MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan (2012-77 000 100 % 2014)"

Transkriptio

1 ILMOITUS 1 Avustusosasto F.3 USKONTOJEN UHRIEN TUKI RY Järjestönumeronne on 2700 Paimenenkatu 14 B VANTAA RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN MAKSATUSTILANP MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014) Yhteensä euroa NOSTETUT AVUSTUKSET Myönnetty Nostettu Maks% AK Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014) Yhteensä euroa EDELLISELTÄ VUODELTA SIIRTYNEET AVUSTUKSET Siirtynyt AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( ) Mikäli ylläolevat tiedot poikkeavat järjestön kirjanpidosta, pyydämme ottamaan yhteyttä Raha-automaattiyhdistykseen järjestön asioita hoitavaan henkilöön Asiaa hoitaa RAY:ssä: Matti Iivanainen Puh: Sähköposti:

2 Selvitys 3 0, 04, 2015 Raha-automaattiavustuksen käytöstä Päivämäärä AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Avustuksesta vastaava yhteyshenkilo Joni Valkila puhelinnumero Y-tunnus sähköpostiosoite Järjestönumero SELVITETTÄVÄT AVUSTUKSET määrä, kpl A-avustukset EI B-avustukset määrä, kpl Keskusjärjestö on valvonut jäsenjärjestöjen avustusten käyttöä 13 kyllä 13 ei 0 avustuksia ei ole siirretty eteenpäin IEI C-avustukset 3. SELVITYKSEN ANTAVAN JÄRJESTÖN RINNAKKAISORGANISAATIOT (tarvittaessa erillinen liite) Avustuksen saajalla on rinnakkaisorganisaatioita rinnakkaisorganisaatioiden määrä, kpl 0 kyllä El ei! Avustuksen saaja täyttää lomakkeen Selvitys, Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (lomakenro 3752) Rinnakkaisorganisaatioista täytetään lomake 3752 A, B tai C, riippuen rinnakkaisorganisaation yhteisömuodosta. määrä, kpl 4. AVUSTETUN OMAISUUDEN HALLINTA Laitos tai muu omaisuus, jonka perustamis-, hankinta- tai peruskorjausmenoihin on käytetty raha-automaattiavustusta CI on omassa avustusehtojen mukaisessa käytössä 0 on lopettanut toimintansa 0 on muuttanut toimintaansa 0 on myyty C1 on vuokrattu/luovutettu toiselle 13 on osittain vuokrattu/luovutettu CI osan toiminnasta järjestää muu kuin avustuksen saaja Avustuksen palautusehto on voimassa 20 vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustettu omaisuus on riittävästi vakuutettu El kyllä EI ei Omaisuuden hallintasuhteista erillinen selvitys liitteenä EI kyllä EI ei 5. SELVITYKSEN LIITTEET Toimintakertomus Virallinen tilinpäätös Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (RAY:n lomake 3752), Rinnakkaisorganisaatioiden selvitykset (RAY:n lomake) 3752 A, B ja/tai C yhteensä, kpl Tase-erittely Selvitys A-, B- tai C-avustuksen käytöstä (RAY ), yhteensä, kpl 1 Tilintarkastuskertomus Selvitys toiminnasta (lomatoiminta) (RAY 3779), yhteensä, kpl Tilintarkastusmuistiot ja muu tilintarkastajan raportointi Selvitys sisäisestä valvonnasta (RAY 3753) Konsernitilinpäätös (jos laaditaan) Selvitys, Kurssitoiminnasta (RAY:n lomake 3768) Selvitys avustuksilla hankitun omaisuuden hallintasuhteista Selvitys, B-avustuksista (RAY:n lomake 3757) 1 Tilintarkastajan raportti (raportin laatimisesta laadittu erillinen ohjeistus) 6. ALLEKIRJOITUKSET Allekirjoitus Selvitys, B-avustuksella tehdyistä asuntohankinnoista (RAY:n lomake 3757A) Listaus RAY-avustuksella hankitun omaisuuden hankinnasta ja käytöstä Nimenselvennys Antti Kaskela Asema organisaatiossa Puheenjohtaja Nirr/tselVeflflyS Joni Valkila Asema organisaatiossa Toiminnanjohtaja RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi (1) 3751 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v alv. rek Y-tunnus /2015

3 1(2) Selvitys sisäisestä valvonnasta Päivämäärä AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Avustuksen saajan yhteyshenkilo Joni Valkila Yhteyshenkilön sähköpostiosoite titteli IToiminnanjohtaja puhelinnumero Y-tunnus Järjestönumero AVUSTUKSEN SAAJAN SISÄINEN VALVONTA (lisätiedot ja muut selvitykset kohtaan 3, jos kyseinen asia ei liity avustuksen saajan toimintaan merkitse rasti kohtaan "ei sovellu" Hallitus on luonut sisäisen valvonnan periaatteet ja organisaation on sitoutunut niihin kyllä ei Seuraavat dokumentit on laadittu ja kirjallisina ja hallitus on ne hyväksynyt Johtosääntö kyllä I ei Taloussääntö kyllä ei Konserniohjeet (vain jos avustuksen saaja muodostaa konsernin) iii kyllä ei I ei sovellu Hankintaohje I kyllä ei Matkustusohje kyllä ei ei sovellu Hallituksen kokoukset dokumentoidaan kirjallisesti ja numeroidaan juoksevasti Työsopimukset on laadittu kirjallisesti ja ne noudattavat voimassaolevia lakeja sekä asetuksia Henkilöstön työnkuvat on määritelty ja mahdollisuudet varamiesjärjestelyihin on selvitetty Tilintarkastajien / toiminnan tarkastajien / sisäisten tarkastajien raportointi läpikäydään hallituksessa Hallitus seuraa säännöllisesti toimintasuunnitelman toteutumista Talousarviota verrataan säännöllisesti toteumaan ja poikkeamat analysoidaan tapauskohtaisesti Hallituksen kokouksiin toimitetaan säännöllisesti selvitys avustuksen saajan taloudellisesta tilanteesta kyllä ei I kyllä ei kyllä ei kyllä 1 ei kyllä ei G kyllä ei r kyllä ei Välitilin päätös laaditaan säännöllisesti ja esitellään hallitukselle kyllä 0 ei ei sovellu Hallitus on hyväksynyt euromääräiset rajat ostoille 17.1 kyllä ei Ostolaskut asiatarkastaa, tiliöi, hyväksyy ja maksaa eri henkilö kyllä I ei Tositteet ja niihin liittyvät dokumentit sekä muut kirjanpitokirjat arkistoidaan ja säilytetään KPL:n mukaisesti Pankkitilien ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti Kirjanpidon muistiotositteet hyväksytään kyllä ei kyllä ei IT,1 kyllä ei Pankkitilit täsmäytetään (kirjanpito vs. pankin tiliote) kyllä ei Maksetut palkat hyväksytään esimiehen /johdon toimesta ennen maksutapahtumaa kyllä I ei Taloushallinto- ja maksuliikenneohjelmiston käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti kyllä ei 0 ei sovellu Työntekijöiden käyttöön myönnetyistä luotto- ja maksuaikakorteista on asianmukaiset päätökset ja korttien käyttöä valvotaan F2 kyllä 1 ei ei sovellu Avustuksen saajan omaisuus on vakuutettu Tietoturvaratkaisujen ylläpidosta ja tietojärjestelmien varmuuskopioinneista huolehditaan säännöllisesti kyllä r ei kyllä ei Organisaatioon ja toimintaan (myös mahdolliset rinnakkaisorganisaatio) liittyvät keskeisimmät riskit on kartoitettu 0 kyllä ei RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 1(2) 3753 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus /2015

4 2(2) Selvitys sisäisestä valvonnasta 3. LISÄSELVITYKSET (tarvittaessa erillinen liite) Jos sisäisessä valvonnassa on selkeitä puutteita, avustuksen saajan tulee antaa selvitys siitä, miten ja millä aikataululla korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Omaisuutemme arvo on niin pieni, ettei sitä kannata vakuuttaa. Hallitus luo sisäisen valvonnan periaatteet sekä talous- ja johtosäännön vuoden 2015 aikana. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (2) 3753 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

5 VÄLI LEHTI TOIMI NTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT

6 1(4) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Vain avustusta saava organisaatio täyttää Päivämäärä Y-tunnus Järjestönumero 2700 Selvitykset rinnakkaisorganisaatioista tehdään lomakkeella 3752 A, B tai C riippuen organisaation yhteisömuodosta. ENKILOSTOSTÄ JA TOIMINTAAN OSALLISTUVISTA VAPAAEHTOISISTA a) Jäsenistö n el ritork'dh a o r.,", 1 r a "' Iffi 'mä nn,,, piirijärjestöt paikallisyhdistykset henkilöjäsenet 270 yhteisöjäsenet, muut kuin edellä mainitut b) Henkilöstö (Henkilötyövuosina) c) Vapaaehtoiset _. a) Muut - käytössä olleet julkiset avustukset (ei RAY:n myöntämät, pl. siirtosopimuks ella siirretyt RAY avustukset) Yhteensä, b) Muut ei julkiset avustukset 1 QyagajaWoh_ a g. kokoaikaiset 1 osa-aikaiset palkattu henkilöstö yhteensä 1 iii~mkthi i -.i, ' is!laj, PI vapaaehtoiset ' 1 iillifia4,61:a.06»i>, 1, Tffiaifitvg t A taia rgy%o.ispos.en i!11%.*irköltits ''' raaale,l, _ AISIOJa., '''' Y,.,SiusPr...0h53tti riziwaat6e, o _ c) Muu palvelutoimint a d) Varsinaisen toiminnan muut tuotot e) Varainhankinta ja muut tuotot (tarvittaessa erillinen liite) Yhteensä, Yhteensä, Varsinaisen toiminnan muut t o.'-', 1,1 Yhteensä, Koko varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä, (a+b+c+d) - v Ir - 1 Mtgil.'a, Muuiyarälhh~:fäeWe'j n '.' (myös A alainen toiminta) Wär'C'j, Jäsenmaksut 3192 Lahjoitukset 648,91 Yhteensä, 3840,91 11-iilriAteT.J.jotplientoym - '---=' ',., ' " WOrtall, - Yhteensä, Koko varainhankinta yhteensä, 3840,91 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v alv. rek Y-tunnus /2015

7 2(4) f) Testamentit ja muut lahjoitukset (tarvittaessa erillinen liite) ritte(aacl s a omism e'sta, Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista r..mtglark-oris g) Sijoitus- ja rahoitustoimin nan tuotot Yhteensä, Arvonalennusten palautukset Yhteensä, gffik h) Myyntivoitot ILVPIta Yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja myyntivoitot yhteensä, (e+f+g+h) 4. AVUSTUKSEN SAAJAN KULUT a) Varsinaisen toiminnan Henkilöstökulut kulut b) Varainhankinnan kulut ijoius jajraioit:a1m1500(6.e1 Vuokratuotot Osinkotuotot Korkotuotot :~n rmifiro.p.. Muut kulut Yhteensä, "-~äwijilkowirolia64:610:ä_ Henkilöstökulut 0 riris...2a7tsfältät)" Muut kulut Kokonaiskulut ilman poistoja yhteensä, (sis. muut kulut) irptst 4=3^, Poistot yhteensä, Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä, ututte6te Yir30 (thilids Fk:S?åraWeb, mitlfa), LSumma 0,14 Mär4M1 0,14 0,14 r8u 56253, , , ,22 S, mme, 71009,22 Yhteensä, a 00,a1S-a. Laitorito _yi «Mk c) Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut Yhteensä, Koko varainhankinnan kulut yhteensä, rg..i1611v,,a7 Vuokrakulut Rahoituskulut Arvonalennukset Muut kulut Yhteensä, d) Myyntitappiot Yhteensä, e) Siirrot rahastoihin (tarvittaessa erillinen liite) Reffistel ar4toinfil e,00 Yhteensä, RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

8 3(4) 5. TASETIETOJA a) Vastaavaa Ifflaa,ää Aineettomat hyödykkeet yhteensä b) Vastattavaa (voidaan toimittaa erillisella liitteellä) Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Aineelliset hyödykkeet Sijoitusomaisuus (= tuloa tuottava omaisuus, joka ei ole avustuksen saajan toiminnan käytössä) Yhteensä, 4-3,11o4mtffigL Käyttöomaisuus (= toiminnan käytössä oleva omaisuus) Sijoitusomaisuus (= tuloa tuottava omaisuus, joka ei ole avustuksen saajan toiminnan käytössä) Yhteensä, Omakatteisten rahastojen varat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusomaisuus yhteensä, Tase, vastaavaa yhteensä, MWaya, 10Whou4k "10 ln 16200, , ,87 mnaamb# ~kr-,rp morowto totakottos Wä lorl, 0~41600 ti Yhteensä,..WV0.,ä$tot,(k-Itee.peruste NI Yhteensä, Peruspääoma Aikaisempien tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä, 'reti Slä to:fitet jo Käyttämätön avustus , 113, -1488, , ,40 ar."11, 5881,82 Yhteensä, 5881,82 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

9 4(4) a) Sijoitusomaisuus b) Omakatteisten rahastojen varat 7. LIITTEET.,,E;'-a,TC4liwisÄtsväläuks_e.140 pvarau Ennakonpidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka ja tyel-velka Lomapalkkavelka ja lomapalkkojen sosiaalikuluvelka Ostovelat Yhteensä, Käyttöomaisuuteen liittyvät velat Sijoitusomaisuuteen liittyvät velat Muut velat Yhteensä, ähi,a riffilailråke Käyttöomaisuuteen liittyvät velat Sijoitusomaisuuteen liittyvät velat Muut velat Yhteensä, Koko vieras pääoma yhteensä Tase, vastattavaa, yhteensä EN EROTUKSET Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista 1260, , ,65 _811118W- wook rw~. kaamma" 13952, ,87,r,,Tiffirai:Wäjämus 111 '' '''z;51.-l- - _ - -,..2h 1 _ V..a ' Noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopaperien jälleenhankintahinta Noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopaperien kirjanpitoarvo Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus - _ I?akatteren,-.T.a..,a,stQW6:','VRrat 1'1" l' himak Omakatteisten rahastojen varojen jälleenhankintahinta Omakatteisten rahastojen varojen kirjanpitoarvo Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

10 VÄLI LEHTI TOIMINTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT

11 Selvitys Ak- / C-avustuksesta Päivämäärä (3) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Y-tunnus Järjestönumero PROJEKTIN / TOIMINNON TIEDOT Projektin / toiminnon nimi Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoiminta Yhteyshenkilö Joni Valkila Alkamisajankohta (kkvv) 0212 puhelinnumero Päättymisajankohta (kkvv) Kohdenro (Ak/C) Ak Maksatus % 100 sähköpostiosoite Loppuraportti toimitettu RAY:lle (vain C-projektit) 0 kyllä 0 ei 3. SELVITYSVUONNA AK/C-AVUSTEISESTI KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET RESURSSIT (henkilöstö, ostopalvelut jne.) tarvittaessa erillinen liite Henkilöstö Toimenkuva Työntekijän kokonaisbruttopalkka, /kk, ',.:?. Avustettavan projektin / toiminnan Toiminta, johon työsuoritteet palkkakulujen osuus työntekijän kokonaisbruttopalkasta kohdentuvat, jos palkka ei kokonaisuudessaan kohdistu ok avii.t ---1 projektiin/toimintaan.a.:':;:=,:,,?::,::,:-,,;-;.;.\:'...', ;;..-c.,-,--.: :.,,.:-.,- Työajanseu ranta Avustuksen saajalla on asianmukainen projekti/toimintakohtainen työajanseuranta 1 kyllä ei Toimitilat Toimintaan käytetään järjestön omia tiloja vuokrattua tilaa Ulkopuoliset palvelut yhteensä ja erittely kaikista, jotka ylittävät Kalkki ulkopuoliset palvelut yhteensä, 2298,96 Avustuksen saaja on hankkinut selvitysvuoden aikana avustuksella ostopalveluita kyllä (lisätiedot hankinnoista alla olevaan taulukkoon) ei Palvelu Palvelun toimittaja Muutos-lehden painaminen ja taitto Miktor Oy, Alfa-tiimi vuokranantajan nimi 1City Office Taloushallinto Ensino Oy 589 Hinta, 1709,96 Hankinnat yhteensä ja erittely kaikista, jotka ylittävät Kaikki tavarahankinnat yhteensä, Avustuksen saaja on tehnyt hankintoja kyllä (lisätiedot hankinnoista alla olevaan taulukkoon) Tavarahankinta Tulostin Tavaran toimittaja Verkkokauppa.com ei Hinta, 259,70 Lähipiirihankinnat Avustuksen saaja on tehnyt lähipiirihankintoja III kyllä (erittely alla) L ei Hankinta Toimittaja Hinta, RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

12 2(3) Selvitys Ak- / C-avustuksesta Laki julkisista hankinnoista Avustuksen saaja on kilpailuttanut hankinnat ja ostamansa palvelut hankintalain mukaisesti 0 kyllä 0 ei EI ei kynnysarvot ylittäviä hankintoja Yleiskulujen ositus Hankkeelle ositetut avustuksen saajan yleiskulut (mm. hallinto), kts. yleiskuluohje. Ei koska hallinnollista Ak-avustusta. Kuluerä Kulujen jakoperuste Selvitettävälle avustukselle kohdistuva osa, laadittu erillinen liite yleiskulujen jakoperuste Muu avustus tai julkinen tuki avustetulle projektille/toiminnalle Avustuksen saaja saa muuta avustusta tai julkista tukea 0 kyllä (selvitys alla) EI ei Selvitys muista kuin RAY:Itä saaduista avustuksista tai julkisista tuista Avustuksen saajan, jolle on myönnetty RAY yleisavustusta (Ay) ei tule osoittaa hallinnollisia kuluja muille RAY-avusteisille hankkeille. ETTÄVISSÄ OLLUT JA SELVITYSVUONNA KÄYTETTY AVUSTUS Selvitysvuonna avustuksen saajalle maksettu avustus, E Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus, E (saatu ennakko + / siirtosaanninen -) +/- 0 Avustetun toiminnan tuotot, E + 0 Avustetun toiminnan kulut, E ,18 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus, E (saatu ennakko + / siirtosaaminen -) = 5881,82 HUOM. Ak-avustuksen alijäämä ei siiny seuraavalle vuodella. 5. PROJEKTIN/TOIMINNON TUOTOT JA KULUT, (tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu) Tuottojen erittely Selvitysvuonna, E Talousarvio, E Poikkeama talousarviosta, E RAY:n avustus Yhteensä, E Kulujen erittely Selvitysvuonna, E Talousarvio, E Poikkeama talousarviosta, E Henkilöstökulut (sis.sivukulut) 56253, ,42 Ulkopuoliset palvelut 4673, ,13 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 108, ,04 Toimitilan vuokrakulut 6468, ,52 Matkakulut < Taloushallintopalvelut Puhelin- ja toimistokulut 1711, ,06 Kokous- ja neuvottelukulut 635, ,93 Vertaistukiryhmien toiminta 1335, ,64 Kansainvälinen toiminta 520, ,65 Yhteensä, E RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

13 3(3) Selvitys Ak- / C-avustuksesta Avustuksen saajan tulee liittää kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma tämän asiakirjan liitteeksi. Kohdassa 5 esitetyt luvut tulee voida todentaa aukottomasti kustannuspaikkakohtaisesta tuloslaskelmasta. 6. OLEELLISET POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA Kautta linjan pyrimme säästämään budjettiin verrattuna, koska saamamme avustus oli budjetoitua pienempi ja koska meille ei ollut avustussuunnitelmassa suunniteltu varoja vuodelle Tämä näkyy selvimmin vertaistukitoiminnassa (-6664,64 euroa budjettiin verrattuna). Käytämme viime vuodelta tälle vuodelle siirtyvän avustuksen (5881,82 euroa) vertaistukitoimintaan. Puhelin- ja toimistokuluihin sisältyy myös tietoliikennekuluja kuten nettiyhteydet ja nettisivujen kulut. Budjetoitu 1000 euroa oli tähän kaikkeen liian vähän. Mitään erityisiä hankintoja ei tehty, esim. uusia laitteita ei hankittu. Matkakuluja on tiliöity useaan eri kohtaan, myös kohtaan vapaaehtoisten koulutus. Tarkkaa summaa ei ole laskettu, mutta se on jonkin verran vähemmän kuin budjetoitu 1000 euroa. 7. LISÄSELVITYKSET Jos järjestöllä on kurssitoimintaa (esim. sopeutumisvalmennus, kriisiauttamiseen liittyvät kurssit), tulee avustuksen saajan toimittaa erillinen selvitys kurssitoiminnasta, lomake 3768 Selvitys, Kurssitoiminnasta. 8. LIITTEET Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma (pakollinen) 0 0 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 3(3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus /2015

14 VÄLI LEHTI + TOIMINTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA - INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT +

15 Uskontojen uhrien tuki ry Helsinki y-tunnus TASEKIRJA

16 Uskontojen uhrien tuki ry Helsinki Tasekirja SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Päiväys ja allekirjoitukset 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5

17 Uskontojen uhrien tuki ry TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Vertaistukitoiminta Tuotot Avustukset RAY , ,00 Muut tuotot 0,00 0, , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,87 Muut kulut , ,99 Kulut yhteensä , ,86 Vertaistukitoiminta yhteensä , ,14 Tiedotustoiminta Kulut Tiedotuskulut Kulut yhteensä -3604, , , ,92 Tiedotustoiminta yhteensä , ,92 Hallintokulut Hallintokulut , ,37 Vertaistuki- ja tiedotustoiminta yhteensä 0, ,15 Yleishallinto Kulut Toimistokulut -97,30-51,60 Poistot 0,00-62,94 Kulut yhteensä -97,30-114,54 Yleishallinto yhteensä -97,30-114,54 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut 3 192, ,00 Lahjoitukset 648,91 150,00 Varainhankinnan muut tuotot 0,00 3,00 Tuotot yhteensä 3 840, ,00 Varainhankinta yhteensä 3 840, ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot 0,14 0,00 Kulut Korkokulut -6,78 0,00

18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 736, ,69

19 Uskontojen uhrien tuki ry TASE TASE 2 VASTAAVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset 608,85 608,85 Lyhytaikaiset Muut saamiset 137,92 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,48 VASTAAVA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä ,57 837,12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 736, ,69 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 248, ,57 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat 1 350, ,49 Siirtovelat , ,56 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,05 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48

20 Uskontojen uhrien tuki ry 3 Helsinki TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ELÄKEMENOT Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole. OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,57 837, , , , ,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 248, ,57 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaiset velat Ostovelat 90,00 170,67 Ennakonpidätysvelka 909,04 865,02 Sosiaaliturvamaksuvelka 77,81 73,77 Tyel-velka 273,77 477,00 Työttömyysvakuutusmaksuvelka 0,00 275,70 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 193, , ,49 Siirtovelat Lomapalkkavelat 5 510, ,61 Lomapalkkavelkojen sosiaalikuluvelat 1 210,00 987,95 Käyttämätön avustus 5 881,82 0, , ,56 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05

21 Uskontojen uhrien tuki ry 4 Helsingissä.Z1.^..,4uuta 2015 Hallituksen allekirjoltukset: Elina Multisilta 77/44z (PO4' Päivi Marin Qtlaka, Jari-Pekka Peltoniemi Jere Linnanen TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä J/Ckuuta 2015

22 Uskontojen uhrien tuki ry 5 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA Tasekirja Päiväkirja atk-listoina Pääkirja atk-listoina Tositelajit: KP Kirjanpidon päätositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä TP Tilinpäätöstositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä MU Muistio tositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpitoaineisto ja tositteet on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jolloin tilikausi on päättynyt. Palkkatiedot on säilytettävä 10 vuotta. Kirjanpitoaineisto säilytetään yhdistyksen sen hetkisellä rahastonhoitajalla.

23 Uskontojen uhrien tuki ry 1 y-tunnus Tase-erittelyt VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Saldo C-planer Oy, takuuvuokra Saldo ,85 608,85 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Saldo ,00 Suomen Hoastingpalvelu Oy, hoasting palvelu asti 137,92 Saldo ,92 Rahat ja Pankkisaamiset Sampo Saldo Saldo , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,87 VASTAAVAA ,87 VASTATTAVAA Oma pääoma Edellisien tilikausien alijäämä ,57 Tilikauden ylijäämä 3 736,97 Oma pääoma yhteensä 2 248,40 Vieras pääoma Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat Ostovelat Saldo ,67 Maksettu velat ,67 Turun omaishoitajat ja läheiset ry 90,00 Saldo ,00 Ennakonpidätvs Saldo ,02 Saldo ,04 Sotu-maksu Saldo ,77 Saldo ,81 Tvel-velka Saldo ,00 Saldo ,77 Muut lyhyt aikaiset velat yhteensä 1 260,62

24 Slirtovelat 2 Lomapalkkavelka Saldo ,61 Saldo ,03 Lomapalkkojen sos. Kulut 987,95 Saldo ,00 Saldo Käyttämätön avustus Saldo ,00 Saldo ,82 Slirtovelat yhteensä ,85 Lyhytaikainen ,47 Vieras pääoma yhteensä ,47 VASTATTAVAA ,87 Tase-erittelyt laatinut Julia Erfying

25 Suomen Pakolaisapu r.y. Kohteiden tuloslaskelma, ray : Sivu 1 EmCe 2015 ( ) Yhteenveto ( EUR ) Uskontojen uhrien tuki ry Toteutunut VARSINAINEN TOIMINTA VERTAISTUKI- JA TIEDOTUSTOIMINTA MUUT KULUT TUOTOT 3600 RAY-avustus KULUT HENKILOSTOKULUT 3610 Palkat 3612 Lonnapalkkajaksotus HENKILOSTÖKULUT HENKILOSTÖSIVUKULUT 3620 Sosiaaliturvamaksut 3621 Tyel-maksut 3623 Tapaturmavakuutus 3624 Työttömyysvakuutus 3625 Ryhmähenkivakuutus 3626 Lomapalkkojen sos kulut HENKILOSTÖSIVUKULUT ,00 VAPAAEHTOISET HENKILOSTÖKULUT 3642 Työterveyshuolto -108,96 VERTAISTUKITOIMINTA 3651 Matkaliput -96, Päivärahat -305, Matkakulut -20, Kokous- ja neuvottelukulut -635, Vapaaehtoisten koulutus -847, Puhelin- ja tietoliikennekulut , Ryhmätoimintakulut -487,50 VERTAISTUKITOIMINTA -3423,17 TIEDOTUSTOIMINTA 3660 Muutos- lehti 3661 Matkaliput 3666 Kansainvälinen toiminta 3667 Puhelin- ja tietoliikennekulut 3668 Postikulut 3669 Tapahtumat TIEDOTUSTOIMINTA HALLINTOKULUT 3680 Laite-ja kalustohankinnat -259, Pankki- ja postikulut -108, Toimistotarvikkeet -276, Taloushallinto -589, Toimistojen vuokrakulut -6468, Muut kulut -26,72 HALLINTOKULUT -7728,39 Henkilöstökulut 56253, ,96-49,70-520,35-402,83-831,60-89, ,08 KULUT ,18 VERTAISTUKI- JA TIEDOTUSTOIMINTA 5881,82 VARSINAINEN TOIMINTA 5881,82 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 5881,82 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 5881,82 TILIKAUDEN TULOS 5881,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 5881,82 Kohderajaukset: VT100

26 VÄLI LEHTI + TOIMINTASELOSTE -^ SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT TOIMINTAKERTOMUS )7 SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT +

27 USKONTOJEN UHRIEN TUKI Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Yhdistyksen hallinto, vapaaehtoiset ja työntekijät 1 3. Toiminnansuunnittelu 2 4. Vertaistukitoiminta 2 5. Tiedotus- ja vaikutustoiminta 3 6. Muu tiedotustoiminta 5 7. Vaikuttamistyö 6 8. Tutkimus 6 9. Kansainvälinen toiminta Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 6 1. Johdanto Uskontojen uhrien tuki UUT ry on valtakunnallisesti toimiva järjestö, jonka tavoitteena on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ja heidän läheisiään vertaistuen keinoin sekä tiedottaa uskonyhteisöjen keskuudessa esiintyvistä ihmisoikeusongelmista. UUT tekee vaikutustyötä olemalla yhteydessä esimerkiksi viranomaisiin. UUT tukee tutkimustyötä tekemällä yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Täysin vastaavaa toimintaa ei ole millään toisella järjestöllä Suomessa. UUT:n toiminta rekisteröityneenä yhdistyksenä alkoi vuonna Yhdistyksen hallinto, vapaaehtoiset ja työntekijät Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Vuoden 2014 hallitukseen valittiin Aki Härkönen (puheenjohtaja), Antti Helenius (varapuheenjohtaja) Eeva Eteläinen (rahastonhoitaja) ja Terho Miettinen (sihteeri). Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

28 Noin 35 henkilöä osallistui UUT:n vapaaehtoistoimintaan vuonna UUT:n vertaistukitoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat UUT:n tiedotus- ja vaikutustoimintaan esimerkiksi kirjoittamalla UUT:n nettisiviiille ja Muutos-lehteen. Vapaaehtoisista UUT:n Jehovan todistaja asiantuntija Jari-Pekka Peltoniemi teki paljon työtä huomion saamiseksi Jehovan todistajien keskuudessa esiintyviin ihmisoikeusongelmlin.. Hänen sivustollaan johanneksenpoika.fi oli joulukuuhun 2014 mennessä julkaistu 394 kotimaan ja 186 ulkomaan uutista Jehovan todistajiin Vertaistukitoiminnassa oli huomattava rooli seuraavilla vapaaehtoisilla (aakkosjärjestyksessä): Mikko Gröhn (Rovaniemi), Jari Heikkilä (Seinäjoki), Katriina Järvinen (Helsinki), Ulla Kangas (Joensuu), Kaisa-Elina Kiuru (Tampere), Terho Miettinen (Helsinki), Marja Saarenpää (Oulu), Katariina Strander (Tampere), Marja-Liisa Rimpi (Turku) ja Helena Vildd (Kuopio). Joni Valkila jatkoi toiminnanjohtajan tehtävässä. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu vertaistuki-, tiedotus- ja vaikutustoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja käytännön toteutus, vapaaehtoistyön organisointi, rahoituksen hankk m n.en ja hallinnollisia tehtäviä. Iina Rissanen ja Päivi Marin suorittivat lyhyen (20h) harjoittelun UUT:ssa vuoden 2014 aikana. Harjoitteluun sisältyi UUT:n vertaistukitoimintaan osallistumista. 3. Toiminnansuunnittelu UUT järjesti toiminnan kehittämispäivän Helsingissä. Tapahtumaan osallistui 15 yhdistyksen vapaaehtoistoimijaa. Kehittämispäivässä vapaaehtoistoimijat osallistuivat UUT:n toiminnan suunnitteluun yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa. 4. Vertaistukitoiminta Tarjoamme vertaistukea puhelimen, vertaistukiryhmien, sähköpostin ja henkilökohtaisten tapaamisten välityksellä. Lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, joissa tukea tarvitsevat ihmiset voivat kohdata ja saada toipurnisensa kannalta tärkeää tietoa. Vuositasolla saamme yhteydenottoja arviolta 400 uudelta apua tarvitsevalta henkilöltä. Vertaistukiryhmät ovat jatkaneet toimintaansa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Uusi ryhmä aloitti toimintansa Kuopiossa. Tapaamisia järjestettiin myös Seinäjoella, mutta ryhmä ei tapaa säännöllisesti. Lisäksi UUT:lla on vertaistuenyhteyshenkilö Joensuussa ja Rovaniemellä. Uuden ryhmän aloittamista Jyväskylässä suunniteltiin. Helsingissä toimii tukiryhmät entisille vanhoillislestadiolaisille, Jehovan todistajille, helluntailaisille ja muille karismaattisen kristillisyyden suunnille, esikoislestadiolaisille ja mormoneille. Yhteensä 12 vapaaehtoista on osallistunut näiden ryhmien toiminnan mahdollistamiseen. Vertaistukiryhmien tapaamisissa oli läsnäolijoita yhteensä 401 (edellisvuonna 347). Tapaamisia oli yhteensä 52 (edellisvuonna 43). Hallituksen jäsen Antti Helenius kutsui koolle vuosittaisen entisten Jehovan todistajien Suomenlinnan pilmikin Osallistujia oli noin 70 henkilöä. Taulukossa 1 on tapaamisten määrä ja läsnäolijat eri paikkakunnilla. 2

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä RAY:n avustusta/rahoitusta saavia yhdistyksiä / säätiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilintarkastajan tarkastusraportin ohjeistus

Tilintarkastajan tarkastusraportin ohjeistus Ohje tilintarkastajan raportista koskien yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten käyttöä 1 Taustaa... 2 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje Tätä ohjetta sovelletaan 1. päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen myönnettäviin STEAn avustuksiin. Ennen vuotta 2017 myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovelletaan avustuksen myöntämisajankohtana

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2011 1.1.2010 Rahayksikkö EURO - 31.12.2011-31.12.2010 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot