Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus"

Transkriptio

1 2014 Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 1

2 2

3 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus Toiminta-ajatus, strategiset valinnat ja avainluvut Toiminnan kehittäminen Yhteenveto toimintavuodesta 2014 Energialiiketoiminta Verkkoliiketoiminta Tuotantoliiketoiminta Konsernipalvelut Ihmiset päätösten takana Tilastoja graafisina esityksinä VD s översikt CEO s review Visuaalinen suunnittelu ja taitto: ELIDO Valokuvat: Antero Aaltonen, Lea Kallio (s. 7) ja ELIDO (s. 4 ja s ) Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Tuleen ei saa jäädä makaamaan Maailman geopoliittiset tapahtumat syvensivät talouden haasteita Maailmanpoliittiset tapahtumat syvensivät vuonna 2014 talouden globaaleja haasteita, jotka pitivät myös energia-alan toimintaympäristön vaikeana. Ilmastonmuutoksen torjumiseen perustuva energiapolitiikka ja erityisesti eri tukipoliittiset elementit rapauttivat sähkömarkkinoita sekä tekivät alan investointiympäristön edelleen epävarmemmaksi. Vuotta leimasi epänormaalin alhainen sähkön tukkumarkkinahinta, joka avasi myös kyseenalaisesti toimivien uusien sähkönmyyjien toiminnan pohjoismaissa. Sääntelyn jatkuvasti lisääntyessä asiakkaiden kustannusten nousu on vääjäämätöntä ja edunvalvonnan merkitys nousikin edelleen ja tähän panostettiin vahvasti. Asiakkaittemme ja Suomen kansantalouden etu, kotimaisten polttoaineitten ja tuotannollisen omavaraisuuden kautta, nousi vahvaksi teemaksi energiapoliittisessa keskustelussa. 4 Oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen panostettiin vahvasti Kun olosuhteet muuttuvat haasteellisiksi, joutuu oman toiminnan tehokkuus todelliseen testiin. Keravan Energia -konsernissa jatkettiin vahvaa panostamista oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Toimintaprosessien kehitystyö eteni ja sen pohjalta tehtyjä suunnitelmia otettiin onnistuneesti käyttöön. Suunnitelmallinen investointitoiminta, talouden vahva seuranta ja analysointi, pitkän aikavälin investointija rahoitussuunnitelmat, tuotannon ja kunnossapidon ohjaus sekä asiakkaittemme kokeman laadun parantamiseen tähtäävät hankkeet olivat osa niistä hankkeista, joita käynnistettiin tai joiden edelleen kehittämistä jatkettiin.

5 Konsernin talouden kehittyminen Keravan Energia -konsernin talouden toteutuma vuonna 2014 oli olosuhteisiin nähden hyvä ja budjetoidut tavoitteet ylitettiin. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin järjestely, jonka seurauksena biovoimalaitosta hallinnoivasta Keravan Lämpövoima Oy:stä tuli Keravan Energia Oy:n tytäryhtiö. Järjestelyn seurauksena toimintamalleja tältäkin osin suoraviivaistettiin ja parannettiin oman tuotannon kustannustehokkuutta. Konsernin liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa (70,8 miljoonaa euroa vuonna 2013). Budjetoitu käyttökatetavoite ylitettiin käyttökatteen olleessa 6,6 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa vuonna 2013). Liiketoiminnan kulut pienenivät 0,2 miljoonaa euroa vuonna Kulujen pienenemisessä merkittävin erä oli sähkön edellisvuotta alhaisempi markkinahinta. Kaikkiaan investoinnit olivat 9,1 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa vuonna 2013). Konsernin omavaraisuus ja maksuvalmius ovat edelleen varsin hyvät ja mahdollistavat panostamisen kasvuun. Tulevaisuus rakennetaan yhdessä asiakkaitten kanssa Maailmantalouden tilanne tullee lähivuosina jatkumaan haasteellisena. Erityisesti tällaisina aikoina tehtävämme varmistaa asiakkaittemme menestystä ja hyvinvointia nousee entistä tärkeämmäksi. Vuonna 2014 käynnistettiinkin merkittävä kehityshanke, jossa prosessit ja organisaatio uudistettiin vastaamaan paremmin asiakkaittemme tarpeita. Tarkoituksenamme on luoda toimintamalli, jossa entistä tehokkaammin ja nopeammin pystymme vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin Keravan Energia -konsernissa jatkettiin vahvaa panostamista oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen. ja haasteisiin. Tulemme jatkossa olemaan edelleenkin lähempänä asiakkaitamme, jotta voimme yhdessä tuottaa juuri sellaisia palveluita, joita asiakkaamme aidosti haluavat ja tarvitsevat. Edulliset ja laadukkaat energiapalvelut edellyttävät myös vahvaa pohjaa, jolle rakentaa. Tämän pohjan edelleen vahvistamiseksi työtä tuotannollisen omavaraisuuden kasvattamiseksi jatketaan ja merkittäviä alueellisia kasvuhankkeita viedään eteenpäin. Keski-Uusimaa on vahvasti kasvava ja kehittyvä alue, joka tarvitsee luotettavan energiapalveluiden paikallisen tuottajan. Energia tulee pysymään poliittisen keskustelun keskiössä ja tässä edunvalvontatyömme paikallisesti ja kotimaisin resursseiden toimivien energiayhtiöiden toimintaedellytysten varmistamiseksi jatkuu. Tuleen ei saa jäädä makaamaan Globaalin talouden ja politiikan haasteet ovat tällä hetkellä arkipäivää. Haasteet ovat osa liiketoimintaa eikä Keravan Energia -konserni ole mennyt tämän kortin taakse vaan todennut, että haasteisiin vastataan henkilökohtaista vastuuta kantamalla ja omaa toimintaa kehittämällä. Tässä työssä avainasemassa on konsernimme ydin henkilöstö. Henkilöstömme jatkaa työtään vahvalla asenteella, tavoitteenaan parantaa asiakkaittemme toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Teemme sen tuottamalla taloudellisesti ja ympäristön kannalta tehokkaita tuotteita ja palveluita, minimoiden samalla asiakkaiden kokemat häiriöt. Kykymme ja halumme täyttää nämä tavoitteet on edelleen vahva. Jussi Lehto Toimitusjohtaja Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 5

6 STRategiset valinnat ja avainluvut Toiminta-ajatus ja strategiset valinnat Keravan Energia -yhtiöt muodostuvat emoyhtiö Keravan Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia Oy:stä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä niiden käyttöön liittyviä asiantuntijapalveluita. Keravan Energia -yhtiöt toimivat pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja myyvät sähköä koko Suomen alueella. Päätoiminta-alueemme ovat Kerava, Sipoo, Itä-Helsinki ja Karkkila. Keravan Energia -yhtiöiden omistajat tulouttavat yhtiön tehokkuuden ja tuottavuuden paikallisen talousalueen elinkeinoelämän ja asukkaiden eduksi edullisina energiapalveluina. Asiakaslupauksemme Tarjoamme parasta paikallista palvelua Meillä on aina aikaa asiakkaillemme Liikevaihdon jakauma Liikevaihdon kehitys Milj. Sähkön siirto 18 % Sähkön myynti 39 % Lämmön myynti 40 % Kaasun myynti 3 % Meidät tunnetaan ja meidät tunnistetaan Yksi yhteydenotto riittää 69,4 70,8 70,

7 Avainluvut Milj Liikevaihto 70,1 70,8 Tulos ennen satunnaisia eriä 0,7 1,6 Investoinnit ja pitkäaikaiset sijoitukset 9,1 8,1 Taseen loppusumma 136,0 131,6 GWh Sähkön myynti Sähkön siirto Kaukolämmön ja prosessihöyryn myynti Kaasun myynti Asiakasmäärät, kpl Sähkön siirto Lämpö Kaasu Henkilökunta keskimäärin, kpl (osa-aikaiset muutettu kokoaikaisiksi) Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 7 7

8 8

9 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Energiayhtiöiden toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja luo siten uusia haasteita myös Keravan Energia -yhtiöiden toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Hyviä esimerkkejä muutoksista ovat sähkön, polttoaineiden ja päästöoikeuksien markkinahintojen vaihtelut sekä uudet sähköverkkojen toimitusvarmuusvaatimukset. Myös uusiutuvan energian tuet muuttuivat jälleen puupolttoaineilla tuotetun sähkön syöttötariffin osalta. Toimintaan vaikuttavat myös EU:n ilmastotavoitteet, joiden myötä kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätä. Tällä hetkellä keskustellaan vuoden 2030 EU-tason tavoitteista sekä päästökauppajärjestelmän uudistamisesta. Paikallisena muutostrendinä tulee Keravan Energia -yhtiöiden toiminta-alueella olemaan energiantarpeen voimakas kasvu lähitulevaisuudessa. Varsinkin Sipoossa ja Helsingin itäosissa kasvun odotetaan olevan merkittävää, kun alueiden kasvuhankkeet lähtevät kunnolla käyntiin. Keravan Energia -yhtiöiden merkittävimmät lähivuosien investointitarpeet liittyvät sähkö- ja kaukolämpöverkkojen laajentamiseen, vahvistamiseen ja peruskorjaamiseen. Näin vastataan tulevaan kysynnän kasvuun ja parannetaan käyttövarmuutta. Investointien ja investointitarpeiden hallitsemiseksi panostetaan omaisuuden hallintaan tällä tarkoitetaan saneerauksen ja kunnossapidon optimointia yhdessä kasvun hallinnan kanssa. Toiminta Keravan Energia -yhtiöissä on organisoitu kolmeen tulosvastuulliseen liiketoimintaan ja kolmeen kustannusvastuulliseen palvelutoimintaan. Toimintaa tukevat lisäksi eri teemoihin liittyvät, läpi organisaation kootut ryhmät. Vuoden 2014 lopulla ja vuoden 2015 aikana organisaatiota muutetaan vastaamaan entistä paremmin liiketoiminnan tarpeita. Kaiken muun kehitystyön perustana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen panostetaan edelleen merkittävästi. Vuonna 2014 koulutuksen painopiste on liittynyt ammatillisiin osaamisiin. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 9

10 Yhteenveto toimintavuodesta 2014 Keravan Energia -yhtiöiden ympäristöpolitiikka Käytämme toiminnassamme taloudelliset resurssit huomioiden ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia ratkaisuja. Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme energiansäästöön. Hyödynnämme omassa työskentelyssämme säästöä tuottavia menetelmiä ja toimintatapoja. Panostamme tuotannossamme uusiutuvan energian käyttöön rakentamalla omia tuotantoyksiköitä ja yhteisyritysten kautta. Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitoudumme toimintamme aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä jatkuvaan kehitystyöhön sekä ympäristö- että laatuasioissa. Huolehdimme, että organisaatiomme on aina tietoinen toimintaamme kohdistuvista lakisääteisistä vaatimuksista, joita sitoudumme myös noudattamaan. Tiedotamme sidosryhmillemme säännöllisesti ympäristöasioidemme tason. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme laadukasta ja ympäristön huomioon ottavaa toimintaa. Energiatehokkuustyö jatkuu Luontevana jatkotoimenpiteenä kaukolämpöalan energiansäästösopimukselle Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energia-alan energiatehokkuussopimukseen keväällä Vuonna 2014 jatkettiin mm. panostamista kaukolämmön jakeluhäviöiden pienentämiseen uusimalla vanhoja kaukolämpöjohtoja yhteensä noin 560 m. Pienentyneiden lämpöhäviöiden ja verkostovuotojen myötä vuosittainen primäärienergian tarve pienenee n. 120 MWh ja CO 2 -päästöt alenevat n. 14 t. Lisäksi lämpökeskuksissa suoritettiin kaasupolttimien vaihtoja, jolla on hyötysuhdetta parantava ja NOx-päästöjä alentava vaikutus. Kotimaisten polttoaineiden osuus kasvoi Vuonna 2014 Keravan Energia Oy tuotti Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa sähköä sekä kauko- ja prosessilämpöä yhteensä 516,4 GWh. Lämmön tukkumyynnin turvin lämmön myyntimäärä kasvoi 1,7 %. Tuotannosta 374,9 GWh oli kaukolämpöä, 67,1 GWh prosessihöyryä ja lämpöä sekä 74,3 GWh sähköä. Vuosi 2014 oli Keravan biovoimalaitoksen viides täysi toimintavuosi. Energian tuotannon kotimaisten polttoaineiden osuus Keravalla jatkoi lauhan vuoden ansiosta kasvua ollen lopulta 87,8 %. Maakaasun osuus laski Keravalla ennätysalhaalle, n. 9,8 %:iin. Konsernitasollakin maakaasun osuus laski edelleen prosenttiyksiköllä vuodesta 2013 ollen nyt 23,1 %. Kiinteiden kotimaisten polttoaineiden osuus nousi vastaavasti 74,3 prosenttiin. Karkkilassa vastaava osuus käytetyistä polttoaineista oli jopa 89,5 %. Energiantuotanto Sipoossa perustuu edelleen lähes kokonaan maakaasuun. Tuotannon volyymi pysyi edellisvuoden tasolla. Turpeen osuus biovoimalaitoksella käytetyistä polttoaineista nousi ja laskennalliset päästömäärät ilmakehään kasvoivat jonkin verran. Tuotettuun energiamäärään suhteutetut päästömäärät (ominaispäästöt) pysyivät Sipoossa ja Karkkilassa likipitäen entisellään. Keravalla typenoksidien, rikkidioksidin ja hiilidioksidin laskennalliset ominaispäästöt nousivat lähinnä polttoaineosuuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tehokasta kierrätystä Vuonna 2014 toimitettiin kierrätykseen, edelleen käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi noin tonnia tavanomaisia jätteitä ja noin 237 tonnia ongelmajätteitä. Määrällisesti eniten jätettä syntyi turpeen ja puupolttoaineiden poltosta Keravalla ja Karkkilassa: 10

11 Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella tavalla. yhteensä noin tonnia lento- ja pohjatuhkaa. Biovoimalaitoksen ja Ylikeravan tuhkat hyödynnettiin maarakentamisessa. Kierrätykseen, muuhun hyötykäyttöön tai kaatopaikalle kelpaavaa jätettä syntyi koko konsernin osalta vuonna 2014 seuraavasti: maa-aineksia 190 tonnia, metalliromua ja kaapeleita 34,6 tonnia, rakennusjätettä 8,4 tonnia, kuivajätettä ja muita yhdyskuntajätteitä 41,2 tonnia, pahvia ja paperia 11,5 tonnia, biojätettä 3,0 tonnia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua 1,9 tonnia. Ongelmajätteet toimitettiin asianmukaisesti edelleen käsiteltäväksi käsittelyluvan omaaville yrityksille. Suurin yksittäinen jae oli pilaantuneet maat, joita paljastui mm. Ahjon lämpökeskuksen öljysäiliön poiston yhteydessä. Lisäksi jatkokäsittelyyn toimitettiin pienempiä määriä mm. kiinteitä öljyisiä jätteitä ja elohopeapurkauslamppuja. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 11

12 ENERGIALIIKETOIMINTA Sähkön markkinahinta laskussa Keravan Energia -yhtiöiden pitkän ajan tavoitteena on turvata oman toiminta-alueen asiakkaille mahdollisimman edullinen ja vakaa sähkön hinta. Hoidamme markkinahintariskit asiakkaidemme puolesta. Sähkön markkinahinnan laskiessa tämä toimintamalli on haasteellinen. Asiakkaita onkin siirtynyt aika paljon määräaikaisille tarjoushinnoille. Toiminta-alueen ulkopuolinen myynti hinnoitellaan asiakasystävällisesti, mutta markkinalähtöisesti. Konsernin sähkön kokonaismyynti oli 565 GWh eli 1,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Oman alueen ulkopuolelle sähköä myytiin 279 GWh. Sähkön toistaiseksi voimassa olevia hintoja ei muutettu. Asiakkaiden ympäristötietoisuus on edelleen lisääntynyt, minkä ansiosta tuuli- ja biosähkön sekä biolämmön myynti jatkoi kasvuaan. Monipuolista sähkön hankintaa Sähköä hankittiin 565 GWh, josta 446 GWh Keravan Energia Oy:lle ja 119 GWh Etelä-Suomen Energia Oy:lle. Pääosa sähköstä, yhteensä 486 GWh, hankittiin Suomen Voima Oy:n välityksellä. Tästä määrästä voimalaitososuussähköä oli 13 % ja markkinasähköä 87 %. Oman vastapainetuotannon määrä oli 74 GWh. Tuulisähköä hankittiin 5 GWh. 12

13 Suojauspolitiikka vakauttaa hinnat, mutta on alenevilla markkinoilla haastava Sähkön markkinahinta oli keskimäärin 36 /MWh, joka on 5,2 /MWh alle edellisvuoden hintatason. Vesitilanne oli Pohjoismaissa kulutukseen nähden hyvällä tasolla. Aluehintaero toteutui korkeana 6,4 / MWh, mikä johtui siirtoyhteyksien vikaantumisista ja Venäjän tuonnin vähäisyydestä. Sähkökaupan tulos kärsi ennätyksellisen lämpimästä vuodesta ja halvasta spot-hinnasta. Sähkön hankintaa suojataan pienissä erissä pitkälle tulevaisuuteen tavoitteena jatkuvasti vakaa ja edullinen hintataso asiakkaillemme. Mukana asiakkaiden arjessa Asiakastilaisuuksia järjestettiin perinteiseen tapaan. Olimme mukana Keravan valkosipulimarkkinoilla ja Sipoon messuilla. Energiansäästöviikolla toimitalolla oli koko viikon kahvitarjoilu ja asiakkaille jaettiin energiansäästöön liittyvää materiaalia. Maaliskuussa Kaukon päivänä vietettiin jo perinteeksi muodostunutta avoimien ovien päivää Keravan biovoimalaitoksella. Urheiluseurojen juniorityötä tuettiin entiseen tapaan ja paikallisen koripalloseuran molemmat edustusjoukkueet pelasivat nimellä Keravan Energia Team. Asiakkaiden ympäristötietoisuus on edelleen lisääntynyt, minkä ansiosta tuuli- ja biosähkön sekä biolämmön myynti jatkoi kasvuaan. Omakoti- ym. yhdistykset pitivät kokouksiaan toimitiloissamme ja saivat samalla tietoa yhtiön toiminnasta. Asiakaslehti ilmestyi kaksi kertaa. Paikallislehdissä oli lukuisia artikkeleita ajankohtaisista asioista. Tulevaisuuden näkymät haasteelliset Vesitilanne on normalisoitunut ja sähkön markkinahinta on laskenut voimakkaasti. Toistaiseksi voimassaolevat myyntihinnat pidetään ensi vuonna ennallaan. Kahden vuoden määräaikaiset tarjoushinnat hinnoitellaan markkinaehtoisesti. Biovoimalaitoksen olemassaolo sekä tuuli- ja ydinvoiman lisäosuudet vähentävät markkinasähköriippuvuutta tulevina vuosina. Voimalaitososuuksien (erityisesti hiilidioksidittomien) lisääminen on jatkossakin tärkeä strateginen tavoite, jolla pyritään parantamaan sähkön hankinnan omavaraisuutta. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 13

14 VERKKOLIIKETOIMINTA Vuosi 2014 oli rauhallinen myrskyjen suhteen Jakelualueellemme ei vuonna 2014 osunut yhtään voimakasta myrskyrintamaa, joten häiriömäärät alueellamme olivat pienimpiä moniin vuosiin. Vähäiseen häiriömäärään vaikuttaa varmasti myös se, että huollamme ja raivaamme sähköverkkoamme säännöllisesti. Sähkönsiirron energia verkostohäviöineen pieneni Keravan Energia -yhtiöiden jakelualueilla alle 1 % ja oli 505 GWh (509 GWh v. 2013). Sähkönsiirron liikevaihto oli Keravan Energia Oy:ssä 6,1 (6,0) milj. euroa ja Etelä-Suomen Energia Oy:ssä 6,6 (6,3) milj. euroa. Liikevaihdon kasvaminen johtui Etelä-Suomen Energialla pääosin hinnankorotuksesta heinäkuun 2014 alussa. Investointeja sähköverkkoon tehtiin Keravan Energia -yhtiöiden alueella yhteensä 4,5 M arvosta vuonna Sipoossa valmistaudutaan tulevaan Vuonna 2014 Sipoon jakelualueen merkittävin rakennuskohde oli Kitön saaren sähköverkon ison saneeraushankkeen aloittaminen yhdessä Kitön vesiosuuskunnan kanssa. Yhteishankkeessa asennettiin sähköverkkoa varten yli 10 kilometriä putkitusta, johon asennetaan maakaapelit lähivuosien aikana vaiheittain. Tämä parantaa valmistuttuaan koko kaakkoisen Sipoon alueen toimitusvarmuutta. Lisäksi saneerattiin useita verkostokohteita eri puolilla Sipoota, jotta alueen sähkönjakelu ja käyttövarmuus paranisivat. Söderkullan alueella rakennettiin Massbyn sähköasemalta uutta 20 kv kaapeliverkkoa Söderkullaan päin. Nikkilässä rakennettiin uuden koulukeskuksen alueelle uusi muuntamo ja 20 kv maakaapelia. Suursuon suunnalla asennettiin putkitusta uutta sähköverkkoa varten. Näillä hankkeilla parannetaan jatkossa molempien merkittävien asemakaava-alueiden toimitusvarmuutta. Etelä-Suomen Energialle laadittiin vuoden 2014 aikana sähköverkon pitkän aikavälin kehittämisen tavoiteverkko, joka antaa suuntaviivat eri alueiden sähköverkon saneerausratkaisuille ja -aikataululle. Tämä liittyy vuonna 2013 voimaan astuneen uuden sähkömarkkinalain vaatimuksiin sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamisesta vuoteen 2028 mennessä. Keravalla jatketaan sähköverkon kehittämistä Keravalla toimimme yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa Niinikankaan uuden asuinalueen kehittämiseksi ja vanhan verkon saneeraamiseksi sekä asensimme kaupungin vesi- ja viemärisaneerausten yhteydessä Harkkotielle uutta putkitusta maakaapeleita varten, jotka asennetaan vuonna Teimme vuoden aikana 15 kappaletta jakokaappivaihtoja, joilla korvataan käyttöikänsä päässä olevat vanhat kaapit. Näitä vaihtoja jatketaan myös tulevina vuosina. Kytömaan asemakaava-alueelle asennettiin uudet maakaapelit ja runkoverkko on nyt valmis vastaanottamaan alueen uudet asukkaat. Alikeravantien päähän Kercan alueelle rakennettiin myös uusi muuntamo ja 20 kv kaapelointia uusille liittyjille. Häiriöviestinnässä otettiin käyttöön uusia palveluita Keravan Energia -yhtiöissä otettiin käyttöön alkuvuodesta 2014 häiriöviestinnän tekstiviestipalvelu, josta 14

15 palveluun kirjautuneet verkkoasiakkaamme saavat ajantasaisen tiedon häiriötilanteen alkamisesta ja päättymisestä sekä tarvittaessa lisätietoja pidemmän häiriön aikana. Lisäksi otimme käyttöön uuden version häiriökartasta, jonka avulla asiakkaamme näkevät yleisen häiriötilanteen laajemmin. Häiriökartta löytyy netistä osoitteesta keskeytykset.keoy.fi. Tulevaisuuden näkymiä sähköverkostossa Vuoden 2014 toimintaamme vaikutti suuresti edellisenä vuonna voimaan astunut uusi sähkömarkkinalaki. Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että tulevaisuudessa sähkökatkon pituus sääolosuhteista johtuen ei ylitä 6 tuntia asemakaava-alueella ja 36 tuntia muualla saaristo pois lukien. Tämä johtaa merkittävään sähkönjakeluverkon rakenteen muuttumiseen seuraavan 15 vuoden sisällä lähinnä Etelä-Suomen Energian alueella maakaapeloinnin lisääntyessä. Keravan Energian jakelualue on jo nyt näiden vaatimusten mukainen. Vuodelle 2015 merkittävin hanke on Pohjois-Sipooseen Paippisten alueelle suunniteltu uusi sähköasema. Tämä asema parantaa koko keskisen ja pohjoisen Sipoon toimitusvarmuutta paljon, kun mahdollisten sähkökatkojen vaikutus pienenee murto-osaan nykyisestä. Asema on suunnitelmissa ottaa käyttöön vuonna Lisäksi olemme suunnittelemassa uutta 110 kv johtoyhteyttä Etelä-Sipooseen Landbon ja Massbyn alueiden välille. Tämä parantaa koko alueen sähkönjakelun varmuutta suurjänniteverkon mahdollisissa vikatilanteissa. Suunnitteilla on myös muita 110 kv:n verkon kehitysja saneeraushankkeita tämän vuosikymmenen aikana, ja varaudumme myös uusiin sähköasemiin sähkönjakelun käyttövarmuuden kehittämiseksi. Jakeluverkoston kaapelointia ja puistomuuntamoiden rakentamista jatketaan edelleen, mikä näkyy tulevaisuudessa entistä harvempina ja lyhyempinä sähkökatkoina. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 15

16 TUOTANTOLIIKETOIMINTA Keravan Energia Oy toimitti toimialueillaan Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa kaukolämpöä ja teollisuuden prosessihöyryä yhteensä 411,6 GWh. Tuotantomäärät pysyivät kohtuullisina onnistuneen kaukolämpöverkkojen välisen kaupankäynnin johdosta. Edellisvuoteen verrattuna myynti nousi 1,7 %. Sähkön ja lämmön tuotanto Lämmöntuotanto omissa tuotantolaitoksissa oli 207,1 GWh ja hankinta Keravan Lämpövoima Oy:n biovoimalaitokselta 229,0 GWh. Sähköä tuotettiin kolmessa lämmitysvoimalaitoksessa yhteensä 1,4 GWh ja biovoimalaitoksessa 72,9 GWh. Paikallisen sähköntuotannon määrä vastaa 14,0 % osuutta konsernin koko sähkönhankinnasta. Energiantuotannossa kotimaisten polttoaineiden osuus oli merkittävä. Puupolttoaineiden osuus oli 55 % ja turpeen osuus 19 %. Maakaasun osuus oli 23 %. Keravan biovoimalaitos tuotti pääosan eli 70 % keravalaisten kiinteistöjen tarvitsemasta kaukolämmöstä. Karkkilassa tuotettiin kaukolämpöä polttamalla turpeen rinnalla myös puuta 10 %. Kiinteän kotimaisen polttoaineen osuus oli 90 % kaukolämmön tuotannosta. Sipoossa maakaasun osuus lämmöntuotannon polttoaineista oli lähes 100 %. Kaukolämmön hintoihin ei tehty muutoksia vuoden 2014 aikana. Monimuotoinen polttoainehankinta luo stabiilisuutta hintaheilahteluihin, koska Keravan Energia ei ole enää yhden pääpolttoaineen varassa toimiva yhtiö. Kaukolämpöverkko Rakennustoiminta kaukolämmön toiminta-alueilla oli edelleen rauhallista. Uusia kiinteistöjä liitettiin kaukolämpöön yhteensä 19 kpl. Kaukolämmitettävä rakennustilavuus Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa oli kertomusvuoden päättyessä yhteensä 10,23 milj. rak-m 3. Kaukolämpöjohtoja rakennettiin vuoden 2014 aikana yhteensä m. Tästä määrästä 696 m rakennettiin verkon uusimiseksi vaurioiden ja perusparannusten takia. Maakaasun jakelu Maakaasun suoramyynti teollisuudelle sekä Sorsakorven ja Levonmäen asuntoalueiden kiinteistöjen lämmitykseen oli kertomusvuonna 24,2 GWh. Maakaasuasiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli 182. Merkittävät investoinnit ja kehityshankkeet Keravan Energia Oy ja Pohjolan Voima Oy allekirjoittivat kauppakirjan Pohjolan Voiman tytäryhtiön, Keravan Lämpövoima Oy:n, koko osakekannan myymisestä Keravan Energialle Käytännössä sopimus tarkoittaa, että biovoimalaitos on nyt kokonaan Keravan Energia Oy:n omistuksessa. 16

17 Muut investoinnit liittyivät olemassa olevan tuotantokapasiteetin kunnostamiseen Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa. Toiminnan kannalta merkittävin investointi oli Keravalla vankilan alueen liittäminen Keravan kaukolämpöverkkoon. Tämä liityntä vähentää entisestään öljyn käyttöä lämmityksessä. Biovoimalaitoksen tuotantovuosi Keravan Lämpövoima Oy:n biopolttoaineita käyttävä voimalaitos tuotti vuoden 2014 aikana sähköä 72,9 GWh ja lämpöä 229,0 GWh. Lämmöntuotannon osalta määrät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Sähkön tuotannossa oli kasvua peräti 20 %, johtuen turbiinin hyvästä käytettävyydestä. Voimalaitos käyttää polttoaineina kotimaista metsähaketta ja turvetta. Polttoaineiden saatavuus on ollut hyvä ja yhteistyö polttoainetoimittajien kanssa on sujunut ongelmitta. Voimalaitos toimii omakustannusperiaatteella. Sen tuottama sähkö ja lämpö ostettiin täysimääräisenä Keravan Energia Oy:n käyttöön. Keravan Energia Oy toimittaa voimalaitoksen tarvitsemat käynnissäpitopalvelut. Sähkön ja lämmön tuotanto onnistuivat vuoden 2014 aikana ja koko laitoksen käytettävyys oli 99,4 %, jota voidaan pitää erinomaisena. Energiantuotannossa kotimaisten polttoaineiden osuus oli merkittävä. Tulevaisuuden näkymät Kaukolämmön osalta haasteena on edelleen kaukolämmityksen aseman säilyttäminen muihin lämmitysmuotoihin nähden. Jotta asema voidaan säilyttää, polttoaineet tulee valita oikein ja investointien ajoituksen tulee osua kohdalleen. Se edellyttää myös aktiivista vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon ja kaavoitukseen. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä entistä enemmän vaikuttamaan asiakkaiden energiavalintoihin auttamalla heitä vertailulaskelmien teossa oikeaa energiaratkaisua valittaessa. Keravan Energia tulee edelleen jatkamaan kotimaisten polttoaineiden puolestapuhujana sekä painottamaan polttoainevalinnoissaan uusiutuvaa ja kotimaista energiaa. Keravan kaupungin lämmöntarve ei ennusteiden mukaan juurikaan kasva tulevaisuudessa ja merkittävimmät kasvuodotukset kohdistuvat Sipoon alueelle. Keravan Energia tulee jatkossa myös keskittymään energiatehokkuuteen ja uusien alueiden kokonaisratkaisuihin, joissa kaukolämmön rinnalla on myös muita taloudellisesti järkeviä energiatuotantomuotoja. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 17

18 18

19 KONSERNIPALVELUT JA ASIAKKUUS Asiakaspalvelua ja viestintää kehitetään Tavoitteena on kehittää asiakaspalvelua siten, että asiakasta voidaan palvella mahdollisimman tehokkaasti moderneja palvelukanavia hyödyntäen. Myös yhtiön viestintää on tarkoitus kehittää samassa kokonaisuudessa tavoitteellisemmaksi palvelemaan asiakkaita sekä yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Tätä kokonaisuutta viemään eteenpäin palkattiin marraskuun alussa uusi asiakkuusjohtaja. Talous tasapainossa Konsernin liikevoitto oli 0,7 milj. euroa ja tilikauden voitto 0,2 milj. euroa. Investoinnit olivat 9,1 milj. euroa. Merkittävin investointi oli Keravan Lämpövoima Oy:n osakekauppa. Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin 5,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 2,5 milj. euroa. Liittymismaksujen lisäys oli 1,0 milj. euroa. Konserni kasvaa Vuoden 2015 alusta konserniyhtiöksi siirtyi Keravan Lämpövoima Oy, joka oli vuoden 2014 loppuun saakka Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö. Keravan Energia Oy:n henkilöstö on hoitanut Keravan Lämpövoima Oy:n asioita taloushallintoa lukuun ottamatta. Vuoden aikana valmisteltiin myös Keravan Lämpövoima Oy:n taloushallinnon haltuunotto. Motivoitunut ja osaava henkilöstö Keravan Energia -yhtiöiden tulos perustuu henkilöstön vahvaan osaamiseen ja sitoutumiseen. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti mm. ajankohtaiskoulutuksella sekä tukemalla omaehtoista kouluttautumista. Henkilöstön hyvinvoinnista pidetään hyvää huolta. Työterveyshuollon lisäksi henkilöstöllä on käytössä hoitokuluvakuutus. Liikunnallisia ja henkistä hyvinvointia lisääviä harrastuksia tuetaan mm. kulttuuri- ja liikuntaseteleillä ja henkilöstökerhon järjestämillä tapahtumilla. Henkilöstökerho järjesti mm. MIL-Safarin, Ruotsin risteilyn, retken Porvoon Emäsalon Seikkailulaaksoon, Octoberfest-tapahtuman sekä pikkujoulut. Käytössämme ovat tulos- ja kehityskeskustelukäytäntö sekä tulospalkkiojärjestelmä. Henkilöstön keski-ikä konsernissa oli 45 (45). Eläkkeelle vuonna 2014 siirtyi yhteensä 4 henkilöä. Kahden seuraavan vuoden aikana noin 11 % henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle. Luonnollisen poistuman jättämää vajetta pyritään osittain hoitamaan prosesseja kehittämällä. Konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 95 (100). Toimihenkilöiden osuus oli 63 (65) ja työntekijöiden osuus 32 (35). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 4 (5) ja määräaikaisia 5 (7). Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 19

20 IHMISET PÄÄTÖSTEN TAKANA Johtoryhmä OSMO AUVINEN johtaja, verkkoliiketoiminta HEIKKI HAPULI johtaja, tuotantoliiketoiminta RAILI NIEMENMAA talousjohtaja PAAVO KAINULAINEN johtaja, energialiiketoiminta LARS HORN kehitysjohtaja JUSSI LEHTO toimitusjohtaja Johanna Haverinen asiakkuusjohtaja 20

21 Hallitus ROLF BJÖRKELL MARTTI HAVIN Hallituksen varapuheenjohtaja ANU HEIKKILÄ ERKKI HULT TUULA KOMOKALLIO KALEVI KOSKELAINEN ILKKA LAVAS EERO LEHTI Hallituksen puheenjohtaja AILA LEHTINEN JAANA SILANDER Hallintoneuvosto Heikki Raittila (pj.), Petri Asuinmaa (vpj.), Irmeli Heiniö, Lea Heino, Jukka Hjelm, Pertti Huotari, Ismo Jalonen, Erkki Kauranen, Anne Manner, Mikko-Matti Muukkonen, Jani Nieminen, Bo Ranta, Leena Riikonen, Pauli Saarinen, Risto Sintonen, Päivi Sivonen, Pekka Syvänen ja Sari Vannela. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 21

22 kaukolämmön myyntitulot asiakasryhmittäin kauko- ja prosessilämmön hankinta oli 440 GWh vuonna 2014 polttoaineiden käyttö yhteensä 622 gwh Teollisuus 28 % Kerrostalot 28 % Julkiset rakennukset 15 % Liikerakennukset 11 % Pientalot 10 % Rivitalot 7 % energian tuotanto yhteensä 508 gwh Biovoimalaitos 52 % Maakaasukattilat 28 % Kiinteän polttoaineen kattilat 17 % Raskas- ja kevytöljykattilat 2 % Tukkuosto 1% Kaasuturbiini- ja kaasumoottorivoimalaitokset 0 % Biokaasu 0 % Puhdas puu 56 % Maakaasu 23 % Turve 19 % Raskas polttoöljy 2 % Kevyt polttoöljy 0 % Biokaasu 0 % Kivihiili 0 % Muu KPA 0 % Kaukolämpö Kerava 54,9 % Sähkö Kerava 14,4 % Kaukolämpö Sipoo 11,6 % Prosessilämpö Kerava 8,4 % Kaukolämpö Karkkila 5,6 % Prosessilämpö Sipoo 4,8 % Sähkö Sipoo 0,2 % 22

23 Sähkön ja lämmön oman tuotannon ominaispäästöt CO 2 NO x SO 2 Hiukkaset 153 g/kwh 482 mg/kwh 204 mg/kwh 13 mg/kwh Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 23

24 Toiminnassa syntyneet jätteet Tavanomaiset jätteet Lento- ja pohjatuhka Maa-ainekset Metalliromu Rakennusjäte Kuivajäte Paperi ja pahvi Muu yhdyskuntajäte Biojäte Sähkö- ja elektroniikkaromu YHTEENSÄ: 6 869,6 t 189,9 t 34,6 t 8,4 t 34,2 t 11,5 t 7,0 t 3,0 t 1,9 t t Ongelmajätteet Pilaantuneet maat Loisteputket ja elohopealamput Kiinteät öljyiset jätteet YHTEENSÄ: 233,6 t 0,1 t 3,1 t 236,8 t 24

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus

Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 2013 Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 1 2 SiSälTö 4 6 9 10 12 14 16 19 20 22 Toimitusjohtajan katsaus Toiminta-ajatus, strategiset valinnat ja avainluvut Toiminnan

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta 17.9.2009, Laurea AMK Hyvinkää Energiameklarit Oy Toimitusjohtaja Energiameklarit OY perustettu 1995 24 energiayhtiön omistama palveluita

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

SISÄLTÖ. VD s översikt CEO s review

SISÄLTÖ. VD s översikt CEO s review KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 4 6 7 8 10 12 14 17 18 20 Toimitusjohtajan katsaus Toiminta-ajatus, strategiset valinnat ja avainluvut Toiminnan kehittäminen Yhteenveto toimintavuodesta

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa

Kestävä kehitys Fortumissa Kestävä kehitys Fortumissa Fortum For a cleaner world 2 3 Fortum luo arvoa Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDG) Tärkeimmät vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin 4 Tekojamme vuonna

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2010

Vuosi- kertomus 2010 Vuosikertomus 2010 1 Keravan biovoimalaitoksen vihki käyttöön kauppaja teollisuuministeri Mauri Pekkarinen 2.3.2010. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja strategiset valinnat.... 4 Toimitusjohtajan katsaus.............

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Niko Nevalainen 1 Globaalit trendit energiasektorilla 2 IEA:n skenaario: Hiilellä tuotettu sähkö tulevaisuudessa Lähde: International Energy Agency,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ Paavo Knaapi Jyväskylän Energia Oy 3.12.2010 www.jenergia.fi Sisältö Muutama sana Jyväskylän Energia yhtiöistä Kaukolämmityksen asema Suomessa Kaukolämmön tuotanto Jyväskylässä

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1

Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 1 Keravan biovoimalaitos valmistui aikataulunsa mukaisesti ja kaupallinen käyttö aloitettiin joulukuussa. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja strategiset valinnat.... 4 Toimitusjohtajan katsaus.............

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta 6.6.2017 / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Verkonhaltija Järvi-Suomessa Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö konsernin jakeluverkonhaltija, joka huolehtii

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Tulevaisuuden kestävä energiajärjestelmä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry TTY

Tulevaisuuden kestävä energiajärjestelmä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry TTY Tulevaisuuden kestävä energiajärjestelmä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry TTY 2.11.2017 Kestävä energiajärjestelmä Saatavuus (toimitusvarmuus, turvallisuus, luotettavuus, saavutettavuus,...) Ympäristö

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 1

Vuosikertomus 2008 1 Vuosikertomus 2008 1 SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja arvot.............. 4 Toimitusjohtajan katsaus............. 5 Toiminnan kehittäminen.............. 7 Yhteenveto ympäristövuodesta........ 8 Energialiiketoiminta................

Lisätiedot

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Päivi Myllykangas, EK Aluetoiminta 16.12.2010 Energia- ja ilmastopolitiikan kolme perustavoitetta Energian riittävyys ja toimitusvarmuus Kilpailukykyiset kustannukset

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun Ympäristö. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminta- ja tutkimuskeskittymän 14.10.

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun Ympäristö. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminta- ja tutkimuskeskittymän 14.10. 14.10.2009 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun Ympäristö Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminta- ja tutkimuskeskittymän LTYP Faktoja Maailmanlaajuisen IASP Enviroparks -verkoston

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot