eläinkokeiden mukaan radiotaajuudet vaikuttavat oppimiskykyyn, hedelmällisyyteen ja aivojen välittäjäaineiden toimintaan. Luetteloon on vielä ihmisten osalta lisättävä vaikutukset hermosolujen energiantuottoon, jota kautta muistitoiminnot voivat heikentyä ja johtaa Alzheimerin tautiin. Professori Zhaojin painottaa, että varovaisuusperiaatteen noudattaminen on välttämätöntä sen perusteella, mitä Kiinassa viimeisen kymmenen vuoden ajan on tutkittu. Varovaisuusperiaatteen mukaisesta linjasta Kiinassa kertoo jotakin se, että asutuksen keskeltä Pekingistä on siirretty pois radio- ja TVantenneja, vaikka niiden lähetystehot ovat sallittujen raja-arvojen puitteissa. Säteilyviranomaisena toimivan, johtaja Du Shaozhongin mukaan ne muodostavat tiheään asutulla alueella väestölle liian suuren terveysriskin, vaikka säteilytasot alittavat kiinalaisen standardin. Kiinan säteilyn turvastandardissa huomioidaan erityisesti lapset, vanhukset ja toipilaat. Päiväkotien ja vanhainkotien lähellä vallitsee matalampi säteilytaso muuhun ympäristöön nähden: 0,1-30 MHz:n 20 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

11 taajuudella sallittiin 10 V/m ja MHz:n taajuudella 5V/m. Sen sijaan tehtaiden ja puistojen alueilla sallitut kenttävoimakkuudet olivat taajuudella 0,1-30 MHz, 25 V/m ja MHz:n taajuudella 12 V/m. Matkapuhelintaajuudella (300 MHz-300 GHz) tasot olivat herkille henkilöille 0,1 W/m 2 ja muille 0,4 W/m Kiina ja Venäjä eivät kumpikaan ole taipuneet WHO:n harmonisaatiopolitiikkaan. Sen sijaan EUjäsenyyden myötä mm. Viro on luopunut hyvästä turvastandardistaan. Suomalaiset operaattorit ovat rakentaneet Viroon verkkojärjestelmiä ICNIRP:n standardin periaatteilla. Puola on EU-jäsenyyden jälkeenkin säilyttänyt tieteelliseen tutkimukseen perustuvan standardin, jossa väestön altistukseksi antenneille sallitaan 0,1 W/m Monessa alikehittyneessä maassa, kuten esimerkiksi Intiassa, joka on Nokian uutta markkina-aluetta, 13 ei WHO:n web-sivuilta löydy omaa kansallista standardia, joten matkapuhelinteollisuus voi Intian kaltaisissa neitseellisissä kohteissa soveltaa itselleen edullisia normeja (ICNIRP). Sekä lapset että aikuiset jäävät alikehittyneissä maissa pelkän matkapuhelimen varaan, koska infrastruktuuri on kehittymätöntä eikä lankalinjoja ole läheskään kaikkialla. Matkapuhelinteknologian riskien esille tuominen on kehittyneissäkin maissa hidasta ja prosessia voi hy- Tutkimus 21

12 vällä syyllä rinnastaa asbestin historiaan. Epidemiologi Lennart Hardell kommentoikin ruotsalaislehdessä Kännykkäteknologia on meidän aikamme asbestiskandaali. Asbestin haitallisista vaikutuksista alettiin keskustella jo 100 vuotta sitten. Vuonna 1906 julkaistussa Bulletin of the Work Inspection kirjoitettiin asbestitehtailla ilmenneistä terveyshaitoista. Vasta vuonna 1996 Ranskan Tiedeakatemia äänesti asbestin terveyshaittojen ehkäisystä koskevasta ohjelmasta ja muu Eurooppa seurasi kehitystä. Kului siis 90 vuotta, ennen kuin monessa maassa toimittiin hallitustasolla haittojen torjumiseksi. Vuonna 2007 ollaan matkapuhelinteknologiankin suhteen jo niin pitkällä, että vakuutusyhtiöt ovat ilmoittaneet, etteivät vakuuta riskejä, joita ei voi arvioida. Matkapuhelimien tuottama sähkömagneettinen säteily luokitellaan tällaiseksi riskiksi. Biologiset vaikutukset Veriaivoesteen läpäisevyyden lisääntyminen Herkät ryhmät: lapset ja vanhukset Suomessa väestö ikääntyy vauhdilla. Yhteiskunta ei pysty terveydenhuollon osalta vastaamaan haasteeseen tarjota laadukasta vanhuutta kaikille. Tilanteen hallintaan on lähdetty hakemaan apua myös matkapuhelinteknologiasta. Hämmästyin teleoperaattoreiden kansaneläkelaitoksen lehdessä joitakin vuo- 22 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

13 sia sitten esittämästä suunnitelmasta, jossa vanhuksia valvottaisiin kaulassa roikkuvan GSM-puhelimen avulla. Onkohan suunnitelma toteutunut? Tässä meillä olisi mahdollisuus pienimuotoisen epidemiologisen tutkimuksen puitteissa tulevaisuudessa selvittää, onko kännykkävalvonnassa olleiden vanhusten joukossa enemmän dementoituneita verrattuna kontrolloimattomiin mummoihin ja vaareihin. Lundin yliopiston rottakokeissa 14 on näet todettu, että matkapuhelinsäteily voi heikentää aivoja suojaavan veriaivoesteen toimintaa ja edesauttaa neurologisten sairauksien syntyä. Veriaivoesteen tehtävä on suojata aivoja haitallisten yhdisteiden tunkeutumiselta aivo- ja selkäydinnesteeseen. Tämän mekanismin häiriöillä selitetään olevan yhteyttä neurologisten sairauksien, Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin syntymiselle. Matkapuhelinsäteilyn vaikutuksesta aivoihin saattaa kulkeutua haitallisia kemiallisia yhdisteitä, joilla voi olla vaikutuksia mm. aivokuoren, hippokampuksen tai tyvitumakkeiden hermosoluissa. Havainnot voivat tutkijoiden mukaan merkitä alentunutta aivokapasiteettia, mikä puolestaan voi edesauttaa ennenaikaista vanhentumista ja pahimmassa tapauksessa toimia sysäyksenä neurologisille sairauksille. Lundissa on tutkittu sekä pulssatun (GSM) että jatkuvan signaalin (NMT-tyyppinen) vaikutuksia yli 1600 koe-eläimeen. Viimeisimmässä, vielä julkai- Tutkimus 23

14 semattomassa tutkimuksessa on saatu selville oppimishäiriöiden lisääntyvän nuorilla matkapuhelinsäteilylle altistetuilla hiirillä. Häiriöitä todettiin sekä UMTS- että GSM-säteilylle altistetuilla koeeläimillä. Aiemmassa raportissaan Lundin ryhmä altisti teini-ikäisiä rottia (12-16 viikkoa) digitaaliselle matkapuhelinsäteilylle taajuudella 915 MHz. Tutkimuksen tarkoitus oli soveltavasti selvittää, miten säteily vaikuttaa kehitysiässä oleviin aivoihin. Teini-ikäisillä rotilla havaittiin merkittäviä vaikutuksia jo tuhannes- ja sadasosan tehoilla nykyisestä matkapuhelimen sallitusta raja-arvosta 2W/kg. Veriaivoesteen läpäisevyyttä on todettu vielä kahdeksan viikkoa kaksi tuntia kestäneen matkapuhelinaltistuksen jälkeen. Vaikutukset jopa alhaisilla tehoilla asettavat turvanormimme uuteen valoon, sillä standardi sisältää 50- kertaisen turvamarginaalin, eikä sen sisällä pitäisi esiintyä lainkaan haitallisia vaikutuksia. Professori Leif Salfordin mukaan on huolestuttavaa, että heikotkin kenttävoimakkuudet näyttävät lisäävän läpäisevyyttä jopa enemmän kuin suuremmat tehot. Mielestäni tässä voi olla kyse niin sanotusta ikkunavaikutuksesta : tietty teho yhdessä sopivan aaltomuodon kanssa voi olla erityisen haitallinen. Nämä ovat rotan aivoissa todettuja reaktioita, eikä niistä voida suoranaisesti vetää johtopäätöksiä ihmisillä tapahtuviin vastaaviin toimintoihin. Profes- 24 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

15 sori Leif Salford on kuitenkin kommentoinut, että rotan ja ihmisen veriaivoeste on fysiologisilta ominaisuuksiltaan yllättävän samankaltainen. Tällä hetkellä on nimittäin olemassa jo noin 20 tutkimusraporttia, joissa osoitetaan tämän aivojen tärkeän suojamekanismin, veriaivoesteen, läpäisevyyden lisääntyvän sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksesta. Onkohan sittenkin syytä pieneen huoleen? Lundin tutkijaryhmä on useasti kehottanut lapsia ja nuoria välttämään matkapuhelimen käyttöä. Salford rinnastaa matkapuhelinteknologian käytön maailman suurimmaksi ihmisillä tehtäväksi tieteelliseksi kokeeksi. EEG-tutkimukset Mitä merkitystä EEG-vaikutuksilla värähtelyn muutoksilla aivojen sähköisessä toiminnassa voi olla tavalliselle kännykän käyttäjälle? Entä erityisesti lapsille ja nuorille? Muistitoiminnot, ajattelu, oppiminen, muistiin painaminen ja muistista haku tai reaktionopeus siinä ehkä tärkeimmät kognitiiviset toiminnot. Oppimisen kannalta EEG-toimintojen muutoksilla on luonnollisesti merkitystä ajatellen etenkin lasten reaktioita. Lasten herkkyyttä reagoida matkapuhelinsäteilylle on tutkittu vasta vähän, mutta suomalaisryhmä Krause & al. 15 mittasi 15 koehenkilöllä, iältään vuotiaita, kännykkäsäteilyn vaikutuksia EEG:ssä Tutkimus 25

16 ilmeneviin muutoksiin kognitiivista suoritusta vaativien tehtävien aikana. EEG-värähtely 4-8 Hz:n taajuudella liitetään tiedonkäsittelyyn ja muistiin palauttamiseen ja muistista hakuun. Kännykkäsäteilylle altistettaessa lapsilla todettiin tilastollisesti merkitseviä eroja EEG-värähtelyssä 4-8 Hz:n ja 15 Hz:n taajuudella muistitehtävien aikana. Tulokset ovat yhteneväisiä Krausen joidenkin aikaisempien havaintojen kanssa. EEG-vaikutukset reaktionopeuden osalta tulevat puolestaan korostetusti esille meillä aikuisilla esimerkiksi autolla ajettaessa. Onnettomuusriski kasvaa, elleivät hoksottimet pelaa. Utahin yliopiston psykologian laitoksen professori David Strayerille 16 selvisi, että kriittinen hetki auto-onnettomuuden kannalta on, paitsi kuljettajan oman puhelun aika, myös puhelun jälkeinen aika riippumatta siitä, kuka puhelinta käytti. Kognitiivisessa mielessä on merkittävää, että riski havaittiin viisi minuuttia puhelun jälkeen kolminkertaiseksi ja 15 minuuttia jälkeenpäin viisinkertaiseksi. Tämä osoittaa, että aivotoiminnoissa on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat hidastuneena reaktionopeutena ja heikentyneenä tilanteen arviointikykynä. Toisessa raportissaan Utahin yliopiston psykologian laitoksen tutkijat selvittivät kännykkään puhumisen vaikutusta tarkkaavaisuuteen ja vertasivat kän- 26 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

17 nykkäkuskien reaktioita alkoholin vaikutuksen alaisina ajaviin. Kännykkäkuskit käyttäytyivätkin liikenteessä kuin vodkaa nauttineet: puhelun vaikutus oli sama kuin ajaisit 0,8 promillen humalatilassa. Koe, johon osallistui 40 henkilöä, toteutettiin Patrol- Sim-tyyppisellä simulaattorilla. Alkoholia nauttineilla ja kännykkään puhuvilla kuljettajilla oli yhtäläisiä vaikeuksia tarkkaavaisuudessa ja reaktionopeudessa. Kuskeilta olivat yhtä usein jarrut kadoksissa, ajo tapahtui liian lähellä edessä ajavaa ja nopeus ylittyi huomaamatta. Tutkimusta johtanut professori David Strayer kommentoikin: Kaikkein turvallisinta olisi luopua kännykän käytöstä auton ratissa. Kännykkäkuskien kohdalla reaktiot saattoivat johtua paitsi keskittymisestä itse puheluun, myös joko verenkiertohäiriöistä tai EEG-muutoksista aivoissa. Verenkiertohäiriöt voivat olla seurausta niin sanotusta raharullanmuodostuksesta 17 veressä, jota on tutkittu ainakin Saksassa ja Ranskassa. Radiotaajuinen säteily saa mm. punasolujen hemoglobiinia vapautumaan. Punasolut tarttuvat toisiinsa muodostaen hiusverisuonissa vaikeasti eteneviä pötköjä sekä ihmisen pään alueella että koko kehossa. Mekanismin seurauksena verenkierto heikkenee, samoin muisti ja muut kognitiiviset toiminnot sen myötä. Tutkimus 27

18 Lisätietoa EEG-tutkimuksista Matkapuhelinsäteilyllä on todettu vaikutuksia aivotoimintoihin myös Australiassa 18. Hamblin & al. (2006) altistivat 55 koehenkilöä kännykkäsäteilylle 30 minuutin ajan ja vastaavasti lumesäteilylle samanaikaisen jakson sunnuntai-iltana ennen nukkumaanmenoa. Kännykkäsäteilyn havaittiin aktivoivan koehenkilöiden alfa-aaltoja, jotka liitetään rentoutumiseen ja päiväuniin. Alfa-aaltoja ei esiinny yöunen aikana. Tutkimuksessa ilmenneet vaikutukset alfa-aaltoihin olivat merkittäviä ja ilmenivät REM-unta edeltävässä jaksossa ennen syvään uneen vaipumista. Tutkimusryhmään kuulunut apulaisprofessori Andrew Wood Melbournen Swinburnen yliopistosta muistuttaa, että kännykkäsäteily saattaa vaikuttaa unihormoni melatoniinin pitoisuuksiin ja siten uni-valve rytmiin. Koehenkilöiden virtsasta tutkittiin melatoniinipitoisuuksia ja professori Woodin mukaan joillakin koehenkilöillä oli kohonnut melatoniinipitoisuus kännykkäaltistuksen jälkeen ja toisilla laskenut. Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että jotkut ihmiset voivat olla herkempiä kännykkäsäteilylle kuin toiset. Esimerkiksi neurologisten potilaiden kännykän käyttöä ei ole lännessä laajalti tutkittu, mutta maininta Venäjän standardissa: Neurologisia potilaita kehotetaan välttämään kännykän käyttöä, on hyvä ottaa ohjenuoraksi. Viime vuosina olen hämmästyksellä seurannut uutisointia nukahtamis- ja unilääkkeiden myynnin räjähdysmäisestä kasvusta Suomessakin. Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö. Tutkijat Mann & Röschke 19 selvittivät pulssimaisen GSMsäteilyn vaikutusta uneen vuonna Vapaaehtoisia koehenkilöitä altistettiin kahdeksan tunnin ajan. Yöunen määrä lyheni kuten myös syvän REM-unen kesto. Näitä tutkimuksia on muitakin. Muun muassa sveitsiläinen Huberin ryhmä 20 on todennut matkapuhelinsäteilyn voivan aiheuttaa aivotoiminnan muutoksia (EEG), jotka näkyvät altistusta seuraavan unijakson aikana. Huberin ryhmä on esittänyt, että mikroaallot vaikuttaisivat aivojen syvimpiin kerroksiin, esimerkiksi näkökukkulaan ja aivorunkoon, josta ei-tahdonalaisten toimintojen kontrollointi tapahtuu. Vaikkakin EEGmuutokset katosivat muutaman tunnin altistamattoman yö- 28 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

19 unen myötä, Huber arvelee, että nämä kudokset voivat erityisen herkästi reagoida sähkömagneettiselle säteilylle. Vuonna 2006 Vanessa Keetley 21 Australiasta tutki 120 koehenkilöä ja teki heille kahdeksan neuropsykologista testiä altistaen matkapuhelinsäteilylle ja toisaalta valealtistukselle. Kun tuloksia tarkasteltiin tunnettujen muuttujien suhteen, havaittiin useita tilastollisesti merkitseviä muutoksia (<0,05). Yksinkertaiset valintatehtävät osoittivat voimakasta suorituksen huonontumista, kun taas Trail Making Test (hakutehtävä, jossa yhdistellään numeroita ja kirjaimia) osoitti paranemista ja tukee käsitystä, että kännykkäsäteily joillakin parantaa tiedonkäsittelyn nopeutta työmuistissa. Stressiproteiinit solun puolustusmekanismi Ihmisen kehon hienoa puolustusjärjestelmää ei ole kyetty jäljittelemään missään koelaboratorioissa. Tästä syystä emme aukottomasti voikaan arvioida, mitkä laboratorioissa tehdyistä havainnoista osoittavat mahdollisia terveysvaikutuksia ihmisellä. Toisaalta, ihminen altistuu elinympäristössään monille toksisille yhdisteille ja samanaikaisesti eri taajuisille sähkömagneettisille kentille. Elinympäristömme asettaa ihmisen soluille laboratoriota vaativammat olosuhteet. Herää väistämättä myös kysymys, mitä vaikutuksia jatkuvalla matkapuhelimenkäytöllä on soluille? Meillä on tutkimustietoa vain rajallisen laboratorio-olosuhteissa tapahtuvan altistuksen seurauksista. Säteilyturvakeskuksen tutkimuslaboratoriossa on selvinnyt, että jotkut solutyypit ovat herkempiä säteilylle kuin toiset. Tutkimus 29

20 Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski on selvittänyt geenien ja proteiinien reaktioita tutkimusmenetelmällä, jonka nimenä on high throughput -screening. Järjestelmällä pystytään kartoittamaan samanaikaisesti jopa tuhansien geenien ja proteiinien reaktioita matkapuhelinsäteilylle. Juuri suuren seulontamahdollisuutensa ansiosta tätä menetelmää voitaisiin käyttää hyväksi myös arvioitaessa ennalta, mitkä taajuudet tai tekniikat voivat olla haitallisia solutasolla ja mitkä puolestaan vaarattomampia. Säteilyturvakeskuksessahan kehitetään muitakin matkapuhelinsäteilyn mittausmenetelmiä. Leszczynski onkin esittänyt WHO-seminaarissa 22 Helsingissä vuonna 2005: Matkapuhelintekniikat kehittyvät ja uusia sähkömagneettisen säteilyn taajuuksia ja modulaatiomuotoja otetaan jatkuvasti käyttöön. Mikäli syntyisi tarvetta suhteellisen vaivattomasti seuloa eri tekniikoiden mahdolliset ennalta arvaamattomat/ennustamattomat biologiset vaikutukset, tarkoitukseen sopivia tekniikoita on olemassa. Leszczynski ja tutkija Reetta Nylund ovat olleet mukana Euroopan 12 laboratorion laajuisessa REF- LEX-projektissa. Aiemmissa tutkimuksissa saatiin tilastollisesti merkitseviä (p<0.05,n=10) fysiologisia muutoksia altistettaessa ihmisen endoteelisoluja matkapuhelinsäteilylle teholla 2,4W/kg. So- 30 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

21 luissa syntyi stressireaktio 23. Perinteisesti ajatellaan, että soluissa syntyy stressireaktio esimerkiksi joko elimistössä tapahtuvan lämpötilan nousun vuoksi tai altistuttaessa esimerkiksi vahingollisille kemikaaleille. Stressireaktiota voidaan pitää solujen puolustusreaktiona haitallisia yhdisteitä vastaan. Säteilyturvakeskuksessa on todettu biologisia vasteita esimerkiksi solun tukirangan proteiineissa, jotka pitävät yllä solun rakenteita muotoa ja kokoa sekä antavat soluille mekaanista voimaa ja toimivat osana tärkeiden molekyylien ja nesteiden virtauksissa solukalvon läpi. On saatu paljon uutta tietoa radiotaajuisen säteilyn aiheuttamista kriittisistä muutoksista solutason mekanismeissa, kommentoi REFLEX-hanketta vetänyt Franz Adlkofer. Leszczynskin mukaan 24 ei kuitenkaan ole löytynyt mitään universaalia säteilylle reagoivaa solua, mutta massasta erottuvat tietyt herkimmät, säteilylle reagoivat proteiinit ja geenit. Dariusz Leszczynski uskoo, että reaktio voi olla myös perimästä johtuva. Tutkimusprofessori Leszczynski on pannut merkille, että geenien ja proteiinien ilmentymistä (reaktio säteilylle) tapahtuu mielenkiintoisella tavalla. Vaikka matkapuhelinsäteilylle altistuisivat biologisesti läheiset solut, voivat reaktiot olla toisistaan poikkeavia vielä tuntemattomasta syystä. Biologisesti läheisillä sisarsoluilla voi ero reaktioissa olla jopa kymmenkertainen. Tutkimus 31

22 Mielenkiintoista on, että sisarsolujen toisistaan poikkeavista reaktioista säteilylle on tehty vastaavia havaintoja solujen altistuessa ionisoivalle säteilylle, kemikaaleille, lääkkeille tai karsinogeenisille aineille. Leszczynski arvioi, että solujen itsenäiset reaktiot saattavat olla yksi syy, miksi stressiproteiinitutkimuksia ei ole onnistuttu toistamaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Ranskalainen Isabelle Lagroye, ICNIRP:n asiantuntijakomitean jäsen, on aikaisemmin yrittänyt toistaa Dariusz Leszczynskin tutkimustuloksia, mutta epäonnistunut. Leszczynskin mukaan Lagroye käytti erilaisia soluja ja tuloksia tulkittiin epätarkemmalla menetelmällä. Nyt Lagroye on saanut mielenkiintoisia tuloksia 25. Lagroye altisti rottia GSM ja UMTS-matkapuhelinsäteilylle viitenä päivänä viikossa neljän viikon ajan, kunakin päivänä kahden tunnin jakson. Kännykkäsäteilyn havaittiin aiheuttavan sekä GSMettä UMTS-teknologioilla stressiproteiinireaktioita hippokampuksen alueella etenkin nuorilla, 12-viikkoisilla koe-eläimillä. 17 kuukautta vanhat rotat eivät reagoineet samalla vasteella, minkä tutkijat päättelivät johtuvan siitä, että vanhempien eläinten hermosolut eivät ole yhtä herkkiä reagoimaan. Havainnot eri ikäisten eläinten reaktioista ovat tulleet esille myös toisessa tutkimuksessa (Lactau & 32 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

23 al), jossa reaktioiden erot pääteltiin johtuviksi immuunijärjestelmän heikkouksista eri ikäkausilla. Tutkijat heittävätkin kysymyksen: Vaikuttavatko eri tyyppiset RF-signaalit toisistaan poikkeavalla tavalla eri ikäisten koe-eläinten immuunijärjestelmään? Myös brittitutkija David de Pomerai 26 herätti aikanaan huomiota Nature-lehden artikkelissa sukkulamadoillaan, jotka olivat alkaneet kasvaa nopeammin kännykkäsäteilyn vaikutuksesta. Sukkulamatojen reaktiot olivat luonteeltaan biologisia vaikutuksia: Huomioiden stressiproteiinien universaali luonne, samanlainen, ei-lämpövaikutteinen käynnistyminen saattaisi tapahtua myös ihmisen kohdalla, kommentoi de Pomerai vielä vuonna Mutta nyt rahoittaja on vaihtunut. Nykyisin de Pomerain tutkimusta rahoittaa Britannian valtio yhdessä matkapuhelinteollisuuden kanssa. Ehkä siksi de Pomerai kieltää stressiproteiinireaktioiden biologisen luonteen ja selittää tutkimustulokset lämpötilaeroista johtuviksi. Suomen Säteilyturvakeskuksen web-sivuilla 27 lukee edelleen: Toistaiseksi ainoa tunnettu mekanismi, jolla matkapuhelimen säteily vaikuttaa eläviin kudoksiin, on lämpeneminen. Tutkimus 33

24 Mikä merkitys terveydelle? Mitä johtopäätöksiä stressiproteiinireaktioista voisi vetää terveysvaikutuksia ajatellen? Leszczynski esittää hypoteesinsa veriaivoesteen läpäisevyyden lisääntymisestä, jolla voi olla Lundin tutkijoidenkin esille tuomia vaikutuksia neurologisiin sairauksiin tai syöpään. Hän korostaa, että vaikka säteily ei aiheuttaisikaan kuolemanvakavia sairauksia, voi elämänlaatu heikentyä esimerkiksi unihäiriöiden ja päänsäryn kaltaisten oireiden kautta. Leszczynski on altistanut jatkotutkimuksissaan työtovereidensa ihoa kännykällä selvittääkseen, reagoivatko proteiinit iholla samoin kuin laboratorion koemaljassa. Tuloksia odotetaan. Nokia sai ehkä tähänastisesti merkittävimmän verkkokaupan Kiinan suurimmalta matkapuhelinoperaattorilta nimeltä China Mobile. Lähes samanaikaisesti, kun Helsingin Sanomat 28 uutisoi tästä gsmja gprs-verkkojen tilauksesta, Suomen Säteilyturvakeskuksen Dariusz Leszczynski päätti ottaa vastaan professuurin Zhejiangin yliopistossa Kiinassa. Zhejiangin yliopisto on tutkinut kännykkäsäteilyn riskejä sekä koe-eläimillä että soluilla ja professori Zhengping Xu on jo löytänyt soluissa samankaltaisia stressiproteiinireaktioita kuin Dariusz Leszczynski. 34 Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET Atomiteknillinen seura 28.11.2007, Tieteiden talo SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET Kari Jokela Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus Ionisoimaton

Lisätiedot

Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT? I II Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT? Osmo Hänninen - Seppo Kinnunen Mona Nilsson - Antero Kassinen Erkki Tuormaa - Iris Aztmon Matkapuhelinteknologia - MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT? ISBN

Lisätiedot

Keskittymisharjoitus. Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6. Lue teksti, jota ei ole lihavoitu

Keskittymisharjoitus. Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6. Lue teksti, jota ei ole lihavoitu Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6 Keskittymisharjoitus Lue teksti, jota ei ole lihavoitu Ikääntymisen myötä hermojärjestelmän kyky ylläpitää Säännöllinen alkoholin nauttiminen nuoruudessa muuttaa

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla 11.10. 2006, Teknologiakeskus Pripoli SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT Kari Jokela Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset Tommi Toivonen Laboratorionjohtaja Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus Sisältö Säteilyturvakeskuksen tehtävät Ionisoimattoman säteilyn valvonta

Lisätiedot

Sähkö fysiologiset vaikutukset Osa 2 Sähkö- ja magneettikentät

Sähkö fysiologiset vaikutukset Osa 2 Sähkö- ja magneettikentät Sähkö fysiologiset vaikutukset Osa 2 Sähkö- ja magneettikentät 1 Tarina Kotona on useita sähkömagneettisten kenttien lähteitä: Perhe Virtanen on iltapuuhissa. Rouva Virtanen laittaa keittiössä ruokaa ja

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA IHMINEN ON TOIMIVA KOKONAISUUS Ihmisessä on noin 60 000 miljardia solua Solujen perusrakenne on samanlainen, mutta ne ovat erilaistuneet hoitamaan omia tehtäviään Solujen on oltava

Lisätiedot

Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus

Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus Esityksen sisält ltö u Aivokasvaimet u Muut syövät u Neurologiset

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

Matkapuhelimet ja syöpävaara

Matkapuhelimet ja syöpävaara Matkapuhelimet ja syöpävaara Anssi Auvinen LT, tutkimusprofessori Säteilyturvakeskus Miksi tutkitaan Radiotaajuinen sähkömagneettikenttä Heikko energia Paikallinen: kantama joitain cm Tutkimuksen edellytykset

Lisätiedot

MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE

MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE Dariusz Leszczynski, PhD, DSc Dosentti, Helsingin yliopisto Staff Writer, The Washington Times Communities KUKA OLEN... Kaksi tohtorintutkintoa

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Leena Vähäkylä Menestystarinat Akatemian viestinnässä Akatemian pitkäjänteinen rahoitus laadukkaaseen tutkimukseen näkyy rahoitettujen ja menestyneiden tutkijoiden tutkijanurasta

Lisätiedot

KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen

KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen - Langattomat verkot yleistyvät - Raja-arvoja tarkistettava - Lapset ovat herkempiä - Luonto vastaa meille Ihminen

Lisätiedot

SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat

SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla Tommi Alanko Työterveyslaitos Työympäristön kehittäminen Uudet teknologiat ja riskit 11.10.2006 SM-direktiivi Euroopan

Lisätiedot

Kännykät ja turvallisuusriski Dariusz Leszczynski

Kännykät ja turvallisuusriski Dariusz Leszczynski Kännykät ja turvallisuusriski Dariusz Leszczynski Onko meidän syytä olla huolissamme matkapuhelimien säteilyn terveysvaikutuksista? Jos vastausvaihtoehdot ovat ainoastaan kyllä tai ei, vastaus on kyllä.

Lisätiedot

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN SISÄLLÖN YHTEISKEHITTÄMINEN 1 5.10.2017 Tilaisuuden ohjelma: klo 9:00 9:15 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Mittausten kuvaus

MITTAUSRAPORTTI. Mittausten kuvaus MITTAUSRAPORTTI Mittausten kuvaus Sähköherkkyyssäätiö mittasi sähkömagneettisten kenttien voimakkuutta 26.6.2017, 30.6.2017 ja 4.8.2017 osoitteessa Liisankatu 27 B, 00170 Helsinki sijaitsevassa huoneistossa,

Lisätiedot

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015 Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015 Miksi Nanoturvallisuus-teema? Teollisten nanomateriaalien tekniikkapotentiaali

Lisätiedot

RADIOTAAJUISTEN KENTTIEN JA SÄTEILYN VAIKUTUKSET

RADIOTAAJUISTEN KENTTIEN JA SÄTEILYN VAIKUTUKSET 7 RADIOTAAJUISTEN KENTTIEN JA SÄTEILYN VAIKUTUKSET Jukka Juutilainen, Dariusz Leszczynski, Reetta Nylund, Päivi Heikkinen, Maila Hietanen, Christian Haarala Björnberg, Anssi Auvinen, Hannele Huuskonen,

Lisätiedot

Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia

Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia Heidi J. Syväoja 1, 2, Tuija H. Tammelin 1, Timo Ahonen 2, Anna Kankaanpää 1, Marko T. Kantomaa 1,3. The Associations of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary

Lisätiedot

Biopankit miksi ja millä ehdoilla?

Biopankit miksi ja millä ehdoilla? Suomalaisen Tiedeakatemian 100 v-symposium, Helsinki 4.9.2008 Biopankit miksi ja millä ehdoilla? Juha Kere Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige ja Helsingin yliopisto Tautien tutkimus Geeni/ valkuaisaine

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 44 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja koskevasta ponnesta HEL 2012-013915 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen

Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen käyttöön liittyviä haasteita Juhani Eskola 310505 7.6.2005 1 Valitut painopistealueet Kansantautien ja terveyden geenitausta Mikrobit ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

4 in1 SUOJAA LÄHEISESI SÄHKÖKENTILTÄ. NoEM ELECTRO PROTECTOR 4IN1 on maailman ensimmäinen tuote, joka suojaa absorboimalla haitallisen säteilyn.

4 in1 SUOJAA LÄHEISESI SÄHKÖKENTILTÄ. NoEM ELECTRO PROTECTOR 4IN1 on maailman ensimmäinen tuote, joka suojaa absorboimalla haitallisen säteilyn. SUOJAA LÄHEISESI SÄHKÖKENTILTÄ 4 in1 SÄHKÖKENTTÄSUOJA VALKOINEN MAALI ANTISTAATTINEN PINNOITE POHJAMAALI NoEM ELECTRO PROTECTOR 4IN1 on maailman ensimmäinen tuote, joka suojaa absorboimalla haitallisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN

KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN Suomen Ympäristösairauskeskus perustettiin viime vuonna ajantasaisen ympäristösairaustiedon asiantuntijakeskukseksi. Tavoitteena on ajantasaisen,

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä MITEN HORMONIHÄIRIKÖT KURIIN? Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Hannu Kiviranta

Lisätiedot

STUKin tutkimustoiminta

STUKin tutkimustoiminta STUKin tutkimustoiminta, professori, STUK syöpälääkäri TYKS TENK/TUKIJA seminaari 20.3.2012 1 STUKin tutkimus ja kehitystoiminta tukee koko keskuksen missiota: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ihmisen, yhteiskunnan,

Lisätiedot

Tärinän vaikutukset ihmiseen. Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri

Tärinän vaikutukset ihmiseen. Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri Tärinän vaikutukset ihmiseen Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri "Tärinätauti" Selkävaivat Pahoinvointi Näköhäiriöt Tärinän terveysvaikutuksia Keskittymisvaikeudet, uneliaisuus / unettomuus,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Lataa Pätkii! - Devra Davis. Lataa

Lataa Pätkii! - Devra Davis. Lataa Lataa Pätkii! - Devra Davis Lataa Kirjailija: Devra Davis ISBN: 9789525459142 Sivumäärä: 264 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 17.39 Mb Matkapuhelimet ovat nykyään lähes korvaamattomia, ja niiden merkitys

Lisätiedot

VAPAAEHTOISILLA TEHTY TESTIMITTAUS HARMONIFIN TM SUOJAAVIEN VAIKUTUKSIEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖMAGNEETTISEN KENTÄN MILLIMETRIN AALLONPITUUSALUEELLA

VAPAAEHTOISILLA TEHTY TESTIMITTAUS HARMONIFIN TM SUOJAAVIEN VAIKUTUKSIEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖMAGNEETTISEN KENTÄN MILLIMETRIN AALLONPITUUSALUEELLA VAPAAEHTOISILLA TEHTY TESTIMITTAUS HARMONIFIN TM SUOJAAVIEN VAIKUTUKSIEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖMAGNEETTISEN KENTÄN MILLIMETRIN AALLONPITUUSALUEELLA ELIMISTÖSI HARMONIASSA Email: info@nanosmart.fi Web: www.nanosmart.fi

Lisätiedot

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA Kaikki koiran perimät geenit sisältyvät 39 erilliseen kromosomipariin. Geenejä arvellaan

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Stressin merkitys terveydelle Työelämän fysiologiset stressitekijät Aikapaine Työn vaatimukset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla

Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla Irja Korhonen Ylilääkäri, Työterveys Aalto Lähteet: Suomen Lääkärilehti 36/2012 v sk 67 sivut 2445 2450b; Carter & Beh 1989; Miedema 2007; 3T Työturvallisuus

Lisätiedot

Matkapuhelimet ja tukiasemat

Matkapuhelimet ja tukiasemat Matkapuhelimet ja tukiasemat Matkapuhelin on yhä useammalle ihmiselle henkilökohtainen viestintäväline, jota käytetään yhä enemmän. Uutta viestintätekniikkaa käyttävät niin vaarit ja mummot kuin lapsenlapsetkin.

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Harmonifi TM säteilysuoja

Harmonifi TM säteilysuoja Harmonifi TM säteilysuoja perustuu innovatiiviseen teknologiaan, joka suojaa sinua haitalliselta matkapuhelinsäteilyltä. ELIMISTÖSI HARMONIASSA Email: info@nanosmart.fi Web: www.nanosmart.fi Sveitsiläistä

Lisätiedot

Aumala O., Kalliomäki K. 1985. Mittaustekniikka I: Mittaustekniikan perusteet. Otakustantamo, 112 s.

Aumala O., Kalliomäki K. 1985. Mittaustekniikka I: Mittaustekniikan perusteet. Otakustantamo, 112 s. Kirjallisuusviitteet Adato Energia Oy. 2001. Sähkö ja Kaukolämpö 2001. 64 s. Ahlbom A., Feychting M., Koskenvuo M., Olsen J.H., Pukkala E., Schulgen G., Verkasalo P. 1993. Electromagnetic fields and childhood

Lisätiedot

Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä

Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä Teksti: Tommi Alanko ja Maila Hietanen Kuvat: Tommi Alanko ja Patrick von Nandelstadh TYÖTERVEYSLAITOS Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus Uudet teknologiat

Lisätiedot

3 Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta'

3 Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta' 3 Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta' Tähän lukuun on poimittu pientaajuisia sähkö- ja magneettikenttiä

Lisätiedot

Sähköpostia 2014/1. Sähköpostia 2014/1 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu

Sähköpostia 2014/1. Sähköpostia 2014/1 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu Sähköpostia 2014/1 1 Sisällys Päätoimittajalta...3 Lisäys tautiluokitus ICD-10:n suomalaiseen painokseen...4 Ympäristöherkkyydelle ehdotetaan omaa diagnoosinumeroa tautiluokitukseen...8 Matkapuhelinteknologia

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Riskiviestinnän työpaja, SOTERKO 28.5.2013 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Kari Jokela, tutk. prof. Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus 27.5. 2013/KJo SISÄLTÖ Mitä sähköherkkyys on?. Sähkömagneettisten

Lisätiedot

Suunnitelma Perinnöllisyys T9

Suunnitelma Perinnöllisyys T9 Suunnitelma Perinnöllisyys T9 Oppimistavoitteet Järjestelmällisten biologisten laboratoriotutkimuksien tekeminen. Perinnöllisyyteen liittyvien käsitteiden, mallien ja teorioiden ymmärtäminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka nämä solut ovat tietyssä mielessä meidän omiamme, ne polveutuvat itsenäisistä yksisoluisista elämänmuodoista, jotka ovat säilyttäneet monia itsenäisen

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ

LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ Dos., OTT, MA, Salla LötjL tjönen Tutkimuseettinen neuvottelukunta perusteet 1 Pääasialliset oikeuslähteet Kansalliset L lääl ääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999,

Lisätiedot

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR Ylitarkastaja Lauri Puranen 1 IONISOIMATON SÄTEILY Röntgensäteily Gammasäteily Alfasäteily Beetasäteily Neutronisäteily 2 MITEN IONISOIMATON SÄTEILY TUNKEUTUU JA VAIKUTTAA

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto EETTINEN LÄHTÖKOHTA HELSINGIN JULISTUS (Artikla 8): Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Säteilyvaikutuksen synty. Erikoistuvien lääkärien päivät 25 26.1.2013 Kuopio

Säteilyvaikutuksen synty. Erikoistuvien lääkärien päivät 25 26.1.2013 Kuopio Säteilyvaikutuksen synty Erikoistuvien lääkärien päivät 25 26.1.2013 Kuopio Säteilyn ja biologisen materian vuorovaikutus Koska ihmisestä 70% on vettä, todennäköisin (ja tärkein) säteilyn ja biologisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Evoluutio ja luominen Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Väite: tiedemiehet ovat todistaneet evoluutioteorian todeksi Evoluutioteorialla tässä tarkoitan teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Tietoaineistot ja tutkimus Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Välittömiä kommentteja.. Arpo Aromaa Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2 Tietojen keruu ja käyttö Kannattaako tietoja ihmisten terveydestä

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi?

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Helena Kääriäinen tutkimusprofessori 29.1.16 HK 1 Potilaat ja kansalaiset ovat tutkimuksen tärkein voimavara Biopankkien pitäisi olla kansalaisen näkökulmasta

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö

REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö Viite: ECHA-11-FS-06-FI ISBN-13: 978-92-9217-602-0 REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö Eräs tärkeimmistä REACH-asetuksen laatimisen ja hyväksymisen syistä oli se, että

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista. Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen

Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista. Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen Eläketurvakeskus KOULUTTAA Työikäisen (20-64) väestön suhde

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi 5.2.2015 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 1 2. Oma tutkimusongelma 1 3. Tutkimusmenetelmät 1 4. Tutkimustulokset

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

Verkkoilmoituksen käyttöohje

Verkkoilmoituksen käyttöohje Potilaiden terveyden suojelu Tämä verkkoilmoituksen käyttöohje sisältää tietoa verkkoilmoituksen tietoalkioista, ulkoasusta, tulkinnasta ja toiminnoista. 1. Tietoalkiot... 2 2. Tietoalkioita täydentävät

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 30.1.2009 2008/2211(INI) TARKISTUKSET 1-47 Mietintöluonnos Frédérique Ries (PE 416.575v01-00) Sähkömagneettisiin

Lisätiedot

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit

Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit Fysiologian professori (emer.) Osmo Hänninen Tutkija Mikko Ahonen Esitys lastensuojeluorganisaatioille, Helsinki, K.S., 9.11.2010 Tausta Osmo Hänninen Lääkäri.

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

LAUSUNTO ESITYKSEEN SÄTEILYLAIN UUDISTAMISEKSI

LAUSUNTO ESITYKSEEN SÄTEILYLAIN UUDISTAMISEKSI Sähköherkät ry c/o Tamminen Uudenmaantie 30 A 4 19.5.2017 04410 JÄRVENPÄÄ www.sahkoherkat.fi LAUSUNTO ESITYKSEEN SÄTEILYLAIN UUDISTAMISEKSI http://stm.fi/documents/1271139/3516854/luonnos+hallituksen+esitykseksi+eduskunnalle+s%c3%a4teilyl

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Psykologi Nina Näyhä Osastonhoitaja Marja Nordling Psykiatrinen kuntoutumisosasto T9 Seinäjoen keskussairaala EPSHP 3.10.2007 Kuntoutusfoorumi OSASTO T9 18 kuntoutuspaikkaa selkeästi

Lisätiedot

Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista?

Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista? Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista? Päivi Rautava Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto Puhelin +35850 3005846 Sähköpostit rautava@utu.fi tai paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet

Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet Webinaari tietovaatimuksista 30. marraskuuta 2009 Kaikkien saatavilla olevien tietojen arviointi Vaihe 1: Tietojen

Lisätiedot

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Peittyvä periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille

Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille www.e-imd.org Mikä on ureakierron häiriö/orgaanishappovirtsaisuus? Kehomme hajottaa syömämme ruoan tuhansien kemiallisten reaktioiden avulla ja

Lisätiedot