MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan (2012-77 000 100 % 2014)"

Transkriptio

1 ILMOITUS 1 Avustusosasto F.3 USKONTOJEN UHRIEN TUKI RY Järjestönumeronne on 2700 Paimenenkatu 14 B VANTAA RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN MAKSATUSTILANP MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014) Yhteensä euroa NOSTETUT AVUSTUKSET Myönnetty Nostettu Maks% AK Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( % 2014) Yhteensä euroa EDELLISELTÄ VUODELTA SIIRTYNEET AVUSTUKSET Siirtynyt AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan ( ) Mikäli ylläolevat tiedot poikkeavat järjestön kirjanpidosta, pyydämme ottamaan yhteyttä Raha-automaattiyhdistykseen järjestön asioita hoitavaan henkilöön Asiaa hoitaa RAY:ssä: Matti Iivanainen Puh: Sähköposti:

2 Selvitys 3 0, 04, 2015 Raha-automaattiavustuksen käytöstä Päivämäärä AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Avustuksesta vastaava yhteyshenkilo Joni Valkila puhelinnumero Y-tunnus sähköpostiosoite Järjestönumero SELVITETTÄVÄT AVUSTUKSET määrä, kpl A-avustukset EI B-avustukset määrä, kpl Keskusjärjestö on valvonut jäsenjärjestöjen avustusten käyttöä 13 kyllä 13 ei 0 avustuksia ei ole siirretty eteenpäin IEI C-avustukset 3. SELVITYKSEN ANTAVAN JÄRJESTÖN RINNAKKAISORGANISAATIOT (tarvittaessa erillinen liite) Avustuksen saajalla on rinnakkaisorganisaatioita rinnakkaisorganisaatioiden määrä, kpl 0 kyllä El ei! Avustuksen saaja täyttää lomakkeen Selvitys, Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (lomakenro 3752) Rinnakkaisorganisaatioista täytetään lomake 3752 A, B tai C, riippuen rinnakkaisorganisaation yhteisömuodosta. määrä, kpl 4. AVUSTETUN OMAISUUDEN HALLINTA Laitos tai muu omaisuus, jonka perustamis-, hankinta- tai peruskorjausmenoihin on käytetty raha-automaattiavustusta CI on omassa avustusehtojen mukaisessa käytössä 0 on lopettanut toimintansa 0 on muuttanut toimintaansa 0 on myyty C1 on vuokrattu/luovutettu toiselle 13 on osittain vuokrattu/luovutettu CI osan toiminnasta järjestää muu kuin avustuksen saaja Avustuksen palautusehto on voimassa 20 vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustettu omaisuus on riittävästi vakuutettu El kyllä EI ei Omaisuuden hallintasuhteista erillinen selvitys liitteenä EI kyllä EI ei 5. SELVITYKSEN LIITTEET Toimintakertomus Virallinen tilinpäätös Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (RAY:n lomake 3752), Rinnakkaisorganisaatioiden selvitykset (RAY:n lomake) 3752 A, B ja/tai C yhteensä, kpl Tase-erittely Selvitys A-, B- tai C-avustuksen käytöstä (RAY ), yhteensä, kpl 1 Tilintarkastuskertomus Selvitys toiminnasta (lomatoiminta) (RAY 3779), yhteensä, kpl Tilintarkastusmuistiot ja muu tilintarkastajan raportointi Selvitys sisäisestä valvonnasta (RAY 3753) Konsernitilinpäätös (jos laaditaan) Selvitys, Kurssitoiminnasta (RAY:n lomake 3768) Selvitys avustuksilla hankitun omaisuuden hallintasuhteista Selvitys, B-avustuksista (RAY:n lomake 3757) 1 Tilintarkastajan raportti (raportin laatimisesta laadittu erillinen ohjeistus) 6. ALLEKIRJOITUKSET Allekirjoitus Selvitys, B-avustuksella tehdyistä asuntohankinnoista (RAY:n lomake 3757A) Listaus RAY-avustuksella hankitun omaisuuden hankinnasta ja käytöstä Nimenselvennys Antti Kaskela Asema organisaatiossa Puheenjohtaja Nirr/tselVeflflyS Joni Valkila Asema organisaatiossa Toiminnanjohtaja RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi (1) 3751 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v alv. rek Y-tunnus /2015

3 1(2) Selvitys sisäisestä valvonnasta Päivämäärä AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Avustuksen saajan yhteyshenkilo Joni Valkila Yhteyshenkilön sähköpostiosoite titteli IToiminnanjohtaja puhelinnumero Y-tunnus Järjestönumero AVUSTUKSEN SAAJAN SISÄINEN VALVONTA (lisätiedot ja muut selvitykset kohtaan 3, jos kyseinen asia ei liity avustuksen saajan toimintaan merkitse rasti kohtaan "ei sovellu" Hallitus on luonut sisäisen valvonnan periaatteet ja organisaation on sitoutunut niihin kyllä ei Seuraavat dokumentit on laadittu ja kirjallisina ja hallitus on ne hyväksynyt Johtosääntö kyllä I ei Taloussääntö kyllä ei Konserniohjeet (vain jos avustuksen saaja muodostaa konsernin) iii kyllä ei I ei sovellu Hankintaohje I kyllä ei Matkustusohje kyllä ei ei sovellu Hallituksen kokoukset dokumentoidaan kirjallisesti ja numeroidaan juoksevasti Työsopimukset on laadittu kirjallisesti ja ne noudattavat voimassaolevia lakeja sekä asetuksia Henkilöstön työnkuvat on määritelty ja mahdollisuudet varamiesjärjestelyihin on selvitetty Tilintarkastajien / toiminnan tarkastajien / sisäisten tarkastajien raportointi läpikäydään hallituksessa Hallitus seuraa säännöllisesti toimintasuunnitelman toteutumista Talousarviota verrataan säännöllisesti toteumaan ja poikkeamat analysoidaan tapauskohtaisesti Hallituksen kokouksiin toimitetaan säännöllisesti selvitys avustuksen saajan taloudellisesta tilanteesta kyllä ei I kyllä ei kyllä ei kyllä 1 ei kyllä ei G kyllä ei r kyllä ei Välitilin päätös laaditaan säännöllisesti ja esitellään hallitukselle kyllä 0 ei ei sovellu Hallitus on hyväksynyt euromääräiset rajat ostoille 17.1 kyllä ei Ostolaskut asiatarkastaa, tiliöi, hyväksyy ja maksaa eri henkilö kyllä I ei Tositteet ja niihin liittyvät dokumentit sekä muut kirjanpitokirjat arkistoidaan ja säilytetään KPL:n mukaisesti Pankkitilien ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti Kirjanpidon muistiotositteet hyväksytään kyllä ei kyllä ei IT,1 kyllä ei Pankkitilit täsmäytetään (kirjanpito vs. pankin tiliote) kyllä ei Maksetut palkat hyväksytään esimiehen /johdon toimesta ennen maksutapahtumaa kyllä I ei Taloushallinto- ja maksuliikenneohjelmiston käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti kyllä ei 0 ei sovellu Työntekijöiden käyttöön myönnetyistä luotto- ja maksuaikakorteista on asianmukaiset päätökset ja korttien käyttöä valvotaan F2 kyllä 1 ei ei sovellu Avustuksen saajan omaisuus on vakuutettu Tietoturvaratkaisujen ylläpidosta ja tietojärjestelmien varmuuskopioinneista huolehditaan säännöllisesti kyllä r ei kyllä ei Organisaatioon ja toimintaan (myös mahdolliset rinnakkaisorganisaatio) liittyvät keskeisimmät riskit on kartoitettu 0 kyllä ei RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 1(2) 3753 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus /2015

4 2(2) Selvitys sisäisestä valvonnasta 3. LISÄSELVITYKSET (tarvittaessa erillinen liite) Jos sisäisessä valvonnassa on selkeitä puutteita, avustuksen saajan tulee antaa selvitys siitä, miten ja millä aikataululla korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Omaisuutemme arvo on niin pieni, ettei sitä kannata vakuuttaa. Hallitus luo sisäisen valvonnan periaatteet sekä talous- ja johtosäännön vuoden 2015 aikana. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (2) 3753 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

5 VÄLI LEHTI TOIMI NTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT

6 1(4) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Vain avustusta saava organisaatio täyttää Päivämäärä Y-tunnus Järjestönumero 2700 Selvitykset rinnakkaisorganisaatioista tehdään lomakkeella 3752 A, B tai C riippuen organisaation yhteisömuodosta. ENKILOSTOSTÄ JA TOIMINTAAN OSALLISTUVISTA VAPAAEHTOISISTA a) Jäsenistö n el ritork'dh a o r.,", 1 r a "' Iffi 'mä nn,,, piirijärjestöt paikallisyhdistykset henkilöjäsenet 270 yhteisöjäsenet, muut kuin edellä mainitut b) Henkilöstö (Henkilötyövuosina) c) Vapaaehtoiset _. a) Muut - käytössä olleet julkiset avustukset (ei RAY:n myöntämät, pl. siirtosopimuks ella siirretyt RAY avustukset) Yhteensä, b) Muut ei julkiset avustukset 1 QyagajaWoh_ a g. kokoaikaiset 1 osa-aikaiset palkattu henkilöstö yhteensä 1 iii~mkthi i -.i, ' is!laj, PI vapaaehtoiset ' 1 iillifia4,61:a.06»i>, 1, Tffiaifitvg t A taia rgy%o.ispos.en i!11%.*irköltits ''' raaale,l, _ AISIOJa., '''' Y,.,SiusPr...0h53tti riziwaat6e, o _ c) Muu palvelutoimint a d) Varsinaisen toiminnan muut tuotot e) Varainhankinta ja muut tuotot (tarvittaessa erillinen liite) Yhteensä, Yhteensä, Varsinaisen toiminnan muut t o.'-', 1,1 Yhteensä, Koko varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä, (a+b+c+d) - v Ir - 1 Mtgil.'a, Muuiyarälhh~:fäeWe'j n '.' (myös A alainen toiminta) Wär'C'j, Jäsenmaksut 3192 Lahjoitukset 648,91 Yhteensä, 3840,91 11-iilriAteT.J.jotplientoym - '---=' ',., ' " WOrtall, - Yhteensä, Koko varainhankinta yhteensä, 3840,91 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v alv. rek Y-tunnus /2015

7 2(4) f) Testamentit ja muut lahjoitukset (tarvittaessa erillinen liite) ritte(aacl s a omism e'sta, Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista r..mtglark-oris g) Sijoitus- ja rahoitustoimin nan tuotot Yhteensä, Arvonalennusten palautukset Yhteensä, gffik h) Myyntivoitot ILVPIta Yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja myyntivoitot yhteensä, (e+f+g+h) 4. AVUSTUKSEN SAAJAN KULUT a) Varsinaisen toiminnan Henkilöstökulut kulut b) Varainhankinnan kulut ijoius jajraioit:a1m1500(6.e1 Vuokratuotot Osinkotuotot Korkotuotot :~n rmifiro.p.. Muut kulut Yhteensä, "-~äwijilkowirolia64:610:ä_ Henkilöstökulut 0 riris...2a7tsfältät)" Muut kulut Kokonaiskulut ilman poistoja yhteensä, (sis. muut kulut) irptst 4=3^, Poistot yhteensä, Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä, ututte6te Yir30 (thilids Fk:S?åraWeb, mitlfa), LSumma 0,14 Mär4M1 0,14 0,14 r8u 56253, , , ,22 S, mme, 71009,22 Yhteensä, a 00,a1S-a. Laitorito _yi «Mk c) Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut Yhteensä, Koko varainhankinnan kulut yhteensä, rg..i1611v,,a7 Vuokrakulut Rahoituskulut Arvonalennukset Muut kulut Yhteensä, d) Myyntitappiot Yhteensä, e) Siirrot rahastoihin (tarvittaessa erillinen liite) Reffistel ar4toinfil e,00 Yhteensä, RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

8 3(4) 5. TASETIETOJA a) Vastaavaa Ifflaa,ää Aineettomat hyödykkeet yhteensä b) Vastattavaa (voidaan toimittaa erillisella liitteellä) Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Aineelliset hyödykkeet Sijoitusomaisuus (= tuloa tuottava omaisuus, joka ei ole avustuksen saajan toiminnan käytössä) Yhteensä, 4-3,11o4mtffigL Käyttöomaisuus (= toiminnan käytössä oleva omaisuus) Sijoitusomaisuus (= tuloa tuottava omaisuus, joka ei ole avustuksen saajan toiminnan käytössä) Yhteensä, Omakatteisten rahastojen varat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusomaisuus yhteensä, Tase, vastaavaa yhteensä, MWaya, 10Whou4k "10 ln 16200, , ,87 mnaamb# ~kr-,rp morowto totakottos Wä lorl, 0~41600 ti Yhteensä,..WV0.,ä$tot,(k-Itee.peruste NI Yhteensä, Peruspääoma Aikaisempien tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä, 'reti Slä to:fitet jo Käyttämätön avustus , 113, -1488, , ,40 ar."11, 5881,82 Yhteensä, 5881,82 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

9 4(4) a) Sijoitusomaisuus b) Omakatteisten rahastojen varat 7. LIITTEET.,,E;'-a,TC4liwisÄtsväläuks_e.140 pvarau Ennakonpidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka ja tyel-velka Lomapalkkavelka ja lomapalkkojen sosiaalikuluvelka Ostovelat Yhteensä, Käyttöomaisuuteen liittyvät velat Sijoitusomaisuuteen liittyvät velat Muut velat Yhteensä, ähi,a riffilailråke Käyttöomaisuuteen liittyvät velat Sijoitusomaisuuteen liittyvät velat Muut velat Yhteensä, Koko vieras pääoma yhteensä Tase, vastattavaa, yhteensä EN EROTUKSET Selvitys Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista 1260, , ,65 _811118W- wook rw~. kaamma" 13952, ,87,r,,Tiffirai:Wäjämus 111 '' '''z;51.-l- - _ - -,..2h 1 _ V..a ' Noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopaperien jälleenhankintahinta Noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopaperien kirjanpitoarvo Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus - _ I?akatteren,-.T.a..,a,stQW6:','VRrat 1'1" l' himak Omakatteisten rahastojen varojen jälleenhankintahinta Omakatteisten rahastojen varojen kirjanpitoarvo Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (4) 3752 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

10 VÄLI LEHTI TOIMINTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT

11 Selvitys Ak- / C-avustuksesta Päivämäärä (3) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Uskontojen uhrien tuki UUT ry Y-tunnus Järjestönumero PROJEKTIN / TOIMINNON TIEDOT Projektin / toiminnon nimi Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoiminta Yhteyshenkilö Joni Valkila Alkamisajankohta (kkvv) 0212 puhelinnumero Päättymisajankohta (kkvv) Kohdenro (Ak/C) Ak Maksatus % 100 sähköpostiosoite Loppuraportti toimitettu RAY:lle (vain C-projektit) 0 kyllä 0 ei 3. SELVITYSVUONNA AK/C-AVUSTEISESTI KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET RESURSSIT (henkilöstö, ostopalvelut jne.) tarvittaessa erillinen liite Henkilöstö Toimenkuva Työntekijän kokonaisbruttopalkka, /kk, ',.:?. Avustettavan projektin / toiminnan Toiminta, johon työsuoritteet palkkakulujen osuus työntekijän kokonaisbruttopalkasta kohdentuvat, jos palkka ei kokonaisuudessaan kohdistu ok avii.t ---1 projektiin/toimintaan.a.:':;:=,:,,?::,::,:-,,;-;.;.\:'...', ;;..-c.,-,--.: :.,,.:-.,- Työajanseu ranta Avustuksen saajalla on asianmukainen projekti/toimintakohtainen työajanseuranta 1 kyllä ei Toimitilat Toimintaan käytetään järjestön omia tiloja vuokrattua tilaa Ulkopuoliset palvelut yhteensä ja erittely kaikista, jotka ylittävät Kalkki ulkopuoliset palvelut yhteensä, 2298,96 Avustuksen saaja on hankkinut selvitysvuoden aikana avustuksella ostopalveluita kyllä (lisätiedot hankinnoista alla olevaan taulukkoon) ei Palvelu Palvelun toimittaja Muutos-lehden painaminen ja taitto Miktor Oy, Alfa-tiimi vuokranantajan nimi 1City Office Taloushallinto Ensino Oy 589 Hinta, 1709,96 Hankinnat yhteensä ja erittely kaikista, jotka ylittävät Kaikki tavarahankinnat yhteensä, Avustuksen saaja on tehnyt hankintoja kyllä (lisätiedot hankinnoista alla olevaan taulukkoon) Tavarahankinta Tulostin Tavaran toimittaja Verkkokauppa.com ei Hinta, 259,70 Lähipiirihankinnat Avustuksen saaja on tehnyt lähipiirihankintoja III kyllä (erittely alla) L ei Hankinta Toimittaja Hinta, RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

12 2(3) Selvitys Ak- / C-avustuksesta Laki julkisista hankinnoista Avustuksen saaja on kilpailuttanut hankinnat ja ostamansa palvelut hankintalain mukaisesti 0 kyllä 0 ei EI ei kynnysarvot ylittäviä hankintoja Yleiskulujen ositus Hankkeelle ositetut avustuksen saajan yleiskulut (mm. hallinto), kts. yleiskuluohje. Ei koska hallinnollista Ak-avustusta. Kuluerä Kulujen jakoperuste Selvitettävälle avustukselle kohdistuva osa, laadittu erillinen liite yleiskulujen jakoperuste Muu avustus tai julkinen tuki avustetulle projektille/toiminnalle Avustuksen saaja saa muuta avustusta tai julkista tukea 0 kyllä (selvitys alla) EI ei Selvitys muista kuin RAY:Itä saaduista avustuksista tai julkisista tuista Avustuksen saajan, jolle on myönnetty RAY yleisavustusta (Ay) ei tule osoittaa hallinnollisia kuluja muille RAY-avusteisille hankkeille. ETTÄVISSÄ OLLUT JA SELVITYSVUONNA KÄYTETTY AVUSTUS Selvitysvuonna avustuksen saajalle maksettu avustus, E Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus, E (saatu ennakko + / siirtosaanninen -) +/- 0 Avustetun toiminnan tuotot, E + 0 Avustetun toiminnan kulut, E ,18 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus, E (saatu ennakko + / siirtosaaminen -) = 5881,82 HUOM. Ak-avustuksen alijäämä ei siiny seuraavalle vuodella. 5. PROJEKTIN/TOIMINNON TUOTOT JA KULUT, (tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu) Tuottojen erittely Selvitysvuonna, E Talousarvio, E Poikkeama talousarviosta, E RAY:n avustus Yhteensä, E Kulujen erittely Selvitysvuonna, E Talousarvio, E Poikkeama talousarviosta, E Henkilöstökulut (sis.sivukulut) 56253, ,42 Ulkopuoliset palvelut 4673, ,13 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 108, ,04 Toimitilan vuokrakulut 6468, ,52 Matkakulut < Taloushallintopalvelut Puhelin- ja toimistokulut 1711, ,06 Kokous- ja neuvottelukulut 635, ,93 Vertaistukiryhmien toiminta 1335, ,64 Kansainvälinen toiminta 520, ,65 Yhteensä, E RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus (3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

13 3(3) Selvitys Ak- / C-avustuksesta Avustuksen saajan tulee liittää kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma tämän asiakirjan liitteeksi. Kohdassa 5 esitetyt luvut tulee voida todentaa aukottomasti kustannuspaikkakohtaisesta tuloslaskelmasta. 6. OLEELLISET POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA Kautta linjan pyrimme säästämään budjettiin verrattuna, koska saamamme avustus oli budjetoitua pienempi ja koska meille ei ollut avustussuunnitelmassa suunniteltu varoja vuodelle Tämä näkyy selvimmin vertaistukitoiminnassa (-6664,64 euroa budjettiin verrattuna). Käytämme viime vuodelta tälle vuodelle siirtyvän avustuksen (5881,82 euroa) vertaistukitoimintaan. Puhelin- ja toimistokuluihin sisältyy myös tietoliikennekuluja kuten nettiyhteydet ja nettisivujen kulut. Budjetoitu 1000 euroa oli tähän kaikkeen liian vähän. Mitään erityisiä hankintoja ei tehty, esim. uusia laitteita ei hankittu. Matkakuluja on tiliöity useaan eri kohtaan, myös kohtaan vapaaehtoisten koulutus. Tarkkaa summaa ei ole laskettu, mutta se on jonkin verran vähemmän kuin budjetoitu 1000 euroa. 7. LISÄSELVITYKSET Jos järjestöllä on kurssitoimintaa (esim. sopeutumisvalmennus, kriisiauttamiseen liittyvät kurssit), tulee avustuksen saajan toimittaa erillinen selvitys kurssitoiminnasta, lomake 3768 Selvitys, Kurssitoiminnasta. 8. LIITTEET Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma (pakollinen) 0 0 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 3(3) 3758 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v Turuntie 42, Espoo puhelin PL 32, Espoo faksi alv. rek Y-tunnus /2015

14 VÄLI LEHTI + TOIMINTASELOSTE SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA - INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA TOIMINTAKERTOMUS SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT +

15 Uskontojen uhrien tuki ry Helsinki y-tunnus TASEKIRJA

16 Uskontojen uhrien tuki ry Helsinki Tasekirja SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Päiväys ja allekirjoitukset 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5

17 Uskontojen uhrien tuki ry TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Vertaistukitoiminta Tuotot Avustukset RAY , ,00 Muut tuotot 0,00 0, , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,87 Muut kulut , ,99 Kulut yhteensä , ,86 Vertaistukitoiminta yhteensä , ,14 Tiedotustoiminta Kulut Tiedotuskulut Kulut yhteensä -3604, , , ,92 Tiedotustoiminta yhteensä , ,92 Hallintokulut Hallintokulut , ,37 Vertaistuki- ja tiedotustoiminta yhteensä 0, ,15 Yleishallinto Kulut Toimistokulut -97,30-51,60 Poistot 0,00-62,94 Kulut yhteensä -97,30-114,54 Yleishallinto yhteensä -97,30-114,54 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut 3 192, ,00 Lahjoitukset 648,91 150,00 Varainhankinnan muut tuotot 0,00 3,00 Tuotot yhteensä 3 840, ,00 Varainhankinta yhteensä 3 840, ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot 0,14 0,00 Kulut Korkokulut -6,78 0,00

18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 736, ,69

19 Uskontojen uhrien tuki ry TASE TASE 2 VASTAAVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset 608,85 608,85 Lyhytaikaiset Muut saamiset 137,92 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,48 VASTAAVA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä ,57 837,12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 736, ,69 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 248, ,57 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat 1 350, ,49 Siirtovelat , ,56 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,05 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48

20 Uskontojen uhrien tuki ry 3 Helsinki TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ELÄKEMENOT Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole. OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,57 837, , , , ,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 248, ,57 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaiset velat Ostovelat 90,00 170,67 Ennakonpidätysvelka 909,04 865,02 Sosiaaliturvamaksuvelka 77,81 73,77 Tyel-velka 273,77 477,00 Työttömyysvakuutusmaksuvelka 0,00 275,70 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 193, , ,49 Siirtovelat Lomapalkkavelat 5 510, ,61 Lomapalkkavelkojen sosiaalikuluvelat 1 210,00 987,95 Käyttämätön avustus 5 881,82 0, , ,56 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05

21 Uskontojen uhrien tuki ry 4 Helsingissä.Z1.^..,4uuta 2015 Hallituksen allekirjoltukset: Elina Multisilta 77/44z (PO4' Päivi Marin Qtlaka, Jari-Pekka Peltoniemi Jere Linnanen TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä J/Ckuuta 2015

22 Uskontojen uhrien tuki ry 5 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA Tasekirja Päiväkirja atk-listoina Pääkirja atk-listoina Tositelajit: KP Kirjanpidon päätositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä TP Tilinpäätöstositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä MU Muistio tositteet selväkielisessä muodossa aikajärjestyksessä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpitoaineisto ja tositteet on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jolloin tilikausi on päättynyt. Palkkatiedot on säilytettävä 10 vuotta. Kirjanpitoaineisto säilytetään yhdistyksen sen hetkisellä rahastonhoitajalla.

23 Uskontojen uhrien tuki ry 1 y-tunnus Tase-erittelyt VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Saldo C-planer Oy, takuuvuokra Saldo ,85 608,85 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Saldo ,00 Suomen Hoastingpalvelu Oy, hoasting palvelu asti 137,92 Saldo ,92 Rahat ja Pankkisaamiset Sampo Saldo Saldo , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,87 VASTAAVAA ,87 VASTATTAVAA Oma pääoma Edellisien tilikausien alijäämä ,57 Tilikauden ylijäämä 3 736,97 Oma pääoma yhteensä 2 248,40 Vieras pääoma Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat Ostovelat Saldo ,67 Maksettu velat ,67 Turun omaishoitajat ja läheiset ry 90,00 Saldo ,00 Ennakonpidätvs Saldo ,02 Saldo ,04 Sotu-maksu Saldo ,77 Saldo ,81 Tvel-velka Saldo ,00 Saldo ,77 Muut lyhyt aikaiset velat yhteensä 1 260,62

24 Slirtovelat 2 Lomapalkkavelka Saldo ,61 Saldo ,03 Lomapalkkojen sos. Kulut 987,95 Saldo ,00 Saldo Käyttämätön avustus Saldo ,00 Saldo ,82 Slirtovelat yhteensä ,85 Lyhytaikainen ,47 Vieras pääoma yhteensä ,47 VASTATTAVAA ,87 Tase-erittelyt laatinut Julia Erfying

25 Suomen Pakolaisapu r.y. Kohteiden tuloslaskelma, ray : Sivu 1 EmCe 2015 ( ) Yhteenveto ( EUR ) Uskontojen uhrien tuki ry Toteutunut VARSINAINEN TOIMINTA VERTAISTUKI- JA TIEDOTUSTOIMINTA MUUT KULUT TUOTOT 3600 RAY-avustus KULUT HENKILOSTOKULUT 3610 Palkat 3612 Lonnapalkkajaksotus HENKILOSTÖKULUT HENKILOSTÖSIVUKULUT 3620 Sosiaaliturvamaksut 3621 Tyel-maksut 3623 Tapaturmavakuutus 3624 Työttömyysvakuutus 3625 Ryhmähenkivakuutus 3626 Lomapalkkojen sos kulut HENKILOSTÖSIVUKULUT ,00 VAPAAEHTOISET HENKILOSTÖKULUT 3642 Työterveyshuolto -108,96 VERTAISTUKITOIMINTA 3651 Matkaliput -96, Päivärahat -305, Matkakulut -20, Kokous- ja neuvottelukulut -635, Vapaaehtoisten koulutus -847, Puhelin- ja tietoliikennekulut , Ryhmätoimintakulut -487,50 VERTAISTUKITOIMINTA -3423,17 TIEDOTUSTOIMINTA 3660 Muutos- lehti 3661 Matkaliput 3666 Kansainvälinen toiminta 3667 Puhelin- ja tietoliikennekulut 3668 Postikulut 3669 Tapahtumat TIEDOTUSTOIMINTA HALLINTOKULUT 3680 Laite-ja kalustohankinnat -259, Pankki- ja postikulut -108, Toimistotarvikkeet -276, Taloushallinto -589, Toimistojen vuokrakulut -6468, Muut kulut -26,72 HALLINTOKULUT -7728,39 Henkilöstökulut 56253, ,96-49,70-520,35-402,83-831,60-89, ,08 KULUT ,18 VERTAISTUKI- JA TIEDOTUSTOIMINTA 5881,82 VARSINAINEN TOIMINTA 5881,82 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 5881,82 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 5881,82 TILIKAUDEN TULOS 5881,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 5881,82 Kohderajaukset: VT100

26 VÄLI LEHTI + TOIMINTASELOSTE -^ SELVITYS TOIMINNASTA JA TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA INVESTOINTISELOSTE B1 JA B2 SELVITYS A-AVUSTUKSESTA PROJEKTISELOSTE Cl JA C2 SELVITYS B-AVUSTUKSESTA TOIMINTASUUNNITELMA SELVITYS C-AVUSTUKSESTA TALOUSARVIO SELVITYS KOTIPALVELU- TOIMINNASTA SÄÄNNÖT TOIMINTAKERTOMUS )7 SELVITYS SOPEUTUMIS- VALMENNUSTOIMINNASTA SELVITYS LOMATOIMINNASTA TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS MUUT +

27 USKONTOJEN UHRIEN TUKI Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Yhdistyksen hallinto, vapaaehtoiset ja työntekijät 1 3. Toiminnansuunnittelu 2 4. Vertaistukitoiminta 2 5. Tiedotus- ja vaikutustoiminta 3 6. Muu tiedotustoiminta 5 7. Vaikuttamistyö 6 8. Tutkimus 6 9. Kansainvälinen toiminta Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 6 1. Johdanto Uskontojen uhrien tuki UUT ry on valtakunnallisesti toimiva järjestö, jonka tavoitteena on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ja heidän läheisiään vertaistuen keinoin sekä tiedottaa uskonyhteisöjen keskuudessa esiintyvistä ihmisoikeusongelmista. UUT tekee vaikutustyötä olemalla yhteydessä esimerkiksi viranomaisiin. UUT tukee tutkimustyötä tekemällä yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Täysin vastaavaa toimintaa ei ole millään toisella järjestöllä Suomessa. UUT:n toiminta rekisteröityneenä yhdistyksenä alkoi vuonna Yhdistyksen hallinto, vapaaehtoiset ja työntekijät Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Vuoden 2014 hallitukseen valittiin Aki Härkönen (puheenjohtaja), Antti Helenius (varapuheenjohtaja) Eeva Eteläinen (rahastonhoitaja) ja Terho Miettinen (sihteeri). Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

28 Noin 35 henkilöä osallistui UUT:n vapaaehtoistoimintaan vuonna UUT:n vertaistukitoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat UUT:n tiedotus- ja vaikutustoimintaan esimerkiksi kirjoittamalla UUT:n nettisiviiille ja Muutos-lehteen. Vapaaehtoisista UUT:n Jehovan todistaja asiantuntija Jari-Pekka Peltoniemi teki paljon työtä huomion saamiseksi Jehovan todistajien keskuudessa esiintyviin ihmisoikeusongelmlin.. Hänen sivustollaan johanneksenpoika.fi oli joulukuuhun 2014 mennessä julkaistu 394 kotimaan ja 186 ulkomaan uutista Jehovan todistajiin Vertaistukitoiminnassa oli huomattava rooli seuraavilla vapaaehtoisilla (aakkosjärjestyksessä): Mikko Gröhn (Rovaniemi), Jari Heikkilä (Seinäjoki), Katriina Järvinen (Helsinki), Ulla Kangas (Joensuu), Kaisa-Elina Kiuru (Tampere), Terho Miettinen (Helsinki), Marja Saarenpää (Oulu), Katariina Strander (Tampere), Marja-Liisa Rimpi (Turku) ja Helena Vildd (Kuopio). Joni Valkila jatkoi toiminnanjohtajan tehtävässä. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu vertaistuki-, tiedotus- ja vaikutustoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja käytännön toteutus, vapaaehtoistyön organisointi, rahoituksen hankk m n.en ja hallinnollisia tehtäviä. Iina Rissanen ja Päivi Marin suorittivat lyhyen (20h) harjoittelun UUT:ssa vuoden 2014 aikana. Harjoitteluun sisältyi UUT:n vertaistukitoimintaan osallistumista. 3. Toiminnansuunnittelu UUT järjesti toiminnan kehittämispäivän Helsingissä. Tapahtumaan osallistui 15 yhdistyksen vapaaehtoistoimijaa. Kehittämispäivässä vapaaehtoistoimijat osallistuivat UUT:n toiminnan suunnitteluun yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa. 4. Vertaistukitoiminta Tarjoamme vertaistukea puhelimen, vertaistukiryhmien, sähköpostin ja henkilökohtaisten tapaamisten välityksellä. Lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, joissa tukea tarvitsevat ihmiset voivat kohdata ja saada toipurnisensa kannalta tärkeää tietoa. Vuositasolla saamme yhteydenottoja arviolta 400 uudelta apua tarvitsevalta henkilöltä. Vertaistukiryhmät ovat jatkaneet toimintaansa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Uusi ryhmä aloitti toimintansa Kuopiossa. Tapaamisia järjestettiin myös Seinäjoella, mutta ryhmä ei tapaa säännöllisesti. Lisäksi UUT:lla on vertaistuenyhteyshenkilö Joensuussa ja Rovaniemellä. Uuden ryhmän aloittamista Jyväskylässä suunniteltiin. Helsingissä toimii tukiryhmät entisille vanhoillislestadiolaisille, Jehovan todistajille, helluntailaisille ja muille karismaattisen kristillisyyden suunnille, esikoislestadiolaisille ja mormoneille. Yhteensä 12 vapaaehtoista on osallistunut näiden ryhmien toiminnan mahdollistamiseen. Vertaistukiryhmien tapaamisissa oli läsnäolijoita yhteensä 401 (edellisvuonna 347). Tapaamisia oli yhteensä 52 (edellisvuonna 43). Hallituksen jäsen Antti Helenius kutsui koolle vuosittaisen entisten Jehovan todistajien Suomenlinnan pilmikin Osallistujia oli noin 70 henkilöä. Taulukossa 1 on tapaamisten määrä ja läsnäolijat eri paikkakunnilla. 2

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Uusien avustusten saajien koulutustilaisuus 2.3.2011 Mika Pyykkö, 28.2.2011 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen - rikollisuuden

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille 27.3.2013. Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja

Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille 27.3.2013. Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille 27.3.2013 Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja 1 Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja 2 Pelituotoista avustuksiin

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2014...15 Liitetiedot

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD KUNTIEN TAKAUSKESKUS Sisällys 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 7 Takauskeskuslainsäädäntö

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

OPAS YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJALLE: CASE KLATO RY

OPAS YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJALLE: CASE KLATO RY KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Taloushallinto Maarit Ruotsalainen OPAS YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJALLE: CASE KLATO RY Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot