MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan (2012-77 000 100 % 2014)"

Transkriptio

1 ILMOITUS 1 Avustusosasto F.3 USKONTOJEN UHRIEN TUKI RY Järjestönumeronne on 2700 Paimenenkatu 14 B VANTAA RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN MAKSATUSTILANP MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014) Yhteensä euroa NOSTETUT AVUSTUKSET Myönnetty Nostettu Maks% AK Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014) Yhteensä euroa EDELLISELTÄ VUODELTA SIIRTYNEET AVUSTUKSET Siirtynyt AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( ) Mikäli ylläolevat tiedot poikkeavat järjestön kirjanpidosta, pyydämme ottamaan yhteyttä Raha-automaattiyhdistykseen järjestön asioita hoitavaan henkilöön Asiaa hoitaa RAY:ssä: Matti Iivanainen Puh: Sähköposti:

2 Selvitys 3 0, 04, 2015 Raha-automaattiavustuksen käytöstä Päivämäärä AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Avustuksesta vastaava yhteyshenkilo Joni Valkila puhelinnumero Y-tunnus sähköpostiosoite Järjestönumero SELVITETTÄVÄT AVUSTUKSET määrä, kpl A-avustukset EI B-avustukset määrä, kpl Keskusjärjestö on valvonut jäsenjärjestöjen avustusten käyttöä 13 kyllä 13 ei 0 avustuksia ei ole siirretty eteenpäin IEI C-avustukset 3. SELVITYKSEN ANTAVAN JÄRJESTÖN RINNAKKAISORGANISAATIOT (tarvittaessa erillinen liite) Avustuksen saajalla on rinnakkaisorganisaatioita rinnakkaisorganisaatioiden määrä, kpl 0 kyllä El ei! Avustuksen saaja täyttää lomakkeen Selvitys, Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (lomakenro 3752) Rinnakkaisorganisaatioista täytetään lomake 3752 A, B tai C, riippuen rinnakkaisorganisaation yhteisömuodosta. määrä, kpl 4. AVUSTETUN OMAISUUDEN HALLINTA Laitos tai muu omaisuus, jonka perustamis-, hankinta- tai peruskorjausmenoihin on käytetty raha-automaattiavustusta CI on omassa avustusehtojen mukaisessa käytössä 0 on lopettanut toimintansa 0 on muuttanut toimintaansa 0 on myyty C1 on vuokrattu/luovutettu toiselle 13 on osittain vuokrattu/luovutettu CI osan toiminnasta järjestää muu kuin avustuksen saaja Avustuksen palautusehto on voimassa 20 vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustettu omaisuus on riittävästi vakuutettu El kyllä EI ei Omaisuuden hallintasuhteista erillinen selvitys liitteenä EI kyllä EI ei 5. SELVITYKSEN LIITTEET Toimintakertomus Virallinen tilinpäätös Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (RAY:n lomake 3752), Rinnakkaisorganisaatioiden selvitykset (RAY:n lomake) 3752 A, B ja/tai C yhteensä, kpl Tase-erittely Selvitys A-, B- tai C-avustuksen käytöstä (RAY ), yhteensä, kpl 1 Tilintarkastuskertomus Selvitys toiminnasta (lomatoiminta) (RAY 3779), yhteensä, kpl Tilintarkastusmuistiot ja muu tilintarkastajan raportointi Selvitys sisäisestä valvonnasta (RAY 3753) Konsernitilinpäätös (jos laaditaan) Selvitys, Kurssitoiminnasta (RAY:n lomake 3768) Selvitys avustuksilla hankitun omaisuuden hallintasuhteista Selvitys, B-avustuksista (RAY:n lomake 3757) 1 Tilintarkastajan raportti (raportin laatimisesta laadittu erillinen ohjeistus) 6. ALLEKIRJOITUKSET Allekirjoitus Selvitys, B-avustuksella tehdyistä asuntohankinnoista (RAY:n lomake 3757A) Listaus RAY-avustuksella hankitun omaisuuden hankinnasta ja käytöstä Nimenselvennys Antti Kaskela Asema organisaatiossa Puheenjohtaja Nirr/tselVeflflyS Joni Valkila Asema organisaatiossa Toiminnanjohtaja RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi (1) 3751 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v alv. rek Y-tunnus /2015

3 1(2) Selvitys sisäisestä valvonnasta Päivämäärä AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Avustuksen saajan yhteyshenkilo Joni Valkila Yhteyshenkilön sähköpostiosoite titteli IToiminnanjohtaja puhelinnumero Y-tunnus Järjestönumero AVUSTUKSEN SAAJAN SISÄINEN VALVONTA (lisätiedot ja muut selvitykset kohtaan 3, jos kyseinen asia ei liity avustuksen saajan toimintaan merkitse rasti kohtaan "ei sovellu" Hallitus on luonut sisäisen valvonnan periaatteet ja organisaation on sitoutunut niihin kyllä ei Seuraavat dokumentit on laadittu ja kirjallisina ja hallitus on ne hyväksynyt Johtosääntö kyllä I ei Taloussääntö kyllä ei Konserniohjeet (vain jos avustuksen saaja muodostaa konsernin) iii kyllä ei I ei sovellu Hankintaohje I kyllä ei Matkustusohje kyllä ei ei sovellu Hallituksen kokoukset dokumentoidaan kirjallisesti ja numeroidaan juoksevasti Työsopimukset on laadittu kirjallisesti ja ne noudattavat voimassaolevia lakeja sekä asetuksia Henkilöstön työnkuvat on määritelty ja mahdollisuudet varamiesjärjestelyihin on selvitetty Tilintarkastajien / toiminnan tarkastajien / sisäisten tarkastajien raportointi läpikäydään hallituksessa Hallitus seuraa säännöllisesti toimintasuunnitelman toteutumista Talousarviota verrataan säännöllisesti toteumaan ja poikkeamat analysoidaan tapauskohtaisesti Hallituksen kokouksiin toimitetaan säännöllisesti selvitys avustuksen saajan taloudellisesta tilanteesta kyllä ei I kyllä ei kyllä ei kyllä 1 ei kyllä ei G kyllä ei r kyllä ei Välitilin päätös laaditaan säännöllisesti ja esitellään hallitukselle kyllä 0 ei ei sovellu Hallitus on hyväksynyt euromääräiset rajat ostoille 17.1 kyllä ei Ostolaskut asiatarkastaa, tiliöi, hyväksyy ja maksaa eri henkilö kyllä I ei Tositteet ja niihin liittyvät dokumentit sekä muut kirjanpitokirjat arkistoidaan ja säilytetään KPL:n mukaisesti Pankkitilien ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti Kirjanpidon muistiotositteet hyväksytään kyllä ei kyllä ei IT,1 kyllä ei Pankkitilit täsmäytetään (kirjanpito vs. pankin tiliote) kyllä ei Maksetut palkat hyväksytään esimiehen /johdon toimesta ennen maksutapahtumaa kyllä I ei Taloushallinto- ja maksuliikenneohjelmiston käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti kyllä ei 0 ei sovellu Työntekijöiden käyttöön myönnetyistä luotto- ja maksuaikakorteista on asianmukaiset päätökset ja korttien käyttöä valvotaan F2 kyllä 1 ei ei sovellu Avustuksen saajan omaisuus on vakuutettu Tietoturvaratkaisujen ylläpidosta ja tietojärjestelmien varmuuskopioinneista huolehditaan säännöllisesti kyllä r ei kyllä ei Organisaatioon ja toimintaan (myös mahdolliset rinnakkaisorganisaatio) liittyvät keskeisimmät riskit on kartoitettu 0 kyllä ei RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 1(2) 3753 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus /2015

4 2(2) Selvitys sisäisestä valvonnasta 3. LISÄSELVITYKSET (tarvittaessa erillinen liite) Jos sisäisessä valvonnassa on selkeitä puutteita, avustuksen saajan tulee antaa selvitys siitä, miten ja millä aikataululla korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Omaisuutemme arvo on niin pieni, ettei sitä kannata vakuuttaa. Hallitus luo sisäisen valvonnan periaatteet sekä talous- ja johtosäännön vuoden 2015 aikana. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (2) 3753 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

5 VÄLI LEHTI TOIMI NTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT

6 1(4) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Vain avustusta saava organisaatio täyttää Päivämäärä Y-tunnus Järjestönumero 2700 Selvitykset rinnakkaisorganisaatioista tehdään lomakkeella 3752 A, B tai C riippuen organisaation yhteisömuodosta. ENKILOSTOSTÄ JA TOIMINTAAN OSALLISTUVISTA VAPAAEHTOISISTA a) Jäsenistö n el ritork'dh a o r.,", 1 r a "' Iffi 'mä nn,,, piirijärjestöt paikallisyhdistykset henkilöjäsenet 270 yhteisöjäsenet, muut kuin edellä mainitut b) Henkilöstö (Henkilötyövuosina) c) Vapaaehtoiset _. a) Muut - käytössä olleet julkiset avustukset (ei RAY:n myöntämät, pl. siirtosopimuks ella siirretyt RAY avustukset) Yhteensä, b) Muut ei julkiset avustukset 1 QyagajaWoh_ a g. kokoaikaiset 1 osa-aikaiset palkattu henkilöstö yhteensä 1 iii~mkthi i -.i, ' is!laj, PI vapaaehtoiset ' 1 iillifia4,61:a.06»i>, 1, Tffiaifitvg t A taia rgy%o.ispos.en i!11%.*irköltits ''' raaale,l, _ AISIOJa., '''' Y,.,SiusPr...0h53tti riziwaat6e, o _ c) Muu palvelutoimint a d) Varsinaisen toiminnan muut tuotot e) Varainhankinta ja muut tuotot (tarvittaessa erillinen liite) Yhteensä, Yhteensä, Varsinaisen toiminnan muut t o.'-', 1,1 Yhteensä, Koko varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä, (a+b+c+d) - v Ir - 1 Mtgil.'a, Muuiyarälhh~:fäeWe'j n '.' (myös A alainen toiminta) Wär'C'j, Jäsenmaksut 3192 Lahjoitukset 648,91 Yhteensä, 3840,91 11-iilriAteT.J.jotplientoym - '---=' ',., ' " WOrtall, - Yhteensä, Koko varainhankinta yhteensä, 3840,91 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v alv. rek Y-tunnus /2015

7 2(4) f) Testamentit ja muut lahjoitukset (tarvittaessa erillinen liite) ritte(aacl s a omism e'sta, Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista r..mtglark-oris g) Sijoitus- ja rahoitustoimin nan tuotot Yhteensä, Arvonalennusten palautukset Yhteensä, gffik h) Myyntivoitot ILVPIta Yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja myyntivoitot yhteensä, (e+f+g+h) 4. AVUSTUKSEN SAAJAN KULUT a) Varsinaisen toiminnan Henkilöstökulut kulut b) Varainhankinnan kulut ijoius jajraioit:a1m1500(6.e1 Vuokratuotot Osinkotuotot Korkotuotot :~n rmifiro.p.. Muut kulut Yhteensä, "-~äwijilkowirolia64:610:ä_ Henkilöstökulut 0 riris...2a7tsfältät)" Muut kulut Kokonaiskulut ilman poistoja yhteensä, (sis. muut kulut) irptst 4=3^, Poistot yhteensä, Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä, ututte6te Yir30 (thilids Fk:S?åraWeb, mitlfa), LSumma 0,14 Mär4M1 0,14 0,14 r8u 56253, , , ,22 S, mme, 71009,22 Yhteensä, a 00,a1S-a. Laitorito _yi «Mk c) Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut Yhteensä, Koko varainhankinnan kulut yhteensä, rg..i1611v,,a7 Vuokrakulut Rahoituskulut Arvonalennukset Muut kulut Yhteensä, d) Myyntitappiot Yhteensä, e) Siirrot rahastoihin (tarvittaessa erillinen liite) Reffistel ar4toinfil e,00 Yhteensä, RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

8 3(4) 5. TASETIETOJA a) Vastaavaa Ifflaa,ää Aineettomat hyödykkeet yhteensä b) Vastattavaa (voidaan toimittaa erillisella liitteellä) Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Aineelliset hyödykkeet Sijoitusomaisuus (= tuloa tuottava omaisuus, joka ei ole avustuksen saajan toiminnan käytössä) Yhteensä, 4-3,11o4mtffigL Käyttöomaisuus (= toiminnan käytössä oleva omaisuus) Sijoitusomaisuus (= tuloa tuottava omaisuus, joka ei ole avustuksen saajan toiminnan käytössä) Yhteensä, Omakatteisten rahastojen varat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusomaisuus yhteensä, Tase, vastaavaa yhteensä, MWaya, 10Whou4k "10 ln 16200, , ,87 mnaamb# ~kr-,rp morowto totakottos Wä lorl, 0~41600 ti Yhteensä,..WV0.,ä$tot,(k-Itee.peruste NI Yhteensä, Peruspääoma Aikaisempien tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä, 'reti Slä to:fitet jo Käyttämätön avustus , 113, -1488, , ,40 ar."11, 5881,82 Yhteensä, 5881,82 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

9 4(4) a) Sijoitusomaisuus b) Omakatteisten rahastojen varat 7. LIITTEET.,,E;'-a,TC4liwisÄtsväläuks_e.140 pvarau Ennakonpidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka ja tyel-velka Lomapalkkavelka ja lomapalkkojen sosiaalikuluvelka Ostovelat Yhteensä, Käyttöomaisuuteen liittyvät velat Sijoitusomaisuuteen liittyvät velat Muut velat Yhteensä, ähi,a riffilailråke Käyttöomaisuuteen liittyvät velat Sijoitusomaisuuteen liittyvät velat Muut velat Yhteensä, Koko vieras pääoma yhteensä Tase, vastattavaa, yhteensä EN EROTUKSET Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista 1260, , ,65 _811118W- wook rw~. kaamma" 13952, ,87,r,,Tiffirai:Wäjämus 111 '' '''z;51.-l- - _ - -,..2h 1 _ V..a ' Noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopaperien jälleenhankintahinta Noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopaperien kirjanpitoarvo Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus - _ I?akatteren,-.T.a..,a,stQW6:','VRrat 1'1" l' himak Omakatteisten rahastojen varojen jälleenhankintahinta Omakatteisten rahastojen varojen kirjanpitoarvo Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

10 VÄLI LEHTI TOIMINTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT

11 Selvitys Ak- / C-avustuksesta Päivämäärä (3) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Y-tunnus Järjestönumero PROJEKTIN / TOIMINNON TIEDOT Projektin / toiminnon nimi Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoiminta Yhteyshenkilö Joni Valkila Alkamisajankohta (kkvv) 0212 puhelinnumero Päättymisajankohta (kkvv) Kohdenro (Ak/C) Ak Maksatus % 100 sähköpostiosoite Loppuraportti toimitettu RAY:lle (vain C-projektit) 0 kyllä 0 ei 3. SELVITYSVUONNA AK/C-AVUSTEISESTI KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET RESURSSIT (henkilöstö, ostopalvelut jne.) tarvittaessa erillinen liite Henkilöstö Toimenkuva Työntekijän kokonaisbruttopalkka, /kk, ',.:?. Avustettavan projektin / toiminnan Toiminta, johon työsuoritteet palkkakulujen osuus työntekijän kokonaisbruttopalkasta kohdentuvat, jos palkka ei kokonaisuudessaan kohdistu ok avii.t ---1 projektiin/toimintaan.a.:':;:=,:,,?::,::,:-,,;-;.;.\:'...', ;;..-c.,-,--.: :.,,.:-.,- Työajanseu ranta Avustuksen saajalla on asianmukainen projekti/toimintakohtainen työajanseuranta 1 kyllä ei Toimitilat Toimintaan käytetään järjestön omia tiloja vuokrattua tilaa Ulkopuoliset palvelut yhteensä ja erittely kaikista, jotka ylittävät Kalkki ulkopuoliset palvelut yhteensä, 2298,96 Avustuksen saaja on hankkinut selvitysvuoden aikana avustuksella ostopalveluita kyllä (lisätiedot hankinnoista alla olevaan taulukkoon) ei Palvelu Palvelun toimittaja Muutos-lehden painaminen ja taitto Miktor Oy, Alfa-tiimi vuokranantajan nimi 1City Office Taloushallinto Ensino Oy 589 Hinta, 1709,96 Hankinnat yhteensä ja erittely kaikista, jotka ylittävät Kaikki tavarahankinnat yhteensä, Avustuksen saaja on tehnyt hankintoja kyllä (lisätiedot hankinnoista alla olevaan taulukkoon) Tavarahankinta Tulostin Tavaran toimittaja Verkkokauppa.com ei Hinta, 259,70 Lähipiirihankinnat Avustuksen saaja on tehnyt lähipiirihankintoja III kyllä (erittely alla) L ei Hankinta Toimittaja Hinta, RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

12 2(3) Selvitys Ak- / C-avustuksesta Laki julkisista hankinnoista Avustuksen saaja on kilpailuttanut hankinnat ja ostamansa palvelut hankintalain mukaisesti 0 kyllä 0 ei EI ei kynnysarvot ylittäviä hankintoja Yleiskulujen ositus Hankkeelle ositetut avustuksen saajan yleiskulut (mm. hallinto), kts. yleiskuluohje. Ei koska hallinnollista Ak-avustusta. Kuluerä Kulujen jakoperuste Selvitettävälle avustukselle kohdistuva osa, laadittu erillinen liite yleiskulujen jakoperuste Muu avustus tai julkinen tuki avustetulle projektille/toiminnalle Avustuksen saaja saa muuta avustusta tai julkista tukea 0 kyllä (selvitys alla) EI ei Selvitys muista kuin RAY:Itä saaduista avustuksista tai julkisista tuista Avustuksen saajan, jolle on myönnetty RAY yleisavustusta (Ay) ei tule osoittaa hallinnollisia kuluja muille RAY-avusteisille hankkeille. ETTÄVISSÄ OLLUT JA SELVITYSVUONNA KÄYTETTY AVUSTUS Selvitysvuonna avustuksen saajalle maksettu avustus, E Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus, E (saatu ennakko + / siirtosaanninen -) +/- 0 Avustetun toiminnan tuotot, E + 0 Avustetun toiminnan kulut, E ,18 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus, E (saatu ennakko + / siirtosaaminen -) = 5881,82 HUOM. Ak-avustuksen alijäämä ei siiny seuraavalle vuodella. 5. PROJEKTIN/TOIMINNON TUOTOT JA KULUT, (tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu) Tuottojen erittely Selvitysvuonna, E Talousarvio, E Poikkeama talousarviosta, E RAY:n avustus Yhteensä, E Kulujen erittely Selvitysvuonna, E Talousarvio, E Poikkeama talousarviosta, E Henkilöstökulut (sis.sivukulut) 56253, ,42 Ulkopuoliset palvelut 4673, ,13 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 108, ,04 Toimitilan vuokrakulut 6468, ,52 Matkakulut < Taloushallintopalvelut Puhelin- ja toimistokulut 1711, ,06 Kokous- ja neuvottelukulut 635, ,93 Vertaistukiryhmien toiminta 1335, ,64 Kansainvälinen toiminta 520, ,65 Yhteensä, E RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

13 3(3) Selvitys Ak- / C-avustuksesta Avustuksen saajan tulee liittää kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma tämän asiakirjan liitteeksi. Kohdassa 5 esitetyt luvut tulee voida todentaa aukottomasti kustannuspaikkakohtaisesta tuloslaskelmasta. 6. OLEELLISET POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA Kautta linjan pyrimme säästämään budjettiin verrattuna, koska saamamme avustus oli budjetoitua pienempi ja koska meille ei ollut avustussuunnitelmassa suunniteltu varoja vuodelle Tämä näkyy selvimmin vertaistukitoiminnassa (-6664,64 euroa budjettiin verrattuna). Käytämme viime vuodelta tälle vuodelle siirtyvän avustuksen (5881,82 euroa) vertaistukitoimintaan. Puhelin- ja toimistokuluihin sisältyy myös tietoliikennekuluja kuten nettiyhteydet ja nettisivujen kulut. Budjetoitu 1000 euroa oli tähän kaikkeen liian vähän. Mitään erityisiä hankintoja ei tehty, esim. uusia laitteita ei hankittu. Matkakuluja on tiliöity useaan eri kohtaan, myös kohtaan vapaaehtoisten koulutus. Tarkkaa summaa ei ole laskettu, mutta se on jonkin verran vähemmän kuin budjetoitu 1000 euroa. 7. LISÄSELVITYKSET Jos järjestöllä on kurssitoimintaa (esim. sopeutumisvalmennus, kriisiauttamiseen liittyvät kurssit), tulee avustuksen saajan toimittaa erillinen selvitys kurssitoiminnasta, lomake 3768 Selvitys, Kurssitoiminnasta. 8. LIITTEET Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma (pakollinen) 0 0 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 3(3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus /2015

14 VÄLI LEHTI + TOIMINTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA - INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT +

15 Uskontojen uhrien tuki ry Helsinki y-tunnus TASEKIRJA

16 Uskontojen uhrien tuki ry Helsinki Tasekirja SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Päiväys ja allekirjoitukset 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5

17 Uskontojen uhrien tuki ry TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Vertaistukitoiminta Tuotot Avustukset RAY , ,00 Muut tuotot 0,00 0, , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,87 Muut kulut , ,99 Kulut yhteensä , ,86 Vertaistukitoiminta yhteensä , ,14 Tiedotustoiminta Kulut Tiedotuskulut Kulut yhteensä -3604, , , ,92 Tiedotustoiminta yhteensä , ,92 Hallintokulut Hallintokulut , ,37 Vertaistuki- ja tiedotustoiminta yhteensä 0, ,15 Yleishallinto Kulut Toimistokulut -97,30-51,60 Poistot 0,00-62,94 Kulut yhteensä -97,30-114,54 Yleishallinto yhteensä -97,30-114,54 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut 3 192, ,00 Lahjoitukset 648,91 150,00 Varainhankinnan muut tuotot 0,00 3,00 Tuotot yhteensä 3 840, ,00 Varainhankinta yhteensä 3 840, ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot 0,14 0,00 Kulut Korkokulut -6,78 0,00

18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 736, ,69

19 Uskontojen uhrien tuki ry TASE TASE 2 VASTAAVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset 608,85 608,85 Lyhytaikaiset Muut saamiset 137,92 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,48 VASTAAVA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä ,57 837,12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 736, ,69 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 248, ,57 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat 1 350, ,49 Siirtovelat , ,56 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,05 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48

20 Uskontojen uhrien tuki ry 3 Helsinki TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ELÄKEMENOT Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole. OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,57 837, , , , ,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 248, ,57 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaiset velat Ostovelat 90,00 170,67 Ennakonpidätysvelka 909,04 865,02 Sosiaaliturvamaksuvelka 77,81 73,77 Tyel-velka 273,77 477,00 Työttömyysvakuutusmaksuvelka 0,00 275,70 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 193, , ,49 Siirtovelat Lomapalkkavelat 5 510, ,61 Lomapalkkavelkojen sosiaalikuluvelat 1 210,00 987,95 Käyttämätön avustus 5 881,82 0, , ,56 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05

21 Uskontojen uhrien tuki ry 4 Helsingissä.Z1.^..,4uuta 2015 Hallituksen allekirjoltukset: Elina Multisilta 77/44z (PO4' Päivi Marin Qtlaka, Jari-Pekka Peltoniemi Jere Linnanen TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä J/Ckuuta 2015

22 Uskontojen uhrien tuki ry 5 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA Tasekirja Päiväkirja atk-listoina Pääkirja atk-listoina Tositelajit: KP Kirjanpidon päätositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä TP Tilinpäätöstositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä MU Muistio tositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpitoaineisto ja tositteet on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jolloin tilikausi on päättynyt. Palkkatiedot on säilytettävä 10 vuotta. Kirjanpitoaineisto säilytetään yhdistyksen sen hetkisellä rahastonhoitajalla.

23 Uskontojen uhrien tuki ry 1 y-tunnus Tase-erittelyt VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Saldo C-planer Oy, takuuvuokra Saldo ,85 608,85 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Saldo ,00 Suomen Hoastingpalvelu Oy, hoasting palvelu asti 137,92 Saldo ,92 Rahat ja Pankkisaamiset Sampo Saldo Saldo , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,87 VASTAAVAA ,87 VASTATTAVAA Oma pääoma Edellisien tilikausien alijäämä ,57 Tilikauden ylijäämä 3 736,97 Oma pääoma yhteensä 2 248,40 Vieras pääoma Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat Ostovelat Saldo ,67 Maksettu velat ,67 Turun omaishoitajat ja läheiset ry 90,00 Saldo ,00 Ennakonpidätvs Saldo ,02 Saldo ,04 Sotu-maksu Saldo ,77 Saldo ,81 Tvel-velka Saldo ,00 Saldo ,77 Muut lyhyt aikaiset velat yhteensä 1 260,62

24 Slirtovelat 2 Lomapalkkavelka Saldo ,61 Saldo ,03 Lomapalkkojen sos. Kulut 987,95 Saldo ,00 Saldo Käyttämätön avustus Saldo ,00 Saldo ,82 Slirtovelat yhteensä ,85 Lyhytaikainen ,47 Vieras pääoma yhteensä ,47 VASTATTAVAA ,87 Tase-erittelyt laatinut Julia Erfying

25 Suomen Pakolaisapu r.y. Kohteiden tuloslaskelma, ray : Sivu 1 EmCe 2015 ( ) Yhteenveto ( EUR ) Uskontojen uhrien tuki ry Toteutunut VARSINAINEN TOIMINTA VERTAISTUKI- JA TIEDOTUSTOIMINTA MUUT KULUT TUOTOT 3600 RAY-avustus KULUT HENKILOSTOKULUT 3610 Palkat 3612 Lonnapalkkajaksotus HENKILOSTÖKULUT HENKILOSTÖSIVUKULUT 3620 Sosiaaliturvamaksut 3621 Tyel-maksut 3623 Tapaturmavakuutus 3624 Työttömyysvakuutus 3625 Ryhmähenkivakuutus 3626 Lomapalkkojen sos kulut HENKILOSTÖSIVUKULUT ,00 VAPAAEHTOISET HENKILOSTÖKULUT 3642 Työterveyshuolto -108,96 VERTAISTUKITOIMINTA 3651 Matkaliput -96, Päivärahat -305, Matkakulut -20, Kokous- ja neuvottelukulut -635, Vapaaehtoisten koulutus -847, Puhelin- ja tietoliikennekulut , Ryhmätoimintakulut -487,50 VERTAISTUKITOIMINTA -3423,17 TIEDOTUSTOIMINTA 3660 Muutos- lehti 3661 Matkaliput 3666 Kansainvälinen toiminta 3667 Puhelin- ja tietoliikennekulut 3668 Postikulut 3669 Tapahtumat TIEDOTUSTOIMINTA HALLINTOKULUT 3680 Laite-ja kalustohankinnat -259, Pankki- ja postikulut -108, Toimistotarvikkeet -276, Taloushallinto -589, Toimistojen vuokrakulut -6468, Muut kulut -26,72 HALLINTOKULUT -7728,39 Henkilöstökulut 56253, ,96-49,70-520,35-402,83-831,60-89, ,08 KULUT ,18 VERTAISTUKI- JA TIEDOTUSTOIMINTA 5881,82 VARSINAINEN TOIMINTA 5881,82 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 5881,82 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 5881,82 TILIKAUDEN TULOS 5881,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 5881,82 Kohderajaukset: VT100

26 VÄLI LEHTI + TOIMINTASELOSTE -^ SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT TOIMINTAKERTOMUS )7 SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT +

27 USKONTOJEN UHRIEN TUKI Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Yhdistyksen hallinto, vapaaehtoiset ja työntekijät 1 3. Toiminnansuunnittelu 2 4. Vertaistukitoiminta 2 5. Tiedotus- ja vaikutustoiminta 3 6. Muu tiedotustoiminta 5 7. Vaikuttamistyö 6 8. Tutkimus 6 9. Kansainvälinen toiminta Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 6 1. Johdanto Uskontojen uhrien tuki UUT ry on valtakunnallisesti toimiva järjestö, jonka tavoitteena on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ja heidän läheisiään vertaistuen keinoin sekä tiedottaa uskonyhteisöjen keskuudessa esiintyvistä ihmisoikeusongelmista. UUT tekee vaikutustyötä olemalla yhteydessä esimerkiksi viranomaisiin. UUT tukee tutkimustyötä tekemällä yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Täysin vastaavaa toimintaa ei ole millään toisella järjestöllä Suomessa. UUT:n toiminta rekisteröityneenä yhdistyksenä alkoi vuonna Yhdistyksen hallinto, vapaaehtoiset ja työntekijät Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Vuoden 2014 hallitukseen valittiin Aki Härkönen (puheenjohtaja), Antti Helenius (varapuheenjohtaja) Eeva Eteläinen (rahastonhoitaja) ja Terho Miettinen (sihteeri). Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

28 Noin 35 henkilöä osallistui UUT:n vapaaehtoistoimintaan vuonna UUT:n vertaistukitoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat UUT:n tiedotus- ja vaikutustoimintaan esimerkiksi kirjoittamalla UUT:n nettisiviiille ja Muutos-lehteen. Vapaaehtoisista UUT:n Jehovan todistaja asiantuntija Jari-Pekka Peltoniemi teki paljon työtä huomion saamiseksi Jehovan todistajien keskuudessa esiintyviin ihmisoikeusongelmlin.. Hänen sivustollaan johanneksenpoika.fi oli joulukuuhun 2014 mennessä julkaistu 394 kotimaan ja 186 ulkomaan uutista Jehovan todistajiin Vertaistukitoiminnassa oli huomattava rooli seuraavilla vapaaehtoisilla (aakkosjärjestyksessä): Mikko Gröhn (Rovaniemi), Jari Heikkilä (Seinäjoki), Katriina Järvinen (Helsinki), Ulla Kangas (Joensuu), Kaisa-Elina Kiuru (Tampere), Terho Miettinen (Helsinki), Marja Saarenpää (Oulu), Katariina Strander (Tampere), Marja-Liisa Rimpi (Turku) ja Helena Vildd (Kuopio). Joni Valkila jatkoi toiminnanjohtajan tehtävässä. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu vertaistuki-, tiedotus- ja vaikutustoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja käytännön toteutus, vapaaehtoistyön organisointi, rahoituksen hankk m n.en ja hallinnollisia tehtäviä. Iina Rissanen ja Päivi Marin suorittivat lyhyen (20h) harjoittelun UUT:ssa vuoden 2014 aikana. Harjoitteluun sisältyi UUT:n vertaistukitoimintaan osallistumista. 3. Toiminnansuunnittelu UUT järjesti toiminnan kehittämispäivän Helsingissä. Tapahtumaan osallistui 15 yhdistyksen vapaaehtoistoimijaa. Kehittämispäivässä vapaaehtoistoimijat osallistuivat UUT:n toiminnan suunnitteluun yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa. 4. Vertaistukitoiminta Tarjoamme vertaistukea puhelimen, vertaistukiryhmien, sähköpostin ja henkilökohtaisten tapaamisten välityksellä. Lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, joissa tukea tarvitsevat ihmiset voivat kohdata ja saada toipurnisensa kannalta tärkeää tietoa. Vuositasolla saamme yhteydenottoja arviolta 400 uudelta apua tarvitsevalta henkilöltä. Vertaistukiryhmät ovat jatkaneet toimintaansa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Uusi ryhmä aloitti toimintansa Kuopiossa. Tapaamisia järjestettiin myös Seinäjoella, mutta ryhmä ei tapaa säännöllisesti. Lisäksi UUT:lla on vertaistuenyhteyshenkilö Joensuussa ja Rovaniemellä. Uuden ryhmän aloittamista Jyväskylässä suunniteltiin. Helsingissä toimii tukiryhmät entisille vanhoillislestadiolaisille, Jehovan todistajille, helluntailaisille ja muille karismaattisen kristillisyyden suunnille, esikoislestadiolaisille ja mormoneille. Yhteensä 12 vapaaehtoista on osallistunut näiden ryhmien toiminnan mahdollistamiseen. Vertaistukiryhmien tapaamisissa oli läsnäolijoita yhteensä 401 (edellisvuonna 347). Tapaamisia oli yhteensä 52 (edellisvuonna 43). Hallituksen jäsen Antti Helenius kutsui koolle vuosittaisen entisten Jehovan todistajien Suomenlinnan pilmikin Osallistujia oli noin 70 henkilöä. Taulukossa 1 on tapaamisten määrä ja läsnäolijat eri paikkakunnilla. 2

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ :0i 2 8, -06-2016 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ TIUNPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.07.2014-30.06.2015 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Tilinpäätöksen allekirjoitussivu

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEL TA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Perussuomalaiset Lapin piiri ry

Perussuomalaiset Lapin piiri ry TASEKIRJA 1~1~ 3t12~2O15 Sällyt~ttävä vähintään 31.12~2O25 asti. Osoite: Säterintie 20 94450 Keminmaa Kotipaikka Y-tunnus Tasekh~ja Y-tunnus 31.12.2015 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1,

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF TASEKIRJA 1.1.2016 31.12.2016 SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY 2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Jäsenmaksut 23 820,08

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Fredrikinkatu 33 A OOl20 HELSINKI Y-tunnus: 077177-g Tilinpäätös 1.1.201 - Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen allekirj o ituks et T il intarkastusrnerkintä Luettelo käytetyistä kirj anpitokirj

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Suomen Golfseniorit Ry Radiokatu 20 00093 SLU TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 VARSINAINEN TOIMINTA Varsinaisen toiminnan tuotot

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot