Vastuullista energiaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullista energiaa."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 211

2 sisällysluettelo Vastuullista energiaa. Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 211 lyhyesti Organisaatio 211 Yhtiön hallinto Toimintakertomus vuodelta 211 Työsuojelu ja virkistystoiminta Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Verkkotoiminnan tuloslaskelma Verkkotoiminnan tase Taloudellisia tunnuslukuja Energiatoiminnot Tilintarkastuskertomus graafinen suunnittelu Miila Kankaanranta hallituksen ja tj:n kuvat Kemin Kuvaamo Oy painatus Erweko Oy, 212

3 V U O S I K E R T O M U S Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 211 oli Keminmaan Energia Oy:n kahdeskymmenes ja Keminmaan kunnan sähkölaitoshistorian 62. toimintavuosi. Keväällä saimme yhtiöllemme uuden logon, juuri sopivasti 2-vuotisen osakeyhtiömuotoisen toiminnan kunniaksi. Logon suunnittelusta vastasi Miila Kankaanranta. Energiamarkkinavirasto julkaisi vuoden 211 lopulla toisen valvontajakson kolmannen vuoden aikana kertyneet tuotot. Keminmaan Energia Oy:n sähköverkkoliiketoiminnan tuoton alijäämä oli 538 k. Ensimmäisestä valvontajaksosta lukien alituottoa on kertynyt yhteensä k. Maatamme koetteli vuoden lopussa tavanomaista voimakkaammat myrskyt, jotka aiheuttivat laajoja sähkönjakeluongelmia eripuolille eteläistä Suomea. Jakeluvastuualueemme säästyi näiltä myrskyiltä, kuten myös kesän 21 myrskyiltä. Jakelualuettamme suojelee myös lyhyehkö puusto, mutta tästä huolimatta emme ole tuudittautuneet ajatukseen etteikö myrskytuhot tai muutkaan luonnonilmiöt kohdistuisi verkkoomme. Kehitämme verkkoa keväällä 21 valmistuneen verkostostrategia 23 mukaisesti. Verkostostrategia laadittiin yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Strategian mukaisesti keskijänniteverkon kaapelointiaste kasvaa noin 16,5 %:sta noin 38 %:iin vuoteen 23 mennessä. Verkkoa ei siis lähdetä kaapeloimaan kesken teknisen pitoajan, vaan vanhentunut ilmajohtoverkko korvataan osittain maakaapeleilla. Strategiaan kuuluu myös varayhteyksien kehittäminen naapuriverkkoyhtiöiden kanssa, sekä verkostoautomaation lisääminen. Tällä hetkellä keskijänniteverkon erotintiheys on varsin suuri noin,8 kpl/km. Kauko-ohjattavien erottimien osuus on noin 57 %, joten pystymme rajaamaan mahdolliset vikapaikat nopeasti hyvinkin pienelle alueelle. Pitkäjänteisesti laadittu verkostostrategia auttaa osaltaan pitämään sähkönsiirtohinnoittelun kohtuullisena. Lisäksi Keminmaan kunta omistajana alensi osinkovaadettaan, joka mahdollisti sähkönsiirtohinnan alentamisen alkaen. Vuoden 211 liikevaihto supistui edelliseen tilikauteen verrattuna 9,4 % ollen k. Liikevaihtoa laski siirtohinnan alennuksen lisäksi leuto sää sekä alhainen hintataso pohjoismaisessa sähköpörssissä. Sähköä siirrettiin asiakkaille noin 1,3 % ja kaukolämpöä toimitettiin noin 11,3 % edellisvuotta vähemmän. Liikevaihtoa laski siirtohinnan alennuksen lisäksi leuto sää sekä alhainen hintataso pohjoismaisessa sähköpörssissä. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiö on saavuttanut toimintavuodelle 211 asetetut tavoitteet, josta parhaat kiitokset yhteistyökumppaneille, yhtiön henkilöstölle ja hallitukselle sekä Keminmaan kunnalle omistajana. Janne Rouvinen toimitusjohtaja 4 5

4 V U O S I K E R T O M U S TOIMINTAVUOSI 211 LYHYESTI Sähkönsiirtotoiminnan liikevaihto 1 94 k ORGANISAATIO 211 Kaukolämpötoiminnan liikevaihto 1 43 k Yhtiökokous Muun toiminnan liikevaihto 933 k Tilaustyötoiminnan liikevaihto 146 k hallitus pj Jarmo Saariniemi Investoinnit 673 k Sähköverkkoon vastaanotettu energia Kaukolämpöenergian toimitus asiakkaille 73 GWh 25 GWh toimitusjohtaja Janne Rouvinen Sähköverkkoon liitetyt asiakkaat kpl Kaukolämpöverkkoon liitetyt asiakkaat 199 kpl Henkilökunta 16 hallinto Toimitusjohtaja Janne Rouvinen Pääkirjanpitäjä Aino-Maija Haapala sähkönsiirto Käytönjohtaja Janne Rouvinen Sähkötöidenjohtaja Harri Alaperä Verkostosuunnittelija Jukka Kreivi Verkostoasentajat tekninen asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Pentti Halonen - Energian mittaus - Taseselvitys Palveluneuvojat Eija Haapaniemi Tuula Kallio Verkostoasentajat sähkönmyynti Toimitusjohtaja Janne Rouvinen OTO Asiakaspalvelupäällikkö (myynti) Pentti Halonen OTO Palveluneuvojat (myynti) Eija Haapaniemi OTO Tuula Kallio OTO KAukolämpö Kaukolämpövastaava Harri Alaperä Verkostoasentajat 6 7

5 V U O S I K E R T O M U S Yhtiön hallinto Omistussuhteet Yhtiö on 1 % Keminmaan kunnan omistama. Osakepääoma on Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Keminmaan kunnan valtuustosalissa. Kokouksessa oli edustettuna kaikki 3 osaketta ja omistajan valtuuttamana yhtiökokousedustajana ja yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Keminmaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Sakaranaho. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 1 :n mukaiset asiat. Tarkastustoiminta Varsinaisen yhtiökokouksen toimikaudeksi valitsemana tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana HTM, JHTT Antero Hyvärinen. Kpa-lämpölaitoksen paineastia-asetuksen mukaisen käyttötarkastuksen 6 MW kattilalle suoritti tarkastaja Hannu Martin Inspecta tarkastus Oy:stä. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta eli päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle Keminmaan kunnanhallituksen kokouksessa nimettiin Liisa Anttila, Aila Kuha, Mikko Lampela, Anna-Maija Leinonen, Tero Malo, Henna-Riikka Markkio, Erkki Peltoperä, Jukka Rainto ja Jarmo Saariniemi sekä henkilöstön edustaja Eija Haapaniemi. Hallituksen varajäseniksi vastaavalle toimikaudelle valittiin Hilkka Jääskö, Satu Valli, Marjo Appelgren, Teemu Alatalo, Matti Luukkonen, Anne Ylimartimo, Tuulikki Lämsä, Hannu Tikkala ja Timo Lukkarila, sekä henkilöstön edustaja Kimmo Sunnari. KEMINMAAN ENERGIA OY:N HALLITUS 211 PUHEEnjohtaja Jarmo Saariniemi VARAPUHEENJOHTAJA Liisa Anttila VARSINAISET JÄSENEt Liisa Anttila, vahtimestari-siivooja Aila Kuha, lehtori Mikko Lampela, johtaja Anna-Maija Leinonen, lehtori Tero Malo, pintakäsittelijä Henna-Riikka Markkio, opintosihteeri Erkki Peltoperä, sähköasentaja Jukka Rainto, isännöitsijä, kiint.välittäjä Jarmo Saariniemi, koulutusjohtaja Eija Haapaniemi, palveluneuvoja (henkilöstöjäsen) VARAJÄSENET Hilkka Jääskö, päivähoidon aluevastaava Satu Valli, lehtori Marjo Appelgren, yrittäjä Teemu Alatalo, maanmittausinsinööri (AMK) Matti Luukkonen, kenttämestari Anne Ylimartimo, agrologi Tuulikki Lämsä, puhelunvälittäjä Hannu Tikkala, varatuomari Timo Lukkarila, kunnossapitopäällikkö Kimmo Sunnari, verkostoasentaja (henkilöstöjäsen) ESITTElijä Janne Rouvinen, toimitusjohtaja SIHTEERI Aino-Maija Haapala, pääkirjanpitäjä 8 9

6 V U O S I K E R T O M U S Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jarmo Saariniemen ja varapuheenjohtajaksi Liisa Anttilan. Hallituksen esittelijänä ja yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Janne Rouvinen ja sihteerinä pääkirjanpitäjä Aino-Maija Haapala. Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 78. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n, Lapin Kauppakamarin ja Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n (PohTo-säätiö) jäsen. Keminmaan Energia Oy omistaa Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeista 3,54 %, Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkeista 4,3 %, Pohjois-Suomen Voima Oy:n osakkeista 2,581 % sekä Kemin Tuulipuisto Oy:n osakkeista 1, %. Vpj Liisa Anttila sekä väistyvät pitkä aikaiset hallituksen jäsenet Eero Hilden, Unto Suopajärvi ja pj Erkki Alatalo. 1 11

7 V U O S I K E R T O M U S Toimintakertomus vuodelta 211 YLEISTÄ Vuosi 211 oli Keminmaan sähkölaitoshistorian 62. ja yhtiömuotoisena kahdeskymmenes toimintavuosi. Tilikauden 211 liikevaihdoksi muodostui euroa ( euroa). Liikevaihto laski 9,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Laskun aiheutti tavanomaista lämpimämpi vuosi, sähkönsiirtohinnan alentaminen, sekä muun liiketoiminnan (ns. Kejosähkö) liikevaihdon lasku. Sähkönsiirron liikevaihto laski edellisestä vuodesta ollen euroa ( euroa). Liikevaihdon laskua selittää leuto sää ja siirtohinnan alentaminen omistajan laskiessa osinkovaadettaan. Muun toiminnan liikevaihto, johon kuuluu Keminmaan Energia Oy:n omistusosuus Kemijoki Oy:n osakassähköön eli ns. Kejo-sähköön oikeuttavista Lapin Sähkövoima Oy:n vesivoimaosakkeista laski 18,2 %. Liikevaihdon laskua selittää edellisvuotta pienempi sähkön pörssihinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, joka johtui leudosta säästä ja talous-taantumasta. Muun toiminnan liikevaihto oli euroa ( euroa). Kaukolämpötoiminnan liikevaihto kasvoi 2,2 %. Kasvu johtui kaukolämpötoiminnan laajentumisesta sekä vuoden alun hinnan tarkistuksesta. Hintaa jouduttiin tarkistamaan, koska energiaverotusta kiristettiin ja mm. turpeelle määrättiin energiavero. Kaukolämpötoiminnan liikevaihto oli euroa ( euroa). Tilaustyötoiminnan liikevaihto kasvoi 12,7 %. Tilaustyön liikevaihto oli euroa ( euroa). Tilikauden liikevoitto oli euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli euroa. Sähkön siirtoon liittyviä sähköveroja Suomen valtiolle kannettiin ja tilitettiin euroa. Liittymismaksutuloja vieraana pääomana sähköverkosta kertyi (83 475) euroa ja lämpöverkosta (8 912) euroa. Uusia sähköliittymissopimuksia solmittiin 37 kpl ja vuoden 211 lopussa sähköverkkoon oli liitetty 5191 aktiivista asiakasta. Vuoden aikana solmittiin yksi uusi kaukolämpösopimus ja vuoden 211 lopussa kaukolämpöverkkoon oli liitetty 199 kiinteistöä. Sähkönmyyjien toimittama sähkömäärä Keminmaan Energia Oy:n jakeluverkkoon oli MWh ( MWh), laskua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi 1,3 %. Asiakkaille sähköenergiaa siirrettiin arviolta noin MWh ( MWh). Lapin Sähkövoima Oy:ltä osakkuussähkönä saatu ns. Kejo- ja tuulisähkö yht MWh ( MWh) toimitettiin tukkumyyntinä Oulun Energian välityksellä sähköpörssiin. Kaukolämpöenergiaa lämpöasiakkaille toimitettiin MWh ( MWh), laskua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi 12,6 %. Vuoden 211 lopussa lämmitettävä rakennustilavuus oli noin m3 ( m3). Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat euroa. Sähkönjakeluverkon uudis- ja perusparannusinvestointeihin käytettiin euroa. Kalusto- ja laiteinvestoinnit olivat euroa ja atk-ohjelmiin investoitiin euroa. Kaukolämpöinvestoinnit olivat euroa. Sähkönsiirron energiahintaa alennettiin 11 % alkaen. Alennus toteutettiin takautuvasti heinä-elokuun sähkönsiirtolaskuissa. Siirtohinnan tarkistaminen mahdollistui, kun Keminmaan kunta omistajana alensi osinkovaatimustaan. Kaukolämpömaksuja nostettiin keskimäärin noin 8,8 % alkaen. Hinnan tarkistus jouduttiin tekemään voimaan astuneen uuden energiaverolain seurauksena. Olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen ei ole ollut. Keminmaan Energia Oy on kokonaan Keminmaan kunnan omistama yhtiö ja kuuluu Keminmaan kuntakonserniin, kotipaikka Keminmaa. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset on saatavissa Keminmaan kunnantoimistolta, osoite Kunnantie 3, 944 Keminmaa. Yhtiön hallintoelimet Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 1 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouksen puheenjohtajana ja yhtiökokousedustajana valtakirjalla toimi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Sakaranaho. Yhtiön hallitukseen toimikaudella ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Jarmo Saariniemi (puheenjohtaja), Liisa Anttila (varapuheenjohtaja), Aila Kuha, Mikko Lampela, Anna-Maija Leinonen, Tero Malo, Henna-Riikka Markkio, Erkki Peltoperä, Jukka Rainto, Eija Haapaniemi (henkilöstöjäsen). Varajäseninä hallitukseen ovat kuuluneet Timo Lukkarila, Hilkka Jääskö, Satu Valli, Marjo Appelgren, Teemu Alatalo, Matti Luukkonen, Anne Ylimartimo, Tuulikki Lämsä, Hannu Tikkala, Kimmo Sunnari (henkilöstöjäsen). Yhtiön pitkäaikainen puheenjohtaja, talousneuvos Erkki Alatalo sekä hallituksen jäsenet Eero Hilden ja Unto Suopajärvi jäivät pois hallituksesta 65 vuoden iän täyttyessä. Yhtiön pitkäaikainen puheenjohtaja, talousneuvos Erkki Alatalo sekä hallituksen jäsenet Eero Hilden ja Unto Suopajärvi jäivät pois hallituksesta 65 vuoden iän täyttyessä. Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 78. Hallituksen esittelijänä ja yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Janne Rouvinen ja sihteerinä pääkirjanpitäjä Aino-Maija Haapala. Yhtiön tilintarkastuksen on suorittanut Oy Audiator Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, HTM Antero Hyvärinen

8 V U O S I K E R T O M U S Keminmaan Energia Oy:n yhtenä tavoitteena on lisätä sähköntuotanto-osuuksia ja edistää hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa. Tulevaisuuden näkymät Yleisesti energian kokonaiskäyttö tulee tehostumaan mm. EU:n päästötavoitteiden ja nk. ekodirektiivien myötä. Sähkön ja kaukolämmön käytöllä tulee olemaan merkittävä rooli ilmaston kannalta haitallisten energiamuotojen korvaamisessa. Sähkönkäytön lisääminen on erityisen tehokas tapa saavuttaa energian kokonaiskäytön tehostamisvelvoitteet korvaamalla esimerkiksi öljylämmitys ja polttomoottoriautot sähkölämmityksellä ja sähköautoilla. Myös Keminmaan Energia Oy:ssä katse on suunnattu pitkälle tulevaisuuteen, tavoitteena on taata luotettava sähkönjakelu myös vuonna 23. Tämä tulee olemaan pohjana tuleville verkko-investoinneille, joissa pääpaino on verkon käyttövarmuuteen liittyvissä kysymyksissä, sekä iän tuomissa kehittämistarpeissa. Tämän lisäksi tullaan varautumaan sähköverkon kuormituksen kasvuun sähkön käytön lisääntyessä erityisesti kotitalouksissa, palveluissa sekä liikenteessä. Sähköenergiamittareiden etäluentaprojektia jatketaan. Tavoitteena on, että vuoden 212 lopussa etäluennassa on 9 % kaikista sähköenergiamittareista. Vuoden 211 lopussa kaikista sähköenergiamittareista noin 75 % oli etäluennassa. Etäluentaprojekti valmistuu vuoden 213 loppuun mennessä, jolloin kaikki kwh-mittarit ovat etäluettavia. Kaukolämpötoimintojen osalta käytettävissä olevan 8 MW:n kiinteän polttoaineen kapasiteetin arvioidaan riittävän tämän vuosikymmenen loppupuolelle saakka, minkä jälkeen kaukolämpötehon lisärakentamistarve on arvioitava uudelleen. Kaukolämpötoimintojen edelleen kehittäminen tulee lähivuosina painottumaan kaukolämpöverkon laajentumisinvestointeihin kysyntää vastaavasti. Lisäksi tullaan varautumaan koulukeskuksen lämpökeskuksen uusintaan sekä pienempiin kaukolämpöverkon ja lämpölaitosten peruskunnostustarpeisiin. Keminmaan Energia Oy:n yhtenä tavoitteena on lisätä sähköntuotanto-osuuksia ja edistää hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa. Yhtiö lähti mukaan Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen vuonna 21. Tämän hetkisen omistusosuuden lisäksi yhtiö on kiinnostunut mahdollisista lisäosakkuuksista. Tuulivoimatuotantoon pyritään pääsemään mukaan hakemalla osakkuuksia olemassa olevista tuulivoimayhtiöistä. Hallituksen ehdotus yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön tilikauden 211 tulos osoittaa voittoa ,7 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 5 euroa osaketta kohti eli yhteensä 15 euroa ja loput ,7 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille. Osinko maksetaan mennessä

9 Tuloslaskelma V U O S I K E R T O M U S TYÖSUOJELU JA VIRKISTYSTOIMINTA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,33 KULUT Yhteistyö- ja vapaa-aikatoimikuntaan ovat kuuluneet Eija Haapaniemi, Jukka Kreivi, Tapio Koivuniemi ja Erik Palosaari. Heidän varajäseninään ovat toimineet Kaisa Niemonen, Jukka Lindfors, Aukusti Karvonen ja Jani Haapala. Työnantajaa toimikunnassa on edustanut Pentti Halonen. Henkilöstön virkistyspäivää vietettiin keväällä Keminmaan Kuntosalilla. Energian ostot ja siirrot Aineet ja tarvikkeet Aine-ja tarvikeostot Varastojen lisäys- / vähennys+ Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot , , , , , , , , , , , ,76 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,1 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,44 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot 8 234, , , ,83 Korkokulut Muut rahoituskulut , , , , , ,69 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,13 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,13 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys- / vähennys , ,77 Hallituksen vierailu Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Tuloverot Muut välittömät verot , ,54 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,

10 V U O S I K E R T O M U S Tase Tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet ATK - ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Sähkön siirto-ja jakeluverkosto Kaukolämpölaitos ja -verkosto Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT 22 73, ,6 85 5, , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Osakepääoma Ylikurssirahasto Ed. tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieraspääoma Liittymismaksut Lainat rahoituslaitoksilta , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset , , , , , , , , , , , ,56 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Vieras pääoma yhteensä 13 72, , , , , , , , , , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,52 VASTATTAVAA YHT , ,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,

11 V U O S I K E R T O M U S Rahoituslaskelma (1 ) (1 ) Liiketoiminnan rahavirta Sähkömarkkinalain mukaiset liitetiedot 211 Verkkotoiminnan tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,21 Liikevoitto Liiketoiminnan muut tuotot 3 627, ,33 Poistot Rahoituksen tuotot ja kulut Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys(+) Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+) Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta KULUT Kanta- ja alueverkon siirtomaksut Energian siirtohäviöt Aineet ja tarvikkeet Aine- ja tarvikeostot Varastojen lisäys- / vähennys+ Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut , , , , , , , , , , , ,4 Investointien rahavirta Poistot , ,61 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liiketoiminnan muut kulut , ,93 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Käyttöomaisuuden muut muutokset -36 Liikevoitto/-tappio , ,5 Investointien rahavirta Rahoitustuotot ja -kulut Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäys (+) Muut rahoitustuotot Korkokulut 32 68,75 763, ,79 572,95 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) Voitto/-tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,89 Osingot Tilinpäätössiirrot Rahoituksen rahavirta Poistoeron lisäys- / vähennys , ,26 Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Tuloverot , ,48 Kassavarat 1.1. Kassavarat Kassavarojen lisäys (+)/ vähennys(-) Tilikauden voitto/tappio 48 35, ,

12 V U O S I K E R T O M U S Sähkömarkkinalain mukaiset liitetiedot 211 Verkkotoiminnan tase Sähkömarkkinalain mukaiset liitetiedot 211 Verkkotoiminnan tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Siirto-ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 6 489, , , , , , , , , ,85 Osakepääoma Ylikurssirahasto Ed.tilik.voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , , , , , , , , , ,93 VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen vieraspääoma Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , ,75 Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat , , , , , , , ,58 VASTAAVAA YHT , ,93 VASTATTAVAA YHT , ,93 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (79/25) sähköliiketoimintojen eriyttämisestä 9 :n mukaiset lisätiedot 1. Nettoinvestoinnit jaoteltuna tase-erittäin: Aineettomat hyödykkeet 8 21,42 599, Sähkönjakeluverkko , ,24 Koneet ja kalusto 35 21, ,58 Investoinnit yhteensä , ,82 2. Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 % 3. Edellistä tilikautta koskeviin vertailutietoihin ei ole tehty oikaisuja 4. Tilikauden aikana ei ole tehty muutoksia eriyttämisperusteisiin 22 23

13 V U O S I K E R T O M U S taloudellisia tunnuslukuja ENERGIATOIMINNOT MAKSUVALMIUS [Quick ratio] OMAVARAISUUS [%] SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMA [GWh] 2, 1,5 1,, , TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO [%] LIIKEVOITTO [k] KAUKOLÄMPÖENERGIAN KULUTUS [GWh] OMAN PÄÄOMAN TUOTTO [%] LIIKEVAIHTO [k] TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU SÄHKÖNSIIRTO KULUTTAJARYHMITTÄIN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ LÄMPÖ- ENERGIAN TUOTANNOSSA 6 2 Julkinen 9 % Raskaspolttoöljy 2 % Yksityinen 63 % Hake 42 % Palvelu 24 % Palaturve 56 % Jalostus 3 % Maatalous 1 % 24 25

14 V U O S I K E R T O M U S SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMA VUOSINA [GWh] tilintarkastuskertomus Keminmaan Energia Oy:n yhtiökokoukselle KAUKOLÄMPÖENERGIAN KULUTUS [GWh] Kiinteä polttoaine Muu polttoaine Olemme tarkastaneet Keminmaan Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Keminmaassa Oy Audiator Ab Antero Hyvärinen htm, jhtt 26 27

15 Jauholantie 4, 9445 KEMINMAA

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT Vastuullista energiaa. TAITTO Mainostoimisto Grafex PAINATUS PunaMusta Oy, 2014 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 YHTIÖN HALLINTO Omistussuhteet Yhtiökokous Tarkastustoiminta HALLITUS

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2009 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi on liiketoiminnallisesti varsin kohtuullinen. Liikevaihto kasvoi hieman, samoin liikevoitto. Tilikauden

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot