Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus"

Transkriptio

1 2014 Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 1

2 2

3 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus Toiminta-ajatus, strategiset valinnat ja avainluvut Toiminnan kehittäminen Yhteenveto toimintavuodesta 2014 Energialiiketoiminta Verkkoliiketoiminta Tuotantoliiketoiminta Konsernipalvelut Ihmiset päätösten takana Tilastoja graafisina esityksinä VD s översikt CEO s review Visuaalinen suunnittelu ja taitto: ELIDO Valokuvat: Antero Aaltonen, Lea Kallio (s. 7) ja ELIDO (s. 4 ja s ) Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Tuleen ei saa jäädä makaamaan Maailman geopoliittiset tapahtumat syvensivät talouden haasteita Maailmanpoliittiset tapahtumat syvensivät vuonna 2014 talouden globaaleja haasteita, jotka pitivät myös energia-alan toimintaympäristön vaikeana. Ilmastonmuutoksen torjumiseen perustuva energiapolitiikka ja erityisesti eri tukipoliittiset elementit rapauttivat sähkömarkkinoita sekä tekivät alan investointiympäristön edelleen epävarmemmaksi. Vuotta leimasi epänormaalin alhainen sähkön tukkumarkkinahinta, joka avasi myös kyseenalaisesti toimivien uusien sähkönmyyjien toiminnan pohjoismaissa. Sääntelyn jatkuvasti lisääntyessä asiakkaiden kustannusten nousu on vääjäämätöntä ja edunvalvonnan merkitys nousikin edelleen ja tähän panostettiin vahvasti. Asiakkaittemme ja Suomen kansantalouden etu, kotimaisten polttoaineitten ja tuotannollisen omavaraisuuden kautta, nousi vahvaksi teemaksi energiapoliittisessa keskustelussa. 4 Oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen panostettiin vahvasti Kun olosuhteet muuttuvat haasteellisiksi, joutuu oman toiminnan tehokkuus todelliseen testiin. Keravan Energia -konsernissa jatkettiin vahvaa panostamista oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Toimintaprosessien kehitystyö eteni ja sen pohjalta tehtyjä suunnitelmia otettiin onnistuneesti käyttöön. Suunnitelmallinen investointitoiminta, talouden vahva seuranta ja analysointi, pitkän aikavälin investointija rahoitussuunnitelmat, tuotannon ja kunnossapidon ohjaus sekä asiakkaittemme kokeman laadun parantamiseen tähtäävät hankkeet olivat osa niistä hankkeista, joita käynnistettiin tai joiden edelleen kehittämistä jatkettiin.

5 Konsernin talouden kehittyminen Keravan Energia -konsernin talouden toteutuma vuonna 2014 oli olosuhteisiin nähden hyvä ja budjetoidut tavoitteet ylitettiin. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin järjestely, jonka seurauksena biovoimalaitosta hallinnoivasta Keravan Lämpövoima Oy:stä tuli Keravan Energia Oy:n tytäryhtiö. Järjestelyn seurauksena toimintamalleja tältäkin osin suoraviivaistettiin ja parannettiin oman tuotannon kustannustehokkuutta. Konsernin liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa (70,8 miljoonaa euroa vuonna 2013). Budjetoitu käyttökatetavoite ylitettiin käyttökatteen olleessa 6,6 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa vuonna 2013). Liiketoiminnan kulut pienenivät 0,2 miljoonaa euroa vuonna Kulujen pienenemisessä merkittävin erä oli sähkön edellisvuotta alhaisempi markkinahinta. Kaikkiaan investoinnit olivat 9,1 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa vuonna 2013). Konsernin omavaraisuus ja maksuvalmius ovat edelleen varsin hyvät ja mahdollistavat panostamisen kasvuun. Tulevaisuus rakennetaan yhdessä asiakkaitten kanssa Maailmantalouden tilanne tullee lähivuosina jatkumaan haasteellisena. Erityisesti tällaisina aikoina tehtävämme varmistaa asiakkaittemme menestystä ja hyvinvointia nousee entistä tärkeämmäksi. Vuonna 2014 käynnistettiinkin merkittävä kehityshanke, jossa prosessit ja organisaatio uudistettiin vastaamaan paremmin asiakkaittemme tarpeita. Tarkoituksenamme on luoda toimintamalli, jossa entistä tehokkaammin ja nopeammin pystymme vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin Keravan Energia -konsernissa jatkettiin vahvaa panostamista oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen. ja haasteisiin. Tulemme jatkossa olemaan edelleenkin lähempänä asiakkaitamme, jotta voimme yhdessä tuottaa juuri sellaisia palveluita, joita asiakkaamme aidosti haluavat ja tarvitsevat. Edulliset ja laadukkaat energiapalvelut edellyttävät myös vahvaa pohjaa, jolle rakentaa. Tämän pohjan edelleen vahvistamiseksi työtä tuotannollisen omavaraisuuden kasvattamiseksi jatketaan ja merkittäviä alueellisia kasvuhankkeita viedään eteenpäin. Keski-Uusimaa on vahvasti kasvava ja kehittyvä alue, joka tarvitsee luotettavan energiapalveluiden paikallisen tuottajan. Energia tulee pysymään poliittisen keskustelun keskiössä ja tässä edunvalvontatyömme paikallisesti ja kotimaisin resursseiden toimivien energiayhtiöiden toimintaedellytysten varmistamiseksi jatkuu. Tuleen ei saa jäädä makaamaan Globaalin talouden ja politiikan haasteet ovat tällä hetkellä arkipäivää. Haasteet ovat osa liiketoimintaa eikä Keravan Energia -konserni ole mennyt tämän kortin taakse vaan todennut, että haasteisiin vastataan henkilökohtaista vastuuta kantamalla ja omaa toimintaa kehittämällä. Tässä työssä avainasemassa on konsernimme ydin henkilöstö. Henkilöstömme jatkaa työtään vahvalla asenteella, tavoitteenaan parantaa asiakkaittemme toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Teemme sen tuottamalla taloudellisesti ja ympäristön kannalta tehokkaita tuotteita ja palveluita, minimoiden samalla asiakkaiden kokemat häiriöt. Kykymme ja halumme täyttää nämä tavoitteet on edelleen vahva. Jussi Lehto Toimitusjohtaja Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 5

6 STRategiset valinnat ja avainluvut Toiminta-ajatus ja strategiset valinnat Keravan Energia -yhtiöt muodostuvat emoyhtiö Keravan Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia Oy:stä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä niiden käyttöön liittyviä asiantuntijapalveluita. Keravan Energia -yhtiöt toimivat pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja myyvät sähköä koko Suomen alueella. Päätoiminta-alueemme ovat Kerava, Sipoo, Itä-Helsinki ja Karkkila. Keravan Energia -yhtiöiden omistajat tulouttavat yhtiön tehokkuuden ja tuottavuuden paikallisen talousalueen elinkeinoelämän ja asukkaiden eduksi edullisina energiapalveluina. Asiakaslupauksemme Tarjoamme parasta paikallista palvelua Meillä on aina aikaa asiakkaillemme Liikevaihdon jakauma Liikevaihdon kehitys Milj. Sähkön siirto 18 % Sähkön myynti 39 % Lämmön myynti 40 % Kaasun myynti 3 % Meidät tunnetaan ja meidät tunnistetaan Yksi yhteydenotto riittää 69,4 70,8 70,

7 Avainluvut Milj Liikevaihto 70,1 70,8 Tulos ennen satunnaisia eriä 0,7 1,6 Investoinnit ja pitkäaikaiset sijoitukset 9,1 8,1 Taseen loppusumma 136,0 131,6 GWh Sähkön myynti Sähkön siirto Kaukolämmön ja prosessihöyryn myynti Kaasun myynti Asiakasmäärät, kpl Sähkön siirto Lämpö Kaasu Henkilökunta keskimäärin, kpl (osa-aikaiset muutettu kokoaikaisiksi) Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 7 7

8 8

9 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Energiayhtiöiden toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja luo siten uusia haasteita myös Keravan Energia -yhtiöiden toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Hyviä esimerkkejä muutoksista ovat sähkön, polttoaineiden ja päästöoikeuksien markkinahintojen vaihtelut sekä uudet sähköverkkojen toimitusvarmuusvaatimukset. Myös uusiutuvan energian tuet muuttuivat jälleen puupolttoaineilla tuotetun sähkön syöttötariffin osalta. Toimintaan vaikuttavat myös EU:n ilmastotavoitteet, joiden myötä kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätä. Tällä hetkellä keskustellaan vuoden 2030 EU-tason tavoitteista sekä päästökauppajärjestelmän uudistamisesta. Paikallisena muutostrendinä tulee Keravan Energia -yhtiöiden toiminta-alueella olemaan energiantarpeen voimakas kasvu lähitulevaisuudessa. Varsinkin Sipoossa ja Helsingin itäosissa kasvun odotetaan olevan merkittävää, kun alueiden kasvuhankkeet lähtevät kunnolla käyntiin. Keravan Energia -yhtiöiden merkittävimmät lähivuosien investointitarpeet liittyvät sähkö- ja kaukolämpöverkkojen laajentamiseen, vahvistamiseen ja peruskorjaamiseen. Näin vastataan tulevaan kysynnän kasvuun ja parannetaan käyttövarmuutta. Investointien ja investointitarpeiden hallitsemiseksi panostetaan omaisuuden hallintaan tällä tarkoitetaan saneerauksen ja kunnossapidon optimointia yhdessä kasvun hallinnan kanssa. Toiminta Keravan Energia -yhtiöissä on organisoitu kolmeen tulosvastuulliseen liiketoimintaan ja kolmeen kustannusvastuulliseen palvelutoimintaan. Toimintaa tukevat lisäksi eri teemoihin liittyvät, läpi organisaation kootut ryhmät. Vuoden 2014 lopulla ja vuoden 2015 aikana organisaatiota muutetaan vastaamaan entistä paremmin liiketoiminnan tarpeita. Kaiken muun kehitystyön perustana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen panostetaan edelleen merkittävästi. Vuonna 2014 koulutuksen painopiste on liittynyt ammatillisiin osaamisiin. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 9

10 Yhteenveto toimintavuodesta 2014 Keravan Energia -yhtiöiden ympäristöpolitiikka Käytämme toiminnassamme taloudelliset resurssit huomioiden ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia ratkaisuja. Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme energiansäästöön. Hyödynnämme omassa työskentelyssämme säästöä tuottavia menetelmiä ja toimintatapoja. Panostamme tuotannossamme uusiutuvan energian käyttöön rakentamalla omia tuotantoyksiköitä ja yhteisyritysten kautta. Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitoudumme toimintamme aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä jatkuvaan kehitystyöhön sekä ympäristö- että laatuasioissa. Huolehdimme, että organisaatiomme on aina tietoinen toimintaamme kohdistuvista lakisääteisistä vaatimuksista, joita sitoudumme myös noudattamaan. Tiedotamme sidosryhmillemme säännöllisesti ympäristöasioidemme tason. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme laadukasta ja ympäristön huomioon ottavaa toimintaa. Energiatehokkuustyö jatkuu Luontevana jatkotoimenpiteenä kaukolämpöalan energiansäästösopimukselle Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energia-alan energiatehokkuussopimukseen keväällä Vuonna 2014 jatkettiin mm. panostamista kaukolämmön jakeluhäviöiden pienentämiseen uusimalla vanhoja kaukolämpöjohtoja yhteensä noin 560 m. Pienentyneiden lämpöhäviöiden ja verkostovuotojen myötä vuosittainen primäärienergian tarve pienenee n. 120 MWh ja CO 2 -päästöt alenevat n. 14 t. Lisäksi lämpökeskuksissa suoritettiin kaasupolttimien vaihtoja, jolla on hyötysuhdetta parantava ja NOx-päästöjä alentava vaikutus. Kotimaisten polttoaineiden osuus kasvoi Vuonna 2014 Keravan Energia Oy tuotti Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa sähköä sekä kauko- ja prosessilämpöä yhteensä 516,4 GWh. Lämmön tukkumyynnin turvin lämmön myyntimäärä kasvoi 1,7 %. Tuotannosta 374,9 GWh oli kaukolämpöä, 67,1 GWh prosessihöyryä ja lämpöä sekä 74,3 GWh sähköä. Vuosi 2014 oli Keravan biovoimalaitoksen viides täysi toimintavuosi. Energian tuotannon kotimaisten polttoaineiden osuus Keravalla jatkoi lauhan vuoden ansiosta kasvua ollen lopulta 87,8 %. Maakaasun osuus laski Keravalla ennätysalhaalle, n. 9,8 %:iin. Konsernitasollakin maakaasun osuus laski edelleen prosenttiyksiköllä vuodesta 2013 ollen nyt 23,1 %. Kiinteiden kotimaisten polttoaineiden osuus nousi vastaavasti 74,3 prosenttiin. Karkkilassa vastaava osuus käytetyistä polttoaineista oli jopa 89,5 %. Energiantuotanto Sipoossa perustuu edelleen lähes kokonaan maakaasuun. Tuotannon volyymi pysyi edellisvuoden tasolla. Turpeen osuus biovoimalaitoksella käytetyistä polttoaineista nousi ja laskennalliset päästömäärät ilmakehään kasvoivat jonkin verran. Tuotettuun energiamäärään suhteutetut päästömäärät (ominaispäästöt) pysyivät Sipoossa ja Karkkilassa likipitäen entisellään. Keravalla typenoksidien, rikkidioksidin ja hiilidioksidin laskennalliset ominaispäästöt nousivat lähinnä polttoaineosuuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tehokasta kierrätystä Vuonna 2014 toimitettiin kierrätykseen, edelleen käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi noin tonnia tavanomaisia jätteitä ja noin 237 tonnia ongelmajätteitä. Määrällisesti eniten jätettä syntyi turpeen ja puupolttoaineiden poltosta Keravalla ja Karkkilassa: 10

11 Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella tavalla. yhteensä noin tonnia lento- ja pohjatuhkaa. Biovoimalaitoksen ja Ylikeravan tuhkat hyödynnettiin maarakentamisessa. Kierrätykseen, muuhun hyötykäyttöön tai kaatopaikalle kelpaavaa jätettä syntyi koko konsernin osalta vuonna 2014 seuraavasti: maa-aineksia 190 tonnia, metalliromua ja kaapeleita 34,6 tonnia, rakennusjätettä 8,4 tonnia, kuivajätettä ja muita yhdyskuntajätteitä 41,2 tonnia, pahvia ja paperia 11,5 tonnia, biojätettä 3,0 tonnia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua 1,9 tonnia. Ongelmajätteet toimitettiin asianmukaisesti edelleen käsiteltäväksi käsittelyluvan omaaville yrityksille. Suurin yksittäinen jae oli pilaantuneet maat, joita paljastui mm. Ahjon lämpökeskuksen öljysäiliön poiston yhteydessä. Lisäksi jatkokäsittelyyn toimitettiin pienempiä määriä mm. kiinteitä öljyisiä jätteitä ja elohopeapurkauslamppuja. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 11

12 ENERGIALIIKETOIMINTA Sähkön markkinahinta laskussa Keravan Energia -yhtiöiden pitkän ajan tavoitteena on turvata oman toiminta-alueen asiakkaille mahdollisimman edullinen ja vakaa sähkön hinta. Hoidamme markkinahintariskit asiakkaidemme puolesta. Sähkön markkinahinnan laskiessa tämä toimintamalli on haasteellinen. Asiakkaita onkin siirtynyt aika paljon määräaikaisille tarjoushinnoille. Toiminta-alueen ulkopuolinen myynti hinnoitellaan asiakasystävällisesti, mutta markkinalähtöisesti. Konsernin sähkön kokonaismyynti oli 565 GWh eli 1,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Oman alueen ulkopuolelle sähköä myytiin 279 GWh. Sähkön toistaiseksi voimassa olevia hintoja ei muutettu. Asiakkaiden ympäristötietoisuus on edelleen lisääntynyt, minkä ansiosta tuuli- ja biosähkön sekä biolämmön myynti jatkoi kasvuaan. Monipuolista sähkön hankintaa Sähköä hankittiin 565 GWh, josta 446 GWh Keravan Energia Oy:lle ja 119 GWh Etelä-Suomen Energia Oy:lle. Pääosa sähköstä, yhteensä 486 GWh, hankittiin Suomen Voima Oy:n välityksellä. Tästä määrästä voimalaitososuussähköä oli 13 % ja markkinasähköä 87 %. Oman vastapainetuotannon määrä oli 74 GWh. Tuulisähköä hankittiin 5 GWh. 12

13 Suojauspolitiikka vakauttaa hinnat, mutta on alenevilla markkinoilla haastava Sähkön markkinahinta oli keskimäärin 36 /MWh, joka on 5,2 /MWh alle edellisvuoden hintatason. Vesitilanne oli Pohjoismaissa kulutukseen nähden hyvällä tasolla. Aluehintaero toteutui korkeana 6,4 / MWh, mikä johtui siirtoyhteyksien vikaantumisista ja Venäjän tuonnin vähäisyydestä. Sähkökaupan tulos kärsi ennätyksellisen lämpimästä vuodesta ja halvasta spot-hinnasta. Sähkön hankintaa suojataan pienissä erissä pitkälle tulevaisuuteen tavoitteena jatkuvasti vakaa ja edullinen hintataso asiakkaillemme. Mukana asiakkaiden arjessa Asiakastilaisuuksia järjestettiin perinteiseen tapaan. Olimme mukana Keravan valkosipulimarkkinoilla ja Sipoon messuilla. Energiansäästöviikolla toimitalolla oli koko viikon kahvitarjoilu ja asiakkaille jaettiin energiansäästöön liittyvää materiaalia. Maaliskuussa Kaukon päivänä vietettiin jo perinteeksi muodostunutta avoimien ovien päivää Keravan biovoimalaitoksella. Urheiluseurojen juniorityötä tuettiin entiseen tapaan ja paikallisen koripalloseuran molemmat edustusjoukkueet pelasivat nimellä Keravan Energia Team. Asiakkaiden ympäristötietoisuus on edelleen lisääntynyt, minkä ansiosta tuuli- ja biosähkön sekä biolämmön myynti jatkoi kasvuaan. Omakoti- ym. yhdistykset pitivät kokouksiaan toimitiloissamme ja saivat samalla tietoa yhtiön toiminnasta. Asiakaslehti ilmestyi kaksi kertaa. Paikallislehdissä oli lukuisia artikkeleita ajankohtaisista asioista. Tulevaisuuden näkymät haasteelliset Vesitilanne on normalisoitunut ja sähkön markkinahinta on laskenut voimakkaasti. Toistaiseksi voimassaolevat myyntihinnat pidetään ensi vuonna ennallaan. Kahden vuoden määräaikaiset tarjoushinnat hinnoitellaan markkinaehtoisesti. Biovoimalaitoksen olemassaolo sekä tuuli- ja ydinvoiman lisäosuudet vähentävät markkinasähköriippuvuutta tulevina vuosina. Voimalaitososuuksien (erityisesti hiilidioksidittomien) lisääminen on jatkossakin tärkeä strateginen tavoite, jolla pyritään parantamaan sähkön hankinnan omavaraisuutta. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 13

14 VERKKOLIIKETOIMINTA Vuosi 2014 oli rauhallinen myrskyjen suhteen Jakelualueellemme ei vuonna 2014 osunut yhtään voimakasta myrskyrintamaa, joten häiriömäärät alueellamme olivat pienimpiä moniin vuosiin. Vähäiseen häiriömäärään vaikuttaa varmasti myös se, että huollamme ja raivaamme sähköverkkoamme säännöllisesti. Sähkönsiirron energia verkostohäviöineen pieneni Keravan Energia -yhtiöiden jakelualueilla alle 1 % ja oli 505 GWh (509 GWh v. 2013). Sähkönsiirron liikevaihto oli Keravan Energia Oy:ssä 6,1 (6,0) milj. euroa ja Etelä-Suomen Energia Oy:ssä 6,6 (6,3) milj. euroa. Liikevaihdon kasvaminen johtui Etelä-Suomen Energialla pääosin hinnankorotuksesta heinäkuun 2014 alussa. Investointeja sähköverkkoon tehtiin Keravan Energia -yhtiöiden alueella yhteensä 4,5 M arvosta vuonna Sipoossa valmistaudutaan tulevaan Vuonna 2014 Sipoon jakelualueen merkittävin rakennuskohde oli Kitön saaren sähköverkon ison saneeraushankkeen aloittaminen yhdessä Kitön vesiosuuskunnan kanssa. Yhteishankkeessa asennettiin sähköverkkoa varten yli 10 kilometriä putkitusta, johon asennetaan maakaapelit lähivuosien aikana vaiheittain. Tämä parantaa valmistuttuaan koko kaakkoisen Sipoon alueen toimitusvarmuutta. Lisäksi saneerattiin useita verkostokohteita eri puolilla Sipoota, jotta alueen sähkönjakelu ja käyttövarmuus paranisivat. Söderkullan alueella rakennettiin Massbyn sähköasemalta uutta 20 kv kaapeliverkkoa Söderkullaan päin. Nikkilässä rakennettiin uuden koulukeskuksen alueelle uusi muuntamo ja 20 kv maakaapelia. Suursuon suunnalla asennettiin putkitusta uutta sähköverkkoa varten. Näillä hankkeilla parannetaan jatkossa molempien merkittävien asemakaava-alueiden toimitusvarmuutta. Etelä-Suomen Energialle laadittiin vuoden 2014 aikana sähköverkon pitkän aikavälin kehittämisen tavoiteverkko, joka antaa suuntaviivat eri alueiden sähköverkon saneerausratkaisuille ja -aikataululle. Tämä liittyy vuonna 2013 voimaan astuneen uuden sähkömarkkinalain vaatimuksiin sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamisesta vuoteen 2028 mennessä. Keravalla jatketaan sähköverkon kehittämistä Keravalla toimimme yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa Niinikankaan uuden asuinalueen kehittämiseksi ja vanhan verkon saneeraamiseksi sekä asensimme kaupungin vesi- ja viemärisaneerausten yhteydessä Harkkotielle uutta putkitusta maakaapeleita varten, jotka asennetaan vuonna Teimme vuoden aikana 15 kappaletta jakokaappivaihtoja, joilla korvataan käyttöikänsä päässä olevat vanhat kaapit. Näitä vaihtoja jatketaan myös tulevina vuosina. Kytömaan asemakaava-alueelle asennettiin uudet maakaapelit ja runkoverkko on nyt valmis vastaanottamaan alueen uudet asukkaat. Alikeravantien päähän Kercan alueelle rakennettiin myös uusi muuntamo ja 20 kv kaapelointia uusille liittyjille. Häiriöviestinnässä otettiin käyttöön uusia palveluita Keravan Energia -yhtiöissä otettiin käyttöön alkuvuodesta 2014 häiriöviestinnän tekstiviestipalvelu, josta 14

15 palveluun kirjautuneet verkkoasiakkaamme saavat ajantasaisen tiedon häiriötilanteen alkamisesta ja päättymisestä sekä tarvittaessa lisätietoja pidemmän häiriön aikana. Lisäksi otimme käyttöön uuden version häiriökartasta, jonka avulla asiakkaamme näkevät yleisen häiriötilanteen laajemmin. Häiriökartta löytyy netistä osoitteesta keskeytykset.keoy.fi. Tulevaisuuden näkymiä sähköverkostossa Vuoden 2014 toimintaamme vaikutti suuresti edellisenä vuonna voimaan astunut uusi sähkömarkkinalaki. Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että tulevaisuudessa sähkökatkon pituus sääolosuhteista johtuen ei ylitä 6 tuntia asemakaava-alueella ja 36 tuntia muualla saaristo pois lukien. Tämä johtaa merkittävään sähkönjakeluverkon rakenteen muuttumiseen seuraavan 15 vuoden sisällä lähinnä Etelä-Suomen Energian alueella maakaapeloinnin lisääntyessä. Keravan Energian jakelualue on jo nyt näiden vaatimusten mukainen. Vuodelle 2015 merkittävin hanke on Pohjois-Sipooseen Paippisten alueelle suunniteltu uusi sähköasema. Tämä asema parantaa koko keskisen ja pohjoisen Sipoon toimitusvarmuutta paljon, kun mahdollisten sähkökatkojen vaikutus pienenee murto-osaan nykyisestä. Asema on suunnitelmissa ottaa käyttöön vuonna Lisäksi olemme suunnittelemassa uutta 110 kv johtoyhteyttä Etelä-Sipooseen Landbon ja Massbyn alueiden välille. Tämä parantaa koko alueen sähkönjakelun varmuutta suurjänniteverkon mahdollisissa vikatilanteissa. Suunnitteilla on myös muita 110 kv:n verkon kehitysja saneeraushankkeita tämän vuosikymmenen aikana, ja varaudumme myös uusiin sähköasemiin sähkönjakelun käyttövarmuuden kehittämiseksi. Jakeluverkoston kaapelointia ja puistomuuntamoiden rakentamista jatketaan edelleen, mikä näkyy tulevaisuudessa entistä harvempina ja lyhyempinä sähkökatkoina. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 15

16 TUOTANTOLIIKETOIMINTA Keravan Energia Oy toimitti toimialueillaan Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa kaukolämpöä ja teollisuuden prosessihöyryä yhteensä 411,6 GWh. Tuotantomäärät pysyivät kohtuullisina onnistuneen kaukolämpöverkkojen välisen kaupankäynnin johdosta. Edellisvuoteen verrattuna myynti nousi 1,7 %. Sähkön ja lämmön tuotanto Lämmöntuotanto omissa tuotantolaitoksissa oli 207,1 GWh ja hankinta Keravan Lämpövoima Oy:n biovoimalaitokselta 229,0 GWh. Sähköä tuotettiin kolmessa lämmitysvoimalaitoksessa yhteensä 1,4 GWh ja biovoimalaitoksessa 72,9 GWh. Paikallisen sähköntuotannon määrä vastaa 14,0 % osuutta konsernin koko sähkönhankinnasta. Energiantuotannossa kotimaisten polttoaineiden osuus oli merkittävä. Puupolttoaineiden osuus oli 55 % ja turpeen osuus 19 %. Maakaasun osuus oli 23 %. Keravan biovoimalaitos tuotti pääosan eli 70 % keravalaisten kiinteistöjen tarvitsemasta kaukolämmöstä. Karkkilassa tuotettiin kaukolämpöä polttamalla turpeen rinnalla myös puuta 10 %. Kiinteän kotimaisen polttoaineen osuus oli 90 % kaukolämmön tuotannosta. Sipoossa maakaasun osuus lämmöntuotannon polttoaineista oli lähes 100 %. Kaukolämmön hintoihin ei tehty muutoksia vuoden 2014 aikana. Monimuotoinen polttoainehankinta luo stabiilisuutta hintaheilahteluihin, koska Keravan Energia ei ole enää yhden pääpolttoaineen varassa toimiva yhtiö. Kaukolämpöverkko Rakennustoiminta kaukolämmön toiminta-alueilla oli edelleen rauhallista. Uusia kiinteistöjä liitettiin kaukolämpöön yhteensä 19 kpl. Kaukolämmitettävä rakennustilavuus Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa oli kertomusvuoden päättyessä yhteensä 10,23 milj. rak-m 3. Kaukolämpöjohtoja rakennettiin vuoden 2014 aikana yhteensä m. Tästä määrästä 696 m rakennettiin verkon uusimiseksi vaurioiden ja perusparannusten takia. Maakaasun jakelu Maakaasun suoramyynti teollisuudelle sekä Sorsakorven ja Levonmäen asuntoalueiden kiinteistöjen lämmitykseen oli kertomusvuonna 24,2 GWh. Maakaasuasiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli 182. Merkittävät investoinnit ja kehityshankkeet Keravan Energia Oy ja Pohjolan Voima Oy allekirjoittivat kauppakirjan Pohjolan Voiman tytäryhtiön, Keravan Lämpövoima Oy:n, koko osakekannan myymisestä Keravan Energialle Käytännössä sopimus tarkoittaa, että biovoimalaitos on nyt kokonaan Keravan Energia Oy:n omistuksessa. 16

17 Muut investoinnit liittyivät olemassa olevan tuotantokapasiteetin kunnostamiseen Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa. Toiminnan kannalta merkittävin investointi oli Keravalla vankilan alueen liittäminen Keravan kaukolämpöverkkoon. Tämä liityntä vähentää entisestään öljyn käyttöä lämmityksessä. Biovoimalaitoksen tuotantovuosi Keravan Lämpövoima Oy:n biopolttoaineita käyttävä voimalaitos tuotti vuoden 2014 aikana sähköä 72,9 GWh ja lämpöä 229,0 GWh. Lämmöntuotannon osalta määrät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Sähkön tuotannossa oli kasvua peräti 20 %, johtuen turbiinin hyvästä käytettävyydestä. Voimalaitos käyttää polttoaineina kotimaista metsähaketta ja turvetta. Polttoaineiden saatavuus on ollut hyvä ja yhteistyö polttoainetoimittajien kanssa on sujunut ongelmitta. Voimalaitos toimii omakustannusperiaatteella. Sen tuottama sähkö ja lämpö ostettiin täysimääräisenä Keravan Energia Oy:n käyttöön. Keravan Energia Oy toimittaa voimalaitoksen tarvitsemat käynnissäpitopalvelut. Sähkön ja lämmön tuotanto onnistuivat vuoden 2014 aikana ja koko laitoksen käytettävyys oli 99,4 %, jota voidaan pitää erinomaisena. Energiantuotannossa kotimaisten polttoaineiden osuus oli merkittävä. Tulevaisuuden näkymät Kaukolämmön osalta haasteena on edelleen kaukolämmityksen aseman säilyttäminen muihin lämmitysmuotoihin nähden. Jotta asema voidaan säilyttää, polttoaineet tulee valita oikein ja investointien ajoituksen tulee osua kohdalleen. Se edellyttää myös aktiivista vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon ja kaavoitukseen. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä entistä enemmän vaikuttamaan asiakkaiden energiavalintoihin auttamalla heitä vertailulaskelmien teossa oikeaa energiaratkaisua valittaessa. Keravan Energia tulee edelleen jatkamaan kotimaisten polttoaineiden puolestapuhujana sekä painottamaan polttoainevalinnoissaan uusiutuvaa ja kotimaista energiaa. Keravan kaupungin lämmöntarve ei ennusteiden mukaan juurikaan kasva tulevaisuudessa ja merkittävimmät kasvuodotukset kohdistuvat Sipoon alueelle. Keravan Energia tulee jatkossa myös keskittymään energiatehokkuuteen ja uusien alueiden kokonaisratkaisuihin, joissa kaukolämmön rinnalla on myös muita taloudellisesti järkeviä energiatuotantomuotoja. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 17

18 18

19 KONSERNIPALVELUT JA ASIAKKUUS Asiakaspalvelua ja viestintää kehitetään Tavoitteena on kehittää asiakaspalvelua siten, että asiakasta voidaan palvella mahdollisimman tehokkaasti moderneja palvelukanavia hyödyntäen. Myös yhtiön viestintää on tarkoitus kehittää samassa kokonaisuudessa tavoitteellisemmaksi palvelemaan asiakkaita sekä yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Tätä kokonaisuutta viemään eteenpäin palkattiin marraskuun alussa uusi asiakkuusjohtaja. Talous tasapainossa Konsernin liikevoitto oli 0,7 milj. euroa ja tilikauden voitto 0,2 milj. euroa. Investoinnit olivat 9,1 milj. euroa. Merkittävin investointi oli Keravan Lämpövoima Oy:n osakekauppa. Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin 5,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 2,5 milj. euroa. Liittymismaksujen lisäys oli 1,0 milj. euroa. Konserni kasvaa Vuoden 2015 alusta konserniyhtiöksi siirtyi Keravan Lämpövoima Oy, joka oli vuoden 2014 loppuun saakka Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö. Keravan Energia Oy:n henkilöstö on hoitanut Keravan Lämpövoima Oy:n asioita taloushallintoa lukuun ottamatta. Vuoden aikana valmisteltiin myös Keravan Lämpövoima Oy:n taloushallinnon haltuunotto. Motivoitunut ja osaava henkilöstö Keravan Energia -yhtiöiden tulos perustuu henkilöstön vahvaan osaamiseen ja sitoutumiseen. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti mm. ajankohtaiskoulutuksella sekä tukemalla omaehtoista kouluttautumista. Henkilöstön hyvinvoinnista pidetään hyvää huolta. Työterveyshuollon lisäksi henkilöstöllä on käytössä hoitokuluvakuutus. Liikunnallisia ja henkistä hyvinvointia lisääviä harrastuksia tuetaan mm. kulttuuri- ja liikuntaseteleillä ja henkilöstökerhon järjestämillä tapahtumilla. Henkilöstökerho järjesti mm. MIL-Safarin, Ruotsin risteilyn, retken Porvoon Emäsalon Seikkailulaaksoon, Octoberfest-tapahtuman sekä pikkujoulut. Käytössämme ovat tulos- ja kehityskeskustelukäytäntö sekä tulospalkkiojärjestelmä. Henkilöstön keski-ikä konsernissa oli 45 (45). Eläkkeelle vuonna 2014 siirtyi yhteensä 4 henkilöä. Kahden seuraavan vuoden aikana noin 11 % henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle. Luonnollisen poistuman jättämää vajetta pyritään osittain hoitamaan prosesseja kehittämällä. Konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 95 (100). Toimihenkilöiden osuus oli 63 (65) ja työntekijöiden osuus 32 (35). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 4 (5) ja määräaikaisia 5 (7). Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 19

20 IHMISET PÄÄTÖSTEN TAKANA Johtoryhmä OSMO AUVINEN johtaja, verkkoliiketoiminta HEIKKI HAPULI johtaja, tuotantoliiketoiminta RAILI NIEMENMAA talousjohtaja PAAVO KAINULAINEN johtaja, energialiiketoiminta LARS HORN kehitysjohtaja JUSSI LEHTO toimitusjohtaja Johanna Haverinen asiakkuusjohtaja 20

21 Hallitus ROLF BJÖRKELL MARTTI HAVIN Hallituksen varapuheenjohtaja ANU HEIKKILÄ ERKKI HULT TUULA KOMOKALLIO KALEVI KOSKELAINEN ILKKA LAVAS EERO LEHTI Hallituksen puheenjohtaja AILA LEHTINEN JAANA SILANDER Hallintoneuvosto Heikki Raittila (pj.), Petri Asuinmaa (vpj.), Irmeli Heiniö, Lea Heino, Jukka Hjelm, Pertti Huotari, Ismo Jalonen, Erkki Kauranen, Anne Manner, Mikko-Matti Muukkonen, Jani Nieminen, Bo Ranta, Leena Riikonen, Pauli Saarinen, Risto Sintonen, Päivi Sivonen, Pekka Syvänen ja Sari Vannela. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 21

22 kaukolämmön myyntitulot asiakasryhmittäin kauko- ja prosessilämmön hankinta oli 440 GWh vuonna 2014 polttoaineiden käyttö yhteensä 622 gwh Teollisuus 28 % Kerrostalot 28 % Julkiset rakennukset 15 % Liikerakennukset 11 % Pientalot 10 % Rivitalot 7 % energian tuotanto yhteensä 508 gwh Biovoimalaitos 52 % Maakaasukattilat 28 % Kiinteän polttoaineen kattilat 17 % Raskas- ja kevytöljykattilat 2 % Tukkuosto 1% Kaasuturbiini- ja kaasumoottorivoimalaitokset 0 % Biokaasu 0 % Puhdas puu 56 % Maakaasu 23 % Turve 19 % Raskas polttoöljy 2 % Kevyt polttoöljy 0 % Biokaasu 0 % Kivihiili 0 % Muu KPA 0 % Kaukolämpö Kerava 54,9 % Sähkö Kerava 14,4 % Kaukolämpö Sipoo 11,6 % Prosessilämpö Kerava 8,4 % Kaukolämpö Karkkila 5,6 % Prosessilämpö Sipoo 4,8 % Sähkö Sipoo 0,2 % 22

23 Sähkön ja lämmön oman tuotannon ominaispäästöt CO 2 NO x SO 2 Hiukkaset 153 g/kwh 482 mg/kwh 204 mg/kwh 13 mg/kwh Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 23

24 Toiminnassa syntyneet jätteet Tavanomaiset jätteet Lento- ja pohjatuhka Maa-ainekset Metalliromu Rakennusjäte Kuivajäte Paperi ja pahvi Muu yhdyskuntajäte Biojäte Sähkö- ja elektroniikkaromu YHTEENSÄ: 6 869,6 t 189,9 t 34,6 t 8,4 t 34,2 t 11,5 t 7,0 t 3,0 t 1,9 t t Ongelmajätteet Pilaantuneet maat Loisteputket ja elohopealamput Kiinteät öljyiset jätteet YHTEENSÄ: 233,6 t 0,1 t 3,1 t 236,8 t 24

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Simpeleen Lämpö Oy. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2012

Sisällysluettelo. Simpeleen Lämpö Oy. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintavuosi 2012... 2 2. Omistussuhteet... 2 3. Yhtiön hallitus ja johto... 2 4. Toiminta-ajatus... 2 5. Laajenemisstrategia... 3 6. Tapahtumat tilikaudella... 4 7. Taksa... 5 8.

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY)

VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY) 2015 VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY) 0 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Katsaus toimintavuoteen 2015 1 Hallinto ja yhtiön sulautuminen Vetelin Sähkölaitos Oy:n kanssa 2 Vuoden keskeiset tulos-

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Bastu-työpaja Virastotalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Bastu-työpaja Virastotalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Bastu-työpaja Virastotalo, 21.6.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen 1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed

Lisätiedot

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 7.10.2016 Eduskunta/Ympäristövaliokunta What did we agree in Paris 2015? Country

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot